4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa"

Transcript

1 I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa Mgr. Darina Marunová - DJ engineering s. r.o., Krajná 23, Dunajská Lužná Mobil: Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno získať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto konzultácie JFcon, s. r. o., Družstevná 942/6, Liptovský Mikuláš generálny projektant Mobil: , web: II. NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami Rovinka I. etapa III. ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 1. Umiestnenie navrhovanej činnosti Kraj: Bratislavský Okres: Senec Obec: Rovinka Katastrálne územie: Rovinka Parcely číslo: 329/57, 329/58, 329/59, 329/117, 329/118, 329/121, 329/122, 329/123, 329/124, 329/125, 329/126, 329/127, 329/128, 329/129, 329/130, 329/131, 329/132, 329/133, 329/134, 329/135, 329/136, 329/137, 329/138, 329/139, 329/140, 329/141, 329/142, 329/143, 329/144, 329/145, 329/146, 329/147 1

2 2. Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, vyvolané investície) 2.1. Technické riešenie Pôvodný zámer Dopravná a technická infraštruktúra pre individuálnu formu bývania Rovinka I. a II. etapa bol posudzovaný v roku 2015 v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bolo vydané rozhodnutie pod číslom OU-SC-OSZP-2015/ Gu zo dňa , že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať v zmysle uvedeného zákona. umiestnenie navrhovanej činnosti Pôvodné riešenie: Plocha riešeného územia m2 Pozemky pod rodinnými domami s 2b.j.: ,25 m Počet bytových jednotiek: 25 Počet parkovacích miest 110 2

3 Počet parciel určených pre výstavbu RD s 1b.j.: 25 ks Počet el. prípojok k rodinným domom (jedno meranie) 25 Počet vodovodných prípojok k rodinným domom Prípojky (VŠ) 16 Počet kanalizačných prípojok 25 Navrhované riešenie: Plocha riešeného územia m2 Pozemky pod rodinnými domami s 2b.j.: ,25 m2 Počet bytových jednotiek: 50 Počet parkovacích miest (zatrávňovacia dlažba): 125 Počet parciel určených pre výstavbu RD s 2b.j.: 25 ks Počet el. prípojok k rodinným domom (dvojmeranie) 25 Počet vodovodných prípojok k rodinným domom Prípojky (VŠ) 16 Počet kanalizačných prípojok (dvojité zaústenie) 25 Navrhovaný rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami (x25) Zastavaná plocha RD s 2b.j.: 139,2 m2 Obostavaný priestor: 1020 m3 Úžitková plocha RD s 2b.j.: 220,64 m2 Obytná plocha RD s 2b.j.: 146,5 m2 Úžitková plocha - b.j. A : 109,42 m2 Obytná plocha - b.j. A : 73,19 m2 Úžitková plocha - b.j. B : 111,22 m2 Obytná plocha - b.j. B : 73,19 m2 Navrhovaný súbor domov s 2 b.j. sa začleňuje do sústavy existujúcej štruktúry obce. Základné hmotovo-priestorové poňatie vychádza z lokálnych podmienok územia. Urbanistická koncepcia je ovplyvnená tvarom pozemku, morfológiou terénu, výškou a podlažnosťou okolitej zástavby, svetlotechnickými a akustickými podmienkami v lokalite. Budovy sú situované tak, aby nedochádzalo k vzájomnému obmedzovaniu svetlotechnických podmienok v obytných budovách okolitých stavieb. I. etapa rieši obytný súbor 25. rodinných domov s 2 b.j., od Hlavnej ulice po Majerskú ulicu. Urbanistická koncepcia je ovplyvnená tvarom pozemku, morfológiou terénu, výškou a podlažnosťou okolitej zástavby, svetlotechnickými a akustickými podmienkami v lokalite. V lokalite sa predpokladá s výstavbou dvojpodlažných rodinných domov s 2b.j. stredného štandardu pre 4-člennú rodinu s plochými strechami. Zastavaná plocha jedného domu s 2 b.j. je 139,2 m2. Cieľom výstavby je začlenenie sa do existujúcej štruktúry a vytvorenie novej kvality prostredia. Rodinné domy s 2 b.j. budú prístupné z novovybudovanej komunikácie. Každá bytová jednotka má mať parkovacie státia pre 2 automobily. Prehľad kapacít: Plocha riešeného územia: m2 Pozemky pod rodinnými domami s 2b.j.: ,25 m2 3

4 Miestna komunikácia: Upokojené komunikácie: Chodníky: Zeleň: Drobná architektúra, technické zázemie územia: m m2 507,75 m m2 96 m2 Objektová skladba SO 01.1 MIESTNA OBSLUŽNÁ KOMUNIKÁCIA - parc. č. 329/59, -/117, -/118; SO 02.1 UPOKOJENÉ KOMUNIKÁCIE - parc. č. 329/57, -/58, -/147; SO 03.1 VEREJNÉ OSVETLENIE SO 04.1 VONKAJŠIE NN ROZVODY SO 05.1 VEREJNÝ VODOVOD; SO 06.1 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SO 07.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA SO 08.1 SADOVÉ A TERÉNNE ÚPRAVY SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/143 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/144 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/145 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/142 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/141 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/140 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/139 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/138 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/137 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/136 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/135 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/134 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/133 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/132 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/131 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/130 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/129 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/125 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/124 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/126 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/127 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/128 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/121 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/122 SO RODINNÝ DOM S DVOMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI - parc.č. 329/123 V zmysle Územného plánu obce Rovinka, je riešené územie zaradené pre funkčné využitie obytné budovy. Navrhovaná výstavba predpokladá vytvorenie objektov s príslušnou technickou infraštruktúrou. 4

5 Architektonické a stavebno technické riešenie Navrhovaný stav Hmota navrhovaného rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami má tvar nepravidelného obdĺžnika, tvoria ho dva uskočené kubusy. Maximálny rozmer je 15,85m x 9,4m. Uvažuje sa so zateplením kontaktným zateplovacím systémom hr. 120 mm. Objekt je dvojpodlažný, nepodpivničený, zastrešený plochou strechou. Navrhovaný objekt funguje ako dva samostatné prevádzkové celky. Objekt má dva hlavné vstupy orientované k cestnej komunikácii. Dispozičné riešenie Navrhovaný rodinný dom sa skladá z dvoch bytových jednotiek, ktoré sú takmer identické. Ide o dvojpodlažný objekt, rozdelený po podlažiach na dennú a nočnú časť. Denná zóna sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží. V zádverí pri hlavnom vstupe je umiestnená vstavaná šatníková skriňa a pohotovostné WC s umývadlom. Zo zádveria je prístup do otvorenej kuchyne s jedálňou a do obývacej izby. Z kuchyne a obývacej izby je priamy prístup do exteriéru. Nachádza sa tu aj skladový priestor, ponad ktorý je vedené schodisko na 2. nadzemné podlažie. Nočná zóna na 2. nadzemnom podlaží disponuje manželskou spálňou a dvomi detskými izbami. V spoločnej kúpeľni je umiestnená vaňa, umývadlo, toaleta a práčka. Bytová jednotka A má z kúpeľne prístup na balkón. Bytová jednotka B má balkón prístupný z jednej z detských izieb. Základné kapacitné údaje navrhovaných rodinných domov s 2 b.j. Rodinný dom s 2 B.J. Pôdorysné maximálne rozmery stavby [m ]: dĺ. 9,40 m x š. 15,85 m. Max. výška od ± 0,000 [ m ]: +6,805 od±0,000(±0,000=úroveň podlahy). Prehľad plošných a objemových údajov: Zastavaná plocha: 139,2 m2 Obostavaný priestor: 1020,00 m3 Úžitková plocha na 1.NP: 109,64 m2 Úžitková plocha na 2.NP: 111,00 m2 SPOLU: Parkovacie miesta na teréne: 220,64 m2 5 ks Navrhovaná činnosť je zaradená do časti 9 Infraštruktúra, položka č. 16 Projekty rozvoja obcí vrátane písm. a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov) v zastavanom území od m 2 podlahovej plochy a mimo zastavaného územia od 1000 m 2 podlahovej plochy písm. b) statickej dopravy od 100 do 500 stojísk časť B zisťovacie konanie 5

6 2.2. Vstupy Záber pôdy Záujmové územie sa nachádza v zastavanom území obce Rovinka. Zmenou dotknuté parcely sú vedené ako zastavané plochy, z toho dôvodu nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Voda Budúce objekty súboru budú napojené novými vodovodnými prípojkami, vodomerná šachta s vodomernou zostavou sa osadí na hranici pozemku s verejným priestranstvom. Vodomerná šachta, ako aj vodovodná prípojka bude spoločná pre obidve bytové jednotky. Vo vodomernej šachte je potrebné osadenie dvoch samostatných vodomerových zostáv. Potreba pitnej vody sa stanový na základe predpokladaného počtu obyvateľov rodinných domov s 2 b.j. Potreba požiarnej vody bude zabezpečená z vonkajšieho požiarneho hydrantu na verejnom vodovode. OBJEKTY: (SO.09.01, SO.09.02, SO.09.03,SO.09.04, SO.09.10, SO.09.11, SO.09.17, SO.09.18, SO.09.19, SO.09.25) POTREBA VODY (jedna bytová jednotka) Priemerná denná potreba vody kde: n - je spotrebná jednotka = 4 (osoby), q - špecifická potreba vody, pripadajúca na spotrebnú jednotku = 145 (l/osoba.d) Maximálna denná potreba vody (l/d) (l/d) kde: kd - je súčiniteľ dennej nerovnomernosti (obec Rovinka = 1,6) Maximálna hodinová potreba vody (l/h) (l/h) kde: kh - je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti = 2,1 6

7 Výpočtový prietok Qd Výpočet Z.P Druh WC U D V AP UR WC Umývadlo Drez Vaňa Práčka Umývačka riadu qi 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 kde: qi - je špecifický výtok jednotlivými druhmi výtokových armatúr, - je počet výtokových armatúr rovnakého druhu, ni Vodovodná prípojka sa dimenzuje na výpočtový prietok 0,557 l/s= 0, m 3 /s (m) kde: vd - je výpočtová rýchlosť = 1,5 (m/s) Navrhujem potrubie vedené z vodomernej šachty do objektu (pre jednu bytovú jednotku) HDPE 32x3,0 (DN25). POTREBA VODY (dve bytové jednotky) Priemerná denná potreba vody kde: n- je spotrebná jednotka = 8 (osôb), q- špecifická potreba vody, pripadajúca na spotrebnú jednotku = 145 (l/osoba.d) Maximálna denná potreba vody (l/d) (l/d) kde: kd- je súčiniteľ dennej nerovnomernosti (obec Rovinka = 1,6) 7

8 Maximálna hodinová potreba vody (l/h) (l/h) kde: kh - je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti = 2,1 Výpočtový prietok Qd Výpočet (dve bytové jednotky spolu) Z.P Druh WC U D V AP UR WC Umývadlo Drez Vaňa Práčka Umývačka riadu qi 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 kde: qi - je špecifický výtok jednotlivými druhmi výtokových armatúr, - je počet výtokových armatúr rovnakého druhu, ni Vodovodná prípojka sa dimenzuje na výpočtový prietok 0,787 l/s = 0, m 3 /s (m) kde: vd - je výpočtová rýchlosť = 1,5 (m/s) Navrhujem potrubie spoločnej vodovodnej prípojky vedené od verejného vodovodu po vodomernú šachtu HDPE 40x3,7 (DN32). Bilancia potreby vody (4 osoby) jedna bytová jednotka Denná potreba vody Q d = 145 l/os.deň Q d 580 l/deň (vyhláška č. 684/2006) Maximálna denná potreba vody Q dm 928 l/deň Maximálna hodinová potreba vody Q maxh Q h 81,2 l/h Návrhový prietok Q dim Q dim 0,557 l/s Výpočtový prietok splaškov Q w Q w 1,517 l/s Ročná spotreba vody = cca produkcia splaškových OV Q w 211,7 m 3 /rok 8

9 Bilancia potreby vody (8 osôb) bytová jednotka A + bytová jednotka B Denná potreba vody Q d = 145 l/os.deň Q d 1160 l/deň (vyhláška č. 684/2006) Maximálna denná potreba vody Q dm 1856 l/deň Maximálna hodinová potreba vody Q maxh Q h 162,4 l/h Návrhový prietok Q dim Q dim 0,787 l/s Výpočtový prietok splaškov Q w Q w 2,145 l/s Ročná spotreba vody = cca produkcia splaškových OV Q w 423,4 m 3 /rok OBJEKTY: (SO a SO.09.06, SO a SO.09.13, SO a SO.09.21) Potreba vody (štyri bytové jednotky) Priemerná denná potreba vody kde: n- je spotrebná jednotka = 16 (osôb), q- špecifická potreba vody, pripadajúca na spotrebnú jednotku = 145 (l/osoba.d) Maximálna denná potreba vody (l/d) (l/d) kde: kd- je súčiniteľ dennej nerovnomernosti (obec Rovinka = 1,6) Maximálna hodinová potreba vody (l/h) (l/h) kde: kh- je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti = 2,1 Výpočtový prietok Qd 9

10 Výpočet (štyri bytové jednotky spolu) Z.P Druh WC U D V AP UR WC Umývadlo Drez Vaňa Práčka Umývačka riadu qi 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 kde: qi - je špecifický výtok jednotlivými druhmi výtokových armatúr, - je počet výtokových armatúr rovnakého druhu, ni Vodovodná prípojka sa dimenzuje na výpočtový prietok 1,114 l/s= 0, m 3 /s (m) kde: vd- je výpočtová rýchlosť = 1,5 (m/s) Navrhujem potrubie spoločnej vodovodnej prípojky vedené od verejného vodovodu po vodomernú šachtu HDPE DN50. Bilancia potreby vody (16 osôb) 4 bytové jednotky Denná potreba vody Q d = 145 l/os.deň Q d 2320 l/deň (vyhláška č. 684/2006) Maximálna denná potreba vody Q dm 3712 l/deň Maximálna hodinová potreba vody Q maxh Q h 324,8 l/h Návrhový prietok Q dim Q dim 1,114 l/s OBJEKTY: (SO.09.07, SO.09.08, SO.09.09), (SO.09.14, SO.09.15, SO.09.16), (SO.09.22, SO.09.23, SO.09.24) Potreba vody (šesť bytových jednotiek) Priemerná denná potreba vody kde: n- je spotrebná jednotka = 24 (osôb), q - špecifická potreba vody, pripadajúca na spotrebnú jednotku= 145 (l/osoba.d) Maximálna denná potreba vody (l/d) (l/d) 10

11 kde: kd- je súčiniteľ dennej nerovnomernosti (obec Rovinka = 1,6) Maximálna hodinová potreba vody (l/h) (l/h) kde: kh- je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti = 2,1 Výpočtový prietok Qd Výpočet (šesť bytových jednotiek spolu) Z.P Druh WC U D V AP UR WC Umývadlo Drez Vaňa Práčka Umývačka riadu qi 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 kde: qi - je špecifický výtok jednotlivými druhmi výtokových armatúr, ni - je počet výtokových armatúr rovnakého druhu, Vodovodná prípojka sa dimenzuje na výpočtový prietok 1,396 l/s = 0, m 3 /s (m) kde: vd- je výpočtová rýchlosť = 1,5 (m/s) Navrhujem potrubie spoločnej vodovodnej prípojky vedené od verejného vodovodu po vodomernú šachtu HDPE DN50. Bilancia potreby vody (24 osôb) 6 bytových jednotiek Denná potreba vody Q d = 145 l/os.deň Q d 3480 l/deň (vyhláška č. 684/2006) Maximálna denná potreba vody Q dm 5568 l/deň Maximálna hodinová potreba vody Q maxh Q h 487,2 l/h Návrhový prietok Q dim Q dim 1,396 l/s Príprava teplej vody Ohrev teplej vody (TV) je zabezpečený zostavou elektro kotla PROTHERM RAJA 9 K, a zásobníka teplej vody FE 120 BM o objeme 117 l. Zásobník TV je umiestnený pod kotlom, resp. vedľa neho. Ohrev teplej vody je riešený samostatne pre každú bytovú 11

12 jednotku. Zásobník je umiestnený v bytovej jednotke A a v bytovej jednotke B v zádverí, č. A1.01 a B1.01. Ostatné surovinové a energetické zdroje Nároky na surovinové zdroje počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sú nevyhnutné pre bezchybnú a environmentálne vhodnú výstavbu a prevádzku navrhovanej činnosti. Pre výstavbu navrhovanej činnosti bude potrebné zabezpečiť stavebný materiál rôzneho druhu. Množstvá nie sú v tomto štádiu ešte špecifikované, zdrojmi týchto materiálov budú ťažobné a iné zdroje dodávateľských organizácií, ktorých prísun si zabezpečí samotná staviteľský organizácia. Vykurovanie Vykurovanie je navrhnuté samostatne pre obidve bytové jednotky! Vykurovacia sústava je navrhnutá teplovodná dvojrúrková, s núteným obehom vykurovacej vody s teplotným spádom 45/35 C pre podlahové a pre radiátorové vykurovanie, s ekvitermickou reguláciou. Potreba a spotreba tepla Výpočet potreby tepla (jedna bytová jednotka): Prevádzka : plná - 16 hodín denne, tlmená (nočný útlm) - 8 hodín denne QMAX = W QMAX Qpr ( i pr ) i e Q pr.(20-4,2 ) 20- (-11) Q pr 3925W Výpočet ročnej spotreby tepla - vykurovanie: QMAX -6 QROK, UK ( i pr ) n d 10 i e Q UK.(20-4,2) (17-4,2) (-11) 17 - (-11) Q -6 ROK, 10 ROK, UK 19,1MWh/rok Vysvetlivky : θ i priemerná vnútorná teplota vzduchu (20 C) θ e vonkajšia výpočtová teplota vzduchu (-11 C) θ pr priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia θpr = 4,2 C n počet vykurovacích dní v roku n = 210 dní d počet hodín vykurovania počas dňa d = 16 hodín plného vykurovania d = 8 hodín tlmeného vykurovania (zníženie vnútornej teploty o 3 C) Výpočet ročnej spotreby tepla teplá voda: QR,TUV = x 1 x 365 x 10-6 = 4,75 MWh/rok QL,TUV = x 1 x 163 x 10-6 = 2,12 MWh/leto 12

13 Bilancie potrieb tepla (jedna bytová jednotka): 13 Q Q PR Q R Q L (W) (W) (MWh/rok) (MWh/leto) Vykurovanie , TV ,75 2,12 Spolu ,85 2,12 Bilancie potrieb tepla (celý objekt dve bytové jednotky): Q Q PR Q R Q L (W) (W) (MWh/rok) (MWh/leto) Vykurovanie , TV ,5 4,24 Spolu ,70 4,24 Na pokrytie potreby tepla pre rodinný dom je navrhnutý nástenný elektrický kotol PROTHERM RAJA 9 K, výkon (1,0 9,0 kw), pripojenie 400 V, el. krytie IP40. Kotol je možné priamo pripojiť na zásobník teplej vody. Kotol je umiestnený v Zádverí č. A1.01 a B1.01. Zdroj tepla bude umiestnený samostatne v obidvoch bytových jednotkách. Ohrev teplej vody (TV) je zabezpečený zostavou elektro kotla PROTHERM RAJA 9 K, a zásobníka teplej vody FE 120 BM o objeme 117 l. Zásobník TV je umiestnený pod kotlom, resp. vedľa neho. Ohrev teplej vody je riešený samostatne pre obidve bytové jednotky. Elektroinštalácia: Napäťová sústava : 3/N/PE AC, 50Hz, 400/230V/ TN-C-S Inštalovaný výkon (Pi): 775,0 kw Súčasný príkon (Ppmax): 135,0 kw Súčasnosť (β): 0,34 Nároky na dopravu Riešené územie zo severovýchodu ohraničuje MOK C3 I.- II. etapa, ktorá ústi na cestu č. I/63 na Hlavnej ulici. Z ostatných svetových strán je záujmové územie ohraničené voľnými, nevyužívanými plochami bývalého družstva a objektmi skladov. Na riešenom území sa nachádzali stavby bývalého družstva, ktoré sú t. č. zasanované. V niektorých miestach ostali navážky zeminy, spevnené betónové plochy a staré žumpy. Tieto boli zlikvidované. Rozdrvený betón sa použije do podkladovej vrstvy navrhovanej komunikácie. Juhozápadnú hranicu riešeného územia I. etapy tvorí nedobudovaná Majerská ulica. Každá bytová jednotka ma vlastný vstup a vjazd orientovaný z navrhovanej komunikácie a disponuje dvoma parkovacími stojiskami na pozemku. VÝPOČET STATICKEJ DOPRAVY Druh objektu rodinný dom s 2 bytovými jednotkami 2 x byt nad 90m2 2 stojiská na byt 4 stojiská

14 Spolu 4 stojiská Výpočet celkového počtu stojísk N= 1,1. Oo = 1,1. 4 = 4,4 = 5 stojísk Vyhodnotenie rodinného domu s 2 bytovými jednotkami Potrebný počet parkovacích státí: 5 stojísk Navrhovaný počet parkovacích státí 5 stojísk Bilancia: +0 Nároky na pracovné sily Výstavbu bude realizovať vybraný dodávateľ, disponujúci potrebnou kapacitou zamestnancov v požadovanej profesijnej skladbe, preto za súčasného stavu nie je možné odhadnúť počet pracujúcich na stavbe. Vzhľadom k tomu, že realizáciou predkladaného zámeru príde k výstavbe bytovej zástavby, nepredpokladajú sa žiadne nároky na pracovné sily počas prevádzky navrhovanej činnosti Výstupy Ovzdušie Zdroje znečisťovania ovzdušia Významným zdrojom znečisťovania ovzdušia počas prípravy územia a samotnej výstavby rodinných domov bude stavebná doprava v kombinácii s vlastnou realizáciou jednotlivých inžinierskych objektov a objektovej skladby jednotlivých rodinných domov. Líniové zdroje znečistenia budú predstavovať trasy navrhovaných líniových inžinierskych objektov a trasy dovážania stavebného materiálu. Množstvo emisií z líniových zdrojov počas výstavby nie je možné spoľahlivo odhadnúť, závisí od počtu pracovných mechanizmov a dopravných prostriedkov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa predpokladá v oblasti kvality ovzdušia zvýšená prašnosť a keďže limitné hodnoty pre tuhé častice (PM10) sú neustále prekračované, bude nevyhnutné počas výkopových prác inžinierskych sietí udržiavať stavenisko v stave, aby úniku prachu a emisií do ovzdušia bol minimálny. Zdrojom znečisťovania pri užívaní navrhovanej činnosti bude statická autodoprava (parkoviská, garáže) príp. emisie zo spaľovania drevnej hmoty v krbových kachlí. Oproti terajšiemu stavu očakávame po sprevádzkovaní navrhovanej činnosti mierny nárast emisií znečisťujúcich látok z dopravy na príjazdových komunikáciách. Realizáciou a následným užívaním rodinných domov, ktoré budú mať krbové kachle, vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Ako zdroj tepla v navrhovaných rodinných domov sa uvažuje elektrokotol. Odpadové vody Splaškové vody z objektu budú odvedené navrhovanou kanalizačnou prípojkou DN 150, ktorá bude ukončená navrhovanou kanalizačnou revíznou šachtou Ø400 s viacvtokovým dnom. Kanalizačná prípojka bude spoločná pre obidve bytové jednotky. 14

15 Splaškové odpadové vody Výpočtový prietok splaškových odpadových vôd (dve bytové jednotky spolu): kde: DU K - je súčet výpočtových odtokov zo všetkých zariaďovacích predmetov napojených v navrhovanom úseku vnútornej kanalizácie = 18,4, - je súčiniteľ súčasnosti odtoku, zohľadňujúci spôsob používania budovy = 0,5. Výpočet (dve bytové jednotky spolu) Z.P Druh WC WC 4 U Umývadlo 4 D Drez 2 V Vaňa 2 AP Práčka 2 UR Umývačka riadu 2 qi 2,0 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 Výpočtový prietok splaškových odpadových vôd (jedna bytová jednotka): kde: DU K - je súčet výpočtových odtokov zo všetkých zariaďovacích predmetov napojených v navrhovanom úseku vnútornej kanalizácie = 9,2, - je súčiniteľ súčasnosti odtoku, zohľadňujúci spôsob používania budovy = 0,5. Výpočet (jedna bytová jednotka) Z.P Druh WC WC 2 U Umývadlo 2 D Drez 1 V Vaňa 1 AP Práčka 1 UR Umývačka riadu 1 qi 2,0 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 15

16 Výpočtový prietok splaškových vôd je dôležitý pri samotnom návrhu zvodového potrubia vedeného z bytovej jednotky A, resp. z bytovej jednotky B. Potrubie bude z každej bytovej jednotky vedené samostatne do spoločnej kanalizačnej revíznej šachty Ø400 s viac vtokovým dnom potrubím PVC DN 125. Dažďové odpadové vody Dažďové vody budú zachytávané zo strechy objektu vonkajšími odpadovými potrubiami. Na päte odpadových potrubí budú osadené lapače strešných splavenín. Dažďové vody zo strechy objektu sú odvádzané do prefabrikovanej retenčnej nádrže odkiaľ, sa prebytočná dažďová voda prepadom vsakuje do vsakovacích blokov umiestnených na pozemku investora v hĺbkach, ktoré budú bližšie určené po vykonaní hydrogeologického prieskumu. Výpočtový prietok zrážkovej vody/strecha objektu (jedna bytová jednotka): kde: r - je výpočtová výdatnosť dažďa = 0,025, C - je súčiniteľ odtoku odvodňovanej plochy = 1,0 (-), A - je pôdorysný priemet odvodňovanej plochy = 75,2 (m 2 ). Výpočtový prietok zrážkovej vody/strecha objektu (dve bytové jednotky spolu): kde: r - je výpočtová výdatnosť dažďa = 0,025, C - je súčiniteľ odtoku odvodňovanej plochy = 1,0 (-), A - je pôdorysný priemet odvodňovanej plochy = 150,4 (m 2 ). Výpočtový prietok zrážkových vôd je dôležitý pri návrhu potrubia dažďovej kanalizácie, ktoré je vedené v zemi ku prefabrikovanej retenčnej nádrži. Umiestnenie retenčnej nádrže je za objektom, resp. vedľa jeho na nezastavanej ploche. Svetlosť potrubia je stanovená na PVC - DN 125. Dažďová voda bude vedená samostatne z každej bytovej jednotky do vlastnej retenčnej nádrže, ktorá bude mať vlastný vsakovací systém. Veľkosť retenčnej nádrže a počet vsakovacích blokov bude určený pri spracovaní projektovej dokumentácie. Odvodnenie strechy a spevnených plôch Odvedenie dažďovej vody zo strechy je riešené zaústením do vsakovacieho objektu. Súčasťou odvodnenia je vsakovací objekt a odvodňovacie potrubie. Odvedenie dažďových vôd zo strechy bude prevedené cez lapač splavením do vsakovacieho objektu. Do vsakovacieho systému môžu byť zaústené len vody z povrchového odtoku, pri ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV SR č. 269/2010, ktorým sa 16

17 ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a po predchádzajúcom zisťovaní (záverečná hydrogeologická správa podľa 37 v spojení 3 ods. 4 vodného zákona) Odpady Počas výstavby vzniknú odpady najskôr pri realizácii zemných prác, neskôr pri realizácii stavebných prác. Počas výstavby je predpoklad vzniku nasledovných druhov odpadov, zaradených v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov : por. č. katalógové číslo odpadu 17 názov odpadu Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v kategória odpadu O pôvod odpadu dokončovacie práce Drevo O z výstavby R Železo a oceľ O z výstavby R Káble iné ako O z výstavby R13 uvedené v Izolačné materiály O dokončovacie D1 iné ako uvedené v 17 práce a Obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu KO Obaly z papiera a lepenky kód nakladania D1 O nové výrobky R Obaly z plastov O nové výrobky R Obaly z dreva O nové výrobky R Obaly obsahujúce N nové výrobky D10 zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované s nebezpečnými látkami Množstvá odpadov vzniknuté z výstavby budú upresnené v PD jednotlivých stavieb. Zneškodňovanie stavebných odpadov vzniknutých počas výstavby zabezpečí budúci investor na vlastné náklady. Spôsob a nakladanie so vzniknutými odpadmi bude presnejšie dokumentované pri stavebnom konaní a kontrolované pri kolaudačnom konaní. Druhotné suroviny ako plasty, železo sa budú voľne zhromažďovať na stavenisku. Prostredníctvom oprávnených organizácií bude zabezpečené ich opätovné využitie. Pri nakladaní s odpadmi je potrebné postupovať v zmysle 12 až 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak stavebné práce budú realizované dodávateľským spôsobom prostredníctvom firiem, dodávateľ stavebných prác, ako pôvodca odpadov

18 vznikajúcich pri jeho činnosti v rámci tejto akcie zodpovedá za ich zneškodňovanie alebo využitie a pri nakladaní s odpadmi je povinný dodržiavať príslušné uvedeného zákona a vykonávacej vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Spôsob nakladania s odpadmi počas užívania jednotlivých rodinných domov Nakoľko hlavným účelom je obytná funkcia po dobudovaní celého komplexu sa bude nakladať s odpadmi komunálneho charakteru. Za nakladanie s KO zodpovedá obec. Nádoby na zber komunálnych odpadov budú rozmiestnené v zmysle VZN obce. Budúci užívatelia RD a bytových jednotiek budú povinní uzatvoriť s obcou zmluvu na zber a zneškodňovanie komunálnych odpadov a pri nakladaní s KO sa riadiť podľa VZN obce. Na zhromažďovanie odpadov pred ich zneškodnením príp. zberom, bude vyhradený, stavebne ohraničený priestor pri rodinných domoch, kde budú uložené kontajnery na zmesový komunálny odpad a vyseparované zložky zhodnotiteľných odpadov. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov po kolaudácii, vyseparované zložky sa budú triediť nasledovne: Kód odpadu Názov odpadu Papier a lepenka Sklo Plasty Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad Kovy Zmesový komunálny odpad Ostatné druhy odpadov /ako objemný odpad, odpad z elektrozariadení, rastlinné odpady/ budú mať možnosť obyvatelia odovzdať na zbernom mieste. Budovanie stanovíšť musí vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa osobitného predpisu ( 43d zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) Pri návrhu umiestnenia stojísk treba vychádzať z požiadaviek na: úplné odstránenie stojísk z verejných komunikácií obmedzenie umiestnenia stojísk na parkoviskách a vo verejnej zeleni hygienu a komfortnosť, dostupnosť pre obyvateľov a vývozcu optimálny počet a druh zberných nádob v stojiskách estetizácie a urbanistického začlenenia stojísk Odpadové hospodárstvo rodinných domov Prístrešok pre nádoby na domovy odpad z jednotlivých rodinných domov bude umiestnený na spevnenej ploche pri uličnom oplotení, kde budú umiestnene nádoby na triedený komunálny odpad z domácnosti. Nádoby na komunálny odpad obyvatelia rodinných domov sprístupnia od miestnej komunikácie pre zber domového odpadu, ktorý je v obci uskutočňovaný pravidelne na základe zmluvy Obecného úradu v Hviezdoslavove s odbornou firmou. Zároveň je k dispozícií plocha na občasne, pripadne trvale osadenie veľkokapacitného kontajnera. 18

19 Hluk, hygiena pracovného prostredia, bezpečnosť práce Počas stavebných prác dôjde k zvýšeniu hladiny hluku zo zdrojov dopravných a stavebných mechanizmov. Počas výstavby zámeru sa predpokladá prevádzka stavebných strojov, hluk sa bude šíriť najmä z priestoru staveniska, v menšej miere tiež z prístupovej komunikácie. Najvýznamnejšie hlukové emisie predstavuje doprava materiálu ťažkými nákladnými vozidlami a realizácia zemných prác ťažkými mechanizmami. Nie je predpoklad šírenia vibrácií do okolia mimo dotknutého areálu. Počas užívania stavby na zabezpečenie limitov hluku v súlade s hygienickými predpismi budú postačovať vlastnosti stavebných konštrukcií budov. Zdrojmi hluku počas užívania obytného súboru budú hlavne areálové komunikácie a parkovacie plochy na jednotlivých pozemkoch, resp. garáže. Žiarenie a iné fyzikálne polia V pôvodnom návrhu ako aj v zmene činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia. Teplo, zápach a iné výstupy Počas výstavby ani počas užívania navrhovaných objektov sa nepredpokladá vznik tepla, zápachu, ani iných výstupov. V plánovanej výstavbe nebudú inštalované také zariadenia, ani nebudú použité počas výstavby, ktoré by mohli produkovať nadmerné množstvo tepla, ktoré by sa šírilo mimo priamo dotknuté územie. Požiarna bezpečnosť Požiarna ochrana sa bude zabezpečovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti. Podrobné riešenie protipožiarnej ochrany bude súčasťou projektovej dokumentácie. Preventívne opatrenia požiarnej ochrany sú zakotvené v návrhu objektu a jeho dispozičnom riešení. Preventívne opatrenia požiarnej ochrany musí zabezpečovať majiteľ, prípadne užívateľ v zmysle príslušných vyhlášok a smerníc. Bezpečnosť práce Z hľadiska bezpečnosti práce pri realizácii a prevádzke navrhovanej činnosti je potrebné dodržiavať príslušné právne predpisy zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a STN. Všetky práce musia byť vykonávané podľa platných predpisov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia. Civilná ochrana Požiadavky civilnej ochrany obyvateľstva vyplývajú zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. 19

20 3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie Pri realizácii navrhovanej činnosti resp. jej zmeny nepredpokladáme a neočakávame žiadne riziká, ktorých význam a vplyv by mohol vylúčiť očakávané ciele alebo vplyv, ktorý by mohol významnejšie ovplyvniť vlastnosti dotknutého územia. Pri stavebnej činnosti budú používané bežné postupy a bežné stavebné materiály a látky. Vzhľadom k charakteru stavby, prevádzka nebude znamenať vyššie riziko havárií ako je to v súčasnom období. 4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov Zákonným predpokladom realizácie navrhovanej činnosti je získanie povolení, vyjadrení a súhlasov vyžadovaných pred zahájením činnosti v zmysle platnej právnej úpravy regulujúcej oblasť životného prostredia. Výsledný dokument z tohto oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bude dopĺňať rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcej štátne hranice: Z hľadiska vplyvov na životné prostredie realizácia zmeny nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice. 6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia Základné informácie o stave životného prostredia dotknutého územia a okolia vychádzajú zo spracovaných dostupných štúdií, podkladov a dokumentácií, ktoré sú spracované pre okres Senec, taktiež, ktoré boli vypracované pre potrebu výstavby a prevádzky činnosti, ako aj z charakteristík a popisu dotknutého územia na základe dostupných informačných zdrojov a ohliadky lokality a predmetného územia. Životné prostredie je otázkou vzťahov medzi ľudským životom a celkovo ponímaným okolím. Takto definovaný hlavný funkčný vzťah je vzťahom vyššieho rádu životného prostredia človeka. Kvalita životného prostredia je ohrozovaná a znehodnocovaná pôsobením negatívnych javov, charakteru stresových faktorov. Za stresové faktory sa považujú tie ľudské aktivity, ktoré ohrozujú existenciu a kvalitu jednotlivých krajinotvorných zložiek. V hodnotenom území sa sledovali najintenzívnejšie pôsobiace stresové faktory, a to primárne i sekundárne. Za primárne stresové faktory sa považujú umelé, alebo poloprirodzené prvky v krajine, ktoré sú zväčša pôvodcom stresu. Patria sem všetky hmotné antropogénne prvky územia slúžiace na výrobno-skladovacie, dopravné, obytnorekreačné, vodohospodárske, poľnohospodárske a energetické účely. Ich 20

21 negatívny vplyv sa prejavuje predovšetkým plošným záberom prírodných ekosystémov a následnou antropizáciou územia. Z aspektu životného prostredia sa prejavujú tieto stresové faktory zmenou kvality priestorovej štruktúry katastrálneho územia, ako i narušením stability a estetiky krajiny. Z tohto aspektu vidno, že najhoršiu kvalitu priestorovej štruktúry majú mestské sídla regiónu s vysokým stupňom antropizácie územia v dôsledku veľkej koncentrácie socioekonomických aktivít na ich území. Hlavným cieľom environmentálnej politiky je zlepšenie všetkých zložiek životného prostredia: ovzdušia, vody, pôdy a horninového prostredia a zachovanie rozmanitosti organizmov. Znečistenie ovzdušia Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší. V zákone č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov je stanovený postup pre jej hodnotenie. Vykonávajúca vyhláška č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Záujmové územie patrí k oblastiam s relatívne málo znečisteným ovzduším. Vzhľadom k všeobecne priaznivým klimatickým a mikroklimatickým pomerom je veľmi dobre prevetrávané, v dôsledku čoho dochádza k pomerne rýchlemu a účinnému rozptylu emitovaných znečisťujúcich látok. Zaťaženie územia základnými znečisťujúcimi látkami premieta predpokladané znečistenie vypočítané metódou matematického modelovania a predstavuje hodnotenie priemerných ročných koncentrácií vybraných znečisťujúcich látok (SO2, TZL, NO2 a CO) zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, automobilovej dopravy a pozadia. Záujmové územie patrí k oblastiam s relatívne málo znečisteným ovzduším. Vzhľadom k všeobecne priaznivým klimatickým a mikroklimatickým pomerom je veľmi dobre prevetrávané, v dôsledku čoho dochádza k pomerne rýchlemu a účinnému rozptylu emitovaných znečisťujúcich látok. Zaťaženie územia hlukom, radónové riziko Hluk je nežiaduci a škodlivý jav, ktorý nepriaznivo pôsobí na zdravotný stav obyvateľstva ako aj na prírodné prostredie. Preto je vyhodnotenie hlukovej situácie jednou z položiek komunálnej hygieny a je významné aj z hľadiska zabezpečenia predpokladov pre ochranu prírody a krajiny. Najväčším zdrojom hluku v území je cestná automobilová doprava na dopravných komunikáciách, hlavne na ceste II/503. Radón vzniká v prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu U238, ktorý je prítomný v stopových množstvách vo všetkých horninách. Je jedným z faktorov vplývajúcich na zdravotný stav obyvateľstva, ktorého účinku je obyvateľstvo vystavené zo stavebných materiálov, z horninového podložia budov a z vody. V SR bola ustanovená zásahová úroveň objemovej aktivity radónu pre bytové priestory, zavedený bol monitoring a boli spracované mapy radónového rizika pre celé územie. 21

22 Znečistenie povrchových a podzemných vôd Slovenská republika sa vstupom do Európskej únie zaviazala plniť požiadavky spoločenstva v oblasti ochrany, využívania, hodnotenia a monitorovania stavu vôd zastrešene rámcovým dokumentom známym pod názvom Rámcová smernica o vode RSV (Water Framework Directive 2000/60/EC). Rámcová smernica bola transponovaná do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona. Do nového zákona boli premietnuté aj jednotlivé princípy z príslušných smerníc EU. Ide najmä o: - všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine, - účelne a hospodárne a trvalo udržateľne využívanie vôd, - manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek Slovenská republika transponovala rámcovú smernicu o vodách (smernica 2000/60/ES) do nového vodného zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou Pôda je integrovanou zložkou životného prostredia a predstavuje rozhodujúci prírodný zdroj. Výkon starostlivosti o pôdu prináleží Ministerstvu pôdohospodárstva SR, no je potrebné rešpektovať multifunkčný a medziodvetvový význam pôdy a následne aj spoluzodpovednosť a potrebu nevyhnutného záujmu všetkých zainteresovaných o dostatočnú výmeru a primeranú kvalitu pôd. S cieľom ochrany pôdy bol v roku 2004 prijatý zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon ustanovuje ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania, ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie, postup pri zmene druhu pozemku ako aj sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonom. Prílohou zákona sú aj limitné hodnoty rizikových látok v poľnohospodárskej pôde. Sú to hodnoty najvyšších prípustných obsahov rizikových látok v poľnohospodárskej pôde a stupňa kontaminácie. Prevýšenie limitných hodnôt aspoň jednej rizikovej látky a prvku v poľnohospodárskej pôde indikuje jej kontamináciu. Kontaminácia horninového prostredia Kontaminácii horninového prostredia predchádza spravidla kontaminácia pôd a podzemných a povrchových vôd. Problém kontaminácie spočíva v antropickom narušovaní prirodzených ustálených biogeochemických cyklov a tiež vnášaní rôznych druhov chemikálií organického alebo anorganického pôvodu do zložiek 22

23 životného prostredia. V danom území predstavuje pre horninové prostredie najväčšie nebezpečenstvo veľkoplošná intenzívna poľnohospodárska činnosť a divoké skládky odpadu. Súčasný stav horninového prostredia je monitorovaný v rámci Čiastkového monitorovacieho systému (ČMS) Geologické faktory. Zameraný je hlavne na tzv. geologické hazardy, t.j. škodlivé prírodné alebo antropogénne geologické procesy, ktoré ohrozujú prírodné prostredie, a v konečnom dôsledku aj človeka. Odpady Nová stratégia v oblasti odpadov v rámci Európskej únie spočíva v snahe urobiť z Európy spoločnosť využívajúcu recykláciu, ktorá predchádza vzniku odpadov a využíva ich ako suroviny. Vďaka lepšiemu spracovaniu bude možné z odpadu získať na opätovné použitie viac cenných surovín a zabrániť, aby sa nebezpečné látky, ktoré sú jeho súčasťou, hromadili na skládkach. Objem recyklovaných spotrebičov vzrastie pri určitých kategóriách výrobkov na 80%. Pri recyklácii by sa mali využívať najlepšie dostupné techniky spracovania a výrobný proces by mal byť upravený tak, aby uľahčoval budúcu recykláciu. Poškodenie vegetácie a biotopov Rastlinné a živočíšne organizmy, ktoré sa vyskytujú na území, veľmi dobre odrážajú všetky vplyvy prostredia, ktoré na ne pôsobia a sú teda vhodným indikátorom týchto zmien. Poškodenie vegetácie je vo všeobecnosti spôsobené: abiotickými faktormi (vietor, krupobitie, záplavy, sneh, námraza, sucho a pod.) biotickými faktormi (premnoženie škodcov) socioekonomickými faktormi (imisné poškodenie - kyslým spádom, toxickými látkami, ťažkými kovmi, únik ropných látok a pod.) Zo súčasných stresových faktorov sa v území najviac prejavujú urbanizačné vplyvy. Vplyvy urbanizácie na vegetáciu sa prejavujú objavovaním sa sekundárnych antropogénnych biotopov s prítomnosťou ruderálnej vegetácie. Takmer všetka pôvodná vegetácia v dotknutom území bola v minulosti nahradená poľnohospodárskymi kultúrami s intenzívnym obhospodarovaním. Ekologická rovnováha takýchto kultúr je umelo udržiavaná dodávaním energie človekom. V porovnaní s prirodzenou krajinou majú intenzívne obrábané poľnohospodárske plochy (veľkoplošné polia) najnižší stupeň ekologickej stability. Pôvodné biotopy sú obmedzené na línie okolo niektorých tokov a na ostrovčeky zachovaných lesných porastov. Ekologickú stabilitu lesných porastov vyjadruje stálosť a odolnosť prostredia, životnosť porastu, zmeny lesných ekosystémov, imisný typ a ochranársky typ. Hlavnými faktormi znižujúcimi zdravotný stav a tým i ekologický stav porastov sú poveternostné vplyvy, hniloby, tracheomykózy, poškodenia zverou a stanovištne nevhodná drevinová skladba. Na poškodení porastov v dotknutom území imisie nezohrávajú výraznú úlohu. 23

24 Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia Slovenská republika zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od využíva jeden z nástrojov Európskej únie pre obmedzovanie znečistenia životného prostredia do praxe (Smernica 96/61/ES o IPPC (Integrated Polution and Prevention Control). Účelom zákona je, v súlade s právom Európskeho spoločenstva, dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného prostredia ako celku, zabezpečenia integrovaného výkonu verejnej správy pri povoľovaní prevádzky a zriadenia a prevádzkovania integrovaného registra znečisťovania životného prostredia. Táto právna norma mení prístup v ochrane životného prostredia a predstavuje prechod od systému odstraňovania znečistenia z konca technologických procesov ( end of pipe ) a zložiek životného prostredia na prevenciu, znižovanie a elimináciu emisií škodlivých látok priamo u zdroja v súlade so zásadou znečisťovateľ platí. Pojem integrovaná ochrana životného prostredia zahŕňa uvažovanie o vplyvoch na všetky zložky životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda a biota) spolu, namiesto oddeleného pohľadu na jednotlivé zložky. Dôvodom je, že kontrola vypúšťania látky do jednej zložky životného prostredia môže spôsobiť presun látky do inej zložky životného prostredia. Súčasný zdravotný stav obyvateľstva Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov ekonomická a sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj životne prostredie. Vplyv znečisteného prostredia na zdravie ľudí je doteraz len málo preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä v ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva. Populačný vývoj na Slovensku je potrebné vnímať v kontexte svetového populačného vývoja, aj keď viaceré demografické procesy prebiehajú u nás s časovým posunom aj niekoľko desiatok rokov za najvyspelejšími krajinami. V okrese Senec, tak ako v celej SR, je na prvom mieste úmrtnosť na choroby obehovej sústavy, na druhom mieste sú nádorové ochorenia. IV. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH Navrhované zmeny činnosti sa budú riadiť predovšetkým technologickými predpismi a normami. Vplyv na horninové prostredie a reliéf Z charakteru činnosti, jej umiestnenia a z geologickej stavby dotknutého územia nevyplývajú také dopady, ktoré by závažným spôsobom ovplyvnili stav horninového prostredia. Zdrojom znečistenia horninového prostredia a následne i podzemných vôd by mohol byť len parkovanie motorových vozidiel. Takýto vplyv je trvalý, vzhľadom na to, že sa uvažuje len s parkovaním v rámci jednotlivých pozemkov, uvedené ovplyvnenie možno hodnotiť ako nevýznamné. 24

25 Počas výstavby sa jedná o vplyvy dočasného charakteru. Vplyvy na horninové prostredie a reliéf možno hodnotiť ako negatívne nevýznamné. Počas prevádzky sa jedná o vplyvy dlhodobého charakteru. Vplyvy na horninové prostredie a reliéf možno hodnotiť ako negatívne nevýznamné. Vplyvy na povrchové a podzemné vody Vplyvy na podzemné vody sú takmer totožné s vplyvmi na horninové prostredie, nakoľko obe zložky životného prostredia sú úzko prepojené. Vplyvy na povrchové vody súvisia najmä s odvádzaním dažďových a tiež odpadových vôd a vplyvy na podzemné vody súvisia s možným únikom ropných produktov používaných pri prevádzke automobilov. Počas stavebných prác môže z kvalitatívneho hľadiska dochádzať ku kontaminácii podzemnej vody ropnými látkami pri poruchách a prípadných haváriách stavebných mechanizmov. Vplyv na podzemné vody bude dočasný, nepriamy a málo významný. Počas užívania budú vznikať odpadové a splaškové vody, ktoré môžu vplývať na fyzikálne a chemické vlastnosti povrchových a podzemných vôd. Riešené územie bude zabezpečené spevnenými plochami, ktoré zabraňujú prieniku škodlivých látok do zvodnených horizontov. Vplyv na podzemné resp. povrchové vody bude málo významný. Zvýšenie spotreby vody: kvantitatívne nepriaznivý, trvalý, málo významný. Zvýšenie množstva odpadových vôd: nepriaznivý vplyv, trvalý, málo významný. Zvýšenie celkového množstva dažďových vôd odvádzaných z územia: nepriaznivý vplyv, trvalý, málo významný. Vplyvy na ovzdušie Počas výstavby hodnotenej činnosti môže byť zvýšená prašnosť v okolí stavby z dôvodu stavebných prác a činnosti stavebných strojov. Ich vplyv bude krátkodobý a možno minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Vplyv výstavby nie je možné z časového hľadiska v tejto etape definovať, nakoľko bude výstavba jednotlivých rodinných domov závislá od možnosti jednotlivých investorov a bude prebiehať individuálne, pravdepodobne počas niekoľkých rokov. Počas prevádzky Plošným zdrojom znečisťovania budú parkovacie plochy na jednotlivých pozemkoch a garáže pre osobné automobily. Emisie aj imisie z parkovacích plôch a garáží pre osobné automobily budú zanedbateľné. V tejto etape však možno predpokladať, že navrhovaný zámer neovplyvní výraznejšie znečistenie ovzdušia danej lokality v dlhodobom ani krátkodobom režime. Tejto skutočnosti napomáha aj vhodná konfigurácia terénu, častosť, sila a smer prevládajúcich vetrov a celkové vhodné rozptylové podmienky. Vzhľadom na intenzitu dopravy, spôsob vykurovania a zastavanosť územia a s ohľadom na dobré rozptylové podmienky možno predpokladať, že navrhovaná činnosť bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. 25

26 Znečistenie ovzdušia počas výstavby: nepriaznivý vplyv s postupným pôsobením, dočasný, málo významný. Zvýšenie sekundárnej prašnosti počas výstavby: nepriaznivý vplyv s postupným pôsobením, dočasný, málo významný. Zaťaženie hlukom z dopravy počas výstavby: nepriaznivý vplyv s postupným pôsobením, dočasný, málo významný. Zaťaženie hlukom z dopravy počas prevádzky: nepriaznivý vplyv, trvalý, v súčasnosti neznámeho rozsahu, pravdepodobne málo významný. Zmena mikroklímy v dotknutom území: nepriaznivý vplyv, trvalý, vzhľadom na predpokladané sadové úpravy málo významný. Vplyvy na pôdu Realizácia zmeny činnosti si nevyžiada záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá, počas výstavby aj prevádzky predstavuje takéto ovplyvnenie iba riziko, pri náhodných, havarijných situáciách (únik ropných látok z dopravných prostriedkov a pod.). Vplyvy počas výstavby a prevádzky na kvalitu pôdy majú povahu možných rizík, čiže náhodný - nepriamy, málo významný. Vplyv na krajinu Pri hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na štruktúru krajiny počas výstavby aj počas užívania je potrebné si uvedomiť, že navrhovaná činnosť je v časovej a priestorovej súvislosti s ostatnými stavbami realizovanými v lokalite. Krajinný ráz a scenéria sa podstatne zmenia, ale pôjde o dominantu viditeľnú z väčších vzdialeností. Vnímanie nového prvku v krajine bude závislé od subjektívnych pocitov vnímateľov. Priestorové limity v záujmovej lokalite stanovuje povoľujúci orgán a pri ich dodržaní nie je predpoklad vzniku významných negatívnych vplyvov na vzhľad krajiny. Stabilita krajiny sa vybudovaním navrhovanej činnosti zmení, kumulovane možno tento vplyv považovať trvalý, významný. Navrhované objekty (pôdorysné, výškové a objemové parametre, farebné úpravy povrchov, nočné osvetlenie) nepriaznivo zmenia tradične vnímané estetické a optické parametre krajiny. Navrhované sadové úpravy a začlenenie lokality do územia obce (v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte) tieto vplyv zmiernia. zvýšené zastúpenie zelene v danom území zabezpečí zlepšenie životného prostredia z hľadiska ekologických, hygienických a estetických hodnôt rozvojom zelene sadovnícky upravenej v skladbe zatrávnených plôch doplnených solitérmi a skupinami stromov a kríkov rozvojom zelene pozdĺž dopravných komunikácií, dopravných trás a trás pre peších sa zabezpečí zníženie prieniku výfukových plynov do okolia rozvojom zelene na okraji riešeného územia sa zapojí do celkovej koncepcie zelene danej zóny i vo vzťahu k okolitej prírode 26

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

SENEC Logistická hala B-D

SENEC Logistická hala B-D SENEC Logistická hala B-D OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov február 2016 AQUIFER s.r.o., Bleduľová

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9 Na Slovensku pracujúca spoločnosť skupiny Goodman, vlastní, rozvíja a spravuje logistické objekty, ako sklady a distribučné centrá, s vysokou úrovňou kvality. Slovenská zloţka spoločnosti Goodman vlastní

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky. Zmena č. 6 LAKOVŇA

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky. Zmena č. 6 LAKOVŇA Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky Zmena č. 6 LAKOVŇA vypracovaná podľa zákona NR SR č.39/2013 Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Máj 2015-1/42

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ)

A. TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) A TEXTOVÁ ČASŤ 02 Určenie špecifického účelu použitia Urbanistickej štúdie zóny NU20 Modra Harmónia (ďalej len UŠ) 01 Identifikačné údaje Názov dokumentácie : Urbanistická štúdia zóny NU20 Modra - Harmónia

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd,

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna

Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna OBSAH I. Základné údaje o navrhovateľovi 3 I.1 Názov 3 I.2 Identifikačné číslo 3 I.3 Sídlo 3 I.4 Oprávnený zástupca navrhovateľa 3 I.5 Kontaktná osoba a miesto konzultácie 3 II. Základné údaje o navrhovanej

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN 73 0540 (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Výpočet tepelného odporu

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Opakovanie učiva II. ročníka, Téma 1. A. Príprava na maturity z fyziky, 2008 Outline Molekulová fyzika 1 Molekulová fyzika Predmet Molekulovej fyziky

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH.

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. Pašerbová Elena, Zimnikovalová Oľga Septembrom 1996, t.j. po delimitácii rozhodujúcej časti Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PIVNICA RADOŠINA vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Διαβάστε περισσότερα

Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy

Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy Ministerstvo životného prostredia SR Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy (ktorých celkové výdavky nepresahujú 25

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. Metodická príručka určená pre prevádzkovateľov a štátnu správu Zadávateľ: Slovenská agentúra životného

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH VPLYV ZATEPLENIA DOMU NA HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE SIEA 03.05.2011 Ing. František VRANAY, PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach SPOSOBY DOSIAHNUTIA ÚSPOR PRI VYKUROVANÍ

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

Bezpečnosť v chemických podnikoch z pohľadu inšpektora práce

Bezpečnosť v chemických podnikoch z pohľadu inšpektora práce Bezpečnosť v chemických podnikoch z pohľadu inšpektora práce Rozsah inšpekcie práce V zmysle zákona 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov je: Inšpekcia práce dozor nad dodržiavaním

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP )

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP ) Dátum vydania : 01.09.2014 Dátum revízie Názov výrobku: Kremičitý piesok 1. Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku 1.1 Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku

Διαβάστε περισσότερα

Akustická projektová štúdia "GARÁŽOVÝ DOM VAVILOVOVA ul."

Akustická projektová štúdia GARÁŽOVÝ DOM VAVILOVOVA ul. AUREKA s.r.o. Homolova 4, 841 02 Bratislava divízia Elstaving, Hraničná 16, 821 05 Bratislava tel: 0903 786 180, E-mail: shruskovic@gmail.com Akustická projektová štúdia "GARÁŽOVÝ DOM VAVILOVOVA ul." Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Projekt Prechodného fondu UIBF č. 2006/018-175.06.01 realizovaný v zmysle

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla Rek.vyhlášky 630/2005 Z.z. (ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec RODINNÝ DOM TECHNICKÁ SPRÁVA Zdravotechnika INVESTOR: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: AUTOR PROJEKTU RD: STUPEŇ: Lucia Madarásová, Markova

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované

Διαβάστε περισσότερα

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 2. ROČNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE... 3 3. ROČNÁ SPOTREBA PLYNU NA VYKUROVANIE... 3 4. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ... 3 5. OPIS VYKUROVACIEHO SYSTÉMU... 4 6.

Διαβάστε περισσότερα

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017 Kompilátory Cvičenie 6: LLVM Peter Kostolányi 21. novembra 2017 LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov Pôvodne Low Level Virtual Machine

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 3 2015 Ročník XXIII Obsah 1. Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Okná a vonkajšie dvere 2. Oznámenie

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

Polyfunkčný komplex E U R O P A L A C E Ulica Vysokoškolákov Ž i l i n a V l č i n c e

Polyfunkčný komplex E U R O P A L A C E Ulica Vysokoškolákov Ž i l i n a V l č i n c e Polyfunkčný komplex E U R O P A L A C E Ulica Vysokoškolákov Ž i l i n a V l č i n c e Zámer podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Mária Orolínová Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta 2009 Mária Orolínová Recenzenti: Vydala: doc. Ing. Maroš Soldán, CSc. Ing. Viera Peterková, PhD. Trnavská univerzita

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM Predmetom predkladaného u je výstavba obchodného centra Kaufland v Žiari nad Hronom s priľahlým parkoviskom pre návštevníkov, zákazníkov. Navrhovateľ plánuje tento

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

HYDROGEOLOGICKÝ POSUDOK

HYDROGEOLOGICKÝ POSUDOK HYDROGEOLOGICKÝ POSUDOK na vydanie povolenia na stavbu Jasná Hotel Ostredok, dostavba hotelových apartmánov na parcele č.: 2926/4, 2926/48, 2926/25, 2926/57 k.ú. Demänovská dolina, okres Liptovský Mikuláš

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα