Ὁσίαν Σοφίαν, τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Κλεισούρας Καστοριάς ἀκμάσασαν ( ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁσίαν Σοφίαν, τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Κλεισούρας Καστοριάς ἀκμάσασαν (1883-1974)."

Transcript

1 Ὁσίαν Σοφίαν, τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Κλεισούρας Καστοριάς ἀκμάσασαν ( ). Γερόντισσαν Θεοσέμνην, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, Χανίων Κρήτης ( ). Γερόντισσαν Ἀνθούσαν, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας ( ).

2 ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΑ «ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2012» Ἡ Χάρις τοῦ Μεταμορφωθέντος Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστοῦ ἀξίωσε τήν Ἐνορία μας νά συμπληρώσει ἤδη μίαν δεκαετίαν ἀφ ὅτου καθιέρωσε τόν ἑορτασμόν τῶν «Σωτηρείων», τά ὁποῖα ἀποτελοῦν πλέον σημαντικόν θρησκευτικόν θεσμόν διά τήν πόλιν τῆς Μεταμορφώσεως καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν, ἀλλά καί ἀναπόσπαστον μέρος τῆς προετοιμασίας τῆς Ἐνορίας μας διά τόν ἑορτασμόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου. Οἱ κατά τά προηγούμενα χρόνια ἀναφορές: 2002, Εἰς τόν Ἅγιον Λουκᾶν τὸν Ἰατρόν. 2003, Εἰς τόν συντοπίτην μας Γέροντα π. Σίμωνα Ἀρβανίτην. 2004, Εἰς τόν Γέροντα Ἰάκωβον Τσαλίκην. 2005, Εἰς τόν Γέροντα Παΐσιον τόν Ἁγιορείτην. 2006, Εἰς τόν Γέροντα Πορφύριον τόν Καυσοκαλυβήτην. 2007, Εἰς τόν Γέροντα Φιλόθεον Ζερβάκον. 2008, Εἰς τόν π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον. 2009, Εἰς τόν Γέροντα Ἀμφιλόχιον Μακρῆν. 2010, Εἰς τόν Γέροντα Γεράσιμον Μικραγιαννανίτην. 2011, Εἰς τόν Γέροντα Ἀθανάσιον Χαμακιώτην, ἐπλούτισαν πνευματικά τούς χριστιανούς τῆς Ἐνορίας μας καί τούς πολυπληθείς προσκυνητάς. Μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὡρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου, τά «Σωτήρεια 2012» θά ἀφιερωθοῦν εἰς τόν Γυναικεῖον Μοναχισμόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γενικῶς, μέσω τῆς εἰδικοτέρας ἀναφορᾶς μας εἰς τάς ἡγιασμένας μορφάς: 1. Εἰς τὴν «ἐν ὁσιότητι καὶ ἁγιότητι βίου διαπρέψασαν καὶ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριᾶς, ἀκμάσασαν καὶ ὁσιακῶς κοιμηθεῖσαν», Ὁσίαν Σοφίαν τοὐπίκλην Χοτοκουρίδου. 2. Εἰς τὴν Γερόντισσαν Θεοσέμνην, Καθηγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων Κρήτης, ἡ ὁποία «ἔζησεν καὶ ἐκοιμήθη ὁσίως, ὡς ἄνθρωπος καὶ ὡς μοναχή». 3. Εἰς τὴν ἐπονομασθεῖσαν «πρύτανιν τῶν Γυναικείων Μοναστηρίων τῆς Βοιωτίας», Γερόντισσαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας, Ἀνθούσαν. Διά τά ἕως σήμερον τελεσθέντα «Σωτήρεια» εὐχαριστοῦμεν, πρωτίστως, τόν δωρεοδώτην Χριστόν. Ευχαριστοῦμεν, ὅμως, καί τό πλῆθος τῶν συνεργατῶν, κληρικῶν και λαϊκῶν διά τήν συμβολήν τους εἰς τήν πνευματικήν ἐπιτυχίαν αὐτῶν. Θερμές εὐχαριστίες ὁφείλομεν διά τά «Σωτήρεια 2012» εἰς τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερείς Καστορίας κ. Σεραφείμ, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιον, τούς πανοσιολογιωτάτους Ἀρχιμανδρίτας, τούς Αἰδεσιμολογιωτάτους πρεσβυτέρους, τάς Ὁσιωτάτας Μοναστικάς Ἀδελφοτήτας καί τούς λαϊκούς διά την θετικήν καί ὁλοπρόθυμον ἀνταπόκρισιν εἰς τήν πρόσκλησίν μας νά συμμετάσχουν εἰς τάς φετινάς ἐκδηλώσεις. Εὐχαριστίας ὀφείλομεν εἰς τόν Δῆμον Μεταμορφώσεως διά τήν ἀγαστήν συνεργασίαν μέ τήν Ἐνορία μας, καθώς καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου Ποντίων Μεταμορφώσεως ὁ «Εὔξεινος Πόντος» διά τήν συμμετοχήν του εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις. Ἐπικαλούμεθα τίς πρεσβεῖες τῆς Ὁσίας Σοφίας καί τῶν Γεροντισσῶν Θεοσέμνης καί Ἀνθούσης διά τήν εὐόδωσιν τοῦ ἀφιερώματος τούτου καί προσκαλοῦμεν τούς ἐνορίτας μας καί ὅλους τούς εὐσεβείς χριστιανούς νά συνεορτάσουν μαζί μας τά «Σωτηρεία 2012», τά ὁποῖα θά τελεσθοῦν σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού ἀκολουθεί. Οἱ Ἱερείς, τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον καί οἱ Συνεργάται τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. 2 3

3 ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΟΣΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - Ι. ΑΓΡΥΠΝΙΑ Τρίτη, 31 Ἰουλίου 2012 Εὐδοκίμου τοῦ Δικαίου 7:00 μ.μ. Ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ὁσίας Σοφίας, κομιζομένου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ.κ. Σεραφείμ, ἔμπροσθεν τῶν Γραφείων τοῦ Συλλόγου Ποντίων Μεταμορφώσεως ὁ «Εὔξεινος Πόντος», ἐπί τῆς ὁδοῦ Κώστα Βάρναλη 12. Ἡ ὑποδοχή θά γίνει ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὡρωποῦ, κ.κ. Κυρίλλου, τῶν Ἱερέων, τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως, Ποντιακῶν Σωματείων καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἀπόδοσις τιμῶν ἀπό τήν Φιλαρμονικήν τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως. Δέησις ἐντός τῶν Γραφείων τοῦ Ποντειακοῦ Σωματείου καί εὐλογία αὐτοῦ διά τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ποντιακῆς καταγωγῆς Ὁσίας Σοφίας. Σύντομος προσφώνησις ὑπό τοῦ κ. Θωμᾶ Ἀκριτίδη μέ θέμα: «Ἡ Ἁγιότης τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ Πόντου». 7:30 μ.μ. Λιτάνευσις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ὁσίας Σοφίας, διά τῶν ὁδῶν Κ. Βάρναλη, Γ. Ράλλη & Χλόης μέ τήν συνοδείαν λαϊκῶν ποντιακῶν μουσικῶν ὀργάνων ἕως τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Δέησις καί παράδοσις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου. ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Τετάρτη, 1 Αὐγούστου 2012 Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Τῶν 7 παίδων Μακκαβαίων & Σολομονῆς τῆς μητρός αὐτῶν 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία Ἁγιασμός. Ἐγκαίνια Ἐκθέσεως Βιβλίων 5:30 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου 7:00 μ.μ. Ἑσπερινός Μικρός παρακλητικός κανών εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ὁμιλία με θέμα: «Ὁσία Σοφία ἡ Ἀσκήτισσα τῆς Παναγίας» ὑπό τοῦ ἐκ Καστορίας καταγομένου, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Μελετίου Βαδραχάνη. Η ΟΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ἡ ἐν τῆ Ἱερᾷ Μονῇ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας Καστορίας ἀσκήσασα. Ἡ μνήμη της τιμᾶται εἰς τάς 6 Μαΐου. Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ α. Τόν Συνάναρχον Λόγον. Ἐν ὑπαίθρῳ Σεμνείου τῆς Θεομήτορος πήξασαν ἄρτι ἀγώνων ἀσκητικῶν καλιάν ὡς φιλέρημον στρουθίον εὐφημήσωμεν ὕμνοις, Σοφίαν θαυμαστήν, ἀηδόνα λιγυράν Κλεισούρας ἐν Καστορίᾳ ἐκ Πόντου τήν πετασθεῖσαν, αὐτῆς θερμάς λιτάς αἰτούμενοι. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 9:00 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος θά προστεῖ τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας καί Ὁ τάφος τῆς Ὁσίας Σοφίας θά ὁμιλήσει περί τῆς Ὁσίας Σοφίας. 4 5

4 ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΘΕΟΣΕΜΝΗΣ Πέμπτη, 2 Αὐγούστου 2012 Μνήμη τῆς Ἀνακομιδῆς τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος και Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία. 7:00 μ.μ. Ἑσπερινός Μέγας παρακλητικός κανών εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ὁμιλία ὑπό τῆς Ὁσιωτάτης Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, Γερόντισσας Θεοξένης με θέμα: «Γερόντισσα Θεοσέμνη τῆς Χρυσοπηγῆς Κρήτης». ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ Παρασκευή, 3 Αύγούστου 2012 Θεοκλητοῦς Ὁσίας, Σαλώμης τῆς μυροφόρου, Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσ/νίκῃ 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 7:00 μ.μ. Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός Μικρός παρακλητικός κανών εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. κ. Γεωργίου. Εἰσαγωγική Ἀναφορά εἰς τήν Γερόντισσα Ἀνθούσα ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.κ. Γεωργίου. Ὁμιλία ὑπό τοῦ κ. Ἀθανασίου Καραπέτσα, ἐκπαιδευτικοῦ-συγγραφέως μέ θέμα: «Ἡ Γερόντισσα τῆς Εὐαγγελιστρίας Ἀνθούσα». Ἡ Γερόντισσα Θεοσέμνη μέ τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖο κατά τήν ἐπίσκεψη τῆς Α.Θ.Π. στήν Κρήτη, καί τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.κ. Εἰρηναῖο νῦν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης. Ἡ Γερόντισσα Ἀνθούσα με τά παιδιά της καί τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Λουκᾶ νῦν Μητροπολίτην Θηβῶν και Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιον. 6 7

5 ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Σάββατο, 4 Αὐγούστου 2012 Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας Ὁσίας 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία ( Ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεσθεῖ ἐθιμικά εἰς τόν παλαιόν Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.) 7:00 μ.μ. Ἑσπερινός Ἱερᾶ Παράκλησις εἰς τήν Ὁσίαν Σοφίαν Ὁμιλία ὑπό τῆς Ὁσιωτάτης Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Μπούρας Φαλαισίας, Θεολογίας Μοναχῆς, μέ θέμα: «Ἡ διαχρονική προσφορά τοῦ Γυναικείου Μοναχισμοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας». ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Κυριακή, 5 Αὐγούστου 2012 Προεόρτια της Μεταμορφώσεως 7:00 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία Ὁμιλία ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Νικάνωρος Καραγιάννη, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὡρωποῦ. 7:00 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός. Ψάλλει: Χορός Ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ μας κ. Παύλου Χάρη. 9:00 μ.μ. Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος συνοδείᾳ τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως, διά τῶν ὁδῶν Χλόης, Κοραῆ, Γ. Παπανδρέου, Κ. Βάρναλη. 8 Βοιωτική μοναχική σύναξη στήν Ἱ. Μονή Ὁσίου Λουκᾶ Βοιωτίας Καλλιτεχνικό πρόγραμμα ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως. 9

6 ΚΥΡΙΩΝΥΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 2012 Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου & Θεοῦ & Σωτῆρος Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 7:00 π.μ. Ὄρθρος Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς ὁποίας θά προστεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὡρωποῦ κ.κ. Κύριλλος. 7:00 μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινός Ἀρτοκλασία. Ψάλλει ὁ λαμπαδάριος τοῦ Ναοῦ μας Βενέδικτος Γαρουφαλῆς. 8:30 μ.μ. Τιμητική Ἐκδήλωση. Ἀπονομή Τιμητικῶν διακρίσεων τῶν ἐκδηλώσεων «Σωτήρεια 2012» εἰς τούς κατηχητές καί τίς κατηχήτριες τῆς ἐνορίας. Καταληκτήριος ὁμιλία τῶν ἐκδηλώσεων «Σωτήρεια 2012» ὑπό τοῦ πρωτοπρεσβύτερου π. Δημητρίου Παπαχαντζῆ, προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τρίτη, 7 Αὐγούστου 2012 Δομετίου Ὁσίου, Νικάνορος Ὁσίου Θαυματουργοῦ 7:00 π.μ. Ἀναχώρησις διά προσκυνηματικήν ἐκδρομήν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας. Προσκύνησις εἰς τόν τάφον τῆς Γερόντισσας Ἀνθούσας. 10 Ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας Ἀμαρουσίου και Ὡρωποῦ κ.κ. Κύριλλος ἱερουργῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος κατά τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ πατρός Γεωργίου Βικέντιου τελεσθείσης τήν 16ην Ἰουνίου Ἱερά Μονή Εὐαγγελιστρίας Ἁλιάρτου Βοιωτίας 11

7 Γερόντισσα Σοφία: Σύντομο Βιογραφικό* Μνήµη δικαίου Στά χρόνια πού δέν ὑπῆρχε μοναστική ἀδελφότητα καί ὀργανωμένη κοινοβιακή ζωή εἰς την Ἱερᾶν Μονῆν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας ἔζησε στό μοναστήρι καί σημάδεψε τήν ἰστορία του ὡς ἀσκήτρια ἡ Γερόντισσα Σοφία, ἡ ὁποία διηκόνησε τήν Παναγία ἀπό τό 1927 ἕως τήν κοίμησή της, τήν 6η Μαΐου Ἡ Γερόντισσα Σοφία Χοτοκουρίδου γεννήθηκε τό 1883 στό χωριό Σαρή-Ποπά, τῆς ἐπαρχίας Ἀρδάσσης Τριπόλεως, νομοῦ Τραπεζοῦντος στόν Πόντο. Ὑψηλό ἀνάστημα πνευματικῆς τελειώσεως καί ἁγιότητος ἡ ἀσκήτρια τῆς Κλεισούρας, Γερόντισσα Σοφία, ἐδόξασε τόν Θεόν μέ τήν ἁγιαστική της πορεία καί ἀντιδοξάσθηκε ἀπ Αὑτόν μέ τήν χάρη πού ἔλαβε. Εἶχε ἀφιερώσει ὅλη της τή ζωή στόν Χριστό μας, γι αὐτό καί τίς θλίψεις τοῦ βίου της τίς ἀντιμετώπισε μέ καρτερικότητα καί ἐμπιστοσύνη στόν ἀγαθόδωρο Κύριο. Ἄν καί ἡ τροφή της ἦταν λιτή, τουρσί μέ ξεροκόμματα ψωμιοῦ καί σπάνια καμμιά κονσέρβα μέ ψάρι, εἶχε πάντα κάτι νά προσφέρει στούς προσκυνητές τῆς Μονῆς. Ἄν καί ρακένδυτη, ἡ πλούσια καρδιά της ἔδινε στούς πτωχούς ὅλα ὅσα ἡ καλοσύνη τῶν ἀνθρώπων τῆς ἔδινε. «Πάρ το νά τό φορᾶς, νά χαίρεται ἡ ψυχή μου», τούς ἔλεγε. Εἶχε ὑπερβεῖ τόν πόθο τῶν ὑλικῶν καί προσκαίρων, τῶν φθαρτῶν καί ρεόντων καί ἐπιζητοῦσε τά διαμένοντα εἰς τούς αἰῶνες. Γι αὐτό καί προσείλκυσε τήν Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἡ καθαρή βιοτή της τήν εἶχε καταστήσει δοχεῖο τοῦ Παρα- κλήτου πολύτιμο, ὥστε νά γνωρίζει καί νά προλέγει τά μέλλοντα καί νά ἀποκαλύπτει στούς ἀνθρώπους τά κρύφια τῶν καρδιῶν τους. Εἶχε προειπεῖ τήν μετατροπή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀπό ἀνδρῶα σέ γυναικεῖα: «Θα ρθοῦν κορίτσια νά ὑπηρετήσουν τήν Παναγία». Συμβούλευε συνεχῶς καί ἔλεγε στούς ἀνθρώπους νά μετανοοῦν. Μιλοῦσε μέ σοβαρότητα καί βαρύτητα, ἀλλά ὅταν πολλές φορές ἀποκάλυπτε κάτι φοβερό, σκέπαζε τό χάρισμά της μέ μιά ἐπίπλαστη σαλότητα. Ὅσο ἦταν στόν κόσμο καμάρωνε τά μαλλιά της καί διά τοῦτο τιμώρησε τόν ἑαυτό της μέ τό νά μήν τά λούσει καί χτενίσει πενήντα τρία ὁλόκληρα χρόνια. Εἶχε ἰδιαίτερη εὐλάβεια στόν Ἅγιο Γεώργιο, τόν Ἅγιο Μηνᾶ, τόν Ἅγιο Προφήτη Ἠλία. Τό ταξίδι της γιά τούς οὐρανούς τό γνώριζε ἀπό καιρό καί ἑτοιμαζόταν γι αὐτό. Σέ ὅσους τήν ἐπισκέπτονταν ἐκεῖνες τίς ἡμέρες προέλεγε τήν ἀναχώρησή της καί συμπλήρωνε προφητικά ὅτι σύντομα μεγάλο κακό θά βρεῖ τήν πατρίδα καί ἐννοοῦσε τήν ἐπέμβαση τῶν Τούρκων στήν Κύπρο. Τήν χαρακτήριζε ἡ ἁπλότητα καί ἡ ἀνεξικακία. Ἀγάπησε τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους μέ θαυμαστή δύναμη καί ἡ ζωή της πλουτίσθηκε ἀπό ἐντυπωσιακές ἐμπειρίες ἐπαφῆς μέ τήν Κυρία Θεοτόκο καί τούς Ἁγίους. Λείψανά της βρίσκονται στήν Ἱερά Μονή καί ἀποτελοῦν προσκύνημα γιά ὅσους τό ζητήσουν. * Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου: ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟ, ἔκδοσις Ἱερᾶς Γυναικείας Κοινοβιακῆς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριᾶς, 2010, σελ. 67 έξ

8 Διδαχές καί Λόγοι τῆς Ὁσίας Σοφίας Στόµα δικαίου Παραθέτουμε μερικές ἀπό τίς διδαχές της, ὅπως τίς θυμοῦνται οἱ ἄνθρωποι πού τήν ἔζησαν: Δέν ξέρω, δέν εἶδα, δέν ἄκουσα τ αὐτιά νά ἀκοῦν καί νά μήν ἀκοῦν τά μάτια νά βλέπουν καί νά μήν βλέπουν κλειδί στό στόμα. Νά μήν μεταφέρετε λόγια ἀπό τόν ἕνα στόν ἄλλον. Νά ἔχετε γιά ὅλους ἀγάπη. Μετανοεῖτε. Νά σκεπάζετε, νά σᾶς σκεπάζει. Σᾶς παρακαλῶ, ἀδέλφια, πολλάν ὑπομονήν. Ἐγώ χορτάτη εἶμαι ἀπ ὅλα μόνον θυμίαμα δέν χορταίνω, καντήλια, πῶς νά τό πῶ; κεριά δέν χορταίνω. Ἡ περηφάνεια δέν εἶναι ζωή. Σκαλιά κάνει ὁ Θεός. Ἀλλά ποιός τά ξέρει τά σκαλιά; Σέ ἀνεβάζει καί ὕστερα σέ κατεβάζει. Ἡ φράση της: «Πατέρα, στεῖλε τό Ἅγιον Πνεῦμα νά φωτίζει τόν κόσμον, να μετανοοῦν», εἶναι ἴδια μέ τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου: «Δέομαί σου, Ἐλεῆμον Κύριε, ὅπως Σέ γνωρίσουν διά Πνεύματος Ἁγίου πάντες οἱ λαοί». Σᾶς παρακαλῶ, ὅποιος κάνει ὑπομονή, χαρά σ αὐτόν. Ὅποιος κάνει ὑπομονή, σάν τόν ἥλιο θά λάμψει. Πολλή ὑπομονή νά κάνετε. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ κάνει σοφόν τόν ἄνθρωπο. Ποιός εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; Ὄχι νά φοβᾶσαι τόν Θεό, ἀλλά νά φοβᾶσαι νά μήν στενοχωρήσεις τόν ἄλλο, νά μήν τόν βλάψεις, νά μήν τόν ἀδικήσεις, νά μήν τόν κατηγορήσεις. Αὐτή εἶναι ἡ σοφία. Ὕστερα τά ἄλλα, γιά νά ζήσεις, σέ φωτίζει ὁ Θεός τί νά κάνεις. Ἡ ἐλεημοσύνη κρυφή νά εἶναι, μόνον ὁ Θεός νά ξέρει. Φόβος Θεοῦ, ἀρχή σοφίας στόν ἄνθρωπο. Δῶσε στούς φτωχούς. Ἐμεῖς εἴμαστε ἀχόρταγοι, ἀνόητοι, βλάσφημοι, λαίμαργοι. Νά ζῆτε. Χαράν νά ἔχετε. Καλόν Πνεῦμα. Καλήν φώτισιν. Ἡ Παναγία να χαρίζει αἰώνιον ζωήν

9 Γερόντισσα Θεοσέμνη: Σύντομο Βιογραφικό* Μνήµη δικαίου Ἡ μακαριστή Γερόντισσα Θεοσέμνη, κατά κόσμον Ἀναστασία Ἀριστέα Δήμτσα, γεννήθηκε στή Λάρισα, τό ἔτος 1938, ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, καί ἦταν τό τρίτο παιδί τῆς οἰκογένειάς της. Σέ ἡλικία τεσσάρων μόλις χρόνων ἔχασε τόν πατέρα της καί ἡ φροντίδα τῆς οἰκογένειας ἔμεινε στήν ἀφοσιωμένη στόν Θεό νέα χήρα μητέρα της, ἡ ὁποία καταγόταν ἀπό τήν Ἀνατολική Ρωμυλία. Ἡ Γερόντισσα Θεοσέμνη ἔζησε στή γενέθλια πόλη τά μαθητικά της χρόνια, ἔχοντας δώσει δείγματα τῆς μετέπειτα ζωῆς καί πορείας της ἤδη ἀπό τήν ἡλικία τῆς ἐφηβείας της. Ἀπό παιδί ἔτρεφε θερμή ἀγάπη γιά τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία καί ἔτρεχε στίς ἀκολουθίες καί τίς ὁλονύκτιες ἀγρυπνίες μέ ζῆλο πρωτοφανή γιά την ἡλικία της. Μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό συμμετεῖχε, ἐπίσης, στίς νεανικές δραστηριότητες στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί εἶχε ἐκδηλώσει τήν κλίση της γιά την ἱεραποστολική διακονία ἤδη ἀπό πολύ νωρίς. Σπούδασε στήν Ἀνωτέρα Σχολή Νοσηλευτικῆς τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἀπ ὅπου ἀποφοίτησε μέ «Ἄριστα». Τήν ἐπιλογή τῶν σπουδῶν της ἔκανε ἀπό ζῆλο νά ὑπηρετήσει τόν ἀνθρώπινο πόνο. Ἐργάστηκε σέ διάφορα νοσοκομεῖα τῆς Ἀθήνας μέ ἀπόλυτη συνέπεια στό καθῆκον της. Ἀρνήθηκε ὑποτροφία στό ἐξωτερικό, ἐπειδή εἶχε ἤδη ἀποφασίσει νά γίνει μοναχή. Το 1966, πῆγε στό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, στά Μετέωρα. Κατά κοινή ὁμολογία, ὑπῆρξε ὑπόδειγμα ὑποτακτικῆς καί ἀσκη- * Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου: Γερόντισσα Θεοσέμνη, ἔκδοση Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς & Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς, Χανιά Κρήτης, τικῆς μοναχῆς. Τίς δυσκολίες πού παρουσιάστηκαν τότε, στήν ἀρχή τῆς μοναχικῆς της πορείας, τίς ἀντιμετώπισε μέ σύνεση, σιωπή καί ταπείνωση. Το έτος 1976, ἡ Γερόντισσα Θεοσέμνη ἦλθε στά Χανιά μέ ἄλλες δύο ἀδελφές καί, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Εἰρηναίου, ἀνέλαβε τήν ἐκ θεμελίων ἀνασυγκρότηση τῆς ἐρειπωμένης Μονῆς Χρυσοπηγῆς. Ἐπί εἴκοσι τέσσερα χρόνια ἐργάστηκε σιωπηλά, μέ τέλεια αὐταπάρνηση. Ἡ πνευματική της παρουσία καί τό ἀσκητικό της παράδειγμα παρακίνησαν πολλές ψυχές νά ἀφοσιωθοῦν στόν Νυμφίο Χριστό, τίς ὁποῖες παιδαγώγησε καί κατάρτισε ἐν Κυρίῳ. Ἀσκητική, φιλόπονη, συνετή, ἡ Γερόντισσα ἀναστήλωσε ἐξ ἐρειπίων καί θεμελίωσε πνευματικά τήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς καί τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Κυριακῆς. Τά τελευταῖα χρόνια, ἀναζητώντας ἐρημικότερο τόπο γιά τήν ἀδελφότητα, θεμελίωσε πάνω σε βράχο τό μοναστήρι τῆς Μεταμορφώσεως. Ἐπί ἡγουμενίας της ἡ Χρυσοπηγή ἔγινε πνευματική ὄαση γιά τήν πόλη τῶν Χανίων καί τήν εὐρύτερη περιοχή. Ἡ Γερόντισσα ὑπῆρξε φῶς, ἐλπίδα, βακτηρία καί στήριγμα γιά ἀμέτρητες ψυχές πονεμένων, κατατρεγμένων καί πλανεμένων, που προσέτρεχαν στή Μονή καί ζητοῦσαν τή συμβουλή καί τή βοήθειά της. Ἄνθρωποι ἀπό ἐγγύς καί μακράν, κληρικοί και λαϊκοί, μικροί και μεγάλοι, παιδιά καί ἐνήλικες, βρῆκαν ἀνάπαυση καί στήριγμα στούς σοφούς λόγους της. Ὅλοι ἐμπιστεύονταν καί ἀναπαύονταν κοντά στήν εἰρηνική καί ἁγία Γερόντισσα, που εἶχε τό μοναδικό χάρισμα νά συνδυάζει τή ζωή τῆς νήψης και τῆς προσευχῆς μέ την ἱεραποστολική δράση

10 Πνευματικοί Λόγοι τῆς Γερόντισσας Θεοσέμνης Στόµα δικαίου Σε ἡλικία 48 ἐτῶν, ἀρρώστησε πολύ σοβαρά ἀπό καρκίνο καί θεραπεύτηκε θαυματουργικά ἀπό τόν ὅσιο Γέροντα Πορφύριο, ὁ ὁποῖος τήν ἀγαποῦσε καί τήν ἐκτιμοῦσε ἰδιαίτερα. Ἡ ἀσθένεια τήν ξαναεπισκέφθηκε τήν τελευταία τετραετία τῆς ζωῆς της. Τήν ἀντιμετώπισε μέ μεγάλη ἀνδρεία καί καρτερικότητα, ἀπέραντη ὑπομονή, πραότητα καί βαθιά εἰρήνη, ἐκτελώντας ἀνυποχώρητα τό καθῆκον της μέχρι τήν τελευταία της πνοή. Τό τέλος της ὑπῆρξε ὁσιακό, ὅπως ὁσιακή ἦταν καί ἡ ζωή της. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στις 31 Μαΐου 2000, σέ ἡλικία 62 ἐτῶν, μετά ἀπό τριήμερη νοσηλεία στό Νοσοκομεῖο Χανίων. Οἱ ἄνθρωποι πού προσκύνησαν τό σεπτό σκήνωμά της ἔνιωσαν ὅτι ούκ ἀπέθανεν, ἀλλά καθεύδει. Μεγάλη Παρασκευή Λίγο πρίν τήν κοίμηση τῆς Γερόντισσας. Να κάνετε προσευχή, να προσεύχεσθε συνεχῶς. Νά προσεύχεσθε γιά τούς ἄλλους, ὄχι γιά τόν ἑαυτό σας. Θά δεῖτε τί ὡραῖα πού θά σᾶς ἐλευθερώσει αὐτό ἀπό λογισμούς, ἀπό ἀντιδράσεις. Εἶναι ὡραῖο νά ἔχετε συνέχεια τόν Χριστό στό μυαλό σας φεύγουν ὅλα τ ἄλλα. Νά λέμε λίγα λόγια καί καλά. Καί νά προσπαθήσουμε τή σιωπή. Χωρίς σιωπή δέν προχωράει ἡ ἀρετή. Χωρίς σιωπή δέν ἀποκτιέται ἡ προσευχή. Μέ τίς κουβέντες, μέ τις κρίσεις καί τίς κατακρίσεις γίνεται τό μυαλό μας ἀλλοπρόσαλλο. Ὁ ἔλεγχος τοῦ ἑαυτοῦ μας θεραπεύει τά τραύματα τῆς ψυχῆς. Οἱ δυσκολίες μᾶς συμβαίνουν γιά νά μάθουμε νά εἴμαστε ὑπομονετικοί καί ἀνεκτικοί σέ ὅλα τά πράγματα. Νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά ὅλα ὅσα ἔχουμε καί νά λέμε: «Δόξα σοι ὁ Θεός!». Εὐχαριστία στόν Θεό καί ὑπομονή στίς θλίψεις, αὐτά πάνω ἀπ ὅλα πρέπει νά ἔχουμε. Νά ἔχουμε τό νοῦ μας συνεχῶς στόν Χριστό. Μόνο ἔτσι θά ἀποκτήσουμε καρτερία στίς δοκιμασίες καί τούς πειρασμούς. Ἄμα ἀγαπᾶμε τόν Χριστό καί Τόν ἔχουμε μέσα μας, τίποτ ἄλλο δέν μᾶς χρειάζεται. Προσευχή γιά ὅλους, γιά ὅλους. Να συνηθίσετε ὅλα νά τά ἀναφέρετε στόν Θεό

11 Ἡ Γερόντισσα Ἀνθούσα τῆς Βοιωτίας* Μνήµη δικαίου Πέρασε ἕνας χρόνος** ἀπό τότε πού ἡ γερόντισσα Ἀνθούσα, καταξιωμένη ἡγουμένη τοῦ Μοναστηριοῦ τῆς Εὐαγγελίστρίας Ἁλιάρτου, ἄφησε τά ἐπίγεια καί ἀνεχώρησε γιά τήν χώρα τῶν Ζώντων, ἕνα χῶρο πού ἀγάπησε, ὑπηρέτησε καί διακόνησε πιστά καί ἀφοσιωμένα. Ὁ Νυμφίος Χριστός καί ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος, πού γι αὐτήν ἦταν ὁ ἀδελφός, ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Πατέρα, ἦταν οἱ δύο πόλοι γύρω ἀπό τούς ὁποίους περιστράφηκε ὅλη ἡ ζωή καί ἡ ὕπαρξή της. Καθηλωμένη τόν τελευταῖο καιρό ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα, περνοῦσε τόν καιρό της στό κρεβάτι τῆς δοκιμασίας καί στήν καρέκλα τοῦ ἐργαστηρίου τῆς Μονῆς. Ἡ μάσκα τήν βοηθοῦσε στήν ἀναπνοή καί τά χέρια της ἐργάζονταν περίτεχνα στό κέντημα, πού τό ζήλευαν καλότεχνες κεντίστριες. Ἐκεῖ τήν βλέπαμε ὅλοι μας, γιατί μολονότι ἦταν ἄνθρωπος ὑπακοῆς, ξεπερνοῦσε τίς ὑποδείξεις τοῦ προσωπικοῦ της ἰατροῦ νά μήν δέχεται ἐπισκέψεις καί μέ τήν χαρακτηριστική της ἀγάπη δεχόταν ἀμέτρητους ἀνθρώπους καθημερινά. Ὁ ἀποχαιρετισμός της πρός ὅλους μας στό Νοσοκομεῖο τῆς Λειβαδιᾶς ἦταν ὄχι μόνον ἡ ἀνακεφαλαίωση ὅλης τῆς ζωῆς της, ἀλλά καί ἡ ἀνακεφαλαίωση ὅλης τῆς θεολογίας, τῆς δογματικῆς, * Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ βιβλίου: Ἀθανασίου Καραπέτσα, Ἡ Γερόντισσα τῆς Εὐαγγελιστρίας Ἀνθούσα, , Ἔκδοσις τῆς Ἱεράς Μονῆς Εὐαγγελιστρίας Βοιωτίας. ** Εἰσαγωγικό σημείωμα εἰς τήν προαναφερθείσα ἔκδοση, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Θηβῶν και Λεβαδείας κ.κ. Ἱερωνύμου νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. τοῦ χριστιανικοῦ βιώματος καί τῆς ἐμπειρίας τοῦ γεγονότος τῆς Ἐκκλησίας. Μόνη της ἔσυρε ἀργά τή μάσκα τοῦ ὀξυγόνου, ἀσπάσθηκε τό χέρι τοῦ Ἐπισκόπου καί παιδιοῦ της καί μέ κίνηση τοῦ χεριοῦ της ἔδειξε τόν οὐρανό προδιαγράφοντας τήν πορεία της, πού θα ἀκολουθοῦσε σέ λίγο. Μᾶς ἀποχαιρέτησε μειδιῶντας. Το βλέμμα της δεν ἦταν αὐτό τό λαμπερό και διαπεραστικό, τό γνώριμο σ ὅλους πού τήν γνώρισαν, εἶχε ἀρχίσει νά βυθίζεται. Αὐτή εἶναι ἡ νίκη τοῦ θανάτου, αὐτό δηλαδή πού βίωνε πάντοτε, πού ἔμαθε παλεύοντας καί ἀντιγράφοντας τούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Τήν ὀνόμασαν πρύτανι τῶν γυναικείων μοναστηριῶν τῆς Βοιωτίας. Καί τοῦτο ὄχι μόνο γιατί ἦταν ἡ πρώτη μοναχή πού ἄνοιξε καί ἀνέστησε ἕνα ἐρειπωμένο Μοναστήρι, ἐγκαταλελειμμένο καί λεηλατημένο κυριολεκτικά ἀπό το 1834, ὄχι μόνο γιατί ἔγινε ὁ ἄνθρωπος πού χρησιμοποίησε τό χέρι τοῦ Θεοῦ, ὥστε μέσα σε τρεῖς δεκαετίες νά ἀναστηλωθοῦν στήν τοπική Ἐκκλησία δεκαπέντε ἄλλα γυναικεῖα μοναστήρια, ὄχι γι αὐτά καί τόσα ἄλλα, ἀλλά γιατί ὑπῆρξε ἡ πραγματική μοναχή, ἡ πραγματική μητέρα στίς ἄλλες μοναχές, ἡ πραγματική συμπάσχουσα καί συμμετέχουσα σέ κάθε δυσκολία καί πρόβλημα ὅποιου ἀνθρώπου ἔφθανε σ αὐτήν ὄχι γιά ὅλα αὐτά, ἀλλά κυρίως γιατί ἦταν ἡ ἀνυπόκριτη ἔκφρασις τῆς ΑΓΑΠΗΣ. Θά ὑπάρξουν πολλοί πού ἐπί πολλά ἔτη θά μιλοῦν γι αὐτήν. Ἐγώ πού τήν γνώρισα προσωπικά ἀπό τά φοιτητικά μου ἀκόμη χρόνια καί πού τῆς χρεωστῶ τόσα πολλά τήν ἐνθυμοῦμαι, τήν μνημονεύω καί κάθε φορά πού τήν ἐπισκέπτομαι στό παρεκκλήσι πού ἀναπαύεται τήν παρακαλῶ νά ἐπισκιάζει μέ τις προσευχές της τό Μοναστήρι της, τίς ἀδελφές μοναχές πού συνεχίζουν ταπεινά 20 21

12 Λόγοι Διδαχῆς τῆς Γερόντισσας Ἀνθούσας Στόµα δικαίου και ἀθόρυβα τήν δική της πορεία, ὅλους ἐμᾶς, πού συνεργασθήκαμε μαζί της καί τόσους ἄλλους πού καθημερινά προστρέχουν στόν τάφο της και ζητοῦν τήν εὐλογία καί τήν συμπαράστασή της. Λιβαδειά, 15 Αὐγούστου 2005 Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἱερώνυμος. Περισσότερο ἀπ ὅλα εἶναι ἕνας πνευματικός ἀγώνας πού πρέπει ὁπωσδήποτε καί τήν ψυχή μας νά προσέξουμε καί τό σῶμα βέβαια τό ὁποῖο ἔχει τόση ἀνάγκη. Ἀλλά κυρίως οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι μᾶς παρακολουθοῦν καί θέλουν ὁπωσδήποτε νά παίρνουν ἀπό τή δική μας ζωή. Ἄν δέν μποροῦν νά τήν ζήσουν, τουλάχιστον νά μιμηθοῦν μερικά πράγματα καί νά τά ἔχουν ὡς πρότυπο στή ζωή τους. Αὐτό καί ἐμᾶς μᾶς ἱκανοποιεῖ καί βλέπουμε ὅτι ὁ κόσμος ἐνδιαφέρεται καί ἔρχεται. Τοῦτο δημιουργεῖ σέ μᾶς πολύ καλές ἐσωτερικές καταστάσεις, ὥστε νά χαιρόμαστε νά συνεισφέρουμε ἀπ τόν ἑαυτό μας ὅ,τι μποροῦμε. Νά ἀγαπᾶτε τούς ἀνθρώπους ὅπως εἶναι Ταπεινοφροσύνη στή σκέψη, στήν ψυχή καί στή συνείδηση. Τό κάτι θαυμαστό σου εἶναι τοῦ Θεοῦ και ὄχι δικό σου. Δέν θά πάψουμε νά συμβουλεύουμε. Δέν ἔπιασε σήμερα, ἴσως αὔριο Ἡ συνήθεια εἶναι ἕνας ζωντανός κακός καλός δάσκαλος. Ἀπό τήν ἐπέτειο τῶν 35 χρόνων Ἡγουμενίας τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας Ἀνθούσας

13 Δυνατότητες προσεγγίσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Δήμου Μεταμορφώσεως Ἀττικῆς Ὁ Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως βρίσκεται πλησίον τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ Ἀθηνῶν Λαμίας, ἔξοδος Μεταμόρφωση, καθώς καί πλησίον τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ, ἔξοδος πρός Λαμία. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Β9 ἀπό Χαλκοκονδύλη & 3ης Σεπτεμβρίου (στάση: πλατεία Μεταμορφώσεως). Β9 ἀπό Κηφισιά (στάση: Κάτω Πλατεία). ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ Ἀπό τόν ἡλεκτρικό σταθμό Ἀμαρουσίου τό λεωφορεῖο Νο 541 (τερματίζει ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό). Ἀπό τόν ἡλεκτρικό σταθμό Ν. Ἰωνίας τό λεωφορεῖο Νο 604 (τερματίζει ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό). ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ Στάση Μεταμόρφωση. Ἀνακοίνωσις ἑπταήμερης προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς εἰς τούς Ἁγίους Τόπους Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἀνακοινώνεται ὅτι θά πραγματοποιηθεῖ ἑπταήμερος προσκυνηματική ἐκδρομή εἰς τό Ὄρος Θαβώρ, διά τήν ἑορτήν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί προσκύνησις εἰς τά Πανάγια προσκυνήματα τῶν Ἁγίων Τόπων ἀπό Παρασκευή 17 Αὐγούστου ἔως καί τήν Πέμπτη 23 Αὐγούστου Ὑπεύθυνος ἐκδρομῆς: π. Δημήτριος Παπαχαντζῆς. Πληροφορίες εἰς τό τηλέφωνο: Ευγενική χορηγία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

inad@otenet.gr www.in-ad.gr

inad@otenet.gr www.in-ad.gr ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.: 210-9712456, Fax: 210-9715125 inad@otenet.gr www.in-ad.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τό Ἐκκλησιαστικό Συµβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου ηµητρίου, ήµου Ἁγίου ηµητρίου µέ

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα,

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα, Ή εις Πρεσβύτερο ν χειροτονία τοΰ Άρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης Παναγιώτη Άναστασέλλη στόν πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τοΰ Άγιου Αθανασίου Μέ κατάνυξη τελέσθηκε την 17^ έ.έ. ό Πανηγυρικός

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (συνεδρίαση 29-10-2013), πραγματοποιήθηκαν δύο μονοήμερες Εκπαιδευτικές Εκδρομές στις οποίες συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας του Γέροντος Παϊσίου Μια ψυχούλα που στάζει αγάπη για όλους χωρίς να διαλέγει. Μια στιγµούλα ν ακούσεις τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Πρώτη φορά πῆγα στόν Βόρειο Λίβανο, διά τῆς Δαμασκοῦ τῆς Συρίας, τόν Φεβρουάριο τοῦ ἔτους 1988, γιά νά διδάξω στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή «Ἅγιος Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Λα Λα Λα Λα (2x) Ύµνος της οµάδας «Aγ. Γρηγόριος Παλαµάς» Όµορφος ο

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «Το ποιμαντικό πρόγραμμα αυτής της χρονιάς ετοιμάστηκε για να βοηθήσει και να στηρίξει εσάς στην επιθυμία σας να ακολουθήσετε και να γνωρίσετε καλύτερα τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου.

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. 1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ - ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου Τά Χριστούγεννα ἀρχίζει ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. Τίς δώδεκα αὐτές ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2009. Από Παρασκευή 31 Ιουλίου έως Δευτέρα 10 Αυγούστου

Θρησκευτικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2009. Από Παρασκευή 31 Ιουλίου έως Δευτέρα 10 Αυγούστου Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς Ἱερός Καθεδρικός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Δήμου Μεταμορφώσεως Ἀττικῆς Τηλ. 210-2850060 Fax: 210-2816706 www.inmm.gr Με τη συνεργασία του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μεταμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος ( )

27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος ( ) 27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος (1995-2014) 337 27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος (1995-2014) 1. «Τό θεραπευτικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἀπό βιβλικοπατερική ἄποψη», σέ Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα;

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα; ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Θ.Ε. 1 - Δ.Ε. 5 ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ερμηνεία της αγιότητας και αντίληψη των χαρακτηριστικων της ζωής και του έργου των αγίων της εκκλησίας. Όψεις της αγιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου 19 Μαΐου ημέρα μνήμης Στο πανέμορφο βουνό της Μακεδονίας Βέρμιο, στη καταπράσινη πλαγιά της Καστανιάς στη Βέροια, ανακαλύπτεις με συγκίνηση, ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Όταν συνάντησα τους Μαριανούς Αδελφούς βρήκα το νόημα της ζωής μου : ένοιωσα περισσότερο άνθρωπος και αυθεντικότερος χριστιανός. Για μένα ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ "ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ Μακαριώτατοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα