ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΖΕΛΗΣ-ΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΖΕΛΗΣ-ΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΗ"

Transcript

1 ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΖΕΛΗΣ-ΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ 16ου ΚΑΙ 17ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ AGATHOKLIS AZELIS - ILIA CHATZIPANAGIOTI VERZEICHNIS VON ORTSNAMEN UND UNTERKUNFTSANGABEN IN REISEBERICHTEN DES 16. UND 17. JAHRHUNDERTS ÜBER DIE SÜDLICHE BALKANHALBINSEL UND DAS ÖSTLICHE MITTELMEER

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικά 161 Κατάλογος τοπωνυμίων και καταλυμάτων 181 Δρομολόγια 279 Πηγές - Βιβλιογραφία - Χάρτες 305 Πηγές 307 Βιβλιογραφία 316 Χάρτες 319 INHALT Vorwort 161 Verzeichnis von Ortsnamen und Unterkunftsangaben 181 Reiserouten 279 Quellen - Sekundärliteratur- Karten 305 Quellen 307 Sekundärliteratur 316 Karten

4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ VORWORT

6 VORWORT Die Reiseberichte als Quelle von Informationen über Ortsnamen weisen eine wichtige Eigenart im Vergleich zu anderen Quellen auf 1. In diesen Texten sind die Ortsnamen nicht wie in anderen Quellen, etwa in den geographischen und kartographischen Werken, Teil einer Aufzählung, die durch ein Schema - z.b. durch die Himmelsrichungen - die rationale Organisierung des Raumes beabsichigt, sondern sind sie Teil eines Komplexes von dynamischen Verhältnissen, der in der Reiseroute abgedruckt wird. Indem sie mit anderen Ortschaften durch historische Verhältnisse verbunden sind, und aufgrund ihrer Auswahl als Station in der Reiseroute, werden die Ortsnamen in den Reiseberichten in einen größeren Zusammenhang gestellt. Eben in diesen zwei Elementen, nämlich in ihrer Verbindung mit anderen Ortschaften in einer Gesamtheit und in ihrer Auswahl als Stationen, liegt ihre Besonderheit. Es ist freilich offenbar, daß diese Bemerkungen nicht für sämtliche Ortsnamen gelten, die ein Reisender bei der Beschreibung seiner Reiseroute erwähnt, sondern nur für diejenigen, welche Stationen dieser Route waren. Es ist also verständlich, daß die auf Reiseberichten basierende Ortsnamenforschung neben onomatologischen, sprachwissenschaftlichen u.a. Aspekten auch diese Besonderheit berücksichtigen muß. In dem Maße sie dies realisiert, identifiziert sie sich mit der allgemeineren Reiseforschung, da sie bei der Feststellung, Darstellung und Interpretation der Besonderheit der Ortsnamen in den Reiseberichten Probleme wie die folgenden in Betracht ziehen muß: Bestimmung des Ausgangsortes und des Reisezieles, Entwicklungsniveau der Verkehrsmittel und des Straßennetzes, das Vorhandensein von Häfen, die Sicherheit beim Reisen, das Vorhandensein von Infrastruktur für das Beherbergen und die Ernährung von Reisenden. All diese Bereiche sollen im Verhältnis zu der 1. Kennzeichnend für das Interesse der Reiseliteratur über die Ortsnamen sind die Instruktionen Baudelot de Dairval's, des Autors einer sehr wichtigen Apodemik des 17. Jhs. an seinen Leser und potentiellen Reisenden: "Il faut s'informer autant que l'on peut dans les Villes ou Γ on passe, de qu'elle maniere, elles sont policées, leurs Officiers, tant Civils, que Militaires. Les commoditez qu'elles ont, tant pour les besoins nécessaires, que pour la volupté. Ecrire correctement leurs noms presens; tacher d'apprendre ceux qu'elles avoient dans les Siècles qui ont precede la Barbarie" s. Baudelot de Dairval, De l'utilité des voyages et de l'avantage que la Recherche des Antiquitez procure aux Sçavans. Paris, Pierre Auboiiin et Pierre Emery, 1686,

7 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα περιηγητικά κείμενα ως πηγή πληροφοριών γιά τα τοπωνύμια, παρουσιάζουν μία σημαντική ιδιομορφία, αν συγκριθούν με οποιαδήποτε άλλη πηγή γιά το θέμα αυτό 1. Στα κείμενα τούτα, το τοπωνύμιο δεν αποτελεί τμήμα μιας απαρίθμησης, που γίνεται με τη βοήθεια κάποιου λογικού σχήματος οργάνωσης του χώρου (γιά παράδειγμα, με τη βοήθεια των σημείων του ορίζοντα όπως στα γεωγραφικά έργα ή στο χαρτογραφικό υλικό), αλλά παρουσιάζεται ενταγμένο σ' ένα πλέγμα δυναμικών σχέσεων, το οποίο αποτυπώνεται στο δρομολόγιο. Κατ' αυτόν τον τρόπο, συνδεόμενο με άλλα σημεία του χώρου με σχέσεις που ερμηνεύονται ιστορικά, αλλά και χάρη στο ίδιο το γεγονός της επιλογής του ως σταθμού στην πορεία ενός ταξιδιώτη, εμπλουτίζεται με νέες διαστάσεις. Αυτά ακριβώς τα δύο στοιχεία, η σύνδεση με άλλα σημεία του χώρου σ' ένα σύνολο και η επιλογή του ως σταθμού συνιστούν την ιδιαιτερότητα του τοπωνυμίου, έτσι όπως αυτό παρουσιάζεται στα περιηγητικά κείμενα. Είναι βέβαια φανερό, πως η παραπάνω παρατήρηση δεν ισχύει γιά όλα ανεξαιρέτως τα τοπωνύμια, που αναφέρει ένας ταξιδιώτης περιγράφοντας την πορεία του, αλλά μόνο γιά όσα αποτέλεσαν σταθμούς κατά τη διάρκεια της. Είναι λοιπόν ευνόητο, ότι η έρευνα γιά τα τοπωνύμια, που στηρίζεται στα περιηγητικά κείμενα, πέρα από άλλα, ονοματολογικά, γλωσσολογικά κ.ά. ενδιαφέροντα, που παρουσιάζουν, οφείλει να στραφεί και προς την ιδιαιτερότητα αυτή. Στο βαθμό που το πραγματοποιεί, ταυτίζεται με τη γενικότερη έρευνα του περιηγητισμού, εφόσον οι κατευθύνσεις της, προκειμένου να ανιχνεύσουν, να ερμηνεύσουν και να παρουσιάσουν την ιδιαιτερότητα του τοπωνυμίου, θα περιλάβουν θέματα όπως είναι τα ακόλουθα: Καθορισμός αφε- 1. Ενδεικτική του ενδιαφέροντος της ταξιδιωτικής φιλολογίας για τα τοπωνύμια είναι η οδηγία του Baudelot de Dairval, συγγραφέα μιας πολύ σημαντικής ταξιδιωτικής μεθόδου του Που αι., προς τους αναγνώστες του που επρόκειτο να ταξιδέψουν: "Il faut s' informer autant que Γ on peut dans les Villes ou Γ on passe, de qu' elle maniere, elles sont policées, leurs Officiers, tant Civils, que Militaires. Les commoditez qu' elles ont, tant pour les besoins nécessaires, que pour la volupté. Ecrire correctement leurs noms presens; tacher d' apprendre ceux qu' elles avoient dans les Siècles qui ont precede la Barbarie." βλ. Baudelot de Dairval, De Γ utilité des voyages et de Γ avantage que la Recherche des Antiquitez procure aux Sçavans. Paris, Pierre Auboiiin et Pierre Emery, 1686, ο.ίοζ. 163

8 A. AZELIS -1. CHATZIPANAGIOTI VERZEICHNIS VON ORTSNAMEN Motivation und zu den Interessen der Reisenden, unter Berücksichtigung des allgemeinen geistigen Klimas ihrer Epoche und der Vorstellungen vom Raum sowohl der Reisenden als auch ihrer Epoche erforscht werden. Schließlich ist noch anzumerken, daß die Ortsnamen in den Reiseberichten auch für deren Erforschung als Textgatung wichtig sind, weil die Ortsnamen unter anderem der rote Faden sind, mit dessen Hilfe sich die Reisebeschreibung realisiert. Aber die Erforschung der Ortsnamen in den Reiseberichten ist allerdings nicht nur für die Reiseforschung von Interesse. Die Geschichte des besiedelten Raumes könnte darin eine reiche, in manchen Fällen sogar singulare Quelle von wertvollen Informationen über die Bildung, die Existenz und die Aufgabe einer Siedlung, über die Veränderung ihres Namens sowie über ihre Beziehungen zu anderen Siedlungen finden. Voraussetzung für jede Forschung in den oben erwähnten Richtungen ist die systematische Sammlung der Ortsnamen, die in den Reiseberichten überliefert sind, und der Versuch, sie mit heutigen Ortsnamen zu indentifizieren. Es ist also notwendig diese Ortsnamen zu sammeln und ein Lexikon zu erstellen. Zu diesem Ziel versucht auch die vorliegende Arbeit beizutragen. Um ihren Rahmen aber klar werden zu lassen, und deutlich zu zeigen, in welchen Fällen sie dem Forscher behilflich sein kann, sei berichtet, auf welche Weise das Material gesammelt wurde und auf die Methode eingegangen, der wir für die Identifizierung der Ortsnamen folgten. Das allgemeinere Interesse für die Reiseliteratur führte besonders in den letzten Jahren viele europäische Universitäten, Akademien der Wissenschaften, Forschungsinstitute und vereinzelte Wissenschaftler zur Durchführung von Forschungsprojekten zu diesem Thema 2. An der Universität Wien wurde ein Projekt zu diesem Thema im Institut für 2. Wir erwähnen hier beispielsweise einige Universitäten und Forschungsinstitute, die solche Projekte durchfuhren: Athen: Nationales Forschungszentrum, Institut für Neugriechische Forschung (I.N.E./ E.I.E.). Hamburg: Universität Hamburg. Berlin: Freie Universität, Institut für Tourismus. Wien: Institut für Byzantinistik und Neogräzistik. Bonn: Universität Bonn, Seminar für Soziologie. Darmstadt: Fachhochschule Darmstadt, Fachbereich Sozialpädagogik. Essen: Universität Gesammthochschule Essen, Fachbereich 1 (Geschichte). Eutin: Eutiner Landesbibliothek. Frankfurt a. M.: J.W. Goethe Universität Frankfurt a.m., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen. Zürich: Johann Jacobs Museum. Kassel: Gesammthochschule Kassel, Fachbereich 9 (Germanistik). Kopenhagen: Universität Kopenhagen, Institut für humanistische Forschungen. 164

9 Α. ΑΖΕΛΗΣ -1. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ τηρίας και επιλογή τέρματος του ταξιδιού, επίπεδο ανάπτυξης των μέσων συγκοινωνίας και του οδικού δικτύου, δυνατότητα πρόσβασης σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές (λιμάνια), ασφάλεια ταξιδιού, ύπαρξη υποδομής γιά την υποδοχή και τη φιλοξενία των ταξιδιωτών (καταλύματα, τροφοδοσία). Όλα αυτά πρέπει να μελετηθούν σε συνάρτηση με τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα του περιηγητή και με τις αναζητήσεις της εποχής του, και λαμβάνοντας υπόψη - κυρίως κατά τη μελέτη των δρομολογίων - τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την έννοια του χώρου, τόσο κάποιος συγκεκριμένος ταξιδιώτης, όσο και γενικότερα μία εποχή. Τέλος, για τη φιλολογική έρευνα των περιηγητικών κειμένων τα τοπωνύμια παρουσιάζουν ένα πρόσθετο ενδιαφέρον. Το δρομολόγιο αποτελεί το συνεκτικό ιστό, το υφάδι που πάνω του διαπλέκεται η αφήγηση του ταξιδιού. Η μελέτη των τοπωνυμίων που περιλαμβάνονται στα περιηγητικά κείμενα, δεν παρουσιάζει φυσικά ενδιαφέρον μόνο γιά την έρευνα τη σχετική με τον περιηγητισμό. Η ιστορία του οικισμένου χώρου θα μπορούσε να αντλήσει πολλές, κάποτε μάλιστα μοναδικές, πληροφορίες γιά τη δημιουργία, την ύπαρξη ή την εξαφάνιση οικισμών ή την αλλαγή της ονομασίας τους, όπως επίσης και γιά τις μεταξύ τους επικοινωνιακές σχέσεις. Προϋπόθεση γιά κάθε έρευνα προς τις κατευθύνσεις που εκθέσαμε, είναι η συστηματική συλλογή των τοπωνυμίων που αναφέρουν οι περιηγητές και η προσπάθεια να ταυτιστούν με τα σημερινά. Είναι δηλαδή απαραίτητη η απογραφή των τοπωνυμίων που περιέχονται στα περιηγητικά κείμενα και η σύνταξη ενός - θα λέγαμε - λεξικού. Στην προσπάθεια αυτή φιλοδοξεί να συμβάλει και η παρούσα εργασία. Γιά να γίνουν όμως κατανοητά τα πλαίσια της, και κατά συνέπεια να καταδειχθούν οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη στον ερευνητή, οφείλουμε να πληροφορήσουμε τον αναγνώστη γιά τον τρόπο συγκέντρωσης του υλικού στο οποίο στηρίχθηκε και τη μέθοδο που ακολουθήσαμε κατά την ταύτιση των τοπωνυμίων και τη σύνταξη του καταλόγου. Το γενικότερο ενδιαφέρον των τελευταίων κυρίως χρόνων γιά την ταξιδιωτική φιλολογία, οδήγησε πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, επιστημονικές ακαδημίες, ερευνητικά ιδρύματα ή και μεμονωμένους επιστήμονες να καταρτίσουν προγράμματα έρευνας γιά το αντικείμενο αυτό 2. Στο πανεπιστήμιο 2. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους φορείς, οι οποίοι έχουν αναλάβει ερευνητικά προγράμματα γιά τον περιηγητισμό: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών. Αμβούργο: Universität Hamburg. Βερολίνο: Freie Universität, 165

10 A. AZELIS -1. CHATZIPANAGIOTI VERZEICHNIS VON ORTSNAMEN Byzantinistik und Neogräzistik durchgeführt begann unter der Leitung und Betreuung des dortigen Professors für Neugriechische Geschichte und Literatur Dr. Gunnar Hering ein Forschungsprojekt, das als Ziel die Verzettelung von Informationen aus Reiseberichten des 16. und 17. Jahrhunderts 4 über die Reiserouten (hauptsächlich über die Stationen in den Reiserouten) und die Unterkunft der Reisenden in der Balkanhalbinsel südlich von Belgrad, im Ionischen und im Ägäischen Meer, in Zypern und im Gebiet Kleinasiens westlich der Linie, welche die Städte Adana, Ankara und Trabzon verbindet, hatte. Das Auswahlskriterium für die zu verzettelnden Texte war hauptsächlich ihre wichtige Stellung in der Reiseliteratur. Mit der Verzettelung beschäftigten sich von 1986 bis 1988 die Doktoratsstudentinnen im erwähnten Institut Fr. Ariadni Mutaphidou und Fr. Ritsa Polyzoi 5. Soweit es möglich war, wurden Ausgaben in den Originalsprachen verwendet 6. Lissabon: Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de Estudos Alemäes. München: Osteuropa Institut München. Osnabrück: Universität Osnabrück, Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft. Paderborn: Universität Paderborn, Universitätsbibliothek. Paris: Université de Paris -IV, Sorbonne, Centre Nationale de la Recherche Scientifique (GDR 959). 3. Dieses Forschungsprojekt hatte den Titel "Kommerzielle Gastlichkeit" und wurde von den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung finanziert. 4. Diese zeitliche Grenze Überschreitet rückwärts das Werk von Harff ( ) und vorwärts das Werk von Lucas ( , ), Toumefort ( ) und Pococke ( ). Das läßt sich durch das Ziel rechtfertigen, in der Zukunft die zeitliche Grenzen des Projektes zu verbreitern. 5. Im Rahmen des Projektes wurden von Fr. Mutaphidou und Fr. Polyzoi zwei Datenbanken erstellt. Die eine enthält die Titel der Quellen und die verzettelten Informationen, die andere Sekundärliteratur über das Reisen.Wir verzettelten noch die Werke der folgenden Autoren: Belon, Dapper, Guilletière (1) und (2), Kiechel, Monconys, Nicolay, Puel, Randolph (2), Stockar, Toumefort, Troilo, Wheler, Wintergerst. 6. Im Rahmen des Projektes wurden Übersetzungen für die Werke von Sommer und Le Bruyn benutzt. Man hatte auch die französische Übersetzung des Werkes von Du Fresne-Canaye und die griechische desjenigen von Wratislaw benutzt. Die schreibenden verzettelten und benutzten für die Zwecke der vorliegenden Arbeit das italienische Original des Werkes von Du Fresne-Canaye. Außerdem zogen sie es vor -da sie das lateinische Original nicht zur Verfügung hatten- die deutsche Übersetzung des Werkes von Wratislaw zu verzetteln und zu benutzen, denn sie glaubten, daß die schon verzettelte griechische Übersetzung, wenn auch zuverläßlicher als die Deutsche, den 166

11 Α. ΑΖΕΛΗΣ -1. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ της Βιέννης δημιουργήθηκε ένα ανάλογο πρόγραμμα στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Το 1986 ξεκίνησε υπό τη διεύθυνση και επίβλεψη του εκεί καθηγητή της Νεοελληνικής Ιστορίας και Λογοτεχνίας Gunnar Hering ένα ερευνητικό πρόγραμμα 3, που έθετε ως στόχο του την αποδελτίωση πληροφοριών, από περιηγητικά κείμενα του 16ου και 17ου αιώνα 4, γιά το δρομολόγιο (με κύρια έμφαση στους σταθμούς) και τα καταλύματα των ταξιδιωτών, στην Βαλκανική Χερσόνησο νότια του Βελιγραδίου, στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος, στην Κύπρο και στο τμήμα της Μικράς Ασίας που βρίσκεται δυτικά της νοητής γραμμής Αδάνων- Αγκυρας-Τραπεζούντας. Το κριτήριο με το οποίο επιλέχθηκαν τα κείμενα που αποδελτιώθηκαν ήταν κατά κύριο λόγο η σπουδαιότητα της θέσης τους στην ταξιδιωτική φιλολογία. Με την αποδελτίωση ασχολήθηκαν από το 1986 έως το 1988 οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Ινστιτούτου Αριάδνη Μουταφίδου και Ρίτσα Πολυζώη 5. Στο βαθμό που ήταν δυνατόν χρησιμοποιήθηκαν εκδόσεις στην πρωτότυπη γλώσσα 6. Institut für Tourismus. Βιέννη: Institut für Byzantinistik und Neogräzistik. Βόννη: Universität Bonn, Seminar für Soziologie. Ντάρμσταντ: Fachhochschule Darmstadt, Fachbereich Sozialpädagogik. Έσσεν: Universität Gesammthochschule Essen, Fachbereich 1 (Geschichte). Eutin: Eutiner Landesbibliothek. Φραγκφούρτη: J. W. Goethe Universität Frankfurt a.m., Institut für Romanische Sprachen und Literaturen. Ζυρίχη: Johann Jacobs Museum. Kassel: Gesammthochschule Kassel, Fachbereich 9 (Germanistik). Κοπεγχάγη: Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης, Center for Research in the Humanities. Λισσαβόνα: Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de Estudos Alemäes. Μόναχο: Osteuropa Institut München. Osnabrück: Universität Osnabrück, Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft. Paderborn: Universität Paderborn, Universitätsbibliothek. Παρίσι: Université de Paris-IV, Sorbonne, Centre Nationale de la Recherche Scientifique (GDR 959). 3. Το πρόγραμμα αυτό, με το θέμα "Kommerzielle Gastlichkeit", υποστηρίχθηκε οικονομικά από τα Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. 4. Σ' αυτά τα χρονικά όρια δεν εμπίπτει το ταξίδι των Harff ( ), Lucas ( , ), Tournefort ( ) και Pococke ( ). Οι περιγραφές των παραπάνω ταξιδιών συμπεριλήφθηκαν ωστόσο στο πρόγραμμα, καθώς στόχος του είναι να διευρυνθούν στο μέλλον τα χρονικά του όρια. 5. Στα πλαίσια του προγράμματος καταρτίστηκαν από τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες Α. Μουταφίδου και Ρ. Πολυζώη δύο αρχεία. Το ένα περιλαμβάνει τις πηγές και τις αποδελτιωμένες πληροφορίες και το άλλο βιβλιογραφία σχετική με τον περιηγητισμό. Επίσης οι γράφοντες αποδελτίωσαν τα έργα των εξής συγγραφέων: Belon, Dapper, Guilletière (1), (2), Kiechel, Monconys, Nicolay, Puel, Randolph (2), Stockar, Tournefort, Troilo, Wheler, Wintergerst. 6. Στα πλαίσια του προγράμματος αποδελτιώθηκαν από μεταφράσεις τα έργα των 167

12 A. AZELIS -1. CHATZIPANAGIOTI VERZEICHNIS VON ORTSNAMEN Die Feststellung des erheblichen Umfangs des gesammelten Materials und die Idee, daß seine Verarbeitung es den Interessenten zugänglicher machen würde, führte uns zur Entscheidung, ein Ortsnamenverzeichnis durch die Verwendung des gesammelten Materials zu verfassen. Bei dieser Arbeit wurden nicht nur die im Rahmen des Projektes bestimmten zeitlichen und geographischen Grenzen übernommen, sondern auch die Bestimmung der zu verzettelnden Ortsnamen. Daher ist es kein Index der in den Reiseberichten erwähnten Ortsnamen, sondern ein Verzeichnis der Ortsnamen der Reiserouten, die Stationen der Reisenden waren. Deswegen ist sie - zumindest in dieser ersten Phase - kein vollständiges spezifisches Werkzeug, das nur für den sich mit den Reiseberichten beschäftigenden Forscher gedacht ist, sondern ein Hilfsmittel für jeden, der sich unmittelbar oder mittelbar mit der historischen Geographie des oben erwähnten Raumes beschäftigt 7. Ein unentbehrliches Element eines solchen Verzeichnisses ist die Identifizierung der Ortsnamen mit den entsprechenden heutigen. Zu diesem Zweck wurde die Bibliographie und die Karten benutzt, die im Sekundärliteraturverzeichnis angegeben sind. Die Identifizierung der Ortsnamen war jedoch nicht immer erfolgreich -wie zu erwarten-, bedenkt man die Größe des Raumes, in der unsere Identifikationsforschung sich ausdehnte, die häufige Umbenennug von Städten und Siedlungen im bestimmten geographischen Raum, die Aufgabe verzettelte griechische Übersetzung, wenn auch zuverläßlicher als die Deutsche, den Zwecken dieser Arbeit weniger diente, da sie die Ortsnamen in der Form gibt, welche in der griechischen Bibliographie am Anfang des 20. Jhs. üblich war. Auf diese Weise waren die Ortsnamen des Originaltextes nicht nur durch ihre Übertragung in eine andere Sprache, sondern auch durch den großen zeitlichen Abstand zwischen der Verfassung des Originals und der Übersetzung, Änderungen unterlegen. Ein solches Problem tritt nicht in den Fällen auf, wenn wir neue Ausgaben des Originals bzw. zeitgenössische Herausgaben von Manuskripten benutzten, denn die Herausgeber geben die Originalformen der Ortsnamen weiter. Eine Ausnahme ist das Werk von Wintergerst, dessen Herausgeber anstelle der Originalortsnamen, ihre heutige deutsche Form angibt. Da wir aber der Meinung waren, daß wir dieses wichtige Werk miteinbeziehen sollten, dessen Original jedoch weder in den Bibliotheken Athens noch Wiens vorhanden ist, benutzten wir diese Ausgabe. 7. In dieser Hinsicht wurde es für nützlich gehalten, in den Fällen, wo die Reisenden ältere griechischen Ortsnamen erwähnen, die mit der Zeit durch fremde ersetzt wurden, auch die älteren griechischen Formen in Eckigen Klammern beizufügen (z.b. Edirne, [Άδριανούπολις]). 168

13 Α. ΑΖΕΛΗΣ -1. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ Η διαπίστωση, ότι ο όγκος του συγκεντρωμένου υλικού ήταν σημαντικός και η ιδέα ότι η επεξεργασία του θα το καθιστούσε περισσότερο προσιτό στον κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή, μας οδήγησαν στη σκέψη να συντάξουμε έναν κατάλογο τοπωνυμίων, με βάση το υλικό που είχε συγκεντρωθεί. Η εργασία αυτή εκτός από τα χρονικά και γεωγραφικά όρια του προγράμματος, υιοθέτησε και τους περιορισμούς του σχετικά με τα προς αποδελτίωση τοπωνύμια. Ως εκ τούτου δεν είναι ένα index τοπωνυμίων που αναφέρονται στα περιηγητικά κείμενα, αλλά ένας κατάλογος τοπωνυμίων (σταθμών) δρομολογίων. Ως τέτοιο λοιπόν - τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση - δεν είναι ένα πλήρες εξειδικευμένο εργαλείο που απευθύνεται αυστηρά στον μελετητή του περιηγητισμού, αλλά ένα χρηστικό βοήθημα για οποιονδήποτε ασχολείται άμεσα ή έμμεσα με την ιστορική γεωγραφία του χώρου που κατονομάσαμε 7. Απαραίτητο στοιχείο ενός τέτοιας υφής καταλόγου είναι η ταύτιση των τοπωνυμίων με τα αντίστοιχα σημερινά. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η βιβλιογραφία και οι χάρτες που παρατίθενται στο τέλος. Ωστόσο η ταύτιση των τοπωνυμίων δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις εφικτή, πράγμα ανα- Sommer και Le Bruyn. Επίσης, είχαν αποδελτιωθεί η γαλλική μετάφραση του έργου του Du Fresne-Canaye και η ελληνική του Wratislaw. Οι γράφοντες αποδελτίωσαν και χρησιμοποίησαν το ιταλικό πρωτότυπο του Du Fresne-Canaye. Επίσης προτίμησαν - μη κατορθώνοντας να εντοπίσουν το λατινικό πρωτότυπο - να αποδελτιώσουν την γερμανική μετάφραση του Wratislaw, πιστεύοντας ότι η ελληνική μετάφραση, που είχε ήδη αποδελτιωθεί, άν και εγκυρότερη της γερμανικής, εξυπηρετούσε λιγότερο τους στόχους της παρούσας εργασίας, καθώς δίνει τα τοπωνύμια με τη μορφή που ήταν διαδεδομένη στην ελληνική βιβλιογραφία των αρχών του αιώνα μας. Έτσι τα τοπωνύμια της πρωτότυπης γλώσσας δεν έχουν υποστεί αλλαγές μόνο μέσω της μεταφοράς τους σε μια άλλη γλώσσα, αλλά και μέσω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος ανάμεσα στη συγγραφή του πρωτοτύπου και στη μετάφραση. Το πρόβλημα αυτό δεν παρουσιάστηκε στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήσαμε επανεκδόσεις του πρωτοτύπου ή έκδοση χειρογράφων σε νεώτερες εποχές, καθώς οι επιμελητές διατήρησαν τη μορφή που παραδίδουν τα πρωτότυπα. Εξαίρεση αποτελεί το έργο του Wintergerst, όπου ο επιμελητής έχει μεταφράσει τα τοπωνύμια στα σύγχρονα γερμανικά. Κρίνοντας ωστόσο ότι δεν έπρεπε να παραλείψουμε το σημαντικό αυτό κείμενο και δεδομένου ότι δεν υπάρχει το πρωτότυπο στις βιβλιοθήκες της Βιέννης και της Αθήνας, χρησιμοποιήσαμε την συγκεκριμένη έκδοση. 7. Μέσα στα πλαίσια αυτής της επιδίωξης, θεωρήθηκε χρήσιμο, στις περιπτώσεις που οι περιηγητές χρησιμοποιούν τα παλαιότερα ελληνικά τοπωνύμια, τα οποία έλαβαν με τον καιρό ξενική μορφή, να παρατίθεται και η αρχική τους μορφή μέσα σε αγκύλες (π.χ. Edirne, [Άδριανούπολις]). 169

14 A. AZELIS -1. CHATZIPANAGIOTI VERZEICHNIS VON ORTSNAMEN einiger Siedlungen und die geringe Zahl der Nachschlagewerke im Bereich der historischen Geographie betreffs des bestimmten Raumes für die Zeit, mit der wir uns beschäftigten 8. Die im Verzeichnis enthaltenen Ortsnamen unterteilen sich in vier Kategorien: 1) Diejenigen, die wir mit heutigen Ortsnamen identifizieren konnten, 2) diejenigen, für deren richtige Identifizierung wir einige Zweifel haben, 3) diejenigen, die wir zwar nicht mit heutigen Ortsnamen identifizieren konnten, sie doch in älteren Karten oder Bücher fanden, und 4) diejenigen, die wir nicht zu identifizieren vermochten. In den Lemmata der identifizierten Ortsnamen kann man die folgenden Informationen finden: welche Reisenden in welchem Zeitraum einen Ort besuchten, welche Namen sie für diesen Ort angeben, seine heutige Staatszugehörigkeit und nationalsprachliche Namensform; zuletzt sind Angaben über öffentliche Herbergen (hauptsächlich Han und Karawanserei) verzeichnet worden. Die Eingliederung der Informationen ist die folgende. Die Städte, Dörfer und Inseln 9 erscheinen im Verzeichnis sowohl unter dem bzw. den Namen, welche die Reisenden überliefern, (z.b. Cerigo, Porphyris, Kythëra) als auch unter der heutigen nationalsprachlichen Form (z.b. Kythëra, Κύθηρα). Als Hauptlemmata, in denen die uns interessierenden Informationen verzeichnet sind, werden die Lemmata der heutigen nationalsprachlichen Formen betrachtet. Die Lemmata der Namen, welche die Reisenden überliefern, verweisen lediglich auf jene. Wir wählten diese zyklische Struktur aus, da wir sie 8. Diese Arbeit war beendet vor der Veröffentlichung des äußerst wichtigen Werkes von Stephane Yerasimos, Les voyageurs dans I ' Empire Ottoman (XlVe - XVIe siècles). Bibliographic Itinéraires et inventaire des lieux habités, Ankara Sobald wir von der Existenz dieses Buches erfuhren, hielten wir es für unentbehrlich, die Liste der von uns nicht identifizierten Ortsnamen mit den Listen von Yerasimos zu vergleichen. Dieser Vergleich trug zur Füllung mehrerer Lücken hinsichtlich der Identifizierung der Ortsnamen bei. 9. Obwohl das Verzeichnis im Prinzip nur Namen von Siedlungen enthält, werden trotzdem auch Namen von Inseln verzeichnet, denn üblicherweise erwähnen die Reisenden nicht den Namen der Stadt oder der Siedlung, welche sich in der Nähe des Hafens befindet, wo ihr Schiff geankert hatte, sondern den Namen der Insel. Obwohl also neben dem Namen der Inseln die Angabe I. (=Insel) steht, um dem mit der Geographie der Inseln nicht vertrauten Forscher zu helfen, handelt es sich nicht nur um den Namen einer Insel als geographische Einheit, sondern auch um den Namen einer Stadt bzw. Siedlung. 170

15 Α. ΑΖΕΛΗΣ -1. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ μενόμενο, αν αναλογιστεί κανείς το εύρος των γεωγραφικών ορίων της έρευνας, τη συχνή αλλαγή ονομασίας των πόλεων και των οικισμών στην περιοχή που εξετάστηκε, την εξαφάνιση κάποιων από αυτούς και, τέλος, τον περιορισμένο αριθμό έργων υποδομής στον τομέα της ιστορικής γεωγραφίας αναφορικά με τον γεωγραφικό χώρο και την ιστορική περίοδο που εξετάσαμε 8. Τα τοπωνύμια που περιλαμβάνει ο κατάλογος υπάγονται σε τέσσερεις κατηγορίες: 1) Εκείνα που κατορθώσαμε να ταυτίσουμε με τα αντίστοιχα σημερινά, 2) εκείνα για τα οποία έχουμε ορισμένες αμφιβολίες για το σωστό της ταύτισης που κάναμε, 3) εκείνα τα οποία δεν μπορέσαμε μεν να τα ταυτίσουμε με σημερινά τοπωνύμια, τα συναντήσαμε όμως σε παλαιότερους χάρτες ή βιβλία και 4) όσα δεν κατορθώσαμε να ταυτίσουμε. Από τα λήμματα των ταυτισμένων τοπωνυμίων μπορεί κανείς να αντλήσει τις εξής πληροφορίες: Ποιοί περιηγητές και σε ποιο χρονικό διάστημα επισκέφθηκαν έναν τόπο, ποιες ονομασίες μας παραδίδουν γι' αυτόν, σε ποια σημερινή χώρα ανήκει και πώς ονομάζεται σήμερα τέλος, εάν υπήρχαν σ' αυτό δημόσια καταλύματα (χάνια και καραβάν σεράγια κατά κύριο λόγο). Ο τρόπος με τον οποίο έχουν ταξινομηθεί οι πληροφορίες είναι ο ακόλουθος. Οι πόλεις, οι οικισμοί και τα νησιά 9 παρουσιάζονται στον κατάλογο τόσο με το όνομα (ή τα ονόματα) που παραδίδουν οι περιηγητές (π.χ. Cerigo, Porphyris, Kythëra), όσο και με το σημερινό τους όνομα (π.χ. Kythêra, Κύθηρα). Ως κεντρικά λήμματα, στα οποία συγκεντρώνονται οι πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν, θεωρούνται τα λήμματα των σημερινών ονομασιών. Τα 8., Η παρούσα εργασία ολοκληρώθηκε πριν από τη δημοσίευση του εξαιρετικά σημαντικού έργου του Stephane Yerasimos, Les voyageurs dans Γ Empire Ottoman (XlVe-XVIe siècles). Bibliographie, Itinéraires et inventaire des lieux habités, Ankara Πληροφορούμενοι, ωστόσο, τη δημοσίευση του έργου, θεωρήσαμε απαραίτητο να αντιπαραβάλουμε τον κατάλογο των τοπωνυμίων που δεν είχαμε κατορθώσει να ταυτίσουμε, με τους καταλόγους του προαναφερθέντος συγγραφέως. Η αντιπαραβολή αυτή συνέβαλε στην συμπλήρωση αρκετών κενών, όσον αφορά στην ταύτιση των τοπωνυμίων. 9. Παρά το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκαν ονόματα ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών, συμπεριλαμβάνονται ονομασίες νησιών, επειδή συνήθως οι περιηγητές δεν αναφέρουν το όνομα της πόλης ή του οικισμού στον οποίο βρίσκεται το λιμάνι που προσέγγισαν, αλλά το όνομα του νησιού. Έτσι παρά το γεγονός, ότι δίπλα στο όνομα του νησιού αναγράφεται η ένδειξη I. (Insel=vnoi) γιά να διευκολύνεται ο ερευνητής ο μη εξοικειωμένος με τον νησιωτικό χώρο, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την ονομασία του νησιού ως γεωγραφικής περιοχής, αλλά και με την ονομασία ενός οικισμού ή πόλης. 171

16 A. AZELIS -1. CHATZIPANAGIOTI VERZEICHNIS VON ORTSNAMEN für besonders nützlich halten, erlaubt sie doch das Finden eines Ortsnamen unabhängig von der Namensform (heutige oder ältere), die der Benutzer des Verzeichnisses zur Verfügung hat. In den Hauptlemmata wird zuerst die heutige nationalsprachliche Namensform, in lateinischen Transliteration 10, wenn nötig, gegeben. Im Fall der griechischen und zypriotischen Ortsnamen wird zuerst die lateinische Transliteration angegeben und danach die offizielle griechische oder zypriotische Namensform. Unmittelbar nach der heutigen nationalsprachlichen Namensform folgt die internationale Abkürzung 11 des Namens des Staates, dem heute ein Ort angehört (z.b. Gr für Griechenland u.s.w.). Wenn ein Ortsname der Name einer Insel ist, das wird mit dem Buchstaben I. angegeben (z.b. Andros, Ανδρος (Gr, I.)) 12. Wenn es sich um eine Siedlung auf einer Insel handelt, dann wird neben der internationalen Abkürzung des Staatennamens, dem heute die Siedlung gehört, auch der Name der Insel, auf der sich die Siedlung befindet, angegeben. Es folgen die Angaben über die Reisenden, die uns den Ortsnamen überliefern, wie folgend: Zuerst wird zwischen Klammern mit kursiver Schrift das Reisedatum angegeben, es folgt mit kursiver Schrift der Name des Reisenden, und letztlich -zwischen Klammern- der genaue Name bzw. die Namen, welche der Reisende für diesen Ort überliefert (z.b. ( ) Thevenot (1) (Cerigo, Porphyris, Kythera)). Auch die öffentliche Herberge, falls die Reisenden Informationen geben, wird im Hauptlemma angegeben, und zwar in einem eigenen Abschnitt, mit der Angabe: Han, Karawanserei, Spital, Imaret und (öffentliche) Herberge (ohne eine bestimmtere Bezeichnung). In diesem Abschnitt wird der Name des Reisenden von dem die Information stammt und ein Verweis auf die betreffende Seite des Textes, wo die Information enthalten ist (z.b. Han : ( ) Evliya Çelebi 197), aufgeführt. Wie bereits klar geworden sein dürfte, wird jeder verzettelte Reisebericht im 10. Die Abfassung der vorliegenden Arbeit erfolgte auf der Basis der Möglichkeit Ihrer Benutzung nicht nur durch griechische, sondern auch durch des Griechischen unkundigen Wissenschaftler. Deswegen werden die Ortsnamen (der in diesem Thema in der westlichen Literatur existierenden Tradition folgend) in einer -im weiten Sinne - lateinischen Transliteration angegeben. 11. S. die Tafel der Abkürzungen und Symbole am Ende dieser Einleitung. Die vorliegende Arbeit war vor der Spaltung Jugoslawiens vollendet. Da Grenzen und Namen der Folgestaaten noch nicht als sicher betrachtet werden können, zogen wir vor, die Angabe "Yu" (Yugoslawien) für die Staatsangehörigkeit der Orten Ex-Jugoslawiens weiterzuverwenden. 12. S. F.n

17 Α. ΑΖΕΛΗΣ -1. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ λήμματα με τις ονομασίες που δίνουν οι περιηγητές παραπέμπουν απλά σ'αυτά. Επιλέξαμε αυτή την κυκλική δομή, γιατί τη θεωρούμε ιδιαίτερα χρηστική, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό ενός τοπωνυμίου ανεξάρτητα από την εκδοχή του (σημερινή ή παλαιότερη) που έχει ο χρήστης του καταλόγου στη διάθεση του. Στα κεντρικά λήμματα αναγράφεται κατ' αρχήν η σημερινή μορφή του τοπωνυμίου σε λατινική μεταγραφή 10, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Στην περίπτωση των ελλαδικών και των κυπριακών τοπωνυμίων προηγείται η λατινική μεταγραφή και ακολουθεί η επίσημη ελλαδική ή κυπριακή ονομασία. Αμέσως μετά την σημερινή ονομασία αναγράφεται η διεθνής συντομογραφία 11 της χώρας στην οποία ανήκει σήμερα το τοπωνύμιο (π.χ. Gr γιά την Ελλάδα κ.λ.π.). Στην περίπτωση δε που ένα τοπωνύμιο είναι όνομα νησιού, αυτό δηλώνεται με το γράμμα Ι. (π.χ. Andros, Άνδρος (Gr, Ι.) 12. Όταν πρόκειται για οικισμό ενός νησιού, δίπλα στη διεθνή συντομογραφία της χώρας αναγράφεται το όνομα του νησιού στο οποίο βρίσκεται το τοπωνύμιο. Ακολουθούν οι πληροφορίες για τους περιηγητές που μας παραδίδουν το τοπωνύμιο ως εξής: Προηγείται σε παρένθεση με πλάγια γράμματα η ημερομηνία του ταξιδιού, ακολουθεί με πλάγια γράμματα το όνομα του περιηγητή και τέλος - σε παρένθεση - η ακριβής ονομασία (ή ονομασίες) που αναφέρει ο περιηγητής για το εν λόγω τοπωνύμιο (π.χ. ( ) Thevenot (1) (Cerigo, Porphyris, Kythera). Τα δημόσια καταλύματα, για την ύπαρξη των οποίων μας πληροφορούν οι περιηγητές, αναφέρονται επίσης στο κεντρικό λήμμα, σε ξεχωριστή υποενότητα, με την ένδειξη Han (χάνι), Karawanserei (καραβάν σεράι), Spital (νοσοκομείο), Imaret και (Öffentliche) Herberge (δημόσιο κατάλυμα, χωρίς πιο συγκεκριμένο προσδιορισμό). Στην υποενότητα αυτή δίδεται το όνομα του περιηγητή από τον οποίο προέρχεται η πληροφορία καθώς και 10. Η σύνταξη αυτής της εργασίας έγινε με γνώμονα την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί εκτός από την ελληνική και από την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Γι' αυτό το λόγο (ακολουθώντας άλλωστε την παράδοση που υπάρχει ως προς αυτό το θέμα στη δυτική βιβλιογραφία) τα τοπωνύμια παρουσιάζονται σε μεταγραφή στο λατινικό με την ευρύτερη σημασία του όρου αλφάβητο. 11. Βλ. πίνακα συντομογραφιών και συμβόλων στο τέλος αυτού του εισαγωγικού κειμένου. Η παρούσα εργασία ολοκληρώθηκε πριν από τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας. Καθώς όμως σύνορα και ονόματα των διαδόχων κρατών δεν μπορούν ακόμα να θεωρηθούν ως βέβαια, προτιμήσαμε να διατηρήσουμε στη θέση του ονόματος της χώρας στην οποία ανήκουν, το όνομα Γιουγκοσλαβία. 12. Βλ. σημ

18 A. AZELIS -1. CHATZIPANAGIOTI VERZEICHNIS VON ORTSNAMEN Verzeichnis nur mit dem Namen seines Verfassers angegeben. Wenn mehr als ein Werk desselben Autors benutzt wurden, dann unterscheiden sie sich durch die Hinzufügung einer arabischen Ziffer zwischen Klammern, nach dem Namen des Autors (z.b. Lucas (1), Lucas (2)) 13. Im Falle von mehrbändigen Werken wird die Bandangabe mit grossen lateinischen Zahlzeichen gegeben. Die Halbbände werden mit einer tiefgestellten Ziffer rechts nach dem Zahlzeichen des Bandes, dessen Teile sie sind, angegeben (z.b. ( ) Pococke II 2 ). Die Ortsnamen bei deren richtige Identifizierung wir Zweifel haben, unterscheiden sich von den übrigen, indem in den Nebenlemmata sich die vorgeschlagene Identifizierung zwischen eckigen Klammern [ ] befindet, auf welche wir als Hauptlemma verweisen; im Hauptlemma befinden sich in eckigen Klammern [ ] das Reisedatum, der Name des Reisenden, die Ortsnamenform, welche er uns überliefert sowie die möglichen Informationen über Unterkunft. Die Ortsnamen, deren Existenz wir nur in älteren Karten oder Bücher festzustellen vermochten, werden nur in einem Lemma unter der Form, welche die Reisenden überliefern, verzeichnet. Dieses Lemma wird durch ein Sternchen * markiert (z.b. *Mandahóra). Es werden hier die Informationen angegeben wie bei den identifizierten Orten, mit dem Unterschied, daß zwei weitere Abschnitte ' hinzugefügt werden: Im ersten wird die Quelle angegeben, woher der Ortsname stammt, ihr Erscheinungsdatum und der Ortsname in der in dieser Quelle erwähnten Form (z.b. In: Kiepert : Mendehora.). Im zweiten Abschnitt verweisen wir auf andere Formen dieses Ortsnamens, welche andere Reisende erwähnen (z.b. s. Manderheira, Mandragola, Mendacor, Mendeoris, Mindroya). Die Ortsnamen, die wir nicht zu identifizieren vermochten, werden durch ein Fragezeichen vor ihnen markiert. Rechts folgt die internationale Abkürzung des Namens des Staates, dem heute der Ort angehört, danach die Angaben über den Reisenden, der sie erwähnt und - wenn es solche gibt - Informationen über eine Herberge (z.b.? Hardar (Gr) : ( ) Sommer. Karawanserei: ( ) Sommer 99.). Dem eigentlichen Verzeichnis folgt ein Anhang mit nach chronologischer Reihenfolge geordneten Reiserouten der Reisenden, welche den oben erwähnten Raum betreffen. Wenn die Reiserouten die Grenzen dieses Raumes überschreiten, wird dies mit dem Gebrauch von Kursivschrift oder [...] angegeben. Wenn die Reisenden mehrere Reisen unternehmen oder die Beschreibung einer Reiseroute beenden und die einer anderen beginnen, wird das mit einem langen Vgl. "Quellen" am Ende der Arbeit.

19 Α. ΑΖΕΛΗΣ -1. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ η παραπομπή στη σελίδα του κειμένου όπου περιέχεται (π.χ. Han: ( ) Evliya Çelebi 197). Όπως έγινε φανερό, το κάθε περιηγητικό έργο που αποδελτιώθηκε, δηλώνεται στον κατάλογο μόνο με το όνομα του συγγραφέα του. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από ένα έργα του ίδιου συγγραφέα, διακρίνονται μεταξύ τους με την προσθήκη ενός αραβικού αριθμού σε παρένθεση, μετά το όνομα του περιηγητή (π.χ. Lucas (1), Lucas (2)) 13. Στην περίπτωση πολύτομων έργων, ο αριθμός του τόμου δηλώνεται με κεφαλαίο λατινικό αριθμό. Οι ημίτομοι δηλώνονται με ένα δείκτη που βρίσκεται κάτω δεξιά του αριθμού του τόμου, του οποίου αποτελούν τμήμα (π.χ. ( ) Pococke ΙΙ 2 ). Τα τοπωνύμια για την ταύτιση των οποίων υπάρχουν αμφιβολίες, διακρίνονται από τα υπόλοιπα, καθώς στα μεν δευτερεύοντα λήμματα βρίσκεται μέσα σε ορθογώνιες αγκύλες [ ] το προτεινόμενο σημερινό τοπωνύμιο, στο οποίο παραπέμπουμε ως κεντρικό λήμμα, στο δε κεντρικό λήμμα βρίσκονται σε αγκύλες η χρονολογία του ταξιδιού, το όνομα του περιηγητή, η εκδοχή του τοπωνυμίου που μας δίνει και οι πληροφορίες για καταλύματα. Τα τοπωνύμια, την ύπαρξη των οποίων εντοπίσαμε μόνο σε παλαιότερους χάρτες ή βιβλία, καταγράφονται σε ένα μοναδικό λήμμα, υπό την ονομασία που μας παραδίδουν οι περιηγητές. Το λήμμα αυτό σημειώνεται με αστερίσκο* ^x*mandahóra). Εδώ δίνονται κανονικά οι πληροφορίες όπως στα ταυτισμένα, με τη διαφορά ότι προστίθενται δύο υποενότητες. Στην πρώτη αναφέρεται η πηγή από την οποία αντλήσαμε το τοπωνύμιο, η χρονολογία έκδοσης της και το τοπωνύμιο, όπως αναφέρεται σ' αυτήν (π.χ. In (=πηγή) In: Kiepert : Mendechora). Στη δεύτερη παραπέμπουμε σε άλλες εκδοχές του ίδιου τοπωνυμίου, τις οποίες παραδίδουν άλλοι περιηγητές (π.χ. s. Manderheia, Mandragola, Mendacor, Mendeoris, Mindroya). Τέλος, τα τοπωνύμια που δεν στάθηκε δυνατό να ταυτίσουμε, σημειώνονται με ένα ερωτηματικό πριν από αυτά. Στα δεξιά τους σημειώνεται η χώρα στην οποία ανήκουν, ακολουθεί το όνομα του περιηγητή που τα αναφέρει, και - αν υπάρχουν - πληροφορίες γιά καταλύματα (π.χ.? Hardar (Gr): ( ) Sommer. Karawanserei: ( ) Sommer 99.). Μετά από τον κατάλογο, παραθέτουμε κατά χρονολογική σειρά ταξιδιού έναν πίνακα με τα δρομολόγια των περιηγητών, τα οποία αφορούν στον γεωγραφικό χώρο που ορίσαμε παραπάνω. Όταν η πορεία του ταξιδιώτη απο- 13. Πρβ. στο τέλος "Πηγές". 175

20 A. AZELIS -1. CHATZIPANAGIOTI VERZEICHNIS VON ORTSNAMEN Strich markiert. Wenn die Reisenden mehrere Formen desselben Ortsnamens angeben, erwähnen wir in der Reiseroute - aus Gründen der Ökonomie - nur eine, da die anderen auf jeden Fall im Verzeichnis enthalten sind. Am Ende dieser Einleitung möchten wir uns bei Herrn Dr. Gunnar Hering, Professor für Neugriechische Geschichte und Literatur an der Universität Wien, und bei dem Vorstand des Instituts für Neugriechische Forschung des Nationalen Forschungszentrums, (I.N.R./ N.H.R.F.) Frau Dr. Loukia Droulia für ihre wertvollen Bemerkungen herzlich bedanken. Wir möchten auch Frau Professor Aikaterini Koumarianou und dem Historiker Herrn Dr. Basilis Panagiotopoulos für ihre methodologischen Hinweise, dem Professor für Geschichte von Südosteuropa an der Universität Wien Herrn Dr. Max Demeter Peyfuss und dem Historiker Herrn Dr. Leonidas Kallivretakis für ihre bibliographischen Hinweise, der Historikerin Frau Dr. Evangelia Balta und Herrn Byron Mylonopoulos für die Überprüfung der Rechtsschreibung der türkischen Ortsnamen danken. Äußerst verpflichtet sind wir Herrn Stathis Finopoulos, der uns mit Rat und Tat geholfen hat. Für mögliche Fehler tragen wir natürlich jede Verantwortung. 176

21 Α. ΑΖΕΛΗΣ -1. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ κλίνει από το χώρο αυτό, η απόκλιση δηλώνεται με τη χρήση πλαγίων γραμμάτων ή αποσιωπητικών. Όταν οι περιηγητές κάνουν περισσότερα από ένα ταξίδια ή διακόπτουν την περιγραφή ενός δρομολογίου και αρχίζουν την αφήγηση κάποιου άλλου, το σημειώνουμε με μία μεγάλη διαχωριστική γραμμή. Στις περιπτώσεις που οι περιηγητές δίνουν περισσότερα από ένα τοπωνύμια για τον ίδιο τόπο, στο δρομολόγιο αναφέρουμε - για οικονομία χώρουμόνο μία εκδοχή, δεδομένου ότι οι υπόλοιπες περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Κλείνοντας αυτό το εισαγωγικό σημείωμα, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στον καθηγητή της Νεοελληνικής Ιστορίας και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης κ. Gunnar Hering και στη Διευθύντρια του Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. κα. Λουκία Δρούλια, γιά τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την καθηγήτρια κα. Αικατερίνη Κουμαριανού και τον ιστορικό κ. Βασίλη Παναγιωτόπουλο για τις μεθοδολογικές υποδείξεις τους, τον καθηγητή της Βαλκανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης κ. Max Demeter Peyfuss και τον ιστορικό κ. Λεωνίδα Καλλιβρετάκη για τις βιβλιογραφικές τους υποδείξεις, την ιστορικό κα. Ευαγγελία Μπαλτά και τον κ. Βύρωνα Μυλωνόπουλο για τον έλεγχο της ορθογραφίας των τουρκικών τοπωνυμίων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Στάθη Φινόπουλο για τις χρήσιμες και καίριες παρατηρήσεις του. Ασφαλώς η ευθύνη για τυχόν λάθη βαρύνει μόνο τους γράφοντες. 177

22 A. AZELIS -1. CHATZIPANAGIOTI VERZEICHNIS VON ORTSNAMEN ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE ca. (circa): Περίπου. f. (und folgende Seite): Αναγράφεται μετά από αριθμό σελίδας και δηλώνει ότι συμπεριλαμβάνεται και η σελίδα που ακολουθεί. ff. (und folgende Seiten): Αναγράφεται μετά από αριθμό σελίδας και δηλώνει ότι συμπεριλαμβάνονται περισσότερες από μία, από τις σελίδες που ακολουθούν. Hsg. (Herausgeber): Επιμελητής. I. (island, île, Insel): Νησί. In: Χάρτης ή μελέτη, όπου εντοπίστηκε ένα τοπωνύμιο (μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουμε ταύτιση σε σύγχρονους χάρτες). o.j. (ohne Jahresangabe): Χωρίς χρονολογία έκδοσης. S. (Seite): Σελίδα. s. (siehe): Παράβαλε τα τοπωνύμια. Wüstung: Ερημωμένος οικισμός. ->: Βλέπε / siehe. [ ]: Προβληματική ταύτιση / unsichere Identifizierung.?: Μη ταυτισμένο τοπωνύμιο / unidentifizierter Ortsname. >: Πριν από ημερομηνία και σημαίνει μετά από αυτή την ημερομηνία / vor einem Datum bedeutet es: nach diesem Datum. <: Πριν από ημερομηνία και σημαίνει πριν από αυτή την ημερομηνία / vor einem Datum bedeutet es: vor diesem Datum. *: Τοπωνύμιο που εντοπίστηκε μόνο σε παλαιότερο χάρτη ή βιβλίο / Ortsname, der nicht in heutigen sondern nur in älteren Karten bzw. Büchern identifiziert wurde. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ABKÜRZUNGEN VON STAATENNAMEN AI: Αλβανία / Albanien Bg: Βουλγαρία / Bulgarien Cy: Κύπρος / Zypern Gr: Ελλάδα / Griechenland Tr: Τουρκία / Türkei Yu: Γιουγκοσλαβία / Yugoslawie 178

23 Α. ΑΖΕΛΗΣ -1. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ TRANSLITERATION DES GRIECHISCHEN ALPHABETS Για τη μεταγραφή του ελληνικού αλφαβήτου χρησιμοποιήθηκε το ακόλουθο σύστημα, το οποίο προτείνεται στο λεξικό DUDEN: Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter, Mannheim, Wien, Zürich, 1986, Από το παραπάνω σύστημα δεν υιοθετήσαμε τη μεταγραφή του συμπλέγματος "μπ" ως "mp" στην αρχή λέξεως, το οποίο προτιμήσαμε να μεταγράφουμε σ'αυτήν την περίπτωση ως "b". Zur Transliteration wurde das im Wörterbuch DUDEN: Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter, Mannheim, Wien, Zürich, 1986, 86-87, empfohlene System übernommen; wir übernahmen doch die Transliteration des "mp" als "mp" am Anfang des Wortes nicht, sondern wir transliterieren es als "b". α ->a ß->b Y->g ò->d ε ->e ζ->ζ η -> ë 0->th ι -> i κ ->k λ->1 μ ->m v->n ξ->χ 0 -> 0 π ->p ρ->γ 0->S T->t υ ->y φ ->ph χ->αι ψ -> ps ω ->ö αι -> ai αυ-> au ει -> ei ευ-> eu οι-> oi ου-> ou YY->g γκ-> gk μπ->ιτιρ ντ-> nt τζ-> tz 179

24

25 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ VERZEICHNIS VON ORTSNAMEN UND UNTERKUNFTSANGABEN

26

27 Α. ΑΖΕΛΗΣ -1. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ Α Abana (Tr): ( ) Tourne1ort (Abono). Abido -> Çanakkale Abono -> Abana Absa -> Havza Absacq -> Havza Abydos -> Çanakkale Abydus -> Çanakkale Acadia -> Kyparissia Acadimi -> Akadëmos Acrotiri -> Akrotëri Acsou -> Aksu Actsau -> Aksu Adana (Tr): ( ) Belon (Adana), ( ) MUntzer (Adena), ( ) Sanderson (Adina), (1648) Monconys (Adena), ( ) Troilo (Adene), ( ) Lucas (2) (Adana). Karawanserei: ( ) Sanderson 62f. Adena-> Adana Adene -> Adana Adina -> Adana Adrianopel -> Edirne Adrianople -> Edirne Adrianopol(is) -> Edirne Adrinop(o)li -> Edirne Adrovista -> Radovis Aegina -> Aigina Aetophölia, Αετοφωλιά (Gr, Tënos): ( ) Tournefort (Aitofolia). Af dim -> Audëmou Afyon Karahisar (Tr): ( ) Pococke (Carahissar). Agape, Αγάπη (Gr, Tënos): ( ) Tournefort (Agapi). Agapi -> Agape Agathon -> Akanthou? Agathotos (Gr): (<1679) Guilletière (2). Agbiug -> Akbiyik 183

28 A. AZELIS -1. CHATZIPANAGIOTI VERZEICHNIS VON ORTSNAMEN Agia Elenë, Αγία Ελένη (Gr, Chios) 14 : [( ) Tournefort (Sainte Helene)]. s. Aie- Thelene. Agia Napa, Αγία Νάπα (Cy): ( ) Le Bruyn (Agianappa). Agianappa -> Agia Napa Agiassos, Αγιάσσος (Gr, Lesbos): ( ) Pococke (Aiasso). Ägina -> Aigina Agioi Deka, Αγιοι Αέκα (Gr, Krêtê): ( ) Tournefort (Aloni, dix Saints). Agioi Theodöroi, Αγιοι Θεόδωροι (Gr, I.): (1660) Puel (Santa Oderà), (<1688) Dapper (S. Theodoro, Turlulu). Agios Andronikos, Αγιος Ανδρόνικος (Cy): ( ) Pococke (Ai Androniko), [( ) Pococke (Androniga)]. Agios Eustratios, Αγιος Ευστράτιος, Αη-Στράτης (Gr, I.): (<1688) Dapper (Aistrati), ( ) Pococke (Strati). Agios Geörgios, Αγιος Γεώργιος (Gr, Chios): ( ) Tournefort (Saint George), ( ) Pococke (Saint George). Agios Geörgios, Αγιος Γεώργιος (Gr, Krêtê): ( ) Tournefort (Saint George, Άγιος Γεώργιος). Agios Könstantinos, Αγιος Κωνσταντίνος (Gr, Krêtê): ( ) Pococke (Aios Constantinos). Agios Menas, Αγιος Μηνάς (Gr, I.): ( ) Tournefort (Saint Minas). Agios Nikolaos Koureli, Αγιος Νικόλαος Κουρέλι (Gr, Andros): ( ) Tournefort (Coureli). Agk Buyuk -> Akbiyik Agousa -> Naousa (Gr, Paros) Agridia, Αγρίδια (Gr, Andros) Wüstung: ( ) Tournefort (Gridia). Ahercui -> Ahirköy Ahirköy (Tr): ( ) Pococke (Ahercui). Han: ( ) Pococke II 2, 140. Ai Androniko -> Agios Andronikos Aiasso -> Agiassos 14. Σήμερα υπάρχει μόνο μία ομώνυμη εκκλησία. Δεν στάθηκε δυνατόν να εξακριβωθεί εάν στο παρελθόν υπήρξε κάποιος οικισμός στο σημείο αυτό. Heutzutage gibt es dort nur eine Kirche mit diesem Namen. Es ist uns night festzustellen gelungen, ob es in der Vergangenheit in diesem Ort eine Siedlung gab. 184

29 Α. ΑΖΕΛΗΣ -1. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ *Aie Thelene (Gr, Chios): ( ) Pococke. In: Weiß 1829: AgiaThelena. s. Agia Elenê. Aigialousa, Αιγιαλούσα (Cy): ( ) Pococke (Jalousa). Aigina, Αίγινα (Gr, I.): ( ) Spon (Aegina), ( ) Wheler (Aegina), (<1688) Dapper (Aegina, Egina), ( ) Wintergerst (Ägina). Aigio, Αίγιο (Gr): ( ) Sanderson (Postigia), (<1687) Randolph (2) (Vostiza), ( ) Pococke (Vortitza).? Aiolas (Gr, Naxos): ( ) Tournefort. Aios Constantinos -> Agios Könstantinos Aipatia -> Apatouria Aistrati -> Agios Eustratios? Aitelini (Gr, Naxos): ( ) Tournefort. Aitimo -> Audêmou Aitofolia -> Aetophölia Aitôliko, Αιτωλικό (Gr): (<1687) Randolph (2) (Natalico). Aja - Sabukk -> Ayasaluk, Efes 15 Ajasalouc->Ayasaluk Aja Soluk -> Ayasaluk, Efes Ajtos (Bg): ( ) Hiltebrandt (Heitos). Akadëmos, Ακάδημος (Gr, Naxos): ( ) Tournefort (Acadimi). Akaki, Ακάκι (Cy): (<1688) Dapper (Akamas). Akamas -> Akaki Akanthou, Ακάνθου (Cy): ( ) Pococke (Agathon). Akbiyik (Tr): ( ) Dernschwam (Agk Buyuk, Agbiug).) Akhisar, [Θυάτειρα] (Tr): ( ) Spon (Thyatire, Ak-hissar), ( ) Wheler (Thyatira), ( ) Chishull (Thyatira, Akhisar), ( ) Lucas (2) (Akisar, Azar). Han: ( ) Spon, I, 295, 299, ( ) Wheler, 238. Ak-hissar -> Akhisar Akisar -> Akhisar Akköprü (Tr): ( ) Dernschwam (Ath Kywpri). 15. Οι περιηγητές χρησιμοποιούν πολύ συχνά το τοπωνύμιο Έφεσος τόσο για την αρχαία ελληνική πόλη Έφεσο και για το παρακείμενο σύγχρονο χωριό Ayasaluk. Die Reisenden verstehen sehr oft unter dem Namen "Ephesus" sowohl die altgriechische Stadt als auch das nahe liegende zeigenössische Dorf Ayasaluk. 185

30 A. AZELIS -1. CHATZIPANAGIOTI VERZEICHNIS VON ORTSNAMEN Akröteri, Ακρωτήρι (Gr, Thëra): ( ) Tournefort (Acrotirì). *Akshouieh (Tr): ( ) Pococke. In: Weiß 1829: Akschuich. Aksu (Tr): ( ) Newberie (Actsau), ( ) Tournef ort (Acsou). Aladina -> Aladinou Aladinou, Αλαδινού (Gr, Andros): ( ) Tournefort (Aladina). Alaglika -> Vakarel Ala ehir, [Φιλαδέλφεια] (Tr): ( ) Spon (Philadelphe, Allah-Seheyr), ( ) Wheler (Philadelphia). Albaniticorio -> Arbanites Alef cora -> Alektora *Alekiam (Tr): ( ) Pococke. In: Weiß 1829: Pascha-Alekian. Aleksinac (Yu): ( ) Betzek (Spaterichi), (1573) Gerlach (Spahikoi, Spahigay), ( ) Schweigger (Spahidiu), ( ) Lubenau (1) (Spatarichi, Spahicohi), ( ) Brandstetter (Alexima), ( ) Hiltebrandt (Alexinsky), (1664) Burbury (Aleschinti). Karawanserei: (1573) Gerlach 12,524, ( ) Brandstetter 114. Alektora, Αλέκτορα (Cy): ( ) Pococke (Alefcora). Aleschinti -> Aleksinac? Alesias (Gr): (<1679) Guilletière (2). Alessan -> Elassöna Alessone -> Elassöna Aleutopoda -> Leptopoda Alexima -> Aleksinac Alexinsky -> Aleksinac Aliartos, Αλίαρτος (Gr): ( ) Spon (Mégalo Moulci), ( ) Wheler (Mégalo Moulci). Han: ( ) Spon II, 90. Alimia, Αλιμιά (Gr, I.): (<1688) Dapper (Limonia, Lamonia). Allah-Seheyr -> Alasehir? Allalmalée (Tr): ( ) ChishulL Allasiaclis -> Vakarel Almyron -> Geôrgioupolis Aloni -> Agioi Deka Alonnêsos, Αλόννησος (Gr, I.): (<1688) Dapper (Halonesos). Amades, Αμάδες (Gr, Chios): [( ) Tournefort (Amarca)].? Amalthos (Gr, Chios): ( ) Tournefort. Amamassus -> Tamassos 186

31 Α. ΑΖΕΛΗΣ -1. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ Amarca -> [Amades] Amastra (Tr): ( ) Tournefort (Amastro). Amastro -> Amastra Amathous, Αμαθούς (Cy): ( ) Sandys (Amathus), (<1688) Dapper (Amathus), ( ) Pococke (Amathus). Amathus -> Amathous Amelocho -> Amolochos Ammochöstos, Αμμόχωστος (Cy): (1519) Stockar (Famagusta), ( ) Kiechel (Famagusta), ( ) Sommer (Famaguste), ( ) Sandys (Famagosta), ( ) Stochove (Famagouste), ( ) Troilo (Famagusta), ( ) Le Bruyn (Famagusta), (<1688) Dapper (Famagusta), ( ) Lucas (1) (Famagouste), ( ) Pococke (Famagusta). Amolochos, Αμολόχος (Gr, Andros): ( ) Tournefort (Amelocho). Amorgos, Αμοργός (Gr, I.): (ca.1760) Randolph (1) (Amorgos, Morgo), (<1688) Dapper (Amorgos, Murgos, Morgo), ( ) Tournefort (Amorgos). Amphissa, Αμφισσα (Gr): ( ) Spon (Salona), ( ) Wheler (Salona, Amphissa). Anabatos, Αναβατός (Gr, Chios): ( ) Tournefort (Anobato). Anaf i -> Anaphë Anaphë, Ανάφη (Gr, I.): (ca.1670) Randolph (1) (Nampho), (<1688) Dapper (Anaphë, Nanfio), ( ) Tournefort (Nanfio, Anafi). Ancira -> Ankara Andra -> Andros Andrenoepel -> Edirne Andrinopel -> Edirne Andrinople -> Edirne Andrinopoli -> Edirne Andro -> Andros Androniga -> [Agios Andronikos] Andros, Άνδρος (Gr, L): (1579) Breüning (Andros), ( ) Thevenot(ì) (Andra, Andros), (ca.1670) Randolph (1) (Andros, Endros), (<1688) Dapper (Andros, Andro), ( ) Tournefort (Andros). Angara -> Ankara Angora -> Ankara Angori -> Ankara Angur -> Ankara Ankara (Tr): ( ) Dernschwam (Ancira, Angur), ( ) Tournefort (Angora, Angori, Engour), ( ) Pococke (Angora, Angara). 187

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Komm, Teil 2 lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Ενας οδηγός ανάγνωσης για γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 3 ετών Prominente

Διαβάστε περισσότερα

Sprachkalender neugriechisch 2015. von Jorina Grünewald

Sprachkalender neugriechisch 2015. von Jorina Grünewald Sprachkalender neugriechisch 2015 von Jorina Grünewald Der Helmut Buske Verlag hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte und die aktuelle und zukünftige Gestaltung der im Kalender genannten Internetseiten.

Διαβάστε περισσότερα

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό.

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό. 1 Πού ήσουν για διακοπές; sagen, wo man war und wie es war (z. B. im Urlaub) jemanden ansprechen (z. B. auf der Straße) Nichtverstehen äußern einer Wegbeschreibung folgen Informationen zu öffentlichen

Διαβάστε περισσότερα

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1 Einheit 4 Phase 1 Leseverstehen Aufgabe 1 In einer Zeitschrift finden Sie unterschiedliche Artikel. Jeder Artikel hat einen Titel. Ordnen Sie jeden Titel (1-6) dem passenden Themenbereich (A-F) zu. Sie

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Signalmodul SIG M. Γενικά

Signalmodul SIG M. Γενικά Signalmodul SIG M Γενικά Μπορείτε να λειτουργήσετε το Signalmodul είτε μέσω μιας κοινής μπουτονιέρας (π.χ. της Märklin 72720), ενός αποκωδικοποιητή για μαγνητικά εξαρτήματα (solenoid accessories) όπως

Διαβάστε περισσότερα

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12 4. Jahr - Ausgabe 31 SEPTEMBER 2014 Ημερήσιες διατροφικές ανάγκες του οργανισμού. Σελίδα 06 Γιορτή Κρασιού στο Καστράκι Καλαμπάκας Σελίδα 03 Zwölf Maßnahmen zur Absicherung gegen Angriffe aus dem Internet

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Marketingplan für die Halbinsel Methana in Griechenland ιαφηµιστικά υλικά, Σχέδια, Παραδείγµατα, Ιδέες και ιαγράµµατα Werbematerialien & Konzeption, Beispiele,

Διαβάστε περισσότερα

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander RE1000 RE2000 Benutzerhandbuch Linksys Wireless-N Expander Wireless-N Reichweiten-Extender Erste Schritte Einleitung Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen dabei helfen, den Extender mit Ihrem Netzwerk zu

Διαβάστε περισσότερα

ZENI SÙ EN ISE ETTÙ STI KALIMERA

ZENI SÙ EN ISE ETTÙ STI KALIMERA ZENI SÙ EN ISE ETTÙ STI KALIMERA Gassner Gehrer Rachbauer Du bist keine Fremde hier in Kalimera Auf den Spuren griechischer Kulur außerhalb Griechenlands Ξένη δεν είσαι εσύ εδώ στην Καλημέρα Επί τα ίχνη

Διαβάστε περισσότερα

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια G.G. GABE, die: auf eine milde Gabe hoffend [z.b. ironisch in Zusammenhang mit einem Hund, der vor einem Schnellimbiss-Lokal auf Speisereste wartet] ελπίζοντας σε κάποια ευγενική δωρεά GABEL, die: die

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 BERICHT ÜBER DEN JAHRESKONGRESS DER DEUTSCH-HELLENISCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG Düsseldorf, 1. und 2. November

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο das griechische Alphabet Städte- und Inselnamen Vor- und Nachnamen Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο Καβάλα, Αθήνα, Ρόδος. Griechische Städte- und Inselnamen. a. Ordnen Sie die Nummern der zugehörigen Orte

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Schulbücher von. Nikos und Galateia Kazantzaki. Verfasserin. Anika Hamacher. angestrebter akademischer Grad

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Schulbücher von. Nikos und Galateia Kazantzaki. Verfasserin. Anika Hamacher. angestrebter akademischer Grad DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Die Schulbücher von Nikos und Galateia Kazantzaki Verfasserin Anika Hamacher angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. Phil.) Wien, 2010 Studienkennzahl

Διαβάστε περισσότερα

JOB REPORT ONLINE December 2012

JOB REPORT ONLINE December 2012 JOB REPORT ONLINE December 2012 1_12_2012 Απόφοιτος τµήµατος διοίκησης επιχειρήσεων πανεπιστηµίου Γερµανίας (BA Mannheim) Έλληνας, 34 χρονών, µεγαλωµένος στο Mannheim Γερµανίας µε 8 χρόνια εργασιακής εµπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

back to Lesvos Επιστροφή στη Λέσβο Rückkehr nach Lesvos Vom Schaffen solidarischer Netzwerke und dem Kampf für Bewegungsfreiheit

back to Lesvos Επιστροφή στη Λέσβο Rückkehr nach Lesvos Vom Schaffen solidarischer Netzwerke und dem Kampf für Bewegungsfreiheit Journey back to Lesvos Creating networks of solidarity and struggle for freedom of movement Επιστροφή στη Λέσβο ο αγώνας για την ελευθερία της μετακίνησης και την επιστροφή της αλληλεγγύης πίσω στα σύνορα

Διαβάστε περισσότερα

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7,

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7, γςω6ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩγςΩ0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ:7, 6Ω ΓΩς Ο+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΡςΗΙ:ΗΛςΟΗΛΘ6ΩΥ Η+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ :6ΖΛΘϑΛΘΥΡΦς ΗΛςΛΩ]ΗΥ +ΗΛΓΛ6ΩΗΛΘΛΘϑΗΥ 3ΥΡΩΡΦΡΟ ΟΙΥΗΓ ΥΩΡς 7ΞΥΘΛΗΥΕΗΡΕ ΦΚΩΗΥ5ΡΕΗΥΩΛϑΘΗΥ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά θετική χρονιά για τον τουρισμό

Εξαιρετικά θετική χρονιά για τον τουρισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ELLINIKI GNOMI η εφημερίδα που διαβάζεται! Wir wollen beim Aufbau von Sparkassen in Griechenland helfen - aber natürlich nur, wenn Griechenland das auch will! ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση: Durchführungsbestimmungen ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗς ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνα 18 Μαΐου 2012 Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, Ήρθα σήμερα να σας συναντήσω στην Αθήνα, διότι έχω την αίσθηση

Διαβάστε περισσότερα

SEO Schnellschulung Suchmaschinenoptimierung selber mitgestalten

SEO Schnellschulung Suchmaschinenoptimierung selber mitgestalten SEO Schnellschulung Suchmaschinenoptimierung selber mitgestalten 1. Keyword - Recherche die richtigen Suchbegriffe finden 2. Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung wie entscheidet Google wer an welcher

Διαβάστε περισσότερα

Π λούσια σε εντυπώσεις, ιδέες και εμπειρίες η φετινή 66η

Π λούσια σε εντυπώσεις, ιδέες και εμπειρίες η φετινή 66η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA Gnomi Elliniki Η εφημερίδα που διαβάζεται! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 173 www.elliniki-gnomi.eu

Διαβάστε περισσότερα

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos 1959 Geboren in Athen 1963 1965 Deutschland-Aufenthalt (Bielefeld) Deutscher Kindergarten, erste private Griechische Grundschule in Deutschland 1966 1976 Griechenlandaufenthalt

Διαβάστε περισσότερα

10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland. Berlin, 20. - 21. Juni 2008

10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland. Berlin, 20. - 21. Juni 2008 10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland Berlin, 20. - 21. Juni 2008 Philologie, Geschichte, Ideologien und Mentalitäten, Sprachwissenschaft Programm Freitag, 20. Juni: Sonnabend,

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/107578

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

EPIGRAPHISCHES AUS AEG INA.

EPIGRAPHISCHES AUS AEG INA. i, ff r/j y S'l»tri Sri JsSy* U σ / EPIGRAPHISCHES AUS AEG INA. VON PROF. DR. MAX FRANKEL IN BERLIN. AUS DEM ANHANG ZU DEN ABHANDLUNGEN DER KÖNIGL. PREUSS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN VOM JAHRE

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες: 1,2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,18,21,22,24,26,27. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

Ενότητες: 1,2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,18,21,22,24,26,27. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Α Γυμνασίου Θρησκευτικά Ενότητες: 1,2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,18,21,22,24,26,27 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Εισηγητής: Ψαρρός Νικόλαος Εισαγωγή: σελ.9-12 (1,3,4,7,8) Κείμενο: 1) Ραψ.α (στ.1-108)

Διαβάστε περισσότερα

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos Griva Str. 6, 152 33 Halandri, Athen - Griechenland Tel.: (0030 210) 68 30 671, (0030 210) 68 00 548 Fax.: (0030 210) 68 90 255 Projektleitung: Mokka Bentlage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-Ο5Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-Ο5Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Untersuchung von Apg 19,11 12 im Rahmen der antiken Parallelen

Untersuchung von Apg 19,11 12 im Rahmen der antiken Parallelen Philipp Oelschlegel Theologische Aufnahmeprüfung 2012/I Wissenschaftliche Hausarbeit im Fach Neues Testament Untersuchung von Apg 19,11 12 im Rahmen der antiken Parallelen Inhaltsverzeichnis Prolegomena

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest)

Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest) Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest) Griechisch Herausgeber: KREIS SOEST Hoher Weg 1-3 59494 Soest Erdgeschoss, Raum: E182 E184 Telefon: 0 29 21 30-0 Telefax: 0 29 21

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/107104

Διαβάστε περισσότερα

DER GENOZID - DURCH DIE AUGEN VON THEA HALO H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ THEA HALO PANAJIA SOUMELA - UNSERE MUTTER GOTTES

DER GENOZID - DURCH DIE AUGEN VON THEA HALO H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ THEA HALO PANAJIA SOUMELA - UNSERE MUTTER GOTTES DER GENOZID - DURCH DIE AUGEN VON THEA HALO H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ THEA HALO PANAJIA SOUMELA - UNSERE MUTTER GOTTES ΠAΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - T ΕΜΕΤΕΡΟΝ Η ΠΑΝΑΪΑ Περιοδική Έκδοση της Ένωσης Ποντίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003 HYATT REGENCY HOTEL, Köln-Deutz

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003 HYATT REGENCY HOTEL, Köln-Deutz 1993 2003 10 JAHRE DEUTSCH-HELLENISCHE WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003

Διαβάστε περισσότερα

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien I. Mensch und Tier II. Kulturentstehung III. Ursprung von Recht und Gerechtigkeit IV. Ursprung der Religion V. Sprache als Kulturmerkmal I. Mensch und

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα

Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα Σε ία επιτυχηένη εκδήλωση που πραγατοποιήθηκε στις 21.02.11 οι Έλληνες του Βούπερταλ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα για το

Διαβάστε περισσότερα

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF (ZDFB) DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: Februar 2010 Τελευταία ενηµέρωση: Φεβρουάριος 2010 Kommentierte Durchführungsbestimmungen zur Prüfung

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4800 series 1 English 6 Deutsch 23 Ελληνικα 42 Français 62 Nederlands 80 GC4800 series 6 English Introduction Congratulations on your

Διαβάστε περισσότερα

F r a g e b o g e n. Ερωτηματολόγιο. zur Vorbereitung der Beurkundung eines Antrags zur Erlangung eines Erbscheins

F r a g e b o g e n. Ερωτηματολόγιο. zur Vorbereitung der Beurkundung eines Antrags zur Erlangung eines Erbscheins HAUSANSCHRIFT Karaoli & Dimitriou 3 10675 Athen-Kolonaki POSTANSCHRIFT Postfach 1175, 101 10 Athen INTERNET: www.athen.diplo.de TEL 0030-210-7285-111 FAX 0030-210-7285-334 F r a g e b o g e n zur Vorbereitung

Διαβάστε περισσότερα

Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland Γερμανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland Γερμανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland Γερμανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών 11. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland 11ο Συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Νεοελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

YOGURT MAKER SJB 15 B1

YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ Οδηγία χρήσης JOGHURTBEREITER Bedienungsanleitung IAN 88839 RP88839_Joghurtbereiter_Cover_LB6.indd 2 08.03.13 10:26

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ Περιοδική Έκδοση της Ένωσης Ποντίων Ελβετίας Απρίλτ ς 2013 Τεύχος 6!

ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ Περιοδική Έκδοση της Ένωσης Ποντίων Ελβετίας Απρίλτ ς 2013 Τεύχος 6! BEDEUTENDE STÄDTE DER PONTOS GRIECHEN ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ DIE WAHLFAHRT ZUM PONTOS ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ Περιοδική Έκδοση της Ένωσης Ποντίων Ελβετίας Απρίλτ ς 2013 Τεύχος 6 Zeitschrift

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 14ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 154 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΔΡΑ DUSSELDORF

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 14ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 154 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΔΡΑ DUSSELDORF .. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 14ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 154 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΔΡΑ DUSSELDORF Επαναλειτουργία Ηπειρωτικού Συλλόγου Ludwigshafen Μιλά στην Ε.Γ. ο κ. Δημήτρης Κούρος, Πότσνταμ: Ο Ανδρέας Στεφανής γράφει για τον

Διαβάστε περισσότερα

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία Zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben Γονείς που μετανάστευσαν στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

GRIECHEN AUS PONTOS & GRIECHISCHE REVOLUTION 1821 ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

GRIECHEN AUS PONTOS & GRIECHISCHE REVOLUTION 1821 ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 GRIECHEN AUS PONTOS & GRIECHISCHE REVOLUTION 1821 ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 35 JAHRE VEREINIGUNG DER GRIECHEN AUS PONTOS IN DER SCHWEIZ- DIE TANZGRUPPEN 35 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ- TA XΟΡΕΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Important Information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ENGLISH 6 DEUTSCH 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 FRANÇAIS 44 ITALIANO 57 NEDERLANDS

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

KAUSA. Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες. Deutsch-Griechisch

KAUSA. Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες. Deutsch-Griechisch KAUSA Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες Deutsch-Griechisch JOBSTARTER wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dem

Διαβάστε περισσότερα

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Impressum Herausgeber Heinrich-Böll-Stiftung Schumannstraße 8 10117 Berlin www.boell.de Das Online-Dossier wurde veröffentlicht

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

Κατάθλιψη. «Μία ακόμη νόσος του πολιτισμού» Κρυφές χρεώσεις: Πως ταξιδιωτικά γραφεία στο διαδίκτυο τις αεροπορικές τιμές συρρικνώνουν.

Κατάθλιψη. «Μία ακόμη νόσος του πολιτισμού» Κρυφές χρεώσεις: Πως ταξιδιωτικά γραφεία στο διαδίκτυο τις αεροπορικές τιμές συρρικνώνουν. 4. Jahr - Ausgabe 30 JULI - AUGUST 2014 Κατάθλιψη. «Μία ακόμη νόσος του πολιτισμού» Σελίδα 08 Κρυφές χρεώσεις: Πως ταξιδιωτικά γραφεία στο διαδίκτυο τις αεροπορικές τιμές συρρικνώνουν. Σελίδα 07 Μνημείο

Διαβάστε περισσότερα

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die W.W. WAAGE, die: 1) [Gerät zum Wiegen]: a) η ζυγαριά: ich stieg (ich stellte) mich [im Badezimmer] auf die Waage ανέβηκα στη ζυγαριά b) ο ζυγός: Die Energiebilanz des Organismus ist wie eine Waage, die

Διαβάστε περισσότερα

24. GRIECHISCHE FILMWOCHE 12. 23.11. 2010 VORTRAGSSAAL DER STADTBIBLIOTHEK IM GASTEIG

24. GRIECHISCHE FILMWOCHE 12. 23.11. 2010 VORTRAGSSAAL DER STADTBIBLIOTHEK IM GASTEIG 24. GRIECHISCHE FILMWOCHE 12. 23.11. 2010 VORTRAGSSAAL DER STADTBIBLIOTHEK IM GASTEIG Anzeige Wir sind ein öffentliches Bildungs-, Kultur- und Begegnungszentrum, das zu Ausstellungen, Lesungen, Konzerten,

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Gemistos Plethon The Byzantine and the Latin Renaissance. Edited by Jozef Matula Paul Richard Blum

Georgios Gemistos Plethon The Byzantine and the Latin Renaissance. Edited by Jozef Matula Paul Richard Blum Georgios Gemistos Plethon The Byzantine and the Latin Renaissance Edited by Jozef Matula Paul Richard Blum Georgios Gemistos Plethon The Byzantine and the Latin Renaissance Edited by Jozef Matula Paul

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ευχές - δραστηριότητες για τα Χριστούγεννα

ΘΕΜΑ : Ευχές - δραστηριότητες για τα Χριστούγεννα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σσ. 1 8 Tiny Domingos Lo and Behold - Berlin Catalogue.indb 1

σσ. 1 8 Tiny Domingos Lo and Behold - Berlin Catalogue.indb 1 EL σσ. 1 8 Ο εκθεσιακός χώρος rosalux με έδρα το Βερολίνο με μεγάλη χαρά φιλοξενεί την έκθεση Συλλογισμοί στην Τέχνη και τη Λογοτεχνία δυο χρόνια ακριβώς μετά την έναρξη των αρχικών συζητήσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ SCHWARZBUCHES DER BESATZUNG

ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ SCHWARZBUCHES DER BESATZUNG ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ SCHWARZBUCHES DER BESATZUNG Β έκδοση συµπληρωµένη και διορθωµένη Zweite ergänzte und korrigierte Ausgabe ΑΘΗΝΑ ATHEN 2006 Επιτροπή α έκδοσης της «ΜΑΥΡΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ» Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Montageanleitung Bedienungsanleitung Trainingsanleitung. Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης Οδηγίες προπόνησης. Art.-Nr.: 33367. Αρ. τεμ.

Montageanleitung Bedienungsanleitung Trainingsanleitung. Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης Οδηγίες προπόνησης. Art.-Nr.: 33367. Αρ. τεμ. GR Power-STEPPER Art.-Nr.: 33367 Αρ. τεμ.: 33367 Montageanleitung Bedienungsanleitung Trainingsanleitung Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης Οδηγίες προπόνησης 01/2010 Hersteller / Κατασκευαστής Firmensitz:

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Handsfree Kit BT77P

Bluetooth Handsfree Kit BT77P - 1 - www.lutec.eu Bluetooth Handsfree Kit BT77P for Car, Office & Home User Manual Bedienungsanleitung Manual de Usuário Εγχειρίδιο χρηστών - 2 - Manual English. P.2 P.14 Deutsch......P.15 P.30 Espanol......P.31

Διαβάστε περισσότερα

Saint George s Residence

Saint George s Residence Saint George s Kassandra, Halkidiki, Greece Tsamouris Family Kafkasou 43, 551 33 Kalamaria, Thessaloniki Tel.: +30-6972-810.953, +30-6944-562.658, +30-2310-446.249, +30-23740-31.344 Fax: +30-2310-430.709,

Διαβάστε περισσότερα

V.V. VAKUUM, das: das Machtvakuum [zb. nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten] το κενό εξουσίας

V.V. VAKUUM, das: das Machtvakuum [zb. nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten] το κενό εξουσίας V.V. VAGE: a) αµυδρός, -ή, -ό: die vage Hoffnung η αµυδρή ελπίδα sie erinnern sich an dich vage, dunkel ([bzw.:] dunkel, vage) σε θυµούνται αµυδρά, αόριστα Stelios hat nur mehr (nur noch) eine vage (dunkle)

Διαβάστε περισσότερα

F.F. FABELHAFT vgl. großartig. FABELTIER, das = το µυθικό ζώο

F.F. FABELHAFT vgl. großartig. FABELTIER, das = το µυθικό ζώο F.F. FABELHAFT vgl. großartig FABELTIER, das = το µυθικό ζώο FABRIK, die 1) το εργοστάσιο: Papa bekam Arbeit in einer Fabrik (nahm eine Arbeit in einer Fabrik an). Ο µπαµπάς έπιασε δουλειά σ ένα εργοστάσιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων. Κεφάλαιο 1. Τοποθέτηση Προϊόντων. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων. Κεφάλαιο 1. Τοποθέτηση Προϊόντων. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων Κεφάλαιο 1 Τοποθέτηση Προϊόντων Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην Τοποθέτηση Προϊόντων Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ 174 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ 174 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 174 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ του Κων/νου Στ. Δεριζιώτη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ «ΠΑΙΡΝΟΥΝ» ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μέχρι το 2023 προγραμματίζουν οι Τούρκοι τον Τουρισμό τους Ογδόντα

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 10. Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 26

Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 10. Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 26 HKS 61 Bedienungsanleitung Brugsanvisning Manual Instrucciones de manejo Notice d Utilisation Manuale d Istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instruções Käyttöohje Bruksanvisning Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

Optimierung der Produktion und Förderung von Olivenöl und Oliven-Produkte Βελτιστοποίηση παραγωγής και προώθησης ελαιολάδου και ελαιουργικών προϊόντων

Optimierung der Produktion und Förderung von Olivenöl und Oliven-Produkte Βελτιστοποίηση παραγωγής και προώθησης ελαιολάδου και ελαιουργικών προϊόντων Fachkonferenz im Rahmen der Deutsch-Griechischen Versammlung Συνέδριο στο πλαίσιο της ελληνογερµανικής Συνέλευσης Optimierung der Produktion und Förderung von Olivenöl und Oliven-Produkte Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Size - A5 OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD MANUAL DEL USUARIO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527.

Size - A5 OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD MANUAL DEL USUARIO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527. OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD GEBRAUCHSANWEISUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL MANUAL DEL USUARIO OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527.indb 1 Deutsch 3-22 Ελληνικά 23-42 English 43-62

Διαβάστε περισσότερα

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία THE JOB OF MY LIFE Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006. Ν. 3(lll)/2006

Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006. Ν. 3(lll)/2006 Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006 Ν. 3(lll)/2006 Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13 Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών Σχολικό έτος 2012/13 Γράφω την δική μου γραμματική για το σχολικό βιβλίο Magnet 1, κεφάλαια 8-10 Magnet 2, κεφ. 11-13 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σοφία Ηρακλείδου Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GESCHÄFTSΑΝΒΑΗNUNG GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN FÜR DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

E.E. 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben

E.E. 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben E.E. EBBE, die = η άµπωτη [vgl.: die Flut η πληµµυρίδα] EBEN 1) [Adjektiv]: eben / flach [zb. eine Straße oder ein Weg] επίπεδος, -η, -ο 2) [Partikel]: Warum ist er krank geworden? [Antwort:] Ich weiß

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ Zukunft durch Ausbildung Tipps zur Berufswahl für griechische Eltern 2003/2004 Πολύτιµοι Καθοδηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη. Διευθυντή, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Παράρτημα Βερολίνου,

Συνέντευξη. Διευθυντή, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Παράρτημα Βερολίνου, Συνέντευξη με τον Δρ. Ελευθέριο Οικονόμου, Διευθυντή, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Παράρτημα Βερολίνου, στην κα ΕύαΣεμερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η παρούσα συνέντευξη είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Jahresschrift der Gesellschaft griechischer Akademiker Nordrhein-Westfalen e.v.

Φυλλάδιο. Jahresschrift der Gesellschaft griechischer Akademiker Nordrhein-Westfalen e.v. Φυλλάδιο 2004 2005 Jahresschrift der Gesellschaft griechischer Akademiker Nordrhein-Westfalen e.v. Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι της Εταιρείας Το 2004 υπήρξε μια ξεχωριστή χρονιά για τα ελληνικά χρώματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΗ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΗ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΗ Προσέρχοµαι να παραλάβω το βραβείο που µού απονέµεται σήµερα µε συγκίνηση και µε επίγνωση της µεγάλης αξίας του, διότι ακριβώς φέρει το όνοµα του αλησµόνητου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεχομένως επώνυμο γέννησης και όνομα προηγούμενου γάμου Όνομα Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Ενδεχομένως επώνυμο γέννησης και όνομα προηγούμενου γάμου Όνομα Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. Familienkasse Αριθμός φορολογικού μητρώου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση στη Γερμανία Steuer-ID d. antragstell. Person in Deutschl. Αίτηση επιδόματος τέκνων

Διαβάστε περισσότερα

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE Von Günter Lachawitz 3. Teil: Kommentar Fassung Juli 2012 (77 S.), Ergänzungen nach der ersten Fassung (Juli 2010, 74 S.) sind grau unterlegt. INHALT Vorbemerkung,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSKLEBEPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 89961 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ Αναµόρφωση Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών Επιστηµονικώς Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Φρειδερίκη Μπατσαλιά. Μάθηµα:

Πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ Αναµόρφωση Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών Επιστηµονικώς Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Φρειδερίκη Μπατσαλιά. Μάθηµα: Πανεπιστήµιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Universität Athen Philosophische Fakultät Fachbereich für deutsche Sprache und Literatur Πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ Αναµόρφωση Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television

Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television Bedienungsanleitung Istruzioni operative Οδηγίες Χρήσης Operating Instructions INHALT Contents 1 Wichtige Informationen... 1 1.1 Bildschirm

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Dr. Dr. Φώτης Β. Εξάρχου. D.D.S., Dipl. Orth., Dipl. Dent., M.S.D., Ph.D., Ph.D. Ειδικός Ορθοδοντικός

Βιογραφικό Σημείωμα. Dr. Dr. Φώτης Β. Εξάρχου. D.D.S., Dipl. Orth., Dipl. Dent., M.S.D., Ph.D., Ph.D. Ειδικός Ορθοδοντικός Βιογραφικό Σημείωμα Dr. Dr. Φώτης Β. Εξάρχου D.D.S., Dipl. Orth., Dipl. Dent., M.S.D., Ph.D., Ph.D. Ειδικός Ορθοδοντικός 28 ης Οκτωβρίου 49, 45333 Ιωάννινα, Ελλάς Τηλ.: +302651032190, Κινητό: +306948741860

Διαβάστε περισσότερα