ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Transcript

1 10 ΣγΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 και 7 Οκτωβρίου 2005 Αμφιθέατρο Δρακοπούλου Κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών Επιμέλεια: Αντ. Μακρυδημήτρης Μ.-Ηλ. Πραβίτα n ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥ ΛΑ ΑΘΗΝΑ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

2 Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος' Η Ε.\. \ΗΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΛ.\"ΩΣΕΩΝ, : ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Εισαγωγή: ένα παράδοξο Η θεωρία των οργανώσεων στη χώρα μας παρουσιάζει το εξής παράδοξο: στην Ελλάδα υπάρχουν λίγες μεγάλου μεγέθους ιδιωτικέ; επιχειρήσεις, η σχετική ακαδημαϊκή παραγωγή βιβλίων και άρθρων αφορά περισσότερο τέτοιου είδους οργανώσει; παρά τις δημόσιες υπηρεσίες και τις ΔΕΚΟ, οι οποίες είναι πολλές, σύνθετες και μεγάλες οργανώσεις. Μια επίσκεψη στις ηλεκτρονικέ; ιστοσελίδες των εκδοτικών οίκων που ειδικεύονται στα επιστημονικά βιβλία οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, στα διδακτικά εγχειρίδια και στα πρακτικά ενώ εγχειρίδια για επιχειρηματίεξ και στελέχη επιχειρήσεων θα αρκούσε για να πείσει ότι υπάρχει μεγάλη παραγωγή έργων για τις ιδιωτικέ; οργανώσεις και ότι αντιθέτως λείπουν τα αντίστοιχα έργα για τις δημόσιες οργανώσεις. Τεκμήρια του παράδοξου τη μια μεριά- η αυξημένη βιβλιοπαραγωγή είναι -από σε θέματα μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, τα αρκετά εισαγωγικά εγχειρίδια στη θεωρία των οργανώσεων από Έλληνες συγγραφείξ και οι σειρές ξένων έργων για το μάνατζμεντ τις οποίες εκδίδουν ελληνικοί οίκοι σε μετάφραση. Από την άλλη μεριά, παρατηρούμε μεγάλοι σχετικά μικρότερη βιβλιοπαραγωγή σε θέματα του δημόσιου τομέα και ειδικά σε θέματα θεωρίας σχετική; με τις δημόσιες οργανώσεις. Ως γνωστόν, στην ελληνική αγορά, υπάρχουν λίγα εγχειρίδια διοικητικού δικαίου και βιβλία διοικητική; εmστήμης από τους Έλληνες καθηγητές που καλλιεργούν αυτούς τους κλάδουξ, μεμονωμένες μονογραφίες και συλλογικοί τόμοι για τη διοικητική μεταρρύθμιση και ελάχιστα και κάποτε βραχύβια επιστημονικά περιοδικά για τη δημόσια διοίκηση. Ενώ δηλαδή υπάρχει συναίνεση γύρω από τ/ν αρρυθμία των δημόσιων οργανώσεων στην Ελλάδα, η παραγωγή βιβλίων και άρθρων για αυτές είναι σπανιότερη από τη βιβλιοπαραγωγή για τις ιδιωτικέ; οργανώσειξ, από τις οποίες οι περισσότερε; στη χώρα μας είναι μικρού και μεσαίου μεγέθου; με σχετικά απλές, αν όχι οικογενειακέξ, εσωτερικές δομές. Eπίιcoυpoς Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.

3 106 Δ. Σωτηρόπουλος Η ελληνική θεωρία της δημόσια.; διοίκησης και rων οργανώσεων, ΙΟ7 Στο σύντομο αυτό άρθρο, που έχει πιλοτικό χαρακτήρα, δεν φιλοδοξώ, βέβαια, να καλύψω όλη την επιστημονική παραγωγή ελληνικών βιβλίων και άρθρων για τη δημόσια διοίκηση και τις οργανώσεις κατά την εικοσαετία Οι φιλοδοξίες μου περιορίζονται σε μια πρώτη ματιά σε κάποια από τα θεωρητικά βιβλία και άρθρα και μάλιστα περισσότερο σε εκείνα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση παρά τις επιχειρήσεις. Δεν προσπαθώ καν να περιλάβω όλες τις εμπειρικές μελέτες, διατριβές, μονογραφίες ή άρθρα περιοδικών για συγκεκριμένα; όψεις της ελληνική; διοίκησης. Η δοκιμαστική προσέγγιση, που παρουσιάζω εδώ, εστιάζει κυρίως στη διοικητική επιστήμη, αφορά τα είδη της θεωρίας που καλλιεργούνται στην Ελλάδα και έχει τη μορφή υποθέσεων εργασίας μάλλον παρά διαπιστώσεων. Στο υπόλοιπο του άρθρου, θα επιχειρήσω μια συνοπτική διερεύνηση των ειδών της οργανωσιακής θεωρίας, με έμφαση τη δημόσια διοίκηση, που παράγεται στη χώρα μας, διαχωρίζονται; τύπους ή είδη βιβλίων και άρθρων και αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα. Στη συνέχεια θα αναζητήσω όψεις της σύγχρονη; οργανωσιακήξ θεωρίας με έμφαση τη δημόσια διοίκηση (διοικητική επιστήμη, ανάλυση δημόσιας πολιτικής) που δεν καλύπτονται από την ελληνική βιβλιοπαραγωγή και την παραγωγή άρθρων στα ελληνικά περιοδικά. Στο τέλοξ, θα απαριθμήσω πιθανές εναλλακτικέ; ερμηνείες των κενών που παρουσιάζει η εν λόγω θεωρητική παραγωγή. Είναι προφανές ότι το εγχείρημα αυτού του άρθρου θα πρέπει να ειδωθεί ως ένα ημιτελές και διστακτικό βήμα, μια πρόταση αυτογνωσίας όσων από ε- μάς γράφουμε βιβλία και άρθρα για τη διοίκηση και τις οργανώσεις. Η πρόσφατη ελληνική θεωρητική παραγωγή για τη δημόσια διοίκηση και τις οργανώσεις Έχει υποστηριχθεί ότι η διοικητική επιστήμη στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα βήματά της ήδη από τα τέλη του 19 0υ αιώνα, όταν τη δίδασκαν καθηγητές του διοι-.ι κητικού δικαίου, και ότι αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 (Τάχοξ, Ι985: 67-69). Ωστόσο, αυτό δεν είναι παρά μόνο εν μέρει αληθές, αφού ο εναγκαλισμό; της διοικητική; επιστήμης από το διοικητικό δίκαιο ήταν μάλλον ασφυκτικόξ, Μέχρι τα μέσα της δεκαετία; του Ι980 η διοικητική επιστήμη στην Ελλάδα δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη, αν εξαιρέσει κανείς τα εγχειρίδια για μαθήματα οργάνωσης και διοίκησης που διδάσκονταν σε οικονομικές σχολές και γνώρισαν επανεκδόσεις (Ζευγαρίδηξ, 1978, Κανελλόπουλοξ, 1990). Ελάχιστα ξένα έργα (π.χ. του Τζ. Γκάλμπραιηθ, του Τζ. Μπέρναμ) είχαν μεταφραστεί στα ελληνικά. Φαίνεται ότι μόνον για τον γνωστότερο και ίσως παλιότερο θεωρητικό των οργανώσεων και της διοίκησης, τον Μ. Βέμπερ, υπήρχε και υπάρχει διαχρονικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα (βλ. αντί πολλών, π.χ., Φίλιας, 1976, Ψυχοπαίδης, 1993, Τερλεξής, 1999, Τάτσης, 1999). Εύλογα, λοιπόν, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ελληνική παραγωγή ξεκινά από τα μέσα της δεκαετία; του Ι980, όταν εμφανίζονται εισαγωγικά εγχειρίδια διοικητικής επιστήμης (Παυλόπουλοξ, 1983, Τάχος, 1985, Μακρυδημήτρηξ, 1986). Την ίδια περίπου εποχή αρχίζουν και οι μεταφράσεις ξένων έργων (Timsit, Ι989, Μουζέλης, Ι99 Ι). Το ξεκίνημα αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες θεωρητικοί προχώρησαν σε α- φομοίωση και εμπλουτισμό των ξένων θεωρητικών ρευμάτων. Όπως ήταν αναμενόμενο, εξαιτίας της νηπιακή; ηλικίας των διοικητικών σπουδών στη χώρα μας, αρκετά βιβλία της περιόδου που εξετάζουμε σε αυτό το κείμενο είχαν εισαγωγικό χαρακτήρα. Η ίδια τάση, ωστόσο, διατηρείται και αργότερα, σε μεταγενέστερες περιόδους (Πραστάκοξ, 2003, Σεραφετινίδου, 2003, Τύπας και Κατσαρόξ, 2003) και θα πρέπει μάλλον να αποδοθεί στην αύξηση των πανεπιστημιακών τμημάτων και των προπτυχιακών μαθημάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση και τις οργανώσεις. Στα περισσότερα από αυτά τα εισαγωγικά βιβλία, η επίδραση της προσέγγισης του Βέμπερ είναι εμφανής. Είναι ενδεικτικό ότι ένα από τα σχετικά πρόσφατα και διαδεδομένα εγχειρίδια (Τύπας και Κατσαρός, 2003) περιλαμβάνει διάφορεξ, σύγχρονες θεωρίες των οργανώσεων, αλλά στο τελευταίο κεφάλαιο επανέρχεται στον Βέμπερ! Μικρό αντίβαρο στην κυριαρχία του Βέμπερ ίσως αποτελούν μεταφράσεις μερικών πολύ γνωστών, γενικών έργων για τη διοίκηση και τις οργανώσεις. Τα έργα αυτά, που προέρχονται από τη γαλλική και την αγγλοσαξονική παράδοση, ωστόσο απευθύνονται σε πιο προχωρημένους αναγνώστες (Chevallier, 1993, Morgan, Ι999, Muller και Surel, 2002, March και Simon, 2003). Παράλληλα με τα παλιότερα εγχειρίδια, γραμμένα από Έλληνες, που εστίαζαν στη διοίκηση και στις οργανώσεις, εμφανίστηκαν και έργα πάλι Ελλήνων θεωρητικών που είχαν δύο πολύ διαφορετικές φιλοσοφικές και μεθοδολογικέ; αφετηρίεξ, δηλαδή τη μαρξιστική θεωρία του κράτους και (σε μικρότερη έκταση) τη θεωρία των συστημάτων. Μεταξύ των Ελλήνων που μελέτησαν την οργάνωση του κράτους και της γραφειοκρατίας υπό το πρίσμα του μαρξισμού ή σε αντιδιαστολή με τον κλασικό μαρξισμό περιλαμβάνονται γνωστοί θεωρητικοί με διεθνή παρουσία (Πουλαντζάς, 1983, Καστοριάδηξ, Ι985). Είναι δε ενδιαφέρον ότι ο μεν Πουλαντζάς επηρέασε αρκετά τη μελέτη του κράτους στην Ελλάδα, ενώ ο Καστοριάδης αποτελεί σημείο αναφοράς πολύ λιγότερο μεταξύ των Ελλήνων αναλυτών και πολύ περισσότερο εκτός της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Αξιοσημείωτο ε- πίσης είναι ότι λίγοι Έλληνες συγγραφείξ, που δημοσίευσαν έργα σχετικά με τη γραφειοκρατία, επηρεάστηκαν από τον κλασικό μαρξισμό (π.χ. Ρούσσης, 1985), ενώ περισσότεροι εργάστηκαν πάνω σε παραλλαγές του νεομαρξισμού (Τσουκαλάς, 1981 και 1986, Σεραφετινίδου, 2003, Samatas, Ι986 και 2004).

4 108 Δ. Σωτηρόπουλος Ως προς τη θεωρία συστημάτων, από την άλλη μεριά, έχουμε μεταφράσεις ξένων έργων (Luhmann, 1995) και ελληνικές θεωρητικές συμβολές επηρεασμένες σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από την εν λόγω θεωρία (Δεκλερήξ, 1986 και 1989, Τσιβάκου, 1995 και) 997). Δεν υπάρχει, ωστόσο, η φιλοδοξία συστηματική; εφαρμογής της συστημικής προσέγγισης στην ελληνική δημόσια διοίκηση με κάποια αυτοτελή μονογραφία, όπως κάποιες μονογραφίες νεομαρξιστικής προσέγγισης του ελληνικού κράτουξ που σημειώσαμε παραπάνω. Οι μονογραφίες και οι συλλογικοί τόμοι για την ελληνική διοίκηση, που δεν έχουν θεωρητικές φιλοδοξίες, είναι πάρα πολλοί. Ακριβώξ, όμως, λόγω της έλλειψης θεωρητικού πλαισίου δεν αναφέρονται εδώ. Αντιθέτως, ενδιαφέρουν τα έργα που έχουν επαφή με τη θεωρία και κάποτε εστιάζουν στο παράδειγμα της ελληνικής διοίκησηξ. Έτσι, κάποια έργα υιοθετούν το πρίσμα της μεταρρύθμισης της διοίκηση; και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Παπούλιας, )991, Μιχαλόπουλοξ, 1992, Μακρυδημήτρηξ, 1995, Παπούλιας και Τσούκαξ, )998). Επίσης λίγα έργα υιοθετούν έκκεντρεξ προσεγγίσειξ, όπως την προσέγγιση της δημόσιας διοίκηση; από τη σκοπιά των διεκδικήσεων της κοινωνία; έναντι του κράτου; (Σπανού, 1995) ή την προσέγγιση της ελληνικής διοίκηση; ως μιας μη βεμπεριανής γραφειοκρατίαξ σε εξέλιξη (Τσέκοξ, 2003). Γενικά, η επιλογή και εφαρμογή ενός θεωρητικού πλαισίου στην εμπειρική περίπτωση της Ελλάδας δεν χαρακτηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή παραγωγή γύρω από τη διοίκηση και τις οργανώσεις. Οι επανειλημμένες εκδόσεις εισαγωγικών έργων, αντί για πιο προχωρημένα θεωρητικά κείμενα, έχουν συντελέσει σε αυτό το πρόβλημα. Προφανώς, η παραγωγή θεωρίας από Έλληνες συγγραφείξ θα καρκινοβατεί όσο δεν υπάρχουν δημόσιες βιβλιοθήκεξ, ερευνητικά κονδύλια για βασική έρευνα κ.ά, Εξίσου προφανές είναι ότι την αδυναμία σύνδεσης θεωρίας και έρευνας αναπαράγουν και οι γνωστοί δομικοί περιορισμοί της διεξαγωγής οποιασδήποτε εμπειρική; έρευνας στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια ελληνική μονογραφία που συνδέει θεωρία και έρευνα (Σπανού, 1992) στηρίζεται σε επιτόπια έρευνα στη Γαλλία (στη γαλλική περιφερειακή διοίκηση), ενώ ένας συλλογικός τόμος που έχει εισαγάγει στην Ελλάδα τα πιο σύγχρονα ρεύματα της οργανωσιακής θεωρίας (Τσιβάκου, ) 995) είναι ως επί το πλείστον γραμμένος από Έλληνες που, όταν έκαναν τη σχετική δημοσίευση, ζούσαν και δίδασκαν στο εξωτερικό (Γαβριήλ, )995, Καλλίνικος, 1995, ~. Τσούκας, )995). Το ίδιο, δηλαδή η διαμονή και εργασία στο εξωτερικό, ισχύει και για Έλληνες συγγραφείξ, οι οποίοι στάθηκαν επικριτικά απέναντι σε ορισμένα από τα καινούργια ρεύματα της διοικητική; επιστήμης (Μουζέλης, 199), Αργυριάδης, ) 998). Είναι προφανές ότι, παρότι θα ήταν ευκταίο τέτοια κείμενα να είχαν παραχθεί εδώ, ο εμπλουτισμός της εγχώριας παραγωγής με έργα Ελλήνων του εξωτερικού είναι εξαιρετικά χρήσιμοι; Η είληνική θεωρία της δημόσιας διοίκησης και των οργανώσεων, / Τα τελευταία χρόνια ( ) παρατηρείται και μια στροφή προς προσεγγίσεις κανονιστικού περιεχομένου. Συγγραφείς που παλιότερα έδιναν έμφαση κυρίως στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασηξ, τώρα έχουν στραφεί σε φιλοσοφικούς και ηθικούς προβληματισμούς (Μακρυδημήτρης, 2003) και σε προσεγγίσεις που αντλούν από τη σύγχρονη πολιτική; (Σπανού, 2000, 200 Ιβ και 2005). πολιτική θεωρία και την ανάλυση δημόσιας ΕίJ.είψεις και αδυναμίες της ελληνικής θεωρητικής παραγωγής Στο προηγούμενο τμήμα του άρθρου, παρουσίασα μια -αναγκαστικά επιλεκτική- χαρτογράφηση των ελληνικών βιβλίων σχετικά με τη θεωρία της διοίκηση; των οργανώσεων. Από τη χαρτογράφηση διαφαίνεται ότι η επιστημονική κοινότητα των διοικητολόγων, των ειδικών στη θεωρία των οργανώσεων και των πολιτικών επιστημόνων δεν έχει μέχρι στιγμή; καλύψει, σε επίπεδο δημοσιεύσεων. ορισμένες σύγχρονε; τάσεις της διεθνούς έρευνας για τις οργανώσεις και ειδικότερα για τη δημόσια διοίκηση. Καμία εθνική επιστημονική και κοινότητα δεν είναι σε θέση να καλύψει όλο το εύρος τη; θεωρίας των οργανώσεων και της δημόσιας διοίκησης. Αντικειμενικές αδυναμίε.; και εθνικές παραδόσειξ, μεταξύ άλλων, στρέφουν τους θεωρητικούς των οργανώσεων και της διοίκηση; μιας χώρας προς ορισμένες κατευθύνσεις έρευνας, σχετικέ; με την εκάστοτε διοικητική πραγματικότητα της χώρας. Τούτο ισχύει πολύ περισσότερο για μια σχετικά νέα και ολιγάριθμη ομάδα ειδικών σε θέματα διοίκηση; και οργανώσεων, όπως είναι το σύνολο των Ελλήνων επιστημόνων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Η σχετική ελληνική βιβλιοπαραγωγή είναι ήδη πολύ ενδιαφέρουσα ως προς την ποικιλία της. Η εγχώρια επιστημονική κοινότητα δεν θα μπορούσε από μόνη της να έχει πλήρη εποπτεία του κλάδου της διοικητική; και οργανωσιακή; θεωρία.; Ποιες είναι οι αδυναμίες και τα κενά της εγχώρια; κοινότητας; Καταρχάξ, ορισμένες προσεγγίσεκ, αν και στο εξωτερικό ήσαν πολύ δημοφιλείς κατά τη δεκαετία του 1990, σε μας παραμένουν σχετικά άγνωστες. Παραδείγματα είναι η οικολογία των οργανώσεων (Hannan και Freeman, 1989) και η θεσμολογική προσέγγιση (DiMagggio και Powell, ) 99). Υπάρχουν λίγα ελληνικά κείμενα για αυτές (Τσούκαξ, ) 995, Σωτηρόπουλοξ, 1996). Κάπως μεγαλύτερη Πl10σοχήέχει δοθεί στην Ελλάδα στο θέμα της οργανωσιακής κουλτούρας (Bourantas, Anagnostelis. Mantes και Kefalas, 1990, Μακρυδημήτρης, 1994, Γαβριήλ Παναγιωτοπούλου, 1997). Σε ό.τι αφορά τα πιο σύγχρονα ερευνητικά πεδία της μελέτης της διοίκησηξ, υπάρχει πάλι μια διαφορά φάσης. Το διογκούμενο σε πολλές χώρες της Ευρώπης κύμα μελετών για τον εξευρωπαϊσμό (Europeanization) των εθνικών διοικητικών

5 110 Δ. Σωτηρόπουλος Η ελληνική θεωρίο. της δημόσιο.ς διοίκησης κο.ι των Οργαν(ίJσεωl Ι 1 Ι συστημάτων και των επί μέρους δημόσιων πολιτικών είναι μόλις αισθητό σε μας χάρη σε λίγα βιβλία και άρθρα (Σπανού, 2001 α, Καρκατσούληξ, 2004α και 2004β, Λαδή, 2004). Για τη σχέση της πληροφορικής με τις οργανώσεις, άλλο ευρύ θέμα έρευνας, έχουμε ελάχιστε; συμβολές από έλληνες διοικητολόγους (π.χ., Καλλίνικος, 1995, Πραστάκοξ, 2003). Το ίδιο ισχύει για τις προσεγγίσει; του «νέου δημόσιου μάνατζμεντ» (Μιχαλόπουλοξ, 2003, Καρκατσούλης, 2004α) και των δικτύων πολιτικής (Χονδρολέου, βλ. και τη μετάφραση του άρθρου των Bevir και Rhodes, 2003). Τέλος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τόσο τα ζητήματα του φύλου στις οργανώσεις (Αβδελά, 1990, Στρατηγάκη, Ι996) όσο και εκείνα του στρατηγικού σχεδιασμού των οργανωσιακών αλλαγών (Παπούλιαξ, 2002, Tsoukas και Papoulias, 2005) αξίζουν ευρύτερης προσοχήξ. Πιθανές ερμηνείες των τάσεων της ελληνικήξ επιστημονικής παραγωγής Οι ανωτέρω τάσεις της ελληνική; θεωρίας για τις οργανώσεις και ειδικά τη δημόσια διοίκηση, συνδυαζόμενες με τις ελλείψεις και αδυναμίες που σκιαγραφήθηκαν στο προηγούμενο τμήμα του άρθρου, προσφέρουν επαρκεί; ενδείξεις για να μιλήσει κανείς για το παράδοξο που έθιξα στην αρχή του άρθρου. Σε μια χώρα με πλήθος μικρών και εν πολλοίς ασταθών ιδιωτικών επιχειρήσεων και με πανσπερμία δημόσιων οργανώσεων κάθε μεγέθους (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, ανεξάρτητες αρχές κ.ά.) περισσότερες είναι οι θεωρητικέ; αναλύσεις και οι πρακτικέξ/χρηστικέξ εκδόσεις για τις ιδιωτικές οργανώσεις παρά για τις δημόσιες. Το παράδοξο αυτό, που απαιτεί περαιτέρω ενδελεχή έρευνα προκειμένου να στοιχειοθετηθεί, θα μπορούσε να ερμηνευθεί σε ένα πλαίσιο παράλληλων σκέψεων, δηλαδή στο πλαίσιο α) του αυξημένου ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα και διεθνώς, για την ανάπτυξη μάλλον του ιδιωτικού παρά του δημόσιου τομέα της οικονομίας, ιδίως μετά το 1989, με αποτέλεσμα τη ζήτηση για βιβλία ιδιωτικού μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, β) της έμφασης που δίνει παραδοσιακά η θεωρία των οργανώσεων στις ιδιωτικές οργανώσεις με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στον αγγλοσαξονικό ακαδημαϊκό κόσμο, συχνά τα εμπειρικά πρότυπα ή οι αφορμές της θεωρίας αυτής να είναι η οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, γ) της καθυστερημένη; διάχυσης στη χώρα μας ξένων μοντέλων σκέψης γύρω από το δημόσιο τομέα, για τα οποία μέχρι πρόσφατα υπήρχαν λίγα ελληνικά κείμενα, δ) της υστέρησης της δημόσιας συζήτησης στην ελληνική ακαδημαϊκή και ε- ρευνητική κοινότητα γενικά, με αποτέλεσμα θεωρητικές ιδέες για το δημόσιο το- μέα, οι οποίες εισάγονται από το εξωτερικό, να μην αξιολογούνται προσαρμόζονται στην ελληνική διοικητική πραγματικότητα, κριτικά ούτε να ε) της δυσκολίας να αναπτυχθεί θεωρητική σκέψη γύρω από τις ελληνικές δημόσιες οργανώσεις εξαιτίας της παρατεταμένης μετάβασης στην οποία οι εν λόγω οργανώσεις βρίσκονται εδώ και χρόνια, παλινδρομώντας ανάμεσα στον πόλο της αδράνειας, δηλαδή της συντήρησης των πολύ παραδοσιακών μορφών οργάνωσηξ και λειτουργία; τουξ, και στον πόλο του εξευρωπαϊσμού και του εκσυγχρονισμού τους και στ) της -μέχρι προσφάτωξ- ισχυρής επιρροήξ, αν όχι κυριαρχίαξ, της καλλιέργειας του διοικητικού δικαίου στο ερευνητικό πεδίο των δημόσιων οργανώσεων. Η κυριαρχία αυτή μόνο εν μέρει έχει αντισταθμιστεί από νεώτερες μελέτε; Ελλήνων διοικητολόγων. οι οποίες δεν έχουν νομικό, αλλά οργανωσιακό-κοινωνιολογικό χαρακτήρα. Συμπέρασμα Στο άρθρο αυτό, που δεν αποτελεί παρά ένα πρώτο, δοκιμαστικό εγχείρημα χαρτογράφησηι; παρουσίασα επιλεκτικά και με συντομία διαφορετικέι; τάσεις της ελληνική; θεωρίας των οργανώσεων και ειδικότερα της δημόσιας διοίκησηξ, κατά την εικοσαετία Σε παλιότερο εγχείρημά μου (Sotiropoulos και στα ελληνικά Σωτηρόπουλος, επιστήμη και η θεωρία των οργανώσεων Ι999), είχα προτείνει την υπόθεση ότι η διοικητική στην Ελλάδα δεν ήσαν αναπτυγμένες. Δέκα χρόνια μετά (2006), νομίζω ότι η εικόνα που έχουμε είναι πιο διαφοροποιημένη. Σε κάθε περίπτωση, δεν ισχυρίζομαι καθόλου ότι υπάρχει ούτε ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποια εθνοκεντρική ελληνική διοικητική επιστήμη. Αυτό που προτείνω ως υπόθεση εργασίας είναι ότι η διοικητική επιστήμη που παράγεται στη χώρα μα; άλλοτε είναι πολύ αφηρημένη και παραμένει σε εισαγωγικό επίπεδο και άλλοτε είναι πολύ εξειδικευμένη αναδιφώντας στις ελληνικές ιδιαιτερότητες, σε βάρος τόσο των θεωρητικών επεξεργασιών όσο και της συγκριτική; διάσταση; που πρέπει να έχει μια σύγχρονη κοινωνική επιστήμη. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, από τη μια μεριά υπάρχουν εισαγωγικά εγχειρίδια στην οργανωσιακή θεωρία και στη διοικητική επιστήμη, μονογραφίες κανονιστικού περιεχομένου, προσεγγίσει; της θεωρίας των συστημάτων και τη; νεομαρξιστική; θεωρίας του κράτους, καθώς και λίγες θεωρητικέ; μελέτες εστιασμένες ειδικά στη δημόσια διοίκηση και στο δημόσιο τομέα. Δεν είναι πολύς καιρό; που ειmiχθησαν και στη χώρα μας ορισμένοι προβληματισμοί που αφορούν στην οργανωσιακή και διοικητική κουλτούρα, στο νέο δημόσιο μάνατζμεντ, καθώ; και στα

6 112 Δ. Σωτηρόπουλος Η ελληνική θεωρία της δημόσιας διοίκησης και των oργαηίjσεων. / Ι 13 ερευνητικά πεδία του εξευρωπαϊσμού (Europeanization) της δημόσιας διοίκησης και της δημόσιας πολιτικήξ, καθώς και των δικτύων πολιτική; (policy networks). Από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι λείπουν ελληνικές θεωρητικέξ προσπάθειες που θα αντανακλούσαν, ειδικά στο θέμα της ελληνική; διοίκησηξ, τη διεθνή συζήτηση -στην πολιτική επιστήμη και στην κοινωνιολογία- για την ορθολογική επιλογή (rational choice) και τη δημόσια επιλογή (public choice), παρά τις αδυναμίες αυτών των τελευταίων προσεγγίσεων. Το ίδιο μπορεί να ισχυριστεί κανείξ, ειδικά ως προς τη θεωρία των οργανώσεων, για τα θεωρητικά ρεύματα της οργανωσιακής οικολογίας (organizational ecology) και της πολύ ενδιαφέρουσας θεσμολογικής προσέγγισης (institutionalism). Όλα αυτά δεν έχουν συζητηθεί επαρκώς από την ελληνική επιστημονική κοινότητα. Οι εν λόγω αδυναμίες και ελλείψεις θα μπορούσαν να ερμηνευθούν, πρώτον, με αναφορά στην υπανάπτυξη των μεγάλων ιδιωτικών οργανώσεων στη χώρα μας και στον κεντρικό ρόλο του κράτουξ, όχι μόνο στην οικονομία και την κοινωνία, αλλά και στη σκέψη των Ελλήνων κοινωνικών επιστημόνων και, δεύτερον, με α- ναφορά στη δυσκολία παραγωγής νέας θεωρίας σε περιόδους μεγάλων μετασχηματισμών: οι ελληνικές δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσειξ διανύουν μια περίοδο παρατεταμένης μετάβασης από παλιές, παραδοσιακές δομές και νοοτροπίες σε πιο σύγχρονουξ, ανοικτούς σε ξένες επιδράσεις και διαφοροποιημένους τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας. Τέλος, στην Ελλάδα, οι ειδικότερες εκφάνσεις της διοικητικής θεωρίας σπάνια συνοδεύονται από σχετική εμπειρικ11έρευνα. Η συνάντηση θεωρίας και εμπειρίας δεν έχει γίνει ακόμα και μέχρι να πραγματοποιηθεί ίσως είναι χρήσιμε; οι ασκήσεις αυτογνωσίας, όπως αυτή που επιχειρήθηκε στο παρόν άρθρο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αργυριάδης, Αβδελά. Έφη (ι 990), Δημόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού: καταμερισμός της εργασίας κατά φύλα στον δημόσιο τομέα, Ι908- Ι955, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα. Δημήτρης (Ι 998), Για μια δημόσια διοίκηση που αποδίδει και επικοινωνεί με τους πολίτες, Α. Σάκκουλαξ, Αθήνα. BeIIir, MQf'k και Rod Α. Rhodes (2003), «Αναλύονται; τα δίκτυα: από τις τυπολογίες των θεσμών στις αφηγήσεις των πεποιθήσεων», νία, τχ. 10 (άνοιξη), σ BoIIrantas. Dimitris. 1. Anagnoste/is. Επιστήμη και Κοινω- Υ Mantes και A.G. Kefa/as (1990). "Culture Gap ίη Greek Management". Organi::ation StIIdies. τόμο Ι Ι, τχ. 2, σ. 261-,ο 283. Chevallier. Jacques (Ι 993), Διοικητική επιστήμη, μετάφρ. Β.Π. Ανδρουλάκης _ Βασιλική Σουλάνδρου, επιμ. Καλλιόπη Σπανού, Α. Σάκκουλαξ, Αθήνα. Γαβριl;λ. Γιάννης (Ι 995), «Πολιτισμική θεωρία των οργανώσεων» στο Ιωάννα Τσιβάκου, επιμ., Δράση και σύστημα: σύγχρονε; προσεγγίσει; στη θεωρία των οργανώσεων, Θεμέλιο, Αθήνα, σ Jεκλεριί';. Μιχαιμ ( Ι986), Συστημική θεωρία, Α. Σάκκουλας, Αθήνα. Jf;κλεΡlίς. Μιχαήλ. επιμ., (Ι 989), Διοίκηση συστημάτων, Α. Σάκκουλαξ, Αθήνα. DiMaggio. Ραιι/1. και Wendy W. Ρωvell, επιμ. (Ι 99 Ι), The New InstiΙUtionalism ίη Organizational Analysis, Chicago University Press. Chicago. Ζευγαρίδης, Σπύρος (Ι 978), Οργάνωση και διοίκηση, Παπαζήσης, Αθήνα. Hannan. MiclIe/ Τ. και John Freeman (Ι 989), Organizational Ecology, Harνard University Press, Cambridge, Mass. Κrl)).ίΙ'ικος. Γιάννης (Ι 995), «Η εποχή των πληροφοριών: κείμενα και αντι-κείμενα στη μετα-βιομηχανική κοινωνία» στο Ιωάννα Τσιβάκου, επιμ., Δράση και σύστημα: σύγχρονεξ προσεγγίσει; στη θεωρία των οργανώσεων, Θεμέλιο, Αθήνα, σ Κανεί.ί.όπουλος, Χαράλαμπος Χ (Ι 990), Μάνατζμεντ, Intemational Publishing, Αθήνα. Καρκατσούλης, Παναγιώτης (2004α), Το κράτος σε μετάβαση: από τη «διοικητική μεταρρύθμιση» και το «νέο δημόσιο μάνατζμεντ» στη «διακυβέρνηση», Ι. Σιδέρης, Αθήνα. Καρκαrσούλης. Παναγιιvrης (2004β), «Ευρωπαιοποίηση αντί παγκοσμιοποίησηξ: ρεαλισμός ή ουτοπία:», Επιθε(vρηση Διοικητικής Επιστιίμης, τχ, ΙΟ, σ Καστοριάδης, Κορνιμιος (1985), Η γραφειοκρατική κοινωνία, τόμο Ι και 2, 'Υψιλον, Αθήνα. Λαδή, Σrέλί.α, «Παγκοσμιοποίηση, εξευρωπαϊσμός και μεταφορά πολιτικών: μια διαλεκτική προσέγγιση», Επιθε(vρηση Διοικητικής Επιστl7μης, ΤΧ. 10, σ LIIhmann, Nik/as (Ι 995), Θεωρία κοινωνικών συστημάτων. επιμ. Α. Μακρυδημήτρης - Π. Καρκατσούλης, Α. Σάκκουλαξ, Αθήνα ι\.!ακρυδημήτρης, Α vτώνης (Ι 986), Μαθήματα διοικητικής επιστήμηξ: θεμελιώδεις κατευθύνσεις στη διοικητική σκέψη και τη θεωρία των οργανώσεων, Α. Σάκκουλας, Αθήνα. Μακρυδημήτρης, Αvτιvνης (Ι 994), «Συλλογικές διεκδικήσεις και διοικητικές μεταρρυθμίσεις: όψεις της ελληνικής διοικητικής κουλτούραξ», Ε)λη νικ1 7 Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 3, σ. Ι34- Ι52..υακρυδημήτρης, Avτώνης, επιμ., (1995), Προβλήματα διοικητικής μεταρρύθμισης, Α. Σάκκουλαι; Αθήνα.

7 114 Δ. Σωτηριίπουλος Η ελληνική θεωρία τη, δημόσια, διοίκησης και των οργανώσεων, / IΗακρυδημήτρης, Αvτώvης (2004), Προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων, Καστανιώτης, Αθήνα. Marc;h, James και Herbert Simon (2003), Οργανώσειξ, μετάφρ. Π. Λινάρδος- Ρυλμόν, Κριτική, Αθήνα. Λ-Ιιχαλόπουλος, Νίκος (1992), Οργανωτικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της θεωρίας των οργανώσεων, Α. Σάκκουλαξ, Αθήνα. Μιχαλόπουλος, Νίκος (2003), Η διοίκηση σε μετάβαση: από τη γραφειοκρατία στο δημόσιο management, Παπαζήσηξ, Αθήνα. A1organ. Gareth (1999), Οι όψεις της οργάνωσηξ: εισαγωγή στη θεωρία των οργανώσεων, μετάφρ. Μαρία Γιαμαλίδου, Καστανιώτηξ, Αθήνα. Mll"er, Pierre και Yves Sllre! (2002), Η ανάλυση των πολιτικών του κράτουξ, μετάφρ. Δέσποινα Παπαδοπούλου - Μαριάννα Ψύλλα, Τυπωθήτω. Αθήνα,.\ιloυζi'λης, Νίκος (1991), Οργάνωση και γραφειοκρατία: ανάλυση των σύγχρονων θεωριών, μετάφρ. Ευαγγελία Σοφούλη, εκδ. Μαθιουδάκι-Ανδρονόπουλου, Αθήνα, Παvαγιωτοπούλου, Ρόη (1997), Η επικοινωνία στις οργανώσεκ, Κριτική, Αθήνα. Παπούλιας, Δημήτρης Β. (1991), Ο δημόσιος τομέας σε κρίση, Γνώση, Αθήνα. Παπούλιας, Δημήτρης Β. (2002), Η στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και αλλαγών, Καστανιώτηξ, Αθήνα. Παπού;.ιας, Δημήτρης Β. και Χαρίδημος Κ. Τσούκας (1998), Κατευθύνσεις για τη μεταρρύθμιση του κράτουξ, Καστανιώτης, Αθήνα. Παυλόπουλος, Προκόπης (1983), Μαθήματα διοικητική; επιστήμης, τόμο Ι, Α. Σάκκουλαξ, Αθήνα. Πoυλαvτζάς, Νίκος (1983), Το κράτοξ, η εξουσία, ο σοσιαλισμόξ, μετάφρ. Γ. Κρητικόξ, Θεμέλιο, Αθήνα. Πραστάκος. Γρηγόρης (2003), Διοικητική επιστήμη, Σταμούληξ, ΑΟήνα. Ρούσσης. Γιώργος (1985), Ο Λένιν για τη γραφειοκρατία, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα. Samatas. Minas (1986), "Greek Bureaucratism: Α System ογ Sociopolitical Conιιοί", διδακτορική διατριβή, New School for Social Research, Νέα Υόρκη. Samatas, Minas (2004), Surνeil\ance ίτι Greece: From Anticommunist ιο Consumer Surνeillance, Pella Publishing, Νέα Υόρκη. Σεραφετιvίδου, Μελίvα (2003), Το φαινόμενο της γραφειοκρατίαξ: η θεωρητική συζήτηση, τομ. lος, Gutenberg, Αθήνα. Σπαvού, Καλλιόπη ( 1992), Οργάνωση και εξουσία: προβλεψιμότητα και διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, Παπαζήσηξ. Αθήνα. " ~ ~ ~~:,. Σπαvού, Καλλιόπη. επιμ. (1995), Κοινωνικές διεκδικήσει; Α. Σάκκουλαξ, Αθήνα. και κρατικέξ πολιτικέξ, Σπαvού, Καλλιόπη (2000). Διοίκηση, πολίτες και δημοκρατία, Παπαζήσης, Αθήνα. Σπαvού, Καλλιόπη (200Iα), Ελληνική διοίκηση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Παπαζήσηξ, Αθήνα. ΣπανοιΥ. Καλλιόπη (200Iβ), «Δημόσια διοίκηση και δημόσια πολιτική» στο Επαμεινώνδα; Σπηλιωτόπουλο; και Αντώνης Μακρυδημήτρηξ, επιμ., Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα, Α. Σάκκουλαξ, Αθήνα, σ Σπω'ού, Κυj.J.ιόπη (2005). Η πραγματικότητα των δικαιωμάτων: κρατικές πολιτικές και πρόσβαση στις υπηρεσίες, Σαββάλαξ, Αθήνα. Σπηλιωτόπουλος. Επαμειηuvδας και Αvτώvης MαKρυδημήrρης, επιμ, (2001), Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα, Α. Σάκκουλαξ, Αθήνα. Στρατηγάκη. Μαρία (1996), Φύλο, εργασία, τεχνολογία, εκδ, «ο πολίτη;», Αθήνα. 5:ωτηρόπσυJ.oς. Δημιίτρη; Α. (1996), «Οι ανεκπλήρωτεξ υποσχέσεκ της θεωρίας των οργανώσεων: σύγκριση της οικολογίας των οργανώσεων με τη νεοθεσμική ανάλυση», Επιθεώρηση Κοιvωvικώv ΕΡευvώ\', τχ , σ SOIilΌpOll!OS.Dimit,.i Α. (1996), 'ΆdmίnίSΙraΙίνe Theory and Organizational Science ίη Greece: Revie\'" Essay", SoιιIh ElIropean Society and Politics, τ. Ι. τχ. 2 (φθινόπωρο), σ Σωτηρόπουι.ος. ΔημlΙτΡη; Α. (1999), «Η υπανάπτυξη της διοικητική; επιστήμη; της θεωρία; των οργανώσεων στην Ελλάδα», Eπιθεcυpηση Διοικητικής Ε- πιστιίμης, τχ, 5, , σ Τάτσης, Νίκος Χ. επιμ., (1998), Max Weber: ερμηνευτικά κείμενα, Οδυσσέας, Αθήνα. Τ(Ί.χος.Α Ι'αστάσιος J. (1985), Διοικητική επιστήμη, εκδ. Σάκκουλα. ΤεΡ;.εξιίς,Παvταζής (1999), Max Weber, 3 τόμοι, Παπαζήσηξ, Αθήνα. Θεσσαλονίκη. TinlsiI. Geoι'ges (1989), Κράτη και διοικήσειξ: συγκριτική μελέτη, μετάφρ. Θ. Τσέκοξ, Ελληνικέ; Πανεπιστημιακά; Εκδόσεις, Αθήνα. Τσέκος, Θεόδωρος (2003), «Συγκρότηση και αναπαραγωγή μια; μη βεμπεριανής γραφειοκρατίαε: η ιστορική εξέλιξη της ελληνική; δημόσιας διοίκησηξ», διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Τσιβάκου. ΙωάΙJvα, επιμ., (1995), Δράση και σύστημα: σύγχρονε; προσεγγίσει; στη θεωρία των οργανώσεων, Θεμέλιο, Αθήνα. Τσιβάκου. Ιωάvvα (1997). Υπό το βλέμμα του παρατηρητή: περιγραφή και σχεδίαση κοινωνικών οργανώσεων, Θεμέλιο, Αθήνα. Τσουκαλά.;. Κωνστα\-τίνΟζ ( 1981), Κοινωνική ανάπτυξη και κράτοξ: η συγκρότηση του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα, Θεμέλιο, Αθήνα. και

8 116 Δ. Σωτηρόπ"ιιλος Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος (Ι 986), Κράτοξ, κοινωνία, εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, Θεμέλιο, Αθήνα. Τσούκας, Χαρίδημος Κ. (Ι 995), «Τύχη και αναγκαιότητα στις οργανώσεις: νέοεξελικτικά; προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων» στο Ιωάννα Τσιβάκου, επιμ., Δράση και σύστημα: σύγχρονε; προσεγγίσει; στη θεωρία των οργανώσεων, Θεμέλιο, Αθήνα, σ TsotIkas. Haridimos και Demetrios Β. PapolI/ia.f (2005), "Managing Third-order Change: The Case ογ the Public Power Corporation ίη Greece", Long Range Planning, τχ. 38, σ Τύπας. Γιιόργος και Γιώργος Κατσαρός (2003), Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη: από τη γραφειοκρατία και την επιστημονική διοίκηση στη σύγχρονη οργανωτική θεωρία, Gutenberg, Αθήνα. Φίλιας. Βασίλης (Ι 976), Μαξ Βέμπερ: συστηματική κοινωνιολογία και μεθοδολογία, Νέα Σύνορα, Αθήνα. Χονδρολέου, Γεωργία (2004), «Δίκτυα πολιτικών: από το παραδοσιακό σύστημα κυβέρνησης στη σύγχρονη διακυβέρνηση», Επιθεώρηση ΔιοικηΓικής Ε- πιστήμης, τχ, ΙΟ, σ εννοιών στις κοινω- ΨΙJχοπαίδης, Κοσμάς (1993), Ο Max Weber και η κατασκευή νικές επιστήμεξ, Κένταυρος, Αθήνα...,.,... "

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΓΕΤΙΜΗΣ, Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ Η επιστημονική σκέψη για το χώρο στην Ελλάδα 1974-2000: απόπειρα αποτίμησης και σκέψεις για το μέλλον.

Π. ΓΕΤΙΜΗΣ, Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ Η επιστημονική σκέψη για το χώρο στην Ελλάδα 1974-2000: απόπειρα αποτίμησης και σκέψεις για το μέλλον. ΤΟΠΟΣ 16/2001 ΑΡΘΡΑ: Π. ΓΕΤΙΜΗΣ, Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ Η επιστημονική σκέψη για το χώρο στην Ελλάδα 1974-2000: απόπειρα αποτίμησης και σκέψεις για το μέλλον. Ν. ΒΑΡΣΑΚΕΛΗΣ, Ν. ΠΑΥΛΙΔΟΥ Ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η διοικητική επιστήμη στα προγράμματα σπουδών των καθηγητικών σχολών και των παιδαγωγικών τμημάτων

Η διοικητική επιστήμη στα προγράμματα σπουδών των καθηγητικών σχολών και των παιδαγωγικών τμημάτων Η διοικητική επιστήμη στα προγράμματα σπουδών των καθηγητικών σχολών και των παιδαγωγικών τμημάτων Αναστασία Αθανασούλα-Ρέππα Περίληψη εισήγησης Με την παρούσα εισήγηση καταβάλλεται προσπάθεια να διερευνηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ηµήτρης Α. Σωτηρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πέτρος Λινάρδος-Ρυλμόν (Επιμέλεια) Ιωάννα Κεραμίδου Αντώνης Ραγκούσης Θεώνη Σπυροπούλου Κάτια Φωτεινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξης Κόκκος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εισαγωγή

Αλέξης Κόκκος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εισαγωγή Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εισήγηση σε Ημερίδα που απευθύνθηκε στην εθνική αντιπροσωπεία της Ρουμανίας, που είναι αρμόδια για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Διοργάνωση: Τεχνική Εκπαιδευτική, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία των Πολιτών

Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία των Πολιτών Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία των Πολιτών Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στους τυπικούς και άτυπους φορείς της κοινωνίας πολιτών στο χώρο της κοινωνικής αλληλεγγύης και οι νέοι περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜ ΗΜ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙ ΚΗΣΗΣ "Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039 Η ΚΑΤΤΑΣΣΚΕΕΥΗ ΤΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΙΑ ΠΡΡΟΒΛΗΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΓΓΥΝΑΙ ΙΚΕΕΙ ΙΑ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΚΑΤΤΟΧΥΡΡΩΣΣΗ ΚΑΙΙ ΕΕΞΕΕΛΙ ΙΞΗ.. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστημών Διοίκησης- MBA Κατεύθυνση: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ [1975-2015+]

ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ [1975-2015+] ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ [1975-2015+] ΣΕΙΡΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ Διεύθυνση Σειράς: Αργύρης Γ. Πασσάς / Θεόδωρος Ν. Τσέκος Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. (LITERATURE REVIEW)»

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. (LITERATURE REVIEW)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μάθημα : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τίτλος Εργασίας: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΚΟΥΛΗ-ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία & Business Clusters

Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία & Business Clusters Πάνος Γ. Πιπερόπουλος BBA, MSc., M.Phil, Ph.D in Management Τµήµα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία & Business

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος, PhD Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Κοινωνιoλογία... Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας & Οδηγός Σπουδών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Κοινωνιoλογία... Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας & Οδηγός Σπουδών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ...Κοινωνιoλογί Κοινωνιoλογία... Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας & Οδηγός Σπουδών Οκτώβριος 2006 Τμήμα Κοινωνιολογίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ÄÇÌÇÔÑÇÓ Ê. ÎÅÍÁÊÇÓ ÅðéìÝëåéá - ÅéóáãùãÞ

ÄÇÌÇÔÑÇÓ Ê. ÎÅÍÁÊÇÓ ÅðéìÝëåéá - ÅéóáãùãÞ ÄÇÌÇÔÑÇÓ Ê. ÎÅÍÁÊÇÓ ÅðéìÝëåéá - ÅéóáãùãÞ Ì. ÁëìðÜíç, Ã.Â. Áõãåñéíüò, Ð. Êïñëßñáò, Ê.Ã. Êïýãéáò,. ÊïõôáëÜêçò, Ê.Á. ËÜâäáò, Ä. Ëáãüò, Ó. ËáäÞ, È. Ëáæáñßäçò, Í. ÌáñáâÝãéáò, Ì. Ìçôóüðïõëïò, Ä. Íåæåñßôçò, Ã.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΤΟΠΟΣ 7/1994 ΑΡΘΡΑ: Π. ΓΕΤΙΜΗΣ και Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων: μεθοδολογία και αξιακό πλαίσιο. Ε. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Συγκρότηση και Προοπτικές της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αν το κεντρικό πρόβληµα της διακυβέρνησης των πολιτικών συστηµάτων, σύµφωνα µε την

Αν το κεντρικό πρόβληµα της διακυβέρνησης των πολιτικών συστηµάτων, σύµφωνα µε την 106 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Εναλλακτικές θεωρήσεις, λύσεις και προοπτικές της γραφειοκρατίας στα πλαίσια του σύγχρονου δηµοκρατικού κράτους Του: Αντώνη Λιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Άγγελος Ευστράτογλου 25 ΜΕΛΕΤΕΣ Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ Α Γ Ο Ρ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. Πανελλήνιο Συνέδριο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. Πανελλήνιο Συνέδριο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Ιούλιος Παναγιώτης Μυλωνάς Επιβλέπων: Δρ. Αλίνα Χυζ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα