Theodorakis. Axion Esti. Oratorium ( ) Leihmaterial Unverkäufliches Eigentum Rental Material Not for Sale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Theodorakis. Axion Esti. Oratorium (1961-1962) Leihmaterial Unverkäufliches Eigentum Rental Material Not for Sale"

Transcript

1 /1 tu attu u n Est Oaum (19119) se m e p t us e u n t edaks Lemate nvekäules Egtum t Mate Nt e

2 s e e m e p t us u u t n tu

3 s e e m e p t us LL COE t ION EI u u OOIO n tu MIKI HEOOKI

4 s e e m e p t us u u t n tu

5 tu u OOIO ΠΟΙΗΣΗ: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ s e OEY / OÉIE: OYE ELYI e m e t p EIION OMNO us LL COE u n ION EI t MIKI HEOOKI

6 INO () CLIC GI NOI MNOLIN tu OL OCHE OZOKI INO () COIC GI ELECIC M u n HON ME n OMONE IMNI II/GC/INGLE/MM/OM/ONGO MILIIE/MOO/ QE GLOCKENIEL/MELLOHONE/YLOHONE ING s e m e p t us e MIE CHOI u LE 1 (Muta l n ICCOLO) OOE (1) CLINE n (1) OON (1) t INMENION

7 tu u t Ο Οδυσσέας Ελύτης (Nbel ze) τελείωσε Αξιν Εστί 190 στην Αθήνα Ο Μίκης Θεδωράκης συνέθεσε τη μυσική στα 191 σ Παρίσι Η πρώτη εκτέλεση υ έργυ έγινε στην Αθήνα, στα 19 Την ίδια επχή κυκλφόρησε η πρώτη ηχληψία με υς ίδιυς συντελεστές u n C est 199 qu Odysseus Ely ( Nbel) aeva l étue d n Est à tènes La musque, Mks edaks la mpsa 191 à as La éan de l uve eut leu à tènes, 19 La pse de sn gne ut publée à ette même épque ave les mêmes eéut Odysseus Ely, Nbel laueate, te te n Est n 190 n Mks edaks mpsed te mus te k n 191, n as e k as pemeed n n 19, eded by te pemee pemes d eleased se m e p t us e Odysseas Ely (Nbelpestäge) bedete Wdg st 190 n t Mks edaks kmpnete de Musk 191 n as e este uu des Wes elgte 19 n t Zu gle Zet ude au de este uname mt dselb etelgt eausgeba

8 tu ΑΥΤΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΥΜΝΟΣ se m e p t us e u u n t 'Ένα κμμάτι δυναύ μπλε κάτω από δύ παιδικά βλέμματα Δυ βλέμματα πυ χώρεσαν τόσ πλύ θεό στην έκφρασή υς, πυ διέσχισαν αλλότρπα καθένα την ζωή, πυ ακύμπησαν σε λγιών λγιών θαύματα, συμφρές, έρωτες, ανάγκες Δυ βλέμματα πυ αγγίχτηκαν μέσα απ' αυτό τετραγωνάκι ελληνικής θάλασσας, λες για πάντα Μιλώ για ν Ελύτη ν Θεδωράκη, πυ ταξίδεψαν από άλλυς δρόμυς για ν ίδι πρρισμό να κάνυν αυτό μπλε, ήχ, φθόγγ, λέξη ή μυσική, ίδι κάνει Πυ κιτάχτηκαν μέσα απ' ίδι κυμάτισμα υ νερύ, μέσα απ' την ίδια πέτρα υ τόπυ υς, πυ μίλησαν ελληνικά ως "εις ν έπειτα χρόνν" Αυτόν πυ δεν έχει μέτρημα πυ έρχεται μια στιγμή να ν διώσει, μια στιγμή ισόβια σαν αυτή υ 'Αξιν Εστί Εκεί πυ 'Έλληνας, Πιητής Ερωτευμένς συναντώνται με βάρς της δωρεάς υ πιό τρμερύ αγαθύ πυ δόθηκε πτέ σν άνθρωπ, της αγάπης Της αγάπης για την ιδανική μα υπαρκτή Ελλάδα, για την ιδανική μα υπαρκτή γυναίκα, την ίδια την αγάπη "Ίδια η μνήμη γινάμενη παρόν" μέλλν διατρέχει ν χρόν, διαγράφει τις πραγματικές διαστάσεις υ χώρυ, όχι αυτές πυ επιμένυμε να βλέπμε συς γεωγραφικύς χάρτες, μα αυτές πυ η γλώσσα πρσκτάται σ μάκρς της εσωτερικής της πρείας, σ βάθς της κρυφής σκέψης της, στην αίσθηση πυ πρκαλεί η διαδχή των λέξεων, πυ γίννται σημεία υ αόραυ, φθγγόσημα μιας εικόναςμυσικής, μιας ύληςφαντασίας Τ 'Αξιν Εστί είναι σταθερό βήμα σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, είναι λεπμερές ιδεόγραμμα της χώρας, καθαρό δακτυλικό της απτύπωμα Η μεταγραφή σε γλώσσα της μυστικής αίσθησης υ ισρικύ χρόνυ συνάμα πι λυρικό κεφάλαι ηθικής, νλγίας κι αισθητικής πυ γράφτηκε απ' ν 'Έλληνα για ν άνθρωπ της κινής μίρας, της κινής πατρίδας, της ζωής Τ 'Αξιν Εστί είναι η διά της Ελλάδας μυθλγία υ αγαθύ υ ωραίυ, υ άξιυ να επιβιί πάντε Μια ζώσα καταγραφή είναι επιφάνεια των πλλών μικρών ελληνικών θεών σε μια θρησκεία μνθεϊστική της ζωής Η πλύτρπη δυναμική μιας στέρεης σφίας πυ ξέρει άγνωσ υ ικείυ, μέγισ υ ελαχίσυ, αιέν υ φθαρύ Αυτό, ωστόσ, πυ σήμερα φαντάζει αυνόη δεν ήταν πάντα Και πρώ τίμημα υ 'Αξιν Εστί για ν πιητή πυ στάθηκε με συγκρατημένη υπδχή έως απρία Χρειαζόταν κάπια επεξεργασμένη σκέψη, μ' άλλα λόγια μία αυθεντική ιδισυγκρασία ικανή μέσα από αυτό σφά δμημέν αρχιτεκτόνημα υ 'Αξιν Εστί, νιώσει υς παλμύς υ αίμας της φυλής, την ακραία τόλμη της πίησης υ Ελύτη Χρειάστηκε η πιητική νημσύνη υ Μίκη Θεδωράκη να λειυργήσει σαν ένα είδς πυξίδας πυ ξέρει να δείχνει με ακρίβεια πάντε ν βρρά, πυ ξέρει να δείχνει αυτό μη πρβλέψιμ διάνυσμα πρς τα άνω, πυ είναι η πίηση Και Θεδωράκης άκυσε πρώς 'Αξιν Εστί διαβάζντας Άκυσε αυτήν "την γραμμή υ ρίζντα πυ έλαμψε ρατή πυκνή αδιαπέραστη" άκυσε "την παύσα πυ σύναξε σφία στην άμμ", άκυσε "ερεβκτόν ρόδι", άκυσε τα "ωκύπδα φικιά" Άκυσε Θεδωράκης πόσ εύλγ είναι ακατανόη, ακλύθησε χέρι υ πιητή ερμήνευσε με ν δικό υ τρόπ ν χρησμό, Και έδωσε συς Έλληνες να μιλήσυν αβίαστα λόγια υ νέυ ύμνυ Ανέγνωσε πυ θα πει αναγνώρισε Θεδωράκης μέσα σ πίημα ν παλμό της δικής υ καρδιάς, έσωσε σ φως της αστραπής υ πιητή ν δικό υ καθαρό ήχ Ο Μίκης Θεδωράκης με την ρώμη της ευαισθησίας υ έκανε αληθινή μυσική αυτό κμμάτι δυναύ μπλε πυ είδε πυ είδε στην πίηση, ίδι μπλε πυ κιύσε απ' παράθυρ υ επτά ετών παιδί στην θάλασσα της Βαριάς μεσημέρι Και γι' αυτό Άξις Εστί Ιυλίτα Ηλιπύλυ

9 tu CE NOEL HYMNE se m e p t us e u u n t n meau de bleu v sus deu egads d eu egads ntt tt de deu ds leu epessn, sllnnt la ve aun à sa mèe, se pst su utes stes de mes, d tunes, d amus, de bes eu egads qu s eleuèt ds e pett aé de me geque, à e pu uus e le d Ely et de edaks qu, des utes détes, mt le ap su la même destnan pu pse e bleu sn, pnème mt u musque, est el Qu se egadèt à taves la même nde, la même pee le, s epmt ge mme pu le temps à v Celu qu us désse et vt épnde un tt, un tt pepétuel mme elu d n Est Là ù le Ge, le ète et l mueu se tt sus le pds du plus mdable b dnt l mme at amas été gaté, elu de l amu L amu pu une Gèe dée mas éelle, pu une n dée mas éelle, la pése, pu une emme dée mas éelle, l amu pesnne La méme même devt pést et l av ut le temps, tae les vaes dms de l ese, n elles que us pess à v su les ates gégapques mas elles que la laue mpse à la lueu de sa mae ntéeue, à la pndeu de sa psée seète, à l mpessn que pvque la suessn des m, qu devnt sgnes de l nvsble, tes d une mage se ast musque, d une tase se ast matèe n Est est le s mesué ds une été tte mutan, est l dégamme détlé du ys, sa pue empte dgte La pn lustque de la mystéeuse peepn du temps sque et, à la s, le apte le plus lyque de l étque, de l nlge et de l estétque qu at été ét le Ge pu l mme taget sn destn, sa te, sa ve À taves le psme de la Gèe, n Est est la mylge du b et du bn, de e qu est dgne de uus subsste C est un nvtae vvt, ù la ule des pet deu ges émege ds un ulte mtéste de la ve C est la dynamque etle d une slde sagesse qu sat v l nnu ds le amle, le supême ds l nme, l étel ds l épémèe utt, e qu mpse auud u n a s uus sauté au yeu Et la pemèe évuan d n Est s est avéée, pu sn pète, un auel ésevé usqu à la pepleté ne psée tès élabée état equse, d autes m un tempéamt autque qu st able, à taves l aetue sagemt stutuée d n Est, de esst les pulsa saunes de la ae, l etême adesse de la pése d Ely Il a lu que l ntellge pétque de Mks edaks te eu, mme une ste de bussle sa uus ndque le d ave eattude, pu sav mnte l mpévsble veteu asdt qu est la pése Et le peme, edaks a tdu n Est le lst Il a tdu ette lgne d zn qu bllat, dstnte et dse et sable, l a tdu le ped nu euellt la sagesse du sable et la gade tueuse de ténèbes et les bases au peds léges edaks a tdu mb s avèe table l mpésble, l a suv la m du pète, ntepété l e à sa açn et et au Ges de mule ss ntte les les du uvel ymne edaks déa, estàde ennut ds l uve le battemt de sn ppe u, dnt l sauva le pu é à la lumèe ulgute du pète a la e de sa ssblté, Mks edaks muta vétablemt musque e meau de bleu sutu qu l apeçut ds la pése, le même bleu qu l ntemplat, depus sa ête d t de sept s, ds la me de aas pl md Et qu l lu st du gâes: s Est Iulta Ilpulu, tadut du ge nne Lassa

10 tu HI NEW HYMN se m e p t us e u u n t agmt ne blue beat ldl gazes: gazes tat eld s mu Gd n te epessn, tat uneyed ug le ea n te n ay, tat ued upn l knds mavels, dsastes, lves, neesstes, gazes tat eunteed ea te n sml squae Geek sea as ug eve I am tk Ely d edaks, uneyed det te same destnan; de tat blue a sund, a te, ds mus, t amun te same t; gazed at ea te ug te same pple ate, ug te same sne te ld; sp Geek tll "te tme ll", tat s ut measue d s vndated n tt, a lel tt l tat te n Est ee ee te Geek, te et d te Lve eunte te eg te gt, te mst temdus pvlege eve besed m, tat lve; lve te de yet atu Geee, te de yet atu ety, pety, te de yet atu m, lve el "Memy el, beme pest "d utue" ss tme, utln te tue dms se, t se tat e st n seg n gegap maps, but se tat lauage aques n te use nne uney, n te dept seet ug, n te ssan aused by assan ds, tat beme sg te nvsble, sunds magemus, a matemagnan e n Est s te steady step n a ntnuly a ety; t s te unty's deted degam, pl epnt e pn n lauage te mysteus sse s tme s s te mst ly apte n e, nlgy d aeste tt by te Geek pet te m t mmn ate, mmn meld le e n Est s te mylgy, se ug Geee, te Gd d eautul, at s ty suvve eve It s a lv ed d evelan te my tny Geek gds n a mtest elgn le It s te mulm dynams a sund kledge tat s aae te unkn te amla, te magntude te mnm, te eve te t Wat day appeas bvus, eve, as t ays s nd te st pe d by te pet te n Est as te l eepn veg n puzzlemt tat t eeved It equed a ultvated mnd, a gune tempeamt able, amdst te levely stutued aen m te n Est, eel te pulse te ae's bld, te eteme da Ely' pety It equed te pet ntellet Mks edaks unn as a knd mss tat ays pn eatly t, tat ss tat unpedtable ve uds, s at pety s nd edaks st ead te n Est le ead t He ead tat lne te zn tat sne vsble d dse d mpetable, e ead te tpnt gatg sdm n te sd, e ead te "dakdesy pmegate", e ead te "sted ksses" edaks ead bvus te mpesble s, e lled te d te pet d ntepeted te e n s n ay, d e abled te Geeks eely pune te ds te ne ymn edaks ead, tat s, e eged n te pem te beat s n eat d lt te pet's stk lg s n pue sund Wt te pe s sstvty, Mks edaks etated s n tue mus m tat agmt ne blue se by te pet, te vey same blue tat e gazed at ug s nd, a sevyea ld by n te sea aas at mdday nd easn, e s ly: s Est Iulta Ilpulu, lated m Geek by avd Cnly

11 tu IEE NEE HYMN se m e p t us e u u n t En tk kätg laus unte ze Kndeblk Ze l, n de usduk s vel Gtt lag, de ede vn n au dee Wese das Leb duquet, de au vesed Wund lag, ksssläg, Lebesges, eds Ze l, de s n dese kl E ges Meees nae kam, e mme I spee vn Ely und edaks, de au vesed Weg zum gle Zel est: deses lau zum n zu ma, zum Laut, zum Wt de zu Musk, das blebt s gle e s du d gle Wellga des Wasses sa, du d gle t e Hemat, de Ges e de Zet da s, de s n mess lässt und de n em Mmt kmmt, de se eetgt, lebsläle ugblk e de vn Wdg st a s de Gee, de e und elebte mt dem gößt Gesk te, das e dem Ms gegeb ude, de Lebe e Lebe zum de, abe ested Geld, zu de, abe ested au, zu Lebe selbst e Enneu selbst zu Gegat ged und zu Zukunt, duläut de Zet, zenet de taäl msn des aums au, n de, ele be au d Ldkat se ll, snd de, ele de e m Lau e nne Entklu nzu ebt, mt de ee e eml Gedk, mt dem Gel, das de eelge de Wöte evut, de Ze des ba ed, Lautze es Muskbldes, e Matetase Wdg st st de este t n e s ständg veändd Wklt, st das detlete Idegamm des Ldes, s klae eabduk Es st de skpn n e e des mys Gels de ss Zet und zugle das lysste Kaptel de Etk, de Onlge und Ästetk, de vm ges e d Ms des gemsam kss, de gemsam Hemat, des Lebs geseb ude Wdg st de du Geld gesae Mylge des Gut und ön, dess, as dg st, eg zu beste Ene lebde estdsauname und Eppe de vel kl ges Götte n e mtes Lebselgn e mae ynamk e est Weset, ele das nbeknte m etaut knt, das Gößte m Ggst, das Imme m egäl Was eute selbstveständl es, a es ndess n mme nd de este s, d de e Wdg st z musste: e uname a vet bs atls En ausgeeltes k a vnnöt, mt de Wt: gnelles empeamt, das äg a, aus desem ese e Gebäude des Wdg st d ulsslag eauszusp, de eteme Knet de u vn Ely Es baue d pe Intellekt vn Mks edaks, de s e t Kmss abetete, de mt Gaugt ste na Nd zegt, de des n veseba Weg na b, de u, zu zeg vemag u edaks öte Wdg st zuest, s e es las E öte dese Lne des Hzn, de sba glänzte, d und undudl, öte de ußsle, ele de Weset m d vesammelte, öte d de tötd Gatapel und de lnkßg Ksse edaks öte, e plausbel das nassbae a, lgte de Hd des es, ntepetete au se Wese das Oal und d Ge, Wte des neu Hymnus ne zu zög n d Mund zu nem edaks las, d eknte m Ged d lag ses Hezs ede und gab dem ltzesl des es s eg kla Kla Mks eddaks mae mt de Ma se Empndsamt deses tk kätg laus, das e n de u sa, zu aate Musk, das glee lau, das e s sebäge ue m Mee vn aa vm ste aus mttags gese atte nd deseg st e dg Iulta Ilpulu, besetzt aus dem Ges vn Gead lml

12 tu Ο ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ u s e m e p t us e u n t Τ Άξιν Εστί υ Ελύτη απτελεί ένα μνημεί της σύγχρνης ελληνικής τέχνης Τ έργ διατρέχει λόκληρη την ισρική περίδ υ ελληνικύ έθνυς Από την γένεση αυύ υ κόσμυ υ μικρύ, υ μέγα, έως την πρφητική ενόραση των δεινών πυ επεσώρευσε επάνω μας η δικταρία Τρία είναι τα βασικά υ μέρη: Η Γένεσις, Τα Πάθη Τ Δξαστικόν (Άξιν Εστί) Ως πρς την εσωτερική υ διάρθρωση υπάρχυν επίσης τρία διαφρετικά σιχεία: η Αφήγηση, Ύμνς Χρικό Για πρώ πιητής χρησιμπιεί ν πεζό λόγ Για δεύτερ ν ελεύθερ για τρί ν μετρικό στίχ Έτσι στη δική μυ δυλειά χρησιμπίησα αντίσιχα: ν Αναγνώστη, πυ διαβάζει κείμεν, ν Ψάλτη για υς Ύμνυς ν Λαϊκό Τραγυδιστή για τα Χρικά Άλλα τρία επίσης βασικά σιχεία λκληρώνυν τη μυσική δμή υ έργυ: η μικτή χρωδία, η ρχήστρα τα λαϊκά όργανα Έτσι ήρθαν φυσιλγικά να πρστεθύν πλάι στην λαϊκή ρχήστρα (όπως τη χρησιμπίησα στις Λαϊκές Συναυλίες δηλαδή δύ μπυζύκια, κιθάρα, πιάν, κντραμπάσ κρυστά) άλλα δύ μυσικά σύνλα, ένα φωνητικό ένα ργανικό, πυ όμως θα έπρεπε να πρσαρμσύν σ νύργι μυσικό κλίμα ώστε να μην έχυμε μιαν απλή συρραφή ετεργενών σιχείων Με δύ λόγια τα όργανα ι φωνές θα έπρεπε να χρησιμπιηθύν με τέι τρόπ ώστε να εξυπηρετείαι νεελληνικός μυσικός χαρακτήρας υ έργυ Με Άξιν Εστί πρσπάθησα να διευρύνω υς ρίζντες της έντεχνης λαϊκής μυσικής Πρώτα απ όλα η ύπαρξη των ύμνων με ν ελεύθερ στίχ μυ επέτρεψε να πρσθέσω ένα δεύτερ τραγυδιστή πυ νόμασα Ψάλτη, θέλντας να πρσδιρίσω ακριβώς ν χαρακτήρα της μυσικής πυ έμελλε να ερμηνεύσει Ήταν δηλαδή μια μυσική στηριγμένη στην λαϊκή μας παράδση, τόσ τη Δημτική όσ τη Βυζαντινή Δείγμα αυτής της γραφής απτελεί λχ μέρς Τα θεμέλιά μυ στα βυνά, όπυ συνυπάρχυν βυζαντινό με δημτικό σιχεί Μελωδία βυζαντινίζυσα με ισκράτες με την ργανική συνδεία εμπνευσμένη από βρειηπειρώτικ μιρλόι Ενώ σ Φινάλε υ έργυ κυριαρχεί τσάμικς σα θεμέλι πυ πάνω υ στηρίζεται βυζαντινός ψαλμός Σ μέρς αυτό χρησιμπιώ σε κάπι σημεί τα βιλιά σαν κρητική λύρα Στην εισαγωγή υ έργυ χρησιμπίησα την τελευταία τεχνική της συμφωνικής μυ περιόδυ Τ πιητικό κείμεν υ Ελύτη άρχιζε με τις λέξεις: Τότε είπε γεννήθηκε η θάλασσα Για να νίσω αυτή τη Γένεση δημιύργησα σε όσ πι σύνμη χρνική διάρκεια μυ ήταν δυνατόν τη μυσκή αίσθηση υ Χάυς Ήταν αυτό ακόμα μια συμβλική για μένα χειρνμία Σα να λεγα: Βρισκόμυν μέσα σ χάς της σύγχρνης ευρωπαϊκής μυσικής τώρα μέσα απ αυτό χάς δηγύμαι πρς την Γένεση ενός νέυ μυσικύ κόσμυ Πράγματι από την είσδ υ Ψάλτη της Χρωδίας (με ν χαρακτηριστικό βυζαντινό ισκράτη) θα πάσχιζα να δημιυργήσω αυτόν ν ηχητικό κόσμ πυ θα απκαλύσα αργότερα μετασυμφωνικό Σ Άξιν Εστί υπάρχυν πέντε χρικά λαϊκά τραγύδια Μένντας βασικά πιστός στην παράδση πρσπάθησα να δώσω μια νέα διάσταση στηριζόμενς στη μελωδική φράση επεκτείνντας την αρμνική γλώσσα πέρα από τα γνωστά πλαίσια της παραδσιακής λαϊκής μας μυσικής Έτσι λαϊκό μας τραγύδι περνάει σ ένα διαφρετικό επίπεδ (πλύ συγγενικό εξ άλλυ με κείν πυ υπάρχει λχ στα Επιφάνια ή στη Ρωμισύνη) Η ανάλυση της μελωδίας σ αυτά τα χρικά μας δείχνει τις δυνατότητες πυ εμπεριέχει κόσμς της λαϊκής μας μυσικής, δυνατότητες πυ πρσπάθησα να εκμαιεύσω σε ακόμα μεγαλύτερ βάθς σε μεταγενέστερα έργα Επμένως αν μπρύμε να πύμε ότι υπάρχει κάτι νύργι σν μέα της έντεχνης λαϊκής μυσικής όπως την μεταχειρίζμαι σ Άξιν Εστί αυτό θα πρέπει να ενπιηθεί στην εσωτερική πρέκταση των μελωδικών ( σε δεύτερη μίρα αρμνικών) δυνατήτων υ λαϊκύ μας τραγυδιύ Σε συνέχεια, πλάι σν Λαϊκό Τραγυδιστή, πρσθέτω τη χρωδία πλάι στη λαϊκή ρχήστρα τα συμφωνικά όργανα Βέβαια σ σημεί αυτό (δηλ στα χρικά) ρόλς αυτών των τελευταίων (των συμφωνικών ργάνων) είναι λιγότερ σημαντικός Δεν συμβαίνει όμως ίδι με τη χρωδία, όπυ η σημασία της μέσα στην όλη ικνμία υ χρικύ μπρεί να εξμιωθεί με τη σημασία υ Λαϊκύ Τραγυδιστή Δηλαδή έχυμε ένα διάλγ ανάμεσα σν Κρυφαί σ Χρό, πράγμα πυ δεν συμβαίνει σ παpαδσιακό μας λαϊκό τραγύδι πυ αναμφισβήτητα πρσφέρει μια ακόμα νύργια διάσταση σ έντεχν λαϊκό τραγύδι Μίκης Θεδωράκης

13 N E L MIQE MÉYMHONIQE tu ION EI, u s e m e p t us e u n t L n Est d Ely ttue un mnumt de l at ellénque ntemp L uve uve ut le us sque de la nan geque epus la gèse de e mnde s nme, s gd usqu à la ppétque ntun des mau qu lat amnele su us la dtatue Elle est basée su s tes ttutve: La Gèse, La assn et L n de gâes (Lué stl) En e qu ne sa stutuan nte, l y a égemt s dnnées dstntes: état, Hymne et C u le peme, le pète utlse la pse Le ves lbe pu le deuème et le ves métque pu le sème s mn ppe tav, a dn euu espetvemt au étt, qu lt le tete u Ce pu les Hymnes et au Ceu ppulae pu les meau ave Cus Eu auss ndamtau, s autes élém mplètt la stutue muse de l uve: le u mte, l este et les tum ppulaes u ôtés de l este ppulae (tel que e l a emplyé ds les ne ppulaes à sav deu buzuks, gutae,, ntebasse et peuss) snt s vus se nde pyslgquemt deu autes sembles musau, l un v et l aute tumt, qu l s agssat ném d adapte au lmat mus uveau de açn à ne s bt un smple assemblage étégène En deu m, les tum et les v devat ête utlsés adéquatemt pu sev le aatèe mus néellénque de l uve ve n Est, a tté d élag les z de la musque ppulae de aut nveau atque vt ut, l este des ymnes basés su le ves lbe me pemettat l adnn d un send eu que a désgné mme Ce, ave la vlnté de détemne eatemt le aatèe de la musque qu l auat à ntepéte En l ue, une musque ndée su te tadn ppulae, tt démtque que byztne n élln de ette étue se dstue ds le muvemt Mes nda su les mntagnes, ù estt le byztn et le démtque Mélde byztnte au tes mtues, ave l amgnemt tumt pé du mlï ( unèbe) ppe au Nd de l Épe ut mme dmne, ds le ne de l uve, le ytme de base du amks su lequel epse le psaume byztn À un et pnt de e muvemt, e as ue les vl à la mèe de la lya ése À l uvetue de l uve, a utlsé la dèe tenque de ma péde sympnque Le tete pétque d Ely mmçat les m Il dt s et la me pt nasse u mette musque ette Gèse, a éé dés une duée auss bève qu l m état pssble la ssan muse du Cas C état leus un geste symblque de ma t L a de de: étas plé ds le as de la musque eupéne ntempe et mtt, du s de e as, e sus amé à la Gèse d un uveau mnde mus En été, l ndun du Ce et du Cu (su le mde typquemt byztn), las m ee de ée e mnde se que e démmeas plus tad métasympnque s n Est, l y a nq s à la s ppulaes et es ut estt ndamtemt dèle à la tadn, a tté de de une uvelle dmsn pt appu su la pase méldque et étdt le laage amnque audelà du ade nnu de te musque ppulae tadnnelle Nte sn ppulae se sse s à un nveau dét (d aute t tès apté à elu qu este tammt ds Ena et mssyn) s es s es, l yse de la mélde us mnte les essues que eèle le mnde de te musque ppulae, essues que a essayé de ae émege de plus pnd ee ds des uves ultéeues a équt, s us puv ame qu l y a du neu ds le dme de la musque ppulae de aut vl telle que e la tate ds n Est est nét à l étdue ntèque des pssbltés méldques (autt qu amnques) de te sn ppulae ù que asse le u au Ceu ppulae et les tum sympnques à l este ppulae À et égad (st ds les s es), le ôle desd tum sympnques est etes de mnde ampleu Mas l n va s de même du u, dnt l mpte ds ute l éme de la te e peut ête assmlée à elle du Ceu ppulae Cela evt à de que us av un dgue te le Cypée et le Cu, se qu ne se pdut guèe ds te sn ppulae tadnnelle et qu e ss nteste une dmsn ee uvelle à la sn ppulae atquemt tavlée Mks edaks, tadut du ge nne Lassa

14 tu lon EI, E OW MEYMHONIC MIC u s e m e p t us e u n t Ely n Est ttutes a mnumt md Geek at e le sy te Geek nan u ug k m te gess ld / sml ld te geat te ppet vsn te sugs eaped upn us by te dtasp e k s tee bas : e Gess, e assn d e Τksgv (ased be) I nt stutue s s tee det elem: te ead, te sm d te C Ode te st te pet uses pse; te send ee vese d te td measued vese n my k I used espetvely: te eade eads te tet, te Ce (s) te sms d te pula e te C Odes te tee equly bas elem mplete te mus stutue te k: te med us, te esta d te ppula tum esde te ppula esta (as I used t n ppula ne tat s buzuks, guta,, bass d peussn) t ame natuly add me mus g un, ne v d ne tumt, ad be adapted n te ne mus md s as t be a mee llan etegeus elem In st, bt te tum d te ves ad be used n su a ay as seve te mdgeek aate te k ug te n Est I deaved bad te z te at ppula mus st l, te este te sms n ee vese led me add a send se I led a Ce, t de eatly te aate te mus e as led ntepet It as, tat s, mus based n u ppula st, n bt te lk d te yztne tad n eample t s te sen My unda n mun ee te yztne d te lk elem est: a yztllel meldy t Isn t tumt amnmt ped by a NtEpt dge Wle n te n t, te amks de dmnates as a undan suppt te yztne sm In t I use at sme pnt te vl l a Cet lya In te ndun te n Est I emplyed te latest tenque my sympn ped Ely pet tet beg t te ds: e sp d te sea as bn In de undelne gess, I eated te mus eel as, as st a duan as pssble s as me ate symbl gestue, as I ee say: I as n te as te ntempay Eupe mus d I am lead mysel ut as ads te Gess a ne mus ld Indeed, m te te te Ce d te Cus (t te aatest yztne Isn) I uld stve eate te sund ld late I uld l metasympn In te n Est tee ae ve C Odes ppula ss ll atully te tadn, I deaved gve a ne dmsn based n te meld pase d etd te amn lauage beynd te kn bundaes u tadn ppula mus, u ppula s tes a det level (vey akn tat Ena mssyn, te) e yss te meldes tese C Odes demtates te meld stg nted n te ld u ppula mus, stg I ted etat a stll geate ett n subsequt ks eee, e say tat tee s smet ne n te aea te at ppula mus as I use t n te n Est must be n te nt en te meld (d sendy amn) stg u ppula s, besde te pula e, I add te us d besde te ppula esta te sympn tum ut, n te C Odes, te le te sympn tum s less mptt n ntast te Cus se sgne n te le emy te C Ode be equated t tat te pula e Hee, e ave a dgue bete te Cypaeus (Cus Leade) d te Cus, a eatue abst m u tadn ppula ss unquesnably gves ate ne dmsn te at ppula s Mks edaks, lated m Geek by Gege agu

15 tu WÜIG I, t CHI Z MEYMHONICHEN MIK u s e m e p t us e u n Wdg st vn Ely stellt Mnumt de md ges Kut da as Wek duläut de gesamte Gese de ges Nan n de Gebut dese Welt, de kl, de gß bs zu ppe sn de sekl ktatu (197197) Es est de Haupttele au: e öpu, de assn und de Lbgesa (Wdg st) e nnee tuktu zegt ebls de vesede Elemte: e Ezälu, d Hymnus und das Cled das este butzt de e sa, das zete e und das dtte d me es Enped abe be me bet butzt: Lese, de d et lest, d Ksäe de Hymn und d lkssäe de Clede Wetee de, ebls gundlegde Elemte, und d musks au de Weks ab: a) e gemse C, b) das Oeste und ) de vlkstml Itumte gesellt s zs zum vlkstml Oeste (e es be d lkstml Knzet butzte, d ze uzuks, Gtae, Klave, Kntabass und lagzeug) ze etee muskse Eembles, vs und tumtes, de glel dem neu musks Klma zuss a, damt es k blßes Zusammlk etege Elemte ude Itumte und tmm musst s s vedet ed, dass se dem neuges Muskaakte des Weks dt Mt Wdg st vesue, d Hznt de vlkstml Kutmusk zu eet Zunäst elaubt m de Hymn mt em e es, zet äe nzuzug, d Ksäe nnte, el d Caakte de Musk gau bestmm llte, de e zu ntepete atte Es a s e Musk, de s au uee adn sttzte, sl de vlkstmle s au de byzte En espel dese Kmpsese st de el Me undamte n d eg, das byzte und das vlkstmle Elemt vet begegn Ene byztede Melde mt Gundnt (Iskat) mt vn em dep Klageled pete Itumtbegletu Im ne dageg es de samksz s ass v, au de s de byzte Kgesa sttzt In desem atz butze e telle de ln s e Lya e de Enletu des Weks butzte de letzte enk me symp de as pee Wek Ely begnnt mt d Wt: a s e und das Mee ude geb m dese Gess zu ben, su das s kuz e mögl daude Gel des Cas as a m e etee symblse Geste ls de sag: I bed m mtt m Cas de md eupäs Musk und ede etzt aus desem Cas eaus zu öpu e neu musks Welt geletet In de at beme m, vm uttt des Ksäes und des Cs (mt dem de byzte Musk aaktes Gundnt) dese Klaelt zu sa, de späte metasymp nn sllte In Wdg st gbt es n Clede, vlkstmle Lede Im Gunde de adn teu blebd, vesue, e neue msn zu eön, ndem m au de meldse ase sttzte und de e de Hamne be d beknt am uee tadnell vlkstml Musk naus ausdente gelat ue vlkstmles Led au e dee Ebe (bgs se vedt z dem n Eppe de mssn (Geum) e nyse de Melde n des Cled zegt u de Möglt, ele de Welt uee vlkstml Welt tält, Möglt, de vesu abe, n späte Wek n gößee ee auszusöp Wn lgl sag könn, dass es etas Neues au dem Gebet de vlkstml Kutmusk gbt, e se n Wdg st butze, dn muss das n de nne Eeteu de melds (und n zete Lne am) Möglt uees vlkstml Ledes vet ed Weten gebe dem lkssäe d C be und dem vlkstml Oeste de symp Itumte Natl st de lle desem unkt (d be d Cled) ge bedeuam N s st es abe mt dem C, dess edeutu n de gz nlage des Cledes mt de edeutu des lkssäes vegl ed kn, d ab g zs dem Ce und dem C, as es n ueem ekömml vlkstml Led n gbt und as dem vlkstml Kutled zeells e neue msn eönet Mks edaks us dem Ges besetzt vn Gead lml

16 tu ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ u u n t Στην αρχική μρφή με την πία παίχτικε Άξιν Εστί δεν συμπεριλαμβανόταν τα Χάλκινα χρησιμπιήθηκε ne (σε E μείζνα) Στην αρχή της δεκαετίας υ 90 συνθέτης πρσέθεσε Clette n M b τα Χαλκινά πρότεινε μια νέα εκδχή υ ne, ne Β (σε μείζνα) Ο mas πρσφέρει τη δυνατότητα συς υπψήφιυς ερμηνευτές να χρησιμπιήσυν την εκδχή πυ αυί πρτιμύν Δηλαδή ne είτε ne Β Όπως επίσης με Χάλκινα είτε δίχως Χαλκινα Με άλλα λόγια τα Χάλκινα είναι πραιρετικά, όπως επίσης η χρήση υ ne Β Στην έκδση της Παρτιύρας Μαέστρυ περιέχεται ne Β Όσι επιθυμύν ull se, t τα υλικά υ ne, θα πρέπει να τα πρμηθευθύν με ειδική παραγγελία από τις εκδόσεις mas Στην περίπτωση πυ πρτιμηθεί η λύση με τα Χάλκινα, τότε είναι καλό να διπλασιασύν τα Ξύλινα, παίζντας στα σημεία όπυ η ηχητική δυναμική είναι ισχυρή σε ταυφωνία (us) Η Λαϊκή Ορχήστρα απτελείται από: μπυζύκια, πιάν (β), ηλεκτρική κιθάρα (β), ηλεκτρικό μπάσ dums Ο χαρακτηρισμός (β) γίνεται για να ξεχωρίζυν από πιάν (α) την κλασσική κιθάρα (α) πυ παίζυν στα υπόλιπα μέρη EMQE s e m e p t us e s la me nte ave laquelle n Est ut ué, les uves n état s nlus et n euut au ne ( É maeu) u début des nées 90, le mpsteu ntéga la Clette MI béml s que les uves et ppsa une uvelle vesn du ne, le ne ( maeu) mas e au dda ntepètes la aulté d utlse la vesn qu ls péèt t ne, st ne t ee ave uves, st ss uves En d autes m, les uves snt aulta, ut mme l usage du ne s l édn de la atn d Oeste, n uve le ne Ceu qu dést ull se, t et matéau du ne snt pés de se les pue une mmde spée au éd mas u as ù est l pn ave uves qu a la péée, l est bn de eduble les bs au pn ù la dynamque se est pusste, ut s à l usn (us) Cttun de l este ppulae: buzuks, (b), gutae életque (b), basse életque et peuss La quan (b) vse à établ une dstnn appt au (a) et à la gutae lassque (a) qu ut ds les autes muvem

17 tu NOE u u n t e gn vesn te n Est pemed as t sed ass tum d ad vesn te ne (n ma) Ey n te nnetes, te Cmpse evsed te estan by add te bass tum d te ne (n ma) mas Ed es te pspetve ntepetes te e bete ves te ne d ves te se t ut te bass tum In te ds ne d te bass tum ae pn ne s used n te ull se e ull se, te t, te Oesta d Cus mate ne be deed ug mas Ed In te ase te evsed estan t te bass tum, t s emmded duble te dnd sen d ave tem play n usn at te pn s sund dynams e pula Oesta s : buzuks, (b), elet bass d dums e dtan te tum by (b) dstuses tem m (a) d lass guta (a) play n te em EMEKNGEN: s e m e p t us e e usple m, n de Wdg st gespelt ude, telt lebläse und butzte das INLE (u) Zu egnn de Neunzge ae gte de Kmpt de EsKlette und de lebläse nzu und slug e neue esn des INLE v, das INLE (u) OMNO betet d Intepet de Möglt, e n geme esn zu äl, d INLE de INLE de de assu mt bz ne lebläse ndes gesagt: e lebläse snd akultatv, e de Gebau des INLE In de usgabe de gettu st das INLE tt We de attu, d Klaveauszug und das Ntmate zum INLE, kn des bem elag OMNO bestell ls de Lösu mt d lebläs vgezg d, sllt de Hlzbläse vedppelt ed und d tell spel, de Kladynamk stas auest OLKÜMLICHE OCHEE: este aus 1 usuka, Klave, Ele Gtae, Elem ass und ums bedeutet, dass se s vm Klave und de klasss Gtae untesed, de n d bg ätz vedet ed

18 L GENÈE u u n t tu ls l a dt et e ut la me Et a vu et us éblu Et sn mleu, l a semé des msmes à mn mage et à ma essemble: evau de pee à la nèe dessée ampes sees et ds blques des daup Is ks eps Mls À aque mt une ndelle pu t appte le pntemps au u de l été, atl dt Et beauup d lves pu qu ls tamst ds leus dg la lumèe et que, légèe, su n smmel elle s étde et beauup de ges pu que tu ubles leu pése mme tu ubles le battemt du sa à n pgnet mas peu d eau pu qu elle te st mme eu et que tu saes e que sgne sn vebe et l abe seul ss upeau pu que tu asses n am et que tu nnasses sn m péeu et peu de tee sus tes peds pu que tu ne pusses y étde de es et que tu les au nd ss esse et vaste audessus de le el pu que tu lses seul l mmsté CE MONE, l nme, l mmse! L ION Me v dn, m s e m e p t us e Me v dn, m éé pu les lles et pu les îles de l Égée; l amt du ssn des eveuls et le dsple des eulles de l lve; le buveu de slel et le tueu de sauteelles Me v ae à l abt du ame et au vte vde des s, dnt la lèe a at avte les! Le vt lbèe les élém et le nnee attaque les mntagnes estn des n, te v, à uveau seul au É élés! Là, a uvet mes bas Là, a vdé mes bas et l n y avat s d aute esses que des sues des d ù ulat Gades, Zépys, ases À aun ses ames, me suse dt: au É élés, uva mes gades là, e plaea les zépys gads e vea us mes bases s, stés l adt dés! Le vt lbèe les élém et le nnee attaque les mntagnes estn des n,, tu es b mn ppe estn!

19 La mae ves le nt ne seule ndelle u u n t tu À l aube de la te, le ldem de l Éppe, us av eçu l de d le à uveau de l avt, ves les leu ù l n y a n ve qutdne n us de ête On dsat qu l lat t les lgnes que gadat usqu s eu d ta, de Kmaa à epel u la asn que eu mbattat depus le peme u, ss têve, qu l ne estat guèe plus que la mté d te eu et qu ls ne puvat t davtage [] Nut apès nut, us ma ss aêt, l un deèe l aute, mme des aveugles éllt ave pe le ped de la bue ù, s, l s çat usqu au geu Ca, le plus suvt, l bunat su les utes mme s âmes Et les aes s ù us as te pu us epse, us n éa même s une le: smplemt, gaves et sleu, à la lueu d un pett eu de bs, us us tag les as ses Ou b d autes s, lsque ela état pssble, us déas apdemt s vêtem et us us gat des eues ave age, usqu à ae ule le sa ae que la pullee us état mntée usqu au u et que ela état plus upptable ee que la atgue us, à la n de la te, us td un up de slet ds les ténèbes, sgne que la mae epat, et à uveau mme des bêtes, us us taî de l avt pu gagne du te, avt que le u se lève et que les av us pnt pu ble Ca eu ne se suat s des bles et d autes ses semblables; et mme l avat l abtude, uus à la même eue se levat le slel [] Et que us sy mtt tès pès des leu ù l n y a n ve qutdne n us de ête, n mades n b pt, n es n uves, us le mps ae que le gndemt au ln, semblable à une tempête deèe les mntagnes, augmtat ss esse [] Et sute e que, de plus plus suvt, l us avat de te, vt de là ù us l, les l nvs de blessés ls, les nmes ave la uge su le bassad psat les bads à tee et, a ds leus ms d un a ée, ls demdat des gaettes Et sute, lsqu ls appat ves ù us ma, ls at la tête, mmtt des ses de sgnes et de pdges Cepdt, la seule se à laquelle us as attn état es v ds les ténèbes, qu mntat ee bûltes de la p de l abîme u du sue O, ma mèe, O, ma mèe et, s, plus aemt, un lemt éué, mme un nlemt, dnt eu qu le nnassat dsat que est le e même de la mt as, ls taînat ave eu des psnnes, ps depus quelques eues à pe, ds les ndes sudes que asat les ulles Leu e puat le vn et leus pes état buées de eves et de la Cses que us n av s a les pn état upés deèe us et même s quelques mule ne puvat à taves la nege et les bubes glss us aput au ln les umées qu mntat de plae plae et, à l zn, uges, élattes, les pemèes usées élates ne seule ndelle et péeu le pntemps u que une le slel, tav nesst Il aut pu pusse sn a des m mlles Il aut que les vv t auss leu sa Mn eu, Maîtemaçn, ds les mntagnes tu m as mué Mn eu, Maîtemaçn, ds la me tu m as emé! s e e Le ps du ms de Ma a été ps des Mages Ils l nt sevel ds un mbeau du lage Il a umé l bsu abîme ut te s un pu tès pnd, ls le gadt psnne e t p Mes nda su les mntagnes: les peuples sulèvt les mntagnes su leus éules et audessus d elles bûle la méme, bussn adt Méme de mn peuple, tu te mmes nde et tu te mmes s seule, le n, tu nnas l mme, seule, le t de la pee, tu les u ds plus agu le vsage des s et tu étds, su l eau des sèles, le llas de la ésuen! u eleues mn espt et l t du ntemps sue! u pu ma m et elle bl ds les ténèbes! uus, uus tu désses le eu pu attde l élat uus, uus tu désses l élat pu attde les mntagnes negées de gle Mas qu, qu est su les mntagnes Qu y atl su les mntagnes Mes nda su les mntagnes: les peuples sulèvt les mntagnes su leus éules et audessus d elles bûle la méme, bussn adt! us Mes nda m Mn eu, Maîtemaçn,, ds les llas de la assn Mn eu, Maîtemaçn, tu as embaumé la ésuen!

20 La lampe de l aste u La gde ste t Mes lles ptt le deul, elles ptt le deul des sèles Mes gaç des usls su l éule, ls ne savt Où euve mn âme, lame à quate eulles! tu La lampe de l aste ms, e ôde ds les eu s la bse des pés, au bd déset du mnde Où euve mn âme, lame à quate eulles! u n Ces uslà, les gas s assemblèt seet et pt la désn, du at que les mauvases uvelles s aumulat ds la apte, de st les ues et les plaes ave les seules ses qu leu estat: sus la emse uvete, les pls s et la pette du slel e slel ù égnat maîte le ntemps Et mme le u état pe ù le uple avat utume de élébe l n ulèvemt, est e u même qu ls st à uveau pu la Gde te e bnne eue, ls s avèt ae au slel, leu uage déplyé mme un dapeau, es eunes au peds meu qu n appelat vyus Et suvat beauup d mmes et de emmes et de blessés ave leus em et leus béqulles On puvat de, vyt sud tt de des su leu vsage, que b des us avat ssé b peu de temps Cepdt les utes, appt de telles entees, se stt t nque Et s s de l l mesut leu puv, ls pt la désn de st les ues et les plaes ave la seule se qu leu st estée: une pque de eu sus les es, ave les gueules es des usls et les d du slel ù n ameau n leu amas ne vesa une lame Et ls appèt de utes ss dstnn, emt les upèes ave épuvte Et le ntemps de utes les dmna Cmme s, vamt, l n estat s d aute ve su ute la tee pu que sse le ntemps: est su elle qu ls s avçat sleu, egadt tès ln, audelà de l etême désesp, leu neu ds l av, eu les eunes au peds meu qu n appelat vyus, et les mmes et les emmes et les blessés ave leus em et leus béqulles Et b des us ssèt b peu de temps Les butes auèt des gs gd mbe et ls aêtèt beauup d autes Et le u suvt, ls mt tte au mu Lmpde slel de la uste Lmpde slel de la uste et, myte de gle n ublez s, e vus pe, n ublez s mn ys! luettes d agles, l a de autes mntagnes, des vgnes as su les vls et des mas plus bles ee su le bleu de l azu! s e Mes ms amèes, ave la ude, e les amène s du emps mes ams d t, e les nvte ave du sa et des teeus! e Lmpde slel de la uste et, myte de gle n ublez s, e vus pe, n ublez s mn ys! e t p emples à la me du el et lles belles, du asn te les d, elles us état dues! Oseau ds les auteus ablsst le pds de te u et azu, azu que us av amé! Les vlà, les vlà, ullet à la emse lumneuse et ût le peeu ave ses pettes maes bes emples à la me du el et lles belles, du asn te les d, elles us état dues! Oseau ds les auteus ablsst le pds de te u et azu, azu que us av amé! Les vlà, les vlà, le Mst à la sde pntue et le Gags éud, ave ses vles uges de taves Les vlà et, du nd de la tee, mme un age, la lèe des m a at mnte gndem et lu s et, ltemt, la ptne avt, se snt eunées, tebles, les statues des es gnçt ds le vt! us m emples à la me du el

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Πάει το κρύο του χειμώνα

Πάει το κρύο του χειμώνα βαθμός δυσκολίας: διάρκεια: ~ 3:50 Πάει το κρύο του χειμώνα Fugge il verno dei dolori (Scherzi musicali) ελληνικοί στίχοι κατά το πρωτότυπο, Αντώνης Κοντογεωργίου Ritornello Claudio Monteverdi, 1567163

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

Wohin Franz Schubert (To Where?)

Wohin Franz Schubert (To Where?) Daisyield Music Achive www.daisyield.com/music/ oice Guita Mässig {q = c 60} 4 2 4 2 Ó 6 6 Wohin anz Schubet (To Whee?) Œ ch Text: Wilhelm Mülle(1794-1827) English Tanslation: Tom Potte Aanged by Reinhold

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

COMPLICITY COLLECTION autumn / winter

COMPLICITY COLLECTION autumn / winter COMP LI C I TY COLLE C TI ON a ut umn / winte r 2 0 1 7 1 8 «T o ρ ο ύ χ ο ε ί ν α ι τ ο σ π ί τ ι τ ο υ σ ώ μ ατ ο ς». Τ ο σ ώ μ α ν τ ύ ν ε τα ι μ ε φ υ σ ι κ ά ν ή μ ατα κ α ι υφά σ μ ατα α π ό τ η

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Lens Compatibility Chart 2016

Lens Compatibility Chart 2016 ns patblt hat Md M E gtal L aeas (as f Mach ) L aeas gtal (ens) at x p t p ac a a e n p pt e. P. P P / f f u.. s ds h u u c Mc f l nl t u E E n f un M nn a / Z. / Z.. / U. P U. P P.. / O U. U. / P. / P.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,*

!# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,* !"#$%&'()*%+,-.%&,/0)$.)&-.,*1%(23-%/,*!"#$%&'()*+,&-%.#/,&012+ 3#4"/,&5&678&.&6!"#$%"&'&()%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/ 1(#2+/)%34567 89:9;9?@@AB5B@4@5B 8C'(#C/)%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/34567 D*/)$/E$&=)&F%+$&(/F

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ04.01 5 ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Όπως συμβαίνει στη φύση έτσι και ο άνθρωπος θέλει να πετυχαίνει σπουδαία αποτελέσματα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σαν μπομπόν γλυκούλης

Είναι σαν μπομπόν γλυκούλης βαθμός δυσκολίας: διάρκεια: ~ 1:20 Είναι σαν μπομπόν γλυκούλης ελληνικοί στίχοι κατά το πρωτότυπο Αντώνης Κοντογεωργίου [h = 86] Είναι σαν μπονμπόν μπον Είναι σαν μπον μπόν μπον μπόν μπον μπόν γλυ κού

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης

των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης Kt09R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΤYΠO ΓΡΑ ΦΩΩΝ ΠOY Α ΠΑ ΣΧO ΛOYΝΤΑΙ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté

Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté Alexis Nuttin To cite this version: Alexis Nuttin. Physique des réacteurs

Διαβάστε περισσότερα

!"#!"!"# $ "# '()!* '+!*, -"*!" $ "#. /01 023 43 56789:3 4 ;8< = 7 >/? 44= 7 @ 90A 98BB8: ;4B0C BD :0 E D:84F3 B8: ;4BG H ;8

Διαβάστε περισσότερα