ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιευθ: Αγ. Αθανασίου 4 (Κ.Ε.Γ.Ε.) Ταχ. Κώδικας: 30200, Μεσολόγγι Τηλέφωνο: FAX: Πληροφορίες: Ο.Βικάτου ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ι.Π. Μεσολογγίου, 11/4/2012 Αριθμ. Πρωτ.: Φ.666/Ο/ΛΣΤ/2368 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού: α) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου και β) για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης στο πλαίσιο του υποέργου «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» της πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» Η ΛΣΤ Ε.Π.Κ.Α έχοντας υπό τις διατάξεις: 1. Τον Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς". 2. Το Π..74/85 που αφορά στην συμπλήρωση του Π..16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 70/Β/ ), «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 3. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 /Α / ) για τον τρόπο εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων. 4. Το Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ ) για τη μελέτη των αρχαιολογικών εv γένει έργων. 1

2 5. Το Π.. 191/2003 "Περί Οργανισμού του ΥΠΠΟ". 6. Τον Ν. 2286/ (ΦΕΚ Α/19/1995) "Περί προμηθειών του ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων". 7. Το Π.. 394/1996 (ΦΕΚ/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε από το Π.. 118/2007 "Περί Κανονισμού προμηθειών ημοσίου" και το Π.. 60/ Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/247/Α/1995) "Περί ημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλων διατάξεων", όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/ «περί ημοσιονομικής ιαχείρισης και Ευθύνη». 9. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ228/Α/ ) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» του άρθρου 19 παρ.33β. 10. Το Π.. 186/2009 (ΦΕΚ 213/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 11. Του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (αρ.40,παρ.2 και 3). 12. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο πρόγραμμα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. 13. Την αριθμ /739 ΦΕΚ/ Β /1291/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παραγρ. 1 του Ν. 2362/1995». 14. Την υπ' αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α1/Π/ΕΠΑΝ28/3118/ απόφαση για την ένταξη της Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ». 15. Την υπ αριθ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΛΣΤ/108083/1771/ απόφαση για την εκτέλεση των εργασιών του Υποέργου «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΛΣΤ ΕΠΚΑ. 16. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΛΣΤ/101760/1627/ έγκριση της μελέτης «Οργάνωση και εξοπλισμός των εργαστηρίων συντήρησης και των αποθηκών του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου» 17. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΛΣΤ/69378/1101/ Υπουργική Απόφαση έγκρισης της οριστικής μουσειολογικής-μουσειογραφικής μελέτης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου 2

3 18. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις για την εκτέλεση του Έργου [ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ: , ΚΩ. ΣΑΕ014/8 & ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2011ΣΕ του Π..Ε.]. 19. Την με αρ. πρωτ. Φ.666/Ο/ΛΣΤ/1811/ Απόφαση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 20. Την με αρ. πρωτ. Φ.444/Α2-05/442/ Απόφαση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ. για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών μετά από διαδικασία κληρώσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α/ ) 21. Την με αρ. πρωτ. Φ.444/Α2-05/441/ Απόφαση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών έτους 2012, συμπεριλαμβανομένων των ενταγμένων στο ΕΣΠΑ έργων, μετά από διαδικασία κληρώσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α/ ). 22. Το από 11/4/2012 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών έτους 2012 όπου κρίθηκε άγονος ο διαγωνισμός. 23. Την με αρ. πρωτ. Φ.666/Ο/ΛΣΤ/2368/ Απόφαση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ όπου κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό και αποφασίζει την επαναπροκήρυξή του Προκηρύσσουμε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό: α) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας, με προϋπολογισμό δαπάνης ύψους μέχρι του ποσού των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. και β) για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας, με προϋπολογισμό δαπάνης ύψους μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, έντυπο οικονομικής προσφοράς, υπόδειγμα αίτησης, δύο υποδείγματα συμπλήρωσης Υπευθύνων ηλώσεων και σχέδιο σύμβασης) από 3

4 τα γραφεία της ΛΣΤ ΕΠΚΑ., Αγίου Αθανασίου 4, Μεσολόγγι,(τηλ , fax: , Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Υπεύθυνοι για το διαγωνισμό είναι οι κ. Γ. Λώλος και Σ. Πολονύφη Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 1. ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός που θα γίνει είναι πρόχειρος μειοδοτικός. Οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν από την Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών που ορίστηκε υπ αριθμ. Φ.444/Α2-05/441/ Απόφαση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι: α. η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου και β. η προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης. 3. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που μπορούν να προμηθεύσουν, να μεταφέρουν να εγκαταστήσουν ή/και να παραδώσουν έτοιμο σε λειτουργία τον εξοπλισμό εργαστηρίων συντήρησης και τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης (όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας), που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης απαραίτητα δικαιολογητικά. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα θα είναι συνταγμένα, ή επίσημα κατά Νόμο μεταφρασμένα, στη Ελληνική γλώσσα. 4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες μέχρι και την

5 5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πως οι διαγωνιζόμενοι έχουν λάβει γνώση της παρούσας διακήρυξης και των όρων που τίθενται και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. β. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφτούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου για να σχηματίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά με την απόσταση, τη θέση του έργου, τις προσβάσεις, τη διακίνηση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, τις αποστάσεις, τη στενότητα του χώρου και γενικά όλες τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών. γ. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε υπάρχουσες κατασκευές ή εγκαταστάσεις στο χώρο του Έργου, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του 'Έργου. δ. Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται η αξία προμήθειας (με αγορά) και μεταφοράς των απαιτούμενων υλικών, της εργασίας τοποθέτησής τους όπου απαιτείται αυτή, και η ασφάλιση του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί από το μειοδότη. ε. Ο ανάδοχος οφείλει, επίσης, να αντικαταστήσει τα τυχόν μη συμβατά με τα περιγραφόμενα στο Παράρτημα Α υλικά ή/και εξοπλισμό σε διάστημα 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί μετά από δύο συνεχόμενες ειδοποιήσεις, κηρύσσεται έκπτωτος στ. Οι όποιες εργασίες εκτελεστούν, θα γίνουν σύμφωνα τις οδηγίες της ομάδας Επίβλεψης του Έργου. η. Σε περίπτωση που το αντικείμενο του Έργου ολοκληρωθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των επιβλεπόντων, μπορεί η σύμβαση να λυθεί νωρίτερα από τον αρχικό προβλεπόμενο χρόνο. θ. Οικονομικές προσφορές δύναται να υποβληθούν είτε για μια είτε και για τις δύο από τις ενότητες των προκυρηχθέντων αγαθών, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα περιλαμβάνει το σύνολο των αγαθών και των ποσοτήτων της κάθε ενότητας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Το άθροισμα των επιμέρους ποσών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. για τα ζητούμενα της (α) ενότητας και το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. για τα ζητούμενα της (β) ενότητας, δηλαδή τις τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (36.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. του συνολικού προϋπολογισμού της ιακήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισμού. 5

6 6. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: α. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα). β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, επικυρωμένη, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν. υπόδειγμα). γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, επικυρωμένη, (συν. υπόδειγμα) στην οποία να αναγράφονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, ότι δηλαδή ο συμμετέχων: εν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. εν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο ( ή ισοδύναμη οργάνωση) δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο φάκελος θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το όνομα και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, καθώς και το εξής: Προσφορά για το διαγωνισμό που πραγματοποιεί η ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την α) προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου και β) για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης στο πλαίσιο του υποέργου «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ». Εντός του φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται δύο (2) υποφάκελοι: 6

7 1. Υποφάκελος Νο1 με την ένδειξη «ικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικές προδιαγραφές», ο οποίος θα περιέχει τους Υποφάκελους 1Α και 1Β: 1.Α. Υποφάκελος με την ένδειξη «ικαιολογητικά συμμετοχής» ο οποίος θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής ή ακριβή φωτοαντίγραφά τους, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτών, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 6 και ειδικότερα στις παραγράφους α-δ, και 1.Β. Υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνικές προδιαγραφές» που θα περιέχει: Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα (π.χ. CE, Energy Star, TCO, EPA, TUV, ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) του κατασκευαστή των υλικών, εφόσον πρόκειται για διαφορετική επιχείρηση από τον προσφέροντα. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι τεχνικές προδιαγραφές όπου αυτές απαιτούνται σύμφωνα με το Παράρτημα Α αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 2. Υποφάκελος Νο2 με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη και σφραγισμένη (βλ. υπόδειγμα), συννημένα το έντυπο της οικονομικής προσφοράς της κάθε ενότητας ξεχωριστά, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτής. Η οικονομική προσφορά θα έχει τη μορφή του συνημμένου στην παρούσα διακήρυξη υποδείγματος προσφοράς. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύμφωνα με τα υποδείγματα, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Η οικονομική προσφορά δύναται να υποβληθεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος θ. εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από τη δημοσιοποίηση της διακήρυξης (Τετάρτη 11Απριλίου 7

8 ) και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 έως τη 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΛΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει Αγίου Αθανασίου 4 στο Μεσολόγγι, Τ.Κ , (τηλ , , fax: , Ηλεκτρονική ιεύθυνση: εντός σφραγισμένου φακέλου. Οι φάκελοι δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισμών, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες προσφορές που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Μετά το πέρας της Πέμπτης 26 Απριλίου καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για συμμετοχή στο διαγωνισμό καμία άλλη προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Οι προσφορές που κατατίθενται στην ΛΣΤ Ε.Π.Κ.Α. μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. Η ορισθείσα επιτροπή του διαγωνισμού θα συνέλθει την επομένη εργάσιμη ημέρα της λήξης υποβολής των δικαιολογητικών του διαγωνισμού, δηλαδή την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ, στα γραφεία της ΛΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αγίου Αθανασίου 4 στο Μεσολόγγι, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης. Το φάκελο της προσφοράς θα συνοδεύει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (βλ. υπόδειγμα). Η υποβολή θα γίνεται στην Υπηρεσία αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους επικυρωμένη από ημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη η οποία θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί μέχρι την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 έως τη 13:00 μ.μ., κατά τις ώρες 8 έως 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΛΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αγίου Αθανασίου 4 στο Μεσολόγγι, Τηλ: , ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο διαγωνισμός θα γίνει με συνολική μειοδοτική προσφορά είτε για μια είτε και για τις δύο από τις ενότητες των προκυρηχθέντων αγαθών, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα περιλαμβάνει το σύνολο των αγαθών και των ποσοτήτων της κάθε ενότητας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, εφόσον όμως εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα περιγραφόμενα αγαθά στο Παράρτημα Α της παρούσας και περιλαμβάνονται στον Υποφάκελο με την ένδειξη «ικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικές προδιαγραφές». 8

9 Οι προσφέροντες που έχει αποδειχθεί ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλουν είναι ανακριβή ή οι φάκελοι δεν περιέχουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6, αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας. Οι προσφέροντες από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε επίσημη ελληνική μετάφραση. 9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή όπως διαμορφωθεί με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που πιθανόν χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.. 118/2007, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 32 του 118/ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισμών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Η επιτροπή του διαγωνισμού παραλαμβάνει τους φακέλους, αριθμεί και μονογράφει τον κυρίως φάκελο, τον αποσφραγίζει και μονογράφει τους υποφακέλους. Η επιτροπή του διαγωνισμού ανοίγει τον Υποφάκελο Νο1 με την ένδειξη «ικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικές προδιαγραφές» τον αποσφραγίζει και μονογράφει τους Υποφακέλους 1Α και 1Β. Εν συνεχεία ανοίγει τον Υποφάκελο 1Α με την ένδειξη «ικαιολογητικά συμμετοχής», ελέγχει την πληρότητα και αξιολογεί. Ακόλουθα η επιτροπή διαγωνισμού ανοίγει τον Υποφάκελο 1Β με την ένδειξη «Τεχνικές προδιαγραφές» ελέγχει την πληρότητα και αξιολογεί. Ο φάκελος «Τεχνικές προδιαγραφές» (1Β) και ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» (Υποφάκελος Νο2) για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. Ομοίως, ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» (Υποφάκελος Νο2), για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των «Τεχνικών προδιαγραφών» αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. 9

10 Ο φάκελος της «οικονομικής προσφοράς» θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προδιαγραφών. 11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας της κάθε ενότητας εφόσον όμως εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Υποφάκελο 1Β με την ένδειξη «Τεχνικές προδιαγραφές». Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου και της προμήθειας των αναλώσιμων υλικών συντήρησης. 12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των προσφορών τους, η ΛΣΤ ΕΠΚΑ, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. 13. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων. Η ΛΣΤ Ε.Π.Κ.Α. ειδοποιεί εγγράφως το μειοδότη κάθε ενότητας του διαγωνισμού ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε σε αυτόν και τον καλεί για την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών, πριν την υπογραφή της σύμβασης: 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής σε ισχύ, από το οποίο θα προκύπτει, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμων οργανώσεων σε ισχύ, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτά. 10

11 3. Πλήρη στοιχεία της νόμιμης εκπροσώπησης (καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσής του) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι προσωπική επιχείρηση και στερείται καταστατικού. 4. Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σε περίπτωση που εν τω μεταξύ έχουν λήξει οι υποβαλλόμενες με την προσφορά ενημερότητες. 5. Σε περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στον ανάδοχο και αυτός δεν προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ., χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, αυτή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με απλή δήλωσή. 14. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Με την υπογραφή της σύμβασης (συν. σχέδιο σύμβασης), ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει, να μεταφέρει, να εγκαταστήσει και να παραδώσει έτοιμο σε λειτουργία τον εξοπλισμό εργαστηρίων συντήρησης και τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης (όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας) εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση των ζητούμενων αγαθών (εξοπλισμός - όργανα και εργαλεία - εργαστηρίων συντήρησης και αναλώσιμων υλικών συντήρησης) θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Οι όποιες εργασίες εκτελεστούν, θα γίνουν σύμφωνα τις οδηγίες της ομάδας Επίβλεψης του Έργου. 15. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας της κάθε ενότητας του διαγωνισμού, ήτοι του εξοπλισμού των εργαστηρίων συντήρησης ή/και της προμήθειας των αναλώσιμων υλικών συντήρησης. Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της ΛΣΤ ΕΠΚΑ, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.444/Α2-05/442/ Απόφαση. Η μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση όλων των παραπάνω υλικών θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της ΛΣΤ ΕΠΚΑ τα εξής δικαιολογητικά: i. Νόμιμα παραστατικά πώλησης. ii. Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 11

12 iii. Εξοφλητική απόδειξη καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με την νόμιμη παρακράτηση φόρου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» [ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ:363854, ΚΩ. ΣΑ Ε014/8 & ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑΕ 2011ΣΕ : του Π..Ε.]. 16. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Το κείμενο της ιακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΛΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην ιστοσελίδα και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Η Προϊσταμένη της Εφορείας ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ Αρχαιολόγος Συνημμένα: Τεχνική έκθεση - Παράρτημα Α Έντυπο οικονομικής προσφοράς Υπόδειγμα αίτησης Υποδείγματα υπεύθυνης δήλωσης (Σχετικό Άρθρο 6.β και 6.γ) Σχέδια σύμβασης 12

13 Ι.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α α) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου και β) για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης στο πλαίσιο του υποέργου «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» Απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των οργάνων του εξοπλισμού των εργαστηρίων συντήρησης και των αναλώσιμων υλικών συντήρησης Α) Εξοπλισμός εργαστηρίων συντήρησης. Α/Α Είδος Αντικειμένου Περιγραφή 1 Ξηρός αποστειρωτικός ψηφιακός κλίβανος υνατότητα αφύγρανσης αντικειμένων, αποστείρωσης εργαλείων, τήξη ή θέρμανση Θάλαμος από ηλεκτρογαλβανισμένο αλουμίνιο Εξωτερικό: ανοξείδωτο ατσάλι, επιχρισμένο με βαφή φούρνου τριπλής μόνωσης Σύστημα σφραγίσματος πόρτας που να εγγυάται μηδενικές απώλειες θερμότητας Να έχει φυσική ροή αέρα Ρυθμιζόμενο μέσω μικροϋπολογιστή με πίνακα ψηφιακό πίνακα ελέγχου θερμοκρασίας και χρόνου. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να διαθέτει: o Ψηφιακή προβολή τρέχουσας θερμοκρασίας, θερμοκρασίας προγραμματισμού και κωδικών σφάλματος o Ψηφιακή προβολή χρόνου προγραμματισμού και λειτουργιάς o Κουμπί διακοπής συναγερμού o Κουμπί έναρξης και τερματισμού λειτουργιάς o Κουμπί αποθήκευσης θερμοκρασίας λειτουργιάς o Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας o Κουμπί αποθήκευσης χρόνου λειτουργίας o Κουμπί ρύθμισης χρόνου o Ένδειξη (led) θέρμανσης θαλάμου o Ένδειξη (led) συναγερμού στο τέλος του προγράμματος ή όταν υπάρχει σφάλμα Ωφέλιμος όγκος 44 lt Με θυρίδα απαγωγής ατμών και θερμοστάτη ασφαλείας (50 C ως 300 C) Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας τύπου ή ισοδύναμο FE-CONST Να διαθέτει θερμοστάτη εκτόνωσης αερίου (GAS EXPANSION THERMOSTAT) Να διαθέτει λειτουργία χρονοδιακόπτη 1min-999min καθώς και συνεχόμενη λειτουργία Τάση: 220V, 50Hz Εύρος θερμοκρασιών: 50 C -250 C ιακύμανση θερμοκρασίας: ± 1 C Ισοκατανομή θερμοκρασίας ± 2 C Κατανάλωση ενέργειας:800w Ενδεικτικές διαστάσεις: 81Χ56Χ61,5cm 13

14 Χρονοδιακόπτης: 100h και συνεχόμενη λειτουργία Αριθμός ραφιών:2/7 Να διαθέτει σήμανση CE Να διαθέτει σήμανση ISO Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 2 Ψηφιακός ζυγός ακριβείας Να διαθέτει ικανότητα ζύγισης 4000 g Να διαθέτει ακρίβεια ζύγισης 0,1 g Να διαθέτει γραμμικότητα 0,3 + g Να διαθέτει επαναληψιμότητα 0,1 < + g Να διαθέτει μέτρηση σε διαφορετικές μονάδες μάζας: TLT, DWT, MO, TOL, GR, OZ, OZT, LB, KG, TLH Να διαθέτει εφαρμογές που περιλαμβάνουν: μέτρηση τεμαχίων με διαφορετικά δείγματα αναφοράς, ποσοστιαία ζύγιση (προβολή της απόκλισης % από το βάρος αναφοράς), λήψη και αποθήκευση απόβαρου και καθαρού βάρους, άθροιση και προβολή συνολικών αποτελεσμάτων. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης στοιχείων ζύγισης με ημερομηνία, ώρα και κωδικό. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD με υψηλή ευκρίνεια (ύψος ψηφίου τουλάχιστον 14 mm) Να διαθέτει δίσκο ζύγισης από ανοξείδωτο ατσάλι διαστ. περίπου150 X 150 mm Να διαθέτει προστατευτικό περίβλημα πληκτρολογίου και περιβλήματος που μπορεί να αλλαχθεί Να διαθέτει πρόγραμμα γρήγορης βαθμονόμησης (CAL) Να διαθέτει εξωτερικά σταθμά 2000 GR Να διαθέτει πλαστικό περίβλημα Να διαθέτει καλώδια σύνδεσης με Η/Υ και εκτυπωτή Να διαθέτει μικρές διαστάσεις Να λειτουργεί με μπαταρίες και με μετασχηματιστή 230 V / 50 HZ. Να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση μετά την πάροδο 3 λεπτών σε αδράνεια (στη λειτουργία με μπαταρίες) Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας με εξωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία Να έχει βάρος περίπου 1 kg Να διαθέτει σήμανση CE Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 3 Πεχάμετρο φορητό (Τύπου ή ισοδύναμο Hanna HI 83141) με παρελκόμενα (ηλεκτρόδιο, διαλύματα βαθμονόμησης και καθαρισμού, κατσαβίδι βαθμονόμησης, θήκη και μπαταρία). Να διαθέτει: Εύρος μετρήσεων 0.00 ως ph, ± 1999mV, 0.0 C ως C Αναλυτικότητα: 0.01 ph, 1mV, 0.1 C Ακρίβεια: ± 0.01 ph, ± 1mV, ± 0.4 C Ηλεκτρόδιο HI 1217D, με καλώδιο 1μ Βαθμονόμηση 2 σημείων Συνυπολογισμό θερμοκρασίας αυτόματα από 0 ως 70 C Μικρές διαστάσεις και βάρος (περίπου 180gr) Να είναι ψηφιακό Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 4 Αγωγιμόμετρο φορητό (τύπου ή ισοδύναμο Hanna HI 99300) με δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας και TDS (ολικά διαλυτά στερεά) Αδιάβροχο Ψηφιακό Να λειτουργεί με μπαταρίες Με οθόνη LCD με ένδειξη επιπέδου μπαταρίας 14

15 Σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης/ προστασίας από λανθασμένες μετρήσεις λόγω ανεπάρκειας μπαταρίας (B.E.P.S.) Εύρος μετρήσεων: μs/cm-ec, ppm-tds, 0.0 C 60.0 C Αναλυτικότητα: 1 μs/cm-ec, 1 ppm, 0.1 C Ακρίβεια: ±2% σε όλη την κλίμακα EC/TDS, ± 0.5 C Ηλεκτρόδιο HI με καλώδιο 1μ Βαθμονόμηση αυτόματη ενός σημείου EC/TDS, 1500 ppm ή 1382 ppm ή 1413μS/cm Συνυπολογισμό θερμοκρασίας αυτόματα από 0 ως 60 C με ρυθμιζόμενο συντελεστή από 0 ως 2.4% C με βήμα 0.1% Μικρές διαστάσεις και βάρος (περίπου 200gr) Να διαθέτει σκληρή θήκη μεταφοράς Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 5 Μαγνητικός Θερμαινόμενος Αναδευτήρας Εργαστηριακού τύπου, με διακόπτη on-off, δύο ρυθμιστικά κομβία θερμοκρασίας και ταχύτητας ανάδευσης. Ανοξείδωτη θερμαινόμενη επιφάνεια κράματος αλουμινίου και βάση βαμμένη με ειδική εποξειδική βαφή ανθεκτική σε όλα τα χημικά. Να διαθέτει: Ικανότητα ανάδευσης 5 lt Ταχύτητα ανάδευσης στροφές/λεπτό Θερμαντική ισχύ 600 W Τάση λειτουργίας 220 V AC/50 Hz Ρύθμιση θερμοκρασίας C ιάμετρο θερμαινόμενης πλάκας περίπου 150mm Τάξη προστασίας IP42 Βάρος ως 2,7 kg Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 6 Μικρομότορ τύπου ή ισοδύναμο multi στροφές Επιτραπέζιος μικροτροχός εργαστηρίου αθόρυβος και χωρίς κραδασμούς με μια μονάδα τροφοδοσίας και ελέγχου και εργαλείο χειρός, το οποίο συνδέεται με τη μονάδα ελέγχου με εύκαμπτο καλώδιο. Να διαθέτει: εξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία Πλαστικό κέλυφος Ταχύτητα περιστροφής ως Πλήρη ρύθμιση στροφών από 1000 ως 50000rpm Τεχνολογία ημιαγωγών Λειτουργία αυτόνομη ή με ποδοδιακόπτη Σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση Ψηφιακή οθόνη απεικόνισης στροφών λειτουργίας Να μπορεί να δεχτεί ένα micromotor και παρελκόμενα (όπως βουρτσάκια, φρέζες κτλ). Ροπή 7.8 Ncm Ισχύς 230 W ιαστάσεις micromotor: Ø 27mm X 159 mm Να διαθέτει σήμανση CE Να διαθέτει σήμανση ISO 9001 Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 7 Λάμπα μεγεθυντική επιτραπέζια στρογγυλή Να διαθέτει: Λάμπα φθορισμού 22 W Βραχίονα 24 ιντσών με εξωτερικό ελατήριο ικανό να τον σταθεροποιεί σε κάθε θέση Μεγεθυντική κεφαλή να κινείται σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο 15

16 Φακός διαμέτρου 127mm, 3 διόπτρων με μεγέθυνση 1,75Χ Σφιγκτήρα προσαρμογής σε πάγκο εργασίας Μετασχηματιστή ενσωματωμένο στον βραχίονα Σήμανση CE Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 8 Πιστόλι θερμού αέρα τύπου ή ισοδύναμο Bosch GSG 660 LCD Πιστόλι θερμού αέρα με υψηλή παροχή αέρα. Να διαθέτει Ηλεκτρονική αδιαβάθμητη ρύθμιση θερμοκρασίας από 50 ως 660 C και προβολή της θερμοκρασίας μέσω LCD οθόνης Ηλεκτρονική ρύθμιση παροχής αέρα, lt/min Μνήμες αποθήκευσης 4 βασικών ρυθμίσεων θερμοκρασίας- παροχής αέρα Να διαθέτει φίλτρο Να διαθέτει λειτουργία ψύξης Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής σταθεροποίησης Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση Να περιλαμβάνει κασετίνα εργαλείων, δύο ακροφύσια (επιφανειών 50mm και προστασίας γυαλιού 75 mm) Ισχύς 2300W 220 V Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς ή τις κατασκευαστικές συστάσεις: ΕΝ 60335, σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 73/23/ΕΟΚ, 89/336/ΕΟΚ (CE 03) Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 9 Ξέστρο υπερήχων αέρα με τρία ακροφύσια τύπου ή ισοδύναμο Air Scale PL006 Κατάλληλο για τη συντήρηση μεταλλικών αντικειμένων (αφαίρεση προϊόντων διάβρωσης). Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να λειτουργεί αποκλειστικά με αέρα και ψύξης του χωρίς νερό αλλά με αέρα Να λειτουργεί με χρήση πεπιεσμένου αέρα χαμηλής κατανάλωσης Να μπορεί να εξυπηρετηθεί ακόμα και από μικρούς αεροσυμπιεστές Να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να υπερθερμαίνεται Οι ρυθμίσεις του να είναι ίδιες όπως των ηλεκτρικών ξέστρων με πλήρη ρύθμιση δονήσεων ανά δευτερόλεπτο Να μπορεί εναλλακτικά να συνδεθεί και με παροχή νερού προκειμένου και να ψύχεται περισσότερο αλλά και για να απομακρύνονται τα κατάλοιπα του καθαρισμού (λίθος, κεραμικά, κτλ) Τοποθέτηση σε πάγκο εργασίας αλλά και δυνατότητα ανάρτησης Να παραδίδεται με τα κάτωθι παρελκόμενα: βάση στήριξης και εναπόθεσης λαβής, ποδοδιακόπτη λειτουργίας, ρυθμιστή πίεσης 0-6 bar, φίλτρο κατακράτησης υγρασίας με βαλβίδα εκτόνωσης, μανόμετρο ένδειξης πίεσης 0-12 bar, 3 ακροφύσια (universal, sickle, perio), κλειδί σύσφιξης και εναλλαγής ακροφυσίων. Συχνότητα ταλάντωσης Hz Πίεση λειτουργίας 2,5-3,0 bar (35 PSI- 42 PSI) Μήκος σωλήνα σύνδεσης λαβής 110cm Μήκος σωλήνα ποδοδιακόπτη 2 m Μήκος σωλήνα με παροχή αέρα 2m Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 10 Ερμάριo Ευφ-Τοξικ,φύλαξης τοξικών και ευφλεκτων ουσιων τύπου ή ισοδύναμο «chemisafe combistorage 2» Ερμάριο αποθήκευσης εύφλεκτων, οξέων, βάσεων με δύο ξεχωριστούς θαλάμους και αυτόνομες πόρτες, με αντιεκρηκτικό απαγωγό αερίων και φίλτρο ενεργού άνθρακα, με 16

17 δυνατότητα αντικατάστασης. Κατασκευασμένο από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 1/1 και 5/2 mm, με εν ψυχρώ διαμόρφωση, εξωτερική συμπαγή κατασκευή (χωρίς ενώσεις), βαμμένα με οξυάντοχες εποξικές ρητίνες. Το μοτέρ του απαγωγού να διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση και να εντάσσεται στην IP 44 κλάση σύμφωνα με το DIN Να διαθέτει πιστοποίηση : EN και CEI 66-5 Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξωτερικές ιαστάσεις: 60Χ 70 Χ 1,75 εκ. Απορρόφηση απαγωγού: 200 m 3 /h Τροφοδοσία 220/230 V, 50 Hz, single phase Ισχύς 31 W Προκειμένου για το διαμέρισμα φύλαξης τοξικών ουσιών: Να διαθέτει αυτόνομη πόρτα με κλείδωμα. Να διαθέτει δυο μεταλλικά ράφια με σύστημα κατακράτησης υγρών ρυθμιζόμενα καθ ύψος, ένα βαμμένο χαλύβδινο για αποθήκευση όξινων ουσιών και ένα ανοξείδωτο χαλύβδινο για αποθήκευση αλκαλικών ουσιών. Προκειμένου για το διαμέρισμα φύλαξης εύφλεκτων ουσιών: Να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα αντοχής σε πυρκαγιά τουλάχιστον 30min Να διαθέτει αυτόνομη πόρτα με κλείδωμα και αυτόματο υδραυλικό κλείσιμο Να διαθέτει αυτόματο σύστημα σφραγίσματος τόσο της πόρτας όσο και των διόδων του αέρα σε περίπτωση ανόδου της εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας (70 ο c / 100 ο c). Να διαθέτει ένα μεταλλικό ράφι τύπου λαχανίδας με διάτρητη άνω επιφάνεια τοποθέτησης των δοχείων. Να διαθέτει γείωση για την αποφυγή δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 11 Μικροαμμοβολή φορητή με ποδοδιακόπτη τύπου ή ισοδύναμο Renfert basic mobil foot μm Κατάλληλη για εργασία σε θαλάμους αμμοβόλησης ή εξωτερικό χώρο, χωρίς να απαιτείται τροφοδοσία ρεύματος, αλλά μόνο σύνδεση με πεπιεσμένο αέρα. Για τον επιφανειακό καθαρισμό μετάλλων, κεραμικών, πέτρας κτλ. Να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης περιεχόμενης υγρασίας του αέρα με διακόπτη εκτόνωσης, μανόμετρο, ποδοδιακόπτη υψηλής ευαισθησίας που μπορεί να ενεργοποιηθεί από κάθε θέση (360 ). Με ενσωματωμένο διακόπτη ελέγχου ρύθμισης πίεσης. Να διαθέτει κάδο χωρητικότητας 1000ml και να μπορεί να δεχθεί υλικά αποτριβής μm. Να περιλαμβάνονται ως παρελκόμενα: μια εργονομικά σχεδιασμένη λαβή ακροφυσίου, 3 ακροφύσια καρβιδίου (Ø 0,65mm, 2,00 mm, 1,20 mm). Να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί ακροφύσια καρβιδίου κυκλικής διατομής Ø από 0,4mm ως 2mm και πεπλατισμένα διαστάσεων 0.3 Χ 3.5 mm και 1.5Χ3.5 mm Να διαθέτει σήμανση CE. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πίεση εργασίας 1-6 bar Εξωτερική πίεση αέρα 6-8 bar ιαστάσεις Π Χ Υ Χ Β: 22εκ Χ 26 εκ Χ 13εκ. Κατανάλωση αέρα 120lt/min στα 6 bar Στάθμη θορύβου μικρότερη από 72 db κατά DIN KL3 Μέγιστο βάρος 2,5 kg Σήμανση CE Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 12 Θάλαμος εργασίας μικροαμμοβολής τύπου ή ισοδύναμο Box 4 CTS 17

18 Α) Τεχνικά χαρακτηριστικά για τον τύπο ή ισοδύναμου Box 4 CTS Επιτραπέζιος, κατάλληλος για εργασίες που απαιτούν αεροστεγανότητα (καθαρισμό επιφανειών με τροχό κτλ). Να διαθέτει: Πόρτα εισαγωγής των αντικειμένων με ειδικά παρεμβύσματα που να αποτρέπουν τη διαφυγή σκόνης στο χώρο εργασίας ύο οπές με μανίκια και γάντια Αεροστεγής Ενσωματωμένο απορροφητήρα 220 Volt/50 Hz με αντικαθιστώμενες σακούλες συλλογής σκόνης υνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα επαγωγής Πόρτα με γυαλί παρατήρησης και προστατευτική μεμβράνη Εσωτερικό φωτισμό και διακόπτη λειτουργίας Εσωτερική σχάρα τοποθέτησης αντικειμένων Τέσσερις οπές για το ακροφύσιο και το σωλήνα της αμμοβολής με τάπα κλεισίματος Εσωτερικό σύστημα αφαίρεσης των υλικών αποτριβής Με εύκολη αλλαγή και άδειασμα σακούλας κατακράτησης σκόνης Βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή Εσωτερικές ιαστάσεις: περίπου 70 Χ 40 Χ 35εκ. Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 13 Θερμαινόμενος κάδος υπερήχων τύπου ή ισοδύναμου elmasonic S Ευρωπαϊκής προέλευσης Θερμαινόμενος κάδος υπερήχων με χωρητικότητα δεξαμενής 1, 75lt εξαμενή και περίβλημα από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας κατάλληλο για υδατικά διαλύματα απορρυπαντικών. Να περιλαμβάνει ως παρελκόμενα καπάκι και καλάθι εμβάπτισης από ανοξείδωτο χάλυβα Να διαθέτει: θερμοστάτη με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας με περιστροφικό επιλογέα στην πρόσοψη της συσκευής σε πίνακα ελάγχου, από 30 C ως 80 C σε βήματα των 5 C, με παράλληλη προβολή της επιλεγόμενης και τρέχουσας θερμοκρασίας μέσω led. Συχνότητα υπερήχων 37 Hz Ισχύ θέρμανσης υπερήχων 60/35 W Κουμπί έναρξης και τερματισμού της εκπομπής υπερήχων, συχνότητας 37 Hz, στον πίνακα ελέγχου. Προβολή της λειτουργίας εκπομπής υπερήχων μέσω led Κλιμακούμενη ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας (καθαρισμού) από χρονοδιακόπτη από 0 ως 30 min με αυτόματη απενεργοποίηση μετά τη λήξη. Προβολή επιλεγόμενου και εναπομείναντος χρόνου μέσω led Θέση συνεχόμενης λειτουργίας Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 12 ώρες λειτουργίας Ειδικό σύστημα σάρωσης (sweep) για ομοιόμορφη κατανομή του πεδίου υπερήχων και προβολή της λειτουργίας του μέσω led. Λειτουργίες Degas με αντίστοιχο επιλογέα και auto-degas, με προβολή τους μέσω led. Βαλβίδα απορροής διαλύματος διαμέτρου 3/8 Μεταλλάκτες ενέργειας υψηλής απόδοσης Σύστημα προστασίας σε περίπτωση θέρμανσης χωρίς προσθήκη υγρού στον κάδο Πίνακα ελέγχου με μερική αδιοβροχοποίηση Ηλεκτρονικούς περιστροφικούς επιλογείς Αυτόματη ανάμιξη διαλύματος κατά τη διάρκεια της θέρμανσης Αυτόματη λειτουργία υπερήχων εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία Περίβλημα κάδου και κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι, με ένδειξη κατώτατου σημείου 18

19 πλήρωσης της δεξαμενής Κάδο με τάξη προστασίας IP23,σήμανση CE και διαδικασία παραγωγής σύμφωνα με ISO 9001 Σήμανση CE Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 14 Ηλεκτρική σκούπα μουσειακής χρήσης τύπου ή ισοδύναμο Museum Blowvac Electronic Hepa Ειδική σκούπα για απομάκρυνση σκόνης και σωματιδίων από προθήκες μουσείων, εκθεσιακών χώρων και αρχείων. Να διαθέτει: υνατότητα χρήσης και ως φυσητήρα ενσωματωμένο σύστημα φυσήματος αέρα Ρυθμιζόμενη ένταση απορρόφησης από 0-100% Σύστημα φιλτραρίσματος 6 βαθμίδων με αντιβακτηριδιακό φίλτρο, με δυνατότητα κατακράτησης σωματιδίων έως 0,3 mic και παγίδευσης σπορίων μούχλας Τάση: 220V, 50 Hz Ισχύς 500W Μήκος καλωδίου 5m Φίλτρο: κατακράτηση % σωματιδίων 0.3 mic Χωρητικότητα: 1.2 lt Μικρές διαστάσεις και βάρος (ενδεικτικά 31Χ13Χ18εκ και 2.2kg) Περίβλημα από αντιστατικό ABS Σωλήνας σύνδεσης: ελαστικός με ειδικά ακροφύσια από μαλακό υλικό μήκους 13mm Παρελκόμενα: σετ μίνι ακροφυσίων, πεπλατυσμένο ακροφύσιο που δέχεται βούρτσα, μακρύ ελαστικό κυλινδρικό ακροφύσιο, ιμάντα ανάρτησης και 5 ανταλλακτικές σακούλες Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 15 Αντλία κενού και παρελκόμενα σύνδεσης τύπου ή ισοδύναμο STAG TST22 Φορητή αντλία κενού διβάθμια (ελαίου) για εφαρμογές υψηλού κενού στο εργαστήριο. Να διαθέτει: Αντικραδασμική βάση Κινητήρα υψηλής ροπής Περίβλημα αλουμινίου Ειδικό εξάρτημα εκτόνωσης αερίων (gas ballast) υνατότητα οπτικού ελέγχου της στάθμης του ελαίου Βαλβίδα αποστράγγισης του ελαίου Τροφοδοσία: 229 V, 50 Hz Απόδοση: 70lt/min Τελικό κενό: 2,5 mbar Ισχύς: 1/3hp Παρελκόμενα: Σετ σύνδεσης αντλίας-ξηραντήρα κενού: από εύκαμπτο σωλήνα υψηλού κενού μήκους 1,5μ με μανόμετρο υποπίεσης -1bar και κατάλληλη διατομή ώστε να εφαρμόζει αεροστεγώς και στην αντλία κενού και στη βάνα του ξηραντήρα απευθείας και σφιγκτήρες. Συνολικό μήκος τουλάχιστον 1μ. Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 16 Ξηραντήρας κενού ασφαλείας, τύπου ή ισοδύναμο Sklarny Kavalier AS Από διαφανές ειδικό γυαλί με σμυρισμένες επιφάνειες εφαρμογής. Να διαθέτει: Καπάκι, βάση και ειδική βάνα σύνδεσης και εκτόνωσης κενού Αφαιρούμενη στρόφιγγα σύνδεσης και εκτόνωσης αερίου 19

20 Εσωτερική ενδιάμεση αφαιρούμενη διάτρητη βάση πορσελάνης ιάμετρος 25 εκ. Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 17 Κρουστικό τύπου ή ισοδύναμο «BOSCH GBH 2-24 DSR plus» με κασετίνα Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ονομαστική ισχύς: 680 W ιάμ. τρυπήματος σε μπετόν με ελικοειδές τρυπάνι SDS-PUS: 4-24mm Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα (με τσοκ) :13 mm Ροπή: 15 Nm Ταχύτητα: /min Ρυθμός κρούσης: /min Κρουστική ισχύς: 2,4 J Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 18 Κρουστικό τύπου ή ισοδύναμο «Record Rower 480» Τροφοδοσία εναλασσόμενο ρεύμα 220V, 50/60 Hz Αδιαβάθμητο διακόπτη ρύθμισης έντασης των δονήσεων και της απόκρουσης ιακόπτη λειτουργείας 4 ακίδες καρβιδίου (extra fine, heavy duty, χάλυβα, λείανσης) Κρούσεις /δευτ.: 100 Ισχύς 48 W Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 19 Υδραυλικό παλετοφόρο με δυνατότητα μεταφοράς ως 2500kg Επαγγελματικό, με ενισχυμένη αντλία, ομαλή και εύκολη κίνηση και διπλά ράουλα. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Φορτίο: 2500 kg Σήμανση: CE Ταχύτητα ανύψωσης: 13 str Ταχύτητα κατάβασης: 0,05m/s Μεγ. Ανύψωση: 200mm Μήκος Πιρουνιών: 1150 mm Πλάτος πιρουνιών:150 mm Συνολικό πλάτος:500 mm Συνολικό μήκος:1550 mm Συνολικό ύψος: 1160 mm ιάμετρος στροφής:1367 mm Αριθμός οπίσθιων τροχών: 2 Αριθμός εμπρόσθιων τροχών (ράουλα): 4 Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 20 Τροχήλατος εργαλειοφορέας Στιβαρή κατασκευή Συρόμενες και αποσπώμενες επιφάνειες Τροχήλατος μηχανισμός με φρένο Να διαθέτει 6 συρτάρια, 4 ρόδες, βάρος 60 κιλά Ενδεικτικές ιαστάσεις 71 Χ 48 Χ 90 εκ. Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 21 Καταγραφικό θερμοκρασίας/υγρασίας & λογισμικό, τύπου ή ισοδύναμο «datalogger RH/T Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Θερμοκρασίας Αισθητήρας Precision Thermistor Εύρος: 0 C ως + 65 C 20

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ A Πληροφορίες: Ιωάν. Σπυροπούλου E-mail: legadv@nagref.gr Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 120/2014

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 120/2014 Διακήρυξη υπ αρίθμ. 120/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση της Φ.814/214/180735/Σ.780/23 Ιουν. 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα