ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιευθ: Αγ. Αθανασίου 4 (Κ.Ε.Γ.Ε.) Ταχ. Κώδικας: 30200, Μεσολόγγι Τηλέφωνο: FAX: Πληροφορίες: Ο.Βικάτου ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ι.Π. Μεσολογγίου, 11/4/2012 Αριθμ. Πρωτ.: Φ.666/Ο/ΛΣΤ/2368 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού: α) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου και β) για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης στο πλαίσιο του υποέργου «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» της πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» Η ΛΣΤ Ε.Π.Κ.Α έχοντας υπό τις διατάξεις: 1. Τον Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς". 2. Το Π..74/85 που αφορά στην συμπλήρωση του Π..16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 70/Β/ ), «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 3. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 /Α / ) για τον τρόπο εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων. 4. Το Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ ) για τη μελέτη των αρχαιολογικών εv γένει έργων. 1

2 5. Το Π.. 191/2003 "Περί Οργανισμού του ΥΠΠΟ". 6. Τον Ν. 2286/ (ΦΕΚ Α/19/1995) "Περί προμηθειών του ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων". 7. Το Π.. 394/1996 (ΦΕΚ/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε από το Π.. 118/2007 "Περί Κανονισμού προμηθειών ημοσίου" και το Π.. 60/ Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/247/Α/1995) "Περί ημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλων διατάξεων", όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/ «περί ημοσιονομικής ιαχείρισης και Ευθύνη». 9. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ228/Α/ ) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» του άρθρου 19 παρ.33β. 10. Το Π.. 186/2009 (ΦΕΚ 213/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 11. Του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (αρ.40,παρ.2 και 3). 12. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο πρόγραμμα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. 13. Την αριθμ /739 ΦΕΚ/ Β /1291/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παραγρ. 1 του Ν. 2362/1995». 14. Την υπ' αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α1/Π/ΕΠΑΝ28/3118/ απόφαση για την ένταξη της Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ». 15. Την υπ αριθ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΛΣΤ/108083/1771/ απόφαση για την εκτέλεση των εργασιών του Υποέργου «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΛΣΤ ΕΠΚΑ. 16. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΛΣΤ/101760/1627/ έγκριση της μελέτης «Οργάνωση και εξοπλισμός των εργαστηρίων συντήρησης και των αποθηκών του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου» 17. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΛΣΤ/69378/1101/ Υπουργική Απόφαση έγκρισης της οριστικής μουσειολογικής-μουσειογραφικής μελέτης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου 2

3 18. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις για την εκτέλεση του Έργου [ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ: , ΚΩ. ΣΑΕ014/8 & ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2011ΣΕ του Π..Ε.]. 19. Την με αρ. πρωτ. Φ.666/Ο/ΛΣΤ/1811/ Απόφαση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 20. Την με αρ. πρωτ. Φ.444/Α2-05/442/ Απόφαση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ. για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών μετά από διαδικασία κληρώσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α/ ) 21. Την με αρ. πρωτ. Φ.444/Α2-05/441/ Απόφαση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών έτους 2012, συμπεριλαμβανομένων των ενταγμένων στο ΕΣΠΑ έργων, μετά από διαδικασία κληρώσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α/ ). 22. Το από 11/4/2012 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών έτους 2012 όπου κρίθηκε άγονος ο διαγωνισμός. 23. Την με αρ. πρωτ. Φ.666/Ο/ΛΣΤ/2368/ Απόφαση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ όπου κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό και αποφασίζει την επαναπροκήρυξή του Προκηρύσσουμε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό: α) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας, με προϋπολογισμό δαπάνης ύψους μέχρι του ποσού των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. και β) για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας, με προϋπολογισμό δαπάνης ύψους μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, έντυπο οικονομικής προσφοράς, υπόδειγμα αίτησης, δύο υποδείγματα συμπλήρωσης Υπευθύνων ηλώσεων και σχέδιο σύμβασης) από 3

4 τα γραφεία της ΛΣΤ ΕΠΚΑ., Αγίου Αθανασίου 4, Μεσολόγγι,(τηλ , fax: , Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Υπεύθυνοι για το διαγωνισμό είναι οι κ. Γ. Λώλος και Σ. Πολονύφη Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 1. ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός που θα γίνει είναι πρόχειρος μειοδοτικός. Οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν από την Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών που ορίστηκε υπ αριθμ. Φ.444/Α2-05/441/ Απόφαση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι: α. η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου και β. η προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης. 3. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που μπορούν να προμηθεύσουν, να μεταφέρουν να εγκαταστήσουν ή/και να παραδώσουν έτοιμο σε λειτουργία τον εξοπλισμό εργαστηρίων συντήρησης και τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης (όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας), που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης απαραίτητα δικαιολογητικά. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα θα είναι συνταγμένα, ή επίσημα κατά Νόμο μεταφρασμένα, στη Ελληνική γλώσσα. 4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες μέχρι και την

5 5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πως οι διαγωνιζόμενοι έχουν λάβει γνώση της παρούσας διακήρυξης και των όρων που τίθενται και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. β. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφτούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου για να σχηματίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά με την απόσταση, τη θέση του έργου, τις προσβάσεις, τη διακίνηση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, τις αποστάσεις, τη στενότητα του χώρου και γενικά όλες τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών. γ. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε υπάρχουσες κατασκευές ή εγκαταστάσεις στο χώρο του Έργου, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του 'Έργου. δ. Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται η αξία προμήθειας (με αγορά) και μεταφοράς των απαιτούμενων υλικών, της εργασίας τοποθέτησής τους όπου απαιτείται αυτή, και η ασφάλιση του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί από το μειοδότη. ε. Ο ανάδοχος οφείλει, επίσης, να αντικαταστήσει τα τυχόν μη συμβατά με τα περιγραφόμενα στο Παράρτημα Α υλικά ή/και εξοπλισμό σε διάστημα 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί μετά από δύο συνεχόμενες ειδοποιήσεις, κηρύσσεται έκπτωτος στ. Οι όποιες εργασίες εκτελεστούν, θα γίνουν σύμφωνα τις οδηγίες της ομάδας Επίβλεψης του Έργου. η. Σε περίπτωση που το αντικείμενο του Έργου ολοκληρωθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των επιβλεπόντων, μπορεί η σύμβαση να λυθεί νωρίτερα από τον αρχικό προβλεπόμενο χρόνο. θ. Οικονομικές προσφορές δύναται να υποβληθούν είτε για μια είτε και για τις δύο από τις ενότητες των προκυρηχθέντων αγαθών, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα περιλαμβάνει το σύνολο των αγαθών και των ποσοτήτων της κάθε ενότητας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Το άθροισμα των επιμέρους ποσών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. για τα ζητούμενα της (α) ενότητας και το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. για τα ζητούμενα της (β) ενότητας, δηλαδή τις τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (36.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. του συνολικού προϋπολογισμού της ιακήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισμού. 5

6 6. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: α. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα). β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, επικυρωμένη, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν. υπόδειγμα). γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, επικυρωμένη, (συν. υπόδειγμα) στην οποία να αναγράφονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, ότι δηλαδή ο συμμετέχων: εν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. εν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο ( ή ισοδύναμη οργάνωση) δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο φάκελος θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το όνομα και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, καθώς και το εξής: Προσφορά για το διαγωνισμό που πραγματοποιεί η ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την α) προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου και β) για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης στο πλαίσιο του υποέργου «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ». Εντός του φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται δύο (2) υποφάκελοι: 6

7 1. Υποφάκελος Νο1 με την ένδειξη «ικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικές προδιαγραφές», ο οποίος θα περιέχει τους Υποφάκελους 1Α και 1Β: 1.Α. Υποφάκελος με την ένδειξη «ικαιολογητικά συμμετοχής» ο οποίος θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής ή ακριβή φωτοαντίγραφά τους, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτών, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 6 και ειδικότερα στις παραγράφους α-δ, και 1.Β. Υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνικές προδιαγραφές» που θα περιέχει: Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα (π.χ. CE, Energy Star, TCO, EPA, TUV, ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) του κατασκευαστή των υλικών, εφόσον πρόκειται για διαφορετική επιχείρηση από τον προσφέροντα. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι τεχνικές προδιαγραφές όπου αυτές απαιτούνται σύμφωνα με το Παράρτημα Α αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 2. Υποφάκελος Νο2 με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη και σφραγισμένη (βλ. υπόδειγμα), συννημένα το έντυπο της οικονομικής προσφοράς της κάθε ενότητας ξεχωριστά, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτής. Η οικονομική προσφορά θα έχει τη μορφή του συνημμένου στην παρούσα διακήρυξη υποδείγματος προσφοράς. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύμφωνα με τα υποδείγματα, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Η οικονομική προσφορά δύναται να υποβληθεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος θ. εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από τη δημοσιοποίηση της διακήρυξης (Τετάρτη 11Απριλίου 7

8 ) και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 έως τη 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΛΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει Αγίου Αθανασίου 4 στο Μεσολόγγι, Τ.Κ , (τηλ , , fax: , Ηλεκτρονική ιεύθυνση: εντός σφραγισμένου φακέλου. Οι φάκελοι δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισμών, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες προσφορές που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Μετά το πέρας της Πέμπτης 26 Απριλίου καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για συμμετοχή στο διαγωνισμό καμία άλλη προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Οι προσφορές που κατατίθενται στην ΛΣΤ Ε.Π.Κ.Α. μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. Η ορισθείσα επιτροπή του διαγωνισμού θα συνέλθει την επομένη εργάσιμη ημέρα της λήξης υποβολής των δικαιολογητικών του διαγωνισμού, δηλαδή την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ, στα γραφεία της ΛΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αγίου Αθανασίου 4 στο Μεσολόγγι, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης. Το φάκελο της προσφοράς θα συνοδεύει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (βλ. υπόδειγμα). Η υποβολή θα γίνεται στην Υπηρεσία αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους επικυρωμένη από ημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη η οποία θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί μέχρι την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 έως τη 13:00 μ.μ., κατά τις ώρες 8 έως 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΛΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αγίου Αθανασίου 4 στο Μεσολόγγι, Τηλ: , ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο διαγωνισμός θα γίνει με συνολική μειοδοτική προσφορά είτε για μια είτε και για τις δύο από τις ενότητες των προκυρηχθέντων αγαθών, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα περιλαμβάνει το σύνολο των αγαθών και των ποσοτήτων της κάθε ενότητας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, εφόσον όμως εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα περιγραφόμενα αγαθά στο Παράρτημα Α της παρούσας και περιλαμβάνονται στον Υποφάκελο με την ένδειξη «ικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικές προδιαγραφές». 8

9 Οι προσφέροντες που έχει αποδειχθεί ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλουν είναι ανακριβή ή οι φάκελοι δεν περιέχουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6, αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας. Οι προσφέροντες από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε επίσημη ελληνική μετάφραση. 9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή όπως διαμορφωθεί με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που πιθανόν χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.. 118/2007, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 32 του 118/ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισμών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Η επιτροπή του διαγωνισμού παραλαμβάνει τους φακέλους, αριθμεί και μονογράφει τον κυρίως φάκελο, τον αποσφραγίζει και μονογράφει τους υποφακέλους. Η επιτροπή του διαγωνισμού ανοίγει τον Υποφάκελο Νο1 με την ένδειξη «ικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικές προδιαγραφές» τον αποσφραγίζει και μονογράφει τους Υποφακέλους 1Α και 1Β. Εν συνεχεία ανοίγει τον Υποφάκελο 1Α με την ένδειξη «ικαιολογητικά συμμετοχής», ελέγχει την πληρότητα και αξιολογεί. Ακόλουθα η επιτροπή διαγωνισμού ανοίγει τον Υποφάκελο 1Β με την ένδειξη «Τεχνικές προδιαγραφές» ελέγχει την πληρότητα και αξιολογεί. Ο φάκελος «Τεχνικές προδιαγραφές» (1Β) και ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» (Υποφάκελος Νο2) για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. Ομοίως, ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» (Υποφάκελος Νο2), για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των «Τεχνικών προδιαγραφών» αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. 9

10 Ο φάκελος της «οικονομικής προσφοράς» θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προδιαγραφών. 11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας της κάθε ενότητας εφόσον όμως εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Υποφάκελο 1Β με την ένδειξη «Τεχνικές προδιαγραφές». Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου και της προμήθειας των αναλώσιμων υλικών συντήρησης. 12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των προσφορών τους, η ΛΣΤ ΕΠΚΑ, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. 13. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων. Η ΛΣΤ Ε.Π.Κ.Α. ειδοποιεί εγγράφως το μειοδότη κάθε ενότητας του διαγωνισμού ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε σε αυτόν και τον καλεί για την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών, πριν την υπογραφή της σύμβασης: 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής σε ισχύ, από το οποίο θα προκύπτει, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμων οργανώσεων σε ισχύ, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτά. 10

11 3. Πλήρη στοιχεία της νόμιμης εκπροσώπησης (καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσής του) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι προσωπική επιχείρηση και στερείται καταστατικού. 4. Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σε περίπτωση που εν τω μεταξύ έχουν λήξει οι υποβαλλόμενες με την προσφορά ενημερότητες. 5. Σε περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στον ανάδοχο και αυτός δεν προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ., χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, αυτή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με απλή δήλωσή. 14. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Με την υπογραφή της σύμβασης (συν. σχέδιο σύμβασης), ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει, να μεταφέρει, να εγκαταστήσει και να παραδώσει έτοιμο σε λειτουργία τον εξοπλισμό εργαστηρίων συντήρησης και τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης (όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας) εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση των ζητούμενων αγαθών (εξοπλισμός - όργανα και εργαλεία - εργαστηρίων συντήρησης και αναλώσιμων υλικών συντήρησης) θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Οι όποιες εργασίες εκτελεστούν, θα γίνουν σύμφωνα τις οδηγίες της ομάδας Επίβλεψης του Έργου. 15. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας της κάθε ενότητας του διαγωνισμού, ήτοι του εξοπλισμού των εργαστηρίων συντήρησης ή/και της προμήθειας των αναλώσιμων υλικών συντήρησης. Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της ΛΣΤ ΕΠΚΑ, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.444/Α2-05/442/ Απόφαση. Η μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση όλων των παραπάνω υλικών θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της ΛΣΤ ΕΠΚΑ τα εξής δικαιολογητικά: i. Νόμιμα παραστατικά πώλησης. ii. Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 11

12 iii. Εξοφλητική απόδειξη καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με την νόμιμη παρακράτηση φόρου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» [ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ:363854, ΚΩ. ΣΑ Ε014/8 & ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑΕ 2011ΣΕ : του Π..Ε.]. 16. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Το κείμενο της ιακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΛΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην ιστοσελίδα και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Η Προϊσταμένη της Εφορείας ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ Αρχαιολόγος Συνημμένα: Τεχνική έκθεση - Παράρτημα Α Έντυπο οικονομικής προσφοράς Υπόδειγμα αίτησης Υποδείγματα υπεύθυνης δήλωσης (Σχετικό Άρθρο 6.β και 6.γ) Σχέδια σύμβασης 12

13 Ι.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α α) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου και β) για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης στο πλαίσιο του υποέργου «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» Απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των οργάνων του εξοπλισμού των εργαστηρίων συντήρησης και των αναλώσιμων υλικών συντήρησης Α) Εξοπλισμός εργαστηρίων συντήρησης. Α/Α Είδος Αντικειμένου Περιγραφή 1 Ξηρός αποστειρωτικός ψηφιακός κλίβανος υνατότητα αφύγρανσης αντικειμένων, αποστείρωσης εργαλείων, τήξη ή θέρμανση Θάλαμος από ηλεκτρογαλβανισμένο αλουμίνιο Εξωτερικό: ανοξείδωτο ατσάλι, επιχρισμένο με βαφή φούρνου τριπλής μόνωσης Σύστημα σφραγίσματος πόρτας που να εγγυάται μηδενικές απώλειες θερμότητας Να έχει φυσική ροή αέρα Ρυθμιζόμενο μέσω μικροϋπολογιστή με πίνακα ψηφιακό πίνακα ελέγχου θερμοκρασίας και χρόνου. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να διαθέτει: o Ψηφιακή προβολή τρέχουσας θερμοκρασίας, θερμοκρασίας προγραμματισμού και κωδικών σφάλματος o Ψηφιακή προβολή χρόνου προγραμματισμού και λειτουργιάς o Κουμπί διακοπής συναγερμού o Κουμπί έναρξης και τερματισμού λειτουργιάς o Κουμπί αποθήκευσης θερμοκρασίας λειτουργιάς o Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας o Κουμπί αποθήκευσης χρόνου λειτουργίας o Κουμπί ρύθμισης χρόνου o Ένδειξη (led) θέρμανσης θαλάμου o Ένδειξη (led) συναγερμού στο τέλος του προγράμματος ή όταν υπάρχει σφάλμα Ωφέλιμος όγκος 44 lt Με θυρίδα απαγωγής ατμών και θερμοστάτη ασφαλείας (50 C ως 300 C) Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας τύπου ή ισοδύναμο FE-CONST Να διαθέτει θερμοστάτη εκτόνωσης αερίου (GAS EXPANSION THERMOSTAT) Να διαθέτει λειτουργία χρονοδιακόπτη 1min-999min καθώς και συνεχόμενη λειτουργία Τάση: 220V, 50Hz Εύρος θερμοκρασιών: 50 C -250 C ιακύμανση θερμοκρασίας: ± 1 C Ισοκατανομή θερμοκρασίας ± 2 C Κατανάλωση ενέργειας:800w Ενδεικτικές διαστάσεις: 81Χ56Χ61,5cm 13

14 Χρονοδιακόπτης: 100h και συνεχόμενη λειτουργία Αριθμός ραφιών:2/7 Να διαθέτει σήμανση CE Να διαθέτει σήμανση ISO Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 2 Ψηφιακός ζυγός ακριβείας Να διαθέτει ικανότητα ζύγισης 4000 g Να διαθέτει ακρίβεια ζύγισης 0,1 g Να διαθέτει γραμμικότητα 0,3 + g Να διαθέτει επαναληψιμότητα 0,1 < + g Να διαθέτει μέτρηση σε διαφορετικές μονάδες μάζας: TLT, DWT, MO, TOL, GR, OZ, OZT, LB, KG, TLH Να διαθέτει εφαρμογές που περιλαμβάνουν: μέτρηση τεμαχίων με διαφορετικά δείγματα αναφοράς, ποσοστιαία ζύγιση (προβολή της απόκλισης % από το βάρος αναφοράς), λήψη και αποθήκευση απόβαρου και καθαρού βάρους, άθροιση και προβολή συνολικών αποτελεσμάτων. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης στοιχείων ζύγισης με ημερομηνία, ώρα και κωδικό. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD με υψηλή ευκρίνεια (ύψος ψηφίου τουλάχιστον 14 mm) Να διαθέτει δίσκο ζύγισης από ανοξείδωτο ατσάλι διαστ. περίπου150 X 150 mm Να διαθέτει προστατευτικό περίβλημα πληκτρολογίου και περιβλήματος που μπορεί να αλλαχθεί Να διαθέτει πρόγραμμα γρήγορης βαθμονόμησης (CAL) Να διαθέτει εξωτερικά σταθμά 2000 GR Να διαθέτει πλαστικό περίβλημα Να διαθέτει καλώδια σύνδεσης με Η/Υ και εκτυπωτή Να διαθέτει μικρές διαστάσεις Να λειτουργεί με μπαταρίες και με μετασχηματιστή 230 V / 50 HZ. Να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση μετά την πάροδο 3 λεπτών σε αδράνεια (στη λειτουργία με μπαταρίες) Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας με εξωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία Να έχει βάρος περίπου 1 kg Να διαθέτει σήμανση CE Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 3 Πεχάμετρο φορητό (Τύπου ή ισοδύναμο Hanna HI 83141) με παρελκόμενα (ηλεκτρόδιο, διαλύματα βαθμονόμησης και καθαρισμού, κατσαβίδι βαθμονόμησης, θήκη και μπαταρία). Να διαθέτει: Εύρος μετρήσεων 0.00 ως ph, ± 1999mV, 0.0 C ως C Αναλυτικότητα: 0.01 ph, 1mV, 0.1 C Ακρίβεια: ± 0.01 ph, ± 1mV, ± 0.4 C Ηλεκτρόδιο HI 1217D, με καλώδιο 1μ Βαθμονόμηση 2 σημείων Συνυπολογισμό θερμοκρασίας αυτόματα από 0 ως 70 C Μικρές διαστάσεις και βάρος (περίπου 180gr) Να είναι ψηφιακό Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 4 Αγωγιμόμετρο φορητό (τύπου ή ισοδύναμο Hanna HI 99300) με δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας και TDS (ολικά διαλυτά στερεά) Αδιάβροχο Ψηφιακό Να λειτουργεί με μπαταρίες Με οθόνη LCD με ένδειξη επιπέδου μπαταρίας 14

15 Σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης/ προστασίας από λανθασμένες μετρήσεις λόγω ανεπάρκειας μπαταρίας (B.E.P.S.) Εύρος μετρήσεων: μs/cm-ec, ppm-tds, 0.0 C 60.0 C Αναλυτικότητα: 1 μs/cm-ec, 1 ppm, 0.1 C Ακρίβεια: ±2% σε όλη την κλίμακα EC/TDS, ± 0.5 C Ηλεκτρόδιο HI με καλώδιο 1μ Βαθμονόμηση αυτόματη ενός σημείου EC/TDS, 1500 ppm ή 1382 ppm ή 1413μS/cm Συνυπολογισμό θερμοκρασίας αυτόματα από 0 ως 60 C με ρυθμιζόμενο συντελεστή από 0 ως 2.4% C με βήμα 0.1% Μικρές διαστάσεις και βάρος (περίπου 200gr) Να διαθέτει σκληρή θήκη μεταφοράς Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 5 Μαγνητικός Θερμαινόμενος Αναδευτήρας Εργαστηριακού τύπου, με διακόπτη on-off, δύο ρυθμιστικά κομβία θερμοκρασίας και ταχύτητας ανάδευσης. Ανοξείδωτη θερμαινόμενη επιφάνεια κράματος αλουμινίου και βάση βαμμένη με ειδική εποξειδική βαφή ανθεκτική σε όλα τα χημικά. Να διαθέτει: Ικανότητα ανάδευσης 5 lt Ταχύτητα ανάδευσης στροφές/λεπτό Θερμαντική ισχύ 600 W Τάση λειτουργίας 220 V AC/50 Hz Ρύθμιση θερμοκρασίας C ιάμετρο θερμαινόμενης πλάκας περίπου 150mm Τάξη προστασίας IP42 Βάρος ως 2,7 kg Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 6 Μικρομότορ τύπου ή ισοδύναμο multi στροφές Επιτραπέζιος μικροτροχός εργαστηρίου αθόρυβος και χωρίς κραδασμούς με μια μονάδα τροφοδοσίας και ελέγχου και εργαλείο χειρός, το οποίο συνδέεται με τη μονάδα ελέγχου με εύκαμπτο καλώδιο. Να διαθέτει: εξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία Πλαστικό κέλυφος Ταχύτητα περιστροφής ως Πλήρη ρύθμιση στροφών από 1000 ως 50000rpm Τεχνολογία ημιαγωγών Λειτουργία αυτόνομη ή με ποδοδιακόπτη Σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση Ψηφιακή οθόνη απεικόνισης στροφών λειτουργίας Να μπορεί να δεχτεί ένα micromotor και παρελκόμενα (όπως βουρτσάκια, φρέζες κτλ). Ροπή 7.8 Ncm Ισχύς 230 W ιαστάσεις micromotor: Ø 27mm X 159 mm Να διαθέτει σήμανση CE Να διαθέτει σήμανση ISO 9001 Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 7 Λάμπα μεγεθυντική επιτραπέζια στρογγυλή Να διαθέτει: Λάμπα φθορισμού 22 W Βραχίονα 24 ιντσών με εξωτερικό ελατήριο ικανό να τον σταθεροποιεί σε κάθε θέση Μεγεθυντική κεφαλή να κινείται σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο 15

16 Φακός διαμέτρου 127mm, 3 διόπτρων με μεγέθυνση 1,75Χ Σφιγκτήρα προσαρμογής σε πάγκο εργασίας Μετασχηματιστή ενσωματωμένο στον βραχίονα Σήμανση CE Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 8 Πιστόλι θερμού αέρα τύπου ή ισοδύναμο Bosch GSG 660 LCD Πιστόλι θερμού αέρα με υψηλή παροχή αέρα. Να διαθέτει Ηλεκτρονική αδιαβάθμητη ρύθμιση θερμοκρασίας από 50 ως 660 C και προβολή της θερμοκρασίας μέσω LCD οθόνης Ηλεκτρονική ρύθμιση παροχής αέρα, lt/min Μνήμες αποθήκευσης 4 βασικών ρυθμίσεων θερμοκρασίας- παροχής αέρα Να διαθέτει φίλτρο Να διαθέτει λειτουργία ψύξης Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής σταθεροποίησης Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση Να περιλαμβάνει κασετίνα εργαλείων, δύο ακροφύσια (επιφανειών 50mm και προστασίας γυαλιού 75 mm) Ισχύς 2300W 220 V Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς ή τις κατασκευαστικές συστάσεις: ΕΝ 60335, σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 73/23/ΕΟΚ, 89/336/ΕΟΚ (CE 03) Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 9 Ξέστρο υπερήχων αέρα με τρία ακροφύσια τύπου ή ισοδύναμο Air Scale PL006 Κατάλληλο για τη συντήρηση μεταλλικών αντικειμένων (αφαίρεση προϊόντων διάβρωσης). Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να λειτουργεί αποκλειστικά με αέρα και ψύξης του χωρίς νερό αλλά με αέρα Να λειτουργεί με χρήση πεπιεσμένου αέρα χαμηλής κατανάλωσης Να μπορεί να εξυπηρετηθεί ακόμα και από μικρούς αεροσυμπιεστές Να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να υπερθερμαίνεται Οι ρυθμίσεις του να είναι ίδιες όπως των ηλεκτρικών ξέστρων με πλήρη ρύθμιση δονήσεων ανά δευτερόλεπτο Να μπορεί εναλλακτικά να συνδεθεί και με παροχή νερού προκειμένου και να ψύχεται περισσότερο αλλά και για να απομακρύνονται τα κατάλοιπα του καθαρισμού (λίθος, κεραμικά, κτλ) Τοποθέτηση σε πάγκο εργασίας αλλά και δυνατότητα ανάρτησης Να παραδίδεται με τα κάτωθι παρελκόμενα: βάση στήριξης και εναπόθεσης λαβής, ποδοδιακόπτη λειτουργίας, ρυθμιστή πίεσης 0-6 bar, φίλτρο κατακράτησης υγρασίας με βαλβίδα εκτόνωσης, μανόμετρο ένδειξης πίεσης 0-12 bar, 3 ακροφύσια (universal, sickle, perio), κλειδί σύσφιξης και εναλλαγής ακροφυσίων. Συχνότητα ταλάντωσης Hz Πίεση λειτουργίας 2,5-3,0 bar (35 PSI- 42 PSI) Μήκος σωλήνα σύνδεσης λαβής 110cm Μήκος σωλήνα ποδοδιακόπτη 2 m Μήκος σωλήνα με παροχή αέρα 2m Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 10 Ερμάριo Ευφ-Τοξικ,φύλαξης τοξικών και ευφλεκτων ουσιων τύπου ή ισοδύναμο «chemisafe combistorage 2» Ερμάριο αποθήκευσης εύφλεκτων, οξέων, βάσεων με δύο ξεχωριστούς θαλάμους και αυτόνομες πόρτες, με αντιεκρηκτικό απαγωγό αερίων και φίλτρο ενεργού άνθρακα, με 16

17 δυνατότητα αντικατάστασης. Κατασκευασμένο από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 1/1 και 5/2 mm, με εν ψυχρώ διαμόρφωση, εξωτερική συμπαγή κατασκευή (χωρίς ενώσεις), βαμμένα με οξυάντοχες εποξικές ρητίνες. Το μοτέρ του απαγωγού να διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση και να εντάσσεται στην IP 44 κλάση σύμφωνα με το DIN Να διαθέτει πιστοποίηση : EN και CEI 66-5 Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξωτερικές ιαστάσεις: 60Χ 70 Χ 1,75 εκ. Απορρόφηση απαγωγού: 200 m 3 /h Τροφοδοσία 220/230 V, 50 Hz, single phase Ισχύς 31 W Προκειμένου για το διαμέρισμα φύλαξης τοξικών ουσιών: Να διαθέτει αυτόνομη πόρτα με κλείδωμα. Να διαθέτει δυο μεταλλικά ράφια με σύστημα κατακράτησης υγρών ρυθμιζόμενα καθ ύψος, ένα βαμμένο χαλύβδινο για αποθήκευση όξινων ουσιών και ένα ανοξείδωτο χαλύβδινο για αποθήκευση αλκαλικών ουσιών. Προκειμένου για το διαμέρισμα φύλαξης εύφλεκτων ουσιών: Να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα αντοχής σε πυρκαγιά τουλάχιστον 30min Να διαθέτει αυτόνομη πόρτα με κλείδωμα και αυτόματο υδραυλικό κλείσιμο Να διαθέτει αυτόματο σύστημα σφραγίσματος τόσο της πόρτας όσο και των διόδων του αέρα σε περίπτωση ανόδου της εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας (70 ο c / 100 ο c). Να διαθέτει ένα μεταλλικό ράφι τύπου λαχανίδας με διάτρητη άνω επιφάνεια τοποθέτησης των δοχείων. Να διαθέτει γείωση για την αποφυγή δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 11 Μικροαμμοβολή φορητή με ποδοδιακόπτη τύπου ή ισοδύναμο Renfert basic mobil foot μm Κατάλληλη για εργασία σε θαλάμους αμμοβόλησης ή εξωτερικό χώρο, χωρίς να απαιτείται τροφοδοσία ρεύματος, αλλά μόνο σύνδεση με πεπιεσμένο αέρα. Για τον επιφανειακό καθαρισμό μετάλλων, κεραμικών, πέτρας κτλ. Να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης περιεχόμενης υγρασίας του αέρα με διακόπτη εκτόνωσης, μανόμετρο, ποδοδιακόπτη υψηλής ευαισθησίας που μπορεί να ενεργοποιηθεί από κάθε θέση (360 ). Με ενσωματωμένο διακόπτη ελέγχου ρύθμισης πίεσης. Να διαθέτει κάδο χωρητικότητας 1000ml και να μπορεί να δεχθεί υλικά αποτριβής μm. Να περιλαμβάνονται ως παρελκόμενα: μια εργονομικά σχεδιασμένη λαβή ακροφυσίου, 3 ακροφύσια καρβιδίου (Ø 0,65mm, 2,00 mm, 1,20 mm). Να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί ακροφύσια καρβιδίου κυκλικής διατομής Ø από 0,4mm ως 2mm και πεπλατισμένα διαστάσεων 0.3 Χ 3.5 mm και 1.5Χ3.5 mm Να διαθέτει σήμανση CE. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πίεση εργασίας 1-6 bar Εξωτερική πίεση αέρα 6-8 bar ιαστάσεις Π Χ Υ Χ Β: 22εκ Χ 26 εκ Χ 13εκ. Κατανάλωση αέρα 120lt/min στα 6 bar Στάθμη θορύβου μικρότερη από 72 db κατά DIN KL3 Μέγιστο βάρος 2,5 kg Σήμανση CE Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 12 Θάλαμος εργασίας μικροαμμοβολής τύπου ή ισοδύναμο Box 4 CTS 17

18 Α) Τεχνικά χαρακτηριστικά για τον τύπο ή ισοδύναμου Box 4 CTS Επιτραπέζιος, κατάλληλος για εργασίες που απαιτούν αεροστεγανότητα (καθαρισμό επιφανειών με τροχό κτλ). Να διαθέτει: Πόρτα εισαγωγής των αντικειμένων με ειδικά παρεμβύσματα που να αποτρέπουν τη διαφυγή σκόνης στο χώρο εργασίας ύο οπές με μανίκια και γάντια Αεροστεγής Ενσωματωμένο απορροφητήρα 220 Volt/50 Hz με αντικαθιστώμενες σακούλες συλλογής σκόνης υνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα επαγωγής Πόρτα με γυαλί παρατήρησης και προστατευτική μεμβράνη Εσωτερικό φωτισμό και διακόπτη λειτουργίας Εσωτερική σχάρα τοποθέτησης αντικειμένων Τέσσερις οπές για το ακροφύσιο και το σωλήνα της αμμοβολής με τάπα κλεισίματος Εσωτερικό σύστημα αφαίρεσης των υλικών αποτριβής Με εύκολη αλλαγή και άδειασμα σακούλας κατακράτησης σκόνης Βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή Εσωτερικές ιαστάσεις: περίπου 70 Χ 40 Χ 35εκ. Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 13 Θερμαινόμενος κάδος υπερήχων τύπου ή ισοδύναμου elmasonic S Ευρωπαϊκής προέλευσης Θερμαινόμενος κάδος υπερήχων με χωρητικότητα δεξαμενής 1, 75lt εξαμενή και περίβλημα από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας κατάλληλο για υδατικά διαλύματα απορρυπαντικών. Να περιλαμβάνει ως παρελκόμενα καπάκι και καλάθι εμβάπτισης από ανοξείδωτο χάλυβα Να διαθέτει: θερμοστάτη με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας με περιστροφικό επιλογέα στην πρόσοψη της συσκευής σε πίνακα ελάγχου, από 30 C ως 80 C σε βήματα των 5 C, με παράλληλη προβολή της επιλεγόμενης και τρέχουσας θερμοκρασίας μέσω led. Συχνότητα υπερήχων 37 Hz Ισχύ θέρμανσης υπερήχων 60/35 W Κουμπί έναρξης και τερματισμού της εκπομπής υπερήχων, συχνότητας 37 Hz, στον πίνακα ελέγχου. Προβολή της λειτουργίας εκπομπής υπερήχων μέσω led Κλιμακούμενη ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας (καθαρισμού) από χρονοδιακόπτη από 0 ως 30 min με αυτόματη απενεργοποίηση μετά τη λήξη. Προβολή επιλεγόμενου και εναπομείναντος χρόνου μέσω led Θέση συνεχόμενης λειτουργίας Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 12 ώρες λειτουργίας Ειδικό σύστημα σάρωσης (sweep) για ομοιόμορφη κατανομή του πεδίου υπερήχων και προβολή της λειτουργίας του μέσω led. Λειτουργίες Degas με αντίστοιχο επιλογέα και auto-degas, με προβολή τους μέσω led. Βαλβίδα απορροής διαλύματος διαμέτρου 3/8 Μεταλλάκτες ενέργειας υψηλής απόδοσης Σύστημα προστασίας σε περίπτωση θέρμανσης χωρίς προσθήκη υγρού στον κάδο Πίνακα ελέγχου με μερική αδιοβροχοποίηση Ηλεκτρονικούς περιστροφικούς επιλογείς Αυτόματη ανάμιξη διαλύματος κατά τη διάρκεια της θέρμανσης Αυτόματη λειτουργία υπερήχων εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία Περίβλημα κάδου και κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι, με ένδειξη κατώτατου σημείου 18

19 πλήρωσης της δεξαμενής Κάδο με τάξη προστασίας IP23,σήμανση CE και διαδικασία παραγωγής σύμφωνα με ISO 9001 Σήμανση CE Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 14 Ηλεκτρική σκούπα μουσειακής χρήσης τύπου ή ισοδύναμο Museum Blowvac Electronic Hepa Ειδική σκούπα για απομάκρυνση σκόνης και σωματιδίων από προθήκες μουσείων, εκθεσιακών χώρων και αρχείων. Να διαθέτει: υνατότητα χρήσης και ως φυσητήρα ενσωματωμένο σύστημα φυσήματος αέρα Ρυθμιζόμενη ένταση απορρόφησης από 0-100% Σύστημα φιλτραρίσματος 6 βαθμίδων με αντιβακτηριδιακό φίλτρο, με δυνατότητα κατακράτησης σωματιδίων έως 0,3 mic και παγίδευσης σπορίων μούχλας Τάση: 220V, 50 Hz Ισχύς 500W Μήκος καλωδίου 5m Φίλτρο: κατακράτηση % σωματιδίων 0.3 mic Χωρητικότητα: 1.2 lt Μικρές διαστάσεις και βάρος (ενδεικτικά 31Χ13Χ18εκ και 2.2kg) Περίβλημα από αντιστατικό ABS Σωλήνας σύνδεσης: ελαστικός με ειδικά ακροφύσια από μαλακό υλικό μήκους 13mm Παρελκόμενα: σετ μίνι ακροφυσίων, πεπλατυσμένο ακροφύσιο που δέχεται βούρτσα, μακρύ ελαστικό κυλινδρικό ακροφύσιο, ιμάντα ανάρτησης και 5 ανταλλακτικές σακούλες Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 15 Αντλία κενού και παρελκόμενα σύνδεσης τύπου ή ισοδύναμο STAG TST22 Φορητή αντλία κενού διβάθμια (ελαίου) για εφαρμογές υψηλού κενού στο εργαστήριο. Να διαθέτει: Αντικραδασμική βάση Κινητήρα υψηλής ροπής Περίβλημα αλουμινίου Ειδικό εξάρτημα εκτόνωσης αερίων (gas ballast) υνατότητα οπτικού ελέγχου της στάθμης του ελαίου Βαλβίδα αποστράγγισης του ελαίου Τροφοδοσία: 229 V, 50 Hz Απόδοση: 70lt/min Τελικό κενό: 2,5 mbar Ισχύς: 1/3hp Παρελκόμενα: Σετ σύνδεσης αντλίας-ξηραντήρα κενού: από εύκαμπτο σωλήνα υψηλού κενού μήκους 1,5μ με μανόμετρο υποπίεσης -1bar και κατάλληλη διατομή ώστε να εφαρμόζει αεροστεγώς και στην αντλία κενού και στη βάνα του ξηραντήρα απευθείας και σφιγκτήρες. Συνολικό μήκος τουλάχιστον 1μ. Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 16 Ξηραντήρας κενού ασφαλείας, τύπου ή ισοδύναμο Sklarny Kavalier AS Από διαφανές ειδικό γυαλί με σμυρισμένες επιφάνειες εφαρμογής. Να διαθέτει: Καπάκι, βάση και ειδική βάνα σύνδεσης και εκτόνωσης κενού Αφαιρούμενη στρόφιγγα σύνδεσης και εκτόνωσης αερίου 19

20 Εσωτερική ενδιάμεση αφαιρούμενη διάτρητη βάση πορσελάνης ιάμετρος 25 εκ. Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 17 Κρουστικό τύπου ή ισοδύναμο «BOSCH GBH 2-24 DSR plus» με κασετίνα Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ονομαστική ισχύς: 680 W ιάμ. τρυπήματος σε μπετόν με ελικοειδές τρυπάνι SDS-PUS: 4-24mm Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα (με τσοκ) :13 mm Ροπή: 15 Nm Ταχύτητα: /min Ρυθμός κρούσης: /min Κρουστική ισχύς: 2,4 J Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 18 Κρουστικό τύπου ή ισοδύναμο «Record Rower 480» Τροφοδοσία εναλασσόμενο ρεύμα 220V, 50/60 Hz Αδιαβάθμητο διακόπτη ρύθμισης έντασης των δονήσεων και της απόκρουσης ιακόπτη λειτουργείας 4 ακίδες καρβιδίου (extra fine, heavy duty, χάλυβα, λείανσης) Κρούσεις /δευτ.: 100 Ισχύς 48 W Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 19 Υδραυλικό παλετοφόρο με δυνατότητα μεταφοράς ως 2500kg Επαγγελματικό, με ενισχυμένη αντλία, ομαλή και εύκολη κίνηση και διπλά ράουλα. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Φορτίο: 2500 kg Σήμανση: CE Ταχύτητα ανύψωσης: 13 str Ταχύτητα κατάβασης: 0,05m/s Μεγ. Ανύψωση: 200mm Μήκος Πιρουνιών: 1150 mm Πλάτος πιρουνιών:150 mm Συνολικό πλάτος:500 mm Συνολικό μήκος:1550 mm Συνολικό ύψος: 1160 mm ιάμετρος στροφής:1367 mm Αριθμός οπίσθιων τροχών: 2 Αριθμός εμπρόσθιων τροχών (ράουλα): 4 Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 20 Τροχήλατος εργαλειοφορέας Στιβαρή κατασκευή Συρόμενες και αποσπώμενες επιφάνειες Τροχήλατος μηχανισμός με φρένο Να διαθέτει 6 συρτάρια, 4 ρόδες, βάρος 60 κιλά Ενδεικτικές ιαστάσεις 71 Χ 48 Χ 90 εκ. Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 21 Καταγραφικό θερμοκρασίας/υγρασίας & λογισμικό, τύπου ή ισοδύναμο «datalogger RH/T Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Θερμοκρασίας Αισθητήρας Precision Thermistor Εύρος: 0 C ως + 65 C 20

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιευθ: Αγ. Αθανασίου 4 (Κ.Ε.Γ.Ε.) Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2810 Πολύγυρος, 09.5.2012 Ταχ. Δ/νση :Πολυτεχνείου 12 Τ.Κ. :63 100 Πολύγυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707945 2015-04-15

15PROC002707945 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7ΗΜ3Ω1Ρ-5Χ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 15/04/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/32702 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, υπό την εκτεθείσα αυτής ιδιότητα, και έχοντας υπόψη o

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, υπό την εκτεθείσα αυτής ιδιότητα, και έχοντας υπόψη o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, 18 εκεµβρίου 2013 Αριθ. Πρωτ. :7161 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2811 Πολύγυρος, 09.5.2012 Ταχ. Δ/νση :Πολυτεχνείου 12 Τ.Κ. :63 100 Πολύγυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23/04/2014 ΑΠ: Φ22/6/3291

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23/04/2014 ΑΠ: Φ22/6/3291 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 10/2/2014 Αριθ. Πρωτ.: 184 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Αρµ. Βράιλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΕΡΟΣ 06/04/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3518 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Η νέα κατηγορία βάσης εντυπωσιάζει με τα νέα στοιχεία εξοπλισμού που πληρούν αυστηρά πρότυπα. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεγάλο κάδο, άνετη θέση στάθμευσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 7 Τ.Κ. 60 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Τηλ: 0 8000 Fax: 0 8974 e-mail : fedolymp@otenet.gr www.olympusfd.gr Λιτόχωρο 09-04-014 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 23 Ιανουαρίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Η ισχυρή και ενεργιακά αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV2 περιλαμβάνει ένα ανθεκτικό και στιβαρό πλαστικό κάδο 12l και είναι η ιδανική συσκευή αρχικής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 19/2015 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Τηλ: 23520 83000 Fax: 23520 83974 e-mail : fedolymp@otenet.gr www.olympusfd.gr Λιτόχωρο 3-0-205

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 25/10/2011 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. πρωτ. 5756 Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214 74 100 Πληροφορίες:Γ ΚΛΑ ΟΣ Τηλέφωνο: 28310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47 & Νίκωνος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑ 6/10/2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ /108 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ:

ΑΡΤΑ 6/10/2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ /108 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση «Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, παρακολούθησης και φύλαξης-επόπτευσης»

Ανακοίνωση «Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, παρακολούθησης και φύλαξης-επόπτευσης» Άστρος Αρκαδίας, 2200 Πληροφορίες: Τρυφωνόπουλος Γιώργος Τηλ.: 27550 2202, Φαξ: 27550 22025 Email: gtryfon@fdparnonas.gr Άστρος, 9-9-203 Αρ. Πρωτ.: 99 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων»

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Κ.Α. : 30-7331.047 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα

NT 35/1 Tact Te. Σύστημα Tact (Αυτόματο σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρων) Πρίζα Η NT 35/1 Tact Te είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο με πατέντα σύστημα Tact, για αυτόματο καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 210 3600520 ΑΦΜ: 997422860 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 132 28 η Ανακοίνωση ΘΕΜΑ: «ΕΣΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ: 1239 Ημερομηνία: 23/06/2015 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΓΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 4344 Ταχ. Δ/νση: Επαμεινώνδα 10 - Πλάκα Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λέρος 04 /11 / 2013 Αρ. πρωτ.:12536 ΑΔΑ: ΒΛ1Ο46904Ρ-ΡΣ5. Αριθμ. Διακήρυξης: -88- ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λέρος 04 /11 / 2013 Αρ. πρωτ.:12536 ΑΔΑ: ΒΛ1Ο46904Ρ-ΡΣ5. Αριθμ. Διακήρυξης: -88- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 04 /11 / 2013 Αρ. πρωτ.:12536 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 8/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 31/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/59447 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 31/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/59447 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 31/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/59447 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσυστήματα SC 5.800 C. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία

Ατμοσυστήματα SC 5.800 C. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία Ατμοσυστήματα SC 5.800 C Υψηλή κατηγορία για υψηλές απαιτήσεις. Δυνατότητα ρύθμισης του ατμού σε ξηρού - υγρού ανάλογα με τις απαιτήσεις. Συνεχής εργασία χάρη στο σύστημα δύο κάδων. Βασικός εξοπλισμός:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002830792 2015-06-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002830792 2015-06-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 27-05-2015 Αριθ. πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 03.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 540 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα