ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 72

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 72"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 72 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 21/06/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (344)/ορθη ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος 6. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 7. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 8. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος 9. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 10. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 11. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 12. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 13. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Τσαμασλής Γεώργιος. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος, ο κ. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΘΕΜΑ 11 ο : «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση (έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για τη δραστηριότητα Εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας τυροκομικών και γαλακτοκομικών προιόντων τυροκομείο με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ Α.Ε», που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά Π.Ε. Θεσσαλονίκης και προτίθεται να επεκταθεί μηχανολογικά και κτιριακά σε όμορα αγροτεμάχια» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 11 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση (έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για τη δραστηριότητα Εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας τυροκομικών και γαλακτοκομικών προιόντων τυροκομείο με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ Α.Ε», που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά Π.Ε. Θεσσαλονίκης και προτίθεται να επεκταθεί μηχανολογικά και κτιριακά σε όμορα αγροτεμάχια». Καλωσόρισε στη συνεδρίαση την κ. Προίκα και της εξέφρασε την επιθυμία να πραγματοποιήσουν τα μέλη της Επιτροπής επίσκεψη στο τυροκομείο. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου κ. Θάνο Αλέξανδρο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 1886/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος Χορήγησης Αδειών. Κατόπιν, η κ. Παπακωνσταντίνου, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης, μίλησε λεπτομερώς σχετικά με τη λειτουργία του τυροκομείου. Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε ο κ. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος, ο οποίος ρώτησε που φθάνουν τα λύματα και εάν θα αλλάξει κάτι με τη μηχανολογική και κτιριακή επέκταση. Η κ. Παπακωνσταντίνου απάντησε ότι τα λύματα φθάνουν στη λίμνη Βόλβη και ότι θ αλλάξει ο βιολογικός καθαρισμός. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Θάνου Αλέξανδρου, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, των ερωτήσεων του κ. Μπαρμπουνάκη Χαράλαμπου, των απαντήσεων της κ. Παπακωνσταντίνου και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ 2628/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την με αρ. πρωτ.: 1886/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος Χορήγησης Αδειών και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Ο Νόμος 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α/ ) «Εναρμόνιση του Νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», το Νόμο 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», το Νόμο 3937/2011 (Φ.Ε.Κ. 60Α/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», και με το Νόμο 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 2. Ο Νόμος 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως 2

3 τροποποιήθηκε με το Νόμο 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) και το Νόμο 4062/2012 (Φ.Ε.Κ. 70Α/ ) (άρθρο 35, παράγραφος 1). 3. Ο Νόμος 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 4. Η ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β / ) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»(α 91)» 5. Η ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β /5-8-02) «Κατάταξη δημοσιών και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03». 6. Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με Αριθμ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Νόμου 4014/ (Φ.Ε.Κ. 209Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την με Αριθμ /2012 (Φ.Ε.Κ. 1565Β/ ) «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης» Υπουργική Απόφαση (Υ.Α). 7. Η ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β / ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02». 8. Ο Ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/ ). 9. Ο Ν (ΦΕΚ143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 10. Η ΚΥΑ 13727/724/03 για την αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα 11. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 12. Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ ) Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 14. Η με αριθμ. πρωτ. 1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης <<Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας>>. 15. Η με Αρ. Πρωτ.3190/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» 16. Η με αριθμ. πρωτ. 985/ ( ΦΕΚ 687/Β / ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας <<Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>>. 17. Η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 18. Η ΚΥΑ Η.Π /725/06 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση 3

4 της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β 604). 19. Ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 20. Η ΚΥΑ /97 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 21. Το με ΑΠ: ΜΕ (61) έγγραφο της ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( δημοσιοποίηση της ΜΠΕ ) 22. Η με Αρ. Πρωτ σχετ. 5795/ διαβίβαση της ΜΠΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 23. Η με Νο 604/ Εκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας. Από την εξέταση του περιεχομένου της μελέτης προκύπτουν τα εξής: Η μελέτη αυτή υποβάλλεται με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση, λόγω εκσυγχρονισμού με παράλληλη επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας, αλλά και κτιριακή επέκταση των εγκαταστάσεων, του εργοστασίου παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ Α.Ε.». Συγκεκριμένα, με την παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η "Σταμάτης Προίκας A.E." αιτείται την : α) την κτιριακή επέκταση και σε όμορα αγροτεμάχια της υφιστάμενης μονάδας, των εγκαταστάσεων της επιχείρησης για την κάλυψη αυξημένων αποθηκευτικών αναγκών και αναγκών προβολής και διαφήμισης των προϊόντων του εργοστασίου β) την μηχανολογική επέκταση, λόγω εκσυγχρονισμού και επέκταση του εξοπλισμού της δραστηριότητας, χωρίς όμως να επηρεάζεται η δυναμικότητα του εργοστασίου η οποία θα παραμείνει στους 40 τόνους πρώτης ύλης ημερησίως και γ) την προσθήκη νέας δραστηριότητας, αποθήκευσης έτοιμων προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους. δ) την επέκταση του συστήματος βιολογικού καθαρισμού, με σκοπό την δυνατότητα επεξεργασίας μέρους του τυρογάλακτος που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία της μονάδας για τις μεμονωμένες περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η διάθεσή του σε κτηνοτρόφους της περιοχής. Το εργοστάσιο είναι νομίμως υφιστάμενο, λειτουργεί από το 1993 στην εκτός σχεδίου περιοχή Σοχού ( στο 2 ο χλμ. της επαρχιακής οδού Σοχού Ασκού και απασχολεί 17 εργαζόμενους. Η μονάδα διαθέτει τις παρακάτω άδειες και εγκρίσεις : Ι) Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας α/α Τίτλος έγκρισης Παράταση άδειας κτιριακής επέκτασης της Σταμάτης Προίκας Τυροκομικά Προϊόντα Α.Ε. Άδεια λειτουργίας εργοστασίου παρασκευής τυροκομικών προϊόντων Τυροκομείο της Σταμάτης Προίκας Τυροκομικά Προϊόντα Α.Ε. που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή Σοχού Ν. Θεσσαλονίκης. Ημερομηνία έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλου 02/12/ /Φ /12/776 5/ Α/ /05/ /Φ /11/432 3/ Α/ ΙΙ) α/α Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων Τίτλος έγκρισης 1. Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση για το μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και την κτιριακή επέκταση του εργοστασίου παραγωγής και εμπορίας τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρείας 4 Ημερομηνία έγκρισης 08/07/ Αριθμός Πρωτοκόλλου

5 2. ΙΙΙ) α/α «ΠΡΟΙΚΑΣ Α.Ε.» που λειτουργεί στο Δ. Λαγκαδά Ν. Θεσ/νίκης. Τροποποίηση και Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Άδεια Χρήσης Νερού Τίτλος έγκρισης 31/08/ /07 Ημερομηνία έγκρισης 1. Άδεια Χρήσης Νερού 24/10/ Αριθμός Πρωτοκόλλου 2. Ενιαία Άδεια Χρήσης Νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων 29/09/ Ις) α/α Οικοδομικές Άδειες Τίτλος έγκρισης Ημερομηνία έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλου 1. Προσθήκη ορόφου καθ ύψος βιοτεχνικού κτιρίου σε υπάρχον ισόγειο και κατ επέκταση ανοικτό υπόστεγο, από τον 14/07/ /2003 Προίκα Σταμάτη Α.Ε 2. Προσθήκη κατ επέκταση υπόστεγου σε βιοτεχνικό χώρο και καθ αναθ. Της 250/99 οικ. Άδειας από τον Προίκας Σταμάτης 15/10/ /1999 Ε.Π.Ε. 3. Νομιμοποίηση αυθαίρετης προσθήκης κατ επέκταση και αλλαγή χρήσης υπόστεγου σε βιοτεχνία τυροκομικών (Νομιμοποίηση με το 12/07/ /1999 άρθρο 22 ΓΟΚ 85) από τον Σταμάτη Προίκα τυροκομικά προϊόντα Ε.Π.Ε. 4. Άδεια οικοδομής, Τυροκομείο Βιοτεχνία επεξεργασίας γάλακτος, από τον Προίκας 21/03/ /1994 Σταμάτης Ε.Π.Ε 5. Τροποποίηση της υπ αρ. 34/94 οικοδομικής άδειας 25/10/ Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου ευρίσκονται σε ιδιόκτητη έκταση συνολικού εμβαδού ,00τ.μ εντός των υπ αριθμ. 4732, 4733, 4734, 4735, 4707, 4737, 4739, 4497β αγροτεμαχίων με συνολικό εμβαδόν κτιριακών εγκαταστάσεων τ.μ.. Η εταιρεία προτίθεται να επεκταθεί και στα υπ αρ. 4738, 4741, 4743, 4744, 4793, 4794, 4705, 4709, 4497 όμορα αγροτεμάχια, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με συνολικό εμβαδό ,00 τ.μ και κτιριακή επέκταση κατά 1404 τ.μ. Τόσο, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις όσο και οι προγραμματιζόμενες επεκτάσεις του εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων αποτυπώνονται στο συνημμένο διάγραμμα κάλυψης. Σύμφωνα με την υπ αρ. 1958/ Υ.Α., το εργοστάσιο ανήκει στην 9 η ομάδα (Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις) με Α/Α 16 και (Τυροκόμηση γάλακτος), ενώ συνοδό έργο της μονάδας θεωρείται η γεώτρηση που καλύπτει τις υδρευτικές ανάγκες του εργοστασίου και η οποία ανήκει στην 2 η ομάδα έργων(υδραυλικά Έργα), με Α/Α 6 (Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης, (εφεξής υδρογεωτρήσεις). Η απόσταση από το τον οικισμό Σοχού είναι 200 μέτρα. Η βιοτεχνία ωστόσο θεωρείται χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048Β/ ) και όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα : Α/Α Είδος Δραστηριότ ητας Κωδ. ΕΣΥΕ Βαθμός Όχλησης Υψηλή 5 Μέση Χαμηλή 14 Λειτουργία γαλακτομείω

6 Η περιοχή μελέτης και λειτουργίας του εργοστασίου βρίσκεται εντός της ζώνης Γ της προστατευμένης από την συνθήκη «Ramsar» περιοχής στην Γ Ζώνη RAMSAR (θετική γνωμοδότηση με Αριθ. Απόφασης 30/2013 της 109 ης /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών ) με τις προυποθέσεις : Συμμόρφωση της επιχείρησης με συστάσεις της αδειοδοτούσας αρχής Εφοδιασμός της μονάδος με αυτόματο καταγραφέα μετρήσεων παρακολούθησης παραμέτρων του νερού ( οξυγόνο, ph αγωγιμότητα, θερμοκρασία, αμμωνιακά άλατα αζώτου ) που θα εγκατασταθεί στην έξοδο του βιολογικού ) Κοινοποίηση ανά εξάμηνο του βιβλίου μετρήσεων των φυσικοχημικών παραμέτρων της εξόδου του βιολογικού της μονάδας και του αρχείου διάθεσης της λυματολάσπης στον Φ.Δ. Μετά την έκδοση του υπ αρ. πρωτ. οικ /1715/ εγγράφου του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, η μονάδα του θέματος εντάσσεται και στο Δίκτυο Natura Επισημαίνεται ότι για την κτιριακή και μηχανολογική επέκταση της μονάδος έχει εκδοθεί από το ΥΠΕΚΑ η με Αριθ. Πρωτ / θετική γνωμοδότηση (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση ) Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος δεν εκφράστηκαν εγγράφως αντιρρήσεις του Δήμου, ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα Θετικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για την υφιστάμενη δραστηριότητα Εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας τυροκομικών και γαλακτοκομικών προιόντων τυροκομείο με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ Α.Ε», που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά Π.Ε. Θεσσαλονίκης και προτίθεται να επεκταθεί μηχανολογικά και κτιριακά σε όμορα αγροτεμάχια, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι παρακάτω όροι : 1. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας 1.1 Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης Επωνυμία : ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ Α.Ε Είδος δραστηριότητας : Εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας τυροκομικών και γαλακτοκομικών προιόντων τυροκομείο Κατάταξη : Ομάδα 9 η Κατηγορία Α2 Α/Α 16 τυροκόμηση γάλακτος >30 tn/ημέρα Κατάταξη δραστηριότητα ως προς την όχληση ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048Β/ ) Μέγεθος μονάδας : Εγκατεστημένη ισχύς : Κινητήρια : 292,75 KW Θερμική : 39,00ΚW Ομάδα 2 η Α/Α 6 Κατηγορία Β Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε είδους 1. Α/Α 14 ΚΑΔ «Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομεία» Χαμηλή όχληση < 100 tn/ημέρα

7 Δ/νση εγκατάστασης : Δ/νση Έδρας : Αιτούμενη κινητήρια : 651,00 KW Αιτούμενη θερμική : 31,00ΚW Εργαζόμενοι : 17 άτομα σε μία,ή, δύο βάρδιες Συνολικό εμβαδόν οικοπέδων : ,00τ.μ Συνολικό εμβαδόν κτιρίων : 2.944,00τ.μ. Με την επέκταση συνολικό εμβαδόν οικοπέδων ,00 τ.μ και κτιριακή επέκταση κατά 1404 τ.μ. Δυναμικότητα παραγωγής : 40 τόνοι ημερησίως ΣΟΧΟΣ Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΟΧΟΣ Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.2 Περιγραφή λειτουργίας ροετοιμασίας Γάλακτος Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στο εργοστάσιο είναι κυρίως το γάλα, το αλάτι, η πυτιά (φυσικό βοηθητικό της πήξης του γάλακτος, ενώ ως βοηθητικές ύλες χρησιμοποιούνται τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων, αλλά και καθαριστικά προϊόντα του εξοπλισμού. Το γάλα παραλαμβάνεται από τους παραγωγούς και μεταφέρεται στον χώρο της επιχείρησης με ειδικά ισοθερμικά βυτιοφόρα οχήματα της επιχείρησης το οποίο ακολούθως μεταφέρεται σε δεξαμενές. Πριν από την διαδικασία εκφόρτωσης γίνεται ποιοτικός έλεγχος του υπό παραλαβή γάλακτος. Οι υπόλοιπες πρώτες ύλες μετά την παραλαβή τους αποθηκεύονται στον ειδικά διαμορφωμένο για τον σκοπό αυτό χώρο της αποθήκης πρώτων υλών. Το νωπό γάλα διατηρείται σε συνθήκες ψύξης σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 6 0 C, στις δυο δεξαμενές που αναφέρθηκαν, με την βοήθεια ψυκτικής διάταξης (chiller), μέχρι να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή κασεριού ή τυρογάλακτος ή μυζήθρας. Από τις δεξαμενές αυτές, το γάλα το οποίο προορίζεται άμεσα για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, προθερμαίνεται σε θερμοκρασίες 32 0 έως 37 0 C και κατόπιν περνά σε μηχανή φυγοκέντρησης (τυποποίηση). Η διεργασία της φυγοκέντρισης αποσκοπεί στην απομάκρυνση από το γάλα όλων των ξένων στοιχείων (κυττάρων, φυτικών ινών, χώματος κλπ). Το λίπος σε πρώτη φάση διαχωρίζεται και κατόπιν αναμιγνύεται και πάλι με το αποβουτυρωμένο γάλα. Η ανάμειξη είναι δυνατόν να ρυθμίζεται, ώστε το γάλα να έχει σταθερή αναλογία λίπους. αγωγής Κασεριού Το γάλα μετά και από την ρύθμιση λίπους που έχει υποστεί εισέρχεται στον τυρολέβητα για παραμονή. Εκεί, μετά την προσθήκη της ανάλογης ποσότητας πυτιάς, παραμένει για πήξη περίπου για 10 έως 20 λεπτά της ώρας και σε θερμοκρασία 32 0 έως 37 0 C. Ακολουθεί η διαδικασία διαίρεσης του τυροπήγματος και αμέσως μετά ακολουθεί ανάμειξη της τυρόμαζας με παράλληλη αναθέρμανση στους 32 0 έως 37 0 C και παραμονή για 10 έως 15 λεπτά της ώρας. Αμέσως μετά εξάγεται το τυρόπηγμα και πιέζεται σε πρέσα για μορφοποίηση, ώστε να αποκτήσει το επιθυμητό σχήμα. Τα μπασκιά που προκύπτουν από την διαδικασία της μορφοποίησης στην πρέσα, παραμένουν για ωρίμανση για χρονικό διάστημα 24 έως 48 ωρών, σε θερμοκρασία 14 0 έως 18 0 C σε ελαφρά όξινο υδατικό περιβάλλον (ρη= ). Ακολουθεί ο τεμαχισμός στις επιθυμητές διαστάσεις και το φιλτράρισμα της τυρόμαζας στην κασερομηχανή. Εκεί, η τυρόμαζα θερμαίνεται στους 72 0 έως 78 0 C και ζυμώνεται, ενώ παράλληλα της προστίθεται η αντίστοιχη ποσότητα αλατιού (περίπου 2% κατά βάρος). Στο τελικό στάδιο της κασερομηχανής, γίνεται η μορφοποίηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ακολουθεί η πρώτη ωρίμανση για επτά περίπου ημέρες και μετά το στάδιο της πρώτης ωρίμανσης το πλύσιμο με νερό, στέγνωμα και παραφίνωση. Η παραφίνη που παραμένει ως υπόλειμμα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι μη εύφλεκτη και μη τοξική. Παρ όλα αυτά μετά το τέλος της διαδικασίας παραφίνωσης, τα υπόλοιπα της παραφίνης που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν (απόβλητα παραφίνης), συλλέγονται με τα χέρια σε ειδικό κάδο και αποθηκεύονται μέχρι την παράδοση τους σε εργαστήριο της Εκκλησίας για να ανακυκλωθούν στην παραγωγή κεριών. Στο τελευταίο στάδιο, το κασέρι που έχει ήδη υποστεί όλες τις παραπάνω κατεργασίες, τεμαχίζεται και συσκευάζεται σε ειδικές συσκευαστικές μηχανές υπό κενό, για να αποθηκευτεί στην αποθήκη ψυγείο της επιχείρησης σε θερμοκρασία 2 0 έως 4 0 C για την τελική ωρίμανση και για περίπου 3 μήνες, από όπου είναι έτοιμο προς διάθεση και κατανάλωση. 7

8 αγωγής Τυριού - Τυρογάλακτος (Μυζήθρα Γκίζα) Από τις δεξαμενές διατήρησης σε συνθήκες ψύξης, το γάλα περνά σε μηχανή φυγοκέντρησης (κορυφολόγος). Η διεργασία της φυγοκέντρησης αποσκοπεί στην απομάκρυνση από το γάλα όλων των ξένων στοιχείων (κυττάρων, φυτικών ινών, χώματος κλπ) ή εφόσον είναι επιθυμητό, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην αφαίρεση της κρέμας τυρογάλακτος (τυποποίηση της λιποπεριεκτικότητας του). Το λίπος σε πρώτη φάση διαχωρίζεται και κατόπιν αναμιγνύεται και πάλι με το αποβουτυρωμένο γάλα. Η ανάμειξη είναι δυνατόν να ρυθμίζεται, ώστε το γάλα να έχει σταθερή αναλογία λίπους. Από την διαδικασία της φυγοκέντρισης αφαιρείται η κρέμα τυρογάλακτος η οποία συσκευάζεται προς πώληση (αφρόγαλα). Κατόπιν, το γάλα εισέρχεται στον τυρολέβητα για θερμική επεξεργασία στους 85 0 έως 90 0 C και για διάστημα 15 λεπτών της ώρας. Ακολουθεί ο σχηματισμός του πήγματος και μετά από παραμονή περίπου 10 λεπτών, το πήγμα απομακρύνεται, τοποθετείται σε τσαντίλα και προστίθεται το ανάλογο αλάτι. Παράλληλα αφαιρείται το βρασμένο τυρόγαλα. Ακολουθεί στράγγιση (2 φορές), αφαίρεση της τσαντίλας, θρυμματισμός και συσκευασία σε δοχεία. Αμέσως μετά το προϊόν, τυρί τυρογάλακτος, ψύχεται στους 4 0 C περίπου, μέχρι την διάθεση του προς κατανάλωση. Το τυρόγαλα, συγκεντρώνεται σε δεξαμενή τυρογάλακτος και από εκεί με απόχη, χειρονακτικά, συγκεντρώνεται από την στάθμη της δεξαμενής (επιφανειακά) η μυζήθρα. Εν συνεχεία το τυρόγαλα διατίθεται προς κατανάλωση για ζωοτροφή σε μονάδες πάχυνσης χοίρων. Εν τούτοις η εταιρεία δρομολογεί σχετική αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων προκειμένου να επεξεργάζεται και μέρος του τυρογάλακτος. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ : Κινητήρια Ισχύς (KW) Θερμική Ισχύς (KW) Αδειοδοτημένη ισχύς μονάδας Σύνολο Δραστηριότητας 292,75 39,00 Νέα Ισχύς μονάδας Σύνολο Α (Α1+Α2+Α3) 550,55 kw 9,00 kw Σύνολο Β (Β1) 77,80 kw 22,00 kw Σύνολο ΒΚ (ΒΚ) 22,65 kw - Σύνολο Α + Β + ΒΚ 651,00 kw 31,00 kw Συμπερασματικά, όσον αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό της δραστηριότητας ο υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός ανέρχεται στα 292,75 kw, εκ των οποίων θα αποσυρθούν τα 68,55 kw. Μετά τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί, η ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού θα ανέρχεται στα 651,00 kw και η αύξηση ισχύος που προκύπτει αφορά τόσο μηχανήματα τα οποία θα εκσυγχρονιστούν, αλλά και αγορά βοηθητικού κυρίως εξοπλισμού (π.χ. εξοπλισμό συσκευασίας, ψυκτικά μηχανήματα, μηχανήματα εφεδρείας σε περίπτωση βλάβης εξοπλισμού κλπ) ο οποίος θα διευκολύνει και την λειτουργικότητα και θα αυτοματοποιήσει αρκετά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου. Αντίστοιχα στην ΜΠΕ παρατίθενται ο μηχανολογικός εξοπλισμός ανά κτίριο, καθώς και οι κτιριακές εγκαταστάσεις που θα πραγματοποιηθούν με νέες οικοδομικές άδειες καθώς και υφιστάμενες εγκαταστάσεις που τακτοποιήθηκαν με τον Ν.4014/2011. Χρήση νερού Η εξεταζόμενη εγκατάσταση υδρεύεται από αδειοδοτημένη γεώτρηση. Η θέση της γεώτρησης βρίσκεται νότια του Σοχού σε ευθεία απόσταση 1.8 km ενώ από τον Ασκό απέχει 5.8 km. Οι συντεταγμένες της γεώτρησης είναι: ΕΓΣΑ 87: x= y= Tα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεώτρησης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα : Νομός Θεσσαλονίκης Δήμος Δ.Δ. Σοχού - Δ. Σοχός Έργο Γεώτρηση Πολλαπλής Χρήσης Ιδιοκτήτης ΠΡΟΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Υδρολογική Λεκάνη

9 Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) x= y= Κατηγορία Χρήσης Πολλαπλή Χρήση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ Κατανάλωση m 3 /yr Παροχή 12 m 3 /hr Περίοδος χρήσης 1/1 31/12 Βάθος Γεώτρησης 150m Βάθος σωλήνωσης 150m Διάμετρος σωλήνωσης 6 Παρά το γεγονός ότι το νερό της γεώτρησης δεν χρησιμοποιείται για πόση, η υδρευτική του χρήση καλύπτει τις υπόλοιπες ανάγκες του προσωπικού του εργοστασίου. Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθ.Δ11/Φ.16/8500/ΦΕΚ174/ «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση», τα απαιτούμενα λίτρα για την υγιεινή του προσωπικού ανά εργαζόμενο άτομο την ημέρα είναι: 200lt * 17 άτομα = 3.400lt/ημέρα ή 3,4m 3 /d και 833m 3 /yr. (εργάσιμες ημέρες ανά έτος 245). Επίσης χρησιμοποιείται νερό στην παραγωγική διαδικασία, (για την παστερίωση του γάλακτος και το πλύσιμο των σκευών). Η συνολική ετήσια ποσότητα νερού που απαιτείται για την εξυπηρέτηση της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου είναι m 3 νερού. Συνεπώς το σύνολο του νερού που χρησιμοποιείται στην μονάδα είναι: m m 3 =15.000m 3 / έτος. Επιπλέον, μέσω της γεώτρησης τροφοδοτείται και υπόγεια δεξαμενή 60 κυβικών μέτρων με νερό για την τροφοδοσία της εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης της επιχείρησης. Τηρείται βιβλίο καταγραφής ενδείξεων της κατανάλωσης νερού και συγκεκριμένα του υδρομέτρου της γεώτρησης, σύμφωνα και με την υπ αρ. πρωτ.3722/ Άδεια Χρήσης Νερού ( η οποία έχει λήξει και πρέπει να ανανεωθεί). Στο εν λόγω βιβλίο καταγράφονται οι μετρήσεις της στάθμης άντλησης και ηρεμίας του νερού της γεώτρησης από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη της επιχείρησης (μια μέτρηση στάθμης ηρεμίας & στάθμης άντλησης ανά τρίμηνο). Για το ποιοτικό έλεγχο του νερού των γεωτρήσεων πραγματοποιούνται επίσης οι χημικές & μικροβιολογικές αναλύσεις από εξωτερικό εργαστήριο. Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας Οι ανάγκες του εργοστασίου σε ηλεκτρικό ρεύμα καλύπτονται από το δίκτυο Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η. Χρήση καυσίμου Για την παραγωγή ατμού λειτουργούν λέβητες, οι οποίοι καταναλώνουν ως καύσιμο Ελαφρύ μαζούτ Νο1. Η δεξαμενή μαζούτ βρίσκεται εντός στεγανής λεκάνης διαρροής, ικανής, σε περίπτωση διαρροής να συγκρατήσει τον όγκο του μαζούτ. Πρώτες ύλες Προϊόντα Η κύρια πρώτη ύλη είναι το γάλα (αγελαδινό - αιγοπρόβειο) συνολικά kgr την ημέρα. Σαν πρόσθετα υλικά χρησιμοποιούνται μαγιές (4 kgr την ημέρα). Ενώ για τον καθαρισμό - απολύμανση των κτιρίων χρησιμοποιούνται απολυμαντικά (15 kgr την ημέρα). Η παραγωγή σταματά πλήρως κατά τους χειμερινούς μήνες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ημερήσιες ποσότητες (γενική κατηγορία προϊόντων) που ενδεικτικά αντιπροσωπεύουν την μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας τυροκόμισης. Α/Α Κατηγορία Παραγόμενου Προϊόντος Ημερήσιες Παραγόμενες Ποσότητες 1. Κασέρι Π.Ο.Π. 4 tn 2. Βούτυρα (κρεμα από αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα) 0,5 tn 3. Μυζήθρα 1,25 tn 4. Τυριά από αγελαδινό γάλα 0,85 tn 5. Τυριά από αιγοπρόβειο γάλα 0,2 tn 9

10 Εκπομπές Γενικά, τα απόβλητα της βιομηχανίας προέρχονται από: Το πλύσιμο και τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων παραγωγής και συσκευασίας. Τον καθαρισμό των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς του νωπού γάλακτος στο εργοστάσιο. Τον καθαρισμός και τη διάθεση των υποπροϊόντων της παραγωγής. Τα χημικά (π.χ. καύσιμα, λιπαντικά συντήρησης, κλπ.) που χρησιμοποιούνται στη γραμμή παραγωγής. Τη γενική καθαριότητα του χώρου παραγωγής. Τα προϊόντα που επιστρέφονται, διότι έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους. Αέρια - ατμοί αερολύματα Η μοναδική εκπομπή αερίων ρύπων προέρχεται από την καύση ελαφρού μαζούτ στους ατμολέβητες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ατμού και από την καύση του πετρελαίου θέρμανσης στο λέβητα θέρμανσης του κτιρίου. Η μέση κατανάλωση μαζούτ στους καυστήρες είναι περίπου 320 τόνοι ετησίως. Η λειτουργία των καυστήρων πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους της ΚΥΑ (ΦΕΚ 264Β/ ) τα οποία είναι : Δείκτης αιθάλης < 3 της κλίμακας Bacharach, CO 2 > 10% κ.ο., O 2 < 7,5 % κ.ο. Τέλος, επισημαίνεται ότι ως ψυκτικό μέσο στη μονάδα χρησιμοποιείται το R404a ουσία που δεν περιλαμβάνεται στις απαγορευμένες ψυκτικές ουσίες βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 ης Ιουνίου 2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν την στοιβάδα του όζοντος. Σωματίδια-Σκόνη Καπνός Δεν υφίστανται εκπομπές σωματιδίων ή σκόνης καθώς όλοι οι δρόμοι όπου κινούνται τα φορτηγά φορτοεκφόρτωσης είναι ασφαλτοστρωμένοι. Ο καπνός που παράγεται από την καύση του μαζούτ διοχετεύεται μέσω καμινάδων προς την ατμόσφαιρα. Υγρά απόβλητα Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργία του εργοστασίου προέρχονται από το πλύσιμο και τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων παραγωγής και συσκευασίας, του εξοπλισμού, αλλά και των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς νωπού γάλακτος στο εργοστάσιο. Η δυναμικότητα επεξεργασίας της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ανέρχεται στα 100 m 3 /d, ποσότητα η οποία αντιστοιχεί σε μέγιστους ρυθμούς παραγωγικότητας του εργοστασίου. Το τυρόγαλα, που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία συγκεντρώνεται προσωρινά σε δεξαμενή συγκέντρωσης τυρογάλακτος. Από εκεί με απόχη, χειρονακτικά, συγκεντρώνεται από την στάθμη της δεξαμενής (επιφανειακά) η μυζήθρα. Σκοπός της μερικής αξιοποίησης του τυρογάλακτος μέσω Υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα φρεατίων όπου καταλήγουν όλα τα υγρά από τους χώρους παραγωγής αλλά και τους βοηθητικούς χώρους, τα οποία στο τέλος συλλέγονται στο σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της μονάδας. Υφιστάμενο Σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Γενική Περιγραφή Υφιστάμενου Συστήματος Επεξεργασίας Η λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων παρατίθεται στις ακόλουθες παραγράφους: Εσχαρισμός- Δεξαμενή Εξισορρόπησης Τα υγρά απόβλητα της μονάδας εισέρχονται, μέσω του αντλιοστασίου εισόδου, σε ένα ζεύγος σχαρών, όπου συγκρατούνται όλα τα ευμεγέθη στερεά. Τα υγρά μετά τον εσχαρισμό τους καταλήγουν με φυσική ροή στην δεξαμενή εξισορρόπησης όπου τελούν υπό αερισμό και ανάδευση μέσω δύο υποβρύχιων αεριστήρων τύπου jet. Η δεξαμενή εξισορρόπησης είναι διθάλαμη και σε κάθε θάλαμο έχει τοποθετηθεί και ένα jet, ενώ στο δεύτερο θάλαμο είναι τοποθετημένες οι αντλίες τροφοδοσίας του επόμενου σταδίου. Ως δεξαμενή εξισορρόπησης λειτούργει σύστημα, ήτοι συστοιχία δύο δεξαμενών, 35 m 3 και 40 m 3 αντίστοιχα. Δεξαμενή Κροκίδωσης - Επίπλευσης Μετά την δεξαμενή εξισορρόπησης, τα απόβλητα εισέρχονται σε μια δεξαμενή κροκίδωσηςεπίπλευσης. Στην δεξαμενή αυτή γίνεται προσθήκη κροκιδωτικού και πολυηλεκτρολύτου, για την αποτελεσματική συσσωμάτωση και κροκίδωση των λιπαρών ουσιών, ώστε στο επόμενο στάδιο 10

11 που είναι η επίπλευση με διαλελυμένο αέρα (DAF Dissolved Air Flotation) να γίνεται αποδοτικότερα η απομάκρυνση τους. Ένα μεγάλο ποσοστό του οργανικού φορτίου (περίπου 60 %) απομακρύνεται με τα επιπλέοντα λίπη από τα απόβλητα. Στη μεγάλη αυτή απόδοση βοηθάει και η παροχή του αέρα σε μορφή μικροφυσσαλίδων (διαμέτρου περίπου 10μm) που παρέχουν οι ειδικού τύπου διαχυτές που έχουν τοποθετηθεί. Τα επιπλέοντα λίπη απομακρύνονται με την βοήθεια ξέστρου επιφανείας. Σύστημα Δεξαμενών Αερισμού - Καθίζησης Μετά την επίπλευση τα απόβλητα με φυσική ροή εισέρχονται στις 2 δεξαμενές αερισμού και καθίζησης που υπάρχουν στην εγκατάσταση, οι οποίες λειτουργούν σε σειρά. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά τα απόβλητα εισέρχονται στην πρώτη δεξαμενή αερισμού, όπου λαμβάνει χώρα το πρώτο στάδιο βιολογικής επεξεργασίας τους. Στην δεξαμενή αυτή τα απόβλητα αναμιγνύονται με την ενεργό ιλύ η οποία ανακυκλοφορεί από την Α' δεξαμενή καθίζησης που ακολουθεί. Στην συνέχεια, υπερχειλίζουν στην Α' δεξαμενή καθίζησης, όπου γίνεται ο διαχωρισμός της υγρής φάσης από την ενεργό ιλύ. Από τον πυθμένα της καθίζησης απομακρύνεται η περίσσεια ιλύος, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα ανακυκλοφορεί στην Α' δεξαμενή αερισμού. Η δεξαμενή αερισμού έχει όγκο 32 m 3, ο οποίος επαρκεί, ενώ εγκαταστάθηκαν στον πυθμένα με διαχυτές ψιλής φυσαλίδας με 16 διαχυτές. Η εν λόγω δεξαμενή έχει διαστάσεις 3,5 m x 3,5 m x 3 m, η οποία επαρκεί. Τα υπερχειλίζοντα υγρά από τη δεξαμενή καθίζησης οδεύουν στην Β' δεξαμενή αερισμού. Στην συνέχεια τα απόβλητα οδηγούνται στο δεύτερο στάδιο καθαρισμού τους (Β' δεξαμενή αερισμού, Β' δεξαμενή καθίζησης), όπου λαμβάνει χώρα η βιολογική τους επεξεργασία με τον ίδιο τρόπο. Η δεξαμενή αερισμού Β έχει όγκο 50 m 3, η οποία επαρκεί, ενώ αντίστοιχα Β δεξαμενή καθίζησης έχει διαστάσεις 3,5 m x 3,5 m x 3 m, και επαρκεί. Μετά την βιολογική τους επεξεργασία τα καθαρά απόβλητα οδηγούνται στον αποδέκτη, αφού πρώτα διέλθουν από την υπάρχουσα δεξαμενή χλωρίωσης. Κλίνες Ξήρανσης Η λάσπη που παράγεται στα δύο στάδια της βιολογικής επεξεργασίας αντλείται από τις δεξαμενές καθίζησης προς το DAF απ' όπου συμπυκνώνεται και απομακρύνεται προς τις κλίνες ξήρανσης. Στις δύο κλίνες ξήρανσης, συνολικής επιφανείας 180 m 2, η παραγόμενη λάσπη αφυδατώνεται μέχρι 15-20% και στη συνέχεια απομακρύνεται σε στερεά μορφή. Η δεύτερη ξηραντική κλίνη χρησιμοποιείται ως εφεδρεία και οι κλίνες λειτουργούν εναλλάξ. Διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων Ο τελικός αποδέκτης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων είναι ο χείμαρρος Σχολαρίου μέσω του ρέματος Παλιόμυλου, ο οποίος εκβάλει στην ενωτική τάφρο των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης με τελικό αποδέκτη την λίμνη Βόλβη. Σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ. 30/οικ.816/ Οριστική Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα στην έξοδο της μονάδας επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της επιχείρησης, ηταν σύμφωνα με την ΔΥ/22374/91/ (ΦΕΚ82Β/1994) Απόφαση Νομάρχη,. Από τη μέχρι τώρα λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας προκύπτει ότι τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της μονάδας, πληρούν τα όρια διάθεσης που περιγράφονται και στην 30/οικ. 2885/ ΦΕΚ 1079Β/2010 Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που καθορίζει τους ειδικούς όρους διάθεσης λυμάτων βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες. Οι δειγματοληψίες υγρών αποβλήτων γίνονται δύο φορές το μήνα, ενώ οι αναλύσεις αυτών γίνονται σε εξειδικευμένα εξωτερικά εργαστήρια και τα αποτελέσματα τους καταγράφονται σε ειδικά θεωρημένο για το σκοπό αυτό βιβλίο καταγραφής. Προτεινόμενη Αναβάθμιση συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Εναλλακτική Πρόταση Επεξεργασίας Τυρογάλακτος Η εταιρεία στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της υπό εξέταση μονάδας, δρομολογεί την αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας μέρους του τυρογάλακτος με σκοπό την εξασφάλιση της αυτονομίας της μονάδας. Ειδικότερα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η παραγωγή της μονάδας είναι αυξημένη, με αποτέλεσμα λόγω της ύφεσης που παρατηρείται στον πρωτογενή τομέα και δη στον κτηνοτροφικό τομέα, να μην είναι πάντοτε δυνατή η απορρόφηση του τυρογάλακτος από τις μονάδες πάχυνσης. Η προτεινόμενη εγκατάσταση σχεδιάζεται για την επεξεργασία 30 m 3 /d τυρογάλακτος ήτοι του συνόλου του παραγομένου τυρογάλακτος, για λόγους ασφαλείας- του οποίου το COD εκτιμάται σε ppm. Περιγραφή Λειτουργίας Συστήματος Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Τυρογάλακτος Στην υπό εξέταση μονάδα πρόκειται να εφαρμοστεί μία νέα μέθοδος επεξεργασίας, η οποία αποτελεί συνδυασμό της σύγχρονης τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που στηρίζεται στην 11

12 «βιοανάπτυξη» (bioaugmentation) εξειδικευμένων μικροοργανισμών, ενώ η μέχρι τώρα λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας περιοριζόταν στη λειτουργία ενός συμβατικού βιολογικού καθαρισμού. Το «Bioaugmentation» είναι η ελεγχόμενη προσθήκη επιλεγμένων οργανισμών, που χαρακτηρίζεται από μοναδικές ιδιότητές τους, σε κατάλληλο περιβάλλον. Οι μικροοργανισμοί που έχουν επιλεγεί για τα σκευάσματα είναι εξαιρετικά αποδοτικοί ενώ ο μεταβολισμός τους δεν δημιουργεί δυσάρεστες οσμές, υποπροϊόντα ή άλλες παρενέργειες. Με την «βιοανάπτυξη» επιτρέπεται η αφομοίωση των πρωτεϊνών, λιπιδίων, υδατανθράκων και άλλων μορίων που υπάρχουν στα απόβλητα. Η βιομάζα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, ως μονοκύτταρη βακτηριακή βιομάζα, και χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπίδια. Η υψηλή περιεκτικότητα της βιομάζας σε άζωτο καθιστά επίσης το υλικό ικανό για χρήση ως οργανικό λίπασμα. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου «βιοανάπτυξης» σε σχέση τα συμβατικά συστήματα επεξεργασίας, είναι τα εξής: - Μόνο το 20-25% της ενέργειας αερισμού απαιτείται για την ίδια απόδοση αποικοδόμησης BOD / COD - Με τη χρήση ειδικά επιλεγμένων βακτηρίων η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας είναι εγγυημένη - Η διαδικασία είναι άοσμη - Με την μέθοδο αυτή είναι εφικτός ο χειρισμός όλων των οργανικών αποβλήτων - Με την μέθοδο αυτή, λόγω της δυνατότητας χρήσης του υποπροϊόντος, προκύπτουν οικονομικά οφέλη - Απαιτείται λιγότερος χρόνος επεξεργασίας των αποβλήτων και ως εκ τούτου, μικρότερη μονάδα επεξεργασίας και χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης - Διατηρείται η μέγιστη ποσότητα ύλης ως βιομάζα - Παράγονται υψηλής ποιότητας βιοστερεά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικό. Τα στάδια επεξεργασίας του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένου και του τυρογάλακτος) είναι τα ακόλουθα: Εξισορρόπηση Προχώνευση (προσθήκη) Αερισμός (προσθήκη) Καθίζηση (προσθήκη) Σύστημα αερισμού Α: Α Δεξαμενή Αερισμού & Α Δεξαμενή Καθίζησης Σύστημα αερισμού Β: Β Δεξαμενή Αερισμού και Β Δεξαμενή Καθίζησης Κροκίδωση Επίπλευση Καθίζηση (προαιρετική λειτουργία) Διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων σε αποδέκτη Ξήρανση Ιλύος και διάθεση ιλύος Επιπλέον, τα λύματα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του προσωπικού (WC, μπάνια κτλ) διοχετεύονται με ξεχωριστό δίκτυο σε σηπτική και απορροφητική δεξαμενή. Γενική Περιγραφή Συστήματος Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων μετά την προτεινόμενη επέκταση Στα πλαίσια της δρομολογούμενης επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων το τυρόγαλα αρχικά θα εισέρχεται μαζί με τα απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργία της υπό εξέτασης μονάδας. Το ημερήσιο οργανικό φορτίο (COD) το οποίο θα εισέρχεται στο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι: Από το τυρόγαλα 30 m 3 /day x 60 kgcod/m 3 = 1800 kgcod/ day Από τα υπόλοιπα απόβλητα: 100 m 3 /day x 2,5 kgcod/m 3 = 250 kgcod/ day Συνολική ποσότητα εισερχόμενου COD: = 2050 kgcod/ day Το ρεύμα των υγρών αποβλήτων της μονάδας (συμπεριλαμβανομένου και του τυρογάλακτος) πρόκειται να εισέρχεται στην υπάρχουσα δεξαμενή εξισορρόπησης, για την διαστασιολόγηση της οποίας επιλέγεται χρόνος παραμονής στην δεξαμενή 5 ώρες. Ο απαιτούμενος όγκος της δεξαμενής εξισορρόπησης, υπολογίζεται: V = 130 m 3 /day * 1/24 day/hr * 5 hr = 27,1 m 3. Η υφιστάμενη δεξαμενή εξισορρόπησης είναι ενεργού όγκου 35 m 3 και ως εκ τούτου επαρκεί για την επεξεργασία των αυξημένων αναγκών της μονάδας. 12

13 Εν συνεχεία, το σύνολο των υγρών αποβλήτων (τυρόγαλα και υγρά απόβλητα) θα αντλείται σε έναν αντιδραστήρα προχώνευσης (pre-digestion), αποτελούμενο από 2 πολυεστερικές δεξαμενές όγκου 15 m 3 έκαστη, όπου θα λαμβάνει χώρα προσθήκη μικροοργανισμών και θρεπτικών με κατάλληλα δοσιμετρικά συστήματα. Οι δεξαμενές προχώνευσης θα συνδέονται με υπερχείλιση και σε κάθε μια θα είναι εγκατεστημένο σύστημα ανάδευσης με υποβρύχια αντλία. Για την διαστασιολόγηση των δεξαμενών προχώνευσης υπολογίζεται ότι απαιτείται χρόνος παραμονής ίσος με t = 5 hr. Συνεπώς, ο συνολικά απαιτούμενος όγκος της δεξαμενής προχώνευσης προκύπτει ότι είναι: V = 130 m 3 /day * 5 hr* 1/24 day/hr = 27,1 m 3. (< 15 m m 3 ). Για την τροφοδοσία του επόμενου σταδίου επεξεργασίας που είναι οι αντιδραστήρες αερισμού, θα τοποθετηθούν αντλίες κατάλληλης παροχής και πίεσης. Στους αντιδραστήρες αερισμού θα τοποθετηθούν 2 πολυεστερικές δεξαμενές όγκου 15 m 3 έκαστη, οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες υδραυλικά, ενώ σε κάθε δεξαμενή θα τοποθετηθεί σύστημα διάχυσης το οποίο θα τροφοδοτείται από λοβοειδή φυσητήρα αερισμού. Για το σύνολο των προς επεξεργασία υγρών αποβλήτων οι δεξαμενές αερισμού διαστασιολογούνται λαμβάνοντας υπ όψιν χρόνο παραμονής 5 ώρες (ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής για την δράση των μικροοργανισμών) Συνεπώς, ο απαιτούμενος όγκος για την επεξεργασία του συνόλου των υγρών αποβλήτων προκύπτει: V = 130 m 3 /day * 5/24day = 27,1 m 3. (< 15 m m 3 ). Μετά τον αερισμό τους, τα απόβλητα θα αντλούνται με την βοήθεια υποβρύχιας αντλίας, στην πολυεστερική δεξαμενή καθίζησης. Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης επιφάνειας καθίζησης, ως σχεδιαστική παράμετρος χρησιμοποιείται η επιφανειακή φόρτιση της δεξαμενής. Λαμβάνεται επιφανειακή φόρτιση F = 2 m 3 /m 2.hr, συνεπώς η απαιτούμενη επιφάνεια καθίζησης προκύπτει Α = Q/F = (5,41 m 3 /hr) / (2 m 3 /m 2.hr) = 2,7 m 2. H πολυεστερική δεξαμενή καθίζησης διαμέτρου 2,4 m, επιφάνειας 4,5 m 2 και όγκου 8 m 2. Εν συνεχεία για την περαιτέρω μείωση του οργανικού φορτίου των υγρών αποβλήτων της μονάδας τα απόβλητα οδηγούνται σε δύο σε σειρά συστοιχίες δεξαμενών αερισμού και καθίζησης. Για τη συστοιχία αερισμού Α, ήτοι Δεξαμενή Αερισμού Α και Α Δεξαμενή Καθίζησης ισχύουν τα ακόλουθα: Εισερχόμενο COD: 260 kgcod/ day Εξερχόμενο COD: 1000 mg/l ή 1kgCOD/ m 3 x 130 m 3 /day=130 kgcod/ day Οργανική επιβάρυνση: 130 kgcod/ day Απαιτούμενο οξυγόνο: 130 kgcod/ day x 0,1 kgo 2 /KgCOD = 13kgO 2 / day Η δεξαμενή αερισμού διαστασιολογείται με χρόνο παραμονής 5,5 ώρες. Συνεπώς, ο απαιτούμενος όγκος της Α δεξαμενής αερισμού προκύπτει: V = 130 m 3 /day * 5,5/24day = 29.79m 3. Η υπάρχουσα δεξαμενή Ά αερισμού είναι 32 m 3, επομένως επαρκεί. Εν συνεχεία τα υγρά απόβλητα οδηγούνται στη δεξαμενή καθίζησης Α με σκοπό την απομάκρυνση των παραγομένων στερεών. Για τον υπολογισμό της επιφάνειας λαμβάνεται η επιφανειακή φόρτιση ίση με 16 m 3 /m 2, ημέρα. Η απαιτούμενη επιφάνεια της δεξαμενής, προκύπτει: S = (130 m 3 /day)/(16 m 3 /m2, day) = 8,125 m 2 Υπάρχει ήδη δεξαμενή διαστάσεων 3,5 m x 3,5 m, η οποία επαρκεί. Τα υπερχειλίζοντα υγρά από τη δεξαμενή καθίζησης Α οδεύουν στο σύστημα αερισμού Β και δη στην Β' δεξαμενή αερισμού. Για τη συστοιχία Β, ήτοι Δεξαμενή Αερισμού Β και Β Δεξαμενή Καθίζησης ισχύουν τα ακόλουθα: - Εισερχόμενο COD: 130kgCOD/ day - Εξερχόμενο COD: 125mg/l ή 0,125kgCOD/ m 3 x 130 m 3 /day=16,25kgcod/ day - Οργανική επιβάρυνση: 113,75kgCOD/ day - Απαιτούμενο οξυγόνο: - 113,75 kgcod/ day x 0,1 kgo 2 /KgCOD = 11,375kgO 2 / day Η δεξαμενή αερισμού διαστασιολογείται με χρόνο παραμονής 9 ώρες. Συνεπώς, ο απαιτούμενος όγκος της δεξαμενής προκύπτει: V = 130 m 3 /day * 9/24day = 48,75 m

14 Η υπάρχουσα δεξαμενή Β αερισμού είναι 50 m 3, επομένως επαρκεί. Για τον αερισμό θα χρησιμοποιηθεί σύστημα διάχυσης ψιλής φυσαλίδας. Εν συνεχεία τα υγρά απόβλητα οδηγούνται σε ορθογώνια δεξαμενή καθίζησης Β με κωνικό πυθμένα. Για τον υπολογισμό της επιφάνειας λαμβάνεται η επιφανειακή φόρτιση ίση με 16 m 3 /m 2, ημέρα. Η απαιτούμενη επιφάνεια της δεξαμενής, προκύπτει: S = (130 m 3 /day)/(16 m 3 /m 2, day) =8,125 m 2 Δεδομένου ότι η υφιστάμενη δεξαμενή καθίζησης Β είναι διαστάσεων 3,5 m x 3,5 m, προκύπτει ότι η εν λόγω δεξαμενή επαρκεί. Η όποια περίσσεια λάσπης παράγεται από την πολυεστερική καθίζηση θα οδηγείται μαζί με την υπόλοιπη λάσπη από τις άλλες δύο (Α και Β καθίζηση) στη δεξαμενή λάσπης και από εκεί στις κλίνες ξήρανσης. Τα μετέπειτα στάδια που αφορούν την κροκίδωση επίπλευση και καθίζηση των υγρών αποβλήτων είναι προαιρετικά και δεν προβλέπεται να απαιτείται να λειτουργούν δεδομένης της αποτελεσματικής λειτουργίας των προαναφερόμενων σταδίων (ήδη από τη Β δεξαμενή αερισμού τα υγρά απόβλητα αναμένεται να είναι εντός των ορίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία). Παρόλα αυτά για την ακραία περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί η λειτουργία της κροκίδωσης επίπλευσης και καθίζησης οι αρχές λειτουργίας παραμένουν ίδιες με το υφιστάμενο σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της μονάδας που περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα. Όσον αφορά στην αφυδάτωση της ιλύος οδηγείται στις υφιστάμενες κλίνες ξήρανσης συνολικής επιφανείας 180 m 2. Η δεύτερη ξηραντική κλίνη χρησιμοποιείται ως εφεδρεία και οι κλίνες θα λειτουργούν εναλλάξ. Διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων Η μονάδα σύμφωνα με τις άδειες που διαθέτει και την προηγούμενη Α.ΕΠΟ διαθέτει σύστημα χλωρίωσης των υγρών αποβλήτων της, το οποίο θα πρέπει να αντικαταστήσει με σύστημα οζονοποίησης ή σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας ( UV ), σύμφωνα και με δεσμευτικό όρο της Π.Π.Ε.Α. λόγω του ότι η χλωρίωση θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην διαβίωση των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στα φυσικά οικοσυστήματα των αποδεκτών των επεξεργασμένων λυμάτων. Ο τελικός αποδέκτης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα εξακολουθεί να είναι ο χείμαρρος Σχολαρίου μέσω του ρέματος Παλιόμυλου, ο οποίος εκβάλει στην ενωτική τάφρο των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης με τελικό αποδέκτη την λίμνη Βόλβη. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα εκτιμάται ότι θα έχουν τα χαρακτηριστικά, τα οποία παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα, ενώ η εταιρεία θα διασφαλίσει τη τήρηση των ορίων διάθεσης που περιγράφονται στην 30/οικ. 2885/ ΦΕΚ 1079Β/2010 Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης Στερεά απόβλητα Ιλύς Τοξικά απόβλητα Απορρίμματα Τα στερεά απόβλητα από το προσωπικό συλλέγονται σε ειδικούς χώρους συλλογής και διατίθενται σε χώρο υγειονομικής ταφής του ΟΤΑ. Τα στερεά απόβλητα τα οποία προκύπτουν συνήθως από την λειτουργία του εργοστασίου είναι : α) τα υπόλοιπα της παραφίνης, τα οποία προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης, συλλέγονται προσωρινά σε ειδικό κάδο, μετά το πέρας των εργασιών παραφίνωσης των κασεριών και χαρακτηρίζονται όπως και το τυρόγαλα από τον κωδικό ΕΚΑ: "υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία". Οι ποσότητες που συγκεντρώνονται, περιοδικά, παραλαμβάνονται από την Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος προς ανακύκλωση και την παραγωγή κεριών παραφίνης. β) η ιλύς του βιολογικού καθαρισμού με κωδικό ΕΚΑ "λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών αποβλήτων". Η ιλύς που προκύπτει από τον βιολογικό καθαρισμό των υγρών αποβλήτων οδηγείται σε κλίνες ξήρανσης για την αφυδάτωσή της και εν συνεχεία παραδίδεται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες. γ) το τυρόγαλα χαρακτηρίζεται από τον κωδικό ΕΚΑ: "υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία". Η κατηγοριοποίηση των αποβλήτων που περιλαμβάνονται στο ρεύμα εξόδου, βάσει των ορισμών του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/2006), φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: Κωδικός Ε.Κ.Α. Περιγραφή Στερεά απόβληταδιαχείριση 14

15 εργοστασίου Τυρόγαλα Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία Πλαστική συσκευασία Υπολείμματα παραφίνης Λάσπες από επί τόπου επεξεργασίαιλύς βιολογικού υγρών εκροής καθαρισμού Υλικά Αποσυσκευασίας πρώτων υλών Ανάμεικτα Δημοτικά Απόβλητα Μονάδες πάχυνσης χοίρων ή εναλλακτικά Επεξεργασία στο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Αδειοδοτημένη Εταιρεία Επιστροφή στον προμηθευτή Απορρίμματα αστικής Δήμος Λαγκαδά φύσης Όπως φαίνεται στον πίνακα τα απόβλητα που παράγονται από την βιομηχανία δεν είναι επικίνδυνα απόβλητα. Θόρυβος Τα επίπεδα του θορύβου στα όρια του αγροτεμαχίου είναι πολύ χαμηλότερα από τα όρια που θέτει το Π.Δ. 1180/81, δηλαδή τα 55dB(A). Περιβαλλοντικοί Όροι Αέριες εκπομπές: Οι οριακές τιμές εκπομπής των ρυπαντικών φορτίων από τη λειτουργία της δραστηριότητας του θέματος να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/ ) και της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369/Β/ )): α) Εκπομπή καπνού στα καυσαέρια των κλιβάνων: δείκτης αιθάλης 1 της κλίμακας Bacharach (Π.Δ 1180/81 αρ.2) β) CO 2 10% κ.ό. ή O 2 7,5% κ.ό. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Π.Υ.Σ. 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405Β/ ), Π.Υ.Σ. 34/ (ΦΕΚ 125Α/ ) και το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ ). Αποδέκτης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων: όπως καθορίζονται με την 30/οικ 2885/ (ΦΕΚ 1079/Β/2010) Απόφαση Νομάρχη Θεσ/νίκης «καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για την διάθεση λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης». Αποδέκτης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων είναι ο χείμαρρος Σχολαρίου, μέσω του ρέματος Παλιόμυλου, ο οποίος εκβάλει στην ενωτική τάφρο των λιμών Κορώνειας και Βόλβης, με τελικό αποδέκτη τη λίμνη Βόλβη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη τροποποίησης της διαδικασίας επεξεργασίας και διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293Α/ ): Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα 55 dβ(α), μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της επιχείρησης. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ηχοπροστασίας και μείωσης του προκαλούμενου θορύβου (αντικραδασμικές βάσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού, ηχομόνωση του κτιρίου, ηχομειωτές στο στάδιο κατεργασίας του τελικού προϊόντος, η εγκατάσταση των μηχανημάτων επεξεργασίας των α υλών να είναι εντός κλειστού χώρου, όπως και όλα τα μηχανήματα, συνεχής συντήρηση του εξοπλισμού, κλπ). Υδροδότηση. Γίνεται από υφιστάμενη γεώτρηση: Να εξασφαλισθεί η δυνατότητα χρήσης της γεώτρησης και για ανεφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης. 15

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /16.10.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 119

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /16.10.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 119 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση χωρ/κής & Περιβ/κής πολιτικής /νση: Περ/ντος & Χωρικού σχεδιασµού Ηπείρου Τµήµα: Περ/κού &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα