242 -ΕισαγωγήστουςΗ/Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "242 -ΕισαγωγήστουςΗ/Υ"

Transcript

1 ΕισαγωγήστουςΗ/Υ ΤµήµαΜαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Άρτια Α.Μ. ( )

2 2 ήλωση: Πίνακες στην ΕΑΓ δηλωση ( <ονοµα> [1 : 1, 1 : 2,..., 1: ν ] ) παραταξη <τύποςµεταβλητής> ; Π.χ.: δηλωση (A[1:20]) παραταξη ακερ; δηλωση (Β[1:2, 1:10]) παραταξηακερ; Προσπέλαση: <ονοµα> [ δ1, δ2,..., δν] Π.χ.: A[5] B[2, 10] B[I,J] Τι τύποι είναι πάντα οι δείκτες (δ1,δ2,..., δν);

3 Πίνακες στη C++ ήλωση: <τύπος µεταβλητής> <ονοµα> [ 1][ 2]...[ ν]; 3 Π.χ.: int A[10], C[6]; float B[5][5], D[2][10]; Προσοχή: Η αρίθµηση ξεκινάει πάντα από το 0 int A[N] Α[0], Α[1],..., Α[Ν-1] int A[4] Α[0], Α[1], Α[2], Α[3] Προσπέλαση: <ονοµα> [δ1] [δ2]... [δν] Π.χ.: A[0] B[0][10] B[I][J]

4 Παράδειγµα διάβασµα-εκτύπωση Πίνακα 4 Θέλουµε να καταχωρήσουµε 10 ακέραιες τιµές σε έναν πίνακα διαβάζοντας τις τιµές από το πληκτρολόγιο και στη συνέχεια θέλουµε να εκτυπώσουµε τις τιµές του πίνακα

5 5 διαδικασια ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ δηλωση (Ι) ακερ; δηλωση (ΠΙΝ (1:10) ) παραταξη ακερ; αρχη για I 1εως 10 επαναλαβε ( ) διαβασεπιν(ι); int main() int I, A[10]; for (I=0; I<10; I++) cin >> A[I]; για I 1εως 10 επαναλαβε ( ) τυπωσε ΠΙΝ(Ι); for (I=0; I<10; I++) cout << A[I]; τελος ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ

6 6 #include <iostream.h> main() int I, A[10]; for (I=0; I<10; I++) cin >> A[I]; for (I=0; I<10; I++) cout << A[I];

7 7 ιάταξηακολουθίας Θα ασχοληθούµε µε αλγορίθµους που διατάσουν µια ακολουθία σε φθίνουσα ή αύξουσα τάξη (αλγόριθµοι ταξινόµησης) Θεωρούµε ότι Χ[100] ακέραια στοιχεία Θέλουµε να διατάξουµε τα στοιχεία του Χ έτσι ώστε (αύξουσα τάξη): Χ[1] Χ[2]... Χ[99] Χ[100]

8 8 Αλγόριθµοι Ταξινόµησης Θα εξετάσουµε διάφορους αλγορίθµους που επιλύουν ίδια προβλήµατα. Όταν σχεδιάζουµε έναν αλγόριθµο µας ενδιαφέρει η αποτελεσµατικότητά του (ταχύτητα) Ταξινόµηση δεδοµένων Σκοπός: Χ[1] Χ[2]... Χ[99] Χ[100] Πολύ σπουδαία εφαρµογή Σχεδόν κάθε οργανισµός πρέπει να ταξινοµεί κάποια δεδοµένα Συνήθως οι επιχειρήσεις πρέπει να ταξινοµούν ή να κρατάνε ταξινοµηµένα µεγάλο όγκο δεδοµένων Ταξινοµούµε ένα πίνακα µε n (=100) στοιχεία

9 9 Αλγόριθµοι Ταξινόµησης ΑλγόριθµοςΕπιλογής (Selection Sort) Μέθοδος ανταλλαγής των µεγίστων στοιχείων Απλός και εύκολος στην υλοποίηση Αργός Αλγόριθµος Φυσαλίδας (Bubble Sort) Μέθοδος προώθησης µεγάλων τιµών Απλός και εύκολος στην υλοποίηση Αργός ΑλγόριθµοςΣυγχώνευσης (Merge Sort) Μας δίνονται δύο ήδη ταξινοµηµένοι πίνακες και ζητάµε την συγχώνευσή τους σε έναν ταξινοµηµένο πίνακα Γρήγορος αλλά πιο πολύπλοκος στην υλοποίηση

10 Ανταλλαγή Στοιχείων 10 Ανταλλαγή (swap) των τιµών που αποθηκεύονται στις µεταβλητές x και y. Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε µια νέα βοηθητική µεταβλητή. int temp; x y temp = x; x = y; y = temp; x temp y

11 Αλγόριθµος Επιλογής - Selection Sort (µε ανταλλαγή µεγίστων) 11 Μέθοδος ανταλλαγής των µεγίστων στοιχείων 1. Προσδιορισµός στοιχείου που έχει την µέγιστη τιµή από τα Ν(=100) στοιχεία 2. Ανταλλαγή µε το Ν-στό στοιχείο της (υπό)- ακολουθίας 3. Επανάληψητων βηµάτων 1-2 µετα υπόλοιπα Ν-1 στοιχεία. ηλαδή, για την - υποακολουθία των πρώτων Ν-1 στοιχείων - υποακολουθία των πρώτων Ν-2 στοιχείων υποακολουθία των πρώτων 2 στοιχείων

12 12 Αλγόριθµος Επιλογής Παράδειγµα Πέρασµα 1 Πέρασµα 2 Πέρασµα 3 Πέρασµα 4 Αρχικός πίνακας: Εύρεση: Ανταλλαγή: Εύρεση: Ανταλλαγή: Εύρεση: Ανταλλαγή: Εύρεση: Ανταλλαγή:

13 διαδικασια ΤΑΞ_ΕΠΙΛΟΓΗ δηλωση (Ι, Κ, Μ, Π, ΜΕΓ) ακερ; δηλωση ( Χ [1:100] ) παραταξηακερ; αρχη Κ 100; εφοσον Κ > 1επαναλαβε ( ) ΜΕΓ Χ[1] ; Μ 1; για Ι 2 εως Κεπαναλαβε ( εαν Χ[Ι] > ΜΕΓ ) τοτε ( ΜΕΓ Χ[Ι]; Μ Ι; ) Π Χ[Μ]; Χ[Μ] Χ[Κ]; Χ[Κ] Π; Κ Κ-1; τελος ΤΑΞ_ΕΠΙΛΟΓΗ είκτης που δηλώνει την υποακολουθία Εύρεση Μεγίστου Ανταλλαγή στοιχείων 13

14 int I, X[100], K, MAX, PMAX, temp; 14 K = 99; while( K > 0) MAX = X[0]; PMAX = 0; for(i=1; I <= K; I++) if( X[I] > MAX) MAX = X[I]; PMAX = I; temp = X[PMAX]; X[PMAX] = X[K]; X[K] = temp; K = K 1; είκτης που δηλώνει την υποακολουθία (θέση του τελευταίου στοιχείου) Εύρεση Μεγίστου Ανταλλαγή στοιχείων

15 Αλγόριθµος Επιλογής - Selection Sort (µε ανταλλαγή ελαχίστων) 15 Μέθοδος ανταλλαγής των ελαχίστων στοιχείων 1. Προσδιορισµός στοιχείου που έχει την ελάχιστη τιµή από τα Ν(=100) στοιχεία 2. Ανταλλαγή µε το 1-στό στοιχείο της (υπό)- ακολουθίας 3. Επανάληψητων βηµάτων 1-2 µετα υπόλοιπα Ν-1 στοιχεία. ηλαδή, για την -υποακολουθία των τελευταίων Ν-1 στοιχείων - υποακολουθία των τελευταίων Ν-2 στοιχείων υποακολουθία των τελευταίων 2 στοιχείων

16 Αλγόριθµος Φυσαλίδας (Bubble Sort) 16 Προωθεί τιςµεγάλες τιµέςπροςτα δεξιά, συγκρίνοντας κάθε στοιχείο µε το επόµενό του ηλαδή ελέγχει το Χ[Ι] µε το Χ[Ι+1] Εάν Χ[Ι] > Χ[Ι+1] τότε ανταλλάσουµε τα δύο στοιχεία. Εάν η διαδικασία επαναληφθεί για τα Ν-1 στοιχεία τότε το µέγιστο πηγαίνει στην θέση Ν. Συνεχίζοντας για τα υπόλοιπα Ν-1 στοιχεία (το µέγιστο έχει τοποθετηθεί σωστά) επιτυγχάνουµε την ταξινόµηση.

17 Αλγόριθµος Φυσαλίδας (Bubble Sort) 17 Παράδειγµα Αρχικός πίνακας: Πέρασµα 1: Πέρασµα 1: Πέρασµα 1: Πέρασµα 1: Πέρασµα 2: Πέρασµα 2: Πέρασµα 2: Πέρασµα 3: Πέρασµα 3:

18 διαδικασια ΤΑΞ_ΦΥΣΑΛ δηλωση (Ι, Κ, Π, ΜΕΓ) ακερ; δηλωση ( Χ [1:100] ) παραταξηακερ; αρχη ΙΑΒΑΣΜΑ Κ 100; εφοσον Κ > 1επαναλαβε ( ) για Ι 1 εως Κεπαναλαβε ( εαν Χ[Ι] > Χ[Ι+1] ) Κ Κ-1; ΕΚΤΥΠΩΣΗ τελος ΤΑΞ_ΦΥΣΑΛ τοτε ( Π Χ[Ι]; Χ[Ι] Χ[Ι+1]; Χ[Ι+1] Π; ) 18

19 19 int I, X[100], K, temp; K = 99; while( K > 0 ) for(i=0; I <= K-1; I++) if( X[I] > Χ[Ι+1]) K = K 1; temp = X[Ι]; X[Ι] = X[Ι+1]; X[Ι+1] = temp;

20 Αλγόριθµος Εισαγωγής Insertion sort 20 Μέθοδος εισαγωγής στοιχείων στην σωστή θέση 1. Αρχίζουµε από το στοιχείο στην δεύτερη θέση ( το Χ[1] δηλαδή) και το συγκρίνουµε µε τα προηγούµενα στοιχεία, ανταλλάσοντας αν χρειαστεί τα στοιχεία. Αυτό συνεχίζεται µέχρι το Χ[1] να είναι στην σωστή θέση δηλαδή το αµέσως προηγούµενο στονπίνακα είναιµικρότερο του. 2. Επαναλαµβάνουµε την διαδικασίας µε τα υπόλοιπα στοιχεία Χ[2] Χ[Ν-1]. Σε κάθε επανάληψη ένα στοιχείο µπαίνει στην σωστή θέση όσον αφορά την ταξινόµηση.

21 21 Αλγόριθµος Επιλογής Παράδειγµα Πέρασµα 1 Πέρασµα 2 Πέρασµα 3 Πέρασµα 4 Αρχικός πίνακας: Στοιχείο: Προώθηση: Στοιχείο: Προώθηση: Στοιχείο: Προώθηση: Στοιχείο: Προώθηση :

22 int I, X[100], I, J, N, temp; 22 N = 99; for( I=1; I<=N-1; I++) J=I; while ( J > 0 && X[J] < X[J-1]) temp = X[J]; X[J] = X[J-1]; X[J-1] = temp; j--; Ανταλλαγή στοιχείων είκτης που δηλώνει την θέση του τελευταίου στοιχείου Χ[0] Χ[99] Προώθηση στοιχείων προς τα επάνω στην σωστή θέση

23 Αλγόριθµος Εισαγωγής Insertion sort C++ /* insertion sort ascending order */ #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) int n, X[100], i, j, temp; cout<<"dose plithos stoixeiwn: "; cin>>n; cout<<"dose "<<n<<" stoixeia. \n"; for (i = 0; i < n; i++) cin>>x[i]; 23

24 Αλγόριθµος Εισαγωγής Insertion sort C++ συνέχεια 24 for (i = 1 ; i <= n - 1; i++) //ταξινόµηση j = i; while ( j > 0 && X[j] < X[j-1]) temp = X[j]; X[j] = X[j-1]; X[j-1] = temp; j--; cout<< O taksinomhmenos pinakas: \n"; for (i = 0; i <= n - 1; i++) cout<<x[i]<<" "; cout<<endl; system("pause"); return 0;

25 Αλγόριθµος Συγχώνευσης (Merge Sort) 25 Μας δίνονται δύο ταξινοµηµένοι πίνακες Α[Ν] και Β[Μ] και µας ζητάνε να συγχωνεύσουµε τους πίνακες Α,Β σε έναν ταξινοµηµένο πίνακα Γ[Ν+Μ]. Οπρώτος του Ασυγκρίνεται µε τον πρώτο του Β Ο µικρότερος αποτελεί τον πρώτο του Γ. Ο αριθµός που δεν καταχωρήθηκε συγκρίνεται µε τον επόµενο που καταχωρήθηκε Η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι τα στοιχεία του Α ήβνα εξαντληθούν. Τότε τα στοιχεία του πίνακα που δεν εξαντλήθηκε, προσκολλώνται στον πίνακα Γ.

26 Αλγόριθµος Συγχώνευσης (Merge Sort) 26 Παράδειγµα: Α: Β: ΙΑΙΑΙΑ ΙΑ ΙΑ ΙΒΙΒ ΙΒ ΙΒ Γ: ΙΓ ΙΓ ΙΓ ΙΓ ΙΓ ΙΓ

27 διαδικασια ΤΑΞ_ΣΥΓΧ δηλωση (ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ) ακερ; δηλωση ( Α[1:50], Β[1:50], Γ[1:100] ) παραταξηακερ; αρχη ΙΑΒΑΣΜΑ ταξινοµ. Α & Β ΝΑ 50; ΝΒ 50; ΝΓ 100; ΙΑ 1; ΙΒ 1; ΙΓ 1; εφοσον ΙΑ ΝΑ &ΙΒ ΝΒεπαναλαβε ( εαν Α[ΙΑ] < Β[ΙΒ] ) τοτε ( Γ[ΙΓ] Α[ΙΑ]; ΙΓ ΙΓ+1; ΙΑ ΙΑ+1; ) αλλως ( Γ[ΙΓ] Β[ΙΒ]; ΙΓ ΙΓ+1; ΙΒ ΙΒ+1; ) ΕΠΙΚΟΛΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ τελος ΤΑΞ_ΦΥΣΑΛ εαν ΙΑ = ΝΑ τοτε ( γιαι ΙΒεως ΝΒεπαναλαβε αλλως ( ( Γ[ΙΓ] Β[Ι]; ΙΓ ΙΓ+1; ) ) γιαι ΙΑεως ΝΑεπαναλαβε ( Γ[ΙΓ] Α[Ι]; ΙΓ ΙΓ+1; ) ) 27

28 int A[50], B[50], C[100]; int IA, IB, IC, NA, NB, NC, I; NA = 49; NB = 49; NC=99; IA = 0; IB = 0; IC = 0; while( (IA <= NA) && (IB <= NB) ) if( A[IA] < B[IB] ) C[IC] = A[IA]; IC = IC + 1; IA = IA + 1; else C[IC] = B[IB]; IC = IC + 1; IB = IB + 1; // ΕΠΙΚΟΛΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ if( IA == NA ) for(i=ib; I<=NB; I++) else C[IC] = B[I]; IC = IC + 1; for(i=ia; I<=NA; I++) C[IC] = A[I]; IC = IC + 1; 28

29 ιερεύνηση Πινάκων (Αναζήτηση στοιχείου) 29 Αναζήτηση κάποιας τιµής (κλειδί) σε ένα µονοδιάστατο πίνακα. Υπάρχουν δύο βασικές µέθοδοι. ιαδοχική ιερεύνηση (γραµµική αναζήτηση) υαδική Αναζήτηση Θα πρέπει να εξετάζουµε και την περίπτωση που το κλειδί δεν υπάρχει στον πίνακα. ηλαδή να εκτυπώνεται ανάλογο µήνυµα. Τέτοιου είδους τεχνικές χρησιµοποιούν µεταβλητές που λέγονταισηµαίες ήλογικέςµεταβλητές.

30 ιαδοχική ιερεύνηση 30 Συγκρίνουµε κάθε στοιχείο µε την τιµή κλειδί που αναζητάµε Απλή αλλά αργή µέθοδος (µπορεί να εξετάσουµε όλα τα στοιχεία του πίνακα). [1] [2] [3] [4] [5] [6] Α: Χ = 11

31 31 διαδικασια ΓΡΑΜΜ_ΑΝΑΖΗΤ δηλωση (Ι, Κ, Μ, ΚΛ) ακερ; δηλωση ( Χ [1:100] ) παραταξηακερ; αρχη ΙΑΒΑΣΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Χ & ΚΛΕΙ Ι ΚΛ Κ 100; ΣΗΜ 1; εφοσον Ι Κ&ΣΗΜ 0 επαναλαβε ( εαν Χ[Ι] =ΚΛ ) εαν ΣΗΜ = 0 τοτε ( ΣΗΜ 0; Μ Ι; ) αλλως ( Ι Ι+1; ) τοτε ( τυπωσε Βρέθηκε, Μ ; ) αλλως ( τυπωσε εν βρέθηκε ; ) τελος ΓΡΑΜΜ_ΑΝΑΖΗΤ για Ι 1 εως 100 επαναλαβε ( διαβασεχ[ι] ; ) διαβασε ΚΛ;

32 int X[100], I, key, flag, N, POS; N = 99; 32 flag = 0; I = 0; while( (I <= N) && (flag!= 1) ) // διάβασµα πίνακα if( X[I] == key ) // και στοιχείου προς // αναζήτηση flag = 1; cin >> key; POS = I; for(i=0; I<=N; I++) cin >> X[I]; else if(flag == 1) else I = I + 1; cout << Vrethike sthn the thesi << POS; cout << Den vrethike ;

33 33 υαδική Αναζήτηση Εάν ο πίνακας είναι ταξινοµηµένος τότε µπορούµε να αναζητήσουµε πιο γρήγορα το κλειδί. Συγκρίνουµε το µεσαίο στοιχείο (middle) του πίνακα µε το κλειδί (key) που αναζητάµε Εάν Κλειδί = Μεσαίο, τότε βρέθηκε Εάν Κλειδί < Μεσαίο, τότε η αναζήτηση γίνεται στο αριστερό ήµισυ του πίνακα Εάν Κλειδί > Μεσαίο, τότε η αναζήτηση γίνεται στο δεξιό ήµισυ του πίνακα Επαναλαµβάνουµε την δυαδική αναζήτηση στο ήµισυ που επιλέξαµε

34 υαδική Αναζήτηση 34 Παράδειγµα Όρια στον πίνακα: Κ: κάτω όριο, Π: πάνω όριο Χ = 11 Α: Κ Μεσο Κ Μεσο Μεσο Π Π

35 35 διαδικασια ΥΑ _ΑΝΑΖΗΤ δηλωση (Κ, Π, ΚΛ, ΜΕΣ) ακερ; δηλωση ( Χ [1:100] ) παραταξηακερ; αρχη Κ 1; Π 100; ΣΗΜ 1; εφοσον Κ <Π&ΣΗΜ 0 επαναλαβε ( ΜΕΣ (Κ+Π)/2; εαν ΚΛ = Χ[ΜΕΣ] ) τοτε ( ΣΗΜ 0; ) αλλως ( εαν ΚΛ > Χ[ΜΕΣ] ) τοτε ( Κ ΜΕΣ; ) αλλως ( Π ΜΕΣ; ) ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ τελος ΥΑ _ΑΝΑΖΗΤ εαν ΣΗΜ = 0 Εαν τελειώσει η αναζήτηση στον πίνακα Εαν βρεθεί το στοιχείο τοτε ( τυπωσε Βρέθηκε, ΜΕΣ;) αλλως ( τυπωσε εν βρέθηκε ; )

36 int X[100], K, P, key, flag, MID; 36 flag = 0; K = 0; P = 99; while( (K < P) && (flag!= 1) ) MID = ( K + P )/2; if( X[MID] == key ) flag = 1; else if( X[MID] < key ) K = MID+1; else P = MID-1; if(flag == 1) cout << Vrethike ; else cout << Den vrethike ;

Εργαστήριο 2: Πίνακες

Εργαστήριο 2: Πίνακες Εργαστήριο 2: Πίνακες Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Επεξεργασία Πινάκων - Υλοποίηση της Δυαδικής Αναζήτησης σε πίνακες - Υλοποίηση της Ταξινόμησης με Επιλογής σε πίνακες ΕΠΛ035

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 8.6 Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 16-1 Πίνακες - Επανάληψη Στην προηγούµενη διάλεξη κάναµε µια εισαγωγή στην δοµή δεδοµένων Πίνακας Σε ένα πίνακα ένα σύνολο αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωτσάκης Σ., Ταταράκη Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Τάξη ΓΕ.Λ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 6 Πίνακες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τύπος πίνακα (array) Σύνθετος τύπος δεδομένων Αναπαριστά ένα σύνολο ομοειδών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Ευάγγελος Γ. Ούτσιος Σέρρες 2004 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε C

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε C Έτοιµες Ασκήσεις σε C Φλώρινα, Οκτώβριος 1997 /* Πρόγραµµα c01.c - το πρώτο πρόγραµµα στη c */ int i; printf("\nείναι το πρώτο µου πρόγραµµα στη c"); i = 156; printf("\nο αριθµός µητρώου µου είναι : %d",

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C Ελευθέριος. Πολυχρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΤΡΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήθος των δεικτών και οι µεγαλύτερες τιµές που µπορούν να πάρουν ορίζεται µε µία δηλωτική εντολή που λέγεται Dimension.

Το πλήθος των δεικτών και οι µεγαλύτερες τιµές που µπορούν να πάρουν ορίζεται µε µία δηλωτική εντολή που λέγεται Dimension. Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 6ο: Πίνακες Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε µια από πιο ενδιαφέρουσες δοµές δεδοµένων, τους πίνακες. Οι πίνακες είναι σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας) TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Ευάγγελος Γ. Ούτσιος Σέρρες 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» ΓΛΩΣΣΑ C Δρ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 2015 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@materials. uoc.gr Η στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατης Σταµατιαδης

Σταµατης Σταµατιαδης Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σηµειώσεις ιαλέξεων Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@iesl.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Πρόβληµα, Στιγµιότυπο, Αλγόριθµος Εργαλεία εκτίµησης πολυπλοκότητας: οι τάξεις Ο(n), Ω(n), Θ(n) Ανάλυση Πολυπλοκότητας Αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού Ο αλγόριθµος είναι αλγεβρική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων (προτύπων) Γραµµικού Προγραµµατισµού (ΠΓΠ). Ο αλγόριθµος έχει διάφορες παραλλαγές όπως η πινακοποιηµένη µορφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο

Διαβάστε περισσότερα