ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια σύνοψης: Ιωάννα Τουρκοχωρίτη ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

2 2 Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την υπ αρ. πρωτ. 1546/ αναφορά εκπροσώπων της ένωσης πολιτών <www.artlook.gr> που συστήθηκε µε σκοπό την αποτροπή της λογοκρισίας εικαστικών έργων. Με την αναφορά αυτή ζητήθηκε η παρέµβαση της Αρχής για να ελεγχθεί η νοµιµότητα της απόφασης αποµάκρυνσης του εικαστικού έργου «Asperges me» του καλλιτέχνη Thierry de Cordier από την έκθεση «Outlook», την οποία διοργάνωσε ο Οργανισµός Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού στο πλαίσιο της «Πολιτιστικής Ολυµπιάδας». Α. Τα ερωτήµατα του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Οργανισµό Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού Με έγγραφό του της προς τον Οργανισµό Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού, ο Συνήγορος του Πολίτη διατύπωσε ως εξής τις επισηµάνσεις και τα ερωτήµατά του: Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 ν. 3094/2003 («Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρµόδιος για θέµατα που ανάγονται στις υπηρεσίες: των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος»), οι ενέργειες του «Οργανισµού Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού Α.Ε.» υπάγονται στον έλεγχο του Συνηγόρου του Πολίτη, διότι, αν και η Εταιρία αυτή λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, το µετοχικό κεφάλαιό της ανήκει εξ ολοκλήρου στο δηµόσιο (άρθρο 6 παρ. 2 περ. ζ ν. 2557/97), το διοικητικό της συµβούλιο ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού (άρθρο 6 παρ.2 περ. η ν. 2557/97), ο ίδιος Υπουργός ασκεί εποπτεία για θέµατα που ρυθµίζονται µε τον ν. 2557/97, ενώ µε κοινή απόφαση Υπουργού Οικονοµικών και Πολιτισµού καταρτίζεται και τροποποιείται το καταστατικό της (άρθρο 6 παρ. 2 περ. ιβ ν. 2557/97). Εν προκειµένω, η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία αποσύρθηκε από την έκθεση το επίµαχο έργο, επιφέρει συνέπειες σε νόµιµο συµφέρον φυσικών προσώπων, υπαγόµενη έτσι στον έλεγχο της Αρχής βάσει της διάταξης του άρθρου 3 ν. 3094/2003, σύµφωνα µε την οποία «ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατοµικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες που παραβιάζουν δικαιώµατα ή προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα φυσικών ή νοµικών προσώπων». Πρόκειται, συγκεκριµένα, για το συµφέρον, το οποίο αντιστοιχεί στην εξειδίκευση της κρατικής παροχής σε εκπλήρωση της (επιβαλλόµενης από το άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγµατος) κρατικής υποχρέωσης προς ανάπτυξη και προαγωγή της τέχνης, όπως επίσης και εκείνης του άρθρου 24 παρ. 1 για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αν και δεν συνιστά άνευ άλλου τινός αγώγιµο δικαίωµα, το συµφέρον αυτό αντιστοιχεί σε υποχρέωση του κράτους, το οποίο οφείλει να το συνεκτιµά και να το σταθµίζει όποτε εικάζεται ενδεχόµενο σύγκρουσης αυτού µε άλλα δικαιώµατα ή νόµιµα συµφέροντα, όπως, λόγου χάριν, µε την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης όσων θεωρούν εαυτούς προσβαλλόµενους, στις περιπτώσεις δε αυτές η πρακτική εναρµόνιση της άσκησης των δύο συγκρουόµενων δικαιωµάτων ή συµφερόντων προφανώς προτιµάται σε σύγκριση µε τον ολοκληρωτικό περιορισµό ενός απ αυτά. Το υποκείµενο (φορέας) του νόµιµου συµφέροντος είναι µεν απροσδιόριστο, καθ όσον πρόκειται για τους θεατές της έκθεσης, τυγχάνει όµως κατά χρόνο και τόπο προσδιορίσιµο, δεδοµένου ότι η εν λόγω εκδήλωση,

3 επρόκειτο, σύµφωνα µε τις σχετικές εξαγγελίες, να διαρκέσει για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Με αυτή την έννοια, ως «φορείς» του συγκεκριµένου νοµίµου συµφέροντος θα µπορούσαν να λογισθούν όλοι οι δυνάµει θεατές της έκθεσης, όλοι εκείνοι, δηλαδή, οι οποίοι είχαν την πρόθεση να βρεθούν στο χώρο αυτής κατά συγκεκριµένο χρόνο. Η απόφαση αποµάκρυνσης εκτεθέντος εικαστικού έργου, καθ όσον επιφέρει εκ των υστέρων µείωση ή αναίρεση κρατικής παροχής αποτελούσης εξειδίκευση της συνταγµατικής υποχρέωσης προς ανάπτυξη και προαγωγή της τέχνης, παρίσταται νόµιµη µόνον εφ όσον αιτιολογηθεί µε αναγωγή σε κριτήρια συναφή προς την ίδια την ανωτέρω κρατική υποχρέωση (ήτοι κριτήρια καλλιτεχνικά, ανάλογα προς εκείνα της αρχικής επιλογής), είτε, εναλλακτικώς, µε θεµελιωµένη επίκληση ολοσχερούς αδυναµίας πρακτικής εναρµόνισης προς άλλα δικαιώµατα ή νόµιµα συµφέροντα των οποίων απειλείται προσβολή. Σε κάθε περίπτωση, τα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, τα οποία κατοχυρώνει το Σύνταγµα, είναι στενά συνδεδεµένα, κατά τρόπον ώστε η άσκηση του ενός να προϋποθέτει την ικανοποίηση του άλλου. Έτσι, η ελευθερία της τέχνης δεν είναι νοητή χωρίς την παθητική διάσταση αυτής («δικαίωµα προς καλλιτεχνική εξύψωση» που δεν αφορά τον «παραγωγό», αλλά τον «αποδέκτη» του έργου τέχνης), η οποία συνδέεται µε την υποχρέωση του κράτους να λαµβάνει θετικά µέτρα προς εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πολλαπλότητας ερεθισµάτων, απαραίτητων για την καλλιτεχνική εξύψωση των πολιτών, πολλώ µάλλον υπό το πρίσµα του άρθρου 16 παρ. 1 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο «Η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες: η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». Η κρατική αυτή υποχρέωση, ιδρυόµενη µε ισχνή συνταγµατική διατύπωση και κατά τρόπο γενικό και αφηρηµένο, αντιστοιχεί σε νόµιµο συµφέρον των πολιτών, το οποίο, κατ αρχήν, δεν συνιστά αγώγιµο δικαίωµα (εξ ου και δεν συντρέχει, άνευ άλλου τινός, υποχρέωση του κράτους να ενισχύει οικονοµικά και να εκθέτει σε δηµόσιους χώρους αντιπροσωπευτικά δείγµατα πασών των καλλιτεχνικών τάσεων, παρά µόνο να εγγυάται την απρόσκοπτη καλλιέργεια και διάδοση αυτών από τους ιδιώτες, απέχοντας από αµέσως ή εµµέσως κατασταλτικές πρακτικές). Αφ ης στιγµής, όµως, το κράτος προβεί σε εξειδίκευση της παροχής του, µε συγκεκριµένο περιεχόµενο, έναντι αποδεκτών προσδιορίσιµων κατά χρόνο (βάσει της καθορισµένης χρονικής διάρκειας της έκθεσης) και τόπο, η γενικώς κατοχυρωµένη κατ άρθρον 16 παρ. 1 του Συντάγµατος υποχρέωση αντιστοιχεί, πλέον, σε προστατευόµενο από το Σύνταγµα νόµιµο συµφέρον προς παροχή, του συµφέροντος αυτού δε αποτελεί περιορισµό η µεταγενέστερη αφαίρεση ενός έργου από το σύνολο των εκθεµάτων, επειδή δι αυτής ένα µέρος των «δικαιούχων» αποστερείται πρόωρα από τη δυνατότητα για την ικανοποίηση του συγκεκριµένου επαρκώς εξειδικευθέντος νοµίµου συµφέροντος, το οποίο αντιστοιχεί σε συνταγµατικώς επιβληθείσα κρατική υποχρέωση. Ενώ ουδείς αµφισβητεί την αρµοδιότητα της διοίκησης να επιλέγει αρχικώς τις προς έκθεση ή προς υποστήριξη καλλιτεχνικές δηµιουργίες, αναθέτοντας τη σχετική καλλιτεχνική κρίση σε ειδικούς και εµπιστευόµενη αυτούς (ή ακόµη και µεταβάλλοντας προηγούµενες επιλογές, εφ όσον η µεταβολή αυτή αιτιολογείται µε νεώτερη ειδική κρίση), ενδεχόµενη εκ των υστέρων αναίρεση της τετελεσµένης επιλογής µε κριτήρια άλλα πλην των αµιγώς καλλιτεχνικών παρίσταται προβληµατική. Αν η διοίκηση, ενεργώντας υπό την παροχική της διάσταση, αποφασίσει να περικόψει ή ν αναιρέσει κάποιες από τις µέχρι πρό τινος παροχές της, οφείλει να παρουσιάσει πολύ σοβαρή αιτιολογία για την επιλογή της αυτή, δεδοµένου ότι αυτή συνεπάγεται πλέον περιορισµό στην άσκηση συνταγµατικά προστατευόµενοy συµφέροντος, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένος. Εν όψει των ανωτέρω, η συγκεκριµένη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου συνιστά περιορισµό συνταγµατικά προστατευόµενου συµφέροντος, καθ όσον επέφερε εκ των υστέρων µείωση ή αναίρεση κρατικής παροχής αποτελούσης εξειδίκευση συνταγµατικής υποχρέωσης. Στην προκείµενη περίπτωση, δεν µας είναι γνωστό το πλήρες κείµενο των σχετικών πράξεων των αρµοδίων οργάνων. Η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη θέση του έργου προφανώς συνιστούσε 3

4 απλή χειρονοµία ενηµέρωσης του κοινού και όχι αυτήν καθ εαυτήν την επίµαχη πράξη, δεδοµένου ότι εστερείτο ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, η οποία τυγχάνει πολλώ µάλλον αναγκαία εν όψει περιορισµού συνταγµατικά προστατευόµενου συµφέροντος. Το ζητούµενο, συνεπώς, είναι ο εντοπισµός και σχολιασµός αυτής ακριβώς της πρωτογενούς πράξης του.σ. ή οιουδήποτε άλλου οργάνου, η οποία, ως ενέργεια που παρήγαγε έννοµα αποτελέσµατα, προφανώς θα διατυπώθηκε µε συµπερίληψη της συναφούς αιτιολογίας και ελπίζεται να καταστεί δυνατή η εξεύρεσή της στα αρχεία του οργάνου, εν όψει της αρχής της συνεχούς λειτουργίας. Πάντως, µε βάση αυτήν ακριβώς την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη θέση του έργου, η στάθµιση, στην οποία προέβη το.σ., φέρεται ν αφορά, αφ ενός µεν την προστασία του θρησκευτικού συναισθήµατος των θιγοµένων προσώπων, δηλαδή τη θετική όψη του δικαιώµατος της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης (άρθρο 13 παρ. 1 του Συντάγµατος), σύµφωνα µε την οποία το κράτος οφείλει µε θετικά µέτρα να προστατεύσει τον κάθε πιστό από ο,τιδήποτε είναι προσβλητικό για το θρησκευτικό του συναίσθηµα, αφ ετέρου δε την προστασία του νοµίµου συµφέροντος πρόσβασης στο περιεχόµενο της συγκεκριµένης έκθεσης ως ειδικότερης εκδήλωσης της ελευθερίας της τέχνης στην κατά τα ανωτέρω παθητική διάσταση αυτής. Αν η πιθανολόγηση αυτή είναι βάσιµη, ο Συνήγορος του Πολίτη διατηρεί αµφιβολίες για την ορθότητα της έµπρακτης τελικής επιλογής, δηλαδή του ολοκληρωτικού περιορισµού του προαναφερθέντος νοµίµου συµφέροντος, εφ όσον παρίστατο δυνατή, ως εναλλακτική διέξοδος, η πρακτική εναρµόνισή τους, όπως, λόγου χάριν, µε µετακίνηση του επίµαχου έργου τέχνης σε ξεχωριστή αίθουσα και ανάρτηση εµφανούς προειδοποίησης ότι ενδέχεται να προσβληθούν τα θρησκευτικά συναισθήµατα όσων αποφασίσουν να εισέλθουν στο χώρο αυτό. Αν, τέλος, θεωρηθεί ότι στην ανωτέρω επιλογή δεν βάρυνε η βούληση προστασίας της (φεροµένης ως προσβαλλοµένης) ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης, παρά µόνον ο φόβος πρόκλησης επεισοδίων (τα οποία θα µπορούσαν να φθάσουν και µέχρι σηµείου βανδαλισµών σε βάρος του έργου ή και ολόκληρης της έκθεσης, κάτι το οποίο, άλλωστε, ήδη συνέβη εν τινι µέτρω) εκ µέρους όσων αισθάνονται ότι προσβάλλονται από τη θέαση του έργου, επισηµαίνεται ότι το ενδεχόµενο αυτό θα µπορούσε οµοίως ν αντιµετωπισθεί µε µέτρα φύλαξης. Ενώ είναι, κατ αρχήν, κατανοητή η περίσκεψη των υπευθύνων ως προς την εξακολούθηση εκδήλωσης απειλούµενης από πράξεις που θα µπορούσαν να θέσουν εν κινδύνω τη δηµόσια περιουσία και ασφάλεια, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι το δίκαιο παρέχει επαρκές πλέγµα προστασίας από ανάλογες παράνοµες πράξεις, εγγυάται δε ακόµη και τη µετακύλιση ενδεχοµένου κόστους αποκατάστασης σ εκείνους που προξενούν ζηµία ή στους υποκινητές τους. Έτσι, σε περίπτωση που δηµόσιος φορέας, οργανωτής νόµιµης εκδήλωσης που µάλιστα συνάπτεται µε ικανοποίηση συνταγµατικώς προστατευόµενου νοµίµου συµφέροντος, πληροφορηθεί το ενδεχόµενο επεισοδίων µε υπαιτιότητα των αντιτιθεµένων στην επίµαχη εκδήλωση, συνταγµατικώς συνεπέστερη παρίσταται η εµµονή στα αποφασισθέντα µε ταυτόχρονη εγρήγορση για την τήρηση της τάξης. Το αντίστροφο, δηλαδή η µαταίωση ή συρρίκνωση της εκδηλώσεως εξ αιτίας του ενδεχοµένου παρανόµων πράξεων, θα εγκαθίδρυε, εµµέσως, καθεστώς συναπόφασης και συναρµοδιότητας των κοινωνικών θυλάκων µισαλλοδοξίας οµού µε τα συντεταγµένα πολιτειακά όργανα. Εν όψει των ανωτέρω, το ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού παρακαλείται να παράσχει στον Συνήγορο του Πολίτη επαρκείς πληροφορίες (κατ άρθρον 4 παρ ν. 3094/2003) σχετικά µε την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της επίµαχης πράξης του οργάνου όπως αυτή προφανώς προκύπτει από τα τηρούµενα αρχεία και πρακτικά, καθώς και γενικότερη ενηµέρωση σχετικά µε τις απόψεις του οργάνου ως προς τη νοµιµότητα της επίµαχης πρακτικής. 4

5 5 Β. Οι διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη επί της απαντήσεως του Οργανισµού Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού Στα ανωτέρω ερωτήµατα του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Οργανισµός Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού απάντησε µε το υπ αρ. πρωτ. 1598/ έγγραφό του. Επί της απαντήσεως αυτής, ο Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε µε το από έγγραφό του, ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του µε τις εξής διαπιστώσεις: Είχαµε ζητήσει την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της πράξης, δια της οποίας αποµακρύνθηκε το εν λόγω εικαστικό έργο από την ανωτέρω έκθεση, όπως αυτή προφανώς προκύπτει από τα τηρούµενα αρχεία και πρακτικά, καθώς και γενικότερη ενηµέρωση σχετικά µε τις απόψεις σας ως προς τη νοµιµότητα της επίµαχης πρακτικής. Όπως είχαµε εξ αρχής παρατηρήσει, στη συγκεκριµένη περίπτωση φαινόταν κατ αρχήν δυνατή η πρακτική εναρµόνιση τόσο του νοµίµου συµφέροντος πρόσβασης στο περιεχόµενο της συγκεκριµένης έκθεσης, ως συνταγµατικά (άρθρο 16 παρ. 1) κατοχυρωµένης εκδήλωσης της παθητικής διάστασης της ελευθερίας της τέχνης (δηλαδή του νοµίµου συµφέροντος για κρατική παροχή καλλιτεχνικών ερεθισµάτων, όπως αυτά είχαν εξειδικευθεί κατά τόπο και χρόνο στην συγκεκριµένη έκθεση), όσο και της προστασίας του θρησκευτικού συναισθήµατος των θιγοµένων προσώπων, δηλαδή τη θετική όψη του δικαιώµατος της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης (άρθρο 13 παρ. 1 του Συντάγµατος), σύµφωνα µε την οποία το κράτος οφείλει µε θετικά µέτρα να προστατεύσει τον κάθε πιστό από αθέµιτες προσβολές σε βάρος του θρησκευτικού του συναισθήµατος. Ήδη µας διαβιβάσατε συνηµµένα το έγγραφο 1598/ του Προέδρου του Οργανισµού, όπως και τα πρακτικά των συνεδριάσεων 109/ , 91/ , 14/ και 25/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Ανεξάρτητα από τις απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη ή και οιουδήποτε άλλου επί της ουσιαστικής ορθότητας της προβαλλοµένης αιτιολόγησης των πράξεων του Οργανισµού, το γεγονός είναι ότι από τα έγγραφα αυτά προκύπτει εµβριθής και εµπεριστατωµένη ενασχόληση των αρµοδίων οργάνων µε το θέµα, ιδιαίτερα µάλιστα, καθ όσον αφορά τη συνεδρίαση 91/ , εκ προοιµίου επεξεργασία όλων σχεδόν των νοµικών ζητηµάτων τα οποία επρόκειτο, µερικούς µήνες αργότερα, να διατυπωθούν υπό µορφή ερωτηµάτων από τον Συνήγορο του Πολίτη. Αξιέπαινη καθ εαυτήν, η έγκαιρη και, όπως εν τέλει απεδείχθη, προφητική αντιµετώπιση των θεµελιωδών αυτών ερωτηµάτων από το.σ. του Οργανισµού, καθιστά ακόµη πιο εύλογη την απορία για την αιτία της άρνησης του Οργανισµού να χορηγήσει αντίγραφα των επίµαχων πρακτικών στην ενδιαφερόµενη ένωση πολιτών, καθώς και της καθυστέρησης µε την οποία ικανοποιήθηκε το αντίστοιχο αίτηµα του Συνηγόρου του Πολίτη. Συναφώς επισηµαίνεται ότι η κατ άρθρο 10 παρ. 4 εδ. α ν. 3207/2003 εξαίρεση του Οργανισµού από υποχρεώσεις που βαρύνουν τον δηµόσιο τοµέα δεν µεταβάλλει τη νοµική φύση των εγγράφων του, πολλώ µάλλον αφού, υπό τους όρους του άρθρου 5 παρ. 2 ν. 2690/99, το σχετικό δικαίωµα του ενδιαφεροµένου καταλαµβάνει ακόµη και ιδιωτικά έγγραφα «που φυλάσσονται στις δηµόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά µε υπόθεσή του η οποία εκκρεµεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές», εξ ου και ο Συνήγορος του Πολίτη χορήγησε στον κ. Ιωάννη Ζιώγα, εκπρόσωπο των αιτούντων, αντίγραφα του υπ αρ. πρωτ. 1598/ εγγράφου σας και του (συνηµµένου σ εκείνο) αποσπάσµατος πρακτικών της συνεδρίασης 91/ , τα οποία περιήλθαν σε γνώση µας στο πλαίσιο χειρισµού της δικής τους αναφοράς και ούτως ή άλλως δεν περιέχουν στοιχεία δυνάµενα να χαρακτηρισθούν απόρρητα σύµφωνα µε οιεσδήποτε διατάξεις.

6 Από το περιεχόµενο των ανωτέρω εγγράφων προκύπτει ότι το.σ., σταθµίζοντας τα έννοµα αγαθά τα οποία ετίθεντο εν κινδύνω και έπρεπε να προστατευθούν, απέσυρε το συγκεκριµένο έργο µε βασικό κριτήριο στη λήψη της αποφάσεώς του, τον «ορατό κίνδυνο της ιδεολογικής απαξίωσης τόσο της συγκεκριµένης έκθεσης όσο και της σύγχρονης τέχνης ενώπιον των πολιτών». Ο κίνδυνος αυτός εξειδικευόταν στο ότι, µετά τα εγκαίνια της έκθεσης, «η ένταση µε την οποία προβάλλεται το θέµα στα ΜΜΕ και ο εξ αυτής αναπτυσσόµενος διάλογος, ο οποίος τροφοδοτείται και από δηλώσεις δηµοσίων προσώπων, είναι προφανές ότι θα διατηρήσει το θέµα στην επικαιρότητα µε έναν τρόπο εντελώς αναντίστοιχο της προσπάθειας που καταβάλλεται και η οποία είναι να ενηµερωθούν οι πολίτες για τις σηµερινές τάσεις και τα επιτεύγµατα της τέχνης, επισκεπτόµενοι την έκθεση προκειµένου να αποκτήσουν την σχετική εµπειρία. Επιπλέον, το είδος της δηµοσιότητας και ο τρόπος µε τον οποίο προβάλλεται και αντιµετωπίζεται το συγκεκριµένο έργο, δηµιουργεί βάσιµους φόβους για την ακεραιότητα όλων των έργων που συµµετέχουν στην έκθεση, αλλά και την ύπαρξη ενδεχόµενων επεισοδίων στους εκθεσιακούς χώρους. Κάτι τέτοιο, εκτός των αυτόνοµων κακών αποτελεσµάτων κακών αποτελεσµάτων, θα προκαλέσει περαιτέρω τροφοδότηση νέου κύµατος δηµοσιότητας µε τελικό αποτέλεσµα, εκτός των ενδεχοµένως υλικών φθορών, την πραγµατοποίηση ιδεολογικής απαξίωσης, όχι µόνο της συγκεκριµένης έκθεσης, αλλά και της ίδιας της σύγχρονης τέχνης, ενώπιον των πολιτών. Η δυνατότητα να τοποθετηθεί στον χώρο προειδοποιητική πινακίδα που να ενηµερώνει τους επισκέπτες ότι το συγκεκριµένο έργο είναι πιθανό να προσβάλει τις πεποιθήσεις τους, αν και δόκιµη σε άλλη περίπτωση, δυστυχώς, στην προκείµενη µπορεί να λειτουργήσει ως µέθοδος ανάδειξης του θέµατος µέσω της σαφούς περιχαράκωσής του, οδηγώντας στα ίδια ή και σε πιο έντονα προβλήµατα, όπως αυτά που έχουν ήδη περιγραφεί» (συνεδρίαση 91/ ). Επίσης, «Το ενδεχόµενο επεισοδίων στον χώρο της έκθεσης ήταν πολύ πιθανό και δεν θα αποφευγόταν είτε µε την αποµόνωση του έργου αυτού σε ξεχωριστό χώρο, είτε µε την πρόσληψη security που εκτός ότι βρίσκονταν πέρα και έξω από τους σκοπούς της εκθέσεως, (όπως εκτίθενται στη σύµβαση) θα απαξίωναν ολόκληρη την έκθεση καθώς και την έννοια της σύγχρονης τέχνης γενικότερα. Το διεθνές κύρος της χώρας, της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας και της προστασίας της εκθέσεως και της έννοιας της σύγχρονης τέχνης ήταν τα µόνα αλλά ταυτόχρονα κατά πολύ υπέρτερα και σπουδαία, από την αξίωση του κοινού να δει το εν λόγω έργο (οι περισσότεροι µάλλον από περιέργεια και εξαιτίας της αρνητικής δηµοσιότητας), τα οποία στάθµισε ο Οργανισµός και έκρινε ότι έπρεπε να περιφρουρήσει την πραγµατική και ιδεολογική υπόσταση της εκθέσεως» (συνεδρίαση 109/ ). Εν προκειµένω, η απόφαση αποµάκρυνσης του εκτεθέντος εικαστικού έργου φέρεται να έχει ληφθεί βάσει των νοµίµων διαδικασιών και συνοδεύεται από αιτιολογία, απαραίτητη καθ όσον επιφέρει εκ των υστέρων µείωση ή αναίρεση κρατικής παροχής σε εξειδίκευση της συνταγµατικής υποχρέωσης προς ανάπτυξη και προαγωγή της τέχνης σύµφωνα µε τα εκτεθέντα στο προηγούµενο έγγραφό µας. Σύµφωνα µε την εν λόγω αιτιολογία, η αποµάκρυνση του έργου ήταν απαραίτητη, πρώτον, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, την αποφυγή της µαταίωσης του ιδεολογικού σκοπού της έκθεσης και απαξίωσης της σύγχρονης τέχνης από την αρνητική δηµοσιότητα, η οποία προεκλήθη, τον φόβο υλικών φθορών, και την προστασία του διεθνούς κύρους της χώρας. εύτερον, διότι παρίστατο ολοσχερής αδυναµία πρακτικής εναρµόνισης του νοµίµου συµφέροντος των αποδεκτών της έκθεσης να δουν το συγκεκριµένο έργο προς άλλα δικαιώµατα ή νόµιµα συµφέροντα των οποίων απειλείτο η προσβολή. Επί της παρασχεθείσης αιτιολογίας της αλλοίωσης του περιεχοµένου της εξειδικευθείσας κρατικής παροχής καλλιτεχνικού ερεθίσµατος κατ εφαρµογή της συνταγµατικά (άρθρο 16 παρ. 1) κατοχυρωµένης υποχρέωσης για παροχή εκ µέρους του κράτους, ο Συνήγορος του Πολίτη παρατηρεί τα εξής: Όσον αφορά τον πρώτο λόγο δηµοσίου συµφέροντος, η επιλεγείσα αφαίρεση του επίµαχου έργου από το λοιπό περιεχόµενο της έκθεσης δεν φαίνεται να είναι το προσήκον µέτρο για την 6

7 αποφυγή της ιδεολογικής απαξίωσης της σύγχρονης τέχνης. εν γίνεται ευχερώς κατανοητό, πώς το µέσο της αρνητικής δηµοσιότητας και της ενδεχόµενης συνεπακόλουθης ιδεολογικής απαξίωσης της σύγχρονης τέχνης µπορεί να αντιµετωπισθεί µε την αφαίρεση του επίµαχου έργου, και όχι µε την προσπάθεια παράλληλης θετικής δηµοσιότητας για το ίδιο ζήτηµα για την ενηµέρωση του κοινού και την ενίσχυση των αισθηµάτων ανεκτικότητάς του σε εκφραζόµενες από την τέχνη απόψεις διαφορετικές εκείνων, τις οποίες το ίδιο θα θεωρούσε ως δεδοµένες και αυτονόητες. Η αποµάκρυνση του έργου τέχνης, για το οποίο δηµιουργήθηκε η αρνητική δηµοσιότητα, διατρέχει τον κίνδυνο να ερµηνευθεί ως αυτή καθ εαυτήν απαξιωτική για το συγκεκριµένο έργο τέχνης, αλλά και για τη σύγχρονη τέχνη στο σύνολό της ως προσβλητική των παραδοσιακών θεσµών, και να οδηγήσει, όπως και έγινε, στο αντίθετο από το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, δηλαδή στη θεώρηση της δηµοσιότητας αυτής ως δικαιωµένης. Περαιτέρω, ο περιορισµός του νοµίµου συµφέροντος των πολιτών, το οποίο αντιστοιχεί στην κρατικά επιβαλλόµενη υποχρέωση να λαµβάνει θετικά µέτρα προς εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πολλαπλότητας ερεθισµάτων απαραίτητων για την καλλιτεχνική εξύψωση των πολιτών όπως είχε εξειδικευθεί στη συγκεκριµένη περίπτωση, εν όψει του φόβου ιδεολογικής απαξίωσης της σύγχρονης τέχνης, υποτιµά τον κοινό αποδέκτη των έργων τέχνης ως στερούµενο κριτικής ικανότητας ως προς την αρνητική δηµοσιότητα αυτή και την οφειλόµενη αντιµετώπιση αυτής δια δηµοσιότητας ενηµερωτικής ως προς το νόηµα και το περιεχόµενο της τέχνης, η οποία φαίνεται να διαφέρει από τα γενικώς παραδεδεγµένα, αλλά και για την ίδια την αξία της σύγχρονης τέχνης. Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά αµφίβολο εάν ο διατυπωµένος στα έγγραφά σας λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τον περιορισµό του ανωτέρω νοµίµου συµφέροντος των πολιτών, δηλαδή η απαξίωση της σύγχρονης τέχνης, αποφεύγεται µε την αφαίρεση έργου από το περιεχόµενο έκθεσης σύγχρονης τέχνης. Σηµειωτέον ότι η αφαίρεση του έργου αποτέλεσε η ίδια το αντικείµενο αρνητικής δηµοσιότητας σε διεθνή κλίµακα µε πολλαπλάσιες αρνητικές συνέπειες για το διεθνές κύρος της χώρας ως προς την ικανότητα των θεσµοποιηµένων οργάνων της να προστατεύουν την κατά τα άλλα κατοχυρωµένη από συνταγµατικές διατάξεις ελευθερία της τέχνης τόσο στην παθητική της διάσταση, εκείνη που αφορά τον αποδέκτη του καλλιτεχνικού ερεθίσµατος, όσο και στην ενεργητική, εκείνη που σχετίζεται µε το δικαίωµα καλλιτεχνικής έκφρασης του δηµιουργού τέχνης. Με την επιλογή του µέσου της αφαίρεσης του έργου το διεθνές κύρος της χώρας επλήγη πολύ περισσότερο απ ό,τι θα επλήττετο µε την ανοχή του συγκεκριµένου έργου, τη στιγµή που η πρακτική εναρµόνιση της άσκησης αµφοτέρων των εν συγκρούσει δικαιωµάτων ήταν δυνατή, καθ όσον δηµιουργήθηκε η εικόνα ότι τα συντεταγµένα πολιτειακά όργανα τα επιφορτισµένα µε την ανάπτυξη και προαγωγή της τέχνης επιδεικνύουν µεγαλύτερη ευαισθησία προς τους κοινωνικούς θύλακες µισαλλοδοξίας, απ ό,τι για την προαγωγή της ίδιας της τέχνης. Ως δεύτερος λόγος για τον περιορισµό του νοµίµου συµφέροντος κρατικής παροχής καλλιτεχνικών ερεθισµάτων, προβάλλεται στα έγγραφά σας η ολοσχερής αδυναµία πρακτικής εναρµόνισης του συµφέροντος αυτού προς άλλα δικαιώµατα ή νόµιµα συµφέροντα των οποίων απειλείτο η προσβολή, µε την ανάρτηση εµφανούς προειδοποίησης, καθ όσον το µέσο αυτό θα οδηγούσε σε πολλαπλασιασµό της αρνητικής δηµοσιότητας. Και ο λόγος αυτός, όµως, δηµιουργεί προβληµατισµούς ως προς τον τρόπο µε τον οποίο φέρεται να συνδέεται µε την προσφορότητα του επιβληθέντος µέτρου. Η µετακίνηση του έργου σε ξεχωριστή αίθουσα και η ανάρτηση εµφανούς προειδοποίησης ότι ενδέχεται να προσβληθούν τα θρησκευτικά συναισθήµατα όσων αποφασίσουν να εισέλθουν στον χώρο αυτό, πέραν της δυνατότητας αυτοπροστασίας την οποία παρέχει σε όσους θεωρούν ότι ενδέχεται να προσβληθούν, δεν οδηγεί απαραίτητα στην «περιχαράκωση» του θέµατος και στην περαιτέρω αρνητική δηµοσιότητα, αλλά µπορεί να οδηγήσει σε θετική δηµοσιότητα, δηλαδή στη διαπίστωση µιας πρακτικής η οποία εντάσσεται σε έναν πολιτισµό εναρµόνισης της άσκησης δύο δικαιωµάτων που φέρονται να τελούν σε σύγκρουση, και για τη συγκεκριµένη περίπτωση ως ένδειξη ενός πολιτισµού, όπου είναι δυνατή η άµβλυνση των συγκρούσεων µεταξύ 7

8 διαφορετικών απόψεων περί µεταφυσικής και θρησκείας, οι οποίες τυχαίνει να βρίσκουν διαφορετική καλλιτεχνική έκφραση. Άλλωστε, η επίκληση του κινδύνου αρνητικής δηµοσιότητας θα ήταν πειστικότερη αν είχε προβληθεί εξ αρχής, αν, δηλαδή, είχε οδηγήσει τον αρµόδιο φορέα στην εκ προοιµίου «προστασία» του έργου αλλά και των πιθανώς θιγοµένων πολιτών µε τοποθέτηση σε ειδική αίθουσα και ανάρτηση προειδοποίησης. Αντίθετα, η εκ των υστέρων εγκατάλειψη της αρχικής «τόλµης» των οργανωτών ενέχει αντίφαση, διότι εµφανίζει ως οψιγενές επιχείρηµα την επίκληση της ιδίας αυτών πληµµέλειας. Τέλος, όσον αφορά τον φόβο πρόκλησης επεισοδίων και υλικών φθορών του έργου, ισχύουν οι παρατηρήσεις που περιέχονται στο / έγγραφό µας σχετικά µε τη δυνατότητα λήψης µέτρων φύλαξης, η οποία παρίσταται συνταγµατικώς συνεπέστερη από την απόφαση αφαίρεσης του επίµαχου έργου τέχνης. Εν όψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η αιτιολογία της απόφασης αφαίρεσης του επίµαχου έργου από την έκθεση παρίσταται προβληµατική ως προς την προσφορότητα του επιλεγέντος µέσου για τον περιορισµό της παθητικής διάστασης της ελευθερίας της τέχνης, η οποία βρίσκει συνταγµατική κατοχύρωση στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Συντάγµατος. Ωστόσο, µε δεδοµένη τη λήξη της έκθεσης αλλά και την έλλειψη εννόµου συµφέροντος για καθ οιονδήποτε τρόπο υλική αποκατάσταση, ο Συνήγορος του Πολίτη περιόρισε εξ αρχής την παρέµβασή του στη διευκρίνιση της αιτιολογίας της επίµαχης πράξης, ούτως ώστε το µεν δικαίωµα των αιτούντων σε πλήρη ενηµέρωση να ικανοποιηθεί, η δε διοίκηση να συνεκτιµήσει τις απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη πριν τυχόν προβεί σε αντίστοιχα αµφιλεγόµενους χειρισµούς επί ενδεχοµένης επαναλήψεως των ίδιων ή αναλόγων προβληµάτων στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι, έχοντας ήδη σχολιάσει τα ζητήµατα νοµιµότητας που εγείρει η αιτιολογία της αφαίρεσης του επίµαχου έργου, ο Συνήγορος του Πολίτη τερµατίζει την παρέµβασή του, καθ όσον εκτιµά ότι δεν διαθέτει περιθώριο περαιτέρω ενεργειών. 8

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, σε επανειληµµένες συνεδριάσεις, εξέτασε το ζήτηµα των αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση: Διαμεσολάβηση 14/2013/Β Σελίδα 1 Ι. Εξελίξεις σχετικές με την καταγγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** 2) Διεύθυνση Aστικής Κατάστασης Κυρία Π.Ρούμπου, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 3875/2004 & 18331/2004, πόρισµα της 25.7.2007) Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Φ. ***/1/2010 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου ήµητρα Μυτιληναίου Τηλ: 210 7289609, 803 Φαξ: 210 7289643 Προς Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία Greek Embassy in Ukraine 10 Panfilovtsev

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

6859 8646 15379 αποκλίσεων μεταξύ των Προξενείων αυτή καθ εαυτήν την ερμηνεία επαγγελματικής ερευνητικής απασχόλησης

6859 8646 15379 αποκλίσεων μεταξύ των Προξενείων αυτή καθ εαυτήν την ερμηνεία επαγγελματικής ερευνητικής απασχόλησης Αθήνα, 13 Μαϊου 2008 Αρ. πρωτ.: 6859.06.2.8 8646.06.2.7 15379.06.2.7 Χειριστής: Μιχάλης Τσαπόγας Τηλέφωνο: 210-72 89 633 Φαξ: 210-72 89 643 Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο Υπουργού Ακαδημίας 3 106 71 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΗ:ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2340/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα:

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα: Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Διακριτική μεταχείριση σε βάρος των γυναικών από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμων:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ Βοηθοί Συνήγοροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΟΥ & ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΟΥ & ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΟΥ & ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 19059/2006 & 226/2009) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:47

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

1. Δημοτικό Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Κω Βασιλέως Γεωργίου 1, Κως, ΤΚ 85300 Υπόψη Προέδρου Δ.Σ. Αντιδημάρχου κου Θαλασσινού

1. Δημοτικό Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Κω Βασιλέως Γεωργίου 1, Κως, ΤΚ 85300 Υπόψη Προέδρου Δ.Σ. Αντιδημάρχου κου Θαλασσινού Ημερομηνία 06.10.2008 Αριθμός αναφοράς 2014/08.02.2008 Χειριστές Πρεβεζάνου Κων/να Καραγεώργου Μαρία ( 210 7289730 210 7289762 Φαξ. 210 7289770 Προς: 1. Δημοτικό Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Κω Βασιλέως Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: -Απουσία αρµόδιου φορέα στην Ελλάδα για την αναγνώριση της ισοτιµίας τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού προς τίτλους σπουδών ανωτέρων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ΣχολικήΔιαμεσολάβηση Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, προσκάλεσε σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστοσελίδα «One-up» απευθύνεται σε επισκέπτες/ μέλη (δωρητές - υποστηρικτές)/ δημιουργούς (επιχειρηματίες) οι οποίοι:

Η ιστοσελίδα «One-up» απευθύνεται σε επισκέπτες/ μέλη (δωρητές - υποστηρικτές)/ δημιουργούς (επιχειρηματίες) οι οποίοι: ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.one-up.gr. Διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι το BCC (Business Coaching Center) της ΜΚΟ PRAKSIS. Ο επισκέπτης/μέλος/δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 10488/21-10-1999] Θέµα: Προστασία ψυχικά

Διαβάστε περισσότερα

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος Προς Υπουργείο Εξωτερικών Ε3 /νση ιοικητικών και ικαστικών Υποθέσεων Ακαδηµίας 3, 6 ος Όροφος 106 71 ΑΘΗΝΑ 29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Φωτεινή Παντελίδου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά.

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά. Βασικό νοµικό πλαίσιο για συγγραφείς και µεταφραστές Καλό απόγευµα σε όλους σας. Χαίροµαι που µας δόθηκε η ευκαιρία σε συνεργασία µε το ΕΚΕΒΙ και την Εταιρεία Συγγραφέων να παρουσιάσουµε κάποια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α Ν Ω ΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙ Α ( Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Α ρ. Μ. Α.Ε.:49873/ 32/Β/01/ 030 ΕΔΡΑ Β ΟΛΟΣ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Προβλήτα Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ E - mail : admin@port-volos.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ ΘΕΜΑ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ ΘΕΜΑ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υ π όθεση 8099/15-05-03) ΘΕΜΑ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ Α. Ο συγγραφέας στο απόσπασµα αυτό αναφέρεται στη διαφήµιση. Στην αρχή πιστοποιεί την κυριαρχία της σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Ο συγγραφέας προβληµατίζεται σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της διαφήµισης εστιάζοντας στους κινδύνους που αυτή επιφέρει. Οι διαφηµίσεις, αποτέλεσµα της βιοµηχανοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1 ΚΕΙΜΕΝΟ Η Δημοκρατία στην εποχή της παγκόσμιας ανομίας Θα αρχίσω από μιαν αναδρομή. Οι έννοιες του «Λαού» και της «Κοινωνίας» δεν είναι ούτε διϊστορικές ούτε αυτονόητες. Αποκρυσταλλώθηκαν από τη νεωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 51 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 3349999 FAX: 210 3212944, 3215988 Web site: www.syete.gr Email: syete@otenet.gr ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ. 210 3640420 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 140135 Αθήνα, 24.6.2014 Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα