ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΙΕΕΕ p), ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL (IEEE 1076) KAI ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ XILINX FPGA ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΙΟΚΕΣ Αθήνα, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2 2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΙΕΕΕ p), ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL (IEEE 1076) KAI ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ XILINX FPGA ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΙΟΚΕΣ Συμβουλευτική Επιτροπή : ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΔΙΤΗΣ.. Ν. ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ Α. ΑΜΔΙΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α ΕΠΙΣΕΥ... Κ. ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Δ. Θ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ε.Μ.Π. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π. Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Αθήνα, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

4 ... ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΙΟΚΕΣ Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΙΟΚΕΣ, 2009 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 4

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η μελέτη, ανάλυση, προσομοίωση και η βελτιστοποίηση αποδοσης του φυσικού επιπέδου ασυρμάτου δικτύου σύμφωνα με το πρότυπο της ΙΕΕΕ p ή αλλιώς Automotive WLAN. Πρόκειται για ένα πρότυπο το οποίο επίσημα θα δημοσιευτεί στις αρχές του 2010 από το Ινστιτούτο των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE) και αφορά την ασύρματη πρόσβαση στις διαοχηματικές επικοινωνίες μέσα σε οδικό περιβάλλον. Ο κύριος στόχος της εφαρμογής του προτύπου είναι η πρόληψη των ατυχημάτων μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης των κινδύνων και της κατάλληλης μεταβίβασης πληροφοριών είτε μεταξύ των κινουμένων οχημάτων είτε μεταξύ των οχημάτων και των μονάδων που βρίσκονται στην πλευρά του δρόμου στην αδειοδοτημένη ITS ζώνη συχνοτήτων των 5.9 GHz ( GHz). Το πρωτόκολλο IEEE p αποτελεί μια από τις πολλά υποσχόμενες μελλοντικά τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας από την σκοπιά του συστήματος με βασικό κριτήριο την διαπερατότητα σε συνθήκες κορεσμού. Η διατριβή μπορεί να διαχωριστεί σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται όχι μόνο την ανάλυση και την προσομοίωση του φυσικού επιπέδου του ασύρματου δικτύου που ορίζεται από το εν λόγω πρότυπο αλλά και την βελτιστοποίηση απόδοσης αυτού μέσω αλλαγής της υπάρχουσας συνελικτικής κωδικοποίησης καναλιού άλλοτε με αναδρομικής συστηματικής συνελικτικής κωδικοποίησης και άλλοτε με κυκλικό μπλοκ Reed-Solomon κώδικα διόρθωσης λαθών. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνεται υπόψη η λειτουργία των δυο μεγάλων κατηγοριών κωδικών (Turbo και Reed-Solomon) που χρησιμοποιούνται και δίνεται περισσότερο έμφαση στην ενσωμάτωση, στην λειτουργία αλλά και στην βελτίωση της απόδοσης του φυσικού επιπέδου του προτύπου. Μέσω του λογισμικού MATLAB αξιολογείται η επίδοση του συστήματος με την εύρεση του ρυθμού λαθών (BER) και του σηματοθορυβικού λόγου (SNR) και παρέχεται πλήρης επεξήγηση για όλα τα αποτελέσματα. Το δεύτερο μέρος αφορά την ανάπτυξη και σχεδίαση του φυσικού επιπέδου του προτύπου μέσω της γλώσσας περιγραφής υλικού VHDL και μετέπειτα την υλοποίηση σε FPGA της εταιρείας XILINX. Γίνεται μια περιγραφή των εργαλείων σχεδίασης και των αναπτυξιακών πλατφόρμων που χρησιμοποιηθήκαν με σκοπό αρχικά της σχεδίασης του πομποδέκτη και μετέπειτα την υλοποίηση του σε FPGA μέσω γλώσσας VHDL, η οποία έγινε πρότυπο του ΙΕΕΕ το Κρίθηκε σκόπιμο για καλύτερο έλεγχο του κώδικα ο διαχωρισμός αρχικά του πομπού και μετέπειτα του δέκτη σε δυο 5

6 μέρη. Έτσι στο πρώτο μέρος υλοποιήθηκε ο αλγόριθμος για τον εμπρόσθιο κώδικα διόρθωσης λαθών (Forward Error Correction, FEC) μέσω του εργαλείου System Generator της XILINX και μετέπειτα ο αλγόριθμος για το μέρος της ορθογωνικής πολυπλεξίας διαίρεσης συχνότητας (OFDM) μέσω δημιουργίας κώδικα. Εφάμιλλη διαδικασία ισχύει και για τον δέκτη. Το τελευταίο κεφάλαιο του δευτέρου μέρους της διατριβής περιλαμβάνει εκτός από την περιγραφή των πλακετών για την μεταφορά του baseband σήματος στην RF περιοχή και την πραγματοποίηση πειραματικών μετρήσεων του πομποδέκτη μέσα στο εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών της σχολής των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Η ολοκλήρωση της διατριβής πραγματοποιείται με το όγδοο κεφάλαιο αυτής το οποίο περιέχει συνοπτικά τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων και των πειραματικών μετρήσεων ενώ εξάγονται συμπεράσματα για την συνεισφορά της αυτής στον ερευνητικό τομέα και κατατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ IEEE p, δια-οχηματικές επικοινωνίες, φυσικό επίπεδο, DSRC, OFDM, κωδικοποίηση καναλιού, BER, SNR, Τurbo κωδικοποίηση, Reed-Solomon κωδικοποίηση, κυκλικό πρόθεμα, XILINX, FPGA, FEC, VHDL. 6

7 ABSTRACT The objective of this Ph.D thesis is the analysis, the simulation and the performance improvement of the physical layer for the Automotive WLAN standard. IEEE p WAVE standard (wireless access for vehicular environment) is being considered as a promising wireless technology for enhancing transportation safety and provides safety related services like collision avoidance and emergency breaking. This includes data exchange between high-speed vehicles and between the vehicles and the roadside infrastructure in the licensed ITS band of 5.9 GHz ( GHz). The standard is going to be published at the beginning of In the first chapters, the p standard was presented by analyzing the physical layer s specifications and its operations. Performance analysis of PHY model has been evaluated into different propagation conditions (AWGN, Ricean and Rayleigh fading). In particular, BER and SNR for all the data rates have been estimated. Simulation results reveal that our system can efficiently mitigate Inter-symbol interference and Inter-carrier interference introduced by multi-path delay spread in our high mobility environment but against frequency selective fading BER values are on to increase. To overcome this problem, we propose to use a different value of guard interval (3,2μsec). Another solution is the employing of two different coding schemes. More specific a comprehensive investigation of the performance of Concatenated Reed Solomon Codes with Convolutional Codes and Turbo Codes is carried out over vehicular ad-hoc networks based on IEEE p specifications. In the following chapters the FEC (Forward Error Correction) system model in the transmitter with the original coding scheme and the two alternative schemes has been implemented in a Field Programmable Gate Array (FPGA) from Xilinx using the System Generator tool-flow for fast prototyping. After that the OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) part of the transmitter was implemented in the FPGA not only in the baseband zone but also in the RF zone employing two evaluation boards from ANALOG DEVICES. In the last part of the thesis, we carried out experimental results of our system model for real time implementations and see the theoretical model variation. 7

8 KEYWORDS IEEE p, Vehicular communications, PHY, DSRC, OFDM, Channel coding, BER, SNR, Τurbo coding, Reed-Solomon coding, Cycle prefix, XILINX, FPGA, FEC, VHDL. 8

9 Ευχαριστίες Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε τα τελευταία 4,5 χρόνια στη σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.. Αισθάνομαι την ανάγκη με την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού όγκου εργασίας να ευχαριστήσω μερικούς ανθρώπους που χωρίς τη βοήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση δεν θα ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί. Πρώτον από όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα μου Καθηγητή Νικόλαο Ουζούνογλου. Η διατριβή αποτελεί απόρροια ενδελεχούς συνεργασίας μαζί του. Τον ευχαριστώ θερμά για την συνεχή και αμέριστη υποστήριξη του. Ήταν τιμή μου που μου δόθηκε η ευκαιρία να βρεθώ κάτω από την επίβλεψή του τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Ερευνητή Α ΕΠΙΣΕΥ Δρ Άγγελο Αμδίτη για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και στην δουλειά μου αλλά και το διαρκές ενδιαφέρον του για την πορεία της εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λέκτορα κ. Γεώργιο Οικονομάκο για την πολύτιμη βοήθειά του, καθώς χωρίς τη δική του συνδρομή η ολοκλήρωση αυτής της εργασίας δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για τις αμέτρητες ώρες που αφιέρωσε αλλά και για τις πολύτιμες συμβουλές που μου έδωσε κατά την διάρκεια των δυο τελευταίων ετών της διατριβής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους καθηγητές κ. Παναγιώτη Φράγκο και Κιαμάλ Πεκμεστζή, την καθηγήτρια κ. Δήμητρα Κακλαμάνη μέλη της Επταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις υποδείξεις και τις συμβουλές τους. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μου και εκτίμηση εκφράζω προς τον Καθηγητή Συγκοινωνιολογίας κ. Γεώργιο Γιαννόπουλο από το Α.Π.Θ. μέλος της Επταμελούς για την συμπαράσταση του σε όλη την διάρκεια των σπουδών μου. 9

10 Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας I- SENSE ΙTS για τη συνεργασία που είχα μαζί τους κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο μηχανικό και φίλο Επαμεινώνδα Κρανιά, για τις πολύτιμες συμβουλές του κατά την σχεδίαση του κυκλώματος OFDM που υλοποιήθηκε. Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω την σύζυγο μου υπ. διδάκτορα μηχανικό Εριέττα Ζουντουρίδου για τη στήριξη, την αγάπη, την υπομονή και την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε και που στάθηκε πολύτιμος αρωγός κατά την εκπόνηση αυτής της δημιουργικής και εποικοδομητικής εργασίας. 10

11 To my wife Erietta, the love of my life, to my son Christos, the joy of our lives. 11

12 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ABSTRACT 7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Δια-Οχηματικές Επικοινωνίες Εισαγωγή Τι είναι η Επικοινωνία Vehicle to Vehicle (V2V); Είδη δια-οχηματικών επικοινωνιών Αρχιτεκτονική συστήματος δια-οχηματικών επικοινωνιών Βασικές αρχές επικοινωνιών για τα δίκτυα VANET Αντικείμενο και διάρθρωση της έκθεσης 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 IEEE p - Eπισκόπηση του Φυσικού Επιπέδου Εισαγωγή Φυσικό επίπεδο του IEEE p Αρχιτεκτονική του προτύπου Παράμετροι και τεχνικά χαρακτηριστικά του προτύπου p Μαθηματική απεικόνιση του πακέτου OFDM για το p Ανάδευση (scrambling) δεδομένων Συνελικτικός κωδικοποιητής Block Interleaver Διαμόρφωση Σημάτων OFDM 64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανάλυση Σχημάτων Κωδικοποίησης Καναλιού Για DSRC Επικοινωνίες Εισαγωγή Κώδικες διόρθωσης λαθών Κώδικες Block Αποκωδικοποίηση της λαμβανόμενης κωδικής λέξης BCH και Reed Solomon κώδικες 79 12

13 3.3 Παράλληλα συνδεδεμένοι συνελικτικοί κώδικες Υλοποίηση Turbo κωδικοποιητή Αποκωδικοποίηση Turbo 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Υλοποίηση και Προσομοίωση Συστήματος V2V στο Λογισμικό SIMULINK Υλοποίηση Πομπού p Πηγή πληροφορίας Κωδικοποίηση διαύλου Διαμόρφωση του συμβόλου Δημιουργία συμβόλου OFDM Ασύρματο κανάλι διάδοσης Υλοποίηση Δέκτη ΙΕΕΕ p Αποτελέσματα προσομοίωσης συστήματος IEEE p Ο σενάριο κίνησης (σενάριο highway) Ο σενάριο κίνησης (σενάριο urban) Βελτίωση απόδοσης Χρήση διαφορετικού κυκλικού προθέματος Χρήση αναδρομικής κωδικοποίησης turbo Χρήση αλυσιδωτού κώδικα RS- CC 116 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Εργαλεία σχεδίασης και αναπτυξιακές πλατφόρμες της XILINX Εισαγωγή Περιβαλλον σχεδίασης ISE της XILINX Xilinx System Generator ΝALLATECH XtremeDSP Development Kit-IV XUP Virtex-II Pro Development System ΝALLATECH FUSE λογισμικό 147 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ανάπτυξη και σχεδίαση κυκλώματος FEC και OFDM σε γλώσσα VHDL Εισαγωγή Σχεδίαση FEC Coding Chain Σχεδίαση αλγορίθμου OFDM διαμόρφωσης 161 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Υλοποίηση κυκλωμάτων σε FPGA Εισαγωγή Παρουσίαση της πλακέτας ADL Παρουσίαση της πλακέτας ADL

14 7.4 Υλοποίηση διαμόρφωσης BPSK και QPSK Υλοποίηση κυκλώματος FEC Coding σε FPGA Υλοποίηση κυκλώματος OFDM σε FPGA 201 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Συμπεράσματα - μελλοντική εργασία 209 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 213 Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδριών και περιοδικών με κρίση στο πλήρες άρθρο 226 Βιβλιογραφία

15 Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 1.1: Αιτίες και ποσοστά των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων 20 Σχήμα 1.2: Επικοινωνίες σε ένα MANET 21 Σχήμα 1.3: Όχημα-Σύνθετο ηλεκτρονικό δίκτυο 22 Σχήμα 1.4: Είδη δια-οχηματικων επικοινωνιών 25 Σχήμα 1.5: Εφαρμογή της επικοινωνίας στα συστήματα πληροφοριών των αυτοκίνητων 26 Σχήμα 1.6: Αρχιτεκτονική συστήματος δικτύου πρόληψης ατυχημάτων 30 Σχήμα 1.7: Απλουστευμένη λειτουργική επισκόπηση συστημάτων 32 Σχήμα 1.8: Βασικές αρχές συστήματος επικοινωνιών 34 Σχήμα 1.9: Αρχιτεκτονική επικοινωνιακού επιπέδου 35 Σχήμα 1.10: Σύστημα υποδομής στην πλευρά του δρόμου 36 Σχήμα 2.1: Επτά μη επικαλυπτόμενα κανάλια επικοινωνίας φάσματος 10 MHz για το πρότυπο ΙΕΕΕ p 44 Σχήμα 2.2: Διάρθρωση στρωμάτων του φυσικού επιπέδου για το ΙΕΕΕ p 48 Σχήμα 2.3: Μορφή πλαισίου για το ΙΕΕΕ p 48 Σχήμα 2.4: Σύγκριση βασικού μοντέλου αναφοράς OSI με τα στρώματα του p. 50 Σχήμα 2.5: Μπλοκ διάγραμμα του φυσικού επιπέδου του p 53 Σχήμα 2.6: Σχηματικό διάγραμμα του αναδευτήρα (scrambler) 56 Σχήμα 2..7: Συνελικτικός κωδικοποιητής 57 Σχήμα 2..8: Συνελικτικός κωδικοποιητής για το ΙΕΕΕ p 57 Σχήμα 2..9: BPSK Σχήμα διαμόρφωσης για το ΙΕΕΕ p 61 Σχήμα 2.10: QPSK Σχήμα διαμόρφωσης για το ΙΕΕΕ p 61 Σχήμα 2.11: 16QAM Σχήμα διαμόρφωσης για το ΙΕΕΕ p 62 Σχήμα 2.12: 64QAM Σχήμα διαμόρφωσης για το ΙΕΕΕ p 63 Σχήμα 2.13: Ο τρόπος λειτουργίας του OFDM. Κάθε σήμα που θα χρησιμοποιήσει το ίδιο κανάλι επικοινωνίας, πολλαπλασιάζετε με ορθογώνια σήματα. Στην αποκωδικοποίηση, μέσω του 65 μετασχηματισμού Fourier παίρνουμε το αρχικό σήμα. Σχήμα 2.14 : Ένας από τους μηχανισμούς συγχρονισμού είναι μέσω της τεχνικής Cyclic Prefix, η οποία ουσιαστικά είναι μια αντιγραφή ενός κομματιού από το τέλος στην αρχή και έτσι μετατρέπεται ο 66 κώδικας σε κυκλικός. Εισαγωγή πλεονάζουσας πληροφορίας με «δομημένο» τρόπο Σχήμα 3.1: ώστε να αντιμετωπίζονται αποδοτικότερα οι παραμορφώσεις 70 που εισάγει το κανάλι Σχήμα 3.2: Εκτίμηση απόδοσης συστήματος επικοινωνίας με και χωρίς κωδικοποίηση καναλιού

16 Σχήμα 3.3: Γενικό κύκλωμα αποκωδικοποίησης block κώδικα 78 Σχήμα 3.4: Μπλοκ διάγραμμα ενός turbo κωδικοποιητή με puncturing 85 Σχήμα 3.5: Αναδρομικός συστηματικός συνελικτικός κωδικοποιητής 86 Σχήμα 3.6: Συστηματικός συνελικτικός αποκωδικοποιητής 87 Σχήμα 4.1: Υποσύστημα κωδικοποίηση καναλιού 93 Σχήμα 4.2: Υποσύστημα δημιουργίας ODFM συμβόλου στον πομπό 98 Σχήμα 4.3: Two ray path loss μοντέλο 98 Σχήμα 4.4: Κατανομή Rice 100 Σχήμα 4.5: Κατανομή Rayleigh 103 Σχήμα 4.6: Υποσύστημα δημιουργίας ODFM συμβόλου στον δέκτη 105 Σχήμα 4.7: 1 ο σενάριο κίνησης 107 Σχήμα 4.8: Ισχυρό απευθείας λαμβανόμενο σήμα και ένα λιγότερο ισχυρό ανακλώμενο από το έδαφος σήμα 108 Σχήμα 4.9: Σύγκριση όλων των σχημάτων διαμόρφωσης για το πρώτο σενάριο κίνησης με k=5db 108 Σχήμα 4.10: Φασματική ανάλυση τους σήματος στον δέκτη χωρίς την επίδραση του ασύρματου περιβάλλοντος 109 Σχήμα 4.11: Φασματική ανάλυση τους σήματος στον δέκτη με fd=389hz 109 Σχήμα 4.12: 2 ο σενάριο κίνησης 110 Σχήμα 4.13: Σύγκριση όλων των σχημάτων διαμόρφωσης για το δεύτερο σενάριο κίνησης 110 Σχήμα 4.14: Επίδραση συχνότητας Doppler συναρτήσει της απόστασης για BPSK κωδικοποίηση και NLOS κανάλι. 111 Σχήμα 4.15: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης με για το δεύτερο σενάριο κίνησης 112 Σχήμα 4.16: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης QPSK με Τurbo κωδικοποίηση για AWGN 113 Σχήμα 4.17: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης 16QAM με Τurbo κωδικοποίηση για AWGN 114 Σχήμα 4.18: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης BPSK με Τurbo κωδικοποίηση για NLOS 114 Σχήμα 4.19: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης QPSK με Τurbo κωδικοποίηση για NLOS 115 Σχήμα 4.20: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης QPSK με RSCC κωδικοποίηση για NLOS 116 Σχήμα 4.21: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης 64QAM με RSCC κωδικοποίηση για NLOS 116 Σχήμα 4.22: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης BPSK με RSCC κωδικοποίηση για AWGN 117 Σχήμα 4.23: Σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης BPSK με RSCC κωδικοποίηση για AWGN 117 Σχήμα 5.1: Γενική δομή μίας διάταξης FPGA 123 Σχήμα 5.2: Το γραφικό περιβάλλον του εργαλείου ISE Σχήμα 5.3: ISE design flow 126 Σχήμα 5.4: Βασικά στοιχεία περιβάλλοντος ISE 129 Σχήμα 5.5: Αρχεία πηγαίου κώδικα 130 Σχήμα 5.6: System Generator σχεδιαστική ροή

17 Σχήμα 5.7: Screenshot από την επιφάνεια εργασίας του System Generator 134 Σχήμα 5.8: DSP building blocks 135 Σχήμα 5.9: Hardware co simulation 136 Σχήμα 5.10: Πλατφόρμα ολοκλήρωσης συστημάτων 137 Σχήμα 5.11: XtremeDSP Development Kit-IV 138 Σχήμα 5.12: XtremeDSP Development Kit-IV λειτουργικό διάγραμμα 139 Σχήμα 5.13: ADC σε FPGA διεπαφή 140 Σχήμα 5.14: MCX Connectors 140 Σχήμα 5.15: DAC σε FPGA διεπαφή 141 Σχήμα 5.16: Virtex-II Architecture Overview 142 Σχήμα 5.17: XUP Virtex-II Pro Development System Block Diagram 143 Σχήμα 5.18: XUP Virtex-II Pro Development System Board Photo 144 Σχήμα 5.19: I/O Bank Connections to Peripheral Devices 145 Σχήμα 5.20: FUSE probe tool 147 Σχήμα 5.21: Παράθυρο εντοπισμού καρτών 148 Σχήμα 5.22: Παράθυρο διαλόγου για άνοιγμα καρτών 148 Σχήμα 5.23: GUI που εμφανίζει δύο κάρτες ανοιγμένες 149 Σχήμα 5.24: Bitfile Assigned to FPGA 149 Σχήμα 5.25: Τελικό στάδιο προγραμματισμού του FPGA 150 Σχήμα 6.1: Το διάγραμμα ροής της σύνθεσης για το System Generator 154 Σχήμα 6.2: Αποτύπωση του μοντελου για τον πομπό από το System Generator 155 Σχήμα 6.3: Με την επιλογή Generate πραγματοποιειται η υλοποίηση των αρχείων προγραμματισμού(πομποσ) 157 Σχήμα 6.4: Αποτύπωση του μοντελου για τον δέκτη από το System Generator 159 Σχήμα 6.5: Με την επιλογή Generate πραγματοποιειται η υλοποίηση των αρχείων προγραμματισμού(δεκτησ) 160 Σχήμα 6.6: OFDM Διαμόρφωση και αποδιαμορφωση δεδομένων 160 Σχήμα 6.7: Διάγραμμα απεικόνισης του αλγορίθμου υλοποιήσης για το κύριο σύστημα της OFDM διαμόρφωσης 161 Σχήμα 6.8: Διάγραμμα απεικόνισης του αλγορίθμου υλοποιήσης για το υπόσυστημα της OFDM διαμόρφωσης 162 Σχήμα 6.9: Υποσυστήματα του στοιχείου cfft 168 Σχήμα 6.10: Το υποσύστημα ταχείας μετατροπής Fourier FFT χρησιμοποιεί τη μέθοδο της CORDIC 169 Σχήμα 7.1:. Διασύνδεση υπολογιστή με FPGA μέσω των τριών πρωτοκόλλων επικοινωνίας 185 Σχήμα 7.2: Καλώδιο παράλληλης συνδεσμολογίας FPGA με PC 185 Σχήμα 7.3: Block διάγραμμα της πλακέτας ADL Σχήμα 7.4: Block διάγραμμα της πλακέτας ADL Σχήμα 7.5: Evaluation Board Schematic

18 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1.1: ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 19 Πίνακας 1.2: Διάφορες μορφές δια-οχηματικων επικοινωνιών 30 Πίνακας 2.1: Σύγκριση τεχνικών χαρακτηριστικών προτύπων της IEEE 46 Πίνακας 2.2: Ρυθμοί μετάδοσης και σχήματα διαμόρφωσης/κωδικοποίησης του φυσικού στρώματος 80211p 48 Πίνακας 2.3: Η σταθερά κανονικοποίησης για κάθε διαμόρφωση 65 Πίνακας 4.1: Βασικά χαρακτηριστικά προτύπου p 92 Πίνακας 4.2: IEEE p Διαμορφώσεις και χαρακτηριστικές τιμές κωδικοποιήσεων 94 Πίνακας 4.3: Αριθμός των bits ανά φορέα ανάλογα με τον τύπο διαμόρφωσης 95 Πίνακας 7.1: FPGA ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ 196 Πίνακας 7.2: FPGA ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΓΙΑ OFDM

19 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Εισαγωγή 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις υψηλά αναπτυγμένες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης τα τροχαία ατυχήματα είναι ήδη μεταξύ των δέκα υψηλοτέρων αιτιών απωλειών ζωής. Στις λιγότερες αναπτυγμένες χώρες τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την πιο σοβαρή αιτία για τραυματισμούς και έχουν καταταγεί στην ενδεκάτη θέση ανάμεσα στις πιο σοβαρές αιτίες απωλειών ζωής. Πάνω από 40 χιλιάδες μοιραία περιστατικά και πάνω από 1,7 εκατομμύρια τραυματισμοί σε όλες τις χώρες τις ευρωπαϊκής ένωσης πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Εκτιμάται ότι το φαινόμενο αυτό κοστίζει λίγο πολύ γύρω στα 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρακάτω εικονίζεται ένας πίνακας με στατιστικές που αναφέρονται στον αριθμό των ατυχημάτων στην ευρωπαϊκή ένωση [1]. Number of fatalities at 30 days Evolution ΓΑΛΛΙΑ % ΓΕΡΜΑΝΙΑ % ΠΟΛΩΝΙΑ % ΙΣΠΑΝΙΑ % Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ % ΟΛΛΑΝΔΙΑ % ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Αριθμοί ατυχημάτων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης Συγκρινόμενα με άλλα μέσα μεταφοράς το αυτοκίνητο αποτελεί τον πιο επικίνδυνο τρόπο μεταφοράς. Από γενική άποψη τα τροχαία ατυχήματα προέρχονται συνήθως από απώλεια ελέγχου του οχήματος που αντιστοιχεί περίπου στο 70% των 20

21 περιστατικών. Οι λόγοι για τα τροχαία ατυχήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 4 ενότητες. o Μη δυνατότητα ελέγχου κατάστασης του οχήματος σε συνάρτηση με τις συνθήκες οδήγησης και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του οχήματος. o Σοβαρή βλάβη του οχήματος o Απροσεξία του οδηγού o Μη δυνατότητα ελέγχου κατάστασης άλλων οχημάτων Παρακάτω εικονίζεται ένας χάρτης που δείχνει σε ποσοστά τις αιτίες πραγματοποίησης τροχαίων ατυχημάτων στο γενικό σύνολο. Driving rules, 11 Overtaking, 7 Speed, 42 Priority, 13 Alcohol, 11 Road cond and meteo, 16 Σχήμα 1.1: Αιτίες και ποσοστά των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων [1] Ο τομέας των ηλεκτρονικών αποτελεί τον κύριο οδηγό για κανοτόμες λύσεις στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πράγματι εκτιμάται ότι το 80% των νεοεισερχόμενων εφαρμογών λειτουργίας και εξοπλισμού στον χώρο του αυτοκινήτου προέρχονται από εφαρμογές ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικού. Μια σημαντική περιοχή για τις νέες εφαρμογές άνεσης και ασφάλειας είναι τηλεπληροφορική οχημάτων που αποτελεί την ενσωμάτωση των τεχνολογιών υπολογισμού και τηλεπικοινωνιών στα οχήματα. Μια ανεξάρτητη πρόσφατη ανάπτυξη στον ασύρματο τομέα των επικοινωνιών είναι τα ασύρματα δίκτυα τα οποία δεν υποστηρίζονται από σταθερές υποδομές δικτυακού χαρακτήρα και αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως (Mobile Ad Hoc Networks (MANET)) [2]. Τα δίκτυα αυτά αποτελούν μια επέκταση των δικτύων Ad- Hoc, είναι αυτοοργανώσιμα με διαδρομές πολλαπλών τμημάτων (multi-hop) όπου η δομή του δικτύου αλλάζει δυναμικά λόγω της μεγάλης κινητικότητας των κόμβων ή 21

22 αλλαγές τοπολογικού χαρακτήρα μιας και αποτελούνται από κόμβους που κινούνται δυναμικά και αυθαίρετα, δημιουργώντας έτσι δυναμικές τοπολογίες δικτύου. Σε ένα τέτοιο δίκτυο κάθε κόμβος αποτελεί μια πιθανή πηγή πληροφορίας και δρα σαν ένας δρομολογητής που προωθεί πακέτα δεδομένων που έχουν ληφθεί από άλλους κόμβους όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα [3]. Για το λόγο αυτό επικοινωνία πάνω από αποστάσεις μεγαλύτερες από το εμβέλεια μετάδοσης για έναν ατομικό κόμβο είναι πιθανόν να πραγματοποιηθούν χωρίς την απαίτηση συστήματος υποδομής όπως δρομολογητές ή επαναλήπτες. Σχήμα 1.2: Επικοινωνίες σε ένα MANET Η ανάγκη σύγχρονων εξειδικευμένων επικοινωνιακών εφαρμογών για θέματα ασφαλείας στον χώρο των οχημάτων απαιτεί ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό σύστημα, το οποίο θα αντιμετωπίζει συνολικά και σφαιρικά τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν αυτά τα δίκτυα. Η δρομολόγηση, η διαχείριση και άλλες επικοινωνιακές λειτουργίες ενός τέτοιου ασύρματου δικτύου δια-οχηματικών επικοινωνιών αυθαιρέτου δομής (Vehicular Ad-Hoc Network (VANET)) [4] αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις λόγω της κινητικότητας και της δυναμικής συμπεριφοράς των κόμβων, ενδεχομένως του μεγάλου τους αριθμού στο δίκτυο, και των περιορισμένων πόρων του δικτύου όπως το εύρος ζώνης και η κατανάλωση ενέργειας Τα σημερινά οχήματα αποτελούν σύνθετα ηλεκτρονικά δίκτυα. Οι διάφορες μονάδες που διαθέτουν (ραντάρ, υπέρυθρες κάμερες, υπολογιστές, κ.α.) ανταλλάσσουν συνεχώς τις διαθέσιμες πληροφορίες και συνεργάζονται με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας και της άνεσης των οδηγών. Επιπλέον, το όχημα μπορεί να επικοινωνήσει 22

23 ασύρματα με το περιβάλλον. Στο παράρτημα Α περιγράφονται μια σειρά συσκευών και αισθητήρων που εγκαταστάθηκαν σε ερευνητικό όχημα στην σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. για τον σκοπό αυτό. Σχήμα 1.3: Όχημα-Σύνθετο ηλεκτρονικό δίκτυο Στο πλαίσιο των προσπαθειών των αυτοκινητοβιομηχανιών να βελτιώσουν την ασφάλεια όλων, κυρίως των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, κορυφαία συστήματα επικοινωνίας αυτοκίνητου με αυτοκίνητο έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς σε διάφορα συνέδρια ή Consortium. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα που εξετάζουν την ασφάλεια σε συνδυασμό με τα δίκτυα VANET. Μερικά από αυτά είναι τα Network On Wheels [5] και ο προκάτοχος του FleetNet [6] στην Γερμανία, το WILLWARN [7] μέσα στο IP PReVENT [8] και το Car-to-Car Communication Consortium [9] στην Ευρώπη καθώς και τα Vehicular Safety Consortium [10] και τον διάδοχο του VSC2 στις ΗΠΑ. Το CAR 2 CAR Communication Consortium είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε από Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, και είναι ανοιχτός για προμηθευτές αφοσιωμένους στο στόχο της περαιτέρω αύξησης της ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας και της απόδοσης μέσω ενδοεπικοινωνιών μεταξύ των οχημάτων. Κοινός στόχος των συμμετεχόντων φορέων είναι η ανάπτυξη διαλειτουργικών προτύπων για όλα τα οχήματα, μεταξύ των οποίων οι μοτοσικλέτες, και τέλος η εισαγωγή ενός στάνταρ συστήματος στην Ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου. 23

24 Τα συστήματα αυτά παράγουν προειδοποιήσεις για αναβάτες μοτοσικλετών και οδηγούς άλλων οχημάτων με συνεχή ανταλλαγή δεδομένων προσδιορισμού θέσης από δορυφορικές πηγές GPS. Αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας όταν οι χρήστες των δρόμων πλησιάζουν σε διασταυρώσεις, γιατί τους προειδοποιεί για άλλα οχήματα που πιθανόν βρίσκονται σε μία πορεία σύγκρουσης, προσφέροντας τους δυνατότητα ελιγμών για αποφυγή των εμποδίων. Η εξέλιξη της ενδοεπικοινωνίας μεταξύ οδηγών και οχημάτων εμπεριέχεται στην τρέχουσα στρατηγική των αυτοκινητοβιομηχανιών για την ασφάλεια των επιβατών. Η μέθοδος αυτή ενσωματώνει στοιχεία Προληπτικής, Ενεργητικής και Παθητικής ασφάλειας. Οι τεχνολογίες προληπτικής ασφάλειας περιλαμβάνουν Προσομοιωτή Οδήγησης (Driving Simulator) και (Εκπαιδευτή Οδήγησης), που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση αντίληψης κινδύνων. 1.2 Τι είναι η Επικοινωνία Vehicle to Vehicle (V2V); Η επικοινωνία V2V μεταδίδει ταχέως πληροφορίες με απλό και συνοπτικό τρόπο, υποστηρίζοντας τις διαδικασίες αναγνώρισης αυτοκινητιστικών και αναβατών. Πληροφορίες όπως θέση, κατεύθυνση και συντεταγμένες δυναμικής οχήματος ανταλλάσσονται μεταξύ των οχημάτων. Οι οδηγοί μπορούν να λαμβάνουν με ασφάλεια προειδοποιήσεις για τα οχήματα που βρίσκονται κοντά τους σε μία ψηλά τοποθετημένη οθόνη (Head-up Indicator Display) και πληροφορίες μέσω ενός συστήματος ήχου, χωρίς να χρειάζεται να πάρουν τα μάτια τους από το δρόμο. Οι οδηγοί μπορούν να βλέπουν πληροφορίες για την κατάσταση των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που βρίσκονται στη γύρω περιοχή και να λαμβάνουν προειδοποιήσεις, π.χ., στην οθόνη του συστήματος πλοήγησης. Η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος επικοινωνίας Οχήματος με Όχημα και Οχήματος με Υποδομή (infrastructure) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φιλοσοφία ΗΜΙ το μέσον αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ αυτοκινήτου και οδηγού. Μετά από εκτενή έρευνα, οι εταιρείες έχουν δημιουργήσει λογική και διαισθητική φιλοσοφία ΗΜΙ για ταχύτερη και ευκολότερη αναγνώριση. Σε καταστάσεις όπου τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια παράγεται μία οπτική και μία ακουστική προειδοποίηση. Η οπτική διεπαφή ΗΜΙ τοποθετείται στο πάνω άκρο του καντράν, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πεδίο ορατότητας, επιτρέποντας στον αναβάτη να εντοπίζει πληροφορίες και προειδοποιήσεις εύκολα και χωρίς, στην πραγματικότητα να πρέπει να πάρει τα 24

25 μάτια του από το δρόμο. Η ένταση, το χρώμα και η θέση των φώτων παρέχουν διαισθητικές πληροφορίες για τη σοβαρότητα και την περιοχή του κινδύνου που καραδοκεί. Για να μπορούν οι οδηγοί να αναγνωρίζουν καλύτερα και να εντοπίζουν τον κίνδυνο μπροστά, μία φωνητική προειδοποίηση μεταδίδεται στο χώρο του οχήματος, το οποίο συνδέεται μέσω Bluetooth με το σύστημα. Αυτή η προηγμένη φιλοσοφία ΗΜΙ συμβάλλει στην αυξημένη ασφάλεια. Το σύστημα επικοινωνίας V2V μπορεί να αντισταθμίζει μία λάθος αντίληψη ή στιγμιαία έλλειψη προσοχής. Το σύστημα δοκιμάζεται επίσης αυτή τη στιγμή σε καταστάσεις όπου οι ανθρώπινες αισθήσεις δεν καταγράφουν απαραίτητα αξιόπιστα δεδομένα. Ένα παράδειγμα είναι στο τυφλό σημείο που παραμένει αόρατο κατά τον έλεγχο του καθρέπτη πίσω θέασης. Κάτι ακόμα είναι η προσέγγιση ενός οχήματος υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης όπου η σειρήνα μπορεί να ακουστεί, αλλά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η θέση, η ταχύτητα ή η κατεύθυνση. Μία πρόσθετη δυσκολία μπορεί να υπάρξει όταν ένας οδηγός βλέπει ένα όχημα στον καθρέπτη, αλλά δυσκολεύεται να κρίνει την ταχύτητα με την οποία πλησιάζει και την απόσταση, κυρίως το βράδι ή σε κακές καιρικές συνθήκες. Οι εταιρείες πιστεύουν ότι παρουσιάζοντας τα συστήματά της προηγμένης τεχνολογίας μπορεί να επιτευχθεί μία κοινή μέθοδος στον τομέα της ασφάλειας για όλους τους χρήστες των δρόμων. Η έρευνα των συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ οχημάτων και οχήματος/υποδομής είναι ένα ακόμα βήμα στην εξέλιξη νέων τεχνολογιών για αυξημένη άνεση και ασφάλεια. Προηγούμενες καινοτομίες και παγκόσμιες πρωτιές, για παράδειγμα, το πρώτο στον κόσμο σύστημα πλοήγησης αυτοκινήτου, το οποίο υπάρχει σήμερα σε πολλά αυτοκίνητα. Συστήματα άμβλυνσης σύγκρουσης μέσω πέδησης που ενεργοποιούν συστήματα συγκράτησης επιβατών και τα φρένα σε μία επικείμενη σύγκρουση, συστήματα υποστήριξης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας σε αυτοκίνητα στην Ευρώπη, έξυπνα συστήματα νυχτερινής ορατότητας που αναγνωρίζουν τους πεζούς και το πρώτο σύστημα κινητών δεδομένων (floating data) από αυτοκινητοβιομηχανία για σύστημα πλοήγησης. 25

26 1.3 ΕΙΔΗ ΔΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, τα είδη των δια-οχηματικων επικοινωνιών μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες (σχήμα 1.4)[11] : α. Ενδο-οχηματικές επικοινωνίες (In-vehicle communication) β. Επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και συστημάτων υποδομών στην πλευρά του δρόμου (Vehicle-to-roadside/vehicle-to-infrastructure communication) γ. Επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων (Inter-vehicle communication single- and multi-hop). Σχήμα 1.4: Είδη δια-οχηματικων επικοινωνιών Α. Ενδο-οχηματικές επικοινωνίες (In-vehicle communication) Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται μια συνοπτική επισκόπηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται συμπεριλαμβάνεται δεδομένου ότι τα συστήματα πληροφοριών που ενσωματώνονται στα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν πολλαπλού είδους τεχνολογίες επικοινωνιών για την απόκτηση, την επεξεργασία και τη διαβίβαση των πληροφοριών. Συνεπώς, οι περισσότερες εφαρμογές για τα VANETs εξαρτώνται από την πληροφορία η οποία είναι διαθέσιμη από το ενδο-οχηματικό δίκτυο. Οι ενδο-οχηματικές επικοινωνίες (In-vehicle communication (InVC)) επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ μονάδων που βρίσκονται μέσα στο όχημα και χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Γενικά δυο πεδία εφαρμογών μπορούν να ξεχωρίσουν για αυτού του είδους επικοινωνίες. Το πρώτο περιλαμβάνει το δίκτυο των αισθητήρων και των ελεγκτών και το δεύτερο 26

27 περιλαμβάνει την υψηλού ρυθμού επικοινωνία πολυμέσων για εφαρμογές άνεσης και διασκέδασης. Δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο αριθμός των μονάδων που επικοινωνούν μέσα σε ένα όχημα δεν πρόκειται να αλλάξει κατά την διάρκεια ζωής του οχήματος, τα δίκτυα των επικοινωνιών έχουν μια σταθερή τοπολογία και βασίζονται συνήθως σε ενσύρματη επικοινωνία μέσου δικτύου CAN (Controller Area Network)[12]. Το πρωτόκολλο CAN διατίθεται έτοιμο και προγραμματισμένο σε μορφή ολοκληρωμένων έτσι ώστε ο χρήστης να μην ανησυχεί πλέον για τις λεπτομέρειες της τεχνολογίας επικοινωνιών: τα ολοκληρωμένα CAN ενσωματώνονται απλά σαν ευφυή περιφερειακά στα υπάρχοντα συστήματα μικροελεγκτών ή σε αυτά που σχεδιάζονται. Οι ενδο-οχηματικές επικοινωνίες βασίζονται κυρίως στην ενσύρματη επικοινωνία για λόγους αξιοπιστίας. Εξαίρεση αποτελούν οι εφαρμογές του ασύρματου Bluetooth και των προτύπων της IEEE Αυτές χρησιμοποιούνται για εισχώρηση δεδομένων σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας και PDA. Σχήμα 1.5: Εφαρμογή της επικοινωνίας στα συστήματα πληροφοριών των αυτοκίνητων [11] Β. Επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και συστημάτων υποδομών στην πλευρά του δρόμου (Vehicle-to-roadside/vehicle-to-infrastructure communication). O όρος επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και μονάδων στην πλευρά του δρόμου που είναι επίσης γνωστός και ως επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και συστημάτων υποδομών, χρησιμοποιείται για την περιγραφή οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας (μονόδρομης ή αμφίδρομης) μεταξύ του κινουμένου οχήματος και μιας στάσιμης 27

28 υποδομής στην πλευρά του δρόμου. Ως μονάδες στην πλευρά του δρόμου θεωρούνται άλλοτε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που έχουν την ιδία αρχιτεκτονική επικοινωνίας με τα κινούμενα αυτοκίνητα και άλλοτε μονάδες μόνιμα τοποθετημένες στην πλευρά του δρόμου. Αναλόγως του συστήματος υποδομής το εύρος κάλυψης αυτών των συστημάτων ποικίλει από μερικές δεκάδες μέτρα για τεχνολογίες ασυρμάτου επικοινωνίας τοπικού χαρακτήρα σε εκατοντάδες χιλιόμετρα για ραδιοφωνικά συστήματα εκπομπής. Γ. Επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων (Inter-vehicle communication single- and multi-hop). Άμεση επικοινωνία μεταξύ των οχημάτων επιτρέπει την διαβίβαση των πληροφοριών χωρίς μόνιμα σύστημα υποδομής. Μια βασική προϋπόθεση για οποιοδήποτε είδος επικοινωνίας μεταξύ οχημάτων είναι ένα ad-hoc δίκτυο το οποίο θα πρέπει να είναι αυτόοργανωσιμο και να επιτρέπει peer to peer επικοινωνία μεταξύ δυο οχημάτων που βρίσκονται μέσα σε εμβέλεια κάλυψης. Τα ad-hoc δίκτυα είναι πολύ σημαντικά στην εξέλιξη των ασύρματων επικοινωνιών καθώς κληρονομούν τα παραδοσιακά προβλήματα των ασύρματων και κινητών επικοινωνιών, όπως η βελτιστοποίηση του εύρους ζώνης, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και αύξηση της αποδοτικότητας των επικοινωνιών. Επίσης, επειδή οι διαδρομές δρομολόγησης των πακέτων αποτελούνται από πολλαπλά τμήματα (multi-hop) και δεν υπάρχουν σταθερές δικτυακές υποδομές (γέφυρες, δρομολογητές, πύλες κλπ) δημιουργούνται νέα ερευνητικά προβλήματα όπως ο σχηματισμός και η διαχείριση του δικτύου, η εύρεση συσκευών, η διατήρηση της τοπολογίας, η διευθυνσιοδότηση των σταθμών και η δρομολόγηση των πακέτων. Τα Peer-2-Peer δίκτυα ουσιαστικά είναι εικονικά ad-hoc δίκτυα τα οποία αναπτύσσονται στο διαδίκτυο όπου δύο ή περισσότερες ομότιμες οντότητες (peer entities) χρησιμοποιούν αναγκαίες πληροφορίες και επικοινωνιακά συστήματα ώστε να συνεργαστούν αυτόνομα χωρίς να απαιτείται κεντρικός συντονισμός. Τα ad-hoc δίκτυα επιτρέπουν την εύκολη ανάπτυξη και λειτουργία τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών και η εκτέλεση διαχειριστικών λειτουργιών ή άλλων ενεργειών από τους χρήστες. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι δεν απαιτείται η χρήση σταθερών δικτυακών υποδομών για τη λειτουργία του δικτύου ενώ η τοπολογία του δικτύου μπορεί να είναι δυναμική. 28

29 Ο πίνακας 1.2 συγκρίνει τις διάφορες μορφές δια-οχηματικων επικοινωνιών. Παρατηρούμε τα εξής: Μερικές υπηρεσίες, όπως οι προειδοποίηση για αποφυγή σύγκρουσης, προειδοποίηση για ύπαρξη εμποδίου κ.α. μπορούν να εφαρμοστούν είτε στις επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων είτε στις επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και μονάδων στην πλευστά του δρόμου. Εάν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τα δυο παραπάνω είδη επικοινωνιών παρατηρούμε ότι οι επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα : Κανένα σύστημα υποδομής Καμία χρέωση υπηρεσιών Χαμηλή καθυστέρηση για single-hop επικοινωνία (<50ms) και τα αντίστοιχα μειονεκτήματα Νέα τεχνολογία και χρειάζεται το χρόνο της για να προσαρμοστεί Μεγάλη καθυστέρηση για multi hop επικοινωνία Επομένως, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και των δύο μορφών επικοινωνίας πρέπει να εξεταστούν σχετικά με την υπηρεσία που είναι να εφαρμοστούν και το πιο συμφέρον από όλα θα είναι να συνδυαστούν και οι δυο τεχνικές για καλυτέρα αποτελέσματα 29

30 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: Διάφορες μορφές δια-οχηματικών επικοινωνιών 30

31 1.4 Αρχιτεκτονική συστήματος δια-οχηματικων επικοινωνιών. Αρχιτεκτονική και απαιτήσεις επικοινωνιακών συστημάτων δια-οχηματικών επικοινωνιών. Παρακάτω εικονίζεται ένα σχηματικό διάγραμμα αρχιτεκτονικής δικτύου διαοχηματικών επικοινωνιών που σκοπό έχει την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων και ενημέρωση του οδηγού μέσω ασύρματης μετάδοσης απαραίτητων δεδομένων. Σχήμα 1.6: Αρχιτεκτονική συστήματος δικτύου πρόληψης ατυχημάτων [1] Το σύστημα όπως φαίνεται και από το σχήμα περιλαμβάνει 4 ενότητες: I. Vehicle2Vehicle Communication module (VVC) - ενότητα επικοινωνίας αυτοκινήτου σε αυτοκίνητο. Η ενότητα VVC είναι υπεύθυνη για να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα που αφορούν κινδύνους. Αξιόπιστη μετάδοση, ικανοποιητική αναμετάδοση είναι υποχρεωτικά έτσι ώστε κάθε κόμβος να είναι πάντα ενημερωμένος. Συγκρινόμενο με το μοντέλο OSI θεωρείται ότι το στρώμα VVC είναι ταυτόσημο με το φυσικό επίπεδο του OSI. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενότητα αυτή θα πρέπει να παρέχει γενική υπηρεσία επικοινωνίας, επομένως δεν μπορεί να παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες εφαρμογής αλλά μόνο τους γενικούς μηχανισμούς διανομής 31

32 II. Hazard Detection module (HDM) - ενότητα ανίχνευσης κινδύνων. Η ενότητα ανίχνευσης κινδύνου είναι αρμόδια για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων που προέρχονται από τους αισθητήρες και μέσω των εφαρμοσμένων αλγορίθμων ανίχνευσης κινδύνου, για την ανίχνευση κινδύνου. III. Hazard Warning module (HWM) ενότητα προειδοποίησης για κινδύνους. Η ενότητα προειδοποίησης κινδύνου είναι αρμόδια για την προετοιμασία του μηνύματος προειδοποίησης στην διεπαφή ανθρώπου μηχανής και την αντίστοιχη οπτική/ακουστική επίδειξη μηνυμάτων προειδοποίησης στον οδηγό. IV. Warning Message Management module (WMM)- ενότητα διαχείρισης προειδοποιητικών μηνυμάτων. Τέλος, η ενότητα διαχείρισης προειδοποιητικών μηνυμάτων είναι αρμόδια για την παραγωγή πακέτων προειδοποίησης και τη αξιολόγηση πακέτων που θα ληφθούν από την άποψη του πλεονασμού, της προτεραιότητας και της καταλληλότητας. Ένα απλοποιημένο σύστημα λειτουργιών φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 1.7. Αρχικά έχουμε την ενότητα ανίχνευσης κινδύνων HDM που είναι υπεύθυνη για την ανίχνευση κινδύνων και την πρόσβαση στα δεδομένα που προέρχονται από του αισθητήρες που μπορεί να ενσωματώνουν κινδύνους. Μετά την αναγνώριση ενός υποτιθέμενου κίνδυνου όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για την περιγραφή του κινδύνου και κάποιοι παράμετροι για την διανομή των μηνυμάτων μεταφέρονται προς την ενότητα διαχείρισης προειδοποιητικών μηνυμάτων (WMΜ). Εκεί η πληροφορία εξετάζεται εάν είναι περιττή ή όχι. Στην περίπτωση που η πληροφορία υπάρχει (έχει ήδη κατοχυρωθεί) απορρίπτεται από την ενότητα WΜΜ. Στην αντίθετη περίπτωση ένα νέο μήνυμα κινδύνου υπάρχει και αποθηκεύεται μέσα στην βάση δεδομένων. 32

33 Σχήμα 1.7: Απλουστευμένη λειτουργική επισκόπηση συστημάτων Καθώς η ενότητα επικοινωνίας αυτοκινήτου σε αυτοκίνητο (VVC) είναι υπεύθυνη να στέλνει μηνύματα κινδύνου προς τα άλλα αυτοκίνητα κινούμενα ή όχι, ένα καινούργιος κίνδυνος όταν ανιχνεύεται μεταδίδεται με την μορφή μηνύματος μέσω της ενότητας (VVC). Περιοδικοί έλεγχοι των αποθηκεμένων μηνυμάτων κινδύνου πραγματοποιούνται προτού φανερωθούν μέσω της μονάδας προειδοποίησης για κινδύνους (HWM) στον οδηγό με σκοπό η βάση δεδομένων να διατηρείται πάντα ενημερωμένη σχετικά με την κίνηση του οχήματος. Είναι αξιοσημείωτο ότι ένα μήνυμα που βρίσκεται αποθηκεμένο στην βάση δεδομένων προωθείται προς τα γειτονικά οχήματα εωσότου γίνει χωρικά και χρονικά ξεπερασμένο. Τα λαμβανόμενα μηνύματα κινδύνου ελέγχονται ως προς την καταλληλότητα όσον αφορά τη θέση οχημάτων και διαβιβάζονται προς την ενότητα διαχείρισης μηνυμάτων (WMΜ) για περαιτέρω επεξεργασία εφόσον αποδειχθούν κατάλληλα. Να σημειωθεί ότι η ενότητα HDM παρέχει και αρνητικές πληροφορίες στην ενότητα WMM, στην περίπτωση που ανιχνευθούν και απορριφθούν αβάσιμοι κίνδυνοι που έχουν αναφερθεί από τα κοντινά οχήματα. Τέλος ένα δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσεων χρησιμοποιείται για τα κινούμενα οχήματα για έλεγχο κινδύνων και για προώθηση και διασπορά μηνυμάτων. Η βασική προϋπόθεση για την δημιουργία δικτύου μεταξύ οχημάτων εκτός από την ασύρματη επικοινωνία με τις μονάδες στην πλευρά του δρόμου σε διαφορά πάρκιν 33

34 ή σε σταθμούς εφοδιασμού καυσίμου είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές ασύρματο δίκτυο μεταξύ των κινουμένων αυτοκινήτων για ανίχνευση και προειδοποίηση διαφορών πηγών κινδύνου. Από την φύση του το δίκτυο (πολλούς κινητούς κόμβους) και με την απουσία ενός κεντρικού ελεγκτή απαιτεί σε κάποια σημεία ιδιαίτερη προσοχή για την σωστή μετάδοση δεδομένων όπως: εξαιρετικά γρήγορο κανάλι για απόκτηση των δεδομένων εκπομπή μικρών σε μέγεθος μηνυμάτων απευθείας εκπομπή των μηνυμάτων με ένδειξη λήψης από τα οχήματα που τα λαμβάνουν επικοινωνία μόνο σε δίκτυο τοπικού χαρακτήρα (LAN) ακριβής χειρισμός προτεραιότητας για να αντιμετωπιστεί η συμφόρηση δικτύων. 1.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ VANET Το απαραίτητο υλικό (hardware) για την δημιουργία της αρχιτεκτονικής ενός συστήματος δικτύου διαοχηματικών επικοινωνιών (Σχήμα 1.8) είναι οι παρακάτω μονάδες: Μονάδα εφαρμογής- Application unit (AU), Μονάδα μέσα στον χώρο του αυτοκινήτου- On-board unit (OBU), Σύστημα υποδομής στην πλευρά του δρόμου (RSU) 34

35 Σχήμα 1.8: Βασικές αρχές συστήματος επικοινωνιών [13] Μονάδα εφαρμογής - Application unit (AU) Μονάδα εφαρμογής (AU) αποτελεί μια οντότητα η οποία μπορεί να επεξεργάζεται και να τρέχει εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από τις επικοινωνιακές ικανότητες της μονάδας μέσα στον χώρο του αυτοκινήτου (OBU). Παραδείγματα αυτών των μονάδων είναι i) μια αποκλειστικά χρησιμοποιουμένη συσκευή για εφαρμογές ασφαλείας όπως αποφυγή κινδύνων ii) ένα σύστημα πλοήγησης με επικοινωνιακές δυνατότητες iii) μια συσκευή PDA η οποία μπορεί να συνδέεσαι με τoν χώρο του διαδικτύου. Μια μονάδα εφαρμογής μπορεί να είναι κάποιος υπολογιστής ενσωματωμένος και μόνιμα τοποθετημένο μέσα στο όχημα και να συνδέεσαι με μια OBU. Μονάδα μέσα στον χώρο του αυτοκινήτου - On-Board Unit (OBU) Η μονάδα μέσα στον χώρο του αυτοκινήτου - On board unit (OBU) είναι υπεύθυνη για τις επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και μεταξύ οχημάτων και μονάδων στην πλευρά του δρόμου. Μια τέτοια μονάδα είναι εξοπλισμένη με μια συσκευή δικτύου για χαμηλής εμβέλειας ασύρματες επικοινωνίες βασισμένο στο πρότυπο της ΙΕΕΕ p. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για να στέλνει, να λαμβάνει και να προωθεί δεδομένα σχετίζομε με την ασφάλεια. Η αρχιτεκτονική επικοινωνιακού 35

36 επιπέδου για μια μονάδα μέσα στον χώρο του αυτοκινήτου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αυτή περιλαμβάνει κυρίως τρεις βασικούς τύπους ασύρματων τεχνολογιών: Α) την τεχνολογία φυσικού επιπέδου της IEEE p, Β) την τεχνολογία ασύρματων δικτύων μικρής εμβέλειας IEEE a/b/g/n Γ) και τέλος τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στις κινητές επικοινωνίες όπως GPRS ή UMTS Σχήμα 1.9: Αρχιτεκτονική επικοινωνιακού επιπέδου Παρατηρώντας την αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων, εφαρμογές μη σχετιζόμενες με την ασφάλεια χρησιμοποιούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική δικτυού με TCP ή UDP πρωτόκολλα για να επικοινωνήσουν με άλλους κόμβους. Αντιθέτως οι εφαρμογές που αφορούν θέματα ασφαλείας επικοινωνούν βάσει των πρωτοκόλλων της IEEE p φυσικού επιπέδου και της IEEE MAC επέκταση στρωμάτων σαν μέρος της οικογένειας της IEEE 1609 πρωτοκόλλων. Σύστημα υποδομής στην πλευρά του δρόμου - Road-Side Unit (RSU) Μια μονάδα υποδομής στην πλευρά του δρόμου αποτελεί μια συσκευή τοποθετημένη σε διαφορά σημεία κατά μήκος των δρόμων ή σε σταθμούς ανεφοδιασμού, σταθμούς πάρκων κ.α. 36

37 Σχήμα 1.10: Σύστημα υποδομής στην πλευρά του δρόμου [14] Κυρίες λειτουργίες για αυτού του είδους τις μονάδες είναι να επεκτείνουν την εμβέλεια επικοινωνίας από ένα ad-hoc δίκτυο σε ένα multihop δίκτυο. ενδεχομένως να τρέχουν εφαρμογές ασφάλειας, ενδεχομένως παρέχοντας συνδετικότητα Διαδικτύου σε OBUs 1.6 Αντικείμενο και διάρθρωση της διατριβής Η οργάνωση της έκθεσης διατριβής βασίζεται καταρχάς στην παρουσίαση της τεχνολογίας και των προβλημάτων που θέσαμε ως στόχο να αντιμετωπίσει. Καθώς η έκθεση στηρίζεται στο πρωτόκολλο της ΙΕΕΕ p αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα που αφορούν τα ad-hoc δίκτυα στο φυσικό επίπεδo της OSI επικοινωνιακής διαστρωμάτωσης. Προσπαθεί να αναλύσει την αποδοτικότητα μέσω προσομοιώσεων του προτεινομένου δικτύου και καταφέρνει να το βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό μέσω αλλαγής της κωδικοποίησης. Η διατριβή μπορεί να διαχωριστεί σε δυο μέρη. Στο Κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αναλύεται λεπτομερώς το πρότυπο της IEEE p ενώ αναφέρονται η αρχιτεκτονική του προτύπου και η μαθηματική απεικόνιση του OFDM πακέτου. Με βάση τα χαρακτηριστικά του φυσικού επιπέδου, αναπτύσσεται λεπτομερώς τα σημαντικότερα μέρη που αποτελείται ο πομποδέκτης ενώ στο τέλος γίνεται περιγραφή της OFDM διαμόρφωσης. Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τη κωδικοποίηση διαύλου που μπορεί να εφαρμοστεί σε DSRC επικοινωνίες. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι κώδικες διόρθωσης λαθών. Επίσης, παρουσιάζονται τα 37

38 χαρακτηριστικά και οι βασικοί μηχανισμοί των BCH και των Reed-Solomon κωδίκων. Στις τελευταίες παραγράφους του κεφαλαίου αυτού αναλύονται οι σημαντικότεροι ίσως κώδικες που έχουν παρουσιαστεί στην διεθνή βιβλιογραφία τουλάχιστον από πλευράς απόδοσης και είναι οι παράλληλα συνδεδεμένοι συνελικτικοί κώδικες. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα βήματα υλοποίησης της προτεινόμενης επικοινωνιακής τοπολογίας και στην συνέχεια η προσομοίωση ενός συστήματος επικοινωνίας από όχημα σε όχημα με την βοήθεια του λογισμικού MATLAB- SIMULINK. Παρουσιάζονται και αναλύονται λεπτομερώς όλα τα μέρη που απαρτίζεται ο πομποδέκτης ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ασύρματο κανάλι. Εκτός από το σύστημα αναπαράστασης της τοπολογίας του επιπέδου, πραγματοποιείται προσομοίωση της λειτουργίας του πομποδέκτη στην συχνότητα των 5.9 GHz μέσω δυο σεναρίων κίνησης. Αρχικά το σενάριο του αυτοκινητοδρόμου και στην συνέχεια το σενάριο του αστικού δρόμου. Παρουσιάζονται γραφικές παραστάσεις ΒΕR vs SNR για όλα τα σχήματα διαμόρφωσης σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η προτεινόμενη αρχιτεκτονική με τους κώδικες turbo καθώς και τους κώδικες Reed Solomon που σκοπό έχουν την βελτίωση της απόδοσης του μοντέλου μας. Με τη χρήση της προτεινόμενης στρατηγικής παρατηρήσαμε ότι η ενσωμάτωση της επαναληπτικής κωδικοποίησης αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα βελτίωσης ενώ η ενσωμάτωση της άλλης μορφής κωδικοποίησης δεν επέφερε τα αναμενόμενα. Στο κεφάλαιο 5 ξεκινάει το δεύτερο μέρος της διατριβής. Γίνεται μια περιγραφή των εργαλείων σχεδίασης και των αναπτυξιακών πλατφόρμων που χρησιμοποιηθήκαν με σκοπό αρχικά της σχεδίασης του πομποδέκτη και μετέπειτα την υλοποίηση του σε FPGA μέσω γλώσσας περιγραφής υλικού (VHDL), η οποία έγινε πρότυπο του ΙΕΕΕ το Το αρχικό V είναι το πρώτο γράμμα της συντομογραφίας VHSIC: (Very High Speed Integrated Circuit), ενώ σήμερα η VHDL αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων. Κρίθηκε σκόπιμο για καλύτερο έλεγχο του κώδικα ο διαχωρισμός αρχικά του πομπού και μετέπειτα του δέκτη σε δυο μέρη. Έτσι στο πρώτο μέρος υλοποιήθηκε ο αλγόριθμος για τον εμπρόσθιο κώδικα διόρθωσης λαθών (Forward Error Correction, FEC) μέσω του εργαλείου System Generator της XILINX και μετέπειτα ο αλγόριθμος για το μέρος της ορθογωνικής πολυπλεξίας διαίρεσης συχνότητας (OFDM). Η 38

39 αντίστροφη διαδικασία ισχύει και για τον δέκτη. Το τελευταίο κεφάλαιο του δευτέρου μέρους της διατριβής περιλαμβάνει εκτός από την περιγραφή των πλακετών για την μεταφορά του baseband σήματος στην RF περιοχή και την πραγματοποίηση πειραματικών μετρήσεων του πομποδέκτη καθώς και την σύγκριση με τις θεωρητικές τιμές. Η ολοκλήρωση της διατριβής πραγματοποιείται με το τελευταίο κεφαλαίο αυτής το οποίο περιέχει συνοπτικά τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων και των πειραματικών μετρήσεων ενώ εξάγονται συμπεράσματα για την συνεισφορά της αυτής στον ερευνητικό τομέα και κατατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 39

40 40

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΙΕΕΕ p-Επισκόπηση του φυσικού επιπέδου 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ασύρματα δίκτυα υπάρχουν εδώ και μια δεκαετία, αλλά μόλις τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε μια έκρηξη στη χρήση τους, εξαιτίας κυρίως της τεχνολογικής εξέλιξης στις ασύρματες δικτυακές φορητές συσκευές (φορητοί υπολογιστές, PDA, κλπ.) καθώς και της πτώσης της τιμής των τελευταίων. Τα ασύρματα δίκτυα μπορούν να αναπτυχθούν και να παρέχουν δικτυακές υπηρεσίες σε πολλούς διαφορετικούς χώρους και περιβάλλοντα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε χώρου καθώς και οι ανάγκες των χρηστών υποδεικνύουν μια σειρά από λειτουργικές απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του ασύρματου δικτύου. Το ΙΕΕΕ [15] πρότυπο καταδεικνύει ένα σύνολο προτύπων WLAN που αναπτύσσονται από την ομάδα εργασίας 11 του Institute of Electrical and Electronics Engineers LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802). Ο όρος x χρησιμοποιείται για να δείξει αυτό το σύνολο προτύπων και δεν πρέπει να μπερδευτεί με οποιοδήποτε από τα στοιχεία του. Η οικογένεια περιλαμβάνει αυτή την περίοδο έξι τεχνικές διαμόρφωσης που όλες χρησιμοποιούν το ίδιο πρωτόκολλο. Οι δημοφιλέστερες (και πιο παραγωγικές) τεχνικές είναι εκείνες που καθορίζονται από τις τροποποιήσεις a, b και g στα αρχικά πρότυπα. Η ασφάλεια συμπεριλήφθηκε από την 41

42 αρχή και ενισχύθηκε αργότερα μέσω της τροποποίησης i. Άλλα πρότυπα στην οικογένεια (c,f,h,j,n) είναι αναβαθμίσεις υπηρεσιών και επεκτάσεις ή διορθώσεις στις προηγούμενες προδιαγραφές. Το b [16] ήταν το πρώτο ήταν το πρώτο ευρέως αποδεκτό πρότυπο δικτύωσης που ακολουθήθηκε από τα a και g. Τα πρότυπα b και g χρησιμοποιούν τη ζώνη συχνοτήτων των 2.4GHz που λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες του μέρους 15 της FCC (Federal Communications Commission). To πρότυπο a [17] χρησιμοποιεί τη ζώνη των 5 GHz. Η λειτουργία στη ζώνη συχνότητας 2.4 GHz του εξοπλισμό b και g [18] μπορεί να υποστεί παρεμβολή από φούρνους μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα, συσκευές Bluetooth, και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων. Το ποιο μέρος του φάσματος ραδιοσυχνότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικίλλει μεταξύ των χωρών, με τους αυστηρότερους περιορισμούς να έχουν τεθεί στις ΗΠΑ. Το πρότυπο αναπτύχθηκε καλύπτοντας δύο τρόπους λειτουργίας. Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, στο δίκτυο εντοπίζεται η παρουσία ενός σταθμού βάσης ο οποίος καλείται σημείο πρόσβασης (access point) και από τον οποίο περνούν όλες οι επικοινωνίες προκειμένου να διανεμηθούν στα διάφορα κινητά τερματικά (τοπολογία με δίκτυο υποδομής). Ο δεύτερος τρόπος αναπτύσσεται απουσία του σταθμού βάσης, οπότε η μετάδοση πραγματοποιείται απευθείας από το ένα σύστημα στο άλλο (δικτύωση ad hoc). Αναλυτικότερα, το αρχικό πρότυπο του ΙΕΕΕ χρησιμοποιεί ρυθμούς μετάδοσης 1Mbps και 2 Mbps και υποστηρίζει τεχνολογίες απλωμένου φάσματος (DSSS και FHSS) και υπέρυθρης ακτινοβολίας (DFIR) για τη μετάδοση στο φυσικό στρώμα. Επιπλέον σε ότι αφορά το διαθέσιμο φάσμα το εν λόγω πρότυπο λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων των 2.4GHz. Αρχικά τα χαρακτηριστικά αυτά ικανοποιούσαν τις ανάγκες των χρηστών μα όταν αυτές αυξήθηκαν αναζητήθηκαν νέα πρότυπα. Έτσι προέκυψε το πρότυπο ΙΕΕΕ a το οποίο χρησιμοποιεί μεγαλύτερο φάσμα συχνοτήτων καθώς λειτουργείς τη ζώνη των 5.0GHz και υποστηρίζει μεγαλύτερο ρυθμό μετάδοσης στα 54 Mbps. Το ΙΕΕΕ a χρησιμοποιεί την τεχνική της ορθογωνικής πολυπλεξίας διαίρεσης συχνότητας. Το πρότυπο b είναι μεταγενέστερο και χρησιμοποιεί την ίδια ζώνη συχνοτήτων με το ΙΕΕΕ μα παρουσιάζει μέγιστο ρυθμό μετάδοσης τα 11Mbps και υποστηρίζει μόνο την τεχνική απλωμένου φάσματος ευθείας ακολουθίας (DSSS) για τη μετάδοση δεδομένων. Τέλος, 42

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE Ελευθέριος Λιοδάκης Σχετικά με εμένα! Λιοδάκης Ελευθέριος D&C ELECTRONICS MikroTik Certified Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Development Model of Wireless Sensor and Information Control via Embedded Systems Ανάγκη χρήση ασύρµατων αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 06/10/14 14:00-17:00 Υπολογιστικά Μαθηματικά Ε.Ζέρβας Ενότητα 2.1 17:00-20:00 Ειδ. Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Κ.Μουτζούρης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Μέρος Α: Τηλεπικοινωνιακά Θέματα: Τεχνικές Ψηφιακής Διαμόρφωσης και Μετάδοσης Tο γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο όρος επικοινωνία (communication) καλύπτει μια ευρεία περιοχή και περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό πεδίων μελέτης, από τη χρήση των συμβόλων μέχρι τις κοινωνικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Πληροφορικής Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ιωάννης Γ. Ασκοξυλάκης Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων asko@ics.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες Τεχνική Εκπαίδευση Ψηφιακές Επικοινωνίες Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν Στόχοι του σεμιναρίου Λίγη Θεωρία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο Ασύρματων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών WiMAX*: Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Επιδόσεις

Το Πρότυπο Ασύρματων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών WiMAX*: Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Επιδόσεις Το Πρότυπο Ασύρματων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών WiMAX*: Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Επιδόσεις *Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) Θερινό Σχολείο 2007 ΕΚΕΦΕ- Δημόκριτος Ομιλητής: Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας: Μεθοδολογία και τεχνολογία μετρήσεων κάλυψης και μελέτη περίπτωσης. Ασύρματα δίκτυα ακουστικών αισθητήρων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Προγραμματισμός Συστοιχίας Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών - Field Programmable Gate Arrays (FPGAs).

Α1. Προγραμματισμός Συστοιχίας Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών - Field Programmable Gate Arrays (FPGAs). ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Τομέας Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών Επίκ. Καθηγητής Ανδρέας Τσιγκόπουλος Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη τεχνικών εξασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών» «σε δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Οργάνωση Παρουσίασης VHDL εισαγωγικές έννοιες Ροή και επίπεδα σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων Μοντελοποίηση Καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. Αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για να αντιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική.

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική. Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Athens InnCenter, Μαρούσι, 29.05.2012 NexGenMiliWave Πληροφορίες Δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Μείζον ζήτημα ειδικά για την Ελλάδα Προτεραιότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Πρόσφατα η νέα Επίτροπος για τις Μεταφορές κα. Violeta Bulc έθεσε την οδική

Μείζον ζήτημα ειδικά για την Ελλάδα Προτεραιότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Πρόσφατα η νέα Επίτροπος για τις Μεταφορές κα. Violeta Bulc έθεσε την οδική Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ): Εκπαιδευτικά εργαλεία για την οδική ασφάλεια Λίλα Γαϊτανίδου Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος Συνεργάτης-Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή 3Δ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ DICOM ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Νικολάου Φοίβια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Arduino applications for drone development & programming 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Η Ομάδας μας Παπαδόπουλος Παναγιώτης Γουλής Γεώργιος Τσαγκρινός Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Εργαστήριο 9β-10 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα