CHAPTER 0 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CHAPTER 0 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ"

Transcript

1 CHAPTER 0 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Η λέξη πολυµερές (polymer) προέρχεται από την ελληνική λέξη που σηµαίνει πολλά µέρη (many parts). Πολυµερή, π.χ. πλαστικά και ελαστικά (rubbers), είναι υλικά των οποίων τα µόρια σχηµατίζουν µεγάλες αλυσίδες. Επαναλαµβανόµενη µονάδα repeatng unt (part) Για παράδειγµα, η επαναλαµβανόµενη µονάδα για το πολυαιθυλένιο (polyethylene s repeatng unt) είναι το CH 2 και το άκρο του µορίου και στις δύο πλευρές είναι -CH 3. Η λέξη πλαστικά συνήθως σηµαίνει υλικά: που έχουν χαµηλή αντοχή (strength) και σκληρότητα (stffness) που έχουν περιορισµένη θερµοκρασιακή δυνατότητα (temperature lmtatons) που υπό την επίδραση δύναµης, παραµορφώνονται συνεχώς (deform contnuously) (.e. "creep"- βαθµιαία παραµόρφωση λόγω τάνυσης) Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι σίγουρα ελαττώµατα όταν τα πλαστικά συγκριθούν µε συµβατικά υλικά όπως µέταλλα, ξύλα ή κεραµικά. Οµως, γιατί χρησιµοποιούνται εκτετεµένα σε αυξανόµενη κλίµακα, ενώ η κατανάλωση σιδήρου ελαττώνεται? Το 1981 η ογκοµετρική κατανάλωση των πλαστικών υπερκέρασε αυτή του σιδήρου (!), περίπου 20x10 6 m 3 ανά χρόνο, µε τη διαφορά συνεχώς να αυξάνεται. Παρακάτω παρατίθενται µερικά από τα προτερήµατα των πλαστικών: τα πλαστικά διαµορφώνονται/πλάθονται εύκολα σε πολυσύνθετα σχήµατα µε ελάχιστο κόστος και τελική επεξεργασία (mnmum fabrcaton and fnshng). Τα πλαστικά έχουν χαµηλές πυκνότητες π.χ. προϊόντα µε χαµηλό βάρος,

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 2 τα πλαστικά είναι καλοί θερµικοί και ηλεκτρικοί µονωτήρες, τα πλαστικά έχουν µερικές ειδικές ιδιότητες, π.χ. µερικά είναι εύκαµπτα (flexble) και άλλα διαφανή (transparent). Νέα είδη πολυµερών όπως τα πολυσύνθετα πλαστικά ενισχυµένα µε ίνες (fber-renforced compostes) επιδεικνύουν ενισχυµένες ιδιότητες (hgh performance) και µακροβιότητα (long servce lfe). Χρησιµοποιούνται εκτεταµένα σε εφαρµογές αεροναυπηγικής, π.χ. το µαχητικό Stealth fghter-bomber είναι φτιαγµένο κατά 65% από πολυσύνθετα πλαστικά υλικά. Επίσης το περίπου 3% του ολικού βάρους του Boeng 767 είναι φτιαγµένο από πολυσύνθετα υλικά, ενώ στο Boeng 777 περίπου το 10% αποτελείται από πολυσύνθετα υλικά. Πολυµερή και πολυσύνθετα πολυµερή υψηλών προδιαγραφών και µηχανικής πιστότητας είναι προφανώς ακριβά. Χρησιµοποιούνται για την κατασκευή λίγων ανταλλακτικών σε εφαρµογές αεροναυπηγικής (aerospace applcatons). Μεγαλύτερη έµφαση δίνεται τελευταία σε εφαρµογές αυτοκινητοβιοµηχανίας (automotve applcatons). Μπορούµε να παράγουµε πολλά ανταλλακτικά σε µεγάλους ρυθµούς παραγωγής µε χαµηλό κόστος αλλά προϊόντα µε υψηλές προδιαγραφές και µακροβιότητα ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (POLYMER STRUCTURE) Στην απλούστερη περίπτωση, ένα πολυµερές αποτελείται από µία απλή επαναλαµβανόµενη µονάδα (smple repeatng unt), που όλες µαζί σχηµατίζουν µία γραµµική αλυσίδα:..... A A A A A A A A A A..... Ο πιό απλός τύπος γραµµικών πολυµερών είναι τα βινυλικά πολυµερή (vnyl polymers). CH 2 CH R Εάν R => H > POLYETHYLENE (PE)

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 3 R => CH 3 > POLYPROPYLENE (PP) R => (phenyl) > POLYSTYRENE (PS) R => Cl > POLYVINYL-CHLORIDE (PVC) Οι αλυσίδες πολυµερών µπορεί να έχουν διαφορετική δοµή, όπως γραµµικά (lnear) ή πολυκλαδικά (branched) πολυµερή (βλέπε Σχήµα 0-1): (a) ΓΡΑΜΜΙΚΑ (LINEAR) - A A A A A A A A A A A A A - (b) ΠΟΛΥΚΛΑ ΙΚΑ (BRANCHED) - A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A - Οι διακλαδώσεις µπορεί να είναι είτε µικρές ή µεγάλες και µπορεί να έχουν και επί πλέον διακλαδώσεις (δενδριτική δοµή - dendrtc structure). Μία ειδική περίπτωση δοµής είναι η δοµή Cayley (n-cayley tree), όπου το κάθε σηµείο διακλάδωσης έχει n διακλαδώσεις, και η δοµή του επαναλαµβάνεται πολλαπλές φορές (propagated multple generatons). Μία παράµετρος που περιγράφει το επίπεδο διακλάδωσης (level of branchng) είναι η συχνότητα διακλάδωσης (branchng frequency), λ, που είναι ο µέσος αριθµός σηµείων διακλάδωσης ανά 1000 άτοµα άνθρακα της αλυσίδας (backbone carbon atoms).

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 4 Σχήµα 0-1: ιάφορες δοµές διακλάδωσης (branched structures) (c) ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΟΜΉ (CROSS-LINKED) - A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A - A A A A A A - A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A - A A A A A A - A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A - Η δοµή αυτή είναι ικανή να σχηµατίσει ένα τρισδιάστατο δίκτυο (3-D network structure), π.χ. όπως το βουλκανισµένο/ενθειωµένο ελαστικό/καουτσούκ (vulcanzed rubber). Τα πολυµερή µε διασταυρωµένη δοµή δεν ρέουν και είναι βασικά σκληρά στερεά ΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (TACTICITY) Η παρουσία παράπλευρων διακλαδώσεων (sde/pendant groups) (ακόµα και ενός µεθυλίου) έχει επίδραση στις φυσικές και ρεολογικές ιδιότητες των πολυµερών συµπεριλαµβανόµενης της κρυσταλλικότητας (crystallnty) που επηρεάζει σηµαντικά τις µηχανικές ιδιότητες. Αυτές οι παράπλευρες διακλαδώσεις µπορεί να έχουν διαφορετικούς προσανατολισµούς (orentatons)

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 5 και σε τέτοιες περιπτώσεις το πολυµερές λέγεται ότι έχει µία ιδιότητα που ονοµάζεται τακτικότητα (tactcty). Υπάρχουν τρείς διαφορετικές τακτικότητες: ισοτακτικότητα (sotactc), συνδιοτακτικότητα (syndotactc) και ατακτικότητα (atactc). Ενα απλό παράδειγµα είναι το πολυπροπυλένιο (polypropylene, PP). Στο ισοτακτικό PP (-PP) όλα τα αιθυλένια (ethyl groups) είναι στην ίδια πλευρά, ενώ στο συνδιοτακτικό PP (s-pp) τα αιθυλένια στη σειρά εναλλάσουν πλευρές (alternate sdes). Στο ατακτικό PP, τα αιθυλένια είναι τυχαία κατανεµηµένα κατά µήκος της ανθρακικής αλυσίδας (Bernoulan or Markov chan). Το Σχήµα 0-2 απεικονίζει αυτές τις δοµές. Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι τα - και s-πολυµερή µπορούν να κρυσταλλωθούν, ενώ τα ατακτικά δεν µπορούν. Πολυµερή που έχουν τακτικότητα είναι το πολυστυρένιο (PS), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και το πολυµεθακρυλένιο (PMMA). Ετσι αυτά τα πολυµερή υπάρχουν σε κρυσταλλική και µη-κρυσταλλική µορφή. Ετσι η χρήση ενος πολυµερούς, ο αριθµός των παράπλευρων διακλαδώσεων και ως εκ τούτου η κρυσταλλικότητα µπορούν να επιλεγούν. Παράδειγµα το γραµµικό πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LLDPE) που µπορεί να βρεθεί σε διαφορετικές µορφές λόγω της ενσωµάτωσης διακλαδώσεων διαφορετικών ποσοτήτων και µεγεθών. Fgure 0-2. ιαφορετικές τακτικότητες πολυπροπυλενίου.

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΤΗΤΑ (CRYSTALLINITY) Το Σχήµα 0-3 παρουσιάζει ένα απλό µοντέλο ηµι-κρυσταλλικού πολυµερούς. Το στερεό απαρτίζεται από ένα οικείο µίγµα ιεραρχηµένων κρυσταλλικών περιοχών (ordered crystals) και τυχαίως δοµηµένων αµόρφων περιοχών (amorphous regons). Το µήκος των µορίων είναι σηµαντικά πιο µεγάλο από το µήκος των κρυστάλλων. Ενα µόριο περνάει πολλές φορές δια µέσου των κρυστάλλων και των αµόρφων περιοχών. Η ακεραιότητα του διφασικού στερεού διατηρείται (οφείλεται) από την παρουσία αυτών των µεγάλων µορίων. Σχήµα 0-3. Η δοµή ενός ηµι-κρυσταλλικού πολυµερούς (sem-crystallne) 0.2. ΤΥΠΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (POLYMER TYPES) ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ (THERMOPLASTICS): Μπορούν να τηχθούν µε την παροχή θερµότητας και να στερεοποιηθούν µε ψύξη πολλές φορές (PS, PE, PVC, LLDPE, HDPE). ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΑ (THERMOSETS): Στην υγρή τους κατάσταση αποτελούνται από µεγάλα µόρια έτοιµα να αντιδράσουν. Σκληραίνουν µε παροχή θερµότητας και άσκηση πίεσης. Η σκλήρυνση οφείλεται στη διασταύρωση των µακροµορίων (cross-lnkng). εν µπορούν να µαλακώσουν, π.χ. να επανακτήσουν την ρευστότητα τους. Παραδείγµατα είναι η φαινολική φορµαλδεΰδη (phenol formaldehyde), εποξειδικές ρητίνες (epoxes) και τα περισσότερα πολυουρεθάνια (polyurethanes).

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 7 ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ (ELASTOMERS): Αυτά έχουν δασταυρωµένες δοµές (cross-lnked network structures) µε µεγάλη δυνατότητα παραµόρφωσης (deformablty), δυνατότητα ανάκτησης αρχικής µορφής (complete recoverablty) που οφείλεται στον υψηλό βαθµό ευκαµψίας (flexblty) και πυκνότητας εµπλοκής (entanglement densty) των µοριακών αλυσίδων (π.χ. φυσικό καουτσούκ (natural rubber) όπου τα µόρια είναι διασταυρωµένα (cross-lnked) µεταξύ τους µε χηµικούς δεσµούς). => ελαστικά (RUBBERS). Τα θερµοπλαστικά και θερµοσκληρυνόµενα λέγονται συνήθως πλαστικά (plastcs). Τα πλαστικά σπάνια χρησιµοποιούνται σε καθαρή µορφή. Αναµιγνύονται (compounded) µε άλλα υλικά µε µηχανική µίξη σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από τη θερµοκρασία τήξης και διαθέτονται σε µορφή σβόλων (pellets), κόκκων (granules), σκόνης (powder), φολίδων (flakes) ή σε µορφή διαλυµάτων. Συνδυασµοί περιλαµβάνουν: Πρόσθετα (addtves), πληρωτικά υλικά (fllers) ή ενισχύσεις (renforcements) και άλλα πολυµερή (µίγµατα). Πρόσθετα (addtves) περιλαµβάνουν: Χρωστικές ουσίες (colorants) Αργοκαυστικές ουσίες (flame retardants) Σταθεροποιητικά (stablzers) για να αποτρέψουν επιδράσεις από το ηλιακό φως, τη θερµότητα και άλλους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. Λιπαντικά (lubrcants) για να µειώσουν το ιξώδες και να βελτιώσουν την µορφοποίηση (formablty) Βοηθήµατα διεργασιών (processng ads) για να απαλείψουν διάφορες αστάθειες και να αυξήσουν τον ρυθµό παραγωγής. Πληρωτικά υλικά περιλαµβάνουν (fllers): ανόργανα υλικά που εχουν σκοπό είτε να µειώσουν την ποσότητα χρήσης του πολυµερούς ή να ενισχύσουν τις µηχανικές ιδιότητες. Ενισχύσεις (renforcements) µπορεί να είναι ίνες γυαλιού ή ανθρακα (glass or carbon fbers) για να αυξήσουν την αντοχή (strength) και σκληρότητα (stffness).

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΑΛΩ ΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ (GLASS TRANSITION) ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ (MELTING POINT) Τα πολυµερή υπάρχουν σε κρυσταλλική (ordered) ή άµορφη (random) κατάσταση. Για τα άµορφα υπάρχει µία θερµοκρασία που λέγεται θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης (glass transton temperature), T g, κάτω από την οποία το υλικό συµπεριφέρεται σαν γυαλί π.χ. είναι σκληρό και δύσκαµπτο (hard and rgd). Τα κρυσταλλικά πολυµερή (crystallne polymers) επίσης έχουν T g, αλλά αυτή η θερµοκρασία µετάπτωσης είτε αποκρύπτεται σε κάποιο βαθµό από την παρουσία της κρυσταλλικής φάσης ή είναι κάτω απο 0 o C και έτσι δεν έχει πρακτική σηµασία. Αντιστοιχεί σε χαµηλή κινητικότητα (low moblty) της αλυσίδας επειδή τα µόρια είναι καλώς στοιβαγµένα (well-packed) στην κρυσταλλική τους µορφή. Τα κρυσταλλικά πολυµερή χαρακτηρίζονται από την ικανότητα των µορίων να σχηµατίζουν τρισδιάστατες ιεραρχηµένες διατάξεις (3-D ordered arrays). Τήκονται σε µια ειδική θερµοκρασία, τη θερµοκρασία τήξης, T m. Μία εµπειρική σχέση για τις δύο θερµοκρασίες µετάπτωσης είναι: T g /T m =0.6. Αυξηµένη κρυσταλλικότητα σε ένα πολυµερές σχετίζεται µε αυξηµένη αντοχή (strength) και µειωµένη διαφάνεια (transparency). Τα περισσότερα κρυσταλλικά πολυµερή είναι αδιαφανή (opaque) λόγω της παρουσίας των κρυστάλλων. Για ένα πραγµατικό άµορφο πολυµερές, όπως το πολυστυρένιο, το σηµείο τήξης δεν έχει σηµασία. Τα περισσότερα πολυµερή είναι ηµικρυσταλλικά (15-80%). Η πυκνότητα των πολυµερών είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας όπως δείχνει ο Πίνακας 0-1. Το T g υπολογίζεται από πειραµατικές παρατηρήσεις όγκου-θερµοκρασίας µε ψύξη. Το Σχήµα 0-4 απεικονίζει την µέθοδο όπου ο ρυθµός διαστολής όγκου αυξάνεται µε την θερµοκρασία γύρω από το T g.

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 9 Πολυµερές Πίνακας 0-1. Οι θερµοκρασίες T g και T m ορισµένων κοινών πολυµερών Tg o C Tm o C Συνήθη Εύρη Θερµοκρασιών Μορφοποίησης o C HDPE LDPE PP PVC PS Rubber PET NYLON NYLON PMMA Σχήµα 0-4. Η θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης υπολογίζεται από πείραµα όπου ο ειδικός όγκος (specfc volume) µετριέται σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας υπό αργή ψύξη.

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ Τα πολυµερή του εµπορίου δεν αποτελούνται από µόρια µε το ίδιο µοριακό βάρος, αλλά από ένα µίγµα µορίων µε διαφορετικά µοριακά βάρη, δηλαδή έχουν µία κατανοµή µοριακού βάρους. Αυτή η κατανοµή καθορίζεται από τα εξής µέσα µοριακά βάρη: Μέσου Αριθµού (Number-Average) M n Μέσου Βάρους (Weght-Average) Μέσου z (z Average) M w M z Μέσου z+1 (z+1 Average) M z+1 Εάν ο αριθµός των µορίων µε µοριακό βάρος M είναι n, το ολικό βάρος του δείγµατος είναι Σn M και ο ολικός αριθµός των µορίων είναι Σn : Ορισµός: M n = nm n Αυτό είναι το µοριακό βάρος µέσου αριθµού (number-average). Εάν το κλάσµα βάρους του υλικού που έχει µοριακό βάρος M είναι w, έχουµε: w nm nm weght of M = = = nm W total weght n M = W w Ετσι, Και ο ορισµός του M n γίνεται: n = W w M M n nm = = n w w M Αλλοι ορισµοί µέσων µοριακών βαρών είναι:

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 11 M w 2 nm = = nm wm w Αυτό είναι το µοριακό βαρος µέσου βάρους (weght-average). M z 3 nm = = 2 nm wm wm 2 Αυτό είναι το µοριακό βαρος µέσου z (z-average). nm Mz+ 1 = = 3 nm 4 wm wm Αυτό είναι το µοριακό βαρος z+1 (z+1 average). 3 2 Παράδειγµα: Θεωρούµε ένα πολυµερές στο οποίο 99% του βάρους του είναι υλικό µε M=20,000 και 1% µε M=10 9. Υπολόγισε τα M n, M w, M z and M z+1. Λύση: M n = w w M = 1 = 20, , M w wm , = = w M z wm , = = 7 wm wm , Mz+ 1 = = 2 wm , Για την πιο πιθανή κατανοµή (most probable, Gaussan) w = M M M exp M dm 2 n n

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 12 Είναι το κλάσµα βάρους του πολυµερούς µε µοριακό βάρος M το άθροισµα µε το ολοκλήρωµα παίρνουµε M n = M w /2 = M z /3 = M z+1 /4 dm ± 2. Ετσι, αντικαθιστώντας Ο λόγος M w /M n συχνά λέγεται πολυδιασπαρτικότητα (polydspersty). Για τα περισσότερα πολυµερή του εµπορίου, M w ~ 10, ,000. Η πολυδιασπαρτικότητα εξαρτάται από την µέθοδο πολυµερισµού. PS: M w /M n ~ PP: M w /M n ~ 5-10 PE: M w /M n ~ 5 30 m-pe : M w /M n ~ 2 Μερικές φορές, το ιξώδες αραιού διαλύµατος (dlute soluton vscosty), η, του πολυµερούς χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει τα µοριακά βάρη η η lm c 0 η C 0 0 = KM α u η= ιξώδες διαλύµατος η o = ιξώδες διαλύτη C = συγκέντρωση K, α = εµπειρικές σταθερές διαθέσιµες σε βιβλία M v = µέσο µοριακό βάρος ιξώδους (vscosty-average molecular weght) Το Σχήµα 0-5 δείχνει µία τυπική κατανοµή µοριακού βάρους και τη σηµασία των διάφορων µοριακών βαρών. Η απλούστερη µέθοδος για να πάρουµε την κατανοµή (MWD) βασίζεται σε µετρήσεις του ιξώδους αραιών διαλυµάτων, όπως το φυσικό ιξώδες (ntrnsc vscosty). Για παράδειγµα βλ. Dealy and Larson (2006) για µία λεπτοµερή αναφορά στο φυσικό ιξώδες και την επίδραση της µοριακής δοµής στο ιξώδες.

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 13 M n Number of Molecules (n ) M v M w M z M z+1 Molecular Weght (M ) Σχήµα 0-5: Μία τυπική καµπύλη κατανοµής µοριακού βάρους Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η πιο γνωστή τεχνική για την µέτρηση µηχανικών ιδιοτήτων των πολυµερών είναι η δοκιµή του εφελκυσµού (tensle test). Εάν το πολυµερές συµπεριφέρεται καθαρά ελαστικά, τότε "τάση σ" "παραµόρφωση ε" σ = E ε (Νόµος του Hooke) όπου E = µέτρο ελαστικότητας του Young και ε είναι η παραµόρφωση που ορίζεται σαν, ε= L L 0 L 0

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 14 σ (N/m 2 ) L 0 L (m) Σχήµα 0-6: Πολυµερικό δείγµα σε εφελκυσµό Ετσι οι µονάδες για το E είναι => N/m 2 = Pa. Η κλίση σε διάγραµµα τάση-παραµόρφωση αντιπροσωπεύει το µέτρο ελαστικότητας ή µέτρο εφελκυσµού (tensle modulus, E) σε µικρές παραµορφώσεις όπου η συµπεριφορά είναι γραµµική και ο νόµος του Hooke ισχύει. σ Slope = E Σχήµα 0-7: Τυπική συµπεριφορά τάσης-παραµόρφωσης πολυµερικού δείγµατος. ε Τυπικές τιµές για το µέτρο εφελκυσµού για πολυµερή δίνονται στον Πίνακα 0-3 σε GgaPascals - GPa (Gga = 10 9 ). Πίνακας 0-3: Τυπικές τιµές µέτρου εφελκυσµού πολυµερών LDPE HDPE NYLON-66 PVC PS Steel 0.2 GPa 1.0 GPa 2.0 GPa 2.5 GPa 3.4 GPa 210 GPa

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 15 STEEL σ PLASTICS ε Σχήµα 0-8: Σύγκριση της αντοχής εφελκυσµού του σιδήρου µε τα πλαστικά. Η αντοχή σιδήρου προέρχεται από τούς χηµικούς δεσµούς, ενώ η χαµηλή αντοχή των πλαστικών από τις ασθενείς δυνάµεις συνάφειας (weak cohesve forces of Van der Waals) µεταξύ των εµπλεκοµένων (entangled) και σπειρωµένων (coled) µακριών αλυσίδων. Για να πάρουµε πλαστικά µε µεγάλη αντοχή (super-strong plastcs) πρέπει να ευθυγραµίσουµε (algn) τις πολυµερικές αλυσίδες. Τότε οι δεσµοί µεταξύ των ατόµων άνθρακα (carbon-carbon bonds) θα προσδώσουν την αντοχή. Απλό νήµα (sngle-flament) πολυαιθυλενίου έχει µέτρο αντοχής που ξεπερνάει αυτό του σιδήρου!!! (260 GPa µε 210 GPa). Προσανατολισµός των µοριακών αλυσίδων µπορεί να επιτευχθεί µε ειδικές διεργασίες, π.χ. εκβολή και ταυτόχρονη εξέλαση (τράβηγµα) (extruson and drawng) των ινών (fbers) σε

16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 16 χαµηλές θερµοκρασίες. Σε χαµηλές θερµοκρασίες οι αλυσίδες έχουν χαµηλό βαθµό ευκινησίας, και αφού επιµηκυνθούν δεν µπορούν να συρρικνωθούν πάλι (curl up). Οµως η εκβολή σε χαµηλές θερµοκρασίες παρουσιάζει ορισµένες δυσκολίες κυρίως λόγω του υψηλού ιξώδους ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΑΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Χαρακτηρισµός µερικών πολυµερών του εµπορίου σε θερµοκρασία περιβάλλοντος παρουσιάζεται στον πίνακα παρακάτω: Πολυµερές PE PP PS PC Ιδιότητες Εύκαµπτο (flexble), δερµατώδες (leathery), HDPE πιο ανθεκτικό από το LDPE Σκληρό (tough) Σκληρό (hard), εύθραυστο (brttle), διαφανές (transparent) Σκληρό (hard, tough), διαφανές (transparent) Καλύτερη ταξινόµιση γίνεται µε αναφορά σε διάγραµµα του µέτρου ελαστικότητας σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας,. Glass Glass Transton Regon Sem-Crystallne Polymers Log E Rubbery Melt Amorphous Polymers T g Temperature T m Σχήµα 0-9: Το µέτρο ελαστικότητας σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας.

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 17 Το µέτρο ελαστικότητας εξαρτάται από την κινητικότητα των αλυσίδων (none for glass, a lot for melt). Η κρυσταλλικότητα εµποδίζει την κινητικότητα των µορίων και καθιστά το πολυµερές πιο σκληρό. Το Σχήµα 0-9 δείχνει πέντε περιοχές ιξωδοελαστικότητας: 1. Υαλώδης (Glass) 2. Περιοχή υαλώδους µετάπτωσης (Glass transton regon) 3. Περιοχή σταθεροποίησης ελαστικότητας (Rubbery plateau) 4. Περιοχή τήξης (Meltng regon) 5. Περιοχή υγρού τήγµατος (Lqud melt) Το T g δεν είναι ενα συγκεκριµένο σηµείο, αλλά µια περιοχή και υπολογίζεται µε την µέτρηση της θερµικής χωρητικότητας (heat capacty), C p, µε την τεχνική της διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης dfferental scannng calormetry (DSC). Παίρνουµε το T g σαν την χαµηλότερη θερµοκρασία στην οποία το υλικό θεωρείται ότι µπορεί να ρεύσει (flowable lke a lqud). To T m έχει σηµασία µόνο για τα ηµικρυσταλλικά πολυµερή. Κανόνας αντίχειρα (rule of thumb): T g (Kelvn) ~ στην περιοχή 0.5T m µε 0.67T m ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ (TIME-DEPENDENCE) Ενα σηµαντικό χαρακτηριστικό τvν στερεών πολυµερών είναι η χρονική εξάρτηση των ιδιοτήτων τους. Για παράδειγµα, to PVC έχει µεγάλο µέτρο ελαστικότητας σε µεγάλους ρυθµούς εφελκυσµού (>1 mm/s) ενώ έχει µικρό µέτρο ελαστικότητας σε µικρούς ρυθµούς (<0.05 mm/s).

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 18 Fast extenson Stress break Slow extenson break Stran Σχήµα 0-10: Χρονική εξάρτηση τυπικής συµπεριφοράς τάσης-παραµόρφωσης πολυµερών Ενώ η δοκιµή του απλού εφελκυσµού (smple tensle test) είναι αρκετό για σχεδιασµό ανταλλακτικών από σίδηρο, για τα πλαστικά χρειαζόµαστε περισσότερες πληροφορίες, ειδικά για την συµπεριφορά τους σε µεγάλους χρόνους. Κάτω από σταθερή τάση, τα πολυµερή παραµορφώνονται µόνιµα και συνεχώς ( creep ), π.χ. η παραµόρφωση αυξάνεται µε τον χρόνο όπως φαίνεται στο Σχήµα Stran Polymer Steel Tme, Hours Σχήµα 0-11: Συµπεριφορά πολυµερών και σιδήρου σε µεγάλους χρόνους (creep behavor)

19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 19 Η παραπάνω συµπεριφορά οφείλεται στην αναδιάταξη των µοριακών αλυσίδων υπό την άσκηση τάσεων, π.χ. τα στερεά πολυµερή ρέουν υπό την επίδραση τάσης ΜΕΤΡΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ (TENSILE MODULUS) ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ (TENSILE STRENGTH) Το µέτρο εφελκυσµού (tensle modulus), E, υπολογίζεται από την εφαπτόµενη στην αρχή του διαγράµµατος τάσης-παραµόρφωσης. Η αντοχή εφελκυσµού (tensle strength) ενός υλικού είναι ο λόγος της δύναµης που ασκείται στο υλικό κατά την στιγµή της ρήξης (rupture) µε την αρχική διατµητική επιφάνεια (σ = F/A). Για συνηθισµένα πλαστικά: Μέτρο ελαστικότητασ ~ τάξη µεγέθους 1 GPa Αντοχή εφελκυσµού ~ τάξη µεγέθους 20 MPa Υπάρχουν διαγράµµατα που δείχνουν την αντοχή εφελκυσµού σαν συνάρτηση του µέτρου εφελκυσµού (tensle strength versus tensle modulus). Αυτά τα διαγράµµατα χρησιµοποιούνται για σκοπούς ταξινόµησης υλικών. Για σχεδιασµό µε πλαστικά, χρειαζόµαστε όχι µόνο την αντοχή εφελκυσµού και το µέτρο εφελκυσµού αλλά και το µέτρο ευκαµψίας (flexural modulus), αντοχή συµπίεσης (compressve strength), αντοχή πρόσκρουσης (mpact strength), και τις χρονικά εξαρτηµένες ιδιότητες, όπως η τάνυση (creep).

20 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 20 Specfc strength (10 6 N m kg -1 ) thermotropc lqud crystal polymer fber aramd fber 29 Kevlar 49 S-glass 'ultradrawn' polyethylene fber (typcal) E-glass boron fber SC (ceramc fber) steel alumnum lqud crystal superdrawn UHMW - PE gel-spun polyethylene fber (optcal) hgh-strength carbon fber hgh-modulus carbon fber rgd rod ordered polymer fber (lqud crystal) ultrahgh-modulus carbon fber Specfc tensle modulus (10 8 N m kg -1 ) Σχήµα 0-12: Αντοχή εφελκυσµού σαν συνάρτηση του µέτρου εφελκυσµού πολλών πολυµερών

21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΕΟΛΟΓΙΑ (RHEOLOGY) Η θεωρητική µελέτη πολυµερικών διεργασιών περιλαµβάνει την θεώρηση των εξής εξισώσεων Εξίσωση συνεχείας (ισοζύγιο µάζας) Εξίσωση ορµής Εξίσωση ενέργειας Ρεολογική καταστατική εξίσωση Η τελευταία εξίσωση µας λέει πως ενα υλικό παραµορφώνεται κάτω από την επίδραση δυνάµεων. Για παράδειγµα, ο νόµος του Νεύτωνα για το ιξώδες µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ένα Νευτώνειο υγρό, όπως το νερό. Ο νόµος του Hooke είναι ένα άλλο παράδειγµα για καταστατική εξίσωση ενός ιδανικού ελαστικού στερεού. Τα πολυµερή και τα ελαστοµερή είναι πιο πολύπλοκα. Ρεολογία (rheology) είναι η µελέτη της ροής και παραµόρφςσης υλικών κάτω από την άσκηση διαφόρων δυνάµεων (study of flow and deformaton of matter) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Σ αυτό το µάθηµα θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας στην ρεολογία πολυµερών χωρίς αυτό να σηµαίνει οτι οι αρχές ρεολογίας που θα συζητήσουνε δεν µπορούν να εφαρµοσθούν σε άλλα υλικά. Η επιστήµη ρεολογίας εφευρέθηκε απο τον Eugene Bngham, ένα χηµικό κολλοειδών, ο οποίος µελετούσε την συµπεριφορά µερικών νέων υλικών. Βρήκε ότι αυτά τα υλικά συµπεριφέρονται διαφορετικά σε ροή απ ότι τα αντίστοιχα Νευτώνεια. Στην πράξη η ρεολογία περιορίζεται στην µελέτη καταστατικών ρεολογικών εξισώσεων. Αυτές είναι εξισώσεις µεταξύ δυνάµεων και µέτρων παραµόρφωσης ή/και ρυθµού παραµόρφωσης. Η πιο απλή και πιθανά η πρώτη καταστατική εξίσωση είναι η εξίσωση του Hooke για στερεά, τ = G γ όπου τ γ είναι η δύναµη ανά µονάδα επιφάνειας ή τάση (stress) είναι η σχετική αλλαγή µήκους ή παραµόρφωση ή επιµήκυνση (stran)

22 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 22 G είναι το µέτρο ελαστικότητας (property of a sold) Για υγρά η απλούστερη καταστατική εξίσωση είναι ο νόµος του Νεύτωνα (Newton's law of vscosty), τ = η & γ όπου η είναι το ιξώδες και γ& είναι ο ρυθµός παραµόρφωσης ή διάτµησης που ορίζεται σαν & γ d γ / dt. Πολλά υλικά συµπεριφέρονται σύµφωνα µε αυτούς τους νόµους: Ο νόµος του Hooke χρησιµοποιείται στην µηχανική στερεών, όπου τα περισσότερα µέταλλα και κεραµικά σε µικρές παραµορφώσεις είναι Χουκιανά (Hookean) στερεά. Ο νόµος του Νεύτωνα είναι η βάση της µηχανικής ρευστών, όπου τα περισσότερα ρευστά µικρού µοριακού βάρους και τα περισσότερα αέρια είναι Νευτώνεια υγρά. Πολλά υλικά όπως το αίµα, τα πολυµερή, τα χρώµατα και πολλά τρόφιµα συµπεριφέρονται µεταξύ ενός ιδανικού ελαστικού στερεού (Hooke's law) και ενός ιδανικού ιξώδους ρευστού (Newton's law). ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΗ-ΝΕΥΤΩΝΕΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παιχνίδι "slly putty" or "bouncng putty" ( στόκος αναπήδησης ): Οταν ρίχνεται στο πάτωµα αναπηδά σαν ένα ελαστικό σώµα, επειδή βιώνει µία ταχύτατη παραµόρφωση. Αλλά όταν αφεθεί σε µία επιφάνεια για µερικές ώρες ρέει σαν ένα υγρό. Ετσι σε µικρούς χρόνους συµπεριφέρεται σαν ένα Χουκιανό στερεό, αλλά σε µεγάλους χρόνους σαν ένα Νευτώνειο υγρό. Η συµπεριφορά αυτή µπορεί να εξηγηθεί µε την χρήση ενός χρονικά εξαρτηµένου µέτρου ελαστικότητας (tme dependent modulus), G(t).

23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 23 Σχήµα 0.13: Οταν η δύναµη πάνω στο slly putty ασκείται για µικρό χρόνο, το υλικό συµπεριφέρεται σαν στερεό (αναπηδά); όταν η δύναµη ασκείται για µεγάλο χρόνο (ώρες), το υλικό ρέει. Η συµπεριφορά της µαγιονέζας είναι επίσης µη-νευτώνεια. Εάν αφεθεί πάνω στο ψωµί η µόνη τάση είναι η βαρύτητα, η οποία δεν µπορεί να προκαλέσει από µόνη της κίνηση. Οµως όταν την αλείψουµε µε µαχαίρι, τότε µπορεί να απλωθεί εύκολα. Η µαγιονέζα έχει τάση διαρροής (yeld stress), όπως επίσης και ιξώδες που µειώνεται µε την αύξηση του ρυθµού διάτµησης (διατµητική λέπτυνση, shear thnnng behavour - vscosty decreases wth shear rate). Σχήµα 0-14: Η µαγιονέζα µπορεί εύκολα να απλωθεί µε την διατµητική δύναµη του µαχαιριού. Οµως όταν αφεθεί µόνη της συµπεριφέρεται σαν ένα στερεό (παρουσία τάσης διαρροής, yeld stress).

24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 24 Κάθετες τάσεις (normal stress effects): Οταν η ράβδος περιστραφεί µέσα σε ένα Νευτώνειο υγρό, οι δυνάµεις αδράνειας (nertal forces) το προκαλούν να κινηθεί µακριά από την ράβδο. Εάν µία µικρή ποσότητα πολυµερούς προστεθεί, τότε το ρευστό θα σκαρφαλώσει στην ράβδο. Η κίνηση του ρευστού προκαλεί µία τάση στην αζιµουθιακή (κυκλική) κατεύθυνση (hoop stresses), και αυτή η τάση προκαλεί µε την σειρά της µία πίεση προς το κέντρο, η οποία τελικά οδηγεί το ρευστό να σκαρφαλώσει πάνω στην ράβδο. Σχήµα 0.15: Μία ράβδος που περιστρέφεται µέσα σε ένα Νευτώνειο υγρό προκαλεί ένα στρόβιλο που οδηγεί το ρευστό µακριά από την ράβδο. Το αντίθετο συµβαίνει στην περίπτωση ενος µη-νευτώνειου ρευστού λόγω της παρουσίας των αζιµουθιακών (κυκλικών) τάσεων (hoop stresses, normal stresses). Ενα άλλο δραµατικό φαινόµενο είναι το άδειασµα σιφωνίου χωρίς σωλήνα (tubeless or ductless sphon). Το πολυµερικό ρευστό µπορεί να αποµακρυνθεί από το δοχείο χωρίς χρήση αγωγού λόγω του υψηλού εφελκυστικού ιξώδους (hgh extensonal vscosty). Σχήµα 0.16: Το πολυµερικό ρευστό µπορεί να αποµακρυνθεί από το δοχείο χωρίς την χρήση αγωγού, το ίδιο το ρευστό παίζει το ρόλο του σιφωνίου.

25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 25 Αυτά τα πειράµατα απεικονίζουν τέσσερα σηµαντικά φαινόµενα στην ρεολογία: 1. Χρονική εξάρτηση: χαλαρωτικό µέτρο ελαστικότητας (relaxng modulus), G(t). 2. Ιξώδες διατµητικής λέπτυνσης ή πάχυνσης (shear thnnng or thckenng vscosty), η (γ& ). 3. ιαφορά κάθετων τάσεων σε διάτµηση, T 11 -T 22 > 0, T 22 -T 33 < Ιξώδες εκτατικής λέπτυνσης ή πάχυνσης (extensonal thnnng or thckenng vscosty), η (ε) & E.

26 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ - Κ00Β- 26 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ρεολογία (Rheology) Dealy J.M., Rheometers for Molten Plastcs, Van Nostrand Renhold NY (1983). Dealy J.M. and K.F. Wssbrun, Melt Rheology and Its Role n Plastcs Processng, Van Nostrand Renhold, NY (1990). Dealy J.M., and R.G. Larson, Structure and Rheology of Molten Polymers, Hanser, Munch (2006). Macosco C.W., Rheology: Prncples, Measurements and Applcatons, VCH, London (1994). Tanner R.I., Engneerng Rheology, Clarendon Press, Oxford (1985). Brd R.B., R.C. Armstrong and O. Hassager, Dynamcs of Polymerc Lquds: Vol. 1, Flud Mechancs, Wley, New York (1987). ιεργασίες Πολυµερών και Μηχανική (Polymer Processng and Engneerng) Tadmor Z. and C.G. Gogos, Prncples of Polymer Processng, Wley, New York (1979). A wealth of nformaton on extruson, njecton moldng, etc., t ncludes just about every mportant reference on polymer processng tll about O Bren K.T., Applcaton of Computer Modelng for Extruson and Other Contnuous Polymer Processes, Hanser Publshers, Munch (1992). Mchael W., Extruson Des, Hanser, Munch (1992). Rauwendaal C., Polymer Extruson, Hanser, Munch (1986). Hensen F., Plastcs Extruson Technology, Hanser, Munch (1988). Collyer A.A. and D.W. Clegg, Rheologcal Measurements, Elsever, London (1988). Isayev A.I., Injecton and Compresson Moldng, Marcel Dekker, New York (1987). Kennedy P., Flow Analyss Reference Manual, Moldflow Pty Ltd., Klsyth, Melbourne (1993). Manzone L.T. (Edtor), Applcatons of Computer-Aded Engneerng n Injecton Moldng, Hanser, New York (1987). Crawford R.J., Plastcs Engneerng, Pergamon Press, New York (1987). Morton- Jones D.H, Polymer Processng, Chapman and Hall, New York (1989). Mchael W., Enfuehrung n de Kunststoffverarbetung (n German) Hanser, Munch (1992). Agassant J.-F., P. Avenas and J.Ph. Sergent, La Mse en Forme des Materes Plastques, Tec-Doc (Lavoser), Pars (1986). Brley A.W., B. Haworth and J. Batchelor, Physcs of Plastcs, Hanser, New York (1992). Sperlng L.H., Introducton to Physcal Polymer Scence, Wley, New York (1992). Corsh P.J. (Edtor), Concse Encyclopeda of Polymer Processng and Applcatons, Pergamon Press, New York (1992).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 8 η Ενότητα ΠΟΛΥΜΕΡΗ Δημήτριος Λαμπάκης ΓΕΝΙΚΑ Τα πολυμερή, όπως π.χ. τα πλαστικά και το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 Κεραμικών και Πολυμερικών Υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr 1 Εισαγωγή Όπως ήδη είδαμε, η μηχανική συμπεριφορά των υλικών αντανακλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 8: ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 8: ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ενότητα 8: ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 1-1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Τα πολυµερή, όπως π.χ. τα πλαστικά και το ελαστικό (ή καουτσούκ), είναι χηµικές ουσίες που τα µόρια τους σχηµατίζουν µακρές αλυσίδες, που αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC)

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC) ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC) Τεχνική ανίχνευσης φυσικό/χημικών διεργασιών πολυμερικών και άλλων υλικών (δοκίμια) που συνοδεύονται από ανταλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οι ουσίες μικρού μοριακού βάρους μπορούν να βρεθούν στη συμπυκνωμένη φάση σε δύο πιθανές καταστάσεις: α) τη στερεά, όπου παρατηρείται οργάνωση σε

Οι ουσίες μικρού μοριακού βάρους μπορούν να βρεθούν στη συμπυκνωμένη φάση σε δύο πιθανές καταστάσεις: α) τη στερεά, όπου παρατηρείται οργάνωση σε Άμορφα Πολυμερή Θερμοκρασία Υαλώδους Μετάπτωσης Κινητικότητα πολυμερικών αλυσίδων Οι ουσίες μικρού μοριακού βάρους μπορούν να βρεθούν στη συμπυκνωμένη φάση σε δύο πιθανές καταστάσεις: α) τη στερεά, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίμων Πλαστική Συσκευασία Εισαγωγή «Πλαστικά» γιατί πλάθονται σε οποιοδήποτε σχήμα Τα πολυμερή είναι οργανικές ενώσεις το μόριο των οποίων σχηματίζεται από την επανάληψη μιας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Καμπύλες εφελκυσμού των πολυμερών

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Καμπύλες εφελκυσμού των πολυμερών EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Καμπύλες εφελκυσμού των πολυμερών Διδάσκων : Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής Ουρανία Κούλη, Ε.ΔΙ.Π. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Σκοπός Η εξάσκηση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Πλαστική Συσκευασία Εισαγωγή «Πλαστικά» γιατί πλάθονται σε οποιοδήποτε σχήµα Τα πολυµερή είναι οργανικές ενώσεις το µόριο των οποίων σχηµατίζεται από την επανάληψη µιας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Ενότητα 8: Υλικά Συσκευασίας(2/4), 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκων: Αντώνιος Καναβούρης

Συσκευασία Τροφίμων. Ενότητα 8: Υλικά Συσκευασίας(2/4), 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκων: Αντώνιος Καναβούρης Συσκευασία Τροφίμων Ενότητα 8: Υλικά Συσκευασίας(2/4), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκων: Αντώνιος Καναβούρης Μαθησιακοί Στόχοι Η εξοικείωση με τα υλικά συσκευασίας, των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 - Ιξωδοελαστικότητα

Κεφάλαιο 10 - Ιξωδοελαστικότητα Κεφάλαιο - Ιξωδοελαστικότητα Ποια είναι η μηχανική αντοχή ενός πολυμερούς; Στόχοι του κεφαλαίου Οι έννοιες της τάσης και της παραμόρφωσης. Ερπυσμός, χαλάρωση τάσης. Μοντέλα Maxwell, Kelvin και πιο πολύπλοκα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΙΞΩ ΟΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΙΞΩ ΟΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΙΞΩ ΟΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Εχοντας συζητήσει τις περιπτώσεις των καθαρά ελαστικών και ιξώδων σωµάτων, µπορούµε να εξετάσουµε τώρα πιο πολύπλοκες περιπτώσεις. Περιπτώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μηχανική συμπεριφορά αντανακλά την σχέση παραμόρφωση ασκούμενο φορτίο/δύναμη Να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του υλικού - να αποφευχθεί υπερβολική παραμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12 Πως αντιδρά ένα υλικό στην θερμότητα. Πως ορίζουμε και μετράμε τα ακόλουθα μεγέθη: Θερμοχωρητικότητα Συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ

ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ Α. Παϊπέτης 6 ο Εξάμηνο Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Εισαγωγή Ρεολογική συμπεριφορά ρευστών Υλική σχέση Νευτωνικά και μη νευτωνικά ρευστά Τανυστής ιξώδους Τάσης και ρυθμού

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίμων Πλαστική Συσκευασία Εισαγωγή «Πλαστικά» γιατί πλάθονται σε οποιοδήποτε σχήμα Τα πολυμερή είναι οργανικές ενώσεις το μόριο των οποίων σχηματίζεται από την επανάληψη μιας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Ρεολογία πολυμερών

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Ρεολογία πολυμερών EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Ρεολογία πολυμερών Διδάσκων : Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής Ουρανία Κούλη, Ε.ΔΙ.Π. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Σκοπός Η εξάσκηση των φοιτητών με την ρεολογία

Διαβάστε περισσότερα

7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 7-1 7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 7.1. ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ιάφοροι διαλύτες µπορούν να επιφέρουν φυσικές αλλαγές όταν επιδρούν σε διάφορα πολυµερή. Αυτές οι αλλαγές είναι το αποτέλεσµα της αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση. Δομής(structure) Ιδιοτήτων(properties) κατεργασίας(processing) ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΥΛΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συσχέτιση. Δομής(structure) Ιδιοτήτων(properties) κατεργασίας(processing) ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΥΛΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Συσχέτιση Δομής(structure) Ιδιοτήτων(properties) κατεργασίας(processing) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΥΛΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ Ορολογία σχετική με τη δομή που θα συναντήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙI ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΙΙI ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙΙI ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ Μ.Β ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΟΣ ( ΙΑΦΟΡΙΚΗ) Probablty Densty Functon

Διαβάστε περισσότερα

Επομένως ο βαθμός πολυμερισμού είναι: gτmol. Ο μηχανισμός συνδυασμού επιβάλλει ο αριθμός των μορίων βενζολικού περοξειδίου να είναι:

Επομένως ο βαθμός πολυμερισμού είναι: gτmol. Ο μηχανισμός συνδυασμού επιβάλλει ο αριθμός των μορίων βενζολικού περοξειδίου να είναι: Ασκήσεις Πολυμερή Υπολογίστε το ποσοστό του μονομερούς εκκινητή βενζολικού περοξειδίου (BPO) που απαιτείται για να παραχθεί 1 kg πολυαιθυλενίου με μέσο μοριακό βάρος 200000g/mol. Ποιος είναι ο βαθμός πολυμερισμού;

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Διαφορική Ανιχνευτική Θερμιδομετρία (DSC)

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Διαφορική Ανιχνευτική Θερμιδομετρία (DSC) EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Διαφορική Ανιχνευτική Θερμιδομετρία (DSC) Διδάσκων : Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής Ουρανία Κούλη, Ε.ΔΙ.Π. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Σκοπός Η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Παράξενη Συμπεριφορά κάποιων Μη Νευτώνειων Ρευστών

Η Παράξενη Συμπεριφορά κάποιων Μη Νευτώνειων Ρευστών Η Παράξενη Συμπεριφορά κάποιων Μη Νευτώνειων Ρευστών Θεοχαροπούλου Ηλιάνα 1, Μπακιρτζή Δέσποινα 2, Οικονόμου Ευαγγελία, Σαμαρά Κατερίνα 3, Τζάμου Βασιλική 4 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσ/νίκης «Μανόλης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµάδα. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ

Εβδοµάδα. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ Β εξαµήνου ΑΡ. ΧΑΝ ΡΙΝΟΣ, DO, MPhil, cphd. Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ Εβδοµάδα ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ Μ.Β ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΟΣ (ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ) Probablty Densty Functon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (DISLOCATIONS )

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (DISLOCATIONS ) ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (DISLOCATIONS ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η αντοχή και η σκληρότητα είναι μέτρα της αντίστασης ενός υλικού σε πλαστική παραμόρφωση Σε μικροσκοπική κλίμακα, πλαστική παραμόρφωση : - συνολική κίνηση μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Βασικές Έννοιες Φυσικής. Ενότητα: Στερεά. Διδάσκων: Καθηγητής Κ. Κώτσης. Τμήμα: Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τίτλος Μαθήματος: Βασικές Έννοιες Φυσικής. Ενότητα: Στερεά. Διδάσκων: Καθηγητής Κ. Κώτσης. Τμήμα: Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης Τίτλος Μαθήματος: Βασικές Έννοιες Φυσικής Ενότητα: Στερεά Διδάσκων: Καθηγητής Κ. Κώτσης Τμήμα: Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης 7. Στερεά Η επιβεβαίωση ότι τα στερεά σώματα αποτελούνται από μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

κρυστάλλου απείρου μεγέθους.

κρυστάλλου απείρου μεγέθους. Κρυστάλλωση Πολυμερών Θερμοδυναμική της κρυστάλλωσης πολυμερών Θερμοκρασία ρασία τήξης πολυμερών Μεταβολή ειδικού όγκου ως προς τη θερμοκρασία σε γραμμικό πολυαιθυλένιο:., ακλασματοποίητο πολυμερές, ο,

Διαβάστε περισσότερα

1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1 1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Θα αρχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων της Φυσικοχημείας με τη μελέτη της αέριας κατάστασης της ύλης. Η μελέτη της φύσης των αερίων αποτελεί ένα ιδανικό μέσο για την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

5. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 5-1 5. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 5.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η καθηµερινή πείρα µας έχει δείξει ότι τα πολυµερή συµπεριφέρονται µηχανικά µε διάφορους τρόπους: σα ψαθυρό υλικό, σα λάστιχο και σαν ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1 Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά Μάθημα Νο 1 Καταστάσεις της ΎΎλης (Φυσικές Ιδιότητες) Στερεά Υγρή Αέρια Στερεά Συγκεκριμένο Σχήμα Συγκεκριμένο ΌΌγκο Μεγάλη πυκνότητα Δεν συμπιέζονται εύκολα Σωματίδια με

Διαβάστε περισσότερα

1bar. bar; = = y2. mol. mol. mol. P (bar)

1bar. bar; = = y2. mol. mol. mol. P (bar) Τµήµα Χηµείας Μάθηµα: Φυσικοχηµεία Ι Εξέταση: Περίοδος Σεπτεµβρίου -3 (7//4). Σηµειώστε µέσα στην παρένθεση δίπλα σε κάθε µέγεθος αν είναι εντατικό (Ν) ή εκτατικό (Κ): όγκος (Κ), θερµοκρασία (Ν), πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική- Κεφάλαιο Μηχανικής των Ρευστών

Φυσική- Κεφάλαιο Μηχανικής των Ρευστών Φυσική- Κεφάλαιο Μηχανικής των Ρευστών 1 Νοεµβρίου 2013 Το κεφάλαιο αυτό είναι επηρεασµένο από τους [3], [4], [2], [1]. Στερεά Υγρά Αέρια Καταστάσεις Υλης Βασική δοµική µονάδα: το Μόριο. καθορίζει χηµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ Ρεολογία Επιστήµη που εξετάζει την ροή και την παραµόρφωση των υλικών κάτω από την άσκηση πίεσης. Η µεταφορά των υγρών στην βιοµηχανία τροφίµων συνδέεται άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον

Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον Ν. Μ. Μπάρκουλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός 1 Τι είναι: Περίγραμμα Μαθήματος Επιλογής Μάθημα Επιλογής στο 9ο Εξάμηνο του ΤΜΕΥ Με τι ασχολείται: Με την

Διαβάστε περισσότερα

ωλi τ~γ ο (ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο είναι το γ ο ) [Μη ρεαλιστικό; ισχύει μόνο για μικρά γ ο ]

ωλi τ~γ ο (ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο είναι το γ ο ) [Μη ρεαλιστικό; ισχύει μόνο για μικρά γ ο ] ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Κατανομή χρόνων χαλάρωσης Το φάσμα Rouse : To μοντέλο δίνει φάσμα χρόνων λ, και μέτρων G =G=vkT για όλα τα. Φάσμα χρόνων χαλάρωσης (ελέγξιμο πειραματικά). Πείραμα: Small amptude

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση2 η Κατηγορίες υλικών Μέταλλα Σιδηρούχαµέταλλα (ατσάλι, ανθρακούχοι, κραµατούχοι και ανοξείγωτοιχάλυβες, κ.α. Πολυµερικά υλικά Πλαστικά Ελαστοµερή Μη

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικές Τεχνικές ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (TG)

Θερμικές Τεχνικές ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (TG) Θερμικές Τεχνικές Μια ομάδα τεχνικών με τις οποίες μετρείται κάποια φυσική ιδιότητα μιας ουσίας ή των προϊόντων αντίδρασής της ως συνάρτηση της θερμοκρασίας, όταν η τελευταία μεταβάλλεται κατά ένα προγραμματισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Nanocellulose / Νανοκυτταρίνη

Nanocellulose / Νανοκυτταρίνη Nanocellulose / Νανοκυτταρίνη Παρουσίαση ενός καινοτομικού προϊόντος με εξαιρετικές έως απίστευτες μελλοντικές προοπτικές τον 21 ο αιώνα! του Γεωργίου Μαντάνη, Καθηγητή ΤΕΙ/Θ Courtesy: Prof. Arthur Ragauskas,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) ΘΕΩΡΙΑ Ιξώδες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) Το ιξώδες είναι η ιδιότητα που έχει ένα ρευστό να παρουσιάζει αντίσταση κατά τη ροή του, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ωλi τ~γ ο (ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο είναι το γ ο ) [Μη ρεαλιστικό; ισχύει μόνο για μικρά γ ο ]

ωλi τ~γ ο (ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο είναι το γ ο ) [Μη ρεαλιστικό; ισχύει μόνο για μικρά γ ο ] ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Κατανομή χρόνων χαλάρωσης Το φάσμα Rouse : To μοντέλο δίνει φάσμα χρόνων λ, και μέτρων G =G=vkT για όλα τα. Φάσμα χρόνων χαλάρωσης (ελέγξιμο πειραματικά). Πείραμα: Small amptude

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εισαγωγή στη Δοκιμή Εφελκυσμού Δοκίμιο στερεωμένο ακλόνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 IAΣTOΛH KAI ΣYΣTOΛH

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 IAΣTOΛH KAI ΣYΣTOΛH ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 IAΣTOΛH KAI ΣYΣTOΛH 8.1 Γραµµική διαστολή των στερεών Ένα στερεό σώµα θεωρείται µονοδιάστατο, όταν οι δύο διαστάσεις του είναι αµελητέες σε σχέση µε την τρίτη, το µήκος, όπως συµβαίνει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗ. Μονοµερές (monomer): Είναι απλή χηµική ένωση από την οποία µπορεί να ληφθεί ένα πολυµερές µέσω µιας επαναλαµβανόµενης αντίδρασης.

ΠΟΛΥΜΕΡΗ. Μονοµερές (monomer): Είναι απλή χηµική ένωση από την οποία µπορεί να ληφθεί ένα πολυµερές µέσω µιας επαναλαµβανόµενης αντίδρασης. ΠΟΛΥΜΕΡΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Μονοµερές (monomer): Είναι απλή χηµική ένωση από την οποία µπορεί να ληφθεί ένα πολυµερές µέσω µιας επαναλαµβανόµενης αντίδρασης. Πολυµερές (polymer): Είναι µόριο µεγάλους µεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 4: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 4: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ενότητα 4: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

2. Σύνθετα υλικά µε ενίσχυση. ινών (fibrous composites) σωµατιδίων (particulate composites) 3. Στρωµατικά σύνθετα υλικά (laminar composites)

2. Σύνθετα υλικά µε ενίσχυση. ινών (fibrous composites) σωµατιδίων (particulate composites) 3. Στρωµατικά σύνθετα υλικά (laminar composites) ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1..Ι. Παντελής (2008) «Μη µεταλλικά τεχνικά υλικά», Εκδ. Παπασωτηρίου (2 η έκδοση), Αθήνα 2. Μ. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon (2011) «Υλικά: Μηχανική, επιστήµη, επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΟΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΤΗΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ

2. ΡΟΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΤΗΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ 2-2. ΡΟΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΤΗΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ 2.. ΙΞΩ ΕΣ Το ιξώδες αποτελεί εκείνη την ιδιότητα του ρευστού που αντιπροσωπεύει αντίσταση στη ροή. Πιο συγκεκριµένα, κάποιος πιο τεχνικός ορισµός θα αναφερόταν

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής 501 Ορμή και Δυνάμεις Θεώρημα Ώθησης Ορμής «Η μεταβολή της ορμής ενός σώματος είναι ίση με την ώθηση της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα» = ή Το θεώρημα αυτό εφαρμόζεται διανυσματικά. 502 Θεώρημα Ώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά. Μάθημα ΙΙ. Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις)

Δομικά Υλικά. Μάθημα ΙΙ. Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις) Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙ Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις) Μηχανικές Ιδιότητες Υλικών Τάση - Παραμόρφωση Ελαστική Συμπεριφορά Πλαστική Συμπεριφορά Αντοχή και Ολκιμότητα Σκληρότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιφανειακοί Δεσμοί

Διεπιφανειακοί Δεσμοί Διεπιφανειακοί Δεσμοί (a) Διάφοροι τύποι μοριακή διάχυση (b) (c) ηλεκτροστατική έλξη δευτερογενής πρόσφυση (d) (e) χημικός (ομοιοπολικός) δεσμός μηχανική πρόσφυση 1 Είδη Διεπιφανειακών Δεσμών Yπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

3. Τριβή στα ρευστά. Ερωτήσεις Θεωρίας

3. Τριβή στα ρευστά. Ερωτήσεις Θεωρίας 3. Τριβή στα ρευστά Ερωτήσεις Θεωρίας Θ3.1 Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν: α. Η εσωτερική τριβή σε ένα ρευστό ονομάζεται. β. Η λίπανση των τμημάτων μιας μηχανής οφείλεται στις δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Εισαγωγή στη Ρεολογία Πολυμερών

Κεφάλαιο 11 Εισαγωγή στη Ρεολογία Πολυμερών Κεφάλαιο 11 Εισαγωγή στη Ρεολογία Πολυμερών Πόσο εύκολη είναι η ροή ενός τήγματος πολυμερούς; Στόχοι του κεφαλαίου Τύποι ρεολογικής συμπεριφοράς ρευστών. Νευτώνεια και μη-νευτώνεια ρευστά. Παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. Στις ερωτήσεις Α1-Α4, να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. Στις ερωτήσεις Α1-Α4, να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Α & Β ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΤΟΣΙΤΣΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 07 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2017

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2017 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Θέμα 1 ο (25 μονάδες) Σε ένα στάδιο της διεργασίας παραγωγής ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

M V n. nm V. M v. M v T P P S V P = = + = σταθερή σε παραγώγιση, τον ορισµό του συντελεστή διαστολής α = 1, κυκλική εναλλαγή 3

M V n. nm V. M v. M v T P P S V P = = + = σταθερή σε παραγώγιση, τον ορισµό του συντελεστή διαστολής α = 1, κυκλική εναλλαγή 3 Τµήµα Χηµείας Μάθηµα: Φυσικοχηµεία Ι Εξέταση: Περίοδος εκεµβρίου 04- (//04. ίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες για τον διθειάνθρακα (CS. Γραµµοµοριακή µάζα 76.4 g/mol, κανονικό σηµείο ζέσεως 46 C, κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1-1 Η Επιστήµη της Αντοχής των Υλικών, 1-2 Γενικές παραδοχές, 1-3 Κατάταξη δυνάµεων, 1-4 Είδη στηρίξεων, 1-5 Μέθοδος τοµών, Παραδείγµατα, 1-6 Σχέσεις µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δυνάµεων, Παραδείγµατα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (2) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (2) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο Βασικές Έννοιες Ονοματολογία Πολυμερών Ταξινόμηση Πολυμερών Δομή Πολυμερών Κρυσταλλικότητα Μοριακό Βάρος Πολυμερών Φυσικές Ιδιότητες Πολυμερών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1) Πολυμερές (polymer) Είναι μόριο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών υλικών. Πλαστική συμπεριφορά

Μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών υλικών. Πλαστική συμπεριφορά Μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών υλικών Πλαστική συμπεριφορά Πλαστική παραμόρφωση των μετάλλων Πλαστική παραμόρφωση σημαίνει Μόνιμη παραμόρφωση. 2 Tensile strength (TS) Fracture strength Necking Διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Παναγιώτης Αθανασόπουλος. Κεφάλαιο 3ο Χημική Κινητική Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, 35 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 36 Γενικα για τη χημικη κινητικη και τη χημικη Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιούνιος 2016

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιούνιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Δοκίμιο από PMMA (Poly Methyl MethAcrylate)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Fax:

Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Kατασκευή επειγουσών εργασιών ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα. Θεωρητικη αναλυση

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα. Θεωρητικη αναλυση ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα Θεωρητικη αναλυση ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ στα στερεα Ομοιοπολικός δεσμός Ιοντικός δεσμός Μεταλλικός δεσμός Δεσμός του υδρογόνου Δεσμός van der Waals ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ Στοιβάδες Χώρος κίνησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MΗΤΣΟΥΛΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέα Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός συντελεστή γραµµικής διαστολής

Προσδιορισµός συντελεστή γραµµικής διαστολής Θ1 Προσδιορισµός συντελεστή γραµµικής διαστολής 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα µελετηθεί το φαινόµενο της γραµµικής διαστολής και θα προσδιοριστεί ο συντελεστής γραµµικής διαστολής ορείχαλκου ή χαλκού..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΙΩΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Α. ΟΠΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ. Στο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο Leitz μελετήθηκαν κατάλληλα προετοιμασμένα δοκίμια χάλυβα. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σ. Κ. Παλκοπούλου, Χ. Μ. Χουρδάκη, Σ. Ν. Βουγιούκα, Κ. Δ. Παπασπυρίδης Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ. 3/3/2011 Σημειώσεις μαθήματος «Ρεολογία & Μορφοποίηση Πολυμερών Υλικών» Α.Δ. Παπαθανασίου, Ανοιξη 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ. 3/3/2011 Σημειώσεις μαθήματος «Ρεολογία & Μορφοποίηση Πολυμερών Υλικών» Α.Δ. Παπαθανασίου, Ανοιξη 2011 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Log (Million tons/year) 2.500 1.375 0.250-0.875 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 Year ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Polystyrene 11% Low

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ. Ενότητα : Ιδιότητες μακρομορίων στην στερεά κατάσταση. Διδάσκων : Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ. Ενότητα : Ιδιότητες μακρομορίων στην στερεά κατάσταση. Διδάσκων : Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Ιδιότητες μακρομορίων στην στερεά κατάσταση Διδάσκων : Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΡΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των μη αλληλεπιδραστικών ροών και η σημασία του στην ερμηνεία των ιδιοτήτων των ιδανικών αερίων.

Το σύστημα των μη αλληλεπιδραστικών ροών και η σημασία του στην ερμηνεία των ιδιοτήτων των ιδανικών αερίων. Το σύστημα των μη αλληλεπιδραστικών ροών και η σημασία του στην ερμηνεία των ιδιοτήτων των ιδανικών αερίων. Θεωρώντας τα αέρια σαν ουσίες αποτελούμενες από έναν καταπληκτικά μεγάλο αριθμό μικροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατά την ανελαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται:

2. Κατά την ανελαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται: Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε μια σωστή απάντηση. 1. Ένα πραγματικό ρευστό ρέει σε οριζόντιο σωλήνα σταθερής διατομής με σταθερή ταχύτητα. Η πίεση κατά μήκος του σωλήνα στην κατεύθυνση της ροής μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

16. Να γίνει µετατροπή µονάδων και να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων: α. οι τρεις ώρες είναι... λεπτά β. τα 400cm είναι...

16. Να γίνει µετατροπή µονάδων και να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων: α. οι τρεις ώρες είναι... λεπτά β. τα 400cm είναι... 1. Ο νόµος του Hooke υποστηρίζει ότι οι ελαστικές παραµορφώσεις είναι.των...που τις προκαλούν. 2. Ο τρίτος νόµος του Νεύτωνα υποστηρίζει ότι οι δυνάµεις που αναφέρονται στο νόµο αυτό έχουν... µέτρα,......

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 Εισαγωγή στο Μάθημα Μηχανική των Υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Εισαγωγή/ Μηχανική Υλικών 1 Χρονοδιάγραμμα 2017 Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

Μη-κρυσταλλικάστερεάκαιύαλοι (non-crystalline solids and glasses)

Μη-κρυσταλλικάστερεάκαιύαλοι (non-crystalline solids and glasses) Μη-κρυσταλλικάστερεάκαιύαλοι (non-crystalline solids and glasses) glass Ένα εύθραυστο και διαφανές υλικό Πολλά περισσότερα αλλά και δύσκολο να καθοριστεί ακριβώς Ύαλοι=μη κρυσταλλικά στερεά που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (ΠΛΑΣΤΙΚΆ)

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (ΠΛΑΣΤΙΚΆ) ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (ΠΛΑΣΤΙΚΆ) 1 πολυμερή=πολλά μέρη (οργανικά) C C C C C C Polyethylene (PE) C C C C C C Cl Cl Cl Poly(vinyl chloride) (PVC) C C C C C C C 3 C 3 C 3 Polypropylene (PP) τα πολυμερή repeatανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές CMNG_2197- Κώστας Γαλιώτης

Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές CMNG_2197- Κώστας Γαλιώτης Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές CMNG_2197- Κώστας Γαλιώτης Κεφάλαιο 1. Σύνθετα Υλικά Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές/ Κεφάλαιο 1 - Σύνθετα Υλικά 1 Περιεχόμενα Μαθήματος 1. Εισαγωγικές έννοιες. Είδη σύνθετων

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακός Χαρακτηρισμός Πολυμερών

Μοριακός Χαρακτηρισμός Πολυμερών Μοριακός Χαρακτηρισμός Πολυμερών Μοριακό Βάρος Πολυμερών Υψηλά όχι ακριβή ΜΒ λόγω τυχαιότητας πολυμερισμού Μίγμα αλυσίδων με διαφορετικό μήκος Μέσο ΜΒ ή κατανομή ΜΒ Βαθμός Πολυμερισμού (DP) = MB πολυμερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Ιξώδες Ταχύτητα διάτμησης Αριθμός Reynolds Διδάσκων Δρ. Παντελής Σ. Αποστολόπουλος (Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

[6] Να επαληθευθεί η εξίσωση του Euler για (i) ιδανικό αέριο, (ii) πραγματικό αέριο

[6] Να επαληθευθεί η εξίσωση του Euler για (i) ιδανικό αέριο, (ii) πραγματικό αέριο [1] Να βρεθεί ο αριθμός των ατόμων του αέρα σε ένα κυβικό μικρόμετρο (κανονικές συνθήκες και ιδανική συμπεριφορά) (Τ=300 Κ και P= 1 atm) (1atm=1.01x10 5 Ν/m =1.01x10 5 Pa). [] Να υπολογισθεί η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα