ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΦΘΟΡΑ» «ΠΟΙΑ Η ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ» Επιβλέπων: Κος ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑ / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2 Περιεχόµενα Πίνακας Περιεχοµένων Περιεχόµενα Ευχαριστίες Συντοµογραφίες...4 Περίληψη Εργασίας Abstract..10 Εισαγωγή...12 Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Εννοιολογική Θεµελίωση Ο ορισµός της διαφθοράς Το πρόβληµα του ορισµού της Ο ορισµός της διαφθοράς στις διεθνείς συµβάσεις Η εξήγηση της διαφθοράς Η ατοµοκεντρική εξήγηση της διαφθοράς / ιαφθορά. ως δραστηριότητα µεµονωµένου δρώντος ιαφθορά ως σχέση δύο δρώντων Η δικτυακή εξήγηση της διαφθοράς Αντίληψη και πραγµατικότητα: Η µέτρηση της διαφθοράς Ο διεφθαρµένος δηµόσιος λειτουργός ιαφθορέας και Κοινή Γνώµη ιαφθορά: Αιτίες και αντίµετρα..39 Κεφάλαιο 2 ο 2.1. Η ιαφθορά στο Νεοελληνικό κράτος Όψεις της ιαφθοράς στην Ελληνική Κοινωνία του 19 ου αιώνα Η µεταπολεµική περίοδος: Η διαφορά της διαφθοράς

3 2.4. Η περίπτωση της Ελλάδας Οι πελατειακές σχέσεις και η λειτουργικότητα της διαφθοράς ( ) Οι παρενέργειες της διαφθοράς και η στάση της πολιτικής ηγεσίας 55 Κεφάλαιο Τοπική Αυτοδιοίκηση και διαφθορά.. 57 Κεφάλαιο 4 ο 4.1. Πολιτική ηθικής αναµόρφωσης σε διεφθαρµένους τοµείς Τα χαρακτηριστικά του συστήµατος δικτύου των διεφθαρµένων τοµέων Μέθοδοι αναµόρφωσης διεφθαρµένων τοµέων οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άτοµα ή οµάδες που εργάζονται σε οργανισµούς Μέθοδοι που βασίζονται στο διάλογο Μέθοδοι «Κερδίζω-Κερδίζεις» (win-win) Mέθοδοι «Κερδίζω-Χάνεις» (win-lose)..75 Κεφάλαιο 5 ο 5.1. Κοινωνίες που διαπαιδαγωγούνται στη διαφθορά δεν µπορούν να υπερηφανεύονται..77 Επίλογος / Συµπεράσµατα...84 Βιβλιογραφία...86 Παράρτηµα Ι.93 Παράρτηµα ΙΙ

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ολόψυχα εκφράζω τις θερµές µου ευχαριστίες προς τις κ. Μαρία Ξανθάκη και κ. Βικτωρία Ορφανίδου, υπεύθυνες βιβλιοθηκονόµους της βιβλιοθήκης του Ε.Κ...Α. για την ουσιαστική τους βοήθεια στην αναζήτηση της σχετικής ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον επιβλέποντα καθηγητή κ. Τσαντίλα Πέτρο, για το ενδιαφέρον του και τον όποιο χρόνο µου αφιέρωσε στην µελέτη του παρόντος κειµένου και την διατύπωση των όποιων παρατηρήσεων του, συµβάλλοντας µε την επιστηµονική του κατάρτιση και την εµπειρία του στην εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ύψιστο, για το κουράγιο που συνεχίζει να µου δίνει να ανταπεξέλθω στις αρίφνητες δυσκολίες που µία εντροπιακή κοινωνία όπως η ελληνική, απλόχερα µου προσφέρει. Αθήνα, 15 Νοεµβρίου 2008 Γεώργιος Α. Γρηγοριάδης - 4 -

5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ CoE Corruption Perceptions Index CPIA Country Policy and Institutional Assessments EC European Council ΕΟ European Ombudsman EU European Union GCB Global Corruption Barometer GCR Global Corruption Report GMR Global Monitoring Report GRECO Group of States against Corruption ICT Information and Communication Technology OECD Organization for Economic Co-operation and Development OLAF Office Europeen de Lutte Anti-Fraude TI Transparency International WB World Bank WBI World Governance Indicators Βλ. Βλέπε ΓΓΠ Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ΓΕ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΕΚ ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΙΚΑΤΣΑ ιεπιστηµονικός Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής ΚΚ ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ΟΑΤΑΠ ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης ΟΥ ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία - 5 -

6 ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΕΚ Α Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΣ Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΣ Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης ΕΣΤΑ Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΙΤΑ Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας ΚΕ ΚΕ Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας ΜΚΟ Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ΜΜΕ Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης Ν. Νόµος ΝΠ Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου ΝΠΙ Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου ΝΣΚ Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ΟΟΣΑ Οργανισµός για Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη ό.π. Όπως Προηγουµένως / Παραπάνω ΟΤΑ Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Π Προεδρικό ιάταγµα ΠΚ Ποινικός Κώδικας Σ ΟΕ Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος ΣΕ Ε Σώµα Επιθεωρητών ηµοσίων Έργων ΣΕΕ Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης ΣΕΕΥΜΕ Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ΣΕΠΕ Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας ΣΕΥΥΠ Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας ΣΟΕΕ Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου ΣτΠ Συνήγορος του Πολίτη ΤΕΕ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος - 6 -

7 ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΥΚ Υπαλληλικός Κώδικας ΥΠΕΕ Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων ΥΠΕΣ Α Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ΥΠΟΙΟ Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ΧΕΠ Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής - 7 -

8 Περίληψη Εργασίας Περίληψη Η διαφθορά θεωρούνταν για πολλά χρόνια µία έννοια σταθερώς συσχετιζόµενη µε αντιδηµοκρατικά και αυταρχικά καθεστώτα, ενώ, in altera pars, στις δηµοκρατίες αντιµετωπίζονταν, σαν µικρής σηµασίας και τυχαία δυσλειτουργία. Ωστόσο, οι διαστάσεις που το εν λόγω φαινόµενο έλαβε και συνεχίζει να λαµβάνει µε αυξητικό τρόπο τα τελευταία χρόνια στην χώρα µας έχουν, αναµφήριστα, ριζικά αντιστρέψει αυτή την αντίληψη περί της εν λόγω έννοιας. Η διαφθορά γίνεται πλέον εξόφθαλµα «ορατή», δεν είναι απλό και τυχαίο, πρόσκαιρο γεγονός αλλά δυστυχώς τείνει να εξελιχθεί σε µία µόνιµη νοσηρή των ηθών κατάσταση, έχοντας µετατοπιστεί από το υπερεθνικό στο εθνικό ακόµη-ακόµη και στο τοπικό επίπεδο. Ως διαφθορά ορίζεται η κατάχρηση δηµόσιου αξιώµατος για ίδιο όφελος, το οποίο, συνήθως µπορεί να πάρει τη µορφή χρήµατος αλλά και µεροληψίας για την οικογένεια ή φίλους ή και προς όφελος µιας οµάδας συµφερόντων, όπως ενός κόµµατος εξουσίας και όχι µόνο, είτε για να την διατηρήσει, είτε για να την αποκτήσει. Η διαφθορά είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την έννοια της κακοδιοίκησης, η οποία πραγµατώνεται όταν ένα δηµόσιο όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο ή µε την αρχή που το δεσµεύει. Τροφοδοτείται, λοιπόν, το εν προκειµένω φαινόµενο, και αναπαράγεται µέσα από την κακοδιοίκηση αλλά και την αδιαφάνεια των κρατικών λειτουργιών, ενώ και τα δύο αυτά παθογόνα φαινόµενα της πολιτείας µας συνεπάγονται, αναµφίλεκτα, την καταστρατήγηση της αρχής του κράτους δικαίου (µετατρέποντάς το σε κράτος διαφθοράς;), την παραβίαση των αρχών της νοµιµότητας, της διαφάνειας, της - 8 -

9 χρηστής διοίκησης, καθώς και των υπολοίπων αρχών, που διέπουν τη λειτουργία της διοικητικής δράσης. Η διαφθορά και η κακοδιοίκηση εµφανίζονται ως κοινωνιο-παθολογικά συµπτώµατα µιας µη ικανοποιητικής διακυβέρνησης. Η έννοια της χρηστήςαποτελεσµατικής διακυβέρνησης είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την ύπαρξη σωρηδόν κρουσµάτων διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Η διόγκωση του φαινοµένου της διαφθοράς δεν άφησε αλώβητη και ανεπηρέαστη την Ελλάδα και σε κεντρικό και σε τοπικό-αυτοδιοικητικό επίπεδο. Η πολιτική ιστορία της χώρας µας, οι µονοπωλιακές δοµές του κράτους και η επέκταση της δραστηριότητας του, η αναχρονιστική, αντιφατική και πολυκατακερµατισµένη νοµοθεσία, µε τις ελλείψεις, παραλείψεις και αυτοακυρωτικές διατάξεις, η γραφειοκρατία και οι περίπλοκες διαδικασίες, η πληµµελής λειτουργία µεγάλου τµήµατος του ελεγκτικού µηχανισµού, ανεπάρκεια και αναποτελεσµατικότητα του ανθρώπινου δυναµικού και σαφώς, η έλλειψη διοικητικής κουλτούρας, καθώς και η ίδια η κοινωνική ανοχή-άρα και συνενοχή-, δηµιουργούν τις απαραίτητες νοσηρές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και επώαση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στη χώρα µας. Η έκταση δε των φαινοµένων της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης έχει λάβει ιδιαίτερα µεγάλες διαστάσεις και στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο αντίκτυπος των δύο φαινοµένων µεσο-µακροπρόθεσµα είναι σηµαντικές, καθώς συντελούν στη µείωση της ποιότητας των παρεχόµενων κρατικών υπηρεσιών, στην αναποτελεσµατική λειτουργία του κρατικού µηχανισµού, στην καταστρατήγηση της αρχής της νοµιµότητας και όλων των αρχών που διέπουν τη λειτουργία της διοικητικής δράσης στα δηµοκρατικά πολιτεύµατα, την πολιτική αστάθεια και την αρχών και αξιών του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Φαινόµενα πολύπλοκα και πολύµορφα, όπως η διαφθορά και η κακοδιοίκηση, αντιµετωπίζονται µε µέτρα που πρέπει να έχουν τρεις στόχους, την πρόληψη, την καταστολή και την εκπαίδευση, µε άλλες λέξεις την καλλιέργεια κοινωνικής παιδείας. Αυτής που θα οπλίσει τον µέσο πολίτη στην δηµιουργία ηθικών αντιστάσεων έναντι των όποιων πειρασµών άµεσου και ακούραστου πλουτισµού εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος και κατ επέκταση του κοινωνικού. Εάν ο καθείς δεν αντιληφθεί ότι η εµφάνιση τέτοιων συµπεριφορών και νοοτροπιών όσο αναπαράγονται και - 9 -

10 αναδεικνύονται ως σύµβολα επιτυχίας και προσωπικής καταξίωσης («αντιστροφή αξιών»), δεν µπορεί τίποτα άλλο να προσδοκά, παρά να θεωρεί δεδοµένο αναπόδραστα και ότι οι δικοί του επίγονοι θα πέσουν κάποια στιγµή θύµα αυτή της αισχρής συµπεριφοράς και δράσης, όπως ο ίδιος έπληξε µε την στάση του, τα δίκαια συµφέροντα κάποιων άλλων

11 Abstract For many years corruption was considered a fact in dictatorial regimes, whilst in democracy was viewed as isolated incidents, as an unimportant and occasional malfunction. However, the magnitude of corrupt behavior in the last decades altered this notion. Corruption is now present both in the public and private sector. Corrupt behavior has become visible and ceased to be a circumstantial incident, shifting from a transnational and national to a local level as well. Corruption is defined as the abuse of public power for private gain, which in most cases regards pecuniary gains or takes the form of favoritism for family or friends or groups of interest, like political parties, in order to gain or preserve power. Corruption is also directly related to maladministration, which appears when a public official neglects to act according to the rules or principles that are imposed by normal duties. Maladministration and non-transparency of government functions sustain and regenerate corruption. Both circumvent basic good governance principles like the rule of law principle (transforming it to the rule of Corruption?) the transparency principle and the equity principle. Corruption and maladministration are symptoms of low quality governance. The expansion of Corruption globally and consequently locally affected Greece as well. Greece s modern political history, its monopolistic administration structure, its anachronistic, scattered and controversial legislation, its complicated bureaucracy, its defective auditing and inspecting authorities, its insufficient human resources and the social tolerance have created a fertile environment and nourished corruption and maladministration. National reports state that the problem is even greater in local government. The long term consequences are government services quality decline, inefficient administration, political instability and violation of the basic principles of democracy. Measures against corruption and maladministration have three main targets: prevention, suppression and citizen s activation. In other words, social civilization. It

12 is of great importance to fully, each of us, understand that by reproducing this kind of methods and mentalities regarding becoming rich and successful without any serious effort and most times at the expense of others guarantees one thing for certain. That even our descendants will become sooner or later victims of this behavior/attitude

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόβληµα της διαφθοράς το συναντά κανείς σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια και συστήµατα οικονοµικά, σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και πολιτισµικές παραµέτρους. Για τους µελετητές της ιστορίας αποτελεί σχεδόν κοινό τόπο ότι όποιος βρίσκεται σε θέση ισχύος ενδέχεται να κάνει κατάχρηση της θέσης του αυτής µε σκοπό τον προσπορισµό ιδίου οφέλους. Η διαπιστωτική αυτή θέση από τη µια, σαφώς, συνδέεται µε εγωιστικά κίνητρα και την ανθρώπινη αλαζονεία όταν κάποιος βρεθεί θέση εξουσίας, είναι εποµένως έµφυτη τάση του µέσου ανθρώπου, οι οποίοι διαχρονικά έχει καταγραφεί ότι πολύ δύσκολα παραµερίζουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες ίσως και κενοδοξίες για να ακολουθήσουν ευσυνείδητα µία ανιδιοτελή στάση στην καθηµερινή τους δραστηριότητα. Μολαταύτα, παρά τη διαχρονικότητα του φαινοµένου, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται µία έκρηξη της σχετικής συζήτησης, στην οποία συµβάλλουν διαφορετικοί επιστηµονικοί κλάδοι, που επιχειρούν να αναλύσουν τις αιτίες και τις συνέπειες της διαφθοράς από οικονοµική, νοµική, κοινωνιολογική, ανθρωπολογική, εγκληµατολογική και ναι, γιατί όχι- από φιλοσοφική σκοπιά. Παρόµοια στάση φαίνεται να έχουν και ιεθνείς Οργανισµοί, οι οποίοι ξεκάθαρα καταδικάζουν τη διαφθορά οµοθύµως, συναρτώντας της παράλληλα µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αναπτυσσόµενες χώρες στην ανάπτυξή τους. Στο ίδιο ρεύµα καταδίκης της διαφθοράς εντάσσονται, τέλος, η κοινωνία πολιτών, µε τον καταγεγραµµένο πολλαπλασιασµό µη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της καταπολέµησης της. Παράλληλα επίσης, τα ΜΜΕ, που σήµερα πια, όσο ποτέ άλλοτε, αποκαλύπτουν και φέρνουν στο φως της δηµοσιότητας πολύκροτα, αλληλοσχετιζόµενα, αλλεπάλληλα σκάνδαλα διαφθοράς και µέσα σ αυτό τον συρφετό και οι πολιτικοί αφειδώς να µοιράζουν στα λόγια (αλλά όχι και στα έργα όπως αποδεικνύεται) υποσχέσεις εδώ και δύο δεκαετίες τουλάχιστον υποσχέσεις για την καταπολέµηση του φαινοµένου

14 Αποδεικνύεται, όµως δυστυχώς, ότι το πρόβληµα της διαφθοράς είναι πολύ πιο σύνθετο από ότι συχνά πιστεύει ο µέσος πολίτης. Γύρω από αυτό συγκρούονται σε διεθνές επίπεδο δύο, ενδεχοµένως, αντίρροπες αξιώσεις. Από το ένα άκρο το παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον επιβάλλει µία διεθνή εκστρατεία αντιµετώπισής της, καθώς είναι ξεκάθαρο για πολλούς, ότι η διαφθορά αποτελεί διαχρονική τροχοπέδη στην ανάπτυξη, εµπόδιο στην επενδυτική δραστηριότητα και παράγοντα στρέβλωσης της δίκαιης διανοµής εισοδήµατος και των δηµοσίων δαπανών. Από την άλλη προβάλλονται οι πολιτισµικές, κοινωνικές και ηθικές ιδιαιτερότητες κυρίως των αναπτυσσοµένων χωρών, έτσι ώστε ορισµένοι να αξιώνουν µία διαφοροποιηµένη µεταχείριση, η οποία επιβάλλεται από το γεγονός ότι επιµέρους συµπεριφορές δεν υπακούουν στους ίδιους κοινωνικούς κώδικες και εποµένως δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως ποινικά κολάσιµες ή ηθικά κατακριτέες σε κάθε περίπτωση. Οι τελευταίες αυτές απόψεις κάνουν λόγο για έναν αποκλειστικά δυτικοκεντρικό τρόπο αντιµετώπισης του φαινοµένου, τον οποίο και απορρίπτουν. Αν και σε διεθνές επίπεδο υπάρχει, καθοµολογουµένως, συναίνεση ως προς την ανάγκη καταδίκης και αντιµετώπισης της διαφθοράς, σύγχυση επικρατεί ως προς τον ακριβή ορισµό της και εν µέρει διαφωνία σχετικά µε τα αίτια και τις συνέπειές της. Η διαφωνία αυτή επιτείνεται από τη δυσκολία συλλογής και ερµηνείας έγκυρων στατιστικών στοιχείων για ένα φαινόµενο που υπακούει στο νόµο της «ένοχηςσυνενόχου» σιωπής, λαµβάνοντας υπόψη, ότι το θύµα της αθέµιτης συναλλαγής συνήθως δεν µπορεί να εξατοµικευθεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αµφισβητείται το αν η διαφθορά αποτελεί την αιτία ή το αποτέλεσµα επιµέρους προβληµάτων, όπως είναι η οικονοµική υστέρηση, η ένδεια ή η απουσία επενδυτικής δραστηριότητας γεγονός που αναδεικνύει συχνά ότι το πρόβληµα της διαφθοράς εντάσσεται σε ένα φαύλο κύκλο-. Γι αυτούς τους λόγους η παρούσα εργασία, αρχικά επιχειρεί να αναδείξει, ότι παρά τα θεωρητικά προβλήµατα που συνδέονται µε τον ορισµό της διαφθοράς, την εξήγηση της, την αντιµετώπιση της και µε την µέτρηση της έκτασής της, διεθνώς αλλά και εγχώρια, στιγµατίζεται η παραβατική αυτή συµπεριφορά ενός δηµοσίου υπαλλήλου/λειτουργού, αλλά και πολιτικού, ενώ παράλληλα, εκφράζεται µία

15 ιδιαίτερη ευαισθησία για την χρηστή δηµόσια διοίκηση και συνεκδοχικά του δηµοσίου χρήµατος. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η παρούσα µελέτη αντλούνται από ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, εκθέσεις ιεθνών Οργανισµών και των ελληνικών ελεγκτικών σωµάτων, κάποια σηµαντικά σχετικά µε το ζήτηµα ελληνικά νοµοθετήµατα και διεθνείς συµβάσεις. Μερικά στοιχεία αντλήθηκαν από δικτυακούς ιστότοπους διεθνών οργανισµών και ελεγκτικών σωµάτων επιφορτισµένων µε αρµοδιότητες περιορισµού και αντιµετώπισης της διαφθοράς. Τέλος, µέσα σε ένα τέτοιο κλίµα διαφθοράς και «αντιστροφής αξιών» (ό,τι χειρότερο µπορεί να συµβεί σε µία κοινωνία) είναι αναµενόµενο ότι κρούσµατα του φαινοµένου πλήττουν και τους Ο.Τ.Α. ανεξαρτήτως βαθµίδος. Έτσι, µαζί µε τις όλες άλλες, όποιες, δοµικές προβληµατικές καταστάσεις, ως κορωνίδα αυτών των παθογόνων καταστάσεων, τα φαινόµενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης έρχονται να δώσουν «βρώµικο» παρών στην καθηµερινή τους λειτουργία, εις βάρος βεβαίως, των συµφερόντων των πολιτών και εν γένει της τοπικής κοινωνίας

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.1 Εννοιολογική Θεµελίωση Τι ορίζεται ως ιαφθορά Η «κουλτούρα της διαφθοράς» είναι ο όρος που χρησιµοποιείται από αρκετούς πολιτικούς στοχαστές για να χαρακτηρίσει την εποχή µας αναφορικά µε την έκταση που έχει πάρει διεθνώς η διαφθορά. ιεθνείς περιφερειακές οργανώσεις και κυβερνήσεις ανησυχούν για τις σοβαρότατες επιπτώσεις που έχει αυτή η εκτεταµένη διαφθορά πάνω στη λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών και της οικονοµίας. Εξίσου σηµαντική είναι η κοινωνική διάσταση του προβλήµατος αφού η διαφθορά δηµιουργεί συναίσθηµα αδικίας, επιβαρύνει υπέρµετρα και ανώφελα τους φορολογουµένους και ωθεί στη µη συµµόρφωση µε το νόµο. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι συντείνει στη µεταφορά εισοδηµάτων από τους παραγωγικούς τοµείς σε παρασιτικούς, στην καθυστέρηση της αναπτύξεως, κυρίως, αναπτυσσόµενων χωρών µε καταλυτικές διεθνείς επιπτώσεις λόγω διογκώσεως των δανειακών υποχρεώσεων. Προσωπικότητες του πολιτικού, οικονοµικού, νοµικού και επιχειρηµατικού χώρου σε πάνω από 100 χώρες συνέπτυξαν οργάνωση πολιτών υπό την ονοµασία «ιεθνής ιαφάνεια» µε στόχο την από κοινού καταπολέµηση της σύγχρονης αυτής γάγγραινας. Η διεθνής βιβλιογραφία πλέον είναι αρκετά πλούσια και µεγάλοι οργανισµοί όπως η ιεθνής Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κ.α., έχουν κυκλοφορήσει αρκετές οδηγίες µε σκοπό την ενίσχυση και το συντονισµό των ενεργειών σε όλες τις χώρες. Τελευταίως, υπεγράφη διεθνής σύµβαση από τα µέλη του ΟΟΣΑ που προβλέπει συγκεκριµένα µέτρα. Πιο συγκεκριµένα, τα συµβαλλόµενα µέρη, ένα εκ των οποίων είναι και η χώρα µας, υποχρεώνονται να νοµοθετήσουν προς συγκεκριµένη κατεύθυνση. Η ιεθνής ιαφάνεια αναγνωρίσθηκε ως σύµβουλος αυτών των οργανισµών και ως οµάδα πιέσεως που προωθεί σε διακρατικό και εθνικό επίπεδο

17 θεσµικές αλλαγές για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέµηση της διαφθοράς. Πρώτα όµως πρέπει να γίνει κατανοητή από τους πολίτες η έννοια της διαφθοράς: Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσµο συγκλονίζονταν από την αποκάλυψη ότι η αµερικάνικη εταιρεία Lockheεd χρηµάτιζε συστηµατικά ανώτατους κυβερνητικούς λειτουργούς επιτυγχάνοντας την κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων των αεροσκαφών της. Την ίδια περίοδο, στην Ελλάδα, οι ψίθυροι και τα υπονοούµενα για τα έργα που έφτιαχναν οι λεγόµενοι εργολάβοι της δικτατορίας ήσαν κοινός τόπος για τους περισσότερους Έλληνες. Τα χρόνια πέρασαν και στη δεκαετία του 1980 ήταν ηλίου φαεινότερο, πως όσοι σκόπευαν να επενδύσουν στις χώρες του τρίτου κόσµου και ιδίως στη Λατινική Αµερική και την Αφρική, ήσαν υποχρεωµένοι να ακολουθήσουν «τα τοπικά έθιµα» χρηµατισµού». Αντιστοίχως, στην Ελλάδα, το ίδιο φαινόµενο γινόταν ευρέως γνωστό διά στόµατος του τότε πρωθυπουργού, ο οποίος έψεξε κάποιον κυβερνητικό λειτουργό διότι είχε ξεπεράσει το όριο του, που ήταν κάποιο, κατά τα φαινόµενα αποδεκτό, «δωράκι», και είχε επιδιώξει την οικειοποίηση κάποιου µεγάλου ποσού. Η αρχή της δεκαετίας του 90, σηµαδεύθηκε στο χώρο της Ιταλίας από την επιχείρηση των δικαστικών αρχών υπό την ονοµασία «καθαρά χέρια», η οποία αποκάλυψε ένα ευρύτατο πεδίο διαφθοράς που συνέδεε κυβερνήσεις, κόµµατα, τοπική αυτοδιοίκηση µε ιδιωτικές εταιρείες και την ίδια την µαφία. Στην Ελλάδα την ίδια περίοδο, η λέξη κάθαρση είχε περάσει στο καθηµερινό λεξιλόγιο ιδίως µετά την πτώση της κυβερνήσεως Παπανδρέου για λόγους που µεταξύ των άλλων περιελάµβαναν σοβαρές υποψίες για άµεση συµµετοχή κυβερνητικών στελεχών στο σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης. Τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα των τριών δεκαετιών που αναφέρθησαν δείχνουν ανάγλυφα ότι η διαφθορά αφ ενός, δεν είναι φαινόµενο που παρατηρείται µόνον στις ηµέρες µας και αφ ετέρου, δεν είναι αποκλειστική «ασθένεια» των αναπτυσσοµένων ή τριτοκοσµικών χωρών ή ειδικότερα της Ελλάδος. Η διαφθορά θα

18 µπορούσε να προσδιορισθεί ως εξής: Η διαφθορά ξεκινά από την αλληλεξάρτηση του κράτους µε τους ιδιώτες. Είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα. Ο δηµόσιος λειτουργός που έχει σε µικρό ή µεγάλο βαθµό τη διακριτική ευχέρεια να ασκήσει κρατική εξουσία διανέµοντας ένα όφελος, καταλογίζοντας ένα βάρος ή παρέχοντας µία υπηρεσία σε ιδιώτες, είναι εν δυνάµει στόχος διαφθοράς. Η διαφθορά ή µη θα κριθεί καταρχήν αφενός από την πρόνοια της νοµοθεσίας για διαφάνεια στις συναλλαγές και αφετέρου από τον κατασταλτικό έλεγχο όσων ασκούν κρατική εξουσία στις σχέσεις τους µε τους ιδιώτες. Σε ατοµικό επίπεδο θα κριθεί από τον ίδιο τον λειτουργό και τους συναλλασσοµένους µε αυτόν. Ξεκινώντας από αυτόν τον ορισµό της διαφθοράς µπορεί κανείς να εξάγει ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για την αλληλεξάρτησή της µε την κοινωνία. Σε αυτό το σηµείο πάντως πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα όσα ακολουθούν δεν αναφέρονται σε απολυταρχικά καθεστώτα, όπου είναι αδύνατος ο έλεγχος και η σύνδεση της εξουσίας µε τους πολίτες. Αντιθέτως, και παρά την όποια γενικότητα των διαπιστώσεων που ακολουθούν, κύριο πεδίο και στόχος του παρόντος άρθρου είναι η διαφθορά και η διαφάνεια στον ελληνικό χώρο που θα επιχειρηθεί να δοθεί µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Τα βασικά σηµεία γύρω από τα οποία θα κινηθεί η παρούσα προσέγγιση είναι τα ακόλουθα: Η άσκηση κρατικής εξουσίας και η σύνδεσή της µε την πολιτική και το χρήµα. Η µεγάλη διακριτική ευχέρεια ασκήσεως εξουσίας που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για χρηµατισµό. Η απουσία εκ των υστέρων ελέγχου και η ανυπαρξία κυρώσεων που διευκολύνει τις ύποπτές συναλλαγές. Η νοοτροπία που καλλιεργεί η κοινωνία και σφραγίζει καθοριστικά τη συµπεριφορά των ατόµων. Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Το µέγεθος και η έκταση της κρατικής εξουσίας είναι τέτοια που υπερτερούν κατά πολύ των µεγαλύτερων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αφενός το ύψος των χρηµάτων που συλλέγονται από τους δηµόσιους και ιδιωτικούς πόρους µε σκοπό να

19 αναδιανεµηθούν σε έργα, προµήθειες και υπηρεσίες είναι ιλιγγιώδες. Αφετέρου, η ίδια η αυθεντία της κρατικής εξουσίας που νοµοθετεί, εκτελεί και νοµιµοποιεί, ελέγχει και τιµωρεί είναι µοναδικής εκτάσεως. Αντίστοιχή της υπάρχει µόνο στις περιπτώσεις άλλων κρατικών οντοτήτων. Η πολιτική και το χρήµα: Στις δηµοκρατικές κοινωνίες όλο το γραφειοκρατικό σύστηµα της κρατικής εξουσίας καθώς και η εκτελεστική εξουσία ελέγχονται από τους εκλεγµένους εκπροσώπους του λαού. Ο εκλεγµένος εκπρόσωπος, ιδίως εάν είναι στο κόµµα που κυβερνά έχει τη δυνατότητα να διορίσει, να επιβάλλει τη θέληση του στη γραφειοκρατία, να µεταθέσει, να νοµοθετήσει προς όφελος κάποιου. Είναι φυσιολογικό ότι όποιος ενδιαφέρεται να επιτύχει κάποια οφέλη από την πολιτική εξουσία -κεντρική ή τοπική-, θα προσπαθήσει να επηρεάσει τους εκάστοτε φορείς της. Αυτή βεβαίως ήταν µία κατάσταση που ίσχυε πάντα. Στο παρελθόν, το κύριο επίπεδο διαφθοράς του ελληνικού πολιτικού κόσµου επικεντρωνόταν σε ένα σύστηµα παροχών, διορισµών και µεταθέσεων κλπ., ένα σύστηµα δηλαδή πελατειακής σχέσεως, πιο γνωστό ως ρουσφέτι, που είχε δύο πόλους. Από τη µία µεριά ήταν ο πολιτικός που επιδίωκε την επανεκλογή του και από την άλλη το εκλογικό σώµα µίας συγκεκριµένης περιοχής στην οποία κατερχόταν ο συγκεκριµένος πολιτικός ως υποψήφιος. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν και πολύ σοβαρότερες διαφθοράς συνδεδεµένες συνήθως µε χορηγήσεις δανείων. Το ρουσφέτι, όµως µε την προαναφερθείσα έννοια ήταν (και παραµένει;) η κύρια και τελικώς αποδεκτή κατάσταση που συνδεόταν µε την πολιτική. Το πρόβληµα της άµεσης διαπλοκής οικονοµικών συµφερόντων µε το χώρο της πολιτικής εµφανίστηκε αρκετά οξυµένο τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους λόγους είναι το υψηλό οικονοµικό κόστος που απαιτείται πλέον για την εκλογή κάποιου βουλευτή και οι απαιτήσεις της σηµερινής (εξαµερικανισµένης στα ήθη;) κοινωνίας. Η ανάπτυξη των ΜΜΕ, οι νέοι κανόνες διαφηµίσεως των πολιτικών (προϊόντων) και προσεγγίσεως των ψηφοφόρων (καταναλωτών) ξεπέρασαν κατά πολύ την παραδοσιακή άγρα ψήφων διά του ρουσφετιού. Η διαφθορά σήµερα στο χώρο της πολιτικής, συνίσταται στον άµεσο ή έµµεσο χρηµατισµό των πολιτικών από άτοµα ή οµάδες µε συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα

20 ιανοµή Οφέλους: Η κρατική εξουσία διανέµει οφέλη στους πολίτες της. Τα οφέλη αυτά δεν περιορίζονται µόνον στην προσφορά συγκεκριµένου έργου, αλλά επεκτείνονται ευρύτερα στη διανοµή και χρήση κρατικών εσόδων προς όφελος των πολιτών. Τέτοια οφέλη είναι ένας διορισµός στο ηµόσιο, η χορήγηση ενός δανείου ή η µετάθεση ενός υπαλλήλου. Και στα τρία αυτά παραδείγµατα είναι φανερή η δυνατότητα διαφθοράς. Όπως προαναφέρθηκε, ο διορισµός στο ηµόσιο είναι παραδοσιακά, το κύριο γνώρισµα της δυνατότητας ασκήσεως πολιτικής εξουσίας και επιρροής, ενώ η χορήγηση δανείου αποτελεί συχνά πηγή πλουτισµού. Εξίσου, αν όχι περισσότερο, σηµαντική έχει γίνει πλέον η κατοχή θέσεων-κλειδί µέσα στο υπάρχον γραφειοκρατικό σύστηµα. Τέτοιες θέσεις-κλειδί είναι π.χ. οι θέσεις στις εφορίες (νυν ΟΥ) και ιδίως στην ΥΠΕ Α (νυν ΥΠΕΕ), αλλά και σε όσες υπηρεσίες ασκούν αστυνοµικούς, αγορανοµικούς ή άλλους ελέγχους σε επιχειρήσεις ή προµήθειες. Σύµφωνα µε τα όσα κυκλοφορούν, υπάρχει συγκεκριµένο τιµολόγιο για µετάθεση σε τέτοιες θέσεις. Από εκεί και πέρα ο ευρύτερος ρόλος της διαφθοράς στη διανοµή οφέλους µπορεί να περιγραφεί µε ενάργεια στο παράδειγµα ενός διαγωνισµού του ηµοσίου, η κατακύρωση του οποίου επίσης συνιστά όφελος προς κάποιον ιδιώτη. Έτσι όφελος αποτελεί: Η συµπερίληψη µίας εταιρείας στον περιορισµένο κατάλογο των υποψηφίων εταιρειών οι οποίες θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, Η θέση τέτοιων τεχνικών προδιαγραφών στις οποίες να ανταποκρίνονται µόνον τα προϊόντα της εν λόγω εταιρείας, Η πρόσβαση στις προσφορές των ανταγωνιστικών εταιρειών ούτως ώστε οι ενστάσεις της νε είναι απολύτως τεκµηριωµένες και Η επιλογή της ως προµηθευτού. Καταλογισµός Βάρους: Ο καταλογισµός βάρους περιλαµβάνει όλες τις µορφές υποχρεώσεων προς την πολιτεία. Ξεκινά από την επιβολή φορολογίας ή προστίµων για παραβάσεις της νοµοθεσίας και επεκτείνεται σε θέµατα όπως η στρατιωτική Θητεία. Η µείωση φορολογίας ή προστίµου ή η διευκόλυνση στην εκπλήρωση άλλων

21 υποχρεώσεων αποτελούν τις κλασικές µορφές επεµβάσεως της κρατικής εξουσίας προς όφελος θεµιτό ή αθέµιτο του πολίτη. Παροχή υπηρεσίας Ο χρόνος είναι χρήµα λέει µία παροιµία και είναι φανερό ότι τόσον οι πολίτες όσο και τα νοµικά πρόσωπα θα πληρώσουν για να αποφύγουν καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις µπορεί να υπάρξουν παντού στην έκδοση πιστοποιητικών, στις απαντήσεις των αιτήσεων που απευθύνονται προς το ηµόσιο, στους ελέγχους των υπηρεσιών, στην αποκατάσταση της βλάβης του ηλεκτρικού ή στην ταχεία εγκατάσταση του τηλεφώνου. Σε καθηµερινό επίπεδο είναι το γνωστό σε όλους ή ο «καφές» που δίνεται αναλόγως προς τις υπηρεσίες. Σε λίγο πιο ψηλά κλιµάκια είναι ο έµµεσος που ασκείται στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να καταθέσουν πιστοποιητικά ή να λάβουν µέρος σε διαγωνισµούς. Αυτή είναι η µία πλευρά του νοµίσµατος που περιλαµβάνει παροχή υπηρεσιών στις οποίες δεν δικαιούται ο ενδιαφερόµενος. Η χορήγηση διαβατηρίων ή αδειών παραµονής, οι άνευ εξετάσεων αποκτήσεις αδειών οδηγήσεως, η αποφυγή ελέγχων σε οικοδοµές από την Πολεοδοµία είναι µερικά τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Η έκταση της διακριτικής ευχέρειας ασκήσεως εξουσίας Το µεγάλο πρόβληµα στην άσκηση της κρατικής εξουσίας είναι η διακριτική ευχέρεια που δίνεται σε κάποιο δηµόσιο λειτουργό για τον καθορισµό του ακριβούς περιεχοµένου του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου. Όταν η έννοια του περιεχοµένου του οποίου επιδιώκεται ο προσδιορισµός είναι εξαιρετικά αόριστη, τα νόµιµα όρια ασκήσεως της εξουσίας χάνονται και το όργανο µπορεί ουσιαστικά να δράσει αυθαίρετα. Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα παραδείγµατα: Όταν δεν υπήρχε το αντικειµενικό σύστηµα καθορισµού της τιµής των ακινήτων, ο δ/της µίας.ο.υ. είχε την δυνατότητα προσδιορισµού της αξίας ενός ακινήτου περίπου κατά το δοκούν. Είχε στο συρτάρι τις τιµές αγοραπωλησίας δύο ακινήτων, ενός σε πολύ υψηλή και ενός σε χαµηλή τιµή. Μπορούσε το ίδιο αυθαίρετα να καθορίσει την τιµή που ο ίδιος θα

22 έκρινε σκόπιµο. Σε όσες πόλεις εφαρµόσθηκε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών, το φαινόµενο έχει εκλείψει. Στα τέλη του 1996, µία εταιρεία που επρόκειτο να επενδύσει στη Θράκη κατήγγειλε ότι της ασκήθηκε εκβιασµός λόγω ότι µπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάγεται σε διαφορετικές ευεργετικές διατάξεις του νόµου περί επενδύσεων σε ακριτικές περιοχές µε αντίστοιχο µειωµένο ή αυξηµένο ποσοστό χρηµατοδοτήσεως από το ηµόσιο. Η απουσία εκ των υστέρων ελέγχου και ανυπαρξία κυρώσεων Όταν η διαφορά κόστους και οφέλους είναι µεγάλη, όπως συµβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, το µοναδικό σηµείο που µπορεί να σταµατήσει τη διαφθορά, πέραν της ηθικής, είναι η γνώση ότι κάποια στιγµή θα καταλογισθούν ευθύνες στους παραβάτες. Η απουσία ελέγχου των πράξεων της διοικήσεως και η ανυπαρξία καταλογισµού και κυρώσεων σε όσους αποκαλύπτεται ότι εµπλέκονται σε περιπτώσεις διαφθοράς, διευκολύνει τις ύποπτες συναλλαγές, αφού δηµιουργεί συναίσθηµα ασφάλειας στους εµπλεκοµένους σε αυτές. Στην Ελλάδα είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν συχνά οι κατάλληλοι νόµοι οι οποίοι είτε αγνοούνται παντελώς είτε εφαρµόζονται επιλεκτικά µε αποτέλεσµα η κατάσταση να είναι πραγµατικά απογοητευτική. ύο είναι τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα σε αυτόν τον τοµέα: Ο νόµος περί «πόθεν έσχες» αν και έχει θεσπισθεί πριν από την δικτατορία δεν εφαρµόσθηκε παρά µόνον τύποις. Η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περνά σχεδόν απαρατήρητη ενώ τα συµπεράσµατα της σπανίως, έως ποτέ, δεν εισακούονται από την εκτελεστική εξουσία. Τέλος δεν µπορεί να µην επισηµανθεί ότι η κατάσταση επιδεινώνεται από τη χρόνια καθυστέρηση στην απόδοση της δικαιοσύνης. Σε αυτό το σηµείο, όµως, είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι ο έλεγχος της διαφθοράς δεν παρουσιάζει µόνον οφέλη αλλά έχει και υψηλό κόστος. εν κρίνεται δε απαραίτητο για τον έλεγχο της διαφθοράς να δηµιουργηθούν τέτοιοι

23 γραφειοκρατικοί µηχανισµοί που θα δυσχεράνουν τελικώς αντί να διευκολύνουν τον έλεγχο. Η νοοτροπία που καλλιεργεί η κοινωνία Αυτός ο παράγοντας µοιάζει εκ πρώτης όψεως να έχει δευτερεύουσα σηµασία σε σχέση µε το πρωταρχικό που είναι η ύπαρξη σωστών νόµων και ελέγχων που θα εµποδίζουν ή θα πατάσσουν τη διαφθορά. Παρ όλα αυτά και το πιο τέλειο σύστηµα κατά της διαφθοράς απαιτεί την ενεργό συµµετοχή των πολιτών για να λειτουργήσει σωστά. Σε τελική ανάλυση οι ίδιοι οι πολίτες από διαφορετικές θέσεις κυβερνώντων και κυβερνωµένων θα κληθούν να εφαρµόσουν τους νόµους. Ποιός νόµος θα υποχρεώσει τον αστυνόµο να βγει από το γραφείο του για να κυνηγήσει και κυρίως να συλλάβει τον έµπορο ναρκωτικών; Τον πολιτικό να µην παρουσιασθεί επί πληρωµή στην εκποµπή του «φίλου» δηµοσιογράφου; Τον υπάλληλο να µη βρει µία τυπική λεπτοµέρεια ζητώντας την τελευταία στιγµή την έκδοση νέων πιστοποιητικών; Και σε αυτό το επίπεδο η διαφθορά δεν έχει µία όψη, την απαίτηση δηλαδή του δηµοσίου λειτουργού προς το φυσικό πρόσωπο. Μπορεί αντιθέτως να είναι προσφορά χρηµατισµού του φυσικού προσώπου προς όποιον ασκεί την εξουσία. Εξαιρετικά χαρακτηριστικό το παράδειγµα της επίµονης στάσεως της Επιτροπής που είχε αναλάβει να κρίνει την πλέον κατάλληλη εταιρεία για τεχνικό έργο στο πεδίο βολής Κρήτης και της συνεχούς αγνοήσεως των εισηγήσεών της από τον αρµόδιο υπουργό. Γι αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται ο ρόλος της κοινωνίας µέσω των προτύπων και της παιδείας της που σφραγίζει καθοριστικά τη συµπεριφορά των ατόµων, κυβερνώντων και πολιτών, στις µεταξύ τους συναλλαγές. Σε µία κοινωνία η οποία αποδέχεται τη διαφθορά ως κάτι φυσιολογικό και αυτονόητο: «όλοι ξέρουν ότι πληρώνεις και παίρνεις άδεια οδηγήσεως», «όλοι ξέρουν ότι εάν βρεις τον εργολάβο µε τις κατάλληλες διασυνδέσεις χτίζεις εύκολα αυθαίρετο», «όλοι ξέρουν ότι εάν έχεις µέσο σβήνεις (ή τουλάχιστον, έσβηνες) τις κλήσεις της Τροχαίας»,

24 ο πολίτης ζυµώνεται µε αυτήν την πραγµατικότητα, συµφιλιώνεται µαζί της και την αποδέχεται. Εκ πρώτης όψεως, οι δυνατότητες επεµβάσεως σε αυτόν τον τοµέα είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστηµα άρδην, θα µπορούσε να προταθεί, µε πρόταξη αξιών όπως η ισονοµία, η τιµιότητα και η διαφάνεια. Παρά το εξαιρετικά γενικόλογο τέτοιων εννοιών, ο χώρος της παιδείας µπορεί να αποτελέσει το πρώτο εργαστήρι δηµιουργίας αξιών. Αλλά οι µαθητές βγαίνοντας από το σχολείο θα µπαίνουν σε µία κοινωνία που αντιµετωπίζει την απάτη, την κατάχρηση και τη διαφθορά ως ευκαιρίες για την ατοµική ευηµερία. Ακόµη και σήµερα καταλαµβάνει έκπληξη τον (εξαµερικανισµένο;) Νεοέλληνα όταν ακούει Γερµανούς ή Σκανδιναβούς να µιλούν µε εξαιρετική απαξία για κάποιον που θέλησε να κρύψει εισοδήµατα από την εφορία. Το αντίστοιχο γεγονός στην Ελλάδα θεωρείται αυτονόητη υποχρέωση και «µαγκιά» σε όποιον το επιτύχει στην µεγαλύτερη έκταση. Κάποια πρώτα συµπεράσµατα στην πρώτη αυτή ενότητα του 1 ου κεφαλαίου Είναι εύκολο αλλά σε τελική ανάλυση άχρηστο να επαναληφθούν κοινότοπες διαπιστώσεις και προτάσεις πολιτικής δεοντολογίας σαν αυτές που κατακλύζουν καθηµερινά σχεδόν τα διάφορα ΜΜΕ και τροφοδοτούν ατελείωτες «παραδοσιακές των Ελλήνων» συζητήσεις «καφενείου». Η απάντηση δεν κρύβεται εκεί. Όλοι, καθηµερινώς, συναντούµε αντιµετωπίζουµε, υφιστάµεθα και υποφέρουµε από τη διαφθορά. Όλοι θιγόµαστε και δυσφορούµε για το κλίµα διάχυτης σήψης που συνοδεύει κάθε επαφή µας µε το ηµόσιο. Όλοι διαπιστώνουµε ένα φαύλο δηµόσιο µηχανισµό που έχει χάσει το σκοπό για τον οποίο δηµιουργήθηκε και λειτουργεί ολοένα και λιγότερο. Παρατηρείται όµως το εξής αξιοπρόσεκτο και ενθαρρυντικό φαινόµενο. Ενώ η ελληνική κοινωνία αποδέχεται µε πολλές περίπου γνωστές σε όλους µορφές διαφθοράς για τις οποίες υπάρχει µία κάποια κάλυψη και µυστικότητα, παρ όλα αυτά αντιδρά εξαιρετικά έντονα σε φαινόµενα διαφθοράς που έρχονται στο φως της δηµοσιότητας. Αυτή η αντίδραση υποχρεώνει µερικές φορές και τους πολιτικούς να πάρουν µέτρα για να αντιµετωπίσουν τη διαφθορά που φθάνει στο φως της δηµοσιότητας

25 Το πρώτο και ουσιαστικό βήµα είναι να γίνει έργο σε επίπεδο θεσµό µε µείωση της διακριτικής ευχέρειας των κρατικών οργάνων κατόπιν θεσπίσεως νόµων που θα εµποδίζουν την ανεξέλεγκτη δράση τους. Σηµαντικό επίσης στοιχείο είναι η αποφυγή συγκεντρώσεως µονοπωλιακής εξουσίας στα χέρια ενός και µόνον οργάνου και η συχνή εναλλαγή προσώπων στις συγκεκριµένες θέσεις. Εξαιρετικά σοβαρή είναι και η εκ των υστέρων άσκηση ελέγχου και η διαπίστωση και ο καταλογισµός ευθυνών. Το δεύτερο βήµα είναι η προσπάθεια για αλλαγή νοοτροπίας ολόκληρης της κοινωνίας και του «συστήµατος-µπάχαλου» (ένα πραγµατικό σύστηµα, de profudis, υποστυλώνεται σε κανόνες που όλοι τηρούν). Υπ αυτό το πρίσµα, η συσπείρωση σε οµάδες που συλλογικά θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν τη διαφθορά, οι συµµαχίες µε εκείνους τους χώρους που περισσότερο θίγονται από ένα φαύλο κράτος, η ενθάρρυνση των φωνών που µάχονται για τη θέσπιση κανόνων διαφάνειας προσφέρουν µία ουσιαστική διέξοδο προς την κάθαρση και την διαφάνεια. Με αυτές τις µεθόδους, δηλαδή µε συσπείρωση των πολιτών, συµµαχίες µε όσους θίγονται από τη διαφθορά και ενθάρρυνση όσων µάχονται εναντίον της έχει ριχθεί στη µάχη εδώ και έναν περίπου ένα χρόνο (1997) και η ιεθνής ιαφάνεια-ελλάς. Η στήριξή της συνιστά ενεργό συµµετοχή στον πόλεµο κατά της διαφθοράς. 1.2 Ο ορισµός της διαφθοράς Το πρόβληµα του ορισµού της Η σύγχυση γύρω από τον ορισµό της διαφθοράς δεν είναι ελληνικό µόνο φαινόµενο. Η σχετική επιστηµονική φιλολογία γύρω από αυτό το θέµα δέχεται mutandis mutandis ότι η διαφθορά είναι µία έννοια γένους, δηλαδή µία κατηγορία γενική, η οποία φωτογραφίζει ένα σύνολο στηλιτεύσιµων µορφών συµπεριφοράς. Οι µορφές αυτές «κλιµακώνονται ανάµεσα σε δύο ακραίους πόλους» (Βλ. Λασκούµ, Π. ιαφθορά, Καστανιώτης, Αθήνα 2003, σελ. 57) από τους οποίους περιλαµβάνει τις αξιόποινες πράξεις (π.χ. χρηµατισµός) και ο άλλος τις νόµιµες ( π.χ. δηµόσιος υπάλληλος που παραιτείται για να µεταπηδήσει σε εργασία στον ιδιωτικό τοµέα). Σύµφωνα, από την άλλη πλευρά, µε µία άλλη οπτική, στην προαναφερθείσα οµάδα µορφών συµπεριφοράς

26 περιλαµβάνονται και εκείνες οι οποίες κινούνται στην ενδιάµεση/γκρίζα ζώνη µεταξύ νοµιµότητας και εγκληµατικότητας (Βλ. Πανούσης, Γ. «Ποιος ο διαφθορεύς του κρατουµένου µας; ( ιαφθορά και Φυλακή», σε Ποινική ικαιοσύνη, 3, 2004, σελ. 315). Επίσης, αναγνωρίζεται ότι η σχετική πολυσηµία της έννοιας διαφθοράς επιτείνεται από το γεγονός ότι οι ίδιες πρακτικές και συµπεριφορές είναι δυνατόν να είναι ηθικά µεµπτές ή ποινικά κολάσιµες σε συγκεκριµένα πολιτισµικά περιβάλλοντα, ιστορικά πλαίσια ή νοµικά συστήµατα, ενώ σε άλλα δεν είναι (π.χ. η αποδοχή εθιµοτυπικών «δώρων», η έννοια του lobbying ). Αυτή η διαπίστωση µεγεθύνει το κίνδυνο της επικράτησης ενός εννοιολογικού σχετικισµού (Βλ. Λάζος, Γ. ιαφθορά και Αντιδιαφθορά, Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005, σελ. 49 αλλά και Philip, M. Defining Political Corruption, Political Studies, XLV, 1997, σελ. 442), κατά τον οποίο η επιστηµονική συζήτηση αντιµετωπίζει δύο εξίσου επίφοβες επιλογές: είτε να επιβάλλει έναν δυτικό-κεντρικό ορισµό της διαφθοράς, είτε να επικαλεσθεί τοπικά προσδιορισµένες αξίες και κανόνες για να την ορίσει. Στο πλαίσιο αυτό ο PhiliP (ό.π. σελ. 440 επ. Λάζος, ό.π. 29) διακρίνει τρεις κύριες κατηγορίες ορισµών της διαφθοράς. Πρόκειται για τους ορισµούς της δηµόσιας θέσης, τους ορισµούς του δηµοσίου συµφέροντος και τους ορισµούς της αγοράς. Ο πιο αποδεκτός διαδεδοµένος και χαρακτηριστικός ορισµός της δηµόσιας θέσης αποδίδεται στον Nye (Nye, J.S. Corruption and Political Development: a Cost-Benefit Analysis, Heidenheimer-Johnston-Levine (eds), Political Corruption: a Handbook (New Brunswick, NJ, Transaction, 1999), σελ Βλ. και Λάζος, ό.π. σελ. 36): «ιαφθορά είναι η συµπεριφορά που αποκλίνει από τα τυπικά καθήκοντα ενός δηµοσίου ρόλου λόγω της προσδοκίας ιδιωτικών ωφεληµάτων σε οικονοµικές απολαβές ή σε βελτίωση της κοινωνικής θέσης. Ή παραβιάζει τους κανόνες που ρητώς απαγορεύουν την άσκηση συγκεκριµένων τύπων επιρροής µε ιδιωτικό όφελος». ιαφθορά κατά τον παραπάνω ορισµό, είναι η συµπεριφορά που αποκλίνει από τα καθήκοντα µιας δηµόσιας θέσης, στοχεύοντας στην αποκόµιση ιδιωτικών ωφεληµάτων. Αντίθετα, χαρακτηριστικός ορισµός που εντάσσεται στην κατηγορία των ορισµών του δηµοσίου συµφέροντος (κατά την διάκριση του Philip) είναι ο ορισµός του Friedrich (Friedrich, C. Corruption Concepts in Historical Perspective, Heidenheimer-Johnston- Levine (eds.), ό.π., σελ. 15., Βλ. και Λάζος, ό.π.., σ.33): «ιαφθορά υπάρχει όταν ένας

27 κάτοχος εξουσίας ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε την εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων, δηλαδή, ένας λειτουργός ή υπάλληλος µέσω χρηµατικών ή άλλων αµοιβών µη νόµιµα παρεχοµένων, προτρέπεται σε δράσεις που ευνοούν όποιον παρέχει τις αµοιβές και συνεπώς ζηµιώνει το δηµόσιο και τα συµφέροντά του». Κατά τον ορισµό αυτό κεντρική για τη διαπίστωση της διαφθοράς είναι η ύπαρξη ζηµίας εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος από κάτοχο δηµόσιας θέσης. Η διαφθορά., συνεπώς, ορίζεται µε βάσει τις συνέπειες που επιφέρει στο δηµόσιο συµφέρον, ενώ και πάλι η ύπαρξη δηµόσιας θέσης αποτελεί προαπαιτούµενο πραγµάτωσης του ορισµού. Προκειµένου, η επιστηµονική θεώρηση να παρακάµψει το πρόβληµα που έθεταν οι δύο παραπάνω κατηγορίες ορισµών, στο βαθµό που προϋπόθεταν κανονιστικές κρίσεις για το τι είναι δηµόσια θέση και το τι είναι βλάβη του δηµοσίου συµφέροντος, η οικονοµική επιστήµη διατύπωσε τους ορισµούς της αγοράς, προβάλλοντας ως πλεονέκτηµα τους την ηθική ουδετερότητά τους (Philip, M. ό.π., σελ. 443). Οι ορισµοί της αγοράς χρησιµοποιούν οικονοµικές µεθόδους για την ανάλυση ενός πολιτικού φαινοµένου. Χαρακτηριστικός ορισµός της τρίτης κατηγορίας είναι ο ορισµός του Van Klaveren (Van Klaveren, J. The Concept of Corruption, Heidenheimer-Johnston- Levine (eds.), ό.π., σελ. 26. Βλ. και Λάζος, ό.π., σελ. 42): «ο υπηρέτης του δηµοσίου καταχράται την εξουσία του ώστε να επιτύχει ένα πρόσθετο εισόδηµα από το κοινό Συνεπώς, κατανοούµε τη διαφθορά όταν ο δηµόσιος υπηρέτης αντιλαµβάνεται τη θέση του ως επιχείρηση, το εισόδηµα της οποίας θα προσπαθήσει να µεγιστοποιήσει. ηλαδή η θέση γίνεται «µονάδα µεγιστοποίησης». Σε αυτήν την περίπτωση, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο υπηρέτης του δηµοσίου αντιλαµβάνεται τη θέση του ως παράγοντα για την υπεραύξηση του προσωπικού του οφέλους. Και πάλι δηλαδή, η ύπαρξη δηµόσιας θέσης αποτελεί προαπαιτούµενο της µεγιστοποίησης του προσωπικού οφέλους λειτουργού. Και οι τρεις ορισµοί που προαναφέρθηκαν, συµπερασµατικά, έχουν κοινά χαρακτηριστικά (Βλ. Λάζος, ό.π., σελ. 51 επ., όπου και περαιτέρω κριτική ων ορισµών): Πρώτον, και οι τρεις προϋποθέτουν την ύπαρξη της δηµόσιας θέσης για τον ορισµό της διαφθοράς (Ενώ, όπως επισηµαίνει ο Αργυροηλιόπουλος, Η. στο «ηµόσια και Ιδιωτική διαφθορά στις αρχές του 21 ου αιώνα-σηµείο καµπής», σε Ποινική ικαιοσύνη, 6, 2001, σ. 664, τα πεδία εκδήλωσης της διαφθοράς είναι ο δηµόσιος τοµέας, ο ιδιωτικός τοµέας,

28 αλλά και ο χώρος ορισµένων κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως π.χ. οι αθλητικοί αγώνες. Για µία επισκόπηση της σχετικής συζήτησης στην Ελλάδα, Βλ. Κράτος και ιαφθορά, Νικολόπουλου Α. (επιµ.), Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1998, στο οποίο οι συµβολές της Β. Τσουδερού (σελ. 18), Τ. Κολλίντζα-Χ. Ντέλλα (σ. 169) και Γ. Καούρα (σ. 194) συναρτούν την έννοια της διαφθοράς µε την κατοχή δηµόσιας θέσης). εύτερον, και οι τρεις ορισµοί αντιλαµβάνονται τη διαφθορά ως µεµονωµένη (στιγµιαία) συµπεριφορά, και όχι ως κεντρικό φαινόµενο, αποκλείοντας από τον ορισµό αυτό πολλές µη ατοµοκεντρικές µορφές διαφθοράς, οι οποίες προέρχονται από συλλογικούς δρώντες (π.χ. πολιτικά κόµµατα, επιχειρήσεις). Τρίτον, και οι τρεις ορισµοί δίνουν βάρος στον διαφθειρόµενο (δηµόσιο λειτουργό) και αποκλείουν από την εννοιολογική οριοθέτηση της διαφθοράς τον διαφθορέα. Τέταρτον, συνδέουν τη διαφθορά µε την προσπάθεια απόκτησης οικονοµικού (ή χρηµατικά αποτιµώµενου) οφέλους, αποκλείοντας άλλα είδη ανταλλάγµατος, όπως π.χ. την απόκτηση ευκαιριών, την πρόσβαση σε πληροφορίες κ.λ.π Ο ορισµός της διαφθοράς στις διεθνείς συµβάσεις Ο ίδιος stricto sensu - ορισµός της διαφθοράς χρησιµοποιείται εν γένει και στις διεθνείς συµβάσεις που εκφράζουν τη βούληση της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέµησή της. Οι διεθνείς συµβάσεις αποδεικνύουν ότι οι εθνικές νοµοθεσίες δεν δύνανται να καταπολεµήσουν ή περιορίσουν από µόνες τους τη διαφθορά, λόγω της διαφορετικής νοµικής αντιµετώπισης του φαινοµένου στις διαφορετικές χώρες αλλά και των αυξηµένων απαιτήσεων του διεθνούς ανταγωνισµού. Έτσι, στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, υπογράφηκε στις 21 Νοεµβρίου 1997 η «Σύµβαση για την καταπολέµηση της δωροδοκίας των αλλοδαπών δηµοσίων υπαλλήλων στις διεθνείς επιχειρηµατικές συναλλαγές», την οποία η Ελλάδα κύρωσε µε τον Ν. 2656/1998, - µία σύµβαση η οποία προορίζεται στην καταπολέµηση της δωροδοκίας (Αν και στα συνοδευτικά κείµενα της Σύµβασης η «ενεργητική διαφθορά» και η «ενεργητική δωροδοκία» χρησιµοποιούνται ως συνώνυµα. Βλ. Commentaries on the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, DAFFE/IME/BR/ (97) 20.). Ιστορικά, η Σύµβαση του ΟΟΣΑ αποτελεί την πρώτη συντονισµένη προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέµηση της ενεργητικής δωροδοκίας και τη µόνη προσπάθεια που στοχεύει ρητά στην καταπολέµηση της πλευράς

29 της «προσφοράς» της δωροδοκίας (Βλ. Vogl, F The Supply Side of Corruption does the developing world have to curry the full weight of global weight of global anticorruption efforts?, Working Paper, July 1998, Transparency International). Στο πλαίσιο της Σύµβασης, τα κράτη υποχρεούνται να θεσπίσουν το αξιόποινο της ενεργητικής δωροδοκίας αλλοδαπού δηµοσίου υπαλλήλου. Ωστόσο, η ποινική απαξία της ενεργητικής δωροδοκίας δεν έγκειται στην ανάγκη προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος, της χρηστότητας της εθνικής δηµόσιας διοίκησης ή της ανάπτυξής της (Αργυροηλιόπουλος, Η. ό.π., σελ. 667, Γαβρίλης, Ι. Εισήγηση µε θέµα «Η σύµβαση του ΟΟΣΑ για τη δωροδοκία αλλοδαπών δηµοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηµατικές συναλλαγές», Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εφετείο Αθηνών, σε Καταπολέµηση της ιαφθοράς των Κρατικών Λειτουργών και Υπαλλήλων, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 2001, σελ. 265). Αντίθετα, η ενεργητική δωροδοκία καθίσταται αξιόποινη κατά κύριο λόγο για να προστατευθούν οι συνθήκες του ελεύθερου ανταγωνισµού σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης, στις 4 Νοεµβρίου 1999 υπογράφθηκε η «Σύµβαση για Θέµατα Αστικού ικαίου περί ιαφθοράς» (κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Ν. 2957/2001) και στις 27 Ιανουαρίου 1999 η «Σύµβαση Ποινικού ικαίου για τη ιαφθορά» (αναµένεται να κυρωθεί σύντοµα). Και οι δύο συµβάσεις, όµως, (Σύµβαση Αστικού ικαίου, άρθρο 2 και Σύµβαση Ποινικού ικαίου άρθρα 2-3) υποχρεώνουν τα κράτη να καταστήσουν αξιόποινη (και να εισαγάγουν την υποχρέωση αποζηµίωσης για) την ενεργητική και παθητική δωροδοκία των εθνικών και αλλοδαπών δηµοσίων υπαλλήλων. Η δωροδοκία, δηλαδή, δηµοσίων υπαλλήλων στις δύο συµβάσεις χρησιµοποιείται σχεδόν ως συνώνυµο της διαφθοράς. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράφθηκε στις 26 Ιουλίου 1995 η «Σύµβαση σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (κυρώθηκε από την χώρα µας µε τον Ν. 2803/2000) η οποία θεσπίζει το αξιόποινο της απάτης εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Στη συνέχεια, υπογράφηκε στις 27 Σεπτεµβρίου 1996 το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συµβάσεως, µε το οποίο θεσπίζεται το αξιόποινο της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας, η οποία ζηµιώνει τα οικονοµικά συµφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τέλος, υπογράφηκε στις 26 Μαΐου 1997 η «Σύµβαση περί καταπολεµήσεως

30 της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (κυρώθηκε µε τον Ν. 2802/2000), µε την οποία η δωροδοκία καθίσταται αξιόποινη ανεξαρτήτως βλάβης των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, προστατευόµενο έννοµο αγαθό είναι η χρηστή και αποδοτική λειτουργία του κοινοτικού διοικητικού µηχανισµού. Βλ. Αργυροηλιόπουλος, Η. ό.π., σελ. 666). Τέλος, στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε. υπογράφηκε στις 9-11 εκεµβρίου 2003 η Παγκόσµια Σύµβαση για την καταπολέµηση της ιαφθοράς (την οποία η Ελλάδα αναµένεται να κυρώσει σύντοµα). Η σύµβαση αυτή είναι η πιο γενική από όλες τις προαναφερθείσες συµβάσεις, δεδοµένου ότι δεν επικεντρώνεται µόνο στη διαφθορά στον δηµόσιο τοµέα αλλά και στον ιδιωτικό, περιλαµβάνει τους εθνικούς και αλλοδαπούς δηµοσίους λειτουργούς και είναι ιδιαίτερα προσεκτική στη χρήση των ορισµών. Συγκεκριµένα, στα Κεφάλαια των Γενικών Προβλέψεων (άρθρα 1-4) και των προληπτικών Μέτρων (άρθρα 5-14) η Σύµβαση χρησιµοποιεί τον γενικό όρο «διαφθορά», αποφεύγοντας να την προσδιορίσει, διότι δεν υπήρξε συναίνεση ως προς τον ορισµό της διαφθοράς. Αντίθετα, στο κεφάλαιο της Ποινικοποίησης και των Κατασταλτικών Μέτρων (άρθρα 15-42) εξειδικεύει τη διαφθορά σε επιµέρους αδικήµατα, αναφέροντας πρώτη κατά σειρά την (ενεργητική και παθητική) δωροδοκία δηµοσίου λειτουργού, και στη συνέχεια τη κατάχρηση, την υπεξαίρεση, την εµπορία επιρροής, τη δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα κ.λ.π. Συµπερασµατικά, στο πλαίσιο των διεθνών συµβάσεων αρχέτυπη µορφή διαφθοράς θεωρείται συνήθως η δωροδοκία δηµοσίου λειτουργού (Βλ. Ράϊκος,. «Η ηµόσια ιοίκηση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς», σε ιοικητική ίκη, 1, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2005, σελ. 15) µε εξαίρεση την Σύµβαση για την καταπολέµηση της απάτης της ΕΕ (η οποία εξειδικεύεται στην απάτη) και τη Σύµβαση του Ο.Η.Ε. για την καταπολέµηση της ιαφθοράς (η οποία αποφεύγει να την ορίσει). Η διεθνής νοµική αντιµετώπιση, δηλαδή, του προβλήµατος της διαφθοράς συµπίπτει εν γένει µε τη θεωρητική της αντιµετώπιση, στο πλαίσιο της οποίας η κατοχή δηµόσιας θέσης και η αναγωγή του ανταλλάγµατος της διεφθαρµένης συναλλαγής σε χρηµατικό όφελος αποτελούν τον κανόνα

31 1.3. Η εξήγηση της διαφθοράς Η ατοµοκεντρική εξήγηση της διαφθοράς / ιαφθορά ως δραστηριότητα µεµονωµένου δρώντος Οι ορισµοί της διαφθοράς που αναφέρθηκαν έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τους ότι αντιµετωπίζουν τη διαφθορά ως µεµονωµένη συµπεριφορά ενός ορθολογικού δρώντος, κατά την οποία επιδιώκεται η µεγιστοποίηση του προσωπικού οφέλους, εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος. Όλοι, δηλαδή, οι ορισµοί είναι ατοµο-κεντρικοί και «συµπεριφορικοί», ενώ δίνουν έµφαση στην στάθµιση κόστους-οφέλους, αποδεχόµενοι άρρητα τις βασικές προκείµενες της θεωρίας της ορθολογικής επιλογής. Γι αυτούς τους λόγους, η διαφθορά αποτελεί στη βιβλιογραφία το κατ εξοχήν πεδίο εφαρµογής της οικονοµικής ανάλυσης, στην οποία κυρίαρχα είναι δύο θεωρητικά υποδείγµατα. Το πρώτο θεωρητικό υπόδειγµα εµπνέεται από τη Σχολή του Σικάγου και την οικονοµική ανάλυση του εγκλήµατος, την οποία ανέπτυξε κυρίως ο Becker (Bλ. Becker, G.S. Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy, 76 (2), 1968, σελ.169 επ.). Πρόκειται για ένα υπόδειγµα που εφαρµόζεται σε όλα τα είδη εγκληµατικής συµπεριφοράς όχι µόνο στη ιαφθορά-. Σε αυτό το βασικό υπόδειγµα, µε δεδοµένο, ότι και το έγκληµα είναι από οικονοµική σκοπιά σηµαντική δραστηριότητα ή «επιχείρηση», το άτοµο που πρόκειται να εµπλακεί σε µία διεφθαρµένη συναλλαγή υπολογίζει τα αναµενόµενα οφέλη (δώρα, χάρες, αµοιβή σε είδος) και συγκρίνει το χρηµατικό ισοδύναµο αυτών των οφελών µε το αναµενόµενο κόστος, υπό την έννοια της πιθανότητας σύλληψής του και της χρηµατικής αποτίµησης της ποινής, στην περίπτωση που συλληφθεί. Η διεφθαρµένη συναλλαγή θα λάβει χώρα όταν η πιθανότητα οφέλους του είναι µεγαλύτερη από την πιθανότητα σύλληψης και τιµωρίας. Το µοντέλο αυτό αποτελεί την εφαρµογή στην εγκληµατική δράση της ορθολογικής επιλογής υπό συνθήκες αβεβαιότητας, ενώ (διατείνεται ότι) καθιστά την πρόβλεψη της συµπεριφοράς του δράστη. Κατά λογική συνεπαγωγή, για να µειωθεί η διαφθορά αρκεί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ «Εισαγωγή εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ (Πρόεδρος ΠΕΣΕ Ε): Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΡΟΤΑΣΕΙς ΕΝΙΣΧΥΣΗς ΤΗς ΔΙΑΦΑΝΕΙΑς ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡ. ΓΙΩΤΑ ΠΑΣΤΡΑ, FAIA (ACAD), MIOEE ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίες, η Φορολογική Διοίκηση κατηγορήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση 1 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση Φωτεινή Ριζάβα (Συγγραφέας) Copyright: Νομική Βιβλιοθήκη (2012) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012 ΟΜΙΛΙΑ Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Πραγματικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Ελληνική Πραγματικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Παγκόσμια Έκθεση για τη Διαφθορά στην Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγματικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Β.Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π. τ. Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Αμφιθέατρο του ALBA Graduate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1 ΚΕΙΜΕΝΟ Η Δημοκρατία στην εποχή της παγκόσμιας ανομίας Θα αρχίσω από μιαν αναδρομή. Οι έννοιες του «Λαού» και της «Κοινωνίας» δεν είναι ούτε διϊστορικές ούτε αυτονόητες. Αποκρυσταλλώθηκαν από τη νεωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής ΟΤΑΝ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ Α) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Με αφορµή την ανακοίνωση των µεταθέσεων του 2009 στον κλάδο των οικονοµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκδήλωση του KEBE και ΟΠΕΚ με θέμα «Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές για την ανάπτυξη» Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

πανεπιστηµίων και άλλων σχολών για πρακτική άσκηση - απόκτηση εµπειρίας στον τοµέα που έχουν σπουδάσει σηµερινή κατανόηση του όρου 'επιτυχία'

πανεπιστηµίων και άλλων σχολών για πρακτική άσκηση - απόκτηση εµπειρίας στον τοµέα που έχουν σπουδάσει σηµερινή κατανόηση του όρου 'επιτυχία' Cluster 1: Αξιοκρατικό Σύστηµα Cluster 2: Εξασφάλιση Εργασίας Cluster 3: Ορθή Πολιτικοίηση 1: Αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες 2: Εξασφάλιση εργασίας σε πτυχιούχους φοιτητές 3: Κοµµατικοποίηση µε 'µέτρο'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του ΟΠΣΑ Αξιότιμοι προσκεκλημένοι Κυρίες και κύριοι, Με χαρά δέχθηκα την πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς»

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» Η Ρένα ούρου, µέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγµένη Περιφερειάρχης Αττικής (η διοικητική περιφέρεια της Αθήνας), από την 1η Σεπτεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Κεφάλαιο Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να αναλυθεί η επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης χωρίς προηγουμένως να προσδιοριστεί το πεδίο δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.. «συνταγή» επιτυχίας!

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.. «συνταγή» επιτυχίας! Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.. «συνταγή» επιτυχίας! Μαρίκα Λάμπρου Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικού Τομέα Integrator Θέλετε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση; Σπάστε αυγά! Άξονες Ομιλίας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

15 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ενώ µια ανταγωνιστική επιχείρηση παίρνει ως δεδοµένες τις τιµές,δηλαδή είναι λήπτης τιµών, το µονοπώλιο αντίθετα είναι διαµορφωτής τιµών. ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Μια επιχείρηση θεωρείται µονοπώλιο

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, σε επανειληµµένες συνεδριάσεις, εξέτασε το ζήτηµα των αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα