Κινητική μελέτη της μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινων φυτικών ελαίων ΠΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κινητική μελέτη της μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινων φυτικών ελαίων ΠΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ"

Transcript

1 Ε.Μ.Π. Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων Κινητική μελέτη της μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινων φυτικών ελαίων ΠΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Αθήνα 2012

2 Τεχνολογίες παραγωγής Βιοντίζελ (1/4) Τι είναι μεθυλεστέρες (Βιοντίζελ) 1 Τριεστέρας 1 Έλαιο ή Λίπος R 1 R 2 R 3 1 Τριγλυκερίδιο Na + Καταλύτης + 3 Μεθανόλη Αλκοόλες R 1 3 R 2 3 R Μεθυλεστέρες Γλυκερίνη Εστερομάδα Για Παράδειγμα R: Μετεστεροποίηση

3 Τεχνολογίες παραγωγής Βιοντίζελ (2/4) Βασική ομογενής κατάλυση o o Χρήση ομογενών βασικών καταλυτών Μεθοξείδιο Νατρίου Φυτικό έλαιο απαλλαγμένο από υγρασία (< 0.05 % κ.β.) και οξύτητα (< 0.5 % κ.β.) Na 3 K 3 Μεθοξείδιο Καλίου Παράπλευρες ανεπιθύμητες αντιδράσεις / Όξινα Έλαια R Μεθυλεστέρας Νερό R + 1 Λιπαρό Οξύ 3 Μεθανόλη R 1 Λιπαρό Οξύ + Na Μεθοξείδιο Νατρίου 3 R 1 Σαπούνι Na + 3 Μεθανόλη Καταλύτης!!! o Υψηλό κόστος πρώτης ύλης o Απομάκρυνση καταλύτη από το τελικό προϊόν

4 Τεχνολογίες παραγωγής Βιοντίζελ (3/4) Βασική ομογενής κατάλυση o o Na Η Na Η Χρήση ομογενών βασικών καταλυτών Υδροξείδιο Νατρίου Υδροξείδιο Καλίου Φυτικό έλαιο απαλλαγμένο από υγρασία (< 0.05 % κ.β.) και οξύτητα (< 0.5 % κ.β.) Παράπλευρες ανεπιθύμητες αντιδράσεις / Όξινα Έλαια R 1 R 1 Λιπαρό Οξύ 3 Μεθυλεστέρας + Νερό + Na Η Υδροξείδιο Νατρίου R 1 Λιπαρό Οξύ R 1 Σαπούνι + Na + Η Νερό 3 Μεθανόλη Καταλύτης!!! o Υψηλό κόστος πρώτης ύλης o Απομάκρυνση καταλύτη από το τελικό προϊόν

5 ΣΤΟΧΟΣ R 1 o Τεχνολογίες παραγωγής Βιοντίζελ (4/4) Εστεροποίηση Η προ-επεξεργασία των ελεύθερων λιπαρών οξέων των όξινων ελαίων με τη μετατροπή τους σε εστέρες Λιπαρό Οξύ + 3 Μεθανόλη Καταλύτης R 1 3 Μεθυλεστέρας + Η Νερό ΟΞΙΝΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ o Χρήση Ομογενών Όξινων Καταλυτών όπως π.χ. 2 S 4 o Χαμηλό κόστος πρώτης ύλης o Δύσκολη απομάκρυνση καταλύτη από το τελικό προϊόν o Δυσκολία στο χειρισμό και διάβρωση μηχανολογικού εξοπλισμού o Μοριακή αναλογία Μεθανόλης : Ελαίου = 30:1 molmol -1, T = o ΟΞΙΝΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ o Ζεόλιθοι και υπερόξινες ρητίνες o Ευκολία στο χειρισμό και εύκολη απομάκρυνση του καταλύτη από το τελικό προϊόν o Μοριακή αναλογία Μεθανόλης : Ελαίου = 10 : 1 molmol -1, T = o

6 ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ o Τεχνολογίες παραγωγής Βιοντίζελ (5/5) Λοιπές διεργασίες παραγωγής Βιοντίζελ Αντίδραση σε υψηλές θερμοκρασίες (<200 o ) και πιέσεις (<20 Bar) απουσία καταλύτη o Μοριακή αναλογία μεθανόλης : ελαίου = 6:1 (molmol -1 ) o Δεν υπάρχουν υπολείμματα καταλύτη αλλά μεγάλοι χρόνοι και πιέσεις αντίδρασης ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ o Μοριακή αναλογία μεθανόλης : ελαίου = : 1 (molmol -1 ), T = o o Υψηλής ποιότητας και αξίας γλυκερίνη o Υψηλό κόστος βιοκαταλύτη o Χαμηλοί ρυθμοί αντίδρασης o Εμπορικοί βιοκαταλύτες - Λιπάσες (Novozyme, Lipozyme)

7 Παραγωγή Ελεύθερων Λιπαρών Οξέων Υδρόλυση τριγλυκεριδίων Τα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη, μπορούν να υδρολυθούν ή να διασπαστούν στα περιεχόμενα λιπαρά οξέα που και τη γλυκερίνη - Fat Splitting : 2 R 1 R 2 2 R 3 R R 2 + R Μέθοδοι διάσπασης Η μέθοδος Twitchell (1897) η οποία κάνει χρήση μίγματος σουλφοποιημένου ελαϊκού ή άλλο λιπαρού οξέως, ναφθαλίνης και θειικού οξέως για την κατάλυση της αντίδρασης της υδρόλυσης, σε ατμοσφαιρική πίεση υπό τη συνεχή διαβίβαση ζωντανού ατμού για χρονικό διάστημα h. Η μέθοδος σε αυτόκλειστο αντιδραστήρα, με καταλύτες, οξείδια ψευδαργύρου, μαγνησίου και ασβεστίου σε ποσοστό 2-4% κ.β. Η συνεχής αντιρροή μέθοδος υψηλής πίεσης, γνωστή και ως η διαδικασία olgate-emery. Η υψηλή θερμοκρασία και η πίεση που χρησιμοποιούνται επιτρέπουν μικρό χρόνο αντίδρασης. Η πλήρης αντιρροή του ελαίου και του νερού επιφέρουν ένα εξαιρετικά υψηλό βαθμό διάσπασης, χωρίς την ανάγκη χρήσης καταλύτη. Ο αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος για πίεση λειτουργίας τα kpa ώστε σε αυτήν την πίεση να αυξηθεί η διαλυτότητα του νερού στο λάδι. Η Ενζυματική μέθοδος διάσπασης από λιπάσες

8 Αντικείμενο της Διατριβής Η μελέτη, μοντελοποίηση και προσομοίωση της διεργασίας της μετεστεροποίησης φυτικών ραφινέ και όξινων ελαίων. Διεξάγοντας πειράματα σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου πλήρους ανάμιξης. Χρησιμοποιώντας ψευδο-ομογενές μοντέλο σε θερμικά και καταλυτικά πειράματα Εξάγεται η έκφραση της κινητικής Υπολογίζεται η θερμική συνεισφοράς Υπολογίζεται η καταλυτική συνεισφορά των ελεύθερων λιπαρών οξέων Υπολογίζεται η καταλυτική δράση στερεού ετερογενούς καταλύτη Μελέτη, μοντελοποίηση και προσομοίωση της διεργασίας εστεροποίησης ελεύθερων λιπαρών οξέων. Διεξάγοντας πειράματα σε (1) εργαστηριακό αντιδραστήρα διαλείποντος έργου πλήρους ανάμιξης και (2) αντιδραστήρα σταθερής καταλυτικής κλίνης Χρησιμοποιώντας ψευδο-ομογενές μαθηματικό μοντέλο: Εξάγεται έκφραση της κινητικής για προσομοίωση των αντιδραστήρων Υπολογίζεται η καταλυτική συνεισφορά των ελεύθερων λιπαρών οξέων και ετερογενούς καταλύτη Εισάγεται η παράλληλη αντίδραση της υδρόλυσης των γλυκεριδίων Υπολογίζονται οι κινητικές παράμετροι του συστήματος Υπολογίζεται η ενεργότητα του καταλύτη

9 Αντίδραση μετεστεροποίησης Εργαστηριακός αντιδραστήρας Η αντίδραση μετεστεροποίησης πραγματοποιείται σε εργαστηριακό αντιδραστήρα πλήρους ανάμιξης διαλείποντος έργου χωρητικότητας 500 ml Πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο θερμοκρασιακό εύρος από o Σε ραφινέ βαμβακέλαιο που αποτέλεσα τη βάση των πειραμάτων Σε όξινο βαμβακέλαιο τελικής οξύτητας 9,8 % Στόχος των πειραμάτων Η διερεύνηση της ισορροπίας του συστήματος και μελέτη της κινητικής της αντίδρασης Διερεύνηση της καταλυτικής δράσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων στην αντίδραση της μετεστεροποίησης. Εκτίμηση της διαλυτότητας της μεθανόλης στην αέρια και ελαιώδη φάση

10 Αντίδραση εστεροποίησης Εργαστηριακός αντιδραστήρα πλήρους ανάμιξης διαλείποντος έργου (500 ml) Σε πρώτη ύλη με 38.1% περιεχτικότατα σε FFAs πραγματοποιήθηκαν πειράματα Απουσία καταλύτη (θερμικά) διερεύνηση της καταλυτικής δράσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Με χρήση ετερογενούς καταλύτη Υπερόξινη ρητίνη Purolite T-275 Με διαφορετική μοριακή αναλογία μεθανόλης ελεύθερων λιπαρών οξέων 1:1, 3:1, 6:1 και 9:1 για μελέτη της διαλυτότητας μεθανόλης Μελέτη αποδραστικοποίησης του καταλύτη Διερεύνησης της ισορροπίας του συστήματος και μελέτης της κινητικής της αντίδρασης. Εργαστηριακός αυλωτός αντιδραστήρας σταθερής καταλυτικής κλίνης Σε πρώτη ύλη όξινα έλαια οξύτητας 3% FFAs πραγματοποιήθηκαν πειράματα Σε εύρη παροχών από g/h και θερμοκρασιακό εύρος o για τη μελέτη της κινητικής των αντιδράσεων με μοριακή αναλογία μεθανόλης ελεύθερων λιπαρών οξέων 10:1 molmol -1. Πειράματα μελέτης απενεργοποίησης καταλύτη.

11 Αντίδραση εστεροποίησης Καταλύτης Καταλύτης - Ισχυρά όξινη ρητίνη Purolite T-275 Εμπορικός καταλύτη : Σουλφονικό οξύ σε πολυστυρένιο Ολική οξύτητα : 5,2 eq + / kg Μέγεθος σωματιδίων : (0,65 0,90mm) Ειδική επιφάνεια = m 2 /g (κατασκευαστής) Πυκνότητα = 1.2 g/ml Πορώδες = 0.4-0,6 (ml/g) Μέση Διάμετρος Πόρων = Å (κατασκευαστής) Όριο αντοχής θερμοκρασίας : 145 o Καταλυτική κλίνη Αραιωτικό Καρβίδιο του Πυριτίου (Si) Καταλύτης Μήκος Κλίνης Διάμετρος αραιωτικού 105 (g) 20 (g) 19,4 (cm) 0,25 (mm)

12 Αντίδραση Εστεροποίησης Διάγραμμα ροής εργαστηριακής μονάδας Διαχωριστήρας Κατ. Κλίνη Τροφοδοσία Έξοδος

13 Μέθοδοι ανάλυσης ΕΝ Ανάλυση Τριγλυκεριδίων, Διγλυκεριδίων, Μονογλυκεριδίων, Γλυκερίνης Χρωματογράφος Shimadzu G-2010 n column Πληρωτικό υλικό στήλης 95% dimethyl - 5% diphenyl polysiloxane Μήκος 12 m Εσωτερική διάμετρος στήλης ID = 0,32 Πάχος film 0,1 μm ΕΝ Προσδιορισμός οξύτητας Προσδιορισμός με ογκομετρική τιτλοδότηση

14 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο (1/3) μετεστεροποίηση ραφινέ ελαίων Αντιδραστήρας πλήρους ανάμιξης - διαλείποντος έργου Ομογενές μίγμα αντίδρασης, πλήρης διάλυση μεθανόλης, ρ = σταθερή Ισοθερμοκρασιακό μίγμα - αντίδραση στην υγρή φάση Τρείς αντιδράσεις πρώτης τάξης ως προς το κάθε αντιδρών d dt d TGs dt d DGs MGs dt k TGs TGs Me k k k TGs TGs Me DGs MGs MEs DGs DGs Me k k k k DGs DGs Me MGs GL MEs DGs MGs MEs MGs MGs Me Χρήση σταθερών χημικής ισορροπίας K K eq,dgs eq,mgs k DGs MGs eq k MEseq DGs DGs eq Me eq k MGs GL eq k MEseq MGs MGs eq Me eq

15 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο (2/3) μετεστεροποίηση & εστεροποίηση όξινων ελαίων Παράλληλη αντίδραση εστεροποίησης Καταλυτική δράση ελεύθερων λιπαρών οξέων d FFAs dt k k 2 FFAs FFAs Me FFAs MEs FFAs 2 Κατάλυση μετεστεροποίησης d dt TGs ktgstgsme ktgs TGsMe FFAs ref. FFAs acid d dt DGs ktgstgsme ktgs FFAs TGsMeFFAs k k DGsMGsMEs DGs FFAs MGsMEs FFAs k k DGs DGs Me ref. DGs FFAs DGs Me FFAs acid d MGs dt k k DGs DGs Me DGs FFAs DGs Me FFAs k MGs k GLMEs MGs GLMEs FFAs FFAs kmgsmgsme k MGs FFAs MGsMeFFAs k k DGs MGs MEs ref. DGsFFAs MGs MEs FFAs acid

16 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο (3/3) καταλυτική μετεστεροποίηση & εστεροποίηση Εφαρμογή μαθηματικού μοντέλου σε καταλυτικά δεδομένα Ραφινέ και όξινο βαμβακέλαιο dn dt dn dt dn dt TGs DGs MGs k m TGs,c TGs Me cat k k k m TGs,c TGs Me DGs,c MGs MEs DGs,c DGs Me cat k k k k m DGs,c DGs Me MGs,c GL MEs DGs,c MGs MEs MGs,c MGs Me cat dn FFAs dt k k m FFAs,c FFAs Me FFAs,c MEs cat 2 Συνολική δράση μετεστεροποίησης λαμβάνοντας υπόψη και τις τρείς επιδράσεις dn dt i r M r M r m i thermal mi x i acid FFAs mix i cat cat.

17 Λογικό Διάγραμμα Ροής Εκτίμησης Παραμέτρων Αρχικές Τιμές για τις Παραμέτρους Δεδομένα Μεταβλητές Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 1 ης Τάξης Runge - Kutta 4 ης Τάξης Simplex RSS = Σ ( Χ πειρ Χ προβλ ) 2 Τελικές Τιμές για τις Παραμέτρους Ναι RSS = Min? Όχι

18 Ψευδοομογενές Μοντέλο Υπολογισμός σταθεράς Χημικής Ισορροπίας Πειράματα παρατεταμένης διάρκειας αντίδρασης έως και 150 h ( o ) Σταθερές Χημικής Ισορροπίας Διγλυκεριδίων Μονογλυκεριδίων Ελ. λιπαρών οξέων 1 T 273,15 o Keq,DGs exp 292,95 1,3495,T : 1 T 273,15 o Keq,MGs exp 4333,5 8,4009,T : 1 T 273,15 o Keq,FFAs exp 850,69 0,8105,T :

19 Αποτελέσματα Ψευδοομογενούς Μοντέλου (1/4) ραφινέ και όξινο βαμβακέλαιο Προσαρμογή μαθηματικού μοντέλου στους 200 o σε ραφινέ και όξινο βαμβακέλαιο Καταλυτική δράση Ελεύθερων λιπαρών οξέων

20 Σύγκριση πειραματικών & προβλεπόμενων από το μοντέλο τιμών Αποτελέσματα Ψευδοομογενούς Μοντέλου (2/4) ειδικές ταχύτητες αντίδρασης τριγλυκεριδίων gmol min Τριγλυκερίδια 1 1 g mol min Τ ( o ) Ραφινέ Όξινο 220 1, , , , Διγλυκερίδια gmol min 1 1 g mol min Ραφινέ Όξινο 1, , , , Μονογλυκερίδια gmol min 1 1 g mol min Ραφινέ Όξινο 0, , , ,

21 Αποτελέσματα Ψευδοομογενούς Μοντέλου (3/4) καταλυτική επίδραση ελεύθερων λιπαρών οξέων Τριγλυκερίδια Διγλυκερίδια Μονογλυκερίδια

22 Αποτελέσματα Ψευδοομογενούς Μοντέλου (4/4) καταλυτική δράση ετερογενούς καταλύτη Mg-Al-ΟΗ- 3 Σύγκριση με μη-καταλυτική δράση Ενίσχυση από την παρουσία FFAs MG (x 10) Acid (x 3) TG (x 4)

23 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο Ενέργεια Ενεργοποίησης (Ι) Ραφινέ θερμικό Ea τριγλυκεριδίων = 67,30 kj mol -1 Ea διγλυκεριδίων = 58,65 kj mol -1 Ea μονογλυκεριδίων = 60,41 kj mol -1 Όξινο θερμικό Ea τριγλυκεριδίων = 64,92 kj mol -1 Ea διγλυκεριδίων = 103,41 kj mol -1 Ea μονογλυκεριδίων = 95,39 kj mol -1 Ea ελ. λιπαρ. οξέων = kj mol -1

24 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο Ενέργεια Ενεργοποίησης (ΙΙ) Ραφινέ καταλυτικό Ea τριγλυκεριδίων = 88,04 kj mol -1 Ea διγλυκεριδίων = 88,03 kj mol -1 Ea μονογλυκεριδίων = 78,87 kj mol -1 Όξινο καταλυτικό Ea τριγλυκεριδίων = 81,66 kj mol -1 Ea διγλυκεριδίων = 82,01 kj mol -1 Ea μονογλυκεριδίων = 110,61 kj mol -1 Ea ελ. λιπαρ. οξέων = 91,82 kj mol -1

25 , ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ετερογενές Μαθηματικό Μοντέλο (1/1) μετεστεροποίηση ραφινέ ελαίων Πυκνότητα μη-πολικά συστατικά Τροποποιημένη μορφή της εξίσωσης Rackett (Spencer & Danner, 1972) V V Z S Sref RA Πυκνότητα πολικά συστατικά εξίσωση ακεντρικού παράγοντα Pitzer (alm & Stiel, 1970) ,85 1 T 1,692 0,986 1 T, 0,56 T 1 R R R R Συντελεστής συμπιεστότητας TR 1 TR Ref εξίσωση Virial - αποκομμένη στους δύο πρώτους όρους. Η σταθερά Β έγινε από την εξίσωση Tsonopoulos (Tsonopoulos, 1975) 2 3 z 1 B P P D P... BP f TR f TR f TR RT

26 Ετερογενές Μαθηματικό Μοντέλο Προβλέψεις στους 220 o Ειδική ταχύτητα τριγλυκεριδίων Τ ( o ) Ετερογενές Ψευδοομογενές Μεταβ ,15 x ,04 x ,6 % 200 4,53 x ,17 x ,0 % 180 2,47 x ,28 x ,7 % 170 1,62 x x ,0 % Διγλυκερίδια μεταβολή 10% Μονογλυκερίδια μεταβολή 24%

27 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο Εστεροποίηση Ελεύθερων Λιπαρών Οξέων Αντιδραστήρας πλήρους ανάμιξης - διαλείποντος έργου Ομογενές μίγμα αντίδρασης, πλήρης διάλυση μεθανόλης, ρ = σταθερή Ισοθερμοκρασιακό μίγμα - αντίδραση στην υγρή φάση Μία αντίδραση πρώτης τάξης ως προς το κάθε αντιδρών dn dt FFA r M r m FFA th mi x FFA cat. cat r k k FFA th FFA,th FFA Meo FFA,th ME 2 FFA rffa kffa,catffas Me kffa,catmes cat. 2 Χρήση σταθερών χημικής ισορροπίας K eq k FFAs MEs(eq) k (eq) FFAs FFAs(eq) Me(eq) 2

28 Εστεροποίηση Λιπαρών οξέων Υπολογισμός σταθερών χημικής ισορροπίας Θερμοκρασιακό εύρος : o Μίγμα λιπ. οξέων οξύτητας : 38,1 % κ.β. Μοριακή αναλογία : 6.6/1 molmol -1 Χρόνος αντίδρασης : έως 50 h Θερμοκρασία T ( o ) Αρχική οξύτητα (%) Τελική οξύτητα (%) Keq

29 Εστεροποίηση Λιπαρών οξέων Επίδραση μοριακής αναλογίας Me : FFAs Μελέτη εξωτερικών φαινόμενων μεταφοράς Η μέγιστη διαλυτή μεθανόλη στο σύστημά μας είναι η 6,6 : 1 molmol -1 Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν εξωτερικά φαινόμενα μεταφοράς στο σύστημά μας Από πείραμα με σπασμένο καταλύτη συμπεράναμε ότι δεν υπάρχουν εσωτερικά φαινόμενα μεταφοράς.

30 Αποτελέσματα ψευδοομογενούς μοντέλου (1/4) Θερμική εστεροποίηση 2.89:1 molmol -1 Σύγκριση πειραματικών & προβλεπόμενων από το μοντέλο τιμών +10% -10% Σημαντική καταλυτική δράση ελεύθερων λιπαρών οξέων Πολύ καλή προσαρμογή μαθηματικού μοντέλου αμφίδρομων αντιδράσεων

31 Αποτελέσματα ψευδοομογενούς μοντέλου (2/4) Καταλυτική εστεροποίηση 6,60:1 molmol -1 Ειδική ταχύτητα Εστεροποίησης g g mol min cat Τ ( o ) kffas k-ffas Συν. Αριστ. 90 5,22 9,92 0, ,36 13,15 0, ,36 21,96 0, ,36 36,15 0,0391

32 Αποτελέσματα ψευδοομογενούς μοντέλου (3/4) Καταλυτική εστεροποίηση 2,89:1 molmol -1 Ειδική ταχύτητα Εστεροποίησης g g mol min cat Τ ( o ) kffas k-ffas Συν. Αριστ. 90 9,12 17,31 0, ,55 11,06 0, ,60 24,89 0, ,95 34,14 0,0375

33 Αποτελέσματα Ψευδοομογενούς Μοντέλου (4/4) Καταλυτική επίδραση ελεύθερων λιπαρών οξέων Σε χαμηλές θερμοκρασίες και για υψηλές συγκεντρώσεις λιπαρών οξέων παρατηρείται αυξημένη καταλυτική δράση λιπαρών οξέων Σε υψηλότερες θερμοκρασίες παρατηρείται σαφώς μεγαλύτερη δράση του καταλύτη. Έντονη επίδραση της θερμοκρασίας στη δράση του καταλύτη

34 Επιβεβαίωση Μαθηματικού μοντέλου (1/2) Σταθερά Χημικής Ισορροπίας Για την επαλήθευση του προτεινόμενου τεχνικού κινητικού μοντέλου σε περιπτώσεις φυτικών ελαίων με υψηλή περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, πραγματοποιήθηκαν πειράματα με διαφορετικές πρώτες ύλες και μοριακές αναλογίες. Για την περεταίρω μελέτη της πρόβλεψης του κινητικού μοντέλου σε μείγματα με τυχαία σύνθεση, μετά 1 ο στάδιο ισορροπίας, η εναπομένουσα ποσότητα μεθανόλης και το παραγόμενο νερό αφαιρέθηκαν από το μείγμα. Στη συνέχεια, προστέθηκε στο μίγμα καθορισμένη ποσότητα μεθανόλης και συνεχίστηκε η αντίδραση της εστεροποίησης μέχρι και την επίτευξη του 2 ου σταδίου ισορροπίας. Πρώτη ύλη Ι 58 wt.% Οξύτητα T = 120 o 6:1 molmol -1 Πειραματικά σημεία Προβλέψεις Μοντέλου K e = οξύτητα (wt. %) οξύτητα (wt. %) εστέρες (wt. %) Αρχικά ο Στάδιο Ισορροπίας ο Στάδιο Ισορροπίας Τελικό προϊόν Πειραματικά σημεία Προβλέψεις Μοντέλου K e = οξύτητα (wt. %) οξύτητα (wt. %) εστέρες (wt. %) Αρχικά ο Στάδιο Ισορροπίας Πρώτη ύλη II 100 wt.% οξύτητα T = 120 o 3:1 molmol -1 Τελικό προϊόν

35 Επιβεβαίωση Μαθηματικού μοντέλου (2/2) ειδικές ταχύτητες της αντίδρασης Σύγκριση πειραματικών & προβλεπόμενων από το μοντέλο τιμών Πολύ καλή προσαρμογή του προτεινόμενου κινητικού μοντέλου σε όλες τις μοριακές αναλογίες Me : FFAs Πολύ καλή προσαρμογή του προτεινόμενου κινητικού μοντέλου σε διάφορες θερμοκρασίες Κρίσιμο σημείο για τη μελέτη του συστήματος αποτελεί η διαλυμένη στο σύστημα μεθανόλη

36 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο Εστεροποίηση Ελεύθερων Λιπαρών Οξέων Αυλωτός αντιδραστήρας σταθερής καταλυτικής κλίνης Ομογενές μίγμα αντίδρασης, πλήρης διάλυση μεθανόλης, ρ = σταθερή Ισοθερμοκρασιακός αντιδραστήρας - αντίδραση στην υγρή φάση Εμβολική ροή Αντίδραση υδρόλυσης τριγλυκεριδίων Η εξίσωση θεωρήθηκε ενός σταδίου 2 TGs 3 3FFAs GL rtg ktg,cattg ktg,catffagl cat 2 Αντιδράσεις πρώτης τάξης ως προς το κάθε αντιδρών Χρήση σταθερών χημικής ισορροπίας από αντιδραστήρα διαλείποντος έργου df dz FFA r A r A r A FFA th L FFA cat cat TG cat cat Α : επιφάνεια αντιδραστήρα, ε L =κενός όγκος αντιδρ., ε cat =Πορώδες καταλυτικής κλίνης

37 Εστεροποίηση Ελεύθερων Λιπαρών Οξέων Αντιδραστήρας εμβολικής ροής Θερμοκρασιακό εύρος o Όξινο ηλιέλαιο και βαμβακέλαιο Μοριακή αναλογία Me : FFAs, 10:1 molmol -1 Ικανοποιητική καταλυτική δράση ρητίνης Μετατροπές λιπαρών οξέων από 15% - 80%

38 Αποτελέσματα ψευδοομογενούς μοντέλου (1/4) Υπολογισμός κινητικών παραμέτρων Τ = 100 o Ειδικές ταχύτητες αντίδρασης α/α Έλεγχος πειραματικών σημείων για αποκλεισμό Χ.Ι. Παροχή Αρχική οξύτητα Τελική οξύτητα F F F F MEs 2 FFAs Me g/h (%) (%) Keq=0, ,34 0, ,96 0, ,01 0, ,69 0, ,36 0, ,66 0,05478 Μοντέλο με χρήση ΜΟΝΟ την αντίδρασης της Εστεροποίησης Σημαντική μεταβολή των ειδικών ταχυτήτων της αντίδρασης με την παροχή

39 Αποτελέσματα ψευδοομογενούς μοντέλου (2/4) Σύγκριση με βιβλιογραφία Παρούσα μελέτη Santacesaria Santacesaria Κωδικός Αντιδραστήρα TR0 TR1 TR2 Καταλύτης Purolite T-275 Relite FS Relite FS Οξύτητα καταλύτη 5,2 meq + / g 3,6 meq + / g 3,6 meq + / g Μέση διάμετρος σωματιδίων 0,77 mm 0,7 mm 0,7 mm Μήκος κλίνης - L 19,4 cm 18,0 cm 70,0 cm Διάμετρος κλίνης D R 2,5 cm 1,0 cm 2,5 cm Αναλογία L/D R 7,76 cm 18,0 cm 28,0 cm Μάζα καταλύτη 20,0 g 5,0 g 196,0 g Μάζα αραιωτικού 105,0 g 9,0 g 356,0 g Παροχές g / h g / h g / h Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα εισόδου 2,91-3,03 % 51,0 % 41,0-47,0 % Μοριακή αναλογία Me : FFAs 10:1 8:1 10:1 Ταχύτητα χώρου (WSV) 1,0-9,0 h -1 26,0-140,0 h -1 4,1-17,9 h -1 Παρούσα Μελέτη Santacesaria TR1 Santacesaria TR2

40 Αποτελέσματα ψευδοομογενούς μοντέλου (3/4) Εισαγωγή αντίδρασης Υδρόλυσης γλυκεριδίων Μοντέλο με χρήση την αντίδρασης της Εστεροποίησης λιπαρών οξέων και Υδρόλυσης τριγλυκεριδίων Εξαιρετική προσαρμογή πειραματικών σημείων Παροχή Αρχική οξύτητα Τελική οξύτητα Τιμή μοντέλου g/h (%) (%) (%) ,34 1, ,96 0, ,01 0, ,69 0, ,36 1, ,66 1,6523 g g mol min cat kffas = 123, 6 k-ffas = 143,1 Ktgs = 35,5 k-tgs = 6660

41 Αποτελέσματα ψευδοομογενούς μοντέλου (4/4) Προσαρμογή σε διάφορες θερμοκρασίες Θερμοκρασία kffas k-ffas ktgs k-tgs o g g mol min cat , , , ,2 185

42 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σύγκριση μοντέλων με και χωρίς την υδρόλυση των γλυκεριδίων Καταλυτική εστεροποίηση Υδρόλυση Γλυκεριδίων Προφίλ αντιδραστήρα Προφίλ αντιδραστήρα στα 20 και 120 g/h

43 Καταλυτική εστεροποίηση Υδρόλυση Γλυκεριδίων Δεδομένα Βιβλιογραφίας TR-2 Παροχή Αρχική οξύτητα Τελική οξύτητα Τιμή μοντέλου g/h (%) (%) (%) ,0% 15,01% 15, ,0% 10,17% 10, ,0% 23,74% 23, ,5% 11,21% 10, ,6% 8,12% 8,17 g g mol min cat kffas = 24,0 k-ffas = 27,8 Ktgs = 77,2 k-tgs = 316,7

44 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο Ενέργεια Ενεργοποίησης - Θερμική δράση Αντιδραστήρας διαλείποντος έργου Εa εστεροποίησης : kj mol -1 Εa υδρόλυσης : 5.91 kj mol -1 Εa εστεροποίησης : kj mol -1 Εa υδρόλυσης : kj mol -1 Τ = o Τ = o

45 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο Ενέργεια Ενεργοποίησης καταλυτική δράση Αντιδραστήρας πλήρους ανάμιξης Αντιδραστήρας εμβολικής ροής Εa εστεροποίησης : 75 kj mol -1 Εa εστεροποίησης : 71 kj mol -1 Εa υδρόλυσης : 43 kj mol -1 Εa υδρόλυσης : 38 kj mol -1 Εa υδρόλυσης γλυκεριδίων * : 264 kj mol -1 Εa σύνθεσης γλυκεριδίων : 153 kj mol -1 Τ = o Τ = o Tesser, et al., 2005 (Relite FS) E a,εστερ.= 73,11 kj mol -1, E a,υδρολ. = 36,70 kj mol -1 Steinigeweg & Gmehling, 2003 (Amberlyst 15) E aεστερ. = 72,23 kj mol -1 * E a,υδρόλυσης = 250 kj mol -1 (Yow & Liew, 1999)

46 (ή ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εστεροποίηση Δ r = 31,30 kj mol -1 (ή Δ r = 7,47 kcal mol -1 ) Υπολογισμός Ενθαλπίας Αντίδρασης Υδρόλυση Τριγλυκεριδίων ΔΗ r = 111,37 kj mol -1 - Tesser, et al., 2005 Τ= , Δ r = 2,68 kcal mol -1 - Steinigeweg & Gmehling, 2003 Τ= 36-65, Δ r = 0,92 kcal mol -1

47 Μελέτη Απενεργοποίησης Καταλύτη Ενεργότητα καταλύτη β k (t) t,exp kt 0 Αυλωτός αντιδραστήρας (3% Οξύτητα) Αντιδραστήρας πλήρους ανάμιξης (38.1% οξύτητα)

48 Συμπεράσματα (1/2) Η εισαγωγή της καταλυτικής αντίδρασης των γλυκεριδίων στις συνθήκες εστεροποίησης ήταν καταλυτική για τη σωστή προσομοίωση του συστήματος Τόσο για δεδομένα της παρούσης μελέτη σε λάδια χαμηλής οξύτητας (3%) και υγρασίας όσο και βιβλιογραφικά δεδομένα με υψηλή οξύτητα (50%) και υγρασίας Η χρήση κατάλληλων μοριακών αναλογιών μεθανόλης : ελαίου μας εξασφαλίζει την πλήρη διαλυτότητα της μεθανόλης στο λάδι άρα και την ασφαλή επίλυση των μαθηματικών μοντέλων. Η χρήση σταθερών χημικής ισορροπίας βελτίωσε σημαντικά το Ψευδοομογενές μαθηματικό μοντέλο τόσο στην περίπτωση της μετεστεροποίησης όσο και στην περίπτωση της εστεροποίησης. Η χρήση του ετερογενούς μοντέλου μετεστεροποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τη διαλυμένη στο σύστημα μεθανόλη, απέδειξε τη σημασία της περεταίρω μελέτη διαλυτότητας για το σύστημα μεθανόλη, γλυκερίδια, λιπαρά οξέα νερό.

49 Συμπεράσματα (2/2) Η παρουσία των ελευθέρων λιπαρών οξέων στην αντίδραση της μετεστεροποίησης παρουσιάστηκε ευεργετική για την αντίδραση μιας και τα λιπαρά οξέα λειτούργησαν ως καταλύτης της αντίδρασης. Η καταλυτική επίδραση των ελεύθερων λιπαρών οξέων δεν επηρέασε αλλά αντίθετα ενίσχυσε την καταλυτική δράση ετερογενούς καταλύτη Με τη χρήση της υπερόξινη ρητίνης επιτυγχάνονται ικανοποιητικές αποδόσεις της αντίδρασης της εστεροποίησης Πρώτες ύλες με υψηλά αλλά και χαμηλή οξύτητα μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν σε αποδεκτά από τη βιομηχανία επίπεδα. Η μέθοδος της εστεροποίησης μπορεί να λειτουργήσει ως μέθοδος προεπεξεργασίας όξινων ελαίων στα ήδη υπάρχοντα εργοστάσιο με στόχο την παραγωγή ποιοτικού βιοντίζελ από χαμηλής ποιότητας απόβλητης πρώτης ύλης Ικανοποιητική απόδοση του καταλύτη

50 Δημοσιεύσεις - Παρουσιάσεις Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά S. Pasias, N. Barakos,. Alexopoulos and N. Papayannakos, eterogeneously atalyzed Esterification of FFAs in Vegetable ils, hemical Engineering and Technology, vol No. 11, 2006, pp N. Barakos, S. Pasias and N. Papayannakos, Transesterification of triglycerides in high and low quality oil feeds over an T2 hydrotalcite catalyst, Bioresource Technology, vol. 99, 2008, pp S. A. Pasias, N. K. Barakos, N. G. Papayannakos, atalytic Effect of Free Fatty Acids on otton Seed il Thermal Transesterification, Industrial & engineering chemistry research, 2009, vol. 48, No 9, pp I.A. Panagiotopoulos,S. Pasias, R.R. Bakker, T. de Vrije, N. Papayannakos, P.A.M. laassen, E.G. Koukios, Biodiesel and hydrogen production from cotton-seed cake in a biorefinery concept, Bioresource Technology, Προς υποβολή. Παρουσιάσεις σε Συνέδρια S. Α. Pasias, N. K. Barakos and N. G. Papayannakos, Biodiesel production from refined and acidic cotton seed oil by thermal transesterification, 6 th Euro Fed Lipid ongress September 2008, Athens, Greece Καταλυτική εστεροποίηση ελεύθερων λιπαρών οξέων για παραγωγή βιοντίζελ, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα 3 Μαΐου - 5 Ιουνίου Παραγωγή βιοντίζελ με χρήση καταλυτικών εκβόλων υδροταλσίτη, 10 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Μέτσοβο, 3-4 Οκτωβρίου Παραγωγή βιοντίζελ από όξινο βαμβακέλαιο με τη χρήση ετερογενούς καταλύτη, 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου Ετερογενής καταλυτική μετατροπή ελεύθερων λιπαρών όξινων ελαίων σε βιοντίζελ 2 ο Πανελλήνιο συνέδριο εναλλακτικών καυσίμων & βιοκαυσίμων, Λίμνη Πλαστήρα Απριλίου Ανάπτυξη πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοντίζελ 2 ο Πανελλήνιο συνέδριο εναλλακτικών καυσίμων & βιοκαυσίμων, Λίμνη Πλαστήρα Απριλίου 2007.

51 Δημοσιεύσεις - Παρουσιάσεις Παρουσιάσεις σε Συνέδρια Μοντέλο βιώσιμης αξιοποίησης βιομάζας με παραγωγή βιοντίζελ 2 ο Πανελλήνιο συνέδριο εναλλακτικών καυσίμων & βιοκαυσίμων, Λίμνη Πλαστήρα Απριλίου Καταλυτική εστεροποίηση ελεύθερων λιπαρών οξέων για την παραγωγή βιοντίζελ από όξινα έλαια 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Λευκάδα, 6-7 Οκτωβρίου Παραγωγή βιοντίζελ από όξινα φυτικά έλαια με θερμική επεξεργασία 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη Ιουνίου Καταλυτική Μετατροπή Βαμβακελαίου σε Βιοντίζελ 3 ο Εθνικό Συνέδριο Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Φεβρουαρίου 2005, Αθήνα. Παραγωγή Βιοντίζελ από Ελληνικές Πρώτες Ύλες 1ο Πανελλήνιο συνέδριο εναλλακτικών καυσίμων και βιοκαυσίμων, Ιανουαρίου 2005, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Παραγωγή Βιοντίζελ με τη χρήση Ετερογενών Καταλυτών, 8 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης Κατάλυση και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Προκλήσεις και Προοπτικές, Κύπρος 30 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2004 Αναφορές 60 αναφορές σε διεθνή περιοδικά (10 το 2012)

52 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Παραγωγή Βιοντίζελ από φυτικά έλαια και ζωικά λίπη με χρήση ετερογενών καταλυτών

Παραγωγή Βιοντίζελ από φυτικά έλαια και ζωικά λίπη με χρήση ετερογενών καταλυτών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων Νικόλαος Μπαράκος Παραγωγή Βιοντίζελ από φυτικά έλαια και ζωικά λίπη με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Σ. Πασιάς, N. Μπαράκος, Ν. Παπαγιαννάκος * Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας ΙΙ, Μονάδα Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 6

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 6 2.1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ... 6 2.2. ΜΕΤΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ... 8 2.2.1. Μετεστεροποίηση με βασική κατάλυση... 10 2.2.2. Μετεστεροποίηση με όξινη κατάλυση...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΥΑΧΑΜΠ ΝΑΤΑΣΑ Τ Ρ Ι Μ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η : XANIA, 2011 Αναπλ. Καθηγητής ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Βιοκαυσίμων (Μάρτιος του 2007)

2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Βιοκαυσίμων (Μάρτιος του 2007) 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Βιοκαυσίμων (Μάρτιος του 2007) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Β. Καλοϊδάς, Ν. Μπαράκος, Σ. Πασιάς, Ν. Παπαγιαννάκος * Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΛΙΝΗΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΑΔΙΑ Δήμητρα Δύσπυρου Λεμεσός Δεκέμβριος 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Διδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό του ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΦΑ του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη και επαλήθευση μοντέλου χημικής κινητικής για την προσομοίωση αεριοποίησης βιομάζας. ΑΕΜ.: 4961

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη και επαλήθευση μοντέλου χημικής κινητικής για την προσομοίωση αεριοποίησης βιομάζας. ΑΕΜ.: 4961 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Διευθυντής: Καθ. Ζήσης Σαμαράς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη και επαλήθευση μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ II ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Θερμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ COMPACT» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων Ενότητα 6 Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων 6.1 Εισαγωγή Αφού είδαμε τις γενικές αρχές του σχεδιασμού και συζητήσαμε τις τεχνικές και μεθόδους καθώς και τους εμπειρικούς κανόνες που υπεισέρχονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΣ Α.Ε. Μελέτη τροποποίησης

ΜΑΝΟΣ Α.Ε. Μελέτη τροποποίησης ΜΑΝΟΣ Α.Ε. Μελέτη τροποποίησης της με αριθμό πρωτοκόλλου 105070/05-07-09 «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» από την διεύθυνση Ε.Α.Ρ.Θ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, για την λειτουργία του συγκροτήματος βαμβακοσπορελαιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

MSc: Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος «ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ»

MSc: Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος «ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ MSc: Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος «ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ) ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ) ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παναγιάρης Ν. Βασίλειος Επιβλέπων καθηγητής : Οσσανλής Ιωάννης ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΓΚΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες Διπλωματική εργασία με τίτλο: «Ανοδικοί καταλύτες για κυψελίδες καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ.

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ. ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παρούσα εργασία σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε επιτυχώς αφ ενός πείραµα παρασκευής βιοντίζελ από ηλιέλαιο αφ ετέρου δε

Διαβάστε περισσότερα

αφιερώνεται στον Φρίξο

αφιερώνεται στον Φρίξο αφιερώνεται στον Φρίξο Περίληψη Ο αριθμός οκτανίων (Α.Ο.) αποτελεί χαρακτηριστική ιδιότητα των βενζινών και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εμπορική τους αξία ως καυσίμων σε μηχανές εσωτερικής καύσης. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ (ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ)»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ (ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ)» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ (ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ)» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Μπαρμπετσέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα