ΦΑΣMAΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΣMAΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ"

Transcript

1 ΦΑΣMAΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΕΡΩΝ

2 Εισαγωγή στην κβαντομηχανική και στην ατομική Φυσική ΦΩΣ = Ηλεκτρομαγνητικό κύμα με σωματιδιακές ιδιότητες (δυική φύση) Τα «σωματίδια» του φωτός ονομάζονται ΦΩΤΟΝΙΑ και έχουν μηδενική μάζα και ουδέτερο ηλεκτρικό φορτίο Η ενέργεια των φωτονίων είναι κβαντισμένο μέγεθος και διαδίδεται σε κυματοπακέτα = ΚΒΑΝΤΑ ΦΩΤΟΣ Ε = hν Από τους νόμους της κυματικής ισχύει: c = λ ν 2

3 Ένα άτομο αποτελείται από τον πυρήνα (πρωτόνια και νετρόνια) και τα ηλεκτρόνια του σε «τροχιές» γύρω από αυτόν (Βοhr) Συνολικά τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα 3

4 Οι «τροχιές» των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα είναι ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ Θέτουμε ως n τον αριθμό των τροχιών (ή σταθμών) γύρω από τον πυρήνα, και τον ονομάζουμε κύριο κβαντικό αριθμό και προφανώς μπορεί να πάρει μόνο ακέραιες τιμές (1, 2, ) Ο De Broglie έδειξε ότι οι τροχιές των ηλεκτρονίων μπορούν να περιγραφούν με στάσιμα κύματα Επομένως μία κυκλική τροχιά μήκους 2πr θα έπρεπε να ισούται με n φορές το μήκος κύματος του ηλεκτρονίου: 2πr = nλ 4

5 Σύμφωνα με την ΚΛΑΣΣΙΚΗ μηχανική: Κεντρομόλος δύναμη = Ελκτική δύναμη πυρήνα-ηλεκτρονίου m e u 2 /r = -Z k e e 2 / r 2 u 2 = Z k e e 2 / m e r Ολική ενέργεια ηλεκτρονίου: Ε ολ = Ε Δ + Ε Κ = Z k e e 2 / r + mu 2 /2 Ε ολ = - Zk e e 2 / 2 r 5

6 Σύμφωνα με την ΚΒΑΝΤΙΚΗ μηχανική: Η στροφορμή του ηλεκτρονίου είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της σταθεράς του Planck (h/2π) L = mur = nh/2π r = n h/2πmu r n = n 2 [h 2 /(2π) 2 Ζ k e e 2 m e ] = n 2 r 1 H r 1 είναι η μικρότερη δυνατή απόσταση (ακτίνα) ενός ηλεκτρονίου από τον πυρήνα Αντικαθιστώντας στην ενέργεια βρίσκουμε: Ε = Ε 1 /n 2 Όπου η ενέργεια για n=1 καλείται και θεμελιώδης ή βασική Λόγω της αρχής της αβεβαιότητας του Heisenberg δεν είμαστε σε θέση ΠΟΤΕ να γνωρίζουμε την θέση και την ταχύτητα ενός ηλεκτρονίου ταυτόχρονα Δx Δp >= h/2π Επομένως η έννοια της τροχιάς (κίνηση από μία θέση σε μία άλλη) στην κβαντική μηχανική αντικαθίσταται από την ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ να εντοπίσουμε ένα ηλεκτρόνιο σε απόσταση r από τον πυρήνα 6

7 Άτομο σε ηρεμία (Τ=0 Κ) Ε n Ε n-1 e - Ε 2 Ε 1 ATOMIKOΣ ΠΥΡΗΝΑΣ 7

8 Άτομο σε διέγερση Λόγω θερμοκρασίας Ε n Ε n-1 e - Ε 2 Ε 1 ATOMIKOΣ ΠΥΡΗΝΑΣ 8

9 Άτομο σε διέγερση Λόγω κρούσης με φωτόνια Απορρόφηση φωτονίου κέρδος ενέργειας Ε n Ε n-1 Ε 2 ΔΕ=Ε n-1 -Ε 1 γ e - Ε 1 ATOMIKOΣ ΠΥΡΗΝΑΣ 9

10 Άτομο σε διέγερση Ασταθής ενεργειακή κατάσταση e - Ε n Ε n-1 Ε 2 Ε 1 ATOMIKOΣ ΠΥΡΗΝΑΣ 10

11 Άτομο σε αποδιέγερση Επιστροφή στην αρχική ενεργειακή κατάσταση Απώλεια ενέργειας (μετάπτωση) + εκπομπή φωτονίου e - Ε n Ε n-1 Ε 2 γ Ε γ =Ε n-1 -Ε 1 Ε 1 ATOMIKOΣ ΠΥΡΗΝΑΣ 11

12 Άτομο σε αποδιέγερση Επιστροφή στην αρχική ενεργειακή κατάσταση με διαφορετική διαδρομή Απώλεια ενέργειας (μεταπτώσεις) + εκπομπή δύο (ή περισσότερων) φωτονίων Ε γ1 =Ε n-1 -Ε 2 e - Ε n Ε n-1 γ 1 Ε 2 γ 2 Ε γ2 =Ε 2 -Ε 1 Ε 1 ATOMIKOΣ ΠΥΡΗΝΑΣ 12

13 Ιονισμός ατόμου Λόγω θερμοκρασίας ή λόγω κρούσης με άλλα άτομα ή φωτόνια Ε n Ε n-1 Ε 2 Ε γ > Ε ιον =Ε 1 γ e - Ε 1 ATOMIKOΣ ΠΥΡΗΝΑΣ 13

14 Ο ιονισμός ενός ατόμου μπορεί να είναι πολλαπλός κι εξαρτάται από τα ηλεκτρόνια που διαθέτει (π.χ. 56 Fe) Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν το άτομο βρίσκεται σε θερμοκρασία τέτοια που να το επιτρέπει ή όταν φωτόνια διαφορετικής ενέργειας προσπίπτουν επάνω του Οι βαθμοί ιονισμού συμβολίζονται με λατινικά γράμματα Ι Ουδέτερο άτομο όχι ιονισμένο (FeI) ΙΙ Μονά ιονισμένο (έχουν διαφύγει τα e - της τελευταίας στιβάδας, π.χ. FeII) ΙΙΙ Διπλά ιονισμένο (έχουν διαφύγει τα e - της τελευταίας και της προτελευταίας στιβάδας, π.χ. FeIII) Χωρίς λατινικό γράμμα αναφέρονται τα μόρια (π.χ. H 2 ) Λόγω διατήρησης της ενέργειας οποιαδήποτε διέγερση (λόγω κρούσης με φωτόνιο) ή αποδιέγερση ατόμου απαιτεί απορρόφηση ή εκπομπή φωτονίου με ενέργεια ίση με αυτή που κερδήθηκε ή χάθηκε, αντίστοιχα Ε γ = ΔΕ = Ε ΤΕΛ -Ε ΑΡΧ =hν 14

15 Ορισμός του Φάσματος Η ανάλυση μίας πολυχρωματικής δέσμης φωτός στις επιμέρους μονοχρωματικές ακτινοβολίες 15

16 16

17 17

18 Κατηγορίες φασμάτων Συνεχές Εκπομπής (γραμμικά) Απορρόφησης (γραμμικά) 18

19 Κάθε στοιχείο έχει συγκεκριμένα μήκη κύματος απορρόφησης και εκπομπής και το σύνολο τους αποτελεί την «ταυτότητα» του που είναι ΜΟΝΑΔΙΚΗ 19

20 Φασματοσκοπία Σκοπός: Άντληση πληροφοριών μέσω των φασματικών γραμμών εκπομπής ή (και) απορρόφησης του υλικού Τα όργανα που χρησιμοποιούνται ονομάζονται φασματογράφοι Πρίσματος Περίθλασης Διάθλαση 20

21 Εφαρμογή στην Αστροφυσική Τα ουράνια σώματα εκπέμπουν ακτινοβολία προερχόμενη είτε από εγγενή αίτια (π.χ. αστέρες) είτε από εξωτερικά (π.χ. ανάκλαση φωτός προερχόμενη από άλλη πηγή) Με την χρήση του τηλεσκοπίου και CCD αισθητήρων έχουμε την δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας των φασμάτων 21

22 Αστρικές Ατμόσφαιρες Ατμοσφαιρικά στρώματα Φωτόσφαιρα Το φως που φτάνει στον παρατηρητή έχει διανύσει όλη την ατμόσφαιρα του αστέρα 22

23 Οι αστρικές ατμόσφαιρες ΔΕΝ είναι ομογενείς Τα στρώματα διαφέρουν, στη σύσταση, στην πυκνότητα και στη θερμοκρασία ΣΤΡΩΜΑ Β ΣΤΡΩΜΑ Α ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑ 23

24 Λόγω των μεταπτώσεων θα αναμέναμε ότι όταν ένα στοιχείο απορροφά σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος, θα εξέπεμπε σε ακριβώς το ίδιο ύστερα από λίγο, άρα ΔΕΝ θα έπρεπε να έχουν γραμμές απορρόφησης Αυτό όμως δεν συμβαίνει για δύο λόγους: Α: To ηλεκτρόνιο μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές διαδρομές αποδιέγερσης, άρα δύο ή παραπάνω φωτόνια διαφορετικής ενέργειας θα παραχθούν Με αυτόν τον τρόπο όμως θα έπρεπε να έχουμε σε όλους αστέρες γραμμές εκπομπής κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί!!! 24

25 Β: Σκέδαση (διάχυση) της ακτινοβολίας Φωτόνια διαφορετικής ενέργειας Θα δώσει γραμμή απορρόφησης Φωτόνια ίδιας ενέργειας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ - Διέγερση ατόμων Φωτόνια συγκεκριμένης ενέργειας ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑ 25

26 Σε άτομα με πολλά ηλεκτρόνια (π.χ. 56 Fe) η πιθανότητα η αποδιέγερση να έχει ακριβώς την αντίθετη διαδρομή με την διέγερσή του e - είναι πρακτικά πολύ μικρή, επομένως δημιουργούνται φωτόνια διαφόρων ενεργειών και πολύ λίγα από αυτά φτάνουν στο παρατηρητή ώστε να δει γραμμές εκπομπής, επομένως αντιλαμβάνεται μόνο την απουσία των φωτονίων από τα οποία προήλθε η μετάπτωση Συνεπώς οι γραμμές απορρόφησης κυριαρχούν στα αστρικά φάσματα 26

27 Μέλαν σώμα Ιδεατό σώμα του οποίου η ένταση της ακτινοβολίας του ακολουθεί την συνάρτηση (νόμος) Planck I(ν, Τ) = 2hν 3 /c 2 (e hν/kt -1) -1 Εκπέμπει και απορροφά ΑΚΡΙΒΩΣ στα ίδια μήκη κύματος Νόμος του Wien λ max T = mmk λ max Μήκος κύματος στο οποίο λαμβάνουμε την ΜΕΓΙΣΤΗ ροή ακτινοβολίας Νόμος Stefan-Boltzmann F = στ 4 27

28 28

29 λ max = 9500 nm για τους ανθρώπους (μακρινό υπέρυθρο μικροκύματα) 29

30 30

31 Με πολύ καλή προσέγγιση θεωρούμε ότι οι αστέρες ακολουθούν την καμπύλη μέλανος σώματος Η ατέλειες των μοντέλων οφείλονται στις γραμμές απορρόφησης και εκπομπής των αστέρων λόγω των στοιχείων των ατμοσφαιρών τους 31

32 Χαρακτηριστικά των Φασματικών γραμμών Ένταση: Εξαρτάται από την λαμπρότητα και την θερμοκρασία της πηγής και της συγκέντρωσης του εκπέμποντος (ή απορροφούντος) στοιχείου Μετατόπιση: Οφείλεται στην σχετική κίνηση ολόκληρης της πηγής (ή μέρους της) με τον παρατηρητή (φαινόμενο Doppler-Fizeau) Πλήθος: Συστατικά της πηγής 32

33 Πάχος (διεύρυνση-πλάτυνση): Εξαρτάται α) από την θερμοκρασία της πηγής (θερμική διεύρυνση τυχαίες κινήσεις των ατόμων - Doppler), β) από την ύπαρξη ηλεκτρικού ή μαγνητικού πεδίου (φαινόμενο Zeeman και Stark), γ) σύγκρουση μεταξύ των ατόμων Τροχιακή Στροφορμή l (m l ) Ταινία ενέργειας Ε n e - Spin S (m s ) Ε 1 ATOMIKOΣ ΠΥΡΗΝΑΣ 33

34 Φάσμα απορρόφησης Μέγιστη Συνολική Ένταση Γραμμές διαφορετικής έντασης και εύρους 34

35 Φάσμα απορρόφησης Μέταλλα Γραμμές διαφορετικών στοιχείων (πλήθος) 35

36 Φάσμα απορρόφησης Ένταση ή ροή ακτινοβολίας Μήκος κύματος (λ) ή συχνότητα (ν=c/λ) ή ενέργεια (Ε=hν) 36

37 Φάσμα απορρόφησης 37

38 Φάσμα εκπομπής 38

39 Φασματική Ταξινόμηση κατά Harvard - Φασματική τάξη Βασίζεται στην θερμοκρασία (χρώμα) του αστέρα και τις φασματικές γραμμές απορρόφησης Προγενέστερα Μεταγενέστερα Ο Β Α F G K M (R N S) h e i i i e i o m n r s g w a e l s h c t k >33000 T (K) <3700 Κάθε φασματική τάξη αποτελείται από 10 κύριες υποδιαιρέσεις (0 9, π.χ. Α0, Α1 Α9) και 10 δευτερεύουσες (.5, π.χ. Α0.5, Α1.5 Α9.5) 39

40 Φασματική Ταξινόμηση κατά Harvard - Φασματική τάξη G8 G0 F5 F0 Α5 Α0 HI Μέταλλα 40

41 Φασματική Ταξινόμηση κατά Yerkes Τάξη Φωτεινότητας Φωτεινότητα = Εμβαδό πηγής Ροή ακτινοβολίας L = A F L = 4πR 2 Star στ 4 Συμπέρασμα: Δύο αστέρες ΙΔΙΑΣ θερμοκρασίας θα έχουν διαφορετική φωτεινότητα λόγω διαφορετικής ακτίνας Μπορεί όμως να αλλάξει η ακτίνα του αστέρα;;;;;;; 41

42 Καύση H στον πυρήνα Καύση He στον πυρήνα 42

43 Φασματική Ταξινόμηση κατά Yerkes Τάξη Φωτεινότητας Νόμος παγκόσμιας έλξης F = GMm/r 2 Επομένως θέτοντας ως r = R star βρίσκουμε την δύναμη που ασκείται στην επιφάνεια του αστέρα (μάζας Μ star ) σε ένα σώμα μάζας m Αυτή η δύναμη ονομάζεται Βάρος: Β = GM star /R 2 star m Ορίζουμε ως επιτάχυνση της βαρύτητας g την ποσότητα GM star /R 2 star Οπότε προκύπτει η σχέση B = mg Για λόγους μεγάλου εύρους σε μάζες και ακτίνες, βολεύει να χρησιμοποιούμε την ποσότητα logg. Για τον Ήλιο έχει βρεθεί logg = cm/s 2 43

44 Φασματική Ταξινόμηση κατά Yerkes Τάξη Φωτεινότητας Ήλιος (σύμβολο ʘ) g ʘ = GM ʘ /R ʘ 2 Αστέρας g star = GM star /R star 2 Διαίρεση κατά μέλη g star / g ʘ = M star /R star2 /M ʘ /R ʘ 2 Στην αστροφυσική χρησιμοποιούμε της Ηλιακές ποσότητες (M ʘ, R ʘ ) ως μονάδες Λογαριθμίζουμε κατά μέλη logg star = log g ʘ + logm star 2logR star logg star = logm star 2logR star 44

45 Φασματική Ταξινόμηση κατά Yerkes Τάξη Φωτεινότητας 0 (0) Πάρα πολύ λαμπροί υπεργίγαντες (hypergiants) 1 (I) Yπεργίγαντες (Supergiants) Ia Πραγματικά Λαμπροί Υπεργίγαντες Ib Λαμπροί Υπεργίγαντες 2 (IΙ) Λαμπροί γίγαντες (Bright giants) Logg star 3 (IIΙ) Κανονικοί γίγαντες (Normal giants) 4 (ΙV) Υπογίγαντες (Subgiants) 5 (V) Νάνοι Κυρίας Ακολουθίας (dwarfs) 6 (VΙ) Υπονάνοι (subdwarfs) 7 (VΙΙ) Λευκοί νάνοι (white dwarfs) 45

46 Φασματικός Τύπος Διάγραμμα Hertzsprung - Russell Φασματικός Τύπος = Φασματική τάξη + Τάξη Φωτεινότητας G2V = G2 + V 46

47 Πυκνότητα αστέρα ρ = M star /V star = M star / 4 πr 3 star /3 ρ~m star R -3 star Όσο μεγαλύτερο το Logg τόσο ΠΥΚΝΟΤΕΡΟΣ είναι ο αστέρας Δηλαδή η ακτινοβολία εξερχόμενη από την φωτόσφαιρα του αστέρα, ανάλογα την εξελικτική του κατάσταση (νάνος, γίγαντας) διανύει πυκνότερα ή αραιότερα ατμοσφαιρικά στρώματα Επομένως το φάσμα δύο αστέρων ΙΔΙΑΣ θερμοκρασίας αλλά διαφορετικής εξελικτικής κατάστασης (π.χ. F2V και F2II) αναμένεται να διαφέρει τόσο στα συστατικά, αλλά και στην ένταση των φασματικών γραμμών Αραιή ατμόσφαιρα Μικρότερη συγκέντρωση στοιχείου Μικρότερη ένταση φασματικής γραμμής και μεγαλύτερη διεύρυνση των γραμμών λόγω εντονότερης διάχυσης (σκέδασης) 47

48 Φασματική Ταξινόμηση αγνώστου αστέρα Απαιτεί μία βιβλιοθήκη πρότυπων φασμάτων όλων των φασματικών τύπων Σύγκριση του φάσματος του αγνώστου αστέρα με τα πρότυπα φάσματα Αναλογίες έντασης και εύρους γραμμών μεταξύ τους (π.χ. αναλογία βαθών γραμμής H με διάφορες μεταλλικές γραμμές ευαίσθητες στην θερμοκρασία) Οι πρότυποι αστέρες είναι πολύ καλά μελετημένοι και γνωρίζουμε με πολύ καλή ακρίβεια τόσο την θερμοκρασία τους όσο και τις αναλογίες των βαθών των γραμμών απορρόφησής τους 48

49 Φασματική Ταξινόμηση αγνώστου αστέρα "Αφαίρεση" του φάσματος του αγνώστου αστέρα από όλα τα πρότυπα φάσματα και υπολογισμός του αθροίσματος των υπολοίπων σε κάθε περίπτωση Φάσμα προτύπου αστέρα Φάσμα αγνώστου αστέρα Υπόλοιπα της αφαίρεσης 49

50 Φασματική Ταξινόμηση αγνώστου αστέρα 50

51 Φασματική Ταξινόμηση αγνώστου αστέρα 51

52 Φασματική Ταξινόμηση αγνώστου αστέρα Συνεχές Σ 2 Σ 3 Σ4 Σ 5 Σ 1 Βάθη γραμμών απορρόφησης Αναλογίες βαθών γραμμών απορρόφησης: Σ 1 /Σ 2 ή (και) Σ 1 /Σ

53 Φασματική Ταξινόμηση αγνώστου αστέρα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Τ(Κ) Πρότυποι αστέρες Πρότυποι αστέρες Γνωρίζοντας τις αναλογίες των βαθών γραμμών απορρόφησης του αγνώστου αστέρα, αντικαθιστούμε στις παραπάνω εξισώσεις και βρίσκουμε την θερμοκρασία του 53

54 Σύνοψη Τα γραμμικά φάσματα δημιουργούνται λόγω διέγερσης και αποδιέγεσης ή ακόμα και ιονισμού των ατόμων μέσα στις αστρικές ατμόσφαιρες Μας προσφέρουν πληροφορίες για την χημική σύσταση των αστρικών ατμοσφαιρών Με την φασματική ταξινόμηση είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ενεργό θερμοκρασία του αστέρα Ο πλήρης φασματικός τύπος μας πληροφορεί τόσο για την φασματική τάξη του αστέρα όσο και για την εξελικτική του κατάσταση Η φασματική ταξινόμηση γίνεται με την μέθοδο της σύγκρισης των φασμάτων μεταξύ πρότυπων και αγνώστων αστέρων 54

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Μάθημα 1 ο Το ατομικό πρότυπο του Bohr Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου 1. Ερώτηση: Ποια βασικά φαινόμενα πρέπει να ερμηνεύει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 20 ο αιώνα. Κλασσική Φυσική. dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων F = Κλασσική Μηχανική

Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 20 ο αιώνα. Κλασσική Φυσική. dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων F = Κλασσική Μηχανική Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 0 ο αιώνα Κλασσική Μηχανική Κλασσική Φυσική Νόμος του Νεύτωνα F dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων Θεωρία Πεδίων 1. Πεδίο Βαρύτητας. Ηλεκτρομαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο το φως Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 1. Ποια είναι η συμβολή του φωτός στην ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας; Το φως ήταν και είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Η βασική πηγή ενέργειας της ατµόσφαιρας είναι ο ήλιος. Πολύ µικρά ποσά προέρχονται από τα άστρα, το εσωτερικό της γης και από διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - Β ΐΚΡί ΐ». Ο -'-*"' ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ * f S 'j ΒΙΒΛΙΟ Κ % -; - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα)

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) 1. Αρχαίοι Έλληνες ατομικοί : η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε παγκοσμίως (καθαρά φιλοσοφική, αφού δεν στηριζόταν σε καμιά πειραματική παρατήρηση). Δημόκριτος (Λεύκιπος, Επίκουρος)

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΜΗ

ΦΩΤΟΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΜΗ ΦΩΤΟΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΜΗ Στην κλασσική θεωρία του φωτός η συχνότητα είναι ένα κυµατικό χαρακτηριστικό, που δεν παίζει κανένα ρόλο στις ενεργειακές δοσοληψίες ύλης και ακτινοβολίας (όπως επίσης εκποµπή-απορρόφηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Παρά τις σημαντικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις σε θέματα φυσικών φαινομένων από τους αρχαίους Έλληνες επιστήμονες, η σύγχρονη επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μαθηματικών ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Μεταπτυχιακή Εργασία Κρηνίδη Ειρήνη-Δανάη Επιβλέπων καθηγητής Αντώνης Στρέκλας Πάτρα 013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μεταπτυχιακή μου εργασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομή Ατόμου. 1.1 Τι είναι το άτομο;

1. Δομή Ατόμου. 1.1 Τι είναι το άτομο; Κεφάλαιο 1: Δομή Ατόμου 1. Δομή Ατόμου 1.1 Τι είναι το άτομο; Μια από τις παλαιότερες και συγχρόνως σπουδαιότερες ιδέες της ανθρώπινης νόησης είναι αυτή του ατόμου που συνέλαβαν και ανέπτυξαν οι αρχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Β Α Ν Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ

Κ Β Α Ν Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ Κ Β Α Ν Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΦΑΕΛΟΣ E. ΙΩΑΝΝΗΣ Π Α Τ Ρ Α 0 0 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πραγµατοποίηση αυτού του σεµιναρίου στο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις σωστές από τις προτεινόµενες απαντήσεις. 1. Το φαινόµενο µέγεθος ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Το ηλεκτρικό πεδίο Εξ ορισµού ηλεκτρικό πεδίο είναι ο χώρος που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις ιδιότητες και στους θεμελιώδεις νόμους της ακτινοβολίας και στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2 θα εξετάσουμε την μετάδοση θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Κβαντική µηχανική Τύχη ή αναγκαιότητα Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Ηφυσικήστόγύρισµα του αιώνα «Όλοι οι θεµελιώδεις νόµοι και δεδοµένα της φυσικής επιστήµης έχουν ήδη ανακαλυφθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη Καστανά Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. Κουρής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ % «'Λ''' "Γ~ a g M M ^ ρί i\ iisiaii# f.h ι ^Φ & * ty Ι ' 'J ISpfli. * '.' i i i,&λ JW t^-kl '' / ί. Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡνχφβΜΐ^Μϊ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ατµόσφαιρα του Ήλιου. Κεφάλαιο

Η ατµόσφαιρα του Ήλιου. Κεφάλαιο Κεφάλαιο 3 Η ατµόσφαιρα του Ήλιου 43 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Η ατµόσφαιρα του Ήλιου αποτελείται από τρία στρώµατα: το µεγαλύτερο µέρος της φωτόσφαιρας, τη χρωµόσφαιρα µε τη µεταβατική ζώνη που θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας : Φασματοσκοπία Υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία. Τσιάπα Ειρήνη

Τίτλος εργασίας : Φασματοσκοπία Υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία. Τσιάπα Ειρήνη ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Τίτλος εργασίας : Φασματοσκοπία Υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία Τσιάπα Ειρήνη Επιβλέπων Καθηγητής: Παπάζογλου Δημήτριος Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ

ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ 1 ii ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα