Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. Installation Manual Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Models: Μοντέλα: V3MCI-50/U3MRT-50 V3MCI-60/U3MRT-60

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. Installation Manual Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Models: Μοντέλα: V3MCI-50/U3MRT-50 V3MCI-60/U3MRT-60"

Transcript

1 Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Models: Μοντέλα: V3MCI-50/U3MRT-50 V3MCI-60/U3MRT-60 Η Μ Α Τ Α Κασέτα Τεσσάρων Κατευθύνσεων Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Cassette Unit Installation Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 8 Βεβαιωθείτε πως η εγκατάσταση έχει γίνει σύμφωνα με το συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Εάν η εγκατάσταση είναι ελλιπής, θα προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. Όταν η κλιματιστική μονάδα εγκαθίσταται σε μικρό χώρο, φροντίστε η συγκέντρωση ψυκτικού υγρού να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια ασφαλείας, για το ενδεχόμενο διαρροής ψυκτικού υγρού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Η υπερβολική συγκέντρωση ψυκτικού υγρού μπορεί να προκαλέσει έλλειψη οξυγόνου. Χρησιμοποιήστε για την εγκατάσταση τα παρελκόμενα και τα προδιαγραμένα εξαρτήματα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πτώση της μονάδας, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σταθερή βάση η οποία είναι ικανή να αντέξει το βάρος της. Εάν η βάση δεν είναι στιβαρή ή η εγκατάσταση δεν έχει γίνει σωστά, μπορεί να προκληθεί πτώση και τραυματισμός. Η μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται 2-3m πάνω από το έδαφος.. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βεβαιωθείτε πως η εγκατάσταση έχει γίνει σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και νομοθεσίες. Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Οι παρακάτω οδηγίες περιλαμβάνουν σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Μελετήστε τις και μην τις ξεχνάτε Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά. Οι οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται εδώ είναι χωρισμένες σε 2 κατηγορίες. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η αγνόηση μιας προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Η αγνόηση τους μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη στην μονάδα. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, βεβαιωθείτε πως η μονάδα κατά την εκκίνηση λειτουργεί σωστά. Καθοδηγήστε τον χρήστη για τη σωστή λειτουργία της μονάδας. Επιπλέον, ενημερώστε τους χρήστες πως το συγκεκριμένο εγχειρίδιο πρέπει να φυλάγεται μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βεαβιωθείτε πως η εγκατάσταση ή οποιαδήποτε επισκευή στην κλιματιστική μονάδα έχει γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό. Ακατάλληλη εγκατάσταση, επισκευή ή συντήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, διαρροή, πυρκαγιά ή άλλη βλάβη στη μονάδα. Η μονάδα δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρους με υψηλή υγρασία. Πριν τη συνδεσμολογία, βεβαιωθείτε πως η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Η μονάδα πρέπει να είναι τοποθετημένη με τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμο το φις. Στη συσκευασία της μονάδας πρέπει να είναι σημειωμένη η κατεύθυνση ροής του ψυκτικού υγρού. Για την ηλεκτρολογική σύνδεση θα πρέπει να ακολουθούνται οι εθνικοί κανονισμοί και οδηγίες. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστό κύκλωμα. Εάν η χωρητικότητα του κυκλώματος δεν είναι επαρκής ή αν η ηλεκτρολογική σύνδεση δεν είναι σωστή, θα προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Χρησιμοποιήστε προδιαγραμένο καλώδιο και συνδέστε το σφιγκτά στην τερματική επαφή. Εάν η σύνδεση δεν έχει γίνει σωστά, θα προκληθεί υπερθέρμανση ή πυρκαγιά. Η διευθέτηση των καλωδίων πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε το κάλυμμα της πλακέτας να κλείνει σωστά. Εάν το κάλυμμα δεν κλείνει σωστά, θα προκληθεί υπερθέμανση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εάν φθαρεί το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό, για την αποφυγή τραυματισμού. Στο κύκλωμα θα πρέπει να τοποθετηθεί διακόπτης με απόσταση ανάμεσα στους πόλους τουλάχιστον 3mm. Κατά τη σύνδεση των σωλήνων, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει εισέλθει αέρας στο ψυκτικό κύκλωμα. Μπορεί να προκληθεί πτώση απόδοσης, υψηλή πίεση στο ψυκτικό κύκλωμα, έκρηξη και τραυματισμός. Μην κάνετε μετατροπές στο καλώδιο τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιήτε μπαλαντέζα. Μην χρησιμοποιήτε το ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα και για άλλες συσκευές. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εγκαταστήστε τη μονάδα αφού έχετε λάβει υπόψη σας καιρικά φαινόμενα, όπως δυνατούς ανέμους, τυφώνες ή σεισμούς. Ελλιπής εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει πτώση της μονάδας και τραυματισμούς. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

4 Εάν προκληθεί διαρροή ψυκτικού υγρού κατά την εγκατάσταση, αερίστε αμέσως τον χώρο. Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με φωτιά μπορεί να παραχθεί τοξικό αέριο. Η θερμοκρασία του ψυκτικού κυκλώματος θα είναι υψηλή. Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο ενδοεπικοινωνίας βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από τον χαλκοσωλήνα. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης, ελέγξτε για τυχόν διαρροή ψυκτικού υγρού. Εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού υγρού στον χώρο και έρθει σε επαφή με πηγή θερμότητας, όπως αερόθερμο, σόμπα ή κουζίνα, μπορεί να παραχθεί τοξικό αέριο. ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε πως υπάρχει γείωση στη μονάδα. Μην συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνες αερίου ή νερού, σε γραμμές ρεύματος ή τηλεφωνικές. Ελλιπής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε πως έχει τοποθετηθεί ρελέ διαφυγής. Η απουσία του μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Συνδέστε πρώτα τα καλώδια της εξωτερικής μονάδας και κατόπιν της εσωτερικής μονάδας. Μην συνδέσετε την μονάδα με την παροχή ρεύματος αν δεν έχετε ολοκληρώσει την σύνδεση των σωληνώσεων και των καλωδίων. Ακολουθώντας τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, τοποθετήστε τον αγωγό αποστράγγισης για την διασφάλιση της απορροής συμπυκνωμάτων και βεβαιωθείτε πως οι σωλήνες έχουν μονωθεί. Αν δεν υπάρχει αγωγός αποστράγγισης μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού και φθορά περιουσίας. Εγαταστήστε την εσωτερική και εξωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας και τα καλώδια επικοινωνίας τουλάχιστον σε m απόσταση από τηλεοράσεις η ραδιόφωνα, για την αποφυγή παρεμβολών ή θορύβου. Ανάλογα με τα ραδιοκύματα, το m μπορεί να μην είναι επαρκές για την αποφυγή θορύβου. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την σωστή εγκατάσταση της κλιματιστικής μονάδας, διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης. Η κλιματιστική μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο προσωπικό. Κατά την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας ή των σωληνώσεών της, ακολουθείστε αυστηρά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Εάν η κλιματιστική μονάδα εγκατασταθεί σε μεταλλικό μέρος ενός κτιρίου, θα πρέπει αυτό να είναι ηλεκτρικά μονωμένο σύμφωνα με τα ηλεκτρολογικά πρότυπα. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της μονάδας, ενεργοποιήστε τη αφού πρώτα κάνετε έναν τελικό έλεγχο. Δεν θα υπάρξει ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή στο παρόν εγχειρίδιο λόγω βελτίωσης της κλιματιστικής μονάδας. ΣΕΙΡΑΕΑΑΣΑΣΗΣ Επιλέξτε την θέση εγκατάστασης Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας Εγκατάσταση σωληνώσεων Σύδεση του αγωγού αποστράγγισης Σύνδεση καλωδίων Δοκιμαστική λειτουργία Η κλιματιστική μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επίβλεψη. Μην τοποθετείτε την κλιματιστική μονάδα σε κάποια από τις παρακάτω θέσεις: Σε μέρος που μπορεί να υπάρχει κοντά βενζίνη. Κοντά σε ακτές. Σε περιοχές όπου ο αέρας περιέχει καυστικά αέρια Σε λεωφορία ή καμπίνες Σε κουζίνες που ο αέρας του περιέχει πολλά αέρια λαδιού Σε μέρος όπου υπάρχουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Σε μέρος όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αέρια Σε μέρη όπου εξατμίζονται όξινα ή αλκαλικά υγρά Σε μέρη με άλλες ειδικές συνθήκες. Εγχειρίδιο εγκατάστασης 2

5 3. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ελέγξτε πως τα παρακάτω παρελκόμενα εξαρτήματα υπάρχουν. Εάν υπάρχου και κάποια επιπλεόν, φυλάξτε τα προσεκτικά.. Χάρτινη πινακίδα εγκατάστασης (σε ορισμένα μοντέλα) ΣΧΗΜΑ 2. Περίβλημα μόνωσης (σε ορισμένα μοντέλα) 3. Εξωτερικό μονωτικό περίβλημα σωλήνα (σε ορισμένα μοντέλα) 4. Εξωτερικός σφιγκτήρας σωλήνα (σε ορισμένα μοντέλα) 5. Σύνδεσμος αποστράγγισης (σε ορισμένα μοντέλα) 6. Ασφαλιστικός δακτύλιος (σε ορισμένα μοντέλα) 7. Ασύρματο τηλεχειριστήριο 8. Βάση ασύρματου τηλεχειριστηρίου 9. Βίδες (ST2.9x0-C-H) 0. Αλκαλικές μπαταρίες ξηρού τύπου. Εγχειρίδιο χρήστη 2. Εγχειρίδιο εγκατάστασης 3. Άγκιστρο κρέμασης 4. Ντίζα EMC (παρελκόμενα) Οδηγίες ασφαλείας κατά την τοποθέτηση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου: (ανάλογα το μοντέλο) Μην πετάτε ή χτυπάτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο 5. Εξάρτημα σύνδεσης αποχέτευσης 6. Ηλεκτρομαγνητικός δακτύλιος (περάστε τα καλώδια P&Q&E δύο φορές στον δακτύλιο) P Q E Πριν την τοποθέτηση, λειτουργήστε το ασύρματο τηλεχειριστήριο σε ένα εύρος λειτουργίας για να αποφασίσετε τη θέση Βεβαιωθείτε πως το ασύρματο τηλεχειριστήριο βρίσκεται τουλάχιστον σε m απόσταση από τηλεόραση ή ραδιόφωνο. (Είναι απαραίτητο για την αποφυγή περεμβολών ή θορύβου) Μην τοποθετείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο σε μέρος όπου θα είναι εκτεθειμένο απευθείας σε ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως σόμπα.,- ST. 9x0-C-H Όταν είσάγετε τις μπαταρίες βεβαιθείτε πως οι αρνητικοί και οι θετικοί πόλοι είναι στη σωστή θέση. Αυτό το εγχερίδιο μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, λόγω τεχνολογικής βελτίωσης της κλιματιστικής μονάδας. Ασύρματο τηλεχειριστήριο Βάση ασύρματου τηλεχειρστηρίου Eικ.3- Εγχειρίδιο εγκατάστασης 3

6 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κατά την παραλαβή, ελέγξτε τη συσκευασία και αν διαπιστώσετε κάποια φθορά απευθυνθείτε αμέσως στον προμηθευτή σας. Σωληνώσεις Αποστράγγιση Κατά την μεταφορά της μονάδας, λάβετε υπόψη τα παρακάτω: Εύθραυστο. Μεταφέρετε τη μονάδα με προσοχή. Βεβαιωθείτε πως η μονάδα βρίσκεται σε όρθια θέση, για την αποφυγή φθοράς του συμπιεστή. 680(Θέση άγκιστρων) 840 (Εσωτερική μονάδα) 950 (Πάνελ) Επιλέξτε πριν τη μεταφορά της μονάδας από ποια είσοδο θα την μεταφέρετε στον χώρο. 780 (Θέση άγκιστρων) Μεταφέρετε χωρίς να φθαρεί η συσκευασία όσο είναι δυνατόν. 840 (Εσωτερική μονάδα) 950 (Πάνελ) Μονάδα μέτρησης: mm Όταν σηκώνετε τη μονάδα, να χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά ώστε να μην προκληθεί φθορά στον ιμάντα και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο κέντρο βάρους της μονάδας. ικ.- 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Σημείο σύνδεσης αγωγού αποστράγγισης Σημείο σύνδεσης ψυκτικών σωλήνων Γραμμή υγρού Σημείο σύνδεσης ψυκτικών σωλήνων Γραμμή αερίου ιικ.-ικ.-ικ.-3κικ- Η θέση εγκατάστασης πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω απαιτήσεις: Υπάρχει αρκετός χώρος για την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Οροφή Έξοδος Είσοδος αέρα αέρα 880mm (Άνοιγμα στην οροφή) Πάνελ Δάπεδο Ο οροφή είναι οριζόντια και μπορεί να αντέξει το βάρος της εσωτερικής μονάδας. ικ.- Δεν παρεμποδίζονται η είσοδος και έξοδος του αέρα και η επιρροή από τον εξωτερικό αέρα είναι ελάχιστη. Η παροχή αέρα μπορεί να καλύψει όλο τον χώρο. Να είναι εύκολη η οδήγηση των ψυκτικών σωληνώσεων και του αγωγού αποστράγγισης Δεν υπάρχει απευθείας ακτινοβολία από θερμαντικά σώματα. ΠΡΟΣΟΧΗ Εγκαταστήστε την εσωτερική και εξωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας και τα καλώδια επικοινωνίας τουλάχιστον σε m απόσταση από τηλεοράσεις η ραδιόφωνα, για την αποφυγή παρεμβολών ή θορύβου. (Ανάλογα με τα ραδιοκύματα, το m μπορεί να μην είναι επαρκές για την αποφυγή θορύβου.) ικ.-3 Πίνακας 5- ΜΟΝΕΛΟ A H Εγχειρίδιο εγκατάστασης 4

7 5.2 Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας Εσωτερική μονάδα Δημιουργήστε στην οροφή ένα τετράγωνο άνοιγμα 880x880mm σύμφωνα με το σχήμα της χάρτινης πινακίδας εγκατάστασης. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-2) Το κέντρο του ανοίγματος πρέπει να είναι ίδιο με αυτό της εσωτερικής μονάδας. Επιλέξτε τα μήκη και τις εξοδους των ψυκτικών σωληνώσεων, του αγωγού αποστράγγισης και των καλωδίων. Για την εξισορρόπηση της οροφής και την αποφυγή κραδασμών, ενισχύστε την οροφή αν κριθεί αναγκαίο. Οροφή ικ.- ικ.- Επιλέξτε τη θέση των άγκιστρων εγκατάστασης σύμφωνα με τις οπές στην χάρτινη πινακίδα εγκατάστασης. Στις επιλεγμένες θέσεις στην οροφή διανοίξτε 4 οπές Φ 2mm και με 45-50mm βάθος. Έπειτα εισάγετε τα άγκιστρα κρέμασης. Τοποθετήστε την κοίλη πλευρά των ντίζων προς τα άγκιστρα κρέμασης. Επιλέξτε το μήκος από το ύψος της οροφής και κόψτε το κομμάτι που δεν χρειάζεται. Εάν η οροφή είναι πολύ ψηλά, ορίστε το μήκος σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες. Εσωτερική μονάδα Βίδες και παξιμάδια Μ6Χ2 Κεντρική οπή Χάρτινη πινακίδα εγκατάστασης ικ.- Ρυθμίστε τα εξαγωνικά παξιμάδια στις 4 ντίζες ομοιόμορφα, για να εξασξαλίσετε την ισορροπία της εσωτερικής μονάδας. Εάν ο αγωγός αποστράγγισης είναι στρεβλομένος, θα προκληθεί διαρροή νερού λόγω δυσλειτουργίας του φλοτέρ. Βεβαιωθείτε πως τα κενά ανάμεσα στην μονάδα και τις 4 πλευρές της οροφής είναι ίδια. Το χαμηλότερο μέρος της μονάδας θα πρέπει να βρίσκεται 0-2mm μέσα στην οροφή. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-4). Γενικά το L είναι το μισό του μήκους της βίδας της ντίζας. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-4) Στερεώστε τη μονάδα σφίγκοντας τα παξιμάδια αφού έχετε τοποθετήσει σωστά τη μονάδα. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-5) Νεόκτιστα σπίτια και οροφές Όταν πρόκειται για νεόκτιστο σπίτι, τα άγκιστρα κρέμασης μπορεί να υπάρχουν ήδη τοποθετημένα (ανατρέξτε στο βήμα 2 παραπάνω). Θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση όμως να είναι ικανά να αντέξουν το βάρος της εσωτερικής μονάδας και να μην χαλαρώσουν εξαιτίας συρρύκνωσης του σκυροδέματος. Μετά την εγκατάστση της εσωτερικής μονάδας, τοποθετήστε πάνω στη μονάδα την χάρτινη πινακίδα εγκατάστασης με βίδες και παξιμάδια (Μ6Χ2) για να ορίσετε τα μεγέθη και τις θέσεις των οπών που θα διανοιχτούν στην οροφή (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-6) Πριν την εγκατάσταση βεβαιωθείτε πως η οροφή είναι οριζόντια και επίπεδη. Ανατρέξτε στο βήμα όπως περιγράφεται παραπάνω. Για την εγκατάσταση ανατρέξτε στο βήμα 3 παραπάνω. 5.3 Εγκατάσταση του πάνελ 2 ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ακουμπάτε το πάνελ στο δάπεδο ή στον τοίχο και μην το χτυπάτε. Αφαιρέστε το πλέγμα εισόδου αέρα. Σπρώξτε τα 2 κλιπ προς τη μέση ταυτόχρονα και ανασηκώστε τα. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-7) Ανασηκώστε το πλέγμα σε μια γωνία 45 μοίρες και αφαιρέστε το. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-8) Αφαιρέστε τα καλύματα από τις 4 γωνίες Ξεβιδώστε τις βίδες, χαλαρώστε τα σχοινάκια από τα καλύμματα και αφαιρέστε τα (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-9) Κλιπς ικ.- Αφαιρέστε την χάρτινη πινακίδα εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας, σφίξτε τις 4 βίδες και τα παξιμάδια (Μ6Χ2) για να διασφαλίσετε πως έχει στερεωθεί σωστά. ικ.- ικ.- Εγχειρίδιο εγκατάστασης 5

8 3 Εγκατάσταση του πάνελ Ευθυγραμμίστε το μοτέρ των περσίδων με το σημείο σύνδεσης των σωλήνων της εσωτερικής μονάδας. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-0) Στερεώστε τα άγκιστρα του πάνελ στην πλευρά του μοτέρ κίνησης των περσίδων και τις απένατι πλευρές στα άγκιστρα που βρίσκονται στη λεκάνη αποχέτευσης συμπυκνωμάτων. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-0.). Έπειτα στερεώστε τα άλλα 2 άγκιστρα του πάνελ στα αντίστοιχα της εσωτερικής μονάδας (Ανατρέξτε στην Εικ ). 6 Επανατοποθέτηση του καλύμματος. εγκατάστασης. Δέστε το σχοινάκι του καλύμματος στην βίδα. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-4 αριστερά) Πιέστε προσεκτικά το κάλυμμα στο πάνελ (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-4 δεξιά) Εστερικ οάδα??????? Σύνδεση εξόδου Σύνδεση σωληνώσεων Άγκιστρο πάνελ ρο m 4-6????????? άε?????? οδος αρα ειστρας?????? Μοτέρ κίνησης περσίδων ικ.- Λεκάνη αποχέτευσης συμπυκνωμάτων ιαρρο Βίδα ρο Σταυροκατσάβιδο ικ.- αση κατα ικ.- ΠΡΟΣΟΧΗ Μην τυλίγετε το καλώδιο του μοτέρ κίνησης των περσίδων στο αεροστεγές σπογγώδες υλικό ασφαλείας. ααρστε το ά αιάδι 4 5 Τοποθετήστε τις 4 βίδες στο πάνελ ώστε να είναι οριζόντιο και βιδώστε τις στην οροφή. (Ανατρέξτε στην Εικ ) Τοποθετήστε το πάνελ με τη φορά του βέλους όπως φαίνεται στην Εικ ώστε το κέντρο του να είναι ίδιο με αυτό του ανοίγματος της οροφής. Βεβαιωθείτε ότι τα 4 άγκιστρα στις γωνίες έχουν στερεωθεί σωστά. Συνεχίστε να βιδώνετε τις βίδες εώς ότου το πάχος του αφρώδους υλικού μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του πάνελ να μειωθεί στα 4-6mm. Τα άκρα του πάνελ πρέπει να εφάπτονται καλά στην οροφή. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-) Στην Εικ. 5-2 φαίνεται η δυσλειτουργία που θα προκληθεί αν δεν γίνει σωστά η τοποθέτηση. Εάν σφίξετε τις βίδες και υπάρχει κενό ανάμεσα στο πάνελ και την οροφή, θα πρέπει να τροποποιηθεί το ύψος της εσωτερικής μονάδας (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-3 αριστερά) Μπορείτε να τροποιήσετε το ύψος της εσωτερικής μονάδας από τα ανοίγματα στις 4 γωνίες του πάνελ, εφόσον δεν επιρεάζεται το μανομετρικό και η αποστράγγιση της μονάδας (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-3 δεξιά). Κρεμάστε το πλέγμα εισόδου του αέρα στα πάνελ και συνδέστε τις επαφές του μοτέρ κίνησης των περσίδων των καλωδίων επικοινωνίας στην εσωτερική μονάδα. Επανατοποθετήστε το πλέγμα εισόδου αέρα με την ίδια διαδικασία με αντίστροφη σειρά. η αετε κε χοιάκι καατος εγκατάστασης ίδα ααρστε το κάτ αιάδι ικ.-3 ατά τη τοοτηση το καατος οδηγστε τος οισητρες στο ατίστοιχο καάι ικ.- Εγχειρίδιο εγκατάστασης 6

9 <500mm -.5m Κλίση πάνω από /50 m m < ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές με την κλιματιστική μονάδα που έχετε προμηθευτεί (ανάλογα το μοντέλο). Ισχύει το πραγματικό σχήμα. ιγκτρας σα ατίας τα αρεκεα ικ.- Σύνδεση αντλίας Κάλυμμα δοκιμής Υποδοχή δοκιμής Σωλήνας διανομής Εσωτερική μονάδα Λεκάνη αποχέτευσης συμπυκνωμάτων Τάπα αποστράγγισης CLOSED OPEN OPEN CLOSED Κάλυμμα δοκιμής ικ.- Δοκιμή αποστάγγισης Ελέγξτε πως ο αγωγός αποστράγγισης δεν είναι φραγμένος. 2 3 Σε νεόκτιστα σπίτια αυτή η δοκιμή πρέπει να γίνει πριν κλείσει η οροφή. Μονάδα με αντλία Αφαιρέστε το κάλυμμα και ρίξτε περίπου 2000ml νερό στην λεκάνη. Λειτουργήστε τη μονάδα σε ψύξη. Θα πρέπει να ακούστεί ο ήχος της αντλίας συμπυκνωμάτων. Ελέγξτε εάν το νερό αποστραγγίζεται σωστά (είναι πιθανό λεπτό καθυστέρησης ανάλογα με το μήκος του αγωγού αποστράγγισης). Ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή από τις συνδέσεις. Απενεργοποιήστε την κλιματιστική μονάδα και επανατοποθετήστε το κάλυμμα. Εγχειρίδιο εγκατάστασης 7

10 5.4 Εγκατάσταση αεραγωγών Ο Ø75mm 80mm Είσοδος φρέσκου αέρα 80mm Αεραγωγός Αεραγωγός Αεραγωγός Φρέσκος αέρας Αεραγωγός ικ.- ΣΗΜΕΙΣΗ ΜΣΣ Μ ΣΣ Σύνδεση ενός αεραγωγού Η παροχή αέρα στον αεραγωγό για τα μοντέλα 8 εώς 30 είναι m 3 /h Η παροχή αέρα στον αεραγωγό για τα μοντέλα 36 εώς 60 είναι m 3 /h Το μέγιστο μήκος του αεραγωγού είναι 2m Η αρχική έξοδος του αέρα που έχει την ίδια κατεύθυνση με αυτή που εξέρχεται από τον αεραγωγό θα πρέπει να σφραγιστεί, στην περίπτωση που συνδεθουν 2 αεραγωγοί Σύνδεση δύο αεραγωγών. Η παροχή αέρα στον κάθε αεραγωγό για τα μοντέλα 8 εώς 30 είναι m 3 /h Η παροχή αέρα στον κάθε αεραγωγό για τα μοντέλα 36 εώς 60 είναι m 3 /h Το μέγιστο μήκος του κάθε αεραγωγού είναι,5m. Η αρχική έξοδος του αέρα που έχει την ίδια κατεύθυνση με αυτή που εξέρχεται από τον αεραγωγό θα πρέπει να σφραγιστεί. Δύο κατευθύνσεων Μονής κατευθύνσεως ικ.- ικ.- Εγχειρίδιο εγκατάστασης 8

11 6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 6. Θέση Εγκατάστασης Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση που καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις: Υπάρχει αρκετός χώρος για εγκατάταση και συντήρηση. Η είσοδος και έξοδος του αέρα δεν είναι φραγμένες και δεν επηρεάζονται από ισχυρούς ανέμους. Πρέπει να είναι ένα ξηρό μέρος και να αερίζεται σωστά. Η βάση στήριξης είναι επίπεδη και οριζόντια, μπορεί να αντέξει το βάρος της εξωτερικής μονάδας και δεν προκαλείται επιπλεόν θόρυβος ή κραδασμοί. Να μην επιβαρύνονται οι γείτονες από θόρυβο ή τον αποβαλλόμενο αέρα. Να είναι εύκολη η σύνδεση των σωληνώσεων και τον καλωδίων. Βεβαιωθείτε πως η έξοδος του αποβαλλόμενου αέρα δεν παρεμποδίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγίας εξαιτίας διαρροής εύφλεκτων αερίων. Το μήκος σωληνώσεων ανάμεσα στην εξωτερική και εσωτερική μονάδα δεν ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπτό. Σε περίπτωση που η θέση εγκατάστασης είναι εκτεθειμένη σε ισχυρούς ανέμους όπως σε παραθαλάσσια περιοχή, βεβαιωθείτε πως ο ανεμιστήρας λειτουργεί σωστά τοποθετώντας τη μονάδα παράλληλα με τον τοίχο ή χρησιμοποιώντας προστατευτικό κάλυμμα. Εάν είναι εφικτό, αποφύγετε την εγκατάσταση της μονάδας σε μέρος που θα είναι απευθείας εκτεθειμένη σε ηλιακή ακτινοβολία. Εάν κριθεί απαραίτητο τοποθετήστε γρίλλιες που δεν θα επηρρεάζουν όμως τη ροή του αέρα. Κατά τη λειτουργία της θέρμανσης τα συμπυκνώματα αποστραγγίζονται στην εξωτερική μονάδα και θα πρέπει η απορροή τους να γίνεται σε κατάλληλο μέρος ώστε να μην επηρεάζουν άλλα άτομα. Επιλέξτε μια τοποθεσία όπου η μονάδα δεν θα είναι εκτεθειμένη σε χιόνι, πτώση φύλλων ή άλλα καιρικά φαινόμενα. Εάν αυτό είναι αναπόφευκτό, τοποθετήστε ένα σκέπαστρο. Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα όσο πιο κοντά γίνεται στην εσωτερική μονάδα(ελάχιστη απόσταση 3m). Απομακρύνεται όσο είναι εφικτό όλα τα εμπόδια που βρίσκονται κοντά στη μονάδα ώστε να αποφευχθεί μείωση απόδοσης εξαιτίας ανεπαρκούς κυκλοφορίας αέρα. Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και των αντικειμένων που αναφέρονται δεν σημαίνει πως μπορούν να εφαρμοστούν και σε στενό χώρο. Αφήστε ανοιχτές 2 από τις 3 κατευθύνσεις (Μ,Ν,Ρ) (Ανατρέξτε στην Εικ. 6-5) F ΣΗΜΕΙΣΗ Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές με την κλιματιστική μονάδα που έχετε προμηθευτεί (ανάλογα το μοντέλο). Ισχύει το πραγματικό σχήμα. 6.2 Απεικόνιση μεγέθους της μονάδας. Εξωτερική μονάδα διαιρούμενου τύπου B A A H H ικ.- ικ.-3 E C D ικ.- Δυνατός άνεμος O X ικ.- installation manual 9

12 Πίνακας 6- ΜΟΝΕΛΟ A B C D E F H 3. Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας εξωτερικής μονάδας Fig Fig.6-2 Fig Fig Fig Fig Fig Fig Fig.6-2 Fig.6-3 ικ Fig.6-2 Fig.6-3 Πίνακας Fig.6-2 ΜΟΝΕΛΟ A B C D E F G H I J Fig.6-3 Fig Fig.6-3 Fig Εξωτερική μονάδα κάθετης κατάθλιψης Δ Εξωτερική μονάδα διαιρούμενου τύπου (οίχος ατικείεο) A >30cm >30cm Είσοδος αρα ρίδα στρησης >60cm P ικ.- ικ.- >200cm οδος αρα Πίνακας 6-2 οάδα τρησης: ικ.- Ε 2. Εξωτερική μονάδα κάθετης κατάθλιψης ΜΟΝΕΛΟ οίχος ατικείεο Ανατρέξτε στις Εικ. 6-5 και Εικ. 6-6 >20cm οδος αρα ικ.- Εγχειρίδιο εγκατάστασης 0

13 3 0 0 m m (οίχος ατικείεο) >30cm Είσοδος αρα Τροποποίηση εισόδου αέρα Για να αλλάξετε την είσοδο του αέρα το μόνο που χρειάζεται είναι αλλάξετε τις θέσεις των πάνελ. Τα πάνελ στερεώνονται στον σκελετό της μονάδας με βίδες. >30cm Είσοδος αρα >30cm Είσοδος αρα Είσοδος αρα >30cm ικ.- 3. Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας εξωτερικής μονάδας α) Ανάρτηση στην οροφή m m 300 m m 300 m m β) Τοποθέτηση στο δάπεδο ικ.- αγ άε Για την αλλαγή της εξόδου του αέρα είναι επίσης απαραίτητη η αλλαγή των πάνελ. Το πάνελ εξόδου βρίσκεται συνδεδεμένο στη διάρθωση του ανεμιστήρα, το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί όπως παρακάτω ικ m m m m ικ Διαθέσιμες διατάξεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές με την κλιματιστική μονάδα που έχετε προμηθευτεί (ανάλογα το μοντέλο). Ισχύει το πραγματικό σχήμα. Υπάρχει δυνατότητα για 4 διατάξεις της εξωτερικής μονάδας αλλάζοντας απλά τα πάνελ και τη θέση του ανεμιστήρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Λάβετε υπόψιν σας πως το βάρος του ανεμιστήρα είναι περίπου 30kg. Η μονάδα όπως επίσης και τα σχετικά εξαρτήματα είναι καλυμμένα με κάλυμμα βινυλίου κατά τις εργασίες εγκατάστασεις. 6.5 Μεταφορά και εγκατάσταση ικ.- Όταν σηκώνετε την μονάδα με ιμάντα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το κέντρο βάρους της μονάδας δεν θα είναι το φυσιολογικό του. Μην κρατάτε την εξωτερική μονάδα από το εσωτερικό της μέρος για την αποφυγή παραμόρφωσης. Μην ακουμπάτε τους ανεμιστήρες με τα χέρια ή άλλα αντικείμενα Αποφύγετε κλίση πάνω από 45 μοίρες και μην ακουμπάτε τη μονάδα λοξά. Φτιάξτε βάση από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εξωτερικών μονάδων. (Ανατρέξτε στην Εικ. 6-5) Στερεώστε τα πόδια της μονάδας σταθερά για την αποφυγή πτώσης από σεισμό ή δυνατό ανεμο. (Ανατρέξτε στην Εικ. 6-5) Εγχειρίδιο εγκατάστασης

14 >6 0 cm ίακας οτο B Στερεώστε με βίδα ΣΗΜΕΙΣΗ ικ.- Αναρτημένη μονάδα. Αναρτήστε τη μοναδα όπως φαίνεται στο σκαρήφημα. 2. Βεβαιωθείτε πως η οροφή μπορεί να αντέξει το βάρος της μονάδας. Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές με την κλιματιστική μονάδα που έχετε προμηθευτεί (ανάλογα το μοντέλο). Ισχύει το πραγματικό σχήμα. Βάση σκυροδέματος ίδα αάρτησης τία Η βάση πρέπει να βρίσκεται πάνω σε επίπεδο έδαφος και mm πάνω από το έδαφος. Τοποθετήστε αγωγό αποστράγγισης γύρω από τη βάση για την ομαλή απορροή συμπυκνωμάτων. Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας στερεώστε τη με βίδες Μ0. Όταν η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε οροφή ή βεράντα, τα συμπυκνώματα μπορεί να μετασχηματιστούν σε πάγο κάποιο κρύο πρωινό. Επομένως αποφύγετε την τοποθέτηση της απορροής των συμπυκνωμάτων σε μέρος όπου κυκλοφορούν άτομα διότι υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσουν. ικ Εκρο ικ.- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η μονάδα εγκαθίσταται σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία βεβαιωθείτε πως υπάρχει μια γωνία 3-4 μοίρες της μονάδας από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως ο πάγος που σχηματίζεται πάνω στην εξωτερική μονάδα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε βάση ύψους 30cm. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι πάνω από 0C. Η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο. ίακας Ε Ετερικη οαδα ικ.- 7. ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ(για σύστημα με 2 εσωτερικές μονάδες) 7. Επιτρεπόμενα μήκη και υψομετρική διαφορά των ψυκτικών σωληνώσεων Σημείωση: Το ελάχιστο μήκος του σωλήνα διακλάδωσης είναι 0,5m του ισοδύναμου μήκους των σωληνώσεων. Πίνακας 7- τικραδασικ Ε Σ οχίας γγς αοστράγγισης άτος γγς αοστράγγισης στερσης άος κος σησε οετρικ διαορά οικ κος σησε ραγατικ γιστη α τη διακάδση γιστη α τη διακάδση οετρικ διαορά εστερικς ε ετερικ οάδα οετρικ διαορά ετα εστερικ οάδ Εγχειρίδιο εγκατάστασης 2

15 Ετερικ οάδα οετρικ διαορά ετα εστερικς ε ετερικ οάδα L ιακάδση A L L Εστερικ οάδα οετρικ διαορά ετα εστερικ οάδ Σημείωση: Όλες οι διακλαδώσεις θα πρέπει να έχουν παραχθεί από την Inventor, αλλιώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. Οι εσωτερικές μονάδες θα πρέπει να εγκατασταθούν ισοδύναμα και στις 2 πλευρές της διακλάδωσης τύπου U. ικ Κενό με αντλία κενού Χρησιμοποιήστε αντλία κενού με επιπέδο εκκένωσης κάτω από -0.MPa και χωρητικότητα εκκένωσης αέρα πάνω από 40L/min. Δεν χρειάζεται να γίνει κενό στην εξωτερική μονάδα. Μην ανοίξετε της βαλβίδες της γραμμής αερίου και της γραμμής υγρού στης εξωτερικής μονάδας Βεβαιωθείτε πως η αντλία κενού φτάνει στα -0.MPa ή λιγότερο μετά πό 2 ώρες ή την παραπάνω διαδικασία. Εάν μετά από 3 ώρες δεν έχει επιτευχθεί το -0.MPa ή λιγότερο, ελέγξτε αν υπάρχει νερό στις σωληνώσεις ή αν υπάρχει διαρροή αερίου. Σύνδεση με την αντλία κενού Λειτουργία της αντλίας (για 2 ώρες ) 7.3 Ποσότητα ψυκτικού υγρού που πρέπει να συμπληρωθεί. Η διακλάδωση πρέπει να εγκατασταθεί σε οριζόντια θέση και η γωνία δεν θα πρέπει να ξεπαρνάει τις 0 μοίρες. Σε αντίθετη περίπτωση θα προκληθεί δυσλειτουργία. ιακάδση σχατος ατεση άος στ 0 0 A Όταν το επέπεδο κενού φτάσει τα -0.MPa, η αντλία θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για λεπτά. Απενεργοποιήστε την αντλία κενού. Κλείστε τη βαλβίδα του μετρητή κενού. 2. Αποσυνδέστε την αντλία κενού από το μανόμετρο 3. Κλείστε την αντλία κενού. ριτια ειάεια ικ.-3 ικ.- ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ανακατεύετε διαφορετικά ψυκτικά υγρά και μην φθείρετε τα εργαλεία ή τα μετριτικά όργανα που έρχονται σε επαφή με τα ψυκτικά υγρά. Μην χρησιμοποιείτε ψυκτικά αέρια για το κενό. Εάν το επίπεδο κενού δεν φτάσει στα -0.MPa, ελέγξτε για τυχόν διαρροές. Εάν δεν διαπιστωθεί διαρροή λειτουργήστε την αντλία κενού για άλλες ή 2 ώρες. Εγχειρίδιο εγκατάστασης 3

16

17 2 Συνδέστε πρώτα την εσωτερική μονάδα και μετά την εξωτερική Πίνακας 8-3 Ροπή σύσφιξης Ν.Μ (Στρέψτε με τη φορά του ρολογιου) Κάμψτε το σωλήνα με τον σωστό τρόπο, μην προκαλέσετε φθορά. Κάμψτε τον σωλήνα με τον αντίχειρα Ελάχιστη ακτίνα 00mm Εικ. 8-2 Η γωνία κάμψης δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 90 μοίρες. Το σημείο κάμψης είναι προτιμότερο να είναι στο κέντρο του σωλήνα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ακτίνα τόσο το καλύτερο. Μην κάμπτετε τον σωλήνα πάνω από 3 φορές. Όταν συνδέετε το παξιμάδι, καλύψτε με λιπαντικό λάδι και την εσωτερική και την εξωτερική πλευρά, σφίξτε αρχικά με το χέρι 3 ή 4 φορές πριν το σφίξετε τελείως. Διατομή βάνας Στέλεχος (σώμα της βαλβίδας) Ø6.4 Ø Εξαγωνικό γαλλικό κλειδί Ø mm 822 Εξαγωνικό Ø γαλλικό κλειδί mm Ø22.2 Εξαγωνικό Ø γαλλικό κλειδί mm ΠΡΟΣΟΧΗ Κάλυμμα βαλβίδας Παξιμάδι συντήρησης Για τη σύνδεση με τη θυρίδα συντήρησης να χρησιμοποιείτε πάντα αγωγό πλήρωσης. Αφού σφίξετε το κάλυμμα, ελέγξτε πως δεν υπάρχει κάποια διαρροή. Θυρίδα συντήρησης Παξιμάδι συντήρησης Εικ. 8-3 Κάλυμμα Χρησιμοποιήστε ένα γαλλικό κλειδί και ένα ροπόκλειδο για την σύνδεση ή αποσυναρμολόγηση των σωληνώσεων από τη μονάδα. (Εικ. 8-4) Ασφάλεια Στέλεχος Εξαγωνική οπή Εικ. 8-5 Εικ. 8-4 Χρήση αντλίας κενού Αφαιρέστε τα παξιμάδια από τις βάνες Α και Β και συνδέστε τον αγωγό πλήρωσης της βαλβίδας πολλαπλής στην θυρίδα της βάνας Α. (Βεβαιωθείτε πως και οι 2 βάνες είναι κλειστές). ΠΡΟΣΟΧΗ Πολλή μεγάλη ροπή θα προκαλέσει φθορά στη σύνδεση και πολλή μικρή θα προκαλέσει διαρροή. Συμβουλευτείτε τον πίνακα 8-2. Αφού ολοκληρωθεί η συνδεσμολογία, βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Πως αφαιρείται ο αέρας με τη χρήση αντλίας κενού Λειτουργία βάνας. Άνοιγμα βάνας ) 2) 3) Αφαιρέστε το κάλυμμα και με ένα γαλλικό κλειδί στρέψτε τη βάνα αριστερόστροφα. Στρέψτε τη βάνα μέχρι να σταματήσει το στέλεχος. Μην εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη στη βάνα, διότι μπορεί να σπάσει το στέλεχος και πάντα να χρησιμοποιείτε ειδικά εργαλεία. Βεβαιωθείτε πως έχετε σφίξει επαρκώς το κάλυμμα. 2. Κλείσιμο της βάνας Συνδέστε τον αγωγό πλήρωσης με την αντλία κενού. Ανοίξτε τελείως τον μοχλό Lo της βαλβίδας πολλαπλής. Ενεργοποιήστε την αντλία κενού. Όταν αρχίσει η άντληση χαλαρώστε ελαφρώς το παξιμάδι της βάνας Β για να ελέγξετε αν εισέρχεται αέρας (αλλάζει ο ήχος της αντλίας και η ένδειξη στον μετρητή γίνεται 0). Έπειτα σφίξτε το παξιμάδι. Όταν ολοκληρωθεί η άντληση κλείστε τον μοχλό Lo της βαλβίδας πολλαπλής και απενεργοποιήστε την αντλία κενού. Η διάρκεια της άντλησης είναι τουλάχιστον 5 λεπτά και ελέγξτε πως η ένδειξη στον μετρητή είναι -76cmHg(-Χ0^5 Pa). Αφαιρέστε τα καλύμματα από τις βάνες Α και Β, ανοίξτε τις τελείως και επανατοποθετήστε τα καλύμματα. Αποσυνδέστε τον αγωγό πλήρωσης από την θυρίδα συντήρησης της βάνας Α και τοποθετήστε το παξιμάδι. ) 2) Aφαιρέστε το κάλυμμα και με ένα γαλλικό κλειδί στρέψτε τη βάνα δεφιόστροφα. Σφίξτε τη βάνα μέχρι το στέλεχος να ακουμπήσει στην ασφάλεια του σώματος της βάνας. Βεβαιωθείτε πως έχετε σφίξει επαρκώς το κάλυμα. Σχετικά με την ροπή σύσφιξης ανατρέξτε τον παρακάτω πίνακα. Εξωτερική μονάδα Βάνες A B Εσωτερική μονάδα Γραμμή αερίου C Γραμμή υγρού D Εικ. 8-6 Εγχειρίδιο εγκατάστασης 5

18 c mhg Μοχλός Lo Αγωγός πλήρωσης Βαλβίδα πολλαπλής Πολύμετρο Μανόμετρα Μοχλός Lo Μοχλός Hi Αγωγός πλήρωσης Αντλία κενού Εικ Εγκατάσταση ψυκτικών σωληνώσεων Επιτρεπόμενα μήκη και υψομετρικές διαφορές σωληνώσεων Οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές για την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας. Για περισσότερες λεπτομέριες ανατρέξτε στο εγχερίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας. Μεγέθη σωληνώσεων Μπορείτε να προμηθευτείτε 3 μήκη σωληνώσεων (3m, 5m, 0m). ΠΡΟΣΟΧΗ Αν κατά την εγκατάσταση υπήρξε κάποια διαρροή αερίου αερίστε τον χώρο. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει διαρροή ψυκτικού υγρού. Αν έχει διαρρεύσει ψυκτικό υγρό και έρθει σε επαφή με φλόγα θα παραχθούν δηλητηριώδη αέρια. Επιπλέον πλήρωση ψυκτικού υγρού Η εξωτερική μονάδα είναι προπληρωμένη από τον κατασκευστή. Ανάλογα με το μήκος των σωληνώσεων μπορεί να χρειαστεί συμπλήρωση ψυκτικού υγρού. Η επιπλεόν ποσότητα ψυκρικού υγρού μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με το παρακάτω: R22: (Μήκος σωληνώσεων-5m). Πέραν των 5m απαιτείται συμπλήρωση φρεον x30g/m R40A: Γραμμή υγρού: Φ6.35 (Μήκος σωληνώσεων -5m). Πέραν των 5m απαιτείται συμπλήρωση φρεον x5g/m. Γραμμή υγρού: Φ9.52 (Μήκος σωληνώσεων -5m). Πέραν των 5m απαιτείται συμπλήρωση φρεον x30g/m 9. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Σύνδεση του αγωγού αποστράγγισης στην εσωτερική μονάδα Ως αγωγό αποστράγγισης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αγωγό πολυαιθυλενίου (εξωτ. διαμ 37-39mm, εσωτ. διαμ. 32mm), το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από την τοπική αγορά. Συνδέστε το ένα άκρο του αγωγού αποστράγγισης με την αντίστοιχη έξοδο που υπάρχει στην μονάδα και με τον σφιγκτήρα στερεώστε στον αγωγό αποστράγγισης το εξωτερικό μονωτικό περίβλημα. Η έξοδος από τη μονάδα καθώς και ο αγωγός αποστράγγισης θα πρέπει να καλυφθούν εξίσου και να στερεωθούν επαρκώς με τον σφιγκτήρα για την αποφυγή εμφάνισης συμπυκνωμάτων από είσοδο του αέρα. Για να αποφύγετε την επιστροφή νερού στη μονάδα όταν διακοπεί η λειτουργία της, φροντίστε να υπάρχει καθοδική κλιση πάνω από /50 και αποφύγετε τις διογκώσεις ή την ύπαρξη δοχείου περισυλλογής του νερού. Μην τραβάτε απότομα τον αγωγό αποστράγγισης κατά τη σύνδεση, διότι μπορεί να αποσυνδεθεί από την έξοδο της μονάδας. Κάθε -,5m θα πρέπει να τοποθετηθεί στήριγμα ή μπορείτε να στηρίξετε τον αγωγό αποστράγγισης στον αγωγό σύνδεσης. Εάν έχετε επιμηκύνει τον αγωγό αποστράγγισης, καλό θα ήταν να τον στερεώσετε με προστατευτικό αγωγό. Εάν η έξοδος του αγωγού αποστράγγισης είναι ψηλότερα από την έξοδο αποχέτευσης της μονάδας, ο αγωγός θα πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν κάθετα και το μανομετρικό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 200mm, αλλιώς θα δημιουργηθεί υπερχείλιση. Το τελικό άκρο του αγωγού αποστράγγισης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 50mm απόσταση από το έδαφος και δεν θα πρέπει να βρίσκεται βυθισμένο σε νερό. Εάν θέλετε η απορροή των συμπυκνωμάτων να γίνεται απευθείας στην αποχέτευση, λυγίστε ελαφρώς τον αγωγό ώστε να αποφευφχθεί η είσοδος οσμών στον χώρο μέσω του αγωγού αποστράγγισης. Έλεγχος απορροής συμπυκνωμάτων Ελέγξτε αν παρεμποδίζεται ο αγωγός αποστράγγισης. Σε νεόκτιστα σπίτια αυτή η δοκιμή θα πρέπει να γίνει πριν κλειστεί η οροφή. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν συμπληρώσετε ψυκτικό υγρό, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρική συνδεσμολογία της μονάδας. Πλήρωση ψυκτικού υγρού μπορεί να γίνει αφού έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος διαρροών και η διαδικασία κενού. Κατά την πλήρωση με ψυκτικό υγρό, δεν θα πρέπει η ποσότητα να ξεπεράσει την μέγιστη επιτρεπόμενη. Θα πρέπει να γίνεται πάντα πλήρωση με το σωστό ψυκτικό υγρό, διότι σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί έκρηξη και τραυματισμός. Τα δοχεία των ψυκτικών υγρών θα πρέπει να ανοίγονται αργά. Κατά την διάρκεια της πλήρωσης με ψυκτικό υγρό να φοράτε πάντα γάντια και προστατευτικά γυαλιά. 2 3 Αφαιρέστε το κάλυμμα και ρίξτε περίπου 2000ml νερό στη λεκάνη αποχέτευσης μέσω του αγωγού. Ενεργοποιήστε τη μονάδα και θέστε τη σε λειτουργία ψύξης. Ακούστε τον ήχο της αντλίας συμπυκνωμάτων. Ελέγξτε πως το νερό αποστραγγίζεται ομαλά ( λεπτό χρονοκαθυστέρησης πριν την απορροή είναι επιτρεπτό, ανάλογα το μήκος του αγωγού αποστράγγισης). Ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή νερού από τις συνδέσεις. Διακόψτε τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τη μονάδα και επανατοποθετήστε το κάλυμμα στην αρχική του θέση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το στόμιο απορροής χρησιμοποιείται για να αδειάζεται η λεκάνη αποχέυτεσης συμπυκνωμάτων κατά την συντήρηση της μονάδας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα πρέπει να είναι κλειστό για την αποφυγή διαρροών. Εγχειρίδιο εγκατάστασης 6

19 Εγκατάσταση του σύνδεσμου αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας Τοποθετήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο στον σύνδεσμο αποστράγγισης, τοποθετήστε τον στην οπή της κάτω πλευράς της εξωτερικής μονάδας και στρέψτε τον 90 μοίρες για την συναρμολόγηση. Συνδέστε έναν αγωγό αποστράγγισης ( μπορείτε να τον προμηθευτείτε από την τοπική αγορά), για την απορροή συμπυκνωμάτων της εξωτερικής μονάδας κατά τη λειτουργία της θέρμανσης. Στεγανοποιητικός δακτύλιος Σύνδεσμος αποστράγγισης Η κάτω πλευρά της εξωτερικής μονάδας. Οπή στην κάτω πλευρά της εξωτερικής μονάδας ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στεγανοποιητικός δακτύλιος Σύνδεσμος αποστράγγισης Εικ. 9- Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι αναφορικές. Μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση από την κλιματιστική μονάδα που προμηθευτήκατε (ανάλογα το μοντέλο). Ισχύει το πραγματικό σχήμα και μέγεθος. 0. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να συνδεέται σε ξεχωριστή παροχή ρεύματος. Η παροχή ρεύματος που συνδεέται στην κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να έχει γείωση η οποία θα συνδεθεί με την γείωση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. 0. Σύνδεση του καλωδίου ΣΗΜΕΙΩΣΗ Παρατήρηση σύμφωνα με την οδηγία 2004/08/EC Για την αποφυγή διαταραχών κατά την εκκίνηση του συμπιεστή, ακολουθήστε τα παρακάτω. Η σύνδεση της παροχής ρεύματος της κλιματιστικής μονάδας θα πρέπει να γίνει από τον κεντρικό πίνακα. Η αντίσταση του κυκλώματος θα πρέπει να είναι χαμηλή και η συνήθης ασφάλεια που χρησιμοποιείται είναι 32Α. 2 Στην συγκεκριμένη γραμμή δεν πρέπει να συνδεθεί άλλη συσκευή. 3 Για περισσότερες λεπτομέριες όσον αφορά την εγκατάσταση της κλιματιστικής σας μονάδας απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας και τον πάροχο ρεύματος. 4 Για λεπτομέριες σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά της κλιματιστικής σας μονάδας ανατρέξτε στην αντίστοιχη πινακίδα που υπάρχει στη μονάδα. 5 Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας. Αφαιρέστε τις βίδες από το κάλυμμα. (Εάν δεν υπάρχει κάλυμα στην εξωτερική μονάδα, αφαιρέστε τις βίδες από το προστατευτικό πλαίσιο και αφαιρέστε το με τη φορά του βέλους). (Ανατρέξτε στην εικ. 0-) Συνδέστε τα καλώδια στις τερματικές επαφές στους αντίστοιχους αριθμούς στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα. Επανατοποθετήστε το πάνελ. Η θερμοκρασία του ψυκτικού κυκλώματος είναι υψηλή. Βεβαιωθείτε πως τα καλώδια είναι μακριά από τους χαλκοσωλήνες. Κάλυμα Η συνδεσμολογία θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό διάγραμμα της μονάδας. Στο κύκλωμα θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπτης στον οποίο θα πρέπει οι πόλοι του να έχουν τουλάχιστον 3mm απόσταση μεταξύ τους και μια διάταξη RCD πάνω από 0mA. Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σήματος δεν διασταυρώνονται. Ενεργοποιήστε τη μονάδα αφού έχετε ολοκληρώσει την συνδεσμολογία και έχετε κάνει τους απαραίτητους ελέγχους. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι τύπου Η07RN-F. Προστατευτικό πλαίσιο Εξωτερική μονάδα κάθετης εκτόνωσης Εικ. 0- Προστατευτικό πλαίσιο Εικ. 9-2 Εγχειρίδιο εγκατάστασης 7

20 Εξωτερική μονάδα με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η δοκιμαστική λειτουργία θα πρέπει να διεξάγεται αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Προστατευτικό πλάισιο Εικ Πριν τη δοκιμαστική λειτουργία ελέγξτε τα παρακάτω: Η εσωτερική και εξωτερική μονάδα έχουν εγκατασταθεί σωστά Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης των σωληνώσεων και η συνδεσμολογία. Έχει γίνει έλεγχος για διαρροές. Η απορροή των συμπυκνωμάτων γίνεται ομαλά. Η θερμομόνωση είναι επαρκής. Έχει συνδεθεί σωστά η γείωση. Έχει γίνει καταγραφή του συνολικού μήκους σωληνώσεων και της ποσότητας ψυκτικού υγρού που προστέθηκε. Η τάση του ρεύματος συμφωνεί με την αναγραφόμενη στη μονάδα. Δεν παρεμποδίζονται οι είσοδοι και έξοδοι αέρα της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Οι βάνες της γραμμής υγρού και αερίου είναι ανοιχτές. Η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου είναι αναφορικές. Η κλιματιστική μονάδα που προμηθευτήκατε μπορεί να διαφέρει (ανάλογα το μοντέλο). Τα χαρακτηριστικά της παροχής ρεύματος (Ανατρέξτε στους πίνακες ) Χαρακτηριστικά καλωδίων (Ανατρέξτε στις Εικ Εικ. 0-8) Εξωτερική μονάδα Αφαιρέστε το κάλυμα των ηλεκτρολογικών μερών της εξωτερικής μονάδας. Συνδέστε τα καλώδια στις τερματικές επαφές σύμφωνα με τα αντίστοιχα νούμερα στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα. Για την αποφυγή εισόδου νερού, σχηματίστε έναν βρόγχο όπως φαίνεται στα ηλεκτρολογικά διαγράμματα της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Μονώστε τα καλώδια που δεν χρησιμοποιούνται με ταινία PVC και βεβαιωθείτε πως δεν εφάπτονται σε ηλεκτρικά ή μεταλλικά μέρη. 3 4 Ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη τοποθετήστε τη βάση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου σε θέση ώστε να υπάρχει επικοινωνία με τον δέκτη σήματος της εσωτερικής μοναδας. Δοκιμαστική λειτουργία Θέστε τη κλιματιστική μονάδα σε λειτουργία ψύξης και ελέγξτε τα παρακάτω. Εάν εμφανιστεί κάποια δυσλειτουργία επιλύστε τη σύμφωνα με το κεφάλαιο "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στο εγχερίδιο χρήσης. ) Η εσωτερική μονάδα α. Ελέγξτε αν ο διακόπτης στο ασύρματο τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά. β. Ελέγξτε αν τα πλήκτρα στο ασύρματο τηλεχειριστήριο λειτουργούν σωστά. γ. Ελέγξτε αν οι περσίδες κινούνται ομαλά. δ. Ελέγξτε αν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σωστά. ε. Ελέγξτε αν οι ενδυκτικές λυχνίες ανάβουν. στ. Ελέγξτε αν τα πλήκτρα προσωρινής λειτουργίας λειτουργούν. ζ. Ελέγξτε αν η απορροή συμπυκνωμάτων γίνεται ομαλά. η. Ελέγξτε για κραδασμούς ή περίεργους θορύβους κατά τη λειτουργία. θ. Ελέγξτε αν η μονάδα λειτουργεί σωστά στη θέρμανση. 2) Η εξωτερική μονάδα α. Ελέγξτε για κραδασμούς ή περίεργους θορύβους κατά τη λειτουργία. β. Ελέγξτε αν ο θόρυβος, ο αέρας ή τα συμπυκνώματα που παραάγονται από την κλιματιστική μονάδα ενοχλούν τους γείτονες. γ. Ελέγξτε για διαρροή ψυκτικού υγρού. Καλώδιο 0mm 40mm Εικ. 0-2 ΠΡΟΣΟΧΗ Λανθασμένες συνδεσμολογίες μπορεί να προκαλέσουν φθορά σε κάποια ηλεκτρολογικά μέρη. Εγχειρίδιο εγκατάστασης 8

21 Χαρακτηριστικά της παροχής ρεύματος (παροχή ρεύματος εσωτερικής μονάδας) Πίνακας 0- ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) ~36 42~48 60 Φάση V V Φάση Φάση Φάση Φάση V V V 20/6 40/25 50/30 60/45 60/50 Πίνακας 0-2 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) 30~36 42~60 30~36 42~60 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις V V V V 25/20 25/20 40/25 45/35 Χαρακτηριστικά της παροχής ρεύματος (παροχή ρεύματος εξωτερικής μονάδας) Πίνακας 0-3 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) 24 30~36 42~48 60 Φάση Φάση Φάση Φάση V V V V 40/30 60/40 70/55 70/60 Πίνακας 0-4 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) 30~36 42~60 30~36 42~60 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις V V V V 25/20 25/20 40/25 45/35 Εγχειρίδιο εγκατάστασης 9

22 Χαρακτηριστικά της παροχής ρεύματος Πίνακας 0-5 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (εσωτερική ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ μονάδα) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (εξωτερική μονάδα) ΦΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) ~36 42~48 60 Φάση Φάση Φάση Φάση Φάση V V Φάση Φάση Φάση Φάση Φάση V V V V V 20/6 20/6 20/6 20/6 20/ V V V 20/6 40/25 50/30 60/45 60/50 Πίνακας 0-6 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (εσωτερική ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ μονάδα) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΑΣΕΙΣ (εξωτερική μονάδα) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ T ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) 30~36 42~60 30~36 42~60 Φάση Φάση Φάση Φάση V V V V 20/6 20/6 20/6 20/6 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις V V V V 25/20 25/20 40/25 45/35 Χαρακτηριστικά της παροχής ρεύματος για κλιματιστικές μονάδες Inverter Πίνακας 0-7 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΑΣΕΙΣ (εσωτερική μονάδα) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΑΣΕΙΣ (εξωτερική μονάδα) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ T ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) ~36 42~48 60 Φάση V V Φάση Φάση Φάση Φάση V V V 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 Φάση Φάση Φάση Φάση Φάση V V V V V 30/20 30/20 40/30 40/35 50/40 Πίνακας 0-8 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΑΣΕΙΣ (εσωτερική μονάδα) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΑΣΕΙΣ (εξωτερική μονάδα) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ T ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α) 30~36 42~60 30~36 42~60 Φάση Φάση Φάση Φάση V V V V 5/0 5/0 5/0 5/0 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις V V V V 30/20 30/25 50/40 50/40 Εγχειρίδιο εγκατάστασης 20

23 ΠΡΟΣΟΧΗ Η παροχή ρεύματος που πρέπει να συνδεθεί είναι αυτή που αναφέρεται παραπάνω. Σχηματικό διάγραμμα συνδεσμολογίας Εικ. 0-3 Παροχή ρεύματος Διακόπτης/Ασφάλεια (διαθέσιμη στην τοπική αγορά) Παροχικά καλώδια (εσωτερικής μονάδας) Παροχικά καλώδια (εξωτερικής μονάδας) Εσωτερική Μονάδα Γείωση Εξωτερική Μονάδα Γείωση Καλώδιο ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού σήματος Καλώδιο ασθενούς ηλεκτρομαγνητικού σήματος Βεβαιωθείτε η κλιματιστική μονάδα είναι σωστά γειωμένη ώστε να μην επηρρεαστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της. Εικ. 0-4 Παροχή ρεύματος Διακόπτης/Ασφάλεια (διαθέσιμη στην τοπική αγορά) Εσωτερική Μονάδα Ground wiring Γείωση Παροχικά καλώδια (εσωτερικής μονάδας) Εξωτερική Μονάδα Παροχικά καλώδια (εξωτερικής μονάδας) Γείωση Καλώδιο ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού σήματος Καλώδιο ασθενούς ηλεκτρομαγνητικού σήματος Βεβαιωθείτε η κλιματιστική μονάδα είναι σωστά γειωμένη ώστε να μην επηρρεαστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της Εικ. 0-5 Παροχή ρεύματος Διακόπτης/Ασφάλεια (διαθέσιμη στην τοπική αγορά) Παροχικά καλώδια (εξωτερικής μονάδας) Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα Γείωση Ground wiring Γείωση Καλώδιο ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού σήματος Καλώδιο ασθενούς ηλεκτρομαγνητικού σήματος Βεβαιωθείτε η κλιματιστική μονάδα είναι σωστά γειωμένη ώστε να μην επηρρεαστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της Εγχειρίδιο εγκατάστασης 2

24 Εικ. 0-6 Παροχή ρεύματος Παροχή ρεύματος Διακόπτης/Ασφάλεια (διαθέσιμη στην τοπική αγορά) Εσωτερική Μονάδα Γείωση Εξωτερική Μονάδα Παροχικά καλώδια (εσωτερικής μονάδας) Παροχικά καλώδια (εξωτερικής μονάδας) Γείωση Καλώδιο ασθενούς ηλεκτρομαγνητικού σήματος Βεβαιωθείτε η κλιματιστική μονάδα είναι σωστά γειωμένη ώστε να μην επηρρεαστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της Εικ. 0-7 (αυτή η εικόνα αφορά για σύνδεση με 2 εσωτερικές μονάδες) Παροχή ρεύματος Εσωτερική Μονάδα (πρωτεύουσα μονάδα) Διακόπτης Θύρα επικοινωνίας Παροχικά καλώδια (εσωτερικής μονάδας) Εξωτερική Μονάδα Παροχή ρεύματος Διακόπτης Παροχικά καλώδια (εσωτερικής μονάδας) Θύρα επικοινωνίας ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Η/Υ Εσωτερική Μονάδα (δευτερεύουσα μονάδα) Παροχή ρεύματος Διακόπτης Παροχικά καλώδια (εσωτερικής μονάδας) Εικ. 0-8 Παροχή ρεύματος Διακόπτης/Ασφάλεια (διαθέσιμη στην τοπική αγορά) Παροχικά καλώδια (εξωτερικής μονάδας) Εσωτερική Μονάδα Εξωτερική Μονάδα Γείωση Ground wiring Γείωση Καλώδιο ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού σήματος Καλώδιο ασθενούς ηλεκτρομαγνητικού σήματος Βεβαιωθείτε η κλιματιστική μονάδα είναι σωστά γειωμένη ώστε να μην επηρρεαστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της Εγχειρίδιο εγκατάστασης 22

25 Εικ. 0-9 (αυτή η εικόνα αφορά την κλιματιστική μονάδα με τη λειτουργία νέου ανεμιστήρα) Η παροχή ρεύματος του νέου μοτέρ ανεμιστήρα είναι μικρότερη ή ίση με 200W ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ V~ ΝΕΟ ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Εικ. 0-0 (αυτή η εικόνα αφορά την κλιματιστική μονάδα με τη λειτουργία νέου ανεμιστήρα) Η παροχή ρεύματος του νέου μοτέρ ανεμιστήρα είναι μεγαλύτερηή ίση με 200W ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ V~ Fuse ΝΕΟ ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ L N DC ΡΕΛΕ/ DC ΕΠΑΦΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Η συνδεσμολογία πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό διάγραμμα, αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μονάδα. Εγχειρίδιο εγκατάστασης 23

26 Ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση του προϊόντος. Για λεπτομέριες απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή τον κατασκευαστή.

27 σε5 Ενεργοποιήστε την εγγύηση σας... Συνδεθείτε στο site της στον ακόλουθο σύνδεσµο egiisi-inventor/ απλά Επιλέξτε τον τύπο του προϊόντος (κλιµατιστικό ή συσκευή) για το οποίο θα ενεργοποιηθεί η εγγύηση Επιλέξτε την εγγύηση που αντιστοιχεί στο προϊόν που έχετε στην κατοχή σας Σκανάρετε εδω για τα έντυπα των εγγυήσεων Συµπληρώστε τα απαιτούµενα στοιχεία (κατόχου, εµπόρου και συσκευής) και πατήστε αποστολή Θα λάβετε επιβεβαιωτικό µήνυµα στο σας για την ενεργοποίηση της εγγύησης Για την υποβολή ηλεκτρονικών εγγυήσεων πληκτρολογήστε την παρακάτω διεύθυνση inventoraircondition.gr/ egiisi-inventor/

28 CONTENTS PAGE. PRECAUTIONS INSTALLATION INFORMATION ATTACHED FITTINGS INSPECTING AND HANDLING THE UNIT INDOOR UNIT INSTALLATION OUTDOOR UNIT INSTALLATION REFRIGERANT PIPE INSTALL THE CONNECTING PIPE CONNECT THE DRAIN PIPE WIRING TEST OPERATION... 8 Install according to this installation instructions strictly. If installation is defective, it will cause water leakage, electrical shock and fire. When installing the unit in a small room, take measures against to keep refrigerant concentration from exceeding allowable safety limits in the event of refrigerant leakage. Contact the place of purchase for more information. Excessive refrigerant in a closed ambient can lead to oxygen deficiency. Use the attached accessories parts and specified parts for installation. otherwise, it will cause the set to fall, water leakage, electrical shock and fire. Install at a strong and firm location which is able to withstand the set' s weight. If the strength is not enough or installation is not properly done, the set will drop to cause injury. The appliance must be installed 2.5m above floor.. PRECAUTIONS Be sure to be in conformity with the local, national and international laws and regulations. Read "PRECAUTIONS" carefully before installation. The following precautions include important safty items. Observe them and never forget. Keep this manual with the owner's manual in a handy place for future reference. The safty precautions listed here are divided into two categories. WARNING Failure to observe a warning may result in death. CAUTION Failure to observe a caution may result in injury or damage to the equipment. After completing the installation, make sure that the unit operates properly during the start-up operation. Please instruct the customer on how to operate the unit and keep it maintained.also, inform customers that they should store this installation manual along with the owner's manual for future reference. WARNING Be sure only trained and qualified service personnel to install, repair or service the equipment. Improper installation, repair, and maintenance may result in electric shocks, short-circuit, leaks, fire or other damage to the equipment. The appliance shall not be installed in the laundry. Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected. The appliance must be positioned so that the plug is accessible. The enclosure of the appliance shall be marked by word, or by symbols, with the direction of the fluid flow. For electrical work, follow the local national wiring standard, regulation and this installation instructions. An independent circuit and single outlet must be used. If electrical circuit capacity is not enough or defect in electrical work, it will cause electrical shock or fire. Use the specified cable and connect tightly and clamp the cable so that no external force will be acted on the terminal. If connection or fixing is not perfect, it will cause heat-up or fire at the connection. Wiring routing must be properly arranged so that control board cover is fixed properly. If control board cover is not fixed perfectly, it will cause heat-up at connection point of terminal, fire or electrical shock. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. An all-pole disconnection switch having a contact separation of at least 3mm in all poles should be connected in fixed wiring. When carrying out piping connection, take care not to let air substances go into refrigeration cycle. Otherwise, it will cause lower capacity, abnormal high pressure in the refrigeration cycle, explosion and injury. Do not modify the length of the power supply cord or use of extension cord, and do not share the single outlet with other electrical appliances. Otherwise, it will cause fire or electrical shock. Carry out the specified installation work after taking into account strong winds, typhoons or earthquakes. Improper installation work may result in the equipment falling and causing accidents. installation manual

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IN Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Your-conditions Περιεχόμενα 1. Ελληνικά / Greek...3 2. Αγγλικα / English...32 Οδηγίες Χρήσεως 1. Ονόματα και λειτουργίες των μερών του κλιματιστικού...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

XI-09/XO-09 XI-12/XO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. Your-conditions

XI-09/XO-09 XI-12/XO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. Your-conditions XI-09/XO-09 XI-12/XO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions Περιεχόμενα Ελληνικά / Greek 4 English / Αγγλικά 24 Δομή και λειτουργία 4 Αρχές της δομής και χρήση Σημαντικές συμβουλές 5 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I F D E N L HI CRRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Καναλάτο Χαμηλού Προφίλ DC Inverter DC INVERTER DUCT TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUD-18UX4SKL1 / AUW-18U4SZ1 AUD-24UX4SLH1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ- ΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ Υδραυλική Όνομα μοντέλου: HWS-P804XWHM3-E HWS-P804XWHT6-E HWS-P804XWHT9-E HWS-P04XWHM3-E HWS-P04XWHT6-E HWS-P04XWHT9-E Ελληνικά Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου NFI-66/NFO-66 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Floor Standing Unit Your-conditions Περιεχόμενα Ελληνικά / Greek 3 English / Αγγλικά 27 Εγκατάσταση Συντήρηση Λειτουργία Δομή Οδηγίες πριν τη χρήση 4 Δομή 5 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC Οδηγίες Χρήσης του SMART AC GR Δήλωση Συμμόρφωσης Δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτό το A/C είναι εναρμονισμένο με τις απαραιτητες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Directive 1999/5/EC. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων Κωδικός Σφάλματος A0 Μονάδα Πιθανά Αίτια Σφάλμα συσκευής εξωτερικής προστασίας Ενεργοποίηση συσκευής εξωτερικής προστασίας Εσφαλμένη τοπική ρύθμιση Ατέλεια PCB εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην ρίχνετε νερό μέσα στη μονάδα της αντλίας θερμότητας αέρα-νερού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Go Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα