Κινητική μελέτη της μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινων φυτικών ελαίων ΠΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κινητική μελέτη της μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινων φυτικών ελαίων ΠΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ"

Transcript

1 Ε.Μ.Π. Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων Κινητική μελέτη της μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινων φυτικών ελαίων ΠΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Αθήνα 2012

2 Τεχνολογίες παραγωγής Βιοντίζελ (1/4) Τι είναι μεθυλεστέρες (Βιοντίζελ) 1 Τριεστέρας 1 Έλαιο ή Λίπος R 1 R 2 R 3 1 Τριγλυκερίδιο Na + Καταλύτης + 3 Μεθανόλη Αλκοόλες R 1 3 R 2 3 R Μεθυλεστέρες Γλυκερίνη Εστερομάδα Για Παράδειγμα R: Μετεστεροποίηση

3 Τεχνολογίες παραγωγής Βιοντίζελ (2/4) Βασική ομογενής κατάλυση o o Χρήση ομογενών βασικών καταλυτών Μεθοξείδιο Νατρίου Φυτικό έλαιο απαλλαγμένο από υγρασία (< 0.05 % κ.β.) και οξύτητα (< 0.5 % κ.β.) Na 3 K 3 Μεθοξείδιο Καλίου Παράπλευρες ανεπιθύμητες αντιδράσεις / Όξινα Έλαια R Μεθυλεστέρας Νερό R + 1 Λιπαρό Οξύ 3 Μεθανόλη R 1 Λιπαρό Οξύ + Na Μεθοξείδιο Νατρίου 3 R 1 Σαπούνι Na + 3 Μεθανόλη Καταλύτης!!! o Υψηλό κόστος πρώτης ύλης o Απομάκρυνση καταλύτη από το τελικό προϊόν

4 Τεχνολογίες παραγωγής Βιοντίζελ (3/4) Βασική ομογενής κατάλυση o o Na Η Na Η Χρήση ομογενών βασικών καταλυτών Υδροξείδιο Νατρίου Υδροξείδιο Καλίου Φυτικό έλαιο απαλλαγμένο από υγρασία (< 0.05 % κ.β.) και οξύτητα (< 0.5 % κ.β.) Παράπλευρες ανεπιθύμητες αντιδράσεις / Όξινα Έλαια R 1 R 1 Λιπαρό Οξύ 3 Μεθυλεστέρας + Νερό + Na Η Υδροξείδιο Νατρίου R 1 Λιπαρό Οξύ R 1 Σαπούνι + Na + Η Νερό 3 Μεθανόλη Καταλύτης!!! o Υψηλό κόστος πρώτης ύλης o Απομάκρυνση καταλύτη από το τελικό προϊόν

5 ΣΤΟΧΟΣ R 1 o Τεχνολογίες παραγωγής Βιοντίζελ (4/4) Εστεροποίηση Η προ-επεξεργασία των ελεύθερων λιπαρών οξέων των όξινων ελαίων με τη μετατροπή τους σε εστέρες Λιπαρό Οξύ + 3 Μεθανόλη Καταλύτης R 1 3 Μεθυλεστέρας + Η Νερό ΟΞΙΝΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ o Χρήση Ομογενών Όξινων Καταλυτών όπως π.χ. 2 S 4 o Χαμηλό κόστος πρώτης ύλης o Δύσκολη απομάκρυνση καταλύτη από το τελικό προϊόν o Δυσκολία στο χειρισμό και διάβρωση μηχανολογικού εξοπλισμού o Μοριακή αναλογία Μεθανόλης : Ελαίου = 30:1 molmol -1, T = o ΟΞΙΝΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ o Ζεόλιθοι και υπερόξινες ρητίνες o Ευκολία στο χειρισμό και εύκολη απομάκρυνση του καταλύτη από το τελικό προϊόν o Μοριακή αναλογία Μεθανόλης : Ελαίου = 10 : 1 molmol -1, T = o

6 ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ o Τεχνολογίες παραγωγής Βιοντίζελ (5/5) Λοιπές διεργασίες παραγωγής Βιοντίζελ Αντίδραση σε υψηλές θερμοκρασίες (<200 o ) και πιέσεις (<20 Bar) απουσία καταλύτη o Μοριακή αναλογία μεθανόλης : ελαίου = 6:1 (molmol -1 ) o Δεν υπάρχουν υπολείμματα καταλύτη αλλά μεγάλοι χρόνοι και πιέσεις αντίδρασης ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ o Μοριακή αναλογία μεθανόλης : ελαίου = : 1 (molmol -1 ), T = o o Υψηλής ποιότητας και αξίας γλυκερίνη o Υψηλό κόστος βιοκαταλύτη o Χαμηλοί ρυθμοί αντίδρασης o Εμπορικοί βιοκαταλύτες - Λιπάσες (Novozyme, Lipozyme)

7 Παραγωγή Ελεύθερων Λιπαρών Οξέων Υδρόλυση τριγλυκεριδίων Τα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη, μπορούν να υδρολυθούν ή να διασπαστούν στα περιεχόμενα λιπαρά οξέα που και τη γλυκερίνη - Fat Splitting : 2 R 1 R 2 2 R 3 R R 2 + R Μέθοδοι διάσπασης Η μέθοδος Twitchell (1897) η οποία κάνει χρήση μίγματος σουλφοποιημένου ελαϊκού ή άλλο λιπαρού οξέως, ναφθαλίνης και θειικού οξέως για την κατάλυση της αντίδρασης της υδρόλυσης, σε ατμοσφαιρική πίεση υπό τη συνεχή διαβίβαση ζωντανού ατμού για χρονικό διάστημα h. Η μέθοδος σε αυτόκλειστο αντιδραστήρα, με καταλύτες, οξείδια ψευδαργύρου, μαγνησίου και ασβεστίου σε ποσοστό 2-4% κ.β. Η συνεχής αντιρροή μέθοδος υψηλής πίεσης, γνωστή και ως η διαδικασία olgate-emery. Η υψηλή θερμοκρασία και η πίεση που χρησιμοποιούνται επιτρέπουν μικρό χρόνο αντίδρασης. Η πλήρης αντιρροή του ελαίου και του νερού επιφέρουν ένα εξαιρετικά υψηλό βαθμό διάσπασης, χωρίς την ανάγκη χρήσης καταλύτη. Ο αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος για πίεση λειτουργίας τα kpa ώστε σε αυτήν την πίεση να αυξηθεί η διαλυτότητα του νερού στο λάδι. Η Ενζυματική μέθοδος διάσπασης από λιπάσες

8 Αντικείμενο της Διατριβής Η μελέτη, μοντελοποίηση και προσομοίωση της διεργασίας της μετεστεροποίησης φυτικών ραφινέ και όξινων ελαίων. Διεξάγοντας πειράματα σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου πλήρους ανάμιξης. Χρησιμοποιώντας ψευδο-ομογενές μοντέλο σε θερμικά και καταλυτικά πειράματα Εξάγεται η έκφραση της κινητικής Υπολογίζεται η θερμική συνεισφοράς Υπολογίζεται η καταλυτική συνεισφορά των ελεύθερων λιπαρών οξέων Υπολογίζεται η καταλυτική δράση στερεού ετερογενούς καταλύτη Μελέτη, μοντελοποίηση και προσομοίωση της διεργασίας εστεροποίησης ελεύθερων λιπαρών οξέων. Διεξάγοντας πειράματα σε (1) εργαστηριακό αντιδραστήρα διαλείποντος έργου πλήρους ανάμιξης και (2) αντιδραστήρα σταθερής καταλυτικής κλίνης Χρησιμοποιώντας ψευδο-ομογενές μαθηματικό μοντέλο: Εξάγεται έκφραση της κινητικής για προσομοίωση των αντιδραστήρων Υπολογίζεται η καταλυτική συνεισφορά των ελεύθερων λιπαρών οξέων και ετερογενούς καταλύτη Εισάγεται η παράλληλη αντίδραση της υδρόλυσης των γλυκεριδίων Υπολογίζονται οι κινητικές παράμετροι του συστήματος Υπολογίζεται η ενεργότητα του καταλύτη

9 Αντίδραση μετεστεροποίησης Εργαστηριακός αντιδραστήρας Η αντίδραση μετεστεροποίησης πραγματοποιείται σε εργαστηριακό αντιδραστήρα πλήρους ανάμιξης διαλείποντος έργου χωρητικότητας 500 ml Πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο θερμοκρασιακό εύρος από o Σε ραφινέ βαμβακέλαιο που αποτέλεσα τη βάση των πειραμάτων Σε όξινο βαμβακέλαιο τελικής οξύτητας 9,8 % Στόχος των πειραμάτων Η διερεύνηση της ισορροπίας του συστήματος και μελέτη της κινητικής της αντίδρασης Διερεύνηση της καταλυτικής δράσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων στην αντίδραση της μετεστεροποίησης. Εκτίμηση της διαλυτότητας της μεθανόλης στην αέρια και ελαιώδη φάση

10 Αντίδραση εστεροποίησης Εργαστηριακός αντιδραστήρα πλήρους ανάμιξης διαλείποντος έργου (500 ml) Σε πρώτη ύλη με 38.1% περιεχτικότατα σε FFAs πραγματοποιήθηκαν πειράματα Απουσία καταλύτη (θερμικά) διερεύνηση της καταλυτικής δράσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Με χρήση ετερογενούς καταλύτη Υπερόξινη ρητίνη Purolite T-275 Με διαφορετική μοριακή αναλογία μεθανόλης ελεύθερων λιπαρών οξέων 1:1, 3:1, 6:1 και 9:1 για μελέτη της διαλυτότητας μεθανόλης Μελέτη αποδραστικοποίησης του καταλύτη Διερεύνησης της ισορροπίας του συστήματος και μελέτης της κινητικής της αντίδρασης. Εργαστηριακός αυλωτός αντιδραστήρας σταθερής καταλυτικής κλίνης Σε πρώτη ύλη όξινα έλαια οξύτητας 3% FFAs πραγματοποιήθηκαν πειράματα Σε εύρη παροχών από g/h και θερμοκρασιακό εύρος o για τη μελέτη της κινητικής των αντιδράσεων με μοριακή αναλογία μεθανόλης ελεύθερων λιπαρών οξέων 10:1 molmol -1. Πειράματα μελέτης απενεργοποίησης καταλύτη.

11 Αντίδραση εστεροποίησης Καταλύτης Καταλύτης - Ισχυρά όξινη ρητίνη Purolite T-275 Εμπορικός καταλύτη : Σουλφονικό οξύ σε πολυστυρένιο Ολική οξύτητα : 5,2 eq + / kg Μέγεθος σωματιδίων : (0,65 0,90mm) Ειδική επιφάνεια = m 2 /g (κατασκευαστής) Πυκνότητα = 1.2 g/ml Πορώδες = 0.4-0,6 (ml/g) Μέση Διάμετρος Πόρων = Å (κατασκευαστής) Όριο αντοχής θερμοκρασίας : 145 o Καταλυτική κλίνη Αραιωτικό Καρβίδιο του Πυριτίου (Si) Καταλύτης Μήκος Κλίνης Διάμετρος αραιωτικού 105 (g) 20 (g) 19,4 (cm) 0,25 (mm)

12 Αντίδραση Εστεροποίησης Διάγραμμα ροής εργαστηριακής μονάδας Διαχωριστήρας Κατ. Κλίνη Τροφοδοσία Έξοδος

13 Μέθοδοι ανάλυσης ΕΝ Ανάλυση Τριγλυκεριδίων, Διγλυκεριδίων, Μονογλυκεριδίων, Γλυκερίνης Χρωματογράφος Shimadzu G-2010 n column Πληρωτικό υλικό στήλης 95% dimethyl - 5% diphenyl polysiloxane Μήκος 12 m Εσωτερική διάμετρος στήλης ID = 0,32 Πάχος film 0,1 μm ΕΝ Προσδιορισμός οξύτητας Προσδιορισμός με ογκομετρική τιτλοδότηση

14 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο (1/3) μετεστεροποίηση ραφινέ ελαίων Αντιδραστήρας πλήρους ανάμιξης - διαλείποντος έργου Ομογενές μίγμα αντίδρασης, πλήρης διάλυση μεθανόλης, ρ = σταθερή Ισοθερμοκρασιακό μίγμα - αντίδραση στην υγρή φάση Τρείς αντιδράσεις πρώτης τάξης ως προς το κάθε αντιδρών d dt d TGs dt d DGs MGs dt k TGs TGs Me k k k TGs TGs Me DGs MGs MEs DGs DGs Me k k k k DGs DGs Me MGs GL MEs DGs MGs MEs MGs MGs Me Χρήση σταθερών χημικής ισορροπίας K K eq,dgs eq,mgs k DGs MGs eq k MEseq DGs DGs eq Me eq k MGs GL eq k MEseq MGs MGs eq Me eq

15 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο (2/3) μετεστεροποίηση & εστεροποίηση όξινων ελαίων Παράλληλη αντίδραση εστεροποίησης Καταλυτική δράση ελεύθερων λιπαρών οξέων d FFAs dt k k 2 FFAs FFAs Me FFAs MEs FFAs 2 Κατάλυση μετεστεροποίησης d dt TGs ktgstgsme ktgs TGsMe FFAs ref. FFAs acid d dt DGs ktgstgsme ktgs FFAs TGsMeFFAs k k DGsMGsMEs DGs FFAs MGsMEs FFAs k k DGs DGs Me ref. DGs FFAs DGs Me FFAs acid d MGs dt k k DGs DGs Me DGs FFAs DGs Me FFAs k MGs k GLMEs MGs GLMEs FFAs FFAs kmgsmgsme k MGs FFAs MGsMeFFAs k k DGs MGs MEs ref. DGsFFAs MGs MEs FFAs acid

16 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο (3/3) καταλυτική μετεστεροποίηση & εστεροποίηση Εφαρμογή μαθηματικού μοντέλου σε καταλυτικά δεδομένα Ραφινέ και όξινο βαμβακέλαιο dn dt dn dt dn dt TGs DGs MGs k m TGs,c TGs Me cat k k k m TGs,c TGs Me DGs,c MGs MEs DGs,c DGs Me cat k k k k m DGs,c DGs Me MGs,c GL MEs DGs,c MGs MEs MGs,c MGs Me cat dn FFAs dt k k m FFAs,c FFAs Me FFAs,c MEs cat 2 Συνολική δράση μετεστεροποίησης λαμβάνοντας υπόψη και τις τρείς επιδράσεις dn dt i r M r M r m i thermal mi x i acid FFAs mix i cat cat.

17 Λογικό Διάγραμμα Ροής Εκτίμησης Παραμέτρων Αρχικές Τιμές για τις Παραμέτρους Δεδομένα Μεταβλητές Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 1 ης Τάξης Runge - Kutta 4 ης Τάξης Simplex RSS = Σ ( Χ πειρ Χ προβλ ) 2 Τελικές Τιμές για τις Παραμέτρους Ναι RSS = Min? Όχι

18 Ψευδοομογενές Μοντέλο Υπολογισμός σταθεράς Χημικής Ισορροπίας Πειράματα παρατεταμένης διάρκειας αντίδρασης έως και 150 h ( o ) Σταθερές Χημικής Ισορροπίας Διγλυκεριδίων Μονογλυκεριδίων Ελ. λιπαρών οξέων 1 T 273,15 o Keq,DGs exp 292,95 1,3495,T : 1 T 273,15 o Keq,MGs exp 4333,5 8,4009,T : 1 T 273,15 o Keq,FFAs exp 850,69 0,8105,T :

19 Αποτελέσματα Ψευδοομογενούς Μοντέλου (1/4) ραφινέ και όξινο βαμβακέλαιο Προσαρμογή μαθηματικού μοντέλου στους 200 o σε ραφινέ και όξινο βαμβακέλαιο Καταλυτική δράση Ελεύθερων λιπαρών οξέων

20 Σύγκριση πειραματικών & προβλεπόμενων από το μοντέλο τιμών Αποτελέσματα Ψευδοομογενούς Μοντέλου (2/4) ειδικές ταχύτητες αντίδρασης τριγλυκεριδίων gmol min Τριγλυκερίδια 1 1 g mol min Τ ( o ) Ραφινέ Όξινο 220 1, , , , Διγλυκερίδια gmol min 1 1 g mol min Ραφινέ Όξινο 1, , , , Μονογλυκερίδια gmol min 1 1 g mol min Ραφινέ Όξινο 0, , , ,

21 Αποτελέσματα Ψευδοομογενούς Μοντέλου (3/4) καταλυτική επίδραση ελεύθερων λιπαρών οξέων Τριγλυκερίδια Διγλυκερίδια Μονογλυκερίδια

22 Αποτελέσματα Ψευδοομογενούς Μοντέλου (4/4) καταλυτική δράση ετερογενούς καταλύτη Mg-Al-ΟΗ- 3 Σύγκριση με μη-καταλυτική δράση Ενίσχυση από την παρουσία FFAs MG (x 10) Acid (x 3) TG (x 4)

23 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο Ενέργεια Ενεργοποίησης (Ι) Ραφινέ θερμικό Ea τριγλυκεριδίων = 67,30 kj mol -1 Ea διγλυκεριδίων = 58,65 kj mol -1 Ea μονογλυκεριδίων = 60,41 kj mol -1 Όξινο θερμικό Ea τριγλυκεριδίων = 64,92 kj mol -1 Ea διγλυκεριδίων = 103,41 kj mol -1 Ea μονογλυκεριδίων = 95,39 kj mol -1 Ea ελ. λιπαρ. οξέων = kj mol -1

24 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο Ενέργεια Ενεργοποίησης (ΙΙ) Ραφινέ καταλυτικό Ea τριγλυκεριδίων = 88,04 kj mol -1 Ea διγλυκεριδίων = 88,03 kj mol -1 Ea μονογλυκεριδίων = 78,87 kj mol -1 Όξινο καταλυτικό Ea τριγλυκεριδίων = 81,66 kj mol -1 Ea διγλυκεριδίων = 82,01 kj mol -1 Ea μονογλυκεριδίων = 110,61 kj mol -1 Ea ελ. λιπαρ. οξέων = 91,82 kj mol -1

25 , ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ετερογενές Μαθηματικό Μοντέλο (1/1) μετεστεροποίηση ραφινέ ελαίων Πυκνότητα μη-πολικά συστατικά Τροποποιημένη μορφή της εξίσωσης Rackett (Spencer & Danner, 1972) V V Z S Sref RA Πυκνότητα πολικά συστατικά εξίσωση ακεντρικού παράγοντα Pitzer (alm & Stiel, 1970) ,85 1 T 1,692 0,986 1 T, 0,56 T 1 R R R R Συντελεστής συμπιεστότητας TR 1 TR Ref εξίσωση Virial - αποκομμένη στους δύο πρώτους όρους. Η σταθερά Β έγινε από την εξίσωση Tsonopoulos (Tsonopoulos, 1975) 2 3 z 1 B P P D P... BP f TR f TR f TR RT

26 Ετερογενές Μαθηματικό Μοντέλο Προβλέψεις στους 220 o Ειδική ταχύτητα τριγλυκεριδίων Τ ( o ) Ετερογενές Ψευδοομογενές Μεταβ ,15 x ,04 x ,6 % 200 4,53 x ,17 x ,0 % 180 2,47 x ,28 x ,7 % 170 1,62 x x ,0 % Διγλυκερίδια μεταβολή 10% Μονογλυκερίδια μεταβολή 24%

27 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο Εστεροποίηση Ελεύθερων Λιπαρών Οξέων Αντιδραστήρας πλήρους ανάμιξης - διαλείποντος έργου Ομογενές μίγμα αντίδρασης, πλήρης διάλυση μεθανόλης, ρ = σταθερή Ισοθερμοκρασιακό μίγμα - αντίδραση στην υγρή φάση Μία αντίδραση πρώτης τάξης ως προς το κάθε αντιδρών dn dt FFA r M r m FFA th mi x FFA cat. cat r k k FFA th FFA,th FFA Meo FFA,th ME 2 FFA rffa kffa,catffas Me kffa,catmes cat. 2 Χρήση σταθερών χημικής ισορροπίας K eq k FFAs MEs(eq) k (eq) FFAs FFAs(eq) Me(eq) 2

28 Εστεροποίηση Λιπαρών οξέων Υπολογισμός σταθερών χημικής ισορροπίας Θερμοκρασιακό εύρος : o Μίγμα λιπ. οξέων οξύτητας : 38,1 % κ.β. Μοριακή αναλογία : 6.6/1 molmol -1 Χρόνος αντίδρασης : έως 50 h Θερμοκρασία T ( o ) Αρχική οξύτητα (%) Τελική οξύτητα (%) Keq

29 Εστεροποίηση Λιπαρών οξέων Επίδραση μοριακής αναλογίας Me : FFAs Μελέτη εξωτερικών φαινόμενων μεταφοράς Η μέγιστη διαλυτή μεθανόλη στο σύστημά μας είναι η 6,6 : 1 molmol -1 Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν εξωτερικά φαινόμενα μεταφοράς στο σύστημά μας Από πείραμα με σπασμένο καταλύτη συμπεράναμε ότι δεν υπάρχουν εσωτερικά φαινόμενα μεταφοράς.

30 Αποτελέσματα ψευδοομογενούς μοντέλου (1/4) Θερμική εστεροποίηση 2.89:1 molmol -1 Σύγκριση πειραματικών & προβλεπόμενων από το μοντέλο τιμών +10% -10% Σημαντική καταλυτική δράση ελεύθερων λιπαρών οξέων Πολύ καλή προσαρμογή μαθηματικού μοντέλου αμφίδρομων αντιδράσεων

31 Αποτελέσματα ψευδοομογενούς μοντέλου (2/4) Καταλυτική εστεροποίηση 6,60:1 molmol -1 Ειδική ταχύτητα Εστεροποίησης g g mol min cat Τ ( o ) kffas k-ffas Συν. Αριστ. 90 5,22 9,92 0, ,36 13,15 0, ,36 21,96 0, ,36 36,15 0,0391

32 Αποτελέσματα ψευδοομογενούς μοντέλου (3/4) Καταλυτική εστεροποίηση 2,89:1 molmol -1 Ειδική ταχύτητα Εστεροποίησης g g mol min cat Τ ( o ) kffas k-ffas Συν. Αριστ. 90 9,12 17,31 0, ,55 11,06 0, ,60 24,89 0, ,95 34,14 0,0375

33 Αποτελέσματα Ψευδοομογενούς Μοντέλου (4/4) Καταλυτική επίδραση ελεύθερων λιπαρών οξέων Σε χαμηλές θερμοκρασίες και για υψηλές συγκεντρώσεις λιπαρών οξέων παρατηρείται αυξημένη καταλυτική δράση λιπαρών οξέων Σε υψηλότερες θερμοκρασίες παρατηρείται σαφώς μεγαλύτερη δράση του καταλύτη. Έντονη επίδραση της θερμοκρασίας στη δράση του καταλύτη

34 Επιβεβαίωση Μαθηματικού μοντέλου (1/2) Σταθερά Χημικής Ισορροπίας Για την επαλήθευση του προτεινόμενου τεχνικού κινητικού μοντέλου σε περιπτώσεις φυτικών ελαίων με υψηλή περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, πραγματοποιήθηκαν πειράματα με διαφορετικές πρώτες ύλες και μοριακές αναλογίες. Για την περεταίρω μελέτη της πρόβλεψης του κινητικού μοντέλου σε μείγματα με τυχαία σύνθεση, μετά 1 ο στάδιο ισορροπίας, η εναπομένουσα ποσότητα μεθανόλης και το παραγόμενο νερό αφαιρέθηκαν από το μείγμα. Στη συνέχεια, προστέθηκε στο μίγμα καθορισμένη ποσότητα μεθανόλης και συνεχίστηκε η αντίδραση της εστεροποίησης μέχρι και την επίτευξη του 2 ου σταδίου ισορροπίας. Πρώτη ύλη Ι 58 wt.% Οξύτητα T = 120 o 6:1 molmol -1 Πειραματικά σημεία Προβλέψεις Μοντέλου K e = οξύτητα (wt. %) οξύτητα (wt. %) εστέρες (wt. %) Αρχικά ο Στάδιο Ισορροπίας ο Στάδιο Ισορροπίας Τελικό προϊόν Πειραματικά σημεία Προβλέψεις Μοντέλου K e = οξύτητα (wt. %) οξύτητα (wt. %) εστέρες (wt. %) Αρχικά ο Στάδιο Ισορροπίας Πρώτη ύλη II 100 wt.% οξύτητα T = 120 o 3:1 molmol -1 Τελικό προϊόν

35 Επιβεβαίωση Μαθηματικού μοντέλου (2/2) ειδικές ταχύτητες της αντίδρασης Σύγκριση πειραματικών & προβλεπόμενων από το μοντέλο τιμών Πολύ καλή προσαρμογή του προτεινόμενου κινητικού μοντέλου σε όλες τις μοριακές αναλογίες Me : FFAs Πολύ καλή προσαρμογή του προτεινόμενου κινητικού μοντέλου σε διάφορες θερμοκρασίες Κρίσιμο σημείο για τη μελέτη του συστήματος αποτελεί η διαλυμένη στο σύστημα μεθανόλη

36 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο Εστεροποίηση Ελεύθερων Λιπαρών Οξέων Αυλωτός αντιδραστήρας σταθερής καταλυτικής κλίνης Ομογενές μίγμα αντίδρασης, πλήρης διάλυση μεθανόλης, ρ = σταθερή Ισοθερμοκρασιακός αντιδραστήρας - αντίδραση στην υγρή φάση Εμβολική ροή Αντίδραση υδρόλυσης τριγλυκεριδίων Η εξίσωση θεωρήθηκε ενός σταδίου 2 TGs 3 3FFAs GL rtg ktg,cattg ktg,catffagl cat 2 Αντιδράσεις πρώτης τάξης ως προς το κάθε αντιδρών Χρήση σταθερών χημικής ισορροπίας από αντιδραστήρα διαλείποντος έργου df dz FFA r A r A r A FFA th L FFA cat cat TG cat cat Α : επιφάνεια αντιδραστήρα, ε L =κενός όγκος αντιδρ., ε cat =Πορώδες καταλυτικής κλίνης

37 Εστεροποίηση Ελεύθερων Λιπαρών Οξέων Αντιδραστήρας εμβολικής ροής Θερμοκρασιακό εύρος o Όξινο ηλιέλαιο και βαμβακέλαιο Μοριακή αναλογία Me : FFAs, 10:1 molmol -1 Ικανοποιητική καταλυτική δράση ρητίνης Μετατροπές λιπαρών οξέων από 15% - 80%

38 Αποτελέσματα ψευδοομογενούς μοντέλου (1/4) Υπολογισμός κινητικών παραμέτρων Τ = 100 o Ειδικές ταχύτητες αντίδρασης α/α Έλεγχος πειραματικών σημείων για αποκλεισμό Χ.Ι. Παροχή Αρχική οξύτητα Τελική οξύτητα F F F F MEs 2 FFAs Me g/h (%) (%) Keq=0, ,34 0, ,96 0, ,01 0, ,69 0, ,36 0, ,66 0,05478 Μοντέλο με χρήση ΜΟΝΟ την αντίδρασης της Εστεροποίησης Σημαντική μεταβολή των ειδικών ταχυτήτων της αντίδρασης με την παροχή

39 Αποτελέσματα ψευδοομογενούς μοντέλου (2/4) Σύγκριση με βιβλιογραφία Παρούσα μελέτη Santacesaria Santacesaria Κωδικός Αντιδραστήρα TR0 TR1 TR2 Καταλύτης Purolite T-275 Relite FS Relite FS Οξύτητα καταλύτη 5,2 meq + / g 3,6 meq + / g 3,6 meq + / g Μέση διάμετρος σωματιδίων 0,77 mm 0,7 mm 0,7 mm Μήκος κλίνης - L 19,4 cm 18,0 cm 70,0 cm Διάμετρος κλίνης D R 2,5 cm 1,0 cm 2,5 cm Αναλογία L/D R 7,76 cm 18,0 cm 28,0 cm Μάζα καταλύτη 20,0 g 5,0 g 196,0 g Μάζα αραιωτικού 105,0 g 9,0 g 356,0 g Παροχές g / h g / h g / h Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα εισόδου 2,91-3,03 % 51,0 % 41,0-47,0 % Μοριακή αναλογία Me : FFAs 10:1 8:1 10:1 Ταχύτητα χώρου (WSV) 1,0-9,0 h -1 26,0-140,0 h -1 4,1-17,9 h -1 Παρούσα Μελέτη Santacesaria TR1 Santacesaria TR2

40 Αποτελέσματα ψευδοομογενούς μοντέλου (3/4) Εισαγωγή αντίδρασης Υδρόλυσης γλυκεριδίων Μοντέλο με χρήση την αντίδρασης της Εστεροποίησης λιπαρών οξέων και Υδρόλυσης τριγλυκεριδίων Εξαιρετική προσαρμογή πειραματικών σημείων Παροχή Αρχική οξύτητα Τελική οξύτητα Τιμή μοντέλου g/h (%) (%) (%) ,34 1, ,96 0, ,01 0, ,69 0, ,36 1, ,66 1,6523 g g mol min cat kffas = 123, 6 k-ffas = 143,1 Ktgs = 35,5 k-tgs = 6660

41 Αποτελέσματα ψευδοομογενούς μοντέλου (4/4) Προσαρμογή σε διάφορες θερμοκρασίες Θερμοκρασία kffas k-ffas ktgs k-tgs o g g mol min cat , , , ,2 185

42 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σύγκριση μοντέλων με και χωρίς την υδρόλυση των γλυκεριδίων Καταλυτική εστεροποίηση Υδρόλυση Γλυκεριδίων Προφίλ αντιδραστήρα Προφίλ αντιδραστήρα στα 20 και 120 g/h

43 Καταλυτική εστεροποίηση Υδρόλυση Γλυκεριδίων Δεδομένα Βιβλιογραφίας TR-2 Παροχή Αρχική οξύτητα Τελική οξύτητα Τιμή μοντέλου g/h (%) (%) (%) ,0% 15,01% 15, ,0% 10,17% 10, ,0% 23,74% 23, ,5% 11,21% 10, ,6% 8,12% 8,17 g g mol min cat kffas = 24,0 k-ffas = 27,8 Ktgs = 77,2 k-tgs = 316,7

44 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο Ενέργεια Ενεργοποίησης - Θερμική δράση Αντιδραστήρας διαλείποντος έργου Εa εστεροποίησης : kj mol -1 Εa υδρόλυσης : 5.91 kj mol -1 Εa εστεροποίησης : kj mol -1 Εa υδρόλυσης : kj mol -1 Τ = o Τ = o

45 Ψευδοομογενές Μαθηματικό Μοντέλο Ενέργεια Ενεργοποίησης καταλυτική δράση Αντιδραστήρας πλήρους ανάμιξης Αντιδραστήρας εμβολικής ροής Εa εστεροποίησης : 75 kj mol -1 Εa εστεροποίησης : 71 kj mol -1 Εa υδρόλυσης : 43 kj mol -1 Εa υδρόλυσης : 38 kj mol -1 Εa υδρόλυσης γλυκεριδίων * : 264 kj mol -1 Εa σύνθεσης γλυκεριδίων : 153 kj mol -1 Τ = o Τ = o Tesser, et al., 2005 (Relite FS) E a,εστερ.= 73,11 kj mol -1, E a,υδρολ. = 36,70 kj mol -1 Steinigeweg & Gmehling, 2003 (Amberlyst 15) E aεστερ. = 72,23 kj mol -1 * E a,υδρόλυσης = 250 kj mol -1 (Yow & Liew, 1999)

46 (ή ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εστεροποίηση Δ r = 31,30 kj mol -1 (ή Δ r = 7,47 kcal mol -1 ) Υπολογισμός Ενθαλπίας Αντίδρασης Υδρόλυση Τριγλυκεριδίων ΔΗ r = 111,37 kj mol -1 - Tesser, et al., 2005 Τ= , Δ r = 2,68 kcal mol -1 - Steinigeweg & Gmehling, 2003 Τ= 36-65, Δ r = 0,92 kcal mol -1

47 Μελέτη Απενεργοποίησης Καταλύτη Ενεργότητα καταλύτη β k (t) t,exp kt 0 Αυλωτός αντιδραστήρας (3% Οξύτητα) Αντιδραστήρας πλήρους ανάμιξης (38.1% οξύτητα)

48 Συμπεράσματα (1/2) Η εισαγωγή της καταλυτικής αντίδρασης των γλυκεριδίων στις συνθήκες εστεροποίησης ήταν καταλυτική για τη σωστή προσομοίωση του συστήματος Τόσο για δεδομένα της παρούσης μελέτη σε λάδια χαμηλής οξύτητας (3%) και υγρασίας όσο και βιβλιογραφικά δεδομένα με υψηλή οξύτητα (50%) και υγρασίας Η χρήση κατάλληλων μοριακών αναλογιών μεθανόλης : ελαίου μας εξασφαλίζει την πλήρη διαλυτότητα της μεθανόλης στο λάδι άρα και την ασφαλή επίλυση των μαθηματικών μοντέλων. Η χρήση σταθερών χημικής ισορροπίας βελτίωσε σημαντικά το Ψευδοομογενές μαθηματικό μοντέλο τόσο στην περίπτωση της μετεστεροποίησης όσο και στην περίπτωση της εστεροποίησης. Η χρήση του ετερογενούς μοντέλου μετεστεροποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τη διαλυμένη στο σύστημα μεθανόλη, απέδειξε τη σημασία της περεταίρω μελέτη διαλυτότητας για το σύστημα μεθανόλη, γλυκερίδια, λιπαρά οξέα νερό.

49 Συμπεράσματα (2/2) Η παρουσία των ελευθέρων λιπαρών οξέων στην αντίδραση της μετεστεροποίησης παρουσιάστηκε ευεργετική για την αντίδραση μιας και τα λιπαρά οξέα λειτούργησαν ως καταλύτης της αντίδρασης. Η καταλυτική επίδραση των ελεύθερων λιπαρών οξέων δεν επηρέασε αλλά αντίθετα ενίσχυσε την καταλυτική δράση ετερογενούς καταλύτη Με τη χρήση της υπερόξινη ρητίνης επιτυγχάνονται ικανοποιητικές αποδόσεις της αντίδρασης της εστεροποίησης Πρώτες ύλες με υψηλά αλλά και χαμηλή οξύτητα μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν σε αποδεκτά από τη βιομηχανία επίπεδα. Η μέθοδος της εστεροποίησης μπορεί να λειτουργήσει ως μέθοδος προεπεξεργασίας όξινων ελαίων στα ήδη υπάρχοντα εργοστάσιο με στόχο την παραγωγή ποιοτικού βιοντίζελ από χαμηλής ποιότητας απόβλητης πρώτης ύλης Ικανοποιητική απόδοση του καταλύτη

50 Δημοσιεύσεις - Παρουσιάσεις Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά S. Pasias, N. Barakos,. Alexopoulos and N. Papayannakos, eterogeneously atalyzed Esterification of FFAs in Vegetable ils, hemical Engineering and Technology, vol No. 11, 2006, pp N. Barakos, S. Pasias and N. Papayannakos, Transesterification of triglycerides in high and low quality oil feeds over an T2 hydrotalcite catalyst, Bioresource Technology, vol. 99, 2008, pp S. A. Pasias, N. K. Barakos, N. G. Papayannakos, atalytic Effect of Free Fatty Acids on otton Seed il Thermal Transesterification, Industrial & engineering chemistry research, 2009, vol. 48, No 9, pp I.A. Panagiotopoulos,S. Pasias, R.R. Bakker, T. de Vrije, N. Papayannakos, P.A.M. laassen, E.G. Koukios, Biodiesel and hydrogen production from cotton-seed cake in a biorefinery concept, Bioresource Technology, Προς υποβολή. Παρουσιάσεις σε Συνέδρια S. Α. Pasias, N. K. Barakos and N. G. Papayannakos, Biodiesel production from refined and acidic cotton seed oil by thermal transesterification, 6 th Euro Fed Lipid ongress September 2008, Athens, Greece Καταλυτική εστεροποίηση ελεύθερων λιπαρών οξέων για παραγωγή βιοντίζελ, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα 3 Μαΐου - 5 Ιουνίου Παραγωγή βιοντίζελ με χρήση καταλυτικών εκβόλων υδροταλσίτη, 10 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Μέτσοβο, 3-4 Οκτωβρίου Παραγωγή βιοντίζελ από όξινο βαμβακέλαιο με τη χρήση ετερογενούς καταλύτη, 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου Ετερογενής καταλυτική μετατροπή ελεύθερων λιπαρών όξινων ελαίων σε βιοντίζελ 2 ο Πανελλήνιο συνέδριο εναλλακτικών καυσίμων & βιοκαυσίμων, Λίμνη Πλαστήρα Απριλίου Ανάπτυξη πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοντίζελ 2 ο Πανελλήνιο συνέδριο εναλλακτικών καυσίμων & βιοκαυσίμων, Λίμνη Πλαστήρα Απριλίου 2007.

51 Δημοσιεύσεις - Παρουσιάσεις Παρουσιάσεις σε Συνέδρια Μοντέλο βιώσιμης αξιοποίησης βιομάζας με παραγωγή βιοντίζελ 2 ο Πανελλήνιο συνέδριο εναλλακτικών καυσίμων & βιοκαυσίμων, Λίμνη Πλαστήρα Απριλίου Καταλυτική εστεροποίηση ελεύθερων λιπαρών οξέων για την παραγωγή βιοντίζελ από όξινα έλαια 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Λευκάδα, 6-7 Οκτωβρίου Παραγωγή βιοντίζελ από όξινα φυτικά έλαια με θερμική επεξεργασία 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη Ιουνίου Καταλυτική Μετατροπή Βαμβακελαίου σε Βιοντίζελ 3 ο Εθνικό Συνέδριο Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Φεβρουαρίου 2005, Αθήνα. Παραγωγή Βιοντίζελ από Ελληνικές Πρώτες Ύλες 1ο Πανελλήνιο συνέδριο εναλλακτικών καυσίμων και βιοκαυσίμων, Ιανουαρίου 2005, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Παραγωγή Βιοντίζελ με τη χρήση Ετερογενών Καταλυτών, 8 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης Κατάλυση και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Προκλήσεις και Προοπτικές, Κύπρος 30 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2004 Αναφορές 60 αναφορές σε διεθνή περιοδικά (10 το 2012)

52 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Σ. Πασιάς, N. Μπαράκος, Ν. Παπαγιαννάκος * Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας ΙΙ, Μονάδα Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός 6 η Οκτωβρίου 2013 Παρουσίαση της Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Εικόνα 1: Εγκατάσταση μονάδας «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στο Παραλίμνιο Σερρών (2011) Α. Η Εταιρεία Η «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Βιοκαυσίμων (Μάρτιος του 2007)

2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Βιοκαυσίμων (Μάρτιος του 2007) 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Βιοκαυσίμων (Μάρτιος του 2007) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Β. Καλοϊδάς, Ν. Μπαράκος, Σ. Πασιάς, Ν. Παπαγιαννάκος * Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 EKETA ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά 21 Απριλίου 2007 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» EXPOLINK 07 Ν. Ζαχαριάδης Περιεχόμενα Τι είναι βιοκαύσιμα Νομοθεσία για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά Τάσεις στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Ετερογενών Μιγμάτων και Συστημάτων Καύσης Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια Δ. Κοντογεώργος, Δ. Κολαΐτης, Μ. Φούντη,

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων 1/3/2013 και 6/3/2013 Μάντζιου Μαρία χημικός ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994.

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994. Άρθρο71 (1) Ελαιόλαδο 1. «Ελαιόλαδο» χαρακτηρίζεται το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς της ελαίας της Ευρωπαϊκής (OLEA EUROPEA) με μέσα αποκλειστικά μηχανικά και μεθόδους ή επεξεργασίες οπωσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Αργύριος Φαββατάς ιευθυντής Εργοστάσιου Αχλαδίου Φθιώτιδας Αντικείµενα ραστηριότητας: Επεξεργασία Ελαιούχων Σπόρων Βαµβακόσπορος > Βαµβακέλαιο > Βαµβακόπιττα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ: «ΑΠΟΤΟΣΠΟΡΟΣΤΟΒΙΟΝΤΙΖΕΛ»

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ: «ΑΠΟΤΟΣΠΟΡΟΣΤΟΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ: «ΑΠΟΤΟΣΠΟΡΟΣΤΟΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» Βιοµηχανικό Συγκρότηµα στο Αχλάδι Φθιώτιδας Στο µέσον της Εθνικής Οδού Αθήνας Θεσσαλονίκης Αντικείµενα ραστηριότητας: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του συνεξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου Χημείας ΠΕ 04 που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Σ. Στεφανίδης 1,2, Κ. Καλογιάννης 1, Ε. Ηλιοπούλου 1, Χ. Γιαννουλάκης 3, Θ. Ζαµπετάκης 3, Κ. Τριανταφυλλίδης 1,4, Α.Λάππας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Μετατροπής

Τεχνολογίες Μετατροπής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Μιχαήλ Μαρουλάκης (ΕΛ.ΒΙ.) Αντιπρόεδρος Α Καθ. Δημήτριος Καρώνης (ΕΜΠ) Αντιπρόεδρος Β Άγγελος Λάππας (ΕΚΕΤΑ) Περιεχόμενα Παρουσίασης Εισαγωγή Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 6

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 6 2.1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ... 6 2.2. ΜΕΤΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ... 8 2.2.1. Μετεστεροποίηση με βασική κατάλυση... 10 2.2.2. Μετεστεροποίηση με όξινη κατάλυση...

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Με το πείραμα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης.

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Ονοματεπώνυμο:.............................................. Ερωτήματα πριν την εκτέλεση των πειραμάτων: 1. Ποιο είναι το εύρος της

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Πράσινης Χηµείας

ραστηριότητες Πράσινης Χηµείας ραστηριότητες Πράσινης Χηµείας Απόστολος Μαρούλης, Κωνσταντίνα Χατζηαντωνίου Μαρούλη και µεταπτυχιακοί φοιτητές του ιχηνετ ( ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ιδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΣΠΟΡΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΣΠΟΡΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΣΠΟΡΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Π. Σχοινάς,. Καρώνης, Σ. Βουλγαράκη, Κ. Γουρνιεζάκη, Φ. Ζαννίκος, Στ. Στούρνας, Ε. Λόης Η Ι ΕΑ Η γενικότερη προσπάθεια µείωσης των εκπεµπόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ Ε.Σ. Βασιλειάδου, Α.Α. Λεμονίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 6 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΑΔΙΑ Δήμητρα Δύσπυρου Λεμεσός Δεκέμβριος 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 Κ. Κόντη, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Α.Δεληγιάννης, Γ.Χρυσανθόπουλος, Φ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Α.Δεληγιάννης, Γ.Χρυσανθόπουλος, Φ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Δεληγιάννης, Γ.Χρυσανθόπουλος, Φ.Ζαννίκος Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων & Λιπαντικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 6 ο Καταλυτική Πυρόλυση Θερμική Πυρόλυση Ιξωδόλυση Εξανθράκωση Γλύκανση Παραγωγή Υδρογόνου Ανάμιξη Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Καταλυτική Πυρόλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων 26-27 Απριλίου 2007 Λίµνη Πλαστήρα Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας Σύνθεση & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Καυσίμων & Λιπαντικών Εργαστηριακή Άσκηση Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Θέµα ασκήσεως Προσδιορισµός καµπύλης διαλυτότητας σε διάγραµµα φάσεων συστήµατος τριών υγρών συστατικών που το ένα ζεύγος παρουσιάζει περιορισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηριστικά Ιδιότητες. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηριστικά Ιδιότητες. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Σύσταση Αργού Πετρελαίου Σύνθετο Μίγμα Υδρογονανθράκων Περιέχει αέρια διαλελυμένα στα υγρά συστατικά Υδρογονάνθρακες C 1 C 90+ Στοιχειακή Ανάλυση: Αρκετά Ομοιόμορφη Στοιχεία Περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Αριθμός ομάδας: Ονόματα διαγωνιζομένων: Στοιχεία Διαγωνιζόμενων 1) 2) 3) Σχολείο: Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Ν. Μπαράκος, Σ. Πασιάς, Ν. Παπαγιαννάκος * Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Σαπούνι Θεωρητικό μέρος Το σαπούνι είναι ένα ουδέτερο μίγμα (άλας) λιπαρών οξέων, κυρίως του παλμιτικού, του στεατικού και του ελαϊκού με νάτριο ή κάλιο (βάσεις). Το άλας αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Σ. Καλαντζή, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Χρήση του βιοντήζελ και της βιοαιθανόλης ως υποκατάστατων του πετρελαίου κίνησης & της βενζίνης Δρ. Ευριπίδης

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χηµικής Μηχανικής, σελ.325 (1999) ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ Ε.. Παπαϊωάννου,.Θ. Ζάρβαλης και Α.Γ. Κωνσταντόπουλος Ίδρυµα Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πυρηνοποίηση. http://users.auth.gr/~paloura/ Ομο- & ετερογενής πυρηνοποίηση: αρχικά στάδια ανάπτυξης υλικών ή σχηματισμού νέας φάσης.

Εισαγωγή στην πυρηνοποίηση. http://users.auth.gr/~paloura/ Ομο- & ετερογενής πυρηνοποίηση: αρχικά στάδια ανάπτυξης υλικών ή σχηματισμού νέας φάσης. Εισαγωγή στην πυρηνοποίηση. http://users.auth.gr/~paloura/ Αντικείμενο Ομο- & ετερογενής πυρηνοποίηση: αρχικά στάδια ανάπτυξης υλικών ή σχηματισμού νέας φάσης. Ομογενής πυρηνοποίηση: αυθόρμητος σχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Σκληρότητα νερού Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Τι περιέχει το νερό της βροχής; Ποιο είναι συνήθως το ph του βρόχινου νερού; Γιατί; Τι περιέχει το νερό του εδάφους; Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl, SO 4 2,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη 4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη H VCl 3 + 1 / 2 2 + 1 / 2 H 2 C 14 H 12 2 C 14 H 10 2 (212.3) 173.3 (210.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών οξείδωση αλκοόλη, κετόνη, καταλύτης µεταβατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών ημητριάδης Γεώργιος 2310688380 caohellas@the.forthnet.gr Λυματολάσπη Στόχοι της επεξεργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Λίµνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, Απρίλιος 26 27, 2007

ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Λίµνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, Απρίλιος 26 27, 2007 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΙΤΕΣΚ) 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα. Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα. Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ελιά στη σύγχρονη εποχή Η Ελαιοκαλλιέργεια στην σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων Ενότητα 6 Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων 6.1 Εισαγωγή Αφού είδαμε τις γενικές αρχές του σχεδιασμού και συζητήσαμε τις τεχνικές και μεθόδους καθώς και τους εμπειρικούς κανόνες που υπεισέρχονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Κεφάλαιο 04-00 σελ. 1 04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 01-00-02α, η ενέργεια που περιέχεται στα βιοκαύσιμα αποθηκεύτηκε αρχικά από τη φωτοσύνθεση και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ Νυµφοδώρα Παπασιώπη Αν. Καθηγήτρια papasiop@metal.ntua.gr Φαινόµενα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της επεξεργασίας με Υπερυψηλή πίεση και Παλλόμενα Ηλεκτρικά πεδία στην Αύξηση της Απόδοσης Ελαιολάδου και στην Οξειδωτική του Σταθερότητα

Επίδραση της επεξεργασίας με Υπερυψηλή πίεση και Παλλόμενα Ηλεκτρικά πεδία στην Αύξηση της Απόδοσης Ελαιολάδου και στην Οξειδωτική του Σταθερότητα Επίδραση της επεξεργασίας με Υπερυψηλή πίεση και Παλλόμενα Ηλεκτρικά πεδία στην Αύξηση της Απόδοσης Ελαιολάδου και στην Οξειδωτική του Σταθερότητα Β. Ανδρέου, Ζ. Αλεξανδράκης, Γ. Δημόπουλος, Γ.Κατσαρός,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΥΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚ ΧΗΜΕΙΑ Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1 ΦΥΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚ ΧΗΜΕΙΑ Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Φυσικοχημεία συστημάτων 2 «Όμοιος Ό αρέσει όμοιο» Όσο συγγενέστερες από χημική άποψη είναι δύο ουσίες τόσο μεγαλύτερη είναι η αμοιβαία διαλυτότητά τους. Οι ανόργανες ενώσεις διαλύονται

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα