Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία"

Transcript

1 Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία τριμηνιαια εκδοση του Π.Κ.Ρ. σίνα & δαφνομήλη 1α Ἀθήνα τηλ , τηλ.-fax: Ἔτος 16ο Περίοδος Β Ὀκτώβριος-νοέμβριος-δεκέμβριος 2014 Ἀρ. τεύχ διανοητικως καθυςτερημενοι κληρονομοι αμυθητων θηςαυρων; Tοῦ Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Δημητρίου Ε. Κουτρούμπα Σ τή ζωή λόγῳ τῆς ἀγάπης τῆς φύσης πρός τήν ποικιλία (variatio) ἤ λόγῳ τῶν πολλῶν μαθηματικῶν πιθανοτήτων καί ἐνδεχομένων ἤ λόγῳ παραβίασης φυσικῶν νόμων ἤ λόγῳ ἀτυχῶν καί ἀνεξηγήτων συμβάντων δέν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις ὅπου ρωμαλέοι, ὑγιεῖς καί εὐφυέστατοι γονεῖς γεννοῦν προβληματικά καί καθυστερημένα διανοητικῶς παιδιά. Ἐάν δέ συμβῆ οἱ γονεῖς αὐτοί νά εἶναι ἡγεμόνες, τραπεζῖτες, βιομήχανοι, ἐφοπλιστές, μεγαλέμποροι, τότε τά δυστυχισμένα αὐτά παιδιά, ἐνῶ ἔχουν στή διάθεσή τους καί κληρονομοῦν τεράστιες, μυθώδεις ἐνίοτε περιουσίες καί ποσά, δέν ἔχουν συναίσθηση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος οὔτε μποροῦν νά διαχειρισθοῦν τήν περιουσία καί τόν πλοῦτο τους. Ἔτσι εἶναι ἐκτεθειμένα σέ πολλούς κινδύνους. Ἐάν δέ χάσουν τούς γονεῖς ἤ τούς τυχόν ἄλλους φερέγγυους προστάτες τους, γίνονται εὔκολη βορά ληστῶν καί ἀπατεώνων. Μέ αὐτούς λοιπόν τούς διανοητικά καθυστερημένους κληρονόμους ἀμυθήτων θησαυρῶν μοιάζομε οἱ σημερινοί Ἕλληνες καί περισσότερο οἱ παντοειδεῖς ἡγέτες μας (πολιτικοί, θρησκευτικοί, πνευματικοί, ἐπιστημονικοί, δικαστικοί καί λοιποί). Ἔτσι, ἐνῶ ἔχομε ὡς πατρίδα μία ἀπό τίς ὡραιότερες ἄν ὄχι τήν ὡραιότερη χώρα μέ τήν ὡραιότερη γλῶσσα, τήν ἐνδοξότερη ἱστορία καί τόν ὑπεροχώτερο πολιτισμό τοῦ κόσμου, ὅλα αὐτά τά ἀγνοοῦμε, περιφρονοῦμε τή χώρα μας, τήν ὑποτιμοῦμε, τή βρίζομε ὡς «ψωροκώσταινα» καί τρέχομε σέ ἄλλες χῶρες καί ἄλλα πρότυπα ἀκολουθῶντας τή μόδα καί τή διαφήμιση. Διότι τί λείπει ἀπό τή χώρα μας; Διαυγής οὐρανός, ἥλιος, πανέμορφες ἀκρογιαλιές, σμαραγδένια νησιά, ὀνειρεμένες θάλασσες, ὑγιεινό κλῖμα, βουνά, δάση, λίμνες, ποτάμια, εὔφορες πεδιάδες, ὀρυκτός πλοῦτος, θαυμάσια καί νοστιμώτατα γεωργικά, κτηνοτροφικά καί ἁλιευτικά προϊόντα; Μήπως μᾶς λείπει εὐφυής καί ἐργατικός λαός; Οἱ εἰδικοί μελετητές τόν κατατάσσουν στήν κορυφαία κατηγορία. Μήπως εἴμαστε νεοφώτιστοι βάρβαροι, πού μᾶς λείπει ἱστορία, παρά-

2 δοση, πολιτισμός; Οἱ ἀρχαιολογικές ἔρευνες καί ἀνασκαφές βγάζουν ἀπό τά σπλάγχνα τῆς γῆς ἔργα τέχνης παρόμοια μέ τά σημερινά, τά ὁποῖα ἔγιναν κατά τήν παλαιολιθική ἐποχή, καί ἀνθρώπινα ὀστᾶ τῶν ὁποίων τό DNA εἶναι κατά 70% τό ἴδιο μέ ἡμῶν τῶν Νεοελλήνων, ἐπιβεβαιώνοντας τήν ἀρχαία παράδοση ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι βασικά αὐτόχθονες σέ αὐτόν τόν τόπο καί οἱ τυχόν ἐπήλυδες ἀφομοιώθηκαν καί ἐκπολιτίσθηκαν σέ αὐτή τή χώρα, ἡ ὁποία λόγῳ κλίματος καί εὔνοιας τῆς τύχης ἤ τοῦ Θεοῦ ἦταν ἀνέκαθεν κορυφαία στόν τομέα τοῦ πολιτισμοῦ. Τί νά πῆ κανείς γιά τήν τέχνη, τήν ἀρχιτεκτονική, τή γλυπτική, τή ζωγραφική, τήν ποίηση, τή λογοτεχνία γενικῶς, τό θέατρο, τή μουσική, τή φιλοσοφία, τή μυθολογία; Τά ὑπάρχοντα μνημεῖα ἀποτελοῦν ἄφθαστα ἀντικείμενα θαυμασμοῦ, πηγές ἔμπνευσης καί προσκυνήματα ὅλης τῆς πολιτισμένης ἀνθρωπότητος καί κάρφος στά μάτια τῶν φθονερῶν βαρβάρων ἤ τῶν νεόπλουτων ἀπογόνων τους. Τί νά πῆ κανείς γιά ὅλες τίς ἄλλες ἐπιστῆμες, φυσική, μαθηματικά, θεολογία, φιλολογία, δίκαιο, γραμματική καί γενικά ὅλες τίς θεωρητικές καί πρακτικές μαθήσεις τοῦ ἀνθρώπου, πού εἴτε γεννήθηκαν γιά πρώτη φορά ἐδῶ εἴτε ἐδῶ τελειοποιήθηκαν; Τί νά πῆ κανείς γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα, τήν πλουσιώτερη καί ὡραιότερη στόν κόσμο, στήν ὁποία ἔχουν γραφῆ τά ὑπεροχώτερα μνημεῖα τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου καί τήν ὁποία ὁ ἀνταγωνιζόμενος σέ ὅλους τούς τομεῖς τούς Ἕλληνες ἐθνικιστής (ὅπως ὅλοι οἱ Ρωμαῖοι) ρήτωρ, πολιτικός καί φιλόσοφος Κικέρων θεωροῦσε ὡς τή μόνη γλῶσσα πού θά χρησιμοποιοῦσαν οἱ θεοί στίς μεταξύ τους συνομιλίες; Τί νά πῆ κανείς γιά τίς θεῖες Γραφές καί τήν ἐξ ἀποκαλύψεως Ἀλήθεια περί τοῦ κόσμου, τοῦ σκοποῦ καί τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, πού διατυπώθηκαν γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα καί διαδόθηκαν στήν ἑλληνική γλῶσσα; Ἡ Ἀλήθεια αὐτή, ντυμένη μέ τήν ἑλληνική σκέψη καί φιλοσοφία καί συγκερασμένη μέ τόν ἑλληνικό ἀνθρωπισμό, τή σκέψη τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τήν παράδοση, εὑρίσκεται μόνο μέσα στήν Ὀρθοδοξία, τήν ὁποία φανερά ἤ κρυφά πολεμοῦν μέ λύσσα ὅλοι ὅσοι εὑρίσκονται ἐκτός αὐτῆς. Στήν ἑλληνική γλῶσσα λοιπόν διαδόθηκε ἡ Ἀλήθεια ἀπό τόν πρῶτο αἰῶνα μ.χ. καί ἀργότερα ἀπό τήν Ἑλληνική Μεσαιωνική Αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀσχέτως τοῦ ἐάν παράλληλα παρουσιάστηκε νόθευση τῆς Ἀλήθειας καί τῆς πίστης ἀπό τίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα. Σήμερα μάλιστα ὅλοι οἱ ἄπιστοι καί οἱ αἱρετικοί χτυποῦν ἀλύπητα καί μέ κάθε μέσο τήν μοναδική Ἀλήθεια, τήν Ὀρθοδοξία, ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας, τῆς προόδου καί τῆς «ἀπελευθέρωσης» τοῦ ἀνθρώπου ἀπό κάθε εἴδους δεσμά. Καί ὑπάρχουν ἀμαθεῖς, ἀδαεῖς, ἀπληροφόρητοι καί ἡμιμαθεῖς ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι Ἕλληνες, πού ἐγκαταλείπουν τή μόνη σωτήρια καί μοναδική Ἀλήθεια καί ἀκολουθοῦν τίς 2

3 «μόδες» καί τίς σειρῆνες τῶν ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως πλανημένων τῆς Δύσης καί τῆς Ἀνατολῆς, καί τῶν φανερῶν καί κρυφῶν ἀνθελλήνων, πιστεύοντας ὅτι ἔτσι ἐκσυγχρονίζονται καί προοδεύουν, ἐνῶ βυθίζονται στό βοῦρκο τοῦ ψεύδους, τῆς πλάνης καί τῆς καταστροφῆς ὅπως καί οἱ ὑποβολεῖς καί πάτρωνές τους. Αὐτή ἡ σύγχυση, ἡ πλάνη, ἡ ἐγκατάλειψη τῆς Ἀλήθειας ὕστερα ἀπό τό μόνιμο ἀνηλεῆ βομβαρδισμό τῆς κοινωνίας μας ἀπό τίς ξένες ὕπουλες καί φθονερές προπαγάνδες μέσῳ ἐξαγορασμένων πρακτόρων καί Μ.Μ.Ε. εἶναι ἐκεῖνα πού ἔφεραν τή χώρα μας καί τόν ὑπέροχο λαό της στό σημερινό κατάντημα τῆς ἀπελπισίας καί τῆς ἐπαιτείας. Πρωτεργάτες στόν κατήφορο εἶναι οἱ ἀμαθεῖς, ἡμιμαθεῖς καί ξενόδουλοι ἡγέτες μας, οἱ ὁποῖοι μέσω τῆς ἐκτροχιασμένης παιδείας μας καί τῶν μέσων μαζικῆς ἐξαθλίωσης (Μ.Μ.Ε.) παρέσυραν σημαντικό μέρος τοῦ λαοῦ στήν ἀσυδοσία καί τή διαφθορά, ἀντιγράφοντας ὡς δῆθεν τελευταία λέξη τῆς μόδας καί τῆς προόδου ὅ,τι σάπιο ἔχουν παραγάγει οἱ παρηκμασμένες κοινωνίες τῆς Δύσης, πού ἔχουν πρό πολλοῦ ἀπολακτίσει τήν Ἀλήθεια καί ἀσυναίσθητα κατρακυλοῦν μέ ἑωσφορικό πεῖσμα πρός τή διάλυση καί τήν καταστροφή. Ἀγνοοῦν οἱ γραικύλοι ἡγέτες μας καί ὅσοι τούς ἀκολουθοῦν ὅτι ἡ Ἑλλάδα, ἡ πατρίδα μας δέν εἶναι μιά χώρα, ἕνα σημερινό κράτος, τό ὁποῖο δημιούργησαν τά ἀντικρουόμενα συμφέροντα κάποιων «μεγάλων» δυνάμεων, ὅπως ἔχει συμβῆ πολλάκις ἐπάνω ἀπό τά βόρεια σύνορά μας. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει μιά πεντακισχιλιετῆ ἐνδοξότατη ἱστορία. Στό χῶρο τοῦ Πνεύματος, τοῦ Πολιτισμοῦ καί τῆς Ἱστορίας ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ πρώτη καί ἡ μεγάλη παγκόσμια δύναμη. Αὐτή ἡ δύναμη ἔδρασε, ἐκυριάρχησε καί ἔλαμψε στό χῶρο τῆς Μεσογείου καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἐπί τρεῖς χιλιετίες περίπου πρό Χριστοῦ καί ἐπί δύο χιλιάδες χρόνια μετά Χριστόν. Ἀκόμη καί ὅταν οἱ βάρβαροι Δύσης καί Ἀνατολῆς ὑπέταξαν τίς ἑλληνικές χῶρες τό 1204 καί τό 1453, οἱ Ἕλληνες λόγιοι καί σοφοί, τά ἑλληνικά συγγράμματα, ὁ ἑλληνικός πολιτισμός καί ἡ ἑλληνική τέχνη ἐνέπνευσαν καί βοήθησαν τήν Ἀνθρωπότητα νά βγῆ ἀπό τά σκοτάδια τῆς ἀγνοίας καί τῆς βαρβαρότητας. Καί δέν εὐθύνεται βεβαίως ἡ Ἑλλάδα, ἐάν οἱ φωτισθέντες ἀπό τό ἑλληνικό πνεῦμα Εὐρωπαῖοι κατά τήν Ἀναγέννηση ἐπῆραν τούς αἱρετικούς δρόμους τῶν μεταρρυθμίσεων καί τῆς λογοκρατίας. Καί τό μικρό σημερινό ἑλληνικό κράτος, πού δέν τό ἄφησαν νά μεγαλώση ὁ φθόνος καί τά συμφέροντα τῶν «μεγάλων» δῆθεν φίλων μας καί ἡ δική μας διχόνοια, προσέφερε στούς λαούς τῆς περιοχῆς μέ τούς τιτάνιους Ἀγῶνες τοῦ 1821 καί τοῦ τό φῶς καί τό παράδειγμα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας. Τό ἴδιο στούς δύο Παγκοσμίους Πολέμους συνέβαλε ἀποφασιστικά στή νίκη τῶν λεγομένων «ἐλευθέρων» λαῶν. Ἡ συμβολή μάλιστα τῆς Ἑλλάδος στή νίκη κατά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ὑπῆρξε τόσο σπουδαία, ὥστε ἀνάγκασε τόν Πρωθυπουργό τῆς Βρε- 3

4 τανίας Τσῶρτσιλ νά διακηρύξη: «μέχρι τώρα ἐλέγαμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σάν ἥρωες, στό ἑξῆς θά λέμε ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες». Γιά ποιόν ἄλλον λαό λέχθηκε κάτι τέτοιο ἀπό ἡγέτη ἄλλης, «μεγάλης» δύναμης; Καί ὁ ἑλληνικός λαός, ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἐκείνη πού ἐξέθρεψε καί ἐφύλαξε τήν Ὀρθοδοξία, δηλαδή τήν Ἀλήθεια, καί τήν διέδωσε καί πρός τούς λαούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Εὐρώπης. Ὅλα αὐτά προσδίδουν στή χώρα μας τεράστιο κῦρος, ὡς ἡγέτιδας στό χῶρο τοῦ Πνεύματος καί τῆς Ἀλήθειας. Τοῦτο πρέπει νά τό συνειδητοποιήσωμε καί νά πάψωμε νά σκύβωμε τό κεφάλι καί νά πιθηκίζωμε τίς παλαβωμάρες τῶν πλανεμένων τῆς Δύσης καί τῆς Ἀνατολῆς. Πρέπει νά προβάλλωμε μέ ἀξιοπρέπεια καί σθένος τήν Ἀλήθεια τήν ὁποία κατέχομε. Ἡ Ἀλήθεια αὐτή θά συνενώση καί θα ἐλευθερώση τό λαό μας ἀπό τίς πλάνες (Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς) καί θά μᾶς δώση τή δύναμη νά ἀντιμετωπίσωμε τίς δυσκολίες καί τούς ἐχθρούς πού μᾶς ἀπειλοῦν. Μέ τήν ἀνακάλυψη τῶν ὑλικῶν καί πνευματικῶν θησαυρῶν τῆς χώρας μας θά πλουτήσωμε οἱ ἴδιοι, ἀλλά θά σώσωμε καί ἄλλους ἀποδεικνύοντας ὅτι δέν εἴμαστε διανοητικῶς καθυστερημένοι κληρονόμοι τεραστίων θησαυρῶν, ἀλλά οἱ δυνατοί καί συνετοί διαχειριστές τους, πού πρέπει ὅλοι νά τούς σέβωνται καί νά τούς ἀκολουθοῦν, ἄν θέλουν νά προκόψουν καί νά εὐτυχήσουν. Στόν τομέα αὐτό ὑπάρχουν τεράστιες δυνατότητες δράσεως τῆς Ἑλλάδος, πού μπορεῖ καί πρέπει ὄχι μόνο νά ἀνορθωθῆ ἡ ἴδια, ἀλλά νά γίνη ὑπόδειγμα καί πρωτοπόρος γιά τή σωτηρία τῆς Ἀνθρωπότητος καί τοῦ Πολιτισμοῦ, πού σήμερα παρουσιάζουν ἔντονα συμπτώματα ἐκφυλισμοῦ καί αὐτοκαταστροφῆς. Εἶναι καιρός νά ἐγκαταλείψωμε τήν δουλοπρεπῆ φιλοδυτική πολιτική καί νά ἀσκήσωμε μιά πολυδιάστατη πνευματική καί πολιτισμική πολιτική μέ βάση τήν Ὀρθοδοξία καί τήν ὑποστήριξη τῶν ὁμοδόξων λαῶν. Ἀλλά γιά νά γίνουν ὅλα αὐτά χρειάζεται ὁ λαός μας νά ἀνανήψη, νά συνειδητοποιήση τή δύναμή του καί νά ὁμονοήση. Καί χρειάζονται ὁπωσδήποτε σωστοί, ἀκέραιοι καί ἱκανοί φιλοπάτριδες ἡγέτες καί κυβερνῆτες. Διότι αὐτοί κρατοῦν τό τιμόνι τοῦ σκάφους πού λέγεται Ἑλλάδα. Ἄν ἐξακολουθήσωμε νά ἀνεβάζωμε στήν ἐξουσία ἄθεους, ἀπάτριδες, ἀστράτευτους, ἡμιμαθεῖς ἤ ἀμαθεῖς, ἄεργους καί ἰδιοτελεῖς, πράκτορες ξένων συμφερόντων, δέν πρόκειται νά σωθοῦμε. Καί ἡ σημερινή ἀπαξίωση τῆς πολιτικῆς (πρβλ. τή διατύπωση: πολιτικός εἶναι, τί περιμένεις, ψέματα θά λέη) ἀποτελεῖ ὀλέθριο σφάλμα. Διότι ἡ πολιτική καί ἡ διακυβέρνηση ἀποτελοῦν τά ἅγια τῶν ἁγίων κάθε χώρας, ὅπου μόνον οἱ πρῶτοι καί καλύτεροι ἑνός ἔθνους θά πρέπει νά εἰσέρχωνται, Διαφορετικά ἡ ἀποτυχία καί ἡ καταστροφή εἶναι προδιαγεγραμμένη τόσο γιά ἐμᾶς ὅσο καί γιά ὅλους ὅσοι ἀκολουθοῦν πλανεμένους δρόμους ἔξω ἀπό τήν μοναδική στόν κόσμο Ἀλήθεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνθρωπισμοῦ, τῆς Δικαιοσύνης καί τῆς Ὀρθοδοξίας. 4

5 o eoρταςμος της επετειου του «οχι» ςτο π.κ.ρ. Τό Σάββατο 25 Ὀκτωβρίου 2014 καί ὥρα πραγματοποιήθηκε στό μέγαρο τοῦ Ἱδρύματος ὁ καθιερωμένος ἑορτασμός τῆς ἐθνικῆς μας ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 καί τῆς ἐπετείου τοῦ ΟΧΙ πρός τήν ὠμή βία τοῦ φασισμοῦ καί τοῦ ναζισμοῦ καί κάθε ὁλοκληρωτισμοῦ παρουσίᾳ πολλῶν ἐπισήμων καί πολυπληθοῦς καί ἐνθουσιώδους ἀκροατηρίου. Τό πρόγραμμα περιελάμβανε κατ ἀρχήν ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τούς ἡρωικούς νεκρούς τοῦ πολέμου, κατάθεση στεφάνων στό μνημεῖο τοῦ ἀγνώστου Τσολιᾶ, τήρηση ἑνός λεπτοῦ σιγῆς καί ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου ἀπό τή φιλαρμονική ὀρχήστρα τῆς Ἀστυνομίας. Ἀκολούθησε χαιρετισμός πρός τούς προσκεκλημένους ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν καί παρουσίαση τοῦ ὁμιλητοῦ στρατηγοῦ ἐ.ἀ. τῆς Ἀστυνομίας καί πρώην Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Π.Κ.Ρ. κ. Ἰωάννη Ψαρογιάννη ἀπό τόν νῦν Γ.Γ. τοῦ Π.Κ.Ρ. κ. Ἀνάργυρο Γεωργίου. Θέμα τοῦ ὁμιλητοῦ ἦταν: Τό Βορειοηπειρωτικό ἔπος τοῦ 40. Ἡ ἑορτή συνεχίστηκε μέ ζωντανή δημοτική μουσική ἀπό τήν ὀρχήστρα ἀδελφῶν Χονδρολῆ καί παραδοσιακούς χορούς ἀπό τό χορευτικό τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νεοχωρίου Ὑπάτης, ντυμένο μέ φουστανέλες καί τή νυφιάτικη φορεσιά τῆς περιοχῆς, ἔκλεισε δέ μέ δεξίωση στόν προθάλαμο τῆς αἴθουσας ΔΕΛΦΟΙ. 5

6 χαιρετισμοσ του προεδρου του π.κ.ρ. Ὁμοτίμου καθηγητοῦ τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. δημητρίου κουτρούμπα αἰδεσιμολογιώτατε ἐκπρόσωπε τοῦ μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, Κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, Κύριοι Καθηγητές Πανεπιστημίου καί Ἀνώτατοι δικαστικοί, Πολιτικοί καί στρατιωτικοί Ἀξιωματοῦχοι, Ἀγαπητοί Ρουμελιῶτες καί φίλοι τῆς Ρούμελης σᾶς καλωσορίζω καί σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν παρουσία σας στήν ἀποψινή ἐκδήλωση τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός τούς ἥρωες, πού ἔδωσαν τό αἷμα καί τή ζωή τους τό 1940 γιά νά ὑπερασπίσουν τήν Πατρίδα καί τά ἱερά καί ὅσια τῆς φυλῆς μας, ἀλλά καί τήν παγκόσμια Ἐλευθερία, μαχόμενοι ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν. τιμή σ ἐκείνους ὅπου στήν ζωή των ὥρισαν νά φυλάγουν Θερμοπύλες, ποτέ ἀπ τό χρέος μή κινοῦντες λέει ὁ ποιητής. Καί ἀλλοῦ ὁ ἴδιος πάλι γράφει: σέ μερικούς ἀνθρώπους ἔρχεται μιά μέρα, πού πρέπει τό μεγάλο ναί ἤ τό μεγάλο Ὄχι νά ποῦνε. Καί ἡ Πατρίδα μας χιλιάδες χρόνια τώρα φυλάει τίς θερμές πύλες τῆς εὐρώπης, στό σταυροδρόμι τριῶν ἠπείρων, ἀποκρούοντας σάν κυματοθραύστης τά ἀκατάπαυστα κύματα τῶν παντοειδῶν βαρβάρων, δημιουργώντας καί διαδίδοντες φῶς καί πολιτισμό σέ ὁλόκληρη τήν Ἀνθρωπότητα. Καί ἀπαντᾶ στούς εἰσβολεῖς μέ τό μεγάλο Ὄχι, εἴτε αὐτό εἶναι ἡ μικρή 6

7 λέξη μέ τά τρία γράμματα, εἴτε εἶναι τό μολών λαβέ τοῦ Λεωνίδα, εἴτε τό «τήν μέν Πόλιν σοί δοῦναι οὔτε ἐμόν ἔστι οὔτε ἄλλου τινός τῶν ἐνοικούντων» τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ἔχει πάντα τό ἴδιο νόημα. τό νόημα πού ἔλαμψε στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940 σάν φωτεινό ἀστέρι στό σκοτεινό οὐρανό τῆς κατατρομαγμένης εὐρώπης, ἡ ὁποία στέναζε κάτω ἀπό τό πέλμα τοῦ ναζισμοῦ καί τοῦ Φασισμοῦ. αὐτό ἔδωσε ἐλπίδα στούς λαούς 7

8 καί τήν πρώτη μεγάλη νίκη τῆς Ἐλευθερίας κατά τοῦ Ὁλοκληρωτισμοῦ καί τῆς βίας καί ἀνέστρεψε τή ροή τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου. τό θαῦμα αὐτό ἦταν συνέπεια τῆς ἑνότητας καί τῆς ὁμοψυχίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος, ὅσες φορές ἀντιμετώπισε ἑνωμένος τούς ἐπιδρομεῖς, θαυματούργησε καί πέτυχε ὑπεράνθρωπα κατορθώματα. τοῦτο διαπιστώθηκε ἤδη ἀπό τήν ἀρχαιότητα καί διατυπώθηκε ἐπιγραμματικά ἀπό τόν πατέρα τῆς Ἱστορίας Ἡρόδοτο: Κατά μέν γάρ τό ἰσχυρόν Ἕλληνας ὁμοφρονέοντας χαλεπούς εἶναι περιγίνεσθαι καί ἅπασι ἀνθρώποισι [Γιατί ὡς πρός τήν ἰσχύ, ὅταν οἱ Ἕλληνες εἶναι μονοιασμένοι καί ἑνωμένοι, εἶναι δύσκολο νά τούς ἐπιβληθοῦν καί νά τούς νικήσουν ἀκόμη καί ὅλοι μαζί οἱ ἄνθρωποι τῆς Γῆς].* Βεβαίως τήν ἐποχή τοῦ Ἡροδότου ἦταν ἄλλοι οἱ πληθυσμιακοί συσχετισμοί, ἀφοῦ σέ ἕνα σύνολο πληθυσμοῦ τῆς Γῆς 150 ἕως 200 περίπου ἑκατομμυρίων κατοίκων οἱ Ἕλληνες ἦταν 20 περίπου ἑκατομμύρια σύμφωνα μέ τούς ὑπολογισμούς εἰδικῶν ἀρχαιολόγων. οἱ Ἕλληνες δηλαδή ἀποτελοῦσαν τό 10 ἕως 13% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Γῆς. Καί ἐάν ἡ ἐπάρατη διχόνοια καί οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι, ἀπότοκοι τοῦ ἄκρατου ἐγωισμοῦ, τῆς ἀρχομανίας καί τῆς ἐδαφικῆς διαμόρφωσης τῆς χώρας, δέν εἶχαν φθείρει τίς ἐθνικές δυνάμεις καί δέν εἶχαν ἐμποδίσει τή συνένωση τῶν Ἑλλήνων σέ ἕνα ἰσχυρό κράτος, ἴσως σήμερα οἱ Ἕλληνες νά ἦταν πολυπληθέστεροι ἀπό τούς Ἰνδούς ἤ τούς Κινέζους. Ἀλλά δυστυχῶς πολλές φορές οἱ Ἕλληνες κερδίζομε τούς πολέμους, ἀλλά χάνομε τήν εἰρήνη λόγῳ τῶν προαναφερθέντων αἰτίων ἀλλά καί τῆς προσκόλλησής μας σέ ξένους «φίλους», ὅπου ἡ φιλοξενία μας καταντάει ξενο- * Ἡρόδ. 9, 2. 8

9 μανία καί αἰτία διαίρεσης καί ἐμφυλίων συγκρούσεων. μιά τέτοια περίπτωση στό Ἑλληνικό Κράτος μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί περί τά μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος περιγράφει ὁ ποιητής (ἄν θυμᾶμαι καλά τούς στίχους του): Κανείς δέν ἔμεινε Ρωμιός, ὁ ἕνας εἶναι Γάλλος, ὁ ἄλλος εἶναι Βρετανός καί μόσκοβος ὁ ἄλλος. Προσκολλώμεθα δηλαδή σέ κάποιους ξένους περιστασιακούς «φίλους» καί γινόμαστε μόνιμα ὄργανά τους είς βάρος τῆς Πατρίδος μας, λησμονώντας ὅτι στό διεθνῆ στίβο κυριαρχεῖ ἡ ἀδικία καί τό συμφέρον, ὅπως ἀνενδοίαστα ἔχει διακηρύξει ὁ Γάλλος Πρόεδρος Κάρολος ντεγκώλ: Les nations n ont pas des amis, ils n ont que des interets [τά ἔθνη δέν ἔχουν φίλους παρά μόνον συμφέροντα]. Ἡ προσκόλλησή μας στούς ξένους (οἱ μέν στούς Ἀγγλοαμερικανούς καί οἱ δέ στούς Ρώσους ἀμέσως μετά τόν Β Παγκόσμιο Πόλεμο καί ἡ μόνιμη κατάρα τῆς διχόνοιας καί τῆς φιλαρχίας μᾶς ἔρριξαν σέ ἕνα φοβερό ἐμφύλιο σπαραγμό, ἐξασθένησαν περαιτέρω τήν Πατρίδα μας καί τῆς στέρησαν τούς καρπούς τῆς νίκης, πού ἐδικαιοῦτο (ὅπως π.χ. ἡ ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου καί τῆς Κύπρου καί τμήματος ἔστω τῆς μακεδονίας καί Ἀνατ. Ρωμυλίας πού κατεῖχαν οἱ ἠττημένοι αἱμοσταγεῖς Βούλγαροι, πού διέπραξαν φρικαλέα ἐγκλήματα στή μακεδονία καί Θράκη). συνειδητοποιώντας λοιπόν αὐτήν τήν πραγματικότητα καί ἀκολουθῶντας τό παράδειγμα τῶν ἡρώων τῆς Πίνδου καί τῆς Ἠπείρου τοῦ 1940, τῶν ὀχυρῶν καί τῆς Κρήτης τό 1941, καί τῆς Ἀντίστασης κατοπινά, πού ἔδωσαν τό αἷμα καί τή ζωή τους γιά τήν Πατρίδα καί τήν Ἐλευθερία, ἄς συσπειρω- 9

10 θοῦμε καί ἄς εἴμαστε πάντα ἑνωμένοι γιά νά ἀντιμετωπίσωμε ἐπιτυχῶς κάθε ἐχθρό καί ἔχομε πάρα πολλούς καί τή σημερινή δύσκολη κατάσταση τῆς χώρας μας. Ζήτωσαν οἱ ἀθάνατοι ἥρωές μας τοῦ 1940 καί ὅλου τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου, ἀπό τά ἱερά κόκκαλα τῶν ὁποίων πηγάζει ἡ ἐλευθερία μας κατά τόν ἐθνικό μας ποιητή, καί χρόνια πολλά σέ ὅλους. 10

11 το βορειοηπειρωτικο επος του 40 Κυρίες καί Κύριοι, Η Ελληνική ιστορία είναι γραμμένη με αίμα, με θυσίες, με βωμούς, με ολοκαυτώματα. Αυτό είναι το γνώρισμά της από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι τα σημερινά. Καμιά σελίδα της δεν είναι σύνθεση της μοίρας. Κανένα κεφάλαιό της δεν γράφτηκε από σύμπτωση. Όλες οι φάσεις της κυριαρχούνται από την φιλοπατρία, το φρόνημα, την αρετή και τα ιδανικά της Ελληνικής φυλής. Το Ελληνικό μεγαλείο δεν εντοπίζεται σε μεμονωμένες εποχές, σε τοποθεσίες, σε χρονολογίες, σε μικρές ή μεγάλες Εθνικές εξάρσεις. Λάμπει ομοιόμορφα αιώνες τώρα. Ό,τι έγινε χθες, επαναλαμβάνεται σήμερα. Θα επαναληφθεί και αύριο. Πάντα θα επαναλαμβάνεται όσο υπάρχουν Έλληνες γιατί η ιστορία μας χαρακτηρίζεται 11

12 από αδιάκοπη επανάληψη μιάς και της αυτής δόξας. Της δόξας της Ελληνικής. Όταν η Ελλάδα συνέτριβε τους εχθρούς της στους Μυθικούς και Μυκηναϊκούς χρόνους, στο Μαραθώνα το 490 π.χ., στη Σαλαμίνα και τις Θερμοπύλες το 480 π.χ., στους Μακεδονικούς χρόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον 4ο αιώνα π.χ., στους Βυζαντινο-Αυτοκρατορικούς χρόνους από το 330 μέχρι το 1453, στην Εθνεγερσία το 1821, στoυς Βαλκανικούς πολέμους το και όταν ο Έλληνας φαντάρος το 1940 μεγαλουργούσε πάνω εκεί στης Πίνδου μας τις κορφές, δεν ήταν οι βωμοί αυτοί μια στιγμιαία Εθνική αναλαμπή, μιά συμπτωματική έξαρση. Ήταν η 12

13 συνέχεια της ίδιας πορείας του Ελληνικού Έθνους δια μέσου των αιωνων. Αυτοί είναι μόνο σταθμοί του. Είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και ετοιμάζει το δρόμο για το μέλλον. Η περίληψη της ιστορίας μας είναι ότι σε κάθε Εθνικό προσκλητήριο οι Έλληνες έδωσαν το παρόν. Ποτέ δεν απουσίασαν. Ποτέ δε λιποτάκτησαν. Ποτέ δεν πρόδωσαν τα ιδανικά τους. Βρέθηκαν πάντα πρώτοι και τα υπεράσπισαν με αυτοθυσία. Έτσι, στην ολόχρυση Ελληνική ιστορία προσθέτονται συνέχεια χρυσές σελίδες σε πυκνά χρονικά διαστήματα. Και είναι πυκνά αυτά τα χρονικά διαστήματα γιατί πυκνοί είναι και οι ιστορικοί σταθμοί του Έθνους μας. Όμως, όταν υπερηφανευόμαστε για τις διαχρονικές δόξες της φυλής μας, μας λένε προγονόπληκτους, ονειροπαρμένους. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θα αναφερθούμε σε μιά μόνο δόξα. Στη Δόξα του 40 για να διαπιστώσουμε ότι η ιστορία μας επαναλαμβάνεται στον ίδιο ρυθμό, ότι η γενιά μας φλογίζεται από την ίδια φιλοπατρία και έχει τις ίδιες δάφνες των προγόνων της. Έτσι, η 28η Οκτωβρίου 1940, της οποίας φέτος γιορτάζουμε την 74η Επέτειο, αποτελεί μεγάλο ιστορικό σταθμό. Αλλά οι 13

14 μεγάλοι σταθμοί στην ιστορία των Εθνών σφραγίζουν αναμφίβολα και την Παγκόσμια ιστορία. Με την έννoια αυτή, η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτέλεσε κοσμοϊστορικό γεγονός διεθνούς σημασίας και έγινε παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας. Πριν μιλήσω γι' αυτή, θα σας θυμίσω περιληπτικά την τότε πολιτικοστρατιωτική κατάσταση, για να αντιληφθoύμε καλύτερα πόσο σημαντική υπήρξε η συμβολή του ΟΧΙ του 40 στην προάσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών, καθώς επίσης και τις αμυντικές δυσχέρειες που αντιμετώπιζε η Ελλάδα. Το 1939 η ανθρωπότητα περνούσε την κρισιμότερη περίοδο. Η Ναζιστική Γερ- 14

15 μανία των 90 εκατομμυρίων, υποστηριζόμενη από τη φασιστική Ιταλία των 50 εκατομμυρίων και την Ιαπωνία, απειλούσε τον κόσμο με αιματοκύλισμα για καθαρά υλικά συμφέροντα (πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας, του Κόλπου κ.ά.) και όχι για δήθεν ιδεολογικά Εθνικά κ ί ν η τ ρ α, όπως ισχυριζότανε. Ο Γερμανός δικτάτορας Α. Χίτλερ ( ) ήταν ανυποχώρητος. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1939 επετέθη κατά της Πολωνίας, την κατάκτησε σε 18 ημέρες και έτσι άρχισε ο 2ος Παγκόσμιος πόλεμος. Ταυτόχρονη ήταν και η κήρυξη του πολέμου της Αγγλίας και της Γαλλίας εναντίον της Γερμανίας. 15

16 Στις 10 Μαΐου 1940 οι Άγγλοι εξέλεξαν τον Τσώρτσιλ ηγέτη τους. Στις 22 Ιουνίου 1940 η Γαλλία συνθηκολόγησε. Το καλοκαίρι του 1940 ολόκληρη σχεδόν η Ευρώπη καταλήφθηκε από τη Γερμανία, σύμμαχο της Ιταλίας από τις 16 Ιουνίου 1940, τα εδάφη της οποίας εξασφάλιζαν στη Γερμανία κατάλληλες βάσεις για αεροπορικό και υποβρύχιο πόλεμο κατά της Μεγάλης Βρετανίας, της μόνης μαχόμενης εναντίον του Άξονα. 16 Στα Βαλκάνια η πολιτική της Γιουγκοσλαβίας ήταν φιλική προς τον Άξονα,

17 μέχρι το Μάρτιο του 1941 που ανατράπηκε η Σερβική κυβέρνηση. Η Ρουμανία, εντυπωσιασθείσα από τις Γερμανικές νίκες και βέβαιη για την επικράτησή της, δήλωσε συνεργασία με αυτή και την Ιταλία. Η Βουλγαρία ασκούσε καιροσκοπική πολιτική. Φανερή ήταν η συμπάθειά της προς τον Άξονα. Την απέδειξε στη διάρκεια της τριπλής κατοχής το στην Ανατολική Μακεδονία και στη Δυτική Θράκη με ειδεχθέστατα εγκλήματα που διέπραξε, κατά της περιοχής και των κατοίκων της, όπως έκανε και στους βαλκανικούς πολέμους το (Συνέχεια στή σελ. 48) 17

18 εορτη της παναγιας προυςιωτιςςας Τήν Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε ὁ καθιερωμένος ἐτήσιος ἑορτασμός πρός τιμήν τῆς Παναγίας Προυσιώτισσας, προστάτιδος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν καί τῆς Ρούμελης. Ὁ ἑορτασμός ἄρχισε μέ ἐκκλησιασμό στό ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων (τῆς ὁδοῦ Ἀσκληπιοῦ), προσκύνηση τῆς ἀνθοστόλιστης εἰκόνας τῆς Παναγίας καί ἀρτοκλασία. Κατόπιν ἔγινε λιτάνευση καί περιφορά τῆς ἱερῆς εἰκόνας ὑπό συνοδεία τῆς μουσικῆς τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος ἀπό τό ναό μέχρι τό μέγαρο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, ὅπου ἔγινε δέηση, ἐψάλησαν τα σχετικά τροπάρια καί ἔγινε ἐκ νέου προσκύνηση τῆς ἱερῆς εἰκόνας. Ἀκολούθησε στή μεγάλη αἴθουσα «Δελφοί» χαιρετισμός τοῦ Προέδρου τοῦ Π.Κ.Ρ. ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Δημητρίου Κουτρούμπα, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς: Ἀποτελεῖ γιά μᾶς καθῆκον ἀλλά καί ζωτική ἀνάγκη ἡ καταφυγή στή 18

19 σκέπη καί βοήθεια τῆς Παναγίας Προυσιώτισσας, τῆς προστάτιδας τοῦ Ἱδρύματός μας, τῆς Ρούμελης καί ὁλόκληρης τῆς Ἑλλάδος, ὅπως λέει καί τό σχετικό τροπάριο. Καί μή λησμονοῦμε ὅτι ἡ Παναγία ἀποτελεῖ τή δεύτερη Μεγάλη Δύναμη στό σύμπαν μετά τήν Ἁγία Τριάδα. Ἄν προσπαθοῦμε ὅλοι νά εἴμαστε συνειδητοί χριστιανοί μέ ἔργα καί ὄχι μέ λόγια, δηλαδή ἄν μέ πνεῦμα ἀγάπης καί φιλαλληλίας ἐργαζόμαστε γιά τό κοινωνικό καλό ἀνυπόκριτα καί χωρίς κακότητα καί φθόνο καί ἄν ἐπικαλούμαστε τή βοήθεια τῆς Παναγίας καί τοῦ Χριστοῦ προσπαθώντας νά τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου, δέν ἔχομε νά φοβηθοῦμε τίποτε. Διότι θά ἔχωμε στό πλευρό μας τίς Μεγάλες Δυνάμεις τοῦ σύμπαντος. Γιά τήν Παναγία Προυσιώτισσα θά μᾶς μιλήση ὁ εκλεκτός μαθητής μου κ. Ἰωάννης Πολέμης, Καθηγητής στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. 19

20 Τὴν Παναγία μας ἑορτάζομε σήμερα, τὴν ἔφορο καὶ προστάτιδα τοῦ ἔθνους μας, τὴν κυρία Θεοτόκο, ὅπως τὴν ἀποκαλοῦσαν παλαιότερα οἱ πατέρες τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ μεγάλος ἅγιος τῆς ἐκκλησίας μας, ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τῆς ὀρθοδόξου πίστεως στάθμη καὶ κανὼν ἀπαρέκβατος, τὴν ἀπεκάλεσε ναὸ τῆς θεότητος στὴν περίφημη ὁμιλία του Εἰς τὰς Εἰσόδια. Τριῶν ἐτῶν παραδόθηκε ἀπὸ τοὺς γονεῖς της στὸν ναὸ τοῦ Σολομῶντος, ὅπου μεγάλωσε ἐν νηστείᾳ καὶ προσευχῇ, διατηρώντας τὴν ἁγνεία της καὶ μετατρέποντας τὸν ἑαυτό της σὲ δοχεῖο ἄξιο νὰ ὑποδεχθῇ τὸν Θεὸν Λόγο. Δὲν μᾶς μιλᾶ ἡ Καινὴ Διαθήκη γιὰ τὰ Εἰσόδια. Μᾶς μιλᾶ ὅμως γι αὐτὰ τὸ Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου, ἕνα ἀπόκρυφο κείμενο τῶν πρώτων αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὸ ὁποῖο διασώζει, ὡστόσο, ἔγκυρες καὶ ἱστορικὰ ἀξιόπιστες πληροφορίες γιὰ τὰ πρόσωπα τῆς ἱερᾶς ἱστορίας, ποὺ διαφορετικὰ θὰ εἶχαν ἀπολεσθεῖ. Ἡ Ἐκκλησία ἐνέταξε τὰ Εἰσόδια στὸ ἑορτολόγιό της πιθανῶς τὸν ἕκτο αἰῶνα στὴν Ἀνατολὴ καὶ ἀρκετὰ ἀργότερα στὴν Δύση. Ὁ αὐτοκράτωρ Ἰουστινιανὸς ἔκτισε μάλιστα ἐκκλησία στὰ Ἱεροσόλυμα, τὴν λεγομένη Νέα Ἐκκλησία, ἡ ὁποία, ὅπως πιστεύουν ὁρισμένοι ἐρευνηταί, συνδεόταν μὲ τὴν συγκεκριμένη ἑορτή. Ἡ εἴσοδος τῆς Θεοτόκου εἰς τὸν ναὸ συμβολίζει τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν σκιὰ τοῦ νόμου στὸ φῶς τῆς χάριτος. Ἡ Παρθένος ἀποτελεῖ τὴν ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τὰ πάντα, μὲ τὴν εἴσοδό της εἰς τὸν ναό, γίνονται καινά, ἀνανεώνονται καὶ ζωογονοῦνται. Τὸ χειρόγραφο τῆς κατάρας τοῦ νόμου σχίζεται καὶ ὁ Ἰησοῦς κάμνει τὴν θριαμβευτικὴ εἴσοδό του στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία, λυτρούμε- 20 Ὁμιλία γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς προυσιωτίσσης

21 νος, ἰώμενος καὶ ἁγιάζων τὰ σύμπαντα. Ὢ πανάχραντε μῆτερ τοῦ Κυρίου, σὺ εἰς τοὺς ἐσχάτους χρόνους ἠξιώθης νὰ κατοικήσεις εἰς τὴν περίπυστον μονὴν τῆς Προυσιωτίσσης, στὴν λεβεντογέννα Ρούμελη. Στοὺς χαλεποὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας φάρος ἀληθινὸς ὑπῆρξεν ἡ μονή, φάρος παιδείας καὶ Ἑλλληνισμοῦ. Ὅταν τὸ κτηνῶδες πέλμα τῶν Ἀσιατῶν ὑπανθρώπων κατακτητῶν συνέθλιβε τὸ εὐλογημένο ἔθνος μας, ἕνας Κύριλλος Καστανοφύλλης ἐδίδασκε τὰ Ἑλληνόπουλα στὴν μονὴ αὐτὴ τὰ γράμματα τὰ Ἑλληνικά, δηλαδὴ τὴν ἀρχαία γλῶσσα μας, ποὺ τόσο τὴν κατατρέχουν οἱ γραικύλοι καὶ οἱ ἐθνομηδενισταὶ τῆς σήμερον. Τὴν ἔκαψαν τὴν μονὴν οἱ βάρβαροι Τοῦρκοι, τὴν ἔκαψαν καὶ οἱ ὀρδὲς τοῦ Χίτλερ, τοῦ ὁποίου τὰ «καλὰ» ἔργα ἐναντίον τοῦ ἔθνους μας καὶ τῶν δύστυχων Ἐβραίων τὰ συνεχίζουν οἱ σημερινοὶ κύριοι καὶ κυρίες τῆς πεπολιτισμένης δῆθεν Ἐσπερίας. Σὺ πανύμνητε Δέσποινα, καθωδήγησας τὴν σπάθην ἑνὸς Γεωργίου Καραϊσκάκη στὴν Ἀράχωβα, σὺ ἄχραντε Θεομῆτορ, ἔδωσες θάρρος στοὺς ἐλεύθερους πολιορκημένους τοῦ Μεσολογγίου. Σὺ Προυσιώτισσα, βασίλισσα τῆς Ρούμελης, 21

22 ἔφερες τὸ φῶς τῆς ἐλευθερίας στὸ ἔθνος μετὰ ἀπὸ τετρακόσια χρόνια. Σὺ ἡγήθηκες τῶν στρατιωτῶν μας στὸ ἔπος τῶν Βαλκανικῶν πολέμων καὶ τῆς Μικρασίας. Σύ, γλυκὺ ἔαρ τῶν Ὀρθοδόξων, ἐπάταξας τὶς φασιστικὲς ὀρδὲς τῶν Ἰταλῶν καὶ τῶν Γερμανῶν, ἐμπνέοντας τὸν μεγάλο ἐθνικὸ ἡγέτη Ἰωάννη Μεταξᾶ νὰ πεῖ τὸ Ὄχι. Σὺ κατηύθυνες τὰ βήματα τοῦ Ἐθνικοῦ μας Στρατοῦ στὸν Γράμμο καὶ στὸ Βίτσι τὸ 1949 καὶ συνέτριψες τὴν ξενοκίνητη ἀντεθνικὴ ἀνταρσία τῶν ὀργάνων τοῦ πανσλαβισμοῦ καὶ ἔσωσες τὴν Μακεδονία μας ἀπὸ τὰ νύχια τῶν Ρώσων καὶ τῶν Βουλγάρων. Σὺ θὰ συντρίψεις καὶ τοὺς ἀνθέλληνας τῆς σήμερον, οἱ ὁποῖοι ὡς λύκοι ὠρυόμενοι περιτριγυρίζουν τὸ ταλαίπωρον ἔθνος μας. Ὅπως εἶπε καὶ ὁ σεβαστὸς μου διδάσκαλος καὶ πανάξιος πρόεδρός σας, καθηγητὴς Δημήτριος Κουτρούμπας, τὸ χρέος ἡμῶν τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων εἶναι ἰδιαιτέρως βαρύ. Σήμερα τὰ δῆθεν ἰνστιτοῦτα Ἑλληνικῶν καὶ Βυζαντινῶν σπουδῶν εἶναι στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία κέντρα ἀνθελληνικῶν δραστηριοτήτων, ἐνῶ οἱ ξένοι Βυζαντινολόγοι λένε ὅτι τὸν Μεσαίωνα στὴν εὐλογημένη πατρίδα μας εἶχαν ἔρθει Σλάβοι. Τὰ Βυζαντινὰ κείμενα, κακῶς καὶ ἐσφαλμένως ἐκδιδόμενα (φεῦ, καὶ ὑπὸ Ἑλλήνων) ἀλλοιοῦνται καὶ διαστρεβλοῦνται στὶς περίφημες ἐκδόσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ὢ τῆς φρίκης. «Ἐσεῖς πουλιὰ τοῦ κάμπου καὶ τῆς Ρούμελης, αὐτοῦ ψηλὰ ποὺ πᾶτε, γιὰ χαμηλώσατε», ὅπως λέγει τὸ δημοτικὸ τραγούδι, τὸ ἀγαπημένο τοῦ ἀλησμονήτου μουσουργοῦ Ἰωάννου Σακελλαρίδου, καὶ ὑμνήσατε τὸ κλέος τῆς Θεοτόκου, τῆς σώτειρας τοῦ γένους μας, τῆς ἀθάνατης Ρωμιοσύνης. Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα. ιωαννης πολεμης 22

23 αποδοςη τιμης μεταθανατιως ςτον ιωαννη μοςχολιο Τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν καί ἡ Ὀργανωτική Ἐπιτροπή τοῦ Γ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Ρούμελης, πού ἔγινε στήν Ἀθήνα ἀπό τίς 12 ἕως τίς 14 Σεπτεμβρίου 2014, αἰσθάνθηκε τήν ὑποχρέωση νά τιμήση στίς 23 Νοεμβρίου 2014 τόν ἀείμνηστο Ἰωάννη Μοσχολιό, μεγάλο εὐεργέτη τοῦ Π.Κ.Ρ., ὁ ὁποῖος ἐνίσχυσε γενναιόδωρα καί μέ μεγάλα ποσά τό Κέντρο, ἀλλά καί εἰδικώτερα χρηματοδότησε τά δύο προηγούμενα Ἐπιστημονικά Συνέδρια τῆς Ρούμελης, τό Α τοῦ ἔτους 2001 στή Λαμία καί τό Β τοῦ ἔτους 2004 στήν Αἰτωλοακαρνανία (Ἀγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο) καί ἀνέλαβε τή δαπάνη ἐκδόσεως τῶν Πρακτικῶν τους. Ἡ ἀπόδοση τῆς τιμῆς αὐτῆς νομίζομε ὅτι ἀποτελεῖ γιά μᾶς καθῆκον, ἐτόνισε στήν εἰσήγησή του ὁ Πρόεδρος τοῦ Π.Κ.Ρ., ἐπειδή πιστεύομε ὅτι πρέπει νά τιμῶνται καί νά μνημονεύωνται οἱ φιλοπρόοδοι καί φιλοπάτριδες ἐπιχειρηματίες, οἱ ὁποῖοι παραλλήλως πρός τή συμβολή τους στήν οἰκονομική ζωή καί τήν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου τους ἔχουν μάθει καλῶν ἔργων προΐστασθαι κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο καί ὑποστηρίζουν γενναιόδωρα τά ἔργα τοῦ πνεύματος, τῆς τέχνης καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Πατρίδος τους, τά ὁποῖα ἐξυψώνουν τή ζωή τῆς κοινωνίας μέσα στήν ὁποία ζοῦν καί χαρίζουν στούς ἴδιους ψυχική ἱκανοποίηση καί ἀγέραστη δόξα. 23

24 Τήν εἰδική τιμητική πλάκα πρός τιμήν τοῦ Ἰωάννη Μοσχολιοῦ καί διπλώματος γιά τή δική της προσφορά, παρέλαβε ἡ κυρία Νίκη Μοσχολιοῦ, ἡ ὁποία, ἀκολουθώντας τό εὐγενές παράδειγμα τοῦ θείου της, ἔγινε καί ἡ ἴδια χορηγός τοῦ Γ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Ρούμελης, ὅπως θά διαβάσατε στό Πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Π.Κ.Ρ. κ. Δημ. Κουτρούμπας ἐπέδωσε τήν τιμητική πλακέτα, ἐνώ ὁ Ἔφορος Οἰκονομικῶν κ. Παν. Παλαιογεῶργος ἐπέδωσε τό δίπλωμα. 24

25 Λαογραφικές Σελίδες ρουμελιωτικο ανθρωπολογικο καλανταρι (ια ) 6. αὔγουστος καί Δρίμες (μέρος ς -τελευταῖο) Ἡ Ἁγία Παρασκευή πού συνδέεται μέ τήν τιμωρό Ἁγία Ηἱστορική διαμόρφωση τῶν φαινομένων καί συστημάτων τῆς Ἀνθρωπότητας ἀναδεικνύει διαδικασίες καί ἀναλύσεις γιά θεραπεία τοῦ κακοῦ, προβλέπει νά μετασχηματίζονται οἱ διαδικασίες ἀπό τό ἀρνητικό στό θετικό, ἀκόμη καί μέσα στό ἴδιο χρονικό διάστημα. Ἡ δυναμική ἀντίληψη τοῦ ἀνθρώπου δημιουργεῖ τό ἀντίδοτο, τήν κοινωνική προέκταση τοῦ τρόπου ἀντιμετώπισης, παράγοντα διαμόρφωσης μιᾶς ἄλλης κατάστασης ἀπό ἀνάγκη ἤ ἀπό διαφορετικούς τρόπους ζωῆς, τό διαβιοῖν του. Γιά τή θεματική τῆς ἀποτροπῆς κακοῦ, ἀσθενειῶν κλπ. ὑπάρχει ἑσμός συστημάτων. Στή δική μας περίπτωση γιά τήν ἀποτροπή κακοῦ στίς δρίμες-γριγές στό Στερεοελλαδίτικο χῶρο σημειώνεται τό κάρφωμα καί τό ρίψιμο πετάλου. Ἔτσι ἡ ἀποτροπή τοῦ κακοῦ στήν περίπτωση τῶν ρούχων, γιά νά μή λειώνουν, γίνεται μέ τό κάρφωμα, μέ τή χρήση καρφιοῦ, μέ τή ρίψη καρφιοῦ στή σκάφη ἤ μέ τό κάρφωμα αὐτοῦ. Ἔχομε καί τό ρίψιμο τοῦ πετάλου. Τό πέταλο Δαίδαλα περιέχει τήν ἔννοια τοῦ καλοῦ καί τήν ἔννοια τοῦ σίδερου πού ἀποβλέπει στήν μεταβίβαση τοῦ καλοῦ καί ἀποτροπή τοῦ κακοῦ. Τά ἀναφερθέντα κατατάσσονται στήν καταπερόνηση τοῦ κακοῦ, 25

26 διαβόλου, ἀσθενειῶν καί στόν καθαρμό καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό κακό, στίς πράξεις καθ ὁμοιότητα καί ἀναλογία. Εἶναι πράξεις γνωστές καί δέν θά ὑπεισέλθωμε σέ αὐτή τήν π ρ ο β λ η μ α - τική ἐδῶ. Τονίζεται ἀκόμη ὅτι εἶναι γνωστή ἡ χρήση σιδήρου καί σέ πολλές ἄλλες περιπ τ ώ σ ε ι ς, Ὁ Περσέας καταδιώκει τίς γοργόνες γιατί πιστεύεται ὅτι μεταδίδεται ἡ ἰδιότητα τοῦ σιδήρου: γιά νά γίνη γερό σάν σίδερο τό παιδί, ὁ ἀσθενής, τά ροῦχα ὅπου αὐτό τό τοποθετοῦμε ἤ τό ρίχνομε (π.χ. στή σκάφη πού πλένουμε). Ἡ Σελήνη σέ ἀγγεῖο Σημειώνεται ἀκόμη στό σημεῖο αὐτό τό κάρφωμα ἤ σταύρωμα ἀσθενείας ἤ δαιμονίου σέ δένδρο πού Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός παραδίδεται γιά τό μικρό σιδερένιο σταυρό πού ὁ Πατροκοσμᾶς ἔμπηξε πάνω στά διχαλώματα ἑνός ὑψηλοῦ «τσιραδιοῦ» (δρυός) στό Τσιράκι Μακεδονίας, ἀκολουθώντας τήν πίστη του καί τήν πίστη τοῦ ἀνθρώπου στή δύναμη τῆς ἐμπήξεως 26

27 καί τῆς ἀποτροπῆς κακοῦ, ὅπως καί ἡ ἐπιλογή τοῦ δένδρου. Αὐτό ἦταν, ὅπως καταγράφεται, ἡ δρῦς. Στήν ἀρχαιότητα, παραδειγματικά σημειώνεται καί ὑπενθυμίζεται Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, μέ σκηνές τοῦ μαρτυρίου του. Φορητή εἰκόνα Ἱ.Κ. Ἁγίας Ἄννης - Καρυῶν (19ος αἰ.). Ἀπό τό βιβλίο «Οἱ Ἅγιοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους» τοῦ Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου. ἡ ἐτήσια τελετή τῆς ἐμπήξεως ἥλου ἀπό τόν ἄρχοντα τῆς Ρώμης στόν τοῖχο τοῦ ναοῦ τοῦ Διός πού σημαίνει τήν καθήλωση τῆς πολιτικῆς 27

28 διχόνοιας καί ὅλων τῶν κακῶν, ἀποτροπή τοῦ κακοῦ. Ὅμοιες πρακτικές ἀκολουθοῦνται κι ἀπό ἄλλες εὐρωπαϊκές π λ η θ υ σ μ ι α κ έ ς μονάδες. Ὁ τρόπος μετασχηματισμοῦ τῶν διαδικασιῶν θεραπείας κακῶν ἀσθενειῶν ὅπως πανώλους, καχεξίας γίνεται καί μέ τό τελετουργικό τοῦ ἀνοίγματος καί διόδου ἀπό ὀπή σέ μεγάλο κυρίως δένδρο. «Ὅπγιους ἦταν ἄρρουστους ἀπού χουλέρα, ἀπού δυσεντερία, ἀρρώστγια πού νά Τό μαρτύριο τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ βγάζ αἷμα, ἄνοιγαν καί τρύπα στήν καργιά (=καρυδιά) ἤ στούμ πλάτανου κί τούν πιρνοῦσαν ἀπουμέσα. Οὑ πλάτανους μέσα ἅμα τούν ἀνοί- 28 Οἱ Μοῖρες στόν τάφο τοῦ Ἀχιλλέα

29 ξουν, εἶνι κόκκ νους κ ἡ καργιά κι αὐτή τού ἴδγιου κόκκιν εἶνι» (εὐρυτανία, Χούνη). Ἀμαδριάδα: Μωσαϊκό ἀπό τήν Πομπηΐα Ὁ ἀστερισμός τοῦ Καρκίνου. Επήρεια τῶν ἄστρων Οἱ Ἕλληνες τῆς Βάρνας «ἐκλέγουσιν ἐν μέσῳ τοῦ δάσους δρῦν νεαράν καί σχίζουν αὐτήν καθέτως εἰς τό μέσον τοῦ κορμοῦ καί διά καμάκων καί ἄλλων στυλωμάτων κρατοῦσιν είς διάστασιν τά δύο ἐσχισμένα μέρη Δύο ἀδελφοί ὁμοπάτριοι ὁ πρωτότοκος καί ὁ ὑστερότοκος ἱστάμενοι ἑκατέρωθεν τῆς ὀπῆς διαπερῶσι τό ἀσθενοῦν βρέφος τρεῖς φορές δι αὐτῆς, ὁ δέ ὑστερότοκος τό παραδίδει εἰς τήν μητέρα του. 1 Ἔπειτα ἀφαιροῦνται οἱ κάμακες καί ἐπί τῆς πληγῆς τοῦ δένδρου ἐπιτίθεται ἄφθονος κοπριά μετά πηλοῦ καί ἐπιδένεται στερεῶς. Ἐκ τῆς ἐπουλώσεως δέ τῆς πληγῆς τοῦ δένδρου μαντεύονται περί τῆς θεραπείας τοῦ ἀσθενοῦς. Στούς Γερμανικούς λ α ο ύ ς ὅσοι πάσχουν ἀπό θέρμη, πονοκεφάλους κλπ. για θεραπεία κάνουν τά Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἑξῆς: Ἀφοῦ κόψουν τά νύχια καί τίς τρίχες τοῦ ἀρρώστου ἀπό τά ὁποῖα κατά τήν κοινή πίστη ἐκχύνεται ἀρρώστια, χώνουν ἀποκόμματα ἀπό αὐτά μέσα σέ ὀπή τήν ὁποία ἀνοίγουν μέ τρυπάνι σέ δένδρο προπάντων δρῦ ἤ ἰτιά καί κατόπιν τήν βουλώνουν μέ βούλωμα πού φτειάχνουν συ- 29

30 νήθως ἀπό δένδρο ἀστραποκαμένο. Ὁ πάσχων ἀπαλλάσσεται ἔτσι ἀπό Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (ἀπό τή Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐγκυκλοπαίδεια) τήν ἀρρώστια πού μεταδίδεται στό δένδρο. Ὁ Λώτ ποτίζει τό τρισύνθετο ξερό ξύλο, τό ὁποῖο τελικά ἐβλάστησε καί ἀπό αὐτό ἔγινε ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, προστάτης καί θεραπευτής. 30 Καιρός: Καταιγίδα - Κεραυνός - Ἀστραπή Συχνά ὁ ἄρρωστος γιά εὐκολία ἀρκεῖται νά καρφώση, νά ἐμπήξη στό

31 Δρῦς χνοώδης (Quercus pubescens L) Ἡ δρῦς, βελανιδιά (quercus robur) πού συναντᾶται στή Ρούμελη καί σέ ἄλλες περιοχές τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας. Τό δέντρο τοῦ Δία πού ἀδελφώνεται μέ τούς κεραυνούς του, χρησιμοποιεῖται γιά τή θεραπεία, τή γνώση τοῦ μέλλοντος κ.ἄ. δένδρο μιά σφήνα, ἕναν πάσσαλο ἤ ἕνα καρφί πού τήν αἰχμηρή του ἄκρη ἔχει περάσει πολλές φορές πάνω ἀπό τό μέρος πού τόν πονεῖ. Πιστεύεται ὅτι ἔτσι καρφώνουν τήν ἀρρώστεια, τόν πόνο. Τελεῖται ἔτσι κατάδεσμος καί μεταφέρεται ἡ ἀσθένεια στό δένδρο. Τῆς ἀσθένειας, τοῦ διαβόλου Σελήνη. Τό σύμβολο τῆς τριπλῆς θεᾶς, τρεῖς φάσεις τῆς σελήνης, γέμισμα-πανσέληνος-χάση. καί παντός ἄλλου κακοποιοῦ στοιχείου ἡ καταπασσάλευση τελεῖται σέ δένδρο. Κατά παρέκκλιση τελεῖται στούς τοίχους, στό δάπεδο, στίς παραστάδες τοῦ σπιτιοῦ κλπ. καί στή γῆ. Ἔτσι τῆς πανούκλας π.χ. ἡ ἀσθένεια καρφώνεται στή γῆ (τανάγρα). Περιφορά Δαιδάλων κατασκευασμένων ἀπό δρῦ καί σχετική γιορτή γιά προφύλαξη τῆς περιοχῆς καταγράφει ὁ Παυσανίας: Ἄγουσι δέ οὕτω τήν ἑορτήν. δρυμός ἐστιν Ἀλαλκομενῶν οὐ πόρρω μέγιστα τῷ ἐν Βοιωτίᾳ στελέχη δρυῶν ἐστιν ἐνταῦθα. ἐς τοῦτον οἱ Πλαταιεῖς ἀφικόμενοι τόν δρυμόν προτίθενται μοίρας κρεῶν ἑφθῶν. ὄρνιθες δέ οἱ μέν ἄλλοι σφίσιν ἥκιστά εἰσι δι ὄχλον, τῶν κοράκων δέ -οὗτοι γάρ σφισιν ἐπιφοιτῶσιν- ἔχουσιν ἀκριβῆ τήν φρουράν. τόν δέ αὐτῶν ἁρπάσαντα κρέας, ἐφ ὅτῳ τῶν δένδρων καθεδεῖται, φυλάσσουσιν. ἐφ οὗ δ ἄν καθεσθῇ, τεμόντες ποιοῦσιν ἀπό τούτου τό δαίδαλον δαίδαλον γάρ δή καί τό ξόανον αὐτό ὀνομάζουσι. ταύτην μέν ἰδίᾳ οἱ 31

32 Πλαταιεῖς ἑορτήν ἄγουσι, Δαίδαλα μικρά ὀνομάζοντες Δαιδάλων δέ ἑορτήν τῶν μεγάλων καί Βοιωτοί σφισι συνεορτάζουσι, δι ἑξηκοστοῦ δέ ἄγουσιν ἔτους (Παυσ. 9, 3, 4-5). Καρφί μπήγεται στό δένδρο στό ὕψος τοῦ ἀσθενοῦς ἀνθρώπου. Τήν ἀρρώστια τῶν δοθιήνων (καλόγερων) καρφώνουν μέ καινούργιο καρφί λέγοντας ἐπωδή: τρεῖς βουλές τού λέει (τό ξόρκι), βαράει τού καρφί κι γένιτι γιατρικό. Θεωρεῖται δηλαδή τό καρφί ὡς γιατρικό. Δέν θά ὑπεισέλθωμε στίς μορφές καί δομές τῶν δεδομένων πού ἀναφέρθηκαν τώρα, θά σημειωθῆ μόνον ὅτι ὅλα αὐτά ἔχουν σχέση μέ συστήματα σκέψης, τελετουργίας καθημερινότητας γιά τόν ἄνθρωπο πού διαβιοῖ στήν ἀγροτικοῦ τύπου κοινωνία καί ζήση. Ἐδῶ ἐπισημαίνεται ἀπό τήν ὅλη δυναμική θεματική ἡ κατανόηση τοῦ συστήματος καί τυχόν ρόλου τῆς δρυός, κατ ἐπέκταση τοῦ μεγάλου δένδρου καί τοῦ κεραυνόβλητου καί κεραυνόπληκτου, τοῦ ἀστραποκαμένου. Γιά τήν κατανόηση τῆς λειτουργίας τῶν νομίμων καί τοῦ κοινωνικοῦ μετασχηματισμοῦ, εἶναι ἀρκετό στό σημεῖο αὐτό νά σημειωθοῦν τά ἑξῆς: Τό κεραυνόβλητο δένδρο ἔχει τήν ἰδιότητα νά θεραπεύη κακές ἀρρώστιες καί νά διώχνη τό κακό. 32 Σελήνη ἤ Σελάνα

33 Γιά νά θυμηθοῦμε, σημειώνεται γνωστή προσέγγιση: Τό 1892 ἦταν μήνας Μάϊος, κεραυνός ἔπληξε ἕνα κυπαρίσσι στήν πλατεία Κάνιγγος καί τό ἔκαψε. Ἀθηναϊκές ἐφημερίδες ἐσημείωσαν τό γεγονός: «Ἡ κυπάρισσος τῆς πλατείας τοῦ Κάνιγγος σχισθεῖσα ὑπό τοῦ κεραυνοῦ ἔπαθε τῶν παθῶν της τόν τάραχον. Τήν ἀπεφλοίωσαν σχεδόν ὁλόκληρον οἱ περίοικοι, ἠλιθίως πιστεύοντες ὅτι ὁ κεραυνόπληκτος φλοιός τῆς ἀτυχοῦς κυπαρίσσου θεραπεύει ἀσφαλῶς καί ταχέως τήν ἐπιληψίαν» (Καιροί, 10 Μαΐου 1892). «Παῖδες δέ πολλοί ἀναρριχηθέντες ἐπί τῆς κυπαρίσσου ἀπέσπων τά ἀποκοπέντα ξύλα καί τόν φλοιόν ὡς τίμιον ξύλον» (Ἀκρόπολις, 9 Μαΐου 1892). «Καί οἱ ἁπλοϊκοί ἐκεῖνοι ἄνθρωποι ἔσκαπτον τό χῶμα διά ν ἀνεύρωσι τόν Ἡ θεά Σελήνη σέ ρωμαϊκή σαρκοφάγο, περίπου 212 μ.χ. ἠλεκτρικό σπινθῆρα ἐνῶ ἄλλοι ἔκοπτον ἐκ τοῦ ξύλου τῆς κυπαρίσσου διά νά κάμουν φυλακτό, θεωροῦντες αὐτό ὡς ἔχον τήν ἰδιότητα τοῦ ἀλεξικεραύνου» (Ἐφημερίς, 9 Μαΐου 1892). Παρόμοιες πεποιθήσεις καί δοξασίες κυκλοῦνται μεταξύ ἄλλων λαῶν. Βλέπομε τήν πίστη τοῦ ἀνθρώπου στό κεραυνόβλητο μέ τή θαυμαστή ἰδιότητα καί τά εἴδη τῶν δένδρων. Συνήθως τό δένδρο αὐτό εἶναι ἡ δρῦς, τό μεγάλο δένδρο πού σέ πολλά μέρη ἔχει τήν ὀνομασία δένδρο(ς) ἤ βελανιδιά. Τό δένδρο, τό μεγάλο δένδρο ἔχει ψυχή πού, ἅμα κόβεται, βγαίνει ἡ ψυχή του ὀργισμένη καί ἑπόμενο εἶναι νά θέλη νά κάνη κακό. Γι αὐτό 33

34 ἅμα «κόβαμι παλιό δέντρου μιγάλου, προτοῦ τού ρίξουμι, πέσ κάτ, βάζαμι γιά νά μή μᾶς π ράξ πάνου τ τσικούρ» (Ἄγραφα κ.ἀ.). Καί διάφορες ἄλλες προφυλάξεις καί πράξεις τελοῦνται γιά νά μήν πειραχθοῦν οἱ ἄνθρωποι πού τά κόβουν. Πιστεύεται ὅτι, ἐάν δέν τελέση τά νόμιμα ἐκεῖνος πού κόβει τό μεγάλο δένδρο, τή δρῦ καί ἄλλα δένδρα, τό ἱερό δένδρο πού ἔχει ψυχή «θά πιθάν σί τρεῖς μέρις». Δοξασίες πού κυκλοῦνται καί πιστεύονται καί ἀπό ἄλλους λαούς. Ὑπάρχει παλιά παράσταση αἰωνόβιων δένδρων καί ἄνθρωποι κλπ. πού πᾶν νά τά κόψουν, τότε ἀπό τόν κορμό τοῦ δένδρου βγαίνουν δυό δράκοντες πού τρέπουν σέ φυγή τούς ἱερόσυλους. Αὐτή ἡ παράσταση ὑπάρχει σέ νόμισμα ἀπό τά Μῦρα τῆς Λυκίας. Ηβελανιδιά, δρῦς, τό δένδρο ἦταν τό ἱερό δένδρο τοῦ Δία καί ἡ μητέρα τῶν ἀνθρώπων. Εἴχαμε ἔτσι τά ἱερά δάση, τούς δρυμούς πού ἦταν μέ τίς ἱερές βαλανιδιές πού χωρίς κίνδυνο δέν μποροῦσες νά τίς ἔχης. τῇσι δ ἅμ ἤ ἐλάται ἠέ δρύες ὑψικάρηνοι γεινομένῃσιν ἔφυσαν ἐπί χθονί βωτιανείρῃ καλαί τηλεθάουσαι, ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν ἑστᾶσ ἠλίβατοι, τεμένη δέ ἑ κικλήσκουσιν ἀθανάτων τάς δ οὔτε βροτοί κείρουσι σιδήρῳ. ἀλλ ὅτε κεν δή μοῖρα παρεστήκῃ θανάτοιο, ἁζάνεται μέν πρῶτον ἐπί χθονί δένδρεα καλά, φλοιός δ ἀμφιπεριφθινύθει, πίπτουσι δ ἄπ ὄζοι, τῶν δέ θ ὁμοῦ ψυχή λείπει φάος ἠελίοιο. (Ὁμηρ. Ὑμν. Εἰς Ἀφροδ ) Γι αὐτό ἀποφεύγεται ἡ κοπή τῆς βαλανιδιᾶς: «Ὦνερ, τᾶν βαλάνων τάν μητέρα φείδεο κόπτειν, φείδεο γηραλέαν δ ἐκκεράϊζε πίτυν, ἤ πεύκαν, ἤ τάνδε πολυστέλεχον παλίουρον, ἤ πρῖνον, ἤ τάν αὐαλέαν κόμαρον τηλόθι δ ἴσχε δρυός πέλεκυν κοκύαι γάρ ἔλεξαν ἁμῖν ὡς πρότεραι μητέρες ἐντί δρύες». (Ἑλλην. Ἀνθολογ. 9, 312) Ὑπενθυμίζομε τή γνωστή παροιμία «δρυός πεσούσης πᾶς ἀνήρ ξυλεύεται» πού σ αὐτήν ἐκλείπει ὁ φόβος, ἀφοῦ ἔπεσε, πέθανε, ὅπως ἀποτυπώνεται ἀπό τόν Λουκανό: Sed fortes tremuere manus, motique verenda majestate luci, si robora sacra ferirent in sua credebant redituras membra secures. 34

35 [Ἀλλά τά δυνατά χέρια (ἄρχισαν) νά τρέμουν καί ἀπό φόβο μπροστά στή μεγαλειότητα τοῦ κινηθέντος ἄλσους πίστευαν ὅτι τά τσεκούρια θά ἐστρέφονταν κατά τῶν δικῶν τους μελῶν, ἄν χτυποῦσαν τίς ἱερές δρύες] (Luc. Phars. 3, ) Σέ μύθους ἀναφέρονται ἥρωες πού ὑπέστησαν σκληρή τιμωρία γιά τήν ἀσέβεια καί τήν τόλμη τους, ὅπως ὁ Ἐρυσίχθων, πού ἔκοψε τήν ἱερή δρῦ ἀγνοώντας τίς παρακλήσεις τῶν δρυάδων νυμφῶν καί τιμωρήθηκε ἀπό τή Δήμητρα: Ἡ Σελήνη Sic epulas omnes Erysichtonis ora profani accipiunt, poscuntque simul; cibus omnis in illo causa cibi est, semperque locus fit inanis edendo. [ Ἔτσι τιμωρεῖται γιά τήν ἀσέβειά του ὁ Ἐρυσίχθων νά δέχεται καί νά ἐπιζητῆ ὅλα τά γεύματα ὅλες οἱ τροφές γι αὐτόν εἶναι αἰτία νά τίς ἐπιζητῆ καί πάντα ἐξαφανίζονται ἀπ τό τραπέζι του] (Ovid. Met. 8, ) Ἄλλο παρόμοιο παράδειγμα εἶναι ὁ Παραίβιος: Οὐδέ τις ἦεν ἀνάπνευσις μογέοντι, 35

36 ἀλλ ὅγε πατρός ἑοῖο κακήν τίνεσκεν ἀμοιβήν ἀμπλακίης. ὁ γάρ οἶος ἐν οὔρεσι δένδρεα τάμνων δή ποθ ἀμαδρυάδος νύμφης ἀθέριξε λιτάων, ἥ μιν ὀδυρομένη ἀδινῷ μειλίσσετο μύθῳ μή ταμέειν πρέμνον δρυός ἥλικος, ᾗ ἐπι πουλύν αἰῶνα τρίβεσκε διηνεκές αὐτάρ ὁ τήνγε ἀφραδέως ἔτμηξεν ἀγηνορίῃ νεότητος. (Ἀπολών. Ρόδ. Ἀργον. 2, ) Σχετική εἶναι ἡ πίστη γιά τίς Ἀμαδρυάδες: Ἀμαδρυάδος νύμφης: Ἀμαδρυάδας νύμφας Μνησίμαχός φησι διά τό ἅμα ταῖς δρυσί γεννᾶσθαι ἤ ἐπεί δοκοῦσιν ἅμα ταῖς δρυσί φθείρεσθαι, νύμφαι Ἀμαδρυάδες λέγονται. Χάρων δέ ὁ Λαμψακηνός ἱστορεῖ, ὡς ἄρα Ροῖκος, θεασάμενος δρῦν ὅσον οὔπω μέλλουσαν ἐπί γῆς καταφέρεσθαι, προσέταξε τοῖς παισίν ὑποστηρίξαι ταύτην. ἡ δέ μέλλουσα συμφθείρεσθαι τῇ δρυί νύμφη ἐπιστᾶσα τῷ Ροίκῳ χάριν μέν ἔφασκεν εἰδέναι ὑπέρ τῆς σωτηρίας, ἐπέτρεπεν δέ αἰτήσασθαι ὅ, τι βούλοιτο. ὡς δέ ἐκεῖνος ἠξίου συγγενέσθαι αὐτῇ, ὑπέσχετο δοῦναι τοῦτο φυλάξασθαι μέντοι γε ἑτέρας γυναικός παρήγγειλεν, ἔσεσθαι δέ μεταξύ αὐτῶν ἄγγελον μέλισσαν. καί ποτε πεσσεύοντος αὐτοῦ περιίπτατο ἡ μέλισσα πικρότερον δέ <τι> ἀποφθεγξάμενος εἰς ὀργήν ἔτρεψε τήν νύμφην, ὥστε πηρωθῆναι αὐτόν. καί Πίνδαρος δέ φησι περί νυμφῶν ποιούμενος τόν λόγον ἰσόδενδρον τέκμαρ αἰῶνος λαχοῦσα. ὁ οὖν τοῦ Παραιβίου πατήρ ἐκκόπτων δρῦν παρεκαλεῖτο ὑπό νύμφης μή τεμεῖν αὐτήν συγγεγεννημένη γάρ οὖσα ἐάν κοπῆ, αἰτίαν αὐτῇ ἔσεσθαι θανάτου. ἀπειθήσαντος δέ αὐτοῦ νεμεσῆσαι τό δαιμόνιον αὐτῷ τε καί τοῖς ἐγγόνοις καί κακῶν γενέσθαι παραίτιον. (Σχόλ. Ἀπολλων. Ροδ. 2, 475 κἑξ.) Στήν κατάσταση τῆς λειτουργίας καί τοῦ κοινωνικολατρευτικοῦ μετασχηματισμοῦ πού ἐνυπάρχει καί δραστηριοποιεῖται στά δεδομένα μας σημειώνουμε μόνο τόν ἀστραπόβολο (ἀστραπή-κεραυνός, Δίας, Θεός, Ἀθηνᾶ κλπ.) πιστεύεται ὅτι διώκει τόν δράκοντα. Ἴσως πρέπει νά σημειωθῆ καί ὁ Κρόνος. Ὑπενθυμίζομε τόν Δελφικό λίθο πού ἐξήμεσε ὁ Κρόνος. Τά κεραυνόβλητα δένδρα τά ἔχομε ὡς θεραπευτικά μέσα, πίστη καί πεποίθηση καί ἄλλων λαῶν. Μέ αὐτό τό σύστημα καί τόν ἐννοιολογικό κύκλο ἔχουμε σύνδεση τῆς Δρυός μέ τό Δία. Λαβρανδεύς Ζεύς, ὁ διπλοῦς πέλεκυς, ἡ λατρεία τοῦ ὁποίου σημειώνεται στήν Καρία προηγουμένως ἦταν ἑλλαδική. Γνωρίζομε ὅτι ὕει ὁ Ζεύς ὁ Ἀθάνας, Δίας Ἀκαρνανεύς, πού φαίνεται ὅτι ἔχει σχέση μέ τήν Ἀθηνᾶ. Ὑπενθυμίζομε τήν Ἀθηνᾶ ὡς θεά τῆς βροντῆς, τῆς ἀστραπῆς κλπ. καί τῆς βλάστησης. Φαίνεται δέ πολύ πιθανή ἡ εἰκασία ὅτι τά διοπετῆ παλλάδια ἦταν 36

37 κεραύνιοι λίθοι καί ἀναδεικνύουν τύπο τῆς λατρείας σχετικό μέ τήν βλάστηση. Γνωρίζομε ἀκόμη ὅτι στόν Δία Καταιβάτη περιλαμβάνεται ἡ λατρεία τοῦ κεραυνοῦ. Καί ὁ Δίας ἔχει σχέση μέ τίς πηγές. Ἀναφέρεται ὅτι τά παλιά χρόνια ἡ πηγή τοῦ Διός στή Δωδώνη πού τό νερό της ὀνομάζονταν ἀναπαυόμενον, τό μεσημέρι ἐστείρευε καί τά μεσάνυχτα ἐπλήθυνε καί τό ἴδιο σιγά-σιγά ἄλλαζε, γινόταν περισσότερο ἤ λιγώτερο, γιατί ἐκεῖ στήν πηγή κατοικοῦσε «στοιχειό». In Dodone Iovis fons cum sit gelidus et inmensas faces extinguat, si extinctae admoveantur accendit. iden meridie semper deficit, qua de causa ἀναπαυόμενον vocant; mox increscens ad medium noctis exuberat, ab eo rursus sensim deficit. [Στή Δωδώνη ἡ πηγή τοῦ Διός ἐνῶ εἶναι ψυχρή καί σβήνει τίς δᾶδες πού βυθίζονται μέσα σ αὐτή, ἐάν προσεγγίζονται σβησμένες, τίς ἀνάβει. Ἡ ἴδια πηγή πάντοτε στερεύει τό μεσημέρι, λόγος γιά τόν ὁποῖο τήν ἀποκαλοῦν ἀναπαυόμενη σέ λίγο αὐξανόμενη (πάλι) κατά τά μεσάνυχτα ρέει ἀφθόνως καί ἀπό ἐκεῖνο τό (χρονικό) σημεῖο ἐλαττώνεται βαθμηδόν] (Plin. N.H. 2, 106 (228) Σχετική εἶναι ἡ πίστη γιά τήν δρῦ-δήμητρα: ἐς δέ τό τᾶς Δάματρος ἀναιδέες ἔδραμον ἄλσος. ἧς δέ τις αἴγειρος, μέγα δένδρεον αἰθέρι κῦρον τῷ δ ἔπι ταί νύμφαι ποτί τὤνδιον ἑψιόωντοι ἅ πράτα πλαγεῖσα κακόν μέλος ἴαχεν ἄλλαις ᾄσθετο Δαμάτηρ, ὅτι οἱ ξύλον ἱερόν ἄλγει, εἶπε δέ χωσαμένα «τίς μοι καλά δένδρεα κόπτει;» (Καλλιμ. Ὕμν. 6, 36-41) Εἰς τούς μύθους ἡ τιμωρία εἶναι σκληρή καί κατά τόν Ἀπολλώνιο τό Ρόδιο: Ἀλλ ὅ γε (sc. Ἀγηνορίδης) πατρός ἑοῖο κακήν τίνεσκεν ἀμοιβήν ἀμπλακίης. ὁ γάρ οἶος ἐν οὔρεσι δένδρεα τέμνων δή ποθ ἁμαδρυάδος νύμφης ἀθέριξε λιτάων, ἥ μιν ὀδυρομένη ἁδινῷ μειλίσσετο μύθῳ, μή ταμέειν πρέμνον δρυός ἥλικος, ᾗ ἔπι πουλύν αἰῶνα τρίβεσκε διηνεκές αὐτάρ ὁ τήνγε ἀφραδέως ἔτμηξεν ἀγηνορίῃ νεότητος. τῷ δ ἄρα νηκερδῆ νύμφη πόρεν οἶτον ὀπίσσω αὐτῷ καί τεκέεσσιν. ἐγώ γε μέν, εὖτ ἀφίκανεν ἀμπλακίην ἔγνων βωμόν δ ἐκέλευσα καμόντα Θυνιάδος νύμφης λωφήια ῥέξαι ἐπ αὐτῷ ἱερά, πατρῴην αἰτεύμενον αἶσαν ἀλύξαι. (Ἀπολλών. Ρόδ. Ἀργον. 2, ) 37

38 Ηπρακτική ἐμπειρία γιά τά νόμιμα τῶν δριμῶν-«γριγῶν» περιέχουν τή σκάφη στό πλύσιμο ὅπως καί τό κόψιμο ξυλείας γιά κατασκευή φράχτη ἤ ἄλλων κατασκευῶν στό σπίτι. Ἡ ἀξιολόγηση τῶν δεδομένων καταγράφει προσέγγιση μέ τά «μεγάλα δένδρα» βελανιδιές, ἔλατα κλπ. Γνωρίζομε ὅμως καλά ὅτι ἀπό αὐτό τό μεγάλο δένδρο κόπτεται ἡ ξυλεία καί λαξεύεται ἡ σκάφη κλπ. Αὐτό δίνει τόν προβληματισμό, τή σκέψη καί τό πλησίασμα μέ τό θέμα μας. Προσδιορίζεται ἔτσι ἡ σχέση τῆς βελανιδιᾶς-δρυός κλπ. μέ τούς προσδιοριστικούς της παράγοντες καί μέ τόν λατρευτικό πυρήνα (ψυχή δένδρων, Δίας, Ἀθηνᾶ, ἀστραπόβολο, κεραυνόβλητος κλπ.). Θά πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι τό δάσος μέ βελανιδιές-δρύες τό λέμε δεντριά. «Ἔχει ἀνάγκη ὁ γεωργός νά κάνη καί τήν παρακαταθήκη του γιά τίς κακές μέρες τοῦ χειμώνα πού δέν θά τόν ἀφήνη ἡ κακοκαιρία νά βγῆ ἀπ τό σπίτι ὄξω. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού δέν ἀπολείπει ἀπ τό δεντριά» ( Ἄγραφα). Τό δεντριά τόν λένε καί δρυμιά (τό δάσος μέ δρῦς), τό δάσος μέ ἔλατα λέγεται ἐλατιά κλπ. Ἡ θέση, ἡ ἀνάλυση, συζήτηση καί ἑρμηνευτική τῶν νομίμων μας στά βασικά της σημεῖα δομεῖται στή σκέψη καί διασύνδεση μέ τούς Δία, Ἀθηνᾶ κυρίως καί μέ τά οὐράνια σώματα, τά καιρικά φαινόμενα, ἀλλά καί τήν πολιτισμικοκοινωνική καί οἰκονομική δημιουργία καί ἀνάπτυξη μέ τή δυναμική ὅλων τῶν παραγόντων. Τά δρίματα-γριγές (τρεῖς) τόν Αὔγουστο λειτουργοῦν καί μεταφέρουν λατρευτικές μορφές, συνήθειες καί διηγήσεις πολύ παλιές, ἀρχαῖες πού ἀκολουθοῦν τήν ἴδια διαδρομή μέ τόν ὀδοντωτό μουτζούρη σιγάσιγά μέσ στό σκοτάδι, χωρίς ὅμως νά βγαίνουν ἀπό τίς ράγες, χωρίς νά χάνουν τόν προορισμό. Σχέσεις ἀνάμεσα στίς ἔννοιες τοῦ χρόνου καί τῶν πολιτισμικῶν δεδομένων ἀναγνωρίζονται. Ἀποτελοῦν μέρος τῆς ἀστρολογίας μέ ἀποκορύφωμα τή λατρεία καί ἐπίδραση τῆς Σελήνης καί τοῦ Ἡλίου. Στό Στερεοελλαδίτικο χῶρο κρατιέται ἀκόμη καί τό ὄνομα γριγές-γραῖαι ἕνα καταπληκτικό φαινόμενο πού ἀναδεικνύει τό χῶρο μας ὡς θησαυροφυλάκιο λατρευτικῶν τελετουργιῶν καί θρησκευτικῶν νομίμων. Ἔχομε ἔντονες ἐννοιολογίες τῆς «φύσης» καί τοῦ «φυσικοῦ», τῶν δαιμόνων, τῶν οὐρανίων σωμάτων, τοῦ φεγγαριοῦ καί τοῦ ἡλίου. Ἕνα σφιχτοδέσιμο τῆς φύσης καί τῶν οὐρανίων σωμάτων στόν ἄνθρωπο καί τά ἀνθρώπινα. Γιά νά δυνηθῆ ὁ ἄνθρωπος νά πάρη μιά θέση στόν κόσμο, νά ἔχη ὑγεία καί νά εὐτυχήση. Τά δεδομένα μας, τά νόμιμά μας «μερομήνια», «δρίματα-γριγές», δέν εἶναι παρά δημιουργίες ἀπό τόν ἄνθρωπο γιά τόν ἄνθρωπο καί τή ζωή του. Πάντοτε βέβαια πρέπει νά ὑπογραμμίζεται τό συγγένιο καί ἡ κοινωνική δομή. 38

39 Οἱ τρεῖς Μοῖρες (Κλωθώ, Λάχεσις, Ἄτροπος) Τά καιρικά φαινόμενα, ἀστραπή, βροντή, κεραυνός κλπ. καταγράφονται μέ τό Θεό, τό Δία, τόν Ἅγιο ἤ Προφήτη Ἠλία μέ τό ἅρμα ἤ τόν Ἥλιο καί ἅρμα, μέ τά ἀστροπελέκια κ.ὅ. Τά ἀστραπόβολα μέ τά μεγάλα δένδρα, τίς βαλανιδιές πού ἔχουν πληγῆ ἀπό κεραυνό, περιπτώσεις γιά τίς ὁποῖες λέμε οἱ Ρουμελιῶτες: «κάποιος διάβολος ἤτανι μέσα του» ἤ «κάποιο διάβολο ἔκαψε ὁ Θεός». Ἡ παρέμβαση τοῦ θείου, τοῦ δαίμονα μέ τό μεγάλο δένδρο, τό δένδρο μέ ψυχή ἔχει ἰδιαιτερότητα, ἔχει θεραπευτικές ἰδιότητες καί λειτουργίες, ἀποτελεῖ θεραπευτική δύναμη μέ τή συγκέντρωση τόσων δυνάμεων πού θεραπεύουν ἀπό δύσκολες ἀρρώστιες. Εἶναι καί φυλακτά. Γίνεται φανερό ὅτι καί οἱ τόποι εἶναι ἀποτρεπτικοί τοῦ κακοῦ. Ἔχομε βέβαια καί τή διαμόρφωση ἀρνητικῆς ἔννοιας τῆς προσέγγισης τῆς δαιμονικῆς ἐπήρειας, τοῦ διαβόλου (διάβολος-ἄνεμος). Λέμε: νά σέ πάρη ὁ διάβολος, νά σε πάρη ὁ ἄνεμος κλπ. ὅπου σέ μᾶς ὁ ἀνεμοστρόβιλος ἐμπεριέχει τόν «Κουτσογιάννη», τίς Νεράϊδες, τίς Μοῦρες κλπ., αὐτές πού φέρνουν κακό καί ἀρρώστιες. Ἔχομε τήν ψυχή-πνεῦμα μέ ὅλες τίς πεποιθήσεις πού τήν κυκλώνουν. Δίδεται βέβαια καί τό δομικολειτουργικό πλαίσιο τῆς θεραπείας, τῆς ἀποφυγῆς, τῆς ἀποτροπῆς τοῦ κινδύνου. Ὑπάρχουν οἱ διαδικασίες καί οἱ τρόποι πού ἐπιδιώκεται ἡ ἀπομάκρυνσή τους ἤ ἡ προστασία μας καί ἀποδίωξη τοῦ κακοῦ. Ἡ ὀργάνωση καί λειτουργία σχηματισμῶν ἀπομάκρυνσης καί προφύλα- 39

40 ξης ἀπό τό κακό. Αὐτό γίνεται καί μέ τίς «γριγές-γραῖες». Ἀπό τά ἄστρα, τούς ἀστερισμούς, τά ἄστρικά (Ὠρίων, Σκορπιός κλπ.) ἀναδύονται κοινωνικοπολιτισμικές διαστάσεις καί ὁπωσδήποτε ἔχομε ἐπήρεια στά ἀνθρώπινα. Βλέπουμε τή σελήνη ἀναμεμειγμένη μέ τίς ἀρρώστιες καί τόν Ἅδη, τόν κάβουρα, τόν καρκῖνο 2 κλπ. Οἱ προβληματικές αὐτές ταυτίζονται κυρίως μέ τούς ἀνθρώπους τῆς ὑπαίθρου καί μεταφέρονται ἀπό αὐτούς πού τίς συντηροῦν καί τίς ἀσκοῦν στά ἀστεακά ἤ ἀστικά κέντρα, μάλιστα μέ προεκτάσεις καί μορφές στήν ἐργασία καί ἀλλοῦ. Ἔχομε μιά πολλαπλῆ ἱστορικότητα μέ αὐτή τῆς κοινωνικοπολιτισμικῆς, οἰκονομικῆς μορφῆς. Ἡ γριά-γραῖα πού εἶναι καί Μέδουσα καί Γοργώ κ.ὅ. πού μᾶς ὁδηγεῖ στήν Ἀθηνᾶ εἶναι καί τό ἀλεξίκακο, τό ἀντιβασκάνιο, τό φυλακτήριο ὅπως καί διάφορα ἄλλα ζουζούνια κλπ. πού εἴτε ἀποτελοῦν ἐπεκτατικές ἔννοιες καί ταξινομοῦνται ἐκεῖ στά ζῶα κλπ. ἀποτρεπτικά ἤ ὑπόκεινται στήν ἴδια ἐννοιολογία, στήν ἴδια γραμμή καί τροχιά. Ἀπαντῶνται στό Ρουμελιώτικο χῶρο ἐκτός ἀπό τά δρίματα-γριγές τίς Αὐγουστιάτικες καί τά Δωδεκαήμερα δρίμερα, τά χειμωνιάτικα. Αὐτά ὁδηγοῦν στήν προσέγγιση ὅτι λειτουργοῦσαν καί λειτουργοῦν μορφές καί πεποιθήσεις δύο χρόνων δριμῶν, τοῦ χειμωνιάτικου καί τοῦ ἄλλου, τοῦ καλοκαιρινοῦ, πού παραπέμπουν στή Σελήνη καί στίς φάσεις αὐτῆς καί ἴσως νά ἔχωμε καί ἄλλες ἀφοῦ ἔχομε ὡς μέτρο τή Σελήνη καί τήν ἐπίδρασή της, ὅπως καί τήν πίστη τί ἐνοικεῖ σέ αὐτήν, ὅπως οἱ ψυχές τῶν νεκρῶν κλπ. Ἔπειτα ἡ κοινωνικοπολιτισμική κυρίως ἀλλαγή καί ὁ χρόνος, ἴσως καί ἡ οἰκονομική ἀλλαγή περιόρισε αὐτές τίς δρίμες καί κράτησε ἀνάλογα μέ τό ζῆν τίς σπουδαιότερες, τίς ἀποφασιστικές στήν 40 Ἀργυρό τετράδραχμο τοῦ Περσέα ( π.χ.)

41 πορεία τοῦ χρόνου. Τονίζομε ἰδιαίτερα ὅτι οἱ γριγές-δρίμερα κ.ὅ. ἐντοπίζονται στό Δελφικό χῶρο τοῦ Μαντείου κυρίως καί στούς ὀρεινούς ὄγκους. Ὑπογραμμίζομε ὅτι γριγές-δρίματα ὁδηγοῦν στή σελήνη καί παραπέμπουν οἱ γριγές στά καταχθόνια καί οὐράνια ὅπως οἱ μυθολογικές παραστάσεις τῆς καθόδου καί διαμονῆς τῶν σεληνιακῶν θεοτήτων στόν Ἅδη. Γι αὐτό ὁ ἄνθρωπος ἀποφεύγει τήν ἐπιρροή τῆς Σελήνης κυρίως ἤ καί τήν ἐπιδιώκει. Νόμιμα, τελετουργίες καί θιασικές πράξεις ὁδηγοῦν στή Σελήνη καί τό νερό, πάντοτε ὅμως ἔχομε ὡς πρωταγωνιστή τή Σελήνη, μάλιστα σέ ἄμεση σχέση μέ τίς ἀρρώστιες, τήν ὑγεία καί τήν ἀποτροπή ἤ ἀντιμετώπισή τους. Ἐκεῖ ἔχομε ἀνάμειξη μέ τό ἀδράχτι, τή ρόκα, τήν κλωστή, τό πανί, τόν ἀργαλειό κλπ. μιά πολυδιάστατη καί ἐμπεριέχουσα τά πάντα προσέγγιση, ὅπου ἐμπεριέχονται κοινωνικολατρευτικά νόμιμα καί ὀργάνωση κοινωνική. Ἐμπλέκονται καί οἱ Μοῖρες, Γελλοῦδες καί θεές, ἁγίες, ἡ Ἁγία Παρασκευή πού διώχνει καί τήν Πανώλη καί τόν Δράκοντα, ὅπως ὁ Προφήτης Ἡλίας καί ὁ Δίας. Ἡ Ἁγία Παρασκευή τιμωρεῖ, ἅμα οἱ γυναῖκες δέν «κρατᾶνι τή μέρα της», εἶναι τιμωρός. Ὑπενθυμίζομε ἀκόμη τήν προσωνυμία τῆς Γῆς Δήμητρας-Γραίας καί ὁδηγούμαστε στή λατρεία Οὐρανοῦ καί Γῆς καί στήν Ἀθηνᾶ-Σελήνη καί τό Δία. Ηπροβληματική τῶν θεμάτων ἀρρώστιας πού ἀπορρέει ἀπό τά δεδομένα εἶναι μεγάλη, συνδέεται ἄρρηκτα μέ τό φυσικό περιβάλλον καί τά καιρικά φαινόμενα, ἀλλά καί μέ τά οὐράνια σώματα καί ἀστέρια, στόν φυσικό κόσμο, ἐκεῖ πού ζοῦσε ὁ ἄνθρωπος, στήν ἀγροτική του ζωή. Σημειωτέον δέ ὅτι ἀφορᾶ ἀρρώστιες λοιμώδεις καί σοβαρές, πανούκλας, ἐπιληψίας, γρίππης κλπ. Ἔχομε τήν ἄσκηση τῆς παρατηρητικότητας καί τήν κριτική ἀπό τόν ἄνθρωπο στάση καί προσέγγιση τῶν θεμάτων πού συνυφαίνονται μέ θέματα λατρείας καί θρησκείας. Ἀπό ὅ,τι ἐδῶ μπορεῖ νά λεχθῆ εἶναι φανερό ὅτι ἡ πορεία τῆς πρόσβασης ἀκουμπᾶ τά δαιμονικά ὄντα πού βρίσκονται στίς θύελλες, ἀνεμοστρόβιλο κλπ. Αὐτά δημιουργοῦν τά διάφορα κακά. Μπορεῖ νά ὑπογραμμισθῆ ἰδιαίτερα ὅτι οἱ νεώτερες διηγήσεις συναντῶνται στίς ἴδιες γεωγραφικές περιοχές (Αἰτωλία, Εὐρυτανία, Ἄγραφα, Ἀράχωβα) ὅπως καί σέ ἄλλες Στερεοελλαδίτικες καί βοηθοῦν στήν κατανόηση ὁρισμῶν, ἐννοιῶν καί κοινωνικῆς μορφολογίας. Τά δεδομένα μας ἀπεικονίζουν θεότητες τοῦ φωτός καί τοῦ σκότους (ἥλιος-φεγγάρι, ἀστέρια, δαίμονες, Γραῖαι, Περσεύς, Ἀθηνᾶ, Δίας κλπ.). Στήν ἔννοια γριγιές ὑπόκεινται οἱ ἔννοιες Ἀθηνᾶ-Σελήνη-Ἁγία Πα- 41

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία τριμηνιαια εκδοση του Π.Κ.Ρ. σίνα & δαφνομήλη 1α - 106 80 Ἀθήνα τηλ. 210 3608885, τηλ.-fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία τριμηνιαια εκδοση του Π.Κ.Ρ. σίνα & δαφνομήλη 1α - 106 80 Ἀθήνα τηλ. 210 3608885, τηλ.-fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία τριμηνιαια εκδοση του Π.Κ.Ρ. σίνα & δαφνομήλη 1α - 106 80 Ἀθήνα τηλ. 210 3608885, τηλ.-fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία τριμηνιαια ΕΚδοση του Π.Κ.Ρ. σίνα & δαφνομήλη 1Α - 106 80 Ἀθήνα τηλ. 210 3605850, τηλ.-fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία τριμηνιαια εκδοση του Π.Κ.Ρ. σίνα & δαφνομήλη 1α - 106 80 Ἀθήνα τηλ. 210 3608885, τηλ.-fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία τριμηνιαια εκδοση του Π.Κ.Ρ. σίνα & δαφνομήλη 1α - 106 80 Ἀθήνα τηλ. 210 3608885, τηλ.-fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία τριμηνιαια εκδοση του Π.Κ.Ρ. σίνα & δαφνομήλη 1α - 106 80 Ἀθήνα τηλ. 210 3608885, τηλ.-fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΓΑΠΗ» ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΓΑΠΗ» ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Α Γ Α Π Η Ἔκδοση: ΤμῆμαΠοιμαντικῆςΔιακονίαςἹερᾶςΜητροπόλεωςΤαμασοῦκαίὈρεινῆς Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ASTANA H ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ASTANA H ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 184 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - Λόγος εἰς τήν παγκόσμιον Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 64 διάλογος ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕ ΚΑ Ε ΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (ιδ μέ ρος) τοῦ π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πο ύ λου ( ) 1 γ) Ἄλλες χῶρες τοῦ Ἀνατολικοῦ Συνασπισμοῦ Οἱ διάφορες ὀργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΣΥ, ΛΑΕ ΜΟΥ ΠΡΟΔΟΜΕΝΕ, ΠΡΟΣΕΞΕ ΜΗ ΔΙΧΑΣΘΕΙΣ!

ΚΑΙ ΣΥ, ΛΑΕ ΜΟΥ ΠΡΟΔΟΜΕΝΕ, ΠΡΟΣΕΞΕ ΜΗ ΔΙΧΑΣΘΕΙΣ! ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΟΣ 102 EPIEXOMENA Καί σύ, λαέ μου προδομένε, πρόσεξε μή διχασθεῖς!... σελ. 1 Ἕνα αὐτοκαταστροφικό μοντέλο ζωῆς... σελ. 4 Ἡ «Νέα Ἐκκλησιολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες κατάσκοποι: Η «Κάρτα Πολίτη και η Φορολογική κάρτα» ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ...ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κάρτες κατάσκοποι: Η «Κάρτα Πολίτη και η Φορολογική κάρτα» ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ...ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ ΙΔ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 176 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - Κάρτες κατάσκοποι: Η «Κάρτα Πολίτη και

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (στ μέρος) «Μία Παγκόσμια Κοινωνία» ἤ «Παγκοσμιοποιημένη

διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (στ μέρος) «Μία Παγκόσμια Κοινωνία» ἤ «Παγκοσμιοποιημένη ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 56 διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (στ μέρος) τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ( ) 1 9. Ἀνάντα Μάργκα. «Ἀνάντα Μάργκα» σημαίνει δρόμος πρός τήν μακαριότητα. Ἡ κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 11 ο ΤΕΥΧΟΣ 60 ο ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως Ἦχος δ. Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, χαροποιήσας τούς Μαθητάς τῇ ἐπαγγελίᾳ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 6ο

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 6ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 6ο Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Μιά προσέγγιση «Στά παλιά τά χρόνια», λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου. Ἔτος 7 ο (2014) Τεῦχος 19 ο. Πνευματική Διακονία. Δέν ξεχνῶ».

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου. Ἔτος 7 ο (2014) Τεῦχος 19 ο. Πνευματική Διακονία. Δέν ξεχνῶ». πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 7 ο (2014) Τεῦχος 19 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: «40 χρόνια κατοχῆς. Δέν ξεχνῶ». Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: 40 Χρόνια Κατοχῆς. Δέν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΟΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ. τον 130ν αιώνα. GEKAUFTE JOURNALISTEN

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΟΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ. τον 130ν αιώνα. GEKAUFTE JOURNALISTEN ΑΓΩΝΑΣ 1 οκτωβριοσ 2014 ΕΠανηΛΘΕ Ο ΔΙωΓμΟΣ του 1276 Κ.Κ. Λάρισας 061603 (Κοιτάξτε τους καλά (!) πως τραβολογούν τους ρακένδυτους καλογήρους για να μην μπούνε στο μοναστήρι και πάνε τροφή στους πεινασμένους).

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΤΟΣ ΚΓ - ΤΕΥΧΟΣ 244 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας». Διμηνιαῖο Περιοδικό Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 X 2 τ. 36, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr site:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979). Οἰκογ. Δημητρίου-Στυλιανῆς Παπανίκου, βλ. σελ. 20. ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΔΩΡΕΑΝ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979). Οἰκογ. Δημητρίου-Στυλιανῆς Παπανίκου, βλ. σελ. 20. ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979). Βλάχος Γεώργιος Ἱδρυτ. «Καθημερινῆς» 28η Ὀκτωβρίου: Τό Τολμηρή ἐπιστολή του ἀθάνατο Ἔπος-Θαῦμα πρός Ἀδόλφο Χίτλερ, τοῦ 1940-41, βλ. σ. 3 7. τήν 8η.3.1941, βλ. σ. 3. 4 ΔΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 12 ο ΤΕΥΧΟΣ 65 ο ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ὕμνοι ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου Μεθ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε ὅτι μεθ ἡμῶν ὁ Θεός. (Προφ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ φύση ἐκδικεῖται. Δέν τήν σεβόμαστε γι αὐτό καί πνιγόμαστε. Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.

Ἡ φύση ἐκδικεῖται. Δέν τήν σεβόμαστε γι αὐτό καί πνιγόμαστε. Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot. ΦΥΛΛΟ 61ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Τώρα τό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα: (22620) - 29304 & 25102 & 29845. ὧρες λειτουργίας: 5 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ 1. Τί τόθελε ο δεσπότης Λάρισας να αναφερθεί. Από τη «ζώνη της δραχμής» στα δεσμά του ευρώ... Σύνταγμα ή σύντριμμα ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

ΑΓΩΝΑΣ 1. Τί τόθελε ο δεσπότης Λάρισας να αναφερθεί. Από τη «ζώνη της δραχμής» στα δεσμά του ευρώ... Σύνταγμα ή σύντριμμα ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ μαρτιοσ 2013 Κ.Κ. Λάρισας 061603 ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιz - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 190 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - μαρτιοσ

Διαβάστε περισσότερα

hellenic way Εποχιακή Εφημερίδα του Συνδέσμου Ελλήνων & Φιλελλήνων Καναδά

hellenic way Εποχιακή Εφημερίδα του Συνδέσμου Ελλήνων & Φιλελλήνων Καναδά εις οιωνος αριστος αμυνεσθai περι γλωσσης. hellenic way Εποχιακή Εφημερίδα του Συνδέσμου Ελλήνων & Φιλελλήνων Καναδά Χειμερινο ηλιοστασιο 2010 τευχος 49ον Ο σταυρός της ελληνικής σημαίας... προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση στὴν πρωτεύουσα

Παρέλαση στὴν πρωτεύουσα ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 7 (87), ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἀλβανίας Ἡ σκορπίζει ἀφειδώλευτα τὰ χαμόγελά της πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἰδιαίτερα, μάλιστα, ὅταν παίρνῃ καὶ κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 τ. 32, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. - fax 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr site:

Διαβάστε περισσότερα

αγiα και μεγaλη ςyνοδος ή Ψευδοςyνοδος; συνεχίζεται στη σελ. 4 Στις πλαγιές της Πάρνηθας αναπαύεται ο τελευταίος επίσκοπος

αγiα και μεγaλη ςyνοδος ή Ψευδοςyνοδος; συνεχίζεται στη σελ. 4 Στις πλαγιές της Πάρνηθας αναπαύεται ο τελευταίος επίσκοπος ΑΓΩΝΑΣ 1 μαρτιοσεπικαιρα 2014 Η ελλαδα της παρακμης και της προδοςιας Κ.Κ. Λάρισας 061603 Β. «Είμαστε ακόμα στην αρχή της ανατίναξης των υπονόμων της Μεταπολίτευσης. Έρχονται και άλλες αποκαλύψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΦΙΛΙΩΤΕΣ

Περιεχόμενα ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΦΙΛΙΩΤΕΣ ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΤΡΙMHNIAIA EKΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡ/ΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ» ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25 Τ.Κ. 10678-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα