Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ"

Transcript

1 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 151 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ερωτοκρίτου Αγάθη Φιλόλογος, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το λογισμικό «Λογοτεχνία για το Γυμνάσιο» δημιουργήθηκε για να ενισχύσει και να υποστηρίξει τη διδασκαλία των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Προσφέρει στον εκπαιδευτικό την ευκαιρία να οργανώσει τα μαθήματα λογοτεχνίας μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που προσφέρει ένα διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης και ταυτόχρονα, δημιουργεί ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ενεργητική και βιωματική συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα της λογοτεχνίας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, διαδίκτυο, εφαρμογές, διαδραστικές δραστηριότητες, ανάπτυξη δεξιοτήτων πολυμεσικές ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο μάθημα της Λογοτεχνίας έχει ως στόχο την ανανέωση της διδασκαλίας και την τοποθέτησή του σε νέες και πιο σύγχρονες βάσεις. Το λογισμικό που παρουσιάζεται είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και αποτελεί μια παιδαγωγική και διδακτική παρέμβαση στον τομέα της διδασκαλίας. Στο σχεδιασμό του έχουν ληφθεί υπόψη οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και στη δημιουργία των δραστηριοτήτων έχει δοθεί έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση. Το περιεχόμενο του λογισμικού σχεδιάστηκε με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη Λογοτεχνία που θέτει ως γενικό σκοπό του μαθήματος «την ενδυνάμωση της μορφωτικής επάρκειας, της επικοινωνιακής ικανότητας και της συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών μέσα από την ανάγνωση, κατανόηση και ερμηνεία αξιόλογων έργων σημαντικών ελλήνων και ξένων λογοτεχνών». Επιπλέον, λήφθηκε υπόψη ότι «η ανάγνωση και η ερμηνευτική προσέγγιση των λογοτεχνικών έργων διεγείρει τη βιωματική συμμετοχή των μαθητών, καλλιεργεί μια σταθερή σχέση με τη λογοτεχνία και την ανάγνωση, ευαισθητοποιεί, εμπλουτίζει την εμπειρία, αναπτύσσει τη φιλοσοφία, καλλιεργεί τη γλώσσα και αφυπνίζει καλλιτεχνικές δεξιότητες». ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ως μέσο μάθησης, έχει ως στόχο την αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει. Συγκεκριμένα, μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια αναβάθμισης της παρεχόμενης γνώσης και να ευνοήσει την εφαρμογή των παιδαγωγικών αρχών (αρχή της αυτενέργειας, της εποπτείας, της εγγύτητας στη ζωή, της εμπέδωσης και της άσκησης) στην επιδίωξη των μαθησιακών στόχων. Έμφαση έχει δοθεί στη δυνατότητα να καλύπτονται μέσα από τις δραστηριότητες όλοι οι στόχοι ενός μαθήματος, τόσο γνωσιολογικοί όσο και συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί (ταξινόμηση στόχων του Bloom). Το περιεχόμενο του λογισμικού μπορεί να βοηθήσει και να ενισχύσει την εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας αφού στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων λήφθηκαν υπόψη οι

2 152 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ διάφορες θεωρίες μάθησης (συμπεριφοριστική θεωρία Skinner, θεωρία κοινωνικοπολιτιστικού δομισμού Vygotsky, ανακαλυπτική μέθοδος Bruner, κ.ο.κ.). Με τη χρήση των δυνατοτήτων του λογισμικού αυτού εγκαταλείπεται το παραδοσιακό μοντέλο μάθησης όπου πηγή γνώσης και πληροφορίας ήταν ο καθηγητής και το σχολικό εγχειρίδιο. Σημαντικός στόχος στη δημιουργία του λογισμικού είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα ενισχύσουν την ενεργητική και βιωματική μάθηση μέσα από συνεργατικές διαδικασίες. Κύριο χαρακτηριστικό στο αναβαθμισμένο αυτό μαθησιακό περιβάλλον θα είναι η αλληλεπίδραση. ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Για τους μαθητές/ μαθήτριες: Οι δυνατότητες του λογισμικού και το περιεχόμενό του θα συνδράμουν το μαθητή όχι μόνο ως βοήθημα και εργαλείο πρόσληψης της γνώσης στην τάξη αλλά και ως εξωσχολικό μέσο παροχής γνώσης αφού θα βρίσκεται στη διάθεσή του όποτε αυτός το θελήσει (στο διαδίκτυο). Θα ενθαρρύνει επίσης την πολυδιάστατη και ενεργό συμμετοχή του στη διαδικασία της μάθησης αφού θα συμμετέχει προσωπικά αλλά και σε συνεργασία με τους συμμαθητές του στην οικοδόμηση της γνώσης. Οι μαθητές θα αποκτήσουν δημιουργικό και πρωταγωνιστικό ρόλο και θα βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Στόχος αποτελεί πάντοτε η δράση αλλά και η διάδραση του μαθητή μέσα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης. Δίνεται επίσης η ευκαιρία στους μαθητές να ενεργήσουν ελεύθερα με το ρυθμό και τον τρόπο που θέλουν. Για τον εκπαιδευτικό: Το λογισμικό προσφέρει στον καθηγητή πλούσιο υλικό που μπορεί να το αξιοποιήσει στην τάξη όπως αυτός νομίζει καλύτερα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας των μαθητών ο διδάσκων μπορεί να προσφέρει ατομική βοήθεια στους μαθητές του επισημαίνοντας τα τυχόν σφάλματά τους, ενθαρρύνοντας και καθοδηγώντας τους. Παρακολουθεί τη μαθησιακή διαδικασία ως βοηθός και σύμβουλος και κατευθύνει τη διεξαγωγή διαλόγου στην τάξη. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Το λογισμικό είναι Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και στηρίζεται στη φιλοσοφία του open source και του interoperability. Η πλατφόρμα που φιλοξενεί το υλικό για ανάλυση και επεξεργασία των λογοτεχνικών κειμένων παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο δομής. Η δομή του περιεχομένου περιστρέφεται γύρω από το υλικό που ετοιμάστηκε για κάθε λογοτεχνικό κείμενο και οι εργασίες που προτείνονται είναι απόλυτα ταυτισμένες με το δικό τους ψηφιακό περιεχόμενο ( κείμενα, βίντεο, animations, simulations). Η πρόσβαση από ενότητα σε ενότητα είναι απλή και κατανοητή, γεγονός που κάνει την πλοήγηση εύκολη και φιλική. Η πιο σημαντική δυνατότητα του λογισμικού είναι η ευκαιρία που δίνει στον εκπαιδευτικό να προσθέσει τις δικές του ασκήσεις ή να τροποποιήσει και να εμπλουτίζει το υφιστάμενο υλικό που υπάρχει στο λογισμικό αυτό. Έτσι, ο καθηγητής μπορεί να ανανεώνει αλλά και να προσαρμόζει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του ανάλογα με το επίπεδο και τις απαιτήσεις της τάξης του δημιουργώντας τις δικές του δραστηριότητες (αυτό θα γίνεται από το διδάσκοντα με τη βοήθεια κωδικού πρόσβασης). Η δυνατότητα αυτή, δηλαδή να μπορεί ο διδάσκων να δημιουργεί εναλλακτικά σενάρια, μετατρέπει το λογισμικό αυτό σε ένα χρήσιμο και φιλικό εργαλείο. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα μπορεί να διαδοθεί παντού και να έχουν πρόσβαση οι μαθητές όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στο σπίτι. Το γεγονός αυτό δίνει άλλες προεκτάσεις στη μαθησιακή διαδικασία αφού οι μαθητές μπορούν να εμπλουτίσουν περισσότερο τις γνώσεις τους, να εξασκηθούν σε σημεία που έχουν εντοπίσει αδυναμίες αλλά και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες από το σπίτι τους.

3 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 153 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Έχουν επιλεγεί 4 κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για κάθε τάξη του Γυμνασίου από τα βιβλία Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α, Β και Γ Γυμνασίου (ΟΕΔΒ) καθώς και ένα λογοτεχνικό κείμενο από το βιβλίο «Ανθολόγιο Κυπριακής Λογοτεχνίας» (ΥΑΠ) για κάθε τάξη: Α Τάξη: Ο αγώνας αρχίζει, Τάσου Αθανασιάδη Ο ήλιος, Οδυσσέα Ελύτη Ο λόρδος Βύρων στη σκλαβωμένη Ελλάδα, Δημήτρη Καμπούρογλου Ταξί για την Αμμόχωστο, Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη Το κρησφύγετο του Φουντζιού, Ρήνας Κατσελλή Β Τάξη: Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού, Σαιντ Εξυπερύ Η λαχτάρα του γερο Ανέστη, Αργύρη Εφταλιώτη Ο Κολοκοτρώνης μέλος της Φιλικής, Σπύρου Μελά Η πέρδικα της Σκύρου, Έλλης Αλεξίου Λιοπέτρι, Πίτσας Γαλάζη Γ Τάξη: Ποιήματα που μας διάβαζε ένα βράδυ ο Otto V., Μανόλη Αναγνωστάκη Το συννεφάκι, Γρηγορίου Ξενόπουλου Το νούμερο 31328, Ηλία Βενέζη Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη, [Η απάντηση στο Δεριγνύ], [Είστε πολλά ολίγοι] Άδεια θρανία, Ανδρέα Παστελλά ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Το περιεχόμενο του λογισμικού έχει οργανωθεί με τον εξής τρόπο: Με την είσοδο στο λογισμικό, εμφανίζονται τα περιεχόμενα στα οποία είναι καταγραμμένα όλα τα κείμενα λογοτεχνίας που έχουν επιλεγεί για επεξεργασία. Με την επιλογή του κάθε κειμένου, εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη εικόνες που στόχο έχουν να διεγείρουν το ενδιαφέρον του μαθητή αλλά και να τον προετοιμάσουν γνωσιολογικά και ψυχολογικά για το θέμα που θα επεξεργαστεί (Εικόνα 1). Οι μαθητές επιλέγουν όλες τις εικόνες που βρίσκονται κάτω από την κεντρική εικόνα και διαβάζουν τις προτάσεις μηνύματα που εμφανίζονται με στόχο να προβληματιστούν και να μυηθούν στο περιεχόμενο τους. Αναμένεται ότι μετά από το σχολιασμό που θα γίνει στην ολομέλεια της τάξης, οι μαθητές θα οδηγηθούν σε μια πιο δημιουργική ανάγνωση του κειμένου αφού θα έχουν διευρυνθεί οι προσωπικές τους εμπειρίες. Εικόνα 1

4 154 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Με την επιλογή του κάθε κειμένου εμφανίζονται ακριβώς κάτω από τον τίτλο οι ενότητες με βάση τις οποίες έγινε η οργάνωση του υλικού. Οι ενότητες για κάθε κείμενο έχουν οργανωθεί με βάση τα πιο κάτω: Συγγραφέας: Έμφαση δίνεται στα χαρακτηριστικά της ζωής του και στην εργογραφία που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τη συγγραφή του κειμένου που παρουσιάζεται. Αυτό θα βοηθήσει το μαθητή να κατανοήσει τις ιδέες και το περιεχόμενο του κειμένου. Ιστορικό πλαίσιο Τόπος: Μέσα από διάφορες δραστηριότητες γίνεται προσπάθεια να αντιληφθούν οι μαθητές το ιστορικό πλαίσιο που υπαγόρευε τη συγγραφή αυτού του έργου ή εκείνο στο οποίο ο συγγραφέας έχει εντάξει το περιεχόμενο του κειμένου. Οι δραστηριότητες για τη μελέτη του τόπου και του χώρου, περιέχουν υλικό για εντοπισμό του σκηνικού που διαδραματίζεται η υπόθεση του κειμένου. Πρόσωπα (Πρωταγωνιστές, άλλα πρόσωπα) Χαρακτήρες: Εκτός από τον εντοπισμό των προσώπων, οι μαθητές προσπαθούν να μελετήσουν τα πρόσωπα και τους χαρακτήρες που παρουσιάζονται στα κείμενα για να κατανοήσουν περισσότερο το ρόλο που διαδραματίζουν στα λογοτεχνικά κείμενα. Ανάλυση: Σε κάθε σχεδόν κείμενο η ανάλυση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να πρόκειται για απλή ανάλυση κειμένου, για ιδεολογική ανάλυση ή ανάλυση της δομής του. Με την επιλογή της κάθε ενότητας που παρουσιάσαμε πιο πάνω, εμφανίζονται οι υποενότητες που αναλύουν το κάθε θέμα. Επιλέγοντας τις υποενότητες αυτές αλλάζει το «σκηνικό» της οθόνης (Σχήμα 2). Εμφανίζονται και άλλα παράθυρα που περιέχουν υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις δραστηριότητες. Εικόνα 2 Στο πάνω μέρος εμφανίζεται το παράθυρο που περιέχει τις εργασίες με τις οποίες καλούνται οι μαθητές να ασχοληθούν. Για κάθε υποενότητα έχουν ετοιμαστεί δύο εργασίες σε δύο διαφορετικά επίπεδα ως προς το βαθμό δυσκολίας. Με την επιλογή της κάθε εργασίας, αυτή εμφανίζεται στο μεσαίο μεγάλο παράθυρο μαζί με όλες τις οδηγίες για την πραγματοποίηση της άσκησης. Ο χώρος του μεσαίου παραθύρου μπορεί να μεγαλώσει «κρύβοντας» για λίγο το πρώτο παράθυρο με τα περιεχόμενα. Για κάθε δραστηριότητα εμφανίζονται δύο παράθυρα: το Αρχείο κειμένων και η Βιβλιοθήκη. Το πρώτο περιέχει παράλληλα κείμενα ή κείμενα που πρέπει οι μαθητές να μελετήσουν για τη δραστηριότητα που έχουν επιλέξει. Τα κείμενα αυτά περιέχουν συνδέσμους με άλλα κείμενα ή με εικόνες ή με δικτυακούς τόπους που έχουν άμεση σχέση με το θέμα. Η βιβλιοθήκη περιέχει φωτογραφίες και ταινίες που θα τον βοηθήσουν στις δραστηριότητες που καλείται να επιτελέσει. Η πιο πάνω συγκεκριμένη σειρά στην οποία παρουσιάζονται οι ενότητες είναι ενδεικτική και σε καμιά περίπτωση δεν αναγκάζει το διδάσκοντα να την ακολουθήσει. Ο διδάσκων έχει την

5 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 155 ελευθερία να επιλέξει τη σειρά αξιοποίησης τόσο των ενοτήτων όσο και των δραστηριοτήτων που προτείνονται. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία των εργασιών που στόχο έχουν να ασκήσουν τους μαθητές σε επίπεδο αντίληψης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Οι ασκήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη συνεργατικά ή στο σπίτι αφού οι μαθητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό από τον προσωπικό τους υπολογιστή. Για να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι ασκήσεις, οι μαθητές πρέπει να μελετήσουν και να ερευνήσουν ικανοποιητικά το αντικείμενο που διαπραγματεύονται, να προχωρήσουν σε ανάλυση, σύγκριση και τέλος σε κριτική σύνθεση. Με αυτό τον τρόπο παύει ο ρόλος που είχε μέσα στα πλαίσια μιας παραδοσιακής διδασκαλίας ως παθητικός δέκτης και αποκτά ενεργό συμμετοχή στην παραγωγή της ίδιας της γνώσης στη διαδικασία της μάθησης. Το λογισμικό περιέχει τα εξής είδη ασκήσεων: Ασκήσεις που δίνουν τη δυνατότητα αυτοδιόρθωσης και βοηθούν τους μαθητές να αυτορυθμίσουν τη μάθησή τους: α) συμπλήρωση κενών με λέξεις ή φράσεις που είτε τους δίνονται και πρέπει να τις τοποθετήσουν στη σωστή θέση ή να γράψουν οι ίδιοι τις λέξεις αυτές στα κενά, β) πολλαπλής επιλογής, γ) επιλογή σωστού λάθους, δ) τοποθέτηση εικόνων και προτάσεων σε σωστή σειρά για να φανεί η εξέλιξη μιας ιστορίας ή η κορύφωση ενός γεγονότος, ε) λύση σταυρόλεξου, στ) ασκήσεις αντιστοίχησης, κ.ο.κ. Έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών από τα αρχεία που διαθέτει το λογισμικό (Αρχείο κειμένων και Βιβλιοθήκη) αλλά και μέσα από τις σχετικές με το θέμα συνδέσεις στο διαδίκτυο. Στόχος είναι, μέσα από την έρευνα, να καλλιεργήσουν δεξιότητες στον τομέα της έρευνας. Μέσα από αυτή την πορεία, οι μαθητές θα επεξεργαστούν πληροφορίες και θα εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα. Καταγραφή απάντησης στο σημειωματάριό τους ή στο πρόγραμμα Word κάτω από συγκεκριμένο τίτλο και αποθήκευση της εργασίας τους. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούν το δικό τους αρχείο κειμένων και μπορούν να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενό του σε άλλες εργασίες. Στην εργασία αυτή οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν γραπτώς τις απόψεις τους ή να δώσουν ερμηνείες για το θέμα που διαπραγματεύονται συνθέτοντας το δικό τους γραπτό κείμενο. Στην περίπτωση αυτών των εργασιών, οι μαθητές καλούνται να αποστείλουν την εργασία τους με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διδάσκοντα ή στους συμμαθητές τους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών αλλά και του καθηγητή. Παρουσίαση ενός θέματος με τη βοήθεια του Power Point. Στις εργασίες αυτές οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύντομα κείμενα και εικόνες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μαθητές μπορούν να υποστηρίζουν προφορικά την παρουσίασή τους μέσα στην τάξη. Δημιουργία ειδικών αφιερωμάτων για θέματα Λογοτεχνίας που μπορούν να αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του σχολείου τους. Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των μαθητών σε άλλα σχολεία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τηλεδιασκέψεις με άλλα σχολεία με άξονα ένα συγκεκριμένο θέμα που μπορούν να παρουσιάσουν και να αναπτύξουν διάλογο όπου θα προέχει η ανταλλαγή απόψεων και η άσκηση πειστικής επιχειρηματολογίας.

6 156 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Το εκπαιδευτικό υλικό που περιέχει το λογισμικό έχει ως στόχο, όπως αρκετές φορές έχει αναφερθεί, να συμπληρώσει και να ενισχύσει το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Περιέχει πλούσιο υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού και έχει ως στόχο την ενίσχυση και διευκόλυνση του διδάσκοντα στο έργο του. Επίσης υπάρχουν συνδέσεις με ιστοσελίδες που αναφέρονται σε θέματα που αναλύονται καθώς και πρόσβαση σε αρχεία και βιβλιοθήκες που βρίσκονται στο διαδίκτυο. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι το υλικό καθώς και οι δραστηριότητες που προτείνονται έχουν επιλεγεί με βάση το ενδιαφέρον και την ηλικία των μαθητών για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Το ίδιο κριτήριο υπάρχει και για τον τρόπο παρουσίασης του υλικού αυτού. 1. Ταινίες μικρού μήκους που αφορούν: A. Συνεντεύξεις λογοτεχνών B. Ταινίες ντοκουμέντα για γεγονότα που παρουσιάζουν τα κείμενα (με τη βοήθεια του διαδικτύου): (Το νούμερο 31328: Στιγμιότυπα Μικρασιατικής καταστροφής, Ταξί για την Αμμόχωστο: Στιγμιότυπα Τουρκικής Εισβολής, Ο αγώνας αρχίζει: Στιγμιότυπα από τη ζωή του Σβάιτσερ στο Λαμπαρενέ του Γκαμπόν κ.ο.κ.) 2. Εικόνες με κίνηση 3. Ηχογραφημένα κείμενα 4. Εικόνες με κίνηση και συνοδεία ηχογραφημένου κειμένου 5. Παράλληλα κείμενα για σύγκριση αλλά και εμπλουτισμό των πληροφοριών που δίνει το κείμενο. Τα κείμενα υπάρχουν είτε στο αρχείο κειμένων της κάθε ενότητας είτε στο διαδίκτυο. Φιλοξενείται επίσης πλούσιο υλικό από τα αφιερώματα της εφημερίδας Καθημερινής - Επτά Μέρες (ευγενής προσφορά). 6. Διαδραστικοί χάρτες. 7. Φωτογραφίες: Πλούσιο φωτογραφικό υλικό (με άμεση σχέση με το θέμα όπως φωτογραφίες νοσοκομείου Αλβέρτου Σβάιτσερ αλλά και έμμεση όπως φωτογραφίες για σύγκριση πόλης χωριού στο κείμενο Η πέρδικα της Σκύρου). 8. Ζωγραφικοί πίνακες (Αναπαραστάσεις μαχών - Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη) και αφίσες εποχής που έχουν άμεση σχέση με το περιεχόμενο του κάθε κειμένου. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ο διδάσκων επιλέγει και καθορίζει τη σειρά και τις δραστηριότητες που θα περιέχει το σενάριο μαθήματός του καθώς και το στάδιο του μαθήματός στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι πολυποίκιλες και πολυσχιδείς δυνατότητες του λογισμικού αυτού. Προσφέρονται πολλοί εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης του υλικού και ο διδάσκων είναι ελεύθερος να επιλέξει αυτούς που αρμόζουν στους διδακτικούς του στόχους που θα ορίσει για να οργανώσει το μάθημά του αλλά και στο επίπεδο των μαθητών του. Τονίζεται ότι η επιτυχία του προγράμματος βασίζεται και στις κατάλληλα σχεδιασμένες διδασκαλίες από το διδάσκοντα αφού οι μαθητές δεν είναι δυνατό να αξιοποιήσουν μόνοι τους το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες του λογισμικού μέσα στα πλαίσια του μαθήματος. Υπενθυμίζεται και εμφατικά τονίζεται ότι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα φιλολογικά μαθήματα δεν έχει ως στόχο να μετατρέψει το μάθημα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας σε μάθημα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η δημιουργία του λογισμικού αυτού εντάσσεται στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου για εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Στόχος είναι να αποτελέσει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το λογισμικό αυτό ένα μέσο ενίσχυσης της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο.

«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου»

«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου» «Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου» Ευγενία Δανιηλίδου Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Μέση Γενική Εκπαίδευση

Ιστορία Μέση Γενική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ιστορία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Αρχαία Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αρχαία Ελληνικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- Μαρούσι, 6-11-2012 Αρ. πρωτ. : 138371 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Δημοτική Εκπαίδευση. Kidspiration

Γλώσσα Δημοτική Εκπαίδευση. Kidspiration Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα λώσσα Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Kidspiration Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Νέα Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Νέα Ελληνικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα B Δημοτικού Τίτλος: «Εικονική Τάξη»

Νεοελληνική Γλώσσα B Δημοτικού Τίτλος: «Εικονική Τάξη» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα B Δημοτικού Τίτλος: «Εικονική Τάξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12

ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12 ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12 1. ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ένας λόγος που έκανε απαραίτητη τη σύνταξη ενός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο MACROMEDIA FLASH 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας του ποιήματος «Καντάτα» με την αξιοποίηση των ΤΠΕ

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας του ποιήματος «Καντάτα» με την αξιοποίηση των ΤΠΕ Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας του ποιήματος «Καντάτα» με την αξιοποίηση των ΤΠΕ Βασιλομανωλάκης Αλέξης 1, Σπανός Δημήτρης 2 1 Φιλόλογος, Γυμνάσιο ΛΤ Έμπωνα alex53469@gmail.com 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Ελευθέριος Βέτσιος Φιλόλογος, 2 ο ΓΕΛ Πυλαίας Θεσσαλονίκης vetsios@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: BΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. Ιδιότητα: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: BΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. Ιδιότητα: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Αξιοποίηση Linux LTSP για δημιουργία εργαστηρίων υπολογιστών χαμηλού κόστους (Μελέτη παραδείγματος) Το άρθρωμα «Game» για το Moodle

Παράρτημα. Αξιοποίηση Linux LTSP για δημιουργία εργαστηρίων υπολογιστών χαμηλού κόστους (Μελέτη παραδείγματος) Το άρθρωμα «Game» για το Moodle Αξιοποίηση Linux LTSP για δημιουργία εργαστηρίων υπολογιστών χαμηλού κόστους (Μελέτη παραδείγματος) Το άρθρωμα «Game» για το Moodle Mελέτη περίπτωσης : Δημιουργία εργαστηρίου υπολογιστών με Linux LTSP

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο και του Διαδικτύου στη διδασκαλία της Ιστορίας. Ενδεικτική πρόταση για την τρίτη τάξη Γυμνασίου» Ιωάννα Βορβή 1, Φωτεινή Παπαγάλου

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Ζωάκια Φιλαράκια»

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Ζωάκια Φιλαράκια» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Ζωάκια Φιλαράκια» Καμάρη Ελένη 1, Ορούτζογλου Δήμητρα 2, Μυλωνάκη Γεωργία 3, Κολικίδου- Κυριακίδου Ελένη 4 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο»

«Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο» Χριστόγερου Κατερίνα 1, Πέζαρου Πηνελόπη 2, Αρμενιάκου Κων/να 3 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

«Μια παπαρούνα στα χαρακώματα». Μία διδακτική πρόταση στη Λογοτεχνία της Β Λυκείου

«Μια παπαρούνα στα χαρακώματα». Μία διδακτική πρόταση στη Λογοτεχνία της Β Λυκείου «Μια παπαρούνα στα χαρακώματα». Μία διδακτική πρόταση στη Λογοτεχνία της Β Λυκείου Παναγιώτης Ιωαννίδης Φιλόλογος- Μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΤΔΕ Θεσσαλίας, Γενικό Λύκειο Πελασγίας pan.pampanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση. Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro

Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση. Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνώρισε εγκαίρως την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα