Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Method for the preseismic evaluation of pilotis columns"

Transcript

1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Π. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, Dr. sc. techn. ETH. Zuerich, cubus Hellas Ltd ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία προτείνεται µία απλοποιηµένη µέθοδος για τον προσεισµικό έλεγχο στύλων pilotis. Η µέθοδος εξετάζει το µηχανισµό µαλακού ορόφου και βασίζεται στην ελαστοπλαστική ανάλυση µε τη µέθοδο των µετακινήσεων (push over). Εφαρµόζεται η µέθοδος του συντελεστή µετακίνησης (DCM) και ελέγχονται οι πλαστικές στροφές και η µεταφορά τέµνουσας στους στύλους βάσει των τελευταίων επιστηµονικών απόψεων. Τέλος προτείνονται µέτρα βελτίωσης της συµπεριφοράς και ενίσχυσης. ABSTRACT: A simplified method for the preseismic evaluation of pilotis columns is proposed. The method considers the soft story mechanism and is based on elastoplastic analysis by use of the push over method. The Displacement Coefficient method (DCM) is applied and the plastic rotation and shear transfer in the columns are examined according to the latest scientific knowledge. Finally, measures for improvement of the behaviour and strengthening are proposed. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tα κτίρια µε pilotis εµφανίζουν ως γνωστόν αυξηµένη τρωτότητα. Eίναι εποµένως επιτακτική ανάγκη να διαπιστωθούν άµεσα οι αδυναµίες τους και να προχωρήσουν οι ενδιαφερόµενοι στα κατάλληλα προληπτικά µέτρα. Μόνον έτσι θα διασωθούν οι άνθρωποι και οι περιουσίες τους σε ενδεχόµενο µελλοντικό σεισµό. Ο τελευταίος σεισµός της Αθήνας το Σεπτέµβριο του 99, παρότι µικρός σε ένταση και σε διάρκεια, µας έδειξε οτι τα κτίρια τύπου pilotis που µελετήθηκαν µε παλαιότερους κανονισµούς και γενικά παλαιότερες αντιλήψεις περι αντισεισµικού σχεδιασµού, εµφανίζουν σε µεγάλο ποσοστό µειωµένη ανθεκτικότητα. Το πλεον ευπαθές τους σηµείο είναι οι στύλοι της pilotis που αστοχούν πρώιµα και οδηγούν το κτίριο σε µερική ή ολική κατάρρευση µε τις γνωστές συνέπειες. Η σηµερινή γνώση και διατιθέµενη τεχνολογία στις κατασκευές επιτρέπουν να εφαρµόσουµε λύσεις που αποτρέπουν πλήρως το δυσµενές αυτό ενδεχόµενο [14,15]. Προϋπόθεση είναι να εντοπισθούν έγκαιρα οι αδυναµίες και να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει απλώς µε επόπτευση. Χρειάζονται κάποιοι υπολογισµοί από µηχανικούς, που διαθέτουν εµπειρία στον τοµέα αυτό. Το πρόβληµα είναι πόσο χρονοβόρα είναι αυτή η εργασία και πόσο κοστίζει. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ακόµη το ερώτηµα σε ποιά µέθοδο θα πρέπει να βασίζονται αυτοί οι υπολογισµοί και πως θα πρέπει να διατυπωθούν τα κριτήρια ανθεκτικότητας που θα οδηγήσουν σε αξιόπιστα συµπεράσµατα. Είναι πλέον γνωστό, αποδεκτό και στη χώρα µας και απόλυτα τεκµηριωµένο βάσει των Αµερικανικών οδηγιών (FEMA 273 / ATC 40) [1,7], οτι αυτοί οι υπολογισµοί θα πρέπει να βασίζονται σε µετακινήσεις (push over analysis) και όχι αποκλειστικά σε δυνάµεις που προκύπτουν από µια ελαστική ανάλυση [13]. Και τούτο διότι ο φορέας εισέρχεται στην ανελαστική περιοχή υπο τη σεισµική δράση, είτε το θέλουµε είτε όχι, και εποµένως είµαστε υποχρεωµένοι να διερευνήσουµε τι συµβαίνει σ αυτή την περίπτωση και κάτω από ποιές συνθήκες αστοχούν τα δοµικά του µέλη. Στην ανελαστική συµπεριφορά του φορέα υπο σεισµό βασίζονται όλοι σχεδον οι σύγχρονοι κανονισµοί καθώς και ο Ελληνικός ΝΕΑΚ 90/95 και ΕΑΚ 2000 [2,3,11]. Υπάρχουν πλέον διεθνώς πολλά αξιόπιστα προγράµµατα ελαστοπλαστικής ανάλυσης µετακινήσεων [4,5,6,12], αλλά η χρήση τους προϋποθέτει την εισαγωγή του συνόλου των δεδοµένων της κατασκευής, όπως γίνεται και κατα τον υπολογισµό µιας νέας κατασκευής. Εποµένως απαιτείται αρκετός κόπος και

2 χρόνος και δεν είναι εφικτός ο έλεγχος αυτού του πλήθους των περιπτώσεων γρήγορα και αποτελεσµατικά. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε µια προσεγγιστική αναλυτική µέθοδος και βάσει αυτής πρόγραµµα ελέγχου στύλων pilotis, του οποίου η χρήση απαιτεί µόνο λίγα λεπτά της ώρας. Βεβαίως η γρήγορη αυτή αποτίµηση δεν µπορεί να υποκαταστήσει την πλήρη µελέτη, διότι στηρίζεται σε απλοποιητικές παραδοχές. Μπορεί όµως να δείξει σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται έλεγχος σε δεύτερο στάδιο και έτσι να συµβάλλει στον ταχύ εντοπισµό των ιδιαίτερα επικίνδυνων περιπτώσεων, ώστε να ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα και να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες σε περίπτωση µελλοντικού σεισµού. 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η µέθοδος είναι κατάλληλη για κτίρια που εµφανίζουν µειωµένη δυσκαµψία και αντοχή στο ισόγειο και δεν διαθέτουν τοιχώµατα ή πυρήνες. Θεωρείται οτι οι υπερκείµενοι όροφοι έχουν σχετικά αυξηµένη αντοχή και δυσκαµψια λόγω τοίχων και συµπεριφέρονται ελαστικά, ενω στο ισόγειο εµφανίζεται µηχανισµός πλαστικής παραµόρφωσης (µαλακός όροφος). Τέτοια κτίρια, υπάρχουν δυστυχώς πολλά, είτε σχεδιασµένα µε παλαιότερους κανονισµούς ως πολυκατοικίες µε pilotis, είτε προέκυψαν µετά την αφαίρεση των τοίχων του ισογείου για τη δηµιουργία καταστηµάτων. Στόχος της µεθόδου είναι να προσεγγίσει µε πολύ εύκολους χειρισµούς την ελαστοπλαστική συµπεριφορά των κατακόρυφων στοιχείων του ισογείου και να εντοπίσει τις αδυναµίες τους, δηλαδή το ενδεχόµενο αστοχίας υπο ένα σεισµό συχνό, περιστασιακό, σχεδιασµού ή µεγάλο. Επίσης να προτείνει πιθανές λύσεις ενίσχυσης, όπως αύξηση της διατοµής των κατακορύφων στοιχείων, προσθήκη τοιχοποιιών (αύξηση δυσκαµψίας και αντοχής) ή περίσφιξη των στύλων µε µανδύες από ΟΣ ή σύνθετα υλικά (αύξηση πλαστιµότητας). Η µέθοδος βασίζεται στη θεωρία της µεθόδου των µετακινήσεων (push over) κατα FEMA 273/356 και ATC 40. Προσδιορίζεται δηλαδή η µέγιστη πιθανή µετακίνηση για το συγκεκριµένο σεισµό και συγκρίνονται οι τιµές των πλαστικών στροφών των στύλων και οι γωνιακές παραµορφώσεις των τοίχων από άοπλη ή οπλισµένη πλινθοδοµή ή οπλισµένο σκυρόδεµα µε τις αποδεκτές των ανωτέρω οδηγιών. Επίσης ελέγχεται η αντοχή των στύλων σε διάτµηση, σύµφωνα µε τις τελευταίες αντιλήψεις περι συνεισφοράς της αξονικής δύναµης και της απώλειας αντοχής συναρτήσει της ανελαστικής στροφής. Κατα τον προσδιορισµό των σεισµικών εντάσεων λαµβάνεται υπόψη στους ακραίους στύλους και το φαινόµενο αυξοµείωσης της θλίβουσας δύναµης. Πλεονέκτηµα της απλοποιηµένης αυτής µεθόδου, η οποία προγραµµατίζεται εύκολα, είναι ο εύκολος υπολογισµός των αποτελεσµάτων κατα τη µεταβολή οιασδήποτε παραµέτρου, καθώς και η εποπτεία που προσφέρει. Κατα τη χρήση της θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη το γεγονός, οτι στηρίζεται σε απλοποιητικές παραδοχές όπως: Εµφάνιση µηχανισµού µαλακού ορόφου στο ισόγειο. Ελαστική συµπεριφορά των υπερκείµενων ορόφων µε αµελητέα παραµόρφωση. Πάκτωση των στύλων στη βάση τους. Απουσία τοιχωµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα, που οδηγούν σε σηµαντική βελτίωση της συµπεριφοράς (µηχανισµός κτιρίου). Απλοποιητικά µοντέλα ορθογωνικών διατοµών οπλισµένου σκυροδέµατος σε µονή κάµψη µε αξονική δύναµη. Απλοποιητικά µοντέλα ελαστικής και ανελαστικής συµπεριφοράς τοιχοποιίας. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται σοβαρές αδυναµίες ή που δεν πληρούνται οι παραπάνω παραδοχές συνιστάται η χρήση ακριβέστερων προσοµοιωµάτων µε χρήση προγραµµάτων που εφαρµόζουν τη µέθοδο των µετακινήσεων σε χωρικά πλαίσια [12]. Είναι πάντως πολύ χρήσιµη για έναν αρχικό εντοπισµό των προβληµάτων, καθώς και για την κατανόηση των µηχανικών φαινοµένων, που εξετάζονται µε πολύ σαφήνεια στη µέθοδο των µετακινήσεων (push over). Τα παραπάνω µπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτά ακόµα και από τους µηχανικούς που δεν έχουν ακόµη µεγάλη εµπειρία. 3. ΤΥΠΟΙ ΑΣΤΟΧΙΩΝ 3.1 Αστοχία λόγω εξάντλησης πλαστιµότητας στροφής στο στύλο Μέσω της ανάλυσης των µετακινήσεων, όπως θα δούµε αργότερα, προσδιορίζεται η µέγιστη πιθανή µετακίνηση του ορόφου για ένα δεδοµένο επίπεδο σεισµού βάσει του αντίστοιχου φάσµατος. Η µετακίνηση αυτή

3 περιλαµβάνει ένα ελαστικό και ένα ανελαστικό τµήµα. Το ανελαστικό τµήµα διαιρούµενο µε το ελεύθερο ύψος του στύλου µας δίδει την ανελαστική στροφή στις πλαστικές αρθρώσεις που εµφανίζονται στην κεφαλή και στον πόδα του (Σχήµα 1). Σχήµα 1: Μηχανισµός πλαστικών αρθρώσεων κεφαλής και ποδός σε στύλο pilotis Figure 1: Plastic hinge mechanism on top and bottom of pilotis column Από πειραµατική έρευνα αλλά και από θεωρητικά προσοµοιώµατα [8] γνωρίζουµε, οτι ένας στύλος από οπλισµένο σκυρόδεµα έχει περιορισµένη ικανότητα πλαστικής στροφής, η οποία µάλιστα επηρεάζεται κυρίως από τους παρακάτω παράγοντες : Από την ανηγµένη θλιπτική καταπόνηση του στύλου και συγκεκριµένα όσο αυξάνεται, τόσο µειώνεται η ικανότητα πλαστικής στροφής. Από την ανηγµένη διατµητική καταπόνηση του στύλου, η οποία οδηγεί σε συγκέντρωση της πλαστικής παραµόρφωσης στη θλιβόµενη ζώνη και µείωση της ικανότητας πλαστικής στροφής. Από την περίσφιξη, η οποία οδηγεί σε αύξηση της ικανότητας ανελαστικής βράχυνσης του σκυροδέµατος στη θλιβόµενη ζώνη και εποµένως αύξηση της ικανότητας πλαστικής στροφής. Στη FEMA 273/356 και ATC 40 [1,7] δίδονται µέγιστες τιµές για την πλαστική στροφή πινακοποιηµένα, σε εξάρτηση από τις παραπάνω παραµέτρους. Ένας δεύτερος, αυτή τη φορά ψαθυρός τρόπος αστοχίας των στύλων από οπλισµένο σκυρόδεµα, είναι όταν λόγω ανεπάρκειας συνδετήρων δεν µπορεί να σχηµατισθεί δικτύωµα Moersch για τη µεταφορά της τέµνουσας. Ουσιαστικά πρόκειται για το τµήµα αυτό της τέµνουσας Vc - Vcc που οφείλεται στην καµπτική αντοχή που προσδίδει ο διαµήκης οπλισµός στο στύλο, διότι το τµήµα Vcc, που οφείλεται στην αξονική θλιπτική δύναµη, µεταφέρεται κατα κανόνα ασφαλώς µέσω του κεκλιµένου θλιπτήρα που σχηµατίζεται στον κορµό του στύλου (Σχήµα 2). Για το λόγο αυτό κινδυνεύουν κυρίως οι στύλοι που έχουν δυσανάλογα πολύ διαµήκη οπλισµό σε σχέση µε τους εγκάρσιους συνδετήρες. Επίσης κινδυνεύουν οι στύλοι που εµφανίζουν αυξηµένη πλαστική στροφή στις αρθρώσεις, δηλαδή απαιτούν αυξηµένη πλαστιµότητα. Αυτό οφείλεται στο οτι το σκυρόδεµα διαθέτει σε αρηγµάτωτη κατάσταση µια ικανοποιητική εφελκυστική αντοχή, η οποία και απουσία συνδετήρων είναι σε θέση να µεταφέρει σηµαντικό ποσοστό τέµνουσας Vcs (όπως στις πλάκες από οπλισµένο σκυρόδεµα που κατα κανόνα δεν οπλίζονται µε συνδετήρες). Όταν όµως σχηµατίζονται οι πλαστικές αρθρώσεις το σκυρόδεµα ρηγµατώνεται σταδιακά και χάνει αυτή την ικανότητα [8,9]. Εαν υπάρχουν επαρκείς συνδετήρες σχηµατίζεται δικτύωµα Moersch και µεταφέρονται ασφαλώς οι δυνάµεις. Εαν οι συνδετήρες είναι ανεπαρκείς διαρρέουν ή πολύ συχνα απαγκυρώνονται και ανοίγει ρωγµή µεγάλου εύρους, που αποκλείει περαιτέρω ανακατανοµή δυνάµεων µέσω εµπλοκής (interlock) των αδρανών στις παρειές των ρωγµών και αλλαγής κλίσης των θλιπτήρων του σκυροδέµατος. 3.2 Αστοχία στύλου σε διάτµηση λόγω ανεπάρκειας συνδετήρων

4 Σχήµα 2: Μηχανισµoί µεταφοράς τέµνουσας σε θλιβοµενο µέλος Figure 2: Mechanisms of shear transfer in compression member στο παραπάνω σχήµα 2 ισχύει : τέµνουσα στύλου: Vc=430 kn τέµνουσα λόγω θλίψης : Vcc=190 kn τέµνουσα αντοχής σκυροδ. : Vcs=182 kn τέµνουσα συνδετήρων: Vyb=153 kn απαιτούµενοι συνδετήρες : asb=12 cm 2 /m Σε τοιχοποιίες που δεν υπερβαίνουν το όριο λυγηρότητας ( π.χ. κατα FEMA 356), ώστε να αποκλειστεί ο πλευρικός λυγισµός, υπάρχουν δύο ενδεχόµενα εµφάνισης αστοχίας : Στην πρώτη περίπτωση έχουµε θλιπτική αστοχία, η οποία συνήθως εµφανίζεται στα άκρα του θλιπτήρα. Στη δεύτερη περίπτωση έχουµε διατµητική ολίσθηση κυρίως κατα µήκος του πλέγµατος των αρµών. ανηγµένη αξονική δύναµη n = N / (bdf c ) (1) ανηγµένη ροπή κάµψης: m = M / (bd 2 f c ) (2) µηχ. ποσοστ. διαµ. οπλ. ωl = As fs / (bdf c ) (3) ανηγµ. ροπή αντοχής: m = 0.5 (n - n 2 ) + ωl (4) vc = Vc /(bd)= 2 f c d m / h (5) vcc = Vcc /(bd)= f c d (n - n 2 ) / h (6) vc - vcc = (Vc - Vcc ) /(bd) = 2 f c d ωl / h (7) Το τµήµα της τέµνουσας V c - V cc που οφείλεται στο διαµήκη οπλισµό εξαρτάται από το µηχανικό ποσοστό του και από το λόγο στατικού ύψους/ελεύθερο µήκος του µέλους [8]. Τα κοντά υποστυλώµατα κινδυνεύουν από διατµητική αστοχία γι αυτόν ακριβώς το λόγο. Το τµήµα της τέµνουσας V cs που µπορεί να µεταφέρει το σκυρόδεµα µε την εφελκυστική του αντοχή εξαρτάται από το µέγεθος της πλαστικής στροφής στις αρθρώσεις που εκφράζεται µε την απαιτούµενη πλαστιµότητα µ c. Στους παρακάτω τύπους υπολογισµών τίθεται η θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος f c σε kn/m 2 [9] : vcs = Vcs /(bd) = 9 fc, 0<µc<2 (8) =(14-2,5 µc) fc, 2<µc<5 (9) =1,5 fc, 5<µc (10) Οι απαιτούµενοι συνδετήρες υπολογίζονται βάσει δικτυώµατος Moersch µε κλίση 45 ο : Vyb = γrd (Vc - Vcc ) - Vcs (11) asb = Vyb / d fsb (12) όπου η υπεραντοχή διαµήκους οπλισµού λαµβάνεται ως γrd = 1, Αστοχία τοίχου λόγω γωνιακής παραµόρφωσης Σχήµα 3: Μεταφορά τέµνουσας σε µοντέλο στύλου τοίχου πλήρωσης Figure 3: Shear transfer in column infill wall model Στην πρώτη περίπτωση θραύσης του θλιπτήρα υπολογίζεται αρχικά το ενεργό πλάτος του θλιπτήρα κατα τους τύπους της FEMA (Σχήµα 3) : α=0.04(λ 1 h c ) -0.4 r i [m] (13) λ 1 = [ E i t i sin2θ / (E c h c I c )] 1/4 (14) όπου I c [m 4 ] η ροπή αδράνειας του στύλου. Ως τάση αντοχής του θλιπτήρα λαµβάνεται η ελάχιστη θλιπτική αντοχή της πλινθοδοµής σε οριζόντια διεύθυνση fi. Η αντοχή του θλιπτήρα υπολογίζεται ως : V yi c = α L i t i f i /r i [kn] (15) Υπάρχει όµως και η δεύτερη περίπτωση αστοχίας µέσω διατµητικής ολίσθησης. Ο τύπος γι αυτή την περίπτωση είναι : V yi s =5.3 L i t i (2 f i ) [kn] (16) Από τη σύγκριση των δύο τύπων προκύπτει :

5 V yi c / V yi s = α f i / (7.5 r i ) (17) Όσο µεγαλώνει η θλιπτική αντοχή fi και το πλάτος του θλιπτήρα α προς το µήκος της διαγωνίου r i, τόσο αυξάνεται η αντοχή του θλιπτήρα και µπορεί να γίνει κρίσιµη η αντοχή σε διατµητική ολίσθηση. Στο παράδειγµά µας µε fi = 2400 kn/m 2 θα πρέπει α > ri / 6,5 για να είναι κρίσιµη η διατµητική ολίσθηση. Αυτός ο έλεγχος πρέπει να γίνεται και στην εισαγωγή της αντοχής στους θλιπτήρες των τοίχων κατα την ακριβή ανάλυση χωρικού πλαισίου µέσω εφαρµογής της µεθόδου των µετακινήσεων. Η πλαστιµότητα των τοίχων και συγκεκριµένα οι µέγιστες επιτρεπτές τιµές της ανελαστικής γωνιακής παραµόρφωσης γi [ ] λαµβάνονται από τις συστάσεις της FEMA 356, όπου γίνεται διάκριση µεταξύ άοπλης και οπλισµένης πλινθοδοµής και σε κάθε περίπτωση τα όρια εξαρτώνται από το επίπεδο ζηµιών το οποίο εξετάζεται : Πίνακας 4 : Όρια γωνιακής παραµόρφωσης [ ] τοίχων πλήρωσης Table 4 : Drift limits [ ] for infill walls ΚΑ ΠΖ ΑΖ ΑΚ Αοπλοι 0 1,5 3 6 Οπλισµ οπου: ΚΑ= άµεση κατάληψη, ΠΖ= περιορισµός ζηµιών, ΑΖ= ασφάλεια ζωής, ΑΚ= αποφυγή κατάρρευσης. 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 4.1 Περίσφιγξη του στύλου µε σύνθετα υλικά Είναι εύκολη και οικονοµική λύση, εφαρµόζεται όµως σε περιπτώσεις που απαιτείται µόνο αύξηση της πλαστιµότητας του στύλου σε στροφή µέχρι κάποιο όριο. εν αυξάνει την καµπτική αντοχή του στύλου και κατ επέκταση την αντοχή του κτιρίου. εν αυξάνει τη δυσκαµψία του κτιρίου και εποµένως δεν οδηγεί σε µείωση των µετακινήσεων και των ανελαστικών στροφών του στύλου, καθώς και των ανελαστικών παραµορφώσεων και ζηµιών των τοίχων. Σε περίπτωση ανεπάρκειας συνδετήρων εφαρµόζονται τα σύνθετα υλικά σε όλο το ύψος του στύλου αλλιώς αρκεί η περίσφιξη των κρίσιµων µηκών. Στην περίπτωση αύξησης της διατµητικής αντοχής του στύλου ως ενεργός δύναµη περίσφιξης δεν πρέπει να λαµβάνεται η αντοχή του υφάσµατος, διότι αντιστοιχεί σε πολύ µεγάλη παραµόρφωση θραύσης, αλλά µια περιορισµένη µήκυνση (π.χ 4 ) επι το µέτρο ελαστικότητας και το πάχος του υφάσµατος. Απαιτείται προσεκτική εφαρµογή των στρώσεων του υφάσµατος αφού προηγηθεί προεργασία του στύλου όπως καµπύλωση των γωνιών και εξοµάλυνση της επιφάνειας. Υπάρχει ξηρά και υγρή µέθοδος, σε κάθε περίπτωση δε απαιτούνται το ελάχιστο 2 στρώσεις για λόγους ασφάλειας. Τέλος απαιτείται προστασία των υλικών από την ακτινοβολία του ήλιου, θερµοκρασία κλπ. µέσω εφαρµογής στρώσης κονιάµατος επικάλυψης (π.χ. χαλαζιακής άµµου). 4.2 Αύξηση της διατοµής των στύλων µε µανδύα από ΟΣ Πρόκειται για κλασική και ευρύτατα εφαρµοσµένη και δοκιµασµένη σε σεισµούς λύση ενίσχυσης µε εκτοξευόµενο ή έγχυτο σκυρόδεµα. Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που απαιτείται αύξηση της πλαστιµότητας του στύλου σε στροφή ή και της διατµητικής του αντοχής λόγω ανεπάρκειας συνδετήρων. Εαν εφαρµοσθεί σε περισσότερους στύλους οδηγεί και σε αύξηση της δυσκαµψίας του κτιρίου, δηλαδή σε µείωση των σχετικών µετακινήσεων σεισµού. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις εφαρµογής : Α. Προσθήκη συνδετήρων και διαµήκων ράβδων που δεν αγκυρώνονται στα υπερκείµενα και υποκείµενα στοιχεία (κόµβους, θεµέλεια κλπ) αλλά σταµατούν στα πέρατα του µέλους. Στην περίπτωση αυτή έχουµε µικρή αύξηση της καµπτικής αντοχής και της δυσκαµψίας, λόγω αύξησης του στατικού ύψους προς την πλευρά της θλιβόµενης ζώνης του στύλου, αλλά κυρίως σηµαντική αύξηση της διατµητικής αντοχής και της πλαστιµότητας σε στροφή. Το σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η αποφυγή των κατασκευαστικά δύσκολων αγκυρώσεων του διαµήκους οπλισµού στα γειτονικά στοιχεία του στύλου, αλλά και η αποφυγή εισαγωγής αυξηµένης έντασης σε αυτά, που συχνά δηµιουργεί προβλήµατα και οδηγεί σε ενίσχυση και των γειτονικών περιοχών. Β. Οι διαµήκεις ράβδοι αγκυρώνονται στις γειτονικές περιοχές µε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και επεκτάσεις των ενισχύσεων, όπου απαιτούνται. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση της καµπτικής

6 αντοχής του στύλου οφείλεται και στους πρόσθετους διαµήκεις οπλισµούς του µανδύα, θλιβόµενους και εφελκυόµενους, και στην αύξηση του στατικού ύψους της διατοµής. Η λύση αυτή όµως είναι δυσκολότερη και δαπανηρότερη, οφείλουν δε να διερευνώνται προηγουµένως και άλλες λύσεις αύξησης της αντοχής, όπως προσθήκη τοίχων στα φατνώµατα, εφόσον είναι εφικτή η εφαρµογή τους. 4.3 Προσθήκη τοίχων από άοπλη ή οπλισµένη πλινθοδοµή στα φατνώµατα Ουσιαστικά πρόκειται για µια εκ των υστέρων άρση της µειωµένης δυσκαµψίας και αντοχής του ορόφου του ισογείου pilotis. Βεβαίως θα πρέπει η πλινθοδοµή να είναι εξασφαλισµένης αντοχής και λυγηρότητας (µπατική) και να ενσφηνωθεί καλά στα πλάγια και στο άνω µέρος. Η πλάκα έδρασής της στο δάπεδο θα πρέπει επίσης να διαθέτει την απαιτούµενη αντοχή, αλλιώς θα πρέπει να θεµελειωθεί επι δοκού που συνδέει τα πέδιλα των εκατέρωθεν στύλων. Το πλήθος των φατνωµάτων που οφείλουν να κτισθούν εξαρτάται από την προσδοκώµενη αύξηση δυσκαµψίας και αντοχής του ορόφου. Πρέπει αυτά να επιλεχθούν σε συµµετρική διάταξη και προς τις δύο διευθύνσεις, ώστε να αποφευχθεί η στροφή του κτιρίου. Η µηχανική δράση τους µπορεί να προσοµοιωθεί µε µοντέλο θλιπτήρα, το πάχος του οποίου υπολογίζεται βάσει των οδηγιών της FEMΑ. Η διατµητική αντοχή των στύλων, λόγω ανεπάρκειας συνδετήρων, αυξάνεται έµµεσα λόγω της µείωσης των µετακινήσεων του ορόφου και κατ επέκταση της πλαστικής στροφής στις αρθρώσεις που εµφανίζονται στους στύλους. Η πλαστιµότητα της άοπλης πλινθοδοµής είναι σχετικά µικρή και µπορεί να ενισχυθεί σηµαντικά αν οπλιστεί ελαφρά µε οριζόντιες ( ή και κατακόρυφες) ράβδους. υποστυλωµάτων. Για το λόγο αυτό, αλλά και για καλύτερη αγκύρωση των οριζόντιων οπλισµών του τοίχου, συνήθως κατασκευάζονται µανδύες στους στύλους που εγκιβωτίζουν αυτούς και τους συνδέουν µε τον τοίχο. Η θεµελίωση του τοίχου πρέπει επίσης να προσεχθεί, ώστε να µπορεί να µεταφέρει τις δυνάµεις ασφαλώς στα εκατέρωθεν πέδιλα των στύλων. Είναι µια δοκιµασµένη λύση και σε σεισµούς, µόνο που έχει κατατι αυξηµένο κόστος έναντι των πλινθοδοµών. Βεβαίως επειδή αυξάνεται αισθητά η τέµνουσα βάσης θα πρέπει να ελεγχθεί η ικανότητα του υπερκείµενου ορόφου να την παραλάβει ασφαλώς, χωρίς σηµαντικές ζηµιές. 5. ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΣΤΥΛΟΥ ΤΟΙΧΩΝ 5.1 Εσωτερικος στυλος Η οριζόντια δύναµη αναλαµβάνεται από δύο ελαστοπλαστικά συστήµατα του στύλου και του ποσοστού των τοίχων που του αναλογούν. Για το σκοπό αυτό ορίζεται το ποσοστό p w [%] που αντιστοιχεί στο πλήθος τοίχων προς το συνολικό αριθµό στύλων για τη συγκεκριµένη διεύθυνση και φορά µετακίνησης. Το κάθε σύστηµα έχει διαφορετική ελαστική αντίσταση και διαφορετική αντοχή. Συνήθως δεν αντιστηρίζονται απευθείας σε γειτονικό τοίχο όλοι οι στύλοι, για τη συγκεκριµένη διεύθυνση και φορά µετακίνησης που εξετάζεται. Σε περίπτωση αντιστήριξης συµβαίνει µια ανακατανοµή της κατακόρυφης θλιπτικής δύναµης του στύλου, δηλαδή ένα τµήµα αυτής πάει στον τοίχο για να µεταφερθεί, µαζί µε την οριζόντια συνιστώσα, µέσω του κεκλιµένου θλιπτήρα. Αυτό το τµήµα πρέπει να αφαιρείται από τη θλιπτική δύναµη του στύλου. 4.4 Προσθηκη τοιχου απο οπλισµενο σκυροδεµα Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην περίπτωση τοίχων από οπλισµένη πλινθοδοµή, µόνο που εδώ οι δυνάµεις που αναλαµβάνει ο θλιπτήρας είναι µεγαλύτερες, δηλαδή έχουµε πολύ µεγαλύτερη αύξηση της δυσκαµψίας και της αντοχής του ορόφου. Αυτό όµως δηµιουργεί και την απαίτηση αυξηµένης αντοχής των κόµβων άκρων του θλιπτήρα δηλαδή της κεφαλής και ποδός των εκατέρωθεν

7 Σχήµα 5: Ελαστοπλαστική συµπεριφορά στύλου µε και χωρίς τοίχο πλήρωσης Figure 5: Elastoplastic behaviour of column with and without infill wall Η ελαστοπλαστική συµπεριφορά του συστήµατος στύλου - τοίχων προκύπτει ως άθροισµα των επιµέρους απλοποιηµένων διγραµµικών συναρτήσεων δύναµης µετακίνησης (Σχήµα 5). Στον κατακόρυφο άξονα µπορεί να διαιρεθεί η οριζόντια δύναµη του συστήµατος µε τη θλιπτική δύναµη του στύλου, ώστε να προκύψει ένας αδιάστατος συντελεστής ε οριζόντιας δύναµης, συγκρίσιµος αργότερα και µε το εκάστοτε φάσµα απόκρισης σεισµού. 5.2 Ακραίος στύλος Στα ακραία υποστυλώµατα πρέπει να λαµβάνεται υπ όψη η µεταβολή της αξονικής δύναµης κατα την επιβολή της οριζόντιας φόρτισης σεισµού. Για τον υπολογισµό της µεταβολής αυτής προτείνεται ένα απλοποιητικό µοντέλο. Θεωρείται οτι το σηµείο µηδενισµού της ροπής είναι στο µέσο του ύψους των στύλων του ισογείου και οτι υπάρχουν ρ το πλήθος ακραίοι στύλοι, όπου οι µισοί ευρίσκονται αριστερά και οι άλλοι µισοί δεξιά. Σχήµα 6: Ελαστοπλαστική συµπεριφορά ακραίου στύλου λόγω µεταβολής αξονικής δύναµης Figure 6: Elastoplastic behaviour of edge column due to variation of axial force 6. ΥΣΚΑΜΨΙΑ Ι ΙΟΠΕΡΙΟ ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΥΛΩΝ - ΤΟΙΧΩΝ Θεωρείται οτι το κτίριο εκτελεί κυρίως µεταφορική ταλάντωση, κατά την οποία κάµπτονται οι στύλοι του ισογείου, ενω η υπερκείµενη κατασκευή µένει πρακτικά απαραµόρφωτη. Αυτό προϋποθέτει οτι ο όροφος του ισογείου (pilotis) έχει αρκετά µικρότερη δυσκαµψία σε σχέση µε τους υπερκείµενους ορόφους, λόγω απουσίας τοίχων και προφανώς οτι το κτίριο δεν διαθέτει τοιχώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα. Κατα τον υπολογισµό της ελαστικής αντίστασης των στύλων λαµβάνεται µειωµένη τιµή του µέτρου ελαστικότητας του σκυροδέµατος Εeff = 2/3 E λόγω ρηγµάτωσης. Κατα τα άλλα εφαρµόζονται οι τύποι της θεωρίας κάµψης ραβδόµορφων συστηµάτων για τους στύλους και αξονικής βράχυνσης για τους θλιπτήρες των τοίχων. Σε περίπτωση που µια λωρίδα κτιρίου κατα την εξεταζόµενη διεύθυνση εµφανίζει αισθητά µεγαλύτερη ιδιοπερίοδο ως προς τις υπόλοιπες και µάλιστα όταν τούτο οδηγεί σε ασύµµετρη συµπεριφορά ως προς τις µετακινήσεις, δηλαδή σε στροφή του κτιρίου, µπορεί να εξετασθεί µεµονωµένα βάσει των αυξηµένων µετακινήσεων που προκύπτουν. 7. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (DCM) Για κάθε ακραίο στύλο πρέπει εποµένως να ελέγχονται δύο περιπτώσεις αξονικής δύναµης Ν± Ν (Σχήµα 6). Όσο µεγαλύτερη είναι η τέµνουσα βάσης ή το συνολικό ύψος του κτιρίου, τόσο µεγαλύτερη είναι η µεταβολή της αξονικής δύναµης. Η µεταβολή µικραίνει όταν αυξάνει το πλήθος των ακραίων στύλων ή η απόσταση L µεταξύ τους. Η µέθοδος των µετακινήσεων θέτει ως βασικό στόχο την εκτίµηση της µέγιστης πιθανής µετακίνησης που θα εµφανίσει ένα σύστηµα για ένα συγκεκριµένο φάσµα σεισµικής απόκρισης. Στα δοµικά µέλη του συστήµατος µπορούν να εµφανισθούν ελαστικές και ανελαστικές µετακινήσεις και στροφές για τις οποίες θα πρέπει να ελεγχθεί η αντοχή τους και κατ επέκταση ολόκληρου του φορέα, όσον αφορά ζηµιές, αστοχίες ή καταρρεύση. Η εκτίµηση της µέγιστης πιθανής µετακίνησης του συστήµατος επιτυγχάνεται θεωρούµενου αυτού ως µονοβάθµιο ελαστοπλαστικό σύστηµα. Ο υπολογισµός της µετακίνησης µπορεί να γίνει µε τη χρήση του φάσµατος

8 απόκρισης, εκφρασµένου σε άξονες µετακίνησης - επιτάχυνσης µέσω εφαρµογής της απλοποιητικής µεθόδου του συντελεστή µετακίνησης DCM. Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην αρχή των ίσων µετακινήσεων (για πιο εύκαµπτα συστήµατα Τ>Τ2) και στην αρχή των ίσων ενεργειών (για πιο δύσκαµπτα Τ<Τ2). Ισχύουν οι ακόλουθοι τύποι (κατα FEMA 273): δ t = C 1 ε s g [T / (2π)] 2 (18) C 1 = 1 για Τ > Τ 2 (19) C 1 = 1 / R + (1-1/R) T 2 / T για Τ < Τ 2 (20) Ο λόγος αντοχής R > 1 υπολογίζεται ως η απαιτούµενη αντοχή για να παραµείνει ελαστικό το σύστηµα, προς τη µειωµένη αντοχή του ελαστοπλαστικού και Τ2 είναι η ιδιοπερίοδος του φάσµατος απόκρισης, όπου από σταθερή τιµή της επιτάχυνσης µεταβαίνουµε στον φθίνοντα κλάδο του φάσµατος, όπου ισχύει η αρχή των ίσων µετακινήσεων. Η συµπεριφορά του στύλου ελέγχεται σε πλαστική στροφή και συγκρίνεται µε τους πίνακες της FEMA [7]. Οι τιµές της επιτρεπόµενης στροφής κυµαίνονται µεταξύ 5 και 20 και εξαρτώνται από την ανηγµένη θλιπτική και διατµητική τάση και από τον τύπο της συνδετηρίωσης. Επίσης ελέγχεται η διατοµή των υφιστάµενων συνδετήρων αν επαρκεί για τη δηµιουργία δικτυώµατος κατά Moersch µε κλίση θλιπτήρων 1:1. Τέλος υπολογίζεται και η τιµή της απαιτούµενης πλαστιµότητας. Η αξιολόγηση της συµπεριφοράς του ισογείου (pilotis) θα πρέπει να γίνει µε διαφορετικά κριτήρια για κάθε επίπεδο σεισµού. Άλλος θα είναι ο στόχος για ένα συχνό ή ένα περιστασιακό σεισµό, για το σεισµό σχεδιασµού ή για το µεγάλο. Τα τέσσερα επίπεδα σεισµού τα οποία εξετάζονται, έχουν ορισθεί σύµφωνα µε τον Αµερικάνικο κανονισµό SEAOC 99 [10] ως εξης : Πίνακας 7: Επίπεδα σεισµού Table 7: Earthquake levels Επιπεδο σεισµου Περιοδος επαναφ. (ετη) Πιθανοτητα σε 1 ετος Συντελεστης φασµατος Συχνος Περιστασιακος Σχεδιασµου Μεγαλος Πριν την απόφαση ενίσχυσης θα πρέπει να αξιολογηθεί, κατα πόσον στην υπάρχουσα κατάσταση πληρούνται τα απαιτούµενα όρια συµπεριφοράς. Τα επίπεδα συµπεριφοράς ορίζονται ως εξης : Άµεση κατάληψη (ΚΑ) : Το κτίριο είναι ασφαλές προς χρήση µετά το σεισµό. ιατηρεί τη δυσκαµψία και αντοχή που είχε πριν το σεισµό. Χρειάζεται ορισµένες επισκευές, αλλά δεν είναι απαραίτητο να γίνουν πριν την κατάληψη. εν έχει παραµένουσα γωνιακή παραµόρφωση. Οι στύλοι του ισογείου έχουν τριχοειδής ρωγµές και η διαρροή του διαµήκους οπλισµού είναι πολύ περιορισµένη. Η βράχυνση του σκυροδέµατος δεν υπερβαίνει το 3. Άσφάλεια ζωής (ΖΑ): Περιλαµβάνει ζηµιές σε δοµικά στοιχεία αλλά έχει ασφαλή απόσταση από µερική ή ολική κατάρρευση. Κατα κανόνα είναι δυνατή η επισκευή του κτιρίου εκτος αν είναι οικονοµικά ασύµφορη. Πριν την κατάληψη είναι σκόπιµο να γίνουν επισκευές και να εφαρµοσθούν προσωρινά συστήµατα ενίσχυσης της δυσκαµψίας (π.χ. χιαστί σύνδεσµοι). Εµφάνιση ζηµιών σε διαχωριστικούς τοίχους, µη φέροντα στοιχεία, αρχιτεκτονικά, µηχανολογικά και ηλεκτρολογικά. Ζηµιές σε δοκούς, απώλεια επικάλυψης και ρωγµές διάτµησης σε στύλους. Οι κόµβοι εµφανίζουν επίσης ρωγµές. Άποφυγή κατάρρευσης (ΑΚ): Περιλαµβάνει βαρειές ζηµιές σε δοµικά µέλη αλλά είναι σε θέση να µεταφέρει τα φορτία βαρύτητας. Έχουµε όµως εξάντληση των περιθωρίων έναντι κατάρρευσης, σηµαντική πτώση της δυσκαµψίας και αντοχής του συστήµατος ανάληψης οριζοντίων δυνάµεων, παραµένουσες παραµορφώσεις και σε κάποιο ίσως ποσοστό πτώση της φέρουσας ικανότητας έναντι κατακόρυφης φόρτισης. Το κτίριο κατα κανόνα δεν επισκευάζεται και δεν είναι ασφαλές προς χρήση διότι µπορεί να καταρρεύσει σε ένα µετασεισµό. Οι στύλοι εµφανίζουν εκτεταµένη ρηγµάτωση και πλαστικές αρθρώσεις. Τα κοντά υποστυλώµατα εµφανίζουν σοβαρές ζηµιές και πολλά µατίσµατα οπλισµών έχουν αστοχήσει. Προκειµένου να χαρακτηρισθεί η συµπεριφορά του κτιρίου ως ικανοποιητική θα πρέπει να πληρεί το βασικό στόχο που είναι :

9 Ασφάλεια ζωής για το σεισµό σχεδιασµού και συγχρόνως αποφυγή κατάρρευσης για το µεγάλο σεισµό. Η συµπεριφορά του κτιρίου χαρακτηρίζεται ως καλή εφ όσον πληρεί τον επαυξηµένο στόχο που είναι ο βασικός και επιπροσθέτως : Άµεση κατάληψη για συχνό σεισµό και ταυτόχρονα περιορισµένες ζηµιές για περιστασιακό σεισµό. 8. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Έχει γίνει σηµαντική έρευνα για να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα της βελτίωσης της συµπεριφοράς κολωνών µέσω µανδυών από σύνθετα υλικά όπως ίνες υάλου, ανθρακονήµατα και κέβλαρ συνδεδεµένα µεταξύ τους και µε το στύλο µέσω εποξειδικής ρητίνης [9]. Η τοποθέτησή τους γίνεται είτε χειρονακτικά σε στρώσεις υφάσµατος από ίνες υάλου εµποτισµένου µε εποξειδική ρητίνη είτε µηχανικά µε ανθρακονήµατα, επίσης εµποτισµένα µε εποξειδική ρητίνη. Λόγω αυξηµένης αντοχής και ατένειας των ανθρακονηµάτων απαιτούνται µικρότερα πάχη απ οτι στην περίπτωση των πιο οικονοµικών αλλά µικρότερης αντοχής και ατένειας υφασµάτων από ίνες υάλου. Υφάσµατα από ίνες υάλου έχουν ήδη εφαρµοσθεί σε κολώνες κτιρίων και σποραδικά σε γέφυρες. Τα ανθρακονήµατα βρίσκονται σε φάση εξέλιξης. Οι κυκλικές κολώνες είναι πιο κατάλληλες για την εφαρµογή των υφασµάτων, καθόσον η περίσφιξη ορθογωνικών στύλων απαιτεί τη χρήση πρόσθετου υλικού, ώστε να έχουµε καµπύλη επιφάνεια προς περίσφιξη. Παρά ταύτα τα πειράµατα έδειξαν οτι επιτυγχάνεται σηµαντική βελτίωση της πλαστιµότητας και στις ορθογωνικές κολώνες, είτε µε ανθρακονήµατα, είτε µε υφάσµατα από ίνες υάλου µε εποξειδική ρητίνη. Η βασική επιδίωξη είναι η αύξηση της ικανότητας πλαστικής στροφής στα άκρα της κολώνας, στις πλαστικές αρθρώσεις. Πειράµατα σε κυκλικές κολώνες έδειξαν οτι η αποτελεσµατικότητα της περίσφιξης µε σύνθετα υλικά είναι µεγαλύτερη απ οτι µε µανδύες από χάλυβα. Πιστεύεται οτι αυτό είναι αποτέλεσµα ελαστικής συµπεριφοράς του σύνθετου υλικού. Ο χάλυβας διαρρέει υπό σεισµό και οι παραµένουσες πλαστικές παραµορφώσεις µειώνουν την αποτελεσµατικότητά του στον επόµενο κύκλο. Στα υφάσµατα από ίνες υάλου και στα ανθρακονήµατα η συµπεριφορά παραµένει ελαστική µέχρι τη θραύση. Στη συνέχεια θα διατυπωθούν εµπειρικές κυρίως σχέσεις, βάσει πειραµατικής έρευνας, που συσχετίζουν το ογκοµετρικό ποσοστό της περίσφιξης µε την πλαστική στροφή φp [9]. φp= κp Lp (21) όπου το µήκος της πλαστικής άρθρωσης : Lp= 0.044fyldbl (22) οπου fyl : όριο διαρροής διαµήκους οπλισµο και dbl: διάµετρος ράβδου διαµήκους οπλισµού Η µέγιστη απαιτούµενη ανηγµένη βράχυνση του σκυροδέµατος είναι εcu = κp x (23) όπου x το ύψος της θλιβόµενης ζώνης και κp η καµπυλότητα. Η αντοχή του περισφιγµένου σκυροδέµατος f cc είναι: f cc = f c [2.25 ( f l / f c ) 2 f l / f c 1.25] (24) f l = 0.75 ρ f uj (25) ρ = 2 t j v j / max (b, d) (26) όπου fuj = αντοχή του υλικού του µανδύα Το ογκοµετρικό ποσοσό περίσφιξης ρs είναι συνάρτηση της απαιτούµενης µέγιστης ανηγµένης βράχυνσης εcu και των υλικών που χρησιµοποιούνται. για ορθογωνικές κολώνες ρs = 2 tj νj (b+d) / (b d) (27) εcu = ρs fuj εuj / (0.8 fcc) (28) όπου εuj = ανηγµένη παραµόρφωση θραύσης υλικού µανδύα Ζητούµενο είναι πάντα το πλήθος των στρώσεων νj µε συντελεστή ασφάλειας σε στροφή γj της τάξης του 2. Έχει αποδειχθεί οτι οι µανδύες από σύνθετα υλικά, όπως και από χάλυβα, βελτιώνουν την αντοχή σε διάτµηση και αποφεύγονται οι ψαθυρές διατµητικές θραύσεις. Όµως δεν µπορούν να διαστασιολογηθούν βάσει της αντοχής του υφάσµατος, διότι οι παραµορφώσεις που αντιστοιχούν σε αυτό το

10 όριο είναι πολύ µεγάλες (3 εως 5%) και θα αστοχούσε το σκυρόδεµα λόγω απώλειας της ικανότητας εµπλοκής των αδρανών στη ρωγµή. Γι αυτό το λόγο διαστασιολογούνται για µια µειωµένη µήκυνση εj= Η ενεργός τάση σε εφελκυσµό υπολογίζεται βάσει του µέτρου ελαστικότητας, που είναι επίσης κατάτι µειωµένο έναντι του σκέτου υαλοϋφάσµατος και δίδεται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Προσοχή, το πάχος του υαλουφάσµατος πρέπει να υπολογίζεται από το βάρος του ανα m 2, διηρηµένο δια του ειδικού βάρους του υλικού. Το απαιτούµενο πλήθος στρώσεων υπολογίζεται βάσει του τύπου νj = Vyb / ( 2 tj d fsj ) (29) όπου η ενεργός τάση του υφάσµατος υπολογίζεται ως : fsj = Εj 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στα αποτελέσµατα οφείλει πάντοτε να συνεξετάζεται και συνεκτιµάται η συµπεριφορά του στύλου µε ή χωρίς τοίχους πλήρωσης, προκειµένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις επεµβάσεων (Σχήµα 8). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] ATC 40 (November 1996): Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings, Vol1, California [2] Bachmann H. (1998): Αντισεισµικη προστασια των κατασκευων, M.Γκιουρδας [3] Biggs J.M. (1964): Introduction to Structural Dynamics, McGraw - Hill [4] cubus Hellas Ltd (Σεπτεµβριος 1992): Manual STATIK-N. Μη γραµµικός υπολογισµός και προσδιορισµός φέρουσας ικανότητας επιπέδων πλαισιωτών φορέων, Έκδοση γ [5] cubus Hellas Ltd (1994): Manual CEDRUS- 3/4. Υπολογισµός και ιαστασιολόγηση Πλακών και ίσκων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων [6] cubus Hellas Ltd (1998): STATIK-3/ ST Πρόγραµµα Στατικής και υναµικής Ανάλυσης Κτιρίων Γεφυρών και άλλων Χωρικών Φορέων, FAGUS-3 Πρόγραµµα Ελέγχου και ιαστασιολόγησης ιατοµών απο Οπλισµένο και Προεντεταµένο Σκυρόδεµα [7] FEMA 273 (October 1997): NEHRP Guidelines for the seismic rehabilitation of buildings, Washington, D.C. [8] Kanellopoulos A. (1986): Zum unelastischen Verhalten und Bruch von Stahlbeton, Ανελαστική Συµπεριφορά και Θραύση Οπλισµένου Σκυροδέµατος IBK-ETHZ, Birkhaeuser Verlag, Basel-Boston-Stuttgart, Zuerich [9] Priestley,Seible, Calvi (1996): Seismic design and retrofit of bridges, John Wiley & Sons [10] SEAOC 99 (1999) : Recommended lateral force requirements and commentary [11] EAK 2000 : Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός [12] Κανελλόπουλος Α.(1999): Manual STATIK-3H. Στατικός και Αντισεισµικός Σχεδιασµός Κτιρίων, Μέθοδος Μετακινήσεων (Push Over) [13] Κανελλόπουλος Α. (2001): Αντισεισµικός σχεδιασµός υπάρχουσων και νέων κατασκευών µε τη µέθοδο των µετακινήσεων (push over), δελτίο ΣΠΜΕ τεύχη [14] Κανελλόπουλος Α. (Ιανουάριος 2001): Ενίσχυση κτιρίων έναντι σεισµού µε προσθήκη τοιχωµάτων, πυρήνων ή µεταλλικών κατασκευών, ιεθνές επιστηµονικό διήµερο ΤΕΕ Επιµελητηρίου Πολιτικών Μηχανικών Τουρκίας, Αθήνα Κωνσταντινούπολη [15] Κανελλόπουλος Α. (Μάρτιος 2001): Ενίσχυση κτιρίων έναντι σεισµού εφαρµογή της µεθόδου των µετακινήσεων (Push over), δελτίο ΣΠΜΕ, τεύχος 284 Σχήµα 8: Παράδειγµα αποτελεσµάτων Figure 8: Results example

Ι.Γερεουδάκης Ν.Καλογήρου.

Ι.Γερεουδάκης Ν.Καλογήρου. Προσεισμικός έλεγχος στύλων pilotis υφιστάμενου κτιρίου. Εργασία Νο 23 Ι.Γερεουδάκης Ν.Καλογήρου. 1. Περίληψη Στην παρούσα εργασία επιχειρείται ο προσεισμικός έλεγχος των στύλων pilotis ενός υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς σε κτίριο με pilotis και ενίσχυση αυτής με περιμετρικά τοιχώματα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασμός κτιρίου με ΕΑΚ, Κανονισμό 84 και Κανονισμό 59 και αποτίμηση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός µελών σε κάµψη / διάτµηση από σκυρόδεµα υπερυψηλής αντοχής

Υπολογισµός µελών σε κάµψη / διάτµηση από σκυρόδεµα υπερυψηλής αντοχής Υπολογισµός µελών σε κάµψη / διάτµηση από σκυρόδεµα υπερυψηλής αντοχής Α. Κανελλόπουλος Dr.sc.techn. ETH Zuerich, CUBUS HELLAS Lt Π. ηµητρακόπουλος Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ, CUBUS HELLAS Lt Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε μια πολυκατοικία του 1993 με pilotis και τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ 6155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 447 5 Μαρτίου 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 4 Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων με σύνθετα υλικά Σύνθετα υλικά από ινοπλισμένα πολυμερή Fiber

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Εφαρµογή της µεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ για την αποτίµηση και ενίσχυση πολυκατοικίας µε pilotis ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα

Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα ΤΕΕ ΤΚΜ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα Κοσμάς Στυλιανίδης Ομότιμος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι ενίσχυσης στύλων pilotis

Τρόποι ενίσχυσης στύλων pilotis Τρόποι ενίσχυσης στύλων pilotis ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΥΛΩΝ PILOTIS ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση τρόπων αστοχίας των στύλων pilotis και διαφόρων μεθόδων ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η συνήθης πρακτική στην Ελλάδα ως προς το περίβλημα και την διαμερισμάτωση των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων 3.1 Εισαγωγή 3.1.1 Στόχος Ο στόχος του Κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων προσομοίωσης και ανάλυσης απλών

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 6 ΜΕΡΟΣ 1-1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (σε φάση ψηφίσεως από τις χώρες-μέλη)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ Αποτίμηση διώροφου κτιρίου ΟΣ κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ, προσθήκη δύο ορόφων σύμφωνα με νεότερους Κανονισμούς και έλεγχος της επάρκειας του ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα.

Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα. Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα. Γ.Σ.Σιάχος Πολιτικός Μηχανικός Σ.Η. ρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κτιρίου σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Π., theodorkara@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 10 ο Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 Εργασία Νο30 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Καράλης Πέτρος Σχετάκης Σταύρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΙΣΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό την παρουσίαση της µεθόδου των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων σε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις.

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Δ. Κ. Μπάρος Πολιτικός Μηχανικός Σ. Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ. Καμάρης Γεώργιος Μαραβάς Ανδρέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ. Καμάρης Γεώργιος Μαραβάς Ανδρέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 4», Μάρτιος 24 Εργασία Νο 29 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Καμάρης Γεώργιος Μαραβάς Ανδρέας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΚΟΛΕΤΣΗ ΑΓΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. Περίληψη Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. Περίληψη Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ Αποτίµηση Ενίσχυση διώροφου κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα διώροφο κτίριο κατασκευασµένο το 1975.

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Γενικά Η ενίσχυση τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά μπορεί να γίνει βάσει των αρχών που διέπουν την ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001 ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εργασία Νο 4 Ε. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μία συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ..

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ PILLOTIS ΜΕΣΩ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ KAN.EΠΕ. (2) ΣΤΑΘΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Στέφανος ρίτσος Σ.Η. Καθηγητής ΔΡΙΤΣΟΣ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 1 2 ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ορίζονται ως επιθυµητές συµπεριφορές.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΤΟ SCADA Pro

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΤΟ SCADA Pro Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΤΟ SCADA Pro Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.2013) Ο Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.2013) αποτελεί ένα σύνολο κανονιστικών διατάξεων για την αποτίμηση και των ανασχεδιασμό των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA , EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA , EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA 356-440, EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Γ.Η. Μανούκας Υπ. ρ. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Α.Μ. Αθανατοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ).

ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ). ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( 18.4.9). Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γ.Ε. Σκούρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Α. Ασημακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΣΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων και ανεπαρκών μηκών μάτισης οπλισμών στη σεισμική ικανότητα των κατασκευών εφαρμόζοντας ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού»

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 16 Ο Συνέδριο Σκυροδέματος «Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αποτίμηση ενός κτιρίου κατασκευασμένο με τεχνογνωσία και κανονισμούς της δεκαετίας του 1970.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Αποτίµηση Αντοχής ιώροφης Κατασκευής και Συγκριτική Μελέτη Μεθόδων Ενίσχυσης Μέσω Ανελαστικών Στατικών Αναλύσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύσεις υφιστάµενων κτιρίων µέσω µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων

Ενισχύσεις υφιστάµενων κτιρίων µέσω µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων Ενισχύσεις υφιστάµενων κτιρίων µέσω µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων Ε. Ν. Μπάµπουκας ιπλ. Πολ. Μηχ., Ηράκλειο Κρήτης Ι. Ε. Αβραµίδης Καθηγητής, ρ. Πολ. Μηχ., Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1 Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 15 1.2 Αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου 16 1.3 Εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος 17 1.4 Εφελκυστική

Διαβάστε περισσότερα