Αρχαιοβοτανικές µελέτες στο Νεολιθικό Οικισµό Αυγής Καστοριάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχαιοβοτανικές µελέτες στο Νεολιθικό Οικισµό Αυγής Καστοριάς 2005-2007"

Transcript

1 Αρχαιοβοτανικές µελέτες στο Νεολιθικό Οικισµό Αυγής Καστοριάς Εύη Μαργαρίτη Εισαγωγή Οι αρχαιοβοτανικές µελέτες αποτελούν βασική και καίρια πρακτική στις αρχαιολογικές ανασκαφές, µιας και αντιπροσωπεύουν το βασικό εργαλείο για την ανασύσταση της αγροτικής οικονοµίας κατά την αρχαιότητα. Τις περισσότερες φορές όµως η δειγµατοληψία είναι περιορισµένη, έχοντας ως αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικών πληροφοριών και την ανεπαρκή εξαγωγή συµπερασµάτων. Η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική στην ανασκαφή του Νεολιθικού Οικισµού της Αυγής Καστοριάς. Η συστηµατική δειγµατοληψία χώµατος και η επεξεργασία του κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών καθώς και η περαιτέρω ανάλυση των φυτικών καταλοίπων σε εξειδικευµένα εργαστήρια έχουν δηµιουργήσει εκτενή βάση δεδοµένων και στοιχείων, που θα συµβάλουν στην κατανόηση των γεωργικών πρακτικών και του οικονοµικού πλαισίου, στο οποίο είχε δηµιουργηθεί και αναπτυχθεί ο Οικισµός της Αυγής κατά τη Νεολιθική. Κατανοητά επιπλέον θα γίνουν και τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά, που τον διαφοροποιούσαν από άλλους οικισµούς της ίδιας περιόδου. ειγµατοληψία Επίπλευση Επεξεργασία Η αρχαιοβοτανολογία βασίζεται στη µελέτη των φυτικών καταλοίπων, που για κάποιο λόγο ήρθαν σε επαφή µε τη φωτιά στην αρχαιότητα, απανθρακώθηκαν και έτσι διατηρήθηκαν µέσα στους αιώνες. Οι σπόροι και τα άλλα µέρη του φυτού προστατεύονται µέσα στα αρχαιολογικά στρώµατα και διατηρούν σε µεγάλο βαθµό τα βασικά µορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Συνεπώς µπορούν να αναγνωριστούν, να µελετηθούν και να µας παράσχουν σηµαντικές πληροφορίες για την επιλογή των διαφόρων ειδών, τις µεθόδους καλλιέργειάς τους, τις διατροφικές συνήθειες και την επεξεργασία των φυτών κατά την αρχαιότητα. Για να γίνει εφικτή όµως η µελέτη των φυτικών καταλοίπων, πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριµένες διαδικασίες αρχίζοντας από τη συλλογή δειγµάτων χώµατος από τις αρχαιολογικές επιχώσεις. Τα δείγµατα προέρχονται από κατασκευές, πασσαλότρυπες, εστίες, στρώµατα καταστροφής, δάπεδα και λάκκους καθώς και από περιοχές συγκέντρωσης κεραµικής και από επιφάνειες µε εµφανή ίχνη καύσης. Παράλληλα, δείγµατα πάρθηκαν σχεδόν από κάθε πάσα, ακόµη και αν δεν υπήρχαν εµφανή ίχνη καύσης. Ουσιαστικά, είναι δυνατή στην Αυγή η εξέταση κάθε ανασκαµµένης περιοχής µε βάση τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα και, ως εκ τούτου, η απόδοση πληροφοριών για την κατανοµή του υλικού µέσα στον οικισµό και τη σχέση του µε συγκεκριµένα στρώµατα και κατασκευές. Με αυτή την τακτική δειγµατοληψίας, πάνω από 800 αρχαιολογικά δείγµατα χώµατος έχουν επεξεργαστεί και αναλυθεί ως αυτή τη στιγµή (Ιούνιος 2007). Για την επίπλευση χρησιµοποιήθηκε ειδικά διαµορφωµένο βαρέλι, το νεροκόσκινο (Εικ. 1). Όπως προδίδει η ονοµασία του, πρόκειται για σύστηµα που βασίζεται στο συνδυασµό της ροής του νερού και της κατάληξής του σε ειδικά γεωλογικά κόσκινα, το οποίο ουσιαστικά στοχεύει στο διαχωρισµό των οργανικών υλικών από τον κύριο όγκο του

2 χώµατος, που προέρχεται από τις αρχαιολογικές επιχώσεις. Τα δείγµατα τοποθετούνται σε µια σίτα, στερεωµένη λίγο πιο κάτω από το χείλος ενός κοινού βαρελιού, στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει ένα σύστηµα σωλήνων, που τροφοδοτεί νερό µε συγκεκριµένη και ελεγχόµενη πίεση. Με τη συνεχή ροή του νερού και την ανάδευση του χώµατος, τα απανθρακωµένα µέρη (σπόροι, άνθρακες) επιπλέουν και µε την υπερχείλιση καταλήγουν στα ειδικά γεωλογικά κόσκινα που είναι τοποθετηµένα στην εκροή του διαµορφωµένου στοµίου του βαρελιού. Η διαδικασία της επίπλευσης είναι επίπονη και εξαιρετικά χρονοβόρα. Τα κόσκινα που χρησιµοποιήθηκαν για τη συγκέντρωση του υλικού έχουν άνοιγµα βροχίδος 1m και 250µ και το υλικό που καταλήγει σε αυτά ονοµάζεται χονδρόκοκκο και λεπτόκοκκο υλικό/κλάσµα αντίστοιχα. Η µελέτη του υλικού βασίστηκε τόσο στη διαλογή του χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου προϊόντος της επίπλευσης, όσο και στην εξέταση του «ξερού υπολοίπου», δηλαδή του υλικού που παραµένει στη σίτα στο εσωτερικό του νεροκόσκινου. Η εξέταση του υλικού της επίπλευσης στο σύνολό του (χονδρόκοκκο, λεπτόκοκκο & ξερό υπόλοιπο) είναι αναγκαία µιας και µόνο τότε υπάρχει η βεβαιότητα ότι το υλικό έχει διασωθεί στο σύνολό του. Πολλοί σπόροι δεν επιπλέουν κατά τη διάρκεια της επίπλευσης, αλλά είναι πιο πιθανό να παραµείνουν στο ξερό/βαρύ υπόλοιπο. Εκεί εξάλλου σώζονται πολλά τµήµατα άνθρακα, όστρεα, κόκαλα ζώων, αλλά και µικρά τµήµατα πυριτόλιθου, ακόµη και κεραµική, τα οποία διαφορετικά θα είχαν χαθεί µαζί µε τις πληροφορίες που µας δίνουν για την ανασύσταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον οικισµό. Όλα αυτά τα ευρήµατα συγκεντρώνονται, καταγράφονται και µελετούνται από τους ειδικούς ερευνητές (Εικ. 2). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η λεπτοµερής διαλογή του ξερού υπολοίπου στο σύνολό του, δεν είναι συνήθης πρακτική για τα δεδοµένα των ελληνικών ανασκαφών και σηµαντικά στοιχεία για τον µικρόκοσµο που κρύβεται στις αρχαιολογικές επιχώσεις δεν θα µελετούνταν ποτέ, όπως π.χ. τα οστά ψαριών, σηµαντική ένδειξη όχι µόνο για τις διατροφικές συνήθειες του νεολιθικού κατοίκου της Αυγής, αλλά και για τις αποστάσεις που διένυε για την απόκτηση της συγκεκριµένης τροφής, τις ανταλλαγές µε άλλους οικισµούς κ.λπ. Εικ. 1. Το νεροκόσκινο και η διαδικασία της επίπλευσης στις εγκαταστάσεις της Αυγής. 2

3 Εικ. 2. ιαλογή ξερού υπολοίπου στις εγκαταστάσεις της Αυγής. Μετά τη διαδικασία της επίπλευσης ακολούθησε µια πρώτη διαλογή των δειγµάτων για να εξακριβωθεί η παρουσία ή µη αρχαιοβοτανολογικού υλικού. Η πλειοψηφία του υλικού προέρχεται από το χονδρόκοκκο κλάσµα, ενώ στο λεπτόκοκκο εντοπίστηκαν σποραδικά µόνο κάποιες βάσεις εξωτερικών λεπύρων. Τα δείγµατα εξετάστηκαν σε στερεοµικροσκόπιο σε διάφορες µεγεθύνσεις και για την αναγνώριση των ειδών χρησιµοποιήθηκαν η συγκριτική συλλογή του Εργαστηρίου Wiener της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών και διάφορα εγχειρίδια απαραίτητα για την αναγνώριση και µελέτη των φυτικών καταλοίπων. Κατά την ανάλυση των δειγµάτων επιβεβαιώθηκε η παρουσία πλούσιου αρχαιοβοτανικού υλικού, που ανέρχεται σε χιλιάδες σπόρων (Εικ. 3), που θα συντελέσουν στην ανασύσταση των επιλογών του νεολιθικού γεωργού για συγκεκριµένες καλλιέργειες καθώς και τη σηµασία της διάταξης του υλικού στους διάφορους χώρους του οικισµού. Εικ. 3. Συγκέντρωση σπόρων από το υτικό Τοµέα των Ανασκαφών Αυγής. 3

4 Τα είδη και οι συγκεντρώσεις Τα είδη που αναγνωρίστηκαν στα δείγµατα της Αυγής αποτελούνται από: ηµητριακά µονόκοκκο σιτάρι (Triticum monococcum), δίκοκκο σιτάρι (Triticum dicoccum), µαλακό/σκληρό σιτάρι (Triticum aestitum/durum) και κριθάρι (Hordeum vulgare) Όσπρια ρόβι (Vicia ervilia L.), λαθούρι (Lathyrus sativus/cicerα), φακή (Lens sp.) Φρούτα και καρποί σταφύλι (Vitis sp.), σύκο (Ficus carica), βατόµουρο (Rubus fruticosus), αγριοτσικουδιά (Pistacia cf. terebinthus), κράνο (Cornus mas). Η αναγνώριση του µονόκοκκου και του δίκοκκου σιταριού βασίστηκε τόσο σε σπόρους όσο και στα δίχαλα των σταχυδίων και στις βάσεις των εξωτερικών λεπύρων (ο φλοιός των σπόρων). Στους σπόρους βασίστηκε και η αναγνώριση του κριθαριού. εν ήταν δυνατή η ταύτιση του δίστιχου ή του εξάστιχου είδους. Στο δίστιχο είδος όλοι οι σπόροι είναι συµµετρικοί, ενώ στο εξάστιχο οι πλευρικοί σπόροι είναι ελαφρώς ασύµµετροι. Όµως δε βρέθηκε κανένας σπόρος που θα µπορούσε µε βεβαιότητα να χαρακτηριστεί ως ασύµµετρος και να παραπέµπει έτσι στην ύπαρξη του εξάστιχου είδους. Πιθανώς είναι βέβαιη η ύπαρξη του δίστιχου είδους λόγω της βεβαιωµένης ύπαρξης των συµµετρικών σπόρων, αλλά δε µπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη του εξάστιχου κριθαριού. Επιπλέον, τα συγκεκριµένα υπο-είδη µπορούν να διαγνωστούν µε σχετική ασφάλεια από τα ραχίδια του κριθαριού, που δυστυχώς απουσιάζουν από τα δείγµατα. Το σταφύλι αντιπροσωπεύεται τόσο από ολόκληρα γίγαρτα όσο και από σπασµένα τµήµατα που εµφανίζονται σποραδικά σε ορισµένα δείγµατα σε πολύ µικρές ποσότητες. Η ταύτιση της αµπέλου µε το καλλιεργηµένο ή το άγριο υπο-είδος έχει απασχολήσει πολλούς επιστήµονες, που προσπάθησαν να την επιτύχουν υιοθετώντας πειραµατικές πρακτικές, κάνοντας µετρήσεις και συγκρίνοντας µοντέρνους εξηµερωµένους και άγριους πληθυσµούς µε αρχαιοβοτανικό υλικό. Ο αριθµός των γιγάρτων που βρέθηκαν µέχρι τώρα στην Αυγή είναι ελάχιστος για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ακρίβεια σε τέτοιου είδους πρακτικές µιας και χρειάζεται ικανός αριθµός γιγάρτων για την εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων. Παρόµοια είναι και η περίπτωση του λαθουριού. Σύµφωνα µε µελέτες είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς το υπο-είδος του λαθουριού αρχαιοβοτανολογικά και γι αυτό αντιµετωπίζεται ως Lathyrus sativus /cicera. Βρέθηκαν σπόροι σύκου, βατόµουρου και αγριοτσικουδιάς σε περιορισµένες ποσότητες, ενώ µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των κράνων. Επίσης, προσδιορίστηκαν σπόροι που ανήκουν σε µη καλλιεργήσιµα φυτά, όπως Polygonum aviculare, Rumex sp., Buglossoides arvensis και Lolium temulentum. Εστιάζοντας σε συγκεκριµένες περιοχές του οικισµού, η περίπτωση του Λάκκου (Τοµή υτικός Τοµέας) είναι ενδιαφέρουσα και µπορεί να προσεγγιστεί µε βάση τα παραπάνω. Τα δείγµατα που προέρχονται από το συγκεκριµένο σύνολο αποτελούνται από µεγάλο αριθµό (>300) λεπύρων µονόκοκκου σιταριού, πολύ λιγότερους σπόρους σιταριού (<50), σπόρους φακής (<20), καθώς και πολλά θρυµµατισµένα δηµητριακά. Η συσσώρευση των λεπύρων υποδηλώνει ότι το σιτάρι είχε υποστεί συγκεκριµένη διαδικασία, όπως κοπάνισµα/καβούρδισµα και κοσκίνισµα και τα υποπροϊόντα αυτών των διαδικασιών (τα λέπυρα) κατέληξαν στο Λάκκο. Πιθανώς είχαν χρησιµοποιηθεί ως καύσιµη ύλη και µαζί µε άλλα υλικά, προερχόµενα από άλλες διαδικασίες (π.χ. καθάρισµα εστιών), κατέληξαν ως απορρίµµατα στο Λάκκο. Η κακή διατήρηση και ο θρυµµατισµός των δηµη- 4

5 τριακών οφείλεται πιθανώς στην έκθεσή τους σε υψηλές θερµοκρασίες πριν την απόθεσή τους στο Λάκκο. Επίσης, εντοπίστηκαν πολύ µικρές ποσότητες από τα ζιζάνια Polygonum aviculare, Rumex sp., Buglossoides arvensis και Lolium temulentum, που παραπέµπουν σε υποπροϊόντα καθαρισµού µε το χέρι, ψιλό και χοντρό κοσκίνισµα, στα οποία είχαν υποβληθεί τα δηµητριακά πριν την αποθήκευση και κατανάλωσή τους (δες παρακάτω Γενικές Παρατηρήσεις). Όσον αφορά το Κτίριο 1 (Τοµές 139 & 140 Ανατολικός Τοµέας), σε όλα τα δείγµατα κυριαρχούν τα ντυµένα σιτηρά, που βρίσκονται συνεχώς µαζί και σε µεγάλες ποσότητες (>200), ενώ µικρότερες είναι οι ποσότητες φακής και περιορισµένος ο αριθµός κράνων. Είναι πιθανό να ερχόµαστε αντιµέτωποι µε διαφορετικές συγκεντρώσεις προϊόντων σε δάπεδο ή ορίζοντα χρήσης του κτιρίου. Το Κτίριο 2/Παλαιά Φάση (Τοµές & υτικός Τοµέας) παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Εδώ, σε πολλά δείγµατα κυριαρχεί το δίκοκκο σιτάρι, ολόκληροι σπόροι, αλλά και πολλά τµήµατά τους. Ίσως τα θρυµµατισµένα δηµητριακά να µην αντιπροσωπεύουν απλά κακή διατήρηση λόγω της απανθράκωσης, αλλά επεξεργασµένα σιτηρά για κατανάλωση (τύπου bulgur). Άλλα δείγµατα περιέχουν αποκλειστικά σπόρους λαθουριού, γεγονός που αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης διαφορετικών συγκεντρώσεων αγροτικών προϊόντων µέσα στο κτίριο, πιθανώς σε µικρά αγγεία, έτοιµα για µαγείρεµα και κατανάλωση. Το Κτίριο 5 (Τοµή υτικός Τοµέας) έχει αποδώσει το περισσότερο υλικό ως αυτή τη στιγµή στην Αυγή, όπου κυριαρχεί το µονόκοκκο και το δίκοκκο σιτάρι µε πολλές εκατοντάδες σπόρων (> 700). Η στατιστική ανάλυση των δειγµάτων θα δηλώσει µε µεγαλύτερη σαφήνεια, αν το ένα είδος υπερτερεί του άλλου και σε ποια δείγµατα. Η κοινή τους παρουσία σε όλα σχεδόν τα δείγµατα παραπέµπει πιθανώς στην καλλιέργειά τους σε κοινούς αγρούς. Γενικές Παρατηρήσεις Η πλειοψηφία των δειγµάτων ανήκει στα δηµητριακά, στο µονόκοκκο και στο δίκοκκο σιτάρι. Σε πολλά δείγµατα βρίσκονται µαζί, ενώ σε άλλα το ένα είδος υπερτερεί του άλλου. Σε άλλες περιπτώσεις τα δείγµατα αποτελούνται αποκλειστικά από σπόρους σιταριού, ενώ σε άλλες µόνο από σταχύδια. Τι σηµαίνει όµως αυτό για την κατανόηση της πληροφορίας που µας δίνει η σύσταση των δειγµάτων ως αντανάκλαση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο παρελθόν; Σηµαντικό παράγοντα για την κατανόηση των σχέσεων του νεολιθικού ανθρώπου µε το περιβάλλον και τη διαδικασία της παραγωγής αποτελεί η κατανόηση των στοιχείων που ο ίδιος έχει αφήσει στο πέρασµά του ως αποτέλεσµα των διαφόρων δραστηριοτήτων του. Πρέπει κανείς να αναρωτηθεί πως τα συγκεκριµένα είδη φυτών καταλήγουν στον οικισµό και γιατί, ποια είναι αυτά που µένουν στους αγρούς και γιατί, πως τελικά η συγκοµιδή µετά το θερισµό καταλήγει στην κουζίνα και στο νεολιθικό νοικοκυριό. Και επιπλέον, από όλα αυτά, ποια διατηρούνται και αποτελούν τελικά µια βάση δεδοµένων για την οικονοµία, αλλά και τον καθηµερινό τρόπο ζωής της νεολιθικής περιόδου. Από την άλλη, τα φυτά που καταλήγουν στον οικισµό δε σηµαίνει απαραίτητα ότι καλλιεργούνται ή προορίζονται µόνο για ανθρώπινη κατανάλωση. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ποικίλους τρόπους και να συµβάλουν στην καθηµερινή «οικονοµία» του οικισµού. Ως εκ τούτου: * Μπορούν να εντοπιστούν τα προϊόντα και υποπροϊόντα των δηµητριακών και οσπρίων που έχουν καταλήξει στον οικισµό µετά το θερισµό. * Σπόροι από µη καλλιεργήσιµα φυτά που χρησιµοποιούνται για τροφή, ζωοτροφή, οικοδοµικό υλικό ή καύσιµη ύλη. 5

6 * Φρούτα και καρποί που δεν καλλιεργούνται, αλλά συλλέγονται από την ευρύτερη περιοχή του οικισµού * Σπόροι που καλλιεργούνται ή συλλέγονται όχι µόνο ως τροφή, αλλά και για άλλες ιδιότητές τους (περιεκτικότητά τους σε λάδι, ή για τις ίνες τους). Η παρουσίαση της σύστασης των δειγµάτων αποτελεί το πρώτο στάδιο της κατανόησης του ρόλου που διαδραµάτιζαν τα συγκεκριµένα είδη φυτών στη νεολιθική οικονοµία του οικισµού της Αυγής. Ποια από τα είδη είχαν επιλεγεί και καλλιεργούνταν; Τι µεθόδους καλλιέργειας χρησιµοποιούσαν; Τι µεθόδους αποθήκευσης και από ποια στάδια περνούσε ο καλλιεργηµένος καρπός πριν τον κύριο προορισµό του, την κατανάλωση; Εθνογραφικές µελέτες έχουν δείξει ότι η σύσταση των αρχαιοβοταναλογικών δειγµάτων µπορεί να δώσει πληροφορίες για τις µεθόδους επεξεργασίας και τα τροφοπαρασκευαστικά στάδια των δηµητριακών. Μετά τη συγκοµιδή και τον αλωνισµό, ακολουθεί το λίχνισµα, το κοσκίνισµα µε χοντρό και λεπτό κόσκινο της σοδειάς. Το τελικό στάδιο πριν την κατανάλωση αποτελεί ο καθαρισµός του προϊόντος µε το χέρι για την απαλλαγή από τα ζιζάνια µε µέγεθος ανάλογο µε αυτό του καρπού, που δεν έχουν αποµακρυνθεί κατά τα προηγούµενα στάδια. Τα «ντυµένα» δηµητριακά, όπως το µονόκοκκο και το δίκοκκο σιτάρι, απαιτούν περισσότερες διαδικασίες. Πριν από το κοσκίνισµα προηγείται το καβούρδισµα και το κοπάνισµα του καρπού για να απελευθερωθεί ο σπόρος από τα λέπυρα, τον εξωτερικό φλοιό του σπόρου. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα, αλλά απαραίτητη για την προετοιµασία του καρπού για το µαγείρεµα και την κατανάλωση. Αυτό το χαρακτηριστικό των ντυµένων δηµητριακών τους δίνει το πλεονέκτηµα της αποθήκευσης µε δύο ουσιαστικά τρόπους. Ως ολόκληρα σταχύδια και ως σπόρους απαλλαγµένους από τα λέπυρα. Από όλα αυτά τα στάδια παράγονται προϊόντα και υποπροϊόντα που µπορούν να αναγνωριστούν στα διάφορα δείγµατα ανάλογα µε τη σύστασή τους σε σπόρους και λέπυρα. Ως εκ τούτου, η συντριπτική πλειοψηφία των λεπύρων σε σχέση µε τους σπόρους του σιταριού παραπέµπει σε συγκεκριµένες τροφοπαρασκευαστικές διαδικασίες και δεν συνδέεται µε τις συνθήκες απανθράκωσης και διατήρησης του υλικού. Σύµφωνα µε πειραµατικές µελέτες έχει αποδειχθεί ότι οι σπόροι διατηρούνται καλύτερα από τα λέπυρα. Οι σπόροι χρειάζονται χαµηλότερη θερµοκρασία για να απανθρακωθούν, ενώ τα λέπυρα είναι πολύ πιο ευάλωτα κατά την έκθεσή τους σε ανάλογη θερµοκρασία. Συνεπώς, αφού τα λέπυρα έχουν διατηρηθεί σε κάποια δείγµατα, θα περίµενε κανείς να έχουν διατηρηθεί και οι σπόροι. Το πιο πιθανό λοιπόν είναι τα δείγµατα να αντιπροσωπεύουν το υποπροϊόν του λεπτού κοσκινίσµατος. Κατά το λεπτό κοσκίνισµα ο καρπός απαλλάσσεται όχι µόνο από τα λέπυρα, αλλά και από τα µικρού µεγέθους ζιζάνια, τα οποία απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά από τα δείγµατα. Αυτό ίσως σηµαίνει ότι ο καρπός είχε κοσκινιστεί πριν το κοπάνισµα και έτσι είχε απαλλαγεί από τα µικρού µεγέθους ζιζάνια. Αν όµως είχε πράγµατι συµβεί αυτό, θα έπρεπε να είχε απαλλαγεί και από τα λέπυρα, γεγονός που δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση. Θα µπορούσε λοιπόν να υποθέσει κανείς ότι τα συγκεκριµένα δείγµατα αντιπροσωπεύουν το υποπροϊόν του λεπτού κοσκινίσµατος ολόκληρων σταχυδίων. Υπάρχουν βέβαια και άλλες εξηγήσεις για την απουσία των µικρών ζιζανίων. Πιθανώς να είχαν αποµακρυνθεί σε προηγούµενα στάδια της επεξεργασίας του καρπού, ή η απουσία τους µπορεί να παραπέµπει σε χωράφια µε χαµηλό ποσοστό ζιζανίων. Έχει υποστηριχθεί ότι οι µέθοδοι καλλιέργειας αλλά και συγκοµιδής µπορούν να µειώσουν σηµαντικά τον αριθµό των ζιζανίων. 6

7 είγµατα που απαρτίζονται από ικανές ποσότητες σπόρων ντυµένων σιτηρών παραπέµπουν σε καθαρό προϊόν έτοιµο προς κατανάλωση, αποθηκευµένο σε µικρές ποσότητες µέσα στις οικίες του οικισµού, όπως συµβαίνει στα Κτίρια 1, 2 & 5. Το ίδιο ισχύει και για τις συγκεντρώσεις των οσπρίων, όπως της φακής και του λαθουριού. Μιλώντας για τα ντυµένα σιτηρά, σύµφωνα µε εθνογραφικές µελέτες, η αποµάκρυνση των λεπύρων µε το λεπτό κοσκίνισµα γίνεται σταδιακά, και όχι σε όλο τον όγκο του καρπού, καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα λέπυρα προστατεύουν τον καρπό τόσο στο χωράφι όσο και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης από πουλιά, έντοµα, µύκητες και ίσως γι αυτό τα ντυµένα σιτηρά να αποθηκεύονταν ως σταχύδια. Τέτοιου είδους πρακτικές έχουν εθνογραφικά παρατηρηθεί σε περιοχές µε υγρό κλίµα, όπως η Αυγή, αλλά έχουν εντοπιστεί αρχαιολογικά και σε περιοχές µε λιγότερο υγρό κλίµα. Η αποµάκρυνση των λεπύρων των ντυµένων σιτηρών παραπέµπει στην κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο. Αν προορίζονταν για οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως π.χ. για ζωοτροφή ή για τη σπορά του επόµενου χρόνου, δε θα χρειάζονταν οι κάτοικοι της Αυγής να ξοδέψουν ενέργεια και χρόνο για να καθαρίσουν τον καρπό από τα εξωτερικά λέπυρα. Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι σε πολλά δείγµατα το µονόκοκκο και το δίκοκκο σιτάρι απαντούν µαζί, γεγονός που µπορεί να λάβει διάφορες ερµηνείες. Ίσως τα δύο αυτά είδη να καλλιεργούνταν µαζί στα ίδια χωράφια, όποτε και να µεταφέρονταν στον οικισµό αναµεµειγµένα, κάτι που έχει παρατηρηθεί και στον Ελλαδικό χώρο µέχρι πρόσφατα. Πιθανώς, όµως, να πρόκειται για ξεχωριστές καλλιέργειες, αλλά κατά πάσα πιθανότητα οι νεολιθικοί κάτοικοι να τα επεξεργάζονταν µαζί, από τη στιγµή που απαιτούν τις ίδιες τροφοπαρασκευαστικές διαδικασίες πριν από την κατανάλωση. Ως εκ τούτου είναι πιθανό να αποτίθενται και σε κοινά µέρη µέσα στον οικισµό. Παράλληλα, σε µερικά δείγµατα βρίσκονται µόνα τους, ως το κύριο συστατικό, που και αυτό µε τη σειρά του παραπέµπει σε αυτόνοµη καλλιέργεια τουλάχιστον σε κάποια χωράφια. Η κυριαρχία των ντυµένων σιτηρών έναντι των γυµνών είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη Νεολιθική της Νότιας Ευρώπης. Όπως προαναφέρθηκε, ο σπόρος τους είναι καλύτερα προστατευµένος και γενικά είναι πιο ανθεκτικά σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και στα φτωχά σχετικά εδάφη. Τα όσπρια εντοπίζονται σε µικρότερες ποσότητες και σε λιγότερα δείγµατα από τα δηµητριακά. Η εναλλαγή της καλλιέργειας των δηµητριακών και των οσπρίων έχει συζητηθεί ως πρακτική ενδυνάµωσης των συστατικών του εδάφους και χρήζουν της ίδιας προσοχής και σηµασίας µε τα δηµητριακά. Ο συνδυασµός της καλλιέργειας των δηµητριακών και των οσπρίων θα αποτελούσε καλή στρατηγική από τη στιγµή που τα όσπρια αντιµετωπίζουν την ξηρασία καλύτερα από τα δηµητριακά. Όσον αφορά τους καρπούς και τα φρούτα, πιθανώς να τα µάζευαν από τους γειτονικούς αγρούς για συµπλήρωµα στη διατροφή τους και τα µέρη που δεν ήταν βρώσιµα (π.χ. κουκούτσια) θα κατέληγαν στις φωτιές. ιάφορα φρούτα, όπως τα σύκα, αλλά και τα βατόµουρα, θα αποξηραίνονταν και θα συνεισέφεραν στο διαιτολόγιο των κατοίκων κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Η περίπτωση της αγριοτσικουδιάς είναι ενδιαφέρουσα, µιας και εντοπίζεται σε κάποια δείγµατα σε ικανή ποσότητα. Ίσως συλλέγονταν όχι µόνο για τις αρωµατικές (ρετσίνι) και ιατρικές ιδιότητες της, αλλά και ως ζωοτροφή ή καύσιµη ύλη και ακόµη ως οικοδοµικό υλικό (π.χ. για τις στέγες ή για την επικάλυψη των δαπέδων). Τα ζιζάνια απαντούν σε πολύ περιορισµένες ποσότητες στο αρχαιοβοτανικό υλικό και δεν επαρκούν για την ανασύσταση των γεωργικών πρακτικών που εφαρµόζονταν τη συγκεκριµένη περίοδο. Η µελέτη των ζιζανίων µπορεί να συµβάλλει στην εξέταση των διαφόρων µοντέλων καλλιέργειας που έχουν προταθεί 7

8 για τη Νεολιθική στη Βόρεια Ελλάδα. Σύµφωνα µε την επικρατέστερη άποψη, πρόκειται για µικρά χωράφια κοντά στον οικισµό που καλλιεργούνταν µε τρόπο εντατικό. Μόνο η παρουσία του Buglossoides arvensis και του Lolium temulemtum, που είναι ζιζάνια των χειµερινών σιτηρών, ίσως µπορούν να παράσχουν κάποιες πληροφορίες και να παραπέµψουν σε φθινοπωρινή σπορά των δηµητριακών. Η ήρα (Lolium temulemtum) έχει αρκετά µεγάλο µέγεθος και αποµακρύνεται από τα σιτηρά µε το χέρι και αντικατοπτρίζει τα απορρίµµατα του καθαρισµού του καρπού µε το χέρι, διαδικασίες που γίνονται στα τελευταία στάδια της επεξεργασίας των σιτηρών. Συχνά µπορεί να προσβληθεί από µύκητα που προκαλεί διάφορες παρενέργειες και η κατανάλωσή της από τον άνθρωπο µπορεί να έχει επικίνδυνα αποτελέσµατα. Οι παραπάνω παρατηρήσεις για τα διάφορα είδη που βρέθηκαν στη Νεολιθική Αυγή πρέπει να αντιµετωπιστούν σε συγκεκριµένο πλαίσιο σκέψης µε σαφείς περιορισµούς. Η σηµασία του κάθε φυτού είναι δύσκολο να εκτιµηθεί, γιατί ίσως η απουσία του ή η χαµηλή αντιπροσώπευσή του στα αρχαιολογικά στρώµατα να είναι αποτέλεσµα ταφονοµικών παραγόντων. Όλα τα φυτά ή τα µέρη των φυτών δεν διατηρούνται το ίδιο. Γι αυτό το λόγο τα δηµητριακά, τόσο οι σπόροι όσο και άλλα µέρη του φυτού, αποτελούν την πιο διαδεδοµένη κατηγορία µιας και έρχονται σε επαφή µε τη φωτιά κατά την τροφοπαρασκευαστική διαδικασία. Τα όσπρια για παράδειγµα έχουν λιγότερες πιθανότητες να έρθουν σε επαφή µε τη φωτιά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους και ως εκ τούτου να διατηρηθούν. Η επεξεργασία τους δεν απαιτεί επαφή µε φωτιά και συχνά δεν αντιπροσωπεύονται στους αρχαιοβοτανικούς καταλόγους γι αυτό το λόγο. Αλλά και όσα φυτά διατηρούνται δεν είναι και τα µόνα που χρησιµοποιούνταν στον οικισµό. Υπάρχουν ταυτόχρονα και πολλά φυτά που υποθέτουµε µόνο ότι καταναλωνόταν, όπως ρίζες, φύλλα, βολβοί, η κατηγορία που είναι γνωστή στις µέρες µας ως «χόρτα», χωρίς όµως να αφήνουν πίσω τους κανένα στοιχείο. Πληροφορίες βρίσκονται, επίσης, θαµµένες κάτω από τις επιχώσεις του οικισµού της Αυγής, γιατί απλά έχουν αποτεθεί σε σηµεία που ακόµα δεν έχει ανασκαφεί. Τα είδη των φυτών που έχουν εντοπιστεί µέχρι σήµερα στην Αυγή είναι γνωστά στον Ελλαδικό χώρο και από άλλες θέσεις της Νεολιθικής περιόδου. Η κατανάλωση των διαφόρων ειδών όµως δεν θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µόνο ως πηγή ενέργειας και πρωτεϊνών. Είναι η σύσταση των δειγµάτων και η κατανοµή τους σε συγκεκριµένους χώρους του οικισµού που είναι στοιχεία µοναδικά και θα µας δώσουν πληροφορίες για τη λειτουργία και την οργάνωση της νεολιθικής κοινωνίας και τις συγκεκριµένες επιλογές του νεολιθικού γεωργού. Η συνέχιση της ανασκαφής και ο εξακριβωµένος συσχετισµός µε συγκεκριµένα αρχαιολογικά στοιχεία πιθανώς να επιτρέψουν κάποιες εκτιµήσεις για τη συνολικότερη κατανόηση των αγροτικών πρακτικών του νεολιθικού οικισµού και την αναπαράσταση του καθηµερινού τρόπου ζωής. Αθήνα, Ιούνιος

Εύη Μαργαρίτη Δρ. Παλαιοβοτανολογίας

Εύη Μαργαρίτη Δρ. Παλαιοβοτανολογίας Γεωργία: Oι καλλιέργειες, οι γεωργικές πρακτικές και η παραγωγή της τροφής στη Μακεδονία από την Νεολιθική ως την Ελληνιστική περίοδο. Πληροφορίες με βάση την αρχαιοβοτανολογία και τους Σπόρους της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ. Η Παλαιολιθική-Μεσολιθική και Νεολιθική περιόδος Αιγαίο και Κύπρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ. Η Παλαιολιθική-Μεσολιθική και Νεολιθική περιόδος Αιγαίο και Κύπρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ Η Παλαιολιθική-Μεσολιθική και Νεολιθική περιόδος Αιγαίο και Κύπρος ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Η Παλαιολιθική περίοδος του Αιγαίου δυστυχώς παραµένει σχεδόν στην αφάνεια, καθώς τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας για την παρασκευή της τροφής στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής

Μαθαίνοντας για την παρασκευή της τροφής στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής Γεωργία Στρατούλη-Νίκος Κατσικαρίδης-Τάσος Μπεκιάρης Μαθαίνοντας για την παρασκευή της τροφής στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής Αρχαιολογικές & βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις 2011 2013 Το ερευνητικό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Άντα Καλογήρου 1 και Ντούσκα Ούρεμ-Κώτσου 2 ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Εισαγωγή Πήλινα δοχεία όλων των ειδών και μεγεθών, ψημένα στη φωτιά, σπάνια ολόκληρα, συνήθως σπασμένα σε χιλιάδες κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

εννοιολογικό, αλλά πραγµατικό. Επειδή ο χάρτης είναι µια διδιάστατη γραφική εικόνα, δίνει αυτήν την πληροφορία συστηµατικά. Κανένα άλλο φαινόµενο

εννοιολογικό, αλλά πραγµατικό. Επειδή ο χάρτης είναι µια διδιάστατη γραφική εικόνα, δίνει αυτήν την πληροφορία συστηµατικά. Κανένα άλλο φαινόµενο Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν µια ελεύθερη µετάφραση, αντίστοιχων ενοτήτων από το βιβλίο Understanding Maps J. S. Keates (1982), για να διευκολύνουν τους σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 10.1 Ιστορική Αναδροµή 10.2 Αναγνώριση του Προβλήµατος 10.3 Κατηγορίες-Είδη Απορριµµάτων 10.4 Χαρακτηριστικά Στερεών Απορριµµάτων 10.5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΚΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ «Οργάνωση Ποιοτικού Ελέγχου και Μελέτη Ανάλυση Αστοχίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ:

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2009 11-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: ΧΩΡΟΣ ΤΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΥΓΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γεωργία Στρατούλη, Σέβη Τριανταφύλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άγιος Ιωάννης Πιερίας «Κεραμική από τον λάκκο 1 & 2 του αγροτεμαχίου 174»

Κάτω Άγιος Ιωάννης Πιερίας «Κεραμική από τον λάκκο 1 & 2 του αγροτεμαχίου 174» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία Κάτω Άγιος Ιωάννης Πιερίας «Κεραμική από τον λάκκο 1 &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΟΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Επιβλέπων: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΕΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΠΛΑΛΑΣ - ΠΙΛΑΓΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική μελέτη πωλήσεων καυσόξυλων στον Ν.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική μελέτη πωλήσεων καυσόξυλων στον Ν. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική μελέτη πωλήσεων καυσόξυλων στον Ν. Έβρου Statistical analysis of firewood sales at Evros region

Διαβάστε περισσότερα

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Κεφάλαιο 02-02 σελ. 1 02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 01-02-02, η ποώδης βιομάζα αναμένεται να είναι από τις σημαντικότερες πηγές βιομάζας στο μέλλον. Επιπρόσθετα, η χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ. Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ. Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Η έρευνα του ΟΟΣΑ Η βιώσιµη κατανάλωση έχει γίνει θέµα προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

14o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

14o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 14o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών λυμάτων ελαιουργείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών λυμάτων ελαιουργείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών λυμάτων ελαιουργείου Σπουδαστής: Γεωργακαράκος Κωνσταντίνος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. Σπουδάστριες: ΛΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΝΔΡΟΥ: Το επόμενο βήμα»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΝΔΡΟΥ: Το επόμενο βήμα» «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΝΔΡΟΥ: Το επόμενο βήμα» Γιάννης Καπάκης Πρόεδρος Π.Σ. Απροβάτου Άνδρου Άνδρος, 31 Ιουλίου 2013 1 «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΝΔΡΟΥ: Το επόμενο βήμα». Χρησιμότητα των τοπικών ποικιλιών Οι τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ»

«ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ» ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ) Θεσσαλονίκη 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ Καθ. Ευστράτιος Παπαδόπουλος ράµα 2012 Ε Ι Σ Α Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΖΟΝΤΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ. Μια ανάλυση της επίδρασης των νεονικοτινοειδών στην εφίδρωση των φυτών!

ΣΤΑΖΟΝΤΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ. Μια ανάλυση της επίδρασης των νεονικοτινοειδών στην εφίδρωση των φυτών! ΣΤΑΖΟΝΤΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ Μια ανάλυση της επίδρασης των νεονικοτινοειδών στην εφίδρωση των φυτών! ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) πραγματοποίησε έρευνα για τα νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ Α1 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘ/ΤΡΙΑ: κα Μερόπη ΤΕΡΖΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ 2010-2011 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών

Οδηγός Καλών Πρακτικών Οδηγός Καλών Πρακτικών Έκδοση 1.3 Minerva, Οµάδα Εργασίας 6 Προσδιορισµός Καλών Πρακτικών και Κέντρων Αριστείας 3 Μαρτίου 2004 Minerva Οδηγός Καλών Πρακτικών 1 Minerva, Οµάδα Εργασίας 6 Προσδιορισµός Καλών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Οι χρηματοδοτήσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Πτυχιακή Εργασία Οι χρηματοδοτήσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Οι χρηματοδοτήσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η περίπτωση της VERT OIL A.E. Πτυχιακή Εργασία των Νάκο Μαριλένα & Χόντα Μαρία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα