ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟ ΘΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΟΘΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «4 ΛΑ ΜΔΑ Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Κοσμημάτων» Ανακοινώσεις την επωνυμία «I.S.P. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙ ΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙ ΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «I.S.P. Α.Ε.» την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙ ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΉ Α.Ε.» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY A.E.» την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΖΩΝΑΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BUILDINGS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BUILDINGS A.E.» την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BUILDINGS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BUILDINGS A.E.» την επωνυμία «ΕΒΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡ ΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με δ.τ. «ΕΒΕΝΟΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»... 9 την επωνυμία «ΜΑΚ MEAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ κ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΡΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΜΑΚ MEAT A.E.» Εται επωνυμία «ΤΖΙΕΣΣΕ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «GIESSE GROUP HELLAS S.A.». 11 επω νυμία «ΣΥΝΟΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» με δ.τ. «ΣΥΝΟΤΑ Α.Δ.Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΘΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΟΘΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του κα ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΘΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΟΘΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 65245/01/Β/08/48.

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΠΑ XI ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΠΠΑ XI ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». 1.2 Η επωνυμία της εταιρείας για τις διεθνείς συναλλα γές μπορεί να εκφράζεται σε πιστή μετάφραση ή με λατι νικά στοιχεία σε οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008 (2) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «4 ΛΑΜΔΑ Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Κοσμημάτων». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του κα ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «4 ΛΑΜΔΑ Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Κοσμημάτων» και με αριθμό Μητρώου 18074/01/Β/88/557. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Άρθρο 3 Έδρα Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας ορίστηκε η οδός Καρυάτιδων 6 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) επωνυμία «I.S.P. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΙ ΚΟΔΟΜΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «I.S.P. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό την επωνυμία «I.S.P. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΙΚΟ ΔΟΜΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «I.S.P. A.E.» και αριθμό Μητρώου 65983/01/Β/08/244 από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ( ) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Γρηγόριος Ισοκράτους του Θεοδώρου και της Ελένης εργολάβος κάτοικος Καλαμαριάς Θεσ/νίκης οδός Αριστο τέλους 3 κάτοχος του υπ αριθμ. Χ / δελτίου ταυτότητος του Α ΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Πρόεδρος. 2) Νικόλαος Σπαγόπουλος του Δημητρίου και της Φω τεινής, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 141α κάτοχος του υπ αριθμ. Χ / δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Χαλανδρίου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Θεόδωρος Ισοκράτους του Γρηγορίου και της Ουρανίας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Καλαμαριάς Θες/νίκης οδός Θερμαϊκού 21 κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΖ / δελτίου ταυτότητας τους ΤΑ Κα λαμαριάς, Μέλος Δ.Σ. 4) Όμηρος Ισοκράτους του Γρηγορίου και της Ουρανί ας, οικονομολόγος, κάτοικος Καλαμαριάς Θες/νίκης οδός Θερμαϊκού 21 κάτοχος του υπ αριθμ. Σ / δελτίου ταυτότητος του Α Θεσσαλονίκης, Μέλος Δ.Σ. 5) Ουρανία σύζυγος Γρηγορίου Ισοκράτους του Ομή ρου και της Ηρώς, συνταξιούχος κάτοικος Καλαμαριάς Θεσ/νίκης οδός Αριστοτέλους 3 κάτοχος του υπ αριθμ. Χ / δελτίου ταυτότητος του Α ΤΑ Θεσ σαλονίκης Μέλος Δ.Σ. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου/Διευθύνοντος Συμβούλου. 1. Ο Αντιπρόεδρος / Διευθύνων Σύμβουλος με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλ λαγή, δικαιοπραξία και πάσης φύσεως ενέργεια προς εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ειδικότερα δεσμεύει την εταιρεία για την έκδοση επιταγών καθώς και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για την διε νέργεια πληρωμών, για την οπισθογράφηση επιταγών, για την έκδοση επιταγών εις διαταγήν Δ.ΟΥ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων, τελών, εισφορών ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικου ρικής ασφάλισης, και για την σύναψη και υπογραφή πά σης άλλης φύσεως σύμβασης ή σχέσης της εταιρείας που σχετίζεται με την άσκηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και εμπεριέχεται στον σκοπό της. 2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί επίσης τις παρακάτω ανεξαρτήτως ύψους οικονομικού αντικειμένου αρμοδι ότητες: α) Ανοίγει οιουδήποτε είδους και μορφής στο όνομα της εταιρείας λογαριασμούς σε Τράπεζες Ελληνικές ή Αλλοδαπές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 β) Ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών λειτουργίας της εταιρείας που απαι τείται για την υλοποίηση του σκοπού της γενικώς. γ) Αποφασίζει και διενεργεί προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού οποιασδήποτε βαθμίδας, καθώς και αναθέ σεις ή καταγγελίες συμβάσεων έργου και παροχής υπη ρεσιών. Ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλος με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για την υπογραφή ή τροποποίηση συμβάσεων εργασίας, παροχής υπηρεσι ών και εν γένει έργου με τους εργαζομένους στην εται ρεία ή τους καθ οιονδήποτε τρόπο απασχολούμενους ή προσφέροντες έργο στην υπηρεσία αυτήν. δ) Υποβάλει προτάσεις, εκδηλώσεων ενδιαφέρο ντος, συμμετοχής σε διαγωνισμούς για την υλοποίηση προγραμμάτων ή έργων (μελετητικών ερευνητικών εκπαιδευτικών και άλλων) που προκηρύσσονται από φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα ή τρίτους είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσω πεί την εταιρεία κατά το στάδιο των διαγωνισμών, της ανάθεσης με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, και της υλοποίησης του αναληφθέντος «έργου» ή/προ γράμματος. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση, μπορεί να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε άλλο μέλος του για την εκπροσώπηση της εταιρείας. 3) Εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστι κώς: α) Ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορο λογικής Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας κάθε Οργανισμού και νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. β) Ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλ λοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμ βανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας. γ) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους δια την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέ δρου / Διευθύνοντος Συμβούλου θα αναπληρώνεται αυ τός στην άσκηση όλων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του από τον Πρόεδρο, πλην των περιπτώσεων των μεσιτικών συναλλαγών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 του καταστατικού για τις οποίες θα αναπληρώνεται από το μέλος του Δ.Σ. Όμηρο Ισοκράτους. Γ) Ορισμός Διεύθυνσης της έδρας της εταιρείας Η Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: ΟΔΟΣ: Ηροδότου 21, ΑΘΗΝΑ. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2008 Η Τμηματάρχης Μ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ (4) επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΉ Α.Ε.» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY A.E.» και αριθμό Μητρώου 58545/01/Β/05/177 με το οποίο εκλέχθηκαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμ βουλίου οι Θεόδωρος Νικ. Πανταλάκης, Κωνσταντίνος Θεοδ. Γεωργίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Γεωργίου Προβόπουλου, Παρασκευής Καραντζά. Μετά τις αντικαταστάσεις αυτές το Διοικητικό Συμ βούλιο, του οποίου η θητεία λήγει στις , ανασυ γκροτήθηκε σε Σώμα ως κατωτέρω: 1. Πανταλάκης Θεόδωρος, του Νικολάου και της Χρυ σής, κάτοικος Εκάλης, οδός Τερψιχόρης αριθ. 8, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1954, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ / , που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Κωνσταντίνος Γεωργίου του Θεόδωρου και της Αγα θής, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Γράμμου αριθμ. 59 που γεννήθηκε στο Κεντρικό Άρτας το έτος 1958, κάτο χος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ / , που εκδό θηκε από το Α.Τ. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, Αντιπρόεδρος. 3. Γεώργιος Παπαϊωάννου, του Μιχαήλ και της Κρυστα λίας κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενοκράτους αρ. 46, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1950, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Θ / που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Β Καλλι θέας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 4. Ξενοφών Αποστολόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, Τραπεζικός Υπάλληλος Οικονομολόγος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Ευεργέτου Γιαβάση αρ. 59, που γεννήθηκε στους Κομποτάδες Φθιώτιδας το έτος 1962, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Λ / , που εκδόθηκε από το Α.Τ. Υπάτης Φθιώτιδος, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ.: Αγ. Παρασκευής, Μέλος Δ.Σ. 5. Γεώργιος Στασινόπουλος, του Ιωάννη και της Σοφί ας, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Διδότου αριθμ. 12, που γεννήθηκε στην Πιλαλίστρα Μεσσηνίας το έτος 1949, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Σ / , που εκδόθηκε από το AT Π.Φαλήρου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Μέλος Δ.Σ. Εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους Παροχή εξουσιοδοτήσεων Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε την ανάθεση της εκπροσώπησης και την παροχή εξουσιοδοτήσεων ως εξής: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο σχετική ει σήγηση του Προέδρου του, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη ταχύτητας και ευελιξίας κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιο τήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Παπαϊωάννου, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Αντι πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να ορίζει με απλή

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκε κριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα. 2. Για τη διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της εταιρεί ας απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Αντιπρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοι κητικού Συμβουλίου. Οποιαδήποτε άλλη μέχρι σήμερα παρασχεθείσα εξου σιοδότηση παύει να ισχύει. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008 (5) επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΔΙΟΝΥ ΣΟΣ ΖΩΝΑΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από (Νο.880) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟ ΠΛΑΣΤΕΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΖΩΝΑΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 214/01/ Β/86/214 με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητι κού Συμβουλίου ο Γεώργιος Πράσινος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Αριστομένη Δορκοφίκη και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις έχει ως κατωτέρω: 1) Βλάσιος Σταθοκωστόπουλος του Δημητρίου, Δερβε νακίων 17 Γλυφάδα, ΑΔΤ ΑΕ /2007 ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος. 2) Γεώργιος Πράσινος του Χρήστου, Μιλτιάδου 43Γ Γλυ φάδα, ΑΔΤ ΑΒ , ΑΦΜ , ως Μέλος Δ.Σ. 3) Δημήτριος Καβαλλάρης του Γεωργίου, Τρίπολης 47 Ελληνικό, ΑΔΤ ΑΕ , ΑΦΜ , ως Μέλος Δ.Σ. 4) Νικηφόρος Αλμπέρτης του Αντωνίου, Θουκιδίδου 25 Αργυρούπολη, Αρ. Διαβατηρίου RE 62096, ΑΦΜ ως Μέλος Δ.Σ. 5) Χρήστος Παπαχρίστος του Κων/νου, Αργυροκά στρου 20Β Αθήνα, ΑΔΤ Α , ΑΦΜ , ως Μέλος Δ.Σ. Η εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με τα λεπτομε ρώς οριζόμενα στο από 880/ πρακτικό Δ.Σ. από το μέλος του Δ.Σ. Γεώργιο Πράσινο. Κατά τα λοιπά η εκπροσώπηση της εταιρείας παραμέ νει όπως ορίζεται στο υπ αριθμ. 879/ πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008 (6) επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BUILDINGS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BUILDINGS A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BUILDINGS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BUILDINGS A.E.» και αριθμό Μητρώου 58620/01/Β/05/204 με το οποίο εκλέχθηκαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι Γεώργιος Λιακόπου λος και Δημήτριος Παπαδημητρίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Ξενοφώντος Αποστολόπου λου και Κων/νου Χρυσικού και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις έχει ως κατωτέρω: 1) Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, Τερψιχόρης 8 Εκάλη, ΑΔΤ ΑΕ /2007, ΑΦΜ , ως Πρόε δρος Δ.Σ. 2) Γεώργιος Παπαϊωάννου του Μιχαήλ, Ξενοκράτους 46 Αθήνα, ΑΔΤ Θ /1968, ΑΦΜ , ως Αντιπρό εδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος. 3) Κωνσταντίνος Γεωργίου του Θεοδώρου, Γράμμου 59 Αργυρούπολη, ΑΔΤ Μ /1983, ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 4) Γεώργιος Λιακόπουλος του Ιωάννη, Αμερικής 4 Αθήνα, ΑΔΤ Φ /2000, ΑΦΜ , ως Μέλος Δ.Σ. 5) Δημήτριος Παπαδημητρίου του Δημοσθένη, Ελευθε ρίας 20 Πεντέλη, ΑΔΤ ΑΑ /2005, ΑΦΜ , ως Μέλος Δ.Σ. Αναφορικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας πα ραμένουν σε ισχύ οι ληφθείσες αποφάσεις κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αθήνα, 5 Ιουνίου 2008 (7) επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BUILDINGS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BUILDINGS A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BUILDINGS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BUILDINGS A.E.» και αριθμό Μητρώου 58620/01/Β/05/204 με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Θεόδωρος Πανταλά

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 κης σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου Δ.Σ. Γεωργίου Προβόπουλου και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις έχει ως κατωτέρω: 1) Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, Τερψιχόρης 8 Εκάλη, ΑΔΤ ΑΕ /2007, ΑΦΜ , ως Πρόε δρος Δ.Σ. 2) Γεώργιος Παπαϊωάννου του Μιχαήλ, Ξενοκράτους 46 Αθήνα, ΑΔΤ Θ /1968, ΑΦΜ , ως Αντιπρό εδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος. 3) Ξενοφών Αποστολόπουλος του Κων/νου, Ευεργέτου Γιαβάση 59 Αγ.Παρασκευή, ΑΔΤ Λ /1979, ΑΦΜ , ως Μέλος Δ.Σ. 4) Κωνσταντίνος Γεωργίου του Θεοδώρου, Γράμμου 59 Αργυρούπολη, ΑΔΤ Μ /1983, ΑΦΜ , ως Μέλος Δ.Σ. 5) Κωνσταντίνος Χρυσικός του Αθανασίου, Κλειούς 35 Χολαργός, ΑΔΤ ΑΒ /2006, ΑΦΜ , ως Μέλος Δ.Σ. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Αντιπροέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου Γεωργίου Παπαϊωάννου. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2008 (8) επω νυμία «ΕΒΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με δ.τ. «ΕΒΕΝΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό την επωνυμία «ΕΒΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με δ.τ. «ΕΒΕΝΟΣ Α.Ε.» και με ΑΡΜΑΕ 65066/03/Β/07/95, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της εξ ΕΥΡΩ , καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά. Ελευσίνα, 30 Μαΐου 2008 (9) επωνυμία «ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό την επωνυμία «ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» και με ΑΡΜΑΕ 26644/03/Β/92/35(97), με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εξ ΕΥΡΩ ,00 α) με κεφαλαιοποίηση υπερα ξίας από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ,13 Ευρώ, και β) με καταβολή μετρη τών 52,87 Ευρώ., που αποφασίσθηκε από τη Γ.Σ. της Ελευσίνα, 30 Μαΐου 2008 (10) επωνυμία «ΜΑΚ MEAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙ ΑΣ κ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΜΑΚ MEAT A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό την επωνυμία «ΜΑΚ MEAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ κ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΜΑΚ MEAT A.E.» και με ΑΡΜΑΕ 56842/03/Β/04/22 σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά ΕΥΡΩ σε μετρητά όπως αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. της Ελευσίνα, 2 Ιουνίου 2008 (11) Εται επωνυμία «ΤΖΙΕΣΣΕ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «GIESSE GROUP HELLAS S.A.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΙΕΣΣΕ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «GIESSE GROUP HELLAS S.A.» ΚΑΙ APMAE 32866/03/B/95/38(99), σύμφωνα με το οποία καθορίζεται ως νέα διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας η Περιοχή Λυσιά του Δήμου Ασπρο πύργου. Ελευσίνα, 28 Μαΐου 2008

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (12) επω νυμία «ΣΥΝΟΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙ ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» με δ.τ. «ΣΥΝΟΤΑ Α.Δ.Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΟΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙ ΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.», με δ.τ. «ΣΥΝΟΤΑ Α.Δ.Α.Ε.» και με ΑΡΜΑΕ 66015/03/Β/08/31, σύμφωνα με το οποίο: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω: 1) Παππούς Χρήστος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Ανω Λιοσίων, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 5 με Α.Δ.Τ. ΑΒ και Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Ανω Λιοσίων, ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 2) Γεώργιος Αμπατζόγλου του Δημητρίου, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 86 με Α.Δ.Τ. ΑΒ και Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3) Αναστόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, κάτοι κος Ύδρας, με ΑΔΤ ΑΒ και ΑΦΜ της ΔΟΥ Ύδρας, Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 4) Παπαγιάννης Ανδρέας του Κων/νου, κάτοικος Δήμου Μουδανιών, με ΑΔΤ ΑΖ και ΑΦΜ της ΔΟΥ Ν. Μουδανιών, Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 5) Σκαλαίος Γεώργιος του Ανδρέα, κάτοικος Μικρομά νης Μεσσηνίας, με Α.Δ.Τ. Π και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, Γ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 6) Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, κάτοικος Δήμου Μεσ σολογίου, με ΑΔΤ ΑΒ και ΑΦΜ της ΔΟΥ Μεσολογγίου, Δ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 7) Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης του Νικολάου, κάτοικος Σκύρου με Α.Δ.Τ. ΑΑ και Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Π. Φαλήρου, Ε ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 8) Κρημνιανιώτης Νικόλαος του Περικλή, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Παρμενίωνος 53, ρε ΑΔΤ ΑΕ και ΑΦΜ της ΔΟΥ Ανω Λιοσίων, Δ/ΝΩΝ ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ. 9) Γκουστίλης Θεόδωρος του Γεωργίου, κάτοικος Δή μου Μίκρας, με ΑΔΤ Μ και ΑΦΜ της ΔΟΥ Καλαμαριάς, ΜΕΛΟΣ. 10) Δάλλας Ιωάννης του Γεωργίου, κάτοικος Ριζωμά των, με Α.Δ.Τ. ΑΑ και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, ΜΕΛΟΣ. 11) Ραφτόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου και της Γεωργίας, κάτοικος Ανω Λιοσίων, οδός Αλιάκμονος 103, με ΑΔΤ ΑΕ και ΑΦΜ της ΔΟΥ Ανω Λιοσίων, ΜΕΛΟΣ. 12) Στρατηγός Δημήτριος Ανδρέας του Δαμιανού, κάτοικος Πόρου, με ΑΔΤ ΑΒ και ΑΦΜ της ΔΟΥ Πόρου, ΜΕΛΟΣ. 13) Δημήτριος Φωκιανός του Συμεών, κάτοικος Λυ κόβρυσης, οδός Αγ. Ειρήνης αριθμός 3 με Α.Δ.Τ. Μ /1982 και Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Αμαρου σίου, ΜΕΛΟΣ. Κατανομή Αρμοδιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. αποφάσισε όπως: Α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐστα ται του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλεί τα μέλη του σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, συντάσ σει την ημερήσια διάταξη του, επικυρώνει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και, γενικότερα, ενεργεί κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του από το καταστατικό ή το νόμο ή του ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Β. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου, αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε όλη την έκταση των αρ μοδιοτήτων του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του. Γ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει τη διεύθυνση των εταιρικών δραστηριο τήτων στην περιοχή Περιφέρειας Αττικής. Δ. Ο Β Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει τη διεύθυνση των εταιρικών δραστηριο τήτων στην περιοχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο νίας. Ε. Ο Γ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανα λαμβάνει τη διεύθυνση των εταιρικών δραστηριοτήτων στην περιοχή Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΣΤ. Ο Δ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει τη διεύθυνση των εταιρικών δραστηριοτή των στην περιοχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ζ. Ο Ε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει τη διεύθυνση των εταιρικών δραστηριοτή των στην περιοχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η. Ο Διευθύνων Σύμβουλος: 1. Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται εξ ονόματος και για λογαριασμό της προς κάθε Αρχή και το Δημόσιο και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου και σε Δικαστήρια όλων των βαθμών και δικαιο δοσιών της χώρας ή και της αλλοδαπής και παρέχει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας όρκους, υπο βάλλει αιτήσεις και δηλώσεις απλές ή του ν. 1599/ Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοι κητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας, πλην των προβλεπομένων στο άρθρο τούτο ρητών εξαιρέσεων. 3. Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία, χωρίς προ ηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε είδους σύμβαση, δήλωση ή μονομερή πράξη ή άλλο έγγραφο, δεσμεύοντας την εταιρεία, εφόσον το ύψος των αναλαμβανομένων με αυτά εταιρικών υποχρεώσε ων δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων πλέον ΦΠΑ (25.000,00) ευρώ. 4. Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία από κοινού με τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή ή με έναν από τους Αντιπροέδρους, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου, κάθε είδους σύμβαση δήλωση, μονομερή πράξη ή άλλο έγγραφο, δεσμεύοντας την εταιρεία, εφόσον το ύψος των αναλαμβανομένων με αυτά εταιρικών υποχρεώσεων είναι ανώτερο του πο σού των είκοσι πέντε χιλιάδων πλέον ΦΠΑ (25.000,00) ευρώ και δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων πλέον ΦΠΑ (45.000,00) ευρώ.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Ρητά εξαιρούνται οι πράξεις και συμβάσεις συμμετο χής της εταιρείας καθ οιονδήποτε τρόπο σε Προγράμ ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα διεθνή, εθνικά ή περιφερειακά Προγράμματα, για τα οποία, σε κάθε περίπτωση, απαιτείται εγκριτική απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου που θα παρέχει και την εξουσιοδό τηση της υπογραφής υπό την εταιρική επωνυμία προς δέσμευση της εταιρείας. 5. Για ανάληψη υποχρεώσεων, κατά τα προηγούμενα, που υπερβαίνουν τα όρια των σαράντα πέντε χιλιάδων πλέον ΦΠΑ (45.000,00) ευρώ, απαιτείται προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα παρέχει και την εξουσιοδότηση υπογραφής υπό την εταιρική επωνυμία προς δέσμευση της εταιρείας. 6. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, την παραπομπή θεμάτων των εταιρικών εργασιών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, τα κτική ή έκτακτη, προς συζήτηση και απόφαση της Γε νικής Συνέλευσης επ αυτών, ακόμα και αν δεν ανήκουν στην κατηγορία θεμάτων επί των οποίων υποχρεωτικά κρίνει η Γενική Συνέλευση. 7. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτήσεων και εντολών που του έχουν παρασχεθεί από το Διοικητι κό Συμβούλιο, παρέχει με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση του, εντολές και πληρεξουσιότητες σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή συνεργάτες της εταιρείας και τις ανακαλεί κατά την κρίση του. 8. Διευθύνει την εταιρεία και το προσωπικό της. Συ νεργάζεται και συντονίζει το έργο των συμβούλων και συνεργατών της εταιρείας προς επίτευξη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της. 9. Καταθέτει χρήματα στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ελληνική ή ξένη, εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Ανοίγει στο όνομα της εταιρείας τραπεζικούς λογα ριασμούς ή ταμιευτηρίου οποιουδήποτε είδους και με όποιους όρους κρίνει, σε οποιαδήποτε τράπεζα ελλη νική ή αλλοδαπή που είναι εγκατεστημένη στην Ελλά δα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ζητά να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών. Παρέχει κάθε είδους εντολές για την κίνηση των λο γαριασμών της προηγούμενης παραγράφου και υπογρά φει τα σχετικά έγγραφα, εισπράττει χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς αυτούς ή από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από κάθε Δημόσιο Ταμείο για λογαριασμό της εταιρείας και υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης. 10. Καταβάλλει σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νο μικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και το Δημόσιο, χρηματικά ποσά προς εκπλήρωση ήδη ανει λημμένων υποχρεώσεων της εταιρείας και υπογράφει τα σχετικά εντάλματα πληρωμής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εισπράττει και εξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές ή επιτα γές πιστωτικού οργανισμού, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία μόνος ή από κοινού με τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή κατόπιν εγκριτικής αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος. Εκδίδει και εισπράττει εντολές προς πληρωμή. Υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για την εξαγωγή συναλλάγματος στο εξωτερικό, προς το σκοπό πληρω μής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν ή μεταβι βάζουν τρίτοι στην εταιρεία. Υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για τον εκτελω νισμό και παραλαβή αγαθών, που εισάγονται από την εταιρεία. Παρακαταθέτει χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ζητά την έκδοση, παραλαβή και είσπρα ξη γραμματίων παρακατάθεσης. 11. Συναλλάσσεται στο όνομα της εταιρείας υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος, με το Δημόσιο, Οργανισμούς του Δημοσί ου, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιμέρους υπηρεσίες και όργανα της, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, για τις ανάγκες και λειτουργίες της εταιρείας, υπο γράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, υπό την εταιρική επωνυμία (όπως π.χ. αιτήσεις και δηλώσεις απλές ή και προβλεπόμενες από ειδικές νομοθετικές διατάξεις, υπομνήματα, ενστάσεις, προσφυγές) και ενερ γεί τις σχετικές πληρωμές που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές. 12. Ελέγχει λογαριασμούς και δαπάνες ταξιδιών των συνεργατών της εταιρείας, που ήδη έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 13. Διορίζει, διευθύνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, αποφασίζει για όλες τις μεταβολές της υπη ρεσιακής του κατάστασης και υπογράφει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας, κάθε έγγραφο ανα γκαίο προς εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του αυτών. 14. Αναλαμβάνει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανα θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και υλοποιεί τις αντί στοιχες εντολές. Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: ο Δή μος Άνω Λιοσίων Αττικής, Σωτήρη Πέτρουλα 3 Ελευσίνα, 30 Μαΐου 2008

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1362 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11288 2 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6761 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6417 9 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9063 2 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3283 18 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1583 27 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4035 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6783 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10277 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5143 17 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11775 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα