Szilárd Molnár. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Szilárd Molnár. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Transcript

1 Szilárd Molnár Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εισαγωγή Παρά το γεγονός ότι αρκετές νέες έννοιες και εκφράσεις έχουν δημιουργηθεί στο πεδίο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο όρος "ηλεκτρονική διακυβέρνηση" θεωρείται ένας από τους πρώτους που εμφανίστηκαν και λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του πεδίου αυτού, Ακόμη και η σημασία του όρου μεταβάλλεται συνεχώς. Σήμερα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει καταστεί απαραίτητο εργαλείο στην αναμόρφωση της Δημόσιας διοίκησης και τη λειτουργία της τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επαυξάνει το βαθμό ικανοποίησης των πολιτών όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και δημιουργεί μια πιο ευέλικτη, διαφανέστερη δημόσια διοίκηση. Οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που χαράζει η Ευρωπαϊκή Ένωσή για λογαριασμό των κρατών μελών της, τονίζουν τη σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε μια Ευρώπη στην οποία ο πληθυσμός γερνάει, η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας είναι ζωτικής σημασίας παράγοντας, ιδίως μάλιστα εάν λάβουμε υπ όψιν τη στασιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης και τη συνακόλουθη ανάγκη μείωσης των κοινωνικών δαπανών. Η πολιτική δημιουργίας μιας Δημόσιας διοίκησης με επίκεντρο τον πολίτη, όπως επίσης και η προαγωγή της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς αγορές, είναι κεντρικά θέματα και διέπουν τη νέα θεώρηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι κύριοι στόχοι είναι η αύξηση της αποδοτικότητας, η υλοποίηση των 211

2 212 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαραίτητων δομικών αλλαγών και η μείωση του λειτουργικού κόστους. Ο ρόλος της πολιτείας και της Δημόσιας διοίκησης καθίσταται όλο και πιο σημαντικός. Καθώς το δυναμικό της πολιτείας, ως ενεργού παρόχου υπηρεσιών συνεισφέρει σε κάθε βελτίωση που παρατηρείται στις οικονομικές δυνατότητες σε επίπεδο διεθνών αγορών. Σήμερα, υπάρχει πιεστική ανάγκη εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης. Από την μια μεριά, η ίδια η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να καταστεί πιο αποτελεσματική και από την άλλη, μια αποδοτικότερη δημόσια διοίκηση συμβάλει στο να γίνουν ανταγωνιστικότερες, τόσο η οικονομία, όσο και η κοινωνία. Η δημιουργία «χρηστής διακυβέρνησης» είναι εφικτή μέσω μιας δημόσιας διοίκησης με χαρακτήρα παρόχου υπηρεσιών, η οποία προσαρμόζεται έγκαιρα στη συντελούμενες μεταβολές, είναι ευέλικτη και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών της, των πολιτών. Όμως, η επιτυχής υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού, ενδέχεται να συναντήσει εμπόδια από την παθητική αντίσταση που προβάλλουν οι γραφειοκρατικές υποδομές (Back-office) της διακυβέρνησης, των κρατικών δηλαδή παρόχων υπηρεσιών, όπως επίσης και από τη μη ικανοποιητική ποιότητα που παρουσιάζει η δομή υποδοχής και εξυπηρέτησης (Front-office) των παρόχων, ή ακόμη και από την αδιαφορία που συχνά επιδεικνύουν οι ίδιοι οι πολίτες. Η πρώτη ιστοσελίδα της κυβέρνησης των Η.Π.Α εμφανίστηκε και τέθηκε σε λειτουργία πριν από μόλις δέκα χρόνια. Αρχικά, παρείχε στατικές πληροφορίες και μόνο. Έκτοτε, ο επαγγελματισμός κερδίζει συνεχώς έδαφος και μπορούμε να πούμε ότι, με βάση τα παρακάτω, έληξε η εποχή των «ερασιτεχνικής μορφής» υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: Έχουν αναπτυχθεί με συστηματικό τρόπο και με ευκολία πρόσβασης συγκεκριμένα πεδία γνώσεων και πληροφοριών. Οι δραστηριότητες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχουν θεσμοθετηθεί πλέον ως ξεχωριστός επιχειρηματικός τομέας (Υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί, αναλυτικά προγράμματα, εξειδικευμένες περιοδικές εκδόσεις, ινστιτούτα εξειδίκευσης, όπως επίσης και απονομές βραβείων). Η εξειδίκευση των επαγγελματιών του κλάδου προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Έχουν ξεκινήσει και υλοποιούμε ολόκληρες σειρές εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε παγκόσμια κλίμακα. Η ερευνητική υποδομή του τομέα αυτού ενδυναμώνεται συνεχώς. Οι κυβερνήσεις αρχίζουν να συμπεριφέρονται ως μεγάλες επιχειρήσεις. Από την μια μεριά, θέτουν ως προτεραιότητα την καινοτομία και

3 Szilárd Molnár 213 από την άλλη, όσον αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση των προγραμμάτων, δανείζονται εταιρικές τεχνικές. 1. Πειραματισμοί ως προς τον Ορισμό Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει συνδυασμό της τεχνολογίας της πληροφορικής, των οργανωσιακών μεταβολών και των νέων δεξιοτήτων, στη δημόσια διοίκηση. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, η ενίσχυση της δημοκρατικής διαδικασίας και η υποστήριξη των αντικειμενικών στόχων της κοινότητας. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία της επιτροπής, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είναι: Ανοιχτή και διαφανής διαδικασία. Η δημόσια διοίκηση καθίσταται ικανή να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών και είναι υπόλογοι και δεκτική ως προς τη δημοκρατική συμμετοχή. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανέναν πολίτη. Η δημόσια διοίκηση με επίκεντρο τον χρήστη, θα πρέπει να παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως εξατομικευμένες υπηρεσίες. Αποδοτική δημόσια διοίκηση: λειτουργεί με γνώμονα την όσο γίνεται αποδοτικότερο τρόπο χρήσης των χρημάτων των φορολογουμένων, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος. Σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελείται από τις εξής 3 δραστηριότητες: Η χρήση των εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση Αναδιάρθρωση των λειτουργικών διαδικασιών και μονάδων, ώστε να εξασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας διοίκησης Η εκπαίδευση των δημόσιων λειτουργών και των κρατικών στελεχών, όπως επίσης και των χρηστών (πολιτών) στη χρήση των νέων εργαλείων και τεχνολογιών Η δημόσια διοίκηση μπορεί να χωριστεί σε δύο κύριες περιοχές. Συγκεκριμένα, στον τομέα υπηρεσιών (service side, back-office) στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών (customer side, front-office). Η ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών τομέων - η κατανομή των δημόσιων αγαθών (περιεχόμενο) και η διοίκηση (έλεγχος) - μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με το σύστημα που εικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

4 214 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σχήμα 1: Οι δύο πλευρές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πηγή: Millard, 2003 Σήμερα, η έκφραση «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» χρησιμοποιείται ως συλλογικός όρος για να υποδηλώσει ένα περίπλοκο κοινωνικό και τεχνικό σύστημα, που πολύ συχνά συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: Την αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης. Τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης Το μετασχηματισμό των υπηρεσιών και των καναλιών παροχής τους και την αναβάθμισή τους σε πολυμορφικά Την ανάπτυξη θεσμών συνεργασίας μεταξύ της τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων. Στην πράξη, «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» σημαίνει μια νέα πολιτισμική αντίληψη, έναν σαφή και ριζο σπαστικό μετασχηματισμό, κατά την πορεία του οποίου οι οργανισμοί της δημόσιας διοίκησης επιστρατεύουν τις δυνατότητες που τους παρέχει η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, ώστε να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τη διαφάνεια λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, όπως επίσης να περικόψουν το κόστος της δημόσιας διοίκησης. Αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις συνήθεις ανακριβείς αντιλήψεις περί της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συγκεκριμένα με το γεγονός ότι ο επιθετικός προσδιορισμός «ηλεκτρονική» (το "e" στον αγγλικό όρο, "egovernment") υπονοεί απλά τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικού. «Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρεται στη σαφή και σε ομαλά στάδια αναδιοργάνωση των διαδικασιών, όπως επίσης και την προικοδότηση τους με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που καθίστανται εφικτές μέσω των νέων τεχνολογιών, όπου οι διοικητικές και κυβερνητικές λειτουργίες μπορούν να επικαλεστούν μέσω διεπαφών αλληλεπιδράσεις οργανισμών, πολιτών και του πολιτειακού μηχανι-

5 Szilárd Molnár 215 σμού, όπως επίσης και εντός και μεταξύ διαφόρων κυβερνητικών οργανισμών.» (OECD, 2005: 15-16). Προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση Η ανάπτυξη μιας διαφανούς δημόσιας διοίκησης, ικανής να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, δεν μπορεί να γίνει νοητή σήμερα χωρίς τη χρήση των εργαλείων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να μετασχηματιστούν και να καταστούν αποδοτικότερες, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. Πολυάριθμα παραδείγματα των χωρών του εξωτερικού δείχνουν ομόφωνα ότι ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης είναι ευθέως ανάλογος με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με βάση τη συνειδητοποίηση αυτή, η εισαγωγή και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει καταστεί ένα από τα κεντρικά θέματα της συζήτησης περί της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ειδικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο ορόσημο στην καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ήταν η φιλόδοξη Στρατηγική της Λισσαβόνας, η οποία προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάρτιο του 2000 και είχε ως απώτερο στόχο να καταστήσει την Ευρώπη ως την πλέον ανταγωνιστική και βασισμένη στη γνώση οικονομία του πλανήτη, μέχρι το έτος Η συνάντηση εκείνη που έλαβε χώρα στη Λισσαβόνα μπορεί να θεωρηθεί η απαρχή, το λίκνο της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς το πρώτο βήμα για την επίτευξη της πρωτιάς σε παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο είναι ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση της γραφειοκρατίας σε περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ο θεμέλιος λίθος του εκσυγχρονισμού. Στα έγγραφα που αναφέρονται στην «ηλεκτρονική Ευρώπη» (e-europe), τα οποία αποτελούν τη βάση για τη δόμηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η δημιουργία on-line δημόσιων υπηρεσιών είναι ένας μόνο, αλλά σημαντικός, τομέας μεταξύ αρκετών άλλων και στο σχέδιο δράσης e-europe 2005 έχει καταστεί μία από τις 5 κύριες προτεραιότητες. Όταν η Ευρώπη έφθασε στο μέσον του χρονοδιαγράμματος που προέβλεπε η στρατηγική της Λισσαβόνας, υπήρξαν αρκετές κριτικές, όσον αφορά το ρεαλιστικό των τεθέντων στόχων. Στο τέλος του 2004, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρξε έντονος προβληματισμός, όσον αφορά τη λεγόμενη αναφορά Wim Kok (Kok, 2004). Τα σχόλια των ειδημόνων, τα οποία έτυχαν μεγάλης δημοσιότητας, παρουσιάζονταν επικριτικά αναφορικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί της Kοινωνίας της Πληροφορίας και της τεχνολογίας, καλώντας για μια πλήρη επανεξέταση των προηγούμενων σχετικών προτάσεων. Ακόμη και τότε όμως δεν ήταν πολλοί αυτοί που προέβλεπαν αυτό που τελικά συνέβη, την δημόσια παραδοχή περί αποτυχίας της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Όταν η Ευρωπαϊκή

6 216 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή υπό την ηγεσία του Barroso ανέλαβε καθήκοντα, έλαβε χώρα μια αποφασιστικής σημασίας αλλαγή προτύπων, στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Καθορίστηκαν νέοι, πιο ρεαλιστικοί στόχοι στο πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας i2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράμματα "3i" της Ευρωπαϊκής Επιτρόπου για την Kοινωνία της Πληροφορίας V. Reding και τα Μέσα, καθόρισαν ως προτεραιότητες τα εξής: 1. Έναν ευρωπαϊκό πληροφοριακό χώρο, χωρίς σύνορα, 2. Καινοτομία βασισμένη στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών και αντίστοιχες επενδύσεις, όπως επίσης και 3. Κοινωνική ενσωμάτωση και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της πλέον ανταγωνιστικής κοινωνίας και οικονομίας βασισμένης στη γνώση, είναι η δημιουργία on-line δημόσιων υπηρεσιών και σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές αυτό απαιτεί τη στενή συνεργασία όλων των χωρών-μελών. Η Reding πιστεύει ότι το κλειδί για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βρίσκεται στην υπερεθνική συνεργασία στους ακόλουθους τομείς: Δημιουργία και ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ασφαλούς διαχείρισης της ταυτότητας και των αντίστοιχων συστημάτων Εξάπλωση των βέλτιστων πρακτικών Ανάπτυξη και αποδοτική διαχείριση πανευρωπαϊκού επιπέδου υπηρεσιών Το Συμβούλιο της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στο Manchester τον Νοέμβριο του 2005 αντικατόπτριζε την αλλαγή αυτή στις πολιτικές προτεραιότητες, εφόσον μετατόπισε το κέντρο βάρους στον πολίτη πλέον, όσον αφορά την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κανένας πολίτης δεν πρέπει να αποκλείεται από τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανεξάρτητα από το πληροφοριακό ή υπολογιστικό σύστημα που χρησιμοποιεί, ή από την περιοχή διαμονής του εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σχέδιο Δράσης της Κοινότητας, i2010 του 2006 καθορίζει συγκεκριμένα ορόσημα, στο χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να εκτελεστεί έως το 2010: Η χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων ταυτοποίησης και πιστοποίησης θα πρέπει να είναι δυνατή για κάθε Ευρωπαίο πολίτη, επιχείρηση ή οργανισμό δημόσιας διοίκησης. Η ανάπτυξη ενός πλαισίου αναφοράς και πιστοποίησης είναι αναγκαία,

7 Szilárd Molnár 217 ώστε να επιτευχθεί η ομοιόμορφη χρήση και η εφαρμογή των ηλεκτρονικών εγγράφων από κάθε κράτος μέλος. Η κοινωνική ενσωμάτωση όλων των πολιτών είναι δυνατόν να επιτευχθεί με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας, στο πνεύμα του διαφημιστικού συνθήματος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: «Έως το 2010, ούτε ένας πολίτης δεν θα πρέπει να μείνει εκτός της διαδικασίας αυτής.» Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η εύκολη προσβασιμότητα σε κάθε δημόσια πληροφορία και η υπηρεσία δημόσιου ενδιαφέροντος. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό, η ταυτοποίηση των εμποδίων που παρουσιάζονται στη προσβασιμότητα και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή τους αποτελούν υποχρέωση κάθε κράτους-μέλους Ένας σημαντικός στόχος είναι η ελάττωση των διοικητικών βαρών και υποχρεώσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων, όπως και η δόμηση αποτελεσματικότερων συστημάτων διοίκησης, στο πνεύμα της διαφάνειας και του καταλογισμού ευθυνών. Θα πρέπει να έχουμε ως στόχο τη δημιουργία υπερεθνικού επιπέδου υπηρεσιών, ευρείας αποτελεσματικότητας (οι οποίες να εστιάζονται σε προμήθειες υπηρεσιών ηλεκτρονικής Δημοκρατίας πλήρους κλίμακας). Η εγκαθίδρυση μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων και η συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων θα πρέπει να επιτευχθεί με την εισαγωγή ανοικτών προτύπων στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών δεν έχει φθάσει στο επίπεδο ενιαίας δημόσιας διοίκησης, επειδή η επίτευξη κοινών πολιτικών στόχων παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των επιμέρους εθνικών δυνάμεων, όπως προέβλεπε και το ιδρυτικό καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση «δανείζεται» τα ιστορικά διαφορετικά διοικητικά συστήματα των χωρών-μελών για την επίτευξη κοινών στόχων και ισχυροποιεί τη θέση της, όσον αφορά τον έλεγχο εποπτείας. 1. Αλλαγή υποδείγματος στις πρωτοβουλίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι οι πλέον σύγχρονες, καλοφτιαγμένες on-line υπηρεσίες είναι εκείνες όπου η πολιτεία έχει και άμεσο υλικό ενδιαφέρον, όπως π.χ. η καταγραφή και η είσπραξη φόρων. Εκείνες οι υπηρεσίες αντίθετα, στις οποίες η υπευθυνότητα βρίσκεται στο θεσμικό όργανο

8 218 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. οι αποδόσεις δικαιοδοσίας, οι διάφορες υπηρεσίες καταγραφής) και οι οποίες δεν παράγουν «άμεσο» εισόδημα, δε βρίσκονται στο επίκεντρο των προγραμμάτων ανάπτυξης. Για να προχωρήσουν οι πρωτοβουλίες σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα πρέπει να σημειωθούν σημαντικές μεταβολές. Αν και η διοικητική αποτελεσματικότητα μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση των παραδοσιακών συστημάτων CRM (Customer Relationship Management), PRM (Partner Relationship Management) και την εισαγωγή καινοτομιών ERP (Enterprise Resource Planning) και MRP (Manufacturing Resource Planning) λύσεων, οι οποίες αυξάνουν τους εταιρικούς πόρους, οι μέθοδοι αυτές εν τούτοις δεν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών (back-office) στον οποίο αναφερθήκαμε στα προηγούμενα (βλέπε και το σχήμα παρακάτω). Η αυξημένη συνεργασία μεταξύ των διοικητικών συστημάτων και φορέων έχει γίνει μια αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα εξυπηρέτησης πελατών (front-office). Αυτό θέτει νέες προκλήσεις, όσον αφορά τις πρωτοβουλίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για να προχωρήσει αυτή, απαιτείται μια αλλαγή υποδείγματος. Η πεμπτουσία της αλλαγής υποδείγματος είναι ότι στο μοντέλο έλξης (pull model) ο πελάτης είναι αυτός που βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται. Ένα πολύ αποδοτικό εργαλείο, όχι όμως ο σκοπός, για την επίτευξη αυτού θα είναι η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η νέα τεχνολογία. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν περισσότερη ελευθερία στη χρήση εξατομικευμένων υπηρεσιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλειας και της φορολογίας. Η πελατοκεντρική προσέγγιση απαιτεί όπως οι διαδικασίες των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρονται από τους αντίστοιχους οργανισμούς, αναθεωρηθούν και απλοποιηθούν. Το ρυθμιστικό πλαίσιο που υπάρχει ως υπόβαθρο αυτών, θα πρέπει επίσης να απλοποιηθεί. Η δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των διαφόρων οργανισμών απαιτεί την εναρμόνιση των διαφόρων βάσεων δεδομένων, την ενοποίηση των διαδικασιών ταυτοποίησης του πελάτη και την επίδοση προτεραιότητας σε θέματα διαλειτουργικότητας (interoperability). Υπάρχει μόνο ένας τρόπος κατά τον οποίον η αλλαγή υποδείγματος θα είναι αποτελεσματική. Αυτό θα γίνει, αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα οριζόντια δομημένο λειτουργικό μοντέλο για τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και τα κυβερνητικά όργανα, όπως επίσης και ευνοϊκές συνθήκες για αποδοτική συνεργασία μεταξύ των διοικητικών δομών. Ως αποτέλεσμα αυτού, θα προκύψει μια πιο σύγχρονη και ευέλικτη δημόσια διοίκηση, η οποία θα λειτουργήσει σε ένα διαφανέστερο νομικό και θεσμικό περιβάλλον.

9 Szilárd Molnár 219 Σχήμα 2: αλλαγή υποδείγματος egovernment Πηγή: Cap Gemini Ernst & Young, 2002 (referred by: Verhaak Wauters, 2003.) Επομένως, η τάση που παρατηρείται και ενδυναμώνεται συνεχώς, είναι να βρίσκεται ο πολίτης στο επίκεντρο των προσπαθειών ανάπτυξης. Προς όφελος των πολιτών η δημόσια διοίκηση-σε συνδυασμό με τον επιχει ρηματικό τομέα-αναπτύσσει εφαρμογές φιλικές προς το χρήστη (το μοντέλο ώθησης, push model). Βέβαια, αυτό θα ήταν κάτι το ανέφικτο χωρίς την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημόσιων οργανισμών (μοντέλο έλξης). Η προσέγγιση με επίκεντρο το χρήστη, όσον αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών, έχει αναχθεί σε βασική προτεραιότητα, ως συνέπεια του προγράμματος κοινωνικοποίησης των πληροφοριακών στρατηγικών, κάτι που πρωτοδιατυπώθηκε στο πρόγραμμα e-europe 2005, πρόδρομο του προγράμματος i2010. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελείται από δύο συνιστώσες: Την ανανέωση των εσωτερικών λειτουργιών των οργανισμών δημόσιας διοίκησης - back-office, υπηρεσίες από τη μεριά του παρόχου Την επικοινωνία μεταξύ αυτών των οργανισμών, των πολιτών και του επιχειρηματικού τομέα - front-office, υπηρεσίες από την πλευρά του πελάτη.

10 220 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι υπηρεσίες front-office αναφέρονται στην άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των «πελατών» της. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η διεπαφή όπου λαμβάνει χώρα η «ανταλλαγή» πληροφοριών. Τυπικές υποδομές από την πλευρά των πελατών είναι το Διαδίκτυο (ιστοσελίδες και πύλες) και το τηλεφωνικό δίκτυο. Οι back-office υπηρεσίες είναι υπεύθυνες αφενός για την εξυπηρέτηση του frontoffice, τη λήψη και επεξεργασία των εγγράφων των πελατών, την εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για ολοκληρωμένη διοίκηση και επεξεργασία (τη ροή εργασιών, τις ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων, την ηλεκτρονική υπογραφή, την προστασία δεδομένων, την ασφάλεια δεδομένων κλπ.) και κατόπιν για την επιστροφή του αποτελέσματος ή των αποτελεσμάτων στα κατάλληλα τμήματα του frontoffice. Αφετέρου, υπευθυνότητα του back-office είναι η υποστή ριξη της αποδοτικής λειτουργίας, διαχείρισης και ελέγχου των οργανισμών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο παρελθόν, η σπουδαιότητα των δύο συνιστωσών ήταν ανισομερής. Κατά πρώτον, λόγω του ενθουσιασμού που συνόδεψε την εμφάνιση του Διαδικτύου, η έμφαση δόθηκε στην online παρουσία και η διάχυση της πληροφορίας περί της δημόσιας διοίκησης, αν και αυξανόταν με γοργούς ρυθμούς, ερχόταν παρόλα αυτά σε δεύτερη μοίρα. Στην παρούσα φάση της διαδικασίας, η δημοτικότητα των διαφορών σχετικών ιστοσελίδων είναι αρκετά μεγάλη. Υπάρχουν τέσσερις δυνατοί τρόποι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του back-office και του front-office, οι οποίοι και υποδη λώνουν αντίστοιχα τέσσερα στρατηγικά μοντέλα (Top of the Web Survey, 2003): Το μοντέλο της προσπάθειας ανάπτυξης τον online υπηρεσιών. Αυτό χαρακτηρίζεται από έναν χαμηλό σχετικά βαθμό ολοκλήρωσης μεταξύ των διαφόρων διαδικασιών, όπως επίσης και της παροχής υπηρεσιών με βάση μια και μόνο ιστοσελίδα (κανάλι, πύλη). Ο κύριος στόχος του μοντέλου αυτού είναι να καταστήσει online τις υπάρχουσες υπηρεσίες του. Αυτό έχει μερικά πλεονεκτήματα, στα οποία ήδη έχουμε αναφερθεί (εξοικονόμηση χρόνου, ευελιξία και προσβασιμότητα). Το μοντέλο της «ολοκλήρωσης των διαύλων» ("channel integration"). Και αυτό το μοντέλο επίσης χαρακτηρίζεται από έναν χαμηλό βαθμό ολοκλήρωσης των υπηρεσιών από την πλευρά του παρόχου, αλλά εδώ οι «πελάτες» έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω περισσότερων του ενός διαύλων. Η έμφαση δίνεται σε συστήματα διαύλων online ή offline και σε διάφορα συστήματα αύξησης της αποδοτικότητας και προσέλκυσης ενδιαφέροντος (σύνδεσμοι, αναδυόμενα παράθυρα κτλ). Το μοντέλο της «ολοκλήρωσης διαδικασιών». Εδώ το επίπεδο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών από την πλευρά του παρόχου είναι υψηλό και το πλήθος των χρησιμοποιούμενων διαύλων επικοινωνίας περιορίζεται σε μια μόνο ιστοσελίδα. Η έμφαση δίνεται στην απλοποίηση των διαδικασιών, στην αποθάρρυν-

11 4. Szilárd Molnár 221 ση της παράλληλης λειτουργίας ομοειδών συστημάτων και στη δημιουργία αυτο ματοποιημένων διαδικασιών. Ως συνέπεια αυτών, η πολιτεία μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικότερα (γρηγορότερα και με διαφανέστερες διοικητικές διαδικασίες), κάτι που έχει θετικές επιπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών. Το μοντέλο της «ολοκλήρωσης υπηρεσιών». Αυτό το μοντέλο διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα των τριών προηγούμενων και επιπλέον παρουσιάζει αυξημένα επίπεδα ολοκλήρωσης του back-office. Οι πελάτες εξυπηρετούνται από όσο περισσότερους διαύλους παροχής πληροφοριών είναι δυνατόν. Επίσης, με το μοντέλο αυτό ελαχιστοποιείται ο αριθμός των αλληλεπιδράσεών (πολλές φορές για τα ίδια δεδομένα) για τις οποίες ο πολίτης θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τη δημόσια διοίκηση Η πραγματική πρόκληση είναι η μετάβαση από τη μια φάση στην άλλη, εφόσον έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη μιας «εξελικτικής ασυνέχειας» μεταξύ των διαφόρων επιπέδων. Κατά τη μετάβαση από τη φάση απλής παρουσίας στη φάση αλληλεπίδρασης, στόχος είναι η γεφύρωση του λεγόμενου «φοβικού χάσματος» («fear gap») ή αλλιώς «χάσματος δυσπιστίας». Αυτό σημαίνει ότι η μετάβαση από την απλή παροχή στατικής φύσης πληροφοριών στην online επικοινωνία δημιουργεί στους φορείς της δημόσιας διοίκησης σοβαρά προβλήματα, εφόσον αυτό θέτει θέματα ασφαλείας δεδομένων και προϋποθέτει μια αρκετά επίπονη εκπαιδευτική διαδικασία. Σχήμα 3: Στρατηγικές ανάπτυξης των e-services Πηγή: Top of the Web Survey, 2003

12 222 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Στη μετάβαση από τη φάση αλληλεπίδρασης προς τη φάση πραγματοποίησης συναλλαγών, εμφανίζεται ένα σημαντικό οργανωσιακό χάσμα. Οι φορείς της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι δούλευαν μέχρι τώρα σε συνθήκες απομόνωσης, θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους και μάλιστα με αυξημένη συχνότητα, να επιλύουν από κοινού διάφορα προβλήματα, εφόσον οι αρκετά πολύπλοκες συναλλαγές εμπλέκουν συνήθως αρκετούς τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τέλος, η μετάβαση από τη συναλλαγή στο μετασχηματισμό καθίσταται δυνατή μέσω της γεφύρωσης του λεγόμενου «χάσματος μετασχηματισμού αξιών» ("value transformational gap"), κάτι που σημαίνει λειτουργία σύμφωνα με το «μοντέλο του πολίτη στο επίκεντρο». Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των φορέων της δημόσιας διοίκησης, επαρκής τμηματοποίηση και καταμερισμός της πληροφορίας, επακριβής καθορισμός υπευθυνοτήτων και ορίων δικαιοδοσίας και αποτελεσματική διαχείριση των συνακόλουθων νομικών και ηθικών συστημάτων. 1. Ποια είναι τα επίπεδα ωριμότητας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Στην παρούσα φάση, μπορούμε να διακρίνουμε πέντε επίπεδα ωριμότητας στο πεδίο των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Cap Gemini Ernst & Young, 2002; Wauters, 2006): Φάση 1. Πληροφορία. Ο πελάτης λαμβάνει γενικές μόνο πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της συγκεκριμένης περίπτωσης και τα απαιτούμενα έγγραφα. Φάση 2. Μονόδρομη επικοινωνία. Περιλαμβάνεται η πρώτη φάση και επίσης είναι δυνατή η λήψη και συμπλήρωση (με ηλεκτρονικό τρόπο) των διαφόρων αιτήσεων και φορμών που απαιτεί η συγκεκριμένη διαδικασία, με καθοδήγηση ή χωρίς, η διαβίβαση και διεκπεραίωση όμως των εγγράφων γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο Φάση 3. Αμφίδρομη επικοινωνία. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώριση δεδομένων και έλεγχος και οι συμβουλές περί αυτόν. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία για την έναρξη / διεκπεραίωση της διαδικασίας, αλλά η παράδοση δημοσίων εγγράφων και πιστοποιητικών, οι δικαστικές αποφάσεις, οι τίτλοι σπουδών κτλ, όπως επίσης και οι χρηματικές εισπράξεις και οφειλές, θα πρέπει να διεκπεραιωθούν με τον παραδοσιακό τρόπο. Φάση 4. Συναλλαγή. Υπάρχουν υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ότι η όλη τη συναλλαγή (διοικητική διαδικασία) πραγματοποιείται online. Ο πολίτης παραλαμβάνει τα αναγκαία πιστοποιητικά και έγγραφα με ηλεκτρονικό τρόπο και οι ταμειακές ροές (εισπράξεις / πληρωμές) μπορούν επίσης να γίνουν ηλεκτρονικά.

13 Szilárd Molnár 223 Σχήμα 4: Επίπεδα ανάπτυξης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Πηγή: Cap Gemini, 2006 Φάση 5. Εξατομίκευση. Υπηρεσίες με επίκεντρο τον πελάτη, προακτέου χαρακτήρα. Το πέμπτο αυτό επίπεδο ωριμότητας εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Στην περίπτωση τακτικά χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών, όπως π.χ. η υποβολή φορολογικών δηλώσεων και κατοχής περιουσιακών στοιχείων, είναι τελείως περιττή η επανυποβολή προσωπικών δεδομένων, ξανά και ξανά, όταν η αυτά είναι ήδη στην κατοχή της δημόσιας διοίκησης. Στην περίπτωση αυτή, η ίδια η δημόσια διοίκηση μπορεί να συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία στις σχετικές φόρμες. 2. Πολυκαναλική πρόσβαση Η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση δεν γίνεται να προβεί σε ελάττωση της ελευθερίας επιλογών των πολιτών, εφόσον η πολιτεία δεν μπορεί να αρνηθεί σε κανέναν πολίτη το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των δημόσιων υπηρεσιών. Με τον όρο «δίαυλο» («κανάλι επικοινωνίας») αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει ο δημόσιος τομέας, είτε κατά πρόσωπο, είτε μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, τηλεο-

14 224 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μοιότυπου (fax) ή τερματικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε διάφορα δημόσια σημεία πρόσβασης, είτε μέσω προγραμμάτων περιήγησης στις ιστοσελίδες του Διαδικτύου (browsers). Η ανάπτυξη Διαδικτυακών πυλών (portals) της δημόσιας διοίκησης προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των πολιτών γενικά και των επιχειρήσεων. Αυτό όμως είναι μόνο «η κορυφή του παγόβουνου». Η διοικητική αναδιοργάνωση μπορεί να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο). Από την άποψη αυτή, η ανανέωση των διαδικασιών είναι πιο σημαντική από τη μηχανογράφηση των ήδη υπαρχόντων. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες μπορούν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες και να ασκούν τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένας υψηλός βαθμός ολοκλήρωσης μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και των διαφόρων επιπέδων της διοίκησης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν σημαίνει ότι στο μέλλον ολόκληρες ομάδες πληθυσμού θα σπαταλούν περισσότερο χρόνο καθήμενοι μπροστά σε τερματικά υπολογιστών, ούτε και ότι όλες οι πολιτειακές και κυβερνητικές συναλλαγές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μέσω του Διαδικτύου. Στόχος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι να καταστήσει τη δημόσια σφαίρα απλούστερη και να μειώσει, όπου αυτό είναι δυνατόν, το αναγκαίο πλήθος των λειτουργιών κατά τη διεκπεραίωση μιας διαδικασίας. Αποδέκτες αυτής της εξοικονόμησης πόρων με τον τρόπο αυτό θα είναι, σε μεγάλο βαθμό, οι ίδιοι οι πολίτες. 3. Πελατοκεντρική Αντίληψη Η πολιτεία, σε αντιδιαστολή με τις επιχειρήσεις, δεν έχει την ευχέρεια επιλογής των πελατών της και οι άνθρωποι είναι γι αυτή κάτι περισσότερο από απλοί πελάτες. Συνδέονται με αυτή με σχέσεις φορολογίας, χρήσης των πληροφοριών καθώς και με πολλές άλλες, διαφόρων τύπων και σημασίας. Ως πολίτες, επιθυμούν επαρκή πληροφόρηση, επιθυμούν συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι και απαιτούν το δικαίωμα της έκφρασης γνώμης για μια σειρά ζητημάτων. Η ανάπτυξη μιας πελατοκεντρικής δικτυακής πύλης σημαίνει ότι η υλοποίησή της θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των τωρινών και μελλοντικών της χρηστών, όσον αφορά το περιεχόμενο και τη φύση των παρεχομένων εφαρμογών. Καλές, επιτυχημένες πύλες είναι αυτές που εφαρμόζουν ένα μίγμα δύο διαφορετικών προσεγγίσεων. Είναι προσανατολισμένες τόσο σε «θέματα καθημερινότητας» ( life-situation ), όσο και σε «ομάδες-στόχους». Παραδοσιακά, η πολιτεία δείχνει μια προτίμηση στην πρώτη προσέγγιση: προσπαθεί να προσαρμόσει τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης στις ανάγκες των πολιτών (εξασφαλίζοντας, για παράδειγμα ότι οι επιθυμητές πληροφορίες και υπηρεσίες

15 Szilárd Molnár 225 μπορούν να εντοπιστούν με την αναζήτηση μέσω λέξεων / φράσεων-κλειδιών). Ο προσανατολισμός σε ειδικές ομάδες-στόχους αναφέρεται στη διαφοροποίηση των υπηρεσιών, ανάλογα με τα επιπλέον χαρακτηριστικά, πέραν αυτών που υπάρχουν σε μια περίπτωση καθημερινότητας. Για παράδειγμα, οι διάφορες ομάδες χρηστών (πολίτες, επιχειρήσεις) ή οι χρήστες διαφορετικών επιπέδων δεξιοτήτων (έμπειροι οι αρχάριοι), ή ακόμη οι χρήστες με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. 4. Ας μην τονίζεται υπερβολικά όρος «ηλεκτρονικός» Είναι ουσιώδες να τοποθετήσουμε την τεχνολογία στη θέση που της αξίζει, με άλλα λόγια να μην αφήσουμε την ανάπτυξη να καθορίζεται από όρους καθαρά και μόνο τεχνολογικούς. Με βάση την εμπειρία των ειδικών, η επιτυχία της διαδικασίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εξαρτάται από την τεχνολογία κατά ένα ποσοστό μόλις 20%, από την αναδόμηση των διαδικασιών από την πλευρά του παρόχου κατά 35% και κατά 40% από τη διάθεση της διοίκησης. 1 Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι μέσω των πρωτοβουλιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορούν να εξυπηρετηθούν και βαθύτερες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες. Μεταξύ αυτών μπορούμε να αναφέρουμε την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, την προαγωγή της δημοσιότητας και της διαφάνειας της διακυβέρνησης, όπως επίσης και της ισχυροποίησης των δημοκρατικών θεσμών. 5. Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Το 2004, το δίκτυο Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης (European Public Administration Network, EPAN) εκτίμησε τα αποτελέσματα των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και με βάση την αντίστοιχη έκθεση καθόρισε επτά κατηγορίες πλεονεκτημάτων, τα οποία προέκυψαν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 1. Η παροχή και η ποιότητα των πληροφοριών βελτιώνεται Με την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ιδίως με την ψηφιοποίηση της πληροφορίας, έχει δημιουργηθεί μια ως επί το πλείστον ανώτερη ποιότητα και ένας ευρύτερος πληροφοριακός πλούτος. Καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση των ψηφιακών συστημάτων, δεν απαιτείται πλέον η χειρόγραφη καταχώρηση δεδομένων, μια αρκετά κοπιαστική διαδικασία, από τη στιγμή που τα δεδομένα αυτά υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή. Η διαχείριση της ψηφιακής πληροφορίας είναι επίσης πολύ ευκολότερη. Κάτι πιο σημαντικό, είναι ότι οι δι- 1 Subhash Bhatnagar, World Bank, Indian Institute of Management, Ahmedabad

16 226 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση άφορες ακολουθίες δεδομένων μπορούν να έρθουν σε αντιπαραβολή, σύγκριση και συνδυασμό. Με την διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφόρων βάσεων δεδομένων και τον καταμερισμό τους σε διάφορες υπηρεσίες, η παροχή πληροφοριών αυξάνεται σημαντικά και εκλείπει η ανάγκη κατ επανάληψη εφοδιασμού κάθε αρχής και υπηρεσίας με τα ίδια δεδομένα. 2. Ο χρόνος διεκπεραίωσης μειώνεται Η ψηφιοποίηση της πληροφορίας επιφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα, εκτός της βελτίωσης της ποιότητας. Η ανεύρεση και ο εντοπισμός της ηλεκτρονικής πληροφορίας είναι μια γρηγορότερη διαδικασία σε σχέση με άλλους συμβατικούς τρόπους, οπότε τα ζητούμενα δεδομένα μπορούν να γίνουν διαθέσιμα πιο γρήγορα στους πολίτες (και συνήθως σε μια πιο ενημερωμένη κατάσταση). Οι διάφορες υπηρεσίες μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι χρήστες των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης θα παραλαμβάνουν φόρμες, οι οποίες είναι ήδη μερικώς συμπληρωμένες. Υπάρχουν πολυάριθμες ενδείξεις ότι στο άμεσο μέλλον δε θα υπάρχει ανάγκη απασχόλησης ελεγκτών δεδομένων στα διάφορα γραφεία. Η αποθήκευση της πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί επίσης να επιταχύνει συγκεκριμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 3. Ο διοικητικός φόρτος μειώνεται Ως συνέπεια των μεταβολών αυτών, παρουσιάζεται η ευκαιρία μείωσης των περιττών διοικητικών διαδικασιών. Αντί της μηχανικής καταγραφής δεδομένων, η εργασία των δημοσίων υπαλλήλων μπορεί να παράξει προστιθέμενη αξία. Επιπλέον, στο παράδειγμα των μερικώς συμπληρωμένων φορμών που αναφέραμε παραπάνω, μειώνεται επίσης και ο αντίστοιχος φόρτος απασχόλησης των πολιτών. Οι χρήστες χρειάζεται μόνο να περιηγηθούν στην ηλεκτρονική φόρμα, η οποία έχει παραχθεί βάσει υπαρχόντων στοιχείων και αυτό που έχουν να κάνουν είναι να πατήσουν το κουμπί επιβεβαίωσης / αποδοχής. Διάφορες αναλύσεις της Ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής ανέφεραν ότι, κατ αναλογία του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π., GDP), ο εκτιμώμενος διοικητικός φόρτος 2 είναι - επί του παρόντος - μεταξύ του 6,8% στις χώρες της Βαλτικής, την Ελλάδα και την Ουγγαρία και του 1,5% στην Αγγλία και τη Σουηδία. Φυσικά, δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι ο φόρτος αυτός είναι συνήθως χαμηλότερο στις χώρες με υψηλότερο Α.Ε.Π. Η σπουδαιότητα του τομέα αυτού γίνεται εμφανής από το γεγονός ότι το 25% στη μείωση του διοικητικού φόρτου επί των επιχειρήσεων, στόχος που προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως το 2012, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της τάξης του 1,4%-1,8% στο 2 Για παράδειγμα, οι υποχρεώσεις αναφοράς εφαρμογής των νομικών διαδικασιών στις οποίες είναι υπόχρεες οι επιχειρήσεις.

17 Szilárd Molnár 227 επίπεδο του Α.Ε.Π Το κόστος μπορεί να μειωθεί Κατά την παράθεση των πλεονεκτημάτων, δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα από τα πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα τη βελτίωση σε όρους απόδοσης κόστους. Αυτό δε γίνεται και τόσο αισθητό από τους τελικούς χρήστες, εφόσον αυτό που αντιλαμβάνονται αυτοί είναι η συντόμευση του χρόνου διοικητικής διεκπεραίωσης. Στην περίπτωση όμως όπου ο χρήστης δεν είναι φυσικό, αλλά νομικό πρόσωπο, τότε η χρηματική εξοικονόμηση σε ρευστό ενδέχεται να είναι αρκετά σημαντική. Τα κύρια οφέλη εξοικονόμησης κόστους ενδέχεται να μεταφράζονται σε λιγότερες ώρες εργασίας και μείωση της εργατικής δύναμης (π.χ. ως αποτέλεσμα της μη χρήσης επιπλέον προσωπικού για τις διαδικασίες ελέγχου και αντιπαραβολής δεδομένων που αναφέραμε στα προηγούμενα), όπως επίσης και στο ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία μπορεί να αποβεί φθηνότερη σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο. Φυσικά, η απλοποιημένη και αυτοματοποιημένη ροή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δε σημαίνει πάντοτε εξοικονόμηση χρήματος, καθώς η εξυπηρέτηση πελατών που απαιτούν εξατομικευμένη μεταχείριση, στην πραγματικότητα αυξάνει το κόστος (χρόνος και υπάλληλοι). 5. Γίνεται δυνατή η υλοποίηση υπηρεσιών υψηλότερου επιπέδου Τα πλεονεκτήματα κατατάσσονται γενικά ως εξής: μεγαλύτερη ευελιξία, ένα υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και δυνατότητα διαχείρισης εξατομικευμένων περιπτώσεων. Στην πρώτη περίπτωση, αναφερόμαστε στην πολυσυζητημένη «συνεχή διαθεσιμότητα», 7/24/365. Διάφορες πληροφορίες υποβάθρου μπορούν να είναι διαθέσιμες και να «κατέβουν» σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, οι φόρμες μπορούν να ληφθούν και να συμπληρωθούν χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική επίσκεψη στο αρμόδιο γραφείο. Επίσης, είναι δυνατή η διενέργεια οικονομικών συναλλαγών. Το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η ευελιξία, η οποία εξασφαλίζει πολυκαναλική πρόσβαση (χαρτί, Διαδίκτυο, CD-ROM, τηλεφωνικό κέντρο, SMS, WAP, ψηφιακή τηλεόραση). Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης μπορεί να έρθει σε επαφή με την πολιτεία με τον πλέον βολικό για αυτόν τρόπο. Προς κατάδειξη της βελτίωσης σε επίπεδο διαφάνειας, μπορούμε να αναφέρουμε την παρακολούθηση (monitoring) περιπτώσεων, τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες για καλύτερη ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση και εποπτεία των πληροφοριών, η οποία δίνει την ευκαιρία διενέργειας σαφών ερωτήσεων αναφορικά με την πορεία εξέλιξης κάποιας συγκεκριμένες περίπτωσης, ή το ιστορικό μιας επίσημης αλληλογραφίας. Ακόμη 3 See in more detail the report containing the strategic review of better regulation in the European Union, published by the European Commission in November (COM (2006) 689).

18 228 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η διαχείριση των εργασιών που δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω των τυποποιημένων διαδικασιών και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, ενδέχεται να καταστούν επικερδείς για τον πάροχο των υπηρεσιών, τόσο σε χρόνο, όσο και σε χρήμα. Το στέλεχος του δημόσιου οργανισμού μπορεί να αφιερώσει τον εξοικονομούμενο με τον τρόπο αυτό χρόνο στην αντιμετώπιση άλλων περιπτώσεων, με βάση τις τυποποιημένες διαδικασίες. Οι τελευταίες δύο υποχρεώσεις, η αύξηση της αποδοτικότητας και η βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη, μπορούν να αντιμετωπιστούν συνθετικά, με την έννοια ότι προκύπτουν σχεδόν αυτόματα, ως συνέπεια της εφαρμογής των πλεονεκτημάτων που αναφέραμε παραπάνω. Οι πάροχοι υπηρεσιών δαπανούν σημαντικούς πόρους για την ποσοτικοποίηση και εκτίμησή τους (ειδικά των δύο τελευταίων), κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά υπάρχουν δείγματα μερικών λύσεων (για παράδειγμα, η καταμέτρηση του βαθμού χρήσης των διαθέσιμων πόρων και μια κλιμακοποίηση, σε ένα σύστημα αξιολόγησης / βαθμολόγησης). Η ηλεκτρονική δημοκρατία ανοίγει νέες ευκαιρίες για το δημόσιο Οι σύγχρονες δημοκρατίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες που προκύπτουν από μη ικανοποιητικές διαδικασίες, ένα χρόνιο πρόβλημα: οι πολίτες δείχνουν μεμονωμένη εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς, η συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες είναι χαμηλή και η ενεργή συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι φθίνει. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χρήσης των νέων διαδραστικών τεχνολογιών είναι ότι θα βοηθήσουν στην εξεύρεση τρόπων, ώστε να τερματιστούν οι μη ικανοποιητικές διαδικασίες. Η τεχνολογία δεν αποτελεί πανάκεια, ούτε είναι παντοδύναμη. Με τη βοήθεια όμως του Διαδικτύου, νέοι τομείς της δημοκρατίας καθίστανται προσιτοί στους πολίτες. Χάρη στο Διαδίκτυο, πολλοί χρήστες μπορούν να επικοινωνούν ταυτόχρονα με πολλούς άλλους σε μια βάση αμοιβαιότητας. Η διαδραστικότητα και η δυνατότητα επικοινωνίας χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς, κυριολεκτικά χωρίς σύνορα, διαδραματίζει έναν διαρκώς αυξανόμενης σημασίας ρόλο στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κυρίως, με τη χρήση του Διαδικτύου καθίσταται δυνατή η ευρεία συμμετοχή, ενώ ταυτόχρονα οι (εκλεγμένοι) αντιπρόσωποι των πολιτών μπορούν να εξοικειώνονται με τα ενδια φέροντα και τους προβληματισμούς αυτών που αντιπροσωπεύουν κι επίσης τους παρέχεται η δυνατότητα να λάβουν υπόψη τους τον κοινό προβληματισμό, κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε αυτή τη βάση, η έννοια της ηλεκτρονικής δημοκρατίας μπορεί να οριστεί ως η χρήση διαδραστικών τεχνολογιών προς ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών, ως αποτέλεσμα της οποίας οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι πα-

19 Szilárd Molnár 229 ρέχονται περισσότερες προοπτικές για τη γνώμη τους και την αντίληψή τους και ότι μπορούν να γίνουν πιο ενεργοί, συμμετέχοντες στις δημοκρατικές διαδικασίες. Ο καθηγητής S. Coleman του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ερευνητής στο πεδίο της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, ερμηνεύει τον ορισμό αυτό ως σχέση μεταξύ των πολιτών και των κυβερνήσεων και προτείνει την εξής διατύπωση: «Η ηλεκτρονική δημοκρατία σημαίνει την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία, με σκοπό τη βελτίωση των δημοκρατικών διαδικασιών, κατά την αλληλεπίδραση μεταξύ των θεσμών της διακυβέρνησης και των κυβερνωμένων, όπως επίσης και μεταξύ των αντιπροσώπων και των αντιπροσωπευομένων». Χάρη στο συστηματικό και εντατικό κοινωνικό διάλογο, υπάρχει ελπίδα ότι η αντίληψη περί δημοκρατίας και η θέληση για συμμετοχή θα ενδυναμωθεί και ταυτόχρονα η κατανόηση της σημασίας της δημοκρατικής και πολιτικής συμμετοχής θα γίνει ευρύτερα αποδεκτή. Οι ψηφοφορίες στις εκλογικές διαδικασίες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν την κύρια, επακριβώς μετρούμενη κλίμακα συμμετοχικότητας, όμως οι επικοινωνίες και οι συζητήσεις που προηγούνται των εκλογών και ανήκουν στον τομέα της καθημερινής πολιτικής διαδικασίας αρχίζουν να θεωρούνται ως ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της συμμετοχής. Για το λόγο αυτό, η «πραγματική» ηλεκτρονική διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται από τον ισόρροπο συνδυασμό που εξασφαλίζουν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οι διάφορες ευκαιρίες ηλεκτρονικής συμμετοχής. Εάν πρόκειται να ορίσουμε την «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε στο διαχωρισμό της «ηλεκτρονικής δημοκρατίας» σε «ηλεκτρονική συμμετοχή» και «ηλεκτρονική ψηφοφορία» (Märker, 2005). «Ηλεκτρονική συμμετοχή» σημαίνει όχι απλά ψηφιοποίηση της ήδη υπάρχουσας διαδικασίας σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, αλλά στόχος μάλλον είναι με τη βοήθεια φυσικά, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών η «ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και τρόπων συμμετοχής, όπως επίσης και η καθιέρωση του ηλεκτρονικού αυτού τρόπου ως βασικό συστατικό της κουλτούρας που διέπει τη διοίκηση και τη λήψη αποφάσεων». Σύμφωνα με τον Coleman (Coleman,2005), τα κύρια συστατικά μιας δημοκρατίας που βασίζεται στις δραστηριότητες και την άμεση συμμετοχή των πολιτών, είναι τα εξής: Ο «ένας προς πολλούς» τύπος επικοινωνίας, η άμεση αντιπροσώπευση με βάση την διαδραστικότητα, η δημιουργία προϋποθέσεων ενεργού συμμετοχής στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η ελάττωση του δημοκρατικού ελλείμματος που παρατηρείται στις διαδικασίες των κοινοβουλευτικών θεσμών. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να βοηθήσουν στην πραγμάτωση της συμμετοχικής δημοκρατίας, σε διάφορα επίπεδα: 1. Αποκαθιστώντας τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού σε ένα πιο διαφανές θεσμικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας την ελευθερία της πληροφόρησης

20 230 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μεταβάλλοντας το σύστημα αλληλεπίδρασης μεταξύ του πολίτη και του κράτους σε ένα σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας Επιτρέποντας την αυτο-οργάνωση των πολιτών δημιουργώντας δίκτυα που οργανώνονται σε εθελοντική βάση (grass roots). Κάνοντας το κράτος διαφανέστερο στον πολίτη σε θεσμικό επίπεδο, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως υλοποίηση της ηλεκτρονικής ελευθερίας της πληροφόρησης Η διαφάνεια της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης σε θεσμικό επίπεδο θεωρείται σημείο-κλειδί, όσον αφορά τα υπερεθνικά σώματα της ΕΕ. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μια διακήρυξη περί της δημιουργίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τους σκοπούς του Συνεδρίου της egovernment που έλαβε χώρα στο Manchester το Νοέμβριο του Η διακήρυξη αυτή καταφέρεται ενάντια στην απόκρυψη πληροφοριών και κατά του γραφειοκρατικού αποκλεισμού των πολιτών από αυτές. Η μετάβαση από το σύστημα σχέσεων μεταξύ του από θέση ισχύος κράτους και του σε ασθενέστερη θέση πολίτη προς την κατάσταση αμφίδρομης και ισότιμης σχέσης, είναι σε εξέλιξη Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας σημαίνει επίσης ότι, αφενός, η ηλεκτρονική επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές ανάγεται σε δημόσιο δικαίωμα και αφετέρου ότι δεδομένα δημοσίου συμφέροντος γίνονται προσβάσιμα σε διάφορες μορφές και από διάφορες πηγές. Στόχος του προγράμματος «ηλεκτρονική συμμετοχή» ("e-participate") 4 το οποίο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2005, είναι η δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ οργανισμών του δημόσιου τομέα, κάτι που αυξάνει τις δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες. Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται στην τεχνολογία webcasting, με βάση την οποία είναι δυνατή η αναμετάδοση, ακόμη και σε πραγματικό χρόνο, της αίθουσας συμβουλίων π.χ. ενός φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης με πλήρη οπτικοακουστική επένδυση. Τα τελευταία χρόνια, το podcasting γίνεται όλο και πιο δημοφιλές και διαδεδομένο, κάτι που φαίνεται ότι αρχίζει να συνειδητοποιεί και ο δημόσιος τομέας. Ο καθένας μπορεί να «ανεβάσει» το δικό του ηχητικό ή οπτικοακουστικό μήνυμα στο Διαδίκτυο, με τη χρήση ενός υπολογιστή, ενός μικροφώνου και/ή μιας κάμερας. Οι κυβερνήσεις, ήδη από το 2005, αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα αυτού του μέσο επικοινωνίας. Το Δημοκρατικό Κόμμα της Σιγκαπούρης ήταν το πρώτο που εξέδωσε ένα podcast πολιτικού περιεχομένου. Κατόπιν ο γερουσιαστής L. Craig των Η.Π.Α. έδωσε τη δυνατότητα να «κατεβάσει» κανείς από την 4 Trans-European Network for Democratic Renewal and Citizen Engagement, see: org/

21 Szilárd Molnár 231 ιστοσελίδα του διάφορα podcasts και την επόμενη μέρα ο Λευκός Οίκος έδωσε πρόσβαση σε λόγους υπό μορφή podcast του Προέδρου G. Bush. Η εισαγωγή του θεσμού της «ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος» (e-petition) ταιριάζει στο πλαίσιο των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη νομοθεσία (ηλεκτρονικό κοινοβούλιο, e-parliament). Η προσέγγιση αυτή, που έχει στόχο το θεσμικό εκσυγχρονισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, μπορεί να επιτευχθεί, αφενός μέσω καλύτερης οργάνωσης, αποτελεσματικότερης διευθυντικής διαχείρισης, ανοικτών διαδικασιών, συμμετοχής και διαφάνειας και αφετέρου θέτοντας ως στόχο την πάταξη ενός αυξητικά διαφαινόμενου δημοκρατικού ελλείμματος, κάτι που θα συνεισφέρει στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Στο πνεύμα αυτό, το Γερμανικό Κοινοβούλιο ξεκίνησε τη δική του υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων από το Σεπτέμβριο του 2005, προσφέροντας έτσι σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων, την προσυπογραφή άλλων ή τη διατύπωση γνώμης περί μιας οποιασδήποτε online διενεργούμενης συζήτησης. Τα δίκτυα που οργανώνονται σε εθελοντική βάση (grass roots networks), δημιουρ γούνται διαμέσου της αυτο-οργάνωσης των πολιτών Η τρέχουσα επανάσταση του Web2.0 έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση εξαιρετικά σημαντικών πλεονεκτημάτων στη δημιουργία περιεχόμενου από τους χρήστες. Ένα συνεχώς αυξανόμενος αριθμός πολιτών καταγράφει γεγονότα που διαδραματίζονται στη δημόσια σφαίρα, μέσω των κινητών τους τηλεφώνων ή των φορητών καμερών και κατόπιν τα καθιστούν προσβάσιμα μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών ημερολογίων (blogs) και τον τυποποιήσεων RSS (Real Simple Syndication), οι πολίτες είναι σε θέση να δημιουργούν νέα περιεχόμενα, να μοιράζονται γνώμες και αντίληψης, να δημοσιεύουν τις πολιτικές τους απόψεις. Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη στην κοινωνία οι πολίτες να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του δημοσίου συμφέροντος και των δημόσιων αγαθών, όχι απλώς παθητικοί καταναλωτές, αλλά ως πολίτες που συμμετέχουν ενεργά στο πολιτικό γίγνεσθαι. Τα αποτελέσματα της ανάπτυξης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αρχής γενομένης από το Μάρτιο του 2000, τα αποτελέσματα της υλοποίησης της δέσμης προγραμμάτων e-europe έχουν αρχίσει να μετρώνται από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω εξειδικευμένων διαδικασιών μετροπρογραμματισμού (benchmarking). Η ουσία της μεθόδου αυτής έγκειται στη σύγκριση των αποτελεσμάτων και των δυσλειτουργιών των χωρών-μελών, με τη βοήθεια τυποποιημένων ποιοτικών και ποσοτικών ενδεικτών. Βάσει του ορισμού του, ο όρος μετροπρογραμματισμός αναφέρεται σε μια διαρκή επισκόπηση διαφόρων αγαθών, υπηρεσιών και οργανωσιακών πρακτικών,

22 232 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επίτευξη ανάλυσης και βελτίωσης βασικών διαδικασιών, στην απαλοιφή λαθών που εντοπίζονται και στη βελτίωση της απόδοσης, όπως επίσης και το σαφή καθορισμό στόχων. Ένα σημαντικό εργαλείο του μετροπρογραμματισμού είναι η εξοικείωση με τις λεγόμενες «βέλτιστες πρακτικές» ("best practices"), κάτι που μπορεί να οδηγήσει επίσης στην καλύτερη απόδοση κατά την προσπάθεια επίτευξης των τεθέντων στόχων. Όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η εποπτεία του μετροπρογραμματισμού επικεντρώνεται στις υπηρεσίες από την πλευρά του πολίτη. Στην πορεία καθορισμού των σχετικών ενδεικτών, δημιουργήθηκε μια λίστα με 20 σημεία / θέματα που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες. 12 από αυτά απευθύνονται στους πολίτες, και τα υπόλοιπα 8 στη σφαίρα της επιχειρηματικότητας. Ο μετροπρογραμματισμός μετρά την online διαθεσιμότητα και το «επίπεδο ετοιμότητας» των ακολούθων 20 βασικών δημοσίων υπηρεσιών, κατηγοριοποιώντας τις σε 4 (στη συνέχεια 5, από το 2007) φάσεις ανάπτυξης (Cap Gemini Ernst & Young, 2002): Δημόσιες υπηρεσίες για πολίτες 1. Φορολογία εισοδήματος 2. Αναζήτηση εργασίας 3. Ωφέλειες κοινωνικής ασφάλειας 4. Προσωπικά έγγραφα (διαβατήρια, άδειες οδήγησης) 5. Καταχώριση αυτοκινήτων 6. Αιτήσεις οικοδομικών αδειών 7. Δηλώσεις στοιχείων στις αστυνομικές αρχές 8. Δημόσιες βιβλιοθήκες 9. Πιστοποιητικά οικογενειακής μερίδας, γάμου, γέννησης κλπ. 10. Πιστοποιητικά παρακολούθησης σπουδών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 11. Ανακοινώσεις μετεγκατάστασης 12. Υπηρεσίες υγείας Δημόσιες υπηρεσίες για επιχειρήσεις Κοινωνική συνδρομή στους εργαζόμενους Φορολογία επιχειρήσεων Φ.Π.Α. Καταχώριση στο μητρώο νέων επιχειρήσεων Υποβολή δεδομένων στη στατιστική υπηρεσία Θέματα τελωνείου και εκτελωνισμών Περιβαλλοντικές άδειες Δημόσιες προμήθειες

23 Szilárd Molnár 233 Η online κατηγοριοποίηση της διαδραστικότητας των υπηρεσιών αυτών κατεγράφη από την εταιρεία Cap Gemini Ernst & Young στην αναφορά με τίτλο Web-based Surveys on Electronic Public Services, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής (Cap Gemini Ernst & Young, 2002) Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, εξετάστηκε το κατά πόσον η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των υπηρεσιών αυτών μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής και ανάλογα με την περίπτωση της κάθε υπηρεσίας, καθορίζεται το υψηλότερο σχετικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες που εξετάστηκαν, κατηγοριοποιήθηκαν σε μια κλίμακα από το 1 έως το 4. Υπηρεσίες που βαθμολογούνται με τον υψηλότερο βαθμό, 4, μπορούν να λειτουργήσουν εξ ολοκλήρου online. Προσθέτοντας τις βαθμολογίες που συγκεντρώνει κάθε υπηρεσία και συγκρίνοντας με τη μέγιστη επιτεύξιμη βαθμολογία, λαμβάνουμε το επίπεδο ανάπτυξης, σε ποσοστιαία βάση, των online διαθέσιμων υπηρεσιών. Η μέθοδος αυτή παρέχει εύκολα συγκρινόμενους ενδείκτες, όσον αφορά το επίπεδο εξειδίκευσης των παρεχόμενων online δημόσιων υπηρεσιών. Όμως, επειδή βασίζεται εξολοκλήρου στην εξέταση των ιστοσελίδων που βρίσκονται στο Διαδίκτυο, δεν μπορεί να μας πει τίποτα περί του βαθμού χρήσης τους ή περί της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, οπότε απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, εάν επιθυμούμε να διαπιστώσουμε το βαθμό χρήσης τους και την πραγματική ή εν δυνάμει ζήτηση. Σύμφωνα με την ετήσια επιθεώρηση της Cap Gemini για το έτος 2006, ο θεσμός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί μια πραγματικότητα, όσον αφορά τις χώρες-μέλη (όπως επίσης και τη Νορβηγία και την Ελβετία), η αναλογία των ηλεκτρονικά διαθεσίμων υπηρεσιών έχει αυξηθεί στο 90% και η πλήρης ηλεκτρονική διεκπεραίωση είναι δυνατή για το 40% των συνολικά διαθεσίμων ιστοσελίδων της δημόσιας διοίκησης. Οι δέκα νεότερες χώρες-μέλη βρίσκονται συγκριτικά δύο χρόνια πίσω στο χρονοδιάγραμμα αυτό, συγκρινόμενες με τις δεκαπέντε χώρες μέλη του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Cap Gemini, 2006). Πίνακας 1: Ποσοστά προσβασιμότητας των 20 βασικών υπηρεσιών o egov ernment EU EU Πηγή: Eurostat, 2007 Πίνακας 2: Ποσοστά επιχειρήσεων ως χρηστών της egovernment EU EU Πηγή: Eurostat, 2007

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Νίκος Σαριδάκης - Α. Στασής ΥΠΕΣ 1 ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Τα ψηφιακά δίκτυα θα είναι άχρηστα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Βιτσάκης Γιώργος Ομάδα Επεξεργασίας δεδομένων Πανεπιστήμιο Κρήτης e Government: Τι είναι? Μια ευρεία πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία ΕταιρικήΚοινωνικήΕυθυνη Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία Äύο είναι τα γεγονότα που οδήγησαν πρόσφατα το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.. «συνταγή» επιτυχίας!

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.. «συνταγή» επιτυχίας! Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.. «συνταγή» επιτυχίας! Μαρίκα Λάμπρου Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικού Τομέα Integrator Θέλετε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση; Σπάστε αυγά! Άξονες Ομιλίας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012 ΟΜΙΛΙΑ Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα»

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Θέμα ημερίδας: «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Τα τελευταία 2,5 χρόνια η Τελωνειακή Υπηρεσία αλλάζει. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα 1 η Οκτωβρίου 2008 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟ 10 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «THE GREEK ICT FORUM»- «Από τις

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 Θέματα Παρουσίασης 1. Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων 2. E-Gnosis 3. Ενημέρωσέ με 4. Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία: Πανεπιστήμιο Κρήτης Ομάδα Εκπαίδευσης Υ.Κ. Εργαστήριο Πολυμέσων Gennet S.A. Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα