riiuv, Nobis. Ρ. +{ 1 ν 1 οόάβοί. Pellio. Ρ. Ccepi, Inchoavi. ήφα, Mensura. Ρ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "riiuv, Nobis. Ρ. +{ 1 ν 1 οόάβοί. Pellio. Ρ. Ccepi, Inchoavi. ήφα, Mensura. Ρ."

Transcript

1 88 CYRtL. PHILOX. ET ALIOR., ΉΜΕ ' 'Ημέτερος, Noster. Αήμιον,κος, Mularis. O. Hsret. P. Esgent ζ έ τ ^ ο ^. Ρ t f Mubcunu, gjj^, Contmuatus, r ^uacunque ' W,Se m ie r m i s. Contiuuata. Ρ. * Qj-ojoe. 'fca^iov, Urna. f^.oiyx.ov, Semiuncia. Vemam Γ Γ P e r S Ρ η/χίανδροι/semiinares. Ο. f Ημ'ιπλινθαι, Semdateres* ού, Necne. P. P. 'Ημιάνθ ξ ωπος, Semiliomo. ^iwto,, Seminecis. Jecor, Jecur. P. ^uju. t i ^ i o v, Sends. Ρ. Ήμίπνους, Semianimis. Interna E.. ^ X ^ o i ^ - Ήμίβξωτοζ, Semesa. f Ημίπους, Semipes. ^αται, Surt. P. Ο «j L v, Semesum. O. Ήμιραγής, Interruptus. ^crsv, Decep) t. P. ρ ^ HH0»»> Semicinctum.ημισείας, Semissem. Ρ. ήπατοσχόπος Aruspex. do ρ ο Ξ P S.' Ε Semisse. P. 'Ηπειρωτική, Chaorua. tium. 1. j; ^ t ^ f, Semivivus. Ο. "Ημισυ, Dimidium, Se-f^riov, Subula. Ο, [οτπτ Ientium. S. Otium. b. Α'Ημ^ής, Semiviridis. mis, Dimidia. P. Semis. nov, Vulc. I m o ^ v, Q t 'i/pmf! Seminex. P. de quo ν. H. St. Thes. Αησυχοπm U Sdenc.an, ήμιθανή, Seminecem. Ρ. το"ημισυ τού νομίσματος, Ind. ν. 'Ηπήσασθαι.] ue. 0 ; Semivivum. Ρ. Sermssem. Ρ. ήπήτρια, Sarcmatnx. Ρ. ισυχο* Ociow., Qme- -Ημίθεος, Semideus, Indi- f Ημισφαγής, Seminecis. Blandifico. Ο. tu», Uoetus. ges. 'Ημιτελής, lnterruptus. Tranqudlus, Man- TO?, Ocio, Taxim. ημίθεοι, Indigetes. Ρ. τρίτομος, Dimidius. O. suetus, Mitis. E, Li- U. ^ (μμους, Divos. P. '^Jto/mv χοίρου, Tegus. nens. Ε. ήσφαλισμενον, Encautum. f»l>i% Serniferus. Ο. ήμίτομον, Dividium. O. ήπιοι, Mites. O. /,. tjy.svijf, Semianimis. Ο. Α'Ημίυπνος, Semisomnis. ήπιαν, Serenum.,<τραλι<Γ«, Cavisti. r. ήμιθνήτχ, Seminecem. ήμ,ιφλεχτον, Semustum. P. ψη^ίί» Seremtas. ^rubuxt. fc. Ρ. 'Ημίφωνος, Semivocalis. Lenio, M. Ο. ψχννομην, Confundebar, Ήμίκαυστος, Semustus. ήμίφωνον γράμμα, Semi- ήπιώτατος, Clementissi- Ρ. Wxnu^ Sematum. P. vocale. us, Tranquilhssirous. jnjcr**, Petisti. P. Semum. Ρ. ήμ,χοίνικον, Semodius. Ε. Ήπλωμένος, Patulus.,ττ,^ν Petivit. P. Αήμιχεραμον, Orna. E. L T r- ψημίχοιρον, Tegus. faors, Ecquando, Ο, Ητι, Quidne. na. Ε. ΫΗμ,ίχκίξος, Semiviridis. "ψου, Nimirum. O. Ec- ψιμασμενον, Dehonestaf ήμιχεφάκαιον, Sinciput. Ημίνωστης, Setnirutus. cubi. Ο.? tum. P. P. f Ημίψυχος, Semianimis. Ή vpk ήλιου ώρα, Dilu- Ηπνι^νοτε, Cuicui. ή-ήμιχεφάλιον, Simicipium. *Hv, Foret, Esset. culum. ^ις, Quaj^. P. P. ^v «V, Foret. Ρ. "Ηρα, Jnno, Jolinta. Ρ. ήτις Ιτμοτε Quaecuoque. f-'ίγμ,ικεφαλον, Sinciput. βούλε., Quam vis. J«no. Ρ. "Hro», Vel, Ve, bive, beu. ^///Λ.κλάϊευτον, Semipu-^v^a, Tuli, Attuli. Ε. 'Ηρακλής, Hercules, ΑΙ- ήτοιμαχεναι, Paravisse. P. tatum. ηνεγχεν, Tulit. P. At- cides. ήτοιμασα, Paravi. L. i W ημιχοπον, uonov, xveia. Rera. JT P.. tuill. tulit. JT. Ρ. 'Πρίμα, "rr^ Lente,, - Peditemp- -r ήτταθεις, ι Circumscnptus. * ι Γ» T% * ι τν. Τ* ΑΛΙΛ Vani<im l -* Γ. tnjxikoi, Repia. Ρ. Ήνίσγετο, Passa est, Pas- tim, Ocio, Sensim. P. L. 'Ημίχρανον, Sinciput. sus est. Otium. Ρ. Ηττον, Vicium, Minus, Ήμιχύκλιον, Semiorbis. Ήνεωγμίνος, Patulus. ήξεμαιος, Lentus. E. Minus. P. Parum. P. ήμίχυχλος, ημιχυχλος, Semicirculus. oemicircuius. ήνέωξεν, ήνίωξεν, Apernit. Apernu. Ρ. Jr. ψεμει, ήρψεί, Quiescit. ^uicswi. ι P.. Serius.. O. Ο. Ηνία, Lorum, Τ.nriim Habena, TTaViPHfi. ^h^st «οεμ,εϊ ^p/ov, Qnptov, Cubat. P. ^rmpet Superor >ero Ήμίλιτρον, Semilibra. Se- Retinaculum, Abena. ^ep-», Ocium, Qmetu- ήττων, Minor, Deterior. 1 libra. Ρ. P. Retinaculum, Ma- do, Quies, Quies. P.. ημιμαθής, Semidoctus. O. taxa. Ε. νρψος, Ociosus, Quietus, ηυβατο, Devovit. Ρ f* ήμιμψιαϊος, Semenstris. ήνίαι, Habenae. P. Lentus. ψξήθη, Adauctagit. P. Ρ. ήνίαι Αζευχτιχαι, Jungla. γρ^μενοι, Optati. Ο. Αυξημένος, Ampliatus. Ρ. Αήμιμήνιον, Semenstre. Ρ. ρ. ήρμοσμενον, Aptum. Ρ. ηύτομόλισεν, Discivit. Ρ. ή-'ημιμόίιον, Semodium. ι Ηνίχα, Cum, Postea. Ήρξάμην, Orsus sum, ηύφρανε, Indulsit. Ρ. riiuv, Nobis. Ρ. +{ 1 ν 1 οόάβοί. Pellio. Ρ. Ccepi, Inchoavi. ήφα, Mensura. Ρ. Ηνίοχος,.aunga, iigna- gisuaium. "" "«^v, tor, Quadrigarius. Ρ. ταγμένος, Raptus. Ρ. ήφάνισα, Extermmavi. Ρ, Άήμιόδιον, Semita. Ρ. Agitator. Ρ. Auriga, Α- Α'Ηρπαγμίνως, Raptim. ήφανισμίνον, Obsoletum. ήμιολία, Sescuplum. S. gitur. Ρ. ηρπασα, Rapui. Ε. Ρ. Sesqualtalia. Ρ, Ses- ηνίοχοι, Agitatores. Ε. "Ηρτημαι, Dependo, Pen- ήχίω, Tinnio. Ο. Sono, qualtera. Ρ. Vomer. Ρ. do, Pendo. Ρ. as. Ο. Ήμιόλιον, Secuplum. μ,ή } Nisi. Ο. η τηται, Pendit. Ρ. ήχθεσθη, Offensus est. Ρ. ήμιόλιος, Sesquialtera. Ο. ηνοιξα, Levi, a Ieo. Ο. ήξτήσθαι, Pendere. Ρ. Moleste tulit. Ρ. ήμιόνον, imbrum. Ρ. ήντινα, Quam. Ρ. ήξτημίνον, Suspensutn. f'ηχητικός, Sonorus. Ήμίονος εξ Ίππου θηλείας"ηντινα Ιήποτε, Quancun- Ρ. ήχος, επι χαλκού κα) σιόήκαι όνου, Mulus, Vurdo. q U e. ήρτυμίνον, Conditum. Ε. ρου, Tinnulus, Tinnitus. ήμίονος, Iber. Ρ. Burdo. ήνυεν, Fungeretur. Ρ. f ήρ^νία, Poelicatio. Ρ. ήχος, Fragor. Ρ. Sonus, Ο. Mula. Ε. ήνυχίναι, Peregisse. Ρ. [Gloss. L. G. εϊξωνία.~] Sonitus. Ρ. Strepitus. ήρονοι, Mulie. Ρ. ^ ήνυσε, Exsecutus fuit. Ρ. ήρώον, Sacrarium. Ρ. Ρ. Sonus. S. ήμίονος εξ Ίππου και όνου θη- ήνυσεν, Impetravit. Ρ. ήρω ς, Vir fortis. Ε. ήχος άνθρωπου, Canor. Ρ. λείας, Hinnus, Hinnu- Profecit. Ρ. "Ηρωες, Lares, dicitur et ήχος σάλπιγγας, Clangu et lus- ήνυσμενον, EfFectum. Ρ. hic lar. Ctangbr. P. ftyuowo;, Mulio. "Ηνωμαι, Hereo. ήρωες κατοικίδιοι, Lares fa- ήχος χαλκώματος, Tinni-

2 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 tus. Ρ. θανάσιμα, Morticina. P. ria. singulariter Lucar. θεμιτός, Licitus. ηχώ, Sonus, Vocissimus. θανάσιμον, Letiferum, θεατριχόν, Lucar. P. Lu- θεμιτόν, Licitum,Fas,Fan- P. Resona. P. Resul- Mortiferum, Exitiale. dicrum. P. dum, Fas. P. tatio. Ε. Ο. θεατριχόν άργύξίον, Extar. θεμιτώς, Licite. Ο. ήχώ, Crepito, Sono, Stre- 0αν*β"ΐμον φάρμαχον, Vene- Ε. βέναρ χειρός, Vola, Ir. inpo. num. Ρ. θέατρον, Theatrum. declinabile est. ήχεί, Sonarat. Ρ. θανάσιμος, Letalis. Ο. θεάτρου χερχ)ς, Cuneus. το θέναρ, τό πλάτος της χώήχεί, Sonat. Ρ. θάνατος, Mors, Letum. Ρ. πης. τ) μέρος, * Palmula. ήχοι, επί χαλκού, Tinnio, pluralia ηοη habet. θεάφιον, Sulphurium. S. Tinnito. Mors. Ρ. Lethum. S. θέαφος, Sulphur. θέναρ, fr. S. Ir. P. ήχώδης, Argutus, Frago- θάνατον συνεψηφίσατο, Ani- θεία, Sacra, Sulphura- θέναρ, τό κοίλον της χείξός, sus. madvertit. Ρ. ria. Ο. ΙΓ. Ρ. Hir, is. ηχώδης, Sonorus. Ο. θανατηφόρος, Letifer, Mor- θεία δωρεά, Indulgencia. θέναρ, τό κοίλον της χειρός, "Ηψατο, Tetigit, Attigit. tifer, Eetifer. Ρ. Mor- βειάζω, Limphor. Vola vogo. Ρ. Palma.O. Ήώς, Aurora, Aurora. P. tiferus. G. Feralis ara. θεία προς πατρός, Aftiita. t θεογενής, Divigena, Dis Ε. βεία προς πατρός, Amitta. genitus. Ρ. βανατώ, Mortifico. Ρ. βεόγνωστος, Deo notus. Ρ. θ ή-θαπτήξίον, Sepultorium. ΘεΊα προς μητρός, Conso-1 βεόδοτος, Deo datus. Ρ. θάπτω, Humo, Sepelio, brina. Matertera. Ρ. θεόθεν, Divinitus. Ο. θάχος, Sedile. Ρ. Tumulo, Loco, as. Ο. θείον, Sulphur. Ο. θεοχλητέω, Imploro. Ο. δάκοι, Sedes. Ρ. θάπτει, Sepelit. Ρ. θείον άπυρον, Sulpbur. plu- θεόληπτος, Correpticius, θάλαμος, Thalamus. Θαργηλίων, Aprilis. Ο. rale ηοη habet. Sulpor Numine captus. + θαλαμιχός, Cubiculare. θα'ρ'ρέω, Fido, is. O. vivum. Ρ. θεολογία, Dei proverbia, Ο. θαρβω, Audeo, Confido, θείος, ό εχ θεού, Divus. Di. Ρ. Divi. Ρ. θάλασσα, Mare. plurale do. θείους. Divos. Ρ. θεοίς, Dis. Ρ. ηοη babet. Virgilius θαρρών, Fretus, Confi- θείος μάντις, Divinus. βεο) αθάνατοι, Dii immormaria dixit. Mare. P. dens. θείος τόπος,sacrus, Sacer. tales. E. θάλασσα γαληνή, Mare θαρρούντως, Constanter. θείον, Sacrum, Numen. θεο) επίγειοι, Dii terrestres. tranquillum. Ε. θαρσαλέος, Confidens. Divinum. P. Sacrum. Ρ. E. θαλάσσιος, Marinus, Ma- θαρσαλέως, Confidenter. Numen. Ρ. θεο) θαλάσσιοι, Dii marini. rinus. Ρ. θάρσος, Confidenda, Fre- θειότης, Divinitas, Majes- E. "t θαλασσοχράμβη, Holus tus, fidentia. O. tas, Divinitas. P. fleoi ίλαοι, Dii propii. E. marinum, Holus ma- θαρσός, Planta. S. + θειόθεν, Divinitus, Di- θεο) καταχθόνιοι, Maoes. rinus. Ε. θάτερον, Alterutrum. P. vine. θεο) κατοικίδιοι, hi Larea, f θαλασσόχραμβον, Holus θάτερος, Alteruter. θειότατος, Sacratissimus, hic Lar, Lares. P. marinum. Ε. θάττον, Ocius, Cidus, Sanctissimus. Ρ. θεο) μέγιστοι, Dii magni. 6αλλία, Verbena. P. Maturius, Velocius. t θειογενής, Divigena. E. θαλλός, Verbena, Stre- θαύμα, Admirado, Mi- θείος προς πατρός, Patruus, θεο) ουράνιοι, Superi, Dii nua. Ρ. Vervena. S. rado, Admiratio. P. Mi- Patruus. P. caglestes. E. Sacmina. P. Frondis. raculuin. O. Mirum. θείος προς μητρός, Avun- θεο) πάτριο), Dii patren- E. Ε. culus, Avunculus. P. ses. E. θάλλω, Germino, Vigeo, θαυμάζω, Miro, Admi- θειώδης, Sulphuratus. Ο. θεο) πατρώοι, Dii penna- Viridesco, Vireo, Vigeo. ror. G. Miror. O. Mephitis. O. tes. E. ' Ρ- θαυμάζομαι, Miror. θελγητρον, Illiduni. Ο. θεο) ύποχθόνιοι, Dii inferθάλλει, Viget. Ρ. θαυμάσιος, Admirandus, DeJinimentum. O. nales. E. 0άλλου<πν, Floriunt. E. Mirandus, Mirabilis, θέλγητρα, Ulecebrae. Ο. θεο) ύψιστοι, Dii sumrai. θάλλων, Florens, Virens. Mirificus. Ο. θέλγω, Mulceo, Illicio, E. ϊθαλπτήριον, Fomentum, θαυμάσια, Mira. O. is. O. Delinio, is,. O. "f* θεοκρατής, Divinipotens. Fomes. θαυμασίως, Adinirabiliter, θέλημα, Voluntas. Ο. Ο. θάλπω, Foveo. Mirabiliter. θέλησις, Voluntas. Ε. θεομισής, Impius. Ο. θάλπομαι, Calefio. Ο. θαυμαστός, Admirandus, θελχτήρια, Oblectatoria. f θεοπροσχοπία, Spectacuθαλύσια, Cerealia. Mirandus, Mirabilis. Ρ. θέλω, Volo, Volo. Ρ. lum. Ρ. θάλψις, Fomentum, Fo- θαυμαστόν, Mirabile. Ο. θέλεις, Vis. Ρ. θεό ν, Divum. Ρ. mes θαυμαστώς, Admirabili- θέλοιμι, Vellem. Ρ. βεός, Deus, Deus. Ρ. θάμβος, Stupor, Stupor. ter, Mirabiliter. θελήσα,μι, Velim. Ρ. θεός άποτρόπαιος, Aurun- Ρ. Admiratio. Ε. θαυματοποιός, Mirificus, θελήσοιμι, Vdlem. Ρ. cus, Aurundns. Ρ. θαμβούμαι, Obstupeo, Stu- Mirificus. Ρ. θέλων, Volens. Ρ. ή θεός τής βουλής χα) χαιpeo, Pavesco. θαυματοποιώ, Mirifico. Ο. θέμα, Posido, Casus, ρών, Angeronia. Ρ. θαμινά, Saepicule. Ο. θεά, Dea, Dea. Ρ. Legio. Ε. Procemium. θεός κατοικίδιος, Lar. θαμινός, Creber. Ο. θέα κιναίδων, Cidnnia. Ρ. Ε. θεός οίχίδιος, Lar, laris. S. \θαμνίζω, Frutico. Ο. θεά πολεμική, Bellona. Ρ. θέμασιν, Casibus. Ρ. θεοσέβεια, Religio. θάμνοι, Vepres. singula- θέα, Visum, Αspectus. θέματό τοϋ άνθρωπου,con- θεοσεβής, Religiosus. Ρ. re ηοη habet. Vepres. S. Spectaculum. S. Sus- stdlado. θεοφιλής, Religiosus. P pectus. S, Conspectus. v (- θεμελιόθεν, Fnnditus, θεοστυγής, Deo perosus. θάμνοι, Vngulta. P. S. βεμέλιον, Fundapientum. ol θεοφοβούμενοι, Bellonaθαμνος, Dumus, Carrec- θέαμα, Spectaculum, Vi- S. rii. P. ta, Frutex. P. Du- sum. θεμέλια, Fundamenta. Ε. + θεόχαρις, Deo gratus. P. mus. P. Arbuscula, θεάομαι, Specto, tas. Ο. θεμέλιος, Fundainentum, f θεοχολωσία, Annoco. P. Arbustum. Ο. θέασαι, Aspice. P. Fundamentnm. P. Sa- f θεοχολωσίαι, Dirae. P. tθαμνουσθαι, Fruticescere. θεατής, Spectator. burra. P. f βεοχόλωτος, Ddratus, di-, θεατα), Spectatores. Ο. θεμέλιοι, Moles. E. rus P. θαμνώδης, Frutetosus. Ο. θεατός, Visibilis. θεμελιώ, Fundo. θεράπαινα, Famula. θαμνώδες, Dumosa. Ρ. θεατρικός, Theatralis. Ρ. θεμελιώτης, Fundator. θεραπαινίδιον, A.tcdlajAnή θαμνων, Friitetum. Ο. θεατρικά χρήματα, Luca- θέμις, Fas, Fas. P. tdlula. O. CRLOSS. Μ

3 go CYRLL. PHILOX. ET ALIOR. θερ θεξχπεία, Cura, Medella, θεσμός, Ritus. O. nes. Ρ. θλαστάς έλαια;, Contusas Remedium, Medicina, θεσμοφορίχ, εορτή Δήμητξος, + θηλιάζω, Rumo, as. Ο. ohvas. Ρ. Remedium. Ρ. Medici- Ceralia. t Papillatus. Ο. θλάω, Frendo, des. <J na. P. Curatio. O. Fa- flsσμοφόρος, Legifer, Legi- δήλυ, Femilla. θλίβομαι, Conflictor, Admulatio. O. Obsequela, fera. P. t θηλυδριάν, Puellascere. fhctor. quium. O. Cura. Ε. θεσπίζω, Promulgo, Sta- Ο. θλίβω, Iribulo, Presso, θερχηre/α, Cultu. P. t«o, Sancio, Censeo. θηλυχον, Femmmutn. Fhgo. Ο. 1 rerno. O. θεοχπείατώννοσούντων,μβ- δεσττίζε,, Sancit. Ρ. Pro-Pra>mium. Ε. θλίβομαι, Ύnbulor.O. dicamentum. mulgat. P. 0r «, Momento. Ρ. βλ»/3«, Premit. P. An- 6εραττειπ%, Curator. Ρ. θίσπισμα, Oraculum, θημών, ό crwpoj, Acervus. git- 1. θεραπευτικός, Officiosus.O. Scitum. Fera. Ρ. 0λ»/%, Depnmat. E. Obsequibilis. Ο. θεσπίσμχτχ, Scita. θήξες άγ ξ ιχι, Besti fe- θλφς, ή <τφιγξις, Pressuδ^αττεύω, Remedior, Me- δεσ «ι% Fatidica. Ρ. rae. Ε. ra, Tnbulatio. Ρ _ dico, Medeor, Sano. Ρ. Θεσσαλία, Hamionia. Ρ. (%a, Captacio. ίλ/ψ»?, ή fpovrlj, Tribu- Capto, as. O. Colo, is. δετεον, Ponendum. Ρ. βίρα, Captatio. P. Au- lacio. Ο. δετικός, Positivus. cupiuni. P. Venatio. Ε. δλώ, Tundo. Medetur. Ρ. δετό?, Adoptivus. θηρχτιχός, Captator, θλα, Tundit. P. _ Curat. P. Sanat. Ρ. θέα), Curro. Ε. θήραμα, Indago, inis. Ο. θνησιμαίοι, Morticini. O. θεραπεόειν, Deservire. Ο. θεώμαι, Aspicio. θηρευτή;, Captator, Ve- θνήσις, Mortalitas. θεραπεύομαι, Medicor. θεωρήματα, Praecepta. P. nator, Auceps. Ε. θνψχα, Opetit. P. θεράπων, Famulus, Famu- θεωρητικά, Visibilia. Ρ. θηρευτιχός, Venaticus. Ο. θνήσχω, Morior, Oppelus. P. 10«ogijT«l,Spectatores. Ε. θηρεύω, Capto, Venor. E. to. θεράπων υπηρέτη; στξχτιώ- θεωρία, Aspectio.P. Spec- θήρχτρον, Aucupium, Ο. θνητό;, Mortalis, Morτου, Calo. tatio. Ε. Spectaculum. ή-θηρχφιον, Fericula. talis. P. θερεία, iestas. Ρ. Ε. θηράω, Venor. Ο. θοινχται, Vescitur. Ρ. θεξίχι, Vestalia. Ε. θεωρίαι, Spectacula. Ρ. ή'θηριοχτόνον, βοτάνη, San- θοίναι, Dapes, singulare θερίζω, Messo, Meto. Ludi. Ρ. donicum. Ρ. non habet, nisi haec θερίσει, Emetat. Ρ. θεώριον, Spectaculum. θηςιομάχος, Bestiarius. daps, ο daps. Epul«. * δε^ιναλβί, Cerupula. S. δεών, Divum. Ρ. θηρίον, Bestia,^ era, Fera. P. θερινό;, Estibus, iestivus. δεών f άγυιχίων εορτα) ai Ρ. Bellua. S. θοίνη, Epulum, Epulacio. Ο. γινόμεναι εν τοί; όδοίς ύ- θη ίον θχλάσσιον, Ballo. Ρ. θοινητήοιον, Ccenatio. Ο. θερινή τροπή, Solsticium, πό των προσηκόντων τοί; Baltena. S. θοινητιχός, Epulare; silbst. τά δε^ινά, iestiva. Ο. νεκροί;, Compitalia. Ρ. θηρίου μασθός, Uber. Ο. t θέρισίζ, Messio. Ο. δεών βουλή, Numen. Ο. θηρίου όμοιο;, Belluinus. θολερό;, Turbidus. Ο. [θεξίστικός, Messorius. Ο. θεωρίχ, Spectacula, Ludi, Ρ. θόλο;, Testudo. f* τά θεριστικά,messis. Ο. pluraliter tantum decli- θηρία, Besti«. Ρ. θολώδες, Turbulentum, θεριστή;, Messor. natur, hi Ludi. θήριο;, Ferinus. O. Turbatum, Limosum. θερισμός, Messis. P. De- θεωριχόν, Lucar. θηριότη;, Bestiarius. θοός, Rapidus. O. frens. P. Messis. S. t θεωρίτχι, Spectatores. Ε. θηριώδη;, Beluus, Effe-tθορυβάζετχι, Tumultuaθερμχίνομχι, Calesco. [θεωρητχίί] rus, Efferus. S. Peco- tur. E. θερμαίνω, Calefacio, Fer- θεωρώ, Aspecto, Cerno, rirms. O. Pecuatus. O. f θοξυβχσθεί;, Turbaius. vefacio. Ο. Respicio, Aspicio, Con- Beluinus. Ο. E. θερμαίνει;, Calfacis. E. spieio, Conspicor, Dis- θηριώδες, Belluile. Ρ. θόρυβο;, Tumultus, Turθερμχίνει, Calfacit. P. picio, Specto. Ε. ήβηρχλαιον. εστί -γένος άργυ- ba, Tumultus. Ρ. Conθερμασία, Calefactio, Ca- θεωρεί, Complectitur. Ρ. ρώματος, Apnades. Ρ, cussio. Ρ. lor. Ε. θεωρείται, Aspicitur. Ρ. [Οηρίχλειον, applares, Du- θορυβοποιοί, Bominatores. θέρμη, Calor, Fervor, Es- θεώρησαν, Aspice. Ρ. Con- Cang.] P. tus, Fervor. S. Calor, spice. Ε. ή'θηρομαχοΰντες, Bestiarii. θορυβοϋμχι, Tumultuo. O. Caliditas. Ο. Θηβαία, Aonia, Dircaea. Ο. θορυβώ, Turbo, Tumulθέρμαι, Lautulffi. O. 0))>o],Theca, Conditorium. θηρώ, Capto. tuo. + θερμηρον, Miliarium. P. O. Vagina. O. Themil- θηρώμαι, Capio, indago, θορυβεί, Perturbat. P. "[θερμια, Lupini. E, la. P. Repositorium. O. as. O. Tumultuatur. P. θερμοδότης, Caldarius. Ε. βήχη δερμάτινη βελών, θηρωροι, Ad limina. Ο. θορυβώδης, Turbidus, Tuθεξμόν, Calda, Calidum, Strautum. Ρ. θησαυρός, Thesaurus. multuosus, Turbulen- Calda. Ρ. θηλάζω, Lacto, Sugo, Lac- θησαυροί, Favissaj. O. tus. θερμός, Cahdus, Callidius. to, as. O. Lacteo. Ο. θησαυροφυλαξ, Thesaura- δοσ»αι, Abjugus. P. P. Sugo, is. O. rius, Thesauri custos. θούριος, Impetosus. E. θερμός, Fupinus. P. Fer- θηλάζεις, Sugis. Ρ. θησαυροφυλάκιον, JErari- θράκες, Edones. P. Bavldus - θηλάζει, Sugit. P. um. lasce Ρ θέρμοι, Lupim. _ θηλάζειν, Mammare. Ο. θήσω, Ponam. θραχιχόν ξίφος έπιχχμνες, βερμοσποδια, Calda cmis. θηλάζων, Lactans. Ε. θιγγάνω, Tango, Tango Sica Ρ θερμότης,^calor. S. βήλεια άλώπηξ, Volpicula. Ρ. θρχχιχόνοπλον, Parma. Ρ. * θερμοφορον, Cucuma. Ε. θηλειχ, Femina. Ρ δ, γγον ών, Tango. Ε. θοχσέω;, Audacter. Ο. M m a ί '! r, i Papilla ' ^ Adti»g «άσο 5) Audacia, Ferociθερομαι Caleo. Ο. Ruma, Mamilla, Ruma. θίδραξ, Lactuca. E. tas. 0 P Mamma?Fs' tas p S S P ffp S ' ξ' Papllla TactuS ' Tactus Ρ θξχσύς, Temerarius, Fe- «v ρ ρ τ> > Λ Ρ :,, Ictus Ρ Contagium. rox, Proverbus. P Auδηλη αρχαία, Rumis. Ρ. S. Tactus. S. dax Ρ 6εσδα», Deducere. Ρ δ^ν Rumam, Mam- θιοτης, Socrus. Ρ. θρασύτης, Ferocia Fero αεσις, anus, rosicio, Fo- mani Ρ. βλάσμα, hic Famex, Pa- citas. S ^ ^ W O. Ε ' Ubera ' P Palli " a J r? Ρ" Ccnfraoio. PoMtus, f Ο t U»., Antillare. Ρ. ΎΐΖΓρ. ^ fe fci, Ρ βίσ/wsfri);, Legislator. ί,χ,α i.y^w», Sublo- Con lul!s. Ρ. + 7 e t j l s P.

4 ΕΑΕ. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 [θρεπτός, Du-Cang.] ata. Ε. P. Suffimentum. Ο. θυσία Ιερέων, Colla. P. θρέμμα, Pecus. ό θρόνος, Sedile. Ρ. θυμίασις, Suffio. Ρ. Suffi- θυσία. 'εκτός κριού χαι ταύβρεμμάτων μάνδξαι, Cau- θρόνο ι, Tensae. Ρ. Sedi- tus subst. Ο. ρου, Solitaurilia. Ρ. f x lia. Ε. θυμιάσεις, Supsitae. Ρ. t θυσιαστομιαν, Hostia. Ρ. f θρεπτάριον, Vemaculus. θρόνος βασιλικός, Solium. θυμιατήριον, Turribulum, [θυσίας τόμιον, Scalig.] ρ. ' θρόνος ηγεμονικός, Curulus. Acerra. Virgil. lib. 5. θυσίαι ύπαίθριον γινόμενον, θρέπτειρα, Altrix, Alma. θξοΰς, Rumor, Rumor. Ρ. farre pio et plena Danuum. P. ρ θροούμαι, Expavesco, supplex veneratur acer- θυσίαι, Damiurn. P. θρεττήξία, Alimentum. Ρ. θρυαλλις, Flumus. ra. Turibulum. P. Turi- θυσία, απαρχών οίνου, Calθρεπτός, Alumnus, Nutri- -[θρυλήτης, Rumigerulus. bulutn. O. car. P. cius Alumnus. P. +S? ux»jt^,rumigerulus.p. t θυμ,αίνω, Suffio, Adolo. θυσιαστηξίον, Altanum, βρηνέω, Lamentor. Ο. θρυλλέω, Jactito. Ο. θυμιάομαι, Fumigo. Ο. Sacrarium, Sacranum. f βρηνήσιμος, Flebilis. βρυλλοΰσιν, Dictitant. Ρ. βυμ,κός, Animosus, Furi- Ρ t θρηνητής, Lugubiis, La- θρύλλον ποιούντες η ταρα- bundus. θυσιάζω, Sacrifico. mentator, Lamentator. χήν, Bominatores. Ρ. θυμιώ, Suffio. Ρ. θυσιάζει, Immulatur. Ρ. Ρ. θξύλλος, Rumusculus. Ο. θυμός, οργή, lra, Indig- θύσιμος, Jnmolaticius. θρηνητικός, Lamentarius. θρύλος, Rumor, Rumor. Ρ. nacio. θύτης, Inmolator, Popa, ο. θρυλώ, Rumigero, Vulgo. θυμός, Animus. Ρ. Excan- Popa. Ρ. Haruspex. Ρ. "[θρψοπο,ός, Luctificus. θρυλλεί, Tumultuatur. Ρ. descentia. Ο. Furor. Ε. Popinanus. Ε. Popax. θρήνος, Lamentum, Luc- θρύον, ή βοτάνη, Ulva. θύμον, βοτάνη, Thumum. Ρ. Aruspex. Ρ. tus, Lamentacio, Me- θρύον, ο έστι δένδρον, Alnus. θυμούμαι, Animesco, l-θύω, Sacnbco, Inmolo, ror. Ρ. Lamentatio. Ρ. Ρ. rasco. Macto, Sacrifico. O.Im- Lessus. Ο. θρύπτομαι, θυμώδης, Animosus. O. molo. P. θρήνος, Ploratio. Ε. θυγάτηρ, Filia, Nata. θύμωσις, Animositas. Ο. θωπεία, Blandicies, Blanθρήνοις, Plangoribus. Ρ θυγάτηρ γνήσια, Gnata, θυννάζω, Lancino. Ο. dimentum, Adulatus. S. θρηνώ, Lugeo, Plango, La- Nata, Filia. P. Gnata. θύνος, Ιχθύς, Sarda, thyn- Palpum. O. mento. P. nas. Ε. θώκος, Sedes. O. θρηνεί, Meret. Ρ. + θυγατρίδης, Neptis, Fi- θυσκόπος, Aruspex, Pa- θωπεύω, Ambio, Adsecto, ή θρηνούσα, Praefica. Ο. Jiaster. riolus. P. Blandio. θρηνώδης, Luctuosus. Ο. θυγατριδή, Neptis. Ρ. θύρα, Ostium, Ostium.P. θωπεύει, Focilat. P. - θρηνωδός επ έκφοράν,- Prae- θύει, Mactat. Ρ. Fores, Janua. Ο. θώραξ, τό στήθος, Peitus. fica. Ρ. θύελλα, Turbo, Procella, θύρα, ιερού, Fores, singu- θώραξ, Lorica, Lonca. Ρ. θρησκεία, Supersticium, Turbo. S.Tempestas.F^. Jare non habet, Fores. θωρακίζω, Lorico. Religio, Ritus, Super- θυέλλγ, Turbine. Ρ. P. Valvae. O. + θωρακ)ς, Eorica. E. stitio. P. Religio. Ρ. θύελλαι, Turbines. Ε. θύρας μοχλός, Sera. θωρακοποιός,^ Loncarius, θρησκεία!, Cerimoniae, f θυελλώδης, Tempestuo- θύρας διπιωτας, Valvae, per Lucarius. E. sinwulare non habet. sus. O. v. vocalem si scribantur, θωρακοφόρος, Loricifer. θρησκευόμενη, Habita. θυΐα, Murtarium, Multa- significant. Ρ. θώρηξον, Adpectora. P. θρησκευτής, Religiosus, rium. Ε. θύρας ιερού, Valvffi, per ν. θώς, Cervarius. O. Lupus Curator. Ρ. θύινον, vocalem si scribantur, cervalis. E. βρησκευτα), Cultores. Ρ. θυ,νον, Citreum. P. significant. Ρ. θώψ, Ambiciosus, Blanθρησχεύω, Colo, Veneror. + θυλαχόβολον, Verrutum. θύρας ιππικού, Valvae, per dus, Palpo, onis. O. Ρ. P. v. vocalem si scribantur, θρήσσα, Sardina. Ρ. θύλακος, Follis, Crumina. significant. P. θριαμβεύω, Triumpbo. P. ldem. S. θυραίος θεός, Jainis. Ρ. I θρίαμβος, Tnumphus, Tri- θύλακος καμίνου, Follex. Ρ. θυρεός, Parma, Clipeum, umphus. Ρ. θυλάκιον, Culliculuni. Fol- Sctiluin, Scutum. Ρ.'Ίαμα, Remediuni, Saniό βριγγός, Maceries. S. lis. S. Folles. S. Scutum. S. Glypeus. S. tas, Remedium. P. θριγγός, Maceria. S. Ma- θυλάκιον οσπρίου, ήγουν λο- θυρεπανοίχτης, Effractor, ιαμας, Juridicus.E. ceries. Ρ. Maceria. Ε. βός, Silica. Effractorius. Ρ. Aper- ϊάομαι,. Sano, nas. Ο. t θριδάκια, Lactucae. Ε. θύμα, Hostia, Victima. ttdarius. Ρ. Derectarius. ϊάται, IMedetur. Ρ. θξίδαξ, Lactuca, Lactuca. θύμα, Hostia. Ρ. Victima. Ρ. ίάπυξ άνεμος, Clores. Ρ. Ρ. Ρ. Sacrificium. Ε. flupstravoixt«i,effractores. Gircius. Ο. Appulus. Ε. θρίναξ, δ»' ου το άγυρον χω- θυμάτιον, Ηostiola. Ρ. ίασαι, Sana. ξίζουσιν άπο των καρπών, θύμβρα, βοτάνη, θυρία, Foricula. Ο. ιάσιμος, Sanabihs. Vannus, Vannulus, Pal- θύμβρα, Cunela. Ρ. Sa- θυρίδιον, Ostiolum, Fenes- ίάσιμον, Medicamentum. mula. P. Ventilabrum. tureia. P. Saturia. E. trella. Ο. P. Medibile, icabile. O. O. Flabrum. O. Thymbra, sive Conila, θυρ)ς, Fenestra, Fenestra. Ίασις, Remediuin. S, f θξίνακίδιον, Fiabellurn. sive Satureia. Ρ. Ρ. ιατρεία, Medela. O. θρ)ξ, Villus. O. Pilus. Ε. ή-θύμβξΐς, Albaia. Ο. θυρωρός, Ostiarius, Jani- ίατρεύω, Medeor. O. θρ)ξ κεφαλής, Capillus ca- θύμβρον, Cunila. S. tor. Ο. ιατρική, Medicina, Medipitis, Capilbis. S. f θύμβρος, είδος βοτάνης, θυρωρό), Atrici. Ο. cina, mentum. Ο. θρίξ ούλη, Cicinus capilli. Cunilium. Ρ. θυρώματα, Postes. Ρ. ϊατρ,κον, Medicinacukim, θριξ σώματος, hic Pilus, θυμέλη, Scena, Pulpitus, + θυσανοράπτης, Limbora- Medicinale. Ο. Pilus. Ρ. et Plateus. Ρ. Pulpi- rius. Ο. 'ιατρός, Medicus, Mediθρ)ξ συός, Seta. tum. P. Pulpitum. S. θυσεια, Agonalia, et Ago- cus. P. θρίσσα, Sardina. Ε. θυμέλη πλοίου, Pluteum.P. naria. Ρ. Υιάχινος, Micns. Ε. θξίσσαι, Alose. Ο. θυμελική, Pluteus. S. θυσία, Hostia, Victima,Ιβηρία, Hispania. θρόμβος, G^rumus, Ο. θυμελικός, Scenicus, His- Sacrificium, Inniolacio, Ιγδα, Mortariuni. Ο. θρόμβος αίματος, Blattia.P. trio. Sacrificium. Ρ. Arniitia. ίγδη, Pila. O. θρόμβος αίματος των κογχυ- θυμηρες, Libitum. Ρ. Impetralus. Ρ. Attu- t Ίγ^ί, Mortarium. Ο. λίων, Blattela. Ρ. θυμήρες, Voluptabile. Ο. ratio. Ρ. sanctum. Ε. -[ίγδις, Mortarium. Ρ. θρόνος, Sedis, Tensa. Ρ. θυμήρης, Sector. Ρ. θυσία έγκύμονος βοός, For- Mortarium. S. Solium. Ο. Solla arcu- θυμίαμα, Iucensum, Tus. ba. Ρ. ίγνύα, Poples. O.

5 92 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. ΚΛ Ι Ι. ίγνύαι, Suffragines. Ρ. ιερά ζεύγη, Thens. Ο. Ιίρωμα, Simulacrum. Ε. "ιχτψς, Aurugo. Ρ Ίγνύς, τόύπότό γόνυ μέρος, Ιερά ήμέρα, Festus dies. ιερωνόμος, Victimarius. Ο. ιχτερος, Aurogc, Morbue Suffrages, Poples. O. ιερά νόσος, Sacer morbus, Ιερωσύνη, Sacerdocium, regius. P. Kegius mor- 'Λιχ%, I cedus. Morbus sonticus, Mor- Sacerdotium. O. Sacn- bus. O. Aurigo. w. *ΖΪ«ζα, Solito. bus comicialis, Sonticus monium. Ε. ικτινβοα, J ugit. i. isji, Peculiaris, Spe- morbus. Ρ. ίερώτατο;, Sacratissimus, + ixtmvo^ Mdvinus. (J. cialis. ίερακα, S<TT» δε όρνεον μετά- Sanctissimus. Ρ. /κτ.νο; Milvus. IS.x«f, Specialiter. /3λ 0ε ( ν,,? τη? *κυ'λλ ; τη; Origmahs, ln- «r^, Mdvus Ρ Ίδιος, Pioprius, Suus, νήσου Μεγαρέων, Circum. digena. ^aiervaiun. vi. Suus. Ρ. P. 'Hfdf, Colum. Furmat.mO.»»of, Peculiaris. Ο. Ίέραξ, Accipiter, Acci- imh, Directum. Ρ.»λ«ο;, Fropitius. L.. ό τά "ίδια λάθρα χαταφα- piter. Ρ. Acceptor. Ρ. Ίθυντής, Rector. Ιλαρα, i.eta. γουν, Nebulo. Ρ. ιεραρχικός, Pontificus. Ο. ϊύυντηριον, Regimen, Re- ιλαρια, Let.cia, Laetitia. TJ Ιδία προθέσει, Suis de- Pontilicalis. Ο. girnen. Ρ., sidenis. Ρ. ίε ατ»κο;, Fanaticus. Ρ. Ιθύνω, Dingo. 1-etus. TJ Ιδία ωφελεία, Suis desi- ίερατ.κά β«(3λ/«, Iudigita- 7κ«ν3;, Sufficiens, Ido- JAago;, Hilans. L. tiiladeriis. P. raenta. P. neus, Solers. O. rus. L. ϊδ/w ίανάτα», Fatali sorte. + Ίεξχτία, Sacerdocium. ixavo), Idonei. P. t ίλαροποιω, l.etihco. Ε. ' Ιέρεια, Camilla. P. Sacer- Ικανή, Idonea. Ρ. Ιλασχομαι, Propicior, ra ίδίω κέρδει, Suis desi- dos. P. ixavbv, Sat, Idoneum. P. Pjacor, Propitio. Ό. deriis. Ρ. ιερείον, Hostia. P. Aglo- ixavov τω πλήθει, Abquan- ιλασχεται, Placat. Ρ. 'ιδιογνώμων, Morigerator. mia. Ρ. Victima. Ο., tum. Ρ. ιλάσχω, Paco. Ο. ιδιόκτητος, Peculiaris, ιερεύς, Sacerdos, Sacer- ίκανόν εστί, Satis est. ίλασμός, Placacio, Εχο- Privatus, Peculiaris. Ρ. dos. Ρ. Pontifex. Ρ. ικανά, Idonea. Ρ. αο. "ίδιον, Peculium. Ρ. Pro- ιερεύς ό τά διοπετή όπλα θε- ίκανοδοσία, Satisdacio. ίλαστήριον, Propitiabde. priuni. Ε. Suum. Ε. ραπεύων, Salius. Ρ. Stipulatio. Ρ. Vadimo- Ο. t 'ιδιοπαθεί, Intercipit. Ρ. 'ιερεύς ό τά διοπετή όπλα θε- nium. Ρ. 'ίλεως, Propicius. t ίδιοποιήμασιν, Usurpa- ραπεύων, Salior. Ρ. + ΐκανοδότης, Satisdator, 'ίλεως, Propitius. Ο. tioni. Ρ. ιερεύς χαίσαξος, Flamini- Satisdator. Ρ. "Μ, Turma. Ο. 'ιδιοποιούμαι, Usurpo. cus, Salius, Flamen. "f ικανοποιώ, Satisfacio. Ο. Ίλιγξ, Turbo. Ρ. Yertiϊδιοποιείται, Usurpat. Ρ. ιερεύς επι σπονδών ειρήνης, ίκανώς, Abunde, Satis, ^go. Ο. τον ίδιοποιήσασθαι, Usur- Fecialis. Abundeque. Ρ. Abur.- 'ίλιγξ ύδατος, Vertex. Ρ. pare. Ρ. Ιερέως είδος, Dialis, Salius. de. Ρ. 'ιλικοποξ, Clavarius. Ε. ίδιοπράγμων, Sui negocii, ιερείς, Flamines. Ρ. Αη- ίκανώτερον, Sacius. [ήλο κόπο ς.] Suas res agens, Sui ne- tistites. Ρ. ιχανώτατος, Ditissimus.P. <λι;, Volumen. E. gotii. Ρ. ίερ'ια, Sacerdos. ικεας τυχών, Veredo. Ρ. 'Ιλλυριός, Bardes. Ρ. ιδιότητα, Privata. Ρ. ΐερίον, Victima, Sacrum. [ε'ικάίος, τυχών, Vulc.] 'Ιλλυριοί δούλοι, ol και άγωίδιότροπος, Morigerator. Ιερόδουλος, Hierodolus. 'Ικεσία, Deprecacio, Ora- νισάμενοι ύπέρτής'ιταλίας, t ιδιόχρωμα, Nativa. Ρ. Fanaticus. Ρ. cio, Precacio, Prex, κατά Κίννου χα) Μάριου t ίδιόχροον, Nativum. t ιεροθήχη, Sacrarium. Ρ. Deprecatio. Ρ. Prex, στρατευσάμενοι, χα) έχ 'ιδίως, Proprie. t ίερόληπτος, Fanaticus. precis. S. τούτου τυραννήσαι κατά ιδιώτης, ό κοινός, Privatus, ιερομηνία, Sacrimensis. ικεσία), Preces. Ρ. των δεσποτών, τούτους Σερ- Paganus, Plebeius, Lai- ίερομηνίαι, Festivi ludi. Ε. ίχεσ'ιαις, Suppliciis. Ρ. τώριος δόλω + περικυκλεύcus. Ο. ίερομνήμων, Flamen. Ρ. ίχεσίαν προσφέρω, Allego. <rac αναιρεί, Bardei. Ρ. ιδιώτης,,ό μή νοήμων, Rus- Pontifex. Ρ. ίχετης, Precator, Supplex. 'Ιλύς, hic Limus, plurale ticus, Rudis. iepov, Sacrum, Templum, ικετηρία, Oracio, Preca- non habet, Limus. P. Ίδο), hae Idus, singulare Sacrosanctum. P. Sa- cio, Supplicium. Limus. S. nonhabet. crum. P. Fanum. Ρ. ικετεύω, Supplico, Precor. ιλύς ποταμία, Limus. Ε. 'ΙδιωτΙα, Rustidtas. Templum. Ρ. Solox. Ρ. ικετεύω μετά δακρύων, Ιη- 'ιλυώδης, Limosus. ιδιωτικά, Privata. Ρ. Sacelum. Ο. ploro. Ιμάντα, Corrigiam. Ρ. ίδιωτισμός, Tirocinium. Ρ. Ιερόν Πανός, Lupercal. ικετεύω, Precor. Ρ. Snp- Ίμαντόπους, Loripes. Rudimentum. Ρ. ιερόν τό εν άλσει, Fanum. plico. Ο. ΑΙμάντωμα, Lorarnentuiri. ίδνα, Tubera terrae. Ρ, ιερόν όστούν, Coxendix, Ικετεύει, Precatur.P.Pre- ίμάντωσις, Loraiuentum. [υδι/α.] maspina, Spina. Ρ. catur. Ρ. Deprecatur.P. Ρ.»δοτα, Dedicta. Ρ. ίεροποής, Sacrificulus. Ο. ίχετεύουσιν, Precantur. Ρ. ίμάς, Habena, Lorus,Cor- 'Ιδού, Εη, Viden, Ecce. Ιερός, Sanctus, Sacer, Au- Ικετεύοντες, Deprecantes. rigia, hoc Lorum. Aspice. Ρ. Εη. P. gustus. P. Sacer. Ρ. Ρ. β ίμάς, Lorum. P. ιδού, Ecce. P. Eccire. Ρ. ιερός τόπος περιχεκλεισμέ- f ικετευτικό;, Precarius. 'ιμάς Ίππων, Antilena. Ρ. Ebor. Ρ. νος, Puteale. ίκμάζω, Humeo, mesco. ίμάς ό εχ τον εφιππίου η ΐδου ΙκεΤνον, Ellum. ίεροσαλπιγκτής, Liticen.P. Ο. σίγματος ΰπό την ούράν 'ιδρυμένα, Collocata. Ρ. ϊεροσχόπος, Haruspex. Ρ. Ίκμάς, Umor, humor. Ρ. ερόμενον, Po Ίδρυσις, Locacio. Ιεροσχόποι, Extispices.Ο. Uligo. Ο. Ιμάτια, Res. Ρ. ή-ίδρυσμα, Delubrum. Ιεροσυλία, Sacrilegium. ίκμασία, Uligo, Umor. Ιμάτιο ν, Vestimentum, ιδρύω, Loco, Conloco. ιερόσυλος, Sacrilegus, Sa- 'ικνούμενον, Sequens. Ρ, Velamen. Ρ. Vestis Ο. JSgow, Sudo. Ο. crilegus. Ρ. f IxpH»w, Tigillus. O. Toga. O. Abolla, Toga. Ιδ ξ ω, budo. ίεροσυλώ, Sacrilego. Ίκρίον, Tabulum, Tignus. P. ίδρως, Sudor. Ιερουργία, Sacrificinm. Ρ. Ο. Ιμάτιον κάτω έχον πορφύραν, ή- ιδρωτηριον, Sudatonum. Ιερουργός, Inmolator. '/κρ.'α, Pergula, Pergula. Ruminum. Ρ.»δίο», Gnarus. Ρ. Ιερουργώ, Sacrifico. Ρ. ιμάτια, Vestimenta. Ρ. Ιερα, Sacra bacra. Ρ. ιερουργεί, Sacrificat. Ρ. Ίκταρα, Albula. Ε. Ιματίου σίπα, Pemicula. bancta V. hxu Ό. ιερού φραγμός, Puleale. 'Ικτερικός, Auriginosus, Ιματίζω, Vestio. Ο.,ερα αναθήματα, Donana. ιεροφυλαξ, Edituus. Luridus. Ρ. Aurugino- ίματίζειν, Investire. Ο.. \' α, c η «egoco, Sacro, as. Ο. sus. Ρ. Arquatus. Ο. t Ιματ,οθήχη, Vestiavium. ιερά βοτάνη, Sagroina. Ο. «ρ», Consecro. ίκτεριν, Auruginem. Ρ. Ο.

6 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 ιματισμό?,vestis,vestis.p. ίππάριον, Equileus, Equu- ΐππόστασ1?, Stabulum. Ε. ισοτιμία, iequitas, pietas. f ιματοποιία, Vestificium. lus. O. Equile. E. O. ίματοφύλαξ, Vestiarius. Ίππαρχος, Magister equi- ϊππόται, Equites. Ε. Ισότιμος, Gondignus, ieίματοφυλάχιον, Vestiari- tum. Ε. 7ππουρος,ίχβύς,αίή3,ΘΙίχ. qualis. Ε. um. ιππασία, Equitacio. Ρ. 'urάχρονος, Equevus, Μ- ίνα, Ut. ίπναστής, Aura exsolita- ΐπποφόρβιον, Equitium. O. quajvus. P. * ιναγαφε * Inventariurn. rius. Ρ. Ιπποφορβός, Equarius, Ε- + ίσοψισται, TEstimatores. S. ιππαστί)ς χέλης, Singula- quipastor. Ε. Ίνα γαρ, Ut enim. tor. Ρ. ίπποφορεύς, Tolutarius.O. + ίσοψιστο?, iestimator.e. Ίνα μή, Ne, Quominus. Ρ. Ιππάφεσις, Carceres. Ρ. ίπποφορείς, Gradarii. Ο. ίσόφυχος, Unanimus. Ίνα μόνον, Dummodo. ίππέλαφος, Equicervus. Ο. ίππων, Equile. ίσόφυχον, Animfcruin. Ρ. Ίνα ούτως, Ita ut. ίππεύς, Eques, Equester, Ίππων βουλή, Calebra. Ρ. ίσόω, iequiparo. Ο. Ίνα τί, Ut quid. Eques. Ρ. Ίπωται, Praesatum est. Ε. "ίσταμαι, Sisto. Ίνα ώσπεο, Ita uti. ιππείς, Equites. Ε. Ίπταται, Volat. Ρ. ίστάναι, Stare. Ο. Restagf ίνδικοπλεύστης, Colora- Ιππέων, Equitum. Ρ. "ίπταμαι, Volito, Volo, nare. Ο. tor. Ρ. Ιππέων ταξίαρχοι, Hala- Volo.as.O. ή'ίστεών, Textrinum. TvSoj, Indos. Ε. res. Ρ. *Ιρις, ή έν τω ούρανω, Αχ-"ΐστημι, Sto. ίνες, Fibrae. Ο. Ιππεύω, Equito. cus. 'Ίστημι, σταθμίζω, Expen- Ίνίον, Oecipium, Occi- Ιππηλάτης, Quadrigarius. ίξΐς, βοτάνη, do, Arrigo. Ο. Ροηput. Ο. Occipitium. Ρ. ρ. ιρεων λύτ α, Auxilium. Ρ. dero. Ο. Pulpa. Ο. ίππίατξος, Yeterinarius. Ρ. Τρις, Arcus. Ρ. Plaga. Ρ. Ίστησιν, Sistit. Ρ. + <ν οσασ»α, Portulaca. Ρ. Mulomedicus. Ε. Arcus coeli. Ε. ίστιοδρομώ, Velifico, as.o. Ίξευτής, Aucupator, Au- Ιππικός, Equester. Ο. Ίρις, Arcus. S. Ίστίον, Veluin, Malus naceps, Yiscarius, Aucu- Χππιχω, Equestri. Ρ. ιρις οφθαλμού, Circulus vis. Ε. pium. Ρ. Auceps. Ρ. Ιππικός άνθρωπος, Equi- oculi. Ε. + ιστιοπετής, Velivolus. Aucupator. Ρ. nus, Equester. t ιρτον, Sutile. P. [είρτόν, + ίστιοπετες, Velivolum. ιξευτα), Aucupatores. Ε. Ιππικός τόπος, Circus cir- Vulc. Herald.] Ίστόποδες, Pedes telae, 'ιξευτήριον, Aucupium. censis. Ίσάζω, Equo. Pedestellae. f ίξευμα, Aucupium. ιππική άσπ)ς, Parma. 'ισημερία, Equa dies. Μ- ιστόπους, Teleepes. E. ifeutixo?, Aucupatorius.O. Ιππική παράταξις, Ala. quinoctium. Ρ. Ιστορέω, Viso, as. O. ίξευτικο) κάλαμοι, Ami- ρ. Alze. Ρ. 'ισημερία 'εαρινή, Equinoc- 'Ιστορία, Istoria. tes. Ρ. ιππική στρατιά, Equita- tium vernale. ίστοοίαι, Monimenta, siuίξεόω, Visco, Aucupor. tus. S. ισημερία φθινοπωρινή, Equi- gulare non habet, Moίξεύει, Aucupatur. Ρ. Ιππική τάξις, Turma, Ala, noctium autumnale. numenta. P. ϊξεύουσιν, Aucupantur. Ρ. Turma. S. 'ισημερινός, Equidialis. 'ιστός, Tela. P. Tela. S. ϊξός, Viscum, singulariter Ιππιχόν, Circum. Ρ. ίσημερινόν, /Equidiale. O. Malus masc. O. tantum declinatur : et τό Ίππιχόν, Equitatus. ισήμερος, iequidialis. Ρ. 'Ιστός γυναικείος, Tela. dicitur hic Viscus, Vis- ',ππιχόν τάγμα, Equester. ίσις, Furia. Ε. ιστός πλοίου, Malum, Arcurn. Ρ. Yiscum. S. P. faixo?,erudnae. P. [Gloss. ma navis. P. Viscus, cum. Ο. Ιππιχον στράτευμα, Equi- L. G. ίσιόος.] + i<rrouf>yeiov,textrina. O. Ίξύς, Clunis. tatus. ϊσκια, Lumbi. Ε. ϊσχάς, Oarica. t ίοβάπτης, Violarius. Ο. Ίππος, Equus, Caballus. t ίσκλος, Ansa. Ε. ΐσχάδες, Garicae. E. 'Ιοβόλος, Venenosus, Ve- P. Equus. Ρ. + ίσχλοσώτιον σκεύους, An- Υΐσχεια σομματα, Luranenatus. Ο. Ίπποι, Equi. Ρ. sa. Ρ. [+ ίσκλος, ωτίον baga. Ρ. [ισχύος άμμαίοειδής, Violaceus. Ο. Ίππος άγριος, Equifer. σκεύους, Du-Cang.] τα, Vulc.] ίον, άνθος, Viola, Vaccini- Ίππον δημόσιον, Equum ίσοδυναμέω, iequipolleo. 'ίσχίον, Dossum, Luniba, um, Viola. Ρ. publicum. Ε. Ο. Ciunis. Ρ. Coxa. S. 'ιόν, Sagitta. S. Ίππος δρομζύς, Equus cur- 'ισομερια, Solstitium. S. ίσχίον, ψο'α, * din. Lum- "Iov λευχόν, Ligustrum. rulus. 'ισομοιρία, Exequacio. bus. S. Τον μέλαν, Vaccinium. '^πος θήλεια, Equa. ίσόμοιρος, Particeps. Ε. ισχήα, Lumbi. Ρ. ^ιον ξανθόν, Luteolum. f ίπποβοσχός, Mango. ίσον, iequum. Ρ. Pro ίσχναίνω, Macro, as. Ο. ίονθος, Varius. Ρ. ιππόδρομος, Circus circen- facto. Ρ. ισχνεύω, Hittio. Ε. ιοξ καλχεις, Clox. S. sis, Circus. Ε. ίσον κατά άναλογίαν, Viri-'Ισχνός, Macer, Gracilis, ιός, Venenum. Ο. * Ιπποδρόμια, Circenses. Ρ. lis. Ρ. Tenuis. Ρ. Subtiiis. Ρ. 'ιός έχίδνης, Virus, plurale ΐπποίατρος^ Mulomedicus. f ΐσονύκτιον, Equinoctium, M ηοη babet. ίπποκόμος, Agaso, Equi- iequinoctium. E. Macer, cra, crum. O. 'ιός εχίδνης χα) ζώου άλό- ]io, Aurigator. Ρ. Equi-Τσον ποιώ, Coequo. ισχνούς, Tenues. Ρ. γου, Virus. Ρ. sio. Ρ. Equiso, onis. Ο. + ισόπεδες, Planum. ΐσχνόν, Subtile. Ρ. Exile. Ίός σιδήξου, Ferrngo, Rn- Equitarius. Ε. Caballa- ίσορροπέω, iequivaleo. Ο. Ρ. Gracile. Ο. bellio. Ρ. Ferrugo. Ρ. rius. Ε. ισορροπία, Libramentum. ίσχνότης, Macies. Rubigo. Ο. Ferrugo. S. f ίπποχοσμία, Falera, sin- Ρ. iequitalitas. Ρ. Μ- ίσχύης, Viricula. Ο. 'ιός χαλκού, Erugo, ieru- gulare ηοη habet, Fa- quilibrium. Ο. ίσχυρίζω, Fortifico. Ο. go. Ρ. haec ierugo. S. lerae. Ρ. ισόρροπος, Equilibris. ισχυρογνώμων,pervicax.p. Ίου 'ιού, Heu heu. ψίπποχρήνη, Aganippe.O. ίσος, Equus, Equalis, Par, 'Ισχυρός, Validus, Fortis, Ιουδαίος, Judeus. ^ ίππομάραθρον, Myrsetum. Par. P. Sector. P. Par, Robustus, Validus. P. "Ιουλος, οχνούς των γενείων, Ο. Paris. S. Compar. Ο. Fortis. Ρ. Lanugo, Lanugo. Ρ. f ίππόνικος, Equo vincens. Parilis. O. JEquabilis. ισχυρά, Vivida, Fortis. P. ι'οΰμα., Rubigino. Ο. E. O. Pariter. Ο. 'ισχυρόν, Rigidum. P. Firίπνοποιός, Furnarius. E. f ίππονομεύς, Equarius, E- f ίσοσταθμία, iequilibri- muin. E. Ίπνός, Furnus. quipastor. um. P. f ΐσχυξοποίησις, Confir- ΐπνός, Laterna. Ο. ίπποπήραι, Bulgae. Ο. 'ισότης, Equalitas, Equi- macio, Conroboracio. t ίπνοχαύστης, Furnarius. Ιπποσέλινον, ^piasdmtn. P. tas, Equanientum, ie- ισχυροποιώ,confirmo,οbιπος, Prensuriurii. Ε. ιπποστάσιον, Stabubim, E- quitas. P. iequatnen- firmo, Roboro, Gonro- Ίππάζω, Equito. q«ile, Stabulum. P. tuni. S. boro.

7 g4 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR '» C o n ^ g» r. C " S,ilU, ' Ι " C o n f i r - t * * * nj. Ρ Vitus. P. Sanies. S. χαβαρ/ζω, Mundo ta, P e ^ c P. Ρ Cruor Ο καθαρισμός, Purgacio, Pu- U.., \ TT,.... LV : υ c η rifirario Καθεύδω, Dormio, Ineo ισχύς, Valencia, Virtus, t ίχωριζω, Puro, as. O. nticacio. Fortitudo, Strenuitas, Venenosus, V,ola- + καθαριστής, Putator. Ρ. p Robor, Fortitudo. P. ris" 6. Virulentus. O. κάθαρμα, Μ ^ ^ ^ ^ Virtus. P. Tenor. P. Ίώ, Heus. gamentum η ^ Γ Ρ P ' ίσνύν, Vioorem. Ρ. 7«Jv Eho. Purgamentum. Uoctor. r. Praevalui. 7*v ίώ,' Eho, heus. Ο." ^ Professores. 'ισχύω, Valeo, Prasvaleo, Ίώμαι, Sano, Medico, x^*, Purgamenta. r. 1 Polleo. O. Medeor. J^. kv,. * p Wfe, Valet. P. Pollet. fcofl*^*, Purgac.o, Lus- καθηκει, Oftul i pa > trum, Lustracio, Pun- x«s»ixev, Dermsit. P. i <r«f, Valuisti. Ρ. Κ ficacio, Lustratio. Ρ. Κ^ηπον Officium, Neϊσ ίύοντ4 Valentes. Ρ. θαρμόν ποιεί, Ccmmun- cessitudo. Ρ Ίο-ώ, Equo. t Cabidarius. dat. Ρ. το Καθήκον, Officmm. Ο Ίσω ζυγώ, Equa lance. * κααπτος* Meta. S. καθαροποιώ, Punfico, τωκαθηκοντι, Oftcio. P. ίσως, fe' Ίσου, Pariter, Ε- Καβαλλής μηχανικός, Can- Mundifico. Ο. Devemo. Ο que, Equaliter. therius. Ρ. x«0*f>3s, Sincerus, Mun- Officiosus, Pro- Ίσως, Tanquam. P. For- Κάβος, Congiarium. dus, Purus, Merus, Pu- bue. Ρ sitan. P. Fortasse. Ρ. καγχάζω, Cachimor. O. rus. P. Mundus, Can- καθηλατο, Uesiluit. P. Ίσως, τάχα, Fortasse, For- καγχασμός, Cachinnus.O. didus. P. Putus. Ο. καθόσον, Conhge clasitan. Κάγχελος, Cancellus. καθαρός άρτος, Sdigmeum. vis. Υ'ισωσις, Equacio, Com- f χαγχελόω, Cancello, as. S.> Καθηλω, Lonfigo. paratio. Ε. Ο. [κανκ.] χαθαρότης, Puritas. καθηλωσις, Fixio. 'Ιταλός, Italus. + ^γχλίδες, Cancelli. Ο. κ«0άρ<πον, Piabile. Ο. καθηλωτης, Fictor. 'Ιταλικός, Italicus. [καγχ.] κάβαρσ»;, Repurgacio, περιδεραιον, Eleu- 'Ιταμός, Pervicax, Pro- Κάδος, Situla, Situlus, Si- Ablumentum. S. tberium P. cax, Tetricus, Durus, tula. Ρ. καθαρτής, Purificus. Καθημαι, Sedeo.^ Severus. P. Procax. Ρ. χάδος, μέτρο ν οίνου, Con- καθαρτικός, Lustralis. καθηται, επι βρέφους, be- Truculentus. Ρ. Trux. gium. Ρ. καθαρώς, Sincere, Since- det. Ρ. Sissiat. Ρ. Ρ. Petulans. Ρ. Pervi- κάδος, Situla. S. riter. καθήμενον, Sessile. cax. Ρ. χάδιον, Sitella, Sitellum. Καθ' εαυτόν, In se, secum. Καθήμενος, Sessihs. 'ιταμόν, Truculentum. Ρ. Καθά, Sicuti, Velut. Καθέδρα, Sella, Sessio, καθήμενος, Reses. O. 'Ιτέα, Salix, Salix. P. Sa- f Sterquilinium. Cathedra, Subsellium. Καθημερινός, Cotidianus, lice. Ε. Ο. [κάθαρμα.] καθέδρα άρχοντική, Solium. Diurnus. Cott^anus. ΙτεΊ'νος, Salignus. Ρ. καθαιρεθεν, Depositum. P. S. Sedes. E. Sedile. Ο. P irscuv, Salictum, Salic- Καθαίρεσις ο'ιχοδομήσεως, t καθέδριον, Sedile, Sub- καθημερινόν, Cotidianum. tum. S. Sabcetum. O. Destructio, Demolicio. sellium. P. Diuruum. S. 7τρίον, Iterum, Iteratum. χαθαιρέω, Elverto Ο. καθέζόμαι, Sedeo. καθημερινά, Cotidiana. Ε. + 7τρύί, Virus. [Germ.καθαιρώ, Purgo, mundo, καθε~ιλκεν, Demisit. Ρ. καθ' ήμέραν, Cottidie, Di- Ίτις, Vitis.] as. O. depurgo. O. puto, Destruxit. P. umo. P. Ίτυς, Umbo. O. Antiqua. as. Ο. κοάειργω, Coerceo. Ο. καθηράσαντο, Devovesχαθαιρώ, καταστρέφω, De- Compello, is. Ο. cent. Ρ. [χατήρασαντο.] καθ ίδρυμα, Marinus. Ρ. mundat. Ρ. Deportat. Ρ. tannis. Ρ. Ρ. Pulvinar. Ρ. 'ιχθύος είδος, Atbarna. Ρ. καθαιρίιν, Amputat. Ρ. χαύ'εχαστον ενια^τόν, Quo- Καθιεοώ, Sacro, Dedico, 'ιχθύες, Pisces. Ρ. deducit. Ρ. demolit. Ρ. tannis. Voveo, Consecro. ιχθυόεις, Piscosus. Ο. χαθαίρειν, Purgare. Ρ. καθ' εκάστην ήμέραν, Per καθιερωμένος, Sacrosancιχθυοπώλιον, Piscatorium. χαθαίρεται, Piatur. Ρ. singulos dies. Ρ. tus. t ιχθυοπώλις, Piscaria.O. καθαιρώ ιστόν, Detexo.P. καθεχάστην, Indies. Ο. καθιέρωσις, Sacracio. ϊχθυς φόλυξ, Squama. Καθάλλομαι, Desilio, Ιιι- καθέλχει, Deducit. Ρ. καθιζάνω, Resideo. Ο. 'ιχθυοτροφείον, Piscina,Pis- silio, PrEesulto. Ο. καθ' εν, Singulis. Ρ. cina. Ρ. Vivarium. Ε. καθάλλεται, Desilit. Ρ. καθ' ένα, Singuli. Ρ. Κχθίημι, Deicio, Demit- Ιχθυοτροφεία, Piscinas. Ο. Καθάπαξ, Omnioo, Pror- καθ' ίνα εχαστον, Viritim. to. Ιχθύων ζώγριον, Vivarium. sus. Ρ. καθειμένος, ό στυγνός, De- 'ιχθυώδης, Piscosus, Pis- Καθάπερ, Sicuti, Veluti, καθερομένα, Consacrata. jectus, Summissus, Secos a Ut, Ceu, Quasi, Tan- Ε. [καθιερωμένα.] datus. Ίχνεύμων, Iclvneumo, Ich- quam, Ac veluti. P. f καθέρπειν, Proserpere. καθειμένος, εττί γεπ'ιου, neumon. Ε. Utpote. Ρ. Tanquam. Ρ. Ο. Promissus, promissaque Ίχνευσις, Vestigacio. Atque uti. Ρ. καθερπύζω, Perrepto. O. barba, Virg. in Bucol. ίχνευτής, Vestigator, Sa- καθάπερ, Quasi. Ο. χαθεσταμένα, Instituta. Ρ. Καθίπταμαι, Devolo, CoHgax, Vestigator. Ρ. χαθάπτει, Nectit. P. Xa5es-T^i*aiv,Constant.P. volo, Revolo. O. Ιχνεύω, Vestigo, Hittio. Ε. καθάπτομαι, Taxo. Ο. χαθεστώσαι, Constitutas. Ρ. καθ ίπταται, Devolat. Ρ. ιχνηλατώ, lndago. Καθαρά, Pura, Mera, Pu- Καθεστώς, Sauus, Consti- κάθισις, Sessus. S. Ιχνος, Yestigium, Vesti- ra. P. tutus. Ρ. Κάθισμα, Sedde, Sella. P.

8 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 Sessio. Ε. και δή, Atque etiam, Etiχαβιστα, Perducit. P. am. P. Κχβίστημι, Dispono, Or- και δή άρα, Etiamnum. dino, Constituo, Substi- και διά τούτο, Ideoque. tuo. Ο. Firmo, as. Ο. και ε'ι, Etianisi, Etsi. χαβ'ιστησιν, Constituit. Ρ. και ετι δ' uv, Et quidχαθίστωταις, Praificere. Ρ. quid. [καδιο-τώο-αι, Vulc.] και έπι τούτοι;, Insuper Καύοδηγός, Deductor. etiani. χαβοδηγο), Deductores.P. και ετι, Atque. χάβοδος, Descensus, De- και ήδη, Jamque. scensio, Descensus. S. χαιμαβηναι, Dictatum. Ρ. Reditus. Ο. [άναδιδο'μενον και μάβημα, Καθολικός, Racionalis, Salm.] Consularis. Ε. και μάλα, Immo. Ο. χαβολιχόν, Universale. Ο. και μάλισθ' ότε, Cura utiκαδολιχώς, Proprie. Ρ. que. Ρ. το Καθόλον, Universalitas. και μέντοι, Atque ideo, Ο. plane. Ρ. καβόλου, Hautquaquam, και μήν, Atqui, Imo vero. Prorsus, Omnino, Pe- Καιν'ιζω, Novo. nitus, ex toto. P. Om- χαινισμός, Innovacio, Noηϊηο. P. vacio, Novatio. P. Καβ' ομάδα, Per univer- f χαινιστής, Innovator. sitatem. Καινός, Novus. χαθοράω, Despecto, as. καινόν, Novuni. P. O. Despicio. Ο. καινοποιο?, Novator. Καθορώ, Perspicio, Aspi- καινοποιώ, Novo. cio, Despicio. χαινοποιεί, Refecit. P. χαθορά, Despicit. P.Con- καινοτομώ, Innovo. spicit. P. Attendit. Ρ. καινοτομία, Novacio, lnχαβόρα, Dispice. P. novacio. καθορών, Dispiciens. Ρ. καινότης, Novitas. Καθοσιώ, Dedico, Devo- f καινοφωνία, Vocum 110- κακολογέω, Maledico. O. Κακολόγος, Vituperator, χαλαμίνβη, Nepita. P. veo, Voveo. vitas. Maleloquax, Maledicus. t καλάμινβος, Nepeta. χαβοσιοί, Dedicat.P. De- και νϋν, Etianinum. Ο. κακολογία, Maledictio, f καλαμοβήκη, Pennariumvovet. Ρ. Και ομοίως, Itemque. Vituperacio, Obtrectacio, Convicium. E. κάλαμος, Harundo, arun- O. χαβοσίωσις, Devocio, Di- Καίομαι, Ardeo, Conflacacio, Majestas, Dica- gro, Recremo, Flagrum. κακολογώ, Obtrecto. do. P. Tessera. P. cicuta. S. calamus. S. ha- tio. P. Devotio. Ρ. P. Ί* Κακόμορφος, Deformis. χαθοσιώσεως έγκλημα, καίεται, Ardet. Ρ. Li- f κακομορφία, Deformitas, Deformatio. P. κάλαμος, δι' ού γράφομεν, rundo. S. culmus. O. Majestatis crimen. P. quescit. P. [καθοσιότης, Defunctio. Ρ. καιόμενοι, Ardentes. P. Καχόνοια, Mala consciencia. Canna. καβ' όσον, Eatenus. G. χαιόμενα, Ardentia.P. κάλαμος, αυλός ποιμενικός, χαβ' όσον αν, Quoadusque. Α'αι οϋδέπω ετι, Neque ad-χαχόνους, Malivolus. Cicuta. Ο. liuc. Καχοπάθεια, Vexacio, Labor. f κάλαμον, Galamuiu. Ε. καλάμιον, hoc Arundine- Κάβυγρος, Humidus. κα/περ, Quanquam. Ρ. Καβ' ύπερβολήν, Supra Και προς, Adque. χαχοπαβής, Laboriosus. P. tum. nioduni, Super modum. Α'αι f προστανώς, Debusi χακοπαβώ, Vexor. καλαμών, Harundinetum. χαβ' ύπερβολήν έπιβυμώ, deque. Ρ. [και προφανώς, χαχοπαθεί, Carpitur. P. S. Arundinetum. Ο. Gestio. desusdeque, Dti-Cang.] Κακοποιός, Malificus. καλάνδαι,-calenda?, singulare Καθυφαίνω, Detexo. καίριος, Tempestivus. Ο. καχοποιί'α, Malificencia, non habet. Καθύφεσις, Prajvaricacio. καίριον, Tempestivum. Malificium, Astutia. P. καλαπόδιον, Forma caligaris. f χαθυφέτης, Praevaricator. καιρός, Tempus, Tempus. Ιίακοπράγμων, Litigiosus, E. χαθυφ'ιημι, Praevarico. Ρ. Tempestas. Ο. Ocχαβυφίημι Calunmiator, Calumni- καλάπους, Norma. P. τοΰ ύπευούνου, casio. Ο. ator. Forma. P. Pravaricor reo. Ρ. καίσαρ, Caesar. κακοτραγμοσύνη, Calumnia. καλαυροψ, ποιμενική ράβδος, Καθώς, Piout, Velut, Si- Κα) τότε, κα) τότε ετι, Ε- Pedum. cut, Prout. Ρ. tiam tuni. κακός, Malus, Malus. P. χαλαύροψ, Lituus. Ρ. Καθ ωσιν) μένος, Devotus, καί τηνικαϋτα, Etiam tum. κακο'ρραφία, Sutela. O. καλαυρωψ, Pedum. S. Devotus. Ρ. Dicatus, και τι, Quidve. κακοσμία, Elubies. καλέ», Voco, as. Ο. Devotus. S. καίτοι, Atqui. Ρ. Quamχαθωσ χάκοσμος, Spurcus, Ellu- καλεί, Vocat. Ρ. Cla- καμένη, Devota. Ρ. vis, Quamquam. Ο. atus. mat. Ρ. Invitat. Ρ. χαθωσιωμένον, Dedicatum. χα) τυραννικώς, Ac regie. -[κακοσύμβ ούλος, Malesuada. καλέσαι, Ercessere. Ρ. Ρ. Sacrosauctum. Ρ. Ρ. καλή έλπ)ς εν νεωτέρω, Ιη- χαθωσιώσεως 'έγκλημα, Ma- Καίω, Cremo, Flagro, κακοτεχνία, Mala ars. doles. Ρ. jestalis crimen. Ε. Uro, Ustulo. Ο. κακο'τεχνοί, Mala arte. καλή πίστει, Bona fide. S. χαθωσιώτατος, Devotissi- καίει, Urit. Ρ. κακότης, Malicies, plurale καλιά, hic Nidus, bic Nidus. mus. Ρ. Κακεντρεχής, Malugino- non habet. S. Kai, Ac, Atque, Etiam, sus, Maliginosus. P. κακότροπος, Male moratiis, κάλιο?, άγροίκου οίκος, Ca- Et, Que, Et. Ρ. κακγ πίστει, Mala fide. E. Mali moris. sa, Tugurium. και άρα, Etiamnum. Καχήγορος, Vituperator, κακουβαι, Unioties. Ε. [μο- καλιάν ποι», Nidifico. xa) γαρ, Etenim. Maledicus, Maleloquax. χα) δή έπιπολύ, Ac diu. Ρ. χακηγοξία, Vituperacio. χαχηγορώ, Vitupero. f κάκησις, Taedium. P. * κακβες* Catha. S. Κακία, Malignitas, Malicia, Vitiositas. P. Malitia. P. Vitiositas, Vitium. O. Malitas. E. κακι'αι, Nequitiae. P. κάκιστος, Pessimus, Pessimus. P. κακλει?, Jugulum. S. [κατακλει'ί ] κακόβιος, Gestio. Ρ. Κακόβουλος, Malignus, Malivolosus. καχοβουλία, Mala cogitacio. sanus. Calamitosus. χάχωσις, Κακοδαίμων, κακοδαιμονία, Calamitas. Κακοεργος, Maleficus. Καχοήβης, Malignus, Maliciosus, Malignus. P. κακοήθεια, Malivolencia, κάλαβος, Eiscella, QualilS, Malignitas, Cavillatio. Quasillus. P. Quallus. P. κακοηβεύομαι, Malignor. O. t καλάβωσις, Laquear, Αακο3ελη5,Μ3ΐϊνο1υ8,Μ3- lignus. Lacunar, t καλαμάριον, Atramentarium, t κακοβελία, Malivolencia. Atramentarium. P. t καχοβέλεια, Obtrectatio. P. Malivolentia. P. νο'κοκκα, Du-Cang.] χαχοϋμαι, Adfecto. χακουργία, Maleficentia. Ο. Stellionatus. Ε. κακούργος, Maleficus, Stellionatus, Maleficus. P. Facinorosus. O. κακούργοι, Fraudatores. E. κακουργώ, Malefacio. ή-χακοφημίζω, Inclamo. E. χακόφημος, Famosus. t κακοφημία, Famositas. καχχάζω, χαχόω, Affligo. Ο. κακώς, Male, Perperam. Ο. κακώς διακείμενος, Male Adfectacio, Adflictacio. καλαγαβός, Benignus. P. [καλοκάγαβός, Vulc.] χαλαβίσχος, Quasillus. O. καλάμη, Stiptdum, Stipula, Culmus, Stipula. P. Seditio. P. Spica. P. Culmus. P. Avena. P. κάλιξ, Caliga. χαλλάίνον, Venetum.

9 G6 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. ΚΑΛ t χαλλάϊοί, Venetianus. ρ ^ ^, ^ Κ f χαλλίγονος, Pulchnge- καλ^αι, Mappalia. r. T^P > 1 Taberna, Cauponiutn, «W *», **** «SWi^. Xibrarius. ^ Magalia, ^ «* «- «*«> terezafca* *«λλι.*ί. Lito,ae.O. χαλλιερά, Victimo. rium. Κάλυκα, Velum, VelafVa"o inis Ο frago uiis. U. καπηλιχή, Cauponaria. Ο. p Ο καλλίνχο,, Invictissimus. men, Velamerf. P. Teg,- Erucas. P. P. Victoriosus. O. Pul- mentum. P. «Hff, hic Campus. S. χαπηλιδ Cooonicl" Ρ chritudine vincens. Ε. κάλλιστος, Optimus. χαλυμμάτριον, O. Tegillum. «p^f, Meta. E. ^?p. f, Carcerea. Ε t \ l T + «" J W " ' Atturu ' κάλλιστα, Optime. καλλία» Melior Κάλ 0, Calix, Cohivum. Καρττ^, Ρ. Meta Flexus, hec χα^λοδυτί)?, Oaneo, laκάλλο;, Pulchritudo, De- κάλυ?,δο'δου Co- + K«prp«, Campsa, Α rca ^enianus cor ' nivum Ρ et Arcela.P.[t#«fMrrp*.] x*)njao^gauponanus,l/0- κάλλο* ά. ^, Alnie- καλ^, Impcrs. P. Im- + κάργια, Campsa. E. po, Tabemanus. P. Co- r r brex Ρ f χαμπτξοποιός, Campsa- po et Caupo. P. tes ρ κάλλυντρον, Nitella. Ο. καλο,ττ^ί, Repagula. P. rius. f κ«, Fumar.um. καλλώ», Venusto. O. Ni- Inbricea. P. Imperges. Λάμπτα», Flecto, Flecto. x««>, bumarium. h. tido, as. Ο. P. lambncee. P. O. Curvo, as. Ο. ^ Καπνίζω, Jumo, bumigo, χαλλύνομαι, Niteo. Ο. Καλύπτρα, Tegestas. καμπύλη βακτηρία, και «- Infumo. O καλλωπίζω, Decoro. t παλυπτψάζω, Imbrico. δος σάλπιγγας, Lituus. Ρ. καπνοδοχειον Fumanum. καλλωπίζει, Decorat. Ρ. + χαλυπτηξίζω, Imbrico. Καμπύλο;, Curvus, Un- καπνοδοχη, lnfuraabulum. καλλώπισμα, Ornamen- Ε. cus. - tum. Ο. Comptus, us. καλυπτήριαν, Tectamen- καμπυλον, Curvum. P. f καπνοδοχος, Fumarium. O. tum. Corvum. Ε. E. καλλωπισμό;, Lenocini- + καλύπτης, Imbrix. + καμπυλασαλπισται, Cor- καπνός, Fumus, plurale um, Lenocinium. Ρ. καλύπτω, Velo, Tego, nicines. P. non habet, Fumus. P. καλλωπιστής, Lenocina- Operio, Nubo. O. Co-καμφθείς, Tortus. Ρ. + καπνοϋχος, Tubulus. tor- operio. Ρ. κάμφις, Flexus. χαπνωδη;, Fumosus. καλοβάτης, σχοινοβάτης, καλύπτει, lambricat. Ρ. κάμφις όδού, Flexura, καπξίζω, Subo, as. Ο. Funarubulus. Operit. Ρ. Velat. Ρ. Amfractus. t καπ ξ ινος, Apnnus. Ο. καλοβάται, Funambuli. καλύπτειν, Operire. Ε. Καν, Saltem, Saltem. Ρ. + Καπξίολος, το έρεισμα της ρ. Καλώ, Cito, Voco. Quamvis, Quauiquam. στέγης, t urcilla. t χαλοβουλία, Bona cogi- καλώδιον, Funiculus. O. O. Tametsi. Ο. Κάπρος, Verris, Verris. P. tacio. Καλώ;, Bene, Bene. Ρ. + κανάλ^, Cloaca. Ructum. P. Aper. O. t χαλοθελής, Benivolus, Recte. O. Affabre. Ε. + χαναλίσχο;, Cloax. χαπρώ, Pruno. Benignus. χαλώ; πράττω, Beneiacio. χαναχήπους, Sonipes. Ο. χαπρα, Sunt. Ρ. f χαλοβελία, Benivolencia. Ο. Καν γούν, Saltem. t χάπρον, Capsa. Ε. κάλοι πλοίου, Rudeutes. κάλω;, Funis. Ο. κανδήλα, Cicendela. t κάπτρον φόξου, Capsaχαλοίη, Invitet. Ρ. κάμαξ, Rutica, Pertica, χανβαρ);, CaDtbaris. Ε. riurn. Ε. χαλοχάγαβία, Benignitas, Pertica. Ρ. Sudes. Ο. χάνβαρο;, Scarabius, Sca- χάπυξον, Crustum. Benignitas. S. Longurius. Ο. Fuscina. bro, Scarabeus. P. As- χαπυρίον, Cruslulum, χαλακάγαβ'ια, Benivolen- P. cra. S. Scarabaius. E. Crustula. S. tia. Ρ. χαμάξα, Testudo, Fornix, χανύήλιον, Clitella, Clite- f Κάπων, Gallus castratus. χαλον, Detium. P. Amoe- Arcus.Testudo. P.For- lia. P. Semuncia. P. Se- Κάξαβος, ίχβύς, Lucusta, num. O. Honestas, um. nex. P. muncia, Clitellas. E. Lucusta. P. Locusta. E. Ο. καμάρια, Cufe. Ρ. χανβήλια, Semuntia. E. Lucusta marina. E. t χαλαπλόχο;, Victor. Ρ. καμαρία, Cufa. Ε. κανβος τροχού, Urus. Καραδοκώ, Exspecto. [ -γ ύσιοπλο'χος: vitor, f καμαρίω, Fornico, as. κανβος όφβαλμού, Canthus, χαραδοχοϋσιν, Aucupao- Germ.] O. Angulus. tur. P. χαλοπόδιον, Forma caliga- καμαρωτός, Arcuatus. Ο. κανβο; οφθαλμού, Angulus. f Καξακάλλιον, Cuculla. ris. Ε. καματηξος, Laboriosus. Ο. Ρ. χάρβασα, Aluta. O. Καλόπους, Forma calcis, κάματος, Eabor. χανθος, Hirquus. Ο. χάξδαμον, Nasturcium, Norma, Norma. S. χαματόω, Delasso. O. xavso), Anguli oculorum. Masturcium. P. ^Naχαλόποδες, Formae. Ε. κάμηλος, Camelus, Came- E. sturcium.p. Κάλος, Bonus, Pulcher. lus. S. Κάνναβι;, Stuppa, Stup- Καρδία, Cor, Cor. P. O. Bellus. Ε. Κάμινος, Caminus, Fur^ pa. Ρ., καρδία δένδρου μαχξά, Arκάλβί παχύς, Cruppa. Ρ. nus, Furnax. + χαναβάξίος, Stupparius. boracia. Ρ. Κάλος, ή σχοινος, Funis, κάμινος, Fornax, Ρ. κανόνες γιρδιακο), και χαρ- f καρδιακός, Cardiacus, Rudens. f καμινοχαύστης, Furna- τουτόμοι, Scapi. Ρ. Coidatus. Ε. κάλοι, Rudentes. Ρ. rius. κανόνες, Clatri. Ρ. f καρδιακός πόνος, Cordb f Καλότροπος, Bonimoris. Καμμύω, Cobibeo, Coni- Κανονίζω, Regulor. vabtudo. Ε. Κάλπη, Urna. veo. Ρ. κανονικώς Regulariter. t καξδιότης, Praecordia. Ρ. f καλπίδιον, Seriola. Ο. χαμμύει, Cohibet. Ρ. κανοϋν, Catiistellum. χάξδοπος, Matta. Ο. κάλ7τΐί, Urna. Ρ. Situla. Κάμνω, Laboro, Convi- Κανών, Regula, Norma, χαρείς, Tonsus. Ρ. Ε. Nasiterna. Ε. Capis. cior. Ρ. Defectiscor Regula. Ρ. Pertica, Ρ. * χαρβοδεχε, Scrinium. Ε κάμνει, Defecit. Ρ. Regula. S. [Gloss. L. G. χαρτοφυf χαλυβιύς^, Casarius. Ε. κάμνουσιν, Adflictantur. κανο'<ην, Casibus. Ρ. λάκίον. An leg. + χαρτί Καλύβη, Casa, Tugurium, P. Adfectis. Ρ. χανωνίζω, Regulo. Ο. δοχείονϊ] Pergula, Casa, P, Tu- f χαμυλχίς, Sclodia. Ρ. κανώνικός, Regularis. Ο. Καρ\ς, Scilla, Galbacus,

10 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 Squilla. P. Clamoris. S. Καρτερικός, Tolerans, Pa- καταβάλλω πληγάς, Elido. *atayiao)j,ridicuius. Deκχρίδες θαλάσσιχι, Squil- tiens. Ε. καταβάλλω εν παλέμω,όό- risus. Ρ. lae. Ρ. Cammari. Ρ. Ca- καρτερικός έν πληγαίς, Tri- cio. Κατά γένος, Generatim. mari. Ε. Scillae. Ε. verbero. καταβάλλω το φρόνημα, κατά γένη, Generatini. Q. καρκίνος, ζώον, Gancer, καρτερικώς, Sedulo. Ρ. Deicio. Καταγινώσκω, Culpo, Re- Cancer. Ρ. κχρύα, Nux, Nucis. S. καταβάλλω, Deicio. Ρ. piehendo. καρκίνος, ή νόσος, Cancer. f καρύδια, Nuces. Ε. Ruto, as. Ο. Prosterno. καταγινώσκω σον, Vicium καρκίνος χχλκέως, Forfex, κχρυηρός, Nuceus. Ο. Ο. Sterno. Ο. tibi duco. καρκίνος, Forceps. S. Κάρυον, Nux, Nux.P. καταβάλλει, Dependit. Ρ. καταγινώσκω τού χλέπτον, κάροια μακρά, παρά Δον- κάρυα, Nuces. Ρ. Deturbat. Ρ. Vicium furi dico. Ρ. κιλλίω, Gutilli oncas. Ρ. f καρυάριον, Nucula. Ο. Καταβαρω, Perpondero, καταγινώσκει, Dementat. [κάρυα μακρά, Gulliocae, κάρυος, Nux. Ο. Depondero. Ρ. ^ Vulc.] κάρφη, Stramen. Ο. -[κχταβάρησις, Oppressio. Κατάγνώμην, Εχ sentent καοοιοτομια, Gulluca. Ρ. Καρφίον, Surculum, Sur- κχταβειαι, Ballistae. Ε. cia, Prospere. Ρ. Κάρος, Sopor. culus. [καταπέλται, Vulc.] καταγνώσεται, Reprehenκάρος 'εξ οίνου, Sopor e κάρφος, Festuca, Surculus, Καταβιβάζω, Regrado. dat. Ρ. vino. Ρ. Stipula. Ρ. Festuca. Ρ. f κχταβιβασμός, Regra- καταγνω&θε)ς, Fuscatus. Ρ. f Καρουχάριος, Mulocisia- Fistuca. Ε. dacio. ^ Κατάγνωσις, Reprehensio, rius, Carucharius. + χχρφώδης, Stramentitius. καταβλακεύομαι, Obtor- Fuscacio. P. t καρούχιον, Reda. O. pesco. Ο. + καταγνωστός, Ignomimf Ιίαροφόρος, Soporiferus. χαρχήσιov, Antenna. Ο. καταβληθέντα, Applicata. osus, Notatus. χαρπίχ, Ususfructus. Ρ. Καρώ, Soporo, Sopio. Ρ. Καταγογγύζω, Obgannio, Καρπίας χρψις, Usufruc- κάρωσις, Sopor, Sopor. Καταβοησις, Convicium, Obmurmuro. tus. P. hic Sopor. S. Convitium. Ρ. καταγοητεύω, Fascino. O. t κχρπιστικόν, Liberalem, Κασία, Casia. Καταβολή, άπόδοσις, Solu- Κατάγομαι, Deducor. Liberale judicium. Κασίγνητος, Germanus. cio, Pensio, Propago. κατάγονται, Deducuntur. καρπίζομαι έπ) ελευθερία, Κασίτερος, Stagnum, Cas- Ρ. Ρ. Adseror. siterum. plurale ηοη ha- καταβολής, Pensionis. Ρ. καταγόμενοι, Reduces. O. καρπίζομαι, Defrugo. Ο. bent. * Stagnum. S. την Κχταβολήν, Pensita- Κχτάγομος, Onustus, χχρπισμός, Vindicta, Ad- χασσ'ιτερον, Stagnum. P, tionem. Ρ. κατά γράμματα, Scrupusercio. κχσσιτέρινα, Stagnea. Ρ. καταβολή οικοδομής, De- larius. O. f καρπιστεία, Vindicia». E. f κασσιτερουργός, Stagna- structio. Καταγραφή, Proscripcio. ή-κχρπιστής, Adsertor, Vin- tor. καταβολή, Molimen. Ο. καταγράφω, Proscribo, dex, Adsertor. Ρ. Κάσσνμα, Solum, Solum t καταβολεύς, Solutor. Transcribo. ή-καρπιστ'ια,αά^τοϊο, Ad- caligarium. Ε. χαταβόλια, Confectores. καταγράφει, Mancipat. P. sertio. Ρ. Κάστανον, Lopimum,Cas- P. [xat«/3oao»,scalig.] Perscribit. P. Ί" καρπιστίαι, Vindiciifi, tanum. Καταβόσκω, Depasco. f Καταγύναιος, Salax, Sasingulare non habet. -f- καστροκνημίαι, Surae. Ε. Καταβοώ, Convicior. lax. P. f Καρπόδεσμος,Lemniscus, Κάστωρ, ζώον, Fiber. χαταβοχ, Convitiatur. Ρ. Κατάγω, Deduco, appli- Articularia fasciola. κατά, Di, Dis, Juxta, Per, Vociferat. P. Convicia- co. O. Ακαρποδεσμιος, περιειλημέ- Secundum, De P. tur illi, et Convicium fa- κατάγω, έπ) τού αυτού, νος, Lemniscatus. κατά άγνοιχν, Per ignoran- cit. Ρ. Advebo. Καρπός, Fructus, Fru- ciam. Καταβραχύ, Paulatim,Pa- κατάγει, Praeponderat. Ρ. mentum. Ρ. Fructus. Ρ. κατά άναλεγεαν,ιη virileni. rumper. Obducit. Ρ. Ravus. Ρ. Frugis. Ε. Ρ. t Κατάβρεξις, Delibutus. 1' χχταγωγϋον, Deversoκαρπόν, Fructum. Ρ. κατά άνχλογίχν, Pro por- καταβρέχω, Delibuo. rium, Deversiculum. χαρπόν ώριμο ν, άωρον, Fruc- cione, Pro rata por- Καταβυθίζω, Dernergo, καταγωγή, έπ) τών καταtum maturum, immatu- cione. Pro rata portione. Pessundo, Terentius An- πλεόντων, Advectio. runi. Ε. P. dria, me aut herum pes- καταγώγιον, Deverticuχαρπο), hae Fruges, et hanc χατ άνδρα, Viritim. Ρ. sundabunt. luin. P. Applicatio. P. frugem, et ab hac fruge ό χ ατά άγρόν οίχονομών, t καταβυθισμός, Demer- Diversorinm. Ο. dicimus. Villicus. Ρ. sio. καταγωνίας, Angulatim. καρποίς, Segetibus. Ρ. χατ άγρόν, Rure. Ρ. χαταβώμεν, Descendamus. Ο. καρπός χειρός,luternodium, κατά άξίωσιν, χα) συγχώ- Ε. Καταγωνίζομαι, Decerto. Articulum. Ρ. ρη^ιν, Precario. Ρ. καταγγελεύς, Delator. Ρ. i" χαταγώνισις, Decertaκαρπούμ.αι, Fruiscor. Ο. κατ αυτού, Ibidem. Ρ. Καταγγέλλω, Indico, De- cio. καρποφόρα, Fructifera. Ε. κατάβα, Descende. Ε. fero, Nuncio. καταδάκνω, Remordeo. Ο. καρποφόρος,frugifer,fruc- κατά βαθμόν, Gradatim. Ρ. καταγγέλλει, Indicit. Ρ. Praemordeo. Ο. tifer. Ο. κατά βάθος, Penitus. Ρ. χαταγγελθε)ς, Delatus. κχτχδαπανώ, Consumo. καρποφορώ, Fructifico. χαταβαίνω, Descendo. f κατάγγελσις, Indicacio. καταδιής, Deter, rns. Ο. Ακαρπώδης, Fructuosns. Ε. καταβαίνει, Descendit. Ρ. f καταγγέλτης, Delator, κατάδέησιν, Precario. Ρ» κάρπωσον, Adole. Ρ. Degreditur. Ρ. Nunciator. Καταδειλιώ, Extimesco. t κάρριονή-χαθεδρωτόν, Co- Κατάβασις, Clibus, Pro- Κατάγειος, Terrestris. Κατάδεσμος, Obligatura, vinnus. Ρ. clivus, Descensus, De- χχταγελασθε)ς, Derisus.P. Defixiones. Ρ. t Κά'ρ'ραν, Reda. clivus, JJescensio, De- Καταγέλαστος, Deridicu- f χαταδεσμώ, Innodo, t Καρταλάμιον, Cartala- scensus. P. Declibus. P lus, Derisus, Inrisus. P. Vincio. ia Descensus. S. Clivus. S. καταγελώ, Derideo. Καταδεέστερος, Inferior. χαρταλος, Fiscella. Declivus. S. Descen- καταγελώ τού παρασίτου Καταδέχομαι, Percipio, καρταλλος, Fiscella. Ρ. sum. Ε. κόλακας, Derideo adse- Admitto. Fiscella. S. Καταβάλλω, δίδωμι, Solvo, rulam. Ρ. κατχδέχεσθχι, Admitti. P. καρτερώ, Persevero. O. Dependo, Pendo. καταγελάσαμεν, Inrisi- Κατάδηλος, Apertus, Perκαρτερει, Perpetitur. Ρ. καταβάλλω οίκον, Dirno. mus. P. spicuns. O. Perseverat. P. Durat. Ρ. καταβάλλω ο'ικοδομήν, De- καταγέλασον, Ridicnlare. κατά δήμον, Populatim. Ο. καρτερήσαι, Perpeti. Ρ. niolior. Ο. καταδικάζω, Multo, Con- Gloss. Ν

11 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. ΚΑΤ. yo demno, Condemno P. uro, Co fl»g,o C o m - + Del» a- R=«n K o. 'Γ*'"""' C ' ldemni " Co 'bl op ' Decisio. «^MbrLiquitu, L ^ Multare. Ρ. Ρ- Κ. M u l t a, Con. De.orqueo. Ο j ^ ^ U u i t. Ρ. Relinquo. Ο. Ρ Damnurn. Ρ. X«T«Wr»f, Fructiferus, faun,, Λ,ΙΙι,ιη. Ρ. Λ η, «ώ».γϊ).1.«*»,con- Fnrc.iL, Εχο, ^ Sfe D o=a p : o. Καταδιώκω Inseciuor, Per- Discumbo. O. Decum- F.,", Λ, seauor bo. O. t κ«τ«κο^ Ausculta- καταλελ^νο?, Derehc- Κατά δύναμιν, Pro viribus. καταχείρω, Praerodo. O. tor. ^ Ρ χαταδράμωσιν, Demanave- + χαταχέξααα, Strata/I ec- κατακραζω, Conclamo. stitut X Dere]icta rint. Ρ ta. t χαταχοημνιστήζ, Prae- χαταλελειμμενη, UerellCta. Καταδρομή, Decursus, Εχ- κατακεκαυμενο?, Torridus. ceps. cursacio, Decursus. Ρ. Ο. κατακρημνίζω, Ρ ^ Precipito, Καταλελιμμενο;, n.. Destitu- Excursio. Ρ. καταχέχρημαι, Abuto. Praecipito. O. tus. Κατά ϊ,'ο &uyv<5«, Conbi- κατ«κ ε%?,αευ'α, Oblita. Ρ. καταχρημνίζει, Pracipi- καταλελυμενον, Destncηο κατακλαί», Obploro, De- tat. Ρ. tum. Ρ. ^ _ Κατάδυα hii Ζδατο;, In- ploro. t χατάχρημνο;, Praeceps, Κατα λεπτον, Minuatim, mersio. t χατάχλαυσι;, Deplora- Praaceps. P. Mmutim. κατάδυα μελισσών, Pu- cio. ^ κατ άχρονοι, Pessundat., χαταλεπτυνω Demnmo. mex. καταχλε);, Jugulum, Ju- Tesqua, sxve Tescua. Ρ. Καταργώ, IJesino. Κατάδ», Occano.Occano, gulus, Jugulus, et Jugu- κατακ^ηο-ομενο?, Damna- χαταλημπτιχα, Occupacino. O. Ium, Jugulus. S. bilis. P. tiva. P.. κατά δωρεάν, Gratuito. Ρ. άπο κατακλείδων, Ab ju- Κατάχρσ,ζ, Condemna- Κατχληψι;,Conprehensio, χατα^πτ», Funero, as. Ο. gulis, Ρ. cio, Darnnacio, Damna- Deprehensio, Occupaχαταδαρσ-ύνω, Animo. Ο. χαταχλείω, Recludo. O. bibtas. P. cio. f χαταθεραπεύω, Percuro, Occludo. O.Includo. Ο. χατακριτο;, Condcmna- Καταλιθαζω, JJelapido. as Ο καταχλινής, Clivosus. tus, Judicatus, Dediti- Κατχλιμπχνω, Emquo, Κατάύες, Depone. χαταχλίνω, Declino, In- cius. P. Damnandus. P. Relinquo, Desero κατάθενίζ, Professio, De- vergo. χατάκξίτον, Damnatici- χχταλιμπάνει, Relmquit. posicio, Adfirmatio. Ρ. χατακλ'ιω, Concludo. um,.judicatum. Ρ. ^ -[καταθέτη;, Depositorius. χχτχχλύζω, Diluo, Pro-κατακρίνω, Condemno, χαταλιμπανε*ν Η Derelin- O. luo, Inundo. Condemno. P. quere. O. χατ'αθεω, Decurro. Ο. κατακλυσμό;, Dilubies, χαταχρινει, Damnat. Ρ. + χαταλιχνεύω, Abligurio. χαταθήχη, Depositio. S. Dilubium, Inundacio, κατακρίνεται, Damnatur. O. t Καταθλίβω, Oppremo. Diluvium. P. JDeluvium. Ρ. χατάλιψι;, Desertus, Def χατάθλιψις, Oppressus. P. Inundatio. P. Dilu- χαταχρατίω, Supplodo. O. sercio, Delinquacio. Καταθλώ, Contundo. vium. S. Ablutio. Ο. χαταχροτω τοϋ Ίππου, Pal- Καταλλαγή φιλία.;, Ret Καταθορυβω, Deturbo, Eluvies. Ο. Diluvies. Ε. pa equo. P. conciliaeio. Exturbo. t χατάχλυστον, Complu- t Καταχροώμαι, Ausculto. καταλλαγή, Compensatio. Καταθυμιον, Libitum,Cor- vium. Ρ. Καταχρύπτω, Occulto, E. di est. t χατάχλυστρον, Complu- Deculco. Ο. χαταλλάσσω, αμείβω, Perχαταίύμιο;, Grata, Mori- vium. P. t χατακυλέω, Devolvo. O. muto. gera, Jucundus. Ο. χαταχλώ, Frango, Con- Τ χαταχυλιόω, Devexo. Ο. καταλλάσσω, διαλλάσσιο, κατά θύρα;, Ostiatim. Ο. fringo, Infringo. κατά κώμα;, Vicatim. Ο. Goncilio. Καταιγ);, Procella, Pro- χαταχνάω, Scalpturio. t Καταλακτίζω, Inculco. Καταλλάττειν, Reconcilicella. Ρ. χαταχνίζω, Lanio, Scarifo. + χαταλγώ, Commoereo. are. Ο. χαταιγιζόμενο;, Procello- Ρ. Ο. Καταλογάδψ, Prosa. sus. χατακνίζει, Lancinat. Ρ. Ί* καταλαιμόω, Degulo. Ο. 1*καταλογή, Respectus.P. Καταίρω, Adveho. Scarifat. Ρ. Vellicat. Ρ. χαταλαλεω, Obloquor. oi Κατάλογοι, Annales. Ρ. χαταιτιαμενοί, Pulsati. Ρ. Scapellat. Ρ. Καταλαλώ, Obganuo, Ob- Κατάλογο;, Distribucio, Καταισχύνομαι, Confun- χαταχοψαστή;, Triclina- loquor. Catalogus. dor. rius. Ο. Καταλαμβάνω, Conse- Καταλογίζομαι, Inputo» καταισγυνθέι;, Deforma- 1* χαταχοιμψή;, Cubicu- quor, Conprehendo, Oc- χαταλογισμοζ, Acceptilatus. P. larius. Ο. [χαταχοιμισ- cupo, Adprehendo, De- cio, Inputacio. καταισχύνω, Dedecoro, τή;.] prehendo,persequor, Ιη- χαταλούμενο;, Fotus. O. Dehonesto, Detuibo, χα,ταχοιμίζω, Sopio, Sopo- vado. O. Percipio. Ο. καταλούω,ρειιιιο.ο.βι^)- Spurco, as. O. Vitio, as. ro. O. Nanciscor. O. luo, is. O. O. Temero, as. Ο. κατακοί/λώρχι,-οβί^ο.ο. καταλαμβάνει, Compre- χαταλυθεν, Distipulum. Ρ καταισχύνει, Confundit. Καταχολουθώ, Consequor. hendit. Ρ, Conperit. Ρ. Dissipatum. Ρ. Ρ χαταχολβυθήσαι, Exsequi. καταλαμβάνομαι, Adpre- χαταλυθέντα, Conlapsa. χαταισγύνοντχ, Foedan- Καταχομίζω, Devebo, De- hendo. Ρ. tem. Ρ. porto, Deduco. Καταλάμπω, Praefulgeo. κατά λόγον, Manipulatim. χαταισχυνθήτωσαν, Con- καταχομίζω διά πλοίων 'ή Καταλέγω, Lego, Denar- Ο. fundantur. διά οχήματα;, Deveho. το. Ο. Κατάλυμα, Devorsorium. A r ataxai(u,concremo,ob- χατακομίζει, Adveuit. Ρ. καταλέξει, Dictaverit, Ρ. κατάλυμχ οικοδομή;, De- u

12 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 structio. Καταναγκάζω, Conpello, Defatigatus, Defectus, κχτάποσις, Vorago. κατάλυμα, Diversorium. Inpello. Adflictus. Ρ. κατ απάτης, Vorax, Devo- P. Hospitale. Ο. καταναλίσκω, Consnmo, κχτχπήγες oi kv ποτχμώτήν rator, Elluo. κχτχλυμαίνομχι, Depopu- Sumptifacio. O. Pro- γέφυρχν ύποβαστάζοντες, + κχταπορεία, Demeaculor. fundo. O. Sublices. P. lum. O. + Κατχλύμχνσις, Depopu- κχτχνχλίσκουσιν, Consu- καταπήγες oi εν τω ποτά- καταπορεύεσθαι, Demeare. lacio. munt. Ρ. μω, Soblices. P. O. Μταλύσαντχ, Applicata. κχτχνχλωμένον, Profliga- χχτχπήγνυμι, DepangO.O. t κατχπορθεί, Devastat. P. P. tum. Ρ. κχτχπηδάω, Desilio. O. t χχτχπορ'ιζει, Remeat. P. χατάλνσΐζ, Deversorium. καταναλώσαντα, Absump- καταπιώ, Insilio, Desilio. καταποβνεύω, Fornico. P. tum. Ρ. κχταπήσσω, Defigo. κατ απάτης, Devorator. Ρ. καταλύτης, Hospes. Ο. Καταναρκώ, Ohtorpeo. καταπιέζω, Deprimo, t καταποτις, Decaligator. Diversor. Ο. Κατ άνδρα, Yiritim. Presso, as. Ο. Ε. καταλύω, επ) οικοδομής, Di- Κατχνενεμημένος, Depas- καταπίνω, Devoro, Voro, καταπραύνω, Mitigo, Manruo. tus. Inhibo, Potito, as. O. suefacio, Mulceo, Leκαταλύω, κατάγομαι, De- χατχνενεμημένον, Depas- Glutio. O. nio, Pernmlceo, Mollio, vertor. tum. Ρ. καταπίνει, και ενέδρα κα) Sedulo. Ρ. καταλύω, Infirmo. Ο. f χατχνήγομχι, Denato. Ο. άπάτγ, Devorat. Ρ. καταπραύνει, Mulcet. Ρ. καταλύω ειςπανδοχειον,όβ- ή- κατανικάω, Devinco, is. καταπίνει, Vorat. Ρ. De- Conpescit. Ρ. verto. Ρ. Ο. ducit. Ρ. καταπράύνσις, Mitigacio. καταλύει, Destruit. Ρ. κατανοέω, Contemplor. Ο. καταπίπτω, Occnbo, Oc- κατά προαίρεσιν, Prospere. ή- Καταμχγε)ς, Tersus. Κατανάησις, Contempla- cumbo, Procubo, Con- Ρ. καταμανθάνει, Considerat. cio, Respectus. Ρ. cido, Decido. χατά προχοπήν, Provectio. Ρ. χατανοητικός, Perspicax. καταπίπτει, Occumbit. Ρ. κατά πράσβχσιν,ρβά'^πψ- Κχτχμάθησις, Considera- κατανοώ, Considero, Ani- καταπιστεόω, Confido, tim. cio. madverto, Contemplor. Conmitto. κατά προγωρησιν, Pedixaταμχίνετχι, Suscenset. κατανοεί, Considerat. Ρ. καταπιστεύει, Confidit. Ρ. temptim. Ρ. Conplectitur. Ρ. Comlidit. Ρ. καταπτοώ, Proterreo, Per- -f- κχταμάκτης, Tersor. Κάτχντες, Oeclivum,Pro- χατάπλασμχ,έΐηρΐά$ίπιιη. terreo, Deterreo. χχταμαλίσσω, Commiti- clive. Ρ. Ο. κατχπτοούσιν, Deterrent. go. Ο. κατάντης, Declivis, De- καταπλάσσω, Defingo. Ε. P. κατχμχνθάνω, Considero, vexus. Ο. καταπλέει, Devehitur. P. t κατάπτυσμχ, Putacilla. Condisco. κατ αντλώ, Fomento. Ρ. χχταπλει, Devehitur. Ρ. f καταμάσσω, Tergo. κατάντλησόν μ ε, Fomen- κατά πλέθρα, Ingeratim. Ο. κατάπτυστος, Contemptif κατχμάσσει, Tergit. Ρ. tat me. Ρ. καταπληκτικός, Torvus. bilis. f κχταμαστίζω, Reverbe- καταντώ, Devenio. κατάπληξις, Stupor. Ρ. χαταπτύω, Despuo. Ο. ΙΌ. Κχτάνυξις, Conpunctio, καταπλήσσω, Obstupeo, κχτάπτωσις, Ruina. Ρ. Κχτχμασώμχι, Conman- Stimulacio. Stupefacio. f χατάπτωτος, Succiduus. duco. κατανύσσω, Conpungo. καταπλήσσομαι,obstupes- Ο. f Καταμάχησις, Oppug- Κατά νώτον, Z)e tergo. co, Stupeo, Stupesco. κατάπυγοζ, Depugis. P. nacio. καταξέω, Edolo, as. Ο. καταπλήττομαι, Brupeo. καταπύγων, Depugis. Ρ. κχτχμάχομχι, Inpugno, κατάξηρος, Siccaneus. Ο. G. F)raucus. Ο. Oppugno. κχταξιοί, Dignatur. Ρ. καταπλύνω, Deluo, Pro- κχτχπύθομαι, Putresco. Ο. χαταμάω, Demeto. Ο, καταξιούτχι, Dignus judi- luo. κατάρα, Execracio, Def Καταμματίζω, Innodo. catur. κατχπόδχ, Pedato, adverb. votio. P. Exsecratio. P. κχταμειλίσσω, Demul- f καταξύλωσις, Lignacio. Ο. κατάραι, Dira. singulare ceo. Ο. καταζύω, Derado. κατά πόδας, Ε vestigio. Ε. ηοη habet. Dirae. Ρ, κατά μέλη, Membratim. καταξυει, Conscarificat. Pedatim. Ο. καταράκτης, Cataracta, Ο. Ρ. κατά πόλεις, Oppidatim. Obex. κατά μέλος, Membratira, ή-χ ΛΤ άπαις, Pueralis, Pu- Ο. κχταράπτω, Consuo. Admembratim. Ε. eralius. καταπολεμώ, Oppugno, καταράμεθα, Execramur. Καταμέμφομαι, Conque- χαταπαίζω, Deludo. Debello. Ρ. ror, Conqueror. Ρ. καταπχίζει, Eludet. Ρ. καταπολεμεί, Debellat. Ρ. καταράται, Execrat. Ρ. Καταμένω, Commoror. καταπχιγθεις, Elusus. Ρ. κατχπολεμειν, Debellare. χατάρατος, Execrabilis, Καταμερίζω, Deparcio. καταπαλαίω, Eluctor. Ο. Devota. Ρ. Derectarius. Κατά μέρος, Particulatim, κατά παράχλησιν, Precario. χαταπνεομένοις, Spiranti- Ρ. Sceleratus. Ο. Partim, χαταπατέω, Proculco. Ο. bus. Ρ. κατχργέω, Casso, as, Ο. Καταμετρώ:, Metior. Pessundo. Ο. χχτχπονέω, Lasso, as. Ο. καταργεί, Avocat. Ρ. τά καταμήνια, Menstru- καταπατώ, Incnlco, Pro- χαταπόνησις, Delassacio, t κατάρδευτος, Inriguus. um. cnlco, Conculco. Defatigacio, Lassitudo. καταρέω, Defluo, Destillo. Καταμηνύω, Indico. χατχπχυσθήσετχι, Disseda- καταπονώ, Profligo, Fati- t καταρητορεύω, Peroro. Κχταμιγνύω, Permisceo. bitur. P. go, Adflicto, Confligo, χχταριθμηθώσιν, Denumeκατά μιχρά, Pauxillatim. καταπαύω, Requio, Con- Conficio, Vexo. P. rabuntur. P. ^ pesco. καταπονεί, Adficit. Ρ. Far- καταριθμώ, Denumero. Κατά μικρόν, Paulatim, καταπέλτης, Balistra, Bal- tigat. P. f κατάριθρον, Endoribuum. Paulisper, Minutatim. lista. S. καταπονούμαι, Adflicto. P. [f κατά^ειύρον, endo- Καταμονή, Stacio, Reman- κατχπέμπω, Demitto. καταπονείσαι, Adfligi. P. lignum, Scal.] s10, O* f χαταπεμφθείς, Directus. Ρ. καταπονηθείς, Vexatus. P. f κχτχρπχγή, Derepcio. t Κχτχμοσχεύω, Propagi- f κατ απ επαινώ, Gonraiti- χατχπονηθεν, Profligatum. f καταρπάζω, Deripio. Ο., go. Ρ. κατα'ρ^ήγνυμι, lnfringo.o. t κχταμοσχενσις, Propa- κα'ταπεπχρμένος, Confixus. καταποντίζω, Demergo, καταργώ, Permano. Ο. acl ; καταπεπηγός, Praefixum. Perundo, Pesundo. χαταρρείν, Fluescere. Ο. χαταμυει, Cohibet, Ρ. Co- καταπεπονημένος, Lassatus, καταποντίζει, Pessundat. Defluere. Ο. hibet. Confectus, Profligatns, Ρ. Demergit. Ρ. τά καταρρέοντα παλαιά,

13 ι00 CYRIL. PHILOX. ΕΤ ALIOR. ΚΑΤ. Conlapsa. Ρ. Explorator, Explorator. Κατοπφραγίζω, Obsigno, ΚατατξΙβω, Infrico, De-»*r»ibbm, Prxponderat. Ρ. Speculatus. Ρ. Spe- Designo, Consigno. tero, Prosubigo. O. ρ culator. Ρ. Κατασχε6ε)ς, Tentus. Distero. (J. ΧΛΤ ατάρρους, Ι Catarrus, De- t κατασκο^σ.;, Explora- κατασχεθϊν, Retentum. P. Κατά τρόπον, Permodum. stillacio, Destillatio. P. cio. κατασχεθέντων, Deductis. t K«r«rp*», Penetro, Gravedo. P. Defluxus. κατασκοπώ, Exploro, Spe- χατάσχεσις, Deprehensio, I erebro. O. culor, Contemplo. Retentio. Ρ. Κατατρνχ», Adfbgo, Proχατχρίοφέω, Sorbillo, Ias. χατχσκοπήσαι, Inpetrare. Κχτασχίζω, Conscifldo, fligo, as. O. ο. P. Descindo. Κατά τυχψ, Eortuito, tκαταρρυπωμένα, Destitu- χατά σοΰ, In te. Ρ. χατχσχίζει, Scarifat. Ρ. Forte ; ^ ta. Ρ. κατασοφίζομαι, Calvo, vis. Scapellat. Ρ. Concis- κατα τυχψ τινα, Casu ahκχτάρρυτος, Delibatus. Ρ. Ο. cat. Ρ. quo. ^, ^ Irriguus. Ο. κατασπείξω, Persero. Ο. Κατά σχολήν, Per ocium. Κατατρώγω, Lomedo, t- καταρτίζω, Strno, Instruo, Dissero. Ο. χατά τάξιν, Εχ ordine. sito. Q. Construo, Perficio, Re- κατασπεύίει, Urguet. Ρ. κατατάσσει, Inputat. Ρ. κατά των ανδραγχβηματων, ficio. Ο. t Κατασπορά, Seminacio. Digerit. Ρ. Disponit. Ρ. In menta. Ε. καταρτίζει, Comficit. Ρ. χατασπουδχσοι, Circum- κατατάσσεται, Ordinatur. Κχτχφαγάς, Nepos, Co- -\ χαταρτίσματχ, Instructa. venifetur. Ρ. Ρ. misator, Vorax, Come- P. Κατασπώ, Deduco, De- Κατατάττω, Ordino. sor, Devorator. P. Helt χαταρτιος, Arbor. P. traho. t χαταταχτ<xcu;,ordinate. luo. P. Ganeo. P. t χατάρτυσις, Confectio. Κατασταγμος, Destillacio. χατά τάχος, Citatim. χαταφαγάς, Comestor. Ρ. χαταρτώ, Intrico. χαταστάζει, Liquitur, De- + κχταταράσσα, Diverbe- κατ αφ αγάδες, Gulatores. χατάρυτος, Inriguus. stilat. P. rat. Ρ. P. χαταρχάς, Inicio. κχταστάζω, Destillo. καταταχθείς, Deputatus. χαταφάγετα>, Devoravit. καταρχή, Incepcio,Origo. χατάστασις, bic Status, Ρ. καταφάγω, Adedo. Ο. Ρ. Status. Ρ. Statutus. S. κατατέμνω, Deputo. Ο. Καταφανής, Perspicuus. χατάρχομχι, Incboo. Conditio.O. Elogium.E. Κατά τέσσαρα ζεύξις, Con- καταφανές, Conspicuum. καταρώμαι, Execror, Ιη- κατάστασιν, Statum. Ρ. quaternacio. Perspicuum. Ρ. secror, Inprecor. Ρ. Καταστέλλω, Sedo. Sedo, κατά τέσσαρα ζευγνύω, χχταφερής, Obscaenus. Ρ. χατχρώμ&θα, Exsecramur. das. Ο. Restringo. Ο. Conquatemo. Καταφέρομαι, Defero, Si- P. Sedalo. Ρ. κχτχτέτχχται, Deputatur. do, dis. O. t χατασαίρω, Deverro, is. καταστέλλει, Sedat. Ρ. Ρ. καταφέρω, Deicio, Dedu- O. Placat. Ρ. Κατατήχω, Adficio, ΙΛ- co, Deveho. O. j κατά σαυτόν, Tecuru. καταστέλλει, Conpescit. quefacio. - Καταφεύγω, Confugio. χατασείω, Succusso. Ο. Ρ. κατατήκομαι, Tabesco. κατάφημι, Affirmo. O. χχτασημαίνομχι, Obsigno. καταστέλλεται, Sedatur. Κατά τήν συνήθειαν, Per ί" Κατάφημος, Famosus. Ο. Ρ. consuetudinem. καταφιλέω, Dissavior. Ο. κχτασβεννύω, Extinguo. f Κχταστερησις, Constel-κατά την 'ιδίαν εντρέχειαν, Καταφιλώ, Basio,Osculor." "t κατάσιμος, Resimus. Ο. lacio. εμπειρίαν, Pro sua t Καταφιμώ, Conticisco. χχτασκάπτω, Confodio. κατά στήλχς, Pilatim. Ο. rientia. Ρ. Καταφλέγω, Oburo, Exu- Grassor, aris. Ο. Κατάστημα, bic Status. κατά της Δήμητρας, Eccer. ro, Inflammo, Aduro, χχτασκχφή, Eversio. Καταστίζω, Depungo. Ρ, Conflagro. κατασκευάζω,condo, Con- καταστίζω, επι ύβρεως,oe- Κατατίθημι, Profiteor, καταφλέγομαι, Deflagro. loco, Struo, Construo, noto, Compungo. O. Depono. O. Fabrico, Struo. O.Sum- Κατάστικτος, Destinctus. χχτατιθέναι,deponere.ο. κατάφλεξις, Combustio, mitto. O. Exstruo. Ο. Καταστολή, κατατίλλω, Pervello, is. Incensio. Adstruo. κατά στίφη, Cuneatim. Ο. Ο. Κχταφλυαρώ, Obgannio. " κατασκευάζω, επιβουλεύω, κατ αστοχώ, Collinio. Ο. κατά το άνάλογον, Propor- χαταφοβεω, Exterreo. Ο. Concinno. Κχτάστοιχείον,ν^ΐ literas. tione. Ρ. χατάφοβον πράγμα, Metus κατασκευάζει, Struit. Ρ. Καταστρέφω, Dirno, Ε- χατά το άρχαίον, Antiqui- causa. Ε. Comparat. Ρ. Comficit. verto, Demolior, Incli- tus. Ρ. Καταφορά, Invectiva. P. Conparat. P. Com- no. Ο. κατά το αυτό, Per idem. χαταφοριχόζ, lnvectivus. parat. Ρ. χχταστρέφαι, Grumari. P. f κατχφράκτης, Catafrusχατασκευάσχι, Conflare. κχτχστροφή, Subversio, χχτά τό εθος, Εχ more, tra. S. κατασκευή, Confectio. Excidium, Distructio.P. Rite. χατάφραχτος, Catafracta. κατασκευή οικοδομής, Con- f καταστροφείς, Tergiver- κατά τό επιβάλλον, Pro- χχτχφρονηθείς, Spretus. structio, Structura. O. sator, Eversor. P. portione. P. Desperat. P. Contemp- Supellectile. S. Κχτχστρωννύω, Sterno. κατά τό πλείστον, Plerum- tus. Ρ. Spernatus. Ρ. καταο-xeuai, Struices. Ο. κατάστρωμα, Eorus. que. Ρ. καταφρόνησις, Despectio, κατασκευαστής, Instruc- καταστρώματα, Transtra. Κατατομή, Concisio, De- Contempcio, Conteraptor - P ri - O. cisio. tiisjcontumacia, P.Conχχτασκιυαστης, ό κακο- κχταστρωσις, Stratura. ο! κατά τοΰ δήμου τοΰ 'Ρω- temptus. Ρ. Despectio. πξάγμων, Concinnator, ^καταστραιτ^;, Scansor.P. μχίων βουλευομενοι, ή κα- Ο. Contemptus S Gammniator, Structor. χατά συνχώρησιν, Preca- τά βασιλέων, Perduelli- καταφρόνηση, Contemoν _ V ΓΙΟ Ρ ones. Ρ. tum. p. χατασκευαστος, Structdis. Κατασύρω, Detraho. χχτατραυμχτίζω, Saucio. χατχφρονητής, Contemp-, Δ ττ Κχτασφαγή, Interenap- Ο. tor, Spernulis, Contuκατασκ,ο;, Amenus, Um- cio, Occisio. Ρ. Κατατρέχω, Decurro, max, Detrectator. P. brosus, Upacus. κατασφαγεί;, lnteremptus. Decurro. P. Contumax. P. κατασκιον, Opacum. Ρ. κατασφάζω, Peremo, Ιη- κατατρέχει, Decurrit. Ρ. καταφρονώ, Temno. O. κατασκοπη Speculacio. terficio. Emanit. P. Aspernor O. t κατασκοπίς, Prosumia. κατασφάζει, Trncidat.P. κατατρεχέτω, Commeet. καταφρονώ, Contemno,, c l-κατασφιγγω, Destringo. P. Sperno, Asperno, Sperκατ άσκοπος, Speculator, Ο. κατατρέχων,decurrens.p. no. Ρ.

14 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 καταφρονεί, Temnit. P. Quassus. Ο. Ρ. κατήγεν, Redegit. P. Contemnit. P. t κατεακτε'α?, Perfringen- κατεπείγω, Urgeo, Com- χατηγορεω, Accuso. O. *at«^t5yto,torrefacio.o. das. P. pello. κατηγορία, Accusacio,Acχαταφεύγω, Decurro. P. t χατέαξις, Confractio. χατεπειχθησεται, Perurge- cusatio. S. Interpellatio. Perfugio. O. t χατεάσσω, Frango, In- tur. Ρ. P. Accusatio. P. καταφυγή, Subterfugium. fringo. χατέπεμψα, Hegessi. Ρ. κατηγορική, Accusatori- S. Confugium. S. Perfu- f χατεάσσει, Frangit. Ρ. χατέπεσεν, Occidit. Ρ. us. Ο. fium. S. Refugium. S. χατέβαλεν ο'ικοδομάς, Di- κατέπεψα, Digessi. Ρ. το χατηγορούμενον, Praeditefugium. Ε. ruit, Demolit. Ρ. Per- χατέπηξα, Degessi. Ρ. catum. Ο. χαταφύγιον, Perfugium, culit. Ρ. Dejecit. Ρ. χατ έπιθυμίαν, Per desi- χατήγορος, Accusator, De- Confugium, Refugium, tx«t6yyu5j,desponsio. P. derium. lator. P. Perfugium. O. Profu- χατεγγυημένη, Desponsa, t κατεπιθύμιος, Desidera- κατηγόξος, Delator. S. giutn. O. Sponsa. bilis. κατηγορώ,accuso,crimiχατά φυλάς, Tributim. Ο. κατεγγυώ, Spondeo, Des- χατεπράϋνεν, Permulsit. Ρ. no, JDefero nomen, Acf Καταφύτευσις,Complan- poudeo. S. -f κατεξειπιόω, Rudero, as. cuso. P. insimulo. E. tacio. κατεγγυώ προς γάμον, Ο. κατηγορεί, Interpellat. Ρ. χαταφντεύω, Complanto. Despondeo. f χατερυπωμένον, Semiru- κατηγορείν, Accusare. Ρ. χαταφυτεύεσθαι, Conse- t^atsyyurjtix^sponsalia. tum. κατηγορούν, Insimulabant, rere. Ρ. χατεγγυώμαι εν πράγματι, κατεργάζομαι, Iilterficio. Ρ. t Καταχαξάσσω, Cancel- Yador. Ο. χατήλιψ, Scala. Ο. Ιο. χατεγγυάται, Vadatur. P. "j" χατερευνα, Dirimat. Ρ. χατημαξευμένη, Pervolgat χαταχαράσσει, Scarifat. Desponsatur. Ρ. De- κατέρευσεν, Defluxit. Ρ. ta. Ρ. sponditur. Ρ. κατέρχομαι, Descendo. κατημαξευμένα, Usitata. χαταχαρΐζομαι, Indulgeo, κατεγγυηθε)ς, Desponsus. Devenio. Ρ. Venio. Ο. Ρ. Ο. Ρ. Subvenio. Ο. + χατήνα, Catella. χατχ χάξΐν, Gratuito. Ρ. κατεγγυηθείσα, Desponsa. κατέρχονται, Obveniunt. κατψέγκαμεν, Deveximus. Καταχέω, Profundo, Of- Ρ. Ρ. Ρ. fundo. Ο. Suffundo. Ο. κατεγελα, Inridit. Ρ. κατεσκέυασα, Confeci. Ρ. κατήνεγχεν, Deprompsit. Deffundo. Ο. κατεγέλασα, Inrisi. Ρ. κατέστειλεν, Sedavit. Ρ. κατηξιώθη, Meruit. Ρ. χαταχέει, Perfundit. Ρ. χατεγέλασεν, Inrisit. Ρ. Compescuit. Ρ. 1"κατ>ίρε<α, Mcesticia. Ο. καταχθόνια, Inferilia. Ρ. κατεδεξάμην, Condidi. Ρ. κατεστήσατο, Praecepit. Ρ. [χατήφεια.] Infema. Ρ. χατέδω, Exedo. Ο. κατέστησεν, Redegit. Ρ. χατηρεφει, Deprehensurn. καταχθόνιος, Infemus. Ρ. κατεθέμην, Condidi. Ρ. Instituit. Ρ. Ρ. Infernalis. Ο. κατέθετο, Prosequutus, est. κατεσθίω, Comedo, Εxe-κατηρτισμένος, Construc- Καταχθόνιοι, Inferi, sin- Ρ. do, Abligurio, Devoro. tus, Instructus. gulare non habet. Infe- κατ είδη, Speciatim. Ο. κατέστρεψεν, Diruit. Ρ. κατηρτισμένα, Confecta. ri. Ρ. κατειλήφει, Invaserat. Ρ. Deruit. Ρ. Diruit, l)e- Ρ. Comfecta. Ρ. Aptaχαταχοισα φανιζει, Asse- χατείληφεν, Deprehendit. molit. Ρ. ta. Ρ. rit. Ρ. Ρ. χατεστρέψατο, Delevit. Ρ. κατηφή, Obstitus, Mes- Κατάχρησις, Abusio, U- χατειληφέναι, Invasisse. Ρ. κατ έστρωσα, Prostravi. Ρ. tus, Maestus. Ρ. surpacio. κατειργασμένος, Subactus, χατεστρωμένος, Prostra- κατηχεί, Personet. Ρ. καταχράομαι, Abutor. Ο. Ο. tus. κατ' 'ιδίαν, Seorsum, Priκαταχρηστικως,Abusive.Ρ κάτεισιν, Descendit. Ρ. κατεσχέθη, Tentus est. vatim, Secretim, Secreκατάχριστος, Perlitus. Ο. + κατεικονίζω, Imagiuor. κατέταξα, Digessi. Ρ. to. Ρ. Seorsum. Ρ. καταχρίω, Oblito. + κατειφυρα, Decoquit. Ρ. κατ έτος, Quotannis. Αη- κατ Ιδίαν περιπατώ, Abχατά χρόνον, Pro tempore. [f χαταφυρα.] nuatim. Ο. ambula. Ρ. Ο. χατέχαυσεν, Combussit.P. κατ' ευθύ, Directe, Indi- + χατιδίω, Desudasco. Ο. καταχρώμαι, Abutor, U- χατεχξημνίζετο, Praecipita- rectum. Ε. [f χαθιδρόω.] surpo. batur. Ρ. κατευθύνω, Dirigo. χατίδρυσεν, Consecravit. \χαταχύνει, Perfundit. Ρ. κατέκρινεν, Condemnavit. κατευλογημένος, Benedic- Ρ. χατάχυμα, Profusio. Ρ. tus. Ρ. χατιθύνω, Derigo. χατάχυμα ζωμού, Tucca. κάτελθε, Descende. t κατευόδωσις, Prospera- κατ ιθύνει, Redigit. Ρ. Ρ, κατελίμπανον, Deserebant. cio. ' 0 κατισχόμενος, Decessor. καταχυσμα, Aspergo, inis. Ρ. f κατευτελίζω, Adnichilo. Ε. Ο. χατέλιπεν, Reliquit. Ε. κατεύχομα», Inprecor. κατισχύω, Convalesco. χαταχωννύω, Obruo. f κατέμαξεν, Abstersit. Ρ. xar^etaijinprecatur.p. χατ ίχνος, Ε vestigio. κατά χώρας, Regionatim. κατ' εμού, Contra me, Ad- κατ ευχή, Inprecacio. κατοδύρομαι, Defleo, Ορ- Ο. versus me. κατ' εύχήν, Εχ voto. ploro. Ο. χαταψάω, Mulceo. Ο. χατ έναντι, Diverso. Ρ. κατ' εύχήν επαγγέλλομαι, χατοίχησις, Habitacio, χαταψεύδομαι, Commen- κατ' εναντίον, Adversus, Yoveo. Habitatus, Domicilium. clor Contra.^ χατεφρόνησαν, Superside- χατοικητήριον, Habitacuχαταψηφίζομαι, Decerno. κατενεγγύησεν, Despon- rint. P. l um, Tabernaculum. P. χαταψηχω, Mulceo, Per- dit. Ρ. κατεφρόνησεν, Despexit. Ρ. κατοικίδιος θεός, Lar. mulceo, Demulceo, Fri- + κατενεγκω, Defero. κατ' εχθραν διώκει, Perse- κατοικίδιοι, Penates. Ρ. co,.. κατενεχθείσα, Delata. quitur. Ρ. κατοικία, Habitatio. Ε. καταψυξις, Perfrictio. χατενεχθείς, Delatus. Ρ. κατεχόμενος, Tentus. χατοικισμός, Domicilium. καταψύχω, Perfrigeo, De- κατενεχθέν, πεσόν, Dejec- κατέχω, Teneo, Detineo, Ρ. frico. Ο. tum. Contineo, Obtineo. χατ olxov, Domi, Domo. καταψύξει, Refrigerat. P. f χατεντρυφαν, Insoles- κατέχει, Continet et Co- P. καταψύχομαι, Frigeo. O. cere. P. hercet. Ρ. κάτοικος Habitator. χαταψυχεσθαι,defervere. κατ έξουσίαν, Licencius. κατέχεται, Adstringitur.P. κατοικώ, Habito, Incolo. t χατεπαγγελία, Proniis- κατέψησεν, Permulsit. Ρ. χατοιχόμενος, Decessor. κατεαγμα, Fragmentum. sio. κατήγγελλον, Deferebam. κατοκνέω, Pigro. O. χατεαγώς, Confragosus. Ρ. χατέπαυσεν, Conpescuit. Ρ. χατ ολίγον, Paulatim,

15 102 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. ΚΛΙΙ. Paulisper, Parumper, Iax, Libidinosus, Salax. κει^ίαι, Tnstita. E. f Κελλάριος, Penuarius. Paalatim. Ρ. P. Kelpw, Tondeo, Rodo. O. f χελλάριον, Penum. κατολισθαίνω, Delabor. Ο. χατωφερείς, Salaces. Ρ. xilgtt, Tondet. Ρ. Deton- f χελλχρικόν, Penarium, κατολισθών, Conlapstis. χατωφερες, Declivum, dit. Ρ. κεμάδες, Damms. Ρ. f χχτομβρί*, Dilubium. Proclivum, Depressum, Κεκακωμενος, Adflictus. κέλυφος, Putamen. P. κατ' ovap, Per visionem. Declive. P. Depressum. Κίκαρμένον, Tonsde. Ο. Κενοδοξος, Vanae glorias, κατόπιν, Atergus. Ρ. P. Convexum. P. De- χεκασσυμένα^υρράοία. P. Gloria; cupidus. S. χατάπισθεν, Postsecus. vexum. P. Proclive. P. Supalta. Ρ. κενοδοξία, Vanaglona,Amκατοπτεύ», Despicio, Spe- χχτοφρυωμένος, Supercili- Κεκαρωμένος, Sopitus, So- bitus. Ρ. Ambitio. S. culor, Pervideo, Per- osus. O. poratus. P. f κενολογο;, Vamloquus, spicio. καυδμό;, Uredo. Ο. κεκαυμένον, Ustum. P. Inamloquus. O. χχτοπτεύει, Inlustrat. P. t καϋκα, Patera. [+ καύκος, κεκηλσμιένος, Delibutus. t κενολογία, Vaniloqiuum. f κχτόπτευσις, Iuspectio, Dti-Cang.] Ο. κενός, Vanus, Inanis, Cas- Speculatio. Ρ. καυλ'ια, Coliculos. P. Co- κεκινημένος, Agitatus. P. sus, Cassus. P. Vanus. χατοπτα),specli latores. E. liculus. Ρ. κεχλαδευμένον, Putatum. P. Inanis. P. Frivolus. χάτοπτον, τό f πολυέφητον, χχυλίον, Colliculus. Ο. Ρ. Ρ. Vacuus. Ο. Tostatum. καυλό;, Caulus,Tursus.E. Κεκμηκώς, Fessus, Lassus, κενόν, Inanem. Ρ. Casχάτοπτρον, Speculum. χαυλούμχι, Caulesco. Ο. Fatigatus, Fessus. Ρ. sum. Ρ. χατοργιάζω, Devoveo. Ο. κχυλώδης, Fistulosus. Ο. Fatigatus. P.Comfeetus. κενόν, Vanum, Vacuum, κχτορθώ, Corrigo. κχύμχ, Estus, iestus. S. Ρ. Inane. χχτοξύοί, Perpetrat. Ρ. +κχυματηρός, Estivus. χεκολλημίνος, Amplicitus. -/.ενάτης, Inanitas, Rumam, κατόρθωμα,perpetratio.p. f καυματούμαι, Estuo. P. Adplicatus. P. Mammam. P. κατόρθωματα, Fortia fac- κχυμχτώδης, Estuosus. χεχόλληται, Haeret. Ρ. χενοϋται, Evanescit. P. ta, Res gesta;. καυσίαι, lnfulas. Ο. κεκοπιακώς, Fessus. Ρ, κενοα», Inanio. O. Vacuo. χατόρθωσις, Correctio, Ιη- καοσι;, Ardor. Lassus. Ο. Ο. petracio, Perpetratio. Ρ. καύση, Αrdorem. Ρ. χεκοπρισμένον, Stercora- χενούμχι, Inanesco. Ο. *f- κατορθωτής, Propagator. καύσιμος, Arsibilis, Cre- tum. Ο. χενταύριον, Teloxa. Ρ. Ρ. mabilis. κεκοπωμενος, Lassus. Ρ. Κένταυρος, Centaurus. f κχτόρυξις, Defossio. χαύσις νεχξών,bustuarium, χεχοπώσθαι, Confectum κέντημα, hic Punctus, κχτορύσσω, Confodio, De- Usterna. esse. Ρ. Punctum. Ρ. Punctus. fosso. χαυσούμαι, iestuo. Ο. κεκόρεσμαι, Satullus sum. S. χατορύσσει, Defodit. P. καυστής νεκρών, Bustua- Ε. -f- κέντησις, Punctio. κατορ'ρύττω, Defodio. Ο. rius. Κεχοσμημενος, Ornatus, κεντρίζω, Stimulo, Pungo. κατορύττει, Defodit. Ρ. f καυστρχ νεκρών, Ustrina. Comptus, Decoratus, -f χεντρισμός, Stimulacio. fxatοχεύς, Retinaculum. P. Ornatus. P. Praedictus, κεντρον, Stimulum, Stimu- E. καυσώδης, Torrida. Ο. ^ lus, aeumen, Stimulus. f χχτογείς, Retinacula. Ρ. καύσων, Ardor. P. Calor. χεκοσμημένον, Decorum. S. Stumbulura. E. κατοχή, άπό νόμων, Posses- Ρ. /Estus. Ο. Ardor. Ρ. χ'εντρον σιδηρού, Stimusio. καυτ^, Κεκραμένος, Temperatus. lum. Ρ. κατοχή, ή διά χειρός, De- τά καυτηρεία, Ustrina. Ο. Dilutus. Ο. κεντρον κηφήνος, Aculeus. tencio, Retencio. καυτηριάζω, Εχ. κεκραμένον, Temperatum. -f- χεντροι εν πτερντ, ίππίως, κάτοχος, Mandalus, Te- καυτηριάζεται, Reseratur. Ε. Calcar, Calcar. Ο. nax. Ο. Ρ. Κεχρυμμενον, Obductum, κεντρον βοών κα) σκορπιών, χχτόχιμος, Fanaticus. Ο. καύχημα, Exultacio, GIo- Occultum, Celatum. Aquilio. Ρ. χχτουρώ, Commaio, Uri- riacio, Gloria. P. Exul- κεκρύφιχλον, Reticulum. κεντρον μελίσσης, Eculeus. nam facio, Conmeio. P. tatio. Ρ. ό Κεκτημένος, Possessor. Ρ. f κάττα, Catta. f χχυχητής, Alapator. Ε. Ο. κεντώ, Pungo. καττίτερος, Stannum. Ο. καύχηματίας, Gioriabilis. κέκτηται, Possidet. Ρ. κεντά, Pungit. Ρ. t κατυλάσσω, Oblatro. Ρ. χεχυρωμενον, Sanctiim. Ρ. χένχρον, Bissinem. Ρ. χατυφίημι, Praevaricor. καυχώμχι, Glorior. κεχωλυμέναι, Proliibitae. Κενώ, Vacuo, Evacuo, κάτω, Infra, Imo, Deor- καυχχσθαι, Jactaii. Ρ. Ρ. Evanesco. sum, Deorsum. Ρ. Pes- κχχάζει, Cachinnat. Ρ. κελαινο;, Ater. Ρ. κενωθέντας, Exinanitos, Ρ. sum adv. Ο. καχε ια, Macies. Ο. κελαινόν, Atrum. Ρ. κενώ;, Vane. κατωθέω, Detrudo. Ο. Αχαχλά, Bullit. Ρ. χελευθείσα, Jussa. Ρ. κίναχπ;,inanitus, Inanitas. κχτωμοτικόν, Adnutivum. Καχλάζω, Scaturio, Ebul- κελευ3εϊ(ται, Jussee. Ρ. Ο. Ρ', Ιΐο. Ο. κελευθεν, Jussum. Ρ. κεποπωμένοι, Defatigati,P. κχτωρυξ, Propago. καγλάζων, Scatens. χελευθίντα, Jussa. Ρ. Κίπφος, ορνεον, χχτωσχοπος, Speculator. f κχχλχσμός, Scaturigo. κελευύίντες, Jussi. Ρ. Κεραία, hic Apex, Apex. Ε, χχφιδρώτιον, Sudarium. Ο. f κέλευμα, Jussus. S. Ρ. Apiculus. Ο. κατώτερος, Infevior, Infer- Κέγχρος, Milium. idem. \κελεύματα, Jussiones.E. κεραϊαι, Apices. Ρ. nus. Ρ. Inferus, a, um. S. idem. Ρ. Κέλευσις, Jussio, Jussus, χεραμεύί, Figulus, Teguυ, τ c ' κεγχρίς, είδος ίε'ρακο; μι- Jussus» S. larius, Figulus, Ρ. Faκατατεραν, Inferiorem.P, κρού, Titiunculus. κέλευσμα, J ussum. P. ber figulator. E. Figuκατωτερον, Jnferius. Ρ. Κέδρος, Cedrus. χέλευσον, Jube. P. larius E χχτωτερω, Infenus. Κϊμαι, Jaceo. κελευστής, Jussor, Porti- κεραμείον, Figulit.a, Figuχχτωτατος, W, I m fi- KtlTeUf Jacet. P. culus. P. Portisculus. lina. S. Fidelia. O. Fimu r. ^ κείμενος, Situs. P. Jacens. O. Circitor. E, gulina. O. κατώτατοι, Imi. Ρ Ε. κελε^, Jubeo. χϊράμ,ον, Orcium, Amχατωτατοις, Imos. Ρ. κείμενοι, Siti. Ο, κελεύει, Jubpt. Ρ. phora, Ampboia. Ρ κατώτατα), lmo. χειμενον, Positum. Ρ. Si- κ^λη; ίππεύς, Gaballa ri. Quadrantale. Ρ. Urceus. χχτωφερης τοπος, Proch- tum. Ρ. ρ Q VUS, Uescensas, Cbvo- κειμέλιον, Gimelium, At- κελητίζει, Crisat. Ρ. κεράμΐ;, Tegula, Tegula. 6US ν. 0 n, anulu s P r t κελητιστα), Desultores. P. χχτωφερης, ο άσωτος, Sa- κε,ρ,α,, Instita. Ο. Ο. κεραμίδες, Tegulae. Ε. Te-

16 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 dulae. Ε. χερχϊς σίτου, hic Radius. χεχαρισμένως, Gratuitu. rea. O. κέραμ05 φωταγωγό?, Tran- κε^κι?, Tragula. P. Radi- Κεχαρηωμένος, Facetus, κημοα>, Capistro. O. senna. us P. Radiolus. S. Ra- Gratiosus. O. t κηπευτής, Hortulanus. κέραμος, Tectum. E. Te- dius. S. + Κεχειριδωμένος, Manica- P. gula. Ο. κερκίδιον, hic Radiolus. tus. Κήπος, Hortus, Hortus. -[κεραμοποιός,figulus,te- + κερκίστρα, Concius. Ρ. χεχείξοτονημένος, Designa- P. Hortus. O. Ortus, ti. gularius. Κερχοπίθηκος, Cluria, Si- tus. P. O. Ortum. E. χεραοξόος, Cornarius. E. mia. κέχι,νεν, Hiscit. Ρ. κηπουρός, Hortulanus. E. Kiga? ζώου, Cornu. plu- κέρκος, Penis. Ο. κεχψέναι, Hiscere. Ρ. + κηπωρικο?, Ohtorius. Ο. raliter tantum declinatur. χεξχ^ς, Penitus, a, um. κεχρώς, tliulcus. Ο. κηπωρός, Ortulanus, Oliχέρας πλοίου, Antemna. Ο. Κεχολωμένος, Iratus, In- tor. O.^ κερα? τοϋ πολέμου,cuneus. κέ κα)ψ, ζώον, Hasder. festus. t Κήρα, ίχθυς, χέρα:, Cornum. Ε. Κέρμα, Es. Κεχορηγημένος, Prebitus, Κήρες, αϊ μοίρα,, Parcae. κέρα? Άμαλθέας, της βρε- κερματίζει, Inminuit. Praeditus. Ρ. f Κηριαπτης, Cenforus. ψάση? τον Αιααίγός, Cor- χερμάτιον, Frustum. Ο. Κεχορτασ μένος, Saturatus. κηρινο?, Cereus. nicupia. Ρ. Numulus. Ο. Κεχρημαι, Commodo. + κηριολάριον, Cenlarium. χέρας Άμαλθείας, Cornu- + χέριοδος, Cornicen. Ο. χέχρηταt όφφιχίοις, Funga- το Κηρίον, Favus. Ο. copiae. Ο. Κεστός, Vertonica. tur officiis. Ρ. + χηρίων, Candela. Ρ. κ%α? τοϋ ζώου, Cornu. Ε. κεστρεύς, Mugilis. Ρ. Κεχρισ μένος, Oblitus. + κηρίφυλλον, Cinfohum. κέρα? πλοίου, Antemna. Ρ. κέστρον, Viriculum. Ο. χεχρυσωμένον,auratum.p. Ε. Antemna. S. κέστρο?, Lumbrus. Ρ. κεχρωματισμένα, Colora- κηρίον, το i κηρόμελι, Faχερατα, Cornua. Ρ. χέστρος,όχημαδίχατρόχων, ta. Ε. vus. κεράσια, Diresia. Ε. Traduco. Ρ. Κεχρωσμένος, Coloratus. κηρός, haec Cera, Cera. S. Κεράσιον, οπώρα, αί κεφαλαί δανεισμάτων, Κεχυμένος, Fusus, Fusus. + χηρόβιον, Appluda. Ο. χεοάσιον, Ceresium. Ε. Sortes. Ρ. Ρ. t κηρόπισσον, Malta. S. Κερασον, Misce. κεφάλαια, παρά θλησιονώ. χεχωνευχέναι, Comflasse. t κηροπώλης, Cerarius. Κεραστής, Cornutus. Defoventum. Ρ. Ρ. + κη^οφορον, Caerostatarif χεράτης, Cornutus. Ρ. κεφαλή, Caput. Ρ. Κεχωρισμένος, Segregatus, um. Ε. Cornuta. Ε. Cornuta, κεφαλή ορούς, Vertex mon- Divisus, Secretus, Se- + χηροφόρος, Letiferus. Ο, serpens. Ε. [κεραστή?.] tis. Ρ. paratus. κηρο'α;, Incero. Ο. < 'ύραταύλης, Corniceu. Κεφαλή, hoc Caput. χεχωρισμένον, Separatum. Κήρυγμα, haec Praedica-. χερατίζω, Cornu peto. κεφαλική τιμωρία, Capi- Ρ. cio, Praedicacio.P.Bucχεςατίνη, Cornua. tale. t χεχωρισμένως, Seorsum, cinum. O. χεράτιον, Siliqua, Siliqua. χεφαλής χορυφάί, Vertices. Segregatim, Secrete,Se- χηρύχειον, Caduceus, um. P. Siliqua. S. Cornicu- P. paratim, Separatim. Ρ. O. lum. O. haec Siliqua. Ε. κεφαλή? έλάττωσις, Capi- κηδαλον, Penre. Ρ. tκηρύκειο?, Praeconius. Ο. χερατοποιος, Cornificus. tis diminutio. Ρ. Κηδεία, hoc Funus, Fu- κηρύκιον, ο βαστάζουσιν oi f χεξατόπους, Cornipes. χεφάλαιον, Capitulum, nus. P. Quaestio. Ρ. πρέσβεις, hic Caduceus. χερατοφόρος, Corniger. O. Summa, Caput. Ρ. χηδείαι, Exequiae. Caduceum. P. χερατώδης, Cornutus. O. Summa. P. Capitellum. Κηδεμών, Curator. + κηρυκιοφο'ρο?, Caducifer. Κεραυνός, hoc Fulmen, O. Summa. S. Sum- κηδεμονία, Curacio. + κηρυκτη?, Prasdicator.O. Fulmen. P. mara. P. Elogium. Ε. κηδεστη?, Socer, Propin- κήρυξ, Preco, Praeco. P. t χεραυνοβόλιον, Bidentale. κεφάλαιον, έπ) δανείου, Sors. quus. Ε. x^puxe? r Tubicines.E.But χεραυνοβόλιον ήμερινόν, Summa. t κηδέστρια, Socrus. cini. E. Foetiales. E. Fulguriuni. κεφάλαιον, γραφεϊον, Ca- κηδεται, luitur. Ρ. Curat. χήρυξ θαλάσσιος, Murex. t χεραυνοβόλιον άπο πρωί pitulare. Ρ. Tuetur. Ρ. Bucinus. νυχτερινόν, Fulgur sub- κεφαλαιοω, Summo. Ο. χηδευτής νεχροϋ, Funera- χήρυχες, Murices. Ρ. manum. χεφαλαιωδώς, Summatim. tor. χήρυξ ό υπέρ ειρήνης άτο- Ί'κεραυνο'/Βλητο?, Attonitus. -f- χεφαλαιών, Capitulare. χηδίύω, Funero. στελλόμενος, χα) τό χηρύχεραυνω, Fulmino. Ο. κηδεύει, Funerat. Ρ. κιον φέρον, Caductor. κεραυνοί, Fulgurat. Ρ. χεφαλαλγία, Capitis do- Κηκί?, Galla. plurale non f χήρυξ ι?, Preconium, κε αυνα)3ε % ι?, Tactus. Virg. Ιοί. Capitis dolor. Ε. habet. Praedicatio. O. lib. Bucolicwn, De celo χεφαλής άποτομή, Decapi- κηκι?, ητις είς τό μέλαν είσ- χηρύσσω, Precono. Pratactas quercus. tacio, Decollacio. πέμπεται, Pipuba. P. " dico. Κερδαίνω, Lucrifacio, Lu- κεφαλικό?, Capitalis. κηκι?, Galla. Ο. χηρυσσει, Praedicat. P. cror, Lucror. Ο. χεφαλιχόν, Capitale. χηχίδες, Gallulie. Ε. κήρυττα), Prffidico, as. Ο. χερδαίνει, Elbuit. Ρ. χεφαλοδέσμιον, Retiolurn. χηλέω, Eenio, is. Ο. De- Κηρώ, Gero. χερδαλέος, Quaestuosus. Ο. Ο. linio, is. Ο. χήρωμα, Ceroma. "t* χερδάριον, Lucellnm. Ο. κεφαλόδεσμος, Frontale, Κήλη, Hirnia, Hirnia. Ρ. κήρωσις, Cffiratura. Ο. + χερδητικός, Lucrosus. Capitale, Frontale. Ο. Hernia. Ο. Ramex. Ο. κηρωτόν, Ca;rotuni. Ε. Ceχερδιαχός, Cordiatus. Ε. f κεφαλόδεσμων, Capitu- Ernea. Ε. rotum. Ε. κέρδος, Lucrum, Compen- lare. Ε. κηλήτης, Hirniosus. + Κητι?, Pistrix. de belua. dium,emolunientum.p. κε'φαλο?, ίχθύς, Capito. κηλΐδε?, Transtra. Ρ. κήτος, Beliua. Ρ. Pistrix. Eucrum.P.Quaesttis.O. κέφαλος, i^w?,mugilis.p. Ιίηλιν, Celsus. Ρ. Ρ. Belua marina. Ε. χέρδος βραχύ, Compeii- κέφαλος, Gclata. S. Κηλι?, ό πηλός, Macula, κητώδης, Beluosus. Ο. dium. Ρ. f κεφάλων, Capito. Ρ. Macula. Ρ. /ίη^ην, Fucus. χερδοσύνη, Vaframentum. χεφαλωτόν πράσον, Por- κηλιδαιτο?, Maculosus. κίβδηλος, Adulterinus. υ. rum. Ρ. κηλοι, Arbores. Ρ. Κιβωτός, Cista, Arca, Arχερδύφιον, Lucillum, dimi- χεφαλωτόν, Porrus capi- Δηλών, ό επιβαίνων Ίππος, cula. Ρ. Arca, et Arcenutive, Quassticulus. O. tatus. P. Admissarius. la. P. χερχίζει, Decutit. Ρ. κεφαλωτός, Capitatus. Ο. κηλώνειον, * Coledon. S. κιβώτιον, Arcula, Arcula. Κερκ)ς βεάτ ου, hic Cu- Κεχαρακωμένος, Vallatus. Κηλώνιον, Ciconia, Tolle- O. Scrinium. O. neus. Κεχαρισμένον, Gratum, 110. Ρ. * κιγκλ)?, Transenna. O. xipxi? ποδός, hic Radius. Gratuitum,Acceptum.P. χημός, Capistrum. Ο. Ο- Κιθάρα, Cithara, Fidis. P.

17 104 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. ΚΛΙΙ. χιθαρ'ιζω, χιθαρίς, Fidicen. κιθαρωδό), Citharoedi. E. Κιμωλία, Creta, Sarda, Striga. P. Κινάβαρις, hoc Minium, plurale non habet. χίναιδος, Eviratus. P. + χιναχρια, * Gillus. S. Κινάμωμον, Cinamomum. Κινάρα, hic Carduus, Carix, et carice pastus acuta. Κίνδυνος, hoc Periculum. χίνδυνος, Periculum. P. Discri- Discrimen. P. men. S. Periclum. S. χινδύνω, Exitio. P. κινδυνεύω, Periclitor. χινδυνευτέαι, Periclitandie. P. κινδυνώδης, Periculosus.O. χινεί, Movet. P. κινείται, Consternatur. P. χινεοο, Moveo. O. Cico. O. κινηθείς, Motus, a, um. O. Κίνησες, Motus, Mocio, Gommorio. P. hic Gestus. S. Motio, tus. O. χίνψχς διχαστιχή, Conmocio. κίνησις γης, Terras motus. κινητό;, Motivus. O. χινηθείσ-a, ριφθείσα, Incita. Yirgil. κινητόν, Movile. κινητά, Mobilia. P. χιννάβαρις, Minium. P. Minium. S. Κινούμενον, Movile. κινώ, Cio, Moveo. κινώ, ενάγω, Expacior. Κιονίς, έπιστύλιον, Columella. κιονίς, η του άνθρωπου, Uva, Columella. κιονι;, Uva. Ρ. + χιριατης, Taeniosus, Ρ. t κιρκαφινας, Clura. S. [κερκοπίθηκος.] + χιρχίας, Circis. Ε. Κίρκος, Falco. Κιρνώ, Misceo, Misco. Κιρ'ρός, Rubeus. κιρσός, Varix. Ε. Κίρω, Tondeo. ΐ Κισήριον, Κίσηρις, Pumex. infantis. κλαυθμυρισμός, t κισηρίζω, Pumico. t κλαύσιμος, κίσηρις, Pumex. Ρ. χίσηριν, Pumicem. Ε. Κίσσα όρνεον, Pica, Pica.P. χισσηρ)ς, Pumex. S. κΐ(ττ»)ρώδ)^,ριιπικ:ο8ΐΐ8.0. *f" κισσηρόω, Pumico. Ο. Κισσός, Hedera, Hedera. S. Hedera. O. + χισσόφυλλον, Opulus.P. Κισσώ, επιθυμώ, Gestio. Κίστη, Arca, Gista, Cista. P. κίτριον, Citrium. κίττα, Pica. O. t κιττατος, Picatus. O. κίχλα, hic Turdus, Turdus. P. Turdus. S. χιχράω, Mutuo. E. Κιχρώ, Commodo. κιχρά, Mutuat. P. κιχρώμαι, Commodor. κιχξάται, Mutuatur. P. κιχωρία, Ambubia. P. κιχώριον, Ambuvia. E. κ ίων, Columna, Columna. S. Columna. P. Columna. P. κλά, Frangit. E. κλαγγή σάλπιγγας, Clangor, Clangor. S. κλαγγάζω, Gruo, is. O. κλάγγω, Clango. O. -}- χλαδεύματα, Putamina. P. κλάδευσις, Amputacio. + κλαδευτής, Putator,Frondator, Putator, Putator. P. ή-χλαδευτα), Putatores. E. χλαδεύω, Puto, Defrudo. P. κλαδεύω αμπέλους, κλαδεύει, Amputat. Ρ. Putat. Ρ. f κλάδινος, Rameus. Ο. *t* κλαδίον, Ramulus. Ο. κλάδος, Ramus. Ρ. Ra- t κλήθρον, δένδρον, Omus, κλίνη συμποσίου, Lectus male. Ο. ^ Alnus, Repagulum. P. genialis. P. κλάδος δάφνης, Verbena. χλήθρος, Alnus. Ρ. κλινικός, Clinicus. χλάδος ελαίας, Verbena. Κλήμα αμπέλου, haic Vitis. χλινόποδες, Lectipedes. E. κλάδος μυρρίνης, Verbena. χλήμα ξηρόν, Sarmentum. χλινοπόδιον, Lectipes. Ο. χλάδος δένδρων περικεχυμένος, Appendix. Palmes. Grabataris. Ε. κλήμα τό βότρυς έχον, χλινοποιός, Lectarius, f" κλαδοειδής, Ramosus. κλήμα τό τους βότρυας έχον + κλινοφόρος, Lecticarius. Κλαίω, Ploro. t συνεκκοπέντας, Palmes. Ο. κλαίει, PJorat. Ρ. Ρ. κλίνω, DeclinOj Inclino. Κλάνιον, βραχιόλιον γυναικός, haec Viriola. Ρ clinatio. Ρ. κλήμα βότρυς έχον,palmes. κλίσις, Declinacio, Dfcκλανίον, Viriola. Ρ. Armilla, et Armillum. Ρ. pinus. Ο. Colis. Ο. κλοιόν, Boia. S. κλήμα, Palmes. Ο. Pam- κλισμος, Cespes. Ε. Viriola. S. Viriolae. P. κλήματα, Sarmenta. Ρ. Κλοιός, Boia, Eculeum. * κλα * f πανθήκη, Penuarium. S. * κλαρις, Inlustris. S. Vagitus. Flebilis. κλάω, Ploro, as. O. Κλειδίον, Clavis. κλείδιον, Clavicula. Ο. t κλειδοποιός, Glostrarius. f κλειδοστριός, Clostrarius. E. f κλειδοΐρόρος, Claviger. O. κλειδούχος, Clavicularius. O. κλειδόω, Clatro, as. G. κλειθρία, Rima. O. t Κλειθριώδης, Rimosus. O. κλείθρον, Claustrum, Clotrum, Claustruni. P. χλείθρα, Claustra. P. verb. O. f χλειθροποιός, Glaustrari- Κλήσις, Gitacio, Invitatus, us. O. Vocatus, Vocacio. κλείνει, Vibrat. Ρ. χλητεύω, Vador. O. Anχλείς, Clavis. testor, aris. O. κλε)ς, Clavis. Ρ. κλητήρ, Stator. O. κλείδες, Claves. Ε. χλητός, Vocatus. κλειώ, Cludo, Obsero, χλητιχή, Vocativus. Claudo, is. O. Sero, as. κλητιχον, Vocatorium, Ο. κλήτωρ, Invitator, Caχλέμμα, Obreptio. O. Pe- lator. P. culatus. Ο. ή-κλίβαναν, Clibanum. E, χλέος, Gloria. Ο. Κλίβανος, Glibanus. Κλέπται, Nebnlones. Ε. Αχλιβανωτόν,Testuaceum. t Κλετττάριον, Furunculus. O. κλέπτης, For, Involator, χλίθρον, Pessulum. P. Fur. P. Manticularius. Κλίμα, Regio, Pagus, O. Tractns, Regio. P. Reχλέπτης χρημάτων δημοσί- gio. S. Plaga. O. Tracων, Depeculator. tus. O. Χλέπτην, Furem. Ρ. χλίμασιν, Regionibus. P. χλεπτικός, Furax. Ο. Κλ'ιμαξ, Scala. χλέπτρια, Foronia. κλίμακες, Scalae. Ρ. χλέπτω, Furo, Involo, De- + χλιμακεων, hoc Scaiari peculor. O. Peculor, uni. aris. O. Involo. Ε. Κλινάριον, Lectulus. χλέπτει, Involat. P. Cle- κλίνεται, Inflectitur, Depit. Sarpo. P. clinatur. Κληδονίζομαι, Ominor. κλίνη, hic Leetus, Fastiχλήδων, hoc Omen, Opi- gium.s.lectus. O. Lecnio. tum. E. Lectica. O. χληδών, Oinen. Ρ. κλίνη θεών, Pulvinar. S. + κληματικός, Pampina- χλοιόν περιτίθημι, Ιη boia. "us. Ο. f κλοχχα όρνις, Gluttit. Ε. κλημάτιον, Viticulus. Ο. [Gloss. L. Gr. χροχχα: Χληματώδης, Pampinosus. Vulcanius, Κροκχ ή ορ- Ο* ^ νις, Glocit, vel Glucit.] Κληρονόμος, Heres, Heres. Κλοπή, hoc Furtum. Ρ. Ereditarius. S. He- χλοπής, Fnrti. P. res S. κλοπή πολιτικών χρημάτων, Peculatus. Κλάσμα, Fragmen, Fragmen, tum. O. κλάσμα παγετού, Crusta. κλάστης, Fractor. Κλαυθμός, Comploracio, Fletus. κλαυθμός παιδιού, Vagitus κληρονομιά, Hereditas, Hereditas. S. κλοπιμαίος, Furtivus. t Χληρονομαίος, Heredita- κλοπιμαίον, Furtivum. rms + χλοπιμαίως, Furtim. f κληρονομικός, Haeredita- Κλύδων, Estus, Gurges, nus. O. Unda. κληρονομώ, Heres fio. κλύδωνες, Undffi. E. κλήρος, haec Sors, Dici- χλύζω, Luo. bile. P. Sors. P. Sors, + κλύθ ον, Sera. Ο. [κλίϊsortis. S. Bona hsredi- flgov.] taria κλυστήρ, Clustrum. κλήροι, Sortes. Ρ. Κλυτή, Alma, Alma. P. χληροϋμαι, Sorcior. χληρουχία, Sortitus. κληρώ, Sorcio. κληρωθή, Obtigerit. P. χλήρωσις, Sortitus. t κληρωτρίς, Urna. Ρ χλυτός, Inclitus, Almus. P. Κλώ, Frango. Κλωβός, Cavea, Cavea. S. Κλώθω, Torqueo, Neo. O. κλβονά^ιον, Surculus. P. Κλώνες, τά ακρα των δεν + κληρωτώς, Sortito, ad- δρων, Verbenee

18 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 κλώνε?, Frondes. E. lis, Caverna. P. Val- κοίτη, lioc Cubile, Con- κολαστής, Punitor. κλωνίον, Rafnulus. lis. O. cubitus. S. Cubile. Ρ. κόλαφος, Colafus. κλώνο?, Ramus. κοίλη, Curva, Cava. Cista. P. Cubatus, Ο. κολαφίζειν, Depalmare.O. κλώσμα, Globus. P. f Κοιλήπατα ορνιθος, Ge- κοιτών, hoc Gubiculum, κολαφίζομαι, Caleficor. Κλωστον, Tortum. quaria. Cubiculum. P. Con- κολιός, Vagina. P. Grauκλωστήξ, Κοιλία, Venter. clave. S. Cubiculum. S. lus. E. Κλώφ, Fur. κοιλία ή εσω, Alvus. f κοιτ»νίτη?, Cubicularius. κολίανόξον, Coliandrum. Κνάπτω, Polio. κοιλία χοίρου, Aqualicum. f κοιτωνίται, Cubicularii. E. χνάπτει, Polit. Ρ. κοιλία, Venter. P. hic * Ε. κολλάριον, Collarium. t χνάπτρα, Polienda. P. Yentus. S. AIvus. Ο. κόκκινον, Ruseum. κο'λλα, Glutum, Glutis, [txvawta.] κοιλίας εχχυσις, Prolu-f κοκλιορι, Cochliarium. Glutem. S. Glutum. S. κνάραλον, Tomentum. vies. Ρ. E. [Gloss. L. G. κοχλι- κολλάω, Glutino. Ο. κνάφαλλον,τοηιβηιιιω.ρ. κοιλίας + ύπεξέκχυσις, οριξ, Du-Cang. conjicit f κόλλημα, Glutinamenκναφευς, Fullo. Proluvies. Ρ. κοχλιάριον.] tum, Glutinatio. Ε. χναφείον, Follonium. f κοιλίδιον f εκζεστον, Α- κόκκος, Bacca, hoc Gra- κόλλησις, Concinnatura. κνά», Scabo, is. O. qualiculum. num, Fabatum. P. Gra- t κολλητήριον, Glutina- Κνέφας, Crepusculum. 1" χοιλόόεσμος, Ventralis. num. P. Granum. S. torium. Κνήθω, Scalpo, f κοιλιόόεσμος, Ventrales. Flusculus. Ε. κολλητής, Glutinator. κνηβει, Scavet. P. Scavet. Ρ. κο'κκοι, Grana. κολλητδ?, Concinnus. P. Scalpit. Ρ. Κοίλος, Cavus. κόκκος σίτου, Granum. κολλούρια, Tortuni. Ρ. χνήμα τροχών, Radius. Ρ. κοίλον, Cavum. Ρ. Con- κόκκος, βάμμα, Vernii- κολλυβιστής, Nummula- Κνήμη, Sura, Tibia, Ra- cavum. Ο. Deprehen- cula, hoc Coccum. rius, Collybista, Numdius. P. Crus, Cruris. S. sum. Ρ. Κοκκύζει, Cantat. mularius. P. Numula- Tibia. Ο. κοίλον ττοδδ?, Vola. S. χοκκυμηλέα, Prunura. E. rius, sive Nummolarius. κνήμαι, Crura.P. Suprae. + κοίλο», Cavo, as. Ο. κοκκύμηλον,prunum, Pru- E. Ρ. κοιμάομαι, Dormio. O. na. Ρ. κόλλυβον, Aspratura. P. κνηκο?, Semen caudidum. Abdormio. Ο. κοκύμηλα, Pruna. Ε. χόλλυβος, Collubum. E. Ρ. Κοιμάμαι, Dormio, Dor- κοκκύμηλος, Prunus. Ο. κολλύρια, Torunda. P. t κνημιΰωτός, Ocreatus.O. mio. P. Cubo. O. t κοχκυμηλών, Prunetum. κολλύριον ιατρού, Colluriχνημ)ς, Ocrea. κοιμάται, Dormit. Ρ. Ο. um. Κνησμός, Prurigo. χοιμώμενοι, Dormientes. κόκκυξ, αρνεον, Cuculus. κολλώ, Glutino. t κνη^εϊ, Prurit. Ρ. Ρ. κόκκυξ, 'ιχθύς, κολλά, Glutinat. Ρ. κνηφη, Prurigo. Ρ. Κοινή, επίρρημα, Commu- κόκκυξ, Runiica. Ρ. κολλώμαι, Hereo. κνίδη, Vastitas. Ρ. Urtica. niter. f κοκκωτόν, Battatum. Ρ. κολλάται, Adescit. Ρ. Ε. κοιν»), Promiscue. Ρ. Granitum. Ρ. Haeret. Ρ. χνίζα, Urtica. Ρ. Vastitas. κοινή, όνομα, Communis. κολάζομαι, Plector. κολοβά, Brevis. Ε. Ρ. f κοινοβιάρχης, Abbas. Ο. κολάζεται, Punitur. Ρ. κολόβιον, Colobium, Subiχνίζαι, Prurio. Ο. Scabo, f κοινόβιος, Consors, Con- κολάζεσθαι, Puniri. Ρ. cula. is. Ο. Scalpo. Ο. sors. Ρ. Consortis. Ρ. κολάζω, Crucip, Punio, κολοβός, ό χονδός, Curtus, κνιπδ?, Cupidus. Ρ. f κοινοβιότης, Consorci- Coherceo. Curtus. Ρ. Trungulus. Κν)ς, χνιδός, Urtica, Urti- um. κολάζει, Punit. P. Co- P. ca. P. f χοινοβούλιον, Consilium. hercet. Ρ. κολοβός, ό μέρος τοϋ σώμα- Κνίσα, hic Nidor. κοινολογούμαι, Cornmuni- κολακεία, Adulatus. S. το? άφγρήμένος, Mutilus, χνίσσα, Nidor. Ρ. Nidor. co, conloquor. Ρ. Blandimentum, S. Truncus, Truncus. P. S. κοινός, Communis, Com- κολακείαι, Inlecebrae. P. Mutilus. P. f χνίστριον, Acucla, Sca- misculus. P. Commu- κολακεύω, Blandio, Adulo, κολοβο), Mutili. O. puium. nis.p. Vulgaris.P. Com- Adsector, Aucillor. Ρ. κολοβόω, Mutilo. O. Deχνυζάομαι, Gannio. O. munis. P. Adulor. O. Assentor.O. trunco. O. κνυζώ, Nicto, is. Ο. χοινόω, Inquino. Ο. κολακεύει, Ambit. Ρ. Α- κολοβά, Verebio, Mutilo. κνώδαλον, Bellua. Ρ. κοινών, Sociatus, Conjunc- dulatur. P. Adolat. Ρ. P. χόβιος, Gobio. E. tus, Copulatus. P. Blanditur. Ρ. κολοβοί, Truncat. P. K 7X*I> Conscapula, Con- κοινωνέω, Communico. O. f κολάκευμα, Blandicum. κολοιο?, Graculus. cha. Ρ. κοινωνία, Communicacio, f κολακευτή?, Blandus. Ρ. κολοιο?, όρνεον, Graculus. χογχυλευτής, Murilegulus, Societas. κολακία, Ambitus, Blan- P. Monedula. O. Gra- Murilegulus. Ρ. κοινωνίαν, Consortium. P. dimentum, Adulacio, gulus. Ε Gracula. E. των κογχυλευτών, Murile- κοινωνία, Participatio. Ε. Delinimentum, Decep- κολοχασία, Colocasia. guloruni. P. Communio. E. cio. χολόχννθα, Cucurvita, Cuχογχύλη, Murix. S. κοινωνίαν διαλύω, Disso- κολακία ι, Blandicia. curbita. Ρ. κογχύλιov, Murex. cio. χόλαξ, Adulator, Blandus, κολοκυνδη, Cucurbita. E. f χογχυλιωτός, Muricatus. κοινωνικός, Communis, E. Adulator. Ρ. κολοκυνθίδες, Volemi. P. O. κοινωνός, Socius, Partia- κόλακες, Adulatores. Ρ. χόλος, Color. O. χοδονοξ, Dentex. E. [f <ruv- rius. O. Particeps. Ε. χολαπτήρ, Scalprum. Ο. κολοι, Lacerti. E. όδους. Ε.] κοινωνός, εμπορία, Socius. f χολάπτης, Scalptor. Ο. + κολουδια, Tubera. Ρ. t Κόδξχ, Codra, Quadra. Ρ. κολάπτω, Cudo, Scalpo. [f κολόύδνα, Yulc.] + χοίαγρος, Rusco. P. f κοινωνοποιώ, Socio. O. + κολουνειον, Tormen. P. Ruppo, Rusco. P. Rus- t κοινωνοποιείν, Commu- κολάπτει, Cudit. Ρ. [Κώλου ανία, Vulc.] co, Raporasco. E. nicare. χόλασις, Cruciatus, Sup- κολοφώνια, Resitia. κοιλάδες, Cavern. Ρ. κοινωνώ, Communico. plicium, Animadversio, + κο'λοψ, Stirps. P. κοιλαινόμενα, Rotantia. Ρ. κοινώ?, Vulgo. O. Pcena.P. Suppliciam.S. κόλπος, Sinus, Sinus. P. Κοιλαίνω, Curvo, Cavo. κοινωφελή?, ή χόλασις, Coercitio. Ε. κόλποι μήτρας, Loci muκοιλαίνει, Cavat. Ρ. f ΚΟιξ, iero. Ρ. κολάσει?, Poenas. Ε. liebres. Ρ. κοιλαίνει κλάδον, Curvat. κοίρανος, Cissar. Ε. κολάσεσιν, Suppliciis. Ρ. κολπόω, Sinuo. Ο. Ρ κοιτίδες, Guna;. Ο. κολαστηριον, Garniticina. χολπώδης, Sinuosus. Ο. χοιλάς, Cavema, Conval- f κοιτά», Cubito. Ο. G. κολυμβάς έλα/α, Colyni- Gloss. Ο

19 jo6 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. "0Λ. bas, Granea. Albarkn, O. Tecto- Fimetun, O. -s&gtr N" c ^ s ^ U ^jgp&re ^ «r t S T " -fe fe^ " Zfuril Γρ'. U» Dealbator, At- «A^ Λ ' Tundo, O. «fcrssi, 5- μ, Tector Teoor Cudo. O. Pello, hs. O. Koprn,, Cornix, Coraicu. β, ^, Ρ. Ρ 9 ' TeCt ' Tundo. O. Pulso, to. O. la, Connx. P. Cornicla. κολύμβησον, Nata. E. p. +t %ov, Tumnltus. P. κολφο?, Sinus. E. ^v f^, ln La des «owjjat,^ j κοσκεδών Tumultus. E. χόμ,αι τών κροτάφων, An- Κονιορτος, I J ulver, rulvis, Τ κοπωσις, ^assiiuuu. ι Λ ;, cl singulare ηοη habet. plurale ηοη habet, Pul- Κόρχι όφθαλμου, Pupi. Ko W v, Gnbrum. κ Ξ ΜτΤχΙτάφων κρε- ver. Ρ. Pulvix. Ρ. Levi- 6 Κορχκίας, Gracuius. O. κοσκινοποιός, Cnbnmw. μ%2 γυνίκεΐ, An- culus. Ο. κοράκι, Comnus Ρ. «Λ, bubcerneculun, tide Ρ κονιορτοΰμαι, Pulveresco. κοραχινος, Corvus. L. U. κομάχτ'ωρ, Argentarius. O. t κορχκισκος,οοτνυδ. E. Decoramenta. S P κονιορτόω, Pulvero, as. Ο. Κοαάλλιον, Margella. 1. κόμαρος, Arbutus, Arbn- κον,ορτώδη;, Pulverulen- Corvu 8,Corvus Ρ. Kow;, Ornatus, OrnatJjJ ό tus. χόρχξ σίδηρους θΰρχς, Un- mentum, Ornatura. P. *o>χ'οας, V έστιν δε'νδρον ί, JfAij, Ciner, Cinis, Lens, cinus, Repagulum, Re- t κοσμητήριον, Scoba. _ καλούμενη άοκνος, Ar- Lendis. S. Pulvis. O. pagnlnm. P. idem. S. κοσμητη;, Omamentanus, bustus.p Vrairone. E. Lix, Lixivium. O. Len- κορα σίδηρους Uncinus. P. Ornator. χόμχροι, Fra^a. O. dis. E. Lindex. Ε. το κοράσια ν, Puella. Ρ. κοσμητικός, Ornamenta- Κόμβος, Nodus. κο'νιδε;, Lendes. Ε.?"«,,β Ε\ " us, κομβώ, Nodo, Necto. κονίσσαλος, Pulvisculus.O. Κορδύλη, Tuber. Τ κοσμητμχ, Ornatnx, Or- Κόμη, Coma, Ca;saries, χονιώ, Decalco, Albo. Καρεννύω, Saturo. natnx. P. Ctesaries. P. Capilla- κοντχφόρος, Astatus. Ρ. κορέω, SaUo, as. O. Sa- Ακοσμητριχι, Grnatnces. tim. Ο. Κοντός, Pertica, Sudis, tio, as. Ο. E. κοαη Ίππου, Juba. Camax, Camax. E. t καρεστός, Satiabilis. Ο. κοσμία γυναικός, Ornat κόμης, Castellum. Ρ. κοντοί, Asseres. Ρ. Κόρη, Puella, Puelia. P. menta, Calbs. P. Orna- Municipium. Ρ. [κώμη, κόνυζχ, βοτάνη, Cunebula. κόρη οφθαλμού, Pnpulla, menta. Ε. Du-Canw.] Ρ. Pupus, Pupilla. Ρ. Pro- κοσμικός, Seculans, Munκομήτης, Capillatus. Ρ. κόξαι, Ckmes. P. serpina P. danus. O. Cicinnatus. P. t κοπάδια, Copadia. Ε. κόρημα, bcobs. Ο. κοσμίας, Decorus, Urna- ΚομιΙή, πάνυ, Perqnam, χοπανιστήριον, Battuarium. t κο^ημάτιον, Scopula. O. tus, Comis.P. JDecorus. Valde, Adtnodum, Ni- κόπανον, Bactulum, Mar- xopiavspov,coriandrum.p. P. Modestus. O. mis. P. Admodum. P. culus, Malleolus, Mal- Koplavvov, Coriandrum. κόσμιον, Ornatum, Orna- Oppido. O. leus. P. +K P'>,Cimico,Cimis.P. mentum. κομίζω, Porto, Veho, Fe- f κόπεαν, Frustum, Frus- χαρίζομαι, Blandio. Ο. κόσμιον κεφαλής, Calienro, Gero. O. Porto, as. tum. P. t κοξίνια, Quirinalia. O. drum. P. Ornatus. S. Ο. Κοπετός, Plangor, Planc- κόριον, Coriandrum. Ρ. κοσμιότης, Decus, Modesό Κομίζων, Gerulus. G. tus ad sidera tollunt, κόρις', Cimex, Cimex. P. tia. O. κομίσεις, Vectus. P- Planctus, Planctus. Ρ. κόριδες, Cimices. Ε. κοσμίως, Modeste. P. Κομιτης άστήρ, Capillatus. κοπετός, Planctio. S. Κορμόςξυλον, Codex,Cau- κόσμος, Decus, Ornatus, t κομίται, Castellani. Ο. κοπετοίς, Plangoribus. P. dex, Caudex, Truncus. Decus. P. Decus. S. χόμμα, lncisum. Ο. Ακοπιχται, Bispelliones.P. P. Codex. Ρ. κόσμος γυναικός, Ornaχόμματχ, Tomacula. Ο. f ΚοπΙόερμος, Copidermus, κορμός άνθρωπου, Truncus, mentum, Cultus mulie- Incisurae. E. Timiso. P. Truncus. P. Cippus. P. ris. P. t κόμος, Compressio. Ε. κοπις, ή μάχαιρα, Cnltrum. Talia. Ρ. Talia. Ρ. Sti- κόσμος ο τοΰ παντός, Mun- Κόμπος, Strepitus. Κοπιώ, Laboro.. pes. Ο. dus, Orbis, Mundus, Ρ. χομπώ, Strepo, Strepito. κόπος, Lassitudo, Fatiga- κορμοί, Stipites. Ρ. κοσμοκράτωρ, Mundiree- Κομφός, Scitns, Bellus, tns, Labor. Ρ. Κόρος, Satura, Saeietas, tor. "^ Facetus, mulier commo- Κοπριά, Stercus, Stercu- Sacies, Fastidium. Ο. χοσμοσιν, Decessant. P. da et faceta est, Bellus. linum. Ρ. κορρη, Bucca.O. Mala. Ο. [χασμώσι, Vulc.] P. Nitidus. O. Saperda. f κοπριαίρετος, Sportella- Κορυόαλός, Sculpicia, Bar- χοσμώ, Condecoro, Orχομφότης, Apritudo. O. rius. P. dalia, Alauda. O. Ter- no, Decoro. κομψότερος, Magis bellus. χοπρίζω, Stereoro. raneola. O. Bardaia. Ε. χοσμεϊ, lntendit. P. Deχομφότατος, Bellissimus. χοπριχός, Stercorarius. O. Galerita. O. corat. P. Κομώ, Como. χόποινος, Stei coreus. κορυδαλλός, όρνεον, Bardala. 1* κοσμωσις, Ornatus. S. Κονδόί, Curtus. t κοπρισμός, hoc Sterci- P. Parra. P. Bardea. Ε. χόσσιφος, Merulus. P. Κόνδυλος, Colafus, Colo- dium. κόρυδος, Galerita. Ρ. κόσσυκος, Merulus. E. phus. E. t χοπροδοχειον, Sterculi- Κόρυζα, Ravis, Pipka. Ρ. κόσσυφος, Merulus, Meχόνδυλος ποδός η χειρός, hoc num. Ρ. Mucus. Ο. rula. S. Talatrum, Pugnus. Ο. + κοπραθήκη, Sterculinium. f κορυζιά, Pipitat. P, f κοτίζει, Aleam ludit. E. κόνδυλοι χειρών, Taiari. S. f κορύύιον, Galeola. Ο. κόττανον, Marisca. S. ρ. χότοος, Fimus, Stercns, κορυνήτης, Clavator. O. f χοττίζω, Aleain ludo. κόνδυλοι ποδών, Talares.Ρ. Stercus. S. Fimus. S. χορυπτίλος, Cornupeta. O. t χοττίζει, Aleam ludit.p. κόνδυλοι, Articuli. P. Laetamen. O. Fimurn, κορύπτω, Arreto, as, O. f κότιος, Alea. E. Κον'ιχ, άσβεστος, Calx. us. O. Stercus. Ρ. Κορΰπτει, Arietat, Cornu t κοττισμός, Alor. κονι'α, Tectorium. P. Cae- κόπρον δείγμα, Seama. Ε. petit. ^"οττισ-τή;, AkatoF, AleO^ mentum. O.Tectum. O. Scama. Ρ. κορι;, Galea. O. Aleator. P. κονία, ή τέφρα, Pulvis. f κοπροθέσιον, Stercuiini- \Κορυστ0ς μοδιος, Cumula- f κόττος, Alea. Ρ. κονίαμα, Tectorium. Ρ. um. tus. κοτύλη άν$ρώ που,. Coxa..

20 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 χοτύλαι, Coxae. E. pat. P. Arpago. Ρ. κριθής λέπυξον, Clunar. Ρ. κοτύλη, μ.έτξον, Cotula, κράζω, Clamo, Vociferor. χρεάδιον, Carnicula, Car- χριθα) πεφρυγμέναι, Molae Cyathus,Ciathus.S. He- O. quila. E. salsze. P. mina. Ο. κράζει, Clamat. Ρ. χρεανομία, Visceratio. Ο. κρίθινος, Hordearius. O. f χουβιός, 'ιχθύς, Cubius. κράζειν, Clamare. Ο. κρέας, Caro, Caro. Ρ. χριθησόμενος, Judicandus. Κουβούκλιον, Cubicula, κραιπαλώντες, Vacillantes. Obsonium. Ε. Ρ. Conclave. Ρ. κ εϊον, Ahenum. Ε. χριθησόμενοι, Judicandi.P. χουχούμιον, Cucuma, S. χξαχτιχος, Clamosus. κρείσσον, Meiius, Pocius. t Κρίκελλος, Circulus. f KouxxoujxoijhaecCucuina. κράμα, Temperatum, κρείσσων, Melior, Pocior, t xpix-ίον, Circellum. E. χουλαδις, Vallis. P. Mixtum. Praestancior. κρίκος, Girculum. E. κουλεδ?, Vagina. O. t χραματίνα, Aurochalca. χξείττων, Potior et Po- Κρίμα, Judicium. Κούννιον, τδ σύστημα, Cu- Ρ. tius. Ο. κρίμα, Judicium. Ρ. neum Densi cuneis se- χράμβα, Cuma. Ρ. χρείτ των ε'ι μ), Praesto. Κρίνον, το άνθος, Lilium, quisque coactis Agglo- κξάμβη, Brassica, Coli- κρέμαμαι, Pendeo. Lilia. S. merant. culus. S. Brassica. Ρ. κρέμαται, Pendit. P. κρίνα, Lilia. P. Κουρά, Tonsura, hoc Xon- Coliculae. E. Pendet. Ρ. Κρίνον, δίχασον, Judica. sum, Tonsum. S. Ton- χράμβαι, Caules. Ε. κρεμάμενος, Suspensus. χξίνω, Censeo. sura. O. Rasura. χραμβία, Coliculus. Ρ. κρεμαστήριον, Carnarium. κρίνω, δικάζω, Judico, ArχουρεΊον, Tonstrina. S. Coliculos. Ρ. E. cesso, sis. O. Textrinum. Ε. κρανέα, δένδρον, Colurnum, κρεμαστός, Pensibilis, κρίνει, Judicat. Ρ. Judiχουρε)ς, Tonsus. Ο. Cornus. Pensilis. P. cat. P. χουρεύς, Tonsor, Tonsor. κρανέα stsof δένδρου, Cor- f κρεμασία, Suspendium. κρίνετε, Judicatis. P. P. nus arbor. Ρ. κρεμάστρα, hoc Carna- κρινώ, Judicabo. P. χουρε~ις, Rasores. Ο. κρανεία, Cornus. O. lium. κρίνων, Lolietum. O. κουρεύει, Tondet. Ε. κράνειος, Corueus. Ο. κρεμαστήρ χρεών, Carna- 1* Κριομαχώ, Arieto. Κουρήτες, οί πε ) τον παιάνα, κράνειον, baec Calbaria. rius. κριδί, Aries, Aries. Ρ. Indigites, Corybantes, ή-κρανεών, Cornetum. Ο. κρεμαστήρ οικοδόμου, Per- κρίσιμος, Decretorius. Ο. Indigetes. Ρ. κράνη, οπώρα, Gorna. Ρ. pendiculum. Κρίσις, Judicacio, Judiχουριχός, Rasorius. Ο. χρανίον, Calvarium. Ρ. χρεμαστόν, Suspendo. cium, Examen. t Κούριον, Tonstrina,Ton- Calva. Ο. Calvaria. Ε. κρεμνώ, Suspendo. κρισός, Varix. Ε. strinum, Tonsorium. χραπάλη, Crapula. Ο. κρεμνά, Suspendit. Ρ. Κρίσσος, Varex, Varica. κοϋφα, Vacua. Ρ. χράσις, Mixtum. -f χρεοχόπος, Decoctor. Ρ. κρισσο), Varices. Ρ. Κουφίζω, Levo, Relevo. χράσπεδον, Fimbria, Laci- t Κρεοχοπώ, Lanio. f χρισσώδης, Varicosus. χουφίζει, Levat. P. nia, Lacinia. Ρ. κρεοπώλης, Lanio, Carna- Κριτής, Judex, Judex. P. χουφίζουσιν, Adleviant. Ρ. κράσπεδα, Fimbriae. E. rius. O. Macellarius. Ε. χριτήριον, Judicium, Exaχουρικός, Tonsorius. Ο. κραταίνω, Conforto. O. Lanius. P. men, Judicium. P. Senχούρσωρ, Exercipes. Ρ. κραταιός, Viriatus. Ο. f χρεοπωλείον, Laniatori- sus.o. χουφισθέντες, Relevati. Ρ. κραταιόω, Roboro. O. um, Macellus, Macel- κριτήρια, Judicia. P. χουφισθήναι ποιώ, Levifa- κρατερός, Arniipotens. Ο. lum. Ε. f κριώδης, Arietarius. Ο. cio. χρατέω, Possideo. Ο. Vin- χρεοπώλιον, Laniena, La- Κρόκη, Trama, Subtegχούφισμα, Levamen, Al- co, cis. O. nium. O. men, Trama. P. Subtelevatio. Ε. κρατήρ, Cratera, Cratera. + χρεουργιχός, Lanionius. men. P. κούφισμα άμαξής, Sub- S. Patera. Ο. Ο. Κροχις, hic Floccus. flamen. Ρ. κρατήρας είδος, Cantharus. χρεουργός, Lanio. Ο. κροκίδες, Flocci. Ο. χουφισμός, Immunitas. Ε. +χράτησις, Retentio. Ρ. κρεουργώ, Lanio, as. Ο. fxpoxxa όρνις, Gluttit. Ρ. κοϋφον, τό ελαφρός, Leve. t Κοατητικός, Tenax. Κρεπχλη, Crapula. [fxpoxa,] χοϋφον, τό μηδέν εχον, Va- Κράτιστοι, Optimates, sin- + κρεωθήκη, Carnarium. S. Κρόκος, hoc Crocum, plunu, gulare non habet, dici- f Κρεών, ό τόπος, Carna- rale ηοη habet, et est χουφότης, Levitas, Vaui- tur et Optimas. rium. neutrum, Crocum. P. tas κράτος, hoc Imperium, f κρεωπωλείον, Macellum. idem. S. Κόφινος, Corbes, Corbu- Imperium. S. Regnum. Ε. κρόκος ό ραινόμενος, Sparla, Qualus, Corbis, Qua- Ε. κρέως λίπος άνευ σαρκός, sio. Ρ. lus. Ρ. Corbis. S. Cista. κράτος βασίλειον, Impe- Arvina. Ρ. χροκοειδής, Lutea. Ρ _ ν rium. Ρ. Κρήδεμνον, Mitra. χροχοειδές, Croceum, Luχοφινος, παρήχται δέ άπό κρατώ, Teneo, Obtineo. Κρημνός, Praceps rupes, teolum. τοϋ 'Ελληνικού, ώς ό Ήσίο- Ο. Rupes. Ρ. Rups, ru- κρόκυς, Floccum. S. Floo δος, Formio. Ρ. κρατεί, Tenet. Ρ. Capit, pis. S, Praeceps. E. cus. S. t xo4><vo7roioi,quasillarius. Ε. κρημνό), Rupes. P, Pra- χροχύφαντος, Reticulus.P, Ε / κραυγάζω, Vocifero, Cla- cipitia. Ε. Κρόμυον, hsc Cepa, Ca?pe. Κοχλάζει, Scaturit. mo, Clamo, et Clamito. κρημνώδης, Pra;ceps. O. C«pa. S. Κόχλαξ, ό λίθος, Glarea. Ρ. Κρήνη, ή πηγή, Laccus, κρομμύου λέπυραν, Talla. Κοχλιάριον, Cochliarium, κραύγασος, Clamosus. Fons. Ο. Silanus. Ε. Ρ. κραυγαστιχός, Clamosus. Silana. Ε. Κξόνια, Saturnalia, singu- Κοχλιας, Cochiha, Co- Ο. f κρηπίδωμα, FWa. ΐ>. lare ηοη habet. clea, hasc Coclea. S. κραυγή, Clamor, Clamor. Κρηπ)ς, Crepido, Margo, κρονίοις, Saturnalibus. P. χοχλιδιον, Cochilium. Ο. P. Soccus, Pila. P. Margo, κρόνιος, Saturnalitius. O. 7 χλιος Coclnba. Ρ. κραυγή άγροίκων, Ejula- et Margos. Ρ. Κρόνος, Saturnus, Saturχοχλος, Concha. tus, Jubatus. κρησφύγετον, Subsidiuni» nus. P. Janus pater. E. y-οχώνα, Nates. Ο. κρέα μεξίζόμενα, Asigna:. Ο. Tilia. Ρ. κόφιχος, Merulus. Ε. Ρ. ^ κρητήρες, Canthari. Ε, f κξοσσίον, Peniculamenχραδαινω, Libro, Corusco, κρέα νηπίων, ο λέγουσι σι- + κριθάριον, Ordeum. Ε. tum. Ο. Cnspo, Vibro, Quasso, ζει.... Titia, Ρ. Hordiolum. Ε. κροσσός ιματίων, Fimbria, as χρεάγρα, Exemplum, Ar- Κριθή, Flordemn, Hor- S. χραδαινει, Yibrat.Ρ. ris- pago, Excipulurn, S. deum, S, κισσός, Limbus. 0.

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Λατινική Γραμματική ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

Λατινική Γραμματική ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ 1. Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει ουσιαστικά κυρίως θηλυκού γένους και σπανιοτερα αρσενικού, τα οποία λήγουν σε -a (γεν. εν. - ae) 2. Αρσενικά είναι όσα δηλώνουν: ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1. ΤΡΟΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1.1. Ποιες είναι οι πιθανές τιµές : α) του l για : i) n = 1, ii) n = 3, β) του m l για : i) n = 2, ii) l = 2. 1.2. Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση.

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (κειμ.=21, 24, 25, 30, 34, 41, 46, 49) quod, quia, quoniam, quando α.με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β.με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 25/4/09 Α. Μετάφραση Με τον ίδιο τρόπο ο σωστός και σοφός άνθρωπος που υπακούει στους νόµους φροντίζει περισσότερο για την ευηµερία του συνόλου παρά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Παραθετικά επιθέτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Παραθετικά σχηματίζουν τα επίθετα, τα επιρρήματα αλλά και οι επιθετικές μετοχές.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Παραθετικά επιθέτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Παραθετικά σχηματίζουν τα επίθετα, τα επιρρήματα αλλά και οι επιθετικές μετοχές. ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Παραθετικά επιθέτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Παραθετικά σχηματίζουν τα επίθετα, τα επιρρήματα αλλά και οι επιθετικές μετοχές. Δεν έχουν όμως όσα δηλώνουν ύλη, τόπο ή χρόνο, μέτρο, συγγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Daniel García-Lorenzo To cite this version: Daniel García-Lorenzo. Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

A Conceptual Object-Oriented Interface for an Integrated Logical Toolkit

A Conceptual Object-Oriented Interface for an Integrated Logical Toolkit A Conceptual Object-Oriented Interface for an Integrated Logical Toolkit A Dissertation Presented to the Faculty of the School of Engineering and Applied Science University of Virginia In Partial Fulfillment

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά θεωρούνται: ο Ενεστώτας, ο Μέλλοντας, ο Παρακείµενος µε σηµασία ενεστώτα και ο Συντελεσµένος Μέλλοντας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά θεωρούνται: ο Ενεστώτας, ο Μέλλοντας, ο Παρακείµενος µε σηµασία ενεστώτα και ο Συντελεσµένος Μέλλοντας. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιαστές: ??ast?s??? Τσάκας. ?/?t?? t???/?s????p???af???? t??????? ?a??a Se???t?

Παρουσιαστές: ??ast?s??? Τσάκας. ?/?t?? t???/?s????p???af???? t??????? ?a??a Se???t? Παρουσιαστές:??ast?s??? Τσάκας?/?t?? t???/?s????p???af???? t????????a??a Se???t???p????f?????a???????? Master of Applied Science (M.App.Sci)? a?ep?s t?µ?? G?a s?? ί???/?s????p???af???? t??????? Τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 1.Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ ΓΘ1 ΣΥΖΥΓΙΑ:Α ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ am-o ama-vi ama-tum ama-re am-o ama-ba-m ama-bo ama-s ama-ba-s ama-bi-s ama-t ama-ba-t ama-bi-t ama-mus ama-ba-mus ama-bi-mus ama-tis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, όπως αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 της

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

pa tre cân d-o ca pe us cat și din ră u ta a tea e gip te ni

pa tre cân d-o ca pe us cat și din ră u ta a tea e gip te ni Ήχος Γα pa tre cân d-o ca pe us cat și din ră u ta a tea e gip te ni i lor scă pând is ra e li tea nul stri ga: iz bă vi to ru lui și Dum ne ze u lui nos tru să-icân tăm fin ţi lor mu ce nici ru ga a ţi

Διαβάστε περισσότερα

ON THE MEASUREMENT OF

ON THE MEASUREMENT OF ON THE MEASUREMENT OF INVESTMENT TYPES: HETEROGENEITY IN CORPORATE TAX ELASTICITIES HENDRIK JUNGMANN, SIMON LORETZ WORKING PAPER NO. 2016-01 t s r t st t t2 s t r t2 r r t t 1 st t s r r t3 str t s r ts

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

1. η παράσταση κάθε αντικειμένου που σχηματίζεται

1. η παράσταση κάθε αντικειμένου που σχηματίζεται ιδανικός -ή, -ό (ι-δα-νι-κός) [µτγν. δανικ ς < δαν ς < ρ ] ιδέα (η) (ι-δέ-α) [αρχ. δέα < δε ν < ρ (= βλέπω)] 1. ο καλύτερος που θα μπορούσε να βρεθεί: Η σημερινή ημέρα είναι ιδανική για εκδρομή. 2. που

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία.

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία. Η Νίκη σε νομίσματα Νίκη: θεά της ελληνικής μυθολογίας προσωποποιούσε τη δόξα του ελληνικού πολιτισμού. Η Νίκη στέλνονταν από το Δία για να εξυμνήσει μία νίκη, να προσφέρει σπονδές ή να στεφανώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα 8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα υπεύθυνου τµήµατος : Γλαρού Άννα ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Μάθημα 12ο O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Γενική και Ανόργανη Χημεία 201-17 2 Η χημεία ΠΠΠ (= προ περιοδικού πίνακα) μαύρο χάλι από αταξία της πληροφορίας!!! Καμμία οργάνωση των στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2005 COM(2005) 405 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται (όλα τα ουσιαστικά βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

CÁC CÔNG THỨC CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU

CÁC CÔNG THỨC CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU Tà lệ kha test đầ xân 4 Á ÔNG THỨ Ự TỊ ĐỆN XOAY HỀ GÁO VÊN : ĐẶNG VỆT HÙNG. Đạn mạch có thay đổ: * Kh thì Max max ; P Max còn Mn ư ý: và mắc lên tếp nha * Kh thì Max * Vớ = hặc = thì có cùng gá trị thì

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 1ο-ΟΞΕΙΔΩΑΝΑΓΩΓΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ Ορισμοί : -Αριθμός οξείδωσης: I)Σε μία ιοντική ένωση ο αριθμός οξείδωσης κάθε στοιχείου είναι ίσος με το ηλεκτρικό φορτίο που έχει το

Διαβάστε περισσότερα