Η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας EXALCO μέλος του ομίλου ALBIO HOLDINGS A.E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας EXALCO μέλος του ομίλου ALBIO HOLDINGS A.E."

Transcript

1 Η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρίας EXALCO μέλος του ομίλου ALBIO HOLDINGS A.E. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών : LOGISTICS Πανεπιστήμιο Πειραιώς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πειραιάς 2005 Δέμη Χρυσάνθη Τμήμα: Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιάς 2005

2 Περιεχόμενα: Πρόλογος Μέρος 1 1.Ορισμοί στρατηγικής Στρατηγική ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος Στρατηγική ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος Μέρος 2 ALBIO HOLDINGS SA Προφίλ, Δραστηριότητες Πορεία της Εταιρίας Οργανόγραμμα..23 Στόχοι και Προοπτικές Ανθρώπινο Δυναμικό -Τίτλοι σπουδών Προϋπηρεσία Επιμορφωτικά σεμινάρια Δίκτυο Πωλήσεων Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών.32 Ενοποιημένα αποτελέσματα των χρήσεων 2002 και EXALCO Γενικά Ανάλυση εξωτερικού μάκρο περιβάλλοντος Ανάλυση εξωτερικού μίκρο περιβάλλοντος Ανάλυση κύριων λειτουργιών EXALCO Ανάλυση υποστηρικτικών λειτουργιών EXALCO Αποστολή Όραμα Αρχές Συμπεράσματα...48 Βιβλιογραφία...49

3 2 Πρόλογος Η παρούσα εργασία, διαχωρίζεται σε δύο κύρια μέρη: Στο πρώτο θεωρητικό μέρος, παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμοί της έννοιας της στρατηγικής διοίκησης καθώς και οι διαστάσεις που μπορεί να έχει αυτή. Στη συνέχεια παραθέτονται θεωρητικά μοντέλα ανάλυσης του στρατηγικού εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης με κύριο γνώμονα το Πλαίσιο των πέντε δυνάμεων του Michael Porter (Harvard Business School) καθώς και την θεωρία της Αλυσίδας Αξίας ( Value Chain) Στο δεύτερο μέρος, ακολουθεί case study ανάλυσης της επιτυχημένης πορείας και στρατηγικής της εταιρίας EXALCO μέλος του ομίλου ALBIO HOLDINGS.Πιο συγκεκριμένα, θα ακολουθήσει παρουσίαση του ομίλου ALBIO HOLDINGS και ειδικότερη ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και της αλυσίδας αξίας της εταιρίας EXALCO βάση των θεωρητικών μοντέλων που έχουν προηγηθεί. Στο τέλος παρουσιάζονται συμπεράσματα του case study για την εταιρία EXALCO. Η έρευνα για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στην εταιρία EXALCO, έχει διεξαχθεί μέσο προσωπικών συνεντεύξεων στελεχών της εταιρίας.

4 3 Ευχαριστώ θερμά, τον επιβλέποντα καθηγητή μου Κύριο Νίκο Μπλέσιο, τον Διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών του Ομίλου Albio Holdings Α.Ε. Κύριο Γιώργο Παπαγεωργίου, τους γονείς και την αδερφή μου Κατερίνα

5 4 Ορισμοί στρατηγικής ( συνοπτική αναφορά ) Στρατηγική κατά Porter είναι η τοποθέτηση της επιχείρησης στο περιβάλλον της. Γιατί είναι αναγκαία η στρατηγική: Η Στρατηγική θέτει κατευθύνσεις Η Στρατηγική υποστηρίζει τη λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων Η Στρατηγική συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει δραστηριότητες Η Στρατηγική ορίζει την επιχείρηση και θέση της μέσα στον ανταγωνισμό Η Στρατηγική μειώνει την αβεβαιότητα Η Στρατηγική μπορεί να δώσει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Η Στρατηγική μπορεί να είναι : Προγραμματισμένη Αναδυόμενη ( οι αποφάσεις λαμβάνονται και διαμορφώνονται διαχρονικά ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούνε ) Επιβαλλόμενη ( εξαναγκασμός επιλογής μιας συγκεκριμένης Στρατηγικής από εξωτερικούς παράγοντες. Κατά τον Henry Mintzberg η στρατηγική αναλύεται σε περισσότερες από μια διαστάσεις: σχέδιο ( plan ), τέχνασμα ( ploy ), υπόδειγμα ( pattern ), τοποθέτηση ( position ), προοπτική ( perspective ) Η στρατηγική ως σχέδιο προμελετημένο έχει σκοπό τον έλεγχο των στόχων που έχουν τεθεί και θα πραγματοποιηθούν. Επίσης σκοπό έχει την πρόληψη γεγονότων και τον επηρεασμό προς επιθυμητή κατεύθυνση. Η στρατηγική μπορεί να πάρει τη μορφή τεχνάσματος ώστε μέσο ενός εξειδικευμένου σχεδίου να έχει στόχο την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Η διάσταση της στρατηγικής ως υπόδειγμα δίνει έμφαση στην πρακτική έννοια του όρου και τη εξετάζει από την πλευρά των πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων. Η στρατηγική ως τοποθέτηση απαντά στο ερώτημα για το ποια θέματα πρέπει να καλύπτει η στρατηγική μιας επιχείρησης. Κατά τον Mintzberg οι τακτικές καθορίζουν τις λεπτομέρειες ενώ η στρατηγική θέτει τις γενικές γραμμές. Τέλος η έννοια της στρατηγικής ως προοπτική αναφέρεται στην ιδεολογία της επιχείρησης. Τον τρόπο δηλαδή που αντιλαμβάνεται η επιχείρηση το περιβάλλον της και το πως λειτουργεί μέσα σε αυτό. Κατά τον Mintzberg, οι παραπάνω διαστάσεις της στρατηγικής δεν συγκρούονται, αλλά συσχετίζονται.

6 5 Στρατηγική Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Οι επιχειρήσεις σήμερα, και περισσότερο από κάθε άλλη εποχή αντιμετωπίζουν καταιγιστικές αλλαγές προερχόμενες από το εξωτερικό περιβάλλον τους. Οι αλλαγές αυτές στο εξωτερικό περιβάλλον, πρέπει να αναγνωριστούν να εκτιμηθούν ποσοτικά και ποιοτικά και ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό της στρατηγικής τους. Πολλές από τις καθιερωμένες επιχειρήσεις όταν βρεθούν αντιμέτωπες με μεγάλες αλλαγές στο εξωτερικό τους περιβάλλον, είτε αδυνατούν να αντιδράσουν, είτε αντιδρούν με λανθασμένο τρόπο. Για τους παραπάνω λόγους,έχουν αναπτυχθεί τεχνικές με τη βοήθεια των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να διερευνήσουν αποτελεσματικά τις αλλαγές που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και να αποφύγουν πιθανά προβλήματα. Το Εξωτερικό περιβάλλον διαχωρίζεται σε δύο συνιστώσες: το ευρύτερο μάκροπεριβάλλον ( το οποίο επηρεάζει μια επιχείρηση καθώς και άλλες που λειτουργούν στην ίδια πχ. χώρα ή ένωση χωρών ) και το μίκρο περιβάλλον ( δηλαδή τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση ). Για την ανάλυση του μάκρο περιβάλλοντος, αποτελεσματική μέθοδο αποτελεί η PEST-DG.Η μέθοδος αυτή, αναφέρεται στην ανάλυση των διαστάσεων του ευρύτερου περιβάλλοντος : α) πολιτικό,β)οικονομικό,γ)κοινωνικό,δ)τεχνολογικό,ε)δημογραφικό,στ)παγκόσμιο Political Economic Social Technological Demographic Global Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται συνοπτικά η ανάλυση του ευρύτερου μακροπεριβάλλοντος μιας Επιχείρησης:

7 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Επιτόκιο Προσφορά χρήματος Πληθωριστικές τάσεις Επίπεδο ανεργίας Έλεγχοι μισθών τιμών Υποτίμηση/ Ανατίμηση Διαθεσιμότητα και κόστος ενέργειας Διάθεση εισοδήματος ΠΟΛΙΤΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νομοθεσία κατά των μονοπωλίων Νόμοι για την προστασία του περιβάλλοντος Φορολογία Ειδικά κίνητρα Κανονισμοί εξωτερικού εμπορίου Κυβερνητική σταθερότητα Νόμοι για τις προσλήψεις και τις προαγωγές ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ρυθμός αύξησης του πληθυσμού Κατανομή του πληθυσμού κατά ηλικία Ρυθμός γεννήσεων Εκτιμώμενη μέση διάρκεια ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εθνική Δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη Δαπάνη της Βιομηχανίας για έρευνα και ανάπτυξη Εστίαση τεχνολογικών προσπαθειών Προστασία ευρεσιτεχνιών Νέα προϊόντα Πρόοδος στη μεταφορά Τεχνολογίας από το εργαστήριο στην αγορά Βελτίωση της παραγωγικότητας με αυτοματισμό ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αλλαγές στον τρόπο ζωής Καριέρα Δραστηριοποίηση των καταναλωτών Μετακίνηση του πληθυσμού ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νέες διεθνείς αγορές Υφιστάμενες αγορές που αλλάζουν Διεθνή πολιτικά δρώμενα Διεθνή χαρακτηριστικά αγορών

8 7 Παράλληλα με την ανάλυση του μάκρο - περιβάλλοντος, μια ολοκληρωμένη ανάλυση του ανταγωνιστικού μίκρο περιβάλλοντος της επιχείρησης, είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό και την διαμόρφωση άρτιας στρατηγικής. Αυτή η ανάλυση μπορεί να βοηθηθεί από διάφορες τεχνικές. Μια από τις πιο αποτελεσματικές είναι το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων που αναπτύχθηκε από τον καθηγητή του Harvard Business School, Michael Porter.Επίσης το υπόδειγμα ονομάζεται και δομική ανάλυση ενός κλάδου. Ανάλυση υποδείγματος των Πέντε Δυνάμεων του Porter. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης προσδιορίζεται από τις εξής δυνάμεις: 1. την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων 2. τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών της επιχείρησης 3. τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών της επιχείρησης 4. την απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα 5. την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις στον κλάδο Οι δυνάμεις αυτές προσδιορίζουν την ένταση και τη φύση του ανταγωνισμού στα πλαίσια ενός κλάδου αλλά και τις στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις. Μέσω της ανάλυσης των πέντε δυνάμεων η επιχείρηση συγκεντρώνει ένα σύνολο από βοηθητικά στοιχεία για το σχεδιασμό της στρατηγικής της. Προσδιορίζει τον τρόπο που η δομή του κλάδου στο οποίο δραστηριοποιείται επηρεάζει τον ανταγωνισμό, ο οποίος με τη σειρά του καθορίζει την κερδοφορία που μπορεί η επιχείρηση να πετύχει. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι παράγοντες που προσδιορίζουν τις 5 δυνάμεις του Porter. 1. Παράγοντες που προσδιορίζουν την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων Οικονομίες κλίμακας Απαιτήσεις σε κεφάλαια Κοστολογικά πλεονεκτήματα ανεξάρτητα από το μέγεθος Διαφοροποίηση προϊόντος Πρόσβαση στα κανάλια διανομής Νομικοί περιορισμοί Φόβος αντίδρασης από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις 2. Παράγοντες που προσδιορίζουν τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών της επιχείρησης Αριθμός προμηθευτών Μέγεθος και σημασία του αγοραστή Βαθμός διαφοροποίησης των προϊόντων του προμηθευτή Δυνατότητα υποκατάστασης των προϊόντων των προμηθευτών Δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης των προμηθευτών προς τα εμπρός

9 8 3. Παράγοντες που προσδιορίζουν τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών Μέγεθος του αγοραστή Αριθμός προμηθευτών Πληροφορίες για το κόστος της εταιρίας Ευαισθησία των αγοραστών στην τιμή Χαρακτηριστικά προϊόντος Κάθετη ολοκλήρωση των αγοραστών προς τα πίσω 4. Παράγοντες που προσδιορίζουν την απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα Ύπαρξη κοντινών υποκατάστατων Επίδραση της τιμής Τάση των καταναλωτών προς τα υποκατάστατα 5. Παράγοντες που προσδιορίζουν την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις στον κλάδο Ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς Χαρακτηριστικά ανταγωνιστών Υψηλά σταθερά κόστη και οικονομίες κλίμακας Προσπάθειες για αύξηση μεριδίου αγοράς Έλλειψη διαφοροποίησης στα προϊόντα Ύπαρξη υψηλών εμποδίων εξόδου Μια έκτη δύναμη στη δομική ανάλυση ενός κλάδου Τελευταία υποστηρίζεται πως το ανταγωνιστικό περιβάλλον μιας επιχείρησης μπορεί να προσδιορίζεται και από μια έκτη δύναμη: τα συμπληρωματικά προϊόντα (complementors). Θεωρούμε ότι δύο ή περισσότερα προϊόντα είναι συμπληρωματικά όταν το ένα χρειάζεται το άλλο για να λειτουργήσει ή απλώς να λειτουργήσει καλύτερα. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την επίδραση της έκτης δύναμης είναι: Ζήτηση για τα συμπληρωματικά προϊόντα. Όταν αυξάνεται η ζήτηση ενός προϊόντος, αυξάνεται και η ζήτηση του συμπληρωματικού του. Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις που τα παράγουν έχουνε κοινά συμφέροντα Επίδραση της τεχνολογίας. Πολλές φορές οι τεχνολογικές επιδράσεις έχουν σαν αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές και την ανατροπή υφιστάμενων σχέσεων ανάμεσα στα υπάρχοντα προϊόντα.

10 9 Το Πλαίσιο των ντε Δυνάμεων του Porter (Δομική Ανάλυση Ανταγωνισμού) ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Κίνδυνος εισόδου ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών νέων ανταγωνιστών ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Ανταγωνισμός μεταξύ μονάδων που υπάρχουν Διαπραγματευτική ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ δύναμη αγοραστών Απειλή από υποκατάστατα Κριτική και περιορισμοί του υποδείγματος των πέντε δυνάμεων ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ Παρά τη σπουδαιότητα του υποδείγματος συχνά υποστηρίζεται ότι έχει κάποιες αδυναμίες και ελλείψεις. Έχει χαρακτηριστεί ως στατικό. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η κύρια χρησιμότητά του εντοπίζεται στην περιγραφή του περιβάλλοντος και όχι στην πρόβλεψη του. Όλοι οι κλάδοι, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο χαρακτηρίζονται από σταδιακές ή απότομες αλλαγές, που επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ένας τρόπος να προβλεφθούν οι αλλαγές είναι να εξετάσουμε σε ποιο σημείο του κύκλου ζωής βρίσκεται ο κλάδος.η ένταση και η φύση της κάθε μίας από τις πέντε δυνάμεις του Porter διαφέρει, αν ο κλάδος βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο ή σε στάδιο ανάπτυξης, διατήρησης, ωρίμανσης ή παρακμής. Εκτός από την αλλαγή πρέπει να εξετάζεται και η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις επιχειρήσεις και το περιβάλλον τους. Στο υπόδειγμα του Porter γίνεται η υπόθεση πως οι δυνάμεις αυτές προσδιορίζουν την ελκυστικότητα του κλάδου και δεν λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιδράσουν στο περιβάλλον τους. Οι επιχειρήσεις δεν είναι παθητικές απέναντι στο περιβάλλον του, αντίθετα, μπορούν να το επηρεάσουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Επιπλέον το μοντέλο του Porter έχει κατηγορηθεί ότι δεν αναφέρεται στη δυνατότητα των επιχειρήσεων ενός κλάδου να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες

11 10 που μπορούν να προκύψουν από την συνεργασία τους. Η συνεργασία δεν αντικαθιστά τον ανταγωνισμό, αλλά συνυπάρχει με αυτόν. Μία ακόμα κριτική που έχει ασκηθεί στο υπόδειγμα του Porter είναι πως σε αυτό δεν γίνεται καμία σημαντική αναφορά στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και στον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις του περιβάλλοντος.

12 11 Στρατηγική Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Η Στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος έχει μελετηθεί μέσο δύο θεωρήσεων: της θεωρίας των Πόρων-Ικανοτήτων της επιχείρησης και της θεώρηση της επιχείρησης ως αλυσίδα αξίας. 3.1 Η Θεωρία των Πόρων-Ικανοτήτων Οι υποστηρικτές της θεώρησης αυτής διατείνονται ότι σε μία περίοδο που το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης, όπως οι πόροι και οι ικανότητες, συνθέτουν μια περισσότερο σταθερή βάση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της στρατηγικής. Πιο συγκεκριμένα οι πόροι που διαθέτουν οι επιχειρήσεις κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: ΥΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρηματοοικονομικοί πόροι Φυσικοί πόροι Ανθρώπινοι πόροι Οργανωτικοί πόροι ΑΥΛΟΙ ΠΟΡΟΙ Τεχνολογικοί Πόροι Πόροι καινοτομίας Φήμη ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η δανειοληπτική ικανότητα της επιχείρησης Η ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί κεφάλαια Η τοποθεσία του εργοστασίου και η αρτιότητα του εξοπλισμού Η πρόσβαση σε πρώτες ύλες Η εκπαίδευση, εμπειρία, κρίση, εξυπνάδα, ενόραση, προσαρμοστικότητα, αφομοίωση των εργαζομένων της επιχείρησης Η δομή της επιχείρησης,τα συστήματα προγραμματισμού ελέγχου, συντονισμού ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τεχνολογική ικανότητα ( πατέντες, εμπορικά σήματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά) Γνώση απαραίτητη για να υλοποιηθούν τα πιο πάνω Εργαζόμενοι με σημαντικές ικανότητες Ερευνητικές εγκαταστάσεις Φήμη μεταξύ των πελατών ( brand name,αντιλαμβανόμενη ποιότητα προϊόντων, διάρκεια και αξιοπιστία ) Φήμη μεταξύ των προμηθευτών ( για αποτελεσματική, υποστηρικτική και αμοιβαία ωφέλιμη συνεργασία και σχέσεις )

13 12 Οι πόροι όμως μιας επιχείρησης δεν είναι πάντα ικανοί για να της χαρίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επιτυχία. Πρέπει τους πολύτιμους πόρους να τους συνδυάζει για να δημιουργεί ικανότητες. Οι ικανότητες μιας επιχείρησης προκύπτουν από το σωστό συνδυασμό και την ολοκλήρωση μιας ομάδας πόρων. Οι ικανότητες μπορούν να διαχωριστούν σε δυο κατηγορίες, τις οριακές ικανότητες και τις θεμελιώδεις/ μοναδικές ικανότητες. Οι οριακές ικανότητες είναι οι ικανότητες τις οποίες διαθέτουν και οι ανταγωνιστές είτε μπορούν εύκολα να τις μιμηθούν. Αντιθέτως οι θεμελιώδεις ικανότητες είναι ικανότητες που δεν διαθέτουν οι ανταγωνιστές και δεν μπορούν εύκολα να μιμηθούν. Αυτές οι ικανότητες δίνουν το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και οδηγούν σε στρατηγική ανταγωνιστικότητα. Πόροι Ικανότητες Θεμελιώδεις Ικανότητες ΠΟΡΟΙ Υλικοί Αυλοι ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ομάδες πόρων ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

14 13 Οι Θεμελιώδεις ικανότητες είναι αυτές που διαφοροποιούν στρατηγικά την επιχείρηση. Έχουν επίσης οριστεί και σαν σύνολα γνώσεων που διακρίνουν και προσφέρουν τη βάση για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτά τα σύνολα γνώσεων έχουν τέσσερις διαστάσεις. Το περιεχόμενό τους ενσωματώνεται σε : 1. Γνώσεις και ικανότητες των εργαζομένων και εμπεδώνεται μέσα από: 2. τεχνικά συστήματα. Οι διαδικασίες δημιουργίας και ελέγχου γνώσεις κατευθύνονται από; 3. διοικητικά συστήματα. 4. οι αξίες και οι νόρμες/ κανόνες που σχετίζονται με τους διάφορους τύπους ενσωματωμένης γνώσης και αποτελεί την κεντρική διάσταση από την οποία πηγάζουν οι θεμελιώδεις ικανότητες. Οι Τέσσερις Διαστάσεις μιας Θεμελιώδους Ικανότητας Τεχνικά συστήματα Βάση Ικανοτήτων και γνώσης Αξίες και νόρμες Διοικητικά συστήματα

15 Μελέτη μιας επιχείρησης ως αλυσίδα αξίας Η αναγνώριση των δυνάμεων και των αδυναμιών μιας επιχείρησης, ή ακόμα και των μοναδικών ικανοτήτων, είναι συχνά ευκολότερη όταν υπάρχει μία αναλυτική άποψη της επιχείρησης Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη μέθοδο του διαχωρισμού κατά λειτουργία και αναζήτησης των πόρων και ικανοτήτων κάθε λειτουργίας χωριστά. Μια προσέγγιση που διαπνέεται από μια τέτοια φιλοσοφία είναι η τεχνική της Αλυσίδας Αξίας.Σύμφωνα με αυτή, η επιχείρηση εξετάζεται υπό το πρίσμα των δραστηριοτήτων που εκτελεί για να παρέχει στους πελάτες το προϊόν ή την υπηρεσία της. Η αλυσίδα αξίας, δηλαδή, αναλύει την επιχείρηση στις στρατηγικά κύριες δραστηριότητές της, ούτος ώστε να εξετάζει την πορεία του κόστους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, καθώς και τις υπάρχουσες ή δυνητικές πηγές διαφοροποίησης της. Μελετάται με άλλα λόγια η φύση και ο βαθμός της συνέργιας που ενδεχομένως αναπτύσσεται μεταξύ των εσωτερικών λειτουργιών ενός οργανισμού. Μια επιχείρηση επιτυγχάνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εκτελώντας αυτές τις δραστηριότητες με χαμηλότερο κόστος ή καλύτερα από τους ανταγωνιστές της και γενικότερα οι διαφορές στις αλυσίδες αξίας μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων μπορεί να είναι η κύρια πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεώρηση αυτή, κάθε επιχείρηση μπορεί να μελετηθεί σαν μία σειρά από δραστηριότητες αξίας που εκτελούνται για το σχεδιασμό, την παραγωγή, τη διανομή και την υποστήριξη του προϊόντος της. Στο παρακάτω σχήμα, παρουσιάζεται μία ενδεικτική αλυσίδα αξίας, όπου φαίνεται ότι αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να ταξινομηθούν, για κάθε επιχείρηση σε εννέα βασικές κατηγορίες λειτουργιών.μέσα σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες η επιχείρηση τυπικά εκτελεί κάποιες ξεχωριστές δραστηριότητες που μπορούν να αντιπροσωπεύουν κύριες δυνάμεις ή αδυναμίες. Πρόκειται δηλαδή για μέθοδο εκτίμησης διάφορων δυνάμεων και αδυναμιών που παρουσιάζονται σε ένα αριθμό συνδεδεμένων μεταξύ τους λειτουργιών κάθε μία από τις οποίες δημιουργεί αξία/ περιθώριο ( margin ) για τον πελάτη. Η αξία αυτή είναι αποτέλεσμα ενός συνόλου δραστηριοτήτων και γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη είτε ως οικονομικό συμφέρον λόγω χαμηλότερου κόστους, είτε ως καλύτερη και γρηγορότερη ανταπόκριση στις ανάγκες του. Πιο απλά, η αξία είναι το ποσό που οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν, προκειμένου να αποκτήσουν αυτό που τους προσφέρεται. Μια επιχείρηση, είναι κερδοφόρα όταν η αξία που αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές καταφέρνει να υπερβεί το συνολικό κόστος για την παραγωγή του προϊόντος, γεγονός που πρέπει να αποτελεί και πρωταρχικό στόχο. Η αλυσίδα αξίας βοηθάει στον εντοπισμό της συνεισφοράς των επιμέρους δραστηριοτήτων στη συνολική αξία που δημιουργείται για τους πελάτες.

16 15 Η Αλυσίδα Αξίας ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Υποδοχή, Αποθήκευση, Εσωτερική Διακίνηση Πρώτων Υλών Παραγωγή Διαδικασίες Συλλογής Αποθήκευσης και Φυσικής Διανομής του Προϊόντος Μάρκετινγκ και Πωλήσεις Υπηρεσίες μετά την Πώληση Α Ξ Ι Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ( Στρατηγική ηγεσία, Λογιστήριο, Χρηματοδοτική διοίκηση, Στρατηγικός Προγραμματισμός) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ( Στελέχωση, Εκπαίδευση, Ανάπτυξη Στελεχών) ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( Τεχνολογία, Βελτίωση Προϊόντων και Τεχνολογίας ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (Πρώτων Υλών, Μηχανών )

17 16 Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της ανάλυσης της αλυσίδας αξίας, το οποίο δεν πρέπει να παραβλέπεται, είναι ότι κάθε επιχείρηση δεν αποτελεί απλά μία μεμονωμένη συλλογή μηχανών κεφαλαίου και προσωπικού. Αντίθετα η ικανότητά της να πραγματοποιεί και να συνδέει δραστηριότητες μεταξύ τους συχνά αποτελεί τη βάση για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ακόμα και οι επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου με άμεσα ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν συχνά αισθητά διαφορετικές αλυσίδες αξίας. Τέτοιες διαφορές είναι πιθανό να είναι πηγές πλεονεκτήματος. Σύμφωνα με τον M.Porter οι λειτουργίες μίας επιχείρησης μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές ομάδες, τις κύριες ( που έχουν να κάνουν κατά κανόνα με τη δημιουργία, τη διανομή, προώθηση και υποστήριξη του προϊόντος ) και τις υποστηρικτικές ( που περιβάλλουν τις κύριες και παρέχουν την απαραίτητη υποδομή για την διασφάλισή τους ) Έτσι μεταξύ των κύριων λειτουργιών συγκαταλέγονται οι εξής: Λειτουργίες χειρισμού εισερχομένων ( Inbound Logistics). Λειτουργίες που σχετίζονται με την υποδοχή, την αποθήκευση και τη διακίνηση πρώτων υλών, απογραφή, επιστροφές στους προμηθευτές, έλεγχο αποθεμάτων. Λειτουργίες παραγωγής ( Operations ) Δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μεταποίηση των εισροών στο τελικό προϊόν, όπως συσκευασία, συναρμολόγηση, έλεγχος, συντήρηση εξοπλισμού, εγκαταστάσεις. Διαχείριση εξερχόμενων ( Outbound Logistics). Λειτουργίες που σχετίζονται με τη συλλογή, την αποθήκευση και τη φυσική διανομή του προϊόντος στους καταναλωτές. Χειρισμό υλικών, μεταφορά, αποθέματα. Marketing και Πωλήσεις ( Marketing and sales ).Δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή των μέσων που επιτρέπουν στον καταναλωτή να ενημερωθεί για το προϊόν και να το αγοράσει, όπως διαφήμιση, διοίκηση πωλήσεων, προώθηση, τιμολόγηση, επιλογή καναλιών διανομής Υπηρεσίες μετά την πώληση( Services ).Δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών για την αύξηση ή διατήρηση της αξίας του προϊόντος, όπως εγκατάσταση, επισκευή, εκπαίδευση, παροχή ανταλλακτικών, προσαρμογή προϊόντος. Στις υποστηρικτικές λειτουργίες μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής : Προμήθειες Αγορές. Δραστηριότητες που συνδέονται με την απόκτηση υλικών που εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία όπως πρώτες ύλες, εξωτερικές υπηρεσίες, εξοπλισμός. Έρευνα και ανάπτυξη. Δραστηριότητες που συνδέονται τόσο με τον σχεδιασμό των προϊόντων, όσο και με τη βελτίωση της εκτέλεσης των υπόλοιπων λειτουργιών στην αλυσίδα αξίας. Κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει τεχνολογία και τεχνογνωσία ( know- how ) σε κάποιο βαθμό.

18 17 Διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Δραστηριότητες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της στελέχωσης εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού. Εσωτερική υποδομή. Δραστηριότητες όπως η γενική διοίκηση, χρηματοδοτική διοίκηση, στρατηγικός προγραμματισμός, νομική υποστήριξη.

19 18 ALBIO HOLDINGS SA ΠΡΟΦΙΛ / Γενικά Στοιχεία Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1950 από τον Ιωάννη Καντώνια στη Σαμαρίνα της Πίνδου ως εργαστήρι οικοτεχνίας. Το 1955 μεταφέρθηκε στη Λάρισα και πήρε την εταιρική μορφή της Ο.Ε. Το 1970 μετατράπηκε σε Ανώνυμο Εταιρεία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ» (ΦΕΚ 356/ ) και εγγράφηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Λαρίσης με Α.Μ.10237/31/Β/86/13 με διάρκεια 50 ετών (μέχρι το 2020). Το 1990 η Εταιρεία εισήχθη στη Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. αντλώντας κεφάλαια ύψους δρχ. 1,43 δις, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης της. Την περίοδο η Εταιρεία εισήλθε δυναμικά στον κλάδο αλουμινίου με την εξαγορά των εταιριών ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ, ΒΙΟΠΛΑΝ ΑΕ και ΕΛΜΕΤΑΛ ΑΕ. Επίσης κατά την ίδια περίοδο η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών των συνδεδεμένων εταιριών ΒΙΝΤΑΤΑ ΑΕ (εταιρεία πληροφορικής) και ΒΙΟΚ ΑΕ (βιοτεχνία παραγωγής χειροποίητων ταπήτων, κουβερτών και παπλωμάτων με την οποία συγχωνεύτηκε δια απορροφήσεως το 1995). Από 5/5/1993 ο φάκελος της Εταιρείας διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με νέο Μ.Α.Ε 10237/06/Β/86/04. Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23/7/1994 (ΦΕΚ5012/ ) τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας σε «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και διευρύνθηκε ο σκοπός της Εταιρείας λόγω της δραστηριοποίησης της στον κλάδο μεταλλουργίας. Έπειτα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Μαρτίου 1998 (Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης υπ αριθμ. Κ2-3474/98) τροποποιήθηκε και πάλι η επωνυμία της Εταιρείας σε ALBIO ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για να αντανακλά τη δυναμική είσοδο και εδραίωση της στον μεταλλουργικό κλάδο. Τον Ιούλιο του 1998 η Εταιρεία πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 6,475 δις με ταυτόχρονη μετάταξη της από την Παράλληλη Αγορά στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α στον κλάδο των Μεταλλουργικών Εταιριών. Τον Μάρτιο του 2000 η Εταιρεία μετατράπηκε σε εταιρεία Συμμετοχών (Holding) αποσχίζοντας τους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας και Μεταλλουργίας τους οποίους και εισέφερε σε θυγατρικές της εταιρίες. Παράλληλα προέβη σε αλλαγή της επωνυμίας της σε ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με διακριτικό τίτλο ALBIO HOLDINGS AE και αλλαγή και συμπλήρωση του σκοπού της για να αντανακλά τη νέα της δραστηριότητα.

20 19 Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του νέου καταστατικού της είναι ο εξής: Η απόκτηση μειοψηφικών ή πλειοψηφικών συμμετοχών σε Ελληνικές ή Αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή μη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα για οικονομικά θέματα, θέματα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, προς τις εταιρίες των οποίων έχει αποκτήσει συμμετοχή ή και τρίτες εταιρίες. Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς με τις παραπάνω. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει εταιρίες, ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τόπο, καθώς και να ιδρύει εταιρίες με οποιοδήποτε επιχειρηματικό αντικείμενο. Τον Μάρτιο του 2000 η εταιρεία εξαγόρασε την πλειοψηφία της εταιρείας «ΠΕΡΣΙΚΑ Α.Ε.» (πρώην Νηματουργία Ταπητουργία Γαλάτιστας Α.Ε.) Από τον Μάρτιο του 2001 οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στον κλάδο των Εταιριών Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ALBIO HOLDINGS A.E. Σύμφωνα με τη νέα λειτουργική δομή του Ομίλου, η μεταλλουργική παραγωγική δραστηριότητα συγκεντρώνεται στην ΕΞΑΛΚΟ που παραδοσιακά δραστηριοποιείται στον κλάδο του αλουμινίου και στην οποία εισφέρονται οι μεταλλουργικοί κλάδοι της μητρικής και της ΕΛΜΕΤΑΛ ΑΕ ενώ η κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα του Ομίλου στην Ελλάδα που ασκούνταν από τη μητρική Εταιρεία ασκείται πλέον από την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (πρώην ΕΛΜΕΤΑΛ ΑΕ) Όσον αφορά τις λοιπές εταιρίες του Ομίλου το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής και το αντικείμενο δραστηριότητας τους παραμένουν αμετάβλητα. Τα κύρια πλεονεκτήματα της μετατροπής της κύριας δραστηριότητας της Εταιρείας και της αναδιάρθρωσης του Ομίλου το 2000 είναι: Η μεγαλύτερη αυτοτέλεια και διαφάνεια σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της κάθε δραστηριότητας. Αυτό θα επιτρέπει στη διοίκηση και τους μετόχους την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της κάθε δραστηριότητας. Η δυνατότητα αναζήτησης επιχειρηματικών ευκαιριών και ανάληψη πρωτοβουλιών που βελτιώνουν τη θέση του Ομίλου, δημιουργούν πλεονεκτήματα ανάπτυξης και μακροπρόθεσμη στήριξη. Η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης και διεύρυνσης των αγορών που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο Όμιλος και η διαρκής δημιουργία

21 20 ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε Προϊόντα, Διαδικασίες Παραγωγής και Ικανότητες. Οι οικονομίες κλίμακας και συνέργιες από την ενοποίηση των εταιριών του κλάδου της μεταλλουργίας. Σημειώνεται ότι η εταιρεία που προήλθε από τη συνένωση των δραστηριοτήτων των τριών εταιριών του Ομίλου, αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στο τομέα διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα. Η δυνατότητα αυτόνομης εισαγωγής της κάθε εταιρείας στο Χ.Α.Α. Το πρώτο βήμα γίνεται με την εισαγωγή της ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α., καθώς έχει ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές σχετική αίτηση. Το αποτέλεσμα θα είναι η ανάδειξη της κάθε δραστηριότητας και η δημιουργία υπεραξιών για την Holding. Επιπλέον, ως εταιρεία συμμετοχών η ALBIO HOLDINGS AE έχει τη δυνατότητα να διερευνά με ενεργό τρόπο νέους τομείς δραστηριότητας που παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να επιλέγει το κατάλληλο σχήμα για την πραγματοποίηση και διαχείριση των επενδύσεων αυτών. Δραστηριότητα της εταιρίας Η Εταιρία, μετά την υλοποίηση των αποφάσεων της από Γενικής Συνέλευσης και τη μετατροπή της σε εταιρία συμμετοχών, έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών. Στο αντικείμενο της Εταιρίας εμπίπτει η εποπτεία όλου του Ομίλου των συμμετοχών της και η παροχή κατευθύνσεων στις εταιρίες αυτές. Επιπλέον, η Εταιρία συμμετέχει στην διοίκηση των εταιριών συμμετοχής και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα νομικής και οικονομικής φύσεως ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την ενοποίηση δραστηριοτήτων που ωφελούνται από μεγάλες κλίμακες (π.χ. προμήθειες, ενοποιημένο δίκτυο διανομής, κ.λ.π.). Τομείς Δραστηριότητας των Εταιριών του Ομίλου Οι εταιρίες του Ομίλου ALBIO HOLDINGS, δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: Τομέα Μεταλλουργίας Στον τομέα της μεταλλουργίας δραστηριοποιούνται οι εταιρίες ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. και BIOPLAN A.E. που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η εταιρία ALUDOM ΕΠΕ η οποία παρουσιάζει επουσιώδη ενδιαφέρον και δεν ενοποιείται καθώς είναι ανενεργός από το 1994 και αναμένεται ο φορολογικός έλεγχος του 1993 και του α' επταμήνου 1994 προκειμένου να διαλυθεί οριστικά. Η δραστηριότητα των εταιριών του κλάδου μεταλλουργίας της ALBIO HOLDINGS αφορούν στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων διέλασης αλουμινίου καθώς και στην παραγωγή, εμπορία και εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίων και υαλοπετασμάτων.

22 21 Τομέα Κλωστοϋφαντουργίας Στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας δραστηριοποιούνται οι εταιρίες ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε., ΠΕΡΣΙΚΑ Α.Ε. που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι εταιρίες Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη), Χ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Α.Ε. (Καβάλα), ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε. (Βέροια), BIOJAPAN (Ιαπωνία) και BIOKARPET POLAND (Πολωνία) που δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς παρουσιάζουν επουσιώδη ενδιαφέρον για το λόγο ότι έχουν μικρά κεφάλαια και τα μεγέθη των πωλήσεων κ.λ.π. είναι μικρά και δεν επηρεάζουν τα συνολικά ενοποιημένα μεγέθη. Η δραστηριότητα των εταιριών του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας της ALBIO HOLDINGS αφορούν στην παραγωγή και εμπορία ταπήτων, μοκέτας, κουβερτών και φλοκάτης, στην εισαγωγή και εμπορία μοκετών, ταπήτων, χαλιά Hand Tufted Rugs, Laminate Flooring, Contract Business, καθώς και στην διάθεση των παραπάνω ειδών. Επίσης η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ έχει από το 2001 την αποκλειστική αντιπροσωπία για την Ελλάδα των προϊόντων της Κ.Α. International. Η εταιρία αυτή ιδρύθηκε το 1984 και διαθέτει μια καινοτόμο σειρά προϊόντων που αφορούν τον οικιακό εξοπλισμό, όπως υφάσματα επιπλώσεων, κουρτίνες, μαξιλάρια, καναπέδες, πολυθρόνες, σκαμπό, καρέκλες, κρεβάτια, αξεσουάρ για κουρτίνες σε μοντέρνα και κλασικά χρώματα και σχέδια. Τομέα Πληροφορικής Στον τομέα πληροφορικής δραστηριοποιείται η εταιρία ALBIO DATA A.E. Οι δραστηριότητες της ALBIO DATA A.E. αφορούν στη δημιουργία για τους πελάτες της ολοκληρωμένων συστημάτων μηχανογράφησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Επίσης αντιπροσωπεύει και πωλεί τα συστήματα πληροφορικής BULL στην περιοχή Λαρίσης. Πορεία της Εταιρίας Η Εταιρία αρχικά ιδρύθηκε το 1950 από τον Ιωάννη Καντώνια στη Σαμαρίνα της Πίνδου ως εργαστήρι οικοτεχνίας. Το 1955 μεταφέρθηκε στη Λάρισα και πήρε την εταιρική μορφή της Ο.Ε Το 1970 μετατράπηκε σε Ανώνυμο Εταιρία με την επωνυμία "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ" (ΦΕΚ 356/ ) και εγγράφηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Λαρίσης με Α.Μ /31/Β/86/13 με διάρκεια 50 ετών (μέχρι το 2020). Το 1990 η Εταιρία εισήχθη στη Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. αντλώντας κεφάλαια ύψους Δρχ. 1,43 δισ., τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση της ανάπτυξής της.

23 22 Την περίοδο η Εταιρία εισήλθε δυναμικά στον κλάδο αλουμινίου με την εξαγορά των εταιριών ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε., ΒΙΟΠΛΑΝ Α.Ε. και ΕΛΜΕΤΑΛ Α.Ε. Επίσης κατά την ίδια περίοδο η Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών των συνδεδεμένων εταιριών ALBIO DATA A.E. Α.Ε. (εταιρία πληροφορικής) και ΒΙΟΚ Α.Ε. (βιοτεχνία παραγωγής χειροποίητων ταπήτων, κουβερτών και παπλωμάτων με την οποία συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως το 1995). Από 5/5/1993 ο φάκελος της Εταιρίας διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με νέο Μ.Α.Ε /06/Β/86/04. Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 23/7/1994 (ΦΕΚ 5012/ ) τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρίας σε "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και διευρύνθηκε ο σκοπός της Εταιρίας λόγω της δραστηριοποίησής της στον κλάδο μεταλλουργίας. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Μαρτίου 1998 (Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης υπ' αριθμ. Κ2-3474/98) τροποποιήθηκε και πάλι η επωνυμία της Εταιρίας σε "ΑLBIO ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" για να αντανακλά τη δυναμική είσοδο και εδραίωση της στον μεταλλουργικό κλάδο. Τον Ιούλιο του 1998 η Εταιρία πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Δρχ Δισ. με ταυτόχρονη μετάταξη της από την Παράλληλη Αγορά στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α.. Τον Μάρτιο του 2000 η Εταιρία μετατράπηκε σε Εταιρία Συμμετοχών (Holding) αποσχίζοντας τους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας και Μεταλλουργίας τους οποίους και εισέφερε σε θυγατρικές της εταιρίες. Παράλληλα, προέβη σε αλλαγή της επωνυμίας της σε "ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" με διακριτικό τίτλο "ALBIO HOLDINGS Α.Ε." και αλλαγή και συμπλήρωση του σκοπού της για να αντανακλά τη νέα της δραστηριότητα. Τον Απρίλιο του 2000 η Εταιρία με τη νέα της μορφή εξαγοράζει το 51% της εταιρίας παραγωγής και διανομής ταπήτων "ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ". Κατόπιν τούτου η ALBIO HOLDINGS AE έχει θυγατρικές της, την "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ" και την "ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ" τις μοναδικές βιομηχανίες που παράγουν ταπητουργικά προϊόντα στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο του 2001 η Εταιρία εξαγοράζει και το υπόλοιπο 49% των μετοχών της θυγατρικής "ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ". Η θέση του ΟΜΙΛΟΥ στον κλάδο της εγχώριας παραγωγής ταπήτων είναι τώρα κυρίαρχη. Το Δ.Σ. του ΟΜΙΛΟΥ πιστεύει ότι οι θυγατρικές εταιρίες μετά την αναδιάρθρωσή τους και τις επενδύσεις που πραγματοποίησαν την τελευταία 3ετία ύψους 11,4 Δισ. Δρχ, θα μπορούν μελλοντικά να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερους ετήσιους τζίρους και κατ' επέκταση μεγαλύτερα καθαρά κέρδη. Την 30/9/2002 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε." και "ΠΕΡΣΙΚΑ Α.Ε." με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η συγχώνευση ισχύει από 1/7/2002. Τα οργανωτικά και φορολογικά οφέλη της συγχώνευσης θα φανούν σύντομα. Εξαγορά του 51% των μετοχών της εταιρίας ENTERTAINMENT WORKS AE ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ. Η εταιρία αυτή έχει συνάψει συμβάσεις franchising για την εκμετάλλευση σημάτων του ΟΜΙΛΟΥ EVEREST (LA PASTERIA, ΛΑΡΙΣΑΪΚΟ, GONZALES) και εκτιμάται ότι η συνεργασία αυτή θα φέρει θετικά αποτελέσματα

24 23 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

25 24 Στόχοι και οι προοπτικές της ALBIO HOLDINGS Α.Ε. Οι στόχοι και οι προοπτικές της ALBIO HOLDINGS Α.Ε. εξαρτώνται από τους στόχους και τις προοπτικές των εταιριών στις οποίες συμμετέχει. Οι στόχοι και οι προοπτικές της κάθε εταιρίας διαφέρουν μεν μεταξύ τους, εντάσσονται όμως στην γενικότερη φιλοσοφία του Ομίλου. Βασική φιλοσοφία του Ομίλου εταιριών ALBIO είναι η παραγωγή και εμπορία ποικιλίας προϊόντων που ανταποκρίνονται αξιόπιστα στις επίκαιρες ανάγκες της πελατείας της και ενισχύουν την προσπάθειά της για Την ανάπτυξη κρατώντας παράλληλα ξεχωριστή θέση στην αγορά Την εξασφάλιση οικονομικής αποδοτικότητας και ευρωστίας Την ένδειξη σεβασμού και ευαισθησίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον Την διάθεση ενός επαγγελματικού χώρου δημιουργικής ανάπτυξης των ανθρώπων της Η στρατηγική ανάπτυξης της είναι βασισμένη σε τρεις κεντρικούς άξονες: Ανάπτυξη και εξέλιξη στις υπάρχουσες αγορές Διείσδυση σε νέες αγορές Διεθνής προσανατολισμό με ανάπτυξη των εξαγωγών Ειδικότερα για την επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και για την περαιτέρω ανάπτυξή της έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι και επιδιώξεις ανά κλάδο δραστηριότητας. Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων με συνεχείς επενδύσεις σε τελευταίου τύπου μηχανολογικό εξοπλισμό. Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή επέκταση των υφιστάμενων σειρών με νέα σχέδια, ποιότητες και ποικιλίες. Αύξηση των εξαγωγών στον κλάδο κουβέρτας ο οποίος παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ενδυνάμωση της σειράς εισαγόμενων προϊόντων με έμφαση στους τάπητες υψηλής ποιότητας όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Στον τομέα αυτό η Εταιρία διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι μπορεί, χρησιμοποιώντας τους εξειδικευμένους ταπητουργούς της, να επιλέγει και να προσφέρει στους καταναλωτές αρίστης ποιότητας προϊόντα στις σωστές τιμές με την σφραγίδα εγγύησης της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ. Επέκταση του δικτύου πωλήσεων και διανομής με την εδραίωση και εξάπλωση του θεσμού franchising. Ο θεσμός αυτός θα ενδυναμωθεί και με την εισαγωγή συστημάτων τηλεματικής τα οποία θα παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στους πωλητές για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού

26 25 Κλάδος Μεταλλουργίας Εδραίωση και διατήρηση της πρωτοποριακής στον κλάδο διέλασης αλουμινίου. Περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών. Συνεχής ανάπτυξη νέων προϊόντων για την κάλυψη όλων των αναγκών του πελάτη. Βελτίωση και επέκταση των συστημάτων προφίλ αλουμινίου για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους κατασκευαστές. Συνεχείς επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό για την αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της δομής κόστους. Ανάπτυξη προϊόντων προφίλ αλουμινίου για βιομηχανικές χρήσεις (ψυγεία, ηλιακοί θερμοσίφωνες κλπ.) Συνεχείς εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Κλάδος Πληροφορικής Ολοκληρωμένα μηχανογραφικά συστήματα μεγάλων επιχειρήσεων - οργανισμών (System Integration). Περαιτέρω ανάπτυξη του INTERNET και εφαρμογές του π.χ. στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Εγκατάσταση και υποστήριξη σε πανθεσσαλικό επίπεδο εθνικών έργων πληροφορικής (ΤΑΧΙS, Τελωνεία, ΕΛΤΑ, Υπουργείο Συγκοινωνιών, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΙΚΑ, Υπουργείο Γεωργίας, ΔΕΗ) Έργα δομημένων - πιστοποιημένων καλωδιώσεων. Ανάπτυξη τμήματος Λογισμικού για εξειδικευμένα έργα. Διασύνδεση των Ο.Τ.Α. με τα επί μέρους διαμερίσματα των μετά την Α' φάση του έργου που έχει ήδη αναλάβει η Εταιρία. Πρόσθετος εξοπλισμός - Διπλογραφικό σύστημα στα πλαίσια του προγράμματος "Γ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ". Τηλεματικές συνδέσεις επιχειρήσεων - ON LINE. Υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Γ'. Κ.Π.Σ. Παραγωγή Λογισμικού σε "ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ" Συνεχείς εκπαίδευση των στελεχών, και σε συνέχεια των πελατών, σε νέες τεχνολογίες

27 26 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανθρώπινο Δυναμικό - Τίτλοι Σπουδών Προϋπηρεσία Σύνολο Εταιρείας Το Ανθρώπινο Δυναμικό του συνόλου της εταιρείας είναι 571 άτομα Ανά Τομέα της Εταιρείας Το Ανθρώπινο Δυναμικό για τους τρεις τομείς της εταιρείας Κλωστοϋφαντουργία, Μεταλλουργία και Παροχής Υπηρεσιών παρουσιάζεται παρακάτω 359 Τίτλοι Σπουδών 20 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΕΙ 47 ΤΕΙ 32 Ιδιωτ. Σχολή 18 Τεχν. Σχολή 70 Λυκείου 168 Γυμνάσιο 77 Δημοτικό 159 ΣΥΝΟΛΟ Κλωστοϋφαντουργία Μεταλλουργία Παροχής Υπηρεσιών ΑΕΙ 18 ΤΕΙ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Κλωστοϋφαντουργία 192 Μεταλλουργία 359 Παροχής Υπηρεσιών 20 ΣΥΝΟΛΟ Ιδιωτ. Σχολή Τεχν. Σχολή Λυκείου Γυμνάσιο Δημοτικό

28 27 Προϋπηρεσία ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Η διοίκηση του Ομίλου στηρίζει τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων ως μέσο για τη διασφάλιση της απασχόλησης. Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν τα έτη παρουσιάζονται παρακάτω: ΕΤΟΣ 2004 ΤΙΤΛΟΣ Φορολογία Νομικών Προσώπων - Αφορολόγητα αποθεματικά Logistics - Αιχμή της ανταγωνιστικότητας για την επιχείρησή σας Συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού με P.L.C. Διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) Αρχές Management (DMS) ΕΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 571 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λογιστικά Πωλήσεις - Αποθήκες Παραγωγή Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων

29 28 ΕΤΟΣ 2003 ΤΙΤΛΟΣ Πρακτική εφαρμογή των διεθνών Λογιστικών προτύπων Εξειδικευμένο φορολογικό σεμινάριο Ολοκληρωμένο πρακτικό γραφείο Γεν. Λογιστικής Μισθοδοσία Προσωπικού Ο νέος κώδικας βιβλίων και στοιχείων Εσωτερικών Επιθεωρητών Ποιότητας Αποτελεσματική αποθήκη Πως θα οργανώσετε στην εταιρία σας ένα πλήρες σύστημα εσωτερικού ελέγχου Επικοινωνώντας αξίες για επιτυχείς πωλήσεις Κοστολόγηση και αναλυτική λογιστική Επιχειρηματική επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα Business Administration - Διοίκηση επιχειρήσεων Εκπαίδευση Microsoft σε Η/Υ Excel XP - Ένα εργαλείο για επιτυχημένες πωλήσεις Στρατηγικές Marketing-Management σε περίοδο κρίσης Τραπεζική Πρακτική ελέγχου εγγραφών Διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) Αρχές Management (DMS) Συντήρηση Δυναμική γραμματέας ΕΤΟΣ 2002 ΤΙΤΛΟΣ Ρόλος και Δυναμική της Γραμματέως Προετοιμασία για απόκτηση Ευρωπαϊκού Διπλώματος ECDL στους Η/Υ Σύγχρονες Τεχνικές Επαγγελματικών Πωλήσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Εκπαίδευση στη χρήση των Υπηρεσιών "Ερμής" Οργάνωση και Βελτίωση Προμηθειών Από το ISO 9001/2:1994 στο ISO 9001:2000 Διοίκηση Συμβάσεων Υποστήριξη Πελατών μετά την Πώληση Εσωτερικός Έλεγχος και Επαγγελματική Κατάρτιση Εσωτερικών Ελεγκτών Προσομοιώσεις Διαπραγματεύσεων Οικονομικές & Λογιστικές καταστάσεις του Συστήματος "ΕΡΜΗΣ" Χειρισμός Η/Υ για προχωρημένους (Windows - Word - Excel - Access) Μάθετε το Photoshop Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων Βασικές Αρχές Marketing-Management Τα Διεθνή (& Ευρωπαϊκά) Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και το Ελλην. Γεν. Λογ. Σχέδιο Σύγχρονα Εργαλεία για Αποτελεσματικές Προμήθειες Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ο δρόμος για Αποτελεσματική Ηγεσία Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας Μάθετε το Corel Draw Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΤΟΣ 2001 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λογιστικά Λογιστικά Λογιστικά Ανθρ. Πόροι Λογιστικά ISO Πωλήσεις - Αποθήκες Λογιστικά Πωλήσεις - Αποθήκες Λογιστικά Εκπαίδευση - Ανθρ. Πόροι Διοίκηση Επιχειρήσεων Ηλεκτρ. Υπολογιστές Πωλήσεις - Η/Υ Πωλήσεις Οικονομικά Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων Παραγωγή Εκπαίδευση - Ανθρ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εκπαίδευση - Ανθρ. Πόροι Ηλεκτρ. Υπολογιστές Πωλήσεις Λογιστικά Χρηματιστηριακά Προμήθειες - Αγορές ISO Προμήθειες - Αγορές Πωλήσεις Λογιστικά Προμήθειες - Αγορές Χρηματιστηριακά Ηλεκτρ. Υπολογιστές Ηλεκτρ. Υπολογιστές Πωλήσεις - Αποθήκες Πωλήσεις Λογιστικά Προμήθειες - Αγορές Ανθρ. Πόροι Προμήθειες - Αγορές Υγιεινή & Ασφάλεια Ηλεκτρ. Υπολογιστές Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μετάβαση των επιχειρήσεων από δρχ σε ΕΥΡΩ. Χρηματοοικονομικά Η τέχνη του Interview. Ολική ποιότητα Κανονισμός χρηματιστηριακής συμπεριφοράς εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιριών. Χρηματιστηριακά Εισαγωγή στο INTERNET.Το INTERNET για αρχάριους. Ηλεκτρ. Υπολογιστές Φυσικό αέριο. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την νέα πηγή ενέργειας - εισαγωγή - εγκατάσταση- επιπτώσεις. Προοπτικές. Τεχνική υποστήριξη Ο εσωτερικός έλεγχος στην σύγχρονη επιχείρηση. Λογιστικά MICROSOFT OFFICE & INTERNET. Ηλεκτρ. Υπολογιστές ISO 9001 : 2000 AUDITING. ISO Κοστολόγηση - αναλυτική Λογιστική - ομάδα 9. Κοστολόγηση

30 29 Πρόγραμμα εκπαίδευσης αυτοματισμών γραφείου. Ηλεκτρ. Υπολογιστές ΕΤΟΣ 2000 ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μεταβολές στην φορολογική νομοθεσία για το Λογιστικά Ο νέος ρόλος της γραμματέως. Εκπαίδευση - Ανθρ. Πόροι Ο έλεγχος των προμηθειών και οι διαδικασίες ελέγχου παγίων, ανταλλακτικών, Προμήθειες - αγορές αναλώσιμων υπηρεσιών. Σύγχρονη διαχείριση προμηθειών. Προμήθειες - αγορές Γραμματέας Manager. Εκπαίδευση - Ανθρ. Πόροι Η Ελληνική επιχείρηση στο χρηματιστήριο. Χρηματιστηριακά Κόστος - κοστολόγηση - αναλυτική λογιστική. Κοστολόγηση Μετάβαση των επιχειρήσεων από δρχ. σε ΕΥΡΩ Χρηματοοικονομικά ΕΤΟΣ 1999 ΤΙΤΛΟΣ Φορολογική αποθήκη & κοστολόγηση μέσω EXCEL ΦΠΑ - ανάλυση - ερμηνεία - λογιστική αντιμετώπιση - δηλώσεις. "ΑΛΛΑΓΗ" για Προϊσταμένους βάρδιας & αποθηκάριους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΠ & ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΟΠ. Ηγεσία Αλλαγή - Manager 2. Ολική Ποιότητα 2. ΗΓΕΣΙΑ 2. Αλλαγή - προιστ. Βάρδιας 2. ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ 2. ΑΛΛΑΓΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2. Ολική ποιότητα - Διοικητικό προσωπικό 2. Υφαντήριο - φινιριστήριο - ISO & Υγ. και ασφάλεια. Διέλαση αλουμινίου - ISO & Υγ. και ασφάλεια. Συστήματα οργάνωσης & συντήρησης ηλεκτρ/κου εξοπλισμού. EUROLEADERS - Eνημέρ. Στελ. Επιχ.για EURO. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κοστολόγηση Λογιστικά Ολική Ποιότητα Ολική Ποιότητα Ολική Ποιότητα Ολική Ποιότητα Ολική Ποιότητα Ολική Ποιότητα Ολική Ποιότητα Ολική Ποιότητα Ολική Ποιότητα Ολική Ποιότητα Παραγωγή Παραγωγή Συντήρηση Χρηματοοικονομικά

31 30 Δίκτυο Πωλήσεων Το δίκτυο πωλήσεων της Exalco και Βιοκαρπέτ στην Ελλάδα παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες EXALCO ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

32 31 Δίκτυο Πωλήσεων Εξωτερικού EXALCO To τμήμα εξωτερικού εμπορίου είναι υπεύθυνο για τη προώθηση των προϊόντων σε όλη την υφήλιο με κύριες αγορές αυτές της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και ΗΠΑ. Οι πελάτες της εταιρίας ανά τον κόσμο που χρησιμοποιούνε τα προϊόντα EXALCO είτε για κατασκευή κτιρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και άλλων χρήσεων βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το τμήμα εξωτερικού εμπορίου. Αυτή η συνεχής επικοινωνία επιτυγχάνεται με προσωπικές σχέσεις του τμήματος με τους πελάτες έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι ανάγκες της αγοράς. ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρία της Ελλάδος στο τομέα των ταπήτων, κουβέρτας και φλοκάτης. Τα προϊόντα της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ εξάγονται σε περισσότερες από 30 χώρες και διατίθενται είτε μέσω καταστημάτων ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ή μέσω αντιπροσώπων και πολυκαταστημάτων. Στόχος του υπευθύνου τμήματος είναι η εξάπλωση των δραστηριοτήτων σε περισσότερες χώρες καθιστώντας τα επώνυμα προϊόντα ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ακόμα πιο αναγνωρίσιμα στις διεθνείς αγορές.

33 32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών Ο τζίρος του ΟΜΙΛΟΥ της τελευταίας 5ετίας όπως προκύπτει από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε χιλιάδες Ευρώ ( ): Διαχειριστική χρήση 1-1/ : / : / : / : / : Τα καθαρά κέρδη του ΟΜΙΛΟΥ ( Μετά και την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας ) της τελευταίας 5ετίας όπως προκύπτουν από της ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε χιλιάδες Ευρώ ( ): Διαχειριστική χρήση 1-1/ : / : / : / : / : 3.352

34 33 Τα ενοποιημένα αποτελέσματα των χρήσεων 2002 και 2003 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε χιλ. ) Σύνολο Κύκλου εργασιών , ,68 Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) , ,70 Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης 2.925, ,33 Σύνολο , ,03 Λειτουργικό Αποτέλεσμα (προ αποσβέσεων) , ,48 Καθαρά Έσοδα από Συμμετοχές και Χρεόγραφα 959,99 994,36 Καθαρά Κέρδη από Πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 15, ,02 Έκτακτα Αποτελέσματα 159,37 116,36 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων , ,22 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων , ,51 Κέρδη προ Φόρων 2.493, ,30 Ενοποιημένα Κέρδη Ομίλου προ φόρων 2.459, ,21 Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης 1.530, ,96 Ενοποιημένα Κέρδη Ομίλου μετά από Φόρους Χρήσης 1.508, ,55 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ (σε χιλ. ) Κέρδη προ Φόρων 6, ,85 Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης -956, ,51 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ) Κέρδη προ Tόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 0,53 0,46 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,42 0,37 Κέρδη προ Φόρων 0,1 0,14 Ενοποιημένα Κέρδη Ομίλου προ φόρων 0,1 0,14 Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης 0,06 0,1 Ενοποιημένα Κέρδη Ομίλου μετά από Φόρους Χρήσης 0,06 0,1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ) Κέρδη προ Φόρων 0, ,14 Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. -0,0398 0,11 Τα στοιχεία του ενοποιημένου ισολογισμού για τις χρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε χιλ. ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως 1.673, ,76 Αναπόσβεστα Ασώματα Πάγια 21,13 10,57 Ενσώματα Πάγια , ,21 Μείον: Αποσβέσεις , ,80 Αναπόσβεστα Ενσώματα Πάγια , ,41 Σύνολο Ακινητοποιήσεων , ,98 Συμμετοχές 1.579, ,51 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 8.285, ,42 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , ,91 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,68 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 113,11 154,81 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,16 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια , ,62 Προβλέψεις 3.633, ,24 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,67 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,82 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,49 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,16 Λογιστική Αξία Μετοχής (1) (σε ) 2,54 2,55

35 34 Ανάλυση εταιρίας EXALCO Γενικά: Η ανώνυμη εταιρία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ιδρύθηκε το 1973.Εχει έδρα στο Δήμο Νίκαιας του Νομού Λάρισας. Η διάρκεια της έχει οριστεί για εξήντα έτη και λήγει το Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2003, στην εταιρία απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο 314 άτομα εκ των οποίων 114 διοικητικό προσωπικό και 200 εργατοτεχνίτες. Οι συνολικές αποδοχές τους ανήλθαν σε 4.802,80χιλ. και οι εργοδοτικές εισφορές σε 1.593,91χιλ. Η ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ. ενδυναμώθηκε σημαντικά στη χρήση 2000, οπότε και απορρόφησε τους κλάδους μεταλλουργίας που αποσχίσθηκαν από τη μητρική εταιρία και την εταιρία του ομίλου ΕΛΜΕΤΑΛ ΑΕ. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη Ελληνική εταιρία διέλασης αλουμινίου που έγινε μέλος του Οργανισμού Aluminimum Zentrale E.V και είναι κάτοχος του πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001:2000. Περιγραφή αντικειμένου εργασιών: Σκοπός της εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό της,είναι η παραγωγή προφίλ από αλουμίνιο και οποιουδήποτε προϊόντος με βάση το αλουμίνιο. Ομοίως και συναφείς με την παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία του αλουμινίου εργασίες. Τέλος η ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στην Ελλάδα και αλλού, η συμμετοχή σε κάθε μορφής συναφείς επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα συσταθούν και η σύμπραξη ή συνεργασία με οίκους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς για πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών, εφόσον το αποφασίζει η διοίκηση. Η ΕΞΑΛΚΟ δραστηριοποιείται στον κλάδο αλουμινίου με την παραγωγή προφίλ αλουμινίου ( διέλαση αλουμινίου ).Τα προϊόντα που παράγει είναι τα εξής: Προφίλ αλουμινίου για γενικές οικοδομικές και βιομηχανικές χρήσεις ( γωνίες, λάμες, καρέ, σωλήνες και άλλα βοηθητικά προφίλ )τα οποία προσφέρονται σε οποιαδήποτε επιθυμητή ποιότητα από άποψη μηχανικών ιδιοτήτων και επιφανειακής κατεργασίας καθώς και με ηλεκτροστατική βαφή σε διάφορα χρώματα. Ολοκληρωμένα συστήματα προφίλ αλουμινίου που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες κατασκευαστικές ανάγκες ( ανοιγόμενα κουφώματα, θερμοδιακοπτώμενα, ανοδιωμένα, συρόμενα, βιτρίνες, φυσούνες, υαλοπετάσματα εσωτερικά χωρίσματα κα ) σε διάφορα χρώματα με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής ή με επιφάνεια ξύλου. Τα προϊόντα της ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ διατείθεναι στην αγορά με τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ALPIN και ALBIO.Το 44% περίπου του κύκλου εργασιών της εταιρίας προέρχεται από εξαγωγές.

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών και της Μητρικής Εταιρίας για την χρήση 2005

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ, Μάιος 2003 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Σ.Ε..Υ.Κ.Α. (Σύνδεσµος Εταιριών ιαµεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών) ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Σ.Ε..Υ.Κ.Α. (Σύνδεσµος Εταιριών ιαµεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών) ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Σ.Ε..Υ.Κ.Α. (Σύνδεσµος Εταιριών ιαµεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών) ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 2 Περιεχόµενα 1. Ιστορικό... σελ. 3 2. Mετοχική Σύνθεση... 7 3. ιοίκηση της

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ, Μάιος 2004 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Α/Α Τομείς Εργασιών Σεμιναρίου Προτεινόμενα Θέματα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Εταιρική Διακυβέρνηση και ΜΜΕ 2 Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 3 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ, Μάιος 2002 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ «Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Επιστημονικός υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου»

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» Αβέβαιο Οικονομικό Περιβάλλον Κρίσης! Υπάρχουν Ευκαιρίες και Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Εξέταση των υποσυστημάτων που σχετίζονται με πωλήσεις και μάρκετινγκ Κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών στα υποσυστήματα αυτά Μελέτη Περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 3η: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Στρατηγική Γλωσσάριο της Στρατηγικής Στρατηγικό Μάνατζμεντ Κύκλος Ζωής μιας Βιομηχανίας Εξωτερικό περιβάλλον Ασκούμενες δυνάμεις σε έναν κλάδο Ενδιαφερόμενοι Στρατηγική Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) Οι ροές των ΞΑΕ καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών (ΙΠ) των χωρών υποδοχής. Διαφ. 11 Τα στοιχεία όμως του ΙΠ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Στην Αθήνα σήμερα, την 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα