τη εχδοση, Άθ"ήνα 2008 Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος» ΕΚΔΟ2:ΕΙΣ ΔΟΜΟ2: Μαυρομιχαλη j ΆΘ'ήνα" name="description"> τη εχδοση, Άθ"ήνα 2008 Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος» ΕΚΔΟ2:ΕΙΣ ΔΟΜΟ2: Μαυρομιχαλη j ΆΘ'ήνα"> τη εχδοση, Άθ"ήνα Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης. Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος» - PDF">

Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης. " Αχρονες ώρες. Πρυ'>τη εχδοση, Άθ"ήνα Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης. Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης. " Αχρονες ώρες. Πρυ'>τη εχδοση, Άθ"ήνα 2008. Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης. Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος»"
τη εχδοση, Άθ"ήνα 2008. Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης. Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος».pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcript

1

2

3 ΑΧΡΟΝΕΣ ΩΡΕΣ

4 Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης " Αχρονες ώρες Πρυ'>τη εχδοση, Άθ"ήνα 2008 Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος» ΕΚΔΟ2:ΕΙΣ ΔΟΜΟ2: Μαυρομιχαλη j ΆΘ'ήνα Τηλ , F<lX e-jllail:

5 Σ. Σ. XαpκιανάΚΎjς ΑΧΡΟΝΕΣ ΩΡΕΣ ι ποtύjμ..ατα 'Εκδόσεις Δόμος

6 ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Χωμα και στάχτη, Άθήνα Παραλήρημα του Νότου, Άθήνα '11πο φυλακης πρωιας, Άθήνα Είς ωτα άκουόντων, Άθήνα Άπαράκλ-ητοι καιρο{, Άθήνα 'Ι-Ι οίκειότητα των αίνιυμάτων, Άθ'ήνα ~ooπικα ίδιόμελα, Θεσσαλονίκη i'vιεροληψ{ες, Θεσσαλονίκη Έν Υ'!; άλλο':ρ{q:, Ι (συγκεντρωτιχ'r, εκδοση), Άθ'ήνα ΊΙ αμυνα των νηπίων, ΘεσσαλονίΚ'η ΠορτραΊτα του νερου, Θεσσαλονίκη Χέρια σκιας, Θεσσαλονίκη Διάκριση πνευμάτων, Θεσσαλονίκη ΝοσταλΥ{α παραμέτρων, Άθήνα 'Εν Υ'!; ιz)jιoτpfq:, Π (συγκεντρωτικη εκδοση), 'Αθ'ήνα 'Ι-Ι αλλη έκδοχή, Άθ'ήνα Στη δοκψη του φέυυους, Άθήνα Σπασμένοι συνειρμο{, Άθήνα ΎΥρα τοπία, Άθήνα Firewor](s and Sparrows (έκδ. Primavera), Sydney Τεφρες άκτές, Άθ'ήνα 'Εν Υ'!; άλλοτρ{q:, ΠΙ (συγκεντρωτιχ-ι) εκδοση), Άθ'ήνα '0 αλυος της παρρησίας, Άθ'ήνα Μετρψες άλυηδόνες, Άθ'ήνα Έπιφυλάζεις, 'ΑΘ'ήνα Λιτανεία χρωμάτων, 'Λθ'ήνα "Ομβρια υδατα, ΆΘ'ήνα 'Η δομη των κρυστάλλων, Άθ'ήνα 200[. Ό βαθμος της έκπλήξεως (ανθολογία), Άθ'ήνα Νεροσυρμή, ΆΟ'(ινα Austl';11ian ΓassΡ:Jrt, δίγλωσση ανθολογία (εκδ. Brandl & Schlesinger), Sydncy Οί πρώτες ϋλες, ΆΟ'ήνα 'Εν αίνίγμ.ατι και εν εσόπτρψ, Άβ'ήνα Motller. Α Moving Rcf!α:tiοn ofgcχ.j, (ATF Ρress) Adelaidc Σπηλαιώδη τοπία, Άθ'ήνα Σκεύη κεραμέως, ΆΘ'ήνα Θολα ποτάμια, ΆΟήνα 2007.

7 Μνήμη Ν!κου Χ. Γεανναδάκη (Δεκάχρονα)

8

9 'ΕμεΤς για. να. γνωρίσουμε τη μέρα Γερα. παταμε στη μεγάλη νύχτα. Ζήσψος Λορεντζάτος "Οσα καταγράφονται δεσμεύονται στο χαρτι "Ομως το λευκο της σελίδας τα. εξαγνίζει ι:χπο την θνητότητα του σωματικου το πένθος του μαύρου! Σ.Σ.Χ.

10

11 ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Σκαρφαλωμένη πάνω σ' ενα κυπαρίσσι που μέ βλέπει θλιμμένο ή πανσέληνος μέ οικτίρει 1 \, e:,! μεσα σε το ση υπερουσια φωτοχυσια. Sydney-Brighron Le Sands ΙΙ-

12 ΤΟΔΕΔΟΜΕΝΟ ΤΟ δεδομένο τούτης της στιγμης δεν ξεπερνα μονάχα έμένα και τ~ν αντοχή μου. Σ ~, \, θ ', ημαοευει την αν ρωπινη μοιρα \, που σωπαι νει παραδομένη απο καταβολης \,,' Ι σε μια αγνωστη συμπαιγνια. Και κανεις δεν τολμα να ζητήσει έξηγήσεις μήτε να διαμαρτυρηθεί. Sydney-Brigl1ton Le Sands

13 ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΣ ΑΙ Δεν ξέρει πια κανεις τί να φοβηθεϊ περισσότερο: Το τακτικο περπάτημα προς το βάθος του όρίζοντα που κόβει τον δρόμο η τον αιφνιδιασμο που πέφτει λαιμητόμος επι δικαίους και αδίκους. Sydney-Redfern Ι3-

14 ΔΙΠΛΟ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΤΟ τριμμένο ρουχο είναι παλίμψυ)στο.,ι Ι... Ι οχι μονο του σωματος που είσέπραξε το χειροκρότυ)μα άλλα και τύjς ψυχύjς που θυ)σαύρισε τις άναμνήσεις. Sydney-Redfern 18-r-07 -Ι4-

15 Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ Ύμνούσcψε αλλοτε την μνήμη ώς άκριβύj ταμειουχο τύjς ζωύjς που συγκρατουσε φιλάργυρα γεγονότα άδιευκρίνιστα αίσθήματα ρευστά κυμαινομενες, σκε 'ψ εις. Σήμερα έπι τέλους ξυπνήσαμε μπρος στη μεγάλη παρεξήγηση άντικρίζοντας το άνυπόστατο προσωπείο άπόλυτου θανάτου καθως το ταμείο βρέθηκε τελείως αδειο σα.ν ελειψε ό τελευταίος ναυαγοσώστης. Sydney-Brig11ton Le Sands 22-Ι-07 -Ι5-

16 ΠΡΟΣΩΠΟΓΡ ΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ι ι Θ,.. αμμενες πικρες στο βάθος του στ~θoυς του &φησαν κάτι ποιι προτίμησε να μείνει άνέκφραστο άπο το φόβο να έκπέσει σε συμβιβασμοιις του σωματικου. 'Ίσως έκεί θά 'πρεπε ν' άναζητηθουν τα άσυμβίβαστα γονίδιά του. Brisbane-Perth 2Ι-Ι

17 ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Γράφοντας γίνομαι το νημα χι ό λαβύρινθος. Γιάννηι; Δάλλαι; 'Αλήθεια είναι πως οσο κι αν θελήσουμε να κατοπτευσουμε ταν μέσα πλουτο δε.ν μας άφήνουν οί περισπασμοι τ-ης έκτυφλωτικ-ης ήλιοφάνειας που τώρα πια γεννα μόνο σκιές! Ή διαπάλη με τα γράμματα του 'Αλφαβήτου έν άπολυτψ σιύ'ω στην λευκη οθόνη θηρευει την μορψη τ-ης Άριάδνης στα 'ίχνη ένας άναιμακτου θανάτου \ \ Μ ι για τον ινωταυρο. Sydney-Redfern

18 ΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΥ Μ \ \,Ύ \ λ' ~ ια μ.οναχη σταγονα ηταν το αοι που ά.πλώθηκε στην επιφάνεια του νερου και οεν συμ.βιβάστηκε. "ΥΨιστο μ.άθημ.α αύτοσεβασμ.ου άπ' την σιωπη των άψύχων! Sydney-Brighton Le Sands

19 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΩΣ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟΥΣ ΈμεΤς δεν κυνηγησαμε θώκους \ 'ζ γιατι γνωρι αμε: Οί θωκοι εχουν έγγενη κατάρα να \ καταποντι 'ζ ουν. Και καταποντίζουν κάθε στιγμη βαθύτερα τον αφελως έποχούμενο. Οί θωκοι καθηλώνουν στο εδαφος των χαμερπων αιτημάτων ακόμη και τους Ιδαλ γους της ευγενέστερης Κατακορύφου. SΥdneΥ-ΒΓίghtοn Le Sands Ι9-

20 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΤΣΙΑΣ Διωξτε τα Εικαστικα και την διακόσμηση cχπ' την φρυκτωρία του Λόγου! Οί Τρείς Παίδες έν Καμίνψ!/'ι οι!/" ι οεν α καταοεχονταν ποτε \ \ Ι t να τους πεται,ουν γαρδένιες η γαρύφαλα ΟΙ Οαυμαστες βεβηλώνοντας την Σκηνη του Μαρτυρίου. Sydney-Redfern

21 ΑΝ ΔΕΝ ΕΝΤΧΤΩΝΕ ΝΩΡΙΣ Κοιτάζοντας στην θάλασσα άρχίζεις να φοβασαι πως δλα γύρω εγιναν ρευστά. Μη βρίσκοντας μπροστά σου ενα κομμάτι άπο μουράγιο να κρατηθεϊς άπλώνεις το βλέμμα 6ρφανο ως το βάθος του όρίζοντα. Σε κείνη μόνο τη νοητη γραμμη πίστεψες πως θα βρεϊς σταθερότητα κι άφηρημένος πηγες ν' άκουμπήσεις. Θά 'χες πνιγεϊ αν δεν ένύχτωνε νωρις δσες φορες εμεινες μόνος με τη θάλασσα. Sydney-Brighton Le Sands ΙΙ

22 ΜΕ ΦΕΥΓ ΑΛΕΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟ νέο μου διαμέρισμα άπο το προηγούμενο πιο μικρό. Σ' ενα άπο τα δωμάτια κυριαρχει μονίμως το ήμίφως. Έκει λιμνάζουν σαν λησμονημένα παπούτσια και παντόφλες μ' α.μα άντικείμενα οχι άπαραιτήτως φθαρμένα άφου όλίγα άκόμη α.πιαστα. 'Αθροίζοντας χονδρικως τα ύποδήματα με φευγαλέα ματια τρομάζω κι άπεχθάνομαι το θέαμα μια κι ό Θεος δεν μ' εκαμε, εύτυχως Σαρανταποδαρούσα. Sydney-Redfern

23 ΕΝΙ ΕΚΑΣΤΩ Elvae τό κλάμα φύλλων άνίκανων να ύπεpβoίjν τα ορια των φύλλων. Wallace Stevens Τ ", θ' α, ορα,τα, μεγε υνοντα,ι. τα νοητα μελοποιουντα,ι. Τ, θ', α, φ α,ρτα, μνημονευοντα.ι. τα ά6ρα,τα προσχυνουντα.ι. Sydney-Brighton Le Sands

24 ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΕΣ Μ ~ μου μιλιχτε πια για άντικείμενα κουράστηκα μια ζω~ να άκούω «'Αντί» κι οχι μονάχα να το άκούω άλλα και να το ύφίσταμαι σαν ενοχος κάθε φορα που πηγα να στηρίξω κάποιο «Συν». Μιληστε μου λοιπον για τον 'Ήλιο που διώχνει ~ προσπαθεϊ να διώξει το Σκοτάδι. Μιληστε μου για τ~ν βpoχ~ 'β' ",, '1-'Ψ που σ ηνει τον καυσωνα και την οι α έν παντι καφψ. Μιληστε μου για δάκρυα, '1-' θ ' '1: λ' που οεν προφ αινουν να ι,επ υνουν τ~ν σκόνη και τ~ν μοναξια των κτιστων... Sydney-Brighton Le Sands 2Ι

25 ΤΑ «ΤΙΜΙΑ ΔΩΡΑ» Τ ι, θ λ ι ι βλ' "Ψ ην ακρο α ασσια που επεις απο ε ισως να μην την ξαναδετς δμως αύτο δεν είναι λ6γος για πένθος έσυ τουλάχιστον πρ6λαβες και την ετδες. 'Άλλοι δεν αξιώθηκαν μήτε μια φορα να δουν τέτοιο τοπιο " ι 'θ λ ' ειτε γιατι γεννη ηκαν τυφ οι ειτε σ.πλως γιατι δεν γεννήθηκαν. Καφος λοιπον να μάθουμε εστω και στο παρα πέντε πως ή εύλογια του κ6σμου μοιράζεται τις περισσ6τερες φορες ώς Ά ντιδωρο. Τ6τε μονάχα σ.γιάζουν την ζωη τα «ΤΙμια Δωρα». Sydney-Brighton

26 Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ «Ήμίφως» θα πεϊ μισοσκόταδο δμως άμφίβολο αν συμβιβασθεϊς \ \ ~ Ι με το οευτερο ~ ~ Ι "... ως ισοτιμο με το πρωτο. Ποιοι λόγοι &'ραγε συνηγορουν στ~ν προτίμηση έκεϊ που άναντιρρ-ητα σοβεϊ ή Ισοτιμία; Ειναι το πρωτο βημα ή άμφισβήτηση των ονομάτων έκεί που άδιευχρινιστες συνθηχες τα έπέβαλαν άσυζητητί. Μόνη έλπίδα να ξαναγεννηθεϊ ή προ πολλου καταποντισμένη Ζο.,\ Ι οιχαιοσυνη στα πεπραγμενα. Sydney-Brighton Le Sands

27 Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ «ΒΑΤΟΣ» "Ο,τι κι αν πάω να πω η να γράψω \...,ι 'ιι ι στο νου μου ερχεται παντα ενα «πρεπει». Κ..,.. Ι \ Ι, Ι αν παω να καμω κατι που ποθεί ~ ψυχή μου πάλι ενα «πρέπει» όρθώνεται μπροστά μου μα τούτη τη φορα πιο αύστηρο γιατι όεν είναι πια ~ Δαμόκλειος σπάθη παρα ~ πύρινη ρομφαία του Άρχαγγέλου. Ποιος θα μπορουσε εστω μια φορα να με παρηγορήσει πως μέσα μου προστάζει πάλι ό Θεός tl.,\ ( \ "" Ι οσο κι αν η φωνη των προσταγματων που με κατευθύνει είναι άπλως ά.νθρώπινη «πολυ ά.νθρώπινη», άλήθεια! ποια τέλος πάντων όύναμη θα μπορουσε \, \ <:" λ' να χωρεσει την οικη μου «φ ογα» που μου σψηνώθηκε στο στηθος όίχως κανεις να με ρωτήσει; Brighton Le Sands

28 ΠΡ ΑΞΗ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ Μονάχα ό Θεός μπορεί να καυχϊjθεϊ στ, μ' ακουσε να παραπονιέμαι. Τ. Λειβαδίτης Δεν θά 'χε νόύjμα να. παραπονιόσουν σε συνανθρώπους για. παθ~ματα άπο πράξεις η παραλείψεις δικές σου εργψ,η λόγψ η κατα. διάνοιαν. Λίγες ειναι οί θλίψεις που εχει ό καθένας για. να. του φόρτωνες και τις δικές σου; Δεν ηταν αρα γενναιότψα σπουδαία το οτι ελεγες μόνο στο Θεο τα. παράπονά σου. "'Ηταν μια. έλάχιστύj «πράξψ> δικαιoσυνύjς θα. λέγαμε μa.λλον «πράξψ> στοιχειώδους ίσορροπίας κι ας μ~ «πραγματoπoι~θύjκε» ποτέ! Sydney-Redfern 28'

29 ΣΑΝ ΤΕΛΕΤΗ τα τελευταϊο βράδυ πριν να κοιμύ]θείς θά 'ναι μια πανσέλψος πυρακτωμένη για να μ ~ τρομάξεις και πιστέψεις πως κάτι άνoλoκλ~ρωτo απομένει. "Οσα είδες κι επαθες καθως πορευόσουν σε δύσβατο μονο-πάτι «όδα τεθλιμμένψ> ~ταν Ιστορία τελείως πρoσωπικ~ προ πομου μετρημένη \ λ ι σαν τε ετύ]. Sydney-Brighton Le Sands

30 ΟΙ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ Πηγαίνουν κι 'έρχονται σε ρυθμους ατομικούς χωρις ν' αφηνουν να ύποψιασθείς το φύλο η την ήλικία που θα μπορουσε να χαρακτηρίσει τον σκοπο και την πορεία του καθενός ανάμεσα στους απ' αρχης μέχρι των έσχάτων. -30-

31 ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ Για να μπορεϊ σήμερα κάποιος να άντιληφθεϊ τα αύτονόητα, ι Y~ " t '" \ \, t πρεπει ο ιοιος να ναι ο «αυτος επι τα αυτα» τουλάχιστον μη άλλοτριωμένος. Πόσοι μπορουν άκόμη να καυχηθουν για τέτοια πρωτοτυπία; Sydney-Brighton Le Sands

32 ΕιΖΩΙΑ ΚΑΙ ΕιΘΑΝ ΑΣΙΑ Ρωτάει ό κοινος θνητος ενα έρώτημα άπλο άλλα μεγάλο: ""Αν εχει κάποιος το δικαίωμα να ρυθμίσει ετσι την ζωή του που να την χαίρεται ώς «ευζωία» \ "\ Ι, λ'β χωρις αυτο να σημαινει ανευ α εια ποιος θα τον ψέξει; Γιατί να μην μπορεϊ ό Ίδιος να διαλέξει έπίσης ενα τρόπο θανάτου ευγενικό που δεν προσβάλλει μήτε τον Θεό μήτε προβληματίζει συνανθρώπους; ΕΤναι άπαραίτητο νά 'ναι κάποιος Φιλόσοφος για να ονομάσει τέτοια λύση του δράματος «εύλογο του βίου έξαγωγή»; Sydney-Brighton Le Sands

33 ΔΙΧΩΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΕΩΣ Περπα'tα. και ΚΟΙ'tάζει άδρανη και κινούμενα 'Α ι ι, παρεμφα'tος κοσμος. με -τ~ν rota εκπληξη. Πινακίδες ύπάρχουν άλλα δεν λει'tουργουν 'τις κα'tάργησε ό τελευτατος κυκλώνας. Π 'θ' ι ι οιος α κρατησει σημειωσεις δίχως σημετα στίξεως; Βουβες 'Ερινύες συνωθουνται νυχθημερον οί έντυπώσεις. Sydney-Brighton Le Sands

34 ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΣ ΒΙ Είπες θα φύγουν τα σύννεφα που κρύβουνε τον ουρανο \ Ι \ Ψ ι και πνιγουν την υχη σου μα πρόλαβαν να φύγουν πριν βραδιάσει τα λευκα περιστέρια. Ποιος τώρα θα έπικαλεσθεί την ειρ"rινη " \,, να πεισει για επιστροφη \ "ι ι τα μαοημενα φτερα; Sydney-Redfern

35 ΟΙ ΣΙΩΠΩΝΤΕΣ Δεν δικαιουσαι να. κατηγορεϊς για. «άμβλύνοια» εναν όλόκληρο λαό παρασυρόμενος άπο την όξύνοια την δική σου ένω καλα γνωρίζεις τίνος είναι δωρο οσες κι αν εχεις άναπτύξει δεξιότητες στα. μέτρα και σταθμα του φθεφόμενου κόσμου. 'Ακόμη κι αν δεν λογαριάζεις οσο το άξίζουν τους άνιδιοτελως σιωπωντες δεν ετμαι έγω που Θά 'πρεπε να. σου θυμίσω οτι άνάμεσά μας ύπάρχουν και άσκούμενοι στην εμπρακτη άντίσταση χωρις λόγια καθως και οί άποκαραδοκουντες έν προσευχ"ω. Sydney-Brighton Le Sands

36 ΟΛΙΓΑΡΚΕΙΑ Λιγοστεύουν τα χρόνια κι ΟΙ μέρες μα κανεις όεν μπορεϊ να κατηγορήσει κανένα που μόνο "Ενας ετναι ό Θεός! Sydney-Brighton Le Sands

37 ΟΥ ΔΕΙΣ ΦΘΟΝΟΣ Προχώρα, ή ωρα σοι) δεν εχει άδελφές... Paul Celan Πιο δυνατο απο σένα το χορτάρι θα ξαναφυτρωσει μόλις κλείσει ό κύκλος χωρις να πρέπει ξανα να διεκδικ~σει τον δικό του τόπο εξοικειωμένο εκ των προτέρων \ \ 'Α 'βλ με το προ επτο. SΥdneΥ-Βι-ίghtοn Le Sands

38 ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ Στο δέντρο δεν μετράει διόλου..,., "r ~I -λ, αν ειναι ενα η τρια -Λ ~ f ι η οα σος πυκνο. Οί ρίζες μένουν πάντα άκτίνες 8ποιες διακλαδώσεις κι αν άκολουθήσουν τελικος προσανατολισμος το κέντρο της γης. 'Η στάση του δέντρου σταθεpcx κατακόρυφη τεντωμένο δάκτυλο προς τον ήλιο " λ ~, Ι -Λ' Ι οσα κ αοια σπασμενα κι αν απαιτησει ενας βίαιος ανεμος. Το Ύjθoς του δέντρου ή κραυγη του δέντρου: Σιωπή - Διδαχή! Sydney-Brighton Le Sands ΙΙ-5-07

39 ΑΛΛΗΛΟΥIΑ Ή παυωνια το μυστικό της ερυο τελει άπόψε σιωπηλά. s. Τ Coleridge "Ο,τι ξεκίνησε πρέπει να τελειώσει ήτοι να τελειωθεί ό ανεμος δεν φύσηξε έπι ματαίψ το πνευμα οπου θέλει πνεί Άλληλούί α! "ο,τι γκρεμίστηκε κάποτε πρέπει κι αύτο να συχωρεθεί κανεις δεν αξιώθηκε να δεί το τέλος της 'Ιστορίας Άλληλούϊα! "Οσο τα νέφη χαμηλώνουν κι αλλάζουν χρωμα έμείς θυμούμαστε τον ηλιο πύρινο στης καρδιίχς το αιμα και γονατίζουμε Άλληλούϊα! Sydney-Brighton Le Sands

40 Ο ΕΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ Σαν μύγα μαxpυπόδαpύj cχπ' το ρέμα πάνω χινεϊται το μυαλό του πάνω cχπ' τη σιωπή. W Β. Yeats ' Δ,,Ι (l), \ \ Ι εν την αντεχουν οι ΠΟΛΛΟΙ την σιωπη στερεί την πρωτη πανοπλία. Όλόγυμ.νος χανεις πως ν' άντέςει τον έτασμο της 'Αβύσσου; 'Άβυσσος ειναι ό ανθρωπος οσο χι ό Θεός! Sydney-Brighton Le Sands

41 ΕΩΣΠΟΤΕ; Δυο στίχοι μόνο "r, \ \, ι ειναι αρκετοι να σε πεισουν πως άκόμύj οεν XάθΎjκε ό ανθρωπος που εψαχνε ό ΔΙOγένΎjς. <'Ως πότε άλήθεια θά 'χεις την ίιπομονη να ψάχνεις για ουο μόνο στίχους \ ",/ στον απεραντο αχυρωνα; Sydney-Brighton Le Sands

42 ΦΛΟΓΕΡΗ ΣΤΖΤΓΙΑ ΞεράθΊ]κε στη γλάστρα ό βασιλικός. ΕΤναι σαν να μ.ου βομβαρόίσαν δλί] την βεράντα. Τί να την χάνω τώρα την θέα \ \ θ'λ προς ΤΊ]ν α ασσα χωρις την τρυφερότί]τα της στεργιας; Sydney-Brighton Le Sands

43 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Δεν εχεις πια δικαίωμα να γνωρίζεις την κοινη πορεία μ ~τε να όρίζεις την ψηφο σου δλες οί κιν~σεις εχουν καταντ~σει σαρκαστικη δολιχοδρομία. Ό κύκλος προ πολλοu εχει κλείσει και το κυν~γι της φάλαινας συνεχίζεται άνηλεώς παρα τα περι άντιθέτου θρυλούμενα. Τώρα τα σκουπίδια δεν φυγαδεύονται σε άπ6μακρες χωματερές. Στολίζουν τα πεζοδρ6μια κεντρικών δρ6μων τα άνακαλύπτεις και σε χώρους άπρ6σμενους. Π6σο δημ6σιος είναι άκ6μη, 'Αδελφοί, β' ο κοινος μας (ος; Sydney-Brighton Le Sands

44 ΜΙΚΡΗ ΡΑ ΨΩΔΙΑ ΈκεΙνοι πάλευαν χωράφια κι έμεϊς ακούγαμε πουλιά ωσπου να γείρει ό ηλιος προς τη δύση προτείνοντας ενα ακόμη Cιάλειμμα τελεία και παύλα! Sydney-Brighton Le Sands

45 ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ Ό λοφίσκος απο φακες πάνω στο τραπέζι κα θ ως ' τα '" φ.πεφα οαχτυ <:-' λ α,,, μιμουμενα τα μυρμ ηγκια ισοπεδώνεται αθόρυβα πανε με τίιν άφίι ν' απομονώσουν μικρες πέτρες αθέατες που είχαν συμπαρασυρθεϊ με τον καρπο στίι δίνη του Άλωνάρη. Στο πανδαιμόνιο της μάχης ολοι οί κόκκοι της φακης παρακολουθουν τις κάννες των οπλων: Δεν κραυγάζουν «παρουσιάστε» ξορκίζουν έν όνόματι των μανάδων τον &.Οικο θάνατο μ' ενα «παύσατε πυρ». Sydney-Brigllton Le Sands

46 ΤΟ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Π εσμενο ' ανασκε " λ α κοιτα 'ζ' ει τωρα τον ούρανό. 'Άσπρα δεν ηταν μόνο τα φτερά του ηταν και ή φύσίj του λευκη έξαρχύjς ταυτισμένίj με τον έαυτόν ΤΊjς. Τι κι αν το φύτευσαν βιαίως στο σκοτάδι; 'Εκείνο συνεχίζει να φέγγει λευκότερο απ' το φως! Sydney-Brighton Le Sands

47 ΟΛΑ "Η ΕΚΕΙΝΟΣ "Ολα τελειώνουν το δέχομαι δπως το λέτε. Μα δλα ειναι ouδέτερα οπως " τα, βλ' επετε. Ποιος θα μου πεϊ που πηγε 'Εκεϊνος που τ' ά.ρχισε; Sydney-Redfern

48 ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ Η ΜΕΓ ΑΛΗ ΑΔΕΛ ΦΗ «Σπασμένα» δεν θα πετ «συντετριμμένα» των χεριων τα επιτηδεύματα. "Ισως ν' άκολουθουν το παράδειγμα της μεγάλης Άδελφης «Περισπωμένης» εκείνης δηλαδ~ που εμεινε Συγκύπτουσα για να στεγάζει με θαλπωρ-η οσα αστεγα καθ' oίoνδ~πoτε τρόπο άποκεφαλισμένα άποφεύγοντας ολες τις οξετες,..,\:t Ι γωνιες η ενεργειες άγκυλωμένες καταστάσεις. Sydney-Brighton Le Sands

49 ΕΞ ΕΝΟΣ ΠΑΝΤΕΣ Δεν θα μας μάθουν τ"ην ευθεία ΟΙ Γεωμέτρες. Έκείνη εκπορεύεται μόνο εκ του Πατρός κατακόρυφος &'ξονας του κόσμου. Μ ήτε στ~ Μάνα δίδαξαν τ~ν Ά γάπη εξω ιχπ' τον 'ίδιο το Θεό κι ας φλυαρουν οσο θέλουν ΟΙ περιοδεύοντες χαρισματουχοι. Έπιτέλους ιχκουσάτωσαν Παύλου: «ό άγιάζων και ΟΙ άγιαζόμενοι εξ ένος πάντες». Sydney-Brighton Le Sands

50 ΟΙ ΘΗΛΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΙ ΛΩΝ Μην άχουμ.πας την φλούδα των δέντρων μ.ε θηλη των δακτύλων " "1\ Ι,,, ακομ.η κι αν φαινεται να χει στεγνωσει άπο ξαφνιχη άνομ.βρία. Ή φλούδα των δέντρων διατηρεϊ αγνωστες πτυχές μυστικα κρατούμ.ενα άνεξάντλητης ευφορίας καθως έπιχοινωνοον ύποδορίως μ' δλα τα ενσαρκα γι' αυτο τον λόγο έπιβάλλεται προσοχη στις θηλες των δακτύλων. Sussex Inlet, '\J.S.w

51 ANTEPORTAS "Ε θ \ ~, \ ~, νιω ε τις ουναμεις του να οραπετευουν απ' το εξαντλημένο κορμι και οεν μπορουσε να πιστέψει πως τον ακουμπουσε το τέλος τέρμα μαζι και τελείωση των πολλαπλων του ατελειων. Αυτος συνήθως ό βηματισμος με τον όποίο ερχονται τα μεγάλα τα σπουοαία της α6ριον τα αληθινά. Ποιος θα μπορουσε να μαντέψει τόσο αθόρυβο αίφνιοιασμο νά 'χε προλάβει ουο λόγια σε ανύποπτο χρόνο πειστικα για υίους των ανθρωπων! Sydney-Brighton Le Sands ιι

52 ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΩΝ Άπίθανος ανθρωπος ό εκ Μυτιλήνης κυρ Γιώργης Άλβανός καθως μέρα νύχτα ξομπλιάζει στον καμβα. άπεράντου Θερμοκηπίου γονίόια και κύτταρα του φυτικου κόσμου καταμετρώντας βασικες ποικιλίες της φύσεως προκαλώντας άποκαλύψεις τεχνητης έπιλογης χωρις νά 'χει άκούσει ποτέ για. regressus ad infinitum! Ό κυρ Γιώργης συνομιλεϊ με τον κόσμο της χλωρίόας rj,\ Ι Κ ι οπως με την γυναικα του ωνσταντινα που τοσ όιαβάζει Γραφ~ και βίους ενω εκεϊνος ενωτιζόμενος εύλαβως 'Αγίων ελέγχει όοξολογώντας και τ~ν χθεσιν~ μεταμόσχευση στο τυραννισμένο κλωνι λιπόσαρκης όρχιόέας. Sydney-Brighton Le Sands ιι

53 ΑΝΕΠΙΓΝΩΣΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή Ά γ λαια έπικαλετται τ~ν δραση ή Μελπομένη τ~ν άκοή. Μήτε ή ΛΙα μ.ήτε ή Μένη γνώρισαν τ~ν ευγενή των καταγωγή! Sydney-Brighton Le Sands Ι

54 ΑΝΕΣΤΡ ΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΤ ΛΙΤΗΣ Ίσχύσατε, χειρε<; άνεψέναι και γόνατα 7Ταραλελυμένα. Ήσαιαι; 35,3 Λίγες τρίχες είναι μονάχα που καθως κρέμονται άπα γυμνα σύρμα διαλείπουσα γενειάδα Γέροντος Έρημίτου άντι ν' άποξηρανθουν εις τα παντελες \ \, και να πεσουν τρέφονται άνεπαισθήτως μ6νο άπ' ταν άέρα, θ λ' \' 'β αει α ες φυτο αερο ιο. Δεν είναι Ά νεμούριο δεν είναι Φουλάρι δεν είναι Φλάμπουρο προελαύνοντος Κατακτητου. Πέρα άπα κάθε προσδ6κιμο έπανερχ6μενης άνθηφορίας είναι ό εσχατος και ό πρώτος τρ6πος ό θεανδρικας Τ6πος του θαύματος. 5ΥdneΥ-ΒΓίg11tοn Le 5ands

55 Μονόλογος μονολόγιστος των Αυτοχθόνων. τα. άπαρέμφατα «ου» τύjς 'Αντιγόνης. Ύ'ποτροπιάζοντες ΘpΎjνoι του Ίερεμίου. Ή φων-~ των Προφητων. Ώς φωνη ύοάτων πο)j.ι"(;ν. Sydney-Brighton Le Sands ι

56 ΕΡΜΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ Το φύλλο πριν πέσει άπ' το δέντρο διεκδικετ στον άέρα έμβαεων αιώρας. Ύ ποτασσόμενο στη βαρύτητα έπιστρέφει στη γη ~pμαιo του πληθυντικου εσχατη πανδαισία άφομοιώσεως. Sydney-Brighton Le Sands

57 Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΊΌΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Δεν ετν' ΟΙ λέξεις που θα σ' όδηγήσουν να γνωρίσεις το 'Άρρητο πολυ λιγότερο να το πεϊς. ",,Ι, ι Ε ιναι το μετρο ισονομιας του μέσα κι εξω για να μη γείρει ό ζυγος άρμονίας του Σύμπαντος. Sydney-Brighton Le Sands

58 ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΣΤΝΘΗΚΕΣ Ό κcφπος στο κcφύδι "-η το αμύγδαλο σοβετ απcφcψείωτος πίσω απ' το τσόφλι αρκετ που θήλασε στην ωρα του νερο και "~λιo. τα περαιτέρω οπως και στον ανθρωπο: Έν γούνασι θεων! Sydney-Brig11ton Le Sands

59 Π \ \ οτε πριν ΤΟ ΙΕΡΟ«ΠΡΩΘΥΣΤΕΡΟ» δεν είχε φανεϊ εύρύτερο η λαμπρότερο «Χιτωνά μοι παράσχου φωτεινόν, ό άναβαλλόμενος φως ώς Ιμάτιον πολυέλεε Χριστε ό Θεος ήμων». το πcφάθυρο της βιτρίνας. ΤΟ ευρος τουτο συνδυαζόμενο μ' ενα βάθος αθέατο μεν σε πρωτο πλάνο πλην προφανως δεδομένο δεν α,φηνε αμφιβολία σε βάσκανο όφθαλμο Ή αθέατη ακόμη «Στολη» για. επικείμενες εκλάμψεις (ΆκολουθΙα ΒαπτΙσματος) απ' την «Στολlj την πρώτη». προκάλεσε κάποτε βανδαλίζοντες Νέους να. την μετατρέψουν σε ράκη sine ira et studio πριν την θαυμάσουν οί φιλοθεάμονες πριν της επιθέσουν πληγες Ληστες κατ' επάγγελμα, f /,ι, ι στους οποιους επεπρωτο να περιπεσει. Τώρα μόνο ή ευσπλαγχνία του Καλου Σαμαρείτη μπορουσε να. χορηγήσει στον πανδοχέα το αντίτιμο για. «!έλαιον» και «οίνον» εν τψ επανέρχεσθαι στον ανυπεράσπιστο που πάλι α,φησαν «ήμιθανη»! Sydney-B1"ighton Le Sands 24/

60 ΞΑΝΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ Μ ' Ι, θ ', ονοτονο το κυμα α γυρισει να χαιρετήσει απ' την αρχη με μιαν ευχη που άπλώνεται σ' Ά νατολη και Δύση. Τ Ι, Ι Ι β' λ α φυκια και τα οτσα α ~I θ ι, ~, οεν α εμποοισει να λένε τη οική τους προσευχη για οσους χάθηκαν στο άλμυρο νερο οταν οεν βρέθηκε κανεις να βοηθήσει. "Ομως το ιοιο κύμα ενα πρωι για ένος λεπτου σιγη θα σταματήσει πενθώντας την Αυγή " 'λ ι 'λ θ ', κι υστερα πα ι τον μονο ογο α συνεχισει για όλόκληρη τη γη. Sydney-Brighton Le Sands 29/

61 ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΚΤΙΣΤΙΞΗ Δέντρα κραυγες κατακόρυφες σιωπηλη αντίστιξη στο κυρτο της θάλασσας το κοίλο τ' ουρανοu την δική μου καθίζηση. Sydney-Brighton Le Sands

62 ΜΟΝΑΣ ΠΛΑΤΤΝΟΜΕΝΗ Μια λέξη, ενα ονομα ενα νόημα ενας ηχος. Δυο λέξεις, Ύβη σύμπλεγμα άνεξιχνίαστο πληθος. νέο σύστημα Sydney-Bangkok

63 ΑΠΟΛ Υ'ΤΗ ΜΩΡΙΑ Μ ην επιμένεις να ρωτας για το είνα:ι μεινε σ' α:ότο ποο βλέπεις η ακους το πολο κα:ι σ' α:ύτο ποο δια:ισθάνεσα:ι. Δια:φορετικά, ανα:τρέπεις τον Κτίστη χωρις να πα:ίρνεις την θέση Του απόλυτη μωρία: Δικτα:τορία:ς. Άθήνα (Μακρυγιάννη)

64 ΤΟ ΛΑΛΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΓ ΑΝ Λιγ6στεψαν τα λ6για μου μα πλ~θυνε "~ ψυχ"ή μου στην παρουσία του Θεου της Σιωπης.

65 ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΜΑ Στην Κατερίνα Δημάκη Περιμένοντας να φανεί Tj σιλουέτα μέσ' άπα τα ίστορικα σοκάκια τύjς Πλάκας Tj Ψυχ~ χαλαλίζει τα σχύjμα στ~ν οραση, Ι \ Θ / 't: κι ανασαινει το εαμα εν κατανυι,ει. 65-

66 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Μπρούντζινος στέκεις πίσω απο τους λερωμένους θά.μ νους αδιχύ'jμένε ΣτpαΤΎ'jyέ Υιατι προσπά.θησες να κατηχήσεις ενα λαο που δεν είχε ωτα να ένωτισθεί την προσευχή σου. Γι' αύτο τον ακολουθεί αδιαλείπτως \ \ \ \ 'λ στα μικρα και τα μευα α f' \... ο η σκια ΤΎ'jς ηττας αδιακρίτως. Άθήνα (ΜακρυγιιΧννη)

67 ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ Ίδου και παλι το πευκο πλαι στο κύμα ή ξερολιθια κι ό απρόβλεπτος ανεμος στο νύjσι που σχεδον ολοι έγκαταλείπουν μόλις ελθει ό χειμώνας. πως συντονίζεται ή ψυχη με αγραφες σελίδες Ήμερολογίου " Ι,Ι 'ί" αποτιμωντας ανυποστατες ωρες μοναχα στ' 6νομα της «σαιζόν» την συχνότψα δρομολογίων του πλοίου; ""Αν στο μικρο νησι ή μοναξια είναι το φλαμπουρο του χειμώνα στις \ πο 'λ εις γινεται ' Β ρυκο 'λ ακας κυρίαρχος ολων των έποχων. Σκύρος (Skiros Palace) 24/

68 ΤΟ «ΧΑΜΕΝΟ ΚΟΡΜΙ» Δεν πρόκειται για βρισια σε λαϊκη γλώσσα. Μήτε για κέλυφος που όιαλύθύ'jκε καθ' όόόν. ΕΤναι καταγγελία μ.αζι και όμ.ολογία πως χαραμ.ίστύ'jκε όλόκλύ'jρύ'j ΈνανθρώΠΎ'jσΎ'j στα δρια του όρατου και Ψηλαφψου. Άθήνα: (Μα:χ.ρυγιάννΎ])

69 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΑΣ τα που συνέβησαν το φετεινο Καλοκαίρι δεν ηταν μόνο απρόβλεπτα στα μέτρα του ανθρώπου. Είχαν και μια κανονικότητα φονικ'tjς συμμετρίας αλληλοσυντηρούμενος συσκοτισμος με φωτιες αλλεπάλληλες σ' δλη την χώρα. 'Άρα δεν ηταν μόνο «ασύμμετρη απειλ~» "t',ι,, ηταν ασκησεις αγωνιας ",\ Ι ακομ η και για νηπια... Athens-Bangkok

70 ΟΘΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΘΟΝΕΣ Δεν θέλω οιακόσμ ηση στα σεντόνια στις μαξιλαροθηκες στα τραπεζομάνοηλα προπά.ντων ομως οεν θέλω να βλέπω χα-ρα-κιές! Μονόχρωμα τα θέλω πια δλα σαν τον άνέφελο ούρανό άπλο γαλάκτωμα στο γαλάζιο \ \ λ' θ \ \, να μη σκα ωνει που ενα το ματι να μην άγκυλώνεται Ύ] ψυχή \ \ 't, J να μη στενευει η ανασα. Κουράστηκα βρε άοερφε να βλέπω γεωμετρικα σχήματα που μου θυμίζουν τεμαχισμούς. Sydney-Brig11ton Le Sands

71 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ Μένει να ξαναβρουμε τή ζωή μας τώρα που δεν εχουμε πια τίποτα. Γ. ΣεφέΡΎ]ζ "Οσο κι αν εχουμ.ε ξεπέσει δεν χάθηκαν εύτυχως άνεπιστρεπτι τα Ίχνη του Προμ.ηθέα και του Προδρόμ.ου στ~ σκοτει ν~ καταπαχτ~ της συλλογικ'ης μ.νημ.ης. 'Όσο κι αν εχουμ.ε ξεχάσει τον έαυτό μ.ας μας θυμ.ουνται ΟΙ "Αλλοι ως τ~ν ακρη τύjς γύjς. Πιο πολυ μ.ας θυμ.ουνται ΟΙ ξένοι που δεν μ.πορουν να πιστέψουν πόσο ξεπέσαμ.ε! Sydney-Brigl1ton Le Sands

72 ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΣ Δευτε πρός με πάντες οί κοπιωντες και πεφορτισμένοι, κάυω αναπαύσω ύμας. Ματθ. ΙΙ,28 Μην πουμε ε μ ε Τ ς στους κουρασμένους \ θ' \, Ι t Χ ι πως α τους αναπαυσει ο ριστος. ΈκεΤνοι τώρα θέλουν ενα Υρυχο καναπε κι ενα φρεσκοπλυμένο σεντόνι. Τίποτε fι..λλo. 'Αργότερα, οταν συνέλθουν άπα μόνοι τους θ' άρχίσουν να βλέπουν τον Χριστα \ ι" λ ι να φυτρωνει ασπι ος κρινος J " )ο, ι μεσ απ το σεντονι,, \ "~, ακουμπωντας στον ιοιο καναπε. Και θα πιστέψουν. Sydney-Brighton Le Sands

73 Η ΛΕΠΤΗ ΑΜΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΕΙ Ό πόνος οεν αντέχεται να βλέπεις το φως να λιγοστεύει χωρις αντίσταση δπως Υι λεπτη αμμος που κατολισθαίνει ακολουθώντας το οικό της βάρος στον μηχανισμο της κλεψύορας. Κι όμως όλα τριγύρω προσποιουνται \ 'Ι' \,,"'\ "'\ t: ' πως οεν αλλαc.,ε τιποτα στον κόσμο του Θεου το προαιώνιο Σχέοιο της θείας Προνοίας! Sydney-Brighton Le Sands

74 Η ΜΝΗΜΗ ΑΡΝΕΙΤ ΑΙ ΤΗΝ A~ ΑΠΑΛΑΙΩΣΗ Β λ έ μ μ α τ α άθωα δεν υπάρχουν πιά καήκανε, ξερες πευκοβελόνες σε λαίλαπα «παρθένου δάσους» ευτελων άνταγωνισμων. Σ ώ μ α τ α στροβιλίζονται ώς αψυχα έκμαγεϊα σε ορθια πίστα - γιγαντοθόνη φλεγόμενη ή τρίτη διάσταση επαυσε να έπικαλειται τον ουρανό. Ό ν ό μ α τ α λαμπερά, έκπτώσεις μετωνυμίας κι ή μνήμη άρνεϊτα( την άναπαλαίωση σε Κινηματογράφο «μη όμιλουντα». 5ΥdneΥ-ΒΓίghtοn Le 5ands

75 «ΣΥΝ -ΕΧΕΙΑ» Λεζ-η προ πάντων μαγικη στα χείλη του γκρεμου που κ ο υ β α λ ά ε t σ' ενα «κ ο υ β α» όλο το φως του κόσμου. Άλλοίμονο στον αφρονα που δεν την σεβαστεί! Sydney-Brighton Le Sands

76 ΑΧΝΟ ΦΕΓΓ ΑΡΙ "Ήταν και δεν ~ταν στον οίφανο,ι/..., Ι την ωρα του απογευματος ζητιάνος το Φεγγάρι! ποτε δεν ~ταν τόσο λιγο \ λ' στη«ιγωση» \ \ t Ι, Ι ποτ ε στη «γεμωση» τοσο εκφαντορικο. "Οπως, Άδέλφια, κι αν το δουμε θλιβερο Σύμβολο διαλείποντος κόσμου τέτοιο φεγγάρι. Sydney-Brighton Le Sands

77 ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΕΩΣ Ν εωτερος δεν ηθελε να καταγγέλλει φρόντιζε μόνο την ιχπλυι πεpιγpαφ~ αρκεϊ να ηταν ακριβης και καθαρη χωρις στρεβλωτικες πpoκαταλ~ψεις οσο σκληρη και αν ηταν ή πραγματικότψα. Δεν εβαζε σε πρωτη θέση τη δικ~ του γνωμη \ θ'\: ' μη ι"ει κανενα μη θεωρηθεί Δημαγωγός. ΤΟ μόνο που εκανε καμια φορα ηταν κάποια «παρομοίωση» δηλωνοντας παρατηρητικότητα ύπαινισσόμενος ευαισθησία. Σ~μεpα, αν δεν καταγγείλει έπωνύμως τον Ψεύτη και τον Κλέφτη και τον 'Άμουσο αίσθάνεται μωρος και συνένοχος ένω έκείνοι πληθύνονται έπικινδύνως. Sydney-Brighton Le Sands

78 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ Βλέποντας απο μακρια το μηκος του δρόμου αισθάνεσαι ενα αόρατο χέρι να σου αδειάζει το στηθος να σου κόβει τα γόνατα. Πόσα ακόμη μυστικα θ' ανακαλύψεις πριν πας με τους πολλους στ~ν τάξη των 'Ακινήτων! Ό δρόμος εχει νικηθετ μόλις κάμεις το πρωτο βημα. Μήπως αυτο ΙσοδυναμεΤ με το πρωινο Σταυροκόπημα δπως το εκαναν ΟΙ πιστοι πριν αφήσουν το σπίτι; Sydney-Brighton Le Sands

79 ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ Παλεύοντας το δίλημμα μετρας την μοναξιά σου μη ξέροντας ποια δύναμη θα σε παρηγορήσει. πως ν' &παντήσεις δυο φωνες, \, ~ Ι μονο με τη οικη σου; πως να δεχθετς &ντίφαση, 'ζ \ ζ, που σχι ει τη ωη; Σωπαίνεις και σταυρώνεσαι ζ ',\ \ θ \ ητωντας απο τον ~ εο να μη σ' &φήσει η χάρη Του «δίψυχος» να τελειώσεις. Sydney-Redfern

80 ΜΕΤΡΗΣΕ ΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ Τέλειωσε +ι μέρα κι +ι βδομάδα κι ό μήνας. "Οπως τελειώνει ό καφες +ι ζάχαρη \ \ Ψ ι και το ωμι. Ό ανθρωπος που τα. μέτρησε δεν πρόλαβε να. τελειώσει \ \ ζ Ι συμμετρικα την ωη του. ΕΤναι αραγε άκόμη σωστο να. λέμε «εςεμέτρησε τον βίον» καθένας που άπλως πεθαίνει; Melbourne-Sydney

81 ΟΤΑΝ ΛΙΓΟΣΤΕΨΑΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ Ο! άρματολοι χρεμούσανε στα δέντρα τ' αρματά τους χι οι ΠΟΙΎ]τες τους στίχους των στ-η ράχύ] των πουλιων. Ο! ΠΟΙΎ]τες μετανάστευσαν στ-η λευχ-η σελίδα οταν δεν ευρισχαν πια λευχο περιστέρι! Sydney-Brighton Le Sands

82 ΑΤΜΗΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΙποτε πιο ουνατο τιποτε πιο ακέραιο απο τ-ην ατμητη στιγμν Μια τρύπα ακρας σιωπης κάποτε απύθμενης όεύνης ~ στιγμ-η που σου πηρε το φως καί σου 'κλεισε στο στόμα. Sydney-Brighton Le Sands

83 ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡ ΑΙΟΣ Ό αληθινος 'Οουσσέας ~\ λ' \., οεν πα ιννοστησε ποτε οριστικα. "Οχι γιατι οεν αγάπησε την 'Ιθάκη ~ την Π ηνελόπη. Άλλα για να μη λιγοστέψει ή νοσταλγία μη μείνει έκτεθειμένο για άπαλλοτρίωση πάτριο εδαφος. Sydney-Brighton Le Sands 7-IQ

84 ΣΤΟ ΛΥΚΑΥΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥ Ot λέξεις εχουν σίιψα εχουν και ψυχή. "Ομως δεν είναι άκίνδυνο θήραμα μήτε κατάκτηση σταθερη το σωμα των λέξεων. 'Ολονυχτία οδύνης είναι ή ψηλάφηση του σωματικου ωσπου ν' άρχισουν να ύποχωρουν οι άντιστάσεις στο λυκαυγες του νου. Sydney-Brighton Le Sands

85 Η ΝΥΧΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ Δεν fιθελε να κοιμηθεί οεν fιξερε να ζ+ισει. 'Η' \, νυχτα τον περιμενε ι,\ \, πισω απο την πορτα ως την αυγ+ι' Sydney-Brighton Le Sands

86 ΠΑΡΗΓΟΡΟΤΝ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Σε περασμένα χρόνια οχι πολυ μακρινά ονεφο της είρήνης ηταν μια στέγη. Τώρα που ΟΙ στέγες βομβαροίζονται άπο παντου μόνη καταφυγη το ύπόστεγο κι οποιος προλάβει. Sydney-Brig11ton Le Sands 14-ΙΟ-Ο7-86-

87 ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Ί",\ 'ψ Ι περισσευει να κο εις ), \,/ απ το εντομο ι '" ~ Ι ~ 'θ' περα απο τις υποτυπωαεις αρ ρωσεις του; Κι αύτο ακόμη οεν επαψε να προκαλεϊ τον ατομισμο του ανθρώπου! SΥdneΥ-ΒΓίghton Le Sands

88 ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΛΛΟΘΙ Ποίημα, το μέγα «"Αλλοθι» \ ~\ β Ι πως οεν φο ουμαστε την μοναζιά τον θάνατο την ασχήμια. Ποίημα, οί «πρωτες βοήθειες» τ' Ούρανου οταν ή γη λιποθυμάει! Sydncy-Brighton Lc Sands 16-ΙΟ-Ο7-88-

89 ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜΟΥ Σε άπcφέμφατους άγρους μονολογουσε κάτι σαν σπάραγμα λησμονημένου τραγουδιου μα ~ταν μόνο ~ μελωδία που γυρνουσε πια σταθερη άπα τα λόγια του χαμου! Sydney-Brighton Le Sands η-ιο-ο7

90 ΟΙ ΟΠΛΕΣ ΤΟΥ ΑΛΟΓΩΝ Οί άπλες των αλόγων βυθισμένες στο χόρτο καθως βοσκουσαν νωχελικα στο αγουροξυπνημένο νησί ηταν "γ μια "'ψ νεα τυ η. Παραπέμποντας στα βότσαλα της ακτης με τις ραβδώσεις και τα νφχ αψυχης υλης μετρουσαν πόσο μπορουν ν' αδικηθουν παροπλισμένα τα λαμπερα νύχια άλοζώντανου σώματος. 5ΥdneΥ-RedfeΓΠ

91 Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ Σαπίσανε τα δόντια του,ι 'ϊ"), ι και πεσαν τα μαlv\ια του \" \ ξ Ι τα ορη τον εχασανε ΟΙ μακρινες ΜαΜρες, \, σαν και τις ρουγες του χωριου. Μα πιο βαρυ του φάνηκε του Γέρο Καπετάνιου που ό ~λιoς τον άρνήθηκε και μπλιός του δεν του δίνει να του ζεστάνει το κορμι πριν το ξυλιάσει ό Χάρος έκδίκηση για μια ζωή! Sydney-Brighton Le Sands

92 ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ "Οσες φορες κι αν κάψετε το δάσος ΟΙ σπόροι ετναι στη γη ν' άντισταθουν στη βία και το θράσος. Ή χλόtj που δεν ε'{χατε προσέξει χνούδι στο χωμα σας εχει καταγράψει σαν «κάμερα» και που ετσθε άκόμα! Ό θάμνος που στο αψε/σβησε τινάζει δέντρο μονάχα με τον ηλιο συνεργο θα προστατέψει της γης το θεμέλιο ουτε σεις ",, ουτε εγω. Sydney-Brighton Le Sands

93 ΟΣΑ ΠΡΟΣΠΕΡ ΑΣΑ "Οσα προσπέρασα βιαστικος \ \ \, χωρις να τα γνωρισω δεν ηταν άπο περιφρόνηση ~ άδιαφορία. τα είδα βέβαια άλλα δεν τα πρόσεξα άπ' την σκοτοδίνη του νου. 'Ίσως αυτο το μεγαλύτερο άμάρτημά μου. Το φως που ξόδεψαν τα μάτια μου να δω και να όνομάσω \ Ι... J τις χαρες του κοσμου α,δικο ηταν να καταλήξει σε άπώλεια.. που να μπορουσα τώρα να τα βρω και να μάθω ποιος άδικήθηκε περισσότερο "... "",, εκεινα η τα ματια μου; Sydney (St. Vincent's Hospital) 23-ΙΟ-Ο7-93-

94 ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ "Οσο φθαρτο χι αν είναι το σαρχίο '1" ι ''Ι' λ ι, Ι ι οεν παυει να ΟΎ) ωνει ΤΎ)ν ταυτοτητα σου μ' 8λο τον χόσμ.ο όρατων χαι άοράτων. Στωμ.εν χαλως! Sydney-Brighton Le Sands

95 ΜΕ ΚΤΡΙΑΡΧΟ ΤΟ ΜΑΤΡΟ Στην εφηβεία κινδύνεψε να εξαντληθεί στις φαντασιώσεις του Κόκκινου και του Μαύρου δπως τις είχε στοιχειοθετήσει ή «ήδυπάθεια» δυτικα τ-ης 'Εδέμ. 'Έπρεπε να γνωρίσει βαθύτερες πληγες, \ ~ Ι, ~, για να εκτιμησει τους συνουασμους στο Κόκκινο με το Κίτρινο κάποτε και με το Λευκό,Ι ~,, Ι προ παντων ομως με κυριαρχο το Μαυρο σ' δλες τις άποχρώσεις. Sydney-Brighton Le Sands η-1ο

96 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝ ΑΣΤΕΣ τι Άχέρων άνεπ!στροφος ειναι ό βίος ",Ι Ι }7! θ ' ", \ Ι Θ 'β ειτε απο την '>..οριν ο "ινησεις ε/τε απο τη ~ r;, α. Τάσος Γαλάτης 'Άλλοι τους ξεριζώνουνε μ?l όλοι τους κυνηγουνε που e?l βρεθεϊ κατάλυμα να κρύψουν την ψυχή τους; Το κρύο δεν φοβ-ήθηκαν,,, ι μητε στοιχεια τη νυχτα όλα τα συνηθίσανε σαν τις πολλες άρρώστιες μα τα βασανιστήρια να πουν όσα δεν ξέρουν ποτε δεν συνηθίζονται κι ενας Θεος το ξέρει. Sydney-Brighton Le Sands 3Ι-ΙΟ-Ο7

97 Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ Κάτι στ-ην &κρη του βράχου ανεμουριζε μα δεν μπορουσες να πείς αν ηταν πουλι ~ πανί. Τ, \" οσο συγγενικα τα σχηματα τόσο οικείες ΟΙ κινήσεις. Πότε έπιτέλους θ' αντιληφθουμε που τελειώνει ή ψυχη, 'ζ \ 'λ κι αρχι ει το κε υφος; Sydney-Brighton Le Sands Ι-Η-Ο7-97-

98 ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ Κα! ποιος δεν ψάχνει να βρεί ούρανο άμόλυντο πετωντας προς το υψιστο; Wallace Stevens Δεν εχει σημασία σε ποιο ήμισφαίρια εχει κατασκηνώσει γι' αύτον ό ηλιος μονίμως βγαίνει απ' τον ιδια τόπο αλλα σε χρόνο απροσδιόριστο μόνο απ' την καρδιά, τα παντζουρια μπορετ να μένουν ανοιχτα η κλειστά οπως τα ξέχασε την τελευταία φορα που ετυχε να τ' ακoυμπ~σει ομως το φως δεν λιγόστεψε οσο ή ψυχη ανάσαινε τον θεί'κο βηματισμο μέσ' απ' τα χαλάσματα, Sydney-Brighton Le Sands 3-Π-Ο7

99 ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Το πανι ποτ ε οεν μου φτάνει να ντύσω τη γύμνια του Θεου άπλωμένύ] στη φύσύ]. ΠαράκλΎ]σΎ] στους καλοπροαίρετους \ \' \ Ι να μύ] κρινουν ΤΎ]ν τεχνύ] ι περαστικους μου,,\ \ Ιλ ι απ τα φτωχα υ ικα. Ό λόγος στην ΠοίΎ]σΎ] άκριβως ειπείν σπανίως ηταν για τεχνύ]. Βαθύτερος λόγος συνήθως ή χωρις λόγια άνώνυμύ] Προσευχή. Sydney-Brighton Le Sands 3-ΙΙ-Ο7-99-

100 ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΣΗ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ Σήμερα μου ζητουν να μη Σ' όνομάζω κι είναι σα να μου λένε να Σ' άρνύ)θω. πως την άντέχεις Θεε ι, ι τοσύ) αχαριστια τόσο βάρβαρύ) τυφλότητα μέσα σε τόσύ) ήλιοφάνεια! Sydney-Brighton Le Sands 3-ΙΙ-Ο7-100-

101 ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟ α:πό-γεuμα ώς επ! το πλείστον χρόνος πένθιμος οσο χαρούμενο κι αν προηγήθηκε το γευμα! Sydney-Brighton Le Sands 3-ΙΙ-Ο7-101-

102 ΦΛΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ "Οπως ανακατώνεις την τράπουλα και τα χαρτια σου βγαίνουν ~ οεν βγαίνουν ", λ β' \ \, ετσι αντι αμ ανομαι και τους στιχους \, \ ~\λ 'ζ που πεφτουν στ"υ)ν ποοια αμπυρι οντας φλουρια τίjς τύχ"υ)ς ανεξηγψα φιλικά καθως αναδύονται Ο"Υ)λψ"Υ)ριώοεις ύορατμοι απο ξ"υ)ρα και θάλασσα στην βιασμέν"υ) Μάνα. Sydney-Brighton Le Sands 7-Π-Ο7 -Ι02-

103 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝ ΑΓΚΗΣ Σήμερα το πρωι το Bicentennial Parl< ηταν δλο δικό σου άφου κανεις δεν τόλμησε να ξεμυτίσει μεσα στην ξαφνικη βροχη, 'β'''',~" ι και τον ιαιο ανεμο που οεν επετρεπε ν' άνοίξεις όμπρελα μη σε παρασύρει μ' δλη την εξάρτυση σαν αδεια χαρτοσακούλα. Μονάχα δυο η τρεις Κουκαμπάρες πιο μαυρες άπο το κοράκι του Alan Poe εψαχναν δίχως κρωγμους στα βρεγμενα χόρτα για κάποιο γυμνοσάλιαγκα κι υστερα πεταξαν προς το συγκρότημα της Παιδικης Χαρας να συμπληρώσουν ώς ύγρα άποσιωπητικα την άπουσία παιδιων και μανάδων. Sydney-Brighton Le Sands 8-ΙΙ-Ο7 - ΙΟ3-

104 ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Περιέργως άγάπησα Κάκτους και κακτoειδύj ισως γιατι συνδυάζουν σε χρgψα έλαφρως σταχτι με έλαφρως πράσινο Ισορροπημένη ένσάρκωση του «Μηδεν αγαν». Sydney-Brighton Le Sands 9-Π-Ο7-1 4-

105 ΑΠΟ ΠΟΙΝΗ ΕΩΣ ΕΤΕΡΓΕΤΗΜΑ Το να φαντασθουμε αθάνατα τα βουνα "';',, ηταν κι αυτο μια απ' τις πολλές μας αυταπάτες λες και πεθαίνουν μόνο τα εμψυχα ένω θά 'πρεπε το αντίθετο να συμβαίνει. Ποιος όμως εχει το μέτρο " λ' \ θ' οταν ο ογος για ανατο; -ΛΑ ν πρόκειται για πoιν~ τ~ν αξίζουν μόνο τα εμψυχα μα αν ετναι ευεργέτημα το οικαιουνται δλα τα κτιστά. Great Keppel Island Ι2-ΙΙ-Ο7-105-

106 ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΣ ΑΣΤΕΡΙΕΣ Περπατώντας στην αμμο άνάμεσα σε νεχρους ΆστερΙες ετδε τα πέντε δάχτυλα να έχτείνονται προς το απειρο. Καθως άχινητουσαν ξεραμένα άνάσχελα εδειχναν αταφους νεχρους χαι στις πέντε ήπείρους. Great Keppel Island 13-Π-Ο7 -ι06-

107 Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ Οϋτως η α)\λως δεν ~χει πολλα να πεί ό μονήρης ανθρωπος. Ξέροντας πως δεν είναι εύχάριστος στους πολλούς ζυγίζει δυο φορες την κάθε λέξη πριν βγεί άπ' το στ6μα του κι ϋστερα παρακολουθεί χωρις να γίνει άντιληπτ6ς προς τα που γέρνει ό ζυγος για μια όριστικη έπεξήγηση. ~Eτσι μ6νο μπορεί να γυρίσει στη δική του άσφάλεια την σιωπη των νεκρων των σωζομένων άπ' το πανδαιμ6νιο των άφρ6νων. Great Keppe! Is!and 15-ΙΙ-Ο7-1 7-

108 ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΠΕΛΑΡΓΟΥ Θ ι 'λ \ λ... \ αυμασα πα ι τον πε αργο \ ξ 'ζ \ " ~, να εκουρα εται στο ενα ποοαρι. "Ασκηση σε όλιγάρκεια.:η πρόνοια για ενόεχόμενο άκρωτηριασμό; Great Keppel IsIand 15-Π-Ο7 -ιο8-

109 «ALWAYS ΙΝ OUR DREAMING» Το Ι902 εδιωξαν ΟΙ Άγγλοσάξωνες η 'Ιθαγενείς άπ' τ~ν έστία τους στο South Keppel Island κι ολοι τους ηταν αμαχοι άπο Μψέρα 65 ετων εως και 4 μηνων κοριτσάκι. ΤΟ 2007 ό ύπουργος Craig Wallace φιλοτιμήθηκε να επιστρέψει λωρίδα γης σε άντιπροσώπους του λαου των με τ~ν προσωνυμία Woppaburra Land Trust οπου άντι για ορκους και κατάρες οπως αλλοτε διαβάζουμε σήμερα σε επιτάφια πλάκα ολων των θυμάτων τα ονόματα και τ~ν καταληκτήρια ύπόσχεση των κηδεμόνων «πάντα θα ζουν στο ονείρεμά μας»! Great Keppel Island 18-Π-Ο7 Ι09-

110 ΔΙΠΛΗΘΛΙΨΗ κοιτας το τοπίο έξω άπ' το παράθυρο και βλέπεις ν' άποσύρονται τα νέφη σα οολοφ6νοι που τρέχουν να κρυφτουν ένω άκ6μη στάζουν τα κλαοια άπο την ξαφνικη βροχη που οεν σεβάστηκε,, ι..., το τροπικο πανηγυρι των χρωματων. Θλίβεσαι ουο φορες έπειοη οεν γνωρίζεις αν ετναι της ψυχης σου το πένθος που άντανακλαται στη γύρω φύση η ετναι των άψύχων ή &μετρη σπατάλη που κάνει και το βλέμμα σου να παραιτείται. Great Keppel Island ι8-ιι-ο7 -ιιο-

111 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ Δεν χρειάζονται πολλες λέξεις \ Μ ' \ λ' "λ το υστηριο τα εει ο α. Μη ζητατε νοούμενο ετναι αυταρχες το ΟεΟομένο. Great Keppe! Is!and ι8-π-ο7 -ΙΙΙ-

112 Ο ΛΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑΦΟΥΣ Ή έντεινόμενύ) άγωνία σου να συλλάβεις έλάχιστη κίνύ)ση αύτοτελους ζωύφιου άνάμεσα. στα έκτυφλωτικα χρώμα.τα συγκεχυμ.ένων λουλουοιων. Sydney-Brighton Le Sands ΙΙ2-

113 CASUS ΒΕΙΙΙ 'Άνθος και φρουτο που κρέμεται εξω ιχπ' το φράχτη ιχπειλεί τον ίοιοκτήτη προκα.λεί τον κατα.κτητή. Sydney-Brighton Le Sands ΙΙ3-

114 ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Δωστε μου πίσω τις φωνες μιας αλλης έποχης που γύμναζαν το σωμα μου και θρέφαν την ψυχή μου ηταν φωνες της Μά.νας μου,~\ \, Ι και οεν τις απαρνιεμαι. Κι αταν θα ξανασμίξουμε μ' αύτες θα με μετρήσει. Sydney-Redfern 6-Ι2-07 -Π4-

115 ΊΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΊΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ Ά γαπήσcφ.ε κι άγαπηθήκαμε έκτενως. Μισήσαμε και μισηθήκαμε υπερβαλλόντως. τι &.λλο μένει για να όλοκληρωθετ το χρονικο της πτώσεως! Sydney-Brighton Le Sands ΙΙ5-

116

117 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΧ Α 1. Πανσέληνος σε κυπαρίσσι Τό δεδομ.ένο Μετεωρισμ.ός Α' Διπλό παλίμ.ψηστο Ό τελευταίος ναυαγοσώστης Προσωπογραφία του βάθους Στα ϊχνη ένός αναίμ.ακτου θανάτου Δείγμ.α αύτοσεβασμ.ου Για τους αφελώς έποχούμ.ενους ΈπΙ της ούσίας.... ΙΙ. Α ν δεν ένύχτωνε νωρίς.... Ι2. Με φευγαλέα ι-ιατιά Ένι έκάστιμ Κυριολεξίες τα «Τίι-ιια Δώρα» Ή αι-ιφισβήτηση τών όνομ.άτων Ή δική ι-ιου «βάτος» Πράξη αχειροποίητη Σαν τελετή Οί διαλείποντες τα αυτονόητα Ευζωία και εύθανασία Δίχως σηι-ιεία στίξεως Μετεωρισμ.ός Β' οι σιωπώντες 'Ολιγάρκεια ΟύΟεΙς φθόνος Τό ηθος του δέντρου.... ΙΙ Ι η ιη-

118 29. ΆΛληλούϊα Ό ετασμος της Άβύσσου.... 3Ι. 'Έως πότε; Φλογερη συζυγία Κεκλεισμένων των θυρων Μικρη ραψωδία Έν ονόματι των μανάδων ΤΟ σκοτωμένο περιστέρι "Ολα η εκετνος Περισπωμένη ή μεγάλη αδελφή 'Εξ ένος πάντες Οί θηλες των δακτύλων.... 4Ι. Ante portas Συνομιλητης φυτων και ανθέων Ά νεπίγνωστη εκπτωση Ά νεστραμμένος Στυλίτης «Uluru» 'Έρμαιο του πληθυντικου Ί-Ι άρμονία του Σύμπαντος Άξιόπιστες συνθ ηκες ΤΟ Ιερο «πρωθύστερο» Ξανα. το κύμα θα. γυρίσει.... 5Ι. ΣιωΠΊιλη αντίστιξη Μονα.ς πλατυνομέν-γι Άπόλυτη μωρία Το λαλετν και το σιγαν ΤΟ σχημα και το θέαμα Χαφετισμος στον Μακρυγιάννη Κυρίαρχος δλων των εποχων ΤΟ «χαμένο κορμί» Ι Ι ι ιι8-

119 59. 'Ασκήσεις αγωνίας Όθόνια και όθόνες Άπα ταν Προμηθέα μέχρι ταν Πρόδρομο Μόνο ΈκεΤνος Ή λεπτη αμμος που κατολισθαίνει Ή μνήμη αρνετται την αναπαλαίωση «Συν-έχεια» Άχνα φεγγάρι Άλλαγη πλεύσεως τα πρωτο βημα τα δίλημμα Μέτρησε μα δεν πρόλαβε "Οταν λιγόστεψαν τα περιστέρια 'Άτμητη στιγμή Μόνος και ακέραιας Στα λυκαυγες του νου Ή νύχτα πίσω απα την πόρτα Παρηγορουν οί λέξεις τα εντομο τα μέγα αλλοθι τα λόγια του χαμου Οί άπλες τιtjν αλόγων Ή εκδίκηση του Χάρου Σιωπηλη αντίσταση "Οσα προσπέρασα Άμετάκλητη δήλωση Με κυρίαρχο τα μαυρο Λαθρομετανάστες Ή ψυχη και τα κέλυφος Σε χρόνο απροσδιόριστο.... -ΙΙ9-

120 89 Άνώνυμη προσευχή..., Μέσα σε τόση ήλιοφάνεια.., 'Ηλιοτρόπιο φρόνημα Φλουρια της τύχης Κατάσταση έκτάκτου ανάγκης 'Ισορροπημένη ένσάρκωση Άπο ποινη εως ευεργέτημα Άνάμεσα σε νεκρους αστερίες Ή σιωπη των σωζομένων Νοημοσύνη πελαργου «Always ίn our dreaming»..., Διπλη θλίψη... ΠΟ 101. Το μυστήριο... ΠΙ 102. Ό λυρισμος του ασαφους Π2 103 Casus belli Π Μιας αλλης έποχης... " Π ΤΟ χρονικο της πτώσεως Π5-120-

121

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Όλα τα πουλιά γεννούν αυγά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά! Και άλλα από τα ζώα κάνουνε αυγά. Θα σου πω για μερικά Η κότα Κάθε μέρα η κότα γεννάει ένα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΜΑΣ ΓΚΙΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Γ ΤΑΞΗ. ΘΕΜΑ: Μην αμελήσετε. Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία. «Θα σας περιμένω» Μ.

ΘΩΜΑΣ ΓΚΙΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Γ ΤΑΞΗ. ΘΕΜΑ: Μην αμελήσετε. Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία. «Θα σας περιμένω» Μ. 1 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΓΚΙΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: Μην αμελήσετε. Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία. «Θα σας περιμένω» Μ. Κατσαρός Οραματίστηκα την εικόνα ενός ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει Κατευθυνόμενη συμμετοχική δουλειά όλης της τάξης 2ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης Τάξη Γ1 2005-2006 Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη Τη μέρα που έχω πεθάνει Τη μέρα που έχω πεθάνει, η αύρα μου προχωράει - Αλλά δεν νομίζω ότι η καρδιά μου είναι ακόμα στη γη! Μην κλαις και μη λυπάσαι: "Αχ αλίμονο, πόσο τρομερό!" Θα πέσεις στου διαβόλου

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές

Καλοκαιρινές διακοπές Καλοκαιρινές διακοπές Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού Tα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Για παιδιά 0-5 ετών Πάνινα βιβλία 0-3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Αλυκής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές.

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές. Βρισκόµαστε στη Γαλατία το 50 π.χ. Όλη η Γαλατία βρίσκεται υπό ρωµαϊκή κατοχή εκτός από ένα χωριό ανυπόταχτων γαλάτων το οποίο αντιστέκεται ακόµη και θα αντιστέκεται για πάντα στους εισβολείς. Στο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

16 Συνήθως ξυπνούσε τα χαράµατα ο µικρός άγγελος, αλλά εκείνη την ηµέρα δεν άνοιγαν τα µάτια του µε τίποτα. Φαίνεται πως τον είχαν πλακώσει και τα συννεφένια παπλώµατά του. Ήταν τόσο µαλακά και ζεστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σχολική χρονιά 2012-13 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3, 16451

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία και επικοινωνία

Tεχνολογία και επικοινωνία 2ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:39 μ.μ. Page 1 Tεχνολογία και επικοινωνία Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν πολλά προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας. Μπορείς να τα βάλεις στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ Ανδρέας Σµοϊλης Μελίνα Ρήγα Μαθητές στο Πειραµατικό Μουσικό Γυµνάσιο Παλλήνης 2007-2008 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κατερίνα Αλεξιάδη alexiadi@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νεφελώματα του χρόνου

Νεφελώματα του χρόνου Κυριακή Κουτσουρίδου Νεφελώματα του χρόνου Ποίηση ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Κυριακή Κουτσουρίδου Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: «Κι εμείς με ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΠΡΟΣΩΠΑ:

ΤΙΤΛΟΣ: «Κι εμείς με ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΠΡΟΣΩΠΑ: ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 3 ΚΟΝΣΕΡΒΑ 1 ΚΟΝΣΕΡΒΑ 2 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 2 ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΦΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΦΕ 2 ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η κότα που ονειρευόταν να πετάξει και άγγιξε τα αστέρια!

Η κότα που ονειρευόταν να πετάξει και άγγιξε τα αστέρια! Ημερομηνία 9/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link Cultureloversgr Βίκυ Καλοφωτιά http://cultureloversgr.blogspot.gr/2015/04/blog-post_45.html Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 Η κότα που ονειρευόταν να πετάξει και άγγιξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίμνη. Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη

Η Λίμνη. Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη Η Λίμνη Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη Κείμενο Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση Ελίζα Βαβούρη Γραφιστική επιμέλεια Χριστιάνα Χαραλάμπους Επιμέλεια κειμένου και εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

εν θέλω να µου δέσετε τα µάτια Αδερφέ Ισραηλίτη τον ήλιο π' ανατέλλει να χαρώ κι αν κάνετε τα στήθια µου

εν θέλω να µου δέσετε τα µάτια Αδερφέ Ισραηλίτη τον ήλιο π' ανατέλλει να χαρώ κι αν κάνετε τα στήθια µου ε θέλω να µου δέσετε τα µάτια Το αστέρι που φοράς Φως ανέσπερο θα ρίχνει Στους βωµούς της λευτεριάς Το αστέρι που φοράς Θα ναι σάλπισµα ειρήνης Που για εκείνη µαρτυράς Όσες πίκρες κι αν γευτείς εν σε νίκησε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Μουσελιμίδου. Ανοίκειος νόστος. Ποίηση

Ιωάννα Μουσελιμίδου. Ανοίκειος νόστος. Ποίηση Ιωάννα Μουσελιμίδου Ανοίκειος νόστος Ποίηση ΑΝΟΙΚΕΙΟΣ ΝΟΣΤΟΣ Ιωάννα Μουσελιμίδου Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχεδιασμός εξωφύλλου: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα