ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ B B Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη Πολιτισμός και Παιδεία Πολιτισμός και Παιδεία Ρόλος Αλιεία Αλιεία Τα Τμήματα Πολιτικής είναι ερευνητικές μονάδες οι οποίες παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές σε επιτροπές, διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και σε άλλα κοινοβουλευτικά όργανα. Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφερειακή Ανάπτυξη Τομείς Πολιτικής Μεταφορές και Τουρισμός Μεταφορές και Τουρισμός Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη Πολιτισμός και Παιδεία Αλιεία Περιφερειακή Ανάπτυξη Μεταφορές και Τουρισμός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έγγραφα Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Φωτογραφικό υλικό: istock International Inc., Photodisk, Phovoir ΣΗΜΕΙΩΜΑ EL EN 2011

2

3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

4 Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ Δρ Esther KRAMER Τμήμα Πολιτικής «Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής» Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B-1047 Βρυξέλλες ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Lea Poljančić ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Πρωτότυπο: EN Μετάφραση: EL ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Για να επικοινωνήσετε με το Τμήμα ή για να εγγραφείτε συνδρομητής στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και η μετάφραση του παρόντος για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή, έχει ενημερωθεί προηγουμένως ο εκδότης και έχει λάβει αντίτυπο.

5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Περιεχόμενο Στο παρόν σημείωμα περιλαμβάνεται επισκόπηση του οικονομικού, πολιτικού και διοικητικού πλαισίου στην Ελλάδα για την πολιτική συνοχής της ΕΕ, καθώς και της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την περίοδο Εστιάζει ιδιαίτερα στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Το παρόν σημείωμα εκπονήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα, Ιουλίου IP/B/REGI/NT/2011_03 Ιούνιος 2011 PE EL

6

7 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της Ελλάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 5 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κυβέρνηση και πολιτική Η οικονομία Περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ θεσμικό πλαίσιο για την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της συνοχής Η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της συνοχής Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Στόχοι, προτεραιότητες και πόροι ΕΣΠΑ και επιχειρησιακά προγράμματα στην Ελλάδα Στόχος «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Η περιφέρεια Ηπείρου 36 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 45 3

8 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής 4

9 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της Ελλάδας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΣ Ταμείο Συνοχής ΕΤΕ Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση EUR Ευρώ ΑΕγχΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΔΝΤ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ΜΠΒ Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας JEREMIE Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις μικροεπιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις JESSICA Κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές ΜΣ Μνημόνιο συνεννόησης ΕΑΣ Εθνική αρχή συντονισμού ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 5

10 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής 6

11 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της Ελλάδας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Χάρτης της Ελλάδας 9 Εικόνα 2: Βασικά δεδομένα 9 Εικόνα 3: Οι 7 νέες αποκεντρωμένες διοικητικές αρχές της Ελλάδας 15 Εικόνα 4: Οι 13 περιφέρειες της Ελλάδας 16 Εικόνα 5: Στόχοι απορρόφησης του Μνημονίου συμφωνίας (εκατομμύρια ευρώ) 20 Εικόνα 6: Κατανομή των πόρων (σε δισεκατομμύρια ευρώ) της ΕΕ για την Ελλάδα κατά την περίοδο Ταμείο ΕΕ Κράτος 21 Εικόνα 7: Χάρτης περιφερειών των στόχων «Σύγκλιση» και «Ανταγωνισμός» στην Ελλάδα 22 Εικόνα 8: ΕΣΠΑ Ελλάδας (ευρώ) 25 Εικόνα 9: Χάρτης γεωγραφικής θέσης της Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα και λεπτομέρειες της περιφέρειας 29 Εικόνα 10: Περιφερειακές ενότητες και δήμοι Δυτικής Μακεδονίας 31 Εικόνα 11: Θεματική επισκόπηση της εφαρμογής της κοινοτικής χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία στη Δυτική Μακεδονία (σε ευρώ) 32 Εικόνα 12: Χάρτες γεωγραφικής θέσης της Κεντρικής Μακεδονίας στην Ελλάδα και λεπτομέρειες της περιφέρειας 33 Εικόνα 13: Περιφερειακές ενότητες Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην νομαρχίες) 34 Εικόνα 14: Θεματική επισκόπηση της εφαρμογής της κοινοτικής χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία στην Κεντρική Μακεδονία (σε ευρώ) 35 7

12 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής Εικόνα 15: Χάρτες γεωγραφικής θέσης της Ηπείρου στην Ελλάδα και λεπτομέρειες της περιφέρειας 36 Εικόνα 16: Περιφερειακές ενότητες και 18 νέοι δήμοι της Ηπείρου 37 Εικόνα 17: Θεματική επισκόπηση της εφαρμογής της κοινοτικής χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία στην Ήπειρο (σε ευρώ) 38 8

13 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της Ελλάδας 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εικόνα 1: Χάρτης της Ελλάδας Πηγή: Η Ελλάδα βρίσκεται στη νότια Ευρώπη, μεταξύ της Αλβανίας και της Τουρκίας, και βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος, το Ιόνιο Πέλαγος και τη Μεσόγειο Θάλασσα. Εικόνα 2: Βασικά δεδομένα Έκταση km 2 Πληθυσμός (2010) Πυκνότητα πληθυσμού (ανά km 2) 86 (2008) Επίσημη γλώσσα Νόμισμα Ελληνικά Ευρώ Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (ΜΑΔ) 94 (2009) Ρυθμός ανάπτυξης -2,3 (2009), -4,5 % (2010) Ποσοστό ανεργίας 14,1 % (2010) Δείκτης πληθωρισμού 4,7 % (2010) Δημοσιονομικό έλλειμμα -15,4 % (2009), -10,5 % (2010) Δημόσιο χρέος 142,8 (2010) Πηγή: EUROSTAT 9

14 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής 1.1. Κυβέρνηση και πολιτική Η Ελλάδα είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το ισχύον σύνταγμα καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την πέμπτη αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων και τέθηκε σε ισχύ το 1975, μετά την πτώση της στρατιωτικής χούντας της περιόδου Έκτοτε έχει αναθεωρηθεί δύο φορές, το 1986 και το 2001 αντίστοιχα. Σύμφωνα με το σύνταγμα, η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από την κυβέρνηση. Ο επίσημος αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται από τη Βουλή των Ελλήνων με πενταετή θητεία ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο Κάρολος Παπούλιας. Το 1986, τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό, και η πολιτική εξουσία ασκείται πλέον από τον πρωθυπουργό, ο οποίος είναι επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου, ήτοι της κυβέρνησης της χώρας. Οι νομοθετικές εξουσίες ασκούνται από ένα νομοθετικό σώμα που συγκροτείται από 300 μέλη, τα οποία εκλέγονται ανά τετραετία, εκτός εάν η κυβέρνηση προτείνει πρόωρες εκλογές για την επίλυση εθνικού ζητήματος έκτακτης ανάγκης ή σε περίπτωση πρότασης μομφής από κόμμα της αντιπολίτευσης που υποχρεώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διαλύσει τη Βουλή νωρίτερα. Η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη από την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία, και απαρτίζεται από τρία ανώτατα δικαστήρια: τον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το ελληνικό δικομματικό σύστημα κυριαρχείται από το φιλελεύθερο-συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) και το σοσιαλδημοκρατικό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ). Άλλα σημαντικά κόμματα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑΟΣ). Στις γενικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, το ΠΑΣΟΚ εξελέγη με απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, κερδίζοντας 160 από τις 300 έδρες. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, ο πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου προέβη σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης, συμπεριλαμβάνοντας στο νέο κυβερνητικό σχήμα και ορισμένα πιστά στελέχη του κόμματος. Τον Μάρτιο του 2011 ο κ. Παπανδρέου ζήτησε την υποστήριξη των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης ενόψει της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε. Κατά τους τελευταίους μήνες, ασκείται και εσωτερική αντιπολίτευση στο κόμμα, καθόσον παλαιότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ κόμμα με πλούσιο παρελθόν ενδοκομματικών αντιπαλοτήτων τάχθηκαν ανοικτά κατά των μέτρων μεταρρύθμισης. Ενδέχεται δε να αυξηθεί η πολιτική αστάθεια, δεδομένου ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να προωθεί δύσκολα, αντιλαϊκά μέτρα. Επιπλέον, το 2010 και το 2011, πολυάριθμες γενικές απεργίες και κοινωνικές αναταραχές επηρέασαν το πολιτικό προσκήνιο, και η κυβέρνηση αναμένεται να αντιμετωπίσει εντεινόμενες δυσκολίες στη συνέχιση της εφαρμογής οδυνηρών μέτρων λιτότητας έναντι των κοινωνικών και εργατικών αναταραχών, χωρίς την υποστήριξη της αντιπολίτευσης, αλλά και με τον εσωτερικό διχασμό του κυβερνώντος κόμματος μεταξύ των συντηρητικών και των εκσυγχρονιστών. Ορισμένοι παρατηρητές διαβλέπουν τον κίνδυνο προκήρυξης πρόωρων εκλογών από την κυβέρνηση πριν από το

15 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της Ελλάδας 1.2. Η οικονομία Η οικονομία της Ελλάδας εξαρτάται ολοένα περισσότερο από τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος διαμορφώνει το 68,3% του ΑΕγχΠ (2009). Το μεγαλύτερο μερίδιο έχουν το λιανικό εμπόριο, ο τουρισμός και οι μεταφορές, οι υπηρεσίες αποθήκευσης και οι επικοινωνίες, ενώ οι υπηρεσίες υψηλής έντασης γνώσης αναλογούν μόλις στο 6,1% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της οικονομίας. Η συμβολή της γεωργίας στο ΑΕγχΠ αντιστοιχεί σε ποσοστό της τάξης του 3,6%, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων ποσοστών των κρατών μελών της ΕΕ, παρά τη σημαντική μείωση που παρουσιάζει τα τελευταία έτη, και απασχολεί περίπου το 12% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Ο μεταποιητικός τομέας είναι εξαιρετικά περιορισμένος σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (10,3% έναντι 14,7% αντίστοιχα). Ο κατασκευαστικός τομέας, ειδικότερα, ο οποίος διαδραμάτισε καίριο ρόλο κατά την περίοδο ανάπτυξης που προηγήθηκε, παρουσιάζει σημαντική συρρίκνωση στο πλαίσιο της υφιστάμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελεί από αρχαιοτάτων χρόνων βασικό στοιχείο της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας. Αντιστοιχεί στο 4,5% του ΑΕγχΠ και απασχολεί περίπου εργαζόμενους (ήτοι το 4% του εργατικού δυναμικού). Ο ναυτιλιακός στόλος ελληνικής ιδιοκτησίας είναι επί του παρόντος ο μεγαλύτερος παγκοσμίως, απαριθμώντας πλοία, τα οποία καλύπτουν το 18% της παγκόσμιας χωρητικότητας στόλου (ποσοστό υψηλότερο από οιαδήποτε άλλη χώρα). Μετά την προσχώρησή της στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 1η Ιανουαρίου 1981, η Ελλάδα γνώρισε μια περίοδο αξιοσημείωτης και σταθερής οικονομικής ανάπτυξης. Εκτενείς επενδύσεις σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και βαριές υποδομές, καθώς και πόροι από την ΕΕ, αλλά και σταθερά αυξανόμενα έσοδα από τον τουρισμό, τη ναυτιλία και τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα των υπηρεσιών, οδήγησαν στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου της χώρας σε πρωτοφανή επίπεδα. Η χώρα υιοθέτησε το ευρώ το Εντούτοις, αυτή η περίοδος ανάπτυξης δεν αξιοποιήθηκε για την εξάλειψη μόνιμων διαρθρωτικών προβλημάτων και περιφερειακών ανισοτήτων, αλλά συνοδεύτηκε, όλως παραδόξως, από σημαντική υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας από το 2005 και εξής. Σχεδόν αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου τον Οκτώβριο του 2009, αποκαλύφθηκε ότι το έλλειμμα ήταν διπλάσιο από τις εκτιμήσεις της απερχόμενης κυβέρνησης. Στις 15 Νοεμβρίου 2010, η Eurostat αναθεώρησε προς τα άνω τα στοιχεία του δημοσιονομικού ελλείμματος και του χρέους της Ελλάδας για την περίοδο , γεγονός το οποίο είχε σημαντικό αντίκτυπο στις αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2010 και τον προϋπολογισμό του Ενόψει των μη βιώσιμων επιτοκίων στις διεθνείς αγορές ομολόγων, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε κοινή πιστωτική διευκόλυνση από το ΔΝΤ και τους εταίρους της ευρωζώνης. Στις 2 Μαΐου 2010, η «τρόικα» του ΔΝΤ, τα μέλη της ευρωζώνης και η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσαν ότι είχαν συμφωνήσει επί μιας δέσμης δανειοδοτικών μέτρων για την Ελλάδα ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ, με αντάλλαγμα την εφαρμογή εκ μέρους της Ελλάδας δέσμης δρακόντειων μέτρων λιτότητας και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, όπως σκιαγραφούνται στο σχετικό μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ). Τον Μάρτιο του 2011, οι ελληνικές αρχές ανακάλυψαν ένα μεγάλο κενό στον προϋπολογισμό του 2010, το οποίο οφειλόταν κατά κύριο λόγο σε έλλειμμα των ταμείων 11

16 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής κοινωνικής ασφάλισης (ενώ αναμενόταν πλεόνασμα). Τον Μάιο του 2011, η «τρόικα» προέβη στην τέταρτη επανεξέταση προόδου του ΜΣ. Η εν λόγω αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα χρήζει δεύτερης δέσμης μέτρων διάσωσης, ούτως ώστε να έχει στη διάθεσή της περισσότερο χρόνο (έως το 2014, αντί του 2013) στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την επίλυση της κρίσης χρέους που αντιμετωπίζει. Συνεπεία της αποτυχίας της Ελλάδας να υλοποιήσει τους δημοσιονομικούς της στόχους δυνάμει της πρώτης δέσμης μέτρων διάσωσης, η ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ συνεργάζονται επί του παρόντος με την ελληνική κυβέρνηση για την κατάρτιση ενός νέου σχεδίου περικοπών των δαπανών, αύξησης των εσόδων και ιδιωτικοποιήσεων. Το νέο σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο των διαβουλεύσεων, προβλέπει την επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων και την εξοικονόμηση επιπλέον πόρων ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης ορισμένων φόρων. Το 2010, το ΑΕγχΠ παρουσίασε πτώση κατά 4,5% δεδομένων δε των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, δεν αναμένεται ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 1,5% πριν από το Σύμφωνα με τις περισσότερες πηγές, η αυστηρή δέσμη μέτρων λιτότητας, που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010 για την πρόσβαση στην πιστωτική διευκόλυνση ΔΝΤ/ευρωζώνης, θα προκαλέσει συρρίκνωση της δημόσιας κατανάλωσης κατά 2,9% το 2011 και κατά 4,2% το 2012, προτού επανέλθει σε ποσοστά «συγκρατημένης» οικονομικής ανάπτυξης το έτος Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να μειωθεί ακόμα περισσότερο, ήτοι κατά 5,9% το 2011, ενώ εκ νέου αύξησή της προβλέπεται για το έτος Η καταναλωτική ζήτηση θα περιοριστεί λόγω της μείωσης των πραγματικών μισθών, της αύξησης των φόρων, της υψηλής ανεργίας (άνω του 14%) και της περιορισμένης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Δεδομένης της χαμηλής επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, της υψηλής φορολογίας εταιρειών και των αυστηρών δανειοδοτικών πολιτικών των τραπεζών, αναμένεται μείωση των επενδύσεων κατά 10,7% το 2011 και κατά 1,3% το 2012, αλλά εμφάνιση συγκρατημένης αύξησης από το 2013 και εξής Περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα Η Ελλάδα παρουσιάζει έντονες περιφερειακές ανισότητες σε διαπεριφερειακό και ενδοπεριφερειακό επίπεδο, καθώς και μείζον αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ ολόκληρης της χώρας και του μέσου όρου της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Η περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αμφότερων των πτυχών του προβλήματος, αλλά εστιάζεται, εν γένει, περισσότερο στην ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο παρά σε περιφερειακό. Ο απώτερος σκοπός είναι η μείωση του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ. Ολόκληρη η επικράτεια της Ελλάδας διαιρείται σε 13 περιφέρειες τύπου NUTS 2. Οι περιφερειακές ανισότητες στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης καθορίζονται από τον πληθυσμό, το επίπεδο αστικοποίησης, τη γεωγραφική θέση και τη διαθεσιμότητα υποδομών μεταφορών. Το 2007, για παράδειγμα, οι διαφορές του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (ΜΑΔ) κυμαίνονταν μεταξύ των ευρώ και ευρώ, συναρτήσει της αντίστοιχης περιφέρειας, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρουσίαζε διαφοροποίηση μεταξύ του 5,3% και του 12,7% 1. 1 Eurostat,

17 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της Ελλάδας Οι μοναδικές εύπορες περιφέρειες είναι οι περιφέρειες γύρω από τα δύο μητροπολιτικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), ήτοι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία, εκ των οποίων η Αττική σημειώνει τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της αύξησης της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, πρόκειται για τη μοναδική περιφέρεια που καταγράφει μακράν καλύτερες επιδόσεις από τον μέσο όρο της ΕΕ σε σχέση με το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (128%). Λόγω των φυσικών τους πλεονεκτημάτων (κλίμα που ευνοεί τον τουρισμό και φυσικοί πόροι που ευνοούν την παραγωγή ενέργειας), οι περιφέρειες των Νήσων του Αιγαίου και της Δυτικής Μακεδονίας κατατάσσονται επίσης άνω του εθνικού κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ. Από την άλλη πλευρά, οι πολυάριθμες απομονωμένες ορεινές περιοχές και ο μεγάλος αριθμός μικρών, περιφερειακών νήσων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην ηπειρωτική χώρα, καθώς και όλες τις προκλήσεις και τις περιφερειακές ανισότητες των απομακρυσμένων περιοχών. Οι ανισότητες είναι εξίσου εμφανείς στο μορφωτικό επίπεδο, με την περιφέρεια της Αττικής (όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια) να κατέχει την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Κρήτη. Επιπλέον, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία), ποσοστό άνω του 20% του ενεργού πληθυσμού απασχολείται στον κλάδο της γεωργίας. Οι εν λόγω περιοχές διαθέτουν ελάχιστα πλεονεκτήματα, τα οποία θα τους επέτρεπαν να συμμετέχουν στην εξόχως τεχνική, ανταγωνιστική οικονομία που προβλέπεται στη στρατηγική «ΕΕ 2020». 13

18 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής 14

19 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της Ελλάδας 2. Διοικητικές δομές σε μεταβατικό στάδιο Η Ελλάδα είναι κράτος ενιαίο και, έως το 2010, διαρθρωνόταν γύρω από τέσσερα επίπεδα διακυβέρνησης: εθνικό, περιφερειακό (περιφέρειες), νομαρχιακό (νομοί) και δημοτικό (δήμοι και κοινότητες). Ακολουθούσε την παράδοση της ναπολεόντειας κεντρικής διακυβέρνησης, αλλά τα τελευταία χρόνια γίνονται απόπειρες αποκέντρωσης, με πλέον πρόσφατη το πρόγραμμα «Καλλικράτης», το οποίο τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στη διοικητική δομή της χώρας, η οποία διαιρείται πλέον σε 7 μείζονες αποκεντρωμένες διοικητικές αρχές: Αττική, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος και Δυτική Μακεδονία, Νήσοι του Αιγαίου, Κρήτη, Κεντρική-Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Πελοπόννησος, Ιόνιες Νήσοι και Δυτική Ελλάδα. Επικεφαλής είναι ένας γενικός γραμματέας, ο οποίος διορίζεται από την κεντρική κυβέρνηση και επικουρείται από ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο, απαρτιζόμενο από περιφερειάρχες και εκπροσώπους των δήμων. Οι εν λόγω διοικητικές αρχές λειτουργούν ως αποκεντρωμένες αρχές της κεντρικής διοίκησης και συγκροτούνται από δύο ή τρεις περιφέρειες (εξαιρουμένης της Αττικής και της Κρήτης). Εικόνα 3: Οι 7 νέες αποκεντρωμένες διοικητικές αρχές της Ελλάδας Αττική, με πρωτεύουσα την Αθήνα Μακεδονία-Θράκη, με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη Ήπειρος-Δυτική Μακεδονία, με πρωτεύουσα τα Ιωάννινα Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα, με πρωτεύουσα τη Λάρισα Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, με πρωτεύουσα την Πάτρα Αιγαίο, με πρωτεύουσα τον Πειραιά Κρήτη, με πρωτεύουσα το Ηράκλειο Πηγή: Wikipedia Το 1997, δημιουργήθηκαν οι 13 περιφέρειες της Ελλάδας που παρουσιάζονται στην εικόνα 4 κάτωθι, στις οποίες ανατέθηκαν ορισμένες αρμοδιότητες οικονομικής ανάπτυξης και σχεδιασμού, προς εκπλήρωση των θεσμικών απαιτήσεων της ΕΕ (πρόγραμμα «Καποδίστριας»). Έως το 2010, οι περιφέρειες αυτές αποτελούσαν παραρτήματα της κεντρικής κυβέρνησης, δηλαδή δεν διέθεταν άμεσα εκλεγμένα σώματα. Η μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» του 2011 ενίσχυσε τη θέση των 13 περιφερειών: οι προηγούμενοι διορισμένοι γενικοί γραμματείς αντικαταστάθηκαν από εκλεγμένους περιφερειάρχες, και, επιπλέον, εκλέγεται πλέον περιφερειακό συμβούλιο ανά 15

20 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής πενταετία 2. Οι περιφερειάρχες είναι επιφορτισμένοι με τα περισσότερα καθήκοντα των παλαιών νομαρχιών. Εικόνα 4: Οι 13 περιφέρειες της Ελλάδας 1 Αττική 8 Βόρειο Αιγαίο 2 Στερεά Ελλάδα 9 Πελοπόννησος 3 Κεντρική Μακεδονία 10 Νότιο Αιγαίο 4 Κρήτη 11 Θεσσαλία 5 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 12 Δυτική Ελλάδα 6 Ήπειρος 13 Δυτική Μακεδονία 7 Ιόνιες Νήσοι - Άγιο Όρος 3 (αυτόνομο) Πηγή: Wikipedia Οι περιφέρειες διαιρούνται σε περιφερειακές ενότητες, οι οποίες συμπίπτουν συχνά, αλλά όχι πάντα, με τις πρώην νομαρχίες. Κάθε περιφερειακή ενότητα έχει επικεφαλής έναν αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος προέρχεται από τον ίδιο πολιτικό χώρο με τον περιφερειάρχη. Τέλος, η αποκέντρωση οδήγησε στη συγχώνευση των πρώην τοπικών οντοτήτων στους σημερινούς 325 δήμους, οι οποίοι αποκτούν επίσης περισσότερες αρμοδιότητες σε τομείς πολιτικής όπως η επεξεργασία των αποβλήτων, η υγεία και η εκπαίδευση. Η τοπική διακυβέρνηση είχε ήδη ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, θέτοντας στο επίκεντρο της δημόσιας διοίκησης τη δημιουργία ικανοτήτων. Προωθείται η συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών ενόψει της ισχυροποίησης του ρόλου τους στην παραγωγή και την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων. Η οργάνωση της τοπικής διακυβέρνησης ήταν ήδη αρκετά 2 Οι πρώτες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης διεξήχθησαν τον Νοέμβριο του Υπάρχει η αυτόνομη περιοχή του Αγίου Όρους, η οποία συνορεύει με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η αυτόνομη ανδρική μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους δεν υπάγεται στις διοικητικές αρχές της Μακεδονίας. Τελεί υπό την πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και χαίρει ειδικού καθεστώτος αυτοδιοίκησης. Η ΕΕ λαμβάνει υπόψη αυτό το ειδικό καθεστώς, ειδικότερα δε σε θέματα φοροαπαλλαγής και δικαιωμάτων εγκατάστασης. 16

21 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της Ελλάδας τυποποιημένη, διαθέτοντας γενική συνέλευση όλων των δημάρχων, διοικητικό συμβούλιο, εκλεγμένο πρόεδρο και εκτελεστική επιτροπή. Η σύνθεση αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης Θεσμικό πλαίσιο για την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της συνοχής Έως ότου ολοκληρωθεί η εν εξελίξει μετάβαση προς την καθιέρωση πιο αποκεντρωμένου συστήματος, εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής. Ως εκ τούτου, αυτό το πλαίσιο περιγράφεται και στο παρόν κεφάλαιο. Το 2007, μέσω μιας συντονιστικής προσέγγισης εκ των άνω προς τα κάτω, η ελληνική παράδοση διοικητικής αποκέντρωσης ενισχύθηκε από νέες ρυθμίσεις για τη διαχείριση της πολιτικής στον τομέα της συνοχής. Σε κεντρικό επίπεδο, την αρμοδιότητα για τον συντονισμό των πολιτικών στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής έχει αναλάβει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η διαχείριση των περιφερειακών προγραμμάτων για την περίοδο θεσπίστηκε με τον νόμο για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων, ο οποίος ψηφίστηκε το 2007 και τροποποιήθηκε το Προωθούσε μια αυστηρά κεντρική προσέγγιση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους διαχείρισης. Ο αριθμός των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων περικόπηκε από 13 κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού σε 5 για την περίοδο , και οι διαχειριστικές αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν από τις 13 περιφερειακές αρχές σε μία κεντρική αρχή. Το πλαίσιο εφαρμογής περιελάμβανε τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τη διαχείριση και την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΕΣΠΑ Υποστηρίχθηκε δε ότι ο περιορισμένος αριθμός των μελών της επιτροπής θα μπορούσε να ευνοήσει την ευελιξία και να επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Επιτροπή θα επικουρείτο στο έργο της από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), αρμόδια για τις προπαρασκευαστικές εργασίες των συνεδριάσεων και την παροχή των συναφών στοιχείων και πληροφοριών. Μέχρι στιγμής, η ΕΑΣ διέθετε ευρεία δικαιοδοσία και εξουσία επί σχεδόν όλων των σταδίων του προγράμματος, είτε αποφασίζοντας άμεσα επί διαφόρων ζητημάτων είτε γνωμοδοτώντας προς τις αρχές προγραμματισμού, με γνώ μονα τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείω ν. Επιπλέον, συγκροτήθηκαν επιτροπές παρακολούθησης για τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και τις διαχειριστικές αρχές. Το 2009, αποφασίστηκε ότι το εν λόγω κεντρικό σύστημα δυσχέραινε υπερβολικά την πολιτική στον τομέα της συνοχής, πολιτική που βασίζεται σε γεωγραφικά δεδομένα. Η μεταρρύθμιση για την αποκέντρωση στο πλαίσιο του «Καλλικράτη», που περιγράφεται ανωτέρω, θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2011 για την πολιτική συνοχής, και τα θεσμικά όργανα και οι αρμόδιοι φορείς της περιφερειακής πολιτικής θα πρέπει, κατά συνέπεια, να προσαρμοστούν στη νέα προσέγγιση πολιτικής. Για παράδειγμα, θα πρέπει να τροποποιηθεί η σύνθεση των επιτροπών παρακολούθησης των περιφερειακών προγραμμάτων, καθώς και η συνεργασία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το σημαντικότερο είναι ότι οι πρόσφατα εκλεγέντες περιφερειάρχες των 13 περιφερειών θα αναλάβουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της χρηματοδότησης της Ελλάδας από τα διαρθρωτικά ταμεία. Προσωρινά, έως τον Ιούλιο του 2011, τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται από τους επικεφαλής των 7 αποκεντρωμένων διοικητικών αρχών (ήτοι ασκούνται ακόμα από διορισμένους εκπροσώπους της κεντρικής κυβέρνησης). 17

22 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη μεταρρύθμιση του ελληνικού διοικητικού συστήματος και δεν διακρίνει, προς το παρόν, μείζονα προβλήματα ως προς την εφαρμογή των παρεμβάσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία. Εντούτοις, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου γίνουν αισθητές οι πραγματικές συνέπειες της μεταρρύθμισης και οι επιπτώσεις της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της συνοχής. Ειδικότερα στο πλαίσιο της υφιστάμενης βαθιάς κρίσης στην Ελλάδα, η ομαλή εφαρμογή του νέου συστήματος διαχείρισης για τη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία θα αποτελέσει μείζον μέλημα για την πρόληψη τυχόν ανωμαλιών σε επιτόπια έργα που αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες. Κατά το παρελθόν, η εθνική αναπτυξιακή πολιτική διαρθρωνόταν σε μεγάλο βαθμό γύρω από τον άξονα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των αντίστοιχων ΕΠ. Στην πραγματικότητα, η διαχείριση και η εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της συνοχής είχε δευτερογενή αντίκτυπο και στο εθνικό σύστημα, και οι εμπειρίες που αποκομίστηκαν από τα αποτελέσματα των διαρθρωτικών ταμείων επηρέασαν τις πρακτικές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των εθνικών πολιτικών. Στο μέλλον, οι εμπειρίες αυτές θα συνδυαστούν με την αποκέντρωση, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η διαμόρφωση αποδοτικότερης διαχειριστικής προσέγγισης Η υφιστάμενη κατάσταση όσον της ΕΕ στον τομέα της συνοχής αφορά την εφαρμογή της πολιτικής Η δριμεία χρηματοπιστωτική κρίση και η ύφεση επηρεάζουν πολλαπλώς την περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα: η χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία παραμελείται αναγκαστικά σε μικρό βαθμό, δεδομένου ότι όλες οι προσπάθειες της κυβέρνησης επικεντρώνονται στις διεθνείς χρηματαγορές και στις διαπραγματεύσεις με την «τρόικα». Επιπλέον, κατά την περίοδο , όλοι οι πόροι της εθνικής διοίκησης απορροφήθηκαν από τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, και, αργότερα, οι αυστηροί δημοσιονομικοί έλεγχοι επηρέασαν τις δημόσιες επενδύσεις, με αποτέλεσμα να απαιτείται ο περιορισμός ή, τουλάχιστον, η καθυστέρηση των ανάλογων μέσων συγχρηματοδότησης. Πέραν τούτου, η αλλαγή κυβέρνησης το φθινόπωρο του 2009 και η ανάγκη τροποποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου εντός του νομικού πλαισίου που είχε εγκρίνει η προηγούμενη κυβέρνηση προκάλεσαν επιπρόσθετη καθυστέρηση τριών έως εννέα μηνών, ανάλογα με το αρμόδιο υπουργείο. Και τέλος, η υπό εξέλιξη διοικητική μεταρρύθμιση, η οποία περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση των μικρών δήμων σε ενοποιημένους, μεγαλύτερους δήμους, δημιούργησε καθυστερήσει ς στον προγραμματισμό της περιφερειακής ανάπτυξης, και αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για αρκετό χρονικό διάστημα. Επιπροσθέτως, η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο αναθεώρησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, παρά τις έντονες επιφυλάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ανησυχεί για περαιτέρω καθυστερήσεις στην εφαρμογή. Ανταποκρινόμενες στην κρίση, και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη της οικονομίας, οι ελληνικές αρχές ενέκριναν κυρίως μέτρα για τη στήριξη των ΜΜΕ μέσω πόρων του ΕΤΠΑ, διότι οι ΜΜΕ επλήγησαν ιδιαιτέρως από την κρίση, παρουσιάζοντας ταχύτατα αυξανόμενο αριθμό πτωχεύσεων. Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα τέλη του 2010, δεσμεύθηκε προς τον σκοπό αυτόν το ποσό του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Επίσης, η Ελλάδα αξιοποίησε τη δυνατότητα χορήγησης υψηλότερης χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ για τη στέγαση, χρηματοδότηση που ανήλθε έως και στο ποσό των 396 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. 18

23 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της Ελλάδας Το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) της Ελλάδας για την περίοδο σχεδιάστηκε μεν κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, αλλά ο ρυθμός εφαρμογής του είναι υπερβολικά βραδύς. Παρά την πρόοδο που σημειώνεται σε ορισμένους τομείς, οι δεξιότητες και η οργάνωση της εθνικής δημόσιας διοίκησης και των πιθανών δικαιούχων (δήμοι, δημοτικά συμβούλια και εταιρείες τοπικής ανάπτυξης) συνιστούν μείζονα παράγοντα ανησυχίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, η απορρόφηση των πληρωμών στην Ελλάδα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ αντιστοιχεί στο ποσό των ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 24,42% των συνολικών χορηγήσεων της ΕΕ προς την Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει και την προκαταβολή της τάξης του 7%. Βάσει αυτών των αριθμητικών στοιχείων, και σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη, οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι ελαφρώς χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ των 27, ο οποίος αντιστοιχεί στο 25,34% 4. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πηγές, έως τις αρχές του 2010, η πρόοδος περιοριζόταν σε μονοψήφιο ποσοστό απορρόφησης. Σε αυτό το πλαίσιο, δέον είναι να επισημανθεί ότι το εν λόγω επίπεδο απορρόφησης για το 2010 επετεύχθη ουσιαστικά χάρη στην εκτενή χρήση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής JEREMIE και JESSICA, και, κατά συνέπεια, λιγότερο χάρη σε επιτόπιες διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Κατά το έτος 2010, χορηγήθηκε σε μηχανισμούς χρηματοοικονομικής τεχνικής ποσό μεγαλύτερο του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, παρέχοντας πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μικροεπιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η χώρα πασχίζει να διασφαλίσει σε όλους τους τομείς επαρκείς δομές για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των παρεμβάσεων, παρά το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά έφθασαν στην αγορά μόνον προς τα τέλη του 2010, παρόλο που η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που υπέγραψαν σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) για τη χρηματοδότηση του προγράμματος JEREMIE. Η Ελλάδα εξακολουθεί να εστιάζει σε αυτούς τους πόρους, επί του παρόντος, μάλιστα, βρίσκεται σε εξέλιξη νέα σημαντική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το JEREMIE 5, και το 2010 διατέθηκαν 256 εκατομμύρια ευρώ σε παρεμβάσεις του προγράμματος JESSICA. Τα περισσότερα από τα επιτόπια έργα που υλοποιήθηκαν αποτελούσαν συνέχεια των παρεμβάσεων που είχαν ξεκινήσει κατά την προηγούμενη περίοδο, μεταξύ των οποίων ο αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός» στα βορειοδυτικά της χώρας και ο διαπεριφερειακός αυτοκινητόδρομος Ελευσίνας-Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου-Τσακώνας. Τούτο διευκόλυνε τη δέσμευση των πόρων, αλλά δεν απέτρεψε σοβαρές καθυστερήσεις και σε αυτά τα έργα. Σε αντίθεση με τα περιοριστικά μέτρα του ΜΣ σε άλλους τομείς πολιτικής, ο δεδηλωμένος στόχος για την πολιτική συνοχής στην Ελλάδα συνίσταται στην επιτάχυνση της απορρόφησης των διαρθρωτικών πόρων της ΕΕ, μέσω χρηματοδοτικών και άλλων μέτρων. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε ότι η Ελλάδα οφείλει να αυξήσει τον ετήσιο ρυθμό των επιτόπιων πληρωμών και να υποβάλλει ετησίως 15 μείζονα έργα συνοχής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ΜΣ καθορίστηκαν οι επίσημοι στόχοι απορρόφησης της συνεισφοράς της ΕΕ στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της Ελλάδας από τα διαρθρωτικά ταμεία 6 που παρατίθενται ακολούθως: 4 Σημείωμα της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, Μάιος Η προθεσμία έχει οριστεί στις 30 Ιουνίου 2011, βλ. 6 Οι εν λόγω στόχοι διατηρούνται και στην επικαιροποιημένη έκδοση του Μνημονίου συμφωνίας, το οποίο επισυνάπτεται στη δήλωση προθέσεων της ελληνικής κυβέρνησης προς το ΔΝΤ, , σ

24 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής Εικόνα 5: Στόχοι ευρώ) απορρόφησης του Μνημονίου συμφωνίας (εκατομμύρια ΕΤΠΑ και το ΤΣ Για το ΕΚΤ ΣΥΝΟΛΟ Μολονότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του 2010, υπάρχουν δυσκολίες για την επίτευξη των στόχων του 2011, κυρίως λόγω έλλειψης εθνικών επενδύσεων στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης από την ΕΕ. Βεβαίως, οι μελλοντικές εξελίξεις θα καθοριστούν από την ανησυχητική κατάσταση του χρέους. Προς το παρόν, η ελληνική κυβέρνηση πασχίζει να προλάβει τις καθυστερήσεις: το 2010 και το 2011, προκηρύχθηκαν πολλές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Φαίνεται ότι οι αρχές εγκρίνουν πλέον όλες τις αιτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις. Εντούτοις, οι αποφάσεις δεν πρέπει να καθοδηγούνται αποκλειστικά από το ποσοστό απορρόφησης. Για παράδειγμα, ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του υψηλού ποσοστού στήριξης προς τις ΜΜΕ μέσω της περιφερειακής πολιτικής παραμένει άγνωστος, πολύ δε περισσότερο καθόσον προηγούμενα προγράμματα δεν απέτρεψαν την ταχεία υποβάθμιση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας. Για τον λόγο αυτόν, οι χαμηλές επιδόσεις σε τομείς πολιτικής που συνδέονται με τους τομείς υψηλής ανάπτυξης της στρατηγικής «ΕΕ 2020», όπως η ενέργεια και το περιβάλλον ή η έρευνα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε περιφερειακό επίπεδο το συντομότερο δυνατόν. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να παραμελείται η ποιότητα των παρεμβάσεων προς όφελος των υψηλότερων ρυθμών απορρόφησης. Θεωρείτο εξαιρετικά ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές δίδουν πλέον μεγαλύτερη προτεραιότητα σε σχέδια περιβαλλοντικών και ενεργειακών παρεμβάσεων, εξετάζοντας την έννοια της πράσινης επιχειρηματικότητας, των πράσινων υποδομών ή του πράσινου τουρισμού. Μια άλλη προβληματική πτυχή της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής στην Ελλάδα αφορά το γεγονός ότι λαμβάνονται ελάχιστα υπόψη ο αντίκτυπος, η αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων. Οι αξιολογήσεις περιορίζονται σχεδόν αποκλειστικά στον ελάχιστο αριθμό αξιολογήσεων που απορρέουν από τις νομικές υποχρεώσεις της χώρας έναντι της ΕΕ. Αυτό οφείλεται επίσης εν μέρει σε κενά που παρουσιάζουν τα περιφερειακά στατιστικά στοιχεία, καθώς και στην απουσία λειτουργικού κτηματολογίου στην Ελλάδα 7. Τα ζητήματα αυτά χρήζουν εξέτασης, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα κατά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής στην Ελλάδα. 7 EPRC και EUROREG, The objectives of Economic & Social Cohesion in Economic Policies of Member States, («Οι στόχοι της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών»), σ

25 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της Ελλάδας 3. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Στόχοι, προτεραιότητες και πόροι Για την περίοδο , έχει διατεθεί στην Ελλάδα για την πολιτική στον τομέα της συνοχής συνολική χρηματοδότηση ύψους 20,4 δισεκατομμυρίων ευρώ: 19,6 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» που καλύπτει 8 περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιες Νήσοι, Κρήτη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Νήσοι Βόρειου Αιγαίου και 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου από τον στόχο «Σύγκλιση»: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία 635 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» που καλύπτει 2 περιφέρειες σταδιακής εξόδου από τον στόχο «Ανταγωνιστικότητα»: Στερεά Ελλάδα και Νήσοι Νότιου Αιγαίου. 210 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία». Εικόνα 6: Κατανομή των πόρων (σε δισεκατομμύρια ευρώ) της ΕΕ για την Ελλάδα κατά την περίοδο Ταμείο ΕΕ Κράτος Στόχος Ταμείο ΕΕ Εθνική δημόσια συμμετοχή Σύνολο ΤΣ 3,7 1,2 4,9 Σύγκλιση ΕΤΠΑ 11,6 2,9 14,5 Σύνολο «Σύγκλιση» 19,6 ΕΚΤ 4,3 1,2 5,5 Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση ΕΤΠΑ 0,5 0,3 0,8 ΕΚΤ 0,1 0,1 0,2 Σύνολο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» 0,6 Σύνολο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 8 ΕΤΠΑ 0,2 0,2 ΣΥΝΟΛΟ 20,4 5,7 26,1 Πηγή: ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής 8 Κάθε πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας περιλαμβάνει ελάχιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 15% από κάθε συμμετέχον κράτος μέλος. 21

26 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής 10,16 εκατομμύρια άτομα (το 92,2% του συνολικού πληθυσμού) ζουν σε περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση», συμπεριλαμβανομένων 6,13 εκατομμυρίων που ζουν σε περιοχές σταδιακής εξόδου. Ο υπόλοιπος πληθυσμός ζει σε περιφέρειες του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». Εν είδει σύγκρισης: κατά την περίοδο , το 100% του πληθυσμού ζούσε σε περιφέρειες του πρώην στόχου 1. Εικόνα 7: Χάρτης περιφερειών των στόχων «Σύγκλιση» και «Ανταγωνισμός» στην Ελλάδα Περιφέρειες στόχου «Σύγκλιση» Περιφέρειες σταδιακής εξόδου Περιφέρειες σταδιακής εισόδου Περιφέρειες στόχου «Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» Πηγή: ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής Προτεραιότητες Οι βασικές προτεραιότητες της χρηματοδότησης της Ελλάδας από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ καλύπτουν αμφότερες τις πτυχές των παραδοσιακών επενδύσεων σε υποδομές, κυρίως στον τομέα των μεταφορών, και των παρεμβάσεων που στηρίζουν τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας/ΕΕ Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται σε χρηματοδοτικές κατανομές στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι εν λόγω στόχοι από 4 τομείς προτεραιότητας: υποδομές στον τομέα των μεταφορών και προσπελασιμότητα (6 δισεκατομμύρια ευρώ) περιβάλλον, αειφόρος ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή (5,5 δισεκατομμύρια ευρώ) Ε&Α και καινοτομία (3,6 δισεκατομμύρια ευρώ) κατάρτιση, απασχολησιμότητα και κοινωνική ένταξη (2,2 δισεκατομμύρια ευρώ). 22

27 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της Ελλάδας Οι διαφοροποιήσεις στις προτεραιότητες μεταξύ της χρηματοδότησης των στόχων «Σύγκλιση» και «Ανταγωνιστικότητα» υποδεικνύουν ότι η τελευταία εστιάζει περισσότερο στην επιχειρηματικότητα, την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, την εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και την ηλεκτρονική οικονομία, ενώ οι προτεραιότητες του στόχου «Σύγκλιση» επικεντρώνονται στις υποδομές μεταφορών (κυρίως αυτοκινητόδρομοι, αστικές μεταφορές και αστική ανάπτυξη), καθώς και στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε μετά τις πλημμύρες στην κεντρική Ευρώπη, το καλοκαίρι του Χορηγεί βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε κράτη μέλη και σε υπό ένταξη χώρες, σε περίπτωση μειζόνων φυσικών καταστροφών. Η Ελλάδα έλαβε 9 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των καταστροφικών πλημμύρων που έπληξαν την περιοχή γύρω από τον Έβρο τον Μάρτιο του Η Ελλάδα έλαβε επίσης βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης μετά τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η συνολική βοήθεια ανήλθε στα 90 εκατομμύρια ευρώ ΕΣΠΑ και επιχειρησιακά προγράμματα στην Ελλάδα Η Ελλάδα διαθέτει 14 επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ), ήτοι 5 περιφερειακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 8 θεματικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ. Ένα επιπλέον ΕΠ αφορά την απόφαση της Ελλάδας να διατηρήσει ένα ποσό από τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων για τον στόχο «Σύγκλιση» σε ένα εθνικό αποθεματικό απροβλέπτων. Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ της Ελλάδας, 12,36 δισεκατομμύρια ευρώ διοχετεύονται στα επιχειρησιακά προγράμματα μέσω του ΕΤΠΑ, ενώ τα υπόλοιπα 4,36 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Επιπλέον, κοινοτικοί πόροι ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ προορίζονται για την Ελλάδα μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ). Τα ακόλουθα 5 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα αναμένεται να αντιμετωπίσουν αναπτυξιακά προβλήματα, εστιάζοντας στα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας: Μακεδονία - Θράκη Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιες Νήσοι Κρήτη και Νήσοι του Αιγαίου Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος Αττική Δεν επιτρέπονται επιχειρησιακά προγράμματα που καλύπτουν περισσότερους του ενός από τους τρεις στόχους της πολιτικής συνοχής, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κράτους μέλους. Η Ελλάδα αιτιολόγησε αυτά τα πέντε περιφερειακά προγράμματα πολλαπλών στόχων βάσει της φύσης των 23

28 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής απαιτούμενων επενδύσεων, καθώς και της ανάγκης ενισχυμένου συντονισμού και προγραμματισμού στις περιφερειακές εδαφικές ενότητες για την περίοδο Επομένως, οι 13 περιφέρειες της Ελλάδας συγχωνεύθηκαν στα εν λόγω 5 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα σύμφωνα με γεωγραφικά κριτήρια. Κατά συνέπεια, όμορες περιφέρειες με διαφορετικό καθεστώς ανάπτυξης (σύγκλιση, σταδιακή είσοδος και έξοδος) εντάσσονται στο ίδιο πρόγραμμα, διατηρώντας ταυτόχρονα διαφορετικούς άξονες χρηματοδότησης. Επρόκειτο για πολιτική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρατηρητές έχουν επικρίνει αυτή την απόφαση, λόγω της απουσίας κοινής βάσης, κοινών αναπτυξιακών αναγκών και προφανούς οφέλους, αλλά και της αυξημένης γραφειοκρατίας που συνεπάγονται οι διαφορετικοί άξονες χρηματοδότησης. Όσον αφορά τα περιφερειακά προγράμματα στο σύνολό τους, η υλοποίηση έργων στον τομέα της «Ψηφιακής σύγκλισης και επιχειρηματικότητας», τα ΔΕΔ και ορισμένα άλλα έργα μεταφορών μεταφέρθηκαν στα αντίστοιχα θεματικά προγράμματα. Εκτός από αυτά τα περιφερειακά προγράμματα, η Ελλάδα διαθέτει και 8 τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία αφορούν τις ακόλουθες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες: Με χρηματοδότηση από το ΕΠΤΑ και το ΤΣ: Περιβάλλον Αειφόρος ανάπτυξη Ενίσχυση της προσπελασιμότητας Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα Ψηφιακή σύγκλιση Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Με χρηματοδότηση από το ΕΚΤ: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Ένα 9ο πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» είναι το «Εθνικό αποθεματικό απροβλέπτων». 24

29 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της Ελλάδας Εικόνα 8: ΕΣΠΑ Ελλάδας (ευρώ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ταμείο Συνολική συμβολή της ΕΕ Στόχος «Σύγκλιση» ΕΤΠΑ & ΤΣ Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα ΕΤΠΑ Ψηφιακή σύγκλιση ΕΤΠΑ Τεχνική υποστήριξη ΕΤΠΑ Ενίσχυση της προσπελασιμότητας ΕΤΠΑ ΤΣ Περιβάλλον Αειφόρος ανάπτυξη ΕΤΠΑ ΤΣ Αττική ΕΤΠΑ Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιες Νήσοι ΕΤΠΑ Μακεδονία - Θράκη ΕΤΠΑ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος ΕΤΠΑ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΤΠΑ ΕΚΤ Εθνικό αποθεματικό απροβλέπτων ΕΚΤ Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ΕΚΤ Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση ΕΚΤ Βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης ΕΚΤ Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο ΤΣ Σύνολο ΕΚΤ Σύνολο πόρων Στόχος «Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» ΕΤΠΑ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος ΕΤΠΑ

30 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΤΠΑ ΕΚΤ Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ΕΚΤ Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση ΕΚΤ Βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης ΕΚΤ Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο ΕΚΤ Σύνολο πόρων Πηγή: ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής 3.3. Στόχος «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» Κατά την περίοδο προγραμματισμού , ο συνολικός προϋπολογισμός του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» ανέρχεται σε 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 210 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από το ΕΤΠΑ και προορίζονται για την Ελλάδα. Συμπεριλαμβανομένων των εθνικών πόρων, προβλέπεται να κατανεμηθούν σχεδόν 300 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών και εθνικών πόρων σε προγράμματα στο πλαίσιο αυτού του στόχου. Η Ελλάδα συμμετέχει σε 12 προγράμματα εδαφικής συνεργασίας: 3 διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας, τα οποία καλύπτουν εσωτερικά σύνορα της ΕΕ (Ελλάδα/Κύπρος, Ελλάδα/Βουλγαρία, Ελλάδα/Ιταλία), και άλλα 3 ανάλογα προγράμματα με εταίρους εκτός των συνόρων της ΕΕ. 2 διεθνικά προγράμματα, τα οποία καλύπτουν ευρύτερους τομείς συνεργασίας - «Νοτιοανατολική Ευρώπη» και «Μεσόγειος» (MEDA). 4 διαπεριφερειακά προγράμματα συνεργασίας (συνολικός προϋπολογισμός και για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ: 443 εκατομμύρια ευρώ): INTERACT II, URBACT II, ESPON και INTERREG IVC. Τα 6 διασυνοριακά προγράμματα που παρατίθενται κάτωθι, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 320 εκατομμυρίων ευρώ, θέτουν ως προτεραιότητα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την περιβαλλοντική ασφάλεια και την αειφόρο ανάπτυξη, την ενίσχυση της προσπελασιμότητας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού: Πρόγραμμα Ελλάδας-Βουλγαρίας, με συμβολή ύψους ευρώ από το ΕΤΠΑ. Πρόγραμμα Ελλάδας-Ιταλίας, με συμβολή ύψους ευρώ από το ΕΤΠΑ. 26

31 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της Ελλάδας Πρόγραμμα Ελλάδας-Κύπρου, με συμβολή ύψους ευρώ από το ΕΤΠΑ. Υπάρχουν επίσης προγράμματα συνεργασίας και με τρίτες χώρες: Πρόγραμμα Ελλάδας-Αλβανίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), με προϋπολογισμό ύψους ευρώ. Πρόγραμμα Ελλάδας-ΠΓΔΜ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον ΜΠΒ, με προϋπολογισμό ύψους ευρώ. Πρόγραμμα Ελλάδας-Τουρκίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον ΜΠΒ, με προϋπολογισμό ύψους ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό έχει ανασταλεί και δεν έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Επιπλέον, η Ελλάδα συμμετέχει στα εξής 2 διεθνικά προγράμματα: Πρόγραμμα MEDA (προϋπολογισμός: ευρώ): Ελλάδα με Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ, Μάλτα, Κύπρο, Σλοβενία, Κροατία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ένα από τα 2 γραφεία συνδέσμου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και παρέχει στήριξη σε υποψήφιους εταίρους και τελικούς δικαιούχους από υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρόγραμμα νοτιοανατολικής Ευρώπης (προϋπολογισμός: ευρώ): Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα, Μολδαβία, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αλβανία, ΠΓΔΜ και Ουκρανία. Τέλος, η Ελλάδα συμμετέχει και σε 3 πολυμερή διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας: Πρόγραμμα Αδριατικής Με επιλέξιμες περιοχές της Κέρκυρας και της Θεσπρωτίας στην Ελλάδα, καθώς και με περιφέρειες της Ιταλίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, της Αλβανίας, της Σερβίας και της Σλοβενίας. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τον ΜΠΒ, ενώ η συνεισφορά της Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Πρόγραμμα θαλάσσιας λεκάνης της Μεσογείου Όλες οι χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος υπερβαίνει τα ευρώ. Πρόγραμμα Μαύρης Θάλασσας Με τις περιφέρειες της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στην Ελλάδα, καθώς και με περιφέρειες στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία. Η Ελλάδα συνεισφέρει με το ποσό του ευρώ και διαθέτει ενισχυμένο ρόλο, δεδομένου ότι διόρισε τον πρώτο σύμβουλο της διαχειριστικής αρχής, η οποία έχει την έδρα της στη Ρουμανία. 27

32 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής Εξωτερικές σχέσεις Λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, τόσο στη Μεσόγειο και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών τον Ιούνιο του Είναι προφανώς αναμενόμενο ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να αρνείται να συναινέσει στην προσχώρηση της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ ή την ΕΕ με την ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Οι διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία υπήρξαν ταραχώδεις κατά το παρελθόν, αλλά έχουν παρουσιάσει σημαντική βελτίωση από τη δεκαετία του 1990 και εξής. Εντούτοις, είναι πιθανόν να συνεχιστούν οι εντάσεις, μεταξύ άλλων ζητημάτων, επί της διαιρεμένης νήσου της Κύπρου και του Αιγαίου Πελάγους. Η Ελλάδα διατηρεί καλές σχέσεις με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και τάσσεται ένθερμα υπέρ της ταχείας ένταξης χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ. 28

33 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική κατάσταση της Ελλάδας 4. ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι ελληνικές περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της συνοχής, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων έργων-ορόσημο. Επιπλέον, παρατίθεται θεματική επισκόπηση της κατανομής της χρηματοδότησης των εν λόγω περιφερειών από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, ενώ παρουσιάζεται και η υφιστάμενη κατάσταση των πληρωμών της ΕΕ στους διάφορους τομείς επενδύσεων Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στη βορειοδυτική Ελλάδα και συνορεύει με τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (ανατολικά), Θεσσαλίας (νότια) και Ηπείρου (δυτικά), ενώ στο βόρειο τμήμα της βρίσκονται τα διεθνή σύνορα της Ελλάδας με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Αλβανία. Αποτελεί τη μοναδική ελληνική περιφέρεια που στερείται θαλάσσιας ακτής. Πρωτεύουσα είναι η Κοζάνη, με πληθυσμό κατοίκων. Εικόνα 9: Χάρτης γεωγραφικής θέσης της Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα και λεπτομέρειες της περιφέρειας Πηγή: ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής Κοινωνικοοικονομική κατάσταση Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας ανερχόταν σε άτομα, ήτοι ποσοστό της τάξης του 2,7% του πληθυσμού της χώρας. Ο μικρός πληθυσμός και η χαμηλή πυκνότητα του πληθυσμού οφείλονται κυρίως στην ορεινή και ημιορεινή φύση της περιφέρειας. Ο γεωργικός τομέας είναι αρκετά σημαντικός και συνέβαλλε στο 6,8% του περιφερειακού ΑΕγχΠ (2007), ενώ ο τομέας των υπηρεσιών αναλογούσε στο 51% και το μερίδιο του μεταποιητικού τομέα ήταν 42,2% (2009, εξορυκτική βιομηχανία, μάρμαρα, σαφράν (κρόκος Κοζάνης), έπιπλα και προϊόντα ξύλου, κατασκευαστικός κλάδος). Η περιφέρεια διαθέτει μία λειτουργούσα βιομηχανική περιοχή στη Φλώρινα, ενώ ακόμα μία τελεί υπό κατασκευή στην Κοζάνη. Είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους, όπως ενέργεια 29

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

VisionTask ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

VisionTask ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ News Letter Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Δ Ω Ρ Ε Α Ν - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 0 8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ε Σ Π Α 2 0 0 7-2 0 1 3 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2007-2013. Ο στρατηγικός

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέμα: Υποβολή (α) κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κεντρική Διοίκηση Περιφερειακή Διοίκηση Διορισμένος Περιφερειάρχης και Περιφερειακό Συμβούλιο ΤΙ ΕΙΣΑΓΕΙ Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Χωρίς αλλαγές στην Κεντρική Διοίκηση. 7 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΛΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΛΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7ΛΗ-9ΧΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7ΛΗ-9ΧΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨ7ΛΨ-ΖΙ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 27/02/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨ7ΛΨ-ΖΙ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 27/02/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Τηλέφωνο : 2461053900 2461053934

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 Αρ. Φακ. 04.02.022.01 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οικονομική Συνεισφορά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350929 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Πληροφορίες: Διαμαντάκου Δ. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 10681,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συµµετοχή και τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΦ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΦ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ547ΛΚ-01Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ547ΛΚ-01Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα