1. Ωρωπός. Αεροφωτογραφία των καταλοίπων του Κεντρικού Τομέα. Κάτω αριστερά το κτήριο Θ. τχ. 112 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Ωρωπός. Αεροφωτογραφία των καταλοίπων του Κεντρικού Τομέα. Κάτω αριστερά το κτήριο Θ. τχ. 112 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ"

Transcript

1 1. Ωρωπός. Αεροφωτογραφία των καταλοίπων του Κεντρικού Τομέα. Κάτω αριστερά το κτήριο Θ. 18 τχ. 112 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΙΜΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε την εξέλιξη των αρχιτεκτονικών μορφών των οικιών στον ελλαδικό χώρο κατά την πρωτογεωμετρική (11ος αι. π.χ.-900 π.χ.) και τη γεωμετρική περίοδο ( π.χ.), σε συνάρτηση με τις κοινωνικές αλλαγές που παρατηρούνται το διάστημα αυτό έως και τη γένεση της πόλης-κράτους. Κατά τους πρωτογεωμετρικούς χρόνους επικρατεί ο απλός ενιαίος επιμήκης τύπος οικίας με τα δωμάτια σε διάταξη το ένα πίσω από το άλλο, ενώ οι διαφορές μεταξύ των οικιών της ελίτ και του υπόλοιπου πληθυσμού ενός οικισμού είναι αρκετά εμφανείς. Κατά τη διάρκεια του 9ου και 8ου αιώνα π.χ. οι διαφορές αυτές υποχωρούν και σε αρκετές περιοχές οι οικιστικές μονάδες γίνονται πιο σύνθετες, περιλαμβάνοντας τώρα περισσότερα κτήρια που περικλείονται από περίβολο, τα οποία απαρτίζουν έναν σύνθετο και αυτόνομο «οίκο». Στα πρώιμα στάδια της αστικοποίησης και της γένεσης της πόλης-κράτους, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των οικιών σταδιακά μεταβάλλεται και γίνεται πιο σύνθετος, με περισσότερους χώρους οργανωμένους γύρω από μια κεντρική αυλή ή έναν κοινό διάδρομο, επιτρέποντας τη διαφοροποίηση της χρήσης των χώρων και των δραστηριοτήτων της οικογένειας. Τύποι, οικοδομικά υλικά και τεχνικές κατασκευής οικιών Η οικιστική αρχιτεκτονική της Πρώιμης Εποχής του Σιδηρού στην Ελλάδα ( π.χ.) χαρακτηρίζεται από ανεξάρτητα κτήρια διαφόρων κατόψεων (αψιδωτά, κυκλικά, ελλειψοειδή και ορθογώνια, εικ. 2), κατασκευασμένα από φθαρτά υλικά, με εξαίρεση τα θεμέλια των τοίχων, που ήταν συνήθως λίθινα. Η χρήση ωμοπλίνθων για την ανωδομή ήταν συνήθης, αν και περιστασιακά χρησιμοποιούνταν καλάμια επιχρισμένα με λάσπη. Σύμφωνα με τα σημερινά ανασκαφικά δεδομένα, η χρήση ξύλου την περίοδο αυτή ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη. Οι δίρριχτες στέγες, που προεκτείνονταν στις πλάγιες όψεις και μερικές φορές στηρίζονταν από σειρά κάθετων στύλων, προστάτευαν τις εξωτερικές παρειές των τοίχων από τις καιρικές συνθήκες. Τα μικρά ομοιώματα οικοδομημάτων παρέχουν μια αρκετά σαφή εικόνα της εξωτερικής μορφής των κτηρίων (εικ. 3α-β). Σε περιοχές, όπου το ξύλο ή οι ωμές πλίθρες δεν ήταν διαθέσιμα ή υπήρχε εύκολη πρόσβαση σε λίθους, όπως για παράδειγμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη, οι οικίες χτίζονταν εξ ολοκλήρου από λίθους (εικ. 4) και κάθε οικιστική μονάδα αποτελούνταν από δύο ή περισσότερα δωμάτια. Στις περιοχές αυτές τα καμπυλόγραμμα οικοδομήματα σπανίζουν και φαίνεται ότι κυριαρχούσαν κατά κανόνα οι επίπεδες οροφές (εικ. 4). Εκεί, αλλά και στη βόρεια Ελλάδα, η δόμηση ήταν πυκνή, είτε λόγω περιορισμένου χώρου είτε λόγω της ύπαρξης περιμετρικού αμυντικού τείχους είτε, τέλος, λόγω του αναγλύφου μιας περιοχής. Η πυκνή δόμηση μπορεί να είχε υπαγορευτεί επίσης από την ανάγκη για προστασία: όταν ο οικισμός λειτουργούσε χωρίς οχύρωση, οι εξωτερικοί τοίχοι των σπιτιών της περιφέρειας του οικισμού παρείχαν μια στοιχειώδη γραμμή άμυνας. Η ανάγκη για προστασία από τους δυνατούς ανέμους που φυσούν στο Αιγαίο και από τις υψηλές θερινές θερμοκρασίες πρέπει επίσης να υπαγόρευε την πυκνή δόμηση των οικισμών στη διάρκεια των αιώνων, όπως επίσης και τις μικρές διαστάσεις των παραθύρων, φαινόμενο που παρατηρείται ακόμα και σήμερα, ειδικά στις Κυκλάδες. Ωστόσο, και οι κοινωνικές δομές επηρέασαν τη μορφή των οικιών και των οικισμών. Το εσωτερικό των οικιών ήταν λιτό: τα δάπεδα ήταν από πατημένο χώμα και στο μέσον του κυρίως χώρου υπήρχε συ- α γ 2. Παλαιά Σμύρνη. Σχεδιαστική αναπαράσταση ορθογώνιας, αψιδωτής και ελλειψοειδούς οικίας (α-γ), και κυκλικής σιταποθήκης (δ). β δ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ

3 3. Πήλινα ομοιώματα κτηρίων του 8ου αι. π.χ. (α) Ηραίου Άργους, (β) Ηραίου Περαχώρας. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. νήθως μια εστία που άλλοτε ήταν μια απλή κοιλότητα στο έδαφος και άλλοτε κτιστή, πλαισιωμένη από πέτρες ή όρθιες πλάκες. Κατά μήκος των τοίχων ενίοτε απαντούν κτιστά θρανία τα οποία είχαν πολλαπλές χρήσεις (καθίσματα, κρεβάτια, πάγκοι εργασίας ή αποθήκευσης, βλ. εικ. 4, 10-12). Δεν χωράει αμφιβολίες ότι υπήρχαν και ξύλινα έπιπλα, όπως συνάγεται από τις παραστάσεις σε αγγεία των Ύστερων Γεωμετρικών χρόνων. Κοινωνία και αρχιτεκτονική Στους οικισμούς ή τις κατοικημένες περιοχές, οι οικίες των απλών μελών μιας κοινωνικής ομάδας μπορούν να διακριθούν από εκείνες της ελίτ και των μελών της άρχουσας τάξης (εικ. 5). Σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική μορφή, οι διαφορές περιορίζονται κυρίως στις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα 4. Τομή οικίας στη Ζαγορά της Άνδρου. α β του σχεδίου. Κατά την πρωτογεωμετρική περίοδο οι διαφορές μετα - ξύ των δύο κατηγοριών κατοικίας είναι εντονότερες, αλλά αργότερα, γίνονται λιγότερο εμφανείς. Επομένως η πολιτική οργάνωση και η κοινωνική διαστρωμάτωση των κοινωνιών της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου ανιχνεύεται και μέσα από αυτή τη διαφοροποίηση, όπως άλλωστε και από τα ταφικά έθιμα. Τι είδους ηγέτες; Μετά την κατάρρευση των μυκηναϊκών διοικητικών κέντρων, η Ελλάδα κατακερματίστηκε σε μικρά βασίλεια. Γενικά θεωρείται ότι ο 20 qa-si-re-u (βασιλεύς), που αναφέρεται σε πινακίδες της Γραμμικής Β, ήταν μάλλον ένας ανώτερος αξιωματούχος, ίσως ο ηγέτης ενός ημιαυτόνομου οικισμού ο οποίος, ύστερα από την κατάρρευση της κεντρικής αρχής, διαδέχθηκε τον άνακτα (wanax) και κατόρθωσε να παγιώσει την εξουσία του: οι τοπικοί αυτοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ενδέχεται να ήταν επιφορτισμένοι και με ιερατικά καθήκοντα, φαίνεται ότι είχαν κερδίσει την αυτονομία τους μετά τις αναταραχές του τέλους της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, και από τοπικοί αξιωματούχοι ανέλαβαν την ηγεσία αυτόνομων κοινοτήτων. Στα ομηρικά έπη αναφέρονται «βασιλείς», αλλά δεν είναι σαφές εάν θα πρέπει να θεωρηθούν ηγέτες ευγενούς καταγωγής, που είχαν το δικαίωμα εξουσίας βάσει κληρονομικότητας, ή εάν προσχωρούσαν στην εξουσία χάρη στην ηγετική τους δεινότητα, τον προσωπικό τους πλούτο, τις αρετές τους και την ικανότητά τους να προσελκύουν οπαδούς και να δημιουρ - γούν συμμαχίες. Εάν ισχύει η δεύτερη εκδοχή, τότε η θέση τους πρέπει να ήταν παρόμοια με αυτή των «ισχυρών ανδρών» (big men) των πρωτόγονων κοινωνιών. Στον Όμη - ρο, παρά το γεγονός ότι η ευγενής καταγωγή είναι προϋπόθεση μιας υψηλής θέσης, σε καμία περίπτω - ση δεν αποτελεί εγγύηση εξουσίας. Υπάρχει, εντούτοις, και ένα τρίτο εναλλακτικό μοντέλο ανάμε - σα στην κληρονομική βασιλεία και το πρότυπο του «ισχυρού άνδρα», αυτό του αποκαλούμενου «αρχηγού» (chief), όπου η εξουσία εκχωρείται μεν στον αρχηγό βάσει κληρονομικότητας, αλλά ο ίδιος αμφιτχ. 112 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

4 5. Πίνακας με τις κατόψεις «αριστοκρατικών» κατοικιών της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ

5 6. Λευκαντί Τούμπα. Κάτοψη. 7. Λευκαντί Τούμπα. Κάτοψη του αψιδωτού κτηρίου των μέσων του 10ου αι. π.χ. σβητείται συνεχώς από τους ομοίους του. Βαθμιαία, ωστόσο, ειδικά από τα μέσα περίπου του 8ου αιώνα π.χ. και μετά, αυτοί οι ηγέτες αντικαταστάθηκαν από ένα σύστημα συλλογικής εξουσίας. Αυτή η μετάβαση θα πρέπει να πραγματοποιήθηκε ειρηνικά σε μερικά μέρη, ενώ σε άλλα έπειτα από εμφύλια διαμάχη. Η πρωτογεωμετρική περίοδος ( π.χ.): Οι «Σκοτεινοί Χρόνοι» ή «η Εποχή των Ηρώων» Ο ομηρικός οίκος, σύμφωνα με τον W. Donlan, «είναι η βασι - κή οικογενειακή, οικιστική και οικονομική μονάδα, που αποτελείται από την οικία (κατοικία, γη, ζώα) και το νοικοκυριό. Η οικογενειακή μονάδα αποτελείται από την οικογένεια (συ - χνά μια πολυμελή οικογένεια τριών γενεών), τους δούλους και τα υιοθετημένα μέλη». Σύμφωνα με τα διαθέσιμα αρχαιολογικά στοιχεία, στην αρχή της πρώτης χιλιετίας οι κοινότητες διέμεναν είτε σε οικισμούς οργανωμένους γύρω από ένα κεντρικό σημείο είτε σε χωριά χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό. Από την άλλη πλευρά, έχει θεωρηθεί ότι το επικρατέστερο πρότυπο μέχρι περίπου το 800 π.χ. ήταν αυτό των διάσπαρτων ανεξάρτητων «πατριαρχικών οίκων». Η ιδέα αυτή, που ωστόσο δεν υποστηρίζεται από τα υπόλοιπα διαθέσιμα αρχαιολογικά δεδομένα, διατυπώθηκε μετά την ανακάλυψη του μεγάλου αψιδωτού κτηρίου των μέσων περίπου του 10ου αιώνα π.χ. στην Τούμπα, στο Λευκαντί της Εύβοιας (εικ. 6-7). Η πολυπλοκότητά του μπορεί να συγκριθεί με τις περιγραφές του Ομήρου για τις «οικίες των ηρώων», ακόμα κι αν προηγείται χρονικά της σύνθεσης των επών. Αυτό το μνημειακό οικοδόμημα, διαστάσεων 45x10 μ., είναι από τα λίγα οικοδομήματα της περιόδου που διέθετε περισσότερα από τρία διαμερίσματα. Οι τοίχοι είναι κατασκευασμένοι από λίθους έως το ύψος του ενός μέτρου, ενώ η υπόλοιπη ανωδομή από πλίθρες. Ο αβαθής πρόδομος συνδεόταν με ένα σχεδόν τετράγωνο διαμέρισμα, διαιρεμένο σε δύο τμήματα από μια σειρά στύλων. Ακολουθούσε μια ευρύχωρη κεντρική αίθουσα η οποία διέθετε και μια είσοδο στην πλαϊνή πλευρά της. Στη μία γωνία βρέθηκε λίθινη κατασκευή που ερμηνεύτηκε ως η βάση ξύλινης κλίμακας που οδηγούσε σε πατάρι κάτω από τη δίρριχτη στέγη. Το κύριο δωμάτιο επικοινωνούσε με την αψίδα μέσω ενός κεντρικού διαδρόμου, στις πλευρές του οποίου υπήρχαν δύο τετραγωνισμένοι μικροί θάλαμοι. Ο αψιδωτός χώρος ήταν αναμφίβολα αποθηκευτικός καθώς εκεί βρέθηκαν πολυάριθμες κοιλότητες για την τοποθέτηση πίθων. Το 8. Σχεδιαστική αναπαράσταση του κτηρίου IV-1 στα Νιχώρια της Μεσσηνίας (10ος-9ος αι. π.χ.). 9. Παλαιά Σμύρνη. Κάτοψη και αναπαράσταση ελλειψοειδούς οικίας του 900 π.χ. 22 τχ. 112 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

6 11. Αξονομετρική αναπαράσταση της οικίας D6-8, D27 της Ζαγοράς στην Άνδρο (8ος αι. π.χ.). 10. Αξονομετρική αναπαράσταση του κεντρικού τμήματος (περιοχές D-H & J) του οικισμού της Ζαγοράς στην Άνδρο (8ος αι. π.χ.). οικοδόμημα είχε υψηλή δίρριχτη στέγη, κατασκευασμένη από φθαρτά υλικά, την οποία υποστήριζε μια αξονική ξύλινη κιονοστοιχία, αλλά και κατακόρυφα ξύλινα δοκάρια τοποθετημένα σε επαφή με τους τοίχους, ενώ περιμετρικά διέθετε και στοά («περιστύλιο») από ξύλινα στηρίγματα. Ένα εξαιρετικά εύπορο ζευγάρι είχε ταφεί στο κέντρο του κύριου δωματίου σύμφωνα με τον «ομηρικό» τρόπο: ο πολεμιστής είχε αποτεφρωθεί και οι στάχτες του είχαν τοποθετηθεί σε χάλκινο αμφορέα μαζί με τα όπλα του η σύντροφός του είχε ενταφιαστεί δίπλα του με τα πολύτιμα κοσμήματά της σε ένα παρακείμενο όρυγμα είχαν ενταφιαστεί τέσσερα άλογα. Πιθανότατα πρόκειται για το «βασιλικό» ζεύγος από το Λευκαντί που θάφτηκε μέσα στο ανάκτορό του. Εναλλακτικά, το κτήριο θα μπορούσε να θεωρηθεί ταφικό μνημείο, δηλ. μνημειώδες αντίγραφο της πραγματικής κατοικίας του ζεύγους, που θα μπορούσε να βρίσκεται αλλού, ίσως στη γειτονική Ξερόπολη, η οποία κατοικούνταν κατά τη διάρκεια της περιόδου χρήσης του κτηρίου της Τούμπας. Το γεγονός ότι το κτήριο της Τούμπας χρησιμοποιήθηκε μόνο για μία γενιά και στο εξής η περιοχή χρησιμοποιήθηκε ως νεκρόπολη για την ταφή 12. Κάτοψη μέρους του κεντρικού τμήματος (Η) του οικισμού της Ζαγοράς στην Άνδρο (8ος αι. π.χ.). ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ

7 13. Εμποριό Χίου. Σχεδιαστική αναπαράσταση του οικισμού. Στο μέσον το επονομαζόμενο Megaron Hall. 14. Αεροφωτογραφία του Megaron Hall. των απογόνων του βασιλικού ζεύγους ταιριάζει με την υπόθεση του James Whitley περί ενός «ασταθούς οικιστικού συστήματος», δηλαδή για κτήριο που κατοικήθηκε για όσο διάστημα οι ένοικοί του κατείχαν την εξουσία. Το ίδιο το κτήριο, με τη μνημειακότητά του, αποτελεί αντανάκλαση μιας αρχηγετικής κοινωνίας, στην οποία ο ηγέτης επιθυμεί να διακηρύξει το δικαίωμά του να εξουσιάζει. Μολονότι οι υπόλοιπες κατοικίες της άρχουσας τάξης της πρωτογεωμετρικής περιόδου δεν είναι τόσο μνημειακές όσο το κτήριο στο Λευκαντί, εντούτοις οι διαφορές στην κλίμακα, αλλά και στην αρχιτεκτονική μορφή σε σχέση με εκείνες των κατώτερων κοινωνικών ομάδων είναι αρκετά ευδιάκριτες. Ορισμένες ηγεμονικές οικίες υπερβαίνουν τα 15 μ. σε μήκος και συνήθως διαιρούνται σε επιμέρους χώρους σε παράταξη ο ένας πίσω από τον άλλον. Τα κοινωνικά, οικονομικά και θρησκευτικά καθήκοντα του άρχοντα φαίνεται ότι υπαγόρευαν τις βασικές προδιαγραφές των κατοικιών της άρχουσας τά - ξης. Τα πλησιέστερα παράλληλα για το κτήριο στο Λευκαντί, αν και με διαφορές, είναι το Μέγαρο Β στο Θέρμο της Αιτωλίας, καθώς και ορισμένα αψιδωτά κτήρια στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στη νησίδα Μήτρου στην ανατολική Λοκρίδα, ένα ευρύχωρο αψιδωτό κτήριο, λίγο μεταγενέστερο από αυτό στο Λευκαντί, ήταν πιθανότατα η κατοικία μιας σημαντικής οικογένειας. Στην Άλο της Θεσσαλίας, στην αψίδα ενός άλ - λου οικοδομήματος βρέθηκαν πολυάριθμοι αποθηκευτικοί πίθοι σε διάταξη παρόμοια με αυτήν του κτηρίου στο Λευκαντί. Το σημαντικό αψιδωτό συγκρότημα που ήρθε στο φως στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης αποτελούνταν από τέσσερα και, στη συνέχεια, πέντε δωμάτια, το ένα πίσω από το άλλο, και περιλάμβανε πολυάριθμους δευτερεύοντες χώρους. Άλλα σύγχρονα αψιδωτά κτήρια που θα μπορούσαν να θεωρηθούν κατοικίες της άρχουσας ελίτ είναι το κτήριο IV-1 στα Νιχώρια της Μεσσηνίας (εικ. 8), το κτήριο 74L-Μ στην Ασίνη, ένα αψιδωτό κτήριο στις Κουκουναριές της Πάρου, καθώς και μια σειρά από ορθογώνια οικοδομήματα στην Κρήτη. Τα περισσότερα από τα κτήρια αυτά κατοικήθηκαν για αρκετές γενιές, παραπέμποντας ενδεχομένως σε κάποιο εί - δος κληρονομικής ηγεσίας, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης ενός άλλου μοντέλου ηγεσίας μακράς διάρκειας. Το κτήριο στα Νιχώρια παρουσιάζει ιδιαίτε - ρο ενδιαφέρον: απέδωσε πλούσια μεταλλικά ευρήματα, διαθέτει ένα σύνθετο αρχιτεκτονικό σχέδιο, κεντρική εστία, μια υπερυψωμένη κυκλική τράπεζα στον κύριο θάλαμο, η οποία ερμηνεύεται ως οικιακός βωμός και σημαντικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στο αψιδωτό τμήμα. Όλα αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με τους ανασκαφείς, προδίδουν ότι η οικία εξυπηρετούσε κοινοτικές, θρησκευτικές καθώς και οικονομικές λειτουργίες. Οι κοινές οικίες της ίδιας περιόδου ήταν κατά κανόνα αρκετά ταπεινές, αποτελούμενες συνήθως μόνο από ένα δωμάτιο, ενίοτε με πρόδομο. Οι βασικές, καθημερινές, εσωτερικές δραστηριότητες της οικογένειας λάμβαναν χώρα προφανώς στον ίδιο περιορισμένο χώρο. Τυπικά παραδείγματα τέτοιων δομών είναι ορισμένες ελλειψοειδείς κατασκευές στα Νιχώρια και την Ασίνη, αλλά και μια ωοειδής οικία στην Παλαιά Σμύρνη (εικ. 9) κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από πλίθρες. 24 τχ. 112 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

8 15. Λαθούριζα Αττικής. Κάτοψη του οικισμού. Η γεωμετρική περίοδος ( π.χ.): Από την εποχή των ηρώων έως την άνοδο της «πόλης-κράτους» Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο αιώνων (9ος-8ος αι. π.χ.), καθώς αυξάνονταν η δύναμη και ο πλούτος των μεσαίων και χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, οι διαφορές μεταξύ των οικιών που ανήκαν σε μέλη της ελίτ και εκείνων των μεσαίων και κατώτερων κοινωνικών τάξεων βαθμιαία υποχώρησαν, ενώ και η διάκριση μεταξύ των οικιών που ανήκαν σε μέλη της κυβερνώσας και μη ελίτ δεν είναι εύκολη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο οικισμός της Ζαγοράς στην Άνδρο (εικ ). Εκεί οι οικίες της ελίτ, που εντοπίζονται στο κεντρικό τμήμα του οικισμού, διαθέτουν το ίδιο μέγεθος και σχέδιο, με μοναδική εξαίρεση τη μονάδα H19 που είναι καλύτερα εξοπλισμένη και κατέχει πιο διακεκριμένη θέση, δίπλα στον κεντρικό ανοιχτό χώρο του οικισμού και σε κοντινή απόσταση από το υπαίθριο ιερό της κοινότητας. Παρ όλα αυτά, εξακολουθεί να ανιχνεύεται μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των κατοικιών της ελίτ και των μεσαίων τάξεων, αν και αυτή η διαφορά δεν είναι πολύ έντονη (πρβλ. κτήριο D-H σε σύγκριση με το J). Σε άλλους οικισμούς του Αιγαίου, η κοινωνική διαστρωμάτωση είναι δυσκολότερο να ανιχνευθεί. Εντούτοις, με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι ακόμα δυνατό να διακριθεί, στα περισσότερα μέρη, η κατοικία του πιθανού άρχοντα, όπως στο Εμποριό της Χίου (το αποκαλούμενο «Megaron Hall» βρίσκεται εντός της οχυρωμένης ακρόπολης, ενώ οι οικίες καταλαμβάνουν τις πλαγιές του λόφου, εικ ), στις Κουκουναριές (ορθογώνιο οικοδόμημα που διαδέχτηκε το αψιδωτό), στα Νιχώρια (κτήριο IV-5) ή στη Λαθούριζα της Αττικής (μονάδα I- IV, εικ ). Σε άλλες περιπτώσεις, η έλλειψη συγκρίσιμων στοιχείων από τον ίδιο τον οικισμό δεν επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οικιών (Ελευσίνα, Αίγειρα, Άντισ - σα κ.ά.). Κατά κανόνα, οι αριστοκρατικές οικίες του 9ου και 8ου αιώνα π.χ. είναι επιμήκη κτήρια αψιδωτής ή ορθογώνιας κάτοψης, που αποτελούνταν τουλάχιστον από έναν πρόδομο και ένα κυρίως δωμάτιο. Τα ωοειδή κτήρια ήταν πο - λύ πιο ταπεινά, ακατάλληλα για να χρησιμεύσουν ως κατοικίες της ελίτ, και επομένως προορίζονταν για μέλη των μεσαίων και χαμηλότερων τάξεων, καθώς επίσης και για εργαστήρια. Κάποια κτήρια αυτής της κατηγορίας, ωστό - σο, ήταν πιο ευρύχωρα και διαχωρίζονταν σε δύο ή τρία δωμάτια (κτήρια Θ και ΛΔ-ΛΕ στον Ωρω πό, εικ. 1, 17, κτήριο Α στο Βιγλατούρι Εύβοιας, κτήριο IV στην Άντισσα της Λέσβου). Τα ευρήματα συνήθως μαρτυ- 16. Λαθούριζα Αττικής. Κάτοψη (α) και αναπαράσταση (β) της οικίας I-IV, περί το 700 π.χ. α β ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ

9 17. Ωρωπός. Άποψη των ελλειψοειδών κτηρίων ΛΔ-ΛΕ του Δυτικού Τομέα Ερέτρια. Κάτοψη των κτηρίων στην περιοχή του ιερού του Απόλλωνος Δαφνηφόρου κατά το α μισό του 8ου αι. π.χ. ρούν ότι στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις, πρόκειται για οι κίες που ανήκαν σε πλουσιότερα άτομα ή για λατρευτικά οικοδομήματα. Από την άλλη πλευρά, τα κυκλικά κτήρια, τα οποία δεν ήταν ιδιαίτερα κατάλληλα για κατοικίες, έχουν συνήθως μικρές διαστάσεις και χρησιμοποιήθηκαν είτε για αποθήκευση (π.χ. αρχαία Σμύρνη, Ξερόπολη-Λευκαντί) είτε για βιοτεχνικές δραστηριότητες (π.χ. Ωρωπός), αν και σε ορισμέ - νες περιπτώσεις φαίνεται ότι εξυπηρετούσαν και κάποιες θρησκευτικές ανάγκες (π.χ. Ωρωπός και Λαθούριζα). Στον Ωρωπό, στη βορειοανατολική Αττική, ο οποίος μπορεί να ταυτιστεί με την ομηρική Γραία (Ιλ. Β 498), έχουν ανασκαφεί κτήρια όλων των τύπων (εικ. 1, 17). Τα περισσότερα χρονολογούνται στην ύστερη γεωμετρική περίοδο, ενώ άλλα στις αρχές του 7ου αιώνα π.χ. Τα ευρήματα φανερώνουν ότι μία από τις κύριες δραστηριότητες της κοινότητας ήταν η μεταλλοτεχνία. Τα μεγαλύτερα κτήρια εκεί, το Θ (εικ. 1, αριστε - ρά), το οποίο είχε υποβληθεί σε τρεις μετατροπές (ωοειδές - αψιδωτό - ωοειδές), το ΛΣΤ, και τα νεότερα ελλειψοειδή ΛΕ και ΛΔ που ακολούθησαν (εικ. 17), και ίσως το επίσης ελλειψοειδές κτήριο Β, ήταν πιθανώς κατοικίες των μελών της ελίτ και ορισμένα από αυτά ίσως εξυπηρετούσαν και κοινοτικές ανάγκες, καθώς και θρησκευτικές δραστηριότητες. Οι διάφοροι περίβολοι, όπως ο εντυπωσιακός ορθογώνιος περίβολος στον Κεντρικό Τομέα, περιέβαλλαν τις οικίες, τα εργαστήρια, τους χώρους αποθήκευσης και πιθανότατα ένα κυκλικό λατρευτικό κτήριο, διαχωρίζοντας τις αρχιτεκτονικές μονάδες σε τομείς ή σε ημιαυτόνομα νοικοκυριά. Είναι πιθανό ότι η κοινότητα εδώ ήταν οργανωμένη με βάση τις καλά καθορισμένες οικογενειακές μονάδες, οι οποίες μπορούν να συγκριθούν με τους ομηρικούς οίκους, όπως εκείνον του Οδυσσέα. Κάθε οίκος θα πρέπει να αποτελούνταν από διάφορα κτήρια εντός περιβόλου (πρβλ. το ομηρικό ἕρκος). Μια οικογενειακή μονάδα θα περιλάμβανε μία ή περισσότερες οικίες ανάλογα με τον αριθμό και την οικονομική ή κοινωνική θέση των μελών της οικογένειας, βοηθητικούς χώρους, εργαστήρια, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, ιερά και χώρους για τα ζώα. Εντοπίζονται αναλογίες και με το ομηρικό μέτχ. 112 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

10 γαρο, το έρκος που το περιέβαλλε, τους σωρούς κοπριάς στην αυλή, αφού τα ζώα φυλάσσονταν εκεί (Ιλ. Ω 163 κ.εξ., Oδ. ρ 297), το βωμό του Δία μέσα στο έρκος (Ιλ. Ι 476, Oδ. χ , 442), πιθανότατα συνδεδεμένο με την πρακτική των σπονδών (Ιλ. Π 231, Ω 306), την αινιγματική θόλο (Oδ. χ ) και τις αίθουσες (θάλαμοι) που δεν αποτελούν μέρος του κυρίως μεγάρου (Ιλ. Ζ , Oδ. α 425, δ 718, 802, ψ 192 κ.εξ.), τη λαύρη (Oδ. χ , : ενδεχομένως να ταυτίζεται με τους στενούς διαδρόμους μεταξύ των διάφορων αρχιτεκτονικών μονάδων και των περιβόλων). Οι ανακαλύψεις στον Ωρωπό οδηγούν σήμερα στην επανεξέταση περιπτώσεων από άλλες περιοχές. Συγκεκριμένα, το πρότυπο μονάδων ελλειψοειδών κτηρίων περιβαλλόμενων από περιβόλους μπορεί να παρατηρηθεί και σε άλλους σύγχρονους οικισμούς, ειδικά μέσα στον ευβοϊκό χώρο. Συγκεκριμένα, στην Ερέτρια, που βρίσκεται απέναντι από τον Ωρωπό, τα ελλειψοειδή κτήρια περιφράσσονταν κατά κανόνα από περιβόλους. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση της περιοχής του ιερού του Δαφνηφόρου Απόλλωνα, όπου οι περίβολοι δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα σε σχέση με εκείνους του υπόλοιπου οικισμού (εικ ). Μερικοί χρησίμευαν για να προστατεύουν τα κτήρια από τις πλημμύρες των διερχόμενων χειμάρρων, ενώ άλλοι φαίνεται ότι οριοθετούσαν χώρους και ιδιοκτησίες. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία ευρημάτων που μπορούν με σαφήνεια να θεωρηθούν αναθηματικά, οδηγεί στη σκέψη ότι η περιοχή του ιερού του Απόλλωνα ήταν αρχικά χώρος κατοίκησης της άρχουσας τάξης πριν εξελιχθεί στην έδρα της πολιούχου θεότητας της πόλης. Εδώ, στον πρώτο εκατόμπεδο υιοθετήθηκε η αψιδωτή μορφή των προγενέστερων κατοικιών των ευπόρων της περιοχής (εικ. 20). Το φαινόμενο ιερών που εγκαθιδρύονταν στον πυρήνα μιας κατοικημένης περιοχής ήταν κοινό στην αρχαιότητα, ακόμη και στις αποικίες (π.χ. Μέγαρα Υβλαία), όπου οι δημόσιοι χώροι είχαν πιθανότατα σχεδιαστεί από τις πρώτες γενιές αποίκων. Στην Ερέτρια, παρατηρώντας κανείς την κάτοψη της περιοχής του μελλοντικού ιερού, μπορεί να διακρίνει τουλάχιστον τέσσερις «οίκους» που ορίζονται από διαχωριστικούς περιβόλους. Αντίστοιχη οργάνωση του χώρου εντοπίζεται και σε άλλα τμήματα του γεωμετρικού οικισμού. Παρόμοιος σχεδιασμός παρατηρείται τον 8ο αιώνα π.χ. στο Βιγλατούρι στην ανατολική Εύβοια (ενδεχομένως η Ευβοϊκή Κύμη;), στην Ξερόπολη-Λευκαντί, στην Παλαιά Σμύρνη και αλλού. Με βάση τα στοιχεία που προέρχονται από την περιοχή της μετέπειτα Αγοράς, θα μπορούσε ακόμη να ισχυριστεί κανείς ότι και η Αθήνα ήταν οργανωμένη με παρόμοιο τρόπο κατά τη γεωμετρική περίοδο. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε αρκετές από τις προαναφερόμενες περιοχές ακολουθείται η παράδοση της ταφής νεογνών και βρεφών σε άμεση γειτνίαση με τους οίκους, κατά κανόνα έξω από τον περιφραγμένο χώρο. Ο διαχωρισμός των ατόμων, καθώς και των δραστηριο- 19. Ερέτρια. Αναπαράσταση των κτηρίων στην περιοχή του ιερού του Απόλλωνος Δαφνηφόρου κατά το α μισό του 8ου αι. π.χ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ

11 τις ανάγκες επιβίωσης της οικογένειας. Διάφοροι περιφραγμένοι υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι χώροι χρησίμευαν ενδεχομένως για τη φύλαξη ζώων. Ορισμένα από τα προαναφερθέντα σημαντικά κτήρια ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν και για συνεστιάσεις, ενώ παράλληλα φιλοξενούσαν και λατρευτικές δραστηριότητες. Ορισμένες θα απευθύνονταν προς τους σεβάσμιους προγόνους, ενώ κάποιες άλλες υιοθετήθηκαν αργότερα από την πόλη, όπως για παράδειγμα αυτή του ηρώου κοντά στη Δυτική Πύλη της Ερέτριας, ή ακόμα και εκείνη του Δαφνηφόρου Απόλλωνα (βλ. εικ. 20), ενώ άλλες πέρασαν στη λήθη μα - ζί με τις οικογένειες που τις ασκούσαν. 20. Ερέτρια. Κάτοψη των κτηρίων στην περιοχή του ιερού του Απόλλωνος Δαφνηφόρου κατά το β μισό του 8ου αι. π.χ. τήτων στις οποίες επιδίδονταν, φαίνεται να ήταν δυνατός χά - ρη στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των μονάδων όπως περιγράφηκε παραπάνω. Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές ενδείξεις, κάθε οικογένεια είχε έναν σημαντικό βαθμό οικονομικής αυτονομίας και πιθανώς, σε μερικές περιπτώσεις, ακόμη και πλήρη οικονομική αυτάρκεια. Η παραγωγή μετάλλινων αντικειμένων, για παράδειγμα, προοριζόταν για οικιακή χρήση, αλλά και για συναλλαγές. Από την άλλη πλευρά, όμως, η παρουσία κεραμικών κλιβάνων μέσα στα όρια των οίκων στον Ωρωπό, την Ερέτρια και το Βιγλατούρι είναι επίσης δηλωτική περιορισμένου βαθμού βιοτεχνικής εξειδίκευσης, αν και είναι απίθανο η συγκεκριμένη αυτή δραστηριότητα να υπερέβαινε τα όρια του νοικοκυριού, όπως στην περίπτωση της Αθήνας. Τα πολυάριθμα υφαντικά βάρη που βρέθηκαν σε όλες αυτές τις θέσεις καταδεικνύουν ότι η ύφανση ήταν μία από τις κύριες οικιακές δραστηριότητες. Τα φρέατα στον Ωρωπό, την Ερέτρια και την Αθήνα θα μπορούσαν να σχετιστούν με αρκετές από τις δραστηριότητες που προαναφέραμε. Ο βαθμός ενασχόλησης με αγροτικές εργασίες δεν μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί. Η παρουσία πάντως μιας σειράς κυκλικών κτηρίων στον Ωρωπό και στην Ξερόπολη-Λευκαντί, καθώς και τα πολυάριθμα παρόμοια ομοιώματα σιταποθηκών που προέρχονται από τάφους της Αθήνας και της Αττικής, φανερώνουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις η παραγωγή ξεπερνούσε 28 Από την οικία των ηρώων στην οικία των πολιτών Υποστηρίζεται συχνά ότι έως τα μέσα του 8ου αιώνα οι οικογένειες στην ηπειρωτική Ελλάδα ζούσαν συχνά σε μονόχω ρες οικίες, που δεν ενδείκνυνται για τη διαφύλαξη της προσωπικής ζωής των ενοίκων τους. Αυτό, ωστόσο, προϋποθέτει ότι κάθε οικία αποτελούνταν από μια ενιαία αρχιτεκτονική μονάδα, κάτι όχι πάντα προφανές. Στους πρωιμότερους χρόνους, ο περιορισμένος χώρος δεν επέτρεπε ούτε το διαχωρισμό των διάφορων δραστηριοτήτων, ούτε τον φυσικό διαχωρισμό των μελών του οίκου, αν και είδαμε ότι υπήρχαν αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, όπως το αποκαλούμενο «Ηρώο» στην Τούμπα-Λευκαντί και, σε μικρότερο βαθμό, το κτήριο IV-1 στα Νιχώρια, το οποίο παρουσιάζει σύνθετο σχεδιασμό και δευτερεύουσες εισόδους. Σε τέτοια κτήρια, κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα, φαίνεται ότι συγκεντρώνονται διάφορες λειτουργίες (πολιτικές, οικονομικές, θρησκευτικές) σε μια ενιαία κατασκευή. Από τον 8ο αιώνα οι λειτουργίες αυτές φιλοξενούνταν σε κτήρια ειδικά διαμορφωμένα για τους σκοπούς αυτούς (ναοί, εστιατόρια, κτήρια δημόσιου χαρακτήρα κ.λπ.). Το μοντέλο των «οίκων» που περιγράψαμε παραπάνω φαίνεται ότι σχετίζεται με ελλειψοειδή κτήρια και εν γένει μονόχωρα οικοδομήματα. Εντούτοις, μπορεί να ανιχνευθεί παρόμοια κοινωνική οργάνωση σε περιοχές, όπου επικράτησαν ορθογώνιες αρχιτεκτονικές κατασκευές. Για παράδειγμα, στα Μέγαρα Υβλαία οι περίβολοι, καθώς και οι δρόμοι, πιθανότατα οριοθετούσαν τους κλήρους από τον δημόσιο χώρο. Σε περιοχές, όπου τα όμορα κτήρια αποτελούσαν τον κανόνα, η κοινωνική οργάνωση δεν φαίνεται να διέφερε σημαντικά. Οι οικίες στη Ζαγορά αποτελούνταν αρχικά από ένα προστώο και ένα κύριο δωμάτιο που εξυπηρετούσαν μια πληθώρα λειτουργιών, ενώ αργότερα εξελίχθηκαν σε οικίες με πολλά δωμάτια και αυλές με διαφοροποιημένες λειτουργίες (εικ. 12). Εδώ εντοπίζονται και τα σπέρματα της διαδικασίας που οδήγησαν στον έλεγχο των κοινωνικών επαφών, χαρακτηριστικού της κλασικής περιόδου. Οι οικίες με πολυάριθμα δωμάτια δεν ήταν απαραιτήτως του τύπου με κεντρική αυλή. Στη Λαθούριζα διάφοροι χώροι που ανήκουν στο ίδιο σηματχ. 112 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

12 ντικό κτήριο (κτήριο I-IV, πιθανώς η κατοικία ενός ηγέτη, εικ. 16) έχουν ξεχωριστές εισόδους και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Είναι γεγονός ότι προς το τέλος του 8ου αιώνα π.χ. κάνουν την εμφάνισή τους πιο σύνθετες μορφές ορθογώνιων οικιών, οι οποίες αποτελούνταν από αρκετά δωμάτια που διατάσσονται γύρω από μιαν αυλή, όπως στην περίπτωση της Ζαγοράς, ή μοιράζονται έναν κοινό διάδρομο ή προαύλιο (Ελευσίνα και Θορικός στην Αττική, Κόρινθος, Δρήρος). Αυτά τα κτήρια, πρόδρομοι των οικιών με προαύλιο ή παστάδα της επόμενης περιόδου, αποτελούν σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του σχεδιασμού οικιών. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η κοινωνική συμπεριφορά του επικεφαλής του οίκου, η θέση της γυναίκας στην οικογένεια, η παρουσία δούλων, η ανάγκη για ιδιωτικό χώρο, καθώς και η διαφοροποίηση των οικιακών δραστηριοτήτων οδήγησαν προς τα τέλη του 8ου αιώνα στην κατασκευή πιο σύνθετων οικιών, με περισσότερα δωμάτια, καθένα από τα οποία είχε μια συγκεκριμένη λειτουργία. Η παλαιότερη παράδοση με τα δωμάτια σε παράταξη το ένα πίσω από το άλλο βαθμιαία εγκαταλείφθηκε, αφενός λόγω της μη πρακτικής σχεδιαστικής φύσης της (έπρεπε κανείς να διασχίσει διάφορα δωμάτια προκειμένου να φτάσει στο πίσω μέρος της οικίας) και αφετέρου λόγω των νέων κοινωνικών περιορισμών. Κατά συνέπεια, ήταν πλέον απαραίτητο κάθε οικία να έχει έναν ξεχωριστό χώρο για την κατανάλωση φαγητού (ο μελλοντικός «ανδρών») και ένα δωμάτιο για την 21. Παλαιά Σμύρνη. Σχεδιαστική αναπαράσταση της πρώιμης αρχαϊκής πόλης. προετοιμασία του φαγητού, όπου οι γυναίκες θα παρέμεναν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, η «μακρόστενη οικία» (long house), η προέλευση της οποίας σχετίζεται και με τους τεχνικούς περιορισμούς που αντιμετώπιζαν οι αρχιτέκτονες της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, αντικαταστάθηκε στην πορεία από τη «σύνθετη οι - κία», που ήταν πιο ευάερη, άνετη και πρακτική. Επιπλέον, η πιο τετραγωνισμένη μορφή του νέου τύπου σπιτιού ήταν αναμφίβολα καταλληλότερη για το σχεδιασμό της ρυμοτομίας της πόλης (βλ. π.χ. Παλαιά Σμύρνη, εικ. 21). Αυτή η αρχιτεκτονική μορφή εμφανίστηκε στην ηπειρωτική και την ανατολική Ελλάδα αργότερα από ό,τι στις περιοχές όπου η πυ - κνή δόμηση ήταν ανέκαθεν ο κανόνας, όπως στην Κρήτη ή τις Κυκλάδες, ενώ εφαρμόστηκε εξαρχής στις αποικίες της Δύσης (με εξαίρεση την πρωιμότερη εγκατάσταση στις Πιθηκούσες), όπου οι πάσης φύσεως περιορισμοί ήταν ευκολότερο να ξεπεραστούν. Συμπερασματικά, η ενιαία επιμήκης οικία της πρωτογεωμετρικής περιόδου, που αποτελούνταν από ένα ή περισσότερα δωμάτια σε διάταξη το ένα πίσω από το άλλο με περιορισμένη δυνατότητα για προσωπικό χώρο, αντικαθίσταται από σύνθετους «οίκους», που χαρακτηρίζονται από ανεξάρτητες μονάδες οργανωμένες μέσα σε περίβολο. Από τα τέλη του 8ου και τον πρώιμο 7ο αιώνα και εξής, οι οικίες αποκτούν πολυάριθμα δωμάτια περιμετρικά μιας κεντρικής αυλής ή προαναγγέλλουν τον τύπο με παστάδα. Παρ όλα αυτά, η πρότερη μακροχρόνια παράδοση δεν επέτρεψε τη γρήγορη προσαρμογή και πρόοδο των αρχιτεκτονικών μορφών, προκειμένου να συμβαδίσουν με τις κοινωνικές αλλαγές, ιδιαίτερα σε θέσεις όπου ήταν βαθιά ριζωμένη η παράδοση της καμπυλόγραμμης οικίας. Ελλειψοειδή, αψιδωτά και κυκλικά κτήρια συνέχισαν να χτίζονται κατά τη διάρκεια της αρχαϊκής περιόδου, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου κυριαρχούσαν οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες, αυτές οι δομές διατηρήθηκαν ακόμα και μέχρι τους κλασικούς χρόνους (όπως στη Βίτσα Ζαγορίου στην Ήπειρο). Κατά κανόνα, όμως, τέτοιες «πρώιμες» αρχιτεκτονικές μορφές περιορίστηκαν σε κτήρια με λατρευτικό προορισμό. Οι λόγοι της βαθμιαίας εξαφάνισης των ελλειψοειδών μορφών είναι ποικίλοι, όπως κοινωνικές, οικονομικές, θρησκευτικές και πολιτικές αλλαγές. Σε αυτούς θα πρέπει να περιλάβουμε την πρόοδο των τεχνικών οικοδόμησης, συμπεριλαμβανομένης και της επανεμφάνισης των πήλινων κεράμων για την κάλυψη της στέγης, αλλά και τη διαδικασία γένεσης της πόλης, που οδήγησε σε πληθυσμιακή αύξηση στα αστικά κέντρα και αναπόφευκτα σε νέα διαχείριση του χώρου. Οι καμπυλόγραμμες και συχνά ταπεινές κατασκευές των πρώιμων ιστορικών χρόνων αντικαταστάθηκαν σχεδόν παντού από ορθογώνιας κάτοψης οικίες με πολυάριθμα δωμάτια, αλλά κατά τόπους διατηρήθηκαν ως αναμνήσεις του παρελθόντος έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους (Vitruvius ΙΙ, 1, 5). ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ

13 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το άρθρο βασίζεται στο κείμενό μου «Das Heim der Helden» που δημοσιεύτηκε στον κατάλογο της έκθεσης Harald Siebenmorgen (επιμ.), Zeit der Helden. Die dunklen Jahrhunderte Griechenlands v. Chr., Badisches Landesmuseum Schloss Karlsruhe, , Karlsruhe 2008, σ Ευχαριστώ την αρχαιολόγο Ήριννα Χρίστου για την αρχική μετάφραση του κειμένου αυτού στα ελληνικά. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ COLDSTREAM J.N., Geometric Greece, Λονδίνο DEGER-JALKOTZY S. / I.S. LEMOS (επιμ.), Ancient Greece from the Mycenaean Palaces to the Age of Homer, Third A.G. Leventis Conference. Department of Classics, The University of Edinburgh, January 2003, Λευκωσία DONLAN W., «The social groups of Dark Age Greece», Classical Philology 80 (1985), σ DRERUP H., Griechische Baukunst in geometrischer Zeit, Archaeologia Homerica II, Kap. O, Göttingen FAGERSTRÖM K., Greek Iron Age Architecture, Studies in Mediterranean Archaeology 81, Göteborg HÄGG R. / N. MARINATOS / G. NORDQUIST (επιμ.), Early Greek Cult Practice, Proceedings of the Fifth International Symposium at the Swedish Institute at Athens, June 1986, Στοκχόλμη HÖPFNER W. (επιμ.), Geschichte des Wohnens, τόμ. 1, Στουτγάρδη LANG F., Archaische Siedlungen in Griechenland. Struktur und Entwicklung, Βερολίνο LEMOS I.S., The Protogeometric Aegean. The Archaeology of the Late Eleventh and Tenth Centuries BC, Οξφόρδη ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝ Α., Όμηρος και Αρχαιολογία, Αθήνα MAZARAKIS AINIAN A., From Rulers Dwellings to Temples. Architecture, Religion and Society in Early Iron Age Greece ( B.C.), Studies in Mediterranean Archaeology 122, Jonsered 1997., «Les fouilles d Oropos et la fonction des périboles dans les agglomérations du début de l Âge du Fer», στο Habitat et urbanisme dans le monde grec de la fin des palais mycéniens à la prise de Milet (494 av. J.- C.) (Table ronde internationale, Toulouse, Université Le Mirail, 8-11 Mars 2001), Pallas. Revue d études antiques 58 (2002), σ , «Architecture and social structure in Early Iron Age Greece», στο R. Westgate / N. Fisher / J. Whitley (επιμ.), Building Communities. House, Settlement and Society in the Aegean and Beyond, Cardiff University, April 2001, BSA Studies 15, Λονδίνο 2007, σ (επιμ.), Oropos and Euboea in the Early Iron Age, International Round Table, Volos, June 18-20, 2004, Βόλος MORGAN C., Athletes and Oracles. The Transformation of Olympia and Delphi in the Eighth Century BC., Cambridge MORRIS I., Burial and Ancient Society: The Rise of the Greek State, Cambridge 1987., Archaeology as Cultural History, Οξφόρδη ΜΠΟΥΡΝΙΑ-ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ Ε., Αρχαιολογία των πρώιμων ελληνικών χρόνων, Αθήνα NEVETT L., House and Society in the Ancient Greek World, Cambridge SOURVINOU-INWOOD C., «Early Sanctuaries, the Eighth Century and Ritual Space», στο N. Marinatos / R. Hägg (επιμ.), Greek Sanctuaries. New Approaches, Λονδίνο 1993, σ WHITLEY J., «Social diversity in Dark Age Greece», The Annual of the British School at Athens 86 (1991), σ ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικ. 2: E. Akurgal, Die Kunst Anatoliens, Berlin 1961, εικ. 3, 5, 4 & 2, σχέδια R.V. Nicholls. Εικ. 4, 10, 11, 12: Α. Καμπίτογλου, Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου. Οδηγός, Αθήνα 1981, εικ. 8, 4,10 και 9 αντίστοιχα, σχέδια J.J. Coulton. Εικ. 5: A. Mazarakis Ainian, From Rulers Dwellings to Temples. Architecture, Religion and Society in Early Iron Age Greece ( B.C.), Studies in Mediterranean Archaeology 122, Jonsered 1997, πίνακας Χ). Εικ. 6: M.R. Popham / P.G. Calligas / L.H. Sackett (επιμ.), Λονδίνο 1993, πίν. 38, σχέδιο J.J. Coulton. Εικ. 7: J.J. Coulton / H.W. Catling κ.ά., The Protogeometric Building at Toumba. Part 2: The Excavation, Architecture and Finds, Lefkandi II (M.R. Popham / P.G. Calligas / L.H. Sackett (επιμ.), Λονδίνο 1993, πίν. 28, σχέδιο J.J. Coulton. Εικ. 8: W.A. McDonald / W.D.E. Coulson, Excavations at Nichoria in Southwest Greece III. Dark Age and Byzantine Occupation, Minneapolis 1983, σ. 37, εικ. 2:19. Εικ. 9: A. Johnston, The Emergence of Greece, Οξφόρδη 1976, εικ. σ. 52, σχέδιο R.V. Nicholls. Εικ. 13: M.I. Finley (επιμ.), Atlas of Classical Archaeology, Λονδίνο 1977, εικ. στη σ Εικ. 14: Ministry of Culture, K Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, Emporio. A Settlement of the Early Historical Times, Χίος 2003, φωτ. σ. 59. Εικ. 15: H. Lauter, Lathuresa. Beiträge zur Architektur und Siedlungsgeschichte in spätgeometrischer Zeit, Mainz am Rhein 1985, εικ. 1 μεταξύ σελ. 8-9 και A. Mazarakis Ainian, From Rulers Dwellings to Temples. Architecture, Religion and Society in Early Iron Age Greece ( B.C.), Studies in Mediterranean Archaeology 122, Jonsered 1997, εικ Εικ. 16α: H. Lauter, Lathuresa. Beiträge zur Architektur und Siedlungsgeschichte in spätgeometrischer Zeit, Mainz am Rhein 1985, σελ. 16, εικ. 2). Εικ. 16β: A. Mazarakis Ainian, From Rulers Dwellings to Temples. Architecture, Religion and Society in Early Iron Age Greece ( B.C.), Studies in Mediterranean Archaeology 122, Jonsered 1997, εικ. 149, 151. Εικ. 1, 17: φωτ. Κ. Μαζαράκη Αινιάνος, 1998 και 2009 αντίστοιχα. Εικ. 18, 19, 20: P. Ducrey et al. (επιμ.), Ερέτρια. Οδηγός της αρχαίας πόλης, Gollion 2004, εικ. στη σ. 229, και 233 αντίστοιχα). Εικ. 21: R.V. Nicholls, BSA 53/54 (1958/59), σ. 15, εικ. 3. Architecture and Society in the Early Historic Times Alexandros Mazarakis-Aenian The article examines the evolution of the architectural forms of houses in the broader Helladic area during the Protogeometric (11th century BC) and Geometric period ( BC) in connection with the social changes that have occurred in this period and up to the appearance of the city-state. In the Protogeometric years the simple, unified and elongated type of house prevails, displaying rooms in array, the one next to the other, while the differences between the dwellings of the elite and those of the common inhabitants of a settlement are quite obvious. In the Geometric era these differences are minimized and in several areas the residential units become more complex, comprising many buildings in an enclosure, which form a more compound and independent house. In the early phase of the urbanization and the creation of the city-state the architectural plan of the houses changes and becomes more complicated: the numerous dwelling spaces are organized around a central courtyard or a spacious shared passage, permitting the differentiation of their use and of the activities of their occupants. 30 τχ. 112 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) Ίδρυση των πρώτων ανακτορικών κέντρων Κύριο χαρακτηριστικό στην κεραμική η εμφάνιση του καμαραϊκού ρυθμού, ο οποίοςαποτελεί προϊόν των

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες Μυκηναϊκή θρησκεία Τα στοιχεία που διαθέτουμε για αυτήν προέρχονται: 1.Από την εικονογραφία σφραγιστικών δακτυλιδιών, σφραγίδων, τοιχογραφιών και αντικειμένων μικροτεχνίας (ελεφαντουργίας κλπ). Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Βίκυ Βλάχου Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 12, 11144 ΑΘΗΝΑ hekataios@yahoo.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Βίκυ Βλάχου Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 12, 11144 ΑΘΗΝΑ hekataios@yahoo.com 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Βίκυ Βλάχου Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 12, 11144 ΑΘΗΝΑ hekataios@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ Απρίλιος 2010. Μεταδιδακτορική έρευνα σε εξέλιξη. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνολο των βραχογραφιών και κάτω λεπτομέρεια

Το σύνολο των βραχογραφιών και κάτω λεπτομέρεια ΠΡΟΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Πριν από τις επιφανειακές έρευνες στην περιοχή του Πλακιά και της Πρεβέλης στη νότια Κρήτη, τα μόνα γνωστά προνεολιθικά ευρήματα προέρχονταν από το εσωτερικό του σπηλαίου Ασφέντου στο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9. Ναοί του 4 ου αι. π.χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Αναφέρεται σε ένα διευρυµένο γεωγραφικό πλαίσιο που περιλαµβάνει τον ενιαίο πολιτισµικό χώρο των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.)

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Μελέτη: Κ. Παλυβού Κατασκευή: Ι. Γιαννόπουλος Ιδιοκτησία: Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας/TEE Η λεγόμενη Ξεστή 3 ήταν σημαντικό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ02 ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΙΑ02 ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΙΑ02 ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Από τη Μεσοχαλκή στην Υστεροχαλκή Στην αρχή της ΥΧ περιόδου η εικόνα σε κάθε περιοχή παραμένει η ίδια με τη ΜΧ, με εξαίρεση την Ηπειρωτική Ελλάδα. Κρήτη: η ανακτορική κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Στα βαμβακοχώραφα της Κωπαΐδας (12 χλμ ΒΑ της Λιβαδειάς), υπάρχει ένας τόπος κατοικημένος από τα προϊστορικά χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ 1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 2. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ 1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 2. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ 1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 2. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ Σύμφωνα με Lewis Mumford (The Myth of the Machine: Technics and Human Development [New York: Harcourt Bracem 1967],

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Περιοχή ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ & Περιοχή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 1 ιδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. Τάξη Α Γυμνασίου. Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... Ημερομηνία:... Βαθμός:...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. Τάξη Α Γυμνασίου. Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... Ημερομηνία:... Βαθμός:... ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Τάξη Α Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... Ημερομηνία:... Βαθμός:... Επιμέλεια: Σοφία Τουμασή Μέρος Α : Να απαντήσεις υποχρεωτικά και στις τρεις (3) ερωτήσεις. 1.α) Να γράψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2014) Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill)

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2014) Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill) Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2014) Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill) Εισαγωγή Οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά στη βορειοανατολική Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Πλάτανος Θέση «Ομβριάσα» Η 19η ΕΒΑ διενεργεί ανασκαφική έρευνα στον αγρό ιδιοκτησίας Σ. και Α. Υφαντή, η οποία είναι συνέχεια αυτής που διενεργούσε η 7η ΕΒΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ http://www.ikastiko.gr/ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας στην Αρχαία Αγορά

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας στην Αρχαία Αγορά αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας 7 στην Αρχαία Αγορά Ηαθηναϊκή πολιτεία διατηρούσε πολλών ειδών αρχεία: αρχεία των καταγεγραμμένων νόμων, δημοτολόγια, φορολογικούς καταλόγους,

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Χάνια... 2 3. Τα Χάνια της Ξάνθης... 3 4. Το Χάνι Αβέρωφ... 3 5. Εικόνες... 4 6. Βιβλιογραφία... 6 Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12. Γλύπτες του 4 ου αι. π.χ. Σκόπας, Ευφράνωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Κατά την απογραφή κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2000, το οικιστικό απόθεμα του Δήμου Τρικκαίων αποτελείται από: 13.129 οικοδομές (στοιχεία από 15.343 κτίρια 25.074 κατοικίες και 24.385

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 27 ΚΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατά την περίοδο 2000-2009 πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες σωστικές ανασκαφές μέσα στην πόλη του Πειραιά, κατά τις οποίες αποκαλύφθηκαν τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από το 2000 έως το 2009 στην περιοχή αρμοδιότητας της Κ ΕΠΚΑ που περιλαμβάνει τα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά και Άγιο Ευστράτιο, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση. Αποκρυπτογράφηση

Χρήση. Αποκρυπτογράφηση Εύρεση Ανακαλύφθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα στην Κνωσό από τον Άρθουρ Έβανς, που την ονόμασε έτσι επειδή χρησιμοποιούσε γραμμικούς χαρακτήρες (και όχι εικονιστικούς, όπως η μινωική ιερογλυφική γραφή)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Π. ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΕΑΠ ΕΛΠ 12 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΕΑΠ ΕΛΠ 12 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΕΑΠ ΕΛΠ 12 ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠ 12 ΕΛΠ 12 Απαντήστε σε τρία (3) από τα παρακάτω πέντε (5) θέματα. Θέμα 1. Το μυκηναϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική των οικισμών

Η Αρχιτεκτονική των οικισμών Η Αρχιτεκτονική των οικισμών Ιωάννης Ασλάνης, Δρ. Προϊστορικής Αρχαολογίας, ΚΕΡΑ Η εσωτερική οργάνωση των οικισμών με τον τρόπο διάταξης των σπιτιών και των άλλων κτισμάτων και η τεχνική κατασκευής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Ο 19ος αι. είναι µια περίοδος σηµαντικών αλλαγών στον ελλαδικό χώρο - Ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 - Μεταρρυθµίσεις της οθωµανικής αυτοκρατορίας (Τανζιµάτ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Η ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά στη βορειοανατολική Κρήτη (Καβούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Π. Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Greither Elias. "Icarus" Fresco Munchen 1616

Greither Elias. Icarus Fresco Munchen 1616 Greither Elias. "Icarus" Fresco Munchen 1616 Η θρησκεία των Μινωιτών Στην είσοδο του Ιδαίου Αντρου φαίνεται ο βωμός λαξευμένος στο βράχο σπήλαιο Καμαρών Δικταίο άντρο τριμερές ιερό ανακτόρωνφαιστού Μινωική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ TΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της ελιάς στο Αιγαίο κατά την αρχαιότητα

Η χρήση της ελιάς στο Αιγαίο κατά την αρχαιότητα Η χρήση της ελιάς στο Αιγαίο κατά την αρχαιότητα Μ. Ρούμπου 1, Β. Κυλίκογλου 2, N. Müeller 2 & Ν. Καλογερόπουλος 1 1 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επιστήμης Διατολογίας-Διατροφής, Αθήνα 2 Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος,Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΡΓ-Υ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΡΓ-Υ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΙΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΞΗ: ΣΤ ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Διάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις και προσπάθησε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Σεμιναρίου: Μαρίζα Μαρθάρη The seminar is organized by Marisa Marthari

Οργάνωση Σεμιναρίου: Μαρίζα Μαρθάρη The seminar is organized by Marisa Marthari CYCLADIC SEMINAR ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤHE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY AT ATHENS, 22 PANEPISTIMIOU ST. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 22 Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015, 7 μ.μ. - Thursday, 30 April

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Ν. Χαρκιολάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Αναστήλωση, ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας τωνμνημείωνκαιτων Μνημειακών Συνόλων της Περιοχής της Πλάκας Το σχέδιο του Κλεάνθη και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 15 Γ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα διεξήχθησαν κατά τα έτη 20002010 συνολικά 298 σωστικές ανασκαφές σε οικόπεδα ιδιωτών ή σε δημόσια έργα (ΜΕΤΡΟ) και πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης για τη χρήση της ελιάς:

Πηγές πληροφόρησης για τη χρήση της ελιάς: Η χρήση της ελιάς σο στο Αιγαίο κατά την αρχαιότητα Μ. Ρούμπου 1, Β. Κυλίκογλου 2, N. Müeller 2 & Ν. Καλογερόπουλος 1 1 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Διατροφής, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πλειόκαινο, περ. 3.500.000 χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια-10.000 π.χ.

Στο Πλειόκαινο, περ. 3.500.000 χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια-10.000 π.χ. Γεωλογικές Χρονολογίες (ιστορία της γης) Καινοζωϊκός Αιών -Τριτογενές = 65-2 εκατ. χρόνια πριν Τα τέλη του Τριτογενούς: Νεογενές = 20-5 εκατ. χρόνια πριν Τέλος Νεογενούς = Πλειόκαινο = 5-2 εκατ. χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Έως πρόσφατα στη δικαιοδοσία της ΙΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με έδρα τα Ιωάννινα, περιλαμβάνονταν οι Ν. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ «Ο βίος εν Ελλάδι είναι υπαίθριος, έγραψε κάποτε ο Περικλής Γιαννόπουλος. Και ήθελε, νοµίζω, µ αυτά τα λόγια του να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΓ-ΠΞ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΓ-ΠΞ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

διάστημα κατασκευής αυτών των αγγείων περιορίζεται σε δύο έως τρεις γενιές. Ως προς τη χρονολόγησή της βασιζόμαστε στα κεραμικά συνευρήματα που

διάστημα κατασκευής αυτών των αγγείων περιορίζεται σε δύο έως τρεις γενιές. Ως προς τη χρονολόγησή της βασιζόμαστε στα κεραμικά συνευρήματα που ΠΕΡΙΛΗΨΗ H διδακτορική διατριβή με θέμα: «Σύγκλιση Απόκλιση. Έρευνα & Συνεισφορά στην τοπική κεραμική της Περιφέρειας Αρμένων-Ρεθύμνου και στην Κεραμική Παραγωγή της Κρήτης κατά τον 14 ο και 13 ο π. Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΚΑ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Ηρώδειο ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Θέατρο Αχαρνών Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΓ-ΞΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΓ-ΞΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΠΗΓΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους

αρχεία ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΠΗΓΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους αρχεία ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΠΗΓΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς 6 και κλασικούς χρόνους Γραφή και αρχείο: βίοι παράλληλοι Ο ι απαρχές της τήρησης αρχείων στις ελληνικές πόλεις-κράτη έχουν άμεση σχέση με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ΜΑΘΗΜΑ: Ο πολιτισμός του Β.Α. Αιγαίου κατά την 3 η χιλιετία π.χ. (ΑΠΡ 528)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σελ : 2 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ σελ: 3-22. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ σελ : 24

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σελ : 2 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ σελ: 3-22. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ σελ : 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σελ : 2 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ σελ: 3-22 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ σελ : 4 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ. σελ : 6 O ΙΔΙΟΣ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης Χατζηγιαννόπουλος

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης Χατζηγιαννόπουλος Δημοτική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κοζάνη Μελέτη Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κοζάνης (ΔΕΜΚΟ) Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας

Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας Η ιδέα των αρχαιολογικών διαδρομών προέκυψε μετά από πρόταση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας να γίνει μία παρουσίαση των Μνημείων και των Αρχαιοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 2η στάση 3 ΒΕΡΟΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Άφιξη περίπου... Στο Epirus Palace 5* 7ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών Τηλέφωνο: 2651 093555 0 λεπτά ΜΟΥΣΘΕΝΗ 1η στάση 15 λεπτά ΞΑΝΘΗ Αναχώρηση 07.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Πολυτίδης Δημήτρης. 1 ο ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Πολυτίδης Δημήτρης. 1 ο ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Πολυτίδης Δημήτρης 1 ο ΕΤΟΣ 1 η φάση: Ερώτημα συζήτησης: Που χρησιμοποιείται τη γεωμετρία στην εργασία σας και στην καθημερινή σας ζωή. (Μια διδακτική ώρα).

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ:

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2009 11-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: ΧΩΡΟΣ ΤΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΥΓΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γεωργία Στρατούλη, Σέβη Τριανταφύλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων»

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» ΤΑ ΝΕΑ, 24/01/2007 ΤΖΟΑΝ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΟΝΕΛΙ «Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» Πρόδροµοι της ισότητας των φύλων ήσαν οι ιέρειες στην αρχαία Ελλάδα, αποδεικνύει η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα