Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος...xi. 1. Παρουσίαση της Oracle Αρχιτεκτονική της Oracle...42

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος...xi. 1. Παρουσίαση της Oracle...1. 2 Αρχιτεκτονική της Oracle...42"

Transcript

1

2

3 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...xi 1. Παρουσίαση της Oracle...1 Εξέλιξη των σχεσιακών βάσεων δεδομένων... 3 Η οικογένεια προϊόντων Oracle... 9 Σύνοψη των δυνατοτήτων της Oracle Δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών βάσεων δεδομένων Δυνατότητες σύνδεσης βάσεων δεδομένων Δυνατότητες κατανεμημένων βάσεων δεδομένων Δυνατότητες συναλλαγής δεδομένων Δυνατότητες απόδοσης Δυνατότητες διαχείρισης βάσεων δεδομένων Το πακέτο ανάπτυξης εφαρμογών Internet της Oracle Το πακέτο Oracle Lite Αρχιτεκτονική της Oracle...42 Παρουσίες και βάσεις δεδομένων Συστατικά στοιχεία μιας βάσης δεδομένων Συστατικά στοιχεία μιας παρουσίας Το λεξικό δεδομένων... 72

4 viii Πίνακας περιεχομένων 3 Εγκατάσταση και λειτουργία της Oracle...74 Εγκατάσταση της Oracle Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων Διευθέτηση της διασύνδεσης δικτύου (Net/Net8) της Oracle Εκκίνηση της βάσης δεδομένων Τερματισμός λειτουργίας της βάσης δεδομένων Προσπέλαση μιας βάσης δεδομένων Η Oracle κατά τη λειτουργία της Δομές δεδομένων Τύποι δεδομένων Βασικές δομές δεδομένων Άλλες δομές δεδομένων Σχεδιασμός δεδομένων Περιορισμοί Σκανδάλες Βελτιστοποίηση ερωτημάτων Κατανόηση του σχεδίου εκτέλεσης Πίνακες του λεξικού δεδομένων Διαχείριση της Oracle Υλοποίηση της ασφαλείας Διαχείριση με χρήση του λογισμικού Oracle Enterprise Manager Επιλογές του λογισμικού Oracle Enterprise Manager Κατακερματισμός και αναδιοργάνωση Λήψη αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων Συνεργασία με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Oracle Απόδοση της Oracle Βασικές έννοιες ρύθμισης της απόδοσης Πόροι I/O δίσκων στην Oracle Παραλληλισμός στην Oracle Πόροι μνήμης στην Oracle Πόροι της CPU στην Oracle Αποφυγή προβλημάτων απόδοσης με την Oracle9i Real Application Clusters και απόδοση

5 Πίνακας περιεχομένων ix 7 Ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλούς χρήστες Βασικές έννοιες ταυτόχρονης πρόσβασης Ταυτόχρονη πρόσβαση χρηστών στην Oracle Επίπεδα απομόνωσης της Oracle Δυνατότητες ταυτόχρονης πρόσβασης της Oracle Χειρισμός των κλειδωμάτων από την Oracle Ταυτόχρονη πρόσβαση και απόδοση Χώροι εργασίας Επεξεργασία συναλλαγών στην Oracle Βασικές έννοιες συστημάτων OLTP Η κληρονομιά OLTP της Oracle Αρχιτεκτονικές συστημάτων OLTP Δυνατότητες της Oracle για συστήματα OLTP Υψηλή διαθεσιμότητα Προηγμένες ουρές της Oracle Τεχνολογίες αντικειμένων και κατανεμημένα συστατικά στοιχεία Αποθήκες δεδομένων και Oracle Βασικές έννοιες αποθηκών δεδομένων Σχεδιασμός αποθηκών δεδομένων Βελτιστοποίηση ερωτημάτων Αναλυτική επεξεργασία άμεσης επικοινωνίας (OLAP) στη βάση δεδομένων 302 Διαχείριση της αποθήκης δεδομένων Άλλα προϊόντα λογισμικού διαχείρισης αποθηκών δεδομένων Η πρόκληση των μετα-δεδομένων Προτιμότερες πρακτικές Υψηλή διαθεσιμότητα στην Oracle Τι σημαίνει υψηλή διαθεσιμότητα; Κατάρρευση συστήματος Προστασία από κατάρρευση συστήματος Ανάκαμψη μετά από καταστροφές Πλήρης αστοχία εγκατάστασης Λύσεις πλεονασμού δεδομένων

6 x Πίνακας περιεχομένων 11 Αρχιτεκτονική υλικού και Oracle Βασικές έννοιες συστημάτων Συστήματα ενός επεξεργαστή Συστήματα συμμετρικής πολυεπεξεργασίας Συστοιχίες Συστήματα υπερπαράλληλης επεξεργασίας Συστήματα ανομοιόμορφης προσπέλασης μνήμης Τεχνολογία δίσκων Ποια είναι η κατάλληλη λύση υλικού; Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων και κατανεμημένα δεδομένα Προσπέλαση πολλών βάσεων δεδομένων ως μίας οντότητας Οριστικοποίηση συναλλαγών σε δύο φάσεις Μετακίνηση δεδομένων μεταξύ κατανεμημένων συστημάτων Προηγμένες ουρές Επέκταση των τύπων δεδομένων της Oracle Αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη Δυνατότητες και επιλογές επεκτασιμότητας Χρήση του πλαισίου επεκτασιμότητας της Oracle Oracle και Ιστός Η πλατφόρμα υπολογιστικών συστημάτων του Internet Η Oracle ως διακομιστής Internet Η γλώσσα XML Δυναμικές υπηρεσίες Ο διακομιστής εφαρμογών Internet της Oracle Το λογισμικό Oracle9iAS Portal Α. Τι νέο υπάρχει σε αυτό το βιβλίο για την Oracle9i Β. Πρόσθετες πηγές πληροφοριών Λεξικό όρων Ευρετήριο...495

7

8 Αρχιτεκτονική της Oracle Σε αυτό το κεφάλαιο: Παρουσίες και βάσεις δεδομένων Συστατικά στοιχεία μιας βάσης δεδομένων Συστατικά στοιχεία μιας παρουσίας Το λεξικό δεδομένων Σε αυτό το κεφάλαιο θα εστιάσουμε την προσοχή μας στις έννοιες και τις δομές που α- φορούν τον πυρήνα της βάσης δεδομένων Oracle. Όταν θα έχετε κατανοήσει την αρχιτεκτονική του διακομιστή Oracle, θα έχετε τις απαραίτητες βάσεις ώστε να μπορείτε να αναλύσετε και τις υπόλοιπες δυνατότητες της Oracle. Παρουσίες και βάσεις δεδομένων Πολλοί επαγγελματίες της Oracle χρησιμοποιούν τους όρους "παρουσία" (instance) και "βάση δεδομένων" (database) ως ισοδύναμους. Στην πραγματικότητα, όμως, η παρουσία αποτελεί διαφορετική οντότητα από τη βάση δεδομένων (παρόλο που οι δύο οντότητες σχετίζονται). Αυτή η διάκριση είναι απαραίτητη επειδή επιτρέπει την κατανόηση της αρχιτεκτονικής της Oracle. Στην Oracle, ο όρος βάση δεδομένων (database) αναφέρεται στη φυσική (πραγματική) αποθήκη πληροφοριών, ενώ ο όρος παρουσία (instance) στο λογισμικό το οποίο εκτελείται στο διακομιστή και παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης δεδομένων. Η παρουσία εκτελείται στον υπολογιστή ή το διακομιστή, ενώ η βάση δεδομένων είναι α- ποθηκευμένη στις μονάδες δίσκων που είναι συνδεδεμένες στο διακομιστή. Αυτή η σχέση παριστάνεται διαγραμματικά στην Εικόνα 2-1.

9 Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονική της Oracle 43 Εικόνα 2-1. Αναπαράσταση μιας παρουσίας και μιας βάσης δεδομένων Μια βάση δεδομένων έχει φυσική υπόσταση: αποτελείται από αρχεία αποθηκευμένα σε δίσκους. Αντίθετα, μια παρουσία έχει λογική υπόσταση: αποτελείται από δομές και διεργασίες που βρίσκονται στη μνήμη του διακομιστή. Μια παρουσία μπορεί να συνδεθεί σε μία και μόνο μία βάση δεδομένων. Οι παρουσίες είναι "θνητές", ενώ οι βάσεις δεδομένων με την κατάλληλη συντήρηση, φυσικά είναι δυνατό να διαρκέσουν αιώνια. Οι χρήστες δεν προσπελάζουν απευθείας τις πληροφορίες που περιέχονται σε μια βάση δεδομένων Oracle υποβάλλουν αιτήματα για πληροφορίες σε μια παρουσία της Oracle. Για να καταλάβετε καλύτερα τις έννοιες των παρουσιών και των βάσεων δεδομένων, θα καταφύγουμε σε ένα παράδειγμα από τον πραγματικό κόσμο. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε μια παρουσία με γέφυρα που οδηγεί σε ένα νησί τη βάση δεδομένων. Όλη η κυκλοφορία των οχημάτων διοχετεύεται προς και από το νησί μέσω της γέφυρας. Αν η γέφυρα κλείσει, το νησί εξακολουθεί να υπάρχει αλλά δεν είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων προς ή από αυτό. Για να επιστρέψουμε στην ορολογία της Oracle, αν η παρουσία είναι ενεργός (up), η ροή δεδομένων προς και από τη βάση δεδομένων είναι δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση, η φυσική κατάσταση της βάσης δεδομένων αλλάζει διαρκώς. Από την άλλη μεριά, αν η παρουσία είναι ανενεργός (down), οι χρήστες δεν μπορούν να προσπελάσουν τη βάση δεδομένων παρόλο που αυτή εξακολουθεί να υπάρχει (να έχει φυσική υπόσταση). Σε αυτή την περίπτωση, η βάση δεδομένων είναι στατική: δεν γίνεται

10 44 Εισαγωγή στην Oracle καμία αλλαγή σε αυτή. Όταν η παρουσία επανέλθει σε λειτουργία, τα δεδομένα θα εξακολουθούν να βρίσκονται στη θέση τους. Συστατικά στοιχεία μιας βάσης δεδομένων Κατά τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, της αποδίδεται ένα συγκεκριμένο όνομα το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει μετά. Αντίθετα, το όνομα της παρουσίας με την οποία γίνεται η προσπέλαση της βάσης δεδομένων μπορεί να αλλάξει. Σε αυτή την ενότητα καλύπτονται οι διάφοροι τύποι των αρχείων και των άλλων συστατικών στοιχείων που απαρτίζουν μια βάση δεδομένων. Χώροι πινάκων Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση των φυσικών αρχείων της βάσης δεδομένων, θα πρέπει να έχετε κατανοήσει μια βασική λογική δομή που υπάρχει στο εσωτερικό κάθε βάσης δεδομένων: το χώρο πίνακα (tablespace). Όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων πρέπει να βρίσκονται σε ένα χώρο πίνακα. Ο χώρος πίνακα (tablespace) είναι μια λογική δομή δεν μπορείτε να κοιτάξετε στο λειτουργικό σύστημα και να δείτε ένα χώρο πίνακα. Κάθε χώρος πίνακα αποτελείται από φυσικές δομές που ονομάζονται αρχεία δεδομένων (datafiles). Κάθε χώρος πίνακα πρέπει να αποτελείται από ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων και κάθε αρχείο δεδομένων μπορεί να ανήκει σε ένα μόνο χώρο πίνακα. Κατά τη δημιουργία ενός πίνακα, έχετε τη δυνατότητα να προσδιορίσετε το χώρο πίνακα στον οποίο θέλετε να δημιουργηθεί ο νέος πίνακας, και η Oracle θα βρει τον απαραίτητο χώρο γι' αυτόν σε κάποιο από τα αρχεία δεδομένων που απαρτίζουν το χώρο πίνακα. Οι σχέσεις μεταξύ χώρων πινάκων και αρχείων δεδομένων μιας βάσης δεδομένων απεικονίζονται διαγραμματικά στην Εικόνα 2-2. Στην εικόνα απεικονίζονται δύο χώροι πινάκων που έχουν οριστεί σε μια βάση δεδομένων Oracle. Όταν δημιουργήσετε ένα νέο πίνακα σε αυτή τη βάση δεδομένων Oracle, θα σας δοθεί η δυνατότητα να τον τοποθετήσετε είτε στο χώρο πίνακα DATA1 είτε στο χώρο πίνακα DATA2. Ο πίνακας θα τοποθετηθεί (από φυσική άποψη) σε ένα από τα αρχεία δεδομένων που απαρτίζουν το χώρο πίνακα που θα καθορίσετε.

11 Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονική της Oracle 45 Εικόνα 2-2. Χώροι πινάκων και αρχεία δεδομένων Τα φυσικά αρχεία μιας βάσης δεδομένων Oracle Ο χώρος πίνακα αποτελεί τη λογική προβολή (άποψη) του φυσικού (πραγματικού) χώρου αποθήκευσης πληροφοριών μιας βάσης δεδομένων Oracle. Στην πραγματικότητα, τα φυσικά αρχεία από τα οποία αποτελείται μια βάση δεδομένων Oracle ανήκουν σε τρεις βασικούς τύπους: Αρχεία ελέγχου (control files) Αρχεία δεδομένων (datafiles) Αρχεία ημερολογίου επανάληψης (redo log files) Σε ένα περιβάλλον βάσης δεδομένων χρησιμοποιούνται και άλλα αρχεία όπως αρχεία κωδικών πρόσβασης (password files) και αρχεία απόδοσης αρχικών τιμών σε παρουσίες (instance initialization files) αλλά οι παραπάνω τρεις βασικοί τύποι αρχείων αντιπροσωπεύουν την ίδια τη φυσική υπόσταση της βάσης δεδομένων. Οι τρεις τύποι αρχείων απεικονίζονται στην Εικόνα 2-3 μαζί με τις αλληλοσυσχετίσεις τους. Στην Oracle9i παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η έννοια των "διαχειριζόμενων από την Oracle αρχείων" (Oracle Managed Files, OMF). Αν προσδιορίσετε τη χρήση αρχείων OMF (κάτι που μπορείτε να κάνετε μέσω μιας παραμέτρου απόδοσης αρχικής τιμής), η βάση δεδομένων Oracle9i θα αναλάβει αυτόματα, όποτε χρειάζεται, τη δημιουργία, την ονομασία, και τη διαγραφή όλων των αρχείων που απαρτίζουν τη βάση δεδομένων Oracle9i. Τα αρχεία OMF σχεδιάστηκαν προκειμένου να μειώσουν το χρόνο και την προσπάθεια συντήρησης που απαιτείται για την ονομασία των αρχείων της βάσης δεδομένων Oracle9i και την παρακολούθηση των ονομάτων τους, αλλά και για την αποφυγή των

12 46 Εισαγωγή στην Oracle προβλημάτων που είναι πιθανό να παρουσιαστούν εξαιτίας ανθρώπινων λαθών κατά την εκτέλεση αυτών των εργασιών. Εικόνα 2-3. Τα αρχεία από τα οποία αποτελείται μια βάση δεδομένων Στις επόμενες ενότητες περιγράφονται οι ρόλοι αυτών των τριών τύπων αρχείων και οι αλληλεπιδράσεις τους. Αρχεία ελέγχου Το αρχείο ελέγχου περιέχει μια λίστα με όλα τα άλλα αρχεία που απαρτίζουν τη βάση δεδομένων, όπως είναι τα αρχεία δεδομένων και τα αρχεία ημερολογίου επανάληψης. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες-κλειδιά για τα περιεχόμενα και την κατάσταση της βάσης δεδομένων, όπως: Το όνομα της βάσης δεδομένων Την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της βάσης δεδομένων Την τρέχουσα κατάσταση των αρχείων δεδομένων: αν απαιτείται επαναφορά τους, αν είναι χαρακτηρισμένα ως μόνο για ανάγνωση, κ.ο.κ.

13 Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονική της Oracle 47 Αν η βάση δεδομένων έκλεισε σωστά την τελευταία φορά που τερματίστηκε η λειτουργία της Τη χρονική περίοδο που καλύπτει κάθε αρχειοθετημένο αρχείο ημερολογίου επανάληψης Τα αντίγραφα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για τη βάση δεδομένων Πριν από την έκδοση Oracle8, τα αρχεία ελέγχου είχαν συνήθως μέγεθος μικρότερο από 1 MB. Από αυτή την έκδοση της Oracle και μετά, άρχισαν να περιλαμβάνονται στα αρχεία ελέγχου περισσότερες πληροφορίες όπως, για παράδειγμα, λεπτομέρειες για τα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Τα αρχεία ελέγχου της Oracle8 είναι πολύ συνηθισμένο να φτάνουν ή και να ξεπερνούν σε μέγεθος τα 10 MB. Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη βάση δεδομένων που δημιουργείται κατά την εγκατάσταση της Oracle8 στα Windows NT περιέχει αρχεία ελέγχου με μέγεθος περίπου 2,5 MB, ενώ κάποιες πιο περίπλοκες βάσεις δεδομένων είναι δυνατό να περιέχουν αρχεία ελέγχου με μέγεθος 7,5 MB. Παράμετροι των αρχείων ελέγχου Το μέγεθος ενός αρχείου ελέγχου επηρεάζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους απόδοσης αρχικών τιμών, οι οποίες αποτελούν τμήμα του αρχείου απόδοσης αρχικών τιμών (initialization file) και ορίζονται κατά τη χρονική στιγμή της δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων. (Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία απόδοσης αρχικών τιμών, δείτε την ενότητα "Συστατικά στοιχεία μιας παρουσίας", στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.) MAXLOGFILES Το μέγιστο πλήθος των ομάδων αρχείων ημερολογίου επανάληψης της βάσης δεδομένων. Αυτά τα αρχεία περιγράφονται στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στην ενότητα "Αρχεία ημερολογίου επανάληψης". MAXLOGMEMBERS Το μέγιστο πλήθος των μελών κάθε ομάδας αρχείων ημερολογίου επανάληψης. MAXLOGHISTORY Το πλήθος των αρχείων ιστορικού ημερολογίου επανάληψης τα οποία μπορεί να περιέχει το αρχείο ελέγχου. Αυτό το ιστορικό χρησιμεύει για την απλοποίηση της αυτόματης επαναφοράς αρχείων, η οποία χρησιμοποιεί τα ημερολόγια επανάληψης προσδιορίζοντας το εύρος των συναλλαγών που περιλαμβάνονται σε ένα αρχειοθετημένο ημερολόγιο επανάληψης.

14 48 Εισαγωγή στην Oracle MAXDATAFILES Το πλήθος των αρχείων δεδομένων τα οποία μπορεί να παρακολουθεί το αρχείο ε- λέγχου. Στην Oracle7, για να υπερβεί κανείς αυτό το όριο έπρεπε να δημιουργήσει από την αρχή το αρχείο ελέγχου προκειμένου να αυξήσει το πλήθος των αρχείων δεδομένων που θα μπορούσε να παρακολουθεί η Oracle. Από την έκδοση Oracle8 και μετά, αυτή η παράμετρος καθορίζει το χώρο που δεσμεύεται για αρχεία δεδομένων στο αρχείο ελέγχου κατά τη δημιουργία της βάσης δεδομένων. Αν προσθέσετε περισσότερα αρχεία δεδομένων από όσα καθορίζονται με την παράμετρο MAXDATA- FILES, το αρχείο ελέγχου θα επεκταθεί αυτόματα. MAXINSTANCES Η ποσότητα και το πλήθος των παρουσιών τις οποίες μπορεί να παρακολουθεί το αρχείο ελέγχου. Αυτή η παράμετρος σχετίζεται με το λογισμικό Oracle Parallel Server/Real Application Clusters το οποίο καλύπτεται στο Κεφάλαιο 6. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις παραμέτρους, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της Oracle. Σε γενικές γραμμές, καλό είναι να δίνετε σε αυτές τις παραμέτρους αρκετά υψηλές τιμές ώστε να αποφεύγετε την πιθανότητα να παρουσιαστούν προβλήματα στο μέλλον. Για παράδειγμα, αν προβλέπετε ότι η βάση δεδομένων σας θα έχει τελικά πέντε ομάδες αρχείων ημερολογίου επανάληψης, κάθε μια από τις οποίες θα έχει δύο μέλη, είναι καλύτερα να δώσετε στην παράμετρο MAXLOGFILES την τιμή 20 (αντί για την τιμή 10 που προκύπτει από την εκτίμησή σας) και στην παράμετρο MAXLOGMEMBERS την τιμή 3 αντί για 2. Είναι προτιμότερο να δίνετε από την αρχή κάπως υψηλές τιμές στις παραμέτρους των αρχείων ελέγχου έτσι θα αποφύγετε τη χρονοβόρα διεργασία της αναδημιουργίας των αρχείων ελέγχου στην περίπτωση που η βάση δεδομένων σας επεκταθεί πέρα από τις αρχικές σας προβλέψεις. Ακόμη πιο σημαντικό είναι να μην περιορίσετε την τιμή της παραμέτρου MAX- LOGHISTORY προκειμένου να εξοικονομήσετε χώρο. Αν το αρχείο ελέγχου δεν έχει αρκετό χώρο για το ιστορικό ημερολογίου επανάληψης, η επαναφορά των αρχείων της βάσης δεδομένων θα είναι πολύ πιο περίπλοκη και χρονοβόρα. Κατά την επαναφορά των αρχείων μιας βάσης δεδομένων όλοι θέλουν να τελειώσουν αυτή τη δουλειά όσο το δυνατό συντομότερα. Η προσπάθειά σας να εξοικονομήσετε λίγο χώρο στο δίσκο μειώνοντας τις εγγραφές του ιστορικού καταγραφής θα έχει συνέπεια την αύξηση του χρόνου που θα απαιτηθεί για την επαναφορά της βάσης δεδομένων σας μετά από μια πιθανή καταστροφή. Τα αρχεία ημερολογίου επανάληψης περιγράφονται αναλυτικότερα στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.

15 Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονική της Oracle 49 Χρήση πολλών αρχείων ελέγχου Μια βάση δεδομένων θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο αρχεία ελέγχου. Χωρίς τουλάχιστον ένα τρέχον αντίγραφο του αρχείου ελέγχου, αντιμετωπίζετε τον κίνδυνο να χάσετε τον έλεγχο ενός μέρους ή και ολόκληρης της βάσης δεδομένων σας. Μια ενδεχόμενη α- πώλεια των αρχείων ελέγχου δεν είναι αναγκαστικά μοιραία υπάρχουν τρόποι για την αναδημιουργία τους. Ωστόσο, επειδή η αναδημιουργία των αρχείων ελέγχου μπορεί να αποδειχθεί πολύ δύσκολη και ενέχει κινδύνους, συνιστάται ανεπιφύλακτα η χρήση περισσότερων από ενός αντιγράφου του αρχείου ελέγχου. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη χρήση πολλών αντιγράφων των αρχείων ελέγχου, καθορίζοντας περισσότερες από μία θέσεις γι' αυτά στην παράμετρο CONTROL_FILES του αρχείου απόδοσης αρχικών τιμών της τρέχουσας παρουσίας, όπως φαίνεται εδώ: CONTROL_FILES = (/u00/oradata/prod/prodctl1.ctl, /u01/oradata/prod/prodctl2.ctl, /u02/oradata/prod/prodctl3.ctl) Αυτή η παράμετρος πληροφορεί την παρουσία για το πού θα βρει τα αρχεία ελέγχου. Η Oracle εξασφαλίζει ότι όλα τα αντίγραφα του αρχείου ελέγχου θα είναι συγχρονισμένα ώστε όλες οι ενημερώσεις των αρχείων ελέγχου να γίνονται ταυτόχρονα. Πολλά συστήματα Oracle χρησιμοποιούν κάποιου είδους υλοποίηση πλεονασμού δίσκων (όπως τα συστήματα RAID-1 και RAID-5) για να εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει απώλεια δεδομένων στην περίπτωση αστοχίας κάποιας μονάδας δίσκου. (Το σύστημα RAID από τα αρχικά των λέξεων Redundant Array of Independent Disks, πλεονάζουσα συστοιχία ανεξάρτητων δίσκων καλύπτεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6.) Είναι πιθανό να σκεφτείτε ότι η αποθήκευση του αρχείου ελέγχου σε ένα προστατευμένο σύστημα αποθήκευσης εξαλείφει την ανάγκη τήρησης πολλών αντιγράφων των αρχείων ελέγχου και ότι η απώλεια μιας μονάδας δίσκου δεν θα σημάνει και την απώλεια του αρχείου ελέγχου. Υπάρχουν, όμως, δύο λόγοι για τους οποίους αυτό το συμπέρασμα είναι λανθασμένο: 1. Αν χάσετε περισσότερους από ένα δίσκους μιας επιμερισμένης συστοιχίας (striped array) ή ενός ζεύγους ειδώλων (mirror-pair) και οι δύο αυτές υλοποιήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 θα χάσετε όλα τα δεδομένα αυτών των δίσκων. Η στατιστική, βέβαια, λέει ότι η απώλεια δύο δίσκων σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι πολύ απίθανο να συμβεί. Ωστόσο, τέτοιου είδους καταστροφή μπορεί να συμβεί, και είναι πιθανό κάποια στιγμή να σας τύχει μια αστοχία ή μια σειρά από αστοχίες που θα έχει συνέπεια την καταστροφή ή την απώλεια του αρχείου ε- λέγχου της βάσης δεδομένων σας. Επειδή, λοιπόν, μετά τις αστοχίες των δίσκων είναι απολύτως βέβαιο ότι θα τρέχετε και δεν θα φτάνετε προκειμένου να επαναφέρετε τα δεδομένα σας, καλό είναι να μην έχετε τον επιπλέον μπελά του να πρέπει να αναδημιουργήσετε και τα αρχεία ελέγχου κατά τη διάρκεια της διεργασίας επανα-

16 50 Εισαγωγή στην Oracle φοράς. Η πολύπλεξη των αρχείων ελέγχου σας, ακόμη και όταν κάθε αντίγραφο βρίσκεται σε κάποιο σύστημα αποθήκευσης πλεονασμού δίσκων, παρέχει στη βάση δεδομένων Oracle ένα επιπλέον επίπεδο φυσικής προστασίας. 2. Τα συστήματα αποθήκευσης πλεονασμού δίσκων δεν μπορούν να σας προστατέψουν από την δυστυχώς, διαρκή απειλή του ανθρώπινου λάθους. Μπορεί κάποιος να διαγράψει ή να μετονομάσει κατά λάθος ένα αρχείο ελέγχου, να αντιγράψει επάνω του κάποιο άλλο αρχείο, ή να το μετακινήσει. Το είδωλο του δίσκου θα αντικατοπτρίσει πιστά αυτές τις ενέργειες, αλλά η χρήση πολλών αρχείων ελέγχου θα σας αφήσει τουλάχιστον ένα αντίγραφο του αρχείου ελέγχου που θα έχει επιβιώσει της καταστροφής ή της απώλειας του πρωτότυπου αρχείου. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε για την επίδραση στην απόδοση που μπορεί να έχει η ενημέρωση πολλών αρχείων ελέγχου σε αντιδιαστολή με την ενημέρωση μόνο ενός τέτοιου αρχείου. Οι ενημερώσεις των αρχείων ελέγχου έχουν μηδαμινή σημασία σε σύγκριση με όλες τις άλλες λειτουργίες εισόδου/εξόδου (I/O) που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον μιας βάσης δεδομένων Oracle. Αρχεία δεδομένων Τα αρχεία δεδομένων (datafiles) περιέχουν τα πραγματικά δεδομένα που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Σε αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνονται οι πίνακες και τα ευρετήρια όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα, το λεξικό δεδομένων στο οποίο τηρούνται πληροφορίες γι' αυτές τις δομές δεδομένων, και τα τμήματα αναδίπλωσης (rollback segments) που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση του σχήματος συνέπειας (consistency scheme) για το οποίο θα μάθετε στο Κεφάλαιο 7. Ένα αρχείο δεδομένων αποτελείται από τα μπλοκ (blocks) μιας βάσης δεδομένων Oracle τα οποία, με τη σειρά τους, αποτελούνται από μπλοκ λειτουργικού συστήματος που βρίσκονται σε κάποιο δίσκο. Τα μπλοκ της Oracle κυμαίνονται σε μέγεθος από 2 έως 32 KB. Αν χρησιμοποιείτε την Oracle σε συνδυασμό με τη λειτουργία υποστήριξης "πολύ μεγάλης μνήμης" (Very Large Memory, VLM) για παράδειγμα, σε έναν υπολογιστή Compaq (DEC) Alpha τότε μπορείτε να εκμεταλλευθείτε και τη λειτουργία "μεγάλων μπλοκ της Oracle" (Big Oracle Blocks, BOB), τα οποία είναι δυνατό να έχουν μέγεθος μέχρι και 64 KB. Πριν την κυκλοφορία της Oracle9i, μπορούσατε να έχετε μόνο ένα μέγεθος μπλοκ (block size) για ολόκληρη τη βάση δεδομένων. Με την Oracle9i, εξακολουθεί να υπάρχει ένα προεπιλεγμένο μέγεθος μπλοκ για τη βάση δεδομένων, αλλά επιτρέπεται η χρήση στη βάση δεδομένων μέχρι και πέντε μη τυποποιημένων μεγεθών μπλοκ. Για κάθε χώρο πίνακα μπορείτε να έχετε μόνο ένα μέγεθος μπλοκ, αλλά έχετε τη δυνατότητα να αναμιγνύετε τα μεγέθη μπλοκ στο εσωτερικό της βάσης δεδομένων. Στην Εικόνα 2-4 παρου-

17 Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονική της Oracle 51 σιάζεται η σχέση μεταξύ των μπλοκ της Oracle και των μπλοκ του λειτουργικού συστήματος. Εικόνα 2-4. Μπλοκ της Oracle και του λειτουργικού συστήματος Τα αρχεία δεδομένων ανήκουν σε μία μόνο βάση δεδομένων και σε ένα μόνο χώρο πίνακα στο εσωτερικό αυτής της βάσης δεδομένων. Τα δεδομένα διαβάζονται σε μονάδες μπλοκ της Oracle από τα αρχεία δεδομένων στη μνήμη όποτε απαιτείται, ανάλογα με τη δουλειά που κάνουν οι χρήστες. Από την άλλη μεριά, μπλοκ δεδομένων γράφονται όποτε χρειάζεται από τη μνήμη σε αρχεία δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο δίσκο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αξιόπιστη καταγραφή στη βάση δεδομένων των αλλαγών που έχουν κάνει οι χρήστες. Τα αρχεία δεδομένων ανήκουν στο χαμηλότερο επίπεδο ανάλυσης της σχέσης που υπάρχει μεταξύ μιας βάσης δεδομένων Oracle και του λειτουργικού συστήματος. Κατά τη διαμόρφωση μιας βάσης δεδομένων στο υποσύστημα I/O, το μικρότερο κομμάτι της βάσης δεδομένων που μπορείτε να τοποθετήσετε σε κάποια θέση είναι ένα αρχείο δεδομένων. Εξάλλου, η ρύθμιση του υποσυστήματος I/O με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της Oracle απαιτεί, τις περισσότερες φορές, τη μετακίνηση ορισμένων αρχείων δεδομένων από ένα σύνολο δίσκων σε κάποιο άλλο. Δομή αρχείων δεδομένων Το πρώτο μπλοκ κάθε αρχείου δεδομένων ονομάζεται κεφαλίδα αρχείου δεδομένων (datafile header) και περιέχει κρίσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της συνολικής ακεραιότητας της βάσης δεδομένων. Μια από τις κρισιμότερες

18

Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος...xi. 1. Παρουσίαση της Oracle...1. 2 Αρχιτεκτονική της Oracle...42

Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος...xi. 1. Παρουσίαση της Oracle...1. 2 Αρχιτεκτονική της Oracle...42 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...xi 1. Παρουσίαση της Oracle...1 Εξέλιξη των σχεσιακών βάσεων δεδομένων... 3 Η οικογένεια προϊόντων Oracle... 9 Σύνοψη των δυνατοτήτων της Oracle... 12 Δυνατότητες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 STORAGE AREA NETWORK Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) Οποιοδήποτε, υψηλής απόδοσης, δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης του Microsoft SQL Server 2005...27. Ευχαριστίες... 21 Εισαγωγή... 23

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης του Microsoft SQL Server 2005...27. Ευχαριστίες... 21 Εισαγωγή... 23 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 21 Εισαγωγή... 23 Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης του Microsoft SQL Server 2005...27 1 Γενικά για τη διαχείριση του Microsoft SQL Server 2005... 29 Το SQL Server 2005 και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1 ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης Περί Το Memeo Backup Premium είναι μια απλή λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για έναν πολύπλοκο ψηφιακό κόσμο. Με αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των πολύτιμων και προσωπικών εγγράφων σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Αποθήκευση εδομένων Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ Β : Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός Σ Β ομή ενός Σ Β Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Τυπικά, κάθε σχέση σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης 8.1 Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Κάθε μονάδα ενός υπολογιστή που χρησιμεύει για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ανήκει στην μνήμη (memory) του υπολογιστή. Οι μνήμες

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης HERE Drive

Οδηγός χρήσης HERE Drive Οδηγός χρήσης HERE Drive Τεύχος 1.0 EL HERE Drive Η εφαρμογή HERE Drive σας κατευθύνει για να φτάσετε στον προορισμό σας, όποιος και αν είναι αυτός, παρέχοντάς σας αναλυτικές οδηγίες "στροφή-στροφή" με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Βασίλης Πρέκας Β'3

ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Βασίλης Πρέκας Β'3 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βασίλης Πρέκας Β'3 Τι Ονομάζουμε Αρχείο Σε Έναν Υπολογιστή Ένα αρχείο υπολογιστή είναι ένα σύνολο από πληροφορίες, δεδομένα ή και ένας πόρος, που χρησιμεύει ως "δοχείο" για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P.

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στα προγράμματά μας ισχύουν μόνο για τα serial numbers εσωτερικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε)

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε) ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε) Αρης Ευθυμίου Συσκευές Ε/Ε Μεγάλη ποικιλία πολλές φορές είναι αυτές που «πουλάνε» το μηχάνημα: π.χ. Nintendo wii, (πρώτο) iphone Βασική ταξινόμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) ..8 Κατανομή των αρχείων σε συσκευές Ακολουθείται κάποια λογική στην αποθήκευση των αρχείων:.αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνά τοποθετούνται στους σκληρούς δίσκους που έχουν μεγάλη ταχύτητα πρόσβασης..αν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή τύπου δεδομένων και ιδιότητες πεδίων Δημιουργία πινάκων Συσχετισμός πινάκων ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το του Υπολογιστή 1. Τι ονομάζεται Πρόγραμμα; Είναι οι οδηγίες που δίνονται στον υπολογιστή για να εξηγήσουμε πώς γίνεται μια εργασία (δηλαδή η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(ile System) 2.1.11 Καταχώρηση και απελευθέρωση του Δίσκου Συνδεδεμένη καταχώρηση (Linked Allocation) α) Το Λ.Σ. δίνει ένα μόνο τομέα γιατοαρχείοπουδημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Τεχνολογίες Κύριας (και η ανάγκη για χρήση ιεραρχιών μνήμης) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης i Στα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Κατακερματισμός 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 H ιδέα που βρίσκεται πίσω από την τεχνική του κατακερματισμού είναι να δίνεται μια συνάρτησης h, που λέγεται συνάρτηση κατακερματισμού ή παραγωγής τυχαίων τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομής σημείωσης διεργασιών στον

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser.

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

MAMS- Τεχνική Περιγραφή Συστήματος

MAMS- Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Πλατφόρμα Διαχείρισης Παγίων και Αναφοράς Βλαβών Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Ιανουάριος 2009 ΓΕΝΙΚΑ Το MAMS είναι ένα ολοκληρωμένο γεω-πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάστηκε με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon Λογισμικό iw360 Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon > > > > > > > > > > > > Παραγωγικότητα σε κάθε σημείο του γραφείου > > > > > > > > > > >>>>>>> Οι έρευνες αγοράς προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα