(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 93/66/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 19ης Ιουλίου 1993

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 93/66/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 19ης Ιουλίου 1993"

Transcript

1 Αριθ. L 184/36 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 93/66/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση της οδηγίας 81/645/EOK περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/EOK (Ελλάς) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 75/268/EOK του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1975 περί της ορεινής γεωργίας και της γεωργίας σε ορισμένες μειονεκτικές περιοχές ('), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2 την πρόταση της Επιτροπής ( 2), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 3), Εκτιμώντας : ότι η οδηγία 81/645/EOK (4) καθορίζει ποιες είναι οι περιοχές στην Ελλάδα που αναφέρονται στον κοινοτικό πίνακα των μειονεκτικών περιοχών κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας 75/268/EOK ότι η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 75/268/EOK, να τροποποιηθεί o κοινοτικός πίνακας των μειονεκτικών περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας 81/645/EOK ότι οι νέες περιοχές που θα αναφέρονται στον εν λόγω πίνακα πληρούν τα κριτήρια και τα αριθμητικά στοιχεία που εφαρμόζονται δυνάμει της οδηγίας 85/ 148/EOK ( 5), για τον καθορισμό των σχετικών περιοχών κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας 75/268/EOK ότι, όσον αφορά τις περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 75/268/EOK, ταξινομήθηκαν ως νέες συνοριακές περιοχές κατά την έννοια της οδηγίας 81/645/EOK, γεγονός το οποίο απαιτεί να επαναταξινομηθούν ως περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 ορισμένες περιοχές που έχουν ήδη ταξινομηθεί κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4, προκειμένου να συσταθούν ομοιογενείς συνοριακές γεωργικές ζώνες ότι η συνολική έκταση των περιοχών αυτών δεν υπερβαίνει το 4% της έκτασης του συγκεκριμένου κράτους μέλους ότι η τροποποίηση που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση αντιπροσωπεύει το 2,5 % της αξιοποιούμενης γεωργικής έκτασης της Ελλάδας ότι, κατόπιν του αιτήματος αυτού, η τροποποίηση της οδηγίας 81/645/EOK συνεπάγεται αύξηση που αντιπροσωπεύει πλέον του 1,5 % της αξιοποιούμενης γεωργικής έκτασης της Ελλάδας, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 O πίνακας των μειονεκτικών περιοχών στην Ελλάδα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της οδηγίας 81/645/EOK συμπληρώνεται και τροποποιείται από τον πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 H παρούσα οδηγία απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία. Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου Για το Συμβούλιο O Πρόεδρος Α. BOURGEOIS C ) ΕΕ αριθ. L 128 της , σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 797/85 (ΕΕ αριθ. L 93 της , σ. 1 ). 0 ΕΕ αριθ. C 136 της , σ. 6. (3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 25 Ιουνίου 1993 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (4) ΕΕ αριθ. L 238 της , σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 85/ 148/EOK (ΕΕ αριθ. L 56 της , σ. 1 ). ( 5) ΕΕ αριθ. L 56 της , σ. 1.

2 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων Αριθ. L 184/37 ANEXO - BILAG - ANLAGE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX ANNEXE ALLEGATO BIJLAGE ANEXO Μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 75/268/EOK,P Αξιοποιούμενη Περιφέρεια Νομός Δήμος ή Κοινότητα,,, έκταση W Κεντρική Πέλλας Έδεσσας : Οικισμός Εκκλησοχωρίου Μακεδονία Πελοπόννησος Κορινθίας Μεγάλου Βάλτου : (εκτός οικισμού Καλί ρες ή Βατσέικα) Πελοπόννησος Μεσσηνίας Σπιταλίου Στερεά Ελλάδα Ευβοίας Αγίου Ιωάννου Μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 75/268/EOK Περιφέρεια Νομός Δήμος ή Κοινότητα Ήπειρος Πρεβέζης Βουβοποτάμου (εκτός οικισμού Τσεκούρι, ταξινομημένου σε 3.3) Ήπειρος Πρεβέζης Στεφάνης Ήπειρος Πρεβέζης Θεσπρωτικού Κρήτη Ηρακλείου Κουσέ Κρήτη Ηρακλείου Πιτσιδίων Κρήτη Ηρακλείου Σίβα Κρήτη Χανίων Βοταλάκου Κρήτη Χανίων Γραμβούσης Κρήτη Χανίων Πλατάνου Καβάλας Γέροντα Καβάλας Πέρνης Καβάλας Πετροπηγής Καβάλας Ποντολίβαδου (Νέας Κώμης) Καβάλας Πλατανοτόπου Καβάλας Ζαρκαδιάς Κιλκίς Κιλκίς : οικισμός Σεβαστό οικισμός Αργυρούπολη οικισμός Κολχίδα οικισμός Ξηροβρύση οικισμός Ζαχαράτο Πέλλας Ανύδρου Πέλλας Δροσερού Πέλλας Μανδάλου Πέλλας Πλαγιαρίου Πέλλας Εδέσσης : οικισμός Καισαριανά οικισμός Προάστιον Πέλλας Πλατάνης Πιερίας Αρωνά Πιερίας Λαγορράχης Πιερίας Σκοτίνης Δυτική Ελλάδα Αχαΐας Καγκαδίου Πελοπόννησος Αρκαδίας Τριπόλεως : οικισμός Μηλέα

3 Αριθ. L 184/38 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων Περιφέρεια Νομός Δήμος ή Κοινότητα Πελοπόννησος Αρκαδίας A. Ανδρέου (εκτός οικισμού Άγιος Γεώργιος, ταξινομημένου σε 3.3) Πελοπόννησος Αρκαδίας (εκτός οικισμού Κορακοβούνι, ταξινομημένου σε 3.3) Πελοπόννησος Αργολίδος Θερμησίας Πελοπόννησος Κορινθίας Ελληνοχωρίου Πελοπόννησος Κορινθίας Ζευγολατίου : οικισμός Καλέτζι Δυτική Ελλάδα Ηλείας Κάστρου Δυτική Ελλάδα Ηλείας Λυγιάς Δυτική Ελλάδα Ηλείας Καλυβιών Μυρτουντίων Πελοπόννησος Μεσσηνίας Κόκλα Πελοπόννησος Μεσσηνίας Χρυσοχωρίου Πελοπόννησος Μεσσηνίας Φαρίου Πελοπόννησος Μεσσηνίας Ανθούσης Πελοπόννησος Μεσσηνίας Ηλέκτρας Πελοπόννησος Μεσσηνίας Καλυβιών Πελοπόννησος > Μεσσηνίας Κάτω Μελπείας Πελοπόννησος Μεσσηνίας Κωνσταντίνων Πελοπόννησος Μεσσηνίας Μάνδρας Πελοπόννησος Μεσσηνίας Μίλα Πελοπόννησος Μεσσηνίας Νεοχωρίου Ιθώμης Πελοπόννησος Μεσσηνίας Παραπουγκίου Πελοπόννησος Μεσσηνίας Σιάμου Πελοπόννησος Μεσσηνίας Στενυκλάρου Πελοπόννησος Μεσσηνίας Αγίου Φλώρου Πελοπόννησος Μεσσηνίας Δροσιάς Πελοπόννησος Μεσσηνίας Πελεκανάδας Πελοπόννησος Μεσσηνίας Αγριλοβούνου Πελοπόννησος Μεσσηνίας Διοδίων Πελοπόννησος Μεσσηνίας Ανδανίας Πελοπόννησος Μεσσηνίας Δεσύλλα Πελοπόννησος Μεσσηνίας Καλλιρρόης Πελοπόννησος Μεσσηνίας Κατσαρού Πελοπόννησος Μεσσηνίας Λουτρού Πελοπόννησος " Μεσσηνίας Πολίχνης Πελοπόννησος Μεσσηνίας Σκάλας Πελοπόννησος Μεσσηνίας Τσουκαλαίικων Πελοπόννησος Μεσσηνίας Φίλια Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Λαφυστίου Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Δρυμού Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Κατούνας Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Στάνου Στερεά Ελλάδα Ευβοίας Μαντουδίου Θεσσαλία Καρδίτσας Αγίου Δημητρίου Θεσσαλία Καρδίτσας Πέτρινου Θεσσαλία Καρδίτσας Συκεών Θεσσαλία Καρδίτσας Δαφνοσπηλιάς Θεσσαλία Λαρίσης Γερακίου Θεσσαλία Λαρίσης Δήμητρας Θεσσαλία Λαρίσης Μαρμαρίνης Θεσσαλία Λαρίσης Ελατείας Θεσσαλία Λαρίσης Ευαγγελισμού Θεσσαλία Λαρίσης Τεμπών Θεσσαλία Λαρίσης Ιτέας Θεσσαλία Λαρίσης Αγνατερής

4 27.,7. 93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 184/39 Περιφέρεια Νομός Δήμος ή Κοινότητα Θεσσαλία Λαρίσης Αχίλλειου Θεσσαλία Λαρίσης Διλόφου Θεσσαλία Λαρίσης Ερετρίας Θεσσαλία Λαρίσης Ναθρακίου Θεσσαλία Λαρίσης Νεράϊδας Θεσσαλία Λαρίσης Γόννων Θεσσαλία Μαγνησίας Μικροθηβών Θεσσαλία Μαγνησίας Ριζομύλου Θεσσαλία Μαγνησίας Στεφανοβικείου Ανατολική Μακεδονία Ξάνθης Μαγγάνων Ανατολική Μακεδονία Ξάνθης Νέας Κεσσάνης Ανατολική Μακεδονία Ξάνθης Σελίνου Ανατολική Μακεδονία Ξάνθης Τοξοτών Μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 75/268/EOK Συνολική Αξιοποιούμενη Περιφέρεια Νομός Δήμος ή Κοινότητα έκταση έκταση Ειδικό μειονέκτημα Ήπειρος Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσης Συνοριακή ζώνη (*) (εκτός οικισμού, ταξινομημένου σε 3.3) Δυτική Μακεδονία Φλωρίνης Φλωρίνης Συνοριακή ζώνη (*) Δυτική Μακεδονία Καστοριάς Καστοριάς Συνοριακή ζώνη (*) Δυτική Μακεδονία Καστοριάς Άργους Ορεστικού Συνοριακή ζώνη (*) (εκτός οικισμού, ταξινομημένου σε 3.3) Κιλκίς Γοργόπης Συνοριακή ζώνη (*) Κιλκίς Λιμνοτόπου Συνοριακή ζώνη (*) Κιλκίς Πολυκάστρου Συνοριακή ζώνη (*) Κιλκίς Αγίου Πέτρου Συνοριακή ζώνη (*) Κιλκίς Ευρωπού Συνοριακή ζώνη (*) Κιλκίς Μεσιάς Συνοριακή ζώνη (*) Κιλκίς Ρυζιών Συνοριακή ζώνη (*) Κιλκίς Τούμπας Συνοριακή ζώνη (*) Πέλλης Ξιφιανής Συνοριακή ζώνη (*) Πέλλης Αριδαίας Συνοριακή ζώνη (*) Πέλλης Εξαπλατάνου Συνοριακή ζώνη (*) Πέλλης Σωσάνδρας Συνοριακή ζώνη (*) Πέλλης Τσάκων Συνοριακή ζώνη (*) Σερρών Βαμβοκοφύτου Συνοριακή ζώνη (*) Σερρών Στρυμονοχωρίου Συνοριακή ζώνη (*) Σύνολο ( ) Ταξινομηθείσα με σύσταση «ομοιογενών συνοριακών γεωργικών ζωνών».

5 Αριθ. L 184/40 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Πίνακας Δήμων/Κοινοτήτων για επαναταξινόμηση από 3.4 σε 3.5 Συνολική Αξιοποιούμενη Νομός Ομοιογενής ζώνη Δήμος ή Κοινότητα έκταση έκταση Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσης Σαγιάδας Ασπροκκλησίου Κεντρίνης Σμέρτου (Μήλων) Ραγιού Αγίου Βλασίου Καστριού Νέας Σελευκείας Πέλλης Αριδαίας Θηριόπετρας Φούστανης Φιλωτείας Νερομύλων Ιδάς Μηλέας Κωνσταντίας Δωροθέας Χρυσής Αλώρου Αφάλου Πολυκαρπίου Μεγαπλατάνου Πιπεριών Κιλκίς Πολυκάστρου Αξιουπόλεως Ακρίτα Ευζώνων Ειδομένης Πλαγιών Μικρού Δάσους Πευκοδάσους Ποντοηρακλείας Μεγάλης Στέρνας Βαφιοχωρίου Άσπρου Καστοριάς Καστοριάς Τοιχείου Μεταμορφώσεως Πολυκάρπης Μαυροχωρίου Αμπελοκήπων Δισπηλίου Χιλιοδένδρου Αυγής Τσάκονης Μεσοποταμίας Καλοχωρίου

6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων Αριθ. L 184/41 Συνολική Αξιοποιούμενη Νομός Ομοιογενής ζώνη Δήμος ή Κοινότητα έκταση έκταση Φλωρίνης Φλωρίνης Αγίας Παρασκευής Νίκης Νέου Καυκάσου Μεσοκάμπου Αχλάδας Πολυπλατάνου Κάτω Καλλινίκης Μεσοχωρίου Άνω Καλλινίκης Κάτω Κλεινών Κλαδορράχης Πρώτης Αρμενοχωρίου Παπαγιάννη Τριποτάμου Ιτέας Νεοχωρακίου Μελίτης Μεσονησίου Παλαίστρας Λόφων Σκοπιάς Αμμοχωρίου Σιταριάς Τροπαιούχου Περάσματος Υδρούσης Κολχικής Λεπτοκαρυών Αγίου Βαρθολομαίου Βεύης Μαρίνης Σερρών Βαμβακοφύτου Πολυκάστρου Μελενικιτσίου Λευκώνος Κάτω Χριστού Σύνολο

ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 41 α του ν.1249/1982 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 41

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) : Καθορισμός περιοχής δικαιοδοσίας Δασαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων.

Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) : Καθορισμός περιοχής δικαιοδοσίας Δασαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων. ΑΡΙΘ.: 283397/83 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΕΚ: 479Β Μέγεθος κειμένου: 2592,393 KB Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) : Καθορισμός περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/νση: Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Νέος Κωδικός Κοινοτήτας Όνομα Κοινότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01020100 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010200 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιγραφή Νέος Κωδικός Κοινοτήτας Όνομα Κοινότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01020100 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010200 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Περιγραφή Νέος Κωδικός Κοινοτήτας Όνομα Κοινότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01020100 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010300 ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01110 ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός ενημερωτικών παρεμβάσεων για τη λύσσα σε Εκπαιδευτικούς των Περιφερειών Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας

Απολογισμός ενημερωτικών παρεμβάσεων για τη λύσσα σε Εκπαιδευτικούς των Περιφερειών Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας 1 Απολογισμός ενημερωτικών παρεμβάσεων για τη λύσσα σε Εκπαιδευτικούς των Περιφερειών Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας Με αφορμή τα κρούσματα ζώων με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα,18/07/2008 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ.:305814 Τμήμα Β Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 29, Αθήνα 104 39 Πληροφορίες: Ε.Τζωρτζάκη Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3307 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. Δ18Α 5010879 ΕΞ2011/ 9 3 2011 ΑΥΟO (ΦΕΚ 729/Β )

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 56 28ο ετος

Επίσημη Εφημερίδα L 56 28ο ετος ISSN 00- Επίσημη Εφημερίδα L ο ετος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία Περιεχόμενα I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση II Πράξεις για την ισχυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 181 s ΝΟΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για όσες εδαφικές εκτάσεις 1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 1. Δ.Δ. Αγίου Κοσμά 0,24 5,00 2. Δ.Δ. Δεσυλλίου 0,24 5,00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι : Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα