Συστήματα διανομής. Γεώργιος Κ.Δ. Σαχαριδης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα διανομής. Γεώργιος Κ.Δ. Σαχαριδης"

Transcript

1 Συστήματα διανομής cross-docking Γεώργιος Κ.Δ. Σαχαριδης 1

2 Cross-docking Το cross-docking είναι ο πιο ευθύς τρόπος διαχείρισης/διάθεσης προϊόντων. Μειώνει τους χρόνους αποθήκευσης και τη συλλογή παραγγελιών αλλά απαιτεί σημαντική υποστήριξη από πληροφοριακά συστήματα, προσεκτικό σχεδιασμό και άψογη συνεργασία των εμπλεκομένων. Δεν αποτελεί λύση για κάθε περίπτωση και απαιτεί την ανάλογη οργάνωση από πλευράς εταιρειών. Η εφαρμογή αυτού του συστήματος απλοποιεί σημαντικά την εφοδιαστική αλυσίδα αφού βασικός στόχος είναι η αποστολή των προϊόντων την κατάλληλη στιγμή χωρίς να έχει προηγηθεί εισαγωγή των προϊόντων στην αποθήκη. 2

3 Cross-docking Η επιτυχής εφαρμογή του cross-docking εξαρτάται από πλήθος παραμέτρων, μερικές από τις οποίες είναι: Η ανάλυση δεδομένων των προϊόντων όπως η μορφή της ζήτησης και τα φυσικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος. Ο σωστός προσδιορισμός των αναγκών για πληροφόρηση που να αφορά στοιχεία όπως οι πελάτες, η ζήτηση, οι παραγγελίες, οι προμηθευτές. Ο υψηλός βαθμός αξιοπιστίας των προμηθευτών ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης ελλειμμάτων. 3

4 Cross-docking H ύπαρξη κατάλληλης κτιριακής υποδομής και χώρων για τις διάφορες λειτουργίες του cross-docking. Αξιολόγηση των πελατών. Μικροί και γενικά πελάτες που δεν έχουν παραγγελίες σε τακτά χρονικά διαστήματα δεν πρέπει να εξυπηρετούνται με τέτοιο σύστημα διανομής Συνεχής έλεγχος και επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας του cross-docking ώστε να ελαχιστοποιηθούν επιπτώσεις προς τους πελάτες όπως ελλείμματα στα αποθέματα και καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης. 4

5 Cross-docking Παραδοσιακά, οι αποθήκες είχαν τις εξής λειτουργίες: παραλαβή (receiving), αποθήκευση (storage), συλλογή παραγγελιών(order picking) και αποστολή(shipping). Εν συνεχεία, οι εταιρείες Logistics διαπίστωσαν ότι η αποθήκευση και η συλλογή παραγγελιών ήταν ιδιαίτερα δαπανηρές για αυτές με αποτέλεσμα να τις στρέψει σε μια στρατηγική διατήρησης μηδενικού αποθέματος. Η στρατηγική αυτή, που βασίζεται στην φιλοσοφία του Just-in-Time, καταργεί την αποθήκευση και απλοποιεί τις λειτουργίες συλλογής παραγγελιών μιας αποθήκης χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την άμεση και γρήγορη παραλαβή και αποστολή των προϊόντων. 5

6 Cross-docking Ένας ορισμός που συναντάμε σχετικά με το cross-docking αναφέρει ότι είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα προϊόντα ανταλλάσσονται μεταξύ κυρίως φορτηγών, αλλά και άλλων μέσων, έτσι ώστε κάθε φορτηγό που μεταβαίνει σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης να έχει προϊόντα από διαφορετικούς προμηθευτές 6

7 Cross-docking Από τον ορισμό προκύπτει ότι το κύριο χαρακτηριστικό του cross-docking είναι η άμεση μεταφόρτωση αντί της αποθήκευσης το οποίο αποτελεί και κύριο χαρακτηριστικό των παραδοσιακών συστημάτων Logistics. 7

8 Cross-docking Παρά το γεγονός ότι το cross-docking είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια κατά κόρον, οι ρίζες της είναι αρκετά παλιές και προέρχονται από τις θαλάσσιες και τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Αρκετές δεκαετίες πριν από την εξέλιξη της παραπάνω μεθόδου, πλοία ξεφόρτωναν τα προϊόντα τους στα ναυπηγεία και στη συνέχεια, τα φορτία μεταφέρονταν σε άλλο πλοίο ή σιδηροδρομικά οχήματα, προκειμένου να αποσταλούν στον τελικό παραλήπτη τους. Μάλιστα πήραν και το όνομα τους λόγο της παραπάνω διαδικασίας αφού τα φορτία μεταφέρονταν κυριολεκτικά πάνω από τις αποβάθρες(docks) φόρτωσης των λιμανιών. 8

9 Cross-docking Εξετάζοντας τον ρόλο του cross-docking στο σχεδιασμό των δικτύων των μεταφορών στη σύγχρονη εποχή θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις crossdock εγκαταστάσεις ως κέντρα διανομής, στα οποία γίνεται η μεταφορά των προϊόντων με το ελάχιστο δυνατό χρόνο αποθήκευσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη παράδοση των προϊόντων στον τελικό αποδέκτη αλλά και την μείωση του κόστους μεταφοράς και αποθήκευσης. 9

10 Cross-docking Σε μια τέτοια εγκατάσταση τα προϊόντα φτάνουν μέσω των φορτηγών (inbound trucks-its), ή άλλων μέσων μεταφοράς, στις εισερχόμενες θύρες (inbound doors-ids), στη συνέχεια συγκεντρώνονται και ταξινομούνται ανάλογα με την παραγγελία για την οποία προορίζονται και τελικά φορτώνονται ξανά στα φορτηγά (outbound trucks-ots) μέσω των εξερχόμενων θυρών (outbound doors-ods), για την μεταφορά τους στους τελικούς παραλήπτες 10

11 Cross-docking 11

12 Cross-docking Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι κάθε IT μεταφέρει προϊόντα από έναν προμηθευτή που προορίζονται για διαφορετικά καταστήματα λιανικής πώλησης ενώ κάθε OT περιέχει προϊόντα από διαφορετικούς προμηθευτές που προορίζονται για ένα κατάστημα λιανικής πώλησης. Ο ενδιάμεσος χρόνος αποθήκευσης των φορτίων είναι 24 ώρεςενώσυχνάδενξεπερνάτηνμιαώρα. 12

13 Cross-docking Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του cross-docking αποτελεί η σωστή επιλογή του σχήματος των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων. Μια λανθασμένη απόφαση σχετικά με το πρόβλημα αυτό θα αυξήσει το κόστος διακίνησης υλικού καταστρέφοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της μεθόδου. 13

14 Cross-docking Τα περισσότερα crossdocksπου συναντάμε είναι κυρίως ορθογώνιου σχήματος (I-shape), αλλά υπάρχουν και εγκαταστάσεις σχήματος L, U, H, T και E. 14

15 Cross-docking 15

16 Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking Μια εγκατάσταση cross-docking είναι ένας ενδιάμεσος κόμβος σε ένα δίκτυο διανομής και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφόρτωση των εμπορευμάτων από τα φορτηγά. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εκφόρτωση των προϊόντων από τα εισερχόμενα φορτηγά, την διαλογή και την συγκέντρωσή τους, και τέλος την αποστολή τους στους τελικούς πελάτες. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους τρόπους αποθήκευσης σε αυτή την περίπτωση τα εμπορεύματα δεν αποθηκεύονται με αποτέλεσμα να έχουμε μηδενικό ή σχεδόν μηδενικό απόθεμα. 16

17 Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking Αναλυτικότερα ένα σύστημα cross-docking περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: φορτηγά (ITs) από τους διάφορους προμηθευτές φτάνουν στην εγκατάσταση με διαφορετικά προϊόντα το καθένα. Μετά την άφιξη, ανατίθενται σε κάποια εισερχόμενη θύρα (ID) για την εκφόρτωση των φορτίων τους, είτε από τους εργάτες είτε από τα περονοφόρα μηχανήματα (forklifts). Συχνά μπορεί να δημιουργηθούν ουρές έξω από τις θύρες καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο μια ID να εξυπηρετεί ήδη ένα IT. 17

18 Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking Στη συνέχεια, γίνεται διαλογή των προϊόντων από το εργατικό δυναμικό της εγκατάστασης ανάλογα με την παραγγελία. Έπειτα τα προϊόντα συγκεντρώνονται σύμφωνα με τον τελικό τους προορισμό στις ODs ώστε να γίνει η αποστολή τους. Εφ όσων όλα τα είδη προϊόντων που περιλαμβάνει μια παραγγελία φορτωθούν στα OTs αυτά αναχωρούν για τους τελικούς τους προορισμούς. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ένα φορτηγό φτάνει σε μια ID. Τέλος παρόμοια διαδικασία ανάθεσης των ITs σε IDs έχουμε και στην περίπτωση των εξερχόμενων φορτηγών όπου OTs ανατίθενται σε ODs. 18

19 Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking 19

20 Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking Κατά τη διαδικασία του cross-docking η ανάθεση των ODs σε τελικούς προορισμούς (πελάτες) αποτελεί μια μεσοπρόθεσμη απόφαση. Κάθε OT ξεκινά για ένα γνωστό προορισμό, ο οποίος έχει καθοριστεί από πριν, και το ίδιο ισχύει και κατά τηνανάθεσητωνotsσεods. Γενικότερα, σε κάθε προορισμό αντιστοιχεί μια OD, ενώ σε περίπτωση που αποστέλλονται μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων σε ένα προορισμό τότε χρησιμοποιούνται περισσότερες απόμιαθύρεςγιααυτόν. 20

21 Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking Από την άλλη πλευρά, το πρόβλημα της αντιστοίχισης των ITs σε IDs αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη απόφαση. Καθώς φτάνουν συνεχώς ITs, ο αριθμός τους μπορεί να υπερβεί αυτόν των θυρών της εγκατάστασης με αποτέλεσμα τα φορτηγά να περιμένουν σε μια ουρά έως ότου εξυπηρετηθούν. Υπάρχει ανάγκη καθορισμού των θυρών στις οποίες θα εξυπηρετηθεί κάθε IT (που) αλλά και της σειράς με την οποία θα εξυπηρετηθούν(πότε). Το πρόβλημα είναι: α)του truck door assignment (ανάθεση των φορτηγών σε θύρες) και β)του truck scheduling (προγραμματισμός των φορτηγών) αντίστοιχα. 21

22 Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking Τα δυο αυτά προβλήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην διαδικασία του cross-docking καθώς επηρεάζουν τη ροή των εισερχόμενων και εξερχόμενων προϊόντων στην εγκατάσταση, επομένως και την απόδοση και αποτελεσματικότητα ενός cross-docking συστήματος. Συμπεραίνοντας, θα λέγαμε ότι τα δυο προβλήματα που περιγράφτηκαν πιο πάνω σχετίζονται με τις διαδικασίες παραλαβής (receiving operations) και αποστολής (shipping operations) των προϊόντων που λαμβάνουν χώρα στις IDs και ODs της εγκατάστασης αντίστοιχα. 22

23 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του makespan ενός συστήματος crossdocking: Ορίζουμε ως makespan το συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης όλων των διεργασιών σε μια εγκατάσταση cross-docking, που λαμβάνουν χώρα από τη στιγμή που ένα IT φτάνει σε αυτό έωςτη στιγμή που το OT αποχωρεί για τον τελικό του προορισμό. Το makespan περιλαμβάνει διαδικασίες παραλαβής, ταξινόμησης και αποστολής φορτίων. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας και ολοκλήρωσης των παραπάνω διαδικασιών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος. 23

24 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του συνολικού starting time και handling time των IΤs Η διαδικασία του cross-dockingξεκινά όταν ένα εισερχόμενο φορτηγό (ITs) φτάνει στην μονάδα και τελειώνει όταν τα προϊόντα φορτωθούν στα εξερχόμενα φορτηγά (OTs). Επικεντρώνοντας στις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις εισερχόμενες θύρες της εγκατάστασης παρατηρούμε τις εξής παραμέτρους: το χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης (startingtime-st) και το χρόνο εξυπηρέτησης (handlingtime-ht) των εισερχόμενων φορτηγών. Ο πρώτος αναφέρεται στο χρόνο αναμονής των ITs, από την στιγμή που φτάνουν στο crossdockέως την στιγμή που θα εξυπηρετηθούν, ενώ ο δεύτερος αναφέρεται στο χρόνο εκφόρτωσης των ITs. Η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των αυτών δυο χρόνων οδηγούν στην μείωση του makespan της όλης διαδικασίας cross-docking. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενωρίτεροςχρόνος έναρξης της εξυπηρέτησης των ITsδεν σημαίνει απαραίτητα μικρότερος χρόνος εκφόρτωσης των εμπορευμάτων (λόγω των διαφορετικών χρόνων εξυπηρέτησης του ίδιου φορτηγού από θύρα σε θύρα), οπότε θα πρέπει να ληφθούν υπ όψινκαι να βελτιστοποιηθούν συνολικά και οι δυο αυτές παράμετροι. 24

25 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης της διαδρομής των φορτίων: Τα προϊόντα που εκφορτώνονται από τα ITs μεταφέρονται στα ODs και φορτώνονται εν συνεχεία στα OTs είτε απ ευθείας, είτε μετά από προσωρινή αποθήκευση τους στην εγκατάσταση, είτε αφού διευθετηθούν σύμφωνα με την εκάστοτε παραγγελία. Ένας τρόπος για να μετρηθεί η απόδοση ενός συστήματος cross-dockingείναι ο υπολογισμός της συνολικής απόστασης της διαδρομής που διανύουν τα προϊόντα για να φτάσουν από τις IDs στις ODs. Οι δυο μεθόδους για την αξιολόγηση της απόδοσης αυτής είναι: Η πρώτη εξετάζει την απόσταση μεταξύ κάθε ζεύγους ID και OD και η δεύτερη την σταθμισμένη απόσταση κάθε διαδρομής που ακολουθεί ένα φορτίο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση του cross-docking είναι αποτελεσματική εφ όσωντο συνολικό λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης είναι μικρότερο από το άθροισμα του κόστους που εξοικονομείται λόγω της μείωσης των αποθεμάτων και του κόστους μεταφοράς των προϊόντων. Το λειτουργικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους εργασίας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόσταση της διαδρομής που διανύουν τα προϊόντα, η οποία με τη σειρά της επηρεάζεται από την αντιστοίχιση των ITs και OTs στις θύρες της μονάδας. Έτσι το λειτουργικό κόστος ενός συστήματος cross-docking μπορεί να μειωθεί με ελαχιστοποίηση της συνολικής σταθμισμένης απόστασης της διαδρομής των προϊόντων. 25

26 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης που διανύουν τα ανυψωτικά μηχανήματα(forklift trucks): Μόλις φτάσει ένα φορτηγό σε μια καθορισμένη OD τα προϊόντα μεταφέρονται και πάλι με τη βοήθεια των forklifts από τους χώρους αυτούς στα OTs. Είναι φανερό λοιπόν ότι ο καθορισμός των χώρων προσωρινής αποθήκευσης για τα φορτία που φτάνουν στην εγκατάσταση είναι σημαντικότατος και πετυχαίνεται με ελαχιστοποίηση της απόστασης που διανύουν τα forklifts. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη οργάνωση της μονάδας, οπότε και την δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου όγκου φορτίων, αλλά και την εξοικονόμηση κόστους εξοπλισμού (λιγότερα forklifts, καύσιμα κ.α.). 26

27 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης που διανύουν οι εργάτες: Η διακίνηση των φορτίων μέσα σε ένα crossdock σχετίζεται άμεσα με το εργατικό κόστος, καθώς οι εργάτες είναι αυτοί που ξεφορτώνουν, ταξινομούν και μεταφέρουν τα φορτία από τις εισερχόμενες θύρες στις εξερχόμενες. Η αποτελεσματικότητα των εργατών εξαρτάται κυρίως από το πώς ανατίθενται τα φορτηγά στις θύρες γύρω από την εγκατάσταση σύμφωνα με τη διάταξη των IDs και ODs. Ένας καλός σχεδιασμός ανάθεσης των φορτηγών σε θύρες μειώνει την διανυόμενη απόσταση των εργατών, επομένως και το εργατικό κόστος, ενώ παράλληλα αποτρέπει την δημιουργία συμφόρησης (congestion) που μπορεί να προκληθεί μέσα στην εγκατάσταση. 27

28 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου αναχώρησης (departure time) των OTs Καθώς ο χρόνος αναχώρησης των OTs αποτελεί μια από τις διαδικασίες του makespan ενός συστήματος cross-docking, ελαχιστοποίησή του συνεπάγεται και άμεση ελαχιστοποίηση του makespan. Καθώς μειώνεται ο χρόνος αναχώρησης των OTs μειώνεται ο χρόνος που ξοδεύει ένα φορτίο μέσα στην εγκατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα όταν διακινούνται προϊόντα που μπορεί να αλλοιωθούν (π.χ. κατεψυγμένα προϊόντα) και δεν υπάρχει περιθώριο αποθήκευσής τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται πολιτικές μηδενικού αποθέματος (zero-inventory) από τις αντίστοιχες εταιρείες διανομής. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι η θύρα θα εξυπηρετήσει το επόμενο OT μόλις αναχωρήσει το προηγούμενο, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αναχώρησης του προηγούμενου OT μειώνεται έμμεσα ο χρόνος αναμονής του επόμενου. Σε αντίθετη περίπτωση, μεγάλοι χρόνοι αναμονής των OTs μπορεί να προκαλέσουν κούραση και δυσαρέσκεια στους οδηγούς. Συχνά ο χρόνος αναχώρησης αναφέρεται και ως χρόνος επεξεργασίας (processing time) των 28 OTs στις εξερχόμενες θύρες ενός crossdock.

29 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του χρόνου πρόωρης άφιξης και αναχώρησης (earliness) και αργοπορημένης άφιξης και αναχώρησης (tardiness) των φορτηγών: Ορίζουμε ως earlinessτο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην πρόωρη και την προγραμματισμένη άφιξη ή αναχώρηση, και tardinessτο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αργοπορημένη και την προγραμματισμένη άφιξη ή αναχώρηση ενός φορτηγού. Η ελαχιστοποίηση του earliness και tardiness συναντάται σε συστήματα crossdockingπου βασίζονται την Just-In-Time φιλοσοφίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις καθώς η παράδοση των εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται στην καθορισμένη τους χρονική στιγμή η έννοια του JITείναι ζωτικής σημασίας για την απόδοση του συστήματος. Η ακριβής παράδοση των εμπορευμάτων προϋποθέτει την ολοκλήρωση των επιμέρους εργασιών ακριβώς στην προγραμματισμένη ώρα τους, ούτε νωρίτερα (early) αλλά και προφανώς ούτε αργότερα (late). Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το απόθεμα, μειώνονται οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων, άρα βελτιώνεται και η εξυπηρέτηση των πελατών, και αυξάνεται η παραγωγικότητα του συστήματος cross-docking. 29

30 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του αποθεματικού κόστους: Η αντικειμενική συνάρτηση αυτή χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους σε ένα σύστημα cross-docking. 30

31 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης της εγκατάστασης και του κόστους λόγω ανεκπλήρωτης αποστολής φορτίων: Καθώς τα εισερχόμενα φορτηγά φτάνουν στις IDs της εγκατάστασης υπάρχει περίπτωση να μην εξυπηρετηθούν λόγω περιορισμένου αριθμού των θυρών. Επομένως τα φορτηγά αυτά θα χρειαστεί να περιμένουν ή να επαναπροσδιοριστεί η νέα θύρα από την οποία θα εξυπηρετηθούν. Στις περιπτώσεις αυτές δημιουργείται ένα κόστος για όλες τις ανεκπλήρωτες αποστολές φορτίων από τα φορτηγά που περιμένουν. Το άθροισμα του παραπάνω κόστους (penalty cost for unfulfilled shipments) και του συνολικού κόστους διαχείρισης της εγκατάστασης (total operational cost) ελαχιστοποιούνται με σκοπό την βελτιστοποίηση του προβλήματος κατανομής των φορτηγών σε θύρες. 31

32 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους λόγω διατήρησης αποθέματος και του κόστους λόγω αντικατάστασης του εξερχόμενου φορτηγού: Τα προϊόντα που φτάνουν σε ένα crossdock είτε φορτώνονται απ ευθείας σε ένα εξερχόμενο φορτηγό είτε αποθηκεύονται προσωρινά στην εγκατάσταση. Ο υπεύθυνος της μονάδας μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση ενός φορτηγού στην εξερχόμενη θύρα με σκοπό να αποτρέψει την προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων και να διευκολύνει την άμεση μεταφόρτωσή τους. Η απόφασή του αυτή όμως έχει κάποιο κόστος αντικατάστασης (truck replacement cost) και κόστος λόγω διατήρησης αποθέματος(inventory holding cost). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρακτικές όπως η μείωση του αποθέματος και η αντικατάσταση των φορτηγών καθιστούν πολύ πιο ευέλικτο ένα σύστημα cross-docking. 32

33 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του συνολικού αριθμού των αργοπορημένων αποστολών(εμπορευμάτων): Οι έως τώρα μελέτες που έχουμε αναφερθεί προϋποθέτουν ότι τα εξερχόμενα φορτηγά φεύγουν από τις θύρες μόλις φορτωθούν όλα τα εμπορεύματα που απευθύνονται σε έναν προορισμό. Μια διαφορετική περίπτωση είναι αυτή όπου τα φορτηγά αναχωρούν σε μια προκαθορισμένη χρονική στιγμή. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσετε μια πιο αξιόπιστη και σταθερή ροή των φορτηγών σε ένα crossdock, καθώς αυτά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όλα τα εμπορεύματα των αντίστοιχων προορισμών, που φτάνουν στην μονάδα πριν αναχωρήσει το εξερχόμενο φορτηγό, φορτώνονται σε αυτό και αποστέλλονται την ίδια ημέρα. Τα υπόλοιπα που φτάνουν καθυστερημένα, αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και φορτώνονται την επόμενη ημέρα όπου ένα άλλο φορτηγό θα εξυπηρετήσει τον προορισμό. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να εστιάσουμε στον αριθμό (σταθμισμένο) των αποστολών που αναβάλλονται για την επόμενη ημέρα και πιο συγκεκριμένα στην ελαχιστοποίησή του. 33

34 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του συνολικού αριθμού των προϊόντων που αποθηκεύονται προσωρινά: Η μέθοδος cross-docking είναι ένας νέος τρόπος βελτίωσης του χρόνου ανταπόκρισης των προμηθευτών προς τους πελάτες, καθώς τα προϊόντα δεν αποθηκεύονται στην εγκατάσταση αλλά μεταφέρονται κατευθείαν από τα εισερχόμενα φορτηγά στα εξερχόμενα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν τα φορτία αποθηκεύονται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα (10-15 ώρες), οι μονάδες διαθέτουν ένα χώρο προσωρινής αποθήκευσης μπροστά από τις εξερχόμενες θύρες όπου τα προϊόντα διατηρούνται έως ότου φτάσει το φορτηγό που θα τα παραλάβει. Η αντικειμενική συνάρτηση της ελαχιστοποίησης του συνολικού αριθμού των προϊόντων που διέρχονται από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης συναντάται σε προβλήματα προγραμματισμού εισερχόμενων και εξερχόμενων φορτηγών. Η μείωση ή εξάλειψη της αποθήκευσης προϊόντων είναι ένας τρόπος μείωσης του συνολικού κόστους αλλά και βελτίωσης της αποδοτικότητας του συστήματος cross-docking. 34

35 Μαθηματικό Μοντέλο Πριν την άφιξη ακόμα ενός IT, μια εισερχόμενη θύρα πρέπει να προγραμματιστεί ώστε να είναι έτοιμη να δεχθεί ένα συγκεκριμένο φορτηγό. Μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (real-time IT), οι χρόνοι άφιξης των ITs είναι γνωστοί εκ των προτέρων στους υπεύθυνους λειτουργίας της μονάδας. Κατά την άφιξη των ITs, οι οδηγοί ελέγχονται στην πύλη της εγκατάστασης και οδηγούνται είτε απ ευθείας σε μια ID, είτε σε ένα ειδικό χώρο στάθμευσης μπροστά από τις εισερχόμενες θύρες. Ο λόγος που δεν εξυπηρετούνται αμέσως είναι οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι, όπως ο εξοπλισμός, το εργατικό δυναμικό και οι θύρες της εγκατάστασης. 35

36 Μαθηματικό Μοντέλο Ο ολικός χρόνος εξυπηρέτησης περιλαμβάνει τον χρόνο αναμονής (waiting time) για την έναρξη της εξυπηρέτησης, που ισούται με τη διαφορά της στιγμής που ξεκινάει η εξυπηρέτηση μείον τη στιγμή άφιξης του φορτηγού (starting time - arrival time), και τον χρόνο εξυπηρέτησης (handling time-ht) των φορτηγών και η ελαχιστοποίησή του αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αντικειμενικές συναρτήσεις για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας crossdocking. 36

37 Μαθηματικό Μοντέλο Η απόδοση της λειτουργίας μιας θύρας θα μπορούσε να μετρηθεί με το πόσο γρήγορα εξυπηρετεί τα ITs δεδομένου ότι χρησιμοποιεί μια σταθερή ποσότητα πόρων. Μόλις τα φορτηγά τελειώσουν με την εκφόρτωση των εμπορευμάτων τους αναχωρούν, οπότε γίνετε αντιληπτό ότι ενωρίτερη αναχώρησή τους σημαίνει μικρότερος χρόνος αναμονής και εκφόρτωσης άρα και ταχύτερη εξυπηρέτηση. 37

38 Μαθηματικό Μοντέλο Οι κυριότεροι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την ελαχιστοποίηση του waiting time και του handling time των ITs είναι: Πρώτον, ένας αποτελεσματικός προγραμματισμός της εξυπηρέτησης των ITs μειώνει το συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διεργασιών (makespan) του συστήματος cross-docking, συμπεριλαμβανομένου και της αναχώρησης των OTs. Δεύτερον, εάν ο αριθμός των ITs που περιμένουν στην ουρά ώστε να εξυπηρετηθούν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, τότε μπορεί να ξεπεράσει την χωρητικότητα των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης μπροστά από τις θύρες. Καθώς τυχόν επέκταση της χωρητικότητας μεταφράζεται σε επιπλέον κόστος, η καλύτερη επιλογή είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εξυπηρέτησης των ITs αλλά και η μείωση του χρόνου αναμονής τους. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε αποσυμφόρηση της ουράς και του χώρου στάθμευσης μπροστά από την μονάδα με αποτέλεσμα την ομαλότερη εξυπηρέτηση των ITs. 38

39 Μαθηματικό Μοντέλο Τρίτον, καθυστερημένη έναρξη της εξυπηρέτησης των φορτηγών σημαίνει μη παραγωγικό χρόνο για τους οδηγούς, που τις περισσότερες φορές προκαλεί κούραση και γκρίνια στους τελευταίους. Τέλος, είναι σημαντικό η βελτιστοποίηση να γίνει στο συνολικό άθροισμα και των δυο χρόνων που περιγράψαμε και όχι μόνο στο starting time ή handling time διότι μείωση του χρόνου έναρξης της εξυπηρέτησης των ITs δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης (εκφόρτωσης) των φορτηγών. 39

40 Μαθηματικά Μοντέλο Μοντέλα συνεχούς χρόνου Κλασικό μοντέλο του προγραμματισμού των μηχανών (classical machine scheduling formulation) στην πιο απλή του μορφή Βελτιωμένο μοντέλο με λιγότερες μεταβλητές απόφασης και λιγότερους περιορισμούς Μοντέλο διακριτού χρόνου Αμιγώς ακέραιο μοντέλο Προγραμματισμός εισερχόμενων φορτηγών, εξερχόμενων φορτηγών και εσωτερικών διεργασιών. 40

41 Ονομασία Δείκτες και Sets: Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό Παράμετροι και Δεδομένα j,m J i I Δείκτες των εισερχόμενων φορτηγών Set από εισερχόμενα φορτηγά Δείκτης των εισερχόμενων θυρών Set από εισερχόμενες θύρες Δεδομένα: Προγραμματισμένος χρόνος άφιξης (arrival time) του φορτηγού j Χρόνος εξυπηρέτησης του φορτηγού j στην θύρα i S i Η θύρα iγίνετε διαθέσιμη για πρώτη φορά στον χρονικό σχεδιασμό M Μεγάλος θετικός αριθμός 41

42 Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό Το πρώτο μοντέλο αναφέρεται στην κλασική προσέγγιση του machine scheduling problem με εφαρμογή στο πρόβλημα της ανάθεσης των ITs στις IDs ενός crossdock. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε δυο μεταβλητές απόφασης με τρεις δείκτες η καθεμία (threeindex decision variables): Η πρώτη αντιστοιχεί στην χρονική στιγμή της έναρξης τηςεξυπηρέτησηςενόςitαπόμιαid, Η δεύτερη είναι μια δυαδική μεταβλητή απόφασης που αντιστοιχεί στην ανάθεση ενός IT σε μια συγκεκριμένη ID με μια καθορισμένη σειρά. 42

43 Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό Μεταβλητές απόφασης του πρώτου μοντέλου: Ονομασία Δείκτες και Sets: k,h Δείκτες της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών K, H Set της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών Μεταβλητές απόφασης: Συνεχής θετική μεταβλητή που εκφράζει την χρονική στιγμή όπου το φορτηγόjεξυπηρετείταιωςτοkφορτηγόστηθύραi 43

44 Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό Οι περιορισμοί που είναι απαραίτητοι για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος εξασφαλίζουν την σειρά με την οποία θα εξυπηρετηθούν τα φορτηγά στις αντίστοιχες θύρες. Παράλληλα εκφράζουν ότι ο χρόνος έναρξης της εξυπηρέτησης θα είναι μετά τον χρόνο άφιξης και τον χρόνο ολοκλήρωσης της εξυπηρέτησης ενός φορτηγού στην ίδια θύρα. 44

45 Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό Ο περιορισμός (1) εκφράζει ότι ένα φορτηγό j εξυπηρετείται από μια μόνο θύρα με μια μόνο σειρά, Ο περιορισμός (2) εξασφαλίζει ότι μια θύρα εξυπηρετεί ένα φορτηγό κάθε φορά. Οι περιορισμοί (3) και (4) καθορίζουν τον χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης για κάθε φορτηγό. 45

46 Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό (1) (2) (3) (4) 46

47 Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό Η αντικειμενική συνάρτηση του πρώτου μοντέλου αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εξυπηρέτησης (starting time και handling time) όλων των φορτηγών από όλες τις θύρες και είναι: Να σημειωθεί ότι η αφαίρεση του όρου στιγμή άφιξης (arrival time) έχει απαλειφτεί από την αντικειμενική συνάρτηση μιας και είναι ένας σταθερός όρος που δεν επηρεάζει την βελτιστη λύση. 47

48 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Το δεύτερο μαθηματικό μοντέλο είναι ένα νέο μοντέλο και βασίζεται στην ιδέα ότι σε πολλά προβλήματα ανάθεσης που συναντάμε, έτσι και στην περίπτωση του crossdocking, ένα φορτηγό θα εξυπηρετηθεί από μια και μόνο θύρα. Στην περίπτωση της ανάθεσης των εισερχόμενων φορτηγών στις θύρες του crossdock, ένα IT θα αναχωρήσει από την ID μόλις ολοκληρωθεί η εκφόρτωση όλων των εμπορευμάτων που μεταφέρει. Με βάση το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό που έχει το σύστημα cross-docking, η μεταβλητή απόφασης τριών δεικτών (three-index) του πρώτου μοντέλου θα μπορούσε να αντικατασταθεί από δυο μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών (bi-index), μειώνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των μεταβλητών απόφασης σε σημαντικό βαθμό. 48

49 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Η πρώτη μεταβλητή με δυο δείκτες αντιστοιχεί στη σειρά εξυπηρέτησης ενός φορτηγού j ανεξάρτητα από την θύρα στην οποία θα εξυπηρετηθεί. Όποια και αν είναι η θύρα που θα δεχτεί το φορτηγό η σειρά εξυπηρέτησής του θα είναι μοναδική. Η δεύτερη δισδιάστατη μεταβλητή απόφασης εκφράζει ότι οποιαδήποτε και αν είναι η θύρα i, η οποία θα εξυπηρετήσει το φορτηγό j, θα είναι μοναδική και ανεξάρτητη από τη σειρά εξυπηρέτησης που θα έχει το φορτηγό για την θύρα αυτή. 49

50 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Όσων αφορά την τρισδιάστατη μεταβλητή του προηγούμενου μοντέλου, που εκφράζει το χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης των φορτηγών, έχει αντικατασταθεί με μια μονοδιάστατη μεταβλητή που έχει ως δείκτη μόνο τα εισερχόμενα φορτηγά. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ακόμα περισσότερο ο συνολικός αριθμός των μεταβλητών απόφασης. Τέλος, οι περιορισμοί αυτού του μοντέλου είναι λιγότεροι από εκείνους του πρώτου με αποτέλεσμα η επίλυση του προβλήματος να γίνετε σε συντομότερο χρονικό διάστημα. 50

51 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Μεταβλητές απόφασης: Ονομασία Δείκτες: k Δείκτης της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών K Set της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών Μεταβλητές Απόφασης: Συνεχής θετική μεταβλητή που εκφράζει το χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης του φορτηγού j. 51

52 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Όπως και στο κλασικό μοντέλο έτσι και εδώ οι περιορισμοί εξασφαλίζουν την σειρά με την οποία θα εξυπηρετηθούν τα φορτηγά σε κάθε θύρα. Επιπλέον, εκφράζουν ότι ο χρόνος έναρξης της εξυπηρέτησης θα είναι μετά την άφιξη όπως και μετά την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης του προηγούμενου φορτηγού στην ίδια θύρα. Τέλος, έχουμε και περιορισμούς που εξασφαλίζουν ότι ένα μόνο φορτηγό θα εξυπηρετείτε τη φορά σε κάθε θύρα. 52

53 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Περιορισμοί: Σύμφωνα με τα παραπάνω ο περιορισμός (1) εξασφαλίζει ότι ο χρόνος έναρξης της εξυπηρέτησης ενός IT από μια θύρα i θα είναι αφότου αυτό φτάσει στην εγκατάσταση, Ο περιορισμός (2) εκφράζει ότι ένα φορτηγό j εξυπηρετείται σε μια μόνο θύρα ανεξάρτητα από τη σειρά εξυπηρέτησης που θα έχει. Ο περιορισμός (3) εκφράζει ότι ένα φορτηγό j εξυπηρετείται με μια μόνο σειρά ανεξάρτητα από την θύρα στην οποία θα εξυπηρετηθεί Ο περιορισμός (4) εξασφαλίζει το γεγονός ότι δυο διαφορετικά φορτηγά j, j δεν μπορούν να ανατεθούν στην ίδια θύρα i με την ίδια σειρά εξυπηρέτησης. 53

54 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Ο περιορισμός (5) καθορίζει ότι αν ένα φορτηγό j έχει σειρά εξυπηρέτησης k στη θύρα i και η θύρα αυτή εξυπηρετεί ήδη ένα άλλο φορτηγό j, τότε το πρώτο φορτηγό θα εξυπηρετηθεί ως το αμέσως επόμενο, δηλαδή με σειρά εξυπηρέτησης k+1. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο περιορισμός αυτός δίνει τη σειρά εξυπηρέτησης των φορτηγών που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από τη θύρα i. Η σειρά αυτή αναφέρεται στο πρώτο φορτηγό που θα εξυπηρετηθεί από τη θύρα i χωρίς να είναι απαραίτητο το φορτηγό αυτό να είναι και το πρώτο που φτάνει στην εγκατάσταση ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται ότι η σειρά εξυπηρέτησης του δεύτερου φορτηγού αυξάνεται κατά ένα. Αναφέροντας ένα παράδειγμα,αντοπρώτοφορτηγόπουθαεξυπηρετηθείαπότηθύραiέχεισειρά εξυπηρέτησης 5, τότε ο περιορισμός (5) εγγυάται ότι δεν υπάρχουν άλλα φορτηγά που θα εξυπηρετηθούν πριν από το πρώτο στην ίδια θύρα i, ενώ ταυτόχρονα το δεύτερο φορτηγό που θα εξυπηρετηθεί από αυτή τη θύρα θα έχει σειρά εξυπηρέτησης 6(5+1). Ο τελευταίος περιορισμός (6) αναφέρεται στο χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης ενός φορτηγού με σειρά k+1 ο οποίος πρέπει να είναι μετά το χρόνο ολοκλήρωσης της εξυπηρέτησης του προηγούμενου φορτηγού με σειρά k στην ίδια θύρα. 54

55 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι περιορισμοί: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 55

56 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Αντίστοιχη αντικειμενική συνάρτηση με το κλασικό μοντέλο προτείνεται και σε αυτή την περίπτωση και αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εξυπηρέτησης (waiting time και handling time) όλων των φορτηγών από όλες τις θύρες: 56

57 Σύγκριση Μοντέλων Συνδυασμός (α) Relative Difference Model_1 Model_2 Difference % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Average 4488, ,96 743,00 16% Max % Min % 57

58 Σύγκριση Μοντέλων Συνδυασμός (β) Relative Difference Model_1 Model_2 Difference , ,86 15% , , ,79 19% , ,84 634,11 13% , ,92 787,84 16% , , ,01 35% , , ,42 37% , , ,81 30% , ,83 40% , , ,52 36% , ,8 926,76 21% , ,48 689,26 16% , ,88 942,79 17% , ,96 499,93 10% , ,16 651,38 14% , ,15 14% , ,8 1263,47 23% , ,28 640,18 14% , , ,27 22% , , ,17 21% , ,12 829,44 17% , ,64 283,61 6% , ,36 787,2 15% , ,32 518,62 11% , ,56 695,89 13% Average 5072, , ,89 20% Max 5639, , ,83 40% Min 4178, ,92 283,61 6% 58

59 Σύγκριση Μοντέλων Συνδυασμός (γ) Relative Difference Model_1 Model_2 Difference , , ,38 24% , , ,33 28% , , ,12 23% , , ,51 25% , , ,42 43% , , ,78 44% , , ,41 38% , , ,16 47% , , ,58 43% , , ,73 30% , , ,43 26% , , ,81 26% , , ,47 20% , , ,75 23% , , ,76 23% , , ,83 31% , , ,88 23% , , ,31 30% , , ,61 29% , , ,76 27% , ,51 889,14 16% , , ,64 25% , , ,29 21% , , ,60 23% Average 5782, , ,40 29% Max 6429, , ,16 47% Min 4763, ,26 889,14 16% 59

60 Μαθηματικά Μοντέλα Προσεγγιστική μέθοδος επίλυσης Η επίλυση του παραπάνω προβλήματος θεωρείται δύσκολη όπως και τα περισσότερα προβλήματα προγραμματισμού των φορτηγών. Το μέγεθος του προβλήματος με δεδομένα για 20 ITs και 5 IDs είναι αυτό που το καθιστά και μη επιλύσιμο. Για την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου έναρξης της εξυπηρέτησης και του χρόνου επεξεργασίας (starting time και handling time) όλων των φορτηγών στις θύρες το μέγιστο επιλύσιμο μέγεθος προβλήματος, με εύλογο χρόνο επίλυσης (CPU time), εντοπίζεται στην περίπτωση της τυχαίας αλληλουχίας αφίξεων όπου δοκιμάζονται 5 θύρες με 7 εισερχόμενα φορτηγά. Η βέλτιστη τιμή για την επίλυση αυτού του προβλήματος βρέθηκε sec ενώ αν προσπαθήσουμε να λύσουμε το ίδιο πρόβλημα αλλάμε8itsτότετοcputimeυπερβαίνειτις24ώρες. 60

61 Μαθηματικά Μοντέλα Προσεγγιστική μέθοδος επίλυσης Δεδομένου ότι το πρόβλημα ανάθεσης είναι δύσκολο να επιλυθεί και προκειμένου να περιοριστεί η διάστασή του, και όχι μόνο ο χώρος των λύσεων, προτείνεται μια προσέγγιση για την επίλυση των μοντέλων. Η προτεινόμενη προσέγγιση περιορίζει τον μέγιστο αριθμό του k στα μαθηματικά μοντέλα, όπου k είναι η σειρά εξυπηρέτησης των φορτηγών σε κάθε θύρα. Επιπλέον, είναι κατανοητό ότι το k εκφράζει και τον μέγιστο αριθμό των φορτηγών που θα εξυπηρετηθούν από την κάθε θύρα. 61

62 Μαθηματικά Μοντέλα Προσεγγιστική μέθοδος επίλυσης Έστω20εισερχόμεναφορτηγάκαι5θύρες Η προσεγγιστική μέθοδος είναι βασισμένοι στην ιδέα ότι όλες οι θύρες θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον μια φορά Ο μέγιστος αριθμός k θα μπορούσε να περιοριστεί από την ακόλουθη εξίσωση: k=αριθμός των φορτηγών-αριθμός των θυρών+1 62

63 Μαθηματικά Μοντέλα Προσεγγιστική μέθοδος επίλυσης Η τιμή του k θα μπορούσε να περιοριστεί ακόμα περισσότερο αν χρησιμοποιηθεί η εξίσωση που ακολουθεί: Στην περίπτωση όπου έχουμε συνολικά 20 φορτηγά και 5 θύρες θα ισχύει: k=20/5=4. 63

64 Μαθηματικά Μοντέλα Σύγκριση προσεγγιστικής μεθόδου k=4 k=5 k=6 k=7 Επιλεγμένες περιπτώσεις (Dataset) CPU time (sec) Τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης (ΑΣ) CPU time (sec) Τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης (ΑΣ) Σχετική διαφορά της ΑΣ μεταξύ k=4 και k=5 Διαφορά των CPU time CPU time (sec) Τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης (ΑΣ) Σχετική διαφορά της ΑΣ μεταξύ k=5 και k=6 Διαφορά των CPU time CPU time (sec) 1_ , % -85% % -413% >=24 hrs 1_ , % -185% % -319% >=24 hrs 1_ , % -97% >=24 hrs _ , % -100% >=24 hrs _ , % -112% >=24 hrs _ , % -237% % -226% >=24 hrs 2_ , % -385% >=24 hrs _ , % -885% % -5% >=24 hrs 3_ , % -537% >=24 hrs _ , % -455% % -2544% >=24 hrs 3_ , % -612% >=24 hrs _ , % -489% % -146% >=24 hrs 64

65 Μαθηματικό Μοντέλο Διακριτού χρόνου 65

66 Μαθηματικό Μοντέλο Two binary decision variables are introduced to model M3, the first one represent the assignment of a job (eg. truck) to a machine (eg. dock) at a specific time point and the second one expresses the doing of a job to a machine (eg. the unloading of a truck to a dock) during a specific time period. 66

67 Μαθηματικό Μοντέλο There are 7 groups of constraints expressing the operational constraints of a typical assignment problem (eg. assignment of inbound truck to a cross docking facility) with a discrete time representation: 67

68 Μαθηματικό Μοντέλο Constraint set (1) guarantees that a job j (eg. truck j) is not assigned in more than one machines (eg. dock), during the time period t andconstraintset(2)thatinonlyoneperioda job j (eg. truck j) starts its service (eg. the unloading procedure of its commodity) in only one machine i (eg. dock i). Constraint set (3) expresses that maximum one job j (eg. truck j)couldbeservedineachmachinei(eg.docki) during period t. 68

69 Μαθηματικό Μοντέλο The fact that there is a service process (eg. an unloading flow) (CC_(j,i,t)=1) of a job j (eg. truck j) during period t if a job is assigned (eg. an unloading is established) during this period (SC_(j,i,t)=1) is guaranteed by constraint set (4). Constraint sets (5) and (6) express that if a job is assigned in a certain machine(eg. an unloading is established in a certain dock i) during a period t (SC_(j,i,t)=1) then the job j (eg. truck j) will be served for C_(i,j) (eg. handling time of truck j at dock i) periods. 69

70 Μαθηματικό Μοντέλο Constraintset(7)guaranteesthatifwedidnot have service process (eg. an unloading flow) during period t-1 (CC_(j,i,t-1)=0) and we have in period t (CC_(j,i,t)=1) then an assignment (eg. unloading establishment) is occurred during period t(sc_(j,i,t)=1). 70

71 Μαθηματικό Μοντέλο 71

72 Μαθηματικό Μοντέλο Finally the objective function for the developed model, expressing the minimization of the waiting time and handling time, corresponds to the minimization of the starting time of each job (eg. truck) and handling time which corresponds to minimize the following function: 72

73 Μαθηματικό Μοντέλο This function expresses the sum of the decision variables represented the assignment of a jobs (eg. establishment of the starting points of unloading) which are weighted with a coefficient making the late assignment less beneficial. Expressing with this way the minimization of the service time we minimize the waiting time with more accurate way than in the classical way of M1 and M2 where the average sum of waiting time is minimized. M3 eliminates the cases where some jobs (eg. trucks) are going to have big waiting time and some other very small but on average the same total. M3 takes under consideration as well the multi-optimal cases where the optimization in M1 and M2 model is going to select one of the solutions without considering the distribution of waiting times. 73

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 Βελτιστοποίηση Στην προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη, αναπτύσσουμε μαθηματικά μοντέλα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Δικτυωτή Ανάλυση

Κεφάλαιο 4ο: Δικτυωτή Ανάλυση Κεφάλαιο ο: Δικτυωτή Ανάλυση. Εισαγωγή Η δικτυωτή ανάλυση έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην Ηλεκτρολογία. Όμως, ορισμένες έννοιες και τεχνικές της δικτυωτής ανάλυσης είναι πολύ χρήσιμες και σε άλλες επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

Λυμένες ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» Λυμένες ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» Άσκηση 1. Έστω ότι μια επιχείρηση αντιμετωπίζει ετήσια ζήτηση = 00 μονάδων για ένα συγκεκριμένο προϊόν, σταθερό κόστος παραγγελίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 6: Μορφές Δικτύων Διανομής και κόστη Εφοδιαστικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ KAI ΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/JIT Ι. Γιαννατσής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΗ Ροή Για τη διαχείριση ενός συστήματος παραγωγής και τη βελτίωσή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας. Δρ. Γεώργιος Κ.Δ. Σαχαρίδης

Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας. Δρ. Γεώργιος Κ.Δ. Σαχαρίδης Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας Δρ. Γεώργιος Κ.Δ. Σαχαρίδης 1 Outline Introduction to mathematical programming Introduction to scheduling Flow shop optimization Scheduling of crude oil Decomposition techniques

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής. Κεφ. 7 Χρονικός Προγραμματισμός Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής. Κεφ. 7 Χρονικός Προγραμματισμός Συμπληρωματικές Σημειώσεις Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής Κεφ. 7 Χρονικός Προγραμματισμός Συμπληρωματικές Σημειώσεις Στέλλα Σοφιανοπούλου Καθηγήτρια Πειραιάς 2012 Ενότητα 7.1.2 Παράδειγμα προβλήματος χρονικού προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στρατηγικές Διανομών σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα: η Τεχνική Cross-Docking Διπλωματική Εργασία για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200 ΑΣΚΗΣΗ Η εταιρεία logistics Orient Express έχει αναλάβει τη διακίνηση των φορητών προσωπικών υπολογιστών γνωστής πολυεθνικής εταιρείας σε πελάτες που βρίσκονται στο Hong Kong, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics ιαχείριση Αποθεµάτων 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Κόστος Αποθεµάτων Κατηγορίες Αποθεµάτων Στρατηγικές µείωσης των αποθεµάτων 2 Εισαγωγή Πως δηµιουργούνται τα αποθέµατα? Όταν οι ποσότητες εισαγωγής πρώτων υλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τι ορίζεται ως απόθεμα;

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Συστήματα Συνεχούς και Περιοδικής Αναθεώρησης Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Συστήματα ελέγχου αποθεμάτων Σύστημα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ;

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; κάθε αδρανές οικονοµικό µέσο ή πόρος που διατηρείται για την ικανοποίηση µελλοντικής ζήτησης γι αυτό. 1995 Corel Corp. 1984-1994 T/Maker Co. 1984-1994 T/Maker Co. 3 Απόθεµα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Προσομοίωση Simulation

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Προσομοίωση Simulation Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Προσομοίωση Simulation Προσομοίωση Έστω ότι το σύστημα βρίσκεται σε κάποια αρχική κατάσταση Αν γνωρίζουμε τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους το σύστημα αλλάζει καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Επιλογή Παραγωγικής παραγωγικής Διαδικασίας (πως) ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

Ακέραιος Γραµµικός Προγραµµατισµός

Ακέραιος Γραµµικός Προγραµµατισµός Μέγιστο Ανεξάρτητο Σύνολο Μέγιστο Ανεξάρτητο Σύνολο Εφαρµογές : Παράλληλη εκτέλεση εργασιών Χρονοπρογραµµατισµός (scheduling) Ανάθεση πόρων (resource allocation) Πρόβληµα k-ϐασιλισσών Τηλεπικοινωνίες Μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

19_05_2016. Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα. End to End value added services for your Customer. Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον

19_05_2016. Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα. End to End value added services for your Customer. Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον End to End value added services for your Customer Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα Managing Partner 19_05_2016 Αποστολή Να προσφέρει στους πελάτες το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Η φύση του προγραμματισμού και του ελέγχου. Source: Arup

Η φύση του προγραμματισμού και του ελέγχου. Source: Arup Η φύση του προγραμματισμού και του ελέγχου Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος Προγραμματισμός και έλεγχος Η αγορά απαιτεί προϊόντα και υπηρεσίες που διανέμονται στον απαιτούμενο χρόνο, ποσότητα και

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΡΓ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μαθηματική τεχνική για αντιμετώπιση προβλημάτων λήψης πολυσταδιακών αποφάσεων Συστηματική διαδικασία εύρεσης εκείνου του συνδυασμού αποφάσεων που βελτιστοποιεί τη συνολική απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα

Voice Picking στην Προετοιμασία Παραγγελιών σε ένα Κέντρο Διανομής Εμπορευμάτων Λιανεμπορίου Προτερήματα και Μειονεκτήματα

Voice Picking στην Προετοιμασία Παραγγελιών σε ένα Κέντρο Διανομής Εμπορευμάτων Λιανεμπορίου Προτερήματα και Μειονεκτήματα Voice Picking στην Προετοιμασία Παραγγελιών σε ένα Κέντρο Διανομής Εμπορευμάτων Λιανεμπορίου Προτερήματα και Μειονεκτήματα Γεώργιος Κατσέλης. Logistics Operational Director Marinopoulos S.A. Προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση προβληµάτων

Μοντελοποίηση προβληµάτων Σχεδιασµός Αλγορίθµων Ακέραιος προγραµµατισµός Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Μη Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Σχεδιασµός Αλγορίθµων Ακέραιος προγραµµατισµός Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Μη Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Θεωρία γράφων

Διαβάστε περισσότερα

0:30 38% 35% 29% 26% 22% 20% 15% 11%

0:30 38% 35% 29% 26% 22% 20% 15% 11% Ερώτηση 1: Ποια ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της πρόσφατης κρίσης & των capital control στον τομέα των inbound logistics, δηλαδή της τροφοδοσίας από τους προμηθευτές της επιχείρησης; Επιτρέπονται μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Από το βιβλίο: Κώστογλου, Β. (2015). Επιχειρησιακή Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Από το βιβλίο: Κώστογλου, Β. (2015). Επιχειρησιακή Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1 Εισαγωγικά Απόθεμα εννοείται κάθε είδους αγαθό, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί με στόχο την τρέχουσα ή μελλοντική χρησιμοποίησή του. Αποθέματα συναντώνται σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Source: Corbis Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί µια ποσότητα προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 5 η Διάλεξη: Αποθήκευση & Συσκευασία (Warehousing & Packaging) 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Βασικές αρχές της αποθήκευσης Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 3. Τι Είναι Απόθεμα Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές. Απόθεμα Α, Β υλών και υλικών συσκευασίας: Είναι το απόθεμα των υλικών που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation)

Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Μέθοδος Simplex για Προβλήµατα Μεταφοράς Προβλήµατα Εκχώρησης (assignment) Παράδειγµα: Κατανοµή Νερού Η υδατοπροµήθεια µιας περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση των ουρών στην κίνηση ενός δικτύου

H επίδραση των ουρών στην κίνηση ενός δικτύου H επίδραση των ουρών στην κίνηση ενός δικτύου Ηεπίδραση των ριπών δεδοµένων Όταν οι αφίξεις γίνονται κανονικά ή γίνονται σε απόσταση η µία από την άλλη, τότε δεν υπάρχει καθυστέρηση Arrival s 1 2 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων - NETMODE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Παραγωγικής Διαδικασίας (πως) Επιλογή παραγωγικής ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα Κεφάλαιο 1ο: Logistics Κεφάλαιο 2ο: Συστήματα J.I.T. Logistics Ορισμος των Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 8η: Producer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 8η: Producer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 8η: Producer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Firm Behavior GOAL: Firms choose the maximum possible output (technological

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας Σειρά Διαλέξεων μαθήματος ΔΙΑΛΛΕΞΗ: Παγκόσμια κανάλια διανομής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Προγραµµατισµός Παραγωγής Εισαγωγή Ορισµοί Προβλήµατα µίας µηχανής Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισµός Προγραµµατισµού Παραγωγής Είδη προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενότητα # 7: Έλεγχος Αποθεμάτων Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Καθηγητής Γ: Χρυσολούρης και ρ.. Μούρτζης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Καθηγητής Γ: Χρυσολούρης και ρ.. Μούρτζης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Καθηγητής Γ: Χρυσολούρης και ρ.. Μούρτζης ΠΑΤΡΑ 2001 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η προσοµοίωση είναι µία πειραµατική µέθοδος µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

max c 1 x 1 + c 2 x c n x n υπό a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n b 2 a m1 x 1 + a m2 x a mn x n b m

max c 1 x 1 + c 2 x c n x n υπό a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n b 2 a m1 x 1 + a m2 x a mn x n b m Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Αποφάσεων Ενότητα 10 Εισαγωγή στον Ακέραιο Προγραμματισμό Αντώνης Οικονόμου Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 29 Φεβρουαρίου 2016 Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλημα κατάρτισης προγράμματος εργασίας.

Ένα πρόβλημα κατάρτισης προγράμματος εργασίας. Ένα πρόβλημα κατάρτισης προγράμματος εργασίας. Έστω ένα πλήθος πληρωμάτων I, σε καθένα από τα οποία ανατίθεται καθημερινά κάποιο καθήκον (εργασία, βάρδια), από ένα συνολικό πλήθος Κ εργασιών. Ο στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Ακέραιος προγραμματισμός

Κεφάλαιο 5ο: Ακέραιος προγραμματισμός Κεφάλαιο 5ο: Ακέραιος προγραμματισμός 5.1 Εισαγωγή Ο ακέραιος προγραμματισμός ασχολείται με προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού στα οποία μερικές ή όλες οι μεταβλητές είναι ακέραιες. Ένα γενικό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 2.1 Εισαγωγή Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για να προσομοιωθεί ένα σύστημα έχει άμεση σχέση με το μοντέλο που δημιουργήθηκε για το σύστημα. Αυτό ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ EXTEND Το Extend είναι ένα λογισμικό εικονικής προσομοίωσης που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7 ο. Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης

Μάθημα 7 ο. Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Μάθημα 7 ο Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Σκοπός του μαθήματος Στην ενότητα αυτή θα εξηγήσουμε το ρόλο και την αξιολόγηση των αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης, και θα παρουσιάσουμε τους κυριότερους. Θα μάθουμε:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας...41

Πρόλογος Κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας...41 Περιεχόμενα Πρόλογος...7 1 Κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας...9 2 Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας...41 3 Πρόβλεψη της ζήτησης σε μια εφοδιαστική αλυσίδα...109 4 Συγκεντρωτικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex 3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex Παράδειγμα 1ο (Παράδειγμα 1ο - Κεφάλαιο 2ο - σελ. 10): Το πρόβλημα εκφράζεται από το μαθηματικό μοντέλο: max z = 600x T + 250x K + 750x Γ + 450x B 5x T + x K + 9x Γ + 12x

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποθέματα (ΔΛΠ2) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα αποθέματα αποτελούν βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (Inventories). Κατέχονται για ανάλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο Διδάσκων: Ι. Κολέτσος Κανονική Εξέταση 2007 ΘΕΜΑ 1 Διαιτολόγος προετοιμάζει ένα μενού

Διαβάστε περισσότερα

Case 09: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων ΙI ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 09: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων ΙI ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 09: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων ΙI ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Η βιομηχανική επιχείρηση «ΑΤΛΑΣ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στο χώρο του φυσικού αερίου και ειδικότερα στις συσκευές οικιακής χρήσης. Πρόκειται να εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7: Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης

Μάθημα 7: Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Μάθημα 7: Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης 7.1 Ορισμός Στόχοι Αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης (scheduling algorithm) ονομάζουμε την μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιεί ο κάθε χρονοδρομολογητής (βραχυχρόνιος, μεσοχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Χαρακτηριστικά Στρατηγικές ροµολόγησης Παραδείγµατα Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.10 (2/3)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing)

Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing) Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing) Copyright : OPTIMUM A.E. 1. Το Πρόβλημα της Προ-Δεματοποίησης Συσκευασίας Η εκτέλεση, σε καθημερινή βάση, των παραγγελιών που δέχεται μία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2.

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2. Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης... 11 Λίγα λόγια για βιβλίο... 11 Σε ποιους απευθύνεται... 12 Τι αλλάζει στην 5η αναθεωρημένη έκδοση... 12 Το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο... 14 Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

Future vs Imagination η νέα τάξη πραγμάτων είναι σίγουρα «δικτυωμένη»

Future vs Imagination η νέα τάξη πραγμάτων είναι σίγουρα «δικτυωμένη» Future vs Imagination η νέα τάξη πραγμάτων είναι σίγουρα «δικτυωμένη» Νικόλαος Ροδόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος OnLine Data AE Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Logistics «We live in a mobile-first

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής Η σχέση των ευρύτερων στρατηγικών στόχων μιας λειτουργίας παραγωγής με τις διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων Προμηθευτές Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων 1

Επίλυση Προβλημάτων 1 Επίλυση Προβλημάτων 1 Επίλυση Προβλημάτων Περιγραφή Προβλημάτων Αλγόριθμοι αναζήτησης Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης Αναζήτηση πρώτα σε βάθος Αναζήτηση πρώτα σε πλάτος (ΒFS) Αλγόριθμοι ευρετικής αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση στις Επιχειρήσεις

Απόδοση στις Επιχειρήσεις Απόδοση στις Επιχειρήσεις Κεραμυδάς Χρήστος Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Α.Π.Θ. MSc Στατιστική και Μοντελοποίηση, Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα