Τσοποζίδου Ιωάννα (2070)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τσοποζίδου Ιωάννα (2070)"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TINA PRO ΚΑΙ MULTISIM. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ TINA PRO ΚΑΙ MULTISIM. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσοποζίδου Ιωάννα (2070) Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Ευάγγελος Δημητριάδης ΣΕΡΡΕΣ 2014 Υπεύθυνη Δήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι η συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών. 0

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην πτυχιακή εργασία αυτή μελετήθηκαν και δημιουργήθηκαν τα φύλλα έργου των εργαστηριακών ασκήσεων των ηλεκτρικών και των ψηφιακών κυκλωμάτων με τα πακέτα λογισμικού Tina Pro και Multisim. Και τα δυο προγράμματα αυτά παρέχουν ένα περιβάλλον προσομοίωσης των ασκήσεων που γίνονται στο εργαστήριο με σκοπό να βοηθήσουν τους σπουδαστές στη καλύτερη κατανόηση των κυκλωμάτων. Επίσης οι σπουδαστές με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μελετούν και να σχεδιάζουν τα κυκλώματα στο σπίτι τους. Συγκεκριμένα οι εργαστηριακές ασκήσεις των ηλεκτρικών κυκλωμάτων σχεδιάστηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού Tina Pro ενώ οι εργαστηριακές ασκήσεις των ψηφιακών κυκλωμάτων με τη βοήθεια του λογισμικού Multisim. Σχεδιάστηκαν αρχικά τα κυκλώματα και στη συνέχεια βγήκαν τα αποτελέσματα της μελέτης των κυκλωμάτων με την βοήθεια των πινάκων,γραφικών παραστάσεων και των εικονικών οργάνων. Δημιουργήθηκαν επίσης και συνοπτικοί οδηγοί χρήσης των προγραμμάτων αυτόν για την εύκολη χρήση τους από τους σπουδαστές. 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Tina Pro 1.1 Tina Pro Λογισμικό Σχεδίασης-Προσομοίωσης Το περιβάλλον εργασίας του ΤΙΝΑ PRO Η Γραμμή Τίτλου Η Γραμμή Μενού Γραμμή Εργαλείων Γραμμή Εξαρτημάτων και Οργάνων Ετικέτες Παράθυρο Σχεδίασης Γραμμή Κατάστασης Οι σημαντικότερες δυνατότητες του ΤΙΝΑ PRO Αναλύσεις κυκλωμάτων Ενεργοποίηση βλαβών Χρήση Εικονικών Οργάνων Διερμηνέας ΕΗΚ (Έλεγχος Ηλεκτρικών Κανόνων) Δημιουργώντας ένα κύκλωμα με το Tina Pro 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 2.1 Εισαγωγή στις εργαστηριακές ασκήσεις των ηλεκτρικών κυκλωμάτων ΑΣΚΗΣΗ 1 : ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (Μέτρηση τάσεων αντιστάσεων 17 και ρευμάτων). 2.3 ΑΣΚΗΣΗ 2: ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΑΣΚΗΣΗ 3: ΕΥΡΕΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 4: ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ KIRCHOFF ΑΣΚΗΣΗ 5: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ KIRCHOFF ΑΣΚΗΣΗ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΥΠΕΡΘΕΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 7: ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ THEVENIN ΚΑΙ NORTON 58 2

4 2.9 ΑΣΚΗΣΗ 8: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 9: ΙΣΧΥΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 10 : ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ ΚΑΙ 77 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MULTISIM 3.1 MULTISIM Λογισμικό Σχεδίασης-Προσομοίωσης Το περιβάλλον εργασίας του MULTISIM Μπάρα Εξαρτημάτων Εξερευνητής Εξαρτημάτων Μενού Επιλογών Χώρος εργασίας Η μπάρα των εικονικών οργάνων Δημιουργώντας ένα κύκλωμα με το multisim 88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 4.1 Εισαγωγή στις εργαστηριακές ασκήσεις των ηλεκτρικών κυκλωμάτων ΑΣΚΗΣΗ 1: Η μελέτη των πυλών AND, NAND, NOT ΑΣΚΗΣΗ 2: Η μελέτη των πυλών OR και NOR ΑΣΚΗΣΗ 3: Η μελέτη των πυλών XOR και XNOR ΑΣΚΗΣΗ 4: Μελέτη ημιαθροιστή και πλήρους αθροιστή ΑΣΚΗΣΗ 5: Μελέτη ημιαφαιρέτη και πλήρους αφαιρέτη ΑΣΚΗΣΗ 6: Μετατροπή σε κώδικα BCD ΑΣΚΗΣΗ 7: RS FLIP-FLOP ΑΣΚΗΣΗ 8: Συγχρονισμένο RS Flip Flop ΑΣΚΗΣΗ 9: D-flip-flop ΑΣΚΗΣΗ 10: JK flip flop και JK flip flop Αφέντη Σκλάβου ΑΣΚΗΣΗ 11: Πολυπλέκτης 164 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 171 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 172 3

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή έγινε προκειμένου να βοηθήσει τους σπουδαστές στην καλύτερη κατανόηση των εργαστηριακών ασκήσεων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και των ψηφιακών κυκλωμάτων του τμήματος. Αρχικά μελετήθηκαν όλες οι ασκήσεις και στη συνέχεια σχεδιάστηκαν με την βοήθεια των προγραμμάτων Tina Pro και Multisim. Για τον σχεδιασμό κάθε κυκλώματος υπάρχουν αναλυτικά βήματα. Μετά από τον σχεδιασμό των κυκλωμάτων βγήκαν τα αποτελέσματα των ερωτημάτων της κάθε άσκησης με την βοήθεια διαφόρων εργαλείων που παρέχουν αυτά τα προγράμματα. Η πτυχιακή εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια: Στο 1 ο κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση του οδηγού χρήσης του πακέτου Tina Pro. Στο 2 ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα φύλλα έργου των εργαστηρίων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Τα κυκλώματα μελετώνται με το πρόγραμμα προσομοίωσης Tina Pro, Αρχικά υπάρχουν τα βήματα για τον σχεδιασμό των κυκλωμάτων και στη συνέχεια τα αποτελέσματα της μελέτης αυτών των κυκλωμάτων. Στο 3 ο κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση του οδηγού χρήσης του πακέτου Multisim. Στο 4 ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα φύλλα έργου των εργαστηρίων των ψηφιακών κυκλωμάτων. Τα κυκλώματα μελετώνται με το πρόγραμμα προσομοίωσης Multisim, Αρχικά υπάρχουν τα βήματα για τον σχεδιασμό των κυκλωμάτων και στη συνέχεια τα αποτελέσματα της μελέτης αυτών των κυκλωμάτων. 4

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Tina Pro 1.1 Tina Pro: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Το ΤΙΝΑ PRO είναι λογισμικό προσομοίωσης που μας επιτρέπει το σχεδιασμό, την επαλήθευση της λειτουργίας και την ανάλυση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Το ΤΙΝΑ μπορεί να αντικαταστήσει τους πίνακες συνδεσμολογιών του εργαστηρίου προσφέροντας ποικιλία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και ηλεκτρονικών στοιχείων για το σχεδιασμό αναλογικών, ψηφιακών και μικτών ηλεκτρονικών διατάξεων. Η βιβλιοθήκη του περιλαμβάνει πλήθος παθητικών και ενεργητικών εξαρτημάτων και δίνει τη δυνατότητα κατασκευής προσωπικών τροποποιημένων ή πρωτότυπων κυκλωμάτων. Επίσης επιτρέπει την επαλήθευση της λειτουργίας του σχεδιασμένου κυκλώματος σε πραγματικό χρόνο και δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσης σφαλμάτων και ενεργοποίησης βλαβών. Η σειρά οργάνων και εργαλείων του ΤΙΝΑ επιτρέπει την ανάλυση των κυκλωμάτων και τη μελέτη της λειτουργίας τους σε διαφορετικές συνθήκες. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων μπορούν να αποδοθούν σε αντίστοιχα διαγράμματα και να απεικονιστούν σε εικονικά όργανα. 1.2 Το περιβάλλον εργασίας του ΤΙΝΑ PRO Γραμμή Τίτλου Γραμμή Μενού Γραμμή Εργαλείων Γραμμή Εξαρτημάτων και Οργάνων Ετικέτες Παράθυρο Σχεδίασης Γραμμή Κατάστασης 5

7 1.2.1 Η Γραμμή Τίτλου παρουσιάζει την ονομασία του κυκλώματός μας Η Γραμμή Μενού περιλαμβάνει τις παρακάτω εντολές File/ Αρχείο: Στο μενού αυτό περιέχονται οι εντολές για τη διαχείριση αρχείων. New (Δημιουργία) ανοίγουμε νέα σελίδα σχεδίασης στο Σχηματικό Επεξεργαστή. Open (Άνοιγμα)/ Close (Κλείσιμο) ανοίγουμε ή κλείνουμε μία υπάρχουσα σελίδα σχεδίασης. Save (Αποθήκευση) αποθηκεύουμε μία υπάρχουσα ή νέα σελίδα σχεδίασης. Save As (Αποθήκευση Ως) δημιουργούμε ένα αντίγραφο ή μια νέα έκδοση της σχεδίασής μας. Export (Εξαγωγή) εξάγουμε το αρχείο του κυκλώματός μας σε διαφορετικές μορφές. Import (Εισαγωγή) εισάγουμε αρχεία κυκλωμάτων σε διαφορετικές μορφές. Bill of Materials (Κατάλογος Υλικών) εισάγουμε αντίστοιχο κατάλογο υλικών από ένα κύκλωμα. Enter Macro (Άνοιγμα και Κλείσιμο Μακροεντολής) ελέγχουμε το άνοιγμα και κλείσιμο μακροεντολών. Page Setup (Διαμόρφωση Σελίδας)/ Print Preview (Προεπισκόπηση)/ Print (Εκτύπωση) μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε τη σελίδα σχεδίασης και να την εκτυπώσουμε. Edit/ Επεξεργασία: Στο μενού αυτό περιέχονται οι εντολές για την επεξεργασία κυκλωμάτων. 6

8 Undo (Αναίρεση)/ Redo (Επανάληψη)/ Cut (Αποκοπή), Copy (Αντιγραφή)/ Paste (Επικόλληση)/ Delete (Απαλοιφή)/ Select All (Επιλογή Όλων) Rotate Left (Περιστροφή Αριστερά)/ Rotate Right (Περιστροφή Δεξιά)/ Mirror (Κατοπτρισμός) τοποθετούμε κατάλληλα τα εξαρτήματα στη σελίδα σχεδίασης Properties (Ιδιότητες) προβάλλονται οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του επιλεγμένου εξαρτήματος. Symbol (Σύμβολο) εισάγουμε ή δημιουργούμε ένα σύμβολο. Sharing (Διανομή) δημιουργούμε διαφορετικές εκδόσεις ή κλειδώνουμε ένα κύκλωμα. Arrange (Διάταξη) ορίζουμε τη διάταξη στη σελίδα σχεδίασης. Hide/Reconnect(Απόκρυψη / Επανασύνδεση) αφορά στην σύνδεση ή αποσύνδεση δύο αγωγών που δημιουργούν κόμβο. Insert/ Εισαγωγή: Στο μενού αυτό περιέχονται οι εντολές για την εισαγωγή αντικειμένων στη σελίδα σχεδίασης. Last Component (Τελευταίο Εξάρτημα) εισάγουμε το εξάρτημα που χρησιμοποιήθηκε τελευταία. Wire (Αγωγός)/ Bus (Δίαυλος)/ Input (Είσοδος)/ Output (Έξοδος)/ Text (Κείμενο)/ Graphics (Γραφικά)/ Macro (Μακροεντολή)/ Block εισάγουμε τα αντίστοιχα εξαρτήματα/ εντολές. Auto Repeat (Αυτόματη Επανάληψη) επαναλαμβάνουμε την εισαγωγή εξαρτήματος στη σελίδα σχεδίασης. Auto Wire (Αυτόματος Αγωγός) μετακινούμε εξάρτημα που έχει σύνδεση αγωγού χωρίς να επανασχεδιάσουμε τον αγωγό. View/ Προβολή: Στο μενού αυτό περιέχονται οι εντολές για τον τρόπο Normal View (Κανονική Προβολή) προβάλουμε το Σχηματικό Επεξεργαστή όπως στο αρχικό σχήμα. Page Layout View (Προβολή Διάταξης Σελίδας) προβάλουμε το Σχηματικό Επεξεργαστή σε μορφή σελίδας. 7

9 Zoom (Μεγέθυνση) επιλέγουμε από το υπομενού τον τρόπο μεγέθυνσης του κυκλώματος. Grid (Πλέγμα)/ Pin Markers (Δείκτες Pin)/ Values (Τιμές)/ Labels (Ετικέτες)/ Tool Bar (Γραμμή Εργαλείων)/ Component Bar (Γραμμή Εξαρτημάτων) προβάλουμε ή αποκρύπτουμε το περιεχόμενο τους. Redraw (Επανασχεδίαση) καθαρίζουμε και επανασχεδιάζουμε το κύκλωμα. Live 3D Breadboard (Τρισδιάστατος Πίνακας Συνδεσμολογίας) προβάλουμε το Σχηματικό Επεξεργαστή σε μορφή πίνακα συνδεσμολογίας. 3D View (Τρισδιάστατη Προβολή) προβάλουμε τρισδιάστατα το κύκλωμά μας. Options (Επιλογές) επιλέγουμε τις ιδιότητες των προβολών. Analysis/ Ανάλυση: Στο μενού αυτό περιέχονται οι εντολές για τη διαμόρφωση και την επιλογή της ανάλυσης. ERC (ΕΗΚ) ελέγχουμε αν έχουμε πραγματοποιήσει κανονικές συνδέσεις σε ένα κύκλωμα. Mode (Τρόπος) επιλέγουμε τον τρόπο της ανάλυσης. Faults Enabled (Ενεργοποίηση Βλαβών) ενεργοποιούμε βλάβες. DC Analysis (Ανάλυση DC)/ AC Analysis (Ανάλυση AC)/ Transient (Μεταβατική Ανάλυση)/ Fourier Analysis Ανάλυση Fourier/ Digital Step-by-Step (Ψηφιακή Ανάλυση Βήμα προς Βήμα)/ Digital Timing Analysis (Ψηφιακή Χρονική Ανάλυση)/ Symbolic Analysis (Συμβολική Ανάλυση)/ Noise Analysis (Ανάλυση Θορύβου) επιλέγουμε το είδος της ανάλυσης. Options (Επιλογές) επιλέγουμε τις ιδιότητες των αναλύσεων. T&M/ Ε&Μ (Εργαλεία & Μετρήσεις): Στο μενού αυτό περιέχονται τα εικονικά όργανα και οι εντολές για τη διεξαγωγή μετρήσεων. unction Generator (Παλμογεννήτρια)/ Multimeter (Πολύμετρο)/ XY Recorder (Καταγραφέας ΧΥ)/ Oscilloscope (Παλμογράφος)/ Signal Alalyzer (Αναλυτής Σήματος)/ Spectrum Analyzer (Αναλυτής Φάσματος)/ Network Analyzer (Αναλυτής Δικτύων)/ Logic 8

10 Analyzer (Λογικός Αναλυτής)/ Digital Signal Generator (Ψηφιακή Γεννήτρια Σήματος) επιλέγουμε όργανα μετρήσεων. Options (Επιλογές) επιλέγουμε τις ιδιότητες των μετρήσεων. Tools/ Εργαλεία: Στο μενού αυτό περιέχονται οι εντολές για την επεξεργασία αποτελεσμάτων, κυματομορφών κτλ. Diagram Window (Παράθυρο Διαγραμμάτων) προβάλουμε και επεξεργαζόμαστε τις κυματομορφές των αναλύσεών μας. Equation Editor (Επεξεργαστής Εξισώσεων) προβάλουμε τα αποτελέσματα της συμβολικής ανάλυσης και δημιουργούμε μαθηματικές εξισώσεις. Component Bar Editor (Επεξεργαστής Γραμμής Εξαρτημάτων) δημιουργούμε μια νέα γραμμή εξαρτημάτων με εξαρτήματα της επιλογής μας. New Macro Wizard (Οδηγός Νέας Μακροεντολής) δημιουργούμε ένα σύμβολο για τη μακροεντολή μας. Edit Macro Properties (Επεξεργασία Μακροεντολής) επεξεργαζόμαστε τη μακροεντολή μας. Export Macro (Εξαγωγή Μακροεντολής) αποθηκεύουμε τη μακροεντολή μας. Lock Schematic Editor (Κλείδωμα του Σχηματικού Επεξεργαστή) κλειδώνουμε ή ξεκλειδώνουμε το σχηματικό επεξεργαστή ώστε να παρουσιάζει ή να αποκρύπτει τα διάφορα εικονικά όργανα ή παράθυρα. Help/ Βοήθεια: Από το μενού αυτό παρέχεται η Αναζήτηση Βοήθειας. Contents (Περιεχόμενα) ανοίγουμε το αντίστοιχο παράθυρο. Component Help (Βοήθεια Εξαρτημάτων) προβάλουμε το html περιβάλλον των πληροφοριών σχετικά με τα εξαρτήματα. Check for Updates (Ενημερώσεις) ελέγχουμε για ενημερώσεις στο διαδίκτυο. Check for Updates (Ενημερώσεις) ελέγχουμε για ενημερώσεις στο διαδίκτυο. Authorization (Εξουσιοδότηση) εξασφαλίζουμε την άδεια για τη χρήση του Tina. About (Πληροφορίες) εμφανίζουμε την έκδοση του προγράμματος. 9

11 Μενού Συντόμευσης: Πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο χώρο σχεδίασης προβάλλεται το μενού συντόμευσης. Αυτό περιέχει συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές από διάφορα μενού Γραμμή Εργαλείων περιέχει εικονίδια εντολών που χρησιμοποιούνται συχνά π.χ. για το σχεδιασμό αγωγών, εισαγωγή κειμένου, αποθήκευση αρχείου κ.τ.λ Γραμμή Εξαρτημάτων και Οργάνων περιέχει όργανα μέτρησης και ομαδοποιημένα εξαρτήματα Ετικέτες περιέχουν ομάδες εξαρτημάτων που εμφανίζονται στην γραμμή εξαρτημάτων μετά το πάτημά τους. Στα Βασικά υπάρχουν εξαρτήματα όπως η αντίσταση και ο πυκνωτής. Στους ημιαγωγούς υπάρχουν δίοδοι, τρανζίστορς κ.τ.λ Παράθυρο Σχεδίασης αποτελεί το φύλλο σχεδίασής μας Γραμμή Κατάστασης παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση του ενεργού παραθύρου. Το πάτημα του πλήκτρου που βρίσκεται αριστερά κλειδώνει ή ξεκλειδώνει το σχηματικό επεξεργαστή ώστε να παρουσιάζει ή να αποκρύπτει τα διάφορα εικονικά όργανα ή παράθυρα. 1.3 Οι σημαντικότερες δυνατότητες του ΤΙΝΑ PRO Αναλύσεις κυκλωμάτων Ανάλυση DC Η ανάλυση κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος περιλαμβάνει: α) τον υπολογισμό των κομβικών τάσεων, β) την παρουσίαση πίνακα αποτελεσμάτων που αποτελείται από τα ρεύματα και τις τάσεις των κόμβων του κυκλώματος, γ) την εμφάνιση των χαρακτηριστικών μεταφοράς DC. 10

12 Ανάλυση AC Η ανάλυση κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος περιλαμβάνει: α)τον υπολογισμό των κομβικών τάσεων, β) την παρουσίαση πίνακα αποτελεσμάτων που αποτελείται από τα ρεύματα και τις τάσεις των κόμβων του κυκλώματος γ) την εμφάνιση των χαρακτηριστικών μεταφοράς ΑC Μεταβατική ανάλυση Με τη μεταβατική ανάλυση μελετώνται μεταβατικά φαινόμενα (π.χ. τάση AC) ως προς το χρόνο και το αποτέλεσμα της μεταβατικής ανάλυσης εμφανίζεται στο παράθυρο διαγραμμάτων. Υπάρχει η δυνατότητα Μεταβατικής/Πολλαπλής ανάλυσης μέσω της λειτουργίας «Έλεγχος Αντικειμένου». Συμβολική ανάλυση (Υπολογισμός εξισώσεων) Με τη συμβολική ανάλυση προβάλλονται οι εξισώσεις του κυκλώματος και τα αριθμητικά τους αποτελέσματα. Ψηφιακή ανάλυση Τα ψηφιακά κυκλώματα μελετώνται μέσω της ψηφιακής χρονικής ανάλυσης, υπάρχει δε και η δυνατότητα Ψηφιακής Βήμα προς Βήμα Ανάλυσης. Αν τα ψηφιακά κυκλώματα περιέχουν και παθητικά στοιχεία, τότε πραγματοποιείται Μεταβατική Ανάλυση. Ενεργητικός τρόπος ανάλυσης Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης απεικόνισης των αποτελεσμάτων των αναλύσεων DC, AC, Μεταβατικής, Μεταβατικής Μιας Ανάλυσης και Ψηφιακής μέσω της επιλογής «Ενεργητικός Τρόπος» που υπάρχει στα εικονίδια της γραμμής Εργαλείων Ενεργοποίηση βλαβών Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα προσομοίωσης βλάβης εξαρτήματος (π.χ. βραχυκυκλωμένη αντίσταση). Η ενεργοποίηση της βλάβης γίνεται με την επιλογή «Ενεργοποίηση βλαβών». 11

13 1.3.3 Χρήση Εικονικών Οργάνων Στο μενού Τ&M υπάρχουν εικονικά όργανα με τα οποία μπορούν να μετρηθούν ηλεκτρικά μεγέθη ή/και να τροφοδοτηθούν τα κυκλώματα. Τα όργανα αυτά είναι: Παλμογράφος, Πολύμετρο, Παλμογεννήτρια, Αναλυτής σήματος, κ.ά Διερμηνέας Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να επιλύσει εξισώσεις, παραγώγους και ολοκληρώματα να σχεδιάσει αποτελέσματα, να εκτελέσει πράξεις ΕΗΚ (Έλεγχος Ηλεκτρικών Κανόνων) Το λογισμικό εκτελεί έλεγχο ηλεκτρικών κανόνων τους οποίους ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει. 1.4 Δημιουργώντας ένα κύκλωμα με το Tina Pro Για τη δημιουργία ενός κυκλώματος στο Tina Pro ακολουθείται η εξής διαδικασία: Επιλογή και εντοπισμός εξαρτημάτων και οργάνων από τη γραμμή εξαρτημάτων και οργάνων 12

14 Τοποθέτηση εξαρτημάτων/οργάνων στο χώρο εργασίας. Τα εξαρτήματα/όργανα επιλέγονται και τοποθετούνται στο χώρο του σχεδιαστικού επεξεργαστή Περιστροφή εξαρτημάτων / οργάνων. Η περιστροφή των εξαρτημάτων και των οργάνων γίνεται μέσω των εντολών «Περιστροφή δεξιά», «Περιστροφή αριστερά», «Κατοπτρισμός» 13

15 Αλλαγή τιμής εξαρτήματος Για την αλλαγή ιδιοτήτων του εξαρτήματος, επιλέγεται το εξάρτημα και με διπλό κλικ εμφανίζεται η οθόνη των ιδιοτήτων. Πραγματοποιούνται οι επιθυμητές αλλαγές των στοιχείων του εξαρτήματος Χρήση του αγωγού σύνδεσης. Για τη σύνδεση των εξαρτημάτων τοποθετείται ο δείκτης του ποντικιού σε ένα άκρο εξαρτήματος ή οργάνου και κατευθύνεται προς το άλλο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 14

16 Αποτελέσματα Για να δείτε τα αποτελέσματα θα πατάτε το κουμπί DC ή θα πάτε στο μενού Analysis και ανάλογα με το ποια ανάλυση θέλετε θα επιλέξετε την αντίστοιχη π.χ. αν θέλετε DC ανάλυση θα επιλέξετε DC Analysis ->Table of DC Results. 15

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 2.1 Εισαγωγή στις εργαστηριακές ασκήσεις των ηλεκτρικών κυκλωμάτων Οι εργαστηριακές ασκήσεις των ηλεκτρικών κυκλωμάτων είναι συνολικά 10. Σκοπός τους είναι να προσομοιώσουν τα κυκλώματα των εργαστηρίων προκριμένου οι σπουδαστές να τα κατανοήσουν καλύτερα και επίσης να επαληθεύσουν τις τιμές που βρήκαν στο εργαστήριο. ΑΣΚΗΣΗ Το πολύμετρο (Μέτρηση τάσεων αντιστάσεων και ρευμάτων). Το πολύμετρο είναι ένα ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης που χρησιμοποιείται ευρέως για τη μέτρηση χαρακτηριστικών μεγεθών ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. Με το πολύµετρο µπορούµε να µετρήσουµε συνεχή και εναλλασσόµενη τάση αλλά και συνεχή και εναλλασσόµενη ένταση ρεύµατος. Είναι δυνατόν επίσης να µετρήσουµε απευθείας την τιµή µιας αντίστασης. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1) Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα του σχήματος

18 Σχήμα 1_1 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε ένα resistor (αντίσταση) κάνοντας κλικ πάνω του και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας κάνοντας πάλι ένα κλικ, αφού υπάρχει πλέον στον χώρο εργασίας η αντίσταση πρέπει να αλλάξετε την τιμή της και να βάλετε την τιμή που ζητά η άσκηση, κάνοντας διπλό κλικ πάνω της εμφανίζεται η παρακάτω καρτέλα όπου στο πεδίο Resistance βάζετε την τιμή 150 ohm και στο πεδίο Label μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της σε R2. 17

19 Κάνετε το ίδιο ακριβώς για την δεύτερη αντίσταση όπου η τιμή της πρέπει να είναι 560 ohm. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε ένα battery και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας για να αλλάξετε την τιμή κάντε διπλό κλικ πάνω του και στο πεδίο voltage βάλτε την τιμή 10V. Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους για να φτιάξετε το κύκλωμα. Αφού φτιάξατε το κύκλωμα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα Πίνακας 1.1 R2(ohm) R3(ohm) R ολ(ohm) VR2(V) VR3(V) I(ma) Παρακάτω είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να πάρετε τις τιμές. 18

20 Τα R2 και R3 μας δίνονται από την άσκηση. Για τις τιμές των VR2 VR3 I(ma) πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην παρακάτω καρτέλα Για να βρείτε το Rολ στη θέση της πηγής τοποθετήστε ένα ωμόμετρο όπως στο παρακάτω σχήμα. Για να πάρετε το ωμόμετρο επιλέγετε από την βιβλιοθήκη Meters το ohmmeter και το βάζετε στο κύκλωμα στη θέση της πηγής τάσης στη συνέχεια από το μενού Analysis επιλέγετε DC Analysis Table of DC results. 19

21 Εμφανίζεται η τιμή του ωμομέτρου στην παρακάτω καρτέλα 2) Σχεδιάστε το παρακάτω σχήμα στο TINA PRO. 20

22 Σχήμα 1.2 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 3 resistor (αντίσταση) κάνοντας κλικ πάνω του και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας και βάλτε τις αντίστοιχες τιμές. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε ένα battery και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας και βάλτε τάση 10V. Τέλος συνδέστε τα μεταξύ τους για φτιάξετε το κύκλωμα. Αφού φτιάξετε το κύκλωμα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 1.2 R1(ohm) R2(ohm) R3(ohm) Rολ(ohm) VR1(V) VR2(V) VR3(V) IR1(mA) IR2(mA) IR3(mA) Παρακάτω είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να πάρετε τις τιμές. Για να πάρετε τις τιμές των VR1 VR2 VR3 IR1 IR2 IR3 πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην παρακάτω καρτέλα. 21

23 Για να πάρετε την τιμή Rολ στη θέση της πηγής τοποθετήστε το ωμόμετρο. Στη συνέχεια από το μενού Analysis επιλέγουμε DC Analysis Table of DC results. Εμφανίζεται η τιμή του ωμομέτρου στην παρακάτω καρτέλα. 22

24 ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Έστω ένας αντιστάτης αντίστασης R, στον οποίον εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού V και ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα Ι. Η ένταση του ρεύματος Ι είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού με συντελεστή αναλογίας 1/R. Στη μαθηματική γλώσσα αυτή η σχέση γράφεται: Άλλες μορφές της έκφρασης είναι ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1) Σχεδιάστε στο TINA PRO το παρακάτω κύκλωμα του σχήματος 2-1. Σχήμα 2_1 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος. 23

25 Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε ένα resistor (αντίσταση) κάνοντας κλικ πάνω του και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας κάνοντας διπλό κλικ πάνω της εμφανίζεται η παρακάτω καρτέλα όπου στο πεδίο Resistance βάζετε την τιμή 1500 ohm. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε ένα battery και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας για να αλλάξετε την τιμή κάντε διπλό κλικ πάνω του και στο πεδίο voltage βάλτε την αρχική τιμή 2 V στη συνέχεια θα αλλάζει. 24

26 Για να πάρετε το αμπερόμετρο επιλέγετε από την βιβλιοθήκη Meters το Ampere meter. Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους. Αφού φτιάξατε το κύκλωμα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 2.1 V(volt) I(ma)

27 Παρακάτω είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να πάρετε τις τιμές. Θα αλλάζετε την τιμή της πηγής τάσης κάνοντας διπλό κλικ πάνω της και θα βλέπετε την τιμή του αμπερομέτρου. Για να I(ma) βλέπετε την τιμή του αμπερομέτρου κάθε φορά που θα αλλάζετε την τιμή της πηγής τάσης θα πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Η τιμή του αμπερομέτρου θα εμφανίζεται στην παρακάτω καρτέλα: Αφού βρείτε τις τιμές κάντε την γραφική παράσταση των τάσεων ρευμάτων I=V. Από το μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis DC Transfer Characteristic θα εμφανιστεί η παρακάτω καρτέλα: 26

28 Θα επιλέξετε την τάση πηγής από την λίστα Input θα βάλετε start value 0 End value 20 και number of points 10 και θα πατήσετε το ΟΚ. Θα εμφανιστεί η παρακάτω γραφική παράσταση: 27

29 2) ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα του σχήματος 2-2. Σχήμα 2-2 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 3 resistor και θέστε τις τιμές R1=150ohm R2=470ohm R3=1500ohm. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε ένα battery θέστε την τιμή του στα 10 V Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους. Αφού φτιάξατε το κύκλωμα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 2.2 R1 R2 R3 Rολ I1 I2 I3 VR1 VR2 VR ,87 19,69 14,99 4,7 2,95 7,05 7,05 28

30 Παρακάτω είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να πάρετε τις τιμές Για να πάρετε τις τιμές πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην παρακάτω καρτέλα: Για να βρείτε το Rολ στη θέση της πηγής τοποθετήστε ένα ωμόμετρο όπως στο παρακάτω σχήμα: 29

31 Για να πάρετε το ωμόμετρο επιλέγετε από την βιβλιοθήκη Meters το ohmmeter και το βάζετε στο κύκλωμα στη θέση της πηγής τάσης στη συνέχεια από το μενού Analysis επιλέγετε DC Analysis Table of DC results. Εμφανίζεται η τιμή του ωμομέτρου στην παρακάτω καρτέλα: 3) Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα του σχήματος 2-3. Σχήμα

32 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος: Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 4 resistor και θέστε τις τιμές R1=68ohm R2=150ohm R3=470ohm R4=1500ohm Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε ένα battery θέστε την τιμή του στα 10V. Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους. Αφού φτιάξατε το κύκλωμα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 2.3 R1(Ohm) 68 I1(mA) V1(V) 1.18 R2(Ohm) 150 I2(mA) V2(V) 2.6 R3(Ohm) 470 I3(mA) V3(V) 6.21 R4(Ohm) 1500 I4(mA) 4.14 V4(V) 6.21 Rολ(Ohm) 585,75 Παρακάτω είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να πάρετε τις τιμές: Για να πάρετε τις τιμές πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. 31

33 Εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην παρακάτω καρτέλα: Για να βρείτε το Rολ στη θέση της πηγής τοποθετήστε ένα ωμόμετρο όπως στο παρακάτω σχήμα: Για να πάρετε το ωμόμετρο επιλέγετε από την βιβλιοθήκη Meters το ohmmeter και το βάζετε στο κύκλωμα στη θέση της πηγής τάσης στη συνέχεια από το μενού Analysis επιλέγετε DC Analysis Table of DC results. 32

34 Εμφανίζεται η τιμή του ωμόμετρου στην παρακάτω καρτέλα: 33

35 ΑΣΚΗΣΗ ΕΥΡΕΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Σχεδιάστε στο TINA PRO τα παρακάτω κυκλώματα και βρείτε την ισοδύναμη αντίσταση του κάθε κυκλώματος. Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση των κυκλωμάτων: 1) Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 4 resistor (αντίσταση) και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας. Θέστε τις τιμές όλων των αντιστάσεων 10kohm. Από την βιβλιοθήκη Meters επιλέξτε το ohmmeter και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας. Συνδέστε τις αντιστάσεις με το ωμόμετρο όπως στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα 3-1 Για να πάρετε την τιμή της ισοδύναμης αντίστασης θα πάτε στο μενού Analysis θα επιλέξετε DC Analysis Table of DC results και στη καρτέλα που θα εμφανιστεί θα υπάρχει η τιμή του ωμομέτρου η οποία είναι και η τιμή της ισοδύναμης αντίστασης. 34

36 2) Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 5 resistor (αντίσταση) και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας. Θέστε τις τιμές όλων των αντιστάσεων 10kohm. Από την βιβλιοθήκη Meters επιλέξτε το ohmmeter και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας. Συνδέστε τις αντιστάσεις με το ωμόμετρο όπως στο παρακάτω σχήμα: Σχήμα

37 Για να πάρετε την τιμή της ισοδύναμης αντίστασης θα πάτε στο μενού Analysis θα επιλέξετε DC Analysis Table of DC results και στη καρτέλα που θα εμφανιστεί θα υπάρχει η τιμή του ωμομέτρου η οποία είναι και η τιμή της ισοδύναμης αντίστασης. 3) Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 5 resistor (αντίσταση) και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας. Θέστε τις τιμές όλων των αντιστάσεων 10kohm. Από την βιβλιοθήκη Meters επιλέξτε το ohmmeter και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας. Συνδέστε τις αντιστάσεις με το ωμόμετρο όπως στο παρακάτω σχήμα: 36

38 Σχήμα 3-3 Για να πάρετε την τιμή της ισοδύναμης αντίστασης θα πάτε στο μενού Analysis θα επιλέξετε DC Analysis Table of DC results και στη καρτέλα που θα εμφανιστεί θα υπάρχει η τιμή του ωμομέτρου η οποία είναι και η τιμή της ισοδύναμης αντίστασης. 4) Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 5 resistor (αντίσταση) και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας. Θέστε τις τιμές όλων των αντιστάσεων 10kohm. Από την βιβλιοθήκη Meters επιλέξτε το ohmmeter και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας. Συνδέστε τις αντιστάσεις με το ωμόμετρο όπως στο παρακάτω σχήμα: 37

39 Σχήμα 3-4 Για να πάρετε την τιμή της ισοδύναμης αντίστασης θα πάτε στο μενού Analysis θα επιλέξετε DC Analysis Table of DC results και στη καρτέλα που θα εμφανιστεί θα υπάρχει η τιμή του ωμομέτρου η οποία είναι και η τιμή της ισοδύναμης αντίστασης. 5) Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 5 resistor (αντίσταση) και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας. Θέστε τις τιμές όλων των αντιστάσεων 10kohm. Από την βιβλιοθήκη Meters επιλέξτε το ohmmeter και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας. 38

40 Συνδέστε τις αντιστάσεις με το ωμόμετρο όπως στο παρακάτω σχήμα: Σχήμα 3-5 Για να πάρετε την τιμή της ισοδύναμης αντίστασης θα πάτε στο μενού Analysis θα επιλέξετε DC Analysis Table of DC results και στη καρτέλα που θα εμφανιστεί θα υπάρχει η τιμή του ωμομέτρου η οποία είναι και η τιμή της ισοδύναμης αντίστασης. 6) Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 3 resistor (αντίσταση) και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας. Θέστε τις τιμές όλων των αντιστάσεων 10kohm. Από την βιβλιοθήκη Meters επιλέξτε το ohmmeter και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας. Συνδέστε τις αντιστάσεις με το ωμόμετρο όπως στο παρακάτω σχήμα: 39

41 Σχήμα 3-6 Για να πάρετε την τιμή της ισοδύναμης αντίστασης θα πάτε στο μενού Analysis θα επιλέξετε DC Analysis Table of DC results και στη καρτέλα που θα εμφανιστεί θα υπάρχει η τιμή του ωμομέτρου η οποία είναι και η τιμή της ισοδύναμης αντίστασης. 40

42 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ KIRCHOFF Ο πρώτος κανόνας μας λέει ότι το αλγεβρικό άθροισμα όλων των ρευμάτων σ έναν κόμβο του κυκλώματος, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ισούται με μηδέν. Δηλαδή ισχύει : ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1) Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα σχήματος 4-1. Α Β Σχήμα 4-1 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 4 resistor (αντίσταση) και τοποθετήστε τα στο χώρο εργασίας και θέστε τις τιμές για R1=68ohm, R2=150ohm, R3=470ohm και R4=1500ohm. 41

43 Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε ένα battery και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας για να αλλάξετε την τιμή κάντε διπλό κλικ πάνω του και στο πεδίο voltage βάλτε την τιμή 10V. Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. Αφού φτιάξατε το κύκλωμα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 4.1 I1(mA) 13,31 Iαεξ(mA) I2(mA) 6,04 Iβεις(mA) I3(mA) 19,35 I4(mA) 6,67 Iολ(mA) Rολ(ohm) 384,37 Για να πάρετε τις τιμές πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην παρακάτω καρτέλα: 42

44 Για να βρείτε το Rολ στη θέση της πηγής τοποθετήστε ένα ωμόμετρο όπως στο παρακάτω σχήμα: Σχήμα 4-2 Για να πάρετε το ωμόμετρο επιλέγετε από την βιβλιοθήκη Meters το ohmmeter και το βάζετε στο κύκλωμα στη θέση της πηγής τάσης στη συνέχεια από το μενού Analysis επιλέγετε DC Analysis Table of DC results. Εμφανίζεται η τιμή του ωμομέτρου στην παρακάτω καρτέλα: 43

45 Για να βρείτε το Ιολ το Ιαεξ και το Ιβεις θα τοποθετήσετε στο κύκλωμα του σχήματος αμπερόμετρα όπως στο παρακάτω σχήμα: Από το μενού Analysis επιλέγετε DC Analysis Table of DC results για να πάρετε τις τιμές των αμπερομέτρων, την τιμή του Ιολ μας δίνει το AM3, τιμή του Ιαεξ μας δίνει το άθροισμα των τιμών του AM2 + AM1 και τέλος το Ιβεις μας δίνει το AM1. 2) Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα σχήματος 4-3. Σχήμα

46 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 5 resistor (αντίσταση) και τοποθετήστε τα στο χώρο εργασίας και θέστε τις τιμές για R1=68ohm, R2=150ohm, R3=470ohm, R4=1500ohm και R5=4700ohm. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε ένα battery και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας για να αλλάξετε την τιμή κάντε διπλό κλικ πάνω του και στο πεδίο voltage βάλτε την τιμή 10 V Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. Αφού φτιάξατε το κύκλωμα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 4.2 I1(mA) 18,14 IΑεις(mA) I2(mA) 8,22 IΒεξ(mA) 7.71 I3(mA) 18,65 Rολ(ohm) I4(mA) I5(mA) Iολ(mA) 26,36 Για να πάρετε τις τιμές πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην παρακάτω καρτέλα: 45

47 Για να βρείτε το Rολ στη θέση της πηγής τοποθετήστε ένα ωμόμετρο όπως στο παρακάτω σχήμα: Σχήμα 4-4 Για να πάρετε το ωμόμετρο επιλέγετε από την βιβλιοθήκη Meters το ohmmeter και το βάζετε στο κύκλωμα στη θέση της πηγής τάσης στη συνέχεια από το μενού Analysis επιλέγετε DC Analysis Table of DC results. Εμφανίζεται η τιμή του ωμομέτρου στην παρακάτω καρτέλα: 46

48 Για να βρείτε το Ιολ το Ιαεξ και το Ιβεις θα τοποθετήσετε στο κύκλωμα του σχήματος αμπερόμετρα όπως στο παρακάτω σχήμα: Από το μενού Analysis επιλέγετε DC Analysis Table of DC results να πάρετε τις τιμές των αμπερομέτρων, την τιμή του Ιολ μας δίνει το AM1, την τιμή του Ιαεις πάλι μας δίνει το AM 1 και τέλος το Ιβεξ μας δίνει το AM2. 47

49 ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ KIRCHOFF Σύμφωνα με τον δεύτερο κανόνα του Kirchhoff, κατά μήκος οποιασδήποτε κλειστής διαδρομής πάνω σε ένα συγκεντρωμένο κύκλωμα, το αλγεβρικό άθροισμα των τάσεων κατά μήκος της διαδρομής αυτής είναι μηδέν σε κάθε χρονική στιγμή. Ο δεύτερος κανόνας του Kirchhoff πηγάζει από την Αρχή της Διατήρησης της Ενεργείας, όπως αυτή βρίσκει εφαρμογή στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Η συνοπτική μαθηματική διατύπωση του κανόνα των βρόχων του Kirchhoff για έναν βρόχο που περιλαμβάνει Ν στοιχεία είναι: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1) Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα του σχήματος 5-1. Σχήμα 5-1 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος: 48

50 Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 4 resistor (αντίσταση) και τοποθετήστε τα στο χώρο εργασίας και θέστε τις τιμές για R1=68ohm, R2=150ohm, R3=470ohm R4=1500ohm. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 2 battery και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας αλλάξτε την τιμή του πρώτου στα 10 V και του δευτέρου στα 15V. Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. Αφού φτιάξατε το κύκλωμα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 5.1 VR1(V) VR2(V) VR3(V) VR4(V) I1(mA) I2(mA) I3 (ma) I4 (ma) Παρακάτω είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να πάρετε τις τιμές: Για να πάρετε τις τιμές πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην παρακάτω καρτέλα: 49

51 2) Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα του σχήματος 5-2. Σχήμα 5-2 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος: Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 5 resistor (αντίσταση) και τοποθετήστε τα στο χώρο εργασίας και θέστε τις τιμές για R1=68ohm, R2=150ohm, R3=470ohm R4=1500ohm και R5=4700ohm. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 2 battery και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας για να αλλάξετε την τιμή του πρώτου στα 10 V και του δεύτερου στα 15V. Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. Αφού φτιάξατε το κύκλωμα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 5.2 VR1(V) VR2(V) VR3(V) VR4(V) VR5(V) I1(mA) I2(mA) I3(mA) I4(mA) I5(mA)

52 Παρακάτω είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να πάρετε τις τιμές: Για να πάρετε τις τιμές πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. 51

53 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑ ΥΠΕΡΘΕΣΕΩΣ Το θεώρημα της υπέρθεσης για τα γραμμικά κυκλώματα, λέει ότι: Σε οποιοδήποτε γραμμικό κύκλωμα με αντιστάσεις το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από μια ανεξάρτητες πηγές, το ρεύμα η ή τάση ενός στοιχείου του κυκλώματος ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των ρευμάτων ή των τάσεων αντίστοιχα, στο στοιχείο αυτό, τα οποία θα οφείλονταν σε κάθε μια πηγή ξεχωριστά αν αυτή δρούσε μονή της στο κύκλωμα και όλες οι άλλες είχαν αντικατασταθεί με βραχυκύκλωμα (πηγή τάσης) ή ανοιχτό κύκλωμα (πηγή ρεύματος). ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1) Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα του σχήματος 6-1. Σχήμα 6-1 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος: 52

54 Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 5 resistor (αντίσταση) και τοποθετήστε τα στο χώρο εργασίας και θέστε τις τιμές για R1=68ohm, R2=150ohm, R3=470ohm R4=1500ohm και R5=4700ohm. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 2 battery και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας αλλάξτε την τιμή του πρώτου στα 15V και του δεύτερου στα 10V. Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. Αφού φτιάξατε το κύκλωμα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 6.1 VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 I1 I2 I3 I4 I Για να πάρετε τις τιμές πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results 53

55 2) Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα του σχήματος 6-2. Σχήμα 6-2 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος: Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 5 resistor (αντίσταση) και τοποθετήστε τα στο χώρο εργασίας και θέστε τις τιμές για R1=68ohm, R2=150ohm, R3=470ohm R4=1500ohm και R5=4700ohm. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 1 battery και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας αλλάξτε την τιμή του στα 15V. Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. Αφού φτιάξατε το κύκλωμα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 6.2 VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 I1 I2 I3 I4 I

56 για να πάρετε τις τιμές πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. 3) Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα του σχήματος 6-3. Σχήμα 6-3 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος: 55

57 Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 5 resistor (αντίσταση) και τοποθετήστε τα στο χώρο εργασίας και θέστε τις τιμές για R1=68ohm, R2=150ohm, R3=470ohm R4=1500ohm και R5=4700ohm. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 1 battery και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας αλλάξτε την τιμή του στα 10V. Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. Αφού φτιάξατε το κύκλωμα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 6.3 VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 I1 I2 I3 I4 I Για να πάρετε τις τιμές πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. 56

58 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ THEVENIN ΚΑΙ NORTON Θεώρημα Thevenin. Σε οποιοδήποτε γραμμικό κύκλωμα Σχ.1α, που μπορεί να περιέχει ανεξάρτητες πηγές (τάσης, ρεύματος) και εξαρτημένες πηγές, ο υπολογισμός της τάσης στα άκρα κάποιου στοιχείου ή ο υπολογισμός του ρεύματος που το διαρρέει, μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του Θεωρήματος Thevenin. Το πολύπλοκο γραμμικό κύκλωμα, μπορεί να αντικατασταθεί από ένα απλό κύκλωμα που θα περιέχει μία πηγή τάσης, που ονομάζεται τάση Thevenin (V th ) ή τάση ανοικτοκύκλωσης (V oc ), σε σειρά με μια αντίσταση που ονομάζεται αντίσταση Thevenin (R th ) Σχ.1β. Το απλό αυτό κύκλωμα ονομάζεται ισοδύναμο Thevenin. Σχήμα 7-1 Θεώρημα Norton. Σε πολύπλοκο γραμμικό κύκλωμα Σχ.2α, αν αντί για την (V th ) υπολογίσουμε το ρεύμα βραχυκύκλωσης (I SC ) και την (R th ), τότε το αρχικό μας κύκλωμα μπορεί να αντικατασταθεί από ένα απλούστερο κύκλωμα που θα περιέχει μία πηγή ρεύματος με τιμή όση και το ρεύμα βραχυκύκλωσης και παράλληλα την (R th ) Σχ.2β. Το απλό αυτό κύκλωμα ονομάζεται ισοδύναμο Norton. Σχήμα

59 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1) Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα του σχήματος 7-1 Σχήμα 7-1 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος: Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 5 resistor(αντίσταση) και τοποθετήστε τα στο χώρο εργασίας και θέστε τις τιμές για R1=68ohm, R2=150ohm, R3=470ohm R4=1500ohm και R5=4700ohm. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 1 battery και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας αλλάξτε την τιμή του στα 20V. Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. Αφού φτιάξετε το κύκλωμα βρείτε τις τάσεις και τα ρεύματα στα φορτία: Πίνακας 7.1 IRL1=2,89 ma VRL1=13.59V IRL2=8,42 ma VRL2=12,63V Για να βρείτε το IRL1 και το VRL1 στη θέση του R5 θα τοποθετήσετε μια αντίσταση με όνομα RL1 και θα το θέσετε RL1=4.7Κ Στη συνέχεια θα πάτε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results για να δείτε τις τιμές όπως φαίνονται και στη παρακάτω καρτέλα: 58

60 Θα κάνετε το ίδιο και για το RL2 όπου η τιμή του θα είναι RL2=1,5 Κ για να πάρετε τις τιμές VRL2 και IRL2 θα πάτε πάλι στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Για να βρείτε το ισοδύναμο κατά Thevenin του αρχικού κυκλώματος θα κάνετε τα παρακάτω βήματα: 59

61 Θα διαγράψετε την πηγή. Θα διαγράψετε την R5 και στη θέση της θα τοποθετήσετε ένα ωμόμετρο. Όπως φαίνετε παρακάτω: Η τιμή του ωμομέτρου είναι η τιμή του RTH και για να την πάρετε θα πάτε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Για βρείτε το VTH στη θέση του R5 στο αρχικό σχήμα θα τοποθετήσετε ένα βολτόμετρο, όπως φαίνετε παρακάτω: 60

62 Η τιμή του βολτομέτρου είναι η τιμή του VTH και για να την πάρετε θα πάτε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Άρα το VTH=14,09 Vκαι το RTH=173,03 ohm. Αφού βρήκατε το ισοδύναμο κατά Thevenin μετρήστε πάλι διαδοχικά τα ρεύματα και τις τάσεις των φορτίων RL1 και RL2. 61

63 Επειδή οι τιμές του αρχικού σχήματος με τις τιμές που πήρατε από το ισοδύναμο κατά Thevenin είναι ίδιες άρα ισχύει το θεώρημα κατά Thevenin. Πίνακας 7.2 IRL1=2,87 ma IRL2=8,37 ma VRL1=13.59V VRL2=12,55V 2) Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα του σχήματος 7 2 Σχήμα

64 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος: Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 5 resistor(αντίσταση) και τοποθετήστε τα στο χώρο εργασίας και θέστε τις τιμές για R1=68ohm, R2=150ohm, R3=470ohm R4=1500ohm και R5=4700ohm. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 1 battery και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας αλλάξτε την τιμή του στα 20V. Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. Αφού φτιάξετε το κύκλωμα βρείτε τις τάσεις και τα ρεύματα στα φορτία: Πίνακας 7.3 IRL1= 4,1mA VRL1=19,26V IRL2= 11,89mA VRL2=17,84V Για να βρείτε το IRL1 και το VRL1 στη θέση του R5 θα τοποθετήσετε μια αντίσταση με όνομα RL1 και θα το θέσετε RL1=4.7Κ Στη συνέχεια θα πάτε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results για να δείτε τις τιμές όπως φαίνονται και στη παρακάτω καρτέλα: 63

65 Θα κάνετε το ίδιο και για το RL2 όπου η τιμή του θα είναι RL2=1,5 Κ για να πάρετε τις τιμές VRL2 και IRL2 θα πάτε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Για να βρείτε το ισοδύναμο κατά Thevenin του αρχικού κυκλώματος θα κάνετε τα παρακάτω βήματα: Θα διαγράψετε την πηγή. Θα διαγράψετε την R5 και στη θέση της θα τοποθετήσετε ένα ωμόμετρο. Όπως φαίνετε παρακάτω: 64

66 Η τιμή του ωμόμετρου είναι η τιμή του RTH και για να την πάρετε θα πάτε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Για βρείτε το VTH στη θέση του R5 στο αρχικό σχήμα θα τοποθετήσετε ένα βολτόμετρο όπως φαίνετε παρακάτω: 65

67 Η τιμή του βολτομέτρου είναι η τιμή του VTH και για να την πάρετε θα πάτε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Άρα το VTH=19,13 Vκαι το RTH=178,76 ohms Αφού βρήκατε το ισοδύναμο κατά Thevenin μετρήστε πάλι διαδοχικά τα ρεύματα και τις τάσεις των φορτίων RL1 και RL2. 66

68 Επειδή οι τιμές του αρχικού σχήματος με τις τιμές που πήρατε από το ισοδύναμο κατά Thevenin είναι ίδιες άρα ισχύει το θεώρημα κατά Thevenin. Πίνακας 7.2 IRL1=2,87 ma IRL2=8,37 ma VRL1=13.59V VRL2=12,55V 67

69 ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ Κόμβος ονομάζεται ένα σημείο το οποίο είναι κοινό σε δύο ή περισσότερα στοιχεία του κυκλώματος. Ένας κόμβος λέγεται κύριος κόμβος όταν τρία ή περισσότερα στοιχειά του κυκλώματος είναι ενωμένα σε αυτόν. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1) Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα του σχήματος 8-1. Σχήμα 8-1 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος: Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 5 resistor(αντίσταση) και τοποθετήστε τα στο χώρο εργασίας και θέστε τις τιμές για R1=68ohm, R2=150ohm, R3=470ohm και R4=1500ohm. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 2 battery και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας αλλάξτε την τιμή του πρώτου στα 15 V και του δευτέρου στα 10V. Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. 68

70 Αφού φτιάξατε το κύκλωμα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 8.1 VR1(V) VR2(V) VR3(V) VR4(V) VR5(V) IR1(mA) IR2(mA) IR3(mA) IR4(mA) IR5(mA) Παρακάτω είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να πάρετε τις τιμές: Για να πάρετε τις τιμές πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην παρακάτω καρτέλα: Για να βρείτε την τάση V1 θα πρέπει να διαγράψετε τις αντιστάσεις R3 και R4 καθώς και την πηγή των 10V και να τοποθετήσετε ένα βολτόμετρο όπως στο σχήμα

71 Σχήμα 8-2 Για να πάρετε την τιμή του βολτόμετρου πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην παρακάτω καρτέλα: Για να βρείτε την τάση V2 θα πρέπει να διαγράψετε τις αντιστάσεις R1 και R5 καθώς και την πηγή των 15V και να τοποθετήσετε ένα βολτόμετρο όπως στο σχήμα

72 Σχήμα 8-3 Για να πάρετε την τιμή του βολτόμετρου πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην παρακάτω καρτέλα: 71

73 ΑΣΚΗΣΗ ΙΣΧΥΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ενέργεια που δαπανάται στη μονάδα του χρόνου καλείται ισχύς P (power) και μετριέται σε Watt. Για ένα οποιοδήποτε στοιχείο η ισχύς που προσφέρει ή καταναλώνει είναι ίση με το γινόμενο της διαφοράς δυναμικού στα άκρα του και της έντασης του ρεύματος που το διαρρέει. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει απλά από τον ορισμό της ισχύος, της διαφοράς δυναμικού και της έντασης του ρεύματος ως εξής: P=V I Όταν η πηγή αποδίδει ισχύ στο κύκλωμα η ισχύς έχει θετικό πρόσημο ενώ όταν απορροφά έχει αρνητικό πρόσημο Τα ενεργά στοιχεία προσφέρουν ισχύ ενώ τα παθητικά στοιχεία καταναλώνουν ισχύ. Η ισχύς που δαπανάται θεωρούμε πως είναι πάντα θετική. Όταν ένα στοιχείο παράγει έργο τότε τα φορτία κινούνται από χαμηλότερο σε υψηλότερο δυναμικό. Αντίθετα σε ένα παθητικό στοιχείο τα φορτία κινούνται από το υψηλότερο στο χαμηλότερο δυναμικό. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1) Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα του σχήματος 9-1. Σχήμα

74 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος: Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 5 resistor (αντίσταση) και τοποθετήστε τα στο χώρο εργασίας και θέστε τις τιμές για R1=68ohm, R2=150ohm, R3=470ohm R4=1500ohm και R5=4700ohm. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 2 battery και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας αλλάξτε την τιμή του πρώτου στα 20 V και του δευτέρου στα 8V. Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. Αφού φτιάξατε το κύκλωμα συμπληρώστε τους παρακάτω πίνακες: Πίνακας 9.1 Ι1(mA) Ι2(mA) Ι3(mA) Ι4(mA) Ι5(mA) 47,25 11,54 35,72 10,04 1,5 VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 3,21 1,73 16,79 15,06 7,06 Για να πάρετε τις τιμές πηγαίνετε στο μενού Analysis επιλέξτε DC Analysis Table of DC results. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην παρακάτω καρτέλα: 73

75 Για να βρείτε την ισχύ που καταναλώνουν οι αντιστάσεις και την συνολική ισχύ θα χρησιμοποιήσετε το Wattmeter από την καρτέλα meters. Επίσης να βρείτε ποια πηγή απορροφά και ποια αποδίδει. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η συνδεσμολογία των βατόμετρων για να βρείτε ποια πηγή απορροφά και ποια αποδίδει ισχύ. Για να δείτε τις τιμές θα πατήσετε το DC -> Η πηγή των 20V αποδίδει ισχύ διότι έχει θετικό πρόσημο ενώ η πηγή των 8V απορροφά επειδή έχει αρνητικό πρόσημο. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η συνδεσμολογία τον βατόμετρων και η ισχύς που καταναλώνουν οι αντιστάσεις R1 και R5. 74

76 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η συνδεσμολογία τον βατόμετρων και η ισχύς που καταναλώνουν οι αντιστάσεις R2 και R3. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η συνδεσμολογία του βατόμετρου και η ισχύς που καταναλώνει η αντίσταση R4 75

77 ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΑΣΗΣ Χαρακτηριστικό των RC κυκλωμάτων είναι η σταθερά χρόνου τ που είναι ίσο με το γινόμενο των τιμών της αντίστασης και του πυκνωτή τ=rc. Aν η διάρκεια του παλμού εισόδου είναι μεγαλύτερη η ίση από το πενταπλάσιο του της τιμής της σταθεράς χρόνου τότε ο πυκνωτής στο κύκλωμα φορτίζεται και εκφορτίζεται πλήρως. Σχήμα 10-1.: α) Φόρτιση β) Εκφόρτιση Είναι γνωστό ότι η σταθερά χρόνου ενός RC κυκλώματος είναι ίση με τον χρόνο που απαιτείται για να φορτιστεί ο πυκνωτής, ώστε να φθάσει στο 63% της τάσης της βηματικής εισόδου ή να εκφορτισθεί, ώστε να μειωθεί η τάση του κατά 63% της αρχικής. Τότε, η σταθερά χρόνου τ είναι ίση με τον αριθμό των οριζόντιων υποδιαιρέσεων που αντιστοιχεί σε αριθμό κατακόρυφων υποδιαιρέσεων ίσο με το 63% του αριθμού των συνολικών. Μετατόπιση Φάσης 76

78 Ο πυκνωτής με την αντίσταση έχουν διαφορά φάσης Η τάση στα άκρα της αντίστασης V R προηγείται της τάσης εισόδου V S, ενώ η τάση στα άκρα του πυκνωτή VC έπεται της εισόδου. Η διαφορά φάσης σε ένα RC κύκλωμα είναι μια γωνία μεταξύ Σχήμα 10-2 διαφορά φάσης Η διαφορά φάσης μεταξύ εισόδου και εξόδου δίνεται από τις σχέσεις Σχήμα 10-3 Διαφορά φάσης

79 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1) Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα σχήματος Σχήμα 10-1 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος: Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 1 resistor(αντίσταση) και τοποθετήστε τα στο χώρο εργασίας και θέστε την τιμή του στα για R1=47000ohm Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 1 battery και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας αλλάξτε την τιμή του στα 20 V Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 1 switch και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 1 capacitor και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας και θέστε την τιμή του στα για C=470u. Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. Αφού φτιάξατε το κύκλωμα συμπληρώστε τους χρόνους φόρτισης και εκφόρτισης. 78

80 Για να δείτε τον χρόνο φόρτισης θα πάτε στο μενού Τ&Μ -> Oscilloscope και μόλις εμφανιστεί ο εικονικός παλμογράφος το πεδίο TIME/div θα βάλετε την τιμή 10, στο Volts/Div θα βάλετε την τιμή 5 στο position θα βάλετε την τιμή -10 και θα πατήσετε Run και Store. Στη συνέχεια θέστε τον διακόπτη στη θέση 1 όταν θα βρίσκετε ο διακόπτης στη θέση 1 θα εμφανιστεί στον παλμογράφο η καμπύλη της φόρτισης όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα: 100% 63% τ 10 sec κάθε τετραγωνάκι Φ όρτιση = 5*(2,2)*10=110sec Τ θεωριτικο =5*R*C=5*47000*( )=110.45sec Για να δείτε τον χρόνο εκφόρτισης θα πατήσετε Erase και στη συνέχεια Run και θα θέσετε τον διακόπτη στη θέση 2. 79

81 100% 37% τ Τ Εκφόρτιση = 5*(2,1)*10=105sec Τ θεωριτικο =5*R*C=5*47000*( )=110.45sec 2) Σχεδιάστε στο TINA PRO το κύκλωμα σχήματος Σχήμα

82 Παρακάτω δίνονται τα βήματα για την σχεδίαση του κυκλώματος: Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 1 resistor(αντίσταση) και τοποθετήστε τα στο χώρο εργασίας και θέστε την τιμή του στα για R1=10000ohm. Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 1 Voltage Generator και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας αλλάξτε την τιμή του στα 4 V p-p για να αλλάξετε θα κάνετε διπλό κλικ πάνω του θα επιλέξετε το signal μόλις εμφανιστούν οι τελίτσες θα πατήσετε πάνω τους και στο πεδίο Amplitude θα βάλετε 4. Επίσης θα διαλέξετε την sinusoidal όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: Από την βιβλιοθήκη basic επιλέξτε 1 capacitor και τοποθετήστε το στο χώρο εργασίας και θέστε την τιμή του στα για C=100nF. Τέλος συνδέστε τα όλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. Αφού φτιάξετε το κύκλωμα να βρείτε με την γεννήτρια την συχνότητα στην οποία παρατηρείται διαφορά φάσης της τάσης επάνω στον πυκνωτή σε σχέση με την τάση της γεννήτριας ιση με 45μοιρες. Για να βρείτε λοιπόν την συχνότητα θα αλλάζετε την τιμή της συχνότητας της γεννήτριας, θα κάνετε διπλό κλικ στην γεννήτρια θα επιλέξετε το πεδίο signal και θα 81

83 πατήσετε τις τελίτσες, μόλις εμφανιστεί η καρτέλα θα αλλάζετε την τιμή του πεδίο Frequency και θα παρατηρείτε κάθε φορά την διαφορά φάσης των δυο σημάτων στον παλμογράφο. Για να εμφανιστεί ο εικονικός παλμογράφος, θα πάτε στο μενού Τ&Μ -> Oscilloscope και μόλις εμφανιστεί ο εικονικός παλμογράφος στο πεδίο TIME/div θα βάλετε την τιμή 2m, στο Channel θα διαλέξετε Osc1_Ch2 και θα πατήσετε Run. Μόλις εμφανιστούν τα σήματα θα πατήσετε το Stop και στη συνέχεια, στην περιοχή Data την δεξιά εικόνα για να εμφανιστεί η γραφική παράσταση 82

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος» 5 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος» 5 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διδασκαλία, Σύνδεσης αντιστατών παράλληλα, με Εργαστήριο Κατασκευής Κυκλωμάτων Συνεχούς Ρεύματος, Physics Education Technology (PhET), University of 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

- Η ισοδύναμη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση με τη τάση ανοικτού κυκλώματος VAB.

- Η ισοδύναμη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση με τη τάση ανοικτού κυκλώματος VAB. ΘΕΩΡΗΜΑ THEVENIN Κάθε γραμμικό ενεργό κύκλωμα με εξωτερικούς ακροδέκτες Α, Β μπορεί να αντικατασταθεί από μια πηγή τάση V (ή VT) σε σειρά με μια σύνθετη αντίσταση Z (ή ZT), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 1.1 Μεθοδολογία σχεδίασης...25 1.2 Η διαδικασία της σχεδίασης...26 1.3 ηµιουργικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΣΚΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α Α1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα Περιεχόµενα Κεφαλαίου 26 Ηλεκτρεγερτική Δύναµη (ΗΕΔ) Αντιστάσεις σε σειρά και Παράλληλες Νόµοι του Kirchhoff Σειριακά και Παράλληλα EMF-Φόρτιση Μπαταρίας Κυκλώµατα RC Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

To Microsoft Excel XP

To Microsoft Excel XP To Microsoft Excel XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Excel XP είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις μεγάλους πίνακες, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με αριθμούς, ακόμα και να φτιάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - - Ενότητα 4 η (Συστηματική μελέτη και ανάλυση κυκλωμάτων με τις μεθόδους των βρόχων και κόμβων. Θεωρήματα κυκλωμάτωνthevenin, Norton, επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδάκια με τη LOGO

Παιχνιδάκια με τη LOGO Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Χ.Γ.ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλμογράφος είναι το πιο πολύπλοκο όργανο που θα συναντήσει ένας φοιτητής στα εργαστήρια ηλεκτρισμού. Η πλήρης εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Πειραματική Διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: Σχήμα 1 : Η πειραματική συσκευή για τη μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 05 ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Αντικείμενο της άσκησης αυτής είναι η μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ δύο κυματομορφών τάσης σε ένα κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0.

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0. Α. Δροσόπουλος 6 Ιανουαρίου 2010 Περιεχόμενα 1 Κυκλώματα πρώτης τάξης 2 1.1 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RC πρώτης τάξης.................................. 2 1.2 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RL πρώτης τάξης...................................

Διαβάστε περισσότερα

Google Map Χάρτες στο διαδίκτυο

Google Map Χάρτες στο διαδίκτυο Google Map Χάρτες στο διαδίκτυο Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Google Maps είναι ένας online διαδραστικός χάρτης του κόσμου. Σε αυτό θα βρείτε χάρτες από τις περισσότερες χώρες και πόλεις του κόσμου παρουσιασμένους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL Η γλώσσα περιγραφής υλικού (harware description language) VHDL είναι μια γλώσσα με την οποία μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου Αυτοματισμός PLC Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός Γ. Παπαλάμπρου Άσκηση 3. Τυπικό διάγραμμα συστήματος συναγερμού με οπτικο-ακουστικό σήμα* Το σύστημα παρουσιάζεται σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 1. Δημιουργία Πίνακα 1.1 Εισαγωγή μετρήσεων και υπολογισμός πράξεων Έστω ότι χρειάζεται να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης 8 Εργαστηριακές Ασκήσεις Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής 2014 Εργαστηριακές Ασκήσεις Ψηφιακής Σχεδίασης 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1. Εγκατάσταση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Η εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού (που αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό e-mail σας) πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές οδηγίες για την δημιουργία μεγάλων αρχείων τηλεφωνικών καταλόγων στο Bulk sms system:

Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές οδηγίες για την δημιουργία μεγάλων αρχείων τηλεφωνικών καταλόγων στο Bulk sms system: Αγαπητέ πελάτη, Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές οδηγίες για την δημιουργία μεγάλων αρχείων τηλεφωνικών καταλόγων στο Bulk sms system: Τα αρχεία που υποστηρίζει το σύστημα είναι αρχεία κειμένου (.txt) &

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Android Studio για Windows

Android Studio για Windows Android Studio για Windows 1. Οδηγίες Εγκατάστασης: 1. Κατεβάστε το Android Studio από εδώ (τελευταία έκδοση 0.4.6, 496 MB): http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html 2. Εγκαταστήστε το αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε το όργανο DIGIAIR db. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν τη χρήση και τη συντήρηση του οργάνου. Όλες οι πληροφορίες της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ, Ν. ΧΑΣΤΑΣ, Θ. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σ. ΜΑΝΕΣΗ Β. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ. ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

M files RCL Κυκλώματα

M files RCL Κυκλώματα M files RCL Κυκλώματα Στο MATLAB γράφουμε τις δικές μας εντολές και προγράμματα μέσω αρχείων που καλούνται m-files. Έχουν το επίθεμα.m π.χ compute.m Υπάρχουν δύο είδη m-files: τα αρχεία script (script

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή Ιπτάμενες Μηχανές Οδηγός για το Μαθητή Το ελικόπτερο Αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιλέξτε «Έναυσμα». Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade One version 1.1

ZTrade One version 1.1 ZTrade One version 1.1 Περιεχόμενα 1. Πλοήγηση 2. Κατάσταση Εφαρμογής 3. Λίστα Μετοχών 4. Χαρτοφυλάκια 5. Ξένοι Δείκτες 6. Τεχνική Ανάλυση 7. Ειδοποιήσεις 8. Ρυθμίσεις 1. Πλοήγηση Η εφαρμογή οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S Πλήκτρα IN - Κοντινή ανάλυση. Πατώντας το βλέπετε µία µικρότερη περιοχή του χάρτη µε περισσότερη λεπτοµέρεια, αυξάνει την κλίµακα. ΟUT - Μακρινή ανάλυση.

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) (ΚΕΦ 26)

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) (ΚΕΦ 26) ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) (ΚΕΦ 26) ΒΑΣΗ για την ΑΝΑΛΥΣΗ: R = V/I, V = R I, I = V/R (Νόμος Ohm) ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: Αντίσταση συρμάτων και Aμπερομέτρου (A) =, ενώ του Βολτομέτρου (V) =. Εάν η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα