ΠΜΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΜΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»"

Transcript

1 ΠΜΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ» ΜΑΘΗΜΑ: «Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ] Η αστεακή εγκληματικότητα, με τα ιδιαίτερα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της, συνεχίζει να αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο εγκληματολογικό ζήτημα. Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού αυτού μαθήματος προσεγγίζονται σφαιρικά οι διάφορες όψεις του φαινομένου, μέσα από τα πορίσματα των σύγχρονων εγκληματολογικών ερευνών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στην αστεακή εγκληματικότητα στις πόλεις, μέσα από την εννοιολογική της οριοθέτηση, την εξέλιξή της και τις διαστάσεις της όσο και στις άτυπες κοινωνικές αντιδράσεις και ιδιαίτερα στο φόβο του εγκλήματος. Ο προβληματισμός εστιάζεται στη μορφή που παίρνει η σχέση μεταξύ των δύο αυτών κοινωνικών φαινομένων και στους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη δημιουργία ή/και έντασή τους. Εξετάζονται τα επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν τόσο την εγκληματικότητα των αστεακών κέντρων όσο και το «φόβο του εγκλήματος» και αναλύονται κριτικά οι έννοιες της «διακινδύνευσης», της «υποκειμενικής πρόσληψης του κινδύνου», του «ευάλωτου», κάτω απ το πρίσμα της αλληλόδρασης μιας σειράς ατομικών και κοινωνικών παραγόντων (φύλο, ηλικία, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, επίπεδο μόρφωσης, τόπος και μορφή κατοικίας κλπ). Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται, επίσης, στο ρόλο που διαδραματίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη δημιουργία αισθημάτων ανασφάλειας και ηθικού πανικού, καθώς και στις επιπτώσεις που έχει στις στάσεις των πολιτών η κλονισμένη εμπιστοσύνη τους απέναντι στους φορείς άσκησης του επίσημου κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος. Η προσέγγιση του θέματος συμπληρώνεται μέσα και από την εξέταση των συνεπειών του φόβου του εγκλήματος σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και κατά κύριο λόγο στις τιμωρητικές στάσεις των πολιτών καθώς και στην αντεγκληματική πολιτική. 1

2 Κύριες θεματικές ενότητες: Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα σχετικά με τα αντικείμενα του μαθήματος -Θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά ζητήματα της εγκληματολογικής έρευνας στους παρακάτω τομείς. Αστεακή εγκληματικότητα -Από τη Σχολή του Σικάγου στην Περιβαλλοντική Εγκληματολογία -Σχέση πόλης και εγκληματικότητας (ερευνητικά δεδομένα - τεχνικές χαρτογράφησης σχέση με περιβαλλοντική πρόληψη) -Ποσοτικές διαστάσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη (συγκριτική προσέγγιση) -Ποιοτικά χαρακτηριστικά (είδη αδικημάτων - έγκλημα του δρόμουαντικοινωνικότητες) Ανασφάλεια -Εννοιολογική οριοθέτηση -Εξηγητικοί παράγοντες (αστεακό περιβάλλον, θυματοποίηση, ΜΜΕ, εμπιστοσύνη στην αστυνομία κλπ) -Συνέπειες (σε ατομικό, συλλογικό επίπεδο και στην αντεγκληματική πολιτική : συμμετοχικά μοντέλα - κοινοτική αστυνόμευση- μηδενική ανοχή) Τιμωρητικότητα -Εννοιολογική οριοθέτηση -Είδη και μορφές τιμωρητικότητας -Συσχέτιση με αστεακή εγκληματικότητα, θυματοποίηση, ανασφάλεια (έρευνες) -Συνέπειες στην αντεγκληματική πολιτική ΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Απαλλακτικές εργασίες, οι οποίες παρουσιάζονται πριν την ολοκλήρωσή τους στο πλαίσιο του μαθήματος. 2

3 Στη συνολική αξιολόγηση λαμβάνεται, επίσης, υπ όψιν η παρουσία και συμβολή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτό. ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιβαλλοντική Εγκληματολογία: Από τη οικολογική προσέγγιση της εγκληματικότητας στις σύγχρονες έρευνες ενδοαστεακής κατανομής της, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της «εγκληματικότητας του δρόμου». Τεχνικές χαρτογράφησης της εγκληματικότητας. Μεθοδολογικά ζητήματα της γεωγραφικής/κοινωνιολογικής ανάλυσης της εγκληματικότητας. Περιβαλλοντική Εγκληματολογία και τοπικές πολιτικές πρόληψης της εγκληματικότητας. Άτυπες κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στο εγκληματικό φαινόμενο: Ανασφάλεια-Φόβος του εγκλήματος. Εμπειρική διερεύνηση του κοινωνικού φαινομένου του φόβου του εγκλήματος: Έρευνες θυματοποίησης- Έρευνες στάσεων και αναπαραστάσεων. Ο φόβος του εγκλήματος ως κατ εξοχήν αστεακό φαινόμενο. Ο ρόλος της μεταβλητής «μέγεθος οικισμού». «Ευάλωτο» και ανασφάλεια. Ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων του φόβου του εγκλήματος. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο «ηθικός πανικός». Στάσεις των πολιτών απέναντι στο Σύστημα Απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης και φόβος του εγκλήματος. Συνέπειες του φόβου του εγκλήματος σε ατομικό επίπεδο: Τιμωρητικότητα- Ρατσισμός-Ξενοφοβία-Ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας. Συνέπειες του φόβου του εγκλήματος στην αντεγκληματική πολιτική: Πολιτικές ασφάλειας και επέκταση του πεδίου άσκησης του κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος. ΙV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Baldwin J. & Bottoms A.E., The urban criminal, Tavistock Publ.,

4 Balkin S., Victimization rates, safety and fear of crime, Social problems, 26/1979, σ.σ Bellair P., Informal surveillance and street crime: A complex relationship, Criminology, 28/2000, σ.σ Boggs A., Urban crime patterns, American Sociological Review, 30/1965, σ.σ Box St., Hale Ch. & Andrews G., Explaining fear of crime, British Journal of Criminology, 28/1988, σ.σ Brantingham P.&P., Environmental Criminology, B.Hills, California, Sage Publ., Brantingham P.&P., Patterns in crime, MacMillan Publ., N.York, Burgess E., La croissance de la ville,, στο Y.Grafmeyer & Joseph I. (Eds), L école de Chicago, Aubier, Paris, 1984, σ.σ Chombart De Lauwe P.H., La fin des villes, Calman-lévy, Paris, Clinard M., The process of urbanization and criminal behavior, The American journal of sociology, 48/1943, σ.σ Cohen St., Folk devils and moral panics, The creation of the Mods and the Rockers, Paladin, London, Crawford A., Crime prevention and community safety. Politics, policies and practices, Longman, London & N.York, Cusson M., «Les zones urbaines criminelles», Criminologie, vol.xxii, 2/1989, σ.σ Déviance et Société, dossier : Les représentations sociales de la justice pénale, 28/2004, σ.σ Déviance et Société, Les désordres urbains: regards sociologiques, Vol.24, No 4, Ericson R., «Mass media, crime, law and justice», British Journal of Criminology, 31/1991, σ.σ Farral S., Bannister J., Ditton J. & Gilchrist E., Questioning the measurement of the fear of crime. Findings from a major methodological study, British Journal of Criminology, 37/1997, σ.σ Fishman M., Crime waves as ideology, Social Problems, 25/1978, σ.σ

5 Garofalo J., Crime and the mass media: A selective review of research, Journal of research in crime and delinquency, 18/1981, σ.σ Guerry E., Essai sur la statistique morale de France, Paris, Herbert D., Urban crime: A geographical perspective, Social problems and the city, Oxford University Press, 1979, Kesteren V., Mayew P., Nieuwbeerta P., Criminal victimisation in seventeen industialised countries. Key findings from 2000 ICVS, NSCR, Killias M. & Clerici Ch., Different measures of vulnerability in their relation to different dimension of fear of crime, British Journal of Criminology, 40/2000, σ.σ Killias M., Précis de Criminologie, Staempfli Editions SA, Berne, Kury H. & Smartt U., Attitudes to Punishment-International comparisons, Τιμητικός Τόμος για την Α.Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Τ.Α, Νομική Βιβλιοθήκη- Bruyland 2003, σ.σ Lander B., Towards an understanding of juvenile delinquency, N.York, Columbia University Press, Léauté J., Criminologie et pénologie, Les cours du droit, χ.χ. Lee M., The genesis of fear of crime, Theoretical Criminology, 5/2001, σ.σ Lefebvre H., La révolution urbaine, Idées/Gallimard, Paris, Lupton D. & Tulloch J., Theorizing fear of crime: beyond the rational/irrational opposition, British Journal of Sociology, 50/1999, σ.σ Lupton D., Part of living in the late twentieth century: Notions of risk and fear in relation to crime, The Australian and New Zealand Journal of Criminology, 33/2000, σ.σ Mucchielli M., «L expertise policière de la violence urbaine. Sa construction intellectuelle et ses usages dans le débat public français», Déviance et Société, 25/2001, σ.σ Nieuwbertaa P. (Ed.), Crime in comparative perspective, NSCR, Boom Juridische uitgevers, Den Haag,

6 Pantazis Ch., Fear of crime, vulnerability and poverty, British Journal of Criminology, 40/2000, σ.σ Park R.E., Burgess E., McKenzie R., The city Chicago, University of Chicago Press, Quételet A., Essai sur la physique sociale, Paris, Robert Ph., Le citoyen, le crime et l État, Librairie Droz, Génève-Paris, Schmid D., Urban crime areas I&II, American Sociological Review, 25/1960. Shaw C. & MacKay H., Juvenile delinquency in urban areas, University of Chicago Press, Skogan W., La sécurité dans les grandes villes américaines, Revue internationale de criminologie et de police technique, 4/1983, σ.σ Szabo D., Crime et ville, Paris, Cujas, Taylor R. & Hale M., Testing alternative models of fear of crime, The journal of criminal law and criminology, 77/1986, σ.σ Tobbias J.J., Crime and industrial society in the 19 th century, N.York, Schocen books, Tremblay & Ouimet M., «Trajets urbains et risques de victimisations : les sites de transit et le cas du métro de Montréal», Criminologie, 34/2001, σ.σ Wacquant L., Οι φυλακές της μιζέριας, Λόγοι δράσης, Πατάκης, Weber M., La ville, Aubier-Champ urbain, Paris, Wilson J.Q. & Keeling G., Broken windows: The police and the neighborhood safety, The Atlantic Monthly, March 1982, σ.σ Wirth L., Le phénomène urbain comme mode de vie, στο Y.Grafmeyer & Joseph I. (Eds), L école de Chicago, Aubier, Paris, 1984, σ.σ Wirth L., Urbanism as a way of life, American Journal of Sociology, 44/1938, σ.σ Wortley R., L.Mazerolle (Eds), Environmental Criminology and Crime Analysis, Willan Publ., USA, Canada,

7 Zarafonitou, C. (2008) «Fear of crime and victimisation: the Greek experience», στο Helmut Kury (Ed.), Fear of crime-punitivity. New developments in Theory and research, Universitatsverlag Dr.N.Brockmeyer, Bochum, σ.σ Zarafonitou, C., Tseloni, A.(2008) Fear of crime and victimisation: A multivariate multilevel analysis of competing measurements, European Journal of Criminology, vol.5, σ.σ Zarafonitou Ch., Criminal Victimisation in Greece and the Fear of Crime: A 'Paradox' for Interpretation, International Review of Victimology, 16 (3),2009, Zarafonitou Ch., Punitiveness, fear of crime and social views in Kury, H., Shea, E. (Eds.) Punitiveness worldwide perspectives, Bochum: Universitätsverlag Dr. Brockmeyer, 2011, pp Zarafonitou Ch. (Guest Editor), Fear of crime. A comparative approach in the European context, Special Issue of CRIMINOLOGY, October Zarafonitou Ch. Fear of crime in contemporary Greece: Research evidence, in Ch.Zarafonitou (Guest Editor), Special Issue Fear of crime. A comparative approach in the European context, CRIMINOLOGY, October 2011, pp Β. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ Αλεξιάδης Στ., «Έγκλημα και τύπος: πανόραμα», Αντιχάρισμα στη μνήμη του Καθηγητού Ι.Κ.Παπαζαχαρίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 1994, σ.σ Αλεξιάδης Στ., Εγκληματολογία, Δ έκδ., Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Ζαραφωνίτου Χ. (Επιμ.), Η προστασία του περιβάλλοντος από εγκληματολογική σκοπιά, Τετράδια Εγκληματολογίας 1, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα Ζαραφωνίτου Χ., «Ο φόβος του εγκλήματος. Ενδοαστεακή κατανομή της εγκληματικότητας και κοινωνικές αναπαραστάσεις του φαινομένου στο εσωτερικό της ελληνικής πρωτεύουσας», Ποινική Δικαιοσύνη, 2/2001, σ.σ Ζαραφωνίτου Χ., Εμπειρική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, 2 η έκδ., Αθήνα Ζαραφωνίτου Χ., Ο φόβος του εγκλήματος, Μελέτες Ευρωπαϊκής Νομικής Επιστήμης 3, Α.Σάκκουλας, Αθήνα 2002 (ελληνικά/αγγλικά). 7

8 Ζαραφωνίτου Χ., Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο. Οι σύγχρονες τάσεις της εγκληματολογικής έρευνας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, Ζαραφωνίτου, Χ. (2006) «Εγκληματολογικές προσεγγίσεις του φόβου του εγκλήματος και της (αν)ασφάλειας», Ποινική Δικαιοσύνη, τεύχ. 8-9, σ.σ Ζαραφωνίτου, Χ. (2006) «Ο ρόλος των κοινωνικών αντιλήψεων στη διαμόρφωση πολιτικών για την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων», Εξαρτήσεις, τεύχ. 10, σ.σ Ζαραφωνίτου, Χ. (2008) Τιμωρητικότητα: Σύγχρονες τάσεις, διαστάσεις και εγκληματολογικοί προβληματισμοί, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα Ζαραφωνίτου, Χ. (επιμ.) (2007) (Αν)ασφάλεια, Αντεγκληματική Πολιτική και Δικαιώματα του Ανθρώπου, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή Ζαραφωνίτου, Χ.(επιμ.) (2006) «Η (αν)ασφάλεια των μεταναστών: μια εγκληματολογική προσέγγιση», στον Τιμητικό Τόμο για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τ.ιι, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σ.σ Ζαραφωνίτου, Χ. (2008) «Κοινωνικές αντιλήψεις για την ποινική δικαιοσύνη και τιμωρητικότητα», στο Ποινικές Επιστήμες, Θεωρία και Πράξη, Προσφορά Τιμής στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Α.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, σ.σ Ζαραφωνίτου, Χ. (2008) «Ο φόβος του εγκλήματος στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και οι τάσεις αυστηροποίησης της ποινικής καταστολής», (κοινή συμβολή με Ν.Κουράκη), στο Ποινικός Λόγος, τ.5, σ.σ Ζαραφωνίτου, Χ. (2010) «Ο φόβος του εγκλήματος: ένα ελληνικό παράδοξο», στον Τιμητικό Τόμο Καλλιόπης Δ.Σπινέλλη, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, σ.σ & Προδημοσίευση από τον τιμητικό τόμο για την Κ. Δ. Σπινέλλη, στο Ποινική Δικαιοσύνη & Εγκληματολογία, 1/2009, Ζαραφωνίτου, Χ. (2011) "Από την ανταποδοτική στην αποκαταστατική δικαιοσύνη: τιμωρητικότητα ή άμβλυνση των συγκρούσεων;", στο Η Εγκληματολογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Επετειακό Συνέδριο για τα 30 χρόνια της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, Δ/νση έκδ. Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σ.σ Ζαραφωνίτου, Χ. (2011) «Προτάσεις για την αντιμετώπιση των συναφών με την εγκληματικότητα και την ανασφάλεια προβλημάτων στο κέντρο της Αθήνας», στο The Art of Crime, τεύχος 20, Νοέμβριος Κουράκης Ν., «Το έγκλημα στην Ελλάδα σήμερα», Εγκληματολογικοί ορίζοντες, Τ.Β, Α.Σάκκουλας, Β έκδ., Αθήνα-Κομοτηνή, 2005, σ.σ

9 Νικολόπουλος Γ., «Κατασκευάζοντας έναν Ευρωπαϊκό Χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης : το Πρόγραμμα Χάγης και τα διακυβεύματα μιας υπερκρατικής βαθμίδας κοινωνικού ελέγχου», Ποινική Δικαιοσύνη, 3/2005, σ.σ Πανούσης Γ., Έγκλημα και τοπική κοινωνία, Εγκληματολογικά 1, Α.Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, Πανούσης Γ., Καθ υπερβολήν, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, Παπαθεοδώρου Θ., Επιτηρούμενη Δημοκρατία, βιβλιόραμα, αθήνα, Παπαθεοδώρου Θ., Δημόσια ασφάλεια και αντεγκληματική πολιτική, Νομική Βιβλιοθήκη, Φαρσεδάκης Ι., Η εγκληματολογική σκέψη. Απ την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, Νομική Βιβλιοθήκη, Τ.Α, Αθήνα,

Ο φόβος του εγκλήµατος: Ένα ελληνικό παράδοξο *

Ο φόβος του εγκλήµατος: Ένα ελληνικό παράδοξο * Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 1/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) 1 Ο φόβος του εγκλήµατος: Ένα ελληνικό παράδοξο * ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ, Καθηγήτριας Εγκληµατολογίας, Τµήµατος Κοινωνιολογίας, Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

(AΝ)ΑΣΦAΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

(AΝ)ΑΣΦAΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (AΝ)ΑΣΦAΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Απο την ανταποδοτική στην αποκαταστατική δικαιοσύνη: τιμωρητικότητα ή άμβλυνση των συγκρούσεων;

Απο την ανταποδοτική στην αποκαταστατική δικαιοσύνη: τιμωρητικότητα ή άμβλυνση των συγκρούσεων; Απο την ανταποδοτική στην αποκαταστατική δικαιοσύνη: τιμωρητικότητα ή άμβλυνση των συγκρούσεων; Χριστίνα Ζαραφωνίτου * Για τους υπέρμαχους της ανταπόδοσης η τιμωρία δεν αποτελεί το μέσον για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν ghettos στο κέντρο της Αθήνας; Μια εγκληματολογική αναδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής*

Υπάρχουν ghettos στο κέντρο της Αθήνας; Μια εγκληματολογική αναδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής* ΥΠΑΡΧΟΥΝ GHETTOS ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ; Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) 15 Υπάρχουν ghettos στο κέντρο της Αθήνας; Μια εγκληματολογική αναδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής*

Διαβάστε περισσότερα

«Υπάρχουν ghettos στο κέντρο της Αθήνας; Μια εγκληματολογική αναδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής» 1-2

«Υπάρχουν ghettos στο κέντρο της Αθήνας; Μια εγκληματολογική αναδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής» 1-2 «Υπάρχουν ghettos στο κέντρο της Αθήνας; Μια εγκληματολογική αναδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής» 1 2 Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις κοινού-αστυνομίας και αίσθημα ανασφάλειας*

Σχέσεις κοινού-αστυνομίας και αίσθημα ανασφάλειας* ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) 87 Σχέσεις κοινού-αστυνομίας και αίσθημα ανασφάλειας* ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ, Κοινωνιολόγου, ΜΔΕ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Μεθοδολογία της Εγκληματολογικής Έρευνας

ΜΑΘΗΜΑ: Μεθοδολογία της Εγκληματολογικής Έρευνας ΜΑΘΗΜΑ: Μεθοδολογία της Εγκληματολογικής Έρευνας ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Δρ Ιωάννα Τσίγκανου (Διευθύντρια Ερευνών Α Βαθμίδας ΕΚΚΕ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπό του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή και η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩNΥΜΟ ΕΜΑΙL Aναστασία Χαλκιά anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 2013 έως σήμερα Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Υπηρεσία Ασύλου - Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΡ. Ι. ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και εξελίξεις στη διδασκαλία, την έρευνα και την επαγγελµατική άσκηση της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα*

Τάσεις και εξελίξεις στη διδασκαλία, την έρευνα και την επαγγελµατική άσκηση της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα* 74 ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 2/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) Χ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ Τάσεις και εξελίξεις στη διδασκαλία, την έρευνα και την επαγγελµατική άσκηση της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα* ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ, Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση της συγκέντρωσης αλλοδαπών σε περιοχές της Αθήνας μέσα από τον ημερήσιο Τύπο και η κοινωνική αναπαράσταση του ghetto *

Η παρουσίαση της συγκέντρωσης αλλοδαπών σε περιοχές της Αθήνας μέσα από τον ημερήσιο Τύπο και η κοινωνική αναπαράσταση του ghetto * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ GHETTOS ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) 99 Η παρουσίαση της συγκέντρωσης αλλοδαπών σε περιοχές της Αθήνας μέσα από τον ημερήσιο Τύπο και η κοινωνική αναπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έφη Λαμπροπούλου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιογραφικό. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έφη Λαμπροπούλου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Βιογραφικό ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έφη Λαμπροπούλου Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών Tηλ.: 210 9201804 E-mail: elambro@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική πρόσληψη του συζυγικού βιασμού. Δεδομένα ερευνών στάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Η κοινωνική πρόσληψη του συζυγικού βιασμού. Δεδομένα ερευνών στάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Η κοινωνική πρόσληψη του συζυγικού βιασμού Δεδομένα ερευνών στάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Κων/νου Ι. Πανάγου πτυχιούχου Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακού φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα, η Αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία. Contemporary Criminality, its Confrontation and Criminology

Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα, η Αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία. Contemporary Criminality, its Confrontation and Criminology ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES UNIVERSITÉ PANTEION DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES Διεθνές Συνέδριο Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θεοδωροπούλου Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΩΣ ΔΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μαρία Θεοδωροπούλου Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΩΣ ΔΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 129 Β' 2009, 125-156 Μαρία Θεοδωροπούλου Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΩΣ ΔΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ξεκινώντας από τη διερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η εγκληματολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σε ένα σύγγραμμα εγκληματολογίας απεικονίζεται ο γνωστικός αυτός κλάδος σαν δέντρο με ρίζες, κλαδιά, παρακλάδια και καρπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΊΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΊΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΊΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ e-mail: asikioto@law.duth.gr Η Αθανασία Συκιώτου γεννήθηκε και σπούδασε στην Αθήνα στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απ όπου

Διαβάστε περισσότερα

«Θυματοποίηση, ανασφάλεια και καταγραφή αναγκών των αστέγων. Ερευνητικές διαπιστώσεις στο Δήμο Καλλιθέας»

«Θυματοποίηση, ανασφάλεια και καταγραφή αναγκών των αστέγων. Ερευνητικές διαπιστώσεις στο Δήμο Καλλιθέας» «Θυματοποίηση, ανασφάλεια και καταγραφή αναγκών των αστέγων. Ερευνητικές διαπιστώσεις στο Δήμο Καλλιθέας» Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Ευτυχία Γεωργιάδη, Ψυχολόγος-ΜΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΡΙΟ, ΠΑΤΡΑ, 26500 Σοφία Βαγιώτα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc, MA ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χριστίνα Π. Κωνσταντινίδου Διεύθυνση Κρήτης: Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Κρήτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ τ. Πρύτανης, τ. Υφυπουργός pptheod@gmail.com papathod@uop.gr ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τ. Maître de Conférences Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΡΣΗ Π. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Paris X - Nanterre Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθήνα -

Διαβάστε περισσότερα

- Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ). Τμήμα Νομικής ΔΠΘ, Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών ( 1985-1989)

- Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ). Τμήμα Νομικής ΔΠΘ, Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών ( 1985-1989) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ- Δεκέμβριος 2013 I- Προσωπικά Βασίλειος Καρύδης του Χαριλάου Καθηγητής Παν/μίου Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Επικεφαλής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Βασίλης Χ. Καρύδης Συντονισµός έρευνας: Φωτεινή Μηλιώνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1 ΒΕΝΙΕΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 2 Κόρινθος, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Θυματοποίηση και φόβος του εγκλήματος των φοιτητών χρηστών του διαδικτύου

Θυματοποίηση και φόβος του εγκλήματος των φοιτητών χρηστών του διαδικτύου ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Εγκληματολογία 1-2/2014 (ΕΤΟΣ 4ο) 21 Θυματοποίηση και φόβος του εγκλήματος των φοιτητών χρηστών του διαδικτύου Σχολιασμένη παρουσίαση ερευνητικών πορισμάτων ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ, Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Β) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα