Κλασικές προσεγγίσεις του αστικού φαινομένου: Marx, Weber, Durkheim

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλασικές προσεγγίσεις του αστικού φαινομένου: Marx, Weber, Durkheim"

Transcript

1 Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 11(10): Κλασικές προσεγγίσεις του αστικού φαινομένου: Marx, Weber, Durkheim Ιωάννης Θ. Φραγκόπουλος Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίο Άρεως, Βόλος, τηλ: fax: , Περίληψη Στο παρόν άρθρο επιχειρείται να εκτεθούν με σαφή και συστηματικό τρόπο οι απόψεις των κλασικών θεωρητικών της κοινωνιολογικής ανάλυσης (Μαρξ Έγκελς, Βέμπερ και Ντυρκάιμ) για το αστικό φαινόμενο. Θεωρώντας ότι η επίδραση του έργου τους ήταν θεμελιώδης ιδιαίτερα μετά το καταβάλλεται προσπάθεια να αναδειχθεί το θεωρητικό πλαίσιο «ανάγνωσης» του αστικού φαινομένου, ως συμβολή στην διαυγέστερη αναζήτηση των σύγχρονων εννοιολογήσεων της κοινωνικής επιστήμης του χώρου. Αρχικά, παρουσιάζεται η μαρξιστική προσέγγιση της θεωρίας περί καταμερισμού της εργασίας (μορφές παραγωγής ιδιοκτησίας και χώρος, πόλη / ύπαιθρος, αστοί / προλετάριοι, αλλοτρίωση). Στη συνέχεια, αναλύονται οι απόψεις του Μ. Βέμπερ και οι μορφές οικονομικού και πολιτικού εξορθολογισμού της δυτικής μεσαιωνικής πόλης όπως τεκμηριώνονται στο έργο του «Η πόλη». Τέλος αναδεικνύονται οι θέσεις του Ντυρκάιμ και ο προβληματισμός της συγκρότησης της συλλογικής ζωής μέσω της εμπειρικής μορφολογικής προσέγγισης της σύγχρονης πόλης. Λέξεις κλειδιά: Μαρξ και πόλη, Βέμπερ και πόλη, Ντυρκάιμ και πόλη, αντίθεση πόλης υπαίθρου, τρόποι παραγωγής και μορφές χωρικής οργάνωσης, Δυτική μεσαιωνική πόλη και ανάδυση της μικρο-αστικής τάξης, πόλη και εξορθολογισμός, υλική και ηθική πυκνότητα, μηχανική αλληλεγγύη - οργανική αλληλεγγύη. Μάιος 2005 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον Άρεως, Βόλος, Τηλ: , Διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

2

3 Κλασικές προσεγγίσεις του αστικού φαινομένου: Marx, Weber, Durkheim 165 Εισαγωγή 1,2 Στο παρόν άρθρο επιχειρούμε να παρουσιάσουμε με σαφή και συστηματικό τρόπο τις απόψεις των κλασικών θεωρητικών της κοινωνιολογικής ανάλυσης για το αστικό φαινόμενο. H σχετική βιβλιογραφία στην ελληνική πραγματικότητα για τις θέσεις των Μαρξ Έγκελς, Μαξ Βέμπερ και Εμίλ Ντυρκάιμ για τον χώρο και τους μετασχηματισμούς του παρουσιάζει ένα σχετικό έλλειμμα. Αυτό, εν μέρει οφείλεται στον αποσπασματικό και έντονα πολιτικοποιημένο λόγο της δεκαετίας του 70 για τον χωρικό σχεδιασμό εξεταζόμενο ως πολιτικό διακύβευμα, ενώ εν μέρει οφείλεται στην κοινώς αποδεκτή ως απαρχή της αστικής κοινωνιολογίας (urban sociology) την Σχολή του Σικάγο των αρχών του 20 ου αιώνα. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι πιο πρόσφατες θεωρήσεις του αστικού φαινομένου, ιδίως μετά το 1960, αγνοούν και δεν είναι «προϊόντα» αναστοχασμού του έργου των θεμελιωτών της κοινωνιολογίας όπως του Μαρξ, του Βέμπερ και του Ντυρκάιμ. Οι διάσημες αναλύσεις του φαινομένου της πόλης από τον Μanuel Castells (1968, 1972), τον Henri Lefebvre (1972), τον David Harvey (1973) και οι λιγότερο γνωστές στο ελληνικό κοινό αναλύσεις του Ray Pahl (1968) και Jean Remy (1982, 1998) καθώς και χορείας άλλων μελετητών, θεμελιώνουν τον προβληματισμό τους επάνω στις βασικές θέσεις περί αστικού χώρου των κλασικών, αφενός του Μαρξ Εγκελς και αφετέρου του Βέμπερ και Ντυρκάιμ. Από άποψη μεθοδολογίας εργαζόμαστε με βάση τα θεμελιώδη κείμενα αστικής ανάλυσης των κλασικών επιχειρώντας ταυτόχρονα να ορίσουμε το θεωρητικό πλαίσιο (θεωρίες και έννοιες) «ανάγνωσης» του αστικού φαινομένου. Έτσι, εργαζόμαστε σε τρεις χρόνους και αρχικά αναλύουμε την μαρξιστική προσέγγιση της θεωρίας περί καταμερισμού της εργασίας, στη συνέχεια αναφερόμαστε πιο εκτεταμένα στον Βέμπερ και στις μορφές εξουσίας που αναδύονται στην μεσαιωνική πόλη δια μέσου της έννοιας του εξορθολογισμού και τέλος αναφερόμαστε στον Ντυρκάιμ και στο προβληματισμό της συγκρότησης της συλλογικής ζωής μέσω της εμπειρικής μορφολογικής προσέγγισης της σύγχρονης πόλης. Ως επίμετρο αυτών των τριών διαφορετικών προσεγγίσεων, επιχειρούμε μια συνθετική παρουσίαση η οποία στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση τους και στην διαυγέστερη αναζήτηση των κυριότερων σύγχρονων εννοιολογήσεων του αστικού φαινομένου. 1 Η προσέγγιση μας εμπνέεται από την αναλυτική κριτική θεώρηση των κλασικών από τους Jean Remy, L. Voye (1982), La ville et l urbanisation, Bruxelles, Cabay, σσ H ολοκλήρωση της εργασίας αυτής θα ήταν αδύνατη χωρίς την πολύπλευρη στήριξη του Διευθυντή του Εργαστηρίου Καθηγητή Βύρωνα Κοτζαμάνη. Ευχαριστίες θέλω να εκφράσω στον Πέτρο Κασσά (Α.Π.Θ), στον Θανάση Γιουψάνη (Α.Π.Θ) και στην Αμάσογλου Άννα (Δ.Π.Θ) για τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις τους σχετικά με τη δόμηση και σαφήνεια του κειμένου. Ευχαριστώ επίσης, την Μαρία Βρασίδα, υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παν/μιου Θεσσαλίας, για την απόδοση του κειμένου της περίληψης στα αγγλικά. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2005, 11(10)

4 166 Ιωάννης Θ. Φραγκόπουλος 1. Η μαρξιστική θεώρηση: τρόποι παραγωγής και μορφές χωρικής οργάνωσης Για την μαρξιστική θεωρία το φαινόμενο «πόλη» δεν αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα. Εντούτοις σε πολλά κείμενα του Μαρξ το ζήτημα της πόλης προσεγγίζεται κάτω από τις κυρίαρχες θεματικές του έργου του. Ειδικότερα στη «Γερμανική Ιδεολογία» που συνέγραψε με τον Εγκελς στις Βρυξέλλες στα ασχολείται πιο άμεσα με την πόλη. Η βασική, προοπτική της μαρξιστικής θεωρίας για την ανάλυση της πόλης είναι η έννοια του καταμερισμού της εργασίας στα διάφορα στάδια εξέλιξης της διαδικασίας παραγωγής. Εφόσον γνωρίζουμε ότι η βασική προοπτική της θεώρησης της ανθρώπινης κοινωνίας δεν είναι άλλη από την ανάλυση των διαδοχικών μορφών οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης στα διάφορα στάδια της εξέλιξης της ανθρωπότητας, αρκεί να δούμε σε ποιο τρόπο παραγωγής (mode de production) η χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία για την διαλεκτική αντίθεση παραγωγικών δυνάμεων και παραγωγικών σχέσεων. Η διαλεκτική αυτή αντίθεση (ή αντίφαση) αποτελεί το βασικό παράγοντα μετασχηματισμού των κοινωνιών στην προοπτική της αταξικής κοινωνίας. Η εξέλιξη του καταμερισμού της εργασίας στο «εσωτερικό ενός έθνους προκαλεί την διάκριση βιομηχανικής και εμπορικής εργασίας από την αγροτική εργασία.. γεγονός που οδηγεί στον διαχωρισμό πόλης και υπαίθρου και στην αντίθεση των συμφερόντων τους» 3. Βλέπουμε ότι αν και η ανθρώπινη ιστορία εξετάζεται κάτω από το πρίσμα του καταμερισμού της εργασίας ο οποίος επιβάλει μορφές χωρικής εξειδίκευσης και πόλωσης, η ανάλυση των Μαρξ και Εγκελς επικεντρώνεται στις σύγχρονες τους, μορφές παραγωγής και χωρικής εξειδίκευσης, αυτές, δηλαδή, που επιβάλει ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής Στάδια καταμερισμού της εργασίας, μορφές παραγωγής και ιδιοκτησίας και σχέση με τον χώρο Τα στάδια του καταμερισμού της εργασίας αντιστοιχούν σε μορφές παραγωγής και ιδιοκτησίας ενώ κάθε νέο στάδιο καθορίζει νέες παραγωγικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και των ομάδων. Το ερώτημα τίθεται, λοιπόν, σε ποια μορφή ιδιοκτησίας αντιστοιχεί η πόλη σύμφωνα με την μαρξιστική θεωρία. Η πρώτη μορφή ιδιοκτησίας είναι η φυλετική (stammeigentum) ή πρωτόγονη ιδιοκτησία όπου η κοινωνική δομή δεν είναι τίποτε άλλο από μια διεύρυνση των σχέσεων εξουσίας που υφίστανται στο εσωτερικό της οικογένειας: «αρχηγοί της πατριαρχικής φυλής, κάτω από αυτούς τα μέλη 3 Κ. Μαρξ., Φ. Έγκελς (1989), «Η γερμανική ιδεολογία», τόμος 1 ος, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 62. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

5 Κλασικές προσεγγίσεις του αστικού φαινομένου: Marx, Weber, Durkheim 167 της φυλής, τελικά οι δούλοι. Η δουλεία είναι αφανής στην οικογένεια». Η δεύτερη μορφή ιδιοκτησίας είναι η κοινοτική και κρατική ιδιοκτησία ενώ η τρίτη αφορά την φεουδαρχική ιδιοκτησία. Η δεύτερη μορφή ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί στην συνένωση πολλών φυλών σε μια πόλη κατόπιν συμφωνίας ή με τη βία, χαρακτηρίζεται από την συλλογική άσκηση της εξουσίας, την ανάπτυξη της ατομικής ιδιοκτησίας, την εμφάνιση της χωρικής ετερότητας που προκαλεί την αντίθεση πόλης και υπαίθρου, η οποία αντιστοιχεί στην αντίθεση των ελεύθερων πολιτών με την παραγωγική τάξη, δηλαδή τους σκλάβους. H μορφή αυτή της ιδιοκτησίας και του καταμερισμού της εργασίας αναφέρεται, κυρίως, στην Αρχαία Ρώμη όπου η ανάπτυξη της ατομικής ιδιοκτησίας οδηγεί στην «ταξική σχέση ανάμεσα σε πολίτες και δούλους» ενώ «ο μετασχηματισμός της πληβειακής μικρής αγροτιάς σε προλεταριάτο..δεν πέτυχε μια ανεξάρτητη ανάπτυξη» 4. Σε αντίθεση με την Αρχαιότητα που «ξεκίνησε από την πόλη και την μικρή εδαφική της έκταση, ο Μεσαίωνας ξεκίνησε από το χωριό και τα εκτεταμένα εδάφη της παρακμάζουσας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας» 5 από την οποία προέκυψε η επόμενη μορφή ιδιοκτησίας. Η τρίτη, λοιπόν, μορφή ιδιοκτησίας, είναι η φεουδαλική ιδιοκτησία ή ιδιοκτησία των κλειστών τάξεων, η οποία εκκινεί από την ύπαιθρο, όπου υπάρχει εκτεταμένη γαιοκτησία, ενώ ο ηγεμόνας ιδιοκτήτης γης εξουσιάζει τους μικρούς παραγωγούς οι οποίοι αντικαθιστούν τους σκλάβους της προηγούμενης περιόδου. Όσον αφορά την πόλη, εκεί κυριαρχεί η συντεχνιακή ιδιοκτησία και η οργάνωση της παραγωγής λαμβάνει την μορφή της συντεχνίας και των οργανωμένων επαγγελμάτων. Ο καταμερισμός της εργασίας είναι ιεραρχικός με κυρίαρχη μορφή αυτήν του τεχνίτη αρχηγού (μάστορας) του «οίκου», ενώ σε δεύτερη ιεραρχικά τάξη βρίσκονται οι βοηθοί (καλφάδες) και τέλος οι μαθητευόμενοι οι οποίοι αποτελούν την κατεξοχήν παραγωγική ομάδα. Εξελικτικά με την ενίσχυση του καταμερισμού της εργασίας που αποτελεί το πρίσμα κάτω από το οποίο οι Μαρξ και Έγκελς εξετάζουν το ζήτημα του χώρου- κάποιες πόλεις ειδικεύονται στην παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, ενώ άλλες αποτελούν πόλεις εμπορίου. Ως βιομηχανικές πόλεις ορίζουν τις πόλεις στις οποίες «εμφανίστηκαν οι μανιφακτούρες, παραγωγικοί κλάδοι που ξεπέρασαν τα πλαίσια του συντεχνιακού συστήματος που προέκυψαν ως αποτέλεσμα του καταμερισμού της εργασίας ανάμεσα στις διάφορες πόλεις.» ενώ η εργασία στη μανιφακτούρα «προϋπέθετε μια μηχανή έστω και στην στοιχειώδη της μορφή αφορούσε την υφαντουργία και αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία και αργότερα στην Φλάνδρα. στη συνέχεια στην Αγγλία και τη Γαλλία..» 6. Έτσι προκύπτει ένας νέος καταμερισμός εργασίας μεταξύ πόλεων μανιφακτούρας και εμπορικών πόλεων. 4 Κ. Μαρξ., Φ. Έγκελς (1989), οπ. π., σελ Κ. Μάρξ., Φ. Έγκελς (1989), οπ. π., σελ Κ. Μαρξ., Φ. Έγκελς (1989), οπ. π., σελ Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2005, 11(10)

6 168 Ιωάννης Θ. Φραγκόπουλος Το άνοιγμα του εμπορίου στην παγκόσμια αγορά και η αύξηση του κεφαλαίου επέτεινε, σύμφωνα με τους Μαρξ και Έγκελς, ιδιαίτερα στην Αγγλία του 18 ου αιώνα την ζήτηση για προϊόντα μεταποίησης. «Η ζήτηση αυτή που ξεπερνούσε τις παραγωγικές δυνάμεις ήταν η κινητήρια δύναμη που γέννησε την τρίτη περίοδο της ατομικής ιδιοκτησίας από τον καιρό του Μεσαίωνα, δημιούργησε την μεγάλη βιομηχανία» 7 ενώ αποτέλεσε το πιο προωθημένο στάδιο του καταμερισμού της εργασίας. Βλέπουμε ότι η προσέγγιση του χώρου στον Μαρξ και Έγκελς εντάσσεται σαφώς στην θεωρία του καταμερισμού της εργασίας, στην αντιστοίχηση του σε τρόπους παραγωγής (δουλοκτητικός, φεουδαρχικός και κεφαλαιοκρατικός) και σε μορφές ιδιοκτησίας που επιβάλλουν χωρικές πραγματικότητες και αντιθέσεις με κυρίαρχη αυτήν της πόλης και της υπαίθρου. Η αντίθεση αυτή δεν είναι τίποτε άλλο από μια μορφή του καταμερισμού της εργασίας που αφορά την διάκριση πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας Καταμερισμός της εργασίας, αντίθεση πόλης υπαίθρου και ιδιοκτησία βασισμένη στην εργασία και την ανταλλαγή «Ο μεγαλύτερος καταμερισμός υλικής και πνευματικής εργασίας 8 είναι ο χωρισμός πόλης και υπαίθρου» Η πόλη αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο της πνευματικής εργασίας καθώς «η ύπαρξη της συνεπάγεται την ανάγκη διοίκησης, αστυνομίας, φόρων κτλ. με λίγα λόγια της αυτοδιοίκησης και έτσι της πολιτικής γενικά» 9. Έτσι γίνεται κατανοητός ο καταμερισμός της εργασίας και η κυρίαρχη θέση της πόλης έναντι της υπαίθρου εφόσον η διοίκηση, η θέσπιση νόμων ο χρηματοοικονομικός έλεγχος και το ίδιο το συμβολικό σύστημα αναπαραστάσεων και ιδεολογίας μιας κοινωνίας επικεντρώνεται στην πόλη (βλέπε κεντρικά ιερά θρησκειών κλπ.) «Η πόλη είναι στην πραγματικότητα το γεγονός της συγκέντρωσης του πληθυσμού, των εργαλείων παραγωγής, του κεφαλαίου, της ψυχαγωγίας, των αναγκών, ενώ η ύπαιθρος δείχνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή την απομόνωση και το χωρισμό» 10. Η ανάγκη οργάνωσης στην πόλη αντιπαραβάλλεται με το ζεύγος αντιθέσεων συγκέντρωσης 7 Κ. Μαρξ., Φ. Έγκελς (1989), οπ. π., σελ Ο καταμερισμός μεταξύ υλικής και πνευματικής εργασίας, σύμφωνα με τους Μαρξ και Εγκελς, προκύπτει νομοτελειακά (παραγωγικότητα, αύξηση αναγκών και πληθυσμού) και δίνει τη δυνατότητα στη συνείδηση (που αρχικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά «συνείδηση κοπαδιού» ή «συνειδητό ένστικτο») να αυτονομείται σε σχέση με το πραγματικό της περιεχόμενο (δηλαδή συνείδηση υπαρκτών υλικών σχέσεων) και να προχωρεί στην διαμόρφωση της «καθαρής θεωρίας», της θεολογίας, της φιλοσοφίας, της ηθικής..», βλέπε Κ. Μαρξ, Φ. Έγκελς (1989), οπ. π., σελ Κ. Μαρξ, Φ. Εγκελς, (1977), «Μορφές ιδιοκτησίας, καταμερισμός της εργασίας και πόλη» στο Καυκαλάς, Γιαουτζή (επιμ.), «Η πόλη στο κεφαλαιοκρατικό σύστημα», Αθήνα, Οδυσσέας, σελ. 49. Εκτός των παραπομπών στη Γερμανική ιδεολογία (μετάφραση της γαλλικής έκδοσης από τις Editions Sociales του 1968) και συγκεκριμένα της 5 ης ανατύπωσης του 1989 από τις εκδόσεις Gutenberg (1 η εκδ. 1973), χρησιμοποιούμε και το ανωτέρω μεταφρασμένο απόσπασμα από την «Γερμανική Ιδεολογία» καθώς μαζί με άλλα κλασικά κείμενα αποτελούν μέρος μιας μοναδικής θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε έκδοσης στην Ελλάδα, αφιερωμένης στο ζήτημα του χώρου. 10 Κ. Μαρξ, Φ. Εγκελς (1977), οπ. π. σελ. 49. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

7 Κλασικές προσεγγίσεις του αστικού φαινομένου: Marx, Weber, Durkheim 169 απομόνωσης και χωρισμού, ενώ εκδηλώνει με σαφήνεια την επικυριαρχία της πόλης πάνω στην ύπαιθρο η οποία διατηρεί ενισχυμένη μια οικογενειακή δομή και οργάνωση. Η αντίθεση αυτή υφίσταται μόνο στα πλαίσια της ατομικής ιδιοκτησίας και εξελικτικά παραπέμπει σ ένα άλλο δίπολο αντίθεσης, αυτό του κέντρου και της περιφέρειας. «Ο χωρισμός πόλης και υπαίθρου μπορεί ακόμα να κατανοηθεί σαν ο χωρισμός του κεφαλαίου και της γαιοκτησίας, σαν μια αρχή της ύπαρξης και ανάπτυξης του κεφαλαίου ανεξάρτητα από τη γαιοκτησία σαν η αρχή μιας ιδιοκτησίας που έχει τη βάση της μονάχα στην εργασία και στην ανταλλαγή» 11. Έτσι, η πόλη αντιστοιχεί στην ανάπτυξη ενός κεφαλαίου το οποίο δεν σχετίζεται με τη γη και το προϊόν της, αλλά προκύπτει από την πώληση της εργασίας και την ανταλλακτική της αξία με την οποία ανταλλάσει την κάλυψη των βασικών του αναγκών Η Θεωρία του πολλαπλασιασμού των αναγκών και ο αστικός χώρος Η αλλοτρίωση κατά τους J. Remy και L. Voye (1982, 198) προκύπτει από την μεγιστοποίηση της εργασίας και την ελαχιστοποίηση του ελέγχου επί του ποσοστού της ανταλλαγής, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να υφίσταται τη δραστηριότητα του μ έναν επώδυνο τρόπο που τον αποξενώνει από την εργασία του και το προϊόν της. Με παρόμοιο τρόπο αντιμετωπίζει η Σ. Νικολαΐδου (1993, 173) την έννοια της αλλοτρίωσης ως αποκοπή του ανθρώπου από τη φύση κα το σύνολο των δημιουργικών δραστηριοτήτων, η οποία εκκινεί με την βιομηχανική κοινωνία των αρχών του 20 ου αιώνα και καταλήγει σε πιο σύγχρονες μορφές αλλοτρίωσης. Η αλλοτρίωση ως ελάχιστος έλεγχος επί του παραγόμενου πλούτου γνωστού ως υπεραξία 12 έχει και μια άλλη διάσταση αμιγώς χωρική -θα μπορούσαμε να πούμεκαθώς προκύπτει από την εξάρτηση του ατόμου από τις ανάγκες που παράγει η πόλη. Το άτομο και οι ομάδες είναι δέσμιοι των αναγκών που παράγει η πόλη ενώ οι αντίστοιχες ανάγκες στον αγροτικό χώρο είναι «διασκορπισμένες». Η αλληλουχία παραγωγής και πολλαπλασιασμού των αναγκών στην αστική βιομηχανική κοινωνία αποτελεί κοινό τόπο πολλών σύγχρονων προσεγγίσεων από πλευράς των 11 Κ. Μαρξ, Φ. Έγκελς,(1977), οπ. π. σελ «Στο έργο Κριτική της πολιτικής οικονομίας (1859) η κύρια θέση του Κ. Μαρξ είναι η έννοια αξία εργασίας (valeur travail) που δανείστηκε από τον Ricardo και σύμφωνα με την οποία κάθε εμπόρευμα ανταλλάσσεται σύμφωνα με την ποσότητα εργασίας που απαιτήθηκε να παραχθεί και βρίσκεται ενσωματωμένη στο εμπόρευμα αυτό.» Η μεγάλη ανακάλυψη του Μαρξ αφορά την θεωρία της υπεραξίας και βρίσκεται στο γεγονός ότι η διαφορά χρόνου εργασίας για την παραγωγή ενός εμπορεύματος Α. και πραγματικού χρόνου Β. που απαιτεί ο εργοδότης (και υπερβαίνει τον απαραίτητο χρόνο Α. για κοινωνική αναπαραγωγή της δύναμης εργασίας), συνιστά την υπεραξία που παράγει ο εργαζόμενος καθώς εργάζεται χωρίς αμοιβή. «Με άλλα λόγια εάν η δύναμη εργασίας εμφανίζεται σαν ένα εμπόρευμα παρόμοιο με άλλα ως προς την ανταλλακτική του αξία, η αξία χρήσης του έχει μια ιδιαιτερότητα: αφορά την παραγωγή περισσότερης αξίας από αυτή που απαιτεί η δική του αναπαραγωγή». Βλέπε J-P. Durand, (1994), Karl Marx, dans K.V.Meter (eds) La sociologie, Paris, Larousse, pg Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2005, 11(10)

8 170 Ιωάννης Θ. Φραγκόπουλος ανθρωπιστικών επιστημών και δεν περιορίζεται σε μια διχοτομική θεώρηση όπου ο πολλαπλασιασμός των αναγκών αποτελεί «προνόμιο» του αστικού χώρου. Στη μεταβιομηχανική κοινωνία η ενοποίηση του αστικού και αγροτικού χώρου όσον αφορά τη συλλογική κατανάλωση είναι μία πραγματικότητα, ενώ σύμφωνα με την μαρξιστική θεώρηση η λογική αλληλουχία ανάγκη, μέσον ικανοποίησης ανάγκης, παραγωγή νέας ανάγκης, αφορά, κυρίως, την πόλη. Οι νέες ανάγκες ωθούν με τη σειρά τους στην παραγωγή νέων μέσων ικανοποίησής τους και κατ επέκταση σε νέες κοινωνικές σχέσεις και στην υλιστική αλληλεξάρτηση των ανθρώπων. Ως παραγωγικές μονάδες, τα άτομα κατέχουν λόγω του καταμερισμού της εργασίας ένα αποκλειστικό πεδίο δράσης με αποτέλεσμα να ανατρέχουν σε άλλους ανθρώπους για να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Οδηγούνται στον ανταγωνισμό και στην απομόνωση, στερούμενοι, έτσι, το πραγματικό περιεχόμενο της ζωής τους προς όφελος της υλιστικής ζωής, η οποία παραμένει ως αναπαραγόμενος στόχος, «ώστε η υλική ζωή να εμφανίζεται αποκλειστικά σαν σκοπός, και αυτό που παράγει αυτή την υλική ζωή, η εργασία., σαν το μέσο» Πόλη και κοινωνική στρωμάτωση: αστική τάξη και προλεταριάτο Ο καταμερισμός της εργασίας ο οποίος εξελικτικά πραγματώνεται στην χωρική του διάσταση με την αντίθεση πόλης και υπαίθρου, στο εσωτερικό της πόλης έχει και μια άλλη συνέπεια καθώς στο επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής μεταξύ των ομάδων αναδεικνύει την αντίθεση της αστικής τάξης και της τάξης του προλεταριάτου. Σύμφωνα με τους Remy - Voye (1982, 197) η αστική τάξη προκύπτει από τους αρχηγούς των συντεχνιών που έχουν πατριαρχικές σχέσεις μεταξύ τους, ενώ στην πόλη λειτουργούν μ έναν τρόπο αντίστοιχο μ αυτόν του ηγεμόνα έναντι των δουλοπάροικων. Επίσης, η τάξη αυτή προκύπτει από τους εργαζόμενους στην διοίκηση, την προστασία και τη διαχείριση της πόλης. Στις δύο ομάδες από τις οποίες προκύπτει η αστική τάξη, έρχεται να προστεθεί η ανερχόμενη τάξη των εμπόρων που προέκυψε από τον χωρισμό παραγωγής και εμπορίου. Η ύπαρξη της «κλασικής» αριστοκρατίας φεουδαρχικού τύπου παρέμενε ισχυρή και λειτούργησε ως δύναμη συσπείρωσης για τις τοπικές αριστοκρατίες των πόλεων. Εξελικτικά οι αριστοκρατίες των πόλεων συγκρότησαν την αστική τάξη (classe bourgeoise) ενώ ο ρόλος του εμπορίου ως οικονομικής δραστηριότητας καθώς και των εμπόρων ως οικονομικής και κοινωνικής ομάδας ήταν κεφαλαιώδης. Η αστική τάξη, εφόσον συμπτύσσεται ως τέτοια, εμφανίζεται εξελικτικά μ έναν σαφή διαχωρισμό 14 στο 13 Κ. Μαρξ, Φ. Έγκελς, (1989), οπ. π., σελ «Εμπόριο και μανιφακτούρα δημιούργησαν την μεγάλη αστική τάξη, στις συντεχνίες συγκεντρώθηκε η μικρή αστική τάξη, που δεν ήταν πια κυρίαρχη μέσα στις πόλεις όπως προηγούμενα αλλά ήταν υποχρεωμένη να υποκύψει μπροστά στη δύναμη των μεγάλων εμπόρων και εργοστασιαρχών μανιφακτούρας..», βλέπε Κ. Μαρξ, Φ. Έγκελς, (1989), οπ. π., σελ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

9 Κλασικές προσεγγίσεις του αστικού φαινομένου: Marx, Weber, Durkheim 171 εσωτερικό της που έχει και σαφείς χωρικές διαστάσεις, όπως υποστηρίζει ο Μαρξ η μεγάλη αστική τάξη που κυριαρχεί στις πόλεις λιμάνια, οι οποίες είναι και έδρες εμπορίου, ενώ το πνεύμα της «μικρής αστικής τάξης» κυριαρχεί στις νέες βιομηχανικές πόλεις, έδρες του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής 15. Από την άλλη πλευρά, η κοινωνική τάξη του προλεταριάτου που προοδευτικά συμπτύσσεται, διαχωρίζεται σε δύο ομάδες, στην ομάδα των εργαζομένων στις συντεχνίες και στην ομάδα των εργαζομένων με ημερομισθιακή σχέση (la plebe). Τόσο η προέλευση των υπο-ομάδων αυτών που συγκροτούν το προλεταριάτο, όσο και η δυναμική τους στα πλαίσια των παραγωγικών σχέσεων του νέου κοινωνικού και οικονομικού σχηματισμού, απασχολούν τους Μαρξ-Έγκελς, καθώς θεωρούν την αντίφαση στο εσωτερικό του νέου κεφαλαιοκρατικού σχηματισμού θεμελιώδες ζήτημα για την λύση της αντίφασης, καθώς με τον σχηματισμό αυτό «ολοκληρώνεται η προϊστορία της ανθρώπινης κοινωνίας» 16. Σχετικά με τη δυναμική των δύο υπο-ομάδων, η ανάλυση του Μαρξ-Έγκελς αφορά την αδυναμία σύμπτυξης μιας ενιαίας κοινωνικής τάξης, καθώς για τους εργαζόμενους στις συντεχνίες, τόσο η κυριαρχία του αρχηγού της συντεχνίας, όσο και η εργασιακή και σε στάδια μαθητείας (καλφάς, δόκιμος κλπ.) ένταξη στη διαδικασία παραγωγής αποτελούσαν εμπόδια, ενώ για τους εργαζόμενους με ημερομισθιακή σχέση η αποσπασματικότητα της απασχόλησης εμπόδισε την οργάνωσή τους και παρέμεναν μια πληβειακή ομάδα χωρίς οργάνωση. Έτσι, τα κύρια σημεία της ανάλυσης των Μαρξ και Έγκελς για την κοινωνική στρωμάτωση στην πόλη αφορούν την ανάδυση της αστικής τάξης με τις δυο υποομάδες αυτής των μεγαλοαστών και αυτής των μικροαστών, ενώ, το προλεταριάτο χωρίζεται στους εργάτες στις συντεχνίες και στους ημερομισθιακώς εργαζόμενους (μεροκαματιάρηδες). Ταυτόχρονα, η στρωμάτωση στην πόλη με τις κοινωνικές τάξεις όπως τις ορίζουν οι Μαρξ-Έγκελς, έχει το ανάλογό της σε μια ιεράρχηση, αυτήν των πόλεων μεταξύ τους ανάλογα με την κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα και ένα πιο ειδικό καταμερισμό της εργασίας, δηλαδή «ένα νέο καταμερισμό της παραγωγής ανάμεσα στις διάφορες πόλεις που καθεμιά της εκμεταλλεύεται σε λίγο κάποιον επικρατέστερο κλάδο βιομηχανίας» 17, ενώ αρχικά οι σχέσεις μεταξύ των πόλεων καθορίζονται από έναν πιο πρώιμο καταμερισμό, αυτόν μεταξύ εμπορίου και παραγωγής. 15 Κ. Μαρξ, Φ. Έγκελς,(1977), οπ. π., σελ Κ. Μαρξ, Φ. Έγκελς (1989), οπ. π., σελ. 9, από τον πρόλογο του G. Bandia της γαλλικής έκδοσης των Editions Sociales του Κ. Μαρξ, Φ. Έγκελς (1989), οπ. π., σελ Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2005, 11(10)

10 172 Ιωάννης Θ. Φραγκόπουλος 2. O Μax Weber και η ιστορικο-αναλυτική του προσέγγιση Η θεώρηση του Μαξ Βέμπερ ( ) απέχει σημαντικά από αυτήν των Μαρξ- Έγκελς που παρουσιάσαμε καθώς θεωρείται ως ο φυσικός θεωρητικός αντίποδας για δύο βασικούς λόγους: ο πρώτος αφορά την προσέγγιση του M. Βέμπερ, που δεν αποδέχεται την αιτιακή συσχέτιση μεταξύ οικονομικής βάσης και των κοινωνικών και ιστορικών εξελίξεων, ενώ ο δεύτερος αφορά τον «ουδέτερο» χαρακτήρα της κοινωνιολογίας ως κατανοούσας επιστήμης, που απομακρύνεται από τον ενεργητικό πολιτικό χαρακτήρα της μαρξιστικής ανάλυσης. Το βέβαιο είναι ότι η βεμπεριανή ανάλυση εκτείνεται σε μια εντυπωσιακή ποικιλία θεμάτων (θρησκεία, πολιτική, κλπ) και ιστορικών περιόδων (Ρώμη, Ανατολή, Μεσαίωνας). Το κυρίαρχο εννοιολογικό εργαλείο του είναι η διαδικασία εξορθολογισμού (rationalisation), ως σύνθετη νοητική διεργασία σχετική με την νεωτερικότητα του δυτικού πολιτισμού σε αντίθεση με την ανατολή, όπου οι μορφές κοινωνικής συγκρότησης στερούνται κατά του M. Βέμπερ- αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό. Έτσι στη Δύση βρίσκεται σε εξέλιξη μια μακροχρόνια διεργασία από-ιεροποίησης του κόσμου μέσω της ανάδυσης της επιστήμης και του τεχνικού ελέγχου του κόσμου. Η εξέλιξη της Δυτικής Ευρώπης ερμηνεύεται στην προοπτική αυτή, όπως για παράδειγμα οι πηγές του ορθολογισμού στην Αρχαία Ελλάδα, η απελευθέρωση από την μαγεία μέσω της Ιουδαϊκής θρησκείας, οι πόλεις με την ανάδυση της αστικής τάξης, η ανάλυση της πολιτικής ως επάγγελμα, οι μορφές εξουσίας και νομιμοποίησης, το σύγχρονο κράτος και τέλος η γραφειοκρατία και τέλος ο τεχνολογικός έλεγχος (Remy - Voye, 1974, 211). Όλες αυτές οι μορφές εξορθολογισμού θεμελιώνονται σ έναν αντίστοιχο προβληματισμό σε σχέση μ αυτόν του Μαρξ και Έγκελς και απαντούν στο ερώτημα γιατί εμφανίζεται ο καπιταλισμός στον δυτικό κόσμο. Το έργο του Βέμπερ «Η πόλη», αρχικά, δημοσιεύτηκε στο Αρχείο κοινωνικής επιστήμης και κοινωνικής πολιτικής (τόμος 47, Αύγουστος 1921) με τον τίτλο «Η πόλη. Μια κοινωνιολογική έρευνα». Μετά τον θάνατο του Βέμπερ το έργο του αυτό συμπεριλήφθηκε «Οικονομία και Κοινωνία» ως μέρος του 9 ου Κεφαλαίου με τίτλο «κοινωνιολογία της εξουσίας», όπου η δυτική πόλη του Μεσαίωνα, αποτελεί επαναστατική μορφή ανομιμοποίητης εξουσίας, πρόδρομο της νεωτερικότητας και προαγγελία του σύγχρονου κράτους 18. Για το λόγο αυτόν ακριβώς, η βεμπεριανή ανάλυση της πόλης εντάσσεται στη λογική της ερμηνείας των μορφών εξουσίας οι οποίες θεμελιώνονται στην έννοια του κύρους (autorité), ενώ δεν ανήκει στους τρεις τύπους κύρους, δηλαδή τον παραδοσιακό, τον γραφειοκρατικό και τον χαρισματικό 19 και 18 Βλέπε στην εισαγωγή του Θ. Γκιούρα την ελληνική έκδοση του έργου του Μ. Βέμπερ, (2003), «Η πόλη», όπου, αφενός, παρουσιάζεται αναλυτικά η συζήτηση σχετικά με την θέση του έργου «Η πόλη» μέσα στη δομή του συνολικού έργου του Βέμπερ, το ζήτημα των τίτλων (επίκτητοι ή γνήσιοι) καθώς και το «κοινωνιολογικό επιχείρημα που σχετίζεται με την μορφογενετική συγκρότηση της νεωτερικότητας», Αθήνα, Κένταυρος, σσ Σχετικά με τις μορφές εξουσίας βλέπε την ανάλυση από το κείμενο του συγγραφέα σε μια αξιόπιστη μετάφραση στα γαλλικά, Μ. Weber, (1971), Economie et société, tome 1er, Paris, Plon, pp ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

11 Κλασικές προσεγγίσεις του αστικού φαινομένου: Marx, Weber, Durkheim 173 εμφανίζεται ως το διακύβευμα της σύγκρουσης των στρατηγικών κοινωνικών ομάδων απ όπου και η κατάταξή της ως μορφή ανομιμοποίητης εξουσίας. Ο M. Βέμπερ υιοθετεί δύο τύπους προσέγγισης, αφενός την ιστορική συγκριτική αναφορικά με τη διαμόρφωση της Δυτικής πόλης, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Μεσαίωνα, σε σύγκριση με την πόλη της αρχαιότητας και της Ασίας, ενώ αφετέρου αναγνωρίζει την ανάδυση νέων δυνάμεων που ανατρέπουν τις παραδοσιακές εξουσίες των βασιλέων και των ευγενών, έτσι ώστε η Δυτική πόλη να αποτελεί το «εργαστήριο» νέων μορφών εξουσίας μοναδικών στην ιστορία των ανθρώπινων πολιτισμών Η οικονομική και πολιτικο-διοικητική συγκρότηση της πόλης «Θα μιλάμε για πόλη με την οικονομική έννοια, μόνο εκεί όπου ο ντόπιος πληθυσμός ικανοποιεί ένα οικονομικώς σημαντικό μέρος της καθημερινής του ανάγκης στην τοπική αγορά, και μάλιστα σε σημαντικό ποσοστό, μέσω προϊόντων τα οποία παράγει ή έχει αποκτήσει ο ντόπιος και ο άμεσα γειτονικός πληθυσμός προς διάθεση στην αγορά Αλλά η πόλη (με την εδώ χρησιμοποιούμενη έννοια) είναι [μόνιμη] αγοραία εγκατάσταση» 20. Επισημαίνεται ότι ο χαρακτήρας της μόνιμης εγκατάστασης, που δεν αποτελεί ύπαιθρο χώρο, λειτουργεί ως αγορά και ασκεί ένα συγκεκριμένο οικονομικό ρόλο έναντι της χωρικά συναφούς περιοχής. Συχνά ο ηγεμόνας παραχωρεί εγγυήσεις και προνόμια που υποστηρίζουν την παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων. Προκύπτουν δύο τύποι πόλεων, η καταναλωτική και η παραγωγική πόλη. Η μεν πρώτη είναι έδρα «οίκων» μεγάλων καταναλωτών των οποίων τα έσοδα προκύπτουν από κληρονομικές ή πολιτικές πηγές (Πεκίνο: αξιωματούχοι, Μόσχα: γαιοπροσοδούχοι), είτε από το εμπόριο του μονοπωλίου ιδιοκτησίας ακινήτων (αρχαιότητα, Βυζάντιο, Μεσαίωνας: «αστεακές γαιοπρόσοδοι») 21 και αφορά τις κατεξοχήν εμπορικές πόλεις όπου ο επιτηδευματίας ενοικιάζει γη και ακίνητα συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας αστικής ελίτ. Ως προς την παραγωγική πόλη μοντέρνου τύπου είναι το σημείο χωροθέτησης εργοστασίων, μανιφακτούρας, βιομηχανιών που παράγουν και εξάγουν προϊόντα ( Εσσεν, Μπόχουμ). Το κοινό σημείο των κατοίκων και των δυο αυτών τύπων πόλης είναι το γεγονός ότι ο κάτοικος δεν καλύπτει τις ανάγκες διατροφής του μέσω δικής του καλλιέργειας σε γη που του ανήκει, ενώ «για τη μεγάλη μάζα των τυπικών «πόλεων» (poleis) της αρχαιότητας ισχύει το ακριβώς αντίθετο» Ο αρχαίος πολίτης του άστεως κατέχει τεμάχιο γης που τον θρέφει M. Weber, (2003), «Η πόλη», Αθήνα, Κένταυρος, σελ M. Weber, οπ. π., σσ M. Weber, οπ. π., σσ. 60. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2005, 11(10)

12 174 Ιωάννης Θ. Φραγκόπουλος «Η πόλη δεν είναι απλώς μια συνάθροιση κατοικιών αλλά επίσης ένας οικονομικός σύνδεσμος με δική του γαιοκτησία και οικονομία εσόδων και εξόδων» 23. Για να διαχειρίζεται το κεφάλαιο αυτό και να δημιουργείται «αγορά» οφείλει να υπερβαίνει το οικονομικό πεδίο και να εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες να διευκολύνουν και να σταθεροποιούν τις οικονομικές ευκαιρίες των εμπόρων 24. Η αστική οικονομική πολιτική αφορά τη ρύθμιση των συνθηκών ανταλλαγής και παραγωγής. Η πόλη-φρούριο αποτελεί την πρώτη μορφή εξέλιξής της προς ένα πολιτικό σχήμα, που εξασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς και συνδέεται με έναν αριστοκρατικό δεσπότη Η Δυτική πόλη ως αστεακή κοινότητα και η ανάδυση της μικροαστικής τάξης «Δεν ήταν κάθε πόλη με την οικονομική έννοια, και ούτε κάθε οχυρό του οποίου οι κάτοικοι είχαν προνόμια με την πολιτικο-διοικητική έννοια, μια κοινότητα. Η αστεακή κοινότητα, με την πλήρη έννοια του όρου εμφανίστηκε ως μαζικό φαινόμενο μόνο στη Δύση. Παράλληλα, εντοπίζεται και σε ένα μέρος της εγγύς Ανατολής (Συρία και Φοινίκη, ίσως και Μεσοποταμία) αλλά και εκεί μόνο κατά περιόδους και στοιχειωδώς. Διότι προς ανάπτυξη μιας αστεακής κοινότητας μια εγκατάσταση έπρεπε να έχει αρκετά έντονο επιτηδευματικό εμπορικό χαρακτήρα και να διαθέτει επιπλέον τα εξής χαρακτηριστικά: 1) οχύρωση, 2) την αγορά, 3) δικό της δικαστήριο και τουλάχιστον εν μέρει δικό της δίκαιο, 4) χαρακτήρα συνδέσμου και σε συνδυασμό με αυτόν κοινωνική οργάνωση, 5) τουλάχιστον εν μέρει, αυτονομία και αυτοκεφαλία, δηλαδή διοίκηση μέσω αξιωματούχων, στο διορισμό των οποίων συμμετείχαν οι δημότες με κάποιον τρόπο» 26. Συσχετίζοντας τη δυτική πόλη με την πόλη της Ανατολής, ο M. Βέμπερ εντοπίζει μια σειρά κοινών χαρακτηριστικών όπως την οχύρωση, την αγορά, την ύπαρξη διατάξεων, την κεντρική διοίκηση από έναν πολιτικό ηγεμόνα, την ιδιοκτησία γης και διαχείρισής της σύμφωνα με νόμους, τη νομικοταξική διαίρεση της κοινωνίας. Εντοπίζει, παράλληλα, ως καθοριστική διαφορά την ανάδυση αστικών κοινωνικών στρωμάτων δια μέσου της απόδοσης προνομίων που ωθούν στη διαμόρφωση μιας «ιδιαίτερης νομοκατεστημένης αστικής τάξης» 27. Η επιθυμία εύκολου πλουτισμού από τους δεσπότες είναι η βασική αιτία της διαμόρφωσης μιας νέας οικονομικής τάξης, αυτής των μικροαστών. Οι δεσπότες ωθούν τους δούλους και υποτελείς τους μέσω μιας εκπαίδευσης (τεχνίτες, μικροέμποροι) και παροχής εξοπλισμού να αποσπαστούν από τους δικούς τους οίκους και να βιοποριστούν ως επαγγελματίες στην πόλη με αντάλλαγμα την ελευθερία τους. Οι ανελεύθεροι μικροαστοί από την πλευρά τους, εντείνουν την οικονομική τους 23 M. Weber, οπ. π., σσ Περί «αστεακής οικονομικής πολιτικής» ως επιδίωξη σταθεροποίησης των φυσικών συνθηκών αστεακής οικονομίας, βλέπε, M. Weber, οπ. π., σελ M. Weber, οπ. π. σελ M. Weber, οπ. π. σελ M. Weber, οπ. π. σελ. 72. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

13 Κλασικές προσεγγίσεις του αστικού φαινομένου: Marx, Weber, Durkheim 175 δραστηριότητα για να εξασφαλίσουν αφενός φόρους και αφετέρου τα λύτρα της απελευθέρωσής τους. 28 Συγχρόνως, οι δεσπότες ενίσχυαν τη μετανάστευση υποτελών από την ύπαιθρο στην πόλη για τους ίδιους λόγους. Εξελικτικά δημιουργείται αλληλεγγύη συμφερόντων μεταξύ των ανελεύθερων μικροαστών οι οποίοι πλουτίζουν και σφετερίζονται το δικαίωμα να παραβαίνουν το νόμο του πρίγκιπα. Και αυτός ακριβώς είναι ο επαναστατικός χαρακτήρας της δυτικής πόλης και η ειδοποιός διαφορά με την Ανατολή: στις κέντρο-ευρωπαϊκές και βόρειοευρωπαϊκές πόλεις προβάλλει η αρχή «Stadtluft macht frei», δηλαδή, «ο αέρας της πόλης σε κάνει ελεύθερο» 29. Εξελικτικά οι νομικοταξικές διαφορές του Μεσαίωνα και κυρίως η διαφορά ελεύθερου / ανελεύθερου εξέλιπαν στην πόλη για να δώσουν τη θέση τους σε νέες νομικοταξικές διαφοροποιήσεις μέσα από την «αρχική πολιτική ισότητα των κατοίκων» 30. Η διαφοροποίηση με όρους κύρους μεταξύ προυχόντων μιας οικονομικής ισχύος, οι οποίοι μονοπωλούσαν τα δημοτικά αξιώματα (πατρίκιοι) και ενός στρώματος ευγενών από οικογένειες ιπποτών που διατηρούσαν ιπποδρόμια και οργάνωναν αγώνες («ιππείς» η αστική αριστοκρατία) 31. Στα τέλη του Μεσαίωνα οι πατρίκιοι συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο με τους αντιπροσώπους των συντεχνιών σε βάρος της αριστοκρατίας της υπαίθρου που το θεωρεί παράνομο. Αυτή η πολιτική και κοινωνική εξέλιξη οδηγεί στη διαμόρφωση της πόλης Η συγκρότηση της πόλης ως αστεακής αδελφότητας «Η αναπτυγμένη και η μεσαιωνική πόλη είναι ένας σύνδεσμος συγκροτημένος ή ερμηνευμένος ως αδελφότητα» 32 με χαρακτηριστικά όπως την ύπαρξη θρησκευτικού συμβόλου (πολιούχος άγιος), ιδιοκτησίας (γαιοκτησία) και χρηματοοικονομική δομή, ενώ λείπει η μαγική και ανιμιστική κάστα της Ανατολής καθώς ο πολιτισμικός σύνδεσμος της πόλης υποκαθιστά αυτόν της οικογένειας. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που εξετάζει ο M. Βέμπερ είναι η σχέση αστεακής κοινότητας και χριστιανισμού καθώς η θρησκεία αυτή γίνεται «θρησκεία του πληθυσμού των οποίων οι παραδόσεις ανατράπηκαν σε βάθος» 33, αφενός με την υπέρβαση της θρησκευτικής οργάνωσης των πατριών (clan) και αφετέρου με την ώθηση στην ανάπτυξη του εμπορίου. Η αδελφοποίηση στο άστυ, και η εξατομικευμένη πίστη σ έναν «ουράνιο πατέρα» συμβάλλει στη διάλυση των γενών και θεμελιώνει τους ατομικούς δεσμούς του πολίτη 28 M. Weber, οπ. π. σελ M. Weber, (2003), οπ. π. σελ M. Weber, οπ. π. σελ M. Weber, οπ. π. σελ M. Weber, οπ. π. σελ M. Weber, οπ. π. σελ. 93. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2005, 11(10)

14 176 Ιωάννης Θ. Φραγκόπουλος που υποτάσσεται σ έναν κοινό αντικειμενικό νόμο κατά την αντίληψη του συμβολαίου όπου το «κάθε υποκείμενο δικαίου ήταν ένας δικονομικός εταίρος». Η αντίληψη αυτή περί δικαιώματος υποταγής υπάρχει το μεσαίωνα και διατηρήθηκε στο γερμανικό δικονομικό σύστημα 34. Εξελικτικά θα προκύψει ο σφετερισμός της εξουσίας από τους πολίτες μέσω των συνδέσμων τους και της σύναψης συμβολαίων με την εξουσία για έναν ορισμένο στόχο. Ο σφετερισμός εντείνεται λόγω της παραχώρησης από τους συνδέσμους πολιτών του στρατού που είναι αυτοσυντηρούμενος και δεν ανήκει στο βασιλιά. Συνάπτοντας συμβόλαιο, με το βασιλιά ο ηγεμόνας υποκύπτει στη δύναμη των συνδέσμων των πολιτών. Ο Βέμπερ αντιπαραβάλλει δύο τύπους πόλεων, την πατρικιακή και την πληβειακή πόλη Από την πόλη των αρχοντικών γενών (πατρικιακή) στην πόλη ορκωτή αδελφότητα των δημοτών (πληβειακή) Στην εκλεπτυσμένη και συνθετική θεώρηση των τύπων πόλης, ο M. Βέμπερ καθορίζει δύο τύπους: την πόλη των πατρικίων και την πόλη των πληβείων ως διακριτές μορφές ανάπτυξης, διοίκησης και οργάνωσης της κοινωνίας. Στην πόλη των πατρικίων ή των αρχοντικών γενών, οι σύνδεσμοι των πολιτών ορίζουν αρχικά μια περίοδο κυριαρχίας της αστικής τάξης που επιβάλλει μια πατρικιακή διοίκηση η οποία θεμελιώνει τη δύναμή της στη γαιοκτησία. Κατ εξαίρεση, σε ορισμένες περιπτώσεις η διοίκηση αυτή δεν θεμελιώνονταν στη γαιοκτησία αλλά σε μια αστική αριστοκρατία που συσσωρεύει πλούτη από το αποικιακό εμπόριο. Η οικονομική ισχύς είναι η βάση συμμετοχής στη διοίκηση της πόλης (π.χ Βενετία, οίκος των Μεδίκων). Η πατρικιακή μεσαιωνική πόλη αποτελεί εξέλιξη της φεουδαρχικής ή επισκοπικής πόλης και αναπτύσσεται στα πλαίσια των μεγάλων ηπειρωτικών κληρονομικών αυτοκρατοριών και σε αντίθεση προς αυτές. Σε σύγκριση με την πατρικιακή αρχαία πόλη ο M. Βέμπερ τονίζει ότι στην αρχαία της μορφή αναπτύσσεται από τη βασιλική πόλη. Τα αριστοκρατικά γένη των πατρικίων είναι μια αστική ελίτ, η οποία θεμελιώνεται στη γαιοκτησία, 35 εκκινεί από την ύπαιθρο και επιχειρεί να διεισδύσει στην πόλη μέσω της οικονομικής ανόδου της: επενδύουν σε εμπορικές επιχειρήσεις, είναι ιδιοκτήτες πλοίων και διακινδυνεύουν την περιουσία τους με στόχο να διατηρήσουν και τα οικονομικά τους ώστε να διατηρήσουν την εξουσία και την κοινωνική τους θέση. Όσον αφορά την πληβειακή πόλη, ο M. Βέμπερ αναφέρεται στην Ιταλία του ύστερου μεσαίωνα (13 ος αιώνας) όπου το φαινόμενο του popolo παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο στη διοίκηση της πόλης. Ο popolo είναι μια πολιτική αδελφότητα ή πολιτικός σύνδεσμος με οικονομική και στρατιωτική οργάνωση που τείνει να ανατρέψει την αστική αριστοκρατία 34 M. Weber, οπ. π., σελ M. Weber, οπ. π., σελ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

15 Κλασικές προσεγγίσεις του αστικού φαινομένου: Marx, Weber, Durkheim 177 ενώ θεμελιώνεται στην ετερογένεια εφόσον «αποτελούνταν από πολύ διαφορετικά στοιχεία, προπάντων, αφενός από επιχειρηματίες και αφετέρου από χειροτέχνες» 36. Είναι ένας πολιτικός σύνδεσμος «συνειδητά παράνομος και επαναστατικός» που «αντιπαρατέθηκε στους ευγενείς και στηρίζονταν στην αδελφοποίηση επαγγελματικών συνδέσμων (arti ή paratici)» 37. Κεντρικό πρόσωπο του συνδέσμου είναι ο «capitano popoli» εκλεγμένος για ένα χρόνο και υποστηριζόμενος από ένοπλο σώμα, από αντιπροσώπους των συντεχνιών και κατοικεί σε οχυρό. Εξελικτικά ενσωματώνονται στο σύνδεσμο οικογένειες - γένη από τον «popolo grasso» (χοντροί άνθρωποι), αστικές οικογένειες με μόρφωση και περιουσία 38 και ταυτόχρονα περιορίζεται η δύναμη των ευγενών, ενώ κάποιες φορές αποκλείονται εντελώς από τη διοίκηση της πόλης. Η ανάδυση της δύναμης του popolo και οι συγκρούσεις κοινοδημοτών και ευγενών με τους στρατούς που διέθεταν ήταν και αιματηροί και διαρκείς 39. Δείχνουν όμως την ενίσχυση των πολιτικών δικαιωμάτων και τον εξορθολογισμό σε χωρική βάση του δήμου (το ανάλογο των μεταρρυθμίσεων του Κλεισθένη στην αρχαία Αθήνα). Παράλληλα η κάμψη της κυριαρχίας των αρχοντικών γενών από την «ορκωτή αδελφότητα των δημοτών» (popolo) σχηματοποιεί μ έναν σαφή τρόπο τη μετάβαση από τις μορφές χαρισματικής εξουσίας και ανορθολογικού νόμου σε πιο ορθολογικές μορφές εξουσίας (εκλεγμένοι υπάλληλοι) Δομές αστεακής οργάνωσης, σχέσεις με εξωαστεακές μορφές ως παράγοντες συγκρότησης της κεφαλαιοκρατίας και του σύγχρονου κράτους Ο M. Βέμπερ υποστηρίζει εξαρχής ότι η αυτοοργάνωση εκτός των ιταλικών πόλεων πραγματοποιείται μεμονωμένα και με μια σειρά περιορισμούς. Επιχειρεί να αναδείξει το ότι «η εξέλιξη των μεσαιωνικών πόλεων μπορεί να θεωρείται και για τη σύγχρονη κεφαλαιοκρατία και για το σύγχρονο κράτος όχι βεβαίως το αποκλειστικό προστάδιο και ούτε καν ο φορέας τους, αλλά αναμφισβήτητα ένας καθοριστικότατος παράγοντας της συγκρότησής τους» 40. Εντοπίζοντας τις «εξωτερικές ομοιότητες εξέλιξής τους» αναδεικνύει και τις «βαθιές διαφορές τους» δια της αντιπαράθεσης των δύο τύπων πόλης που ανέδειξε με τελικό στόχο να παραθέσει την πολυμορφία των «κατευθύνσεων» προς τις οποίες αναπτύσσονται στην περίοδο ακμής τους οι μεσαιωνικές πόλεις. Όσον αφορά, λοιπόν, τη διοίκηση της πόλης αναδεικνύεται η ύπαρξη ενός διοικητικού σώματος, του «συμβουλίου» το οποίο συντίθεται με γνώμονα την κατανομή πολιτικής 36 M. Weber, οπ. π., σελ M. Weber, οπ. π., σελ M. Weber, οπ. π., σελ M. Weber, οπ. π., σελ M. Weber, οπ. π., σελ Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2005, 11(10)

16 178 Ιωάννης Θ. Φραγκόπουλος εξουσίας μεταξύ των γενών πατρικίων, των εκπροσώπων των επαγγελμάτων, των εμπόρων και ανάλογα με τη συμμετοχή του «πολιτικού ή γαιοδεσποτικού πολίαρχου» 41 στο διορισμό του συμβουλίου. Ως προς τη φορολογική εξουσία της πόλης επί των δημοτών και την απαλλαγή φορολογίας και εισφορών από εξωτερικές εξουσίες, η πρώτη εμφανίζεται πολύ διαφοροποιημένη, ενώ στην Αγγλία ήταν απαραίτητη η συγκατάβαση του βασιλιά στην επιβολή νέου φόρου. Σε γενικές γραμμές η τάση ήταν «οι αστεακοί δημοσιονομικοί χειρισμοί και η αυτοφορολόγηση να τεθούν υπό κρατικό έλεγχο και οι δημοτικοί υπάλληλοι να γίνονται εισπρακτικά όργανα του κράτους» 42. Ο έλεγχος της αγοράς ή η αγορανομική εποπτεία του εμπορίου και των επιτηδευμάτων αποσπάται από το έλεγχο του πολίαρχου και ιδιοποιείται από το συμβούλιο, ενώ έχει αρμοδιότητα για τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας, την προστασία των μικροαστών δια της απαγόρευσης έναρξης καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα μειώνει τον ανταγωνισμό στην περιοχή ελέγχου του με τον αποκλεισμό των αγροτών από εμπορικά επαγγέλματα. Ο M. Βέμπερ διαπιστώνει την τάση των πόλεων του Μεσαίωνα να δημιουργούν μονοπωλιακές αγορές που έχουν σαν συνέπεια τη μεταξύ τους σύγκρουση και τους πολέμους. Η βαθμιαία πτώση 43 της οικονομικής εξουσίας της πόλης έχει ως αιτίες την έλλειψη πολιτικής και στρατιωτικής δύναμης για την εξασφάλιση των συμφερόντων της. Εξαίρεση αποτελούν μεμονωμένα άτομα και ιδιαίτερα τα προνομιούχα που συμμετέχουν σε μονοπωλιακές υπερπόντιες επιχειρήσεις και διατηρούν την ισχύ τους (γαιοκτήμονες, ηγεμόνες, υψηλόβαθμοι υπάλληλοι, λιγότερο οι αστοί). Η κρίση των πόλεων - ήδη από τον 16 ο αιώνα - οφείλεται στην αλλαγή των εμπορικών δρόμων, στην έναρξη μεγάλων οικιακών βιομηχανιών (μανιφακτούρων) με εξωαστεακή εργατική δύναμη, στο μη επικερδές των παραδοσιακών αστικών επιχειρήσεων, στην εμφάνιση νέων καπιταλιστικών επιχειρήσεων σε νέους τόπους όπου υπήρχαν εργατικά χέρια έξω από τις μεσαιωνικές πόλεις. Σχετικά με τη σχέση της μεσαιωνικής πόλης με άλλες εξωαστικές ομάδες ο M. Βέμπερ αναφέρεται σε μια ποικιλία μορφών. Τη δυσπιστία των γερμανών βασιλέων έναντι της πόλης, αντικαθιστά η υποστήριξη των μεσαιωνικών πόλεων προς τους βασιλείς της Αγγλίας και της Γαλλίας στη σύγκρουσή τους με τους Βαρόνους. Όσον αφορά την αντίθεση μεσαιωνικών πόλεων και ηγεμόνων, η οποία εκφράζει τη σύγκρουση φεουδαλικής οικονομίας και οικονομίας αγοράς, ο Βέμπερ υποστηρίζει ότι υπήρχε μια de facto συναίνεση λόγω του γεγονότος ότι στην πόλη υπήρχε η αναγκαία αγορά προς πώληση των αγροτικών προϊόντων της υπαίθρου, ενώ στην πόλη οι ηγεμόνες επέβαλλαν και εισέπρατταν φόρους 44. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει μια βασική αντίθεση μεταξύ πόλης με οχύρωση που αντιπροσωπεύεται από την αρχαία «πόλιν» και πόλης 41 M. Weber, οπ. π., σελ M. Weber, οπ. π., σελ Σχετικά M. Weber, οπ. π. σελ M. Weber, οπ. π. σελ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

17 Κλασικές προσεγγίσεις του αστικού φαινομένου: Marx, Weber, Durkheim 179 με την οικονομία της αγοράς που αναφέρεται στη μεσαιωνική πόλη. Αναδεικνύει, έτσι, την μετάβαση από τους προσωπικούς δεσμούς στους δικαιικά θεσπισμένους δεσμούς της εκχρηματισμένης οικονομίας: «Η μετατροπή σχεδόν όλων των προσωπικών και εμπράγματων απαιτήσεων του γαιοκτηματικού και δικαστικού δεσπότη σε χρηματικές απαιτήσεις και η εν μέρει δικαιική ελευθερία που προέκυπτε» 45. Η σχέση των πόλεων με τις εκκλησιαστικές και μοναστικές ηγεμονίες ήταν έντονα συγκρουσιακή και κατά τον M. Βέμπερ προκάλεσε μια οικονομική επανάσταση η οποία οδήγησε «εν μέρει» στη Μεταρρύθμιση εφόσον το ιερατείο δεν ενσωματώθηκε στις αστικές συντεχνίες. Αποτελεί άλλωστε πεδίο αναλυτικής συνάφειας, για τον M. Βέμπερ, ο συσχετισμός οικονομικής και θρησκευτικής ζωής. 46 Η εξέλιξη στην αρχαιότητα ήταν διαφορετική καθώς δεν υπάρχουν μοναστήρια και οι θρησκευτικές λειτουργίες είναι πολιτικοποιημένες, τελούνται από τις αριστοκρατικές οικογένειες και αποφέρουν κύρος και εισοδήματα. Η διαφορά εντοπίζεται στο γεγονός ότι στο μεσαίωνα παρατηρείται ένας εν εξελίξει διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους ενώ η αρχαία δημοκρατία «κρατικοποίησε πλήρως τις ιερατικές θέσεις ως πηγή τελών και δύναμης» 47, δηλαδή υπέταξε τη θρησκευτική στην «κρατική» εξουσία. Άλλωστε, τα ιερά του Απόλλωνα στους Δελφούς και της Αθηνάς στην Αθήνα ήταν θησαυροφυλάκια του ελληνικού κράτους Από τον πολιτικό ορθολογισμό της Αρχαίας πόλης στον οικονομικό εξορθολογισμό της μεσαιωνικής πόλης Στο τέλος του κειμένου του για την πόλη ο M. Βέμπερ διαπραγματεύεται με έναν εκτεταμένο τρόπο τη σύγκριση μεταξύ της αρχαίας (ελληνικής και ρωμαϊκής) και μεσαιωνικής δημοκρατίας με στόχο να θεμελιώσει τις δομικές διαφορές της αστεακής δημοκρατίας των μεσαιωνικών πόλεων και τη σχέση τους, εντέλει, με έναν οικονομικό εξορθολογισμό, πρόδρομο και θεμελιακό χαρακτηριστικό της σύγχρονης αστικής κοινωνίας. Η εδαφική βάση της αθηναϊκής δημοκρατίας (μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη, αντιπροσώπευση με βάση τις τριττύες) βασίζεται στην αγροτική οικονομία, ενώ στις μεσαιωνικές πόλεις θεμελιώνεται στην εμπορική ή βιοτεχνική οικονομία και κατά συνέπεια στην πολιτική δύναμη των συντεχνιών ή των ενώσεων των εργαζομένων. Η πολιτική αμφοτέρων των τύπων πόλης είναι η οργανωμένη οικονομική διεκπεραίωση των αναγκών της πόλης σε αγαθά, με γνώμονα βέβαια, τις δομές πολιτικής οργάνωσης που η καθεμιά από αυτές διαθέτει. Όσον αφορά την αρχαία πόλη αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της δράσης των συμφερόντων αφενός της «αρχαίας κεφαλαιοκρατίας» και αφετέρου των «μικροαστικών στρωμάτων» M. Weber, οπ. π. σελ Βλέπε το μνημειώδες έργο του Μ. Βέμπερ (1978), «Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού», Αθήνα, Gutenberg. 47 M. Weber, (2003), οπ. π. σελ M. Weber, οπ. π. σελ Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2005, 11(10)

18 180 Ιωάννης Θ. Φραγκόπουλος Στις μεσαιωνικές πόλεις της Νότιας Ευρώπης ο M. Βέμπερ ανακαλύπτει τα κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχαίες πόλεις καθώς η στρατιωτική κυριαρχία της πόλης είναι έντονη στα περίχωρα της και υπάρχει λιγότερη δημοκρατία ενώ οι βορειοευρωπαϊκές ηπειρωτικές πόλεις του μεσαίωνα «ήταν ένα μόρφωμα ασυγκρίτως εντονότερα προσανατολισμένο στην κατεύθυνση της επικερδείας μέσω έλλογης οικονομικής δραστηριότητας από οποιαδήποτε πόλη της αρχαιότητας» 49. Εντέλει η αυτονομία αυτών των μεσαιωνικών πόλεων προέκυψε συγκυριακά από το γεγονός ότι οι κατέχοντες την εξουσία μη αστοί δε διαθέτουν ένα σώμα ειδικών υπαλλήλων για να ελέγχουν τα αυξανόμενα οικονομικά της πόλης, ενώ παράλληλα η ρήξη των εξουσιών που ερίζουν (βασιλέας, μεγάλοι υποτελείς, εκκλησία) ενισχύει την πολιτική αυτονομία της πόλης. Η διαφορά λοιπόν της «τυπικής μεσαιωνικής πόλης» από την αρχαία πόλη είναι το γεγονός ότι η πρώτη είχε «εν γένει οικονομικό προσανατολισμό» εφόσον οι κάτοικοί της πορίζονται είτε μέσω εμπορίου είτε μέσω επιτηδεύματος, ενώ οι «ευγενείς στην αρχαιότητα είχαν ενδιαφέρον να θέσουν στην υπηρεσία τους ιδιαίτερα μέσα στρατιωτικής τεχνικής, τα οποία μόνο η πόλη θα μπορούσε να τους προσφέρει» 50. Έτσι η καίρια διαφορά των δύο αστεακών μορφών και κοινωνικών τύπων οργάνωσης είναι το γεγονός ότι ο οικονομικός εξορθολογισμός του μεσαιωνικού δημότη τον ωθεί στην κατεύθυνση της μανιφακτούρας και της βιομηχανίας, ορίζοντας τον τύπο του homo oeconomicus 51 ενώ η «πόλις» της αρχαιότητας είναι ένας ανώτατος αμυντικός σύνδεσμος και ο αρχαίος πολίτης ήταν ένας homo politicus. 3. O Emile Durkheim και ο προβληματισμός για την συγκρότηση της συλλογικής ζωής στην πόλη Στη σειρά των κλασσικών της κοινωνιολογίας η θέση του E. Ντυρκάιμ ( ) είναι ουσιαστική για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος αφορά το γεγονός ότι επιχειρεί να θεμελιώσει την αυτονομία της κοινωνιολογίας ως ξεχωριστής επιστήμης που μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα και ο δεύτερος ότι η μορφολογία των κοινωνικών γεγονότων είναι απαραίτητη για την κατανόηση της υφής τους. Έτσι τα ορατά και εμπειρικά στοιχεία που συνθέτουν το κοινωνικό γεγονός αποτελούν βασικά δομικά χαρακτηριστικά που εξετάζονται προσεκτικά από τον επιστήμονα. Για το λόγο αυτό θεωρείται και ο κατεξοχήν εμπειριστής κοινωνιολόγος. 49 M. Weber, οπ. π. σελ M. Weber, οπ. π. σελ M. Weber, οπ. π. σελ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

19 Κλασικές προσεγγίσεις του αστικού φαινομένου: Marx, Weber, Durkheim Συγκέντρωση και διασπορά πληθυσμού και δραστηριοτήτων, υλική και ηθική πυκνότητα Η πόλη στον Ντυρκάιμ προσεγγίζεται έμμεσα, για τα πρωτόγνωρα έως τότε ζητήματα που έθετε η συγκέντρωση πληθυσμού και κτιρίων σε αντίθεση προς τη διασπορά των παλαιότερων μορφών κοινωνικής οργάνωσης. Το μέγεθος της συγκέντρωσης έχει επίσης σημασία, για τη μελέτη του αστικού φαινομένου. Το αντιθετικό ζεύγος συγκέντρωση / διασπορά πληθυσμού παραπέμπει στη θεμελιώδη έννοια της κοινωνιολογικής προσέγγισης του Ντυρκάιμ που είναι η έννοια της πυκνότητας. Ταυτόχρονα ο θεμελιώδης χαρακτήρας της έννοιας της συλλογικής συνείδησης ορίζει και τη βασική οπτική του Ντυρκάιμ για την υφή της κοινωνίας και των κοινωνικών φαινομένων η ολότητα που ξεπερνά το άθροισμα των μερών και επιδρά στα μέρη με έναν εξαναγκαστικό τρόπο 52 ενώ παράλληλα «ενδύεται» ένα μυστικιστικό και σωτηριολογικό - θα μπορούσαμε να πούμε χαρακτήρα. Η συγκρότηση της συλλογικής ζωής πραγματοποιείται χωρικά μέσω της υλικής και της ηθικής πυκνότητας. Η αστική συγκέντρωση (πόλη) με την εξαιρετική υλική πυκνότητα δίνει τη δυνατότητα έκφρασης μορφών συλλογικής ζωής, υπέρβασης της ατομικότητας, επιβεβαίωσης της ενότητας της ομάδας και παρουσιάζει αναλογία με τη συγκέντρωση του ιερού χρόνου της θρησκευτικής γιορτής των «αρχέγονων μορφών της θρησκευτικής ζωής» 53. Αυτή ακριβώς τη διάσταση της συλλογικότητας ορίζει ο Ντυρκάιμ ηθική ή δυναμική πυκνότητα συγκρίνοντας δύο κοινωνίες με ίση υλική πυκνότητα που στο εσωτερικό τους δεν έχουν το ίδιο ποσοστό ηθικής πυκνότητας δηλαδή βαθμό και επίπεδο συγκρότησης κοινωνικής ζωής. «Για το λόγο αυτόν, εκείνο που εκφράζει καλύτερα τη δυναμική πυκνότητα ενός λαού είναι ο βαθμός συμμίξεως των κοινωνικών τμημάτων» Από την μηχανική αλληλεγγύη της πρωτόγονης κοινωνίας στην οργανική αλληλεγγύη της σύγχρονης κοινωνίας Μ έναν αντίστοιχο τρόπο μ αυτόν του Γερμανού κοινωνιολόγου F. Tonnies που ορίζει δύο κυρίαρχες μορφές κοινωνικής ζωής στην ιστορική εξέλιξη των κοινωνιών (κοινότητα: απλές μορφές κοινωνικής ζωής / κοινωνία: σύνθετες και σύγχρονες μορφές κοινωνικής ζωής) 55, ο Ντυρκάιμ συλλαμβάνει τη θεωρία των δύο σταδίων συγκρότησης της συλλογικής ζωής 56. Εκκινώντας από τον προβληματισμό της ηθικής αξίας του 52 Οι απόψεις του Durkheim περί κοινωνίας μέσα από τη ματιά της Μουσούρου, βλέπε την εισαγωγή στο Ε. Ντυρκάιμ (1978) «Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου», Αθήνα, Gutenberg, σελ E. Durkheim (1960) «Les formes élémentaires de la vie religieuse» pg E. Durkheim (1978), οπ. π., σελ Η κοινότητα (Gemeinschaft) ως αποτέλεσμα της φυσικής θέλησης (Wensenwille) και η κοινωνία ως αποτέλεσμα της έκφρασης της λογικής θέλησης, βλέπε Σ. Νικολαίδου, οπ. π., σελ E. Durkheim (1926), «De la division du travail social», Paris, Librairie Felix Alcan, pp , κυρίως pp Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 2005, 11(10)

20 182 Ιωάννης Θ. Φραγκόπουλος καταμερισμού της εργασίας ορίζει την «κοινωνική συνοχή» και εν συνεχεία την «κοινωνική αλληλεγγύη» (solitarite sociale) ως κριτήρια κατάταξης των κοινωνιών. Στο πρώτο στάδιο, η ομοιότητα των συνειδήσεων κοινωνικοποιεί το άτομο στο εσωτερικό της ομάδας με μια ασαφή διαφοροποίηση του «εγώ» με το «εσύ», ενώ το «εμείς» είναι κυρίαρχο. Αυτό το στάδιο αντιστοιχεί σε κοινωνίες με δεσμούς μηχανικής αλληλεγγύης. Στο δεύτερο στάδιο το άτομο κοινωνικοποιείται μέσω της ατομικής του δράσης ενώ, η διαφοροποίηση μεταξύ του «εγώ»με το «εμείς» είναι σαφής. Η συλλογικότητα προκύπτει από την ένωση των ατομικών δράσεων και από τον αυξανόμενο καταμερισμό της εργασίας που χαρακτηρίζει κοινωνίες με δεσμούς οργανικής αλληλεγγύης. Η διαπραγμάτευση της έννοιας του καταμερισμού της εργασίας αποτελεί το αναλυτικό εργαλείο του Ε. Ντυρκάιμ ενώ οι δικαιικοί κανόνες 57 αποτελούν τις κυρίαρχες διαστάσεις μέσω των οποίων εξετάζει τις μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης στο πρώτο στάδιο αντιστοιχεί το καταναγκαστικό δίκαιο (droit repressif), ενώ στο δεύτερο στάδιο το συνεργασιακό δίκαιο (droit cooperatif) που περιλαμβάνει διορθωτικές ποινές. Η μετάβαση από το 1 ο στο 2 ο στάδιο κοινωνικής οργάνωσης εξηγείται από την αύξηση της υλικής πυκνότητας που αντιστοιχεί στη μετάβαση από τη νομαδική στην αγροτική ζωή, στην εμφάνιση των πόλεων και στον αριθμό και την ταχύτητα των επικοινωνιών αφενός και αφετέρου από την αύξηση του όγκου των κοινωνιών. Ο καταμερισμός της εργασίας είναι συνάρτηση του όγκου και της πυκνότητας μιας κοινωνίας. Η πόλη ως κατεξοχήν χώρος υψηλής υλικής πυκνότητας συνοδεύεται από αύξηση της ηθικής πυκνότητας που δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι θετικές μορφές συλλογικής ζωής με θεμελιώδη την έννοια της ελευθερίας. Η ατομική ελευθερία πραγματώνεται από τους θεσπισμένους κανόνες και τους νόμους που θεμελιώνουν τη συλλογική ζωή. Η πόλη κατά τον Ντυρκάιμ είναι το πεδίο ανάπτυξης συλλογικών «ηθικών» μορφών ζωής μέσω της ατομικής δράσης και των οργανικών δεσμών αλληλεγγύης. Η θέση που εκφράζει με τη μεγάλη κοινωνιολογική του μελέτη περί αυτοκτονίας 58 ο Ντυρκάιμ αναδεικνύει με τον πιο καθαρό τρόπο τη θεωρία του για τη δόμηση της συλλογικής ζωής εφόσον η κεντρική υπόθεση που επεξεργάστηκε με βάση εμπειρικά δεδομένα είναι η αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ αυτοκτονίας και κοινωνικής συνοχής 59. Η πόλη με την υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού δεν αποτελεί την αιτία εκδήλωσης ψυχοπαθολογικών καταστάσεων όπως αντιμετωπίζεται από την μετέπειτα αστική κοινωνιολογία της Σχολής του Σικάγο, αλλά ως ευκαιρία για συλλογικά αισθήματα ολοκλήρωσης της κοινωνικής ζωής. Η πόλη κατά τον Ντυρκάιμ είναι μια ευκαιρία ανάπτυξης ηθικής συνείδησης παράλληλα με τον αυξανόμενο καταμερισμό της εργασίας και την οικονομική σημασία. 57 Βλ. την πυκνή διαπραγμάτευση της Β. Χαστάογλου σχετικά με την σχέση μορφών κοινωνικής οργάνωσης και δικαϊκών κανόνων στον Ε. Durkheim, Β. Χαστάογλου, (1990), «Πόλη και κοινωνική θεωρία», Σημειώσεις για το μάθημα Κοινωνιολογία της πόλης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, κεφάλαιο 1. σελ , επίσης σε συσχετισμό με τον R. E. Park της Σχολής του Σικάγο βλέπε Χαστάογλου, Β. (1981, 40). 58 E. Durkheim, «Κοινωνικές αιτίες της αυτοκτονίας», Αθήνα, Αναγνωστίδης. 59 Ε. Durkheim, οπ. π., σελ , ειδικά σελ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής Σε τι αναφέρεται το μάθημα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία Σωτήρης Χτούρης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 4: Κοινωνικές Τάξεις & Κοινωνικές Ανισότητες στην Ύπαιθρο (1/2) 2ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Ηπόλη, όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι μια ιδέα του Διαφωτισμού Ο Ρομαντισμός την αμφισβήτησε Η Μετανεωτερικότητα την διαπραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: 2008-9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός Ενότητα 2 Λειτουργισμός και θεωρίες κοινωνικής σύγκρουσης Δομολειτουργισμός ΗΠΑ, δεκαετία του 50 και μετά Επιρροές: λειτουργισμός, και ιδίως το έργο του Durkheim, και οργανικισμός Μελέτη μακρο- επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

23/11/14. 20 ος αιώνας. } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας

23/11/14. 20 ος αιώνας. } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας 20 ος αιώνας } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας 1 Taylor F. (1911) The Principles of Scientific Management. επιστηµονική διοίκηση της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Durkheim: Λειτουργισμός & Θετικισμός. Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις Πολιτισμικές Σπουδές

Durkheim: Λειτουργισμός & Θετικισμός. Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις Πολιτισμικές Σπουδές Durkheim: Λειτουργισμός & Θετικισμός Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις Πολιτισμικές Σπουδές Emile Durkheim(1858-1917) Γεννήθηκε στη Γαλλία. Γιός Ραβίνου, παράλληλα με τις σπουδές του εντρύφησε στην εβραϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ Το βιβλίο για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία - Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αποτελεί σύνθεση μερών τριών ήδη υπαρχόντων βιβλίων (Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14 Περιεχόμενα Πρόλογος 14 Κεφάλαιο 1 Ιστορική εξέλιξη των πόλεων 17 1.1 Ορισμός της πόλης και βασικές έννοιες.................... 17 1.2 Η εξέλιξη των πόλεων............................... 21 1.3 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κεφ. Ιο Η Συνεισφορά της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης Εισαγωγή 17 1.1. Η Σύγχρονη Κάμψη της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Φονξιοναλισµός και Κονστρουκτιβισµός

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Φονξιοναλισµός και Κονστρουκτιβισµός Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ 20

Διαβάστε περισσότερα

KARL MARX FRIEDRICH ENGELS ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ. (Αποσπάσματα Μετάφραση: Θανάσης Γκιούρας)

KARL MARX FRIEDRICH ENGELS ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ. (Αποσπάσματα Μετάφραση: Θανάσης Γκιούρας) KARL MARX FRIEDRICH ENGELS ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ (Αποσπάσματα Μετάφραση: Θανάσης Γκιούρας) Οι προϋποθέσεις με τις οποίες ξεκινάμε δεν είναι αυθαίρετες, δεν είναι δόγματα, είναι πραγματικές προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Υγείας

Κοινωνιολογία της Υγείας Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Κοινωνιολογία της Υγείας Ενότητα 1:Βασικές κοινωνιολογικές έννοιες Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΒΕΙΟΙ

ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΒΕΙΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΒΕΙΟΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΟ11 Κοινωνικη Και Οικονομικη Ιστορια Της Ευρωπης Πρωτη Εργασια Θοδωρης Σολδατος Νοεμβριοσ 2008 1/12 Εκφώνηση εργασίας: Αναλύστε την κοινωνική διαστρωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών. Οικονομικά της Εκπαιδευσης. Ακαδημαικό έτος 2013-2014. Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών. Οικονομικά της Εκπαιδευσης. Ακαδημαικό έτος 2013-2014. Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών Οικονομικά της Εκπαιδευσης Ακαδημαικό έτος 2013-2014 Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος Εισαγωγικά Οικονομική επιστημη και εκπαίδευση Τα οικονομικά της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Ηέκδοση, για πρώτη φορά στα ελληνικά, του έργου του

Ηέκδοση, για πρώτη φορά στα ελληνικά, του έργου του Περί του πολίτη Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Συγγραφέας : Hobbes Thomas Μεταφραστής : Βαβούρας Ηλίας ISBN: 9789604632732 Τιμή: 15,98 Σελίδες: 416 Διαστάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία Βιογραφικό σημείωμα Η Ζιζή Σαλίμπα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (DEA) και διδακτορικό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πλαισίων... 23 Εισαγωγή του επιμελητή... 25 Πρόλογος... 31 Ευχαριστίες... 39

Ευρετήριο πλαισίων... 23 Εισαγωγή του επιμελητή... 25 Πρόλογος... 31 Ευχαριστίες... 39 περιεχόμενα Ευρετήριο πλαισίων............................................... 23 Εισαγωγή του επιμελητή............................................ 25 Πρόλογος.......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας 1. Ορισµός και αντικείµενο της Κοινωνιολογίας 1.1. Κοινωνιολογία και κοινωνία Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες,

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκρότηση της ΟΓ Βασικά ερωτήματα που θέτει η ΟΓ Οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και οι γεωγραφικές τους διαστάσεις Η παραδοσιακή κυριαρχία της Βιομηχανικής Γεωγραφίας και οι σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων»

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Αθήνα, 09/07/2012 «Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα για την εξεύρεση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων είναι και η κατάργηση του δαπανηρού θεσμού των μετακλητών υπαλλήλων,

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

der großen Transformation..Artikel und Aufsätze(1920-1947),Band 3, Metropolis, Marburg, 2005. 522.

der großen Transformation..Artikel und Aufsätze(1920-1947),Band 3, Metropolis, Marburg, 2005. 522. Αϖόστολος Πανταζής (ειδικός εϖιστήµονας, Πανεϖιστήµιο Κρήτης) Θέµα εισήγησης: «Ο Ιστορικός λειτουργισµός του Karl Polanyi» Η εισήγηση ασχολείται µε το ζήτηµα της σχέσης των αξιών µε το εϖιστηµονικό ϖρότυϖο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο τρίτος τομέας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία;

Τι είναι ο τρίτος τομέας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία; Τι είναι ο τρίτος τομέας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία; Ο τρίτος τομέας αποτελεί ένα σύνολο πρακτικών οργάνωσης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που δεν μπορούν αυστηρά να ενταχθούν ούτε στο

Διαβάστε περισσότερα

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1. Ιστορική εξέλιξη της Χωροταξίας Η Χωροταξία στην Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζεται ως ιδιαίτερος κλάδος (discipline) μεταπολεμικά, στις αρχές του δεύτερου μισού

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 9: ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 9: ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 9: ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 2.1.1 Αγροτική κοινωνία Αγροτικές ονομάζονται οι κοινωνίες που ζουν από

2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 2.1.1 Αγροτική κοινωνία Αγροτικές ονομάζονται οι κοινωνίες που ζουν από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ---ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΕΣ: 4 2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 2.1.1 Αγροτική κοινωνία Αγροτικές ονομάζονται οι κοινωνίες που ζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εργασιακή Θεωρία της Αξίας του Μαρξ Σημειώσεις του Λευτέρη Τσουλφίδη Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ο Νόμος της Αξίας του Μαρξ Ο καπιταλισμός ορίζεται ως το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα