ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εργασίας θα δημιουργήσετε μια οντολογία που να αναπαριστά αφηρημένα κάποιο θέμα στον φυσικό κόσμο. Το θέμα μπορεί να είναι οτιδήποτε σας ενδιαφέρει ή πάνω στο οποίο έχετε γνώσεις. Ερώτημα 1 Μελετήστε την μεθοδολογία δημιουργίας μιας οντολογίας που προτείνει το άρθρο: Α. Περιγράψτε σε φυσική γλώσσα το γνωστικό πεδίο της οντολογίας που θα δημιουργήσετε. Β. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ποιο είναι το αντικείμενο που θα καλύψει η οντολογία; Για ποιο σκοπό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η οντολογία; Για τι τύπου ερωτήσεις θα παρέχει απαντήσεις η πληροφορία που θα υπάρχει στην οντολογία; Γ. Ορίστε τις κλάσεις της οντολογίας και την ιεραρχία τους. Συγκεκριμένα περιγράψτε σύντομα τι αντιπροσωπεύει κάθε κλάση και στην συνέχεια παρουσιάστε την ιεραρχία τους σχηματικά. (βλ. κεφάλαιο 4 του παραπάνω οδηγού) Δ. Ορίστε τις σχέσεις (Properties) μεταξύ των κλάσεων. Περιγράψτε σύντομα τι αντιπροσωπεύει η καθεμία και σχηματίστε και πάλι μια ιεραρχία μεταξύ τους. Επίσης δώστε τυχόν περιορισμούς τους και ειδικές ιδιότητες που μπορεί να έχει η καθεμία (μεταβατικές, συμμετρικές κτλ). (βλ. κεφάλαιο 5 του παραπάνω οδηγού) Ε. Ορίστε μερικά στιγμιότυπα για τις κλάσεις της οντολογίας ΣΤ. Σχεδιάστε τον γράφο της οντολογίας με τις κλάσεις, τις σχέσεις και τα στιγμιότυπα που ορίσατε (όπως στο παράδειγμα της εικόνας). Σημείωση: Στο παράρτημα Α δίνονται περισσότερες οδηγίες για τις απαιτήσεις που υπάρχουν ως προς το μέγεθος και τις σχέσεις που θα πρέπει να εκφράζονται στην οντολογία.

2 Ερώτημα 2 Κατεβάστε και εγκαταστήστε το εργαλείο Protégé (Έκδοση 3.4) από εδώ: Μελετήστε τον παρακάτω οδηγό δημιουργίας OWL οντολογίας με το Protégé-OWL: Στη συνέχεια αναπτύξτε την οντολογία που σχεδιάσατε στο πρώτο ερώτημα σε OWL με το Protégé. Επιλέξτε OWL/RDF Files και στη συνέχεια RDFS and OWL στα παράθυρα δημιουργίας νέου Project όπως φαίνετε στις εικόνες). Ερώτημα 3 Από το μενού επιλέξτε πρώτα έναν Reasoner (Reasoning->Pellet) και (Reasoning->Classify Taxonomy). στην συνέχεια: Να επιλέξετε 5 αντικείμενα που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις μεταξύ τους και να γράψετε για το καθένα (σε μορφή triples ή και φυσικής γλώσσας) την γνώση: - Που προκύπτει άμεσα (asserted) - Που προκύπτει από την οντολογία μετά από reasoning (inferred) Για παράδειγμα στην οντολογία generations.owl,, για την δήλωση του στιγμιότυπου William

3 <Person rdf:about="#william"> <hassex rdf:resource="#malesex"/> <haschild rdf:resource="#peter"/> </Person> Έχουμε: Asserted William is-a Person William hassex MaleSex William haschild Peter Inferred William is-a Grandfather Προσπαθήστε με την επιλογή σας να αναδείξετε την χρησιμότητα της οντολογίας σας και την δυνατότητα να παράγει νέα πληροφορία μετά από Reasoning. Ερώτημα 4 Από το μενού επιλέξτε πρώτα έναν Reasoner (Reasoning->Pellet) και στην συνέχεια (Reasoning->Classify Taxonomy). a. Από την καρτέλα Classes, εξάγετε δυο screenshots, ένα με την asserted class hierarchy και ένα με την inferred class hierarchy, όπως το παράδειγμα (οι ιεραρχίες να είναι πλήρως αναπτυγμένες):

4 b. Από την καρτέλα OWL Viz, επιλέξτε την οντότητα Thing, και την επιλογή, (show all classes) και στην συνέχεια με την επιλογή (export to image) εξάγετε εικόνες από Asserted και Inferred Model, όπως το παράδειγμα:(δείτε το παράρτημα για οδηγίες για την εγκατάσταση του OWL Viz) c. Καταγράψτε τις διαφορές που ενδεχομένως υπάρχουν μεταξύ των ιεραρχιών των κλάσεων και των αντίστοιχων γράφων που εξάγατε από τα παραπάνω ερωτήματα και προσπαθήστε να τις ερμηνεύσετε. Ερώτημα 5 Από το μενού επιλέξτε Reasoning -> Open SPARQL Query panel Reasoning -> Open SWRL Tab a. Σχηματίστε 5 queries στην γλώσσα SPARQL ώστε να ανακτήσετε πληροφορία από την οντολογία σας. Παραθέστε το ερώτημα σε φυσική γλώσσα και σε SPARQL και τα αποτελέσματα που επέστρεψε το SPARQL Query Panel.

5 Σχηματίστε τα queries με τρόπο ώστε να αναδεικνύουν την δυνατότητα Reasoning της οντολογίας σας και ελέγξτε αν έχουν καλυφθεί οι προδιαγραφές της οντολογίας όπως τις καταγράψατε στο πρώτο ερώτημα απαντώντας στις αντίστοιχες ερωτήσεις για τους στόχους. b. Διαβάστε τον παρακάτω οδηγό για την SWRL, και μελετήστε το παράδειγμα οντολογίας που συνδυάζει OWL οντολογία με κανόνες SWRL. Στη συνέχεια από το SWRL Tab προσθέστε 4 κανόνες στην γλώσσα SWRL. Παραθέστε για κάθε κανόνα, τον κώδικα SWRL και μια περιγραφή του σε φυσική γλώσσα. Ερώτημα 6: Εξηγήστε τι είναι τα: open-world assumption non-unique-name assumption χρησιμοποιώντας για το καθένα ένα παράδειγμα από την οντολογία που φτιάξατε (αν χρειάζεται προσθέστε κατάλληλες κλάσεις, σχέσεις ή αντικείμενα). Παραδοτέα: Το αρχείο.owl της οντολογίας. Αναφορά με ότι ζητάει το κάθε ερώτημα, παραθέτοντας όπου απαιτείται εικόνες. Το συμπιεσμένο αρχείο που θα περιέχει τα παραπάνω πρέπει να έχει όνομα : «KRWEB_AM_PROJECT.rar» (όπου ΑΜ ο αριθμός μητρώου σας) και η παράδοση γίνεται από το site του μαθήματος (http://aigroup.ceid.upatras.gr/index.php/el/krwebask). Βαθμολογία: Η εργασία είναι ατομική. Η βαθμολογία θα στηριχθεί σε βαθμολόγηση των παραδοτέων και σε προφορική εξέταση που θα οριστεί.

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :Απαιτήσεις της οντολογίας Η οντολογία που θα δημιουργήσετε θα πρέπει να περιέχει: Κλάσεις Ιδιότητες Τουλάχιστον: - 16 κλάσεις οργανωμένες σε τουλάχιστον τρία επίπεδα ιεραρχίας (υποκλάσεων) - 6 κλάσεις να αποτελούν υποκλάσεις άλλων (Subsumption) - 6 κλάσεις να είναι ξένες μεταξύ τους (Disjointness) - 6 κλάσεις να προκύπτουν από λογική σύνθεση άλλων: Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον δύο φορές καθεμία από τις παρακάτω πράξεις: o τομή (Intersection) o ένωση (Union) o συμπλήρωμα (Complement) - 5 κλάσεις να προκύπτουν από περιορισμό (Restriction) σε σχέσεις. Συγκεκριμένα να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον 2 φορές καθένα από τους παρακάτω περιορισμούς: o existential restriction (somevaluesfrom) o universal restriction (allvaluesfrom) o hasvalue o Minimum/Maximum Cardinality - 2 κλάσεις να προκύπτουν από συνδυασμό λογικών πράξεων και περιορισμών σε σχέσεις. Τουλάχιστον: - 16 ιδιότητες οργανωμένες σε τουλάχιστον δυο επίπεδα ιεραρχίας. Να υπάρχουν ιδιότητες και των δυο τύπων (data type και object Properties) σε ποσοστό 30% τουλάχιστον από το καθένα. Επίσης από αυτές θα πρέπει τουλάχιστον: o 4 ιδιότητες να αποτελούν subproperties άλλων ιδιοτήτων o 4 ιδιότητες να οριστούν με τις αντίστοιχες αντίστροφες (inverse) o 2 ιδιότητες να είναι συμμετρικές (symmetric) o 2 ιδιότητες να είναι μεταβατικές (transitive) o 2 ιδιότητες να είναι συναρτησιακές (functional) o 2 ιδιότητες να είναι inverse functional Αντικείμενα/στιγμιότυπα - Τουλάχιστον 20 αντικείμενα φροντίζοντας άμεσα ή έμμεσα (μετά από Reasoning) να καλύπτουν όλες τις κλάσεις της οντολογίας.

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β :Οδηγίες για εγκατάσταση του OWL Viz Κατεβάστε και εγκαταστήστε το GraphViz (http://www.graphviz.org/download..php) Στο Protégé από το μενού OWL -> Preferences επιλέξτε την καρτέλα Tabs και τσεκάρετε τo OWLViz Tab. Στη συνέχεια στην καρτέλα OWL Viz πατήστε το κουμπί Options(βλ εικόνα). Στο Dot Application Path πατήστε Browse και πηγαίνετε στον φάκελο εγκατάσταση του GraphViz και στη συνέχεια στο bin\dot.exe

Αυτόµατη µετατροπή οντολογίας σε άλλες απλούστερες µορφές XML µε τη χρήση XSLT και άλλων εργαλείων Web

Αυτόµατη µετατροπή οντολογίας σε άλλες απλούστερες µορφές XML µε τη χρήση XSLT και άλλων εργαλείων Web ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Αυτόµατη µετατροπή οντολογίας σε άλλες απλούστερες µορφές XML µε τη χρήση XSLT και ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική» Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εξειδίκευση οντολογικής γνώσης με χρήση μη δομημένων γλωσσικών περιγραφών

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση των μοντέλων OWL και OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»

«Χρήση των μοντέλων OWL και OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» Master in nformation Systems Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διπλωματική Εργασία «Χρήση των μοντέλων OWL και OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» 2008 Κουϊρουκίδης Νικόλαος mis0628@uom.gr 2 Tην αφιερώνω

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Διαμόρφωση προσωπικής οντολογίας για χρήση από οντολογικό διαχειριστή αρχείων. Γιώργος Περικλέους. Επιβλέπων: Κώστας Βασιλάκης

Πτυχιακή Εργασία. Διαμόρφωση προσωπικής οντολογίας για χρήση από οντολογικό διαχειριστή αρχείων. Γιώργος Περικλέους. Επιβλέπων: Κώστας Βασιλάκης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πτυχιακή Εργασία Διαμόρφωση προσωπικής οντολογίας για χρήση από οντολογικό διαχειριστή αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρακτική Εφαρµογή των Οντολογιών ως Εργαλεία Αναπαράστασης και ιαχείρισης Γνώσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Νίκη Ε. Γκαζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα Κυριάκος Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ.

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου 1/40 Open eclass (ver.3.0) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

128.10.2.30. Στην αρχική μέθοδο διευθυνσιοδότησης (ταξική classful) κάθε διεύθυνση IP είχε μία από τις πρώτες μορφές που φαίνονται στην Εικόνα1.

128.10.2.30. Στην αρχική μέθοδο διευθυνσιοδότησης (ταξική classful) κάθε διεύθυνση IP είχε μία από τις πρώτες μορφές που φαίνονται στην Εικόνα1. Εργαστήριο 3 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διευθυνσιοδότηση Μοντέλα Διευθυνσιοδότησης και Καθορισμός Διευθύνσεων Στόχος Στόχος σε αυτό το εργαστήριο είναι η εξοικείωση με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Δημιουργία Διάταξης Εκτύπωσης...13. 4 Δεδομένα σε (πίτα) διαγράμματα...16

3 Δημιουργία Διάταξης Εκτύπωσης...13. 4 Δεδομένα σε (πίτα) διαγράμματα...16 Περιεχόμενα Ενότητα 2 Βασική Άσκηση ArcGIS v10.1 1 ArcMap, γνωριμία με την επιφάνεια εργασίας... 2 1.1 Η διεπιφάνεια ArcMap... 2 1.2 Οι γραμμές εργαλείων... 4 2 Κάντε ένα σχέδιο εργασίας: ένα χάρτη γεννήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τεχνολογίες σημασιολογικής επισημείωσης κειμενικού και πολυμεσικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πρότυπο Σύστηµα Αποθήκευσης και ιαχείρισης Σχηµάτων RDFS ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Σύνταξη, Σημασιολογία και Αλγόριθμοι Συλλογιστικής Γιώργος Στοΐλος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1. Εισαγωγή Ένα από τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αναπαράστασης Γνώσης και Συμπερασμού: Η Περίπτωση ενός Έξυπνου Βοηθού Προπονητή Ποδοσφαίρου

Τεχνολογίες Αναπαράστασης Γνώσης και Συμπερασμού: Η Περίπτωση ενός Έξυπνου Βοηθού Προπονητή Ποδοσφαίρου Τεχνολογίες Αναπαράστασης Γνώσης και Συμπερασμού: Η Περίπτωση ενός Έξυπνου Βοηθού Προπονητή Ποδοσφαίρου Βασίλειος Ε. Παπαταξιάρχης 1 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Οντολογίας. Μεθοδολογία Ανάπτυξης Οντολογιών 101. Γιατί χρειάζονται οι Οντολογίες; Κοινή κατανόηση της δομής των πληροφοριών

Ορισμός Οντολογίας. Μεθοδολογία Ανάπτυξης Οντολογιών 101. Γιατί χρειάζονται οι Οντολογίες; Κοινή κατανόηση της δομής των πληροφοριών Μεθοδολογία Ανάπτυξης Οντολογιών 101 Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology Natalya F. Noy and Deborah L. McGuinness http://tinyurl.com/ontology-guide Μετάφραση Προσαρμογή: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών

Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Καθηγητή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL REPORT No. TR TRHP - 02. Composition of Semantic Web Services. Σύ νθεση ύπηρεσιών ιστού στο σημασιολογικο διαδι κτύο. Παρασκεύη Τσού τσα

TECHNICAL REPORT No. TR TRHP - 02. Composition of Semantic Web Services. Σύ νθεση ύπηρεσιών ιστού στο σημασιολογικο διαδι κτύο. Παρασκεύη Τσού τσα TECHNICAL REPORT No. TR TRHP - 02 Composition of Semantic Web Services - Σύ νθεση ύπηρεσιών ιστού στο σημασιολογικο διαδι κτύο Παρασκεύη Τσού τσα tsoutsa@teilar.gr Πα τρα, 2011 Πανεπιστη μιο Πατρών Τμη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CENTRA ΚΑΙ ΤΕΛΕΔΙΑ

Κεφάλαιο 2 ο - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CENTRA ΚΑΙ ΤΕΛΕΔΙΑ Κεφάλαιο 2 ο - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CENTRA ΚΑΙ ΤΕΛΕΔΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια εκτενής παρουσίαση του περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Centra 7.0, καθώς και μια περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής. Διπλωματική Εργασία. Ηλεκτρονικό Εμπόριο &

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής. Διπλωματική Εργασία. Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Σημασιολογικός Ιστός : Υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος YourBooks

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού για τη Διαχείριση Έργων Λογισμικού

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού για τη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού για τη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Χ. Φιλιππόπουλος, Μ. Ξένος Τμήμα Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Ελλάδα c_filippopoulos@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα