ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. αναπληρωματικό μέλος. της 2"^ Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ. α) Καταγραφή μηχανημάτων, ιδιοκτησίας ΕΚΠΑ, που χρησιμοποιεί η Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. αναπληρωματικό μέλος. της 2"^ Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ. α) Καταγραφή μηχανημάτων, ιδιοκτησίας ΕΚΠΑ, που χρησιμοποιεί η Α.Ε."

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανετηζττημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτγτωση κωλύματος του τακτικού μέλους, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος. Συνεδρίαση 11*" ακαδημαϊκού έτους της 2"^ Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. Καθαριότητα. 2. Ορισμός Προέδρου της Εφορείας των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων. 3. Ορισμός Διοικούσας Επιτροττής του Ταμείου Αρωγής Φοιτητών 4. Συγκρότηση Ετητροττής για: α) Καταγραφή μηχανημάτων, ιδιοκτησίας ΕΚΠΑ, που χρησιμοποιεί η Α.Ε. Ευγενίδειο Θεραπευτήριο β) Καταγραφή ακινήτων ιδιοκτησίας ΕΚΠΑ που εκμισθώνονται στην Α.Ε. Ευγενίδειο Θεραπευτήριο. 5. Πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σχετικά με την μη πραγματοποίηση καθαρισμού των χώρων του Τμήματος Φυσικής. (Γα μέλη της Συγκλήτου μπορούν να λάβουν γνώση του πορίσματος και του πλήρους φακέλου προσερχόμενα στη Γραμματεία Συγκλήτου εργάσιμες ημέρες και ώρες) Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 6. Διμερείς συμφωνίες συνεργασίας του Πανεπιστημίου, μετά πρόταση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, με τα Πανεπιστήμια: i. Lowell της Μασαχουσέτης ϋ. Νοβοσιμττίρσκ της Ρωσίας iii. Borys Grinchenko του Κιέβου J.

2 Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΑΤΑΚΡΤΣΚΤΣ 7. Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας crcov κ. Μ. Wolter, καθηγητή της Ευαγγελικής Θεολογικής Σχολής της Βόννης, μετά απόφαση της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής. 8. Απονομή του τίτλου του ετάτιμου διδάκτορα μετά απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής στους κάτωθι: α) Emmanuel Leroy-Ladurie (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) β) Βασ. Βασιλικό (Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) {διανέμεται) 9. Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής μετά απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας στους α) St, Kourembanas και β) Chr. Mantzoros. {διανέμεται) Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10. Χορήγηση άδειας απουσίας για προσωπικούς λόγους με αποδοχές στους κ. α) Γερ. Σιάσο επίκουρο καθηγητή Ιατρικής Σχολής και β) Δημ. Εμμανουήλ επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής. {διανέμεται) 11. Ανάθεση αυτοδύναμου διδακπκού έργου στην κ, Αργ. Βούλγαρη μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Εκπαίδευσης κα Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. 12. Αίτηση της κ. Νικ. Τασσοπούλου μέλος Ε.Ε.Π. του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών για χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 13. Χρονοδιάγραμμα θερινών διακοπών. -Χρόνος λήξης λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 14. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας με πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 15. Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στο Τμήμα Σλαβικών Σπουδών.

3 ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 16. Εισήγηση της Επιτροττής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών επί δικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΡΓΑΑΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» κατά της διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας γραμμικού ετηταχυντή για το Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. 17. Επικύρωση της 214^^^ / Πράξης Πρύτανη σχετικά με την έγκριση των πρακτικών I & 2 της Επιτροπής για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών χάρτου για την κάλυψη αναγκών των εκτυπωτικών μονάδων και των υττηρεσιών του ΕΚΠΑ. 18. Παραγραφή και διαγραφή χρηματικών αξιώσεων συνολικού ποσού ,29, κατά του Πανετηστημίου Αθηνών, οικονομικού έτους Έγκριση δαπάνης ποσού για την προμήθεια και αποθήκευση υγρού αζώτου για τις ανάγκες της Σχολής Θετικών Ετηστημών & του Τμήματος Φαρμακευτικής για το έτος Έγκριση δαπάνης ποσού για την αποκομιδή και διαχείριση των τοξικών αποβλήτων των Σχολών του ΕΚΠΑ με μέριμνα του Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής καθηγητή κ. Λ. Σκαλτσούνη. Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 21. Κληρονομιά Αλέξανδρου Ζαρζαβατσάκη 22. Ανάθεση προεκτίμησης μισθωτικής αξίας ακινήτων κοινωφελών περιουσιών του ΕΚΠΑ. 23. Διενέργεια δημόσιας πλειοδοτικης διαδικασίας για την εκμίσθωση του υπ. αριθμ. 5 ισογείου καταστήματος με υπόγειο και πατάρι, στο ακίνητο επί της οδού Σταδίου 5 Αθήνα, κληρονομιάς Μ. Στάη. 24. Τροποποίηση της από απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με την απονομή χρηματικών βραβείων από τα έσοδα της κληρονομίας Κατσαρά.

4 25. Αντικατάστα(5η εξεταστών στο μάθημα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, μετά αίτημα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, για την ανάδειξη προπτυχιακών υποτρόφων κατά το ακαδημαϊκό έτος από τα έσοδα διαφόρων κληροδοτημάτων. Η. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (διανέμονται εισηγήσεις Τεχνικού Συμβουλίου) 26. Τροποποίηση Σύμβασης Πώλησης Φυσικού Αερίου για την Πανεπιστημιούπολη, με την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε., ως προς την ετήσια δηλωμένη ποσότητα και τη μέγιστη ωριαία ποσότητα. 27. Σύμβαση κατασκευής νέου σταθμού φυσικού αερίου μέτρησης και ρύθμισης 19/4 bar με την εταιρεία παροχής Φυσικού Αερίου Αττικής ΑΕ συνολικής δαπάνης ,00 (AM 10547). 28. Ετήσια τακτική συντήρηση και ετησκευές ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου, συνολικού προϋπολογισμού ,95. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. -Έγκριση δαπάνης (Α.Μ 10694). 29. Ανάθεση ελέγχων για την αξιολόγηση της ταστότητας των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου, σε αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, συνολικού προϋπολογισμού ,10.- Απ' ευθείας ανάθεση στην εταιρεία «CONTROL LIFT», αντί 9.590,73. Έγκριση δαπάνης (Α.Μ 10695). 30. Παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «διαμόρφωση εργαστηρίων και χώρου computer room στο παλαιό κτήριο του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών», κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση. (A.M ). 31. Παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «αποκατάσταση μονώσεων και σκυροδεμάτων στα Αμφιθέατρα 204 & 312 της Φιλοσοφικής», κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση (A.M ). 32. Απ' ευθείας ανάθεση της εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Ετηπτώσεων για την Πανειηστημιούπολη, στην εταιρεία «TERRA NOVA Ε.Π.Ε», αντί 3.800,006 πλέον ΦΠΑ και έγκριση δαπάνης. 33. Εκτέλεση επειγουσών εργασιών αποκατάστασης βλάβης στον βρόγχο του δικτύου Μέσης Τάσης στην Πανεπιστημιούπολη, συνολικού προϋπολογισμού 2.460,00. - Απ' ευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Ε.ΒΙ.ΑΡ, Α.Ε», αντί 1.968,00. -Έγκριση δαπάνης (Α.Μ 10691). ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 34. Απόρριψη του 1 " και 2*^" μειοδότη του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης δαπέδων για την ετηκάλυψη αμιαντούχων πλακιδίων σε κτήρια της Πανετηστημιούπολης», συνολικού προϋπολογισμού ,006.- Κατακύρωση διαγωνισμού στον 3 μειοδότη, αντί συνολικού ποσού ,46 (A.M. 3941).

5 35. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και ε/κατάσταση μηχανημάτων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού του Αμφιθεάτρου Περιγραφικής Ανατομικής στην Ιατρική Σχολή, συνολικού προϋπολογισμού ,45 στη μειοδότρια εταιρεία «Electroklima Α. Μπαταλιάς& ΣΙΑ Ο.Ε.», αντί ποσού ,83 (A.M ). 36. Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την της παροχή υπηρεσιών συντηρήσεων, επισκευών και επεμβάσεων στις εγκαταστάσεις κλιματισμού Πανεπιστημιακών κτηρίων στο Γουδή, συνολικού προϋπολογισμού ,79, στη μειοδότρια εταιρεία «ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΟΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ "ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ"», αντί ποσού ,78 (Α.Μ ). 37. Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υττηρεσιών βμηνης επίβλεψης λειτουργίας, συντήρησης & αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μ.Τ., των γενικών πινάκων χαμηλής τάσης και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Πανεπιστημίου, συνολικού προϋπολογισμού ,536, στη μειοδότρια εταιρεία «Ε.ΒΙ.ΑΡ. Α.Ε», αντί ποσού ,87 (A.M ). 38. Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την κοττή ζιζανίων στην Πανεπιστημιούπολη, ΣΕΦΑΑ, Νομική, Π. Χημείο, Μαράσλειο Διδασκαλείο, Ιατρική, Νοσηλευτική, Χωρέμειο και στο πανετπστημιακό τμήμα του Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ αντί ποσού ,57 (AM 10665) 39. Κατακύρωση δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων στο Γουδή στον μειοδότη Γ. Κονταξόπουλο αντί ποσού ,75 (AM 10602) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 40. Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, συσκότισης και οθόνης προβολής σε αίθουσες του Πανεπιστημίου, συνολικού προϋπολογισμού ,60.-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.-έγκριση δαπάνης (Α.Μ 10693). ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 41. Μελέτη του έρϊγου «εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης και πιστοποίησης του δικτύου καυσίμου αερίου της Πανεταστημιούπολης» συνολικού προϋπολογισμού ,006. -Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. Έγκριση δαπάνης (Α.Μ 10366) 42. Μελέτη του έργου «διαμόρφωση χώρου υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α. και ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων υγιεινής στην Σ.Ε.Φ.Α.Α.» συνολικού προϋπολογισμού ,00.-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.- 'Εγκριση δαπάνης (Α.Μ 10675).

6 43. Μελέτη εκτέλε(ϊης εργασιών αποκατάστασης τεχνικών προβλημάτων στους χώρους στέγασης μονάδας της Νομικής Σχολής, επί της οδού Δαμάρεως 68, συνολικού προϋπολογισμού 5.223,276. -Απ' ευθείας ανάθεση στον Γ. Τσάγκα αντί ποσού 4.976, Έγκριση δαπάνης (Α.Μ 10679) 44. Μελέτη του έργου «ανακαίνιση χώρου πλυντηρίων στο Αρεταίειο Νοσοκομείο». - Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (Α.Μ 10684) (η δαπάνη βαρύνει το Αρεταίειο) 45. Μελέτη εκτέλεσης επειγουσών εργασιών αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του Υδραγωγείου στην Πανεπιστημιούπολη, συνολικού προϋπολογισμού ,656. -Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.- Έγκριση δαπάνης (Α.Μ 10688). 46. Μελέτη προμήθειας και εγκατάστασης μειωτή τιίεσης στον υποσταθμό φυσικού αερίου της Φιλοσοφικής Σχολής, συνολικού προϋπολογισμού 2.767, Απ' ευθείας ανάθεση στην εταιρεία «MJS GAS Ltd», αντί ποσού Έγκριση δαπάνης (Α.Μ 10689) 47. Εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών του έργου «ανέγερση νέου κτηρίου για την επέκταση του Χωρέμειου Ερευνητικού Εργαστηρίου». -Έγκριση 1 " Συγκριτικού πίνακα. -Έγκριση Ι^'' συμπληρωματικής σύμβασης. - Έγκριση 1 " ΠΚΤΜΝΕ. -Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά σαράντα ημέρες (AM 3877) ΠΡΩΤΟΚΟΑΑΑ ΠΑΡΑΑΑΒΗΣ 48. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «μελέτη -κατασκευή, ολοκλήρωση Τομέα V & Αμφιθεάτρου I του Τμήματος Πληροφορικής σε Βιβλιοθήκη ΣΘΕ», τελικής δαπάνης ,926 ισόποσης με την εγκεκριμένη (A.M. 6452). 49. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «αποκατάσταση ζημιών στην αίθουσα Οικονομίδη στη Νομική Σχολή» τελικής δαπάνης 31,494,846 έναντι της εγκεκριμένης ,276 (A.M ). 50. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής της παροχής υττηρεσιών συντηρήσεων, ετησκευών και επεμβάσεων στις εγκαταστάσεις κλιματισμού των Πανεπιστημιακών κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη και στο ΤΕΦΑΑ, τελικής δαπάνης ,526 έναντι εγκεκριμένης ,766 (Α.Μ ). 51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «αποκατάσταση βλαβών στα κτήρια της Νομικής Σχολής» τελικής δαπάνης ,196 έναντι της εγκεκριμένης ,766 (AM 10211)

7 52. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ολοκλήρωση κτηρίου Διδασκαλείου Ελληνικής Γλώσσας στην Πανεπιστημιούπολη» τελικής δαπάνης ,38 έναντι της εγκεκριμένης ,006 (AM 3673). ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Π.Ε 53. Έγκριση 1 " Α.Π.Ε του έργου «εκτέλεση επειγουσών εργασιών επισκευών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Κέντρο», εργολαβίας Ε. Ζησιμόπουλου, συνολικής δαπάνης ,08, χωρίς υπέρβαση εγκεκριμένης δαπάνης. (Α.Μ 10570). 54. Έγκριση 3 " & τελικού Α.Π.Ε. του έργου «εκτέλεση συντηρήσεων και επισκευών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων στο Κέντρο και στο Γουδή», εργολαβίας Επαμ. Ρεντζή, συνολικής δαπάνης ,22, έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης ,20 (A.M ). Θ. ΘΕΜΑΤΑ Ε.Λ.Κ.Ε 55. Αίτημα του Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Μπουραζέλη για αντικατάσταση εξοπλισμού, απαραίτητου για συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις. 56. Αίτημα της κ. Μ. Γαβουνέλη επίκουρης καθηγήτριας της Νομικής για χρηματοδότηση της συμμετοχής της ομάδας της Νομικής Σχολής σε παγκόσμιο φοιτητικό διαγωνισμό εικονικής δίκης τον Απρίλιο 2015 στην Ουάσιγκτον. 57. Αίτημα του κ. Παπαγρηγοράκη καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής για χρηματοδότηση του προγράμματος ΜΥΡΤΙΣ. 58. Αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υττηρεσιών για έγκριση δαπάνης (198,00 ) για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης. 59. Αίτημα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης Σ.Θ.Ε. για κάλυψη της δαπάνης ετήσιας ττυροπροστασίας της Βιβλιοθήκης. 60. Αίτημα του Κέντρου Αειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου για χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ με ,006 για την εγκατάσταση εξοπλισμού ασύρματων σημείων πρόσβασης σε χώρους του Πανεπιστημίου

8 61. Αίτημα του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου για χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ με , 00 για την κάλυψη άμεσων αναγκών του Κέντρου. 62. Έγκριση τροποποιημένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους Έγκριση δαπάνης 1,400,006 από τα κονδύλια του ΕΛΚΕ για εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών πριζών στον 7 όροφο του κτηρίου επί της οδού Σταδίου 5 I. ΔΩΡΕΕΣ 64. Δωρεά από την εταιρεία ABBVIE ενός έγχρωμου υπερτομογράφου LOGIQ F6 αξίας ,006 προς τη Β Παθολογική Κλινική της Ιατρικής. 65. Δωρεά από την εταιρεία PROTON PHARMA καρδιογράφου αξίας 950,00 προς τη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική της Ιατρικής. 66. Δωρεά από την εταιρεία PROTON ΑΕ ενός καθετήρα υπερήχων αξίας 5.400,00 προς την Α Πνευμονολογική Κλινική της Ιατρικής. 67. Δωρεά από την εταιρεία ALCON ενός καταψύκτη αξίας 650,006 προς την Β Οφθαλμολογική Κλινική της Ιατρικής. 68. Δωρεά από την εταιρεία COLOPLAST ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ εργαλείων για την ανανέωση του ενδοσκοπικού εξοπλισμού της Α.Ουρολογικής Κλινικής της Ιατρικής. 69. Δωρεά από την εταιρεία Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ενός σετ ηλεκτροφόρησης αξίας 1.000,006 για τις ανάγκες της Α Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής. 70. Δωρεά από την εταιρεία NOVARTIS HELLAS ενός αναλυτή STAT PLUS αξίας ,006 για τις ανάγκες της Α Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής. 71. Δωρεά από την εταιρεία ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή αξίας 553,506 για τις ανάγκες της Α Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής. 72. Δωρεά από την εταιρεία PFIZER ΕΛΛΑΣ ενός scanner για τις ανάγκες της Α Πνευμονολογικής Κλινικής της Ιατρικής. 73. Δωρεά από την εταιρεία TMS IASIS OB-GYN λογισμικού Ιατρικού Φακέλου ασθενούς αξίας 8.000,006 για τις ανάγκες της Γ Μαιευτικής &. Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής. 74. Δωρεά από την εταιρεία AMGEN τριών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής.

9 75. Δωρεά από την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής υλικοτεχνικού εξοπλισμού αξίας 2.752,896 για τις ανάγκες της Α Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής. 76. Δωρεά από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής μιας συσκευής απόσταξης νερού και βοηθητικού απιονιστή στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 77. Δωρεά από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενός στερεομικροσκοπίου για τις ανάγκες της Α Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής. 78. Δωρεά από τον μη κερδοσκοτηκό οργανισμό Fetal Medicine Foundation ενός υπερηχοτομογράφου στην Γ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής 79. Επικύρωση της 112^ Πράξης Πρύτανη σχετικά με αποδοχή δωρεάς ποσού ,26 από την εταιρεία UCB ΑΕ για την αγορά αντιδραστηρίων για της Β Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΤΛΤΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: 1. Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στον κ. Γ, Μανιάτη αφυπηρετήσαντα καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής, Ενημέρωσης. Β. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : 2. Διευκρίνιση της από απόφασης Συγκλήτου αναφορικά προς τη διάθεση εσόδων από τα μεταπτυχιακά προγράμματα. 3. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. (διανέμεται απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος) 4. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. (διανέμεται απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος) 5. Τροποποίηση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΠΑ και University College London στο πλαίσιο του κοινού ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». 6. Αναμόρφωση του διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας» μετά απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. των Τμημάτων: Φιλολογίας και Φ.Π.Ψ.

10 10 7. Ίδρυση νέου διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Γνωσιακή Ετυιστήμη» των Τμημάτων: α) Μ.Ι.Θ.Ε., Ρ) Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, γ) Ψυχολογίας και 5) Φιλολογίας. 8. Αναμόρφωση του διαπανεπιστημιακού Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες». 9. Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που αφορά στο διακρατικό - διατμηματικό ΠΜΣ με τίτλο «Ανόργανη Βιολογική Χημεία» 10. Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χημείας για έγκρΐ(τη Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για συνετήβλεψη διδακτορικών διατριβών με το Πανεπιστήμιο της Χάβρης. Αθήνα, Ο Πρύτανης Μελέτιος-Αθανάσιος(κίίίτ^

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 17-7-2013 ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Η Μ Ε Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 25 η ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 της 30 ης Απριλίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρίαση 25 η ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 της 30 ης Απριλίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 30-4-2014 ώρα 12 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Σε περίπτωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 15/09/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 27-6-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 11/02/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 11ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 7ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη του Πρυτανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 26/11/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 8ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 8ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Πρυτανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 16-12-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 2011, ΤΗΣ 27/12/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 2011, ΤΗΣ 27/12/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 2011, ΤΗΣ 27/12/2010 1. Θέµατα της ιεύθυνσης ηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας 1(1) Αποφασίζεται: α) η διακοπή των συνδροµών εφηµερίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 157 80 Αθήνα 210-772 1807, 4437, 1095 Fax 210-772.1988 Μέλη Συγκλήτου ΕΜΠ α) Πρύτανης Σ. Ε. Σιμόπουλος β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 30/11/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 30/11/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 30/11/2010 2. Θέµατα της Πανεπιστηµιακής Λέσχης 2(1) Επιχορήγηση της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, για το οικονοµικό έτος 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 18/04/2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 18/04/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 18/04/2011 1. Θέµατα της ιεύθυνσης ηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας 1(1) Αποφασίζεται η έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 1.266,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 01/08/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 25ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α 4o Αναπροσαρμογή νοσηλίων για κλινικές πράξεις που παρέχονται από τη Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Θ έ μ α 4o Αναπροσαρμογή νοσηλίων για κλινικές πράξεις που παρέχονται από τη Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων του Τμήματος Οδοντιατρικής. Αποφάσεις της 15ης συνεδρίας της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 30-8-2012 Θ έ μ α 1ο Ορισμός Προέδρων των Τμημάτων: α) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, β) Μαθηματικών και γ) Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε για την πολύχρονη και εξαιρετική συμβολή στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, 2013. Ο Πρόεδρος του Τμήματος. Καθηγητής Αλέξιος Λέανδρος Σκαλτσούνης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, 2013. Ο Πρόεδρος του Τμήματος. Καθηγητής Αλέξιος Λέανδρος Σκαλτσούνης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Τμήματος καθώς και για τη διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011)

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Α1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο εγκρίνει την αποστολή εγγράφου προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού-Τουρισμού κ. Γ. Νικιτιάδη, σχετικά με αίτημα για την

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νόμος 3861/13-7-2010 (ΦΕΚ 112 τ.α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΙΟΥΝΙΟΣ 204 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 7 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 Αθήνα 2013 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ / 01.03.2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε. ΜΑΜΑΗ ΧΩΜΑΤΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Διακηρυξης: 12302/5-11-2012 Προϋπολογισμός: Εξήντα Μία Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα Δυο Ευρώ και

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 125 η /17.12.2013 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 125 η /17.12.2013 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα: Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 125 η /17.12.2013 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Αποφάσισε να υιοθετήσει το ψήφισμα της Συνόδου των Πρυτάνεων ως ακολούθως: ΨΗΦΙΣΜΑ «Η Σύνοδος των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-10- 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 199259 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα