Συστήματα διανομής. Γεώργιος Κ.Δ. Σαχαριδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα διανομής. Γεώργιος Κ.Δ. Σαχαριδης"

Transcript

1 Συστήματα διανομής cross-docking Γεώργιος Κ.Δ. Σαχαριδης 1

2 Cross-docking Το cross-docking είναι ο πιο ευθύς τρόπος διαχείρισης/διάθεσης προϊόντων. Μειώνει τους χρόνους αποθήκευσης και τη συλλογή παραγγελιών αλλά απαιτεί σημαντική υποστήριξη από πληροφοριακά συστήματα, προσεκτικό σχεδιασμό και άψογη συνεργασία των εμπλεκομένων. Δεν αποτελεί λύση για κάθε περίπτωση και απαιτεί την ανάλογη οργάνωση από πλευράς εταιρειών. Η εφαρμογή αυτού του συστήματος απλοποιεί σημαντικά την εφοδιαστική αλυσίδα αφού βασικός στόχος είναι η αποστολή των προϊόντων την κατάλληλη στιγμή χωρίς να έχει προηγηθεί εισαγωγή των προϊόντων στην αποθήκη. 2

3 Cross-docking Η επιτυχής εφαρμογή του cross-docking εξαρτάται από πλήθος παραμέτρων, μερικές από τις οποίες είναι: Η ανάλυση δεδομένων των προϊόντων όπως η μορφή της ζήτησης και τα φυσικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος. Ο σωστός προσδιορισμός των αναγκών για πληροφόρηση που να αφορά στοιχεία όπως οι πελάτες, η ζήτηση, οι παραγγελίες, οι προμηθευτές. Ο υψηλός βαθμός αξιοπιστίας των προμηθευτών ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης ελλειμμάτων. 3

4 Cross-docking H ύπαρξη κατάλληλης κτιριακής υποδομής και χώρων για τις διάφορες λειτουργίες του cross-docking. Αξιολόγηση των πελατών. Μικροί και γενικά πελάτες που δεν έχουν παραγγελίες σε τακτά χρονικά διαστήματα δεν πρέπει να εξυπηρετούνται με τέτοιο σύστημα διανομής Συνεχής έλεγχος και επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας του cross-docking ώστε να ελαχιστοποιηθούν επιπτώσεις προς τους πελάτες όπως ελλείμματα στα αποθέματα και καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης. 4

5 Cross-docking Παραδοσιακά, οι αποθήκες είχαν τις εξής λειτουργίες: παραλαβή (receiving), αποθήκευση (storage), συλλογή παραγγελιών(order picking) και αποστολή(shipping). Εν συνεχεία, οι εταιρείες Logistics διαπίστωσαν ότι η αποθήκευση και η συλλογή παραγγελιών ήταν ιδιαίτερα δαπανηρές για αυτές με αποτέλεσμα να τις στρέψει σε μια στρατηγική διατήρησης μηδενικού αποθέματος. Η στρατηγική αυτή, που βασίζεται στην φιλοσοφία του Just-in-Time, καταργεί την αποθήκευση και απλοποιεί τις λειτουργίες συλλογής παραγγελιών μιας αποθήκης χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την άμεση και γρήγορη παραλαβή και αποστολή των προϊόντων. 5

6 Cross-docking Ένας ορισμός που συναντάμε σχετικά με το cross-docking αναφέρει ότι είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα προϊόντα ανταλλάσσονται μεταξύ κυρίως φορτηγών, αλλά και άλλων μέσων, έτσι ώστε κάθε φορτηγό που μεταβαίνει σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης να έχει προϊόντα από διαφορετικούς προμηθευτές 6

7 Cross-docking Από τον ορισμό προκύπτει ότι το κύριο χαρακτηριστικό του cross-docking είναι η άμεση μεταφόρτωση αντί της αποθήκευσης το οποίο αποτελεί και κύριο χαρακτηριστικό των παραδοσιακών συστημάτων Logistics. 7

8 Cross-docking Παρά το γεγονός ότι το cross-docking είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια κατά κόρον, οι ρίζες της είναι αρκετά παλιές και προέρχονται από τις θαλάσσιες και τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Αρκετές δεκαετίες πριν από την εξέλιξη της παραπάνω μεθόδου, πλοία ξεφόρτωναν τα προϊόντα τους στα ναυπηγεία και στη συνέχεια, τα φορτία μεταφέρονταν σε άλλο πλοίο ή σιδηροδρομικά οχήματα, προκειμένου να αποσταλούν στον τελικό παραλήπτη τους. Μάλιστα πήραν και το όνομα τους λόγο της παραπάνω διαδικασίας αφού τα φορτία μεταφέρονταν κυριολεκτικά πάνω από τις αποβάθρες(docks) φόρτωσης των λιμανιών. 8

9 Cross-docking Εξετάζοντας τον ρόλο του cross-docking στο σχεδιασμό των δικτύων των μεταφορών στη σύγχρονη εποχή θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις crossdock εγκαταστάσεις ως κέντρα διανομής, στα οποία γίνεται η μεταφορά των προϊόντων με το ελάχιστο δυνατό χρόνο αποθήκευσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη παράδοση των προϊόντων στον τελικό αποδέκτη αλλά και την μείωση του κόστους μεταφοράς και αποθήκευσης. 9

10 Cross-docking Σε μια τέτοια εγκατάσταση τα προϊόντα φτάνουν μέσω των φορτηγών (inbound trucks-its), ή άλλων μέσων μεταφοράς, στις εισερχόμενες θύρες (inbound doors-ids), στη συνέχεια συγκεντρώνονται και ταξινομούνται ανάλογα με την παραγγελία για την οποία προορίζονται και τελικά φορτώνονται ξανά στα φορτηγά (outbound trucks-ots) μέσω των εξερχόμενων θυρών (outbound doors-ods), για την μεταφορά τους στους τελικούς παραλήπτες 10

11 Cross-docking 11

12 Cross-docking Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι κάθε IT μεταφέρει προϊόντα από έναν προμηθευτή που προορίζονται για διαφορετικά καταστήματα λιανικής πώλησης ενώ κάθε OT περιέχει προϊόντα από διαφορετικούς προμηθευτές που προορίζονται για ένα κατάστημα λιανικής πώλησης. Ο ενδιάμεσος χρόνος αποθήκευσης των φορτίων είναι 24 ώρεςενώσυχνάδενξεπερνάτηνμιαώρα. 12

13 Cross-docking Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του cross-docking αποτελεί η σωστή επιλογή του σχήματος των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων. Μια λανθασμένη απόφαση σχετικά με το πρόβλημα αυτό θα αυξήσει το κόστος διακίνησης υλικού καταστρέφοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της μεθόδου. 13

14 Cross-docking Τα περισσότερα crossdocksπου συναντάμε είναι κυρίως ορθογώνιου σχήματος (I-shape), αλλά υπάρχουν και εγκαταστάσεις σχήματος L, U, H, T και E. 14

15 Cross-docking 15

16 Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking Μια εγκατάσταση cross-docking είναι ένας ενδιάμεσος κόμβος σε ένα δίκτυο διανομής και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφόρτωση των εμπορευμάτων από τα φορτηγά. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εκφόρτωση των προϊόντων από τα εισερχόμενα φορτηγά, την διαλογή και την συγκέντρωσή τους, και τέλος την αποστολή τους στους τελικούς πελάτες. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους τρόπους αποθήκευσης σε αυτή την περίπτωση τα εμπορεύματα δεν αποθηκεύονται με αποτέλεσμα να έχουμε μηδενικό ή σχεδόν μηδενικό απόθεμα. 16

17 Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking Αναλυτικότερα ένα σύστημα cross-docking περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: φορτηγά (ITs) από τους διάφορους προμηθευτές φτάνουν στην εγκατάσταση με διαφορετικά προϊόντα το καθένα. Μετά την άφιξη, ανατίθενται σε κάποια εισερχόμενη θύρα (ID) για την εκφόρτωση των φορτίων τους, είτε από τους εργάτες είτε από τα περονοφόρα μηχανήματα (forklifts). Συχνά μπορεί να δημιουργηθούν ουρές έξω από τις θύρες καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο μια ID να εξυπηρετεί ήδη ένα IT. 17

18 Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking Στη συνέχεια, γίνεται διαλογή των προϊόντων από το εργατικό δυναμικό της εγκατάστασης ανάλογα με την παραγγελία. Έπειτα τα προϊόντα συγκεντρώνονται σύμφωνα με τον τελικό τους προορισμό στις ODs ώστε να γίνει η αποστολή τους. Εφ όσων όλα τα είδη προϊόντων που περιλαμβάνει μια παραγγελία φορτωθούν στα OTs αυτά αναχωρούν για τους τελικούς τους προορισμούς. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ένα φορτηγό φτάνει σε μια ID. Τέλος παρόμοια διαδικασία ανάθεσης των ITs σε IDs έχουμε και στην περίπτωση των εξερχόμενων φορτηγών όπου OTs ανατίθενται σε ODs. 18

19 Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking 19

20 Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking Κατά τη διαδικασία του cross-docking η ανάθεση των ODs σε τελικούς προορισμούς (πελάτες) αποτελεί μια μεσοπρόθεσμη απόφαση. Κάθε OT ξεκινά για ένα γνωστό προορισμό, ο οποίος έχει καθοριστεί από πριν, και το ίδιο ισχύει και κατά τηνανάθεσητωνotsσεods. Γενικότερα, σε κάθε προορισμό αντιστοιχεί μια OD, ενώ σε περίπτωση που αποστέλλονται μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων σε ένα προορισμό τότε χρησιμοποιούνται περισσότερες απόμιαθύρεςγιααυτόν. 20

21 Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking Από την άλλη πλευρά, το πρόβλημα της αντιστοίχισης των ITs σε IDs αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη απόφαση. Καθώς φτάνουν συνεχώς ITs, ο αριθμός τους μπορεί να υπερβεί αυτόν των θυρών της εγκατάστασης με αποτέλεσμα τα φορτηγά να περιμένουν σε μια ουρά έως ότου εξυπηρετηθούν. Υπάρχει ανάγκη καθορισμού των θυρών στις οποίες θα εξυπηρετηθεί κάθε IT (που) αλλά και της σειράς με την οποία θα εξυπηρετηθούν(πότε). Το πρόβλημα είναι: α)του truck door assignment (ανάθεση των φορτηγών σε θύρες) και β)του truck scheduling (προγραμματισμός των φορτηγών) αντίστοιχα. 21

22 Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking Τα δυο αυτά προβλήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην διαδικασία του cross-docking καθώς επηρεάζουν τη ροή των εισερχόμενων και εξερχόμενων προϊόντων στην εγκατάσταση, επομένως και την απόδοση και αποτελεσματικότητα ενός cross-docking συστήματος. Συμπεραίνοντας, θα λέγαμε ότι τα δυο προβλήματα που περιγράφτηκαν πιο πάνω σχετίζονται με τις διαδικασίες παραλαβής (receiving operations) και αποστολής (shipping operations) των προϊόντων που λαμβάνουν χώρα στις IDs και ODs της εγκατάστασης αντίστοιχα. 22

23 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του makespan ενός συστήματος crossdocking: Ορίζουμε ως makespan το συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης όλων των διεργασιών σε μια εγκατάσταση cross-docking, που λαμβάνουν χώρα από τη στιγμή που ένα IT φτάνει σε αυτό έωςτη στιγμή που το OT αποχωρεί για τον τελικό του προορισμό. Το makespan περιλαμβάνει διαδικασίες παραλαβής, ταξινόμησης και αποστολής φορτίων. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας και ολοκλήρωσης των παραπάνω διαδικασιών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος. 23

24 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του συνολικού starting time και handling time των IΤs Η διαδικασία του cross-dockingξεκινά όταν ένα εισερχόμενο φορτηγό (ITs) φτάνει στην μονάδα και τελειώνει όταν τα προϊόντα φορτωθούν στα εξερχόμενα φορτηγά (OTs). Επικεντρώνοντας στις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις εισερχόμενες θύρες της εγκατάστασης παρατηρούμε τις εξής παραμέτρους: το χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης (startingtime-st) και το χρόνο εξυπηρέτησης (handlingtime-ht) των εισερχόμενων φορτηγών. Ο πρώτος αναφέρεται στο χρόνο αναμονής των ITs, από την στιγμή που φτάνουν στο crossdockέως την στιγμή που θα εξυπηρετηθούν, ενώ ο δεύτερος αναφέρεται στο χρόνο εκφόρτωσης των ITs. Η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των αυτών δυο χρόνων οδηγούν στην μείωση του makespan της όλης διαδικασίας cross-docking. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενωρίτεροςχρόνος έναρξης της εξυπηρέτησης των ITsδεν σημαίνει απαραίτητα μικρότερος χρόνος εκφόρτωσης των εμπορευμάτων (λόγω των διαφορετικών χρόνων εξυπηρέτησης του ίδιου φορτηγού από θύρα σε θύρα), οπότε θα πρέπει να ληφθούν υπ όψινκαι να βελτιστοποιηθούν συνολικά και οι δυο αυτές παράμετροι. 24

25 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης της διαδρομής των φορτίων: Τα προϊόντα που εκφορτώνονται από τα ITs μεταφέρονται στα ODs και φορτώνονται εν συνεχεία στα OTs είτε απ ευθείας, είτε μετά από προσωρινή αποθήκευση τους στην εγκατάσταση, είτε αφού διευθετηθούν σύμφωνα με την εκάστοτε παραγγελία. Ένας τρόπος για να μετρηθεί η απόδοση ενός συστήματος cross-dockingείναι ο υπολογισμός της συνολικής απόστασης της διαδρομής που διανύουν τα προϊόντα για να φτάσουν από τις IDs στις ODs. Οι δυο μεθόδους για την αξιολόγηση της απόδοσης αυτής είναι: Η πρώτη εξετάζει την απόσταση μεταξύ κάθε ζεύγους ID και OD και η δεύτερη την σταθμισμένη απόσταση κάθε διαδρομής που ακολουθεί ένα φορτίο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση του cross-docking είναι αποτελεσματική εφ όσωντο συνολικό λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης είναι μικρότερο από το άθροισμα του κόστους που εξοικονομείται λόγω της μείωσης των αποθεμάτων και του κόστους μεταφοράς των προϊόντων. Το λειτουργικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους εργασίας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόσταση της διαδρομής που διανύουν τα προϊόντα, η οποία με τη σειρά της επηρεάζεται από την αντιστοίχιση των ITs και OTs στις θύρες της μονάδας. Έτσι το λειτουργικό κόστος ενός συστήματος cross-docking μπορεί να μειωθεί με ελαχιστοποίηση της συνολικής σταθμισμένης απόστασης της διαδρομής των προϊόντων. 25

26 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης που διανύουν τα ανυψωτικά μηχανήματα(forklift trucks): Μόλις φτάσει ένα φορτηγό σε μια καθορισμένη OD τα προϊόντα μεταφέρονται και πάλι με τη βοήθεια των forklifts από τους χώρους αυτούς στα OTs. Είναι φανερό λοιπόν ότι ο καθορισμός των χώρων προσωρινής αποθήκευσης για τα φορτία που φτάνουν στην εγκατάσταση είναι σημαντικότατος και πετυχαίνεται με ελαχιστοποίηση της απόστασης που διανύουν τα forklifts. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη οργάνωση της μονάδας, οπότε και την δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου όγκου φορτίων, αλλά και την εξοικονόμηση κόστους εξοπλισμού (λιγότερα forklifts, καύσιμα κ.α.). 26

27 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης που διανύουν οι εργάτες: Η διακίνηση των φορτίων μέσα σε ένα crossdock σχετίζεται άμεσα με το εργατικό κόστος, καθώς οι εργάτες είναι αυτοί που ξεφορτώνουν, ταξινομούν και μεταφέρουν τα φορτία από τις εισερχόμενες θύρες στις εξερχόμενες. Η αποτελεσματικότητα των εργατών εξαρτάται κυρίως από το πώς ανατίθενται τα φορτηγά στις θύρες γύρω από την εγκατάσταση σύμφωνα με τη διάταξη των IDs και ODs. Ένας καλός σχεδιασμός ανάθεσης των φορτηγών σε θύρες μειώνει την διανυόμενη απόσταση των εργατών, επομένως και το εργατικό κόστος, ενώ παράλληλα αποτρέπει την δημιουργία συμφόρησης (congestion) που μπορεί να προκληθεί μέσα στην εγκατάσταση. 27

28 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου αναχώρησης (departure time) των OTs Καθώς ο χρόνος αναχώρησης των OTs αποτελεί μια από τις διαδικασίες του makespan ενός συστήματος cross-docking, ελαχιστοποίησή του συνεπάγεται και άμεση ελαχιστοποίηση του makespan. Καθώς μειώνεται ο χρόνος αναχώρησης των OTs μειώνεται ο χρόνος που ξοδεύει ένα φορτίο μέσα στην εγκατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα όταν διακινούνται προϊόντα που μπορεί να αλλοιωθούν (π.χ. κατεψυγμένα προϊόντα) και δεν υπάρχει περιθώριο αποθήκευσής τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται πολιτικές μηδενικού αποθέματος (zero-inventory) από τις αντίστοιχες εταιρείες διανομής. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι η θύρα θα εξυπηρετήσει το επόμενο OT μόλις αναχωρήσει το προηγούμενο, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αναχώρησης του προηγούμενου OT μειώνεται έμμεσα ο χρόνος αναμονής του επόμενου. Σε αντίθετη περίπτωση, μεγάλοι χρόνοι αναμονής των OTs μπορεί να προκαλέσουν κούραση και δυσαρέσκεια στους οδηγούς. Συχνά ο χρόνος αναχώρησης αναφέρεται και ως χρόνος επεξεργασίας (processing time) των 28 OTs στις εξερχόμενες θύρες ενός crossdock.

29 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του χρόνου πρόωρης άφιξης και αναχώρησης (earliness) και αργοπορημένης άφιξης και αναχώρησης (tardiness) των φορτηγών: Ορίζουμε ως earlinessτο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην πρόωρη και την προγραμματισμένη άφιξη ή αναχώρηση, και tardinessτο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αργοπορημένη και την προγραμματισμένη άφιξη ή αναχώρηση ενός φορτηγού. Η ελαχιστοποίηση του earliness και tardiness συναντάται σε συστήματα crossdockingπου βασίζονται την Just-In-Time φιλοσοφίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις καθώς η παράδοση των εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται στην καθορισμένη τους χρονική στιγμή η έννοια του JITείναι ζωτικής σημασίας για την απόδοση του συστήματος. Η ακριβής παράδοση των εμπορευμάτων προϋποθέτει την ολοκλήρωση των επιμέρους εργασιών ακριβώς στην προγραμματισμένη ώρα τους, ούτε νωρίτερα (early) αλλά και προφανώς ούτε αργότερα (late). Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το απόθεμα, μειώνονται οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων, άρα βελτιώνεται και η εξυπηρέτηση των πελατών, και αυξάνεται η παραγωγικότητα του συστήματος cross-docking. 29

30 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του αποθεματικού κόστους: Η αντικειμενική συνάρτηση αυτή χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους σε ένα σύστημα cross-docking. 30

31 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης της εγκατάστασης και του κόστους λόγω ανεκπλήρωτης αποστολής φορτίων: Καθώς τα εισερχόμενα φορτηγά φτάνουν στις IDs της εγκατάστασης υπάρχει περίπτωση να μην εξυπηρετηθούν λόγω περιορισμένου αριθμού των θυρών. Επομένως τα φορτηγά αυτά θα χρειαστεί να περιμένουν ή να επαναπροσδιοριστεί η νέα θύρα από την οποία θα εξυπηρετηθούν. Στις περιπτώσεις αυτές δημιουργείται ένα κόστος για όλες τις ανεκπλήρωτες αποστολές φορτίων από τα φορτηγά που περιμένουν. Το άθροισμα του παραπάνω κόστους (penalty cost for unfulfilled shipments) και του συνολικού κόστους διαχείρισης της εγκατάστασης (total operational cost) ελαχιστοποιούνται με σκοπό την βελτιστοποίηση του προβλήματος κατανομής των φορτηγών σε θύρες. 31

32 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους λόγω διατήρησης αποθέματος και του κόστους λόγω αντικατάστασης του εξερχόμενου φορτηγού: Τα προϊόντα που φτάνουν σε ένα crossdock είτε φορτώνονται απ ευθείας σε ένα εξερχόμενο φορτηγό είτε αποθηκεύονται προσωρινά στην εγκατάσταση. Ο υπεύθυνος της μονάδας μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση ενός φορτηγού στην εξερχόμενη θύρα με σκοπό να αποτρέψει την προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων και να διευκολύνει την άμεση μεταφόρτωσή τους. Η απόφασή του αυτή όμως έχει κάποιο κόστος αντικατάστασης (truck replacement cost) και κόστος λόγω διατήρησης αποθέματος(inventory holding cost). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρακτικές όπως η μείωση του αποθέματος και η αντικατάσταση των φορτηγών καθιστούν πολύ πιο ευέλικτο ένα σύστημα cross-docking. 32

33 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του συνολικού αριθμού των αργοπορημένων αποστολών(εμπορευμάτων): Οι έως τώρα μελέτες που έχουμε αναφερθεί προϋποθέτουν ότι τα εξερχόμενα φορτηγά φεύγουν από τις θύρες μόλις φορτωθούν όλα τα εμπορεύματα που απευθύνονται σε έναν προορισμό. Μια διαφορετική περίπτωση είναι αυτή όπου τα φορτηγά αναχωρούν σε μια προκαθορισμένη χρονική στιγμή. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσετε μια πιο αξιόπιστη και σταθερή ροή των φορτηγών σε ένα crossdock, καθώς αυτά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όλα τα εμπορεύματα των αντίστοιχων προορισμών, που φτάνουν στην μονάδα πριν αναχωρήσει το εξερχόμενο φορτηγό, φορτώνονται σε αυτό και αποστέλλονται την ίδια ημέρα. Τα υπόλοιπα που φτάνουν καθυστερημένα, αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και φορτώνονται την επόμενη ημέρα όπου ένα άλλο φορτηγό θα εξυπηρετήσει τον προορισμό. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να εστιάσουμε στον αριθμό (σταθμισμένο) των αποστολών που αναβάλλονται για την επόμενη ημέρα και πιο συγκεκριμένα στην ελαχιστοποίησή του. 33

34 Αντικειμενικές συναρτήσεις Ελαχιστοποίηση του συνολικού αριθμού των προϊόντων που αποθηκεύονται προσωρινά: Η μέθοδος cross-docking είναι ένας νέος τρόπος βελτίωσης του χρόνου ανταπόκρισης των προμηθευτών προς τους πελάτες, καθώς τα προϊόντα δεν αποθηκεύονται στην εγκατάσταση αλλά μεταφέρονται κατευθείαν από τα εισερχόμενα φορτηγά στα εξερχόμενα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν τα φορτία αποθηκεύονται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα (10-15 ώρες), οι μονάδες διαθέτουν ένα χώρο προσωρινής αποθήκευσης μπροστά από τις εξερχόμενες θύρες όπου τα προϊόντα διατηρούνται έως ότου φτάσει το φορτηγό που θα τα παραλάβει. Η αντικειμενική συνάρτηση της ελαχιστοποίησης του συνολικού αριθμού των προϊόντων που διέρχονται από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης συναντάται σε προβλήματα προγραμματισμού εισερχόμενων και εξερχόμενων φορτηγών. Η μείωση ή εξάλειψη της αποθήκευσης προϊόντων είναι ένας τρόπος μείωσης του συνολικού κόστους αλλά και βελτίωσης της αποδοτικότητας του συστήματος cross-docking. 34

35 Μαθηματικό Μοντέλο Πριν την άφιξη ακόμα ενός IT, μια εισερχόμενη θύρα πρέπει να προγραμματιστεί ώστε να είναι έτοιμη να δεχθεί ένα συγκεκριμένο φορτηγό. Μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (real-time IT), οι χρόνοι άφιξης των ITs είναι γνωστοί εκ των προτέρων στους υπεύθυνους λειτουργίας της μονάδας. Κατά την άφιξη των ITs, οι οδηγοί ελέγχονται στην πύλη της εγκατάστασης και οδηγούνται είτε απ ευθείας σε μια ID, είτε σε ένα ειδικό χώρο στάθμευσης μπροστά από τις εισερχόμενες θύρες. Ο λόγος που δεν εξυπηρετούνται αμέσως είναι οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι, όπως ο εξοπλισμός, το εργατικό δυναμικό και οι θύρες της εγκατάστασης. 35

36 Μαθηματικό Μοντέλο Ο ολικός χρόνος εξυπηρέτησης περιλαμβάνει τον χρόνο αναμονής (waiting time) για την έναρξη της εξυπηρέτησης, που ισούται με τη διαφορά της στιγμής που ξεκινάει η εξυπηρέτηση μείον τη στιγμή άφιξης του φορτηγού (starting time - arrival time), και τον χρόνο εξυπηρέτησης (handling time-ht) των φορτηγών και η ελαχιστοποίησή του αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αντικειμενικές συναρτήσεις για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας crossdocking. 36

37 Μαθηματικό Μοντέλο Η απόδοση της λειτουργίας μιας θύρας θα μπορούσε να μετρηθεί με το πόσο γρήγορα εξυπηρετεί τα ITs δεδομένου ότι χρησιμοποιεί μια σταθερή ποσότητα πόρων. Μόλις τα φορτηγά τελειώσουν με την εκφόρτωση των εμπορευμάτων τους αναχωρούν, οπότε γίνετε αντιληπτό ότι ενωρίτερη αναχώρησή τους σημαίνει μικρότερος χρόνος αναμονής και εκφόρτωσης άρα και ταχύτερη εξυπηρέτηση. 37

38 Μαθηματικό Μοντέλο Οι κυριότεροι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την ελαχιστοποίηση του waiting time και του handling time των ITs είναι: Πρώτον, ένας αποτελεσματικός προγραμματισμός της εξυπηρέτησης των ITs μειώνει το συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διεργασιών (makespan) του συστήματος cross-docking, συμπεριλαμβανομένου και της αναχώρησης των OTs. Δεύτερον, εάν ο αριθμός των ITs που περιμένουν στην ουρά ώστε να εξυπηρετηθούν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, τότε μπορεί να ξεπεράσει την χωρητικότητα των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης μπροστά από τις θύρες. Καθώς τυχόν επέκταση της χωρητικότητας μεταφράζεται σε επιπλέον κόστος, η καλύτερη επιλογή είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εξυπηρέτησης των ITs αλλά και η μείωση του χρόνου αναμονής τους. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε αποσυμφόρηση της ουράς και του χώρου στάθμευσης μπροστά από την μονάδα με αποτέλεσμα την ομαλότερη εξυπηρέτηση των ITs. 38

39 Μαθηματικό Μοντέλο Τρίτον, καθυστερημένη έναρξη της εξυπηρέτησης των φορτηγών σημαίνει μη παραγωγικό χρόνο για τους οδηγούς, που τις περισσότερες φορές προκαλεί κούραση και γκρίνια στους τελευταίους. Τέλος, είναι σημαντικό η βελτιστοποίηση να γίνει στο συνολικό άθροισμα και των δυο χρόνων που περιγράψαμε και όχι μόνο στο starting time ή handling time διότι μείωση του χρόνου έναρξης της εξυπηρέτησης των ITs δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης (εκφόρτωσης) των φορτηγών. 39

40 Μαθηματικά Μοντέλο Μοντέλα συνεχούς χρόνου Κλασικό μοντέλο του προγραμματισμού των μηχανών (classical machine scheduling formulation) στην πιο απλή του μορφή Βελτιωμένο μοντέλο με λιγότερες μεταβλητές απόφασης και λιγότερους περιορισμούς Μοντέλο διακριτού χρόνου Αμιγώς ακέραιο μοντέλο Προγραμματισμός εισερχόμενων φορτηγών, εξερχόμενων φορτηγών και εσωτερικών διεργασιών. 40

41 Ονομασία Δείκτες και Sets: Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό Παράμετροι και Δεδομένα j,m J i I Δείκτες των εισερχόμενων φορτηγών Set από εισερχόμενα φορτηγά Δείκτης των εισερχόμενων θυρών Set από εισερχόμενες θύρες Δεδομένα: Προγραμματισμένος χρόνος άφιξης (arrival time) του φορτηγού j Χρόνος εξυπηρέτησης του φορτηγού j στην θύρα i S i Η θύρα iγίνετε διαθέσιμη για πρώτη φορά στον χρονικό σχεδιασμό M Μεγάλος θετικός αριθμός 41

42 Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό Το πρώτο μοντέλο αναφέρεται στην κλασική προσέγγιση του machine scheduling problem με εφαρμογή στο πρόβλημα της ανάθεσης των ITs στις IDs ενός crossdock. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε δυο μεταβλητές απόφασης με τρεις δείκτες η καθεμία (threeindex decision variables): Η πρώτη αντιστοιχεί στην χρονική στιγμή της έναρξης τηςεξυπηρέτησηςενόςitαπόμιαid, Η δεύτερη είναι μια δυαδική μεταβλητή απόφασης που αντιστοιχεί στην ανάθεση ενός IT σε μια συγκεκριμένη ID με μια καθορισμένη σειρά. 42

43 Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό Μεταβλητές απόφασης του πρώτου μοντέλου: Ονομασία Δείκτες και Sets: k,h Δείκτες της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών K, H Set της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών Μεταβλητές απόφασης: Συνεχής θετική μεταβλητή που εκφράζει την χρονική στιγμή όπου το φορτηγόjεξυπηρετείταιωςτοkφορτηγόστηθύραi 43

44 Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό Οι περιορισμοί που είναι απαραίτητοι για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος εξασφαλίζουν την σειρά με την οποία θα εξυπηρετηθούν τα φορτηγά στις αντίστοιχες θύρες. Παράλληλα εκφράζουν ότι ο χρόνος έναρξης της εξυπηρέτησης θα είναι μετά τον χρόνο άφιξης και τον χρόνο ολοκλήρωσης της εξυπηρέτησης ενός φορτηγού στην ίδια θύρα. 44

45 Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό Ο περιορισμός (1) εκφράζει ότι ένα φορτηγό j εξυπηρετείται από μια μόνο θύρα με μια μόνο σειρά, Ο περιορισμός (2) εξασφαλίζει ότι μια θύρα εξυπηρετεί ένα φορτηγό κάθε φορά. Οι περιορισμοί (3) και (4) καθορίζουν τον χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης για κάθε φορτηγό. 45

46 Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό (1) (2) (3) (4) 46

47 Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό Η αντικειμενική συνάρτηση του πρώτου μοντέλου αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εξυπηρέτησης (starting time και handling time) όλων των φορτηγών από όλες τις θύρες και είναι: Να σημειωθεί ότι η αφαίρεση του όρου στιγμή άφιξης (arrival time) έχει απαλειφτεί από την αντικειμενική συνάρτηση μιας και είναι ένας σταθερός όρος που δεν επηρεάζει την βελτιστη λύση. 47

48 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Το δεύτερο μαθηματικό μοντέλο είναι ένα νέο μοντέλο και βασίζεται στην ιδέα ότι σε πολλά προβλήματα ανάθεσης που συναντάμε, έτσι και στην περίπτωση του crossdocking, ένα φορτηγό θα εξυπηρετηθεί από μια και μόνο θύρα. Στην περίπτωση της ανάθεσης των εισερχόμενων φορτηγών στις θύρες του crossdock, ένα IT θα αναχωρήσει από την ID μόλις ολοκληρωθεί η εκφόρτωση όλων των εμπορευμάτων που μεταφέρει. Με βάση το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό που έχει το σύστημα cross-docking, η μεταβλητή απόφασης τριών δεικτών (three-index) του πρώτου μοντέλου θα μπορούσε να αντικατασταθεί από δυο μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών (bi-index), μειώνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των μεταβλητών απόφασης σε σημαντικό βαθμό. 48

49 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Η πρώτη μεταβλητή με δυο δείκτες αντιστοιχεί στη σειρά εξυπηρέτησης ενός φορτηγού j ανεξάρτητα από την θύρα στην οποία θα εξυπηρετηθεί. Όποια και αν είναι η θύρα που θα δεχτεί το φορτηγό η σειρά εξυπηρέτησής του θα είναι μοναδική. Η δεύτερη δισδιάστατη μεταβλητή απόφασης εκφράζει ότι οποιαδήποτε και αν είναι η θύρα i, η οποία θα εξυπηρετήσει το φορτηγό j, θα είναι μοναδική και ανεξάρτητη από τη σειρά εξυπηρέτησης που θα έχει το φορτηγό για την θύρα αυτή. 49

50 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Όσων αφορά την τρισδιάστατη μεταβλητή του προηγούμενου μοντέλου, που εκφράζει το χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης των φορτηγών, έχει αντικατασταθεί με μια μονοδιάστατη μεταβλητή που έχει ως δείκτη μόνο τα εισερχόμενα φορτηγά. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ακόμα περισσότερο ο συνολικός αριθμός των μεταβλητών απόφασης. Τέλος, οι περιορισμοί αυτού του μοντέλου είναι λιγότεροι από εκείνους του πρώτου με αποτέλεσμα η επίλυση του προβλήματος να γίνετε σε συντομότερο χρονικό διάστημα. 50

51 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Μεταβλητές απόφασης: Ονομασία Δείκτες: k Δείκτης της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών K Set της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών Μεταβλητές Απόφασης: Συνεχής θετική μεταβλητή που εκφράζει το χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης του φορτηγού j. 51

52 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Όπως και στο κλασικό μοντέλο έτσι και εδώ οι περιορισμοί εξασφαλίζουν την σειρά με την οποία θα εξυπηρετηθούν τα φορτηγά σε κάθε θύρα. Επιπλέον, εκφράζουν ότι ο χρόνος έναρξης της εξυπηρέτησης θα είναι μετά την άφιξη όπως και μετά την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης του προηγούμενου φορτηγού στην ίδια θύρα. Τέλος, έχουμε και περιορισμούς που εξασφαλίζουν ότι ένα μόνο φορτηγό θα εξυπηρετείτε τη φορά σε κάθε θύρα. 52

53 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Περιορισμοί: Σύμφωνα με τα παραπάνω ο περιορισμός (1) εξασφαλίζει ότι ο χρόνος έναρξης της εξυπηρέτησης ενός IT από μια θύρα i θα είναι αφότου αυτό φτάσει στην εγκατάσταση, Ο περιορισμός (2) εκφράζει ότι ένα φορτηγό j εξυπηρετείται σε μια μόνο θύρα ανεξάρτητα από τη σειρά εξυπηρέτησης που θα έχει. Ο περιορισμός (3) εκφράζει ότι ένα φορτηγό j εξυπηρετείται με μια μόνο σειρά ανεξάρτητα από την θύρα στην οποία θα εξυπηρετηθεί Ο περιορισμός (4) εξασφαλίζει το γεγονός ότι δυο διαφορετικά φορτηγά j, j δεν μπορούν να ανατεθούν στην ίδια θύρα i με την ίδια σειρά εξυπηρέτησης. 53

54 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Ο περιορισμός (5) καθορίζει ότι αν ένα φορτηγό j έχει σειρά εξυπηρέτησης k στη θύρα i και η θύρα αυτή εξυπηρετεί ήδη ένα άλλο φορτηγό j, τότε το πρώτο φορτηγό θα εξυπηρετηθεί ως το αμέσως επόμενο, δηλαδή με σειρά εξυπηρέτησης k+1. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο περιορισμός αυτός δίνει τη σειρά εξυπηρέτησης των φορτηγών που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από τη θύρα i. Η σειρά αυτή αναφέρεται στο πρώτο φορτηγό που θα εξυπηρετηθεί από τη θύρα i χωρίς να είναι απαραίτητο το φορτηγό αυτό να είναι και το πρώτο που φτάνει στην εγκατάσταση ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται ότι η σειρά εξυπηρέτησης του δεύτερου φορτηγού αυξάνεται κατά ένα. Αναφέροντας ένα παράδειγμα,αντοπρώτοφορτηγόπουθαεξυπηρετηθείαπότηθύραiέχεισειρά εξυπηρέτησης 5, τότε ο περιορισμός (5) εγγυάται ότι δεν υπάρχουν άλλα φορτηγά που θα εξυπηρετηθούν πριν από το πρώτο στην ίδια θύρα i, ενώ ταυτόχρονα το δεύτερο φορτηγό που θα εξυπηρετηθεί από αυτή τη θύρα θα έχει σειρά εξυπηρέτησης 6(5+1). Ο τελευταίος περιορισμός (6) αναφέρεται στο χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης ενός φορτηγού με σειρά k+1 ο οποίος πρέπει να είναι μετά το χρόνο ολοκλήρωσης της εξυπηρέτησης του προηγούμενου φορτηγού με σειρά k στην ίδια θύρα. 54

55 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι περιορισμοί: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 55

56 Μαθηματικό Μοντέλο Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών Αντίστοιχη αντικειμενική συνάρτηση με το κλασικό μοντέλο προτείνεται και σε αυτή την περίπτωση και αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εξυπηρέτησης (waiting time και handling time) όλων των φορτηγών από όλες τις θύρες: 56

57 Σύγκριση Μοντέλων Συνδυασμός (α) Relative Difference Model_1 Model_2 Difference % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Average 4488, ,96 743,00 16% Max % Min % 57

58 Σύγκριση Μοντέλων Συνδυασμός (β) Relative Difference Model_1 Model_2 Difference , ,86 15% , , ,79 19% , ,84 634,11 13% , ,92 787,84 16% , , ,01 35% , , ,42 37% , , ,81 30% , ,83 40% , , ,52 36% , ,8 926,76 21% , ,48 689,26 16% , ,88 942,79 17% , ,96 499,93 10% , ,16 651,38 14% , ,15 14% , ,8 1263,47 23% , ,28 640,18 14% , , ,27 22% , , ,17 21% , ,12 829,44 17% , ,64 283,61 6% , ,36 787,2 15% , ,32 518,62 11% , ,56 695,89 13% Average 5072, , ,89 20% Max 5639, , ,83 40% Min 4178, ,92 283,61 6% 58

59 Σύγκριση Μοντέλων Συνδυασμός (γ) Relative Difference Model_1 Model_2 Difference , , ,38 24% , , ,33 28% , , ,12 23% , , ,51 25% , , ,42 43% , , ,78 44% , , ,41 38% , , ,16 47% , , ,58 43% , , ,73 30% , , ,43 26% , , ,81 26% , , ,47 20% , , ,75 23% , , ,76 23% , , ,83 31% , , ,88 23% , , ,31 30% , , ,61 29% , , ,76 27% , ,51 889,14 16% , , ,64 25% , , ,29 21% , , ,60 23% Average 5782, , ,40 29% Max 6429, , ,16 47% Min 4763, ,26 889,14 16% 59

60 Μαθηματικά Μοντέλα Προσεγγιστική μέθοδος επίλυσης Η επίλυση του παραπάνω προβλήματος θεωρείται δύσκολη όπως και τα περισσότερα προβλήματα προγραμματισμού των φορτηγών. Το μέγεθος του προβλήματος με δεδομένα για 20 ITs και 5 IDs είναι αυτό που το καθιστά και μη επιλύσιμο. Για την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου έναρξης της εξυπηρέτησης και του χρόνου επεξεργασίας (starting time και handling time) όλων των φορτηγών στις θύρες το μέγιστο επιλύσιμο μέγεθος προβλήματος, με εύλογο χρόνο επίλυσης (CPU time), εντοπίζεται στην περίπτωση της τυχαίας αλληλουχίας αφίξεων όπου δοκιμάζονται 5 θύρες με 7 εισερχόμενα φορτηγά. Η βέλτιστη τιμή για την επίλυση αυτού του προβλήματος βρέθηκε sec ενώ αν προσπαθήσουμε να λύσουμε το ίδιο πρόβλημα αλλάμε8itsτότετοcputimeυπερβαίνειτις24ώρες. 60

61 Μαθηματικά Μοντέλα Προσεγγιστική μέθοδος επίλυσης Δεδομένου ότι το πρόβλημα ανάθεσης είναι δύσκολο να επιλυθεί και προκειμένου να περιοριστεί η διάστασή του, και όχι μόνο ο χώρος των λύσεων, προτείνεται μια προσέγγιση για την επίλυση των μοντέλων. Η προτεινόμενη προσέγγιση περιορίζει τον μέγιστο αριθμό του k στα μαθηματικά μοντέλα, όπου k είναι η σειρά εξυπηρέτησης των φορτηγών σε κάθε θύρα. Επιπλέον, είναι κατανοητό ότι το k εκφράζει και τον μέγιστο αριθμό των φορτηγών που θα εξυπηρετηθούν από την κάθε θύρα. 61

62 Μαθηματικά Μοντέλα Προσεγγιστική μέθοδος επίλυσης Έστω20εισερχόμεναφορτηγάκαι5θύρες Η προσεγγιστική μέθοδος είναι βασισμένοι στην ιδέα ότι όλες οι θύρες θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον μια φορά Ο μέγιστος αριθμός k θα μπορούσε να περιοριστεί από την ακόλουθη εξίσωση: k=αριθμός των φορτηγών-αριθμός των θυρών+1 62

63 Μαθηματικά Μοντέλα Προσεγγιστική μέθοδος επίλυσης Η τιμή του k θα μπορούσε να περιοριστεί ακόμα περισσότερο αν χρησιμοποιηθεί η εξίσωση που ακολουθεί: Στην περίπτωση όπου έχουμε συνολικά 20 φορτηγά και 5 θύρες θα ισχύει: k=20/5=4. 63

64 Μαθηματικά Μοντέλα Σύγκριση προσεγγιστικής μεθόδου k=4 k=5 k=6 k=7 Επιλεγμένες περιπτώσεις (Dataset) CPU time (sec) Τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης (ΑΣ) CPU time (sec) Τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης (ΑΣ) Σχετική διαφορά της ΑΣ μεταξύ k=4 και k=5 Διαφορά των CPU time CPU time (sec) Τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης (ΑΣ) Σχετική διαφορά της ΑΣ μεταξύ k=5 και k=6 Διαφορά των CPU time CPU time (sec) 1_ , % -85% % -413% >=24 hrs 1_ , % -185% % -319% >=24 hrs 1_ , % -97% >=24 hrs _ , % -100% >=24 hrs _ , % -112% >=24 hrs _ , % -237% % -226% >=24 hrs 2_ , % -385% >=24 hrs _ , % -885% % -5% >=24 hrs 3_ , % -537% >=24 hrs _ , % -455% % -2544% >=24 hrs 3_ , % -612% >=24 hrs _ , % -489% % -146% >=24 hrs 64

65 Μαθηματικό Μοντέλο Διακριτού χρόνου 65

66 Μαθηματικό Μοντέλο Two binary decision variables are introduced to model M3, the first one represent the assignment of a job (eg. truck) to a machine (eg. dock) at a specific time point and the second one expresses the doing of a job to a machine (eg. the unloading of a truck to a dock) during a specific time period. 66

67 Μαθηματικό Μοντέλο There are 7 groups of constraints expressing the operational constraints of a typical assignment problem (eg. assignment of inbound truck to a cross docking facility) with a discrete time representation: 67

68 Μαθηματικό Μοντέλο Constraint set (1) guarantees that a job j (eg. truck j) is not assigned in more than one machines (eg. dock), during the time period t andconstraintset(2)thatinonlyoneperioda job j (eg. truck j) starts its service (eg. the unloading procedure of its commodity) in only one machine i (eg. dock i). Constraint set (3) expresses that maximum one job j (eg. truck j)couldbeservedineachmachinei(eg.docki) during period t. 68

69 Μαθηματικό Μοντέλο The fact that there is a service process (eg. an unloading flow) (CC_(j,i,t)=1) of a job j (eg. truck j) during period t if a job is assigned (eg. an unloading is established) during this period (SC_(j,i,t)=1) is guaranteed by constraint set (4). Constraint sets (5) and (6) express that if a job is assigned in a certain machine(eg. an unloading is established in a certain dock i) during a period t (SC_(j,i,t)=1) then the job j (eg. truck j) will be served for C_(i,j) (eg. handling time of truck j at dock i) periods. 69

70 Μαθηματικό Μοντέλο Constraintset(7)guaranteesthatifwedidnot have service process (eg. an unloading flow) during period t-1 (CC_(j,i,t-1)=0) and we have in period t (CC_(j,i,t)=1) then an assignment (eg. unloading establishment) is occurred during period t(sc_(j,i,t)=1). 70

71 Μαθηματικό Μοντέλο 71

72 Μαθηματικό Μοντέλο Finally the objective function for the developed model, expressing the minimization of the waiting time and handling time, corresponds to the minimization of the starting time of each job (eg. truck) and handling time which corresponds to minimize the following function: 72

73 Μαθηματικό Μοντέλο This function expresses the sum of the decision variables represented the assignment of a jobs (eg. establishment of the starting points of unloading) which are weighted with a coefficient making the late assignment less beneficial. Expressing with this way the minimization of the service time we minimize the waiting time with more accurate way than in the classical way of M1 and M2 where the average sum of waiting time is minimized. M3 eliminates the cases where some jobs (eg. trucks) are going to have big waiting time and some other very small but on average the same total. M3 takes under consideration as well the multi-optimal cases where the optimization in M1 and M2 model is going to select one of the solutions without considering the distribution of waiting times. 73

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Συστήματα Συνεχούς και Περιοδικής Αναθεώρησης Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Συστήματα ελέγχου αποθεμάτων Σύστημα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Παραγωγικής Διαδικασίας (πως) Επιλογή παραγωγικής ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Η φιλοσοφία Just-in-Time Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισµός Προέλευση JIT Το παράδειγµα τηςtoyota Βασικές αρχές JIT Στόχοι JIT Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Αποθέματα: Αποθηκευμένη συγκέντρωση πόρων που έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Εισαγωγή Το πρόβλημα του Σχεδιασμού στη Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανία. Το συνολικό πρόβλημα του Σχεδιασμού, από μαθηματική άποψη ανάγεται σε ένα πρόβλημα επίλυσης συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Άννα Ορφανού 1, Δημήτριος Παύλου 1, Gareth Edwards 1, Διονύσης Μπόχτης 1 1 Department of Engineering, University

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Η παρούσα δημοσίευση μεταφράστηκε στα Ελληνικά για την εκδήλωση της 29 ης Μαίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ Μιχαήλ Γεωργιάδης Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κοζάνη 50100 Χαρακτηριστικά Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Critical Path Analysis (Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού)

4.6 Critical Path Analysis (Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού) . Critical Path Analysis (Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού) Η πετυχημένη διοίκηση των μεγάλων έργων χρειάζεται προσεχτικό προγραμματισμό, σχεδιασμό και συντονισμό αλληλοσυνδεόμενων δραστηριοτήτων (εργσιών).

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

ευελιξία να σχεδιάσετε τη δική σας αποθήκη ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις.

ευελιξία να σχεδιάσετε τη δική σας αποθήκη ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Το Microsoft Business Solutions Navision για τη διαχείριση της αποθήκης σας βοηθάει να κερδίσετε χρόνο και χρήµατα µέσω αποτελεσµατικών διαδικασιών διαχείρισης της αποθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση στις Επιχειρήσεις

Απόδοση στις Επιχειρήσεις Απόδοση στις Επιχειρήσεις Κεραμυδάς Χρήστος Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Α.Π.Θ. MSc Στατιστική και Μοντελοποίηση, Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Μάθημα : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Καθηγητής : Αλέξανδρος Σωκράτους Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Στο τμήμα αγορών συνήθως ανατίθεται η διαχείρηση της αποθήκης. Είναι υπεύθυνο για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Δημήτρης Μπάλιος ΘΕΩΡΙΑ Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Η επιχείρηση παράγει πολλά τεμάχια ενός μοναδικού προϊόντος (τυποποιημένο προϊόν) για μεγάλο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3.1 Εισαγωγη ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα συστηματα εφαρμοζονται σε αναπτυξιακα προγραμματα, σε μελετες σχεδιασμου εργων, σε προγραμματα διατηρησης ή προστασιας περιβαλλοντος και υδατικων πορων και

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο 1 ΓΕΝΙΚΑ Ο αριθμός των κλήσεων σε εξέλιξη μεταβάλλεται με έναν τυχαίο τρόπο καθώς κάθε κλήση ξεχωριστά αρχίζει και τελειώνει με τυχαίο τρόπο. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Υποβολή δήλωσης Βήμα 1 ο Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Στο πεδίο «Αναζήτηση Κωδικού» αναγράφετε τον οκταψήφιο κωδικό του εμπορεύματος και κατόπιν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Θεμάτων/Ασκήσεων Συστημάτων Ουρών Αναμονής

Παραδείγματα Θεμάτων/Ασκήσεων Συστημάτων Ουρών Αναμονής Παραδείγματα Θεμάτων/Ασκήσεων Συστημάτων Ουρών Αναμονής Γ. Λυμπερόπουλος Ιανουάριος 2012 Θέμα 1 Ένα εργοστάσιο που δουλεύει ασταμάτητα έχει τέσσερις (4) πανομοιότυπες γραμμές παραγωγής. Από αυτές, μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου OLYMPIA ELECTRONICS S.A. Περίληψη Επιδίωξη του παρόντος Κειμένου είναι να εκθέσει όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 17. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 23. Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό... 63

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 17. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 23. Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό... 63 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..................................................................... 17 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή..................................................................... 23 1.1 Επίλυση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE Ελένη Πέγιου, Associate Manager, Planning AE 29/ Απριλίου/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger Logistics Εισαγωγικό Σημείωμα Στις μέρες μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταγωνίζεται μία επιχείρηση μέσω των προϊόντων της. Σε ένα μεγάλο βαθμό παρουσιάζεται ταύτιση τόσο στη τεχνολογία όσο και σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τη Megasoft!

Λίγα λόγια για τη Megasoft! Λίγα λόγια για τη Megasoft! Εταιρεία παραγωγής επιχειρησιακού λογισμικού Περισσότερα από 20 χρόνια στη σχεδίαση και την παραγωγή: Εφαρμογών Εμπορικής & Οικονομικής Διαχείρισης Εξειδικευμένων Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση Προγραμματισμού Παραγωγής σε Χημική Βιομηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET *

Βελτιστοποίηση Προγραμματισμού Παραγωγής σε Χημική Βιομηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET * Βελτιστοποίηση Προγραμματισμού Παραγωγής σε Χημική Βιομηχανία Παραγωγής Ρητίνης PE * Ολυμπία Χατζηκωνσταντίνου, Γιώργος Λυμπερόπουλος, Γιώργος Κοζανίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στην Oracle ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL 1. Στο Tools menu, click Solver. 2. Εάν η επιλογή Solver δεν είναι διαθέσιµη στο Tools menu, πρέπει να το

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μην αποθηκεύετε απλώς τις πληροφορίες σας, διαχειριστείτε τις

Μην αποθηκεύετε απλώς τις πληροφορίες σας, διαχειριστείτε τις Διαχείριση αρχείων Μην αποθηκεύετε απλώς τις πληροφορίες σας, διαχειριστείτε τις 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εξοικονόμηση χώρου Αύξηση αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Μαρκοβιανών Αλυσίδων

Προβλήματα Μαρκοβιανών Αλυσίδων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Προβλήματα Μαρκοβιανών Αλυσίδων Γιώργος Λυμπερόπουλος 2009 1. Να βρεθούν οι κλάσεις καταστάσεων στις παρακάτω Μαρκοβιανές αλυσίδες και να σημειωθεί αν

Διαβάστε περισσότερα

Θα εξετάσουµε τεχνικά ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στην απόδοση του MRP

Θα εξετάσουµε τεχνικά ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στην απόδοση του MRP Ειδικά Θέµατα MRP Ειδικά Θέµατα MRP Θα εξετάσουµε τεχνικά ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στην απόδοση του MRP Τρόποι βελτίωσης αποδοτικότητας Συχνότητα Ενηµέρωσης Troubleshooting Οριστικοποίηση Προγραµµατισµένων

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα του LOSAMEDCHEM στο σύνολο της μεσογειακής περιοχής παρέμβασης του έργου

Τα αποτελέσματα του LOSAMEDCHEM στο σύνολο της μεσογειακής περιοχής παρέμβασης του έργου Τα αποτελέσματα του LOSAMEDCHEM στο σύνολο της μεσογειακής περιοχής παρέμβασης του έργου Ημερίδα Προγράμματος MED Θεσσαλονίκη, 16.10.2014 Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Γιατί το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 7 η Διάλεξη: Δρομολόγηση & Προγραμματισμός (Routing & Scheduling) 015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στις έννοιες Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ 1. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος με α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα

SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα ρ. Ε.Θεοδώρου Managing Director, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Άµεση απόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo ΡΟΔΑΝΘΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός Rodanthi.gr@gmail.com Οι κυβερνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Διοργάνωση: Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012 Έπειτα από 3 επιτυχημένα εξειδικευμένα events με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ13

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ13 Άσκηση 1 η 4 η Εργασία ΔEO13 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ13 Μια βιομηχανική επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα εργοστάσιο (Ε) για την παραγωγή των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Γραμμές Παραγωγής Εκτίμηση Ελαττωματικών Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Παρουσίαση χαρακτηριστικών γραμμών παραγωγής Παραδείγματα σε παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operatons Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 4 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης παραγωγικής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα