Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα. Παράδοση και Εγκατάσταση σε όλη την Ελλάδα (ΚΥ και στις ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα. Παράδοση και Εγκατάσταση σε όλη την Ελλάδα (ΚΥ και στις ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ)"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ - 1 Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Δικτυακός Εκτυπωτής Laser A3 (ΤΥΠΟΣ Α) Δικτυακός Εκτυπωτής Laser A4 (ΤΥΠΟΣ Β) Δικτυακός Εκτυπωτής Laser A4 (ΤΥΠΟΣ Γ) Καλώδια δικτύου Μήκους 1μ cat6 Μήκους 3μ cat6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Παράδοση και Εγκατάσταση σε όλη την Ελλάδα (ΚΥ και στις του ΕΟΠΥΥ) Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση προμήθειας 110 δικτυακών εκτυπωτών Laser A4 και Α3 για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΙΝΑΚΑ-2, τους ειδικούς όρους του ΠΙΝΑΚΑ -3 και τους όρους εγγύησης του ΠΙΝΑΚΑ-4. Στην Τεχνική Προσφορά (ΠΙΝΑΚΑΣ-2 ) των υποψηφίων Αναδόχων θα πρέπει να αναφέρονται τα ακριβή χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εκτυπωτή (δηλ. μοντέλο και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η πλήρης αντιστοιχία των απαιτούμενων χαρακτηριστικών για κάθε εκτυπωτή). Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης 1:1 αντιστοιχία μεταξύ των διατυπωμένων απαιτήσεων και της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ-2, άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τον εξοπλισμό ρυθμισμένο και έτοιμο για λειτουργία στα σημεία και με τις ρυθμίσεις που θα του υποδείξει η Δ/νση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με κατάσταση υπηρεσιών που ακολουθεί στο παράρτημα Α. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συνδέσει κάθε εκτυπωτή ως γνήσιο εκτυπωτή δικτύου (σύνδεση δικτύου TCP/IP over ethernet) και στη συνέχεια να τον εγκαταστήσει σε δύο(2) τουλάχιστον υπολογιστές που θα υποδειχθούν από τον Προϊστάμενο της κάθε Υπηρεσίας. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει επίδειξη καλής λειτουργίας (εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας, αλλαγή μελανιού εκτυπωτή, επίδειξη καθαρισμού).

2 Ο ΕΟΠΥΥ έχει την υποχρέωση να παρέχει την κατάλληλη υποδομή για διασύνδεση των εκτυπωτών δικτυακά. (ελεύθερες πόρτες στους μεταγωγείς, ελεύθερες πρίζες) Επίσης ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει λίστα ανταλλακτικών με τιμή μονάδος με ισχύ τριών (3) ετών. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται, πέραν των ανωτέρω να πληρεί αθροιστικά τα εξής κριτήρια : Να έχει υλοποιήσει αντίστοιχα έργα σε πανελλαδική εμβέλεια σε ανάλογου μεγέθους Οργανισμούς. Να παρέχει πανελλαδικό δίκτυο υποστήριξης Να έχει πιστοποίηση από τον κατασκευαστή για την τεχνική υποστήριξη. Να έχει γνώση της λειτουργίας του ζητούμενου εξοπλισμού με την μέγιστη παρεχόμενη πιστοποίηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 1. Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος 2. Αριθμός τεμαχίων εκτυπωτών 2 Α3/Α4(ΤΥΠΟΣ Α) 3. Αριθμός τεμαχίων εκτυπωτών 10 Α4(ΤΥΠΟΣ Β) 4. Αριθμός τεμαχίων εκτυπωτών 98 Α4(ΤΥΠΟΣ Γ) 5. Αριθμός τεμαχίων καλωδίων 110 (1m cat6) 6. Αριθμός τεμαχίων καλωδίων 110 (3m cat6) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ Α) 7. Μέγεθος χαρτιού Α3/Α4 8. Εκτύπωση Μονόχρωμη 9. Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης (σε Α4 μαύρο) 10. Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας >= 55 σελίδες/λεπτό (ppm) =< 7 δευτερόλεπτα (seconds) 11. Ανάλυση εκτύπωσης σε μαύρο >= 1200x1200 dpi 12. Μνήμη (ενσωματωμένη) >= 512 MB 13. Ταχύτητα επεξεργαστή >= 800 Mhz ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗ - ΣΕΙΣ 2

3 14. Τροφοδότης χαρτιού >= 1000 φύλλα 15. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 16. Σύνδεση Ethernet 10/100/ Κύκλος εκτυπώσεων ανά μήνα >= (μέγιστος) σελ./μήνα 18. Προσομοίωση (printing language) τουλάχιστον PCL Επιπλέον toner Να προσφερθούν τόσα επιπλέον toner γνήσια του κατασκευαστή, όσα απαιτούνται για την εκτύπωση σελίδων, πέρα του αρχικά εγκατεστημένου toner 20. Εγγύηση κατασκευαστή ή 1 έτος με επίσημου αντιπροσώπου δυνατότητα επέκτασης για 2 έτη με κόστος στο 10% της τιμής αγοράς, πλέον ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΤΥΠΟΣ Β) 21. Μέγεθος χαρτιού Α4 22. Εκτύπωση Μονόχρωμη 23. Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης (σε Α4 μαύρο) 24. Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας >= 52 σελίδες/λεπτό (ppm) =< 7 δευτερόλεπτα (seconds) 25. Ανάλυση εκτύπωσης σε μαύρο >= 1200x1200 dpi 26. Μνήμη (ενσωματωμένη) >= 256 MB 27. Ταχύτητα επεξεργαστή >= 800 Mhz 28. Τροφοδότης χαρτιού >= 250 φύλλα 29. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 30. Σύνδεση Ethernet 10/100/ Κύκλος εκτυπώσεων ανά μήνα >= (μέγιστος) σελ./μήνα 32. Προσομοίωση (printing language) τουλάχιστον PCL Επιπλέον toner Να προσφερθούν τόσα επιπλέον 3

4 34. Εγγύηση κατασκευαστή ή επίσημου αντιπροσώπου toner γνήσια του κατασκευαστή, όσα απαιτούνται για την εκτύπωση σελίδων, πέρα του αρχικά εγκατεστημένου toner 1 έτος με δυνατότητα επέκτασης για 2 έτη με κόστος στο 10% της τιμής αγοράς, πλέον ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(ΤΥΠΟΣ Γ) 35. Μέγεθος χαρτιού Α4 36. Εκτύπωση Μονόχρωμη 37. Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης (σε Α4 μαύρο) 38. Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας >= 42 σελίδες/λεπτό (ppm) =< 7 δευτερόλεπτα (seconds 39. Ανάλυση εκτύπωσης σε μαύρο >= 1200x1200 dpi 40. Μνήμη (ενσωματωμένη) >= 256 MB 41. Ταχύτητα επεξεργαστή >= 800 Mhz 42. Να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης μνήμης 43. Να αναφερθεί η μέγιστη μνήμη που μπορεί να υποστηριχθεί 44. Τροφοδότης χαρτιού >= 250 φύλλα 45. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 46. Σύνδεση Ethernet 10/100/ Κύκλος εκτυπώσεων ανά μήνα >= (μέγιστος) σελ./μήνα 48. Προσομοίωση (printing language) τουλάχιστον PCL Επιπλέον toner Να προσφερθούν τόσα επιπλέον toner γνήσια του κατασκευαστή, όσα απαιτούνται για την εκτύπωση σελίδων, πέρα 4

5 50. Εγγύηση κατασκευαστή ή επίσημου αντιπροσώπου του αρχικά εγκατεστημένου toner 1 έτος με δυνατότητα επέκτασης για 2 έτη με κόστος στο 10% της τιμής αγοράς, πλέον ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τον εξοπλισμό ρυθμισμένο και έτοιμο για λειτουργία. Όλοι οι εκτυπωτές του ΠΙΝΑΚΑ-1 θα εγκατασταθούν ως δικτυακοί (σύνδεση TCP/IP over Ethernet) με έξοδα του προμηθευτή στις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την κατάσταση των Υπηρεσιών που επισυνάπτεται. Τοπική σύνδεση με USB επιτρέπεται μόνο ελλείψει δικτυακών υποδομών της αντίστοιχης Υπηρεσίας. Θα παραδοθεί λίστα με τους εγκατεστημένους εκτυπωτές (μοντέλο και serial number) και τη διεύθυνση ΙΡ τους (ή τη διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή στον οποίο εγκαταστάθηκε ως τοπικός) 1.2 Κάθε εκτυπωτής θα εγκατασταθεί κατ ελάχιστον σε δύο υπολογιστές της Υπηρεσίας (σε τρεις αν εγκατασταθεί ως τοπικός USB) και θα γίνει επίδειξη καλής λειτουργίας (εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας, αλλαγή μελανιού εκτυπωτή, επίδειξη καθαρισμού) 2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού από την υπογραφή της σύμβασης, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες για τον Νομό Αττικής και τριάντα (30) για την υπόλοιπη Ελλάδα ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤ ΗΣΗ ΠΡΟΜ ΗΘΕΥΤ Η 5

6 Το οριστικό Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής θα υπογραφεί από την επιτροπή παραλαβής που θα ορισθεί από το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και αφού : Α) επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες με τα σχετικά έγγραφα που θα δοθούν από τον προμηθευτή και θα είναι υπογεγραμμένα από τους προϊσταμένους των Β) γίνει έλεγχος δικτυακής σύνδεσης (σύνδεση στο web interface,ping) του κάθε εκτυπωτή από τη Δ/νση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ ή έλεγχος της σωστής USB εγκατάστασης στις αντίστοιχες περιπτώσεις ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται στα πλαίσια της εγγύησης καλής λειτουργίας να συντηρεί το σύνολο του παραπάνω αναφερόμενου εξοπλισμού, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την οριστική ποιοτική και ποσοτική του παραλαβή με δυνατότητα επέκτασης για 2 έτη με κόστος στο 10% της τιμής αγοράς, πλέον ΦΠΑ. Να αναφερθούν τα έτη εγγύησης/συντήρησης των εκτυπωτών Συντήρηση εξοπλισμού : Επανορθωτική συντήρηση για αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του υλικού (hardware). Οι δαπάνες των ανταλλακτικών βαρύνουν τον προμηθευτή, εκτός από τα αναλώσιμα υλικά και βλάβες που έχουν προκύψει από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ (Να αναφερθούν τα έτη εγγύησης και συντήρησης των εκτυπωτών) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ Η 6

7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για τεχνική κάλυψη του εξοπλισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η κάλυψη θα περιλαμβάνει: Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 24 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια μονάδα που λειτουργεί κανονικά εντός 48ώρου από την αναγγελία της βλάβης. NAI 2. Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των #49.999, 40#. Στο ανωτέρω κόστος δεν εμπεριέχεται ο νόμιμος ΦΠΑ 7

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΟΠΥΥ Α/ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Β/Γ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Απ. Παύλου Μαρούσι 2/8/23 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μενάνδρου Αθήνα 0/1/5 3 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Χαριλάου Τρικούπη & Κύπρου Μεσολόγγι / /0/1 4 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως Αγρίνιο /0/1 5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γούναρη Αγία Παρασκευή (803,80 8) 0/0/2 6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος & Κρήτης Παλλήνη /0/2 7 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ικονίου Ναύπλιο , /0/1 8 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου Τρίπολη , /0/1 9 ΑΡΤΑΣ Σκουφά Άρτα /0/1 10 ΑΧΑΙΑΣ Αλ. Υψηλάντου Πάτρα / /0/1 11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Σοφοκλέους Λειβαδιά /0/1 12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ευαγγελιστρίας Γρεβενά /0/1 13 ΔΡΑΜΑΣ Διοικητήριο Δράμας Δράμα /0/1 14 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μάρκου Μπότσαρη Αιγάλεω /0/2 15 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμητρας Ελευσίνα /0/1 16 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γεωργίου Παπανικολάου Ρόδος /0/2 17 ΕΒΡΟΥ Βενιζέλου Αλεξανδρούπολη /0/1 18 ΕΒΡΟΥ Κωνσταντινουπόλεως Ορεστιάδα /0/1 19 ΕΥΒΟΙΑΣ Προμαχώνος & Σ. Καπνίση Χαλκίδα / /0/1 20 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ρήγα Φεραίου & Αθανασίου Κυριαζή Καρπενήσι /0/1 21 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Τεμπονέρα Ζάκυνθος , /0/1 22 ΗΛΕΙΑΣ Μανωλοπούλου 31 (Διοικητήριο) Πύργος /0/1 23 ΗΜΑΘΙΑΣ Κωτουνίου Βέροια , /0/1 24 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Καζάνη Ηράκλειο /0/1 25 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23ης Φεβρουαρίου Ηγουμενίτσα ,27663, /0/1 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σαπφούς Θεσσαλονίκη /1/2 27 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Πυρσινέλλα Ιωάννινα /0/2 28 ΚΑΒΑΛΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως Καβάλα , 250, 251,636 0/0/1 29 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Νικ. Πλαστήρα Καρδίτσα /0/1 8

9 30 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Λ. Κύκνων 28 - Αθανασίου Διάκου Καστορια /0/1 31 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Θεοτόκη 154, 7η Πάροδος Κέρκυρα , /0/1 32 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ Σταύρου Μεταξά Αργοστόλι /0/1 33 ΚΙΛΚΙΣ Μητροπόλεως Κιλκίς , /0/1 34 ΚΟΖΑΝΗΣ Διοικητήριο Κοζάνης Κοζάνη /0/1 35 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Χαριλάου Τρικούπη Κομοτηνή /0/1 36 ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αγίου Νικολάου Κόρινθος , /0/1 37 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πετρίδη,Πετρίτση,Πλουτά ρχου Ερμούπολη /0/1 38 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Λυκούργου Σπάρτη , /0/1 39 ΛΑΡΙΣΑΣ Κύπρου Λάρισα /0/1 40 ΛΑΣΙΘΙΟΥ Λασθένους Άγιος Νικόλαος /0/1 41 ΛΕΣΒΟΥ Π. Βοστάνη Μυτιλήνη /0/1 42 ΛΕΥΚΑΔΑΣ Στράτου Τσέλιου Λευκάδα , /0/1 43 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Κουντουριώτου 4 & Θρακών Βόλος /0/1 44 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Θεμιστοκλέους 106 & Πλατεία Αναλήψεως Καλαμάτα , /0/1 45 ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Κολοκοτρώνη Καλλιθέα , /0/2 46 ΞΑΝΘΗΣ Μ.Καραολή & Σμύρνης Ξάνθη /0/1 47 ΠΕΙΡΑΙΑ Ηρώων Πολυτεχνείου Πειραιάς , /0/2 48 ΠΕΛΛΑΣ Αγ. Δημητρίου Έδεσσα /0/1 49 ΠΙΕΡΙΑΣ Βότση Κατερίνη /0/1 50 ΠΡΕΒΕΖΑΣ Εθνικής Αντίστασης Πρέβεζα /0/1 51 ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δημοκρατίας Ρέθυμνο , /0/1 52 ΣΑΜΟΥ Μυκάλης Σάμος /0/1 53 ΣΕΡΡΩΝ Βενιζέλου Σέρρες /0/1 54 ΤΡΙΚΑΛΩΝ Πλούτωνος Τρίκαλα /0/1 55 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Βύρωνος Λαμία , /0/2 56 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 25ης Μαρτίου Φλώρινα /0/1 57 ΦΩΚΙΔΑΣ Ι. Γάτου Άμφισσα , /0/1 58 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ασκληπιού Πολύγυρος /0/1 59 ΧΑΝΙΩΝ Μπονιαλή Χανιά , /0/2 60 ΧΙΟΥ Κοκκάλη Χίος , /0/1 61 ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αχαρνών Αθήνα - 0/1/2 9

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘ. 15 /2015 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘ. 15 /2015 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘ. 15 /2015 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 15/05/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ; Στην μεταβατική αυτή περίοδο, ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ; Στην µεταβατική αυτή περίοδο, ιατροφαρµακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ.

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 11-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 27 του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στην ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893990 2014-02-27

14PROC001893990 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ» / 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Γενική Περιγραφή υπό Προμήθεια Ειδών...3 2 Γενικοί Όροι...3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ X + 7 PRESS POST PRESS POST Tαχ. Γραφείο KEMΠΑ Αριθμός άδειας 3275 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» : 9-1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.27 18:11:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΞ7Μ-Τ32. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 27454

ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΞ7Μ-Τ32. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 27454 Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 27454 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.:210-6871718

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ18/1604/116 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1α Πληροφορίες : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα