Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι"

Transcript

1 Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.- την ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία, 2.- το Καταστατικό της, 3.- τους Κανονισµούς του Παιχνιδιού, τον Κανονισµό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων και τον Πειθαρχικό Κώδικα, όπως αυτοί ισχύουν σήµερα, 4.- τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών που συγκροτούν τις οµάδες (ηλικία, σωµατική διάπλαση κλπ.), 5.- τα µε αριθ. πρωτ. 9850/ , 29879/ , 19765/ και 22360/ έγγραφα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), 6.- την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της (συνεδρίαση 101η), και επιθυµώντας να συµβάλλει στη διαµόρφωση και ανάδειξη των αυριανών αθλητών που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωµατική ανάπτυξη µε τη σωστή συµπεριφορά, µε στόχο την καλλιέργεια της ευγενικής άµιλλας στους αθλητικούς στίβους Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Για 31 η συνεχόµενη αγωνιστική περίοδο τους αγώνες των πρωταθληµάτων υποδοµών της αγωνιστικής περιόδου , στις κατηγορίες Νέων, Παίδων, Προπαίδων, Junior, Prejunior, Βambini και Κορασίδων που για τη διεξαγωγή τους ισχύουν οι παρακάτω όροι: ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα εγγεγραµµένα σωµατεία στη δύναµη της Ε.Π.Ο., της Ε.Π.Σ.Μ. και των όµορων Ε.Π.Σ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, απαιτουµένης της έγγραφης συγκατάθεσης αυτών, τα υπό αναγνώριση σωµατεία (απαραίτητη η προσκόµιση της κατάθεσης της αίτησης αναγνώρισης από το Πρωτοδικείο) ή σύλλογοι / σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η δήλωση συµµετοχής σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης, καθώς και τη µη συµµετοχή των τµηµάτων υποδοµών του συλλόγου σε µη αδειοδοτηµένο από την Ε.Π.Σ. Μακεδονίας ποδοσφαιρικό τουρνουά υποδοµών ή ετήσιας διοργάνωσης «φιλικών» αγώνων, παράλληλα µε τη διοργάνωση πρωταθληµάτων Υποδοµών της Ενωσης. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων αυτών επισύρει τις διοικητικές ποινές, της εκπτώσεως της χρηµατικής εγγυήσεως και των όσων προβλέπονται από το άρθρο 12 της παρούσης προκήρυξης. 3. Τα σωµατεία που θα συµµετάσχουν στα πρωταθλήµατα υποδοµών πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν συµπληρωµένη µε όλα τα ζητούµενα στοιχεία, την έντυπη δήλωση συµµετοχής, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στον επίσηµο ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Μ. ( το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεµβρίου 2014 για τις κατηγορίες Νέων και Παίδων, µέχρι την Τετάρτη 24 Σεπτεµβρίου 2014 για τις κατηγορίες Προπαίδων 11 Χ 11 και Προπαίδων 9 Χ 9, και µέχρι την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 για τις κατηγορίες Junior, Prejunior και Bambini. 4. Τα σωµατεία µε τη δήλωση συµµετοχής καταβάλουν ετήσια συνδροµή και δικαίωµα συµµετοχής στο αντίστοιχο πρωτάθληµα, το χρηµατικό παράβολο των 100,00 (εκατό euro), για κάθε τµήµα ανά κατηγορία ξεχωριστά και το χρηµατικό παράβολο των 50,00 (πενήντα euro) για το κάθε επιπλέον τµήµα της αυτής κατηγορίας καθώς και το ποσό των 300,00 (τριακόσια euro), ως εγγύηση διασφάλισης της συµµετοχής τους στα πρωταθλήµατα υποδοµών. Το ποσό της εγγύησης θα καταβάλλεται υποχρεωτικά είτε το σωµατείο λάβει µέρος στο πρωτάθληµα σε µία κατηγορία, είτε λάβει µέρος σε όλες τις κατηγορίες. Η δήλωση συµµετοχής δεν γίνεται δεκτή, σε καµία κατηγορία, αν δεν καταβληθεί πρώτα η εγγύηση των 300,00. Στο σωµατείο, εφόσον αγωνιστεί κανονικά και ανελλιπώς σε όλες τις προγραµµατισµένες αγωνιστικές της κατηγορίας ή των κατηγοριών που µετέχει, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ αυτοδίκαια στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου το ποσό της χρηµατικής εγγύησης. 5. Σωµατεία που έχουν καταβάλλει το ποσό των 300,00 κατά τις προηγούµενες αγωνιστικές περιόδους και δεν αφαιρέθηκε ή δεν επιστράφηκε ύστερα από αίτησή τους, τότε δεν θα καταβάλλουν νέα εγγύηση για την αγωνιστική περίοδο

2 ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑ ΩΝ 1. Κάθε σωµατείο δύναται να συµµετάσχει µε µία ή περισσότερες οµάδες σε µία ή περισσότερες κατηγορίες. Σωµατείο που µετέχει µε δύο οµάδες στην ίδια κατηγορία, αυτές δύνανται να αγωνίζονται στον ίδιο όµιλο της κατηγορίας αυτής. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συµµετοχή ποδοσφαιριστή από το 1 ο στο 2 ο τµήµα και αντίστροφα. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η µετακίνηση µέχρι τριών (3) ποδοσφαιριστών από το ένα τµήµα στο άλλο του ιδίου σωµατείου της αυτής κατηγορίας, ύστερα από έγγραφο αίτηµα του Συλλόγου και τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης της Επιτροπής Πρωταθληµάτων Υποδοµών, καθώς και απεριόριστος αριθµός ποδοσφαιριστών ως µετεγγραφή από άλλο σωµατείο την περίοδο των µετεγγραφών του µήνα Ιανουαρίου (ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ). 2. Τα σωµατεία πρέπει απαραίτητα να έχουν διαφορετικό προπονητή για κάθε τµήµα της οµάδας τους που συµµετέχει στα πρωταθλήµατα υποδοµών. 3. Σωµατεία τα οποία συνεργάζονται επισήµως σ όλα τα επίπεδα για την αξιοποίηση των ποδοσφαιριστών της περιοχής τους ή διαθέτουν αναγνωρισµένα σωµατεία Ελπίδων δύνανται να συµµετέχουν µε κοινή οµάδα και να χρησιµοποιούν ποδοσφαιριστές και από τα δύο Σωµατεία σ όλες τις κατηγορίες των Πρωταθληµάτων Υποδοµών µε την προϋπόθεση της κατάθεσης σχετικού αιτήµατος που θα συνοδεύεται από τη σχετική λίστα των αθλητών και της χορήγησης της σχετικής εγκρίσεως από την Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών. 4. Ποδοσφαιριστές κάτοχοι δελτίων αθλητικής ιδιότητος Ε.Π.Ο. που ανήκουν επίσηµα σε αθλητικό σύλλογο, ο οποίος εξ αντικειµενικής αδυναµίας δεν συµµετέχει στα πρωταθλήµατα της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ή Ε.Π.Σ. όµορης περιφερειακής ενότητας µε τµήµα ανδρών ή αντίστοιχα τµήµατα στα Πρωταθλήµατα Υποδοµών δύνανται να αγωνίζονται σε οµάδα σωµατείου µέλους της Ε.Π.Σ.Μ., µε την προϋπόθεση της υποβολής σχετικού αιτήµατος από το ενδιαφερόµενο Σωµατείο, που θα συνοδεύεται από την συγκατάθεση του Σωµατείου, στο οποίο ανήκουν οι ποδοσφαιριστές και της σχετικής χορήγησης της σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών. 5. εν επιτρέπεται η συµµετοχή ποδοσφαιριστών των Π.Α.Ε. που αγωνίζονται σε πρωταθλήµατα αρµοδιότητας Ε.Π.Ο, Super League και Football League, σε αγώνες των Πρωταθληµάτων Υποδοµών της Ε.Π.Σ.Μ.. Σε αντίθετη περίπτωση η συµµετοχή τέτοιου ποδοσφαιριστή σε αγώνα πρωταθλήµατος θεωρείται αντικανονική και επισύρει την ποινή του άρθρου 23, παρ. 1 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων (κατακύρωση αγώνα στην αντίπαλη οµάδα). 6. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή οµάδων σωµατείων στα Πρωταθλήµατα Υποδοµών είναι η µη ύπαρξη οικονοµικής εκκρεµότητάς τους προς την Ε.Π.Σ.Μ. (οφειλές από ποινές, εγγυήσεις, δηλώσεις συµµετοχής κλπ.). Σε αντίθετη δε περίπτωση, δεν θα γίνεται δεκτή η δήλωση συµµετοχής. 7. Ως ονοµαστική κατάσταση της δύναµης των αθλητών του σωµατείου που µετέχει µε µία οµάδα στις κατηγορίες των Πρωταθληµάτων Υποδοµών θα λογίζεται η θεωρηµένη απαραιτήτως από την Ε.Π.Σ.Μ. κατάσταση υγείας. Η συµµετοχή αθλητή σε αγώνα ο οποίος δεν συµπεριλαµβάνεται σε θεωρηµένη κατάσταση υγείας από την Ε.Π.Σ.Μ., θεωρείται ως αντικανονική συµµετοχή ποδοσφαιριστή και επισύρει τις προβλεπόµενες από τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων ποινές (κατακύρωση αγώνα στην αντίπαλη οµάδα, άρθρο 23, παράγρ. 1 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων). Σωµατεία που µετέχουν µε δύο τµήµατα στην ίδια κατηγορία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ καταθέτουν για κάθε τµήµα ξεχωριστή κατάσταση δύναµης αθλητών ή / και κατάσταση υγείας των αθλητών, θεωρηµένη απαραίτητα από την Ε.Π.Σ.Μ.. 8. Αθλητής µικρότερης κατηγορίας δύναται να αγωνίζεται σε µεγαλύτερη κατηγορία της ηλικίας του, αρκεί να συµπεριλαµβάνεται σε Κατάσταση Υγείας του σωµατείου του, θεωρηµένη από την Ε.Π.Σ.Μ., µε την επιφύλαξη των αναφερόµενων στην παράγρ. 2, περ. α του άρθρου 19 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων { απαγόρευση σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24ώρου σε δύο (2) αγώνες του σωµατείου που ανήκει }. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΩΝ α. Στην Πρωτάθληµα Νέων συµµετέχουν αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 1998 και νεότεροι. β. Στο Πρωτάθληµα Νέων οι ηµεδαποί ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΜΟΝΟΝ µε δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. και οι αλλοδαποί µε δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ή µε προσωρινό δελτίο της Ε.Π.Σ.Μ. λαχανί χρώµατος µαζί µε την κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό, πνευµονολόγο και γιατρό γενικής Ποδοσφαιριστής κάτοχος δελτίου αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ΕΝ δικαιούται να αγωνίζεται σε αγώνα άλλου σωµατείου µε προσωρινό δελτίο Ε.Π.Σ.Μ..

3 Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου η υπαίτια οµάδα τιµωρείται µε κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων (άρθρο 19, παραγρ. 2 β). γ. Οι αγώνες του Πρωταθλήµατος Νέων θα ξεκινήσουν το Σάββατο 20 Σεπτεµβρίου 2014 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 10 Μαΐου 2015, µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα: 20 Σεπτεµβρίου 2014 µέχρι 21 εκεµβρίου Ιανουαρίου 2015 µέχρι 4 Απριλίου Απριλίου 2015 µέχρι 10 Μαΐου 2015 Οι αγώνες θα διεξάγονται κάθε Σάββατο από ώρα µέχρι Η Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών µπορεί να ορίσει τη διεξαγωγή αγώνα κατ εξαίρεση και άλλη µέρα ή ώρα, εφόσον κατά την κρίση της συντρέχει βάσιµος λόγος. δ. Σε κάθε οµάδα θα συµµετάσχουν 11 ποδοσφαιριστές (11 Χ 11), οι αγώνες θα διεξάγονται σε κανονικών διαστάσεων γήπεδο, η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ηµίχρονα των 40, µε ενδιάµεση ανάπαυλα 5, και θα χρησιµοποιείται κανονική µπάλα (5άρα). ε. Το πρωτάθληµα κατηγορίας Νέων θα διακρίνεται σε πρωτάθληµα Νέων και σε πρωτάθληµα Νέων ειδικής βαθµολογίας, ο δε αριθµός των οµίλων και των οµάδων που θα συµπεριληθφούν σε αυτούς, θα καθοριστεί µε απόφαση του.σ. της Ε.Π.Σ.Μ., µετά το πέρας της ηµεροµηνίας κατάθεσης των δηλώσεων συµµετοχής. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΩΝ. 1) Το πρωτάθληµα στην α φάση του θα διεξαχθεί σε δύο γύρους µε ηµεροµηνία έναρξης τις 20 Σεπτεµβρίου 2014 και λήξης τις 10 Μαΐου 2015, και οι όµιλοι θα συγκροτηθούν µε γεωγραφικά κριτήρια και γηπεδότητα. Το γεωγραφικό κριτήριο καταργείται µε την έναρξη της τελικής φάσης των 16. 2) Θα τηρηθεί βαθµολογία σε κάθε όµιλο ξεχωριστά. 3) Η β φάση των αγώνων του Πρωταθλήµατος Νέων µέχρι τον τελικό της διοργάνωσης αυτής, θα διεξαχθεί µε τη συµµετοχή τριάντα δύο (32) οµάδων που θα προέλθουν από τη βαθµολογία του πρωταθλήµατος της α φάσης. Αρχικά, οι οµάδες θα συγκροτήσουν 8 οµίλους των 4 οµάδων όλων των δυναµικοτήτων (ήτοι 1 πρώτη, 1 δεύτερη, 1 τρίτη και 1 τέταρτη βαθµολογικά οµάδα) του αντίστοιχου γεωγραφικού διαµερίσµατος και µετά από κλήρωση, θα διεξαγάγουν µίνι πρωτάθληµα 3 αγωνιστικών ηµερών σε ουδέτερα γήπεδα (φάση των 32). Οι λοιπές οµάδες συγκροτούν νέους οµίλους µε γεωγραφικό κριτήριο και συνεχίζουν την αγωνιστική δραστηριότητα µέχρι το Σάββατο 2 Μαΐου Στην παρούσα φάση των 32, σε περίπτωση ισοβαθµίας θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20, παράγραφοι 1 µέχρι 7 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προκρίνεται πρώτον η οµάδα που πέτυχε τα περισσότερα τέρµατα και δεύτερον, σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, η οµάδα που δέχθηκε τα λιγότερα τέρµατα. Στη συνέχεια οι 2 πρώτοι της βαθµολογίας εκάστου οµίλου της προηγούµενης φάσης των 32 µετά από κλήρωση, τηρουµένης της δυναµικότητας, διεξάγουν διπλούς αγώνες στην έδρα κάθε οµάδας µε τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στην έδρα οµάδος που κατέλαβε τη 2 η θέση της βαθµολογίας της προηγούµενης φάσης (φάση των 16). Οι οµάδες που δεν συνεχίζουν τους αγώνες της τελικής φάσης των 16 διεξάγουν αγώνες, µε κριτήρια τη δυναµικότητά τους στη φάση των 32 και το γεωγραφικό, σε οµίλους των 4 οµάδων, ώστε να προκύψει η κατάταξή τους στις θέσεις Ακολούθως οι οµάδες που προκρίθηκαν από τη φάση των 16 και µέχρι την ανάδειξη των οµάδων της τελικής διοργάνωσης του πρωταθλήµατος (µεγάλος και µικρός τελικός) µετά από κλήρωση, διεξάγουν διπλούς αγώνες στην έδρα εκάστης οµάδας αρχής γενοµένης από την οµάδα που κληρώθηκε πρώτη σε κάθε ζευγάρι. Στην τελική φάση των διπλών αγώνων, σε περίπτωση ισοπαλίας σε νίκες ή τέρµατα, ισχύει το εκτός έδρας γκολ και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας θα υπάρχει 20λεπτη παράταση ή / και πέντε (5) πέναλτι, εφόσον χρειαστεί, ώστε να αναδειχθεί ο νικητής. Οι οµάδες που δεν συνεχίζουν τους αγώνες έως την πρόκριση αυτών στους τελικούς, διεξάγουν διπλούς αγώνες για την οριστική κατάταξή τους στις θέσεις Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συµµετοχή δύο τµηµάτων της αυτής οµάδας στον τελικό αγώνα της κατηγορίας αυτής. Ο τελικός αγώνας για την ανάδειξη του πρωταθλητή της κατηγορίας Νέων περ θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2015, στο γήπεδο µε χόρτο των αθλητικών εγκαταστάσεων της Ε.Π.Σ.Μ., στη Μίκρα και ο µικρός τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2015, στο ίδιο γήπεδο.

4 Β. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 1) Το πρωτάθληµα στην α φάση θα διεξαχθεί µε τη συµµετοχή είκοσι (20) οµάδων (δύο όµιλοι των 10 οµάδων), σε δύο (2) γύρους, µε ηµεροµηνία έναρξης την 27 Σεπτεµβρίου 2014 και λήξη την 10 Μαΐου ) Στο συγκεκριµένο πρωτάθληµα δύναται να συµµετέχουν προαιρετικά τα ερασιτεχνικά τµήµατα των Π.Α.Ε., οι οµάδες που συµµετείχαν στο πρωτάθληµα της αγων. περ και κατέλαβαν µέχρι και την 10 η θέση της τελικής κατάταξης του Πρωταθλήµατος Νέων Ειδικής Βαθµολογίας και οι ακαδηµίες των αναγνωρισµένων ερασιτεχνικών σωµατείων-µελών της Ε.Π.Σ.Μ. και όµορων Ε.Π.Σ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε την καλύτερη βαθµολογική θέση της τελικής κατάταξης του Πρωταθλήµατος Νέων (απλής βαθµολογίας), µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των είκοσι (20) οµάδων. 3) Το γεωγραφικό κριτήριο καταργείται µε την έναρξη της τελικής φάσης. 4) Θα τηρηθεί βαθµολογία στους οµίλους ξεχωριστά. 5) Η τελική φάση του Πρωταθλήµατος µέχρι τον τελικό της διοργάνωσης αυτού θα διεξαχθεί µε τη συµµετοχή 8 οµάδων που θα προκύψουν από τη βαθµολογική κατάταξη της α φάσης του πρωταθλήµατος. Οι 4 πρώτες βαθµολογικά οµάδες κάθε οµίλου θα συγκροτήσουν 2 νέους οµίλους των 4 οµάδων (ήτοι οι 2 πρώτοι εκάστου οµίλου µε τους 3 ο και 4 ο των ετέρων οµίλων) και µε βαθµολογικό πλεονέκτηµα (bonus) 5, 3, 1 και 0 βαθµών, αντίστοιχα, στην οµάδα που κατέλαβε την 1 η, 2 η, 3 η και 4 η θέση στο βαθµολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος της α φάσης και µετά από κλήρωση θα συµµετάσχουν σε µίνι πρωτάθληµα 2 γύρων και 6 αγωνιστικών ηµερών. Στη συνέχεια, οι πρωταθλήτριες οµάδες των 2 αυτών οµίλων θα συνδιαγωνιστούν στον τελικό της κατηγορίας αυτής για την ανάδειξη του πρωταθλητή που θα διεξαχθεί 10 Μαΐου 2015, στο αθλητικό κέντρο της Ε.Π.Σ.Μ., στη Μίκρα. Οι δευτεραθλήτριες οµάδες των οµίλων αυτών θα συνδιαγωνιστούν στον µικρό τελικό που θα διεξαχθεί στις 9 Μαΐου 2015, στο ίδιο αθλητικό κέντρο. Οι υπόλοιπες οµάδες της τελικής φάσης θα συνδιαγωνιστούν σε αγώνες νοκ-άουτ για την κατάληψη των θέσεων 5 8 της τελικής βαθµολογίας του πρωταθλήµατος αυτού. Οι λοιπές οµάδες των οµίλων της α φάσης που κατέλαβαν τις θέσεις 5 ως 10 του βαθµολογικού πίνακα, θα συγκροτήσουν 3 νέους οµίλους των 4 οµάδων (δηλαδή 5 6, 7 8 και 9-10 αµφοτέρων των οµίλων) και θα συµµετάσχουν σε µίνι πρωτάθληµα 2 γύρων και 6 αγωνιστικών ηµερών, ώστε να καταρτιστεί η τελική βαθµολογική κατάταξη των οµάδων της κατηγορίας αυτής. Στην παρούσα φάση των 8, σε περίπτωση ισοβαθµίας θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20, παράγραφοι 1 µέχρι 7 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προκρίνεται πρώτον η οµάδα που πέτυχε τα περισσότερα τέρµατα και δεύτερον, σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, η οµάδα που δέχθηκε τα λιγότερα τέρµατα. στ. Πριν την έναρξη του τελικού αγώνα, στην αίθουσα διαλέξεων «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ» των αθλητικών εγκαταστάσεων της Ε.Π.Σ.Μ., θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση FAIR PLAY µε τη συµµετοχή προπονητών, αθλητών, ιατρών, Προέδρων και εκπροσώπων των οµάδων. Στους αγώνες της τελικής φάσης θα υπάρχει οικονοµική ενίσχυση (εισόδου) 2.00 για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης. ζ. Επιτρέπονται επτά (7) αλλαγές ποδοσφαιριστών, ύστερα από έγκριση του διαιτητή. Κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα µέχρι και είκοσι (20) ποδοσφαιριστές στους οποίους δύναται να συµπεριλαµβάνονται µέχρι πέντε (5) αλλοδαποί. Για τους επιπλέον των 20 ποδοσφαιριστών απαιτείται η συγκατάθεση του αντίπαλου σωµατείου και η έγκριση του διαιτητή. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα επιτρέπεται αλλαγή ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιµοποιηθεί στον αγώνα (αντικανονική συµµετοχή άρθρα 18, παρ. 8 και άρθρο 23 παρ. 11 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων). η. Κύπελλα και µετάλλια θα απονεµηθούν στην πρωταθλήτρια και δευτεραθλήτρια οµάδα. θ. Οι προπονητές των τµηµάτων πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να είναι κάτοχοι ταυτότητας διπλώµατος προπονητή UEFA C (και άνω) και να είναι µέλη Συνδέσµου Προπονητών Ποδοσφαίρου.ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. ι. Ο διαιτητής σε περίπτωση τήρησης των κανόνων του Ευ αγωνίζεσθαι Fair Play από ποδοσφαιριστή κάνει χρήση της µπλε κάρτας, την οποία αναγράφει στο Φ.Α..για την επίδοση έγγραφου επαίνου στον αθλητή δια µέσου του συλλόγου του.

5 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙ ΩΝ α. Στην κατηγορία Παίδων συµµετέχουν αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2000 και νεότεροι. β. Στο πρωτάθληµα Παίδων οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται - ηµεδαποί και αλλοδαποί - µε δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ή µε προσωρινό δελτίο της Ε.Π.Σ.Μ. λαχανί χρώµατος και µε την κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό, πνευµονολόγο και γιατρό γενικής ιατρικής) και την Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ. Ποδοσφαιριστής που είναι κάτοχος δελτίου αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ΕΝ δικαιούται να αγωνίζεται σε αγώνα άλλου σωµατείου µε προσωρινό δελτίο Ε.Π.Σ.Μ.. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου η υπαίτια οµάδα τιµωρείται µε κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων (άρθρο 19, παραγρ. 2 β). γ. Οι αγώνες του Πρωταθλήµατος Παίδων θα ξεκινήσουν το Σάββατο 20 Σεπτεµβρίου 2014 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 10 Μαΐου 2015, µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα: 20 Σεπτεµβρίου 2014 µέχρι 21 εκεµβρίου Ιανουαρίου 2015 µέχρι 4 Απριλίου Απριλίου 2015 µέχρι 10 Μαΐου 2015 Οι αγώνες θα διεξάγονται κάθε Σάββατο από ώρα µέχρι Η Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών µπορεί να ορίσει τη διεξαγωγή αγώνα κατ εξαίρεση και άλλη µέρα ή ώρα, εφόσον κατά την κρίση της συντρέχει βάσιµος λόγος. Οι αγώνες θα διεξάγονται σε κανονικό διαστάσεων γήπεδο, η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ηµίχρονα των 35, µε ανάπαυλα 5, και θα χρησιµοποιείται κανονική µπάλα (5 άρα). δ. Σε κάθε οµάδα θα συµµετάσχουν 11 ποδοσφαιριστές (11 Χ 11), οι αγώνες θα διεξάγονται σε κανονικό διαστάσεων γήπεδο, η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ηµίχρονα των 35, µε ανάπαυλα 5, και θα χρησιµοποιείται κανονική µπάλα (5 άρα). ε. Το πρωτάθληµα κατηγορίας Παίδων θα διακρίνεται σε πρωτάθληµα Παίδων και σε πρωτάθληµα Παίδων ειδικής βαθµολογίας, ο δε αριθµός των οµίλων και των οµάδων που θα συµπεριληθφούν σε αυτούς, θα καθοριστεί µε απόφαση του.σ. της Ε.Π.Σ.Μ., µετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξεως των δηλώσεων συµµετοχής. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙ ΩΝ. 1) Το πρωτάθληµα στην α φάση του θα διεξαχθεί σε δύο γύρους µε ηµεροµηνία έναρξης τις 20 Σεπτεµβρίου 2014 και λήξης τις 10 Μαΐου 2015, και οι όµιλοι θα συγκροτηθούν µε γεωγραφικά κριτήρια και γηπεδότητα. Το γεωγραφικό κριτήριο καταργείται µε την έναρξη της τελικής φάσης των 16. 2) Θα τηρηθεί βαθµολογία σε κάθε όµιλο ξεχωριστά. 3) Η β φάση των αγώνων του πρωταθλήµατος Παίδων µέχρι τον τελικό της διοργάνωσης αυτής, θα διεξαχθεί µε τη συµµετοχή σαράντα οκτώ (48) ή τριάντα δύο (32) οµάδων, ανάλογα µε τον αριθµό των οµάδων που θα δηλώσουν συµµετοχή στο πρωτάθληµα Παίδων, και θα προέλθουν από τη βαθµολογία του πρωταθλήµατος της α φάσης. Αρχικά, οι οµάδες θα συγκροτήσουν οµίλους των 3 ή 4 οµάδων όλων των δυναµικοτήτων (ήτοι 1 πρώτη, 1 δεύτερη 1 τρίτη και 1 τέταρτη βαθµολογικά οµάδα) του αντίστοιχου γεωγραφικού διαµερίσµατος και µετά από κλήρωση, θα διεξαγάγουν µίνι πρωτάθληµα 2 ή 3 αγωνιστικών ηµερών σε ουδέτερα γήπεδα (φάση των 48 ή 32). Οι λοιπές οµάδες θα συγκροτήσουν νέους οµίλους µε γεωγραφικό κριτήριο και συνεχίζουν την αγωνιστική δραστηριότητα µέχρι το Σάββατο 2 Μαΐου Στην παρούσα φάση των 32 ή 48, σε περίπτωση ισοβαθµίας θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20, παράγραφοι 1 µέχρι 7 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προκρίνεται πρώτον η οµάδα που πέτυχε τα περισσότερα τέρµατα και δεύτερον, σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, η οµάδα που δέχθηκε τα λιγότερα τέρµατα. Στη συνέχεια ο 1 ος στη φάση των 48 ή οι 2 πρώτοι της βαθµολογίας στη φάση των 32 εκάστου οµίλου, µετά από κλήρωση, τηρουµένης της δυναµικότητας, διεξάγουν διπλούς αγώνες στην έδρα κάθε οµάδας µε τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στην έδρα της οµάδος που κληρώθηκε πρώτη σε κάθε ζευγάρι από τη φάση των 48 ή στην έδρα της οµάδας που κατέλαβε τη 2 η θέση της βαθµολογίας της προηγούµενης φάσης (φάση των 16). Οι οµάδες που δεν συνεχίζουν τους αγώνες της τελικής φάσης των 16, διεξάγουν αγώνες, µε κριτήρια τη δυναµικότητά τους στη φάση των 32 ή 48 και το γεωγραφικό, σε οµίλους των 4 οµάδων, ώστε να προκύψει η κατάταξή τους στις θέσεις ή 48. Ακολούθως οι οµάδες που προκρίθηκαν από τη φάση των 16 και µέχρι την ανάδειξη των οµάδων της τελικής διοργάνωσης του πρωταθλήµατος (µεγάλος και µικρός τελικός) µετά από κλήρωση διεξάγουν διπλούς αγώνες στην έδρα εκάστης οµάδας αρχής γενοµένης από την οµάδα που κληρώθηκε πρώτη σε κάθε ζευγάρι. Στην τελική φάση των διπλών αγώνων, σε περίπτωση ισοπαλίας σε νίκες ή τέρµατα, ισχύει το εκτός έδρας γκολ και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας θα υπάρχει 20λεπτη παράταση ή / και πέντε (5) πέναλτι, εφόσον χρειαστεί, ώστε να αναδειχθεί ο νικητής. Οι οµάδες που δεν συνεχίζουν τους αγώνες έως την πρόκριση αυτών στους τελικούς, διεξάγουν διπλούς αγώνες για την οριστική κατάταξή τους στις θέσεις Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συµµετοχή δύο τµηµάτων της αυτής οµάδας στον τελικό αγώνα της κατηγορίας αυτής. Ο τελικός αγώνας για την ανάδειξη του πρωταθλητή της κατηγορίας Παίδων περ θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2015, στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ε.Π.Σ.Μ., στη Μίκρα και ο µικρός τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2015, στο ίδιο γήπεδο.

6 Β. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 1) Το πρωτάθληµα στην α φάση θα διεξαχθεί µε τη συµµετοχή είκοσι (20) οµάδων (2 όµιλοι των 10 οµάδων), σε δύο (2) γύρους µε ηµεροµηνία έναρξης την 27 Σεπτεµβρίου 2014 και λήξης την 10 Μαΐου ) Στο συγκεκριµένο πρωτάθληµα δύναται να συµµετέχουν προαιρετικά τα ερασιτεχνικά τµήµατα των Π.Α.Ε., οι οµάδες που συµµετείχαν στο πρωτάθληµα της αγων. περ και κατέλαβαν µέχρι και την 10 η θέση της τελικής κατάταξης του Πρωταθλήµατος Παίδων Ειδικής Βαθµολογίας και οι ακαδηµίες των αναγνωρισµένων ερασιτεχνικών σωµατείων-µελών της Ε.Π.Σ.Μ. και όµορων Ε.Π.Σ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε την καλύτερη βαθµολογική θέση της τελικής κατάταξης του Πρωταθλήµατος Παίδων (απλής βαθµολογίας), µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των 20 οµάδων. 3) Το γεωγραφικό κριτήριο καταργείται µε την έναρξη της τελικής φάσης. 4) Θα τηρηθεί βαθµολογία στους οµίλους ξεχωριστά. 5) Η τελική φάση του Πρωταθλήµατος µέχρι τον τελικό της διοργάνωσης αυτού θα διεξαχθεί µε τη συµµετοχή 8 οµάδων που θα προκύψουν από τη βαθµολογική κατάταξη της α φάσης του πρωταθλήµατος. Οι 4 πρώτες βαθµολογικά οµάδες κάθε οµίλου θα συγκροτήσουν 2 νέους οµίλους των 4 οµάδων (ήτοι οι 2 πρώτοι εκάστου οµίλου µε τους 3 ο και 4 ο των ετέρων οµίλων) και µε βαθµολογικό πλεονέκτηµα (bonus) 5, 3, 1 και 0 βαθµών, αντίστοιχα, στην οµάδα που κατέλαβε την 1 η, 2 η, 3 η και 4 η θέση στο βαθµολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος της α φάσης και µετά από κλήρωση θα συµµετάσχουν σε µίνι πρωτάθληµα 2 γύρων και 6 αγωνιστικών ηµερών. Στη συνέχεια, οι πρωταθλήτριες οµάδες των 2 αυτών οµίλων θα συνδιαγωνιστούν στον τελικό της κατηγορίας αυτής για την ανάδειξη του πρωταθλητή που θα διεξαχθεί 10 Μαΐου 2015, στο αθλητικό κέντρο της Ε.Π.Σ.Μ., στη Μίκρα. Οι δευτεραθλήτριες οµάδες των οµίλων αυτών θα συνδιαγωνιστούν στον µικρό τελικό που θα διεξαχθεί στις 9 Μαίου 2015, στο ίδιο αθλητικό κέντρο. Οι υπόλοιπες οµάδες της τελικής φάσης θα συνδιαγωνιστούν σε αγώνες νοκ-άουτ για την κατάληψη των θέσεων 5 8 της τελικής βαθµολογίας του πρωταθλήµατος αυτού. Οι λοιπές οµάδες των οµίλων της α φάσης που κατέλαβαν τις θέσεις 5 ως 10 του βαθµολογικού πίνακα, θα συγκροτήσουν 3 νέους οµίλους των 4 οµάδων (δηλαδή 5 6, 7 8 και 9-10 αµφοτέρων των οµίλων) και θα συµµετάσχουν σε µίνι πρωτάθληµα 2 γύρων και 6 αγωνιστικών ηµερών, ώστε να καταρτιστεί η τελική βαθµολογική κατάταξη των οµάδων της κατηγορίας αυτής. Στην παρούσα φάση των 8, σε περίπτωση ισοβαθµίας θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20, παράγραφοι 1 µέχρι 7 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προκρίνεται πρώτον η οµάδα που πέτυχε τα περισσότερα τέρµατα και δεύτερον, σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, η οµάδα που δέχθηκε τα λιγότερα τέρµατα. στ. Πριν την έναρξη του τελικού αγώνα, στην αίθουσα διαλέξεων «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ» των αθλητικών εγκαταστάσεων της Ε.Π.Σ.Μ., θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση FAIR PLAY µε τη συµµετοχή προπονητών, αθλητών, ιατρών, Προέδρων και εκπροσώπων των οµάδων. Στους αγώνες της τελικής φάσης θα υπάρχει οικονοµική ενίσχυση (εισόδου) 2.00 για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης. ζ. Επιτρέπονται επτά (7) αλλαγές ποδοσφαιριστών, ύστερα από έγκριση του διαιτητή. Κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα µέχρι και είκοσι (20) ποδοσφαιριστές στους οποίους δύναται να συµπεριλαµβάνονται µέχρι πέντε (5) αλλοδαποί. Για τους επιπλέον των 20 ποδοσφαιριστών απαιτείται η συγκατάθεση του αντίπαλου σωµατείου και η έγκριση του διαιτητή. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα επιτρέπεται αλλαγή ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιµοποιηθεί στον αγώνα (αντικανονική συµµετοχή άρθρα 18, παρ. 8 και άρθρο 23 παρ. 11 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων). η. Κύπελλα και µετάλλια θα απονεµηθούν στην πρωταθλήτρια και δευτεραθλήτρια οµάδα. θ. Οι προπονητές των τµηµάτων πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να είναι κάτοχοι ταυτότητας διπλώµατος προπονητή UEFA C (και άνω) και να είναι µέλη Συνδέσµου Προπονητών Ποδοσφαίρου.ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. ι. Ο διαιτητής σε περίπτωση τήρησης των κανόνων του Ευ αγωνίζεσθαι Fair Play από ποδοσφαιριστή κάνει χρήση της µπλε κάρτας, την οποία αναγράφει στο Φ.Α..για την επίδοση έγγραφου επαίνου στον αθλητή δια µέσου του συλλόγου του.

7 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΠΑΙ ΩΝ 11 Χ 11 α. Στο πρωτάθληµα Προπαίδων 11 Χ 11 θα συµµετέχουν αθλητές και τέσσερις (4) αθλήτριες (προαιρετικά) που γεννήθηκαν το έτος 2002 και νεότεροι. β. Στο πρωτάθληµα Προπαίδων 11 Χ 11 οι ποδοσφαιριστές / ποδοσφαιρίστριες θα αγωνίζονται - ηµεδαποί και αλλοδαποί - µε δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ή µε προσωρινό δελτίο της Ε.Π.Σ.Μ. λαχανί χρώµατος και µε την κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό, πνευµονολόγο και γιατρό γενικής Ποδοσφαιριστής που είναι κάτοχος δελτίου αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ΕΝ δικαιούται να αγωνίζεται σε αγώνα άλλου σωµατείου µε προσωρινό δελτίο Ε.Π.Σ.Μ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου η υπαίτια οµάδα τιµωρείται µε κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων (άρθρο 19, παραγρ. 2 β). γ. Το πρωτάθληµα της κατηγορίας Προπαίδων 11 Χ 11 θα ξεκινήσει το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2015, µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα: 4 Οκτωβρίου 2014 µέχρι 21 εκεµβρίου Ιανουαρίου 2015 µέχρι 4 Απριλίου Απριλίου 2015 µέχρι 10 Μαΐου 2015 Οι αγώνες θα διεξάγονται κάθε Σάββατο από ώρα µέχρι 15.00, σε αθλητικά κέντρα ή γήπεδα που θα δηλώσουν οι οµάδες. Η Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών µπορεί να ορίσει τη διεξαγωγή αγώνα κατ εξαίρεση και άλλη µέρα ή ώρα, εφόσον κατά την κρίση της συντρέχει βάσιµος λόγος. δ. Οι αγώνες θα διεξάγονται σε κανονικό διαστάσεων γήπεδο, η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ηµίχρονα των 30 λεπτών, µε ανάπαυλα 5 λεπτών και θα χρησιµοποιείται κανονική µπάλα (5 άρα) ε. Ο αριθµός των οµίλων και των οµάδων που θα συµπεριληφθούν σ αυτούς θα καθοριστεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης, µε την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δηλώσεων συµµετοχής. στ. Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί σε δύο γύρους (α φάση) και οι όµιλοι θα συγκροτηθούν µε γεωγραφικά κριτήρια και γηπεδότητα ή µη. ζ. Θα τηρηθεί βαθµολογία σε κάθε όµιλο ξεχωριστά. η. Η β φάση των αγώνων του πρωταθλήµατος Προπαίδων 11 Χ 11 µέχρι τον τελικό της διοργάνωσης αυτής, θα διεξαχθεί µε τη συµµετοχή τριάντα δύο (32) ή δεκαέξι (16) οµάδων, ανάλογα µε τον αριθµό των οµάδων που θα δηλώσουν συµµετοχή στο πρωτάθληµα Προπαίδων 11 Χ 11, και θα προέλθουν από τη βαθµολογία του πρωταθλήµατος της α φάσης. Αρχικά, οι οµάδες θα συγκροτήσουν οµίλους των 4 οµάδων όλων των δυναµικοτήτων (ήτοι 1 πρώτη, 1 δεύτερη 1 τρίτη και 1 τέταρτη βαθµολογικά οµάδα) και µετά από κλήρωση, διεξαγάγουν µίνι πρωτάθληµα 3 αγωνιστικών ηµερών σε ουδέτερα γήπεδα (φάση των 16 ή 32). Οι λοιπές οµάδες συγκροτούν νέους οµίλους µε γεωγραφικό κριτήριο και συνεχίζουν την αγωνιστική δραστηριότητα µέχρι το Σάββατο 2 Μαΐου Στην παρούσα φάση των 32 ή 16, σε περίπτωση ισοβαθµίας θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20, παράγραφοι 1 µέχρι 7 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προκρίνεται πρώτον η οµάδα που πέτυχε τα περισσότερα τέρµατα και δεύτερον, σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, η οµάδα που δέχθηκε τα λιγότερα τέρµατα. Στη συνέχεια οι 2 πρώτοι της βαθµολογίας εκάστου οµίλου της προηγούµενης φάσης των 16 ή 32 µετά από κλήρωση, διεξάγουν διπλούς αγώνες στην έδρα κάθε οµάδας µε τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στην έδρα οµάδος που κατέλαβε τη 2 η θέση της βαθµολογίας της προηγούµενης φάσης (φάση των 8 ή 16). Οι οµάδες που δεν συνεχίζουν τους αγώνες της τελικής φάσης των 8 ή 16 διεξάγουν αγώνες, µε κριτήρια τη δυναµικότητά τους στη φάση των 8 ή 16 και το γεωγραφικό, σε οµίλους των 4 οµάδων, ώστε να προκύψει η κατάταξή τους στις θέσεις Ακολούθως οι οµάδες που προκρίθηκαν από τη φάση των 8 ή 16 και µέχρι την ανάδειξη των οµάδων της τελικής διοργάνωσης του πρωταθλήµατος (µεγάλος και µικρός τελικός), µετά από κλήρωση, διεξάγουν διπλούς αγώνες στην έδρα εκάστης οµάδας αρχής γενοµένης από την οµάδα που κληρώθηκε πρώτη σε κάθε ζευγάρι. Στην τελική φάση των διπλών αγώνων, σε περίπτωση ισοπαλίας σε νίκες ή τέρµατα, θα υπάρχει 20λεπτη παράταση ή / και πέντε (5) πέναλτι, εφόσον χρειαστεί, ώστε να αναδειχθεί ο νικητής. Οι οµάδες που δεν συνεχίζουν τους αγώνες έως την πρόκριση αυτών στους τελικούς, διεξάγουν διπλούς αγώνες για την οριστική κατάταξή τους στις θέσεις 4 8 ή 16. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συµµετοχή δύο τµηµάτων της αυτής οµάδας στον τελικό αγώνα της κατηγορίας αυτής. Ο τελικός αγώνας για την ανάδειξη του πρωταθλητή της κατηγορίας Προπαίδων 11 Χ 11 περ θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2015 στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ε.Π.Σ.Μ., στη Μίκρα και ο µικρός τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2015, στο ίδιο γήπεδο.. Στους αγώνες της τελικής φάσης θα υπάρχει οικονοµική ενίσχυση (εισόδου) 2.00 για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης.

8 θ. Επιτρέπονται εννέα (9) αλλαγές ποδοσφαιριστών, ύστερα από έγκριση του διαιτητή. Κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα µέχρι και είκοσι (20) ποδοσφαιριστές στους οποίους δύναται να συµπεριλαµβάνονται µέχρι πέντε (5) αλλοδαποί. Για τους επιπλέον των 20 ποδοσφαιριστών απαιτείται η συγκατάθεση του αντίπαλου σωµατείου και η έγκριση του διαιτητή. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα επιτρέπεται αλλαγή ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιµοποιηθεί στον αγώνα (αντικανονική συµµετοχή άρθρα 18, παρ. 8 και άρθρο 23 παρ. 11 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων). ι. Κύπελλα και µετάλλια θα απονεµηθούν στην πρωταθλήτρια και δευτεραθλήτρια οµάδα. ια. Οι προπονητές των τµηµάτων πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να είναι κάτοχοι ταυτότητας διπλώµατος προπονητή UEFA C (και άνω) και να είναι µέλη Συνδέσµου Προπονητών Ποδοσφαίρου.ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. ιβ. Ο διαιτητής σε περίπτωση τήρησης των κανόνων του Ευ αγωνίζεσθαι Fair Play από ποδοσφαιριστή κάνει χρήση της µπλε κάρτας, την οποία αναγράφει στο Φ.Α..για την επίδοση έγγραφου επαίνου στον αθλητή δια µέσου του συλλόγου του. 4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΠΑΙ ΩΝ 9 Χ 9 α. Στο πρωτάθληµα Προπαίδων 9 Χ 9 θα συµµετέχουν αθλητές και τέσσερις (4) αθλήτριες (προαιρετικά) που γεννήθηκαν το έτος 2002 και νεότεροι. β. Στο πρωτάθληµα Προπαίδων 9 Χ 9 οι ποδοσφαιριστές / ποδοσφαιρίστριες θα αγωνίζονται - ηµεδαποί και αλλοδαποί - µε δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ή µε προσωρινό δελτίο της Ε.Π.Σ.Μ. λαχανί χρώµατος και µε την κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό, πνευµονολόγο και γιατρό γενικής Ποδοσφαιριστής που είναι κάτοχος δελτίου αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ΕΝ δικαιούται να αγωνίζεται σε αγώνα άλλου σωµατείου µε προσωρινό δελτίο Ε.Π.Σ.Μ.. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου η υπαίτια οµάδα τιµωρείται µε κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων (άρθρο 19, παραγρ. 2 β). γ. Το πρωτάθληµα της κατηγορίας Προπαίδων 9 Χ 9 θα ξεκινήσει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2015, µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα: 11 Οκτωβρίου 2014 µέχρι 21 εκεµβρίου Ιανουαρίου 2015 µέχρι 4 Απριλίου Απριλίου 2015 µέχρι 10 Μαΐου 2015 Οι αγώνες θα διεξάγονται κάθε Σάββατο, από ώρα µέχρι 15.00, σε αθλητικά κέντρα τα οποία θα επιλέξει η Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών. Η Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών µπορεί να ορίσει τη διεξαγωγή αγώνα κατ εξαίρεση και άλλη µέρα ή ώρα, εφόσον κατά την κρίση της συντρέχει βάσιµος λόγος. δ. Οι αγώνες θα διεξάγονται στο µισό του κανονικών διαστάσεων γηπέδου (60 Χ 45 µ. το ελάχιστο) και οι διαστάσεις των εστιών είναι 5 µ. µήκος και 2 µέτρα ύψος. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ηµίχρονα των 30 λεπτών, µε ανάπαυλα 5 λεπτών και θα χρησιµοποιείται κανονική µπάλα (5 άρα).. ε. Ο αριθµός των οµίλων και των οµάδων που θα συµπεριληφθούν σ αυτούς θα καθοριστεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης, µε την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δηλώσεων συµµετοχής. στ. Το πρωτάθληµα Προπαίδων 9 Χ 9 θα διεξαχθεί σε δύο γύρους (α φάση) και οι όµιλοι θα συγκροτηθούν µε γεωγραφικά κριτήρια. ζ. Θα τηρηθεί βαθµολογία σε κάθε όµιλο ξεχωριστά. η. Η β φάση των αγώνων του πρωταθλήµατος Προπαίδων 9 Χ 9 µέχρι τον τελικό της διοργάνωσης αυτής, θα διεξαχθεί µε τη συµµετοχή τριάντα δύο (32) ή σαράντα οκτώ (48) οµάδων, ανάλογα µε τον αριθµό των οµάδων που θα δηλώσουν συµµετοχή στο πρωτάθληµα Προπαίδων 9 Χ 9, και θα προέλθουν από τη βαθµολογία του πρωταθλήµατος της α φάσης. Αρχικά, οι οµάδες θα συγκροτήσουν 8 οµίλους των 4 οµάδων ή 16 οµίλους των 3 οµάδων όλων των δυναµικοτήτων του αντίστοιχου γεωγραφικού διαµερίσµατος και µετά από κλήρωση θα διεξαγάγουν µίνι πρωτάθληµα 3 ή 2 αγωνιστικών ηµερών, αντίστοιχα, σε ουδέτερα γήπεδα αθλητικά κέντρα (φάση 32 ή 48). Οι λοιπές οµάδες συγκροτούν νέους οµίλους µε γεωγραφικό κριτήριο και συνεχίζουν την αγωνιστική δραστηριότητα µέχρι το Σάββατο 2 Μαΐου Στην παρούσα φάση των 32 ή 48, σε περίπτωση ισοβαθµίας θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20, παράγραφοι 1 µέχρι 7 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προκρίνεται πρώτον η οµάδα που πέτυχε τα περισσότερα τέρµατα και δεύτερον, σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, η οµάδα που δέχθηκε τα λιγότερα τέρµατα. Στη συνέχεια ο 1 ος εκάστου οµίλου στη φάση των 48 ή οι 2 πρώτοι εκάστου οµίλου στη φάση των 32 και µέχρι την ανάδειξη των οµάδων του τελικού θα διεξάγουν µετά από κλήρωση, αγώνες µπαράζ (νοκ άουτ), σε ουδέτερο γήπεδο αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωση ισοπαλίας, εκτελούνται 5 πέναλτι για την ανάδειξη του τελικού νικητή. Οι οµάδες που δεν συνεχίζουν τους αγώνες της τελικής φάσης των 16 διεξάγουν αγώνες στη φάση των 32 ή 48 µε γεωγραφικό κριτήριο σε οµίλους των 8 οµάδων ώστε να προκύψει η κατάταξή τους στις θέσεις 16τ 32 ή 48.

9 -- 9 Οι οµάδες που δεν συνεχίζουν τους αγώνες της τελικής φάσης των 16 διεξάγουν αγώνες µπαράζ νοκ άουτ, ώστε να προκύψει η κατάταξή τους στις θέσεις Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συµµετοχή δύο τµηµάτων της αυτής οµάδας στον τελικό αγώνα της κατηγορίας αυτής. Ο τελικός αγώνας για την ανάδειξη του πρωταθλητή της κατηγορίας Προπαίδων 9 Χ 9 περ θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2015, στο αθλητικό κέντρο της Ε.Π.Σ.Μ., στη Μίκρα και ο µικρός τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2015, στο ίδιο γήπεδο. Στους αγώνες της τελικής φάσης θα υπάρχει οικονοµική ενίσχυση (εισόδου) 2.00 για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης. θ. Κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα µέχρι και είκοσι (20) ποδοσφαιριστές στους οποίους δύναται να συµπεριλαµβάνονται µέχρι πέντε (5) αλλοδαποί. Για τους επιπλέον των 20 ποδοσφαιριστών απαιτείται η συγκατάθεση του αντίπαλου σωµατείου και η έγκριση του διαιτητή. Επιτρέπεται απεριόριστος αριθµός αλλαγής ποδοσφαιριστών και η επαναχρησιµοποίηση αυτών, χωρίς τη διακοπή του αγώνα. ΕΝ ισχύει το οφ σάιντ. Τέρµα που επιτυχάνεται από τέρµατος λάκτισµα, δεν θεωρείται έγκυρο και ο αγώνας συνεχίζεται µε από τέρµατος λάκτισµα της αντίπαλης οµάδας. ι. Κύπελλα και µετάλλια θα απονεµηθούν στην πρωταθλήτρια και δευτεραθλήτρια οµάδα. ια. Οι προπονητές των τµηµάτων πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να είναι κάτοχοι ταυτότητας διπλώµατος προπονητή UEFA C (και άνω) και να είναι µέλη Συνδέσµου Προπονητών Ποδοσφαίρου.ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. ιβ. Ο διαιτητής σε περίπτωση τήρησης των κανόνων του Ευ αγωνίζεσθαι Fair Play από ποδοσφαιριστή κάνει χρήση της µπλε κάρτας, την οποία αναγράφει στο Φ.Α..για την επίδοση έγγραφου επαίνου στον αθλητή δια µέσου του συλλόγου του. 5. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ JUNIOR α. Στο πρωτάθληµα JUNIOR θα συµµετέχουν αθλητές και τέσσερις (4) αθλήτριες (προαιρετικά) που γεννήθηκαν το έτος 2004 και νεότεροι. β. Το πρωτάθληµα της κατηγορίας JUNIOR θα ξεκινήσει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 31 Μαΐου 2015, µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα: 11 Οκτωβρίου 2014 µέχρι 21 εκεµβρίου Ιανουαρίου 2015 µέχρι 4 Απριλίου Απριλίου 2015 µέχρι 31 Μαΐου 2015 Σε περίπτωση δυσχερών καιρικών συνθηκών ενδέχεται το πρωτάθληµα να διακοπεί για χρονικό διάστηµα, ύστερα από εισήγηση της Υγειονοµικής Επιτροπής. γ. Οι αγώνες της κατηγορίας JUNIOR θα διεξάγονται κάθε Κυριακή, σε αθλητικά κέντρα ή γήπεδα που θα ορίζει η Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών, ανάλογα µε τις ανάγκες της αγωνιστικής ηµέρας και σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα των άλλων κατηγοριών. δ. Η κάθε οµάδα θα αποτελείται από οκτώ ποδοσφαιριστές (8 Χ 8) και οι αγώνες θα διεξάγονται σε δύο ηµίχρονα διάρκειας 25, µε ενδιάµεση ανάπαυλα 5. ε. Οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδο διαστάσεων 50 Χ 35 µ., δηλαδή µικρότερο από το µισό ενός κανονικού γηπέδου. Οι εστίες του γηπέδου θα είναι διαστάσεων 4 µ. µήκος και 2 µ. ύψος, και η µπάλα που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι 5άρα (πεντάρα). στ. Το πρωτάθληµα κατηγορίας JUNIOR θα διακρίνεται σε πρωτάθληµα JUNIOR και σε πρωτάθληµα JUNIOR ειδικής βαθµολογίας, ο δε αριθµός των οµίλων και των οµάδων που θα συµπεριληθφούν σε αυτούς, θα καθοριστεί µε απόφαση του.σ. της Ε.Π.Σ.Μ., µετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξεως των δηλώσεων συµµετοχής.

10 ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ JUNIOR 1. Στο πρωτάθληµα JUNIOR οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται: Α. Οι ηµεδαποί µε πιστοποιητικό γέννησης και φωτογραφία προσφάτου εκδόσεως (τελευταίο έτος), θεωρηµένη από το ήµο και µε την κατάσταση υγείας η οποία θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό, πνευµονολόγο και γιατρό γενικής Β. Οι αλλοδαποί µε το πρωτότυπο ή τη µετάφραση από δικηγόρο του διαβατηρίου τους (όχι φωτοτυπία) ή µε πιστοποιητικό γέννησης της χώρας προέλευσής τους, µεταφρασµένο επίσηµα στην ελληνική γλώσσα και πρόσφατη φωτογραφία θεωρηµένη από επίσηµο µεταφραστικό γραφείο (όχι δικηγόρο) και µε την κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό, πνευµονολόγο και γιατρό γενικής 2. Οι όµιλοι θα συγκροτηθούν µε γεωγραφικά κριτήρια και στο β γύρο θα υπάρξει νέα συγκρότηση των οµίλων. 3. εν θα τηρηθεί η βαθµολογία. Β. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ JUNIOR ΕΙ ΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 1) Το πρωτάθληµα στην α φάση θα διεξαχθεί µε τη συµµετοχή σαράντα (40) οµάδων (4 όµιλοι των 10 οµάδων), σε δύο (2) γύρους µε ηµεροµηνία έναρξης στις 11 Οκτωβρίου 2014 και λήξης στις 10 Μαΐου ) Στο συγκεκριµένο πρωτάθληµα δύναται να συµµετέχουν προαιρετικά τα ερασιτεχνικά τµήµατα των Π.Α.Ε. και οι ακαδηµίες των αναγνωρισµένων ερασιτεχνικών σωµατείων-µελών της Ε.Π.Σ.Μ. και όµορων Ε.Π.Σ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των 40 οµάδων. 3) Στο πρωτάθληµα JUNIOR Ειδικής Βαθµολογίας οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται - ηµεδαποί και αλλοδαποί - µε δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ή µε προσωρινό δελτίο της Ε.Π.Σ.Μ. λαχανί χρώµατος και µε την κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό, πνευµονολόγο και γιατρό γενικής Ποδοσφαιριστής που είναι κάτοχος δελτίου αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ΕΝ δικαιούται να αγωνίζεται σε αγώνα άλλου σωµατείου µε προσωρινό δελτίο Ε.Π.Σ.Μ.. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου η υπαίτια οµάδα τιµωρείται µε κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων (άρθρο 19, παραγρ. 2 β). 4) Το γεωγραφικό κριτήριο καταργείται µε την έναρξη της τελικής φάσης. 5) Θα τηρηθεί βαθµολογία στους οµίλους ξεχωριστά. 6) Η τελική φάση του Πρωταθλήµατος µέχρι τον τελικό της διοργάνωσης αυτού θα διεξαχθεί µε τη συµµετοχή 4 οµάδων που θα προκύψουν από τη βαθµολογική κατάταξη της α φάσης του πρωταθλήµατος. Οι πρωταθλήτριες οµάδες των 4 οµίλων µετά από κλήρωση θα διεξαγάγουν αγώνες µπαράζ (νοκ-άουτ) σε ουδέτερο γήπεδο αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωση ισοπαλίας εκτελούνται 5 πάναλτι για την ανάδειξη του τελικού νικητή. Οι νικήτριες οµάδες θα συνδιαγωνιστούν στον τελικό της κατηγορίας αυτής για την ανάδειξη του πρωταθλητή που θα διεξαχθεί στις 10 Μαΐου 2015, στο αθλητικό κέντρο της Ε.Π.Σ.Μ., στη Μίκρα. Οι ηττηµένες οµάδες θα συνδιαγωνιστούν στον µικρό τελικό της κατηγορίας αυτής που θα διεξαχθεί στις 9 Μαΐου στο ίδιο αθλητικό κέντρο. Οι οµάδες που κατέλαβαν την 2 η, 3 η και 4 η θέση του βαθµολογικού πίνακα της α φάσης του πρωταθλήµατος, αντίστοιχα, µετά από κλήρωση, θα διεξαγάγουν αγώνες µπαράζ (νοκ άουτ) σε ουδέτερο γήπεδο αθλητικό κέντρο για την κατάληψη των θέσεων 5 8, 9 12 και της τελικής κατάταξης του πρωταθλήµατος. Οι λοιπές οµάδες των οµίλων της α φάσης που κατέλαβαν τις θέσεις 5 ως 10 του βαθµολογικού πίνακα, θα συγκροτήσουν νέους οµίλους των 4 οµάδων (δηλαδή 5 6, 7 8 και 9-10 όλων των οµίλων), ισχύοντος του γεωγραφικού κριτηρίου και θα συµµετάσχουν σε µίνι πρωτάθληµα 3 αγωνιστικών ηµερών, ώστε να καταρτιστεί η τελική βαθµολογική κατάταξη των οµάδων της κατηγορίας αυτής. Στην παρούσα φάση, σε περίπτωση ισοβαθµίας θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20, παράγραφοι 1 µέχρι 7 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προκρίνεται πρώτον η οµάδα που πέτυχε τα περισσότερα τέρµατα και δεύτερον, σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, η οµάδα που δέχθηκε τα λιγότερα τέρµατα. 7) Πριν την έναρξη του τελικού αγώνα, στην αίθουσα διαλέξεων «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ» των αθλητικών εγκαταστάσεων της Ε.Π.Σ.Μ., θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση FAIR PLAY µε τη συµµετοχή προπονητών, αθλητών, ιατρών, Προέδρων και εκπροσώπων των οµάδων. Στους αγώνες της τελικής φάσης θα υπάρχει οικονοµική ενίσχυση (εισόδου) 2.00 για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης.

11 ζ. Κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα µέχρι και είκοσι (20) ποδοσφαιριστές, στους οποίους δύναται να συµπεριλάβει µέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές. Για τους επιπλέον των 20 ποδοσφαιριστών απαιτείται η συγκατάθεση του αντίπαλου σωµατείου. Επιτρέπεται απεριόριστος αριθµός αλλαγής ποδοσφαιριστών και η επαναχρησιµοποίηση αυτών, χωρίς τη διακοπή του αγώνα. ΕΝ ισχύει το οφ σάιντ η. Οι όµιλοι θα συγκροτηθούν µε γεωγραφικά κριτήρια. θ. Θα τηρηθεί βαθµολογία. ι. Οι προπονητές των τµηµάτων πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να είναι κάτοχοι ταυτότητας διπλώµατος προπονητή UEFA C (και άνω) και να είναι µέλη Συνδέσµου Προπονητών Ποδοσφαίρου.ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. 6. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ PREJUNIOR α. Στο πρωτάθληµα PREJUNIOR θα συµµετέχουν αθλητές και τέσσερις (4) αθλήτριες (προαιρετικά) που γεννήθηκαν το έτος 2006 και νεότεροι. β. Στο πρωτάθληµα PREJUNIOR οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται: Α. Οι ηµεδαποί µε πιστοποιητικό γέννησης και φωτογραφία προσφάτου εκδόσεως (τελευταίο έτος), θεωρηµένη από το ήµο και µε την κατάσταση υγείας η οποία θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό, πνευµονολόγο και γιατρό γενικής Β. Οι αλλοδαποί µε το πρωτότυπο ή την µετάφραση από δικηγόρο του διαβατηρίου τους (όχι φωτοτυπία) ή µε πιστοποιητικό γέννησης της χώρας προέλευσής τους, µεταφρασµένο επίσηµα στην ελληνική γλώσσα και πρόσφατη φωτογραφία θεωρηµένη από επίσηµο µεταφραστικό γραφείο (όχι δικηγόρο) και µε την κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό, πνευµονολόγο και γιατρό γενικής γ. Το πρωτάθληµα της κατηγορίας PREJUNIOR θα ξεκινήσει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 31 Μαΐου 2015, µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα: 11 Οκτωβρίου 2014 µέχρι 21 εκεµβρίου Ιανουαρίου 2015 µέχρι 4 Απριλίου Απριλίου 2015 µέχρι 31 Μαΐου 2015 Σε περίπτωση δυσχερών καιρικών συνθηκών ενδέχεται το πρωτάθληµα να διακοπεί για χρονικό διάστηµα, ύστερα από εισήγηση της Υγειονοµικής Επιτροπής. δ. Οι αγώνες της κατηγορίας PREJUNIOR θα διεξάγονται κάθε Κυριακή. σε αθλητικά κέντρα ή γήπεδα που θα ορίζει η Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών, ανάλογα µε τις ανάγκες της αγωνιστικής ηµέρας και σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα των άλλων κατηγοριών. ε. Η κάθε οµάδα θα αγωνίζεται µε επτά (7) ποδοσφαιριστές (7 Χ 7) και ο αγώνας θα διεξάγεται σε δύο ηµίχρονα διάρκειας 25 το καθένα, µε ενδιάµεση ανάπαυλα 5. στ. Οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδο µε διαστάσεις 40 Χ 25.µ. Οι εστίες του γηπέδου θα είναι διαστάσεων 3 µ. µήκος και 1,5 µ. ύψος., και η µπάλα που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι 4 (άρα). Επιτρέπονται απεριόριστες αλλαγές ποδοσφαιριστών. ζ. Οι όµιλοι θα συγκροτηθούν µε γεωγραφικά κριτήρια και στο β γύρο θα υπάρξει νέα συγκρότηση των οµίλων. η. Κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα µέχρι και είκοσι (20) ποδοσφαιριστές, στους οποίους δύναται να συµπεριλάβει µέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές. Για τους επιπλέον των 20 ποδοσφαιριστών απαιτείται η συγκατάθεση του αντίπαλου σωµατείου. Επιτρέπεται απεριόριστος αριθµός αλλαγής ποδοσφαιριστών και η επαναχρησιµοποίηση αυτών, χωρίς τη διακοπή του αγώνα. ΕΝ ισχύει το οφ σάιντ θ. εν θα τηρηθεί βαθµολογία. ι. Οι προπονητές των τµηµάτων πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να είναι κάτοχοι ταυτότητας διπλώµατος προπονητή UEFA C (και άνω) και να είναι µέλη Συνδέσµου Προπονητών Ποδοσφαίρου.ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε ειδικότητα στο ποδόσφαιρο.

12 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ BAMBINI α. Στο πρωτάθληµα BAMBINI θα συµµετέχουν αθλητές και τέσσερις (4) αθλήτριες (προαιρετικά) που γεννήθηκαν το έτος 2008 και νεότεροι. β. Στο πρωτάθληµα BAMBINI οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται: Α. Οι ηµεδαποί µε πιστοποιητικό γέννησης και φωτογραφία προσφάτου εκδόσεως (τελευταίο έτος), θεωρηµένη από το ήµο και µε την κατάσταση υγείας η οποία θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό, πνευµονολόγο και γιατρό γενικής Β. Οι αλλοδαποί µε το πρωτότυπο ή την µετάφραση από δικηγόρο του διαβατηρίου τους (όχι φωτοτυπία) ή µε πιστοποιητικό γέννησης της χώρας προέλευσής τους, µεταφρασµένο επίσηµα στην ελληνική γλώσσα και πρόσφατη φωτογραφία θεωρηµένη από επίσηµο µεταφραστικό γραφείο (όχι δικηγόρο) και µε την κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό, πνευµονολόγο και γιατρό γενικής γ. Το πρωτάθληµα της κατηγορίας BAMBINI θα ξεκινήσει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 31 Μαΐου 2015, µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα: 11 Οκτωβρίου 2014 µέχρι 21 εκεµβρίου Ιανουαρίου 2015 µέχρι 4 Απριλίου Απριλίου 2015 µέχρι 31 Μαΐου 2015 Σε περίπτωση δυσχερών καιρικών συνθηκών ενδέχεται το πρωτάθληµα να διακοπεί για χρονικό διάστηµα, ύστερα από εισήγηση της Υγειονοµικής Επιτροπής. δ. Η κάθε οµάδα θα αγωνίζεται µε πέντε ποδοσφαιριστές (5 Χ 5) και ο αγώνας θα διεξάγεται σε δύο ηµίχρονα διάρκειας 20 το καθένα, µε ενδιάµεση ανάπαυλα 5. Οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδο µε διαστάσεις 5 Χ 5 και οι εστίες θα είναι διαστάσεων 3 µ. πλάτος και 1,5 µ. ύψος, και η µπάλα που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι 4 (άρα). ε. Οι αγώνες της κατηγορίας BAMBINI θα διεξάγονται κάθε Κυριακή. σε αθλητικά κέντρα ή γήπεδα που θα επιλέγει η Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών. στ. Κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα µέχρι και είκοσι (20) ποδοσφαιριστές, στους οποίους δύναται να συµπεριλάβει µέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές. Για τους επιπλέον των 20 ποδοσφαιριστών απαιτείται η συγκατάθεση του αντίπαλου σωµατείου. Επιτρέπεται απεριόριστος αριθµός αλλαγής ποδοσφαιριστών και η επαναχρησιµοποίηση αυτών, χωρίς τη διακοπή του αγώνα. ΕΝ ισχύει το οφ σάιντ ζ. εν θα τηρηθεί βαθµολογία η. Οι προπονητές των τµηµάτων πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να είναι κάτοχοι ταυτότητας διπλώµατος προπονητή UEFA C (και άνω) και να είναι µέλη Συνδέσµου Προπονητών Ποδοσφαίρου.ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. 8. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ α. Στην κατηγορία αυτή συµµετέχουν αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 1998 και νεότερες. β. Στο πρωτάθληµα Κορασίδων οι ποδοσφαιρίστριες θα αγωνίζονται ηµεδαπές και αλλοδαπές - µε δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ή µε προσωρινό δελτίο της Ε.Π.Σ.Μ. και µε την κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστριών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό, πνευµονολόγο και γιατρό γενικής ιατρικής) και την Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ. Ποδοσφαιρίστρια κάτοχος δελτίου αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ΕΝ δικαιούται να αγωνίζεται σε αγώνα άλλου σωµατείου µε προσωρινό δελτίο Ε.Π.Σ.Μ.. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου η υπαίτια οµάδα τιµωρείται µε κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων (άρθρο 19, παραγρ. 2 β). γ. Για τους όρους διεξαγωγής του πρωταθλήµατος κορασίδων, η Ε.Π.Σ.Μ. θα ενηµερώσει έγκαιρα τα ενδιαφερόµενα σωµατεία µε νεότερη ανακοίνωσή της. δ. Οι προπονητές των τµηµάτων πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να είναι κάτοχοι ταυτότητας διπλώµατος προπονητή UEFA C (και άνω) και να είναι µέλη Συνδέσµου Προπονητών Ποδοσφαίρου.ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε ειδικότητα στο ποδόσφαιρο.

13 ΑΡΘΡΟ 4 Ο : ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 1. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες της οµάδας που ανήκει, πριν παρέλθει χρονικό διάστηµα 24 ωρών από τη λήξη του πρώτου αγώνα και την έναρξη του δεύτερου. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα, σε περίπτωση υποβολής ένστασης αντικανονικής συµµετοχής (άρθρο 23, παράγρ. 11 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων). 2. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση αντικανονικής συµµετοχής ή πλαστοπροσωπείας ποδοσφαιριστή / -ών, θα επιβληθούν στην υπαίτια οµάδα οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων. 3. Ποδοσφαιριστές που έχουν πρόβληµα οράσεως, υποχρεούνται να φέρουν στους αγώνες ειδικά γυαλιά, αλλιώς η συµµετοχή τους δεν θα επιτρέπεται και ο αγώνας δεν θα διεξάγεται µε υπαιτιότητα του σωµατείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής. ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 1. Εργο του παρατηρητή αγώνα είναι να βοηθά το διαιτητή στο έργο του (έλεγχος δελτίων των αθλητών, αντικανονική συµµετοχή ποδοσφαιριστών λόγω ηλικίας, έλεγχος ταυτοπροσωπείας κλπ.). 2. Σε όλες της κατηγορίες τα σωµατεία υποχρεωτικά θα δηλώσουν εθελοντές παρατηρητές ( συµπληρώνοντας το ανάλογο πεδίο που προβλέπεται στη δήλωση συµµετοχής), οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν σε κοντινά κέντρα (όχι των οµάδων τους), για τον καλύτερο έλεγχο των ηλικιών των ποδοσφαιριστών που λαµβάνουν µέρος στους αγώνες καθώς και την οµαλή διεξαγωγή αυτών για 3 ή 4 Σαββατοκύριακα σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Οι παρατηρητές θα υποβάλλουν µε έγγραφό τους τις παρατηρήσεις τους προς την Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών της Ε.Π.Σ.Μ., η οποία θα επιλαµβάνεται, ανάλογα. 3. Ο/η ορισµένος / -η ως παρατηρητής είναι υποχρεωµένος /η για την παραλαβή των Φ.Α. των αγώνων του κέντρου που ορίστηκε απ ευθείας ή µέσω του σωµατείου του / της από την Ε.Π.Σ.Μ. και την άµεση παράδοσή τους µετά τους αγώνες στη γραµµατεία της Ε.Π.Σ.Μ. { µε αυτοπρόσωπη προσέλευση, µε τηλεοµοιοτυπία (τηλ ) ή µε ηλεκτρονικό µήνυµα }, ενώ θα του παρασχεθεί κάθε δυνατή ενηµέρωση µε οδηγίες µέσω της Επιτροπής Πρωταθληµάτων Υποδοµών. 4. Σε περίπτωση µη προσέλευσης των παρατηρητών, χρέη παρατηρητή θα ασκεί ο υπεύθυνος του κέντρου διεξαγωγής των αγώνων. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ 1. Η Ε.Π.Σ.Μ. θα ορίζει γιατρό υπεύθυνο α βοηθειών σε όλους τους αγώνες των Πρωταθληµάτων Υποδοµών. Σε περίπτωση µη προσέλευσης γιατρού υπευθύνου α βοηθειών, ο αγώνας ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ. 2. Η κάθε οµάδα µε δική της ευθύνη θα είναι εφοδιασµένη µε το απαραίτητο φαρµακευτικό υλικό για τυχόν τραυµατισµό ποδοσφαιριστή της. 3. Η Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών, κατά την κρίση της, µπορεί να ζητήσει έκθεση παρατηρήσεων από τον γιατρό του αγώνα. 4. Για τις κατηγορίες Νέων, Παίδων και Προπαίδων 11 Χ 11, τα έξοδα των γιατρών υπεύθυνων α βοηθειών βαρύνουν τη γηπεδούχο οµάδα και σε αγώνες ουδέτερου γηπέδου βαρύνουν εξ ηµισείας της διαγωνιζόµενες οµάδες. Στους αγώνες του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης η αποζηµίωση ορίζεται στα 10,00 ανά αγώνα. Στους αγώνες εκτός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (άνω των 10 χιλιοµέτρων από την Πλατεία ηµοκρατίας της πόλης της Θεσσαλονίκης) θα δικαιολογούνται επιπλέον έξοδα µετακίνησης (0,20 το χιλιόµετρο) µετρουµένης της χιλιοµετρικής αποστάσεως από την πλατεία ηµοκρατίας της πόλης της Θεσσαλονίκης. Για τις κατηγορίες προπαίδων 9 Χ 9, τζούνιορ, προτζούνιορ και µπαµπίνι τα έξοδα των γιατρών υπευθύνων α βοηθειών καταβάλλονται άµεσα από τους υπευθύνους των κέντρων διεξαγωγής των αγώνων και η αποζηµίωση ορίζεται στα 8,00 (οκτώ euro), ανά αγώνα, για τα αθλητικά κέντρα του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που στα παραπάνω κέντρα διεξάγονται δύο (2) αγώνες ταυτόχρονα, η αποζηµίωση ορίζεται πάλι στα οκτώ (8,00) ευρώ Επίσης, για τα αθλητικά κέντρα εκτός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης θα δικαιολογούνται επιπλέον έξοδα µετακίνησης (0,20 το χιλιόµετρο), µετρουµένης της χιλιοµετρικής αποστάσεως από την πλατεία ηµοκρατίας της πόλης της Θεσσαλονίκης.

14 ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 1. Η Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών είναι η µόνη αρµόδια για τον ορισµό αγώνων των πρωταθληµάτων. 2. Τα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να ενηµερώνονται για το πρόγραµµα των οµάδων τους που συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα υποδοµών ΜΟΝΟΝ τον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Μ. στο διαδίκτυο ( ή από τον πίνακα ανακοινώσεων της Ε.Π.Σ.Μ. 3. Εγγραφα αιτήµατα σωµατείων για αναβολή (π.χ. σχολική εκδροµή συνοδεύεται από έγγραφο του σχολείου φοίτησης τεσσάρων (4) τουλάχιστον ποδοσφαιριστών ή ασθένεια θα βεβαιώνεται µε ιατρική γνωµάτευση) ή τροποποίηση του προγράµµατός τους θα εξετάζονται µόνον στην περίπτωση που θα υποβληθούν επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Αν δεν υποβληθούν στο παραπάνω χρονικό διάστηµα ΕΝ θα εξετάζονται και, κατά συνέπεια, δεν θα γίνονται δεκτά. Οι αναβληθέντες αγώνες επανορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Πρωταθληµάτων Υποδοµών σε όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, λαµβανοµένης υπόψη της ολοκλήρωσης του πρωταθλήµατος εντός του χρονοδιαγράµµατος. 4. Η Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών µπορεί να ορίσει τη διεξαγωγή αγώνα κατ εξαίρεση και άλλη µέρα ή ώρα, εφόσον κατά την κρίση της συντρέχει βάσιµος λόγος. ΑΡΘΡΟ 8 Ο : ΙΑΙΤΗΤΗΣ - ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 1. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται Φ.Α. από το διαιτητή. Σε αυτό οι αντιπρόσωποι - υπεύθυνοι θα βεβαιώνουν µε την υπογραφή τους τη σύνθεση της οµάδας τους, το αποτέλεσµα του αγώνα, ότι έλαβαν γνώση για τυχόν παρατηρήσεις του διαιτητή καθώς και οποιαδήποτε τυχόν ένσταση που επιθυµούν να υποβάλουν. Το Φ.Α. υπογράφεται υποχρεωτικά και από τους αρχηγούς των οµάδων. 2. Στο Φ.Α. αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοµατεπώνυµο των υπευθύνων της κάθε οµάδας και κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα µέχρι και είκοσι (20) ποδοσφαιριστές. 3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση µη παρουσίας του διαιτητή, όπου αυτός δεν προβλέπεται, ο καταλογισµός των σφαλµάτων που προβλέπουν οι Κανονισµοί ανατίθεται, κατόπιν συµφωνίας, σε έναν από τους προπονητές των διαγωνιζόµενων οµάδων, ή σε περίπτωση µη συµφωνίας, σε έναν για κάθε ηµίχρονο, µε πρώτο τον προπονητή της γηπεδούχου οµάδας. 4. Για τις κατηγορίες Νέων, Παίδων και Προπαίδων 11 Χ 11, τα έξοδα διαιτησίας και µετακίνησης βαρύνουν τη γηπεδούχο οµάδα και σε αγώνες ουδέτερου γηπέδου βαρύνουν εξ ηµισείας της διαγωνιζόµενες οµάδες. Για την κατηγορία Προπαίδων 9 Χ 9 τα έξοδα διαιτησίας και µετακίνησης βαρύνουν εξίσου και τις δύο οµάδες. Στους αγώνες του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης η αποζηµίωση ορίζεται στα 10,00 ανά αγώνα στον διαιτητή και 5,00 ανά αγώνα στο βοηθό διαιτητή. Στους αγώνες εκτός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης (άνω των 10 χιλιοµέτρων από την Πλατεία ηµοκρατίας της πόλης της Θεσσαλονίκης) θα δικαιολογούνται επιπλέον έξοδα µετακίνησης (0,20 το χιλιόµετρο) µετρουµένης της χιλιοµετρικής αποστάσεως από την πλατεία ηµοκρατίας της πόλης της Θεσσαλονίκης. 5. Ο διαιτητής σε περίπτωση τήρησης των κανόνων του Ευ αγωνίζεσθαι Fair Play από ποδοσφαιριστή κάνει χρήση της µπλε κάρτας, την οποία αναγράφει στο Φ.Α..για την επίδοση έγγραφου επαίνου στον αθλητή δια µέσου του συλλόγου του. ΑΡΘΡΟ 9 Ο : ΓΗΠΕ Ο ΑΓΩΝΩΝ 1. Ο διαιτητής είναι ο µόνος αρµόδιος για να κρίνει το γήπεδο ως κατάλληλο ή ακατάλληλο για τη διεξαγωγή του αγώνα 2. Ο αγώνας δεν τελείται εφόσον ο διαιτητής του αγώνα κρίνει το γήπεδο ακατάλληλο και η Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών µε νέα απόφασή της, επανορίζει το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα. 3. Τα σωµατεία που διαθέτουν ιδιόκτητο γήπεδο είναι υποχρεωµένα να το παραχωρούν (µαζί µε τις εγκαταστάσεις, αποδυτήρια κλπ.) για τη διεξαγωγή αγώνων νέων, παίδων και προπαίδων που θα ορίζει η επιτροπή. Σε περίπτωση µη παραχώρησης του γηπέδου, η Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών δεν θα ορίζει αγώνες των τµηµάτων υποδοµών των σωµατείων. 4. Στους ιδιοκτήτες των γηπέδων και στους φροντιστές δεν καταβάλλονται αποζηµιώσεις για την τέλεση των αγώνων και τη χρήση των αποδυτηρίων και ντουζ.

15 ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ 1. Στους ποδοσφαιριστές, παράγοντες και φιλάθλους των διαγωνιζόµενων οµάδων που προβαίνουν σε ενέργειες δυσφήµισης του αθλήµατος του ποδοσφαίρου, θα επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων, τον Πειθαρχικό Κώδικα και την παρούσα προκήρυξη. 2. Η οµάδα που θα θεωρηθεί υπαίτια βίαιων πράξεων, θα τιµωρείται µε τον οριστικό αποκλεισµό της από το πρωτάθληµα της κατηγορίας όπου αγωνίζεται, και πέραν της επιβολής ποινής που προβλέπεται από τους ισχύοντες Κανονισµούς και την παρούσα προκήρυξη, δεν θα της επιστραφεί η εγγύηση των 300, Η οµάδα που θα θεωρηθεί υπότροπη πειθαρχικού παραπτώµατος της αντικανονικής συµµετοχής ποδοσφαιριστή (ηλικιακά µεγαλύτερου της κατηγορίας που αγωνίστηκε) και της πλαστοπροσωπείας (συµµετοχή αθλητή µε όνοµα ετέρου), θα τιµωρείται ΑΥΣΤΗΡΑ µέχρι και αποβολής της από το πρωτάθληµα µε απόφαση του.σ. της Ε Π Σ Μ.. 4. Οι διατάξεις του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων και του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο. Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών εφαρµόζονται πλήρως στους αθλητές των κατηγοριών Νέων, Παίδων και Προπαίδων 11 Χ 11 και Προπαίδων 9 Χ 9. Κατ εξαίρεση η Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών, κατ εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου, δύναται να κρίνει εξόφθαλµες παραβάσεις του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων και της παρούσας Προκήρυξης, αρκούσης της αναγραφής αυτών στο Φ.Α. από το διαιτητή και της έγγραφης αναφοράς του ενδιαφεροµένου σωµατείου, στις ακόλουθες περιπτώσεις, περιοριστικά: α. της στέρησης ή της µη προσκόµισης προ του αγώνα των δελτίων αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ή των προσωρινών δελτίων Ε.Π.Σ.Μ., ή των πιστοποιητικών γεννήσεως ή των διαβατηρίων. β. της στέρησης ή της µη προσκόµισης προ του αγώνα της κατάστασης υγείας ποδοσφαιριστών θεωρηµένης από την Ε.Π.Σ.Μ., γ. της επαναχρησιµοποίησης αθλητή που αντικαταστάθηκε, αποβλήθηκε ή τιµωρήθηκε. δ. της χρησιµοποίησης αθλητή ηλικιακά µεγαλύτερου του επιτρεποµένου ορίου της κατηγορίας που αγωνίστηκε, ε. της συµµετοχής αθλητή σε αγώνα δύο τµηµάτων της ίδιας κατηγορίας στ. της πλαστοπροσωπείας και ζ. της παράβασης των παραγράφων 5, 7 και 8 του άρθρου 2 της παρούσης προκήρυξης. 5. Οι ως άνω ποινές που επιβάλλονται σε Πρωταθλήµατα Υποδοµών των σωµατείων εκτίονται µόνο σ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήµατα ανδρών δεν εκτίονται σε Πρωταθλήµατα Υποδοµών (άρθρο 36 παράγρ. 3 του Κ Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων). ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑ ΩΝ, ΤΕΛΕΣΗ, ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ, ΑΝΑΒΟΛΗ, ΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 1. Τα σωµατεία οφείλουν να µεριµνούν ώστε να προσέρχονται κανονικά στους προγραµµατισµένους αγώνες του πρωταθλήµατος της κατηγορίας ή των κατηγοριών που συµµετέχουν. Κάθε οµάδα οφείλει να προσέρχεται στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα τουλάχιστον µισή ώρα πριν από την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης του αγώνα και να παρουσιάζεται έγκαιρα στον αγωνιστικό χώρο, έτοιµη για την έναρξη του αγώνα. 2. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία ή τη σωµατική ακεραιότητα των µικρών ποδοσφαιριστών (π.χ. υπερβολικό κρύο, χιόνι κλπ. ), µε δεδοµένη τη µικρή ηλικία και αντοχή των νεαρών ποδοσφαιριστών, οι υπεύθυνοι των δύο διαγωνιζόµενων οµάδων, πάντα σε συνεννόηση και µε το διαιτητή του αγώνα, δύνανται να συναποφασίσουν τη µη τέλεση ή τη διακοπή του αγώνα. 3. Αγώνας που διακόπτεται λόγω καιρικών συνθηκών, επαναλαµβάνεται µε ορισµό της Επιτροπής Πρωταθληµάτων Υποδοµών από το λεπτό και το σκορ που διακόπηκε και µε τους ίδιους όρους. 4. Η απόφαση µη τέλεσης ή διακοπής του αγώνα και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο φύλλο αγώνα και θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους και τους αρχηγούς των δύο οµάδων.

16 Οµάδα που δεν θα κατέλθει να αγωνιστεί σε τρεις (3) αγώνες, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος ανώτερης βίας { ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται µε έγγραφο προς την Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών, το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα }, θεωρείται ότι, αποχώρησε µε τη θέλησή της και δεν µπορεί να επανέλθει στους αγώνες του πρωταθλήµατος της κατηγορίας που συµµετέχει της αγων. περ Στην περίπτωση αυτή η κατατεθείσα εγγύηση των 300,00 δεν επιστρέφεται στο σωµατείο, ακόµη και στην περίπτωση της µη προσέλευσης της οµάδας από τον πρώτο αγώνα. 6. εν δικαιολογείται αναβολή αγώνα λόγω συµµετοχής οµάδας σε µη αδειοδοτηµένο ιδιωτικό τουρνουά. Σε περίπτωση που σωµατείο θα δηλώσει αδυναµία να κατέλθει να αγωνιστεί σε αγώνα, επικαλούµενο τη συµµετοχή αθλητών του σε τουρνουά, σε σχολικές εκδροµές και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες, χωρίς να προσκοµίσει τα αναφερόµενα έγγραφα της παράγρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσης προκήρυξης, ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου οµάδας µε τέρµατα 3 0 και τρεις (3) βαθµούς. Σε περίπτωση επανάληψης παρόµοιας πράξης, η οµάδα θεωρείται ότι αποχώρησε µε τη θέλησή της, δεν µπορεί να επανέλθει στο πρωτάθληµα της κατηγορίας που αγωνίζεται και δεν της επιστρέφεται η κατατεθείσα εγγύηση των 300,00, ύστερα από απόφαση του.σ. της Ε.Π.Σ.Μ.. 7. Σε περίπτωση αναβολής αγώνα (λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών ή ανώτερης βίας ή χωρίς υπαιτιότητα των δύο διαγωνιζόµενων οµάδων), ο αγώνας επανορίζεται. Η Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών φροντίζει, σε αυτή την περίπτωση, να οριστεί διαιτητής και γιατρός υπεύθυνος α βοηθειών για τον συγκεκριµένο αγώνα. Ο αναβληθείς αγώνας ορίζεται για το επόµενο Σαββατοκύριακο ή σε εύθετη ηµεροµηνία που θα αναζητηθεί από την Επιτροπή Πρωταθληµάτων Υποδοµών. 8. Σωµατείο το οποίο στην προηγούµενη αγωνιστική περίοδο αποχώρησε από το Πρωτάθληµα Υποδοµών µίας ή περισσοτέρων κατηγοριών χωρίς να ενηµερώσει εγγράφως τη διοργανώτρια αρχή για το δεδικαιολογηµένο της αποχώρησής της, δεν µπορεί να λάβει µέρος στο νέο πρωτάθληµα, παρά µόνον µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ.Μ.. ΑΡΘΡΟ 12 Ο : ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά υποδοµής από Ενώσεις, σωµατεία ή ιδιώτες µε τη συνεργασία ή όχι ιδιωτικών εταιρειών και τη συµµετοχή οµάδων της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ που λαµβάνουν µέρος στα Πρωταθλήµατα Υποδοµής διαρκούσης της διεξαγωγής αυτών, είναι επιτρεπτή κατόπιν έγκρισης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ.Μ., ύστερα από αίτηση των διοργανωτών, που συνοδεύεται από παράβολο ύψους 50,00 (πενήντα euro) για κάθε τµήµα οµάδας ανά κατηγορία ξεχωριστά. Η συµµετοχή ποδοσφαιριστών, προπονητών και διαιτητών σε πρωταθλήµατα ακαδηµιών που οργανώνεται όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο χωρίς την έγγραφη έγκριση του.σ. της Ε.Π.Σ.Μ., τιµωρείται κατά τους Κανονισµούς του αθλήµατος { αποκλεισµός έξι (6) µηνών από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα, σύµφωνα µε την από 26/ απόφαση του.σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας }. Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά υποδοµής στην έδρα Ε.Π.Σ. µε τη συµµετοχή οµάδων άλλων Ε.Π.Σ. πέραν της έγγραφης άδειας της Ε.Π.Σ. στην περιοχή της οποίας θα διεξαχθεί το τουρνουά απαιτεί υποχρεωτικά την προηγούµενη συνεργασία των Ε.Π.Σ.. Σε διαφορετική περίπτωση το τουρνουά δεν δύναται να διεξαχθεί. Όλα τα σωµατεία της δύναµής της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας που λειτουργούν τµήµατα Υποδοµών και επιθυµούν να συµµετέχουν και σε ιδιωτικά τουρνουά ή σε «φιλικές» συναντήσεις ιδιωτών ή αθλητικών εταιρειών σε ετήσια βάση, εκτός από την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του εν λόγω τµήµατος στα θεσµοθετηµένα Πρωταθλήµατα Υποδοµών της Ένωσης ανά ηλικιακή κατηγορία, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΠΟ ΤΗ ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ, κατόπιν έγκρισης του ιοικητικού της Συµβουλίου. Παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης θα επισύρει στο ΥΠΑΙΤΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26, παράγρ. 7 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων, µετά από έγγραφη κλήση σε απολογία.

17 ΑΡΘΡΟ 13 Ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι οµάδες που διαγωνίζονται θα κατέρχονται στους αγώνες µε τα χρώµατα που έχουν δηλώσει στη δήλωση συµµετοχής τους και θα είναι σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων. 2. Η χρήση των επικαλαµίδων είναι υποχρεωτική για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές καθώς και τα γάντια από τους τερµατοφύλακες. 3. Οι αντιπρόσωποι υπεύθυνοι των σωµατείων που δηλώνονται στη δήλωση συµµετοχής των σωµατείων, θα είναι και οι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στη διάρκεια των αγώνων των οµάδων τους. Θα πρέπει η δική τους συµπεριφορά να αποτελεί παράδειγµα φίλαθλου πνεύµατος για τους αθλητές των οµάδων. Θα έχουν δε (αναλογικά) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που προβλέπουν οι κανονισµοί για τους παρατηρητές των αγώνων (άρθρο 13 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων). 4. Η παρακολούθηση των αγώνων όλων των κατηγοριών των παιδικών πρωταθληµάτων είναι δωρεάν για τους φιλάθλους. 5. Ποδοσφαιριστές που δεν µετέχουν στα Πρωταθλήµατα Υποδοµών της Ε.Π.Σ.Μ. δεν δικαιούνται συµµετοχής στις µικτές οµάδες της Ε.Π.Σ.Μ.. 6. Σωµατεία που δεν αποστέλλουν ποδοσφαιριστές τους, έπειτα από κλήση τους στις µικτές οµάδες, δεν θα ορίζονται αγώνες των αντίστοιχων τµηµάτων τους στα Πρωταθλήµατα Υποδοµών της Ε.Π.Σ.Μ.. ΑΡΘΡΟ 14 Ο : ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ Κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη θα ρυθµίζεται µε απόφαση της Επιτροπής Πρωταθληµάτων Υποδοµών της Ε.Π.Σ.Μ. που είναι και η µόνη υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των πρωταθληµάτων αυτών. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα για µερική ή ολική τροποποίηση της προκήρυξης αυτής ή για την έκδοση συµπληρωµατικής προκήρυξης, και µετά την έναρξη των αγώνων Πρωταθληµάτων Υποδοµών. Για το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2015 Αριθ. Πρωτ. 2293 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ 2 0 1 5-2 0 1 6 Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2018 Αριθ. Πρωτ. 2252 -- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ 2 0 1 8 2 0 1 9 Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ Παπαφλέσσα 8 Fax:

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ Παπαφλέσσα 8 Fax: ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax: 2531022058 2531033755 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.Την Αθλητική Ισχύουσα Νομοθεσία 2.Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεµβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. 2397 -- Προς. Όλα τα σωµατεία της δύναµής µας

Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεµβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. 2397 -- Προς. Όλα τα σωµατεία της δύναµής µας Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεµβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ. 2397 -- Προς Όλα τα σωµατεία της δύναµής µας ΘΕΜΑ: Συµπλήρωση του άρθρου 24 της προκήρυξης πρωταθληµάτων της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας αγωνιστικής περιόδου 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1960 ΕΔΡΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΔΡΙΑΝΟΥ 12 -ΤΚ 41221 ΤΗΛ. 2410 288241 2410 288243 - FAX: 2410 288214 e-mail:epslarisas@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2016-2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ & ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ » Πύργος 27/07/2016 Αρ.πρωτ.:2732 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ.Κ : 27100 ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.gr ΠΡΟΣ : Την Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας, 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κυπέλλου Ελλάδος περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τη διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος για την ποδοσφαιρική περίοδο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κυπέλλου Ελλάδος περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τη διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος για την ποδοσφαιρική περίοδο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κυπέλλου Ελλάδος περιόδου 2018-2019 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: Το Καταστατικό της Τις διατάξεις των Κανονισμών της Την από 22.06.2018 απόφαση της Ε.Ε./Ε.Π.Ο. (Νο 10/22.06.18)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης.

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης. ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 Ε ΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax (25310) 22058 ΤΗΛ. 25310-33-755 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Κοµοτηνή 07/09/2011 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: α. Την Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σει τη διοργάνωση των αγώνων του πρωταθλήματος κατηγορίας ΠΑΙΔΩΝ περιόδου μεταξύ των σωματείων που ανήκουν στη δύναμή της.

π ρ ο κ η ρ ύ σ σει τη διοργάνωση των αγώνων του πρωταθλήματος κατηγορίας ΠΑΙΔΩΝ περιόδου μεταξύ των σωματείων που ανήκουν στη δύναμή της. ENΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΔΡΑ ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΙΚ. ΛΑΜΠΡΟΥ 8 ΤΗΛ. 27520-28744 FAX.27520-25002 e-mail: epsarg@hol.gr web site: www.epsarg.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Π Α Ι Δ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ , ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR και PRO JUNIOR

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ , ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR και PRO JUNIOR ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 2006-2007, ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR 2008-2009 και PRO JUNIOR 2010-2011 H Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου θέλοντας να συμβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League - Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League - Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League - Football League) περιόδου 2017-2018 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1 Ο χλμ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ~ Τ.Κ. 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΗΛ. 2265072321 ~ FAX: 2265029646 e -mail: epsfok1@otenet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 637 Βόλος 31/7/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 637 Βόλος 31/7/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 637 Βόλος 31/7/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας έχοντας υπόψη :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/29-07-2016 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Η Ε.Π.Σ.Χίου αφού έλαβε υπόψη: - Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 22210-23038 & 22210-77922, ΦΑΞ 22210-74300 e-mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2363 ΧΑΛΚΙΔΑ 29.6.2016 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κυπέλλου Ελλάδος περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κυπέλλου Ελλάδος περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κυπέλλου Ελλάδος περιόδου 2019-2020 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: Το Καταστατικό της Τις διατάξεις των Κανονισμών της Την από 19.06.2019 απόφαση της Ε.Ε./Ε.Π.Ο. (Νο 21/19.06.2019)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Α ΦΑΣΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Α ΦΑΣΗ) ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΈΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ.82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 E-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθµ. Πρωτ: 510 Χίος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το ισχύον καταστατικό 2.Τις διατάξεις του Κ. Α. Π. όπως αυτές θα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ.82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 e-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθμ. Πρωτ: 493

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Super League Ελλάδα περιόδου 2008-2009 Η Super League Ελλάδα έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ

Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ. -- 7845 -- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 2 3 Ο Υ Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Κ Α Ι 4 Ο Υ Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο Υ Π Α Λ Α Ι Μ Α Χ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ν Ο Μ Ο Υ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 21.09. 2015 Αρ. Πρωτ.: - 963 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ. ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ , ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ & , ΦΑΞ

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ. ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ , ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ & , ΦΑΞ Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ. ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ. 34100, ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ. 22210-23038 & 22210-77922, ΦΑΞ 22210-74300 e-mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 1974 ΧΑΛΚΙ Α, 27.06.2019 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις Ε ΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PRΟJUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PRΟJUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία Παλλήνη 17/11/2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :2381 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PRΟJUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι. Καρδίτσα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι. Καρδίτσα Καρδίτσα 12-7- 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθµ.πρωτ. 863 ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013-2014 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ αφού έλαβε υπόψη : 1. Την Αθλητική Νοµοθεσία που ισχύει σήµερα. 2. Τον κανονισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ. ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ , ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ. ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ , ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ. ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ. 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 22210-23038 & 22210-77922, ΦΑΞ 22210-74300 e-mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2124 ΧΑΛΚΙΔΑ 03/07/2018 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Παιδικών Πρωταθλημάτων Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ακαδημιών Ποδοσφαιρου 2013-2014

Προκήρυξη Παιδικών Πρωταθλημάτων Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ακαδημιών Ποδοσφαιρου 2013-2014 Προκήρυξη Παιδικών Πρωταθλημάτων Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ακαδημιών Ποδοσφαιρου 2013-2014 Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ακαδημιών Ποδοσφαίρου προκηρύσσει τα Παγκύπρια παιδικά Πρωταθλήματα της περιόδου 2013 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015

Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015 Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015 Προς Ολα τα Σωματεία της Ενωσής μας Eδρες τους Θέμα : - Συμπλήρωση του άρθρου 20 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 - Διορθωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1021 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

-1- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι -1- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Ε.Π.Σ. Κιλκίς αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την αθλητική νομοθεσία 2. Τον Κ.Α.Π. 3. Το Καταστατικό της 4. Την 3/ 9-7-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2009-2010 Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010. (α) (β) Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 169 Κοµοτηνή, 08/07/2019 Ε Ι Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 169 Κοµοτηνή, 08/07/2019 Ε Ι Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 2531035766 FAX 2531027466 Site: http://www.ekasamath.gr http://www.εκασαµαθ.gr e-mail: info@ekasamath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 919 ΧΑΛΚΙ Α 23/2/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 919 ΧΑΛΚΙ Α 23/2/2016 Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ.22210-23038 &22210-77922 ΦΑΞ 22210-74300 e -mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 919 ΧΑΛΚΙ Α 23/2/2016 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε ΡΕΣ ΤΟΥΣ Κύριε Πρόεδρε, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 10/7/ 2015 Αρ. Πρωτ.: - 725 - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Super League Ελλάδα περιόδου 2007-2008 Η Super League Ελλάδα έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ , Κ και Κ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ , Κ και Κ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ-12 2007-2008, Κ-10 2009-2010 και Κ-8 2011-2012 H Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου θέλοντας να συμβάλλει στην διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Β. Τα τελευταία χρόνια έχουµε και έχετε διαπιστώσει ότι τα πρωταθλήµατα Α & Β Κατηγορίας έχουν ατονήσει, µε αποτέλεσµα τις τελευταίες αγωνιστικές να έχουµε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις Ε ΡΕΣ ΤΟΥΣ

Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις Ε ΡΕΣ ΤΟΥΣ Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ Λ.ΧΑΪΝΑ & ΡΑΟΥΛ ΦΟΛΕΡΩ 1 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ. 22210-23038 & 22210-77922, ΦΑΞ 22210-74300 e-mail: epsevias @ yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2652 ΧΑΛΚΙ Α 30.06.2014 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λάρισας θέλοντας να συµβάλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ «8 ον Παγκύπριο Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου» ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ «8 ον Παγκύπριο Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου» ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Το Σωματείο διοργανώνει και φέτος το 8 ον Παγκύπριο τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου στις στις αθλητικές εγκαταστάσεις της. Στον χώρο της εκδήλωσης θα συλλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 477 Χίος: 26/07/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμ. Πρωτ: 477 Χίος: 26/07/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ. 82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 e-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθμ. Πρωτ: 477 Χίος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1022 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α) Το Καταστατικό της, β) Τις διατάξεις του ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 Αριθ.Πρωτ: 667 Ημερομηνία 23-09-2015 ΠΡΟΣ ΤΑ ENΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ =========== Κύριε Πρόεδρε Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε,

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε, ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 28 Τ.Κ. 653 02 ΚΑΒΑΛΑ - ΤΗΛ. 2510222751 - FAX. 2510227106 E-MAIL: epskav@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.epskavalas.gr Αριθ. Πρωτ. Καβάλα 2017 ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥ Η - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α) Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1019 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου 2014 2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τις διατάξεις των Κανονισµών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών αφού έλαβαν υπόψη : α) Το Καταστατικό της Ε.Ο.Α.Κ. β) Τις διατάξεις των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ 10 ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ 10 ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 & Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωµατεία Παλλήνη 24/10/2018 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :2404 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ 10 ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2018-2019 Η ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ. 1230 Παλλήνη 01/08/2018 Προς Όλα τα σωματεία μας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ. 818 Βόλος 7/9/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ. 818 Βόλος 7/9/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 818 Βόλος 7/9/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας έχοντας υπόψη : 1. Το ισχύον καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 e mail: epsana@otenet.gr www.epsana.gr Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ.1120 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/08/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝ ΡΩΝ Α! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝ ΡΩΝ Α! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ - 1-1 - 2 - Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡAΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 Αρ.Πρ: 320 Ηµερ. 20/7/16 ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τους

Διαβάστε περισσότερα

Championships ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2018/ Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων

Championships ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2018/ Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων Championships-2018-0000410 ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2018/2019-0111 Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων 2018-2019 1 Περιεχόμενα Ι - Παγκύπρια Πρωταθλήματα Νέων K-19 (Α, Β, Γ Κατηγορίας) Σελ.3 ΙΙ - Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙ ΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙ ΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Θεσσαλονίκη 19.06.2017 Αρ. Πρωτ.: -928 - ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙ ΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2017-2018 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ 2016-2017 Α έως 16 ομάδες+όποιες υπεράριθμες προκύψουν 16 ομάδες + όποιες υπεράριθμες προκύψουν Β έως 32 ομάδες332 ομάδες32 ομάδες2 ομάδες 32 ομάδες Γ λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 - ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 ΓΑΧ 26510 77647 θ πιαίΐ 6ρ5ΐρ1952(α>ν3ΐιοο (:οιη Ια )β39ϋβ ο π ι ΙΑ 1 ΠοπαΓ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 710 Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 710 Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 710 Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΕΦΗΒΩΝ - Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ & ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΕΩΝ (Κ-22) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα