Διδακτική της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 στο Γυμνάσιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδακτική της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 στο Γυμνάσιο"

Transcript

1 Διδακτική της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 στο Γυμνάσιο Στη Μ.Ε. η ελληνική επανάσταση διδάσκεται επί τροχάδην, χωρίς να μπορούν οι μαθητές τις περισσότερες φορές να έχουν ξεκάθαρη εικόνα της εποχής και χωρίς τάσεις έρευνας, αφού το μάθημα βασίζεται σε απλή απομνημόνευση γεγονότων. Στόχος μας πρέπει να είναι: α. η αφύπνιση του ενδιαφέροντος του μαθητή, β. η ανάπτυξη της συνδυαστικής ικανότητας (προσώπων γεγονότων, πηγών, λογοτεχνίας, τέχνης). γ. η έφεση για έρευνα, δ. η ικανότητα αφαίρεσης αλλά και ανάλυσης-σύνθεσης. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων θυμόμαστε: 1. Όλοι οι όροι χρήζουν εξήγηση: να μη θεωρούμε τίποτε ως γνωστό στους μαθητές εκ των προτέρων. 2. Δουλεύουμε με συνοπτικούς πίνακες, ώστε από τη σύνοψη να φτάνουμε στην ανάλυση και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 3. Χρησιμοποιούμε βιβλιογραφία, ώστε να δίνονται εργασίες στους μαθητές ανάλογες με τα ενδιαφέροντά τους. 4. Γίνεται προβολή διαφανειών. 5. Όλα τα γεγονότα στην Ιστορία αποτελούν κρίκους μίας αλυσίδας: Εάν κοπεί κάποιος κρίκος, χάνεται η λογική συνέχεια την πραγμάτων. Γι αυτό χρειάζεται αναγωγή στα περασμένα (Σχεδ. 1). Απαραίτητη κρίνεται η χρήση χάρτη για τα πολεμικά γεγονότα, αλλά και πινάκων συνοπτικών, στους οποίους με διαφορετικό χρώμα θα τονίζονται κάθε φορά τα ενδιαφέροντα σημεία που αξίζει να μείνουν στο μυαλό του μαθητή και με βάση αυτόν να αναπαραγάγει τα γεγονότα. Με τη βοήθεια πηγών ο μαθητής αντιλαμβάνεται τη συμβολή προσωπικοτήτων, καθώς και τις αντιδράσεις του λαού. Για λόγους πρακτικούς χωρίζουμε την ελληνική επανάσταση σε τρεις τομείς: Α. πολεμικά γεγονότα, Β. πολιτικά γεγονότα, Γ. τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στην ελληνική επανάσταση. Α. Ο πίνακας των πολεμικών γεγονότων (Σχ. 2) είναι απλός και γίνεται σε κάθετες στήλες, ώστε μετά την ολοκλήρωση των τριών πινάκων (πολεμικών γεγονότων πολιτικών γεγονότων στάσης Μεγάλων Δυνάμεων) να τοποθετηθούν ο ένας κάτω από τον άλλο και να υπάρχουν έ- τοιμοι χρονολογικοί πίνακες με τρία διαφορετικά θέματα. Πρέπει, όμως, να αναλύονται οι κινήσεις των ελληνικών ή τουρκικών στρατευμάτων, ώστε να κατανοείται η στρατηγική των επιχειρήσεων, η επιτυχημένη ή αποτυχημένη έκβαση των γεγονότων. Γι αυτό απαραίτητη είναι η χρήση και άλλων βιβλίων πέραν του εγχειριδίου- από το διδάσκοντα με περιγραφή-ανάλυση των γεγονότων, όπως απομνημονεύματα, έργα της ποίησης και της λογοτεχνίας, μελέτες, που ζωντανεύουν το μάθημα και εξασκούν το μαθητή στη συνδυαστική ικανότητα πληροφοριών (βλ. βιβλιογραφία).

2 Β. Ο πίνακας των πολιτικών γεγονότων (Σχ. 3). Δεν είναι ανάγκη να υπεισέλθουν οι μαθητές σε λεπτομέρειες, γιατί στο τέλος δημιουργείται ένα συνοθύλευμα ημιγνώσεων, με αποτέλεσμα την κούραση και την αποστροφή των μαθητών. Στα πολιτικά θέματα πρέπει να δοθεί προσοχή σε τρία θέματα: I. Ποιες κοινωνικές ομάδες είχαν ως τότε εξουσία και επιχείρησαν να τη διατηρήσουν, προσπαθώντας να υποσκελίσουν ή να εκτοπίσουν εντελώς άλλες ανερχόμενες ή παραγκωνισμένες κοινωνικές ομάδες: Α οι ισχυροί: προεστοί Φαναριώτες μεγαλοεφοπλιστές Β οι ανερχόμενες κοινωνικές ομάδες: Φιλικοί Στρατιωτικοί λαός Η Α στήλη σημειώνει τους κοινωνικά ισχυρούς της εποχής, τους κατέχοντες εξουσία, οι ο- ποίοι με την έναρξη του αγώνα δε θέλησαν να χάσουν τα κεκτημένα δικαιώματα. Η Β στήλη περιλαμβάνει: α) Όσους πρωτοστάτησαν στη μυστική οργάνωση του αγώνα, τους φιλικούς, με επικεφαλής το Δημ. Υψηλάντη, απεσταλμένο του αδελφού του. β) Όσους αναδείχθηκαν στο πεδίο μάχης και έγιναν λαοφιλείς, δηλ. τους στρατιωτικούς με επικεφαλής το Θ. Κολοκοτρώνη. γ) Tο λαό. II. Γιατί ο αγώνας απαιτούσε μία ενιαία κεντρική διοίκηση: α) Για τον σχεδιασμό των πολεμικών επιχειρήσεων και την ώθηση για την καθολική επέκταση του αγώνα. β) Για την εξεύρεση οικονομικών πόρων για τον αγώνα. γ) Για να αντιπροσωπευθούν οι Έλληνες στα μάτια του πολιτισμένου κόσμου. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να τονιστεί η διαφορά της «κεντρικής διοίκησης» από την «τοπική εξουσία» των κοτσαμπάσηδων, οπότε θα επιτευχθεί και ο στόχος να κατανοήσουν οι μαθητές το ρόλο των προκρίτων πριν και κατά τη διάρκεια της επανάστασης, το φόβο τους για πιθανή απώλεια κεκτημένων αρμοδιοτήτων και συμφερόντων και την αρνητική στάση τους προς τους στρατιωτικούς. Δίνονται όλα τα ονόματα που χρησιμοποιούνται για τους προκρίτους : κοτσαμπάσηδες, προεστοί, δημογέροντες ή αυτοί που αποτελούσαν τη διοικητική αριστοκρατία. III. Οι Εθνοσυνελεύσεις (Σχ. 4). Πού επιμένουμε: α) Τι σημαίνει Εθνοσυνέλευση. Εθνοσυνέλευση: η συνέλευση των αντιπροσώπων του έθνους, που συνέρχεται σε έ- κτακτες περιστάσεις για σύνταξη ή τροποποίηση του πολιτεύματος.

3 β) Για ποιους λόγους έγιναν: λόγω της εξέλιξης των πολεμικών γεγονότων με νίκες των Ελλήνων, εξαιτίας της κατακραυγής εναντίον των προκρίτων. γ) Ποιοι στέλνονταν ως αντιπρόσωποι του λαού: πρόκριτοι κυρίως, ώστε να γίνει κατανοητή η ρήξη προκρίτων στρατιωτικών. δ) Σύγκριση των αποφάσεων των Εθνοσυνελεύσεων, της Α και της Γ, για εντοπισμό των διαφορών των Συνταγμάτων. Πρέπει να τονιστεί στους μαθητές ότι το πρώτο κύτταρο της πολιτικής οργάνωσης υπήρξαν οι Κοινότητες. Ακολουθεί η συνέλευση στη μονή των Καλτετζών (κυρίως πρόκριτοι) και τελικά από συνελεύσεις προκύπτουν: τρεις τοπικοί οργανισμοί. τοπικοί οργανισμοί Πελοποννησιακή Γερουσία Οργανισμοί Δυτ. Χέρσου Ελλάδας (Αλ. Μαυροκορδάτου) Άρειος Πάγος (Θ. Νέγρης) Χρειάζεται να τονιστεί: Η διαφωνία του Δημ. Υψηλάντη, ως εκπροσώπου του αδελφού του, όταν έφτασε στην Πελοπόννησο το 1821, με τους προκρίτους για την εξουσία. Πώς στρατιωτικοί και λαός τον περιέλαβαν με αγάπη. Οι φόβοι των προκρίτων ότι θα χάσουν την εξουσία αιώνων που κατείχαν, αλλά και η υποχώρησή τους προς το Δημ. Υψηλάντη που ήταν λαοφιλής. Ο λυτρωτικός για τους προκρίτους ερχομός των Φαναριωτών, Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και Θεοδώρου Νέγρη. Στις Εθνοσυνελεύσεις επιμένουμε να καταλάβουν οι μαθητές: α) Γιατί το πολίτευμα στην Α Εθνοσυνέλευση ονομάστηκε «προσωρινόν»: Τη στιγμή που ως πολίτευμα της Ελλάδας ορίστηκε το «αβασίλευτο», χρησιμοποιήθηκε η λέξη «προσωρινόν», για να μην προκαλέσουν το μένος των μοναρχικών καθεστώτων της Ευρώπης. Συγχρόνως τονίστηκε ότι ο πόλεμος είναι εθνικός. β) Να καταλάβουν τα παιδιά γιατί το Σύνταγμα της Γ Εθνοσυνέλευσης είναι δημοκρατικό και μάλιστα το δημοκρατικότερο της εποχής του. Καλό είναι να γίνει αναφορά στο Διαφωτισμό, τη Γαλλική Επανάσταση και το γαλλικό Σύνταγμα του 1795, ώστε να φανεί ότι αυτά τα γεγονότα και τα κείμενά τους υπήρξαν οι εμπνευστές στους Έλληνες συντάκτες του Συντάγματος (Σχεδ. 5). Οι μαθητές και λόγω ηλικίας, αλλά και επειδή τα θεωρούν δεδομένα στη σημερινή εποχή, δυσκολεύονται να καταλάβουν πόσο πάλεψε η ανθρωπότητα, για να επιτευχθούν τα «φυσικά δίκαια» του ανθρώπου (Τζον Λοκ).

4 IV. Ιδιαίτερη έμφαση, χωρίς όμως να απαιτείται η αποστήθιση λεπτομερειών, πρέπει να δοθεί στον εμφύλιο πόλεμο ( ), (Σχ. 6) ο οποίος παραλίγο να καταποντίσει την ελληνική επανάσταση. Στο σχεδιάγραμμα παρουσιάζονται : α) Για ποιούς λόγους έγινε : i. λόγω διαφορών για τη κατάληψη εξουσίας ii. για την εθνική περιουσία ή εθνικά κτήματα, δηλ. την περιουσία των Τούρκων και του τουρκικού δημοσίου, κυρίως την ακίνητη, που θα περιερχόταν στα χέρια των Ελλήνων μετά την Επανάσταση. β) Οι δύο φάσεις του εμφύλιου πολέμου. γ) Η αλλαγή συσχετισμού δυνάμεων. Γ. Στην εξωτερική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων (Σχεδ. 7) τονίζεται: α) Η αρνητική στάση τους στην αρχή του αγώνα. β) Η αλλαγή στάσης της Αγγλίας επί υπουργείας εξωτερικών του Κάνιγκ λόγω δικών τους συμφερόντων. γ) Το 1824 κρίνεται σημαντικό με τη σύναψη δύο αγγλικών δανείων, οπότε και η Ρωσία μεταστρέφεται υπέρ της Ελλάδας. δ) Το 1825 τονίζεται το «ψήφισμα της υποτέλειας». ε) Από το 1824 η αγγλική στάση επηρεάζει υπέρ της Ελλάδας και τη στάση της Ρωσίας που παρασύρει το 1826 και τη Γαλλία (αποδοχή Πρωτοκόλλου Πετρούπολης). στ) Το 1827 τονίζεται η σύμπραξη των Μεγάλων Δυνάμεων και η ναυμαχία του Ναυαρίνου που θεωρείται αρχή για διπλωματικές εξελίξεις. Καλό είναι να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις αντιμετώπιζαν το ελληνικό θέμα ως μέρος του «Ανατολικού θέματος» που ως έκφραση χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα μεταφορικά. Επίσης γνωστή είναι η έκφραση η «Μεγάλη Άρρωστη», όπως αποκαλούσαν την οθωμανική αυτοκρατορία που παρουσίαζε συμπτώματα κόπωσης και παρακμής. Οι εργασίες των μαθητών,με το κείμενο και το φωτογραφικό υλικό που θα διαθέτουν,καλό είναι να παρουσιάζονται στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή,ώστε το μάθημα της Ιστορίας να ξεφεύγει από τα πλαίσια της στεγνής απομνημόνευσης και να εντάσσεται στα ενδιαφέροντα των σημερινών παιδιών. Εξίσου σημαντική είναι και η επαναφορά της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης που προσφέρνει ενδιαφέρον,γνώσεις,φαντασία και χαλάρωση.

5 17 ος αιώνας Τζον Λοκ : φυσικά δικαιώματα Αμερικανική επανάσταση 18 ος αιώνας Διαφωτισμός Γαλλική επανάσταση Ελληνικός διαφωτισμός Επαναστάσεις με εθνικό χαρακτήρα στον Ευρωπαϊκό χώρο και στην νότια αμερικανική ήπειρο με κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα 19 ος αιώνας Ελληνική επανάσταση (Σχεδ. 1)

6 1. Τα σουλτανικά στρατεύματα απασχολημένα με τον Αλή Πασά στα Γιάννενα (και ο Χουρσίτ πασάς Πελ/νήσου). 2. Επιτυχία της επανάστασης: Στερεά Ελλάδα Πελ/νησο Νησιά (Σπέτσες, Ψαρά, Ύδρα, Κάσσος) 3. Μάχες Στερεάς Ελλάδας: Αλαμάνα, Αθ. Διάκος (Απρ.). Χάνι της Γραβιάς, Οδ. Ανδρούτσος (Μάϊ.). Βασιλικά (Αυγ.). Οι Τούρκοι δεν μπαίνουν στην Πελ/σο (Ομέρ Βρυώνης, Κιοσέ Μεχμέτ). 4. Νίκες στην Πελ/σο: Βαλτέτσι (Νικηταράς εναντίον Μουσταφά) Άλωση Τριπολιτσάς, Θ.Κολοκοτρώνης (23 Σεπτεμβρ.). Πολεμικά γεγονότα Θάνατος του Αλή, 1. Περιορισμένη επιχείρηση 1. Εμφύλιος πόλεμος 1. Εμφύλιος πόλεμος 1. Β. πολιορκία Μεσο- 1. Γ.Καραϊσκάκης=από 1. Ερχομός Ιωάννη Αποδέσμευση σουλτανικών Ελλήνων Ελλήνων. Ελλήνων (φυλάκιλογγίου (συνέχεια): Ελευσίνα στο Κερα- Καποδίστρια: στρατευμάτων λόγω αντίθεσης 2. Σύμπραξη Τούρση Θ. Κολοκοτρώ- Κιουταχής + Ιμπραήμ τσίνι για αποκλεισμό συγκρότηση τανατικών από τα Γιάννε- πολιτικών-στρατιωκων και Αιγυπτίων: νη, Φεβρ., και Οδ. = Πτώση Μεσολογγί- του εχθρού. Επικτικού στρατού και εξάντλησης Μωχάμετ Άλυ: Ανδρούτσου). ου. μένει για επίθε- αρχηγός Πελ/σου 2. Σχέδιο δράσης οικονομικών. α.καταστολή επα- 2. Ιμπραήμ στην 2. Στερεά Ελλάδα στους σητσορτς (αρχηγός ο Κολοκοτρώνης Τούρκων: 2. Περιορισμένες επιχειρήσεις νάστασης Κρή- Πελ/σο (νίκες): Τούρκους. ελληνικού στρατού αρχηγός Στερεάς α. Ομέρ Βρυώνης Τούρκων της, Κάσσου, Μεθώνη 3. Κιουταχής=πολιορκία ξηράς) και Κόχραν Ελλάδας ο Δ. Κιουταχής από λόγω πολέμου της Ψαρών Σφακτηρία ακρόπολης Αθήνας. (αρχηγός ελληνικού Υψηλάντης. Δ. Στερεά προς με την Περσία και β.απόβαση αιγυπτιακών Μανιάκι (θάνα- 4. Γ.Καραϊσκάκης: στόλου) (Γ Εθνοσυ- 2. Προσπάθεια ανα- Β.Δ. Πελ/σο. λόγω οικονομικής στρατος Παπαφλέσ- σχέδιο αποκοπής νέλευση). ζωπύρωσης επα- β. Δράμαλης από κάμψης. τευμάτων στην σα) ανεφοδιασμού του 2. Αποφασίζεται επίθεση νάστασης Στερεάς Α. Στερεά προς 3. Κεφαλόβρυσο (κοντά Πελ/νησο, Στ. εχθρού : (23 Απρ.) Θά- Ελλάδας: Τα επανάστασης Β.Α. Πελ/σο. στο Καρπε- Ελλάδα, νησιά 3. Αποφυλάκιση Κο- μάχη στο Χαϊδάρι νατος Καραϊσκάκη ναστατημένα μέρη γ. Τουρκικός στόλος νήσι) = θάνατος (1825). λοκοτρώνη (Μαρτ). μάχη στην Αράχο- στο Φάληρο. θα περιλη-φθούν στο Αιγαίο. Μ.Μπότσαρη. 3. Έλληνες: ζητούν Συνδράμουν: Πεβα Απρ.: ήττα Ελλή- στα όρια του νέου 3. Εναντίον Σουλίου: αγγλικό δάνειο. τρόμπεης Μαυρομιχάλης, νων στο Ανάλατο κράτους). Κιουταχής, Ομέρ 4. Νίκες Ελληνικού 4. Παράδοση ακρόπο- 3. Πελ/σος=γαλλικός Βρυώνης, Αλ. Μαυροκορδάτος στόλου (Αυγ): Δ.Υψηλάντης, Μαλης Αθηνών στους στρατός με τον διαιρεί ναυμαχία Μυκάκρυγιάννης. Τούρκους. Μαιζόν εκκαθαρίζει ελληνικό στράτευμα λης (Κανάρης, 4. «Ψήφισμα Υποτέλειας». 5. Ιμπραήμ=λεηλασίες την περιοχή από σε τρία τμήματα Βατικιώτης, Ματρόζος) στην Πελ/σο. τον εχρθό. ήττα στο Πέτα (Ιουν), 5. Ιμπραήμ: καταλαμ- 6. Ελληνικός στόλος. οι Σουλιώτες σε εξορία. ναυμαχία του βάνει Τρίπολη. άπρακτος. Γέροντα (Μιαού- 6. Νίκη Ελλήνων 7. Κολοκοτρώνης: αδυ- 4. Α πολιορκία Μεσολογγίου λης). στους Μύλους (Δ. ναμία συνέχισης του (Κιουτα- 5. Ακολουθεί αδρά- Υψηλάντης). αγώνα. χής, Ομέρ Βρυώνης) νεια ελληνικού στόλουνωση 7. Φαβιέρος: οργά- 8. Ναυμαχία Ναυαρίνου παραπλανητικές τακτικού ελ- (8 Οκτωβρίου) (Αγ- διαπραγματεύσεις ληνικού στρατού. γλία-γαλλία-ρω-σία). Μ. Μπότσα- 8. Β. πολιορκία Με- Ήττα Ιμπραήμ. ρη σολογγίου (Απρ. 9. Ρωσοτουρκικός πόλεμος έφοδος 25 ης Δεκεμβρίου, 25 Απρ. 26), Κι- Αναγνώρι- νίκη ουταχής. ση αυτόνομου ελλη- Ελλήνων. νι-κού κράτους από 5. Χίος: καταστροφή Τούρκους. (Μαρτ) Αντίποινα: Κ. Κανάρης (Ιουν). 6. Δερβενάκια: νίκη Κολοκοτρώνη εναντίον Δράμαλη (Νοε). Η τελευταία μάχη στην Πέτρα Βοιωτίας (Δ. Υψηλάντης).. (Σχεδ. 2)

7 1. Κοινότητες 2. Τοπικές αρχές: Πελοποννησιακή Γερουσία (Πρόκριτοι) Γερουσία Δυτ. Χέρσου Ελλάδας (Φαναριώτης, Αλ. Μαυροκορδάτος) Άρειος Πάγος (Ανατ. Στερεά Ελλάδα) (Φαναριώτης Θ. Νέγρης) 3. Πρόκριτοι και Φαναριώτες Δ. Υψηλάντης (φιλικοί) οπλαρχηγοί λαός Τα πολιτικά γεγονότα Α Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου (Σχ. 4) Β Εθνοσυνέλευση Άστρους Κυνουρίας. (Σχ. 4) : Εντονη διαμάχη διοικητικής εξουσίας με στρατιωτικούς Σύναψη Α δανείου από Αγγλία με υποθήκη τα εθνικά κτήματα. Εμφύλιος Πόλεμος (Σχ. 6) Σύναψη Β δανείου από Αγγλία «Ψήφισμα υποτέλειας» = οι Έλληνες ζητούσαν μόνο την αγγλική προστασία και οι Αγγλοι μπορούσαν να επέμβουν στα πράγματα της Ελλάδας. Α Β Γ Εθνοσυνέλευση Επιδαύ-ρου: συγκλήθηκε κάτω από την πίεση των στρατιωτικών αποτυχιών και την λαϊκή καταγραυγή εναντίον της κυβέρνησης. Διακοπή λόγω πτώσης του Μεσολογγίου Γ Εθνοσυνέλευση Τροιζή-νας (συνέχεια μετά τη δια-κοπή του 1826) (Σχ. 4) (Σχεδ. 3) Α Εθνοσυνέλευση - Επίδαυρος (1822) Αποφάσεις: - Αβασίλευτο πολίτευμα («προσωρινόν πολίτευμα») - Το α Σύνταγμα (φιλελεύθερο) «Οργανικός Νόμος» Σώμα Εκτελεστικό 5μελές, πρόεδρος Αλ.Μαυροκορδάτος Βουλευτικό, πρόεδρος Δ.Υψηλάντης (κυρίως πρόκριτοι) Δικαστικό (επικρατούν οι πρόκριτοι) - Κήρυξε ότι ο πόλεμος είναι εθνικός για την ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους κατά το υπόδειγμα του κειμένου των Η.Π.Α., 1776) Όμως: - Αγνοήθηκαν κορυφαίοι Φιλικοί - Ο Κολοκοτρώνης: απλώς στρατηγός Β Εθνοσυνέλευση Άστρους Κυνουρίας (Μάρτιος 1823) - Μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. - Τουρκικές επιθέσεις. - Βαριά ατμόσφαιρα: ο τόπος οδηγούνταν σε εμφύλιο. - Ορίζονται αναλυτικότερα άρθρα του Συντάγματος για ατομικές ελευθερίες. - Πρόεδρος εκτελεστικού: Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και μετά Γ. Κουντουριώτης. - Ωριμάζει η ιδέα για σύναψη εξωτερικού δανείου. Εμφύλιος Πόλεμος Γ Εθνοσυνέλευση - Επίδαυρος (Απρίλιος 1826) Είδηση πτώσης Μεσολογγίου. Αντικατάσταση Κυβέρνησης Κιυντουριώτη από τη Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος με πρόεδρο τον Ανδρ. Ζαΐμη Απόφαση για μεσολάβηση της Αγγλίας για συμβιβασμό με την Τουρκία. Αρχιστράτηγος Στερεάς = Γ. Καραϊσκάκης Αρχιστράτηγος Πελ/σου = Θ. Κολοκοτρώνης Α Β Γ Εθνοσυνέλευση Τροιζήνας (Μάρτιος 1827) Κυβερνήτης της Ελλάδας ο Ι. Καποδίστριας για 7 χρόνια. Αρχηγία στρατού: Ρ. Τσορτς. Αρχηγία στόλου: Κόχραν. «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος»: α) Διάκριση τριών εξουσιών β) Καθορισμός αρμοδιοτήτων του κυβερνήτη. γ) Διατυπώνονται με σαφήνεια τα ατομικά δικαιώματα, η ιδιοκτησία, ελευθερία τύπου, η αναλογική κατανομή φόρων. Θεωρείται το δημοκρατικότερο Σύνταγμα της εποχής του. Σύγκριση με το Σύνταγμα του κειμένου της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και με το γαλλικό του (Σχεδ. 4)

8 Διαφωτισμός (επηρεάζει) Αμερικανική επανάσταση : Διακήρυξη της ανεξαρτησίας (4 Ιουλίου 1776) Γαλλική επανάσταση : Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη (1791) Σύνταγμα του 1795 Ελληνική επανάσταση : Σύνταγμα της Επιδαύρου (1827) (Σχεδ. 5)

9 Ο εμφύλιος πόλεμος - Διαφορές φατριών για την κατάληψη εξουσίας - Διεκδίκηση για την εθνική περιουσία πρόκριτοι + Φαναριώτες + μεγαλοεφοπλιστές δύο κυβερνήσεις Τελικά: υποχωρεί ο Κολοκοτρώνης. Α Β Κρανίδι (Γ. Κουντουριώτης) στρατιωτικοί (Κολοκοτρώνης) + Φιλικοί (Δ. Υψηλάντης) + λαός Τριπολιτσά (Θ. Κολοκοτρώνης) Αναγνωρίζει τη νέα κυβέρνηση Γ. Κουντουριώτη (Ναύπλιο) Σύμπραξη Τούρκων & Αιγυπτίων: Μωχάμετ Άλυ Ιμπραήμ πρόκριτοι Πελοποννήσου* + Κολοκοτρώνης *(παραμερίστηκαν στο Εκτελεστικό Σώμα από τους νησιώτες και Στερεοελλαδίτες) Αιματοχυσία εφοπλιστές (Γ. Κουντουριώτης) + Στερεοελλαδίτες (Ι. Κωλέτης) Η παράταξη των εφοπλιστών νίκησε (Κυβέρνηση Κουντουριώτη) : o σύλληψη και φυλάκιση του Κολοκοτρώνη o δολοφονία του Οδ. Ανδρούτσου καταστροφή Κάσσου και Ψαρών ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο πτώση του Μεσολογγίου αποφυλάκιση Θ. Κολοκοτρώνη και Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη (Σχεδ. 6)

10 Οι μεγάλες δυνάμεις Λάϊμπαχ Ιερά Συμμαχία. Θέμα: α) εξεγέρσεις στην Ιταλία, β) Αλ. Υψηλάντης. Κατά των επαναστάσεων και ο τσάρος Αλέξανδρος Α. Απαγχονισμός Γρηγορίου Ε = η Ρωσία διακόπτει διπλωματικές σχέσεις με Τουρκία. Βερόνα Ιταλίας. Ιερά Συμμαχία = δεν έγινε δεκτή η Ελληνική αντιπροσωπεία που είχε σκοπό να παρουσιάσει την ελληνική επανάσταση με εθνικό χαρακτήρα. Αύγουστος: Γ. Κάνιγκ υπουργός εξωτερικών Αγγλίας: φιλελεύθερος αναγνωρίζει το ελληνικό έθνος ως εμπόλεμο Α. Αγγλία: σύναψη δύο δανείων με βαρύτατους όρους (1824 και 1825) Β. Ρωσία: προτείνει ίδρυση 3 ηγεμονιών στην Ελλάδα (νησιά με το παλιό κοινοτικό σύστημα), φόρου υποτελείς στο σουλτάνο Απόρριψη σχεδίου από τις άλλες δυνάμεις. Ρωσία Αγγλία Γαλλία = υπογράφουν τη Σύμβαση του Λονδίνου (ή Ιουλιανή Σύμβαση) (όπως πρωτόκολλο. Πετρούπολης) Όρος: αποστολή ναυτικής δύναμης στα παράλια της Πελ/σου. Άρνηση Τουρκίας για αυτόνομο κράτος ναυμαχία του Ναυαρίνου (υπήρξε η αφετηρία διπλωματικών και πολιτικών εξελίξεων) Αγγλία Ρωσία η Ελληνική κυβέρνηση ζητά την αγγλική προστασία άνοδος στο θρόνο Νικολάου Α : ήθελε να ανα- «ψήφισμα υποτέλειας» λάβει πρωτοβουλία για εξεύρεση λύσης του Ο Κάνιγκ ανακοινώνει στο Μωχάμετ Αλυ ότι δε Ελληνικού θέματος θα επιτρέψει αποστολή ενισχύσεων στον Ι- μπραήμ. Πρωτόκολλο του Λονδίνου: Περιλαμβάνονται μόνο η Πελ/σος με τα γύρω νησιά και οι Κυκλάδες στο αυτόνομο ελληνικό κράτος Αποφάσεις Αγγλίας: α) οι Τούρκοι να σέβονται χριστιανούς υπηκόους τους β) ο άγγλος αρμοστής των Ιονίων να θεωρεί τους Έλληνες εμπόλεμους και να αναγνωρίζει το δικαίωμα αποκλεισμού των περιοχών για ανεφοδιασμό Τούρκ. Αύξηση της αγγλικής επιρροής στην Ελλάδα. Μετά την πτώση του Μεσολογγίου η Ελληνική κυβέρνηση ζητάει μεσίτευση της αγγλικής κυβέρνησης για κατάπαυση των εχθροπραξιών. Ρωσία + Αγγλία: Πρωτόκολλο Πετρούπολης ίδρυση αυτόνομου κράτους με το όνομα «Ελλάς» με καταβολή φόρου υποτέλειας στο σουλτάνο. Γ. Γαλλία αποδέχεται το πρωτόκολλο. Με ενέργειες του Ι. Καποδίστρια ανεξάρτητο Ελλ. Κράτος Πρωτόκολλο του Λονδίνου 1830: Πελ/σος, Κυκλάδες, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια Με προσπάθειες του Ι. Καποδίστρια: βόρειο σύνορο: η γραμμή του Παγασητικού Αμβρακικού. Αυτό ισχύει από το 1832 με βασιλιά τον Όθωνα. (Σχεδ. 7)

11 Αλλαγή στάσης Μεγάλων Δυνάμεων στην επανάσταση του 1821 α. Αγγλία β. Ρωσία γ. Γαλλία Πότε Γιατί Ποιες οι ενέργειες Τον πίνακα συμπληρώνει ο μαθητής.

12 Ελληνική Επανάσταση + Χρονολογίες Μεγάλες Δυνάμεις - Τοποθέτησε πάνω στους άξονες τα σπουδαιότερα στρατιωτικά και πολιτικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης έως και τα χρόνια του Καποδίστρια.

13 Βιβλιογραφία 1. Β. Σκουλάκου Ν. Δημακοπούλου Σ. Κόνδη, «Ιστορία νεότερη και σύγχρονη», τεύχος Α, Β Λυκείου, ΟΕΔΒ. 2. των ιδίων: τεύχος Β, Γ Λυκείου. 3. Απ. Βακαλόπουλου: «Ιστορία της ελληνικής επανάστασης του 1821», ΟΑΔΒ. Αθήνα Απ. Βακαλόπουλου: «Νέα Ελληνική Ιστορία », Εκδόσεις Βάνιας, Θεσ/κη Β. Σφυρόερα: «Οι Έλληνες επί Τουρκοκραταίς», Πανεπιστ. Εκδόσεις, Αθήνα Β. Κρεμμυδά: «Νεότερη Ιστορία, ελληνική και ευρωπαϊκή», Εκδ. Τυπωθήτου Γ. Δάρδανος, Αθήνα «Απομνημονεύματα στρατηγού Ι. Μακρυγιάννη», Εκδ. Βεργίνα. 8. «Απομνημονεύματα Θ. Κολοκοτρώνη», Εκδ. Βεργίνα 9. Γ. Κορδάτου, «Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας», 10 ος τόμος, , Εκδ. 20 ος αιώνας. 10. Γ. Κορδάτου: «Η κοινωνική σημασία της ελληνικής επανάστασης του 1821», Εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα Εμμ. Ξάνθου: «Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρείας», Εκδ. Πάπυρος Πρες Ε.Π.Ε. Για τη θεματική προσέγγιση της Ιστορίας όλα τα κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και του Γυμνασίου και του Λυκείου. Επίσης Άρης Φακίνου: «Το κάστρο της μνήμης», Εκδ. Καστανιώτη. 12. F.-G. Dreyfus, R. Marx, R. Poidevin: «Γενική Ιστορία της Ευρώπης: Η Ευρώπη από το 1789 μέχρι το 1848», τόμος 5 ος, Εκδ. Παπαζήση. 13. Ν.Γ. Σβορώνου: «Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας», εκδ. Θεμέλιο, Ι.Σ. Κολιόπουλου: «Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, », Εκδ. Βάνια, Θεσ/κη Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, εκδοτική Αθηνών, ΙΒ Τόμος

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832)

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832) Κεφάλαιο 3 Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832) Στα τέλη του 18ου αιώνα άρχισε να οργανώνεται η κίνηση που οδήγησε στην Ελληνική Επανάσταση. Η Φιλική Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επανάσταση του 1821

Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ελληνική Επανάσταση του 1821 1 Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ελληνική Επανάσταση Δοξολογία στην Αγία Λαύρα, Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογεί την σημαία της επανάστασης, Φανταστική σύνθεση του Θεόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ

1. ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ 1. ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ ΙΣΤ ΟΡΙΑ ΝΕΟΤ ΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤ Α Τ ΗΝ ΑΛΩΣΗ 1453-1821 Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤ ΗΤ Ο ΚΡΑΤ ΟΣ 1830-σήμερα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤ ΑΣΗ 1821-1830 2. Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mικρό αρχείο αγωνιστών της Επανάστασης του 1821

Mικρό αρχείο αγωνιστών της Επανάστασης του 1821 Αναγνωσταράς ('Aγριλος Αρκαδίας 1760 Σφακτηρία 1825) Φιλικός και αγωνιστής. Αρχηγός κλεφτών στα 1785 στην επαρχία Λεονταρίου καταφεύγει στα Επτάνησα και υπηρετεί µε το βαθµό του ταγµατάρχη στο γαλλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΩΣ ΙΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙ- ΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΩΣ ΙΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙ- ΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΩΣ ΙΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙ- ΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Σχη (ΠΖ) ημήτριου ιαμαντάκη, Σπουδαστή 1 ης ι.μα ΣΕΘΑ Μάρτιος 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι πρόσφατες γεωπολιτικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 schooltime.gr: Ιστορία

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 schooltime.gr: Ιστορία Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 schooltime.gr: Ιστορία PDF που παράγονται χρησιμοποιώντας την ανοικτού περιεχομένου εργαλειοθήκη mwlib. Βλέπε http://code.pediapress.com/ για περισσότερες πληροφορίες. PDF

Διαβάστε περισσότερα

To χρονολόγιο της Επανάστασης ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

To χρονολόγιο της Επανάστασης ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1352 Οι Οθωµανοί Τούρκοι καταλαµβάνουν την Καλλίπολη. 1402 Η Αδριανούπολη γίνεται πρωτεύουσα του Οθωµανικού κράτους. 1453

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ Στις αρχές του 19ου αι. είχε ωριμάσει η ιδέα, όσο ποτέ άλλοτε, για την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους από τον τουρκικό ζυγό, παρόλο που η απογοήτευση για τη βοήθεια κάποιου ξένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα

Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα Λίγη ακόμη ιστορία... 1821--1832 Κεφάλαιο 3 Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832) Κεφάλαιο 4 Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα Λίγη

Διαβάστε περισσότερα

IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831)

IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831) IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831) Ο μόνος αντίπαλος που δύσκολα ηττάται είναι ο απόλυτα έντιμος άνθρωπος. Και τέτοιος είναι ο Καποδίστριας (Μέτερνιχ) l Της Χλόης Γαβριήλ Μαθήτριας Λυκείου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ιωάννης Κολιόπουλος Αθανάσιος Καλλιανιώτης Ιάκωβος Μιχαηλίδης Χαράλαμπος Μηνάογλου ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 1. ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1814-1815) σελ. 9-12 - Αυστρία, Ρωσία, Πρωσία, Βρετανία: 1η Νοέμβρη 1814- Συνέδριο στη Βιέννη, για να τερματίσουν επίσημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νομική Αθηνών Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 Εισηγητής Ανδρέας ημητρόπουλος Ευανθία-Μαρία Προύντζου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 27 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 27 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 27 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 1. Περίληψη Στα τέλη του ογδόου αιώνα π.χ., οι Έλληνες ζούσαν σε ανεξάρτητες πόλεις-κράτη.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη (σελ.

Κεφάλαιο Α Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη (σελ. Κεφάλαιο Α Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη (σελ. 16-33) Διδακτικοί Στόχοι: Οι μαθητές: 1. Να κατανοήσουν τον ιδιαίτερο

Διαβάστε περισσότερα

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.)

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιείται και θα γίνει και κριτική θεώρηση αυτών. Καταρχήν θα ερευνηθεί το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. (Από το 1815 έως σήμερα) ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. (Από το 1815 έως σήμερα) ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έως σήμερα) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων Συνοπτική σύνδεση με το βιβλίο της Β Λυκείου Από το

Διαβάστε περισσότερα

Ίσως ποτέ άλλοτε να μην ήταν τόσο αναγκαίο ένα ταξίδι

Ίσως ποτέ άλλοτε να μην ήταν τόσο αναγκαίο ένα ταξίδι ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ... ΠΑΡΟΥΣΙΑΖOYN ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Από τις απαρχές της ιστορίας έως τις ημέρες μας Κιβωτός αυτογνωσίας και ιστορικής μνήμης Ίσως ποτέ άλλοτε να μην ήταν τόσο αναγκαίο

Διαβάστε περισσότερα

πανεπιστηµιακά Έκδοση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 1ος

πανεπιστηµιακά Έκδοση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 1ος πανεπιστηµιακά Έκδοση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 1ος τόµος Εαρινό Εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2004-2005 Υπεύθυνος Έκδοσης Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (1821-1827)

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (1821-1827) ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (1821-1827) Η πολιτική ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και οι κύριες μορφές της έχουν αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα των εκδόσεων ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗ Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου ή μέρους αυτού με οποιοδήποτε μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19 ου

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19 ου ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19 ου ΑΙΩΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Το κίνημα του ιαφωτισμού Η αμερικανική επανάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2004 Βουλή των Ελλήνων Μέγαρο της Βουλής, 100 21 Αθήνα www.parliament.gr ISBN 960-560-076-5. www.24grammata.com

Copyright 2004 Βουλή των Ελλήνων Μέγαρο της Βουλής, 100 21 Αθήνα www.parliament.gr ISBN 960-560-076-5. www.24grammata.com Copyright 2004 Βουλή των Ελλήνων Μέγαρο της Βουλής, 100 21 Αθήνα www.parliament.gr ISBN 960-560-076-5 E ΠIΣTHMONIKH E ΠITPOΠH Πρόεδρος: Κώστας Μαυριάς Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής,

Διαβάστε περισσότερα

Η επανάσταση του 1821 Με αφορμη την επετειο της εθνεγερσιας

Η επανάσταση του 1821 Με αφορμη την επετειο της εθνεγερσιας ΕΤΟΣ 25ο - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 287 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 Η επανάσταση του 1821 Με αφορμη την επετειο της εθνεγερσιας ης της 25 Μαρτιου

Διαβάστε περισσότερα

τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας

τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ιωάννης Κολιόπουλος Ιάκωβος Μιχαηλίδης Αθανάσιος Καλλιανιώτης Χαράλαμπος Μηνάογλου ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διπλωματικοί αγώνες του Καποδίστρια για τη χάραξη των συνόρων του νεοελληνικού κράτους

Οι διπλωματικοί αγώνες του Καποδίστρια για τη χάραξη των συνόρων του νεοελληνικού κράτους Οι διπλωματικοί αγώνες του Καποδίστρια για τη χάραξη των συνόρων του νεοελληνικού κράτους ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ιστορικός Συγγραφέας, Πεζογράφος Email: contehatz@gmail.com Όταν στις 8 Ιανουαρίου 1828,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. «Οι οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα από την εποχή του Τρικούπη μέχρι σήμερα. Διαφορές και ομοιότητες.»

ΘΕΜΑ. «Οι οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα από την εποχή του Τρικούπη μέχρι σήμερα. Διαφορές και ομοιότητες.» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Οι οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα από την εποχή του Τρικούπη μέχρι σήμερα. Διαφορές και ομοιότητες.» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι (1908--1923) 1908--1923 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Κεφάλαιο 8. Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι (1908--1923) 1908--1923 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Κεφάλαιο 8 Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι () Μετά το 1910, οι κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων προσπαθούν να εκσυγχρονίσουν την Ελλάδα και να μεγαλώσουν τα σύνορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η καταγωγή του. Γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου 1864 σε ένα διώροφο σπίτι, στο χωριό Μουρνιές του νομού Χανίων. Η καταγωγή του είναι από την οικογένεια Κρεββατά του Μυστρά. Το 1770 η οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα