ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Γ ΒΙ~~ΙΟΘΗΚΗ /_!ΕΙ ΓΕΙΡΑ!Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Γ ΒΙ~~ΙΟΘΗΚΗ /_!ΕΙ ΓΕΙΡΑ!Α"

Transcript

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

2 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Γ ΒΙ~~ΙΟΘΗΚΗ /_!ΕΙ ΓΕΙΡΑ!Α

3 ''Γιο τηv εκπόvηση της εργασίας αυτής θα θέλaμε va ευχαριστήσουμε θερμά τοv καθηγητή Αθavάσιο Τσουτσaίο γιο τηv avάθεση της παρούσας εργασίας και τηv εμπιστοσύvη που μας έδειξε, καθώς και γιο τις ιδέες και συμβουλές που μας παρείχε κατά τηv διάρκεια της εργασίας." 2

4 SUMMARY Carbon nanotubes (CNTs) are considered potential biomedical materials because of their flexible structure and propensity for chemical functionalization. Carbon nanotubes and carbon nanofιbers haνe long been inνestigated for applications in composite structural materials, semiconductor deνices, and sensors. With the recent well-documented ability to chemically modify nanofιbrous carbon materials to improνe their solubility and biocompatibility properties a whole new class of bioactiνe carbon nanostructures has been created for biological applications. This dissertation focuses on the latest applications of carbon nanofιbers and carbon nanotubes in regeneratiνe medicine and medical textiles. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ανθρακονήματα εξετάζονται ως πιθανά βιοϊατρικό υλικά, λόγω της ευέλικτης δομής τους και της δυνατότητας χημικής επεξεργασίας. Εδώ και καιρό οι ανθρακοτνες και τα ανθρακονήματα έχουν διερευνηθεί για διάφορες εφαρμογές σε σύνθετα δομικά υλικά, σε συσκευές ημιαγωγών και σε αισθητήρες. Με την πρόσφατη καλά τεκμηριωμένη ικανότητα των νανοϊνώδων υλικών από άνθρακα να προκαλούν χημική μετατροπή για να βελτιωθεί η διαλυτότητά τους και τις ιδιότητες της βιοσυμβατότητάς τους, μία νέα κατηγορία των βιοενεργών νανοδομών από άνθρακα έχουν δημιουργηθεί για βιολογικές εφαρμογές. Η πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στις τελευταίες εφαρμογές των ανθρακοϊνών και των ανθρακονημάτων στην αναγεννητική ιατρική και στα «έξυπνα» ιατρικά υφάσματα. 3

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πολλοί ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στη μελέτη των βασικών ιδιοτήτων των ανθρακοϊνών (CNF) και των ανθρακονημάτων (CNT) και έχουν διερευνήσει τις δυνατότητες της χρήσης τους για διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές στον κόσμο της ιατρικής έρευνας. Γίνονται έρευνες ιδιαίτερα στους τομείς της αποτελεσματικής χορήγησης των φαρμάκων και των μεθόδων με ικριώματα για τη θεραπεία ασθενειών και την παρακολούθηση της υγείας. Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι νανοσωλήνες άνθρακα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων και να βελτιώσουν τις μεθόδους με ικριώματα. ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και η ανάλυση των εφαρμογών των ανθρακοϊνών (CNF) και των ανθρακονημάτων (CNT) στην ιατρική. Τα νανοϋλικά αυτά χρησιμοποιούνται ως ικριώματα για την επίλυση προβλημάτων στην αναγέννηση των μελών του ανθρώπινου οργανισμού, όπως είναι τα οστά και οι νευρικοί ιστοί. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ως μεταφορείς των φαρμάκων και των γονιδίων στους προσβεβλημένους ιστούς. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η σύνθεση των ανθρακοϊνών και των αναθρακονημάτων. Αρχικά, γίνεται η αναφορά στα φουλερένια, τα οποία είναι η βασική δομή τους και στη συνέχεια αναφέρονται οι τύποι και η διαδικασία παραγωγής των ανθρακονημάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι επεξεργασίες των ανθρακοϊνών και ανθρακονημάτων για την βιοσυμβατότητά τους στον ανθρώπινο οργανισμό. Συγκεκριμένα, λόγω της μη διαλυτοποίησή τους στους περισσότερους διαλύτες και της τάσης τους να συρρικνώνονται όταν έρχονται σε επαφή με αυτούς, έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η βιοσυμβατότητά τους με τα βιολογικά συστήματα. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται η χρήση των ανθρακοϊνών και ανθρακονημάτων στην αναγέννηση των οστών. Έχοντας εξαιρετική μηχανική αντοχή, τα ανθρακονήματα και οι ανθρακοτνες χρησιμοποιούνται ως ικριώματα στον σχηματισμό των οστικών ιστών. 4

6 Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι εφαρμογές των ανθρακοϊνών και ανθρακονημάτων στην αναγέννηση των νευρικών ιστών. Τα νανοχαρακτηριστικά τους, καθώς και οι εξαιρετικές ηλεκτρικές, μηχανικές, και βιοσυμβατικές ιδιότητες, είναι κατάλληλα για την βελτίωση των νευρικών ιστών και για την ανάπτυξη νέων βιολογικών ικριωμάτων. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία μεταφοράς των φαρμάκων και των γονιδίων με τη χρήση των ανθρακοϊνών και ανθρακονημάτων. Περιγράφεται ο τρόπος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την στοχοθετημένη χορήγηση των φαρμάκων, αναλύονται οι μηχανισμοί για το πώς τα ανθρακονήματα εισέρχονται στα κύπαρα, καθώς και οι εφαρμογές τους στην παράδοση των θεραπευτικών ουσιών και γονιδίων. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις της τοξικότητας των ανθρακοϊνών και ανθρακονημάτων στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι τοξικότητές τους ήταν αναμενόμενες λόγω της μη βιοαποικοδομησιμότητας και της βελονοειδής μορφής με μέγεθος και σχήμα που μοιάζουν με αμίαντο. Είναι γνωστό ότι η εισπνοή του αμίαντου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες. 5

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 : Δομή των ανθρακονημάτων (CNT) και ανθρακοϊνών (CNF) Φουλερένια Ανθρακονήματα (CΝτ) και ανθρακοτνες (CNF) Μονοφλοιικά ανθρακονήματα (simple waιled carbonanotubes, SWCNT) και πολυφλοιικά ανθρακονήματα (multi walled carbonanotubes, MWCNT) Κεφάλαιο 2: Η λειτουργικότητα των ανθρακονημάτων (CNT) Οι ανάγκες των επεξεργασιών των ανθρακονημάτων (CNT) και των ανθρακοϊνών (CNF) Οι επεξεργασίες των ανθρακονημάτων (CNT) και των ανθρακοϊνών (CNF) Συγκεκριμένες εφαρμογές των ανθρακονημάτων (CNT) και των ανθρακοϊνών (CNF)

8 Η λειτουργικότητα των ανθρακονημάτων (CNT) και των ανθρακοϊνών (CNF) για την αναγέννηση των οστών Η λειτουργικότητα των ανθρακονημάτων (CNT) και των ανθρακοϊνών (CNF) για την αναγέννηση των νεύρων Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές των ανθρακονημάτων (CNT) και των ανθρακοϊνών (CNF) για την αναγέννηση των ' οστων Τα ανθρακονήματα (CNT) και οι ανθρακο"ί'νες (CNF) ως ικριώματα Πιθανοί μηχανισμοί της αυξημένης βιοσυμβατότητας των ανθρακονημάτων (CNT) και των ανθρακοϊνών (CNF) ως ικριώματα Κεφάλαιο 4: Εφαρμογές των ανθρακονημάτων (CNT) και των ανθρακοϊνών (CNF) για την αναγέννηση των νευρικών ' ιστων Προβλήματα και προκλήσεις για τα προβλήματα των νευρικών ιστών και οι θεραπείες Οι ανθρακο'i\ιες (CNF) για την αναγέννηση των νευρικών ιστών τα ανθρακονήματα (CNT) για την αναγέννηση των νευρικών ιστών

9 Κεφάλαιο 5 : Μεταφορά φαρμάκων και γονιδίων μέσω των ανθρακονημάτων (CNT) Κυπαρική απορρόφηση μέσω των ανθρακονημάτων (CΝτ) Εσωτερίκευση των ανθρακονημάτων (CNT) μέσω της ενδοκύπωσης Εσωτερίκευση των ανθρακονημάτων (CNT) μέσω ανεξάρτητων υποδοχέων (ενδοκύπωση): παρεμβολή και διάχυση μέσω των διπλοστοιβάδων των λιπιδίων Εφαρμογές των ανθρακοϊνών (CNF) και των ανθρακονημάτων (CΝτ) στην μεταφορα. γονι δ' ιων α. Μεταφορά των χημειοθεραπευτικών ουσιών β. Μεταφορά των γονιδίων Κεφάλαιο 6: Οι επιπτώσεις των ανθρακονημάτων (CNT) και των ανθρακοϊνών (CNF) στον ανθρώπινο οργανισμό Η τοξικότητα των ανθρακονημάτων (CΝτ) και των ανθρακοϊνών (CNF) στους πνεύμονες Μηχανισμοί και παράγοντες που επηρεάζουν την τοξικότητα των ανθρακονημάτων (CΝτ) και των ανθρακοϊνών (CNF) Συμπεράσματα προτάσεις για μελλοντικές εργασίες

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Εικόνα 1.1.: Νανοσωλήνας άνθρακα Εικόνα 1.2.: Φουλερένιο Εικόνα 1.3.: Ιδανική μορφή Εικόνα 1.4.: Τύποι νανοσωλήνων Εικόνα 1.5.: Σχηματισμός νανοσωλήνα Εικόνα 1.6.: Τύποι νανοσωλήνων Εικόνα 1.7.: Τα φύλλα που αποτελούν έναν πολυφλοιικό νανοσωλήνα (MWCNT) Εικόνα 1.8.: Μονοφλοιικός νανοσωλήνας (SWCNT) και πολυφλοιικός νανοσωλήνας (MWCNT) Κεφάλαιο 2 Εικόνα 2.1.: Σχηματική Παράσταση των SWCNT Εικόνα 2.2.: Οξείδωση με καρβοξυλικές ομάδες

11 Εικόνα 2.3.: Εικόνες του ΗΑ Εικόνα 2.4.: Ανάπτυξη και διακλάδωση των νευρικών ιστών Κεφάλαιο 3 Εικόνα 3.1.: Ικρίωμα οστού Εικόνα 3.2.: Μηχανική υποστήριξη οστών Εικόνα 3.3.: Αγγείωση και αναδιοργανοποίηση του οστού Εικόνα 3.4.: Μυοβλαστικά κύπαρα Εικόνα 3.5.: Οστική αναγέννηση με προσθήκη θεραπευτικών ή οστεογενών ουσιών Εικόνα 3.6.: Στάδια αναγέννησης οστών Κεφάλαιο 4 Εικόνα 4.1.: Η βέλτιστη επέκταση νευρικών κυπάρων για PCU/CNF νανοσύνθετα Εικόνα 4.2.: Σάρωση νανοσύνθετων ηλεκτρονίων CNF Εικόνα 4.3.: Η αυτό-οργάνωση των νευρικών δικτύων σε μικρές συστοιχίες CNT Κεφάλαιο 5 Εικόνα 5.1.: Εικόνες της HeLa

12 Εικόνα 5.2.: Εικόνες κυπάρων που επωάζονται Εικόνα 5.3.: a) CNTs που δεν έχουν οδηγηθεί και b) CNTs που έχουν οδηγηθεί στα κύπαρα από τα μαγνητικά πεδία Εικόνα 5.4.: Σχηματική παράσταση ενός συζευγμένου CNT για την παράδοση ΡΤΧ Εικόνα 5.5.: Ο θάνατος των καρκινικών κυπάρων από τα συζευγμένα CNT Εικόνα 5.6.: Η μέθοδος VACNFs που καλλιεργείται σε υποστρώματα Εικόνα 5.7.: Εικόνα από μικροσκόπιο φθορισμού GFP όπου δείχνει την «αποικία» κυπάρων (Κινέζικων χάμστερ) μετά από 22 ημέρες καλλιέργειας Κεφάλαιο 6 Εικόνα 6.1.: Παρακολούθηση και η παράδοση των γονιδίων σε δυο κυπαρικούς πληθυσμούς Εικόνα 6.2.: Ιστοπαθολογία του ιστού των πνευμόνων από ποντίκια Εικόνα 6.3.: Τα μήκη των ινών που μπορούν να επηρεάσουν την κάθαρση από τα μακροφάγα Εικόνα 6.4.: Η μειωμένη επιβίωση των ανθρώπινων ινοβλαστικών κυπάρων

13 Κεφάλαιο 1 Δομή των ανθρακοϊνών και ανθρακονημάτων 1.1. Φουλερένια Τα φουλερένια είναι ανθρακικές δομές με σφαιρικό σχήμα. Το 1985, ο Kroto, ο Heath, Brien, Curl και ο Smalley ανακάλυψαν ότι όταν εξαερώνεται ο ' γραφίτης υπό την επίδραση μιας δέσμης λέιζερ μέσα σε ρεύμα ηλίου (He), δημιουργούνται μόρια αρκετά σταθερά, που αποτελούνται από έναν μεγάλο (32-90) Ε ικ Φουλερέvιο αριθμό ατόμων άνθρακα. Το πιο γνωστό φουλερένιο είναι το c 60 που είναι το σταθερότερο και αποτελείται από 60 άτομα άνθρακα. Η συλλογή όλων των C 60 ονομάστηκαν φουλερένια. Το όνομά τους το πήραν από τον αρχιτέκτονα Buckminster Fuller που είχε κατασκευάσει παρόμοιες δομές. 12

14 (α) (β) Εικ.1.2. Ιδανική δομή (α) του C60 και (β) ενός SWCNT (μονοφλοιϊκού νάνο -σωλήνα άνθρακα) Η διάμετρος τους κυμαίνεται μεταξύ 0,7 και 1,5 nm. Με βάση τη διάμετρό τους θεωρούνται μεγάλα μόρια, συγκριτικά όμως με τα οργανικά μόρια είναι αρκετά μικρά. Τα μόρια αυτά γενικά, είναι σταθερά και για να διασπαστούν οι δεσμοί μεταξύ των ανθράκων απαιτούνται θερμοκρασίες 1000 C και άνω. Η επιφάνειά τους αποτελείται από πενταμελείς και εξαμελείς δακτυλίους άνθρακα. Οι πενταμελείς δακτύλιοι άνθρακα δίνουν την απαραίτητη θετική καμπυλότητα για να πάρει σφαιρική μορφή το μόριο. Για τον σκοπό αυτό αρκούν το πολύ 12 πενταμελείς δακτύλιοι. Σημαντικό ρόλο παίζει και η θέση των πενταμελών δακτυλίων για την σταθερότητα του μορίου. Όταν οι πενταμελείς δακτύλιοι συνορεύουν, τότε το μόριο δεν είναι σταθερό. Για να σταθεροποιηθούν, χρησιμοποιούνται άτομα της ΙΑ ομάδας του περιοδικού πίνακα για να σχηματίσουν δεσμούς με τους άνθρακες του μορίου Ανθρακονήματα (CNT) και ανθρακοί\ιες (CNF) Οι νανοσωλήνες άνθρακα (Carbon- NanoTubes, CNTs) ανακαλύφθηκαν το 1991 από τον Iijima. Ανάλογα με τη διαδικασία της ανάπτυξης, οι νανοσωλήνες, μπορούν επιλεκτικά να παραχθούν με ιδιότητες που κυμαίνονται από 1 έως 15 μm σε μήκος και διάμετρο 2 έως 100 nm. Εικ. 1 3 Νανοσωλήνας άνθρακα Είναι περίπου φορές λεπτότεροι από μια ι3

15 ανθρώπινη τρίχα. Είναι ομόκεντροι κύλινδροι από γραφίτη, κλειστοί σε κάθε άκρο με πενταμελείς δακτυλίους. Όταν οι νανοσωλήνες ομαδοποιούνται έχουμε τις λεγόμενες συστοιχίες νανοσωλήνων. Όμως ο τρόπος αναδίπλωσης του φύλλου γραφίτη δεν είναι μοναδικός. Ανάλογα με τον τρόπο διπλώματος προκύπτει η ονοματολογία και ο χαρακτηρισμός του νανοσωλήνα. Αν η δεξιά πλευρά ενός φύλλου γραφίτη, περιστραφεί κατά την οριζόντια διεύθυνση ώστε να συμπέσει με την δεξιά πλευρά, τότε προκύπτει ο νανοσωλήνας zig-zag. Αν περιστραφεί η άνω πλευρά κατά την κάθετη διεύθυνση ώστε να συμπέσει με την κάτω πλευρά, τότε δημιουργείται ο σωλήνας τύπου armchair. Αν η περιστροφή γίνεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πχ. με τέτοιο τρόπο ώστε το άνω αριστερό άκρο να ενωθεί με το κάτω δεξιό, τότε σχηματίζεται ο σωλήνας τύπου chiral. Εικ.1.4. Τύποι νανοσωλήνων (a) armchair, (b) zig-zag, (c) chiral [βιβλ.27] Armchair Zigzag Chiral Εικ.1.5. Σχηματισμός νανοσωλήνα ύστερα :~ από δίπλωμα ενός φύλλου γραφίτη και κάλυμμα κάθε άκρου με το μισό ενός μορίου φουλερενίου [βιβλ.26] 11 14

16 Μπορούμε να φανταστούμε τα ανθρακονήματα ως φόρμα, όταν ένα φύλλο γραφενίου είναι τυλιγμένο μέσα σε ένα κύλινδρο. Μεταξύ των διαφόρων ειδών των νανοϋλικών, τα ανθρακονήματα και οι ανθρακοτνες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μηχανικές, ηλεκτρικές, θερμικές, οπτικές και δομικές τους ιδιότητες. Τα ανθρακονήματα έχουν καλά οργανωμένα τα άτομα. Οι κυκλικές νανοδομές, που αποτελούνται από άτομα άνθρακα συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω sp 2, το οποίο είναι ισχυρότερο από τα sp και sp 3, και είναι ο βασικότερος παράγοντας που καθιστά τα ανθρακονήματα να έχουν εξαιρετική μηχανική δύναμη και υψηλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα. Αντίθετα, οι ανθρακοτνες έχουν λιγότερο οργανωμένα τα άτομα. Η ανθρακοϊνα σχηματίζεται, όταν ένα φύλλο γραφενίου κάνει καμπύλη με γωνία α, έτσι ώστε να δημιουργηθούν στοίβες κύβων άνθρακα, ενώ τα ανθρακονήματα δεν έχουν γωνία (α=ο). Τα μεγέθη των ανθρακοϊνών μπορούν να είναι από 3,5 nm μέχρι εκατοντάδες νανόμετρα σε διάμετρο και μερικά μικρόμετρα σε μήκος. a b ί α=ο c Multi-wa llod nonotube Nanotlbor Εικ.1.6. (ο) φύλλο γραφενίου, (b) CNT, (c) CNF, (d) MWCNT, (e) και (f)cnf [βιβλ.1,2,3] Στα άκρα των κυλίνδρων γραφίτη δεν υπάρχουν ελεύθεροι δεσμοί, αλλά αυτά καλύπτονται από κατάλληλες ημισφαιρικές δομές παρόμοιες με αυτές των φουλερενίων. Φανταζόμαστε, ένα νανοσωλήνα σαν ένα στρώμα γραφίτη, το οποίο έχει τυλιχτεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αρχή και το τέλος του να συμπέσουν. 15

17 Οι νανοσωλήνες χαρακτηρίζονται τόσο από πενταμελείς όσο και εξαμελείς δακτυλίους άνθρακα. Αν οι πενταμελείς δακτύλιοι βρίσκονται απέναντι από επταμελείς τότε ο νανοσωλήνας αποκτά κυρτότητα. Ωστόσο, η απόκλιση από τον εξαμελή αποτελούν και οι επταμελείς δακτύλιοι, οι οποίοι σε αντίθεση με τους πενταμελείς, δίνουν αρνητική καμπυλότητα στο νανοσωλήνα. Επίσης, ο σωστός συνδυασμός πενταμελών και επταμελών δακτυλίων μπορούν να κάνουν εφικτή την ένωση ενός νανοσωλήνα με κάποιον άλλον, διαφορετικής δομής. Κατά αυτό τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν ετεροεπαφές όπως μετάλλου - ημιαγωγού. Οι νανοσωλήνες άνθρακα μπορούν να παρασκευαστούν μέσω των παρακάτω τεχνικών: Εξάχνωση ηλεκτροδίων άνθρακα με τη χρήση ηλεκτρικού τόξου εκκένωσης. Φωτοδιάσπαση γραφίτη με τη χρήση λέιζερ. Ένα κομμάτι άνθρακα εξατμίζεται με ακτινοβολία από λέιζερ σε υψηλή θερμοκρασία και αδρανή ατμόσφαιρα. Οι παραγόμενοι σωλήνες έχουν μικρή διασπορά ως προς τη διάμετρο. Καταλυτική χημική απόθεση από ατμό. Αέριες ενώσεις του άνθρακα (συνήθως υδρογονανθράκων ή μονοξειδίου του άνθρακα) διασπώνται καταλυτικά με τη χρήση μεταλλικών καταλυτών (Fe, Co, Νί) υποστηριγμένων σε υποστρώματα οξειδίων μετάλλων ή αιωρούμενων στην αέρια φάση. Τα προϊόντα μπορούν να είναι πολυφλοιικοί νανοσωλήνες ή μονοφλοιικοί ανάλογα με τις παραμέτρους της μεθόδου. Γενικά, ενώ οι πολυφλοιικοί νανοσωλήνες μπορούν να συντεθούν και χωρίς τη χρήση καταλύτη, οι μονοφλοιικοί απαιτούν την παρουσία του. Το μέγεθος μάλιστα των καταλυτικών σωματιδίων καθορίζει και τη διάμετρο του νανοσωλήνα. 16

18 Μονοφλο ιικά (simple-walled carbon nanotubes, SWCNT) και πολ υφλοιικά (multi-walled carbon nanotubes, MWCNT) ()ι νανοσωλήνες άνθρακα έχουν εξωτερικές διαμέτρους από 4 μέχρι 30nm και μήκος μέχρι 1μm. Οι σωλήνες αυτοί αποτελούνται από με ένα κεντρικό σωλήνα όπου περιβάλλεται από έναν ή Εικ.ι.7. φύλλα γραφίτη [βιβλ.24] περισσότερους μη συνδεδεμένους κυλίνδρους γραφίτη ομόκεντρα τοποθετημένους. Οι εσωτερικοί σωλήνες έχουν διαμέτρους της τάξης των 2,2 nm. Η ανάλυση διάθλασης ηλεκτρονίων έδειξε ότι ο άξονας κρυστάλλου από τα φύλλα γραφίτη σε μερικούς σωλήνες είχαν μια ελικοειδή στοίχιση σχετικά με τον άξονα των σωλήνων. Αυτού του είδους οι νανοσωλήνες ονομάστηκαν πολυφλοιικοί νανοσωλήνες άνθρακα (MWCNTs) λόγω της κλίμακας μεγέθους των διαμέτρων τους. Η απόσταση μεταξύ των διαδοχικών στρωμάτων άνθρακα στους πολυφλοιικούς νανοσωλήνες μπορεί να πάρει διάφορες τιμές. Οι μονοφλοιικοί νανοσωλήνες άνθρακα (SWCNTs) δημιουργούνται από ένα ενιαίο φύλλο γραφίτη. Οι διάμετροί τους κυμαίνονται από 0,4 ως 2-3 nm, και το μήκος τους είναι συνήθως της τάξης των μικρομέτρων. Όταν οι νανοσωλήνες ομαδοποιούνται έχουμε τις λεγόμενες συστοιχίες νανοσωλήνων ( nanotubes bundles). Αυτές οι μοναδικές δομές οδηγούν σε μοναδικές ιδιότητες, για παράδειγμα έχουν αντοχή μεγαλύτερη από αυτή του χάλυβα και πυκνότητα μικρότερη από αυτή του αλουμινίου. 17

19 SW Τ \\' Τ Εικ.1.8. Τα είδη των νανοσωλήνων (αριστερά ο μονοφλοιικός νανοσωλήνας (SWNT) και δεξιά ο πολυφλοιικός νανοσωλήνας (MWNT)) 18

20 Βιβλιογραφία 1ου Κεφαλαίου 1. Ε.Τ. Thostenson, Ζ. Ren, T.-W. Chou, Advances in the science and technology of carbon nanotubes and their composites: a review, Compos. Sci. Technol. 61 (2001) σσ A.Yokoyama, Υ. Sato, Υ. Nodasaka, S. Yamamoto, Τ. Kawasaki, Μ. Shindoh, Τ. Kohgo, Τ. Akasaka, Μ. Uo, F. Watari, Κ. Tohji, Biological behavior of hatstacked carbon nanofibres in the subcutaneous tissue in rats, Nano Lett. 5 (2005) σσ K.L. Klein, A.V. Melechko, Τ.Ε. McKnight, S.T. Retterer, P.D. Rack, J.D. Fowlkes, D.C. Joy, M.L. Simpson, Surface characterization and functionalization of carbon nanofibres, J. Appl. Phys.103 (2008) σσ Η. Dai, Carbon nanotubes: synthesis, integration, and properties, Acc. Chem. Res. 35 (2002) σσ Ν.Μ. Rodriguez, Α review of catalytically grown carbon nanofibres, J. Mater. Res. 8 (12) (1993) σσ DOE Project. 6. Qian, E.C. Dickey, R. Andrews, Τ. Rantell, Load transfer and deformation mechanisms in carbon nanotube-polystyrene composites, Appl. Phys. Lett. 76 (2000) σσ R.Z. Ma, J. Wu, B.Q. Wei, J. Liang, D.H. Wu, Processing and properties of carbon nanotubes -nano-sic ceramic, J. Mater. Sci. 33 (1998) σσ νν. Joseph, Carbon-nanotube based electrochemical biosensors: a review, Electro- analysis 17 (2005) σσ P.G. Collins, Κ. Bradley, Μ. Ishigami, Α. Zettl, Extreme oxygen sensitivity of electronic properties of carbon nanotubes, Science 287 (2000) σσ W.A. de Heer, Α. Chatelain, D. Ugarte, Α carbon nanotube field-emission electron source, Science 270 (1995) σσ A.G. Rinzler, J.H. Hafner, Ρ. Nikolaev, Ρ. Nordlander, D.T. Colbert, R.E. Smalley, ι. Lou, S.G. Kim, D. Tomanek, Unraveling nanotubes: field emission from an atomic wire, Science 269 (1995) σσ Υ. Chen, D.T. Shaw, X.D. Bai, E.G. Wang, C. Lund, W.M. Lu, D.D.L. Chung, Hydrogen storage in aligned carbon nanotubes, Appl. Phys. Lett. 78 (2001) σσ A.C. Dillon, M.J. Heben, Hydrogen storage using carbon adsorbents: past, present and future, Appl. Phys. Α: Mater. Sci. Proc. 72 (2001) σσ E.S. Snow, Ρ.Μ. Campbell, J.P. Novak, Single-wall carbon nanotube atomic force microscope probes, Appl. Phys. Lett. 80 (2002) σσ E.S. Snow, Ρ.Μ. Campbell, J.P. Novak, Atomic force microscopy using singlewall c nanotube probes, J. Vac. Sci. Technol., Β, Microelectron. Nanometer Struct. 20 (2002) σσ Μ. Menon, D. Srivastava, Carbon nanotube "t junctions": nanoscale 19

21 metal- semiconductor-metal contact devices, Phys. Rev. Lett. 79 ( 1997) σσ L. Chico, V.H. Crespi, L.X. Benedict, S.G. Louie, M.L. Cohen, Pure carbon nanoscale devices: nanotube heterojunctions, Phys. Rev. Lett. 76 (1996) σσ E.W. Wong, Ρ.Ε. Sheehan, C.M. Lieber, Nanobeam mechanics: elasticity, strength, and toughness of nanorods and nanotubes, Science 277 (1997) σσ M.M.J. Treacy, T.W. Ebbesen, J.M. Gibson, Exceptionally high Young's modulus observed for individual carbon nanotubes, Nature 381 (1996) σσ M.F. Yu, Ο. Lourie, M.J. Dyer, Κ. Moloni, T.F. Kelly, R.S. Ruoff, Strength and breaking mechanism ofmultiwalled carbon nanotubes under tensile Ιoad, Science 287 (2000) σσ M.F. Yu, B.S. Files, S. Arepalli, R.S. Ruoff, Tensile loading of ropes of single wall carbon nanotubes and their mechanical properties, Phys Rev Lett 84 (2000) σσ S. Louie, E/ectronic properties, junctions, and defects of carbon nanotubes, carbon nanotubes (2001) σσ Ζ. Yao, C.L. Kane, C. Dekker, High-field electrical transport in single-wall carbon nanotubes, Phys. Rev. Lett. 84 (2000) σσ / carbonnanotubes-and-other-carbon-materials-part-1-nanotechnology / ( 18/11/ Advanced Drug Delivery Reviews Carbon nanofibres and ανθρακονήματα in regenerative medicine.htm (20/1/2011) 26. (23/11/2010) 27. (23/11/2010) 28. http ://nanosciencenet.org/articles/article_ CNT. htm (23/11/2010) 29. (28/11/2010) 30. _MWNT.jpg (28/11/2010) 31. F0001.png (28/11/2010) 32. (28/11/2010) 33. carbon/images/3nanotubes.gif (28/11/2010) 34. (28/11/2010) 35. (28/11/2010) 36. (28/11/2010) 20

22 Κεφάλαιο 2 Η λειτουργικότητα των ανθρακονημάτων (CNT) 2.1. Οι ανάγκες των επεξεργασιών των ανθρακονημάτων (CNT) και των ανθρακοϊνών (CNF) Αρχικά, όταν παράγονται τα ανθρακονήματα, τότε αυτά τείνουν να συσσωρευτούν και είναι αδιάλυτα στους περισσότερους διαλύτες δυσκολεύοντας την χρήση τους στα βιολογικά συστήματα. Επιπλέον, τα περισσότερα ανθρακονήματα μη επεξεργασμένα θεωρούνται τοξικά. Η κυπαροτοξικότητα των μη επεξεργασμένων ανθρακονημάτων οφείλεται στα υπολείμματα των μεταλλικών καταλυτών και στην μη διαλυτοποίηση τους. Επομένως, για να εισχωρήσουν τα ανθρακονήματα στα βιολογικά συστήματα θα πρέπει πρώτα να υποστούν επεξεργασία. Με την επεξεργασία των ανθρακονημάτων επιτυγχάνεται η διαλυτοποίησή τους και η βελτίωση των ιδιοτήτων τους στην βιοσυμβατότητα. Ακόμη, μέσω της επεξεργασίας, οι βιοενεργές ουσίες μπορούν να ενωθούν με τα ανθρακονήματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μεταφορείς φαρμάκων, αντιγόνων και γονιδίων. 21

23 Οι επεξεργασίες nanotubes (CNT)) nanofibres (CNF)) των ανθρακονημάτων και των ανθρακοϊνών (carbon (carbon Υπάρχουν διαφόρων ειδών επεξεργασίες των ανθρακονημάτων όπου διακρίνονται σε δυο κύριες κατηγορίες: 1. Οι αντιδράσεις προσθήκης στα πλευρικά τοιχώματα και στα άκρα των ανθρακονημάτων 2. Η οξείδωση με βάση τους καρβοξυλικούς δεσμούς. Στην πρώτη περίπτωση, οι αντιδράσεις προσθήκης χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν κάποιες οργανικές ομάδες στα πλευρικά τοιχώματα ή/και στις άκρες των ανθρακονημάτων. Η διαδικασία αυτή φαίνεται σχηματικά στην παρακάτω εικόνα. '~ΟΝΟ /\. stir bar, no solν ent, 60 C. 1 h SWNτ +- R~ NH2 or SWNT = stir bar, NaN0 2 Η no solνent. 60 C. 1 h Εικ. 2.1 Σχηματική αναπαράσταση της επεξεργασίας των μονοφλοιικων νανοσωλήνων (SWCNT) με πρόσθετες αντιδράσεις. [βιβλ.7] Εν συντομία, στην καθαρή τους μορφή τα μονοφλοιικά ανθρακονήματα (SWCNT) και η ανιλίνη αναμειγνύονται μεταξύ τους. Υπό πίεση διαφόρων δυνάμεων, οι εξερχόμενοι από τη δέσμη νανοσωλήνες που θα «ζυγιστούν» και θα εκτεθούν στην αντιδραστική ουσία. Έτσι, οι μεμονωμένοι σωλήνες είναι ομοιοπολικά επεξεργασμένα, έτσι ώστε να εμποδίζουν την ομαδοποίησή τους με άλλους 22

24 σωλήνες. Η πρόληψη της ομαδοποίησης είναι σημαντική για την επιφανειακή περιοχή των ανθρακονημάτων, η οποία είναι διαθέσιμη για την σύνδεση με ενεργά μόρια και η διαλυτότητα των ανθρακονημάτων βελτιώνεται. Τα πλεονεκτήματα αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν την απλότητα της χρήσης της για την παραγωγή ισχυρών διαλυτών υλικών και την ευκολία της εφαρμογής της σε βιομηχανική κλίμακα. Ωστόσο, έχει το μειονέκτημα να εμποδίζει μερικές επιθυμητές τροποποιήσεις των σωλήνων. Στην δεύτερη περίπτωση, η οξείδωση με βάση τους καρβοξυλικούς δεσμούς, δημιουργεί ανοίγματα στους δεσμούς των σωλήνων και σχηματίζει τρύπες στα πλευρικά τοιχώματα. Επιπλέον, η οξείδωση εισχωρεί στους δεσμούς και στα πλευρικά τοιχώματα με καρβοξυλικές ομάδες για να ενισχύσουν τη διαλυτότητα των ανθρακονημάτων σε υδατικά διαλύματα. Οι καρβοξυλικές ομάδες επιτρέπουν την σύνδεση των ομοιοπολικών δεσμών μαζί με άλλα μόρια μέσω των αμιδίων και των εστέρων. Α - Ν Η ο' Η 1 R Εικ Οξείδωση με καρβοξυλικές ομάδες. Οι σωλήνες οξειδώνονται από ισχυρό οξύ και στη συνέχεια αντιδρά με τις καρβοξυλικές ομάδες [βιβλ.32] 23

25 Μέσω αυτής της μεθόδου, τα ανθρακονήματα μπορούν να συζευχθούν με διάφορες λειτουργικές ομάδες, όπως οι βιοενεργές ουσίες (για παράδειγμα τα πεπτίδια, οι πρωτετνες και τα νουκλεϊκά οξέα) και οι θεραπευτικές ουσίες (για παράδειγμα τα αντικαρκινικά φάρμακα). Το σημαντικότερο, από την σύνδεση με κατάλληλες ομάδες, είναι ότι τα ανθρακονήματα μπορούν να γίνουν διαλυτά σε υδατικά ή οργανικά διαλύματα. Η παρουσία των καρβοξυλικών ομάδων στα πλευρικά τοιχώματα μειώνει τις αλληλεπιδράσεις των δεσμών Van der Waaιs στους σωλήνες επιτρέποντας τον διαχωρισμό των δεσμών των νανοσωλήνων σε επιμέρους σωλήνες. Η επεξεργασία των ανθρακοϊνών είναι περίπου ίδια με αυτή των ανθρακονημάτων, η οποία πρόσφατα έχει αναθεωρηθεί. Η μικρή διαφορά των επεξεργασιών των ανθρακοϊνών είναι ότι οι περισσότερες αντιδράσεις συμβαίνουν στην επιφάνεια των ινών. Ενώ, στα ανθρακονήματα, υπάρχει η δυνατότητα οι χημικές αντιδράσεις να γίνονται και στα πλευρικά τοιχώματα, αλλά και στα καλύμματα των σωλήνων Συγκεκριμένες εφαρμογές των ανθρακονημάτων (CNT) και των ανθρακοϊνών (CNF) Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η λειτουργικότητα των ανθρακονημάτων στοχεύει την ενίσχυση της διαλυτότητας των ανθρακονημάτων και την σύζευξη τους με βιοενεργό μόρια. Στο επόμενο κεφάλαιο θα συζητηθούν πρόσφατες συναρπαστικές εφαρμογές των ανθρακονημάτων στην ιατρική κοινότητα Λειτουργικότητα των ανθρακονημάτων (CNT) και των ανθρακοϊνών (CNF) για την αναγεννηση ' των οστων ' Για εφαρμογές, όπως τα ικριώματα, για την αναγέννηση των οστών, τα ανθρακονήματα είναι ιδανικοί υποψήφιοι λόγω των εξαιρετικών μηχανικών τους 24

26 ιδιοτήτων. Επιπλέον, τα μονοφλοιικά ανθρακονήματα (SWCNT) είναι μακριές και λεπτές ίνες (από 100 μέχρι 300 nm), με διάμετρο που κυμαίνεται τυπικά από ο 5 ' μέχρι 1,5 nm, το οποίο είναι κοντά στο μέγεθος του τριπλού έλικα των ινών του κολλαγόνου, τα οποία έχουν 1,5 nm πλάτος και 300 nm μήκος και έχουν περιοδικότητα 67 nm. Έτσι, τα μονοφλοιικά ανθρακονήματα, γεωμετρικά, είναι κατάλληλοι για να μιμηθούν το μέγεθος του κολλαγόνου ως ικριώματα για πυρήνωση και ανάπτυξη του υδροξυαπατίτη (ΗΑ, η μεγαλύτερη ανόργανη σύνθεση του οστού). Ωστόσο, τα αρχικά μονοφλοιικά ανθρακονήματα δεν έχουν καμία έμφυτη ιδιότητα που να υποστηρίζει την ανάπτυξη του καινούργιου οστού. Συγκεκριμένα, τα αρχικά μονοφλοιικά ανθρακονήματα δεν περιέχουν λειτουργικές ομάδες που να μπορούν να προσελκύσουν τα κατιόντα ασβεστίου, για να εισαχθεί η κρυστάλλωση του ΗΑ. Συνεπώς, στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ανθρακονήματα ως ικρίωμα για την αναγέννηση των οστών, ένα μόνο ανθρακόνημα μπορεί να συζευχθεί με κάποιες λειτουργικές ομάδες, οι οποίες προσελκύουν τα κατιόντα ασβεστίου. Για παράδειγμα, τα μονοφλοιικά επεξεργάζονται με (αμινοβενζονο σουλφονικό οξύ) (PABS, polyaminobenzene sulfonic acid) αμιδίωση των ομάδων των καρβοξυλικών οξέων πάνω στα SWCNT (CNT-COOH) με αμίνες PABS μέσω του ακυλο χλωριδίου (CNT-COCI): SWCNT-COOH -> SWCNT-COCI -> SWCNT-PABS Λεπτές μεμβράνες του κάθε SWCNT-COOH ή SWCNT επεξεργασμένα με PABS (SWCNT-PABS) είναι τοποθετημένα πάνω σε γυάλινες διαφάνειες. Μετά από εφτά ημέρες εμποτίζονται οι μεμβράνες σε διάλυμα CaCl2 και Na2HP0 4, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα μεγάλο πλήθος των ΗΑ κρυστάλλων με μέγεθος της πλάκας καθ' όλη την επιφάνεια του SWCNT-PABS, οι λεπτές μεμβράνες και το πάχος του στρώματος του ΗΑ έπρεπε να είναι 2,4μm. Το στρώμα των κρυστάλλων του ΗΑ πάνω στο SWCNT-PABS αναπτύχθηκαν πάχους 3,5μm μετά από δεκατέσσερις ημέρες. 25

27 Εικ Εικόνες του ΗΑ που σχηματίζεται πάνω στα υποστρώματα του SWCTN-PABS για 7 ημέρες (a-d) και για 14 ημέρες(e-f) από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο [βιβλ.20] Οι λεπτές μεμβράνες του SWCNT-COOH, από την άλλη πλευρά, δεν αυξήθηκαν στην ορυκτοποίηση μεταξύ των εφτά και δεκατεσσάρων ημερών. Στον έλεγχο (γυάλινες επιφάνειες) δεν παρατηρήθηκε κανένας σχηματισμός των κρυστάλλων του ΗΑ, μετά των εφτά και δεκατεσσάρων ημερών. Αυτό το πείραμα απέδειξε μια μέθοδο που μπορεί να σχεδιάσει τα ανθρακονήματα, η οποία υποστηρίζει την ορυκτοποίηση του ΗΑ μέσω την επεξεργασία του σωλήνα με ομάδες φορτισμένες αρνητικά. Η λειτουργικότητα των ανθρακονημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ικρίωμα για την αναγέννηση των οστών. 26

28 2.1.4 Λειτουργικότητα των ανθρακονημάτων (CNT) και των ανθρακοϊνών (CNF) για την αναγέννηση των νεύρων Οι άριστες μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες των ανθρακονημάτων και των ανθρακοϊνών μπορούν να αξιοποιηθούν στις βιολογικές εφαρμογές, στον σχεδιασμό ενός ηλεκτρικά αγώγιμου ικριώματος, όπως είναι ο μηχανισμός των νευρικών ιστών. Για την αναγέννηση των νεύρων, χρειάζεται ένα ικρίωμα που δεν θα διεξάγει μόνο ηλεκτρικό ρεύμα αλλά θα στηρίζει και την ανάπτυξη του νεύρου. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία μπορεί να βελτιώσει την βιοδραστικότητα των ανθρακονημάτων και ανθρακοϊνών με βάση τα ικριώματα. Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αναγέννηση των νευρικών ιστών: 1. Η επικάλυψη βιοενεργών μορίων στους σωλήνες 2. Η κάθετη ευθυγράμμιση των ανθρακοϊνών (νertically aligned carbon nanofibers,vacnfs), όπου τυλίγονται με ταινίες Polypyrrole (ΡΡΥ). Η μέθοδος επεξεργασίας των ανθρακονημάτων για την υποστήριξη της ανάπτυξης του νεύρου, είναι η επικάλυψη βιοενεργών μορίων (όπως η αλδεοδη 4- υδροξυνονεναλ (4- ΗΝΕ)) στους σωλήνες. Σύμφωνα με τον Mattson, έχει γίνει γνωστό ότι οι επιπτώσεις της 4 - ΗΝΕ αυξάνει τα επίπεδα ενδοκυπαρικού Ca 2 + (ασβεστίου), η οποία τροποποιεί τις πρωτεϊ'νες του κυπαροσκελετού και σηματοδοτεί τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την απόφυση των νευρικών κυπάρων. Χρησιμοποιώντας αυτή την μέθοδο, τα πολυφλοιικά ανθρακονήματα (MWCNτs) επικαλύφτηκαν με την 4-ΗΝΕ (επωάζοντας τα πολυφλοιικά ανθρακονήματα μέσα σε όξινο περιβάλλον (ph 5.0) αιθανόλης 50% και 200μΜ 4-ΗΝΕ) για την προώθηση της λειτουργίας των νευρικών κυπάρων. Εμβρυϊκά εγκεφαλικά κύπαρα ποντικών καλλιεργήθηκαν σε μη τροποποιημένα πολυφλοιικά ανθρακονήματα και σε τροποποιημένα πολυφλοιικά ανθρακονήματα, τα οποία είναι επικαλυμμένα με 4-ΗΝΕ. Αποδείχθηκε ότι η ανάπτυξη των νευρικών 27

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ΜΕΡΟΣ I: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ Στους περισσότερους από εμάς δεν αρέσουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Nανοσωλήνες άνθρακα. Ηλεκτρονική δομή ηλεκτρικές ιδιότητες. Εφαρμογές στα ηλεκτρονικά

Nανοσωλήνες άνθρακα. Ηλεκτρονική δομή ηλεκτρικές ιδιότητες. Εφαρμογές στα ηλεκτρονικά Nανοσωλήνες άνθρακα Ηλεκτρονική δομή ηλεκτρικές ιδιότητες Εφαρμογές στα ηλεκτρονικά Νανοσωλήνες άνθρακα ιστορική αναδρομή Από το γραφίτη στους Νανοσωλήνες άνθρακα Στο γραφίτη τα άτομα C συνδέονται ισχυρά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Κατασκευάζοντας ένα Μοντέλο Φουλερενίου Θέματα: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Κατασκευάζοντας ένα Μοντέλο Φουλερενίου

Τίτλος: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Κατασκευάζοντας ένα Μοντέλο Φουλερενίου Θέματα: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Κατασκευάζοντας ένα Μοντέλο Φουλερενίου Τίτλος: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Κατασκευάζοντας ένα Μοντέλο Φουλερενίου Θέματα: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Κατασκευάζοντας ένα Μοντέλο Φουλερενίου Χρόνος: 90 λεπτά (2 μαθήματα) Ηλικία: Α' Λυκείου 15 16 χρονών Διαφοροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ. 1. Η Δομή των Στερεών Καταλυτών. 2. Παρασκευή μη Στηριγμένων Καταλυτών

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ. 1. Η Δομή των Στερεών Καταλυτών. 2. Παρασκευή μη Στηριγμένων Καταλυτών ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ 1. Η Δομή των Στερεών Καταλυτών 2. Παρασκευή μη Στηριγμένων Καταλυτών Οργάνωση της στερεάς ύλης Άτομα-Ιόντα Μόρια (Διαστάσεις στην περιοχή των Å) Συγκροτήματα ατόμων-ιόντων-μορίων / κρυσταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Νανο-τεχνολογία. Νανο-Επιστήμη. Προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω

Νανο-τεχνολογία. Νανο-Επιστήμη. Προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω Νανο-τεχνολογία Ο σχεδιασμός, ο χαρακτηρισμός, η παραγωγή και η εφαρμογή των δομών, συσκευών και συστημάτων, ελέγχοντας τη μορφή και το μέγεθος σε κλίμακα νανόμετρου Νανο-Επιστήμη Η μελέτη των φαινομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ρ ε υ ν α Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται ότι θα διπλασιασθούν

ρ ε υ ν α Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται ότι θα διπλασιασθούν Οργανικά Φωτοβολταϊκά Τμήμα Ηλεκτρολογίας & Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Λέιζερ, ΤΕΙ Κρήτης των Δρ. Εμμανουήλ Κουδουμά, Δρ. Εμμανουηλ Κυμάκη Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Δ. Κουτσονικόλας 1, Σ. Τόπης 3, Σ. Καλδής 2, Γ. Σκόδρας 1,2,3 και Γ.Π. Σακελλαρόπουλος 1,2,3 * 1 Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών ημητριάδης Γεώργιος 2310688380 caohellas@the.forthnet.gr Λυματολάσπη Στόχοι της επεξεργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΝΑΝΟΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NTSE - Nan Technlgy Science Educatin Prject N: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑΝΟΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εικονικό εργαστήριο: http://vlab.ntse-nantech.eu/nanvirtuallab/ 1 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BIOMINERALS, BIOLOGICAL CERAMICS) -NACRE (μαργαρο, σεντεφι) -ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΩΜΑΤΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BIOMINERALS, BIOLOGICAL CERAMICS) -NACRE (μαργαρο, σεντεφι) -ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΩΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BIOMINERALS, BIOLOGICAL CERAMICS) -NACRE (μαργαρο, σεντεφι) -OΣΤΑ -ΔΟΝΤΙΑ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ -ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΩΜΑΤΑ Nacre (μαργαρο, σεντεφι) 95% Ανοργανη φαση=ανθρακικο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Autonomous movement of platinum-loaded stomatocytes

Autonomous movement of platinum-loaded stomatocytes Autonomous movement of platinum-loaded stomatocytes Daniela A. Wilson, Roeland J. M. Nolte and Jan C. M. van Hest, NATURE CHEMISTRY, advance paper ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 364 ΣΤΟΧΟΣ Στη φύση υπάρχει μια συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια 1. Γενικά Λιπίδια: οργανικά μόρια που απαντούν στη φύση και απομονώνονται κατά την εκχύληση κυττάρων ή ιστών με άπολους οργανικούς διαλύτες Δύο γενικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2010 1 ΣΚΟΠΟΣ Η ανάλυση και μελέτη της μοριακής δομής των καρωτίδων αρτηριών με υπέρυθρη φασματοσκοπία. Η εξαγωγή συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Σε πολλές χημικές αντιδράσεις, οι ταχύτητές τους επηρεάζονται από κάποια συστατικά τα οποία δεν είναι ούτε αντιδρώντα ούτε προϊόντα. Αυτά τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Το πυρίτιο (Silicium) είναι το χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο Si, ατομικό αριθμό 14 και ατομική μάζα 28,0855 amu Είναι ένα μεταλλοειδές που ανήκει στην ομάδα 14 του περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Διεργασίες: Εισαγωγή

Χημικές Διεργασίες: Εισαγωγή : Εισαγωγή Ορολογία Μοναδιαίες Διεργασίες ( Unit Processes ) - Οξείδωση - Υδρογόνωση - Αφυδρογόνωση - Πυρόλυση - Ενυδάτωση κλπ Ορολογία Μοναδιαίες Διεργασίες ( Unit Processes ) - Οξείδωση - Υδρογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΑΔΙΑΛΥΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ το υπόστρωμα σε στερεά (αδιάλυτη) μορφή κλασσική περίπτωση: η υδρόλυση αδιάλυτων πολυμερών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Mονοφλοιϊκός νανοσωλήνας Πολυφλοιϊκός νανοσωλήνας Συστοιχία νανοσωλήνων Σχήµα 36: Τύποι νανοσωλήνων άνθρακα. SEM εικόνα συστοιχίας νανοσωλήνων

Mονοφλοιϊκός νανοσωλήνας Πολυφλοιϊκός νανοσωλήνας Συστοιχία νανοσωλήνων Σχήµα 36: Τύποι νανοσωλήνων άνθρακα. SEM εικόνα συστοιχίας νανοσωλήνων 1.6 ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ 1.6.1 ΤΥΠΟΙ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ Οι νανοσωλήνες άνθρακα είναι οµόκεντροι κύλινδροι γραφίτη, κλειστοί σε κάθε άκρο µε πενταµελείς δακτυλίους και ανακαλύφθηκαν το 1991 από τον Sumio

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Σημειώσεις Παρουσίαση : Μελέτη της απαγωγής βιοϊατρικού σήματος, εφαρμογή σε θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η υγρή εκχύλιση βρίσκει εφαρμογή όταν. Η σχετική πτητικότητα των συστατικών του αρχικού διαλύματος είναι κοντά στη

Διαβάστε περισσότερα

Φασματομετρία μαζών. Αρχή Οργανολογία Τεχνικές Ομολυτική ετερολυτική σχάση Εφαρμογές GC/MS, LC/MS ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ

Φασματομετρία μαζών. Αρχή Οργανολογία Τεχνικές Ομολυτική ετερολυτική σχάση Εφαρμογές GC/MS, LC/MS ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ Φασματομετρία μαζών Αρχή Οργανολογία Τεχνικές Ομολυτική ετερολυτική σχάση Εφαρμογές GC/MS, LC/MS ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ 2 Εφαρμογές 1) Επαλήθευση ή διερεύνηση οργανικών ενώσεων κατά τη συνθετική τους

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης: «Σχεδίαση ιαδραστικών & Βιοµηχανικών Προϊόντων & Συστηµάτων» ιπλωµατική Εργασία «Μηχανική συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. E-mail: gtsigaridas@teilam.gr

ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. E-mail: gtsigaridas@teilam.gr ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ E-mail: gtsigaridas@teilam.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Πώς οι κινητικές παράμετροι Κ m και K cat χρησιμεύουν για να συγκριθεί η ανακύκλωση διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε μόνο ενέσιμα φάρμακα και μόνο στο σημείο που πάσχει. ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ξεκίνησε στη λογική του γιατί να μη χορηγήσω ένα αντιφλεγμονώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ερειστικό Σύστημα. Γεωργιάδου Ελευθερία και Μηλιάδου Αθανασία.

Ερειστικό Σύστημα. Γεωργιάδου Ελευθερία και Μηλιάδου Αθανασία. Ερειστικό Σύστημα Μια εργασία στο μάθημα της Βιολογίας από της μαθήτριες Γεωργιάδου Ελευθερία και Μηλιάδου Αθανασία. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαρφτζιάν Μαριλένα Περιεχόμενα: Εισαγωγή Οστά Σύσταση του οστίτη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης Οργανική Χημεία Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης 1. Καρβοξυλικά οξέα Σημαντικά ακυλο (-COR) παράγωγα Πλήθος καρβοξυλικών ενώσεων στη φύση, π.χ. οξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Οι κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές οι οποίες μέσω ηλεκτροχημικών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων Α όβλητα & Λύµατα Υγρά α όβλητα: τα υγρά και οι λάσπες που ρέουν εύκολα και αποβάλλονται από κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µεταφορικά

Διαβάστε περισσότερα

πρωτεΐνες πολυμερείς ουσίες δομούν λειτουργούν λευκώματα 1.Απλές πρωτεΐνες 2.Σύνθετες πρωτεΐνες πρωτεΐδια μη πρωτεϊνικό μεταλλοπρωτεΐνες

πρωτεΐνες πολυμερείς ουσίες δομούν λειτουργούν λευκώματα 1.Απλές πρωτεΐνες 2.Σύνθετες πρωτεΐνες πρωτεΐδια μη πρωτεϊνικό μεταλλοπρωτεΐνες ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ Οι πρωτεΐνες είναι πολυμερείς ουσίες με κυρίαρχο και πρωταρχικό ρόλο στη ζωή. Πρωτεΐνες είναι οι ουσίες που κυρίως δομούν και λειτουργούν τους οργανισμούς. Λέγονται και λευκώματα λόγω του λευκού

Διαβάστε περισσότερα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα Αιωρήματα & Γαλακτώματα Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2014-15 Μάθημα 2ο 25 February 2015 Αιωρήματα Γαλακτώματα 1 Παρασκευή αιωρημάτων Οι μέθοδοι παρασκευής αιωρημάτων κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή α) Τεχνική zchralski Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική ανάπτυξης μονοκρυστάλλων πυριτίου (i), αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΩΝ ΔΟΜΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ. Ν. Λυμπέρη, Σ. Σπανού, Ε.Α. Παυλάτου

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΩΝ ΔΟΜΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ. Ν. Λυμπέρη, Σ. Σπανού, Ε.Α. Παυλάτου ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΩΝ ΔΟΜΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ Ν. Λυμπέρη, Σ. Σπανού, Ε.Α. Παυλάτου Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τα τελευταία χρόνια τα οργανικά ηλεκτρονικά (ΟΗ) αποτελούν έναν από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τα τελευταία χρόνια τα οργανικά ηλεκτρονικά (ΟΗ) αποτελούν έναν από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΊΝΑΙ Η ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ως Νανοτεχνολογία ορίζεται η επιστήμη, η μηχανική και η τεχνολογία στην νανοκλίμακα, δηλαδή στην κλίμακα διαστάσεων από 1 έως 100nm. Με άλλα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

Τ, Κ Η 2 Ο(g) CΟ(g) CO 2 (g) Λύση Για τη συγκεκριμένη αντίδραση στους 1300 Κ έχουμε:

Τ, Κ Η 2 Ο(g) CΟ(g) CO 2 (g) Λύση Για τη συγκεκριμένη αντίδραση στους 1300 Κ έχουμε: ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5-6 (Α. Χημική Θερμοδυναμική) η Άσκηση Η αντίδραση CO(g) + H O(g) CO (g) + H (g) γίνεται σε θερμοκρασία 3 Κ. Να υπολογιστεί το κλάσμα των ατμών του

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: , /

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: ,  / Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο:210-61.24.000, http:/ / www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων: Βελαώρας Βασίλειος, Χημικός ΘΕΜΑ Α Για

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιακή Οστεοπαθητική

Κρανιακή Οστεοπαθητική Κρανιακή Οστεοπαθητική ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Dr. Sutherland Ο Dr. Sutherland (1873 1954), πατέρας της Κρανιακής Οστεοπαθητικής, παρατήρησε την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Θερινό εξάμηνο 2011 Ο ρόλος του νερού στο φυτό Βασικότερο συστατικό των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ IR/NMR

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ IR/NMR ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ IR/NMR ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΤΥΠΟΙ Φασματοσκοπία Μάζας (Ms) προσδιορισμός μεγέθους και μοριακού βάρους Φασματοσκοπία Υπερύθρου (UV) προσδιορισμός π συζυγιακού συστήματος Φασματοσκοπία Υπεριώδους

Διαβάστε περισσότερα

Melting point: ~ 3500 o C Atomic radius: nm Basis in all organic componds 10 mill. carbon componds

Melting point: ~ 3500 o C Atomic radius: nm Basis in all organic componds 10 mill. carbon componds Αλλοτροπικές μορφές άνθρακα Νανοσύνθετα με πολυμερή Carbon Melting point: ~ 3500 o C Atomic radius: 0.077 nm Basis in all organic componds 10 mill. carbon componds Αλλοτροπικές μορφές άνθρακα ΟD νανοδομές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πεχαμετρία Προσδιορισμός των σταθερών διάστασης μονοπρωτικών και πολυπρωτικών οξέων από μετρήσεις ph

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πεχαμετρία Προσδιορισμός των σταθερών διάστασης μονοπρωτικών και πολυπρωτικών οξέων από μετρήσεις ph ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πεχαμετρία Προσδιορισμός των σταθερών διάστασης μονοπρωτικών και πολυπρωτικών οξέων από μετρήσεις ph Ιωάννης Πούλιος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έρευνα για την αλατότητα του νερού

Θέμα: Έρευνα για την αλατότητα του νερού Τίτλος: Έρευνα για την αλατότητα του νερού Θέμα: Έρευνα για την αλατότητα του νερού Χρόνος: 90 λεπτά (2 μαθήματα) Ηλικία: μαθητές 14 15 χρονών Διαφοροποίηση: Οι χαρισματικοί μαθητές καλούνται να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

National Hellenic Research Foundation. Theoretical and Physical Chemistry Institute

National Hellenic Research Foundation. Theoretical and Physical Chemistry Institute National Hellenic Research Foundation Theoretical and Physical Chemistry Institute Οργανικές Ενώσεις Vis vitallis Wohler August Kekule 1828 1858 Οργανικά Υλικά Προϊόντα Βαφές Προϊόντα πετρελαίου Πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΝΑΝΟΪΝΩΝ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΣΤΩΝ

1 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΝΑΝΟΪΝΩΝ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΣΤΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΝΑΝΟΪΝΩΝ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΣΤΩΝ 2 Κατασκευή ευθυγραμμισμένων νανοϊνών με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής ινοποίησης Πλεονεκτήματα: Εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Τα διαλύµατα ύγρανσης χρησιµοποιούνται σε µία εκτυπωτική µηχανή offset για να εµποδίζουν την προσκόλληση της µελάνης στα µη εµφανισµένα σηµεία της µεταφοράς. Ένα διάλυµα ύγρανσης

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. συμπλήρωσή της. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθμιστικό διάλυμα είναι το α. HF / NaF.

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. συμπλήρωσή της. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθμιστικό διάλυμα είναι το α. HF / NaF. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς : 1. Να αναγνωρίζεις ότι το φαινόμενο της διάλυσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθµιστικό διάλυµα είναι το α. HF / NaF.

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθµιστικό διάλυµα είναι το α. HF / NaF. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή Ο ζωντανός οργανισµός έχει την ικανότητα να αντιδρά σε µεταβολές που συµβαίνουν στο περιβάλλον και στο εσωτερικό του. Οι µεταβολές αυτές ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

«Υαξαθηεξηζκόο ηλώλ άλζξαθνο πςειήο αληνρήο»

«Υαξαθηεξηζκόο ηλώλ άλζξαθνο πςειήο αληνρήο» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ «Υαξαθηεξηζκόο ηλώλ άλζξαθνο πςειήο αληνρήο» Κνπηξνπκάλεο Νηθόιανο Α.Μ. : 72 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γαιηψηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε. Πουλάκης, Α. Ζέρβα, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε

Διαβάστε περισσότερα

Νανοεπιστήμη & Νανοτεχνολογία

Νανοεπιστήμη & Νανοτεχνολογία Νανοεπιστήμη & Νανοτεχνολογία Η νανοεπιστήμη ανακαλύπτει νέες συμπεριφορές και ιδιότητες των υλικών σε διαστάσεις νανοκλίμακας που κυμαίνεται κατά προσέγγιση από 1 έως 100 νανόμετρα (nm). Η νανοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. αρχικό υλικό. *στάδια επίπεδης τεχνολογίας. πλακίδιο Si. *ακολουθία βημάτων που προσθέτουν ή αφαιρούν υλικά στο πλακίδιο Si

ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. αρχικό υλικό. *στάδια επίπεδης τεχνολογίας. πλακίδιο Si. *ακολουθία βημάτων που προσθέτουν ή αφαιρούν υλικά στο πλακίδιο Si ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ αρχικό υλικό + *στάδια επίπεδης τεχνολογίας πλακίδιο Si *ακολουθία βημάτων που προσθέτουν ή αφαιρούν υλικά στο πλακίδιο Si οξείδωση εναπόθεση διάχυση φωτολιθογραφία φωτοχάραξη Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX

ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Χημείας Υλικών Γεράσιμος Αρματάς ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX ΖΕΟΛΙΘΟΙ Οι ζεόλιθοι (από το ζέω και λίθος) είναι μικροπορώδη, κρυσταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε εδώ τις Διαφάνειες για την Άσκηση 8. Περιγραφή υπολογισμών της Άσκησης 8 του Εργαστηρίου ΜΧΔ

Δείτε εδώ τις Διαφάνειες για την Άσκηση 8. Περιγραφή υπολογισμών της Άσκησης 8 του Εργαστηρίου ΜΧΔ Δείτε εδώ τις Διαφάνειες για την Άσκηση 8 Περιγραφή υπολογισμών της Άσκησης 8 του Εργαστηρίου ΜΧΔ Διάγραμμα Ροής Βήμα 1. Υπολογισμός της πραγματικής αρχικής συγκέντρωσης του διαλύματος κιτρικού οξέος στη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Φυσική του Σκελετού

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Φυσική του Σκελετού Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Φυσική του Σκελετού Τα οστά πραγματοποιούν τουλάχιστον έξι λειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα: 1. Υποστήριξη 2. Κίνηση 3. Προστασία διαφόρων οργάνων 4. Αποθήκευση χημικών ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (I)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (I) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (I) Γιάννης Τσούγκος ΓΕΝΙΚΑ:...πολλούς αιώνες πριν μελετηθεί επιστημονικά ο ηλεκτρισμός οι άνθρωποι γνώριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

Nanocellulose / Νανοκυτταρίνη

Nanocellulose / Νανοκυτταρίνη Nanocellulose / Νανοκυτταρίνη Παρουσίαση ενός καινοτομικού προϊόντος με εξαιρετικές έως απίστευτες μελλοντικές προοπτικές τον 21 ο αιώνα! του Γεωργίου Μαντάνη, Καθηγητή ΤΕΙ/Θ Courtesy: Prof. Arthur Ragauskas,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Τεχνολογία Κατασκευής Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Τεχνολογία Κατασκευής Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Τεχνολογία Κατασκευής Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων Required Text: Microelectronic Devices, Keith Leaver (6 th Chapter) Τεχνολογία Κατασκευής Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων Si SiO 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 Φαινόμενο Hall

ΑΣΚΗΣΗ 4 Φαινόμενο Hall ΑΣΚΗΣΗ 4 Φαινόμενο all Απαραίτητα όργανα και υλικά 4.1 Απαραίτητα όργανα και υλικά 1. Τροφοδοτικό ρυθμιζόμενης DC τάσης 0 έως 20V, 10Α. 2. Ενισχυτής ηλεκτρικής τάσης. 3. Ηλεκτρομαγνήτης ο οποίος αποτελείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝ NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝ Περιεχόμενα 1. Πρόλογος για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το συζυγές οξύ της ΝΗ 3 είναι: α. ΝΗ 2 - β.νa

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α)

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α) ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ είναι οι μεταβολές κατά τις οποίες από κάποια αρχικά σώματα (αντιδρώντα παράγονται νέα σώματα (προϊόντα. CO 2 O γλυκόζη (Φωτοσύνθεση Σάκχαρα αλκοόλη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Συνθετική Οργανική Χημεία

Κεφάλαιο 5. Συνθετική Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 5 Συνθετική Οργανική Χημεία Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται θέματα σχετιζόμενα με την οργανική σύνθεση, δηλαδή την Παρασκευή, οργανικών ενώσεων μέσω αντιδράσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 05. ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δ. Ε. Σουλιώτη, Δ. Δραγατογιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν. Κεφαλά, Α. Βασιλάκης, Λ. Ζουμπουλάκης Εργαστηριακή Μονάδα Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο μεταβλητής γεωμετρίας και σε τρισδιάστατα δίκτυα παρουσία νερού ή οργανικής φάσης Ε.Ε. 5.1. : Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο απλής και μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη 1 ου Κεφαλαίου

Περίληψη 1 ου Κεφαλαίου Περίληψη 1 ου Κεφαλαίου Άτοµο: θετικά φορτισµένος πυρήνας περικυκλωµένος από αρνητικά φορτισµένα ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δοµή ατόµου περιγράφεται από κυµατοσυνάρτηση Ηλεκτρόνια καταλαµβάνουν τροχιακά γύρω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μέρος Ι: Μέτρηση του ΡΗ της βροχής από τρεις διαφορετικές περιοχές (βιομηχανική περιοχή, κέντρο αστικής πόλης, βουνό) και επίδραση των νερών αυτών σε μάρμαρο και μέταλλο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας Heriot-Watt University Technological Education Institute of Piraeus Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας 3 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα Περίληψη Εισαγωγή Δημιουργία πλέγματος & μοντελοποίηση CFD Διακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

NTSE - Nano Technology Science Education Project No: LLP TR-KA3-KA3MP

NTSE - Nano Technology Science Education Project No: LLP TR-KA3-KA3MP NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ Εικονικό εργαστήριο: http://vlab.ntse-nanotech.eu/nanovirtuallab/ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα