ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια σύνοψης: Ιωάννα Τουρκοχωρίτη ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

2 2 Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την υπ αρ. πρωτ. 1546/ αναφορά εκπροσώπων της ένωσης πολιτών <www.artlook.gr> που συστήθηκε µε σκοπό την αποτροπή της λογοκρισίας εικαστικών έργων. Με την αναφορά αυτή ζητήθηκε η παρέµβαση της Αρχής για να ελεγχθεί η νοµιµότητα της απόφασης αποµάκρυνσης του εικαστικού έργου «Asperges me» του καλλιτέχνη Thierry de Cordier από την έκθεση «Outlook», την οποία διοργάνωσε ο Οργανισµός Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού στο πλαίσιο της «Πολιτιστικής Ολυµπιάδας». Α. Τα ερωτήµατα του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Οργανισµό Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού Με έγγραφό του της προς τον Οργανισµό Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού, ο Συνήγορος του Πολίτη διατύπωσε ως εξής τις επισηµάνσεις και τα ερωτήµατά του: Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 ν. 3094/2003 («Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρµόδιος για θέµατα που ανάγονται στις υπηρεσίες: των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος»), οι ενέργειες του «Οργανισµού Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού Α.Ε.» υπάγονται στον έλεγχο του Συνηγόρου του Πολίτη, διότι, αν και η Εταιρία αυτή λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, το µετοχικό κεφάλαιό της ανήκει εξ ολοκλήρου στο δηµόσιο (άρθρο 6 παρ. 2 περ. ζ ν. 2557/97), το διοικητικό της συµβούλιο ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού (άρθρο 6 παρ.2 περ. η ν. 2557/97), ο ίδιος Υπουργός ασκεί εποπτεία για θέµατα που ρυθµίζονται µε τον ν. 2557/97, ενώ µε κοινή απόφαση Υπουργού Οικονοµικών και Πολιτισµού καταρτίζεται και τροποποιείται το καταστατικό της (άρθρο 6 παρ. 2 περ. ιβ ν. 2557/97). Εν προκειµένω, η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία αποσύρθηκε από την έκθεση το επίµαχο έργο, επιφέρει συνέπειες σε νόµιµο συµφέρον φυσικών προσώπων, υπαγόµενη έτσι στον έλεγχο της Αρχής βάσει της διάταξης του άρθρου 3 ν. 3094/2003, σύµφωνα µε την οποία «ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατοµικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες που παραβιάζουν δικαιώµατα ή προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα φυσικών ή νοµικών προσώπων». Πρόκειται, συγκεκριµένα, για το συµφέρον, το οποίο αντιστοιχεί στην εξειδίκευση της κρατικής παροχής σε εκπλήρωση της (επιβαλλόµενης από το άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγµατος) κρατικής υποχρέωσης προς ανάπτυξη και προαγωγή της τέχνης, όπως επίσης και εκείνης του άρθρου 24 παρ. 1 για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αν και δεν συνιστά άνευ άλλου τινός αγώγιµο δικαίωµα, το συµφέρον αυτό αντιστοιχεί σε υποχρέωση του κράτους, το οποίο οφείλει να το συνεκτιµά και να το σταθµίζει όποτε εικάζεται ενδεχόµενο σύγκρουσης αυτού µε άλλα δικαιώµατα ή νόµιµα συµφέροντα, όπως, λόγου χάριν, µε την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης όσων θεωρούν εαυτούς προσβαλλόµενους, στις περιπτώσεις δε αυτές η πρακτική εναρµόνιση της άσκησης των δύο συγκρουόµενων δικαιωµάτων ή συµφερόντων προφανώς προτιµάται σε σύγκριση µε τον ολοκληρωτικό περιορισµό ενός απ αυτά. Το υποκείµενο (φορέας) του νόµιµου συµφέροντος είναι µεν απροσδιόριστο, καθ όσον πρόκειται για τους θεατές της έκθεσης, τυγχάνει όµως κατά χρόνο και τόπο προσδιορίσιµο, δεδοµένου ότι η εν λόγω εκδήλωση,

3 επρόκειτο, σύµφωνα µε τις σχετικές εξαγγελίες, να διαρκέσει για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Με αυτή την έννοια, ως «φορείς» του συγκεκριµένου νοµίµου συµφέροντος θα µπορούσαν να λογισθούν όλοι οι δυνάµει θεατές της έκθεσης, όλοι εκείνοι, δηλαδή, οι οποίοι είχαν την πρόθεση να βρεθούν στο χώρο αυτής κατά συγκεκριµένο χρόνο. Η απόφαση αποµάκρυνσης εκτεθέντος εικαστικού έργου, καθ όσον επιφέρει εκ των υστέρων µείωση ή αναίρεση κρατικής παροχής αποτελούσης εξειδίκευση της συνταγµατικής υποχρέωσης προς ανάπτυξη και προαγωγή της τέχνης, παρίσταται νόµιµη µόνον εφ όσον αιτιολογηθεί µε αναγωγή σε κριτήρια συναφή προς την ίδια την ανωτέρω κρατική υποχρέωση (ήτοι κριτήρια καλλιτεχνικά, ανάλογα προς εκείνα της αρχικής επιλογής), είτε, εναλλακτικώς, µε θεµελιωµένη επίκληση ολοσχερούς αδυναµίας πρακτικής εναρµόνισης προς άλλα δικαιώµατα ή νόµιµα συµφέροντα των οποίων απειλείται προσβολή. Σε κάθε περίπτωση, τα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, τα οποία κατοχυρώνει το Σύνταγµα, είναι στενά συνδεδεµένα, κατά τρόπον ώστε η άσκηση του ενός να προϋποθέτει την ικανοποίηση του άλλου. Έτσι, η ελευθερία της τέχνης δεν είναι νοητή χωρίς την παθητική διάσταση αυτής («δικαίωµα προς καλλιτεχνική εξύψωση» που δεν αφορά τον «παραγωγό», αλλά τον «αποδέκτη» του έργου τέχνης), η οποία συνδέεται µε την υποχρέωση του κράτους να λαµβάνει θετικά µέτρα προς εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πολλαπλότητας ερεθισµάτων, απαραίτητων για την καλλιτεχνική εξύψωση των πολιτών, πολλώ µάλλον υπό το πρίσµα του άρθρου 16 παρ. 1 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο «Η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες: η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». Η κρατική αυτή υποχρέωση, ιδρυόµενη µε ισχνή συνταγµατική διατύπωση και κατά τρόπο γενικό και αφηρηµένο, αντιστοιχεί σε νόµιµο συµφέρον των πολιτών, το οποίο, κατ αρχήν, δεν συνιστά αγώγιµο δικαίωµα (εξ ου και δεν συντρέχει, άνευ άλλου τινός, υποχρέωση του κράτους να ενισχύει οικονοµικά και να εκθέτει σε δηµόσιους χώρους αντιπροσωπευτικά δείγµατα πασών των καλλιτεχνικών τάσεων, παρά µόνο να εγγυάται την απρόσκοπτη καλλιέργεια και διάδοση αυτών από τους ιδιώτες, απέχοντας από αµέσως ή εµµέσως κατασταλτικές πρακτικές). Αφ ης στιγµής, όµως, το κράτος προβεί σε εξειδίκευση της παροχής του, µε συγκεκριµένο περιεχόµενο, έναντι αποδεκτών προσδιορίσιµων κατά χρόνο (βάσει της καθορισµένης χρονικής διάρκειας της έκθεσης) και τόπο, η γενικώς κατοχυρωµένη κατ άρθρον 16 παρ. 1 του Συντάγµατος υποχρέωση αντιστοιχεί, πλέον, σε προστατευόµενο από το Σύνταγµα νόµιµο συµφέρον προς παροχή, του συµφέροντος αυτού δε αποτελεί περιορισµό η µεταγενέστερη αφαίρεση ενός έργου από το σύνολο των εκθεµάτων, επειδή δι αυτής ένα µέρος των «δικαιούχων» αποστερείται πρόωρα από τη δυνατότητα για την ικανοποίηση του συγκεκριµένου επαρκώς εξειδικευθέντος νοµίµου συµφέροντος, το οποίο αντιστοιχεί σε συνταγµατικώς επιβληθείσα κρατική υποχρέωση. Ενώ ουδείς αµφισβητεί την αρµοδιότητα της διοίκησης να επιλέγει αρχικώς τις προς έκθεση ή προς υποστήριξη καλλιτεχνικές δηµιουργίες, αναθέτοντας τη σχετική καλλιτεχνική κρίση σε ειδικούς και εµπιστευόµενη αυτούς (ή ακόµη και µεταβάλλοντας προηγούµενες επιλογές, εφ όσον η µεταβολή αυτή αιτιολογείται µε νεώτερη ειδική κρίση), ενδεχόµενη εκ των υστέρων αναίρεση της τετελεσµένης επιλογής µε κριτήρια άλλα πλην των αµιγώς καλλιτεχνικών παρίσταται προβληµατική. Αν η διοίκηση, ενεργώντας υπό την παροχική της διάσταση, αποφασίσει να περικόψει ή ν αναιρέσει κάποιες από τις µέχρι πρό τινος παροχές της, οφείλει να παρουσιάσει πολύ σοβαρή αιτιολογία για την επιλογή της αυτή, δεδοµένου ότι αυτή συνεπάγεται πλέον περιορισµό στην άσκηση συνταγµατικά προστατευόµενοy συµφέροντος, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένος. Εν όψει των ανωτέρω, η συγκεκριµένη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου συνιστά περιορισµό συνταγµατικά προστατευόµενου συµφέροντος, καθ όσον επέφερε εκ των υστέρων µείωση ή αναίρεση κρατικής παροχής αποτελούσης εξειδίκευση συνταγµατικής υποχρέωσης. Στην προκείµενη περίπτωση, δεν µας είναι γνωστό το πλήρες κείµενο των σχετικών πράξεων των αρµοδίων οργάνων. Η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη θέση του έργου προφανώς συνιστούσε 3

4 απλή χειρονοµία ενηµέρωσης του κοινού και όχι αυτήν καθ εαυτήν την επίµαχη πράξη, δεδοµένου ότι εστερείτο ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, η οποία τυγχάνει πολλώ µάλλον αναγκαία εν όψει περιορισµού συνταγµατικά προστατευόµενου συµφέροντος. Το ζητούµενο, συνεπώς, είναι ο εντοπισµός και σχολιασµός αυτής ακριβώς της πρωτογενούς πράξης του.σ. ή οιουδήποτε άλλου οργάνου, η οποία, ως ενέργεια που παρήγαγε έννοµα αποτελέσµατα, προφανώς θα διατυπώθηκε µε συµπερίληψη της συναφούς αιτιολογίας και ελπίζεται να καταστεί δυνατή η εξεύρεσή της στα αρχεία του οργάνου, εν όψει της αρχής της συνεχούς λειτουργίας. Πάντως, µε βάση αυτήν ακριβώς την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη θέση του έργου, η στάθµιση, στην οποία προέβη το.σ., φέρεται ν αφορά, αφ ενός µεν την προστασία του θρησκευτικού συναισθήµατος των θιγοµένων προσώπων, δηλαδή τη θετική όψη του δικαιώµατος της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης (άρθρο 13 παρ. 1 του Συντάγµατος), σύµφωνα µε την οποία το κράτος οφείλει µε θετικά µέτρα να προστατεύσει τον κάθε πιστό από ο,τιδήποτε είναι προσβλητικό για το θρησκευτικό του συναίσθηµα, αφ ετέρου δε την προστασία του νοµίµου συµφέροντος πρόσβασης στο περιεχόµενο της συγκεκριµένης έκθεσης ως ειδικότερης εκδήλωσης της ελευθερίας της τέχνης στην κατά τα ανωτέρω παθητική διάσταση αυτής. Αν η πιθανολόγηση αυτή είναι βάσιµη, ο Συνήγορος του Πολίτη διατηρεί αµφιβολίες για την ορθότητα της έµπρακτης τελικής επιλογής, δηλαδή του ολοκληρωτικού περιορισµού του προαναφερθέντος νοµίµου συµφέροντος, εφ όσον παρίστατο δυνατή, ως εναλλακτική διέξοδος, η πρακτική εναρµόνισή τους, όπως, λόγου χάριν, µε µετακίνηση του επίµαχου έργου τέχνης σε ξεχωριστή αίθουσα και ανάρτηση εµφανούς προειδοποίησης ότι ενδέχεται να προσβληθούν τα θρησκευτικά συναισθήµατα όσων αποφασίσουν να εισέλθουν στο χώρο αυτό. Αν, τέλος, θεωρηθεί ότι στην ανωτέρω επιλογή δεν βάρυνε η βούληση προστασίας της (φεροµένης ως προσβαλλοµένης) ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης, παρά µόνον ο φόβος πρόκλησης επεισοδίων (τα οποία θα µπορούσαν να φθάσουν και µέχρι σηµείου βανδαλισµών σε βάρος του έργου ή και ολόκληρης της έκθεσης, κάτι το οποίο, άλλωστε, ήδη συνέβη εν τινι µέτρω) εκ µέρους όσων αισθάνονται ότι προσβάλλονται από τη θέαση του έργου, επισηµαίνεται ότι το ενδεχόµενο αυτό θα µπορούσε οµοίως ν αντιµετωπισθεί µε µέτρα φύλαξης. Ενώ είναι, κατ αρχήν, κατανοητή η περίσκεψη των υπευθύνων ως προς την εξακολούθηση εκδήλωσης απειλούµενης από πράξεις που θα µπορούσαν να θέσουν εν κινδύνω τη δηµόσια περιουσία και ασφάλεια, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι το δίκαιο παρέχει επαρκές πλέγµα προστασίας από ανάλογες παράνοµες πράξεις, εγγυάται δε ακόµη και τη µετακύλιση ενδεχοµένου κόστους αποκατάστασης σ εκείνους που προξενούν ζηµία ή στους υποκινητές τους. Έτσι, σε περίπτωση που δηµόσιος φορέας, οργανωτής νόµιµης εκδήλωσης που µάλιστα συνάπτεται µε ικανοποίηση συνταγµατικώς προστατευόµενου νοµίµου συµφέροντος, πληροφορηθεί το ενδεχόµενο επεισοδίων µε υπαιτιότητα των αντιτιθεµένων στην επίµαχη εκδήλωση, συνταγµατικώς συνεπέστερη παρίσταται η εµµονή στα αποφασισθέντα µε ταυτόχρονη εγρήγορση για την τήρηση της τάξης. Το αντίστροφο, δηλαδή η µαταίωση ή συρρίκνωση της εκδηλώσεως εξ αιτίας του ενδεχοµένου παρανόµων πράξεων, θα εγκαθίδρυε, εµµέσως, καθεστώς συναπόφασης και συναρµοδιότητας των κοινωνικών θυλάκων µισαλλοδοξίας οµού µε τα συντεταγµένα πολιτειακά όργανα. Εν όψει των ανωτέρω, το ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού παρακαλείται να παράσχει στον Συνήγορο του Πολίτη επαρκείς πληροφορίες (κατ άρθρον 4 παρ ν. 3094/2003) σχετικά µε την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της επίµαχης πράξης του οργάνου όπως αυτή προφανώς προκύπτει από τα τηρούµενα αρχεία και πρακτικά, καθώς και γενικότερη ενηµέρωση σχετικά µε τις απόψεις του οργάνου ως προς τη νοµιµότητα της επίµαχης πρακτικής. 4

5 5 Β. Οι διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη επί της απαντήσεως του Οργανισµού Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού Στα ανωτέρω ερωτήµατα του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Οργανισµός Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού απάντησε µε το υπ αρ. πρωτ. 1598/ έγγραφό του. Επί της απαντήσεως αυτής, ο Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε µε το από έγγραφό του, ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του µε τις εξής διαπιστώσεις: Είχαµε ζητήσει την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της πράξης, δια της οποίας αποµακρύνθηκε το εν λόγω εικαστικό έργο από την ανωτέρω έκθεση, όπως αυτή προφανώς προκύπτει από τα τηρούµενα αρχεία και πρακτικά, καθώς και γενικότερη ενηµέρωση σχετικά µε τις απόψεις σας ως προς τη νοµιµότητα της επίµαχης πρακτικής. Όπως είχαµε εξ αρχής παρατηρήσει, στη συγκεκριµένη περίπτωση φαινόταν κατ αρχήν δυνατή η πρακτική εναρµόνιση τόσο του νοµίµου συµφέροντος πρόσβασης στο περιεχόµενο της συγκεκριµένης έκθεσης, ως συνταγµατικά (άρθρο 16 παρ. 1) κατοχυρωµένης εκδήλωσης της παθητικής διάστασης της ελευθερίας της τέχνης (δηλαδή του νοµίµου συµφέροντος για κρατική παροχή καλλιτεχνικών ερεθισµάτων, όπως αυτά είχαν εξειδικευθεί κατά τόπο και χρόνο στην συγκεκριµένη έκθεση), όσο και της προστασίας του θρησκευτικού συναισθήµατος των θιγοµένων προσώπων, δηλαδή τη θετική όψη του δικαιώµατος της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης (άρθρο 13 παρ. 1 του Συντάγµατος), σύµφωνα µε την οποία το κράτος οφείλει µε θετικά µέτρα να προστατεύσει τον κάθε πιστό από αθέµιτες προσβολές σε βάρος του θρησκευτικού του συναισθήµατος. Ήδη µας διαβιβάσατε συνηµµένα το έγγραφο 1598/ του Προέδρου του Οργανισµού, όπως και τα πρακτικά των συνεδριάσεων 109/ , 91/ , 14/ και 25/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Ανεξάρτητα από τις απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη ή και οιουδήποτε άλλου επί της ουσιαστικής ορθότητας της προβαλλοµένης αιτιολόγησης των πράξεων του Οργανισµού, το γεγονός είναι ότι από τα έγγραφα αυτά προκύπτει εµβριθής και εµπεριστατωµένη ενασχόληση των αρµοδίων οργάνων µε το θέµα, ιδιαίτερα µάλιστα, καθ όσον αφορά τη συνεδρίαση 91/ , εκ προοιµίου επεξεργασία όλων σχεδόν των νοµικών ζητηµάτων τα οποία επρόκειτο, µερικούς µήνες αργότερα, να διατυπωθούν υπό µορφή ερωτηµάτων από τον Συνήγορο του Πολίτη. Αξιέπαινη καθ εαυτήν, η έγκαιρη και, όπως εν τέλει απεδείχθη, προφητική αντιµετώπιση των θεµελιωδών αυτών ερωτηµάτων από το.σ. του Οργανισµού, καθιστά ακόµη πιο εύλογη την απορία για την αιτία της άρνησης του Οργανισµού να χορηγήσει αντίγραφα των επίµαχων πρακτικών στην ενδιαφερόµενη ένωση πολιτών, καθώς και της καθυστέρησης µε την οποία ικανοποιήθηκε το αντίστοιχο αίτηµα του Συνηγόρου του Πολίτη. Συναφώς επισηµαίνεται ότι η κατ άρθρο 10 παρ. 4 εδ. α ν. 3207/2003 εξαίρεση του Οργανισµού από υποχρεώσεις που βαρύνουν τον δηµόσιο τοµέα δεν µεταβάλλει τη νοµική φύση των εγγράφων του, πολλώ µάλλον αφού, υπό τους όρους του άρθρου 5 παρ. 2 ν. 2690/99, το σχετικό δικαίωµα του ενδιαφεροµένου καταλαµβάνει ακόµη και ιδιωτικά έγγραφα «που φυλάσσονται στις δηµόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά µε υπόθεσή του η οποία εκκρεµεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές», εξ ου και ο Συνήγορος του Πολίτη χορήγησε στον κ. Ιωάννη Ζιώγα, εκπρόσωπο των αιτούντων, αντίγραφα του υπ αρ. πρωτ. 1598/ εγγράφου σας και του (συνηµµένου σ εκείνο) αποσπάσµατος πρακτικών της συνεδρίασης 91/ , τα οποία περιήλθαν σε γνώση µας στο πλαίσιο χειρισµού της δικής τους αναφοράς και ούτως ή άλλως δεν περιέχουν στοιχεία δυνάµενα να χαρακτηρισθούν απόρρητα σύµφωνα µε οιεσδήποτε διατάξεις.

6 Από το περιεχόµενο των ανωτέρω εγγράφων προκύπτει ότι το.σ., σταθµίζοντας τα έννοµα αγαθά τα οποία ετίθεντο εν κινδύνω και έπρεπε να προστατευθούν, απέσυρε το συγκεκριµένο έργο µε βασικό κριτήριο στη λήψη της αποφάσεώς του, τον «ορατό κίνδυνο της ιδεολογικής απαξίωσης τόσο της συγκεκριµένης έκθεσης όσο και της σύγχρονης τέχνης ενώπιον των πολιτών». Ο κίνδυνος αυτός εξειδικευόταν στο ότι, µετά τα εγκαίνια της έκθεσης, «η ένταση µε την οποία προβάλλεται το θέµα στα ΜΜΕ και ο εξ αυτής αναπτυσσόµενος διάλογος, ο οποίος τροφοδοτείται και από δηλώσεις δηµοσίων προσώπων, είναι προφανές ότι θα διατηρήσει το θέµα στην επικαιρότητα µε έναν τρόπο εντελώς αναντίστοιχο της προσπάθειας που καταβάλλεται και η οποία είναι να ενηµερωθούν οι πολίτες για τις σηµερινές τάσεις και τα επιτεύγµατα της τέχνης, επισκεπτόµενοι την έκθεση προκειµένου να αποκτήσουν την σχετική εµπειρία. Επιπλέον, το είδος της δηµοσιότητας και ο τρόπος µε τον οποίο προβάλλεται και αντιµετωπίζεται το συγκεκριµένο έργο, δηµιουργεί βάσιµους φόβους για την ακεραιότητα όλων των έργων που συµµετέχουν στην έκθεση, αλλά και την ύπαρξη ενδεχόµενων επεισοδίων στους εκθεσιακούς χώρους. Κάτι τέτοιο, εκτός των αυτόνοµων κακών αποτελεσµάτων κακών αποτελεσµάτων, θα προκαλέσει περαιτέρω τροφοδότηση νέου κύµατος δηµοσιότητας µε τελικό αποτέλεσµα, εκτός των ενδεχοµένως υλικών φθορών, την πραγµατοποίηση ιδεολογικής απαξίωσης, όχι µόνο της συγκεκριµένης έκθεσης, αλλά και της ίδιας της σύγχρονης τέχνης, ενώπιον των πολιτών. Η δυνατότητα να τοποθετηθεί στον χώρο προειδοποιητική πινακίδα που να ενηµερώνει τους επισκέπτες ότι το συγκεκριµένο έργο είναι πιθανό να προσβάλει τις πεποιθήσεις τους, αν και δόκιµη σε άλλη περίπτωση, δυστυχώς, στην προκείµενη µπορεί να λειτουργήσει ως µέθοδος ανάδειξης του θέµατος µέσω της σαφούς περιχαράκωσής του, οδηγώντας στα ίδια ή και σε πιο έντονα προβλήµατα, όπως αυτά που έχουν ήδη περιγραφεί» (συνεδρίαση 91/ ). Επίσης, «Το ενδεχόµενο επεισοδίων στον χώρο της έκθεσης ήταν πολύ πιθανό και δεν θα αποφευγόταν είτε µε την αποµόνωση του έργου αυτού σε ξεχωριστό χώρο, είτε µε την πρόσληψη security που εκτός ότι βρίσκονταν πέρα και έξω από τους σκοπούς της εκθέσεως, (όπως εκτίθενται στη σύµβαση) θα απαξίωναν ολόκληρη την έκθεση καθώς και την έννοια της σύγχρονης τέχνης γενικότερα. Το διεθνές κύρος της χώρας, της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας και της προστασίας της εκθέσεως και της έννοιας της σύγχρονης τέχνης ήταν τα µόνα αλλά ταυτόχρονα κατά πολύ υπέρτερα και σπουδαία, από την αξίωση του κοινού να δει το εν λόγω έργο (οι περισσότεροι µάλλον από περιέργεια και εξαιτίας της αρνητικής δηµοσιότητας), τα οποία στάθµισε ο Οργανισµός και έκρινε ότι έπρεπε να περιφρουρήσει την πραγµατική και ιδεολογική υπόσταση της εκθέσεως» (συνεδρίαση 109/ ). Εν προκειµένω, η απόφαση αποµάκρυνσης του εκτεθέντος εικαστικού έργου φέρεται να έχει ληφθεί βάσει των νοµίµων διαδικασιών και συνοδεύεται από αιτιολογία, απαραίτητη καθ όσον επιφέρει εκ των υστέρων µείωση ή αναίρεση κρατικής παροχής σε εξειδίκευση της συνταγµατικής υποχρέωσης προς ανάπτυξη και προαγωγή της τέχνης σύµφωνα µε τα εκτεθέντα στο προηγούµενο έγγραφό µας. Σύµφωνα µε την εν λόγω αιτιολογία, η αποµάκρυνση του έργου ήταν απαραίτητη, πρώτον, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, την αποφυγή της µαταίωσης του ιδεολογικού σκοπού της έκθεσης και απαξίωσης της σύγχρονης τέχνης από την αρνητική δηµοσιότητα, η οποία προεκλήθη, τον φόβο υλικών φθορών, και την προστασία του διεθνούς κύρους της χώρας. εύτερον, διότι παρίστατο ολοσχερής αδυναµία πρακτικής εναρµόνισης του νοµίµου συµφέροντος των αποδεκτών της έκθεσης να δουν το συγκεκριµένο έργο προς άλλα δικαιώµατα ή νόµιµα συµφέροντα των οποίων απειλείτο η προσβολή. Επί της παρασχεθείσης αιτιολογίας της αλλοίωσης του περιεχοµένου της εξειδικευθείσας κρατικής παροχής καλλιτεχνικού ερεθίσµατος κατ εφαρµογή της συνταγµατικά (άρθρο 16 παρ. 1) κατοχυρωµένης υποχρέωσης για παροχή εκ µέρους του κράτους, ο Συνήγορος του Πολίτη παρατηρεί τα εξής: Όσον αφορά τον πρώτο λόγο δηµοσίου συµφέροντος, η επιλεγείσα αφαίρεση του επίµαχου έργου από το λοιπό περιεχόµενο της έκθεσης δεν φαίνεται να είναι το προσήκον µέτρο για την 6

7 αποφυγή της ιδεολογικής απαξίωσης της σύγχρονης τέχνης. εν γίνεται ευχερώς κατανοητό, πώς το µέσο της αρνητικής δηµοσιότητας και της ενδεχόµενης συνεπακόλουθης ιδεολογικής απαξίωσης της σύγχρονης τέχνης µπορεί να αντιµετωπισθεί µε την αφαίρεση του επίµαχου έργου, και όχι µε την προσπάθεια παράλληλης θετικής δηµοσιότητας για το ίδιο ζήτηµα για την ενηµέρωση του κοινού και την ενίσχυση των αισθηµάτων ανεκτικότητάς του σε εκφραζόµενες από την τέχνη απόψεις διαφορετικές εκείνων, τις οποίες το ίδιο θα θεωρούσε ως δεδοµένες και αυτονόητες. Η αποµάκρυνση του έργου τέχνης, για το οποίο δηµιουργήθηκε η αρνητική δηµοσιότητα, διατρέχει τον κίνδυνο να ερµηνευθεί ως αυτή καθ εαυτήν απαξιωτική για το συγκεκριµένο έργο τέχνης, αλλά και για τη σύγχρονη τέχνη στο σύνολό της ως προσβλητική των παραδοσιακών θεσµών, και να οδηγήσει, όπως και έγινε, στο αντίθετο από το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, δηλαδή στη θεώρηση της δηµοσιότητας αυτής ως δικαιωµένης. Περαιτέρω, ο περιορισµός του νοµίµου συµφέροντος των πολιτών, το οποίο αντιστοιχεί στην κρατικά επιβαλλόµενη υποχρέωση να λαµβάνει θετικά µέτρα προς εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πολλαπλότητας ερεθισµάτων απαραίτητων για την καλλιτεχνική εξύψωση των πολιτών όπως είχε εξειδικευθεί στη συγκεκριµένη περίπτωση, εν όψει του φόβου ιδεολογικής απαξίωσης της σύγχρονης τέχνης, υποτιµά τον κοινό αποδέκτη των έργων τέχνης ως στερούµενο κριτικής ικανότητας ως προς την αρνητική δηµοσιότητα αυτή και την οφειλόµενη αντιµετώπιση αυτής δια δηµοσιότητας ενηµερωτικής ως προς το νόηµα και το περιεχόµενο της τέχνης, η οποία φαίνεται να διαφέρει από τα γενικώς παραδεδεγµένα, αλλά και για την ίδια την αξία της σύγχρονης τέχνης. Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά αµφίβολο εάν ο διατυπωµένος στα έγγραφά σας λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τον περιορισµό του ανωτέρω νοµίµου συµφέροντος των πολιτών, δηλαδή η απαξίωση της σύγχρονης τέχνης, αποφεύγεται µε την αφαίρεση έργου από το περιεχόµενο έκθεσης σύγχρονης τέχνης. Σηµειωτέον ότι η αφαίρεση του έργου αποτέλεσε η ίδια το αντικείµενο αρνητικής δηµοσιότητας σε διεθνή κλίµακα µε πολλαπλάσιες αρνητικές συνέπειες για το διεθνές κύρος της χώρας ως προς την ικανότητα των θεσµοποιηµένων οργάνων της να προστατεύουν την κατά τα άλλα κατοχυρωµένη από συνταγµατικές διατάξεις ελευθερία της τέχνης τόσο στην παθητική της διάσταση, εκείνη που αφορά τον αποδέκτη του καλλιτεχνικού ερεθίσµατος, όσο και στην ενεργητική, εκείνη που σχετίζεται µε το δικαίωµα καλλιτεχνικής έκφρασης του δηµιουργού τέχνης. Με την επιλογή του µέσου της αφαίρεσης του έργου το διεθνές κύρος της χώρας επλήγη πολύ περισσότερο απ ό,τι θα επλήττετο µε την ανοχή του συγκεκριµένου έργου, τη στιγµή που η πρακτική εναρµόνιση της άσκησης αµφοτέρων των εν συγκρούσει δικαιωµάτων ήταν δυνατή, καθ όσον δηµιουργήθηκε η εικόνα ότι τα συντεταγµένα πολιτειακά όργανα τα επιφορτισµένα µε την ανάπτυξη και προαγωγή της τέχνης επιδεικνύουν µεγαλύτερη ευαισθησία προς τους κοινωνικούς θύλακες µισαλλοδοξίας, απ ό,τι για την προαγωγή της ίδιας της τέχνης. Ως δεύτερος λόγος για τον περιορισµό του νοµίµου συµφέροντος κρατικής παροχής καλλιτεχνικών ερεθισµάτων, προβάλλεται στα έγγραφά σας η ολοσχερής αδυναµία πρακτικής εναρµόνισης του συµφέροντος αυτού προς άλλα δικαιώµατα ή νόµιµα συµφέροντα των οποίων απειλείτο η προσβολή, µε την ανάρτηση εµφανούς προειδοποίησης, καθ όσον το µέσο αυτό θα οδηγούσε σε πολλαπλασιασµό της αρνητικής δηµοσιότητας. Και ο λόγος αυτός, όµως, δηµιουργεί προβληµατισµούς ως προς τον τρόπο µε τον οποίο φέρεται να συνδέεται µε την προσφορότητα του επιβληθέντος µέτρου. Η µετακίνηση του έργου σε ξεχωριστή αίθουσα και η ανάρτηση εµφανούς προειδοποίησης ότι ενδέχεται να προσβληθούν τα θρησκευτικά συναισθήµατα όσων αποφασίσουν να εισέλθουν στον χώρο αυτό, πέραν της δυνατότητας αυτοπροστασίας την οποία παρέχει σε όσους θεωρούν ότι ενδέχεται να προσβληθούν, δεν οδηγεί απαραίτητα στην «περιχαράκωση» του θέµατος και στην περαιτέρω αρνητική δηµοσιότητα, αλλά µπορεί να οδηγήσει σε θετική δηµοσιότητα, δηλαδή στη διαπίστωση µιας πρακτικής η οποία εντάσσεται σε έναν πολιτισµό εναρµόνισης της άσκησης δύο δικαιωµάτων που φέρονται να τελούν σε σύγκρουση, και για τη συγκεκριµένη περίπτωση ως ένδειξη ενός πολιτισµού, όπου είναι δυνατή η άµβλυνση των συγκρούσεων µεταξύ 7

8 διαφορετικών απόψεων περί µεταφυσικής και θρησκείας, οι οποίες τυχαίνει να βρίσκουν διαφορετική καλλιτεχνική έκφραση. Άλλωστε, η επίκληση του κινδύνου αρνητικής δηµοσιότητας θα ήταν πειστικότερη αν είχε προβληθεί εξ αρχής, αν, δηλαδή, είχε οδηγήσει τον αρµόδιο φορέα στην εκ προοιµίου «προστασία» του έργου αλλά και των πιθανώς θιγοµένων πολιτών µε τοποθέτηση σε ειδική αίθουσα και ανάρτηση προειδοποίησης. Αντίθετα, η εκ των υστέρων εγκατάλειψη της αρχικής «τόλµης» των οργανωτών ενέχει αντίφαση, διότι εµφανίζει ως οψιγενές επιχείρηµα την επίκληση της ιδίας αυτών πληµµέλειας. Τέλος, όσον αφορά τον φόβο πρόκλησης επεισοδίων και υλικών φθορών του έργου, ισχύουν οι παρατηρήσεις που περιέχονται στο / έγγραφό µας σχετικά µε τη δυνατότητα λήψης µέτρων φύλαξης, η οποία παρίσταται συνταγµατικώς συνεπέστερη από την απόφαση αφαίρεσης του επίµαχου έργου τέχνης. Εν όψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η αιτιολογία της απόφασης αφαίρεσης του επίµαχου έργου από την έκθεση παρίσταται προβληµατική ως προς την προσφορότητα του επιλεγέντος µέσου για τον περιορισµό της παθητικής διάστασης της ελευθερίας της τέχνης, η οποία βρίσκει συνταγµατική κατοχύρωση στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Συντάγµατος. Ωστόσο, µε δεδοµένη τη λήξη της έκθεσης αλλά και την έλλειψη εννόµου συµφέροντος για καθ οιονδήποτε τρόπο υλική αποκατάσταση, ο Συνήγορος του Πολίτη περιόρισε εξ αρχής την παρέµβασή του στη διευκρίνιση της αιτιολογίας της επίµαχης πράξης, ούτως ώστε το µεν δικαίωµα των αιτούντων σε πλήρη ενηµέρωση να ικανοποιηθεί, η δε διοίκηση να συνεκτιµήσει τις απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη πριν τυχόν προβεί σε αντίστοιχα αµφιλεγόµενους χειρισµούς επί ενδεχοµένης επαναλήψεως των ίδιων ή αναλόγων προβληµάτων στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι, έχοντας ήδη σχολιάσει τα ζητήµατα νοµιµότητας που εγείρει η αιτιολογία της αφαίρεσης του επίµαχου έργου, ο Συνήγορος του Πολίτη τερµατίζει την παρέµβασή του, καθ όσον εκτιµά ότι δεν διαθέτει περιθώριο περαιτέρω ενεργειών. 8

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΕΣΔΑ άρθρο 8, Διεθνής Σύμβ. Καθεστ. Προσφ. (ν.δ. 3989/59) άρθρο 25.1, Διεθνές Σύμφ. Οικ. Κοιν. Μορφ. Δικαιωμ.

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 3875/2004 & 18331/2004, πόρισµα της 25.7.2007) Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (αναφορά υπ αρ. πρωτ. *****/*****, έγγραφο από *****) ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Καλουδάς Χρήστος. Δημόσια Υγεία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προπτυχιακή Εργασία. Καλουδάς Χρήστος. Δημόσια Υγεία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προπτυχιακή Εργασία Καλουδάς Χρήστος Δημόσια Υγεία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εισαγωγικό Σημείωμα 1 Β. Το Δικαίωμα στη Δημόσια Υγεία 2 Ι. Ορισμός 2 ΙΙ. Έννοια και συνταγματική θεμελίωση 3 ΙΙΙ. Φορείς 4 IV.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2001-2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ «Η περίπτωση ΕΙ ΙΚΗ υλικών ΕΚΘΕΣΗ ζηµιών σε οχήµατα από ανωµαλίες του οδοστρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ικαιώµατα Ψυχικώς Πασχόντων ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων Εργασία στο Μάθηµα «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου» Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Όνοµα Φοιτήτριας: ηµητρίου Ευδοκία Α.Μ. : 1340200200918 Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΩΝ (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 19404/2005 & 17312/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Εισαγωγή Τα δικαιώµατα των ανηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική European Criminal Policy Initiative* Προοίμιο Οι υπογράφοντες καθηγητές του ποινικού δικαίου δέκα ευρωπαϊκών χωρών δίνουν στη δημοσιότητα με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ Κ. ΚΡΕΤΣΗΣ Α. Μ. : 1340200400692 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

N. 4174/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015. .Νένα Π.

N. 4174/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015. .Νένα Π. N. 4174/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015 1.Νένα Π. Διονυσοπούλου ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

και οι εργασίες που διεξάγονται ως προς το ίδιο αυτό ζήτηµα και σε κοινοτικό επίπεδο.

και οι εργασίες που διεξάγονται ως προς το ίδιο αυτό ζήτηµα και σε κοινοτικό επίπεδο. Ερώτηµα 1 α) Η απάντηση που αρµόζει ως προς το σηµείο αυτό είναι ότι κάθε θέµα σχετικό µε τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων θα πρέπει να εξαιρεθεί του πεδίου εφαρµογής της µελλοντικής κοινοτικής πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος αστική ευθύνη του ηµοσίου 1 παραπέµπει σχεδόν αυτόµατα στη διάταξη του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ. Ωστόσο, αν και είναι αναµφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Πικραμένος, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος, εκδόσεις Σάκκουλα, 2012

Μιχάλης Πικραμένος, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος, εκδόσεις Σάκκουλα, 2012 Μιχάλης Πικραμένος, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος, εκδόσεις Σάκκουλα, 2012 Περιεχόμενα Η αρχή της νομιμότητας... 4 Η αρχή της προηγούμενης ακρόασης... 4 Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μάθηµα: Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα Εργασία: Ιδιωτική ζωή Καθηγητής: Α. ηµητρόπουλος Φοιτητής: Γ. Καζάκος Α.Μ: 1340200300824 Αθήνα 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του ανθρώπου

Δικαιώματα του ανθρώπου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 34 Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 36 ΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΦΥΞΙΑ 36 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ο ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ο ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ο ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1 ΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΠΑΡΑ ΕΊΓΜΑΤΑ 1 1.2 ΙΑΣΑΦΗΝΊΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΊΑ 4 1.2.1 Έννοια της Εκτελεστικής εξουσίας 4 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. /Ι.Ν.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.) Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα