Πίνακας Περιεχομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων"

Transcript

1 1 η Ιουλίου 2014

2 Πίνακας Περιεχομένων I. Στόχοι και Προτεραιότητες ΥΝΑ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας Εισαγωγή Θαλάσσιες Μεταφορές Θέματα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής Περιβάλλον Θέματα Δ.Ε.Υ Εφαρμογή Eurosur Βελτιωμένη πολιτική εκπαίδευσης υπηρεσιών επιβολής νόμων Έλεγχος συνόρων και παράνομη μετανάστευση Διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων Αποτελεσματική εφαρμογή ενωσιακού κεκτημένου Schengen στα σύνορα Η Ευρώπη της ασφάλειας... 7 II. Νομοθετικό Έργο (Διαδικασία Συναπόφασης) Θαλάσσιες Μεταφορές Επίτευξη Συμφωνίας του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε α ανάγνωση επί της Πρότασης Οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και την κατάργηση της Οδηγίας 96/98/ΕΚ Επίτευξη Συμφωνίας του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε α ανάγνωση επί της Πρότασης Κανονισμού σχετικά με την Πολυετή Χρηματοδότηση της Δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) για την Αντιμετώπιση της Ρύπανσης από Πλοία και από Εγκαταστάσεις Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Έκθεση προόδου στο πλαίσιο της α ανάγνωσης επί της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων Επίτευξη Συμφωνίας του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε α ανάγνωση επί της Πρότασης Οδηγίας του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική Επίτευξη Συμφωνίας του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της Πρότασης Οδηγίας περί Θεσπίσεως Πλαισίου για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό Περιβάλλον Πρόταση Κανονισμού του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ για την Παρακολούθηση, την Υποβολή Εκθέσεων και την Επαλήθευση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα από τις Θαλάσσιες Μεταφορές και για την Τροποποίηση του Κανονισμού (EΕ) αριθ. 525/2013 (MRV) Θέματα Δ.Ε.Υ Υιοθέτηση της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) III. Εκδηλώσεις / Συναντήσεις ΥΝΑ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας IV. Ελληνική Προεδρία και Διεθνείς Οργανισμοί Εργασίες εντός του Συμβουλίου για την προετοιμασία IMO - ILO Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την Υιοθέτηση Θέσης της Ε.Ε. αναφορικά με την Τροποποίηση του Παραρτήματος VI της MARPOL για την Παράταση Εφαρμογής των Προτύπων Κατηγορίας ΙΙΙ για τις Εκπομπές Αερίων NOx Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε. αναφορικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί για λογαριασμό της Ε.Ε. στην 103 η Σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας σχετικά με τις τροποποιήσεις στον Κώδικα της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ αναφορικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί για λογαριασμό της ΕΕ στην 93η Σύνοδο της Επιτροπής MSC σχετικά με τις τροποποιήσεις σε Διεθνείς Συμβάσεις (SOLAS - LSA Code - ESP Code) Συντονισμός των Κ-Μ της ΕΕ ενόψει Συνόδων Επιτροπών Υποεπιτροπών ΙΜΟ Υ/Ε για τη Σχεδίαση και την Κατασκευή των Πλοίων (SDC-1) (Λονδίνο, ) 15 2

3 2.2. Υ/Ε Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης (PPR 1) (Λονδίνο, ) Υ/Ε Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Επιτήρησης (HTW) (Λονδίνο ) Υ/Ε για τα Συστήματα και τον Εξοπλισμό των Πλοίων (SSE) του ΙΜΟ (Λονδίνο, ) Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC 66) του ΙΜΟ (Λονδίνο, ) Νομική Επιτροπή (LEGAL 101) του ΙΜΟ (Λονδίνο, ) Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (MSC 93) του ΙΜΟ (Λονδίνο, ) Υποβολή εγγράφων εργασίας στη Γραμματεία του ΙΜΟ των Κρατών Μελών της ΕΕ και της Ευρ. Επιτροπής ΜΕPC 66 Submission Framework for a Global Data Collection System for maritime transport covering fuel consumption, CO 2 emissions and energy efficiency ) MSC 93 Submission "Proposal for a new unplanned output on the adoption of the Galileo GNSS into the WWRNS" MSC 93 Submission "Proposal for a new unplanned output on the adoption of the Galileo GNSS into the WWRNS Annex 1: Information note on compelling need" V. Συμπεράσματα

4 I. Στόχοι και Προτεραιότητες ΥΝΑ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας 1. Εισαγωγή Tο θαλάσσιο εμπόριο, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 90% του συνολικού εμπορίου μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών και σε ποσοστό 40% του εμπορίου εντός της Ένωσης, αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την οικονομία και ευημερία της Ε.Ε. και τη διασφάλιση της ομαλής ροής των ευρωπαϊκών εισαγωγών και εξαγωγών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ελλάδα, ως παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα, κατανοώντας και αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τις ευκαιρίες που απορρέουν από τις θαλάσσιες δραστηριότητες για τη συνολική οικονομία της Ένωσης, εισήγαγε στις προτεραιότητές της τον Πυλώνα «Θάλασσα», ο οποίος εμπεριέχει μία σειρά οριζόντιων και τομεακών πολιτικών, μεταξύ άλλων, των θαλάσσιων μεταφορών, της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και της Νησιωτικότητας, καθώς επίσης και της δια Θαλάσσης Μετανάστευσης και της ασφάλειας στο θαλάσσιο χώρο (maritime security). Κύριο στόχο της Προεδρίας μας στη ναυτιλία αποτέλεσε η ανάληψη δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, προκειμένου να διαφυλαχθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος της. Η στρατηγική αυτή προωθείται σε δύο άξονες: αφενός στη στήριξη των θετικών μέτρων προς όφελος της ναυτιλίας στην οικονομική προοπτική του τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων στις θαλάσσιες μεταφορές και αφετέρου στην προώθηση, υιοθέτηση και εφαρμογή παγκόσμιων κανόνων μέσω του ΙΜΟ. Στο πλαίσιο αυτό, αποτέλεσε πρωτοβουλία ορόσημο η εκπόνηση και προώθηση για υιοθέτηση Συμπερασμάτων του Συμβουλίου (Ιούνιος 2014) για την «Ενδιάμεση Αναθεώρηση της Ευρ. Πολιτικής για τον Τομέα Θαλασσίων Μεταφορών μέχρι το 2018 και την Προοπτική της μέχρι το 2020» (βλ. Διακήρυξη των Αθηνών), ορίζοντας τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ για τη ναυτιλία τα επόμενα έτη. Λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο που κατέχουν τα λιμάνια ως κόμβοι του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, δόθηκε επίσης προτεραιότητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, καθώς και τη βέλτιστη εκμετάλλευση του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου της Ε.Ε. (βλ. Κανονισμό για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και Κανονισμό Συνδέοντας την Ευρώπη για επενδύσεις σε υποδομές και ανωδομές, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των ροών φορτίου από και προς την ΕΕ). Επίσης, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έθεσε ως υψηλή προτεραιότητα τη νησιωτικότητα, έχοντας ως κύριο στόχο της Ελληνικής Προεδρίας την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών για να επισημανθούν οι ευρύτερες διαστάσεις νησιωτικής πολιτικής και να ενταχθούν στο πλαίσιο μίας σαφούς Στρατηγικής της ΕΕ. Ο σκοπός της εισαγωγής της ιδέας της νησιωτικότητας στις πολιτικές της ΕΕ είναι να αποτραπεί ο περιφερειακός και κοινωνικός αποκλεισμός και η απομόνωση, καθώς και να προσφερθούν ισότιμες ευκαιρίες ανάπτυξης στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά μας. Από την πρωτοβουλία στη δράση, η Προεδρία εστίασε στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ (γνωστή ως «ΟΘΠ»). Σε συνέχεια του ορόσημου της Διακήρυξης της Λεμεσού και των ακόλουθων Συμπερασμάτων του Συμβουλίου το 2012, προετοίμασε και προώθησε προς υιοθέτηση Συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (Ιούνιος 2014), τα οποία θα περιελάμβαναν τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα και τις μελλοντικές εξελίξεις στον εν λόγω τομέα. Τέλος, κύρια προτεραιότητα της Προεδρίας αποτέλεσε η συνέχιση των εργασιών εντός του Συμβουλίου της Ε.Ε. και σε στενή συνεργασία με το Ευρ. Κοινοβούλιο επί των νομοθετικών προτάσεων που άπτονται του τομέα των θαλασσίων μεταφορών και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τους χρονικούς περιορισμούς λόγω των Ευρωεκλογών του Μαΐου Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται η πρόταση Οδηγίας για το Θαλάσσιο Εξοπλισμό, η πρόταση 4

5 Κανονισμού για την Πολυετή Χρηματοδότηση της EMSA, η πρόταση Κανονισμού για τη Θέσπιση Πλαισίου όσον αφορά την Πρόσβαση στην Αγορά Λιμενικών Υπηρεσιών και τη Χρηματοοικονομική Διαφάνεια των Λιμένων και η πρόταση Οδηγίας για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. 2. Θαλάσσιες Μεταφορές Κύρια προτεραιότητα της Προεδρίας ήταν η προώθηση του συνόλου των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη διευκόλυνση της ναυτιλιακής κίνησης εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Προεδρία επιδίωξε την ανάληψη πρωτοβουλιών με πρωταρχικό στόχο την υιοθέτηση συναφών Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τον επαναπροσδιορισμό της Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Στρατηγικής και την ανάδειξη συναφών δράσεων που θα μπορούσαν να αναληφθούν στο μέλλον, με έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ και την εφαρμογή οικονομιών κλίμακας για την ανάπτυξη νέων σύγχρονων ευφυών συστημάτων για τις θαλάσσιες μεταφορές (blue belt, e-maritime, coast guard functions). Η ενίσχυση των μηχανισμών εφαρμογής και ελέγχου των απαιτήσεων για τον εξοπλισμό των πλοίων, η απλούστευση του σχετικού κανονιστικού περιβάλλοντος και η εξασφάλιση ότι οι απαιτήσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού θα εφαρμόζονται και θα υλοποιούνται με εναρμονισμένο τρόπο από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ αποτέλεσαν ιδιαίτερο μέλημα της Ελληνικής Προεδρίας, καθώς συνιστούν παράγοντες που συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, επιδρώντας καταλυτικά και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και τη διαφύλαξη του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, η Προεδρία επιδίωξε και πέτυχε την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της πρότασης Οδηγίας σχετικά με τον Εξοπλισμό Πλοίων. Παράλληλα, η Ελληνική Προεδρία, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα διασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητάς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η σημαντική αποστολή του στον τομέα της καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, στόχευσε με επιτυχία στην ταχεία υιοθέτηση της πρότασης Κανονισμού σχετικά με την Πολυετή Χρηματοδότηση της Δράσης της για την Αντιμετώπιση της Ρύπανσης από Πλοία και από Εγκαταστάσεις Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Η Ελληνική Προεδρία, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη δημιουργίας ενός ευνοϊκότερου επενδυτικού κλίματος στους λιμένες, έθεσε ως στόχο την επίτευξη προόδου στο Συμβούλιο αναφορικά με την πρόταση Κανονισμού για τη Θέσπιση Πλαισίου όσον αφορά την Πρόσβαση στην Αγορά Λιμενικών Υπηρεσιών και τη Χρηματοοικονομική Διαφάνεια των Λιμένων. Δεδομένου ότι η εν λόγω πρόταση Κανονισμού στοχεύει στην πιο αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, μέσω της δημιουργίας ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη βελτίωση της απόδοσης των λιμένων, η Προεδρία επέδειξε ιδιαίτερη προσοχή στις διεργασίες εντός του Συμβουλίου της Ε.Ε. με στόχο τη διαμόρφωση ενός νομοθετικού κειμένου που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης, την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος με όρους ισότιμου ανταγωνισμού στους λιμένες, σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. 3. Θέματα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής Στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου, η Ελληνική Προεδρία είχε θέσει ως επιδίωξη την εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της πρότασης Οδηγίας περί Θεσπίσεως Πλαισίου για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Παράλληλα, η Προεδρία έθεσε ως στόχο την υιοθέτηση Συμπερασμάτων Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της και 5

6 την ανάδειξη της θαλάσσιας διάστασης σε σχέση με τις επιμέρους τομεακές πολιτικές της ΕΕ και ειδικότερα την ανάδειξη της νησιωτικότητας. Τέλος, μια από τις σημαντικές προτεραιότητες που είχε συμπεριλάβει η Ελληνική Προεδρία στο επίσημο πρόγραμμα της ήταν η εκπόνηση και εν συνεχεία υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EU Maritime Security Strategy). 4. Περιβάλλον Επιδίωξη της Ελληνικής Προεδρίας αποτέλεσε η πρόοδος των συζητήσεων εντός του Συμβουλίου επί της πρότασης Κανονισμού για την Παρακολούθηση, την Υποβολή Εκθέσεων και την Επαλήθευση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα από τις Θαλάσσιες Μεταφορές, η οποία στοχεύει στη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων & επαλήθευσης (monitoring, reporting & verification/mrv) για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. Δεδομένης της ιδιαίτερης πολυπλοκότητας του θέματος και του διεθνούς ενδιαφέροντος αναφορικά με το θέμα της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, η συγκεκριμένη πρόταση Κανονισμού και η διαμόρφωση σαφών και πρακτικά εφαρμόσιμων κανόνων για τη ναυτιλία υπό το πρίσμα και των σημαντικών διεθνών εξελίξεων στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, συνιστά θέμα με ιδιαίτερη σημασία για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. 5. Θέματα Δ.Ε.Υ Εφαρμογή Eurosur Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υιοθέτηση του Κανονισμού για τη Θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) αναμένονταν να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας, η Ελλάδα επεδίωξε την περαιτέρω πρόοδο στο στάδιο της εφαρμογής του Βελτιωμένη πολιτική εκπαίδευσης υπηρεσιών επιβολής νόμων Η Προεδρία συμπεριέλαβε στις προτεραιότητες της την υποστήριξη συναφών ενεργειών, οι οποίες θα ενίσχυαν τα κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, ειδικότερα όσον αφορά τη διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, όπως επίσης τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των σχετικών Αρχών των Κρατών Μελών της Ένωσης Έλεγχος συνόρων και παράνομη μετανάστευση Η Προεδρία στόχευσε στις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή και εναρμονισμένη εφαρμογή του Κανονισμού Εurosur και συνέχισε να προάγει την ευαισθητοποίηση και διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των βαρών και των ευθυνών. Επιπροσθέτως, η Ελληνική Προεδρία επεδίωξε την ανάπτυξη εποικοδομητικής συνεργασίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και την επίτευξη προόδου ή και πιθανής συμφωνίας επί της πρότασης Κανονισμού για τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων κατά τη διάρκεια των κοινών επιχειρήσεων του FRONTEX Διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων Η Ελληνική Προεδρία είχε επίσης εντάξει στις προτεραιότητές της την ενθάρρυνση οποιασδήποτε ενέργειας, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 6

7 οποιουδήποτε προσώπου εντός της Ε.E., θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των αιτούντων άσυλο και των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας Αποτελεσματική εφαρμογή ενωσιακού κεκτημένου Schengen στα σύνορα Η Προεδρία κατέβαλε, επίσης, κάθε προσπάθεια ώστε να ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Κρατών-Μελών και να προάγει περαιτέρω την επιχειρησιακή συνεργασία ανάμεσα στα Κράτη- Μέλη στα εξωτερικά σύνορα Η Ευρώπη της ασφάλειας Προτεραιότητα αποδόθηκε επίσης στη βελτίωση του περιβάλλοντος ασφάλειας καθώς και της ελεύθερης κίνησης σε όλη την Ένωση μέσω της προστασίας κρίσιμων υποδομών από την τρομοκρατία ή άλλες απειλές. II. Νομοθετικό Έργο (Διαδικασία Συναπόφασης) 1. Θαλάσσιες Μεταφορές 1.1. Επίτευξη Συμφωνίας του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε α ανάγνωση επί της Πρότασης Οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και την κατάργηση της Οδηγίας 96/98/ΕΚ. Μία από τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσε η επίτευξη συμφωνίας σε α ανάγνωση μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της πρότασης Οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και την κατάργηση της Οδηγίας 96/98/ΕΚ, στόχος ο οποίος τελικά ολοκληρώθηκε με επιτυχία. H νέα Οδηγία, η οποία αντικαθιστά την ισχύουσα Οδηγία 96/98/ΕΚ στοχεύει κυρίως στα ακόλουθα: (i) στην ενίσχυση των μηχανισμών εφαρμογής και επιβολής των διατάξεων για τον εξοπλισμό των πλοίων προκειμένου να μειωθεί το επιχειρηματικό κόστος και να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς εξοπλισμού πλοίων και το υψηλό επίπεδο ασφάλειας (safety) στη θάλασσα και πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης, και (ii) στην απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος και την εξασφάλιση της εναρμονισμένης εφαρμογής και υλοποίησης των προτύπων του ΙΜΟ. Η διαδικασία συναπόφασης με την επίτευξη συμφωνίας σε α ανάγνωση μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της εν λόγω πρότασης Οδηγίας ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση του τελικού συμβιβαστικού κειμένου από την Επιτροπή Αναπληρωτών Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της ΕΕ (ΕΜΑ Ι, Βρυξέλλες ) και, εν συνεχεία, με την ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την υιοθετώντας το προϊόν της εν λόγω συμφωνίας. Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας συναπόφασης εντός του Συμβουλίου και εν συνεχεία η δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ Επίτευξη Συμφωνίας του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε α ανάγνωση επί της Πρότασης Κανονισμού σχετικά με την Πολυετή Χρηματοδότηση της Δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) για την Αντιμετώπιση της Ρύπανσης από Πλοία και από Εγκαταστάσεις Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Η Ελληνική Προεδρία αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της ταχείας υιοθέτησης του εν λόγω Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕMSA) και να συνεχισθεί απρόσκοπτα η σημαντική αποστολή του στον τομέα της καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης έθεσε ως βασική προτεραιότητά της την επίτευξη συμφωνίας σε α ανάγνωση μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Με την εν λόγω πρόταση Κανονισμού, η οποία αποτελεί 7

8 συνέχεια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2038/2006 «σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλοία» που αφορούσε στη χρονική περίοδο , επιδιώκεται η ανανέωση της πολυετούς χρηματοδότησης της δράσης του Οργανισμού για την περίοδο , στο πλαίσιο της διεύρυνσης των συναφών καθηκόντων του και σε συνάρτηση με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο «Ευρώπη ». Η διαδικασία συναπόφασης με την επίτευξη συμφωνίας σε α ανάγνωση μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της εν λόγω πρότασης Κανονισμού ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση του τελικού συμβιβαστικού κειμένου από την Επιτροπή Αναπληρωτών Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ΕΜΑ Ι, Βρυξέλλες ) και εν συνεχεία με την ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την , υιοθετώντας το προϊόν της εν λόγω συμφωνίας. Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας συναπόφασης εντός του Συμβουλίου και εν συνεχεία η δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ Έκθεση προόδου στο πλαίσιο της α ανάγνωσης επί της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων. Επιδίωξη της Ελληνικής Προεδρίας σε συνάρτηση με την εν λόγω πρόταση Κανονισμού ήταν η επίτευξη προόδου με στόχο όπως στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε. του Ιουνίου 2014 (TTE) (Λουξεμβούργο, ) καταστεί δυνατή η παρουσίαση σχετικής Έκθεσης Προόδου αναφορικά με τη μέχρι σήμερα εξέταση της πρότασης Κανονισμού από την Ομάδα Θαλασσίων Μεταφορών του Συμβουλίου, στο πλαίσιο της α ανάγνωσης. Σημειώνεται ότι, κατά την παρουσίαση της Έκθεσης Προόδου στο Συμβούλιο, το κείμενο χαρακτηρίστηκε από τις αντιπροσωπείες των Κ-Μ της Ε.Ε. και την Ευρ. Επιτροπή, ως πλήρες, αντικειμενικό και ισορροπημένο. Με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση επιδιώκεται η θέσπιση πλαισίου για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων, με επιδιωκόμενο στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των λιμένων, την ενίσχυση της ανάπτυξης, την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τη δημιουργία ενός διαφανούς και νομικά σταθερού περιβάλλοντος με όρους ισότιμου ανταγωνισμού. Η πρόταση αφορά όλους τους θαλάσσιους λιμένες του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) και περιλαμβάνει τόσο τη λιμενική περιοχή όσο και τις πλωτές οδούς πρόσβασης στους λιμένες, 2 ενώ εστιάζεται σε οκτώ (08) λιμενικές υπηρεσίες (port services) 3. Σημειώνεται ότι η Ελληνική Προεδρία δεν εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με το Ευρ. Κοινοβούλιο, αφενός διότι δεν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος εξαιτίας των Ευρωεκλογών το Μάιο του 2014, και, αφετέρου διότι η αρμόδια Επιτροπή Μεταφορών & Τουρισμού του Ευρ. Κοινοβουλίου αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ψηφοφορία. Από πλευράς Συμβουλίου, η Ελληνική Προεδρία ολοκλήρωσε την πρώτη κατ' άρθρον εξέταση της πρότασης Κανονισμού, παραδίδοντας το φάκελο στην Ιταλική Προεδρία Επίτευξη Συμφωνίας του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε α ανάγνωση επί της Πρότασης Οδηγίας του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων. Η Ελληνική Προεδρία αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία καθιέρωσης ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου πολιτικής, μέσω του οποίου οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι επενδύσεις θα κατευθύνονται προς τη διάδοση των εναλλακτικών καυσίμων, έθεσε ως στόχο της την επίτευξη συμφωνίας σε α 1 COM (2011) 500/ & COM ( / Με την εξαίρεση στην περίπτωση αυτή των υπηρεσιών πλοήγησης (pilotage). 3 Bunkering, cargo handling, dredging, mooring, passenger services, port reception facilities, pilotage, towage. 8

9 ανάγνωση μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της πρότασης Οδηγίας για την Ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων, στόχος ο οποίος τελικά ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η πρόταση Οδηγίας αποσκοπούσε στη διασφάλιση της δημιουργίας υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και την εφαρμογή κοινών τεχνικών προδιαγραφών για τις υποδομές αυτές στην ΕΕ. Σε ό,τι αφορά στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις λιμενικές υποδομές που θα πρέπει να αναπτυχθούν και στις επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν, εστιαζόμενες στη χρήση καυσίμου LNG από τα πλοία. Η εν λόγω πρόταση Οδηγίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ). Η διαδικασία συναπόφασης με την επίτευξη συμφωνίας σε α ανάγνωση μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της εν λόγω πρότασης Οδηγίας ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση του τελικού συμβιβαστικού κειμένου από την Επιτροπή Αναπληρωτών Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ΕΜΑ Ι, Βρυξέλλες ) και, εν συνεχεία, με την ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την υιοθετώντας το προϊόν της εν λόγω συμφωνίας. Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας συναπόφασης εντός του Συμβουλίου και, εν συνεχεία, η δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. 2. Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική 2.1. Επίτευξη Συμφωνίας του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της Πρότασης Οδηγίας περί Θεσπίσεως Πλαισίου για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ επετεύχθη συμφωνία σε α ανάγνωση επί της πρότασης Οδηγίας περί Θεσπίσεως Πλαισίου για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Η εν λόγω Οδηγία, η οποία θα εφαρμόζεται στα θαλάσσια ύδατα των κρατών μελών της Ε.Ε., στοχεύει στη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων περιοχών και της βιώσιμης χρήσης των παράκτιων πόρων μέσα από τη διαφύλαξη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ως θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός νοείται η διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού από τα κράτη μέλη της κατανομής των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων. Απώτερος στόχος του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η κατάρτιση σχεδίων για τον καθορισμό τρόπων αξιοποίησης των θαλάσσιων περιοχών για διαφορετικές χρήσεις. Βασική προστιθέμενη αξία, που προκύπτει από την πρόταση, είναι η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μέσω ξηράς/θάλασσας, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές, ασφάλειας και συνοχής μεταξύ του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης παράκτιας διαχείρισης. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της οδηγίας είναι κυρίως διαδικαστικού χαρακτήρα. Τα κράτη μέλη θα κληθούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συνεκτικές διεργασίες για τον προγραμματισμό χρήσεων του θαλάσσιου χώρου καθώς και για να συνάψουν την κατάλληλη διασυνοριακή μεταξύ τους συνεργασία. Η διαδικασία συναπόφασης με την επίτευξη συμφωνίας σε α ανάγνωση μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της εν λόγω πρότασης Οδηγίας ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση του τελικού συμβιβαστικού κειμένου από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ΕΜΑ ΙΙ, Βρυξέλλες, ) και, εν συνεχεία, με την ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την , υιοθετώντας το προϊόν της εν λόγω συμφωνίας. Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας συναπόφασης εντός του Συμβουλίου και, εν συνεχεία, η δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 9

10 3. Περιβάλλον 3.1. Πρόταση Κανονισμού του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ για την Παρακολούθηση, την Υποβολή Εκθέσεων και την Επαλήθευση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα από τις Θαλάσσιες Μεταφορές και για την Τροποποίηση του Κανονισμού (EΕ) αριθ. 525/2013 (MRV) Επιδίωξη της Ελληνικής Προεδρίας σε συνάρτηση με την εν λόγω πρόταση Κανονισμού ήταν η επίτευξη προόδου με στόχο όπως στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος ( ) καταστεί δυνατή η παρουσίαση σχετικής Έκθεσης Προόδου αναφορικά με τη μέχρι σήμερα εξέταση της πρότασης Κανονισμού από την Ομάδα Περιβάλλοντος του Συμβουλίου της Ε.Ε., στο πλαίσιο της α ανάγνωσης. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό η Προεδρία υπέβαλε στο Συμβούλιο έγγραφο της Γραμματείας του Συμβουλίου της ΕΕ με τη συμβιβαστική πρότασή της επί της εν θέματι πρότασης Κανονισμού, συνοψίζοντας κατ' ουσίαν τα αποτελέσματα των συναφών συζητήσεων στην Ομάδα Περιβάλλοντος του Συμβουλίου της ΕΕ. Με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση επιδιώκεται η θέσπιση κανόνων για την επακριβή παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και άλλων συναφών με το κλίμα πληροφοριών από τα πλοία που καταπλέουν ή αποπλέουν σε ή από λιμένες, οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους ή βρίσκονται εντός των εν λόγω λιμένων, ώστε να προωθηθεί η μείωση των εκπομπών CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Ανωτέρω πρόταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Όσον αφορά τις εξελίξεις από πλευράς Ευρ. Κοινοβουλίου, σημειώνεται ότι την ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε α ανάγνωση η Έκθεση του Εισηγητή της αρμόδιας Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η Ελληνική Προεδρία παρουσίασε την Έκθεση Προόδου στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος ( ), ενώ η επερχόμενη Προεδρία (Ιταλία) θα κληθεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία συναπόφασης σε α' ανάγνωση στο Συμβούλιο. 4. Θέματα Δ.Ε.Υ Υιοθέτηση της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX). Η Ελληνική Προεδρία αναγνωρίζοντας πλήρως την υψηλή πολιτική σημασία της εν θέματι πρότασης Κανονισμού έθεσε τις εργασίες του συγκεκριμένου φακέλου ως απόλυτη προτεραιότητα, για νομικούς λόγους, καθώς ήταν αναγκαία η υιοθέτηση του Κανονισμού το συντομότερο δυνατόν προκειμένου αντικαταστήσει την Απόφαση του Συμβουλίου του 2010, η οποία ακυρώθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Απόφαση της 5 ης Σεπτεμβρίου 2012 (υπόθεση C- 355/10)). Η εν λόγω πρόταση Κανονισμού στοχεύει στην παροχή στα Κράτη Μέλη, που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις της FRONTEX, σαφών και ενημερωμένων κανόνων που θα πρέπει δεσμευτικά να εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων με σκοπό την αποτροπή της παράνομης διέλευσης, την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας και τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που διήλθαν τα σύνορα με παράνομο τρόπο. Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί μία από τις δράσεις που περιέχονται στην Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής σχετικά με το έργο της Task Force της Μεσογείου και θα αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία της ΕΕ για τη βελτίωση της επιτήρησης των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και την πρόληψη τραγωδιών στη θάλασσα. 10

11 Η διαδικασία συναπόφασης με την επίτευξη συμφωνίας σε α ανάγνωση μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της εν λόγω πρότασης Κανονισμού ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση του τελικού συμβιβαστικού κειμένου από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ΕΜΑ ΙΙ, Βρυξέλλες ) και, εν συνεχεία, με την ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε τη , υιοθετώντας το προϊόν της εν λόγω συμφωνίας και, τέλος, με την υιοθέτηση του κειμένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ως σημείο Α (άνευ συζητήσεως) τη Αναμένεται η δημοσίευσή του Κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. III. Εκδηλώσεις / Συναντήσεις ΥΝΑ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας Στο πλαίσιο της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τη χώρα μας, ο κ. ΥΝΑ συμμετείχε στη συνεδρίαση του Κολεγίου Επιτρόπων, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο την καθώς και στη συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους των Μ.Μ.Ε., η οποία διεξήχθη στο Ζάππειο την επόμενη ημέρα, με σκοπό την ανάδειξη των συναφών ελληνικών προτεραιοτήτων και δράσεων που επρόκειτο να αναληφθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου στους τομείς των Θαλασσίων Μεταφορών, της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και της λαθρομετανάστευσης. Ειδικότερα, ο κ. Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, κατά την παρουσίαση των πολιτικών προτεραιοτήτων για τον πυλώνα Θάλασσα, πραγματοποίησε ενημέρωση επί της γενικότερης συμβολής της ελληνικής ναυτιλίας στην εθνική οικονομία με την οποία κατέδειξε τη σημασία του πυλώνα. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Κολεγίου των Επιτρόπων, ο κ. ΥΝΑ ανακοίνωσε επίσης τη διεξαγωγή Άτυπης Συνάντησης Υπουργών των Κρατών Μελών της ΕΕ και των Κρατών ΕΟΧ για θέματα ναυτιλίας στο Ζάππειο, την , με θέμα την ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον τομέα των Θαλασσίων Μεταφορών μέχρι το 2018 και την προοπτική μέχρι το Στον τομέα της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της 10ης συνάντησης Υψηλού Επιπέδου Σημείων Επαφής των Κρατών Μελών της Ε.Ε. για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο την , υπό τη διοργάνωση του ΥΝΑ. Αντικείμενο της διαβούλευσης αποτέλεσε η χάραξη κοινών πολιτικών προτεραιοτήτων, με έμφαση στην «Ευρωπαϊκή Πολιτική της Γαλάζιας Ανάπτυξης», καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της Ο.Θ.Π. της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και τα Κράτη ΕΟΧ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την Ευρ. Επιτροπή επί των προσφάτων εξελίξεων επί πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί, να συζητήσουν θέματα θαλάσσιας πολιτικής και να εκφράσουν τις απόψεις τους για τις μελλοντικές προτεραιότητες χρηματοδότησης της Ο.Θ.Π., αποδίδοντας έμφαση: (i) στη θαλάσσια επιτήρηση και ασφάλεια, μέσω της ανάπτυξης κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας, (ii) στη στήριξη της θαλάσσιας καινοτομίας και τη γνώσης για τη θάλασσα από το πρόγραμμα της ΕΕ Horizon 2020, και (iii) σε συναφείς χρηματοδοτήσεις σε προγράμματα της ΕΕ για θαλάσσιες δράσεις με έμφαση στη χρηματοδοτική υποστήριξη των θαλασσίων υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση αποδόθηκε κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της νησιωτικότητας. Την διοργανώθηκε από το ΥΝΑ στο Ευγενίδειο Ίδρυμα Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου με θέμα Νησιωτικότητα: Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, με βασικό εισηγητή τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και με την παρουσία της Επιτρόπου Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της ΕΕ, κας Μαρίας Δαμανάκη. 11

12 Στο πλαίσιο εργασιών της διάσκεψης, ο κ. Υπουργός παρουσίασε τις πτυχές της ολοκληρωμένης πολιτικής που ακολουθεί το ΥΝΑ με σκοπό να αναδείξει τις διαστάσεις της νησιωτικότητας, εντάσσοντας την στο πλαίσιο των συναφών πολιτικών, τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίστοιχη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο επισκέφθηκαν, την , οι Αναπληρωτές Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των Κρατών Μελών της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής τους στη χώρα μας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, και να αποκομίσουν συνολική εικόνα για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στα θέματα της Ναυτιλίας. Τους υψηλούς αξιωματούχους από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, την Ευρ. Επιτροπή και τη Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ καλωσόρισε ο κ. ΥΝΑ, ο οποίος είχε την ευκαιρία να υπογραμμίσει την οικονομική επίδραση της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας, τις σύγχρονες τάσεις του ναυτιλιακού οικονομικού περιβάλλοντος, καθώς και τις συναφείς εμπορικές προκλήσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων για τη ναυτιλία. Επίσης, ο Υπουργός παρουσίασε τη σημαντική συνδρομή της Ελληνικής ναυτιλίας στην εθνική οικονομία, ενώ ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Θεόδωρος Βενιάμης, και ο Έλληνας Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος και Πρόεδρος της ΕΜΑ Ι, Πρέσβης κ. Ανδρέας Παπασταύρου, απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό. Οι υψηλοί αξιωματούχοι των Κρατών Μελών της ΕΕ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσίαση σχετικά με τη δομή και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου, την οικονομική σημασία της ναυτιλιακής βιομηχανίας της ΕΕ για την οικονομία της ΕΕ, τις προτεραιότητες της Ελληνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα από την Ελληνική Προεδρία στην εξέταση των συναφών με τις θαλάσσιες μεταφορές νομοθετικών προτάσεων. Η επίσκεψη συνεχίστηκε στο πλωτό μουσείο «Ελλάς Λίμπερτυ» και στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων λιμένα Πειραιά (ΣΕΠ), ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση στην Ελλάδα και μια από τις πιο επιτυχείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία έτη. Στο πλαίσιο προβολής του έργου της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου παρέστη, ως κύριος ομιλητής, στην έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Διάσκεψης του Eυρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων (ΕSPO) με θέμα: Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των λιμένων: Μύθος ή Πραγματικότητα; που διεξήχθη στις , στο Γκέτεμποργκ, στη Σουηδία. O κ. Υπουργός, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε στις εξελίξεις της ευρωπαϊκής λιμενικής βιομηχανίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα αυτό, ενώ παρουσίασε τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας καθώς και το έργο το οποίο είχε επιτελέσει. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ελληνικής Προεδρίας και βασικός στόχος αυτής ήταν η Ενδιάμεση Αναθεώρηση της Ευρ. Στρατηγικής για τον Τομέα των Θαλασσίων Μεταφορών μέχρι το 2018 και την Προοπτική της έως το 2020, η οποία υιοθετήθηκε με τη «Διακήρυξη των Αθηνών» και αποτέλεσε το θέμα της Άτυπης Συνάντησης Υπουργών των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και Κρατών ΕΟΧ για θέματα ναυτιλίας, που πραγματοποιήθηκε την στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε. Στην Άτυπη Συνάντηση, της οποίας προήδρευσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής και Επίτροπος Μεταφορών, κ. Siim Kallas και οι αρμόδιοι για θέματα ναυτιλίας Υπουργοί και Υψηλοί Αξιωματούχοι των Κρατών Μελών της ΕΕ και των Κρατών ΕΟΧ. 12

13 Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ κ. Koji Sekimizu, ο οποίος παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό, ως επίσημος προσκεκλημένος της Προεδρίας, σε γεύμα εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου με θέμα αυτό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας του ΙΜΟ για το έτος 2014 IMO Conventions: Effective Implementation. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά την κήρυξη της έναρξης των εργασιών της Συνάντησης, τόνισε το ιδιαίτερα σημαντικό έργο του ΙΜΟ και τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων του σε παγκόσμιο επίπεδο, την αφοσίωση της χώρας μας στους στόχους του οργανισμού και την αναγκαιότητα συμβατότητας της ενωσιακής νομοθεσίας με τους διεθνείς κανόνες του ΙΜΟ με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή ενός ομοιόμορφου νομικού πλαισίου για τη διεθνή ναυτιλία. 13

14 Στο πλαίσιο εργασιών της Συνάντησης υιοθετήθηκε ομόφωνα η «Διακήρυξη των Αθηνών», η οποία θέτει τις προτεραιότητες των Κρατών Μελών της ΕΕ και της ΕΟΧ με στόχο την υποστήριξη, ανάπτυξη και βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Η Διακήρυξη αποτελεί τη βάση των σχετικών Συμπερασμάτων, που υιοθετήθηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της ΕΕ την , τα οποία κατ' ουσίαν την επικυρώνουν. Ως σημαντικότερα σημεία, τα οποία θα αποτελέσουν τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ για τη ναυτιλία τα επόμενα έτη, όπως αναδεικνύονται από τη «Διακήρυξη των Αθηνών» καταγράφονται τα εξής: (α) Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η ναυτιλία στην ευρωπαϊκή οικονομία και ευημερία, (β) Η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας, (γ) Η αύξηση της απασχόλησης στο ναυτιλιακό τομέα, (δ) Η ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές, (ε) Η ενδυνάμωση του ρόλου της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην ΕΕ, (στ) Οι αποτελεσματικές ευρωπαϊκές ψηφιακές ναυτιλιακές υπηρεσίες, (ζ) Ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στον τομέα της ναυτιλιακής τεχνολογίας και καινοτομίας, και (η) Η ενσωμάτωση της έννοιας της «Νησιωτικότητας» στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής και Επίτροπος Μεταφορών, κ. Siim Kallas, επεσήμανε ότι οι στόχοι της Διακήρυξης, αποτελούν πλέον τους στόχους ολόκληρης της ΕΕ και σε αυτήν την κατεύθυνση οι Υπηρεσίες της Ευρ. Επιτροπής θα εργαστούν εποικοδομητικά με τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Παράλληλα, το σύνολο των αρμόδιων για θέματα ναυτιλίας Υπουργών των Κρατών Μελών της ΕΕ και των Κρατών ΕΟΧ δήλωσαν την καθολική υποστήριξή τους στους στόχους της Διακήρυξης των Αθηνών και αναγνώρισαν πλήρως την επιτυχία του έργου της Ελληνικής Προεδρίας για την ανάδειξη της ναυτιλίας ως βασικό οικονομικό και αναπτυξιακό πυλώνα της Ε.Ε. Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, το ΥΝΑ συνέδραμε και στο έργο λοιπών Υπουργείων για την υποστήριξη των ναυτιλιακών συμφερόντων της χώρας. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η συμμετοχή, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην Άτυπη Συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικής Εμπορίου (Υπηρεσίες & Επενδύσεις) του Συμβουλίου της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο την

15 Αντικείμενο της Άτυπης Συνάντησης όσον αφορά την ενότητα των υπηρεσιών (maritime transport services), αποτέλεσε η ανάπτυξη των Παγκόσμιων Αλυσίδων Αξίας σε συνάρτηση με τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής ( Global Value chains and services: the transport/logistic dimension) και κατά τη διάρκεια αυτής πραγματοποιήθηκε από πλευράς ΥΝΑ / ΔΝΠΑ παρουσίαση αναφορικά με την οικονομική και εμπορική σημασία των υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με έμφαση στις προτεραιότητες ναυτιλιακής πολιτικής στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνιών από πλευράς ΕΕ σε διμερές και πολυμερές πλαίσιο, για την περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου υπηρεσιών. IV. Ελληνική Προεδρία και Διεθνείς Οργανισμοί 1. Εργασίες εντός του Συμβουλίου για την προετοιμασία IMO - ILO 1.1. Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την Υιοθέτηση Θέσης της Ε.Ε. αναφορικά με την Τροποποίηση του Παραρτήματος VI της MARPOL για την Παράταση Εφαρμογής των Προτύπων Κατηγορίας ΙΙΙ για τις Εκπομπές Αερίων NOx Η εν λόγω πρόταση Απόφασης εξετάστηκε διαδοχικά στις ΟΘΜ που πραγματοποιήθηκαν στις και H ΕΜΑ Ι αποφάσισε την τη διακοπή της διαδικασίας προώθησης της σχετικής πρότασης και παρέπεμψε το θέμα προς έγκριση στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών υιοθέτησε τη την απόφαση της ΕΜΑ Ι και η πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου αποσύρθηκε Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε. αναφορικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί για λογαριασμό της Ε.Ε. στην 103 η Σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας σχετικά με τις τροποποιήσεις στον Κώδικα της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας Η εν λόγω πρόταση Απόφασης εξετάστηκε στην Ομάδα Κοινωνικών Θεμάτων, που πραγματοποιήθηκε τη H ΕΜΑ Ι αποφάσισε την την προώθηση της σχετικής πρότασης και παρέπεμψε το θέμα προς έγκριση στο Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ αναφορικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί για λογαριασμό της ΕΕ στην 93η Σύνοδο της Επιτροπής MSC σχετικά με τις τροποποιήσεις σε Διεθνείς Συμβάσεις (SOLAS - LSA Code - ESP Code) Η εν λόγω πρόταση Απόφασης εξετάστηκε διαδοχικά στις συνεδριάσεις της Ομάδας Θαλασσίων Μεταφορών, που πραγματοποιήθηκαν τη 08, 15 και H ΕΜΑ Ι αποφάσισε, την , κατά πλειοψηφία την προώθηση της σχετικής πρότασης και παρέπεμψε το θέμα προς έγκριση στο Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Η πρόταση υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (FAC) (Βρυξέλλες, ). 2. Συντονισμός των Κ-Μ της ΕΕ ενόψει Συνόδων Επιτροπών Υποεπιτροπών ΙΜΟ 2.1. Υ/Ε για τη Σχεδίαση και την Κατασκευή των Πλοίων (SDC-1) (Λονδίνο, ) Τη πραγματοποιήθηκε συντονιστική συνάντηση στις Βρυξέλλες για την προετοιμασία ενόψει της συνεδρίασης της Υ/Ε για τη Σχεδίαση και την Κατασκευή των Πλοίων (SDC-1). Επίσης, πραγματοποιήθηκε επιτόπια συντονιστική συνάντηση στο Λονδίνο την Προαναφερόμενες συναντήσεις συντονίστηκαν από Ελληνική Προεδρία με ικανοποιητικά αποτελέσματα. 15

16 2.2. Υ/Ε Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης (PPR 1) (Λονδίνο, ) Πραγματοποιήθηκε επιτόπια συντονιστική συνάντηση την στο Λονδίνο υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Προεδρίας Υ/Ε Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Επιτήρησης (HTW) (Λονδίνο ) Πραγματοποιήθηκε επιτόπια συντονιστική συνάντηση, τη στο Λονδίνο, υπό το συντονισμό της Ελληνικής Προεδρίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα Υ/Ε για τα Συστήματα και τον Εξοπλισμό των Πλοίων (SSE) του ΙΜΟ (Λονδίνο, ) Τη χρονική περίοδο από 10 έως πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο η 1 η Σύνοδος της Υποεπιτροπής για τα Συστήματα και τον Εξοπλισμό των Πλοίων (SSE) του ΙΜΟ, χωρίς να απαιτηθεί η πραγματοποίηση συντονιστικής συνάντησης Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC 66) του ΙΜΟ (Λονδίνο, ) Υπό το συντονισμό της Ελληνικής Προεδρίας, πραγματοποιήθηκε συντονιστική συνάντηση τη στις Βρυξέλλες και επιτόπια συντονιστική συνάντηση την στο Λονδίνο, με ικανοποιητικά αποτελέσματα Νομική Επιτροπή (LEGAL 101) του ΙΜΟ (Λονδίνο, ) Πραγματοποιήθηκε επιτόπια συντονιστική συνάντηση την στο Λονδίνο υπό το συντονισμό της Ελληνικής Προεδρίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (MSC 93) του ΙΜΟ (Λονδίνο, ) Πραγματοποιήθηκε συντονιστική συνάντηση την στις Βρυξέλλες υπό το συντονισμό της Ελληνικής Προεδρίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα. 3. Υποβολή εγγράφων εργασίας στη Γραμματεία του ΙΜΟ των Κρατών Μελών της ΕΕ και της Ευρ. Επιτροπής 3.1. ΜΕPC 66 Submission Framework for a Global Data Collection System for maritime transport covering fuel consumption, CO 2 emissions and energy efficiency ) Μετά από επεξεργασία του σχεδίου εγγράφου εργασίας στην ΟΘΜ ( ) υπεβλήθη από την Ελληνική Προεδρία στη Γραμματεία του ΙΜΟ MSC 93 Submission "Proposal for a new unplanned output on the adoption of the Galileo GNSS into the WWRNS" Μετά από επεξεργασία του σχεδίου εγγράφου εργασίας στην ΟΘΜ ( και ) και στην ΕΜΑ Ι ( ) υπεβλήθη από την Ελληνική Προεδρία στη Γραμματεία του ΙΜΟ MSC 93 Submission "Proposal for a new unplanned output on the adoption of the Galileo GNSS into the WWRNS Annex 1: Information note on compelling need" Υποβολή από την Ελληνική Προεδρία στη Γραμματεία του ΙΜΟ του εν θέματι ενημερωτικού εγγράφου όπως αποφασίστηκε στην ΕΜΑ Ι ( ), κατόπιν ολοκλήρωσης της σιωπηρής διαδικασίας (silent procedure) ( ). 16

17 V. Συμπεράσματα Έχοντας θέσει τη θάλασσα ως πυλώνα της Προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ε.Ε., η χώρα μας εστίασε, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Ειδικότερα, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων του και σε όλες τις διαστάσεις που συμπεριλάμβανε ο Πυλώνας Θάλασσα έθεσε ως σκοπό του την ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η θάλασσα για την ανάπτυξη και την αειφορία των Κρατών Μελών της ΕΕ και των πολιτών τους, μέσω της εκμετάλλευσης των ευκαιριών που παρέχει το σύγχρονο δια θαλάσσης μεταφερόμενο εμπόριο και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Στρατηγικό στόχο αποτέλεσε η περαιτέρω διαμόρφωση πολιτικών της ΕΕ για την υποστήριξη της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας. Μέσα στο εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα, λόγω των Εκλογών του Μαΐου για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επετεύχθη η συνολική ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου της Προεδρίας στον τομέα των ναυτιλιακών μεταφορών. Επί των θεμάτων αρμοδιότητάς ΥΝΑ επετεύχθη η υιοθέτηση σε α Ανάγνωση της πρότασης Οδηγίας για τον Θαλάσσιο εξοπλισμό και της πρότασης Κανονισμού για την πολυετή χρηματοδότηση της EMSA, ενώ, σύμφωνα με τον καταγεγραμμένο χρονικό προγραμματισμό της Ελληνικής Προεδρίας, παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Ιουνίου 2014, έκθεση προόδου επί της πρότασης Κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων. Επιπλέον, επετεύχθη η υιοθέτηση σε α Ανάγνωση της Οδηγίας για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, της πρότασης Οδηγίας για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και της πρότασης Κανονισμού θέσπισης κανόνων διεξαγωγής κοινών επιχειρήσεων Frontex σε θαλάσσια σύνορα. Η προαναφερθείσα εμπλοκή στο νομοθετικό έργο της ΕΕ καταδεικνύει το πολυσχιδές φάσμα των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στο πλαίσιο του διαμορφούμενου Ενωσιακού κεκτημένου. Επιστέγασμα του στρατηγικού σχεδιασμού της Ελληνικής Προεδρίας επί θεμάτων ναυτιλιακών μεταφορών αποτέλεσε η χάραξη πολιτικών, οι οποίες θα οριοθετήσουν το σχεδιασμό και μελλοντικών Προεδριών του Συμβουλίου Ε.Ε. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην υιοθέτηση Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την «Ενδιάμεση Αναθεώρηση της Ευρ. Πολιτικής για τον Τομέα Θαλασσίων Μεταφορών μέχρι το 2018 και την Προοπτική της μέχρι το 2020» και για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, καθώς και την υιοθέτηση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ασφάλεια στη Θάλασσα με την επικύρωσή της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου Με τα ανωτέρω κείμενα ναυτιλιακής και θαλάσσιας πολιτικής οριοθετούνται σε σημαντικό βαθμό οι προτεραιότητες και η πολιτική της ΕΕ στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν στον τομέα της θάλασσας για τα επόμενα έτη. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής & Ανάπτυξης Τμήμα Διεθνών Οργανισμών & Ε.Ε. Συναντήσεις στα Όργανα του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας Τομέας Θαλασσίων Μεταφορών Τομέας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής Τομέας Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων Μήνας SWP 1 COR I 2 TTE 3 ΙΜΟ 4 FoP 5 COR II GAC 6 Frontiers (Κανονισμός επιχειρήσεις Frontex θαλάσσια σύνορα) Ιαν JHA Councellors + 4 Τεχν. Συναντήσεις Τριλόγου με ΕΚ Φεβ JHA Councellors + 1 Τελικός Τρίλογος κ επίτευξη Συμφωνίας σε Α Ανάγνωση Μαρ Απρ Μαι Ιουν Σύνολα Τρίλογοι Τεχ. Συναντήσεις με ΕΚ 1 Shipping Working Party (Δεν συμπεριλαμβάνονται Συντονιστικές Συναντήσεις για ΙΜΟ). 2 Coreper 3 Transport, Telecommunications & Energy 4 International Maritime Organization 5 Friends of the Presidency (IMP EUMSS) 6 General Affairs Council 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής & Ανάπτυξης Τμήμα Διεθνών Οργανισμών & Ε.Ε. Εκδηλώσεις / Συναντήσεις / Συνέδρια στο Πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας Μήνας Γεγονός Τίτλος Τόπος (Ημερομηνία) Συμμετοχή Ιαν. Συνεδρίαση Κολλεγίου των Επιτρόπων - Συνέντευξη Τύπου κ. Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου σε Διαπιστευμένους Δημοσιογράφους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ενημέρωση επί των Προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε. κατά το Ά Εξάμηνο του 2014 στον τομέα των Θαλασσίων Μεταφορών, της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, της Προστασίας των Θαλασσίων Συνόρων & της Αθήνα ( ) κ. ΥΝΑ Φεβ. Μαρ. Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρ. Κοινοβουλίου (TRAN) Ειδική Εκδήλωση της Ευρ. Επιτροπής Συνέδριο ECONOMIST THE GREEK EU PRESIDENCY SUMMIT Κοινή Συνάντηση Αρμοδίων Επιτροπών του Ευρ. Κοινοβουλίου για το θέμα του μεταναστευτικού στη Μεσόγειο Σεμινάριο για την Ασφάλεια στη Θάλασσα Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου Σημείων Επαφής των Κ-Μ της Ε.Ε. Λαθρομετανάστευσης Παρουσίαση του Προγράμματος και των Προτεραιοτήτων Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ στον τομέα των Θαλασσίων Μεταφορών και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής Μακρο-περιφερειακή στρατηγική για την περιοχή Αδριατικής και Ιονίου «Θάλασσα της Ευρώπης: Δρομολογώντας το χάρτη της Οικονομικής Ανάπτυξης» Προτεραιότητες στους τομείς: πολιτικών ελευθεριών, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων Ευρωπαϊκή Στρατηγική Θαλάσσιας Επιτήρησης και Θαλάσσιας Ασφάλειας, παρουσίαση των Ευρωπαϊκών συμφερόντων στο θαλάσσιο περιβάλλον, στις νέες απειλές και προκλήσεις, στη δέουσα αντιμετώπιση αυτών και την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Βρυξέλλες ( ) Αθήνα ( ) Θεσσαλονίκη ( ) Αθήνα ( ) Χανιά ( ) κ. ΥΝΑ ΔΝΠΑ κ. ΥΝΑ ως ομιλητής ΥΕΘΑ ΚΕΝΑΠ ΥΝΑ Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική Αθήνα ( ) κ. ΥΝΑ - ΔΝΠΑ 19

20 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής & Ανάπτυξης Τμήμα Διεθνών Οργανισμών & Ε.Ε. Εκδηλώσεις / Συναντήσεις / Συνέδρια στο Πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας Μήνας Γεγονός Τίτλος Τόπος (Ημερομηνία) Συμμετοχή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου του ΥΝΑ Νησιωτικότητα: Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης Αθήνα ( ) κ. ΥΝΑ - ΔΝΠΑ και θέσεων εργασίας 1 st MARE FORUM Oil and gas Europe Maritime Αθήνα ( ) κ. ΔΝΠΑ Transportation of Energy and Mediterranean Ultra Deep - Water Exploration 2014 GREEN4SEA Forum Εnhance Environmental Awareness Αθήνα ( ) κ. ΔΝΠΑ Επίσκεψη της Επιτροπής Αναπληρωτών Επίσκεψη στο ΥΝΑ, πλωτό Μουσείο Hellas Πειραιάς ( ) κ. ΥΝΑ ΔΝΠΑ (παρουσίαση, Απρ. Μονίμων Αντιπροσώπων (Coreper I) Liberty και λιμάνι του Πειραιά (ΣΕΠ) συντονισμός) Συνέδριο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ορκωτών Λογιστών (ACCA) Η Ελλάδα στο πηδάλιο: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ Ελλάδα και η Ναυτιλιακή Αθήνα ( ) ΔΝΠΑ (παρουσίαση) Μαι. Ενημερωτική Συνάντηση Εμπορικών Ακολούθων Πρεσβειών Κ-Μ της Ε.Ε. και χωρών ΕΟΧ στο ΥΝΑ Άτυπη Υπουργική Σύνοδος των Κ-Μ της ΕΕ και των Κρατών ΕΟΧ για Θέματα Ναυτιλίας Ετήσια Διάσκεψη του Ευρ. Οργανισμού Λιμένων (ESPO) Επίσκεψη στο Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. της CIVCOM Εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα 2014 Ημερίδα Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Άτυπη Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Εμπορίου (Υπηρεσιών & Επενδύσεων) του Συμβουλίου της ΕΕ Πολιτική της ΕΕ: Οδηγώντας τις Εξελίξεις Ενημέρωση επί θεμάτων ουσίας και διαδικασίας ενόψει της Άτυπης Υπουργικής Συνάντησης για θέματα Ναυτιλίας Ενδιάμεση Αναθεώρηση της Ευρ. Πολιτικής για τον Τομέα Θαλασσίων Μεταφορών μέχρι το 2018 και την προοπτική της μέχρι το 2020" Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ λιμένων: Μύθος ή Πραγματικότητα Επίσκεψη στο Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. της Επιτροπής Πολιτικής Διαχείρισης Κρίσεων (CIVCOM) European Maritime Day - "Innovation driving Blue Growth" The Energy and Sea Lanes of the East Mediterranean and the Role of Greece Άτυπη Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Εμπορίου (Υπηρεσιών & Επενδύσεων) του Συμβουλίου της ΕΕ 20 Πειραιάς ( ) Αθήνα ( ) Γκέτεμποργκ ( ) Πειραιάς ( ) Βρέμη ( ) Παρίσι ( ) Αθήνα ( ) ΔΝΠΑ κ. ΥΝΑ ΚΝΠ ΔΝΠΑ κ. ΥΝΑ ως ομιλητής κ. ΥΝΑ κ. ΔΝΠΑ (παρουσίαση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Αλέξανδρος Κουλίδης Σύμβουλος Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ Ειρήνη Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α (σε επίπεδο τμήματος)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ε. Επιτεύγματα ανά προτεραιότητα

Πορεία Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ε. Επιτεύγματα ανά προτεραιότητα Page 1 of 6 Πορεία Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ε. Επιτεύγματα ανά προτεραιότητα Γραμμές Τύπου - Ευρωπαϊκά θέματα Πορεία Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ε. Επιτεύγματα (A) τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ΚΑλΠ στον τομέα της αλιείας έχει αποτύχει, όπως η αρχή της σχετικής σταθερότητας (συστήματα των TAC S και QUOTAS) και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Οι Εταίροι του προγράμματος IONAS Ionian and Adriatic Cities and Ports Joint

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Μεταρρυθμιστική Δυναμική στους: Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. Λιμενικά Ταμεία Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Τα τελευταία χρόνια, οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα πρότυπα ασφαλείας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Οι βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Aegean Chapter (243) A.S.I.S International

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Aegean Chapter (243) A.S.I.S International ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Aegean Chapter (243) A.S.I.S International Τόπος: Ξενοδοχείο President Λ. Κηφισίας 43 Τηλ. 2106989000 Ημέρα: Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 Ωρα έναρξης : 14.00 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ *Απόστολος Αλαμάνας Υποστράτηγος

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσίας/ Προϊσταμένη Μονάδας Επιτόπιων Επαληθεύσεων Σημείο Επαφής Συμφώνου των Δημάρχων για την Περιφέρεια Αττικής ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 2 η ετήσια κοινή συνάντηση του Διαχειριστικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής και του προσωπικού του Ενεργειακού Γραφείου

Πρακτικά 2 η ετήσια κοινή συνάντηση του Διαχειριστικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής και του προσωπικού του Ενεργειακού Γραφείου Οδός Λεύκωνος 20, Μαρκίδης Court 13, Γραφείο 403, 2064 Στρόβολος, Λευκωσία Tηλ. +357-22667716-26 Fax +357-22667736 email: info@cea.org.cy web: www.cea.org.cy Πρακτικά 2 η ετήσια κοινή συνάντηση του Διαχειριστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης» Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ναυτιλία Πανεπιστήμιο Πειραιά Χειμερινός κύκλος διαλέξεων σεμιναρίων «Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα