ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 321/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΑ Ο περί του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής του Δεύτερου Σταδίου Εφαρμογής της Συμφωνίας Συνδέσεως Μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής Συνεπεία της Προσχωρήσεως του Βασιλείου της σπανίας και της Πορτογαλλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα (Κυρωτικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 321 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΕΠΚΥΡΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑ ΔΑΔΚΑΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΚΟΝΟΜΚΗΣ ΚΟΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ΚΑ ΓΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΡΣΜΕΝΩΝ ΔΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑΣ ΚΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΚΟΝΟΜΚΗΣ ΚΟΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ΣΥΝΕΠΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΛΕΟΥ ΤΗΣ ΣΠΑΝΑΣ ΚΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΟΤΗΤΑ, ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΣΤΣ 19 ΟΚΤΩΒΡΟΥ ΠΡΟΟΜΟ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1972 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Μαίου 1973, η οποία στο εξής καλείται η «Συμφωνία» ΚΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Πρωτόκολλο το Καθορίζον Ορισμένες Διατάξεις που Αφορούν στη Συμφωνία συνδέσεως μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας Κατ' Ακολουθία της Προσχωρήσεως Νέων Κρατών Μελών Στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1972 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Μαΐου 1973' ΚΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ της Συμφωνίας Συνδέσεως Μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας Συνεπεία της Προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 12 Δεκεμβρίου 1980 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3 Απριλίου 1981 (1685)

2 Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση. Πίνακας. Ν. 321/ ΕΚΤΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο 2 της Συμφωνίας προβλέπει δύο διαδοχικά στάδια ολοκλήρωσης της εφαρμογής της ότι το ίδιο άρθρο προβλέπει διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του περιεχομένου του δεύτερου σταδίου* ότι το δεύτερο στάδιο προβλέπει την περαιτέρω εξάλειψη των εμποδίων στο εμπόριο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και την υιοθέτηση από την Κυπριακή Δημοκρατία του κοινού τελωνειακού δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, δηλαδή την εγκαθίδρυση τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ΚΑ ΕΚΤΜΩΝΤΑΣ ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 1987 και ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ* αριθμό Απόφαση του της 10ης Σεπτεμβρίου 1987 εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εξωτερικών να υπογράψει ένα Πρωτόκολλο για τον Καθορισμό των Όρων και Διαδικασιών Εφαρμογής του Δεύτερου Σταδίου της Συμφωνίας Συνδέσεως Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την Προσαρμογή Ορισμένων Διατάξεων της Συμφωνίας και ένα Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Συνδέσεως Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας Συνεπεία της Προσχωρήσεως του Βασιλείου της σπανίας και της Πορτογαλλικής Δημοκρατίας Στην Κοινότητα ΚΑ ΕΠΕΔΗ τα Πρωτόκολλα αυτά υπογράφηκαν από τον Υπουργό Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο στις 19 Οκτωβρίου ΓΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής του Δεύτερου Σταδίου Εφαρμογής της Συμφωνίας Συνδέσεως Μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής Συνεπεία της Προσχωρήσεως του Βασιλείου της σπανίας και της Πορτογαλλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα (Κυρωτικός) Νόμος του Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου «Πρωτόκολλα» σημαίνει πρώτο κατά τάξη το Πρωτόκολλο για τον Καθορισμό των Όρων και των Διαδικασιών Εφαρμογής του Δεύτερου Σταδίου Εφαρμογής της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την Προσαρμογή Ορισμένων Διατάξεων της Συμφωνίας και, δεύτερο κατά τάξη, το Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Συνδέσεως Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας Συνεπεία της Προσχωρήσεως του Βασιλείου της σπανίας και της Πορτογαλλικής Δημοκρατίας Στην Κοινότητα, που υπογράφηκαν και τα δύο στο Λουξεμβούργο στις 19 Οκτωβρίου του 1987* «Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και. της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1972 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Μα ί ου (1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνονται τα Πρωτόκολλα. (2) Τα κείμενα των Πρωτοκόλλων εκτίθενται κατά τάξη στο συνημμένο στον παρόντα Νόμο Πίνακα.

3 1687 ΠΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑ ΔΑΔΚΑΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΚΟΝΟΜΚΗΣ ΚΟΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ΚΑ ΓΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΡΣΜΕΝΩΝ ΔΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΚΟΝΟΜΚΗ ΚΟΝΟΤΗΤΑ, αφενός, και Η ΚΥΠΡΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ. αφετέρου, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες ο ιις 19 Δεκεμβρίου 1972, και που στο εξής αποκαλείται Συμφωνία", ΕΚΤΜΩΝΤΑΣ : ότι το άρθρο 2 παράγραφος 3 της Συμφωνίας προβλέπει την εξάλειψη των εμποδίων όοον αφορά το κύριο τμήμα των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κύπρου σε δύο διαδοχικά στάδια, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της Συμφωνίας, το πρώτο στάδιο επρόκειτο να λήξει στις 30 ουνίου αλλά παρατάθηκε, βάσει του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας που υπογράφηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1977, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1979, χαι αργότερα, βάσει του Μεταβατικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας που υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1980, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1980, ότι, κατά τη σύνοδο της 24 Νοεμβρίου το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφάσισε ότι τα δύο μέρη δα προχωρήσουν στην διαδικασία προς το δεύτερο στάδιο της Συμφωνίας, ότι η Κοινότητα και η Κύπρος επιθυμούν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις τους. ώστε να λάβουν υπόψη τους τη νέα διάσταση που δημιουργήθηκε από την προσχώρηση της σπανίας και της Πορτογαλίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 1η ανουαρίου 1986,

4 1688 ΑΠΟΦΑΣΣΑΝ συνεπώς να συνάψουν Πρωτόκολλο για τον καθορισμό ίων όρων και διαδικασιών εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 3 της Συμφωνίας, για την δημιουργία τελωνειακής ένωσης, και για την προσαρμογή ορισμένων διατάξεων 1ης Συμφωνίας, και για το σκοπό αυτό όρισαν ως πληρεξούσιους : ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ TQN EYPQUAIKQN KOINOTHTQN : Μ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ : ΌΤ ΟΠΟΟ, μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους που βρέθηκαν («τάξει. ΣΥΜΦΟΝΗΣΛΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : ΑΡΘΡΟ 1 1. Το παρόν Πρωτόκολλο καθορίζει τους όρους, το καθεστώς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 2. παράγραφος 3 της Συμφωνίας για την δημιουργία Τελωνειακής Ένωσης. 2. Η ολοκλήρωση του δευτέρου σταδίου της Συμφωνίας πραγματοποιείται σε δύο φάσεις' η πρώτη αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου και λήγει 10 έτη αργότερα και η δεύτερη διαρκεί 5 έτη τα οποία θα μπορούσαν να μειωθούν σε 4, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 3. Το δεύτερο στάδιο διέπεται από τις διατάξεις της Συμφωνίας, τροποποιημένες και συμπληρωμένες από τις ακόλουθες διατάξεις. ΤΤΛΟΣ ΠΡΟΤΗ ΦΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΟ διακίνηση των εμπορευμάτων

5 1689 ΑΡΘΡΟ 2 Κατά την πρώτη φόοη του δεύτερου σταδίου, οι εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στην Κοινότητα και την Κύπρο εξακολουθούν να διέπονται από το σύστημα κανόνων καταγωγής «ου αναφέρει το Πρωτόκολλο της Συμφωνίας για τον καθορισμό των κανόνων καταγωγής που ισχύουν για τα προϊόντα τα οποία καλύπτει η Συμφωνία. ΚΕΦΑΛΑΟ II Βιομηχανικά προϊόντα ΑΡΘΡΟ 3 Τα άρθρα 4 έως 14 ισχύουν για τα βιομηχανικά προϊόντα. 6ηλ. προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Τμήμα Κατάργηση των δασμών μεταξύ Κοινότητας και Κύπρου ΑΡΘΡΟ 4 Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, η Κοινότητα καταργεί τα ετήσια ανώτατα όρια για τα ακόλουθα προϊόντα καταγωγής Κύπρου. Κλάση του Κοινού Δασμολογ ίου Περιγραφή Ίνες υφαντικές, συνθετικές και τεχνητές, μη συνεχείς και απορρίμματα από συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ίνες (συνεχείς ή μη συνεχείς), λαναρισμένα, χτενισμέ- να ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα για νηματοποίηση Εξωτερικά ενδύματα αντρών και αγοριών

6 1690 ΑΡΘΡΟ 5 1. Η Κύπρος καταργεί σταδιακά τους δασμούς και τις φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, συμπεριλαμβανομένων και των δασμών ταμιευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ακόλουσο χρονοδιάγραμμα για τα προϊόντα που κατάγονται από την Κοινότητα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος Πρωτοκόλλου και στο Παράρτημα πίνακας Β της Συμφωνίας. Χρονοδιάγραμμα Ποσοστό μείωσης 2 μήνες μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 1 -ιν><; MCIU την tvuptn ίου Οκϋτεμυυ σταοίου 2 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 3 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 4 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 5 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 6 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 7 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 8 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 9 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 10 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 9 \ 10 % 27 \ 36 % 45 % 54 % 63 % 72 % 81 % 90% 100 \ 2. Για κάθε προϊόν, ο δασμός βάσης επί του οποίου η Κύπρος πρέπει να εφαρμόσει τις διαδοχικές μειώσεις είναι ο δασμός που πράγματι εφαρμόστηκε έναντι της Κοινότητας κατά την 1η ανουαρίου 1986.

7 1691 ΑΡΘΡΟ 6 V. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, η Κύπρος καταργεί σταδιακά τους όσσμούς και τις φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, συμπεριλαμβανομένων των δασμών ταμιευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα, για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 : Χρονοδιάγράμμα Ποσοστά μείωσης 2 μήνες μετά την έναρξη του ύεόχεροο σταδίου 1 έτος μετά την έναρξτ του δεύτερου σταδίου 2 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 3 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 4 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 5 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 6 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 7 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 8 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 9 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου 10 έτη μετά την έναρξη του δεύτερου σταδίου * % % % % 30 % 45 % 60 % 75 % 90 % 100 % 2. Γιο κάσε προϊόν που αναφέρεται στο Παράρτημα 2. ο δασμός βάσης στον οποίο η Κύπρος πρέπει να εφαρμόσει τις διαδοχικές μειώσεις είναι ο δασμός που πράγματι εφαρμόστηκε έναντι της Κοινότητας κατά την 1η ανουαρίου 1986.

8 1692 ΑΡΘΡΟ 7 1. Τα ποσοστά της σταδιακής κατάργησης ίων κυπριακών όασμών που αναφέροντας οτα άρθρα 5 και 6 είν 01 δυνατόν, κατά την πρώτη φάση των 10 ετών. να υποστούν τις απαραίτητες προσαρμογές από το Συμβούλιο Σύνδεσης προκειμένου να ληφθεί υπόψη η οικονοιιική ανάπτυξη της Κύπρου και οι προτεραιότητες που αναφέρονται οτο κυπριακό αναπτυξιακό πρόγραμμα. 2. Μετά από αίτηση της Κύπρου προς την Κοινότητα, το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί, γιο την αντιμετώπιση των αναγκών εκβιομηχάνισης και ανάπτυξης στην Κύπρο, να επιτρέψει στην Κύπρο την επαναφορά, την αύξηση ή την επιβολή δασμών ot προϊόντα καταγωγής Κοινότητας μέχρι ποσοστού 20 % κατ'αξίαν, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι ποσοστού 23 % κατ'αξίαν. 3. Η Κύπρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 αφού ενημερώσει το Συμβούλιο Σύνδεσης, στην περίπτωση που μια αύξηση των εισαγωγών ενός συγκεκριμένου προϊόντος βλάπτει η είναι πιθανό να βλάψει σοβαρά τις προσπάθειες εκβιομηχάνισης και ανάπτυξης στην Κύπρο, και εάν αυτή η αύξηση οφείλεται : - στη μερική ή ολική μείωση από μέρους της Κύπρου, όπως προβλέπεται οτα άρθρα 5 και 6, των δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται στο εν λόγω προϊόν, και - στο γεγονός ότι οι δασμοί ή οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλει η Κοινότητα ατις εισαγωγές ακατέργαστων υλικών Π ενδιάμεσων προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εν λόγω προϊόντος είναι σημαντικά χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους δασμούς ή επιβαρύνσεις που εφαρμόζει η Κύπρος. 4. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 εξετάζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης, Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των μέτρων αυτών από την Κύπρο. Εάν το Συμβούλιο Σύνδεσης δεν εγκρίνει εντός 30 εργασίμων ημερών τα μέτρα που έλαβε η Κύπρος, τα μέτρα αυτά καταργούνται. α μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 δύνανται να εφαρμοστούν μονό σε μέγιστο ποοοοτό 15 % των κυπριακών εισαγωγών από την Κοινότητα, που υπολογίζει βάσει της μέσης συνολικής αξίας κατά τα 60ο προηγούμενα έτη για *ο οποία υπάρχουν κοινοτικές στατιστικές.

9 Στην περίπτωση που η Κύπρος εφαρμόσει τα δασμολογικά μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4, η κοινοτική προτίμηση διατηρείται με αναπροσαρμογή εκ μέρους της Κύπρου των δασμών που εφαρμόζει απέναντι στις τρίτες χώρες. 7. Τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 εξαλείφονται σταδιακά σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που da συμφωνηθεί από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη. και καταργούνται εντελώς το αργότερο ως το τέλος της πρώτης φάσης του δευτέρου σταδίου της Συμφωνίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να εγκρίνει την παράταση ορισμένων μέτρων ηίρα από την πρώτη φάση. Τμήμα II Υιοθέτηση από την Κύπρο του Κοινού Δασμολογίου ΑΡΘΡΟ 8 Το κυπριακό Δασμολόγιο, εκτός από το τμήμα που αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου και στο Παράρτημα, πίνακας Β της Συμφωνίας, ευθυγραμμίζεται σταδιακά προς το Κοινό Δασμολόγιο, υπό την εκάστοτε τρέχουσα μορφή του. με βάση τους δασμούς που εφαρμόζει πράγματι η Κύπρος έναντι των τρίτων χωρών την 1η ανουαρίου 1966 και σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες : 1)Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία οι δασμοί που εφάρμοσε η Κύπρος κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία'δεν διαφέρουν περισσότερο από 15 % ηρος, τα επάνω ή προς τα κάτω από τους δασμούς του Κοινού Δασμολογίου, η Κύπρος εφαρμόζει τους δασμούς αυτούς από την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2) Στις άλλες περιπτώσεις, η Κύπρος εφαρμόζει, δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, δασμούς που μειώνουν κατά 9 % τη διαφορά ανάμεσα στον πράγματι εφαρμοζόμενο δασμό και το δασμό του Κοινού Δασμολογίου. Εννέα περαιτέρω μειώσεις, κατά 9 \ η κάθε μία, πραγματοποιούνται αντίστοιχα στην αρχή του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, έβδομου, όγδοου, ένατου και δέκατου έτους μετά την έναρξη ισχύος τον ηαρόντος Πρωτοκόλλου.

10 1694 Το Κοινό Δασμολόγιο εφαρμόζεται πλήρως στην αρχή ίου ενδέκατου έτους ατιό την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, με την επιφύλαξη των, διατάξεων του όρθρου 7 παράγραφο ι.6 χαι. 7. 3) Στην περίπτωση που το Κοινό Δασμολόγιο τροποποιηθεί κατά την προαναφερθείσα περίοδο των 10 ετών, το ποσοστό ευθυγράμμισης προσαρμόζεται για να εξασφαλιστεί η εξάλειψη της διαφοράς μεταξύ κυπριακού και Κοινού Δασμολογίου με ίσες διαδοχικές μειώσεις από την ημερομηνία τροποποίησης του Κοινού Δασμολογίου μέχρι την α(>χτ\ του ενδέκατου έτους. ΑΡΘΡΟ 9 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8. για τα προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα 2, η Κύπρος ευθυγραμμίζει το δασμολόγιο της προς το Κοινό Δασμολόγιο σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: 1. Η Κύπρος εφαρμόζει, δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, δασμούς που μειώνουν κατά 4 % τη διαφορά μεταξύ του ποσοστού που εφαρμόστηκε την 1η ανουαρίου 1986 και του δασμού του Κοινού Δασμολογίου. 2. Πραγματοποιούνται δύο περαιτέρω μειώσεις κατά 4 % η κάθε μία στην αρχή του δευτέρου και του τρίτου έτους. Η διαφορά αυτή ελαττώνεται περαιτέρω με τρεις μειώσεις κατά 6 Χ η κάθε μία στην αρχή του τέταρτου, πέμπτου χαι έκτου έτους και με τέσσερις μειώσεις κατά 15 % η κάθε μία στην αρχή του έβδομου, όγδοου, ένατου και δέκατου έτους. Το Κοινό Δασμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο του στην αρχή του ενδέκατου έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Τμήμα Π Κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών ΑΡΘΡΟ 10 Η Κύπρος καταργεί τους ποσοτικούς περιορισμούς και όλα τα μέτρα»ισοδύναμου αποτελέσματος στις εισαγωγές από την Κοινότητα κατά την έναρξη ισχύος τοο παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός από τις εισαγωγές των : προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα πίνακας Β της Συμφωνίας.

11 1695 ΑΡΘΡΟ Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10, η Κύπρος μπορεί να επιβάλει τη χορήγηση αδειών εισαγωγής όσον αφορά τις εισαγωγές των προϊόντων του Παραρτήματος 1, καταγωγής Κοινότητας, για εγχώρια κατανάλωση, σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και Στο πλαίσιο των ποσοτήτων που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, η άδεια εισαγωγής εκδίδεται αυτόματα μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν δεν εκδοθεί εντός αυτής της προθεσμίας, τα εν λόγω προϊόντα μπορούν να εισαχθούν ελεύθερα. 3. Κατά την. πρώτη φάση του δεύτερου σταδίου, οι ποσότητες για ορισμένα προϊόντα στο Παράρτημα 1 αυξάνονται κατά 50 % με δέκα ίσες ετήσιες αυξήσεις ύφους 5 %. 4. Η πρώτη αύξηση πραγματοποιείται στις αρχικές ποσότητες την 1η ανουαρίου του έτους που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οι επόμενες αυξήσεις πραγματοποιούνται στην αρχή κάθε έτους. 5. Το Παράρτημα 7 καθορίζει τους κανόνες που εφαρμόζει η Κύπρος για τη διαχείριση των ποσοτήτων που αναφέρονται στο Παράρτημα 1. ΑΡ6Ρ Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10. η Κύπρος μπορεί να επιβάλει άδειες εισαγωγής κατά τις εισαγωγές προϊόντων για εγχώρια κατανάλωση καταγωγής Κοινότητας ως το τέλος της πρώτης φάσης του δεύτερου σταδίου για τα προϊόντα του Παραρτήματος 3, σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και ΣΤΟ πλαίσιο των ποσοτήτων ή των αξιών που αναφέρονται στο Παράρτημα 3, οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται αυτόματα μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν.δεν εκδοθούν εντός αυτής της προθεσμίας, τα εν λόγω προϊόντα μπορούν να εισαχθούν ελεύθερα. 3. Κατά την πρώτη φάση του δευτέρου σταδίου, οι ποσότητες ή αξίες για τα προϊόντα του Παραρτήματος 3 αυξάνονται :

12 1696 κατά 100 % με δέκα ίσες ετήσιες συζήσεις ύψους 10 % yxa ία όρια που εκφράζονται σε ποσότητα. κατά 150 % με δέκα ίσες ετήσιες συζήσεις ύψους 15 % για τα όρια που εκφράζονται σε αξία. 4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3. κατά την πρώτη φάση του δεύτερου σταδίου, το ποσοστό αύξησης των ποσοτήτων για τα ακόλουθα προϊόντα του Παραρτήματος 3 είναι : Αριθμός του δασμό Περιγραφή των Ποσοστό αύξησης στην AAV ** *»!<; κύι»(>»ν ι nf>«'tv>twv ι τιρωτη φάση i Σπίρτα 60 % με 10 ίσες ετήσιες αυξήσεις κατά 6 % η καθεμία Κεραμίδια 80 \ με 10 ίσες ετήσιες, αυξήσεις κατά 8 \ η καθεμία 5. Η πρώτη αύξηση πραγματοποιείται στις αρχικές ποσότητες ή αξίες κατά την 1η ανουαρίου του έτοος που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οι επόμενες αυξήσεις πραγματοποιούνται στην αρχή του κάθε ημερολογιακού έτους. 6. Στην περίπτωση που οι εισαγωγές στην Κύπρο ενός προϊόντος καταγωγής Κοινότητας που αναφέρεται στο Παράρτημα 3 υπήρξαν για τρία διαδοχικά έτη μικρότερες από 80 % του ποσοτικού ορίου ή του ορίου αξίας που καθορίζεται με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5, οι εισαγωγές αυτού του προϊόντος από τα κράτη μέλη της Κοινότητας ελευθερώνονται αϊτό την αρχή του έτους που ακολουθεί αυτά τα τρία έτη. 7. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί, οτο πλαίσιο της Απόφασης για μετάβαση από την πρώτη φάοη στη δεύτερη φάση του δεύτερου σταδίου, να εγκρίνει την επέκταση των διατάξεων της παραγράφου 1 για τα προϊόντα του Παραρτήματος 3 πέρα από την πρώτη φάση. 8. Το Παράρτημα 7 καθορίζει τους κανόνες που εφαρμόζει η Κύπρος για τη διαχείριση των ποσοτικών ορίων και των ορίων αξίας που αναφέρονται στο Παράρτημα 3.

13 1697 ΑΡΘΡΟ 13 Η Κύπρος προσαρμόζει σταδιακά τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα για να εξασφαλίσει άτι, κατά τη λήξη της πρώτης φάσης του δεύτερου σταδίου. 6εν γίνεται διάκριση όσον αφορά το καθεστώς υπό το οποίο γίνεται η προμήθεια και η εμπορία των εμπορευμάτων μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών της Κοινότητας και υπηκόων της Κύπρου. Τμήμα IV Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα ΑΡΘΡΟ 14 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, η Κοινότητα καταργεί το σταθερό στοιχείο για τα προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα πίνακας Α της Συμφωνίας, όπως τροποποιήθηκε από το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 15 Σεπτεμβρίου 1977, και στο άρθρο ά του ίδιου Πρωτοκόλλου. ΚΕΦΑΛΑΟ III Γεωργικά προϊόντα ΑΡΘΡΟ 15 Για τους σκοπούς των άρθρων 16 έως 26, ως γεωργικά προϊόντα θεωρούνται όλα όσα εμπίπτουν στο Παράρτημα II της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής.Οικονομικής Κοινότητας. Τμήμα Κατάργηση των δασμών μεταξύ Κοινότητας και Κύπρου και υιοθέτηση του Κοινού Δασμολογίου

14 1698 ΑΡΘΡΟ 16 ι. Με την έναρξη ισχύος too παρόντος Πρωτοκόλλου, η Κοινότητα και η Κύπρος καταργούν προοδευτικά τους υπολειπόμενους δασμούς και φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος για τα γεωργικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίων παραχωρήσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας και του Πρωτοκόλλου και αναφέρονται στο Παράρτημα 4, εντός των ορίων και σύμφωνα με τους όρους αυτών των παραχωρήσεων. Αυτή η εξάλειψη των δασμών πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα που καθορίζονται, για τα βιομηχανικά προϊόντα στο άρθρο Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1. οι δασμοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Κύπρο των γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίων παραχωρήσεων και αναφέρονται στο Παράρτημα 5, είναι, κατά την πρώτη φάση του δεύτερου σταδίου της Συμφωνίας! οι δασμοί του Γενικού Δασμολογίου της Κύπρου. 3. Η δασμολογική προτίμηση που παρέχεται στην Κοινότητα για τα προϊόντα των Παραρτημάτων 5 και 6 διατηρείται. Επιπλέον, η Κύπρος καταργεί σταδιακά τους υπολειπόμενους δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος για τη ζάχαρη κοινοτικής καταγωγής που εμπίπτει στη διάκριση τοο κυπριακού δασμολογίου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο Η Κοινότητα ή η Κύπρος μπορούν να προτείνουν, κατά την πρώτη φάση, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης, την'τροποποίηση του πίνακα προϊόντων του Παραρτήματος 4, αν αυτή η αλλαγή είναι προς άφι,λος των συμβαλλομένων μερών. ΑΡΘΡΟ Η Κύπρος εφαρμόζει προοδευτικά το Κοινό Δασμολόγιο στα γεωργικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίων παραχωρήσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας και του παρόντος Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα που καθορίζονται για τα βιομηχανικά προϊόντα οτο άρθρο Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, για τα γεωργικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίων παραχωρήσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας και αναφέρονται στο Παράρτημα 5, η Κύπρος, κατά την πρώτη φάση του δευτέρου σταδίου της Συμφωνίας, δεν ευθυγραμμίζει τους δασμούς της με το Κοινό Δασμολόγιο.

15 1699 Τμήμα II Δασμολογικές ποσοστώσεις και χρονοδιαγράμματα ΑΡΘΡΟ Η δασμολογική ποσόστωση για τις πρώιμες πατάτες που εμπίπτουν στη διάκριση Α II 0) του Κοινού Δασμολογίου, όπως καθορίζεται στη Συμφωνία, αυξάνεται από τόννους σε τόννους, με 6έχα ίσες ετήσιες αυξήσεις τόννων στην πρώτη φάση του δευτέρου σταδίου. Αυτή η δασμολογική ποσόστωση ισχύει για το χρονικό διάστημα από τις 16 Μαΐου ως τις 30 ουνίου. 2. Η δασμολογική ποσόστωση για τα νωπά επιτραπέζια σταφύλια που εμπίπτουν στις διακρίσεις ex Αία) και β) του Κοινού Δασμολογίου, όπως καθορίζεται στη Συμφωνία, αυξάνεται από σε τόννους' οι αυξήσεις αυτές ανέρχονται σε 600 τόννους το πρώτο έτος, 500 τόννους το δεύτερο έτος και 300 τόννους ετησίως για τα οκτώ έτη που ακολουθούν την πρώτη φάση του δεύτερου σταδίου. Αυτή η δασμολογική ποσόστωση ισχύει για την περίοδο από 8 ουνίου έως 4 Αυγούστου. 3. Η δασμολογική ποσόστωση για τις σταφίδες που εμπίπτουν στη διάκριση Β του Κοινού Δασμολογίου, όπως καθορίζεται στη Συμφωνία, αυξάνεται από 500 σε τόννους με την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου και εφεξής κατά το ποσοστό που καθορίζεται στην παράγραφο Η Κοινότητα αυξάνει στην πρώτη φάση του δεύτερου σταδίου τις κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις για τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κύπρου που αποτελούν αντικείμενο παραχωρήσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας και του παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 κατά 50 % με δέκα ίσες αυξήσεις 5 % ετησίως επί της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης που εφαρμόζεται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφος 3.

16 Για τα κυπριακής καταγωγής κρασιά από νωπά σταφύλια που εμπίπτουν στη διάκριση ex Γ του Κοινού Δασμολογίου, σε δοχεία που περιέχουν 2 λίτρα ή λιγότερο, οι διατάζεις της παραγράφου 4 ισχύουν για κοινοτική ποσόστωση hi. Για τα κρασιά-λικέρ (Vins de liqueur) με αλκοολικό τίτλο 15 % vol και άνω που εμπίπτουν στη διάκριση ex Γ, καταγωγής Κύπρου, οι διατάζεις της παραγράφου 4 ισχύουν για κοινοτική δασμολογική ποσόστωση hi. Τμήμα III Νέα προϊόντα και χρονοδιαγράμματα ΑΡΘΡΟ Για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 5, που κατάγονται από την Κύπρο και εισάγονται στην Κοινότητα, οι δασμοί που εφαρμόζονται εξαλείφονται σταδιακά σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου και στο παρόν όρθρο. 2. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. η Κύπρος υιοθετεί προοδευτικά το Κοινό Δασμολόγιο συμφώνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 3. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις, οι ποσοστώσεις αυτές αυξάνονται, εκτός από την περίπτωση των κρασιών από νωπά σταφύλια σε δοχεία που περιέχουν περισσότερο από δυο λίτρα, που εμπίπτουν στις διακρίσεις ex Γ 3) και Γ II β) του Κοινού Δασμολογίου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος Για την κατάργηση των δαομών, καθορίζονται ποσότητες αναφοράς για τα ακόλουθα προϊόντα καταγωγής Κύπρου : - αγκινάρες που υπόκεινται στη διάκριση Λ, - ακτινίδια που υπόκεινται στη διάκριση ex Εάν οι εισαγωγές ενός από αυτά τα προϊόντα υπερβούν την ποσότητα αναφοράς, η Κοινότητα, αφού λάβει υπόψη της τον ετήσιο απολογισμό των εμπορικών ρευμάτων τον οποίο συντάσσει, μπορεί να επιβάλει κοινοτική δασμολογική ποσόστωση στο εν λόγω προϊόν, ίση με την ποσότητα αναφοράς. 5. Για τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω, εκτός από αυτά για τα οποία καθορίζεται κοινοτική ποσόστωση ή ποσότητα αναφοράς, η Κοινότητα μπορεί να καθορίσει ποσότητα αναφοράς όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, εάν διαπιστώσει από τον ετήσιο απολογισμό των εμπορικών ρευμάτων τον οποίο συντάσσει ότι οι εισαγόμενες ποσότητες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην κοινοτική αγορά.

17 1701 Κλάση του Κοινού Δασμολογίου Περιγραφή εμπορευμάτων Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα : Α. Νωπά (α) Λαχανικά και φυτό βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή *ύ η : Β. Κράμβες, κουνουπίδια και λαχανάκια Βρυξελλών ex III. Άλλα : - Κινέζικες κράμβες (Brassica sinensis et Braesica Pekinensis) - από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου (β) Δ. Σαλατικά, στα οποίο περιλαμβάνονται και τα αντίδια και τα ραδίκια : ex.άλλα : -(Lactuca sativa L. var capitata τύπου crisp head) : ex Κ. Σπαράγγια : ex Λ. Αγκινάρες : - Μαρούλια ICEBERG : - από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου (γ) - από 1 Νοεμβρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου - από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου (δ) Τ. άλλα : ex. Κολοκυθάκια : - από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Μαρτίου

18 1702 Κλάση του I Κοινού I Δοσμολογi eui Περιγραφή εμπορευμάτων Λαχανικά και <?υτά βρώσιμα, αποξέραμενα. αφυδατωμένα ή ττ *.«ίχουν t «TTi><3Tct ctatw * βί cetu κβι κομμένα oe τεμάχια ή αε φέτες ή και τριμμένα η σε σκόνη, αλλά άχι αλλιώς παρασκευασμένα : ex Β. άλλα : Πιπεριές Χουρμάδες, μπανάνες, ανανάδες, μάγγες και μαγγούστες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, καρυδιά κοκοφοίνικών, καρύδια Βραζιλίας, καρύδια ανακαρόιοειδών, νωπά ή ξερά. με ή χωρίς κέλυφος : Δ. Αχλάδια της ποικιλίας avocats ex θ. : άλλα Μάγγες φρούτα των ειδών χαμαικεράσων, χούμαρων, φράουλας. μούρων κλπ. νωπά : Ζ. άλλο: ex II : μη κατονομαζόμενα Passion fruit ex Άλλα φρούτα, νωπά : Ακτινίδια : από 1 ανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου (ε) Καρπός διοσπύρου : από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 ουλίου

19 1703! Κλάοη του i Κοινού I Δασμολογίου I Περιγραφή εμπορευμάτων I I Πιπέρι (του γένους "Piper", πιπέρια (του γένους "Capsicum" ή του γένους "Pimenta") : Α. Ούτε θρυμματισμένα ούτε αλεσμένο : II. Πιπέρια : γ) Άλλα θυμάρι, δάφνη, κρόκος (ζαφορά).άλλα μπαχαρικά : Α. θυμάρι :. ούτε θρυμματισμένο έϋτε αλεσμένο :! α) Άγριο θυμάρι (έρπυλος) (Thymus serpyllum) 6) άλλο II. Θρυμματισμένο ή αλεσμένο Β. Φύλλα δάφνης Γ. Κρόκος (ζαφορά) :. Ούτε θρυμματισμένος, ούτε αλεσμένος II. Θρυμματισμένος ή αλεσμένος Φυτά. μέρη φυτών, οπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή που προορίζονται για εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα και ί παρόμοια, νωπά ή ξερά. έστω και κομμένα, σπασμένα, αλεί σμένα ή σε σκόνη Δ. άλλα I Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται χαι ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν-έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης : Β. Πυκνότητας ίσης ή κατώτερης του 1,33 g/cm3 σε 20 C :

20 Κλάση του Κοινού! 1704 Περιγραφή εμπορευμάτων i >rtnvfxr ml I. Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ol ο μούβτος στοφυλι,ύν), μήλυν r) βχλο6«.<1τν. μεΐ,γμ^πα ι χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών : α) Αξίας ανώτερης των 18 ECU ανά 100 kg καθαρού βάρους : 1. Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) : αα) συμπυκνωμένοι : (στ)! 11. Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα t, ανώτερης του 30 \ κατά Βάρος 22. άλλα β) Αξίας ίσης ή κατώτερης των 18 ECU ανά 100 kg ίου καθαρού βάρους : 1. Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) : αα) συμπυκνωμένα : (στ) 11. Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα ανώτερης του 30 * κατά βάρος 22. άλλα I Κρασιά από νωπά σταφύλια. Μούστος από νωπά σταφύλια ίου οποίου η ζύμωση έχει ανασταλεί με προσθήκη αλκοόλης : Γ. άλλα : \. Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 13\ vol ή λιγότερο χαι παρουσιάζονται σε δοχεία που περιέχουν : I ex β) Περισσότερο από δύο λίτρα : Κρασιά από νωπά σταφύλια (ζ)

21 1705 Κλάση του Κοινού ΛοσμοΛ,ογί. ον Περιγραφή εμπορευμάτων (συνεχή πϊ II. Που έχουν αποχτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 13%. vol Mot όχι πάνω cm 1S'fc vol καν παρουο ι& ζονται σε δοχεία που περιέχουν : ex 0) περισσότερα από δύο λίτρα : Κρασιά από νωπά σταφύλια (ζ) (α) εντός των ορίων κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 50 τόννων (3) εντός των ορίων κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 100 τόννων (γ) εντός των ορίων κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 100 τόννων (6) εντός των ορίων μιας ποσότητας αναφοράς 100 τόννων (ε) εντός των ορίων μιας ποσότητας αναφοράς 200 τόννων (στ) εντός των ορίων συνολικής κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης τόννων (C) εντός των ορίων συνολικής κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης εκατόλιτρων Για το τυρί καακαβάλι καταγωγής Κύπρου που υπάγεται στη διάκριση Ε 2 του Κοινού Δασμολογίου, η εισφορά κατά την εισαγωγή μειώνεται.

22 1706 Τμήμα IV Ειδικά \ιίτρα για να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Κοινότητας ΑΡΘΡΟ 20 ι. Γ»ο to 1990 και για κάβε Φιαόοχική ncpiooov CM IT op ί ας, η Κοινότητα αποφασίζει, Θάβει της επισκόπησης των στατιστικών στοιχείων και της ανάλυσης που αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο 2, εάν πρέπει να προσαρμόσει την τιμή εισόδου, που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς οπωροκηπευτικών, για τα ακόλουθα προϊόντα καταγωγής Κύπρου, εντός των ακόλουθων ποσοτικών ορίων : Αριθμός του Κοινού Δασμολογίου Περιγραφή Ποσότητα Α Γλυκά πορτοκάλια, νωπά τάννβι ex Γ Λεμόνια, νωπά τόννοι A ex Επιτραπέζια σταφύλια, για την περίοδο β ουνίου μέχρι 4 Αυγούστου τόννοι 2. Από το 1987 και στο τέλος κάθε περιόδου εμπορίας, η Κοινότητα, βάσει μιας στατιστικής επισκόπησης, προβαίνει σε ανάλυση της κατάστασης για τα προϊόντα της παραγράφου 1 που κατάγονται από την Κύπρο και εξάγονται στην Κοινότητα. Για τα ίδια αυτά προϊόντα, από το 1989 και για κάθε διαδοχική περίοδο, η Κοινότητα συντάσσει προβλέψεις όσον αφορά την παραγωγή και τις παραδόσεις σε σχέση με την Κύπρο. 3. Η πιθανή προσαρμογή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αφορά το ποσό που πρέπει να αφαιρεθεί, όσον αφορά το δασμό, από τις αντιπροσωπευτικές τιμές που διαμορφώνονται στην Κοινότητα, για τον υπολογισμό της τιμής εισόδου αυτών των προϊόντων, εντός των.ορίων που θέτει το άρθρο 152 παράγραφος 2 γ) της Πράξης Προοχώρηοης της σπανίας και Πυρτυγαλίας.

23 1707 ΑΡβΡΟ Για τα κυπριακής καταγωγής κρασιά από νωπά σταφύλια που εμπίπτουν στη διάκριση ex Γ του Κοινού Δασμολογίου, σε δοχεία που περιέχουν 2 λίτρα ή λιγότερο, το πάγιο ποσό που προστίθεται στην τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 622/87 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς καταργείται σταδιακά με τον ρυθμό που αναφέρεται παρακάτω, εντός των ορίων ετήσιας ποσότητας hi. Με την έναοξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, το πάγιο ποσό μειώνεται σε 75 %. Δύο έτη μετά την έναρξη του δευτέρου σταδίου, το πάγιο ποσό μειώνεται σε 60 V Τέσσερα έτη μετά την έναρξη του δευτέρου σταδίου, το πάγιο ποσό μειώνεται σε 45 V Έξι έτη μετά την tvaplt] του δευτέρου σταδίου, το πάγιο ποσό μειώνεται σε 30 *. οκτώ έτη μετά την έναρξη του δευτέρου σταδίου, το πάγιο μειώνεται σε 15%. Δέκα έτη μετά την έναρξη του δευτέρου σταδίου, το πάγιο ποσό μειώνεται σε 0 %. _. Η Κοινότητα μπορεί να καθορίσει ειδική τιμή στα σύνορα για τα κρασιά από νωπά σταφύλια και για τα κρασιά λικέρ (vins de liqueur) με αλκοολικό τίτλο 15% vol ή περισσότερο, που εμπίπτουν στη διάκριση ex Γ, σε δοχεία χωρητικότητας άνω των 2 λίτρων, αν, για την περίοδο εμπορίας κατά την οποία αρχίζει να ισχύει το παρόν πρωτόκολλο διαπιστωθεί, βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν στο τέλος αυτής της περιόδου εμπορίας, ότι σημειώθηκε πτώση των εξαγωγών αυτών των κρασιών στην Κοινότητα σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο εμπορίας. Η εν λόγω περίοδος εμπορίας χρησιμεύει ως περίοδος αναφοράς. Για τις επόμενες περιόδους εμπορίας, οι εξαγωγές συγκρίνονται με την περίοδο αναφοράς. Αυτή η ειδική τιμή στα σύνορα καθορίζεται κάθε έτος και πριν από κάθε.περίοδο εμπορίας και ισχύει για εισαγωγές μέχρι ετήσια ποσότητα : hi για κρασιά από νωπά σταφύλια που εμπίπτουν στη διάκριση ex Γ, hi για κρασιά λικέρ (vins de liqueur) που εμπίπτουν στη διάκριση ex Γ. Η κατάσταση επανεξετάζεται πριν από την 1η ανουαρίου 1990.

24 1708 ΤΜΗΜΑ V Κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών γιο τα γεωργικά ηροϊόντα ΑΡΘΡΟ 22 Με την kvaptr) ισχύος too παρόντος Πρωτοκόλλου π Κύπρος καταργεί τους ποσοτικούς περιορισμούς και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος κατά τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίων παραχωρήσεων. ΑΡΘΡΟ Κατά παρέκκλιση του άρσρου 22. η Κύπρος μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης του δευτέρου σταδίου το ισχύον σύστημα αδειών εισαγωγής για τις εισαγωγές προϊόντων κοινοτικής καταγωγής όσον αφορά τα προϊόντα του Παραρτήματος Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί, στο πλαίσιο της απόφασης για τη μετάβαση από την πρώτη φάση στη δεύτερη φάση του δεύτερου σταδίου, να εγκρίνει την επέκταση των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πέρα από την πρώτη φάση. ΑΡΘΡΟ Για τα προϊόντα του Παραρτήματος 6 που προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση και είναι κοινοτικής καταγωγής, η Κύπρος εκδίδει αυτόματα άδειες εισαγωγής για τις ποσότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα 6, εντός περιόδου πέντε εργάσιμων ημερών..από την υποβολή της αίτησης. Εάν οι άδειες δεν εκδοθούν εντός αυτής της περιόδου, τα εν λόγω εμπορεύματα μπορούν να εισαχθούν ελεύθερα. 2. Οι ποσότητες για ορισμένα προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα 6 αυξάνονται κατά 30 \ κατά την πρώτη φάση του δεύτερου σταδίου, με δέκα ίσες ετήσιες αυξήσεις κατά 3 % της αρχικής ποσότητας που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου.

25 1709 Η πρώτη αυζηση της αρχικής ποσότητας πραγματοποιείται την 1η ανουαρίου του έτους που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. 3. Το Παράρτημα 7 καθορίζει τους κανόνες που εφαρμόζει η Κύπρος για τη διαχείριση των ποσοτήτων που καθορίζονται στο Παράρτημα Η Κοινότητα ή η Κύπρος μπορούν να προτείνουν κατά την πρώτη φάση στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης την τροποποίηση του πίνακα προϊόντων του Παραρτήματος 6, εάν η τροποποίηση αυτή είναι προς όφελος των συμβαλλομένων μέρων. ΤΜΗΜΑ VI Μηχανισμοί της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής ΑΡΘΡΟ 25 Η εφαρμογή των μηχανισμών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στα σύνορα δεν επηρεάζεται κατά την πρώτη φάση του δευτέρου σταδίου, με την επιφύλαξη του ειδικού καθεστώτος των άρθρων 20 και 21 του παρόντος Πρωτοκόλλου που εφαρμόζεται σε ορισμένα προϊόντα που υπάγονται στο Παράρτημα II της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. ΑΡΘΡΟ Για να τεθούν σε ελεύθερη διακίνηση τα γεωργικά προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία και το παρόν Πρωτόκολλο και αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίων παραχωρήσεων, θα πρέπει να προηγηθεί συμφωνία στα πλαίσια της απόφασης του Συμβουλίου Σύνδεσης για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του δευτέρου σταδίου» με βάση τις εζής αρχές : i) καθιέρωση από την Κύπρο κοινοτικών ποιοτικών προτύπων για τα προϊόντα αυτά, ii) εφαρμογή από την Κύπρο πειθαρχίας στον τομέα των εσωτερικών τιμών των προϊόντων αυτών, ανάλογης με την πειθαρχία που ισχύει στο κοινοτικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της εσωτερικής αγοράς χαι να αποφευχθούν κρίσεlς στην αγορά. 0ς προς τούτο, και για να αποφευχθεί η λήψη προστατευτικών μέτρων, πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες που να επιτρέπουν τον εντοπισμό της κατάστασης κρίσης της αγοράς και τον καθορισμό των μέτρων που θα πρέπει να εφαρμόσει η Κύπρος στην εσωτερική της αγορά σε συνάρτηση με το μέγεθος ή τον κίνδυνο των διαταραχών.

26 1710 iii) εφαρμογή σπό την Κύπρο κοινοτικών μέτρων στα κυπριακά σύνορα για τα εν λόγω προϊόντα. 2. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Κύπρος υποβάλλει κατά την πρώτη φάση του δεύτερου σταδίου προτάσεις ως προς το αποτελεσματικά μέτρα που θα υιοθετήσει η Κύπρος με 6ική της ευθύνη, χόοο στην εσωτερική της αγορά όσο και σία σύνορα, τα οποία θα επιτρέψουν Την καθιέρωση της ελεύθερης διακίνηση των προϊόντων, που αναφέρονται στην παράγραφο Η Κοινότητα καθορίζει τη θέση της επί των κυπριακών προτάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, υπό το φως, κυρίως, της συζήτησης που διεξάγουν τα όργανα του Συμβουλίου Σύνδεσης ως προς την ακολουθητέα πολιτική. Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει για το ζήτημα αυτό πριν από το τέλος της πρώτης φάσης του δευτέρου σταδίου. ΚΕΦΑΛΑΟ IV Εναρμόνιση των συνοδευτικόν- πολιτικών ΑΡΘΡΟ Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αρχές που θεσπίζονται με τα άρθρα 85 (συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων), 86 (δεσπόζουσα θέση μιας επιχείρησης). 90 (δημόσιες επιχειρήσεις), 92 (κρατικές ενισχύσεις), 95 (φορολογία των προϊόντων), 96 (επιστροφές κατά την εξαγωγή), 97 (φόροι κύκλου εργασιών). 98 (απαλλαγές και επιοτροφές κατά την εξαγωγή) και 100 (προσέγγιση των νομοθεσιών) της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας διέπουν τις σχέσεις τους στα πλαίσια της Συμφωνίας Σύνδεσης. 2. Οι όροι και λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των αρχών αυτών, καθώς και οι εγγυήσεις ορθής εφαρμογής τους. εξετάζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την πρώτη φάση του δεύτερου σταδίου στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης. 3. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2. τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της τελωνειακής ένωσης συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη χαι καθορίζονται οε πρωτόκολλο που τίθεται αε ισχύ το αργότερο κατά την έναρξη της δεύτερης φάσης.

27 1711 ΑΡΘΡΟ Από την έναρξη ισχύος του δεύτερον σταδίου, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 27 και αφορούν τα άρθρα 85, 86 και 92 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, τα ακόλουθα είναι ασυμβίβαστα με την καλή λειτουργία της Συμφωνίας, εφόσον μπορούν να βλάψουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Κύπρου : α) κάθε συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων, κάθε απόφαση ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική με στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού όσον αφορά την παραγωγή και το εμπόριο αγαθόν, 8) η κατάχρηση από μέρους μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων της δεσπόζουσας θέσης τους στο σύνολο των εδαφών των Συμβαλλομένων Μέρων ή σε σημαντικό μέρος αυτών των εδαφών, γ) κάθε κρατική ενίσχυση που νοθεύει ή υπάρχει κίνδυνος να νοθεύσει τον ανταγωνισμό με το να ευνοεί ορισμένες επιχειρηθείς ή ορισμένες παραγωγές. 2. Εάν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη διαπιστώσει ότι ακολουθείται πράγματι η πρακτική που αναφέρεται στην παράγραφο 1 από μέρους του εταίρου του, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβούλευση στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης. ΤΤΛΟΣ II ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΑΡΘΡΟ Η δεύτερη φάση του δεύτερου σταδίου αρχίζει να ισχύει με απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης. 2. Η δεύτερη φάση του δεύτερου σταδίου έχει διάρκεια 5 ετών, η οποία μπορεί να μειωθεί σε τέσσερα με απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης. 3. Οι διατάξεις της πρώτης φάσης του δεύτερου σταδίου εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την έναρξη ισχύος της δεύτερης φάσης.

28 1712 ΑΡΘΡΟ Για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του δεύτερου σταδίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29, το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει : α) για το καθεστώς που θα εφαρμόζεται όσον αφορά τη διακίνηση των εμπορευμάτων, β) για οποιαδήποτε \iitpo σχετικά με τις συνοδευτικές πολιτικές που αναφέρονται στο άρθρο 27. τα οποία δεν υιοθετήθηκαν κατά την πρώτη φάση του δεύτερου σταδίου, γ) για τα.μέτρα σχετικά με την ελεύθερη διακίνηση ορισμένων γεωργικών προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίων παραχωρήσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας, δ) για τις διατάζεις που αναφέρονται στον Τίτλο Κεφάλαια II και III του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2. Στη δεύτερη φάση του δεύτερου σταδίου της Συμφωνίας εφαρμόζονται τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο ι, τα οποία αποφασίζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης και είναι απαραίτητα για την μετάβαση προς την τελωνειακή ένωση. 3. Το εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το εμπόριο των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικά μέτρα κοινοτικής εμπορικής πολιτικής, χωρίς να θίγεται η απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σχετική με προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, εξακολουθεί να βασίζεται στο σύστημα κανόνων καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 2, εφόσον οι όροι ελεύθερης κυκλοφορίας αυτών των προϊόντων δεν πληρούνται απόλυτα. 4. Τα μέτρα που συμφωνούνται από το Συμβούλιο Σύνδεσης για την εξασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης ορισμένων γεωργικών προϊόντων όπως ορίζεται με το όρθρο 26. εφαρμόζονται από την Κύπρο σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. 5. Λαμβάνοντας υπόψη την. πραγματική εφαρμογή, εκ μέρους της Κύπρου, των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, η Κοινότητα καταργεί τους δικούς της μηχανισμούς τιμών στα σύνορα για τα προϊόντα αυτά συγχρόνως και σύμφωνα με το ίδιο χρονοδιάγραμμα.

29 1713 ΑΡΘΡΟ 31 Η τελωνειακή ένωση υλοποιείται πλήρως στο τέλος της δεύτερης φάσης του όεύτερου σταδίου. ΤΤΛΟΣ III Γενικές και τελικές διατάζεις ΑΡΘΡΟ Γιινι ητάται Επιτροπή Εμπορικής και Οικονομικής Συνεργασίας με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμικών μηχανισμών της Συμφωνίας. Η επιτροπή έχει ως αποστολή να διευκολύνει : - την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα στοιχεία και τις προβλέψεις στους τομείς του εμπορίου και της παραγωγής, - την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς που καλύπτει η Συμφωνία. Την προεδρία της επιτροπής αυτής ασκούν εναλλάξ ένας αντιπρόσωπος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ένας αντιπρόσωπος της Κύπρου. 2. Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει το ταχύτερο δυνατό τη σύνθεση της εν λόγω επιτροπής και τη λειτουργία της σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συμφωνίας. Επίσης μπορεί, αν είναι αναγκαίο, να αποφασίσει την υποβολή εκθέσεων από την επιτροπή αυτή στο Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 33 Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, μετά από αίτηση του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, παρέχει κάθε σχετική πληροφορία για κάθε συμφωνία που συνάπτει και Π οποία περιέχει διατάζεις δασμολογικής ή εμπορικής φύσης, και για οποιαδήποτε τροποποίηση του Δασμολογίου του ή του καθεστώτος εξωτερικού εμπορίου. Στην περίπτωση που αυτές οι τροποποιήσεις ή συμφωνίες έχουν άμεσες και συγκεκριμένες επιπτώσεις στη λειτουργία της Συμφωνίας, γίνονται οι κατάλληλες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης μετά από αίτηση του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

30 1714 ΑΡΘΡΟ Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να υποβάλει οίο Συμβούλιο Σύνδεσης οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία της Συμφωνίας που αφορά την Κοινότητα, ένα κράτος μέλος της Κοινότητας ή την Κύπρο. 2. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να διευθετήσει τη διαφορά με απόφαση του. 3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να διευθετηθεί η διαφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου» καθένα από τα μέρη μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο το διορισμό ενός διαιτητή* το άλλο μέρος οφείλει τότε να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός δύο μηνών. Για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θεωρούνται ως ένας διάδικος. Το Συμβούλιο Σύνδεσης διορίζει τρίτο διαιτητή. Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Κάθε διάδικος οφείλει να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης των διαιτητών. ΑΡΘΡΟ 35 Τα Παραρτήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7, καθώς και οι δηλώσεις και οι ανταλλαγές επιστολών στην Τελική Πράξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Το παρόν Πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. ΑΡΘΡΟ Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση σύμφωνα με τις κατ'ιδίαν διαδικασίες των συμβαλλομένων μερών, τα οποία γνωστοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων για το σκοπό αυτό διαδικασιών. 2. Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ev λόγω γνωστοποίηση. ΑΡΘΡΟ 37 Το παρόν Πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

31 1715 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Πίνακας που αναφέρεται στο άρθρα 5. 8 και 11 Κλάση Κυπριακού Δασμολογίου Περιγραφή εμπορευμάτων Αρχική Ποσότητα 1? Π4 Ζπχποάοη παοααχευάσυατα yuoic κακάο 530 τ Σοκολάτες ( ) 780 τ Μακαρόνια και άλλα παρόμοια προϊόντα 1 τ Προϊόντα της εκλεκτής αρτοποιίας, της ξυμαροζαχαροπλαστικής και της μπισχοτοποιιας, κλπ. ( ) Κέτσαπ. και άλλες σάλτσες που περιέχουν ντομάτα τ 40 Τ Παγωτά, κόνις παγωτού κλπ. 1 τ Μπύρα βύνης λ Βερμούτ και άλλα κραοιά από νωπά σταφϋ I λια παρασκευασμένα με τη βοήθεια άρωμα τικών φυτών ή υλών ( ) λ ( ) Η αρχική ποσότητα αυξάνεται κατά 50 % με δέκα ίοες αυξήσεις 5 * στην πρώτη φάση. τ a μετρικός τόννος λ = λίτρο m3 e κυβικό μέτρο uov.s μονάοα

32 1716 Κλσοη I Κυπριακού I!Δασμολογίου I Περιγραφή εμπορευμάτων I ', j Αρχική Ποσότητα ί I Αιθυλική αλκοόλη ή ουδέτερα οινοπνεύματα μη μετουσιωμένα με αλκοολικό τίτλο 140! βαθμών προυφ και άνω. Μετουσιωμένο οινό 1 πνεύμα (περιλαμβανομένων της αιθυλικής αλκοόλης και των ουδετέρων οινόπνευμα των) οποιουδήποτε αλκοολικού τίτλου που! που 6εν προκύπτει από τα γεωργικά προϊό ντα που αναφέρονται στον πίνακα του ηας>α-\ ματος II της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λ Οινοπνεύματα και οινοπνευματώδη λ ι Τσιμέντα 10 τ Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα οπό κελύφη και καρύδες) έστω και συσσωματωμένα 1 τ (2) Ξυλεία κοντρα πλακε ( ) 43 m3 I ex Ξυλεία ανασχηματισμένη σε σανίδες ή φύλ λα εκτός από την ξυλεία πάχους ίσου ή μικρότερου cmo 6 mm m3 (1) Εισαγωγές 6α επιτραπούν μόνο για την απόλυτη αλκοόλη για βιομηχανική χρήοη. ( ) Η αρχική ποσότητα αυξάνεται κατά 50 % με δέκα ίσες αυξήσεις 5 \ στην πρώτη φάση τ = μετρικός τόννος λ ε λίτρο m3 s κυβικό μέτρο μον.= μονάδα (2) Για αποκλειστική χρησιμοποίηση στη βιομηχανία ειδών ταξιδιού. (3) Για αποκλειστική χρησιμοποίηση στην παραγωγή σανίδων ή φύλλων επικαλυμμένων με χαμηλής πίεσης χαοτί επεξεργασμένο με μελαμίνη.

33 1717 Κλάση Κυπριακού Δασμολογίου Περιγραφή εμπορευμάτων Αρχική Ποσότητα ί lex Υόραντλίες - φυγοκεντρικές στροβιλαντλίες βαθέων φρεάτων - φυγοκεντρικές αντλίες επιφανείας 10 μον μον.! (1) Θα επιτραπούν εισαγωγές μόνο για αυτές τις αντλίες υψηλότερης απόδοσης από εκείνες της Κύπρου.

34 1718 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Πίνακας που αναφέρεται oto άρσρα 6 και 9 Κλάση Κυπριακού Δασμολογίου Περιγραφή εμπορευμάτων I ex "Cheesepuffs'V'chipitos", και παρόμοια προϊόντα Επιτραπέζιοι ζελέδες κλπ Λεμονάδα. μεταλλικά και αεριούχα νερά αρωματισμένα κα>. άλλα μη οινοπνευματώδη ποτά, μη περιλαμβανομένων των χυμών φρούτων και λαχανικών της κλάσεως Κοινό αλάτι Γύψος! Ασβέστης I ex Οξυγόνο Διοξείδιο του άνθρακος 'Αχυκλη αλκοόλη Οζεικό οξύ! Ορυκτά ή χημικά λιπάσματα I ex Άλλα λιπάσματα t Χρώματα, βερνίκια, λάκες, υδροχρώματα, κλπ. i Αρώματα, καλλυντικά και άλλα είδη καλλωπισμού κλπ.

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 1. 3. 86 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 60/ 17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 635/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Παράρτηµα I : Παράρτηµα II : Παράρτηµα III : Παράρτηµα IV : Παράρτηµα V : Πίνακας προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 25-97 του εναρµονισµένου συστήµατος και αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 09.04.2001 COM(2001) 184 τελικό ΤΟΜΟΣ II ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ] ΑΙΓΥΠΤΟΣ Τελικό 28 Ιουλίου 1999 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

(4) Για την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών, (5) Η κατάσταση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν σε

(4) Για την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών, (5) Η κατάσταση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν σε 10.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 514/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις κοινές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.03.2002 COM(2002) 157 τελικό TOMOΣ II ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Κατάσταση γεωργικών προϊόντων και µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07.

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : 7Ξ44Η-Δ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1188 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

κατ' εφαρμογή του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του παραπέμποντος δικαστηρίου

κατ' εφαρμογή του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του παραπέμποντος δικαστηρίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 1979 * Στην υπόθεση 120/78, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hessisches Finanzgericht προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - 35(ΙΙΙ) του 2003. (1) θέσπισης διατάξεων, που να συνάδουν με τη Συνθήκη Προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2009 COM(2009) 510 τελικό 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ Α. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της κροατικής στατιστικής υπηρεσίας, σχετικά με την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΝΩ-ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Ι. Βασικά στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Πορτογαλίας και διμερούς εμπορίου Ελλάδος-

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 γιαταγλυκαντικάπουπροορίζονταιναχρησιμοποιηθούνστατρόôιμα

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Απρίλιος 2015 Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits), οίνου και ούζου στο Ηνωμένο Βασίλειο Το Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5005251ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 EL L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 514/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των καθεστώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου με αριθμό 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 13/2009

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 25.6.2003,

Διαβάστε περισσότερα

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το άρθρο 14, περιπτ. Ιγ του ν. 721/1977, όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 2732/ 30.7.1999 (Α 154). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1858 Κ.Δ.Π. 214/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R2535 EL 01.01.2010 022.003 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 26.10.2004 COM(2004) 739 τελικό 2004/0255(ACC) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 για την εισαγωγή εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα