ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1914-1927)"

Transcript

1 Πασχάλης Βαλσαμίδης ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ) Στη Θεσσαλονίκη όπως γνωρίζουμε οι πρώτοι πρόσφυγες από την Τουρκία ήρθαν κατά τα έτη εκ των οποίων οι περισσότεροι επέστρεψαν στα πατρώα εδάφη τους μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών 2. Το δεύτερο και μεγαλύτερο κύμα της προσφυγιάς ξεκίνησε μετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού Μετώπου το 1922 και συνεχίστηκε έως το Την περίοδο αυτή η Θεσσαλονίκη γέμισε από πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη. Στα πλαίσια της ανταλλαγής των πληθυσμών 3 αναχώρησαν οριστικά από τη Θεσσαλονίκη οι Τούρκοι για την Τουρκία 4 έως το τέλος του 1924 και εγκαταστάθηκαν σε τόπους που εγκατέλειψαν οι Έλληνες πρόσφυγες 5. Τα πρώτα χρόνια οι πρόσφυγες αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Αρωγός στα προβλήματά τους ήταν το Ελληνικό κράτος. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους οι πρόσφυγες ίδρυσαν σωματεία, συλλόγους και συνδέσμους. Έκαστο από τα σωματεία αντιπροσωπεύονταν από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με τον εκάστοτε εκλεγμένο πρόεδρο. Τα σωματεία αυτά είχαν δική τους σφραγίδα που τη χρησιμοποιούσαν σε επίσημα έγγραφα. Εδώ θα παρουσιάσουμε σφραγίδες 6 προσφυγικών σωματείων και 1. Την περίοδο αυτή γίνονται διωγμοί των Ελλήνων από τα εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Για τους διωγμούς βλ. Οι διωγμοί των Ελλήνων εν Θράκη και Μικρασία αυθεντικαί εκθέσεις καί επίσημα κείμενα. Έκκλησις προς το ελληνικόν γένος και την δημοσίαν Γνώμην του πεπολιτισμένου κόσμου. Εκδίδεται υπό των επιτροπών των εν Μυτιλήνη Μικρασιατών προσφύγων, εν Αθήναις Υπουργείον επί των Εξωτερικών, Οι ανθελληνικοί διωγμοί εν Τουρκία από της κηρύξεως του Ευρωπαϊκού πολέμου (Κατά τας επισήμους εκθέσεις των πρεσβειών και προξενικών αρχών), εν Αθήναις Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Μαύρη Βίβλος διωγμών και μαρτυριών του εν Τουρκία Ελληνισμού, εν Κωνσταντινουπόλει Ο γολγοθάς του εν Τουρκία Ελληνισμού, εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχική Κεντρική Επιτροπή. Η περίθαλψις και εγκατάστασις των εν Τουρκία προσφύγων του Ευρωπαϊκού πολέμου, εν Κωνσταντινουπόλει Οι ανθελληνικοί διωγμοί εν Τουρκία από του 1908 μέχρι του 1921 ενώπιον της Γ εν Αθήναις Εθνοσυνελεύσεως (Συνεδρίασις 5, 6 καί 8 Απριλίου 1921), εν Αθήναις Α. Παπαευγενίου, Η Ελληνική Εκκλησία εν Θράκη. Τούρκοι Βούλγαροι, Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, Διωγμοί και γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού. Ο πρώτος ξεριζωμός ( ), Θεσσαλονίκη Για τις μεταναστεύσεις βλ. Α. Πάλλης, Στατιστική μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο , Αθήναι Για τη συνθήκη βλ. M. A-F. Frangulis, Mémoire sur le Traité de Sèvres, London 1921 M. Paillarès, Le Kemalisme devant les alliés, Constantinople 1922, σσ , 170, 198. Χαράλαμπος Νικολάου, Διεθνείς, πολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες-συμφωνίες και συμβάσεις. Από 1453 μέχρι σήμερα (Ελλάς-Χερσόνησος του Αίμου), Αθήνα , σσ Βλ. Πράξεις υπογραφείσαι εν Λωζάννη τη 30 Ιανουαρίου και τη 24 Ιουλίου 1923, (εκ του Εθνικού τυπογραφείου) εν Αθήναις Σύμβασις περί της ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών Ελληνιστί και Τουρκιστί (υπογραφείσα εν Λωζάνη τη 30 Ιανουαρίου 1923) και αι δηλώσεις του αρχηγού των ελευθεροφρόνων κ. Ιωάννου Μεταξά, εν Αθήναις Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική μετά την συνθήκην της Λωζάννης. Η κρίσιμος καμπή (Ιούλιος Δεκέμβριος 1928), Θεσσαλονίκη Πρβλ. Τ. Aghnide, The Ecumenical Patriarchate of Constantinople in the Light of the Treaty of Lausanne, New York Βλ. Στάθης Πελαγίδης, Προσφυγική Ελλάδα ( ). Ο πόνος και η δόξα, Θεσσαλονίκη 1997, σσ Ο ίδιος, «Μετακινήσεις πληθυσμών μετά τους βαλκανικούς πολέμους. Η περίπτωση των Μουσουλμάνων της Μακεδονίας ( )», Ελληνική Ιστορική Εταιρεία. Πρακτικά ΙΖ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου (31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 1996), Θεσσαλονίκη 1997, σσ Βλ. Kemal Arı, Büyük mübadele. Türkiye ye zorunlu göç ( ) [Η μεγάλη ανταλλαγή. Η υποχρεωτική μετανάστευση στην Τουρκία ( )], İstanbul Παρόμοιες μελέτες έχουμε παρουσιάσει για τις εκκλησιαστικές επαρχίες Μετρών και Αθύρων και Μυριοφύτου και Περιστάσεως. Βλ. Πασχάλης Βαλσαμίδης, «Σφραγίδες της επαρχίας Mετρών και Aθύρων», Eπιστημονική Eπετηρίδα του Tμήματος Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας του Aριστοτελείου 1

2 συλλόγων της Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα με βάση τα έγγραφα που συγκεντρώσαμε από το 1992 κ. εξ. από πρόσφυγες, από παλαιοβιβλιοπωλεία, από το Μπιτ-παζάρ της Θεσσαλονίκης και από αυτά που βρήκαμε παραμελημένα σε δρόμους της Θεσσαλονίκης 7. Τα έγγραφα αυτά είναι επιστολές, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών και του Υπουργείου Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής, αποδείξεις σωματείων, συλλόγων και οικοδομικών συνεταιρισμών που δρούσαν στη Θεσσαλονίκη. Από τα έγγραφα και από τα αποτυπώματα των σφραγίδων πληροφορούμαστε την ύπαρξη προσφυγικών σωματείων και συλλόγων στη Θεσσαλονίκη, το έτος ιδρύσεώς τους, την έδρα τους και τη δράση τους. Ακόμη τα έγγραφα μας δίνουν πληροφορίες για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα πρώτα χρόνια οι πρόσφυγες, ενώ από τις υπογραφές που φέρουν μαθαίνουμε τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και επιτροπών όπως το όνομα του προέδρου, γραμματέα του ταμία και τα μέλη. Στη διάθεσή μας έχουμε ένα ικανό αριθμό εγγράφων που μας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα σωματεία και τους συλλόγους της Θεσσαλονίκης. Ένα από αυτά που έχουμε στη συλλογή μας είναι του Μικρασιατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε το Πρόκειται για πιστοποιητικό ταυτότητας που εκδόθηκε το Στη συνέχεια έχουμε έγγραφα που χρονολογούνται από το 1922 έως το 1927, περίοδο κατά την οποία στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκαν τα περισσότερα σωματεία και οι σύλλογοι. Ακόμη έχουμε εντοπίσει αποτυπώματα σφραγίδων του Β Επαρχιακού Συμβουλίου Ικονίου-Καισαρείας και του Μικτού Συμβουλίου Εκκλησιαστικών Επαρχιών Χαλδείας, Κερασούντος, Θεοδωσιουπόλεως, Αμύδης και Κάρς, που ιδρύθηκε το Στη συνέχεια έχουμε αποτυπώματα σφραγίδων εκτιμητικών επιτρόπων σε δηλώσεις της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών και του Υπουργείου Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής, που εκτιμούσαν την ακίνητη και κινητή περιουσία των προσφύγων 8. Σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε στις 3 Απριλίου 1925 στη Δ των Ελλήνων Συνέλευση 9 περί ιδρύσεως Διοικητικών Επιτροπών με σκοπό τον έλεγχο των δηλώσεων εγκαταλειφθεισών περιουσιών στην Τουρκία συστήθηκαν εκτιμητικές επιτροπές προσφυγικών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 5 (1998) Ο ίδιος, «Σφραγίδες της επαρχίας Mυριοφύτου και Περιστάσεως» Eπιστημονική Eπετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Tμήματος Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 8 (2002) Από έγγραφα που μας δώρισαν οι πρόσφυγες, που αγοράσαμε και που βρήκαμε παραμελημένα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης παρουσιάσαμε τις εξής μελέτες: «Δύο έγγραφα (πωλητήριο-εξοφλητικό) από το Σκοπό της Ανατολικής Θράκης», Περί Θράκης 1 (2001) , «Ανέκδοτο πωλητήριο έγγραφο της κοινότητας Βογδάντσας (Γευγελή)», Μακεδονικά 33 ( ) , «Πατριαρχική Εγκύκλιος του Ιωακείμ Γ προς τον μητροπολίτη Καισαρείας Γερβάσιο περί εκκλησιαστικών δικαίων και προνομοίων», Πρακτικά Α Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου: Καππαδοκία-Ιστορία, Θεολογία, Παιδεία, Πολιτισμός (22-24 Σεπτεμβρίου 2000), Θεσσαλονίκη 2002, σσ , «Ο κανονισμός του Ελληνικού Μαθητικού Μορφωτικού Συλλόγου Ο Φοίνιξ της Μεγάλης του Γένους Σχολής», Τέταρτη Επιστημονική Ημερίδα της Εταιρείας Μελέτης της καθ ημάς Ανατολής (30 Νοεμβρίου 2002) με θέμα: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή. Ιστορία και προσφορά, Αθήναι 2004, σσ «Aνέκδοτα έγγραφα από τη Δράμα», Mακεδονικά 34 ( ) , «Εκδρομή των τελειοφοίτων του Α Γυμνασίου Θηλέων Θεσσαλονίκης στην Αδριανούπολη κατά το έτος 1952», εφημ. Ο Πολίτης (Αθήνα) Ιούνιος 2002, αριθ. φ. 422, σ Βλ. Άγγελος Τσουλούφης, Η ανταλλαγή ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών και η εκτίμησις των εκατέρωθεν εγκαταλειφθεισών περιουσιών, Αθήνα 1989, σ Βλ. Αναστάσιος Πρωτονοτάριος, Το προσφυγικόν πρόβλημα από ιστορικής, νομικής και κρατικής απόψεως, Αθήναι 1929, σσ

3 κοινοτήτων 10. Εμείς εντοπίσαμε τις εξής: Εκτιμητική Επιτροπή Κοινότητας Παλλαδαρίου (Προύσης), η οποία συνεδρίαζε στη Θεσσαλονίκη στην οδό Αγίου Δημητρίου με τους Κ. Χασιάδη πρόεδρο, Ι. Διονυσιάδη γραμματέα και Η. Σοφοκλείδη μέλος, η Εκτιμητική Επιτροπή κοινοτήτων Νεαπόλεως και Κήρσεχηρ της Επαρχίας Καισαρείας, που έδρευε στην οδό Μπαλάνου 30 και η Εκτιμητική Επιτροπή Κασταμονής, που συνέρχονταν στην οδό Σολωμού 23. Από συνεδρίασή της τελευταίας με χρονολογία 14 Οκτωβρίου 1925 γνωρίζουμε ότι πρόεδρός της ήταν ο Ι. Κοσμίδης, γραμματέας Σ. Ελμάογλου και μέλη Αλ. Μακρίδης και Ν. Κρυσταλλίδης. Από την περιοχή της Ανατολικής Θράκης γνωρίζουμε την Εκτιμητική Επιτροπή των κοινοτήτων Σερεντίου και Βελιγραδίου που συνεδρίαζε στην οδό Κρίσπου 17 και την Εκτιμητική Επιτροπή Σηλυβρίας, που έδρευε στην οδό Εγνατίας 383. Η επιτροπή αποτελούνταν από τον πρόεδρο Δ. Καραμπουρούνη, γραμματέα Γ. Ιωσηφίδης και τα μέλη Γ. Αλγγελίδη, Αλέξανδρο Κάλφογλου, Αλέξανδρο Σταματιάδη και Αριστοτέλη Χατζόπουλο. Οι πρόσφυγες ίδρυσαν επίσης οικοδομικούς συνεταιρισμούς για να αποκτήσουν οικίες. Εμείς εντοπίσαμε δύο αποτυπώματα σφραγίδων σε έγραφα συνεταιρισμών που ιδρύθηκαν στη Θεσσαλονίκη το Οι συνεταιρισμοί είναι η εξής: Οικοδομικός Συνεταιρισμός Προσφύγων Τυρολόης και Οικοδομικός Συνεταιρισμός Αστών Προσφύγων Νομού 40 Εκκλησιών. Παρακάτω θα περιγράψουμε τα αποτυπώματα των σφραγίδων και επί τη βάσει αυτών θα παρουσιάσουμε στοιχεία για τα σωματεία και τους συλλόγους που έδρευαν στη Θεσσαλονίκη. Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη: α. Αποτυπώματα σφραγίδων προσφυγικών σωματείων και συλλόγων της Μικράς Ασίας. Μικρασιατικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Ιδρύθηκε το Για το σύλλογο πληροφορούμαστε από πιστοποιητικό ταυτότητας που εκδόθηκε στις 8 Απριλίου Πιστοποιούνται τα στοιχεία της Πελαγίας Ιωσηφίδου (Τριανταφυλλίδου) του Χαραλάμπους, ηλικία της (55 ετών), η επαγγελματική κατάστασή της: οικιακά, ο τόπος προέλευσής το Ικόνιο Μικράς Ασίας, η χρονολογία άφιξής της στη Θεσσαλονίκη το 1923 και η οδός διαμονής της Ηρακλείου 15. Στο πιστοποιητικό σώζονται πέντε αποτυπώματα σφραγίδων. Τα δύο είναι επάνω στη φωτογραφία της. Η σφραγίδα του συλλόγου είναι κυκλική και φέρει γύρο τη φράση «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ενώ στο κέντρο υπάρχει το έτος «1914» 11. Σύνδεσμος Νεαπολιτών Καππαδοκίας: Στη διάθεσή μας έχουμε ένα δελτίο έκτακτης συνδρομής που χρονολογείται την 21η Δεκεμβρίου Συντάχθηκε επ ονόματι του Ευθ. Κυριακίδη, ο οποίος κατέβαλε στο σύλλογο έκτατη συνδρομή το ποσό των 5 δραχμών. Τα αποτύπωμα της σφραγίδας του συλλόγου δεν σώζονται σε καλή κατάσταση. Παρ όλου αυτά μπορούμε όμως να περιγράψουμε τη σφραγίδα. Έχει σχήμα κυκλικό και στην περιφέρειά της 10. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής, πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής, Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου Πιστοποιητικό ταυτότητας του Μικρασιατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης της Πελαγίας Ιωσηφίδου (Τριανταφυλλίδου), 8 Απριλίου

4 αναγράφεται η φράση «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΠΑΔΟΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Το κέντρο της δεν διακρίνεται 12. Μικρασιατική Λέσχη Θεσσαλονίκης: Ιδρύθηκε το Στην απόδειξη συνδρομής που εντοπίσαμε δεν σώζεται ολόκληρο το αποτύπωμα της σφραγίδας. Είναι σε μεγάλο μέγεθος κυκλική, ενώ φέρει γύρο περιμετρικά τη φράση «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1925» και κέντρο της δεν διακρίνεται. Είναι επ ονόματι του μέλους Μίμη (Δημήτρη) Σκούρα 13, ο οποίος πλήρωσε τη συνδρομή του από 1 Οκτωβρίου 1926 έως 30 Σεπτεμβρίου 1927 το ποσό των 500 δραχμών. Υπογράφεται από τον πρόεδρο, το γενικό γραμματέα και τον ταμία με χρονολογία 6 Δεκεμβρίου Σύνδεσμος Προσφύγων Παλλαδαρίου Επαρχίας Προύσης. Ο σύλλογος ιδρύθηκε από τους κατοίκους Παλλαδαρίου (Filader) 15 το Το πιστοποιητικό του συλλόγου σώζεται σε καλή κατάσταση. Το λογότυπο του έχει ως εξής: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΑΛΛΑΔΑΡΙΟΥ / ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΥΣΗΣ / ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ». Πιστοποιεί ότι ο Δημοσθένης Φιλοξενίδης του Φωτίου και της Καλλιόπης, ετών 32, που ασκούσε το επάγγελμα του καφεσυζοπώλη ήρθε από το Παλλάδιο της περιφέρειας Προύσης τον Οκτώβριο του 1922 και εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη στην οδό Σπαρτάκου 12. Χρονολογείται την 21η Αυγούστου Το πιστοποιητικό υπογράφει ο πρόεδρος του συλλόγου Ηρακλής Σοφοκλείδης και ο γενικός γραμματέας Ν. Δεσποτίδης. Στο πιστοποιητικό υπάρχουν τρία αποτυπώματα σφραγίδων του συλλόγου εκ των οποίων το ένα είναι επάνω στη φωτογραφία του Δημοσθένη Φιλοξενίδη. Η σφραγίδα είναι κυκλική και περιμετρικά αναγράφεται η φράση «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΑΛΛΑΔΑΡΙΟΥ-ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΥΣΗΣ» και στο μέσον η λέξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» και από κάτω το έτος «1926» 16. Σύλλογος Προσφύγων Επαρχίας Ικονίου: Τη δράση του πληροφορούμαστε από απόκομμα απόδειξης συνδρομής, που χρονολογείται στις 25 Σεπτεμβρίου Ο Κ. Κυριακίδης από τη Νεάπολη (Nevşehir) της Μικράς Ασίας κατέβαλε στο σύλλογο το ποσό των 15 δραχμών. Δεν γνωρίζουμε το έτος ιδρύσεώς του, διότι το αποτύπωμα της σφραγίδας του συλλόγου είναι αχνό και δεν διακρίνεται το κέντρο της. Η σφραγίδα είναι κυκλική και περιμετρικά αναγράφεται η επιγραφή «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΚΟΝΙΟΥ» 17. Β Επαρχιακό Συμβούλιο Ικονίου-Καισαρείας: Έδρευε στη Θεσσαλονίκη και ιδρύθηκε το Πρόεδρος ήταν ο Γ. Αραβανόπουλος και μέλη: ο Κ. Αετεμιάδης, ο Γ. Αλεκτορίδης, ο Γ. Κεστεκίδης και ο Κ. Ματθαίου 18. Για τη δράση 12. Δελτίο έκτακτης συνδρομής του Συνδέσμου Νεαπολιτών Καππαδοκίας, 21 Δεκεμβρίου Σύζυγος της Ελένης Σκούρας ( ), η οποία εξελέγη πρώτη Ελληνίδα βουλευτής (Νομού Θεσσαλονίκης) στις εκλογές της 18ης Ιανουαρίου Απόδειξη συνδρομής της Μικρασιατικής Λέσχης Θεσσαλονίκης του Μίμη Σκούρα, Θεσσαλονίκη, 6 Δεκεμβρίου Βλ. Βασίλειος Κανδή, Η Προύσα. Ήτοι αρχαιολογική, ιστορική, γεωγραφική και εκκλησιαστική περιγραφή αυτής, μετ επισυνημμένων αρχαίων επιγραφών, τοπογραφικού χάρτου και εικόνων διαφόρων οικοδομημάτων, εν Αθήναις 1883, σ Κωνσταντίνος Μαντά, Λαογραφικά Παλλαδαρίου Προύσας Μ. Ασίας, Έδεσσα Γεώργιος Κοταρίδης, Εκκλησιαστική επαρχία Προύσης, Φλώρινα 1999, σσ Βενέδικτος Αδαμαντίδης, «Η εκκλησιαστική επαρχία Προύσης», Μικρασιατικά Χρονικά 8 (1959) Πιστοποιητικό του Συνδέσμου Προσφύγων Παλλαδαρίου Επαρχίας Προύσης του Δημοσθένη Φωτίου, Θεσσαλονίκη, 21 Αυγούστου Απόδειξη συνδρομής του Συλλόγου Προσφύγων Επαρχίας Ικονίου του Κ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου Αναστάσιος Πρωτονοτάριος, ό.π., σ

5 του πληροφορούμαστε από απόδειξη πληρωμής. Ο Κ. Κυριακίδης από την Νεάπολη πλήρωσε 10 δραχμές στις 18 Σεπτεμβρίου Το αποτύπωμα της σφραγίδας δεν σώζεται σε καλή κατάσταση, ωστόσο μπορούμε να την περιγράψουμε. Είναι κυκλική και φέρει περιμετρικά τη φράση «Β ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΙΚΟΝΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». Το κέντρο της δεν διακρίνεται 19. Εκτιμητική Επιτροπή Κοινότητας Παλλαδαρίου (Προύσης): Η επιτροπή ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1925 και συνεδρίαζε στην οδό Αγίου Δημητρίου. Μέλη της επιτροπής ήταν ο Κ. Χασιάδης πρόεδρος, γραμματέας Ι. Διονυσιάδης και μέλος Η. Σοφοκλείδης. Το αποτύπωμά της σφραγίδας σώζεται σε δήλωση του Υπουργείου Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής. Είναι κυκλική και στην περιφέρειά της υπάρχει η επιγραφή «ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΑΛΛΑΔΑΡΙΟΥ (ΠΡΟΥΣΗΣ)», ενώ στο κέντρο η λέξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» και από κάτω το έτος 1925». Στη δήλωση η Καλλιόπη Φιλοξένη εκ Παλλαδαρίου στις 3 Οκτωβρίου 1925 δήλωσε ότι εγκατέλειψε στην Τουρκία ακίνητη περιουσία 630 λίρες Τουρκίας χρυσές και κινητή 140 λίρες Τουρκίας χρυσές. Συνολικά 770 λίρες Τουρκίας χρυσές. Στις 15 Μαρτίου 1927 έλαβε από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος το ποσό των δραχμών και 50 λεπτών 20. Εκτιμητική Επιτροπή κοινοτήτων Νεαπόλεως και Κήρσεχηρ της Επαρχίας Καισαρείας: Έδρευε στη Θεσσαλονίκη στην οδό Μπαλάνου 30 και ιδρύθηκε το Το αποτύπωμα της σφραγίδας εντοπίσαμε σε έγγραφο πρόσκληση προς πρόσφυγα με χρονολογία 27 Φεβρουαρίου Η σφραγίδα είναι ωοειδής και περιμετρικά αναγράφεται η επιγραφή «ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΗΡΣΕΧΗΡ» και στο κέντρο «ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 1925» 21. β. Αποτυπώματα σφραγίδων προσφυγικών σωματείων και συλλόγων του Πόντου Σύλλογος Καυκασίων: Ιδρύθηκε πιθανόν το 1922, όπως προκύπτει από απόκομμα απόδειξης πληρωμής που εντοπίσαμε με χρονολογία 24 Νοεμβρίου Παράλληλα δραστηριοποιούνταν Εκπαιδευτικό Τμήμα του συλλόγου στην Καλαμαριά 22. Τα αποτυπώματα των σφραγίδων που έχουμε στη διάθεσή μας δεν σώζονται ολόκληρα. Μπορούμε όμως να περιγράψουμε τη σφραγίδα του συλλόγου. Ήταν κυκλική και περιμετρικά έφερε την επιγραφή «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ». Το κέντρο της δεν διακρίνεται 23. Τοπικός Σύλλογος Ποντίων Θεσσαλονίκης και Περιχώρων: Ιδρύθηκε το 1924 και έδρευε στη Θεσσαλονίκη στην οδό Εγνατία 348. Για το σύλλογο πληροφορούμαστε από πιστοποιητικό του με χρονολογία 24 Σεπτεμβρίου Απόδειξη πληρωμής Β Επαρχιακού Συμβουλίου Ικονίου-Καισαρείας του Κ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής, πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής, Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου Πρόσκληση Κοιν. Εκτιμητικής Επιτροπής Νεαπόλεως και Κήρσεχηρ της Επαρχίας Καισαρείας, Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου Για τους Καυκάσιους πρόσφυγες και για τα σωματεία που δραστηριοποιούνταν στην Καλαμαριά βλ. Ελένη Ιωαννίδου, «Προσφυγική Καλαμαρία» στον τόμο Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία, στην εποποιία, έκ. Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2009, σσ , Απόδειξη πληρωμής του Συλλόγου Καυκασίων, Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου

6 που έδωσε στον Θεόδωρο Θεοφύλακτο από την Τραπεζούντα, εγκατεστημένος στη Θεσσαλονίκη. Ο σύλλογος πιστοποιεί ότι ο Θεόδωρος είναι απόφοιτος του πεντατάξιου Ελληνικού Γυμνασίου Τραπεζούντας. Υπάρχουν δύο αποτυπώματα της σφραγίδας του συλλόγου στη φωτογραφία του Θεόδωρου. Η σφραγίδα έχει σχήμα κυκλικό και φέρει την επιγραφή «ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 1924» και στο κέντρο απεικονίζεται ο μονοκέφαλος αετός 24. Ένωσις Ποντίων Αμισού και Ενδοχώρας Θεσσαλονίκης: Ιδρύθηκε το Τη δράση της πληροφορούμαστε από βεβαίωση γεννήσεως με χρονολογία 20 Ιανουαρίου 1926 που χορήγησε στην Μαρία Δεδέογλου από την Πάφρα (Bafra) που γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου Το αποτύπωμα της σφραγίδας είναι κυκλικό και περιμετρικά αναγράφεται η φράση «ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΜΙΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ενώ στο κέντρο απεικονίζεται ο μονοκέφαλος αετός και από κάτω το έτος 1924». Το πιστοποιητικό υπογράφουν ο πρόεδρος Δ. Κιριμζόγλου, ο γενικός γραμματέας 25 και δύο μάρτυρες 26. Κεντρικός Σύνδεσμος Ποντίων Μακεδονίας και Θράκης: Ο σύνδεσμος δραστηριοποιούνταν από το 1923 στη Θεσσαλονίκη και στεγαζόταν στην οδό Εγνατία 348. Για το σύνδεσμο έχουμε πληροφορίες από πιστοποιητικό του με χρονολογία 22 Απριλίου 1924 που εξέδωσε στον Ελευθέριο Ιντζέπελη ετών 25 από τη Σινώπη. Συγκεκριμένα πιστοποιεί ότι ο Ελευθέριος είναι τελειόφοιτος της Δ τάξης του Γυμνασίου Μερζιφούντας και ότι δίδαξε στην πατρίδα του Σινώπη τέσσαρα χρόνια. Το πιστοποιητικό υπογράφουν ο πρόεδρος Θεοφύλακτος και ο γενικός γραμματέας 27. Η σφραγίδα είναι κυκλική και γράφει περιμετρικά την επιγραφή «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1923» και στο μέσον απεικονίζεται ο μονοκέφαλος αετός 28. Κεντρικός Σύνδεσμος Ποντίων Θεσσαλονίκης: Ιδρύθηκε το Αποτύπωμα της σφραγίδας του εντοπίσαμε σε υπεύθυνη δήλωση με χρονολογία 30 Ιανουαρίου 1927 που υπέβαλε ο Αριστοτέλης Μαυρόπουλος από το χωριό εκ των Πινατάντων της Σάντας της εκκλησιαστικής επαρχίας Ροδοπόλεως 29. Ο Αριστοτέλης δήλωσε την περιουσία που εγκατέλειψε στην Τραπεζούντα της ενορίας Δαφνούντος. Η σφραγίδα είναι κυκλική και φέρει περιμετρικά τη φράση «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1926» και στο μέσον απεικονίζεται ο μονοκέφαλος αετός 30. Μικτό Συμβούλιο Εκκλησιαστικών Επαρχιών Χαλδείας 31, Κερασούντος, Θεοδωσιουπόλεως, Αμύδης και Κάρς: Ιδρύθηκε το Πιστοποιητικό του Τοπικού Συλλόγου Ποντίων Θεσσαλονίκης και Περιχώρων του Θεόδωρου Θεοφυλακτίδη, Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου Η υπογραφή του είναι δυσανάγνωστη. 26. Βεβαίωση γεννήσεως της Ένωσις Ποντίων Αμισού και Ενδοχώρας Θεσσαλονίκης της Μαρίας Δεδέογλου, Θεσσαλονίκη, 20 Ιανουαρίου Το όνομα του προέδρου είναι δυσανάγνωστο και επίσης το ονοματεπώνυμο του γενικού γραμματέα. 28. Πιστοποιητικό του Κεντρικού Συνδέσμου Ποντίων Μακεδονίας και Θράκης του Ελευθέριου Ιντζέπελη, Θεσσαλονίκη, 22 Απριλίου Για τη μητρόπολη Ροδοπόλεως βλ. Παύλος Αποστολίδης (Μητροπολίτης Δράμας), Η Μητρόπολις Ροδοπόλεως. Το ζήτημα των εξαρχιών του Πόντου, Θεσσαλονίκη 2007, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 30. Υπεύθυνη δήλωση του Κεντρικού Συνδέσμου Ποντίων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου Βλ. Λ. Ιασωνίδου, «Επαρχία Χαλδίας και Χερροιάνων», Ξενοφάνης 3 (1906) 478. Α. Παπαδόπουλος, «Ιστορικά σημειώματα εκ του κώδικος της επαρχίας Χαλδίας», Αρχείον Πόντου 8 (1938) Γεώργιος- Κλεάνθης Σκαλιέρης, Λαοί και φυλαί της Μικράς Ασίας, Αθήνα , σσ. 285, 290 Βασίλειος Σταυρίδης, Επισκοπική ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη 1996, σσ

7 Πρόεδρος ήταν ο Ιωσήφ Παπαδόπουλος και μέλη οι: Πολύβιος Μαυρίδης, Λεωνίδας Δαρραλίδης, Αναστάσιος Μελίδης και Λαυρέντιος Λαυρεντιάδης 32. Η σφραγίδα του έχει σχήμα κυκλικό και φέρει περιμετρικά τη φράση «ΜΙΚΤ. ΣΥΜΒΟΥΛ. ΕΚΚΛ. ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΧΑΛΔΕΙΣ-ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΣ/ΩΣ-ΑΜΥΔΗΣ» και στο μέσον απεικονίζεται ένας σταυρός και από κάτω αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και το έτος «1927». Τη δράση του μαθαίνουμε από πιστοποιητικό με χρονολογία 8 Μαρτίου 1932 που εξέδωσε στον Αριστοτέλη Μαυρόπουλο εκ των Πινατάντων (Σάντας) της εκκλησιαστικής επαρχίας Ροδοπόλεως, που κατοικούσε στο Συνοικισμό Νεαπόλεως στην οδό Βερμίου Εκπαιδευτικό Τμήμα Συλλόγου Καυκασίων Καρά Ισίν: Δεν γνωρίζουμε πότε ιδρύθηκε. Εντοπίσαμε τρία εισιτήρια του στα οποία δεν σώζεται ολόκληρο κανένα αποτύπωμα της σφραγίδας. Μπορούμε όμως να περιγράψουμε τη σφραγίδα. Είναι κυκλική και περιμετρικά αναγράφεται η φράση «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ ΚΑΡΑ ΙΣΙΝ». Το κέντρο δεν διακρίνεται 34. Ένωσις Ελλήνων Νομού Κασταμονής Θεσσαλονίκης: Ιδρύθηκε το Το αποτύπωμα της σφραγίδας εντοπίσαμε σε δήλωση της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών με χρονολογία 31 Ιανουαρίου 1925 της Κατίνας Μαντζαρίδου από την Κασταμονή (Kastamonu), που εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Σπανδωνή 21. Η σφραγίδα έχει σχήμα κυκλικό και περιμετρικά φέρει τη φράση «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Το κέντρο της δεν διακρίνεται, ενώ υπάρχει το έτος Εκτιμητική Επιτροπή Κασταμονής: Ιδρύθηκε το 1925 και έδρευε στη Θεσσαλονίκη στην οδό Σολωμού 23. Πληροφορίες για την επιτροπή έχουμε από δήλωση του Υπουργείου Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής που υπέβαλε η Κατίνα Μαντζαρίδου από την Κασταμονή της εκκλησιαστικής επαρχίας Νεοκαισαρείας 36 για να εκτιμήσει την περιουσία της. Η επιτροπή συνήλθε στις 14 Οκτωβρίου 1925 με πρόεδρο τον Ι. Κοσμίδη, γραμματέα τον Σ. Ελμάογλου και μέλη τους Αλ. Μακρίδη και Ν. Κρυσταλλίδη. Η περιουσία της Κατίνας που εγκατέλειψε στην πατρίδα της εκτιμήθηκε στο ποσό των 435 λιρών Τουρκίας χρυσών. Από την Εθνική Τράπεζα με χρονολογία 18 Δεκεμβρίου 1936 έλαβε το ποσό των δραχμών και 40 λεπτών. Η σφραγίδα της επιτροπής είναι κυκλική και αναγράφεται περιμετρικά η φράση «ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» και στο κέντρο το έτος 1925» 37. γ. Αποτυπώματα σφραγίδων προσφυγικών σωματείων και συλλόγων της Ανατολικής Θράκης 32. Αναστάσιος Πρωτονοτάριος, ό.π., σ Πιστοποιητικό Μικτού Συμβουλίου Εκκλησιαστικών Επαρχιών Χαλδείας, Κερασούντος, Θεοδωσιουπόλεως, Αμύδης και Κάρς του Αριστοτέλη Μαυρόπουλου, Θεσσαλονίκη, 8 Μαρτίου Εισιτήριο του Εκπαιδευτικού Τμήματος Συλλόγου Καυκασίων Καρά Ισίν. 35. Δήλωση της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών της Κατίνας Μαντζαρίδου, Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου Βλ. Αθανάσιος Γαβριηλίδης, «Περί της επαρχίας Νεοκαισαρείας ιδία δε και Θεοδωρουπόλεως (Σαφρανμπόλεως) και του Παρθενίου», Ξενοφάνης 1 ( ) Βασίλειος Σταυρίδης, ό.π., σσ Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής, πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής της Κατίνας Μαντζαρίδου, Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου Δήλωση της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών 7

8 Σύνδεσμος Τυρολόης, Ηράκλειας και Περιχώρων η "Ομόνοια": Ιδρύθηκε το Το αποτύπωμα της σφραγίδας του υπάρχει σε διπλότυπο εισπράξεων. Η σφραγίδα είναι κυκλική και αναγράφεται περιμετρικά η φράση «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΡΟΛΟΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ» και στο κέντρο «Η / ΟΜΟΝΟΙΑ / 1925». Από έγγραφο του συνδέσμου με χρονολογία 4 Απριλίου 1926 πληροφορούμαστε από τις υπογραφές τα νέα μέλη του συνδέσμου: Α. Χριστοφόρος, Π. Λινάρος, Γεώργιος Μητακίδης, Θεμιστοκλής Παπαδόπουλος, δυσανάγνωστη υπογραφή και Γ. Δημόπουλος 38. Σύνδεσμος Προσφύγων Μετρών-Δέρκων: Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του Το αποτύπωμα της σφραγίδας εντοπίσαμε σε δήλωση της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών της Αννίκας Εμμανουηλίδου από την Καλλικράτεια (Mimarsinan) 39. Τη δήλωση υπογράφει ο πρόεδρος της επιτροπής Συμεών Θωμαΐδης. Η Αννίκα δήλωσε ακίνητη περιουσία που εγκατέλειψε στην πατρίδα της αξίας λιρών Τουρκίας χρυσών. Η σφραγίδα είναι κυκλική και φέρει περιμετρικά τη φράση «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕΤΡΩΝ-ΔΕΡΚΩΝ» και στο κέντρο γράφει «ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / 1924» 40. Οικοδομικός Συνεταιρισμός Προσφύγων Τυρολόης: Ιδρύθηκε το 1927 με σκοπό οι πρόσφυγες της Τυρολόης (Çorlu) 41 που εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη να αποκτήσουν οικίες. Πρόεδρος του συνεταιρισμού ήταν ο Θεμιστοκλής Παπαδόπουλος. Από έγγραφο του συνεταιρισμού με χρονολογία 4 Αυγούστου 1930 προς τον Θεμιστοκλή Παπαδόπουλο πληροφορούμαστε την παραίτησή του από την προεδρία του συνεταιρισμού και την ανακήρυξή του στις 20 Ιουλίου 1930 σε επίτιμο πρόεδρο του συνεταιρισμού. Τον Θεμιστοκλή στην προεδρία διαδέχθηκε ο Χ. Βασιλειάδης, ενώ καθήκοντα γραμματέα εκτελούσε ο Εμμανουήλ Παπαδόπουλος. Αποτύπωμα της σφραγίδας του συνεταιρισμού εντοπίσαμε σε απόδειξη μηνιαίας συνδρομής που πλήρωσε ο Θεμιστοκλής Παπαδόπουλος για το μήνα Ιούλιο το ποσό των 500 δραχμών. Η σφραγίδα του συνεταιρισμού είναι κυκλική και αναγράφεται περιμετρικά η φράση «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΕΡ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΥΡΟΛΟΗΣ, ενώ στο κέντρο απεικονίζονται τρεις οικίες και από κάτω αναγράφεται η λέξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 42. Οικοδομικός Συνεταιρισμός Αστών Προσφύγων Νομού 40 Εκκλησιών: Ιδρύθηκε το 1927 με σκοπό οι πρόσφυγες των Σαράντα Εκκλησιών (Kırklareli) 43 να αποκτήσουν οικίες 44. Η σφραγίδα του ήταν κυκλική και έφερε 38. Διπλότυπο είσπραξης του Συνδέσμου Τυρολόης, Ηράκλειας και Περιχώρων η "Ομόνοια", Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου Για την Καλλικράτεια βλ. Πασχάλης Βαλσαμίδης, Η Μητρόπολη Μετρών και Αθύρων, Θεσσαλονίκη 2007, σσ Ο ίδιος, Μελέτες ιστορικές για την ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 2011, σσ Λαογραφικό λεύκωμα Καλλικράτειας. Καλλικράτεια από την Προποντίδα στη Χαλκιδική, έκδ. Δήμου Ν. Καλλικράτειας, Δήλωση της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών της Αννίκας Εμμανουηλίδου. 41. Βλ. Πολυνείκη Σεϊλόγλου, «Τυρολόη», Θρακικά 27 (1957) «Τυρολόη-Στράντζα. Κώδιξ δημογεροντίας Τυρολόης από το 1879», Θρακικά 27 (1957) Τριαντάφυλλος Θεοδωρίδης, Αναμνήσεις από την Τυρολόης (επί τη 50ετηρίδη του Προσφυγικού Ελληνισμού), Αθήναι Βασίλειος Σταυρίδης, ό.π, σσ Επιστολή του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσφύγων Τυρολόης προς τον Θεμιστοκλή Παπαδόπουλο, Θεσσαλονίκη, 4 Αυγούστου Για τις Σαράντα Εκκλησιές βλ. Μελισσηνός Χριστόδουλος, Περιγραφή ιστοριογεωγραφική της επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών, εν Αθήναις Ο ίδιος, Η Θράκη και αι Σαράντα Εκκλησίαι μετά τινων 8

9 περιμετρικά τον τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» και στη μέση «ΝΟΜΟΥ / 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ». Από απόδειξη του Οικοδομικού Συνδέσμου (αύξ. αριθ. 614) με χρονολογία 3 Ιανουαρίου 1930 πληροφορούμαστε τα ονόματα του γενικού γραμματέα Ν. Πετρίδη και του ταμία Γ. Τζορμπατζόγλου 45, ενώ από έγγραφο με χρονολογία 2 Ιουλίου 1931, όπου υπάρχει αποτύπωμα της σφραγίδας του συνεταιρισμού μαθαίνουμε το όνομα του προέδρου Ανδρ. Αναστασιάδη και του γενικού γραμματέα Ευθύμιου Ευθυμιάδη 46. Εκτιμητική Επιτροπή Κοινότητας Σερεντίου και Βελιγραδίου: Ιδρύθηκε το 1925 στη Θεσσαλονίκη και συνεδρίαζε στην οδό Κρίσπου 17. Πρόεδρός της ήταν ο Εμμανουήλ Καμπούρογλου, γραμματέας ο Αθανάσιος Μπάμπαλης και μέλη ο Πολύκαρπος Χαραλάμπου και Δημήτριος Φωτιάδης. Η επιτροπή συνήλθε στις 25 Νοεμβρίου 1925 για να εκτιμήσει την ακίνητη περιουσία του Θωμά Περιβόλη που εγκατέλειψε στη Στράντζα, η οποία ανέρχονταν στο ποσό των 60 λιρών Τουρκίας χρυσών και την κινητή που ήταν 30 λίρες Τουρκίας χρυσές. Ο Θωμάς έλαβε από την Εθνική Τράπεζα στις 15 Φεβρουαρίου δραχμές και 70 λεπτά. «Η σφραγίδα της επιτροπής είναι κυκλική και φέρει περιμετρικά τη φράση «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤ. ΣΕΡΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ», ενώ στο κέντρο το έτος «1925» και από κάτω τις λέξεις «ΕΠΑΡΧΙΑΣ / ΤΥΡΟΛΟΗΣ ΚΑΙ / ΣΕΡΕΝΤΙΟΥ» 47. Εκτιμητική Επιτροπή Σηλυβρίας: Ιδρύθηκε το 1925 και έδρευε στην οδό Εγνατίας 383. Το αποτύπωμα της σφραγίδας εντοπίσαμε σε δήλωση του Υπουργείου Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής, που δήλωσε ο Θωμάς Περιβόλης την κινητή και ακίνητη περιουσία του που εγκατέλειψε στη Σηλυβρία (Silivri) 48. Η επιτροπή αποτελούνταν από τον πρόεδρο Δ. Καραμπουρούνη, το γραμματέα Γ. Ιωσηφίδη και τα μέλη Γ. Αγγελίδη, Αλέξανδρο Κάλφογλου, Αλέξανδρο Σταματιάδη και Αριστοτέλη Χατζόπουλο. Συνήλθε στις 24 Οκτωβρίου 1925 και εκτίμησε την ακίνητη περιουσία του Θωμά στην διοικητικών και εκκλησιαστικών ζητημάτων, εν Κωνσταντινουπόλει Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, «Η επαρχία 40 Εκκλησιών», στο: Θρακική Προσωπογραφία, Αθήνα 1991, σσ Κανονισμός διέπων τα Κοινοτικά της Επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών, εν Κωνσταντινουπόλει Σταμάτης Ψάλτης, Θρακικά ή μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των Σαράντα Εκκλησιών, χ.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Εν Σαράντα Εκκλησίαις Ανατολικής Θράκης, Θεσσαλονίκη Κυριακή Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας ( ), Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 18, 25, 33, 70, 74, 121, 129. Nazif Karaçam, Efsaneder, gerçeĝe Kırklareli, (Οι Σαράντα Εκκλησιές από το μύθο στην πραγματικότητα), Kırklareli Για το συνοικισμό βλ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Εν Σαράντα Εκκλησίαις Ανατολικής Θράκης, Θεσσαλονίκη 1994, σσ Απόδειξη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων Νομού 40 Εκκλησιών της Ασανιώς Αρχοντίδου, Θεσσαλονίκη, 3 Ιανουαρίου Επιστολή του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων Νομού 40 Εκκλησιών προς την Ασανιώ Αρχοντίδου, Θεσσαλονίκη, 3 Ιανουαρίου Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής, πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής του Θωμά Περιβόλη, Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου Για τη Σηλυβρία βλ. Επετηρίς του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου έτος Α , εν Κωνσταντινουπόλει 1873, σσ Επετηρίς του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου έτος Β , εν Κωνσταντινουπόλει 1874, σσ Ευστράτιος Δράκος, Τα Θρακικά ήτοι διάλεξις περί των εκκλησιαστικών επαρχιών Σηλυβρίας, Γάνου και Χώρας, Μετρών και Αθύρων, Μυριοφύτου και Περιστάσεως, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, τεύχος Α, Αθήνησιν 1892, σσ Ελπινίκη Σταμούλη-Σαραντή, Από την Ανατολική Θράκη η Σηλυβρία με τα γύρω της χωριά, τόμ. 2, Αθήναι 1956, Τάσος Γριτσόπουλος, «Σελίδες της εκκλησιαστικής ιστορίας Σηλυβρίας», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 21 (1956) Ο ίδιος, «Μητρόπολις, Σηλυβρίας», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 11 (1967) Σταμάτης Ψάλτης, Η Θράκη και η δύναμις του εν αυτή ελληνικού στοιχείου, εν Αθήναις 1919, σσ Άγγελος Γερμίδης, «Η Σηλυβρία Ανατολικής Θράκης», Ημερολόγιο-Λεύκωμα Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης 4 ( ) Βασίλειος Σταυρίδης, ό.π., σ Cemal Kozanoğlu, Her yönüyle Silivri (H Σηλυβρία απ όλες τις μεριές), Silivri

10 πατρίδα του που ανέρχονταν σε 175 λίρες Τουρκίας χρυσές και την κινητή σε 35 λίρες Τουρκίας χρυσές. Συνολικά εκτιμήθηκε 210 λίρες Τουρκίας χρυσές. Ο Θωμάς έλαβε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στις 13 Απριλίου δραχμές και 40 λεπτά. Η σφραγίδα είναι στρογγυλή και φέρει τη φράση «ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ» και στο κέντρο «ΕΠΑΡΧΙΑΣ / ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 1925» 49. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 49. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείον Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής, πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής του Θωμά Περιβόλη, Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου

11 11

12 Αποτυπώματα προσφυγικών σφραγίδων. 12

13 Πιστοποιητικό ταυτότητας του Μικρασιατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 13

14 Πιστοποιητικό του Συνδέσμου Προσφύγων Παλλαδαρίου Επαρχίας Προύσης 14

15 Πράξη της Εκτιμητικής Επιτροπής της περιουσίας της Καλιόπης Φιλοξένη. 15

16 Η τελευταία σελίδα της πράξης της Εκτιμητικής Επιτροπής. 16

17 Απόδειξη συνδρομής της Μικρασιατικής Λέσχης Θεσσαλονίκης. Πρόσκληση της Μικρασιατικής Λέσχης Θεσσαλονίκης 17

18 Δελτίο έκτακτης συνδρομής του Συνδέσμου Νεαπολιτών Καππαδοκίας. Απόδειξη συνδρομής του Συλλόγου Προσφύγων Επαρχίας Ικονίου. 18

19 Απόδειξη πληρωμή του Β Επαρχιακού Συμβουλίου Ικονίου-Καισαρείας. Απόδειξη πληρωμής του Συλλόγου Καυκασίων, Θεσσαλονίκη. 19

20 Πιστοποιητικό του Τοπικού Συλλόγου Ποντίων Θεσσαλονίκης και Περιχώρων του Θεόδωρου Θεοφυλακτίδη. 20

21 Βεβαίωση γεννήσεως της Ένωσις Ποντίων Αμισού και Ενδοχώρας Θεσσαλονίκης της Μαρίας Δεδέογλου. 21

22 Δήλωση της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών της Αννίκας Εμμανουηλίδου από την Καλλικράτεια. 22

23 Διπλότυπο είσπραξης του Συνδέσμου Τυρολόης, Ηράκλειας και Περιχώρων η "Ομόνοια". Απόδειξη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσφύγων Τυρολόης. 23

24 Λογότυπο του Συνδέσμου Τυρολόης, Ηράκλειας και Περιχώρων η "Ομόνοια". Απόδειξη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων Νομού 40 Εκκλησιών της Ασανιώς Αρχοντίδου. 24

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Μεταναστεύσεις 19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα των μεταναστευτικών ρευμάτων : Μικρά Ασία Ελλαδικός ηπειρωτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ Σελίδα 1 1 Ο Κεφάλαιο Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1821-1828 Επαναστατικός Αγώνας 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1912-2012.

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1912-2012. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1912-2012. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μετάφραση του γαλλικού όρου civilisation αφού αντίστοιχη ελληνική λέξη δεν υπάρχει. Αξίες,παραδόσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34756 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43176/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34756 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43176/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34756 /2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43176/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 17-07-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.1.2 /4669 Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ενότητα 1: Οι διωγμοί στην Ανατολική Θράκη Αν. Καθηγήτρια: Ι. Βαμβακίδου e-mail: ibambak@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα 2014-15. Ενδεικτικές απαντήσεις. Ιστορία. Γ Λυκείου ΟΜΑΔΑ Α

Διαγώνισμα 2014-15. Ενδεικτικές απαντήσεις. Ιστορία. Γ Λυκείου ΟΜΑΔΑ Α Διαγώνισμα 2014-15 Ενδεικτικές απαντήσεις Κυριακή 01/03/2015 Ημερομηνία Ιστορία Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Τάξη ΟΜΑΔΑ Α Α.1) Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923) : Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Κ.Χ.18μ. Α/Γ/Ε/Ν/Π/Κ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 12 & 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Κ.Χ.18μ. Α/Γ/Ε/Ν/Π/Κ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 12 & 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 290 294 584 45 14 2 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Βαλκανικά σύμμεικτα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Υπεύθυνος: Μέλη: Καθ. Παρασκευή Νάσκου Περράκη Καθ. Φώτιος Σιώκης Καθ. Κυριάκος Κεντρωτής Λέκτ. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Α/ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Α/ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Α/ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Β/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Με την έναρξη του ξεριζωμού των Ελλήνων του Πόντου, από τις πατρογονικές τους ρίζες, ύστερα από 3.000 χρόνια παρουσίας, στο μακρινό πόντο, κουβαλώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 201 Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης θεσμοθετημένων εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Εισαχθέντων στο Μητρώο Επιµορφωτών του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Εισαχθέντων στο Μητρώο Επιµορφωτών του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και απεφάσισε ότι: σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Να καταγράψετε τις ενέργειες των επαναστατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 Στην Καρδίτσα σήμερα την 22α του μηνό Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /04.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /04.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Αριστοτέλειο, Ερμού 61 ), Γραμματολογία τ.α, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Αριστοτέλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) Τίτλος ἐφημερίδων Ἡμερομηνία πρώτου φύλλου Ἡμερομηνία τελευταίου φύλλου Παρατηρήσεις ΑΓΩΝ 4 Φεβρουαρίου 100 2 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 191/2013 Θέμα 36 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 28 η Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Την 19/1/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Την 19/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 4/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του ήμου ράμας Την 19/1/2011 Θέμα 4 ο :Ορισμός ικαστικών επιμελητών για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης πρέπει να αναγράφεται το όνομα του Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Γεώργιος Γρηγόριος Χρυσή Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Γεώργιος Γρηγόριος Χρυσή Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21/17-11-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 535/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας εκλογών του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 264/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 264/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/30-5-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 264/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 331/2012 Θέμα 5 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 26 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία της 78ης Γ.Σ. του κλάδου Οικονομική τακτοποίηση Συλλόγων» ΣΧΕΤ.: Αρ. πρωτ. 2107/19-3-09 έγγραφο της ΔΟΕ

ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία της 78ης Γ.Σ. του κλάδου Οικονομική τακτοποίηση Συλλόγων» ΣΧΕΤ.: Αρ. πρωτ. 2107/19-3-09 έγγραφο της ΔΟΕ Αριθ. Πρωτ. 2273 Aθήνα 7/5/2009 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία της 78ης Γ.Σ. του κλάδου Οικονομική τακτοποίηση Συλλόγων» ΣΧΕΤ.: Αρ. πρωτ. 2107/19-3-09 έγγραφο της ΔΟΕ Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3615/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ---------------

Αριθμός 3615/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) --------------- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3615/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) --------------- Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σοφία Καλούδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών-Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 Αβραμίδου ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Φωτεινή Γρηγόριος 15 Αθανασιάδης Ιωάννης Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΙΡΕΣ 2 /07/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:14565 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμ.19ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011.

Από τα πρακτικά της με αριθμ.19ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ.19ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011. Αριθ.απόφασης 210-19/2011

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 64.901/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 64.901/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι Πολιτικοί Μηχανικοί 1 Ιωάννου Ορέστης του Κωστάκης Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 1149 2 Κλεινάκη Σοφία του Γεώργιος Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 970 3 Γκαϊντατζή-Μασούτη Μύρτα

Διαβάστε περισσότερα

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία 11.2 Η εκπαίδευση στη Σιάτιστα το 18ο, 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα: Αλφαβητικός κατάλογος όσων εκπαιδευτικών γνωρίζουμε ότι δίδαξαν στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση στη Σιάτιστα α/α ονοματεπώνυμο συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ9Μ-ΣΗΙ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ9Μ-ΣΗΙ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24/5-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 561/2012 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας, (ΤΑΠ),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ I ιάρκεια : 50 ώρες ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Γραπτές Εξετάσεις IESOL Προφορικές Εξετάσεις ISESOL Οκτώβριος 31/10/2015 C2, C1 01/11/2015 B2, B1 Δεκέμβριος 12/12/2015 C2, C1, A1 13/12/2015 B2, B1, A2 Ιανουάριος 30/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 137 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 186 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝ. ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διατελέσαντες Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών (1925-2005)

Διατελέσαντες Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών (1925-2005) Διατελέσαντες Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών (1925-2005) Στα 80 τόσα χρόνια της δράσης της Ενώσεως στην Ελλάδα (1925-2005) εγγράφηκαν εκατοντάδες, αν μη χιλιάδες, μέλη. Θα έλεγε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 1.8.07.6/2 Αρ. Τηλ.:22800764/765/798 Αρ. Φαξ:22809582 ιευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 157 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Έλεγχος λοιμώξεων στο νοσοκομείο - Μία εφικτή πραγματικότητα

Ημερίδα: Έλεγχος λοιμώξεων στο νοσοκομείο - Μία εφικτή πραγματικότητα Ε λ λ η ν ι κ η Ε τ α ι ρ Ε ι α Ε λ Ε γ χ ο υ λ ο ι μ ω ξ Ε ω ν Ημερίδα: Έλεγχος λοιμώξεων στο νοσοκομείο - Μία εφικτή πραγματικότητα 19 Απριλίου 2013 Θεσσαλονίκη Αμφιθέατρο Ολυμπιακού Μουσείου Υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων 1ου εξαμήνου 2009 ουάριος Παρουσίαση βιβλίου Εν oνόματι της Μακεδονίας, Μαργαρίτης Τζίμας, Μάρκος Μπόλαρης, Σταύρος Λυγερός Η συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 του Iδρύματος Παπαγεωργίου. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 του Iδρύματος Παπαγεωργίου. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη 03-10-2014 Αριθ. Πρωτ. : 82684 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 81η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 81/2011 Στο Λαγκαδά, σήμερα 5 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 119 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 98η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 98/2012 Στο Λαγκαδά, σήμερα 31 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14 ο : Επιλογή υποτρόφων κληροδοτήματος Ν. ή Ε. Μικρουλάκη για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016

ΘΕΜΑ 14 ο : Επιλογή υποτρόφων κληροδοτήματος Ν. ή Ε. Μικρουλάκη για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΠΡΑΚΤΙΚΑ της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται

Διαβάστε περισσότερα