2.1 Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος και Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.1 Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος και Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής"

Transcript

1 Φυσική Αγωγή 1. Εισαγωγή Η Φυσική Αγωγή συμβάλλει στη δημιουργία αυριανών πολιτών, οι οποίοι θα αγαπήσουν την άσκηση και θα την κάνουν καθημερινό τρόπο ζωής. Η βασική επιδίωξη του μαθήματος εστιάζεται στην ίση παροχή ευκαιριών στα παιδιά για να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να βελτιώσουν κινητικές δεξιότητες σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, την ευγενή άμιλλα, την αγωνιστικότητα και το σεβασμό σε κανόνες, σε ηθικές και σε κοινωνικές αξίες. 2. Δομή ρογράμματος Σπουδών 2.1 Βασικοί άξονες του Αναλυτικού ρογράμματος και ρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής Το ρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής είναι οργανωμένο και δομημένο σύμφωνα με τις αρχές του «Αναλυτικού ρογράμματος για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας» και εδράζεται στους ακόλουθους τρεις βασικούς άξονες: I. Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής επιδιώκεται: Η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και η ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές με συνεκτικότητα τόσο από τάξη σε τάξη, επίπεδο σε επίπεδο όσο και από βαθμίδα σε βαθμίδα (ροσχολική Δημοτική Μέση Εκπαίδευση). Η απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (το πώς και το γιατί) και η παράλληλη εφαρμογή τους, για την αποτελεσματική συμμετοχή τόσο σε παρούσες όσο και σε μελλοντικές συνθήκες φυσικής δραστηριότητας. Η γνώση για την ανάπτυξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου φυσικής κατάστασης, για την προαγωγή της υγείας. Η συνειδητοποίηση της μοναδικότητας των διαφορετικών πολιτισμών στον τρόπο ζωής και στις πολιτισμικές παραδόσεις, ως αποτέλεσμα των γνώσεων που αποκτούν από την εκμάθηση παραδοσιακών χορών και παιχνιδιών της Κύπρου και άλλων χωρών. Η σύνδεση του περιεχομένου της Φυσικής Αγωγής με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Η σύνδεση του περιεχομένου της Φυσικής Αγωγής με το κοινωνικό συγκείμενο (γονείς, τοπική κοινωνία, τοπικές αρχές κ.ά.). II. Καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση και επίδειξη συμπεριφορών που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής επιδιώκεται: Η κατανόηση του Άλλου, ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η συνεργασία με όλους και όλες. Η ισότιμη συμμετοχή των παιδιών με ειδικές ανάγκες, με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Η μεγιστοποίηση του χρόνου συμμετοχής παιδιών ανεξάρτητα της οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας.

2 Η βελτίωση των στάσεων απέναντι στην άσκηση, με την απόκτηση θετικής εμπειρίας από τη φυσική δραστηριότητα και την ανάπτυξη της αυτοέκφρασης και της κοινωνικότητας. Η επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε φυσική δραστηριότητα. Η υιοθέτηση των αρχών της δικαιοσύνης και της αποδοχής της διαφορετικής άποψης σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Η προώθηση των αξιών του Ολυμπισμού, που στοχεύουν στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των λαών. ΙΙΙ. Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που απαιτούνται από την κοινωνία του 21 ου αιώνα - ικανότητες κλειδιά. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής επιδιώκεται: Η καλλιέργεια του κριτικού κινητικού εγγραμματισμού. Τα παιδιά επιδιώκεται να μετατρέψουν τη θεωρία σε πράξη, για να επιτύχουν είτε ένα ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής κατάστασης για την προαγωγή της υγείας τους είτε υπεύθυνη αθλητική και κοινωνική συμπεριφορά είτε στρατηγικές που οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της κριτικής σκέψης, αλλά και με τη μεταγνωστική διαχείριση της γνώσης που απόκτησαν μέσω του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών μέσα από την κίνηση. Η προθυμία και η ικανότητα για συλλογική εργασία και η ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών, ιδεών και απόψεων. Η ικανότητα επίλυσης κινητικών προβλημάτων, προβλημάτων κοινωνικής συμπεριφοράς που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων, και παράλληλα, ετοιμότητα για αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων. Η δόκιμη και συνετή αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, χωρίς όμως να γίνεται εις βάρος της κινητικής δραστηριοποίησης των παιδιών. Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας μέσα από το παιχνίδι ή τις κινητικές δραστηριότητες Διδακτικοί Σκοποί Το ρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής είναι οργανωμένο στη βάση έξι σκοπών, οι οποίοι εξυπηρετούν τους πιο πάνω άξονες: 1. Η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και η ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές. 2. Η απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (το πώς και το γιατί) και η παράλληλη εφαρμογή τους για την αποτελεσματική συμμετοχή τόσο σε παρούσες όσο και σε μελλοντικές συνθήκες φυσικής δραστηριότητας. 3. Η γνώση για ανάπτυξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου φυσικής κατάστασης, για την προαγωγή της υγείας.

3 4. Η απόκτηση θετικής εμπειρίας από τη φυσική δραστηριότητα και ανάπτυξη της αυτοέκφρασης και της κοινωνικότητας. 5. Η κατανόηση και ο σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων και η συνεργασία με όλους και όλες. 6. Η επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα Θεματικές Ενότητες Οι Θεματικές Ενότητες είναι: Εκπαιδευτική Γυμναστική Χορός αιχνίδια Στίβος Δραστηριότητες Ζωής. Οι θεματικές ενότητες αποτελούν το περιεχόμενο της Φυσικής Αγωγής και διακρίνονται με βάση: (α) τις κινητικές δεξιότητες και έννοιες, (β) τις γνώσεις και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσουν τα παιδιά, και (γ) τα χαρακτηριστικά του δημοκρατικού πολίτη και δεξιότητες που το διακρίνουν. (α). Κινητικές δεξιότητες και κινητικές έννοιες Βασικές κινητικές δεξιότητες: Βασικές κινητικές έννοιες

4 Βασικές και σύνθετες ατομικές δεξιότητες: Οι βασικές κινητικές δεξιότητες βελτιώνονται, τελειοποιούνται και συνδυάζονται μεταξύ τους δημιουργώντας σύνθετες ατομικές δεξιότητες, όπως π.χ. κινητικά μοτίβα, δηλ. εναλλαγές τρεξίματος και αναπηδήσεων στο ένα πόδι, αλλαγή κατεύθυνσης και γλίστρημα, απλοποιημένες τεχνικές αθλημάτων κ.ά. Βασικές και σύνθετες ομαδικές δεξιότητες: Οι βασικές και σύνθετες κινητικές δεξιότητες εφαρμόζονται σε ζευγάρια ή σε ομάδες παιδιών. (β). Γνώσεις και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσουν τα παιδιά: Βελτίωση-διατήρηση υγείας, συνεχής βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων, θετική εμπειρία από τη συμμετοχή στο μάθημα, φυσική δραστηριότητα για διασκέδαση/αναψυχή. (γ). Χαρακτηριστικά του δημοκρατικού πολίτη και δεξιότητες που το διακρίνουν: Συνεργασία, φιλία, υπευθυνότητα (αξιοπιστία, δέσμευση, αυτοπειθαρχία,εξάρτηση), αθλητική συμπεριφορά (ομαδική εργασία, κατανόηση, συναγωνισμός, τήρηση κανόνων), συνύπαρξη, σεβασμός (ευγένεια, αποδοχή, ανοχή). Θεματικές Ενότητες κατά Αναπτυξιακή Ηλικία Θεματικές Ενότητες ροσχολικής ηλικίας και τάξης Δημοτικού Η εισαγωγή, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων και εννοιών επιτυγχάνεται μέσα από τις πέντε περιοχές δραστηριοτήτων: Εκπαιδευτικής Γυμναστικής, Χορού, αιχνιδιών, Στίβου και Δραστηριοτήτων Ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις ηλικίες δίνεται στις θεματικές Εκπαιδευτικής Γυμναστικής, του Χορού και των παιχνιδιών. Θεματικές Ενότητες και Δημοτικού Η καλλιέργεια και η βελτίωση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων με έλεγχο και συντονισμό επιτυγχάνεται στις ηλικίες αυτές μέσα από τις πέντε θεματικές ενότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην Εκπαιδευτική Γυμναστική, στο Χορό και στα αιχνίδια. Μέσα από τις θεματικές αυτές τονίζεται η δημιουργία απλών κινητικών φράσεων και απλών κινητικών μοτίβων, η τήρηση κανόνων και η εφαρμογή απλών τακτικών σε τροποποιημένες παιγνιώδεις δραστηριότητες. Θεματικές Ενότητες και Ε Δημοτικού Στις ηλικίες αυτές δίνεται έμφαση στη βελτίωση, στην ειδικευμένη ποιοτική εκτέλεση και στην εφαρμογή των βασικών κινητικών δεξιοτήτων μέσα από: Εκπαιδευτική Γυμναστική, Χορό, αιχνίδια, Στίβο και Δραστηριότητες Ζωής. Τα παιδιά των τάξεων αυτών πρέπει να εκτελούν και να εφαρμόζουν με περισσότερο έλεγχο, συντονισμό και ακρίβεια τις βασικές κινητικές δεξιότητες και να τις χρησιμοποιούν σε τροποποιημένες ατομικές και ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες (μικρές ομάδες), εφαρμόζοντας απλούς κανόνες και απλές στρατηγικές. Επιπρόσθετα, γίνεται εισαγωγή και ανάπτυξη σύνθετων αθλητικών δεξιοτήτων Στίβου. Θεματικές Ενότητες Στ Δημοτικού και Γυμνασίου Η έμφαση δίνεται στην εδραίωση της ειδικευμένης και ποιοτικής εκτέλεσης των βασικών κινητικών δεξιοτήτων και στην εξέλιξή τους σε εξειδικευμένες αθλητικές δεξιότητες. Οι βασικές και σύνθετες, ατομικές και ομαδικές δεξιότητες βρίσκουν εφαρμογή στις θεματικές ενότητες: Εκπαιδευτική Γυμναστική, Χορό, αιχνίδια, Στίβο, Δραστηριότητες Ζωής. Τα παιδιά στις τάξεις αυτές αποκτούν ένα σταθερό και ποιοτικό έλεγχο της κίνησής τους, επιλέγουν στρατηγικές και τακτικές σε ποικίλες κινητικές δραστηριότητες, για να είναι πιο αποτελεσματικά. Εφαρμόζουν κανόνες και στρατηγικές σε αθλητικές δραστηριότητες, αναπτύσσουν δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και εφαρμόζουν στρατηγικές επίλυσης προβληματικών καταστάσεων και συγκρούσεων. Είναι, επίσης, σημαντικό να εδραιώσουν συνήθειες τακτικής άσκησης.

5 2.1.2 Θεματικές Ενότητες και Γυμνασίου Τα παιδιά έχουν ήδη αναπτύξει κάποιο επίπεδο ατομικής τεχνικής και αρκετές δεξιότητες σε διάφορα αθλήματα και αγωνίσματα. αράλληλα, έχουν μάθει μερικά στοιχεία τακτικής των αθλοπαιδιών και είναι ικανά να συμμετέχουν ικανοποιητικά σε τροποποιημένες ή θεσμοθετημένες συνθήκες αθλητικού παιχνιδιού. Στην παρούσα φάση η έμφαση του ρογράμματος Σπουδών αλλάζει από την απλή ανάπτυξη εξειδικευμένης και ποιοτικής κίνησης στην εξειδικευμένη και άρτια τεχνικά (με την πάροδο του χρόνου) εκτέλεση βασικών και σύνθετων ατομικών και ομαδικών δεξιοτήτων. Απαιτείται η δυνατότητα προσαρμογής σε στρατηγικές και τακτικές, όπου αυτές απαιτούνται, καθώς και η δημιουργία προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή/μαθήτριας. Τα πιο πάνω εφαρμόζονται ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιοχές δραστηριοτήτων: Αθλοπαιδιές, Στίβο, Χορό, Δραστηριότητες Ζωής. Στο Λύκειο δίνεται έμφαση στην κινητική ανεξαρτησία των παιδιών με βάση τα ενδιαφέροντά τους και την καλύτερη εκτέλεση των φυσικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αποκτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Οι μαθητές/μαθήτριες Λυκείου πρέπει να επιδεικνύουν ικανότητα σύνθεσης σε νέα κινητικά πρότυπα και ικανότητα να τα προσαρμόζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αναμένεται να μπορούν να προσαρμόζονται σε διαφορετικές συνθήκες ατομικής ή ομαδικής τακτικής στις διάφορες αθλητικές δεξιότητες και να έχουν αποκτήσει σε επαρκές βάθος τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εμπλοκή τους σε Δραστηριότητες Ζωής, όπως και να μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές συνθήκες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. εραιτέρω, να σχεδιάζουν τα δικά τους ατομικά προγράμματα άσκησης. Επιπλέον, εμπλέκονται σε αθλητικές δραστηριότητες και αθλητικούς αγώνες του σχολείου τους. Καταληκτικά, να συνδέεται η δράση τους με την κοινωνία. Τα πιο πάνω εφαρμόζονται ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιοχές δραστηριοτήτων: Αθλοπαιδιές, Στίβο, Χορό, Δραστηριότητες Ζωής. 2.2 Διδακτικοί Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας Διδακτικοί Στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι αφορούν την αναλυτικότερη περιγραφή των σκοπών του Αναλυτικού ρογράμματος, προσδιορίζουν και εξειδικεύουν τους σκοπούς ανά τάξη, ορίζουν πού πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή σε κάθε τάξη, με βάση τις θεματικές ενότητες. Χαρακτηρίζονται από προοδευτικότητα (από το εύκολο στο δύσκολο) και είναι οι κατάλληλοι σε σχέση με το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών. Ο/Η εκπαιδευτικός διαμορφώνει το μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό του/της με βάση τους διδακτικούς στόχους. Η αξιολόγηση των διδακτικών στόχων είναι απαραίτητη, ώστε να τεκμηριώνεται η επιτυχία των σκοπών της Φυσικής Αγωγής Δείκτες Επιτυχίας Οι δείκτες επιτυχίας καθορίζουν το επίπεδο στο οποίο πρέπει να βρίσκεται η πλειοψηφία των παιδιών στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμοι γιατί διασφαλίζουν το επαρκές σώμα γνώσεων και τη συνεκτικότητα της γνώσης από τάξη σε τάξη, από επίπεδο σε επίπεδο και από βαθμίδα σε βαθμίδα (ροσχολική Δημοτική Μέση Εκπαίδευση). Οι δείκτες επιτυχίας διευκολύνουν τον/την εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην αξιολόγηση του διδακτικού του/της έργου, αφού είναι σε θέση να γνωρίζει ενδεικτικά σε ποιο επίπεδο πρέπει να φτάσουν οι μαθητές του/της, για να επιτύχουν την υλοποίηση των σκοπών της Φυσικής Αγωγής. ιο κάτω παρουσιάζονται οι δείκτες επιτυχίας, ανά σκοπό και ανά ηλικιακό επίπεδο, από την ροδημοτική μέχρι και τη Μέση Εκπαίδευση.

6 Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Να εκτελούν τις ακόλουθες βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης σε ώριμο στάδιο: ερπάτημα, τρέξιμο, γκάλοπ, άλματα. Σκίπινγκ, κουτσό, λίπινγκ. Να εκτελούν τις ακόλουθες βασικές κινητικές δεξιότητες σταθεροποίησης: Δίπλωση (κάμψη), διάταση (έκταση), αιώρηση, περιστροφή, στροφή, ταλάντευση. Σταμάτημα διατηρώντας τον έλεγχο της ισορροπίας του σώματος μετά από μετακίνηση. ροσγείωση μετά από κατακόρυφο άλμα στο ίδιο σημείο. λάγιο ρολάρισμα, κυβίστηση (ρολάρισμα μπροστά). Ισορροπία στο ένα πόδι. Αλλαγή κατεύθυνσης ενώ κινούνται. Ανακυβίστηση στον ώμο (ρολάρισμα πίσω). Τροχό, γέφυρα, αυχενική στήριξη. Κατακόρυφο. Να εκτελούν βασικές κινητικές δεξιότητες χειρισμού σε ώριμο στάδιο: Ρολάρισμα και ρίψη της μπάλας από κάτω. Κλότσημα μπάλας. Ντρίπλα της μπάλας με πόδι, με χέρι. ιάσιμο αντικειμένου. Ρίψη της μπάλας πάνω από τον ώμο. Κράτημα ρακέτας. Σπρώξιμο προς τα πάνω με τα δάκτυλα (βόλεϊ). Αναπήδηση με ατομικό σχοινάκι με ρυθμό. Αναπήδηση πάνω από ομαδικό σχοινάκι με ρυθμό. Δεξιότητες με κορδέλα, στεφάνι, μαντήλι. Δεξιότητες με σχοινάκι. Να συνδυάζουν βασικές κινητικές δεξιότητες με κινητικές έννοιες ως ακολούθως: Κινήσεις στον ατομικό, στο γενικό και στον καθορισμένο χώρο με ασφάλεια. Βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης με διαφορετικές ταχύτητες, διαδρομές, κατευθύνσεις, επίπεδα. Βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης με διαφορετικές ταχύτητες, διαδρομές, κατευθύνσεις, επίπεδα (ατομικά, σε ζευγάρια, σε ομάδες). Ισορροπίες (σταθερές και δυναμικές) στηριζόμενοι σε διάφορα μέρη του σώματος, σε διάφορα επίπεδα, κατευθύνσεις και με διάφορα σχήματα του σώματος. Μεταφορά βάρους με ρολαρίσματα και ισορροπίες. Τροποποίηση της καταβαλλόμενης δύναμης και προσπάθειας ανάλογα με την απόσταση, την ένταση και τη διάρκεια της κίνησης. Τοποθέτηση των χεριών σε διαφορετική θέση ανάλογα με την ταχύτητα, το μέγεθος και το ύψος προσέγγισης ενός επερχόμενου αντικειμένου. Κινητικές δεξιότητες χειρισμού σε σχέση με την τροποποίηση της προσπάθειας. Κινητικές δεξιότητες χειρισμού σε σχέση με αντικείμενα. Κινητικές δεξιότητες χειρισμού σε σχέση με συνασκούμενους. Κινητικές δεξιότητες χειρισμού σε καθορισμένο στόχο. Κινητικές ακολουθίες συνδυάζοντας βασικές κινητικές δεξιότητες σταθεροποίησης, μετακίνησης και χειρισμού. Ρυθμικές κινήσεις με μουσική. Δημιουργία χορογραφιών με αρχική θέση και τελική θέση. Σχεδιασμός και παρουσίαση δικής τους χορογραφίας με ζευγάρι ή μικρή ομάδα.

7 Εκτέλεση απλών κινητικών μοτίβων με μαντήλι στεφάνι, κορδέλα, σχοινάκι. Δημιουργία κινητικών φράσεων και κινητικών μοτίβων με μουσική. Κινητικοί επιθετικοί και αμυντικοί συνδυασμοί (σε αρχικό στάδιο) σε ομαδικά αθλήματα (π.χ. 2 εναντίον 2, 3 εναντίον 3). Δεξιότητες προσανατολισμού (π.χ. χρήση χάρτη ). Σκοπός 2: Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη και παράλληλη εφαρμογή τους για την αποτελεσματική συμμετοχή σε παρούσες και μελλοντικές συνθήκες φυσικής δραστηριότητας Αναγνώριση των στοιχείων του χώρου. Αναγνώριση των σχέσεων με τα αντικείμενα. εριγραφή βάσει των κινητικών εννοιών μιας κινητικής δεξιότητας. εριγραφή των σημαντικών στοιχείων για τη σωστή εκτέλεση και εφαρμογή των βασικών κινητικών δεξιοτήτων. αρατήρηση και αξιολόγηση κινητικών δεξιοτήτων με βάση δοσμένα κριτήρια. Ονομασία βασικών κινητικών δεξιοτήτων. Αναγνώριση δυσκολίας χειρισμού αντικειμένων ανάλογα με το είδος τους. Εφαρμογή των βασικών κινητικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τις κινητικές έννοιες σε δραστηριότητες χορού, γυμναστικής και παιχνιδιών. Εφαρμογή των βασικών κινητικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τις κινητικές έννοιες σε τροποποιημένα αθλήματα με μικρό αριθμό παιδιών στην ομάδα. Εφαρμογή των βασικών κινητικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τις κινητικές έννοιες ως αθλητικές δεξιότητες στα αθλήματα με τροποποιημένους κανονισμούς και με μικρό αριθμό παιδιών στην ομάδα. Εφαρμογή απλών αρχών άμυνας και επίθεσης σε παιχνίδια. Επιλογή κατάλληλων αρχών άμυνας και επίθεσης σε παιχνίδια. Επιλογή κατάλληλων αρχών άμυνας και επίθεσης σε αθλήματα με τροποποιημένους κανονισμούς.

8 Σκοπός 3: Γνώση για ανάπτυξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου φυσικής κατάστασης για την υγεία Επεξήγηση της σημασίας της τακτικής άσκησης για την υγεία. Εντοπισμός φυσιολογικών μεταβολών στο σώμα τους κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε κινητικές δραστηριότητες μέτριας προς υψηλής έντασης. Επίδειξη κινητικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσική κατάσταση. Συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα στοιχεία της φυσικής κατάστασης εντός και εκτός του σχολικού χώρου. Αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο οι κινητικές δραστηριότητες, στις οποίες συμμετέχουν, μεταβάλλουν τα στοιχεία της φυσικής κατάστασης. Στοχοθεσία για τακτική φυσική δραστηριότητα, έτσι ώστε να βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση και την υγεία τους. Αναγνώριση των βασικών στοιχείων της ανάπτυξης της φυσικής κατάστασης όπως είναι η συχνότητα, η ένταση, η διάρκεια και το είδος της άσκησης. Αναγνώριση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν με τη εφαρμογή τεχνολογικών μέσων για βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Δημιουργία προσωπικού προγράμματος για φυσική κατάσταση (ημερολόγιο άσκησης). Αναγνώριση της σημασίας της φυσικής κατάστασης, για την επιτυχημένη συμμετοχή σε οποιαδήποτε κινητική δραστηριότητα. Αναγνώριση της σημασίας της προθέρμανσης και της αποθεραπείας σε κινητικές δραστηριότητες. Διάκριση των εννοιών της αερόβιας και της αναερόβιας άσκησης. ΓΥΜΝ Σκοπός 4: Απόκτηση θετικής εμπειρίας από τη φυσική δραστηριότητα, για ανάπτυξη της αυτοέκφρασης και της κοινωνικότητας Επίλυση απλών κινητικών προβλημάτων που επιδέχονται μίας ή πολλών λύσεων. Επίδειξη ιδεών, διαθέσεων και συναισθημάτων μέσα από την κίνηση. Συμμετοχή με προθυμία σε κινητικές δραστηριότητες, σε ζευγάρια ή ομάδες. Ευγενική και φιλική συμπεριφορά στα παιδιά με τα οποία ασκούνται ή παίζουν μαζί τους. Απόκτηση θετικών εμπειριών από τη συμμετοχή τους στη κινητική δραστηριότητα. Συμμετοχή με ευχαρίστηση σε κινητικές δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού χώρου. Συμμετοχή με προθυμία σε νέες κινητικές δραστηριότητες και παιχνίδια. Επιλογή και συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού χώρου. Δημιουργία κινητικής ακολουθίας και κινητικού μοτίβου βάσει δοσμένων κριτηρίων. Δημιουργία και παρουσίαση κινητικής ακολουθίας, κινητικού μοτίβο (με ή χωρίς μουσική) και χορογραφίας, με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού. Χρήση της κίνησης ως μέσο έκφρασης, δημιουργικότητας και ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης τους, για τη συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες. Αλληλοβοήθεια/ανατροφοδότηση με βάση δοσμένα κριτήρια. Αποδοχή βοήθειας/ανατροφοδότησης από άλλα παιδιά με βάση δοσμένα κριτήρια. Αποδοχή της διαφοροποίησης της εργασίας. Επιλογή του κατάλληλου επιπέδου δυσκολίας για μια κινητική πρόκληση, έτσι ώστε να την επιτυγχάνουν. Αναγνώριση της επιτυχίας ως αποτέλεσμα προσπάθειας και εξάσκησης.

9 Σκοπός 5: Κατανόηση και σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων και συνεργασία με όλους Δημιουργία ζευγαριών με όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ατομικών διαφορών (ικανότητας, χρώματος, κοινωνικών, πολιτισμικών, φύλου, φυλής, θρησκείας). Συνεργασία με προθυμία με ένα λιγότερο ικανό συμμαθητή/τρια για την επίτευξη ενός εφικτού στόχου. Καθορισμός ενός εφικτού στόχου και συνεργασία με ένα λιγότερο ικανό συμμαθητή/τρια για τον πετύχουν. Συμμετοχή σε παιχνίδια και δραστηριότητες χορού διαφορετικών περιοχών και κουλτούρας. Διερεύνηση τοπικών, εθνικών και πολιτισμικών στοιχείων διαφόρων χορών και παιχνιδιών. Ανάληψη ενεργού ρόλου είτε ως αρχηγοί είτε ως μέλη ομάδας. Επίλυση ενός κινητικού προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των άλλων. Επεξήγηση των δικών τους ιδεών στα άλλα παιδιά. Άσκηση θετικής κριτικής στους άλλους. Ενθάρρυνση και στήριξη της προσπάθειας των συμμαθητών τους. Συμμετοχή σε παιχνίδια που έχουν τροποποιηθεί, ώστε να προκαλούν το ενδιαφέρον και το αίσθημα επιτυχίας όλων των συμμετεχόντων. Επίδειξη ενδιαφέροντος για την πρόοδο των συμμαθητών τους. Εφαρμογή των κανόνων του δίκαιου παιχνιδιού. Σκοπός 6: Επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα Μετακίνηση και άσκηση με ασφάλεια. Υπεύθυνος χειρισμός του διαθέσιμου εξοπλισμού, ακολουθώντας κανόνες ασφαλείας. Χρήση του εξοπλισμού σε συνεργασία με τα άλλα παιδιά. Εκδήλωση ενδιαφέροντος, για να επιτύχουν τον ομαδικό στόχο που τίθεται κατά τη διάρκεια μιας κινητικής δραστηριότητας. Εργασία με ή χωρίς την άμεση επίβλεψη του εκπαιδευτικού. Εφαρμογή απλών κανόνων σε παιχνίδια και δραστηριότητες. Συμμετοχή στη δημιουργία και συμφωνία κανόνων, αποδεχόμενοι τις κυρώσεις που συνεπάγονται όταν καταπατούν κάποιο κανόνα. Τήρηση των κανόνων του τίμιου παιχνιδιού. Επίλυση τυχόν διαφωνιών με τους συμμαθητές τους μέσα από διάλογο και τη διακριτική παρέμβαση του/της εκπαιδευτικού. Επίλυση διαφορών με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους/χρήση δεξιοτήτων για την επίλυση διαφωνιών. αρουσίαση θετικών συμπεριφορών σε καταστάσεις νίκης και ήττας. Επίδειξη θετικών συμπεριφορών προς συμπαίκτες και αντιπάλους. Επίδειξη θετικών συμπεριφορών ως θεατές. Επίδειξη θετικών συμπεριφορών προς τα άτομα που κρίνουν ένα παιχνίδι (διαιτητές, κριτές). Χρήση στρατηγικών για επίλυση συγκρούσεων. Επιπρόσθετοι Δείκτες για τη Μέση Εκπαίδευση: Γυμνάσιο-Λύκειο Τα παιδιά με την ολοκλήρωση του προγράμματος πρέπει να είναι σε θέση: Να εκτελούν με ποιότητα στην κίνηση ανεπτυγμένα πρότυπα δεξιοτήτων ομαδικών αθλημάτων (π.χ. καλαθοσφαίρισης). Να εκτελούν με ποιότητα στην κίνηση ανεπτυγμένα πρότυπα δεξιοτήτων ατομικών αθλημάτων

10 (π.χ. αγωνίσματα στίβου). Να εκτελούν σύνθετες επιθετικές και αμυντικές τεχνικές και τακτικές σε διάφορα αθλήματα. Να αναγνωρίζουν την αξία της σωστής διατροφής και να υιοθετούν τη σωστή διατροφή και άσκηση ως τρόπο ζωής. Να αναγνωρίζουν, ως μέσω εξασφάλισης καλής φυσικής κατάστασης και υγείας, την αερόβια άσκηση και να την καλλιεργούν. Να αναγνωρίζουν, ως μέσω εξασφάλισης καλής φυσικής κατάστασης και υγείας, τηδύναμη, την ευκινησία, και την ευλυγισία και να τις καλλιεργούν. Να αναγνωρίζουν τη σημασία καθορισμού στόχων και το ρόλο της συνεχούς εξάσκησης για τη βελτίωση της απόδοσης. Να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των ατόμων και να συνεργάζονται μεταξύ τους εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Να αναγνωρίζουν τους όρους «καλή αθλητική συμπεριφορά», «δίκαιο παιχνίδι», «ολυμπιακά ιδεώδη» κ.λ.π., και τα ενσωματώνουν κατάλληλα εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Να συμπεριφέρονται κατάλληλα ως θεατές/ φίλαθλοι εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. 3. Διδακτική Μεθοδολογία Οι αναπτυξιακά κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας, οι οποίες επιτρέπουν στα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά και όχι παθητικά στις διαδικασίες μάθησης επιβάλλεται να χαρακτηρίζουν τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής. Η μέθοδος διδασκαλίας αναφέρεται στον τρόπο που ο/η εκπαιδευτικός οργανώνει τη διδασκαλία, μεταφέρει το περιεχόμενο της ύλης και προσφέρει ευκαιρίες εξάσκησης στα παιδιά. Οποιαδήποτε διδακτική μέθοδος προάγει την κινητική δραστηριοποίηση, την ακαδημαϊκή μάθηση, τη συνεργασία, την κριτική σκέψη και τις θετικές στάσεις των παιδιών απέναντι στη Φυσική Αγωγή μπορεί να θεωρείται αποτελεσματική. Με κριτήριο την ενεργοποίηση του μαθητή, οι μέθοδοι ταξινομούνται σε αναπαραγωγικές, προδημιουργικές και δημιουργικές μεθόδους, ενώ σύμφωνα με την ευθύνη λήψης απόφασης στη διδασκαλία υπάρχουν μέθοδοι όπως του παραγγέλματος, των σταθμών πρακτικής εξάσκησης, της αμοιβαίας διδασκαλίας, του αυτοελέγχου, του μη αποκλεισμού, της καθοδηγούμενης εφευρετικότητας, της συγκλίνουσας εφευρετικότητας, της αποκλίνουσας παραγωγικότητας, της ατομικής σχεδίασης του προγράμματος, της πρωτοβουλίας του μαθητή και της αυτοδιδασκαλίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη έκβαση του μαθήματος, είναι να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός πολύ καλά τις υπάρχουσες μεθόδους και να εφαρμόζει τις πιο κατάλληλες στις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολικού του περιβάλλοντος. Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσει, ακόμα και στο ίδιο μάθημα, διαφορετικές προσεγγίσεις για να επιτύχει τους στόχους του. Οι μέθοδοι που διασφαλίζουν τη συμμετοχή και επιτρέπουν στο κάθε παιδί, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα, να εμπλακεί δραστήρια, προωθούν την ανάπτυξη και διαμόρφωση θετικών στάσεων από όλα τα παιδιά. Η δραστηριοποίηση όλων των παιδιών επιτυγχάνεται όταν ο/η εκπαιδευτικός επιτρέπει την τροποποίηση της ίδιας δραστηριότητας, έτσι ώστε να είναι εφικτή και παράλληλα ενδιαφέρουσα στην εκτέλεση από παιδιά διαφορετικής ικανότητας. Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας σχεδιάζονται και εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθούν στην προσωπική ανάπτυξη του κάθε παιδιού, στην ανάπτυξη και στη διατήρηση σχέσεων μεταξύ των παιδιών και τέλος στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

11 4. Αξιολόγηση Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή, όπως και σε όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού ρογράμματος. Συμβάλλει στον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας του παιδιού και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, και άλλους. Τα στοιχεία της αξιολόγησης αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες για τον Εκπαιδευτικό, διότι τον βοηθούν να διευκρινίζει και να επαναπροσδιορίζει στόχους, να αναθεωρεί μέσα και μεθόδους διδασκαλίας, να σχεδιάζει και να οργανώνει μελλοντικά βήματα.

Δείκτες επιτυχίας Α τάξης Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Να εκτελούν βασικές κινητικές

Δείκτες επιτυχίας Α τάξης Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Να εκτελούν βασικές κινητικές [Α ΤΑΞΗΣ] Δείκτες επιτυχίας Α τάξης Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Να εκτελούν βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης Σε ώριμο στάδιο: Περπάτημα,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας

Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας Σκοπός 1 Σκοπός 1 Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές A,Β, Γ τάξη Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επιτυχίας Τα παιδιά να μπορούν να: 1. εκτελούν ικανοποιητικά βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την όταν έχουν πλέον ήδη ωριμάσει, και αυτό το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διδακτέα ύλη και εξεταστέα αντικείμενα για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Γενικό Λύκειο για το σχ. έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ : Διδακτέα ύλη και εξεταστέα αντικείμενα για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Γενικό Λύκειο για το σχ. έτος 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο www.handball.org.gr ΕΑΠ//Ο.Χ.Ε Άσκηση και εκπαίδευση Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο ένα γενικό μοντέλο που βασίζεται στην επαφή και εξάσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή για τις μικρές ηλικίες Φωτεινή Μασσού Εκπαιδευτικός - Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Φυσική Αγωγή για τις μικρές ηλικίες Φωτεινή Μασσού Εκπαιδευτικός - Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Φυσική Αγωγή για τις μικρές ηλικίες Φωτεινή Μασσού Εκπαιδευτικός - Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Συνέδριο Αθλητικής Επιτροπής ΠΟΕΔ Λεμεσού Λεμεσός 22 Ιανουαρίου 2011 Κινητικό Αλφάβητο Βασικές Κινητικές Δεξιότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή ρ. Νικόλαος ιγγελίδης Λέκτορας στη ιδακτική της Φυσικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ Συγγραφείς του έργου Θεοδωράκης Ιωάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, 2010 Λοΐζου, Ε. κ Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, Χ. 1 ΔΟΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Bάτραχοι στη λίμνη. Παιχνίδια Συνεργασίας 2014. Επίπεδο 1,2

Bάτραχοι στη λίμνη. Παιχνίδια Συνεργασίας 2014. Επίπεδο 1,2 Bάτραχοι στη λίμνη 1,2 Οργάνωση: Εργασία με όλη την τάξη. Τα παιδιά είναι γύρω από το αλεξίπτωτο, τη λίμνη και το κρατούν στο ύψος της μέσης. Τα σακουλάκια πάνω στο αλεξίπτωτο είναι οι βάτραχοι. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης, ΚΦΑ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές Ημερίδες Κλασικού Αθλητισμού

Περιφερειακές Ημερίδες Κλασικού Αθλητισμού Περιφερειακές Ημερίδες Κλασικού Αθλητισμού Φωτεινή Μασσού Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Ονησίφορος Ιωάννου ΕΔΕ Φυσικής Αγωγής Φεβρουάριος 2011 2 Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Σχολείο Επιδιώκει: Την ποιοτική μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Τι σχολείο είμαστε. Πολυδύναμο. Ευέλικτο. Ανθρωποκεντρικό. Ανοιχτό. Σύγχρονο. Πολυδιάστατο

Τι σχολείο είμαστε. Πολυδύναμο. Ευέλικτο. Ανθρωποκεντρικό. Ανοιχτό. Σύγχρονο. Πολυδιάστατο Τι σχολείο είμαστε Ένα σχολείο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής μας είναι ανάγκη να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις δηλαδή πρέπει να είναι: Πολυδύναμο o Στελεχώνεται από ικανούς και φιλόδοξους

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ENIAIO ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ «ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ

ENIAIO ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ «ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ENIAIO ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ «ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σκοπός και επιμέρους στόχοι 1. ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ Η ανάπτυξη της «κουλτούρας της συμμετοχής σε αθλήματα», κινητικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ιάλεξη Α Αργύρης Θεοδοσίου Ασκήσεις μετακίνησης Στόχος: προθέρμανση των παικτών, εκμάθηση των βασικών μετακινήσεων στο τένις (footwork) Τρέξιμο με αργό ρυθμό από το πίσω μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Ωραία Πλάνα Μαθημάτων

Ενδεικτικά Ωραία Πλάνα Μαθημάτων Ενδεικτικά Ωραία Πλάνα Μαθημάτων 79 ΩΡΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Α τάξη 80 Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Στόχος 3: Ανάπτυξη δεξιοτήτων μετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής γής Τρέξτε τώρα που μπορείτε για να μην. «τρέχετε» όταν δεν μπορείτε Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας; Αριθμός σταδίων (μέση τιμή)

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1. Ο όρος «σε ισορροπία» στην ενόργανη γυμναστική δηλώνει ότι το Κ.Β.Σ. βρίσκεται: α) πλησίον του σημείου ή της βάσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερολόγιο επιμορφωτικών διαλέξεων Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM C M Y CM MY CY CMY K

FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM C M Y CM MY CY CMY K FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai C M Y CM MY CY CMY K 1 7/6/12 12:43 PM Φυσική Αγωγή για το Γυμνάσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Φυσική Αγωγή Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ 1η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Άσκηση 1η - Διάρκεια 5 : Άφησε τη μπάλα

1ο ΣΤΑΔΙΟ 1η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Άσκηση 1η - Διάρκεια 5 : Άφησε τη μπάλα ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ Η μεθοδική διδασκαλία του handball στο Δημοτικό σχολείο, περιλαμβάνει 3 διδακτικά στάδια. Σε κάθε διδακτικό στάδιο υλοποιούνται 2 διδακτικές μονάδες (μαθήματα). Κάθε διδακτική μονάδα περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 1 2 Η επιτυχία της κατάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Η σύνθεση της ομάδας αναφέρεται στον αριθμό των επιθετικών

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η κουλτούρα, το κλίμα, η επικοινωνία και η επίλυση συγκρούσεων στο. ολοήμερο σχολείο;

Η κουλτούρα, το κλίμα, η επικοινωνία και η επίλυση συγκρούσεων στο. ολοήμερο σχολείο; ομή παρουσίασης Η κουλτούρα, το κλίμα, η και η επίλυση στο ενιαίο ολοήμερο σχολείο 1. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα στα ενιαία ολοήμερα σχολεία (Ε.Ο.Σ.) σε σχέση με: την κουλτούρα, το κλίμα, την και τις

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια και άλλα με μπάλα στα πόδια. Α-Β Σάξη: (έμμεσα)50 ώρες, μέσα από ψυχοκινητική αγωγή/παιχνίδια. Γ-Δ Σάξη: (άμεσα) 3 ώρες -

Παιχνίδια και άλλα με μπάλα στα πόδια. Α-Β Σάξη: (έμμεσα)50 ώρες, μέσα από ψυχοκινητική αγωγή/παιχνίδια. Γ-Δ Σάξη: (άμεσα) 3 ώρες - Παιχνίδια και άλλα με μπάλα στα πόδια Σο Ποδόσφαιρο στο Δημοτικό διδάσκεται στην. Α-Β Σάξη: (έμμεσα)50 ώρες, μέσα από ψυχοκινητική αγωγή/παιχνίδια Γ-Δ Σάξη: (άμεσα) 3 ώρες - (ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο»

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» «Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» ΤΕΦΑΑ Σερρών Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής Παραολυμπιακή Ημέρα Σχολείο Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, νέους και εκπαιδευτικούς που στοχεύει να διδάξει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Για τη διατύπωση της πρότασης της ΟΙΕΛΕ ως κείμενα αναφοράς αξιοποιήθηκαν:

Για τη διατύπωση της πρότασης της ΟΙΕΛΕ ως κείμενα αναφοράς αξιοποιήθηκαν: Έργο : Για τη διατύπωση της πρότασης της ΟΙΕΛΕ ως κείμενα αναφοράς αξιοποιήθηκαν: Η εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Αναλυτικά προγράμματα σπουδών» στο ΣΠΔΕ (2009) Η εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα