2.1 Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος και Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.1 Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος και Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής"

Transcript

1 Φυσική Αγωγή 1. Εισαγωγή Η Φυσική Αγωγή συμβάλλει στη δημιουργία αυριανών πολιτών, οι οποίοι θα αγαπήσουν την άσκηση και θα την κάνουν καθημερινό τρόπο ζωής. Η βασική επιδίωξη του μαθήματος εστιάζεται στην ίση παροχή ευκαιριών στα παιδιά για να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να βελτιώσουν κινητικές δεξιότητες σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, την ευγενή άμιλλα, την αγωνιστικότητα και το σεβασμό σε κανόνες, σε ηθικές και σε κοινωνικές αξίες. 2. Δομή ρογράμματος Σπουδών 2.1 Βασικοί άξονες του Αναλυτικού ρογράμματος και ρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής Το ρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής είναι οργανωμένο και δομημένο σύμφωνα με τις αρχές του «Αναλυτικού ρογράμματος για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας» και εδράζεται στους ακόλουθους τρεις βασικούς άξονες: I. Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής επιδιώκεται: Η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και η ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές με συνεκτικότητα τόσο από τάξη σε τάξη, επίπεδο σε επίπεδο όσο και από βαθμίδα σε βαθμίδα (ροσχολική Δημοτική Μέση Εκπαίδευση). Η απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (το πώς και το γιατί) και η παράλληλη εφαρμογή τους, για την αποτελεσματική συμμετοχή τόσο σε παρούσες όσο και σε μελλοντικές συνθήκες φυσικής δραστηριότητας. Η γνώση για την ανάπτυξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου φυσικής κατάστασης, για την προαγωγή της υγείας. Η συνειδητοποίηση της μοναδικότητας των διαφορετικών πολιτισμών στον τρόπο ζωής και στις πολιτισμικές παραδόσεις, ως αποτέλεσμα των γνώσεων που αποκτούν από την εκμάθηση παραδοσιακών χορών και παιχνιδιών της Κύπρου και άλλων χωρών. Η σύνδεση του περιεχομένου της Φυσικής Αγωγής με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Η σύνδεση του περιεχομένου της Φυσικής Αγωγής με το κοινωνικό συγκείμενο (γονείς, τοπική κοινωνία, τοπικές αρχές κ.ά.). II. Καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση και επίδειξη συμπεριφορών που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής επιδιώκεται: Η κατανόηση του Άλλου, ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η συνεργασία με όλους και όλες. Η ισότιμη συμμετοχή των παιδιών με ειδικές ανάγκες, με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Η μεγιστοποίηση του χρόνου συμμετοχής παιδιών ανεξάρτητα της οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας.

2 Η βελτίωση των στάσεων απέναντι στην άσκηση, με την απόκτηση θετικής εμπειρίας από τη φυσική δραστηριότητα και την ανάπτυξη της αυτοέκφρασης και της κοινωνικότητας. Η επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε φυσική δραστηριότητα. Η υιοθέτηση των αρχών της δικαιοσύνης και της αποδοχής της διαφορετικής άποψης σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Η προώθηση των αξιών του Ολυμπισμού, που στοχεύουν στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των λαών. ΙΙΙ. Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που απαιτούνται από την κοινωνία του 21 ου αιώνα - ικανότητες κλειδιά. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής επιδιώκεται: Η καλλιέργεια του κριτικού κινητικού εγγραμματισμού. Τα παιδιά επιδιώκεται να μετατρέψουν τη θεωρία σε πράξη, για να επιτύχουν είτε ένα ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής κατάστασης για την προαγωγή της υγείας τους είτε υπεύθυνη αθλητική και κοινωνική συμπεριφορά είτε στρατηγικές που οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της κριτικής σκέψης, αλλά και με τη μεταγνωστική διαχείριση της γνώσης που απόκτησαν μέσω του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών μέσα από την κίνηση. Η προθυμία και η ικανότητα για συλλογική εργασία και η ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών, ιδεών και απόψεων. Η ικανότητα επίλυσης κινητικών προβλημάτων, προβλημάτων κοινωνικής συμπεριφοράς που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων, και παράλληλα, ετοιμότητα για αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων. Η δόκιμη και συνετή αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, χωρίς όμως να γίνεται εις βάρος της κινητικής δραστηριοποίησης των παιδιών. Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας μέσα από το παιχνίδι ή τις κινητικές δραστηριότητες Διδακτικοί Σκοποί Το ρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής είναι οργανωμένο στη βάση έξι σκοπών, οι οποίοι εξυπηρετούν τους πιο πάνω άξονες: 1. Η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και η ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές. 2. Η απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (το πώς και το γιατί) και η παράλληλη εφαρμογή τους για την αποτελεσματική συμμετοχή τόσο σε παρούσες όσο και σε μελλοντικές συνθήκες φυσικής δραστηριότητας. 3. Η γνώση για ανάπτυξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου φυσικής κατάστασης, για την προαγωγή της υγείας.

3 4. Η απόκτηση θετικής εμπειρίας από τη φυσική δραστηριότητα και ανάπτυξη της αυτοέκφρασης και της κοινωνικότητας. 5. Η κατανόηση και ο σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων και η συνεργασία με όλους και όλες. 6. Η επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα Θεματικές Ενότητες Οι Θεματικές Ενότητες είναι: Εκπαιδευτική Γυμναστική Χορός αιχνίδια Στίβος Δραστηριότητες Ζωής. Οι θεματικές ενότητες αποτελούν το περιεχόμενο της Φυσικής Αγωγής και διακρίνονται με βάση: (α) τις κινητικές δεξιότητες και έννοιες, (β) τις γνώσεις και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσουν τα παιδιά, και (γ) τα χαρακτηριστικά του δημοκρατικού πολίτη και δεξιότητες που το διακρίνουν. (α). Κινητικές δεξιότητες και κινητικές έννοιες Βασικές κινητικές δεξιότητες: Βασικές κινητικές έννοιες

4 Βασικές και σύνθετες ατομικές δεξιότητες: Οι βασικές κινητικές δεξιότητες βελτιώνονται, τελειοποιούνται και συνδυάζονται μεταξύ τους δημιουργώντας σύνθετες ατομικές δεξιότητες, όπως π.χ. κινητικά μοτίβα, δηλ. εναλλαγές τρεξίματος και αναπηδήσεων στο ένα πόδι, αλλαγή κατεύθυνσης και γλίστρημα, απλοποιημένες τεχνικές αθλημάτων κ.ά. Βασικές και σύνθετες ομαδικές δεξιότητες: Οι βασικές και σύνθετες κινητικές δεξιότητες εφαρμόζονται σε ζευγάρια ή σε ομάδες παιδιών. (β). Γνώσεις και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσουν τα παιδιά: Βελτίωση-διατήρηση υγείας, συνεχής βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων, θετική εμπειρία από τη συμμετοχή στο μάθημα, φυσική δραστηριότητα για διασκέδαση/αναψυχή. (γ). Χαρακτηριστικά του δημοκρατικού πολίτη και δεξιότητες που το διακρίνουν: Συνεργασία, φιλία, υπευθυνότητα (αξιοπιστία, δέσμευση, αυτοπειθαρχία,εξάρτηση), αθλητική συμπεριφορά (ομαδική εργασία, κατανόηση, συναγωνισμός, τήρηση κανόνων), συνύπαρξη, σεβασμός (ευγένεια, αποδοχή, ανοχή). Θεματικές Ενότητες κατά Αναπτυξιακή Ηλικία Θεματικές Ενότητες ροσχολικής ηλικίας και τάξης Δημοτικού Η εισαγωγή, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων και εννοιών επιτυγχάνεται μέσα από τις πέντε περιοχές δραστηριοτήτων: Εκπαιδευτικής Γυμναστικής, Χορού, αιχνιδιών, Στίβου και Δραστηριοτήτων Ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις ηλικίες δίνεται στις θεματικές Εκπαιδευτικής Γυμναστικής, του Χορού και των παιχνιδιών. Θεματικές Ενότητες και Δημοτικού Η καλλιέργεια και η βελτίωση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων με έλεγχο και συντονισμό επιτυγχάνεται στις ηλικίες αυτές μέσα από τις πέντε θεματικές ενότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην Εκπαιδευτική Γυμναστική, στο Χορό και στα αιχνίδια. Μέσα από τις θεματικές αυτές τονίζεται η δημιουργία απλών κινητικών φράσεων και απλών κινητικών μοτίβων, η τήρηση κανόνων και η εφαρμογή απλών τακτικών σε τροποποιημένες παιγνιώδεις δραστηριότητες. Θεματικές Ενότητες και Ε Δημοτικού Στις ηλικίες αυτές δίνεται έμφαση στη βελτίωση, στην ειδικευμένη ποιοτική εκτέλεση και στην εφαρμογή των βασικών κινητικών δεξιοτήτων μέσα από: Εκπαιδευτική Γυμναστική, Χορό, αιχνίδια, Στίβο και Δραστηριότητες Ζωής. Τα παιδιά των τάξεων αυτών πρέπει να εκτελούν και να εφαρμόζουν με περισσότερο έλεγχο, συντονισμό και ακρίβεια τις βασικές κινητικές δεξιότητες και να τις χρησιμοποιούν σε τροποποιημένες ατομικές και ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες (μικρές ομάδες), εφαρμόζοντας απλούς κανόνες και απλές στρατηγικές. Επιπρόσθετα, γίνεται εισαγωγή και ανάπτυξη σύνθετων αθλητικών δεξιοτήτων Στίβου. Θεματικές Ενότητες Στ Δημοτικού και Γυμνασίου Η έμφαση δίνεται στην εδραίωση της ειδικευμένης και ποιοτικής εκτέλεσης των βασικών κινητικών δεξιοτήτων και στην εξέλιξή τους σε εξειδικευμένες αθλητικές δεξιότητες. Οι βασικές και σύνθετες, ατομικές και ομαδικές δεξιότητες βρίσκουν εφαρμογή στις θεματικές ενότητες: Εκπαιδευτική Γυμναστική, Χορό, αιχνίδια, Στίβο, Δραστηριότητες Ζωής. Τα παιδιά στις τάξεις αυτές αποκτούν ένα σταθερό και ποιοτικό έλεγχο της κίνησής τους, επιλέγουν στρατηγικές και τακτικές σε ποικίλες κινητικές δραστηριότητες, για να είναι πιο αποτελεσματικά. Εφαρμόζουν κανόνες και στρατηγικές σε αθλητικές δραστηριότητες, αναπτύσσουν δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και εφαρμόζουν στρατηγικές επίλυσης προβληματικών καταστάσεων και συγκρούσεων. Είναι, επίσης, σημαντικό να εδραιώσουν συνήθειες τακτικής άσκησης.

5 2.1.2 Θεματικές Ενότητες και Γυμνασίου Τα παιδιά έχουν ήδη αναπτύξει κάποιο επίπεδο ατομικής τεχνικής και αρκετές δεξιότητες σε διάφορα αθλήματα και αγωνίσματα. αράλληλα, έχουν μάθει μερικά στοιχεία τακτικής των αθλοπαιδιών και είναι ικανά να συμμετέχουν ικανοποιητικά σε τροποποιημένες ή θεσμοθετημένες συνθήκες αθλητικού παιχνιδιού. Στην παρούσα φάση η έμφαση του ρογράμματος Σπουδών αλλάζει από την απλή ανάπτυξη εξειδικευμένης και ποιοτικής κίνησης στην εξειδικευμένη και άρτια τεχνικά (με την πάροδο του χρόνου) εκτέλεση βασικών και σύνθετων ατομικών και ομαδικών δεξιοτήτων. Απαιτείται η δυνατότητα προσαρμογής σε στρατηγικές και τακτικές, όπου αυτές απαιτούνται, καθώς και η δημιουργία προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή/μαθήτριας. Τα πιο πάνω εφαρμόζονται ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιοχές δραστηριοτήτων: Αθλοπαιδιές, Στίβο, Χορό, Δραστηριότητες Ζωής. Στο Λύκειο δίνεται έμφαση στην κινητική ανεξαρτησία των παιδιών με βάση τα ενδιαφέροντά τους και την καλύτερη εκτέλεση των φυσικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αποκτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Οι μαθητές/μαθήτριες Λυκείου πρέπει να επιδεικνύουν ικανότητα σύνθεσης σε νέα κινητικά πρότυπα και ικανότητα να τα προσαρμόζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αναμένεται να μπορούν να προσαρμόζονται σε διαφορετικές συνθήκες ατομικής ή ομαδικής τακτικής στις διάφορες αθλητικές δεξιότητες και να έχουν αποκτήσει σε επαρκές βάθος τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εμπλοκή τους σε Δραστηριότητες Ζωής, όπως και να μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές συνθήκες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. εραιτέρω, να σχεδιάζουν τα δικά τους ατομικά προγράμματα άσκησης. Επιπλέον, εμπλέκονται σε αθλητικές δραστηριότητες και αθλητικούς αγώνες του σχολείου τους. Καταληκτικά, να συνδέεται η δράση τους με την κοινωνία. Τα πιο πάνω εφαρμόζονται ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιοχές δραστηριοτήτων: Αθλοπαιδιές, Στίβο, Χορό, Δραστηριότητες Ζωής. 2.2 Διδακτικοί Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας Διδακτικοί Στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι αφορούν την αναλυτικότερη περιγραφή των σκοπών του Αναλυτικού ρογράμματος, προσδιορίζουν και εξειδικεύουν τους σκοπούς ανά τάξη, ορίζουν πού πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή σε κάθε τάξη, με βάση τις θεματικές ενότητες. Χαρακτηρίζονται από προοδευτικότητα (από το εύκολο στο δύσκολο) και είναι οι κατάλληλοι σε σχέση με το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών. Ο/Η εκπαιδευτικός διαμορφώνει το μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό του/της με βάση τους διδακτικούς στόχους. Η αξιολόγηση των διδακτικών στόχων είναι απαραίτητη, ώστε να τεκμηριώνεται η επιτυχία των σκοπών της Φυσικής Αγωγής Δείκτες Επιτυχίας Οι δείκτες επιτυχίας καθορίζουν το επίπεδο στο οποίο πρέπει να βρίσκεται η πλειοψηφία των παιδιών στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμοι γιατί διασφαλίζουν το επαρκές σώμα γνώσεων και τη συνεκτικότητα της γνώσης από τάξη σε τάξη, από επίπεδο σε επίπεδο και από βαθμίδα σε βαθμίδα (ροσχολική Δημοτική Μέση Εκπαίδευση). Οι δείκτες επιτυχίας διευκολύνουν τον/την εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην αξιολόγηση του διδακτικού του/της έργου, αφού είναι σε θέση να γνωρίζει ενδεικτικά σε ποιο επίπεδο πρέπει να φτάσουν οι μαθητές του/της, για να επιτύχουν την υλοποίηση των σκοπών της Φυσικής Αγωγής. ιο κάτω παρουσιάζονται οι δείκτες επιτυχίας, ανά σκοπό και ανά ηλικιακό επίπεδο, από την ροδημοτική μέχρι και τη Μέση Εκπαίδευση.

6 Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Να εκτελούν τις ακόλουθες βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης σε ώριμο στάδιο: ερπάτημα, τρέξιμο, γκάλοπ, άλματα. Σκίπινγκ, κουτσό, λίπινγκ. Να εκτελούν τις ακόλουθες βασικές κινητικές δεξιότητες σταθεροποίησης: Δίπλωση (κάμψη), διάταση (έκταση), αιώρηση, περιστροφή, στροφή, ταλάντευση. Σταμάτημα διατηρώντας τον έλεγχο της ισορροπίας του σώματος μετά από μετακίνηση. ροσγείωση μετά από κατακόρυφο άλμα στο ίδιο σημείο. λάγιο ρολάρισμα, κυβίστηση (ρολάρισμα μπροστά). Ισορροπία στο ένα πόδι. Αλλαγή κατεύθυνσης ενώ κινούνται. Ανακυβίστηση στον ώμο (ρολάρισμα πίσω). Τροχό, γέφυρα, αυχενική στήριξη. Κατακόρυφο. Να εκτελούν βασικές κινητικές δεξιότητες χειρισμού σε ώριμο στάδιο: Ρολάρισμα και ρίψη της μπάλας από κάτω. Κλότσημα μπάλας. Ντρίπλα της μπάλας με πόδι, με χέρι. ιάσιμο αντικειμένου. Ρίψη της μπάλας πάνω από τον ώμο. Κράτημα ρακέτας. Σπρώξιμο προς τα πάνω με τα δάκτυλα (βόλεϊ). Αναπήδηση με ατομικό σχοινάκι με ρυθμό. Αναπήδηση πάνω από ομαδικό σχοινάκι με ρυθμό. Δεξιότητες με κορδέλα, στεφάνι, μαντήλι. Δεξιότητες με σχοινάκι. Να συνδυάζουν βασικές κινητικές δεξιότητες με κινητικές έννοιες ως ακολούθως: Κινήσεις στον ατομικό, στο γενικό και στον καθορισμένο χώρο με ασφάλεια. Βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης με διαφορετικές ταχύτητες, διαδρομές, κατευθύνσεις, επίπεδα. Βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης με διαφορετικές ταχύτητες, διαδρομές, κατευθύνσεις, επίπεδα (ατομικά, σε ζευγάρια, σε ομάδες). Ισορροπίες (σταθερές και δυναμικές) στηριζόμενοι σε διάφορα μέρη του σώματος, σε διάφορα επίπεδα, κατευθύνσεις και με διάφορα σχήματα του σώματος. Μεταφορά βάρους με ρολαρίσματα και ισορροπίες. Τροποποίηση της καταβαλλόμενης δύναμης και προσπάθειας ανάλογα με την απόσταση, την ένταση και τη διάρκεια της κίνησης. Τοποθέτηση των χεριών σε διαφορετική θέση ανάλογα με την ταχύτητα, το μέγεθος και το ύψος προσέγγισης ενός επερχόμενου αντικειμένου. Κινητικές δεξιότητες χειρισμού σε σχέση με την τροποποίηση της προσπάθειας. Κινητικές δεξιότητες χειρισμού σε σχέση με αντικείμενα. Κινητικές δεξιότητες χειρισμού σε σχέση με συνασκούμενους. Κινητικές δεξιότητες χειρισμού σε καθορισμένο στόχο. Κινητικές ακολουθίες συνδυάζοντας βασικές κινητικές δεξιότητες σταθεροποίησης, μετακίνησης και χειρισμού. Ρυθμικές κινήσεις με μουσική. Δημιουργία χορογραφιών με αρχική θέση και τελική θέση. Σχεδιασμός και παρουσίαση δικής τους χορογραφίας με ζευγάρι ή μικρή ομάδα.

7 Εκτέλεση απλών κινητικών μοτίβων με μαντήλι στεφάνι, κορδέλα, σχοινάκι. Δημιουργία κινητικών φράσεων και κινητικών μοτίβων με μουσική. Κινητικοί επιθετικοί και αμυντικοί συνδυασμοί (σε αρχικό στάδιο) σε ομαδικά αθλήματα (π.χ. 2 εναντίον 2, 3 εναντίον 3). Δεξιότητες προσανατολισμού (π.χ. χρήση χάρτη ). Σκοπός 2: Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη και παράλληλη εφαρμογή τους για την αποτελεσματική συμμετοχή σε παρούσες και μελλοντικές συνθήκες φυσικής δραστηριότητας Αναγνώριση των στοιχείων του χώρου. Αναγνώριση των σχέσεων με τα αντικείμενα. εριγραφή βάσει των κινητικών εννοιών μιας κινητικής δεξιότητας. εριγραφή των σημαντικών στοιχείων για τη σωστή εκτέλεση και εφαρμογή των βασικών κινητικών δεξιοτήτων. αρατήρηση και αξιολόγηση κινητικών δεξιοτήτων με βάση δοσμένα κριτήρια. Ονομασία βασικών κινητικών δεξιοτήτων. Αναγνώριση δυσκολίας χειρισμού αντικειμένων ανάλογα με το είδος τους. Εφαρμογή των βασικών κινητικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τις κινητικές έννοιες σε δραστηριότητες χορού, γυμναστικής και παιχνιδιών. Εφαρμογή των βασικών κινητικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τις κινητικές έννοιες σε τροποποιημένα αθλήματα με μικρό αριθμό παιδιών στην ομάδα. Εφαρμογή των βασικών κινητικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τις κινητικές έννοιες ως αθλητικές δεξιότητες στα αθλήματα με τροποποιημένους κανονισμούς και με μικρό αριθμό παιδιών στην ομάδα. Εφαρμογή απλών αρχών άμυνας και επίθεσης σε παιχνίδια. Επιλογή κατάλληλων αρχών άμυνας και επίθεσης σε παιχνίδια. Επιλογή κατάλληλων αρχών άμυνας και επίθεσης σε αθλήματα με τροποποιημένους κανονισμούς.

8 Σκοπός 3: Γνώση για ανάπτυξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου φυσικής κατάστασης για την υγεία Επεξήγηση της σημασίας της τακτικής άσκησης για την υγεία. Εντοπισμός φυσιολογικών μεταβολών στο σώμα τους κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε κινητικές δραστηριότητες μέτριας προς υψηλής έντασης. Επίδειξη κινητικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσική κατάσταση. Συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα στοιχεία της φυσικής κατάστασης εντός και εκτός του σχολικού χώρου. Αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο οι κινητικές δραστηριότητες, στις οποίες συμμετέχουν, μεταβάλλουν τα στοιχεία της φυσικής κατάστασης. Στοχοθεσία για τακτική φυσική δραστηριότητα, έτσι ώστε να βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση και την υγεία τους. Αναγνώριση των βασικών στοιχείων της ανάπτυξης της φυσικής κατάστασης όπως είναι η συχνότητα, η ένταση, η διάρκεια και το είδος της άσκησης. Αναγνώριση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν με τη εφαρμογή τεχνολογικών μέσων για βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Δημιουργία προσωπικού προγράμματος για φυσική κατάσταση (ημερολόγιο άσκησης). Αναγνώριση της σημασίας της φυσικής κατάστασης, για την επιτυχημένη συμμετοχή σε οποιαδήποτε κινητική δραστηριότητα. Αναγνώριση της σημασίας της προθέρμανσης και της αποθεραπείας σε κινητικές δραστηριότητες. Διάκριση των εννοιών της αερόβιας και της αναερόβιας άσκησης. ΓΥΜΝ Σκοπός 4: Απόκτηση θετικής εμπειρίας από τη φυσική δραστηριότητα, για ανάπτυξη της αυτοέκφρασης και της κοινωνικότητας Επίλυση απλών κινητικών προβλημάτων που επιδέχονται μίας ή πολλών λύσεων. Επίδειξη ιδεών, διαθέσεων και συναισθημάτων μέσα από την κίνηση. Συμμετοχή με προθυμία σε κινητικές δραστηριότητες, σε ζευγάρια ή ομάδες. Ευγενική και φιλική συμπεριφορά στα παιδιά με τα οποία ασκούνται ή παίζουν μαζί τους. Απόκτηση θετικών εμπειριών από τη συμμετοχή τους στη κινητική δραστηριότητα. Συμμετοχή με ευχαρίστηση σε κινητικές δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού χώρου. Συμμετοχή με προθυμία σε νέες κινητικές δραστηριότητες και παιχνίδια. Επιλογή και συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού χώρου. Δημιουργία κινητικής ακολουθίας και κινητικού μοτίβου βάσει δοσμένων κριτηρίων. Δημιουργία και παρουσίαση κινητικής ακολουθίας, κινητικού μοτίβο (με ή χωρίς μουσική) και χορογραφίας, με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού. Χρήση της κίνησης ως μέσο έκφρασης, δημιουργικότητας και ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης τους, για τη συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες. Αλληλοβοήθεια/ανατροφοδότηση με βάση δοσμένα κριτήρια. Αποδοχή βοήθειας/ανατροφοδότησης από άλλα παιδιά με βάση δοσμένα κριτήρια. Αποδοχή της διαφοροποίησης της εργασίας. Επιλογή του κατάλληλου επιπέδου δυσκολίας για μια κινητική πρόκληση, έτσι ώστε να την επιτυγχάνουν. Αναγνώριση της επιτυχίας ως αποτέλεσμα προσπάθειας και εξάσκησης.

9 Σκοπός 5: Κατανόηση και σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων και συνεργασία με όλους Δημιουργία ζευγαριών με όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ατομικών διαφορών (ικανότητας, χρώματος, κοινωνικών, πολιτισμικών, φύλου, φυλής, θρησκείας). Συνεργασία με προθυμία με ένα λιγότερο ικανό συμμαθητή/τρια για την επίτευξη ενός εφικτού στόχου. Καθορισμός ενός εφικτού στόχου και συνεργασία με ένα λιγότερο ικανό συμμαθητή/τρια για τον πετύχουν. Συμμετοχή σε παιχνίδια και δραστηριότητες χορού διαφορετικών περιοχών και κουλτούρας. Διερεύνηση τοπικών, εθνικών και πολιτισμικών στοιχείων διαφόρων χορών και παιχνιδιών. Ανάληψη ενεργού ρόλου είτε ως αρχηγοί είτε ως μέλη ομάδας. Επίλυση ενός κινητικού προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των άλλων. Επεξήγηση των δικών τους ιδεών στα άλλα παιδιά. Άσκηση θετικής κριτικής στους άλλους. Ενθάρρυνση και στήριξη της προσπάθειας των συμμαθητών τους. Συμμετοχή σε παιχνίδια που έχουν τροποποιηθεί, ώστε να προκαλούν το ενδιαφέρον και το αίσθημα επιτυχίας όλων των συμμετεχόντων. Επίδειξη ενδιαφέροντος για την πρόοδο των συμμαθητών τους. Εφαρμογή των κανόνων του δίκαιου παιχνιδιού. Σκοπός 6: Επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα Μετακίνηση και άσκηση με ασφάλεια. Υπεύθυνος χειρισμός του διαθέσιμου εξοπλισμού, ακολουθώντας κανόνες ασφαλείας. Χρήση του εξοπλισμού σε συνεργασία με τα άλλα παιδιά. Εκδήλωση ενδιαφέροντος, για να επιτύχουν τον ομαδικό στόχο που τίθεται κατά τη διάρκεια μιας κινητικής δραστηριότητας. Εργασία με ή χωρίς την άμεση επίβλεψη του εκπαιδευτικού. Εφαρμογή απλών κανόνων σε παιχνίδια και δραστηριότητες. Συμμετοχή στη δημιουργία και συμφωνία κανόνων, αποδεχόμενοι τις κυρώσεις που συνεπάγονται όταν καταπατούν κάποιο κανόνα. Τήρηση των κανόνων του τίμιου παιχνιδιού. Επίλυση τυχόν διαφωνιών με τους συμμαθητές τους μέσα από διάλογο και τη διακριτική παρέμβαση του/της εκπαιδευτικού. Επίλυση διαφορών με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους/χρήση δεξιοτήτων για την επίλυση διαφωνιών. αρουσίαση θετικών συμπεριφορών σε καταστάσεις νίκης και ήττας. Επίδειξη θετικών συμπεριφορών προς συμπαίκτες και αντιπάλους. Επίδειξη θετικών συμπεριφορών ως θεατές. Επίδειξη θετικών συμπεριφορών προς τα άτομα που κρίνουν ένα παιχνίδι (διαιτητές, κριτές). Χρήση στρατηγικών για επίλυση συγκρούσεων. Επιπρόσθετοι Δείκτες για τη Μέση Εκπαίδευση: Γυμνάσιο-Λύκειο Τα παιδιά με την ολοκλήρωση του προγράμματος πρέπει να είναι σε θέση: Να εκτελούν με ποιότητα στην κίνηση ανεπτυγμένα πρότυπα δεξιοτήτων ομαδικών αθλημάτων (π.χ. καλαθοσφαίρισης). Να εκτελούν με ποιότητα στην κίνηση ανεπτυγμένα πρότυπα δεξιοτήτων ατομικών αθλημάτων

10 (π.χ. αγωνίσματα στίβου). Να εκτελούν σύνθετες επιθετικές και αμυντικές τεχνικές και τακτικές σε διάφορα αθλήματα. Να αναγνωρίζουν την αξία της σωστής διατροφής και να υιοθετούν τη σωστή διατροφή και άσκηση ως τρόπο ζωής. Να αναγνωρίζουν, ως μέσω εξασφάλισης καλής φυσικής κατάστασης και υγείας, την αερόβια άσκηση και να την καλλιεργούν. Να αναγνωρίζουν, ως μέσω εξασφάλισης καλής φυσικής κατάστασης και υγείας, τηδύναμη, την ευκινησία, και την ευλυγισία και να τις καλλιεργούν. Να αναγνωρίζουν τη σημασία καθορισμού στόχων και το ρόλο της συνεχούς εξάσκησης για τη βελτίωση της απόδοσης. Να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των ατόμων και να συνεργάζονται μεταξύ τους εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Να αναγνωρίζουν τους όρους «καλή αθλητική συμπεριφορά», «δίκαιο παιχνίδι», «ολυμπιακά ιδεώδη» κ.λ.π., και τα ενσωματώνουν κατάλληλα εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Να συμπεριφέρονται κατάλληλα ως θεατές/ φίλαθλοι εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. 3. Διδακτική Μεθοδολογία Οι αναπτυξιακά κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας, οι οποίες επιτρέπουν στα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά και όχι παθητικά στις διαδικασίες μάθησης επιβάλλεται να χαρακτηρίζουν τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής. Η μέθοδος διδασκαλίας αναφέρεται στον τρόπο που ο/η εκπαιδευτικός οργανώνει τη διδασκαλία, μεταφέρει το περιεχόμενο της ύλης και προσφέρει ευκαιρίες εξάσκησης στα παιδιά. Οποιαδήποτε διδακτική μέθοδος προάγει την κινητική δραστηριοποίηση, την ακαδημαϊκή μάθηση, τη συνεργασία, την κριτική σκέψη και τις θετικές στάσεις των παιδιών απέναντι στη Φυσική Αγωγή μπορεί να θεωρείται αποτελεσματική. Με κριτήριο την ενεργοποίηση του μαθητή, οι μέθοδοι ταξινομούνται σε αναπαραγωγικές, προδημιουργικές και δημιουργικές μεθόδους, ενώ σύμφωνα με την ευθύνη λήψης απόφασης στη διδασκαλία υπάρχουν μέθοδοι όπως του παραγγέλματος, των σταθμών πρακτικής εξάσκησης, της αμοιβαίας διδασκαλίας, του αυτοελέγχου, του μη αποκλεισμού, της καθοδηγούμενης εφευρετικότητας, της συγκλίνουσας εφευρετικότητας, της αποκλίνουσας παραγωγικότητας, της ατομικής σχεδίασης του προγράμματος, της πρωτοβουλίας του μαθητή και της αυτοδιδασκαλίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη έκβαση του μαθήματος, είναι να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός πολύ καλά τις υπάρχουσες μεθόδους και να εφαρμόζει τις πιο κατάλληλες στις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολικού του περιβάλλοντος. Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσει, ακόμα και στο ίδιο μάθημα, διαφορετικές προσεγγίσεις για να επιτύχει τους στόχους του. Οι μέθοδοι που διασφαλίζουν τη συμμετοχή και επιτρέπουν στο κάθε παιδί, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα, να εμπλακεί δραστήρια, προωθούν την ανάπτυξη και διαμόρφωση θετικών στάσεων από όλα τα παιδιά. Η δραστηριοποίηση όλων των παιδιών επιτυγχάνεται όταν ο/η εκπαιδευτικός επιτρέπει την τροποποίηση της ίδιας δραστηριότητας, έτσι ώστε να είναι εφικτή και παράλληλα ενδιαφέρουσα στην εκτέλεση από παιδιά διαφορετικής ικανότητας. Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας σχεδιάζονται και εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθούν στην προσωπική ανάπτυξη του κάθε παιδιού, στην ανάπτυξη και στη διατήρηση σχέσεων μεταξύ των παιδιών και τέλος στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

11 4. Αξιολόγηση Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή, όπως και σε όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού ρογράμματος. Συμβάλλει στον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας του παιδιού και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, και άλλους. Τα στοιχεία της αξιολόγησης αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες για τον Εκπαιδευτικό, διότι τον βοηθούν να διευκρινίζει και να επαναπροσδιορίζει στόχους, να αναθεωρεί μέσα και μεθόδους διδασκαλίας, να σχεδιάζει και να οργανώνει μελλοντικά βήματα.

Δείκτες επιτυχίας Α τάξης Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Να εκτελούν βασικές κινητικές

Δείκτες επιτυχίας Α τάξης Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Να εκτελούν βασικές κινητικές [Α ΤΑΞΗΣ] Δείκτες επιτυχίας Α τάξης Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Να εκτελούν βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης Σε ώριμο στάδιο: Περπάτημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM C M Y CM MY CY CMY K

FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM C M Y CM MY CY CMY K FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai C M Y CM MY CY CMY K 1 7/6/12 12:43 PM Φυσική Αγωγή για το Γυμνάσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Φυσική Αγωγή Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας

Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας Σκοπός 1 Σκοπός 1 Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές A,Β, Γ τάξη Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επιτυχίας Τα παιδιά να μπορούν να: 1. εκτελούν ικανοποιητικά βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Το περιεχόμενο της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο. Θεματική Ενότητα: Παιχνίδια. Επιμόρφωση σε Δίκτυα Σχολείων Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης

Το περιεχόμενο της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο. Θεματική Ενότητα: Παιχνίδια. Επιμόρφωση σε Δίκτυα Σχολείων Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης Το περιεχόμενο της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο Θεματική Ενότητα: Παιχνίδια Επιμόρφωση σε Δίκτυα Σχολείων Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης Oμάδα Αναλυτικών Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ENIAIO ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ «ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ

ENIAIO ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ «ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ENIAIO ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ «ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σκοπός και επιμέρους στόχοι 1. ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ Η ανάπτυξη της «κουλτούρας της συμμετοχής σε αθλήματα», κινητικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8561/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α, Β, Γ τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο 1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Ωραία Πλάνα Μαθημάτων

Ενδεικτικά Ωραία Πλάνα Μαθημάτων Ενδεικτικά Ωραία Πλάνα Μαθημάτων 79 ΩΡΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Α τάξη 80 Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Στόχος 3: Ανάπτυξη δεξιοτήτων μετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΤΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΤΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΚΤΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επικεφαλής: Πολυκάρπου Χάρις, Διδάκτωρ Θεάτρου και Δράματος, Λειτουργός Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 1. Εισαγωγή Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα Αγγλικά και στις ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 121 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Εισαγωγή Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα Αγγλικά και στις ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1. Εισαγωγή 2 Οι Εικαστικές Τέχνες είναι ενσωματωμένες στην καθημερινή μας ζωή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τοπικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Συνιστούν εκφραστικά μέσα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου Γενικός σκοπός Σκοπός του νηπιαγωγείου μας είναι η ολόπλευρη, διαπλεκόμενη και ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών (ψυχοκινητική, κοινωνικοσυναισθηματική και νοητική ανάπτυξη)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Συγγραφική Ομάδα: Δρ Χάρις Πολυκάρπου, PhD in Arts Education-Drama and Theatre, MA in Drama in Education and Cultural studies Θέκλα Καρίττεβλη,

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα