Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ:"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ: EPK 4570 Ε10 / EPK 4570 M10 / EPK 4570 M13 / EPK 4590 Ε20/ EPK 4590 M20 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Με το παρών δεσµευόµαστε ότι πρόκειται να: - Τηρήσουµε τις απαιτήσεις των νοµοθεσιών που ισχύουν σήµερα - Παρέχουµε συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων -Μειώσουµε την ποσότητα των αποβλήτων στην πηγή τους, -Προωθήσουµε την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση τους όποτε είναι δυνατόν και την απόρριψη των αχρησιµοποίητων αποβλήτων µέσω των καταλληλότερων µεθόδων - Εξασφάλιση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας, των πρώτων υλών και φυσικών πόρων - Αµεσότητα προς τους προµηθευτές, εργολάβους και υπεργολάβους µας να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους -Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας µε συνεχή περιβαλλοντική εκπαίδευση Παρακαλούµε συµµορφωθείτε µε τις παρακάτω οδηγίες προκειµένου να λάβετε αποτελεσµατικά τις υπηρεσίες της συσκευής: 1. Έχετε το πιστοποιητικό εγγύησης σφραγισµένο από τον πωλητή κατά την αγορά του προϊόντος. 2. Εάν το προϊόν έχει αποκτηθεί µέσω προώθησης, έχετε το πιστοποιητικό εγγύησης σφραγισµένο από το πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο πωλητή µας. 3. Θα παρακαλούσαµε από την πλευρά σας να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο πλήρως πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή και να το κρατήσετε ως πηγή αναφοράς για να χρησιµοποιήσετε αυτό το προϊόν, µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο, το οποίο παράγεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις µας, σύµφωνα µε τις αρχές της κοινωνικής ποιότητας. 4.Παρακαλώ καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών για πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν σας. Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -Ο θερµοποµπός έχει προσαρµοστεί στα 220V. Χρησιµοποιήστε τον σε γειωµένη πρίζα. Η εταιρεία µας δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τις ζηµιές που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, χωρίς την εφαρµογή της γείωσης. -Λειτουργείτε την συσκευή πάντα σε όρθια θέση. Πριν την χρησιµοποιήστε διαβάστε προσεκτικά της οδηγίες. -Σε περίπτωση βλάβης καλέστε την συµβουλευτική γραµµή καταναλωτών και σε καµία περίπτωση µην την ενεργοποιήσετε. -Εάν χρησιµοποιήσετε την βάση δαπέδου, η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. - Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα και πριν από τον καθαρισµό. -Μην τοποθετείτε το καλώδιο σε σηµεία µε µεγάλη κίνηση γιατί υπάρχει κίνδυνος να κοπεί ή να τραυµατιστεί - Προστατέψτε την συσκευή κατά τη µεταφορά, τη συναρµολόγηση και τη χρήση. -Μην χρησιµοποιήσετε την συσκευή για καµία άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόµενη. -Μην χρησιµοποιήσετε την συσκευή κοντά σε σηµεία όπου χρησιµοποιούνται ή αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά. -Μην ρίξετε υγρό στο εσωτερικό της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας -Προστατέψτε το καλώδιο της συσκευής και µην βγάζετε το βύσµα τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο -Μην χρησιµοποιήσετε και µην αγγίζετε την συσκευή µε βρεγµένα χέρια. - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε µειωµένες σωµατικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός και αν τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. -Μην βάζετε ξένα αντικείµενα στην εσοχή της σχάρας. Αυτό µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά η βλάβη στην συσκευή. -Μην τοποθετείτε τις συσκευές κοντά σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Κρατήστε τα εύφλεκτα υλικά τουλάχιστον 1,0 m µακριά από την συσκευή. - Η συσκευή προορίζεται για εσωτερική χρήση µόνο, µην χρησιµοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε βρεγµένες επιφάνειες. - Μην τοποθετείτε την συσκευή κάτω από πρίζες -Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά ή από κουβέρτες -Για να αποφύγετε υπερφόρτωση η καµένες ασφάλειες µην τοποθετείτε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα - Η συσκευή θερµαίνεται κατά τη χρήση. Για την αποφυγή εγκαυµάτων, µην αγγίζετε την συσκευή µε γυµνό σηµείο του

2 σώµατός σας. Πάντα σβήνετε την συσκευή πριν την µετακινήσετε - Οι οδηγίες χρήσης της συσκευής ακολουθούν τους κανόνες πυρασφάλειας, οι οποίοι προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. -Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή κοντά σε µπανιέρες, πισίνες ή ντους -Μην περιορίζετε την ροή αέρα στις εσοχές της σχάρας µε κουρτίνες ρούχα κτλ. Κρατήστε τουλάχιστον 0,5m απόσταση - Καλέστε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο service σε περίπτωση βλάβης ή όταν πρέπει να αλλάξετε το καλώδιο τροφοδοσίας 1.Κυρίως συσκευή 2. Πρόσοψη 3. Θερµοστάτης και διακόπτης ρύθµισης 4. αντίσταση 5. Αισθητήρας θερµοκρασίας 6. θερµοστάτης ασφαλείας 7. Rollover διακόπτης προστασίας 8. διακόπτης λειτουργίας 9. Καλώδιο µε βύσµα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ KAI ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Εγχειρίδιο. Ο θερµοποµπός και to front panel έχουν παραχθεί από την καλύτερη ποιότητα χάλυβα ψυχρής έλασης. Ο θερµαντήρας αντίστασης µε διορθωτές αλουµινίου τοποθετείται στη µονάδα θέρµανσης και παρέχει δυνάµει της επ'αυτού πλεγµάτων. Ο ψυχρός αέρας εισέρχεται µέσω των καναλιών στο κατώτερο περίζωµα από τις εξόδους του σώµατος και εξέρχεται ζεστός αέρας διαµέσου των πλεγµάτων στην πρόσοψη. Ο αέρας που κυκλοφορεί κατά αυτόν τον τρόπο δηµιουργεί θέρµανση λόγω της φυσικής κυκλοφορίας Σχήµα 1 Σχήµα 2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Η απαίτηση θερµότητας εξαρτάται από παράγοντες όπως η εξωτερική θερµοκρασία, αποµόνωση δωµατίου, πόρτα ανοιχτή κτλ. Οι τιµές που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα είναι για µέσες συνθήκες ως εκ τούτου κατά τον υπολογισµό της ενέργειας θέρµανσης αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΥ 1.Προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα λόγω της θέρµανσης σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα 2. Η συσκευή έχει µια ηλεκτρονική µονάδα έλεγχου. Η µονάδα ελέγχου, βάσει των εντολών του ηλεκτρονικού θερµοστάτη ανάλογα µε την θερµοκρασία του δωµατίου και την προγραµµατιζόµενη µονάδα εξοικονόµησης ενέργειας, παρέχει πιο προσιτή θέρµανση σε σύγκριση µε συµβατικούς ηλεκτρικούς θερµαντήρες. 3. Η µονάδα ελέγχου µπορεί να σβήσει αυτόµατα και κλείνει µε το προγραµµατιζόµενο χρονοδιακόπτη. Η συσκευή µπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόµατα µε το πρόγραµµα turn on timer ή να σβήσει αυτόµατα µε το turn off timer. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει να λειτουργήσει η συσκευή πρωτού γυρίσετε σπίτι και µε τον ίδιο τρόπο να κλείσει όποτε θέλετε. 4.Η µονάδα έλεγχου της συσκευής είναι ηλεκτρονική και όχι µηχανική για αυτό και είναι πολύ ανθεκτική 5.Ενα άλλο πλεονέκτηµα της συσκευής είναι ότι σταµατάει την κυκλοφορία αέρα σε περίπτωση που έχει καλυφθεί κάποιο εµπόδιο. Μόλις το εµπόδιο αυτό αποµακρυνθεί, τότε η συσκευή επιστρέφει στην κανονική της λειτουργία. 6.Ακόµα και η παραµικρή αλλαγή της θερµοκρασίας µπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στο σώµα µας. Ο θερµοποµπός κρατάει σταθερή την θερµοκρασία ακριβώς όπως τον

3 έχουµε ρυθµίσει. 7. εν καίει την σκόνη στον αέρα και δεν δηµιουργεί άσχηµες οσµές. 8.Η συσκευή αν και λειτουργεί µε ρεύµα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι το καθαρότερο και αποδοτικότερο µέσο ενέργειας. Η συσκευή µετατρέπει 100% την ηλεκτρική ενέργεια σε θερµική και αυτό παίζει σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 9.Το κόστος της συσκευής είναι πολύ χαµηλό σε σχέση µε άλλες θερµαντικές συσκευές της αγοράς και δεν απαιτεί χρήση σωλήνων, λέβητα κτλ. 10. εν έχει κόστος συντήρησης όπως άλλες συσκευές 11.Επιπλέον η child key lock λειτουργία αποτρέπει την άσκοπη χρήση των κουµπιών από τα παιδιά και κρατάει την θερµοκρασία χαµηλή στην επιφάνεια της συσκευής 12.Η συσκευή είναι πολύ κοµψή και πρακτική. Μπορείτε να αλλάξετε την θέση της και να την τοποθετήσετε όπου θέλετε και να την πάρετε µαζί σας σε περίπτωση που µετακοµίσετε. 13.Τα κανάλια εξόδου στην πρόσοψη της συσκευής που κατευθύνουν τον αέρα είναι ένας από τους παράγοντες που εµποδίζουν την συλλογή σκόνης στην συσκευή και την δηµιουργία καπνού 14.Η τοποθέτηση είναι πολύ απλή και εύκολη και απαιτεί µόνο ένα τρυπάνι και ένα κατσαβίδι 15.Η συσκευή βάφτηκε µε την µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής χωρίς ανθρώπινο χέρι. Το υλικό της βαφής δεν περιέχει επικίνδυνα χηµικά και δεν είναι επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία. Η συσκευασία της συσκευής είναι αρκετά ανθεκτική και δεν σκίζετε ή χαλάει εύκολα 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τοποθέτηση σε Τοίχο: 1.Ανοίξτε την συσκευασία και βγάλτε έξω την συσκευή µε το προστατευτικό νάιλον κάλλυµα. Κόψτε το προστατευτικό κάλυµµα χωρίς να κάνετε ζηµιά στην συσκευή και βγάλτε τις κρεµάστρες που είναι εφαρµοσµένες στην συσκευή τραβώντας τα ελατήρια. 2.Υπολογίστε σωστά την απόσταση ώστε το καλώδιο να φτάνει στην πρίζα. Μετά τον καθορισµό του σηµείου τοποθέτησης οι τρύπες για το µοντάζ πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε το σχέδιο 7. Για να διορθώσετε αυτή τη συσκευή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη βάση τοίχου. (Σχήµα 5} Ο βραχίονας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρότυπο για την τοποθέτηση και τα σηµεία διάτρησης. Μπορείτε να τοποθετήσετε το βραχίονα στον τοίχο και να µετρήσετε το διάστηµα µεταξύ του δαπέδου και του κάτω τµήµατος του βραχίονα ως 100mm. Σηµειώστε τα σηµεία που θα βάλετε τις βίδες µέσα στις τρύπες. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε οι ζώνες ασφαλείας να παραµείνουν ελεύθερες (σχήµα 6) 3. Μετά το µαρκάρισµα των σηµείων, οι οπές θα τρυπηθούν από τρυπάνι 09mm και οι πλαστικοί πείροι που βρίσκονται µέσα στην συσκευασία θα τοποθετηθούν µέσα στις τρύπες 4.Τα στηρίγµατα του τοίχου που παρέχονται µε την µονάδα πρέπει να τοποθετηθούν προσεκτικά στον τοίχο Σχήµα 5. Στηρίγµατα τοίχου Σχήµα 6. Ελάχιστες ζώνες ασφαλείας που απαιτούνται για την αποτελεσµατικότητα της συσκευής Σχήµα 7. κεντράρισµα οπών Σχήµα 8. Τοποθέτηση του θερµοποµπού στο κατώτερο µέρος των στηριγµάτων

4 Σχήµα 9.Προσάρµοση της επάνω κρεµάστρας του στηρίγµατος στην συσκευή Σχήµα Α Σχήµα 10. Πίσω όψη της στερέωσης Χρήση της συσκευής µε fixed πόδια Τα fixed καλώδια θα πρέπει να τοποθετηθούν πριν από τη συσκευή. Οι κρεµάστρες 1 είναι τοποθετηµένες στο µπροστά µέρος των ποδιών µε τέτοιο τρόπο ώστε τα τµήµατα ελατηρίου να είναι στην κορυφή. Εν τω µεταξύ τα εξαρτήµατα υποστήριξης (3) θα πρέπει να τοποθετηθούν στην πίσω πλευρά των ποδιών µε βίδες και παξιµάδια µέσα από τις οπές (4). ώστε προσοχή στο σηµείο τοποθέτησης έτσι ώστε η ηλεκτρική πρίζα να µην είναι πολύ µακριά και να µην τεντώνεται άσκοπα το καλώδιο. Τα πόδια θα πρέπει να τοποθετηθούν στο σηµείο που θα βρίσκεται η συσκευή µε τέτοιο τρόπο ώστε να σχηµατίζουν µια ευθεία γραµµή και το κέντρο των οπών να µαρκαριστούν µε ένα στυλό. Στα µαρκαρισµένα σηµεία πρέπει να γίνουν τρύπες 4-5cm χρησιµοποιώντας τρυπάνι 09mm. To συµπεριλαµβανόµενο πλαστικό βύσµα τοίχου θα οδηγηθεί σε αυτές τις τρύπες και τα πόδια θα βιδωθούν στο έδαφος µε βίδες και ροδέλες) Σχήµα 11. ιαστάσεις της συσκευής µετά την προσαρµογή 5.Η πίσω πλευρά της συσκευής µε το σηµάδι του βέλους θα τοποθετηθεί στο πλαστικό τµήµα του βραχίονα όπως φαίνεται στο σχήµα 8 6. Το τµήµα του ελατηρίου του βραχίονα θα τραβηχτεί και θα τοποθετηθεί µέσω τον οπών στο επάνω µέρος της συσκευής προκειµένου να καθορίσει την µονάδα Σχήµα Α Χρήση της συσκευής µε πόδια -Γυρίστε την συσκευή ανάποδα και τοποθετήστε το πλαστικό πόδι στην θέση 1 κάτω από την συσκευή και φτιάξτε το πόδι γυρίζοντας το προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος 2 όπως φαίνεται στο σχήµα Α -Τα πλαστικά πόδια θα προσαρµοστούν κάτω από την συσκευή 3 χρησιµοποιώντας ένα κατσαβίδι και τις συµπεριλαµβανόµενες βίδες και ροδέλες -Γυρίστε την συσκευή στην αρχική της θέση και ετοιµάστε την για χρήση Σχήµα Β

5 Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε το φις σε γειωµένη πρίζα. Φέρτε το διακόπτη του ρεύµατος (Figure1. Πλήρης εικόνα) στη θέση ON (Θα δείτε την θέση "I). Πατήστε τον διακόπτη on / off. Η συσκευή θα ανάψει και θα δείτε την θερµοκρασία δωµατίου στις ενδείξεις. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ (µοντέλα: 4570Μ / 4590Μ) Οδηγίες ενεργοποίησης συσκευής: Βάλτε το φις σε µια γειωµένη πρίζα για να λειτουργήσει η συσκευή σας. Φέρτε το διακόπτη του ρεύµατος (Figure1. Πλήρης εικόνα) στη θέση ON (Θα δείτε την θέση "I). Αυξοµείωση της θερµοκρασίας. Μπορείτε να ρυθµίσετε τη θερµοκρασία γυρνώντας το κουµπί στο πάνω µέρος της συσκευής. Απενεργοποίηση της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας µε το πάτηµα του διακόπτη του ρεύµατος. Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε από την πρίζα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Απενεργοποιήστε αµέσως την συσκευή αν το καλώδιο ή το φις ζεσταθούν πολύ. Αυτό µπορεί να σηµαίνει χαλασµένο καλώδιο. Σχήµα Α Σχήµα 12: ιακόπτης ρύθµισης θερµοστάτη Σχήµα 13: ιακόπτης ρεύµατος Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ / (µοντέλα: Control panel Ρύθµιση Χρονοδιακόπτη Κουµπί Ασφαλείας ΟΝ / Οff διακόπτης ιακόπτης µείωσης της θερµοκρασίας Εικόνα 14. Ηλεκτρονικό κοντρόλ Οθόνη ενδείξεων είκτης κατανάλωσης ρεύµατος Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη ιακόπτης αύξησης θερµοκρασίας Αυξοµείωση θερµοκρασίας Μπορείτε να αυξοµειώσετε την θερµοκρασία µε τους διακόπτες που βρίσκονται αριστερά και δεξιά από τον διακόπτη on / off. εδοµένου ότι η νέα ρυθµιζόµενη θερµοκρασία θα παραχθεί σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, στην ένδειξη θερµοκρασίας δωµατίου θα απεικονίζεται η παρούσα θερµοκρασία µέχρι να επιτευχθεί η απαιτούµενη Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη Ο χρονοδιακόπτης καλύπτει µια περίοδο περίπου 48 ωρών. Ο δείκτης S οθόνη θα ρυθµιστεί στο µηδέν, αν η µνήµη του προγράµµατος έχει οριστεί για περισσότερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες. Παράδειγµα φεύγετε από το σπίτι σας και θέλετε η συσκευή να ενεργοποιηθεί πρωτου γυρίσετε πίσω. Στην περίπτωση αυτή, το φις πρέπει να τοποθετηθεί στην πρίζα, ο διακόπτης ρεύµατος στο on και ο διακόπτης on / off στο off. Πρέπει να πιέσετε τον χρονοδιακόπτη χωρίς να πιέσετε τον διακόπτη on / off στο off. Πρέπει να κρατήσετε τον διακόπτη πατηµένο µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ώρα. Όταν η ρύθµιση έχει ολοκληρωθεί µια προειδοποιητική λυχνία θα εµφανιστεί στην οθόνη του δείκτη και θα λάµψει X µέχρι η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα την προκαθορισµένη ώρα. Αν θέλετε να κάνετε reset πατήστε το κουµπί ο στο on και µετά στο οff. Ρύθµιση χρονοδιακόπτη για απενεργοποίηση της συσκευής Η µέγιστη ρύθµιση για απενεργοποίηση είναι περίπου 8 ώρες. Πατήστε τον διακόπτη ρύθµισης απενεργοποίησης της συσκευής µέχρι να εµφανιστεί στη οθόνη η απαιτούµενη ώρα. Όταν η ρύθµιση έχει ολοκληρωθεί µια προειδοποιητική λυχνία θα εµφανιστεί στην οθόνη του δείκτη και θα λάµψει * έως ότου η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί. Αυτό το φως θα είναι έως ότου η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη και η συσκευή θα κλείσει αυτόµατα την καθορισµένη ώρα δει στην οθόνη του δείκτη. Αν θέλετε να κάνετε reset πατήστε το κουµπί 0 στο off και µετά ξανά στο οn. ικλείδα ασφαλείας για παιδιά Εάν κρατήσετε πατηµένο το κουµπί για τη ρύθµιση του χρονοδιακόπτη για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα (περίπου 2-3 δευτερόλεπτα), ενώ η συσκευή σας βρίσκεται σε λειτουργία, η λέξη" LO "-συντοµία-lock για να εµφανιστεί στην οθόνη. Τα κουµπιά του πίνακα ελέγχου δεν θα λειτουργήσουν εάν πιεστούν αφού κάνετε αυτή τη ρύθµιση. Για να λειτουργήσει εκ νέου τα κουµπιά του πίνακα του θερµοποµπού, πρέπει να πατήσετε πάλι το

6 κουµπί για τη σειρά ρύθµισης του χρονοδιακόπτη = * για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα (περίπου 2-3??δευτερόλεπτα) και τη λέξη "UL"- συντόµευση - ΞΕΚΛΕΙ ΩΜΑ-θα εµφανιστεί στην οθόνη. Μετά την εµφάνιση αυτής της λέξης τα κουµπιά θα είναι έτοιµη για γενική χρήση. Απενεργοποίηση της συσκευής Αν πατήσετε το on / off κουµπί της συσκευής 3-4 δευτερόλεπτα θα σβήσει. Εκτός αυτού µπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας µε το πάτηµα του διακόπτη του ρεύµατος. Σηµείωση: Το χρονόµετρο θα κρατήσει ενεργοποιηµένο το χρονοδιακόπτη ή θα απενεργοποιήσει το πρόγραµµα του χρονοδιακόπτη στη µνήµη του κατά τη διάρκεια µιας διακοπής ρεύµατος και όταν επανέλθει το ρεύµα, θα τρέξει το πρόγραµµα και θα συνεχίσετε να εργάζεστε σε κανονικές συνθήκες. Αν θέλετε να µηδενίσετε το χρονόµετρο θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το διακόπτη λειτουργίας της συσκευής. Καθαρισµός και συντήρηση Οι ηλεκτρικοί θερµοποµποί έχουν παραχθεί για την παροχή υπηρεσιών για πολλά χρόνια χωρίς περιοδική συντήρηση. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ διαλύτες, υγρά ή απορρυπαντικά σε σκόνη για τον καθαρισµό. Καθαρίστε µε ένα µαλακό και υγρό πανί. Αν παρατηρήσετε κάποια δυσλειτουργία στην συσκευή σας να συµβουλευτείτε τον επίσηµο διανοµέα. Σηµείωση: Πάντα να αποσυνδέετε τον ηλεκτρικό θερµοποµπό σας από την πρίζα πριν από τον καθαρισµό. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1. Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από τα χτυπήµατα και τις συγκρούσεις. 1. Αποθηκεύστε τη συσκευή σας σε περιβάλλον χωρίς υγρασία. Οι πάσσαλοι θα πρέπει να τοποθετούνται σε όρθια θέση και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 κοµµάτια το ένα πάνω στο άλλο. 3. Θα πρέπει να ενεργείτε σύµφωνα µε τις προειδοποιήσεις εκτυπώνονται στις συσκευασίες κατά τη λειτουργία. 4. Εάν δεν έχετε το αρχικό πακέτο, πρέπει να λάβετε µέτρα για την πρόληψη των επιπτώσεων για τις εξωτερικές επιφάνειες του θερµοποµπού. Τα πακέτα θα πρέπει να τοποθετούνται σε παλέτες κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Χρησιµοποιήστε ιµάντες για να εξασφαλίσει ότι τα πακέτα είναι σε όρθια θέση για την αποφυγή ζηµιών. Σχήµα 15. Μεταφορά Ηλεκτρικού θερµοποµπού. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μερικές πρακτικές πληροφορίες που συνιστάται για πιο αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας που γίνεται όλο και πιο ακριβή και πιο ακριβή κάθε µέρα: 1. Σωστό εξαερισµό: Ανοίξτε τα παράθυρα, για τακτό µικρό χρονικό διάστηµα. Σε περίπτωση που το άνοιγµα των παραθύρων γίνεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα η απώλεια ενέργειας θα είναι µεγαλύτερη και θα έχετε λιγότερο καθαρό αέρα στο εσωτερικό. 2. Κάντε µόνωση στα παράθυρα και τις πόρτες. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε να εξοικονοµήσετε ενέργεια έως και 5%. 3. Αφήστε ανοιχτό χώρο γύρω από το θερµαντήρα, προκειµένου να γίνει πιο αποτελεσµατική λειτουργία 4. Οι κουρτίνες δεν πρέπει να εµποδίζουν τη ροή του αέρα στη συσκευή και η συσκευή δεν πρέπει να καλύπτεται µε κουρτίνες. 5. Η θερµοκρασία των χώρων πρέπει να µειωθεί σε C τις νύχτες 6. Αν κανείς δεν είναι στο σπίτι για πάνω από 4 ώρες, η θερµοκρασία πρέπει να µειώνεται. 7. Ρωγµές στα παράθυρα τοίχους, το πάτωµα ή θα πρέπει να επιδιορθωθούν. 8. Οι στέγες πρέπει να µονωθούν. 9. Αυτοµατοποιηµένα συστήµατα κλεισίµατος πόρτας πρέπει να εγκατασταθούν στις θύρες εισόδου των κτιρίων. 10. Η άνεση του δωµατίου οφείλεται σε τρεις παράγοντες. Αυτές είναι η θερµοκρασία, η σχετική υγρασία και η κυκλοφορία του αέρα. Σχετική υγρασία είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει την ποσότητα των υδρατµών που υπάρχει σε ένα αέριο µίγµα αέρα και υδρατµών. Υψηλή σχετική υγρασία επιβραδύνει την µεταφορά θερµότητας που οφείλεται σε εφίδρωση, ενώ χαµηλή σχετική υγρασία επιταχύνει την µεταφορά αυτών. Το χειµώνα, ο αέρας είναι γενικά πολύ ξηρό και ως εκ τούτου θα ήταν χρήσιµο να χρησιµοποιήσετε έναν υγραντήρα αέρα. Εάν ένας υγραντήρας αέρας χρησιµοποιείθεί θα αισθανθείτε καλύτερα 11. Παράθυρα θα πρέπει να είναι µε δύο φύλλα γυαλιού µε ένα κενό αέρος µεταξύ των γυαλιών. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε να αποθηκεύσετε την απώλεια θερµότητας έως και 40-50% ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την παράδοση της µονάδας και είναι 2 χρόνια. 2. Αυτή η µονάδα είναι εντός της κάλυψης της εγγύησης της εταιρίας µας, συµπεριλαµβανοµένων όλων των τµηµάτων τους. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SERVICE: 1. Παρακαλούµε ελέγξτε πρώτα αν η συσκευή είναι συνδεδεµένη στην πρίζα. 2. Παρακαλούµε ελέγξτε αν το καλώδιο είναι σπασµένο ή κατεστραµµένο, ενώ δεν είναι συνδεδεµένο στην πρίζα. 3. Παρακαλούµε ελέγξτε αν υπάρχει δύναµη στην έξοδο από άλλο εξοπλισµό. 4. Παρακαλούµε ελέγξτε αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιηµένος ή απενεργοποιηµένος. (Βλ. Σχήµα 1) 5. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όταν πιέζετε το κουµπί για περίπου 2-3 δευτερόλεπτα, αν και παρέχονται όλες οι παραπάνω συνθήκες παρακαλώ καλέστε στο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών τους πριν προβεί σε οποιαδήποτε εφαρµογή στη µονάδα.

7 Αφαίρεση / ιάθεση των επαναφορτιζόµενων µπαταριών Η συσκευή διαθέτει επαναφορτιζόµενη µπαταρία Ni-MH. Αφαιρέστε την µπαταρία πριν πετάξετε τη συσκευή. Ως καταναλωτής είστε νοµικά υποχρεωµένος να επιστρέψετε τελειωµένες και επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Προειδοποίηση: Αποσυνδέστε τη µηχανή από τη πρίζα, πριν αφαιρέσετε τη µπαταρία! - Χρησιµοποιήστε ένα σταυρωτό κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τη κεντρική βίδα στο πίσω µέρος της συσκευής. - Αφαιρέστε το καπάκι. - Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Επιστρέψτε τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες σε ένα ειδικό σηµείο περισυλλογής µπαταριών και/ή ηλεκτρικών συσκευών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις δηµοτικές αρχές της περιοχής σας.

8

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: MHQ-16215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ E.U. Patent NO. 1367337 Συγχαρητήρια για την επιλογή της θερμάστρας με ακτινοβολία και επαγωγή θερμότητας νέας τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

SOPRANO Pack 0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Εγκατάσταση και εγχειρίδιο χρήσης

SOPRANO Pack 0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Εγκατάσταση και εγχειρίδιο χρήσης SOPRANO Pack 0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ Εγκατάσταση και εγχειρίδιο χρήσης GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσοχή, καυτή επιφάνεια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα εξαρτήματα αυτού του προϊόντος μπορεί να γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ O ΗΤ 300 touch θερμοστάτης χώρου έχει χωριστές εξόδους για εντολή μόνο θέρμανσης και μόνο ψύξης. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

R-067 INSTRUCTION MANUAL

R-067 INSTRUCTION MANUAL Micathermic heater R-067 INSTRUCTION MANUAL d Θερμοπομπός Mica Εισαγωγή Αυτός ο νέος τύπος θερμοπομπού χρησιμοποιεί θερμικά στοιχεία Mica, η οποία είναι η κορυφαία τεχνολογία θέρμανσης στον 21ο αιώνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ PANEL ΣΕ ΓΥΑΛΙ ΜΟΝΤΕΛΟ: MHP-16214

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ PANEL ΣΕ ΓΥΑΛΙ ΜΟΝΤΕΛΟ: MHP-16214 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ PANEL ΣΕ ΓΥΑΛΙ ΜΟΝΤΕΛΟ: MHP-16214 Εισαγωγή Για να κάνετε βέλτιστη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσης και τις σχετικές σημάνσεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Diplomat DPL QH 6013

Diplomat DPL QH 6013 1 Diplomat DPL QH 6013 Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές οδηγίες για την ασφάλειά σας και την σωστή χρήση της συσκευής. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH2500 RW Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AVRX550U AVRX750U

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AVRX550U AVRX750U ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AVRX550U AVRX750U Digital UPS System Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας 2 Εγκατάσταση 3 Έλεγχος 4 Αποθήκευση και Συντήρηση 7 Εκδ. Β, Αναθ. 0 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα