Operating Instructions Air Conditioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Operating Instructions Air Conditioner"

Transcript

1 F56765 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7LKEW CS-XE9LKEW CS-XELKEW CS-XE5LKEW CS-XE8LKEW CS-XELKEW INVERTER DELUXE E CS-E7LKEW CS-E9LKEW CS-ELKEW CS-E5LKEW CS-E8LKEW CS-ELKEW Single Split Outdoor Unit CU-E7LKE CU-E7LKE-3 CU-E9LKE CU-E9LKE-3 CU-ELKE CU-ELKE-3 CU-E5LKE CU-E8LKE CU-ELKE Multi Split Outdoor Unit CU-E5LBE CU-E8LBE CU-3E8LBE CU-4E3LBE CU-4E7CBPG NEDERLANDS ~ 9 Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruiksinstructies grondig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. PORTUGUÊS 0 ~ 7 Antes de ligar a unidade leia cuidadosamente este manual de utilização e guarde-o para futura referência. EΛΛΗΝΙΚΆ 8 ~ 5 Προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. БЪЛГАРСКИ 6 ~ 33 Преди да задействате климатика прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. SNELLE GIDS GUΙA RÁPIDO ΣYNTOMOΣ OΔHГOΣ БЪРЗ СПРАВОЧНИК Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd Unauthorized copying and distribution is a violation of law.

2 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN ~3 Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonicairconditioner MULTI- AIRCDITIERSYSTEEM 4 BINNENUNIT 5 VEILIGHEIDSMAATREGELEN Houd u aan de volgende instructies zodat persoonlijk letsel bij u of bij iemand anders of materiële schade wordt voorkomen. Onjuiste bediening wegens het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot letsel of schade waarvan de ernst wordt geclassificeerd zoals hieronder is aangegeven: WAARSCHUWING OPGEPAST Met dit teken wordt u gewaarschuwd voor de dood of ernstig letsel. Met dit teken wordt u gewaarschuwd voor letsel of schade aan eigendommen. De op te volgen instructies worden aangeduid met de volgende symbolen: Dit symbool verwijst naar een handeling die VERBODEN is. AFSTANDSBEDIENING 6~7 Deze symbolen verwijzen naar handelingen die VERPLICHT zijn. PROBLEMEN OPLOSSEN 8~9 INFORMATIE 34~35 SNELLE GIDS ACHTERKLEP OPMERKING De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als toelichting en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het apparaat. Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering. GEBRUIKSOMSTANDIGHEDE Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik Binnenunit Temperatuur ( C) Binnen *DBT *WBT KOELEN Max. 3 3 Min. 6 VERWARMEN Max Min. 6 - WAARSCHUWING BINNENUNIT EN BUITENUNIT Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met verminderde fysieke sensorische of mentale capaciteiten of zonder ervaring of kennis tenzij onder toezicht van of na instructie door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Pas op dat kinderen niet met het apparaat spelen. Vraag advies aan een geautoriseerde dealer of gespecialiseerde vakman wanneer de unit moet geïnstalleerd verwijderd of opnieuw geïnstalleerd moet worden. Onjuiste installatie en behandeling zal lekkage een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Installeer de unit niet in een ruimte waar explosie- of brandgevaar kan ontstaan. Houdt u zich niet aan deze instructie dan kan dat brand tot gevolg hebben. Steek niet uw vingers of een voorwerp in de binnen- of buitenunit van de airconditioner draaiende delen kunnen letsel veroorzaken. Raak de buitenunit niet aan tijdens onweer het zou kunnen leiden tot een elektrische schok. AFSTANDSBEDIENING Laat peuters en jonge kinderen niet met de afstandsbediening spelen om te voorkomen dat zij de batterijen per ongeluk doorslikken. * DBT: Droge bolttemperatuur * WBT: Natte bolttemperatuur

3 WAARSCHUWING STROOM TOEVOER Voorkom oververhitting of brand gebruik niet een snoer waarin wijzigingen zijn aangebracht of dat uit meerdere stukken is samengesteld of een verlengsnoer of een snoer van onbekende herkomst. Voorkom oververhitting of brand sluit het apparaat niet aan op hetzelfde stopcontact als andere apparatuur. Voorkom een elektrische schok bedien de apparatuur niet met natte handen. Indien het netsnoer beschadigd is moet het worden vervangen door de fabrikant een servicevertegenwoordiger van de fabrikant of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een mogelijk gevaar te voorkomen. U wordt ten zeerste geadviseerd de apparatuur te installeren met een differentieelschakelaar of een aardlekschakelaar. Deze apparatuur moet worden geaard om te voorkomen dat een elektrische schok of brand ontstaat. In noodgevallen of onder abnormale omstandigheden (brandreuk enz.) moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen en een bevoegde installateur om raad vragen. U kunt een elektrische schok voorkomen door het apparaat uit te schakelen: - Voordat de apparatuur wordt gereinigd of nagezien. - Wanneer de apparatuur lange tijd niet wordt gebruikt. - Bij buitengewoon krachtig onweer. GEBRUIKSOMSTANDIGHEDE Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik Single-Split buitenapparaat Buiten Buiten Temperatuur ( C) CU-E7LKE CU-E9LKE CU-E7LKE-3 CU-ELKE CU-E5LKE CU-E9LKE-3 CU-E8LKE CU-ELKE CU-ELKE-3 *DBT *WBT *DBT *WBT KOELEN Max Min VERWARMEN Max Min (CU-E7LKE CU-E9LKE CU-ELKE CU-E5LKE CU-E8LKE CU-ELKE) OPMERKING: Dit model is niet geschikt voor 4 uur non-stop bedrijf in de verwarmingsmodus bij temperaturen beneden -5 C. Wanneer de buitentemperatuur beneden -5 C is en u dit model buiten de bovengenoemde omstandigheden gebruikt kan het buitenapparaat bevriezen en ter beveiliging uitschakelen. (CU-E7LKE-3 CU-E9LKE-3 CU-ELKE-3) OPMERKING: Dit model is niet geschikt voor 4 uur non-stop bedrijf in de verwarmingsmodus bij temperaturen beneden -5 C. Wanneer de buitentemperatuur beneden -5 C is en u dit model buiten de bovengenoemde omstandigheden gebruikt kan het buitenapparaat bevriezen en ter beveiliging uitschakelen. bij -8 C. * DBT: Droge bolttemperatuur * WBT: Natte bolttemperatuur OPGEPAST BINNENUNIT EN BUITENUNIT Maak de binnenunit niet schoon met water wasbenzine verfverdunner of schuurpoeder. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden zoals voor het conserveren van voedsel. Voorkom dat een eventuele brand wordt aangewakkerd gebruik geen apparatuur die brand kan veroorzaken vóór de luchtuitlaat. Stel het apparaat niet voor lange tijd direct bloot aan koude lucht. Ga niet op het apparaat zitten of staan omdat u per ongeluk zou kunnen vallen. Raak de scherpe aluminiumvin niet aan; scherpe delen kunnen blessures veroorzaken. Schakel de binnenunit niet in wanneer u de vloer in de was zet. Lucht het vertrek goed voordat u de unit inschakelt wanneer u de vloer in de was hebt gezet. Installeer het apparaat niet op plaatsen met olieachtige dampen of rook. Controleer dat de afvoerpijp goed is aangesloten. Is dat niet het geval dan kan zich lekkage voordoen. Ventileer de kamer regelmatig. Controleer wanneer u de apparatuur lange tijd hebt gebruikt dat het installatierek nog in goede staat is zodat u er zeker van kunt zijn dat de unit niet kan vallen. AFSTANDSBEDIENING Gebruik geen oplaadbare (Ni-Cd) batterijen. Hierdoor kan de afstandsbediening beschadigd raken. Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt. Plaats nieuwe batterijen van hetzelfde type met de aangegeven polariteit. Zo voorkomt u defecten aan de afstandsbediening. Afstandsbediening Binnenunit Luchtuitlaat Luchtinlaat Luchtinlaat Buitenunit Stroom Toevoer Luchtinlaat Luchtuitlaat NEDERLANDS 3

4 MULTI-AIRCDITIERSYSTEEM DEFINITIE Multi-airconditionersystemen spaart ruimte omdathierbij verschillende binnendelen op een enkel buitendeel aangesloten kunnen worden. BINNENDEEL Het is mogelijk de binnenheden individueel of tegelijkertijd te laten functioneren. De prioriteit wordt gegeven aan de bedrijfsmodus van die unit die het eerste ingeschakeld werd. Tijdens het bedrijf kunnen de verwarmings- en koelmodus niet tegelijkertijd voor de verschillende eenheden ingeschakeld worden. De stroomindicator knippert om te tonen dat het binnendeel gereed is voor de verschillende bedrijfsmodus. Woonkamer Multi-Split buitendeel Kamer A Kamer B Opgepast / werkingen kunnen zelfs worden geactiveerd wanneer de air conditioner uit staat. In deze staat als de e-ion indicator eenmaal AAN is zal de unit werken met AUTO ventilatie en airswing. Deze functie kan echter niet geactiveerd worden of wordt gedeactiveerd indien een ander binnenapparaat de verwarmingsmodus activeert. 4 GEBRUIKSOMSTANDIGHEDE Multi-Split buitendeel (CU-E5LBE CU-E8LBE CU-3E8LBE CU-4E3LBE CU-4E7CBPG) Buiten Buiten Binnen Temperatuur ( C) CU-E5LBE CU-E8LBE CU-4E7CBPG CU-3E8LBE CU-4E3LBE *DBT *WBT *DBT *WBT *DBT *WBT KOELEN Max. Min VERWARMEN Max Min * DBT: Droge bolttemperatuur * WBT: Natte bolttemperatuur

5 BINNENUNIT OPGEPAST BINNENUNIT Veeg de unit zachtjes af met een zachte droge doek. VOORPANEEL Verwijder het voorpaneel Trek het voorpaneel omhoog om het te verwijderen. Was het voorzichtig af en droog het. Maak het frontpaneel dicht Druk de beide uiteinden van het frontpaneel naar beneden en maak het goed dicht. 3 TVANGER 4 ALUMINIUM VIN 5 -SENSOR 6 JALOEZIE VOOR LUCHTSTROOM IN HORIZTALE RICHTING XE7/9//5LKEW E7/9//5LKEW Handmatig regelbaar. XE8/LKEW E8/LKEW Niet handmatig regelen. Schakel de voeding uit voordat u het apparaat reinigt. Raak niet de aluminium vin aan het scherpe deel kan letsel veroorzaken. REINIGINGSINSTRUCTIES Gebruik geen benzeen verdunner of schuurpoeder. Gebruik alleen zeep ( ph7) of milde reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik geen water dat warmer is dan 40 C TIP Als u er zeker van wilt zijn dat de unit optimaal functioneert is het nodig regelmatig schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Wanneer de unit vuil is kan dat leiden tot storingen en zal mogelijk foutcode H99 verschijnen. Wij verzoeken u dan de geautoriseerde dealer om advies te vragen SENSOR Stoot niet tegen de sensor druk er niet hard op en duw er niet tegen met een scherp voorwerp. Dit kan l beschadiging en storing tot gevolg hebben. Plaats niet grote voorwerpen in de buurt van de sensor en houd verwarmingsunits of luchtbevochtigers buiten het detectiegebied van de sensor. Anders zou dit kunnen leiden tot storing van de sensor. 7 JALOEZIE VOOR LUCHTSTROOM IN VERTICALE RICHTING Niet handmatig regelen. 8 KNOP AUTO / Wordt gebruikt wanneer u de afstandsbediening niet bij de hand hebt of bij storingen. Actie Stand Druk maal op de knop. Automatisch Houd de knop ingedrukt totdat u één pieptoon hoort en laat de knop vervolgens los. Bij koelen Houd de knop ingedrukt totdat u één pieptoon hoort en laat de knop vervolgens los. Houdt opnieuw ingedrukt totdat pieptonen te Bij verwarmen horen zijn en laat dan los. Druk op de toets om uit te schakelen. 9 e-ion OPLAADDRAAD 0 e-ion FILTERS Reinig het filter regelmatig. Was/spoel de filters voorzichtig met water om schade aan het oppervlakte van de filters te voorkomen. Droog de filters goed in de schaduw uit de buurt van vuur of direct zonlicht. Vervang beschadigde filters. ACTIEVE e-ion GENERATOR Reinig met een droog wattenstaafje. U wordt aangeraden de actieve e-ion generator elke 6 maanden te reinigen. e-ion LUCHTZUIVERINGS- SYSTEEM Niet aanraken als het apparaat inbedrijf is NEDERLANDS 5

6 AFSTANDSBEDIENING 5 RICHTING VAN DE VERTICALE LUCHTSTROOM AANPASSEN (5 OPTIES) 6 Druk op de knop van de afstandsbediening HET TOESTEL AAN- OF UITSCHAKELEN Let s.v.p. goed op de -indicatie op de afstandsbediening om te vermijden dat het apparaat ongewild start/stopt. DE TEMPERATUUR INSTELLEN Instellingsbereik: 6 C ~ 30 C. De unit laten werken binnen de aangeraden temperatuur kan leiden tot energiebesparing. VERWARMINGSMODUS : 0 C ~ 4 C. KOELINGSMODUS : 6 C ~ 8 C. DROOGMODUS : C ~ C onder kamertemperatuur. 3 DE BEDRIJFSMODUS KIEZEN AUTO MODUS - Voor uw gemak Tijdens werkingsmodus flikkert het werkingssignaal. Het apparaat kiest elke 0 minuten een bedrijfsstand afhankelijk van de temperatuurinstelling en de kamertemperatuur (voor het Single-Split systeem). Het apparaat kiest elke 3 uur een bedrijfsmodus afhankelijk van de ingestelde temperatuur de buiten- en de kamertemperatuur (voor het Multi-Split systeem). VERWARMINGSMODUS - Genieten van warme lucht Het apparaat heeft enige tijd nodig om op te warmen. Tijdens dit proces knippert het stroomlampje. KOELINGSMODUS - Genieten van koude lucht Gebruik gordijnen om zonlicht en warmte van buiten te weren om tijdens de koeling het energieverbruik te reduceren. DROOGMODUS - Drogen van de omgeving Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. 4 FAN SPEED Maximale afstand: 8m SENSOR INDICATOR (Blauw) (Groen) (Oranje) (Oranje) (Oranje) (Blauw) (Groen) POWER QUIET POWERFUL VENTILATIESNELHEID SELECTEREN (5 OPTIES) Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast in overeenstemming met de bedrijfsmodus. AIR SWING Hiermee houdt u de kamer geventileerd. In de stand COOL/DRY zwaaien de jaloezieën automatisch omhoog/omlaag als AUTO is ingesteld. In stand HEAT staan de jaloezieën in een voorafbepaalde stand als AUTO is ingesteld. 6 RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM AANPASSEN (5 OPTIES) (BLADZIJDE 7) AIR SWING Hiermee houdt u de kamer geventileerd. In de stand COOL/DRY zwaaien de jaloezieën automatisch naar links/naar rechts en omhoog/omlaag als AUTO is ingesteld. In stand HEAT staan de jaloezieën in een voorafbepaalde horizontale stand als AUTO is ingesteld. De verticale jaloezieën zwaaien heen en weer wanneer de temperatuur stijgt. 7 OM HET VOCHTIGHEIDSNIVEAU TE VERBETEREN (voor het Single-Split systeem) Deze bedieningshandeling maakt de lucht minder droog en biedt u een comfortabele leefomgeving alleen in de stand KOELEN. Wanneer u de richting van de verticale luchtstroom instelt op AUTO wordt gestopt bij een lagere stand zodat de koude lucht u niet raakt. U kunt echter de stand van de lamellen met de hand aanpassen. 8 GENIETEN VAN EEN RUSTIGE OMGEVING Deze bedrijfsfunctie reduceert het geruis van de luchtstroom. Display van de afstandsbediening MILD DRY MODE MILD DRY COOLING / TEMP QUIET POWERFUL AUTO HEAT COOL DRY 3 CHECK CLOCK RE / FAN SPEED AIR SWING FAN SPEED AIR SWING XE7LKEW XE9LKEW XELKEW XE5LKEW E7LKEW E9LKEW ELKEW E5LKEW CANCEL AC RC

7 9 VOOR ENERGIEBESPARING LETTEN OP MENSELIJKE AANWEZIGHEID & ACTIVITEIT Warmtebron & Beweging Laag Hoog Ingestelde temperatuur Ingestelde Ventilatorsnelheid MODE MILD DRY COOLING QUIET / TEMP POWERFUL 3 / FAN SPEED AIR SWING CANCEL AC RC CHECK CLOCK RESE - C + kraan Geen +3 C + C Stand KOELEN/ DROOG VERWARM- INGSMODUS - C -3 C * Middelste ventilator - Voor optimaal comfort en optimale energiebesparing Voor optimale energiebesparing. *Kan alleen worden toegepast in de stand KOELEN/ DROOG. 0 OM TE GENIETEN VAN ZUIVERE & FRISSE LUCHT / NORMAL - Luchtkwaliteit controleren Detecteert de luchtkwaliteit; E-ionwerking wordt geactiveerd wanneer de luchtkwaliteit slecht is. Kan ook worden geactiveerd als de unit is uitgeschakeld. De controle start automatisch zodra het apparaat / aangeschakeld wordt met. - Voor het verfrissen en zuiveren van de lucht Genereert negatieve ionen om een frisluchteffect te produceren en trekt stofdeeltjes aan die dan opgevangen worden in de positief geladen e-ion filters. Kan ook worden geactiveerd als de unit is uitgeschakeld. In deze stand kunnen de ventilatorsnelheid en de spreiding van de lucht niet worden aangepast. TEMPERATUUR SNEL BEREIKEN Deze activiteit stopt automatisch na 0 minuten (voor het Single-Split systeem). XE8LKEW XELKEW E8LKEW ELKEW / QUIET OPMERKINGEN POWERFUL Kan worden geactiveerd in alle standen en kan worden uitgeschakeld door de betreffende knop weer in te drukken. QUIET POWERFUL Kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd. Kan niet worden geactiveerd zolang de bedieningshandeling MILD DROOG KOELEN is geactiveerd. DE INSTELLEN Er zijn stel AAN- en UIT-timers beschikbaar voor het IN- of UIT-schakelen van de unit op verschillende voorafingestelde tijdstippen. Stel elk van de timers in door onderstaande procedures uit te voeren: Houd deze toets 5 minuten ingedrukt om de helderheid van de indicator van het apparaat te dimmen of te terug te zetten. Houd deze toets ongeveer 0 seconden ingedrukt om de ingestelde temperatuur in C of F te tonen. Druk op deze toets om de standaardinstelling van de afstandsbediening terug te zetten. 5 Deze toets wordt in normaalbedrijf niet gebruikt. Cancel Cancel Stel de timer in op of Stel de tijd in Bevestig Voorbeeld van toepassing in de woonkamer: s morgens: AAN om 07:00 (Wakker worden) UIT om 08:00 (Naar het werk) s avonds: AAN om 7:00 (Weer thuis) UIT om :00 (Slapen) Druk als u de AAN- of UIT-timer wilt uitschakelen op of en selecteer respectievelijk of en druk daarna op CANCEL. Als de timer is uitgeschakeld handmatig of als gevolg van een stroomstoring kunt u de timer herstellen door respectievelijk te selecteren door op of te drukken en daarna op te drukken. De timer die het eerst in werking zal treden wordt weergegeven en wordt vervolgens geactiveerd. Wanneer de -timer ingeschakeld is start het apparaat eventueel (tot 35 minuten) vóór het eigenlijke geprogrammeerde tijdpunt om op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. De timer-functie baseert op de op de afstandsbediening ingestelde uurtijd en wordt eenmaal geprogrammeerd dagelijks herhaald. Voor het instellen van de uurtijd verwijzen wij naar Voorbereiding Afstandsbediening op de achterkant hiervan. NEDERLANDS 7

8 PROBLEMEN OPLOSSEN De volgende symptomen geven niet een defect aan. SYMPTOOM Er komt damp uit de binnenunit. Tijdens werking klinkt er geluid van stromend water. De ruimte heeft een vreemde geur. De binnenventilator stopt af en toe wanneer de ventilatorsnelheid is ingesteld op automatisch. De lucht stroomt zelfs nog verder nadat het bedrijf reeds gestopt is. Het apparaat begint pas na enkele minuten vertraging nadat het opnieuw is opgestart. Er komt water/stoom uit de buitenunit. Timerindicator is altijd aan. Aan/Uit-indicator knippert in de stand VERWARMEN zonder toevoer van warme lucht (en jalouzie is gesloten). De binnenventilator stopt af en toe tijdens verwarmen. De AAN/UIT-indicator knippert voordat de unit wordt ingeschakeld. Krakend geluid tijdens bedrijf. OORZAAK Condensatie door koelproces. Stromend koelmiddel in het apparaat. Dit is mogelijk een geur van vochtigheid die afkomstig is van de muur het tapijt meubels of kleding. Zo verdrijft u de omgevingsgeuren. Extractie van de resterende warmte uit de binnenunit (hoogstens 30 seconden). De vertraging dient ter bescherming van de compressor van de unit. In de leidingen vindt condensatie of verdamping plaats. Nadat de timer is ingesteld worden de instellingen dagelijks uitgevoerd. De unit staat in de ontdooistand (en AIR SWING (Luchzwenking) is ingesteld op AUTO). Onbedoeld koelen voorkomen. Dit is een initiële stap tijdens de voorbereiding voor werking wanneer de timer is ingeschakeld. Temperatuurveranderingen veroorzaken expansie of contractie van het apparaat. Controleer het volgende voordat u een onderhoudsmonteur belt. SYMPTOOM Verwarmings-/Koelingswerking werkt niet efficient. Luidruchtig tijdens werking. Afstandsbediening werkt niet. (De display is gedimd of het transmissiesignaal is zwak.) Het apparaat werkt niet. Het apparaat ontvangt geen signaal van de afstandsbediening. Patrol sensor of e-ion indicator op de binnenunit flikkert. CTROLEER Stel de temperatuur correct in. Sluit alle deuren en ramen. Maak de filters schoon of vervang ze. Verwijder elke obstructie bij de lucht in- en uitlaatopingen. Controleer of de unit is geinstalleerd op een helling. Sluit het voorpaneel correct. Plaats de batterijen correct. Vervang zwakke batterijen. Controleer of de stroomonderbreker ontkoppeld is. Controleer of de timers zijn ingesteld. Controller of de ontvanger niet geblokkeerd wordt. Het een en ander fluorescerend licht kan eventueel de signaalzender storen. Consulteer a.u.b. een bevoegde installateur. Stop Patrol- of e-ion-werking en start de apparatuur vervolgens opnieuw. Indien de surveillancesensor of de e-ion indicator nog steeds knipperen moet u een bevoegde installateur om raad vragen. 8

9 Opmerkingen over de -SENSOR De sensor zal misschien bewegende voorwerpen die meer dan 7m zijn verwijderd of die zich buiten de detectiehoek bevinden niet detecteren. De gevoeligheid van de sensor wordt beïnvloed door de plaatsing de bewegingssnelheid het temperatuurbereik enz. van de binnenunit. De sensor zal misschien ten onrechte huisdieren zonlicht bepaalde verlichting wapperende gordijnen of lichtreflecties detecteren als mensen. NEDERLANDS De unit stopt en de timer indicator flikkert. Laat de foutcode verschijnen met behulp van de afstandsbediening. Houd de knop 5 seconden ingedrukt. 3 4 Druk op de knop om de controle te stoppen. 3 CHECK CLOCK AC CANCEL RE RC Houd de knop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en noteer de foutcode. Schakel het apparaat uit en geef de storingscode door aan een bevoegde installateur. Opmerking: Bij bepaalde fouten kunt u de unit opnieuw opstarten met beperkte functies er klinken dan 4 piepgeluiden bij het opstarten. VOOR SEIZOENSINSPECTIE NADAT HET APPARAAT LANG NIET IN GEBRUIK WAS Controleer de batterijen van de afstandsbediening. Controleer de inlaat- en uitlaatopeningen op obstructies. Gebruik de Auto /-toets om de koel-/verwarmingsfunctie te kiezen; na 5 minuten looptijd is het volgende temperatuurverschil tussen inlaat- en uitlaatlucht normaal: Bij koelen: 8 C Bij verwarmen: 4 C BIJ LANGDURIGE INACTIVITEIT Schakel de Verwarmingsstand gedurende 3 uur in. Dit is een alternatieve manier om vocht dat is achtergebleven in de interne onderdelen grondig te verwijderen en schimmelgroei te voorkomen. Schakel de voeding uit. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening. OMSTANDIGHEDEN WAARIN U HULP MOET INROEPEN SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT en consulteer een bevoegde installateur onder de volgende omstandigheden: Een abnormaal lawaai tijdens de werking. Water of vreemde deeltjes zijn in de afstandsbediening binnengedrongen. Er lekt water uit de binnenunit. De zekering springt regelmatig uit. De stroomdraad wordt onnatuurlijk warm. De schakelaars of knoppen werken niet zoals het hoort. 9

10 Obrigado por adquirir o Ar Condicionado da Panasonic ÍNDICE PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 0~ SISTEMA DE AR CDICIADO MÚLTIPLO UNIDADE INTERIOR 3 CTROLO REMOTO 4~5 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS INFORMAÇÃO 6~7 34~35 GUIA RÁPIDO TAMPA TRASEIRA NOTA As ilustrações deste manual têm apenas um carácter explicativo e podem diferir da unidade real. Estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para fins de melhoramento futuro. CDIÇÃO DE FUNCIAMENTO Utilize este ar condicionado com o seguinte intervalo de temperatura Unidade Interior Interior Temperatura ( C) *DBT *WBT Máx. 3 3 ARREFECIMENTO Mín. 6 Máx AQUECIMENTO Mín. 6 - PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA Para evitar danos pessoais danos a outros ou danos na propriedade por favor cumpra o seguinte. A utilização incorrecta devido ao incumprimento das instruções pode resultar em ferimentos ou danos cuja gravidade é classificada da seguinte forma: AVISO CUIDADO Este símbolo indica perigo de morte ou ferimento grave. Este símbolo indica perigo de ferimento ou danos de bens. As instruções a seguir são classificadas com os seguintes símbolos: Este símbolo indica uma acção PROIBIDA. Estes símbolos indicam acções OBRIGATÓRIAS. AVISO UNIDADE INTERIOR E UNIDADE EXTERIOR Este dispositivo não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento excepto se tiverem supervisão ou instrução relacionadas com o uso do dispositivo por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o dispositivo. Por favor consulte o representante autorizado ou especialista para reparar instalar remover e reinstalar a unidade. A instalação inadequada e manutenção pode provocar fuga choque eléctrico ou incêndio. Não instale a unidade numa ambiente potencialmente explosivo ou inflamável. Se não fizer isso pode provocar incêndio por acidente. Não coloque os seus dedos ou outros objectos na unidade de ar condicionado interior ou exterior as partes rotativas podem provocar ferimentos. Não toque na unidade exterior em caso de relâmpagos pode provocar choque eléctrico. CTROLO REMOTO Não deixe as crianças brincar com o controlo remoto para impedir que engulam acidentalmente as pilhas. * DBT: Temperatura de bolbo Seco * WBT: Temperatura de bolbo Húmido 0

11 AVISO FTE DE ALIMENTAÇÃO Não utilize um cabo modificado com união com extensão ou não especificado para evitar o sobreaquecimento e incêndio. Não partilhe a mesma saída de energia com outro equipamento para evitar sobreaquecimento e incêndio. Não utilize com as mãos molhadas para evitar choque eléctrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado terá de ser substituído pelo fabricante agente de assistência ou técnico qualificado para evitar situações de perigo. É fortemente recomendada a instalação do Disjuntor com fuga à terra (ELCB) ou um Dispositivo de Corrente Residual (RCD) para evitar choque eléctrico ou incêndio. Este equipamento deve ter ligação terra para evitar choque eléctrico ou incêndio. Numa situação de emergência ou condições anómalas (cheiro a queimado etc.) desligue a alimentação e consulte o revendedor autorizado. Evitar choque eléctrico ao desligar a fonte de alimentação quando: - Antes da limpeza ou manutenção. - Não utilização prolongada. - Forte actividade de relâmpagos fora do normal. CDIÇÃO DE FUNCIAMENTO Utilize este ar condicionado com o seguinte intervalo de temperatura Unidade exterior de divisão única Exterior Exterior Temperatura ( C) CU-E7LKE CU-E9LKE CU-E7LKE-3 CU-ELKE CU-E5LKE CU-E9LKE-3 CU-E8LKE CU-ELKE CU-ELKE-3 *DBT *WBT *DBT *WBT ARREFECIMENTO Máx. Mín AQUECIMENTO Máx Mín (CU-E7LKE CU-E9LKE CU-ELKE CU-E5LKE CU-E8LKE CU-ELKE) ATENÇÃO: Este modelo não pode funcionar durante 4 horas continuamente no modo de aquecimento a menos de -5 C. Quando a temperatura exterior for inferior a -5 C e usar este modelo fora das condições de cima a unidade exterior pode congelar-se e parar o funcionamento para controlo de protecção. (CU-E7LKE-3 CU-E9LKE-3 CU-ELKE-3) ATENÇÃO: Este modelo não pode funcionar durante 4 horas continuamente no modo de aquecimento a menos de -5 C. Quando a temperatura exterior for inferior aos -5 C e usar este modelo fora das condições de cima a unidad exterior pode congelar-se e parar o funcionamento para control de protecção aos -8 C. * DBT: Temperatura de bolbo Seco * WBT: Temperatura de bolbo Húmido CUIDADO UNIDADE INTERIOR E UNIDADE EXTERIOR Não lave a unidade interior com água benzina diluente ou pó áspero. Não utilize a unidade para outros fins como por exemplo a conservação de alimentos. Não utilize nenhum equipamento de combustão em frente à saída de ar para evitar a propagação de incêndio. Não se exponha directamente ao ar frio durante um período de tempo prolongado. Não se sente na unidade ou utilize-a como um degrau pode cair acidentalmente. Não toque na rebarba de alumínio afiada as peças afiadas podem provocar lesões. Não ligue () a unidade interior quando encera o chão. Após encerar areje a divisão adequadamente antes de colocar a unidade a funcionar. Não instalar a unidade em áreas com óleos e fumos. Certifique-se que o tubo de drenagem está ligado adequadamente. De contrário pode ocorrer fuga. Areje regularmente a sala. Após longo período de uso certifique-se que a armação da instalação não está deteriorada para evitar que a unidade caia. CTROLO REMOTO Não utilize pilhas recarregáveis (Ni-Cd). Pode danificar o controlo remoto. Remova as pilhas da unidade se não a pretender utilizar durante um período de tempo prolongado. Introduza pilhas novas do mesmo tipo seguindo as indicações de polaridade indicadas para evitar a avaria do controlo remoto. Controlo Remoto Unidade Interior Saída de ar Entrada de ar Unidade Exterior Entrada de ar Fonte de alimentação Entrada de ar Saída de ar PORTUGUÊS

12 SISTEMA DE AR CDICIADO MÚLTIPLO DEFINIÇÃO Os sistemas de ar condicionado múltiplo poupam espaço permitindo-lhe ligar múltiplas unidades interiores a uma única unidade exterior. UNIDADE INTERIOR UNIDADE INTERIOR É possível as unidades interiores funcionarem individualmente ou em simultâneo. O modo de funcionamento prioritário é dado à primeira unidade que é ligada. Durante o funcionamento o modo aquecimento e arrefecimento não podem ser activados ao mesmo tempo para diferentes unidades interiores. O indicador de alimentação fica intermitente para indicar que a unidade interior está em espera para um modo de funcionamento diferente. Sala de estar Quarto A Unidade exterior de divisão múltipla Quarto B Cuidado / As operações podem ser activadas mesmo quando a unidade de ar condicionado se encontra desligada. Nesta condição depois do indicador de iões estar ligado () a unidade funciona com a velocidade de ventilação e oscilação do ar do modo automático (AUTO). No entanto esta operação não pode ser activada ou será desactivada caso outra unidade interior seja activada no modo de aquecimento. CDIÇÃO DE FUNCIAMENTO Unidade exterior de divisão múltipla (CU-E5LBE CU-E8LBE CU-3E8LBE CU-4E3LBE CU-4E7CBPG) Exterior Exterior Interior Temperatura ( C) CU-E5LBE CU-E8LBE CU-4E7CBPG CU-3E8LBE CU-4E3LBE *DBT *WBT *DBT *WBT *DBT *WBT ARREFECIMENTO Máx. Mín AQUECIMENTO Máx Mín * DBT: Temperatura de bolbo Seco * WBT: Temperatura de bolbo Húmido

13 UNIDADE INTERIOR CUIDADO Desligue a unidade antes de efectuar a limpeza. Não toque nas alhetas de alumínio a parte afiada pode causar ferimentos. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA Não utilize benzina diluente nem pó de limpeza abrasivo. Utilize apenas sabões ( ph7) ou detergente de uso doméstico neutro. Não utilize água com uma temperatura superior a 40 C. SUGESTÃO Para assegurar um óptimo desempenho da unidade a limpeza de manutenção tem que ser executada em intervalos regulares. Uma unidade suja pode provocar avaria e pode restabelecer o código de erro H99. Por favor consulte o fornecedor autorizado. PORTUGUÊS SISTEMA PURIFICADOR DO AR DE iões 8 9 Não tocar quando em funcionamento SENSOR Não bater nem premir violentamente o sensor nem o empurrar com um objecto afiado. Isto pode provocar danos e avarias. Não coloque objectos grandes perto do sensor e mantenha unidades de calor ou humidificadores longe da área de detecção. Isto pode levar a avaria do sensor. UNIDADE INTERIOR Limpe cuidadosamente a unidade com um pano macio e seco. PAINEL FRTAL Retire o painel frontal Levante e puxe para retirar o painel frontal. Lave-o com cuidado e seque-o. Feche o painel frontal Pressione para baixo os dois extremos do painel frontal para fechá-lo com segurança. 3 RECEPTOR 4 ALHETAS DE ALUMÍNIO 5 SENSOR 6 DIFUSOR DA DIRECÇÃO DO FLUXO DE AR HORIZTAL XE7/9//5LKEW E7/9//5LKEW Ajustável manualmente. XE8/LKEW E8/LKEW Não ajuste com a mão. 7 DIFUSOR DA DIRECÇÃO DO FLUXO DE AR VERTICAL Não ajuste com a mão. 8 BOTÃO AUTO / Utilizado quando o controlo remoto está mal colocado ou avariado. Acção Modo Prima uma vez. Automático Prima sem soltar até ouvir sinal sonoro e em seguida liberte. Arrefecimento Prima sem soltar até ouvir sinal sonoro e em seguida liberte. Prima novamente até serem emitidos Aquecimento sinais sonoros (bips) e depois liberte. Prima o botão para desligar. 9 FIO DE CARGA DE e-iões 0 FILTROS DE iões Limpe regularmente os filtros. Lave/passe os filtros suavemente por água para evitar a ocorrência de danos na superfície do filtro. Seque os filtros cuidadosamente à sombra longe de chamas acesas ou da luz solar directa. Substitua os filtros danificados. GERADOR ACTIVO DE iões Limpe com um cotonete. O gerador activo de iões deve ser limpo semestralmente. 3

14 CTROLO REMOTO 5 PARA AJUSTAR A DIRECÇÃO DO FLUXO DE AR VERTICAL (5 OPÇÕES) 4 Prima o botão do controlo remoto PARA LIGAR OU DESLIGAR (/) A UNIDADE Por favor tenha atenção à indicação de desligado () no visor do controlo remoto para evitar que a unidade inicie/pare inapropriadamente. PARA CFIGURAR A TEMPERATURA Alcance de selecção: 6 C ~ 30 C. Funcionar com a unidade dentro da temperatura recomendada poderá poupar energia. MODO DE AQUECIMENTO : 0 C ~ 4 C. MODO DE ARREFECIMENTO : 6 C ~ 8 C. MODO S : C ~ C abaixo da temperatura ambiente. 3 PARA SELECCIAR O MODO DE OPERAÇÃO MODO AUTOMÁTICO - Para sua conveniência Durante a selecção do modo de funcionamento o indicador de potência pisca. A unidade selecciona o modo de operação a cada 0 minutos de acordo com a definição da temperatura e temperatura ambiente (apenas para Sistema de divisão única). A unidade selecciona o modo de operação a cada 3 horas de acordo com a definição da temperatura temperatura exterior e temperatura ambiente (apenas para Sistema de divisão múltipla). MODO DE AQUECIMENTO - Para desfrutar de ar quente A unidade demora um pouco a aquecer. O indicador de energia pisca durante esta operação. MODO DE ARREFECIMENTO - Para desfrutar de ar fresco Utilize cortinas para evitar a luz solar e o calor exterior para reduzir o consumo de energia durante o modo frio. MODO S - Para desumidificar o ambiente A unidade opera a uma velocidade baixa da ventoinha para dar uma refrigeração suave. 4 Distância máxima: 8m SENSOR INDICADOR (Azul) (Verde) (Laranja) (Laranja) (Laranja) (Azul) (Verde) POWER QUIET POWERFUL PARA SELECCIAR A VELOCIDADE DO VENTILADOR (5 OPÇÕES) FAN SPEED Para AUTO a velocidade da ventoinha interior é ajustada automaticamente de acordo com o modo de operação. AIR SWING Mantém a ventilação da sala. No modo COOL/DRY (FRIO/S) se estiver definido AUTO a alavanca balança para cima/para baixo automaticamente. No modo HEAT (CALOR) se estiver definido AUTO a alavanca fixa-se numa posição predeterminada. 6 PARA AJUSTAR A DIRECÇÃO DO FLUXO DE AR (5 OPÇÕES) (PÁGINA 5) AIR SWING Mantém a ventilação da sala. No modo COOL/DRY (FRIO/S) se estiver definido AUTO a alavanca balança para a esquerda/direita e para cima/para baixo automaticamente. No modo HEAT (CALOR) se estiver definido AUTO a alavanca horizontal fixa-se numa posição predeterminada. A alavanca vertical balança para esquerda/direita após a subida de temperatura. PARA MELHORAR O NÍVEL DE HUMIDADE E 7 CDENSAÇÃO (apenas para Sistema de divisão única) Esta operação reduz a secura do ar e fornece-lhe um ambiente de vida confortável apenas durante o modo COOL (frio). Quando a direcção do fluxo de ar vertical está configurada para AUTO pára numa posição inferior para evitar o contacto com o ar frio. No entanto pode ajustar a direcção da grelha manualmente. Esta operação reduz o ruído do fluxo de ar. Visor do Controlo Remoto PARA DESFRUTAR DE UM AMBIENTE SILENCIOSO MILD DRY MODE MILD DRY COOLING / TEMP QUIET POWERFUL AUTO HEAT COOL DRY 3 CHECK CLOCK RE / FAN SPEED AIR SWING CANCEL AC RC FAN SPEED AIR SWING XE7LKEW XE9LKEW XELKEW XE5LKEW E7LKEW E9LKEW ELKEW E5LKEW

15 9 PARA MITORIZAR A PRESENÇA HUMANA & ACTIVIDADE PARA POUPAR ENERGIA Fonte de Calor & Movimento Baixo Alto Definir temperatura Definir Velocidade da Ventoinha MODE MILD DRY COOLING QUIET / TEMP POWERFUL 3 / FAN SPEED AIR SWING CANCEL AC RC CHECK CLOCK RESE - C + tap Nenhum +3 C + C Modo COOL/ DRY (frio/seco) MODO DE AQUECIMENTO - C -3 C * Ventoinha Média - Para optimizar conforto e poupança de energia Para maximizar a poupança de energia. *Aplicável apenas durante o modo COOL/DRY (FRIO/S). 0 PARA DESFRUTAR DE AR LIMPO E FRESCO / NORMAL - Para monitorizar a qualidade do ar Detecta a qualidade do ar; O funiconamento E-ion fica activada quando a qualidade do ar está no nível sujo. Pode ser activada mesmo quando a unidade está desligada. O comando Patrol começa automaticamente com a unidade ligada com /. - Para refrescar e purificar o ar Produz iões negativos com vista a criar o efeito de ar fresco e atrai a poeira que é então capturada nos filtros com carga positiva do unidade e-ion. Pode ser activada mesmo quando a unidade está desligada. Netsa condição a velocidade da ventoinha e do balanço do ar não pode ser ajustada. PARA ALCANÇAR A TEMPERATURA RAPIDAMENTE Esta operação irá parar automaticamente após 0 minutos (apenas para Sistema de divisão única). XE8LKEW XELKEW E8LKEW ELKEW / QUIET NOTAS POWERFUL Pode ser activado em todos os modos e pode ser cancelado premindo novamente o respectivo botão. QUIET POWERFUL Não pode ser seleccionado ao mesmo tempo. Não pode ser activado enquanto a operação MILD DRY COOLING (Arrefecimento seco suave) está activo. COMO CFIGURAR O TEMPORIZADOR conjuntos de temporizadores On e estão disponíveis para ligar () ou desligar () em tempos diferentes predefinidos. Complete os procedimentos abaixo para definir cada temporizador: Prima e segure durante 5 segundos para escurecer ou restaurar a luminosidade do indicador da unidade. Prima e segure durante aproximadamente 0 segundos para mostrar a temperatura em C ou F. Prima para restabelecer as configurações padrão do controlo remoto. 5 Não utilizado em operações normais. Cancel Cancel Seleccione a função ou do temporizador Configure a hora Confirme Exemplo de aplicação numa sala de estar: Manhã: às 07:00 (Acordar) às 08:00 (Sair para trabalhar) Noite: às 7:00 (De regresso a casa) às :00 (Dormir) Para cancelaro temporizador ou premir ou para seleccionar respectivamente ou depois premir CANCEL. Se o temporizador é cancelado manualmente ou devido a falha de energia você pode restaurar novamente o temporizador premindo ou para seleccionar respectivamente ou depois premir. O futuro temporizador será mostrado e será activado em sequência. Quando configurar o Temporizador LIGADO () a unidade pode começar mais cedo (até 35 minutos) antes da hora configurada de maneira a alcançar a temperatura desejada a tempo. A operação do temporizador é baseada na configuração do relógio no controlo remoto e repete diariamente uma vez configurada. Para configurar o relógio por favor consulte Preparação do Controlo Remoto na contracapa. PORTUGUÊS 5

16 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS Os seguintes sintomas não indicam uma avaria do aparelho. SINTOMA Sai névoa da unidade interior. Ouve-se o fluxo de água quando a unidade está a funcionar. A sala tem um odor estranho. O ventilador interior pára ocasionalmente quando o modo de velocidade automática do ventilador está programado. O fluxo de ar continua mesmo após o funcionamento ter cessado. O funcionamento é atrasado durante alguns minutos após a reprogramação. A unidade exterior produz água/vapor. O indicador do temporizador permanece ligado. O indicador de energia pisca durante o modo HEAT (calor) sem fornecimento de ar morno (e a alavanca está fechada). O ventilador interior pára ocasionalmente no modo de aquecimento. O indicador de alimentação pisca antes da unidade ser ligada. Som de quebra durante o funcionamento. CAUSA Efeito de condensação devido ao processo de arrefecimento. Fluxo do líquido de refrigeração no interior da unidade. Pode ser devido a um odor de humidade produzido pela parede alcatifa mobília ou vestuário. Isto ajuda a remover os odores do ambiente. Extracção do restante calor da unidade interior (máximo 30 segundos). O atraso é um mecanismo de protecção do compressor da unidade. Existe condensação ou evaporação nos tubos. A programação do temporizador é activada diariamente depois de programada. A unidade está em modo descongelar (e a oscilação do ar (AIR SWING) está definido como automático (AUTO)). Para evitar o efeito de arrefecimento acidental. Este é um passo preliminar para a operação quando o temporizador estiver definido. Mudanças de temperatura causam a expansão/ contracção da unidade. Verifique o seguintes antes de pedir assistência. SINTOMA O modo de aquecimento/arrefecimento não está a funcionar de maneira eficiente. Ruído durante o funcionamento. O controlo remoto não funciona. (O visor está escuro ou o sinal de transmissão está fraco.) A unidade não funciona. A unidade não recebe o sinal do controlo remoto. O sensor de vigilância ou o indicador de iões na unidade interior está a piscar. VERIFICAR Configure a temperatura correctamente. Feche todas as portas e janelas. Limpe ou substitua os filtros. Limpe qualquer obstrução que se encontra na entrada do ar e nas aberturas de ventilação de saída do ar. Certifique-se de que a unidade foi instalada numa inclinação. Feche o painel dianteiro devidamente. Introduza as pilhas devidamente. Substitua as pilhas gastas. Verifique se o disjuntor disparou. Verifique se o temporizador foi configurado. Certifique-se que o receptor não está obstruído. Algumas luzes fluorescentes podem interferir com o transmissor de sinal. Consulte o revendedor autorizado. Parar o funcionamento Patrol ou e-ion depois reiniciar. Se o sensor de vigia ou o indicador de e-iões ainda estiver a piscar consulte o revendedor autorizado. 6

17 Notas sobre o SENSOR O sensor pode não detectar objectos em movimento a mais de 7m ou para além do ângulo de detecção. A actividade do sensor é influenciada pela localização da unidade interior velocidade do movimento alcance da temperatura etc. O sensor pode por engano detectar animais de estimação luz solar certa luminosidade cortinas a voar e reflexo da luz como o ser humano. A unidade desliga-se e o indicador do temporizador começa a piscar. Utilize o controlo remoto para obter o código de erro. Prima durante 5 segundos. Prima para 3 sair da verificação. 3 CHECK CLOCK AC CANCEL RE RC Prima até ouvir um sinal sonoro e em seguida anote o código de erro. Nota: Para um certo erro pode reiniciar a unidade com funcionamento limitado com 4 bips enquanto inicia o funcionamento. PORTUGUÊS 4 Desligue a unidade e indique o código de erro ao revendedor autorizado. PARA UMA INSPECÇÃO SAZAL APÓS NÃO UTILIZAÇÃO PROLGADA Verifique as pilhas do controlo remoto. Os orifícios de entrada e saída devem estar desobstruídos. Use a tecla Auto / (Ligar/Desligar automático) para seleccionar a operação de Arrefecimento/Aquecimento (COOL/HEAT) após 5 minutos de funcionamento é normal ter a seguinte diferença de temperatura entre as aberturas de ventilação de entrada e saída de ar: Arrefecimento: 8 C Aquecimento: 4 C PARA PREPARAR A UNIDADE PARA UM PERÍODO DE INACTIVIDADE PROLGADO Active o modo Aquecimento durante ~3 horas como alternativa para remover completamente a humidade nas partes internas para evitar o crescimento de mofo. Desligue a unidade. Remova as pilhas do controlo remoto. CRITÉRIOS SEM MANUTENÇÃO DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO e consulte em seguida um revendedor autorizado nas seguintes condições: Ruído anormal durante o funcionamento. Água/partículas estranhas entraram no controlo remoto. Fuga de água da unidade interior. Os interruptores do disjuntor desligam-se frequentemente. O fio distribuidor de corrente aquece de forma anormal. Os interruptores ou botões não estão a funcionar devidamente. 7

18 Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός Κλιματιστικού Panasonic ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να προληφθεί προσωπικός τραυματισμός τραυματισμός τρίτων ή ιδιοκτησίας παρακαλείστε να συμμορφωθείτε με τα επόμενα. Η λανθασμένη λειτουργία εξαιτίας της αποτυχίας σας να ακολουθήσετε τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά η σοβαρότητα των οποίων κατηγοριοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8~9 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Αυτό το σήμα προειδοποιεί για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜΟΝΆΔΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 0 ~3 4~5 34~35 ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΊΣΩ ΚΆΛΥΜΜΑ ΣΗΜΕΊΩΣΗ Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό είναι μόνο για επεξήγηση και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική μονάδα. Υπόκεινται σε αλλαγές δίχως προειδοποίηση για μελλοντική βελτίωση. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χρησιμοποιείτε αυτό το κλιματιστικό στα παρακάτω εύρη θερμοκρασιών Εσωτερική Μονάδα Σε εσωτερικό Θερμοκρασία ( C) χώρο *DBT *WBT ΨΥΞΗ Μέγ. 3 3 Ελάχ. 6 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μέγ Ελάχ. 6 - * DBT: Θερμοκρασία ξηρού βολβού * WBT: Θερμοκρασία υγρού βολβού ΠΡΟΣΟΧΉ Αυτό το σήμα προειδοποιεί για τραυματισμό ή ζημιά σε περιουσία. Οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω σύμβολα: Αυτό το σύμβολο δηλώνει μια ενέργεια που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Αυτά τα σύμβολα δηλώνουν ενέργειες που είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση εκτός αν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ειδικό για να επισκευάσετε εγκαταστήσετε και να αφαιρέσετε τη μονάδα. Ακατάλληλη εγκατάσταση και ο ακατάλληλος χειρισμός θα προκαλέσουν διαρροή ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε πιθανά εκρηκτική ή εύφλεκτη ατμόσφαιρα. Εφόσον αυτό δεν γίνει το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ατύχημα πυρκαγιάς. Μην εισάγετε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα στην εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα του κλιματισμού τα περιστρεφόμενα μέρη μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Μην αγγίζετε την εξωτερική μονάδα κατά τη διάρκεια του φωτισμού μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ Μην επιτρέπετε σε βρέφη και μικρά παιδιά να παίζουν με το τηλεχειριστήριο διότι υπάρχει κίνδυνος να καταπιούν κατά λάθος τις μπαταρίες. 8

19 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ Μη χρησιμοποιείτε τροποποιημένα καλώδια συνδεδεμένα καλώδια επεκτάσεις καλωδίων ή μη καθορισμένα καλώδια για πρόληψη υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς. Μη μοιράζετε την ίδια ισχύ εξόδου με άλλο εξοπλισμό για πρόληψη υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς. Μην κάνετε χειρισμούς με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή εξειδικευμένους τεχνικούς για να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος. Συνιστάται θερμά να εγκατασταθεί με Διακόπτη Κυκλώματος Διαρροής της Γείωσης (ELCB:= Earth Leakage Circuit Breaker) ή με Διάταξη Προστασίας Ρεύματος Διαρροής (RCD:= Residual Current Device) ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι γειωμένος ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή μη κανονικών συνθηκών (μυρωδιά καμένου κλπ.) σβήστε αμέσως την παροχή ρεύματος και συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Προλάβετε επικείμενη ηλεκτροπληξία διακόπτοντας την παροχή ρεύματος όταν: - Πριν τον καθαρισμό ή το σέρβις. - Εφόσον δεν γίνεται χρήση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. - Σε περίπτωση μη κανονικής δραστηριότητας με παρουσία ισχυρών σπινθήρων. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χρησιμοποιείτε αυτό το κλιματιστικό στα παρακάτω εύρη θερμοκρασιών Εξωτερική μονάδα απλού διαιρούμενου τύπου Σε εξωτερικό χώρο Σε εξωτερικό χώρο Θερμοκρασία ( C) ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ CU-E7LKE CU-E9LKE CU-ELKE CU-E5LKE CU-E8LKE CU-ELKE CU-E7LKE-3 CU-E9LKE-3 CU-ELKE-3 *DBT *WBT *DBT *WBT Μέγ Ελάχ Μέγ Ελάχ (CU-E7LKE CU-E9LKE CU-ELKE CU-E5LKE CU-E8LKE CU-ELKE) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Tο μοντέλο αυτό δεν είναι κατάλληλο για 4ωρη ασταμάτητη λειτουργία στη λειτουργία θέρμανσης κάτω από τους -5 C. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω των -5 C και χρησιμοποιείτε το μοντέλο εκτός των ανωτέρω συνθηκών η εξωτερική μονάδα μπορεί να παγώσει και να σταματήσει για λόγους προστασίας. (CU-E7LKE-3 CU-E9LKE-3 CU-ELKE-3) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Tο μοντέλο αυτό δεν είναι κατάλληλο για 4ωρη ασταμάτητη λειτουργία στη λειτουργία θέρμανσης κάτω από τους -5 C. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω των -5 C και χρησιμοποιείτε το μοντέλο εκτός των ανωτέρω συνθηκών η εξωτερική μονάδα μπορεί να παγώσει και να σταματήσει να λειτουργεί για λόγους προστασίας στους -8 C. * DBT: Θερμοκρασία ξηρού βολβού * WBT: Θερμοκρασία υγρού βολβού ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με νερό βενζίνη διαλυτικά ή σκόνες καθαρισμού. Μη χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό όπως είναι η συντήρηση τροφίμων. Μη χρησιμοποιείτε εξοπλισμό που περιέχει καύσιμα μπροστά από την έξοδο της ροής του αέρα ώστε να αποφύγετε την εξάπλωση πυρκαγιάς. Μην εκθέτετε τη συσκευή άμεσα σε κρύο αέρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Μη κάθεστε και μη βαδίζετε πάνω στη μονάδα γιατί μπορείτε να πέσετε. Μην αγγίζετε το κοφτερό αλουμινένιο πτερύγιο τα κοφτερά μέρη μπορεί να σας τραυματίσουν. Μην ανάβετε την εσωτερική μονάδα όταν κάνετε παρκέ στο πάτωμα. Αφού τελειώσετε με το παρκέ αερίστε κατάλληλα το δωμάτιο πριν να θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε περιοχές με λάδια και καπνούς. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση αποχέτευσης είναι κατάλληλα συνδεδεμένη. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή. Αερίζετε τακτικά το δωμάτιο. Μετά από μακροχρόνια περίοδο χρήσης βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο εγκατάστασης δεν είναι φθαρμένο ώστε να αποφευχθεί η πτώση της μονάδας. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες (Ni-Cd) μπαταρίες. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλεχειριστήριο. Να αφαιρείτε τις μπαταρίες αν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να εισαχθούν καινούριες μπαταρίες ίδιου τύπου σύμφωνα με την πολικότητα που αναφέρεται για να αποτραπεί η δυσλειτουργία του τηλεχειριστήριου. Τηλεχειριστήριο Εσωτερική Μονάδα Έξοδος αέρα Είσοδος αέρα Είσοδος αέρα Εξωτερική Μονάδα Τροφοδοσία Είσοδος αέρα Έξοδος αέρα EΛΛΗΝΙΚΆ 9

20 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Τα συστήματα πολλαπλού κλιματιστικού εξοικονομούν χώρο επιτρέποντάς σας να συνδέσετε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες σε μια και μόνο εξωτερική μονάδα. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Είναι δυνατή η λειτουργία των εσωτερικών μονάδων χωριστά ή ταυτόχρονα. Η προτεραιότητα του τρόπου λειτουργίας δίνεται στην πρώτη μονάδα που έχει ενεργοποιηθεί. Κατά τη λειτουργία ο τρόπος λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα για διαφορετικές εσωτερικές μονάδες. Ο δείκτης λειτουργίας αναβοσβήνει ώστε να υποδείξει ότι η εσωτερική μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (stand by) για διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Σαλόνι Δωμάτιο A Εξωτερική μονάδα πολλαπλού διαιρούμενου τύπου Δωμάτιο B Προσοχή / Οι λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν ακόμη και εάν το κλιματιστικό βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Σε αυτή την κατάσταση μόλις ανάψει η ένδειξη e-ion η μονάδα θα λειτουργεί με ΑΥΤΟΜΑΤΗ ταχύτητα ανεμιστήρα και αλλαγή κατεύθυνσης αέρα. Ωστόσο η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί αν μια άλλη εσωτερική μονάδα ενεργοποιεί τη λειτουργία θέρμανσης. 0 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εξωτερική μονάδα πολλαπλού διαιρούμενου τύπου (CU-E5LBE CU-E8LBE CU-3E8LBE CU-4E3LBE CU-4E7CBPG) Σε εσωτερικό Σε εξωτερικό χώρο Σε εξωτερικό χώρο Θερμοκρασία ( C) χώρο CU-E5LBE CU-E8LBE CU-4E7CBPG CU-3E8LBE CU-4E3LBE *DBT *WBT *DBT *WBT *DBT *WBT ΨΥΞΗ Μέγ. Ελάχ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μέγ Ελάχ * DBT: Θερμοκρασία ξηρού βολβού * WBT: Θερμοκρασία υγρού βολβού

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7MKEW CS-XE9MKEW CS-XE12MKEW CS-XE15MKEW CS-XE18MKEW CS-XE21MKEW INVERTER DELUXE E CS-E7MKEW CS-E9MKEW CS-E12MKEW CS-E15MKEW CS-E18MKEW

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit INVERTER DELUXE XE series CS-XE7QKEW CS-XE9QKEW CS-XEQKEW CS-XE8QKEW Outdoor Unit Single Split CU-E7QKE CU-E9QKE CU-EQKE CU-E5QKE CU-E8QKE CU-EQKE

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit INVERTER DELUXE XE series CS-XE7PKEW CS-XE9PKEW CS-XEPKEW CS-XE5PKEW CS-XE8PKEW CS-XEPKEW ME series CS-ME5PKE Outdoor Unit Single Split CU-E7PKE

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-E4NKES CS-E8NKES Outdoor Unit CU-E4NKE CU-E8NKE PORTUGUÊS Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de utilização e guarde-o

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-E28QKES Outdoor Unit CU-E28QKE Instruções de funcionamento 2-11 Aparelho de ar condicionado Obrigado por adquirir o Ar Condicionado da Panasonic.

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-RE8NKE CS-RE4NKE CS-RE8NKX CS-RE4NKX Outdoor Unit CU-RE8NKE CU-RE4NKE CU-RE8NKX CU-RE4NKX DEUTSCH ~ Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Printing Specification

Printing Specification Printing Specification Drawn Checked Approved Signature SH JO SUIN KIM Jongok.kim MMM/DD/YYYY Mar/07/2013 Mar/07/2013 Mar/07/2013 1. Model Description Model name 2nd, 3rd Suffix : : 26LN460U-ZJ Brand name

Διαβάστε περισσότερα

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 2 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-EF1100 Comece aqui Guia de início rápido Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-EF1100 1 Conteúdo da embalagem/configurar os altifalantes Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-N9200WL BDV-N7200WL PT Comece aqui Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N7200WL BDV-N9200WL 1 PT Conteúdo da embalagem/configurar os

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-MRE7PKE CS-MRE9PKE CS-MREPKE Multi Split Outdoor Unit CU-RE5PBE CU-RE8PBE Bedienungsanleitung -9 Klimagerät Wir danken Ihnen für den Kauf

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση 10

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GR DJUPFRYSA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (PT-EL-TR) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Instruções de funcionamento Οδηγίες χρήσης Kullanım Talimatları PT EL TR DVP-FX780 2012 Sony Corporation AVISO Para reduzir

Διαβάστε περισσότερα

Printing specification

Printing specification Printing specification Drawn Checked Approved Signature Mi-Ra Woo Ye-Na Park Jong-Ok Kim MMM/DD/YYYY Jan/29/2012 Jan/29/2012 Jan/29/2012 1. Model Description Model name 2nd, 3rd Suffix : : LN5400-ZA/LA6130-ZB

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

S75398KG38. Manual de instruções Инструкция по эксплуатации. Холодильникморозильник

S75398KG38. Manual de instruções Инструкция по эксплуатации. Холодильникморозильник S75398KG38 Οδηγίες Χρήσης Manual de instruções Инструкция по эксплуатации Manual de instrucciones Ψυγειοκαταψύκτης Combinado Холодильникморозильник Frigorífico-congelador 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

RENLIG PT ES GR NL FWM7

RENLIG PT ES GR NL FWM7 RENLIG PT ES GR NL FWM7 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 58 NEDERLANDS 88 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 8 Primeira utilização 11 Personalização

Διαβάστε περισσότερα

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat EL Οδηγίες Χρήσης 27 Εστίες HKP85410XB 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 5 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZFU23403WA NL Gebruiksaanwijzing 2 Vriezer EL Οδηγίες Χρήσης 9 Καταψύκτης PT Manual de instruções 17 Congelador RO Manual de utilizare 24 Congelator SL Navodila za uporabo

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZBB28465SA EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης PT Manual de instruções 14 Combinado ES Manual de instrucciones 25 Frigorífico-congelador ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 0:GR(f6)01cov-cel.fm] DAV-DZ530.book Page 1 Tuesday, March 27, 2007 3:28 PM 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Manual de Instruções Οδηγίς χρήσης PT GR DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation T)\2895972111\2895972111DAVDZ530-630\PT\PT02reg.fm]

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ Ma Machine FR DE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSAEITUNG EN IT INSTRUCTION MANUAL ISTRUTIONI PER L USO 3 19 C50 XN250 ES MANUAL DE INSTRUCCIONES PT INSTUCTION MANUAL 35 GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 SVALKAS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγράμματα 8 Ρυθμίσεις 9 Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J NL PT EL Gebruikshandleiding Manual do Usuário Εγχειριδιο χρησης Gebruikshandleiding NL PT EL ΣΑΟΥΝΑ J L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 543 544 545 546/546M 552 554 571 573 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

HYDRO BASIC 543 544 545 546/546M 552 554 571 573 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8525 / HD8527 Dansk Suomi Svenska Nederlands Norsk GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

T50 T59 T70 T74 S20 S25

T50 T59 T70 T74 S20 S25 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2 BRANCH PIPE KIT KIT DE TUYAU DE BRANCHEMENT AUSRÜSTUNG FÜR DIE ZWEIGLEITUNG KIT DEI TUBI DI RACCORDO JUEGO DE TUBOS DE BIFURCACIÓN KIT DE TUBOS DE RAMAL AFTAKPIJPSET ΚΙΤ ΣΩΛΗΝΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

LAGAN PT ES NL GR FCF186/44

LAGAN PT ES NL GR FCF186/44 LAGAN PT ES NL GR FCF186/44 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 19 NEDERLANDS 33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Funcionamento 7 Primeira utilização 7 Utilização diária 8 Sugestões e conselhos

Διαβάστε περισσότερα

BLOWER 554 S20 S25 T08 T10 T20 T21 T40 T45 T50 T59 T70 T74

BLOWER 554 S20 S25 T08 T10 T20 T21 T40 T45 T50 T59 T70 T74 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ MANUAL DO UTILIZADOR E DE CUIDADOS PARA O SECADOR DE ROUPA ELECTRÓNICO ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ASCIUGATRICE ELETTRONICA MANUALE DI USO E MANUTENZIONE BENUTZUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

Διαβάστε περισσότερα

WSS 100 WST 100 SLO C332-NL-P-GR-SLO 09/2014 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO

WSS 100 WST 100 SLO C332-NL-P-GR-SLO 09/2014 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO WSS 100 WST 100 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C332-NL-P-GR-SLO 09/2014 Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2 Veiligheid van de bediener...

Διαβάστε περισσότερα

VHO200 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C402-NL-P-GR-SLO 09/2014

VHO200 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C402-NL-P-GR-SLO 09/2014 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C402-NL-P-GR-SLO 09/2014 Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2 Veiligheid van de bediener... 2 Algemene informatie

Διαβάστε περισσότερα

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 54 NEDERLANDS 80

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 54 NEDERLANDS 80 NUTID PT ES GR NL OV9 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 54 NEDERLANDS 80 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Painel de controlo 8 Utilização diária 8 Tabelas de cozedura

Διαβάστε περισσότερα

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel.

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel. EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::...

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::... Eletromagnetismo Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística Lista -.1 - Mostrar que a seguinte medida é invariante d 3 p p 0 onde: p 0 p + m (1)

Διαβάστε περισσότερα