Ὁσίαν Σοφίαν, τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Κλεισούρας Καστοριάς ἀκμάσασαν ( ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁσίαν Σοφίαν, τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Κλεισούρας Καστοριάς ἀκμάσασαν (1883-1974)."

Transcript

1 Ὁσίαν Σοφίαν, τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Κλεισούρας Καστοριάς ἀκμάσασαν ( ). Γερόντισσαν Θεοσέμνην, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, Χανίων Κρήτης ( ). Γερόντισσαν Ἀνθούσαν, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας ( ).

2 ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΑ «ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2012» Ἡ Χάρις τοῦ Μεταμορφωθέντος Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστοῦ ἀξίωσε τήν Ἐνορία μας νά συμπληρώσει ἤδη μίαν δεκαετίαν ἀφ ὅτου καθιέρωσε τόν ἑορτασμόν τῶν «Σωτηρείων», τά ὁποῖα ἀποτελοῦν πλέον σημαντικόν θρησκευτικόν θεσμόν διά τήν πόλιν τῆς Μεταμορφώσεως καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν, ἀλλά καί ἀναπόσπαστον μέρος τῆς προετοιμασίας τῆς Ἐνορίας μας διά τόν ἑορτασμόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου. Οἱ κατά τά προηγούμενα χρόνια ἀναφορές: 2002, Εἰς τόν Ἅγιον Λουκᾶν τὸν Ἰατρόν. 2003, Εἰς τόν συντοπίτην μας Γέροντα π. Σίμωνα Ἀρβανίτην. 2004, Εἰς τόν Γέροντα Ἰάκωβον Τσαλίκην. 2005, Εἰς τόν Γέροντα Παΐσιον τόν Ἁγιορείτην. 2006, Εἰς τόν Γέροντα Πορφύριον τόν Καυσοκαλυβήτην. 2007, Εἰς τόν Γέροντα Φιλόθεον Ζερβάκον. 2008, Εἰς τόν π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον. 2009, Εἰς τόν Γέροντα Ἀμφιλόχιον Μακρῆν. 2010, Εἰς τόν Γέροντα Γεράσιμον Μικραγιαννανίτην. 2011, Εἰς τόν Γέροντα Ἀθανάσιον Χαμακιώτην, ἐπλούτισαν πνευματικά τούς χριστιανούς τῆς Ἐνορίας μας καί τούς πολυπληθείς προσκυνητάς. Μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὡρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου, τά «Σωτήρεια 2012» θά ἀφιερωθοῦν εἰς τόν Γυναικεῖον Μοναχισμόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γενικῶς, μέσω τῆς εἰδικοτέρας ἀναφορᾶς μας εἰς τάς ἡγιασμένας μορφάς: 1. Εἰς τὴν «ἐν ὁσιότητι καὶ ἁγιότητι βίου διαπρέψασαν καὶ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριᾶς, ἀκμάσασαν καὶ ὁσιακῶς κοιμηθεῖσαν», Ὁσίαν Σοφίαν τοὐπίκλην Χοτοκουρίδου. 2. Εἰς τὴν Γερόντισσαν Θεοσέμνην, Καθηγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων Κρήτης, ἡ ὁποία «ἔζησεν καὶ ἐκοιμήθη ὁσίως, ὡς ἄνθρωπος καὶ ὡς μοναχή». 3. Εἰς τὴν ἐπονομασθεῖσαν «πρύτανιν τῶν Γυναικείων Μοναστηρίων τῆς Βοιωτίας», Γερόντισσαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας, Ἀνθούσαν. Διά τά ἕως σήμερον τελεσθέντα «Σωτήρεια» εὐχαριστοῦμεν, πρωτίστως, τόν δωρεοδώτην Χριστόν. Ευχαριστοῦμεν, ὅμως, καί τό πλῆθος τῶν συνεργατῶν, κληρικῶν και λαϊκῶν διά τήν συμβολήν τους εἰς τήν πνευματικήν ἐπιτυχίαν αὐτῶν. Θερμές εὐχαριστίες ὁφείλομεν διά τά «Σωτήρεια 2012» εἰς τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερείς Καστορίας κ. Σεραφείμ, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιον, τούς πανοσιολογιωτάτους Ἀρχιμανδρίτας, τούς Αἰδεσιμολογιωτάτους πρεσβυτέρους, τάς Ὁσιωτάτας Μοναστικάς Ἀδελφοτήτας καί τούς λαϊκούς διά την θετικήν καί ὁλοπρόθυμον ἀνταπόκρισιν εἰς τήν πρόσκλησίν μας νά συμμετάσχουν εἰς τάς φετινάς ἐκδηλώσεις. Εὐχαριστίας ὀφείλομεν εἰς τόν Δῆμον Μεταμορφώσεως διά τήν ἀγαστήν συνεργασίαν μέ τήν Ἐνορία μας, καθώς καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου Ποντίων Μεταμορφώσεως ὁ «Εὔξεινος Πόντος» διά τήν συμμετοχήν του εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις. Ἐπικαλούμεθα τίς πρεσβεῖες τῆς Ὁσίας Σοφίας καί τῶν Γεροντισσῶν Θεοσέμνης καί Ἀνθούσης διά τήν εὐόδωσιν τοῦ ἀφιερώματος τούτου καί προσκαλοῦμεν τούς ἐνορίτας μας καί ὅλους τούς εὐσεβείς χριστιανούς νά συνεορτάσουν μαζί μας τά «Σωτηρεία 2012», τά ὁποῖα θά τελεσθοῦν σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού ἀκολουθεί. Οἱ Ἱερείς, τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον καί οἱ Συνεργάται τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. 2 3

3 ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΟΣΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - Ι. ΑΓΡΥΠΝΙΑ Τρίτη, 31 Ἰουλίου 2012 Εὐδοκίμου τοῦ Δικαίου 7:00 μ.μ. Ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ὁσίας Σοφίας, κομιζομένου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ.κ. Σεραφείμ, ἔμπροσθεν τῶν Γραφείων τοῦ Συλλόγου Ποντίων Μεταμορφώσεως ὁ «Εὔξεινος Πόντος», ἐπί τῆς ὁδοῦ Κώστα Βάρναλη 12. Ἡ ὑποδοχή θά γίνει ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὡρωποῦ, κ.κ. Κυρίλλου, τῶν Ἱερέων, τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως, Ποντιακῶν Σωματείων καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἀπόδοσις τιμῶν ἀπό τήν Φιλαρμονικήν τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως. Δέησις ἐντός τῶν Γραφείων τοῦ Ποντειακοῦ Σωματείου καί εὐλογία αὐτοῦ διά τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ποντιακῆς καταγωγῆς Ὁσίας Σοφίας. Σύντομος προσφώνησις ὑπό τοῦ κ. Θωμᾶ Ἀκριτίδη μέ θέμα: «Ἡ Ἁγιότης τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ Πόντου». 7:30 μ.μ. Λιτάνευσις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ὁσίας Σοφίας, διά τῶν ὁδῶν Κ. Βάρναλη, Γ. Ράλλη & Χλόης μέ τήν συνοδείαν λαϊκῶν ποντιακῶν μουσικῶν ὀργάνων ἕως τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Δέησις καί παράδοσις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου. ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Τετάρτη, 1 Αὐγούστου 2012 Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Τῶν 7 παίδων Μακκαβαίων & Σολομονῆς τῆς μητρός αὐτῶν 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία Ἁγιασμός. Ἐγκαίνια Ἐκθέσεως Βιβλίων 5:30 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου 7:00 μ.μ. Ἑσπερινός Μικρός παρακλητικός κανών εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ὁμιλία με θέμα: «Ὁσία Σοφία ἡ Ἀσκήτισσα τῆς Παναγίας» ὑπό τοῦ ἐκ Καστορίας καταγομένου, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Μελετίου Βαδραχάνη. Η ΟΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ἡ ἐν τῆ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας Καστορίας ἀσκήσασα. Ἡ μνήμη της τιμᾶται εἰς τάς 6 Μαΐου. Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ α. Τόν Συνάναρχον Λόγον. Ἐν ὑπαίθρῳ Σεμνείου τῆς Θεομήτορος πήξασαν ἄρτι ἀγώνων ἀσκητικῶν καλιάν ὡς φιλέρημον στρουθίον εὐφημήσωμεν ὕμνοις, Σοφίαν θαυμαστήν, ἀηδόνα λιγυράν Κλεισούρας ἐν Καστορίᾳ ἐκ Πόντου τήν πετασθεῖσαν, αὐτῆς θερμάς λιτάς αἰτούμενοι. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 9:00 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος θά προστεῖ τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας καί Ὁ τάφος τῆς Ὁσίας Σοφίας θά ὁμιλήσει περί τῆς Ὁσίας Σοφίας. 4 5

4 ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΘΕΟΣΕΜΝΗΣ Πέμπτη, 2 Αὐγούστου 2012 Μνήμη τῆς Ἀνακομιδῆς τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος και Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία. 7:00 μ.μ. Ἑσπερινός Μέγας παρακλητικός κανών εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ὁμιλία ὑπό τῆς Ὁσιωτάτης Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, Γερόντισσας Θεοξένης με θέμα: «Γερόντισσα Θεοσέμνη τῆς Χρυσοπηγῆς Κρήτης». ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ Παρασκευή, 3 Αύγούστου 2012 Θεοκλητοῦς Ὁσίας, Σαλώμης τῆς μυροφόρου, Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσ/νίκῃ 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 7:00 μ.μ. Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός Μικρός παρακλητικός κανών εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. κ. Γεωργίου. Εἰσαγωγική Ἀναφορά εἰς τήν Γερόντισσα Ἀνθούσα ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.κ. Γεωργίου. Ὁμιλία ὑπό τοῦ κ. Ἀθανασίου Καραπέτσα, ἐκπαιδευτικοῦ-συγγραφέως μέ θέμα: «Ἡ Γερόντισσα τῆς Εὐαγγελιστρίας Ἀνθούσα». Ἡ Γερόντισσα Θεοσέμνη μέ τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖο κατά τήν ἐπίσκεψη τῆς Α.Θ.Π. στήν Κρήτη, καί τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Εἰρηναῖο νῦν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης. Ἡ Γερόντισσα Ἀνθούσα με τά παιδιά της καί τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Λουκᾶ νῦν Μητροπολίτην Θηβῶν και Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιον. 6 7

5 ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Σάββατο, 4 Αὐγούστου 2012 Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας Ὁσίας 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία ( Ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεσθεῖ ἐθιμικά εἰς τόν παλαιόν Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.) 7:00 μ.μ. Ἑσπερινός Ἱερᾶ Παράκλησις εἰς τήν Ὁσίαν Σοφίαν Ὁμιλία ὑπό τῆς Ὁσιωτάτης Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Μπούρας Φαλαισίας, Θεολογίας Μοναχῆς, μέ θέμα: «Ἡ διαχρονική προσφορά τοῦ Γυναικείου Μοναχισμοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας». ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Κυριακή, 5 Αὐγούστου 2012 Προεόρτια της Μεταμορφώσεως 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία Ὁμιλία ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Νικάνωρος Καραγιάννη, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὡρωποῦ. 7:00 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός. Ψάλλει: Χορός Ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ μας κ. Παύλου Χάρη. 9:00 μ.μ. Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος συνοδείᾳ τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως, διά τῶν ὁδῶν Χλόης, Κοραῆ, Γ. Παπανδρέου, Κ. Βάρναλη. 8 Βοιωτική μοναχική σύναξη στήν Ἱ. Μονή Ὁσίου Λουκᾶ Βοιωτίας Καλλιτεχνικό πρόγραμμα ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως. 9

6 ΚΥΡΙΩΝΥΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 2012 Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου & Θεοῦ & Σωτῆρος Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 7:00 π.μ. Ὄρθρος Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς ὁποίας θά προστεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὡρωποῦ κ.κ. Κύριλλος. 7:00 μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινός Ἀρτοκλασία. Ψάλλει ὁ λαμπαδάριος τοῦ Ναοῦ μας Βενέδικτος Γαρουφαλῆς. 8:30 μ.μ. Τιμητική Ἐκδήλωση. Ἀπονομή Τιμητικῶν διακρίσεων τῶν ἐκδηλώσεων «Σωτήρεια 2012» εἰς τούς κατηχητές καί τίς κατηχήτριες τῆς ἐνορίας. Καταληκτήριος ὁμιλία τῶν ἐκδηλώσεων «Σωτήρεια 2012» ὑπό τοῦ πρωτοπρεσβύτερου π. Δημητρίου Παπαχαντζῆ, προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τρίτη, 7 Αὐγούστου 2012 Δομετίου Ὁσίου, Νικάνορος Ὁσίου Θαυματουργοῦ 7:00 π.μ. Ἀναχώρησις διά προσκυνηματικήν ἐκδρομήν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας. Προσκύνησις εἰς τόν τάφον τῆς Γερόντισσας Ἀνθούσας. 10 Ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας Ἀμαρουσίου και Ὡρωποῦ κ.κ. Κύριλλος ἱερουργῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος κατά τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ πατρός Γεωργίου Βικέντιου τελεσθείσης τήν 16ην Ἰουνίου Ἱερά Μονή Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας 11

7 Γερόντισσα Σοφία: Σύντομο Βιογραφικό* Μνήµη δικαίου Στά χρόνια πού δέν ὑπῆρχε μοναστική ἀδελφότητα καί ὀργανωμένη κοινοβιακή ζωή εἰς την Ἱερᾶν Μονῆν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας ἔζησε στό μοναστήρι καί σημάδεψε τήν ἰστορία του ὡς ἀσκήτρια ἡ Γερόντισσα Σοφία, ἡ ὁποία διηκόνησε τήν Παναγία ἀπό τό 1927 ἕως τήν κοίμησή της, τήν 6η Μαΐου Ἡ Γερόντισσα Σοφία Χοτοκουρίδου γεννήθηκε τό 1883 στό χωριό Σαρή-Ποπά, τῆς ἐπαρχίας Ἀρδάσσης Τριπόλεως, νομοῦ Τραπεζοῦντος στόν Πόντο. Ὑψηλό ἀνάστημα πνευματικῆς τελειώσεως καί ἁγιότητος ἡ ἀσκήτρια τῆς Κλεισούρας, Γερόντισσα Σοφία, ἐδόξασε τόν Θεόν μέ τήν ἁγιαστική της πορεία καί ἀντιδοξάσθηκε ἀπ Αὑτόν μέ τήν χάρη πού ἔλαβε. Εἶχε ἀφιερώσει ὅλη της τή ζωή στόν Χριστό μας, γι αὐτό καί τίς θλίψεις τοῦ βίου της τίς ἀντιμετώπισε μέ καρτερικότητα καί ἐμπιστοσύνη στόν ἀγαθόδωρο Κύριο. Ἄν καί ἡ τροφή της ἦταν λιτή, τουρσί μέ ξεροκόμματα ψωμιοῦ καί σπάνια καμμιά κονσέρβα μέ ψάρι, εἶχε πάντα κάτι νά προσφέρει στούς προσκυνητές τῆς Μονῆς. Ἄν καί ρακένδυτη, ἡ πλούσια καρδιά της ἔδινε στούς πτωχούς ὅλα ὅσα ἡ καλοσύνη τῶν ἀνθρώπων τῆς ἔδινε. «Πάρ το νά τό φορᾶς, νά χαίρεται ἡ ψυχή μου», τούς ἔλεγε. Εἶχε ὑπερβεῖ τόν πόθο τῶν ὑλικῶν καί προσκαίρων, τῶν φθαρτῶν καί ρεόντων καί ἐπιζητοῦσε τά διαμένοντα εἰς τούς αἰῶνες. Γι αὐτό καί προσείλκυσε τήν Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἡ καθαρή βιοτή της τήν εἶχε καταστήσει δοχεῖο τοῦ Παρα- κλήτου πολύτιμο, ὥστε νά γνωρίζει καί νά προλέγει τά μέλλοντα καί νά ἀποκαλύπτει στούς ἀνθρώπους τά κρύφια τῶν καρδιῶν τους. Εἶχε προειπεῖ τήν μετατροπή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀπό ἀνδρῶα σέ γυναικεῖα: «Θα ρθοῦν κορίτσια νά ὑπηρετήσουν τήν Παναγία». Συμβούλευε συνεχῶς καί ἔλεγε στούς ἀνθρώπους νά μετανοοῦν. Μιλοῦσε μέ σοβαρότητα καί βαρύτητα, ἀλλά ὅταν πολλές φορές ἀποκάλυπτε κάτι φοβερό, σκέπαζε τό χάρισμά της μέ μιά ἐπίπλαστη σαλότητα. Ὅσο ἦταν στόν κόσμο καμάρωνε τά μαλλιά της καί διά τοῦτο τιμώρησε τόν ἑαυτό της μέ τό νά μήν τά λούσει καί χτενίσει πενήντα τρία ὁλόκληρα χρόνια. Εἶχε ἰδιαίτερη εὐλάβεια στόν Ἅγιο Γεώργιο, τόν Ἅγιο Μηνᾶ, τόν Ἅγιο Προφήτη Ἠλία. Τό ταξίδι της γιά τούς οὐρανούς τό γνώριζε ἀπό καιρό καί ἑτοιμαζόταν γι αὐτό. Σέ ὅσους τήν ἐπισκέπτονταν ἐκεῖνες τίς ἡμέρες προέλεγε τήν ἀναχώρησή της καί συμπλήρωνε προφητικά ὅτι σύντομα μεγάλο κακό θά βρεῖ τήν πατρίδα καί ἐννοοῦσε τήν ἐπέμβαση τῶν Τούρκων στήν Κύπρο. Τήν χαρακτήριζε ἡ ἁπλότητα καί ἡ ἀνεξικακία. Ἀγάπησε τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους μέ θαυμαστή δύναμη καί ἡ ζωή της πλουτίσθηκε ἀπό ἐντυπωσιακές ἐμπειρίες ἐπαφῆς μέ τήν Κυρία Θεοτόκο καί τούς Ἁγίους. Λείψανά της βρίσκονται στήν Ἱερά Μονή καί ἀποτελοῦν προσκύνημα γιά ὅσους τό ζητήσουν. * Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου: ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟ, ἔκδοσις Ἱερᾶς Γυναικείας Κοινοβιακῆς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριᾶς, 2010, σελ. 67 έξ

8 Διδαχές καί Λόγοι τῆς Ὁσίας Σοφίας Στόµα δικαίου Παραθέτουμε μερικές ἀπό τίς διδαχές της, ὅπως τίς θυμοῦνται οἱ ἄνθρωποι πού τήν ἔζησαν: Δέν ξέρω, δέν εἶδα, δέν ἄκουσα τ αὐτιά νά ἀκοῦν καί νά μήν ἀκοῦν τά μάτια νά βλέπουν καί νά μήν βλέπουν κλειδί στό στόμα. Νά μήν μεταφέρετε λόγια ἀπό τόν ἕνα στόν ἄλλον. Νά ἔχετε γιά ὅλους ἀγάπη. Μετανοεῖτε. Νά σκεπάζετε, νά σᾶς σκεπάζει. Σᾶς παρακαλῶ, ἀδέλφια, πολλάν ὑπομονήν. Ἐγώ χορτάτη εἶμαι ἀπ ὅλα μόνον θυμίαμα δέν χορταίνω, καντήλια, πῶς νά τό πῶ; κεριά δέν χορταίνω. Ἡ περηφάνεια δέν εἶναι ζωή. Σκαλιά κάνει ὁ Θεός. Ἀλλά ποιός τά ξέρει τά σκαλιά; Σέ ἀνεβάζει καί ὕστερα σέ κατεβάζει. Ἡ φράση της: «Πατέρα, στεῖλε τό Ἅγιον Πνεῦμα νά φωτίζει τόν κόσμον, να μετανοοῦν», εἶναι ἴδια μέ τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου: «Δέομαί σου, Ἐλεῆμον Κύριε, ὅπως Σέ γνωρίσουν διά Πνεύματος Ἁγίου πάντες οἱ λαοί». Σᾶς παρακαλῶ, ὅποιος κάνει ὑπομονή, χαρά σ αὐτόν. Ὅποιος κάνει ὑπομονή, σάν τόν ἥλιο θά λάμψει. Πολλή ὑπομονή νά κάνετε. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ κάνει σοφόν τόν ἄνθρωπο. Ποιός εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; Ὄχι νά φοβᾶσαι τόν Θεό, ἀλλά νά φοβᾶσαι νά μήν στενοχωρήσεις τόν ἄλλο, νά μήν τόν βλάψεις, νά μήν τόν ἀδικήσεις, νά μήν τόν κατηγορήσεις. Αὐτή εἶναι ἡ σοφία. Ὕστερα τά ἄλλα, γιά νά ζήσεις, σέ φωτίζει ὁ Θεός τί νά κάνεις. Ἡ ἐλεημοσύνη κρυφή νά εἶναι, μόνον ὁ Θεός νά ξέρει. Φόβος Θεοῦ, ἀρχή σοφίας στόν ἄνθρωπο. Δῶσε στούς φτωχούς. Ἐμεῖς εἴμαστε ἀχόρταγοι, ἀνόητοι, βλάσφημοι, λαίμαργοι. Νά ζῆτε. Χαράν νά ἔχετε. Καλόν Πνεῦμα. Καλήν φώτισιν. Ἡ Παναγία να χαρίζει αἰώνιον ζωήν

9 Γερόντισσα Θεοσέμνη: Σύντομο Βιογραφικό* Μνήµη δικαίου Ἡ μακαριστή Γερόντισσα Θεοσέμνη, κατά κόσμον Ἀναστασία Ἀριστέα Δήμτσα, γεννήθηκε στή Λάρισα, τό ἔτος 1938, ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, καί ἦταν τό τρίτο παιδί τῆς οἰκογένειάς της. Σέ ἡλικία τεσσάρων μόλις χρόνων ἔχασε τόν πατέρα της καί ἡ φροντίδα τῆς οἰκογένειας ἔμεινε στήν ἀφοσιωμένη στόν Θεό νέα χήρα μητέρα της, ἡ ὁποία καταγόταν ἀπό τήν Ἀνατολική Ρωμυλία. Ἡ Γερόντισσα Θεοσέμνη ἔζησε στή γενέθλια πόλη τά μαθητικά της χρόνια, ἔχοντας δώσει δείγματα τῆς μετέπειτα ζωῆς καί πορείας της ἤδη ἀπό τήν ἡλικία τῆς ἐφηβείας της. Ἀπό παιδί ἔτρεφε θερμή ἀγάπη γιά τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία καί ἔτρεχε στίς ἀκολουθίες καί τίς ὁλονύκτιες ἀγρυπνίες μέ ζῆλο πρωτοφανή γιά την ἡλικία της. Μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό συμμετεῖχε, ἐπίσης, στίς νεανικές δραστηριότητες στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί εἶχε ἐκδηλώσει τήν κλίση της γιά την ἱεραποστολική διακονία ἤδη ἀπό πολύ νωρίς. Σπούδασε στήν Ἀνωτέρα Σχολή Νοσηλευτικῆς τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἀπ ὅπου ἀποφοίτησε μέ «Ἄριστα». Τήν ἐπιλογή τῶν σπουδῶν της ἔκανε ἀπό ζῆλο νά ὑπηρετήσει τόν ἀνθρώπινο πόνο. Ἐργάστηκε σέ διάφορα νοσοκομεῖα τῆς Ἀθήνας μέ ἀπόλυτη συνέπεια στό καθῆκον της. Ἀρνήθηκε ὑποτροφία στό ἐξωτερικό, ἐπειδή εἶχε ἤδη ἀποφασίσει νά γίνει μοναχή. Το 1966, πῆγε στό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, στά Μετέωρα. Κατά κοινή ὁμολογία, ὑπῆρξε ὑπόδειγμα ὑποτακτικῆς καί ἀσκη- * Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου: Γερόντισσα Θεοσέμνη, ἔκδοση Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς & Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς, Χανιά Κρήτης, τικῆς μοναχῆς. Τίς δυσκολίες πού παρουσιάστηκαν τότε, στήν ἀρχή τῆς μοναχικῆς της πορείας, τίς ἀντιμετώπισε μέ σύνεση, σιωπή καί ταπείνωση. Το έτος 1976, ἡ Γερόντισσα Θεοσέμνη ἦλθε στά Χανιά μέ ἄλλες δύο ἀδελφές καί, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Εἰρηναίου, ἀνέλαβε τήν ἐκ θεμελίων ἀνασυγκρότηση τῆς ἐρειπωμένης Μονῆς Χρυσοπηγῆς. Ἐπί εἴκοσι τέσσερα χρόνια ἐργάστηκε σιωπηλά, μέ τέλεια αὐταπάρνηση. Ἡ πνευματική της παρουσία καί τό ἀσκητικό της παράδειγμα παρακίνησαν πολλές ψυχές νά ἀφοσιωθοῦν στόν Νυμφίο Χριστό, τίς ὁποῖες παιδαγώγησε καί κατάρτισε ἐν Κυρίῳ. Ἀσκητική, φιλόπονη, συνετή, ἡ Γερόντισσα ἀναστήλωσε ἐξ ἐρειπίων καί θεμελίωσε πνευματικά τήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς καί τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Κυριακῆς. Τά τελευταῖα χρόνια, ἀναζητώντας ἐρημικότερο τόπο γιά τήν ἀδελφότητα, θεμελίωσε πάνω σε βράχο τό μοναστήρι τῆς Μεταμορφώσεως. Ἐπί ἡγουμενίας της ἡ Χρυσοπηγή ἔγινε πνευματική ὄαση γιά τήν πόλη τῶν Χανίων καί τήν εὐρύτερη περιοχή. Ἡ Γερόντισσα ὑπῆρξε φῶς, ἐλπίδα, βακτηρία καί στήριγμα γιά ἀμέτρητες ψυχές πονεμένων, κατατρεγμένων καί πλανεμένων, που προσέτρεχαν στή Μονή καί ζητοῦσαν τή συμβουλή καί τή βοήθειά της. Ἄνθρωποι ἀπό ἐγγύς καί μακράν, κληρικοί και λαϊκοί, μικροί και μεγάλοι, παιδιά καί ἐνήλικες, βρῆκαν ἀνάπαυση καί στήριγμα στούς σοφούς λόγους της. Ὅλοι ἐμπιστεύονταν καί ἀναπαύονταν κοντά στήν εἰρηνική καί ἁγία Γερόντισσα, που εἶχε τό μοναδικό χάρισμα νά συνδυάζει τή ζωή τῆς νήψης και τῆς προσευχῆς μέ την ἱεραποστολική δράση

10 Πνευματικοί Λόγοι τῆς Γερόντισσας Θεοσέμνης Στόµα δικαίου Σε ἡλικία 48 ἐτῶν, ἀρρώστησε πολύ σοβαρά ἀπό καρκίνο καί θεραπεύτηκε θαυματουργικά ἀπό τόν ὅσιο Γέροντα Πορφύριο, ὁ ὁποῖος τήν ἀγαποῦσε καί τήν ἐκτιμοῦσε ἰδιαίτερα. Ἡ ἀσθένεια τήν ξαναεπισκέφθηκε τήν τελευταία τετραετία τῆς ζωῆς της. Τήν ἀντιμετώπισε μέ μεγάλη ἀνδρεία καί καρτερικότητα, ἀπέραντη ὑπομονή, πραότητα καί βαθιά εἰρήνη, ἐκτελώντας ἀνυποχώρητα τό καθῆκον της μέχρι τήν τελευταία της πνοή. Τό τέλος της ὑπῆρξε ὁσιακό, ὅπως ὁσιακή ἦταν καί ἡ ζωή της. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στις 31 Μαΐου 2000, σέ ἡλικία 62 ἐτῶν, μετά ἀπό τριήμερη νοσηλεία στό Νοσοκομεῖο Χανίων. Οἱ ἄνθρωποι πού προσκύνησαν τό σεπτό σκήνωμά της ἔνιωσαν ὅτι ούκ ἀπέθανεν, ἀλλά καθεύδει. Μεγάλη Παρασκευή Λίγο πρίν τήν κοίμηση τῆς Γερόντισσας. Να κάνετε προσευχή, να προσεύχεσθε συνεχῶς. Νά προσεύχεσθε γιά τούς ἄλλους, ὄχι γιά τόν ἑαυτό σας. Θά δεῖτε τί ὡραῖα πού θά σᾶς ἐλευθερώσει αὐτό ἀπό λογισμούς, ἀπό ἀντιδράσεις. Εἶναι ὡραῖο νά ἔχετε συνέχεια τόν Χριστό στό μυαλό σας φεύγουν ὅλα τ ἄλλα. Νά λέμε λίγα λόγια καί καλά. Καί νά προσπαθήσουμε τή σιωπή. Χωρίς σιωπή δέν προχωράει ἡ ἀρετή. Χωρίς σιωπή δέν ἀποκτιέται ἡ προσευχή. Μέ τίς κουβέντες, μέ τις κρίσεις καί τίς κατακρίσεις γίνεται τό μυαλό μας ἀλλοπρόσαλλο. Ὁ ἔλεγχος τοῦ ἑαυτοῦ μας θεραπεύει τά τραύματα τῆς ψυχῆς. Οἱ δυσκολίες μᾶς συμβαίνουν γιά νά μάθουμε νά εἴμαστε ὑπομονετικοί καί ἀνεκτικοί σέ ὅλα τά πράγματα. Νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά ὅλα ὅσα ἔχουμε καί νά λέμε: «Δόξα σοι ὁ Θεός!». Εὐχαριστία στόν Θεό καί ὑπομονή στίς θλίψεις, αὐτά πάνω ἀπ ὅλα πρέπει νά ἔχουμε. Νά ἔχουμε τό νοῦ μας συνεχῶς στόν Χριστό. Μόνο ἔτσι θά ἀποκτήσουμε καρτερία στίς δοκιμασίες καί τούς πειρασμούς. Ἄμα ἀγαπᾶμε τόν Χριστό καί Τόν ἔχουμε μέσα μας, τίποτ ἄλλο δέν μᾶς χρειάζεται. Προσευχή γιά ὅλους, γιά ὅλους. Να συνηθίσετε ὅλα νά τά ἀναφέρετε στόν Θεό

11 Ἡ Γερόντισσα Ἀνθούσα τῆς Βοιωτίας* Μνήµη δικαίου Πέρασε ἕνας χρόνος** ἀπό τότε πού ἡ γερόντισσα Ἀνθούσα, καταξιωμένη ἡγουμένη τοῦ Μοναστηριοῦ τῆς Εὐαγγελίστρίας Ἁλιάρτου, ἄφησε τά ἐπίγεια καί ἀνεχώρησε γιά τήν χώρα τῶν Ζώντων, ἕνα χῶρο πού ἀγάπησε, ὑπηρέτησε καί διακόνησε πιστά καί ἀφοσιωμένα. Ὁ Νυμφίος Χριστός καί ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος, πού γι αὐτήν ἦταν ὁ ἀδελφός, ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Πατέρα, ἦταν οἱ δύο πόλοι γύρω ἀπό τούς ὁποίους περιστράφηκε ὅλη ἡ ζωή καί ἡ ὕπαρξή της. Καθηλωμένη τόν τελευταῖο καιρό ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα, περνοῦσε τόν καιρό της στό κρεβάτι τῆς δοκιμασίας καί στήν καρέκλα τοῦ ἐργαστηρίου τῆς Μονῆς. Ἡ μάσκα τήν βοηθοῦσε στήν ἀναπνοή καί τά χέρια της ἐργάζονταν περίτεχνα στό κέντημα, πού τό ζήλευαν καλότεχνες κεντίστριες. Ἐκεῖ τήν βλέπαμε ὅλοι μας, γιατί μολονότι ἦταν ἄνθρωπος ὑπακοῆς, ξεπερνοῦσε τίς ὑποδείξεις τοῦ προσωπικοῦ της ἰατροῦ νά μήν δέχεται ἐπισκέψεις καί μέ τήν χαρακτηριστική της ἀγάπη δεχόταν ἀμέτρητους ἀνθρώπους καθημερινά. Ὁ ἀποχαιρετισμός της πρός ὅλους μας στό Νοσοκομεῖο τῆς Λειβαδιᾶς ἦταν ὄχι μόνον ἡ ἀνακεφαλαίωση ὅλης τῆς ζωῆς της, ἀλλά καί ἡ ἀνακεφαλαίωση ὅλης τῆς θεολογίας, τῆς δογματικῆς, * Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου: Ἀθανασίου Καραπέτσα, Ἡ Γερόντισσα τῆς Εὐαγγελιστρίας Ἀνθούσα, , Ἔκδοσις τῆς Ἱεράς Μονῆς Εὐαγγελιστρίας Βοιωτίας. ** Εἰσαγωγικό σημείωμα εἰς τήν προαναφερθείσα ἔκδοση, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Θηβῶν και Λεβαδείας κ.κ. Ἱερωνύμου νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. τοῦ χριστιανικοῦ βιώματος καί τῆς ἐμπειρίας τοῦ γεγονότος τῆς Ἐκκλησίας. Μόνη της ἔσυρε ἀργά τή μάσκα τοῦ ὀξυγόνου, ἀσπάσθηκε τό χέρι τοῦ Ἐπισκόπου καί παιδιοῦ της καί μέ κίνηση τοῦ χεριοῦ της ἔδειξε τόν οὐρανό προδιαγράφοντας τήν πορεία της, πού θα ἀκολουθοῦσε σέ λίγο. Μᾶς ἀποχαιρέτησε μειδιῶντας. Το βλέμμα της δεν ἦταν αὐτό τό λαμπερό και διαπεραστικό, τό γνώριμο σ ὅλους πού τήν γνώρισαν, εἶχε ἀρχίσει νά βυθίζεται. Αὐτή εἶναι ἡ νίκη τοῦ θανάτου, αὐτό δηλαδή πού βίωνε πάντοτε, πού ἔμαθε παλεύοντας καί ἀντιγράφοντας τούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Τήν ὀνόμασαν πρύτανι τῶν γυναικείων μοναστηριῶν τῆς Βοιωτίας. Καί τοῦτο ὄχι μόνο γιατί ἦταν ἡ πρώτη μοναχή πού ἄνοιξε καί ἀνέστησε ἕνα ἐρειπωμένο Μοναστήρι, ἐγκαταλελειμμένο καί λεηλατημένο κυριολεκτικά ἀπό το 1834, ὄχι μόνο γιατί ἔγινε ὁ ἄνθρωπος πού χρησιμοποίησε τό χέρι τοῦ Θεοῦ, ὥστε μέσα σε τρεῖς δεκαετίες νά ἀναστηλωθοῦν στήν τοπική Ἐκκλησία δεκαπέντε ἄλλα γυναικεῖα μοναστήρια, ὄχι γι αὐτά καί τόσα ἄλλα, ἀλλά γιατί ὑπῆρξε ἡ πραγματική μοναχή, ἡ πραγματική μητέρα στίς ἄλλες μοναχές, ἡ πραγματική συμπάσχουσα καί συμμετέχουσα σέ κάθε δυσκολία καί πρόβλημα ὅποιου ἀνθρώπου ἔφθανε σ αὐτήν ὄχι γιά ὅλα αὐτά, ἀλλά κυρίως γιατί ἦταν ἡ ἀνυπόκριτη ἔκφρασις τῆς ΑΓΑΠΗΣ. Θά ὑπάρξουν πολλοί πού ἐπί πολλά ἔτη θά μιλοῦν γι αὐτήν. Ἐγώ πού τήν γνώρισα προσωπικά ἀπό τά φοιτητικά μου ἀκόμη χρόνια καί πού τῆς χρεωστῶ τόσα πολλά τήν ἐνθυμοῦμαι, τήν μνημονεύω καί κάθε φορά πού τήν ἐπισκέπτομαι στό παρεκκλήσι πού ἀναπαύεται τήν παρακαλῶ νά ἐπισκιάζει μέ τις προσευχές της τό Μοναστήρι της, τίς ἀδελφές μοναχές πού συνεχίζουν ταπεινά 20 21

12 Λόγοι Διδαχῆς τῆς Γερόντισσας Ἀνθούσας Στόµα δικαίου και ἀθόρυβα τήν δική της πορεία, ὅλους ἐμᾶς, πού συνεργασθήκαμε μαζί της καί τόσους ἄλλους πού καθημερινά προστρέχουν στόν τάφο της και ζητοῦν τήν εὐλογία καί τήν συμπαράστασή της. Λιβαδειά, 15 Αὐγούστου 2005 Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἱερώνυμος. Περισσότερο ἀπ ὅλα εἶναι ἕνας πνευματικός ἀγώνας πού πρέπει ὁπωσδήποτε καί τήν ψυχή μας νά προσέξουμε καί τό σῶμα βέβαια τό ὁποῖο ἔχει τόση ἀνάγκη. Ἀλλά κυρίως οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι μᾶς παρακολουθοῦν καί θέλουν ὁπωσδήποτε νά παίρνουν ἀπό τή δική μας ζωή. Ἄν δέν μποροῦν νά τήν ζήσουν, τουλάχιστον νά μιμηθοῦν μερικά πράγματα καί νά τά ἔχουν ὡς πρότυπο στή ζωή τους. Αὐτό καί ἐμᾶς μᾶς ἱκανοποιεῖ καί βλέπουμε ὅτι ὁ κόσμος ἐνδιαφέρεται καί ἔρχεται. Τοῦτο δημιουργεῖ σέ μᾶς πολύ καλές ἐσωτερικές καταστάσεις, ὥστε νά χαιρόμαστε νά συνεισφέρουμε ἀπ τόν ἑαυτό μας ὅ,τι μποροῦμε. Νά ἀγαπᾶτε τούς ἀνθρώπους ὅπως εἶναι Ταπεινοφροσύνη στή σκέψη, στήν ψυχή καί στή συνείδηση. Τό κάτι θαυμαστό σου εἶναι τοῦ Θεοῦ και ὄχι δικό σου. Δέν θά πάψουμε νά συμβουλεύουμε. Δέν ἔπιασε σήμερα, ἴσως αὔριο Ἡ συνήθεια εἶναι ἕνας ζωντανός κακός καλός δάσκαλος. Ἀπό τήν ἐπέτειο τῶν 35 χρόνων Ἡγουμενίας τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας Ἀνθούσας

13 Δυνατότητες προσεγγίσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Δήμου Μεταμορφώσεως Ἀττικῆς Ὁ Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως βρίσκεται πλησίον τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ Ἀθηνῶν Λαμίας, ἔξοδος Μεταμόρφωση, καθώς καί πλησίον τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ, ἔξοδος πρός Λαμία. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Β9 ἀπό Χαλκοκονδύλη & 3ης Σεπτεμβρίου (στάση: πλατεία Μεταμορφώσεως). Β9 ἀπό Κηφισιά (στάση: Κάτω Πλατεία). ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ Ἀπό τόν ἡλεκτρικό σταθμό Ἀμαρουσίου τό λεωφορεῖο Νο 541 (τερματίζει ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό). Ἀπό τόν ἡλεκτρικό σταθμό Ν. Ἰωνίας τό λεωφορεῖο Νο 604 (τερματίζει ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό). ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ Στάση Μεταμόρφωση. Ἀνακοίνωσις ἑπταήμερης προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς εἰς τούς Ἁγίους Τόπους Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἀνακοινώνεται ὅτι θά πραγματοποιηθεῖ ἑπταήμερος προσκυνηματική ἐκδρομή εἰς τό Ὄρος Θαβώρ, διά τήν ἑορτήν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί προσκύνησις εἰς τά Πανάγια προσκυνήματα τῶν Ἁγίων Τόπων ἀπό Παρασκευή 17 Αὐγούστου ἔως καί τήν Πέμπτη 23 Αὐγούστου Ὑπεύθυνος ἐκδρομῆς: π. Δημήτριος Παπαχαντζῆς. Πληροφορίες εἰς τό τηλέφωνο: Ευγενική χορηγία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ "ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ Μακαριώτατοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου Εισήγησις εις το Γενικόν Ιερατικόν Συνέδριον Της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Εις την Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 3 4 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου «Του νεκρού αδελφού», θερινό σινεμά «Αλκυονίς»

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης Ἡ κατάθλιψη εἶναι μιά πάθηση, πού ταλαιπωρεῖ πολλούς ἀνθρώπους στήν ἐποχή μας. Ἀνθρώπους πού εἴτε πάσχουν οἱ ἴδιοι ἀπό κατάθλιψη, εἴτε ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Τ Η Σ Κ Λ Ι Μ Α Κ Ο Σ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Τ Η Σ Κ Λ Ι Μ Α Κ Ο Σ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Τ Η Σ Κ Λ Ι Μ Α Κ Ο Σ) 1) ΟΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΜΟΣ Α ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ Ἐπεί δέ κατά κανονικήν ἀκολουθίαν εἰκός ἦν ἡμᾶς ἀναλαβέσθαι καί σταυροπήγιον ἐπί τῆ ἀνεγέρσει καί καθιερώσει τοῦ θείου ναοῦ, τοῦτο δή καί πεποιήκαμεν. Καί σταυροπήγιον

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις καί ἀναδιπλώσεις στό μυθαλήθεμα τοῦ Β. Νικόπουλου (Τό συναξάρι τῆς ἁγια-φτωχιᾶς, ἐκδ. ἀδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2011).

Σκέψεις καί ἀναδιπλώσεις στό μυθαλήθεμα τοῦ Β. Νικόπουλου (Τό συναξάρι τῆς ἁγια-φτωχιᾶς, ἐκδ. ἀδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2011). Τό συναξάρι τοῦ Κυρ Βασίλη 1 Σκέψεις καί ἀναδιπλώσεις στό μυθαλήθεμα τοῦ Β. Νικόπουλου (Τό συναξάρι τῆς ἁγια-φτωχιᾶς, ἐκδ. ἀδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2011). (Μικρή εἰσήγηση πού ἔγινε στό πλαίσιο ἐπιλεγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις επετειακές εκδηλώσεις των 90 χρόνων Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος. Με τιμή Ο Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου EMPATHY ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου Εισηγητής: Νίκος Α. Χαζάπης, Μ.Μ, τεχνικός σύμβουλος Καθορισμός διαδικασιών Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Κτιρίων Μέλος ASHRAE, CIBSE,

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410-28588 FAX: 27410-25073 e-mail: moraitis.kor@hotmail.com www.narkissostravel.gr 6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ 21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Μ. Ανω Μονή Χρυσοπηγή Δίβρης Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστής Ι.Μ. Αγ.Νικολάου Φραγκοπηδήματος Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαφιδιάς 22. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY Προσαρμογή- Αποχωρισμός Αγαπητοί γονείς, Κατανοώντας τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα σας γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ )

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ) ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ) ΣΚΗΝΙΚΑ: Είναι καλό να υπάρχει το σκηνικό μιας αρχαίας πόλης (Καισάρειας) Το σκηνικό της Καισάρειας αναπαράχθηκε σε ύφασμα με τη βοήθεια επιδιασκόπιου από

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Πρώτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Είχαμε τη χαρά να ζήσουμε από κοντά ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ στη ρομανί, στην

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ζήστε την εμπειρία της Ευρώπης με τα Παιδιά του Κόσμου Μία διεθνής συνάντηση των παιδιών και των νέων στο Kinder- und Erholungszentrum Güntersberge/Harz (KiEZ) Προκαταρκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας έμφαση κυρίως στην εμπειρική γνώση, θα συνεχιστεί και κατά το τρέχον

Διαβάστε περισσότερα