Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος...xi. 1. Παρουσίαση της Oracle Αρχιτεκτονική της Oracle...42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος...xi. 1. Παρουσίαση της Oracle...1. 2 Αρχιτεκτονική της Oracle...42"

Transcript

1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...xi 1. Παρουσίαση της Oracle...1 Εξέλιξη των σχεσιακών βάσεων δεδομένων... 3 Η οικογένεια προϊόντων Oracle... 9 Σύνοψη των δυνατοτήτων της Oracle Δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών βάσεων δεδομένων Δυνατότητες σύνδεσης βάσεων δεδομένων Δυνατότητες κατανεμημένων βάσεων δεδομένων Δυνατότητες συναλλαγής δεδομένων Δυνατότητες απόδοσης Δυνατότητες διαχείρισης βάσεων δεδομένων Το πακέτο ανάπτυξης εφαρμογών Internet της Oracle Το πακέτο Oracle Lite Αρχιτεκτονική της Oracle...42 Παρουσίες και βάσεις δεδομένων Συστατικά στοιχεία μιας βάσης δεδομένων Συστατικά στοιχεία μιας παρουσίας Το λεξικό δεδομένων... 72

2 viii Πίνακας περιεχομένων 3 Εγκατάσταση και λειτουργία της Oracle...74 Εγκατάσταση της Oracle Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων Διευθέτηση της διασύνδεσης δικτύου (Net/Net8) της Oracle Εκκίνηση της βάσης δεδομένων Τερματισμός λειτουργίας της βάσης δεδομένων Προσπέλαση μιας βάσης δεδομένων Η Oracle κατά τη λειτουργία της Δομές δεδομένων Τύποι δεδομένων Βασικές δομές δεδομένων Άλλες δομές δεδομένων Σχεδιασμός δεδομένων Περιορισμοί Σκανδάλες Βελτιστοποίηση ερωτημάτων Κατανόηση του σχεδίου εκτέλεσης Πίνακες του λεξικού δεδομένων Διαχείριση της Oracle Υλοποίηση της ασφαλείας Διαχείριση με χρήση του λογισμικού Oracle Enterprise Manager Επιλογές του λογισμικού Oracle Enterprise Manager Κατακερματισμός και αναδιοργάνωση Λήψη αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων Συνεργασία με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Oracle Απόδοση της Oracle Βασικές έννοιες ρύθμισης της απόδοσης Πόροι I/O δίσκων στην Oracle Παραλληλισμός στην Oracle Πόροι μνήμης στην Oracle Πόροι της CPU στην Oracle Αποφυγή προβλημάτων απόδοσης με την Oracle9i Real Application Clusters και απόδοση

3 Πίνακας περιεχομένων ix 7 Ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλούς χρήστες Βασικές έννοιες ταυτόχρονης πρόσβασης Ταυτόχρονη πρόσβαση χρηστών στην Oracle Επίπεδα απομόνωσης της Oracle Δυνατότητες ταυτόχρονης πρόσβασης της Oracle Χειρισμός των κλειδωμάτων από την Oracle Ταυτόχρονη πρόσβαση και απόδοση Χώροι εργασίας Επεξεργασία συναλλαγών στην Oracle Βασικές έννοιες συστημάτων OLTP Η κληρονομιά OLTP της Oracle Αρχιτεκτονικές συστημάτων OLTP Δυνατότητες της Oracle για συστήματα OLTP Υψηλή διαθεσιμότητα Προηγμένες ουρές της Oracle Τεχνολογίες αντικειμένων και κατανεμημένα συστατικά στοιχεία Αποθήκες δεδομένων και Oracle Βασικές έννοιες αποθηκών δεδομένων Σχεδιασμός αποθηκών δεδομένων Βελτιστοποίηση ερωτημάτων Αναλυτική επεξεργασία άμεσης επικοινωνίας (OLAP) στη βάση δεδομένων 302 Διαχείριση της αποθήκης δεδομένων Άλλα προϊόντα λογισμικού διαχείρισης αποθηκών δεδομένων Η πρόκληση των μετα-δεδομένων Προτιμότερες πρακτικές Υψηλή διαθεσιμότητα στην Oracle Τι σημαίνει υψηλή διαθεσιμότητα; Κατάρρευση συστήματος Προστασία από κατάρρευση συστήματος Ανάκαμψη μετά από καταστροφές Πλήρης αστοχία εγκατάστασης Λύσεις πλεονασμού δεδομένων

4 x Πίνακας περιεχομένων 11 Αρχιτεκτονική υλικού και Oracle Βασικές έννοιες συστημάτων Συστήματα ενός επεξεργαστή Συστήματα συμμετρικής πολυεπεξεργασίας Συστοιχίες Συστήματα υπερπαράλληλης επεξεργασίας Συστήματα ανομοιόμορφης προσπέλασης μνήμης Τεχνολογία δίσκων Ποια είναι η κατάλληλη λύση υλικού; Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων και κατανεμημένα δεδομένα Προσπέλαση πολλών βάσεων δεδομένων ως μίας οντότητας Οριστικοποίηση συναλλαγών σε δύο φάσεις Μετακίνηση δεδομένων μεταξύ κατανεμημένων συστημάτων Προηγμένες ουρές Επέκταση των τύπων δεδομένων της Oracle Αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη Δυνατότητες και επιλογές επεκτασιμότητας Χρήση του πλαισίου επεκτασιμότητας της Oracle Oracle και Ιστός Η πλατφόρμα υπολογιστικών συστημάτων του Internet Η Oracle ως διακομιστής Internet Η γλώσσα XML Δυναμικές υπηρεσίες Ο διακομιστής εφαρμογών Internet της Oracle Το λογισμικό Oracle9iAS Portal Α. Τι νέο υπάρχει σε αυτό το βιβλίο για την Oracle9i Β. Πρόσθετες πηγές πληροφοριών Λεξικό όρων Ευρετήριο...495

5 Αρχιτεκτονική της Oracle Σε αυτό το κεφάλαιο: Παρουσίες και βάσεις δεδομένων Συστατικά στοιχεία μιας βάσης δεδομένων Συστατικά στοιχεία μιας παρουσίας Το λεξικό δεδομένων Σε αυτό το κεφάλαιο θα εστιάσουμε την προσοχή μας στις έννοιες και τις δομές που α- φορούν τον πυρήνα της βάσης δεδομένων Oracle. Όταν θα έχετε κατανοήσει την αρχιτεκτονική του διακομιστή Oracle, θα έχετε τις απαραίτητες βάσεις ώστε να μπορείτε να αναλύσετε και τις υπόλοιπες δυνατότητες της Oracle. Παρουσίες και βάσεις δεδομένων Πολλοί επαγγελματίες της Oracle χρησιμοποιούν τους όρους "παρουσία" (instance) και "βάση δεδομένων" (database) ως ισοδύναμους. Στην πραγματικότητα, όμως, η παρουσία αποτελεί διαφορετική οντότητα από τη βάση δεδομένων (παρόλο που οι δύο οντότητες σχετίζονται). Αυτή η διάκριση είναι απαραίτητη επειδή επιτρέπει την κατανόηση της αρχιτεκτονικής της Oracle. Στην Oracle, ο όρος βάση δεδομένων (database) αναφέρεται στη φυσική (πραγματική) αποθήκη πληροφοριών, ενώ ο όρος παρουσία (instance) στο λογισμικό το οποίο εκτελείται στο διακομιστή και παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης δεδομένων. Η παρουσία εκτελείται στον υπολογιστή ή το διακομιστή, ενώ η βάση δεδομένων είναι α- ποθηκευμένη στις μονάδες δίσκων που είναι συνδεδεμένες στο διακομιστή. Αυτή η σχέση παριστάνεται διαγραμματικά στην Εικόνα 2-1.

6 Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονική της Oracle 43 Εικόνα 2-1. Αναπαράσταση μιας παρουσίας και μιας βάσης δεδομένων Μια βάση δεδομένων έχει φυσική υπόσταση: αποτελείται από αρχεία αποθηκευμένα σε δίσκους. Αντίθετα, μια παρουσία έχει λογική υπόσταση: αποτελείται από δομές και διεργασίες που βρίσκονται στη μνήμη του διακομιστή. Μια παρουσία μπορεί να συνδεθεί σε μία και μόνο μία βάση δεδομένων. Οι παρουσίες είναι "θνητές", ενώ οι βάσεις δεδομένων με την κατάλληλη συντήρηση, φυσικά είναι δυνατό να διαρκέσουν αιώνια. Οι χρήστες δεν προσπελάζουν απευθείας τις πληροφορίες που περιέχονται σε μια βάση δεδομένων Oracle υποβάλλουν αιτήματα για πληροφορίες σε μια παρουσία της Oracle. Για να καταλάβετε καλύτερα τις έννοιες των παρουσιών και των βάσεων δεδομένων, θα καταφύγουμε σε ένα παράδειγμα από τον πραγματικό κόσμο. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε μια παρουσία με γέφυρα που οδηγεί σε ένα νησί τη βάση δεδομένων. Όλη η κυκλοφορία των οχημάτων διοχετεύεται προς και από το νησί μέσω της γέφυρας. Αν η γέφυρα κλείσει, το νησί εξακολουθεί να υπάρχει αλλά δεν είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων προς ή από αυτό. Για να επιστρέψουμε στην ορολογία της Oracle, αν η παρουσία είναι ενεργός (up), η ροή δεδομένων προς και από τη βάση δεδομένων είναι δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση, η φυσική κατάσταση της βάσης δεδομένων αλλάζει διαρκώς. Από την άλλη μεριά, αν η παρουσία είναι ανενεργός (down), οι χρήστες δεν μπορούν να προσπελάσουν τη βάση δεδομένων παρόλο που αυτή εξακολουθεί να υπάρχει (να έχει φυσική υπόσταση). Σε αυτή την περίπτωση, η βάση δεδομένων είναι στατική: δεν γίνεται

7 44 Εισαγωγή στην Oracle καμία αλλαγή σε αυτή. Όταν η παρουσία επανέλθει σε λειτουργία, τα δεδομένα θα εξακολουθούν να βρίσκονται στη θέση τους. Συστατικά στοιχεία μιας βάσης δεδομένων Κατά τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, της αποδίδεται ένα συγκεκριμένο όνομα το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει μετά. Αντίθετα, το όνομα της παρουσίας με την οποία γίνεται η προσπέλαση της βάσης δεδομένων μπορεί να αλλάξει. Σε αυτή την ενότητα καλύπτονται οι διάφοροι τύποι των αρχείων και των άλλων συστατικών στοιχείων που απαρτίζουν μια βάση δεδομένων. Χώροι πινάκων Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση των φυσικών αρχείων της βάσης δεδομένων, θα πρέπει να έχετε κατανοήσει μια βασική λογική δομή που υπάρχει στο εσωτερικό κάθε βάσης δεδομένων: το χώρο πίνακα (tablespace). Όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων πρέπει να βρίσκονται σε ένα χώρο πίνακα. Ο χώρος πίνακα (tablespace) είναι μια λογική δομή δεν μπορείτε να κοιτάξετε στο λειτουργικό σύστημα και να δείτε ένα χώρο πίνακα. Κάθε χώρος πίνακα αποτελείται από φυσικές δομές που ονομάζονται αρχεία δεδομένων (datafiles). Κάθε χώρος πίνακα πρέπει να αποτελείται από ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων και κάθε αρχείο δεδομένων μπορεί να ανήκει σε ένα μόνο χώρο πίνακα. Κατά τη δημιουργία ενός πίνακα, έχετε τη δυνατότητα να προσδιορίσετε το χώρο πίνακα στον οποίο θέλετε να δημιουργηθεί ο νέος πίνακας, και η Oracle θα βρει τον απαραίτητο χώρο γι' αυτόν σε κάποιο από τα αρχεία δεδομένων που απαρτίζουν το χώρο πίνακα. Οι σχέσεις μεταξύ χώρων πινάκων και αρχείων δεδομένων μιας βάσης δεδομένων απεικονίζονται διαγραμματικά στην Εικόνα 2-2. Στην εικόνα απεικονίζονται δύο χώροι πινάκων που έχουν οριστεί σε μια βάση δεδομένων Oracle. Όταν δημιουργήσετε ένα νέο πίνακα σε αυτή τη βάση δεδομένων Oracle, θα σας δοθεί η δυνατότητα να τον τοποθετήσετε είτε στο χώρο πίνακα DATA1 είτε στο χώρο πίνακα DATA2. Ο πίνακας θα τοποθετηθεί (από φυσική άποψη) σε ένα από τα αρχεία δεδομένων που απαρτίζουν το χώρο πίνακα που θα καθορίσετε.

8 Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονική της Oracle 45 Εικόνα 2-2. Χώροι πινάκων και αρχεία δεδομένων Τα φυσικά αρχεία μιας βάσης δεδομένων Oracle Ο χώρος πίνακα αποτελεί τη λογική προβολή (άποψη) του φυσικού (πραγματικού) χώρου αποθήκευσης πληροφοριών μιας βάσης δεδομένων Oracle. Στην πραγματικότητα, τα φυσικά αρχεία από τα οποία αποτελείται μια βάση δεδομένων Oracle ανήκουν σε τρεις βασικούς τύπους: Αρχεία ελέγχου (control files) Αρχεία δεδομένων (datafiles) Αρχεία ημερολογίου επανάληψης (redo log files) Σε ένα περιβάλλον βάσης δεδομένων χρησιμοποιούνται και άλλα αρχεία όπως αρχεία κωδικών πρόσβασης (password files) και αρχεία απόδοσης αρχικών τιμών σε παρουσίες (instance initialization files) αλλά οι παραπάνω τρεις βασικοί τύποι αρχείων αντιπροσωπεύουν την ίδια τη φυσική υπόσταση της βάσης δεδομένων. Οι τρεις τύποι αρχείων απεικονίζονται στην Εικόνα 2-3 μαζί με τις αλληλοσυσχετίσεις τους. Στην Oracle9i παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η έννοια των "διαχειριζόμενων από την Oracle αρχείων" (Oracle Managed Files, OMF). Αν προσδιορίσετε τη χρήση αρχείων OMF (κάτι που μπορείτε να κάνετε μέσω μιας παραμέτρου απόδοσης αρχικής τιμής), η βάση δεδομένων Oracle9i θα αναλάβει αυτόματα, όποτε χρειάζεται, τη δημιουργία, την ονομασία, και τη διαγραφή όλων των αρχείων που απαρτίζουν τη βάση δεδομένων Oracle9i. Τα αρχεία OMF σχεδιάστηκαν προκειμένου να μειώσουν το χρόνο και την προσπάθεια συντήρησης που απαιτείται για την ονομασία των αρχείων της βάσης δεδομένων Oracle9i και την παρακολούθηση των ονομάτων τους, αλλά και για την αποφυγή των

9 46 Εισαγωγή στην Oracle προβλημάτων που είναι πιθανό να παρουσιαστούν εξαιτίας ανθρώπινων λαθών κατά την εκτέλεση αυτών των εργασιών. Εικόνα 2-3. Τα αρχεία από τα οποία αποτελείται μια βάση δεδομένων Στις επόμενες ενότητες περιγράφονται οι ρόλοι αυτών των τριών τύπων αρχείων και οι αλληλεπιδράσεις τους. Αρχεία ελέγχου Το αρχείο ελέγχου περιέχει μια λίστα με όλα τα άλλα αρχεία που απαρτίζουν τη βάση δεδομένων, όπως είναι τα αρχεία δεδομένων και τα αρχεία ημερολογίου επανάληψης. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες-κλειδιά για τα περιεχόμενα και την κατάσταση της βάσης δεδομένων, όπως: Το όνομα της βάσης δεδομένων Την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της βάσης δεδομένων Την τρέχουσα κατάσταση των αρχείων δεδομένων: αν απαιτείται επαναφορά τους, αν είναι χαρακτηρισμένα ως μόνο για ανάγνωση, κ.ο.κ.

10 Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονική της Oracle 47 Αν η βάση δεδομένων έκλεισε σωστά την τελευταία φορά που τερματίστηκε η λειτουργία της Τη χρονική περίοδο που καλύπτει κάθε αρχειοθετημένο αρχείο ημερολογίου επανάληψης Τα αντίγραφα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για τη βάση δεδομένων Πριν από την έκδοση Oracle8, τα αρχεία ελέγχου είχαν συνήθως μέγεθος μικρότερο από 1 MB. Από αυτή την έκδοση της Oracle και μετά, άρχισαν να περιλαμβάνονται στα αρχεία ελέγχου περισσότερες πληροφορίες όπως, για παράδειγμα, λεπτομέρειες για τα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Τα αρχεία ελέγχου της Oracle8 είναι πολύ συνηθισμένο να φτάνουν ή και να ξεπερνούν σε μέγεθος τα 10 MB. Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη βάση δεδομένων που δημιουργείται κατά την εγκατάσταση της Oracle8 στα Windows NT περιέχει αρχεία ελέγχου με μέγεθος περίπου 2,5 MB, ενώ κάποιες πιο περίπλοκες βάσεις δεδομένων είναι δυνατό να περιέχουν αρχεία ελέγχου με μέγεθος 7,5 MB. Παράμετροι των αρχείων ελέγχου Το μέγεθος ενός αρχείου ελέγχου επηρεάζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους απόδοσης αρχικών τιμών, οι οποίες αποτελούν τμήμα του αρχείου απόδοσης αρχικών τιμών (initialization file) και ορίζονται κατά τη χρονική στιγμή της δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων. (Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία απόδοσης αρχικών τιμών, δείτε την ενότητα "Συστατικά στοιχεία μιας παρουσίας", στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.) MAXLOGFILES Το μέγιστο πλήθος των ομάδων αρχείων ημερολογίου επανάληψης της βάσης δεδομένων. Αυτά τα αρχεία περιγράφονται στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στην ενότητα "Αρχεία ημερολογίου επανάληψης". MAXLOGMEMBERS Το μέγιστο πλήθος των μελών κάθε ομάδας αρχείων ημερολογίου επανάληψης. MAXLOGHISTORY Το πλήθος των αρχείων ιστορικού ημερολογίου επανάληψης τα οποία μπορεί να περιέχει το αρχείο ελέγχου. Αυτό το ιστορικό χρησιμεύει για την απλοποίηση της αυτόματης επαναφοράς αρχείων, η οποία χρησιμοποιεί τα ημερολόγια επανάληψης προσδιορίζοντας το εύρος των συναλλαγών που περιλαμβάνονται σε ένα αρχειοθετημένο ημερολόγιο επανάληψης.

11 48 Εισαγωγή στην Oracle MAXDATAFILES Το πλήθος των αρχείων δεδομένων τα οποία μπορεί να παρακολουθεί το αρχείο ε- λέγχου. Στην Oracle7, για να υπερβεί κανείς αυτό το όριο έπρεπε να δημιουργήσει από την αρχή το αρχείο ελέγχου προκειμένου να αυξήσει το πλήθος των αρχείων δεδομένων που θα μπορούσε να παρακολουθεί η Oracle. Από την έκδοση Oracle8 και μετά, αυτή η παράμετρος καθορίζει το χώρο που δεσμεύεται για αρχεία δεδομένων στο αρχείο ελέγχου κατά τη δημιουργία της βάσης δεδομένων. Αν προσθέσετε περισσότερα αρχεία δεδομένων από όσα καθορίζονται με την παράμετρο MAXDATA- FILES, το αρχείο ελέγχου θα επεκταθεί αυτόματα. MAXINSTANCES Η ποσότητα και το πλήθος των παρουσιών τις οποίες μπορεί να παρακολουθεί το αρχείο ελέγχου. Αυτή η παράμετρος σχετίζεται με το λογισμικό Oracle Parallel Server/Real Application Clusters το οποίο καλύπτεται στο Κεφάλαιο 6. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις παραμέτρους, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της Oracle. Σε γενικές γραμμές, καλό είναι να δίνετε σε αυτές τις παραμέτρους αρκετά υψηλές τιμές ώστε να αποφεύγετε την πιθανότητα να παρουσιαστούν προβλήματα στο μέλλον. Για παράδειγμα, αν προβλέπετε ότι η βάση δεδομένων σας θα έχει τελικά πέντε ομάδες αρχείων ημερολογίου επανάληψης, κάθε μια από τις οποίες θα έχει δύο μέλη, είναι καλύτερα να δώσετε στην παράμετρο MAXLOGFILES την τιμή 20 (αντί για την τιμή 10 που προκύπτει από την εκτίμησή σας) και στην παράμετρο MAXLOGMEMBERS την τιμή 3 αντί για 2. Είναι προτιμότερο να δίνετε από την αρχή κάπως υψηλές τιμές στις παραμέτρους των αρχείων ελέγχου έτσι θα αποφύγετε τη χρονοβόρα διεργασία της αναδημιουργίας των αρχείων ελέγχου στην περίπτωση που η βάση δεδομένων σας επεκταθεί πέρα από τις αρχικές σας προβλέψεις. Ακόμη πιο σημαντικό είναι να μην περιορίσετε την τιμή της παραμέτρου MAX- LOGHISTORY προκειμένου να εξοικονομήσετε χώρο. Αν το αρχείο ελέγχου δεν έχει αρκετό χώρο για το ιστορικό ημερολογίου επανάληψης, η επαναφορά των αρχείων της βάσης δεδομένων θα είναι πολύ πιο περίπλοκη και χρονοβόρα. Κατά την επαναφορά των αρχείων μιας βάσης δεδομένων όλοι θέλουν να τελειώσουν αυτή τη δουλειά όσο το δυνατό συντομότερα. Η προσπάθειά σας να εξοικονομήσετε λίγο χώρο στο δίσκο μειώνοντας τις εγγραφές του ιστορικού καταγραφής θα έχει συνέπεια την αύξηση του χρόνου που θα απαιτηθεί για την επαναφορά της βάσης δεδομένων σας μετά από μια πιθανή καταστροφή. Τα αρχεία ημερολογίου επανάληψης περιγράφονται αναλυτικότερα στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.

12 Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονική της Oracle 49 Χρήση πολλών αρχείων ελέγχου Μια βάση δεδομένων θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο αρχεία ελέγχου. Χωρίς τουλάχιστον ένα τρέχον αντίγραφο του αρχείου ελέγχου, αντιμετωπίζετε τον κίνδυνο να χάσετε τον έλεγχο ενός μέρους ή και ολόκληρης της βάσης δεδομένων σας. Μια ενδεχόμενη α- πώλεια των αρχείων ελέγχου δεν είναι αναγκαστικά μοιραία υπάρχουν τρόποι για την αναδημιουργία τους. Ωστόσο, επειδή η αναδημιουργία των αρχείων ελέγχου μπορεί να αποδειχθεί πολύ δύσκολη και ενέχει κινδύνους, συνιστάται ανεπιφύλακτα η χρήση περισσότερων από ενός αντιγράφου του αρχείου ελέγχου. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη χρήση πολλών αντιγράφων των αρχείων ελέγχου, καθορίζοντας περισσότερες από μία θέσεις γι' αυτά στην παράμετρο CONTROL_FILES του αρχείου απόδοσης αρχικών τιμών της τρέχουσας παρουσίας, όπως φαίνεται εδώ: CONTROL_FILES = (/u00/oradata/prod/prodctl1.ctl, /u01/oradata/prod/prodctl2.ctl, /u02/oradata/prod/prodctl3.ctl) Αυτή η παράμετρος πληροφορεί την παρουσία για το πού θα βρει τα αρχεία ελέγχου. Η Oracle εξασφαλίζει ότι όλα τα αντίγραφα του αρχείου ελέγχου θα είναι συγχρονισμένα ώστε όλες οι ενημερώσεις των αρχείων ελέγχου να γίνονται ταυτόχρονα. Πολλά συστήματα Oracle χρησιμοποιούν κάποιου είδους υλοποίηση πλεονασμού δίσκων (όπως τα συστήματα RAID-1 και RAID-5) για να εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει απώλεια δεδομένων στην περίπτωση αστοχίας κάποιας μονάδας δίσκου. (Το σύστημα RAID από τα αρχικά των λέξεων Redundant Array of Independent Disks, πλεονάζουσα συστοιχία ανεξάρτητων δίσκων καλύπτεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6.) Είναι πιθανό να σκεφτείτε ότι η αποθήκευση του αρχείου ελέγχου σε ένα προστατευμένο σύστημα αποθήκευσης εξαλείφει την ανάγκη τήρησης πολλών αντιγράφων των αρχείων ελέγχου και ότι η απώλεια μιας μονάδας δίσκου δεν θα σημάνει και την απώλεια του αρχείου ελέγχου. Υπάρχουν, όμως, δύο λόγοι για τους οποίους αυτό το συμπέρασμα είναι λανθασμένο: 1. Αν χάσετε περισσότερους από ένα δίσκους μιας επιμερισμένης συστοιχίας (striped array) ή ενός ζεύγους ειδώλων (mirror-pair) και οι δύο αυτές υλοποιήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 θα χάσετε όλα τα δεδομένα αυτών των δίσκων. Η στατιστική, βέβαια, λέει ότι η απώλεια δύο δίσκων σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι πολύ απίθανο να συμβεί. Ωστόσο, τέτοιου είδους καταστροφή μπορεί να συμβεί, και είναι πιθανό κάποια στιγμή να σας τύχει μια αστοχία ή μια σειρά από αστοχίες που θα έχει συνέπεια την καταστροφή ή την απώλεια του αρχείου ε- λέγχου της βάσης δεδομένων σας. Επειδή, λοιπόν, μετά τις αστοχίες των δίσκων είναι απολύτως βέβαιο ότι θα τρέχετε και δεν θα φτάνετε προκειμένου να επαναφέρετε τα δεδομένα σας, καλό είναι να μην έχετε τον επιπλέον μπελά του να πρέπει να αναδημιουργήσετε και τα αρχεία ελέγχου κατά τη διάρκεια της διεργασίας επανα-

13 50 Εισαγωγή στην Oracle φοράς. Η πολύπλεξη των αρχείων ελέγχου σας, ακόμη και όταν κάθε αντίγραφο βρίσκεται σε κάποιο σύστημα αποθήκευσης πλεονασμού δίσκων, παρέχει στη βάση δεδομένων Oracle ένα επιπλέον επίπεδο φυσικής προστασίας. 2. Τα συστήματα αποθήκευσης πλεονασμού δίσκων δεν μπορούν να σας προστατέψουν από την δυστυχώς, διαρκή απειλή του ανθρώπινου λάθους. Μπορεί κάποιος να διαγράψει ή να μετονομάσει κατά λάθος ένα αρχείο ελέγχου, να αντιγράψει επάνω του κάποιο άλλο αρχείο, ή να το μετακινήσει. Το είδωλο του δίσκου θα αντικατοπτρίσει πιστά αυτές τις ενέργειες, αλλά η χρήση πολλών αρχείων ελέγχου θα σας αφήσει τουλάχιστον ένα αντίγραφο του αρχείου ελέγχου που θα έχει επιβιώσει της καταστροφής ή της απώλειας του πρωτότυπου αρχείου. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε για την επίδραση στην απόδοση που μπορεί να έχει η ενημέρωση πολλών αρχείων ελέγχου σε αντιδιαστολή με την ενημέρωση μόνο ενός τέτοιου αρχείου. Οι ενημερώσεις των αρχείων ελέγχου έχουν μηδαμινή σημασία σε σύγκριση με όλες τις άλλες λειτουργίες εισόδου/εξόδου (I/O) που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον μιας βάσης δεδομένων Oracle. Αρχεία δεδομένων Τα αρχεία δεδομένων (datafiles) περιέχουν τα πραγματικά δεδομένα που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Σε αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνονται οι πίνακες και τα ευρετήρια όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα, το λεξικό δεδομένων στο οποίο τηρούνται πληροφορίες γι' αυτές τις δομές δεδομένων, και τα τμήματα αναδίπλωσης (rollback segments) που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση του σχήματος συνέπειας (consistency scheme) για το οποίο θα μάθετε στο Κεφάλαιο 7. Ένα αρχείο δεδομένων αποτελείται από τα μπλοκ (blocks) μιας βάσης δεδομένων Oracle τα οποία, με τη σειρά τους, αποτελούνται από μπλοκ λειτουργικού συστήματος που βρίσκονται σε κάποιο δίσκο. Τα μπλοκ της Oracle κυμαίνονται σε μέγεθος από 2 έως 32 KB. Αν χρησιμοποιείτε την Oracle σε συνδυασμό με τη λειτουργία υποστήριξης "πολύ μεγάλης μνήμης" (Very Large Memory, VLM) για παράδειγμα, σε έναν υπολογιστή Compaq (DEC) Alpha τότε μπορείτε να εκμεταλλευθείτε και τη λειτουργία "μεγάλων μπλοκ της Oracle" (Big Oracle Blocks, BOB), τα οποία είναι δυνατό να έχουν μέγεθος μέχρι και 64 KB. Πριν την κυκλοφορία της Oracle9i, μπορούσατε να έχετε μόνο ένα μέγεθος μπλοκ (block size) για ολόκληρη τη βάση δεδομένων. Με την Oracle9i, εξακολουθεί να υπάρχει ένα προεπιλεγμένο μέγεθος μπλοκ για τη βάση δεδομένων, αλλά επιτρέπεται η χρήση στη βάση δεδομένων μέχρι και πέντε μη τυποποιημένων μεγεθών μπλοκ. Για κάθε χώρο πίνακα μπορείτε να έχετε μόνο ένα μέγεθος μπλοκ, αλλά έχετε τη δυνατότητα να αναμιγνύετε τα μεγέθη μπλοκ στο εσωτερικό της βάσης δεδομένων. Στην Εικόνα 2-4 παρου-

14 Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονική της Oracle 51 σιάζεται η σχέση μεταξύ των μπλοκ της Oracle και των μπλοκ του λειτουργικού συστήματος. Εικόνα 2-4. Μπλοκ της Oracle και του λειτουργικού συστήματος Τα αρχεία δεδομένων ανήκουν σε μία μόνο βάση δεδομένων και σε ένα μόνο χώρο πίνακα στο εσωτερικό αυτής της βάσης δεδομένων. Τα δεδομένα διαβάζονται σε μονάδες μπλοκ της Oracle από τα αρχεία δεδομένων στη μνήμη όποτε απαιτείται, ανάλογα με τη δουλειά που κάνουν οι χρήστες. Από την άλλη μεριά, μπλοκ δεδομένων γράφονται όποτε χρειάζεται από τη μνήμη σε αρχεία δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο δίσκο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αξιόπιστη καταγραφή στη βάση δεδομένων των αλλαγών που έχουν κάνει οι χρήστες. Τα αρχεία δεδομένων ανήκουν στο χαμηλότερο επίπεδο ανάλυσης της σχέσης που υπάρχει μεταξύ μιας βάσης δεδομένων Oracle και του λειτουργικού συστήματος. Κατά τη διαμόρφωση μιας βάσης δεδομένων στο υποσύστημα I/O, το μικρότερο κομμάτι της βάσης δεδομένων που μπορείτε να τοποθετήσετε σε κάποια θέση είναι ένα αρχείο δεδομένων. Εξάλλου, η ρύθμιση του υποσυστήματος I/O με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της Oracle απαιτεί, τις περισσότερες φορές, τη μετακίνηση ορισμένων αρχείων δεδομένων από ένα σύνολο δίσκων σε κάποιο άλλο. Δομή αρχείων δεδομένων Το πρώτο μπλοκ κάθε αρχείου δεδομένων ονομάζεται κεφαλίδα αρχείου δεδομένων (datafile header) και περιέχει κρίσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της συνολικής ακεραιότητας της βάσης δεδομένων. Μια από τις κρισιμότερες

15 52 Εισαγωγή στην Oracle πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την κεφαλίδα είναι η δομή σημείου ελέγχου (checkpoint structure). Πρόκειται για μια λογική "χρονική σφραγίδα" που υποδεικνύει το τελευταίο χρονικό σημείο στο οποίο καταγράφηκαν αλλαγές στο αρχείο δεδομένων. Αυτή η χρονική σφραγίδα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στις περιπτώσεις επαναφοράς των δεδομένων. Η διεργασία επαναφοράς της Oracle χρησιμοποιεί τη χρονική σφραγίδα που υ- πάρχει στην κεφαλίδα ενός αρχείου δεδομένων για την επιλογή των ημερολογίων επανάληψης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να γίνει επαναφορά του αρχείου δεδομένων στην τρέχουσα χρονική στιγμή. Εκτάσεις και τμήματα Από φυσική άποψη, ένα αρχείο δεδομένων αποθηκεύεται με τη μορφή μπλοκ του λειτουργικού συστήματος. Από λογική άποψη, όμως, τα αρχεία δεδομένων έχουν τρία ενδιάμεσα οργανωτικά επίπεδα: μπλοκ δεδομένων, εκτάσεις, και τμήματα. Έκταση (extent) είναι ένα σύνολο συνεχόμενων μπλοκ δεδομένων στο εσωτερικό ενός αρχείου δεδομένων της Oracle, και τμήμα (segment) είναι ένα αντικείμενο που καταλαμβάνει χώρο σε μια βάση δεδομένων Oracle όπως ένας πίνακας ή ένα ευρετήριο και το οποίο αποτελείται από μία ή περισσότερες εκτάσεις. Όταν η Oracle προχωρά σε ενημέρωση των δεδομένων, επιχειρεί να ενημερώσει τα δεδομένα στο ίδιο μπλοκ. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο μπλοκ δεδομένων για τις νέες πληροφορίες, η Oracle γράφει τα δεδομένα σε ένα νέο μπλοκ, το οποίο ενδέχεται να ανήκει σε διαφορετική έκταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα και τις εκτάσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την απόδοση, δείτε την ενότητα "Κατακερματισμός και αναδιοργάνωση" του Κεφαλαίου 5. Αρχεία ημερολογίου επανάληψης Στα αρχεία ημερολογίου επανάληψης (redo log files) γίνεται μια καταγραφή των αλλαγών που έχουν γίνει στη βάση δεδομένων ως συνέπεια των συναλλαγών (κινήσεων, transactions) και των εσωτερικών δραστηριοτήτων της Oracle. Κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων λειτουργιών της, η Oracle μεταφέρει τα αλλαγμένα μπλοκ στη μνήμη. Αν συμβεί αστοχία σε κάποια παρουσία, ορισμένα από τα αλλαγμένα μπλοκ ενδέχεται να μην έχουν προλάβει να γραφούν στα αρχεία δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, η καταγραφή των αλλαγών στα αρχεία ημερολογίου επανάληψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την "αναπαραγωγή" των αλλαγών που χάθηκαν όταν συνέβηκε η αστοχία.

Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος...xi. 1. Παρουσίαση της Oracle...1. 2 Αρχιτεκτονική της Oracle...42

Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος...xi. 1. Παρουσίαση της Oracle...1. 2 Αρχιτεκτονική της Oracle...42 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...xi 1. Παρουσίαση της Oracle...1 Εξέλιξη των σχεσιακών βάσεων δεδομένων... 3 Η οικογένεια προϊόντων Oracle... 9 Σύνοψη των δυνατοτήτων της Oracle... 12 Δυνατότητες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Σύστημα Αρχείων Τα προγράμματα που εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases) Πληροφορική 2 Βάσεις Δεδομένων (Databases) 1 2 Επίπεδα αρχεία (flat files) Επίπεδο αρχείο είναι ένα αρχείο που αποτελείται από ένα σταθερό, μικρό αριθμό πεδίων. Οι εγγραφές του αρχείου μπορεί να μην ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων Πληροφορική 2 Δομές δεδομένων και αρχείων 1 2 Δομή Δεδομένων (data structure) Δομή δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων που έχουν μεταξύ τους μια συγκεκριμένη σχέση Παραδείγματα δομών δεδομένων Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Εργαστηριακή Άσκηση 2: Σύστημα Αρχείων Τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων YouTube Ιδρύθηκε το 2005 Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα Βάση δεδομένων βίντεο Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad

Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το iphone ή το ipad για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 STORAGE AREA NETWORK Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) Οποιοδήποτε, υψηλής απόδοσης, δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP... 9 Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Κεφάλαιο 3: Γραμμή εργασιών (taskbar)... 26 Κεφάλαιο 4: Χειρισμός παραθύρων... 44

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Μάθημα 2 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Μάθημα 2 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Εισαγωγή στη Διαχείριση Αρχείων Οι Η/Υ θα ήταν άχρηστοι, αν δεν μπορούσαν να αποθηκεύσουν τα δεδομένα που επεξεργάζονται για μελλοντική χρήση. Τα δεδομένα αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται Office Management Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

1 Ξεκίνημα με τα Windows Vista Αποδοτική εργασία στα Windows Vista Εργασία με φακέλους και αρχεία 137

1 Ξεκίνημα με τα Windows Vista Αποδοτική εργασία στα Windows Vista Εργασία με φακέλους και αρχεία 137 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Πιστοποιήσεις της Microsoft για επαγγελματίες... 19 Επιλογή της κατάλληλης πιστοποίησης...20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Windows

Οδηγός Χρήσης για Windows Οδηγός Χρήσης για Windows Περιεχόμενα Γρήγορο ξεκίνημα... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού... 1 Χρήση του Εικονιδίου στην Περιοχή Ειδοποιήσεων... 6 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... 8 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access 2002...17 Τι είναι το Office XP;...17 Τεχνικές απαιτήσεις του Office XP...17 Πρόσθετα απαιτούμενα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων χαρακτηριστικών...18

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 - 2 - Κεφάλαιο 2 ο Δευτερεύουσα μνήμη Οι εύκαμπτοι μαγνητικοί δίσκοι (floppy disks) ή δισκέτες Οι σκληροί μαγνητικοί δίσκοι (hard disks) Οι

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Client/Server

Επικοινωνία Client/Server Επικοινωνία Client/Server Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία - Client/Server 1 Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή Βασική ιδέα: να δομηθεί το λειτουργικό σύστημα ως συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επανάκτηση δεδομένων. (εμπλουτισμένο υλικό)

Επανάκτηση δεδομένων. (εμπλουτισμένο υλικό) Επανάκτηση δεδομένων (εμπλουτισμένο υλικό) http://delab.csd.auth.gr/courses/c_dbimpl/ Ευχαριστίες Μέρος του υλικού είναι βασισμένο στο βιβλίο Database Systems: The Complete Book 2 Επανάκτηση ηδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Χειρισμός Αρχείων. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Προγραμματισμός Η/Υ. Χειρισμός Αρχείων. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Προγραμματισμός Η/Υ Χειρισμός Αρχείων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Αρχεία Συλλογές δεδομένων. Αποθηκεύονται στην περιφερειακή μνήμη: π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης του Microsoft SQL Server 2005...27. Ευχαριστίες... 21 Εισαγωγή... 23

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης του Microsoft SQL Server 2005...27. Ευχαριστίες... 21 Εισαγωγή... 23 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 21 Εισαγωγή... 23 Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης του Microsoft SQL Server 2005...27 1 Γενικά για τη διαχείριση του Microsoft SQL Server 2005... 29 Το SQL Server 2005 και το

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Κοινωνικοτεχνικά συστήματα 49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Κοινωνικοτεχνικά συστήματα 49 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Μέρος 1 Επισκόπηση 27 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 29 1.1 Συχνές ερωτήσεις για την τεχνολογία λογισμικού 31 1.2 Επαγγελματική και ηθική ευθύνη 41 Κύρια σημεία 46 Πρόσθετες πηγές 46 Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Divar Series el Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Λειτουργία 5 2.1 Εκκίνηση του προγράμματος 5 2.2 Παρουσίαση του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1 ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Αποθήκευση εδομένων Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ Β : Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός Σ Β ομή ενός Σ Β Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Τυπικά, κάθε σχέση σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης 8.1 Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Κάθε μονάδα ενός υπολογιστή που χρησιμεύει για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ανήκει στην μνήμη (memory) του υπολογιστή. Οι μνήμες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση αρχείων: πως είναι τοποθετηµένες οι εγγραφές ενός αρχείου όταν αποθηκεύονται στο δίσκο

Οργάνωση αρχείων: πως είναι τοποθετηµένες οι εγγραφές ενός αρχείου όταν αποθηκεύονται στο δίσκο Κατακερµατισµός 1 Οργάνωση Αρχείων (σύνοψη) Οργάνωση αρχείων: πως είναι τοποθετηµένες οι εγγραφές ενός αρχείου όταν αποθηκεύονται στο δίσκο 1. Αρχεία Σωρού 2. Ταξινοµηµένα Αρχεία Φυσική διάταξη των εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Για να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα θα πρέπει αυτά να βρίσκονται στη

Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Για να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα θα πρέπει αυτά να βρίσκονται στη Ευρετήρια 1 Αρχεία Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Για να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα θα πρέπει αυτά να βρίσκονται στη µνήµη. Η µεταφορά δεδοµένων από το δίσκο στη µνήµη και από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Outlook 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Εξατομικευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο

Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο Κατακερματισμός 1 Αποθήκευση εδομένων (σύνοψη) Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο Παραδοσιακά, μία σχέση (πίνακας/στιγμιότυπο) αποθηκεύεται σε ένα αρχείο Αρχείο δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Διαφάνεια 16-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Διαφάνεια 16-1 Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Διαφάνεια 16-1 Κεφάλαιο 20 Φυσικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων και Ρύθμιση Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Θέματα διπλωματικών εργασιών σε συστοιχίες παράλληλης εξυπηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα