«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΑΤΩΕ6-Ρ14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 10 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 146/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΡΟΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 10 του µήνα Απριλίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή ήµου Καβάλας, µετά την από 05 Απριλίου 2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Εµφιετζής Σάββας, Παπαδοπούλου Στέλλα, Τσαλουχίδης Γεώργιος. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 9/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Καλανταρίδης Ηλίας, Πυραλεµίδου Χρυσούλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Απεχώρησαν: Επανήλθαν: Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη την υπ αριθ. 02/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, την υπ αριθ. 966/2013 απόφαση ηµάρχου Καβάλας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 8 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας», ανέγνωσε το υπ αριθ. 8129/2013 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, κ. Χαραλαµπίδη Φ., στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας διαβιβάζουµε το από πρακτικό της 13 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ «Περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης» για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%». Κατόπιν αυτών, αφού λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης µε την οποία θα εγκρίνετε : 1

2 Tο από πρακτικό της 13 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ «Περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης» για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%» Το µέλος κ. Τσαλουχίδης Γεώργιος αφού πήρε το λόγο από τον κ. Πρόεδρο είπε: «Είµαι αρνητικός γιατί σε ένα διαγωνισµό που οι διαφορές στις προσφερόµενες τιµές είναι από 0,01 έως 0,03 και το ανώτερο 0,10 λεπτά µε βάζει σε υποψίες. εν θέλω τίποτε περισσότερο να πω.» Το ίδιο αρνητική είναι και η κ. Παπαδοπούλου Στέλλα. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010, το από συνηµµένο Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, την υπ αριθ. 57/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, τις υπ αριθ. 34 & 50/2013 αποφάσεις της και το ανωτέρω έγγραφο µειοψηφούντων των κ.κ. Παπαδοπούλου Στ. και Τσαλουχίδη Γ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Εγκρίνει το από 12 Μαρτίου 2013 συνηµµένο Πρακτικό που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης αυτής - της 13 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Β) Κατακυρώνει την προµήθεια των αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας όπως παρακάτω: α) στην εταιρεία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ Α.Φ.Μ Ο.Υ. Β ΚΑΒΑΛΑΣ για το συνολικό ποσό των συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER α/α Μοντέλο Εκτυπωτή Κωδικός ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΚΗ 1 HP LaserJet Α 58,00 2 HP LaserJet A 58,00 3 HP LaserJet A 58,00 4 HP LaserJet A 58,00 15Χ 65,00 5 HP LaserJet A 68,00 49Χ 125,00 6 HP LaserJet A 98,00 53Χ 122,00 05Χ 122,00 9 HP LaserJet A 115,00 10 HP LaserJet 2420 Q5956A 104,50 11 HP LaserJet P A 50,50 12 HP LaserJet P A 50,50 13Χ 87,20 14 HP LaserJet P3005 DN 51Α 108,90 51Χ 184,60 15 HP LaserJet 5P 03A 88,00 16 HP LaserJet CM 1015 MFP HP Color LaserJet black Q6000A 63,00 HP Color LaserJet cyan Q6001A 69,00 HP Color LaserJet yellow Q6002A 69,00 2

3 α/α Μοντέλο Εκτυπωτή Κωδικός ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΚΗ HP Color LaserJet magenta Q6003A 69,00 17 HP Laser Jet M401dn CF280A 78,50 18 HP Laserjet CP 2025 HP Color LaserJet black 530A 97,50 HP Color LaserJet cyan 531A 92,50 HP Color LaserJet yellow 532A 92,50 HP Color LaserJet magenta 533A 92,50 19 OKI Laser B4400 Black Toner 52, OKI Laser B ,00 21 Epson Aculaser C3800 black (1127) 172,00 22 Epson EPL 5800 S ,00 23 Epson EPL ,00 TN ,50 25 Lexmark E250 DN E250A11E 85,00 26 Lexmark E260 DN E260A11E 80,50 28 Lexmark E SE 69,00 29 Lexmark E350 D 250A11E 84,50 30 Lexmark E352 DΝ 250A11E 84,50 31 Lexmark E360 D 260A11E 79,00 33 Lexmark C500 Color black 0C500H2KG 125,00 cyan 0C500H2CG 112,00 yellow 0C500H2YG 112,00 magenta 0C500H2MG 112,00 35 Lexmark Χ543 cyan C540H1CG 69,00 yellow C540H1YG 69,00 magenta C540H1MG 69,00 36 Samsung ML1520 Black 71,50 38 Samsung SF 560 (Laser - Fax) SCX-4216D3 69,00 40 Samsung SCK 4623 F (Laser - Fax - Printer - MLT-D105L hc 59,00 Scanner) 42 Samsung CLP ,00 44 Konica - Minolta BizHub C25 black 33,50 cyan 35,50 yellow 35,50 magenta 35,50 45 Xerox Phaser 8560 (Color Printer) black 108R ,00 cyan 108R ,80 yellow 108R ,80 magenta 108R ,80 46 Canon MF 4380 DN - i-sensys, (Laser FX-10 46,50 Fax, Printer, Copier -Scanner) 47 Panasonic KX-FLB-801, (Laser Fax KX-FA87X 46,50 3

4 α/α Μοντέλο Εκτυπωτή Κωδικός ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΚΗ Copier) 48 Samsung ML 2240 (Laser) 48,50 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΗΣ Α/Α Μοντέλο εκτυπωτή Κωδικός ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗ 1 HP DeskJet HP DeskJet HP DeskJet HP DeskJet HP DeskJet HP DeskJet HP Deskjet HP DeskJet HP DeskJet D HP DeskJet HP DeskJet 845 Black 56 17,30 Color 57 26,50 Black 56 17,30 Color 57 26,50 Color 344 (14ml) 27,00 Color 343 (7ml) 18,00 Black 339 (21ml) 23,80 Black 338 (11ml) 17,00 Color 344 (14ml) 27,00 Color 343 (7ml) 18,50 26,00 Color 78 ( 51,80 26,00 Color 78 ( 52,00 26,00 Color 23 31,00 26,00 Color 23 31,00 Black 21 hc 18,70 Color 22 hc 20,50 Black 21 hc 18,70 Color 22 hc 20,50 Black 15 25,00 4

5 Α/Α Μοντέλο εκτυπωτή Κωδικός ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗ 12 HP DeskJet F HP DeskJet F HP DeskJet F HP Photosmart D HP Photosmart C HP Photosmart D HP PSC HP OfficeJet HP OfficeJet G85 21 Brother MFC 215 Color 22 Brother MFC 260 Color Color 17 28,50 Black 21 hc 18,70 Color 22 hc 20,50 Black 300XL 20,30 Color 300XL 23,90 Black 300XL 20,30 Color 300XL 23,90 Black 350XL 24,00 Color 351XL 26,00 Black 350XL 24,00 Color 351XL 26, Black 12, Cyan 8, Yellow 8, Magenta 8,50 Black 339 (21ml) 23,80 Black 338 (11ml) 17,00 Color 344 (14ml) 27,00 Color 343 (7ml) 18,50 Black 339 (21ml) 23,80 Color ,50 Color 343 (7ml) 18,50 Black 45 26,00 Black LC 900BK 16,30 Cyan LC 900C 8,90 Magenta LC 900M 8,90 Yellow LC 900Y 8,90 Black LC 970BK 12,00 Cyan LC 970C 7,00 Magenta LC 970M 7,00 5

6 Α/Α Μοντέλο εκτυπωτή Κωδικός ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗ 23 Canon MP Epson Stylus D88 25 Epson Stylus D92 Color 26 Epson Stylus SX 600 FW Yellow LC 970Y 7,00 Black 512 hc 15,50 Color ,50 Black T0611 9,00 Cyan T0612 9,00 Magenta T0613 9,00 Yellow T0614 9,00 Black T0711 8,85 Cyan T0712 8,85 Magenta T0713 8,85 Yellow T0714 8,85 27 Epson Stylus Pro R Epson Stylus SX Epson Stylus 980 Color 30 Lexmark X7170 Color 31 Lexmark X5450 Color 32 HP Design Jet 750c Plus Black T0711 8,85 Cyan T0712 8,85 Magenta T0713 8,85 Yellow T0714 8,85 Black T0801 8,85 Cyan T0802 8,85 Magenta T0803 8,85 Yellow T0804 8,85 Black T0891 6,30 Cyan T0892 5,50 Magenta T0893 5,50 Yellow T0894 5,50 Black 40,00 Cyan 48,00 Magenta 48,00 Yellow 48,00 Και τα 3 µαζί Black 18C0034 High Yield Black 18C0034 High Yield 25,30 25,30 6

7 Α/Α Μοντέλο εκτυπωτή Κωδικός ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗ 33 HP Design Jet 500C 34 HP DesignJet T1100 PS 35 Epson Stylus Pro 9880 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ Black 45 26,00 Black 15 15,00 Cyan 44 37,00 Magenta 44 37,00 Yellow 44 37,00 Black 82 hc 31,00 Cyan 82 hc 33,00 Magenta 82 hc 33,00 Yellow 82 hc 33,00 Black 72 hc 55,50 Cyan 72 hc 55,50 Magenta 72 hc 55,50 Yellow 72 hc 55,50 Black (220ml) 72,80 Light Black (220ml) 72,80 Cyan (220ml) 72,80 Light Cyan (220ml) 72,80 Magenta (220ml) 72,80 Light Magenta 72,80 (220ml) Yellow (220ml) 72,80 Α/Α Μοντέλο Εκτυπωτή Αναλώσιµο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 OKI Microline 5520 Black 12,90 2 OKI Microline 5521 Black 12,90 5 Panasonic KX - P 3196 Black 12,90 6 Panasonic KX - P 3200 Black 10,00 7 Panasonic KX - P 3696 Black 9,00 9 Epson FX-890 Black 5,00 11 Citizen 500 Black 5,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΛΛΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Α/Α Είδος Τεµάχιο ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΙΚΗ 1 Κασέτες αντιγράφων ασφαλείας για DAT Tape drive των 72 GB DDS 3 1 τεµ. 11,50 2 CD εγγραφής των 700 ΜΒ, 48x - 52x Box 10 τεµ. 2,50 3 DVD εγγραφής 16x 20x Box 25 τεµ. 6,00 4 Οπτικά ποντίκια µε ροδέλα 1 τεµ. 6,00 5 Πληκτρολόγια 1 τεµ. 7,00 7

8 7 Αλκαλικές µπαταρίες 1,5 V µεγέθους ΑΑΑ πακέτο των 4 τεµαχίων 8 Αλκαλικές µπαταρίες 1,5 V µεγέθους ΑΑ πακέτο των 4 τεµαχίων 9 Πλαστικές µονές θήκες CD πακέτο των 50 τεµαχίων Τιµή µίας µπαταρίας 0,40 Τιµή µίας µπαταρίας 0,40 Pack 50 τεµ. 6,40 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΞ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Κωδικός ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ Η Brother T ΜΕΜΒΡΑΝΗ Panasonic KX-FL401 - ΓΡΑΦΙΤΗΣ Panasonic KX-FL401 - Panasonic UF ΓΡΑΦΙΤΗΣ + 4 Panasonic UF Panasonic UF Panasonic UF ΓΡΑΦΙΤΗΣ + Panasonic UF ΓΡΑΦΙΤΗΣ + Panasonic KX-FL51 - ΓΡΑΦΙΤΗΣ Panasonic KX-FL511 - Panasonic KX-FP 205 ΜΕΜΒΡΑΝΗ PC-72R KX-FAT88X TONER KX-FAD89X DRUM UNIT UG-5545 TONER + DRUM UNIT UG TONER UG-3220 DRUM UNIT UG-3380 TONER +DRUM UNIT UG-3313 KX-FA83X TONER KX-FA84X DRUM KX- FA52XRIBBON 22,80 28,80 93,00 108,00 54,00 94,00 127,00 130,00 29,00 93,00 19,50 9 Panasonic KX FM 189 KX-FA 55X 21, Panasonic KX-FP141 ΜΕΜΒΡΑΝΗ Panasonic KX-FL611 ΓΡΑΦΙΤΗΣ Panasonic KX-FL611 - Panasonic KX-FLB751 - ΓΡΑΦΙΤΗΣ Panasonic KX-FLB751 - Panasonic KX-FL421 - ΓΡΑΦΙΤΗΣ Panasonic KX-FL421 - Panasonic KX-FL 501- ΓΡΑΦΙΤΗΣ Panasonic KX-FL501 - KX- FA54ΧRIBBON KX-FA83X TONER KX-FA84X DRUM KX-FA79X TONER KX-FA78X DRUM UNIT KX-FAΤ88 TONER KX-FA D 89X DRUM UNIT -FA79 X TONER KX-FA D 78 DRUM UNIT 19,50 29,00 93,00 59,00 89,00 29,00 93,00 59,00 89,00 8

9 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Κωδικός ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ Η 15 Panasonic KX-FP250 ΜΕΜΒΡΑΝΗ KX- FA13 RIBBON 30,00 16 Panasonic KX- FP151 21,00 17 KONICA MINOLTA BIZHUR 240F KONICA MINOLTA BIZHUR 240F TONER TN 120 BLACK DR-120-DRUM BLACK 80,00 110,00 β) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Α.Ε. Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ ΑΦΜ Ο.Υ. Α ΚΑΒΑΛΑΣ για το συνολικό ποσό των συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER α/α Μοντέλο Εκτυπωτή Κωδικός ΕΝ ΕΙΚΤ ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ- ΠΟΥΛΟΥ 22 Epson EPL 5800 S ,48 87,90 27 Lexmark E320 08A ,28 80,08 32 Lexmark E450 DN 450H11E 202,71 144,11 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Κωδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ α/α Μοντέλο Εκτυπωτή 1 HP LaserJet Α 18,48 2 HP LaserJet A 18,48 3 HP LaserJet A 20,91 4 HP LaserJet A 21,78 15Χ 25,80 5 HP LaserJet A 29,28 49Χ 27,91 6 HP LaserJet A 28,20 7 HP LaserJet 2015 DN 53A 27,40 53Χ 29,99 8 HP LaserJet 2055 DN 05Α 32,66 05Χ 26,73 9 HP LaserJet A 31,16 10 HP LaserJet 2420 Q5956A 32,68 11 HP LaserJet P A 21,13 12 HP LaserJet P A 21,13 13 HP LaserJet P Α 18,94 13Χ 23,75 14 HP LaserJet P3005 DN 51Α 39,09 51Χ 38,75 16 HP LaserJet CM 1015 MFP HP Color LaserJet black Q6000A 33,75 HP Color LaserJet cyan Q6001A 33,75 HP Color LaserJet yellow Q6002A 33,75 HP Color LaserJet magenta Q6003A 33,75 17 HP Laser Jet M401dn CF280A 29,51 18 HP Laserjet CP ,25 HP Color LaserJet black 530A 36,25 HP Color LaserJet cyan 531A 36,25 HP Color LaserJet yellow 532A 36,25 9

10 Κωδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ α/α Μοντέλο Εκτυπωτή HP Color LaserJet magenta 533A 36,25 OKI Laser B4400 Black Toner 13, Epson Aculaser C3800 black (1127) 80,63 cyan (1130) cyan hc (1126) 80,63 yellow (1128) yellow hc (1124) 80,63 magenta (1129) 80,63 magenta hc (1125) 22 Epson EPL 5800 S ,50 23 Epson EPL ,51 24 Brother HL 5250 DN TN ,13 TN ,13 25 Lexmark E250 DN E250A11E 27,25 26 Lexmark E260 DN E260A11E 56,83 27 Lexmark E320 08A ,00 28 Lexmark E SE 26,13 29 Lexmark E350 D 250A11E 27,25 30 Lexmark E352 DΝ 250A11E 27,25 31 Lexmark E360 D 260A11E 56,83 32 Lexmark E450 DN 450H11E 37,11 34 Lexmark X340 black X340A11G 27,50 36 Samsung ML1520 Black 26,25 37 Samsung ML1610 ML-1610D2 29,15 38 Samsung SF 560 (Laser - Fax) SCX-4216D3 30,35 Samsung SF-5100 (Laser - SF-5100D3 21,13 39 Fax - Printer) Samsung SCK 4623 F (Laser - MLT-D105L hc 31,48 40 Fax - Printer - Scanner) Samsung SCX F (Laser SCX-4521D3 29,15 41 Fax, Printer, Copier, Scanner) 42 Samsung CLP ,33 Xerox Phaser 8560 (Color 45 Printer) black 108R ,44 cyan 108R ,06 yellow 108R ,06 magenta 108R ,06 Canon MF 4380 DN - i- FX-10 19,29 sensys, (Laser Fax, Printer, 46 Copier -Scanner) Panasonic KX-FLB-801, KX-FA87X 10,93 47 (Laser Fax Copier) 48 Samsung ML 2240 (Laser) 25,83 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΗΣ Α/Α Μοντέλο εκτυπωτή Κωδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 HP DeskJet HP DeskJet 5150 Black 56 7,88 Color 57 11,88 10

11 Α/Α Μοντέλο εκτυπωτή Κωδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 3 HP DeskJet HP DeskJet HP DeskJet HP DeskJet HP Deskjet HP DeskJet HP DeskJet D HP DeskJet HP DeskJet HP DeskJet F HP DeskJet F HP DeskJet F 4280 Black 56 7,88 Color 57 11,88 Black 339 (21ml) 12,26 Color 344 (14ml) 12,31 Color 343 (7ml) 13,75 Black 339 (21ml) 12,26 Black 338 (11ml) 11,25 Color 344 (14ml) 12,31 Color 343 (7ml) 13,75 7,20 Color 78 ( 13,00 7,20 Color 78 ( 13,00 7,20 Color 23 13,00 7,20 Color 23 13,00 Black 21 hc 8,10 Color 22 hc 11,69 Black 21 hc 8,10 Color 22 hc 11,69 Black 15 7,20 Color 17 13,00 Black 21 hc 8,10 Color 22 hc 11,69 Black 300XL 15,38 Color 300XL 17,34 Black 300XL 15,38 11

12 Α/Α Μοντέλο εκτυπωτή Κωδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 15 HP Photosmart D HP Photosmart C HP Photosmart D HP PSC HP OfficeJet HP OfficeJet G85 21 Brother MFC 215 Color 22 Brother MFC 260 Color 23 Canon MP Epson Stylus D88 Color 300XL 17,34 Black 350XL 12,94 Color 351XL 14,38 Black 350XL 12,94 Color 351XL 14, Black 4, Cyan 4, Yellow 4, Magenta 4,39 Black 339 (21ml) 12,26 Black 338 (11ml) 11,25 Color 344 (14ml) 12,31 Color 343 (7ml) 13,75 Black 339 (21ml) 12,26 Color ,48 Color 343 (7ml) 13,75 Black 45 7,20 Color 78 13,00 Black LC 900BK 3,00 Cyan LC 900C 3,00 Magenta LC 3,00 900M Yellow LC 900Y 3,00 Black LC 970BK 3,00 Cyan LC 970C 3,00 Magenta LC 3,00 970M Yellow LC 970Y 3,00 Black 510 3,13 Black 512 hc 3,13 Color 511 3,13 Color 513 hc 3,13 Black T0611 3,13 12

13 Α/Α Μοντέλο εκτυπωτή Κωδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 25 Epson Stylus D92 Color 26 Epson Stylus SX 600 FW 27 Epson Stylus Pro R HP Design Jet 750c Plus 33 HP Design Jet 500C Cyan T0612 3,13 Magenta T0613 3,13 Yellow T0614 3,13 Black T0711 3,13 Cyan T0712 3,13 Magenta T0713 3,13 Yellow T0714 3,13 Black T0711 3,63 Cyan T0712 3,63 Magenta T0713 3,63 Yellow T0714 3,63 Black T0801 2,44 Cyan T0802 2,44 Magenta T0803 2,44 Yellow T0804 2,44 Black 45 7,20 Black 15 7,20 Black 82 hc 6,25 Cyan 82 hc 6,13 Magenta 82 hc 6,13 Yellow 82 hc 6,13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΛΛΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Α/Α Είδος Τεµάχιο ΕΝ ΕΙΚΤΙ ΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ- ΠΟΥΛΟΥ 6 Χάρτινες θήκες CD πακέτο των Pack 100 τεµ. 4,83 2, τεµαχίων ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ α/α 9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Panasonic DP-C265 ΓΡΑΦΙΤΗΣ - ΜΑΥΡΟ Κωδικός DQ-TUY28K BLACK) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ- ΠΟΥΛΟΥ 64,23 12 Panasonic FP ,49 22 KONICA MINOLTA BIZHUB 223 DR-411 DRUM BGACK 66,98 13

14 ΚΑΙ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA BIZHUB 283 KONICA MINOLTA BIZHUB C280 KONICA MINOLTA BIZHUB C280 KONICA MINOLTA BIZHUB C280 Κωδικός DR-411 DRUM BGACK TONER TN 216 Y TONER TN 216 C TONER TN 216 M ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ- ΠΟΥΛΟΥ 66,98 87,00 87,00 87,00 γ) FASMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δ.τ. ΚΟΥΚΟΥΜΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β ΠΑΡΟ ΟΣ Π. ΜΕΛΑ 6 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ & Α.Φ.Μ Ο.Υ. Α ΚΑΒΑΛΑΣ για το συνολικό ποσό ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER α/α Μοντέλο Εκτυπωτή Κωδικός ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΤΣΑΣ ΤΙΜΕΣ 7 HP LaserJet 2015 DN 53A 89,69 67,54 8 HP LaserJet 2055 DN 05Α 88,85 66,90 13 HP LaserJet P Α 91,48 69,53 34 Lexmark X340 0,00 black X340A11G 93,29 72,49 35 Lexmark Χ543 0,00 black C540H1KG 73,82 57,86 37 Samsung ML1610 ML-1610D2 82,67 60,35 39 Samsung SF-5100 (Laser - Fax - Printer) 40 Samsung SCK 4623 F (Laser - Fax - Printer - Scanner) SF-5100D3 92,25 67,35 MLT-D105L hc 80,69 58,91 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Αναστάσιος Σµυρλόγλου Αντιδήµαρχος Καβάλας Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 11 Απριλίου 2013 Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής Αναστασία Κορόσογλου 14

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 40/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕTOYΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΒΕΥΩΕ-ΠΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της µε αριθµό 8 ης / 0 πριλίου 0 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ριθ. απόφασης 0/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α.: 10-6613.105 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 89.992,67 ΤEXΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΗ 826/2013 ΘΕΜΑ 9 ο Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β41ΑΩΕ6-Ξ9Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 19 ης / 25 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 303/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 34_/ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295 Λάρισα 06-06-2013 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 10-07-2014 Αριθμ. Πρωτ. 43233 Αριθ. Μελέτης: 47/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου Πληροφορίες: Φωτεινή Κρητσωτάκη Τηλ.: 2810380428

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 1-1-01 ΑρΠρωτ:1639/68 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2013

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στα Ιωάννινα σήμερα την 5η Νοεμβρίου 2012 μεταξύ: Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», το οποίο εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 0//-0-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 8-9, 079 - FAX:079 Το Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ποσότητα BLACK ποσότητα YELLOW ποσότητα MAGENTA ποσότητα CYAN ποσότητ α color BROTHER 1 Brother dcb -7010L Fax 1 2 Brother

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β44ΩΛΞ-ΓΒΩ Λάρισα 0-03-0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 15 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013 «Ανάδειξη αναδόχων αριθ. 03/2012 ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707600 2015-04-15

15PROC002707600 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σεβαστή Κοσμά Τηλ. 26513-61352 Email: skosma@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707559 2015-04-15

15PROC002707559 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σεβαστή Κοσμά Τηλ. 26513-61352 Email: skosma@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01/12/2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. :Δ.Υ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ 2) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΠΡΟΤΥΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 60 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002608976 2015-03-02

15PROC002608976 2015-03-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 0-07-05 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002127544 2014-06-25

14PROC002127544 2014-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 5-0-01 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 983/Δ1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 30/06/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα