Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ:"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ: EPK 4570 Ε10 / EPK 4570 M10 / EPK 4570 M13 / EPK 4590 Ε20/ EPK 4590 M20 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Με το παρών δεσµευόµαστε ότι πρόκειται να: - Τηρήσουµε τις απαιτήσεις των νοµοθεσιών που ισχύουν σήµερα - Παρέχουµε συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων -Μειώσουµε την ποσότητα των αποβλήτων στην πηγή τους, -Προωθήσουµε την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση τους όποτε είναι δυνατόν και την απόρριψη των αχρησιµοποίητων αποβλήτων µέσω των καταλληλότερων µεθόδων - Εξασφάλιση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας, των πρώτων υλών και φυσικών πόρων - Αµεσότητα προς τους προµηθευτές, εργολάβους και υπεργολάβους µας να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους -Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας µε συνεχή περιβαλλοντική εκπαίδευση Παρακαλούµε συµµορφωθείτε µε τις παρακάτω οδηγίες προκειµένου να λάβετε αποτελεσµατικά τις υπηρεσίες της συσκευής: 1. Έχετε το πιστοποιητικό εγγύησης σφραγισµένο από τον πωλητή κατά την αγορά του προϊόντος. 2. Εάν το προϊόν έχει αποκτηθεί µέσω προώθησης, έχετε το πιστοποιητικό εγγύησης σφραγισµένο από το πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο πωλητή µας. 3. Θα παρακαλούσαµε από την πλευρά σας να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο πλήρως πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή και να το κρατήσετε ως πηγή αναφοράς για να χρησιµοποιήσετε αυτό το προϊόν, µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο, το οποίο παράγεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις µας, σύµφωνα µε τις αρχές της κοινωνικής ποιότητας. 4.Παρακαλώ καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών για πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν σας. Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -Ο θερµοποµπός έχει προσαρµοστεί στα 220V. Χρησιµοποιήστε τον σε γειωµένη πρίζα. Η εταιρεία µας δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τις ζηµιές που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, χωρίς την εφαρµογή της γείωσης. -Λειτουργείτε την συσκευή πάντα σε όρθια θέση. Πριν την χρησιµοποιήστε διαβάστε προσεκτικά της οδηγίες. -Σε περίπτωση βλάβης καλέστε την συµβουλευτική γραµµή καταναλωτών και σε καµία περίπτωση µην την ενεργοποιήσετε. -Εάν χρησιµοποιήσετε την βάση δαπέδου, η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. - Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα και πριν από τον καθαρισµό. -Μην τοποθετείτε το καλώδιο σε σηµεία µε µεγάλη κίνηση γιατί υπάρχει κίνδυνος να κοπεί ή να τραυµατιστεί - Προστατέψτε την συσκευή κατά τη µεταφορά, τη συναρµολόγηση και τη χρήση. -Μην χρησιµοποιήσετε την συσκευή για καµία άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόµενη. -Μην χρησιµοποιήσετε την συσκευή κοντά σε σηµεία όπου χρησιµοποιούνται ή αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά. -Μην ρίξετε υγρό στο εσωτερικό της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας -Προστατέψτε το καλώδιο της συσκευής και µην βγάζετε το βύσµα τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο -Μην χρησιµοποιήσετε και µην αγγίζετε την συσκευή µε βρεγµένα χέρια. - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε µειωµένες σωµατικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός και αν τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. -Μην βάζετε ξένα αντικείµενα στην εσοχή της σχάρας. Αυτό µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά η βλάβη στην συσκευή. -Μην τοποθετείτε τις συσκευές κοντά σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Κρατήστε τα εύφλεκτα υλικά τουλάχιστον 1,0 m µακριά από την συσκευή. - Η συσκευή προορίζεται για εσωτερική χρήση µόνο, µην χρησιµοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε βρεγµένες επιφάνειες. - Μην τοποθετείτε την συσκευή κάτω από πρίζες -Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά ή από κουβέρτες -Για να αποφύγετε υπερφόρτωση η καµένες ασφάλειες µην τοποθετείτε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα - Η συσκευή θερµαίνεται κατά τη χρήση. Για την αποφυγή εγκαυµάτων, µην αγγίζετε την συσκευή µε γυµνό σηµείο του

2 σώµατός σας. Πάντα σβήνετε την συσκευή πριν την µετακινήσετε - Οι οδηγίες χρήσης της συσκευής ακολουθούν τους κανόνες πυρασφάλειας, οι οποίοι προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. -Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή κοντά σε µπανιέρες, πισίνες ή ντους -Μην περιορίζετε την ροή αέρα στις εσοχές της σχάρας µε κουρτίνες ρούχα κτλ. Κρατήστε τουλάχιστον 0,5m απόσταση - Καλέστε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο service σε περίπτωση βλάβης ή όταν πρέπει να αλλάξετε το καλώδιο τροφοδοσίας 1.Κυρίως συσκευή 2. Πρόσοψη 3. Θερµοστάτης και διακόπτης ρύθµισης 4. αντίσταση 5. Αισθητήρας θερµοκρασίας 6. θερµοστάτης ασφαλείας 7. Rollover διακόπτης προστασίας 8. διακόπτης λειτουργίας 9. Καλώδιο µε βύσµα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ KAI ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Εγχειρίδιο. Ο θερµοποµπός και to front panel έχουν παραχθεί από την καλύτερη ποιότητα χάλυβα ψυχρής έλασης. Ο θερµαντήρας αντίστασης µε διορθωτές αλουµινίου τοποθετείται στη µονάδα θέρµανσης και παρέχει δυνάµει της επ'αυτού πλεγµάτων. Ο ψυχρός αέρας εισέρχεται µέσω των καναλιών στο κατώτερο περίζωµα από τις εξόδους του σώµατος και εξέρχεται ζεστός αέρας διαµέσου των πλεγµάτων στην πρόσοψη. Ο αέρας που κυκλοφορεί κατά αυτόν τον τρόπο δηµιουργεί θέρµανση λόγω της φυσικής κυκλοφορίας Σχήµα 1 Σχήµα 2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Η απαίτηση θερµότητας εξαρτάται από παράγοντες όπως η εξωτερική θερµοκρασία, αποµόνωση δωµατίου, πόρτα ανοιχτή κτλ. Οι τιµές που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα είναι για µέσες συνθήκες ως εκ τούτου κατά τον υπολογισµό της ενέργειας θέρµανσης αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΥ 1.Προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα λόγω της θέρµανσης σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα 2. Η συσκευή έχει µια ηλεκτρονική µονάδα έλεγχου. Η µονάδα ελέγχου, βάσει των εντολών του ηλεκτρονικού θερµοστάτη ανάλογα µε την θερµοκρασία του δωµατίου και την προγραµµατιζόµενη µονάδα εξοικονόµησης ενέργειας, παρέχει πιο προσιτή θέρµανση σε σύγκριση µε συµβατικούς ηλεκτρικούς θερµαντήρες. 3. Η µονάδα ελέγχου µπορεί να σβήσει αυτόµατα και κλείνει µε το προγραµµατιζόµενο χρονοδιακόπτη. Η συσκευή µπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόµατα µε το πρόγραµµα turn on timer ή να σβήσει αυτόµατα µε το turn off timer. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει να λειτουργήσει η συσκευή πρωτού γυρίσετε σπίτι και µε τον ίδιο τρόπο να κλείσει όποτε θέλετε. 4.Η µονάδα έλεγχου της συσκευής είναι ηλεκτρονική και όχι µηχανική για αυτό και είναι πολύ ανθεκτική 5.Ενα άλλο πλεονέκτηµα της συσκευής είναι ότι σταµατάει την κυκλοφορία αέρα σε περίπτωση που έχει καλυφθεί κάποιο εµπόδιο. Μόλις το εµπόδιο αυτό αποµακρυνθεί, τότε η συσκευή επιστρέφει στην κανονική της λειτουργία. 6.Ακόµα και η παραµικρή αλλαγή της θερµοκρασίας µπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στο σώµα µας. Ο θερµοποµπός κρατάει σταθερή την θερµοκρασία ακριβώς όπως τον

3 έχουµε ρυθµίσει. 7. εν καίει την σκόνη στον αέρα και δεν δηµιουργεί άσχηµες οσµές. 8.Η συσκευή αν και λειτουργεί µε ρεύµα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι το καθαρότερο και αποδοτικότερο µέσο ενέργειας. Η συσκευή µετατρέπει 100% την ηλεκτρική ενέργεια σε θερµική και αυτό παίζει σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 9.Το κόστος της συσκευής είναι πολύ χαµηλό σε σχέση µε άλλες θερµαντικές συσκευές της αγοράς και δεν απαιτεί χρήση σωλήνων, λέβητα κτλ. 10. εν έχει κόστος συντήρησης όπως άλλες συσκευές 11.Επιπλέον η child key lock λειτουργία αποτρέπει την άσκοπη χρήση των κουµπιών από τα παιδιά και κρατάει την θερµοκρασία χαµηλή στην επιφάνεια της συσκευής 12.Η συσκευή είναι πολύ κοµψή και πρακτική. Μπορείτε να αλλάξετε την θέση της και να την τοποθετήσετε όπου θέλετε και να την πάρετε µαζί σας σε περίπτωση που µετακοµίσετε. 13.Τα κανάλια εξόδου στην πρόσοψη της συσκευής που κατευθύνουν τον αέρα είναι ένας από τους παράγοντες που εµποδίζουν την συλλογή σκόνης στην συσκευή και την δηµιουργία καπνού 14.Η τοποθέτηση είναι πολύ απλή και εύκολη και απαιτεί µόνο ένα τρυπάνι και ένα κατσαβίδι 15.Η συσκευή βάφτηκε µε την µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής χωρίς ανθρώπινο χέρι. Το υλικό της βαφής δεν περιέχει επικίνδυνα χηµικά και δεν είναι επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία. Η συσκευασία της συσκευής είναι αρκετά ανθεκτική και δεν σκίζετε ή χαλάει εύκολα 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τοποθέτηση σε Τοίχο: 1.Ανοίξτε την συσκευασία και βγάλτε έξω την συσκευή µε το προστατευτικό νάιλον κάλλυµα. Κόψτε το προστατευτικό κάλυµµα χωρίς να κάνετε ζηµιά στην συσκευή και βγάλτε τις κρεµάστρες που είναι εφαρµοσµένες στην συσκευή τραβώντας τα ελατήρια. 2.Υπολογίστε σωστά την απόσταση ώστε το καλώδιο να φτάνει στην πρίζα. Μετά τον καθορισµό του σηµείου τοποθέτησης οι τρύπες για το µοντάζ πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε το σχέδιο 7. Για να διορθώσετε αυτή τη συσκευή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη βάση τοίχου. (Σχήµα 5} Ο βραχίονας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρότυπο για την τοποθέτηση και τα σηµεία διάτρησης. Μπορείτε να τοποθετήσετε το βραχίονα στον τοίχο και να µετρήσετε το διάστηµα µεταξύ του δαπέδου και του κάτω τµήµατος του βραχίονα ως 100mm. Σηµειώστε τα σηµεία που θα βάλετε τις βίδες µέσα στις τρύπες. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε οι ζώνες ασφαλείας να παραµείνουν ελεύθερες (σχήµα 6) 3. Μετά το µαρκάρισµα των σηµείων, οι οπές θα τρυπηθούν από τρυπάνι 09mm και οι πλαστικοί πείροι που βρίσκονται µέσα στην συσκευασία θα τοποθετηθούν µέσα στις τρύπες 4.Τα στηρίγµατα του τοίχου που παρέχονται µε την µονάδα πρέπει να τοποθετηθούν προσεκτικά στον τοίχο Σχήµα 5. Στηρίγµατα τοίχου Σχήµα 6. Ελάχιστες ζώνες ασφαλείας που απαιτούνται για την αποτελεσµατικότητα της συσκευής Σχήµα 7. κεντράρισµα οπών Σχήµα 8. Τοποθέτηση του θερµοποµπού στο κατώτερο µέρος των στηριγµάτων

4 Σχήµα 9.Προσάρµοση της επάνω κρεµάστρας του στηρίγµατος στην συσκευή Σχήµα Α Σχήµα 10. Πίσω όψη της στερέωσης Χρήση της συσκευής µε fixed πόδια Τα fixed καλώδια θα πρέπει να τοποθετηθούν πριν από τη συσκευή. Οι κρεµάστρες 1 είναι τοποθετηµένες στο µπροστά µέρος των ποδιών µε τέτοιο τρόπο ώστε τα τµήµατα ελατηρίου να είναι στην κορυφή. Εν τω µεταξύ τα εξαρτήµατα υποστήριξης (3) θα πρέπει να τοποθετηθούν στην πίσω πλευρά των ποδιών µε βίδες και παξιµάδια µέσα από τις οπές (4). ώστε προσοχή στο σηµείο τοποθέτησης έτσι ώστε η ηλεκτρική πρίζα να µην είναι πολύ µακριά και να µην τεντώνεται άσκοπα το καλώδιο. Τα πόδια θα πρέπει να τοποθετηθούν στο σηµείο που θα βρίσκεται η συσκευή µε τέτοιο τρόπο ώστε να σχηµατίζουν µια ευθεία γραµµή και το κέντρο των οπών να µαρκαριστούν µε ένα στυλό. Στα µαρκαρισµένα σηµεία πρέπει να γίνουν τρύπες 4-5cm χρησιµοποιώντας τρυπάνι 09mm. To συµπεριλαµβανόµενο πλαστικό βύσµα τοίχου θα οδηγηθεί σε αυτές τις τρύπες και τα πόδια θα βιδωθούν στο έδαφος µε βίδες και ροδέλες) Σχήµα 11. ιαστάσεις της συσκευής µετά την προσαρµογή 5.Η πίσω πλευρά της συσκευής µε το σηµάδι του βέλους θα τοποθετηθεί στο πλαστικό τµήµα του βραχίονα όπως φαίνεται στο σχήµα 8 6. Το τµήµα του ελατηρίου του βραχίονα θα τραβηχτεί και θα τοποθετηθεί µέσω τον οπών στο επάνω µέρος της συσκευής προκειµένου να καθορίσει την µονάδα Σχήµα Α Χρήση της συσκευής µε πόδια -Γυρίστε την συσκευή ανάποδα και τοποθετήστε το πλαστικό πόδι στην θέση 1 κάτω από την συσκευή και φτιάξτε το πόδι γυρίζοντας το προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος 2 όπως φαίνεται στο σχήµα Α -Τα πλαστικά πόδια θα προσαρµοστούν κάτω από την συσκευή 3 χρησιµοποιώντας ένα κατσαβίδι και τις συµπεριλαµβανόµενες βίδες και ροδέλες -Γυρίστε την συσκευή στην αρχική της θέση και ετοιµάστε την για χρήση Σχήµα Β

5 Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε το φις σε γειωµένη πρίζα. Φέρτε το διακόπτη του ρεύµατος (Figure1. Πλήρης εικόνα) στη θέση ON (Θα δείτε την θέση "I). Πατήστε τον διακόπτη on / off. Η συσκευή θα ανάψει και θα δείτε την θερµοκρασία δωµατίου στις ενδείξεις. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ (µοντέλα: 4570Μ / 4590Μ) Οδηγίες ενεργοποίησης συσκευής: Βάλτε το φις σε µια γειωµένη πρίζα για να λειτουργήσει η συσκευή σας. Φέρτε το διακόπτη του ρεύµατος (Figure1. Πλήρης εικόνα) στη θέση ON (Θα δείτε την θέση "I). Αυξοµείωση της θερµοκρασίας. Μπορείτε να ρυθµίσετε τη θερµοκρασία γυρνώντας το κουµπί στο πάνω µέρος της συσκευής. Απενεργοποίηση της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας µε το πάτηµα του διακόπτη του ρεύµατος. Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε από την πρίζα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Απενεργοποιήστε αµέσως την συσκευή αν το καλώδιο ή το φις ζεσταθούν πολύ. Αυτό µπορεί να σηµαίνει χαλασµένο καλώδιο. Σχήµα Α Σχήµα 12: ιακόπτης ρύθµισης θερµοστάτη Σχήµα 13: ιακόπτης ρεύµατος Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ / (µοντέλα: Control panel Ρύθµιση Χρονοδιακόπτη Κουµπί Ασφαλείας ΟΝ / Οff διακόπτης ιακόπτης µείωσης της θερµοκρασίας Εικόνα 14. Ηλεκτρονικό κοντρόλ Οθόνη ενδείξεων είκτης κατανάλωσης ρεύµατος Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη ιακόπτης αύξησης θερµοκρασίας Αυξοµείωση θερµοκρασίας Μπορείτε να αυξοµειώσετε την θερµοκρασία µε τους διακόπτες που βρίσκονται αριστερά και δεξιά από τον διακόπτη on / off. εδοµένου ότι η νέα ρυθµιζόµενη θερµοκρασία θα παραχθεί σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, στην ένδειξη θερµοκρασίας δωµατίου θα απεικονίζεται η παρούσα θερµοκρασία µέχρι να επιτευχθεί η απαιτούµενη Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη Ο χρονοδιακόπτης καλύπτει µια περίοδο περίπου 48 ωρών. Ο δείκτης S οθόνη θα ρυθµιστεί στο µηδέν, αν η µνήµη του προγράµµατος έχει οριστεί για περισσότερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες. Παράδειγµα φεύγετε από το σπίτι σας και θέλετε η συσκευή να ενεργοποιηθεί πρωτου γυρίσετε πίσω. Στην περίπτωση αυτή, το φις πρέπει να τοποθετηθεί στην πρίζα, ο διακόπτης ρεύµατος στο on και ο διακόπτης on / off στο off. Πρέπει να πιέσετε τον χρονοδιακόπτη χωρίς να πιέσετε τον διακόπτη on / off στο off. Πρέπει να κρατήσετε τον διακόπτη πατηµένο µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ώρα. Όταν η ρύθµιση έχει ολοκληρωθεί µια προειδοποιητική λυχνία θα εµφανιστεί στην οθόνη του δείκτη και θα λάµψει X µέχρι η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα την προκαθορισµένη ώρα. Αν θέλετε να κάνετε reset πατήστε το κουµπί ο στο on και µετά στο οff. Ρύθµιση χρονοδιακόπτη για απενεργοποίηση της συσκευής Η µέγιστη ρύθµιση για απενεργοποίηση είναι περίπου 8 ώρες. Πατήστε τον διακόπτη ρύθµισης απενεργοποίησης της συσκευής µέχρι να εµφανιστεί στη οθόνη η απαιτούµενη ώρα. Όταν η ρύθµιση έχει ολοκληρωθεί µια προειδοποιητική λυχνία θα εµφανιστεί στην οθόνη του δείκτη και θα λάµψει * έως ότου η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί. Αυτό το φως θα είναι έως ότου η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη και η συσκευή θα κλείσει αυτόµατα την καθορισµένη ώρα δει στην οθόνη του δείκτη. Αν θέλετε να κάνετε reset πατήστε το κουµπί 0 στο off και µετά ξανά στο οn. ικλείδα ασφαλείας για παιδιά Εάν κρατήσετε πατηµένο το κουµπί για τη ρύθµιση του χρονοδιακόπτη για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα (περίπου 2-3 δευτερόλεπτα), ενώ η συσκευή σας βρίσκεται σε λειτουργία, η λέξη" LO "-συντοµία-lock για να εµφανιστεί στην οθόνη. Τα κουµπιά του πίνακα ελέγχου δεν θα λειτουργήσουν εάν πιεστούν αφού κάνετε αυτή τη ρύθµιση. Για να λειτουργήσει εκ νέου τα κουµπιά του πίνακα του θερµοποµπού, πρέπει να πατήσετε πάλι το

6 κουµπί για τη σειρά ρύθµισης του χρονοδιακόπτη = * για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα (περίπου 2-3??δευτερόλεπτα) και τη λέξη "UL"- συντόµευση - ΞΕΚΛΕΙ ΩΜΑ-θα εµφανιστεί στην οθόνη. Μετά την εµφάνιση αυτής της λέξης τα κουµπιά θα είναι έτοιµη για γενική χρήση. Απενεργοποίηση της συσκευής Αν πατήσετε το on / off κουµπί της συσκευής 3-4 δευτερόλεπτα θα σβήσει. Εκτός αυτού µπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας µε το πάτηµα του διακόπτη του ρεύµατος. Σηµείωση: Το χρονόµετρο θα κρατήσει ενεργοποιηµένο το χρονοδιακόπτη ή θα απενεργοποιήσει το πρόγραµµα του χρονοδιακόπτη στη µνήµη του κατά τη διάρκεια µιας διακοπής ρεύµατος και όταν επανέλθει το ρεύµα, θα τρέξει το πρόγραµµα και θα συνεχίσετε να εργάζεστε σε κανονικές συνθήκες. Αν θέλετε να µηδενίσετε το χρονόµετρο θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το διακόπτη λειτουργίας της συσκευής. Καθαρισµός και συντήρηση Οι ηλεκτρικοί θερµοποµποί έχουν παραχθεί για την παροχή υπηρεσιών για πολλά χρόνια χωρίς περιοδική συντήρηση. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ διαλύτες, υγρά ή απορρυπαντικά σε σκόνη για τον καθαρισµό. Καθαρίστε µε ένα µαλακό και υγρό πανί. Αν παρατηρήσετε κάποια δυσλειτουργία στην συσκευή σας να συµβουλευτείτε τον επίσηµο διανοµέα. Σηµείωση: Πάντα να αποσυνδέετε τον ηλεκτρικό θερµοποµπό σας από την πρίζα πριν από τον καθαρισµό. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1. Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από τα χτυπήµατα και τις συγκρούσεις. 1. Αποθηκεύστε τη συσκευή σας σε περιβάλλον χωρίς υγρασία. Οι πάσσαλοι θα πρέπει να τοποθετούνται σε όρθια θέση και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 κοµµάτια το ένα πάνω στο άλλο. 3. Θα πρέπει να ενεργείτε σύµφωνα µε τις προειδοποιήσεις εκτυπώνονται στις συσκευασίες κατά τη λειτουργία. 4. Εάν δεν έχετε το αρχικό πακέτο, πρέπει να λάβετε µέτρα για την πρόληψη των επιπτώσεων για τις εξωτερικές επιφάνειες του θερµοποµπού. Τα πακέτα θα πρέπει να τοποθετούνται σε παλέτες κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Χρησιµοποιήστε ιµάντες για να εξασφαλίσει ότι τα πακέτα είναι σε όρθια θέση για την αποφυγή ζηµιών. Σχήµα 15. Μεταφορά Ηλεκτρικού θερµοποµπού. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μερικές πρακτικές πληροφορίες που συνιστάται για πιο αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας που γίνεται όλο και πιο ακριβή και πιο ακριβή κάθε µέρα: 1. Σωστό εξαερισµό: Ανοίξτε τα παράθυρα, για τακτό µικρό χρονικό διάστηµα. Σε περίπτωση που το άνοιγµα των παραθύρων γίνεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα η απώλεια ενέργειας θα είναι µεγαλύτερη και θα έχετε λιγότερο καθαρό αέρα στο εσωτερικό. 2. Κάντε µόνωση στα παράθυρα και τις πόρτες. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε να εξοικονοµήσετε ενέργεια έως και 5%. 3. Αφήστε ανοιχτό χώρο γύρω από το θερµαντήρα, προκειµένου να γίνει πιο αποτελεσµατική λειτουργία 4. Οι κουρτίνες δεν πρέπει να εµποδίζουν τη ροή του αέρα στη συσκευή και η συσκευή δεν πρέπει να καλύπτεται µε κουρτίνες. 5. Η θερµοκρασία των χώρων πρέπει να µειωθεί σε C τις νύχτες 6. Αν κανείς δεν είναι στο σπίτι για πάνω από 4 ώρες, η θερµοκρασία πρέπει να µειώνεται. 7. Ρωγµές στα παράθυρα τοίχους, το πάτωµα ή θα πρέπει να επιδιορθωθούν. 8. Οι στέγες πρέπει να µονωθούν. 9. Αυτοµατοποιηµένα συστήµατα κλεισίµατος πόρτας πρέπει να εγκατασταθούν στις θύρες εισόδου των κτιρίων. 10. Η άνεση του δωµατίου οφείλεται σε τρεις παράγοντες. Αυτές είναι η θερµοκρασία, η σχετική υγρασία και η κυκλοφορία του αέρα. Σχετική υγρασία είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει την ποσότητα των υδρατµών που υπάρχει σε ένα αέριο µίγµα αέρα και υδρατµών. Υψηλή σχετική υγρασία επιβραδύνει την µεταφορά θερµότητας που οφείλεται σε εφίδρωση, ενώ χαµηλή σχετική υγρασία επιταχύνει την µεταφορά αυτών. Το χειµώνα, ο αέρας είναι γενικά πολύ ξηρό και ως εκ τούτου θα ήταν χρήσιµο να χρησιµοποιήσετε έναν υγραντήρα αέρα. Εάν ένας υγραντήρας αέρας χρησιµοποιείθεί θα αισθανθείτε καλύτερα 11. Παράθυρα θα πρέπει να είναι µε δύο φύλλα γυαλιού µε ένα κενό αέρος µεταξύ των γυαλιών. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε να αποθηκεύσετε την απώλεια θερµότητας έως και 40-50% ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την παράδοση της µονάδας και είναι 2 χρόνια. 2. Αυτή η µονάδα είναι εντός της κάλυψης της εγγύησης της εταιρίας µας, συµπεριλαµβανοµένων όλων των τµηµάτων τους. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SERVICE: 1. Παρακαλούµε ελέγξτε πρώτα αν η συσκευή είναι συνδεδεµένη στην πρίζα. 2. Παρακαλούµε ελέγξτε αν το καλώδιο είναι σπασµένο ή κατεστραµµένο, ενώ δεν είναι συνδεδεµένο στην πρίζα. 3. Παρακαλούµε ελέγξτε αν υπάρχει δύναµη στην έξοδο από άλλο εξοπλισµό. 4. Παρακαλούµε ελέγξτε αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιηµένος ή απενεργοποιηµένος. (Βλ. Σχήµα 1) 5. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όταν πιέζετε το κουµπί για περίπου 2-3 δευτερόλεπτα, αν και παρέχονται όλες οι παραπάνω συνθήκες παρακαλώ καλέστε στο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών τους πριν προβεί σε οποιαδήποτε εφαρµογή στη µονάδα.

7 Αφαίρεση / ιάθεση των επαναφορτιζόµενων µπαταριών Η συσκευή διαθέτει επαναφορτιζόµενη µπαταρία Ni-MH. Αφαιρέστε την µπαταρία πριν πετάξετε τη συσκευή. Ως καταναλωτής είστε νοµικά υποχρεωµένος να επιστρέψετε τελειωµένες και επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Προειδοποίηση: Αποσυνδέστε τη µηχανή από τη πρίζα, πριν αφαιρέσετε τη µπαταρία! - Χρησιµοποιήστε ένα σταυρωτό κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τη κεντρική βίδα στο πίσω µέρος της συσκευής. - Αφαιρέστε το καπάκι. - Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Επιστρέψτε τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες σε ένα ειδικό σηµείο περισυλλογής µπαταριών και/ή ηλεκτρικών συσκευών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις δηµοτικές αρχές της περιοχής σας.

8

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προειδοποιήσεις ασφαλείας.3 EKY / S 25-100 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακας...5 EKY / S 125P-250P

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL-

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- 00 Manual anleitung structions strucciones TKI2 300 PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Παρακαλώ διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την πρώτη λειτουργία. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL Twin

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL Twin ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL Twin ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email

Διαβάστε περισσότερα

NFE 900 X. TR-Kullanma KIlavuzu

NFE 900 X. TR-Kullanma KIlavuzu NFE 900 X TR-Kullanma KIlavuzu Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις και ελέγχθηκε με τις πιο αυστηρές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

STELLAR INVERTER SERIES

STELLAR INVERTER SERIES Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται για τους τελικούς χρήστες της σειράς θερμαντήρων νερού αντλιών θερμότητας ΝUOS και τους υπεύθυνους υδραυλικούς για την εγκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 1 Πλυντήρια Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 Οδηγίες λειτουργίας Πίνακας ελέγχου...4 Ρυθμίσεις ελέγχου...5 6 Χαρακτηριστικά...7 9 Φόρτωση και χρήση του Πλυντηρίου...9 Καθαρισμός του πλυντηρίου...10 12 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Eλληνικά Italiano Español English Deutsch Nederlands Français MODELS FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B Portugues Türkçe Pyccкий Χαρακτηριστικό Για άνεση και

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα