Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος...xi. 1. Παρουσίαση της Oracle Αρχιτεκτονική της Oracle...42

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος...xi. 1. Παρουσίαση της Oracle...1. 2 Αρχιτεκτονική της Oracle...42"

Transcript

1

2

3 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...xi 1. Παρουσίαση της Oracle...1 Εξέλιξη των σχεσιακών βάσεων δεδομένων... 3 Η οικογένεια προϊόντων Oracle... 9 Σύνοψη των δυνατοτήτων της Oracle Δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών βάσεων δεδομένων Δυνατότητες σύνδεσης βάσεων δεδομένων Δυνατότητες κατανεμημένων βάσεων δεδομένων Δυνατότητες συναλλαγής δεδομένων Δυνατότητες απόδοσης Δυνατότητες διαχείρισης βάσεων δεδομένων Το πακέτο ανάπτυξης εφαρμογών Internet της Oracle Το πακέτο Oracle Lite Αρχιτεκτονική της Oracle...42 Παρουσίες και βάσεις δεδομένων Συστατικά στοιχεία μιας βάσης δεδομένων Συστατικά στοιχεία μιας παρουσίας Το λεξικό δεδομένων... 72

4 viii Πίνακας περιεχομένων 3 Εγκατάσταση και λειτουργία της Oracle...74 Εγκατάσταση της Oracle Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων Διευθέτηση της διασύνδεσης δικτύου (Net/Net8) της Oracle Εκκίνηση της βάσης δεδομένων Τερματισμός λειτουργίας της βάσης δεδομένων Προσπέλαση μιας βάσης δεδομένων Η Oracle κατά τη λειτουργία της Δομές δεδομένων Τύποι δεδομένων Βασικές δομές δεδομένων Άλλες δομές δεδομένων Σχεδιασμός δεδομένων Περιορισμοί Σκανδάλες Βελτιστοποίηση ερωτημάτων Κατανόηση του σχεδίου εκτέλεσης Πίνακες του λεξικού δεδομένων Διαχείριση της Oracle Υλοποίηση της ασφαλείας Διαχείριση με χρήση του λογισμικού Oracle Enterprise Manager Επιλογές του λογισμικού Oracle Enterprise Manager Κατακερματισμός και αναδιοργάνωση Λήψη αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων Συνεργασία με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Oracle Απόδοση της Oracle Βασικές έννοιες ρύθμισης της απόδοσης Πόροι I/O δίσκων στην Oracle Παραλληλισμός στην Oracle Πόροι μνήμης στην Oracle Πόροι της CPU στην Oracle Αποφυγή προβλημάτων απόδοσης με την Oracle9i Real Application Clusters και απόδοση

5 Πίνακας περιεχομένων ix 7 Ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλούς χρήστες Βασικές έννοιες ταυτόχρονης πρόσβασης Ταυτόχρονη πρόσβαση χρηστών στην Oracle Επίπεδα απομόνωσης της Oracle Δυνατότητες ταυτόχρονης πρόσβασης της Oracle Χειρισμός των κλειδωμάτων από την Oracle Ταυτόχρονη πρόσβαση και απόδοση Χώροι εργασίας Επεξεργασία συναλλαγών στην Oracle Βασικές έννοιες συστημάτων OLTP Η κληρονομιά OLTP της Oracle Αρχιτεκτονικές συστημάτων OLTP Δυνατότητες της Oracle για συστήματα OLTP Υψηλή διαθεσιμότητα Προηγμένες ουρές της Oracle Τεχνολογίες αντικειμένων και κατανεμημένα συστατικά στοιχεία Αποθήκες δεδομένων και Oracle Βασικές έννοιες αποθηκών δεδομένων Σχεδιασμός αποθηκών δεδομένων Βελτιστοποίηση ερωτημάτων Αναλυτική επεξεργασία άμεσης επικοινωνίας (OLAP) στη βάση δεδομένων 302 Διαχείριση της αποθήκης δεδομένων Άλλα προϊόντα λογισμικού διαχείρισης αποθηκών δεδομένων Η πρόκληση των μετα-δεδομένων Προτιμότερες πρακτικές Υψηλή διαθεσιμότητα στην Oracle Τι σημαίνει υψηλή διαθεσιμότητα; Κατάρρευση συστήματος Προστασία από κατάρρευση συστήματος Ανάκαμψη μετά από καταστροφές Πλήρης αστοχία εγκατάστασης Λύσεις πλεονασμού δεδομένων

6 x Πίνακας περιεχομένων 11 Αρχιτεκτονική υλικού και Oracle Βασικές έννοιες συστημάτων Συστήματα ενός επεξεργαστή Συστήματα συμμετρικής πολυεπεξεργασίας Συστοιχίες Συστήματα υπερπαράλληλης επεξεργασίας Συστήματα ανομοιόμορφης προσπέλασης μνήμης Τεχνολογία δίσκων Ποια είναι η κατάλληλη λύση υλικού; Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων και κατανεμημένα δεδομένα Προσπέλαση πολλών βάσεων δεδομένων ως μίας οντότητας Οριστικοποίηση συναλλαγών σε δύο φάσεις Μετακίνηση δεδομένων μεταξύ κατανεμημένων συστημάτων Προηγμένες ουρές Επέκταση των τύπων δεδομένων της Oracle Αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη Δυνατότητες και επιλογές επεκτασιμότητας Χρήση του πλαισίου επεκτασιμότητας της Oracle Oracle και Ιστός Η πλατφόρμα υπολογιστικών συστημάτων του Internet Η Oracle ως διακομιστής Internet Η γλώσσα XML Δυναμικές υπηρεσίες Ο διακομιστής εφαρμογών Internet της Oracle Το λογισμικό Oracle9iAS Portal Α. Τι νέο υπάρχει σε αυτό το βιβλίο για την Oracle9i Β. Πρόσθετες πηγές πληροφοριών Λεξικό όρων Ευρετήριο...495

7

8 Αρχιτεκτονική της Oracle Σε αυτό το κεφάλαιο: Παρουσίες και βάσεις δεδομένων Συστατικά στοιχεία μιας βάσης δεδομένων Συστατικά στοιχεία μιας παρουσίας Το λεξικό δεδομένων Σε αυτό το κεφάλαιο θα εστιάσουμε την προσοχή μας στις έννοιες και τις δομές που α- φορούν τον πυρήνα της βάσης δεδομένων Oracle. Όταν θα έχετε κατανοήσει την αρχιτεκτονική του διακομιστή Oracle, θα έχετε τις απαραίτητες βάσεις ώστε να μπορείτε να αναλύσετε και τις υπόλοιπες δυνατότητες της Oracle. Παρουσίες και βάσεις δεδομένων Πολλοί επαγγελματίες της Oracle χρησιμοποιούν τους όρους "παρουσία" (instance) και "βάση δεδομένων" (database) ως ισοδύναμους. Στην πραγματικότητα, όμως, η παρουσία αποτελεί διαφορετική οντότητα από τη βάση δεδομένων (παρόλο που οι δύο οντότητες σχετίζονται). Αυτή η διάκριση είναι απαραίτητη επειδή επιτρέπει την κατανόηση της αρχιτεκτονικής της Oracle. Στην Oracle, ο όρος βάση δεδομένων (database) αναφέρεται στη φυσική (πραγματική) αποθήκη πληροφοριών, ενώ ο όρος παρουσία (instance) στο λογισμικό το οποίο εκτελείται στο διακομιστή και παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης δεδομένων. Η παρουσία εκτελείται στον υπολογιστή ή το διακομιστή, ενώ η βάση δεδομένων είναι α- ποθηκευμένη στις μονάδες δίσκων που είναι συνδεδεμένες στο διακομιστή. Αυτή η σχέση παριστάνεται διαγραμματικά στην Εικόνα 2-1.

9 Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονική της Oracle 43 Εικόνα 2-1. Αναπαράσταση μιας παρουσίας και μιας βάσης δεδομένων Μια βάση δεδομένων έχει φυσική υπόσταση: αποτελείται από αρχεία αποθηκευμένα σε δίσκους. Αντίθετα, μια παρουσία έχει λογική υπόσταση: αποτελείται από δομές και διεργασίες που βρίσκονται στη μνήμη του διακομιστή. Μια παρουσία μπορεί να συνδεθεί σε μία και μόνο μία βάση δεδομένων. Οι παρουσίες είναι "θνητές", ενώ οι βάσεις δεδομένων με την κατάλληλη συντήρηση, φυσικά είναι δυνατό να διαρκέσουν αιώνια. Οι χρήστες δεν προσπελάζουν απευθείας τις πληροφορίες που περιέχονται σε μια βάση δεδομένων Oracle υποβάλλουν αιτήματα για πληροφορίες σε μια παρουσία της Oracle. Για να καταλάβετε καλύτερα τις έννοιες των παρουσιών και των βάσεων δεδομένων, θα καταφύγουμε σε ένα παράδειγμα από τον πραγματικό κόσμο. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε μια παρουσία με γέφυρα που οδηγεί σε ένα νησί τη βάση δεδομένων. Όλη η κυκλοφορία των οχημάτων διοχετεύεται προς και από το νησί μέσω της γέφυρας. Αν η γέφυρα κλείσει, το νησί εξακολουθεί να υπάρχει αλλά δεν είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων προς ή από αυτό. Για να επιστρέψουμε στην ορολογία της Oracle, αν η παρουσία είναι ενεργός (up), η ροή δεδομένων προς και από τη βάση δεδομένων είναι δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση, η φυσική κατάσταση της βάσης δεδομένων αλλάζει διαρκώς. Από την άλλη μεριά, αν η παρουσία είναι ανενεργός (down), οι χρήστες δεν μπορούν να προσπελάσουν τη βάση δεδομένων παρόλο που αυτή εξακολουθεί να υπάρχει (να έχει φυσική υπόσταση). Σε αυτή την περίπτωση, η βάση δεδομένων είναι στατική: δεν γίνεται

10 44 Εισαγωγή στην Oracle καμία αλλαγή σε αυτή. Όταν η παρουσία επανέλθει σε λειτουργία, τα δεδομένα θα εξακολουθούν να βρίσκονται στη θέση τους. Συστατικά στοιχεία μιας βάσης δεδομένων Κατά τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, της αποδίδεται ένα συγκεκριμένο όνομα το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει μετά. Αντίθετα, το όνομα της παρουσίας με την οποία γίνεται η προσπέλαση της βάσης δεδομένων μπορεί να αλλάξει. Σε αυτή την ενότητα καλύπτονται οι διάφοροι τύποι των αρχείων και των άλλων συστατικών στοιχείων που απαρτίζουν μια βάση δεδομένων. Χώροι πινάκων Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση των φυσικών αρχείων της βάσης δεδομένων, θα πρέπει να έχετε κατανοήσει μια βασική λογική δομή που υπάρχει στο εσωτερικό κάθε βάσης δεδομένων: το χώρο πίνακα (tablespace). Όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων πρέπει να βρίσκονται σε ένα χώρο πίνακα. Ο χώρος πίνακα (tablespace) είναι μια λογική δομή δεν μπορείτε να κοιτάξετε στο λειτουργικό σύστημα και να δείτε ένα χώρο πίνακα. Κάθε χώρος πίνακα αποτελείται από φυσικές δομές που ονομάζονται αρχεία δεδομένων (datafiles). Κάθε χώρος πίνακα πρέπει να αποτελείται από ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων και κάθε αρχείο δεδομένων μπορεί να ανήκει σε ένα μόνο χώρο πίνακα. Κατά τη δημιουργία ενός πίνακα, έχετε τη δυνατότητα να προσδιορίσετε το χώρο πίνακα στον οποίο θέλετε να δημιουργηθεί ο νέος πίνακας, και η Oracle θα βρει τον απαραίτητο χώρο γι' αυτόν σε κάποιο από τα αρχεία δεδομένων που απαρτίζουν το χώρο πίνακα. Οι σχέσεις μεταξύ χώρων πινάκων και αρχείων δεδομένων μιας βάσης δεδομένων απεικονίζονται διαγραμματικά στην Εικόνα 2-2. Στην εικόνα απεικονίζονται δύο χώροι πινάκων που έχουν οριστεί σε μια βάση δεδομένων Oracle. Όταν δημιουργήσετε ένα νέο πίνακα σε αυτή τη βάση δεδομένων Oracle, θα σας δοθεί η δυνατότητα να τον τοποθετήσετε είτε στο χώρο πίνακα DATA1 είτε στο χώρο πίνακα DATA2. Ο πίνακας θα τοποθετηθεί (από φυσική άποψη) σε ένα από τα αρχεία δεδομένων που απαρτίζουν το χώρο πίνακα που θα καθορίσετε.

11 Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονική της Oracle 45 Εικόνα 2-2. Χώροι πινάκων και αρχεία δεδομένων Τα φυσικά αρχεία μιας βάσης δεδομένων Oracle Ο χώρος πίνακα αποτελεί τη λογική προβολή (άποψη) του φυσικού (πραγματικού) χώρου αποθήκευσης πληροφοριών μιας βάσης δεδομένων Oracle. Στην πραγματικότητα, τα φυσικά αρχεία από τα οποία αποτελείται μια βάση δεδομένων Oracle ανήκουν σε τρεις βασικούς τύπους: Αρχεία ελέγχου (control files) Αρχεία δεδομένων (datafiles) Αρχεία ημερολογίου επανάληψης (redo log files) Σε ένα περιβάλλον βάσης δεδομένων χρησιμοποιούνται και άλλα αρχεία όπως αρχεία κωδικών πρόσβασης (password files) και αρχεία απόδοσης αρχικών τιμών σε παρουσίες (instance initialization files) αλλά οι παραπάνω τρεις βασικοί τύποι αρχείων αντιπροσωπεύουν την ίδια τη φυσική υπόσταση της βάσης δεδομένων. Οι τρεις τύποι αρχείων απεικονίζονται στην Εικόνα 2-3 μαζί με τις αλληλοσυσχετίσεις τους. Στην Oracle9i παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η έννοια των "διαχειριζόμενων από την Oracle αρχείων" (Oracle Managed Files, OMF). Αν προσδιορίσετε τη χρήση αρχείων OMF (κάτι που μπορείτε να κάνετε μέσω μιας παραμέτρου απόδοσης αρχικής τιμής), η βάση δεδομένων Oracle9i θα αναλάβει αυτόματα, όποτε χρειάζεται, τη δημιουργία, την ονομασία, και τη διαγραφή όλων των αρχείων που απαρτίζουν τη βάση δεδομένων Oracle9i. Τα αρχεία OMF σχεδιάστηκαν προκειμένου να μειώσουν το χρόνο και την προσπάθεια συντήρησης που απαιτείται για την ονομασία των αρχείων της βάσης δεδομένων Oracle9i και την παρακολούθηση των ονομάτων τους, αλλά και για την αποφυγή των

12 46 Εισαγωγή στην Oracle προβλημάτων που είναι πιθανό να παρουσιαστούν εξαιτίας ανθρώπινων λαθών κατά την εκτέλεση αυτών των εργασιών. Εικόνα 2-3. Τα αρχεία από τα οποία αποτελείται μια βάση δεδομένων Στις επόμενες ενότητες περιγράφονται οι ρόλοι αυτών των τριών τύπων αρχείων και οι αλληλεπιδράσεις τους. Αρχεία ελέγχου Το αρχείο ελέγχου περιέχει μια λίστα με όλα τα άλλα αρχεία που απαρτίζουν τη βάση δεδομένων, όπως είναι τα αρχεία δεδομένων και τα αρχεία ημερολογίου επανάληψης. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες-κλειδιά για τα περιεχόμενα και την κατάσταση της βάσης δεδομένων, όπως: Το όνομα της βάσης δεδομένων Την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της βάσης δεδομένων Την τρέχουσα κατάσταση των αρχείων δεδομένων: αν απαιτείται επαναφορά τους, αν είναι χαρακτηρισμένα ως μόνο για ανάγνωση, κ.ο.κ.

13 Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονική της Oracle 47 Αν η βάση δεδομένων έκλεισε σωστά την τελευταία φορά που τερματίστηκε η λειτουργία της Τη χρονική περίοδο που καλύπτει κάθε αρχειοθετημένο αρχείο ημερολογίου επανάληψης Τα αντίγραφα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για τη βάση δεδομένων Πριν από την έκδοση Oracle8, τα αρχεία ελέγχου είχαν συνήθως μέγεθος μικρότερο από 1 MB. Από αυτή την έκδοση της Oracle και μετά, άρχισαν να περιλαμβάνονται στα αρχεία ελέγχου περισσότερες πληροφορίες όπως, για παράδειγμα, λεπτομέρειες για τα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Τα αρχεία ελέγχου της Oracle8 είναι πολύ συνηθισμένο να φτάνουν ή και να ξεπερνούν σε μέγεθος τα 10 MB. Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη βάση δεδομένων που δημιουργείται κατά την εγκατάσταση της Oracle8 στα Windows NT περιέχει αρχεία ελέγχου με μέγεθος περίπου 2,5 MB, ενώ κάποιες πιο περίπλοκες βάσεις δεδομένων είναι δυνατό να περιέχουν αρχεία ελέγχου με μέγεθος 7,5 MB. Παράμετροι των αρχείων ελέγχου Το μέγεθος ενός αρχείου ελέγχου επηρεάζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους απόδοσης αρχικών τιμών, οι οποίες αποτελούν τμήμα του αρχείου απόδοσης αρχικών τιμών (initialization file) και ορίζονται κατά τη χρονική στιγμή της δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων. (Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία απόδοσης αρχικών τιμών, δείτε την ενότητα "Συστατικά στοιχεία μιας παρουσίας", στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.) MAXLOGFILES Το μέγιστο πλήθος των ομάδων αρχείων ημερολογίου επανάληψης της βάσης δεδομένων. Αυτά τα αρχεία περιγράφονται στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στην ενότητα "Αρχεία ημερολογίου επανάληψης". MAXLOGMEMBERS Το μέγιστο πλήθος των μελών κάθε ομάδας αρχείων ημερολογίου επανάληψης. MAXLOGHISTORY Το πλήθος των αρχείων ιστορικού ημερολογίου επανάληψης τα οποία μπορεί να περιέχει το αρχείο ελέγχου. Αυτό το ιστορικό χρησιμεύει για την απλοποίηση της αυτόματης επαναφοράς αρχείων, η οποία χρησιμοποιεί τα ημερολόγια επανάληψης προσδιορίζοντας το εύρος των συναλλαγών που περιλαμβάνονται σε ένα αρχειοθετημένο ημερολόγιο επανάληψης.

14 48 Εισαγωγή στην Oracle MAXDATAFILES Το πλήθος των αρχείων δεδομένων τα οποία μπορεί να παρακολουθεί το αρχείο ε- λέγχου. Στην Oracle7, για να υπερβεί κανείς αυτό το όριο έπρεπε να δημιουργήσει από την αρχή το αρχείο ελέγχου προκειμένου να αυξήσει το πλήθος των αρχείων δεδομένων που θα μπορούσε να παρακολουθεί η Oracle. Από την έκδοση Oracle8 και μετά, αυτή η παράμετρος καθορίζει το χώρο που δεσμεύεται για αρχεία δεδομένων στο αρχείο ελέγχου κατά τη δημιουργία της βάσης δεδομένων. Αν προσθέσετε περισσότερα αρχεία δεδομένων από όσα καθορίζονται με την παράμετρο MAXDATA- FILES, το αρχείο ελέγχου θα επεκταθεί αυτόματα. MAXINSTANCES Η ποσότητα και το πλήθος των παρουσιών τις οποίες μπορεί να παρακολουθεί το αρχείο ελέγχου. Αυτή η παράμετρος σχετίζεται με το λογισμικό Oracle Parallel Server/Real Application Clusters το οποίο καλύπτεται στο Κεφάλαιο 6. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις παραμέτρους, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της Oracle. Σε γενικές γραμμές, καλό είναι να δίνετε σε αυτές τις παραμέτρους αρκετά υψηλές τιμές ώστε να αποφεύγετε την πιθανότητα να παρουσιαστούν προβλήματα στο μέλλον. Για παράδειγμα, αν προβλέπετε ότι η βάση δεδομένων σας θα έχει τελικά πέντε ομάδες αρχείων ημερολογίου επανάληψης, κάθε μια από τις οποίες θα έχει δύο μέλη, είναι καλύτερα να δώσετε στην παράμετρο MAXLOGFILES την τιμή 20 (αντί για την τιμή 10 που προκύπτει από την εκτίμησή σας) και στην παράμετρο MAXLOGMEMBERS την τιμή 3 αντί για 2. Είναι προτιμότερο να δίνετε από την αρχή κάπως υψηλές τιμές στις παραμέτρους των αρχείων ελέγχου έτσι θα αποφύγετε τη χρονοβόρα διεργασία της αναδημιουργίας των αρχείων ελέγχου στην περίπτωση που η βάση δεδομένων σας επεκταθεί πέρα από τις αρχικές σας προβλέψεις. Ακόμη πιο σημαντικό είναι να μην περιορίσετε την τιμή της παραμέτρου MAX- LOGHISTORY προκειμένου να εξοικονομήσετε χώρο. Αν το αρχείο ελέγχου δεν έχει αρκετό χώρο για το ιστορικό ημερολογίου επανάληψης, η επαναφορά των αρχείων της βάσης δεδομένων θα είναι πολύ πιο περίπλοκη και χρονοβόρα. Κατά την επαναφορά των αρχείων μιας βάσης δεδομένων όλοι θέλουν να τελειώσουν αυτή τη δουλειά όσο το δυνατό συντομότερα. Η προσπάθειά σας να εξοικονομήσετε λίγο χώρο στο δίσκο μειώνοντας τις εγγραφές του ιστορικού καταγραφής θα έχει συνέπεια την αύξηση του χρόνου που θα απαιτηθεί για την επαναφορά της βάσης δεδομένων σας μετά από μια πιθανή καταστροφή. Τα αρχεία ημερολογίου επανάληψης περιγράφονται αναλυτικότερα στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.

15 Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονική της Oracle 49 Χρήση πολλών αρχείων ελέγχου Μια βάση δεδομένων θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο αρχεία ελέγχου. Χωρίς τουλάχιστον ένα τρέχον αντίγραφο του αρχείου ελέγχου, αντιμετωπίζετε τον κίνδυνο να χάσετε τον έλεγχο ενός μέρους ή και ολόκληρης της βάσης δεδομένων σας. Μια ενδεχόμενη α- πώλεια των αρχείων ελέγχου δεν είναι αναγκαστικά μοιραία υπάρχουν τρόποι για την αναδημιουργία τους. Ωστόσο, επειδή η αναδημιουργία των αρχείων ελέγχου μπορεί να αποδειχθεί πολύ δύσκολη και ενέχει κινδύνους, συνιστάται ανεπιφύλακτα η χρήση περισσότερων από ενός αντιγράφου του αρχείου ελέγχου. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη χρήση πολλών αντιγράφων των αρχείων ελέγχου, καθορίζοντας περισσότερες από μία θέσεις γι' αυτά στην παράμετρο CONTROL_FILES του αρχείου απόδοσης αρχικών τιμών της τρέχουσας παρουσίας, όπως φαίνεται εδώ: CONTROL_FILES = (/u00/oradata/prod/prodctl1.ctl, /u01/oradata/prod/prodctl2.ctl, /u02/oradata/prod/prodctl3.ctl) Αυτή η παράμετρος πληροφορεί την παρουσία για το πού θα βρει τα αρχεία ελέγχου. Η Oracle εξασφαλίζει ότι όλα τα αντίγραφα του αρχείου ελέγχου θα είναι συγχρονισμένα ώστε όλες οι ενημερώσεις των αρχείων ελέγχου να γίνονται ταυτόχρονα. Πολλά συστήματα Oracle χρησιμοποιούν κάποιου είδους υλοποίηση πλεονασμού δίσκων (όπως τα συστήματα RAID-1 και RAID-5) για να εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει απώλεια δεδομένων στην περίπτωση αστοχίας κάποιας μονάδας δίσκου. (Το σύστημα RAID από τα αρχικά των λέξεων Redundant Array of Independent Disks, πλεονάζουσα συστοιχία ανεξάρτητων δίσκων καλύπτεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6.) Είναι πιθανό να σκεφτείτε ότι η αποθήκευση του αρχείου ελέγχου σε ένα προστατευμένο σύστημα αποθήκευσης εξαλείφει την ανάγκη τήρησης πολλών αντιγράφων των αρχείων ελέγχου και ότι η απώλεια μιας μονάδας δίσκου δεν θα σημάνει και την απώλεια του αρχείου ελέγχου. Υπάρχουν, όμως, δύο λόγοι για τους οποίους αυτό το συμπέρασμα είναι λανθασμένο: 1. Αν χάσετε περισσότερους από ένα δίσκους μιας επιμερισμένης συστοιχίας (striped array) ή ενός ζεύγους ειδώλων (mirror-pair) και οι δύο αυτές υλοποιήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 θα χάσετε όλα τα δεδομένα αυτών των δίσκων. Η στατιστική, βέβαια, λέει ότι η απώλεια δύο δίσκων σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι πολύ απίθανο να συμβεί. Ωστόσο, τέτοιου είδους καταστροφή μπορεί να συμβεί, και είναι πιθανό κάποια στιγμή να σας τύχει μια αστοχία ή μια σειρά από αστοχίες που θα έχει συνέπεια την καταστροφή ή την απώλεια του αρχείου ε- λέγχου της βάσης δεδομένων σας. Επειδή, λοιπόν, μετά τις αστοχίες των δίσκων είναι απολύτως βέβαιο ότι θα τρέχετε και δεν θα φτάνετε προκειμένου να επαναφέρετε τα δεδομένα σας, καλό είναι να μην έχετε τον επιπλέον μπελά του να πρέπει να αναδημιουργήσετε και τα αρχεία ελέγχου κατά τη διάρκεια της διεργασίας επανα-

16 50 Εισαγωγή στην Oracle φοράς. Η πολύπλεξη των αρχείων ελέγχου σας, ακόμη και όταν κάθε αντίγραφο βρίσκεται σε κάποιο σύστημα αποθήκευσης πλεονασμού δίσκων, παρέχει στη βάση δεδομένων Oracle ένα επιπλέον επίπεδο φυσικής προστασίας. 2. Τα συστήματα αποθήκευσης πλεονασμού δίσκων δεν μπορούν να σας προστατέψουν από την δυστυχώς, διαρκή απειλή του ανθρώπινου λάθους. Μπορεί κάποιος να διαγράψει ή να μετονομάσει κατά λάθος ένα αρχείο ελέγχου, να αντιγράψει επάνω του κάποιο άλλο αρχείο, ή να το μετακινήσει. Το είδωλο του δίσκου θα αντικατοπτρίσει πιστά αυτές τις ενέργειες, αλλά η χρήση πολλών αρχείων ελέγχου θα σας αφήσει τουλάχιστον ένα αντίγραφο του αρχείου ελέγχου που θα έχει επιβιώσει της καταστροφής ή της απώλειας του πρωτότυπου αρχείου. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε για την επίδραση στην απόδοση που μπορεί να έχει η ενημέρωση πολλών αρχείων ελέγχου σε αντιδιαστολή με την ενημέρωση μόνο ενός τέτοιου αρχείου. Οι ενημερώσεις των αρχείων ελέγχου έχουν μηδαμινή σημασία σε σύγκριση με όλες τις άλλες λειτουργίες εισόδου/εξόδου (I/O) που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον μιας βάσης δεδομένων Oracle. Αρχεία δεδομένων Τα αρχεία δεδομένων (datafiles) περιέχουν τα πραγματικά δεδομένα που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Σε αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνονται οι πίνακες και τα ευρετήρια όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα, το λεξικό δεδομένων στο οποίο τηρούνται πληροφορίες γι' αυτές τις δομές δεδομένων, και τα τμήματα αναδίπλωσης (rollback segments) που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση του σχήματος συνέπειας (consistency scheme) για το οποίο θα μάθετε στο Κεφάλαιο 7. Ένα αρχείο δεδομένων αποτελείται από τα μπλοκ (blocks) μιας βάσης δεδομένων Oracle τα οποία, με τη σειρά τους, αποτελούνται από μπλοκ λειτουργικού συστήματος που βρίσκονται σε κάποιο δίσκο. Τα μπλοκ της Oracle κυμαίνονται σε μέγεθος από 2 έως 32 KB. Αν χρησιμοποιείτε την Oracle σε συνδυασμό με τη λειτουργία υποστήριξης "πολύ μεγάλης μνήμης" (Very Large Memory, VLM) για παράδειγμα, σε έναν υπολογιστή Compaq (DEC) Alpha τότε μπορείτε να εκμεταλλευθείτε και τη λειτουργία "μεγάλων μπλοκ της Oracle" (Big Oracle Blocks, BOB), τα οποία είναι δυνατό να έχουν μέγεθος μέχρι και 64 KB. Πριν την κυκλοφορία της Oracle9i, μπορούσατε να έχετε μόνο ένα μέγεθος μπλοκ (block size) για ολόκληρη τη βάση δεδομένων. Με την Oracle9i, εξακολουθεί να υπάρχει ένα προεπιλεγμένο μέγεθος μπλοκ για τη βάση δεδομένων, αλλά επιτρέπεται η χρήση στη βάση δεδομένων μέχρι και πέντε μη τυποποιημένων μεγεθών μπλοκ. Για κάθε χώρο πίνακα μπορείτε να έχετε μόνο ένα μέγεθος μπλοκ, αλλά έχετε τη δυνατότητα να αναμιγνύετε τα μεγέθη μπλοκ στο εσωτερικό της βάσης δεδομένων. Στην Εικόνα 2-4 παρου-

17 Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονική της Oracle 51 σιάζεται η σχέση μεταξύ των μπλοκ της Oracle και των μπλοκ του λειτουργικού συστήματος. Εικόνα 2-4. Μπλοκ της Oracle και του λειτουργικού συστήματος Τα αρχεία δεδομένων ανήκουν σε μία μόνο βάση δεδομένων και σε ένα μόνο χώρο πίνακα στο εσωτερικό αυτής της βάσης δεδομένων. Τα δεδομένα διαβάζονται σε μονάδες μπλοκ της Oracle από τα αρχεία δεδομένων στη μνήμη όποτε απαιτείται, ανάλογα με τη δουλειά που κάνουν οι χρήστες. Από την άλλη μεριά, μπλοκ δεδομένων γράφονται όποτε χρειάζεται από τη μνήμη σε αρχεία δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο δίσκο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αξιόπιστη καταγραφή στη βάση δεδομένων των αλλαγών που έχουν κάνει οι χρήστες. Τα αρχεία δεδομένων ανήκουν στο χαμηλότερο επίπεδο ανάλυσης της σχέσης που υπάρχει μεταξύ μιας βάσης δεδομένων Oracle και του λειτουργικού συστήματος. Κατά τη διαμόρφωση μιας βάσης δεδομένων στο υποσύστημα I/O, το μικρότερο κομμάτι της βάσης δεδομένων που μπορείτε να τοποθετήσετε σε κάποια θέση είναι ένα αρχείο δεδομένων. Εξάλλου, η ρύθμιση του υποσυστήματος I/O με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της Oracle απαιτεί, τις περισσότερες φορές, τη μετακίνηση ορισμένων αρχείων δεδομένων από ένα σύνολο δίσκων σε κάποιο άλλο. Δομή αρχείων δεδομένων Το πρώτο μπλοκ κάθε αρχείου δεδομένων ονομάζεται κεφαλίδα αρχείου δεδομένων (datafile header) και περιέχει κρίσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της συνολικής ακεραιότητας της βάσης δεδομένων. Μια από τις κρισιμότερες

18

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης του Microsoft SQL Server 2005...27. Ευχαριστίες... 21 Εισαγωγή... 23

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης του Microsoft SQL Server 2005...27. Ευχαριστίες... 21 Εισαγωγή... 23 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 21 Εισαγωγή... 23 Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης του Microsoft SQL Server 2005...27 1 Γενικά για τη διαχείριση του Microsoft SQL Server 2005... 29 Το SQL Server 2005 και το

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Αποθήκευση εδομένων Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ Β : Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός Σ Β ομή ενός Σ Β Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Τυπικά, κάθε σχέση σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε)

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε) ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε) Αρης Ευθυμίου Συσκευές Ε/Ε Μεγάλη ποικιλία πολλές φορές είναι αυτές που «πουλάνε» το μηχάνημα: π.χ. Nintendo wii, (πρώτο) iphone Βασική ταξινόμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων Το File Transfer Protocol (FTP), (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Μαγνητικοί ίσκοι Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο µαγνητικό φιλµ του δίσκου Ο δίσκος περιστρέφεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(ile System) 2.1.11 Καταχώρηση και απελευθέρωση του Δίσκου Συνδεδεμένη καταχώρηση (Linked Allocation) α) Το Λ.Σ. δίνει ένα μόνο τομέα γιατοαρχείοπουδημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων...

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα..................................................1 Εγκατάσταση του λογισμικού.....................................2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων..............7

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Βασίλης Πρέκας Β'3

ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Βασίλης Πρέκας Β'3 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βασίλης Πρέκας Β'3 Τι Ονομάζουμε Αρχείο Σε Έναν Υπολογιστή Ένα αρχείο υπολογιστή είναι ένα σύνολο από πληροφορίες, δεδομένα ή και ένας πόρος, που χρησιμεύει ως "δοχείο" για

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

support@displaynote.com +44-2890-730-482

support@displaynote.com +44-2890-730-482 Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Ρύθμιση... 3 Λήψη του λογισμικού... 3 Εγκατάσταση του λογισμικού... 3 Λήψη της εφαρμογής... 4 Ρύθμιση της σύνδεσης... 5 Χρήση του DisplayNote... 6 Δημιουργία λογαριασμού DisplayNote...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το. Outlook. Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014.

Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το. Outlook. Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014. Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το Outlook Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός. ιαφάνεια 13-1

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός. ιαφάνεια 13-1 ιαφάνεια 13-1 Κεφάλαιο 13 Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός ίαβλος, Επιµ.Μ.Χατζόπουλος 1 Γιατί θα µιλήσουµε Μονάδες Αποθήκευσης ίσκων Αρχεία Εγγραφών Πράξεις σε αρχεία Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Εγκατάσταση λογισμικού (προγραμμάτων) Ορισμοί Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χωρίζεται σε δύο μέρη, το υλικό και το λογισμικό. Το υλικό αποτελείται από όλα τα εξαρτήματα τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server Γεώργιος Χρ. Μακρής Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server 2012 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Χ ρ. Μ α κ ρ ή ς ( h t t p : / / u s e r s. s c h. g r / g m a k r i s ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Τι είναι το Active Directory; Το Active Directory είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης Περί Το Memeo Backup Premium είναι μια απλή λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για έναν πολύπλοκο ψηφιακό κόσμο. Με αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των πολύτιμων και προσωπικών εγγράφων σας,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Γονικός έλεγχος ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Vita πριν επιτρέψετε στο παιδί σας να παίξει. Ρυθμίστε το γονικό έλεγχο στο σύστημα PlayStation 4-419-422-01(1)

Γονικός έλεγχος ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Vita πριν επιτρέψετε στο παιδί σας να παίξει. Ρυθμίστε το γονικό έλεγχο στο σύστημα PlayStation 4-419-422-01(1) Γονικός έλεγχος ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ Ρυθμίστε το γονικό έλεγχο στο σύστημα Vita πριν επιτρέψετε στο παιδί σας να παίξει. 4-419-422-01(1) Το σύστημα Vita προσφέρει λειτουργίες για να βοηθάει τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β :

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β : ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Α : Τάξη Β : Εν. Λύκειο : 1) Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 2) Το υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Εργαστήριο

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Εργαστήριο Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Εργαστήριο Η οργάνωση/κατάσταση του σκληρού δίσκου είναι ζωτικής σημασίας για την απόδοση και τη σωστή λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος. Κάποιες δομές οργάνωσης σχεδιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Διδάσκοντες: Θ.Ανδρόνικος - Μ.Στεφανιδάκης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων

Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων Λειτουργικά Συστήματα Ι Αριστείδης Ηλίας Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων Αρχείο Αρχείο (File), οργανωμένη μονάδα δεδομένων αποθηκευμένων με μόνιμο και σταθερό τρόπο σε μέσα, όπως οι δίσκοι, κ.ά. Ονοματοθεσία

Διαβάστε περισσότερα