Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία"

Transcript

1 Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία τριμηνιαια εκδοση του Π.Κ.Ρ. σίνα & δαφνομήλη 1α Ἀθήνα τηλ , τηλ.-fax: Ἔτος 16ο Περίοδος Β Ὀκτώβριος-νοέμβριος-δεκέμβριος 2014 Ἀρ. τεύχ διανοητικως καθυςτερημενοι κληρονομοι αμυθητων θηςαυρων; Tοῦ Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Δημητρίου Ε. Κουτρούμπα Σ τή ζωή λόγῳ τῆς ἀγάπης τῆς φύσης πρός τήν ποικιλία (variatio) ἤ λόγῳ τῶν πολλῶν μαθηματικῶν πιθανοτήτων καί ἐνδεχομένων ἤ λόγῳ παραβίασης φυσικῶν νόμων ἤ λόγῳ ἀτυχῶν καί ἀνεξηγήτων συμβάντων δέν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις ὅπου ρωμαλέοι, ὑγιεῖς καί εὐφυέστατοι γονεῖς γεννοῦν προβληματικά καί καθυστερημένα διανοητικῶς παιδιά. Ἐάν δέ συμβῆ οἱ γονεῖς αὐτοί νά εἶναι ἡγεμόνες, τραπεζῖτες, βιομήχανοι, ἐφοπλιστές, μεγαλέμποροι, τότε τά δυστυχισμένα αὐτά παιδιά, ἐνῶ ἔχουν στή διάθεσή τους καί κληρονομοῦν τεράστιες, μυθώδεις ἐνίοτε περιουσίες καί ποσά, δέν ἔχουν συναίσθηση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος οὔτε μποροῦν νά διαχειρισθοῦν τήν περιουσία καί τόν πλοῦτο τους. Ἔτσι εἶναι ἐκτεθειμένα σέ πολλούς κινδύνους. Ἐάν δέ χάσουν τούς γονεῖς ἤ τούς τυχόν ἄλλους φερέγγυους προστάτες τους, γίνονται εὔκολη βορά ληστῶν καί ἀπατεώνων. Μέ αὐτούς λοιπόν τούς διανοητικά καθυστερημένους κληρονόμους ἀμυθήτων θησαυρῶν μοιάζομε οἱ σημερινοί Ἕλληνες καί περισσότερο οἱ παντοειδεῖς ἡγέτες μας (πολιτικοί, θρησκευτικοί, πνευματικοί, ἐπιστημονικοί, δικαστικοί καί λοιποί). Ἔτσι, ἐνῶ ἔχομε ὡς πατρίδα μία ἀπό τίς ὡραιότερες ἄν ὄχι τήν ὡραιότερη χώρα μέ τήν ὡραιότερη γλῶσσα, τήν ἐνδοξότερη ἱστορία καί τόν ὑπεροχώτερο πολιτισμό τοῦ κόσμου, ὅλα αὐτά τά ἀγνοοῦμε, περιφρονοῦμε τή χώρα μας, τήν ὑποτιμοῦμε, τή βρίζομε ὡς «ψωροκώσταινα» καί τρέχομε σέ ἄλλες χῶρες καί ἄλλα πρότυπα ἀκολουθῶντας τή μόδα καί τή διαφήμιση. Διότι τί λείπει ἀπό τή χώρα μας; Διαυγής οὐρανός, ἥλιος, πανέμορφες ἀκρογιαλιές, σμαραγδένια νησιά, ὀνειρεμένες θάλασσες, ὑγιεινό κλῖμα, βουνά, δάση, λίμνες, ποτάμια, εὔφορες πεδιάδες, ὀρυκτός πλοῦτος, θαυμάσια καί νοστιμώτατα γεωργικά, κτηνοτροφικά καί ἁλιευτικά προϊόντα; Μήπως μᾶς λείπει εὐφυής καί ἐργατικός λαός; Οἱ εἰδικοί μελετητές τόν κατατάσσουν στήν κορυφαία κατηγορία. Μήπως εἴμαστε νεοφώτιστοι βάρβαροι, πού μᾶς λείπει ἱστορία, παρά-

2 δοση, πολιτισμός; Οἱ ἀρχαιολογικές ἔρευνες καί ἀνασκαφές βγάζουν ἀπό τά σπλάγχνα τῆς γῆς ἔργα τέχνης παρόμοια μέ τά σημερινά, τά ὁποῖα ἔγιναν κατά τήν παλαιολιθική ἐποχή, καί ἀνθρώπινα ὀστᾶ τῶν ὁποίων τό DNA εἶναι κατά 70% τό ἴδιο μέ ἡμῶν τῶν Νεοελλήνων, ἐπιβεβαιώνοντας τήν ἀρχαία παράδοση ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι βασικά αὐτόχθονες σέ αὐτόν τόν τόπο καί οἱ τυχόν ἐπήλυδες ἀφομοιώθηκαν καί ἐκπολιτίσθηκαν σέ αὐτή τή χώρα, ἡ ὁποία λόγῳ κλίματος καί εὔνοιας τῆς τύχης ἤ τοῦ Θεοῦ ἦταν ἀνέκαθεν κορυφαία στόν τομέα τοῦ πολιτισμοῦ. Τί νά πῆ κανείς γιά τήν τέχνη, τήν ἀρχιτεκτονική, τή γλυπτική, τή ζωγραφική, τήν ποίηση, τή λογοτεχνία γενικῶς, τό θέατρο, τή μουσική, τή φιλοσοφία, τή μυθολογία; Τά ὑπάρχοντα μνημεῖα ἀποτελοῦν ἄφθαστα ἀντικείμενα θαυμασμοῦ, πηγές ἔμπνευσης καί προσκυνήματα ὅλης τῆς πολιτισμένης ἀνθρωπότητος καί κάρφος στά μάτια τῶν φθονερῶν βαρβάρων ἤ τῶν νεόπλουτων ἀπογόνων τους. Τί νά πῆ κανείς γιά ὅλες τίς ἄλλες ἐπιστῆμες, φυσική, μαθηματικά, θεολογία, φιλολογία, δίκαιο, γραμματική καί γενικά ὅλες τίς θεωρητικές καί πρακτικές μαθήσεις τοῦ ἀνθρώπου, πού εἴτε γεννήθηκαν γιά πρώτη φορά ἐδῶ εἴτε ἐδῶ τελειοποιήθηκαν; Τί νά πῆ κανείς γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα, τήν πλουσιώτερη καί ὡραιότερη στόν κόσμο, στήν ὁποία ἔχουν γραφῆ τά ὑπεροχώτερα μνημεῖα τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου καί τήν ὁποία ὁ ἀνταγωνιζόμενος σέ ὅλους τούς τομεῖς τούς Ἕλληνες ἐθνικιστής (ὅπως ὅλοι οἱ Ρωμαῖοι) ρήτωρ, πολιτικός καί φιλόσοφος Κικέρων θεωροῦσε ὡς τή μόνη γλῶσσα πού θά χρησιμοποιοῦσαν οἱ θεοί στίς μεταξύ τους συνομιλίες; Τί νά πῆ κανείς γιά τίς θεῖες Γραφές καί τήν ἐξ ἀποκαλύψεως Ἀλήθεια περί τοῦ κόσμου, τοῦ σκοποῦ καί τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, πού διατυπώθηκαν γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα καί διαδόθηκαν στήν ἑλληνική γλῶσσα; Ἡ Ἀλήθεια αὐτή, ντυμένη μέ τήν ἑλληνική σκέψη καί φιλοσοφία καί συγκερασμένη μέ τόν ἑλληνικό ἀνθρωπισμό, τή σκέψη τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τήν παράδοση, εὑρίσκεται μόνο μέσα στήν Ὀρθοδοξία, τήν ὁποία φανερά ἤ κρυφά πολεμοῦν μέ λύσσα ὅλοι ὅσοι εὑρίσκονται ἐκτός αὐτῆς. Στήν ἑλληνική γλῶσσα λοιπόν διαδόθηκε ἡ Ἀλήθεια ἀπό τόν πρῶτο αἰῶνα μ.χ. καί ἀργότερα ἀπό τήν Ἑλληνική Μεσαιωνική Αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀσχέτως τοῦ ἐάν παράλληλα παρουσιάστηκε νόθευση τῆς Ἀλήθειας καί τῆς πίστης ἀπό τίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα. Σήμερα μάλιστα ὅλοι οἱ ἄπιστοι καί οἱ αἱρετικοί χτυποῦν ἀλύπητα καί μέ κάθε μέσο τήν μοναδική Ἀλήθεια, τήν Ὀρθοδοξία, ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας, τῆς προόδου καί τῆς «ἀπελευθέρωσης» τοῦ ἀνθρώπου ἀπό κάθε εἴδους δεσμά. Καί ὑπάρχουν ἀμαθεῖς, ἀδαεῖς, ἀπληροφόρητοι καί ἡμιμαθεῖς ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι Ἕλληνες, πού ἐγκαταλείπουν τή μόνη σωτήρια καί μοναδική Ἀλήθεια καί ἀκολουθοῦν τίς 2

3 «μόδες» καί τίς σειρῆνες τῶν ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως πλανημένων τῆς Δύσης καί τῆς Ἀνατολῆς, καί τῶν φανερῶν καί κρυφῶν ἀνθελλήνων, πιστεύοντας ὅτι ἔτσι ἐκσυγχρονίζονται καί προοδεύουν, ἐνῶ βυθίζονται στό βοῦρκο τοῦ ψεύδους, τῆς πλάνης καί τῆς καταστροφῆς ὅπως καί οἱ ὑποβολεῖς καί πάτρωνές τους. Αὐτή ἡ σύγχυση, ἡ πλάνη, ἡ ἐγκατάλειψη τῆς Ἀλήθειας ὕστερα ἀπό τό μόνιμο ἀνηλεῆ βομβαρδισμό τῆς κοινωνίας μας ἀπό τίς ξένες ὕπουλες καί φθονερές προπαγάνδες μέσῳ ἐξαγορασμένων πρακτόρων καί Μ.Μ.Ε. εἶναι ἐκεῖνα πού ἔφεραν τή χώρα μας καί τόν ὑπέροχο λαό της στό σημερινό κατάντημα τῆς ἀπελπισίας καί τῆς ἐπαιτείας. Πρωτεργάτες στόν κατήφορο εἶναι οἱ ἀμαθεῖς, ἡμιμαθεῖς καί ξενόδουλοι ἡγέτες μας, οἱ ὁποῖοι μέσω τῆς ἐκτροχιασμένης παιδείας μας καί τῶν μέσων μαζικῆς ἐξαθλίωσης (Μ.Μ.Ε.) παρέσυραν σημαντικό μέρος τοῦ λαοῦ στήν ἀσυδοσία καί τή διαφθορά, ἀντιγράφοντας ὡς δῆθεν τελευταία λέξη τῆς μόδας καί τῆς προόδου ὅ,τι σάπιο ἔχουν παραγάγει οἱ παρηκμασμένες κοινωνίες τῆς Δύσης, πού ἔχουν πρό πολλοῦ ἀπολακτίσει τήν Ἀλήθεια καί ἀσυναίσθητα κατρακυλοῦν μέ ἑωσφορικό πεῖσμα πρός τή διάλυση καί τήν καταστροφή. Ἀγνοοῦν οἱ γραικύλοι ἡγέτες μας καί ὅσοι τούς ἀκολουθοῦν ὅτι ἡ Ἑλλάδα, ἡ πατρίδα μας δέν εἶναι μιά χώρα, ἕνα σημερινό κράτος, τό ὁποῖο δημιούργησαν τά ἀντικρουόμενα συμφέροντα κάποιων «μεγάλων» δυνάμεων, ὅπως ἔχει συμβῆ πολλάκις ἐπάνω ἀπό τά βόρεια σύνορά μας. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει μιά πεντακισχιλιετῆ ἐνδοξότατη ἱστορία. Στό χῶρο τοῦ Πνεύματος, τοῦ Πολιτισμοῦ καί τῆς Ἱστορίας ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ πρώτη καί ἡ μεγάλη παγκόσμια δύναμη. Αὐτή ἡ δύναμη ἔδρασε, ἐκυριάρχησε καί ἔλαμψε στό χῶρο τῆς Μεσογείου καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἐπί τρεῖς χιλιετίες περίπου πρό Χριστοῦ καί ἐπί δύο χιλιάδες χρόνια μετά Χριστόν. Ἀκόμη καί ὅταν οἱ βάρβαροι Δύσης καί Ἀνατολῆς ὑπέταξαν τίς ἑλληνικές χῶρες τό 1204 καί τό 1453, οἱ Ἕλληνες λόγιοι καί σοφοί, τά ἑλληνικά συγγράμματα, ὁ ἑλληνικός πολιτισμός καί ἡ ἑλληνική τέχνη ἐνέπνευσαν καί βοήθησαν τήν Ἀνθρωπότητα νά βγῆ ἀπό τά σκοτάδια τῆς ἀγνοίας καί τῆς βαρβαρότητας. Καί δέν εὐθύνεται βεβαίως ἡ Ἑλλάδα, ἐάν οἱ φωτισθέντες ἀπό τό ἑλληνικό πνεῦμα Εὐρωπαῖοι κατά τήν Ἀναγέννηση ἐπῆραν τούς αἱρετικούς δρόμους τῶν μεταρρυθμίσεων καί τῆς λογοκρατίας. Καί τό μικρό σημερινό ἑλληνικό κράτος, πού δέν τό ἄφησαν νά μεγαλώση ὁ φθόνος καί τά συμφέροντα τῶν «μεγάλων» δῆθεν φίλων μας καί ἡ δική μας διχόνοια, προσέφερε στούς λαούς τῆς περιοχῆς μέ τούς τιτάνιους Ἀγῶνες τοῦ 1821 καί τοῦ τό φῶς καί τό παράδειγμα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας. Τό ἴδιο στούς δύο Παγκοσμίους Πολέμους συνέβαλε ἀποφασιστικά στή νίκη τῶν λεγομένων «ἐλευθέρων» λαῶν. Ἡ συμβολή μάλιστα τῆς Ἑλλάδος στή νίκη κατά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ὑπῆρξε τόσο σπουδαία, ὥστε ἀνάγκασε τόν Πρωθυπουργό τῆς Βρε- 3

4 τανίας Τσῶρτσιλ νά διακηρύξη: «μέχρι τώρα ἐλέγαμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σάν ἥρωες, στό ἑξῆς θά λέμε ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες». Γιά ποιόν ἄλλον λαό λέχθηκε κάτι τέτοιο ἀπό ἡγέτη ἄλλης, «μεγάλης» δύναμης; Καί ὁ ἑλληνικός λαός, ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἐκείνη πού ἐξέθρεψε καί ἐφύλαξε τήν Ὀρθοδοξία, δηλαδή τήν Ἀλήθεια, καί τήν διέδωσε καί πρός τούς λαούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Εὐρώπης. Ὅλα αὐτά προσδίδουν στή χώρα μας τεράστιο κῦρος, ὡς ἡγέτιδας στό χῶρο τοῦ Πνεύματος καί τῆς Ἀλήθειας. Τοῦτο πρέπει νά τό συνειδητοποιήσωμε καί νά πάψωμε νά σκύβωμε τό κεφάλι καί νά πιθηκίζωμε τίς παλαβωμάρες τῶν πλανεμένων τῆς Δύσης καί τῆς Ἀνατολῆς. Πρέπει νά προβάλλωμε μέ ἀξιοπρέπεια καί σθένος τήν Ἀλήθεια τήν ὁποία κατέχομε. Ἡ Ἀλήθεια αὐτή θά συνενώση καί θα ἐλευθερώση τό λαό μας ἀπό τίς πλάνες (Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς) καί θά μᾶς δώση τή δύναμη νά ἀντιμετωπίσωμε τίς δυσκολίες καί τούς ἐχθρούς πού μᾶς ἀπειλοῦν. Μέ τήν ἀνακάλυψη τῶν ὑλικῶν καί πνευματικῶν θησαυρῶν τῆς χώρας μας θά πλουτήσωμε οἱ ἴδιοι, ἀλλά θά σώσωμε καί ἄλλους ἀποδεικνύοντας ὅτι δέν εἴμαστε διανοητικῶς καθυστερημένοι κληρονόμοι τεραστίων θησαυρῶν, ἀλλά οἱ δυνατοί καί συνετοί διαχειριστές τους, πού πρέπει ὅλοι νά τούς σέβωνται καί νά τούς ἀκολουθοῦν, ἄν θέλουν νά προκόψουν καί νά εὐτυχήσουν. Στόν τομέα αὐτό ὑπάρχουν τεράστιες δυνατότητες δράσεως τῆς Ἑλλάδος, πού μπορεῖ καί πρέπει ὄχι μόνο νά ἀνορθωθῆ ἡ ἴδια, ἀλλά νά γίνη ὑπόδειγμα καί πρωτοπόρος γιά τή σωτηρία τῆς Ἀνθρωπότητος καί τοῦ Πολιτισμοῦ, πού σήμερα παρουσιάζουν ἔντονα συμπτώματα ἐκφυλισμοῦ καί αὐτοκαταστροφῆς. Εἶναι καιρός νά ἐγκαταλείψωμε τήν δουλοπρεπῆ φιλοδυτική πολιτική καί νά ἀσκήσωμε μιά πολυδιάστατη πνευματική καί πολιτισμική πολιτική μέ βάση τήν Ὀρθοδοξία καί τήν ὑποστήριξη τῶν ὁμοδόξων λαῶν. Ἀλλά γιά νά γίνουν ὅλα αὐτά χρειάζεται ὁ λαός μας νά ἀνανήψη, νά συνειδητοποιήση τή δύναμή του καί νά ὁμονοήση. Καί χρειάζονται ὁπωσδήποτε σωστοί, ἀκέραιοι καί ἱκανοί φιλοπάτριδες ἡγέτες καί κυβερνῆτες. Διότι αὐτοί κρατοῦν τό τιμόνι τοῦ σκάφους πού λέγεται Ἑλλάδα. Ἄν ἐξακολουθήσωμε νά ἀνεβάζωμε στήν ἐξουσία ἄθεους, ἀπάτριδες, ἀστράτευτους, ἡμιμαθεῖς ἤ ἀμαθεῖς, ἄεργους καί ἰδιοτελεῖς, πράκτορες ξένων συμφερόντων, δέν πρόκειται νά σωθοῦμε. Καί ἡ σημερινή ἀπαξίωση τῆς πολιτικῆς (πρβλ. τή διατύπωση: πολιτικός εἶναι, τί περιμένεις, ψέματα θά λέη) ἀποτελεῖ ὀλέθριο σφάλμα. Διότι ἡ πολιτική καί ἡ διακυβέρνηση ἀποτελοῦν τά ἅγια τῶν ἁγίων κάθε χώρας, ὅπου μόνον οἱ πρῶτοι καί καλύτεροι ἑνός ἔθνους θά πρέπει νά εἰσέρχωνται, Διαφορετικά ἡ ἀποτυχία καί ἡ καταστροφή εἶναι προδιαγεγραμμένη τόσο γιά ἐμᾶς ὅσο καί γιά ὅλους ὅσοι ἀκολουθοῦν πλανεμένους δρόμους ἔξω ἀπό τήν μοναδική στόν κόσμο Ἀλήθεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνθρωπισμοῦ, τῆς Δικαιοσύνης καί τῆς Ὀρθοδοξίας. 4

5 o eoρταςμος της επετειου του «οχι» ςτο π.κ.ρ. Τό Σάββατο 25 Ὀκτωβρίου 2014 καί ὥρα πραγματοποιήθηκε στό μέγαρο τοῦ Ἱδρύματος ὁ καθιερωμένος ἑορτασμός τῆς ἐθνικῆς μας ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 καί τῆς ἐπετείου τοῦ ΟΧΙ πρός τήν ὠμή βία τοῦ φασισμοῦ καί τοῦ ναζισμοῦ καί κάθε ὁλοκληρωτισμοῦ παρουσίᾳ πολλῶν ἐπισήμων καί πολυπληθοῦς καί ἐνθουσιώδους ἀκροατηρίου. Τό πρόγραμμα περιελάμβανε κατ ἀρχήν ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τούς ἡρωικούς νεκρούς τοῦ πολέμου, κατάθεση στεφάνων στό μνημεῖο τοῦ ἀγνώστου Τσολιᾶ, τήρηση ἑνός λεπτοῦ σιγῆς καί ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου ἀπό τή φιλαρμονική ὀρχήστρα τῆς Ἀστυνομίας. Ἀκολούθησε χαιρετισμός πρός τούς προσκεκλημένους ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν καί παρουσίαση τοῦ ὁμιλητοῦ στρατηγοῦ ἐ.ἀ. τῆς Ἀστυνομίας καί πρώην Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Π.Κ.Ρ. κ. Ἰωάννη Ψαρογιάννη ἀπό τόν νῦν Γ.Γ. τοῦ Π.Κ.Ρ. κ. Ἀνάργυρο Γεωργίου. Θέμα τοῦ ὁμιλητοῦ ἦταν: Τό Βορειοηπειρωτικό ἔπος τοῦ 40. Ἡ ἑορτή συνεχίστηκε μέ ζωντανή δημοτική μουσική ἀπό τήν ὀρχήστρα ἀδελφῶν Χονδρολῆ καί παραδοσιακούς χορούς ἀπό τό χορευτικό τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νεοχωρίου Ὑπάτης, ντυμένο μέ φουστανέλες καί τή νυφιάτικη φορεσιά τῆς περιοχῆς, ἔκλεισε δέ μέ δεξίωση στόν προθάλαμο τῆς αἴθουσας ΔΕΛΦΟΙ. 5

6 χαιρετισμοσ του προεδρου του π.κ.ρ. Ὁμοτίμου καθηγητοῦ τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. δημητρίου κουτρούμπα αἰδεσιμολογιώτατε ἐκπρόσωπε τοῦ μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, Κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, Κύριοι Καθηγητές Πανεπιστημίου καί Ἀνώτατοι δικαστικοί, Πολιτικοί καί στρατιωτικοί Ἀξιωματοῦχοι, Ἀγαπητοί Ρουμελιῶτες καί φίλοι τῆς Ρούμελης σᾶς καλωσορίζω καί σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν παρουσία σας στήν ἀποψινή ἐκδήλωση τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός τούς ἥρωες, πού ἔδωσαν τό αἷμα καί τή ζωή τους τό 1940 γιά νά ὑπερασπίσουν τήν Πατρίδα καί τά ἱερά καί ὅσια τῆς φυλῆς μας, ἀλλά καί τήν παγκόσμια Ἐλευθερία, μαχόμενοι ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν. τιμή σ ἐκείνους ὅπου στήν ζωή των ὥρισαν νά φυλάγουν Θερμοπύλες, ποτέ ἀπ τό χρέος μή κινοῦντες λέει ὁ ποιητής. Καί ἀλλοῦ ὁ ἴδιος πάλι γράφει: σέ μερικούς ἀνθρώπους ἔρχεται μιά μέρα, πού πρέπει τό μεγάλο ναί ἤ τό μεγάλο Ὄχι νά ποῦνε. Καί ἡ Πατρίδα μας χιλιάδες χρόνια τώρα φυλάει τίς θερμές πύλες τῆς εὐρώπης, στό σταυροδρόμι τριῶν ἠπείρων, ἀποκρούοντας σάν κυματοθραύστης τά ἀκατάπαυστα κύματα τῶν παντοειδῶν βαρβάρων, δημιουργώντας καί διαδίδοντες φῶς καί πολιτισμό σέ ὁλόκληρη τήν Ἀνθρωπότητα. Καί ἀπαντᾶ στούς εἰσβολεῖς μέ τό μεγάλο Ὄχι, εἴτε αὐτό εἶναι ἡ μικρή 6

7 λέξη μέ τά τρία γράμματα, εἴτε εἶναι τό μολών λαβέ τοῦ Λεωνίδα, εἴτε τό «τήν μέν Πόλιν σοί δοῦναι οὔτε ἐμόν ἔστι οὔτε ἄλλου τινός τῶν ἐνοικούντων» τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ἔχει πάντα τό ἴδιο νόημα. τό νόημα πού ἔλαμψε στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940 σάν φωτεινό ἀστέρι στό σκοτεινό οὐρανό τῆς κατατρομαγμένης εὐρώπης, ἡ ὁποία στέναζε κάτω ἀπό τό πέλμα τοῦ ναζισμοῦ καί τοῦ Φασισμοῦ. αὐτό ἔδωσε ἐλπίδα στούς λαούς 7

8 καί τήν πρώτη μεγάλη νίκη τῆς Ἐλευθερίας κατά τοῦ Ὁλοκληρωτισμοῦ καί τῆς βίας καί ἀνέστρεψε τή ροή τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου. τό θαῦμα αὐτό ἦταν συνέπεια τῆς ἑνότητας καί τῆς ὁμοψυχίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος, ὅσες φορές ἀντιμετώπισε ἑνωμένος τούς ἐπιδρομεῖς, θαυματούργησε καί πέτυχε ὑπεράνθρωπα κατορθώματα. τοῦτο διαπιστώθηκε ἤδη ἀπό τήν ἀρχαιότητα καί διατυπώθηκε ἐπιγραμματικά ἀπό τόν πατέρα τῆς Ἱστορίας Ἡρόδοτο: Κατά μέν γάρ τό ἰσχυρόν Ἕλληνας ὁμοφρονέοντας χαλεπούς εἶναι περιγίνεσθαι καί ἅπασι ἀνθρώποισι [Γιατί ὡς πρός τήν ἰσχύ, ὅταν οἱ Ἕλληνες εἶναι μονοιασμένοι καί ἑνωμένοι, εἶναι δύσκολο νά τούς ἐπιβληθοῦν καί νά τούς νικήσουν ἀκόμη καί ὅλοι μαζί οἱ ἄνθρωποι τῆς Γῆς].* Βεβαίως τήν ἐποχή τοῦ Ἡροδότου ἦταν ἄλλοι οἱ πληθυσμιακοί συσχετισμοί, ἀφοῦ σέ ἕνα σύνολο πληθυσμοῦ τῆς Γῆς 150 ἕως 200 περίπου ἑκατομμυρίων κατοίκων οἱ Ἕλληνες ἦταν 20 περίπου ἑκατομμύρια σύμφωνα μέ τούς ὑπολογισμούς εἰδικῶν ἀρχαιολόγων. οἱ Ἕλληνες δηλαδή ἀποτελοῦσαν τό 10 ἕως 13% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Γῆς. Καί ἐάν ἡ ἐπάρατη διχόνοια καί οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι, ἀπότοκοι τοῦ ἄκρατου ἐγωισμοῦ, τῆς ἀρχομανίας καί τῆς ἐδαφικῆς διαμόρφωσης τῆς χώρας, δέν εἶχαν φθείρει τίς ἐθνικές δυνάμεις καί δέν εἶχαν ἐμποδίσει τή συνένωση τῶν Ἑλλήνων σέ ἕνα ἰσχυρό κράτος, ἴσως σήμερα οἱ Ἕλληνες νά ἦταν πολυπληθέστεροι ἀπό τούς Ἰνδούς ἤ τούς Κινέζους. Ἀλλά δυστυχῶς πολλές φορές οἱ Ἕλληνες κερδίζομε τούς πολέμους, ἀλλά χάνομε τήν εἰρήνη λόγῳ τῶν προαναφερθέντων αἰτίων ἀλλά καί τῆς προσκόλλησής μας σέ ξένους «φίλους», ὅπου ἡ φιλοξενία μας καταντάει ξενο- * Ἡρόδ. 9, 2. 8

9 μανία καί αἰτία διαίρεσης καί ἐμφυλίων συγκρούσεων. μιά τέτοια περίπτωση στό Ἑλληνικό Κράτος μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί περί τά μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος περιγράφει ὁ ποιητής (ἄν θυμᾶμαι καλά τούς στίχους του): Κανείς δέν ἔμεινε Ρωμιός, ὁ ἕνας εἶναι Γάλλος, ὁ ἄλλος εἶναι Βρετανός καί μόσκοβος ὁ ἄλλος. Προσκολλώμεθα δηλαδή σέ κάποιους ξένους περιστασιακούς «φίλους» καί γινόμαστε μόνιμα ὄργανά τους είς βάρος τῆς Πατρίδος μας, λησμονώντας ὅτι στό διεθνῆ στίβο κυριαρχεῖ ἡ ἀδικία καί τό συμφέρον, ὅπως ἀνενδοίαστα ἔχει διακηρύξει ὁ Γάλλος Πρόεδρος Κάρολος ντεγκώλ: Les nations n ont pas des amis, ils n ont que des interets [τά ἔθνη δέν ἔχουν φίλους παρά μόνον συμφέροντα]. Ἡ προσκόλλησή μας στούς ξένους (οἱ μέν στούς Ἀγγλοαμερικανούς καί οἱ δέ στούς Ρώσους ἀμέσως μετά τόν Β Παγκόσμιο Πόλεμο καί ἡ μόνιμη κατάρα τῆς διχόνοιας καί τῆς φιλαρχίας μᾶς ἔρριξαν σέ ἕνα φοβερό ἐμφύλιο σπαραγμό, ἐξασθένησαν περαιτέρω τήν Πατρίδα μας καί τῆς στέρησαν τούς καρπούς τῆς νίκης, πού ἐδικαιοῦτο (ὅπως π.χ. ἡ ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου καί τῆς Κύπρου καί τμήματος ἔστω τῆς μακεδονίας καί Ἀνατ. Ρωμυλίας πού κατεῖχαν οἱ ἠττημένοι αἱμοσταγεῖς Βούλγαροι, πού διέπραξαν φρικαλέα ἐγκλήματα στή μακεδονία καί Θράκη). συνειδητοποιώντας λοιπόν αὐτήν τήν πραγματικότητα καί ἀκολουθῶντας τό παράδειγμα τῶν ἡρώων τῆς Πίνδου καί τῆς Ἠπείρου τοῦ 1940, τῶν ὀχυρῶν καί τῆς Κρήτης τό 1941, καί τῆς Ἀντίστασης κατοπινά, πού ἔδωσαν τό αἷμα καί τή ζωή τους γιά τήν Πατρίδα καί τήν Ἐλευθερία, ἄς συσπειρω- 9

10 θοῦμε καί ἄς εἴμαστε πάντα ἑνωμένοι γιά νά ἀντιμετωπίσωμε ἐπιτυχῶς κάθε ἐχθρό καί ἔχομε πάρα πολλούς καί τή σημερινή δύσκολη κατάσταση τῆς χώρας μας. Ζήτωσαν οἱ ἀθάνατοι ἥρωές μας τοῦ 1940 καί ὅλου τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου, ἀπό τά ἱερά κόκκαλα τῶν ὁποίων πηγάζει ἡ ἐλευθερία μας κατά τόν ἐθνικό μας ποιητή, καί χρόνια πολλά σέ ὅλους. 10

11 το βορειοηπειρωτικο επος του 40 Κυρίες καί Κύριοι, Η Ελληνική ιστορία είναι γραμμένη με αίμα, με θυσίες, με βωμούς, με ολοκαυτώματα. Αυτό είναι το γνώρισμά της από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι τα σημερινά. Καμιά σελίδα της δεν είναι σύνθεση της μοίρας. Κανένα κεφάλαιό της δεν γράφτηκε από σύμπτωση. Όλες οι φάσεις της κυριαρχούνται από την φιλοπατρία, το φρόνημα, την αρετή και τα ιδανικά της Ελληνικής φυλής. Το Ελληνικό μεγαλείο δεν εντοπίζεται σε μεμονωμένες εποχές, σε τοποθεσίες, σε χρονολογίες, σε μικρές ή μεγάλες Εθνικές εξάρσεις. Λάμπει ομοιόμορφα αιώνες τώρα. Ό,τι έγινε χθες, επαναλαμβάνεται σήμερα. Θα επαναληφθεί και αύριο. Πάντα θα επαναλαμβάνεται όσο υπάρχουν Έλληνες γιατί η ιστορία μας χαρακτηρίζεται 11

12 από αδιάκοπη επανάληψη μιάς και της αυτής δόξας. Της δόξας της Ελληνικής. Όταν η Ελλάδα συνέτριβε τους εχθρούς της στους Μυθικούς και Μυκηναϊκούς χρόνους, στο Μαραθώνα το 490 π.χ., στη Σαλαμίνα και τις Θερμοπύλες το 480 π.χ., στους Μακεδονικούς χρόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον 4ο αιώνα π.χ., στους Βυζαντινο-Αυτοκρατορικούς χρόνους από το 330 μέχρι το 1453, στην Εθνεγερσία το 1821, στoυς Βαλκανικούς πολέμους το και όταν ο Έλληνας φαντάρος το 1940 μεγαλουργούσε πάνω εκεί στης Πίνδου μας τις κορφές, δεν ήταν οι βωμοί αυτοί μια στιγμιαία Εθνική αναλαμπή, μιά συμπτωματική έξαρση. Ήταν η 12

13 συνέχεια της ίδιας πορείας του Ελληνικού Έθνους δια μέσου των αιωνων. Αυτοί είναι μόνο σταθμοί του. Είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και ετοιμάζει το δρόμο για το μέλλον. Η περίληψη της ιστορίας μας είναι ότι σε κάθε Εθνικό προσκλητήριο οι Έλληνες έδωσαν το παρόν. Ποτέ δεν απουσίασαν. Ποτέ δε λιποτάκτησαν. Ποτέ δεν πρόδωσαν τα ιδανικά τους. Βρέθηκαν πάντα πρώτοι και τα υπεράσπισαν με αυτοθυσία. Έτσι, στην ολόχρυση Ελληνική ιστορία προσθέτονται συνέχεια χρυσές σελίδες σε πυκνά χρονικά διαστήματα. Και είναι πυκνά αυτά τα χρονικά διαστήματα γιατί πυκνοί είναι και οι ιστορικοί σταθμοί του Έθνους μας. Όμως, όταν υπερηφανευόμαστε για τις διαχρονικές δόξες της φυλής μας, μας λένε προγονόπληκτους, ονειροπαρμένους. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θα αναφερθούμε σε μιά μόνο δόξα. Στη Δόξα του 40 για να διαπιστώσουμε ότι η ιστορία μας επαναλαμβάνεται στον ίδιο ρυθμό, ότι η γενιά μας φλογίζεται από την ίδια φιλοπατρία και έχει τις ίδιες δάφνες των προγόνων της. Έτσι, η 28η Οκτωβρίου 1940, της οποίας φέτος γιορτάζουμε την 74η Επέτειο, αποτελεί μεγάλο ιστορικό σταθμό. Αλλά οι 13

14 μεγάλοι σταθμοί στην ιστορία των Εθνών σφραγίζουν αναμφίβολα και την Παγκόσμια ιστορία. Με την έννoια αυτή, η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτέλεσε κοσμοϊστορικό γεγονός διεθνούς σημασίας και έγινε παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας. Πριν μιλήσω γι' αυτή, θα σας θυμίσω περιληπτικά την τότε πολιτικοστρατιωτική κατάσταση, για να αντιληφθoύμε καλύτερα πόσο σημαντική υπήρξε η συμβολή του ΟΧΙ του 40 στην προάσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών, καθώς επίσης και τις αμυντικές δυσχέρειες που αντιμετώπιζε η Ελλάδα. Το 1939 η ανθρωπότητα περνούσε την κρισιμότερη περίοδο. Η Ναζιστική Γερ- 14

15 μανία των 90 εκατομμυρίων, υποστηριζόμενη από τη φασιστική Ιταλία των 50 εκατομμυρίων και την Ιαπωνία, απειλούσε τον κόσμο με αιματοκύλισμα για καθαρά υλικά συμφέροντα (πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας, του Κόλπου κ.ά.) και όχι για δήθεν ιδεολογικά Εθνικά κ ί ν η τ ρ α, όπως ισχυριζότανε. Ο Γερμανός δικτάτορας Α. Χίτλερ ( ) ήταν ανυποχώρητος. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1939 επετέθη κατά της Πολωνίας, την κατάκτησε σε 18 ημέρες και έτσι άρχισε ο 2ος Παγκόσμιος πόλεμος. Ταυτόχρονη ήταν και η κήρυξη του πολέμου της Αγγλίας και της Γαλλίας εναντίον της Γερμανίας. 15

16 Στις 10 Μαΐου 1940 οι Άγγλοι εξέλεξαν τον Τσώρτσιλ ηγέτη τους. Στις 22 Ιουνίου 1940 η Γαλλία συνθηκολόγησε. Το καλοκαίρι του 1940 ολόκληρη σχεδόν η Ευρώπη καταλήφθηκε από τη Γερμανία, σύμμαχο της Ιταλίας από τις 16 Ιουνίου 1940, τα εδάφη της οποίας εξασφάλιζαν στη Γερμανία κατάλληλες βάσεις για αεροπορικό και υποβρύχιο πόλεμο κατά της Μεγάλης Βρετανίας, της μόνης μαχόμενης εναντίον του Άξονα. 16 Στα Βαλκάνια η πολιτική της Γιουγκοσλαβίας ήταν φιλική προς τον Άξονα,

17 μέχρι το Μάρτιο του 1941 που ανατράπηκε η Σερβική κυβέρνηση. Η Ρουμανία, εντυπωσιασθείσα από τις Γερμανικές νίκες και βέβαιη για την επικράτησή της, δήλωσε συνεργασία με αυτή και την Ιταλία. Η Βουλγαρία ασκούσε καιροσκοπική πολιτική. Φανερή ήταν η συμπάθειά της προς τον Άξονα. Την απέδειξε στη διάρκεια της τριπλής κατοχής το στην Ανατολική Μακεδονία και στη Δυτική Θράκη με ειδεχθέστατα εγκλήματα που διέπραξε, κατά της περιοχής και των κατοίκων της, όπως έκανε και στους βαλκανικούς πολέμους το (Συνέχεια στή σελ. 48) 17

18 εορτη της παναγιας προυςιωτιςςας Τήν Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε ὁ καθιερωμένος ἐτήσιος ἑορτασμός πρός τιμήν τῆς Παναγίας Προυσιώτισσας, προστάτιδος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν καί τῆς Ρούμελης. Ὁ ἑορτασμός ἄρχισε μέ ἐκκλησιασμό στό ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων (τῆς ὁδοῦ Ἀσκληπιοῦ), προσκύνηση τῆς ἀνθοστόλιστης εἰκόνας τῆς Παναγίας καί ἀρτοκλασία. Κατόπιν ἔγινε λιτάνευση καί περιφορά τῆς ἱερῆς εἰκόνας ὑπό συνοδεία τῆς μουσικῆς τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος ἀπό τό ναό μέχρι τό μέγαρο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, ὅπου ἔγινε δέηση, ἐψάλησαν τα σχετικά τροπάρια καί ἔγινε ἐκ νέου προσκύνηση τῆς ἱερῆς εἰκόνας. Ἀκολούθησε στή μεγάλη αἴθουσα «Δελφοί» χαιρετισμός τοῦ Προέδρου τοῦ Π.Κ.Ρ. ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Δημητρίου Κουτρούμπα, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς: Ἀποτελεῖ γιά μᾶς καθῆκον ἀλλά καί ζωτική ἀνάγκη ἡ καταφυγή στή 18

19 σκέπη καί βοήθεια τῆς Παναγίας Προυσιώτισσας, τῆς προστάτιδας τοῦ Ἱδρύματός μας, τῆς Ρούμελης καί ὁλόκληρης τῆς Ἑλλάδος, ὅπως λέει καί τό σχετικό τροπάριο. Καί μή λησμονοῦμε ὅτι ἡ Παναγία ἀποτελεῖ τή δεύτερη Μεγάλη Δύναμη στό σύμπαν μετά τήν Ἁγία Τριάδα. Ἄν προσπαθοῦμε ὅλοι νά εἴμαστε συνειδητοί χριστιανοί μέ ἔργα καί ὄχι μέ λόγια, δηλαδή ἄν μέ πνεῦμα ἀγάπης καί φιλαλληλίας ἐργαζόμαστε γιά τό κοινωνικό καλό ἀνυπόκριτα καί χωρίς κακότητα καί φθόνο καί ἄν ἐπικαλούμαστε τή βοήθεια τῆς Παναγίας καί τοῦ Χριστοῦ προσπαθώντας νά τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου, δέν ἔχομε νά φοβηθοῦμε τίποτε. Διότι θά ἔχωμε στό πλευρό μας τίς Μεγάλες Δυνάμεις τοῦ σύμπαντος. Γιά τήν Παναγία Προυσιώτισσα θά μᾶς μιλήση ὁ εκλεκτός μαθητής μου κ. Ἰωάννης Πολέμης, Καθηγητής στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. 19

20 Τὴν Παναγία μας ἑορτάζομε σήμερα, τὴν ἔφορο καὶ προστάτιδα τοῦ ἔθνους μας, τὴν κυρία Θεοτόκο, ὅπως τὴν ἀποκαλοῦσαν παλαιότερα οἱ πατέρες τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ μεγάλος ἅγιος τῆς ἐκκλησίας μας, ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τῆς ὀρθοδόξου πίστεως στάθμη καὶ κανὼν ἀπαρέκβατος, τὴν ἀπεκάλεσε ναὸ τῆς θεότητος στὴν περίφημη ὁμιλία του Εἰς τὰς Εἰσόδια. Τριῶν ἐτῶν παραδόθηκε ἀπὸ τοὺς γονεῖς της στὸν ναὸ τοῦ Σολομῶντος, ὅπου μεγάλωσε ἐν νηστείᾳ καὶ προσευχῇ, διατηρώντας τὴν ἁγνεία της καὶ μετατρέποντας τὸν ἑαυτό της σὲ δοχεῖο ἄξιο νὰ ὑποδεχθῇ τὸν Θεὸν Λόγο. Δὲν μᾶς μιλᾶ ἡ Καινὴ Διαθήκη γιὰ τὰ Εἰσόδια. Μᾶς μιλᾶ ὅμως γι αὐτὰ τὸ Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου, ἕνα ἀπόκρυφο κείμενο τῶν πρώτων αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὸ ὁποῖο διασώζει, ὡστόσο, ἔγκυρες καὶ ἱστορικὰ ἀξιόπιστες πληροφορίες γιὰ τὰ πρόσωπα τῆς ἱερᾶς ἱστορίας, ποὺ διαφορετικὰ θὰ εἶχαν ἀπολεσθεῖ. Ἡ Ἐκκλησία ἐνέταξε τὰ Εἰσόδια στὸ ἑορτολόγιό της πιθανῶς τὸν ἕκτο αἰῶνα στὴν Ἀνατολὴ καὶ ἀρκετὰ ἀργότερα στὴν Δύση. Ὁ αὐτοκράτωρ Ἰουστινιανὸς ἔκτισε μάλιστα ἐκκλησία στὰ Ἱεροσόλυμα, τὴν λεγομένη Νέα Ἐκκλησία, ἡ ὁποία, ὅπως πιστεύουν ὁρισμένοι ἐρευνηταί, συνδεόταν μὲ τὴν συγκεκριμένη ἑορτή. Ἡ εἴσοδος τῆς Θεοτόκου εἰς τὸν ναὸ συμβολίζει τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν σκιὰ τοῦ νόμου στὸ φῶς τῆς χάριτος. Ἡ Παρθένος ἀποτελεῖ τὴν ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τὰ πάντα, μὲ τὴν εἴσοδό της εἰς τὸν ναό, γίνονται καινά, ἀνανεώνονται καὶ ζωογονοῦνται. Τὸ χειρόγραφο τῆς κατάρας τοῦ νόμου σχίζεται καὶ ὁ Ἰησοῦς κάμνει τὴν θριαμβευτικὴ εἴσοδό του στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία, λυτρούμε- 20 Ὁμιλία γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς προυσιωτίσσης

21 νος, ἰώμενος καὶ ἁγιάζων τὰ σύμπαντα. Ὢ πανάχραντε μῆτερ τοῦ Κυρίου, σὺ εἰς τοὺς ἐσχάτους χρόνους ἠξιώθης νὰ κατοικήσεις εἰς τὴν περίπυστον μονὴν τῆς Προυσιωτίσσης, στὴν λεβεντογέννα Ρούμελη. Στοὺς χαλεποὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας φάρος ἀληθινὸς ὑπῆρξεν ἡ μονή, φάρος παιδείας καὶ Ἑλλληνισμοῦ. Ὅταν τὸ κτηνῶδες πέλμα τῶν Ἀσιατῶν ὑπανθρώπων κατακτητῶν συνέθλιβε τὸ εὐλογημένο ἔθνος μας, ἕνας Κύριλλος Καστανοφύλλης ἐδίδασκε τὰ Ἑλληνόπουλα στὴν μονὴ αὐτὴ τὰ γράμματα τὰ Ἑλληνικά, δηλαδὴ τὴν ἀρχαία γλῶσσα μας, ποὺ τόσο τὴν κατατρέχουν οἱ γραικύλοι καὶ οἱ ἐθνομηδενισταὶ τῆς σήμερον. Τὴν ἔκαψαν τὴν μονὴν οἱ βάρβαροι Τοῦρκοι, τὴν ἔκαψαν καὶ οἱ ὀρδὲς τοῦ Χίτλερ, τοῦ ὁποίου τὰ «καλὰ» ἔργα ἐναντίον τοῦ ἔθνους μας καὶ τῶν δύστυχων Ἐβραίων τὰ συνεχίζουν οἱ σημερινοὶ κύριοι καὶ κυρίες τῆς πεπολιτισμένης δῆθεν Ἐσπερίας. Σὺ πανύμνητε Δέσποινα, καθωδήγησας τὴν σπάθην ἑνὸς Γεωργίου Καραϊσκάκη στὴν Ἀράχωβα, σὺ ἄχραντε Θεομῆτορ, ἔδωσες θάρρος στοὺς ἐλεύθερους πολιορκημένους τοῦ Μεσολογγίου. Σὺ Προυσιώτισσα, βασίλισσα τῆς Ρούμελης, 21

22 ἔφερες τὸ φῶς τῆς ἐλευθερίας στὸ ἔθνος μετὰ ἀπὸ τετρακόσια χρόνια. Σὺ ἡγήθηκες τῶν στρατιωτῶν μας στὸ ἔπος τῶν Βαλκανικῶν πολέμων καὶ τῆς Μικρασίας. Σύ, γλυκὺ ἔαρ τῶν Ὀρθοδόξων, ἐπάταξας τὶς φασιστικὲς ὀρδὲς τῶν Ἰταλῶν καὶ τῶν Γερμανῶν, ἐμπνέοντας τὸν μεγάλο ἐθνικὸ ἡγέτη Ἰωάννη Μεταξᾶ νὰ πεῖ τὸ Ὄχι. Σὺ κατηύθυνες τὰ βήματα τοῦ Ἐθνικοῦ μας Στρατοῦ στὸν Γράμμο καὶ στὸ Βίτσι τὸ 1949 καὶ συνέτριψες τὴν ξενοκίνητη ἀντεθνικὴ ἀνταρσία τῶν ὀργάνων τοῦ πανσλαβισμοῦ καὶ ἔσωσες τὴν Μακεδονία μας ἀπὸ τὰ νύχια τῶν Ρώσων καὶ τῶν Βουλγάρων. Σὺ θὰ συντρίψεις καὶ τοὺς ἀνθέλληνας τῆς σήμερον, οἱ ὁποῖοι ὡς λύκοι ὠρυόμενοι περιτριγυρίζουν τὸ ταλαίπωρον ἔθνος μας. Ὅπως εἶπε καὶ ὁ σεβαστὸς μου διδάσκαλος καὶ πανάξιος πρόεδρός σας, καθηγητὴς Δημήτριος Κουτρούμπας, τὸ χρέος ἡμῶν τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων εἶναι ἰδιαιτέρως βαρύ. Σήμερα τὰ δῆθεν ἰνστιτοῦτα Ἑλληνικῶν καὶ Βυζαντινῶν σπουδῶν εἶναι στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία κέντρα ἀνθελληνικῶν δραστηριοτήτων, ἐνῶ οἱ ξένοι Βυζαντινολόγοι λένε ὅτι τὸν Μεσαίωνα στὴν εὐλογημένη πατρίδα μας εἶχαν ἔρθει Σλάβοι. Τὰ Βυζαντινὰ κείμενα, κακῶς καὶ ἐσφαλμένως ἐκδιδόμενα (φεῦ, καὶ ὑπὸ Ἑλλήνων) ἀλλοιοῦνται καὶ διαστρεβλοῦνται στὶς περίφημες ἐκδόσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ὢ τῆς φρίκης. «Ἐσεῖς πουλιὰ τοῦ κάμπου καὶ τῆς Ρούμελης, αὐτοῦ ψηλὰ ποὺ πᾶτε, γιὰ χαμηλώσατε», ὅπως λέγει τὸ δημοτικὸ τραγούδι, τὸ ἀγαπημένο τοῦ ἀλησμονήτου μουσουργοῦ Ἰωάννου Σακελλαρίδου, καὶ ὑμνήσατε τὸ κλέος τῆς Θεοτόκου, τῆς σώτειρας τοῦ γένους μας, τῆς ἀθάνατης Ρωμιοσύνης. Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα. ιωαννης πολεμης 22

23 αποδοςη τιμης μεταθανατιως ςτον ιωαννη μοςχολιο Τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν καί ἡ Ὀργανωτική Ἐπιτροπή τοῦ Γ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Ρούμελης, πού ἔγινε στήν Ἀθήνα ἀπό τίς 12 ἕως τίς 14 Σεπτεμβρίου 2014, αἰσθάνθηκε τήν ὑποχρέωση νά τιμήση στίς 23 Νοεμβρίου 2014 τόν ἀείμνηστο Ἰωάννη Μοσχολιό, μεγάλο εὐεργέτη τοῦ Π.Κ.Ρ., ὁ ὁποῖος ἐνίσχυσε γενναιόδωρα καί μέ μεγάλα ποσά τό Κέντρο, ἀλλά καί εἰδικώτερα χρηματοδότησε τά δύο προηγούμενα Ἐπιστημονικά Συνέδρια τῆς Ρούμελης, τό Α τοῦ ἔτους 2001 στή Λαμία καί τό Β τοῦ ἔτους 2004 στήν Αἰτωλοακαρνανία (Ἀγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο) καί ἀνέλαβε τή δαπάνη ἐκδόσεως τῶν Πρακτικῶν τους. Ἡ ἀπόδοση τῆς τιμῆς αὐτῆς νομίζομε ὅτι ἀποτελεῖ γιά μᾶς καθῆκον, ἐτόνισε στήν εἰσήγησή του ὁ Πρόεδρος τοῦ Π.Κ.Ρ., ἐπειδή πιστεύομε ὅτι πρέπει νά τιμῶνται καί νά μνημονεύωνται οἱ φιλοπρόοδοι καί φιλοπάτριδες ἐπιχειρηματίες, οἱ ὁποῖοι παραλλήλως πρός τή συμβολή τους στήν οἰκονομική ζωή καί τήν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου τους ἔχουν μάθει καλῶν ἔργων προΐστασθαι κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο καί ὑποστηρίζουν γενναιόδωρα τά ἔργα τοῦ πνεύματος, τῆς τέχνης καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Πατρίδος τους, τά ὁποῖα ἐξυψώνουν τή ζωή τῆς κοινωνίας μέσα στήν ὁποία ζοῦν καί χαρίζουν στούς ἴδιους ψυχική ἱκανοποίηση καί ἀγέραστη δόξα. 23

24 Τήν εἰδική τιμητική πλάκα πρός τιμήν τοῦ Ἰωάννη Μοσχολιοῦ καί διπλώματος γιά τή δική της προσφορά, παρέλαβε ἡ κυρία Νίκη Μοσχολιοῦ, ἡ ὁποία, ἀκολουθώντας τό εὐγενές παράδειγμα τοῦ θείου της, ἔγινε καί ἡ ἴδια χορηγός τοῦ Γ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Ρούμελης, ὅπως θά διαβάσατε στό Πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Π.Κ.Ρ. κ. Δημ. Κουτρούμπας ἐπέδωσε τήν τιμητική πλακέτα, ἐνώ ὁ Ἔφορος Οἰκονομικῶν κ. Παν. Παλαιογεῶργος ἐπέδωσε τό δίπλωμα. 24

25 Λαογραφικές Σελίδες ρουμελιωτικο ανθρωπολογικο καλανταρι (ια ) 6. αὔγουστος καί Δρίμες (μέρος ς -τελευταῖο) Ἡ Ἁγία Παρασκευή πού συνδέεται μέ τήν τιμωρό Ἁγία Ηἱστορική διαμόρφωση τῶν φαινομένων καί συστημάτων τῆς Ἀνθρωπότητας ἀναδεικνύει διαδικασίες καί ἀναλύσεις γιά θεραπεία τοῦ κακοῦ, προβλέπει νά μετασχηματίζονται οἱ διαδικασίες ἀπό τό ἀρνητικό στό θετικό, ἀκόμη καί μέσα στό ἴδιο χρονικό διάστημα. Ἡ δυναμική ἀντίληψη τοῦ ἀνθρώπου δημιουργεῖ τό ἀντίδοτο, τήν κοινωνική προέκταση τοῦ τρόπου ἀντιμετώπισης, παράγοντα διαμόρφωσης μιᾶς ἄλλης κατάστασης ἀπό ἀνάγκη ἤ ἀπό διαφορετικούς τρόπους ζωῆς, τό διαβιοῖν του. Γιά τή θεματική τῆς ἀποτροπῆς κακοῦ, ἀσθενειῶν κλπ. ὑπάρχει ἑσμός συστημάτων. Στή δική μας περίπτωση γιά τήν ἀποτροπή κακοῦ στίς δρίμες-γριγές στό Στερεοελλαδίτικο χῶρο σημειώνεται τό κάρφωμα καί τό ρίψιμο πετάλου. Ἔτσι ἡ ἀποτροπή τοῦ κακοῦ στήν περίπτωση τῶν ρούχων, γιά νά μή λειώνουν, γίνεται μέ τό κάρφωμα, μέ τή χρήση καρφιοῦ, μέ τή ρίψη καρφιοῦ στή σκάφη ἤ μέ τό κάρφωμα αὐτοῦ. Ἔχομε καί τό ρίψιμο τοῦ πετάλου. Τό πέταλο Δαίδαλα περιέχει τήν ἔννοια τοῦ καλοῦ καί τήν ἔννοια τοῦ σίδερου πού ἀποβλέπει στήν μεταβίβαση τοῦ καλοῦ καί ἀποτροπή τοῦ κακοῦ. Τά ἀναφερθέντα κατατάσσονται στήν καταπερόνηση τοῦ κακοῦ, 25

26 διαβόλου, ἀσθενειῶν καί στόν καθαρμό καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό κακό, στίς πράξεις καθ ὁμοιότητα καί ἀναλογία. Εἶναι πράξεις γνωστές καί δέν θά ὑπεισέλθωμε σέ αὐτή τήν π ρ ο β λ η μ α - τική ἐδῶ. Τονίζεται ἀκόμη ὅτι εἶναι γνωστή ἡ χρήση σιδήρου καί σέ πολλές ἄλλες περιπ τ ώ σ ε ι ς, Ὁ Περσέας καταδιώκει τίς γοργόνες γιατί πιστεύεται ὅτι μεταδίδεται ἡ ἰδιότητα τοῦ σιδήρου: γιά νά γίνη γερό σάν σίδερο τό παιδί, ὁ ἀσθενής, τά ροῦχα ὅπου αὐτό τό τοποθετοῦμε ἤ τό ρίχνομε (π.χ. στή σκάφη πού πλένουμε). Ἡ Σελήνη σέ ἀγγεῖο Σημειώνεται ἀκόμη στό σημεῖο αὐτό τό κάρφωμα ἤ σταύρωμα ἀσθενείας ἤ δαιμονίου σέ δένδρο πού Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός παραδίδεται γιά τό μικρό σιδερένιο σταυρό πού ὁ Πατροκοσμᾶς ἔμπηξε πάνω στά διχαλώματα ἑνός ὑψηλοῦ «τσιραδιοῦ» (δρυός) στό Τσιράκι Μακεδονίας, ἀκολουθώντας τήν πίστη του καί τήν πίστη τοῦ ἀνθρώπου στή δύναμη τῆς ἐμπήξεως 26

27 καί τῆς ἀποτροπῆς κακοῦ, ὅπως καί ἡ ἐπιλογή τοῦ δένδρου. Αὐτό ἦταν, ὅπως καταγράφεται, ἡ δρῦς. Στήν ἀρχαιότητα, παραδειγματικά σημειώνεται καί ὑπενθυμίζεται Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, μέ σκηνές τοῦ μαρτυρίου του. Φορητή εἰκόνα Ἱ.Κ. Ἁγίας Ἄννης - Καρυῶν (19ος αἰ.). Ἀπό τό βιβλίο «Οἱ Ἅγιοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους» τοῦ Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου. ἡ ἐτήσια τελετή τῆς ἐμπήξεως ἥλου ἀπό τόν ἄρχοντα τῆς Ρώμης στόν τοῖχο τοῦ ναοῦ τοῦ Διός πού σημαίνει τήν καθήλωση τῆς πολιτικῆς 27

28 διχόνοιας καί ὅλων τῶν κακῶν, ἀποτροπή τοῦ κακοῦ. Ὅμοιες πρακτικές ἀκολουθοῦνται κι ἀπό ἄλλες εὐρωπαϊκές π λ η θ υ σ μ ι α κ έ ς μονάδες. Ὁ τρόπος μετασχηματισμοῦ τῶν διαδικασιῶν θεραπείας κακῶν ἀσθενειῶν ὅπως πανώλους, καχεξίας γίνεται καί μέ τό τελετουργικό τοῦ ἀνοίγματος καί διόδου ἀπό ὀπή σέ μεγάλο κυρίως δένδρο. «Ὅπγιους ἦταν ἄρρουστους ἀπού χουλέρα, ἀπού δυσεντερία, ἀρρώστγια πού νά Τό μαρτύριο τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ βγάζ αἷμα, ἄνοιγαν καί τρύπα στήν καργιά (=καρυδιά) ἤ στούμ πλάτανου κί τούν πιρνοῦσαν ἀπουμέσα. Οὑ πλάτανους μέσα ἅμα τούν ἀνοί- 28 Οἱ Μοῖρες στόν τάφο τοῦ Ἀχιλλέα

29 ξουν, εἶνι κόκκ νους κ ἡ καργιά κι αὐτή τού ἴδγιου κόκκιν εἶνι» (εὐρυτανία, Χούνη). Ἀμαδριάδα: Μωσαϊκό ἀπό τήν Πομπηΐα Ὁ ἀστερισμός τοῦ Καρκίνου. Επήρεια τῶν ἄστρων Οἱ Ἕλληνες τῆς Βάρνας «ἐκλέγουσιν ἐν μέσῳ τοῦ δάσους δρῦν νεαράν καί σχίζουν αὐτήν καθέτως εἰς τό μέσον τοῦ κορμοῦ καί διά καμάκων καί ἄλλων στυλωμάτων κρατοῦσιν είς διάστασιν τά δύο ἐσχισμένα μέρη Δύο ἀδελφοί ὁμοπάτριοι ὁ πρωτότοκος καί ὁ ὑστερότοκος ἱστάμενοι ἑκατέρωθεν τῆς ὀπῆς διαπερῶσι τό ἀσθενοῦν βρέφος τρεῖς φορές δι αὐτῆς, ὁ δέ ὑστερότοκος τό παραδίδει εἰς τήν μητέρα του. 1 Ἔπειτα ἀφαιροῦνται οἱ κάμακες καί ἐπί τῆς πληγῆς τοῦ δένδρου ἐπιτίθεται ἄφθονος κοπριά μετά πηλοῦ καί ἐπιδένεται στερεῶς. Ἐκ τῆς ἐπουλώσεως δέ τῆς πληγῆς τοῦ δένδρου μαντεύονται περί τῆς θεραπείας τοῦ ἀσθενοῦς. Στούς Γερμανικούς λ α ο ύ ς ὅσοι πάσχουν ἀπό θέρμη, πονοκεφάλους κλπ. για θεραπεία κάνουν τά Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἑξῆς: Ἀφοῦ κόψουν τά νύχια καί τίς τρίχες τοῦ ἀρρώστου ἀπό τά ὁποῖα κατά τήν κοινή πίστη ἐκχύνεται ἀρρώστια, χώνουν ἀποκόμματα ἀπό αὐτά μέσα σέ ὀπή τήν ὁποία ἀνοίγουν μέ τρυπάνι σέ δένδρο προπάντων δρῦ ἤ ἰτιά καί κατόπιν τήν βουλώνουν μέ βούλωμα πού φτειάχνουν συ- 29

30 νήθως ἀπό δένδρο ἀστραποκαμένο. Ὁ πάσχων ἀπαλλάσσεται ἔτσι ἀπό Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (ἀπό τή Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐγκυκλοπαίδεια) τήν ἀρρώστια πού μεταδίδεται στό δένδρο. Ὁ Λώτ ποτίζει τό τρισύνθετο ξερό ξύλο, τό ὁποῖο τελικά ἐβλάστησε καί ἀπό αὐτό ἔγινε ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, προστάτης καί θεραπευτής. 30 Καιρός: Καταιγίδα - Κεραυνός - Ἀστραπή Συχνά ὁ ἄρρωστος γιά εὐκολία ἀρκεῖται νά καρφώση, νά ἐμπήξη στό

31 Δρῦς χνοώδης (Quercus pubescens L) Ἡ δρῦς, βελανιδιά (quercus robur) πού συναντᾶται στή Ρούμελη καί σέ ἄλλες περιοχές τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας. Τό δέντρο τοῦ Δία πού ἀδελφώνεται μέ τούς κεραυνούς του, χρησιμοποιεῖται γιά τή θεραπεία, τή γνώση τοῦ μέλλοντος κ.ἄ. δένδρο μιά σφήνα, ἕναν πάσσαλο ἤ ἕνα καρφί πού τήν αἰχμηρή του ἄκρη ἔχει περάσει πολλές φορές πάνω ἀπό τό μέρος πού τόν πονεῖ. Πιστεύεται ὅτι ἔτσι καρφώνουν τήν ἀρρώστεια, τόν πόνο. Τελεῖται ἔτσι κατάδεσμος καί μεταφέρεται ἡ ἀσθένεια στό δένδρο. Τῆς ἀσθένειας, τοῦ διαβόλου Σελήνη. Τό σύμβολο τῆς τριπλῆς θεᾶς, τρεῖς φάσεις τῆς σελήνης, γέμισμα-πανσέληνος-χάση. καί παντός ἄλλου κακοποιοῦ στοιχείου ἡ καταπασσάλευση τελεῖται σέ δένδρο. Κατά παρέκκλιση τελεῖται στούς τοίχους, στό δάπεδο, στίς παραστάδες τοῦ σπιτιοῦ κλπ. καί στή γῆ. Ἔτσι τῆς πανούκλας π.χ. ἡ ἀσθένεια καρφώνεται στή γῆ (τανάγρα). Περιφορά Δαιδάλων κατασκευασμένων ἀπό δρῦ καί σχετική γιορτή γιά προφύλαξη τῆς περιοχῆς καταγράφει ὁ Παυσανίας: Ἄγουσι δέ οὕτω τήν ἑορτήν. δρυμός ἐστιν Ἀλαλκομενῶν οὐ πόρρω μέγιστα τῷ ἐν Βοιωτίᾳ στελέχη δρυῶν ἐστιν ἐνταῦθα. ἐς τοῦτον οἱ Πλαταιεῖς ἀφικόμενοι τόν δρυμόν προτίθενται μοίρας κρεῶν ἑφθῶν. ὄρνιθες δέ οἱ μέν ἄλλοι σφίσιν ἥκιστά εἰσι δι ὄχλον, τῶν κοράκων δέ -οὗτοι γάρ σφισιν ἐπιφοιτῶσιν- ἔχουσιν ἀκριβῆ τήν φρουράν. τόν δέ αὐτῶν ἁρπάσαντα κρέας, ἐφ ὅτῳ τῶν δένδρων καθεδεῖται, φυλάσσουσιν. ἐφ οὗ δ ἄν καθεσθῇ, τεμόντες ποιοῦσιν ἀπό τούτου τό δαίδαλον δαίδαλον γάρ δή καί τό ξόανον αὐτό ὀνομάζουσι. ταύτην μέν ἰδίᾳ οἱ 31

32 Πλαταιεῖς ἑορτήν ἄγουσι, Δαίδαλα μικρά ὀνομάζοντες Δαιδάλων δέ ἑορτήν τῶν μεγάλων καί Βοιωτοί σφισι συνεορτάζουσι, δι ἑξηκοστοῦ δέ ἄγουσιν ἔτους (Παυσ. 9, 3, 4-5). Καρφί μπήγεται στό δένδρο στό ὕψος τοῦ ἀσθενοῦς ἀνθρώπου. Τήν ἀρρώστια τῶν δοθιήνων (καλόγερων) καρφώνουν μέ καινούργιο καρφί λέγοντας ἐπωδή: τρεῖς βουλές τού λέει (τό ξόρκι), βαράει τού καρφί κι γένιτι γιατρικό. Θεωρεῖται δηλαδή τό καρφί ὡς γιατρικό. Δέν θά ὑπεισέλθωμε στίς μορφές καί δομές τῶν δεδομένων πού ἀναφέρθηκαν τώρα, θά σημειωθῆ μόνον ὅτι ὅλα αὐτά ἔχουν σχέση μέ συστήματα σκέψης, τελετουργίας καθημερινότητας γιά τόν ἄνθρωπο πού διαβιοῖ στήν ἀγροτικοῦ τύπου κοινωνία καί ζήση. Ἐδῶ ἐπισημαίνεται ἀπό τήν ὅλη δυναμική θεματική ἡ κατανόηση τοῦ συστήματος καί τυχόν ρόλου τῆς δρυός, κατ ἐπέκταση τοῦ μεγάλου δένδρου καί τοῦ κεραυνόβλητου καί κεραυνόπληκτου, τοῦ ἀστραποκαμένου. Γιά τήν κατανόηση τῆς λειτουργίας τῶν νομίμων καί τοῦ κοινωνικοῦ μετασχηματισμοῦ, εἶναι ἀρκετό στό σημεῖο αὐτό νά σημειωθοῦν τά ἑξῆς: Τό κεραυνόβλητο δένδρο ἔχει τήν ἰδιότητα νά θεραπεύη κακές ἀρρώστιες καί νά διώχνη τό κακό. 32 Σελήνη ἤ Σελάνα

33 Γιά νά θυμηθοῦμε, σημειώνεται γνωστή προσέγγιση: Τό 1892 ἦταν μήνας Μάϊος, κεραυνός ἔπληξε ἕνα κυπαρίσσι στήν πλατεία Κάνιγγος καί τό ἔκαψε. Ἀθηναϊκές ἐφημερίδες ἐσημείωσαν τό γεγονός: «Ἡ κυπάρισσος τῆς πλατείας τοῦ Κάνιγγος σχισθεῖσα ὑπό τοῦ κεραυνοῦ ἔπαθε τῶν παθῶν της τόν τάραχον. Τήν ἀπεφλοίωσαν σχεδόν ὁλόκληρον οἱ περίοικοι, ἠλιθίως πιστεύοντες ὅτι ὁ κεραυνόπληκτος φλοιός τῆς ἀτυχοῦς κυπαρίσσου θεραπεύει ἀσφαλῶς καί ταχέως τήν ἐπιληψίαν» (Καιροί, 10 Μαΐου 1892). «Παῖδες δέ πολλοί ἀναρριχηθέντες ἐπί τῆς κυπαρίσσου ἀπέσπων τά ἀποκοπέντα ξύλα καί τόν φλοιόν ὡς τίμιον ξύλον» (Ἀκρόπολις, 9 Μαΐου 1892). «Καί οἱ ἁπλοϊκοί ἐκεῖνοι ἄνθρωποι ἔσκαπτον τό χῶμα διά ν ἀνεύρωσι τόν Ἡ θεά Σελήνη σέ ρωμαϊκή σαρκοφάγο, περίπου 212 μ.χ. ἠλεκτρικό σπινθῆρα ἐνῶ ἄλλοι ἔκοπτον ἐκ τοῦ ξύλου τῆς κυπαρίσσου διά νά κάμουν φυλακτό, θεωροῦντες αὐτό ὡς ἔχον τήν ἰδιότητα τοῦ ἀλεξικεραύνου» (Ἐφημερίς, 9 Μαΐου 1892). Παρόμοιες πεποιθήσεις καί δοξασίες κυκλοῦνται μεταξύ ἄλλων λαῶν. Βλέπομε τήν πίστη τοῦ ἀνθρώπου στό κεραυνόβλητο μέ τή θαυμαστή ἰδιότητα καί τά εἴδη τῶν δένδρων. Συνήθως τό δένδρο αὐτό εἶναι ἡ δρῦς, τό μεγάλο δένδρο πού σέ πολλά μέρη ἔχει τήν ὀνομασία δένδρο(ς) ἤ βελανιδιά. Τό δένδρο, τό μεγάλο δένδρο ἔχει ψυχή πού, ἅμα κόβεται, βγαίνει ἡ ψυχή του ὀργισμένη καί ἑπόμενο εἶναι νά θέλη νά κάνη κακό. Γι αὐτό 33

34 ἅμα «κόβαμι παλιό δέντρου μιγάλου, προτοῦ τού ρίξουμι, πέσ κάτ, βάζαμι γιά νά μή μᾶς π ράξ πάνου τ τσικούρ» (Ἄγραφα κ.ἀ.). Καί διάφορες ἄλλες προφυλάξεις καί πράξεις τελοῦνται γιά νά μήν πειραχθοῦν οἱ ἄνθρωποι πού τά κόβουν. Πιστεύεται ὅτι, ἐάν δέν τελέση τά νόμιμα ἐκεῖνος πού κόβει τό μεγάλο δένδρο, τή δρῦ καί ἄλλα δένδρα, τό ἱερό δένδρο πού ἔχει ψυχή «θά πιθάν σί τρεῖς μέρις». Δοξασίες πού κυκλοῦνται καί πιστεύονται καί ἀπό ἄλλους λαούς. Ὑπάρχει παλιά παράσταση αἰωνόβιων δένδρων καί ἄνθρωποι κλπ. πού πᾶν νά τά κόψουν, τότε ἀπό τόν κορμό τοῦ δένδρου βγαίνουν δυό δράκοντες πού τρέπουν σέ φυγή τούς ἱερόσυλους. Αὐτή ἡ παράσταση ὑπάρχει σέ νόμισμα ἀπό τά Μῦρα τῆς Λυκίας. Ηβελανιδιά, δρῦς, τό δένδρο ἦταν τό ἱερό δένδρο τοῦ Δία καί ἡ μητέρα τῶν ἀνθρώπων. Εἴχαμε ἔτσι τά ἱερά δάση, τούς δρυμούς πού ἦταν μέ τίς ἱερές βαλανιδιές πού χωρίς κίνδυνο δέν μποροῦσες νά τίς ἔχης. τῇσι δ ἅμ ἤ ἐλάται ἠέ δρύες ὑψικάρηνοι γεινομένῃσιν ἔφυσαν ἐπί χθονί βωτιανείρῃ καλαί τηλεθάουσαι, ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν ἑστᾶσ ἠλίβατοι, τεμένη δέ ἑ κικλήσκουσιν ἀθανάτων τάς δ οὔτε βροτοί κείρουσι σιδήρῳ. ἀλλ ὅτε κεν δή μοῖρα παρεστήκῃ θανάτοιο, ἁζάνεται μέν πρῶτον ἐπί χθονί δένδρεα καλά, φλοιός δ ἀμφιπεριφθινύθει, πίπτουσι δ ἄπ ὄζοι, τῶν δέ θ ὁμοῦ ψυχή λείπει φάος ἠελίοιο. (Ὁμηρ. Ὑμν. Εἰς Ἀφροδ ) Γι αὐτό ἀποφεύγεται ἡ κοπή τῆς βαλανιδιᾶς: «Ὦνερ, τᾶν βαλάνων τάν μητέρα φείδεο κόπτειν, φείδεο γηραλέαν δ ἐκκεράϊζε πίτυν, ἤ πεύκαν, ἤ τάνδε πολυστέλεχον παλίουρον, ἤ πρῖνον, ἤ τάν αὐαλέαν κόμαρον τηλόθι δ ἴσχε δρυός πέλεκυν κοκύαι γάρ ἔλεξαν ἁμῖν ὡς πρότεραι μητέρες ἐντί δρύες». (Ἑλλην. Ἀνθολογ. 9, 312) Ὑπενθυμίζομε τή γνωστή παροιμία «δρυός πεσούσης πᾶς ἀνήρ ξυλεύεται» πού σ αὐτήν ἐκλείπει ὁ φόβος, ἀφοῦ ἔπεσε, πέθανε, ὅπως ἀποτυπώνεται ἀπό τόν Λουκανό: Sed fortes tremuere manus, motique verenda majestate luci, si robora sacra ferirent in sua credebant redituras membra secures. 34

35 [Ἀλλά τά δυνατά χέρια (ἄρχισαν) νά τρέμουν καί ἀπό φόβο μπροστά στή μεγαλειότητα τοῦ κινηθέντος ἄλσους πίστευαν ὅτι τά τσεκούρια θά ἐστρέφονταν κατά τῶν δικῶν τους μελῶν, ἄν χτυποῦσαν τίς ἱερές δρύες] (Luc. Phars. 3, ) Σέ μύθους ἀναφέρονται ἥρωες πού ὑπέστησαν σκληρή τιμωρία γιά τήν ἀσέβεια καί τήν τόλμη τους, ὅπως ὁ Ἐρυσίχθων, πού ἔκοψε τήν ἱερή δρῦ ἀγνοώντας τίς παρακλήσεις τῶν δρυάδων νυμφῶν καί τιμωρήθηκε ἀπό τή Δήμητρα: Ἡ Σελήνη Sic epulas omnes Erysichtonis ora profani accipiunt, poscuntque simul; cibus omnis in illo causa cibi est, semperque locus fit inanis edendo. [ Ἔτσι τιμωρεῖται γιά τήν ἀσέβειά του ὁ Ἐρυσίχθων νά δέχεται καί νά ἐπιζητῆ ὅλα τά γεύματα ὅλες οἱ τροφές γι αὐτόν εἶναι αἰτία νά τίς ἐπιζητῆ καί πάντα ἐξαφανίζονται ἀπ τό τραπέζι του] (Ovid. Met. 8, ) Ἄλλο παρόμοιο παράδειγμα εἶναι ὁ Παραίβιος: Οὐδέ τις ἦεν ἀνάπνευσις μογέοντι, 35

36 ἀλλ ὅγε πατρός ἑοῖο κακήν τίνεσκεν ἀμοιβήν ἀμπλακίης. ὁ γάρ οἶος ἐν οὔρεσι δένδρεα τάμνων δή ποθ ἀμαδρυάδος νύμφης ἀθέριξε λιτάων, ἥ μιν ὀδυρομένη ἀδινῷ μειλίσσετο μύθῳ μή ταμέειν πρέμνον δρυός ἥλικος, ᾗ ἐπι πουλύν αἰῶνα τρίβεσκε διηνεκές αὐτάρ ὁ τήνγε ἀφραδέως ἔτμηξεν ἀγηνορίῃ νεότητος. (Ἀπολών. Ρόδ. Ἀργον. 2, ) Σχετική εἶναι ἡ πίστη γιά τίς Ἀμαδρυάδες: Ἀμαδρυάδος νύμφης: Ἀμαδρυάδας νύμφας Μνησίμαχός φησι διά τό ἅμα ταῖς δρυσί γεννᾶσθαι ἤ ἐπεί δοκοῦσιν ἅμα ταῖς δρυσί φθείρεσθαι, νύμφαι Ἀμαδρυάδες λέγονται. Χάρων δέ ὁ Λαμψακηνός ἱστορεῖ, ὡς ἄρα Ροῖκος, θεασάμενος δρῦν ὅσον οὔπω μέλλουσαν ἐπί γῆς καταφέρεσθαι, προσέταξε τοῖς παισίν ὑποστηρίξαι ταύτην. ἡ δέ μέλλουσα συμφθείρεσθαι τῇ δρυί νύμφη ἐπιστᾶσα τῷ Ροίκῳ χάριν μέν ἔφασκεν εἰδέναι ὑπέρ τῆς σωτηρίας, ἐπέτρεπεν δέ αἰτήσασθαι ὅ, τι βούλοιτο. ὡς δέ ἐκεῖνος ἠξίου συγγενέσθαι αὐτῇ, ὑπέσχετο δοῦναι τοῦτο φυλάξασθαι μέντοι γε ἑτέρας γυναικός παρήγγειλεν, ἔσεσθαι δέ μεταξύ αὐτῶν ἄγγελον μέλισσαν. καί ποτε πεσσεύοντος αὐτοῦ περιίπτατο ἡ μέλισσα πικρότερον δέ <τι> ἀποφθεγξάμενος εἰς ὀργήν ἔτρεψε τήν νύμφην, ὥστε πηρωθῆναι αὐτόν. καί Πίνδαρος δέ φησι περί νυμφῶν ποιούμενος τόν λόγον ἰσόδενδρον τέκμαρ αἰῶνος λαχοῦσα. ὁ οὖν τοῦ Παραιβίου πατήρ ἐκκόπτων δρῦν παρεκαλεῖτο ὑπό νύμφης μή τεμεῖν αὐτήν συγγεγεννημένη γάρ οὖσα ἐάν κοπῆ, αἰτίαν αὐτῇ ἔσεσθαι θανάτου. ἀπειθήσαντος δέ αὐτοῦ νεμεσῆσαι τό δαιμόνιον αὐτῷ τε καί τοῖς ἐγγόνοις καί κακῶν γενέσθαι παραίτιον. (Σχόλ. Ἀπολλων. Ροδ. 2, 475 κἑξ.) Στήν κατάσταση τῆς λειτουργίας καί τοῦ κοινωνικολατρευτικοῦ μετασχηματισμοῦ πού ἐνυπάρχει καί δραστηριοποιεῖται στά δεδομένα μας σημειώνουμε μόνο τόν ἀστραπόβολο (ἀστραπή-κεραυνός, Δίας, Θεός, Ἀθηνᾶ κλπ.) πιστεύεται ὅτι διώκει τόν δράκοντα. Ἴσως πρέπει νά σημειωθῆ καί ὁ Κρόνος. Ὑπενθυμίζομε τόν Δελφικό λίθο πού ἐξήμεσε ὁ Κρόνος. Τά κεραυνόβλητα δένδρα τά ἔχομε ὡς θεραπευτικά μέσα, πίστη καί πεποίθηση καί ἄλλων λαῶν. Μέ αὐτό τό σύστημα καί τόν ἐννοιολογικό κύκλο ἔχουμε σύνδεση τῆς Δρυός μέ τό Δία. Λαβρανδεύς Ζεύς, ὁ διπλοῦς πέλεκυς, ἡ λατρεία τοῦ ὁποίου σημειώνεται στήν Καρία προηγουμένως ἦταν ἑλλαδική. Γνωρίζομε ὅτι ὕει ὁ Ζεύς ὁ Ἀθάνας, Δίας Ἀκαρνανεύς, πού φαίνεται ὅτι ἔχει σχέση μέ τήν Ἀθηνᾶ. Ὑπενθυμίζομε τήν Ἀθηνᾶ ὡς θεά τῆς βροντῆς, τῆς ἀστραπῆς κλπ. καί τῆς βλάστησης. Φαίνεται δέ πολύ πιθανή ἡ εἰκασία ὅτι τά διοπετῆ παλλάδια ἦταν 36

37 κεραύνιοι λίθοι καί ἀναδεικνύουν τύπο τῆς λατρείας σχετικό μέ τήν βλάστηση. Γνωρίζομε ἀκόμη ὅτι στόν Δία Καταιβάτη περιλαμβάνεται ἡ λατρεία τοῦ κεραυνοῦ. Καί ὁ Δίας ἔχει σχέση μέ τίς πηγές. Ἀναφέρεται ὅτι τά παλιά χρόνια ἡ πηγή τοῦ Διός στή Δωδώνη πού τό νερό της ὀνομάζονταν ἀναπαυόμενον, τό μεσημέρι ἐστείρευε καί τά μεσάνυχτα ἐπλήθυνε καί τό ἴδιο σιγά-σιγά ἄλλαζε, γινόταν περισσότερο ἤ λιγώτερο, γιατί ἐκεῖ στήν πηγή κατοικοῦσε «στοιχειό». In Dodone Iovis fons cum sit gelidus et inmensas faces extinguat, si extinctae admoveantur accendit. iden meridie semper deficit, qua de causa ἀναπαυόμενον vocant; mox increscens ad medium noctis exuberat, ab eo rursus sensim deficit. [Στή Δωδώνη ἡ πηγή τοῦ Διός ἐνῶ εἶναι ψυχρή καί σβήνει τίς δᾶδες πού βυθίζονται μέσα σ αὐτή, ἐάν προσεγγίζονται σβησμένες, τίς ἀνάβει. Ἡ ἴδια πηγή πάντοτε στερεύει τό μεσημέρι, λόγος γιά τόν ὁποῖο τήν ἀποκαλοῦν ἀναπαυόμενη σέ λίγο αὐξανόμενη (πάλι) κατά τά μεσάνυχτα ρέει ἀφθόνως καί ἀπό ἐκεῖνο τό (χρονικό) σημεῖο ἐλαττώνεται βαθμηδόν] (Plin. N.H. 2, 106 (228) Σχετική εἶναι ἡ πίστη γιά τήν δρῦ-δήμητρα: ἐς δέ τό τᾶς Δάματρος ἀναιδέες ἔδραμον ἄλσος. ἧς δέ τις αἴγειρος, μέγα δένδρεον αἰθέρι κῦρον τῷ δ ἔπι ταί νύμφαι ποτί τὤνδιον ἑψιόωντοι ἅ πράτα πλαγεῖσα κακόν μέλος ἴαχεν ἄλλαις ᾄσθετο Δαμάτηρ, ὅτι οἱ ξύλον ἱερόν ἄλγει, εἶπε δέ χωσαμένα «τίς μοι καλά δένδρεα κόπτει;» (Καλλιμ. Ὕμν. 6, 36-41) Εἰς τούς μύθους ἡ τιμωρία εἶναι σκληρή καί κατά τόν Ἀπολλώνιο τό Ρόδιο: Ἀλλ ὅ γε (sc. Ἀγηνορίδης) πατρός ἑοῖο κακήν τίνεσκεν ἀμοιβήν ἀμπλακίης. ὁ γάρ οἶος ἐν οὔρεσι δένδρεα τέμνων δή ποθ ἁμαδρυάδος νύμφης ἀθέριξε λιτάων, ἥ μιν ὀδυρομένη ἁδινῷ μειλίσσετο μύθῳ, μή ταμέειν πρέμνον δρυός ἥλικος, ᾗ ἔπι πουλύν αἰῶνα τρίβεσκε διηνεκές αὐτάρ ὁ τήνγε ἀφραδέως ἔτμηξεν ἀγηνορίῃ νεότητος. τῷ δ ἄρα νηκερδῆ νύμφη πόρεν οἶτον ὀπίσσω αὐτῷ καί τεκέεσσιν. ἐγώ γε μέν, εὖτ ἀφίκανεν ἀμπλακίην ἔγνων βωμόν δ ἐκέλευσα καμόντα Θυνιάδος νύμφης λωφήια ῥέξαι ἐπ αὐτῷ ἱερά, πατρῴην αἰτεύμενον αἶσαν ἀλύξαι. (Ἀπολλών. Ρόδ. Ἀργον. 2, ) 37

38 Ηπρακτική ἐμπειρία γιά τά νόμιμα τῶν δριμῶν-«γριγῶν» περιέχουν τή σκάφη στό πλύσιμο ὅπως καί τό κόψιμο ξυλείας γιά κατασκευή φράχτη ἤ ἄλλων κατασκευῶν στό σπίτι. Ἡ ἀξιολόγηση τῶν δεδομένων καταγράφει προσέγγιση μέ τά «μεγάλα δένδρα» βελανιδιές, ἔλατα κλπ. Γνωρίζομε ὅμως καλά ὅτι ἀπό αὐτό τό μεγάλο δένδρο κόπτεται ἡ ξυλεία καί λαξεύεται ἡ σκάφη κλπ. Αὐτό δίνει τόν προβληματισμό, τή σκέψη καί τό πλησίασμα μέ τό θέμα μας. Προσδιορίζεται ἔτσι ἡ σχέση τῆς βελανιδιᾶς-δρυός κλπ. μέ τούς προσδιοριστικούς της παράγοντες καί μέ τόν λατρευτικό πυρήνα (ψυχή δένδρων, Δίας, Ἀθηνᾶ, ἀστραπόβολο, κεραυνόβλητος κλπ.). Θά πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι τό δάσος μέ βελανιδιές-δρύες τό λέμε δεντριά. «Ἔχει ἀνάγκη ὁ γεωργός νά κάνη καί τήν παρακαταθήκη του γιά τίς κακές μέρες τοῦ χειμώνα πού δέν θά τόν ἀφήνη ἡ κακοκαιρία νά βγῆ ἀπ τό σπίτι ὄξω. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού δέν ἀπολείπει ἀπ τό δεντριά» ( Ἄγραφα). Τό δεντριά τόν λένε καί δρυμιά (τό δάσος μέ δρῦς), τό δάσος μέ ἔλατα λέγεται ἐλατιά κλπ. Ἡ θέση, ἡ ἀνάλυση, συζήτηση καί ἑρμηνευτική τῶν νομίμων μας στά βασικά της σημεῖα δομεῖται στή σκέψη καί διασύνδεση μέ τούς Δία, Ἀθηνᾶ κυρίως καί μέ τά οὐράνια σώματα, τά καιρικά φαινόμενα, ἀλλά καί τήν πολιτισμικοκοινωνική καί οἰκονομική δημιουργία καί ἀνάπτυξη μέ τή δυναμική ὅλων τῶν παραγόντων. Τά δρίματα-γριγές (τρεῖς) τόν Αὔγουστο λειτουργοῦν καί μεταφέρουν λατρευτικές μορφές, συνήθειες καί διηγήσεις πολύ παλιές, ἀρχαῖες πού ἀκολουθοῦν τήν ἴδια διαδρομή μέ τόν ὀδοντωτό μουτζούρη σιγάσιγά μέσ στό σκοτάδι, χωρίς ὅμως νά βγαίνουν ἀπό τίς ράγες, χωρίς νά χάνουν τόν προορισμό. Σχέσεις ἀνάμεσα στίς ἔννοιες τοῦ χρόνου καί τῶν πολιτισμικῶν δεδομένων ἀναγνωρίζονται. Ἀποτελοῦν μέρος τῆς ἀστρολογίας μέ ἀποκορύφωμα τή λατρεία καί ἐπίδραση τῆς Σελήνης καί τοῦ Ἡλίου. Στό Στερεοελλαδίτικο χῶρο κρατιέται ἀκόμη καί τό ὄνομα γριγές-γραῖαι ἕνα καταπληκτικό φαινόμενο πού ἀναδεικνύει τό χῶρο μας ὡς θησαυροφυλάκιο λατρευτικῶν τελετουργιῶν καί θρησκευτικῶν νομίμων. Ἔχομε ἔντονες ἐννοιολογίες τῆς «φύσης» καί τοῦ «φυσικοῦ», τῶν δαιμόνων, τῶν οὐρανίων σωμάτων, τοῦ φεγγαριοῦ καί τοῦ ἡλίου. Ἕνα σφιχτοδέσιμο τῆς φύσης καί τῶν οὐρανίων σωμάτων στόν ἄνθρωπο καί τά ἀνθρώπινα. Γιά νά δυνηθῆ ὁ ἄνθρωπος νά πάρη μιά θέση στόν κόσμο, νά ἔχη ὑγεία καί νά εὐτυχήση. Τά δεδομένα μας, τά νόμιμά μας «μερομήνια», «δρίματα-γριγές», δέν εἶναι παρά δημιουργίες ἀπό τόν ἄνθρωπο γιά τόν ἄνθρωπο καί τή ζωή του. Πάντοτε βέβαια πρέπει νά ὑπογραμμίζεται τό συγγένιο καί ἡ κοινωνική δομή. 38

39 Οἱ τρεῖς Μοῖρες (Κλωθώ, Λάχεσις, Ἄτροπος) Τά καιρικά φαινόμενα, ἀστραπή, βροντή, κεραυνός κλπ. καταγράφονται μέ τό Θεό, τό Δία, τόν Ἅγιο ἤ Προφήτη Ἠλία μέ τό ἅρμα ἤ τόν Ἥλιο καί ἅρμα, μέ τά ἀστροπελέκια κ.ὅ. Τά ἀστραπόβολα μέ τά μεγάλα δένδρα, τίς βαλανιδιές πού ἔχουν πληγῆ ἀπό κεραυνό, περιπτώσεις γιά τίς ὁποῖες λέμε οἱ Ρουμελιῶτες: «κάποιος διάβολος ἤτανι μέσα του» ἤ «κάποιο διάβολο ἔκαψε ὁ Θεός». Ἡ παρέμβαση τοῦ θείου, τοῦ δαίμονα μέ τό μεγάλο δένδρο, τό δένδρο μέ ψυχή ἔχει ἰδιαιτερότητα, ἔχει θεραπευτικές ἰδιότητες καί λειτουργίες, ἀποτελεῖ θεραπευτική δύναμη μέ τή συγκέντρωση τόσων δυνάμεων πού θεραπεύουν ἀπό δύσκολες ἀρρώστιες. Εἶναι καί φυλακτά. Γίνεται φανερό ὅτι καί οἱ τόποι εἶναι ἀποτρεπτικοί τοῦ κακοῦ. Ἔχομε βέβαια καί τή διαμόρφωση ἀρνητικῆς ἔννοιας τῆς προσέγγισης τῆς δαιμονικῆς ἐπήρειας, τοῦ διαβόλου (διάβολος-ἄνεμος). Λέμε: νά σέ πάρη ὁ διάβολος, νά σε πάρη ὁ ἄνεμος κλπ. ὅπου σέ μᾶς ὁ ἀνεμοστρόβιλος ἐμπεριέχει τόν «Κουτσογιάννη», τίς Νεράϊδες, τίς Μοῦρες κλπ., αὐτές πού φέρνουν κακό καί ἀρρώστιες. Ἔχομε τήν ψυχή-πνεῦμα μέ ὅλες τίς πεποιθήσεις πού τήν κυκλώνουν. Δίδεται βέβαια καί τό δομικολειτουργικό πλαίσιο τῆς θεραπείας, τῆς ἀποφυγῆς, τῆς ἀποτροπῆς τοῦ κινδύνου. Ὑπάρχουν οἱ διαδικασίες καί οἱ τρόποι πού ἐπιδιώκεται ἡ ἀπομάκρυνσή τους ἤ ἡ προστασία μας καί ἀποδίωξη τοῦ κακοῦ. Ἡ ὀργάνωση καί λειτουργία σχηματισμῶν ἀπομάκρυνσης καί προφύλα- 39

40 ξης ἀπό τό κακό. Αὐτό γίνεται καί μέ τίς «γριγές-γραῖες». Ἀπό τά ἄστρα, τούς ἀστερισμούς, τά ἄστρικά (Ὠρίων, Σκορπιός κλπ.) ἀναδύονται κοινωνικοπολιτισμικές διαστάσεις καί ὁπωσδήποτε ἔχομε ἐπήρεια στά ἀνθρώπινα. Βλέπουμε τή σελήνη ἀναμεμειγμένη μέ τίς ἀρρώστιες καί τόν Ἅδη, τόν κάβουρα, τόν καρκῖνο 2 κλπ. Οἱ προβληματικές αὐτές ταυτίζονται κυρίως μέ τούς ἀνθρώπους τῆς ὑπαίθρου καί μεταφέρονται ἀπό αὐτούς πού τίς συντηροῦν καί τίς ἀσκοῦν στά ἀστεακά ἤ ἀστικά κέντρα, μάλιστα μέ προεκτάσεις καί μορφές στήν ἐργασία καί ἀλλοῦ. Ἔχομε μιά πολλαπλῆ ἱστορικότητα μέ αὐτή τῆς κοινωνικοπολιτισμικῆς, οἰκονομικῆς μορφῆς. Ἡ γριά-γραῖα πού εἶναι καί Μέδουσα καί Γοργώ κ.ὅ. πού μᾶς ὁδηγεῖ στήν Ἀθηνᾶ εἶναι καί τό ἀλεξίκακο, τό ἀντιβασκάνιο, τό φυλακτήριο ὅπως καί διάφορα ἄλλα ζουζούνια κλπ. πού εἴτε ἀποτελοῦν ἐπεκτατικές ἔννοιες καί ταξινομοῦνται ἐκεῖ στά ζῶα κλπ. ἀποτρεπτικά ἤ ὑπόκεινται στήν ἴδια ἐννοιολογία, στήν ἴδια γραμμή καί τροχιά. Ἀπαντῶνται στό Ρουμελιώτικο χῶρο ἐκτός ἀπό τά δρίματα-γριγές τίς Αὐγουστιάτικες καί τά Δωδεκαήμερα δρίμερα, τά χειμωνιάτικα. Αὐτά ὁδηγοῦν στήν προσέγγιση ὅτι λειτουργοῦσαν καί λειτουργοῦν μορφές καί πεποιθήσεις δύο χρόνων δριμῶν, τοῦ χειμωνιάτικου καί τοῦ ἄλλου, τοῦ καλοκαιρινοῦ, πού παραπέμπουν στή Σελήνη καί στίς φάσεις αὐτῆς καί ἴσως νά ἔχωμε καί ἄλλες ἀφοῦ ἔχομε ὡς μέτρο τή Σελήνη καί τήν ἐπίδρασή της, ὅπως καί τήν πίστη τί ἐνοικεῖ σέ αὐτήν, ὅπως οἱ ψυχές τῶν νεκρῶν κλπ. Ἔπειτα ἡ κοινωνικοπολιτισμική κυρίως ἀλλαγή καί ὁ χρόνος, ἴσως καί ἡ οἰκονομική ἀλλαγή περιόρισε αὐτές τίς δρίμες καί κράτησε ἀνάλογα μέ τό ζῆν τίς σπουδαιότερες, τίς ἀποφασιστικές στήν 40 Ἀργυρό τετράδραχμο τοῦ Περσέα ( π.χ.)

41 πορεία τοῦ χρόνου. Τονίζομε ἰδιαίτερα ὅτι οἱ γριγές-δρίμερα κ.ὅ. ἐντοπίζονται στό Δελφικό χῶρο τοῦ Μαντείου κυρίως καί στούς ὀρεινούς ὄγκους. Ὑπογραμμίζομε ὅτι γριγές-δρίματα ὁδηγοῦν στή σελήνη καί παραπέμπουν οἱ γριγές στά καταχθόνια καί οὐράνια ὅπως οἱ μυθολογικές παραστάσεις τῆς καθόδου καί διαμονῆς τῶν σεληνιακῶν θεοτήτων στόν Ἅδη. Γι αὐτό ὁ ἄνθρωπος ἀποφεύγει τήν ἐπιρροή τῆς Σελήνης κυρίως ἤ καί τήν ἐπιδιώκει. Νόμιμα, τελετουργίες καί θιασικές πράξεις ὁδηγοῦν στή Σελήνη καί τό νερό, πάντοτε ὅμως ἔχομε ὡς πρωταγωνιστή τή Σελήνη, μάλιστα σέ ἄμεση σχέση μέ τίς ἀρρώστιες, τήν ὑγεία καί τήν ἀποτροπή ἤ ἀντιμετώπισή τους. Ἐκεῖ ἔχομε ἀνάμειξη μέ τό ἀδράχτι, τή ρόκα, τήν κλωστή, τό πανί, τόν ἀργαλειό κλπ. μιά πολυδιάστατη καί ἐμπεριέχουσα τά πάντα προσέγγιση, ὅπου ἐμπεριέχονται κοινωνικολατρευτικά νόμιμα καί ὀργάνωση κοινωνική. Ἐμπλέκονται καί οἱ Μοῖρες, Γελλοῦδες καί θεές, ἁγίες, ἡ Ἁγία Παρασκευή πού διώχνει καί τήν Πανώλη καί τόν Δράκοντα, ὅπως ὁ Προφήτης Ἡλίας καί ὁ Δίας. Ἡ Ἁγία Παρασκευή τιμωρεῖ, ἅμα οἱ γυναῖκες δέν «κρατᾶνι τή μέρα της», εἶναι τιμωρός. Ὑπενθυμίζομε ἀκόμη τήν προσωνυμία τῆς Γῆς Δήμητρας-Γραίας καί ὁδηγούμαστε στή λατρεία Οὐρανοῦ καί Γῆς καί στήν Ἀθηνᾶ-Σελήνη καί τό Δία. Ηπροβληματική τῶν θεμάτων ἀρρώστιας πού ἀπορρέει ἀπό τά δεδομένα εἶναι μεγάλη, συνδέεται ἄρρηκτα μέ τό φυσικό περιβάλλον καί τά καιρικά φαινόμενα, ἀλλά καί μέ τά οὐράνια σώματα καί ἀστέρια, στόν φυσικό κόσμο, ἐκεῖ πού ζοῦσε ὁ ἄνθρωπος, στήν ἀγροτική του ζωή. Σημειωτέον δέ ὅτι ἀφορᾶ ἀρρώστιες λοιμώδεις καί σοβαρές, πανούκλας, ἐπιληψίας, γρίππης κλπ. Ἔχομε τήν ἄσκηση τῆς παρατηρητικότητας καί τήν κριτική ἀπό τόν ἄνθρωπο στάση καί προσέγγιση τῶν θεμάτων πού συνυφαίνονται μέ θέματα λατρείας καί θρησκείας. Ἀπό ὅ,τι ἐδῶ μπορεῖ νά λεχθῆ εἶναι φανερό ὅτι ἡ πορεία τῆς πρόσβασης ἀκουμπᾶ τά δαιμονικά ὄντα πού βρίσκονται στίς θύελλες, ἀνεμοστρόβιλο κλπ. Αὐτά δημιουργοῦν τά διάφορα κακά. Μπορεῖ νά ὑπογραμμισθῆ ἰδιαίτερα ὅτι οἱ νεώτερες διηγήσεις συναντῶνται στίς ἴδιες γεωγραφικές περιοχές (Αἰτωλία, Εὐρυτανία, Ἄγραφα, Ἀράχωβα) ὅπως καί σέ ἄλλες Στερεοελλαδίτικες καί βοηθοῦν στήν κατανόηση ὁρισμῶν, ἐννοιῶν καί κοινωνικῆς μορφολογίας. Τά δεδομένα μας ἀπεικονίζουν θεότητες τοῦ φωτός καί τοῦ σκότους (ἥλιος-φεγγάρι, ἀστέρια, δαίμονες, Γραῖαι, Περσεύς, Ἀθηνᾶ, Δίας κλπ.). Στήν ἔννοια γριγιές ὑπόκεινται οἱ ἔννοιες Ἀθηνᾶ-Σελήνη-Ἁγία Πα- 41

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ευλογημένη συνάντηση.

Η ευλογημένη συνάντηση. Η ευλογημένη συνάντηση. Μετά το τέλος μιας δύσκολης εξεταστικής περιόδου, η παρέα των παιδιών του λυκείου του Ναού μας συναντήθηκε για μια ακόμα φορά, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χαρά των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Ξεκινώντας την εργασία θα θέλαμε να παραθέσουμε το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη

Εισαγωγικά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη Εισαγωγικά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη Οι φιλολογικές πηγές της Πεντατεύχου (Φιλολογικά στρώματα): Οι τέσσερις πηγές της Πεντατεύχου είναι: η Γιαχβική, η Ελωχειμική, το Δευτερονόμιο και ο Ιερατικός Κώδικας.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες μορφές (ήλιος, σελήνη, αστέρια, κ.ά) και σε ένα μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ www.scriptural-truth.com Προσευχή της Αζαρίας και το τραγούδι του τους τρεις Εβραίους Η προσευχή

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Ο Ιπποκράτης υποστηρίζει πως η τροφή μπορεί να γίνει και φάρμακο. Τα βότανα χρησιμοποιήθηκαν σε θεραπευτικές πρακτικές ως φαρμακευτικά είδη αλλά και ως φορείς της θεϊκής ευλογίας. Οι

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά π. Αλέξανδρου Σμέμαν Η επόμενη Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Απόκρεω γιατί στη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί αρχίζει μια περιορισμένη νηστεία αποχή κρέατος»

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Προέδρου ΚΕΔΕ και Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη για την επέτειο της 28 ης Οκτωβρίου

Ομιλία Προέδρου ΚΕΔΕ και Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη για την επέτειο της 28 ης Οκτωβρίου Ομιλία Προέδρου ΚΕΔΕ και Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη για την επέτειο της 28 ης Οκτωβρίου Μαρουσιώτισες και Μαρουσιώτες Στον εορτασμό της επετείου της 28 ης Οκτωβρίου τιμούμε το διαχρονικό αγώνα του

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ. Πάντα,το φαινόμενο αυτό κέντριζε το ενδιαφέρον και την περιέργεια των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν να το κατανοήσουν.

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ. Πάντα,το φαινόμενο αυτό κέντριζε το ενδιαφέρον και την περιέργεια των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν να το κατανοήσουν. ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ Πάντα,το φαινόμενο αυτό κέντριζε το ενδιαφέρον και την περιέργεια των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν να το κατανοήσουν. Όταν οι άνθρωποι παρακολουθούν από τα Μ.Μ.Ε εκρήξεις ηφαιστείων το θέαμα

Διαβάστε περισσότερα

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ.

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ. . ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο Σχέδιο Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 (επαναληπτικό) ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 3 ΘΕΜΑ 1ο Ι. Να συµπληρώσετε, στα κενά της Α στήλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Από τις «Άγριες θάλασσες» στην αθανασία, χάρη στο νέο βιβλίο της Τέσυ Μπάιλα

Από τις «Άγριες θάλασσες» στην αθανασία, χάρη στο νέο βιβλίο της Τέσυ Μπάιλα Από τις «Άγριες θάλασσες» στην αθανασία, χάρη στο νέο βιβλίο της Τέσυ Μπάιλα Απόψεις &Σχόλια Γράφει η Κώστια Κοντολέων 08/05/2017 11:06 Ελλάδα, μια χώρα που διεκδικεί την πρώτη θέση στο Πάνθεον των ηρώων

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ ΜΑΘΗΜΑ 1ο Γένεσις 1,1-2,7 Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ Ὡς ἀφόρμηση θά μπορούσαμε νά ἑτοιμάσουμε μιά ἔκθεση φωτογραφίας ἤ μιά προβολή μέ τοπία πού θυμίζουν τίς καλοκαιρινές διακοπές καί μέ ἄλλες εἰκόνες πού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Πράξ. ιε, 1-32

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Πράξ. ιε, 1-32 Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Πράξ. ιε, 1-32 Με το τέλος της Α περιοδείας του αποστ. Παύλου υπάρχουν δύο ομάδες χριστιανών: ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Είναι Iουδαίοι Ακολουθούν τα ιουδαϊκά ήθη και έθιμα (περιτομή, αργία

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους Φαραώ. Σκοπός της πυραμίδας ήταν να «στεγάσει» το νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια της

Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους Φαραώ. Σκοπός της πυραμίδας ήταν να «στεγάσει» το νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια της ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους Φαραώ. Σκοπός της πυραμίδας ήταν να «στεγάσει» το νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια της μεταθανάτιας ζωής του. Οι αρχαιολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Η Σπάρτη ήταν πόλη- κράτος στην Αρχαία Ελλάδα, χτισμένη στις όχθες

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ... Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Ελληνικός πολιτισμός - το ενιαίο και διαχρονικό φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ

ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ Ιδρυτής του Ισλάμ είναι ο Μωάμεθ (ο οποίος θεωρείται απ τους μουσουλμάνους ο τελευταίος και μεγαλύτερος προφήτης) Το ιερό βιβλίο της θρησκείας

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα ΜΑΘΗΜΑ 26ο Ἐπίκαιρο Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα Πλησιάζει ἡ μεγαλύτερη γιορτή τῆς πίστης μας, τό Πάσχα. Ξέρετε, παιδιά, τί σημαίνει «Πάσχα»; Εἶναι ἑβραϊκή λέξη καί σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

1 η Αιτία: 2 η Αιτία: 3 η Αιτία:

1 η Αιτία: 2 η Αιτία: 3 η Αιτία: Εικονομαχία Αιτίες Συνέπειες Ορισμός: η θρησκευτική και πολιτική διαμάχη για τη λατρεία των εικόνων. 1 η Αιτία: 1η Συνέπεια: Αντίπαλες πλευρές: εικονομάχοι > το επίσημο κράτος και τμήμα του πληθυσμού εικονόφιλοι

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αύξηση πληθυσμού αγροτική επανάσταση (μεγάλα αγροκτήματα νέες μέθοδοι εισαγωγή μηχανημάτων) ανάπτυξη εμπορίου α. Ευρώπη Αφρική Αμερική (τριγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 152 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα