Ὁσίαν Σοφίαν, τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Κλεισούρας Καστοριάς ἀκμάσασαν ( ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁσίαν Σοφίαν, τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Κλεισούρας Καστοριάς ἀκμάσασαν (1883-1974)."

Transcript

1 Ὁσίαν Σοφίαν, τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Κλεισούρας Καστοριάς ἀκμάσασαν ( ). Γερόντισσαν Θεοσέμνην, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, Χανίων Κρήτης ( ). Γερόντισσαν Ἀνθούσαν, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας ( ).

2 ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΑ «ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2012» Ἡ Χάρις τοῦ Μεταμορφωθέντος Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστοῦ ἀξίωσε τήν Ἐνορία μας νά συμπληρώσει ἤδη μίαν δεκαετίαν ἀφ ὅτου καθιέρωσε τόν ἑορτασμόν τῶν «Σωτηρείων», τά ὁποῖα ἀποτελοῦν πλέον σημαντικόν θρησκευτικόν θεσμόν διά τήν πόλιν τῆς Μεταμορφώσεως καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν, ἀλλά καί ἀναπόσπαστον μέρος τῆς προετοιμασίας τῆς Ἐνορίας μας διά τόν ἑορτασμόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου. Οἱ κατά τά προηγούμενα χρόνια ἀναφορές: 2002, Εἰς τόν Ἅγιον Λουκᾶν τὸν Ἰατρόν. 2003, Εἰς τόν συντοπίτην μας Γέροντα π. Σίμωνα Ἀρβανίτην. 2004, Εἰς τόν Γέροντα Ἰάκωβον Τσαλίκην. 2005, Εἰς τόν Γέροντα Παΐσιον τόν Ἁγιορείτην. 2006, Εἰς τόν Γέροντα Πορφύριον τόν Καυσοκαλυβήτην. 2007, Εἰς τόν Γέροντα Φιλόθεον Ζερβάκον. 2008, Εἰς τόν π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον. 2009, Εἰς τόν Γέροντα Ἀμφιλόχιον Μακρῆν. 2010, Εἰς τόν Γέροντα Γεράσιμον Μικραγιαννανίτην. 2011, Εἰς τόν Γέροντα Ἀθανάσιον Χαμακιώτην, ἐπλούτισαν πνευματικά τούς χριστιανούς τῆς Ἐνορίας μας καί τούς πολυπληθείς προσκυνητάς. Μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὡρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου, τά «Σωτήρεια 2012» θά ἀφιερωθοῦν εἰς τόν Γυναικεῖον Μοναχισμόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γενικῶς, μέσω τῆς εἰδικοτέρας ἀναφορᾶς μας εἰς τάς ἡγιασμένας μορφάς: 1. Εἰς τὴν «ἐν ὁσιότητι καὶ ἁγιότητι βίου διαπρέψασαν καὶ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριᾶς, ἀκμάσασαν καὶ ὁσιακῶς κοιμηθεῖσαν», Ὁσίαν Σοφίαν τοὐπίκλην Χοτοκουρίδου. 2. Εἰς τὴν Γερόντισσαν Θεοσέμνην, Καθηγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων Κρήτης, ἡ ὁποία «ἔζησεν καὶ ἐκοιμήθη ὁσίως, ὡς ἄνθρωπος καὶ ὡς μοναχή». 3. Εἰς τὴν ἐπονομασθεῖσαν «πρύτανιν τῶν Γυναικείων Μοναστηρίων τῆς Βοιωτίας», Γερόντισσαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας, Ἀνθούσαν. Διά τά ἕως σήμερον τελεσθέντα «Σωτήρεια» εὐχαριστοῦμεν, πρωτίστως, τόν δωρεοδώτην Χριστόν. Ευχαριστοῦμεν, ὅμως, καί τό πλῆθος τῶν συνεργατῶν, κληρικῶν και λαϊκῶν διά τήν συμβολήν τους εἰς τήν πνευματικήν ἐπιτυχίαν αὐτῶν. Θερμές εὐχαριστίες ὁφείλομεν διά τά «Σωτήρεια 2012» εἰς τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερείς Καστορίας κ. Σεραφείμ, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιον, τούς πανοσιολογιωτάτους Ἀρχιμανδρίτας, τούς Αἰδεσιμολογιωτάτους πρεσβυτέρους, τάς Ὁσιωτάτας Μοναστικάς Ἀδελφοτήτας καί τούς λαϊκούς διά την θετικήν καί ὁλοπρόθυμον ἀνταπόκρισιν εἰς τήν πρόσκλησίν μας νά συμμετάσχουν εἰς τάς φετινάς ἐκδηλώσεις. Εὐχαριστίας ὀφείλομεν εἰς τόν Δῆμον Μεταμορφώσεως διά τήν ἀγαστήν συνεργασίαν μέ τήν Ἐνορία μας, καθώς καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου Ποντίων Μεταμορφώσεως ὁ «Εὔξεινος Πόντος» διά τήν συμμετοχήν του εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις. Ἐπικαλούμεθα τίς πρεσβεῖες τῆς Ὁσίας Σοφίας καί τῶν Γεροντισσῶν Θεοσέμνης καί Ἀνθούσης διά τήν εὐόδωσιν τοῦ ἀφιερώματος τούτου καί προσκαλοῦμεν τούς ἐνορίτας μας καί ὅλους τούς εὐσεβείς χριστιανούς νά συνεορτάσουν μαζί μας τά «Σωτηρεία 2012», τά ὁποῖα θά τελεσθοῦν σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού ἀκολουθεί. Οἱ Ἱερείς, τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον καί οἱ Συνεργάται τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. 2 3

3 ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΟΣΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - Ι. ΑΓΡΥΠΝΙΑ Τρίτη, 31 Ἰουλίου 2012 Εὐδοκίμου τοῦ Δικαίου 7:00 μ.μ. Ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ὁσίας Σοφίας, κομιζομένου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ.κ. Σεραφείμ, ἔμπροσθεν τῶν Γραφείων τοῦ Συλλόγου Ποντίων Μεταμορφώσεως ὁ «Εὔξεινος Πόντος», ἐπί τῆς ὁδοῦ Κώστα Βάρναλη 12. Ἡ ὑποδοχή θά γίνει ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὡρωποῦ, κ.κ. Κυρίλλου, τῶν Ἱερέων, τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως, Ποντιακῶν Σωματείων καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἀπόδοσις τιμῶν ἀπό τήν Φιλαρμονικήν τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως. Δέησις ἐντός τῶν Γραφείων τοῦ Ποντειακοῦ Σωματείου καί εὐλογία αὐτοῦ διά τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ποντιακῆς καταγωγῆς Ὁσίας Σοφίας. Σύντομος προσφώνησις ὑπό τοῦ κ. Θωμᾶ Ἀκριτίδη μέ θέμα: «Ἡ Ἁγιότης τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ Πόντου». 7:30 μ.μ. Λιτάνευσις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ὁσίας Σοφίας, διά τῶν ὁδῶν Κ. Βάρναλη, Γ. Ράλλη & Χλόης μέ τήν συνοδείαν λαϊκῶν ποντιακῶν μουσικῶν ὀργάνων ἕως τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Δέησις καί παράδοσις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου. ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Τετάρτη, 1 Αὐγούστου 2012 Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Τῶν 7 παίδων Μακκαβαίων & Σολομονῆς τῆς μητρός αὐτῶν 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία Ἁγιασμός. Ἐγκαίνια Ἐκθέσεως Βιβλίων 5:30 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου 7:00 μ.μ. Ἑσπερινός Μικρός παρακλητικός κανών εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ὁμιλία με θέμα: «Ὁσία Σοφία ἡ Ἀσκήτισσα τῆς Παναγίας» ὑπό τοῦ ἐκ Καστορίας καταγομένου, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Μελετίου Βαδραχάνη. Η ΟΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ἡ ἐν τῆ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας Καστορίας ἀσκήσασα. Ἡ μνήμη της τιμᾶται εἰς τάς 6 Μαΐου. Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ α. Τόν Συνάναρχον Λόγον. Ἐν ὑπαίθρῳ Σεμνείου τῆς Θεομήτορος πήξασαν ἄρτι ἀγώνων ἀσκητικῶν καλιάν ὡς φιλέρημον στρουθίον εὐφημήσωμεν ὕμνοις, Σοφίαν θαυμαστήν, ἀηδόνα λιγυράν Κλεισούρας ἐν Καστορίᾳ ἐκ Πόντου τήν πετασθεῖσαν, αὐτῆς θερμάς λιτάς αἰτούμενοι. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 9:00 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος θά προστεῖ τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας καί Ὁ τάφος τῆς Ὁσίας Σοφίας θά ὁμιλήσει περί τῆς Ὁσίας Σοφίας. 4 5

4 ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΘΕΟΣΕΜΝΗΣ Πέμπτη, 2 Αὐγούστου 2012 Μνήμη τῆς Ἀνακομιδῆς τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος και Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία. 7:00 μ.μ. Ἑσπερινός Μέγας παρακλητικός κανών εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ὁμιλία ὑπό τῆς Ὁσιωτάτης Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, Γερόντισσας Θεοξένης με θέμα: «Γερόντισσα Θεοσέμνη τῆς Χρυσοπηγῆς Κρήτης». ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ Παρασκευή, 3 Αύγούστου 2012 Θεοκλητοῦς Ὁσίας, Σαλώμης τῆς μυροφόρου, Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσ/νίκῃ 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 7:00 μ.μ. Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός Μικρός παρακλητικός κανών εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. κ. Γεωργίου. Εἰσαγωγική Ἀναφορά εἰς τήν Γερόντισσα Ἀνθούσα ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.κ. Γεωργίου. Ὁμιλία ὑπό τοῦ κ. Ἀθανασίου Καραπέτσα, ἐκπαιδευτικοῦ-συγγραφέως μέ θέμα: «Ἡ Γερόντισσα τῆς Εὐαγγελιστρίας Ἀνθούσα». Ἡ Γερόντισσα Θεοσέμνη μέ τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖο κατά τήν ἐπίσκεψη τῆς Α.Θ.Π. στήν Κρήτη, καί τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Εἰρηναῖο νῦν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης. Ἡ Γερόντισσα Ἀνθούσα με τά παιδιά της καί τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Λουκᾶ νῦν Μητροπολίτην Θηβῶν και Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιον. 6 7

5 ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Σάββατο, 4 Αὐγούστου 2012 Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας Ὁσίας 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία ( Ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεσθεῖ ἐθιμικά εἰς τόν παλαιόν Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.) 7:00 μ.μ. Ἑσπερινός Ἱερᾶ Παράκλησις εἰς τήν Ὁσίαν Σοφίαν Ὁμιλία ὑπό τῆς Ὁσιωτάτης Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Μπούρας Φαλαισίας, Θεολογίας Μοναχῆς, μέ θέμα: «Ἡ διαχρονική προσφορά τοῦ Γυναικείου Μοναχισμοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας». ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Κυριακή, 5 Αὐγούστου 2012 Προεόρτια της Μεταμορφώσεως 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία Ὁμιλία ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Νικάνωρος Καραγιάννη, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὡρωποῦ. 7:00 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός. Ψάλλει: Χορός Ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ μας κ. Παύλου Χάρη. 9:00 μ.μ. Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος συνοδείᾳ τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως, διά τῶν ὁδῶν Χλόης, Κοραῆ, Γ. Παπανδρέου, Κ. Βάρναλη. 8 Βοιωτική μοναχική σύναξη στήν Ἱ. Μονή Ὁσίου Λουκᾶ Βοιωτίας Καλλιτεχνικό πρόγραμμα ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως. 9

6 ΚΥΡΙΩΝΥΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 2012 Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου & Θεοῦ & Σωτῆρος Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 7:00 π.μ. Ὄρθρος Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς ὁποίας θά προστεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὡρωποῦ κ.κ. Κύριλλος. 7:00 μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινός Ἀρτοκλασία. Ψάλλει ὁ λαμπαδάριος τοῦ Ναοῦ μας Βενέδικτος Γαρουφαλῆς. 8:30 μ.μ. Τιμητική Ἐκδήλωση. Ἀπονομή Τιμητικῶν διακρίσεων τῶν ἐκδηλώσεων «Σωτήρεια 2012» εἰς τούς κατηχητές καί τίς κατηχήτριες τῆς ἐνορίας. Καταληκτήριος ὁμιλία τῶν ἐκδηλώσεων «Σωτήρεια 2012» ὑπό τοῦ πρωτοπρεσβύτερου π. Δημητρίου Παπαχαντζῆ, προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τρίτη, 7 Αὐγούστου 2012 Δομετίου Ὁσίου, Νικάνορος Ὁσίου Θαυματουργοῦ 7:00 π.μ. Ἀναχώρησις διά προσκυνηματικήν ἐκδρομήν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας. Προσκύνησις εἰς τόν τάφον τῆς Γερόντισσας Ἀνθούσας. 10 Ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας Ἀμαρουσίου και Ὡρωποῦ κ.κ. Κύριλλος ἱερουργῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος κατά τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ πατρός Γεωργίου Βικέντιου τελεσθείσης τήν 16ην Ἰουνίου Ἱερά Μονή Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας 11

7 Γερόντισσα Σοφία: Σύντομο Βιογραφικό* Μνήµη δικαίου Στά χρόνια πού δέν ὑπῆρχε μοναστική ἀδελφότητα καί ὀργανωμένη κοινοβιακή ζωή εἰς την Ἱερᾶν Μονῆν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας ἔζησε στό μοναστήρι καί σημάδεψε τήν ἰστορία του ὡς ἀσκήτρια ἡ Γερόντισσα Σοφία, ἡ ὁποία διηκόνησε τήν Παναγία ἀπό τό 1927 ἕως τήν κοίμησή της, τήν 6η Μαΐου Ἡ Γερόντισσα Σοφία Χοτοκουρίδου γεννήθηκε τό 1883 στό χωριό Σαρή-Ποπά, τῆς ἐπαρχίας Ἀρδάσσης Τριπόλεως, νομοῦ Τραπεζοῦντος στόν Πόντο. Ὑψηλό ἀνάστημα πνευματικῆς τελειώσεως καί ἁγιότητος ἡ ἀσκήτρια τῆς Κλεισούρας, Γερόντισσα Σοφία, ἐδόξασε τόν Θεόν μέ τήν ἁγιαστική της πορεία καί ἀντιδοξάσθηκε ἀπ Αὑτόν μέ τήν χάρη πού ἔλαβε. Εἶχε ἀφιερώσει ὅλη της τή ζωή στόν Χριστό μας, γι αὐτό καί τίς θλίψεις τοῦ βίου της τίς ἀντιμετώπισε μέ καρτερικότητα καί ἐμπιστοσύνη στόν ἀγαθόδωρο Κύριο. Ἄν καί ἡ τροφή της ἦταν λιτή, τουρσί μέ ξεροκόμματα ψωμιοῦ καί σπάνια καμμιά κονσέρβα μέ ψάρι, εἶχε πάντα κάτι νά προσφέρει στούς προσκυνητές τῆς Μονῆς. Ἄν καί ρακένδυτη, ἡ πλούσια καρδιά της ἔδινε στούς πτωχούς ὅλα ὅσα ἡ καλοσύνη τῶν ἀνθρώπων τῆς ἔδινε. «Πάρ το νά τό φορᾶς, νά χαίρεται ἡ ψυχή μου», τούς ἔλεγε. Εἶχε ὑπερβεῖ τόν πόθο τῶν ὑλικῶν καί προσκαίρων, τῶν φθαρτῶν καί ρεόντων καί ἐπιζητοῦσε τά διαμένοντα εἰς τούς αἰῶνες. Γι αὐτό καί προσείλκυσε τήν Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἡ καθαρή βιοτή της τήν εἶχε καταστήσει δοχεῖο τοῦ Παρα- κλήτου πολύτιμο, ὥστε νά γνωρίζει καί νά προλέγει τά μέλλοντα καί νά ἀποκαλύπτει στούς ἀνθρώπους τά κρύφια τῶν καρδιῶν τους. Εἶχε προειπεῖ τήν μετατροπή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀπό ἀνδρῶα σέ γυναικεῖα: «Θα ρθοῦν κορίτσια νά ὑπηρετήσουν τήν Παναγία». Συμβούλευε συνεχῶς καί ἔλεγε στούς ἀνθρώπους νά μετανοοῦν. Μιλοῦσε μέ σοβαρότητα καί βαρύτητα, ἀλλά ὅταν πολλές φορές ἀποκάλυπτε κάτι φοβερό, σκέπαζε τό χάρισμά της μέ μιά ἐπίπλαστη σαλότητα. Ὅσο ἦταν στόν κόσμο καμάρωνε τά μαλλιά της καί διά τοῦτο τιμώρησε τόν ἑαυτό της μέ τό νά μήν τά λούσει καί χτενίσει πενήντα τρία ὁλόκληρα χρόνια. Εἶχε ἰδιαίτερη εὐλάβεια στόν Ἅγιο Γεώργιο, τόν Ἅγιο Μηνᾶ, τόν Ἅγιο Προφήτη Ἠλία. Τό ταξίδι της γιά τούς οὐρανούς τό γνώριζε ἀπό καιρό καί ἑτοιμαζόταν γι αὐτό. Σέ ὅσους τήν ἐπισκέπτονταν ἐκεῖνες τίς ἡμέρες προέλεγε τήν ἀναχώρησή της καί συμπλήρωνε προφητικά ὅτι σύντομα μεγάλο κακό θά βρεῖ τήν πατρίδα καί ἐννοοῦσε τήν ἐπέμβαση τῶν Τούρκων στήν Κύπρο. Τήν χαρακτήριζε ἡ ἁπλότητα καί ἡ ἀνεξικακία. Ἀγάπησε τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους μέ θαυμαστή δύναμη καί ἡ ζωή της πλουτίσθηκε ἀπό ἐντυπωσιακές ἐμπειρίες ἐπαφῆς μέ τήν Κυρία Θεοτόκο καί τούς Ἁγίους. Λείψανά της βρίσκονται στήν Ἱερά Μονή καί ἀποτελοῦν προσκύνημα γιά ὅσους τό ζητήσουν. * Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου: ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟ, ἔκδοσις Ἱερᾶς Γυναικείας Κοινοβιακῆς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριᾶς, 2010, σελ. 67 έξ

8 Διδαχές καί Λόγοι τῆς Ὁσίας Σοφίας Στόµα δικαίου Παραθέτουμε μερικές ἀπό τίς διδαχές της, ὅπως τίς θυμοῦνται οἱ ἄνθρωποι πού τήν ἔζησαν: Δέν ξέρω, δέν εἶδα, δέν ἄκουσα τ αὐτιά νά ἀκοῦν καί νά μήν ἀκοῦν τά μάτια νά βλέπουν καί νά μήν βλέπουν κλειδί στό στόμα. Νά μήν μεταφέρετε λόγια ἀπό τόν ἕνα στόν ἄλλον. Νά ἔχετε γιά ὅλους ἀγάπη. Μετανοεῖτε. Νά σκεπάζετε, νά σᾶς σκεπάζει. Σᾶς παρακαλῶ, ἀδέλφια, πολλάν ὑπομονήν. Ἐγώ χορτάτη εἶμαι ἀπ ὅλα μόνον θυμίαμα δέν χορταίνω, καντήλια, πῶς νά τό πῶ; κεριά δέν χορταίνω. Ἡ περηφάνεια δέν εἶναι ζωή. Σκαλιά κάνει ὁ Θεός. Ἀλλά ποιός τά ξέρει τά σκαλιά; Σέ ἀνεβάζει καί ὕστερα σέ κατεβάζει. Ἡ φράση της: «Πατέρα, στεῖλε τό Ἅγιον Πνεῦμα νά φωτίζει τόν κόσμον, να μετανοοῦν», εἶναι ἴδια μέ τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου: «Δέομαί σου, Ἐλεῆμον Κύριε, ὅπως Σέ γνωρίσουν διά Πνεύματος Ἁγίου πάντες οἱ λαοί». Σᾶς παρακαλῶ, ὅποιος κάνει ὑπομονή, χαρά σ αὐτόν. Ὅποιος κάνει ὑπομονή, σάν τόν ἥλιο θά λάμψει. Πολλή ὑπομονή νά κάνετε. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ κάνει σοφόν τόν ἄνθρωπο. Ποιός εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; Ὄχι νά φοβᾶσαι τόν Θεό, ἀλλά νά φοβᾶσαι νά μήν στενοχωρήσεις τόν ἄλλο, νά μήν τόν βλάψεις, νά μήν τόν ἀδικήσεις, νά μήν τόν κατηγορήσεις. Αὐτή εἶναι ἡ σοφία. Ὕστερα τά ἄλλα, γιά νά ζήσεις, σέ φωτίζει ὁ Θεός τί νά κάνεις. Ἡ ἐλεημοσύνη κρυφή νά εἶναι, μόνον ὁ Θεός νά ξέρει. Φόβος Θεοῦ, ἀρχή σοφίας στόν ἄνθρωπο. Δῶσε στούς φτωχούς. Ἐμεῖς εἴμαστε ἀχόρταγοι, ἀνόητοι, βλάσφημοι, λαίμαργοι. Νά ζῆτε. Χαράν νά ἔχετε. Καλόν Πνεῦμα. Καλήν φώτισιν. Ἡ Παναγία να χαρίζει αἰώνιον ζωήν

9 Γερόντισσα Θεοσέμνη: Σύντομο Βιογραφικό* Μνήµη δικαίου Ἡ μακαριστή Γερόντισσα Θεοσέμνη, κατά κόσμον Ἀναστασία Ἀριστέα Δήμτσα, γεννήθηκε στή Λάρισα, τό ἔτος 1938, ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, καί ἦταν τό τρίτο παιδί τῆς οἰκογένειάς της. Σέ ἡλικία τεσσάρων μόλις χρόνων ἔχασε τόν πατέρα της καί ἡ φροντίδα τῆς οἰκογένειας ἔμεινε στήν ἀφοσιωμένη στόν Θεό νέα χήρα μητέρα της, ἡ ὁποία καταγόταν ἀπό τήν Ἀνατολική Ρωμυλία. Ἡ Γερόντισσα Θεοσέμνη ἔζησε στή γενέθλια πόλη τά μαθητικά της χρόνια, ἔχοντας δώσει δείγματα τῆς μετέπειτα ζωῆς καί πορείας της ἤδη ἀπό τήν ἡλικία τῆς ἐφηβείας της. Ἀπό παιδί ἔτρεφε θερμή ἀγάπη γιά τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία καί ἔτρεχε στίς ἀκολουθίες καί τίς ὁλονύκτιες ἀγρυπνίες μέ ζῆλο πρωτοφανή γιά την ἡλικία της. Μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό συμμετεῖχε, ἐπίσης, στίς νεανικές δραστηριότητες στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί εἶχε ἐκδηλώσει τήν κλίση της γιά την ἱεραποστολική διακονία ἤδη ἀπό πολύ νωρίς. Σπούδασε στήν Ἀνωτέρα Σχολή Νοσηλευτικῆς τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἀπ ὅπου ἀποφοίτησε μέ «Ἄριστα». Τήν ἐπιλογή τῶν σπουδῶν της ἔκανε ἀπό ζῆλο νά ὑπηρετήσει τόν ἀνθρώπινο πόνο. Ἐργάστηκε σέ διάφορα νοσοκομεῖα τῆς Ἀθήνας μέ ἀπόλυτη συνέπεια στό καθῆκον της. Ἀρνήθηκε ὑποτροφία στό ἐξωτερικό, ἐπειδή εἶχε ἤδη ἀποφασίσει νά γίνει μοναχή. Το 1966, πῆγε στό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, στά Μετέωρα. Κατά κοινή ὁμολογία, ὑπῆρξε ὑπόδειγμα ὑποτακτικῆς καί ἀσκη- * Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου: Γερόντισσα Θεοσέμνη, ἔκδοση Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς & Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς, Χανιά Κρήτης, τικῆς μοναχῆς. Τίς δυσκολίες πού παρουσιάστηκαν τότε, στήν ἀρχή τῆς μοναχικῆς της πορείας, τίς ἀντιμετώπισε μέ σύνεση, σιωπή καί ταπείνωση. Το έτος 1976, ἡ Γερόντισσα Θεοσέμνη ἦλθε στά Χανιά μέ ἄλλες δύο ἀδελφές καί, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Εἰρηναίου, ἀνέλαβε τήν ἐκ θεμελίων ἀνασυγκρότηση τῆς ἐρειπωμένης Μονῆς Χρυσοπηγῆς. Ἐπί εἴκοσι τέσσερα χρόνια ἐργάστηκε σιωπηλά, μέ τέλεια αὐταπάρνηση. Ἡ πνευματική της παρουσία καί τό ἀσκητικό της παράδειγμα παρακίνησαν πολλές ψυχές νά ἀφοσιωθοῦν στόν Νυμφίο Χριστό, τίς ὁποῖες παιδαγώγησε καί κατάρτισε ἐν Κυρίῳ. Ἀσκητική, φιλόπονη, συνετή, ἡ Γερόντισσα ἀναστήλωσε ἐξ ἐρειπίων καί θεμελίωσε πνευματικά τήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς καί τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Κυριακῆς. Τά τελευταῖα χρόνια, ἀναζητώντας ἐρημικότερο τόπο γιά τήν ἀδελφότητα, θεμελίωσε πάνω σε βράχο τό μοναστήρι τῆς Μεταμορφώσεως. Ἐπί ἡγουμενίας της ἡ Χρυσοπηγή ἔγινε πνευματική ὄαση γιά τήν πόλη τῶν Χανίων καί τήν εὐρύτερη περιοχή. Ἡ Γερόντισσα ὑπῆρξε φῶς, ἐλπίδα, βακτηρία καί στήριγμα γιά ἀμέτρητες ψυχές πονεμένων, κατατρεγμένων καί πλανεμένων, που προσέτρεχαν στή Μονή καί ζητοῦσαν τή συμβουλή καί τή βοήθειά της. Ἄνθρωποι ἀπό ἐγγύς καί μακράν, κληρικοί και λαϊκοί, μικροί και μεγάλοι, παιδιά καί ἐνήλικες, βρῆκαν ἀνάπαυση καί στήριγμα στούς σοφούς λόγους της. Ὅλοι ἐμπιστεύονταν καί ἀναπαύονταν κοντά στήν εἰρηνική καί ἁγία Γερόντισσα, που εἶχε τό μοναδικό χάρισμα νά συνδυάζει τή ζωή τῆς νήψης και τῆς προσευχῆς μέ την ἱεραποστολική δράση

10 Πνευματικοί Λόγοι τῆς Γερόντισσας Θεοσέμνης Στόµα δικαίου Σε ἡλικία 48 ἐτῶν, ἀρρώστησε πολύ σοβαρά ἀπό καρκίνο καί θεραπεύτηκε θαυματουργικά ἀπό τόν ὅσιο Γέροντα Πορφύριο, ὁ ὁποῖος τήν ἀγαποῦσε καί τήν ἐκτιμοῦσε ἰδιαίτερα. Ἡ ἀσθένεια τήν ξαναεπισκέφθηκε τήν τελευταία τετραετία τῆς ζωῆς της. Τήν ἀντιμετώπισε μέ μεγάλη ἀνδρεία καί καρτερικότητα, ἀπέραντη ὑπομονή, πραότητα καί βαθιά εἰρήνη, ἐκτελώντας ἀνυποχώρητα τό καθῆκον της μέχρι τήν τελευταία της πνοή. Τό τέλος της ὑπῆρξε ὁσιακό, ὅπως ὁσιακή ἦταν καί ἡ ζωή της. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στις 31 Μαΐου 2000, σέ ἡλικία 62 ἐτῶν, μετά ἀπό τριήμερη νοσηλεία στό Νοσοκομεῖο Χανίων. Οἱ ἄνθρωποι πού προσκύνησαν τό σεπτό σκήνωμά της ἔνιωσαν ὅτι ούκ ἀπέθανεν, ἀλλά καθεύδει. Μεγάλη Παρασκευή Λίγο πρίν τήν κοίμηση τῆς Γερόντισσας. Να κάνετε προσευχή, να προσεύχεσθε συνεχῶς. Νά προσεύχεσθε γιά τούς ἄλλους, ὄχι γιά τόν ἑαυτό σας. Θά δεῖτε τί ὡραῖα πού θά σᾶς ἐλευθερώσει αὐτό ἀπό λογισμούς, ἀπό ἀντιδράσεις. Εἶναι ὡραῖο νά ἔχετε συνέχεια τόν Χριστό στό μυαλό σας φεύγουν ὅλα τ ἄλλα. Νά λέμε λίγα λόγια καί καλά. Καί νά προσπαθήσουμε τή σιωπή. Χωρίς σιωπή δέν προχωράει ἡ ἀρετή. Χωρίς σιωπή δέν ἀποκτιέται ἡ προσευχή. Μέ τίς κουβέντες, μέ τις κρίσεις καί τίς κατακρίσεις γίνεται τό μυαλό μας ἀλλοπρόσαλλο. Ὁ ἔλεγχος τοῦ ἑαυτοῦ μας θεραπεύει τά τραύματα τῆς ψυχῆς. Οἱ δυσκολίες μᾶς συμβαίνουν γιά νά μάθουμε νά εἴμαστε ὑπομονετικοί καί ἀνεκτικοί σέ ὅλα τά πράγματα. Νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά ὅλα ὅσα ἔχουμε καί νά λέμε: «Δόξα σοι ὁ Θεός!». Εὐχαριστία στόν Θεό καί ὑπομονή στίς θλίψεις, αὐτά πάνω ἀπ ὅλα πρέπει νά ἔχουμε. Νά ἔχουμε τό νοῦ μας συνεχῶς στόν Χριστό. Μόνο ἔτσι θά ἀποκτήσουμε καρτερία στίς δοκιμασίες καί τούς πειρασμούς. Ἄμα ἀγαπᾶμε τόν Χριστό καί Τόν ἔχουμε μέσα μας, τίποτ ἄλλο δέν μᾶς χρειάζεται. Προσευχή γιά ὅλους, γιά ὅλους. Να συνηθίσετε ὅλα νά τά ἀναφέρετε στόν Θεό

11 Ἡ Γερόντισσα Ἀνθούσα τῆς Βοιωτίας* Μνήµη δικαίου Πέρασε ἕνας χρόνος** ἀπό τότε πού ἡ γερόντισσα Ἀνθούσα, καταξιωμένη ἡγουμένη τοῦ Μοναστηριοῦ τῆς Εὐαγγελίστρίας Ἁλιάρτου, ἄφησε τά ἐπίγεια καί ἀνεχώρησε γιά τήν χώρα τῶν Ζώντων, ἕνα χῶρο πού ἀγάπησε, ὑπηρέτησε καί διακόνησε πιστά καί ἀφοσιωμένα. Ὁ Νυμφίος Χριστός καί ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος, πού γι αὐτήν ἦταν ὁ ἀδελφός, ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Πατέρα, ἦταν οἱ δύο πόλοι γύρω ἀπό τούς ὁποίους περιστράφηκε ὅλη ἡ ζωή καί ἡ ὕπαρξή της. Καθηλωμένη τόν τελευταῖο καιρό ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα, περνοῦσε τόν καιρό της στό κρεβάτι τῆς δοκιμασίας καί στήν καρέκλα τοῦ ἐργαστηρίου τῆς Μονῆς. Ἡ μάσκα τήν βοηθοῦσε στήν ἀναπνοή καί τά χέρια της ἐργάζονταν περίτεχνα στό κέντημα, πού τό ζήλευαν καλότεχνες κεντίστριες. Ἐκεῖ τήν βλέπαμε ὅλοι μας, γιατί μολονότι ἦταν ἄνθρωπος ὑπακοῆς, ξεπερνοῦσε τίς ὑποδείξεις τοῦ προσωπικοῦ της ἰατροῦ νά μήν δέχεται ἐπισκέψεις καί μέ τήν χαρακτηριστική της ἀγάπη δεχόταν ἀμέτρητους ἀνθρώπους καθημερινά. Ὁ ἀποχαιρετισμός της πρός ὅλους μας στό Νοσοκομεῖο τῆς Λειβαδιᾶς ἦταν ὄχι μόνον ἡ ἀνακεφαλαίωση ὅλης τῆς ζωῆς της, ἀλλά καί ἡ ἀνακεφαλαίωση ὅλης τῆς θεολογίας, τῆς δογματικῆς, * Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου: Ἀθανασίου Καραπέτσα, Ἡ Γερόντισσα τῆς Εὐαγγελιστρίας Ἀνθούσα, , Ἔκδοσις τῆς Ἱεράς Μονῆς Εὐαγγελιστρίας Βοιωτίας. ** Εἰσαγωγικό σημείωμα εἰς τήν προαναφερθείσα ἔκδοση, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Θηβῶν και Λεβαδείας κ.κ. Ἱερωνύμου νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. τοῦ χριστιανικοῦ βιώματος καί τῆς ἐμπειρίας τοῦ γεγονότος τῆς Ἐκκλησίας. Μόνη της ἔσυρε ἀργά τή μάσκα τοῦ ὀξυγόνου, ἀσπάσθηκε τό χέρι τοῦ Ἐπισκόπου καί παιδιοῦ της καί μέ κίνηση τοῦ χεριοῦ της ἔδειξε τόν οὐρανό προδιαγράφοντας τήν πορεία της, πού θα ἀκολουθοῦσε σέ λίγο. Μᾶς ἀποχαιρέτησε μειδιῶντας. Το βλέμμα της δεν ἦταν αὐτό τό λαμπερό και διαπεραστικό, τό γνώριμο σ ὅλους πού τήν γνώρισαν, εἶχε ἀρχίσει νά βυθίζεται. Αὐτή εἶναι ἡ νίκη τοῦ θανάτου, αὐτό δηλαδή πού βίωνε πάντοτε, πού ἔμαθε παλεύοντας καί ἀντιγράφοντας τούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Τήν ὀνόμασαν πρύτανι τῶν γυναικείων μοναστηριῶν τῆς Βοιωτίας. Καί τοῦτο ὄχι μόνο γιατί ἦταν ἡ πρώτη μοναχή πού ἄνοιξε καί ἀνέστησε ἕνα ἐρειπωμένο Μοναστήρι, ἐγκαταλελειμμένο καί λεηλατημένο κυριολεκτικά ἀπό το 1834, ὄχι μόνο γιατί ἔγινε ὁ ἄνθρωπος πού χρησιμοποίησε τό χέρι τοῦ Θεοῦ, ὥστε μέσα σε τρεῖς δεκαετίες νά ἀναστηλωθοῦν στήν τοπική Ἐκκλησία δεκαπέντε ἄλλα γυναικεῖα μοναστήρια, ὄχι γι αὐτά καί τόσα ἄλλα, ἀλλά γιατί ὑπῆρξε ἡ πραγματική μοναχή, ἡ πραγματική μητέρα στίς ἄλλες μοναχές, ἡ πραγματική συμπάσχουσα καί συμμετέχουσα σέ κάθε δυσκολία καί πρόβλημα ὅποιου ἀνθρώπου ἔφθανε σ αὐτήν ὄχι γιά ὅλα αὐτά, ἀλλά κυρίως γιατί ἦταν ἡ ἀνυπόκριτη ἔκφρασις τῆς ΑΓΑΠΗΣ. Θά ὑπάρξουν πολλοί πού ἐπί πολλά ἔτη θά μιλοῦν γι αὐτήν. Ἐγώ πού τήν γνώρισα προσωπικά ἀπό τά φοιτητικά μου ἀκόμη χρόνια καί πού τῆς χρεωστῶ τόσα πολλά τήν ἐνθυμοῦμαι, τήν μνημονεύω καί κάθε φορά πού τήν ἐπισκέπτομαι στό παρεκκλήσι πού ἀναπαύεται τήν παρακαλῶ νά ἐπισκιάζει μέ τις προσευχές της τό Μοναστήρι της, τίς ἀδελφές μοναχές πού συνεχίζουν ταπεινά 20 21

12 Λόγοι Διδαχῆς τῆς Γερόντισσας Ἀνθούσας Στόµα δικαίου και ἀθόρυβα τήν δική της πορεία, ὅλους ἐμᾶς, πού συνεργασθήκαμε μαζί της καί τόσους ἄλλους πού καθημερινά προστρέχουν στόν τάφο της και ζητοῦν τήν εὐλογία καί τήν συμπαράστασή της. Λιβαδειά, 15 Αὐγούστου 2005 Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἱερώνυμος. Περισσότερο ἀπ ὅλα εἶναι ἕνας πνευματικός ἀγώνας πού πρέπει ὁπωσδήποτε καί τήν ψυχή μας νά προσέξουμε καί τό σῶμα βέβαια τό ὁποῖο ἔχει τόση ἀνάγκη. Ἀλλά κυρίως οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι μᾶς παρακολουθοῦν καί θέλουν ὁπωσδήποτε νά παίρνουν ἀπό τή δική μας ζωή. Ἄν δέν μποροῦν νά τήν ζήσουν, τουλάχιστον νά μιμηθοῦν μερικά πράγματα καί νά τά ἔχουν ὡς πρότυπο στή ζωή τους. Αὐτό καί ἐμᾶς μᾶς ἱκανοποιεῖ καί βλέπουμε ὅτι ὁ κόσμος ἐνδιαφέρεται καί ἔρχεται. Τοῦτο δημιουργεῖ σέ μᾶς πολύ καλές ἐσωτερικές καταστάσεις, ὥστε νά χαιρόμαστε νά συνεισφέρουμε ἀπ τόν ἑαυτό μας ὅ,τι μποροῦμε. Νά ἀγαπᾶτε τούς ἀνθρώπους ὅπως εἶναι Ταπεινοφροσύνη στή σκέψη, στήν ψυχή καί στή συνείδηση. Τό κάτι θαυμαστό σου εἶναι τοῦ Θεοῦ και ὄχι δικό σου. Δέν θά πάψουμε νά συμβουλεύουμε. Δέν ἔπιασε σήμερα, ἴσως αὔριο Ἡ συνήθεια εἶναι ἕνας ζωντανός κακός καλός δάσκαλος. Ἀπό τήν ἐπέτειο τῶν 35 χρόνων Ἡγουμενίας τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας Ἀνθούσας

13 Δυνατότητες προσεγγίσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Δήμου Μεταμορφώσεως Ἀττικῆς Ὁ Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως βρίσκεται πλησίον τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ Ἀθηνῶν Λαμίας, ἔξοδος Μεταμόρφωση, καθώς καί πλησίον τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ, ἔξοδος πρός Λαμία. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Β9 ἀπό Χαλκοκονδύλη & 3ης Σεπτεμβρίου (στάση: πλατεία Μεταμορφώσεως). Β9 ἀπό Κηφισιά (στάση: Κάτω Πλατεία). ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ Ἀπό τόν ἡλεκτρικό σταθμό Ἀμαρουσίου τό λεωφορεῖο Νο 541 (τερματίζει ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό). Ἀπό τόν ἡλεκτρικό σταθμό Ν. Ἰωνίας τό λεωφορεῖο Νο 604 (τερματίζει ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό). ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ Στάση Μεταμόρφωση. Ἀνακοίνωσις ἑπταήμερης προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς εἰς τούς Ἁγίους Τόπους Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἀνακοινώνεται ὅτι θά πραγματοποιηθεῖ ἑπταήμερος προσκυνηματική ἐκδρομή εἰς τό Ὄρος Θαβώρ, διά τήν ἑορτήν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί προσκύνησις εἰς τά Πανάγια προσκυνήματα τῶν Ἁγίων Τόπων ἀπό Παρασκευή 17 Αὐγούστου ἔως καί τήν Πέμπτη 23 Αὐγούστου Ὑπεύθυνος ἐκδρομῆς: π. Δημήτριος Παπαχαντζῆς. Πληροφορίες εἰς τό τηλέφωνο: Ευγενική χορηγία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α. Τὰ ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2013 εἶναι ἀφιερωμένα στούς Ἁγίους Τόπους καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς

Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α. Τὰ ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2013 εἶναι ἀφιερωμένα στούς Ἁγίους Τόπους καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φαξ: 210-2816706 site:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ευλογημένη συνάντηση.

Η ευλογημένη συνάντηση. Η ευλογημένη συνάντηση. Μετά το τέλος μιας δύσκολης εξεταστικής περιόδου, η παρέα των παιδιών του λυκείου του Ναού μας συναντήθηκε για μια ακόμα φορά, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χαρά των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Περιεχόμενα Πρόλογος Α ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Ἀντιφώνηση κατά τό μικρό μήνυμα ἀνακοίνωση τῆς ἐκλογῆς Χειροτονητήριος λόγος τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου Λαμπρή, αλλά και συνάμα λιτή ήταν η Ακολουθία στην γυναικεία Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας, που τελέστηκε το Σάββατο της Διακαινησιμού προεξάρχοντος του Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( )

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( ) [1] Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων (6.4.2014) Σεβασμιώτατε, Πανοσωλογιώτατε π. Ιερόθεε, Αιδεσιμώτατοι, Συνάδελφοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κυρίες και Κύριοι Με την χάρη

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη»

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλίες εἰς προσκυνητὰς

Ὁμιλίες εἰς προσκυνητὰς Ὁμιλίες εἰς προσκυνητὰς 1 20-06-83 Ὁ Ἀντίχριστος διά μέσου τῶν αἰώνων καί ὁ συνοδός τοῦ Ἀντιχρίστου [δ.29'] 2 14-09-83 Τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ καί τό σημεῖον τοῦ Ἀντιχρίστου [δ.28'] 3 05-11-83 Εὐαγγελιζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του Εἰς μνημόσυνον...ὁ πατέρας μου διακρινόταν ἐπίσης ἀπό εὐλάβεια, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως. Σεβόταν ἀπόλυτα τόν Θεό, σεβόταν τούς Κληρικούς, δέν ὁμιλοῦσε ποτέ ἐναντίον τους, οὔτε συμμετεῖχε σέ συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1 2 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Δ Ματθαίου. Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις 7 Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος Θωμᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ 06:30-08:30 7-8 Παρασκ. - 9 11 12 13 Προκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ Εκκλησιαστικό Μουσείο Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ Εκκλησιαστικό Μουσείο Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ Εκπολιτιστικό Σωματείο «Πρόοδος» Καλλιμασιάς Μουσικοχορευτική θεατρική εκδήλωση με θέμα τον «Μισεμό» την εκδήλωση θα συνοδεύει η ορχήστρα των Αδελφών Αυγουστίδη - Πρόοδος 20:30 ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου

Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου 284 Ἡ ἔρημος τῆς Δαμασκοῦ ἀπό τό ἀεροπλάνο Ἐσωτερικό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Δαμασκοῦ Ἐσωτερικό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Δαμασκοῦ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας στήν Δαμασκό. Ἐξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Η αγάπη και η κοινοχρησία των πρώτων χριστιανών Μετά το πρώτο κήρυγμα του αποστόλου Πέτρου, την ημέρα της Πεντηκοστής, πίστεψαν και βαπτίσθηκαν 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Όπου και να βρεθεί κανείς τον Δεκαπενταύγουστο μοσχοβολά η χάρη Της. Αυτή θα σε οδηγήσει να ανάψεις ένα κερί και να γιορτάσεις μαζί Της

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα,

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα, Ή εις Πρεσβύτερο ν χειροτονία τοΰ Άρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης Παναγιώτη Άναστασέλλη στόν πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τοΰ Άγιου Αθανασίου Μέ κατάνυξη τελέσθηκε την 17^ έ.έ. ό Πανηγυρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (συνεδρίαση 29-10-2013), πραγματοποιήθηκαν δύο μονοήμερες Εκπαιδευτικές Εκδρομές στις οποίες συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

inad@otenet.gr www.in-ad.gr

inad@otenet.gr www.in-ad.gr ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.: 210-9712456, Fax: 210-9715125 inad@otenet.gr www.in-ad.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τό Ἐκκλησιαστικό Συµβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου ηµητρίου, ήµου Ἁγίου ηµητρίου µέ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Τα Μετέωρα είναι ένα σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου Η Σίτσοβα (νυν Αλαγονία) είναι ένα από τα έξι χωριά του τέως Δήμου Αλαγονίας Τα έξι αυτά χωριά που είναι κτισμένα στις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μ.Μ.Ε. για την επίσκεψη του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Γερβασίου Ραπτόπουλου στις δικαστικές φυλακές Χίου.

Τα Μ.Μ.Ε. για την επίσκεψη του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Γερβασίου Ραπτόπουλου στις δικαστικές φυλακές Χίου. Τα Μ.Μ.Ε. για την επίσκεψη του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Γερβασίου Ραπτόπουλου στις δικαστικές φυλακές Χίου. Η ΑΛΗΘΕΙΑ : Ο Αγιος Γερβάσιος... στις φυλακές 19/4/2012 Κοντά στους 150 κρατουμένους στις Φυλακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Εξωκλήσι Ζωοδόχου Πηγής Νέα Ζωή Μέλη Ομάδας Αναγνώστου Χριστίνα Μπίτζου Φωτεινή Ουγγρίνου Εφροσύνη Τσανακτσίδου Μαρία-Ελένη Ιστορικά Στοιχεία Το εξωκλήσι της

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2/2017 ΤΥΡΙΝΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγίου ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ τοῦ Ἀθωνίτου. «Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, τούς δέ δοξάζοντάς με δοξάσω», λέγει ὁ Κύριος (πρβλ. Παρ. η 17, Α Βασιλ. β 30).

Ἁγίου ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ τοῦ Ἀθωνίτου. «Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, τούς δέ δοξάζοντάς με δοξάσω», λέγει ὁ Κύριος (πρβλ. Παρ. η 17, Α Βασιλ. β 30). για τους Αγίους Ἁγίου ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ τοῦ Ἀθωνίτου «Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, τούς δέ δοξάζοντάς με δοξάσω», λέγει ὁ Κύριος (πρβλ. Παρ. η 17, Α Βασιλ. β 30). Ὁ Θεός δοξάζεται μέ τούς Ἁγίους Του καί οἱ Ἅγιοι

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα