ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ"

Transcript

1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ IN VITRO ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ ΕΝΔΟΡΡΙΖΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Π. Κοΐδης, Καθηγητής Θεσσαλονίκη

2 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...5 SUMMARY...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΟΝΤΙΝΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Κριτήρια επιτυχίας ενδοδοντικής θεραπείας Ο ρόλος της μυλικής ανασύστασης στην πρόγνωση της ενδοδοντικής θεραπείας ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΟΡΡΙΖΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ Ιδιότητες ιδανικού άξονα Ταξινόμηση ενδορριζικών αξόνων Καθοριστικοί παράγοντες για την επιβίωση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών μετά την τοποθέτηση ενδορριζικών αξόνων και την προσθετική τους αποκατάσταση ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ Ή ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ Κλινική επιβίωση του συστήματος μυλικής αποκατάστασης με πολυμερείς άξονες Κλινική επιβίωση του συστήματος μυλικής αποκατάστασης με ολοκεραμικούς άξονες ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ Ή ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ Αντοχή στη θραύση του συστήματος μυλικής αποκατάστασης με πολυμερείς άξονες Αντοχή στη θραύση του συστήματος μυλικής αποκατάστασης με ολοκεραμικούς άξονες

4 ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Ανάλυση ισχύος Επιλογή δείγματος Ενδοδοντική θεραπεία Κατασκευή δοκιμίων Μελέτη αντοχής στη θραύση Παρατήρηση μέσω οπτικού μικροσκοπίου Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προβληματισμός: Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αντιφατικά αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση του ύψους της υπολειμματικής κλινικής μύλης στην αντοχή στη θραύση ενδοδοντικά θεραπευμένων (Ε.Θ.) κυνοδόντων που έχουν αποκατασταθεί με μη μεταλλικούς ενδορριζικούς άξονες. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της αντοχής στη θραύση και του τρόπου θραύσης Ε.Θ. κυνοδόντων με ή χωρίς υπολειμματική κλινική μύλη και μυλική ανασύσταση με μη μεταλλικούς - πολυμερείς ενδορριζικούς άξονες, σύνθετη ρητίνη και ολοκεραμικές στεφάνες. Υλικά και Μέθοδος: Σε 30 πρόσφατα εξαχθέντες κυνόδοντες άνω γνάθου πραγματοποιήθηκε ενδοδοντική θεραπεία. Τα δόντια χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες των 10 δοντιών η καθεμία. Ομάδα ελέγχου: δόντια με ακέραια κλινική μύλη χωρίς ενδορριζικό άξονα, ομάδα με αυχένα: δόντια με ύψος υπολειμματικής κλινικής μύλης 2 χιλ και αποκατάσταση με άξονα από υαλονήματα (Reforpost, Angelus), σύνθετη ρητίνη και ολοκεραμική στεφάνη, ομάδα χωρίς αυχένα: δόντια χωρίς παραμένουσα μύλη και αποκατάσταση με άξονα από υαλονήματα (Reforpost, Angelus), σύνθετη ρητίνη και ολοκεραμική στεφάνη. Η συγκόλληση των αξόνων και των στεφανών έγινε με διπλά πολυμεριζόμενη ρητινώδη κονία (Panavia F 2.0). Τα δοκίμια κατασκευάστηκαν με εμβύθιση των δοντιών σε μήτρα αυτοπολυμεριζόμενης ακρυλικής ρητίνης και ακολούθησε η τοποθέτηση κάθε δοκιμίου σε συσκευή Instron Universal Testing Machine. Η συμπιεστική δύναμη ασκήθηκε με κλίση 135 ως προς τον επιμήκη άξονα του δοντιού μέχρι τη θραύση του δείγματος, με ταχύτητα 0,05 cm/min. Ο τρόπος θραύσης (επανορθώσιμες, μη επανορθώσιμες βλάβες) μελετήθηκε με τη βοήθεια οπτικού μικροσκοπίου. Oι συγκρίσεις των τριών ομάδων πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης διακύμανσης με έναν παράγοντα (One-Way ANOVA) και οι συγκρίσεις 5

6 των μέσων όρων ανά δύο έγιναν με τον έλεγχο της ελάχιστης σημαντικής διαφοράς (LSD) (p<0,05). Για την εκτίμηση, τέλος, του τρόπου θραύσης χρησιμοποιήθηκε ο ακριβής έλεγχος του Fisher (Fisher s Exact Test) (p<0,05). Αποτελέσματα: Στατιστικά σημαντικά μικρότερη αντοχή στη θραύση εμφάνισε η ομάδα ελέγχου συγκριτικά με τις άλλες δύο ομάδες (ομάδα ελέγχου: 288,20Ν, ομάδα με αυχένα: 469,10Ν, ομάδα χωρίς αυχένα: 451,30Ν). Η ομάδα με αυχένα φαίνεται να παρουσιάζει υψηλότερες τιμές της αντοχής στη θραύση σε σχέση με την ομάδα χωρίς αυχένα, χωρίς ωστόσο η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Ως προς τον τρόπο θραύσης, μεγαλύτερο ποσοστό επανορθώσιμων βλαβών παρουσίασαν τα δείγματα της ομάδας ελέγχου (50%), ενώ η ομάδα χωρίς αυχένα εμφάνισε το μικρότερο ποσοστό επανορθώσιμων βλαβών (20%). Οι διαφορές, ωστόσο, μεταξύ των ομάδων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Συμπεράσματα: Τα Ε.Θ.Δ. με ακέραιη μύλη εμφάνισαν στατιστικά σημαντικά μικρότερη αντοχή στη θραύση. Η παρουσία ή όχι υπολειμματικής κλινικής μύλης δεν επηρέασε σημαντικά την αντοχή στη θραύση Ε.Θ. κυνοδόντων με ενδορριζικούς άξονες από υαλονήματα και ολοκεραμικές στεφάνες. Ως προς τον τρόπο θραύσης, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων. 6

7 SUMMARY Statement of problem: Very little is known about the effect of ferrule height on fracture resistance of endodontically treated canines restored with non metallic posts. Purpose: The aim of this study was to compare the fracture strength and the failure mode of endodontically treated canines restored with fiber posts, composite resin and all-ceramic crowns in the presence or absence of ferrule. Material and Methods: 30 freshly extracted upper canines were endodontically treated. The teeth were randomly divided into groups of 10. Control group: intact teeth without post, group with ferrule: teeth with 2 mm of remaining coronal tooth structure and restoration with fiber post (Reforpost, Angelus), composite resin and all-ceramic crown, group without ferrule: teeth without coronal structure restored with fiber post (Reforpost, Angelus), composite resin and all-ceramic crown. The posts and the crowns were luted using a dual-cured dental adhesive cement (Panavia F 2.0). Each specimen was embedded in autopolymerized acrylic resin and then secured in Instron Universal Testing Machine. A compressive load was applied on the palatal side at a 135- degree angle to the long axis of the teeth until failure, with a crosshead speed of 0,05 cm/min. The failure mode (repairable, irreparable) was recorded using an optical microscope. One-way analysis of variance (One-Way ANOVA) and criterion of the least significant difference (LSD) were used to determine the significance of the failure loads between groups and to compare the mean load of one group with the others respectively (p<0,05). Fisher s Exact Test was conducted for evaluation of the failure mode (p<0,05). Results: The endodontically treated canines of the control group fractured at statistically significant lower loads than the other two groups (control group: 288,20N, group with ferrule: 469,10N, group without 7

8 ferrule: 451,30N). Group with ferrule seems to exhibit higher resistance to fracture compared to group without ferrule, without however the difference being statistically significant. As far as the mode of failure is concerned, more repairable fractures were observed in control group (50%), whereas group without ferrule performed the lowest percentage of repairable fractures (20%). The differences, however, between groups were not statistically significant. Conclusions: Statistically significantly lower fracture resistance was recorded for endodontically treated intact canines. The presence of ferrule did not improve significantly the fracture resistance of endodontically treated canines restored with fiber posts and all-ceramic crowns. Concerning the failure mode, no statistically significant differences were observed between groups. 8

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών αποτελεί καθημερινή κλινική οδοντιατρική πράξη. Στα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια (Ε.Θ.Δ.) η απώλεια της οδοντικής ουσίας μπορεί να είναι μέτρια ή εκτεταμένη και να οφείλεται σε τερηδονική βλάβη, διάβρωση, αποτριβή, τραύμα, σε προϋπάρχουσα προσθετική αποκατάσταση ή σε μυλική διάνοιξη για πραγματοποίηση της ενδοδοντικής θεραπείας. Ο τύπος της μυλικής αποκατάστασης εξαρτάται από το βαθμό απώλειας των οδοντικών ιστών και μπορεί να είναι έμφραξη σύνθετης ρητίνης ή αμαλγάματος ή μυλική ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και εμφρακτικό υλικό ή τεχνητή μύλη (ψευδομύλη) με ή χωρίς την τοποθέτηση στεφάνης. Στο παρελθόν είχε επικρατήσει η άποψη ότι η τοποθέτηση ενδορριζικών αξόνων συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της αντοχής στη θραύση της ρίζας του δοντιού (Perel & Muroff, 1972). Ωστόσο, από τη βιβλιογραφία φαίνεται πως η προετοιμασία του ριζικού σωλήνα και η τοποθέτηση ενδορριζικού άξονα δεν ενισχύει το δόντι, αλλά η χρήση του στοχεύει στη συγκράτηση και σταθερότητα του υλικού της μυλικής ανασύστασης και της υπερκείμενης στεφάνης (Baratieri και συν., 2000). Ο χυτός άξονας με ψευδομύλη θεωρείται ο πλέον προτεινόμενος και χρησιμοποιούμενος τύπος άξονα στην αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Μελέτες έχουν δείξει υψηλό ποσοστό κλινικής επιβίωσης (89-94%) των αποκαταστάσεων Ε.Θ.Δ. με χυτό ενδορριζικό άξονα με περίοδο παρατήρησης 10 χρόνια (Ellner & Bergendal, 2003, Balkenhol και συν., 2007). Σήμερα, οι αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις και η ανάγκη προσαρμογής των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των ενδορριζικών αξόνων στα επίπεδα των ιδιοτήτων της οδοντίνης έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη και καθιέρωση των μη μεταλλικών αισθητικών ενδορριζικών αξόνων (Cagidiaco και συν., 2008). Παράλληλα, η αντοχή στη θραύση και η μακροβιότητα ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών μετά την αποκατάστασή τους με 9

10 ενδορριζικό άξονα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται το μήκος, η διάμετρος και το υλικό του άξονα, η κονία προσκόλλησης, το υλικό της ψευδομύλης, η σχεδίαση της στεφάνης, η θέση του δοντιού στο τόξο, οι μασητικές φορτίσεις και κυρίως η υπολειμματική κλινική μύλη (Fernandes & Dessai, 2001). Κλινικές και in vitro μελέτες σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια με μεταλλικούς άξονες (χυτούς προκατασκευασμένους) έχουν δείξει ότι η ύπαρξη υπολειμματικής κλινικής μύλης 1,5-2 χιλ αυξάνει σημαντικά την αντοχή στη θραύση και τη μακροβιότητα των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών και πιο συγκεκριμένα των κυνοδόντων (Pereira και συν., 2006, Fokkinga και συν., 2007). Ωστόσο, σε μη μεταλλικούς άξονες περιορισμένος αριθμός in vitro ερευνών (Ζhang και συν., 2006, de Oliveira και συν., 2008) έχουν δείξει αντικρουόμενα αποτελέσματα σε σχέση με το ρόλο της υπολειμματικής κλινικής μύλης. Οι περισσότερες, τέλος, κλινικές και εργαστηριακές μελέτες σχετικά με τη συμπεριφορά των πολυμερών αξόνων έχουν πραγματοποιηθεί σε προγομφίους και άνω κεντρικούς τομείς, ενώ ελάχιστες έχουν μελετήσει την αντοχή στη θραύση κυνοδόντων (de Oliveira και συν., 2008, Αkkayan & Gülmez, 2002). Η χρήση Ε.Θ. κυνοδόντων με ενδορριζικούς άξονες ως πειραματικά δοκίμια για τη μελέτη της αντοχής τους στη θραύση και του τρόπου θραύσης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόκειται για δόντια που διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα στον οδοντικό φραγμό, έχουν στρατηγική σημασία στη σύγκλειση και καθορίζουν τον τύπο σύγκλεισης. Επίσης, οι μασητικές δυνάμεις που ασκούνται στους κυνόδοντες είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τα υπόλοιπα πρόσθια δόντια. Η χρήση, τέλος, κυνοδόντων σε ερευνητικές εργασίες είναι αρκετά περιορισμένη. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της αντοχής στη θραύση και του τρόπου θραύσης ενδοδοντικά θεραπευμένων κυνοδόντων με ή χωρίς υπολειμματική κλινική μύλη και 10

11 σύστημα μυλικής αποκατάστασης με μη μεταλλικούς - πολυμερείς ενδορριζικούς άξονες, σύνθετη ρητίνη και ολοκεραμικές στεφάνες. 11

12 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΟΝΤΙΝΗΣ Το δόντι από ιστολογική άποψη αποτελείται από την αδαμαντίνη, την οδοντίνη, την οστεΐνη και τον πολφό. Η αδαμαντίνη, που καλύπτει τη μύλη του δοντιού, είναι η σκληρότερη ουσία του ανθρώπινου σώματος, αποτελείται από ανόργανα συστατικά (92-96%), από ελάχιστα οργανικά συστατικά (1-2%) και νερό (2-4%) και έχει ως βασική μορφολογική και δομική μονάδα το αδαμαντινικό πρίσμα. Η οδοντίνη αποτελεί το κύριο συστατικό της οδοντικής δομής, επεκτείνεται στη μύλη και τη ρίζα, αποτελείται από ανόργανα συστατικά (68-70%), από οργανικά συστατικά (18-20%) και νερό (12%) και χαρακτηρίζεται από την παρουσία οδοντινοσωληναρίων. Η λιγότερο ενασβεστιωμένη ουσία του δοντιού είναι η οστεΐνη, η οποία καλύπτει τη ρίζα και περιέχει ανόργανα συστατικά σε ποσοστό 45-65% ανάλογα με το είδος της οστεΐνης, τη θέση της και την ηλικία του δοντιού, οργανικά συστατικά 20-25% και νερό 10-15%. Ο πολφός, τέλος, είναι η μόνη μαλακή ουσία του δοντιού, βρίσκεται στην πολφική κοιλότητα και χαρακτηρίζεται ως χαλαρός αδιαφοροποίητος συνδετικός ιστός με πλούσια εννεύρωση (Bergovitz και συν., 1992). Η οδοντίνη, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί τη βασική ουσία της οδοντικής δομής. Λειτουργεί προστατευτικά για τον πολφό, καθώς απορροφάει την ενέργεια που αναπτύσσεται από την αδαμαντίνη κατά τη λειτουργία του δοντιού. Τα βασικά συστατικά της οδοντίνης είναι ο υδροξυαπατίτης, το κολλαγόνο και το νερό. Ο απατίτης (ανόργανη φάση) παρέχει αντοχή και το κολλαγόνο (οργανική φάση) στιφρότητα (Marshall και συν., 1997). Ο συνδυασμός των δύο αυτών συστατικών συμβάλλει στο σχηματισμό των οδοντινοσωληναρίων, τα οποία διατρέχουν με παράλληλη πορεία όλο το μήκος της οδοντίνης, από την οδοντινο-αδαμαντινική ένωση και την οδοντινο-οστεϊνική σύναψη έως τον πολφό στη μυλική περιοχή και την περιοχή της ρίζας του δοντιού 12

13 αντίστοιχα. Οι κολλαγόνες ίνες είναι τυχαία προσανατολισμένες με κατεύθυνση κάθετη προς τα οδοντινικά σωληνάρια (Jones & Boyde, 1984). Το κυρίως οδοντινικό υλικό που βρίσκεται μεταξύ των οδοντινικών σωληναρίων αναφέρεται ως μεσοσωληνώδης οδοντίνη, ενώ αυτό που περιβάλλει τα οδοντινικά σωληνάρια και εμφανίζει υψηλότερο βαθμό ενασβεστίωσης ονομάζεται περισωληνώδης οδοντίνη (Kinney και συν., 2003). Μελέτες έχουν δείξει ότι ο προσανατολισμός των οδοντινικών σωληναρίων επηρεάζει τις μηχανικές ιδιότητες της οδοντίνης. Ορισμένοι ερευνητές κατέληξαν στο ότι η οδοντίνη εμφανίζει ανισοτροπία ως προς την αντοχή στη θραύση και ότι η θραύση είναι ευκολότερη όταν έχει κατεύθυνση κάθετη στα σωληνάρια (Rasmussen και συν., 1976, Iwamoto & Ruse, 2003). Αντίθετα άλλες μελέτες βρήκαν ότι οι μηχανικές ιδιότητες της οδοντίνης είναι καλύτερες κατά μήκος του επιπέδου που είναι κάθετο στα οδοντινικά σωληνάρια συγκριτικά με αυτό που είναι παράλληλο με αυτά (Kinney και συν., 2003, Carvahlo και συν., 2001). Σε ό, τι αφορά στο μέτρο ελαστικότητας ή μέτρο του Young (Ε) της οδοντίνης αυτό κυμαίνεται από GPa, όπως προκύπτει από μετρήσεις με χρήση υπερήχων. Η χρήση υπερήχων για τον υπολογισμό του μέτρου ελαστικότητας εμφανίζει μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με άλλες μεθόδους που δίνουν μικρότερες τιμές (Kinney και συν., 2003). Αυτό ερμηνεύεται από το γεγονός ότι με τη συγκεκριμένη μέθοδο δε λαμβάνεται υπόψη η ιξωδοελαστική συμπεριφορά της οδοντίνης. Επιπλέον, οι ελαστικές ιδιότητες της οδοντίνης οφείλονται στη μικροδομή της μεσοσωληνώδους οδοντίνης και ο συσχετισμός τους με τον προσανατολισμό των οδοντινικών σωληναρίων προκύπτει από την κάθετη προς τα σωληνάρια κατεύθυνση των κολλαγόνων ινών. Η σκληρότητα της οδοντίνης φαίνεται ότι εξαρτάται από τη συγκέντρωση των ανόργανων συστατικών. Σύμφωνα με τους Featherstone και συν., 1983 η σκληρότητα κατά Knoop (KNH) 13

14 συσχετίζεται με τον % όγκο των ανόργανων συστατικών (Vm) με βάση τον παρακάτω τύπο: KHN=0.197 Vm 0.24 Eπίσης, η σκληρότητα έχει συσχετισθεί με την περιοχή του δοντιού που μελετάται. Η οδοντίνη που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την αδαμαντίνη είναι λιγότερο σκληρή σε σχέση με την υποκείμενη πρωτογενή οδοντίνη και η σκληρότητά της μειώνεται σταδιακά καθώς προσεγγίζει τον πολφό (Ogawa και συν., 1983, Wang & Weiner, 1998). Αυτό πιθανόν οφείλεται στο ότι η μεσοσωληνώδης οδοντίνη κοντά στον πολφό είναι λιγότερο ενασβεστιωμένη. Παράλληλα η σκληρότητα και το μέτρο ελαστικότητας της περισωληνώδους οδοντίνης βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερες συγκριτικά με της μεσοσωληνώδους οδοντίνης (Kinney και συν., 1996). Η μέγιστη αντοχή της οδοντίνης στον εφελκυσμό ποικίλει από 52 MPa έως 105 MPa (Bowen & Rodriguez, 1962, Sano και συν., 1994), η μέγιστη αντοχή στη συμπίεση κυμαίνεται από 275 έως 300 MPa (Craig & Peyton, 1958), ενώ η αντοχή στην απόσχιση εμφανίζει τιμές από 64 έως 132 MPa (Smith & Cooper, 1971). Οι διακυμάνσεις στις τιμές της αντοχής στην απόσχιση μπορούν εν μέρει να αποδοθούν στον προσανατολισμό των οδοντινικών σωληναρίων και στις δομικές μεταβολές της οδοντίνης που παρατηρούνται ανάλογα με την περιοχή του δοντιού που μελετάται (Watanabe και συν., 1996). Ωστόσο, οι μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές της αντοχής της οδοντίνης φανερώνουν πως η αντοχή επηρεάζεται από την παρουσία ρωγμών, οι οποίες είτε βρίσκονται εγγενώς στην οδοντίνη είτε δημιουργούνται κατά την παρασκευή των δειγμάτων. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι για τη μελέτη της αποτυχίας ενός δοντιού ασφαλέστερη είναι η μελέτη της μηχανικής στη θραύση παρά της αντοχής. Η συμπεριφορά των δοντιών κατά τις κυκλικές φορτίσεις, στις οποίες υπόκεινται κατά τη μάσηση, έχει μεγάλη σημασία προκειμένου 14

15 να καθορισθεί ο χρόνος ζωής τους μέχρι την αποτυχία. Η συχνότητα φόρτισης είναι 1 Hz και οι τάσεις που αναπτύσσονται αυχενικά έχουν υπολογισθεί σε 20 MPa (Anderson, 1945). Σε έρευνα των Nalla και συν., 2003 το όριο μέχρι να επέλθει κόπωση σε δείγματα δοντιών βρέθηκε να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 45 MPa σε συχνότητες 2 και 20 Hz αντίστοιχα, δηλαδή σε τιμές υψηλότερες από αυτές που εφαρμόζονται κατά τη μάσηση. Ωστόσο, η παρουσία ενός ορίου κόπωσης δεν μπορεί να γενικευθεί σε όλα τα δόντια (άνω κάτω γνάθου, πρόσθια οπίσθια δόντια), καθώς υπάρχει ένας εγγενής πληθυσμός προϋπαρχόντων ρωγμών στην οδοντίνη που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αποτυχία σε μικρότερες τιμές τάσεων. Όταν μία ρωγμή αποκτήσει ένα κρίσιμο μέγεθος, τότε επέρχεται η θραύση. Το μέγεθος αυτό εκφράζεται από το μέγεθος των τάσεων που έχουν συγκεντρωθεί στα όρια της ρωγμής και ισοδυναμούν με τη στιφρότητα, την ενέργεια δηλαδή που απαιτείται ώστε να επέλθει η θραύση. Σε ό, τι αφορά, τέλος, στη στιφρότητα (Κc) της οδοντίνης έχουν εφαρμοσθεί διάφορες τεχνικές για τη μέτρησή της (El Mowafy & Watts, 1986, Imbeni και συν., 2003, Iwamoto & Ruse, 2003, Wang, 2005) και η τιμή της κυμαίνεται από 2 έως 3 MPa m½. Σύμφωνα με τον Wang, 2005 η στιφρότητα της οδοντίνης της ρίζας είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη μυλική οδοντίνη και εμφανίζει μεγαλύτερη ανισοτροπία. Σε ποσοτική φρακτογραφία που εφαρμόσθηκε από τους Yan και συν., 2009 βρέθηκε ότι ο τρόπος θραύσης των δοντιών είναι παρόμοιος με αυτόν που έχει παρατηρηθεί σε ψαθυρά υλικά και ότι η στιφρότητα που εμφανίζει σε ένα επίπεδο κάθετο στα οδοντινοσωληνάρια είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με το παράλληλο σε αυτά επίπεδο. Αυτό είναι δυνατόν να οφείλεται είτε στον προσανατολισμό του κολλαγόνου ως προς την εφελκυστική τάση που ασκείται είτε στην κατεύθυνση των σωληναρίων, ανάλογα με την οποία παρατηρείται διαφορετική κατανομή των ραγισμάτων. Η υψηλή, τέλος, στιφρότητα που εμφανίζει η οδοντίνη οφείλεται σε ενισχυτικούς μηχανισμούς που διαθέτει χάρη στη μικροδομή της, όπως ο 15

16 σχηματισμός μικρορωγμών (microcracking) και το προστατευτικό περίβλημα από κολλαγόνες ίνες που σχηματίζεται γύρω από μία ρωγμή. (Yan και συν., 2009, Kinney και συν., 2003) Η μείωση της αντοχής στη θραύση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών έχει καταδειχθεί από πολλούς ερευνητές (Testori, 1993, Palmqvist & Soderfeldt, 1994, Torbjörner και συν., 1995). Η μείωση αυτή αποδόθηκε αρχικά στη μεταβολή στις βιολογικές και μηχανικές ιδιότητες της οδοντίνης που παρατηρείται μετά την ενδοδοντική θεραπεία. Με την εκπόλφωση δεν είναι δυνατή η ενυδάτωση της οδοντίνης μέσω των αγγείων του πολφού και η μοναδική οδός ενυδάτωσης που παραμένει είναι μέσω της οστεΐνης από τον περιοδοντικό σύνδεσμο. Παρά το ότι δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τη διαφορά στις τιμές υγρασίας μεταξύ άπολφων και ζωντανών δοντιών (Helfer και συν., 1972, Papa και συν., 1994), η απώλεια της υγρασίας της οδοντίνης μετά την ενδοδοντική θεραπεία αποτελεί γεγονός και φαίνεται ότι επηρεάζει σε μικρό βαθμό τις μηχανικές ιδιότητες της οδοντίνης (Huang και συν., 1992). Η δομή, επίσης, του οργανικού υποστρώματος της οδοντίνης (κολλαγόνο) δε φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά με την ενδοδοντική θεραπεία. Αντίθετα, η ηλικία παίζει κάποιο ρόλο στη μεταβολή της ευθραυστότητας της οδοντίνης λόγω των δομικών μεταβολών που προκαλούνται (Rivera και συν., 1988). Σε ό,τι αφορά, τέλος, στις μηχανικές ιδιότητες της οδοντίνης, οι Carter και συν., 1983 κατέληξαν στο ότι τα άπολφα δόντια εμφανίζουν μικρότερη αντοχή στη στρέψη και μικρότερη σκληρότητα σε σχέση με τα ζωντανά. Σε αντιδιαστολή με αυτό έρχονται πρόσφατα στοιχεία, τα οποία έδειξαν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις μηχανικές ιδιότητες της οδοντίνης (αντοχή στη συμπίεση και τον εφελκυσμό, σκληρότητα) μεταξύ των δύο ομάδων δοντιών (Huang και συν., 1992, Sedgley & Messer, 1992). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αυξημένη συχνότητα καταγμάτων σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια δεν είναι δυνατόν να 16

17 ερμηνευθεί από τις μεταβολές που προκαλούνται στην οδοντίνη. Αντιθέτως, η απώλεια της οδοντικής δομής, η οποία οφείλεται σε τερηδονική βλάβη, σε προϋπάρχουσα αποκατάσταση ή στη διάνοιξη κοιλότητας για πραγματοποίηση της θεραπείας φαίνεται ότι αποτελεί την κύρια αιτία αποδυνάμωσης και ευθραυστότητας του δοντιού (Reeh και συν., 1989, Panitvisai & Messer, 1995, Gutmann, 1992b). Επιπλέον, πιθανό ρόλο φαίνεται να παίζει η έλλειψη των μηχανοϋποδοχέων του πολφού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του αντανακλαστικού του πόνου και την εφαρμογή πιέσεων που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια αντοχής των δοντιών (Loewenstein & Rathkamp, 1955, Randow & Glantz, 1986). 2. ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ενδοδοντική επιτυχία εξαρτάται από δύο σημαντικούς παράγοντες: την ποιότητα της ενδοδοντικής θεραπείας και την ποιότητα της μυλικής απόφραξης που δημιουργείται από την αποκατάσταση Κριτήρια επιτυχίας ενδοδοντικής θεραπείας Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας και πριν την κατασκευή της τελικής ακίνητης προσθετικής αποκατάστασης, κρίνεται σκόπιμη η αξιολόγηση του βαθμού επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας. Mε τον τρόπο αυτό μειώνονται οι πιθανότητες μελλοντικής εμφάνισης συμπτωματολογίας, με ό,τι συνέπειες αυτό θα μπορούσε να έχει στην υπερκείμενη προσθετική αποκατάσταση. Σε ό,τι αφορά στον ορισμό μιας ενδοδοντικής θεραπείας ως επιτυχημένη ή αποτυχημένη δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών (Weiger, 1998). Ωστόσο, η αμερικάνικη ομοσπονδία ενδοδοντιστών (ΑΑΕ) έχει δημοσιεύσει κριτήρια κλινικής και ακτινογραφικής επιτυχίας, ενώ παράλληλα παρατίθενται και κριτήρια ιστολογικής επιτυχίας (Gutmann, 1992a) (Πίνακας 1, σελ ). 17

18 Η αξιολόγηση μιας ενδοδοντικής θεραπείας είναι αποτέλεσμα συνεκτίμησης των κλινικών και των ακτινογραφικών παραγόντων (Weiger, 1998, Gutmann, 1992a). Σε ό,τι αφορά στο χρόνο παρακολούθησης σε περιπτώσεις οστικών αλλοιώσεων έχουν προταθεί 4 χρόνια (Reit, 1987). Ωστόσο, πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η πιθανότητα πλήρους επούλωσης είναι χαμηλή όταν δεν υπάρχουν ακτινογραφικές ενδείξεις αρχικού επανασχηματισμού εντός του πρώτου χρόνου (Weiger, 1998). Με βάση, τέλος, τα ιστολογικά κριτήρια η πλήρης επούλωση των περιακρορριζικών ιστών προϋποθέτει την απουσία φλεγμονής και τον πλήρη οστικό και περιοδοντικό ανασχηματισμό. Σε έρευνα τους οι Ricurri και συν., 2009 έδειξαν μετά τη διενέργεια ιστολογικής εξέτασης ότι σε περιπτώσεις περιακρορριζικής αλλοίωση τα ποσοστά παρουσίας βακτηρίων εντός των ριζικών σωλήνων ήταν αρκετά υψηλά (96%). Ωστόσο, η ύπαρξη παθολογικών ιστολογικών ευρημάτων δε συνοδεύεται πάντα από παρουσία κλινικής συμπτωματολογίας. Η ιστολογική ανάλυση δεν συνιστάται σε καθημερινή βάση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αμφίβολης πρόγνωσης ή αποτυχημένης θεραπείας προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση των περιακρορριζικών ιστών (Gutmann, 1992a). Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη εκτίμησης της πρόγνωσης της ενδοδοντικής θεραπείας λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο ευρημάτων με όσο το δυνατόν περισσότερη αντικειμενικότητα, προκειμένου να ακολουθηθεί το καταλληλότερο για την περίπτωση σχέδιο θεραπείας Ο ρόλος της μυλικής ανασύστασης στην πρόγνωση της ενδοδοντικής θεραπείας Σε μετα-ανάλυση των Kojima και συν., 2004 το ποσοστό επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας υπολογίσθηκε ότι ανέρχεται σε 82,8 ± 1.19% για δόντια με ζωντανό πολφό και σε 78,9 ± 1,05% για 18

19 δόντια με νεκρό πολφό. Η επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας έχει βρεθεί ότι εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη μυλική ανασύσταση (Hommez και συν., 2002, Iqbal και συν., 2003). Σύμφωνα με τους Ray & Trope, 1995, μετά την επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας σημαντικό ρόλο για την κλινική επιβίωση των Ε.Θ.Δ. παίζει η μυλική ανασύσταση. Αυτό οφείλεται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η μικροδιείσδυση από το σάλιο στη μακροβιότητα των Ε.Θ.Δ., λόγω της διείσδυσης βακτηρίων και ενδοτοξινών κατά μήκος του εμφρακτικού υλικού του ριζοσωλήνα (Torabinejad και συν., 1990). Eπίσης, η είσοδος των ενδοτοξινών είναι ευκολότερη και ταχύτερη σε σχέση με αυτή των βακτηρίων (Alves και συν., 1998, Trope και συν., 1995). Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας η μυλική ανασύσταση να είναι άμεση (Heling και συν., 2002). Το είδος της μυλικής ανασύστασης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του ενδορριζικού άξονα που θα χρησιμοποιηθεί, εξατομικευμένος (χυτός μεταλλικός ή ολοκεραμικός) ή προκατασκευασμένος (μεταλλικός, πολυμερής ή ολοκεραμικός). Στην περίπτωση χρήσης εξατομικευμένου χυτού ενδορριζικού άξονα τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα υλικά μυλικών ανασυστάσεων είναι κράματα χρυσού τύπου ΙΙΙ, βασικών μετάλλων και κράματα αργύρουπαλλαδίου. Τα κράματα χρυσού αποτελούν το υλικό επιλογής, καθώς οι τιμές του μέτρου ελαστικότητάς τους και του συντελεστή θερμικής τους διαστολής προσεγγίζουν τις αντίστοιχες τιμές της οδοντίνης και επιπλέον παρουσιάζουν ικανοποιητική αντοχή στη συμπίεση, ώστε να ανθίστανται στις φυσιολογικές συγκλεισιακές φορτίσεις. Κύριο μειονέκτημά τους, ωστόσο, αποτελεί το υψηλό τους κόστος. Από την άλλη πλευρά, τα βασικά κράματα μειονεκτούν λόγω της πολύ μεγάλης σκληρότητας που εμφανίζουν και της αυξημένης πιθανότητας διάβρωσης. Λύση δίνουν τα αργυροπαλλαδιούχα, τα οποία εμφανίζουν ιδιότητες παρόμοιες με αυτές των χρυσοκραμάτων με σημαντικό, ωστόσο, πλεονέκτημα το μειωμένο κόστος (Cheung, 2005, Morgano & Brackett, 1999). Κατά τη χρήση εξατομικευμένων ολοκεραμικών αξόνων αλουμίνας και ζιρκονίου ως υλικά μυλικής ανασύστασης 19

20 χρησιμοποιούνται κεραμικά υψηλής περιεκτικότητας σε αλουμίνα ή κεραμικά ζιρκονίου αντίστοιχα. Επίσης, κατά τη χρήση προκατασκευασμένων αξόνων ζιρκονίου προτείνεται ο συνδυασμός τους με χυτευόμενα υαλοκεραμικά υλικά (διπυριτικό λίθιο) ή κεραμικά αλουμίνας για την κατασκευή ψευδομύλης (Koutayas & Kern, 1999, Ozkurt και συν., 2010). Τα παραπάνω κεραμικά υλικά ως υλικά μυλικής ανασύστασης εμφανίζουν υψηλή αντοχή και πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα (O Brien, 2002, McLaren & Cao, 2009). Ιδιαίτερα ευρεία και δημοφιλής φαίνεται να αποτελεί σήμερα η τοποθέτηση προκατασκευασμένων μεταλλικών ενδορριζικών αξόνων, λόγω του μειωμένου κόστους και χρόνου εργασίας. Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα, στην περίπτωση αυτή, εμφρακτικά υλικά για την ανασύσταση της μύλης είναι το αμάλγαμα, η σύνθετη ρητίνη και η υαλοϊονομερής κονία. Το αμάλγαμα εμφανίζει υψηλή αντοχή, χαμηλή διαλυτότητα και ο συντελεστής θερμικής διαστολής του είναι παρόμοιος με αυτόν του δοντιού. Μειονεκτεί, ωστόσο, ως προς το χρόνο εργασίας και την αισθητική. Από την άλλη πλευρά, η σύνθετη ρητίνη προσφέρει ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα ιδίως κάτω από ολοκεραμικές αποκαταστάσεις, έχει ικανοποιητική αντοχή και χαμηλή διαλυτότητα. Η συστολή, ωστόσο, πολυμερισμού, η υδροσκοπική διαστολή λόγω της προσρόφησης ύδατος, η δημιουργία κενών κατά την τοποθέτησή της και η έλλειψη συμβατότητας με ορισμένα φυράματα που περιέχουν ZOE είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μικροδιείσδυση (Cheung, 2005). Αντιφατικά είναι τα αποτελέσματα ως προς τη χρήση σύνθετης ρητίνης για την κατασκευή μύλης κατά την τοποθέτηση αξόνων ζιρκονίου. Σύμφωνα με κάποιους συγγραφείς, η χρήση αξόνων ζιρκονίου και ρητίνης (άμεση τεχνική) δίνει φτωχότερα αποτελέσματα από τη χρήση κεραμικού για την κατασκευή ψευδομύλης (έμμεση τεχνική) (Butz και συν., 2001, Friedel & Kern, 2006). Με την άποψη αυτή δεν συμφωνούν οι Paul & Werder, Η υαλοϊονομερής, τέλος, κονία εμφανίζει χαμηλό μέτρο ελαστικότητας, φτωχή σύνδεση με οδοντίνη και 20

21 αδαμαντίνη και υψηλή διαλυτότητα καθιστώντας τη χρήση της επισφαλή (Cheung, 2005). Σε ορισμένες, ωστόσο, περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση προσωρινών εμφράξεων, όπως IRM και Cavit, μέχρι την κατασκευή των τελικών αποκαταστάσεων. Αυτές δεν θα πρέπει να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς έχει βρεθεί ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη μικροδιείσδυση (Uranga και συν., 1999, Fox & Gutteridge, 1997). Οι Magura και συν., 1991 διερεύνησαν τη μικροδιείσδυση από το σάλιο μετά την τοποθέτηση προσωρινής έμφραξης με IRM και κατέληξαν στο ότι είναι πολύ μεγαλύτερη μετά την παρέλευση 3 μηνών σε σχέση με την παρέλευση 1 μήνα. Σε ό,τι αφορά, τέλος, στην ανάγκη τοποθέτησης στεφάνης μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας οι απόψεις διίστανται (Mannocci και συν., 2002, Aquilino & Caplan, 2002). Οι περισσότεροι, ωστόσο, ερευνητές συνηγορούν στην τοποθέτηση στεφάνης σε περιπτώσεις μεγάλης απώλειας οδοντικής ουσίας (>40%) και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απώλειας των οριακών ακρολοφιών (Reeh και συν., 1989, Oliveira και συν., 1987). Οι Panitvisai & Messer (Panitvisai & Messer, 1995) κατέληξαν στο ότι η ολική κάλυψη των φυμάτων με τοποθέτηση στεφάνης είναι αναγκαία προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος οριακής μικροδιείσδυσης και κατάγματος των φυμάτων σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια. Συμπερασματικά, μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας η άμεση μυλική ανασύσταση του δοντιού, όταν αυτή είναι δυνατή, διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την επιτυχία της θεραπείας. 3. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΟΡΡΙΖΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ Η αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών με απώλεια μύλης με χρήση ενδορριζικών αξόνων αποτελεί καθημερινή 21

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Στρατής Παπάζογλου Προσθετολόγος, MS, PhD Επικ. Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεραμικά στην οδοντική χειρουργική

Κεραμικά στην οδοντική χειρουργική Κεραμικά στην οδοντική χειρουργική Στρατής Παπάζογλου Επίκ. Καθηγητής Προσθετολόγος, MS, PhD Τι είναι κεραμικά υλικά; Είναι υλικά που αποτελούνται από ενώσεις μετάλλων με μη μεταλλικά στοιχεία Μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά.

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ποια υλικά για κεραμικές επικαλύψεις έχετε στο εργαστήριό σας; Υαλοκεραμικό υλικό Πολύτιμα κράματα Υλικά για σκελετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ Έγινε λήψη αρχικών αποτυπωμάτων; Επιλέχθηκε το σωστό σε μέγεθος δισκάριο; Το αποτύπωμα τοποθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Clever Dental 65+ και Clever Dental 65+ Basic ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Clever Dental 65+ και Clever Dental 65+ Basic ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Clever Dental 65+ και Clever Dental 65+ Basic ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ( ) CLEVER Ασφαλιζόμενοι DENTAL 65+ CLEVER DENTAL 65+ Basic Κυρίως Ασφαλιζόμενος 192,00 118,00 2ος Ασφαλιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 Κεραμικών και Πολυμερικών Υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr 1 Εισαγωγή Όπως ήδη είδαμε, η μηχανική συμπεριφορά των υλικών αντανακλά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Μυλικές Αποκαταστάσεις Ενδοδοντικά Θεραπευμένων Δοντιών

Κεφάλαιο 10 Μυλικές Αποκαταστάσεις Ενδοδοντικά Θεραπευμένων Δοντιών Κεφάλαιο 10 Μυλικές Αποκαταστάσεις Ενδοδοντικά Θεραπευμένων Δοντιών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής & Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, Τομέας Προσθετικής, Τμήμα Οδοντιατρικής,

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Οδοντιατρική εξέταση 1 1. Καθαρισμός οδόντων μέχρι 2 φορές τον χρόνο 1 1. Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα φωτογραφίες 1 1

Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Οδοντιατρική εξέταση 1 1. Καθαρισμός οδόντων μέχρι 2 φορές τον χρόνο 1 1. Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα φωτογραφίες 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Περίοδος Αναμονής (σε μήνες) για Καλυπτόμενα Μέλη μέχρι 18 ετών Περίοδος Αναμονής (σε μήνες) για Ασφαλισμένους και Καλυπτόμενα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS. Ενδοδοντική θεραπεία. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS. Ενδοδοντική θεραπεία. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS Ενδοδοντική θεραπεία Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε Ενδοδοντική θεραπεία Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε Το δόντι αποτελείται από σκληρούς ενασβεστιωμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ Στρατής Παπάζογλου, Επικ. Καθηγητής Μαριάννα Γαϊνταντζοπούλου, Λέκτορας Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεραμικά στην Oδοντική Χειρουργική

Κεραμικά στην Oδοντική Χειρουργική Κεραμικά στην Oδοντική Χειρουργική Μέρος Ι: Κεραμικά υλικά για όψεις, ένθετα, επένθετα Στρατής Παπάζογλου, Επίκ. Καθηγητής, Μαριάννα Γαϊταντζοπούλου, Λέκτορας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιοδοντική θεραπεία:

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιοδοντική θεραπεία: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: Αναφέρει τα στάδια προετοιμασίας των δοντιών για ενδοδοντική θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Υπεύθυνος δραστηριότητας: Μ. Γ. ΧΑΜΠΑΖ Σκοπός: Σκοπός αυτού του μετεκπαιδευτικού προγράμματος είναι η συνεχής επιμόρφωση των οδοντιάτρων

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές Νεογιλών Μόνιμων Δοντιών

Διαφορές Νεογιλών Μόνιμων Δοντιών Κεφάλαιο 1 Διαφορές Νεογιλών Μόνιμων Δοντιών Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα εξής: Η μορφολογία των νεογιλών δοντιών. Οι βασικές διαφορές ως προς τη μύλη, τη ρίζα και τον πολφό στα νεογιλά και τα μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 4 Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων με σύνθετα υλικά Σύνθετα υλικά από ινοπλισμένα πολυμερή Fiber

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center"

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο Dental Center Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" Η ζιρκονία ή Y-TZP (Yttria τετραγωνικοί πολυκρύσταλλοι σταθεροποιημένης ζιρκονίας), είναι στιλπνή, χρώματος λευκού, που μοιάζει με τιτάνιο, είναι στερεό υλικό σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 3 ενδείξεις 1 υλικό Το ParaCore διπλού πολυμερισμού είναι μια ενισχυμένη με ύαλο σύνθετη ρητίνη, η οποία είναι ακτινοσκιερή και διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητικά και αρµονικά Τεχνητά δόντια ίνοντας ρυθµό στην προσθετική. Executive

Αισθητικά και αρµονικά Τεχνητά δόντια ίνοντας ρυθµό στην προσθετική. Executive Αισθητικά και αρµονικά Τεχνητά δόντια ίνοντας ρυθµό στην προσθετική Executive ίνοντας ρυθµό στην προσθετική Για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού ρόλου έχουµε ενεργοποιήσει όλες µας τις πηγές: εντατική

Διαβάστε περισσότερα

- όταν ο ασθενής ασκεί έντονες μασητικές πιέσεις (κατά τη μάσηση, τρίξιμο ή σφίξιμο των δοντιών κ.α.). - όταν υπάρχουν συγκλεισιακά προβλήματα.

- όταν ο ασθενής ασκεί έντονες μασητικές πιέσεις (κατά τη μάσηση, τρίξιμο ή σφίξιμο των δοντιών κ.α.). - όταν υπάρχουν συγκλεισιακά προβλήματα. Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" Οι ολοκεραμικές στεφάνες, ή αλλιώς ολοκεραμικές θήκες, είναι κατασκευασμένες από έναν πορσελάνινο σκελετό που καλύπτεται με ειδικό κεραμικό υλικό. Η απουσία μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικές στεφάνες (θήκες) και γέφυρες

Οδοντιατρικές στεφάνες (θήκες) και γέφυρες Τι είναι στεφάνη(θήκη) και τι γέφυρα? Οδοντιατρικές στεφάνες (θήκες) και γέφυρες Οι οδοντιατρικές γέφυρες και οι στεφάνες έχουν αρκετές χρήσεις σήμερα. Για παράδειγμα, όταν χάνεις ένα δόντι για τον ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ιστοποθολογικές μεταβολές στην τερηδονική βλάβη

Κεφάλαιο 7. Ιστοποθολογικές μεταβολές στην τερηδονική βλάβη Κεφάλαιο 7. Ιστοποθολογικές μεταβολές στην τερηδονική βλάβη Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν οι μεταβολές των σκληρών οδοντικών ιστών σε ιστολογικό επίπεδο, που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ. Σκοπός της παρούσας έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης Protofill Το Protofill είναι φώτο-πολυμεριζόμενη μίκρο-υβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για αποκαταστάσεις στην πρόσθια και την οπίσθια περιοχή του φραγμού. Η εύπλαστη σύσταση του υλικού και η μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την αδαµαντίνη: Έχει µεγάλη αντοχή στη θλίψη Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συνυπολογίζεται για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts.

Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts. Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts. The restoration of endodontically treated teeth is a common task for the clinician. After completing endodontic treatment the tooth

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

Composite Resin Teeth

Composite Resin Teeth Προϊόντα Yamahachi BIODENTICA Γιαλόγλου Νικόλαος Αισχύλου,3,Θεσσαλονίκη,54634 τ: 2310 219051 φ: 2310 209215 κ: 6949443906 email: info@biodentica.gr www.biodentica.gr Composite Resin Teeth Τα σύνθετα δόντια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12 Πως αντιδρά ένα υλικό στην θερμότητα. Πως ορίζουμε και μετράμε τα ακόλουθα μεγέθη: Θερμοχωρητικότητα Συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 1 ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 2 Project1 25/1/11 13:55 Page 3 τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Klasse4. Dreibettmasse

Klasse4. Dreibettmasse Klasse4 Dreibettmasse Το Πυρόχωµα Dreibettmasseτης εταιρειάς Klasse 4 αναπτύχθηκε για να επιτευχθεί µια στενή εφαρµογή και λείες επιφάνειες στα χυτά. Ο παράγοντας της διαστολής είναι άµεσα ελεγχόµενος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Οδηγός Προγράμματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Οδηγός Προγράμματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Οδηγός Προγράμματος 1. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή προχωρημένης θεωρητικής και κλινικής γνώσης καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ταξινόμηση Κεραμικών ανάλογα με τις εφαρμογές τους: Ύαλοι Δομικά προϊόντα από πηλούς Λευκόχρωμα κεραμικά σκεύη Πυρίμαχα Κεραμικά εκτριβής Κονιάματα Προηγμένα κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεραμικό υλικό. Είναι : Οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια, αργιλοπυριτικά ορυκτά. π.χ. Αλουμίνα Al 2 O 3. Ζιρκονία ZrO 2. Σπινέλιος MgO.

Κεραμικό υλικό. Είναι : Οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια, αργιλοπυριτικά ορυκτά. π.χ. Αλουμίνα Al 2 O 3. Ζιρκονία ZrO 2. Σπινέλιος MgO. Κεραμικό υλικό = κάθε ανόργανο μη μεταλλικό υλικό, το οποίο έχει υποστεί θερμική κατεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες (Θ >1000 ο C) είτε κατά το στάδιο της επεξεργασίας του είτε κατά το στάδιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ-ΥΔΡΟΞΥΑΠΑΤΙΤΗ 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ-ΥΔΡΟΞΥΑΠΑΤΙΤΗ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ 1 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΙΟΥΛΙΚΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ-ΥΔΡΟΞΥΑΠΑΤΙΤΗ 3 1.3 ΤΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center"

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο Dental Center Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" Ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση του δοντιού είναι η επέμβαση του οδοντίατρου στο εσωτερικό του δοντιού, δηλαδή στον πολφό και στην οδοντίνη. Σκοπός αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών

Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών Ενότητα: Ιστοποθολογικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της τερηδόνας. Ραχιώτης Χρήστος Οδοντιατρική Σχολή Ιστοποθολογικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της τερηδόνας Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποκατάστασης είναι οι ιδιότητες διάχυσης του φωτός που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

φοράς ένθεσης μετά την κατασκευή του τελικού εκμαγείου. Τα κέρινα ομοιώματα των πρωτευουσών στεφανών χυτεύονται από κράμα χρωμίου κοβαλτίου 6, 7, 8

φοράς ένθεσης μετά την κατασκευή του τελικού εκμαγείου. Τα κέρινα ομοιώματα των πρωτευουσών στεφανών χυτεύονται από κράμα χρωμίου κοβαλτίου 6, 7, 8 17. Κατασκευή συνδυασμένης τηλεσκοπικής μ.ο. με πρωτεύουσες από κράμα χρωμίου-κοβαλτίου και δευτερεύουσες και σκελετό μ.ο. σε ένα τεμάχιο από το ίδιο κράμα Σύνοψη Εδώ γίνεται αναφορά στα εργαστηριακά στάδια

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Πριν την τοποθέτηση ενδορριζικού προκατασκευασµένου άξονα αφαιρείται η γουταπέρκα από το ριζικό σωλήνα έτσι ώστε να παραµείνουν ακρορριζικά: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SDI - Riva bond LC. Οδηγίες χρήσεως. Α) Συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης για άμεσες αποκαταστάσεις

SDI - Riva bond LC. Οδηγίες χρήσεως. Α) Συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης για άμεσες αποκαταστάσεις SDI - Riva bond LC Φωτοπολυμεριζόμενος συγκολλητικός παράγοντας για άμεσες αποκαταστάσεις Οδηγίες χρήσεως Ευχαριστούμε για την απόφασή σας να χρησιμοποιήσετε το σύστημα συγκόλλησης Riva Bond LC. Το Riva

Διαβάστε περισσότερα

IPS e.max Smile Award

IPS e.max Smile Award IPS e.max Smile Award Δείγμα περίπτωσης μελέτης Dr Urs Brodbeck (οδοντίατρος) / Jürgen Seger (οδοντοτεχνίτης) Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν Τα ακόλουθα προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν*: IPS e.max Press IPS e.max

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών ΚΕΡΑΜΙΚΑ - CERAMICS Ο όρος κεραμικό υποδηλώνει το υλικό που έχει αποκτήσει τις ιδιότητές του με έψηση (επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΙΩΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Α. ΟΠΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ. Στο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο Leitz μελετήθηκαν κατάλληλα προετοιμασμένα δοκίμια χάλυβα. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Πετούσης Μάρκος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σύνθετα υλικά Σύνθετα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BIOMINERALS, BIOLOGICAL CERAMICS) -NACRE (μαργαρο, σεντεφι) -ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΩΜΑΤΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BIOMINERALS, BIOLOGICAL CERAMICS) -NACRE (μαργαρο, σεντεφι) -ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΩΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BIOMINERALS, BIOLOGICAL CERAMICS) -NACRE (μαργαρο, σεντεφι) -OΣΤΑ -ΔΟΝΤΙΑ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ -ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΩΜΑΤΑ Nacre (μαργαρο, σεντεφι) 95% Ανοργανη φαση=ανθρακικο

Διαβάστε περισσότερα

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: Η Διαφορά της ΓΕΝΙΚΗΣ απο την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ οδοντιατρικής,είναι: Γενικη οδοντιατρκή: Αφορά την υγεία του στόματος,καθώς και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1 Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά Μάθημα Νο 1 Καταστάσεις της ΎΎλης (Φυσικές Ιδιότητες) Στερεά Υγρή Αέρια Στερεά Συγκεκριμένο Σχήμα Συγκεκριμένο ΌΌγκο Μεγάλη πυκνότητα Δεν συμπιέζονται εύκολα Σωματίδια με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων και της προσθετικής αποκατάστασης ;

Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων και της προσθετικής αποκατάστασης ; Τι είναι τα εμφυτεύματα; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τοποθέτησης των εμφυτευμάτων; Υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία; Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων και της προσθετικής αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 Γενικά Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της ανθεκτικότητας συστημάτων ενίσχυσης συνθέτων υλικών υπό την επίδραση μίας σειράς παραγόντων, που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

2. Η απόσταση ασφαλείας ενός ενδορριζικού άξονα από το ακρορρίζιο είναι: Α 1 χιλ. Β 2 χιλ. Γ 3 χιλ. Δ 4 χιλ. Ε 5 χιλ.

2. Η απόσταση ασφαλείας ενός ενδορριζικού άξονα από το ακρορρίζιο είναι: Α 1 χιλ. Β 2 χιλ. Γ 3 χιλ. Δ 4 χιλ. Ε 5 χιλ. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 1. Οι εν θερμώ πολυμεριζόμενες ακρυλικές ρητίνες υπερέχουν των εν ψυχρώ πολυμεριζομένων ρητινών γιατί: Α έχουν καλύτερη χρωματική σταθερότητα Β αντιστέκονται καλύτερα στην αποτριβή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Φυσική του Σκελετού

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Φυσική του Σκελετού Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Φυσική του Σκελετού Τα οστά πραγματοποιούν τουλάχιστον έξι λειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα: 1. Υποστήριξη 2. Κίνηση 3. Προστασία διαφόρων οργάνων 4. Αποθήκευση χημικών ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ορυκτά Πρώτες ύλες Κεραμικά Οργανικά υλικά (πετρέλαιο, άνθρακας) Μέταλλα (ελατά και όλκιμα) Μεταλλικός δεσμός Κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - 2017 Β3. Κόπωση Υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητης Τμήματος Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Β3. Κόπωση/Μηχανική Υλικών 1 Εισαγωγή (1/2) Η κόπωση είναι μία μορφή αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Για την απόδοση του λευκού και του κόκκινου Φωτοπολυμεριζόμενη Mικροκεραμική Σύνθετη Ρητίνη GUM

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μηχανική συμπεριφορά αντανακλά την σχέση παραμόρφωση ασκούμενο φορτίο/δύναμη Να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του υλικού - να αποφευχθεί υπερβολική παραμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να:

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: Αναγνωρίζει τα ιατρογενή σφάλματα τα οποία πιθανόν να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών http://eclass.uoa.gr/courses/med808 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιφανειακοί Δεσμοί

Διεπιφανειακοί Δεσμοί Διεπιφανειακοί Δεσμοί (a) Διάφοροι τύποι μοριακή διάχυση (b) (c) ηλεκτροστατική έλξη δευτερογενής πρόσφυση (d) (e) χημικός (ομοιοπολικός) δεσμός μηχανική πρόσφυση 1 Είδη Διεπιφανειακών Δεσμών Yπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Υποψήφιος Διδάκτορας: Α. Χατζόπουλος Περίληψη Οι τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης B. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σύνθετα υλικά µε ενίσχυση. ινών (fibrous composites) σωµατιδίων (particulate composites) 3. Στρωµατικά σύνθετα υλικά (laminar composites)

2. Σύνθετα υλικά µε ενίσχυση. ινών (fibrous composites) σωµατιδίων (particulate composites) 3. Στρωµατικά σύνθετα υλικά (laminar composites) ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1..Ι. Παντελής (2008) «Μη µεταλλικά τεχνικά υλικά», Εκδ. Παπασωτηρίου (2 η έκδοση), Αθήνα 2. Μ. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon (2011) «Υλικά: Μηχανική, επιστήµη, επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ. Οδηγός Προγράμματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ. Οδηγός Προγράμματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ Οδηγός Προγράμματος Αθήνα 2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ 2 του προγράμματος του προγράμματος είναι η ειδίκευση στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης B. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ

6. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ 6. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή της μορφολογίας της μύλης και της ρίζας του πρώτου και δεύτερου προγομφίου της άνω γνάθου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή α) Τεχνική zchralski Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική ανάπτυξης μονοκρυστάλλων πυριτίου (i), αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραµµα. Στην Ενδοδοντία. Εργαστήριο Ενδοδοντίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραµµα. Στην Ενδοδοντία. Εργαστήριο Ενδοδοντίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραµµα Στην Ενδοδοντία Εργαστήριο Ενδοδοντίας Επιστηµονικός Υπεύθυνος Προγράµµατος Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Γ. Χαµπάζ Διευθυντής Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Θεματική Ενότητα 4: Διαδικασίες σε υψηλές θερμοκρασίες Τίτλος: Διαδικασίες μετασχηματισμού των φάσεων Ονόματα Καθηγητών: Κακάλη Γλυκερία, Ρηγοπούλου Βασιλεία Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ Πορώδες αερίων Πορώδες που προέρχεται από αέρια διαλυμένα στο υγρό τα οποία εκροφώνται κατά τη στερεοποίηση λόγω μικρής διαλύτότητας. Κυρίως υδρογόνο είναι το αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων ΜΕΤΑΛΛΑ 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα μέταλλα παράγονται, κυρίως, από τις διάφορες ενώσεις τους, οι οποίες βρίσκονται στη φύση με τη μορφή μεταλλευμάτων. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 09 Σύνθετα Υλικά Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεόδωρος Λούτας Δρ Χρήστος Κατσιρόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ RCC ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (FACE SYMMETRICAL HARDFILL DAMS - FSHD)

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ RCC ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (FACE SYMMETRICAL HARDFILL DAMS - FSHD) ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ RCC ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (FACE SYMMETRICAL HARDFILL DAMS - FSHD) Όταν οι συνθήκες θεμελίωσης δεν είναι ιδεώδεις ή τα σεισμικά φορτία είναι πολύ μεγάλα, το σύνηθες τριγωνικό σχήμα των

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Καραγιαννίδου Χημικός Α.Π.Θ. ΟΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ή ΚΕΡΑΜΙΚΟ

Εύη Καραγιαννίδου Χημικός Α.Π.Θ. ΟΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ή ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Εύη Καραγιαννίδου Χημικός Α.Π.Θ. ΟΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ή ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 02 Μεταλλογραφική Παρατήρηση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: Θραύση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: Θραύση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: Θραύση Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανική της θραύσης: Εισαγωγή Υποθέσεις: Τα υλικά συμπεριφέρονται γραμμικώς ελαστικά Οι ρωγμές (ή τα ελαττώματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Όταν τα δόντια αποκλίνουν αξονικά ή παρουσιάζουν περιστροφή λόγω ενέργειας συγκλεισιακών δυνάµεων η στροφή πραγµατοποιείται γύρω από ένα υποµόχλιο, που στα

Διαβάστε περισσότερα