ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ : Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΕΙ ΤΙΣ ΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ : Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΕΙ ΤΙΣ ΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ"

Transcript

1 Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών για τη Μουσική και τα Μαθηµατικά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ : Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΕΙ ΤΙΣ ΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Αθήνος Κωνσταντινίδης, Μαρίνος Παρισινός Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Αλέξανδρος-Χρήστος Γαγάτσης ARU, Anglia Ruskin University, Department of Music England ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα µοντέλο ερµηνείας των σχέσεων µεταξύ Μαθηµατικών και Μουσικής. Μέσα από έρευνα που διεξήχθη σε δάσκαλους δηµοτικής εκπαίδευσης για τις αντιλήψεις τους, θα γίνει συζήτηση για την ύπαρξη στενής σχέσης µεταξύ Μαθηµατικών και Μουσικής. όθηκαν ερωτηµατολόγια που περιλάµβαναν 29 ερωτήσεις ως προς τέσσερις κατηγορίες: την επάρκεια των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της µουσικής, τη γενική διδακτική επάρκεια, το γενικό σχολικό κλίµα και τη κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της Μουσική. Επίσης διαπιστώνονται διάφορες στάσεις των εκπαιδευτικών όταν πρέπει να διδάξουν Μαθηµατικά και Μουσική σε σχέση µε την κατάρτιση, το γενικό κλίµα του σχολείου και την επάρκεια ως προς τη διδασκαλία των δύο µαθηµάτων. 1. Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι από τη περίοδο της αρχαιότητας υπάρχουν έντονες απόψεις για τη σχέση Μαθηµατικών και Μουσικής. Ένας µεγάλος αριθµός συγγραφέων υποστηρίζουν µε θέρµη τις απόψεις αυτές είτε από φιλοσοφική σκοπιά, είτε από τη σκοπιά της επίδοσης των µαθητών στα Μαθηµατικά και τη Μουσική. Οι σχέσεις αυτές έχουν µελετηθεί από τους Αρχαίους Έλληνες Πυθαγόρειους (Beer, Καλογερόπουλος, James,1995) σε σχέση µε τη συσχέτιση των Μαθηµατικών και Μουσικής µέσα από το χρόνο (Beer, Καλογερόπουλος, James, Kline, West, Neubecker, Dunne, 1999), σε σχέση µε τις σειρές Fibonacci και τη χρυσή αναλογία (Rothwell, Beer, 1998), σε σχέση µε τη τριγωνοµετρία στη µουσική και τους ήχους (Kline, 2001), σε σχέση µε τον αριθµητικό, γεωµετρικό και αρµονικό λόγο (Beer, Henle Reid, 1995) και τέλος σε σχέση µε την επίδραση του Mozart (Shaw, Rauscher, 1993) και του Ξενάκη (Γαγάτσης, 2006) στα Μαθηµατικά και τη Μουσική. Σε σχέση µε τον Ρυθµό, οι Κείσογλου Σ. και Σπύρου Π. (2006) αναφέρουν πως η πρώτη Μαθηµατική έννοια που κατασκευάζεται στο νου του ανθρώπου είναι η έννοια του αριθµού, ενώ ο ρυθµός είναι η πρώτη µουσική κατάκτηση για τον άνθρωπο. Θεωρούµε όµως πως η έννοια του αριθµού µαζί µε την έννοια του ρυθµού έχουν κοινή καταγωγή την οποία έλκουν από την κατάτµηση του χρόνου. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 179

2 Α. Κωνσταντινίδης k.á. Ο Mickela (1990) αναφέρει ότι υπάρχουν αρκετές έρευνες που φανερώνουν την ύπαρξη σχέσης ανάµεσα στη µουσική και την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Αρχικά αναφέρεται στις έρευνες και στις απόψεις του ρ. Frank Wilson (βοηθός καθηγητής νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο), του οποίου η έρευνα έχει δείξει ότι η εµπλοκή στη µουσική συνδέει και αναπτύσσει τα κινητικά συστήµατα του εγκεφάλου µε τέτοιο τρόπο που δεν µπορεί να επιτευχθεί µε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Για να το υποστηρίξει µάλιστα αυτό, παρουσίασε δεδοµένα από ερευνητικές µελέτες που έδειξαν ότι η µουσική αναγκάζει τις λειτουργίες του εγκεφάλου (δεξί και αριστερό ηµισφαίριο) να εµπλακούν σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε άλλες δραστηριότητες που εξετάστηκαν. Ο Mickela (1990) επίσης αναφέρει τον Whitwell ο οποίος ασχολήθηκε µε τη σχέση της µουσικής µε τα δύο ηµισφαίρια του εγκεφάλου. Ο τελευταίος υποστήριξε ότι όταν κάποιος µιλά για τη µουσική, χρησιµοποιεί την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου (αριστερό ηµισφαίριο) ενώ για να χρησιµοποιήσει κάποιος τη δεξιά πλευρά (δεξιό ηµισφαίριο), πρέπει να παραγάγει κάτι δηµιουργικό µέσω δραστηριότητας όπως η µουσική. Στο σηµείο αυτό θεωρείται σηµαντικό να εξηγηθεί ότι τα δύο εγκεφαλικά ηµισφαίρια παρόλο που είναι συµµετρικά ως προς την ανατοµία τους, δεν είναι καθόλου δίδυµα στη λειτουργία τους. Τα µαθηµατικά εδράζονται στο αριστερό εγκεφαλικό ηµισφαίριο και η µουσική στο δεξιό ηµισφαίριο των οποίων ηµισφαιρίων η επικοινωνία εξασφαλίζεται µε τις νευρικές ίνες του µεσολόβιου. (Μόντη, 2002) Οι Grandin, Peterson & Shaw (1998), υποστήριξαν ότι υπάρχουν δύο είδη συλλογισµού: ο γλωσσοαναλυτικός συλλογισµός και ο χωροχρονικός συλλογισµός. Ο πρώτος χρησιµοποιείται στη λύση εξισώσεων και απόκτησης ποσοτικού αποτελέσµατος ενώ ο δεύτερος σε δραστηριότητες όπως το σκάκι όταν κάποιος χρειάζεται να σκεφτεί (think ahead) διάφορες κινήσεις. H Zwan (2002), υποστηρίζει ότι ο χωροχρονικός συλλογισµός είναι κρίσιµος για τα µαθηµατικά και απαιτείται σε τοµείς των µαθηµατικών όπως η γεωµετρία και κάποιες όψεις της µαθηµατικής ανάλυσης που απαιτούν µετασχηµατισµούς των εικόνων στο χώρο και στο χρόνο. Αξίζει τέλος να σηµειωθεί ότι, ο ρ. Gottfried Schlaug (όπως αναφέρεται στην Zwan, C., 2002), ανακάλυψε ότι κάποιες περιοχές του εγκεφάλου όπως το µεσολόβιο και ο δεξιός κινητικός φλοιός, ήταν µεγαλύτερες σε µουσικούς που ξεκίνησαν τη µουσική τους εκπαίδευση πριν την ηλικία των 7 χρόνων. Συµπληρωµατικά, οι Haueissen and Knosche (όπως αναφέρεται στους Stewart, Henson, Kampe, Walsh, Turner and Frith, 2003) αναφέρουν µια έρευνα που έγινε σε εκπαιδευµένους µουσικούς, οι οποίοι άκουγαν µουσικά κοµµάτια στο πιάνο και εκτελούσαν ένα τεχνικό έργο που απαιτούσε την επισήµανση της λανθασµένης νότας σε γνωστό µουσικό κοµµάτι. Η έρευνα έδειξε ότι, οι µουσικοί στις πιο πάνω περιπτώσεις, παρουσίαζαν µια ακούσια αύξηση στη δραστηριότητα του κινητικού φλοιού του εγκεφάλου. Βάση των παραπάνω, κατανοεί κανείς πως υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στην ανάµειξη των µαθητών µε την Μουσική και στην επίδοση τους στα Μαθηµατικά. Σε άρθρο του Dee Dickinson (1993), η µουσική εκπαίδευση (Kodaly), εισάχθηκε στα σχολεία της Ουγγαρίας, ως αποτέλεσµα της µεγάλης επίδοσης των παιδιών στα ούτως 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 180

3 Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών για τη Μουσική και τα Μαθηµατικά καλούµενα «µουσικά» σχολεία. Ως αποτέλεσµα αυτού, σήµερα, η ακαδηµαϊκή επίδοση των µαθητών της Ουγγαρίας ειδικότερα στα Μαθηµατικά και στη Φυσική, συνεχίζει να προκαλεί εντύπωση. Ο Γαγάτσης, Α-Χ (2006) επιχειρεί να εξηγήσει γιατί πρέπει να υπάρχει συσχετισµός ανάµεσα στη Μουσική και τα Μαθηµατικά Ένα πρώτο γενικό επιχείρηµα είναι ότι τα Μαθηµατικά και η Μουσική παρουσιάζουν µερικά παράλληλα χαρακτηριστικά γιατί και τα δυο αντικείµενα γεννηµένα ως πνευµατικές και δηµιουργικές δραστηριότητες από τα πρώτα στάδια της ανθρωπότητας, πάντοτε βρίσκονταν σε στενή σχέση. Το επιχείρηµα αυτό ισχυροποιείται κάνοντας αναφορά σε διάφορους Αρχαίους Έλληνες Φιλόσοφους ή/και Μαθηµατικούς. Έτσι οι Πυθαγόρειοι αναφέρονται ως κλασικό παράδειγµα φιλοσόφων που θεωρούσαν την Αριθµητική και τη Μουσική ως συµπληρωµατικά µέρη µιας σφαιρικής ολότητας. Ένας από αυτούς, ο Πυθαγόρειος Αρχύτας, διαιρούσε τα Μαθηµατικά σε τέσσερα µέρη: Μουσική, Αριθµητική, Αστρονοµία και Γεωµετρία. Όλα µαζί αποτελούσαν το τετραόδιο. Αυτή η ταξινόµηση µε βάση το περιεχόµενο των παραπάνω τεσσάρων κλάδων(µαθηµάτων) έγινε αργότερα αποδεκτό και από τον Πλάτωνα και από τον Αριστοτέλη και για αιώνες έως την Αναγέννηση ως η καθιερωµένη σχολική ύλη. Το γεγονός της συνύπαρξης των Μαθηµατικών και της Μουσικής σε αναλυτικά σχολικά προγράµµατα κάτω από την ίδια σκέπη ενισχύει ακόµη περισσότερο το επιχείρηµα για την ύπαρξη παράλληλων χαρακτηριστικών µεταξύ Μαθηµατικών και Μουσικής. Ένα δεύτερο επιχείρηµα σχετίζεται µε τη χρήση ενός ιδιαίτερου σηµειωτικού συστήµατος αναπαράστασης και στους δυο κλάδους. Τα Μαθηµατικά είναι ο κατεξοχήν κλάδος όπου οι αναπαραστάσεις διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση και τη µάθηση των διαφόρων εννοιών. Οι µαθητές,και γενικά όσοι εµπλέκονται µε τα Μαθηµατικά έρχονται σε επαφή µε µια ποικιλία αναπαραστάσεων όπως οι γραφικές αναπαραστάσεις, η συµβολική γλώσσα, τα γεωµετρικά σχήµατα, οι πίνακες, οι εικόνες κλπ. Είναι φανερό ότι οι µαθητές θα πρέπει όχι µόνο να αναγνωρίζουν αυτές τις αναπαραστάσεις αλλά και να τις χειρίζονται ευέλικτα δηλαδή να µπορούν να εργάζονται χρησιµοποιώντας συµβολικές εκφράσεις,κατασκευάζοντας γραφικές παραστάσεις κλπ. Τέλος θα πρέπει να µπορούν να µεταφράζουν από το ένα σύστηµα αναπαράστασης σε άλλο. Από την άλλη πλευρά και η Μουσική χρησιµοποιεί ένα ιδιαίτερο σύστηµα αναπαράστασης σε σχέση µε το οποίο οι µαθητές πρέπει να αναπτύξουν ανάλογες δεξιότητες που µπορούν να ταξινοµηθούν επίσης σε τρία επίπεδα: Το επίπεδο της αναγνώρισης όπου οι µαθητές πρέπει να µπορούν να αναγνωρίζουν τις συµβολικές εκφράσεις µιας µουσικής κλίµακας Το επίπεδο του ευέλικτου χειρισµού όπου οι µαθητές θα µπορούν να γράφουν διάφορα µουσικά κοµµάτια χρησιµοποιώντας τον ιδιαίτερο µουσικό συµβολισµό Το επίπεδο της µετάφρασης από τη συµβολική αναπαράσταση σε ήχο είτε χρησιµοποιώντας ένα µουσικό όργανο είτε την ανθρώπινη φωνή. Τέλος ένα τρίτο επιχείρηµα σχετίζεται µε την αναλογία ανάµεσα σε ορισµένες έννοιες ή µαθηµατικές ιδιότητες και αντίστοιχες έννοιες ή ιδιότητες της Μουσικής. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 181

4 Α. Κωνσταντινίδης k.á. Σκοπός της έρευνας δεν είναι η εµπλοκή σε µία ανάλογη συζήτηση αλλά ο προσδιορισµός των αντιλήψεων και πεποιθήσεων των δασκάλων για τις πιθανές αυτές σχέσεις των Μαθηµατικών και της Μουσικής. Από τη στιγµή που οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται ως φορείς αλλαγής και οι αντιλήψεις τους είναι αποδεδειγµένα σε θέση να επιδράσουν στους µαθητές και στις πρακτικές διδασκαλίας τους (Stipek et al. 2001, Kurz-McDowell& Hannafin, 2004) τότε οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε προσπάθεια εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Έρευνες έχουν δείξει ότι πολλές προσπάθειες εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης απέτυχαν, ακριβώς επειδή δεν έλαβαν υπόψη τους τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (Niederhauder & Stoddart, 2001). Με τον όρο «αντιλήψεις», εννοούµε µια ειδική κατηγορία πεποιθήσεων, που περιέχουν σε αυξηµένο βαθµό το στοιχείο της υποκειµενικής αξιολόγησης ενός αντικειµένου ή µιας κατάστασης. Σύµφωνα µε τον Pehkonen (1998) µπορούν να ερµηνευτούν ως ενσυνείδητες πεποιθήσεις (αποτελούν ένα υποσύνολο των πεποιθήσεων). O Pajares (1992), κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι αντιλήψεις διαµορφώνονται νωρίς, κατακτώνται µέσω της πολιτισµικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, και αυτοδιαιωνίζονται, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να αλλάξουν. Παρόλα αυτά, κάποιοι ακαδηµαϊκοί παραµένουν σκεφτικοί για τον άµεσο αυτό σύνδεσµο µεταξύ µουσικής και µάθησης, συζητώντας ότι τα µαθήµατα µουσικής θα µπορούσαν να βελτιώσουν κάποια αποτελέσµατα απλά αυξάνοντας την αυτοεκτίµηση των παιδιών. 2. Σκοπός της έρευνας Υποθέσεις Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να συγκρίνει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα Μαθηµατικά και τη Μουσική. ηλαδή, κατά πόσο υπάρχει µια συσχέτιση µεταξύ των 2 επιστηµών: ως προς την επάρκεια που νοιώθουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία Μαθηµατικών και Μουσικής, ως προς τη γενική διδακτική επάρκεια, το γενικό σχολικό κλίµα και ως προς τη κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των Μαθηµατικών και Μουσικής. Πιο συγκεκριµένα, οι υποθέσεις της έρευνας µας ήταν οι ακόλουθες: Υ1: Οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν τα δύο µαθήµατα σαν ξεχωριστά, δε συσχετίζουν τα δύο µαθήµατα µεταξύ τους. Αναµένεται ότι εκπαιδευτικοί δεν θα απαντούν µε το ίδιο τρόπο στα δύο µαθήµατα, παρόλο που οι ερωτήσεις είναι οι ίδιες και εξετάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Υ2: Οι εκπαιδευτικοί έχουν αρνητικές αντιλήψεις ως προς τη κατάρτιση τους στη διδασκαλία Μουσικής σε αντίθεση µε τα Μαθηµατικά. Υ3: Οι εκπαιδευτικοί νοιώθουν πιο ικανοί στο να διδάξουν µαθηµατικά σε αντίθεση µε το να διδάξουν µουσική. Ως προς την επάρκεια που νοιώθουν στη διδασκαλία Μαθηµατικών και Μουσικής. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 182

5 Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών για τη Μουσική και τα Μαθηµατικά 3. Μεθοδολογία 3.1 Υποκείµενα Υποκείµενα της έρευνας αποτέλεσαν 100 εκπαιδευτικοί δηµοτικής εκπαίδευσης διαφορετικών δηµοτικών της Κύπρου. Συγκεκριµένα, το δείγµα της έρευνας αποτελείτο από 100 εκπαιδευτικούς, 36 άντρες και 64 γυναίκες. 79 µε πτυχίο (παιδαγωγικής ή εξοµοίωσης ή πανεπιστηµιακό τίτλο) και 21 µε Μεταπτυχιακό τίτλο. 3.2 Μέσα Συλλογής εδοµένων και Στατιστική Ανάλυση Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ένα δοκίµιο, το οποίο χορηγήθηκε και στους 100 εκπαιδευτικούς. Η δοµή του δοκιµίου παρουσιάζεται στο ιάγραµµα 1. ιάγραµµα 1: Η δοµή του οκιµίου Χρόνια Υπηρεσίας (Υ1, Y2. Y3) Α Μέρος: Γενικά Στοιχεία Σπουδές (V1, V2) Φύλο (F/M) Τάξη ιδασκαλίας (CL1, CL2, CL3) οκίµιο Επάρκεια στη ιδασκαλία (Ea/Eb) Β Μέρος: Μαθηµατικά (a) Γ Μέρος: Μουσική (b) Γενική ιδακτική Επάρκεια (Da/Db) Γενικό Σχολικό Κλίµα (Sa/Sb) Κατάρτιση στη ιδασκαλία (Ka/Kb) Το δοκίµιο περιλάµβανε εκτός από Γενικά Στοιχεία των εκπαιδευτικών (Μέρος Α), τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στα Μαθηµατικά (Μέρος Β) και στη Μουσική (Μέρος Γ) (βλ. Παράρτηµα). Μετρήσεις για 4 µεταβλητές στο Μέρος Α: Χρόνια Υπηρεσίας (Υ1 από 1-4, Y2 από 5-24, Y3 από 25 και άνω), Σπουδές (V1 για Πτυχίο και V2 για 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 183

6 Α. Κωνσταντινίδης k.á. Μεταπτυχιακό Τίτλο), Φύλο (F για γυναίκα, M για άντρα) και Τάξη ιδασκαλίας (CL1 για Α και Β ηµοτικού, CL2 για Γ και ηµοτικού και CL3 για Ε και ΣΤ ηµοτικού). Μετρήσεις για 4 µεταβλητές στο Μέρος Β και Γ: α) ως προς την επάρκεια που νοιώθουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία Μαθηµατικών 15 ερωτήµατα (Ea 1-15) και Μουσικής (Eb 1-15), ως προς τη γενική διδακτική επάρκεια (Da/Db 16-20), το γενικό σχολικό κλίµα (Sa/Sb 21-26) και ως προς τη κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των Μαθηµατικών (Ka 26-29) και Μουσικής (Kb 26-29). Οι ερωτήσεις είχαν ως θέµα τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. ε δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις, ή βοηθητικές πληροφορίες για την απάντηση των ερωτηµάτων. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα CHIC (Bodin, Coutourier, & Grass, 2000) και το στατιστικό πακέτο SPSS Αποτελέσµατα 4.1 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ιάγραµµα 2: ιάγραµµα οµοιότητας µεταξύ των απαντήσεων που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί στο ερωτηµατολόγιο Ea1 Ea7 Sa22 Sa24 Ea2 Ea10 Da17 Da19 Ea3 Ea4 Ea5 Ea6 Ea8 Ka27 Ea13 Ea14 Ea9 Ea15 Ea11 Ka28 Ea12 Da20 Sa23 Ka29 Da18 Sa26 Da16 Sa25 Sa21 Eb1 Eb2 Db16 Sb24 Sb25 Eb8 Eb10 Sb21 Sb22 Eb3 Eb4 Eb5 Eb9 Eb15 Eb11 Kb28 Eb6 Db18 Db17 Sb26 Eb7 Sb23 Db19 Db20 Eb12 Eb13 Eb14 Kb29 Kb27 Στο διάγραµµα οµοιότητας 2 παρουσιάζονται όλα τα ερωτήµατα των Μαθηµατικών και της Μουσικής. Υπάρχει το φαινόµενο της στεγανοποίησης, οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν τα ερωτήµατα στα 2 µαθήµατα σαν ξεχωριστά, δε συσχετίζουν τα δύο µαθήµατα µεταξύ τους. Έτσι βλέπουµε να συσχετίζονται µεταξύ τους µόνο ερωτήσεις από το Β Μέρος (Μαθηµατικά) ή από το Γ Μέρος (Μουσική). Συγκεκριµένα, υπάρχει στατιστικά σηµαντική οµοιότητα στο τρόπο απάντησης µεταξύ των ερωτηµάτων Ea12, Ea13, οι ερωτήσεις αυτές µετρούν την επάρκεια στη διδασκαλία των Μαθηµατικών. Επίσης, υπάρχει στατιστικά σηµαντική οµοιότητα στο τρόπο απάντησης µεταξύ των ερωτηµάτων Eb14, Kb29, Kb27, αφού οι εκπαιδευτικοί 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 184

7 Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών για τη Μουσική και τα Μαθηµατικά συσχετίζουν την ερώτηση «Μερικές φορές έχω άγχος όταν πρόκειται να διδάξω µαθηµατικά» µε τις 2 ερωτήσεις που αφορούν την κατάρτιση στη διδασκαλία µαθηµατικών (βλ. Παρ. Α). Οι εκπαιδευτικοί δεν απαντούν µε το ίδιο τρόπο στα δύο µαθήµατα, παρόλο που οι ερωτήσεις είναι οι ίδιες και εξετάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Ακόµη, στο διάγραµµα οµοιότητας 2 βλέπουµε ότι οι εκπαιδευτικοί απαντούν στο ερωτηµατολόγιο των µαθηµατικών χωρίς να λαµβάνουν υπόψη την κατηγορία που εµπίπτουν. Αφού βλέπουµε να δηµιουργούνται πολλές µικρές οµάδες οι οποίες είτε εµπίπτουν είτε δεν εµπίπτουν στην ίδια κατηγόρια, αλλά δεν τις βλέπουµε να συγκεντρώνονται µαζικά. Σε αντίθεση στο ερωτηµατολόγιο της µουσικής βλέπουµε µια οµοιοµορφία στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών αφού δηµιουργούνται 4 µεγάλες οµάδες. Μια που συγκεντρώνει τα ερωτήµατα Kb28 ως προς τη επάρκεια της διδασκαλίας της Μουσικής, Eb3, Eb4 µε Eb9,Eb15 που Eb15 συσχετίζονται σε µεγάλο βαθµό σηµαντικότητας µε τα ερωτήµατα Eb5, Eb11 Eb9 µε Eb8, Eb10. Ακόµη µια οµάδα που συνδέει τρία ερωτήµατα ως προς τη επάρκεια της Ea14 Sa23 Sb21 διδασκαλίας Eb12,Eb13 Eb14 τα οποία συσχετίζονται σε µεγάλο βαθµό Ka29 Sb26 Eb6 Eb8 σηµαντικότητας µε τα δύο ερωτήµατα ως προς τη γενική επάρκεια Db19 και Db20. Τέλος µια Db20 Sb22 Db18 Eb3 άλλη οµάδα µε χαµηλό βαθµό σηµαντικότητας Db19 Sa22 Eb11 µεταξύ ερωτηµάτων ως προς τη επάρκεια της διδασκαλίας µε τα ερωτήµατα ως προς τη Sa24 Eb4 γενική επάρκεια Eb6,Db18 και Eb7,Db16. ιάγραµµα 3: Αλυσίδα συνεπαγωγής από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ερωτηµατολόγιο Eb13 Eb10 Eb7 Οι αλυσίδες συνεπαγωγής στο διάγραµµα 3 µας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί στο ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις για τη Μουσική απαντούσαν µε µια οµοιοµορφία και δε λάµβαναν την κάθε ερώτηση σαν µια ξεχωριστή αλλά την συνέδεαν συµφώνα µε τις 4 µεταβλητές του Μέρους Γ. ηλαδή βλέπουµε ότι οι εκπαιδευτικοί που απαντούσαν το ερώτηµα Kb28 ως προς την κατάρτιση στη διδασκαλία της Μουσικής, απαντούσαν και στα ερωτήµατα ως προς την επάρκεια στη διδασκαλία της Μουσικής Eb15, Eb9, Eb8, Eb3, Eb11, Eb4, Eb10, Eb5 ( 8 ερωτήµατα από τα 15 Db16 Sb23 Eb12 Kb29 Eb14 Eb2 Kb27 Sb25 Db17 Eb5 Sa25 Sb24 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 185

8 Α. Κωνσταντινίδης k.á. στην κατηγορία αυτή) και κάποια προβλήµάτα των άλλων δύο κατηγόριων (µπορεί ενδιάµεσα των προηγούµενων ή όχι βλ. ιάγραµµα Συνεπαγωγής) ως προς τη γενική διδακτική επάρκεια Db16 Db17 και το ως προς το γενικό σχολικό κλίµα Sb21 Sb 25 Sb24 µε το ίδιο τρόπο. Ακόµη, το µεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών απαντούσε τα ερωτήµατα Sb 25, Db17, Sb24 µε οµοιόµορφο τρόπο, ως προς το σχολικό κλίµα και τη γενική διδακτική επάρκεια. Περαιτέρω, βλέπουµε τα ερωτήµατα για τα Μαθηµατικά να εµφανίζονται σποραδικά ανάµεσα στις αλυσίδες συνεπαγωγής και να έχουν σχέση κυρίως ως προς το γενικό σχολικό κλίµα. εν υπάρχει καµία συνεχής αλυσίδα συνεπαγωγής µεταξύ των ερωτηµάτων ως προς τα Μαθηµατικά. Αυτό που µπορούµε να πούµε µε σιγουριά είναι ότι απαντούν στα θέµατα, Μουσικής και Μαθηµατικά, µε διαφορετικό τρόπο παρόλο που τα ερωτήµατα είναι τα ίδια και βρίσκονται ταξινοµηµένα στις 4 κατηγορίες που προαναφέρθηκαν. Ακόµη, υπάρχει µια αλυσίδα συνεπαγωγής µεταξύ 5 ερωτηµάτων και από τις τέσσερις κατηγορίες του Μέρους Β και Γ: Βλέπουµε ότι όσοι απαντούν το ερώτηµα Κb29 απαντούν µε το ίδιο τρόπο και µε ποσοστό 90% το ερώτηµα Eb15 µε ποσοστό 95% το ερώτηµα Eb9 και µε ποσοστό 85% τα ερωτήµατα Sα23 και Κa29. Άρα βλέπουµε να συσχετίζονται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς την ερώτηση για την κατάρτιση στη διδασκαλία Κa29/b29 «Υπάρχουν ενότητες των Μαθηµατικών/ Μουσικής για τις οποίες δεν είµαι σίγουρος ότι ξέρω αποδοτική µέθοδο διδασκαλίας». Θεωρώντας ως συµπληρωµατικές µεταβλητές τα Έτη Υπηρεσία, τα πτυχία, το Φύλο και την Τάξη των εκπαιδευτικών παρατηρούµε ότι οι µεταβλητές που συµβάλουν περισσότερο στη δηµιουργία οµάδων στο ιάγραµµα Οµοιότητας και στις Αλυσίδες Συνεπαγωγής είναι Υ1 (έτη υπηρεσίας από 1-4) και CL3 (εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε τάξεις Ε και ΣΤ δηµοτικού). Με το στατιστικό πακέτο SPSS13 βρήκαµε τη Συχνότητα απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις διάφορες ερωτήσεις. Οι εκπαιδευτικοί έχουν αρνητικές αντιλήψεις ως προς τη κατάρτιση τους στη διδασκαλία Μουσικής σε αντίθεση µε τα Μαθηµατικά. Βλέπουµε ότι το 74% συµφώνησε ότι είναι καλά καταρτισµένοι για να διδάξουν Μαθηµατικά και µόνο το 5% διαφώνησε. Σε αντίθεση για τη Μουσική το 21% συµφώνησε ότι είναι καλά καταρτισµένοι για να διδάξουν Μουσική και το 55% διαφώνησε. Περαιτέρω οι εκπαιδευτικοί νοιώθουν πιο ικανοί στο να διδάξουν µαθηµατικά σε αντίθεση µε το να διδάξουν µουσική. Αυτό φαίνεται από τις απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτήµατα ως προς την επάρκεια που νοιώθουν στη διδασκαλία Μαθηµατικών και Μουσικής. Βλέπουµε από τους Πίνακες Συχνοτήτων στο ερώτηµα Ea13 «Αν µπορούσα να έχω επιλογή για να µη διδάσκω κάποιο µάθηµα σε όλη µου τη καριέρα αυτό θα ήταν τα Μαθηµατικά» το 5% συµφώνησε και το 87% διαφώνησε. Σε αντίθεση στο ίδιο ερώτηµα Eb13 στη Μουσική το 51% συµφώνησε και το 31% διαφώνησε. Στο ερώτηµα Ea14 «Μερικές φορές νοιώθω άγχος όταν πρόκειται να διδάξω µαθηµατικά» το 9% συµφώνησε και το 83% διαφώνησε. Σε αντίθεση στο ίδιο ερώτηµα Eb14 στη Μουσική το 56% συµφώνησε και το 21% διαφώνησε. Στο ερώτηµα Ea15 «Τα µαθηµατικά είναι ένα από τα µαθήµατα που απολαµβάνω να διδάσκω» το 73% συµφώνησε και το 7% 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 186

9 Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών για τη Μουσική και τα Μαθηµατικά διαφώνησε. Σε αντίθεση στο ίδιο ερώτηµα Eb15 στη Μουσική το 21% συµφώνησε και το 50% διαφώνησε. Πίνακας 2: Πίνακες Συχνοτήτων ως προς τη κατάρτιση τους στη διδασκαλία Μουσικής και Μαθηµατικών Valid για ka28 για kb28 για Ea 13 για Eb13 για Ea14 για Eb14 για Ea15 για Eb15 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%), , , , , , Total Συµπεράσµατα Γενικά τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις µας. Οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν τα δύο µαθήµατα σαν ξεχωριστά, δε συσχετίζουν τα δύο µαθήµατα µεταξύ τους. Οι εκπαιδευτικοί δεν απαντούν µε το ίδιο τρόπο στα δύο µαθήµατα, παρόλο που οι ερωτήσεις είναι οι ίδιες και εξετάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Παρατηρούµε ότι η σχέση της Μουσικής µε τα Μαθητικά δεν επηρεάζει τις αντιλήψεις των δασκάλων για το µάθηµα αυτό. Παρόλο που η Μουσική χρησιµοποιεί όρους των Μαθηµατικών, έχει παρόµοιο σύστηµα συµβόλων και αυστηρή γλώσσα και αναπτύχθηκε µαζί µε τα Μαθηµατικά στην ιστορία της ανθρωπότητας, εντούτοις οι εκπαιδευτικοί την διαχωρίζουν και φαίνεται να νιώθουν ανεπάρκεια στις γνώσεις τους για τη Μουσική και ταυτόχρονα διαφαίνεται µια φοβία απέναντί της ως κάτι δυσκολονόητο, σε αντίθεση µε τα Μαθηµατικά που νιώθουν άνετα και αρκετά καταρτισµένοι. Οι εκπαιδευτικοί έχουν αρνητικές αντιλήψεις ως προς την επάρκεια που νοιώθουν στη διδασκαλία Μαθηµατικών και Μουσικής και ως προς τη κατάρτιση τους στη διδασκαλία των Μαθηµατικών και Μουσικής. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι εκπαιδευτικοί κάνουν µόνο ένα υποχρεωτικό µάθηµα για µουσική στο πτυχίο τους και όταν διορίζονται στα δηµοτικά σχολεία αποφεύγουν να κάνουν το µάθηµα της µουσικής γιατί συνηθίζεται να υπάρχει δάσκαλος µουσικής ή γιατί κάποιος συνάδελφός τους προτιµάει να αναλάβει το συγκεκριµένο µάθήµα λόγω ειδικής κατάρτισης στην επιστήµη της Μουσικής. Γενικότερα υπάρχει µια αρνητική στάση στην επιλογή του συγκεκριµένου µαθήµατος για διδασκαλία από τους εκπαιδευτικούς και αυτό εµπίπτει στις αντιλήψεις και γνώσεις που έχουν γύρω από τη Μουσική. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 187

10 Α. Κωνσταντινίδης k.á. Είναι γεγονός ότι η Μουσική δεν είναι µόνο µια ειδική γλώσσα, είναι πάνω από όλα «ήχος». Φαίνεται λοιπόν και από τις έρευνες για τον εγκέφαλο ότι η Μουσική ως ήχος και τα Μαθηµατικά ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου. Η διαπίστωση αυτή δυσκολεύει τη θεωρητική εξήγηση της σχέσης µεταξύ επίδοσης στα Μαθηµατικά και επίδοσης στη Μουσική. Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγει και η παρούσα έρευνα. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αγγλική βιβλιογραφία: Abdounur, O. J. (2001) Ratios and music in the late Middle Ages: A preliminary survey. Max Plunck Institute for the history of Science Beer, M. (1998). How do mathematics and music relate to each other? (p.3, 4,5) East Coast College of English, Brisbane, Australia. Dunne, E. & McConnell, M. (1999) Pianos and Continued Fractions, Mathematics Magazine, vol. 72, no. 2, Grandin,T., Peterson,M.,& Shaw,G (1998). Spatial-temporal versus language-analytic reasoning: the role of music training. Arts Education Policy Review Graziano, Peterson, Matthew, Shaw & Gordon L (1999). Enhanced learning of proportional math through music training and spatial-temporal training. Neurological Research, 21(3), Henle, J. (1996) Classical Mathematics, The American Mathematical Monthly, 103 (1), σελ.19,28. Harvey, R. (1995), On Mathematics and Music, (2006, April 1) James, J. (1995) The Music of the Spheres: Music, Science, and the Natural Order of the Universe. (p.30-31, 35, 36) London: Abacus Kline, M. (2001) Tα µαθηµατικά στο δυτικό πολιτισµό. Μετάφραση Σπύρος Αρκετός (p.130) Αθήνα: Κώδικας Kullman, E. D. (2001). What s Harmonic about the Harmonic Series? The College Mathematics Journal, 32 (3), Kurz-McDowell, N., & Hannafin, D.R. (2004). Beliefs about learning, instruction, and technology among elementary school teachers. Journal of Computing in Teacher Education, 20(3), Mickela, T (1990). Does Music Have an Impact on the Development of Students? Paper Presented At Meeting of the California Music Education Association, San Francisco. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 188

11 Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών για τη Μουσική και τα Μαθηµατικά Nantais, K. M. & Schellenberg, E. G. (1999). The Mozart Effect: An Artifact of Preference. Psychological Science, 10, (4), Niederhauser, D.S., Stoddart, T. (2001). Teachers instructional perspectives and use of educational software. Teaching and Teacher Education, 17, Neubecker, A. J. (1986). Η µουσική στην αρχαία Ελλάδα. Μετάφραση: Σιµώτα Φιδετζή Μιρέλλα. (p. 125) Αθήνα: Οδυσσέας Pajares, M. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), Pehkonen, E. (1998). Conceptions and images of mathematics professors on teaching mathematics in school. International Journal of Matematical Education in Science and Technology, 30(3), Rauscher, F. Shaw, G. and Ky, K, (1993). Nature. vol. 365: 611 Stipek, D.J., Givvin, K.B., Salmon, J.M & MacGyvers, V.L. (2001). Teachers beliefs and practices related to mathematics instruction. Teaching and Teacher Education, 17, Wassell, R. S. (Autumn 2001), Arithmetic, Geometric and Harmonic Sequences, Nexus Network Journal, vol. 3, no. 4 West, Μ. L. (1999) Αρχαία Ελληνική Μουσική (p.11, 14, 232, 325 ). Μετάφραση: Στάθης Κοµνηνός. Αθήνα: Παπαδήµας Zwan, C (2002).The correlation between music and math: A neurobiology Perspective. Serendip Ελληνική βιβλιογραφία Γαγάτσης, Α-Χ. (2006). Μαθηµατικά και Μουσική: Μια πολυδιάστατη προσέγγιση, στο Γαγάτση, Α., Παναούρα, Α., αµιανού, Π.(επιµ.) Πρακτικά 8 ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηµατικής Παιδείας και Επιστήµης (σελ.23-38) Καλογερόπουλος, Τ. (2000). Το λεξικό της ελληνικής µουσικής. Τόµος 5. (σελ.203, 239, 106, 254) Αθήνα: Γιαλλέλη Κείσογλου, Σ.,& Σπύρου, Π: Μαθηµατικά - Μουσική : πορείες παράλληλες, Telemath: Η ελληνική µαθηµατική πύλη. Retrieved March, 20, 2006 from: _articles_music.php Μόντη K. (2002). Ο Εγκέφαλος και ο Κόσµος του. Retrieved March, 20, 2006 from: Ξενάκης, Γ. (1994). Ένα αφιέρωµα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προς έναν απόφοιτό του. Αθήνα: Σύγχρονη εποχή. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 189

12 Α. Κωνσταντινίδης k.á. Ιστοσελίδες: ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 190

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ιαισθητικές Αντιλήψεις στην Έννοια της Πιθανότητας ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ Κώστας Κωνσταντίνου, Γεωργία Τάνου, Ιλιάδα Ηλία, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ,ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Α. Τζιµογιάννης ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών Κεφάλαιο 8 Ο είκτης Συσχέτισης 1 Η έννοια της Αλληλεξάρτησης Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών ηλαδή, µας ενδιαφέρει να

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική και Μαθηματικά!!!

Μουσική και Μαθηματικά!!! Μουσική και Μαθηματικά!!! Η μουσική είναι ίσως από τις τέχνες η πιο δεμένη με τα μαθηματικά, με τη μαθηματική σκέψη, από την ίδια τη φύση της. Η διατακτική δομή μπορεί να κατατάξει τα στοιχεία ενός συνόλου,

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασχολήθηκα 30 χρόνια με τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου, τόσο στην Μέση Εκπαίδευση όσο και σε Φροντιστήρια. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός ΣκοπόςκαιΜεθοδολογία Η εργασία αυτή στοχεύει στην χρήση της βιογραφικής έρευνας για την καλύτερη κατανόηση της επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Α. Τζιµογιάννης 1 ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως μεταπτυχιακό μάθημα. Γιάννης Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος

Η διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως μεταπτυχιακό μάθημα. Γιάννης Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Η διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως μεταπτυχιακό μάθημα Γιάννης Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ Ο ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Εκπαιδευτική Ημερίδα Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα (ΕΚΓ) (HAEd) Πανεπιστήμιο του Dundee

Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα (ΕΚΓ) (HAEd) Πανεπιστήμιο του Dundee Τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα (ΕΚΓ) ιδρύθηκαν το 1973 και είναι ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα που παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Ηρακλής Πανουτσόπουλος, Δημήτριος Γ. Σάμψων ira-pan@hotmail.com, sampson@unipi.gr Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη ιδασκαλία Φυσικών Επιστηµών ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 7 Συγγραφική Ομάδα: Cyprus College,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή των στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών για τα Μαθηματικά και την επίλυση προβλήματος κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Αλλαγή των στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών για τα Μαθηματικά και την επίλυση προβλήματος κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Αλλαγή των στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών για τα Μαθηματικά και την επίλυση προβλήματος κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Καγκουρά Θεώνη Πανεπιστήμιο Αθήνας Σπύρου Παναγιώτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 601 Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία Γκρίτση Φανή, gritsi@upatras.gr Καµπεζά Μαρία, kampeza@upatras.gr Κότσαρη Μαρία,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α) Προπτυχιακά 1. Νηπιαγωγικά 2. Δημοτική Εκπαίδευση Β) Μεταπτυχιακά 1. ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία 2. ΜΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (572-500 ΠΧ) ΗΤΑΝ ΦΟΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΙΣΚΗΣ. ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές. Πρακτικά ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές. Πρακτικά ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Ελένη Φτιάκα, Αθανάσιος Γαγάτσης, Ιλιάδα Ηλία, Μοδεστίνα Μοδέστου Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές Πρακτικά ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι 1.Ελλιπής ή ατελής διδασκαλία της σύγχρονης γεωμετρίας στα λύκεια. 2.Ελάχιστες ώρες μαθηματικών και έλλειψη ολοκληρωμένης διδασκαλίας της σύγχρονης γεωμετρίας στις σχολές "οικοδόμων" μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ» EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας Βιβλιογραφική ανασκόπηση Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

μαθηματικά β γυμνασίου

μαθηματικά β γυμνασίου μαθηματικά β γυμνασίου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γυμνάσιο, Θετικές Επιστήμες Μαθηματικά Β Γυμνασίου, Βασίλης Διολίτσης Ιωάννα Κοσκινά Νικολέττα Μπάκου Θεώρηση Κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Επίπεδα Κατανόησης Μοτίβων σε Πολλαπλές Αναπαραστάσεις ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Λούκας Τσούκκας, Χρύσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα