τη εχδοση, Άθ"ήνα 2008 Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος» ΕΚΔΟ2:ΕΙΣ ΔΟΜΟ2: Μαυρομιχαλη j ΆΘ'ήνα" name="description"> τη εχδοση, Άθ"ήνα 2008 Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος» ΕΚΔΟ2:ΕΙΣ ΔΟΜΟ2: Μαυρομιχαλη j ΆΘ'ήνα"> τη εχδοση, Άθ"ήνα Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης. Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος»">

Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης. " Αχρονες ώρες. Πρυ'>τη εχδοση, Άθ"ήνα Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης. Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης. " Αχρονες ώρες. Πρυ'>τη εχδοση, Άθ"ήνα 2008. Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης. Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος»"
τη εχδοση, Άθ"ήνα 2008. Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης. Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος».pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcript

1

2

3 ΑΧΡΟΝΕΣ ΩΡΕΣ

4 Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης " Αχρονες ώρες Πρυ'>τη εχδοση, Άθ"ήνα 2008 Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος» ΕΚΔΟ2:ΕΙΣ ΔΟΜΟ2: Μαυρομιχαλη j ΆΘ'ήνα Τηλ , F<lX e-jllail:

5 Σ. Σ. XαpκιανάΚΎjς ΑΧΡΟΝΕΣ ΩΡΕΣ ι ποtύjμ..ατα 'Εκδόσεις Δόμος

6 ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Χωμα και στάχτη, Άθήνα Παραλήρημα του Νότου, Άθήνα '11πο φυλακης πρωιας, Άθήνα Είς ωτα άκουόντων, Άθήνα Άπαράκλ-ητοι καιρο{, Άθήνα 'Ι-Ι οίκειότητα των αίνιυμάτων, Άθ'ήνα ~ooπικα ίδιόμελα, Θεσσαλονίκη i'vιεροληψ{ες, Θεσσαλονίκη Έν Υ'!; άλλο':ρ{q:, Ι (συγκεντρωτιχ'r, εκδοση), Άθ'ήνα ΊΙ αμυνα των νηπίων, ΘεσσαλονίΚ'η ΠορτραΊτα του νερου, Θεσσαλονίκη Χέρια σκιας, Θεσσαλονίκη Διάκριση πνευμάτων, Θεσσαλονίκη ΝοσταλΥ{α παραμέτρων, Άθήνα 'Εν Υ'!; ιz)jιoτpfq:, Π (συγκεντρωτικη εκδοση), 'Αθ'ήνα 'Ι-Ι αλλη έκδοχή, Άθ'ήνα Στη δοκψη του φέυυους, Άθήνα Σπασμένοι συνειρμο{, Άθήνα ΎΥρα τοπία, Άθήνα Firewor](s and Sparrows (έκδ. Primavera), Sydney Τεφρες άκτές, Άθ'ήνα 'Εν Υ'!; άλλοτρ{q:, ΠΙ (συγκεντρωτιχ-ι) εκδοση), Άθ'ήνα '0 αλυος της παρρησίας, Άθ'ήνα Μετρψες άλυηδόνες, Άθ'ήνα Έπιφυλάζεις, 'ΑΘ'ήνα Λιτανεία χρωμάτων, 'Λθ'ήνα "Ομβρια υδατα, ΆΘ'ήνα 'Η δομη των κρυστάλλων, Άθ'ήνα 200[. Ό βαθμος της έκπλήξεως (ανθολογία), Άθ'ήνα Νεροσυρμή, ΆΟ'(ινα Austl';11ian ΓassΡ:Jrt, δίγλωσση ανθολογία (εκδ. Brandl & Schlesinger), Sydncy Οί πρώτες ϋλες, ΆΟ'ήνα 'Εν αίνίγμ.ατι και εν εσόπτρψ, Άβ'ήνα Motller. Α Moving Rcf!α:tiοn ofgcχ.j, (ATF Ρress) Adelaidc Σπηλαιώδη τοπία, Άθ'ήνα Σκεύη κεραμέως, ΆΘ'ήνα Θολα ποτάμια, ΆΟήνα 2007.

7 Μνήμη Ν!κου Χ. Γεανναδάκη (Δεκάχρονα)

8

9 'ΕμεΤς για. να. γνωρίσουμε τη μέρα Γερα. παταμε στη μεγάλη νύχτα. Ζήσψος Λορεντζάτος "Οσα καταγράφονται δεσμεύονται στο χαρτι "Ομως το λευκο της σελίδας τα. εξαγνίζει ι:χπο την θνητότητα του σωματικου το πένθος του μαύρου! Σ.Σ.Χ.

10

11 ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Σκαρφαλωμένη πάνω σ' ενα κυπαρίσσι που μέ βλέπει θλιμμένο ή πανσέληνος μέ οικτίρει 1 \, e:,! μεσα σε το ση υπερουσια φωτοχυσια. Sydney-Brighron Le Sands ΙΙ-

12 ΤΟΔΕΔΟΜΕΝΟ ΤΟ δεδομένο τούτης της στιγμης δεν ξεπερνα μονάχα έμένα και τ~ν αντοχή μου. Σ ~, \, θ ', ημαοευει την αν ρωπινη μοιρα \, που σωπαι νει παραδομένη απο καταβολης \,,' Ι σε μια αγνωστη συμπαιγνια. Και κανεις δεν τολμα να ζητήσει έξηγήσεις μήτε να διαμαρτυρηθεί. Sydney-Brigl1ton Le Sands

13 ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΣ ΑΙ Δεν ξέρει πια κανεις τί να φοβηθεϊ περισσότερο: Το τακτικο περπάτημα προς το βάθος του όρίζοντα που κόβει τον δρόμο η τον αιφνιδιασμο που πέφτει λαιμητόμος επι δικαίους και αδίκους. Sydney-Redfern Ι3-

14 ΔΙΠΛΟ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΤΟ τριμμένο ρουχο είναι παλίμψυ)στο.,ι Ι... Ι οχι μονο του σωματος που είσέπραξε το χειροκρότυ)μα άλλα και τύjς ψυχύjς που θυ)σαύρισε τις άναμνήσεις. Sydney-Redfern 18-r-07 -Ι4-

15 Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ Ύμνούσcψε αλλοτε την μνήμη ώς άκριβύj ταμειουχο τύjς ζωύjς που συγκρατουσε φιλάργυρα γεγονότα άδιευκρίνιστα αίσθήματα ρευστά κυμαινομενες, σκε 'ψ εις. Σήμερα έπι τέλους ξυπνήσαμε μπρος στη μεγάλη παρεξήγηση άντικρίζοντας το άνυπόστατο προσωπείο άπόλυτου θανάτου καθως το ταμείο βρέθηκε τελείως αδειο σα.ν ελειψε ό τελευταίος ναυαγοσώστης. Sydney-Brig11ton Le Sands 22-Ι-07 -Ι5-

16 ΠΡΟΣΩΠΟΓΡ ΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ι ι Θ,.. αμμενες πικρες στο βάθος του στ~θoυς του &φησαν κάτι ποιι προτίμησε να μείνει άνέκφραστο άπο το φόβο να έκπέσει σε συμβιβασμοιις του σωματικου. 'Ίσως έκεί θά 'πρεπε ν' άναζητηθουν τα άσυμβίβαστα γονίδιά του. Brisbane-Perth 2Ι-Ι

17 ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Γράφοντας γίνομαι το νημα χι ό λαβύρινθος. Γιάννηι; Δάλλαι; 'Αλήθεια είναι πως οσο κι αν θελήσουμε να κατοπτευσουμε ταν μέσα πλουτο δε.ν μας άφήνουν οί περισπασμοι τ-ης έκτυφλωτικ-ης ήλιοφάνειας που τώρα πια γεννα μόνο σκιές! Ή διαπάλη με τα γράμματα του 'Αλφαβήτου έν άπολυτψ σιύ'ω στην λευκη οθόνη θηρευει την μορψη τ-ης Άριάδνης στα 'ίχνη ένας άναιμακτου θανάτου \ \ Μ ι για τον ινωταυρο. Sydney-Redfern

18 ΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΥ Μ \ \,Ύ \ λ' ~ ια μ.οναχη σταγονα ηταν το αοι που ά.πλώθηκε στην επιφάνεια του νερου και οεν συμ.βιβάστηκε. "ΥΨιστο μ.άθημ.α αύτοσεβασμ.ου άπ' την σιωπη των άψύχων! Sydney-Brighton Le Sands

19 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΩΣ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟΥΣ ΈμεΤς δεν κυνηγησαμε θώκους \ 'ζ γιατι γνωρι αμε: Οί θωκοι εχουν έγγενη κατάρα να \ καταποντι 'ζ ουν. Και καταποντίζουν κάθε στιγμη βαθύτερα τον αφελως έποχούμενο. Οί θωκοι καθηλώνουν στο εδαφος των χαμερπων αιτημάτων ακόμη και τους Ιδαλ γους της ευγενέστερης Κατακορύφου. SΥdneΥ-ΒΓίghtοn Le Sands Ι9-

20 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΤΣΙΑΣ Διωξτε τα Εικαστικα και την διακόσμηση cχπ' την φρυκτωρία του Λόγου! Οί Τρείς Παίδες έν Καμίνψ!/'ι οι!/" ι οεν α καταοεχονταν ποτε \ \ Ι t να τους πεται,ουν γαρδένιες η γαρύφαλα ΟΙ Οαυμαστες βεβηλώνοντας την Σκηνη του Μαρτυρίου. Sydney-Redfern

21 ΑΝ ΔΕΝ ΕΝΤΧΤΩΝΕ ΝΩΡΙΣ Κοιτάζοντας στην θάλασσα άρχίζεις να φοβασαι πως δλα γύρω εγιναν ρευστά. Μη βρίσκοντας μπροστά σου ενα κομμάτι άπο μουράγιο να κρατηθεϊς άπλώνεις το βλέμμα 6ρφανο ως το βάθος του όρίζοντα. Σε κείνη μόνο τη νοητη γραμμη πίστεψες πως θα βρεϊς σταθερότητα κι άφηρημένος πηγες ν' άκουμπήσεις. Θά 'χες πνιγεϊ αν δεν ένύχτωνε νωρις δσες φορες εμεινες μόνος με τη θάλασσα. Sydney-Brighton Le Sands ΙΙ

22 ΜΕ ΦΕΥΓ ΑΛΕΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟ νέο μου διαμέρισμα άπο το προηγούμενο πιο μικρό. Σ' ενα άπο τα δωμάτια κυριαρχει μονίμως το ήμίφως. Έκει λιμνάζουν σαν λησμονημένα παπούτσια και παντόφλες μ' α.μα άντικείμενα οχι άπαραιτήτως φθαρμένα άφου όλίγα άκόμη α.πιαστα. 'Αθροίζοντας χονδρικως τα ύποδήματα με φευγαλέα ματια τρομάζω κι άπεχθάνομαι το θέαμα μια κι ό Θεος δεν μ' εκαμε, εύτυχως Σαρανταποδαρούσα. Sydney-Redfern

23 ΕΝΙ ΕΚΑΣΤΩ Elvae τό κλάμα φύλλων άνίκανων να ύπεpβoίjν τα ορια των φύλλων. Wallace Stevens Τ ", θ' α, ορα,τα, μεγε υνοντα,ι. τα νοητα μελοποιουντα,ι. Τ, θ', α, φ α,ρτα, μνημονευοντα.ι. τα ά6ρα,τα προσχυνουντα.ι. Sydney-Brighton Le Sands

24 ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΕΣ Μ ~ μου μιλιχτε πια για άντικείμενα κουράστηκα μια ζω~ να άκούω «'Αντί» κι οχι μονάχα να το άκούω άλλα και να το ύφίσταμαι σαν ενοχος κάθε φορα που πηγα να στηρίξω κάποιο «Συν». Μιληστε μου λοιπον για τον 'Ήλιο που διώχνει ~ προσπαθεϊ να διώξει το Σκοτάδι. Μιληστε μου για τ~ν βpoχ~ 'β' ",, '1-'Ψ που σ ηνει τον καυσωνα και την οι α έν παντι καφψ. Μιληστε μου για δάκρυα, '1-' θ ' '1: λ' που οεν προφ αινουν να ι,επ υνουν τ~ν σκόνη και τ~ν μοναξια των κτιστων... Sydney-Brighton Le Sands 2Ι

25 ΤΑ «ΤΙΜΙΑ ΔΩΡΑ» Τ ι, θ λ ι ι βλ' "Ψ ην ακρο α ασσια που επεις απο ε ισως να μην την ξαναδετς δμως αύτο δεν είναι λ6γος για πένθος έσυ τουλάχιστον πρ6λαβες και την ετδες. 'Άλλοι δεν αξιώθηκαν μήτε μια φορα να δουν τέτοιο τοπιο " ι 'θ λ ' ειτε γιατι γεννη ηκαν τυφ οι ειτε σ.πλως γιατι δεν γεννήθηκαν. Καφος λοιπον να μάθουμε εστω και στο παρα πέντε πως ή εύλογια του κ6σμου μοιράζεται τις περισσ6τερες φορες ώς Ά ντιδωρο. Τ6τε μονάχα σ.γιάζουν την ζωη τα «ΤΙμια Δωρα». Sydney-Brighton

26 Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ «Ήμίφως» θα πεϊ μισοσκόταδο δμως άμφίβολο αν συμβιβασθεϊς \ \ ~ Ι με το οευτερο ~ ~ Ι "... ως ισοτιμο με το πρωτο. Ποιοι λόγοι &'ραγε συνηγορουν στ~ν προτίμηση έκεϊ που άναντιρρ-ητα σοβεϊ ή Ισοτιμία; Ειναι το πρωτο βημα ή άμφισβήτηση των ονομάτων έκεί που άδιευχρινιστες συνθηχες τα έπέβαλαν άσυζητητί. Μόνη έλπίδα να ξαναγεννηθεϊ ή προ πολλου καταποντισμένη Ζο.,\ Ι οιχαιοσυνη στα πεπραγμενα. Sydney-Brighton Le Sands

27 Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ «ΒΑΤΟΣ» "Ο,τι κι αν πάω να πω η να γράψω \...,ι 'ιι ι στο νου μου ερχεται παντα ενα «πρεπει». Κ..,.. Ι \ Ι, Ι αν παω να καμω κατι που ποθεί ~ ψυχή μου πάλι ενα «πρέπει» όρθώνεται μπροστά μου μα τούτη τη φορα πιο αύστηρο γιατι όεν είναι πια ~ Δαμόκλειος σπάθη παρα ~ πύρινη ρομφαία του Άρχαγγέλου. Ποιος θα μπορουσε εστω μια φορα να με παρηγορήσει πως μέσα μου προστάζει πάλι ό Θεός tl.,\ ( \ "" Ι οσο κι αν η φωνη των προσταγματων που με κατευθύνει είναι άπλως ά.νθρώπινη «πολυ ά.νθρώπινη», άλήθεια! ποια τέλος πάντων όύναμη θα μπορουσε \, \ <:" λ' να χωρεσει την οικη μου «φ ογα» που μου σψηνώθηκε στο στηθος όίχως κανεις να με ρωτήσει; Brighton Le Sands

28 ΠΡ ΑΞΗ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ Μονάχα ό Θεός μπορεί να καυχϊjθεϊ στ, μ' ακουσε να παραπονιέμαι. Τ. Λειβαδίτης Δεν θά 'χε νόύjμα να. παραπονιόσουν σε συνανθρώπους για. παθ~ματα άπο πράξεις η παραλείψεις δικές σου εργψ,η λόγψ η κατα. διάνοιαν. Λίγες ειναι οί θλίψεις που εχει ό καθένας για. να. του φόρτωνες και τις δικές σου; Δεν ηταν αρα γενναιότψα σπουδαία το οτι ελεγες μόνο στο Θεο τα. παράπονά σου. "'Ηταν μια. έλάχιστύj «πράξψ> δικαιoσυνύjς θα. λέγαμε μa.λλον «πράξψ> στοιχειώδους ίσορροπίας κι ας μ~ «πραγματoπoι~θύjκε» ποτέ! Sydney-Redfern 28'

29 ΣΑΝ ΤΕΛΕΤΗ τα τελευταϊο βράδυ πριν να κοιμύ]θείς θά 'ναι μια πανσέλψος πυρακτωμένη για να μ ~ τρομάξεις και πιστέψεις πως κάτι άνoλoκλ~ρωτo απομένει. "Οσα είδες κι επαθες καθως πορευόσουν σε δύσβατο μονο-πάτι «όδα τεθλιμμένψ> ~ταν Ιστορία τελείως πρoσωπικ~ προ πομου μετρημένη \ λ ι σαν τε ετύ]. Sydney-Brighton Le Sands

30 ΟΙ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ Πηγαίνουν κι 'έρχονται σε ρυθμους ατομικούς χωρις ν' αφηνουν να ύποψιασθείς το φύλο η την ήλικία που θα μπορουσε να χαρακτηρίσει τον σκοπο και την πορεία του καθενός ανάμεσα στους απ' αρχης μέχρι των έσχάτων. -30-

31 ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ Για να μπορεϊ σήμερα κάποιος να άντιληφθεϊ τα αύτονόητα, ι Y~ " t '" \ \, t πρεπει ο ιοιος να ναι ο «αυτος επι τα αυτα» τουλάχιστον μη άλλοτριωμένος. Πόσοι μπορουν άκόμη να καυχηθουν για τέτοια πρωτοτυπία; Sydney-Brighton Le Sands

32 ΕιΖΩΙΑ ΚΑΙ ΕιΘΑΝ ΑΣΙΑ Ρωτάει ό κοινος θνητος ενα έρώτημα άπλο άλλα μεγάλο: ""Αν εχει κάποιος το δικαίωμα να ρυθμίσει ετσι την ζωή του που να την χαίρεται ώς «ευζωία» \ "\ Ι, λ'β χωρις αυτο να σημαινει ανευ α εια ποιος θα τον ψέξει; Γιατί να μην μπορεϊ ό Ίδιος να διαλέξει έπίσης ενα τρόπο θανάτου ευγενικό που δεν προσβάλλει μήτε τον Θεό μήτε προβληματίζει συνανθρώπους; ΕΤναι άπαραίτητο νά 'ναι κάποιος Φιλόσοφος για να ονομάσει τέτοια λύση του δράματος «εύλογο του βίου έξαγωγή»; Sydney-Brighton Le Sands

33 ΔΙΧΩΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΕΩΣ Περπα'tα. και ΚΟΙ'tάζει άδρανη και κινούμενα 'Α ι ι, παρεμφα'tος κοσμος. με -τ~ν rota εκπληξη. Πινακίδες ύπάρχουν άλλα δεν λει'tουργουν 'τις κα'tάργησε ό τελευτατος κυκλώνας. Π 'θ' ι ι οιος α κρατησει σημειωσεις δίχως σημετα στίξεως; Βουβες 'Ερινύες συνωθουνται νυχθημερον οί έντυπώσεις. Sydney-Brighton Le Sands

34 ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΣ ΒΙ Είπες θα φύγουν τα σύννεφα που κρύβουνε τον ουρανο \ Ι \ Ψ ι και πνιγουν την υχη σου μα πρόλαβαν να φύγουν πριν βραδιάσει τα λευκα περιστέρια. Ποιος τώρα θα έπικαλεσθεί την ειρ"rινη " \,, να πεισει για επιστροφη \ "ι ι τα μαοημενα φτερα; Sydney-Redfern

35 ΟΙ ΣΙΩΠΩΝΤΕΣ Δεν δικαιουσαι να. κατηγορεϊς για. «άμβλύνοια» εναν όλόκληρο λαό παρασυρόμενος άπο την όξύνοια την δική σου ένω καλα γνωρίζεις τίνος είναι δωρο οσες κι αν εχεις άναπτύξει δεξιότητες στα. μέτρα και σταθμα του φθεφόμενου κόσμου. 'Ακόμη κι αν δεν λογαριάζεις οσο το άξίζουν τους άνιδιοτελως σιωπωντες δεν ετμαι έγω που Θά 'πρεπε να. σου θυμίσω οτι άνάμεσά μας ύπάρχουν και άσκούμενοι στην εμπρακτη άντίσταση χωρις λόγια καθως και οί άποκαραδοκουντες έν προσευχ"ω. Sydney-Brighton Le Sands

36 ΟΛΙΓΑΡΚΕΙΑ Λιγοστεύουν τα χρόνια κι ΟΙ μέρες μα κανεις όεν μπορεϊ να κατηγορήσει κανένα που μόνο "Ενας ετναι ό Θεός! Sydney-Brighton Le Sands

37 ΟΥ ΔΕΙΣ ΦΘΟΝΟΣ Προχώρα, ή ωρα σοι) δεν εχει άδελφές... Paul Celan Πιο δυνατο απο σένα το χορτάρι θα ξαναφυτρωσει μόλις κλείσει ό κύκλος χωρις να πρέπει ξανα να διεκδικ~σει τον δικό του τόπο εξοικειωμένο εκ των προτέρων \ \ 'Α 'βλ με το προ επτο. SΥdneΥ-Βι-ίghtοn Le Sands

38 ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ Στο δέντρο δεν μετράει διόλου..,., "r ~I -λ, αν ειναι ενα η τρια -Λ ~ f ι η οα σος πυκνο. Οί ρίζες μένουν πάντα άκτίνες 8ποιες διακλαδώσεις κι αν άκολουθήσουν τελικος προσανατολισμος το κέντρο της γης. 'Η στάση του δέντρου σταθεpcx κατακόρυφη τεντωμένο δάκτυλο προς τον ήλιο " λ ~, Ι -Λ' Ι οσα κ αοια σπασμενα κι αν απαιτησει ενας βίαιος ανεμος. Το Ύjθoς του δέντρου ή κραυγη του δέντρου: Σιωπή - Διδαχή! Sydney-Brighton Le Sands ΙΙ-5-07

39 ΑΛΛΗΛΟΥIΑ Ή παυωνια το μυστικό της ερυο τελει άπόψε σιωπηλά. s. Τ Coleridge "Ο,τι ξεκίνησε πρέπει να τελειώσει ήτοι να τελειωθεί ό ανεμος δεν φύσηξε έπι ματαίψ το πνευμα οπου θέλει πνεί Άλληλούί α! "ο,τι γκρεμίστηκε κάποτε πρέπει κι αύτο να συχωρεθεί κανεις δεν αξιώθηκε να δεί το τέλος της 'Ιστορίας Άλληλούϊα! "Οσο τα νέφη χαμηλώνουν κι αλλάζουν χρωμα έμείς θυμούμαστε τον ηλιο πύρινο στης καρδιίχς το αιμα και γονατίζουμε Άλληλούϊα! Sydney-Brighton Le Sands

40 Ο ΕΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ Σαν μύγα μαxpυπόδαpύj cχπ' το ρέμα πάνω χινεϊται το μυαλό του πάνω cχπ' τη σιωπή. W Β. Yeats ' Δ,,Ι (l), \ \ Ι εν την αντεχουν οι ΠΟΛΛΟΙ την σιωπη στερεί την πρωτη πανοπλία. Όλόγυμ.νος χανεις πως ν' άντέςει τον έτασμο της 'Αβύσσου; 'Άβυσσος ειναι ό ανθρωπος οσο χι ό Θεός! Sydney-Brighton Le Sands

41 ΕΩΣΠΟΤΕ; Δυο στίχοι μόνο "r, \ \, ι ειναι αρκετοι να σε πεισουν πως άκόμύj οεν XάθΎjκε ό ανθρωπος που εψαχνε ό ΔΙOγένΎjς. <'Ως πότε άλήθεια θά 'χεις την ίιπομονη να ψάχνεις για ουο μόνο στίχους \ ",/ στον απεραντο αχυρωνα; Sydney-Brighton Le Sands

42 ΦΛΟΓΕΡΗ ΣΤΖΤΓΙΑ ΞεράθΊ]κε στη γλάστρα ό βασιλικός. ΕΤναι σαν να μ.ου βομβαρόίσαν δλί] την βεράντα. Τί να την χάνω τώρα την θέα \ \ θ'λ προς ΤΊ]ν α ασσα χωρις την τρυφερότί]τα της στεργιας; Sydney-Brighton Le Sands

43 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Δεν εχεις πια δικαίωμα να γνωρίζεις την κοινη πορεία μ ~τε να όρίζεις την ψηφο σου δλες οί κιν~σεις εχουν καταντ~σει σαρκαστικη δολιχοδρομία. Ό κύκλος προ πολλοu εχει κλείσει και το κυν~γι της φάλαινας συνεχίζεται άνηλεώς παρα τα περι άντιθέτου θρυλούμενα. Τώρα τα σκουπίδια δεν φυγαδεύονται σε άπ6μακρες χωματερές. Στολίζουν τα πεζοδρ6μια κεντρικών δρ6μων τα άνακαλύπτεις και σε χώρους άπρ6σμενους. Π6σο δημ6σιος είναι άκ6μη, 'Αδελφοί, β' ο κοινος μας (ος; Sydney-Brighton Le Sands

44 ΜΙΚΡΗ ΡΑ ΨΩΔΙΑ ΈκεΙνοι πάλευαν χωράφια κι έμεϊς ακούγαμε πουλιά ωσπου να γείρει ό ηλιος προς τη δύση προτείνοντας ενα ακόμη Cιάλειμμα τελεία και παύλα! Sydney-Brighton Le Sands

45 ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ Ό λοφίσκος απο φακες πάνω στο τραπέζι κα θ ως ' τα '" φ.πεφα οαχτυ <:-' λ α,,, μιμουμενα τα μυρμ ηγκια ισοπεδώνεται αθόρυβα πανε με τίιν άφίι ν' απομονώσουν μικρες πέτρες αθέατες που είχαν συμπαρασυρθεϊ με τον καρπο στίι δίνη του Άλωνάρη. Στο πανδαιμόνιο της μάχης ολοι οί κόκκοι της φακης παρακολουθουν τις κάννες των οπλων: Δεν κραυγάζουν «παρουσιάστε» ξορκίζουν έν όνόματι των μανάδων τον &.Οικο θάνατο μ' ενα «παύσατε πυρ». Sydney-Brigllton Le Sands

46 ΤΟ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Π εσμενο ' ανασκε " λ α κοιτα 'ζ' ει τωρα τον ούρανό. 'Άσπρα δεν ηταν μόνο τα φτερά του ηταν και ή φύσίj του λευκη έξαρχύjς ταυτισμένίj με τον έαυτόν ΤΊjς. Τι κι αν το φύτευσαν βιαίως στο σκοτάδι; 'Εκείνο συνεχίζει να φέγγει λευκότερο απ' το φως! Sydney-Brighton Le Sands

47 ΟΛΑ "Η ΕΚΕΙΝΟΣ "Ολα τελειώνουν το δέχομαι δπως το λέτε. Μα δλα ειναι ouδέτερα οπως " τα, βλ' επετε. Ποιος θα μου πεϊ που πηγε 'Εκεϊνος που τ' ά.ρχισε; Sydney-Redfern

48 ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ Η ΜΕΓ ΑΛΗ ΑΔΕΛ ΦΗ «Σπασμένα» δεν θα πετ «συντετριμμένα» των χεριων τα επιτηδεύματα. "Ισως ν' άκολουθουν το παράδειγμα της μεγάλης Άδελφης «Περισπωμένης» εκείνης δηλαδ~ που εμεινε Συγκύπτουσα για να στεγάζει με θαλπωρ-η οσα αστεγα καθ' oίoνδ~πoτε τρόπο άποκεφαλισμένα άποφεύγοντας ολες τις οξετες,..,\:t Ι γωνιες η ενεργειες άγκυλωμένες καταστάσεις. Sydney-Brighton Le Sands

49 ΕΞ ΕΝΟΣ ΠΑΝΤΕΣ Δεν θα μας μάθουν τ"ην ευθεία ΟΙ Γεωμέτρες. Έκείνη εκπορεύεται μόνο εκ του Πατρός κατακόρυφος &'ξονας του κόσμου. Μ ήτε στ~ Μάνα δίδαξαν τ~ν Ά γάπη εξω ιχπ' τον 'ίδιο το Θεό κι ας φλυαρουν οσο θέλουν ΟΙ περιοδεύοντες χαρισματουχοι. Έπιτέλους ιχκουσάτωσαν Παύλου: «ό άγιάζων και ΟΙ άγιαζόμενοι εξ ένος πάντες». Sydney-Brighton Le Sands

50 ΟΙ ΘΗΛΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΙ ΛΩΝ Μην άχουμ.πας την φλούδα των δέντρων μ.ε θηλη των δακτύλων " "1\ Ι,,, ακομ.η κι αν φαινεται να χει στεγνωσει άπο ξαφνιχη άνομ.βρία. Ή φλούδα των δέντρων διατηρεϊ αγνωστες πτυχές μυστικα κρατούμ.ενα άνεξάντλητης ευφορίας καθως έπιχοινωνοον ύποδορίως μ' δλα τα ενσαρκα γι' αυτο τον λόγο έπιβάλλεται προσοχη στις θηλες των δακτύλων. Sussex Inlet, '\J.S.w

51 ANTEPORTAS "Ε θ \ ~, \ ~, νιω ε τις ουναμεις του να οραπετευουν απ' το εξαντλημένο κορμι και οεν μπορουσε να πιστέψει πως τον ακουμπουσε το τέλος τέρμα μαζι και τελείωση των πολλαπλων του ατελειων. Αυτος συνήθως ό βηματισμος με τον όποίο ερχονται τα μεγάλα τα σπουοαία της α6ριον τα αληθινά. Ποιος θα μπορουσε να μαντέψει τόσο αθόρυβο αίφνιοιασμο νά 'χε προλάβει ουο λόγια σε ανύποπτο χρόνο πειστικα για υίους των ανθρωπων! Sydney-Brighton Le Sands ιι

52 ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΩΝ Άπίθανος ανθρωπος ό εκ Μυτιλήνης κυρ Γιώργης Άλβανός καθως μέρα νύχτα ξομπλιάζει στον καμβα. άπεράντου Θερμοκηπίου γονίόια και κύτταρα του φυτικου κόσμου καταμετρώντας βασικες ποικιλίες της φύσεως προκαλώντας άποκαλύψεις τεχνητης έπιλογης χωρις νά 'χει άκούσει ποτέ για. regressus ad infinitum! Ό κυρ Γιώργης συνομιλεϊ με τον κόσμο της χλωρίόας rj,\ Ι Κ ι οπως με την γυναικα του ωνσταντινα που τοσ όιαβάζει Γραφ~ και βίους ενω εκεϊνος ενωτιζόμενος εύλαβως 'Αγίων ελέγχει όοξολογώντας και τ~ν χθεσιν~ μεταμόσχευση στο τυραννισμένο κλωνι λιπόσαρκης όρχιόέας. Sydney-Brighton Le Sands ιι

53 ΑΝΕΠΙΓΝΩΣΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ή Ά γ λαια έπικαλετται τ~ν δραση ή Μελπομένη τ~ν άκοή. Μήτε ή ΛΙα μ.ήτε ή Μένη γνώρισαν τ~ν ευγενή των καταγωγή! Sydney-Brighton Le Sands Ι

54 ΑΝΕΣΤΡ ΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΤ ΛΙΤΗΣ Ίσχύσατε, χειρε<; άνεψέναι και γόνατα 7Ταραλελυμένα. Ήσαιαι; 35,3 Λίγες τρίχες είναι μονάχα που καθως κρέμονται άπα γυμνα σύρμα διαλείπουσα γενειάδα Γέροντος Έρημίτου άντι ν' άποξηρανθουν εις τα παντελες \ \, και να πεσουν τρέφονται άνεπαισθήτως μ6νο άπ' ταν άέρα, θ λ' \' 'β αει α ες φυτο αερο ιο. Δεν είναι Ά νεμούριο δεν είναι Φουλάρι δεν είναι Φλάμπουρο προελαύνοντος Κατακτητου. Πέρα άπα κάθε προσδ6κιμο έπανερχ6μενης άνθηφορίας είναι ό εσχατος και ό πρώτος τρ6πος ό θεανδρικας Τ6πος του θαύματος. 5ΥdneΥ-ΒΓίg11tοn Le 5ands

55 Μονόλογος μονολόγιστος των Αυτοχθόνων. τα. άπαρέμφατα «ου» τύjς 'Αντιγόνης. Ύ'ποτροπιάζοντες ΘpΎjνoι του Ίερεμίου. Ή φων-~ των Προφητων. Ώς φωνη ύοάτων πο)j.ι"(;ν. Sydney-Brighton Le Sands ι

56 ΕΡΜΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ Το φύλλο πριν πέσει άπ' το δέντρο διεκδικετ στον άέρα έμβαεων αιώρας. Ύ ποτασσόμενο στη βαρύτητα έπιστρέφει στη γη ~pμαιo του πληθυντικου εσχατη πανδαισία άφομοιώσεως. Sydney-Brighton Le Sands

57 Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΊΌΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Δεν ετν' ΟΙ λέξεις που θα σ' όδηγήσουν να γνωρίσεις το 'Άρρητο πολυ λιγότερο να το πεϊς. ",,Ι, ι Ε ιναι το μετρο ισονομιας του μέσα κι εξω για να μη γείρει ό ζυγος άρμονίας του Σύμπαντος. Sydney-Brighton Le Sands

58 ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΣΤΝΘΗΚΕΣ Ό κcφπος στο κcφύδι "-η το αμύγδαλο σοβετ απcφcψείωτος πίσω απ' το τσόφλι αρκετ που θήλασε στην ωρα του νερο και "~λιo. τα περαιτέρω οπως και στον ανθρωπο: Έν γούνασι θεων! Sydney-Brig11ton Le Sands

59 Π \ \ οτε πριν ΤΟ ΙΕΡΟ«ΠΡΩΘΥΣΤΕΡΟ» δεν είχε φανεϊ εύρύτερο η λαμπρότερο «Χιτωνά μοι παράσχου φωτεινόν, ό άναβαλλόμενος φως ώς Ιμάτιον πολυέλεε Χριστε ό Θεος ήμων». το πcφάθυρο της βιτρίνας. ΤΟ ευρος τουτο συνδυαζόμενο μ' ενα βάθος αθέατο μεν σε πρωτο πλάνο πλην προφανως δεδομένο δεν α,φηνε αμφιβολία σε βάσκανο όφθαλμο Ή αθέατη ακόμη «Στολη» για. επικείμενες εκλάμψεις (ΆκολουθΙα ΒαπτΙσματος) απ' την «Στολlj την πρώτη». προκάλεσε κάποτε βανδαλίζοντες Νέους να. την μετατρέψουν σε ράκη sine ira et studio πριν την θαυμάσουν οί φιλοθεάμονες πριν της επιθέσουν πληγες Ληστες κατ' επάγγελμα, f /,ι, ι στους οποιους επεπρωτο να περιπεσει. Τώρα μόνο ή ευσπλαγχνία του Καλου Σαμαρείτη μπορουσε να. χορηγήσει στον πανδοχέα το αντίτιμο για. «!έλαιον» και «οίνον» εν τψ επανέρχεσθαι στον ανυπεράσπιστο που πάλι α,φησαν «ήμιθανη»! Sydney-B1"ighton Le Sands 24/

60 ΞΑΝΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ Μ ' Ι, θ ', ονοτονο το κυμα α γυρισει να χαιρετήσει απ' την αρχη με μιαν ευχη που άπλώνεται σ' Ά νατολη και Δύση. Τ Ι, Ι Ι β' λ α φυκια και τα οτσα α ~I θ ι, ~, οεν α εμποοισει να λένε τη οική τους προσευχη για οσους χάθηκαν στο άλμυρο νερο οταν οεν βρέθηκε κανεις να βοηθήσει. "Ομως το ιοιο κύμα ενα πρωι για ένος λεπτου σιγη θα σταματήσει πενθώντας την Αυγή " 'λ ι 'λ θ ', κι υστερα πα ι τον μονο ογο α συνεχισει για όλόκληρη τη γη. Sydney-Brighton Le Sands 29/

61 ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΚΤΙΣΤΙΞΗ Δέντρα κραυγες κατακόρυφες σιωπηλη αντίστιξη στο κυρτο της θάλασσας το κοίλο τ' ουρανοu την δική μου καθίζηση. Sydney-Brighton Le Sands

62 ΜΟΝΑΣ ΠΛΑΤΤΝΟΜΕΝΗ Μια λέξη, ενα ονομα ενα νόημα ενας ηχος. Δυο λέξεις, Ύβη σύμπλεγμα άνεξιχνίαστο πληθος. νέο σύστημα Sydney-Bangkok

63 ΑΠΟΛ Υ'ΤΗ ΜΩΡΙΑ Μ ην επιμένεις να ρωτας για το είνα:ι μεινε σ' α:ότο ποο βλέπεις η ακους το πολο κα:ι σ' α:ύτο ποο δια:ισθάνεσα:ι. Δια:φορετικά, ανα:τρέπεις τον Κτίστη χωρις να πα:ίρνεις την θέση Του απόλυτη μωρία: Δικτα:τορία:ς. Άθήνα (Μακρυγιάννη)

64 ΤΟ ΛΑΛΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΓ ΑΝ Λιγ6στεψαν τα λ6για μου μα πλ~θυνε "~ ψυχ"ή μου στην παρουσία του Θεου της Σιωπης.

65 ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΜΑ Στην Κατερίνα Δημάκη Περιμένοντας να φανεί Tj σιλουέτα μέσ' άπα τα ίστορικα σοκάκια τύjς Πλάκας Tj Ψυχ~ χαλαλίζει τα σχύjμα στ~ν οραση, Ι \ Θ / 't: κι ανασαινει το εαμα εν κατανυι,ει. 65-

66 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Μπρούντζινος στέκεις πίσω απο τους λερωμένους θά.μ νους αδιχύ'jμένε ΣτpαΤΎ'jyέ Υιατι προσπά.θησες να κατηχήσεις ενα λαο που δεν είχε ωτα να ένωτισθεί την προσευχή σου. Γι' αύτο τον ακολουθεί αδιαλείπτως \ \ \ \ 'λ στα μικρα και τα μευα α f' \... ο η σκια ΤΎ'jς ηττας αδιακρίτως. Άθήνα (ΜακρυγιιΧννη)

67 ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ Ίδου και παλι το πευκο πλαι στο κύμα ή ξερολιθια κι ό απρόβλεπτος ανεμος στο νύjσι που σχεδον ολοι έγκαταλείπουν μόλις ελθει ό χειμώνας. πως συντονίζεται ή ψυχη με αγραφες σελίδες Ήμερολογίου " Ι,Ι 'ί" αποτιμωντας ανυποστατες ωρες μοναχα στ' 6νομα της «σαιζόν» την συχνότψα δρομολογίων του πλοίου; ""Αν στο μικρο νησι ή μοναξια είναι το φλαμπουρο του χειμώνα στις \ πο 'λ εις γινεται ' Β ρυκο 'λ ακας κυρίαρχος ολων των έποχων. Σκύρος (Skiros Palace) 24/

68 ΤΟ «ΧΑΜΕΝΟ ΚΟΡΜΙ» Δεν πρόκειται για βρισια σε λαϊκη γλώσσα. Μήτε για κέλυφος που όιαλύθύ'jκε καθ' όόόν. ΕΤναι καταγγελία μ.αζι και όμ.ολογία πως χαραμ.ίστύ'jκε όλόκλύ'jρύ'j ΈνανθρώΠΎ'jσΎ'j στα δρια του όρατου και Ψηλαφψου. Άθήνα: (Μα:χ.ρυγιάννΎ])

69 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΑΣ τα που συνέβησαν το φετεινο Καλοκαίρι δεν ηταν μόνο απρόβλεπτα στα μέτρα του ανθρώπου. Είχαν και μια κανονικότητα φονικ'tjς συμμετρίας αλληλοσυντηρούμενος συσκοτισμος με φωτιες αλλεπάλληλες σ' δλη την χώρα. 'Άρα δεν ηταν μόνο «ασύμμετρη απειλ~» "t',ι,, ηταν ασκησεις αγωνιας ",\ Ι ακομ η και για νηπια... Athens-Bangkok

70 ΟΘΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΘΟΝΕΣ Δεν θέλω οιακόσμ ηση στα σεντόνια στις μαξιλαροθηκες στα τραπεζομάνοηλα προπά.ντων ομως οεν θέλω να βλέπω χα-ρα-κιές! Μονόχρωμα τα θέλω πια δλα σαν τον άνέφελο ούρανό άπλο γαλάκτωμα στο γαλάζιο \ \ λ' θ \ \, να μη σκα ωνει που ενα το ματι να μην άγκυλώνεται Ύ] ψυχή \ \ 't, J να μη στενευει η ανασα. Κουράστηκα βρε άοερφε να βλέπω γεωμετρικα σχήματα που μου θυμίζουν τεμαχισμούς. Sydney-Brig11ton Le Sands

71 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ Μένει να ξαναβρουμε τή ζωή μας τώρα που δεν εχουμε πια τίποτα. Γ. ΣεφέΡΎ]ζ "Οσο κι αν εχουμ.ε ξεπέσει δεν χάθηκαν εύτυχως άνεπιστρεπτι τα Ίχνη του Προμ.ηθέα και του Προδρόμ.ου στ~ σκοτει ν~ καταπαχτ~ της συλλογικ'ης μ.νημ.ης. 'Όσο κι αν εχουμ.ε ξεχάσει τον έαυτό μ.ας μας θυμ.ουνται ΟΙ "Αλλοι ως τ~ν ακρη τύjς γύjς. Πιο πολυ μ.ας θυμ.ουνται ΟΙ ξένοι που δεν μ.πορουν να πιστέψουν πόσο ξεπέσαμ.ε! Sydney-Brigl1ton Le Sands

72 ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΣ Δευτε πρός με πάντες οί κοπιωντες και πεφορτισμένοι, κάυω αναπαύσω ύμας. Ματθ. ΙΙ,28 Μην πουμε ε μ ε Τ ς στους κουρασμένους \ θ' \, Ι t Χ ι πως α τους αναπαυσει ο ριστος. ΈκεΤνοι τώρα θέλουν ενα Υρυχο καναπε κι ενα φρεσκοπλυμένο σεντόνι. Τίποτε fι..λλo. 'Αργότερα, οταν συνέλθουν άπα μόνοι τους θ' άρχίσουν να βλέπουν τον Χριστα \ ι" λ ι να φυτρωνει ασπι ος κρινος J " )ο, ι μεσ απ το σεντονι,, \ "~, ακουμπωντας στον ιοιο καναπε. Και θα πιστέψουν. Sydney-Brighton Le Sands

73 Η ΛΕΠΤΗ ΑΜΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΕΙ Ό πόνος οεν αντέχεται να βλέπεις το φως να λιγοστεύει χωρις αντίσταση δπως Υι λεπτη αμμος που κατολισθαίνει ακολουθώντας το οικό της βάρος στον μηχανισμο της κλεψύορας. Κι όμως όλα τριγύρω προσποιουνται \ 'Ι' \,,"'\ "'\ t: ' πως οεν αλλαc.,ε τιποτα στον κόσμο του Θεου το προαιώνιο Σχέοιο της θείας Προνοίας! Sydney-Brighton Le Sands

74 Η ΜΝΗΜΗ ΑΡΝΕΙΤ ΑΙ ΤΗΝ A~ ΑΠΑΛΑΙΩΣΗ Β λ έ μ μ α τ α άθωα δεν υπάρχουν πιά καήκανε, ξερες πευκοβελόνες σε λαίλαπα «παρθένου δάσους» ευτελων άνταγωνισμων. Σ ώ μ α τ α στροβιλίζονται ώς αψυχα έκμαγεϊα σε ορθια πίστα - γιγαντοθόνη φλεγόμενη ή τρίτη διάσταση επαυσε να έπικαλειται τον ουρανό. Ό ν ό μ α τ α λαμπερά, έκπτώσεις μετωνυμίας κι ή μνήμη άρνεϊτα( την άναπαλαίωση σε Κινηματογράφο «μη όμιλουντα». 5ΥdneΥ-ΒΓίghtοn Le 5ands

75 «ΣΥΝ -ΕΧΕΙΑ» Λεζ-η προ πάντων μαγικη στα χείλη του γκρεμου που κ ο υ β α λ ά ε t σ' ενα «κ ο υ β α» όλο το φως του κόσμου. Άλλοίμονο στον αφρονα που δεν την σεβαστεί! Sydney-Brighton Le Sands

76 ΑΧΝΟ ΦΕΓΓ ΑΡΙ "Ήταν και δεν ~ταν στον οίφανο,ι/..., Ι την ωρα του απογευματος ζητιάνος το Φεγγάρι! ποτε δεν ~ταν τόσο λιγο \ λ' στη«ιγωση» \ \ t Ι, Ι ποτ ε στη «γεμωση» τοσο εκφαντορικο. "Οπως, Άδέλφια, κι αν το δουμε θλιβερο Σύμβολο διαλείποντος κόσμου τέτοιο φεγγάρι. Sydney-Brighton Le Sands

77 ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΕΩΣ Ν εωτερος δεν ηθελε να καταγγέλλει φρόντιζε μόνο την ιχπλυι πεpιγpαφ~ αρκεϊ να ηταν ακριβης και καθαρη χωρις στρεβλωτικες πpoκαταλ~ψεις οσο σκληρη και αν ηταν ή πραγματικότψα. Δεν εβαζε σε πρωτη θέση τη δικ~ του γνωμη \ θ'\: ' μη ι"ει κανενα μη θεωρηθεί Δημαγωγός. ΤΟ μόνο που εκανε καμια φορα ηταν κάποια «παρομοίωση» δηλωνοντας παρατηρητικότητα ύπαινισσόμενος ευαισθησία. Σ~μεpα, αν δεν καταγγείλει έπωνύμως τον Ψεύτη και τον Κλέφτη και τον 'Άμουσο αίσθάνεται μωρος και συνένοχος ένω έκείνοι πληθύνονται έπικινδύνως. Sydney-Brighton Le Sands

78 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ Βλέποντας απο μακρια το μηκος του δρόμου αισθάνεσαι ενα αόρατο χέρι να σου αδειάζει το στηθος να σου κόβει τα γόνατα. Πόσα ακόμη μυστικα θ' ανακαλύψεις πριν πας με τους πολλους στ~ν τάξη των 'Ακινήτων! Ό δρόμος εχει νικηθετ μόλις κάμεις το πρωτο βημα. Μήπως αυτο ΙσοδυναμεΤ με το πρωινο Σταυροκόπημα δπως το εκαναν ΟΙ πιστοι πριν αφήσουν το σπίτι; Sydney-Brighton Le Sands

79 ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ Παλεύοντας το δίλημμα μετρας την μοναξιά σου μη ξέροντας ποια δύναμη θα σε παρηγορήσει. πως ν' &παντήσεις δυο φωνες, \, ~ Ι μονο με τη οικη σου; πως να δεχθετς &ντίφαση, 'ζ \ ζ, που σχι ει τη ωη; Σωπαίνεις και σταυρώνεσαι ζ ',\ \ θ \ ητωντας απο τον ~ εο να μη σ' &φήσει η χάρη Του «δίψυχος» να τελειώσεις. Sydney-Redfern

80 ΜΕΤΡΗΣΕ ΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ Τέλειωσε +ι μέρα κι +ι βδομάδα κι ό μήνας. "Οπως τελειώνει ό καφες +ι ζάχαρη \ \ Ψ ι και το ωμι. Ό ανθρωπος που τα. μέτρησε δεν πρόλαβε να. τελειώσει \ \ ζ Ι συμμετρικα την ωη του. ΕΤναι αραγε άκόμη σωστο να. λέμε «εςεμέτρησε τον βίον» καθένας που άπλως πεθαίνει; Melbourne-Sydney

81 ΟΤΑΝ ΛΙΓΟΣΤΕΨΑΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ Ο! άρματολοι χρεμούσανε στα δέντρα τ' αρματά τους χι οι ΠΟΙΎ]τες τους στίχους των στ-η ράχύ] των πουλιων. Ο! ΠΟΙΎ]τες μετανάστευσαν στ-η λευχ-η σελίδα οταν δεν ευρισχαν πια λευχο περιστέρι! Sydney-Brighton Le Sands

82 ΑΤΜΗΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΙποτε πιο ουνατο τιποτε πιο ακέραιο απο τ-ην ατμητη στιγμν Μια τρύπα ακρας σιωπης κάποτε απύθμενης όεύνης ~ στιγμ-η που σου πηρε το φως καί σου 'κλεισε στο στόμα. Sydney-Brighton Le Sands

83 ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡ ΑΙΟΣ Ό αληθινος 'Οουσσέας ~\ λ' \., οεν πα ιννοστησε ποτε οριστικα. "Οχι γιατι οεν αγάπησε την 'Ιθάκη ~ την Π ηνελόπη. Άλλα για να μη λιγοστέψει ή νοσταλγία μη μείνει έκτεθειμένο για άπαλλοτρίωση πάτριο εδαφος. Sydney-Brighton Le Sands 7-IQ

84 ΣΤΟ ΛΥΚΑΥΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥ Ot λέξεις εχουν σίιψα εχουν και ψυχή. "Ομως δεν είναι άκίνδυνο θήραμα μήτε κατάκτηση σταθερη το σωμα των λέξεων. 'Ολονυχτία οδύνης είναι ή ψηλάφηση του σωματικου ωσπου ν' άρχισουν να ύποχωρουν οι άντιστάσεις στο λυκαυγες του νου. Sydney-Brighton Le Sands

85 Η ΝΥΧΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ Δεν fιθελε να κοιμηθεί οεν fιξερε να ζ+ισει. 'Η' \, νυχτα τον περιμενε ι,\ \, πισω απο την πορτα ως την αυγ+ι' Sydney-Brighton Le Sands

86 ΠΑΡΗΓΟΡΟΤΝ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Σε περασμένα χρόνια οχι πολυ μακρινά ονεφο της είρήνης ηταν μια στέγη. Τώρα που ΟΙ στέγες βομβαροίζονται άπο παντου μόνη καταφυγη το ύπόστεγο κι οποιος προλάβει. Sydney-Brig11ton Le Sands 14-ΙΟ-Ο7-86-

87 ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Ί",\ 'ψ Ι περισσευει να κο εις ), \,/ απ το εντομο ι '" ~ Ι ~ 'θ' περα απο τις υποτυπωαεις αρ ρωσεις του; Κι αύτο ακόμη οεν επαψε να προκαλεϊ τον ατομισμο του ανθρώπου! SΥdneΥ-ΒΓίghton Le Sands

88 ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΛΛΟΘΙ Ποίημα, το μέγα «"Αλλοθι» \ ~\ β Ι πως οεν φο ουμαστε την μοναζιά τον θάνατο την ασχήμια. Ποίημα, οί «πρωτες βοήθειες» τ' Ούρανου οταν ή γη λιποθυμάει! Sydncy-Brighton Lc Sands 16-ΙΟ-Ο7-88-

89 ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜΟΥ Σε άπcφέμφατους άγρους μονολογουσε κάτι σαν σπάραγμα λησμονημένου τραγουδιου μα ~ταν μόνο ~ μελωδία που γυρνουσε πια σταθερη άπα τα λόγια του χαμου! Sydney-Brighton Le Sands η-ιο-ο7

90 ΟΙ ΟΠΛΕΣ ΤΟΥ ΑΛΟΓΩΝ Οί άπλες των αλόγων βυθισμένες στο χόρτο καθως βοσκουσαν νωχελικα στο αγουροξυπνημένο νησί ηταν "γ μια "'ψ νεα τυ η. Παραπέμποντας στα βότσαλα της ακτης με τις ραβδώσεις και τα νφχ αψυχης υλης μετρουσαν πόσο μπορουν ν' αδικηθουν παροπλισμένα τα λαμπερα νύχια άλοζώντανου σώματος. 5ΥdneΥ-RedfeΓΠ

91 Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ Σαπίσανε τα δόντια του,ι 'ϊ"), ι και πεσαν τα μαlv\ια του \" \ ξ Ι τα ορη τον εχασανε ΟΙ μακρινες ΜαΜρες, \, σαν και τις ρουγες του χωριου. Μα πιο βαρυ του φάνηκε του Γέρο Καπετάνιου που ό ~λιoς τον άρνήθηκε και μπλιός του δεν του δίνει να του ζεστάνει το κορμι πριν το ξυλιάσει ό Χάρος έκδίκηση για μια ζωή! Sydney-Brighton Le Sands

92 ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ "Οσες φορες κι αν κάψετε το δάσος ΟΙ σπόροι ετναι στη γη ν' άντισταθουν στη βία και το θράσος. Ή χλόtj που δεν ε'{χατε προσέξει χνούδι στο χωμα σας εχει καταγράψει σαν «κάμερα» και που ετσθε άκόμα! Ό θάμνος που στο αψε/σβησε τινάζει δέντρο μονάχα με τον ηλιο συνεργο θα προστατέψει της γης το θεμέλιο ουτε σεις ",, ουτε εγω. Sydney-Brighton Le Sands

93 ΟΣΑ ΠΡΟΣΠΕΡ ΑΣΑ "Οσα προσπέρασα βιαστικος \ \ \, χωρις να τα γνωρισω δεν ηταν άπο περιφρόνηση ~ άδιαφορία. τα είδα βέβαια άλλα δεν τα πρόσεξα άπ' την σκοτοδίνη του νου. 'Ίσως αυτο το μεγαλύτερο άμάρτημά μου. Το φως που ξόδεψαν τα μάτια μου να δω και να όνομάσω \ Ι... J τις χαρες του κοσμου α,δικο ηταν να καταλήξει σε άπώλεια.. που να μπορουσα τώρα να τα βρω και να μάθω ποιος άδικήθηκε περισσότερο "... "",, εκεινα η τα ματια μου; Sydney (St. Vincent's Hospital) 23-ΙΟ-Ο7-93-

94 ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ "Οσο φθαρτο χι αν είναι το σαρχίο '1" ι ''Ι' λ ι, Ι ι οεν παυει να ΟΎ) ωνει ΤΎ)ν ταυτοτητα σου μ' 8λο τον χόσμ.ο όρατων χαι άοράτων. Στωμ.εν χαλως! Sydney-Brighton Le Sands

95 ΜΕ ΚΤΡΙΑΡΧΟ ΤΟ ΜΑΤΡΟ Στην εφηβεία κινδύνεψε να εξαντληθεί στις φαντασιώσεις του Κόκκινου και του Μαύρου δπως τις είχε στοιχειοθετήσει ή «ήδυπάθεια» δυτικα τ-ης 'Εδέμ. 'Έπρεπε να γνωρίσει βαθύτερες πληγες, \ ~ Ι, ~, για να εκτιμησει τους συνουασμους στο Κόκκινο με το Κίτρινο κάποτε και με το Λευκό,Ι ~,, Ι προ παντων ομως με κυριαρχο το Μαυρο σ' δλες τις άποχρώσεις. Sydney-Brighton Le Sands η-1ο

96 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝ ΑΣΤΕΣ τι Άχέρων άνεπ!στροφος ειναι ό βίος ",Ι Ι }7! θ ' ", \ Ι Θ 'β ειτε απο την '>..οριν ο "ινησεις ε/τε απο τη ~ r;, α. Τάσος Γαλάτης 'Άλλοι τους ξεριζώνουνε μ?l όλοι τους κυνηγουνε που e?l βρεθεϊ κατάλυμα να κρύψουν την ψυχή τους; Το κρύο δεν φοβ-ήθηκαν,,, ι μητε στοιχεια τη νυχτα όλα τα συνηθίσανε σαν τις πολλες άρρώστιες μα τα βασανιστήρια να πουν όσα δεν ξέρουν ποτε δεν συνηθίζονται κι ενας Θεος το ξέρει. Sydney-Brighton Le Sands 3Ι-ΙΟ-Ο7

97 Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ Κάτι στ-ην &κρη του βράχου ανεμουριζε μα δεν μπορουσες να πείς αν ηταν πουλι ~ πανί. Τ, \" οσο συγγενικα τα σχηματα τόσο οικείες ΟΙ κινήσεις. Πότε έπιτέλους θ' αντιληφθουμε που τελειώνει ή ψυχη, 'ζ \ 'λ κι αρχι ει το κε υφος; Sydney-Brighton Le Sands Ι-Η-Ο7-97-

98 ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ Κα! ποιος δεν ψάχνει να βρεί ούρανο άμόλυντο πετωντας προς το υψιστο; Wallace Stevens Δεν εχει σημασία σε ποιο ήμισφαίρια εχει κατασκηνώσει γι' αύτον ό ηλιος μονίμως βγαίνει απ' τον ιδια τόπο αλλα σε χρόνο απροσδιόριστο μόνο απ' την καρδιά, τα παντζουρια μπορετ να μένουν ανοιχτα η κλειστά οπως τα ξέχασε την τελευταία φορα που ετυχε να τ' ακoυμπ~σει ομως το φως δεν λιγόστεψε οσο ή ψυχη ανάσαινε τον θεί'κο βηματισμο μέσ' απ' τα χαλάσματα, Sydney-Brighton Le Sands 3-Π-Ο7

99 ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Το πανι ποτ ε οεν μου φτάνει να ντύσω τη γύμνια του Θεου άπλωμένύ] στη φύσύ]. ΠαράκλΎ]σΎ] στους καλοπροαίρετους \ \' \ Ι να μύ] κρινουν ΤΎ]ν τεχνύ] ι περαστικους μου,,\ \ Ιλ ι απ τα φτωχα υ ικα. Ό λόγος στην ΠοίΎ]σΎ] άκριβως ειπείν σπανίως ηταν για τεχνύ]. Βαθύτερος λόγος συνήθως ή χωρις λόγια άνώνυμύ] Προσευχή. Sydney-Brighton Le Sands 3-ΙΙ-Ο7-99-

100 ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΣΗ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ Σήμερα μου ζητουν να μη Σ' όνομάζω κι είναι σα να μου λένε να Σ' άρνύ)θω. πως την άντέχεις Θεε ι, ι τοσύ) αχαριστια τόσο βάρβαρύ) τυφλότητα μέσα σε τόσύ) ήλιοφάνεια! Sydney-Brighton Le Sands 3-ΙΙ-Ο7-100-

101 ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟ α:πό-γεuμα ώς επ! το πλείστον χρόνος πένθιμος οσο χαρούμενο κι αν προηγήθηκε το γευμα! Sydney-Brighton Le Sands 3-ΙΙ-Ο7-101-

102 ΦΛΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ "Οπως ανακατώνεις την τράπουλα και τα χαρτια σου βγαίνουν ~ οεν βγαίνουν ", λ β' \ \, ετσι αντι αμ ανομαι και τους στιχους \, \ ~\λ 'ζ που πεφτουν στ"υ)ν ποοια αμπυρι οντας φλουρια τίjς τύχ"υ)ς ανεξηγψα φιλικά καθως αναδύονται Ο"Υ)λψ"Υ)ριώοεις ύορατμοι απο ξ"υ)ρα και θάλασσα στην βιασμέν"υ) Μάνα. Sydney-Brighton Le Sands 7-Π-Ο7 -Ι02-

103 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝ ΑΓΚΗΣ Σήμερα το πρωι το Bicentennial Parl< ηταν δλο δικό σου άφου κανεις δεν τόλμησε να ξεμυτίσει μεσα στην ξαφνικη βροχη, 'β'''',~" ι και τον ιαιο ανεμο που οεν επετρεπε ν' άνοίξεις όμπρελα μη σε παρασύρει μ' δλη την εξάρτυση σαν αδεια χαρτοσακούλα. Μονάχα δυο η τρεις Κουκαμπάρες πιο μαυρες άπο το κοράκι του Alan Poe εψαχναν δίχως κρωγμους στα βρεγμενα χόρτα για κάποιο γυμνοσάλιαγκα κι υστερα πεταξαν προς το συγκρότημα της Παιδικης Χαρας να συμπληρώσουν ώς ύγρα άποσιωπητικα την άπουσία παιδιων και μανάδων. Sydney-Brighton Le Sands 8-ΙΙ-Ο7 - ΙΟ3-

104 ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Περιέργως άγάπησα Κάκτους και κακτoειδύj ισως γιατι συνδυάζουν σε χρgψα έλαφρως σταχτι με έλαφρως πράσινο Ισορροπημένη ένσάρκωση του «Μηδεν αγαν». Sydney-Brighton Le Sands 9-Π-Ο7-1 4-

105 ΑΠΟ ΠΟΙΝΗ ΕΩΣ ΕΤΕΡΓΕΤΗΜΑ Το να φαντασθουμε αθάνατα τα βουνα "';',, ηταν κι αυτο μια απ' τις πολλές μας αυταπάτες λες και πεθαίνουν μόνο τα εμψυχα ένω θά 'πρεπε το αντίθετο να συμβαίνει. Ποιος όμως εχει το μέτρο " λ' \ θ' οταν ο ογος για ανατο; -ΛΑ ν πρόκειται για πoιν~ τ~ν αξίζουν μόνο τα εμψυχα μα αν ετναι ευεργέτημα το οικαιουνται δλα τα κτιστά. Great Keppel Island Ι2-ΙΙ-Ο7-105-

106 ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΣ ΑΣΤΕΡΙΕΣ Περπατώντας στην αμμο άνάμεσα σε νεχρους ΆστερΙες ετδε τα πέντε δάχτυλα να έχτείνονται προς το απειρο. Καθως άχινητουσαν ξεραμένα άνάσχελα εδειχναν αταφους νεχρους χαι στις πέντε ήπείρους. Great Keppel Island 13-Π-Ο7 -ι06-

107 Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ Οϋτως η α)\λως δεν ~χει πολλα να πεί ό μονήρης ανθρωπος. Ξέροντας πως δεν είναι εύχάριστος στους πολλούς ζυγίζει δυο φορες την κάθε λέξη πριν βγεί άπ' το στ6μα του κι ϋστερα παρακολουθεί χωρις να γίνει άντιληπτ6ς προς τα που γέρνει ό ζυγος για μια όριστικη έπεξήγηση. ~Eτσι μ6νο μπορεί να γυρίσει στη δική του άσφάλεια την σιωπη των νεκρων των σωζομένων άπ' το πανδαιμ6νιο των άφρ6νων. Great Keppe! Is!and 15-ΙΙ-Ο7-1 7-

108 ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΠΕΛΑΡΓΟΥ Θ ι 'λ \ λ... \ αυμασα πα ι τον πε αργο \ ξ 'ζ \ " ~, να εκουρα εται στο ενα ποοαρι. "Ασκηση σε όλιγάρκεια.:η πρόνοια για ενόεχόμενο άκρωτηριασμό; Great Keppel IsIand 15-Π-Ο7 -ιο8-

109 «ALWAYS ΙΝ OUR DREAMING» Το Ι902 εδιωξαν ΟΙ Άγγλοσάξωνες η 'Ιθαγενείς άπ' τ~ν έστία τους στο South Keppel Island κι ολοι τους ηταν αμαχοι άπο Μψέρα 65 ετων εως και 4 μηνων κοριτσάκι. ΤΟ 2007 ό ύπουργος Craig Wallace φιλοτιμήθηκε να επιστρέψει λωρίδα γης σε άντιπροσώπους του λαου των με τ~ν προσωνυμία Woppaburra Land Trust οπου άντι για ορκους και κατάρες οπως αλλοτε διαβάζουμε σήμερα σε επιτάφια πλάκα ολων των θυμάτων τα ονόματα και τ~ν καταληκτήρια ύπόσχεση των κηδεμόνων «πάντα θα ζουν στο ονείρεμά μας»! Great Keppel Island 18-Π-Ο7 Ι09-

110 ΔΙΠΛΗΘΛΙΨΗ κοιτας το τοπίο έξω άπ' το παράθυρο και βλέπεις ν' άποσύρονται τα νέφη σα οολοφ6νοι που τρέχουν να κρυφτουν ένω άκ6μη στάζουν τα κλαοια άπο την ξαφνικη βροχη που οεν σεβάστηκε,, ι..., το τροπικο πανηγυρι των χρωματων. Θλίβεσαι ουο φορες έπειοη οεν γνωρίζεις αν ετναι της ψυχης σου το πένθος που άντανακλαται στη γύρω φύση η ετναι των άψύχων ή &μετρη σπατάλη που κάνει και το βλέμμα σου να παραιτείται. Great Keppel Island ι8-ιι-ο7 -ιιο-

111 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ Δεν χρειάζονται πολλες λέξεις \ Μ ' \ λ' "λ το υστηριο τα εει ο α. Μη ζητατε νοούμενο ετναι αυταρχες το ΟεΟομένο. Great Keppe! Is!and ι8-π-ο7 -ΙΙΙ-

112 Ο ΛΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑΦΟΥΣ Ή έντεινόμενύ) άγωνία σου να συλλάβεις έλάχιστη κίνύ)ση αύτοτελους ζωύφιου άνάμεσα. στα έκτυφλωτικα χρώμα.τα συγκεχυμ.ένων λουλουοιων. Sydney-Brighton Le Sands ΙΙ2-

113 CASUS ΒΕΙΙΙ 'Άνθος και φρουτο που κρέμεται εξω ιχπ' το φράχτη ιχπειλεί τον ίοιοκτήτη προκα.λεί τον κατα.κτητή. Sydney-Brighton Le Sands ΙΙ3-

114 ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Δωστε μου πίσω τις φωνες μιας αλλης έποχης που γύμναζαν το σωμα μου και θρέφαν την ψυχή μου ηταν φωνες της Μά.νας μου,~\ \, Ι και οεν τις απαρνιεμαι. Κι αταν θα ξανασμίξουμε μ' αύτες θα με μετρήσει. Sydney-Redfern 6-Ι2-07 -Π4-

115 ΊΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΊΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ Ά γαπήσcφ.ε κι άγαπηθήκαμε έκτενως. Μισήσαμε και μισηθήκαμε υπερβαλλόντως. τι &.λλο μένει για να όλοκληρωθετ το χρονικο της πτώσεως! Sydney-Brighton Le Sands ΙΙ5-

116

117 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΧ Α 1. Πανσέληνος σε κυπαρίσσι Τό δεδομ.ένο Μετεωρισμ.ός Α' Διπλό παλίμ.ψηστο Ό τελευταίος ναυαγοσώστης Προσωπογραφία του βάθους Στα ϊχνη ένός αναίμ.ακτου θανάτου Δείγμ.α αύτοσεβασμ.ου Για τους αφελώς έποχούμ.ενους ΈπΙ της ούσίας.... ΙΙ. Α ν δεν ένύχτωνε νωρίς.... Ι2. Με φευγαλέα ι-ιατιά Ένι έκάστιμ Κυριολεξίες τα «Τίι-ιια Δώρα» Ή αι-ιφισβήτηση τών όνομ.άτων Ή δική ι-ιου «βάτος» Πράξη αχειροποίητη Σαν τελετή Οί διαλείποντες τα αυτονόητα Ευζωία και εύθανασία Δίχως σηι-ιεία στίξεως Μετεωρισμ.ός Β' οι σιωπώντες 'Ολιγάρκεια ΟύΟεΙς φθόνος Τό ηθος του δέντρου.... ΙΙ Ι η ιη-

118 29. ΆΛληλούϊα Ό ετασμος της Άβύσσου.... 3Ι. 'Έως πότε; Φλογερη συζυγία Κεκλεισμένων των θυρων Μικρη ραψωδία Έν ονόματι των μανάδων ΤΟ σκοτωμένο περιστέρι "Ολα η εκετνος Περισπωμένη ή μεγάλη αδελφή 'Εξ ένος πάντες Οί θηλες των δακτύλων.... 4Ι. Ante portas Συνομιλητης φυτων και ανθέων Ά νεπίγνωστη εκπτωση Ά νεστραμμένος Στυλίτης «Uluru» 'Έρμαιο του πληθυντικου Ί-Ι άρμονία του Σύμπαντος Άξιόπιστες συνθ ηκες ΤΟ Ιερο «πρωθύστερο» Ξανα. το κύμα θα. γυρίσει.... 5Ι. ΣιωΠΊιλη αντίστιξη Μονα.ς πλατυνομέν-γι Άπόλυτη μωρία Το λαλετν και το σιγαν ΤΟ σχημα και το θέαμα Χαφετισμος στον Μακρυγιάννη Κυρίαρχος δλων των εποχων ΤΟ «χαμένο κορμί» Ι Ι ι ιι8-

119 59. 'Ασκήσεις αγωνίας Όθόνια και όθόνες Άπα ταν Προμηθέα μέχρι ταν Πρόδρομο Μόνο ΈκεΤνος Ή λεπτη αμμος που κατολισθαίνει Ή μνήμη αρνετται την αναπαλαίωση «Συν-έχεια» Άχνα φεγγάρι Άλλαγη πλεύσεως τα πρωτο βημα τα δίλημμα Μέτρησε μα δεν πρόλαβε "Οταν λιγόστεψαν τα περιστέρια 'Άτμητη στιγμή Μόνος και ακέραιας Στα λυκαυγες του νου Ή νύχτα πίσω απα την πόρτα Παρηγορουν οί λέξεις τα εντομο τα μέγα αλλοθι τα λόγια του χαμου Οί άπλες τιtjν αλόγων Ή εκδίκηση του Χάρου Σιωπηλη αντίσταση "Οσα προσπέρασα Άμετάκλητη δήλωση Με κυρίαρχο τα μαυρο Λαθρομετανάστες Ή ψυχη και τα κέλυφος Σε χρόνο απροσδιόριστο.... -ΙΙ9-

120 89 Άνώνυμη προσευχή..., Μέσα σε τόση ήλιοφάνεια.., 'Ηλιοτρόπιο φρόνημα Φλουρια της τύχης Κατάσταση έκτάκτου ανάγκης 'Ισορροπημένη ένσάρκωση Άπο ποινη εως ευεργέτημα Άνάμεσα σε νεκρους αστερίες Ή σιωπη των σωζομένων Νοημοσύνη πελαργου «Always ίn our dreaming»..., Διπλη θλίψη... ΠΟ 101. Το μυστήριο... ΠΙ 102. Ό λυρισμος του ασαφους Π2 103 Casus belli Π Μιας αλλης έποχης... " Π ΤΟ χρονικο της πτώσεως Π5-120-

121

Σ. Σ. Χαρκιανάκης. Οί πρωτες υλες. Πρώτη εκδοση, Άθήνα 2003 ISBN 960-353-111-1. Σ. Σ. Χαρκιανάκης. Στοιχειοθεσια και εκτύπωση:

Σ. Σ. Χαρκιανάκης. Οί πρωτες υλες. Πρώτη εκδοση, Άθήνα 2003 ISBN 960-353-111-1. Σ. Σ. Χαρκιανάκης. Στοιχειοθεσια και εκτύπωση: οι ΠΡΩΤΕΣ ΥΑΕΣ Σ. Σ. Χαρκιανάκης Οί πρωτες υλες Πρώτη εκδοση, Άθήνα 2003 ISBN 960-353-111-1 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσια και εκτύπωση: Τυπογραφικο εργαστηρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομιχάλη 16, 10680

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Νεροσυρμή. ΠρώΤΊ] εκδοσί], Άθήνα 2002 ISBN 960-353-099-9. Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς

Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Νεροσυρμή. ΠρώΤΊ] εκδοσί], Άθήνα 2002 ISBN 960-353-099-9. Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς ΝΕΡΟΣΥΡΜΉ Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Νεροσυρμή ΠρώΤΊ] εκδοσί], Άθήνα 2002 ISBN 960-353-099-9 Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Στοιχειοθεσία και εκτύπωσί]: Τυπογραφικο εργαστ ~ρι «Δόμ.ος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομ.ιχάλΊ] 16, 10680

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΣΟΠΤΡ(2

ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΣΟΠΤΡ(2 ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΣΟΠΤΡ(2 Σ. Σ. Χcφκιανάκης 'Εν αίν[υματι και έν έσόπτρφ πρωτη εχοοση, Άθ~να 2004 ISBN 96Ο-353-ΙΙ7-0 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και έχτίιπωση: Τυπογραφικο έργαστ~ρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Σ. Χαρκιανακη. "Ομβρια ϋοατα. Πρώτη ~κόoση, 'Αθ'ήνα 2000 ISBN 960-353-072-7. Σ. Σ. Χαρκιανακης

Σ. Σ. Χαρκιανακη. Ομβρια ϋοατα. Πρώτη ~κόoση, 'Αθ'ήνα 2000 ISBN 960-353-072-7. Σ. Σ. Χαρκιανακης ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Σ. Σ. Χαρκιανακη "Ομβρια ϋοατα Πρώτη ~κόoση, 'Αθ'ήνα 2000 ISBN 960-353-072-7 Σ. Σ. Χαρκιανακης Στοιχειοθεσία και εκτυπωση: Τυπογραφικο εργαστ-ήρι «Δόμ.ος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομιχαλη 16, 106

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: domosbooks@ath.forthnet.gr

e-mail: domosbooks@ath.forthnet.gr ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ Σ. Σ. Χαρκιανάκης 'Επιφωνήματα Πρώτη εκδοση, Άθ~να 2010 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και έκτύπωσ'η: Τυπογραφικο έpγαστ~pι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομ.ιχάλη 16, ιο6 80 'Aθ'ίjνα, Τηλ 2ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

e-lnail: domosbooks@ath.forthnet.gr

e-lnail: domosbooks@ath.forthnet.gr ΘΟΑΑ ΠΟΤΑΜΙΑ Σ. Σ. Χcφκιανάκης Θολά ποτάμια Πρώτη εκόοση, ΆO~να 2007 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και έκτύπωση: Τυπογραφικο έργαστ~ρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μα.υρομιχάλ-η 16, 106 80 'Αθήνα., Τηλ 21.0

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: domosbooks@ath.forthnet.gr

e-mail: domosbooks@ath.forthnet.gr ΠΙΚΡΑΜΤΓΔΑΑΑ Σ. Σ. Χcφκιανάκηι; Πιχ.ραμύΥδαλα Πρώτη εκδοση, Άθήνα 2009 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και εκτύπωση Τυπογραφικό εργαστήρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομιχάλη 16-10680 Άθήνα Τηλ 2103605532,

Διαβάστε περισσότερα

, l'υρά τοπία. Πρώτη εκοοση,, Αθ-ήνα 1994 15ΒΝ 960-7217-93-4

, l'υρά τοπία. Πρώτη εκοοση,, Αθ-ήνα 1994 15ΒΝ 960-7217-93-4 γγρα ΤΟΠΙΑ Σ. Σ. Χαρκιανάκη, l'υρά τοπία Πρώτη εκοοση,, Αθ-ήνα 1994 'ΕκΩόσεις Δόμος 15ΒΝ 960-7217-93-4 Σ. Σ. Χαρκιανάκης, 242 CΙeveland 51., Redfern, 2016 Auslralia Στοιχειοθεσία και έκτύπωση: Τυπογραφικο

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-353-164-7

ISBN 978-960-353-164-7 ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ Σ. Σ. Χα.ρκιανακης Σπαράγματα Πρώτη εκδοση. 'Αθήνα 2012 ISBN 978-960-353-164-7 Σ. Σ. Χαρχιανακης Στοιχειοθεσία και έκτύπωση: Τυπογραφικο έργαστήρι «Δόμ.ος)) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μα.υρομ.ιχαλη 16.

Διαβάστε περισσότερα

Π ρώτύ) Μοση, Άθήνα 1995

Π ρώτύ) Μοση, Άθήνα 1995 ΤΕΦΡΕΣ ΑΚΤΕΣ Σ. Σ. ΧαρκιανάΚ1) Τεφρές άχτές Π ρώτύ) Μοση, Άθήνα 1995 Έκ8όσεις Δόμος ISB~ 960-353-010-7 Σ. Σ. ΧαρκιαVOCΚΎ)ζ, 242 Cleveland St, Redfern, 2016 Australia Στοιχειοθεσία και εκτuπωση; Τυπογραφικο

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Σ. Χαρκιανακης Έπιφυλάξεις. Πρώτη εκ30ση, Άθ~να 1998. Έκδόσεις Δόμος ISBN 960-353-049-2

Σ. Σ. Χαρκιανακης Έπιφυλάξεις. Πρώτη εκ30ση, Άθ~να 1998. Έκδόσεις Δόμος ISBN 960-353-049-2 ΕΠΙΦΥΑΑΞΕΙΣ Σ. Σ. Χαρκιανακης Έπιφυλάξεις Πρώτη εκ30ση, Άθ~να 1998 Έκδόσεις Δόμος ISBN 960-353-049-2 Στοιχειοθεσία και εκτύπωσ'~ Τυπογραφικο εργασt'~ρι ((Δόμος)) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομιχαλη 16, 10680 Άθ'ήνα,

Διαβάστε περισσότερα

11 χαμένη πανοπλία ISBN 978-960-353-159-3

11 χαμένη πανοπλία ISBN 978-960-353-159-3 Η XAlvIENH ΠΑΝΟΠΔΙΑ Σ. Σ. Χcφκιανακψ 11 χαμένη πανοπλία Πρώτη εκδοση, Άθ-ήνα 2011 ISBN 978-960-353-159-3 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και εκτύπωσ-t]: Τυπογραφικο εργαστ-ήρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μcωρομ.ιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιητική συλλογή Το παρόν υλικό εμπνεύστηκε και στην πορεία καταγράφτηκε το 1993, όταν ήμουν 15 χρονών. Τα ποιήματα-σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό

Ποιητική συλλογή Το παρόν υλικό εμπνεύστηκε και στην πορεία καταγράφτηκε το 1993, όταν ήμουν 15 χρονών. Τα ποιήματα-σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό Ποιητική συλλογή Το παρόν υλικό εμπνεύστηκε και στην πορεία καταγράφτηκε το 1993, όταν ήμουν 15 χρονών. Τα ποιήματα-σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό το δείγμα, είναι παρμένα από διάφορες εμπειρίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΑΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ

ΤΟ ΑΑΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΤΟ ΑΑΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ Σ. Σ. Χcφκιανάκ"l) Τό 'i1λγος της Παρρησίας Πρώτ"l) Μοσ'η, Άθ~να 1996 Έκ8όσεις Δόμος Ι5ΒΝ 960-353-028-Χ Σ. Σ. Χαρκιανάκ"l)ς, 242 Cleveland 5ι, Redfern, 2016 Australia Στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Τού ίδιου ΕΡΓΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ

Τού ίδιου ΕΡΓΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝ ΓΗ ΑΛΛΟΤΡΙΑI 11 Τού ίδιου * ΕΡΓΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ 1978 ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΧΤΗ (έκτός έμπορίου) 1979 ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ (έκτός έμπορίου) 1980 ΑΠΟ ΦΥΛΑΚΗΣ ΠΡΩΪΑΣ (

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-7217-75-6. Πρώτη εκ80ση, Άθήνα 1993. Τ-ηλ. 3605532, Fax 3637304. Σ. Σ. ΧαρκιανάΚ'ης Σπασμένοι σuνειpμol

ISBN 960-7217-75-6. Πρώτη εκ80ση, Άθήνα 1993. Τ-ηλ. 3605532, Fax 3637304. Σ. Σ. ΧαρκιανάΚ'ης Σπασμένοι σuνειpμol ΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΝΕΙΡΜΟΙ Σ. Σ. ΧαρκιανάΚ'ης Σπασμένοι σuνειpμol Πρώτη εκ80ση, Άθήνα 1993 Έκ8όσεις Δόμος ISBN 960-7217-75-6 ΣτοιχειοθεσΙα και εκτύπωση: Τυπογραφικο εργαστήριο «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ, Μαυρομιχά.λη

Διαβάστε περισσότερα

Ό βαθμός της εκπλήξεως

Ό βαθμός της εκπλήξεως Ό βαθμός της εκπλήξεως ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΡΓ Α ΊΌΥ ΙΔΙΟΥ Χωμα καί στάχτη, Άθ~να 1978 Παeαλήρημα του Νότου, Άθ~να 1979 'Από φυλακης πρω'tας, Άθ~να 1980 Elς (bτα ακουόντων, Άθ~να: 1981 Άπαeάκλητoι καιροί, Άθ~να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Το λάθος πάθος ΝΟΥΒΕΛΑ

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Το λάθος πάθος ΝΟΥΒΕΛΑ ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ Το λάθος πάθος ΝΟΥΒΕΛΑ Φωτογραφίες εξωφύλλου: Μαρίνα Χριστοδούλου Σχεδιασμός εξωφύλλου: Παναγιώτης Χριστοφόρου Λάκης Φουρουκλάς. Εκδόσεις Γη Κι ακόμη δεν μπόρεσα να καταλάβω πως μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Τα μπλουζ της Μίρας. Μυθιστόρημα

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Τα μπλουζ της Μίρας. Μυθιστόρημα 1 ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ Τα μπλουζ της Μίρας Μυθιστόρημα 2 ebooks4greeks.gr Φωτογραφία εξωφύλλου: Elena Ray. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική έκδοση (ebook): Μάιος 2013 3 I «Εγώ τη σκότωσα»,

Διαβάστε περισσότερα

10 μικρές ιστορίες φαντασίας, τρόμου, αλλά και βαθύτερων συναισθημάτων.

10 μικρές ιστορίες φαντασίας, τρόμου, αλλά και βαθύτερων συναισθημάτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά τους καλούς μου άγνωστους φίλους Μαργαρίτα, Χρυσάνθη, Θνητό και Αθηναίο, που με βοήθησαν όχι μόνο με την γνώμη τους, αλλά και με την ενεργή τους βοήθεια στην

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Μ. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «JEANNE D ARC» Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ:

Μ. Μ. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «JEANNE D ARC» Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. Μ. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «JEANNE D ARC» Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: Μην αμελήσετε. Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία. «Θα σας περιμένω» Μ. Κατσαρός Δε σε κοιτώ πια στα μάτια.

Διαβάστε περισσότερα

Τ απαγορευμένα συναισθήματα

Τ απαγορευμένα συναισθήματα 1 2 Τ απαγορευμένα συναισθήματα Γεράσιμος Μηνάς Επιλογή από ποίηση 1995-2005 3 4 ΦΥΓΗ από το σπίτι Ελεύθερος άνθρωπος, Πατρίδα μου Θέλω μόνος μου να μείνω Τον εαυτό μου να συγκρίνω Μ αυτούς που με πολέμησαν

Διαβάστε περισσότερα

Λάκης Φουρουκλάς. Εγκληματικά Ασύστολα ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Λάκης Φουρουκλάς. Εγκληματικά Ασύστολα ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 1 Λάκης Φουρουκλάς Εγκληματικά Ασύστολα ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 2 Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική έκδοση (ebook) Μάιος 2013 3 Το τίμημα του έρωτα Τώρα πληρώνει το τίμημα, το πιο σκληρό, το πιο βαρύ, εκείνο του

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Μηνάς. Ανθρωπιά σ ευκαιρία. Επιλογή από ποίηση 1995-2006

Γεράσιμος Μηνάς. Ανθρωπιά σ ευκαιρία. Επιλογή από ποίηση 1995-2006 1 2 Γεράσιμος Μηνάς Ανθρωπιά σ ευκαιρία Επιλογή από ποίηση 1995-2006 3 Ελεύθερος άνθρωπος, Πατρίδα μου Σε περίμενα Ξέρεις κάτι; Σε περίμενα. Πάλι. Όπως πρώτα. Εκείνο, τα χαμόγελο σου, που φεγγοβολούσε,

Διαβάστε περισσότερα

1985, ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ

1985, ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ ΕΝ ΓΗ. ΑΛΛΟΤΡΙΑι Ι 1985, ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ Σ. Σ. ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΝ ΓΗ. ΑΛΛΟΤΡΙΑ. Ι ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΣ ΑΘΗΝΑ 1985 ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΧΤΉ 1978 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓσΥ Άπό τό χώμα ως τή φωτιά δλα σου τά ταξίδια τά όνειρά σου

Διαβάστε περισσότερα

Περπάτα με ίσια την πλάτη

Περπάτα με ίσια την πλάτη 1 Γεράσιμος Μηνάς Περπάτα με ίσια την πλάτη Επιλογή από ποίηση 2008 2011 2 3 Τι είναι δημοκρατία; Το μπουζούκι. Γυμνές, γυναικείες, γάμπες. Η Ελλάδα του γλεντιού, -για να χαίρονται οι τουρίστες. Τον παράδεισο

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου. Τα ποιήματα

Νικηφόρου Βρεττάκου. Τα ποιήματα Νικηφόρου Βρεττάκου Τα ποιήματα 1 2 ΤΑ ΤΡΥΠΙΑ ΧΕΡΙΑ 3 ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 31 Μαρτίου 1958 Νιώθω παράξενα σήμερα. Κάπως Έτσι περίπου: Όπως όταν ανοίγει ένα παράθυρο στον ήλιο κανείς, νιώθω σα ν άνοιξα μια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Σ αγαπώ απελπισμένα ΝΟΥΒΕΛΑ

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Σ αγαπώ απελπισμένα ΝΟΥΒΕΛΑ 1 ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ Σ αγαπώ απελπισμένα ΝΟΥΒΕΛΑ 2 3 Φωτογραφία εξωφύλλου: Konradbak. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική έκδοση (ebook) Μάιος 2013 1 Λένε πως τα καλύτερα πράγματα στη ζωή πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ. Μετάφραση από τα ιταλικά ΓΩΓΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ

ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ. Μετάφραση από τα ιταλικά ΓΩΓΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Μετάφραση από τα ιταλικά ΓΩΓΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΠΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2002 Σειρά: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Τίτλος πρωτοτύπου: LO SCUDO

Διαβάστε περισσότερα

λογοποιός Τεύχος Πρώτο, 2015 ΕΤΗΣΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ [1]

λογοποιός Τεύχος Πρώτο, 2015 ΕΤΗΣΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ [1] λογοποιός ΕΤΗΣΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Τεύχος Πρώτο, 2015 [1] [2] Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Ποίηση είναι η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα