ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΕ ΙΑΓΟΝΙ ΙΑΚΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΗ RANKL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΕ ΙΑΓΟΝΙ ΙΑΚΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΗ RANKL"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΥΣ 2010 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΕ ΙΑΓΟΝΙ ΙΑΚΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΗ RANKL Επιβλέπων: Ελένη Ντούνη Μέλη οµάδας: Αλεξάνδρα Νίτη Ευάγγελος Ρηνώτας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ηµιουργία και ανάλυση ενός νέου γενετικού µοντέλου οστεοπόρωσης σε διαγονιδιακά ποντίκια που υπερεκφράζουν την κυτταροκίνη RANKL Περίληψη Η πρωτεΐνη RANKL (Receptor Activator of Nuclear Factor κβ Ligand) αποτελεί τον κύριο µεσολαβητή στην οστική απορρόφηση επάγοντας την δηµιουργία οστεοκλαστών. Η υπερπαραγωγή RANKL έχει συσχετιστεί µε οστεολυτικές ασθένειες όπως η οστεοπόρωση και η ρευµατοειδής αρθρίτιδα, ενώ η αναστολή του σε κλινικό επίπεδο παρεµποδίζει αποτελεσµατικά την οστική απώλεια και τα κατάγµατα σε ασθενείς µε οστεοπόρωση. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ένα ζωικό µοντέλο υπερέκφρασης του ανθρώπινου RANKL για την άµεση δοκιµή νέων αναστολέων του σε προκλινικό επίπεδο. Χρησιµοποιώντας τεχνολογίες αιχµής δηµιουργήσαµε πρόσφατα διαγονιδιακά ποντίκια που υπερεκφράζουν τον RANKL του ανθρώπου µε σκοπό την µοντελοποίηση της οστικής απώλειας, την µελέτη των παθογενετικών µηχανισµών της επαγόµενης παθολογίας, και την θεραπευτική αντιµετώπισή της. Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης αναλύθηκαν τα νέα γενετικά µοντέλα οστεοπόρωσης που προέκυψαν από την υπερέκφραση του RANKL. Η διαγονιδιακή σειρά Tg5516 µε χαµηλή έκφραση εµφάνισε ήπια οστεοπόρωση µε οστική απώλεια στο σπογγώδες και µειωµένη οστική αντοχή σε ηλικία 3 µηνών. Πιο έντονη οστεοπόρωση εκδηλώθηκε στη διαγονιδιακή σειρά Tg5519 που είχε υψηλή έκφραση διαγονιδικού RANKL και χαρακτηριζόταν από σοβαρή οστική απώλεια στο σπογγώδες, πορώδη δοµή στην φλοιώδη µοίρα του οστού και µειωµένη οστική αντοχή σε ηλικία 3 µηνών και στα δύο φύλα. Παρατηρήθηκε επίσης έντονη αύξηση του αριθµού των οστεοκλαστών στο φλοιώδες και των βιοχηµικών δεικτών οστικής απώλειας αλλά και αυξηµένη οστική παραγωγή µε σηµαντική αύξηση των επιπέδων της αλκαλικής φωσφατάσης του ορού. Ο πιο σοβαρός φαινότυπος εµφανίστηκε στον ιδρυτή σειράς Tg5520 που είχε υψηλή έκφραση και χαρακτηριζόταν από σοβαρή απώλεια στο σπογγώδες, πορώδη υφή στο φλοιό και κατάγµατα ενώ δεν έδωσε απογόνους. Ανάλυση της έκφρασης του RANKL διαγονιδίου έδειξε ότι σχετίζεται άµεσα µε την σοβαρότητα της επαγόµενης οστικής απώλειας. Τέλος, µελετήθηκε η επίδραση ενός γνωστού αντι-οστεοπορωτικού φαρµάκου, της αλενδρονάτης, στην πορεία της νόσου στα RANKL διαγονιδιακά µοντέλα όπου φάνηκε ότι η χορήγησή της σε δοσολογία 0.5mg/kg εβδοµαδιαίως ήταν αποτελεσµατική για την αναστολή της οστεοπόρωσης στο διαγονιδιακό µοντέλο ήπιας οστεοπόρωσης Tg5516 και µερικώς αποτελεσµατική στο µοντέλο σοβαρής οστεοπόρωσης Tg5519. Συνοπτικά, τα αποτελέσµατά µας αναδεικνύουν την δηµιουργία νέων γενετικών µοντέλων οστεοπόρωσης που επάγονται από την υπερέκφραση του RANKL. Τα µοναδικά αυτά διαγονιδιακά µοντέλα που υπερεκφράζουν RANKL αποτελούν χρήσιµα

3 εργαλεία για την µελέτη των παθογενετικών µηχανισµών που εµπλέκονται στην οστεοπόρωση και για την αξιολόγηση νέων αναστολέων έναντι του ανθρώπινου RANKL αλλά και γενικότερα αναστολέων που στοχεύουν την οστεοκλαστική δραστηριότητα, σε προκλινικό επίπεδο. Λεπτοµερής περιγραφή πορείας υλοποίησης έργου Χρησιµοποιώντας τεχνολογίες αιχµής, δηµιουργήσαµε πρόσφατα στο εργαστήριό µας 5 ανεξάρτητες σειρές διαγονιδιακών ποντικιών που φέρουν το ανθρώπινο RANKL γονίδιο (TghuRANKL) ώστε να αναπαράγουµε και να µελετήσουµε τις παθολογίες που επάγονται από υπερέκφραση του RANKL in vivo. Για να επιτύχουµε ένα σωστό πρότυπο έκφρασης του ανθρώπινου RANKL στο ποντίκι, ως διαγονίδιο χρησιµοποιήθηκε ένα γενωµικό τµήµα µεγέθους 200kb που περιείχε ολόκληρο το ανθρώπινο RANKL γονίδιο. Η ταυτοποίηση των διαγονιδιακών ποντικιών που φέρουν στο γονιδίωµά τους το γονίδιο του RANKL του ανθρώπου πραγµατοποιήθηκε µε την µέθοδο υβριδοποίησης Southern blot σε DNA. Συνολικά γεννήθηκαν 21 ποντίκια τα οποία και ελέγχθηκαν για την παρουσία του διαγονιδίου hurankl. Ανιχνεύθηκαν έτσι, 5 ανεξάρτητες σειρές διαγονιδιακών ποντικών TghuRANKL οι Tg5516, Tg5519, Tg5520, Tg5521, και Τg5528 σε καθεµία από τις οποίες υπάρχει διαφορετική θέση ενσωµάτωσης του hurankl διαγονιδίου στο γονιδίωµα του ποντικού. Μελετώντας τις αυτοραδιογραφίες του Southern blot διαπιστώθηκε έντονο σήµα στις σειρές Tg5519, Tg5520, Tg5521, µικρότερο σήµα στην σειρά Tg5516 και χαµηλό σήµα στη σειρά Tg5528. Κάθε ένα από τα αρχικά 5 διαγονιδιακά ποντίκια που ταυτοποιήθηκαν αποτέλεσε τον «ιδρυτή» (founder) της κάθε διαγονιδιακής σειράς που στη συνέχεια διασταυρώθηκε µε καθαρόαιµα φυσικού τύπου ποντίκια C57ΒL/6J, για την δηµιουργία διαγονιδιακών απογόνων. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η ποσοτικοποίηση της έκφρασης του ανθρώπινου RANKL σε κάθε µια από τις διαφορετικές διαγονιδιακές σειρές και η συσχέτισή της µε την επαγόµενη οστική απώλεια µε άµεσο στόχο την καθιέρωση νέων γενετικών µοντέλων οστεοπόρωσης επαγόµενων από την υπερέκφραση του RANKL. Τα διαγονιδιακά αυτά ποντίκια αποτελούν ιδανικά εργαλεία για την µελέτη των µηχανισµών που εµπλέκονται στην οστική απορρόφηση καθώς και τις προκλινικές δοκιµές νέων φαρµακευτικών ουσιών που στοχεύουν ασθένειες µε οστική απώλεια όπως η οστεοπόρωση. Συγκεκριµένα, οι πειραµατικές εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν ανά φάση της µελέτης περιγράφονται περιληπτικά παρακάτω.

4 Φάση 1. Ανάλυση έκφρασης στα TghuRANKL ποντίκια Το πρότυπο έκφρασης του ανθρώπινου RANKL µελετήθηκε σε διάφορους ιστούς των διαφορετικών TghuRANKL διαγονιδιακών σειρών, τόσο σε επίπεδο mrna όσο και πρωτεΐνης. Η ανάλυση αυτή επέτρεψε α) την κατάταξη των 5 διαγονιδιακών σειρών σε σχέση µε τα επίπεδα έκφρασης του ανθρώπινου RANKL και β) την σύγκριση µεταξύ του προτύπου έκφρασης του RANKL διαγονιδίου και του ενδογενή RANKL (murankl) σε διάφορους ιστούς. Πρότυπο έκφρασης: Καθεµία από τις 5 ανεξάρτητες σειρές των διαγονιδιακών ποντικών TghuRANKL ελέγχθηκε για την έκφραση του διαγονιδίου σε διάφορους ιστούς. Πιο συγκεκριµένα, έγινε αποµόνωση RNA από το σπλήνα και τα µακρά οστά και ακολούθησε η ανάλυση της µεταγραφικής ενεργότητας του διαγονιδίου µε PCR αφού πρώτα παράχθηκε cdna µε την µέθοδο της αντίστροφης µεταγραφάσης (RT-PCR). Εικόνα 1. Ανάλυση της έκφρασης του hurankl σε µεταγραφικό επίπεδο στα µακρά οστά και στον σπλήνα στις 5 διαγονιδιακές σειρές. Β2Μ: ενδογενές γονίδιο β2-µικροσφαιρίνης. Η ανάλυση της έκφρασης του διαγονιδίου hurankl σε µεταγραφικό επίπεδο (Εικ. 1) έδειξε υψηλή έκφραση του διαγονιδίου στη σειρά Tg5520 ενώ ακολουθεί η σειρά Tg5519 και η Τg5516. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε έκφραση στις σειρές Tg5521 και Tg5528 οπότε δεν µελετήθηκαν περαιτέρω (Παραδοτέο 1). Επίσης πραγµατοποιήθηκε σύγκριση µε το πρότυπο έκφρασης του ενδογενούς RANKL γονιδίου σε διάφορους ιστούς των σειρών Tg5516, Tg5519 και Tg5520 (Παραδοτέο 2) (Εικ. 2).

5 Εικόνα 2. Σύγκριση του προτύπου έκφρασης του RANKL διαγονιδίου (hurankl) σε σχέση µε το αντίστοιχο του ενδογενούς RANKL (murankl) σε διάφορους ιστούς (T:θύµος, L:ήπαρ, S:σπλήνας, B;οστά, Br:εγκέφαλος, K:νεφρός, H:καρδιά) των διαγονιδιακών σειρών Tg5516, Tg5519 και Tg5520. Β2Μ: ενδογενές γονίδιο β2-µικροσφαιρίνης. Ανίχνευση hurankl πρωτεΐνης: Τα επίπεδα του διαλυτού ανθρώπινου RANKL προσδιορίστηκαν στον ορό διαγονιδιακών ή φυσικού τύπου ποντικιών µε την δοκιµή Luminex χρησιµοποιώντας το human RANKL single plex kit (Millipore) που αποτελεί την πιο ευαίσθητη διαθέσιµη δοκιµή. Στην σειρά Tg5516 τα επίπεδα του διαλυτού RANKL στον ορό είναι 6,26pg/ml (n=11 ποντίκια) τιµή που βρίσκεται πολύ κοντά στο κατώτατο ανιχνεύσιµο όριο της δοκιµής (4.88 pg/ml). Αντίθετα, στην σειρά Tg5519 τα επίπεδα του διαλυτού ανθρώπινου RANKL στον ορό είναι δραµατικά αυξηµένα µε µέσο όρο τα 1065 pg/ml (n=11 ποντίκια). Επίσης, η συγκέντρωση του διαλυτού RANKL στον ορό του ιδρυτή σειράς Tg5520 ανιχνεύθηκε στα 1003 pg/ml. Τέλος, στον ορό των φυσικού τύπου ποντικιών οι τιµές για τον ανθρώπινο RANKL ήταν όπως αναµενόταν αρνητικές (Παραδοτέο 1). Για την ανίχνευση της διαµεµβρανικής µορφής της RANKL πρωτεΐνης πραγµατοποιήθηκε κυτταροµετρία ροής σε υποπληθυσµούς λευκοκυττάρων των διαγονιδιακών σειρών Tg5516 (µικρός αριθµός αντιγράφων - χαµηλή έκφραση) και Tg5519 (µεγάλος αριθµός αντιγράφων µέτρια έκφραση). Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι σε κατάσταση ηρεµίας τα λευκοκύτταρα (Τ, Β λεµφοκύτταρα, µονοκύτταρα, πολυµορφοπύρηνα) δεν έχουν ανιχνεύσιµα επίπεδα διαµεµβρανικού RANKL στην κυτταρική τους µεµβράνη. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε western blot σε εκχυλίσµατα διαφόρων κυτταρικών τύπων για την ανίχνευση της ανθρώπινης RANKL πρωτεΐνης αλλά το αντίσωµα που χρησιµοποιήθηκε δεν µπόρεσε να διακρίνει την ανθρώπινη RANKL πρωτεΐνη από αυτή του ποντικού. Αυτό οφείλεται στην µεγάλη οµολογία του RANKL ανάµεσα στα δύο είδη οπότε τα διαθέσιµα αντισώµατα που κυκλοφορούν για western blots προσδένονται και στις δύο πρωτεΐνες.

6 Συνολικά, τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του ανθρώπινου RANKL σε επίπεδο mrna και πρωτεΐνης επέτρεψαν την ταξινόµηση των TghuRANKL διαγονιδιακών σειρών σύµφωνα µε τα επίπεδα έκφρασής του. Συγκεκριµένα, η σειρά Tg5516 έχει χαµηλά επίπεδα έκφρασης, ακολουθεί η σειρά Tg5519 µε πολύ αυξηµένα επίπεδα έκφρασης και η σειρά Tg5520 µε επίσης ιδιαίτερα αυξηµένα επίπεδα έκφρασης. Οι σειρές Tg5521 και Tg5528 δεν εκφράζουν το ανθρώπινο RANKL διαγονίδιο (Παραδοτέο 1). Σε επίπεδο mrna πραγµατοποιήθηκε σύγκριση του διαγονιδίου µε το πρότυπο έκφρασης του ενδογενούς RANKL γονιδίου σε διάφορους ιστούς των σειρών Tg5516, Tg5519 και Tg5520 και διαπιστώθηκε παρόµοιο πρότυπο έκφρασης (Παραδοτέο 2). Παραδοτέα Φάσης 1: Παραδ. 1: Ταξινόµηση των 5 TghuRANKL διαγονιδιακών σειρών σύµφωνα µε τα επίπεδα έκφρασής τους Παραδ. 2: Συγκριτική ανάλυση του προτύπου έκφρασης (επίπεδα, ιστοειδικότητα) µεταξύ του ανθρώπινου RANKL και του ενδογενούς RANKL Φάση 2. Φαινοτυπική ανάλυση Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης πραγµατοποιήθηκε ποσοτική εκτίµηση της οστικής απώλειας στις TghuRANKL διαγονιδιακές σειρές Tg5516, Tg5519, Tg5520, Tg5521 και Tg5528. Από τις διαγονιδιακές αυτές σειρές το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις Tg5516, Tg5519 και Tg5520 οι οποίες εµφάνισαν οστική απώλεια. Περιληπτικά πραγµατοποιήθηκαν οι εξής διαδικασίες φαινοτυπικής ανάλυσης: Ιστοπαθολογική ανάλυση: Στα µακρά οστά (µηριαίο, κνηµιαίο) των διαγονιδιακών σειρών Tg5516, Tg5519 και Tg5520, έγινε µονιµοποίηση, απασβέστωση και έγκλιση σε παραφίνη. Οι τοµές των οστών βάφτηκαν µε αιµατοξυλίνη/ηωσίνη για ιστολογική παρατήρηση, ενώ η χρώση µε TRAP (tartrate-resistant acid phosphatase) επέτρεψε τον εντοπισµό των οστεοκλαστών (6 ποντίκια ανά οµάδα). Βιοχηµικοί δείκτες στον ορό: Προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις βιοχηµικών δεικτών οστικής απώλειας στον ορό ποντικιών ηλικίας 3 µηνών όπως του ασβεστίου, φωσφόρου και TRACP5b (tartrate-resistant acid phosphatase form 5b). Επίσης, προσδιορίστηκαν τα επίπεδα της αλκαλικής φωσφατάσης που αποτελεί δείκτη οστικής παραγωγής. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε ποσοτικός προσδιορισµός µιας σειράς από βιοχηµικούς δείκτες όπως γλυκόζη, κρεατινίνη, ασπαρτική τρανσαµινάση (SGOT-AST), τρανσαµινάση της αλανίνης (SGPT-ALT), ουρία, ολικές πρωτεΐνες, όξινη φωσφατάση, ολική χολερυθρίνη και χοληστερίνη (6 ποντίκια ανά οµάδα).

7 Οστική µέτρηση: Πραγµατοποιήθηκε ποσοτική εκτίµηση στις διαγονιδιακές σειρές Tg5516, Tg5519 µε microct (µικρο-υπολογιστική τοµογραφία), κάτι που δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί στην σειρά Tg5520 γιατί δεν έδωσε ποτέ απογόνους λόγω του σοβαρού οστεοπορωτικού φαινοτύπου (6 ποντίκια ανά οµάδα). Κυτταροµετρία ροής: Πραγµατοποιήθηκε ποσοτικός προσδιορισµός των λευκοκυτταρικών υποπληθυσµών (Τ, Β λεµφοκύτταρα, µονοκύτταρα, πολυµορφοπύρηνα) σε θύµο και σπλήνα, µε ειδικά αντισώµατα χρησιµοποιώντας κυτταροµετρία ροής (3 ποντίκια ανά οµάδα). Αιµατολογικές εξετάσεις: Έγινε γενική αίµατος για να προσδιοριστούν οι διάφοροι κυτταρικού υποπληθυσµοί όπως λευκοκύτταρα, ερυθρά αιµοσφαίρια και αιµοπετάλια σε διαγονιδιακά και φυσικού τύπου ποντίκια ηλικίας 3 µηνών (6 ποντίκια ανά οµάδα). Συνοπτικά, η ανάλυση των 3 διαγονιδιακών σειρών µε τα διαφορετικά επίπεδα έκφρασης έδειξε τα παρακάτω αποτελέσµατα: ιαγονιδιακή σειρά Tg5516: Η σειρά αυτή φέρει µικρό αριθµό αντιγράφων του RANKL διαγονιδίου και έχει χαµηλά επίπεδα έκφρασης του ανθρώπινου RANKL. Κλινικά, οι απόγονοι της διαγονιδιακής αυτής σειράς δεν διαφέρουν από τα φυσικού τύπου ποντίκια. Η ιστολογική ανάλυση των οστών έδειξε αυξηµένη οστική απώλεια στο σπογγώδες σε απογόνους της σειράς ηλικίας 3 µηνών (Εικ. 3). Αν και δεν παρατηρήθηκε αλλαγή στην δοµή του φλοιώδους οστού εντούτοις αποκαλύφθηκε ότι τα µακρά οστά της σειράς Tg5516 είναι λιγότερο ανθεκτικά σε µηχανικές πιέσεις. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν σε ανάλυση microct (Εικ. 4) (Παραδοτέο 3). Η ανάλυση των Tg5516 ποντικιών δεν έδειξε κάποια διαφορά σε σχέση µε τα φυσικού τύπου ποντίκια όσον αφορά τους βιοχηµικούς δείκτες, και τους διάφορους υποπληθυσµούς σε θύµο, σπλήνα και αίµα. Εικόνα 3. Χρώση αιµατοξυλίνης/ηωσίνης στο µηριαίο οστούν δείχνει την ύπαρξη αυξηµένης οστικής απώλειας στο σπογγώδες Tg5516 ποντικιών σε σχέση µε τα φυσιολογικά ποντίκια (WT).

8 Εικόνα 4. Ποσοτική εκτίµηση της οστικής απώλειας στο σπογγώδες των Tg5516 ποντικιών µε microct. ιαγονιδιακή σειρά Tg5519: Η διαγονιδιακή σειρά Tg5519 φέρει µεγάλο αριθµό αντιγράφων του hurankl διαγονιδίου και έχει υψηλά επίπεδα έκφρασης του ανθρώπινου RANKL. Κλινικά, οι απόγονοι της διαγονιδιακής αυτής σειράς δεν διαφέρουν από τα φυσικού τύπου ποντίκια. Η ιστολογική ανάλυση των οστών έδειξε σοβαρή οστική απώλεια στο σπογγώδες και έντονη οστική απώλεια στο φλοιώδες οστούν που έχει αποκτήσει πορώδη δοµή (cortical porosity) σε ποντίκια ηλικίας 3 µηνών (Εικ. 5). Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη πολυάριθµων και µεγάλων οστεοκλαστών όπως προκύπτει από την χρώση µε TRAP (Εικ. 5) κάτι που αντανακλάται από την δραµατική αύξηση των βιοχηµικών δεικτών της οστικής απώλειας όπως του TRACP5b. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν µε ανάλυση microct στο σπογγώδες (Εικ. 6) και στο φλοιώδες (Εικ. 7). Παράλληλα, διαπιστώθηκε αυξηµένη οστική παραγωγή και σηµαντική αύξηση των επιπέδων της αλκαλικής φωσφατάσης του ορού. Επίσης, διαπιστώθηκε µειωµένη οστική αντοχή στα Tg5519 διαγονιδιακά ποντίκια. Ο έντονος αυτός οστεοπορωτικός φαινότυπος παρατηρήθηκε και στα δύο φύλα σε απογόνους ηλικίας 3 µηνών (Παραδοτέο 3). εν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά σε σχέση µε τα φυσικού τύπου ποντίκια όσον αφορά τους διάφορους υποπληθυσµούς σε θύµο, σπλήνα και αίµα.

9 Εικόνα 5. Χρώση µε αιµατοξυλίνη/ηωσίνη αποκαλύπτει την πορώδη δοµή του φλοιώδους οστού στα Tg5519 ποντίκια ενώ η χρώση TRAP αναδεικνύει την ύπαρξη γιγαντιαίων οστεοκλαστών στο φλοιώδες των ποντικιών αυτών. Εικόνα 6. Ανάλυση µε microct αναδεικνύει την χαρακτηριστική δοµή του σπογγώδους σε φυσικού τύπου (WT) ποντίκια και την καταστροφή του στην διαγονιδιακή σειρά Tg5519.

10 Εικόνα 7. Ποσοτική εκτίµηση της οστικής απώλειας στο φλοιώδες των Tg5519 ποντικιών (µαύρο χρώµα) σε σχέση µε τα φυσικού τύπου ποντίκια (λευκό χρώµα) µε microct. ιαγονιδιακή σειρά Tg5520: Ο ιδρυτής της διαγονιδιακής σειράς Tg5520, µε µεγάλο αριθµό αντιγράφων και την υψηλότερη έκφραση του διαγονιδίου εµφάνισε έναν σοβαρό σκελετικό φαινότυπο χαρακτηριζόµενο από έντονη κύφωση, περιορισµένη κινητικότητα και παραµόρφωση των κάτω άκρων, ένας φαινότυπος που µοιάζει µε τα κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών που πάσχουν από οστεοπόρωση. Η συγκεκριµένη σειρά δεν µπόρεσε να αναπαραχθεί και να δώσει απογόνους. Η ιστοπαθολογική ανάλυση των µακρών οστών ανέδειξε την παρουσία µεγάλου αριθµού οστεοκλαστών και εκτεταµένη οστική καταστροφή στο φλοιώδες και στο σπογγώδες που οφείλεται σε αυξηµένη οστική απορρόφηση λόγω της παρουσίας του µεγάλου αριθµού οστεοκλαστών (Εικ. 8). Η µελέτη της αρχιτεκτονικής δοµής της σπογγώδους περιοχής του ισχίου αποκαλύπτει καταστροφή της αυξητικής πλάκας και απουσία του σπογγώδους οστού, παρουσία αυθόρµητων καταγµάτων και εµφάνιση πορώδους δοµής στο φλοιώδες (Παραδοτέο 3). Εικόνα 8. Τοµές ισχίου από διαγονιδιακά ποντίκια Tg5520 και Tg5519 µε χρώση αιµατοξυλίνηςηωσίνης. Παρατηρείται η συµπαγής δοµή του φλοιώδους στα φυσικού τύπου ποντίκια και η χαρακτηριστική πορώδης δοµή του φλοιώδους στα διαγονιδιακά ποντίκια Tg5520 και Tg5519. Συνοπτικά, δηµιουργήθηκαν δύο νέα γενετικά µοντέλα οστεοπόρωσης, το διαγονιδιακό µοντέλο Tg5516 µε ήπια οστεοπόρωση και το µοντέλο Tg5519 µε έντονη οστεοπόρωση (Παραδοτέο 3). Παραδοτέο Φάσης 2: Παραδ. 3: Καθιέρωση νέων γενετικών µοντέλων οστικής απώλειας έπειτα από ποσοτική φαινοτυπική ανάλυση στα TghuRANKL ποντίκια

11 Φάση 3. Προκλινικές δοκιµές Για να εξετασθεί αν τα TghuRANKL διαγονιδιακά ποντίκια αποτελούν ιδανικά εργαλεία για την αξιολόγηση (αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια) νέων αναστολέων της οστικής απορρόφησης επιλέχθηκε η χορήγηση γνωστών φαρµάκων έναντι της οστεοπόρωσης όπως είναι τα διφωσφωνικά. Τα νεότερης γενιάς διφωσφωνικά (αµινοδιφωσφωνικά) αναστέλλουν την αυξηµένη αποδόµηση και απώλεια ασβεστίου από τα οστά που παρατηρείται σε ασθένειες µε αυξηµένη οστική απορρόφηση. Η αντιοστεοκλαστική δράση των διφωσφωνικών αφορά τις µεταβολές στην λειτουργία, την διαφοροποίηση και την απορροφητική ικανότητα των οστεοκλαστών µε τελικό στόχο την απόπτωση τους, επιβραδύνοντας τον ρυθµό της οστικής ανακατασκευής. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η οστική µάζα και αντοχή και κατά συνέπεια ελαττώνονται τα οστεοπορωτικά κατάγµατα. Στην συγκεκριµένη µελέτη επιλέχθηκε η χορήγηση αλενδρονάτης (αµινοδιφωσφωνικό) τόσο στην διαγονιδιακή σειρά Tg5516 που παρουσιάζει ήπιο οστεοπορωτικό φαινότυπο όσο και στην σειρά Tg5519 που παρουσιάζει έντονο οστεοπορωτικό φαινότυπο. Τα ζώα στα οποία χορηγήθηκε η αλενδρονάτη χωρίσθηκαν σε τέσσερις οµάδες : α. Ζώα φυσικού τύπου στα οποία χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός β. Ζώα φυσικού τύπου στα οποία χορηγήθηκε αλενδρονάτη γ. ιαγονιδιακά ζώα στα οποία χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός δ. ιαγονιδιακά ζώα στα οποία χορηγήθηκε αλενδρονάτη Οι δύο πρώτες οµάδες αποτέλεσαν τις οµάδες ελέγχου. Για την σειρά Tg5516 χρησιµοποιήθηκαν 5 ποντίκια φυσικού τύπου (2 χωρίς και 3 µε αλενδρονάτη) και 6 διαγονιδιακά ποντίκια (3 χωρίς και 3 µε αλενδρονάτη) ανεξαρτήτου φύλου. Για την σειρά Tg5519 χρησιµοποιήθηκαν 16 ποντίκια αγρίου τύπου (8 χωρίς και 8 µε αλενδρονάτη ) και 16 διαγονιδιακά ποντίκια (8 χωρίς και 8 µε αλενδρονάτη). Η χορήγηση του φαρµάκου σε όλα τα ποντίκια ξεκίνησε ταυτόχρονα σε ηλικία 3 εβδοµάδων, όπου δεν υπάρχει ένδειξη οστικής απώλειας, και ολοκληρώθηκε σε ηλικία 3 µηνών, όπου και στις δύο διαγονιδιακές σειρές υπάρχει έντονη οστική απώλεια. Η δόση της αλενδρονάτης που επιλέχθηκε να χορηγηθεί ήταν 0,5 mg/kg σωµατικού βάρους ενώ χορηγήθηκε 0,9% ΝaCl (φυσιολογικός ορός) στις αντίστοιχες οµάδες ελέγχου, που αποτέλεσε και το µέσο του ενέσιµου διαλύµατος αλενδρονάτης. Επιλέχθηκε αυτή η δόση για το πρωταρχικό αυτό πείραµα γιατί έχει δειχθεί ότι είναι αποτελεσµατική σε άλλα µοντέλο οστεοπόρωσης σε ποντίκια (Ohishi et al., Am J Pathology 2009) και επίσης είναι κοντά στην συνιστώµενη εβδοµαδιαία χορήγηση σε οστεοπορωτικούς ασθενείς (περίπου 1mg/Kg). Η χορήγηση της αλενδρονάτης έγινε µε υποδόρεια ένεση, µία φορά την εβδοµάδα. Τα ενέσιµα διαλύµατα τόσο της αλενδρονάτης όσο και του φυσιολογικού ορού παρασκευάστηκαν µε βάση το σωµατικό βάρος των ζώων έτσι ώστε κάθε ζώο κατά µέσο όρο να λαµβάνει περίπου 0,5µg/g/10 µl. Μετά την

12 ολοκλήρωση του σχήµατος χορήγησης τα ζώα θυσιάστηκαν, έγινε αποµόνωση των µακρών οστών, µονιµοποίηση, απασβέστωση και έγκλιση σε παραφίνη. Ακολούθησαν σειριακές τοµές στις οποίες έγινε χρώση µε αιµατοξυλίνη/ηωσίνη ή TRAP για τους οστεοκλάστες και πραγµατοποιήθηκε ιστολογική ανάλυση. Τα αποτελέσµατα της ιστολογικής ανάλυσης για την σειρά Tg5516 έδειξαν ότι η αλενδρονάτη αναστέλλει την οστική απώλεια ενισχύοντας τη δοµή του σπογγώδους µε οστικές δοκίδες (Εικ. 9). Εποµένως η δοσολογία που χρησιµοποιήθηκε φαίνεται ότι είναι αποτελεσµατική για τη σειρά Tg5516 που εµφανίζει ήπιο φαινότυπο οστεοπόρωσης (Παραδοτέο 4). Στο µέλλον πρόκειται να επαναλάβουµε το πείραµα αυτό µε µεγαλύτερο αριθµό ζώων και να προχωρήσουµε σε ποσοτικοποίηση της οστικής µάζας αλλά και σε τεστ αντοχής των οστών Εικόνα 9. Χρώση τοµών µηριαίου οστού µε αιµατοξυλίνη/ηωσίνη ποντικών της διαγονιδιακής σειράς Tg5516 στα οποία χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός ή αλενδρονάτη. Στην σειρά 5519 µε τον σοβαρό φαινότυπο οστεοπόρωσης παρατηρήθηκε µια µερική δράση της αλενδρονάτης στη δοσολογία που χρησιµοποιήθηκε. Συγκεκριµένα, η δοµή του σπογγώδους εµφανίστηκε ενισχυµένη στα διαγονιδιακά ποντίκια στα οποία χορηγήθηκε αλενδρονάτη. Επίσης, η αυξητική πλάκα διατηρήθηκε ατόφια σε όλο το µήκος της σε αντίθεση µε τα διαγονιδικά ποντίκια που δεν λάµβαναν αλενδρονάτη (Εικ. 10). Η αλενδρονάτη δεν φαίνεται να εξάλειψε την πορώδη δοµή της φλοιώδους µοίρας αν και παρατηρήθηκε λιγότερη κυτταροβρίθεια (Εικ. 10). (Παραδοτέο 4). Μελλοντικά πρόκειται να γίνει ποσοτικοποίηση της οστικής µάζας και τεστ αντοχής των οστών σε όλες τις οµάδες. Επίσης, πρόκειται να αξιολογηθεί η χορήγηση αλενδρονάτης σε µεγαλύτερη δόση ή πιο συχνή χορήγηση ώστε να ανασταλεί πλήρως ο οστεοπορωτικός φαινότυπος.

13 Εικόνα 10. Χρώση τοµών µηριαίου οστού µε αιµατοξυλίνη/ηωσίνη (H/E) ή TRAP ποντικών της διαγονιδιακής σειράς Tg5519 στα οποία χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός ή αλενδρονάτη. Συνοπτικά, η χορήγηση της αλενδρονάτης σε δοσολογία 0.5mg/kg εβδοµαδιαίως ήταν αποτελεσµατική για την αναστολή της οστεοπόρωσης στο διαγονιδιακό µοντέλο ήπιας οστεοπόρωσης Tg5516 και µερικώς αποτελεσµατική στο µοντέλο σοβαρής οστεοπόρωσης Tg5519 (Παραδοτέο 4). Παραδοτέο Φάσης 3: Παραδ. 4: Αξιολόγηση αναστολέων οστικής απορρόφησης στα TghuRANKL ποντίκια Φάση 4. ιάδοση των αποτελεσµάτων Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης έχουν συγκεντρωθεί, αξιολογηθεί και είµαστε στην φάση της συγγραφής της δηµοσίευσης και την αποστολή της σε διεθνές επιστηµονικό περιοδικό υψηλού δείκτη απήχησης εντός του 2011 (Παραδοτέο 5). Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης ανακοινώθηκαν στα εξής διεθνή συνέδρια: Niti A, Dacquin R, Rinotas V, Jurdic P, Douni E. (2010). Generation and analysis of a novel genetic model of osteoporosis: Human RANKLexpressing transgenic mice. 3 rd International Conference on Osteoimmunology: Interactions of the immune and skeletal systems. Aegean Conferences, June 20-25, Santorini. Aegean Conference Series vol.49, Abstract No 65. Niti A, Dacquin R, Rinotas V, Jurdic P, Douni E. (2010). A novel genetic model of osteoporosis by overexpression of human RANKL in transgenic

14 mice. 24 th International Mammalian Genome Conference October, Heraklion. Αυτή η ανακοίνωση βραβεύθηκε από το συνέδριο. (Παραδοτέο 6) Η παρούσα έκθεση περιέχει αδηµοσίευτα αποτελέσµατα και αποτελεί αναλυτική περιγραφή της µελέτης. Τα αποτελέσµατα πρόκειται να δηµοσιευθούν σε επιστηµονικό περιοδικό εντός του 2011 και για τον λόγο αυτό δεν επιθυµούµε τη δηµοσίευση του τελικού κειµένου στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δηµοσίευσης στο περιοδικό (Παραδοτέο 7).. Παραδοτέα Φάσης 4: Παραδ. 5: Συλλογή αποτελεσµάτων, συγγραφή δηµοσίευσης Παραδ. 6: Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια Παραδ. 7: Τελική έκθεση Πρόοδος στην δηµιουργία του τελικού προΐόντος Η µελέτη µας ολοκληρώθηκε επιτυχώς εκπληρώνοντας τους αρχικούς στόχους και τα παραδοτέα και τηρώντας το χρονοδιάγραµµα. Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης ολοκληρώθηκε ο χαρακτηρισµός νέων γενετικών µοντέλων οστεοπόρωσης που επάγονται από την υπερέκφραση ανθρώπινου RANKL σε διαγονιδιακά ποντίκια. Η ποσοτική ανάλυση της έκφρασης σε συνδυασµό µε την ποσοτική εκτίµηση της οστικής απώλειας στις διαφορετικές διαγονιδιακές σειρές, επέτρεψαν την κατηγοριοποίησή τους ανάλογα µε την βαρύτητα του φαινοτύπου της οστικής απώλειας. Για παράδειγµα η διαγονιδιακή σειρά Tg5516 µε την χαµηλότερη έκφραση εµφανίζει έναν ήπιο φαινότυπο οστικής απώλειας στο σπογγώδες, η σειρά Tg5519 µε υψηλή έκφραση εκδηλώνει σοβαρή οστική απώλεια στο σπογγώδες και στο φλοιώδες, ενώ η σειρά Tg5520 µε επίσης υψηλή έκφραση, εµφανίζει σοβαρή οστική απώλεια στο σπογγώδες και στο φλοιώδες, αυξηµένη οστεοκλαστογένεση και αυθόρµητα κατάγµατα. Κάτι τέτοιο αυξάνει τις δυνατότητες επιλογής σε γενετικά µοντέλα µε ήπια ή έντονη οστεοπόρωση. Οι προκλινικές δοκιµές µε αλενδρονάτη έδειξαν ότι η οστική απώλεια παρεµποδίζεται οπότε καθιστούν τα νέα αυτά µοντέλα ιδανικά για την αξιολόγηση νέων αναστολέων έναντι του RANKL αλλά και της οστεοκλαστικής δραστηριότητας γενικότερα. Αναµένεται ότι η δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων µας µέσω της επικείµενης δηµοσίευσης θα προσελκύσει το ενδιαφέρον της φαρµακοβιοµηχανίας αφενός γιατί δεν υπάρχει άλλο µοντέλο υπερέκφρασης ανθρώπινου RANKL και αφετέρου διότι µόλις πριν λίγους µήνες επιτράπηκε από το FDA η θεραπευτική αντιµετώπιση οστεοπορωτικών ασθενών µε βιολογικό παράγοντα δηλαδή αντίσωµα έναντι του RANKL. Τέλος, σε

15 ερευνητικό επίπεδο τα TghuRANKL διαγονιδιακά ποντίκια είναι ιδανικά εργαλεία για την κατανόηση των παθογενετικών µηχανισµών της οστεοπόρωσης και γενικότερα παθολογιών που σχετίζονται µε υπερέκφραση του RANKL. Χρονοδιάγραµµα Το χρονοδιάγραµµα ακολουθήθηκε χωρίς τροποποιήσεις. Φάση 1. Ανάλυση έκφρασης στα TghuRANKL ποντίκια (3 µήνες): Παραδ. 1: Ταξινόµηση των 5 TghuRANKL διαγονιδιακών σειρών σύµφωνα µε τα επίπεδα έκφρασής τους Παραδ. 2: Συγκριτική ανάλυση του προτύπου έκφρασης µεταξύ του ανθρώπινου RANKL και του ενδογενούς RANKL Φάση 2. Φαινοτυπική ανάλυση (9 µήνες): Παραδ. 3: Καθιέρωση νέων γενετικών µοντέλων οστικής απώλειας έπειτα από ποσοτική φαινοτυπική ανάλυση στα TghuRANKL ποντίκια Φάση 3. Προκλινικές δοκιµές (6 µήνες): Παραδ. 4: Αξιολόγηση αναστολέων οστικής απορρόφησης στα TghuRANKL ποντίκια Φάση 4. ιάδοση των αποτελεσµάτων (3 µήνες): Παραδ. 5: Συλλογή αποτελεσµάτων, συγγραφή δηµοσίευσης Παραδ. 6: Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια Παραδ. 7: Τελική έκθεση ιάρκεια (σε µήνες): ΦΑΣΕΙΣ (συνοπτικά) Ανάλυση έκφρασης στα TghuRANKL ποντίκια Φαινοτυπική ανάλυση Προκλινικές δοκιµές ιάδοση των αποτελεσµάτων

16 Κατανοµή εργασιών µεταξύ των µελών της ερευνητικής οµάδας Η ρ. Ντούνη είναι επικεφαλής της ερευνητικής οµάδας και ασχολήθηκε µε τον σχεδιασµό των πειραµάτων, την κατανοµή των επιµέρους εργασιών στα µέλη της ερευνητικής οµάδας, την εκπαίδευση των µελών της οµάδας και την επίβλεψη της πειραµατικής διαδικασίας. Φρόντισε ώστε να υλοποιηθούν όλες οι φάσεις, τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραµµα και ο οικονοµικός σχεδιασµός της παρούσας µελέτης φέροντας την ευθύνη για την άρτια διεξαγωγή της µελέτης. Επίσης, ασχολήθηκε µε τη συλλογή των αποτελεσµάτων και την συγγραφή εργασίας που θα αποσταλεί σε αναγνωρισµένο διεθνές επιστηµονικό περιοδικό µε υψηλό δείκτη απήχησης. Η κ. Νίτη είναι διδακτορική φοιτήτρια στο εργαστήριο της ρ. Ντούνη και υπότροφος του Φλέµιγκ ( ) και στα πλαίσια της µεταπτυχιακής της εργασίας ασχολήθηκε µε την δηµιουργία και αρχική ανάλυση των διαγονιδιακών ποντικιών που υπερεκφράζουν τον RANKL. Στην παρούσα µελέτη ασχολήθηκε µε τα πειράµατα της ανίχνευσης της RANKL πρωτεΐνης (φάση 1), και της ανάλυσης του ανοσοποιητικού συστήµατος µε κυτταροµετρία ροής (φάση 2). Επίσης, ασχολήθηκε µε την ποσοτική ανάλυση του σκελετικού συστήµατος (φάση 2) και τις προκλινικές δοκιµές (φάση 3). Ο κ. Ρηνώτας είναι επιστηµονικός συνεργάτης στο εργαστήριο της ρ. Ντούνη εδώ και 3 χρόνια. Στην παρούσα µελέτη ασχολήθηκε µε την φύλαξη και γονοτυπική ανάλυση των διαγονιδιακών ποντικών, την ανάλυση του προτύπου έκφρασης σε επίπεδο RNA (φάση 1), την ιστολογία (φάση 2), και τις προκλινικές δοκιµές (φάση 3).

17 Οικονοµικά στοιχεία Ακολουθεί ο οικονοµικός απολογισµός της µελέτης. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα απορροφήθηκε το 100% του προϋπολογισµού. Συγκεκριµένα οι δαπάνες µέχρι 8/12/2010 έχουν ως εξής: Είδος δαπάνης Προϋπολογισµός απάνη Α. Αµοιβές Β. απάνη συµµετοχής σε συνέδριο. Αναλώσιµα Κόστος διαβίωσης ποντικιών Ε. Παρακράτηση από το Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλ. Φλέµιγκ ΣΥΝΟΛΟ Οι αµοιβές αφορούν στην σύµβαση µερικής απασχόλησης του κ. Ευάγγελου Ρηνώτα, µέλους της ερευνητικής οµάδας. Ο κ. Ρηνώτας απασχολήθηκε µερικώς και σε άλλο ερευνητικό πρόγραµµα. Η δαπάνη συµµετοχής σε συνέδριο αφορά στην συµµετοχή της κ. Αλεξάνδρας Νίτη, µέλους της ερευνητικής οµάδας, στο διεθνές συνέδριο «3rd International Conference on Osteoimmunology: Interactions of the Immune and Skeletal Systems». Σαντορίνη Ιουνίου Οι υπόλοιπες δαπάνες αφορούν σε αγορά αναλωσίµων και κόστος διαβίωσης ποντικιών. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παραγγελίες και υπάρχουν όλα τα παραστατικά εκτός από ένα τιµολόγιο αξίας 325 που µόλις παραληφθεί θα προσκοµιστεί και αυτό. Ευχαριστίες Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά το Κοινωφελές Ιωάννη Σ. Λάτση για την επιχορήγηση της παρούσας ερευνητικής µελέτης στα πλαίσια των ερευνητικών µελετών Η επιχορήγηση αυτή έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην επιτάχυνση της µελέτης µας και συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση των νέων µοντέλων οστεοπόρωσης που δηµιούργησε η ερευνητική µας οµάδα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΟΝΙ ΙΩΜΑΤΙΚΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΟΝΙ ΙΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΟΝΙ ΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ (γονίδιο φαινότυπος) Πρόσθεση εξωγενών γονιδίων (διαγονιδιακά) Τροποποίηση ενδογενών γονιδίων Αφαίρεση γονιδίων (knockout) ΥΠΟΘΕΣΗ Στοχευμένη μεταλλαξογένεση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη του ρόλου ανοσο-τροποποιητικής δράσεως της p38 µιτογονο-ενεργοποιηµένης κινάσης ( p38 MAPK ) Μαυρόπουλος Αθανάσιος, PhD ΕΙΣΑΓΩΓΗ-Ι H p38 MAPK ενεργοποιείται από τις ιντερλευκίνες IL-12 και IL-18

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Παράρτημα 1 Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Η Επιτροπή Ορφανών Φαρμάκων (COMP), έχοντας εξετάσει την αίτηση, κατέληξε στα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Interactions between diet-derived phytoestrogens and bone-related genes

Interactions between diet-derived phytoestrogens and bone-related genes Αλληλεπιδράσεις φυτο-οιστρογόνων της διατροφής με γονίδια που εμπλέκονται στον μεταβολισμό των οστών Ρωξάνη Τέντα Roxane Tenta Assistant Prof. in Human Physiology Interactions between diet-derived phytoestrogens

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Α. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΗΛΙΚΙΑ < 50 ΕΤΩΝ: Ø Κατάγµατα χαµηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Η μεταφορά ανθρώπινου γονιδίου σε βακτήριο δίνει διαφορετικό προϊόν μεταγραφής και μετάφρασης, ενώ σε μύκητες μεταγράφεται κανονικά αλλά το προϊόν μετάφρασης εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Οστεοπόρωση Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Η οστεοπόρωση είναι πιο συχνή από τις παθήσεις της καρδιάς και των πνευμόνων Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή επιδημία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Α. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΗΛΙΚΙΑ < 50 ΕΤΩΝ: Κατάγματα χαμηλής βίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΑΘ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΗΣ RANKL ΣΕ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tρίτη, 1 η Ιουνίου 2004 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Tρίτη, 1 η Ιουνίου 2004 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Tρίτη, 1 η Ιουνίου 2004 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 1Α. Να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Πρωτοπαθή Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση Οστεοπόρωση των ηλικιωμένων ή γεροντική οστεοπόρωση Δευτεροπαθή

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Πρωτοπαθή Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση Οστεοπόρωση των ηλικιωμένων ή γεροντική οστεοπόρωση Δευτεροπαθή ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Τι είναι η οστεοπόρωση; Η οστεοπόρωση είναι η συχνότερη πάθηση των οστών και χαρακτηρίζεται, πρώτον, από χαμηλή οστική μάζα ή, πιο απλά, από λιγότερη ποσότητα οστού και δεύτερον, από διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...10 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση: από τη διάγνωση στη θεραπεία

Οστεοπόρωση: από τη διάγνωση στη θεραπεία Σελίδα 1 από 5 Οστεοπόρωση: από τη διάγνωση στη θεραπεία Γερμανός Ιερονυμάκης 1, Γιώργος Μίλεσης MSc 2 1 Τεχνολόγος ακτινολόγος, 2 Κλινικός Διαιτολόγος, MSc Εφαρμοσμένης Κλινικής Διατροφής Ένα από τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών με βιοτεχνολογικές μεθόδους Μεταφορά γονιδίων σε ευκαρυωτικά κύτταρα (Γονιδιακή θεραπεία)

Παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών με βιοτεχνολογικές μεθόδους Μεταφορά γονιδίων σε ευκαρυωτικά κύτταρα (Γονιδιακή θεραπεία) Παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών με βιοτεχνολογικές μεθόδους Μεταφορά γονιδίων σε ευκαρυωτικά κύτταρα (Γονιδιακή θεραπεία) Παραγωγή ινσουλίνης από βακτήρια Παρελθόν: απομόνωση ινσουλίνης από πάνγκρεας

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιότητα και αναγκαιότητα των νεότερων θεραπειών στην οστεοπόρωση

Αιτιότητα και αναγκαιότητα των νεότερων θεραπειών στην οστεοπόρωση Αιτιότητα και αναγκαιότητα των νεότερων θεραπειών στην οστεοπόρωση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Παναγιώτης Τρόντζας ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΑΘΗΝΑ DEBATE στην οστεοπόρωση Η οστική ανακατασκευή (bone turnover) H ί π

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Μοριακής Γενετικής

Εργαλεία Μοριακής Γενετικής Εργαλεία Μοριακής Γενετικής Αρχές Μοριακής κλωνοποίησης Τα περιοριστικά ένζυμα: αναγνωρίζουν αλληλουχίες (θέσεις περιορισμού). 2 τύποι ενζύμων: -Τύπος I = Κόβουν κοντά στη θέση περιορισμού -σπάνια χρησιμοποιούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ II ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη της ρύθµισης της πρωτεινοσύνθεσης στο επίπεδο του Ριβοσώµατος εντοπίζεται σε τρία επίπεδα

Η µελέτη της ρύθµισης της πρωτεινοσύνθεσης στο επίπεδο του Ριβοσώµατος εντοπίζεται σε τρία επίπεδα Η µελέτη της ρύθµισης της πρωτεινοσύνθεσης στο επίπεδο του Ριβοσώµατος εντοπίζεται σε τρία επίπεδα ΣτονΣτον ρόλο των διαφόρων οµάδων των ριβοσωµικών πρωτεινών. Κατά πόσο δηλαδή υπάρχει ετερογένεια στις

Διαβάστε περισσότερα

IΣTOΛOΓIA. Tα δείγµατα του βιολογικού υλικού λαµβάνονται µε > βελόνες ενδοσκοπικούς σωλήνες εύκαµπτους καθετήρες

IΣTOΛOΓIA. Tα δείγµατα του βιολογικού υλικού λαµβάνονται µε > βελόνες ενδοσκοπικούς σωλήνες εύκαµπτους καθετήρες IΣTOΛOΓIA H ιστολογία κλάδος της ιατρικής που µελετά > υφή βιολογικού υλικού και τους τρόπους που τα επιµέρους συστατικά στοιχεία σχετίζονται µεταξύ τους δοµικά & λειτουργικά Tα δείγµατα του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Θέµα 1 ο 1. Τα άτοµα που είναι ετερόζυγα για τη β-θαλασσαιµία: α. Εµφανίζουν ήπια αναιµία β. Έχουν ευαισθησία στην ελονοσία γ. Συνθέτουν µεγάλη ποσότητα HbF δ.

Διαβάστε περισσότερα

«β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας»

«β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας» Εργαστήριο Κυτταρογενετικής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» «β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας» Ζαχάκη Σοφία - Ουρανία Βιολόγος, MSc, PhD β μεσογειακή αναιμία Η θαλασσαιμία ή νόσος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. γ 3. α 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος

There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος Η οστεοπόρωση αποτελεί κλινική συνδρομή και χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής πυκνότητας των οστών και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα οστα αποτελούνται από το φλοιό και σπογγώδες οστό. Μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους οστού υπάρχει ο μυελός των οστών

Τα οστα αποτελούνται από το φλοιό και σπογγώδες οστό. Μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους οστού υπάρχει ο μυελός των οστών Οστεοπόρωση Τα οστα αποτελούνται από το φλοιό και σπογγώδες οστό Μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους οστού υπάρχει ο μυελός των οστών Φυσιολογικό οστό Οστεπορωτικό Οστεοπόρωση - Ορισμός Αύξηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΘΕΜΑ 1 ο Γράψτε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Ηµέρα Οστεοπόρωσης (20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

Παγκόσµια Ηµέρα Οστεοπόρωσης (20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) Παγκόσµια Ηµέρα Οστεοπόρωσης (20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) Όπως είναι πλέον γνωστό ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO),εδώ και µερικά χρόνια έχει αφιερώσει µια ηµέρα του χρόνου στο πρόβληµα της Οστεοπόρωσης. Το ιεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Η αναγέννηση µηδενίζει το ηλικιακό ρολόι; Εκτίµηση της κυτταρικής γήρανσης σε αναγεννηµένα όργανα.

Η αναγέννηση µηδενίζει το ηλικιακό ρολόι; Εκτίµηση της κυτταρικής γήρανσης σε αναγεννηµένα όργανα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2011 Η αναγέννηση µηδενίζει το ηλικιακό ρολόι; Εκτίµηση της κυτταρικής γήρανσης σε αναγεννηµένα όργανα. Μιχάλης Αβέρωφ (επιστ. υπεύθυνος) Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΣΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΣΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΣΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το οστό αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον για μετάσταση, καθώς η συνεχής και δυναμική ανάπλασή τον παρέχει μια γόνιμη βάση για την παλιννόστηση και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουµε τις προτεινόµενες απαντήσεις που αφορούν τα θέµατα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Ηµερησίων Γενικών Λυκείων.

Σας αποστέλλουµε τις προτεινόµενες απαντήσεις που αφορούν τα θέµατα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Ηµερησίων Γενικών Λυκείων. Αθήνα, 30/5/2012 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Σας αποστέλλουµε τις προτεινόµενες απαντήσεις που αφορούν τα θέµατα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Ηµερησίων Γενικών Λυκείων. Η Επιτροπή Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α A1. Τα πλασμίδια είναι: δ. κυκλικά δίκλωνα μόρια DNA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΓΚΙΝΗ ΧΗΜΙΚΟΥ Μελέτη των ιστολογικών και βιοχημικών αλλοιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΑΚΧΑΡΩΝ-ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΔ -ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.Σε μία καλλιέργεια μικροοργανισμών κατά τη λανθάνουσα φάση ο πληθυσμός των μικροοργανισμών: α. μειώνεται β. παραμένει σχεδόν σταθερός

3.Σε μία καλλιέργεια μικροοργανισμών κατά τη λανθάνουσα φάση ο πληθυσμός των μικροοργανισμών: α. μειώνεται β. παραμένει σχεδόν σταθερός ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οστεοπόρωση;

Τι είναι οστεοπόρωση; Τι είναι οστεοπόρωση; Η οστεοπόρωση είναι χρόνια πάθηση του μεταβολισμού των οστών, κατά την οποία παρατηρείται σταδιακή μείωση της πυκνότητας και της ποιότητάς τους, ώστε αυτά με την πάροδο του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ Οι όγκοι χαρακτηρίζονται από πολλαπλές αλλαγές του μεταβολισμού. Η χαρακτηριστική μεταβολική λειτουργία μπορεί να μετρηθεί in vivo με τη βοήθεια ενός ραδιοσημασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικό διαγώνισμα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/3/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σημείωση: η διπλή αρίθμηση στις σελίδες αφορά την παλιά και τη νέα έκδοση του σχολικού βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Παιδείας της ΠΕΒ. Αθήνα, 4/6/2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Η Επιτροπή Παιδείας της ΠΕΒ. Αθήνα, 4/6/2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Αθήνα, 4/6/2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β ).

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Με τη μελέτη καρυότυπου είναι δυνατό να διαγνωστεί: Α. Η φαινυλκετονουρία Β. Ο αλφισμός Γ. Η δρεπανοκυτταρική αναιμία Δ. Το σύνδρομο Turner

Α1. Με τη μελέτη καρυότυπου είναι δυνατό να διαγνωστεί: Α. Η φαινυλκετονουρία Β. Ο αλφισμός Γ. Η δρεπανοκυτταρική αναιμία Δ. Το σύνδρομο Turner ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 30 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Τρίτη, 30 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Τρίτη, 30 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1o Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2003 ÏÅÖÅ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ÈÅÌÁÔÁ 2003 ÏÅÖÅ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. 1.β 2.δ 3.γ Β. 1. ΛΑΘΟΣ (2 µονάδες) Γ. 2. ΛΑΘΟΣ (2 µονάδες) 3. ΛΑΘΟΣ (2 µονάδες) 4. ΣΩΣΤΟ (2 µονάδες) 5. ΣΩΣΤΟ (2 µονάδες) ΘΕΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασυνδυασμένο DNA. Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση. Richard M. Myers Jan A. Witkowski. James D. Watson Amy A.

Ανασυνδυασμένο DNA. Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση. Richard M. Myers Jan A. Witkowski. James D. Watson Amy A. Ανασυνδυασμένο DNA Γονίδια και Γονιδιώματα Μία Συνοπτική Παρουσίαση James D. Watson Amy A. Caudy Richard M. Myers Jan A. Witkowski Κεφάλαιο 8 Επιγενετικές τροποποιήσεις του γονιδιώματος 2 Το πρόβλημα της

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικό Ντόπινγκ. Τζιαμούρτας Ζ. Αθανάσιος. Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης

Γενετικό Ντόπινγκ. Τζιαμούρτας Ζ. Αθανάσιος. Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης Γενετικό Ντόπινγκ Τζιαμούρτας Ζ. Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης Γενετικό Ντόπινγκ Ως γενετικό ντόπινγκ ορίζεται η μη θεραπευτική χρήση γονιδίων, γενετικών στοιχείων και / ή κυττάρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 1 8. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική Φαρμακευτικές πρωτεΐνες Τι είναι οι φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 04 Ιουνίου 2014 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α A1. Τα πλασμίδια είναι: δ. κυκλικά δίκλωνα μόρια DNA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.51.557 50.56.296 25ης Μαρτίου 74 ΠΛ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα& Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα& Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα& Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 1. 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 2. 25ης Μαρτίου 74 Π. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 3. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε μόνο ενέσιμα φάρμακα και μόνο στο σημείο που πάσχει. ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ξεκίνησε στη λογική του γιατί να μη χορηγήσω ένα αντιφλεγμονώδες

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Οξεία μυελογενής λευχαιμία Γενικά στοιχεία Ταξινόμηση και τύποι Ενδείξεις και συμπτώματα Αίτια πρόκλησης Διάγνωση Παρουσίαση και επαναστόχευση από Βικιπαίδεια Οξεία μυελογενής λευχαιμία : Ζήσου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙ Ι0 MYD88 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙ Ι0 MYD88 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙ Ι MYD88 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Φωτεινή Μάλλη 1, Ειρήνη Γερογιάννη 1 Καλλιόπη Αγγέλου 1, Βίκυ Μολλάκη 2, Φωτεινή Μπαρδάκα 1, Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης

Διαβάστε περισσότερα

Φόρµα καταγραφής ασθενών µε µυική δυστροφία Duchenne/Becker

Φόρµα καταγραφής ασθενών µε µυική δυστροφία Duchenne/Becker Φόρµα καταγραφής ασθενών µε µυική δυστροφία Duchenne/Becker Προσωπικά Στοιχεία Όνοµα Επίθετο Όνοµα πατέρα Όνοµα µητέρας Φύλο Ηµεροµηνία Γέννησης E-mail Τηλέφωνο Διεύθυνση Καταγωγή Εθνικότητα Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. Οι ρυθμιστές του οργανισμού

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. Οι ρυθμιστές του οργανισμού ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Οι ρυθμιστές του οργανισμού Είδη αδένων στον άνθρωπο o Εξωκρινείς αδένες: εκκρίνουν το προϊόν τους μέσω εκφορητικού πόρου είτε στην επιφάνεια του σώματος (π.χ. ιδρωτοποιοί και σμηγματογόνοι

Διαβάστε περισσότερα

O S T E O V I L E (Alfacalcidol)

O S T E O V I L E (Alfacalcidol) O S T E O V I L E (Alfacalcidol) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OSTEOVILE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ OSTEOVILE 0,25 mcg/cap: Περιέχει 0,25 mcg/cap alfacalcidol

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ Τ- ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ Foxp3 ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ Τ- ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ Foxp3 ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μονάδα Ανοσολογίας Καρκίνου, Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξεταστική Ιανουαρίου 2010

ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξεταστική Ιανουαρίου 2010 Εξεταστική Ιανουαρίου 2010 Ποιες είναι οι διαφορές μιας πρωτογενούς από μια δευτερογενή χυμική ανοσολογική απόκριση; Περιγράψετε τους μηχανισμούς ενεργοποίησης στις δυο περιπτώσεις. ΘΕΜΑ 2 (1 μονάδα) Περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 ΘΕΜΑ Α Α1.δ Α2.γ Α3.β Α4.γ Α5.β ΘΕΜΑ Β Β1. 4,2,1,6,3,5 Β2. α. DNA πολυμεράση β. πριμόσωμα γ.

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία Κίττυ Παυλάκη Jeanne Calment Κάπνιζε µέχρι τα 117 Πέθανε στα 122 Η σωστή λειτουργία των οργανισµών απαιτεί τη δυνατότητα προσαρµογής των κυττάρων και κατά συνέπεια και των

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Τι είναι το FoundationOne ; Το FoundationOne είναι μια εξέταση που ανιχνεύει γενωμικές μεταβολές (π.χ. μεταλλάξεις) που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταμόρφωση στη Drosophila. Δίσκοι ενηλίκου

Η μεταμόρφωση στη Drosophila. Δίσκοι ενηλίκου Η μεταμόρφωση στη Drosophila Δίσκοι ενηλίκου Ο κύκλος ζωής της Drosophila Νευροεκκριτικά κύτταρα Προθωρακικοτρόπος ορμόνη Προθωρακικός αδένας Εκδυσόνη Μεταμόρφωση Έκδυση Μεταμόρφωση Έκδυση Νεανική ορμόνη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α. 1 - Γ 2 - Β 3-4 - Γ 5 - Β. 1 - Σ 2 - Λ 3 - Λ 4 - Λ 5 - Σ ΘΕΜΑ 2 ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κάθε είδος αντισώµατος που αναγνωρίζει έναν αντιγονικό καθοριστή παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική απαλοιφή. G. Patrinos

Γενετική απαλοιφή. G. Patrinos Γενετική απαλοιφή Γιατί το ποντίκι είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο είδος στη βιοτεχνολογία Χαμηλό κόστος Ευκολία χειρισμών Μικρός χρόνος αναπαραγωγής (19 ημέρες) Μεγάλος αριθμός ομόμικτων (inbred)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 3. Το DNA των μιτοχονδρίων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των χλωροπλαστών.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 3. Το DNA των μιτοχονδρίων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των χλωροπλαστών. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. 1 β, 2 α, 3 δ, 4 δ, 5 γ Β. 1 Λ, 2 Σ, 3 Λ, 4 Λ, 5 Λ ΘΕΜΑ 2 Ο Α. 1) α- θαλασσαιμία Σελ 93 σχολικού βιβλίου: ʽʽΤα γονίδια

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΜΑ 1 ο Γράψτε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών

Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2000-2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 8 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Θέμα 1 ο 2 Θέμα 2 ο 8 Θέμα 3 ο 12 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Καραβανάκη Κυριακή. Διαβητολογική Κλινική Β Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 2

Καραβανάκη Κυριακή. Διαβητολογική Κλινική Β Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 2 Τα υψηλότερα επίπεδα αδιπονεκτίνης, που παρατηρήθηκαν στα παιδιά και τους εφήβους με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 μπορεί να συνεισφέρουν στην χαμηλότερη οστική μάζα των ασθενών αυτών, μέσω διαφορετικής ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015 Βιολογία Γ λυκείου γενικής παιδείας

Γενικές εξετάσεις 2015 Βιολογία Γ λυκείου γενικής παιδείας Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μελλίδης Κ. Πασσιά Α. Θέμα Α Γενικές εξετάσεις 2015 Βιολογία Γ λυκείου γενικής παιδείας Να

Διαβάστε περισσότερα

1 ο #Κεφάλαιο# 1)#Πειράματα: α)$να#περιγράψεις#το#πείραμα#των#hershey#και#chase.# Υπόδειξη:#σελ#14#σχολ.

1 ο #Κεφάλαιο# 1)#Πειράματα: α)$να#περιγράψεις#το#πείραμα#των#hershey#και#chase.# Υπόδειξη:#σελ#14#σχολ. 1 ο #Κεφάλαιο# ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1)#Πειράματα: α)$να#περιγράψεις#το#πείραμα#των#hershey#και#chase.# Υπόδειξη:#σελ#14#σχολ. Παραλλαγή:#δίνονται##τα#παρακάτω#διαγράμματα#που#απεικονίζουν# τη#ραδιενέργεια#στο#εσωτερικό#των#βακτηρίων,#μετά#τη#μόλυνση#με#

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Β'ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Θ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Β'ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Θ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Β'ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΙΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ: ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση: ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Το κωδικόνιο του mrna που κωδικοποιεί το αµινοξύ µεθειονίνη είναι α. 5 GUA

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία από τις ασθένειες που ταλαιπωρεί μεγάλο αριθμό ατόμων σε όλο τον κόσμο. Οι διαβητικοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, επειδή

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη µεταγραφή του DNA συντίθεται ένα α. δίκλωνο µόριο DNA. β. µονόκλωνο µόριο DNA. γ. δίκλωνο RNA. δ. µονόκλωνο RNA.

1. Κατά τη µεταγραφή του DNA συντίθεται ένα α. δίκλωνο µόριο DNA. β. µονόκλωνο µόριο DNA. γ. δίκλωνο RNA. δ. µονόκλωνο RNA. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ 1ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. γ Α3. γ Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ B B1. Σε κάθε νουκλεοτίδιο η αζωτούχος βάση συνδέεται με τον 1' άνθρακα της δεοξυριβόζης και η φωσφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α Α2. γ Α3. δ Α4. β Α5. γ ΘΕΜΑ Β Β1. Σελ. 120 «Τα κύτταρα των οργάνων να είναι επιτυχείς» Β2. Σελ. 136 «Το 1997 γέννησε την Dolly»

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης. 4 ο Κεφάλαιο - Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης. 4 ο Κεφάλαιο - Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης 4 ο Κεφάλαιο - Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA Αναπτύχθηκε λόγω της ανακάλυψης: i. Περιοριστικών ενδονουκλεασών ii. Ειδικών φορέων DNA Έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: Α. Αυτόµατος Αιµατολογικός αναλυτής (τύπου Α ) για τη γενική αίµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1, 2, 4, 5 και 6

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1, 2, 4, 5 και 6 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1, 2, 4, 5 και 6 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20 / 02 / 2016 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ:. ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Βλαστικά κύτταρα περιλαμβάνει κυτταρα με διαφορετικές ιδιότητες:

Ο όρος Βλαστικά κύτταρα περιλαμβάνει κυτταρα με διαφορετικές ιδιότητες: Ο όρος Βλαστικά κύτταρα περιλαμβάνει κυτταρα με διαφορετικές ιδιότητες: Πολυδύναμα - Pluripotent Εμβρυονικά Βλαστικά κύτταρα - Embryonic Stem Cells Ολιγοδύναμα - Multipotent Βλαστικά κύτταρα (ώριμων/εμβρυικών)

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεά οργάνων σώματος για ερευνητικούς σκοπούς - Η σύσταση και λειτουργία της ΠΑ.ΒΙ.Ν.Ν.

Δωρεά οργάνων σώματος για ερευνητικούς σκοπούς - Η σύσταση και λειτουργία της ΠΑ.ΒΙ.Ν.Ν. Δωρεά οργάνων σώματος για ερευνητικούς σκοπούς - Η σύσταση και λειτουργία της ΠΑ.ΒΙ.Ν.Ν. Εισηγητές: Ανεστάκης Δοξάκης Ιατρός-Παθολογοανατόμος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Πρόεδρος ΠΑ.ΒΙ.Ν.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ/ΤΕΛΟΜΕΡΩΝ ΣΕ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ/ΤΕΛΟΜΕΡΩΝ ΣΕ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ/ΤΕΛΟΜΕΡΩΝ ΣΕ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 1,2, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΡΟΚΛΟΥ 1,2, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 2, ΙΣΜΗΝΙ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανοσολογία

Εισαγωγή στην Ανοσολογία Εισαγωγή στην Ανοσολογία ρ. Γιώργος Κρασιάς Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου Τµήµα Μοριακής Ιολογίας Τι είναι το Ανοσοποιητικό Σύστηµα (ΑΣ)? Το ΑΣ (Immune System) είναι ένα σύστηµα άµυνας του

Διαβάστε περισσότερα

αμινοξύ. Η αλλαγή αυτή έχει ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και τη λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Επιβλαβής

αμινοξύ. Η αλλαγή αυτή έχει ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και τη λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Επιβλαβής Κεφάλαιο 6: ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ -ΘΕΩΡΙΑ- Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού, τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις) όσο και σε χρωμοσωμικό επίπεδο (χρωμοσωμικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανασυνδυασµένο DNA. Richard M. Myers Jan A. Witkowski. James D. Watson Amy A. Caudy. Γονίδια και Γονιδιώµατα Μία Συνοπτική Παρουσίαση

Ανασυνδυασµένο DNA. Richard M. Myers Jan A. Witkowski. James D. Watson Amy A. Caudy. Γονίδια και Γονιδιώµατα Μία Συνοπτική Παρουσίαση Ανασυνδυασµένο DNA Γονίδια και Γονιδιώµατα Μία Συνοπτική Παρουσίαση James D. Watson Amy A. Caudy Richard M. Myers Jan A. Witkowski Κεφάλαιο 9 Η παρεµβολή RNA ρυθµίζει τη λειτουργία των γονιδίων 2 Κλασσική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Καταφεύγουµε στις µοριακές τεχνικές Συλλέγουµε το δείγµα για µοριακές τεχνικές ιάσπαση ιστικών δοµών ιαχωρισµός των κυττάρων ιάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ, Δ.ΒΟΥΓΙΑ, Π.ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ

Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ, Δ.ΒΟΥΓΙΑ, Π.ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ Επίπεδα MiR-21 και mir-133 σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως. Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα