ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1914-1927)"

Transcript

1 Πασχάλης Βαλσαμίδης ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ) Στη Θεσσαλονίκη όπως γνωρίζουμε οι πρώτοι πρόσφυγες από την Τουρκία ήρθαν κατά τα έτη εκ των οποίων οι περισσότεροι επέστρεψαν στα πατρώα εδάφη τους μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών 2. Το δεύτερο και μεγαλύτερο κύμα της προσφυγιάς ξεκίνησε μετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού Μετώπου το 1922 και συνεχίστηκε έως το Την περίοδο αυτή η Θεσσαλονίκη γέμισε από πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη. Στα πλαίσια της ανταλλαγής των πληθυσμών 3 αναχώρησαν οριστικά από τη Θεσσαλονίκη οι Τούρκοι για την Τουρκία 4 έως το τέλος του 1924 και εγκαταστάθηκαν σε τόπους που εγκατέλειψαν οι Έλληνες πρόσφυγες 5. Τα πρώτα χρόνια οι πρόσφυγες αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Αρωγός στα προβλήματά τους ήταν το Ελληνικό κράτος. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους οι πρόσφυγες ίδρυσαν σωματεία, συλλόγους και συνδέσμους. Έκαστο από τα σωματεία αντιπροσωπεύονταν από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με τον εκάστοτε εκλεγμένο πρόεδρο. Τα σωματεία αυτά είχαν δική τους σφραγίδα που τη χρησιμοποιούσαν σε επίσημα έγγραφα. Εδώ θα παρουσιάσουμε σφραγίδες 6 προσφυγικών σωματείων και 1. Την περίοδο αυτή γίνονται διωγμοί των Ελλήνων από τα εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Για τους διωγμούς βλ. Οι διωγμοί των Ελλήνων εν Θράκη και Μικρασία αυθεντικαί εκθέσεις καί επίσημα κείμενα. Έκκλησις προς το ελληνικόν γένος και την δημοσίαν Γνώμην του πεπολιτισμένου κόσμου. Εκδίδεται υπό των επιτροπών των εν Μυτιλήνη Μικρασιατών προσφύγων, εν Αθήναις Υπουργείον επί των Εξωτερικών, Οι ανθελληνικοί διωγμοί εν Τουρκία από της κηρύξεως του Ευρωπαϊκού πολέμου (Κατά τας επισήμους εκθέσεις των πρεσβειών και προξενικών αρχών), εν Αθήναις Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Μαύρη Βίβλος διωγμών και μαρτυριών του εν Τουρκία Ελληνισμού, εν Κωνσταντινουπόλει Ο γολγοθάς του εν Τουρκία Ελληνισμού, εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχική Κεντρική Επιτροπή. Η περίθαλψις και εγκατάστασις των εν Τουρκία προσφύγων του Ευρωπαϊκού πολέμου, εν Κωνσταντινουπόλει Οι ανθελληνικοί διωγμοί εν Τουρκία από του 1908 μέχρι του 1921 ενώπιον της Γ εν Αθήναις Εθνοσυνελεύσεως (Συνεδρίασις 5, 6 καί 8 Απριλίου 1921), εν Αθήναις Α. Παπαευγενίου, Η Ελληνική Εκκλησία εν Θράκη. Τούρκοι Βούλγαροι, Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, Διωγμοί και γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού. Ο πρώτος ξεριζωμός ( ), Θεσσαλονίκη Για τις μεταναστεύσεις βλ. Α. Πάλλης, Στατιστική μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο , Αθήναι Για τη συνθήκη βλ. M. A-F. Frangulis, Mémoire sur le Traité de Sèvres, London 1921 M. Paillarès, Le Kemalisme devant les alliés, Constantinople 1922, σσ , 170, 198. Χαράλαμπος Νικολάου, Διεθνείς, πολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες-συμφωνίες και συμβάσεις. Από 1453 μέχρι σήμερα (Ελλάς-Χερσόνησος του Αίμου), Αθήνα , σσ Βλ. Πράξεις υπογραφείσαι εν Λωζάννη τη 30 Ιανουαρίου και τη 24 Ιουλίου 1923, (εκ του Εθνικού τυπογραφείου) εν Αθήναις Σύμβασις περί της ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών Ελληνιστί και Τουρκιστί (υπογραφείσα εν Λωζάνη τη 30 Ιανουαρίου 1923) και αι δηλώσεις του αρχηγού των ελευθεροφρόνων κ. Ιωάννου Μεταξά, εν Αθήναις Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική μετά την συνθήκην της Λωζάννης. Η κρίσιμος καμπή (Ιούλιος Δεκέμβριος 1928), Θεσσαλονίκη Πρβλ. Τ. Aghnide, The Ecumenical Patriarchate of Constantinople in the Light of the Treaty of Lausanne, New York Βλ. Στάθης Πελαγίδης, Προσφυγική Ελλάδα ( ). Ο πόνος και η δόξα, Θεσσαλονίκη 1997, σσ Ο ίδιος, «Μετακινήσεις πληθυσμών μετά τους βαλκανικούς πολέμους. Η περίπτωση των Μουσουλμάνων της Μακεδονίας ( )», Ελληνική Ιστορική Εταιρεία. Πρακτικά ΙΖ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου (31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 1996), Θεσσαλονίκη 1997, σσ Βλ. Kemal Arı, Büyük mübadele. Türkiye ye zorunlu göç ( ) [Η μεγάλη ανταλλαγή. Η υποχρεωτική μετανάστευση στην Τουρκία ( )], İstanbul Παρόμοιες μελέτες έχουμε παρουσιάσει για τις εκκλησιαστικές επαρχίες Μετρών και Αθύρων και Μυριοφύτου και Περιστάσεως. Βλ. Πασχάλης Βαλσαμίδης, «Σφραγίδες της επαρχίας Mετρών και Aθύρων», Eπιστημονική Eπετηρίδα του Tμήματος Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας του Aριστοτελείου 1

2 συλλόγων της Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα με βάση τα έγγραφα που συγκεντρώσαμε από το 1992 κ. εξ. από πρόσφυγες, από παλαιοβιβλιοπωλεία, από το Μπιτ-παζάρ της Θεσσαλονίκης και από αυτά που βρήκαμε παραμελημένα σε δρόμους της Θεσσαλονίκης 7. Τα έγγραφα αυτά είναι επιστολές, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών και του Υπουργείου Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής, αποδείξεις σωματείων, συλλόγων και οικοδομικών συνεταιρισμών που δρούσαν στη Θεσσαλονίκη. Από τα έγγραφα και από τα αποτυπώματα των σφραγίδων πληροφορούμαστε την ύπαρξη προσφυγικών σωματείων και συλλόγων στη Θεσσαλονίκη, το έτος ιδρύσεώς τους, την έδρα τους και τη δράση τους. Ακόμη τα έγγραφα μας δίνουν πληροφορίες για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα πρώτα χρόνια οι πρόσφυγες, ενώ από τις υπογραφές που φέρουν μαθαίνουμε τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και επιτροπών όπως το όνομα του προέδρου, γραμματέα του ταμία και τα μέλη. Στη διάθεσή μας έχουμε ένα ικανό αριθμό εγγράφων που μας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα σωματεία και τους συλλόγους της Θεσσαλονίκης. Ένα από αυτά που έχουμε στη συλλογή μας είναι του Μικρασιατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε το Πρόκειται για πιστοποιητικό ταυτότητας που εκδόθηκε το Στη συνέχεια έχουμε έγγραφα που χρονολογούνται από το 1922 έως το 1927, περίοδο κατά την οποία στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκαν τα περισσότερα σωματεία και οι σύλλογοι. Ακόμη έχουμε εντοπίσει αποτυπώματα σφραγίδων του Β Επαρχιακού Συμβουλίου Ικονίου-Καισαρείας και του Μικτού Συμβουλίου Εκκλησιαστικών Επαρχιών Χαλδείας, Κερασούντος, Θεοδωσιουπόλεως, Αμύδης και Κάρς, που ιδρύθηκε το Στη συνέχεια έχουμε αποτυπώματα σφραγίδων εκτιμητικών επιτρόπων σε δηλώσεις της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών και του Υπουργείου Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής, που εκτιμούσαν την ακίνητη και κινητή περιουσία των προσφύγων 8. Σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε στις 3 Απριλίου 1925 στη Δ των Ελλήνων Συνέλευση 9 περί ιδρύσεως Διοικητικών Επιτροπών με σκοπό τον έλεγχο των δηλώσεων εγκαταλειφθεισών περιουσιών στην Τουρκία συστήθηκαν εκτιμητικές επιτροπές προσφυγικών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 5 (1998) Ο ίδιος, «Σφραγίδες της επαρχίας Mυριοφύτου και Περιστάσεως» Eπιστημονική Eπετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Tμήματος Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 8 (2002) Από έγγραφα που μας δώρισαν οι πρόσφυγες, που αγοράσαμε και που βρήκαμε παραμελημένα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης παρουσιάσαμε τις εξής μελέτες: «Δύο έγγραφα (πωλητήριο-εξοφλητικό) από το Σκοπό της Ανατολικής Θράκης», Περί Θράκης 1 (2001) , «Ανέκδοτο πωλητήριο έγγραφο της κοινότητας Βογδάντσας (Γευγελή)», Μακεδονικά 33 ( ) , «Πατριαρχική Εγκύκλιος του Ιωακείμ Γ προς τον μητροπολίτη Καισαρείας Γερβάσιο περί εκκλησιαστικών δικαίων και προνομοίων», Πρακτικά Α Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου: Καππαδοκία-Ιστορία, Θεολογία, Παιδεία, Πολιτισμός (22-24 Σεπτεμβρίου 2000), Θεσσαλονίκη 2002, σσ , «Ο κανονισμός του Ελληνικού Μαθητικού Μορφωτικού Συλλόγου Ο Φοίνιξ της Μεγάλης του Γένους Σχολής», Τέταρτη Επιστημονική Ημερίδα της Εταιρείας Μελέτης της καθ ημάς Ανατολής (30 Νοεμβρίου 2002) με θέμα: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή. Ιστορία και προσφορά, Αθήναι 2004, σσ «Aνέκδοτα έγγραφα από τη Δράμα», Mακεδονικά 34 ( ) , «Εκδρομή των τελειοφοίτων του Α Γυμνασίου Θηλέων Θεσσαλονίκης στην Αδριανούπολη κατά το έτος 1952», εφημ. Ο Πολίτης (Αθήνα) Ιούνιος 2002, αριθ. φ. 422, σ Βλ. Άγγελος Τσουλούφης, Η ανταλλαγή ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών και η εκτίμησις των εκατέρωθεν εγκαταλειφθεισών περιουσιών, Αθήνα 1989, σ Βλ. Αναστάσιος Πρωτονοτάριος, Το προσφυγικόν πρόβλημα από ιστορικής, νομικής και κρατικής απόψεως, Αθήναι 1929, σσ

3 κοινοτήτων 10. Εμείς εντοπίσαμε τις εξής: Εκτιμητική Επιτροπή Κοινότητας Παλλαδαρίου (Προύσης), η οποία συνεδρίαζε στη Θεσσαλονίκη στην οδό Αγίου Δημητρίου με τους Κ. Χασιάδη πρόεδρο, Ι. Διονυσιάδη γραμματέα και Η. Σοφοκλείδη μέλος, η Εκτιμητική Επιτροπή κοινοτήτων Νεαπόλεως και Κήρσεχηρ της Επαρχίας Καισαρείας, που έδρευε στην οδό Μπαλάνου 30 και η Εκτιμητική Επιτροπή Κασταμονής, που συνέρχονταν στην οδό Σολωμού 23. Από συνεδρίασή της τελευταίας με χρονολογία 14 Οκτωβρίου 1925 γνωρίζουμε ότι πρόεδρός της ήταν ο Ι. Κοσμίδης, γραμματέας Σ. Ελμάογλου και μέλη Αλ. Μακρίδης και Ν. Κρυσταλλίδης. Από την περιοχή της Ανατολικής Θράκης γνωρίζουμε την Εκτιμητική Επιτροπή των κοινοτήτων Σερεντίου και Βελιγραδίου που συνεδρίαζε στην οδό Κρίσπου 17 και την Εκτιμητική Επιτροπή Σηλυβρίας, που έδρευε στην οδό Εγνατίας 383. Η επιτροπή αποτελούνταν από τον πρόεδρο Δ. Καραμπουρούνη, γραμματέα Γ. Ιωσηφίδης και τα μέλη Γ. Αλγγελίδη, Αλέξανδρο Κάλφογλου, Αλέξανδρο Σταματιάδη και Αριστοτέλη Χατζόπουλο. Οι πρόσφυγες ίδρυσαν επίσης οικοδομικούς συνεταιρισμούς για να αποκτήσουν οικίες. Εμείς εντοπίσαμε δύο αποτυπώματα σφραγίδων σε έγραφα συνεταιρισμών που ιδρύθηκαν στη Θεσσαλονίκη το Οι συνεταιρισμοί είναι η εξής: Οικοδομικός Συνεταιρισμός Προσφύγων Τυρολόης και Οικοδομικός Συνεταιρισμός Αστών Προσφύγων Νομού 40 Εκκλησιών. Παρακάτω θα περιγράψουμε τα αποτυπώματα των σφραγίδων και επί τη βάσει αυτών θα παρουσιάσουμε στοιχεία για τα σωματεία και τους συλλόγους που έδρευαν στη Θεσσαλονίκη. Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη: α. Αποτυπώματα σφραγίδων προσφυγικών σωματείων και συλλόγων της Μικράς Ασίας. Μικρασιατικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Ιδρύθηκε το Για το σύλλογο πληροφορούμαστε από πιστοποιητικό ταυτότητας που εκδόθηκε στις 8 Απριλίου Πιστοποιούνται τα στοιχεία της Πελαγίας Ιωσηφίδου (Τριανταφυλλίδου) του Χαραλάμπους, ηλικία της (55 ετών), η επαγγελματική κατάστασή της: οικιακά, ο τόπος προέλευσής το Ικόνιο Μικράς Ασίας, η χρονολογία άφιξής της στη Θεσσαλονίκη το 1923 και η οδός διαμονής της Ηρακλείου 15. Στο πιστοποιητικό σώζονται πέντε αποτυπώματα σφραγίδων. Τα δύο είναι επάνω στη φωτογραφία της. Η σφραγίδα του συλλόγου είναι κυκλική και φέρει γύρο τη φράση «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ενώ στο κέντρο υπάρχει το έτος «1914» 11. Σύνδεσμος Νεαπολιτών Καππαδοκίας: Στη διάθεσή μας έχουμε ένα δελτίο έκτακτης συνδρομής που χρονολογείται την 21η Δεκεμβρίου Συντάχθηκε επ ονόματι του Ευθ. Κυριακίδη, ο οποίος κατέβαλε στο σύλλογο έκτατη συνδρομή το ποσό των 5 δραχμών. Τα αποτύπωμα της σφραγίδας του συλλόγου δεν σώζονται σε καλή κατάσταση. Παρ όλου αυτά μπορούμε όμως να περιγράψουμε τη σφραγίδα. Έχει σχήμα κυκλικό και στην περιφέρειά της 10. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής, πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής, Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου Πιστοποιητικό ταυτότητας του Μικρασιατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης της Πελαγίας Ιωσηφίδου (Τριανταφυλλίδου), 8 Απριλίου

4 αναγράφεται η φράση «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΠΑΔΟΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Το κέντρο της δεν διακρίνεται 12. Μικρασιατική Λέσχη Θεσσαλονίκης: Ιδρύθηκε το Στην απόδειξη συνδρομής που εντοπίσαμε δεν σώζεται ολόκληρο το αποτύπωμα της σφραγίδας. Είναι σε μεγάλο μέγεθος κυκλική, ενώ φέρει γύρο περιμετρικά τη φράση «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1925» και κέντρο της δεν διακρίνεται. Είναι επ ονόματι του μέλους Μίμη (Δημήτρη) Σκούρα 13, ο οποίος πλήρωσε τη συνδρομή του από 1 Οκτωβρίου 1926 έως 30 Σεπτεμβρίου 1927 το ποσό των 500 δραχμών. Υπογράφεται από τον πρόεδρο, το γενικό γραμματέα και τον ταμία με χρονολογία 6 Δεκεμβρίου Σύνδεσμος Προσφύγων Παλλαδαρίου Επαρχίας Προύσης. Ο σύλλογος ιδρύθηκε από τους κατοίκους Παλλαδαρίου (Filader) 15 το Το πιστοποιητικό του συλλόγου σώζεται σε καλή κατάσταση. Το λογότυπο του έχει ως εξής: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΑΛΛΑΔΑΡΙΟΥ / ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΥΣΗΣ / ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ». Πιστοποιεί ότι ο Δημοσθένης Φιλοξενίδης του Φωτίου και της Καλλιόπης, ετών 32, που ασκούσε το επάγγελμα του καφεσυζοπώλη ήρθε από το Παλλάδιο της περιφέρειας Προύσης τον Οκτώβριο του 1922 και εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη στην οδό Σπαρτάκου 12. Χρονολογείται την 21η Αυγούστου Το πιστοποιητικό υπογράφει ο πρόεδρος του συλλόγου Ηρακλής Σοφοκλείδης και ο γενικός γραμματέας Ν. Δεσποτίδης. Στο πιστοποιητικό υπάρχουν τρία αποτυπώματα σφραγίδων του συλλόγου εκ των οποίων το ένα είναι επάνω στη φωτογραφία του Δημοσθένη Φιλοξενίδη. Η σφραγίδα είναι κυκλική και περιμετρικά αναγράφεται η φράση «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΑΛΛΑΔΑΡΙΟΥ-ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΥΣΗΣ» και στο μέσον η λέξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» και από κάτω το έτος «1926» 16. Σύλλογος Προσφύγων Επαρχίας Ικονίου: Τη δράση του πληροφορούμαστε από απόκομμα απόδειξης συνδρομής, που χρονολογείται στις 25 Σεπτεμβρίου Ο Κ. Κυριακίδης από τη Νεάπολη (Nevşehir) της Μικράς Ασίας κατέβαλε στο σύλλογο το ποσό των 15 δραχμών. Δεν γνωρίζουμε το έτος ιδρύσεώς του, διότι το αποτύπωμα της σφραγίδας του συλλόγου είναι αχνό και δεν διακρίνεται το κέντρο της. Η σφραγίδα είναι κυκλική και περιμετρικά αναγράφεται η επιγραφή «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΚΟΝΙΟΥ» 17. Β Επαρχιακό Συμβούλιο Ικονίου-Καισαρείας: Έδρευε στη Θεσσαλονίκη και ιδρύθηκε το Πρόεδρος ήταν ο Γ. Αραβανόπουλος και μέλη: ο Κ. Αετεμιάδης, ο Γ. Αλεκτορίδης, ο Γ. Κεστεκίδης και ο Κ. Ματθαίου 18. Για τη δράση 12. Δελτίο έκτακτης συνδρομής του Συνδέσμου Νεαπολιτών Καππαδοκίας, 21 Δεκεμβρίου Σύζυγος της Ελένης Σκούρας ( ), η οποία εξελέγη πρώτη Ελληνίδα βουλευτής (Νομού Θεσσαλονίκης) στις εκλογές της 18ης Ιανουαρίου Απόδειξη συνδρομής της Μικρασιατικής Λέσχης Θεσσαλονίκης του Μίμη Σκούρα, Θεσσαλονίκη, 6 Δεκεμβρίου Βλ. Βασίλειος Κανδή, Η Προύσα. Ήτοι αρχαιολογική, ιστορική, γεωγραφική και εκκλησιαστική περιγραφή αυτής, μετ επισυνημμένων αρχαίων επιγραφών, τοπογραφικού χάρτου και εικόνων διαφόρων οικοδομημάτων, εν Αθήναις 1883, σ Κωνσταντίνος Μαντά, Λαογραφικά Παλλαδαρίου Προύσας Μ. Ασίας, Έδεσσα Γεώργιος Κοταρίδης, Εκκλησιαστική επαρχία Προύσης, Φλώρινα 1999, σσ Βενέδικτος Αδαμαντίδης, «Η εκκλησιαστική επαρχία Προύσης», Μικρασιατικά Χρονικά 8 (1959) Πιστοποιητικό του Συνδέσμου Προσφύγων Παλλαδαρίου Επαρχίας Προύσης του Δημοσθένη Φωτίου, Θεσσαλονίκη, 21 Αυγούστου Απόδειξη συνδρομής του Συλλόγου Προσφύγων Επαρχίας Ικονίου του Κ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου Αναστάσιος Πρωτονοτάριος, ό.π., σ

5 του πληροφορούμαστε από απόδειξη πληρωμής. Ο Κ. Κυριακίδης από την Νεάπολη πλήρωσε 10 δραχμές στις 18 Σεπτεμβρίου Το αποτύπωμα της σφραγίδας δεν σώζεται σε καλή κατάσταση, ωστόσο μπορούμε να την περιγράψουμε. Είναι κυκλική και φέρει περιμετρικά τη φράση «Β ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΙΚΟΝΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». Το κέντρο της δεν διακρίνεται 19. Εκτιμητική Επιτροπή Κοινότητας Παλλαδαρίου (Προύσης): Η επιτροπή ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1925 και συνεδρίαζε στην οδό Αγίου Δημητρίου. Μέλη της επιτροπής ήταν ο Κ. Χασιάδης πρόεδρος, γραμματέας Ι. Διονυσιάδης και μέλος Η. Σοφοκλείδης. Το αποτύπωμά της σφραγίδας σώζεται σε δήλωση του Υπουργείου Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής. Είναι κυκλική και στην περιφέρειά της υπάρχει η επιγραφή «ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΑΛΛΑΔΑΡΙΟΥ (ΠΡΟΥΣΗΣ)», ενώ στο κέντρο η λέξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» και από κάτω το έτος 1925». Στη δήλωση η Καλλιόπη Φιλοξένη εκ Παλλαδαρίου στις 3 Οκτωβρίου 1925 δήλωσε ότι εγκατέλειψε στην Τουρκία ακίνητη περιουσία 630 λίρες Τουρκίας χρυσές και κινητή 140 λίρες Τουρκίας χρυσές. Συνολικά 770 λίρες Τουρκίας χρυσές. Στις 15 Μαρτίου 1927 έλαβε από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος το ποσό των δραχμών και 50 λεπτών 20. Εκτιμητική Επιτροπή κοινοτήτων Νεαπόλεως και Κήρσεχηρ της Επαρχίας Καισαρείας: Έδρευε στη Θεσσαλονίκη στην οδό Μπαλάνου 30 και ιδρύθηκε το Το αποτύπωμα της σφραγίδας εντοπίσαμε σε έγγραφο πρόσκληση προς πρόσφυγα με χρονολογία 27 Φεβρουαρίου Η σφραγίδα είναι ωοειδής και περιμετρικά αναγράφεται η επιγραφή «ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΗΡΣΕΧΗΡ» και στο κέντρο «ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 1925» 21. β. Αποτυπώματα σφραγίδων προσφυγικών σωματείων και συλλόγων του Πόντου Σύλλογος Καυκασίων: Ιδρύθηκε πιθανόν το 1922, όπως προκύπτει από απόκομμα απόδειξης πληρωμής που εντοπίσαμε με χρονολογία 24 Νοεμβρίου Παράλληλα δραστηριοποιούνταν Εκπαιδευτικό Τμήμα του συλλόγου στην Καλαμαριά 22. Τα αποτυπώματα των σφραγίδων που έχουμε στη διάθεσή μας δεν σώζονται ολόκληρα. Μπορούμε όμως να περιγράψουμε τη σφραγίδα του συλλόγου. Ήταν κυκλική και περιμετρικά έφερε την επιγραφή «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ». Το κέντρο της δεν διακρίνεται 23. Τοπικός Σύλλογος Ποντίων Θεσσαλονίκης και Περιχώρων: Ιδρύθηκε το 1924 και έδρευε στη Θεσσαλονίκη στην οδό Εγνατία 348. Για το σύλλογο πληροφορούμαστε από πιστοποιητικό του με χρονολογία 24 Σεπτεμβρίου Απόδειξη πληρωμής Β Επαρχιακού Συμβουλίου Ικονίου-Καισαρείας του Κ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής, πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής, Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου Πρόσκληση Κοιν. Εκτιμητικής Επιτροπής Νεαπόλεως και Κήρσεχηρ της Επαρχίας Καισαρείας, Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου Για τους Καυκάσιους πρόσφυγες και για τα σωματεία που δραστηριοποιούνταν στην Καλαμαριά βλ. Ελένη Ιωαννίδου, «Προσφυγική Καλαμαρία» στον τόμο Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία, στην εποποιία, έκ. Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2009, σσ , Απόδειξη πληρωμής του Συλλόγου Καυκασίων, Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου

6 που έδωσε στον Θεόδωρο Θεοφύλακτο από την Τραπεζούντα, εγκατεστημένος στη Θεσσαλονίκη. Ο σύλλογος πιστοποιεί ότι ο Θεόδωρος είναι απόφοιτος του πεντατάξιου Ελληνικού Γυμνασίου Τραπεζούντας. Υπάρχουν δύο αποτυπώματα της σφραγίδας του συλλόγου στη φωτογραφία του Θεόδωρου. Η σφραγίδα έχει σχήμα κυκλικό και φέρει την επιγραφή «ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 1924» και στο κέντρο απεικονίζεται ο μονοκέφαλος αετός 24. Ένωσις Ποντίων Αμισού και Ενδοχώρας Θεσσαλονίκης: Ιδρύθηκε το Τη δράση της πληροφορούμαστε από βεβαίωση γεννήσεως με χρονολογία 20 Ιανουαρίου 1926 που χορήγησε στην Μαρία Δεδέογλου από την Πάφρα (Bafra) που γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου Το αποτύπωμα της σφραγίδας είναι κυκλικό και περιμετρικά αναγράφεται η φράση «ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΜΙΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ενώ στο κέντρο απεικονίζεται ο μονοκέφαλος αετός και από κάτω το έτος 1924». Το πιστοποιητικό υπογράφουν ο πρόεδρος Δ. Κιριμζόγλου, ο γενικός γραμματέας 25 και δύο μάρτυρες 26. Κεντρικός Σύνδεσμος Ποντίων Μακεδονίας και Θράκης: Ο σύνδεσμος δραστηριοποιούνταν από το 1923 στη Θεσσαλονίκη και στεγαζόταν στην οδό Εγνατία 348. Για το σύνδεσμο έχουμε πληροφορίες από πιστοποιητικό του με χρονολογία 22 Απριλίου 1924 που εξέδωσε στον Ελευθέριο Ιντζέπελη ετών 25 από τη Σινώπη. Συγκεκριμένα πιστοποιεί ότι ο Ελευθέριος είναι τελειόφοιτος της Δ τάξης του Γυμνασίου Μερζιφούντας και ότι δίδαξε στην πατρίδα του Σινώπη τέσσαρα χρόνια. Το πιστοποιητικό υπογράφουν ο πρόεδρος Θεοφύλακτος και ο γενικός γραμματέας 27. Η σφραγίδα είναι κυκλική και γράφει περιμετρικά την επιγραφή «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1923» και στο μέσον απεικονίζεται ο μονοκέφαλος αετός 28. Κεντρικός Σύνδεσμος Ποντίων Θεσσαλονίκης: Ιδρύθηκε το Αποτύπωμα της σφραγίδας του εντοπίσαμε σε υπεύθυνη δήλωση με χρονολογία 30 Ιανουαρίου 1927 που υπέβαλε ο Αριστοτέλης Μαυρόπουλος από το χωριό εκ των Πινατάντων της Σάντας της εκκλησιαστικής επαρχίας Ροδοπόλεως 29. Ο Αριστοτέλης δήλωσε την περιουσία που εγκατέλειψε στην Τραπεζούντα της ενορίας Δαφνούντος. Η σφραγίδα είναι κυκλική και φέρει περιμετρικά τη φράση «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1926» και στο μέσον απεικονίζεται ο μονοκέφαλος αετός 30. Μικτό Συμβούλιο Εκκλησιαστικών Επαρχιών Χαλδείας 31, Κερασούντος, Θεοδωσιουπόλεως, Αμύδης και Κάρς: Ιδρύθηκε το Πιστοποιητικό του Τοπικού Συλλόγου Ποντίων Θεσσαλονίκης και Περιχώρων του Θεόδωρου Θεοφυλακτίδη, Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου Η υπογραφή του είναι δυσανάγνωστη. 26. Βεβαίωση γεννήσεως της Ένωσις Ποντίων Αμισού και Ενδοχώρας Θεσσαλονίκης της Μαρίας Δεδέογλου, Θεσσαλονίκη, 20 Ιανουαρίου Το όνομα του προέδρου είναι δυσανάγνωστο και επίσης το ονοματεπώνυμο του γενικού γραμματέα. 28. Πιστοποιητικό του Κεντρικού Συνδέσμου Ποντίων Μακεδονίας και Θράκης του Ελευθέριου Ιντζέπελη, Θεσσαλονίκη, 22 Απριλίου Για τη μητρόπολη Ροδοπόλεως βλ. Παύλος Αποστολίδης (Μητροπολίτης Δράμας), Η Μητρόπολις Ροδοπόλεως. Το ζήτημα των εξαρχιών του Πόντου, Θεσσαλονίκη 2007, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 30. Υπεύθυνη δήλωση του Κεντρικού Συνδέσμου Ποντίων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου Βλ. Λ. Ιασωνίδου, «Επαρχία Χαλδίας και Χερροιάνων», Ξενοφάνης 3 (1906) 478. Α. Παπαδόπουλος, «Ιστορικά σημειώματα εκ του κώδικος της επαρχίας Χαλδίας», Αρχείον Πόντου 8 (1938) Γεώργιος- Κλεάνθης Σκαλιέρης, Λαοί και φυλαί της Μικράς Ασίας, Αθήνα , σσ. 285, 290 Βασίλειος Σταυρίδης, Επισκοπική ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη 1996, σσ

7 Πρόεδρος ήταν ο Ιωσήφ Παπαδόπουλος και μέλη οι: Πολύβιος Μαυρίδης, Λεωνίδας Δαρραλίδης, Αναστάσιος Μελίδης και Λαυρέντιος Λαυρεντιάδης 32. Η σφραγίδα του έχει σχήμα κυκλικό και φέρει περιμετρικά τη φράση «ΜΙΚΤ. ΣΥΜΒΟΥΛ. ΕΚΚΛ. ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΧΑΛΔΕΙΣ-ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΣ/ΩΣ-ΑΜΥΔΗΣ» και στο μέσον απεικονίζεται ένας σταυρός και από κάτω αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και το έτος «1927». Τη δράση του μαθαίνουμε από πιστοποιητικό με χρονολογία 8 Μαρτίου 1932 που εξέδωσε στον Αριστοτέλη Μαυρόπουλο εκ των Πινατάντων (Σάντας) της εκκλησιαστικής επαρχίας Ροδοπόλεως, που κατοικούσε στο Συνοικισμό Νεαπόλεως στην οδό Βερμίου Εκπαιδευτικό Τμήμα Συλλόγου Καυκασίων Καρά Ισίν: Δεν γνωρίζουμε πότε ιδρύθηκε. Εντοπίσαμε τρία εισιτήρια του στα οποία δεν σώζεται ολόκληρο κανένα αποτύπωμα της σφραγίδας. Μπορούμε όμως να περιγράψουμε τη σφραγίδα. Είναι κυκλική και περιμετρικά αναγράφεται η φράση «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ ΚΑΡΑ ΙΣΙΝ». Το κέντρο δεν διακρίνεται 34. Ένωσις Ελλήνων Νομού Κασταμονής Θεσσαλονίκης: Ιδρύθηκε το Το αποτύπωμα της σφραγίδας εντοπίσαμε σε δήλωση της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών με χρονολογία 31 Ιανουαρίου 1925 της Κατίνας Μαντζαρίδου από την Κασταμονή (Kastamonu), που εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Σπανδωνή 21. Η σφραγίδα έχει σχήμα κυκλικό και περιμετρικά φέρει τη φράση «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Το κέντρο της δεν διακρίνεται, ενώ υπάρχει το έτος Εκτιμητική Επιτροπή Κασταμονής: Ιδρύθηκε το 1925 και έδρευε στη Θεσσαλονίκη στην οδό Σολωμού 23. Πληροφορίες για την επιτροπή έχουμε από δήλωση του Υπουργείου Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής που υπέβαλε η Κατίνα Μαντζαρίδου από την Κασταμονή της εκκλησιαστικής επαρχίας Νεοκαισαρείας 36 για να εκτιμήσει την περιουσία της. Η επιτροπή συνήλθε στις 14 Οκτωβρίου 1925 με πρόεδρο τον Ι. Κοσμίδη, γραμματέα τον Σ. Ελμάογλου και μέλη τους Αλ. Μακρίδη και Ν. Κρυσταλλίδη. Η περιουσία της Κατίνας που εγκατέλειψε στην πατρίδα της εκτιμήθηκε στο ποσό των 435 λιρών Τουρκίας χρυσών. Από την Εθνική Τράπεζα με χρονολογία 18 Δεκεμβρίου 1936 έλαβε το ποσό των δραχμών και 40 λεπτών. Η σφραγίδα της επιτροπής είναι κυκλική και αναγράφεται περιμετρικά η φράση «ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» και στο κέντρο το έτος 1925» 37. γ. Αποτυπώματα σφραγίδων προσφυγικών σωματείων και συλλόγων της Ανατολικής Θράκης 32. Αναστάσιος Πρωτονοτάριος, ό.π., σ Πιστοποιητικό Μικτού Συμβουλίου Εκκλησιαστικών Επαρχιών Χαλδείας, Κερασούντος, Θεοδωσιουπόλεως, Αμύδης και Κάρς του Αριστοτέλη Μαυρόπουλου, Θεσσαλονίκη, 8 Μαρτίου Εισιτήριο του Εκπαιδευτικού Τμήματος Συλλόγου Καυκασίων Καρά Ισίν. 35. Δήλωση της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών της Κατίνας Μαντζαρίδου, Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου Βλ. Αθανάσιος Γαβριηλίδης, «Περί της επαρχίας Νεοκαισαρείας ιδία δε και Θεοδωρουπόλεως (Σαφρανμπόλεως) και του Παρθενίου», Ξενοφάνης 1 ( ) Βασίλειος Σταυρίδης, ό.π., σσ Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής, πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής της Κατίνας Μαντζαρίδου, Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου Δήλωση της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών 7

8 Σύνδεσμος Τυρολόης, Ηράκλειας και Περιχώρων η "Ομόνοια": Ιδρύθηκε το Το αποτύπωμα της σφραγίδας του υπάρχει σε διπλότυπο εισπράξεων. Η σφραγίδα είναι κυκλική και αναγράφεται περιμετρικά η φράση «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΡΟΛΟΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ» και στο κέντρο «Η / ΟΜΟΝΟΙΑ / 1925». Από έγγραφο του συνδέσμου με χρονολογία 4 Απριλίου 1926 πληροφορούμαστε από τις υπογραφές τα νέα μέλη του συνδέσμου: Α. Χριστοφόρος, Π. Λινάρος, Γεώργιος Μητακίδης, Θεμιστοκλής Παπαδόπουλος, δυσανάγνωστη υπογραφή και Γ. Δημόπουλος 38. Σύνδεσμος Προσφύγων Μετρών-Δέρκων: Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του Το αποτύπωμα της σφραγίδας εντοπίσαμε σε δήλωση της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών της Αννίκας Εμμανουηλίδου από την Καλλικράτεια (Mimarsinan) 39. Τη δήλωση υπογράφει ο πρόεδρος της επιτροπής Συμεών Θωμαΐδης. Η Αννίκα δήλωσε ακίνητη περιουσία που εγκατέλειψε στην πατρίδα της αξίας λιρών Τουρκίας χρυσών. Η σφραγίδα είναι κυκλική και φέρει περιμετρικά τη φράση «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕΤΡΩΝ-ΔΕΡΚΩΝ» και στο κέντρο γράφει «ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / 1924» 40. Οικοδομικός Συνεταιρισμός Προσφύγων Τυρολόης: Ιδρύθηκε το 1927 με σκοπό οι πρόσφυγες της Τυρολόης (Çorlu) 41 που εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη να αποκτήσουν οικίες. Πρόεδρος του συνεταιρισμού ήταν ο Θεμιστοκλής Παπαδόπουλος. Από έγγραφο του συνεταιρισμού με χρονολογία 4 Αυγούστου 1930 προς τον Θεμιστοκλή Παπαδόπουλο πληροφορούμαστε την παραίτησή του από την προεδρία του συνεταιρισμού και την ανακήρυξή του στις 20 Ιουλίου 1930 σε επίτιμο πρόεδρο του συνεταιρισμού. Τον Θεμιστοκλή στην προεδρία διαδέχθηκε ο Χ. Βασιλειάδης, ενώ καθήκοντα γραμματέα εκτελούσε ο Εμμανουήλ Παπαδόπουλος. Αποτύπωμα της σφραγίδας του συνεταιρισμού εντοπίσαμε σε απόδειξη μηνιαίας συνδρομής που πλήρωσε ο Θεμιστοκλής Παπαδόπουλος για το μήνα Ιούλιο το ποσό των 500 δραχμών. Η σφραγίδα του συνεταιρισμού είναι κυκλική και αναγράφεται περιμετρικά η φράση «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΕΡ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΥΡΟΛΟΗΣ, ενώ στο κέντρο απεικονίζονται τρεις οικίες και από κάτω αναγράφεται η λέξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 42. Οικοδομικός Συνεταιρισμός Αστών Προσφύγων Νομού 40 Εκκλησιών: Ιδρύθηκε το 1927 με σκοπό οι πρόσφυγες των Σαράντα Εκκλησιών (Kırklareli) 43 να αποκτήσουν οικίες 44. Η σφραγίδα του ήταν κυκλική και έφερε 38. Διπλότυπο είσπραξης του Συνδέσμου Τυρολόης, Ηράκλειας και Περιχώρων η "Ομόνοια", Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου Για την Καλλικράτεια βλ. Πασχάλης Βαλσαμίδης, Η Μητρόπολη Μετρών και Αθύρων, Θεσσαλονίκη 2007, σσ Ο ίδιος, Μελέτες ιστορικές για την ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 2011, σσ Λαογραφικό λεύκωμα Καλλικράτειας. Καλλικράτεια από την Προποντίδα στη Χαλκιδική, έκδ. Δήμου Ν. Καλλικράτειας, Δήλωση της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών της Αννίκας Εμμανουηλίδου. 41. Βλ. Πολυνείκη Σεϊλόγλου, «Τυρολόη», Θρακικά 27 (1957) «Τυρολόη-Στράντζα. Κώδιξ δημογεροντίας Τυρολόης από το 1879», Θρακικά 27 (1957) Τριαντάφυλλος Θεοδωρίδης, Αναμνήσεις από την Τυρολόης (επί τη 50ετηρίδη του Προσφυγικού Ελληνισμού), Αθήναι Βασίλειος Σταυρίδης, ό.π, σσ Επιστολή του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσφύγων Τυρολόης προς τον Θεμιστοκλή Παπαδόπουλο, Θεσσαλονίκη, 4 Αυγούστου Για τις Σαράντα Εκκλησιές βλ. Μελισσηνός Χριστόδουλος, Περιγραφή ιστοριογεωγραφική της επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών, εν Αθήναις Ο ίδιος, Η Θράκη και αι Σαράντα Εκκλησίαι μετά τινων 8

9 περιμετρικά τον τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» και στη μέση «ΝΟΜΟΥ / 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ». Από απόδειξη του Οικοδομικού Συνδέσμου (αύξ. αριθ. 614) με χρονολογία 3 Ιανουαρίου 1930 πληροφορούμαστε τα ονόματα του γενικού γραμματέα Ν. Πετρίδη και του ταμία Γ. Τζορμπατζόγλου 45, ενώ από έγγραφο με χρονολογία 2 Ιουλίου 1931, όπου υπάρχει αποτύπωμα της σφραγίδας του συνεταιρισμού μαθαίνουμε το όνομα του προέδρου Ανδρ. Αναστασιάδη και του γενικού γραμματέα Ευθύμιου Ευθυμιάδη 46. Εκτιμητική Επιτροπή Κοινότητας Σερεντίου και Βελιγραδίου: Ιδρύθηκε το 1925 στη Θεσσαλονίκη και συνεδρίαζε στην οδό Κρίσπου 17. Πρόεδρός της ήταν ο Εμμανουήλ Καμπούρογλου, γραμματέας ο Αθανάσιος Μπάμπαλης και μέλη ο Πολύκαρπος Χαραλάμπου και Δημήτριος Φωτιάδης. Η επιτροπή συνήλθε στις 25 Νοεμβρίου 1925 για να εκτιμήσει την ακίνητη περιουσία του Θωμά Περιβόλη που εγκατέλειψε στη Στράντζα, η οποία ανέρχονταν στο ποσό των 60 λιρών Τουρκίας χρυσών και την κινητή που ήταν 30 λίρες Τουρκίας χρυσές. Ο Θωμάς έλαβε από την Εθνική Τράπεζα στις 15 Φεβρουαρίου δραχμές και 70 λεπτά. «Η σφραγίδα της επιτροπής είναι κυκλική και φέρει περιμετρικά τη φράση «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤ. ΣΕΡΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ», ενώ στο κέντρο το έτος «1925» και από κάτω τις λέξεις «ΕΠΑΡΧΙΑΣ / ΤΥΡΟΛΟΗΣ ΚΑΙ / ΣΕΡΕΝΤΙΟΥ» 47. Εκτιμητική Επιτροπή Σηλυβρίας: Ιδρύθηκε το 1925 και έδρευε στην οδό Εγνατίας 383. Το αποτύπωμα της σφραγίδας εντοπίσαμε σε δήλωση του Υπουργείου Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής, που δήλωσε ο Θωμάς Περιβόλης την κινητή και ακίνητη περιουσία του που εγκατέλειψε στη Σηλυβρία (Silivri) 48. Η επιτροπή αποτελούνταν από τον πρόεδρο Δ. Καραμπουρούνη, το γραμματέα Γ. Ιωσηφίδη και τα μέλη Γ. Αγγελίδη, Αλέξανδρο Κάλφογλου, Αλέξανδρο Σταματιάδη και Αριστοτέλη Χατζόπουλο. Συνήλθε στις 24 Οκτωβρίου 1925 και εκτίμησε την ακίνητη περιουσία του Θωμά στην διοικητικών και εκκλησιαστικών ζητημάτων, εν Κωνσταντινουπόλει Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, «Η επαρχία 40 Εκκλησιών», στο: Θρακική Προσωπογραφία, Αθήνα 1991, σσ Κανονισμός διέπων τα Κοινοτικά της Επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών, εν Κωνσταντινουπόλει Σταμάτης Ψάλτης, Θρακικά ή μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των Σαράντα Εκκλησιών, χ.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Εν Σαράντα Εκκλησίαις Ανατολικής Θράκης, Θεσσαλονίκη Κυριακή Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας ( ), Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 18, 25, 33, 70, 74, 121, 129. Nazif Karaçam, Efsaneder, gerçeĝe Kırklareli, (Οι Σαράντα Εκκλησιές από το μύθο στην πραγματικότητα), Kırklareli Για το συνοικισμό βλ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Εν Σαράντα Εκκλησίαις Ανατολικής Θράκης, Θεσσαλονίκη 1994, σσ Απόδειξη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων Νομού 40 Εκκλησιών της Ασανιώς Αρχοντίδου, Θεσσαλονίκη, 3 Ιανουαρίου Επιστολή του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων Νομού 40 Εκκλησιών προς την Ασανιώ Αρχοντίδου, Θεσσαλονίκη, 3 Ιανουαρίου Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής, πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής του Θωμά Περιβόλη, Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου Για τη Σηλυβρία βλ. Επετηρίς του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου έτος Α , εν Κωνσταντινουπόλει 1873, σσ Επετηρίς του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου έτος Β , εν Κωνσταντινουπόλει 1874, σσ Ευστράτιος Δράκος, Τα Θρακικά ήτοι διάλεξις περί των εκκλησιαστικών επαρχιών Σηλυβρίας, Γάνου και Χώρας, Μετρών και Αθύρων, Μυριοφύτου και Περιστάσεως, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, τεύχος Α, Αθήνησιν 1892, σσ Ελπινίκη Σταμούλη-Σαραντή, Από την Ανατολική Θράκη η Σηλυβρία με τα γύρω της χωριά, τόμ. 2, Αθήναι 1956, Τάσος Γριτσόπουλος, «Σελίδες της εκκλησιαστικής ιστορίας Σηλυβρίας», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 21 (1956) Ο ίδιος, «Μητρόπολις, Σηλυβρίας», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 11 (1967) Σταμάτης Ψάλτης, Η Θράκη και η δύναμις του εν αυτή ελληνικού στοιχείου, εν Αθήναις 1919, σσ Άγγελος Γερμίδης, «Η Σηλυβρία Ανατολικής Θράκης», Ημερολόγιο-Λεύκωμα Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης 4 ( ) Βασίλειος Σταυρίδης, ό.π., σ Cemal Kozanoğlu, Her yönüyle Silivri (H Σηλυβρία απ όλες τις μεριές), Silivri

10 πατρίδα του που ανέρχονταν σε 175 λίρες Τουρκίας χρυσές και την κινητή σε 35 λίρες Τουρκίας χρυσές. Συνολικά εκτιμήθηκε 210 λίρες Τουρκίας χρυσές. Ο Θωμάς έλαβε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στις 13 Απριλίου δραχμές και 40 λεπτά. Η σφραγίδα είναι στρογγυλή και φέρει τη φράση «ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ» και στο κέντρο «ΕΠΑΡΧΙΑΣ / ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 1925» 49. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 49. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής, πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής του Θωμά Περιβόλη, Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου

11 11

12 Αποτυπώματα προσφυγικών σφραγίδων. 12

13 Πιστοποιητικό ταυτότητας του Μικρασιατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 13

14 Πιστοποιητικό του Συνδέσμου Προσφύγων Παλλαδαρίου Επαρχίας Προύσης 14

15 Πράξη της Εκτιμητικής Επιτροπής της περιουσίας της Καλιόπης Φιλοξένη. 15

16 Η τελευταία σελίδα της πράξης της Εκτιμητικής Επιτροπής. 16

17 Απόδειξη συνδρομής της Μικρασιατικής Λέσχης Θεσσαλονίκης. Πρόσκληση της Μικρασιατικής Λέσχης Θεσσαλονίκης 17

18 Δελτίο έκτακτης συνδρομής του Συνδέσμου Νεαπολιτών Καππαδοκίας. Απόδειξη συνδρομής του Συλλόγου Προσφύγων Επαρχίας Ικονίου. 18

19 Απόδειξη πληρωμή του Β Επαρχιακού Συμβουλίου Ικονίου-Καισαρείας. Απόδειξη πληρωμής του Συλλόγου Καυκασίων, Θεσσαλονίκη. 19

20 Πιστοποιητικό του Τοπικού Συλλόγου Ποντίων Θεσσαλονίκης και Περιχώρων του Θεόδωρου Θεοφυλακτίδη. 20

21 Βεβαίωση γεννήσεως της Ένωσις Ποντίων Αμισού και Ενδοχώρας Θεσσαλονίκης της Μαρίας Δεδέογλου. 21

22 Δήλωση της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών της Αννίκας Εμμανουηλίδου από την Καλλικράτεια. 22

23 Διπλότυπο είσπραξης του Συνδέσμου Τυρολόης, Ηράκλειας και Περιχώρων η "Ομόνοια". Απόδειξη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσφύγων Τυρολόης. 23

24 Λογότυπο του Συνδέσμου Τυρολόης, Ηράκλειας και Περιχώρων η "Ομόνοια". Απόδειξη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων Νομού 40 Εκκλησιών της Ασανιώς Αρχοντίδου. 24

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Να καταγράψετε τις ενέργειες των επαναστατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1912-2012.

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1912-2012. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1912-2012. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μετάφραση του γαλλικού όρου civilisation αφού αντίστοιχη ελληνική λέξη δεν υπάρχει. Αξίες,παραδόσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε αριθμό ένα από τα γράμματα της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. Στη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ *** Δημητρίου Θεοχ. Κύρου *** Όπως είναι γνωστό, η Καβάλα και οι περιοχές που αποτελούν σήμερα τον ομώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών (ίδρυση 1963) Η μακρά παράδοση της φιλανθρωπίας και

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 331/2012 Θέμα 5 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 26 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 273 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πέντε διαλέξεις για τα Βαλκάνια των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα Κώστας Καραμαλής 1912 2012 Εκατό Χρόνια Ελλαδικής Θεσσαλονίκης ( ἤ εκατό χρόνια μοναξιάς;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Ιστορικό Η Θασιακή Ένωση Καβάλας, από την ίδρυσή της το 1931, αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και πολυπληθείς σε µέλη συλλόγους της πόλης της Καβάλας, που υπηρετεί πιστά την ιστορική έρευνα, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 191/2013 Θέμα 36 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 28 η Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩ9Μ-ΒΑΩ. 18) Μαργαρίτης 19) Χατζηγιάννης 20) Δάντζερας 21) Σούτος 22) Τερζής 23) Μελισσινός 24) Ευμοιρίδης 25) Κάργας 26) Μήτρου

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩ9Μ-ΒΑΩ. 18) Μαργαρίτης 19) Χατζηγιάννης 20) Δάντζερας 21) Σούτος 22) Τερζής 23) Μελισσινός 24) Ευμοιρίδης 25) Κάργας 26) Μήτρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21/26-11-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 587/2013 ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Δράμας με ρόλο συντονιστή εταίρου,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10493 ΑΠΟΦΑΣΗ

Θεσσαλονίκη 26-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10493 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου.

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. ΕΛΠ 40 Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. Διαμόρφωση κεφαλαίων εργασίας: 1. Μουσική και χορός: απαραίτητα στοιχέια κουλτούρας 2. Βορειοελλαδικός χώρος και πληθυσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων 1ου εξαμήνου 2009 ουάριος Παρουσίαση βιβλίου Εν oνόματι της Μακεδονίας, Μαργαρίτης Τζίμας, Μάρκος Μπόλαρης, Σταύρος Λυγερός Η συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Γραπτές Εξετάσεις IESOL Προφορικές Εξετάσεις ISESOL Οκτώβριος 31/10/2015 C2, C1 01/11/2015 B2, B1 Δεκέμβριος 12/12/2015 C2, C1, A1 13/12/2015 B2, B1, A2 Ιανουάριος 30/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΘΕΜΑ: 73 ο Τρικάλων. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Εθνικού χαρακτήρα του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 81η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 81/2011 Στο Λαγκαδά, σήμερα 5 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Νοεμβρίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ» Η «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΟΒΙΑΣ» : ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ «ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ο» ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΤΗ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι σε ράµα και Καβάλα

Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι σε ράµα και Καβάλα Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι σε ράµα και Καβάλα ΡΑΜΑ ήµος οξάτου «ηµιουργική Κίνηση για την Ανατροπή» Υποψήφιος ήµαρχος: ηµήτριος αλακάκης - Βατσάλης Αλέξανδρος, Μηχανολόγος µηχανικός ήµος ράµας «ΑΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/01/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Οκτώβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 15 Ο «Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εργαστηρίου οινοποιείας & εμφιάλωσης οίνων στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 254 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5 η / 2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5 η / 2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Πληρ. Σαράντης Τύπου Τηλ. Γραμματείας : 231330 4051 Email : sarantis.typou@n3.syzefxis.gov.gr ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 17-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 12 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΥΚΜ/οικ.463048/9988 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία της 78ης Γ.Σ. του κλάδου Οικονομική τακτοποίηση Συλλόγων» ΣΧΕΤ.: Αρ. πρωτ. 2107/19-3-09 έγγραφο της ΔΟΕ

ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία της 78ης Γ.Σ. του κλάδου Οικονομική τακτοποίηση Συλλόγων» ΣΧΕΤ.: Αρ. πρωτ. 2107/19-3-09 έγγραφο της ΔΟΕ Αριθ. Πρωτ. 2273 Aθήνα 7/5/2009 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία της 78ης Γ.Σ. του κλάδου Οικονομική τακτοποίηση Συλλόγων» ΣΧΕΤ.: Αρ. πρωτ. 2107/19-3-09 έγγραφο της ΔΟΕ Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Εγγραφές: 09.00 09.30 1 η Συνεδρία: Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος Πρόσφυγες στη δεκαετία του 1910 (09.30-10.45) Συντονιστής: Βασίλης Γούναρης Λάμπρος Φλιτούρης, Λέκτορας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. Αριθ. απόφασης 21-2/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις επετειακές εκδηλώσεις των 90 χρόνων Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος. Με τιμή Ο Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ B.C ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ ΤΜΗΜΑ ΩΡΑ ΤΜΗΜΑ ΩΡΑ ΤΜΗΜΑ ΩΡΑ ΤΜΗΜΑ 15:00 16:30 ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ 15:00 ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΠΕΡΓΑΜΙΝΕΛΗΣ 15:00 ΒΟΛΛΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912.

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912. Στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε τηλεγραφική υπηρεσία πιθανότατα για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1870. Αποτελούσε το ένα τμήμα της αυτοκρατορικής κρατικής υπηρεσίας των ταχυδρομείων και του τηλέγραφου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ISSN 2241-1577 Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ο Γ

Α Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ο Γ Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη. ΕΛΠ 43 Σχεδιάγραµµα δεύτερης γραπτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΣΙΝΩΠΗ - ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ - ΑΜΑΣΕΙΑ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΣΙΝΩΠΗ - ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ - ΑΜΑΣΕΙΑ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΣΙΝΩΠΗ - ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ - ΑΜΑΣΕΙΑ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΗΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ. Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α

ΣΤΑΘΗΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ. Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α ΣΤΑΘΗΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Κατ αρχήν πρέπει να σημειώσουμε ότι το οικοδόμημα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στήθηκε μέσα στα χαλάσματα της Μικρασιατικής

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Κολέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης

Κολέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης Κολέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης Το αμερικάνικο κολέγιο «Ανατόλια» λειτούργησε για πρώτη φορά στη Μερζιφούντα του Πόντου στα τέλη του 19 ου αιώνα. Λίγο πριν από την καταστροφή του 1922 και την αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΚΡΝΟΦ ΤΣΕΧΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα