Ὁσίαν Σοφίαν, τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Κλεισούρας Καστοριάς ἀκμάσασαν ( ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁσίαν Σοφίαν, τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Κλεισούρας Καστοριάς ἀκμάσασαν (1883-1974)."

Transcript

1 Ὁσίαν Σοφίαν, τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Κλεισούρας Καστοριάς ἀκμάσασαν ( ). Γερόντισσαν Θεοσέμνην, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, Χανίων Κρήτης ( ). Γερόντισσαν Ἀνθούσαν, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας ( ).

2 ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΑ «ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2012» Ἡ Χάρις τοῦ Μεταμορφωθέντος Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστοῦ ἀξίωσε τήν Ἐνορία μας νά συμπληρώσει ἤδη μίαν δεκαετίαν ἀφ ὅτου καθιέρωσε τόν ἑορτασμόν τῶν «Σωτηρείων», τά ὁποῖα ἀποτελοῦν πλέον σημαντικόν θρησκευτικόν θεσμόν διά τήν πόλιν τῆς Μεταμορφώσεως καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν, ἀλλά καί ἀναπόσπαστον μέρος τῆς προετοιμασίας τῆς Ἐνορίας μας διά τόν ἑορτασμόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου. Οἱ κατά τά προηγούμενα χρόνια ἀναφορές: 2002, Εἰς τόν Ἅγιον Λουκᾶν τὸν Ἰατρόν. 2003, Εἰς τόν συντοπίτην μας Γέροντα π. Σίμωνα Ἀρβανίτην. 2004, Εἰς τόν Γέροντα Ἰάκωβον Τσαλίκην. 2005, Εἰς τόν Γέροντα Παΐσιον τόν Ἁγιορείτην. 2006, Εἰς τόν Γέροντα Πορφύριον τόν Καυσοκαλυβήτην. 2007, Εἰς τόν Γέροντα Φιλόθεον Ζερβάκον. 2008, Εἰς τόν π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον. 2009, Εἰς τόν Γέροντα Ἀμφιλόχιον Μακρῆν. 2010, Εἰς τόν Γέροντα Γεράσιμον Μικραγιαννανίτην. 2011, Εἰς τόν Γέροντα Ἀθανάσιον Χαμακιώτην, ἐπλούτισαν πνευματικά τούς χριστιανούς τῆς Ἐνορίας μας καί τούς πολυπληθείς προσκυνητάς. Μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὡρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου, τά «Σωτήρεια 2012» θά ἀφιερωθοῦν εἰς τόν Γυναικεῖον Μοναχισμόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γενικῶς, μέσω τῆς εἰδικοτέρας ἀναφορᾶς μας εἰς τάς ἡγιασμένας μορφάς: 1. Εἰς τὴν «ἐν ὁσιότητι καὶ ἁγιότητι βίου διαπρέψασαν καὶ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριᾶς, ἀκμάσασαν καὶ ὁσιακῶς κοιμηθεῖσαν», Ὁσίαν Σοφίαν τοὐπίκλην Χοτοκουρίδου. 2. Εἰς τὴν Γερόντισσαν Θεοσέμνην, Καθηγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων Κρήτης, ἡ ὁποία «ἔζησεν καὶ ἐκοιμήθη ὁσίως, ὡς ἄνθρωπος καὶ ὡς μοναχή». 3. Εἰς τὴν ἐπονομασθεῖσαν «πρύτανιν τῶν Γυναικείων Μοναστηρίων τῆς Βοιωτίας», Γερόντισσαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας, Ἀνθούσαν. Διά τά ἕως σήμερον τελεσθέντα «Σωτήρεια» εὐχαριστοῦμεν, πρωτίστως, τόν δωρεοδώτην Χριστόν. Ευχαριστοῦμεν, ὅμως, καί τό πλῆθος τῶν συνεργατῶν, κληρικῶν και λαϊκῶν διά τήν συμβολήν τους εἰς τήν πνευματικήν ἐπιτυχίαν αὐτῶν. Θερμές εὐχαριστίες ὁφείλομεν διά τά «Σωτήρεια 2012» εἰς τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερείς Καστορίας κ. Σεραφείμ, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιον, τούς πανοσιολογιωτάτους Ἀρχιμανδρίτας, τούς Αἰδεσιμολογιωτάτους πρεσβυτέρους, τάς Ὁσιωτάτας Μοναστικάς Ἀδελφοτήτας καί τούς λαϊκούς διά την θετικήν καί ὁλοπρόθυμον ἀνταπόκρισιν εἰς τήν πρόσκλησίν μας νά συμμετάσχουν εἰς τάς φετινάς ἐκδηλώσεις. Εὐχαριστίας ὀφείλομεν εἰς τόν Δῆμον Μεταμορφώσεως διά τήν ἀγαστήν συνεργασίαν μέ τήν Ἐνορία μας, καθώς καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου Ποντίων Μεταμορφώσεως ὁ «Εὔξεινος Πόντος» διά τήν συμμετοχήν του εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις. Ἐπικαλούμεθα τίς πρεσβεῖες τῆς Ὁσίας Σοφίας καί τῶν Γεροντισσῶν Θεοσέμνης καί Ἀνθούσης διά τήν εὐόδωσιν τοῦ ἀφιερώματος τούτου καί προσκαλοῦμεν τούς ἐνορίτας μας καί ὅλους τούς εὐσεβείς χριστιανούς νά συνεορτάσουν μαζί μας τά «Σωτηρεία 2012», τά ὁποῖα θά τελεσθοῦν σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού ἀκολουθεί. Οἱ Ἱερείς, τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον καί οἱ Συνεργάται τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. 2 3

3 ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΟΣΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - Ι. ΑΓΡΥΠΝΙΑ Τρίτη, 31 Ἰουλίου 2012 Εὐδοκίμου τοῦ Δικαίου 7:00 μ.μ. Ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ὁσίας Σοφίας, κομιζομένου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ.κ. Σεραφείμ, ἔμπροσθεν τῶν Γραφείων τοῦ Συλλόγου Ποντίων Μεταμορφώσεως ὁ «Εὔξεινος Πόντος», ἐπί τῆς ὁδοῦ Κώστα Βάρναλη 12. Ἡ ὑποδοχή θά γίνει ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὡρωποῦ, κ.κ. Κυρίλλου, τῶν Ἱερέων, τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως, Ποντιακῶν Σωματείων καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἀπόδοσις τιμῶν ἀπό τήν Φιλαρμονικήν τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως. Δέησις ἐντός τῶν Γραφείων τοῦ Ποντειακοῦ Σωματείου καί εὐλογία αὐτοῦ διά τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ποντιακῆς καταγωγῆς Ὁσίας Σοφίας. Σύντομος προσφώνησις ὑπό τοῦ κ. Θωμᾶ Ἀκριτίδη μέ θέμα: «Ἡ Ἁγιότης τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ Πόντου». 7:30 μ.μ. Λιτάνευσις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ὁσίας Σοφίας, διά τῶν ὁδῶν Κ. Βάρναλη, Γ. Ράλλη & Χλόης μέ τήν συνοδείαν λαϊκῶν ποντιακῶν μουσικῶν ὀργάνων ἕως τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Δέησις καί παράδοσις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου. ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Τετάρτη, 1 Αὐγούστου 2012 Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Τῶν 7 παίδων Μακκαβαίων & Σολομονῆς τῆς μητρός αὐτῶν 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία Ἁγιασμός. Ἐγκαίνια Ἐκθέσεως Βιβλίων 5:30 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου 7:00 μ.μ. Ἑσπερινός Μικρός παρακλητικός κανών εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ὁμιλία με θέμα: «Ὁσία Σοφία ἡ Ἀσκήτισσα τῆς Παναγίας» ὑπό τοῦ ἐκ Καστορίας καταγομένου, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Μελετίου Βαδραχάνη. Η ΟΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ἡ ἐν τῆ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας Καστορίας ἀσκήσασα. Ἡ μνήμη της τιμᾶται εἰς τάς 6 Μαΐου. Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ α. Τόν Συνάναρχον Λόγον. Ἐν ὑπαίθρῳ Σεμνείου τῆς Θεομήτορος πήξασαν ἄρτι ἀγώνων ἀσκητικῶν καλιάν ὡς φιλέρημον στρουθίον εὐφημήσωμεν ὕμνοις, Σοφίαν θαυμαστήν, ἀηδόνα λιγυράν Κλεισούρας ἐν Καστορίᾳ ἐκ Πόντου τήν πετασθεῖσαν, αὐτῆς θερμάς λιτάς αἰτούμενοι. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 9:00 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος θά προστεῖ τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας καί Ὁ τάφος τῆς Ὁσίας Σοφίας θά ὁμιλήσει περί τῆς Ὁσίας Σοφίας. 4 5

4 ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΘΕΟΣΕΜΝΗΣ Πέμπτη, 2 Αὐγούστου 2012 Μνήμη τῆς Ἀνακομιδῆς τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος και Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία. 7:00 μ.μ. Ἑσπερινός Μέγας παρακλητικός κανών εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ὁμιλία ὑπό τῆς Ὁσιωτάτης Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, Γερόντισσας Θεοξένης με θέμα: «Γερόντισσα Θεοσέμνη τῆς Χρυσοπηγῆς Κρήτης». ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ Παρασκευή, 3 Αύγούστου 2012 Θεοκλητοῦς Ὁσίας, Σαλώμης τῆς μυροφόρου, Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσ/νίκῃ 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 7:00 μ.μ. Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός Μικρός παρακλητικός κανών εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. κ. Γεωργίου. Εἰσαγωγική Ἀναφορά εἰς τήν Γερόντισσα Ἀνθούσα ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.κ. Γεωργίου. Ὁμιλία ὑπό τοῦ κ. Ἀθανασίου Καραπέτσα, ἐκπαιδευτικοῦ-συγγραφέως μέ θέμα: «Ἡ Γερόντισσα τῆς Εὐαγγελιστρίας Ἀνθούσα». Ἡ Γερόντισσα Θεοσέμνη μέ τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖο κατά τήν ἐπίσκεψη τῆς Α.Θ.Π. στήν Κρήτη, καί τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Εἰρηναῖο νῦν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης. Ἡ Γερόντισσα Ἀνθούσα με τά παιδιά της καί τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Λουκᾶ νῦν Μητροπολίτην Θηβῶν και Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιον. 6 7

5 ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Σάββατο, 4 Αὐγούστου 2012 Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας Ὁσίας 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία ( Ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεσθεῖ ἐθιμικά εἰς τόν παλαιόν Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.) 7:00 μ.μ. Ἑσπερινός Ἱερᾶ Παράκλησις εἰς τήν Ὁσίαν Σοφίαν Ὁμιλία ὑπό τῆς Ὁσιωτάτης Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Μπούρας Φαλαισίας, Θεολογίας Μοναχῆς, μέ θέμα: «Ἡ διαχρονική προσφορά τοῦ Γυναικείου Μοναχισμοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας». ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Κυριακή, 5 Αὐγούστου 2012 Προεόρτια της Μεταμορφώσεως 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία Ὁμιλία ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Νικάνωρος Καραγιάννη, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὡρωποῦ. 7:00 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός. Ψάλλει: Χορός Ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ μας κ. Παύλου Χάρη. 9:00 μ.μ. Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος συνοδείᾳ τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως, διά τῶν ὁδῶν Χλόης, Κοραῆ, Γ. Παπανδρέου, Κ. Βάρναλη. 8 Βοιωτική μοναχική σύναξη στήν Ἱ. Μονή Ὁσίου Λουκᾶ Βοιωτίας Καλλιτεχνικό πρόγραμμα ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως. 9

6 ΚΥΡΙΩΝΥΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 2012 Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου & Θεοῦ & Σωτῆρος Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 7:00 π.μ. Ὄρθρος Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς ὁποίας θά προστεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὡρωποῦ κ.κ. Κύριλλος. 7:00 μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινός Ἀρτοκλασία. Ψάλλει ὁ λαμπαδάριος τοῦ Ναοῦ μας Βενέδικτος Γαρουφαλῆς. 8:30 μ.μ. Τιμητική Ἐκδήλωση. Ἀπονομή Τιμητικῶν διακρίσεων τῶν ἐκδηλώσεων «Σωτήρεια 2012» εἰς τούς κατηχητές καί τίς κατηχήτριες τῆς ἐνορίας. Καταληκτήριος ὁμιλία τῶν ἐκδηλώσεων «Σωτήρεια 2012» ὑπό τοῦ πρωτοπρεσβύτερου π. Δημητρίου Παπαχαντζῆ, προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τρίτη, 7 Αὐγούστου 2012 Δομετίου Ὁσίου, Νικάνορος Ὁσίου Θαυματουργοῦ 7:00 π.μ. Ἀναχώρησις διά προσκυνηματικήν ἐκδρομήν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας. Προσκύνησις εἰς τόν τάφον τῆς Γερόντισσας Ἀνθούσας. 10 Ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας Ἀμαρουσίου και Ὡρωποῦ κ.κ. Κύριλλος ἱερουργῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος κατά τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ πατρός Γεωργίου Βικέντιου τελεσθείσης τήν 16ην Ἰουνίου Ἱερά Μονή Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας 11

7 Γερόντισσα Σοφία: Σύντομο Βιογραφικό* Μνήµη δικαίου Στά χρόνια πού δέν ὑπῆρχε μοναστική ἀδελφότητα καί ὀργανωμένη κοινοβιακή ζωή εἰς την Ἱερᾶν Μονῆν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας ἔζησε στό μοναστήρι καί σημάδεψε τήν ἰστορία του ὡς ἀσκήτρια ἡ Γερόντισσα Σοφία, ἡ ὁποία διηκόνησε τήν Παναγία ἀπό τό 1927 ἕως τήν κοίμησή της, τήν 6η Μαΐου Ἡ Γερόντισσα Σοφία Χοτοκουρίδου γεννήθηκε τό 1883 στό χωριό Σαρή-Ποπά, τῆς ἐπαρχίας Ἀρδάσσης Τριπόλεως, νομοῦ Τραπεζοῦντος στόν Πόντο. Ὑψηλό ἀνάστημα πνευματικῆς τελειώσεως καί ἁγιότητος ἡ ἀσκήτρια τῆς Κλεισούρας, Γερόντισσα Σοφία, ἐδόξασε τόν Θεόν μέ τήν ἁγιαστική της πορεία καί ἀντιδοξάσθηκε ἀπ Αὑτόν μέ τήν χάρη πού ἔλαβε. Εἶχε ἀφιερώσει ὅλη της τή ζωή στόν Χριστό μας, γι αὐτό καί τίς θλίψεις τοῦ βίου της τίς ἀντιμετώπισε μέ καρτερικότητα καί ἐμπιστοσύνη στόν ἀγαθόδωρο Κύριο. Ἄν καί ἡ τροφή της ἦταν λιτή, τουρσί μέ ξεροκόμματα ψωμιοῦ καί σπάνια καμμιά κονσέρβα μέ ψάρι, εἶχε πάντα κάτι νά προσφέρει στούς προσκυνητές τῆς Μονῆς. Ἄν καί ρακένδυτη, ἡ πλούσια καρδιά της ἔδινε στούς πτωχούς ὅλα ὅσα ἡ καλοσύνη τῶν ἀνθρώπων τῆς ἔδινε. «Πάρ το νά τό φορᾶς, νά χαίρεται ἡ ψυχή μου», τούς ἔλεγε. Εἶχε ὑπερβεῖ τόν πόθο τῶν ὑλικῶν καί προσκαίρων, τῶν φθαρτῶν καί ρεόντων καί ἐπιζητοῦσε τά διαμένοντα εἰς τούς αἰῶνες. Γι αὐτό καί προσείλκυσε τήν Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἡ καθαρή βιοτή της τήν εἶχε καταστήσει δοχεῖο τοῦ Παρα- κλήτου πολύτιμο, ὥστε νά γνωρίζει καί νά προλέγει τά μέλλοντα καί νά ἀποκαλύπτει στούς ἀνθρώπους τά κρύφια τῶν καρδιῶν τους. Εἶχε προειπεῖ τήν μετατροπή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀπό ἀνδρῶα σέ γυναικεῖα: «Θα ρθοῦν κορίτσια νά ὑπηρετήσουν τήν Παναγία». Συμβούλευε συνεχῶς καί ἔλεγε στούς ἀνθρώπους νά μετανοοῦν. Μιλοῦσε μέ σοβαρότητα καί βαρύτητα, ἀλλά ὅταν πολλές φορές ἀποκάλυπτε κάτι φοβερό, σκέπαζε τό χάρισμά της μέ μιά ἐπίπλαστη σαλότητα. Ὅσο ἦταν στόν κόσμο καμάρωνε τά μαλλιά της καί διά τοῦτο τιμώρησε τόν ἑαυτό της μέ τό νά μήν τά λούσει καί χτενίσει πενήντα τρία ὁλόκληρα χρόνια. Εἶχε ἰδιαίτερη εὐλάβεια στόν Ἅγιο Γεώργιο, τόν Ἅγιο Μηνᾶ, τόν Ἅγιο Προφήτη Ἠλία. Τό ταξίδι της γιά τούς οὐρανούς τό γνώριζε ἀπό καιρό καί ἑτοιμαζόταν γι αὐτό. Σέ ὅσους τήν ἐπισκέπτονταν ἐκεῖνες τίς ἡμέρες προέλεγε τήν ἀναχώρησή της καί συμπλήρωνε προφητικά ὅτι σύντομα μεγάλο κακό θά βρεῖ τήν πατρίδα καί ἐννοοῦσε τήν ἐπέμβαση τῶν Τούρκων στήν Κύπρο. Τήν χαρακτήριζε ἡ ἁπλότητα καί ἡ ἀνεξικακία. Ἀγάπησε τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους μέ θαυμαστή δύναμη καί ἡ ζωή της πλουτίσθηκε ἀπό ἐντυπωσιακές ἐμπειρίες ἐπαφῆς μέ τήν Κυρία Θεοτόκο καί τούς Ἁγίους. Λείψανά της βρίσκονται στήν Ἱερά Μονή καί ἀποτελοῦν προσκύνημα γιά ὅσους τό ζητήσουν. * Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου: ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟ, ἔκδοσις Ἱερᾶς Γυναικείας Κοινοβιακῆς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριᾶς, 2010, σελ. 67 έξ

8 Διδαχές καί Λόγοι τῆς Ὁσίας Σοφίας Στόµα δικαίου Παραθέτουμε μερικές ἀπό τίς διδαχές της, ὅπως τίς θυμοῦνται οἱ ἄνθρωποι πού τήν ἔζησαν: Δέν ξέρω, δέν εἶδα, δέν ἄκουσα τ αὐτιά νά ἀκοῦν καί νά μήν ἀκοῦν τά μάτια νά βλέπουν καί νά μήν βλέπουν κλειδί στό στόμα. Νά μήν μεταφέρετε λόγια ἀπό τόν ἕνα στόν ἄλλον. Νά ἔχετε γιά ὅλους ἀγάπη. Μετανοεῖτε. Νά σκεπάζετε, νά σᾶς σκεπάζει. Σᾶς παρακαλῶ, ἀδέλφια, πολλάν ὑπομονήν. Ἐγώ χορτάτη εἶμαι ἀπ ὅλα μόνον θυμίαμα δέν χορταίνω, καντήλια, πῶς νά τό πῶ; κεριά δέν χορταίνω. Ἡ περηφάνεια δέν εἶναι ζωή. Σκαλιά κάνει ὁ Θεός. Ἀλλά ποιός τά ξέρει τά σκαλιά; Σέ ἀνεβάζει καί ὕστερα σέ κατεβάζει. Ἡ φράση της: «Πατέρα, στεῖλε τό Ἅγιον Πνεῦμα νά φωτίζει τόν κόσμον, να μετανοοῦν», εἶναι ἴδια μέ τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου: «Δέομαί σου, Ἐλεῆμον Κύριε, ὅπως Σέ γνωρίσουν διά Πνεύματος Ἁγίου πάντες οἱ λαοί». Σᾶς παρακαλῶ, ὅποιος κάνει ὑπομονή, χαρά σ αὐτόν. Ὅποιος κάνει ὑπομονή, σάν τόν ἥλιο θά λάμψει. Πολλή ὑπομονή νά κάνετε. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ κάνει σοφόν τόν ἄνθρωπο. Ποιός εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; Ὄχι νά φοβᾶσαι τόν Θεό, ἀλλά νά φοβᾶσαι νά μήν στενοχωρήσεις τόν ἄλλο, νά μήν τόν βλάψεις, νά μήν τόν ἀδικήσεις, νά μήν τόν κατηγορήσεις. Αὐτή εἶναι ἡ σοφία. Ὕστερα τά ἄλλα, γιά νά ζήσεις, σέ φωτίζει ὁ Θεός τί νά κάνεις. Ἡ ἐλεημοσύνη κρυφή νά εἶναι, μόνον ὁ Θεός νά ξέρει. Φόβος Θεοῦ, ἀρχή σοφίας στόν ἄνθρωπο. Δῶσε στούς φτωχούς. Ἐμεῖς εἴμαστε ἀχόρταγοι, ἀνόητοι, βλάσφημοι, λαίμαργοι. Νά ζῆτε. Χαράν νά ἔχετε. Καλόν Πνεῦμα. Καλήν φώτισιν. Ἡ Παναγία να χαρίζει αἰώνιον ζωήν

9 Γερόντισσα Θεοσέμνη: Σύντομο Βιογραφικό* Μνήµη δικαίου Ἡ μακαριστή Γερόντισσα Θεοσέμνη, κατά κόσμον Ἀναστασία Ἀριστέα Δήμτσα, γεννήθηκε στή Λάρισα, τό ἔτος 1938, ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, καί ἦταν τό τρίτο παιδί τῆς οἰκογένειάς της. Σέ ἡλικία τεσσάρων μόλις χρόνων ἔχασε τόν πατέρα της καί ἡ φροντίδα τῆς οἰκογένειας ἔμεινε στήν ἀφοσιωμένη στόν Θεό νέα χήρα μητέρα της, ἡ ὁποία καταγόταν ἀπό τήν Ἀνατολική Ρωμυλία. Ἡ Γερόντισσα Θεοσέμνη ἔζησε στή γενέθλια πόλη τά μαθητικά της χρόνια, ἔχοντας δώσει δείγματα τῆς μετέπειτα ζωῆς καί πορείας της ἤδη ἀπό τήν ἡλικία τῆς ἐφηβείας της. Ἀπό παιδί ἔτρεφε θερμή ἀγάπη γιά τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία καί ἔτρεχε στίς ἀκολουθίες καί τίς ὁλονύκτιες ἀγρυπνίες μέ ζῆλο πρωτοφανή γιά την ἡλικία της. Μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό συμμετεῖχε, ἐπίσης, στίς νεανικές δραστηριότητες στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί εἶχε ἐκδηλώσει τήν κλίση της γιά την ἱεραποστολική διακονία ἤδη ἀπό πολύ νωρίς. Σπούδασε στήν Ἀνωτέρα Σχολή Νοσηλευτικῆς τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἀπ ὅπου ἀποφοίτησε μέ «Ἄριστα». Τήν ἐπιλογή τῶν σπουδῶν της ἔκανε ἀπό ζῆλο νά ὑπηρετήσει τόν ἀνθρώπινο πόνο. Ἐργάστηκε σέ διάφορα νοσοκομεῖα τῆς Ἀθήνας μέ ἀπόλυτη συνέπεια στό καθῆκον της. Ἀρνήθηκε ὑποτροφία στό ἐξωτερικό, ἐπειδή εἶχε ἤδη ἀποφασίσει νά γίνει μοναχή. Το 1966, πῆγε στό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, στά Μετέωρα. Κατά κοινή ὁμολογία, ὑπῆρξε ὑπόδειγμα ὑποτακτικῆς καί ἀσκη- * Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου: Γερόντισσα Θεοσέμνη, ἔκδοση Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς & Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς, Χανιά Κρήτης, τικῆς μοναχῆς. Τίς δυσκολίες πού παρουσιάστηκαν τότε, στήν ἀρχή τῆς μοναχικῆς της πορείας, τίς ἀντιμετώπισε μέ σύνεση, σιωπή καί ταπείνωση. Το έτος 1976, ἡ Γερόντισσα Θεοσέμνη ἦλθε στά Χανιά μέ ἄλλες δύο ἀδελφές καί, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Εἰρηναίου, ἀνέλαβε τήν ἐκ θεμελίων ἀνασυγκρότηση τῆς ἐρειπωμένης Μονῆς Χρυσοπηγῆς. Ἐπί εἴκοσι τέσσερα χρόνια ἐργάστηκε σιωπηλά, μέ τέλεια αὐταπάρνηση. Ἡ πνευματική της παρουσία καί τό ἀσκητικό της παράδειγμα παρακίνησαν πολλές ψυχές νά ἀφοσιωθοῦν στόν Νυμφίο Χριστό, τίς ὁποῖες παιδαγώγησε καί κατάρτισε ἐν Κυρίῳ. Ἀσκητική, φιλόπονη, συνετή, ἡ Γερόντισσα ἀναστήλωσε ἐξ ἐρειπίων καί θεμελίωσε πνευματικά τήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς καί τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Κυριακῆς. Τά τελευταῖα χρόνια, ἀναζητώντας ἐρημικότερο τόπο γιά τήν ἀδελφότητα, θεμελίωσε πάνω σε βράχο τό μοναστήρι τῆς Μεταμορφώσεως. Ἐπί ἡγουμενίας της ἡ Χρυσοπηγή ἔγινε πνευματική ὄαση γιά τήν πόλη τῶν Χανίων καί τήν εὐρύτερη περιοχή. Ἡ Γερόντισσα ὑπῆρξε φῶς, ἐλπίδα, βακτηρία καί στήριγμα γιά ἀμέτρητες ψυχές πονεμένων, κατατρεγμένων καί πλανεμένων, που προσέτρεχαν στή Μονή καί ζητοῦσαν τή συμβουλή καί τή βοήθειά της. Ἄνθρωποι ἀπό ἐγγύς καί μακράν, κληρικοί και λαϊκοί, μικροί και μεγάλοι, παιδιά καί ἐνήλικες, βρῆκαν ἀνάπαυση καί στήριγμα στούς σοφούς λόγους της. Ὅλοι ἐμπιστεύονταν καί ἀναπαύονταν κοντά στήν εἰρηνική καί ἁγία Γερόντισσα, που εἶχε τό μοναδικό χάρισμα νά συνδυάζει τή ζωή τῆς νήψης και τῆς προσευχῆς μέ την ἱεραποστολική δράση

10 Πνευματικοί Λόγοι τῆς Γερόντισσας Θεοσέμνης Στόµα δικαίου Σε ἡλικία 48 ἐτῶν, ἀρρώστησε πολύ σοβαρά ἀπό καρκίνο καί θεραπεύτηκε θαυματουργικά ἀπό τόν ὅσιο Γέροντα Πορφύριο, ὁ ὁποῖος τήν ἀγαποῦσε καί τήν ἐκτιμοῦσε ἰδιαίτερα. Ἡ ἀσθένεια τήν ξαναεπισκέφθηκε τήν τελευταία τετραετία τῆς ζωῆς της. Τήν ἀντιμετώπισε μέ μεγάλη ἀνδρεία καί καρτερικότητα, ἀπέραντη ὑπομονή, πραότητα καί βαθιά εἰρήνη, ἐκτελώντας ἀνυποχώρητα τό καθῆκον της μέχρι τήν τελευταία της πνοή. Τό τέλος της ὑπῆρξε ὁσιακό, ὅπως ὁσιακή ἦταν καί ἡ ζωή της. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στις 31 Μαΐου 2000, σέ ἡλικία 62 ἐτῶν, μετά ἀπό τριήμερη νοσηλεία στό Νοσοκομεῖο Χανίων. Οἱ ἄνθρωποι πού προσκύνησαν τό σεπτό σκήνωμά της ἔνιωσαν ὅτι ούκ ἀπέθανεν, ἀλλά καθεύδει. Μεγάλη Παρασκευή Λίγο πρίν τήν κοίμηση τῆς Γερόντισσας. Να κάνετε προσευχή, να προσεύχεσθε συνεχῶς. Νά προσεύχεσθε γιά τούς ἄλλους, ὄχι γιά τόν ἑαυτό σας. Θά δεῖτε τί ὡραῖα πού θά σᾶς ἐλευθερώσει αὐτό ἀπό λογισμούς, ἀπό ἀντιδράσεις. Εἶναι ὡραῖο νά ἔχετε συνέχεια τόν Χριστό στό μυαλό σας φεύγουν ὅλα τ ἄλλα. Νά λέμε λίγα λόγια καί καλά. Καί νά προσπαθήσουμε τή σιωπή. Χωρίς σιωπή δέν προχωράει ἡ ἀρετή. Χωρίς σιωπή δέν ἀποκτιέται ἡ προσευχή. Μέ τίς κουβέντες, μέ τις κρίσεις καί τίς κατακρίσεις γίνεται τό μυαλό μας ἀλλοπρόσαλλο. Ὁ ἔλεγχος τοῦ ἑαυτοῦ μας θεραπεύει τά τραύματα τῆς ψυχῆς. Οἱ δυσκολίες μᾶς συμβαίνουν γιά νά μάθουμε νά εἴμαστε ὑπομονετικοί καί ἀνεκτικοί σέ ὅλα τά πράγματα. Νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά ὅλα ὅσα ἔχουμε καί νά λέμε: «Δόξα σοι ὁ Θεός!». Εὐχαριστία στόν Θεό καί ὑπομονή στίς θλίψεις, αὐτά πάνω ἀπ ὅλα πρέπει νά ἔχουμε. Νά ἔχουμε τό νοῦ μας συνεχῶς στόν Χριστό. Μόνο ἔτσι θά ἀποκτήσουμε καρτερία στίς δοκιμασίες καί τούς πειρασμούς. Ἄμα ἀγαπᾶμε τόν Χριστό καί Τόν ἔχουμε μέσα μας, τίποτ ἄλλο δέν μᾶς χρειάζεται. Προσευχή γιά ὅλους, γιά ὅλους. Να συνηθίσετε ὅλα νά τά ἀναφέρετε στόν Θεό

11 Ἡ Γερόντισσα Ἀνθούσα τῆς Βοιωτίας* Μνήµη δικαίου Πέρασε ἕνας χρόνος** ἀπό τότε πού ἡ γερόντισσα Ἀνθούσα, καταξιωμένη ἡγουμένη τοῦ Μοναστηριοῦ τῆς Εὐαγγελίστρίας Ἁλιάρτου, ἄφησε τά ἐπίγεια καί ἀνεχώρησε γιά τήν χώρα τῶν Ζώντων, ἕνα χῶρο πού ἀγάπησε, ὑπηρέτησε καί διακόνησε πιστά καί ἀφοσιωμένα. Ὁ Νυμφίος Χριστός καί ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος, πού γι αὐτήν ἦταν ὁ ἀδελφός, ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Πατέρα, ἦταν οἱ δύο πόλοι γύρω ἀπό τούς ὁποίους περιστράφηκε ὅλη ἡ ζωή καί ἡ ὕπαρξή της. Καθηλωμένη τόν τελευταῖο καιρό ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα, περνοῦσε τόν καιρό της στό κρεβάτι τῆς δοκιμασίας καί στήν καρέκλα τοῦ ἐργαστηρίου τῆς Μονῆς. Ἡ μάσκα τήν βοηθοῦσε στήν ἀναπνοή καί τά χέρια της ἐργάζονταν περίτεχνα στό κέντημα, πού τό ζήλευαν καλότεχνες κεντίστριες. Ἐκεῖ τήν βλέπαμε ὅλοι μας, γιατί μολονότι ἦταν ἄνθρωπος ὑπακοῆς, ξεπερνοῦσε τίς ὑποδείξεις τοῦ προσωπικοῦ της ἰατροῦ νά μήν δέχεται ἐπισκέψεις καί μέ τήν χαρακτηριστική της ἀγάπη δεχόταν ἀμέτρητους ἀνθρώπους καθημερινά. Ὁ ἀποχαιρετισμός της πρός ὅλους μας στό Νοσοκομεῖο τῆς Λειβαδιᾶς ἦταν ὄχι μόνον ἡ ἀνακεφαλαίωση ὅλης τῆς ζωῆς της, ἀλλά καί ἡ ἀνακεφαλαίωση ὅλης τῆς θεολογίας, τῆς δογματικῆς, * Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου: Ἀθανασίου Καραπέτσα, Ἡ Γερόντισσα τῆς Εὐαγγελιστρίας Ἀνθούσα, , Ἔκδοσις τῆς Ἱεράς Μονῆς Εὐαγγελιστρίας Βοιωτίας. ** Εἰσαγωγικό σημείωμα εἰς τήν προαναφερθείσα ἔκδοση, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Θηβῶν και Λεβαδείας κ.κ. Ἱερωνύμου νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. τοῦ χριστιανικοῦ βιώματος καί τῆς ἐμπειρίας τοῦ γεγονότος τῆς Ἐκκλησίας. Μόνη της ἔσυρε ἀργά τή μάσκα τοῦ ὀξυγόνου, ἀσπάσθηκε τό χέρι τοῦ Ἐπισκόπου καί παιδιοῦ της καί μέ κίνηση τοῦ χεριοῦ της ἔδειξε τόν οὐρανό προδιαγράφοντας τήν πορεία της, πού θα ἀκολουθοῦσε σέ λίγο. Μᾶς ἀποχαιρέτησε μειδιῶντας. Το βλέμμα της δεν ἦταν αὐτό τό λαμπερό και διαπεραστικό, τό γνώριμο σ ὅλους πού τήν γνώρισαν, εἶχε ἀρχίσει νά βυθίζεται. Αὐτή εἶναι ἡ νίκη τοῦ θανάτου, αὐτό δηλαδή πού βίωνε πάντοτε, πού ἔμαθε παλεύοντας καί ἀντιγράφοντας τούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Τήν ὀνόμασαν πρύτανι τῶν γυναικείων μοναστηριῶν τῆς Βοιωτίας. Καί τοῦτο ὄχι μόνο γιατί ἦταν ἡ πρώτη μοναχή πού ἄνοιξε καί ἀνέστησε ἕνα ἐρειπωμένο Μοναστήρι, ἐγκαταλελειμμένο καί λεηλατημένο κυριολεκτικά ἀπό το 1834, ὄχι μόνο γιατί ἔγινε ὁ ἄνθρωπος πού χρησιμοποίησε τό χέρι τοῦ Θεοῦ, ὥστε μέσα σε τρεῖς δεκαετίες νά ἀναστηλωθοῦν στήν τοπική Ἐκκλησία δεκαπέντε ἄλλα γυναικεῖα μοναστήρια, ὄχι γι αὐτά καί τόσα ἄλλα, ἀλλά γιατί ὑπῆρξε ἡ πραγματική μοναχή, ἡ πραγματική μητέρα στίς ἄλλες μοναχές, ἡ πραγματική συμπάσχουσα καί συμμετέχουσα σέ κάθε δυσκολία καί πρόβλημα ὅποιου ἀνθρώπου ἔφθανε σ αὐτήν ὄχι γιά ὅλα αὐτά, ἀλλά κυρίως γιατί ἦταν ἡ ἀνυπόκριτη ἔκφρασις τῆς ΑΓΑΠΗΣ. Θά ὑπάρξουν πολλοί πού ἐπί πολλά ἔτη θά μιλοῦν γι αὐτήν. Ἐγώ πού τήν γνώρισα προσωπικά ἀπό τά φοιτητικά μου ἀκόμη χρόνια καί πού τῆς χρεωστῶ τόσα πολλά τήν ἐνθυμοῦμαι, τήν μνημονεύω καί κάθε φορά πού τήν ἐπισκέπτομαι στό παρεκκλήσι πού ἀναπαύεται τήν παρακαλῶ νά ἐπισκιάζει μέ τις προσευχές της τό Μοναστήρι της, τίς ἀδελφές μοναχές πού συνεχίζουν ταπεινά 20 21

12 Λόγοι Διδαχῆς τῆς Γερόντισσας Ἀνθούσας Στόµα δικαίου και ἀθόρυβα τήν δική της πορεία, ὅλους ἐμᾶς, πού συνεργασθήκαμε μαζί της καί τόσους ἄλλους πού καθημερινά προστρέχουν στόν τάφο της και ζητοῦν τήν εὐλογία καί τήν συμπαράστασή της. Λιβαδειά, 15 Αὐγούστου 2005 Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἱερώνυμος. Περισσότερο ἀπ ὅλα εἶναι ἕνας πνευματικός ἀγώνας πού πρέπει ὁπωσδήποτε καί τήν ψυχή μας νά προσέξουμε καί τό σῶμα βέβαια τό ὁποῖο ἔχει τόση ἀνάγκη. Ἀλλά κυρίως οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι μᾶς παρακολουθοῦν καί θέλουν ὁπωσδήποτε νά παίρνουν ἀπό τή δική μας ζωή. Ἄν δέν μποροῦν νά τήν ζήσουν, τουλάχιστον νά μιμηθοῦν μερικά πράγματα καί νά τά ἔχουν ὡς πρότυπο στή ζωή τους. Αὐτό καί ἐμᾶς μᾶς ἱκανοποιεῖ καί βλέπουμε ὅτι ὁ κόσμος ἐνδιαφέρεται καί ἔρχεται. Τοῦτο δημιουργεῖ σέ μᾶς πολύ καλές ἐσωτερικές καταστάσεις, ὥστε νά χαιρόμαστε νά συνεισφέρουμε ἀπ τόν ἑαυτό μας ὅ,τι μποροῦμε. Νά ἀγαπᾶτε τούς ἀνθρώπους ὅπως εἶναι Ταπεινοφροσύνη στή σκέψη, στήν ψυχή καί στή συνείδηση. Τό κάτι θαυμαστό σου εἶναι τοῦ Θεοῦ και ὄχι δικό σου. Δέν θά πάψουμε νά συμβουλεύουμε. Δέν ἔπιασε σήμερα, ἴσως αὔριο Ἡ συνήθεια εἶναι ἕνας ζωντανός κακός καλός δάσκαλος. Ἀπό τήν ἐπέτειο τῶν 35 χρόνων Ἡγουμενίας τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας Ἀνθούσας

13 Δυνατότητες προσεγγίσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Δήμου Μεταμορφώσεως Ἀττικῆς Ὁ Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως βρίσκεται πλησίον τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ Ἀθηνῶν Λαμίας, ἔξοδος Μεταμόρφωση, καθώς καί πλησίον τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ, ἔξοδος πρός Λαμία. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Β9 ἀπό Χαλκοκονδύλη & 3ης Σεπτεμβρίου (στάση: πλατεία Μεταμορφώσεως). Β9 ἀπό Κηφισιά (στάση: Κάτω Πλατεία). ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ Ἀπό τόν ἡλεκτρικό σταθμό Ἀμαρουσίου τό λεωφορεῖο Νο 541 (τερματίζει ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό). Ἀπό τόν ἡλεκτρικό σταθμό Ν. Ἰωνίας τό λεωφορεῖο Νο 604 (τερματίζει ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό). ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ Στάση Μεταμόρφωση. Ἀνακοίνωσις ἑπταήμερης προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς εἰς τούς Ἁγίους Τόπους Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἀνακοινώνεται ὅτι θά πραγματοποιηθεῖ ἑπταήμερος προσκυνηματική ἐκδρομή εἰς τό Ὄρος Θαβώρ, διά τήν ἑορτήν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί προσκύνησις εἰς τά Πανάγια προσκυνήματα τῶν Ἁγίων Τόπων ἀπό Παρασκευή 17 Αὐγούστου ἔως καί τήν Πέμπτη 23 Αὐγούστου Ὑπεύθυνος ἐκδρομῆς: π. Δημήτριος Παπαχαντζῆς. Πληροφορίες εἰς τό τηλέφωνο: Ευγενική χορηγία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

Θρησκευτικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2009. Από Παρασκευή 31 Ιουλίου έως Δευτέρα 10 Αυγούστου

Θρησκευτικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2009. Από Παρασκευή 31 Ιουλίου έως Δευτέρα 10 Αυγούστου Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς Ἱερός Καθεδρικός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Δήμου Μεταμορφώσεως Ἀττικῆς Τηλ. 210-2850060 Fax: 210-2816706 www.inmm.gr Με τη συνεργασία του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μεταμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 33 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009X. Ἰωσήφ. Ἀφιέρωμα στό. μακαριστό Γέροντα. Βατοπαιδινό

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 33 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009X. Ἰωσήφ. Ἀφιέρωμα στό. μακαριστό Γέροντα. Βατοπαιδινό ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 33 X κωδικός 7109 b Ἀφιέρωμα στό Ἰωσήφ μακαριστό Γέροντα Βατοπαιδινό z τ. 33, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 τ. 32, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. - fax 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr site:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ 27ης Ὀκτωβρίου 1, Τ.Κ.: 57200 Τηλ.: 2394022234 Fax.: 23940 23864 e-mail: imlagada@gmail.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ 27ης Ὀκτωβρίου 1, Τ.Κ.: 57200 Τηλ.: 2394022234 Fax.: 23940 23864 e-mail: imlagada@gmail. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Λέκτωρ Ποιμαντικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 X κωδικός 7109 b Ὅσιος Γέροντας Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj τ. 34, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπίσημη ἁγιοποίηση τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΕΦΡΑΙΜ

Ἐπίσημη ἁγιοποίηση τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΕΦΡΑΙΜ n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 43 κωδικός 7109 n X Ἐπίσημη ἁγιοποίηση τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΕΦΡΑΙΜ τ. 43, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ j ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟ ΖΕΡΒΑΚΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟ ΖΕΡΒΑΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΦΙΛΟΘΕΟ ΖΕΡΒΑΚΟ Θεσσαλονίκη 11 Μαΐου 2014 Χαιρετισμοί καί ὁμιλίες Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» Σπαρτάκου 6, Συκιές, 566 26 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310.212659, Φάξ 2310.207340 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε KΩΔΙΚΟΣ: 5228 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ἀρ. φύλλου 75 ἔτος 13ο ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ἔτος ΙΔ. Μάϊος 2010 ἀρ. 134 Διανέμεται δωρεὰν «Οὗ γὰρ εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. ιη 20) «ΑΡΚΕΙ ΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία και Ιεραποστολή

Εκκλησία και Ιεραποστολή 1 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 - Τεύχος 127 Εκκλησία και Ιεραποστολή ΑΦΙΕΡΩΜΑ 19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες

Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες w w w. p e m t o u s i a. g r 15 Ιανουαρίου 2012 Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες 2 Τεύχος Ο άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης της Μονής Οσίου Δαυΐδ στην Εύβοια (1920-1991) Αρχιμ. Κύριλλος, Καθηγούμενος Οσίου Δαυΐδ Γέροντος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004

«ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004 1 2 + «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004 3 Μικρός πρόλογος Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ...

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... Μ έ ἰδιαίτερη ἔξαρση πνευματικῆς χαρᾶς ἑόρτασε τό διήμερο (Τετάρτη 13 καί Πέμπτη 14 Ἰουλίου 2011) τό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τή μνή μη τοῦ ὁμωνύμου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 12 ο ΤΕΥΧΟΣ 65 ο ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ὕμνοι ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου Μεθ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε ὅτι μεθ ἡμῶν ὁ Θεός. (Προφ.

Διαβάστε περισσότερα

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως.

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως. 2 Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως. Τό παρόν τεῦχος, ἀρ. 144/Χριστ. 2014, εἶναι τό δεύτερο πού ἐκδίδεται μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τοῦ Περιοδικοῦ της «Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα: (22620) - 29304 & 25102 & 29845. ὧρες λειτουργίας: 5 00-6

Διαβάστε περισσότερα

M Y T I Λ H N H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ETOΣ OΒ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ APIΘ. 11

M Y T I Λ H N H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ETOΣ OΒ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ APIΘ. 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Λέσβου τό 1912..243 Π. Μ. Σωτήρχου: Ἐγκώµιον στήν συνείδησιν...........255 Ἱεροµονάχου Γρηγορίου: Ἡ βίωσις τοῦ Μυστηρίου τῆς Πίστεως..260 Γ. Π. Σωτηρίου: Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος- Aύγουστος 2008, Έτος 12ο - Τεύχος 68ο

Ιούλιος- Aύγουστος 2008, Έτος 12ο - Τεύχος 68ο Ιούλιος- Aύγουστος 2008, Έτος 12ο - Τεύχος 68ο Εκδίδεται από το Γραφείο Νεότητας τη ς Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίση ς και Τυρνάβου Περιεχόμενα τα έσοδα από τις πωλήσεις 3 5 8 10 11 13 14 15 21 22 23 24 26 27

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129. ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129. ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129 ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια ΔΩΡΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Γιά τή διευκόλυνση τῶν δωρητῶν μας ἀνοίξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Α Ρ Χ Ι Μ. Γ Ε Ρ Β Α Σ Ι Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΣΑΡΑΝTΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Α Ρ Χ Ι Μ. Γ Ε Ρ Β Α Σ Ι Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΣΑΡΑΝTΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Περιοδική έκδοση ορθοδόξου οικοδομής και μαρτυρίας Ενορίας Αγίων Αποστόλων Πατρών, της Ι. Μ. Πατρών ΕΤΟΣ 2 Ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 5 Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Α Ρ Χ Ι Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα