ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

2 Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, Η κρίση μας έχει οδηγήσει στην ανάγκη να αναθεωρήσουμε το παραγωγικό μας πρότυπο, και σε βραχύ χρονικό διάστημα να εισάγουμε μεταρρυθμίσεις που θα απελευθερώσουν το παραγωγικό μας δυναμικό και θα το βοηθήσουν να καταστεί διεθνώς ανταγωνιστικό. Πέρα από τα άμεσα μέτρα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και για την άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, οι μεταρρυθμίσεις αυτές αναγκαστικά περιλαμβάνουν και πολιτικές που έχουν μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και που ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές και πρακτικές των πιο ανεπτυγμένων εταίρων μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης της ελληνικής παραγωγής. Η υπόθεση της ανταγωνιστικότητας είναι πρωτίστως συνάρτηση της ικανότητας μίας οικονομίας να διαπιστώνει έγκαιρα επερχόμενες αλλαγές στις τεχνολογίες οι οποίες είναι σημαντικές για τις παραγωγικές μονάδες και τις συνέπειες που αυτές έχουν στα επαγγέλματα και τις αναγκαίες δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΕΒ πήρε την πρωτοβουλία να αναπτύξει Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ενημέρωσης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Το Δίκτυο αυτό δίνει σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα, που αφορούν στον προσδιορισμό και χαρτογράφηση τεχνολογιών αιχμής σε οκτώ τομείς ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα. Περιεκτική σύνοψη των ευρημάτων που αφορούν τα νέα υλικά και διεργασίες παραγωγής παρουσιάζεται στην ενημερωτική έκθεση που ακολουθεί. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής αναδεικνύουν μια άλλη όψη της χώρας μας. Είναι μια όψη δυναμική, αναπτυξιακή, είναι η όψη της έρευνας, της τεχνολογικής προσπάθειας, της καινοτομίας. Ο ΣΕΒ, εκπροσωπεί τις σύγχρονες και οργανωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες, παρά τη δυσμενή συγκυρία, εξακολουθούν να επενδύουν στις νέες τεχνολογίες. Με την παρούσα εργασία ο ΣΕΒ εισάγει εμφατικά την τεχνολογία και καινοτομία στον δημόσιο διάλογο, και θέτει αυτό το υλικό καθώς και τον μηχανισμό παραγωγής του στη διάθεση τόσο της πολιτείας όσο και της επιχειρηματικής κοινότητας, επιθυμώντας να συμβάλει στη συζήτηση για την οριοθέτηση των τεχνολογικών προϋποθέσεων της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ

3

4 βιο-υλικά σύνθετα υλικά κατεργασίες με laser διεργασίες παραγωγής πλαστικών προηγμένα δομικά Νέα Υλικά & Διεργασίες Παραγωγής Η καρδιά της βιομηχανικής παραγωγής Ρήμα ελλ. μηχανεύομαι / αγγλ. (to) engineer / λατ. ingeniare / Η Αγορά και οι τάσεις Πανευρωπαϊκή Τεχνολογική Δικτύωση Ευκαιρίες μέσα από την Ερευνα Τεχνολογίες Αιχμής Ανθρώπινο Δυναμικό και Δεξιότητες Περισσότερες από 1000 μεταλλευτικές επιχειρήσεις και άλλες τόσες μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης μετάλλων και κραμάτων, 2400 χημικές βιομηχανίες και βιομηχανίες πλαστικών, κοντά 1000 χαρτοβιομηχανίες, περίπου 2000 κλωστοϋφαντουργικές (... ακόμα), πάνω από 6000 βιοτεχνίες και βιομηχανίες ξύλου, 5000 εταιρείες μεταποίησης ανόργανων και αδρανών υλικών γυαλί, κεραμικά, τσιμέντο, πυρίμαχα και περισσότερες, αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής βιομηχανίας με ένα κοινό χαρακτηριστικό: την παραγωγή / μεταποίηση της πρώτης ύλης (μέταλλο, κεραμικό, πλαστικό, ξύλο) για την υποστήριξη οποιασδήποτε περαιτέρω μεταποιητικής δραστηριότητας. Η φαινομενικά ετερογενής αυτή συστάδα παραγωγικών μονάδων βασίζεται σε δύο αλληλοεξαρτώμενους πόρους: τη φύση - ύλη και υλικά - και την ανθρώπινη ευφυία. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 4

5 Η Αγορά και οι τάσεις Ο Τομέας των υλικών και των διεργασιών παραγωγής με οικονομικούς όρους Η παραγωγή και μορφοποίηση υλικών, συνιστούν μεγάλο μέρος του συνολικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) των αναπτυγμένων χωρών (στις ΗΠΑ για παράδειγμα ο τομέας αυτός αποτελεί το 20% του ΑΕΠ). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πέρα από την μεταποίηση που αντιστοιχεί στο 17,1% του ΑΕΠ της ΕΕ, ο Τομέας των Υλικών και των διεργασιών παραγωγής επηρεάζει έμμεσα και τον κλάδο των κατασκευών που αντιστοιχεί περίπου στο 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Η σημασία του τομέα αναδεικνύεται από το συνολικό του εκτιμώμενο μέγεθος που φτάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 47% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ (12,3 τρις ευρώ το 2010), συμπεριλαμβανομένων όλων των άμεσων και έμμεσων επιρροών σε άλλους κλάδους (παραγωγή ενέργειας, υπηρεσίες κλπ.). Βασικά Μέταλλα σιδηρούχα και μη Η ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό εργοδότη. Ο τομέας αντιπροσωπεύει το 1,25% της συνολικής απασχόλησης στον τομέα της μεταποίησης της ΕΕ. Η ΕΕ αντιπροσωπεύει το 16% της παγκόσμιας παραγωγής και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός μετά την Κίνα. Η βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων είναι ουσιαστικής σημασίας για την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας καθώς η χρήση τους είναι εκτεταμένη σε εφαρμογές όπως οι μεταφορές, η αεροδιαστημική, οι κατασκευές, η συσκευασία, η ενέργεια, τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα, οι ιατρικές συσκευές, κλπ. Τα μη σιδηρούχα μέταλλα αποτελούν το 1,3% της αξίας του μεταποιητικού τομέα της ΕΕ. Χημικά Βιομηχανικά αέρια, χρωστικές ύλες, ανόργανες βασικές χημικές ουσίες, αζωτούχες ενώσεις, πλαστικά σε πρωτογενή μορφή, χρώματα, βερνίκια και επιχρίσματα, απορρυπαντικά εκρηκτικά, κόλλες, μη φυσικές ίνες. Το 2015 η Ευρωπαϊκή βιομηχανία χημικών προβλέπεται να έχει αξία κοντά στο 1 τρις δολάρια, αύξηση της τάξης του 20% από το Βιοϋλικά Η παγκόσμια αγορά βιοϋλικών ανέρχεται σήμερα στα 28 δις δολάρια (2010) και αναμένεται να αυξηθεί κατά διψήφιο αριθμό τα αμέσως προσεχή έτη σύμφωνα με τους αναλυτές Marketsandmarkets. Ειδική αναφορά οφείλεται στα υλικά (φυσικά ή τεχνητά) που σχεδιάζονται ώστε να τοποθετούνται μόνιμα ή προσωρινά σε επαφή με το πολύπλοκο περιβάλλον των ιστών του ανθρωπινού σώματος με σκοπό την αποκατάσταση της δομικής ακεραιότητας και της λειτουργίας των ιστών. Δομικά Υλικά Η παγκόσμια αγορά δομικών υλικών Κατάτμηση ανά τύπο υλικού, Πηγή: Datamonitor. Οι Τεχνολογίες Αιχμής που περιγράφονται σε αυτή την έκθεση επηρεάζουν κυρίως τα δομικά υλικά που αφορούν το τσιμέντο, τα κεραμικά και τα αδρανή. 5 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

6 Στην Ελλάδα ο τομέας συμμετέχει στο ΑΕΠ με 7 δισ ευρώ (2010), παρείχε απασχόληση σε άτομα, με την συρρίκνωση κατά την τελευταία δεκαετία να εστιάζεται κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία και τις συναφείς με αυτήν δραστηριότητες. Ο τομέας των υλικών και των διεργασιών παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Οι κλάδοι παραγωγής χημικών, σιδηρούχων και μη μετάλλων και δομικών υλικών αντιστοιχούν στο 23,6% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας και επιδεικνύουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Στα δομικά υλικά, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθε στα 1,7 δις ευρώ το 2008, ακολουθώντας από τότε πτωτική πορεία, σε αντίθεση με τον κλάδο μετάλλου που αντιστέκεται στην οικονομική κρίση. Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες Το «Εργοστάσιο του μέλλοντος είναι μία από τις τρεις περιοχές ΣΔΙΤ (Συνεργασία Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα ή Public-Private Partnership) στην Ερευνα, που περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα ανάκαμψης της ΕΕ. Αφορά επιχορήγηση ερευνητικών έργων ύψους 1,2 δισ. ευρώ (σε συνεργασία με το 7ο ΠΠ) για τη στήριξη της μεταποιητικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη νέων και βιώσιμων τεχνολογιών. Η πρωτοβουλία απευθύνεται στη μεταποιητική βιομηχανία η οποία εξακολουθεί να είναι η κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας, συνεισφέροντας πάνω από 6,5 τρισ. ευρώ στο ΑΕΠ (το ένα τρίτο του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ) και στη δημιουργία περισσότερων από 30 εκατομμύρια θέσεων εργασίας σε περίπου 25 διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός νέου ευρωπαϊκού προτύπου συστημάτων παραγωγής στα εργοστάσια του μέλλοντος (transformable factories, networked factories, learning factories), με σκοπό την υψηλή απόδοση, υψηλή παραμετροποίηση, φιλικότητα προς το περιβάλλον, υψηλή αποδοτικότητα των πόρων, ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία γνώσης, αξιοποιώντας σε μέγιστο βαθμό τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. super comics adventure squad ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 6

7 Οι τεχνολογικές τάσεις Από τα δομικά έως τα λειτουργικά υλικά Η τεχνολογία των υλικών σε παγκόσμιο επίπεδο προσελκύει το ενδιαφέρον ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικά προσανατολισμένων βιομηχανιών με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προϊόντων με βελτιωμένες ιδιότητες, χαμηλότερο κόστος και μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα. Η γνώση των ιδιοτήτων του υλικού κατασκευής είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την παραγωγή νέων προϊόντων που αρκετές φορές σχεδιάζονται να λειτουργούν σε ακραίες συνθήκες (μεγάλη πίεση, υψηλή θερμοκρασία, όξινο περιβάλλον, κρουστικά φορτία κ.α.) και ταυτόχρονα να ικανοποιούν αντικρουόμενες απαιτήσεις (πχ. μικρό βάρος μεγάλη μηχανική αντοχή). Νέα νανο-μικρο-δομημένα υλικά με πολύ υψηλές θερμομηχανικές αντοχές Αυτοεπισκευαζόμενα υλικά με υψηλό δείκτη μηχανικής αξιοπιστίας για κρίσιμες εφαρμογές. Μέθοδοι, υλικά και προϊόντα προστιθέμενης αξίας με αξιοποίηση αποβλήτων, απορριμμάτων και καταλοίπων Ευφυή υλικά και συστήματα με ενσωματωμένους αισθητήρες και ενεργοποιητές για μεταφορές Κεραμικά και σύνθετα υλικά και συστήματα με μεταλλικές ή κεραμικές Ενισχύσεις για υψηλή αξιοπιστία στις οικοδομές και κατασκευές, ιδίως για αντισεισμικές εφαρμογές Νέα θερμοσυσσωρευτικά υλικά και συστήματα για οικοδομικές εφαρμογές για μείωση των ενεργειακών αναγκών για θέρμανση και ψύξη Νέα υλικά για συστήματα ήπιων μορφών παραγωγής ενέργειας καθώς και συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Υλικά και προϊόντα Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας για χρήση πχ. στην κλωστοϋφαντουργία και στον κατασκευαστικό κλάδο Πολυλειτουργικά προϊόντα Σχεδιασμός προϊόντων Διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον Διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων (supply chain management) 7 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

8 Αλληλεπιδράσεις Σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο η στρατηγική της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης αποσκοπεί και στην συνολοκλήρωση (Integration) των νέων γνώσεων, τεχνολογιών, υλικών και παραγωγής σε εφαρμογές κατά τομέα ή σε οριζόντιες εφαρμογές που αφορούν πολλαπλούς τομείς, όπως η υγεία, τα τρόφιμα, οι κατασκευές και τα κτίρια, οι μεταφορές, η ενέργεια, η χημεία, οι πληροφορίες και επικοινωνίες, το περιβάλλον, η μεταποίηση γενικότερα. Για παράδειγμα νέα βιοϋλικά και υβριδικά υλικά αναπτύσσονται με το σχεδιασμό και έλεγχο των ιδιοτήτων και των επιδόσεών τους σε σχέση με τις απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγραφές χρήσης τους. Βιομιμητικά υλικά, τα οποία μιμούνται τη λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος αναπτύσσονται ως βιοϋλικά, αλλά και ως καθημερινά χρηστικά αντικείμενα ή ακόμα και ως δομικά υλικά με προηγμένες ιδιότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνολοκλήρωσης αποτελεί επίσης ο οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων κατά τον οποίο περιβαλλοντικοί παράγοντες και άλλες τεχνολογίες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του προϊόντος, αλλά και των διεργασιών παραγωγής του έτσι ώστε ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος και το ενεργειακό αποτύπωμα των παραγόμενων προϊόντων να είναι τα μικρότερα δυνατά. Τα τελευταία χρόνια, και στην Ελλάδα σημειώνεται στροφή του ενδιαφέροντος και προς άλλες, πιο «προηγμένες» τεχνολογικά περιοχές υλικών πέρα από τα συμβατικά πλαστικά, τα παραδοσιακά αδρανή και τα κλασικά μεταλλικά - όπως είναι τα σύνθετα υλικά, τα βιοϋλικά, αλλά και μορφές κατεργασιών με laser αντί των συμβατικών μηχανουργικών. Εκτιμάται πως ο επιχειρηματικός τομέας στην Ελλάδα συμμετέχει στο 1/3 της εθνικής ακαθάριστης δαπάνης για Ερευνα, συνεισφορά που ισοδυναμεί με το 0,2% του ΑΕΠ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 8

9 Πανευρωπαϊκή Τεχνολογική Δικτύωση Οι Ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες Οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες αποτελούν στρατηγικές κοινοπρακτικές πρωτοβουλίες (βιομηχανίες, δημόσιους φορείς, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, οικονομικούς και επενδυτικούς παράγοντες, ενώσεις χρηστών και καταναλωτών), με συγκεκριμένο τεχνολογικό-θεματικό προσανατολισμό, με ηγέτη τον επιχειρηματικό κόσμο και με σκοπό τη θέσπιση στόχων για την ευρωπαϊκή ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη υπό το πρίσμα των αγορών. Η βαρύνουσα επιρροή της αγοράς στα σχήματα αυτά προσδιορίζει αντίστοιχα την κατεύθυνση των τεχνολογικών εξελίξεων. Οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες συστήνονται εθελοντικά με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους μέσω των εργαλείων που παρέχονται από το 7ο ΠΠ (για την περίοδο ) για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ευρώπη. Στην περιοχή των Υλικών και των Διεργασιών Παραγωγής δραστηριοποιούνται οι: ESTEP (European Steel Technology Platform): Η ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. Ελληνική συμμετοχή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (http://cordis.europa. eu/estep) Manufuture (Future Manufacturing Technologies Technology Platform): H Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα για τις τεχνολογίες παραγωγής (Manufuture). Ελληνική συμμετοχή: Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής & Αυτοματισμών του Πανεπιστημίου Πάτρας (http://www.manufuture.org & EuMAT (Advanced Engineering Materials and Technologies): Η τεχνολογική πλατφόρμα εστιάζει στα πολυλειτουργικά υλικά & δομικά υλικά απαιτητικών εφαρμογών. Ελληνική συμμετοχή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (http://eumat.eu ) 9 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

10 Καθοριστικές ανακαλύψεις Ενα από τα κορυφαία επιτεύγματα της επιστήμης των υλικών την τελευταία δεκαετία για πολλούς θεωρείται και του αιώνα μας - είναι η ανακάλυψη του γραφενίου (Νόμπελ Φυσικής 2010, Αντρέι Γκέιμ, Κονσταντίν Νοβοσέλοφ, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ), φύλλου άνθρακα με πάχος μόλις ίσο με τη διάμετρο ενός ατόμου άνθρακα. Οι εξαιρετικές φυσικές και μηχανικές του ιδιότητες αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλες αλλαγές ακόμη και σε βιομηχανική κλίμακα. Είναι ενδεικτικό ότι ήδη με χρήση του γραφενίου παράγονται υπερλεπτές εύκαμπτες και αναδιπλούμενες οθόνες υπολογιστών και σύντομα αναμένεται να παραχθούν τα πρώτα εύκαμπτα διάφανα φωτοβολταϊκά κελιά. Από δολάρια το 2008, στα 100 δολάρια το 2010 ανά τετραγωνικό εκατοστό, ένα από τα ακριβότερα υλικά στον κόσμο, το γραφένιο (ποικίλης καθαρότητας) παράγεται σήμερα από περισσότερες από 1000 επιχειρήσεις παγκοσμίως. Το 2010, κατοχυρώθηκαν περισσότερες από 400 ευρεσιτεχνίες και δημοσιεύθηκαν περισσότερες από ερευνητικές εργασίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει μία 10-ετή συντονισμένη ερευνητική δράση για το γραφένιο με 1 τρισ ευρώ, ενώ η Νότια Κορέα έχει αφιερώσει περίπου $350 εκατ. δολάρια στην εμπορευματικοποίηση του γραφενίου. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 10

11 Νοέμβριος Ερευνητές του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ έφτιαξαν εύκαμπτα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από γραφένιο χρησιμοποιώντας έναν οικιακό εκτυπωτή. Οι ερευνητές κατασκεύασαν ένα είδος μελανιού με βάση το γραφένιο και στη συνέχεια τροποποίησαν έναν οικιακό εκτυπωτή ώστε να παράγει ολοκληρωμένα κυκλώματα λεπτών στρωμάτων... [chemist.gr] Μάρτιος 2010,... Σουηδοί και Αμερικανοί ερευνητές πέτυχαν να δημιουργήσουν ένα καινοτομικό τύπο φωτισμού, που είναι φθηνός στην παραγωγή του και πλήρως ανακυκλώσιμος και ο οποίος βασίζεται στο γραφένιο. Η εφεύρεση, που ανοίγει το δρόμο για εντυπωσιακές καινοτομίες, όπως π.χ. ταπετσαρίες τοίχου που θα λάμπουν και θα αποτελούνται τελείως από πλαστικό, παρουσιάστηκε στο περιοδικό νανοτεχνολογίας ACS Nano της Αμερικανικής Χημικής Εταιρίας. Οι ερευνητές ουσιαστικά ανακάλυψαν μια εναλλακτική λύση στις οργανικές φωτοδιόδους (OLEDs), την οποία ονόμασαν «οργανικό ηλεκτροχημικό κύτταρο εκπομπής φωτός» (LEC)... [chemist.gr] Φεβρουάριος 2010,... αμερικανική ερευνητική ομάδα από το πανεπιστήμιο Νοτρ Νταμ της Ιντιάνα, σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στα περιοδικά Nano Letters και Journal of Physical Chemistry Letters της Αμερικανικής Χημικής Εταιρίας, παρουσίασε μια νέα χρήση του γραφένιου για την κατασκευή νέας γενιάς καταλυτών στα οχήματα... [chemist.gr] Ιανουάριος 2010,... νοτιοκορεάτες ερευνητές του πανεπιστημίου Σουνγκιουνκγουάν, όπως αναφέρουν σε σχετική έρευνα που παρουσίασαν στο περιοδικό Nature Nanotechnology, σύμφωνα με το Science και το New Scientist, κατάφεραν να κατασκευάσουν ορθογώνια φύλλα γραφένιου με διαγώνιο διάμετρο 76 εκατοστών και να τα αξιοποιήσουν για να δημιουργήσουν την πρώτη στον κόσμο λειτουργική και εύκαμπτη οθόνης αφής από γραφένιο... [chemist.gr] 11 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

12 Ευκαιρίες μέσα από την Ερευνα Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις-βιομηχανίες παγκοσμίως, επενδύουν μεγάλα ποσά στην έρευνα, είτε αυτή διεξάγεται εσωτερικά από τα τμήματα R&D, είτε σε συνεργασία με κάποιο ερευνητικό φορέα (ινστιτούτο, πανεπιστήμιο, τεχνολογικά κέντρα, εταιρείες-υπεργολάβους) και φροντίζουν να κατοχυρώνουν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα αποτελέσματά της. Ενδεικτικά σημειώνεται πως η BASF, μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις χημικών στον κόσμο, μόνο για την περιοχή των ανόργανων χημικών (κλάση C01 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών), έχει κατοχυρωμένες πάνω από 4600 πατέντες! Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια από ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια με μεγάλη επιτυχία, υλοποιώντας 93 έργα στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ευρώπη. (περίπου το 20% όλων των έργων που έλαβαν χρηματοδότηση έχουν φορείς από την Ελλάδα στην κοινοπραξία τους) στην περιοχή ενδιαφέροντος του τομέα Υλικά και Διεργασίες ως τα μέσα περίπου του Η Ελλάδα κατέχει παγκοσμίως την 25η θέση στον απόλυτο αριθμό δημοσιεύσεων στον τομέα Υλικά & Διεργασίες και την 20η θέση στην αντίστοιχη κατάταξη με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια. Σε απόλυτα νούμερα, οι παραδοσιακές δυνάμεις τόσο στην έρευνα όσο και στη βιομηχανία (Η.Π.Α., Γερμανία, Μ. Βρετανία) βρίσκονται πολύ πιο μπροστά από τη χώρα μας. Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι Ελλάδα προηγείται σε απόλυτο αριθμό δημοσιεύσεων σε σχέση με άλλες χώρες υψηλού βιοτικού επιπέδου και ανεπτυγμένης οικονομίας (πχ. Φινλανδία, Δανία, Νορβηγία). Με βάση τον πληθυσμό, αρκετές χώρες (όπως για παράδειγμα η Ιταλία και η Ισπανία) υπολείπονται της Ελλάδας. Επίσης τεχνολογικά προηγμένες χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία έχουν παραπλήσια επίδοση με αυτή της Ελλάδας. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 12

13 Τεχνολογίες Αιχμής Βιοϋλικά Βιοϋλικό χαρακτηρίζεται κάθε υλικό φυσικό ή τεχνητό που τοποθετείται μόνιμα ή προσωρινά σε επαφή με το πολύπλοκο περιβάλλον των ιστών του ανθρωπινού σώματος με σκοπό την αποκατάσταση της δομικής ακεραιότητας και της λειτουργίας των ιστών. Ως τεχνολογίες βιοϋλικών νοούνται εκείνες οι μέθοδοι και τεχνικές που προδίδουν στα συμβατικά υλικά ιδιότητες και χαρακτηριστικά που τα καθιστούν συμβατά και αποτελεσματικά στο ανωτέρω περιβάλλον. Οδοντιατρικό εμφύτευμα, πηγή: Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης Η τεχνολογία των βιοϋλικών αναμένεται να σημαδέψει μαζί με τα νανοϋλικά τον 21ο αιώνα και αναπτύσσεται συνέχεια ακολουθώντας τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της ιατρικής. Η εξέλιξη των βιοϋλικών έχει ως συνέπεια ιατρικές συσκευές, εξοπλισμό και αναλώσιμα με προηγμένες ιδιότητες. Βελτιωμένη λειτουργικότητα, αντοχή στο χρόνο και αυξημένη βιοσυμβατότητα μειώνουν το κόστος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και βελτιώνουν την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής των ασθενών. Η ανάπτυξη των μεταλλικών κραμάτων στη σύγχρονη ορθοπεδική χειρουργική στηρίχθηκε στην πιστοποίηση των χημικών, φυσικών και εμβιομηχανικών ιδιοτήτων που πρέπει να έχουν τέτοιου είδους εμφυτεύματα, καθώς και το χαρακτηρισμό των κραμάτων που δύνανται να πληρούν αυτές τις ιδιότητες (ανοξείδωτος χάλυβας, κράματα κοβαλτίου χρωμίου και τιτανίου). Τα βιοαποδομήσιμα και βιοσυμβατά υλικά με δυνατότητα έκλυσης φαρμάκων και ελέγχου του ρυθμού απελευθέρωσης των φαρμάκων χρησιμοποιούνται στη στοχευμένη θεραπεία καρκίνου και την ελεγχόμενη χορήγηση φαρμάκων σε περιοχές δράσης καρδιοαγγειακών και άλλων καθετήρων και ενδοπροθέσεων, κυρίως για αποφυγή επαναστένωσης που ακολουθεί συνήθως τις αγγειοπλαστικές επεμβάσεις. Η χρήση καθετήρων εμποτισμένων με φάρμακα, αλλά και επιφανειακά τροποποιημένων καθετήρων βρίσκει σημαντική εφαρμογή στην ουρολογία. Χαρακτηριστικά βιοϋλικά και εφαρμογές τους : πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους και ισοελαστικά μοσχεύματα από σύνθετα υλικά για την ολική αρθροπλαστική ισχίου μεθακρυλικός μεθυλεστέρας (PMMA) στην κρανιοπροσωπική χειρουργική υδροξυαπατίτης από κοράλλια ή από την έψηση φωσφορικού τριασβεστίου ως οστεοεπαγωγικό και οστεοαναγεννητικό υλικό σε επιφάνειες ορθοπεδικών και οδοντικών μοσχευμάτων πολυμερή πλέγματα στην αγγειοπλαστική και την ουρολογία (stents) οδοντιατρικά εμφυτεύματα τιτανίου και οξειδίου του ζιρκονίου βιοαποικοδομήσιμοι καθετήρες και αυτοαναγεννώμενες βαλβίδες που βασίζονται στην ιστοτεχνολογία 13 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

14 Επιχειρηματικές προοπτικές στα βιοϋλικά H τεχνολογία των βιοϋλικών αν και ήδη ανεπτυγμένη παραμένει ραγδαία εξελισσόμενη. Θεωρείται ώριμη μιάς και ήδη υπάρχει πληθώρα εμπορικών προϊόντων σε αντίστοιχες βιοϊατρικές εφαρμογές. Η χρονική συγκυρία τουλάχιστον σε σχέση με το τεχνολογικό γίγνεσθαι σε διεθνές επίπεδο, δημιουργεί ευκαιρίες για την Ελλάδα. Η Παραγωγή Βιοϋλικών και η ανάπτυξη αντίστοιχου Βιομηχανικού Τομέα, που κατατάσσεται στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, δεν μπορεί να απευθύνεται αποκλειστικά σε μία εσωτερική αγορά. Τα βιοϋλικά αποτελούν κυρίως εξαγωγικό τομέα βιομηχανικής δραστηριότητας μιας χώρας. Η Τεχνολογία βιοϋλικών δεν απαιτεί δραστικές αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες υποδομές. Απλά απαιτείται προσαρμογή υφιστάμενων γραμμών παραγωγής στην παραγωγή βιοϋλικών πχ. παραγωγή σε στείρες συνθήκες ή και αποστείρωση του τελικού προϊόντος κάτι που συνεπάγεται μια σχετική επαύξηση του κόστους παραγωγής συγκριτικά με αντίστοιχα μη βιοϊατρικά προϊόντα. Σε ορισμένες νέες κατηγορίες βιοϋλικών απαιτούνται προκλινικές δοκιμές, που θα μπορούσαν να γίνουν υπεργολαβικά από εγχώρια ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα που διαθέτουν in vivo testing εγκαταστάσεις ή εξειδικευμένες εταιρείες παροχής τέτοιων υπηρεσιών (CROs-Contract Reseacrh Organisations) σε διεθνές επίπεδο. Τα βιοϋλικά αποτελούν προϊόντα με οξύ ανταγωνισμό και βραχύ κύκλο ζωής. Εκτιμάται ότι κάθε 2 χρόνια περίπου κάνει την εμφάνιση του ένα νέο ορθοπεδικό μόσχευμα. Άλλα βιοϋλικά έχουν πιο σταθερούς κύκλους πχ. σιλικόνες γναθοπροσωπικής χειρουργικής και σιλικόνες οδοντιατρικής αποτύπωσης. Ο ανταγωνισμός με βάση το χαμηλότερο κόστος δε θεωρείται παράγων επιτυχίας στα βιοϋλικά λόγω του κατακλυσμού της αγοράς με προϊόντα (πχ. χειρουργικά γάντια) πολύ χαμηλής τιμής αλλά και ποιότητος. Τα υλικά στην υπηρεσία του ανθρώπου, πηγή: National Geographic Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Ελληνικοί φορείς με πρόσφατο ερευνητικό ενδιαφέρον στα βιοϋλικά Ερευνητικοί φορείες: Ελληνική Εταιρεία Βιοϋλικών, ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πατρών Επιχειρήσεις: Σκούτας Π. Θ. Α.Ε, Doctum Φαρμακευτική Κ. Γίορασης και Σια ΑΕ, Μέντισπες Α.Ε.Β.Ε, Κουδουνάς Α.Β.&Ε.Ε., Δουρμουσόγλου Επιδεσμικών Ειδών Α.Ε.Β.Ε., Βέρμα Ντραγκς Α.Β.Ε.Ε, Πυρογένεσις ΑΒΕΕ, Nova Mechanica, Biohexagon Ερευνητική & Τεχνολογική δραστηριότητα στα βιοϋλικά στην Ελλάδα (2001 ως το 2011) >1200 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά, 7 ερευνητικά έργα 7ο ΠΠ (FP7), 7 ευρεσιτεχνίες από ερευνητικούς φορείς και ιδιωτικούς φορείς ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 14

15 Σύνθετα Υλικά Υλικά κατά παραγγελία Τα σύνθετα υλικά αποτελούνται από δύο ή περισσότερες διακριτές φάσεις με ανισότροπα χαρακτηριστικά: οι ιδιότητες του σύνθετου υλικού διαφοροποιούνται με τον προσανατολισμό του. Μία από τις φάσεις του υλικού, η μήτρα, πρέπει να λειτουργεί ως συγκολλητική, ενώ οι άλλες ως ενισχυτικές. Η συγκολλητική φάση μπορεί να είναι πολυμερής, μεταλλική ή και κεραμική, η δε ενισχυτική μπορεί να περιλαμβάνει ανθρακονήματα, πολυμερικές ίνες (Kevlar), μεταλλικές ίνες διαφόρων διαστάσεων και προσανατολισμών, αλλά και κόκκους ή και συνδυασμούς των παραπάνω. Μοντέλα συνθέτων υλικών με ενισχυτική φάση είτε διάσπαρτη, είτε προσανατολισμένη, είτε πεπλεγμένη και προσανατολισμένη Στα σύνθετα υλικά που μπορούν να χαρακτηριστούν υψηλής απόδοσης, με οδηγό τις τάσεις σε ευρωπαϊκό-παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να διακρίνουμε: Υλικά τελευταίας τεχνολογίας Σύνθετα κεραμικά υλικά μεγάλης απόδοσης και αντοχής έναντι μηχανικών και θερμικών φορτίων. Πολύ-λειτουργικά σύνθετα υλικά, πολυμερικής κυρίως μήτρας, σχεδιασμένα ώστε να επιτελούν παραπάνω από μία κύριες λειτουργίες ταυτόχρονα. Υπερελαφρά σύνθετα υλικά (super-light composites). Υλικά του μέλλοντος Σύνθετα υλικά με δυνατότητα αυτοΐασης (self-healing composites, άμβλυνση των ατελειών της δομής και «επούλωση» των ρωγμών που προκαλούνται από την έκθεση του υλικού σε μηχανικές, θερμικές ή χημικές καταπόνήσεις). Σύνθετα υλικά με χρήση νανοσωλήνων άνθρακα ή γραφενίου ως ενισχυτική φάση. Υβριδικά σύνθετα υλικά (hybrid composites). Η συνύπαρξη δύο ή περισσότερων ενισχυτικών φάσεων από διαφορετικές κατηγορίες υλικών σε ενιαία μήτρα, οδηγεί στην ανάπτυξη υλικών που εκμεταλλεύονται ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα των επί μέρους συστατικών (πχ. τα πολυμερή με ενίσχυση αραμιδικών ινών και ινών άνθρακα, παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή σε εφελκυσμό, αλλά και αντίσταση σε κρουστικά φορτία). Υλικά για «κάθε» χρήση Ο κατάλογος των πιθανών χρήσεων των συνθέτων υλικών είναι εκτενέστατος: κατασκευή εργαλείων, εξαρτημάτων μηχανών εσωτερικής καύσης και στροβιλομηχανών (jet engines), πυρίμαχων θωρακίσεων (κυρίως για εφαρμογές αεροναυπηγικής), καταλυτών, υποστρωμάτων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, πτερυγίων αεροσκαφών με δυνατότητα αλλαγής σχήματος εν πτήσει, γέφυρες, και κτήρια, κατασκευή υπερελαστικών εξαρτημάτων, βιοσυμβατών εμφυτευμάτων, αυτοεπισκευαζόμενων πολυμερών, συστημάτων έκχυσης καυσίμων, συσκευών μέτρησης αποστάσεων, ελαφρών και ανθεκτικών προστατευτικών ενδυμάτων (πχ. κράνη, γάντια), αθλητικού εξοπλισμού (πχ. ρακέτες), τμημάτων οχημάτων και αεροσκαφών (πχ. προφυλακτήρες, τμήματα ατράκτου), πτερυγίων ανεμογεννητριών, πλωτών μέσων (πχ. ταχύπλοα, ιστιοσανίδες), δεξαμενές υγρών, σωλήνες μεταφοράς υγρών-αερίων. 15 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

16 Υπεροχή Η χρήση συνθέτων υλικών σε κάθε μορφής κατασκευή επιλύει σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με τα συμβατικά υλικά όπως το μέταλλο, το γυαλί, τα μονοφασικά πλαστικά, με χαρακτηριστικά τα πλεονεκτήματα: Μείωση του βάρους των κατασκευών, εξοικονόμηση χώρου Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων κατά την παραγωγή, μείωση των παραπροϊόντων Αντικατάσταση πολύπλοκων κινηματικών μηχανισμών με «έξυπνα» συστήματα Μεγάλη αντοχή σε μηχανικά φορτία, αντίσταση σε διάβρωση, κόπωση και μηχανική φθορά Προσαρμογή ιδιοτήτων με κατάλληλο συνδυασμό υλικών (πχ. υλικά με μηδενικό συντελεστή θερμικής διαστολής και ελάχιστη θερμική αγωγιμότητα) Μεγάλη ικανότητα απόσβεσης φορτίσεων Πολύ μικρές απαιτήσεις συντήρησης Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Ελληνικοί φορείς με πρόσφατο ερευνητικό ενδιαφέρον στα σύνθετα υλικά Ερευνητικοί φορείες: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΜΠ, ΙΤΕ Επιχειρήσεις: INASCO Hellas, Τεχνικά Πλαστικά ΑΕ, ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε., ΙΜΥΓ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (HELCO) ΑΕΒΕ Ερευνητική & Τεχνολογική δραστηριότητα στα βιοϋλικά στην Ελλάδα (2001 ως το 2011) >1700 επιστημονικά άρθρα, 18 έργα στο 7ο 7ο ΠΠ (FP7) και 5 έργα στο πρόγραμμα «Συνεργασία 2009», 18 διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η Ελληνική Εταιρεία Συνθέτων Υλικών (HELCO) ιδρύθηκε το 1997 και είναι μία από τις πρώτες επιχειρήσεις στην Ελλάδα με εμπειρία στα σύνθετα υλικά και δραστηριότητα που εκτείνεται στην προμήθεια και διανομή πρώτων υλών, μηχανημάτων, εργαλείων και τεχνογνωσίας για τον κλάδο των ενισχυμένων πλαστικών. Η HELCO μεταποιεί σύνθετα υλικά σε τελικά προϊόντα: Ερμάρια, κιβώτια μετρητών, φορητές μονωτικές σκάλες, καπάκια μπαταριών υποβρυχίων, σωλήνες ανθεκτικούς στα χημικά, ενισχυμένα πλαστικά προφίλ Pultrusion, αποζευκτικά ακόντια, συσκευές αλλαγής λαμπτήρων, ενισχυμένα πλαστικά εξαρτήματα για τη βιομηχανία όπλων, καθίσματα σταδίων, συνθετικούς μονωτήρες, αντιβαλλιστικά κράνη και πάνελ (Kevlar, Dyneema) κλπ. Η δυναμικότητα παραγωγής προϊόντων από ενισχυμένο πλαστικό υπερβαίνει τους τόνους ετησίως, και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι: Compression Molding (SMC/BMC), Pultrusion, RTM, Casting, Spray-Up, Hand Lay-Up. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 16

17 Κατεργασίες Laser Ποιές εννοούμε ως τεχνολογίες Laser στη βιομηχανία; Οι Τεχνολογίες laser στη βιομηχανική παραγωγή επικεντρώνονται στην αντικατάσταση των συμβατικών τρόπων κατεργασίας, χρησιμοποιώντας το laser (μονοχρωματικό φώς υψηλής ενέργειας) για την κοπή (laser cutting), τη διάτρηση (laser drilling) και την τελική διαμόρφωση (laser etching) μεταλλικών, αλλά και πλαστικών ή φυσικών υλικών, με την καινοτομία να εστιάζει στις εφαρμογές τους και την προσαρμογή τους σε εξειδικευμένες παραγωγικές δραστηριότητες. Μεγάλες διαφαίνονται οι δυνατότητες των laser στην ποιοτική συγκόλληση (laser welding) μεταλλικών επιφανειών και στην πρακτικά απεριόριστη και ευέλικτη κατεργασία επιφανειών (laser engraving), κάτι που με τα συμβατικά μέσα παρουσιάζει αντικειμενικές δυσκολίες. Σημαντική εφαρμογή της τεχνολογίας laser είναι η τοπική επιλεκτική ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων μεταλλικών εξαρτημάτων (κυρίως τμημάτων μηχανών που λειτουργούν σε αντίξοες συνθήκες) με την εναπόθεση άλλου κατάλληλου υλικού (laser cladding). Πολύ πρόσφατα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποδείχθηκε και η δυνατότητα παραγωγής τελικών προϊόντων και εξαρτημάτων με χρήση laser (3d printing), χρησιμοποιώντας ποικιλία πρώτων υλών σε μορφή σκόνης, όπως μέταλλο, χαρτί ή πολυμερές. Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Laser παντού; Η παγκόσμια τάση για αντικατάσταση των κλασικών πηγών ενέργειας (άνθρακας, πετρέλαιο) με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική αλλά και η αυξανόμενη χρήση μπαταριών μπορούν να ανοίξουν μια νέα αγορά για τα laser. Πιο συγκεκριμένα, τα laser επιτρέπουν τη δημιουργία ενός λεπτού υμενίου στην επιφάνεια του πυριτίου που χρησιμοποιείται στις φωτοβολταϊκές κυψελίδες για την βελτίωση της απορρόφησης της ηλιακής ενέργειας. Ακόμη, οι νέου τύπου συγκολλήσεις με laser ανόμοιων μετάλλων στις μπαταρίες οδήγησαν στην αύξηση των εφαρμογών τους (πχ. ΤΟΥΟΤΑ Prius). Η υλοποίηση των παραπάνω εφαρμογών συνεισφέρει και στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Eίναι προφανές ότι η χρήση των laser στο συγκεκριμένο τομέα της βιομηχανίας θα έχει σημαντικά οφέλη σε βάθος χρόνου. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε νέες αγορές όπως αυτή των φωτοβολταϊκών κυψελίδων ή των μπαταριών. Αν υπολογιστεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να καλύπτουν το 40% της απαιτούμενης ενέργειας το 2020 της χώρας τότε γίνεται αντιληπτό ότι η χρήση του laser στη βιομηχανία ενέργειας υπόσχεται σημαντικά κέρδη. Το 2011 η τεχνολογία των laser κατείχε το 13% της παγκόσμιας αγοράς μηχανουργικών εργαλείων, ξεπερνώντας τα 6 δις δολάρια. Συγκριτικά από το 1993 ο όγκος των πωλήσεων των lasers αυξήθηκε κατά 440% ενώ αυτή των συμβατικών μηχανουργικών εργαλείων κατά 80%. 17 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

18 Στη χώρα μας, η κατεργασία μετάλλων με χρήση τεχνικών laser παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφού ο κλάδος της μεταλλουργίας και των μεταλλικών κατασκευών είναι αρκετά ευρύς και ανεπτυγμένος. Η ταχύτητα, η ποιότητα και η ευελιξία που μπορεί να προσδώσει η υιοθέτηση ενός laser στη γραμμή παραγωγής ή/και μεταποίησης (κοπή, συγκόλληση, διάτρηση κα) συντελεί σε προϊόντα πιο ποιοτικά και αποδεκτά τόσο για εγχώρια κατανάλωση όσο και για εξαγωγή. Η χρήση των laser ως μέσω αντικατάστασης των συμβατικών μηχανουργικών διατάξεων, ιδιαίτερα για τα δεδομένα της χώρας μας, θα πρέπει να αποτελεί βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Προχωρώντας ένα βήμα πιο κάτω, είναι δυνατή η δημιουργία περίπλοκων κατασκευών με συνδυασμένη χρήση ειδικών λογισμικών, κάτι το οποίο μπορεί να δώσει ώθηση στη μεταποίηση και στην παραγωγή μεταλλικών κυρίως προϊόντων και να δημιουργήσει νέες τάσεις στην κατασκευή. Η συγκόλληση διαφορετικού πάχους υλικών αλλά και διαφορετικών υλικών μεταξύ τους οδηγεί σε ελαφρύτερες και ανθεκτικότερες κατασκευές. Οι υψηλοί ρυθμοί κοπής μπορούν να μικρύνουν το κόστος ανά προϊόν ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγής και μείωση του κόστους. Ποιά είναι τα βιομηχανικά Laser; Υπάρχουν τέσσερις (4) κύριες κατηγορίες βιομηχανικού τύπου laser: Laser στερεάς κατάστασης (solid-state lasers), Laser αερίου (gas lasers), Laser ημιαγωγού (semiconductor lasers), Laser μέσω χρωστικής (dye lasers). Το μήκος κύματος ενός laser είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγων για τη χρήση σε διάφορα υλικά. Η διάμετρος της δέσμης, ο χρόνος αλληλεπίδρασης με το υλικό, η απορρόφηση του υλικού στο συγκεκριμένο μήκος κύματος καθώς και μια σειρά παραμέτρων μπορούν να επηρεάσουν αλλά και να καθορίσουν ποιος τύπος laser θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε εφαρμογή αλλά και την τελική του τιμή. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 18

19 H εταιρεία PRIME Laser Technology ABEE κατασκευάζει ηλιακούς θερμικούς απορροφητές υψηλών προδιαγραφών με την χρήση τεχνολογίας laser. Η δέσμη laser χρησιμοποιείται για την αυτογενή συγκόλληση του υδραυλικού μέρους (σύστημα από σωλήνες χαλκού, αλουμινίου ή από διμεταλλικό υλικό) πάνω στην συλλεκτική επιφάνεια (επιφάνεια χαλκού ή αλουμινίου). Η χρήση τεχνολογίας laser προσδίδει ευελιξία στην βιομηχανική παραγωγή των ηλιακών θερμικών απορροφητών, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, βελτιωμένη ποιότητα συγκόλλησης, δυνατότητα αυτογενούς συγκόλλησης σε όμοια ή διαφορετικά υλικά, καλύτερη θερμική διάχυση και μηχανικές ιδιότητες στον απορροφητή και αισθητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, η επιχείρηση έχει αναπτύξει και κατοχυρώσει ευρεσιτεχνία για τον έλεγχο της ποιότητας των συγκολλήσεων εναλλακτών θερμότητας με laser, σε πραγματικό χρόνο με την χρήση του φάσματος εκπομπής του τηγμένου υλικού Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Ελληνικοί φορείς με πρόσφατο ερευνητικό ενδιαφέρον στις κατεργασίες laser Ερευνητικοί φορείες: ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΕΜΠ Επιχειρήσεις: ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., IDA CONTROL automation robotics, VETA AEBE., Laser- Mark, METCON Τσαγκαρακης ΑΕΒΕ, COMPITE nt ΑΕ, PRIME LASER TECHNOLOGIES Ερευνητική & Τεχνολογική δραστηριότητα στην Ελλάδα ( ) 510 επιστημονικά άρθρα, 4 έργα στο 7ο ΠΠ (FP7) 4 διπλώματα ευρεσιτεχνίας 19 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

20 Τεχνολογίες πλαστικών Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η χρήση των πλαστικών υλών και προϊόντων διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στην κάλυψη των αναγκών της καθημερινής ζωής, όσο και σε τεχνολογικά προηγμένες και εξειδικευμένες εφαρμογές. Είναι λοιπόν φυσικό, ο βιομηχανικός κλάδος που σχετίζεται με την τεχνολογία και την παραγωγή πλαστικών προϊόντων να αποτελεί σημαντική συνιστώσα στην ελληνική βιομηχανία, κάτι που αποτυπώνεται και στο μεγάλο αριθμό (πάνω από 1400) παραγωγικών μονάδων πλαστικών προϊόντων ανά την επικράτεια. Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή των πλαστικών υλών και προϊόντων, έχει σταθεροποιηθεί γύρω από δύο βασικές και αποδοτικές μεθόδους παραγωγής: τη μέθοδο της έκχυσης σε καλούπι (injection moulding) με τις διάφορες παραλλαγές της και τη μέθοδο της εξώθησης (extrusion). Πέραν των μεθόδων, οι τελευταίες εξελίξεις στην παραγωγή πλαστικών αφορούν βιοπλαστικά, βιοαποικοδομήσιμα και εξειδικευμένα πολυμερή. Τα βιοπλαστικά (biopolymers) βασίζονται στη μετατροπή γεωργικών πρώτων υλών (πχ. σόγια, καλαμπόκι, πατάτες) σε βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη χρήση του πετρελαίου ως βάση. Τα βιοπλαστικά προϊόντα έχουν κατά 42% μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα (carbon footprint) σε σχέση με τα αντίστοιχα πετρελαϊκής βάσης. Βασικός στόχος της βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο είναι η αύξηση στην αγορά του μεριδίου της κατηγορίας των πολυμερών που είτε αποσυντίθενται με φυσικό τρόπο (βιοαποικοδομήσιμα), είτε συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται εκ νέου (ανακυκλώσιμα πλαστικά), ακόμη και εάν χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη το πετρέλαιο. Οι εφαρμογές των βιοαποικοδομίσιμων πλαστικών εκτείνονται πέρα από τη συσκευασία τροφίμων και στην Ιατρική (ορθοπεδικές συσκευές, οδοντιατρικές συσκευές, εμφυτεύματα) και στη γεωργική παραγωγή (γλάστρες, συσκευασίες λιπασμάτων, γαιοϋφάσματα). Η χρήση των πολυμερών σε εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, λόγω της ανάπτυξης του τομέα των ειδικών πολυμερών (specialty polymers). Στόχος, είναι ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων των πλαστικών, όπως η εύκολη παραγωγή και η ευελιξία στην εφαρμογή, με τις δυνατότητες αυτό-οργάνωσης των υγρών κρυστάλλων και η τελική παραγωγή πολυμερών, των οποίων οι φυσικές ιδιότητες θα ελέγχονται από εξωτερικά μηχανικά, ηλεκτρικά ή μαγνητικά πεδία (πχ. αγώγιμα πλαστικά). Χρήσεις βιοπλαστικών: μαχαιροπίρουνα, υλικά πρόχειρης συσκευασίας, σακούλες απορριμμάτων, συσκευασίες φρούτων, λαχανικών και κρεάτων, μπουκάλια αναψυκτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων και μεμβράνες περιτυλίγματος τροφίμων. Μη αποικοδομήσιμα βιοπλαστικά αρχίζουν να βρίσκουν εφαρμογή σε βιομηχανικά προϊόντα, όπως συσκευές κινητών τηλεφώνων, περιβλήματα μπαταριών, χαλιά, εσωτερικά πλαστικά τμήματα οχημάτων, σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων, σωλήνες ύδρευσης-αποχέτευσης κ.α., συντελώντας δραστικά στη μείωση της χρήσης του πετρελαίου ως πρώτη ύλη. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 20

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΣΕΒ Ο ρόλος των συνεργατικών σχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Η ΑΠΑ του κλάδου των δομικών υλικών ανήλθε

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές

ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών www.materials.uoc.gr Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του 21 ου αιώνα με προηγμένα υλικά Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (TETY) Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 (Υπάρχει και σχετική αρθρογραφία και βιβλιογραφία που μπορεί να διατεθεί) Επιβλέπων: I Zιώμας (Τηλ. 210-7722358, Email: ziomas@chemeng.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2016 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED.

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Τα προϊόντα που διαθέτουμε αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας και βλέπουμε τους εαυτούς μας ως ηγέτες

Διαβάστε περισσότερα

ρ ε υ ν α Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται ότι θα διπλασιασθούν

ρ ε υ ν α Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται ότι θα διπλασιασθούν Οργανικά Φωτοβολταϊκά Τμήμα Ηλεκτρολογίας & Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Λέιζερ, ΤΕΙ Κρήτης των Δρ. Εμμανουήλ Κουδουμά, Δρ. Εμμανουηλ Κυμάκη Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Ημερίδα «Καινοτόμα Δομικά Υλικά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης», Θεσσαλονίκη 21.01.2015 DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Άγις Μ.Παπαδόπουλος Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Innovate with us!

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Innovate with us! ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Innovate with us! Βόλος, 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 2: Βασικές Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαδικασίες Κατασκευής Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας Τσόγκας Βασίλης ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργαστηριακός Συνεργάτης: Σαββάκης Νικόλαος, M.Sc.-Μηχ., υπ. Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΔΕΣΣΑ 2013 Πολιτική πρώτων υλών Ιδια πολιτική σημαινει το 2050 140 δισ.τόνοι δηλ 3πλάσιο του 2000 45% του

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος Ιούλιος 1-10, 2013 Πάτρα, Ελλάδα Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κοινωνικούς Εταίρους Οργανώνει την Διεθνή Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στις Α.Π.Ε. 10 Μέρες Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Τυποποίηση και Σήμανση των προϊόντων EPS σύμφωνα με την 89/106/ΕΟΚ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q MANAGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H Ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι συγκεντρωμένη σε: Ολλανδία, Βέλγιο Γαλλία Αυστρία Βρετανία Τσεχία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Ισπανία

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Αυτό το σεμινάριο έχει απλώς ως στόχο να δώσει μερικά από τα βασικά της Θερμοδυναμικής, και πως σχετίζεται με τη μόνωση και με τη μόνωση με κεραμικά επιχρίσματα. Η θερμότητα μεταφέρεται με τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ.

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. Παναγιώτης Σεφερλής Αναπληρωτής Καθηγητής Έχεις το «μικρόβιο» του Μηχανικού; Dilbert 2 Επιστήμη του Μηχανολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Η Επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. «Ο Ρόλος των Δικτύων στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας»

Η Επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. «Ο Ρόλος των Δικτύων στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας» 1o Ελληνο-Ρωσικό Ενεργειακό Συνέδριο Η Επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας «Ο Ρόλος των Δικτύων στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας» Ν. Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 INTERREG Greece Bulgaria «Smart Specialisation» Θεσσαλονίκη, 24/11/2014, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Νέας Γενιάς

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Νέας Γενιάς Ενδοδαπέδια Θέρμανση Νέας Γενιάς H Ενδοδαπέδια Θέρμανση είναι σε όλους γνωστή ως η πιο Aποτελεσματική, Ποιοτική Υγιεινή μέθοδος θέρμανσης Η θέρμανση μεταφέρεται αποτελεσματικά με τον πιο φυσικό τρόπο από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η ισορροπία των οικοσυστηµάτων βασίζεται στην αγαστή συνεργασία των ειδών που τα απαρτίζουν. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική χρήση των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Παναγούλιας Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Athens Intercontinental 17 Μαρτίου 2016 Η σημασία του κλάδου φαρμάκων στην Εθνική Οικονομία Οι εξαγωγές φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass GR THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass Η ενεργειακή απόδοση και η υψηλή αισθητική πρέπει να συνυπάρχουν. Με τη σειρά υαλοπινάκων THERMOBELT Ultra μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα